Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 Szám: 14/27-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 16-i ülésére Tárgy: A évi szakmai és pénzügyi beszámolója Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Friedlné Békási Éva területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A január 1-jével hatályba lépett a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény módosítása, melynek értelmében megszűntek a megyei terület fejlesztési tanácsok. A megszűnő jogutódja a Veszprém Megyei Önkormányzat. A Tanács évi szakmai tevékenységéről, pénzügyi elszámolásáról, valamint költségvetéséről szóló beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkötött NFM_SZERZ/728/2011 számú támogatási szerződés alapján készült. A beszámoló a támogatási szerződés melléklete szerinti összeállításban készült az alábbiak szerint: I. Szakmai tevékenység értékelése Együttműködés A Balaton Fejlesztési Tanácsban, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsban és a Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsban egyaránt szavazati joggal rendelkezik a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács. Üléseiken rendszeresen biztosított volt a Tanács képviselete, ahol véleményekkel, javaslatokkal segítettük a társszervezetek munkáját. Állandó meghívottként részt vettünk a megyében működő kistérségi tanácsok által szervezett üléseken. A Munkaszervezet a pályázati rendszer rendelet szerinti működtetése miatt szoros kapcsolatot tart fenn a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságával, adatszolgáltatás, határozatok és dokumentáció megküldése, a támogatási szerződések módosításának előkészítése/egyeztetése, illetve helyszíni ellenőrzések lebonyolításának formájában. A Tanács munkája során együttműködik a szakmai felügyeletet ellátó Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. Az együttműködés szerződéskötésre, elszámolásra, szakmai véleményezésre irányult. Elmarasztaló észrevételt nem kapott sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, sem a törvényességet felügyelő Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről. Mindegyik szervezet vonatkozásában elmondható, hogy az együttműködés a már régen kialakított kapcsolatnak köszönhetően problémamentes, eredményes és hatékony volt. 1. Területfejlesztési koncepció Veszprém megye területfejlesztési koncepciója 2007-ig határozta meg a fejlesztési elképzeléseket, irányvonalakat. Az új koncepció kialakítását gátolta a decentralizált források Közép-Dunántúli Fejlesztési Tanácshoz való átcsoportosítása, mely az anyagi és szakmai forrásokat is negatívan érintette, ezért új koncepció elkészítésére nem volt lehetőség, ugyanakkor szükségessége ismert. A jelenleg kialakulóban lévő intézményrendszer egyik fő feladata lesz a koncepció felülvizsgálata és új koncepció kialakítása. 2. Helyzetfelmérések A megye területfejlesztésben betöltött szerepének tisztázatlansága folytán a megye számára nem készültek helyzetfelmérések, állapotvizsgálatok.

3 3. Kistérségek fejlesztési koncepciói A megye kistérségeinek területfejlesztési koncepcióiról és programjairól évben összegző vélemény nem született Fejlesztési pályázatok Forrásigényléshez nem történt pályázat benyújtása. 7. Decentralizált pályázati rendszer működtetése. A az években a hazai decentralizált forrásokból nyújtott támogatások, területi kiegyenlítést szolgáló (TEKI), céljellegű decentralizált fejlesztést szolgáló (CÉDE) és a területfejlesztési célelőirányzatból megvalósuló beruházások (TFC) támogatási szerződéseinek kezelése, monitoring tevékenysége a Tanács feladata, melyet a Munkaszervezet látott el. A fenti időszakban a 1250 db pályázatot részesített támogatásban, az alábbi bontásban és összegben (ezer forint). Pályázati forrás Pályázatok száma (db) Támogatás összege (ezer forint) Beruházás összege (ezer forint) TEKI CÉDE TFC Összesen A december 31-én kötelezettségvállalás szempontjából élő szerződésállománya 632 db. (1. számú melléklet) évtől először a leginkább vállalkozásoknak nyújtható TFC forrást, majd évvel kezdődően a helyi önkormányzatoknak nyújtható decentralizált támogatások odaítélését az erre vonatkozó kormányrendelet Veszprém megye vonatkozásában a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hatáskörébe utalta, így a Tanács támogatási döntéseket utoljára 2003-ban, illetve 2006-ban hozott. A évben már nem volt folyamatban lévő pályázat. A Területfejlesztési Tanácsok és az Önkormányzatok között született támogatási szerződések óta úgy rendelkeznek, hogy a Kedvezményezettnek a pályázati összeg segítségével megvalósult beruházást 10 évig fenn kell tartania, a fenntartási kötelezettséget pedig 10 év elteltével ellenőrizni szükséges (mind a CÉDE, mind a TEKI támogatások vonatkozásában). A vállalt kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére a Területfejlesztési Tanács jogosult, ennek megfelelően a feladatokat a Munkaszervezet látta el. A Magyar Államkincstár részt vehet az ellenőrzésben, de ez számára nem kötelező. A Munkaszervezet 2011-ben is önállóan végezte ellenőrzéseit a két decentralizált pályázati forrásból nyújtott támogatások tekintetében. A helyszíni ellenőrzések során annak megállapítására kerül sor, hogy a létrehozott vagyonnal a támogatási szerződésben foglaltak szerint az önkormányzat a pályázati célnak megfelelő szolgáltatást nyújt, illetve azt az önkormányzat nem idegeníti el, nem adja bérbe, a 10. év végén is a tulajdonában van. A helyszíni ellenőrzésre a kötelezettségvállalást követően a szerződésben foglalt befejezési határidőt követő 10. év megfelelő hónapjában került sor.

4 A helyszíni ellenőrzés lebonyolítását megelőző előkészítést, a támogatott előzetes kiértesítését, az ellenőrzés szervezését a Munkaszervezet végezte. A helyszínen végzett ellenőrzést a beruházás megtekintése, tulajdoni lap, ingatlanvagyon kataszter nyilvántartás, tárgyieszköz karton vizsgálatával végeztük. Amennyiben az önkormányzattal szerződött külső cég biztosította a szerződésben foglalt szolgáltatást (ivóvíz, szennyvíz, stb), úgy az önkormányzat vagy a szolgáltató cég részéről nyilatkozat alapján tettük a megállapításokat. Az ellenőrzés egyetlen pályázónál sem tárt fel szabálytalanságot, szerződésszegés egyetlen esetben sem történt, az önkormányzatok a szerződésben vállalt kötelezettségüket teljesítették. A felvett jegyzőkönyvek alapján nem volt szükség további intézkedésre, minden esetben lezárható volt a támogatási szerződés. A TFC-ből megvalósult beruházások pályázatait a Tanács a Magyar Államkincstárral jogosult és köteles ellenőrizni, az ellenőrzéseket a Magyar Államkincstár irányítja. Az évig a Tanácsnál működött rendszerben vállalkozások és önkormányzatok egyaránt pályázhattak. Kedvezményezettnek a pályázati összeg segítségével megvalósult beruházást 10 évig a pályázati célnak megfelelően működtetni kell, a fenntartási kötelezettséget 10 év elteltével ellenőrizni szükséges. Az ellenőrzés ütemezése a Magyar Államkincstár feladat volt. A TFC pályázatok ellenőrzését a Munkaszervezet munkatársai a MÁK munkatársaival közösen végezték. Az ellenőrzések a támogatottak szerződésben foglalt kötelezettségvállalásait vizsgálták évben 11 TFC pályázat ellenőrzésének lefolytatása történt meg. 3 pályázat esetében záró ellenőrzés történt, egy pályázót hiánypótlásra kellett felszólítani, melyet határidőn belül teljesített. 9 pályázat esetében közbenső ellenőrzésre került sor évben összesen 118 pályázat 10 éves fenntartási, szolgáltatási kötelezettség ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzött pályázatokhoz rendelt támogatási összeg 848,3 millió Ft, a beruházás költsége 3,155 milliárd Ft volt, megoszlását az alábbi táblázat foglalja össze. Pályázati forrás Pályázatok száma Támogatás összege Beruházás összege (ezer (db) (ezer forint) forint) TEKI CÉDE TFC Összesen A beruházási összegeket tekintve a támogatások nyomán közel négyszeres értékű vagyon jött létre. A megvalósult beruházások számos település fejlődését segítették elő, több olyan települését, melyek csak kisebb beruházások megvalósítását engedhették meg, továbbá a viszonylag alacsonynak mondható önrész miatt lehetőségük volt nehéz anyagi helyzetük ellenére is pályázni. Komoly hiányosságot pótolnak megyeszerte a megvalósult szennyvízcsatornázások, vízelvezető rendszerek, ezekhez minden esetben más pályázati források is kapcsolódtak. Számos beruházás a településeken élők komfortérzetének növekedését segítette elő (orvosi rendelők, iskolák, óvodák), ami a napjainkban tapasztalható igénynövekedés kielégítését jelentette. Több leromlott állapotú művelődési/közösségi ház, újult meg, s felel meg a mai, velük szemben támasztott szigorú követelményeknek.

5 II. Az években a TEKI, CÉDE TFC terhére megítélt támogatások igénybevétel céljából megkötött támogatási szerződések 1. Az elvégzett ellenőrzések száma: Pályázat/támogatás Közbenső ellenőrzések száma (db) Kötelezettségvállalás záró helyszíni ellenőrzések száma (db) Ellenőrzések száma összesen (db) TEKI CÉDE TEKI CÉDE TFC TEKI CÉDE TFC TFC TFC Összesen A december 31-én lezárt szerződéseinek száma 618. Szerződésmódosításra irányuló kérelem évben nem volt. 3. Visszavont támogatási szerződés nem volt 2011.év során. 4. Visszafizetési kötelezettség sem volt évben. 5. Pályázati rendszer működtetése, monitoring tevékenység, tapasztalatok. Az I.7. pont szerint kifejtésre került. 6. Az előirányzat felhasználására vonatkozó jogszabályban felsorolt szervezetekkel - Magyar Államkincstár Veszprémi Igazgatósága, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a I.7. pont szerint az együttműködés minden esetben hatékony és eredményes volt. III. adatai 1. Tagok 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnöke Lasztovicza Jenő Elnöke 2. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere Porga Gyula Polgármester 3. Nemzeti Fejlesztési Miniszter Képviselője Sárvári Csaba 4. Kistérségi Fórum által delegált tag Kropf Miklós Polgármester

6 5. Kistérségi Fórum által delegált tag Turcsi József Polgármester 6. Kistérségi Fórum által delegált tag Szedlák Attila Polgármester 7. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Képviselője Varga István 8. Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Képviselője nincs jelölve 9. Közép-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság Képviselője nincs jelölve 2. Állandó meghívottak 1. Veszprém Megyei Kormányhivatal Vezetője Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott 2. Magyar Államkincstár Veszprém megyei Igazgatóság Somlai Józsefné igazgató 3. KSH Veszprém Megyei Igazgatósága Szemes Mária igazgató 4. Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Képviselője Dr Temesvári Balázs ügyvezető igazgató 5. Balaton Fejlesztési Tanács Képviselője Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató 6. Veszprém Megyei Civil Fórum Mátyás Mónika elnök 7. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Porga Gyula elnök 8. Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Turcsi József elnök 9. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Császár László elnök 10. Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Talabér Márta elnök 11. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Dr. Áldozó Tamás 12. Balatonfüredi Kistérség Többcélú Társulása Filep Miklós elnök 13. Zirci Kistérség Többcélú Társulása Ottó Péter elnök 14. Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása Szedlák Attila elnök 15. Veszprém Megyei Önkormányzat Főjegyzője dr. Imre László 3. Civil Fórum 1. Kör Alapítvány 2. Mozgássérültek Aktív Egyesülete 3. Pszichológiai és Pedagógiai Intézet KHA 4. Csalán Egyesület

7 4. 7. Tanácsülések A tanácsülések napirendi pontjainak előkészítését, az előzetes egyeztetéseket, valamint a határozatok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Munkaszervezet végzi. A pályázatokhoz kapcsolódó módosítási lehetőségekről mindig részletes tájékoztatást kaptak az önkormányzatok, illetve a vállalkozók. A Tanács évben 2 alkalommal ülésezett, melynek során 12 határozatot hozott. Módosította SZMSZ-ét, határozatot hozott egy önkormányzat kistérség váltási kérelméről. Döntés született a költségvetéséről, megalkotta a munkatervét, elfogadta továbbá azon Tanácsok beszámolóját, ahol szavazati joggal rendelkezik. A Tanács és Munkaszervezete felett a törvényességi felügyeletet a Veszprém Megyei Kormányhivatal látja el, a Hivatal az elmúlt időszakban törvényességi kifogással nem élt. A Tanács ülései nyilvánosak. A Tanács mellett működő Kistérségi Fórum titkársági feladatait is a Munkaszervezet látta el. A Fórum egy alkalommal ülésezett évben, mely során három szervezetbe történő delegálásról döntött. A Tanács bevételi előirányzata ezer forint, kiadási előirányzata ezer forint. Tanács által meghozott támogatási döntés nem született. IV. Munkaszervezet adatai A Munkaszervezet nem önálló jogi személy, tevékenységét a Tanács keretein belül végzi, így a költségvetés is együtt értelmezhető a Tanácséval. A Munkaszervezet létszáma 2011-ban 1 fő volt. A Munkaszervezet vezetője látta el a titkárság feladatait. A Munkaszervezet számára 1 irodában biztosított helyet a Veszprém Megyei Önkormányzat, a berendezések részben a Tanács a tulajdonát képezik. A Munkaszervezet bevételi és kiadási előirányzata a Tanácséval megegyezik. A Tanács és Munkaszervezetének pénzügyi elszámolását tartalmazó táblázat a beszámoló mellékletét képezi. (2. számú melléklet) Pénzügyi elszámolás a Veszprém megyei Területfejlesztési Tanács és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között létrejött támogatási szerződés szerint V. A évi költségvetési beszámolója A az eredeti költségvetését a 2/2011. (II. 23.) határozatával állapította meg, amelyet ezt követően nem módosított. A Tanács évre vonatkozó költségvetésének teljesítése az alábbiakban tartalmazza a Tanács évi bevételeinek, illetve kiadásainak alakulását.

8 Bevételek 2011.évi módosított előirányzat ezer forint 2011.évi teljesítés/éves előirányzat %- ban Működési bevételek 2011.évi előirányzat 2011.évi teljesítés Kormányzati hozzájárulás ,35% Kistérségi, megyei hozzájárulás hátralék tagdíj ,00% egyéb bevétel 41 Működési bevételek összesen ,59% kamat ,00% pénzmaradvány ,00% Bevételek összesen ,96% A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény alapján a Megyei Területfejlesztési Tanácsok számára 85 millió Ft működési hozzájárulást határoztak meg. A tervezéskor nem volt ismert, hogy évben milyen szempont szerint kívánják a Megyei Tanácsok között felosztani az összeget. A évi kormányzati működési támogatást a évi szinten irányoztuk elő, feltételezve, hogy a megyék közötti elosztási elvek nem változnak. Így az előirányzott működési támogatás összege: ezer forint. A évi támogatása a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal május hónapban megkötött szerződés értelmében ezer forint, mely három tételben számolható el, működési kiadások fedezetére ezer forint, felhalmozási kiadásokra 100 ezer forint, pénzeszköz átadásra 540 ezer forint. A támogatás a Tanács számlájára július hónapban megérkezett. A működési támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a év lezárását követően a támogatási szerződés alapján február 28-ig kell benyújtani. Veszprém megye hozzájárulása a december 16-i ülésen elhangzottaknak megfelelően 0 forint, azzal, hogy a Titkárság számára irodát és infrastruktúrát biztosít április 1-től. A többcélú kistérségi társulások működési hozzájárulását a Tanács költségvetésének részeként, határozatban állapítja meg. A kistérségi hozzájárulás a 20/2010 (XII.16.) határozat alapján 0 forint. Tavalyi évről hátralékként kezelt összegből a és évről származó önkormányzati tagdíj hátralékok kiegyenlítése nem történt meg, azonban ezek a tételek már behajthatatlanok, ezért kivezetésre kerültek. Egyéb bevételt nem terveztünk. A teljesítés 2010-ről áthúzódó tétel. A Tanács tulajdonában lévő személygépkocsi megyei önkormányzat által használt km elszámolás szerinti összeg, 41 ezer forint. Kamatbevételből származó bevételként a szabad pénzeszköz befektetéséből 50 ezer forintot terveztünk. A lekötött pénzeszközt kincstárjegybe fektettük, melyből 99 ezer forint realizálódott, köszönhetően annak a ténynek, hogy a kormányzati hozzájárulás hamarabb érkezett a Tanács számlájára, mint az előző években.

