FOTANODA KŐZ VIZSGÁLATAINAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOTANODA KŐZ VIZSGÁLATAINAK"

Átírás

1 EV. REF. FOTANODA KŐZ VIZSGÁLATAINAK RENDJE, A TANTÁRGYAK TANÍTÓ- ÉS TANULÓSZEMELYZET KIMUTATÁSÁVAL AZ 187V 2 -ik ISKOLAI ÉV MÁSODIK FELÉBEN AZ ELŐLJÁEÓSAO HATÁROZATA SZERINT KIADTA: tanvezető tanár. f f: l Sz.-Udvarhelyit, junius SZEKELY-UDVARHELYTT, BECSEK D. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

2

3 Közvizsgálatok ideje és rendje Jnnius 16-An. D. e óráig tartatik a pályázat a franczia nyelvből a Kis József-féle 25 frt 20 kr o. é. jutalomra. D. u. 4 6 óráig lesz a pályázat a Hallerkői mltgos gróf Haller Ferencz ur által alapított 12 darab aranyból álló zenejutalomra, ugyanekkor tartatik az ének és zene vizsgálat. JUIB. 17-én. D. e óráig lesz a 2-ik éves bölcsészeknek a vizsgálatuk a növénytanból, ig az 1-ső éveseké a mennyiségtanból. D. u. 3 6-ig a Kis József-féle segélyzetteknek magán tanítványai állanak vizsgálatot. Jnn. 18-án. D. e ig az 1-ső éves bölcsészek a hellen nyelvből, ig a 2-ik évesek a gondolkodástanból D. u. 3 6-ig a 2-ik középt. osztályosok minden tantárgyból.

4 Jnn. 19-én. j) e 8 10-ig az 1-ső éves bölcsészek a magyar irodalom-történetből, ig ugyanazokt"latin nyelvből. D. u. 3 6-ig az 1-ső elemi osztályosok minden tantárgyból. Jun. 20-án. X). e ig a 3-ík középt. osztályosok minden tantárgyból. IX u. 3 6-ig az 1-ső éves bölcsészek az ásványtanból. Jun. 21-én. D. e ig a 4-ik elemi osztályosok minden tantárgyból. D. u. 3-6-ig az 1-ső középt. osztályosok minden tantárgyból. Jun. 22-én. D. e ig az 1-ső éves bölcsészek a köz történelemből. D. u. 3 6-ig a 4-ik középt. osztályosok minden tantárgyból. Jnn.'24-én. D. e ig az 5-ik középtanodai osztályosok minden tantárgyból. D u. 3 6-ig a 2-ik elemi osztályosok minden tárgyból. Jun. 25-én. D. e ig a 3-ik elemi osztályosok minden tárgyból. Jun. 25-én d.*u. 3 6-ig, 26-án egész nap és 27-én d. c ig lesz a 6-ik középt. osztályosok deákfelvételi szigorlata.

5 Jun. 27-én d. u. 3 6-ig, 28-án egész nap és 29-éu d. e ig a II. éves bölcsészeknek szóbeli érettségi vizsgálata. Jun. 29-én d. u. 3 órakor érdemfokozat olvasás és a tanév ünnepies bezárása- Jegyzés. Az érettségi vizsgálatra ^állóknak Írásbeli vizsgálata jun. 12-én kezdődőleg tartatik.

6 fi Tanárok, szak- és köztanitók. Kis Ferencz rendes tanár, tanított általános történelmet az 1-ső éves, ker. egyházi és honi történelmet a 2-ik éves bölcsészeknek, összesen hetenként 15 órán. Korondi Mózes r. tanár és tan vezető, tanított mennyiség tant a középtanodai 6-ik és 1-ső éves bölcseimi osztályosoknak, természettant a 2-ik éves bölcsészeknek, összesen hetenként 15 órán. Pataki Pál r. tanár, tanitott az 1-ső és 2-ik éves bölcsészeknek ásvány- és növénytant, a középtanodai 1., 2. és 3-ik osztályosoknak terményrajzot, összesen hetenként 15 órán. Dr. Jenei Viktor r. tanár és igazgató, tanitott a középtanodai 5-ik és 6-ik osztályosoknak magyar nyelvtant, a 2-ik éves bölcsészeknek gondolkodástant, összesen hetenként 10 órán. Szakács Mózes r. tanár, tanitott az 5-ik, 6-ik középtanodai, 1-ső és 2-ik éves bölcseimi osztályosoknak hellen nyelvet, az 5-ik középtanodai és 2-od éves bölcseimi osztályosoknak latin nyelvet, összesen hetenként 27 órán. Biró Albert segéd-tanár, tauitott a középtanodai 4-ik, 5-ik osztályainak német nyelvet, a -ik osztályának német

7 nyelvet és csillagászati földrajzot, az 1-ső éves bölcseimi osztálynak magyar irodalom-történetet, összesen hetenként 18 órán. Zajzon Ferencz helybeli ref. lelkész, mint állandó szaktanító, tanított a középtanoda 6-ik osztályának vallást és latin nyelvet, az 1-ső éves bölcseimi osztálynak latin nyelvet, összesen hetenként 10 órán. Sylvester Domokos helybeli ref. lelkész, mint állandó szaktanító, tanított a középtanoda 4-ik, 5-ik osztályainak vallást és történelmet, összesen hetenként 10 órán. Kese József köztanitó, tanított a középtanoda 4-dik osztályának latin nyelvet, magyar nyelv-, mennyiség- és természettant, az 5-ik osztályának mennyiségtant, összesen hetenként 18 órán. Pál Károly köztanitó, tanított a középtanoda 3-ik osztályának minden tantárgyat a terményrajz, ének- és rajzon kivűl, hetenként 22 órán. Rácz Albert köztanító, tanított a 2-ik középt. osztályban a terményrajz-, ének-, szépírás- és rajzon kívül minden tantárgyat, összesen hetenként 19 órán. Ily és István köztanitó, tanított az 1-ső középt. osztályban a terményrajz-, ének-, szépírás- és rajzon kivül minden tantárgyat, összesen hetenként 19 órán. Szakács Károly köztanitó, tanított a 4-ik elemi osztályban az irás-, rajz- és éneken kivül minden tantárgyat, öszszesen hetenként 22 órán. Nagy Dénes köztanitó, tanított a 3-ik elemi osztályban az irás-, rajz- és éneken kivül minden tantárgyat, összesen hetenként 22 órán. Bedö László köztanitó,' tanított a 2-ik elemi osztályban az éneken kivül minden tantárgyat, összesen hetenként 20 órán.

8 Gál Antal köztanitó, tanított az 1-ső elemi osztályban az éneken kívül minden tantárgyat, Összesen hetenként 20 órán. Pethő József és Bodor Imre tanítottak rajzot a 3-ik, 4-ik elemi, 1-ső, 2-ik, 3-ik és 4-ik középt. osztályosoknak hetenként összesen 11 órán. Szász Izsák, és Finta Ignácz tanítottak szépírást a 3-ik, 4-ik elemi és 1-ső, 2-ik középt. osztályosoknak hetenként összesen 8 órán. Bereczki Zsigmond az első félévben és Gál Antal a másodikban tanítottak müéneklést hetenként 2 órán. Nyolcz bölcseimi osztályos tanitott a 4 elemi és 4 alsó középt. osztályosoknak templomi és világi énekeket összesen hetenként 15 órán. Kozák Márton tanitott zenét önként válalkozóknak hetenként 4 5 órán.

9 OSZTÁLYOK NÉVSORA II. éves bölcsészek. (betűrendben.) A) FELSŐ TANODA. I. éves bölcsés Baló László. Balázsi Albert. Bartha Lajos. Benkó Gyula. Budai József. Biró Áron. Csákány Elek. Biró Ferencz. Csiszár Pál. :; Bodor Imre. Gidófalvi Benedek. Bodor Miklós. Kassai Ákos. Demeter Mihály. Kassai András. Dobai János. Kertész Mózes. Fekete József. Kis József. Finta Ignácz. Nagy Áron. Gálfi Pál. Páljános Károly. Gocsman Mihály. Pécsi Kálmán. Kónya Imre. Pethő József. Kónya Miklós. Rabocskai Zsigmond. Losonczi Domokos. Simon György. Magyarosi Pál. Solyom Miklós. Málnási Fernncz. Szabó Lázár. Nagy Zsigmond. Szakács Péter. Somogyi Gejza. Zágoni Pál. Sz4$z Izsák. Zsigmond Márton. Székely Miklós. Vitályos Réla. \ Varga Lajos. Összesen: 22. ' Összesen: 22.

10 VI. osztály. 10 B) KÖZÉP TANODA, Tantárgyak: Vallás, magyar ^ irodalom, latin-, hellen- és német- j nyelvek, mennyiségtan és nép- j szerű csillagászat. \ ) Baló Gyula. j Baricz Gergely. j Bartha Albert. Bartha Gyula. í Benedek Antal kisbaczoni. > Benedek Antal olaszteleki. Benkő István. Biró Géza. } Bodor Vincze. I Bors Benedek. 5 Csulak Lajos. j Donáth Béla. Fodor Mózes. v Grosz Frigyes. Kis István. Kis Mózes. * László István. Pál Adolf. Pál Károly. $ Pethő György. < Sebessi Géza. ' Solymosi Endre. Teleki József. Ugrón János. összesen: 24. Osztályfőnök : Biró Alber, s. tanár. V. osztály. Tantárgyak: Vallás, magyar-, latin-, hellén-, németnyelv, történelem, mennyiségtan. Ábrahám Béla. Bakcsi Dániel. Bakcsi Gyula. Bene Gyula. Benkő Gyula. Bukur György. Csiszér Árpád. Fcrenczi Lajos. Gazda Béla. Gazda Gyula. Gálfi András. Gyárfás Lajos. Jóós István. Kelemen József. Kovács Domokos. Kovács Ferencz. Kölöntc Lajos. Lányi Pál. Lőrincz Gyula. Molnár Albert. Nagy Pál. Olajos Farkas. Pócsa János. Sólyom Tamás. Szakács Károly. Székely Árpád. Szilveszter Albert. Tusa Ferencz. Veres Lázár. Összesen: 2Í>. Osztályfő: Szakács Mózes. IV. osztály. Tantárgyak: Vallás, magyar-, latin-, németnyelv, történelem, mennyiségtan, természettan,.rajz, ének. Bakasi Áron. Barabás Samu. Bedő István.

11 Bencze Mihály. Bors Gábor. Cserei Gyula. Csia Balázs. Fábián Károly. Ferencz Károly. Fodor Gyula. Gábos Lajos. Gyárfás Miklós. Huszár József. Jancsó Lajos. Jóós Lajos. Keresztes János. Lányi Imre. Losonczi András. Mihály János. Mihály Pál. Nagy Ferencz. Ortner Károly. Simon Ferencz. Szász József. Összesen: 24. Osztályfőnök: Kese József. III. osztály. Tantárgyak: Vallás, magyar-, latin-, németnyelv, mennyiségtan, természetrajz, ének és rajz. Balázsi Gyula. Bartlia Béla. Benedek Elek. Benkö József. Budai Gábor. Cseh Sándor. Csia Károly. Földes Géza. Gálffy Ignácz. Gidófalvi Leopold. Hodgyai Albert. Jakó Ferencz. Kátó Gábor. Kelemen Sándor. ; Kovács Ferencz. Lányi Ernő. Máthé Elek. j Piskolty János, j Zajzon Gyula, j Összesen: 19. \ Osztályfőnök : Pál Károly. II. osztály. ) Tantárgyak : Vallás, magyarl nyelv, latinnyelv, számtan, földj rajz, terményrajz, irás, rajz, ének, s s, < Bakó Károly, i Barabás Miklós, j Beke József. ] Benczédi József, í Benedek János. ; Bocz István. Bodrogi Dániel. Borbáth László. Bölcskövi Bolti. Deák József. <; Derzsi Gábor. ) Derzsi Sámuel, i; ^erenczi József. Forró József. Földes Bálint. Gellért Márton. ; Gecse Gyula. ^ Ilyés József. ; Kassai Dózsö. Kese József. - Kolumbán Dániel. ; Kónya Lajos. ] Kovács Dénes. Kovács Gábor. \ Kovács Gyula. ; Lázár József. Orbán József.

12 Pataki Dénes. Somogyi Albert. Szász József. Zsigmond Albért. Veres Áron. Összesen: 32. Osztályfőnök: Rácz Albert. I. osztály. Tantárgyak: Vallás, magyar-, latinnyelv, mennyiségtan, földrajz, terményrajz, szépírás, rajz, ének. Baló József. Bálint András. Bedö József. Biró Elek. Csép József. Derzsi Lőrincz. Fodor Kálmán. Fodor Sándor. Fosztó József. Fosztó Pál. Gáspár István. Józsa Gyula. Karácson Sándor. Kassai Mózes. Kádár Zsigmond. Kelemen István. Király Zsigmond. Kiss Dénes. Kis Ernő. Kis Gábor. Kovács József. Madaras Gábor. Miklósi Gyula. Pécsi Gábor. Rácz Károly. Sándor Ignácz. Sebestyén Károly. Szász Elek. Szotyori Lőrincz. Tőkés Sándor. Összesen: 30. ' Osztályfőnök: Ilyés István.

13 C) ELEMI TANODA. IY. osztály. s j Tantárgyak: Vallás, föld- és ; termény rajz, történelem, alak- és \ számtan, magyarnyelv, természet- tan, rajz, ir&a, ének. 5 Balázs Pál. j Barabás János., Bedő Béla. \ Benczédi István. { Benedek István. \ Benke Gábor. j Biró Géza. j Biró József. > Böjté Gyula. \ Dáné Lajos. Farkas Gábor. > Feleki Márton. ( Ferenczi László. j Földes Károly. Györké Károly. Huszár Gyula. j Józsa Albert. j Kassai Áron. ' Kádár István. Kovács Móricz. Lőrinczi Dénes. Lukács Béla.! Máttyus Albert. Máttyus József. Nagy Mózes. < Pál Tamás. Pálfi János. Rákosi Orbán. Sándor Kálmán. Sebesi Jób. Somogyi Lajos. Solyniosi István. Szabó Albert (beteg). Szalad Dénes. Sznniszló Sámuel. Szentes Gábor.. Székely Albert. Tordai Pál. Zajzon Géza. Zsigmond Sándor. Veres Mózes. Összesen : 41 Osztályfő: Szakács Károly. ül. osztály. Tantárgyak: Vallás, magyarnyelv, számtan, földrajz, történelem, terményrajz, alaktan, irás rajz, ének, Balázs Ignácz. Balázsi Lajos. Bálint,János. Beke Árpád. Benczédi József. Benedek Ignácz. Benedek Lajos. Bedő József. Boda Imre. Bodor István. Bodor Sándor. Buzogány Mózes. Fülöp Áron. Görgényi Ignácz. Gyertyánosi Dezső. Jakó Albert. Kassai János. Keresztes Ferencz. Kiss Mózes. Kolumbán Ferencz. Mántó Domokos. Máttyus Sámuel.

14 Nagy Efraim. Nagy József. Németh István. Palló Imre. Péter Albert.. Pénzes Endre. Rácz Pál. Reich Sándor. Solymosi Mátyás. Széki Lajos. Tőke Gyula. Zajzon Lajos. Zsigmond Albret. összesen: 35. Osztályfőnök: Nagy Dénes. n. osztály. Tantárgyak: Vallás, erkölcsi elbeszélések, beszéd- és gondolatgyakorlatok, mag) ar-nyelvt n. számtan, föld- és terményrajz, irás, ének. Bodrogi Áron. Bodrogi Domokos. Benedek Farkas. Becsek Gyula. Bodrogi Gyula. Bakk József. Boros József. Cseh József. Csontos Miklós. Farkas Sándor. Gáspár András. Gábos Sándor. Kauncz Aurél. László Károly. Osváth Balázs. Pál Albert. Pap Károly. Szabó Móricz. Száva Mihály. [ Szentes József. Veszprémi József. összesen: 21. Osztályfőnök: Becló László. : I. osztály. Tantárgya: Vallás, olvasás, \ értelemgyakorlatok, számtan, ver- sek, irás, ének. Asztalos Lajos, í Báncs Albert. > Baló Zsigmond. i Boros Károly. Böjthe, Ödön. Csép Árpád. Csép Ignácz. Csép Ödön. I Farczádi Lajos, c Fülei István. ] Gálfy Ferencz. < Gáspár Imre. ) Horváth Albert.. Horváth András. < Hübner Richárd, j Kacsuba Emil. < Kassai Aladár, j Kassai Albert. Kassai Attila. Kassai Árpád, í Kassai Dénes. Kéger Ödön. Kis Áron. Kis Dániel. Kovács Albert idősb. Kovács Albert ifj. 1 Miskolczi Dénes. Nagy György. Nagy Lajos, s Orbán Sándor. \ Rácz Albert. < Sepsi Lajos.

15 Solymosi Albert. Solymosi Lajos. Schönhercz Ignácz. Szabó Dénes. Szabó Ödön. Szentes Árpád. Szentpáli Kálmán. Zajzon János. Vetési József. Veres Dénes. Végh József. összesen: 43. Osztályfőnök: Gál Antal. Értesítés az egyes tanulók által fizetendő díjakról és a tanodánál levő javadalmakról: A) Díjak. A jövő /3 tanéven kezdődőleg a tanoda növendékei az alábbi díjakat lesznek kötelesek fizetni. I. Bekéblezési díj. Azon elvből indulva ki, hogy a díj-elengedés javadalom, javadalomban pedig az iskola ismeretlent nem részesíthet, a bekeblezési díjat fizeti mindenki, ha iskolánkba beakar lépni. Ez a díj egy forint o. é. II. Lakdíj. A földszinti és első emeleti (u. n. alsó és középső sori) szobákban egy fennálló ágyhely díja négy forint, egy karikás ágyhelyé két forint, a második emeleti (u. n. felső sori) szobákban pedig csak félanynyi. Künnlakó tanulók egy forintot fizetnek romdíj czim alatt. Jegyzet. I. A rend és tisztaság érdekében kívánatos, hogy a karikás ágyak inkább a szóigatanulók számára legyenek fenntartva.

16 TIT. Köztandíj. Tekintetbe véve, hogy a tanárok és köztanitók munkáját mindenik tanuló igénybe veheti, s igénybe is veszi, a köztandíj egyenlő egy ugyanazon osztály minden tanulója számára. Mivel azonban a nyolcz gyermek osztály (t. i. az u. n. négy elemi és négy algym. osztályok) növendékei általános iskola kötelezettségben vaunak, ezek tandíja csak is fokonként emelkedik. E szerint az első elemi osztály ezutánra is köztandíj mentes. A második, harmadik és negyedik elemi osztályban fizetnek egész évre nég) forintot. A négy algymn. osztályban egész évre öt forintot. A négy felgymn. osztályban pedig egész évre flib forintot. IV. Közvilágítási díj. Mivel a közvilágítást is mindenki egyaránt használja, e czélra fizet minden tanuló husz krajczárt. Jegyzés. 2. Az eddigelé számlált díjakat beszedi az iskolai senior, még pedig a bekeblezési-díjat iskolábalépés alkalmával, a közvilágítás díját iskolai év elején, a lak- és köztandíjakat félévenként előre, t. i. sept. első- és a húsvét utánni szorgalomszak szintén első hetében, s ha vagy egy késedelmező akadna, az ilyen mindaddig sürgetendő a míg fizet. Ha pedig valaki a vizsgálatok előtt okvetlenül bezárandó calculus adásig sem fizet, az ilyen calculust nem kap, s mint i<yen a vizsgálaton ki sem kérdezhető, s ha később fizeti is tandíját, ekkor már magán vizsgálatra kelletvén állania ennek díját is tartozik megfizetni. A díjfizetés nvilvántarthatása érdekében pedig, a senior köteles a calculus adás ideje előtt félévenként az igazgatónak bemutatni a nem fizetettek névsorát, különben a fizetés mulasztók illetékét ő tartozik kitenni.

17 V. Könyv- és tanszertári díj. A gym. ötödik osztályába lépők iskolai év elejéd egy forintot fizetuek, könyv- és tanszertári díj czíra alatt a könyvtárnok kezébe. Ugyanezen díjat azok is fizetik, kik az ötödik osztályt egyebütt végezvén, léptek iskolánkba. Jegyzet. 3. A jövő szeptemberben egyszerre három osztály, t. i. a hetedik, hatodik és ölödik fogja ezen díjat fizetni. VI. Bizonyítvány díj. A gyermek osztályosok (t. i. négy clcini és négy algymnasiumbeliek) bizonyítvány díja egy-, a felsőbb osztálybelieké pedig két forint. Éretségi vagy kibocsátó bizonyítvány díja négy forint o. é. Bélyeget az illető tartozik adni VII. Magántandíj. Nevelési rendszerünkben a magán tanítóság kiválóan fontos lévén, a régi tiz német forintot helyettesítő négy o. é. forint, ma már, mikor egy oszt. forint nem éri föl a régi ezüst húszas értékét, teljességgel nincs arányban a magántanitói fontos tiszttel. Ezért a magán tandíj ezutánra legalább is nvolcz forint o. é. Magántanitói felügyelet alatt pedig csak is a nyolez alsó osztálynövendékei állanak. Jegyzet. 4. Iskolánkban a szolga tanulói állomás járadalom, ezt pedig jó tanuló érdemel. Azért szolga csak is olyan tanuló lehet, a ki legalább is jó osztályzatú bizonyítványt mutathat elő, ezenkívül nyilván való szegény, s eziránt az iskolai elöljáróság is meg van győződve. Egy asztalhoz szabályszerűit elég legfennebb három szolga, de a szolga-tanulók elrendezése a tanáriszék teendője. Jegyzet. 5. Bármiféle díjelengedés csakis azon kivételes esetben remélhető, ha a folyamodó bizonyítványa legalább is jó osztályzatú, ezenkívül köztudat szerint rendkívül szegény s eziránt az iskolai elöljáróság is meg van győződve.

18 Díjelengedésben legfennebb ötven tanuló részesülhet, folyamodási idő, az iskolai év hét első napja, s a folyamodvány, mellékleteivel együtt, az igazgatóhoz benyújtandó. B) Javadalmak* E tanodánál a jó igyekezetü és magaviseletű tanulók részére a következő segély-pénzek és jutalmak vannak álapitva: I. Segély-pénzek. a) Közösök. 1. A Kis-féle segély, melyből kap évenként 50 tanuló, egyenként 25 frt 20 krt o. é. 2. A gr. Teleki Sámuel-féle, melyből kap öt tanuló, t. i. az öt közül kettő egyenként 14 frt o. é. három egyenként 10 frt 50 krt o. é. 3. A Gál-féle úgynevezett Czipó pénz 176 frt o. é., mely a süttetési költség megkímélése 8 több más nehézségek kikerülése tekintetéből mostanában mint kosztpénz szokott a tanulók között kiosztatni. 4. A gt. Korda-féle, a melyből üégy szcgéöy jó igyekezetü s magaviseletű tanuló kapegvenlíént 10 frt 60 krt o. é. 5. A Keszei-félé, melyből három szegény jó reményű tanuló részesül egyenkéat 12 frt 60 krjával o. é. 7. A gr. Teleki Miksa-féle, melyből három nemes családból származott jó reményű tanuló részesül egyenként 40 írtjával o. é, 8. A gr. Kemény Sámuel-féle egy tanuló számára, mely áll 5 fttból o. é. és 24 véka gabonából, 10. A Nagy Sándor-félé egy tanuló számára 5 frt o. é. b) Családiak: 1. A Gazda-féle égy Gazda nevü legközelebbi rokon tanuló számára, áll 96 frt 60 krból o, é. 2. A Bod-féle hasonlóiag egy legközelebbi rokon tanuló számára, áll 28 frt 70 krból o. é.

19 3. A Gál-féle, két t. i. egy Gál és egy Kovács ágon lévő legközelebbi rokon tanuló számára, egyiknek-egyiknek 25 frt 20 kral. II. Jutalmak. 1. A gr. Haller Ferencz-féle 12 darab arany zene-jutalom, melyből évenként kap egy a hegedűn legjobban játszó tanuló 4 darabot, egy másik a játszásba ezután következő két darabot, egy a fuvolán legjobban játszó három darabot, egy azután következő egy darabot, egy a röpkürtön legjobban játszó két darabot. 2. A gr. Haller Jánosné-féle 5 osztr. frt zene-jutalom a general-bassban legjártasabb tanuló részére. 3. A Kis-féle szópirilérti jutalom 25 frt 20 kr o. é. egy legszebbeü iró tatitiló részéfe. 4. Hasonlólag a Kis-féle 25 frt 20 kr o. é. jutalom egy a német- vagy franczia nyelvben legjártasabb tanuló részére. 5. A gr. Teleki Sámuel^féle 21 frt 35 kr o. é. jutalom egy az elöljáróság által feladott tárgyról íegjobb értekezést iró tállüló részére. (j. A Gál-félé 25 frt 20 kr o. é. alapítvány, jutalomkönyvekre. A fennebiek szerént évenként kiosztatik a tanulók közt segély-czím alatt összesen: 1880 frt és 24 véka gabona, jutalom-czím alatt 76 frt 75 kr pénz, 12 darab arany és 25 frt 20 kr értékű könyv. A két czímen összesen 1956 frt 75 kr pénz, 12 darab arany, 24 véka gabona és 25 frt 20 kr értékű könyv. Jegyzés. Ezeken kivül szép jövedelme van a tanuló ifjúságnak az innepi legatioból, melyben jelenleg mintegy 58 ifjú részesül. A tanoda! elöljáróság.

20 Az egész létszám: A) Felső tanodában B) Közép tanodában C) Elemi tanodában Összesen : 342.

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873.

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. A EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL AZ 187 a /3-ik ISKOLAI ÉV MÁSODIK FELÉBEN KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. unius 10-én SZAKÁCS nózek,

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Poule No:1 Piste No:1 Poule No:6 Piste No:6 Arbitre: TAMÁS Henriett, JESZENSZKY Szilvia Arbitre : SZIRMAI Benedek, KÁRPÁTI Zoltán SZABÓ Ákos HUN V 1 3 3 V 1

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A szerkesztőség postája. aranykönyv.

A szerkesztőség postája. aranykönyv. 68 aranykönyv. A szerkesztőség postája. Jé key Aladár urnák. Teke. Szives köszönet a szép költeményért. Adni fogjuk, csak társat várunk neki. Rédiger Géza urnák Szabéd. Éppeivonnan. Péter fi Albert urnák,

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ELSŐ OSZTÁLY 1 Magyar Matematika Magyar Matematika Magyar 2 Szabad foglalkozás Önálló foglalkozás Kulturális foglalkozás Angol / Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás 3 Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub

V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal. Jurandori Maxi Fiú (7 nevezés) I. Vartek Mátyás Lágymányosi Ju-Jitsu Klub V. Hetény Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2004.04.24 1.oldal 1.Jurandori versenyszám (54 nevezés) Jurandori Mini Fiú (7 nevezés) I. Halmagyi Viktor II. Kisling Zénó III. Vígh Péter IV. Petővári Nicola Jurandori

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014

TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014 TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014 ARANYÉRMESEINK 1 Dósa Dániel Junior Férfi Tőr Egyéni Válogató verseny Gerevich Aladár Spcs. 2013.09.22 2 Hajas Nóra Újonc

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

78 Ironman a Polythlonban

78 Ironman a Polythlonban 1635 2014 379 év 1898 2014 116 év 78 Ironman a Polythlonban 1987 2014 27 év 1990 2014 24 év Ács Viktor (1985) Nagyatád (2009) 11:26:07 Nagyatád (2010) 13:19:01 Ambach Balázs (1983) Nagyatád (2013) 13:49:03

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Rakparti Szlalomparty 2013. Kategória. 2013.04.21. Budapest, Műegyetem Rakpart KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results HH

Rakparti Szlalomparty 2013. Kategória. 2013.04.21. Budapest, Műegyetem Rakpart KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results HH HH Hátsókerék hajtású kategória 69 HUN Spankó András BMW 325 00:02:04,563 01:03,125 ( 0 ) 01:02,094 ( 0 ) 01:02,469 ( 0 ) 93 HUN Tóth András BMW E30 00:02:17,656 01:14,203 ( 0 ) 01:09,328 ( 0 ) 01:08,328

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Strandröplabda Magyar Bajnokság 2015.xls Férfi névsor

Strandröplabda Magyar Bajnokság 2015.xls Férfi névsor Férfi névsor Rangsor vezetékneve keresztneve egyéni vezetékneve keresztneve egyéni Páros összesített vezetékneve / vezetékneve 1 Leiszt Máté 422 Takács Gergely 401 823 Leiszt / Takács 2 Meszlényi Tamás

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Derby Liga verseny értékelés

Derby Liga verseny értékelés 3668 Grosspaul Dúc 97,44 70 45 64% 14 423.277 m 4539 Szlaukó István 95,26 10 7 70% 2 428.240 m 9662 Gotthard László, Dr. 87,85 105 69 66% 21 433.048 m 9571 Lakatos József 84,58 8 5 63% 2 405.910 m 9559

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Torna Diákolimpia "A" kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév

Torna Diákolimpia A kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév Név Torna Diákolimpia "A" kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév Iskola I-II. korcsoport összetett D E (-) érv. D E (-) érv. D E (-) érv. 1 Nyári Zsolt Török Flóris Ált. Isk. Budapest 1,1 9,200 10,300

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter gyermek fiú EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY Helyezés Pontszám Csapat Edző 1 34,25 Magvasi Marcell BHSE Reszeli Tamás 2 33,75 Gollob Ádám BHSE Reszeli Tamás 3 33,05 Vizlendvai Máté Hevesi DSE Nagykanizsa Vizlendvai

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2015. 02. 25. Tatabánya. TSC-Geotech gyermekverseny. NÉV Születési év Egyesület Helyezés Eredmény

JEGYZŐKÖNYV. 2015. 02. 25. Tatabánya. TSC-Geotech gyermekverseny. NÉV Születési év Egyesület Helyezés Eredmény JEGYZŐKÖNYV 2015. 02. 25. Tatabánya TSC-Geotech gyermekverseny 2008 LÁNY 40m síkfutás Varga Valéria 2008 TSC 8.24 1. 8.24 Dabai Flóra 2008 TSC 8.25 2. 8.25 Varga Trixi 2008 TSC 10.05 1. 10.05 Czibula Emma

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

IV. CUBE VELENCEI-TÓ MARATON 130

IV. CUBE VELENCEI-TÓ MARATON 130 IV. CUBE VELENCEI-TÓ MARATON 130 Maraton nő 1 495 Zöld Éva Team Econix-CR Felnőtt 3:58:19 2 451 Miklós Anna Felnőtt 3:59:10 3 445 Makay Judit Felnőtt 4:31:45 4 482 Szabóné Szeibert Krisztina Max125 SC

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger Kántor Tamás Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171 kantortamas666@gmail.com angyalszarny@axelero.hu Eger, Országosan Eger Aszódi Sándor 20/961-7133 Eger Bajzáth Ákos 30/214-8654 Felsőtárkány Bajzáth János

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

15. Campus Kupa. Kategória. Kategória. 2013.04.14. Győr, Egyetemváros KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results A1. Túra autók 1000 ccm-ig

15. Campus Kupa. Kategória. Kategória. 2013.04.14. Győr, Egyetemváros KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results A1. Túra autók 1000 ccm-ig A1 Túra autók 1000 ccm-ig 57 HUN Kandikó Ákos Trabant 00:02:31,733 01:18,484 ( 0 ) 01:17,093 ( 0 ) 01:15,796 ( 0 ) 01:15,937 ( 0 ) 50 HUN László Gábor Trabant 601 00:02:34,218 01:18,343 ( 0 ) 01:19,062

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben