Bankmenedzsment. A pénzügyi rendszer, pénzügyi piacok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bankmenedzsment. A pénzügyi rendszer, pénzügyi piacok"

Átírás

1 Bankmenedzsment A pénzügyi rendszer, pénzügyi piacok

2 Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: Vigvári A.: Pénzügy(rendszer)tan 1. és 4. fejezet Ajánlott irodalom: Kohn, M.: Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok 2-6; 9-10; fejezet Fontosabb jogszabályok: A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.) A polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) 338/A /D. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. Törvény (Bszt.)

3 A pénzügyi rendszer jellemzői 1. Környezet: a rendszeren kívüli olyan elemek, alrendszerek amelyek változása visszahat a rendszer minőségére gazdasági rendszer, illetve annak társadalmi (kulturális, politikai, jogi, vallási stb.) környezete a pénzügyi rendszer a gazdasági rendszer egyik alrendszere (termelési/technológiai, logisztikai, elosztási alrendszerek) reál és nominális folyamatok, ez utóbbiak teremtik meg a kapcsolatot a pénzügyi rendszer és a többi alrendszer között a koordinációs mechanizmusok is (piaci, bürokratikus, reciprocitás, agresszív) a pénz / pénzügyi rendszer közvetítésével működnek

4 A nyitott gazdaság körforgási modellje Vállalatok Háztartások Export Import Kormányzat Forrás: Kohn, M o. Külföld Külföldi hitelezés Pénzügyi rendszer

5 A pénzügyi rendszer jellemzői 2. Elemek: a rendszer tovább nem osztható részei; rendszerjellemzők <= elemek jellemzői; piaci szereplők, pénz, pénzügyi instrumentumok, pénzügyi információk Megtakarítók (befektetők) Spekulánsok Arbitrazsőrök Hedgerek Pénzügyi szolgáltatók Beruházók Piaci szereplők

6 A pénzügyi rendszer jellemzői 3. Folyamatok: konkrét állapotok közötti átmenetek, a rendszerben zajló mozgások, tevékenységek, tranzakciók összessége (áramlások, tranzakciók, felügyeleti folyamatok) Pénzáramlások (a fizetési rendszereken keresztül valósulnak meg) Piaci tranzakciók (azonnali / határidős) Kormányzattal kapcsolatos (adók, transzferek) Egyes gazdasági szereplők közötti ellentételezés nélküli Pénzügyi instrumentumok áramlásai (pénzügyi piacokon zajlik) Információáramlás

7 A pénzügyi rendszer jellemzői 4. Struktúra: elemek meghatározott kapcsolódása (hálója), összekapcsolódás módja; hard/soft (szervezetek, intézmények, szabályok) Szervezetek: koordinációs mechanizmus alapján: piaci, költségvetési, és non profit funkció szempontjából: finanszírozó, szabályozó, ellenőrző és monitor szervezetek

8 A pénzügyi rendszer funkciói A gazdaság pénzellátásának, likviditásának biztosítása A gazdaság fizetési rendszerének fenntartása, szabályozása, működtetése Megtakarítások allokálása és eljuttatása a beruházókhoz A jövedelmek különböző gazdasági szereplők közti térbeni és időbeni átcsoportosítása, elosztása Bizonytalanságok és kockázatok kezelése Gazdaságpolitikai funkció

9 A pénzügyi rendszer alrendszerei Pénzügyi piacok Monetáris rendszer - Jegybank - Kereskedelmi bankok Pénzügyi ellenőrzési rendszer Fiskális rendszer

10 Pénzügyi piacok Különböző időpontban, különböző országok fizetőeszközeiben denominált pénzek és pénzügyi instrumentumok cseréjének színterei. (Vigvári 157. o.) Keresleti oldal: likviditási, finanszírozási igények határozzák meg Kínálati oldal: pénzteremtés + megtakarítás

11 Pénzügyi piacok vs. pénzügyi közvetítés A pénzügyi piacok elsődleges feladata a megtakarítások allokálása és eljuttatása a beruházókhoz. Az allokáció történhet közvetlen vagy közvetett finanszírozás útján melyek megvalósulását pénzügyi szolgáltatók segítik elő. A pénzügyi szolgáltatók lehetnek pénzügyi közvetítők, pénzügy ügynökök, vagy mindkettő (a dereguláció hatása) A pénzügyi közvetítők a befektetők számára az általuk finanszírozott beruházástól közvetlenül nem függő hozamot és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak. Éppen ezért pénzügyi közvetítés (financial intermediation) alatt többnyire a közvetett finanszírozást értik és nem a megtakarítások teljes allokációját.

12 Közvetett vs. közvetlen finanszírozás Megtakarítók Háztartások Vállalatok Kormányzat Közvetlen finanszírozók Zártkörű értékpapír kibocsátás Befektetési bankok Elsődleges értékpapír Pénz Beruházók Háztartások Vállalatok Kormányzat Forrás: Vigvári 66. o. Közvetett finanszírozók Kereskedelmi bankok Hitelszövetkezetek Biztosítók Nyugdíjalapok Pénzpiaci alapok Befektetési alapok Finanszírozó vállalatok

13 Pénzügyi szolgáltatók főbb típusai - közvetett finanszírozás - Monetáris közvetítők (az MNB besorolása szerint) Bankok (kereskedelmi banki tev.) Szakosított hitelintézetek Szövetkezeti hitelintézetek Pénzpiaci alapok Nem monetáris közvetítők Pénzügyi vállalkozások Befektetési alapok, alapkezelők Kockázatitőke - társaságok és alapok Befektetési vállalkozások Üzleti biztosítók, nyugdíjpénztárak

14 Pénzügyi szolgáltatók főbb típusai - közvetlen finanszírozás - Elsődleges piaci szereplők Bankok (befektetési banki tev.) Befektetési vállalkozások Bszt. 5. (1) f) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás), g) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül Elsődleges állampapír forgalmazók (www.akk.hu) Másodlagos piaci szereplők Bankok (befektetési banki tev.) Befektetési vállalkozások

15 Pénzügyi közvetítés Magyarországon 1.

16 Pénzügyi közvetítés Magyarországon 2.

17 A pénzügyi piacok szegmensei Lejárt szerint: pénzpiac / tőkepiac Földrajzilag: hazai / külföldi A szerződés jellege alapján (egyedi vagy szabványosított): hitelpiac / értékpapírpiac A teljesítés időpontja szerint: azonnali / határidős piacok A piac funkciója alapján: elsődleges / másodlagos A forgalomba hozatal módja szerint: nyílt / zárt A kereskedés helyszíne szerint: tőzsde / MTF / rendszeres internalizálók / OTC

18 Pénz- és tőkepiacok Pénzpiac - rövid távú pénzügyi eszközök piaca Bankközi hitel piacok FX swap, forward, option, FRA és egyéb pénzpiaci derivatívák piacai A származtatott ügyletek általában Rövid távú bankhitel Bankbetét Váltó Kincstárjegy Tőkepiac - hosszú távú (1 éven túli) pénzügyi eszközök piaca Hosszú távú bankhitelek/bankbetétek Részvény Kötvény Jelzáloglevél

19 Elsődleges és másodlagos piacok Az elsődleges piacon alakul át a megtakarítás tőkévé. Az elsődleges piacon a pénzügyi eszközök kibocsátása történik. A másodlagos piac biztosítja a kibocsátott pénzügyi eszközök likviditását. A másodlagos piacon az elsődleges piacon kibocsátott pénzügyi eszközzel kereskednek. Azonnali és határidős piacok Az azonnali piacon a pénzügyi eszközök adásvétele (az ügylet megkötése) és a teljesítése (fizetés és szállítás) nagyjából egy időben (legkésőbb 5 napon belül) végbemegy. A határidős piacon a vételről/eladásról történő megegyezés (az ügylet megkötése) és a teljesítés elválik egymástól. A szállításra a szerződött áron és mennyiségben egy későbbi időpontban kerül sor és ekkor történik meg a fizetés is.

20 Pénzügyi eszköz vs. értékpapír A pénzügyi piacokon a különböző tranzakciók és instrumentumok szerződések formáját öltik. A pénzügyi eszközök jövedelemmel, illetve vagyonnal szembeni követelést testesítenek meg és szerződés, vagy más jogi dokumentum formájában jönnek létre ( elismervény, bizonyítvány, stb.) Értékpapír: vagyoni jogra szóló forgalomképes különleges okirat vagy elektronikus adat. Hitelek Betétek Opciók Csereügylet Értékpapírok Határidős ügylet

21 Pénzügyi eszköz vs. értékpapír a magyar jogban I. Pénzügyi eszköz (Bszt 6. alapján): a) az átruházható értékpapír, b) a pénzpiaci eszköz, c) a kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, d) áruhoz, értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, vagy bármely más származtatott ügylet, e) a hitelkockázat átruházását célzó származtatott ügylet, (pl.: CDS)

22 Pénzügyi eszköz vs. értékpapír a magyar jogban II. Pénzügyi eszköz (Bszt 6. alapján) folytatás: f) a különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás, g) az éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, légszennyező anyag vagy üvegházhatású gáz kibocsátásához, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, vagy bármely más származtatott ügylet k) egyéb származtatott ügylet, eszköz (valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek valamint a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 39. cikkében meghatározott származtatott ügylet)

23 Értékpapírok jogi vs. közgazdasági megközelítésben I. Jogi megközelítésben: az értékpapír szigorú alakszerűséghez kötött különleges okirat (vagy elektronikus adat), amely a benne tanúsított alanyi jogot úgy testesíti meg, hogy azt papír nélkül sem átruházni, sem érvényesíteni, sem bizonyítani nem lehet. A jog csak az okirat által létezik, csak azzal érvényesíthető. Ptk. 338/A. (1) A pénzkövetelésről szóló értékpapír kiállítója (kibocsátója) feltétlen és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy ő maga vagy az értékpapírban megnevezett más személy az értékpapír ellenében meghatározott pénzösszeget szolgáltat az értékpapír jogosultjának. (2) Értékpapírnak csak olyan okirat vagy - jogszabályban megjelölt - más módon rögzített, nyilvántartott és továbbított adat tekinthető, amely jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkezik és kiállítását (kibocsátását), illetve ebben a formában történő megjelenítését jogszabály lehetővé teszi.

24 Értékpapírok jogi vs. közgazdasági megközelítésben II. Ptk. 338/D. Értékpapírt - külön jogszabály szerint - valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról vagy más jogról, illetőleg tagsági viszonyból eredő jogosultságról is ki lehet állítani. Tpt. 5. (1) 41. értékpapír: a forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő pénzügyi eszköz. Közgazdasági megközelítésben: vagyoni jogra szóló forgalomképes okirat vagy elektronikus adat. Ez utóbbi értelmezésben az a legfontosabb, hogy az értékpapírnak kalkulálható belső értéke legyen, amit annak jövőbeli cash-flowja határoz meg. Jogilag ép., de közgazdaságilag nem: kárpótlási jegy

25 Értékpapírok csoportosítása 1. Az értékpapírban foglalt jog szerint: Tagsági jogokat megtestesítő papírok (testületi papírok): Azt igazolják, hogy tulajdonosuk a vállalkozás alaptőkéjéhez hozzájárult, jogosult a kiosztásra kerülő nyereség arányos részére, illetve az értékpapír birtokosának meghatározott szavazati, vagyoni és egyéb jogokat biztosítanak (részvény, részjegy) Dologi jogi papírok (árupapírok): A dologi jogi papírok tulajdonjogot, zálogjogot testesítenek meg, és ezáltal az áru felett a tulajdonjog, ill. a zálogjog tartalma által meghatározott rendelkezési jogot biztosítanak anélkül, hogy az áru átadására lenne szükség. (pl. közraktárjegy, tengeri hajós elismervények stb.)