9 Kiadások 2011.évi módosított előirányzat ezer forint 2011.évi teljesítés/éves előirányzat %- ban Működési kiadások 2011.évi előirányzat 2011.évi teljesítés Személyi juttatás ,04% Járulékok ,61% Dologi kiadások ,21% Felhalmozási kiadások Működési kiadások összesen ,62% Céltartalék ,00% Átadott pénzeszközök ,00% Kiadások összesen: ,34% Személyi juttatás: Személyi juttatásra ezer forintot terveztünk. A munkaszervezet létszáma 1 fő főállású dolgozó. A személyi juttatások teljesítése a költségvetésben jóváhagyott dolgozó, valamint 1 fő munkaviszony megszűnés miatt 1,5 havi átlagbérét, valamint 2 havi végkielégítés összegét tartalmazza. Tényleges kifizetés ezer forint. Járulékok: Járulékokra ezer forintot terveztünk. A munkaadókat terhelő járulékok az 1 fő főállású dolgozó, valamint 1 fő munkaviszonyának megszűnése miatti személyi juttatásának járulékát tartalmazza, teljesítése ezer forint, nagyságrendileg megfelel a személyi juttatásoknak. A teljesítés az előirányzat 99,7 %-a. Dologi kiadások: A dologi kiadások teljesítése az előirányzathoz képest 80 %-os. Készletbeszerzésekre 270 ezer forintot fordítottunk, mely irodaszer beszerzést, üzemanyag beszerzést, könyv-folyóirat és információhordozó beszerzését tartalmazza. Kommunikációs szolgáltatásként mobiltelefon költség került elszámolásra 57 ezer forint értékben. Szolgáltatási kiadások között a gépkocsival összefüggő javítási, biztosítási költségek, postaköltség, bankköltség szerepel, 304 ezer forint értékben. Áfa összege 44 ezer forint. Egyéb kiadás összege 107 ezer forint, mely a cég autóadót és munkáltatói szja-t tartalmaz.

10 A Titkárság számára az irodát, valamint az internet- és telefonhasználati díjat, a Tanács gépkocsijának elhelyezését a Megyei Önkormányzat biztosítja annak fejében, hogy a működéshez nem fizet hozzájárulást. Ennek megfelelően infrastruktúrából származó kiadásunk nincsen. A dologi kiadások módosított előirányzata 975 ezer forint, teljesítése 782 ezer forint, maradvány 192 ezer forint. A felhalmozási kiadások között nem tervezetünk előirányzatot, azonban a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött szerződés lehetőséget adott felhalmozási kiadás teljesítésére is. A titkárság által használt számítógépen az operációs rendszer még a régi, ezért beszereztünk egy Office2010 programot, melynek költsége 100 ezer forint volt. Pénzeszköz átadás: Pénzeszköz átadás előirányzataként ezer forint szerepel, amely a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és az M8 Térségfejlesztési Tanács ezer forint, a Balaton Fejlesztési Tanács 540 ezer forint működési hozzájárulás, azzal az indokkal, hogy a Tanács tagdíjbevétele jelentősen csökkent a tavalyi évhez képest. A Tagdíjak átutalása a kormányzati hozzájárulás átutalását követően teljesült az előirányzatnak megfelelő összegben. Céltartalékot terveztünk a bevételek és kiadások különbözeteként, ennek összege ezer forint volt. Összességében megállapítható, hogy bevételünk és kiadásunk teljesítése megfelel a Tanács által elfogadott költségvetés összegének. A működési bevételek 90 %-a befolyt a Tanács számlájára, míg a működési kiadások teljesítése 98 %. A évi mérleg főösszege ezer forint. Az előző évi mérleg főösszeghez képest ezer forinttal csökkent. A befektetett eszközök állománya ezer forinttal, pénzeszközeink összege ezer forinttal, követelésünk állománya 483 ezer forinttal csökkent évi pénzmaradvány összege ezer forint, az előző évhez képest ezer forinttal csökkent. /2012 (II. 16.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi szakmai és pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a beszámolót és annak elfogadásáról szóló MÖK határozatot küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére. Határidő: a megküldésre február 29. Felelős: Dr. Imre László megyei főjegyző Veszprém, január 31. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke

11 Kiadás típus I. Működési kiadások összesen I.1. Személyi jellegű kiadások I.1.1. személyi juttatások I.1.2. munkaadókat terhelő járulékok A) Számla vagy egyéb bizonylat sorszáma B) Számla vagy egyéb bizonylat kelte A pénzügyi elszámolása C) Számla vagy egyéb bizonylat teljes összege D) A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (%) E) A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg F) Számla vagy egyéb bizonylat tárgya B február % titkárságvezető bére 2011/01 B március % titkárságvezető bére 2011/02 B március % titkárságvezető bére 2011/03 B május % titkárságvezető bére 2011/04 B június % titkárságvezető bére 2011/05 B június % titkárságvezető bére 2011/06 B augusztus % titkárságvezető bére 2011/07 B szeptember % titkárságvezető bére 2011/08 B szeptember % titkárságvezető bére 2011/09 B november % titkárságvezető bére 2011/ B február % titkárságvezető járuléka 2011/01 B március % titkárságvezető járuléka 2011/02 B április % titkárságvezető járuléka 2011/03 B május % titkárságvezető járuléka 2011/04 B június % titkárságvezető járuléka 2011/05 G) Számla vagy egyéb bizonylat kapcsolódása a Tftv ben foglalt feladatokhoz (jogszabályi hivatkozás megjelölésével)* titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3)

12 Kiadás típus I.2. Dologi jellegű kiadások összesen: I.2.1. készletbeszerzés I.2.2. szolgáltatások I.2.3. különféle dologi kiadások I.2.4. egyéb folyó kiadások II. Felhalmozási kiadások összesen II.1. intézményi beruházások, felújítások III. Pénzeszköz átadás Mindösszesen: A) Számla vagy egyéb bizonylat sorszáma B) Számla vagy egyéb bizonylat kelte C) Számla vagy egyéb bizonylat teljes összege D) A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (%) E) A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg F) Számla vagy egyéb bizonylat tárgya B július % titkárságvezető járuléka 2011/06 B augusztus % titkárságvezető járuléka 2011/07 B szeptember % titkárságvezető járuléka 2011/08 B október % titkárságvezető járuléka 2011/09 B november % titkárságvezető járuléka 2011/ HT000211/ augusztus % Office2010 program Balaton Fejlesztési Tanács B augusztus % évi tagdíja *: az oszlopban kérjük annak feltüntetését is, hogy az adott összeg, vagy annak egy része reprezentációs célú kiadás e Kelt: Veszprém, január 31. G) Számla vagy egyéb bizonylat kapcsolódása a Tftv ben foglalt feladatokhoz (jogszabályi hivatkozás megjelölésével)* titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) Balaton Fejlesztési Tanács tagság 15. (8) Cégszerű aláírás: (A törvényes képviselő nevét nyomtatott betűvel is kérjük kiírni!) Könyvvizsgálói nyilatkozat: A könyvvizsgálat során a/az.. (Támogatott neve) pénzügyi elszámolását, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az elszámolást a szerződésben foglaltakkal összhangban, a számvitelről szóló évi C. törvényben, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Igazolom, hogy a számlaösszesítőben felsorolt számlák és egyéb bizonylatok a számlaösszesítőben jelölt tartalommal megegyezően, a Támogatottnál eredeti példányban rendelkezésre állnak. Az eredeti számlákon a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött, jelen támogatási szerződés keretében történő elszámolás ténye a szerződésszámmal és az elszámolt összeg megjelölésével együtt feltüntetésre került, továbbá a jelen támogatási szerződés keretében elszámolni kívánt összeg egyéb támogatás terhére nem került elszámolásra. A számlák pénzügyi teljesítése banki és pénztári bizonylatok alapján igazolt. A feltüntetett tételek vonatkozásában a kötelezettségvállalás dokumentuma rendelkezésre áll. A számlák által igazolt gazdasági események időpontja a szerződésben rögzített felhasználási időtartamba esik, és kifizetésük jelen összesítő aláírásának napjáig megtörtént. Könyvvizsgáló aláírása: (Az aláíró nevét nyomtatott betűvel, és kamarai tagsági számát is kérjük kiírni!)

13 Fejlesztés megvalósításának helye Régió Megye Kistérség Település Megítélt támogatás összege összköltsége Szerződés szerinti támogatási összeg Szerződés száma Támogatási szerződés megkötésének megkezdésének befejezésének 1. KAMOND Vastalanitó berendezés létesitése Ajka KAMOND BAKONYBÉL Önkormányzati intézmények termelő infr.hálozatra tört. bekapcsolása Zirc BAKONYBÉL BAKONYJÁKÓ Bakonyjákó- Járiföld Vizellátása. Pápa BAKONYJÁKÓ BAZSI Bazsi-Máriamajor külterületi lakott rész ivóvizellátása Sümeg BAZSI DÖRGICSE illegális szilárdhulladék-lerakó megszüntetése Tapolca DÖRGICSE ZALAGYÖMÖRŐ Település Gázellátása Sümeg ZALAGYÖMÖRŐ CSABRENDEK Bekötőút épitése. Sümeg CSABRENDEK CSAJÁG Gázhálózat Épitése B.almádi CSAJÁG DUDAR SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS III. UTEM Zirc DUDAR EPLÉNY Önkörmányzati inézmények gázbekötése Zirc EPLÉNY GÓGÁNFA Település Gázellátása Sümeg GÓGÁNFA HIDEGKÚT Önkormányzat ingatlanainak gázbekötése Veszprém HIDEGKÚT KÜLSŐVAT Fütéskorszerüsités Gazdaságos Müködtetéshez. Ajka KÜLSŐVAT MENCSHELY Mencshely Község Belterületi Szennyvizhálózat Kiépítés B.füred MENCSHELY SÜMEG Sümeg város gázellátása II. ütem Sümeg SÜMEG VANYOLA Vanyola Községi Vizminőség Javitása Pápa VANYOLA NAGYESZTERGÁR Belterületi Felszini Vizrendezés Nagyesztergár Ányos, Dózsa, Erdei És Radnóti Utcákban Zirc NAGYESZTERGÁR ZIRC Zirc Gázellátás Ii. Ütem Zirc ZIRC NEMESSZALÓK Nemesszalók És Térsége Földgázellátása. Pápa NEMESSZALÓK ZALAHALÁP Földgáz Ellátás Tapolca ZALAHALÁP PAPKESZI Ivóviz Rásegit? Gerinchálózat Kiépitése Veszprém PAPKESZI ZÁNKA Zánka Hegyalja U. 314 Hrsz-U Ingatlanon Ivóviz, Elektromos Energia Ellátás Kiépítése Valamint Útépít B.füred ZÁNKA TAPOLCA Városi szennyvíztisztító telep technológiai módosítása szennyvíz iszap kezelés ( komposztálás ) Tapolca TAPOLCA VÁRPALOTA Nagy-Középnyomásu Gázvezeték Bővítése Várpalota VÁRPALOTA Összesen:

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET 2010. JÚNIUS 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Székesfehérvár 2004.

VESZPRÉM MEGYE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI IRODA KFT. Székesfehérvár 2004. Mérnöki Iroda Kft. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Tel:06-1-212-9786 Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 E-mail: iroda@progressio.hu VESZPRÉM MEGYE

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (LIII.) évfolyam 6. szám 2015. június 18. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 11/2015. (VI. 18.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Általános szabályok... 3

Tartalomjegyzék. I. Általános szabályok... 3 Tartalomjegyzék I. Általános szabályok... 3 1. Illetékességi terület:... 3 2. Az ügyfélfogadás rendje... 4 3. Az ügyintézés határidő:... 7 4. Alapvető eljárási szabályok:... 8 II. Egyes hatósági ügyek,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 3. szám 2006. június 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 45/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Bőle Károlyné megbízásáról a Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT S: 66/2014. (X.31.) MÖK határozat Tárgy: Veszprém megye területfejlesztési dokumentumaihoz illeszkedő 2014-es projektlista elfogadása A Veszprém Megyei

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. október 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. október 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. október 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. október 22., kedd TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.31.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.31.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.31.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 15/2011. (VI.29.), 12/2011. (IV.28.) rendeletekkel módosított 3/2011.(II.11.) rendelet

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 5. szám 2006. szeptember 22. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 77/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Kádár Tibor részére Veszprém Megye Érdemrendje

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 2. szám 2008. április 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 9/2008. (IV. 2.) rendelet A Veszprém

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. január 31-i ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. január 31-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. január 31-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/137-17/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben