Akkreditációs eljárások a romániai közoktatásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akkreditációs eljárások a romániai közoktatásban"

Átírás

1 Akkreditációs eljárások a romániai közoktatásban Részkutatás címe: A közneveléshez kapcsolódó akkreditációs eljárással és adatszolgáltatással kapcsolatos nemzetközi szakirodalom feldolgozása, elemzése, összehasonlítása, jó gyakorlatok gyűjtése

2 A dokumentumot elkészítő konzorciumi partner neve: E-Animations Zrt. Részkutatás vezetője: Dr. Falus Iván A dokumentum szerzője: Szabó-Thalmeiner Noémi Készült a XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz (TÁMOP / ) projekt keretében Leadás dátuma: okt. 24. Leadás verziószáma: 3. 2

3 Tartalomjegyzék Glosszárium... 4 Bevezetés Akkreditáció és minőségbiztosítás Romániában A közoktatási intézmények akkreditációját végrehajtó intézmények Romániában A közoktatási intézmények akkreditációjának folyamata A közoktatási intézmények akkreditációjának gyakorlati kérdései A tartalmi szabályozók törvényi szabályozása A közoktatási rendszer fontosabb közintézményei a tantervi és értékelési rendszer szabályozása tekintetében A tartalmi szabályozók jóváhagyásának menete A kerettantervek és iskolai programok jóváhagyása A tankönyvek jóváhagyásának menete Segédeszközök Összegzés Irodalom- és hivatkozásjegyzék Mellékletek

4 Glosszárium: fogalmak és rövidítések ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari Képesítésekért felelős Nemzeti Hatóság) A CNFPA* 1 (lásd lentebb) átszervezését követően az 556/2011-es sz. kormányhatározat nyomán jött létre, a Nevelés, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak alárendelt, a Munkaügyi Minisztériummal szorosan együttműködő közintézmény. Felel az európai képesítések alapján kidolgozott szakmai képesítések keretének kidolgozásáért, a képesítések megszerzését biztosító intézmények ellenőrzéséért, illetve a szakmai továbbképzést biztosító képzési rendszer monitorozásáért, értékeléséért és szabályozásáért. ARACIP (Agentia Romana de Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar Román Közoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség) 2005-ben létrehozott, a közoktatás minőségbiztosításáért felelős, a Nemzeti Nevelési Minisztériumnak alárendelt közintézmény. ARACIS (Agentia Romana de Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior Román Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség) 2005-ben létrehozott, a felsőoktatás minőségbiztosításáért felelős önálló közintézmény. CCD (Casa Corpului Didactic Pedagógusok Háza) A Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak (MECTS) alárendelt, pedagógustovábbképzésért felelős megyei szintű intézmény. CEAC (Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii) Az oktatási intézményen belül működő minőségbiztosításért felelős testület. CNC (Consiliul National de Curriculum Nemzeti Tantervtanács) 2000-ben kormányhatározattal hozták létre azzal a céllal, hogy folytassa a román kormány és a Világbank által finanszírozott, 1995-ös közoktatási reformprojektjének keretén belül a curriculumrészleg által elkezdett tevékenységet. Tevékenységei közé tartozott a közoktatási Nemzeti alaptanterv minőségének biztosítása, az állami és magánoktatási kerettantervek és iskolai programok engedélyezése, a Nemzeti alaptanterv tervezési, fejlesztési, alkalmazási és 1 A tanulmányban *-gal jelöltük a glosszáriumban szereplő fogalmakat. 4

5 felülbírálati tevékenységének összehangolása (Márton, 2007, 23.) ben feladatköreit átveszi a CNCEIP (lásd lentebb). CNCEIP (Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar Közoktatási Tantervért és Értékelésért felelős Nemzeti Központ) 2007-ben kormányhatározattal hozzák létre, 2 átveszi az SNEE*, a CNC*, a CNEDM* és a CNE* feladatköreit, tevékenységeit, ennek értelmében négy nagyobb feladatkört tölt be: a tanterv fejlesztése, az országos szintű vizsgák, értékelések koordinálása, a tankönyvek értékelésének koordinálása és a tehetséges tanulók fejlesztése ben szüntetik meg, feladatait a Neveléstudományi Intézet (ISE*) és az Országos Értékelő és Vizsgaközpont veszi át. (CNEE*) CNE (Centrul National de Excelenta Kiválóságok Nemzeti Központja) A tehetséges gyermekek fejlesztéséért felelős országos központ. Tanulmányi versenyeket, olimpiákat szervez a tehetségek felfedezése és felkarolása érdekében ben feladatkörét átveszi a CNCEIP*. CNEAA (Comisia Nationala de Evaluare si Acreditare Academica Akadémiai Értékelési és Akkreditációs Nemzeti Tanács) Jogutódja 2005-től az ARACIS*. CNEAIP (Comisia Nationala de Evaluare si Acreditare a Invatamantului Preuniversitar Közoktatási Értékelési és Akkreditációs Nemzeti Tanács) Jogutódja 2005-től az ARACIP*. CNEDM (Consiliul National pentru Evaluarea si Difuzarea Manualelor Nemzeti Tankönyvértékelő és Terjesztő Tanács) 2002-ben kormányhatározattal hozták létre a Nevelési és Kutatási Minisztériumnak alárendelt közintézményként. Célja a közoktatásban használatos tankönyvek értékelésének és terjesztésének koordinálása. Feladatkörei: hozzájárul az iskolai tankönyvek kidolgozását meghatározó oktatáspolitika kidolgozásához és gyakorlatba ültetéséhez; a minisztérium által kibocsátott módszertan alapján összehangolja és levezényli a tankönyvek értékelését; 2 231/ es számú kormányhatározat. In Románia Hivatalos Közlönye 188/ Forrás: (Letöltés dátuma: május 19.) 5

6 felméréseket végez a tankönyvek beválásának követése érdekében, részt vesz a tankönyvek újraértékelésében, ha a Minisztériumtól (MEC) erre vonatkozó utasítást kap; értékelő szakembereket képez; összehangolja a tankönyvterjesztés folyamatát; ellenőrzi, hogy a kiadók betartják-e a technikai előírásokat a tankönyvek szerkesztésekor. 4 CNEE (Centrul National de Evaluare si Examinare Országos Értékelő és Vizsgaközpont) Az 1401/2009-es számú kormányhatározattal létrehozott, a Nevelési, Kutatási és Innovációs Minisztériumnak alárendelt közintézmény, mely átveszi a CNCEIP* értékeléssel kapcsolatos feladatköreit. CNFP (Centrul National de formare a personalului din invatamantul preuniversitar Közoktatásban dolgozó pedagógusok képzéséért felelős Nemzeti Központ) Akkreditálja, monitorozza és értékeli a tanár-továbbképzési programokat. Működését a 604/2001-es számú kormányhatározat szabályozza a 2004-es kiegészítésekkel. A Nemzeti Nevelési Minisztérium tanártovábbképzésért felelős igazgatóságának alárendelt intézmény (Directia Generala pentru Educatie Continua, Formare si Perfectionare a Personalului Didactic DGECFPPIP*). CNFPA (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor Felnőttek Szakképzéséért felelős Nemzeti Tanács) A Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak alárendelt, a Munkaügyi Minisztériummal szorosan együttműködő intézmény 2011-ig. A felnőttképzés megszervezéséért, a képzések ellenőrzéséért, felülvizsgálatáért, a képesítési követelmények kidolgozásáért felelős intézmény. Az 1/2011-es oktatási törvény rendelkezései alapján átnevezik Képesítésekért felelős Nemzeti Hatóságnak (ANC* lásd fentebb). COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania romániai foglalkozások osztályozása) Tartalmazza a Romániában elismert képesítések listáját, megszabja a képesítések megszerzéséhez szükséges tanulmányok szintjét. Curriculum National (Nemzeti alaptanterv) 4 Forrás: az intézmény megalakításáról szóló kormányhatározat. Hotarare nr 95 din 7 februarie 2002 privind infiintarea Consiliului National pentru Evaluarea si Difuzarea Manualelor In. Monitorul Oficial al Romaniei nr 120/14. Feb (Letöltés dátuma: ) 6

7 Hivatalos dokumentumok összessége, magába foglalja a kerettanterveket és a kötelező tantárgyak iskolai programját (tantárgyi tantervét). CSA (Comisia Specializata de Acreditare Akkreditációra Szakosodott Bizottság) A Nevelési Minisztériumnak alárendelt, a felnőttképzési programok akkreditációjáért felelős bizottság. A bizottságnak van egy elnöke és két elnökhelyettese, kiknek mandátuma öt év. A bizottság vezetői albizottságokat hoznak létre annak függvényében, hogy milyen típusú, tartalmú dossziék elbírálására kerül sor. A bizottság havonta egyszer ülésezik, illetve valahányszor a bizottság vezetőtestülete ezt indokoltnak látja. DGECFPPIP (Directia Generela pentru Educatia Continua Formare si Perfectionare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar Pedagógusképzésért és Továbbképzésért Felelős Igazgatóság) A Nemzeti Nevelésügyi Minisztérium alá rendelt igazgatóság. DGMRURS (Directia generala management, resurse umane si retea scolara Menedzsmentért, Humánerőforrásért és Iskolahálózatért Felelős Általános Igazgatóság) A Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium keretén belül működő igazgatóság, mely 2011-től a tanár-továbbképzési programok akkreditációjáért felel. EQAVET (EU Quality Assurance in Vocational Education & Training Szakmai Oktatás és Képzés Minőségbiztosításának Európai Hálózata) Gimnázium A román közoktatási rendszerben az 5 8. évfolyamokat foglalja magába. Általában az elemi osztályokat is magába foglaló nyolc évfolyamos iskolákban működik. GNAC 5 (Grupul National pentru Asigurarea Calitatii in Educatie si Formare Profesionala Szakmai Oktatás és Képzés Minőségbiztosításának Országos Csoportja) 5 Forrás: Regulament de Organizare si de functionare a Grupului National pentru Asigurarea Calitatii. Functionare.pdf (Letöltés dátuma: május 30.) 7

8 Intézmények közti munkacsoport, mely a szakképzés minőségének biztosításáért felel országos szinten figyelembe véve az európai előírásokat. Átláthatóvá teszi a szakképzést, ezáltal biztosítja az európai szinten meghatározott kompetenciák kialakítását az egyes szakterületeken. A munkacsoport tagjai az együttműködő intézmények képviselői: a Nemzeti Nevelési, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium, a Munkaügyi, Család és Esélyegyenlőségi Minisztérium, az ARACIP*, a Felnőttek Szakképzéséért felelős Nemzeti Tanács (CNFPA*), a Szakmai és Technikai Oktatás Fejlesztéséért felelős Nemzeti Központ (CNDIPT) és a Közoktatásban dolgozó pedagógusok képzéséért felelős Nemzeti Központ (CNFP*) által delegált szakemberek. Indicator de performanta (teljesítményleírás) Értékelési eszköz melynek segítségével megállapítható, hogy egy oktatási szolgáltató intézmény milyen mértékben felel meg a standardoknak. ISE (Institutul de Stiinte ale Educatiei Neveléstudományi Intézet) 1990-ben alapított, a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak alárendelt intézmény, melynek fő célja a nevelésügy minőségi javítása pedagógiai kutatások, innovációk, iskolai és képzési programok kidolgozása, képzések és továbbképzések megszervezése. ISJ (Inspectorate Scolare megyei tanfelügyelőségek) Az oktatásért felelős minisztériumnak alárendelt, megyei szintű intézmények, melyek irányítják, ellenőrzik a megyében folyó oktatási intézmények működését. Képesítés (calificare) Szakképzés vagy egyetemi tanulmányok révén elért tanulási eredmény. Kritérium (criteriu) Egy szolgáltató intézmény alapvető szervezési és működésbeli sajátosságára utaló jellemző a minőségbiztosítás folyamatában. LEN (1/2o11 Legea Educatiei Nationale) 8

9 Az 1/2011-es nemzeti nevelési törvény, a tanulmányban oktatási törvényként említjük. Líceum A román közoktatási rendszerben a 9 12/13. évfolyamokat magába foglaló oktatási intézmény, mely különböző szakosításokat (reál, humán szakokat, illetve szakképesítéseket (pedagógiai, művészeti, technológiai stb.) is biztosító szakokat indíthat. MApN (Ministerul Apararii Nationale Honvédelmi Minisztérium) MECTS (Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium) MEN (Ministerul Educatiei Nationale Nemzeti Nevelési Minisztérium) A 96/2012 kormányhatározat értelmében az oktatásért felelős szakminisztérium 6. Az Oktatásért, Nevelésért felelős Minisztérium között többszöri átalakításon ment át, így a megnevezése is folyamatosan változott: MEC (Ministerul Educatiei si Cercetarii, azaz Nevelési és Kutatási Minisztérium), majd MECI (Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii Nevelési, Kutatási és Innovációs Minisztérium), majd MECT (Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, azaz Nevelési, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium), aztán MECTS (Ministerul Educatiei Tineretului si Sportului, azaz Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium), végül 2012 decemberétől újból MEN (Ministerul Educatiei Nationale, azaz Nemzeti Nevelési Minisztérium) lett. Palatul Copiilor (Gyermekek Palotája) Különböző szakköröket szervező intézmény érdeklődő gyerekek számára. Pl. modellezés, rajzkör, gokart stb. Plan Cadru (kerettanterv) POSDRU (Program Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane ) Az Európai Unió által támogatott projekt a humánerőforrások fejlesztése érdekében. 6 Lásd Monitorul Oficial Partea I. nr. 884 din

10 Programa scolara (iskolai program, tantárgyi tanterv) posztliceális képzés Az érettségi sikeres teljesítését követően 2-3 éves képzés során egészségügyi, kereskedelmi stb. szakképesítést szerezhetnek az ide jelentkező hallgatók. A posztliceális képzés magasabb rendű végzettséget nyújt a líceumi képzésnél, de nem ad egyetemi vagy főiskolai oklevelet. Standard de referinta (referenciastandard/viszonyítási standard) Az oktatási tevékenység elvárt optimális szintje, melynek alapját nemzeti, európai, illetve nemzetközi jó gyakorlatok alkotják. SNEE (Serviciul National de Evaluare si Examinare Országos Értékelő- és Vizsgahivatal) 1998-ban a kormány által létrehozott közintézmény, melynek fő feladatai: a közoktatás napi értékelése, az országos vizsgák (8. osztályt záró országos felmérés, a szakiskola záróvizsgájának írásbeli próbája, az érettségi vizsga, illetve az üres oktatói állások betöltésére szervezett versenyvizsgák) megszervezése, felügyelete, az egyes oktatási ciklusok végén történő értékelés megszervezése, illetve a pedagógusok továbbképzése az értékelés és vizsgáztatás témakörében ben beolvasztják a CNCEIP*-be. 7 Standard (standard) A minőségbiztosítás során szabályok vagy eredmények formáját öltő minimális elvárási szint, mely kötelező jelleggel bír az oktatási intézmény számára. 7 Forrás: hivatkozza: Márton János, 2007, 22. o. 10

11 Bevezetés Romániában az 1989-es politikai változások következményeként a közoktatás is radikális átalakuláson ment keresztül, s ez a folyamat még napjainkban is tart. A megvalósuló reformfolyamatnak különböző állomásai figyelhetők meg, melyeket egyfelől a belpolitikai változások, másfelől Románia Európai Unióhoz való csatlakozása határozott meg. Az 1995-ben állami és világbanki finanszírozással beindított oktatási reformfolyamat kiemelkedő momentuma az ben Andrei Marga minisztersége idején a Nemzeti alaptanterv (Curriculum National*) megjelenése, mely műveltségi területekben gondolkodik, növeli a tanár szabadságát a minimális és maximális óraszámok megjelölése, a kötelező törzsanyag és kiterjesztett curriculum fogalmának, illetve az opcionális tantárgyak bevezetése révén, ezáltal lehetőséget ad a helyi tanterv megvalósítására is. E lépés megtétele az addigi, erősen központosított román közoktatás decentralizációját hivatott elindítani, azonban a későbbiekben megfigyelhettük, hogy ez a folyamat nem minden esetben mozdult előre, kisebb-nagyobb előrelépések, illetve hátrálások, más esetben pedig stagnálások jellemzik az azóta eltelt időszakot. Románia Európai Unióhoz való csatlakozása 8 nemcsak a közoktatás decentralizációs folyamatát indította el, hanem szemléletmódbeli változást is eredményezett. A curriculumot is érintő, talán legjelentősebb változás a kompetenciaalapú oktatás bevezetése, melynek törvényi szabályozását az 1/2011-es oktatási törvény valósította meg. Az új szemléletmód bevezetése az érvényben lévő tantervek és iskolai programok átgondolását, a közoktatásban dolgozó pedagógusok továbbképzését, az új szemléletmódnak megfelelő tankönyvek és taneszközök létrehozását, illetve az értékelési standardok kidolgozását igényli. E folyamatnak vagyunk tanúi napjainkban is, melyet egy központi szerv, a Nemzeti Nevelési Minisztérium, illetve a neki alárendelt intézmények koordinálnak január 1-jén. 11

12 1. Akkreditáció és minőségbiztosítás Romániában A közoktatási rendszer minőségbiztosítása, a decentralizációs törekvésekhez hasonlóan Románia Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatának hatására vált a reformtörekvések részévé (Márton János, 2007). A minőségbiztosítási és akkreditációs folyamat minden olyan intézményt és szolgáltatót érint, amely oktatási, képzési tevékenységet folytat Romániában. Az átjárhatóság biztosítása a különböző tagországok között, a tagországokban szerzett oklevelek kölcsönös elismerése feltételezte egy európai szinten egységes keret kidolgozását, melyet a tagországok igyekeznek átvenni és a minőségbiztosítási eljárások kidolgozásánál figyelembe venni. Ez a keret leginkább a felsőoktatást és a szakképzéseket biztosító szolgáltatók működését szabályozta, így a bolognai kezdeményezést követően létrejött egy viszonylag egységes felsőoktatási tér Európában, illetve létrehozták a szakképesítések egységesítését biztosító hálózatot (EQAVET*), melyhez a többi tagországhoz hasonlóan Romániai is csatlakozott (GNAC*). E folyamat egy másik lényeges eleme, hogy 2005-ben létrejött a közoktatási intézmények akkreditációjáért felelős intézmény, az ARACIP* 9. Az ARACIP kidolgozta azokat az országos szabványokat, melyeknek meg kell felelniük a romániai közoktatásban működő intézményeknek. Az ARACIP mellett más, hasonló tevékenységet folytató intézményeket is találhatunk: a felsőoktatási intézményeket az ARACIS*, a felnőttoktatási, képzési programokat, illetve a pedagógus-továbbképző programokat az ANC* illetve a Nemzeti Nevelési Minisztérium (MEN) erre szakosodott igazgatósága (DGECFPPIP*) és szakbizottsága (CSA*) ellenőrzi és értékeli. A közoktatási intézmények akkreditációja mellett külön területet képez a közoktatásban használatos tanterv, a tantervi dokumentumok, tankönyvek, illetve az értékelési rendszer monitorozása, ellenőrzése, értékelése. A felsorolt feladatok a Nemzeti Nevelési Minisztériumnak alárendelt intézmények hatáskörébe tartoznak. 9 Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 75/2005 provind asigurarea calitatii educatiei, modificata prin OUG 102/2006. In Monitorul Oficial, Partea I nr 334 din 13/04/ Letöltés dátuma: május

13 1.1. A közoktatási intézmények akkreditációját végrehajtó intézmények Romániában 2005-ig a felsőoktatási intézmények akkreditációját a 88/1993-as törvény, a közoktatási intézményekét pedig a 196/1999-es törvény szabályozta, az akkreditációért pedig az Akadémiai Értékelési és Akkreditációs Nemzeti Tanács (CNEAA*), illetve a Közoktatási Értékelési és Akkreditációs Nemzeti Tanács (CNEAIP*) felelt ben sürgősségi rendeletben 10 fogalmazták meg a minőségbiztosítási eljárások bevezetésének szükségességét Romániában, mely minden oktatási tevékenységet szolgáltató intézményre kiterjed (közoktatás, felsőoktatás, szakképzés stb.). A rendelet szerint az oktatás minősége magába foglalja egyfelől a szolgáltató intézmény, másfelől az oktatási program jellegzetességeit, melyek kielégítik az oktatásban reszt vevők, érintettek elvárásait és megfelelnek a központilag előírt minőségi standardoknak. A minőség biztosításának érdekében szükséges a szolgáltató intézmények felmérése, értékelése, a kapott adatok feldolgozása, értelmezése és a kapott adatok alapján a szolgáltatást hatékonyabbá tévő döntések, intézkedések meghozatala. Az értékelési folyamat kétféle lehet: 1. Belső értékelés intézményen belül zajlik, az intézmény önmagát értékeli a megadott kritériumok alapján. 2. Külső értékelés nemzetközi vagy országos ügynökség által végrehajtott ellenőrzés. A 2006-ban törvényerőre emelt sürgősségi rendelet szerint a minőségi oktatás és képzés előfeltétele a standardoknak megfelelő oktatási programok megszervezése és lebonyolítása. Az akkreditáció a minőségbiztosítási folyamat részét képezi és magába foglalja a szolgáltató intézmények és az általuk biztosított oktatási/képzési programok akkreditálását (4. cikkely). Az akkreditáció révén egy oktatási intézmény igazolja, hogy oktatási programja megfelel a minőségbiztosítási elvárásoknak, kritériumoknak. A minőségi oktatás és képzés biztosítása az oktatási intézmény minden alkalmazottja számára kötelező, s az intézmények finanszírozása is a minőség függvényében történik. Romániában a minőségbiztosítási folyamat elsősorban a kimeneti tényezőkre, a tanulás eredményeire (egy oktatási program vagy iskolai szint elvégzését követően elért ismeretekre, kompetenciákra, értékekre és attitűdökre) összpontosít. A minőségbiztosítás 10 Ordonanta de urgenta nr 75/2005 din 12/7/2005 privind asigurarea calitatii educatiei. In Monitorul Oficial, Partea I. nr. 642 din 20/07/

14 módszertanának alapját a kritériumok*, standardok*, referenciastandardok*, teljesítményleírások* és képesítések* alkotják. A minőségbiztosítás az alábbi folyamatokat foglalja magába: a tervezés szakasza, az oktatás céljainak megfogalmazása, mely előrevetíti az elérendő eredményeket; az eredmények monitorozása; az eredmények belső értékelése; az eredmények külső értékelése; az eredmények folyamatos növelése, jobbítása. A minőségbiztosítás az alábbi területekre és kritériumokra terjed ki (lásd 10 cikkely): 1. Az intézmény kapacitása, amely a rendelkezésre álló infrastruktúrát képezi és az alábbi kritériumokat foglalja magába: a. intézményi, adminisztratív és vezetői struktúrák b. anyagi alapok c. humánerőforrások 2. A nevelés hatékonyságát, a jó tanulmányi eredményeket biztosító források: a. Az oktatási programok tartalma b. A tanulás eredményei c. Kutatói vagy módszertani tevékenység d. Az intézmény pénzügyi tevékenysége 3. A minőségbiztosítás menedzsmentje: a. A minőségbiztosítási stratégiák és eljárások b. Az oktatási programok és tevékenységek kezdeményezését, monitorozását és folyamatos felülvizsgálatát érintő eljárások c. A tanulás eredményeinek értékelése objektív és átlátható d. A tantestület folyamatos értékelése e. A tanulás forrásainak hozzáférhetősége f. A belső értékelés adatbázisának rendszeres aktualizálása g. Az oktatási programokra, képesítésekre, kibocsátott oklevelekre vonatkozó közérdekű információk közzététele és átláthatósága h. A törvény által előírt minőségbiztosítási szerkezet működőképessége 14

15 A belső értékeléssel kapcsolatosan a törvény előírja, hogy minden oktatási intézményben működnie kell egy 3-9 tagú tanácsnak (CEAC*), mely a folyamatos ellenőrzésért és minőségbiztosításért felelős (lásd 11 cikkely). Ennek a tanácsnak a tagjai között ott találjuk a szolgáltató intézmény, a diákok/szülők, illetve a helyi önkormányzat képviselőit. A tanács felelős az előzőekben említett minőségbiztosítási folyamat lebonyolításáért, a belső értékelés alapján megírt jelentés közzétételéért, a minőségbiztosítási ügynökséggel való kapcsolattartásért. A belső értékelés segédeszköze a RAEI értékelés, melyet a belső értékelési szakértők elektronikus formában töltenek ki. A külső értékelés magába foglalja: a szolgáltató intézmény kapacitásának értékelését; a nevelés hatékonyságának értékelését; az intézményi szintű minőségbiztosítás menedzsmentjének értékelését; az oktatási programok minőségének értékelését; a reális helyzet és a belső értékelés egybeesésének vizsgálatát; különböző szolgáltató intézmények által biztosított azonos oktatási programok összehasonlító elemzését. A törvény alapján létrehozták a közoktatási és felsőoktatási intézmények minőségbiztosítását és akkreditációját végző két ügynökséget a Romániai Közoktatás Minőségét Biztosító Ügynökséget (ARACIP) és a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökséget (ARACIS). Mindkét ügynökség két főosztállyal rendelkezik, az egyik az akkreditációval, a másik a külső értékeléssel foglalkozik. A továbbiakban tekintsük át a két ügynökség szerepét az akkreditáció szempontjából. Az ARACIS autonóm, önálló költségvetéssel rendelkező közintézmény. Szerkezeti felépítését, működési szabályzatát kormányhatározat rögzíti. Az akkreditálási folyamatban az alábbi feladatokat látja el: Kidolgozza az akkreditálási folyamat módszertanát és standardjait a felsőoktatási programok számára. A kidolgozott módszertant és az értékelési standardokat a MEN láttamozza és kormányhatározat hagyja jóvá. Felkérésre vagy önálló indíttatásból ellenőrzi az egyes felsőoktatási intézményeket, illetve oktatási programjaikat, melyet követően javasolja a működési engedély vagy 15

16 az akkreditáció kibocsátását. Az ARACIS által megírt jelentés alapján a minisztérium (MEN) dönt az új felsőoktatási intézmények engedélyeztetéséről. A felsőoktatásbeli folyamatos minőségbiztosítás is az ARACIS feladatkörébe tartozik, ennek alapján kidolgozza a referenciastandardokat, illetve a teljesítményleírásokat a felsőoktatási intézmények számára, külső értékelések során ellenőrzi ezek megvalósítását, egyeztet az ARACIP-pel és a minisztériummal az egységes szemléletmód és az oktatáspolitika megvalósítása érdekében, háromévente elemzi a felsőoktatás helyzetét a minőségbiztosítás szempontjából, kidolgozza az ARACIS értékelő szakértői számára az Etikai kódexet stb. Feladatai teljesítése érdekében az ARACIS-nak joga van külső szakértők felkérésére saját szakértői hálózat kialakításához, ellenőrizheti a szakértők értékeléseit annak függvényében, hogy mennyire tartották be a módszertani előírásokat, értesíti a vizsgált intézményt és a minisztériumot az értékelés eredményéről. Az ARACIS honlapján mindenki által tanulmányozható az ügynökség szerkezeti összetétele, a szaktestületek tagjainak neve, illetve az értékelési szakértőkről készített adatbázis, melyet folyamatosan aktualizálnak (lásd Az ARACIS szakértője csakis egyetemi oktató lehet, aki docensi vagy professzori minőségben tanít az egyetemen és van tapasztalata a minőségbiztosítás terén. Szakértőnek online lehet jelentkezni, majd az ARACIS vezető tanácsa dönt arról, hogy a jelentkező megfelel-e az elvárásoknak. Az ARACIS szakértői között romániai oktatók mellett külföldi egyetemek oktatóit is megtalálhatjuk. Pénzügyi szempontból az ARACIS független intézmény, bevételeit a külső értékelésekből származó jövedelmek, a működési engedélyek és akkreditációs folyamatok díja, illetve más külső források képezik (pl. pályázati pénzek, szponzorálások, vissza nem térítendő támogatások). Az ARACIS is folyamatos értékelésen megy keresztül, nemzetközi ügynökségek külső értékelései alapján működhet. Ha elveszíti megbízhatóságát, megszünteti tevékenységét és egy új ügynökség kialakítása válik szükségessé (lásd 87/2006 sz. törvény cikkely). Az ARACIP a Nevelési Minisztériumnak (MEN) alárendelt közintézmény, mely pénzügyi szempontból önálló szervezetként működik. Megalapításakor átveszi a Közoktatás Értékelése és Akkreditálása Országos Tanácsának (CNEAIP*) feladatköreit, jogait, kötelességeit, adatbázisát, személyzetét és logisztikáját. Saját adminisztratív és szakértői apparátussal rendelkezik, utóbbiban a kisebbségi oktatás egy képviselője is részt vesz. 16

17 Az ARACIP feladatkörei hasonlóak az ARACIS feladataihoz, csak a közoktatásra vonatkoztatva: Összeállítja és folyamatosan felülvizsgálja a minőségbiztosítási standardokat, referenciastandardokat és teljesítményleírásokat, 11 melyet a minisztérium (MEN) hagy jóvá, s kormányhatározat lépteti érvénybe. Kidolgozza a közoktatási intézmények értékelésének és akkreditációjának módszertanát, melyet a minisztérium hagy jóvá és kormányhatározattal lép érvénybe. A közoktatási intézményeket értékeli és akkreditálja. Előterjeszti a minisztériumnak az értékelés alapján kibocsátandó működési engedélyeket és akkreditációs iratokat az egyes szolgáltató intézmények számára. A működési engedélyt, akkreditációt az egyes szolgáltató intézmények oktatási szintre, oktatási programra és képesítési területre kérhetik. A minisztérium megbízásából külső értékeléseket végez el. Javaslatot tesz a minisztériumban egyes szakképzést biztosító szervezetek akkreditációjára. A minisztérium kompetens igazgatóságai és a megyei tanfelügyelőségek segítségével monitorozza a közoktatási intézményeket és felügyeli a folyamatos minőségbiztosítást az intézmények keretén belül. Háromévente ellenőrzi az akkreditált oktatási intézményeket. Publikussá teszi az értékelések eredményeit. A minőségbiztosítás érdekében megvalósított belső értékelés számára útmutatókat, tankönyveket készít, melyeket a minisztérium hagy jóvá. 12 Útmutatókat ad ki jó gyakorlatokról. Jelentést készít az éves tevékenységéről. Négyévente kutatást végez, melynek során a minőségbiztosítás szempontjából elemzi a romániai közoktatási rendszert Lásd Hotarare privind aprobarea Standardelor de referinta si a indicatorilor de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 822/ Lásd. Manual de evaluare interna a calitatii educatiei, Bucuresti A kézikönyv az Európai Unió által is támogatott pályázat keretén belül készült el: POSDRU/85/1.1/S/

18 Javaslatokat tesz a közoktatási rendszer hatékonyabbá tétele érdekében. Etikai kódexet állít össze értékelési szakértői számára (87/2006 törvény 24 cikkely). Az ARACIP* szakértői képzett pedagógusok. Az ügynökség állandó alkalmazottakkal is rendelkezik, de nagyon sok külső munkatársa van, akikkel megbízásos szerződést köt egy adott munka elvégzése érdekében. A szakértők kiválasztása önéletrajz és interjú alapján történik. A kiválasztást követően minden szakértőnek akkreditált, 89 órás képzésen kell részt vennie, melynek során elméleti és gyakorlati képzésben részesül az intézmények ellenőrzése és értékelése terén. 14 A képzés sikeres elvégzését követően a pályázó szakember bekerül az ARACIP* szakértői adatbázisába. Az ARACIS* és az ARACIP* kétévente ül össze az értékeléssel és akkreditációval kapcsolatos stratégiák egyeztetése érdekében A közoktatási intézmények akkreditációjának folyamata Minden oktatást/képzést szolgáltató intézménynek alá kell vetnie magát a minőségellenőrzés és akkreditáció folyamatának úgy, ahogy a törvény azt előírja. A közoktatásban minden iskolai szintre, tanulmányi programra vagy szakmai képesítésre kérni kell az akkreditációt. A felsőoktatásban minden egyes képesítés megszerzését célzó szak működését engedélyeztetni, illetve akkreditáltatni kell (87/2006 törvény, 29 cikkely). Az akkreditáció két szakaszból áll: 1. Ideiglenes működési engedély megszerzése, mely lehetővé teszi az oktatási program beindítását, esetleges felvételi megszervezését. 2. Akkreditáció, melynek birtokában az oktatási intézmény okleveleket (érettségi, licenc, mesteri stb.) bocsáthat ki és záróvizsgákat szervezhet. Az értékelés során felhasznált standardokat, módszertanokat az ügynökségek állítják össze és a Nevelési Minisztérium (MEN) hagyja jóvá. Az ideiglenes működési engedély megszerzése a következő szakaszokból áll: 1. Az oktatási programot, képzést szolgáltató intézmény belső értékelést végez. 13 Az ARACIP által begyűjtött adatokat évente feldolgozzák, elemezve az elért eredményeket. Az elemzések a Nemzeti Nevelési Minisztérium honlapján elérhetőek. Lásd Barometrul calitatii educatiei din Romania. ( Letöltés dátuma: L. a Nevelési és Kutatási Minisztérium 5338/ es számú rendeletének 2. sz. melléklete (Anexa nr. 2 la O.MEdC nr. 5338/ ). 18

19 2. A szolgáltató oktatási intézmény a belső értékelésről szóló jelentést benyújtja az ügynökség akkreditációs igazgatóságának és kérvényezi a külső értékelést. 3. Az akkreditációs igazgatóság egy értékelési és akkreditációs szakbizottságot nevez ki, amely átvizsgálja a belső értékelést, és meglátogatja a szóban forgó intézményt. 4. A szakértők értékelését az ügynökség láttamozza, és javasolja a minisztériumnak (MEN) a működési engedély megadását, illetve megtagadását. A közoktatás esetében az ARACIP, a felsőoktatás esetében az ARACIS teszi a javaslatot a minisztériumnak. 5. A minisztérium rendeletet ad ki a működési engedélyről. Az akkreditációs eljárás során a működési engedéllyel rendelkező szolgáltató belső értékelést végez, amelyről szóló jelentését benyújtja az ügynökség akkreditációért felelős igazgatóságának és kérvényezi a külső értékelést. Az akkreditációs kérelem benyújtása az első végzős évfolyam záróvizsgája után két évvel kötelező. Ha ezt elmulasztják, megvonhatják a szolgáltató intézmény működési engedélyét. Ezt követően az ügynökség szakbizottságot nevez ki, mely felel a külső értékelés lebonyolításáért, hasonlóan a működési engedély kibocsátásának eljárásrendjéhez. Az értékelési jelentést az ügynökség láttamozza, majd javaslatot tesz a minisztériumnak az akkreditáció megadásáról vagy megtagadásáról. A közoktatási intézmények esetében az ARACIP, a felsőoktatási intézmények esetében az ARACIS felel az akkreditációs folyamat lebonyolításáért. A működési engedéllyel rendelkező szolgáltató intézmény oktató, kutató, adminisztratív személyzettel rendelkezhet, részt vehet országos vagy nemzetközi programokban, pályázatokban. Az akkreditáció megszerzését követően a szolgáltató intézmény az oktatási rendszer szerves részévé válik. Az ARACIS, illetve az ARACIP ötévenként megismétli az akkreditált intézmény külső értékelését. Ha problémákat észlel, s az intézmény nem teljesíti a minimális előírásokat, figyelmeztetésben részesíti az intézményt, s ha egy éven belül nem javul a helyzet, a minisztérium akár meg is vonhatja a működési engedélyét. Három kedvezőtlen elbírálású külső értékelést követően a minisztérium bezáratja az intézményt (87/2006. törvény, cikkely) A közoktatási intézmények akkreditációjának gyakorlati kérdései 19

20 Az ARACIP megalapításától fogva a törvényes keretek kidolgozásán munkálkodott ben megfogalmazták a minőségi oktatás alapelveit, majd 2006 elején kiadtak egy olyan dokumentumot, mely meghatározza az akkreditáció, a minőségbiztosítás főbb fogalmait - előrevetítve az értékelési standardok rendszerét ben kidolgozták a működési engedély és az akkreditáció standardjait, illetve az értékelési folyamat módszertanát. Párhuzamosan kialakították az ARACIP értékelési szakértőinek nyilvántartó rendszerét és szabályozták a szakértők működését ban elfogadták a közoktatási intézmények értékelésének referenciastandardjait és teljesítményleírásait, és három Európai Unió által is támogatott pályázat keretén belül dolgoztak tovább. 15 Az ARACIP 2012-es jelentéséből 16 megtudhatjuk, hogy a 2011-es év folyamán európai uniós támogatással az ügynökség kidolgozta a közoktatás különböző szintjei és típusai [elemi, gimnáziumi, líceumi, posztliceális* oktatás, speciális oktatás, gyermekklubok, gyermekpaloták (Palatul copiilor*)] számára az értékelési standardokat 17, melyet a Nevelési, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium (MECTS) 2012 júniusában hagyott jóvá 18. Ugyancsak ebben az időszakban dolgozták ki a külső értékelési folyamat módszertanát, melyet kísérleti jelleggel nyolc régióban kipróbáltak és vitára bocsátottak. A módszertan kidolgozása egy európai uniós támogatást is élvező projekt keretén belül valósult meg 19. A módszertant 2012 decemberében hagyta jóvá a Nevelési Minisztérium (MEN), mely részletesen bemutatja az ötévenkénti folyamatos értékelés lebonyolításának menetét, és bemutatja az igazolási mintát, melyet az ARACIP az ellenőrzött intézménynek bocsát ki 20. Az újonnan kibocsátott módszertan szervesen ráépül a 2008 decemberében megjelent kormányhatározat tartalmára, mely jóváhagyja az értékelés és minőségbiztosítás referenciastandardjait és teljesítményleírásait a közoktatási intézmények számára (lásd 1. sz. melléklet). 15 Repere conceptuale si metodologice privind sistemul national de management si de asigurare a calitatii educatiei. (In Manual de evaluare 22. o.). 16 Raport de activitate - Perioada de raportare Proiectul strategic Dezvoltarea sistemului national de management si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar FSE-POSDRU ID Ordinul MECTS nr. 4688/ Proiectul strategic Dezvoltarea culturii calitatii si furnizarea unei educatii de calitate in sistemul de invatamant preuniversitar din Romania prin implementarea standardelor de referinta. FSE-POSDRU ID Ordin nr. 6517/ privind aprobarea Metodologiei de evaluare externa a calitatii educatiei in invatamantul preuniversitar. In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 11/

Tanártovábbképzés Romániában. Pedagógus-továbbképzés Nemzetközi áttekintés

Tanártovábbképzés Romániában. Pedagógus-továbbképzés Nemzetközi áttekintés Tanártovábbképzés Romániában Pedagógus-továbbképzés Nemzetközi áttekintés Szabó-Thalmeiner Noémi 2013.02.18. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 2 Tartalom GLOSSZÁRIUM: FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK... 4 1. A jelenlegi

Részletesebben

B. Román jogi szabályozás

B. Román jogi szabályozás B. Román jogi szabályozás 2005. július 12-i 75. számú sürgõsségi rendelet az oktatás minõségbiztosításáról * Tekintetbe véve annak szükségességét, hogy az oktatás minõségét egy olyan jogi keret biztosítsa,

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata 507/2007.05.25. határozat/ 4. melléklet A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Célkitűzések: Jelen szabályzat célja, hogy szabályozza az EMTE-n folyó oktatási, kutatási,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER

A PEDAGÓGIAI RENDSZER A PEDAGÓGIAI RENDSZER Dr. Kaposi József 2014 Pedagógiai rendszer: Új keletű fogalom a magyar szakirodalomban Hol érhető tetten? Az elmúlt 50 év innovációs folyamataiban(iskolakísérletek, alternatív iskolai

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai)

A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai) MELLEARN Szeged, 2013. április 18-19. A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai) Stark Gabriella Mária Babeş-Bolyai

Részletesebben

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TÁMOP 3.1.1 PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI A projekt általános bemutatása A projekt céljai: az oktatás tartalmi

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában Bodorkós László minőségügyi szakértő OFI, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 Budapest 2015. június

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

A Felnőttképzés aktualitásai. Rácz Rita osztályvezető Munkaerő-piaci Képzések Módszertani Osztály Képzési Főosztály

A Felnőttképzés aktualitásai. Rácz Rita osztályvezető Munkaerő-piaci Képzések Módszertani Osztály Képzési Főosztály A Felnőttképzés aktualitásai Rácz Rita osztályvezető Munkaerő-piaci Képzések Módszertani Osztály Képzési Főosztály 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Intézmény-, és programakkreditáció követelménye

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1 PROGRAM KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI

A TÁMOP 3.1.1 PROGRAM KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TÁMOP 3.1.1 PROGRAM KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI TÁMOP 3.1.1 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE Kerber Zoltán A tankönyvek jóváhagyása

Részletesebben

HUNYAD MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE TANFELÜGYELET ROMÁNIÁBAN

HUNYAD MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE TANFELÜGYELET ROMÁNIÁBAN HUNYAD MEGYE TANFELÜGYELŐSÉGE TANFELÜGYELET ROMÁNIÁBAN Dr. Máté Márta A román tanügyi rendszer Oktatási prioritások Egyenlő esély biztosítása mindenki számára, hogy hozzáférhessen az oktatási szolgáltatásokhoz.

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz.

Módosított dokumentum. Módosított pont. Sorsz. kompetenciafejlesztés című kiírás dokumentációjában az alábbi pontok módosultak: Sorsz. Módosított dokumentum Módosított pont Módosított szöveg A rendelkezésre álló keretösszeg összefoglaló táblázatban

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Felnőttképzés a jogszabályi változások tükrében

Felnőttképzés a jogszabályi változások tükrében Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum: Üzleti reggeli Gödöllőn Felnőttképzés a jogszabályi változások tükrében Üröginé Ács Anikó felnőttképzési szakértő 2013. október 25. Rendszerszintű változások

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.s. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.s. sz. melléklete AZ ELTE TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.

Részletesebben

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE 2013 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János 8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. www.hunfalvy-szki.hu

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

A megjelent R. 26 korábbi Korm. rendeletet módosít, azonban az oktatást csupán néhány érinti. Ezekre térek ki az alábbiakban.

A megjelent R. 26 korábbi Korm. rendeletet módosít, azonban az oktatást csupán néhány érinti. Ezekre térek ki az alábbiakban. Egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE

AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE Derényi András tudományos munkatárs (OFI) TÁMOP-4.1.3 projekt szakmai vezető (OH) SZERKEZET Mi az MKKR és

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERVEK KIDOLGOZÁSA ÉS BEVEZETÉSE Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai

Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai Az angolszász országok kompetencia alapú tanárképzési és szaktanárképzési tapasztalatai Dr. Kelemen Gyula HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. Nemzeti Szakképzési Intézet

ALAPÍTÓ OKIRATA. Nemzeti Szakképzési Intézet XVI/543-20/2000. A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. -ának (1) bekezdésében, valamint oktatási miniszter feladat

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Munkaanyag ( )

Munkaanyag ( ) Munkaanyag (2016.07.02.) Ki a Kutatótanár: A Kutatótanár az a köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, aki munkaköri alapfeladatain túl a Kutatótanári besorolásának öt éves időtartama alatt olyan kutatási,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

TÁMPONTOK 2013-RA: FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA

TÁMPONTOK 2013-RA: FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA TÁMPONTOK 2013-RA: FELNŐTTKÉPZÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA Alapelvek (1) Magyarországon az állam - e törvény keretei között - biztosítja a felnőttképzésben való részvétel jogát - RÉSZVÉTEL (2) A felnőttképzés e

Részletesebben

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 2. számú függelék EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND (A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKE) BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. június 25.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014.

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014. Felhívás pályázati együttműködésre a TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 azonosító számú, Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása című kiemelt projekt Egészségfejlesztő Kórházak alprojektjének megvalósítása

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

TÁMOP B.2-13/

TÁMOP B.2-13/ A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése A projekt tervezett szakmai tevékenységei 1 Fejlesztési igények felmérése Országos módszertani és képzésfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben