Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 Szám: 14/27-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 16-i ülésére Tárgy: A évi szakmai és pénzügyi beszámolója Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Friedlné Békási Éva területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A január 1-jével hatályba lépett a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény módosítása, melynek értelmében megszűntek a megyei terület fejlesztési tanácsok. A megszűnő jogutódja a Veszprém Megyei Önkormányzat. A Tanács évi szakmai tevékenységéről, pénzügyi elszámolásáról, valamint költségvetéséről szóló beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkötött NFM_SZERZ/728/2011 számú támogatási szerződés alapján készült. A beszámoló a támogatási szerződés melléklete szerinti összeállításban készült az alábbiak szerint: I. Szakmai tevékenység értékelése Együttműködés A Balaton Fejlesztési Tanácsban, a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsban és a Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsban egyaránt szavazati joggal rendelkezik a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács. Üléseiken rendszeresen biztosított volt a Tanács képviselete, ahol véleményekkel, javaslatokkal segítettük a társszervezetek munkáját. Állandó meghívottként részt vettünk a megyében működő kistérségi tanácsok által szervezett üléseken. A Munkaszervezet a pályázati rendszer rendelet szerinti működtetése miatt szoros kapcsolatot tart fenn a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságával, adatszolgáltatás, határozatok és dokumentáció megküldése, a támogatási szerződések módosításának előkészítése/egyeztetése, illetve helyszíni ellenőrzések lebonyolításának formájában. A Tanács munkája során együttműködik a szakmai felügyeletet ellátó Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. Az együttműködés szerződéskötésre, elszámolásra, szakmai véleményezésre irányult. Elmarasztaló észrevételt nem kapott sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, sem a törvényességet felügyelő Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről. Mindegyik szervezet vonatkozásában elmondható, hogy az együttműködés a már régen kialakított kapcsolatnak köszönhetően problémamentes, eredményes és hatékony volt. 1. Területfejlesztési koncepció Veszprém megye területfejlesztési koncepciója 2007-ig határozta meg a fejlesztési elképzeléseket, irányvonalakat. Az új koncepció kialakítását gátolta a decentralizált források Közép-Dunántúli Fejlesztési Tanácshoz való átcsoportosítása, mely az anyagi és szakmai forrásokat is negatívan érintette, ezért új koncepció elkészítésére nem volt lehetőség, ugyanakkor szükségessége ismert. A jelenleg kialakulóban lévő intézményrendszer egyik fő feladata lesz a koncepció felülvizsgálata és új koncepció kialakítása. 2. Helyzetfelmérések A megye területfejlesztésben betöltött szerepének tisztázatlansága folytán a megye számára nem készültek helyzetfelmérések, állapotvizsgálatok.

3 3. Kistérségek fejlesztési koncepciói A megye kistérségeinek területfejlesztési koncepcióiról és programjairól évben összegző vélemény nem született Fejlesztési pályázatok Forrásigényléshez nem történt pályázat benyújtása. 7. Decentralizált pályázati rendszer működtetése. A az években a hazai decentralizált forrásokból nyújtott támogatások, területi kiegyenlítést szolgáló (TEKI), céljellegű decentralizált fejlesztést szolgáló (CÉDE) és a területfejlesztési célelőirányzatból megvalósuló beruházások (TFC) támogatási szerződéseinek kezelése, monitoring tevékenysége a Tanács feladata, melyet a Munkaszervezet látott el. A fenti időszakban a 1250 db pályázatot részesített támogatásban, az alábbi bontásban és összegben (ezer forint). Pályázati forrás Pályázatok száma (db) Támogatás összege (ezer forint) Beruházás összege (ezer forint) TEKI CÉDE TFC Összesen A december 31-én kötelezettségvállalás szempontjából élő szerződésállománya 632 db. (1. számú melléklet) évtől először a leginkább vállalkozásoknak nyújtható TFC forrást, majd évvel kezdődően a helyi önkormányzatoknak nyújtható decentralizált támogatások odaítélését az erre vonatkozó kormányrendelet Veszprém megye vonatkozásában a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hatáskörébe utalta, így a Tanács támogatási döntéseket utoljára 2003-ban, illetve 2006-ban hozott. A évben már nem volt folyamatban lévő pályázat. A Területfejlesztési Tanácsok és az Önkormányzatok között született támogatási szerződések óta úgy rendelkeznek, hogy a Kedvezményezettnek a pályázati összeg segítségével megvalósult beruházást 10 évig fenn kell tartania, a fenntartási kötelezettséget pedig 10 év elteltével ellenőrizni szükséges (mind a CÉDE, mind a TEKI támogatások vonatkozásában). A vállalt kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére a Területfejlesztési Tanács jogosult, ennek megfelelően a feladatokat a Munkaszervezet látta el. A Magyar Államkincstár részt vehet az ellenőrzésben, de ez számára nem kötelező. A Munkaszervezet 2011-ben is önállóan végezte ellenőrzéseit a két decentralizált pályázati forrásból nyújtott támogatások tekintetében. A helyszíni ellenőrzések során annak megállapítására kerül sor, hogy a létrehozott vagyonnal a támogatási szerződésben foglaltak szerint az önkormányzat a pályázati célnak megfelelő szolgáltatást nyújt, illetve azt az önkormányzat nem idegeníti el, nem adja bérbe, a 10. év végén is a tulajdonában van. A helyszíni ellenőrzésre a kötelezettségvállalást követően a szerződésben foglalt befejezési határidőt követő 10. év megfelelő hónapjában került sor.

