Adószám: Bankszámlaszáma: , mint konzorcium vezető önkormányzat között

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adószám: 15346676-2-04 Bankszámlaszáma: 11733003-15346676 00000000, mint konzorcium vezető önkormányzat között"

Átírás

1 Azonosító szám: Támogatási szerződés tervezet projekt előkészítéséhez amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató). képviseletében eljáró [közreműködő szervezet neve], mint közreműködőszervezet (a továbbiakban KözreműködőSzervezet) Postacím: 1538 Budapest, Pf: 530 Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca ljc AIáírásrajogosult képviselője: Kiss Pál Igazgató Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): OOO Adószámjadóazonosító jel: másrészről Kondoros Nagyközség Önkormányzata, Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz. Aláírásrajogosult képviselői: Dankó Béla polgármester, Zsindely Ferencné jegyző Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): Adószám: Bankszámlaszáma: , mint konzorcium vezető önkormányzat között (KözreműködőSzervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: A konzorcium tagjai nevében aláírásra, és jelen támogatási szerződés teljesítése során jognyilatkozat tételére, és a pénzügyi lebonyolításra jogosult: Kondoros Nagyközség Önkormányzata, Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz. Azonosító szám (törzs-számj cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra j ogosult képviselői: Dankó Béla polgármester, Zsindely Ferencné jegyző, Bankszámlaszám: A konzorcium tagjai: Kondoros Nagyközség Önkormányzata, Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz. Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselői: Dankó Béla polgármester, Zsindely Ferencné jegyző, Bankszámlaszám: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselői: Várfi András polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyző Szarvas Város Önkormányzata, Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság u sz. Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselői: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző

2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogos~.lt képviselői: Vantara Gyula polgármester, Dr. Benedek Mária jegyző Csabacsüd Nagyközség Önkprmányzata, Székhely: 5551 Csabacsüd, Szabadság út 41. sz. Azonosító szám (törzs-számj cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselői: Frankó János polgármester, Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző Csárdaszállás Község Önkormányzata, Székhely: 5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17. sz. Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselői: Petneházi Bálintné polgármester, Dr. Olasz Imréné dr. körjegyző Kétsoprony Község Önkormányzata, Székhely: 5674 Kétsoprony, Dózsa u. 11. sz. Azonosító szám (törzs-számj cégiegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselői: Völgyi Sándor polgármester, Surinné Szász Margit jegyző Körösladány Város Önkormányzata, Székhely: 5516 Körösladány, Dózsa út 2. sz. Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselői: Dr. Pelcsinszki Boleszláv polgármester, Ilyés Lajos jegyző Szabadkígyós Község Önkormányzata, Székhely: 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. sz. Azonosító szám (törzs-számjcégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselői: Balogh József polgármester, Domokos Ferencné jegyző 1. Előzmények A Támogató a KEOP A települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése.! tárgyú felhívásban tájékoztatta Kedvezményezettet a Projekt előkészítéséreirányuló támogatás igénylésének feltételeiről, melyre Kedvezményezett KEüP-2.3.0j IF azonosító számon regisztrált projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerződés mel1ékletét képező felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett a Projekt előkészítésére irányuló feladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban (a továbbiakban Támogatás) részesül. A jelen Szerződés mel1ékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez. 2. A szerződés tárgya 2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Támogatási Szerződést(a továbbiakban Szerződés) kötik: A Szerződés tárgya a Települési szeméttelep - rekultivációs program a Körös - szögben című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt elszámolható előkészítési költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő részleges 2 finanszírozása. 1 Pályázati kiírás neve 2 Amennyiben a támogatás 100%, a "részleges" szó törlendő. 2

3 Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően a Projektelőkészítés tartaimát (a továbbiakban Előkészítő Munkák) és ahhoz kapcsolódó finanszírozási forrásokat és határidőket meghatározó, a jelen Szerződés 1. sz. mel1ékletét képező projektfejlesztési útvonaltervet 3 (a továbbiakban Útvonalterv) fogadtak el, amelyet magukra nézve kötelezőnek ismernek el, és a Projekt előkészítést az abban foglaltaknak megfelelően látják el. Az Előkészítő Munkák részét képező megvalósíthatósági tanulmány teljesítettnek való elfogadásához a Közreműködő Szervezet jóváhagyása szükséges. A Kedvezményezett a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére kötött szerződésben köteles ezt a tényt a vállalkozó tudomására hozni Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerződés aláírásával, hogy az Előkészítő Munkákat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 16/2006. (II. 28.)MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet, az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységet (a továbbiakban EKKE), és a Támogatót bevonja A kedvezményezett a Támogatást kizárólag a jelen Szerződés szerinti célra és feltételekkel használhatja fel. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával és a Támogatás igénybevételével megerősíti a Projekt megvalósítására, valamint az Európai Bizottság részére benyújtandó támogatási kérelem benyújtására vonatkozó elkötelezettségét A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek, ha az Előkészítő Munkák megvalósítása részben vagy egészben meghiúsulnak, tartós akadályba ütköznek, vagy az Útvonaltervben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenvednek, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. 2.5 A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy az Előkészítési Munkákkal összefüggésben keletkező tervek, tanulmányok, stb. tekintetében jogosulttá váljon az érintett szerzői és iparjogvédelmi jogoknak a Projekt érdekében, illetve a jelen Szerződés teljesítésének keretén belül történő korlátlan felhasználására A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az "Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében projekt előkészítésre támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződésselegyidejűlegegy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére. 3. Az ElőkészítőMunkák megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne 3.1. Az Előkészítő Munkák tervezett kezdő időpontja: a támogatási szerződés felek általi aláírásának dátuma. Amennyiben az Előkészítő Munkák kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttólszámított három hónap. Az Előkészítő Munkák tervezett befejezése: év március hó Költségek elszámolhatóságának kezdetes Az Előkészítő Munkák költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: év december hó 20 nap6. 3 Az Útvonalterv gyakorlatilag a Projekt adatlap 4. pontja alatt szereplő táblázatokból áll. 4 Csak nagyprojekt esetén 5 A megadott szövegváltozatok közül kell választani, az adott kiírás sajátosságainak megfelelően, a többi alternatívát ki kell húzni. 3

4 .~.--.. Az ElőkészítőMunkák keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni A Projekt megvalósításra vonatkozó pályázat benyújtásának tervezett időpontja: 2009 év október hó. A Projekt megvalósításának tervezett kezdete: év október hó, tervezett befejezése: év december hó. 3.4 Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje közvetlen szállítónak teljesítendő kifizetési módnál az Előkészítő Munkák megvalósításának határidejét megelőző 60. (hatvanadik) naptári nap, a Kedvezményezett részére utólag történő kifizetési módozatoknál az Előkészítő Munkák megvalósításának határidejét követő egy hónap. A zárójelentés benyújtásának határideje: az Előkészítő Munkák megvalósításának határidejét követő egy hónap. 4. A Támogatás forrása, összege 4. l. A Projekt és az ElőkészítőMunkák összköltsége A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított becsült összköltsége Ft, azaz egymilliárd - ötszáznegyvennyolc - millió forint. Az Előkészítő Munkák le nem vonható ÁFA-val számított becsült összköltsége Ft, azaz kilencvenkettőmillió- nyolcszáznyolcvanezer forint. Ha az Előkészítő Munkák összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben az Előkészítő Munkák megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésbenfoglalt támogatási összegre jogosult. 4.2 Az Előkészítő Munkák elszámolható költségei Az ElőkészítőMunkák le nem vonható ÁFA-val számított becsült elszámolható költsége Ft, azaz kilencvenkettőmillió - nyolcszáznyolcvanezer forint. Az elszámolható költségeket és az elszámolható költségek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza A Támogatás összege és mértéke A Támogatás mértéke az ElőkészítőMunkák le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költségének 85 %-a, de legfeljebb Ft, azaz, azaz hetvennyolcmillió kilencszáznegyvennyolc forint. Az Előkészítő Munkáknak a támogatás összegét meghaladó költségei a Kedvezményezettet terhelik. Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás Ja Jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés AFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosításanélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető. 6 Abban az esetben, ha az elszámolhatóság kezdetét más dokumentum (pl. felhívás) nem szabályozza. Pl. nagyprojektek esetén. Az elszámolhatóság kezdő időpontja leghamarabb december 20 lehet, az operatív programolrnak az Európai Bizottsághoz történö benyújtásának napja. 4

5 Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli. Ha a támogatás kifizetése az ÁSZF a) pontja alapján történik, 1/10 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha azigényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 2 %-áf. A kifizetés igénylésének szabályait az ÁSZF tartalmazza. Az ÁSZF b) pontja szerinti kifizetési mód kizárólag az alábbi projektelemek illetve tevékenységek esetében alkalmazható: Projekt előkészítés Szakértőiszolgáltatások 4.4. Az ElőkészítőMunkákhoz felhasználásra kerülő források Az Előkészítő Munkákhoz felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 1. sz. mellékiete tartalmazza. 5. A projekt megvalósításának tervezett indikátorai A projekt magvalósítása az alábbi területek rekultivációjára irányul: Település TSZH lerakó helyrajzi A TSZH lerakó területének száma tulajdonosa Kondoros /13 Települési Önkormányzat 0239/11 Gyomaendrőd 0130/12 Települési Önkormányzat 0130/15 Szarvas 3544/6 3544/7 Települési Önkormányzat 3544/ /12 Csárdaszállás 223/2 Települési Önkormányzat Kétsoprony 037/4 Települési Önkormányzat Csabacsüd 0336/2 Települési Önkormányzat Békéscsaba 0164 Települési Önkormányzat Körösladány 0958/9 Települési Önkormányzat Szabadkígyós 084/1 Települési Önkormányzat 6. Biztosítékadási kötelezettség Kedvezményezett a jelen Szerződés 2. SZ.8 mellékletében meghatározott biztosítéko(ka)t nyújtja. A 2. sz. melléklet az ÁSZF, a pályázati kiírás, valamint a 281/2006. (II. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerűbenyújtásától válik a jelen Szerződés részévé. 7. Záró rendelkezések 7.1 Jelen Szerződés 20 oldalon és 5 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 3 db melléklet és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen 7 10 milliárd forint feletti támogatás esetén az utolsó tagmondatot törölni kell. 8 A 281/2006. (II. 23.) Korm. rendelet szerint a kedvezményezettek különböző biztosítékokat nyújthatnak be a kötelező biztosítékok mellett. A melléklet fogja meghatározni, hogy a kedvezményezett milyen biztosítékot nyújt. Amennyiben adott kedvezményezetti csoport nem köteles biztosíték semmilyen biztosíték nyújtására, a biztosítékokra vonatkozó rendelkezést el lehet hagyni a támogatási szerződésből. 5