26 Értékpapírok csoportosítása 2. Kötelmi jogi papírok (pénzpapírok): Kötelmi jogi természetű követelést, leginkább pénzkövetelést, azaz hitelviszonyt testesítenek meg, amelyben a kibocsátó (adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésre bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát, illetve az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti. (pl.: váltó, csekk, kötvény, kincstárjegy, letéti jegy, jelzáloglevél) Egyéb értékpapírok: kárpótlási jegy, befektetési jegy

27 Értékpapírok csoportosítása 3. Külső megjelenési forma szerint: Okirati: nyomdai útón előállított, fikailag megfogható értékpapírt jelent (pl.: zártkörű részvények egy része, Kincstári Takarékjegy I. és II.). Dematerializált: az értékpapír számítógépes adatként jelenik meg és átruházása csak értékpapírszámán történő terhelés és jóváírás útján lehetséges. Ennek technikai feltétele, hogy a központi értéktár (KELER) értékpapírszámlán tartja nyílván a kibocsátott mennyiséget.

28 Értékpapírok csoportosítása 4. Az átruházás módja szerint: Bemutatóra szóló: tulajdonosa élvezi a papírban foglalt összes jogokat. Átruházása egyszerű átadással történik. Névre szóló: egy meghatározott személy nevére szól, az értékpapírhoz kapcsolódó jogok egyszerű átadással nem idegeníthetők el, átruházási nyilatkozat szükséges (cedálás). Rendeletre szóló: az eredeti tulajdonos a papírban foglalt jogokat hátirat útján ruházza át más személyre (forgatás).

29 Értékpapírok csoportosítása 5. Hozamuk szerint: Fix hozamú: előre meghatározott, mindig ugyanakkora, a névértékre vonatkozó fix kamatot biztosítanak, vagy diszkonttal kerülnek forgalomba. A CF előre meghatározott! (pl.: fix kamatozású kötvény, váltó, DKJ) Változó hozamú: arra jogosítja fel tulajdonosát, hogy a vállalkozás hasznából befektetett tőkéjének nagyságának megfelelően részesedjen (pl.: részvény). A CF előre nem meghatározott! Átmeneti formák: csak a CF kiszámítási elveit adják meg. (pl.: változó kamatozású kötvény, osztalékelsőbbségi részvény)

30 Értékpapírok csoportosítása 6. Lejárat szerint: - Rövid lejáratúak: egy évnél rövidebb futamidővel (DKJ) - Közép lejáratúak: 1 és 5 év közötti futamidővel (Kincstári takarékjegy II. zártvégű alapok befektetési jegyei) - Hosszú lejáratúak: 5 évnél hosszabb futamidővel (államkötvény, önkormányzati kötvények) - Lejárat nélküli: részvény, örökjáradék kötvény, befektetési jegy (nyíltvégű alapé) Forgalomképesség szerint: Közforgalmú / Meghatározott körben forgatható (pl.: dolgozói részvény) Forgalom koncentráltsága szerint: tőzsdére bevezetett/ tőzsdén kívüli Kibocsátó személye: állam / önkormányzat / pénzintézet (letéti jegy, jelzáloglevél) / gazdálkodó szervezet / magánszemély (váltó,csekk)

31 Legfontosabb értékpapír típusok a magyarországi forgalomban Állampapír Részvény Befektetési jegy Jelzáloglevél Kötvény (elsősorban hitelintézeti) Közraktárjegy Csekk, váltó, letéti jegy

32 Állampapírok Magyarországon Diszkontkincstárjegy (DKJ) (3 és 12 hónapos, diszkont, aukciók, másodlagos piac OTC/BÉT), Kamatozó kincstárjegy (356 nap, fix kamat, havonta jegyzés, két hetes jegyzési időszak, folyamatos) Kincstári takarékjegy I. és II. (1 illetve 2 év. fix sávos kamat csak magánszemélyek, folyamatos, postai forgalmazás, okirati forma) Államkötvény (3, 5, 10 és 15 év, fix és változó kamat, zárt és nyílt kibocsátás, aukció, másodlagos piac OTC/BÉT) Elsődleges forgalmazók köre: bizonyos kritériumoknak megfelelő EGT államában székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás, illetve hitelintézet. Jog: kizárólagos részvétel a belföldi forint államkötvény és DKJ aukciókon Kötelezettség: folyamatos kétoldali árjegyzés, és az aukciókon való aktív részvétel

33 A forint állampapírok megoszlása

34 Befektetési jegy Befektetési jegyek befektetési alapok résztulajdonát igazoló értékpapírok. A befektetési alapok megalakulásának célja több befektető pénzének összegyűjtésével kedvezőbb befektetési lehetőségek megvalósítása. Befektetési alapot nyílt végű vagy zárt végű, értékpapír- vagy ingatlanalapként, nyilvánosan vagy zártkörűen lehet létrehozni. A befektetési jegy korlátozott részesedési jogot biztosít birtokosának: Hozamra való jog, Likvidációs ellenértékre való jog (nettó eszközérték) Nincs beleszólás a működésbe Értékpapír alap lehet: pénzpiaci, részvény, kötvény, alapokba fektető, származtatott ügyletekbe fektető, indexkövető, stb.

35 Pénzügyi eszközök ára és kockázata Alapelv: bármely pénzügyi eszköz ára egyenlő az elvárt pénzáramlásainak jelenértékével. Az elvárt pénzáramlások biztonságát a pénzügyi eszköz típusa és a kibocsátó jellemzői határozzák meg. PV n E( C ) t (1 r ) t t 1 t

36 Hozamgörbe 1. Kapcsolat pénz- és tőkepiac között Hozamgörbe: a különböző lejáratú, de azonos kockázatú hitelek éves kamatlábát a lejárat függvényében ábrázoljuk A kiválasztott instrumentum lehet az állampapír, bankközi betét, vagy hitel, jelzálog kötvény Magyarországon: kockázatmentes, állampapír-piaci hozamon alapuló hozamgörbe (ez tükrözi leginkább a befektetők várakozásait) A hozamgörbe a monetáris hatóság és a pénzügyi piacok szereplőinek várakozásait és céljait reprezentálja. A hozamgörbe elemzési keretei között történik a monetáris politika operatív céljának (ez konkrét rövid lejáratú kamatláb érték) megállapítása.

37 Hozamgörbe 2. Likviditási preferencia (Hicks): a hosszabb lejáratú instrumentumok hozamának kompenzálnia kell a befektetőket a nagyobb bizonytalanságért -> a normál hozamgörbe emelkedő Várakozási hipotézis (Lutz): A hozamgörbe egyes pontjai visszatükrözik a befektetők várakozásait az adott instrumentum jövőbeli kockázataival kapcsolatban -> állampapír hozamokban megjelenik az inflációs-, deviza- és az ország kockázat is A hozamgörbe alakja a befektetők várakozásaival együtt állandóan változik. Pl.: ha a rövid kamatok átmenetileg megnőnek (pl.: inflációs nyomás miatt) -> inverz hozamgörbe alakulhat ki

38 Hozamgörbék a hazai állampapírpiacon

39 Hozamgörbék eltérése és a kockázati felár 2 ( 1 i2) (1 i1 )(1 f2) 1 i1 (1 r1 )(1 e1)

40 Kockázati felár a magyar államkötvényben

Pénzügyek és a pénzügyi rendszer

Pénzügyek és a pénzügyi rendszer Pénzügyek és a pénzügyi rendszer Aktuális gazdaságpoli7kai ese8anulmányok 8. előadás, 2013. tavasz Tartalomjegyzék Pénzügyi közvetítés szerepe Pénzügyi piacok fogalma, csoportosítása Pénzügyi piaci eszközök

Részletesebben

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok 1. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI 1) PÉNZÜGYI PIACOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK Pénzügyi piac fogalma 1 Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára?

Részletesebben

E g y b e s z e r k e s z t e t t k é r d é s b a n k. (közzétételi változat) Tartalom

E g y b e s z e r k e s z t e t t k é r d é s b a n k. (közzétételi változat) Tartalom iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: 2011. március 1.-től E g y b e s z e r k e s z t e t t k é r d é s b a n k (közzétételi változat) Tartalom I. Vizsgatárgy: Pénzügyi és biztosítási

Részletesebben

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe Befektetési és értékpapírpiaci ismeretek Katona Ferenc Pénzügyi piacok A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények),

Részletesebben

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI

I. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI iztosításközvetítői hatósági vizsga kérdésbankja lkalmazandó: 2011. március 1.-től I. VIZSGTÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS IZTOSÍTÁSI PI SZEREPLŐI ) PÉNZÜGYI PIOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTTÁSIK 1. Pénzügyi

Részletesebben

/A pénzügyi piac a pénz erejének közvetítésében szerepet játszó szereplők összessége./

/A pénzügyi piac a pénz erejének közvetítésében szerepet játszó szereplők összessége./ 1. Pénzügyi piacok és részpiacok Pénzügyi piacok szerepe a gazdaságban: Pénzügyi rendszer: olyan piacok, egyének és intézmények, törvények, szabályok és mechanizmusok összessége, amely lehetővé teszi a

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. július 14. napjától Közzétéve: 2014. július 10. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

PÉNZÜGYI PIAC. 1. Pénzügyi közvetítésről általában 2. Pénzügyi piacok intézményei 3. Pénzügyi piaci eszközök

PÉNZÜGYI PIAC. 1. Pénzügyi közvetítésről általában 2. Pénzügyi piacok intézményei 3. Pénzügyi piaci eszközök PÉNZÜGYI PIAC 1. Pénzügyi közvetítésről általában 2. Pénzügyi piacok intézményei 3. Pénzügyi piaci eszközök Pénzügyi piac szerepe PÉNZÜGYI PIAC - Megtakarítók és felhasználók összehozása A pénzügyi piac

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

Tőkepiaci fogalomtár

Tőkepiaci fogalomtár i fogalomtár Adagolt kibocsátás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap

ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ ACCESS COMMODITY SELECTION Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos: MNB határozat száma: H-KE-III-96/2015. Közzététel

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Értékpapírok a magyar piacon. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Értékpapírok a magyar piacon. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Értékpapírok a magyar piacon A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-033-8 ÉRTÉKPAPÍROK A

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos: 2010. január 15. napjától Közzétéve: 2009. december 15. napján OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

I. Értékpapír- és tőzsdejog (tőkepiac és befektetések joga) II. Fizetésképtelenségi jog

I. Értékpapír- és tőzsdejog (tőkepiac és befektetések joga) II. Fizetésképtelenségi jog I. Értékpapír- és tőzsdejog (tőkepiac és befektetések joga) II. Fizetésképtelenségi jog I.Értékpapír Értékpapír- és tőzsdejog (tőkepiac és befektetések joga), 2001: CXX. A. Az értékpapír lényege B. Az

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő-rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény. a tőkepiacról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA

2001. évi CXX. törvény. a tőkepiacról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21) PSZAF:

Részletesebben

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra?

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 1. Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi

Részletesebben

Nappali tagozat BA képzés Csillik Péter BGF tudományos főmunkatárs Magyar Bankszövetség vezető közgazdász. csillik@bankszovetseg.

Nappali tagozat BA képzés Csillik Péter BGF tudományos főmunkatárs Magyar Bankszövetség vezető közgazdász. csillik@bankszovetseg. Pénz- és tőkepiacok Nappali tagozat BA képzés Csillik Péter BGF tudományos főmunkatárs Magyar Bankszövetség vezető közgazdász csillik@bankszovetseg.hu 2013. Március 1-i változat 13.00-14.30 V-ös előadóterem

Részletesebben

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.07.01 Tartalom Tájékoztató...12 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...12 I. A

Részletesebben

7. Pénzügyi piacok AZ ÉRTÉKPAPÍROK

7. Pénzügyi piacok AZ ÉRTÉKPAPÍROK 7. Pénzügyi piacok AZ ÉRTÉKPAPÍROK Az értékpapír jogi definíciója alapján egyoldalú és feltétlen kötelezettségvállalás a kibocsátó részéről. Egy kicsit egyszerűbb értelmezés szerint értékpapír az, amelyet

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2013.08.14 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I.. A befektetési alapra

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. Tájékoztatója A Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok, Kötvény Alap A és B sorozat Részvény Alap A és B sorozat Pénzpiaci Alap Alapok Alapja Konvergencia A és B sorozat Nemzetközi Részvény Alap

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. március 25. Tartalomjegyzék

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.3 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma:

Részletesebben

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely:

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben