Akkreditációs eljárások a romániai közoktatásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akkreditációs eljárások a romániai közoktatásban"

Átírás

1 Akkreditációs eljárások a romániai közoktatásban Részkutatás címe: A közneveléshez kapcsolódó akkreditációs eljárással és adatszolgáltatással kapcsolatos nemzetközi szakirodalom feldolgozása, elemzése, összehasonlítása, jó gyakorlatok gyűjtése

2 A dokumentumot elkészítő konzorciumi partner neve: E-Animations Zrt. Részkutatás vezetője: Dr. Falus Iván A dokumentum szerzője: Szabó-Thalmeiner Noémi Készült a XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz (TÁMOP / ) projekt keretében Leadás dátuma: okt. 24. Leadás verziószáma: 3. 2

3 Tartalomjegyzék Glosszárium... 4 Bevezetés Akkreditáció és minőségbiztosítás Romániában A közoktatási intézmények akkreditációját végrehajtó intézmények Romániában A közoktatási intézmények akkreditációjának folyamata A közoktatási intézmények akkreditációjának gyakorlati kérdései A tartalmi szabályozók törvényi szabályozása A közoktatási rendszer fontosabb közintézményei a tantervi és értékelési rendszer szabályozása tekintetében A tartalmi szabályozók jóváhagyásának menete A kerettantervek és iskolai programok jóváhagyása A tankönyvek jóváhagyásának menete Segédeszközök Összegzés Irodalom- és hivatkozásjegyzék Mellékletek

4 Glosszárium: fogalmak és rövidítések ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari Képesítésekért felelős Nemzeti Hatóság) A CNFPA* 1 (lásd lentebb) átszervezését követően az 556/2011-es sz. kormányhatározat nyomán jött létre, a Nevelés, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak alárendelt, a Munkaügyi Minisztériummal szorosan együttműködő közintézmény. Felel az európai képesítések alapján kidolgozott szakmai képesítések keretének kidolgozásáért, a képesítések megszerzését biztosító intézmények ellenőrzéséért, illetve a szakmai továbbképzést biztosító képzési rendszer monitorozásáért, értékeléséért és szabályozásáért. ARACIP (Agentia Romana de Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar Román Közoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség) 2005-ben létrehozott, a közoktatás minőségbiztosításáért felelős, a Nemzeti Nevelési Minisztériumnak alárendelt közintézmény. ARACIS (Agentia Romana de Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior Román Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség) 2005-ben létrehozott, a felsőoktatás minőségbiztosításáért felelős önálló közintézmény. CCD (Casa Corpului Didactic Pedagógusok Háza) A Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak (MECTS) alárendelt, pedagógustovábbképzésért felelős megyei szintű intézmény. CEAC (Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii) Az oktatási intézményen belül működő minőségbiztosításért felelős testület. CNC (Consiliul National de Curriculum Nemzeti Tantervtanács) 2000-ben kormányhatározattal hozták létre azzal a céllal, hogy folytassa a román kormány és a Világbank által finanszírozott, 1995-ös közoktatási reformprojektjének keretén belül a curriculumrészleg által elkezdett tevékenységet. Tevékenységei közé tartozott a közoktatási Nemzeti alaptanterv minőségének biztosítása, az állami és magánoktatási kerettantervek és iskolai programok engedélyezése, a Nemzeti alaptanterv tervezési, fejlesztési, alkalmazási és 1 A tanulmányban *-gal jelöltük a glosszáriumban szereplő fogalmakat. 4

5 felülbírálati tevékenységének összehangolása (Márton, 2007, 23.) ben feladatköreit átveszi a CNCEIP (lásd lentebb). CNCEIP (Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar Közoktatási Tantervért és Értékelésért felelős Nemzeti Központ) 2007-ben kormányhatározattal hozzák létre, 2 átveszi az SNEE*, a CNC*, a CNEDM* és a CNE* feladatköreit, tevékenységeit, ennek értelmében négy nagyobb feladatkört tölt be: a tanterv fejlesztése, az országos szintű vizsgák, értékelések koordinálása, a tankönyvek értékelésének koordinálása és a tehetséges tanulók fejlesztése ben szüntetik meg, feladatait a Neveléstudományi Intézet (ISE*) és az Országos Értékelő és Vizsgaközpont veszi át. (CNEE*) CNE (Centrul National de Excelenta Kiválóságok Nemzeti Központja) A tehetséges gyermekek fejlesztéséért felelős országos központ. Tanulmányi versenyeket, olimpiákat szervez a tehetségek felfedezése és felkarolása érdekében ben feladatkörét átveszi a CNCEIP*. CNEAA (Comisia Nationala de Evaluare si Acreditare Academica Akadémiai Értékelési és Akkreditációs Nemzeti Tanács) Jogutódja 2005-től az ARACIS*. CNEAIP (Comisia Nationala de Evaluare si Acreditare a Invatamantului Preuniversitar Közoktatási Értékelési és Akkreditációs Nemzeti Tanács) Jogutódja 2005-től az ARACIP*. CNEDM (Consiliul National pentru Evaluarea si Difuzarea Manualelor Nemzeti Tankönyvértékelő és Terjesztő Tanács) 2002-ben kormányhatározattal hozták létre a Nevelési és Kutatási Minisztériumnak alárendelt közintézményként. Célja a közoktatásban használatos tankönyvek értékelésének és terjesztésének koordinálása. Feladatkörei: hozzájárul az iskolai tankönyvek kidolgozását meghatározó oktatáspolitika kidolgozásához és gyakorlatba ültetéséhez; a minisztérium által kibocsátott módszertan alapján összehangolja és levezényli a tankönyvek értékelését; 2 231/ es számú kormányhatározat. In Románia Hivatalos Közlönye 188/ Forrás: (Letöltés dátuma: május 19.) 5

6 felméréseket végez a tankönyvek beválásának követése érdekében, részt vesz a tankönyvek újraértékelésében, ha a Minisztériumtól (MEC) erre vonatkozó utasítást kap; értékelő szakembereket képez; összehangolja a tankönyvterjesztés folyamatát; ellenőrzi, hogy a kiadók betartják-e a technikai előírásokat a tankönyvek szerkesztésekor. 4 CNEE (Centrul National de Evaluare si Examinare Országos Értékelő és Vizsgaközpont) Az 1401/2009-es számú kormányhatározattal létrehozott, a Nevelési, Kutatási és Innovációs Minisztériumnak alárendelt közintézmény, mely átveszi a CNCEIP* értékeléssel kapcsolatos feladatköreit. CNFP (Centrul National de formare a personalului din invatamantul preuniversitar Közoktatásban dolgozó pedagógusok képzéséért felelős Nemzeti Központ) Akkreditálja, monitorozza és értékeli a tanár-továbbképzési programokat. Működését a 604/2001-es számú kormányhatározat szabályozza a 2004-es kiegészítésekkel. A Nemzeti Nevelési Minisztérium tanártovábbképzésért felelős igazgatóságának alárendelt intézmény (Directia Generala pentru Educatie Continua, Formare si Perfectionare a Personalului Didactic DGECFPPIP*). CNFPA (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor Felnőttek Szakképzéséért felelős Nemzeti Tanács) A Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak alárendelt, a Munkaügyi Minisztériummal szorosan együttműködő intézmény 2011-ig. A felnőttképzés megszervezéséért, a képzések ellenőrzéséért, felülvizsgálatáért, a képesítési követelmények kidolgozásáért felelős intézmény. Az 1/2011-es oktatási törvény rendelkezései alapján átnevezik Képesítésekért felelős Nemzeti Hatóságnak (ANC* lásd fentebb). COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania romániai foglalkozások osztályozása) Tartalmazza a Romániában elismert képesítések listáját, megszabja a képesítések megszerzéséhez szükséges tanulmányok szintjét. Curriculum National (Nemzeti alaptanterv) 4 Forrás: az intézmény megalakításáról szóló kormányhatározat. Hotarare nr 95 din 7 februarie 2002 privind infiintarea Consiliului National pentru Evaluarea si Difuzarea Manualelor In. Monitorul Oficial al Romaniei nr 120/14. Feb (Letöltés dátuma: ) 6

7 Hivatalos dokumentumok összessége, magába foglalja a kerettanterveket és a kötelező tantárgyak iskolai programját (tantárgyi tantervét). CSA (Comisia Specializata de Acreditare Akkreditációra Szakosodott Bizottság) A Nevelési Minisztériumnak alárendelt, a felnőttképzési programok akkreditációjáért felelős bizottság. A bizottságnak van egy elnöke és két elnökhelyettese, kiknek mandátuma öt év. A bizottság vezetői albizottságokat hoznak létre annak függvényében, hogy milyen típusú, tartalmú dossziék elbírálására kerül sor. A bizottság havonta egyszer ülésezik, illetve valahányszor a bizottság vezetőtestülete ezt indokoltnak látja. DGECFPPIP (Directia Generela pentru Educatia Continua Formare si Perfectionare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar Pedagógusképzésért és Továbbképzésért Felelős Igazgatóság) A Nemzeti Nevelésügyi Minisztérium alá rendelt igazgatóság. DGMRURS (Directia generala management, resurse umane si retea scolara Menedzsmentért, Humánerőforrásért és Iskolahálózatért Felelős Általános Igazgatóság) A Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium keretén belül működő igazgatóság, mely 2011-től a tanár-továbbképzési programok akkreditációjáért felel. EQAVET (EU Quality Assurance in Vocational Education & Training Szakmai Oktatás és Képzés Minőségbiztosításának Európai Hálózata) Gimnázium A román közoktatási rendszerben az 5 8. évfolyamokat foglalja magába. Általában az elemi osztályokat is magába foglaló nyolc évfolyamos iskolákban működik. GNAC 5 (Grupul National pentru Asigurarea Calitatii in Educatie si Formare Profesionala Szakmai Oktatás és Képzés Minőségbiztosításának Országos Csoportja) 5 Forrás: Regulament de Organizare si de functionare a Grupului National pentru Asigurarea Calitatii. Functionare.pdf (Letöltés dátuma: május 30.) 7

8 Intézmények közti munkacsoport, mely a szakképzés minőségének biztosításáért felel országos szinten figyelembe véve az európai előírásokat. Átláthatóvá teszi a szakképzést, ezáltal biztosítja az európai szinten meghatározott kompetenciák kialakítását az egyes szakterületeken. A munkacsoport tagjai az együttműködő intézmények képviselői: a Nemzeti Nevelési, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium, a Munkaügyi, Család és Esélyegyenlőségi Minisztérium, az ARACIP*, a Felnőttek Szakképzéséért felelős Nemzeti Tanács (CNFPA*), a Szakmai és Technikai Oktatás Fejlesztéséért felelős Nemzeti Központ (CNDIPT) és a Közoktatásban dolgozó pedagógusok képzéséért felelős Nemzeti Központ (CNFP*) által delegált szakemberek. Indicator de performanta (teljesítményleírás) Értékelési eszköz melynek segítségével megállapítható, hogy egy oktatási szolgáltató intézmény milyen mértékben felel meg a standardoknak. ISE (Institutul de Stiinte ale Educatiei Neveléstudományi Intézet) 1990-ben alapított, a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak alárendelt intézmény, melynek fő célja a nevelésügy minőségi javítása pedagógiai kutatások, innovációk, iskolai és képzési programok kidolgozása, képzések és továbbképzések megszervezése. ISJ (Inspectorate Scolare megyei tanfelügyelőségek) Az oktatásért felelős minisztériumnak alárendelt, megyei szintű intézmények, melyek irányítják, ellenőrzik a megyében folyó oktatási intézmények működését. Képesítés (calificare) Szakképzés vagy egyetemi tanulmányok révén elért tanulási eredmény. Kritérium (criteriu) Egy szolgáltató intézmény alapvető szervezési és működésbeli sajátosságára utaló jellemző a minőségbiztosítás folyamatában. LEN (1/2o11 Legea Educatiei Nationale) 8

9 Az 1/2011-es nemzeti nevelési törvény, a tanulmányban oktatási törvényként említjük. Líceum A román közoktatási rendszerben a 9 12/13. évfolyamokat magába foglaló oktatási intézmény, mely különböző szakosításokat (reál, humán szakokat, illetve szakképesítéseket (pedagógiai, művészeti, technológiai stb.) is biztosító szakokat indíthat. MApN (Ministerul Apararii Nationale Honvédelmi Minisztérium) MECTS (Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium) MEN (Ministerul Educatiei Nationale Nemzeti Nevelési Minisztérium) A 96/2012 kormányhatározat értelmében az oktatásért felelős szakminisztérium 6. Az Oktatásért, Nevelésért felelős Minisztérium között többszöri átalakításon ment át, így a megnevezése is folyamatosan változott: MEC (Ministerul Educatiei si Cercetarii, azaz Nevelési és Kutatási Minisztérium), majd MECI (Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Nevelési, Kutatási és Innovációs Minisztérium), majd MECT (Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, azaz Nevelési, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium), aztán MECTS (Ministerul Educatiei Tineretului si Sportului, azaz Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium), végül 2012 decemberétől újból MEN (Ministerul Educatiei Nationale, azaz Nemzeti Nevelési Minisztérium) lett. Palatul Copiilor (Gyermekek Palotája) Különböző szakköröket szervező intézmény érdeklődő gyerekek számára. Pl. modellezés, rajzkör, gokart stb. Plan Cadru (kerettanterv) POSDRU (Program Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane ) Az Európai Unió által támogatott projekt a humánerőforrások fejlesztése érdekében. 6 Lásd Monitorul Oficial Partea I. nr. 884 din

10 Programa scolara (iskolai program, tantárgyi tanterv) posztliceális képzés Az érettségi sikeres teljesítését követően 2-3 éves képzés során egészségügyi, kereskedelmi stb. szakképesítést szerezhetnek az ide jelentkező hallgatók. A posztliceális képzés magasabb rendű végzettséget nyújt a líceumi képzésnél, de nem ad egyetemi vagy főiskolai oklevelet. Standard de referinta (referenciastandard/viszonyítási standard) Az oktatási tevékenység elvárt optimális szintje, melynek alapját nemzeti, európai, illetve nemzetközi jó gyakorlatok alkotják. SNEE (Serviciul National de Evaluare si Examinare Országos Értékelő- és Vizsgahivatal) 1998-ban a kormány által létrehozott közintézmény, melynek fő feladatai: a közoktatás napi értékelése, az országos vizsgák (8. osztályt záró országos felmérés, a szakiskola záróvizsgájának írásbeli próbája, az érettségi vizsga, illetve az üres oktatói állások betöltésére szervezett versenyvizsgák) megszervezése, felügyelete, az egyes oktatási ciklusok végén történő értékelés megszervezése, illetve a pedagógusok továbbképzése az értékelés és vizsgáztatás témakörében ben beolvasztják a CNCEIP*-be. 7 Standard (standard) A minőségbiztosítás során szabályok vagy eredmények formáját öltő minimális elvárási szint, mely kötelező jelleggel bír az oktatási intézmény számára. 7 Forrás: hivatkozza: Márton János, 2007, 22. o. 10

11 Bevezetés Romániában az 1989-es politikai változások következményeként a közoktatás is radikális átalakuláson ment keresztül, s ez a folyamat még napjainkban is tart. A megvalósuló reformfolyamatnak különböző állomásai figyelhetők meg, melyeket egyfelől a belpolitikai változások, másfelől Románia Európai Unióhoz való csatlakozása határozott meg. Az 1995-ben állami és világbanki finanszírozással beindított oktatási reformfolyamat kiemelkedő momentuma az ben Andrei Marga minisztersége idején a Nemzeti alaptanterv (Curriculum National*) megjelenése, mely műveltségi területekben gondolkodik, növeli a tanár szabadságát a minimális és maximális óraszámok megjelölése, a kötelező törzsanyag és kiterjesztett curriculum fogalmának, illetve az opcionális tantárgyak bevezetése révén, ezáltal lehetőséget ad a helyi tanterv megvalósítására is. E lépés megtétele az addigi, erősen központosított román közoktatás decentralizációját hivatott elindítani, azonban a későbbiekben megfigyelhettük, hogy ez a folyamat nem minden esetben mozdult előre, kisebb-nagyobb előrelépések, illetve hátrálások, más esetben pedig stagnálások jellemzik az azóta eltelt időszakot. Románia Európai Unióhoz való csatlakozása 8 nemcsak a közoktatás decentralizációs folyamatát indította el, hanem szemléletmódbeli változást is eredményezett. A curriculumot is érintő, talán legjelentősebb változás a kompetenciaalapú oktatás bevezetése, melynek törvényi szabályozását az 1/2011-es oktatási törvény valósította meg. Az új szemléletmód bevezetése az érvényben lévő tantervek és iskolai programok átgondolását, a közoktatásban dolgozó pedagógusok továbbképzését, az új szemléletmódnak megfelelő tankönyvek és taneszközök létrehozását, illetve az értékelési standardok kidolgozását igényli. E folyamatnak vagyunk tanúi napjainkban is, melyet egy központi szerv, a Nemzeti Nevelési Minisztérium, illetve a neki alárendelt intézmények koordinálnak január 1-jén. 11

12 1. Akkreditáció és minőségbiztosítás Romániában A közoktatási rendszer minőségbiztosítása, a decentralizációs törekvésekhez hasonlóan Románia Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatának hatására vált a reformtörekvések részévé (Márton János, 2007). A minőségbiztosítási és akkreditációs folyamat minden olyan intézményt és szolgáltatót érint, amely oktatási, képzési tevékenységet folytat Romániában. Az átjárhatóság biztosítása a különböző tagországok között, a tagországokban szerzett oklevelek kölcsönös elismerése feltételezte egy európai szinten egységes keret kidolgozását, melyet a tagországok igyekeznek átvenni és a minőségbiztosítási eljárások kidolgozásánál figyelembe venni. Ez a keret leginkább a felsőoktatást és a szakképzéseket biztosító szolgáltatók működését szabályozta, így a bolognai kezdeményezést követően létrejött egy viszonylag egységes felsőoktatási tér Európában, illetve létrehozták a szakképesítések egységesítését biztosító hálózatot (EQAVET*), melyhez a többi tagországhoz hasonlóan Romániai is csatlakozott (GNAC*). E folyamat egy másik lényeges eleme, hogy 2005-ben létrejött a közoktatási intézmények akkreditációjáért felelős intézmény, az ARACIP* 9. Az ARACIP kidolgozta azokat az országos szabványokat, melyeknek meg kell felelniük a romániai közoktatásban működő intézményeknek. Az ARACIP mellett más, hasonló tevékenységet folytató intézményeket is találhatunk: a felsőoktatási intézményeket az ARACIS*, a felnőttoktatási, képzési programokat, illetve a pedagógus-továbbképző programokat az ANC* illetve a Nemzeti Nevelési Minisztérium (MEN) erre szakosodott igazgatósága (DGECFPPIP*) és szakbizottsága (CSA*) ellenőrzi és értékeli. A közoktatási intézmények akkreditációja mellett külön területet képez a közoktatásban használatos tanterv, a tantervi dokumentumok, tankönyvek, illetve az értékelési rendszer monitorozása, ellenőrzése, értékelése. A felsorolt feladatok a Nemzeti Nevelési Minisztériumnak alárendelt intézmények hatáskörébe tartoznak. 9 Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 75/2005 provind asigurarea calitatii educatiei, modificata prin OUG 102/2006. In Monitorul Oficial, Partea I nr 334 din 13/04/2006 Letöltés dátuma: május

13 1.1. A közoktatási intézmények akkreditációját végrehajtó intézmények Romániában 2005-ig a felsőoktatási intézmények akkreditációját a 88/1993-as törvény, a közoktatási intézményekét pedig a 196/1999-es törvény szabályozta, az akkreditációért pedig az Akadémiai Értékelési és Akkreditációs Nemzeti Tanács (CNEAA*), illetve a Közoktatási Értékelési és Akkreditációs Nemzeti Tanács (CNEAIP*) felelt ben sürgősségi rendeletben 10 fogalmazták meg a minőségbiztosítási eljárások bevezetésének szükségességét Romániában, mely minden oktatási tevékenységet szolgáltató intézményre kiterjed (közoktatás, felsőoktatás, szakképzés stb.). A rendelet szerint az oktatás minősége magába foglalja egyfelől a szolgáltató intézmény, másfelől az oktatási program jellegzetességeit, melyek kielégítik az oktatásban reszt vevők, érintettek elvárásait és megfelelnek a központilag előírt minőségi standardoknak. A minőség biztosításának érdekében szükséges a szolgáltató intézmények felmérése, értékelése, a kapott adatok feldolgozása, értelmezése és a kapott adatok alapján a szolgáltatást hatékonyabbá tévő döntések, intézkedések meghozatala. Az értékelési folyamat kétféle lehet: 1. Belső értékelés intézményen belül zajlik, az intézmény önmagát értékeli a megadott kritériumok alapján. 2. Külső értékelés nemzetközi vagy országos ügynökség által végrehajtott ellenőrzés. A 2006-ban törvényerőre emelt sürgősségi rendelet szerint a minőségi oktatás és képzés előfeltétele a standardoknak megfelelő oktatási programok megszervezése és lebonyolítása. Az akkreditáció a minőségbiztosítási folyamat részét képezi és magába foglalja a szolgáltató intézmények és az általuk biztosított oktatási/képzési programok akkreditálását (4. cikkely). Az akkreditáció révén egy oktatási intézmény igazolja, hogy oktatási programja megfelel a minőségbiztosítási elvárásoknak, kritériumoknak. A minőségi oktatás és képzés biztosítása az oktatási intézmény minden alkalmazottja számára kötelező, s az intézmények finanszírozása is a minőség függvényében történik. Romániában a minőségbiztosítási folyamat elsősorban a kimeneti tényezőkre, a tanulás eredményeire (egy oktatási program vagy iskolai szint elvégzését követően elért ismeretekre, kompetenciákra, értékekre és attitűdökre) összpontosít. A minőségbiztosítás 10 Ordonanta de urgenta nr 75/2005 din 12/7/2005 privind asigurarea calitatii educatiei. In Monitorul Oficial, Partea I. nr. 642 din 20/07/

14 módszertanának alapját a kritériumok*, standardok*, referenciastandardok*, teljesítményleírások* és képesítések* alkotják. A minőségbiztosítás az alábbi folyamatokat foglalja magába: a tervezés szakasza, az oktatás céljainak megfogalmazása, mely előrevetíti az elérendő eredményeket; az eredmények monitorozása; az eredmények belső értékelése; az eredmények külső értékelése; az eredmények folyamatos növelése, jobbítása. A minőségbiztosítás az alábbi területekre és kritériumokra terjed ki (lásd 10 cikkely): 1. Az intézmény kapacitása, amely a rendelkezésre álló infrastruktúrát képezi és az alábbi kritériumokat foglalja magába: a. intézményi, adminisztratív és vezetői struktúrák b. anyagi alapok c. humánerőforrások 2. A nevelés hatékonyságát, a jó tanulmányi eredményeket biztosító források: a. Az oktatási programok tartalma b. A tanulás eredményei c. Kutatói vagy módszertani tevékenység d. Az intézmény pénzügyi tevékenysége 3. A minőségbiztosítás menedzsmentje: a. A minőségbiztosítási stratégiák és eljárások b. Az oktatási programok és tevékenységek kezdeményezését, monitorozását és folyamatos felülvizsgálatát érintő eljárások c. A tanulás eredményeinek értékelése objektív és átlátható d. A tantestület folyamatos értékelése e. A tanulás forrásainak hozzáférhetősége f. A belső értékelés adatbázisának rendszeres aktualizálása g. Az oktatási programokra, képesítésekre, kibocsátott oklevelekre vonatkozó közérdekű információk közzététele és átláthatósága h. A törvény által előírt minőségbiztosítási szerkezet működőképessége 14

15 A belső értékeléssel kapcsolatosan a törvény előírja, hogy minden oktatási intézményben működnie kell egy 3-9 tagú tanácsnak (CEAC*), mely a folyamatos ellenőrzésért és minőségbiztosításért felelős (lásd 11 cikkely). Ennek a tanácsnak a tagjai között ott találjuk a szolgáltató intézmény, a diákok/szülők, illetve a helyi önkormányzat képviselőit. A tanács felelős az előzőekben említett minőségbiztosítási folyamat lebonyolításáért, a belső értékelés alapján megírt jelentés közzétételéért, a minőségbiztosítási ügynökséggel való kapcsolattartásért. A belső értékelés segédeszköze a RAEI értékelés, melyet a belső értékelési szakértők elektronikus formában töltenek ki. A külső értékelés magába foglalja: a szolgáltató intézmény kapacitásának értékelését; a nevelés hatékonyságának értékelését; az intézményi szintű minőségbiztosítás menedzsmentjének értékelését; az oktatási programok minőségének értékelését; a reális helyzet és a belső értékelés egybeesésének vizsgálatát; különböző szolgáltató intézmények által biztosított azonos oktatási programok összehasonlító elemzését. A törvény alapján létrehozták a közoktatási és felsőoktatási intézmények minőségbiztosítását és akkreditációját végző két ügynökséget a Romániai Közoktatás Minőségét Biztosító Ügynökséget (ARACIP) és a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökséget (ARACIS). Mindkét ügynökség két főosztállyal rendelkezik, az egyik az akkreditációval, a másik a külső értékeléssel foglalkozik. A továbbiakban tekintsük át a két ügynökség szerepét az akkreditáció szempontjából. Az ARACIS autonóm, önálló költségvetéssel rendelkező közintézmény. Szerkezeti felépítését, működési szabályzatát kormányhatározat rögzíti. Az akkreditálási folyamatban az alábbi feladatokat látja el: Kidolgozza az akkreditálási folyamat módszertanát és standardjait a felsőoktatási programok számára. A kidolgozott módszertant és az értékelési standardokat a MEN láttamozza és kormányhatározat hagyja jóvá. Felkérésre vagy önálló indíttatásból ellenőrzi az egyes felsőoktatási intézményeket, illetve oktatási programjaikat, melyet követően javasolja a működési engedély vagy 15

16 az akkreditáció kibocsátását. Az ARACIS által megírt jelentés alapján a minisztérium (MEN) dönt az új felsőoktatási intézmények engedélyeztetéséről. A felsőoktatásbeli folyamatos minőségbiztosítás is az ARACIS feladatkörébe tartozik, ennek alapján kidolgozza a referenciastandardokat, illetve a teljesítményleírásokat a felsőoktatási intézmények számára, külső értékelések során ellenőrzi ezek megvalósítását, egyeztet az ARACIP-pel és a minisztériummal az egységes szemléletmód és az oktatáspolitika megvalósítása érdekében, háromévente elemzi a felsőoktatás helyzetét a minőségbiztosítás szempontjából, kidolgozza az ARACIS értékelő szakértői számára az Etikai kódexet stb. Feladatai teljesítése érdekében az ARACIS-nak joga van külső szakértők felkérésére saját szakértői hálózat kialakításához, ellenőrizheti a szakértők értékeléseit annak függvényében, hogy mennyire tartották be a módszertani előírásokat, értesíti a vizsgált intézményt és a minisztériumot az értékelés eredményéről. Az ARACIS honlapján mindenki által tanulmányozható az ügynökség szerkezeti összetétele, a szaktestületek tagjainak neve, illetve az értékelési szakértőkről készített adatbázis, melyet folyamatosan aktualizálnak (lásd Az ARACIS szakértője csakis egyetemi oktató lehet, aki docensi vagy professzori minőségben tanít az egyetemen és van tapasztalata a minőségbiztosítás terén. Szakértőnek online lehet jelentkezni, majd az ARACIS vezető tanácsa dönt arról, hogy a jelentkező megfelel-e az elvárásoknak. Az ARACIS szakértői között romániai oktatók mellett külföldi egyetemek oktatóit is megtalálhatjuk. Pénzügyi szempontból az ARACIS független intézmény, bevételeit a külső értékelésekből származó jövedelmek, a működési engedélyek és akkreditációs folyamatok díja, illetve más külső források képezik (pl. pályázati pénzek, szponzorálások, vissza nem térítendő támogatások). Az ARACIS is folyamatos értékelésen megy keresztül, nemzetközi ügynökségek külső értékelései alapján működhet. Ha elveszíti megbízhatóságát, megszünteti tevékenységét és egy új ügynökség kialakítása válik szükségessé (lásd 87/2006 sz. törvény cikkely). Az ARACIP a Nevelési Minisztériumnak (MEN) alárendelt közintézmény, mely pénzügyi szempontból önálló szervezetként működik. Megalapításakor átveszi a Közoktatás Értékelése és Akkreditálása Országos Tanácsának (CNEAIP*) feladatköreit, jogait, kötelességeit, adatbázisát, személyzetét és logisztikáját. Saját adminisztratív és szakértői apparátussal rendelkezik, utóbbiban a kisebbségi oktatás egy képviselője is részt vesz. 16

17 Az ARACIP feladatkörei hasonlóak az ARACIS feladataihoz, csak a közoktatásra vonatkoztatva: Összeállítja és folyamatosan felülvizsgálja a minőségbiztosítási standardokat, referenciastandardokat és teljesítményleírásokat, 11 melyet a minisztérium (MEN) hagy jóvá, s kormányhatározat lépteti érvénybe. Kidolgozza a közoktatási intézmények értékelésének és akkreditációjának módszertanát, melyet a minisztérium hagy jóvá és kormányhatározattal lép érvénybe. A közoktatási intézményeket értékeli és akkreditálja. Előterjeszti a minisztériumnak az értékelés alapján kibocsátandó működési engedélyeket és akkreditációs iratokat az egyes szolgáltató intézmények számára. A működési engedélyt, akkreditációt az egyes szolgáltató intézmények oktatási szintre, oktatási programra és képesítési területre kérhetik. A minisztérium megbízásából külső értékeléseket végez el. Javaslatot tesz a minisztériumban egyes szakképzést biztosító szervezetek akkreditációjára. A minisztérium kompetens igazgatóságai és a megyei tanfelügyelőségek segítségével monitorozza a közoktatási intézményeket és felügyeli a folyamatos minőségbiztosítást az intézmények keretén belül. Háromévente ellenőrzi az akkreditált oktatási intézményeket. Publikussá teszi az értékelések eredményeit. A minőségbiztosítás érdekében megvalósított belső értékelés számára útmutatókat, tankönyveket készít, melyeket a minisztérium hagy jóvá. 12 Útmutatókat ad ki jó gyakorlatokról. Jelentést készít az éves tevékenységéről. Négyévente kutatást végez, melynek során a minőségbiztosítás szempontjából elemzi a romániai közoktatási rendszert Lásd Hotarare privind aprobarea Standardelor de referinta si a indicatorilor de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 822/ Lásd. Manual de evaluare interna a calitatii educatiei, Bucuresti A kézikönyv az Európai Unió által is támogatott pályázat keretén belül készült el: POSDRU/85/1.1/S/

18 Javaslatokat tesz a közoktatási rendszer hatékonyabbá tétele érdekében. Etikai kódexet állít össze értékelési szakértői számára (87/2006 törvény 24 cikkely). Az ARACIP* szakértői képzett pedagógusok. Az ügynökség állandó alkalmazottakkal is rendelkezik, de nagyon sok külső munkatársa van, akikkel megbízásos szerződést köt egy adott munka elvégzése érdekében. A szakértők kiválasztása önéletrajz és interjú alapján történik. A kiválasztást követően minden szakértőnek akkreditált, 89 órás képzésen kell részt vennie, melynek során elméleti és gyakorlati képzésben részesül az intézmények ellenőrzése és értékelése terén. 14 A képzés sikeres elvégzését követően a pályázó szakember bekerül az ARACIP* szakértői adatbázisába. Az ARACIS* és az ARACIP* kétévente ül össze az értékeléssel és akkreditációval kapcsolatos stratégiák egyeztetése érdekében A közoktatási intézmények akkreditációjának folyamata Minden oktatást/képzést szolgáltató intézménynek alá kell vetnie magát a minőségellenőrzés és akkreditáció folyamatának úgy, ahogy a törvény azt előírja. A közoktatásban minden iskolai szintre, tanulmányi programra vagy szakmai képesítésre kérni kell az akkreditációt. A felsőoktatásban minden egyes képesítés megszerzését célzó szak működését engedélyeztetni, illetve akkreditáltatni kell (87/2006 törvény, 29 cikkely). Az akkreditáció két szakaszból áll: 1. Ideiglenes működési engedély megszerzése, mely lehetővé teszi az oktatási program beindítását, esetleges felvételi megszervezését. 2. Akkreditáció, melynek birtokában az oktatási intézmény okleveleket (érettségi, licenc, mesteri stb.) bocsáthat ki és záróvizsgákat szervezhet. Az értékelés során felhasznált standardokat, módszertanokat az ügynökségek állítják össze és a Nevelési Minisztérium (MEN) hagyja jóvá. Az ideiglenes működési engedély megszerzése a következő szakaszokból áll: 1. Az oktatási programot, képzést szolgáltató intézmény belső értékelést végez. 13 Az ARACIP által begyűjtött adatokat évente feldolgozzák, elemezve az elért eredményeket. Az elemzések a Nemzeti Nevelési Minisztérium honlapján elérhetőek. Lásd Barometrul calitatii educatiei din Romania. (www.edu.ro) Letöltés dátuma: L. a Nevelési és Kutatási Minisztérium 5338/ es számú rendeletének 2. sz. melléklete (Anexa nr. 2 la O.MEdC nr. 5338/ ). 18

A romániai oktatás finanszírozása 1

A romániai oktatás finanszírozása 1 Márton János A romániai oktatás finanszírozása 1 Tanulmányunk a romániai oktatás finanszírozását vizsgálja, megpróbálva feltárni a magyar nyelvű oktatás többségi állami költségvetésből történő finanszírozásának

Részletesebben

A köznevelési rendszerhez kapcsolódó értékelési eljárások és minőségbiztosítás Hollandiában

A köznevelési rendszerhez kapcsolódó értékelési eljárások és minőségbiztosítás Hollandiában A köznevelési rendszerhez kapcsolódó értékelési eljárások és minőségbiztosítás Hollandiában Részkutatás címe: A közneveléshez kapcsolódó akkreditációs eljárással és adatszolgáltatással kapcsolatos nemzetközi

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZOKTATÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ OKTATÁSI NYELV(EK)RE. Fóris-Ferenczi Rita Péntek János. 1. Az iskola mint közigazgatási egység 1

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZOKTATÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ OKTATÁSI NYELV(EK)RE. Fóris-Ferenczi Rita Péntek János. 1. Az iskola mint közigazgatási egység 1 A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZOKTATÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ OKTATÁSI NYELV(EK)RE Fóris-Ferenczi Rita Péntek János 1. Az iskola mint közigazgatási egység 1 1.1. Hivatalos kisebbségi oktatás, törvényi keret, oktatásirányítás

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 3. Pedagógiai program és helyi tanterv Szemere Bertalan

Részletesebben

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár

Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezető: Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Vartman György okl. mk. őrnagy doktorandusz

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Az akkreditáció az USA-ban: Kalifornia esete

Az akkreditáció az USA-ban: Kalifornia esete Az akkreditáció az USA-ban: Kalifornia esete Részkutatás címe: A közneveléshez kapcsolódó akkreditációs eljárással és adatszolgáltatással kapcsolatos nemzetközi szakirodalom feldolgozása, elemzése, összehasonlítása,

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 9. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 1317/1300/17-2/2013. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET)

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) 1 ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) BUDAPEST, 2011. FEBRUÁR 9. KÉSZÍTETTE: A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM OKTATÁSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG KÖZOKTATÁSI MUNKACSOPORTJA 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

Innovációs törekvések az iskolában

Innovációs törekvések az iskolában Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pedagógia szak Innovációs törekvések az iskolában Esettanulmány egy középiskola fejlesztéseiről Készítette: Sztrelcsik Eszter Témavezető:

Részletesebben

A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon

A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon A szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzése Magyarországon Részletes Témaelemzés 2005. december E részletes témaelemzés része egy a szakképzés témakörét tárgyaló jelentés-sorozatnak, melyet az Európai

Részletesebben

A szakmai továbbképzés Magyarországon

A szakmai továbbképzés Magyarországon A szakmai továbbképzés Magyarországon Részletes Témaelemzés 2006. március E részletes témaelemzés része egy a szakképzés témakörét tárgyaló jelentés-sorozatnak, melyet az Európai Szakképzés-fejlesztési

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási programja 2008 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. A fenntartó minőségpolitikája... 3 3. Intézményi minőségpolitika... 4 3.1.Törvényi

Részletesebben

az iskolakultúra 2010/5 6 melléklete

az iskolakultúra 2010/5 6 melléklete az iskolakultúra 2010/5 6 melléklete TÁMOP 4.1.3. OKKR. 2. elemi projekt Az OKKR kidolgozását segítő és az érdeklődő érintettek (későbbi felhasználók) számára összeállított glosszárium beszámítás, érvényesítés

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET)

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) BUDAPEST, 2010. NOVEMBER 11. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 19 A törvény új vonásai 19 Alapelvek 20 A közoktatási rendszer és a törvény célja 21 A közoktatási törvény

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

Konferencia a Magyar Képesítési Keretrendszerrõl

Konferencia a Magyar Képesítési Keretrendszerrõl Konferencia a Magyar Képesítési Keretrendszerrõl 2013. június 27. tudás készség kompetencia Program KONFERENCIA A MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZERRÕL 8:30 9:00 Regisztráció 2013. június 27. Hotel Benczúr

Részletesebben