6 Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékietek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 7.2 A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 7.3 Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen előlegigénylés, kif1zetési kérelem, projekt előrehaladásijelentés, szerződésmódosításkedvezményezett általi kezdeményezése, felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására stb.), szerződésszeru teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tőlthetőkle. 7.4 A Támogató, a Közreműködő Szervezet és a Kedvezményezett a jelen Szerződés időtartamárakapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levé1címéről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követőenhaladéktalanul tájékoztatják egymást. 7.5 Kedvezményezett a jelen Szerződésben rögzített azonosító adataiban, illetve a jelen Szerződésteljesítésével összefüggőadataiban bekövetkezett minden változást haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére. A fenti adatokban bekövetkezőváltozások - a jogszabályokban, illetve a jelen Szerződésben foglalt kivételektőleltekintve - nem igénylik a jelen Szerződésmódosítását. A projekt javaslathoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnekminősül. 7.6 Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet hivatalos kommunikációja szerződéstől való elállás esetében személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg. 7.7 A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. 7.8 Kedvezményezett kijelenti, hogy - a személyes adatok védelmérőlés a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LIII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt javaslatban feltüntetett projektfelelős, illetve az Előkészítő Munkák megvalósításában résztvevő személyek személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 7.9 Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a pályázatához becsatolt valamennyi nyilatkozata a jelen Szerződés hatálya alatt változatlan formában hatályban marad és az abban foglaltak a jelen Szerződés hatálya alatt rá nézve kötelező érvényűek. Kedvezményezett jelen nyilatkozatára tekintettel kijelenti, hogy a projekt javaslat és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum egyben a jelen Szerződésmel1ékletét is képezi, függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshezténylegesen csatolásra kerültek-e. 6

7 7.11 A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges fe:;lhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerződő Felek a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után,. mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. KözreműködőSzervezet Kelt.'1:t? P.H., 2ÜÜ.<f. év q~- hónap ~ napján. Kötelezőencsatolandó mellékletek: 1. sz. melléklet Útvonalterv és eltérések listája 2. sz. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések,megállapodások 3.sz. melléklet - A kiflzetési kérelem mellé bekérendődokumentumok köre 7

8 Általános SzerződésiFeltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében projekt előkészítésretámogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen Általános SzerződésiFeltételek hatálya a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében projekt Környezet és Energia Operatív Programja keretében projekt előkészítésre támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez megkötött valamennyi támogatási szerződésre (a továbbiakban Szerződés) kiterjed J elen Általános Szerződési Feltételek szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerződés aláírásakor fogad el Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek és a Szerződés azonos tárgyú előírásaiközött bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók Jelen Általános SzerződésiFeltételekben használt fogalmak a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők. 2. Az ElőkészítőMunkák megvalósításhoz kapcsolódó beszámolásij jelentéstételi kötelezettségek 2.1. A Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől hat havonta legalább egy alkalommal köteles elektronikusan/és papír alapon lo előrehaladási jelentést benyújtani a Közreműködő Szervezet részére. A projekt előrehaladási jelentés beadásának határideje a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10. munkanap. Az előrehaladási jelentés formanyomtatványa a Támogató honlapjáról letölthető (www.nfu.gov.hu). Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy az Előkészítő Munkák megvalósításának időtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen előrehaladási jelentést (záró jelentés) nyújt be a Közreműködő Szervezethez Az előrehaladásijelentéshezcsatolni kell: a lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívását, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, jogorvoslat esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát, valamint, amennyiben a Kbt. azt előírta, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását, ha azokat az előrehaladásijelentés benyújtását megelőzőena Kedvezményezett még nem nyújtotta be. a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényrőlkészített fénykép, kiadvány egy példánya, sajtóhirdetések, rádió vagy TV megjelenés esetén szpot elektronikus formátumban, valamint minden egyéb tájékoztatással és nyilvánossággal összefüggő dokumentum stb.) A Közreműködő Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt haladéktalanul megadni. 10 Papír alapon csak a támogatási szerződésilyen irányú kikötése esetén kell benyújtani a PEJ-t. A 16j2006-os rendelet az elektronikus benyújtást teszi föszabállyá. 10

9 2.4. A Kedvezményezett a Szerződésben 3.4. pontjában megjelölt időpontbanzárójelentést nyújt be a Közreműködő Szervezethez (a zárójelentés formanyomtatványa letölthető a Támogató honlapjáról). 3. Biztosítékok 3.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll az ÁSZF 8.5. pontban meghatározott kizárás hatálya alatt.. Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza A Kedvezményezett bármelyik bankszámlája megszüntetéséről vagy új bankszámla megnyitásáról a megszüntetéstől, illetve a megnyitástól számított nyolc napon belül köteles a Közreműködő Szervezetet tájékoztatni, és ezzel egyidejűlegaz új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazó levelet a Közreműködő Szervezet részére átadni, kivéve, ha a Kedvezményezett bankgaranciát ajánlott fel biztosítékként. Amennyiben a Kedvezményezett bankgaranciát ajánlott fel biztosítékként, és azt jogszabályban meghatározott módon cserélni kívánja, köteles valamennyi, Magyarországon vezetett bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazást adni az új biztosíték benyújtásával egyidej űleg A Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben az Előkészítő Munkák részben vagy egészben meghiúsulnak, illetve ha a Támogatást szabálytalanul használja fel, a Támogatást visszafizeti. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendő támogatás összegére a Közreműködő Szervezet azonnali beszedési megbízást nyújt be a Kedvezményezett számlájára. Amennyiben a Projektet több Kedvezményezett valósítja meg, a Közreműködő Szervezet jogosult bármely Kedvezményezett költségvetési számlájára azonnali beszedési megbízást benyújtani.ii A Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával vállalja, hogy a költségvetési számláját vezető pénzintézetet a jelen Szerződés aláírását követően haladéktalanul tájékoztatja a jelen pontban foglalt kijelentéséről A Támogatás (beleértve az előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre nem állnak:. Amennyiben a Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől számított legkésőbb egy éven belül nem igazolja, hogy a biztosítékok rendelkezésre állnak, a Közreműködő Szervezet a Szerződéstől elállhat A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a Támogatás összegét, a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint Amennyiben a Szerződés módosításra kerul, a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is - szükség esetén - módosítani, kiegészíteni kell A Kedvezményezett vállalja, hogy az Előkészítő Munkák megvalósítása során kötött szállítási/vállalkozási szerződésben a szállító/vállalkozó terhére szerződéses garanciák, pénzügyi biztosítékok (kötbér, stb.) igénylésétől, illetve érvényesítésétől a Közreműködő Szervezet hozzájárulása nélkül nem tekinthet el. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Szállítóval/Vállalkozóval kötendő szerződésben a Szállítót/Vállalkozót terhelő kártérítési kötelezettségek között, a Ptk (4) bekezdése szerint megtérítendőkárként szerepelteti a jelen Szerződés megszegése miatt esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatai összegét, ha az a Szállító/Vállalkozó szerződésszegésébőlvagy a Szállítónak/Vállalkozának felróható egyéb okból következett be. I I Csak önkormányzat esetén, egyéb esetben törölni kell. 12 Csak önkormányzat esetén, egyéb esetben törölni kell. 11

10 4e Támogatás kifizetése 4.1. Előleg 13 Amennyiben a pályázati kiírásban előleg igénybevételét lehetővé tették, előleget a Szerződés hatályba lépésének napjától számított három hónapon belül a Projekt elindításához az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzőenlehet igényelni a Közreműködő Szervezetné!. A Közreműködő Szervezet az előleg összegét az igénylés elfogadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 60 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Az előleg igénylése elfogadásának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak. Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg kiflzetését követő 6 hónapon belül nem nyújtotta be az első kiflzetési kérelmet, illetve a benyújtott kiflzetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a kedvezményezet köteles a korábban kiflzetett előleget visszaflzetni. A visszaflzetés teljesítéséig közbenső kiflzetésre a Kedvezményezett nem jogosult A támogatás folyósítása A Kedvezményezett a kiflzetés-igénylést (továbbiakban: kiflzetési kérelem) - a Szerződés hatályba lépését követően - a Közreműködő Szervezethez nyújtja be. Utólagos elszámolás céljából közbenső kiflzetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, és legalább Ft-ot A támogatások folyósítása a Kedvezményezett kérelmére az alábbi formákban történhet: a) A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban az azonosító szám feltűntetésével; b) A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő kiflzetéssel történik a Kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kiflzetésének igazolása mellett; c) A támogatás folyósítása közvetlenül a támogatást megelőlegező intézmény bankszámlájára történik (ehhez az erre vonatkozó engedményezési szerződéstbe kell mutatni; az engedményezési szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az engedményes tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg kifizetésének feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott Projekt a Szerződés szerint és maradéktalanul megvalósuljon.) A kifizetési kérelemhez a Kedvezményezettnek csatolnia kell: 13 Ha előleg igénylésére nincs lehetőség a felhívásban, akkor a bekezdés törölhető. Amennyiben a kifizetés formája az ÁSZF b)-ben meghatározott támogatás folyósítási forma, előleg a Kedvezményezett részére nem folyósítható. 14 l milliárd forint támogatási összeg alatt ezt a mondatot ki kell húzni, tekintettel a szerződés különös részének 4.2. pontjára 12

11 .~olyan számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (továbbiakban: számla), amely alapján igényelhető támogatás Ft-nál nagyobb, a számlák hiteles másolatát, olyan számlák, amely alapján igényelhető támogatás Ft-nál kisebb, a Kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és a támogatott Projekt kapcsán merültek fel, a számlák csoportosítását szolgáló számlaösszesítőt (az összesítő letölthető a Támogató honlapjáról), az a) pont szerinti fizetési forma esetén a számlák kifizetését igazoló dokumentumok Kedvezményezett által hitelesített másolatát, az b) pont szerinti fizetési forma esetén a számlához kapcsolódó teljesítésigazolást, valamint a számla támogatáson felüli összegének kifizetését igazoló dokumentumot,. kifizetési kérelemben meghatározott egyéb dokumentumok. A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles: a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a szolgáltatás igénybevételét,feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, és a "támogatás elszámolására benyújtásra került" szöveget. A számlamásolatnak ezen információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek cégszerű aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti számlával; a számlaösszesítőt egymást követő, megszakítás mentes folyó sorszámozással ellátni, egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámolási időszakot (kezdete és vége), valamint a Projekt címét és számát; idegen nyelvú számla esetén a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott, a főbb megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni kell A Közreműködő Szervezet a beérkezéstől számított 30 - szállító részére történő közvetlen kifizetés esetén 15 - naptári napon belül legfeljebb 30 naptári napos határidővel jogosult a Kedvezményezetett felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 8 nap alatt sem tesz eleget, az a kifizetési kérelem érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben további kérelemnek nincs helye A Közreműködő Szervezet a támogatást kifizetési kérelem beérkezésétőlszámított 60 naptári napon belül - közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napon belül - fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be. A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerződésben megjelölt bankszámlától eltérő bankszámlára is utalható az adott kifizetési kérelem alapján kifizetendő támogatási összeg. 15Ez esetben kizárólag olyan bankszámlára utalható a támogatás, amelyre vonatkozóan a kedvezményezett legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg, a számlavezető hitelintézet által visszaigazoit, azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást nyújtott be Az előleg és az időközi kifizetések összege - ide nem értve a szállító részére történő kiutalást - nem haladhatja meg a megítélt támogatás 80/90%16_át. E határ elérése után a kedvezményezett további időközi kifizetési kérelmet nem, csak a záróegyenleg kifizetési kérelmet nyújthat be a Szerződésben meghatározott időpontban. 15 Ha a kedvezményezett azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás benyújtására nem köteles, ezt a mondatot törölni kell. 16 Ha a kedvezményezett non-profit szervezet 90%, egyéb szervezetnél 80%. A nem releváns számot törö1ni kell. Ha a kedvezményezett központi költségvetési szerv, és az irányító hatóság vezetőjének döntése szerint az időközi kifizetések összege nagyobb lehet, ezt összeget kell szerepeltetni. Ha az irányító hatóság vezetőjénekdöntése szerint az időközi kifizetések elérhetik a loo%-ot, akkor a teljes bekezdést törö1ni kell, 13

12 5. Szerződés-módosítás 5.1. A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha aj az Előkészítő Munkák megvalósításának befejezése a Szerződésben meghatározott időponthozképest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik; hj az Előkészítő Munkák összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest; ej amennyiben az Előkészítő Munkák megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek féléves bontása a Szerződés 1.' sz. mellékletében't'ögzített bontáshoz képest; dj változik az Előkészítő Munkák bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzőjé. Amennyiben az aktuális 1.sz. mellékletben a tárgyfélévre tervezett kiflzetésnél a tárgyfélévben ténylegesen kiflzetett költség 20%-otmeghaladó mértékben kevesebbnek bizonyul, a Kedvezményezett a különbözet összegének 20 /Ö-át, de maximum 5 millió forint összegű kötbért köteles flzetni az erről szóló felszólítás kézhezvételétőlszámított 15 napon belül a támogatás forrásszámlájára (számlaszám I7 : ).IS Abban az esetben, ha a kötbér behajtására tett intézkedések nem vezetnek eredményre a felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül, a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezettel szemben szabálytalansági eljárást indíthat A Kedvezményezett vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a Szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, indokolással ellátva köteles a Közreműködő Szervezet részére eljuttatni. A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a Közreműködő Szervezet a hozzájárulásról megalapozott döntést tudjon hozni. A Közreműködő Szervezet a módosításra irányuló kérelem benyújtását követő 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy - a kérelem elutasítása esetén - az elutasítást és annak indoklását. A Közreműködő Szervezet által elkészített szerződésmódosításta Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni a Közreműködő Szervezetnek. A szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggesztheti. A Szerződés csak akkor módosítható, ha az Előkészítő Munkák a módosított feltételekkel is támogathatóak lettek volna. Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be, haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a változást követően a. Kedvezményezett az ÁFÁ-t levonhatja, a Szerződést módosítani szükséges. Az adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési időpontra vonatkozó számlá.k alapján kapott támogatásból az ÁFÁ-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a Kedvezményezett a Szerződés módosításban meghatározottak szerint köteles visszaflzetni Amennyiben a Szerződés, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek módosításának tárgya a Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerződésben, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a Közreműködő Szervezet erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételeket minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a nyilatkozat 17 A vonatkozó lebonyolítási számla száma. 18 l milliárd forintnál nagyobb támogatással megvalósuló projektek esetében 14

13 Kedvezményezett részére történő közléstől kezdődő határidővel módosítja. A nyilatkozat jóváhagyására a Támogató jogosult. A Közreműködő Szervezet akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerződést, illetve jelen Általános Szerződési Feltételeket, ha a módosítás Kedvezményezett számára többletkötelézettséget eredmé:q.yez, de a módosításra jogszabály alapján ellenőrzésrejogosult szerv megállapítása és javaslata miatt van szükség. 6. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok 6.1. Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. Ezért a Kedvezményezett, mint ajánlatkérőfelel. I9A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató, illetve a Közreműködő Szervezet a 281/2006. (II. 23.) Korm. rendelet 34. alapján az ott meghatározottak szerint ellenőrizhetia Kedvezményezett általlefolytatott közbeszerzési eljárásokat. 20A Kedvezményezett köteles továbbá a közbeszerzéseinek lefolytatása során 16/2006. (II. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 20-22/A. -ai szerint eljárni, így különösen az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztatni a Közreműködő Szervezetet és az EKKE-t a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan a következőkről: - a projekt előrehaladásijelentésben a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó kérdésekről, - a közbeszerzésével kapcsolatbanindult jogorvoslati eljárásról, - közösségi értékhatárok feletti közbeszerzési eljárá~okmegindításáról. 6.2.:,n Az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek keretében lefolytatni kívánt közbeszerzési eljárás tervezett megindítása előtt legalább 30 nappal a Kedvezményezett köteles megküldeni közreműködőszervezet részére a tervezett beszerzés 12 hónapnál nem régebbi költségkalkulációját, továbbá jóváhagyás céljából az előzetes összesített tájékoztatót, az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást és a dokumentáció(ka)t. A Kedvezményezett a közbeszerzési eljárásban a szerződéskötés időpontját úgy köteles megadni, hogy az nem lehet az eredményhirdetést követő naptól számított tizenötödik napnál korábbi időpontban. A 16/2006. (II. 28.) MEHVM-PM rendelet 22. (5) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében, illetve a Közreműködő Szervezet és a Támogató ott megjelölt jogainak gyakorlása érdekében a bíráló bizottságba titkárt, valamint szavazó tagokat és megfigyelőket jelöl. A Kedvezményezett a Közreműködő Szervezet és a Támogató által jelölt titkárt, valamint tagokat köteles elfogadni. Amennyiben a Kedvezményezett a bíráló bizottságnak az eljárást lezáró döntésére vonatkozó javaslatával nem ért egyet, erről részletes indoklást köteles készíteni, és megküldeni a Közreműködő Szervezet, valamint az EKKE részére. Ilyen esetben a Szerződő Felek és az EKKE egyeztetni kötelesek. A Közreműködő Szervezet vezetője egyetértése esetén a szerződést ellenjegyzi. Támogatás csak a közreműködő szervezet vezetője által ellenjegyzett szerződés alapján felmerülő költségekre folyósítható A Közreműködő Szervezet jogosult megismerni a Kedvezményezett mindenkori közbeszerzési szabályzatát. 19 Minden projekt esetén (támogatás összegétőlfüggetlenül) 20 1 milliárd forint alatti támogatással megva1ósuló projektek esetén 211 milliárd forint feletti támogatással megva1ósuló projektek esetén 15

14 7. Támogatás felfüggesztése A Közreműködő Szervezet a jogszabályban illetve a Szerződésben meghatározott esetekben köteles illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni. A Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű,meg nem fizetett köztartása van; b) a 8.1 h), j), 1) pontokban foglaltak bekövetkezése esetén; c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő és a Kedvezményezett az előírt korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerződés-módosítás a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre; d) ha a támogatás bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a jogerős hatósági engedély beszerzéséig. A Közreműködő Szervezet felfüggesztheti a támogatások folyósítását különösen a 281/2006. (II. 23,) Korm. rendelet 35. (2) és 61. (11) bekezdésében meghatározott esetekben. A Közreműködő Szervezet akkor is jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni, ha a Kedvezményezett ellen bármely támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közreműködő Szervezet által tűzött határidőnbelül nem szünteti meg, az szerződésszegésnekminősül A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint a jelen Általános SzerződésiFeltételekben foglalt kötelezettségei teljesítése alól 8. Szerződésszegésesetei és jogkövetkezményei 8.1. Szerződésszegésesetei A Szerződés megszegésének minősülkülönösen, ha: a) a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen,illetve célellenesen használja fel, b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a pályázati dokumentációban illetve az Előkészítő Munkák megvalósítása során a pályázat, Projekt és az Előkészítő Munkák szakmai, pénzügyi tartaimát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt/szolgáltatott, bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármelyikét visszavonja, c) a Kedvezményezett a támogatást nem a Szerződésben meghatározott Előkészítő Munkákra használja fel, d) a Kedvezményezett a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt már nem felel meg a pályázati feltételeknek, e) a Kedvezményezettnek felróható okból a Szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon belül nem kezdődik meg a Szerződés teljesítése, és késedelmét ez alatt az idő alatt írásban nem menti ki, f) a Kedvezményezett a Szerződés megkötését követő 12 hónapon belül a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, legalább azok tervezett összértékének 50 % -át elérő mértékben - közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett - nem rendeli meg illetve az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg" vagy időközi kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább lod/o-ának felhasználását nem igazolja, 16

15 g) A Kedvezményezettnek felróhatóan következik be az Előkészítő Munkák meghiúsulását, tartós akadályoztatását előidéző körülmény, h) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a Szerződésben vagy jogszabályban foglalt bejelentési (így különösen az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (II. 30.) Korm. rendelet 83. (2) i) pontjában, 87. (5) és (12) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén), nyilatkozattételi és információszolgáltatási kötelezettségének,. i) a Kedvezményezett a Szerződésben vállalt, az Előkészítő Munkák elvégzésére irányuló kötelezettségét csak részben teljesíti, j) a Kedvezményezett nem teljesíti határidőre a projekt jelentéstételi kötelezettségeit (projekt előrehaladási jelentés, zárójelentés, projekt fenntartási jelentés), azaz a projekt-jelentéseket egyáltalán nem vagy nem a megfelelő formában, illetve nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és ezt a kötelezettségét az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétőlszámított 15 napon belül sem teljesíti, illetve a projekt-jelentést nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, k) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűenteljesítette, 1) A Kedvezményezett az ellenőrzésrejogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzéstmegtagadja, m) a jelen Szerződés 5.1 c) pontjában meghatározott esetben a szerződésmódosítás kezdeményezésének elmulasztása, n) a Kedvezményezett bármely olyan egyéb - jogszabályban, a Szerződésben, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben - rögzített kötelezettségét megszegi, melyet a vonatkozó jogszabály, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek szerződésszegésnekminősítenek Szerződésszegésjogkövetkezményei Elállás a Szerződéstől A Közreműködő Szervezet a jogszabályban, illetve a jelen Szerződésben meghatározott esetekbenjogosult a Szerződéstől elállni. Elállás alapjául szolgáló okok különösen: a) szerződésszegés esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz, b) ha a 8.1. h) pont szerinti bejelentési kötelezettségével a Kedvezményezett 30 napot meghaladó késedelembe esik, c) a 8. 1 j) pontban foglalt kötelezettségével a Kedvezményezett 15 napot meghaladó késedelembe esik, d) Kedvezményezett az arra okot adó körülményt követő 30 napon belül nem tesz eleget az előírt ellenőrzéstűrési, információszolgáltatási, tájékoztatási és egyéb együttműködésikötelezettségeiknek, e) a Kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalbóli törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban, f) A 16/2006. (II. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 23. (5) bekezdésében foglaltak esetén, g) a Szerződésben rögzített kötelezettség, illetve részkötelezettség teljesítése a Szerződésben foglalt határidőre egyáltalán nem vagy csak részben - számszerűen megállapított kötelezettségek esetén 75%-ot el nem érő arányban - valósul meg, h) a Kedvezményezett a Projekt megvalósítására vonatkozó pályázatot a Szerződés 3.3 pontjában meghatározott időpontignem nyújtja be, i) a Kedvezményezett a biztosíték érvényességét lejártát követően annak meghosszabbítását vagy cseréjét nem igazolja, 17

16 j) a Szerződés 2. pontjában rögzített, az Előkészítő Munkák részét képező megvalósíthatósági tanulmányt legkésőbb a Szerződés 3.1 pontjában rögzített tervezett befejezési időt 2 hónappal megelőzőena Támogató nem hagyja jóvá A Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást (beleértve az előleget is) az elállás időpontjábanérvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő' mértéku kamattal növelten köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, az elállást követő 15 munkanapon belül. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap. A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti Ha a Kedvezményezett projekt jelentéstételi kötelezettségével több alkalommal 15 napot meghaladó késedelembe esik, a Közreműködő Szervezetjogosult a megítélt támogatást a projektmenedzsment tevékenységekre megítélt támogatás egy részével vagy egészével csökkenteni Szabálytalanság A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 281/2006. (II. 23.) Korm. rendelet pontjában meghatározott szabálytalanság esetén a Közreműködő Szervezet illetve a Támogató a szabálytalansági eljárás eredményeképpen jogosult akifizetési igénylésben szereplő, szabálytalansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kifizetését elutasítani, vagy a kifizetett támogatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, és a megítélt támogatást csökkenteni, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott más szankciót alkalmazni. Ez esetben a megítélt támogatás a Szerződés módosítása nélkül csökken. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól. A teljes támogatási összeg visszaflzetése esetén a Szerződés megszünik. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy szabálytalanság megállapítása esetén a Támogató a Kedvezményezett nevét, a szabálytalan magatartás megnevezését és a szabálytalanság összegét nyilvánosságra hozza Kötbér A Kedvezményezett köteles késedelmi kötbért fizetni az államháztartás működési rendjéről szóló 217/ (II. 30.) 88/A. -ában meghatározott esetekben, az ott meghatározottak szerint. A kötbér megfizetése nem mentesít a projekt előrehaladásijelentéstételi, valamint az ellenőrzésturésikötelezettség teljesítése alól. 8.5 Kizárás a pályázati lehetőségekből A Kedvezményezett kizárható az Európai Szociális Alapból, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott előirányzatok támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban felsorolt okok bármelyike bekövetkezik: a Szerződésben rögzített kötelezettségek, részkötelezettségek a Szerződésben rögzített határidőbennem vagy csak részben - számszerűsített kötelezettségek esetén 75 %-ot (telephely juttatás, illetve telephely vásárlásra adott támogatás esetén 66 %-ot) el nem érő arányban - valósul meg; a Kedvezményezett az elfogadott céltól eltérő célt valósít meg; a Kedvezményezett a Projekt részben vagy egészben történő meghiúsulására, akadályba ütközésére, késedelmére vonatkozó bejelentési kötelezettségének az előírt határidőben nem tett eleget; 22 Ha projektmenedzsmentre nem ítéltek meg támogatást, a pont törlendő. 18

17 A kizárás legfeljebb öt évre szólhat. 9. Támogatások ellenőrzése Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának illetve a Előkészítő Munkák megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a Közreműködő Szervezet, a Támogató, az EKKE, a fejezetek ellenőrzésiszervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre 'bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja. 10.Az Előkészítő Munkák dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése A Kedvezményezett köteles az Előkészítő Munkák dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve a jelen Általános SzerződésiFeltételekben meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővétenni. A Kedvezményezett az Előkészítő Munkákkal kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább december 31-ig megőrzi. A Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni. 11. Szellemi jogok Az Előkészítő Munkák eredményei, így különösen az ElőkészítőMunkák során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának j oga a Kedvezményezettet illeti. Az Előkészítő Munkák megvalósításának végére az Előkészítő Munkák eredményeképp létrejött vagyontárgyak tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát) - amennyiben azzal eredetileg nem rendelkezett - át kell ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a zárójelentéshez csatolni kell. A Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes a szerzői ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására. Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. 12.Tájékoztatás és nyilvánosság A Kedvezményezett az Előkészítő Munkák megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, az Előkészítő Munkákról és a Támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó 19

18 követelményeket a Támogató honlapjáról letölthető Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. útmutató tartalmazza A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy a Támogató elektronikus és nyomtatott kiadványaiban az Előkészítő Munkákat igényesetén bemutatja, és az erre irányuló megkeresést csak alapos okkal utasítja vissza A Kedvezményezett köteles bármely, az Előkészítő Munkákkal kapcsolatban szervezett nyilvános, a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Közreműködő Szervezet képviselőjét értesíteni, a rendezvény napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató, valamint a Közreműködő Szervezet kezelésében lévő, a támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a Támogató és a Közremű.ködő Szervezet nyilvánosságra hozhatja, kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten megtiltja. 13.A Szerződés megszünése Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés a teljesítést (beleértve az ellenőrzéstűrési,valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően csak vis maior, lehetetlenülés, a Közreműködő Szervezet, vagy a Kedvezményezett általi, a Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő elállás, a 8.3 pontban foglalt megszű.nés, vagy a bíróság határozata alapján szűnik meg. A Szerződő Felek a jogviszony jellegére való tekintettel a felmondás jogát kizárják. Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Szerződés ilyen esetben, annak megkötésére visszamenőhatállyal megszűnik, és a Kedvezményezett köteles a támogatás elállás időpontjáig folyósított összegét, az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel, az elállást követő 15 munkanaponbelül visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap. A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési köte1ezettségét határidőben nem teljesíti. 20

19 Kondoros Nagyközség Önkormánvzata Települési szemétteleprekultivációs program a Körös szöaben KEOP általános Útvonalterv Projektfejlesztés KEOP /1 F Elsődlegesen szükséges dokumentum a települési szilárdhulladék lerakó telepek rekultivációs terve, amely minden település vonatkozásában rendelkezésre áll, és jogerősen engedélyeztetve van. Szükséges elkészíteni telepolésenként a kiviteli tervdokumentációkat, és a lerakók rekultivációját követően monitoring kutakat kell létesíteni. MÉRFÖLDKŐ LÉPÉS FELADAT Projektmenedzsment szervezet felállítása PR PI U szervezet/tagok kiválasztása Tájékoztatási kötelezettségek teljesítése PIU szervezet, ill. taaiainak kiválasztása Lehetséges kockázatok felmérése Civil szervezetek felkutatása, véleményük meaismerése A projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjainak összeavüitése Cselekvési (kommunikációs) terv: - célcsoportok,~j---

20 meghatározása - a projekt kommunikációs tartalmának összeállftása, üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása - időzítés meahatározása \; Kommunikációs terv egyeztetése a KSZ-szel Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában I \' Közbeszerzés (projektfejlesztésre) Közbeszerzési szakértő megbízása Sajtóesemények szervezése Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossáai terjesztése Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, táiékoztatók dokumentáció összeáiutása KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásná!), EKKE észrevételek átvezetése KSZ ióváhaavás Műszaki tervek elkészítése szerződéskötés dokumentáció összeállítása KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásná!), EKKE,.!. " észrevételek átvezetése KSZ jó~áh~gyás ~cr--"

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001 Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív város című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével 3.sz. melléklet Azonosító szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 11), mint Támogató Közvetítő Szervezet (továbbiakban:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: DDOP-5.1.1-11-2011-0004 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: NYDOP-2.1.1/I-11-2011-0015 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Másrészről, ( (Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( (Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely létrejött

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: TIOP-2.1.2-08/1-2009-0005 Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Szerződés száma: «azonositoszam» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) másrészről

Részletesebben

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: KEHOP-1.3.1. Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

TÁMOGATÁSI OKIRAT. Jelen Okiratból eredő jogviták esetére a Fővárosi Bíróság, illetékességét kötöm ki.

TÁMOGATÁSI OKIRAT. Jelen Okiratból eredő jogviták esetére a Fővárosi Bíróság, illetékességét kötöm ki. ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest Váci út. 45. Iktató szám: Pályázó neve: Pályázó címe:

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon című, ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014

Részletesebben

Minta Támogatási Szerződés. az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Támogatási Szerződés. az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Támogatási Szerződés az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről az Belügyminisztérium (rövidítve: BM, székhelye:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Iktatószám: Kedvezményezett neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Projekt címe: HELP Helyi Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program Projekt azonosítószám: TOP-6.9.1-15-PC1-2016-00001 Támogatási Szerződés

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés minta

Támogatási Szerződés minta Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 4. számú melléklet Ügyiratszám: FPH / - /2013 Támogatási Szerződés minta amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Minta Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Támogatási Szerződés az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről az Belügyminisztérium (rövidítve: BM, székhelye: 1051 Budapest, József

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3744-7/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0155-0183675/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

Minta Közvetlen Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Közvetlen Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Közvetlen Támogatási Szerződés az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről a Belügyminisztérium (rövidítve BM, székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Preambulum A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet vállaló,

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 3. prioritása keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

- T e r v e z e t - Szerződés száma: amely létrejött

- T e r v e z e t - Szerződés száma: amely létrejött Szerződés száma: IPARJOG_15 T Á M O G A T Á S I S Z E R Z Ő D É S - T e r v e z e t - amely létrejött egyrészről a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Székhely: 1061 Budapest, Andrássy

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A... Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv... Operatív Programjának

Részletesebben

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről 1.sz. melléklet SZERZŐDÉS TERVEZET az art mozi hálózat digitális fejlesztésére elnyert minisztériumi támogatás (18/2012. (VIII.29) EMMI rendelet) és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-7/2016. Tárgy: Együttműködési megállapodás a Csongrád Megyei Önkormányzattal

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3785-11/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0184-0191989/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS TERVEZET. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága november 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS TERVEZET. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága november 3-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke 29-283/2010 ELŐTERJESZTÉS TERVEZET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában

TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatás támogatása a Mellkasi Betegségek Szakkórházában Projektazonosító: TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0070 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében Hatályos: 2016. 11. 02. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg:

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg: Iktatószám: 632/2534/12/6/2015 Kedvezményezett neve:bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Projekt címe: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése Projekt azonosítószám: 1751973719 TÁMOGATÓI

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. Szerződő felek amely létrejött egyrészről a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u 3., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-00290737-52000001),

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2012. október 26. PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Főkedvezményezett: Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosért Polgárőr

Részletesebben

TERVEZET. Támogatási Szerződés. amely létrejött

TERVEZET. Támogatási Szerződés. amely létrejött 1. melléklet Javaslat a Komplex telep-program Ózd Hétes és Velence telepeken című TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0009 jelű - projekt megvalósítása érdekében Támogatási szerződés aláírására tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Támogatói Okirat minta

Támogatói Okirat minta Támogatói Okirat minta A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által..-én kiadott GINOP 1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ SIMONTORNYA VÁROS, PÁLFA KÖZSÉG ÉS TOLNANÉMEDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAI BIZTONSÁGOS IVÓVÍZELLÁTÁSI TÁRSULÁSA 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tel., Fax: 74/585-929, 74/586-922 simontornya@t-online.hu

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A által fenntartott intézmények, vagyis a jelen Együttműködési Megállapodás tagjai (a továbbiakban Partnerek)

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Operatív Program tárgyú felhívására azonosító számon

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FOGLALT RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELELŐEN TELJESÍTI A JELEN SZERZŐDÉS 1. PONTJÁBAN EMLÍTETT MEGBÍZÁST.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FOGLALT RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELELŐEN TELJESÍTI A JELEN SZERZŐDÉS 1. PONTJÁBAN EMLÍTETT MEGBÍZÁST. 3. sz. melléklet MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS AMELY LÉTREJÖTT EGYRÉSZRŐL A TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE: ADÓSZÁMA:. STAT. SZÁMJELE:.. KÉPVISELŐJE: TURAI ISTVÁN POLGÁRMESTER BANKSZÁMLA SZÁMA: - MINT

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 14/57-17/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 14/57-17/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 14/57-17/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Megállapodás Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési

Részletesebben

SZERZŐDÉS ÉS ÚTVONAL ÖSSZEFOGÁSUNKKAL FEJLŐDHET TELEPÜLÉSÜNK

SZERZŐDÉS ÉS ÚTVONAL ÖSSZEFOGÁSUNKKAL FEJLŐDHET TELEPÜLÉSÜNK Dávodi D Dávo Dá á odi Élet É Élle let különszám k lö kü önszám SZERZŐDÉS ÉS ÚTVONAL 1 (A Dávodi Élet különszáma) A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön ÖSSZEFOGÁSUNKKAL FEJLŐDHET

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben