FOTANODA KŐZ VIZSGÁLATAINAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOTANODA KŐZ VIZSGÁLATAINAK"

Átírás

1 EV. REF. FOTANODA KŐZ VIZSGÁLATAINAK RENDJE, A TANTÁRGYAK TANÍTÓ- ÉS TANULÓSZEMELYZET KIMUTATÁSÁVAL AZ 187V 2 -ik ISKOLAI ÉV MÁSODIK FELÉBEN AZ ELŐLJÁEÓSAO HATÁROZATA SZERINT KIADTA: tanvezető tanár. f f: l Sz.-Udvarhelyit, junius SZEKELY-UDVARHELYTT, BECSEK D. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

2

3 Közvizsgálatok ideje és rendje Jnnius 16-An. D. e óráig tartatik a pályázat a franczia nyelvből a Kis József-féle 25 frt 20 kr o. é. jutalomra. D. u. 4 6 óráig lesz a pályázat a Hallerkői mltgos gróf Haller Ferencz ur által alapított 12 darab aranyból álló zenejutalomra, ugyanekkor tartatik az ének és zene vizsgálat. JUIB. 17-én. D. e óráig lesz a 2-ik éves bölcsészeknek a vizsgálatuk a növénytanból, ig az 1-ső éveseké a mennyiségtanból. D. u. 3 6-ig a Kis József-féle segélyzetteknek magán tanítványai állanak vizsgálatot. Jnn. 18-án. D. e ig az 1-ső éves bölcsészek a hellen nyelvből, ig a 2-ik évesek a gondolkodástanból D. u. 3 6-ig a 2-ik középt. osztályosok minden tantárgyból.

4 Jnn. 19-én. j) e 8 10-ig az 1-ső éves bölcsészek a magyar irodalom-történetből, ig ugyanazokt"latin nyelvből. D. u. 3 6-ig az 1-ső elemi osztályosok minden tantárgyból. Jun. 20-án. X). e ig a 3-ík középt. osztályosok minden tantárgyból. IX u. 3 6-ig az 1-ső éves bölcsészek az ásványtanból. Jun. 21-én. D. e ig a 4-ik elemi osztályosok minden tantárgyból. D. u. 3-6-ig az 1-ső középt. osztályosok minden tantárgyból. Jun. 22-én. D. e ig az 1-ső éves bölcsészek a köz történelemből. D. u. 3 6-ig a 4-ik középt. osztályosok minden tantárgyból. Jnn.'24-én. D. e ig az 5-ik középtanodai osztályosok minden tantárgyból. D u. 3 6-ig a 2-ik elemi osztályosok minden tárgyból. Jun. 25-én. D. e ig a 3-ik elemi osztályosok minden tárgyból. Jun. 25-én d.*u. 3 6-ig, 26-án egész nap és 27-én d. c ig lesz a 6-ik középt. osztályosok deákfelvételi szigorlata.

5 Jun. 27-én d. u. 3 6-ig, 28-án egész nap és 29-éu d. e ig a II. éves bölcsészeknek szóbeli érettségi vizsgálata. Jun. 29-én d. u. 3 órakor érdemfokozat olvasás és a tanév ünnepies bezárása- Jegyzés. Az érettségi vizsgálatra ^állóknak Írásbeli vizsgálata jun. 12-én kezdődőleg tartatik.

6 fi Tanárok, szak- és köztanitók. Kis Ferencz rendes tanár, tanított általános történelmet az 1-ső éves, ker. egyházi és honi történelmet a 2-ik éves bölcsészeknek, összesen hetenként 15 órán. Korondi Mózes r. tanár és tan vezető, tanított mennyiség tant a középtanodai 6-ik és 1-ső éves bölcseimi osztályosoknak, természettant a 2-ik éves bölcsészeknek, összesen hetenként 15 órán. Pataki Pál r. tanár, tanitott az 1-ső és 2-ik éves bölcsészeknek ásvány- és növénytant, a középtanodai 1., 2. és 3-ik osztályosoknak terményrajzot, összesen hetenként 15 órán. Dr. Jenei Viktor r. tanár és igazgató, tanitott a középtanodai 5-ik és 6-ik osztályosoknak magyar nyelvtant, a 2-ik éves bölcsészeknek gondolkodástant, összesen hetenként 10 órán. Szakács Mózes r. tanár, tanitott az 5-ik, 6-ik középtanodai, 1-ső és 2-ik éves bölcseimi osztályosoknak hellen nyelvet, az 5-ik középtanodai és 2-od éves bölcseimi osztályosoknak latin nyelvet, összesen hetenként 27 órán. Biró Albert segéd-tanár, tauitott a középtanodai 4-ik, 5-ik osztályainak német nyelvet, a -ik osztályának német

7 nyelvet és csillagászati földrajzot, az 1-ső éves bölcseimi osztálynak magyar irodalom-történetet, összesen hetenként 18 órán. Zajzon Ferencz helybeli ref. lelkész, mint állandó szaktanító, tanított a középtanoda 6-ik osztályának vallást és latin nyelvet, az 1-ső éves bölcseimi osztálynak latin nyelvet, összesen hetenként 10 órán. Sylvester Domokos helybeli ref. lelkész, mint állandó szaktanító, tanított a középtanoda 4-ik, 5-ik osztályainak vallást és történelmet, összesen hetenként 10 órán. Kese József köztanitó, tanított a középtanoda 4-dik osztályának latin nyelvet, magyar nyelv-, mennyiség- és természettant, az 5-ik osztályának mennyiségtant, összesen hetenként 18 órán. Pál Károly köztanitó, tanított a középtanoda 3-ik osztályának minden tantárgyat a terményrajz, ének- és rajzon kivűl, hetenként 22 órán. Rácz Albert köztanító, tanított a 2-ik középt. osztályban a terményrajz-, ének-, szépírás- és rajzon kívül minden tantárgyat, összesen hetenként 19 órán. Ily és István köztanitó, tanított az 1-ső középt. osztályban a terményrajz-, ének-, szépírás- és rajzon kivül minden tantárgyat, összesen hetenként 19 órán. Szakács Károly köztanitó, tanított a 4-ik elemi osztályban az irás-, rajz- és éneken kivül minden tantárgyat, öszszesen hetenként 22 órán. Nagy Dénes köztanitó, tanított a 3-ik elemi osztályban az irás-, rajz- és éneken kivül minden tantárgyat, összesen hetenként 22 órán. Bedö László köztanitó,' tanított a 2-ik elemi osztályban az éneken kivül minden tantárgyat, összesen hetenként 20 órán.

8 Gál Antal köztanitó, tanított az 1-ső elemi osztályban az éneken kívül minden tantárgyat, Összesen hetenként 20 órán. Pethő József és Bodor Imre tanítottak rajzot a 3-ik, 4-ik elemi, 1-ső, 2-ik, 3-ik és 4-ik középt. osztályosoknak hetenként összesen 11 órán. Szász Izsák, és Finta Ignácz tanítottak szépírást a 3-ik, 4-ik elemi és 1-ső, 2-ik középt. osztályosoknak hetenként összesen 8 órán. Bereczki Zsigmond az első félévben és Gál Antal a másodikban tanítottak müéneklést hetenként 2 órán. Nyolcz bölcseimi osztályos tanitott a 4 elemi és 4 alsó középt. osztályosoknak templomi és világi énekeket összesen hetenként 15 órán. Kozák Márton tanitott zenét önként válalkozóknak hetenként 4 5 órán.

9 OSZTÁLYOK NÉVSORA II. éves bölcsészek. (betűrendben.) A) FELSŐ TANODA. I. éves bölcsés Baló László. Balázsi Albert. Bartha Lajos. Benkó Gyula. Budai József. Biró Áron. Csákány Elek. Biró Ferencz. Csiszár Pál. :; Bodor Imre. Gidófalvi Benedek. Bodor Miklós. Kassai Ákos. Demeter Mihály. Kassai András. Dobai János. Kertész Mózes. Fekete József. Kis József. Finta Ignácz. Nagy Áron. Gálfi Pál. Páljános Károly. Gocsman Mihály. Pécsi Kálmán. Kónya Imre. Pethő József. Kónya Miklós. Rabocskai Zsigmond. Losonczi Domokos. Simon György. Magyarosi Pál. Solyom Miklós. Málnási Fernncz. Szabó Lázár. Nagy Zsigmond. Szakács Péter. Somogyi Gejza. Zágoni Pál. Sz4$z Izsák. Zsigmond Márton. Székely Miklós. Vitályos Réla. \ Varga Lajos. Összesen: 22. ' Összesen: 22.

10 VI. osztály. 10 B) KÖZÉP TANODA, Tantárgyak: Vallás, magyar ^ irodalom, latin-, hellen- és német- j nyelvek, mennyiségtan és nép- j szerű csillagászat. \ ) Baló Gyula. j Baricz Gergely. j Bartha Albert. Bartha Gyula. í Benedek Antal kisbaczoni. > Benedek Antal olaszteleki. Benkő István. Biró Géza. } Bodor Vincze. I Bors Benedek. 5 Csulak Lajos. j Donáth Béla. Fodor Mózes. v Grosz Frigyes. Kis István. Kis Mózes. * László István. Pál Adolf. Pál Károly. $ Pethő György. < Sebessi Géza. ' Solymosi Endre. Teleki József. Ugrón János. összesen: 24. Osztályfőnök : Biró Alber, s. tanár. V. osztály. Tantárgyak: Vallás, magyar-, latin-, hellén-, németnyelv, történelem, mennyiségtan. Ábrahám Béla. Bakcsi Dániel. Bakcsi Gyula. Bene Gyula. Benkő Gyula. Bukur György. Csiszér Árpád. Fcrenczi Lajos. Gazda Béla. Gazda Gyula. Gálfi András. Gyárfás Lajos. Jóós István. Kelemen József. Kovács Domokos. Kovács Ferencz. Kölöntc Lajos. Lányi Pál. Lőrincz Gyula. Molnár Albert. Nagy Pál. Olajos Farkas. Pócsa János. Sólyom Tamás. Szakács Károly. Székely Árpád. Szilveszter Albert. Tusa Ferencz. Veres Lázár. Összesen: 2Í>. Osztályfő: Szakács Mózes. IV. osztály. Tantárgyak: Vallás, magyar-, latin-, németnyelv, történelem, mennyiségtan, természettan,.rajz, ének. Bakasi Áron. Barabás Samu. Bedő István.

11 Bencze Mihály. Bors Gábor. Cserei Gyula. Csia Balázs. Fábián Károly. Ferencz Károly. Fodor Gyula. Gábos Lajos. Gyárfás Miklós. Huszár József. Jancsó Lajos. Jóós Lajos. Keresztes János. Lányi Imre. Losonczi András. Mihály János. Mihály Pál. Nagy Ferencz. Ortner Károly. Simon Ferencz. Szász József. Összesen: 24. Osztályfőnök: Kese József. III. osztály. Tantárgyak: Vallás, magyar-, latin-, németnyelv, mennyiségtan, természetrajz, ének és rajz. Balázsi Gyula. Bartlia Béla. Benedek Elek. Benkö József. Budai Gábor. Cseh Sándor. Csia Károly. Földes Géza. Gálffy Ignácz. Gidófalvi Leopold. Hodgyai Albert. Jakó Ferencz. Kátó Gábor. Kelemen Sándor. ; Kovács Ferencz. Lányi Ernő. Máthé Elek. j Piskolty János, j Zajzon Gyula, j Összesen: 19. \ Osztályfőnök : Pál Károly. II. osztály. ) Tantárgyak : Vallás, magyarl nyelv, latinnyelv, számtan, földj rajz, terményrajz, irás, rajz, ének, s s, < Bakó Károly, i Barabás Miklós, j Beke József. ] Benczédi József, í Benedek János. ; Bocz István. Bodrogi Dániel. Borbáth László. Bölcskövi Bolti. Deák József. <; Derzsi Gábor. ) Derzsi Sámuel, i; ^erenczi József. Forró József. Földes Bálint. Gellért Márton. ; Gecse Gyula. ^ Ilyés József. ; Kassai Dózsö. Kese József. - Kolumbán Dániel. ; Kónya Lajos. ] Kovács Dénes. Kovács Gábor. \ Kovács Gyula. ; Lázár József. Orbán József.

12 Pataki Dénes. Somogyi Albert. Szász József. Zsigmond Albért. Veres Áron. Összesen: 32. Osztályfőnök: Rácz Albert. I. osztály. Tantárgyak: Vallás, magyar-, latinnyelv, mennyiségtan, földrajz, terményrajz, szépírás, rajz, ének. Baló József. Bálint András. Bedö József. Biró Elek. Csép József. Derzsi Lőrincz. Fodor Kálmán. Fodor Sándor. Fosztó József. Fosztó Pál. Gáspár István. Józsa Gyula. Karácson Sándor. Kassai Mózes. Kádár Zsigmond. Kelemen István. Király Zsigmond. Kiss Dénes. Kis Ernő. Kis Gábor. Kovács József. Madaras Gábor. Miklósi Gyula. Pécsi Gábor. Rácz Károly. Sándor Ignácz. Sebestyén Károly. Szász Elek. Szotyori Lőrincz. Tőkés Sándor. Összesen: 30. ' Osztályfőnök: Ilyés István.

13 C) ELEMI TANODA. IY. osztály. s j Tantárgyak: Vallás, föld- és ; termény rajz, történelem, alak- és \ számtan, magyarnyelv, természet- tan, rajz, ir&a, ének. 5 Balázs Pál. j Barabás János., Bedő Béla. \ Benczédi István. { Benedek István. \ Benke Gábor. j Biró Géza. j Biró József. > Böjté Gyula. \ Dáné Lajos. Farkas Gábor. > Feleki Márton. ( Ferenczi László. j Földes Károly. Györké Károly. Huszár Gyula. j Józsa Albert. j Kassai Áron. ' Kádár István. Kovács Móricz. Lőrinczi Dénes. Lukács Béla.! Máttyus Albert. Máttyus József. Nagy Mózes. < Pál Tamás. Pálfi János. Rákosi Orbán. Sándor Kálmán. Sebesi Jób. Somogyi Lajos. Solyniosi István. Szabó Albert (beteg). Szalad Dénes. Sznniszló Sámuel. Szentes Gábor.. Székely Albert. Tordai Pál. Zajzon Géza. Zsigmond Sándor. Veres Mózes. Összesen : 41 Osztályfő: Szakács Károly. ül. osztály. Tantárgyak: Vallás, magyarnyelv, számtan, földrajz, történelem, terményrajz, alaktan, irás rajz, ének, Balázs Ignácz. Balázsi Lajos. Bálint,János. Beke Árpád. Benczédi József. Benedek Ignácz. Benedek Lajos. Bedő József. Boda Imre. Bodor István. Bodor Sándor. Buzogány Mózes. Fülöp Áron. Görgényi Ignácz. Gyertyánosi Dezső. Jakó Albert. Kassai János. Keresztes Ferencz. Kiss Mózes. Kolumbán Ferencz. Mántó Domokos. Máttyus Sámuel.

14 Nagy Efraim. Nagy József. Németh István. Palló Imre. Péter Albert.. Pénzes Endre. Rácz Pál. Reich Sándor. Solymosi Mátyás. Széki Lajos. Tőke Gyula. Zajzon Lajos. Zsigmond Albret. összesen: 35. Osztályfőnök: Nagy Dénes. n. osztály. Tantárgyak: Vallás, erkölcsi elbeszélések, beszéd- és gondolatgyakorlatok, mag) ar-nyelvt n. számtan, föld- és terményrajz, irás, ének. Bodrogi Áron. Bodrogi Domokos. Benedek Farkas. Becsek Gyula. Bodrogi Gyula. Bakk József. Boros József. Cseh József. Csontos Miklós. Farkas Sándor. Gáspár András. Gábos Sándor. Kauncz Aurél. László Károly. Osváth Balázs. Pál Albert. Pap Károly. Szabó Móricz. Száva Mihály. [ Szentes József. Veszprémi József. összesen: 21. Osztályfőnök: Becló László. : I. osztály. Tantárgya: Vallás, olvasás, \ értelemgyakorlatok, számtan, ver- sek, irás, ének. Asztalos Lajos, í Báncs Albert. > Baló Zsigmond. i Boros Károly. Böjthe, Ödön. Csép Árpád. Csép Ignácz. Csép Ödön. I Farczádi Lajos, c Fülei István. ] Gálfy Ferencz. < Gáspár Imre. ) Horváth Albert.. Horváth András. < Hübner Richárd, j Kacsuba Emil. < Kassai Aladár, j Kassai Albert. Kassai Attila. Kassai Árpád, í Kassai Dénes. Kéger Ödön. Kis Áron. Kis Dániel. Kovács Albert idősb. Kovács Albert ifj. 1 Miskolczi Dénes. Nagy György. Nagy Lajos, s Orbán Sándor. \ Rácz Albert. < Sepsi Lajos.

15 Solymosi Albert. Solymosi Lajos. Schönhercz Ignácz. Szabó Dénes. Szabó Ödön. Szentes Árpád. Szentpáli Kálmán. Zajzon János. Vetési József. Veres Dénes. Végh József. összesen: 43. Osztályfőnök: Gál Antal. Értesítés az egyes tanulók által fizetendő díjakról és a tanodánál levő javadalmakról: A) Díjak. A jövő /3 tanéven kezdődőleg a tanoda növendékei az alábbi díjakat lesznek kötelesek fizetni. I. Bekéblezési díj. Azon elvből indulva ki, hogy a díj-elengedés javadalom, javadalomban pedig az iskola ismeretlent nem részesíthet, a bekeblezési díjat fizeti mindenki, ha iskolánkba beakar lépni. Ez a díj egy forint o. é. II. Lakdíj. A földszinti és első emeleti (u. n. alsó és középső sori) szobákban egy fennálló ágyhely díja négy forint, egy karikás ágyhelyé két forint, a második emeleti (u. n. felső sori) szobákban pedig csak félanynyi. Künnlakó tanulók egy forintot fizetnek romdíj czim alatt. Jegyzet. I. A rend és tisztaság érdekében kívánatos, hogy a karikás ágyak inkább a szóigatanulók számára legyenek fenntartva.

16 TIT. Köztandíj. Tekintetbe véve, hogy a tanárok és köztanitók munkáját mindenik tanuló igénybe veheti, s igénybe is veszi, a köztandíj egyenlő egy ugyanazon osztály minden tanulója számára. Mivel azonban a nyolcz gyermek osztály (t. i. az u. n. négy elemi és négy algym. osztályok) növendékei általános iskola kötelezettségben vaunak, ezek tandíja csak is fokonként emelkedik. E szerint az első elemi osztály ezutánra is köztandíj mentes. A második, harmadik és negyedik elemi osztályban fizetnek egész évre nég) forintot. A négy algymn. osztályban egész évre öt forintot. A négy felgymn. osztályban pedig egész évre flib forintot. IV. Közvilágítási díj. Mivel a közvilágítást is mindenki egyaránt használja, e czélra fizet minden tanuló husz krajczárt. Jegyzés. 2. Az eddigelé számlált díjakat beszedi az iskolai senior, még pedig a bekeblezési-díjat iskolábalépés alkalmával, a közvilágítás díját iskolai év elején, a lak- és köztandíjakat félévenként előre, t. i. sept. első- és a húsvét utánni szorgalomszak szintén első hetében, s ha vagy egy késedelmező akadna, az ilyen mindaddig sürgetendő a míg fizet. Ha pedig valaki a vizsgálatok előtt okvetlenül bezárandó calculus adásig sem fizet, az ilyen calculust nem kap, s mint i<yen a vizsgálaton ki sem kérdezhető, s ha később fizeti is tandíját, ekkor már magán vizsgálatra kelletvén állania ennek díját is tartozik megfizetni. A díjfizetés nvilvántarthatása érdekében pedig, a senior köteles a calculus adás ideje előtt félévenként az igazgatónak bemutatni a nem fizetettek névsorát, különben a fizetés mulasztók illetékét ő tartozik kitenni.

17 V. Könyv- és tanszertári díj. A gym. ötödik osztályába lépők iskolai év elejéd egy forintot fizetuek, könyv- és tanszertári díj czíra alatt a könyvtárnok kezébe. Ugyanezen díjat azok is fizetik, kik az ötödik osztályt egyebütt végezvén, léptek iskolánkba. Jegyzet. 3. A jövő szeptemberben egyszerre három osztály, t. i. a hetedik, hatodik és ölödik fogja ezen díjat fizetni. VI. Bizonyítvány díj. A gyermek osztályosok (t. i. négy clcini és négy algymnasiumbeliek) bizonyítvány díja egy-, a felsőbb osztálybelieké pedig két forint. Éretségi vagy kibocsátó bizonyítvány díja négy forint o. é. Bélyeget az illető tartozik adni VII. Magántandíj. Nevelési rendszerünkben a magán tanítóság kiválóan fontos lévén, a régi tiz német forintot helyettesítő négy o. é. forint, ma már, mikor egy oszt. forint nem éri föl a régi ezüst húszas értékét, teljességgel nincs arányban a magántanitói fontos tiszttel. Ezért a magán tandíj ezutánra legalább is nvolcz forint o. é. Magántanitói felügyelet alatt pedig csak is a nyolez alsó osztálynövendékei állanak. Jegyzet. 4. Iskolánkban a szolga tanulói állomás járadalom, ezt pedig jó tanuló érdemel. Azért szolga csak is olyan tanuló lehet, a ki legalább is jó osztályzatú bizonyítványt mutathat elő, ezenkívül nyilván való szegény, s eziránt az iskolai elöljáróság is meg van győződve. Egy asztalhoz szabályszerűit elég legfennebb három szolga, de a szolga-tanulók elrendezése a tanáriszék teendője. Jegyzet. 5. Bármiféle díjelengedés csakis azon kivételes esetben remélhető, ha a folyamodó bizonyítványa legalább is jó osztályzatú, ezenkívül köztudat szerint rendkívül szegény s eziránt az iskolai elöljáróság is meg van győződve.

18 Díjelengedésben legfennebb ötven tanuló részesülhet, folyamodási idő, az iskolai év hét első napja, s a folyamodvány, mellékleteivel együtt, az igazgatóhoz benyújtandó. B) Javadalmak* E tanodánál a jó igyekezetü és magaviseletű tanulók részére a következő segély-pénzek és jutalmak vannak álapitva: I. Segély-pénzek. a) Közösök. 1. A Kis-féle segély, melyből kap évenként 50 tanuló, egyenként 25 frt 20 krt o. é. 2. A gr. Teleki Sámuel-féle, melyből kap öt tanuló, t. i. az öt közül kettő egyenként 14 frt o. é. három egyenként 10 frt 50 krt o. é. 3. A Gál-féle úgynevezett Czipó pénz 176 frt o. é., mely a süttetési költség megkímélése 8 több más nehézségek kikerülése tekintetéből mostanában mint kosztpénz szokott a tanulók között kiosztatni. 4. A gt. Korda-féle, a melyből üégy szcgéöy jó igyekezetü s magaviseletű tanuló kapegvenlíént 10 frt 60 krt o. é. 5. A Keszei-félé, melyből három szegény jó reményű tanuló részesül egyenkéat 12 frt 60 krjával o. é. 7. A gr. Teleki Miksa-féle, melyből három nemes családból származott jó reményű tanuló részesül egyenként 40 írtjával o. é, 8. A gr. Kemény Sámuel-féle egy tanuló számára, mely áll 5 fttból o. é. és 24 véka gabonából, 10. A Nagy Sándor-félé egy tanuló számára 5 frt o. é. b) Családiak: 1. A Gazda-féle égy Gazda nevü legközelebbi rokon tanuló számára, áll 96 frt 60 krból o, é. 2. A Bod-féle hasonlóiag egy legközelebbi rokon tanuló számára, áll 28 frt 70 krból o. é.

19 3. A Gál-féle, két t. i. egy Gál és egy Kovács ágon lévő legközelebbi rokon tanuló számára, egyiknek-egyiknek 25 frt 20 kral. II. Jutalmak. 1. A gr. Haller Ferencz-féle 12 darab arany zene-jutalom, melyből évenként kap egy a hegedűn legjobban játszó tanuló 4 darabot, egy másik a játszásba ezután következő két darabot, egy a fuvolán legjobban játszó három darabot, egy azután következő egy darabot, egy a röpkürtön legjobban játszó két darabot. 2. A gr. Haller Jánosné-féle 5 osztr. frt zene-jutalom a general-bassban legjártasabb tanuló részére. 3. A Kis-féle szópirilérti jutalom 25 frt 20 kr o. é. egy legszebbeü iró tatitiló részéfe. 4. Hasonlólag a Kis-féle 25 frt 20 kr o. é. jutalom egy a német- vagy franczia nyelvben legjártasabb tanuló részére. 5. A gr. Teleki Sámuel^féle 21 frt 35 kr o. é. jutalom egy az elöljáróság által feladott tárgyról íegjobb értekezést iró tállüló részére. (j. A Gál-félé 25 frt 20 kr o. é. alapítvány, jutalomkönyvekre. A fennebiek szerént évenként kiosztatik a tanulók közt segély-czím alatt összesen: 1880 frt és 24 véka gabona, jutalom-czím alatt 76 frt 75 kr pénz, 12 darab arany és 25 frt 20 kr értékű könyv. A két czímen összesen 1956 frt 75 kr pénz, 12 darab arany, 24 véka gabona és 25 frt 20 kr értékű könyv. Jegyzés. Ezeken kivül szép jövedelme van a tanuló ifjúságnak az innepi legatioból, melyben jelenleg mintegy 58 ifjú részesül. A tanoda! elöljáróság.

20 Az egész létszám: A) Felső tanodában B) Közép tanodában C) Elemi tanodában Összesen : 342.

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873.

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. A EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL AZ 187 a /3-ik ISKOLAI ÉV MÁSODIK FELÉBEN KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. unius 10-én SZAKÁCS nózek,

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

SRT Gombás - Sejce Rally 2015 MARB Északi Régió 10.futama

SRT Gombás - Sejce Rally 2015 MARB Északi Régió 10.futama MARB Abszolút Végeredmények 3 4 Riskó Dániel Bartha Nándi 5. Kat Toyota Corolla MARB 0:04:23,96 0 0:04:19,32 0 0:04:15,65 0 0:04:14,25 0 0:04:13,56 0 0:00:00,0 0 0:21:26,74 0:00:04,01 0:00:28,45 4 2 Határ

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

XII. FAZEKAS KUPA. Kiskunhalas, április 13. I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

XII. FAZEKAS KUPA. Kiskunhalas, április 13. I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szeged Arany János Ált. Isk. 44,700 1 45,400 1 46,900 1 137,000 2 Bácsalmás Vörösmarty Ált. Isk. 44,500 3 44,800 2 45,200 2 134,500 3 Izsák Izsáki ÁMK Táncsics Mihály Ált. Iskolája

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Poule No:1 Piste No:1 Poule No:6 Piste No:6 Arbitre: TAMÁS Henriett, JESZENSZKY Szilvia Arbitre : SZIRMAI Benedek, KÁRPÁTI Zoltán SZABÓ Ákos HUN V 1 3 3 V 1

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Mikulásfutás Vác. 13km Férfi Kategória szerinti eredmények. Kategória: Gyermek B (10-12 éves) Kategória: Serdülő (13-15 éves)

Mikulásfutás Vác. 13km Férfi Kategória szerinti eredmények. Kategória: Gyermek B (10-12 éves) Kategória: Serdülő (13-15 éves) Kategória: Gyermek B (10-12 éves) 1 1011 BÁRSONY André 2002 01:06:14 00:00:00 4:56 p/km 88 81 01:06:46 2 1108 KECSKÉS Marcell 2002 01:10:12 00:03:58 5:14 p/km 122 110 01:10:48 Kategória: Serdülő (13-15

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011 1-[Family Line Info] BERECZ.. 2-István BERECZ about 1695.. +Zsuzsanna KOVÁCS.... 3-János BERECZ about 1722 after 1766.... +Erzsébet NAGY about 1728 after 1766...... 4-Anna BERECZ 25 December 1747......

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

II. Futapest - Zebegény Crossfutás augusztus 16.

II. Futapest - Zebegény Crossfutás augusztus 16. II. Futapest - Zebegény Crossfutás 2009. augusztus 16. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI MÁRTON 1995 1469 13:52 2. PÁPAI BENEDEK 1998 1468 15:37 3. KORPONAY GYÖRGY 1995

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43 Feleresztés helye: Neumarkt Feleresztés ideje: 2013.06.08 06:10 Időjárás : napos, enyhe északi szél Kisérő : Központi táv : 605000 m Lista terjedelme : 20% (1:5) Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 4, 4, 9-. 2. A. Láng MKKE 6, 6, 6-7. 3. MTK Budapest III 9,5 9,5. 4. HÜSI SC II 8, 8, 2-4. 5. Törekvés SE 8, 8, 2-4. 6. MLTC

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,400 37,300 37,150-0,3 35,650 147,500 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 35,100 35,500 36,050 35,350 142,000

Részletesebben

A szerkesztőség postája. aranykönyv.

A szerkesztőség postája. aranykönyv. 68 aranykönyv. A szerkesztőség postája. Jé key Aladár urnák. Teke. Szives köszönet a szép költeményért. Adni fogjuk, csak társat várunk neki. Rédiger Géza urnák Szabéd. Éppeivonnan. Péter fi Albert urnák,

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

VÁROSI NYÍLT GYERMEKBAJNOKSÁG SZEKSZÁRD

VÁROSI NYÍLT GYERMEKBAJNOKSÁG SZEKSZÁRD VÁROSI NYÍLT GYERMEKBAJNOKSÁG 2008.06.06. SZEKSZÁRD FIÚK. 1996-ban születettek: 1. Sinka Levente Balatonszemes 8,5 2. Vejtey Zsombor Tamási 8,8 3. Török Bálint Bonyhád 8,8 4. Bakekolo Gilbert Szekszárd

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

1 Varga András Senior Dabasi SCSE ,00% 2 Dr. Palkovics András Senior Dabasi SCSE ,65%

1 Varga András Senior Dabasi SCSE ,00% 2 Dr. Palkovics András Senior Dabasi SCSE ,65% Hely Név Korongvadász Magyar Kupa II. ford. Soponya 2016.05.28 Open Völgy- Skeet- Völgy- Skeet- Összesen % Szétlövés 1 Varga András Senior Dabasi SCSE 24 21 25 22 92 100,00% 2 Dr. Palkovics András Senior

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

100 m fiú gyorsúszás "B" 1. versenyszám

100 m fiú gyorsúszás B 1. versenyszám 100 m fiú gyorsúszás "B" 1. versenyszám 2. Lendvai András 1996 Református Gimn. 9:99,99 3. Mészáros Dániel 1992 Pápai GSZKI Mező 9:99,99 4. Nimsz Valentin 1993 Pápai GSZKI Mező 9:99,99 5. Szólás Jakab

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

Játékos ranglista Budapest I/B bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében)

Játékos ranglista Budapest I/B bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében) Játékos ranglista Budapest I/B 2008-2009 bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében) Hely Név Csapat Eredmény Mérkőzés Győzelem % 1 Vágott János Pestújhely

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Női Kiemelt Egyéni Verseny

Női Kiemelt Egyéni Verseny Női Kiemelt Egyéni Verseny Név Egyesület Teli Tarolás Üres 1 Kopornoky-Horváth Gabriella BKV Előre 352 214 1 2 Végerbauer Martina Stadtschlaining 375 175 5 3 Theodora Marth Stadtschlaining 369 174 5 4

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 )

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG 9700SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 8. 2016. év Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) Harangláb Söröző - Nyugat Rádió 3 : 6 ( 1 : 1 ) Rács SE - KÖRY-KER

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési Sándor.

1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési Sándor. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója vezetőségei 1958 1989 között: 1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap 1.lap 1 Z22 Oláh János 15/18 405.97/ 477.27 2 Z16 Szabó Géza 15/20 359.03/ 430.36 3 Z16 Berki József 13/15 314.74/ 348.09 4 Z31 Csabán - Papp 13/14 308.66/ 325.69 5 Z34 Burka - Takács 14/16 301.96/ 330.36

Részletesebben

A VEDAC Évadnyitó dobóversenye és a Pannon Egyetem atlétáinak nyílt házibajnoksága

A VEDAC Évadnyitó dobóversenye és a Pannon Egyetem atlétáinak nyílt házibajnoksága A VEDAC Évadnyitó dobóversenye és a Pannon Egyetem atlétáinak nyílt házibajnoksága Férfiak 200 m Ifjúsági 1. Czaun Péter 1994 VEDAC 23, 24 Serdülő 13. éves 1. Végh Máté 1998 VEDAC 28, 10 2. Nagy Gábor

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Turul Koppány Íjászai, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 44 Hajdú Metód Sándorfalvi Sólymok ÍE 312 pont 49 % 2. 151 Büki Adrián 287 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 47 Barta Viktória Aliscai Nyilai 477 pont

Részletesebben

41 Horváth András MSZP 42 Tóth Csaba MSZP 43 Puch László MSZP 44 Gőgös Zoltán MSZP 45 Niedermüller Péter DK 46 Dr. Baja Ferenc MSZP 47 Iváncsik Imre

41 Horváth András MSZP 42 Tóth Csaba MSZP 43 Puch László MSZP 44 Gőgös Zoltán MSZP 45 Niedermüller Péter DK 46 Dr. Baja Ferenc MSZP 47 Iváncsik Imre sorszám név párt 1 Mesterházy Attila MSZP 2 Bajnai Gordon Együtt 3 Gyurcsány Ferenc DK 4 Fodor Gábor MLP 5 Szabó Timea PM 6 Dr. Botka László MSZP 7 Tóbiás József MSZP 8 Gúr Nándor MSZP 9 Dr. Harangozó

Részletesebben

Pápai Úszó Diákolimpia V-VI.KCS Csapatonkénti rajtlista Pápai Úszó Sportegyesület 1.oldal. Acsády SZKI

Pápai Úszó Diákolimpia V-VI.KCS Csapatonkénti rajtlista Pápai Úszó Sportegyesület  1.oldal. Acsády SZKI Pápai Úszó Diákolimpia 2011-12 V-VI.KCS Csapatonkénti rajtlista Pápai Úszó Sportegyesület www.puse.hu 1.oldal Acsády SZKI B 1 5 Szólás Jakab 1996 9:99,99 B 4 3 Jákli Péter 1996 9:99,99 B 2 2 Varga Dávid

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97)

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97) BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT 2008. október 21. Hıgyész Eredmények Lányok Gyermek korosztály (96-97) 800 méter 1. Récsei Rita Pécsi Futó Klub 2. Tóth Lili DOVASE 3. Tóth Virág DOVASE 4. Temesi

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. HÜSI SC II 7,5,5 5,5, 33,5. 2. Törekvés SE 4,5 9, 5, 6, 24,5 7. 2 3. SENSE II,5 3, 3,5 3,5,5 2. 4. Sárkány DSE II 6,5 6,5 7,5 5, 25,5 6.

Részletesebben