4 A helyszíni ellenőrzés lebonyolítását megelőző előkészítést, a támogatott előzetes kiértesítését, az ellenőrzés szervezését a Munkaszervezet végezte. A helyszínen végzett ellenőrzést a beruházás megtekintése, tulajdoni lap, ingatlanvagyon kataszter nyilvántartás, tárgyieszköz karton vizsgálatával végeztük. Amennyiben az önkormányzattal szerződött külső cég biztosította a szerződésben foglalt szolgáltatást (ivóvíz, szennyvíz, stb), úgy az önkormányzat vagy a szolgáltató cég részéről nyilatkozat alapján tettük a megállapításokat. Az ellenőrzés egyetlen pályázónál sem tárt fel szabálytalanságot, szerződésszegés egyetlen esetben sem történt, az önkormányzatok a szerződésben vállalt kötelezettségüket teljesítették. A felvett jegyzőkönyvek alapján nem volt szükség további intézkedésre, minden esetben lezárható volt a támogatási szerződés. A TFC-ből megvalósult beruházások pályázatait a Tanács a Magyar Államkincstárral jogosult és köteles ellenőrizni, az ellenőrzéseket a Magyar Államkincstár irányítja. Az évig a Tanácsnál működött rendszerben vállalkozások és önkormányzatok egyaránt pályázhattak. Kedvezményezettnek a pályázati összeg segítségével megvalósult beruházást 10 évig a pályázati célnak megfelelően működtetni kell, a fenntartási kötelezettséget 10 év elteltével ellenőrizni szükséges. Az ellenőrzés ütemezése a Magyar Államkincstár feladat volt. A TFC pályázatok ellenőrzését a Munkaszervezet munkatársai a MÁK munkatársaival közösen végezték. Az ellenőrzések a támogatottak szerződésben foglalt kötelezettségvállalásait vizsgálták évben 11 TFC pályázat ellenőrzésének lefolytatása történt meg. 3 pályázat esetében záró ellenőrzés történt, egy pályázót hiánypótlásra kellett felszólítani, melyet határidőn belül teljesített. 9 pályázat esetében közbenső ellenőrzésre került sor évben összesen 118 pályázat 10 éves fenntartási, szolgáltatási kötelezettség ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzött pályázatokhoz rendelt támogatási összeg 848,3 millió Ft, a beruházás költsége 3,155 milliárd Ft volt, megoszlását az alábbi táblázat foglalja össze. Pályázati forrás Pályázatok száma Támogatás összege Beruházás összege (ezer (db) (ezer forint) forint) TEKI CÉDE TFC Összesen A beruházási összegeket tekintve a támogatások nyomán közel négyszeres értékű vagyon jött létre. A megvalósult beruházások számos település fejlődését segítették elő, több olyan települését, melyek csak kisebb beruházások megvalósítását engedhették meg, továbbá a viszonylag alacsonynak mondható önrész miatt lehetőségük volt nehéz anyagi helyzetük ellenére is pályázni. Komoly hiányosságot pótolnak megyeszerte a megvalósult szennyvízcsatornázások, vízelvezető rendszerek, ezekhez minden esetben más pályázati források is kapcsolódtak. Számos beruházás a településeken élők komfortérzetének növekedését segítette elő (orvosi rendelők, iskolák, óvodák), ami a napjainkban tapasztalható igénynövekedés kielégítését jelentette. Több leromlott állapotú művelődési/közösségi ház, újult meg, s felel meg a mai, velük szemben támasztott szigorú követelményeknek.

5 II. Az években a TEKI, CÉDE TFC terhére megítélt támogatások igénybevétel céljából megkötött támogatási szerződések 1. Az elvégzett ellenőrzések száma: Pályázat/támogatás Közbenső ellenőrzések száma (db) Kötelezettségvállalás záró helyszíni ellenőrzések száma (db) Ellenőrzések száma összesen (db) TEKI CÉDE TEKI CÉDE TFC TEKI CÉDE TFC TFC TFC Összesen A december 31-én lezárt szerződéseinek száma 618. Szerződésmódosításra irányuló kérelem évben nem volt. 3. Visszavont támogatási szerződés nem volt 2011.év során. 4. Visszafizetési kötelezettség sem volt évben. 5. Pályázati rendszer működtetése, monitoring tevékenység, tapasztalatok. Az I.7. pont szerint kifejtésre került. 6. Az előirányzat felhasználására vonatkozó jogszabályban felsorolt szervezetekkel - Magyar Államkincstár Veszprémi Igazgatósága, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a I.7. pont szerint az együttműködés minden esetben hatékony és eredményes volt. III. adatai 1. Tagok 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnöke Lasztovicza Jenő Elnöke 2. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere Porga Gyula Polgármester 3. Nemzeti Fejlesztési Miniszter Képviselője Sárvári Csaba 4. Kistérségi Fórum által delegált tag Kropf Miklós Polgármester

6 5. Kistérségi Fórum által delegált tag Turcsi József Polgármester 6. Kistérségi Fórum által delegált tag Szedlák Attila Polgármester 7. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Képviselője Varga István 8. Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Képviselője nincs jelölve 9. Közép-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság Képviselője nincs jelölve 2. Állandó meghívottak 1. Veszprém Megyei Kormányhivatal Vezetője Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott 2. Magyar Államkincstár Veszprém megyei Igazgatóság Somlai Józsefné igazgató 3. KSH Veszprém Megyei Igazgatósága Szemes Mária igazgató 4. Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Képviselője Dr Temesvári Balázs ügyvezető igazgató 5. Balaton Fejlesztési Tanács Képviselője Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató 6. Veszprém Megyei Civil Fórum Mátyás Mónika elnök 7. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Porga Gyula elnök 8. Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Turcsi József elnök 9. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Császár László elnök 10. Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Talabér Márta elnök 11. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Dr. Áldozó Tamás 12. Balatonfüredi Kistérség Többcélú Társulása Filep Miklós elnök 13. Zirci Kistérség Többcélú Társulása Ottó Péter elnök 14. Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása Szedlák Attila elnök 15. Veszprém Megyei Önkormányzat Főjegyzője dr. Imre László 3. Civil Fórum 1. Kör Alapítvány 2. Mozgássérültek Aktív Egyesülete 3. Pszichológiai és Pedagógiai Intézet KHA 4. Csalán Egyesület

7 4. 7. Tanácsülések A tanácsülések napirendi pontjainak előkészítését, az előzetes egyeztetéseket, valamint a határozatok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Munkaszervezet végzi. A pályázatokhoz kapcsolódó módosítási lehetőségekről mindig részletes tájékoztatást kaptak az önkormányzatok, illetve a vállalkozók. A Tanács évben 2 alkalommal ülésezett, melynek során 12 határozatot hozott. Módosította SZMSZ-ét, határozatot hozott egy önkormányzat kistérség váltási kérelméről. Döntés született a költségvetéséről, megalkotta a munkatervét, elfogadta továbbá azon Tanácsok beszámolóját, ahol szavazati joggal rendelkezik. A Tanács és Munkaszervezete felett a törvényességi felügyeletet a Veszprém Megyei Kormányhivatal látja el, a Hivatal az elmúlt időszakban törvényességi kifogással nem élt. A Tanács ülései nyilvánosak. A Tanács mellett működő Kistérségi Fórum titkársági feladatait is a Munkaszervezet látta el. A Fórum egy alkalommal ülésezett évben, mely során három szervezetbe történő delegálásról döntött. A Tanács bevételi előirányzata ezer forint, kiadási előirányzata ezer forint. Tanács által meghozott támogatási döntés nem született. IV. Munkaszervezet adatai A Munkaszervezet nem önálló jogi személy, tevékenységét a Tanács keretein belül végzi, így a költségvetés is együtt értelmezhető a Tanácséval. A Munkaszervezet létszáma 2011-ban 1 fő volt. A Munkaszervezet vezetője látta el a titkárság feladatait. A Munkaszervezet számára 1 irodában biztosított helyet a Veszprém Megyei Önkormányzat, a berendezések részben a Tanács a tulajdonát képezik. A Munkaszervezet bevételi és kiadási előirányzata a Tanácséval megegyezik. A Tanács és Munkaszervezetének pénzügyi elszámolását tartalmazó táblázat a beszámoló mellékletét képezi. (2. számú melléklet) Pénzügyi elszámolás a Veszprém megyei Területfejlesztési Tanács és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között létrejött támogatási szerződés szerint V. A évi költségvetési beszámolója A az eredeti költségvetését a 2/2011. (II. 23.) határozatával állapította meg, amelyet ezt követően nem módosított. A Tanács évre vonatkozó költségvetésének teljesítése az alábbiakban tartalmazza a Tanács évi bevételeinek, illetve kiadásainak alakulását.

8 Bevételek 2011.évi módosított előirányzat ezer forint 2011.évi teljesítés/éves előirányzat %- ban Működési bevételek 2011.évi előirányzat 2011.évi teljesítés Kormányzati hozzájárulás ,35% Kistérségi, megyei hozzájárulás hátralék tagdíj ,00% egyéb bevétel 41 Működési bevételek összesen ,59% kamat ,00% pénzmaradvány ,00% Bevételek összesen ,96% A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény alapján a Megyei Területfejlesztési Tanácsok számára 85 millió Ft működési hozzájárulást határoztak meg. A tervezéskor nem volt ismert, hogy évben milyen szempont szerint kívánják a Megyei Tanácsok között felosztani az összeget. A évi kormányzati működési támogatást a évi szinten irányoztuk elő, feltételezve, hogy a megyék közötti elosztási elvek nem változnak. Így az előirányzott működési támogatás összege: ezer forint. A évi támogatása a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal május hónapban megkötött szerződés értelmében ezer forint, mely három tételben számolható el, működési kiadások fedezetére ezer forint, felhalmozási kiadásokra 100 ezer forint, pénzeszköz átadásra 540 ezer forint. A támogatás a Tanács számlájára július hónapban megérkezett. A működési támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a év lezárását követően a támogatási szerződés alapján február 28-ig kell benyújtani. Veszprém megye hozzájárulása a december 16-i ülésen elhangzottaknak megfelelően 0 forint, azzal, hogy a Titkárság számára irodát és infrastruktúrát biztosít április 1-től. A többcélú kistérségi társulások működési hozzájárulását a Tanács költségvetésének részeként, határozatban állapítja meg. A kistérségi hozzájárulás a 20/2010 (XII.16.) határozat alapján 0 forint. Tavalyi évről hátralékként kezelt összegből a és évről származó önkormányzati tagdíj hátralékok kiegyenlítése nem történt meg, azonban ezek a tételek már behajthatatlanok, ezért kivezetésre kerültek. Egyéb bevételt nem terveztünk. A teljesítés 2010-ről áthúzódó tétel. A Tanács tulajdonában lévő személygépkocsi megyei önkormányzat által használt km elszámolás szerinti összeg, 41 ezer forint. Kamatbevételből származó bevételként a szabad pénzeszköz befektetéséből 50 ezer forintot terveztünk. A lekötött pénzeszközt kincstárjegybe fektettük, melyből 99 ezer forint realizálódott, köszönhetően annak a ténynek, hogy a kormányzati hozzájárulás hamarabb érkezett a Tanács számlájára, mint az előző években.

9 Kiadások 2011.évi módosított előirányzat ezer forint 2011.évi teljesítés/éves előirányzat %- ban Működési kiadások 2011.évi előirányzat 2011.évi teljesítés Személyi juttatás ,04% Járulékok ,61% Dologi kiadások ,21% Felhalmozási kiadások Működési kiadások összesen ,62% Céltartalék ,00% Átadott pénzeszközök ,00% Kiadások összesen: ,34% Személyi juttatás: Személyi juttatásra ezer forintot terveztünk. A munkaszervezet létszáma 1 fő főállású dolgozó. A személyi juttatások teljesítése a költségvetésben jóváhagyott dolgozó, valamint 1 fő munkaviszony megszűnés miatt 1,5 havi átlagbérét, valamint 2 havi végkielégítés összegét tartalmazza. Tényleges kifizetés ezer forint. Járulékok: Járulékokra ezer forintot terveztünk. A munkaadókat terhelő járulékok az 1 fő főállású dolgozó, valamint 1 fő munkaviszonyának megszűnése miatti személyi juttatásának járulékát tartalmazza, teljesítése ezer forint, nagyságrendileg megfelel a személyi juttatásoknak. A teljesítés az előirányzat 99,7 %-a. Dologi kiadások: A dologi kiadások teljesítése az előirányzathoz képest 80 %-os. Készletbeszerzésekre 270 ezer forintot fordítottunk, mely irodaszer beszerzést, üzemanyag beszerzést, könyv-folyóirat és információhordozó beszerzését tartalmazza. Kommunikációs szolgáltatásként mobiltelefon költség került elszámolásra 57 ezer forint értékben. Szolgáltatási kiadások között a gépkocsival összefüggő javítási, biztosítási költségek, postaköltség, bankköltség szerepel, 304 ezer forint értékben. Áfa összege 44 ezer forint. Egyéb kiadás összege 107 ezer forint, mely a cég autóadót és munkáltatói szja-t tartalmaz.

10 A Titkárság számára az irodát, valamint az internet- és telefonhasználati díjat, a Tanács gépkocsijának elhelyezését a Megyei Önkormányzat biztosítja annak fejében, hogy a működéshez nem fizet hozzájárulást. Ennek megfelelően infrastruktúrából származó kiadásunk nincsen. A dologi kiadások módosított előirányzata 975 ezer forint, teljesítése 782 ezer forint, maradvány 192 ezer forint. A felhalmozási kiadások között nem tervezetünk előirányzatot, azonban a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött szerződés lehetőséget adott felhalmozási kiadás teljesítésére is. A titkárság által használt számítógépen az operációs rendszer még a régi, ezért beszereztünk egy Office2010 programot, melynek költsége 100 ezer forint volt. Pénzeszköz átadás: Pénzeszköz átadás előirányzataként ezer forint szerepel, amely a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és az M8 Térségfejlesztési Tanács ezer forint, a Balaton Fejlesztési Tanács 540 ezer forint működési hozzájárulás, azzal az indokkal, hogy a Tanács tagdíjbevétele jelentősen csökkent a tavalyi évhez képest. A Tagdíjak átutalása a kormányzati hozzájárulás átutalását követően teljesült az előirányzatnak megfelelő összegben. Céltartalékot terveztünk a bevételek és kiadások különbözeteként, ennek összege ezer forint volt. Összességében megállapítható, hogy bevételünk és kiadásunk teljesítése megfelel a Tanács által elfogadott költségvetés összegének. A működési bevételek 90 %-a befolyt a Tanács számlájára, míg a működési kiadások teljesítése 98 %. A évi mérleg főösszege ezer forint. Az előző évi mérleg főösszeghez képest ezer forinttal csökkent. A befektetett eszközök állománya ezer forinttal, pénzeszközeink összege ezer forinttal, követelésünk állománya 483 ezer forinttal csökkent évi pénzmaradvány összege ezer forint, az előző évhez képest ezer forinttal csökkent. /2012 (II. 16.) MÖK határozat: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi szakmai és pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a beszámolót és annak elfogadásáról szóló MÖK határozatot küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére. Határidő: a megküldésre február 29. Felelős: Dr. Imre László megyei főjegyző Veszprém, január 31. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke

11 Kiadás típus I. Működési kiadások összesen I.1. Személyi jellegű kiadások I.1.1. személyi juttatások I.1.2. munkaadókat terhelő járulékok A) Számla vagy egyéb bizonylat sorszáma B) Számla vagy egyéb bizonylat kelte A pénzügyi elszámolása C) Számla vagy egyéb bizonylat teljes összege D) A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (%) E) A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg F) Számla vagy egyéb bizonylat tárgya B február % titkárságvezető bére 2011/01 B március % titkárságvezető bére 2011/02 B március % titkárságvezető bére 2011/03 B május % titkárságvezető bére 2011/04 B június % titkárságvezető bére 2011/05 B június % titkárságvezető bére 2011/06 B augusztus % titkárságvezető bére 2011/07 B szeptember % titkárságvezető bére 2011/08 B szeptember % titkárságvezető bére 2011/09 B november % titkárságvezető bére 2011/ B február % titkárságvezető járuléka 2011/01 B március % titkárságvezető járuléka 2011/02 B április % titkárságvezető járuléka 2011/03 B május % titkárságvezető járuléka 2011/04 B június % titkárságvezető járuléka 2011/05 G) Számla vagy egyéb bizonylat kapcsolódása a Tftv ben foglalt feladatokhoz (jogszabályi hivatkozás megjelölésével)* titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3)

12 Kiadás típus I.2. Dologi jellegű kiadások összesen: I.2.1. készletbeszerzés I.2.2. szolgáltatások I.2.3. különféle dologi kiadások I.2.4. egyéb folyó kiadások II. Felhalmozási kiadások összesen II.1. intézményi beruházások, felújítások III. Pénzeszköz átadás Mindösszesen: A) Számla vagy egyéb bizonylat sorszáma B) Számla vagy egyéb bizonylat kelte C) Számla vagy egyéb bizonylat teljes összege D) A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg (%) E) A támogatás terhére a számla vagy egyéb bizonylat összegéből elszámolt összeg F) Számla vagy egyéb bizonylat tárgya B július % titkárságvezető járuléka 2011/06 B augusztus % titkárságvezető járuléka 2011/07 B szeptember % titkárságvezető járuléka 2011/08 B október % titkárságvezető járuléka 2011/09 B november % titkárságvezető járuléka 2011/ HT000211/ augusztus % Office2010 program Balaton Fejlesztési Tanács B augusztus % évi tagdíja *: az oszlopban kérjük annak feltüntetését is, hogy az adott összeg, vagy annak egy része reprezentációs célú kiadás e Kelt: Veszprém, január 31. G) Számla vagy egyéb bizonylat kapcsolódása a Tftv ben foglalt feladatokhoz (jogszabályi hivatkozás megjelölésével)* titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) titkársági feladatok 12. (4);pályázati rendszer működtetése 13. (3) Balaton Fejlesztési Tanács tagság 15. (8) Cégszerű aláírás: (A törvényes képviselő nevét nyomtatott betűvel is kérjük kiírni!) Könyvvizsgálói nyilatkozat: A könyvvizsgálat során a/az.. (Támogatott neve) pénzügyi elszámolását, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az elszámolást a szerződésben foglaltakkal összhangban, a számvitelről szóló évi C. törvényben, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Igazolom, hogy a számlaösszesítőben felsorolt számlák és egyéb bizonylatok a számlaösszesítőben jelölt tartalommal megegyezően, a Támogatottnál eredeti példányban rendelkezésre állnak. Az eredeti számlákon a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött, jelen támogatási szerződés keretében történő elszámolás ténye a szerződésszámmal és az elszámolt összeg megjelölésével együtt feltüntetésre került, továbbá a jelen támogatási szerződés keretében elszámolni kívánt összeg egyéb támogatás terhére nem került elszámolásra. A számlák pénzügyi teljesítése banki és pénztári bizonylatok alapján igazolt. A feltüntetett tételek vonatkozásában a kötelezettségvállalás dokumentuma rendelkezésre áll. A számlák által igazolt gazdasági események időpontja a szerződésben rögzített felhasználási időtartamba esik, és kifizetésük jelen összesítő aláírásának napjáig megtörtént. Könyvvizsgáló aláírása: (Az aláíró nevét nyomtatott betűvel, és kamarai tagsági számát is kérjük kiírni!)

13 Fejlesztés megvalósításának helye Régió Megye Kistérség Település Megítélt támogatás összege összköltsége Szerződés szerinti támogatási összeg Szerződés száma Támogatási szerződés megkötésének megkezdésének befejezésének 1. KAMOND Vastalanitó berendezés létesitése Ajka KAMOND BAKONYBÉL Önkormányzati intézmények termelő infr.hálozatra tört. bekapcsolása Zirc BAKONYBÉL BAKONYJÁKÓ Bakonyjákó- Járiföld Vizellátása. Pápa BAKONYJÁKÓ BAZSI Bazsi-Máriamajor külterületi lakott rész ivóvizellátása Sümeg BAZSI DÖRGICSE illegális szilárdhulladék-lerakó megszüntetése Tapolca DÖRGICSE ZALAGYÖMÖRŐ Település Gázellátása Sümeg ZALAGYÖMÖRŐ CSABRENDEK Bekötőút épitése. Sümeg CSABRENDEK CSAJÁG Gázhálózat Épitése B.almádi CSAJÁG DUDAR SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS III. UTEM Zirc DUDAR EPLÉNY Önkörmányzati inézmények gázbekötése Zirc EPLÉNY GÓGÁNFA Település Gázellátása Sümeg GÓGÁNFA HIDEGKÚT Önkormányzat ingatlanainak gázbekötése Veszprém HIDEGKÚT KÜLSŐVAT Fütéskorszerüsités Gazdaságos Müködtetéshez. Ajka KÜLSŐVAT MENCSHELY Mencshely Község Belterületi Szennyvizhálózat Kiépítés B.füred MENCSHELY SÜMEG Sümeg város gázellátása II. ütem Sümeg SÜMEG VANYOLA Vanyola Községi Vizminőség Javitása Pápa VANYOLA NAGYESZTERGÁR Belterületi Felszini Vizrendezés Nagyesztergár Ányos, Dózsa, Erdei És Radnóti Utcákban Zirc NAGYESZTERGÁR ZIRC Zirc Gázellátás Ii. Ütem Zirc ZIRC NEMESSZALÓK Nemesszalók És Térsége Földgázellátása. Pápa NEMESSZALÓK ZALAHALÁP Földgáz Ellátás Tapolca ZALAHALÁP PAPKESZI Ivóviz Rásegit? Gerinchálózat Kiépitése Veszprém PAPKESZI ZÁNKA Zánka Hegyalja U. 314 Hrsz-U Ingatlanon Ivóviz, Elektromos Energia Ellátás Kiépítése Valamint Útépít B.füred ZÁNKA TAPOLCA Városi szennyvíztisztító telep technológiai módosítása szennyvíz iszap kezelés ( komposztálás ) Tapolca TAPOLCA VÁRPALOTA Nagy-Középnyomásu Gázvezeték Bővítése Várpalota VÁRPALOTA Összesen:

14 1. KAMOND Vastalanitó berendezés létesitése 2. BAKONYBÉL Önkormányzati intézmények termelő infr.hálozatra tört. bekapcsolása 3. BAKONYJÁKÓ Bakonyjákó- Járiföld Vizellátása. 4. BAZSI Bazsi-Máriamajor külterületi lakott rész ivóvizellátása 5. DÖRGICSE illegális szilárdhulladék-lerakó megszüntetése 6. ZALAGYÖMÖRŐ Település Gázellátása 7. CSABRENDEK Bekötőút épitése. 8. CSAJÁG Gázhálózat Épitése 9. DUDAR SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS III. UTEM 10. EPLÉNY Önkörmányzati inézmények gázbekötése 11. GÓGÁNFA Település Gázellátása 12. HIDEGKÚT Önkormányzat ingatlanainak gázbekötése 13. KÜLSŐVAT Fütéskorszerüsités Gazdaságos Müködtetéshez. 14. MENCSHELY Mencshely Község Belterületi Szennyvizhálózat Kiépítés 15. SÜMEG Sümeg város gázellátása II. ütem 16. VANYOLA Vanyola Községi Vizminőség Javitása 17. NAGYESZTERGÁR Belterületi Felszini Vizrendezés Nagyesztergár Ányos, Dózsa, Erdei És Radnóti Utcákban 18. ZIRC Zirc Gázellátás Ii. Ütem 19. NEMESSZALÓK Nemesszalók És Térsége Földgázellátása. 20. ZALAHALÁP Földgáz Ellátás 21. PAPKESZI Ivóviz Rásegit? Gerinchálózat Kiépitése 22. ZÁNKA Zánka Hegyalja U. 314 Hrsz-U Ingatlanon Ivóviz, Elektromos Energia Ellátás Kiépítése Valamint Útépít 23. TAPOLCA Városi szennyvíztisztító telep technológiai módosítása szennyvíz iszap kezelés ( komposztálás ) 24. VÁRPALOTA Nagy-Középnyomásu Gázvezeték Bővítése Kötelezettségvállalás (fenntartási, szolgáltatási, stb.) időtartama (év) Támogatási szerződés állapota Megjegyzés

15 Fejlesztés megvalósításának helye Régió Megye Kistérség Település Megítélt támogatás összege összköltsége Szerződés szerinti támogatási összeg Szerződés száma Támogatási szerződés megkötésének megkezdésének befejezésének 1. EPLÉNY SZENNYVIZHÁLOZAT BŐVITÉSE Zirc EPLÉNY K BAKONYSZENTLÁSZLÓ Szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztító építése Pápa BAKONYSZENTLÁSZLÓ K BALATONEDERICS Szennyvizcsatornázás Tapolca BALATONEDERICS K DUDAR Szennyvizcsatornázás Zirc DUDAR K BAKONYNÁNA Térségi szeméttelephez vezető út szilárd burkolattal történő kiépítése Zirc BAKONYNÁNA K LÓKÚT Vízhálózat bővítése Zirc LÓKÚT K NOSZLOP MÉLYFÚRÁSU KUT Ajka NOSZLOP K ZIRC Szennyviztisztitó bővités, átalakitás Zirc ZIRC K ZIRC Gázellátás III.ütem Zirc ZIRC K NAGYESZTERGÁR Felszíni vízrendezés Zirc NAGYESZTERGÁR K BAKONYBÉL Ivóviz ellátás Somhegypuszta Zirc BAKONYBÉL K VESZPRÉMVARSÁNY Szennyvízcsatornázás és tisztítás I.ütem Pápa VESZPRÉMVARSÁNY K ZALAGYÖMÖRŐ Felszini vizelvezetés Sümeg ZALAGYÖMÖRŐ K ŐSI Szennyvíztisztító Veszprém ŐSI K ÖSKÜ Szennyviztisztitó Várpalota ÖSKÜ K TÉS Szennyviztisztitó Várpalota TÉS K SOMLÓJENŐ útépités Somlóhegyre Ajka SOMLÓJENŐ K VANYOLA gép vásárlás Pápa VANYOLA K LESENCEFALU elektromos hálózat Tapolca LESENCEFALU K KÁPTALANFA Ivóvíz vastalanító Tapolca KÁPTALANFA K SÜMEG Iparterulet elokeszitese Sümeg SÜMEG SZENTJAKABFA Infrastruktúra fejlesztés Balatoncsicsón (viz.villany) Sümeg SZENTJAKABFA K SÜMEGPRÁGA gázhálózat Sümeg SÜMEGPRÁGA K OLASZFALU gázhálózat Zirc OLASZFALU K ÓBUDAVÁR Bolt kialakítása B.füred ÓBUDAVÁR K NOSZLOP gázhálózat Ajka NOSZLOP K NEMESHANY Gázhálózat Sümeg NEMESHANY K Összesen:

16 1. EPLÉNY SZENNYVIZHÁLOZAT BŐVITÉSE 2. BAKONYSZENTLÁSZLÓ Szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztító építése 3. BALATONEDERICS Szennyvizcsatornázás 4. DUDAR Szennyvizcsatornázás 5. BAKONYNÁNA Térségi szeméttelephez vezető út szilárd burkolattal történő kiépítése 6. LÓKÚT Vízhálózat bővítése 7. NOSZLOP MÉLYFÚRÁSU KUT 8. ZIRC Szennyviztisztitó bővités, átalakitás 9. ZIRC Gázellátás III.ütem 10. NAGYESZTERGÁR Felszíni vízrendezés 11. BAKONYBÉL Ivóviz ellátás Somhegypuszta 12. VESZPRÉMVARSÁNY Szennyvízcsatornázás és tisztítás I.ütem 13. ZALAGYÖMÖRŐ Felszini vizelvezetés 14. ŐSI Szennyvíztisztító 15. ÖSKÜ Szennyviztisztitó 16. TÉS Szennyviztisztitó 17. SOMLÓJENŐ útépités Somlóhegyre 18. VANYOLA gép vásárlás 19. LESENCEFALU elektromos hálózat 20. KÁPTALANFA Ivóvíz vastalanító 21. SÜMEG Iparterulet elokeszitese 22. SZENTJAKABFA Infrastruktúra fejlesztés Balatoncsicsón (viz.villany) 23. SÜMEGPRÁGA gázhálózat 24. OLASZFALU gázhálózat 25. ÓBUDAVÁR Bolt kialakítása 26. NOSZLOP gázhálózat 27. NEMESHANY Gázhálózat Kötelezettségvállalás (fenntartási, szolgáltatási, stb.) időtartama (év) Támogatási szerződés állapota Megjegyzés

17 Fejlesztés megvalósításának helye Régió Megye Kistérség Település Megítélt támogatás összege összköltsége 1 Csetény Szennyvízcsatorna és tisztítás Zirc Csetény jan okt. 2 Kemenesszentpéter Gázellátás Pápa Kemenesszentpéter máj aug. 3 Szentjakabfa Belterületi út (130 m) Sümeg Szentjakabfa júl szept. 4 Tés Ivóvíz távvezeték rekonstrukciója Várpalota Tés máj aug. 5 Veszprémvarsány Szennyvízcsatorna és -tisztítás Veszprémvarsány ápr okt. 6 Lesencefalu Ivóvízhálózat kiépítése Tapolca Lesencefalu jún szept. 7 Nemesvita Belterületi út, csapadékvízelvezető, ivóvíz, villanyhálózat Tapolca Nemesvita aug szept. 8 Várpalota Ivóvíz fejlesztés és rekonstrukció Várpalota Várpalota máj nov. 9 Ganna Gázellátás Pápa Ganna jún okt. 10 Zalaerdőd Mg. bekötőút kiépítése Sümeg Zalaerdőd ápr okt. 11 Szőc Gázellátás Sümeg Szőc máj dec. 12 Zirc Ivóvízhálózat (Zirc-Tündérmajor városrész) Zirc Zirc jún jún. 13 Bazsi Gázellátás Sümeg Bazsi jún dec. 14 Gyepükaján Gázellátás Sümeg Gyepükaján jún dec. 15 Egyházaskesző Gázellátás Pápa Egyházaskesző okt dec. 16 Vanyola Gázellátás Pápa Vanyola júl dec. 17 Öskü Ivóvíz ellátás belterület Várpalota Öskü jún nov. 18 Öskü Szennyvízcsatorna Várpalota Öskü ápr nov. 19 Kisapáti Gázhálózat Tapolca Kisapáti jún dec. 20 Veszprémgalsa Gázhálózat Sümeg Veszprémgalsa jún dec. 21 Csabrendek Szennyvíztisztító Sümeg Csabrendek dec febr. Összesen: Szerződés szerinti támogatási összeg Szerződés száma Támogatási szerződés megkötésének megkezdéséne k befejezésének

18 1 Csetény Szennyvízcsatorna és tisztítás 2 Kemenesszentpéter Gázellátás 3 Szentjakabfa Belterületi út (130 m) 4 Tés Ivóvíz távvezeték rekonstrukciója 5 Veszprémvarsány Szennyvízcsatorna és -tisztítás 6 Lesencefalu Ivóvízhálózat kiépítése 7 Nemesvita Belterületi út, csapadékvízelvezető, ivóvíz, villanyhálózat 8 Várpalota Ivóvíz fejlesztés és rekonstrukció 9 Ganna Gázellátás 10 Zalaerdőd Mg. bekötőút kiépítése 11 Szőc Gázellátás 12 Zirc Ivóvízhálózat (Zirc-Tündérmajor városrész) 13 Bazsi Gázellátás 14 Gyepükaján Gázellátás 15 Egyházaskesző Gázellátás 16 Vanyola Gázellátás 17 Öskü Ivóvíz ellátás belterület 18 Öskü Szennyvízcsatorna 19 Kisapáti Gázhálózat 20 Veszprémgalsa Gázhálózat 21 Csabrendek Szennyvíztisztító Kötelezettségváll alás (fenntartási, szolgáltatási, stb.) időtartama (év) Támogatási szerződés állapota Megjegyzés

19 Fejlesztés megvalósításának helye Régió Megye Kistérség Település Megítélt támogatás összege összköltsége Szerződés szerinti támogatási összeg Szerződés száma Támogatási szerződés megkötésének megkezdésének befejezésének 1 Csögle Gázhálózat Ajka Csögle K dec június december 2 Bakonynána Felszíni vízelvezető rendszer felújítása Zirc Bakonynána K szept augusztus október 3 Kemenesszentpéter Vas- és mangántalanító Pápa Kemenesszentpéter K nov július február 4 Várpalota Vízelvezető rendszer kiépítése Várpalota Várpalota K jan június október 5 Csabrendek Szennyvízcsatorna Sümeg Csabrendek K nov május augusztus 6 Taliándörögd Közösségi ház kialakítása Tapolca Taliándörögd K nov június március 7 Bakonybél Csapadékvíz elvezetése Zirc Bakonybél K okt június szeptember 8 Bakonybél Szennyvízcsatorna hálózat bővítése Zirc Bakonybél K aug július október 9 Nagypirit Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése I. ütem Ajka Nagypirit K okt június október 10 Malomsok Gázhálózat Pápa Malomsok K jan június december 11 Balatoncsicsó Útépítés B.-füred Balatoncsicsó K ápr július július 12 Balatonrendes Gázhálózat Tapolca Balatonrendes K szept május október 13 Dabronc Bel- és felszíni vízelvezető rendszer kiépítése Sümeg Dabronc K jún szeptember október 14 Dudar Szennyvízcsatonázás és -tisztítás 7 település Zirc Dudar K jan június december 15 Sümegprága Utépítés Sümeg Sümegprága K jan június augusztus 16 Vid Gázhálózat Ajka Vid K szept június december 17 Zirc Cigánydomb városrész ívóvízhálózat kiépítése Zirc Zirc K febr június január 18 Salföld Ívóvíz hálózat bővítése Tapolca Salföld K nov június október 19 Várpalota Összekötő út Várpalota-Inota Várpalota Várpalota K okt július november 20 Kisapáti Gépbeszerzés Tapolca Kisapáti K szept augusztus szeptember 21 Hosztót Gázhálózat 5 település Sümeg Hosztót K okt július június 22 Pétfürdő Felszíni vízelvezetés Várpalota Pétfürdő K aug augusztus szeptember 23 Szőc Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése, felújítása Ajka Szőc K nov augusztus november 24 Pusztamiske Gázelosztó és gázhálózat építése Ajka Pusztamiske K febr szeptember október 25 Sümegprága Felszíni vízrendezés Fő utca I. ütem Sümeg Sümegprága K dec szeptember szeptember 26 Oroszi Infrastruktúra bővítés (víz, villany) Ajka Oroszi K okt október december 27 Pénzesgyőr Közvilágítási hálózat bővítése Zirc Pénzesgyőr K okt szeptember december Összesen:

20 1 Csögle Gázhálózat 2 Bakonynána Felszíni vízelvezető rendszer felújítása 3 Kemenesszentpéter Vas- és mangántalanító 4 Várpalota Vízelvezető rendszer kiépítése 5 Csabrendek Szennyvízcsatorna 6 Taliándörögd Közösségi ház kialakítása 7 Bakonybél Csapadékvíz elvezetése 8 Bakonybél Szennyvízcsatorna hálózat bővítése 9 Nagypirit Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése I. ütem 10 Malomsok Gázhálózat 11 Balatoncsicsó Útépítés 12 Balatonrendes Gázhálózat 13 Dabronc Bel- és felszíni vízelvezető rendszer kiépítése 14 Dudar Szennyvízcsatonázás és -tisztítás 7 település 15 Sümegprága Utépítés 16 Vid Gázhálózat 17 Zirc Cigánydomb városrész ívóvízhálózat kiépítése 18 Salföld Ívóvíz hálózat bővítése 19 Várpalota Összekötő út Várpalota-Inota 20 Kisapáti Gépbeszerzés 21 Hosztót Gázhálózat 5 település 22 Pétfürdő Felszíni vízelvezetés 23 Szőc Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése, felújítása 24 Pusztamiske Gázelosztó és gázhálózat építése 25 Sümegprága Felszíni vízrendezés Fő utca I. ütem 26 Oroszi Infrastruktúra bővítés (víz, villany) 27 Pénzesgyőr Közvilágítási hálózat bővítése Kötelezettségvállal ás (fenntartási, szolgáltatási, stb.) időtartama (év) Támogatási szerződés állapota Megjegyzés

TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR

TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR 1. függelék Területi mérleg TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR % Adásztevel hagyományosan vidéki települési térség 93,65 11,0 Adásztevel erdőgazdálkodási térség 113,26 13,3 Adásztevel mezőgazdasági

Részletesebben

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések Szennyvízcsatorna ellátás (A táblázat a megye településeinek szolgáltatónkénti bontásában rögzíti az egyes települések kapcsolatát) BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések Ivóvízellátás (A táblázat a megye településeinek szolgáltatókénti bontásában rögzíti az egyes települések kapcsolatát) BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések Nagyvázsony

Részletesebben

Közszolgáltatási szerződés I. számú melléklet: A gyűjtőkörzetekhez tartozó települések listája Sorszám Település Ajkai gyűjtőkörzet 1 Adorjánháza 2 Ajka 3 Apácatorna 4 Bakonyjákó 5 Bakonypölöske 6 Bodorfa

Részletesebben

Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport

Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Ábrahámhegy Tapolcai kistérség Dunántúli-dombság Balaton-medence 4.1.15. Adásztevel Pápai kistérség Kisalföld Marcal-medence 2.2.13. Adorjánháza Ajkai

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Veszprém megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Veszprém megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók 1 Adásztevel 1,5% 1000 Ft/nap 2 Adorjánháza 1000 Ft/év 3 Ajka 450 Ft/m2 I 230 Ft/m2 6000 Ft/év 2,0% 4000 Ft/nap 900 Ft/m2

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Veszprém megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Adásztevel 1,5% 1000 Ft/nap 2000.01.01 2 Adorjánháza 1000 Ft/év 1996.01.01

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém.

Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Veszprém. Megye Cím Kerta Kúltúrház Kerta, Kossuth u 5. Somlójenő Művelődési Ház Somlójenő, Petőfi u. 99. Megyer Megyer, Fő u 24. Vid Vid, Széchenyi tér 14 Devecser Városi Művelődési Ház Devecser, Jókai u. 3. Városlőd

Részletesebben

Veszprém megye területrendezési terv módosításával érintett települések

Veszprém megye területrendezési terv módosításával érintett települések 1.1 1.15. melléklet az 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 1.1. melléklet Veszprém megye területrendezési terv módosításával érintett települések Adásztevel, Adorjánháza, Ajka, Apácatorna, Bakonybél,

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 18-i ülésére Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács Titkárság: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon/fax: 88/545-088 E-mail: vpmtt@vpmtt.hu, Honlap: www.vpmtt.hu ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Részvételi és játékszabályzat

Részvételi és játékszabályzat Részvételi és játékszabályzat Komposztáljon és nyerjen! Nyereményjáték részvételi és játékszabályzata 1. A MonDay Consulting Kft. (továbbiakban Szervező ) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Veszprém coop mini 8256 Ábrahámhegy Patak u.1. Veszprém coop abc 1 8561 Adásztevel Árpád u. 4. Veszprém coop abc 1 8451 Ajka Padragi út 177. Veszprém Marci Abc 8400 Ajka

Részletesebben

Veszprém megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Veszprém megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Veszprém megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Adásztevel 1,5% 1000 Ft/nap 2 Adorjánháza 1000 Ft/év 3 Ajka 700 Ft/m2 6000 Ft/év 2% 4000 Ft/nap 70 Ft/m2 4 Alsóörs 700 Ft/m2

Részletesebben

Október 4. péntek. Október 5. szombat

Október 4. péntek. Október 5. szombat 2013. október hónapra tervezett sebességmérések (Veszprém MRFK) Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 08.30-09.30 8-as sz. főút Devecser és Ajka-Bakonygyepes közötti szakasza 09.50-11.00 Devecser,

Részletesebben

TELEPÜLÉSNÉV POLGÁRMESTER

TELEPÜLÉSNÉV POLGÁRMESTER Ábrahámhegy Vella Ferenc Zsolt 8256 Badacsonyi út 13. 87-571-106 87-571-106 87-571-110 hivatal@abrahamhegy.hu Adásztevel Fodor Béla 8561 Árpád u. 22 89-354-759 adasztevel@emw.hu Adorjánháza Marton Dezső

Részletesebben

Tervezet! FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS

Tervezet! FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS A 68/2004. (VI. 17.) MÖK határozat mellékletei Tervezet! FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 1. számú melléklet Amely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. képviseli:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEKRŐL 1

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEKRŐL 1 I. Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat támogató által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/. (1) bekezdésében meghatározott, az államháztartás alrendszeréből nyújtott, nem normatív,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek... 2. I. Általános szabályok...

Tartalomjegyzék. A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek... 2. I. Általános szabályok... Tartalomjegyzék A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek... 2 I. Általános szabályok... 2 1. Illetékességi terület:... 2 2. Az ügyfélfogadás rendje... 4 3. Az

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEKRŐL 1

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEKRŐL 1 Kimutatás 2008 a Veszprém Megyei Önkormányzat támogató által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A. (1) bekezdésében meghatározott, az államháztartás alrendszeréből nyújtott, nem normatív,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 29-i ülésére Tárgy: Olaszfalu, Lókút, Borzavár községi önkormányzatokkal alakítandó közös önkormányzati hivatal létrehozása Előadó:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉSEKRİL 1

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉSEKRİL 1 I. Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat támogató által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A. (1) bekezdésében meghatározott, az államháztartás alrendszerébıl nyújtott, nem normatív,

Részletesebben

FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása

FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása 101/2009. (VI. 18.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fogszabályozási szakellátás feladatának ellátását Pápa, és Balatonfüred vonzáskörzetének települései kivételével 2014. július

Részletesebben

FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása

FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása 101/2009. (VI. 18.) MÖK határozat A/ melléklete FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása amely létrejött egyrészről a (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; képviseli:, a megyei közgyűlés elnöke), mint a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/305-11/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Tanintézetek. Felsőfokú tanintézetek. 1 A Ciszterci Rend Zirci Hittudományi Főiskolájának iratai 1913, 1920 1950, 1964 0,40 ifm

Tanintézetek. Felsőfokú tanintézetek. 1 A Ciszterci Rend Zirci Hittudományi Főiskolájának iratai 1913, 1920 1950, 1964 0,40 ifm VIII. Intézetek és intézmények Tanintézetek Felsőfokú tanintézetek 1 A Ciszterci Rend Zirci Hittudományi Főiskolájának iratai 1913, 1920 1950, 1964 0,40 ifm Középfokú tanintézetek 51 A Szent Benedek Rend

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Iktatószám: III. 1959-10/2016. 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/150-63/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 14/349-5/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-6/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

2007. június 25.-i ülésére

2007. június 25.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. június 25.-i ülésére Tárgy: Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 28. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /92-17/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú

Részletesebben

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése 16/2013. (III. 28.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Tartalomjegyzék. hatáskörébe tartozó ügyek... 2. I. Általános szabályok... 2. 1. Illetékességi terület:... 2. 2. Az ügyfélfogadás rendje...

Tartalomjegyzék. hatáskörébe tartozó ügyek... 2. I. Általános szabályok... 2. 1. Illetékességi terület:... 2. 2. Az ügyfélfogadás rendje... Tartalomjegyzék A Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály hatáskörébe tartozó ügyek... 2 I. Általános szabályok... 2 1. Illetékességi terület:... 2 2. Az ügyfélfogadás rendje...

Részletesebben

XXVI. Intézetek és intézmények

XXVI. Intézetek és intézmények XXVI. Intézetek és intézmények 1 A Veszprémi Vegyipari Egyetem iratai 1949 1985, 1988 6,02 ifm 2 A veszprémi Tanácsakadémia, (1962 )1963 1978( 1982) 5,10 1970-től Tanácsakadémia Veszprémi Oktatási Intézete,

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2009. Kimutatás A Veszprém Megyei Önkormányzat támogató által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A & (1) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEKRŐL

2009. Kimutatás A Veszprém Megyei Önkormányzat támogató által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A & (1) TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEKRŐL i 1 Tapolca Város Batsányi János Gimnázium,Szakközépiskola és Kollégium tornatermének felújításához, valamint a vívók kiszolgálásához vásárolandó kisbusz költségeihez támogatás 10 000 Tapolca 2 Hetyefő

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/205-2008, 07/217-2008, 07/225-2008, 07/231-2008

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT 11-17/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

TELEPÜLÉSNÉV Területfelelős Hiv Járás Tfö POLGÁRMESTEREK Stat. JEGYZÖ ALJEGYZŐ Irsz CÍM Tel:Közp. Tel:PGM Tel:Jgyz Fax E-mail Adásztevel Burgyán

TELEPÜLÉSNÉV Területfelelős Hiv Járás Tfö POLGÁRMESTEREK Stat. JEGYZÖ ALJEGYZŐ Irsz CÍM Tel:Közp. Tel:PGM Tel:Jgyz Fax E-mail Adásztevel Burgyán TELEPÜLÉSNÉV Területfelelős Hiv Járás Tfö POLGÁRMESTEREK Stat. JEGYZÖ ALJEGYZŐ Irsz CÍM Tel:Közp. Tel:PGM Tel:Jgyz Fax E-mail Adásztevel Burgyán Köh Pápa 5 Fodor Béla F Kelemen László 8561 Árpád u. 22

Részletesebben

XXiii. tanácsok XXiii. tanácsok veszprém Megye tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm

XXiii. tanácsok XXiii. tanácsok veszprém Megye tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm XXIII. Tanácsok Megyei tanács 1 Veszprém Megye Tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm a Tanácsülési jegyzőkönyvek 1950 1990 2,86 b Tanácsülési iratok 1957 1959 0,03 c Elnökök, elnökhelyettesek és bizottságok

Részletesebben

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett ajánlatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének TERVEZET. /2008. (...) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról Dévaványa Város

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/16-14/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T

M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T M E G S Z Ü N T E T Ő O K I R A T Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóőrs,

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2009. (II.27.) ör. rendelete az

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2009. (II.27.) ör. rendelete az Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (II.27.) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról Dévaványa Város Önkormányzat

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma 1.sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról ezer forintban 2004. évi 2004. évi utolsó Előirányzat megnevezése Változás módosított

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. november 11.. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Kisipari szövetkezetek

Kisipari szövetkezetek XXX. Szövetkezetek Kisipari szövetkezetek 21 A sümegi Épületkarbantartó KTSZ iratai 1951 1958 0,12 ifm 22 A pápai Építőipari és Lakberendező KTSZ iratai 1952 1966 0,36 23 A veszprémi Építőipari Szövetkezet

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/377-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1.sz. melléklet Előirányzat száma KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat megnevezése 2004. évi eredeti Változás ezer forintban 2004. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év június 21.-i ülésére Tárgy: TEKI pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban

1.sz.melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. ezer forintban 1.sz.melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2004. évi utolsó módosított Változás ezer forintban 2004.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-i ülésére Tárgy: költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Lasztovicza Jenő részére Veszprém Megyeház tér 1. 8200 Ügyszámunk: 27464 /2012.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. április 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

T/4860. számú törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény módosításáról

T/4860. számú törvényjavaslat. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4860. számú törvényjavaslat a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/717/ 2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 12-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának

Részletesebben

A Területfejlesztési Bizottság által a 14/2012. (12.17.) TFB határozattal lezárt pályázatok (1. melléklet) Szerződés száma

A Területfejlesztési Bizottság által a 14/2012. (12.17.) TFB határozattal lezárt pályázatok (1. melléklet) Szerződés száma 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bag Kisfaludy utca építése 13/366 02804 K 2005. június 2010. június Batthyányi utca 13/494 02303 K 2005. június 2010. június Kodály Zoltán út építése 130009205 K 2007. január 2012. január

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Elő- 2003. évi 2003. évi 2003. évi 2003. évi teljesítés irányzat Előirányzat

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat

1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat 1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165 VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE 1 A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170 rk. 789/2 1847-1873 106 rk. 789/3 1874-1894 165 rk. 789/4 1891-1895 31 rk. 789/5 1847-1870 36 rk. 789/6 1871-1894

Részletesebben

Iktatószám: 31-40/2014. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 31-40/2014. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 31-40/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. június 17-ei ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek)

Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek) Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek) 1.2. A közúthálózat fő elemei Gyorsforgalmi út Főutak M8: (Ausztria) Szentgotthárd térsége Veszprém

Részletesebben

Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról. 20/2015. (V. 8.) Kgy. Határozat

Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról. 20/2015. (V. 8.) Kgy. Határozat KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 8-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról 20/2015. (V. 8.) Kgy. Határozat A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítás

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítás ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 236-001 fax (88) 236-001 Ügyiratszám: 11/595/2013. Készítette: Venczel Antal Tárgy: Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék

Részletesebben

Országgy űlés Hlvetaln. Irományszáfn: 63o4-

Országgy űlés Hlvetaln. Irományszáfn: 63o4- Országgy űlés Hlvetaln Irományszáfn: 63o4- ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkezett: 2015 J Ú N 2 2. Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére Írásbeli kérdés Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 7. cikk

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

11-15/2015/222. Heves Megye Közgyűlése. Helyben JAVASLAT

11-15/2015/222. Heves Megye Közgyűlése. Helyben JAVASLAT 11-15/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-i ülésére 8. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2016. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-7/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben