FOTANODA KŐZ VIZSGÁLATAINAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOTANODA KŐZ VIZSGÁLATAINAK"

Átírás

1 EV. REF. FOTANODA KŐZ VIZSGÁLATAINAK RENDJE, A TANTÁRGYAK TANÍTÓ- ÉS TANULÓSZEMELYZET KIMUTATÁSÁVAL AZ 187V 2 -ik ISKOLAI ÉV MÁSODIK FELÉBEN AZ ELŐLJÁEÓSAO HATÁROZATA SZERINT KIADTA: tanvezető tanár. f f: l Sz.-Udvarhelyit, junius SZEKELY-UDVARHELYTT, BECSEK D. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

2

3 Közvizsgálatok ideje és rendje Jnnius 16-An. D. e óráig tartatik a pályázat a franczia nyelvből a Kis József-féle 25 frt 20 kr o. é. jutalomra. D. u. 4 6 óráig lesz a pályázat a Hallerkői mltgos gróf Haller Ferencz ur által alapított 12 darab aranyból álló zenejutalomra, ugyanekkor tartatik az ének és zene vizsgálat. JUIB. 17-én. D. e óráig lesz a 2-ik éves bölcsészeknek a vizsgálatuk a növénytanból, ig az 1-ső éveseké a mennyiségtanból. D. u. 3 6-ig a Kis József-féle segélyzetteknek magán tanítványai állanak vizsgálatot. Jnn. 18-án. D. e ig az 1-ső éves bölcsészek a hellen nyelvből, ig a 2-ik évesek a gondolkodástanból D. u. 3 6-ig a 2-ik középt. osztályosok minden tantárgyból.

4 Jnn. 19-én. j) e 8 10-ig az 1-ső éves bölcsészek a magyar irodalom-történetből, ig ugyanazokt"latin nyelvből. D. u. 3 6-ig az 1-ső elemi osztályosok minden tantárgyból. Jun. 20-án. X). e ig a 3-ík középt. osztályosok minden tantárgyból. IX u. 3 6-ig az 1-ső éves bölcsészek az ásványtanból. Jun. 21-én. D. e ig a 4-ik elemi osztályosok minden tantárgyból. D. u. 3-6-ig az 1-ső középt. osztályosok minden tantárgyból. Jun. 22-én. D. e ig az 1-ső éves bölcsészek a köz történelemből. D. u. 3 6-ig a 4-ik középt. osztályosok minden tantárgyból. Jnn.'24-én. D. e ig az 5-ik középtanodai osztályosok minden tantárgyból. D u. 3 6-ig a 2-ik elemi osztályosok minden tárgyból. Jun. 25-én. D. e ig a 3-ik elemi osztályosok minden tárgyból. Jun. 25-én d.*u. 3 6-ig, 26-án egész nap és 27-én d. c ig lesz a 6-ik középt. osztályosok deákfelvételi szigorlata.

5 Jun. 27-én d. u. 3 6-ig, 28-án egész nap és 29-éu d. e ig a II. éves bölcsészeknek szóbeli érettségi vizsgálata. Jun. 29-én d. u. 3 órakor érdemfokozat olvasás és a tanév ünnepies bezárása- Jegyzés. Az érettségi vizsgálatra ^állóknak Írásbeli vizsgálata jun. 12-én kezdődőleg tartatik.

6 fi Tanárok, szak- és köztanitók. Kis Ferencz rendes tanár, tanított általános történelmet az 1-ső éves, ker. egyházi és honi történelmet a 2-ik éves bölcsészeknek, összesen hetenként 15 órán. Korondi Mózes r. tanár és tan vezető, tanított mennyiség tant a középtanodai 6-ik és 1-ső éves bölcseimi osztályosoknak, természettant a 2-ik éves bölcsészeknek, összesen hetenként 15 órán. Pataki Pál r. tanár, tanitott az 1-ső és 2-ik éves bölcsészeknek ásvány- és növénytant, a középtanodai 1., 2. és 3-ik osztályosoknak terményrajzot, összesen hetenként 15 órán. Dr. Jenei Viktor r. tanár és igazgató, tanitott a középtanodai 5-ik és 6-ik osztályosoknak magyar nyelvtant, a 2-ik éves bölcsészeknek gondolkodástant, összesen hetenként 10 órán. Szakács Mózes r. tanár, tanitott az 5-ik, 6-ik középtanodai, 1-ső és 2-ik éves bölcseimi osztályosoknak hellen nyelvet, az 5-ik középtanodai és 2-od éves bölcseimi osztályosoknak latin nyelvet, összesen hetenként 27 órán. Biró Albert segéd-tanár, tauitott a középtanodai 4-ik, 5-ik osztályainak német nyelvet, a -ik osztályának német

7 nyelvet és csillagászati földrajzot, az 1-ső éves bölcseimi osztálynak magyar irodalom-történetet, összesen hetenként 18 órán. Zajzon Ferencz helybeli ref. lelkész, mint állandó szaktanító, tanított a középtanoda 6-ik osztályának vallást és latin nyelvet, az 1-ső éves bölcseimi osztálynak latin nyelvet, összesen hetenként 10 órán. Sylvester Domokos helybeli ref. lelkész, mint állandó szaktanító, tanított a középtanoda 4-ik, 5-ik osztályainak vallást és történelmet, összesen hetenként 10 órán. Kese József köztanitó, tanított a középtanoda 4-dik osztályának latin nyelvet, magyar nyelv-, mennyiség- és természettant, az 5-ik osztályának mennyiségtant, összesen hetenként 18 órán. Pál Károly köztanitó, tanított a középtanoda 3-ik osztályának minden tantárgyat a terményrajz, ének- és rajzon kivűl, hetenként 22 órán. Rácz Albert köztanító, tanított a 2-ik középt. osztályban a terményrajz-, ének-, szépírás- és rajzon kívül minden tantárgyat, összesen hetenként 19 órán. Ily és István köztanitó, tanított az 1-ső középt. osztályban a terményrajz-, ének-, szépírás- és rajzon kivül minden tantárgyat, összesen hetenként 19 órán. Szakács Károly köztanitó, tanított a 4-ik elemi osztályban az irás-, rajz- és éneken kivül minden tantárgyat, öszszesen hetenként 22 órán. Nagy Dénes köztanitó, tanított a 3-ik elemi osztályban az irás-, rajz- és éneken kivül minden tantárgyat, összesen hetenként 22 órán. Bedö László köztanitó,' tanított a 2-ik elemi osztályban az éneken kivül minden tantárgyat, összesen hetenként 20 órán.

8 Gál Antal köztanitó, tanított az 1-ső elemi osztályban az éneken kívül minden tantárgyat, Összesen hetenként 20 órán. Pethő József és Bodor Imre tanítottak rajzot a 3-ik, 4-ik elemi, 1-ső, 2-ik, 3-ik és 4-ik középt. osztályosoknak hetenként összesen 11 órán. Szász Izsák, és Finta Ignácz tanítottak szépírást a 3-ik, 4-ik elemi és 1-ső, 2-ik középt. osztályosoknak hetenként összesen 8 órán. Bereczki Zsigmond az első félévben és Gál Antal a másodikban tanítottak müéneklést hetenként 2 órán. Nyolcz bölcseimi osztályos tanitott a 4 elemi és 4 alsó középt. osztályosoknak templomi és világi énekeket összesen hetenként 15 órán. Kozák Márton tanitott zenét önként válalkozóknak hetenként 4 5 órán.

9 OSZTÁLYOK NÉVSORA II. éves bölcsészek. (betűrendben.) A) FELSŐ TANODA. I. éves bölcsés Baló László. Balázsi Albert. Bartha Lajos. Benkó Gyula. Budai József. Biró Áron. Csákány Elek. Biró Ferencz. Csiszár Pál. :; Bodor Imre. Gidófalvi Benedek. Bodor Miklós. Kassai Ákos. Demeter Mihály. Kassai András. Dobai János. Kertész Mózes. Fekete József. Kis József. Finta Ignácz. Nagy Áron. Gálfi Pál. Páljános Károly. Gocsman Mihály. Pécsi Kálmán. Kónya Imre. Pethő József. Kónya Miklós. Rabocskai Zsigmond. Losonczi Domokos. Simon György. Magyarosi Pál. Solyom Miklós. Málnási Fernncz. Szabó Lázár. Nagy Zsigmond. Szakács Péter. Somogyi Gejza. Zágoni Pál. Sz4$z Izsák. Zsigmond Márton. Székely Miklós. Vitályos Réla. \ Varga Lajos. Összesen: 22. ' Összesen: 22.

10 VI. osztály. 10 B) KÖZÉP TANODA, Tantárgyak: Vallás, magyar ^ irodalom, latin-, hellen- és német- j nyelvek, mennyiségtan és nép- j szerű csillagászat. \ ) Baló Gyula. j Baricz Gergely. j Bartha Albert. Bartha Gyula. í Benedek Antal kisbaczoni. > Benedek Antal olaszteleki. Benkő István. Biró Géza. } Bodor Vincze. I Bors Benedek. 5 Csulak Lajos. j Donáth Béla. Fodor Mózes. v Grosz Frigyes. Kis István. Kis Mózes. * László István. Pál Adolf. Pál Károly. $ Pethő György. < Sebessi Géza. ' Solymosi Endre. Teleki József. Ugrón János. összesen: 24. Osztályfőnök : Biró Alber, s. tanár. V. osztály. Tantárgyak: Vallás, magyar-, latin-, hellén-, németnyelv, történelem, mennyiségtan. Ábrahám Béla. Bakcsi Dániel. Bakcsi Gyula. Bene Gyula. Benkő Gyula. Bukur György. Csiszér Árpád. Fcrenczi Lajos. Gazda Béla. Gazda Gyula. Gálfi András. Gyárfás Lajos. Jóós István. Kelemen József. Kovács Domokos. Kovács Ferencz. Kölöntc Lajos. Lányi Pál. Lőrincz Gyula. Molnár Albert. Nagy Pál. Olajos Farkas. Pócsa János. Sólyom Tamás. Szakács Károly. Székely Árpád. Szilveszter Albert. Tusa Ferencz. Veres Lázár. Összesen: 2Í>. Osztályfő: Szakács Mózes. IV. osztály. Tantárgyak: Vallás, magyar-, latin-, németnyelv, történelem, mennyiségtan, természettan,.rajz, ének. Bakasi Áron. Barabás Samu. Bedő István.

11 Bencze Mihály. Bors Gábor. Cserei Gyula. Csia Balázs. Fábián Károly. Ferencz Károly. Fodor Gyula. Gábos Lajos. Gyárfás Miklós. Huszár József. Jancsó Lajos. Jóós Lajos. Keresztes János. Lányi Imre. Losonczi András. Mihály János. Mihály Pál. Nagy Ferencz. Ortner Károly. Simon Ferencz. Szász József. Összesen: 24. Osztályfőnök: Kese József. III. osztály. Tantárgyak: Vallás, magyar-, latin-, németnyelv, mennyiségtan, természetrajz, ének és rajz. Balázsi Gyula. Bartlia Béla. Benedek Elek. Benkö József. Budai Gábor. Cseh Sándor. Csia Károly. Földes Géza. Gálffy Ignácz. Gidófalvi Leopold. Hodgyai Albert. Jakó Ferencz. Kátó Gábor. Kelemen Sándor. ; Kovács Ferencz. Lányi Ernő. Máthé Elek. j Piskolty János, j Zajzon Gyula, j Összesen: 19. \ Osztályfőnök : Pál Károly. II. osztály. ) Tantárgyak : Vallás, magyarl nyelv, latinnyelv, számtan, földj rajz, terményrajz, irás, rajz, ének, s s, < Bakó Károly, i Barabás Miklós, j Beke József. ] Benczédi József, í Benedek János. ; Bocz István. Bodrogi Dániel. Borbáth László. Bölcskövi Bolti. Deák József. <; Derzsi Gábor. ) Derzsi Sámuel, i; ^erenczi József. Forró József. Földes Bálint. Gellért Márton. ; Gecse Gyula. ^ Ilyés József. ; Kassai Dózsö. Kese József. - Kolumbán Dániel. ; Kónya Lajos. ] Kovács Dénes. Kovács Gábor. \ Kovács Gyula. ; Lázár József. Orbán József.

12 Pataki Dénes. Somogyi Albert. Szász József. Zsigmond Albért. Veres Áron. Összesen: 32. Osztályfőnök: Rácz Albert. I. osztály. Tantárgyak: Vallás, magyar-, latinnyelv, mennyiségtan, földrajz, terményrajz, szépírás, rajz, ének. Baló József. Bálint András. Bedö József. Biró Elek. Csép József. Derzsi Lőrincz. Fodor Kálmán. Fodor Sándor. Fosztó József. Fosztó Pál. Gáspár István. Józsa Gyula. Karácson Sándor. Kassai Mózes. Kádár Zsigmond. Kelemen István. Király Zsigmond. Kiss Dénes. Kis Ernő. Kis Gábor. Kovács József. Madaras Gábor. Miklósi Gyula. Pécsi Gábor. Rácz Károly. Sándor Ignácz. Sebestyén Károly. Szász Elek. Szotyori Lőrincz. Tőkés Sándor. Összesen: 30. ' Osztályfőnök: Ilyés István.

13 C) ELEMI TANODA. IY. osztály. s j Tantárgyak: Vallás, föld- és ; termény rajz, történelem, alak- és \ számtan, magyarnyelv, természet- tan, rajz, ir&a, ének. 5 Balázs Pál. j Barabás János., Bedő Béla. \ Benczédi István. { Benedek István. \ Benke Gábor. j Biró Géza. j Biró József. > Böjté Gyula. \ Dáné Lajos. Farkas Gábor. > Feleki Márton. ( Ferenczi László. j Földes Károly. Györké Károly. Huszár Gyula. j Józsa Albert. j Kassai Áron. ' Kádár István. Kovács Móricz. Lőrinczi Dénes. Lukács Béla.! Máttyus Albert. Máttyus József. Nagy Mózes. < Pál Tamás. Pálfi János. Rákosi Orbán. Sándor Kálmán. Sebesi Jób. Somogyi Lajos. Solyniosi István. Szabó Albert (beteg). Szalad Dénes. Sznniszló Sámuel. Szentes Gábor.. Székely Albert. Tordai Pál. Zajzon Géza. Zsigmond Sándor. Veres Mózes. Összesen : 41 Osztályfő: Szakács Károly. ül. osztály. Tantárgyak: Vallás, magyarnyelv, számtan, földrajz, történelem, terményrajz, alaktan, irás rajz, ének, Balázs Ignácz. Balázsi Lajos. Bálint,János. Beke Árpád. Benczédi József. Benedek Ignácz. Benedek Lajos. Bedő József. Boda Imre. Bodor István. Bodor Sándor. Buzogány Mózes. Fülöp Áron. Görgényi Ignácz. Gyertyánosi Dezső. Jakó Albert. Kassai János. Keresztes Ferencz. Kiss Mózes. Kolumbán Ferencz. Mántó Domokos. Máttyus Sámuel.

14 Nagy Efraim. Nagy József. Németh István. Palló Imre. Péter Albert.. Pénzes Endre. Rácz Pál. Reich Sándor. Solymosi Mátyás. Széki Lajos. Tőke Gyula. Zajzon Lajos. Zsigmond Albret. összesen: 35. Osztályfőnök: Nagy Dénes. n. osztály. Tantárgyak: Vallás, erkölcsi elbeszélések, beszéd- és gondolatgyakorlatok, mag) ar-nyelvt n. számtan, föld- és terményrajz, irás, ének. Bodrogi Áron. Bodrogi Domokos. Benedek Farkas. Becsek Gyula. Bodrogi Gyula. Bakk József. Boros József. Cseh József. Csontos Miklós. Farkas Sándor. Gáspár András. Gábos Sándor. Kauncz Aurél. László Károly. Osváth Balázs. Pál Albert. Pap Károly. Szabó Móricz. Száva Mihály. [ Szentes József. Veszprémi József. összesen: 21. Osztályfőnök: Becló László. : I. osztály. Tantárgya: Vallás, olvasás, \ értelemgyakorlatok, számtan, ver- sek, irás, ének. Asztalos Lajos, í Báncs Albert. > Baló Zsigmond. i Boros Károly. Böjthe, Ödön. Csép Árpád. Csép Ignácz. Csép Ödön. I Farczádi Lajos, c Fülei István. ] Gálfy Ferencz. < Gáspár Imre. ) Horváth Albert.. Horváth András. < Hübner Richárd, j Kacsuba Emil. < Kassai Aladár, j Kassai Albert. Kassai Attila. Kassai Árpád, í Kassai Dénes. Kéger Ödön. Kis Áron. Kis Dániel. Kovács Albert idősb. Kovács Albert ifj. 1 Miskolczi Dénes. Nagy György. Nagy Lajos, s Orbán Sándor. \ Rácz Albert. < Sepsi Lajos.

15 Solymosi Albert. Solymosi Lajos. Schönhercz Ignácz. Szabó Dénes. Szabó Ödön. Szentes Árpád. Szentpáli Kálmán. Zajzon János. Vetési József. Veres Dénes. Végh József. összesen: 43. Osztályfőnök: Gál Antal. Értesítés az egyes tanulók által fizetendő díjakról és a tanodánál levő javadalmakról: A) Díjak. A jövő /3 tanéven kezdődőleg a tanoda növendékei az alábbi díjakat lesznek kötelesek fizetni. I. Bekéblezési díj. Azon elvből indulva ki, hogy a díj-elengedés javadalom, javadalomban pedig az iskola ismeretlent nem részesíthet, a bekeblezési díjat fizeti mindenki, ha iskolánkba beakar lépni. Ez a díj egy forint o. é. II. Lakdíj. A földszinti és első emeleti (u. n. alsó és középső sori) szobákban egy fennálló ágyhely díja négy forint, egy karikás ágyhelyé két forint, a második emeleti (u. n. felső sori) szobákban pedig csak félanynyi. Künnlakó tanulók egy forintot fizetnek romdíj czim alatt. Jegyzet. I. A rend és tisztaság érdekében kívánatos, hogy a karikás ágyak inkább a szóigatanulók számára legyenek fenntartva.

16 TIT. Köztandíj. Tekintetbe véve, hogy a tanárok és köztanitók munkáját mindenik tanuló igénybe veheti, s igénybe is veszi, a köztandíj egyenlő egy ugyanazon osztály minden tanulója számára. Mivel azonban a nyolcz gyermek osztály (t. i. az u. n. négy elemi és négy algym. osztályok) növendékei általános iskola kötelezettségben vaunak, ezek tandíja csak is fokonként emelkedik. E szerint az első elemi osztály ezutánra is köztandíj mentes. A második, harmadik és negyedik elemi osztályban fizetnek egész évre nég) forintot. A négy algymn. osztályban egész évre öt forintot. A négy felgymn. osztályban pedig egész évre flib forintot. IV. Közvilágítási díj. Mivel a közvilágítást is mindenki egyaránt használja, e czélra fizet minden tanuló husz krajczárt. Jegyzés. 2. Az eddigelé számlált díjakat beszedi az iskolai senior, még pedig a bekeblezési-díjat iskolábalépés alkalmával, a közvilágítás díját iskolai év elején, a lak- és köztandíjakat félévenként előre, t. i. sept. első- és a húsvét utánni szorgalomszak szintén első hetében, s ha vagy egy késedelmező akadna, az ilyen mindaddig sürgetendő a míg fizet. Ha pedig valaki a vizsgálatok előtt okvetlenül bezárandó calculus adásig sem fizet, az ilyen calculust nem kap, s mint i<yen a vizsgálaton ki sem kérdezhető, s ha később fizeti is tandíját, ekkor már magán vizsgálatra kelletvén állania ennek díját is tartozik megfizetni. A díjfizetés nvilvántarthatása érdekében pedig, a senior köteles a calculus adás ideje előtt félévenként az igazgatónak bemutatni a nem fizetettek névsorát, különben a fizetés mulasztók illetékét ő tartozik kitenni.

17 V. Könyv- és tanszertári díj. A gym. ötödik osztályába lépők iskolai év elejéd egy forintot fizetuek, könyv- és tanszertári díj czíra alatt a könyvtárnok kezébe. Ugyanezen díjat azok is fizetik, kik az ötödik osztályt egyebütt végezvén, léptek iskolánkba. Jegyzet. 3. A jövő szeptemberben egyszerre három osztály, t. i. a hetedik, hatodik és ölödik fogja ezen díjat fizetni. VI. Bizonyítvány díj. A gyermek osztályosok (t. i. négy clcini és négy algymnasiumbeliek) bizonyítvány díja egy-, a felsőbb osztálybelieké pedig két forint. Éretségi vagy kibocsátó bizonyítvány díja négy forint o. é. Bélyeget az illető tartozik adni VII. Magántandíj. Nevelési rendszerünkben a magán tanítóság kiválóan fontos lévén, a régi tiz német forintot helyettesítő négy o. é. forint, ma már, mikor egy oszt. forint nem éri föl a régi ezüst húszas értékét, teljességgel nincs arányban a magántanitói fontos tiszttel. Ezért a magán tandíj ezutánra legalább is nvolcz forint o. é. Magántanitói felügyelet alatt pedig csak is a nyolez alsó osztálynövendékei állanak. Jegyzet. 4. Iskolánkban a szolga tanulói állomás járadalom, ezt pedig jó tanuló érdemel. Azért szolga csak is olyan tanuló lehet, a ki legalább is jó osztályzatú bizonyítványt mutathat elő, ezenkívül nyilván való szegény, s eziránt az iskolai elöljáróság is meg van győződve. Egy asztalhoz szabályszerűit elég legfennebb három szolga, de a szolga-tanulók elrendezése a tanáriszék teendője. Jegyzet. 5. Bármiféle díjelengedés csakis azon kivételes esetben remélhető, ha a folyamodó bizonyítványa legalább is jó osztályzatú, ezenkívül köztudat szerint rendkívül szegény s eziránt az iskolai elöljáróság is meg van győződve.

18 Díjelengedésben legfennebb ötven tanuló részesülhet, folyamodási idő, az iskolai év hét első napja, s a folyamodvány, mellékleteivel együtt, az igazgatóhoz benyújtandó. B) Javadalmak* E tanodánál a jó igyekezetü és magaviseletű tanulók részére a következő segély-pénzek és jutalmak vannak álapitva: I. Segély-pénzek. a) Közösök. 1. A Kis-féle segély, melyből kap évenként 50 tanuló, egyenként 25 frt 20 krt o. é. 2. A gr. Teleki Sámuel-féle, melyből kap öt tanuló, t. i. az öt közül kettő egyenként 14 frt o. é. három egyenként 10 frt 50 krt o. é. 3. A Gál-féle úgynevezett Czipó pénz 176 frt o. é., mely a süttetési költség megkímélése 8 több más nehézségek kikerülése tekintetéből mostanában mint kosztpénz szokott a tanulók között kiosztatni. 4. A gt. Korda-féle, a melyből üégy szcgéöy jó igyekezetü s magaviseletű tanuló kapegvenlíént 10 frt 60 krt o. é. 5. A Keszei-félé, melyből három szegény jó reményű tanuló részesül egyenkéat 12 frt 60 krjával o. é. 7. A gr. Teleki Miksa-féle, melyből három nemes családból származott jó reményű tanuló részesül egyenként 40 írtjával o. é, 8. A gr. Kemény Sámuel-féle egy tanuló számára, mely áll 5 fttból o. é. és 24 véka gabonából, 10. A Nagy Sándor-félé egy tanuló számára 5 frt o. é. b) Családiak: 1. A Gazda-féle égy Gazda nevü legközelebbi rokon tanuló számára, áll 96 frt 60 krból o, é. 2. A Bod-féle hasonlóiag egy legközelebbi rokon tanuló számára, áll 28 frt 70 krból o. é.

19 3. A Gál-féle, két t. i. egy Gál és egy Kovács ágon lévő legközelebbi rokon tanuló számára, egyiknek-egyiknek 25 frt 20 kral. II. Jutalmak. 1. A gr. Haller Ferencz-féle 12 darab arany zene-jutalom, melyből évenként kap egy a hegedűn legjobban játszó tanuló 4 darabot, egy másik a játszásba ezután következő két darabot, egy a fuvolán legjobban játszó három darabot, egy azután következő egy darabot, egy a röpkürtön legjobban játszó két darabot. 2. A gr. Haller Jánosné-féle 5 osztr. frt zene-jutalom a general-bassban legjártasabb tanuló részére. 3. A Kis-féle szópirilérti jutalom 25 frt 20 kr o. é. egy legszebbeü iró tatitiló részéfe. 4. Hasonlólag a Kis-féle 25 frt 20 kr o. é. jutalom egy a német- vagy franczia nyelvben legjártasabb tanuló részére. 5. A gr. Teleki Sámuel^féle 21 frt 35 kr o. é. jutalom egy az elöljáróság által feladott tárgyról íegjobb értekezést iró tállüló részére. (j. A Gál-félé 25 frt 20 kr o. é. alapítvány, jutalomkönyvekre. A fennebiek szerént évenként kiosztatik a tanulók közt segély-czím alatt összesen: 1880 frt és 24 véka gabona, jutalom-czím alatt 76 frt 75 kr pénz, 12 darab arany és 25 frt 20 kr értékű könyv. A két czímen összesen 1956 frt 75 kr pénz, 12 darab arany, 24 véka gabona és 25 frt 20 kr értékű könyv. Jegyzés. Ezeken kivül szép jövedelme van a tanuló ifjúságnak az innepi legatioból, melyben jelenleg mintegy 58 ifjú részesül. A tanoda! elöljáróság.

20 Az egész létszám: A) Felső tanodában B) Közép tanodában C) Elemi tanodában Összesen : 342.

SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874.

SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874. A SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ G Y Ö N G Y Ö S V Á R O S I KATH. NAGYGYMNASIUM TANULÓ IFJUSÁGÁNAK ÉRDEMSOROZATA AZ l87374-iki T A N É V B E N. EGERBEN. NYOMATOTT A.Z ÉRSEKI LYCEUMI 1874. KÖNYVNYOMDÁBAN.

Részletesebben

Melléklet az 1885-dik évre vonatkozó püspöki Jelentéshez. KIMUTATÁS

Melléklet az 1885-dik évre vonatkozó püspöki Jelentéshez. KIMUTATÁS Melléklet az 1885-dik évre vonatkozó püspöki Jelentéshez. KIMUTATÁS az egyes egyházmegyék és püspöki vizsgálat alatti egyházkc 1885-dik évi népesedési-, iskolai, vagyoni- stb. ügyeiről. NÉPINGÁSI KIMUTATÁS

Részletesebben

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR

SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR A SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 900 90. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELY-UDVAFCHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

Melléklet az l»91-ik évifpüspökl jelentéshez.

Melléklet az l»91-ik évifpüspökl jelentéshez. Melléklet az l»91-ik évifpüspökl jelentéshez. az egyházmegyék és a püspöki vizsgálat alatti egyházközségek 1890-ik évi népesedési, iskolai, vagyoni stb. ügyeiről. s N 11 Soi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Részletesebben

Pályamű, Pályázó: Salamon Ferenc Sándor, nyugalmazott tanár,

Pályamű, Pályázó: Salamon Ferenc Sándor, nyugalmazott tanár, 1 Pályamű, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, a Nyíregyházi Főiskola Történettudományi Tanszéke, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

EV. REF. FŐGIMNÁZIUM

EV. REF. FŐGIMNÁZIUM MISKOLCZI EV. REF. FŐGIMNÁZIUM IRTA D r KOVÁCS GÁBOR igazgató-tanár. II. RÉSZ. MISKOLCZ. KIADJA AZ EV. REF. FŐGIMNÁZIUM 1895. Olvasótermi használatra 1962 JULIUS ELŐSZÓ, vallás és közoktatásügyi m. kir.

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK JELENTÉSE 1931 NOVEMBER 1-TÖL 1933 NOVEMBER 1-IG. CLUJ-KOLOZSVAR

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK JELENTÉSE 1931 NOVEMBER 1-TÖL 1933 NOVEMBER 1-IG. CLUJ-KOLOZSVAR 12.816 33. szám. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZGATÓTANÁCSÁNAK JELENTÉSE 1931 NOVEMBER 1-TÖL 1933 NOVEMBER 1-IG. CLUJ-KOLOZSVAR MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MÜINTÉZET R.-T. 1933 Az Erdélyi Református

Részletesebben

Budapest fővárosi választmány.

Budapest fővárosi választmány. II. Budapest fővárosi választmány. Második évi működésünkről kívánunk ez alkalommal röviden beszámolni. S a midőn ezt tesszük, már eleve önkéntelenül felmerül a kérdés, hogy vájjon az első évben elért

Részletesebben

* RENDES * KÖZGYŰLÉS *

* RENDES * KÖZGYŰLÉS * MÁSODIK * * RENDES * KÖZGYŰLÉS * * AUG XXVIII SEPSI-SZENT-GYÖRGYÖN * 1887 * 1Ü5738 Nyomatott Ormds Ferencinél (Stein János könyvnyomdász "tóda) Kolozsvárt. A. AZ E. M. K. E. JELENTÉSE. i. Az igazgató választmány.

Részletesebben

A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve.

A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve. RÉSZLETEZÉS. A) A közgyüls. i. A mult 1900. évi közgyűlés jegyzőkönyve. Felvétetett az E- M. K. E. 1900 évi szeptember 8-án Kolozsvárt a városházán tartott XVI. évi rendes közgyűléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XXX. vf. Kolozsvár, 1917 augusztus. 8. szám UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET SZERKESZTI: Dr. BOROS GYÖRGY FŐMUNKATÁRS. TARCSAFALVI ALBERT

Részletesebben

E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT.

E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. 4 AZ E M K E 1906. ÉVI JELENTÉSE AZ 1906. ÉVI JÚNIUS 5-ÉN KOLOZSVÁRT TARTANDÓ XXII. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA : SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. 6 HUSZONKETTEDIK JELENTÉS.

Részletesebben

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium 2006 1806 A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE 1806 2006 Összeállította és szerkesztette:

Részletesebben

IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR.

IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR. IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRJEGYZÉK ÁG. H. EV. KÖZÉP- ISKOLÁK SZÁMÁRA AZ EGYET. TANÜGYI BIZOTTSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA : BERECZKY SÁNDOR. BUDAPEST, 1915 IFJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁJA, V., Csáky-utca 10.

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZEREESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1940. AZ E. M. E. KIADÁSA KOLOZSVÁR 122. SZ- ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1939. ÉV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL MINKRVA IRODALMI

Részletesebben

Dr. Sipos III. Béla: A szenterzsébeti Szakács (Szakáts, Szakácz, Zakacz) és rokon családok története. Tartalom

Dr. Sipos III. Béla: A szenterzsébeti Szakács (Szakáts, Szakácz, Zakacz) és rokon családok története. Tartalom Dr. Sipos III. Béla: A szenterzsébeti Szakács (Szakáts, Szakácz, Zakacz) és rokon családok története Tartalom SZAKÁCS CSALÁDFA, A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBAN (MOL: PÁLMAY ADATTÁRBAN 1910) ÉS A SZAKIRODALOMBAN

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

1891 92 évi jelentése.

1891 92 évi jelentése. 105738 NYOLCZ ADIK JELENTÉS.. nnhiniiinnijii; in:. :i T r ".-i.n,, :n.;;'i iiuniikiii, - ' ' n- i na:iininiiiim»iimimiiiiminni!inntji;iii:i ji!:ii:ii;;i:iuimiir-in:i:íi;'iriminir:i"i!-;i : IMIIIHIIÜÍI

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

Aranyvirág szappanegyedülkapható

Aranyvirág szappanegyedülkapható I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. május 18. 12-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

1905. ÉVI JELENTÉSE AZ 1905. ÉVI JÚNIUS 12-ÉN ERZSÉBETVÁROSON TARTANDÓ. Ml. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: T. ALELAÓK-FÖTITKÁR.

1905. ÉVI JELENTÉSE AZ 1905. ÉVI JÚNIUS 12-ÉN ERZSÉBETVÁROSON TARTANDÓ. Ml. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: T. ALELAÓK-FÖTITKÁR. nz g/t, 1905. ÉVI JELENTÉSE AZ 1905. ÉVI JÚNIUS 12-ÉN ERZSÉBETVÁROSON TARTANDÓ Ml. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF T. ALELAÓK-FÖTITKÁR.......... ^-.^i^i^t^.,in i, r.^viiih..,im...

Részletesebben

CSENDŐRSÉGILAPOK. Megjelenmindenhó i.én,i0.énés20.án. c. to"

CSENDŐRSÉGILAPOK. Megjelenmindenhó i.én,i0.énés20.án. c. to Budapest, 1916 május 1 X évfolyam 13 szám CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre Egész évre 12 korona A _ 6 korona _ Negyedévre

Részletesebben

AZ UNITÁRIUS TEMPLOM FELSZENTELÉSE BUDAPESTEN.

AZ UNITÁRIUS TEMPLOM FELSZENTELÉSE BUDAPESTEN. AZ UNITÁRIUS TEMPLOM FELSZENTELÉSE BUDAPESTEN. Az unitárius vallásközönségnek 1890. october 26-án nagy és nevezetes ünnepe volt. A lelkiismeret szabadsága már 1557-ben kilett hirdetve, Erdélynek classicus

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR TUD. AKADÉMIA * MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1927 Pallas részvénytársaság

Részletesebben

Jóltevök emlékünnepe.

Jóltevök emlékünnepe. 173 20. feiezet. Jóltevök emlékünnepe. Az egyházi és iskolai célokra a 18. szá>:ad elején, sőt már azelőll is megindult hagyományok, adományok, gyüjtések és kollektázások szakadatlan sora arra indítolia

Részletesebben