E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja év II. félévi pályázati döntésről szóló tájékoztató Előadó: Horváth Ivett, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke Előterjesztés tartalma: tájékoztató (átruházott hatáskörű bizottsági döntés) Szavazás módja: - Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Emberi Erőforrás Bizottság Encz Ilona mb. intézményvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Emberi Erőforrás Bizottság Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:.. Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc városa Stratégiai Programjában (2.2.1., , , , , , ) és Gazdasági Programjában ( ) megfogalmazottak szerint lehetőségeihez mérten törekszik nevelési oktatási feladatainak színvonalas ellátására. A feladatok között fontos szerepet kap diákok tanulásra ösztönzése, a tudás értékének megbecsülése, a fiatalok városhoz való kötődésének erősítése. A fentiek értelmében Zirc Város Önkormányzata a Zirc Városi Ifjúsági Önkormányzat és Fórum javaslatára az állandó zirci lakcímmel rendelkező középiskolás fiatalok számára 2003-ban tanulmányi ösztöndíjat alapított azzal a céllal, hogy a tudás rangját ezzel is kifejezésre juttassa, a tanulás értékét megbecsülje, a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt felmutató diákok munkáját követendő példaként elismerje. Az ösztöndíj elnyerése érdekében az alapításkor meghatározottak szerint félévente pályázatot kell benyújtaniuk a középiskolás fiataloknak a város Képviselő-testületéhez. (Feltételek: a pályázó diák állandó zirci lakos; középfokú iskolarendszerben nappali tagozaton tanul; tanulmányi eredménye legalább 4,7. Előny minden plusz teljesítmény, melyet igazolni kell.) A Képviselő-testület félévente 10 fiatalt részesít Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban, melynek fedezetét a város költségvetési rendeletében biztosítja. (A 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet alapján 2012-ben Ft.) A 9/2012.(V.21.) Kt. számú határozat értelmében közzétett 2012/II. félévi ösztöndíj felhívásra 12 középiskolás fiatal nyújtotta be pályázatát. A beérkezett pályázatokat az Emberi Erőforrás Bizottság az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 17/2010.(XI.3.) önkormányzati rendelet 3. -ában biztosított átruházott hatáskörében eljárva, július 30-án bírálta el, és meghozott döntéseiről jelen előterjesztésben tájékoztatja a Képviselő-testületet. (Melléklet: összefoglaló táblázat) Az ösztöndíjrendszer koordinálási feladatait a Stúdió KB Ifjúsági és Közösségi Ház mb. intézményvezetője végzi. A kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező diákok (két hiánypótlással) megfeleltek a pályázati kiírásnak. A pályázók közül kilencen már az elmúlt években is ösztöndíjban részesültek. A kiváló kel rendelkező diákok között most is a pluszteljesítményük segítette a Bizottságot a döntésben: a pályázók egy részének van nyelvvizsgája, ECDL vizsgamodulokat, előrehozott érettségi vizsgákat teljesítettek, és tantestületi, igazgatói, szaktárgyi dicséretekkel is bőségesen rendelkeznek. A pályázók többsége általános iskolás kora óta eredményesen vesz részt tanulmányi, kulturális vagy sportversenyeken, és aktívak a közösségi munkában is. Méltán büszkék rájuk a szüleik, régi és mostani iskolájuk, és Zirc városa. Az Emberi Erőforrás Bizottság július 30-i ülésének 98/2012.(VII.30.) és 99/2012.(VII.30.) EEB. számú határozatai értelmében, a városi költségvetésben biztosított ösztöndíjalap megemelésével, mind a 12 kiváló tanulmányi eredményű középiskolást ösztöndíjban részesítette második félévében. Kugler Nikoletta augusztus 14-én jelezte, hogy felvették a Pannon Egyetemre, szeptemberben megkezdi tanulmányait, így nem kaphatja már a középiskolai ösztöndíjat. (Horváth Ivett EEB elnök és Dr. Árpásy Tamás jegyző 08.1-i egyeztetése értelmében a kitűnő tanulmányi eredményű diák neve elhangzik az augusztus 20-i városi ünnepségen.) 2

3 Az EEB Bizottság döntései alapján II. félévének tanulmányi ösztöndíjasai: Klesitz Virgínia (Zirc, Bakonybéli u. 32.) a és Alapfokú Művészetoktatási 11. osztályos, kitűnő tanulmányi átlagú diákja (három, középfokú angol nyelvvizsga, 6 teljesített ECDL vizsgamodul 2009-től tanulmányi ösztöndíjas) Nagy Linda (Zirc, Hóvirág u. 78.) a 11. osztályos, kitűnő tanulmányi átlagú diákja (három, 6 teljesített ECDL vizsgamodul 2010-től tanulmányi ösztöndíjas) Riz Péter (Liszt F. u. 8.) a 11. évfolyamos, kitűnő tanulmányi átlagú gépi forgácsoló szakmát tanuló diákja (nevelőtestületi dicséret, VIII. Vasnyűvő forgácsoló versenyen gyakorlati 2., és összetett 3. helyezés autószerelő szakmája, érettségije már van, OKJ-s CNC szakma megszerzése a terve Veszprémben thai-boxol 2012-től tanulmányi ösztöndíjas.) Bachstetter Judit (Liszt F. u. 18.) a 12. évfolyamos, kitűnő tanulmányi átlagú diákja (két 2011-ben előrehozott érettségi vizsga informatikából, nyelvvizsgára készül a pécsi egyetem védőnő, csecsemőgondozó szakán szeretne továbbtanulni) Seliga Eszter (Zirc, Liszt F. u. 22.) a 10. osztályos, 4,92-es tanulmányi átlagú diákja (egy, teljesített ECDL vizsgamodul 2011-től tanulmányi ösztöndíjas) Várszegi Júlia (Békefi A. u. 6.) most végzett a Reguly Antal Általános Iskolában 4,87-es tanulmányi átlaggal (német nyelvből kitűnő eredmény, a Zrínyi Ilona matematika verseny megyei döntőjének résztvevője, német nyelvi megyei verseny 8. helyezettje, az iskolai kézilabda-csapat és énekkar tagja volt, Reguly-plakettet kapott a zirci Zeneiskola B tagozatos diákja, furulyán és klarinéton játszik, a Zirci Ifjúsági Fúvószenekar és a zeneiskolai fafúvós kamarazenekar tagja) Szeptembertől a veszprémi Lovassy László Gimnázium 9. osztályában tanul. Pongrácz Dorottya (Szeptember 6. u. 11/c.) a és Alapfokú Művészetoktatási 12. osztályos, 4,86-os tanulmányi átlagú diákja (két, német nyelvből jeles eredményű előrehozott érettségi vizsgát tett, felsőfokú komplex német nyelvvizsgája és 7 teljesített ECDL vizsgamodulja van rendszeresen sportol egyetemre készül 2009-től tanulmányi ösztöndíjas) Balázs Máté (Zirc, Hóvirág u. 77.) a 11. osztályos, 4,8-ös tanulmányi átlagú diákja (igazgatói és egy, 6 teljesített ECDL vizsgamodul aktív az iskolai közösségi munkában, iskolarádió-vezető, az Action Art színjátszó-kör tagjaként a Keszthelyi Helikoni Ünnepségen bronz fokozat rendszeresen sportol, az iskolai kosárlabdacsapat mellett tagja a Magyar ITF Taekwon-Do Szövetségnek: a SporTrend Kupa Kick-box Light-contact OB-n 3., a Taekwondo 10. Nemzetek Kupáján 3. helyezést ért el közgazdasági egyetemre készül 2010-től többször volt tanulmányi ösztöndíjas) Parlag Brigitta (Hűség u. 11.) a 14. évfolyamos, 4,83-as tanulmányi átlagú, szállítmányozási ügyintéző szakos diákja (2008-ban jeles eredményű élelmiszer- és vegyiáru kereskedő szakmát szerzett, 2011-ben sikeres érettségi vizsgát tett boltvezetői tanfolyam elvégzése a terve) Farkas Viktória (Akácfa u. 2.) a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont 10. évfolyamos, 4,79-es tanulmányi átlagú diákja (igazgatói, tantestületi és kollégiumi dicséretek, tanulmányi versenyek helyezettje, ECDL vizsgája van énekkari tag és zongorázik, jó eredményű művészeti alapvizsgát tett klasszikus zene műfajban, billentyűs tanszakon kézilabdázik és a cserkészcsapat tagja 2012-től tanulmányi ösztöndíjas) Valler Balázs (Liszt F. u. 17.) a veszprémi Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 10. osztályos, 4,77- es tanulmányi átlagú diákja (egy, 7 teljesített ECDL vizsgamodul, az iskolai röplabdacsapat tagjaként az Országos Diákolimpia 6. helyezettje a Veszprémi Focicentrum igazolt játékosa, a VFC USE U17-es korosztálya a NB2-es Közép-nyugati csoportban 1. helyezett 2012-től tanulmányi ösztöndíjas) 3

4 A 2009-től tanulmányi ösztöndíjas Kugler Nikolettát (Zirc, III. Béla u. 6/a.), a kitűnő tanulmányi átlagú diákját felvették a veszprémi Pannon Egyetemre, szeptemberben megkezdi tanulmányait, ezért már nem kaphatja a középiskolásoknak járó ösztöndíjat. (12. évfolyamon egy pincér szakma, középfokú komplex német nyelvvizsga) A II. félévben középiskolai tanulmányi ösztöndíjat elnyert diákok ünnepélyes kihirdetésére és a támogatási szerződések átadására az Augusztus 20-i városi ünnepségen kerül(t) sor. A tanulmányi ösztöndíjat szeptember január hónapokra a Pénzügyi osztály utalja a támogatott diákok számlaszámára, annak hiányában postai csekken a lakáscímére. Az et a Képviselő-testület döntésének megfelelően kell nyilvánosságra hozni (Polgármesteri Hivatal, Zirc város honlapja, Stúdió KB). A mostani díjazottakkal együtt 2003 óta már 212 középiskolai tanulmányi ösztöndíjasa van Zirc városának. Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a Zirc városi középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázat második félévi döntéseiről szóló EEB tájékoztató tudomásul vételét. Zirc, augusztus 1. Horváth Ivett EEB elnök Melléklet: összefoglaló táblázat 4

5 PÁLYÁZÓ 1. Kugler Nikoletta III. Béla u. 6/a. (2009-től ösztöndíjas) 2. Klesitz Virgínia Bakonybéli u. 32. (2009-től ösztöndíjas) 3. Nagy Linda Hóvirág u. 78. (2010-től ösztöndíjas) 4. Riz Péter Liszt F. u. 8. (2012-től ösztöndíjas). Bachstetter Judit Liszt F. u Seliga Eszter Liszt F. u. 22. (2011-től ösztöndíjas) 7. Várszegi Júlia Békefi A. u Pongrácz Dorottya Szeptember 6. u. 11/c (2009-től ösztöndíjas) 9. Balázs Máté Hóvirág u. 77. (2010-től többször ösztöndíjas) ZIRC VÁROS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZATA 2012/2. FÉLÉV pályázati összefoglaló Az Emberi Erőforrás Bizottság július 30-i ülésének döntései ISKOLA FÉLÉVI TANULMÁNYI ÁTLAG 1 Egyéb tanulmányi Iskolán kívüli 98/2012.(VII.30.) EEB számú határozat alapján Ft x 10 fő x hó = Ft (* Ft = Ft) 12/2/F. osztály 11/A. osztály 11/A. osztály 11. évfolyam Gépi forgácsoló (1/11/4. osztály) 12. évfolyam (12/1/Sz. osztály) 10/A. osztály Reguly Antal Ált. Iskola - szeptembertől Lovassy László Gimnázium, Veszprém 9. osztály 12/A. osztály 11/A. osztály Matematika Angol és német nyelv, fizika Angol és német nyelv, fizika Nevelőtestületi dicséret Ált. jogi ismeretek, közlekedési földrajz 4,92 Ének-zene 4,87 Reguly-plakett Német nyelvből kitűnő eredmény 4,86 Angol nyelv, matematika 4,8 Igazgatói dicséret Fizika *Aug.14-én jelezte, hogy felvették a Pannon Egyetemre, így nem jár neki a középiskolai ösztöndíj! (Horváth Ivett EEB elnökkel és Dr. Árpásy Tamás jegyzővel egyeztetve 08.1-én.)

6 PÁLYÁZÓ 10. Parlag Brigitta Hűség u Farkas Viktória Akácfa u. 2. (2012-től ösztöndíjas) 12. Valler Balázs Liszt F. u. 17. (2012-től ösztöndíjas) ISKOLA 14. évfolyam Szállítmányozási ügyintéző (1/14/1B. osztály) FÉLÉVI TANULMÁNYI ÁTLAG 4,83 Egyéb tanulmányi 99/2012.(VII.30.) EEB számú határozat alapján Ft x 2 fő x hó = Ft Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont (Győr) 10/A. osztály Ipari Szakközépiskola és Gimnázium (Veszprém) 10/E. osztály 4,79 Igazgatói, Tantestületi és kollégiumi dicséret 4,77 Német nyelv Iskolán kívüli 2012/2. félév Ösztöndíj összesen: 12 fő x Ft x hónap = Ft * - 1 fő egyetemi tanulmányait megkezdő miatt: Ft = Ft Tájékoztató (melléklet) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-i ülésére. (közzétételre) 2

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2005. március 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a városi középiskolai tanulmányi ösztöndíjrendszer 2005. év I. félévi pályázatainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 26. december 18-i ülésére Tárgy: Zirc város 27. évi részvétele a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Tárgy: A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőktatási Önkrmányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati elbírálás tájékztató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Döntés a Civil Pályázati Alap, illetve Sportegyesületek támogatása céltartalékok pótlásáról,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. szeptember 12-ei ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. szeptember 12-ei ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-ei ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Zirc város gyermek ifjúsági helyzetképe és abból adódó feladatok Előadó: Kasper Ágota, az Oktatási,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TAR TALO M M UTAT Ó 1. A SZOI szakmai vezetőinek (idegen nyelvi, sport) tájékoztatója. 2. Oktatási intézmények 2010/2011. tanévben indítható csoportok száma, illetve ezek maximális létszámának meghatározása.

Részletesebben

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete Tartalom BEVEZETŐ... 4 Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények... 9 ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA... 9 CSORNAI

Részletesebben

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete

Tartalom. KLIK Győri Tankerülete Tartalom BEVEZETŐ... 4 Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények... 9 ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA... 9 CSORNAI

Részletesebben

8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 480-1 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2008. július 22-i rendkívüli ülésére

8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 480-1 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2008. július 22-i rendkívüli ülésére 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 480-1 /2008 E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2008. július 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működésének

Részletesebben

XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. MÁRCIUS 27. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. MÁRCIUS 27. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 10/2014. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 3. a Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjról 11/2014. (III.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1. Az alapdokumentumot 1997-ben összeállította az akkori igazgatóság - Katanics Sándor igazgató, Homonnai János igazgatóhelyettes, Schultz Zoltán

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

A TANULÓK JUTALMAZÁSI FORMÁI

A TANULÓK JUTALMAZÁSI FORMÁI 1. SZ. MELLÉKLET Iskolai jutalmazási rendszer A TANULÓK JUTALMAZÁSI FORMÁI "Az iskola tanulói kiemelkedő tanulmányi munkájukért, sporteredményükért dicséretben és jutalomban részesülhetnek" (SZMSZ) ÍRÁSBELI

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Város költségvetésében szereplő önkormányzati civil pályázati önerőalap 2007. évi

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 102547 Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben