Bevezető. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Köznevelés-irányítási Főosztály. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Köznevelés-irányítási Főosztály. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő"

Átírás

1 2015

2 Bevezető Az elkövetkező évtizedekben a gazdasági sikeresség egyéb tényezők mellett a korábbinál is erősebben függ majd a kreatív és innovatív képességekkel rendelkező állampolgároktól. Az oktatási rendszernek egyik lényeges feladata ezért, hogy ösztönözze és támogassa a kreatív és kritikai gondolkodás előmozdítását célzó hatékony módszereket, a kíváncsiság és a kísérletezés erősítését. E célkitűzés megvalósulásának egyik legkiemelkedőbb példája az Útravaló Ösztöndíjprogram keretében 10 éve működő Út a tudományhoz alprogram, amely a természettudományos, műszaki és matematika tehetségek gondozását, az e tudományterületek iránti érdeklődés felkeltését és elmélyítését célozza. A kezdetektől napjainkig számos változás következett be a 2005 óta működő Út a tudományhoz alprogramban, hogy csak a legfontosabbakat említsük: nagymértékben átalakult az alprogram szakmai koncepciója annak érdekében, hogy minél színvonalasabb, az érintett diákokat minél hatékonyabban segítő kutatási projektek működjenek; lehetőség nyílt a támogatást elnyert kutatási programok eredményeinek széles körben való megismertetésére; a kutatási projektek keretében olyan szakmai együttműködések jöhettek létre kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, különösen tanárképzést folytató intézményekkel, amelyeknek köszönhetően megerősödött a tudományos szervezetek és a tudomány képviselőinek jelenléte az indulástól a program megvalósításáig. Jelentősen növekedett az elnyerhető intézményi támogatás összege, valamint emelkedtek a tanulói és kutatásvezetői ösztöndíjak is. Az elmúlt évtizedben folyamatosan nőtt a résztvevő középiskolai kutatócsoportok száma, különösen örvendetes a gimnáziumok mellett a szakközépiskolák aktív részvétele. A tíz év alatt több mint 200 millió forint támogatással 361 középiskolában 522 kutatási projekt valósult meg, közel 2500 tanuló kapott lehetőséget a középiskolai tananyagon túl nyúló kutatásban való részvételre. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának évek óta célja, hogy az általa támogatott kutatócsoportok ne elszigetelten dolgozzanak, hanem az ország legkülönbözőbb pontjain munkálkodó tehetséges diákok és pedagógusaik ismerjék meg egymás munkáját, osszák meg egymással élményeiket, tapasztalataikat, majd fűzzék szorosabbra a már kialakult kapcsolatot, és az együttgondolkodás, a közös szakmai munka még hatékonyabban szolgálja az érintett diákok iskolai és későbbi munkaerő-piaci eredményességét, a mentori tevékenységet, továbbá biztosítsa a minőségi és motiváló pedagógiai munka feltételeit. A jelen kiadvány e pedagógiai törekvéshez kíván hozzájárulni, a támogatók pedig bíznak abban, hogy a következő tíz évben további lehetőségeket biztosíthatnak a program keretében pedagógusoknak és tanulóknak egyaránt. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-irányítási Főosztály Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

3 Főigazgatói köszöntő Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve látja el a jogszabály alapján kijelölt hazai, fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak, programok lebonyolítását, valamint közreműködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések előkészítésében és megvalósításában. Jelmondatunk: Út a forráshoz kifejezi tevékenységünk lényegét, mely szerint út és híd vagyunk abban, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megjelölt programokban közvetítőként célba juttatjuk az állami támogatásokat, elősegítjük a források hatékony és célszerű felhasználását, támogatjuk az együttműködést az állam és a polgárok, valamint az állam és a közintézmények, a civil szervezetek és az egyházak között. Intézményünk a megalakulása óta jelentős eredményeket ért el a hazai támogatáskezelés terén. Az általunk kezelt pályázatok, ösztöndíjak és programok a szociális, egyházi, nemzetiségi, civil, oktatási területeken biztosítják az esélyegyenlőség, a civil kezdeményezések és a szociális felzárkóztatás megvalósulását, valamint a tehetségek hatékony támogatását. Az Út a tudományhoz alprogram célja a középfokú iskolai oktatásban részt vevő természettudomány iránt érdeklődő tanulók tehetséggondozása oly módon, hogy a tanulók mentori támogatással kipróbálhassák magukat egyénileg és csoportosan végzett kutatásokban is. Az Út a tudományhoz a hazai tehetséggondozás, az innováció, a tehetséges diákok támogatásának és felsőoktatás felé orientálásának a programja. A program tíz éves fennállásának évfordulója alkalmából megjelenő ünnepi kiadványunkban visszatekintünk az elmúlt évek tapasztalataira, felrajzoljuk azt az utat, amelyet a programban az indulása óta eltelt években részt vevő intézmények bejártak. A kiadványunkban ezeknek a diákoknak a tehetségét, és az általuk és tanáraik által megvalósított projektek sokszínűségét szeretnénk bemutatni annak érdekében, hogy az Út a tudományhoz alprogram keretében támogatást nyert pályázók tapasztalatokat és ötleteket cserélhessenek egymással. A évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Támogatáskezelő együttműködésében Út a tudományhoz címmel egy internetes honlapot hoztunk létre, amelynek célja, hogy a támogatott kutatócsoportok ne elszigetelten dolgozzanak, hanem az ország legkülönbözőbb pontjain munkálkodó tehetséges diákok és pedagógusaik megismerhessék egymás munkáját, a kutatással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat pedig megoszthassák egymással. A tehetség, a kutatás és az innováció olyan értékek, amelyek gondozásában nagy örömmel veszünk részt. A kutatási projektekhez és az új ötletekhez sok sikert kívánok, egyúttal bízom abban, hogy évről évre növekedni fog azoknak a tehetséges diákoknak a száma, akik terveik megvalósításához az Út a tudományhoz alprogram pályázatait választják. Bene Dániel főigazgató

4 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2012 augusztusában jött létre az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott pályázati feladatok ellátására. A Támogatáskezelő által koordinált programok: Bursa Hungarica A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányait támogatja. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. Évente több mint pályázó részesül támogatásban, ez éves szinten 1,91 milliárd forint ösztöndíjként történő folyósítását jelenti. Egyházi támogatások Az egyházi támogatások az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkózást segítő tevékenységét, az egyházi épített örökség megóvását és a határainkon kívül élő magyar közösségek megmaradását biztosítják a meghirdetett programokon keresztül. A 2014-es évben 375 egyházi közösségi célú program és beruházás kapott támogatást; valamint 270 templom, egyházi épület rekonstrukciója, ill. új beruházás megvalósítása történhet meg. Határtalanul! A program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja, melynek keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalatokat szereznek a külhoni magyarságról. A Határtalanul! program keretében 2013 óta több mint 60 ezer magyarországi diák vehetett részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon ben a programra 1,2 milliárd forint áll rendelkezésre. Integrációs Pedagógiai Rendszer Az Integrációs Pedagógiai Rendszer célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolákban. A program a képesség-kibontakoztatásra, integrációs felkészítésre, valamint óvodai fejlesztő programok szervezésére nyújt támogatást. A pályázat kötelező elemeként az intézmények külső partnerek bevonásával programokat, tanórán kívüli szabadidős tevékenységet valósítanak meg, ezzel is erősítve az együttműködést helyi civil szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal. Nemzeti Együttműködési Alap A Nemzeti Együttműködési Alap a magyarországi civil társadalom tevékenységét, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítését célozza meg. A támogatott tevékenységek a civil élet teljes spektrumát felölelik, az európai integrációt elősegítő programoktól a civil szférával kapcsolatos tudományos kutatásokon át a monitoring tevékenységekig. A különböző rendezvények mellett civil szervezetek működési költségeire is igényelhető támogatás. Nemzetiségi támogatások A nemzetiségi támogatások célja, hogy a Magyarország területén élő nemzetiségi csoportokat nyelvük, kulturális hagyományaik, szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolásában segítse, és ezzel hozzájáruljon Magyarország kulturális sokszínűségének megtartásához. A támogatási forrás felhasználható civil szervezetek működésére, szellemi és tárgyi emlékeik ápolására, kulturális rendezvényekre és nyelvi környezetben megvalósuló táborokra, valamint az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzésekre. Nemzeti Tehetség Program A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére és között 3,940 milliárd forint pályázati keretösszegekből mindösszesen pályázat részesült támogatásban ben a Nemzeti Tehetség Program évi forrásának keretösszege: 2,8 milliárd forint. Óvodai Férőhely Bővítés Az Óvodai Férőhely Bővítés program célja az óvodai férőhelyek fejlesztéséhez forrás biztosítása azokon a településeken, amelyeken a 2-5 éves népesség viszonylatában óvodai férőhelyhiány várható a következő években. A támogatással az önkormányzatok kötelező feladatuknak eleget tudnak tenni, ennek érdekében önkormányzati fenntartású óvodai férőhely-fejlesztés valósulhat meg. A pályázatok támogatására rendelkezésére álló keretösszeg 950 millió forint, melyből meglévő óvodaépületek bővítése, átalakítása, valamint új óvodák építése valósítható meg. Roma Kultúra A Roma Kultúra program a magyarországi roma kultúra értékeinek bemutatásával hozzájárul a negatív megítélés csökkentéséhez, erősíti a különböző kultúrákból származó emberek kölcsönös elfogadását, valamint felhívja a figyelmet azokra az értékekre, amelyek hozzátartoznak Magyarország kulturális sokszínűségéhez ben a program keretében 137 nyertes pályázat részesült támogatásban, összesen Ft értékben. Szociális Földprogram A Szociális Földprogram a területi hátrányok mérsékléséhez, a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a foglalkoztathatósági szint emeléséhez, a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javításához, valamint a termelési és értékesítési folyamatok tervszerű kialakításához járul hozzá. Út a tudományhoz Az Út a tudományhoz program célja a középfokú iskolai oktatásban részt vevő természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása oly módon, hogy a tanulók mentori támogatással kipróbálhassák magukat egyéni és csoportosan végzett kutatásokban is. A program keretében a köznevelési intézmények kötelező elemként kutatással foglalkozó szervezetekkel működnek együtt. Az együttműködés célja, hogy a kutatócsoport a kutatási program megvalósítása során lépjen ki az intézményi keretek közül, a tanulók természettudományos és komplex kutatási szemlélete és ilyen irányú jártassága bővüljön, és ennek eredményeképpen kapcsolatrendszerük szélesebbé váljon. Útravaló MACIKA Az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram célja egyfelől a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, másrészt a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása. A cél megvalósulása Útravaló-MACIKA program esélyegyenlőségi alprogramjai (Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához, Út a felsőoktatásba, Út a diplomához) keretében történik. Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében a 2013/2014-es tanévben tanuló/hallgató részesült összesen Ft értékű támogatásban.

5 Tartalomjegyzék BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM BUDAPEST XIV. KERÜLETI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM BUDAPESTI WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM CSONGRÁDI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM CSUKÁS ZOLTÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ELTE TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓ GIMNÁZIUM FERENCES GIMNÁZIUM SZENTENDRE FM DUNÁNTÚLI AGRÁR -SZAKKÉPZŐ KÖZPONT, CSAPÓ DÁNIEL KÖZÉPISKOLA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JEDLIK ÁNYOS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KECSKEMÉTI BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM KECSKEMÉTI HUMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA KECSKEMÉTI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PATAKY ISTVÁN HÍRADÁSIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCSI POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON RUDAS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZEGEDI RADNÓTI MIKLÓS KÍSÉRLETI GIMNÁZIUM SZEGEDI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

6 BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 9 BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Kutatási program címe: Irány a Mars! Intézmény neve: Batsányi János Gimnázium és Kollégium Intézmény székhelye: 8300 Tapolca, Liszt Ferenc u Veszprém megye Kutatás vezető tanár: Holló Tamás Kutatásban résztvevő diákok: Holló Gergely 10. évfolyam, Kovács Kíra 10. évfolyam, Lakinger Péter 10. évfolyam, Pető Bálint 10. évfolyam, Szente Marcell 10. évfolyam Emlékezzél a múlt időre, Ismérjed a jelenvalót; S értvén az újat és az ót, Vigyázz, figyelmezz a jövőre! Részt vesznek feladatközpontú robotok tervezésében. Megtanulják a dokumentáció készítés alapelveit. Kíra mutatta be a csapat többi tagjának a Mars bolygót és a Mars kutatás eddigi eredményeit az űrutazás nehézségeit, Gergely a földi körülmények között alkalmazott iránymeghatározási és helymeghatározási módszerek bemutatása mellett javaslatot tett a Marson alkalmazható lokalizáció megoldására, Péter bemutatta azokat a szenzorokat és alkalmazási lehetőségeit, amelyek a projektben felhasználásra kerülhetnek. Mivel a robotoknak egymással szoros összhangban kell a feladatot elvégezni, Bálintra hárult a feladat, hogy megismerje és ismertesse a többiekkel a kommunikáció lehetőségeit, és Marcell lesz, aki a szenzorok által összegyűjtött adatok feldolgozásának alapvető módszereit ismerteti a többiekkel. Közösen kiválasztjuk a marsi körülmények között is használható módszert, és átültetjük a gyakorlatba. Az eddigi munkánk eredménye, hogy kizártuk azokat a körülményeket, amelyek a hipotézisünk szempontjából elhanyagolható, és meghatároztuk a gyakorlati problémát az ismereteink tükrében. Jelenleg a részproblémák megoldásával, azok algoritmusainak megírásával, a szenzorok által mért adatok tárolásával foglalkozunk. A kutatás problémáinak megoldásában a Pannon Egyetem tanárai is segítséget nyújtanak előadások megtartásával és laborlátogatás lehetőségének biztosításával. Távlati terveinkben a programozási ismeretek elmélyítése, a természettudomány egyéb területein való alkalmazása és újabb versenyeken és tudományos pályázatokon való részvétel szerepel, hogy még több diák érdeklődését felkeltsük a természettudományok iránt. BATSÁNYI JÁNOS: A LÁTÓK TITKA Az 1951-ben alapított tapolcai gimnázium néhány kilométerre a Balatontól, a festői szépségű Tapolcai-medencében található. Elsősorban az emelt szintű nyelvi képzésünkre vagyunk büszkék, mert végzős diákjaink több mint 80% középszintű nyelvvizsgával hagyja el a gimnáziumot, és országos versenyeken rendre előkelő helyen végeznek a humán műveltségi versenyeken. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt fektettünk a természettudományos képzésre is. A belépő évfolyamok heti 3 órában tanulják az informatikát, és 1999 óta a tanulóinkat ECDL bizonyítvánnyal a kezükben bocsátjuk útjukra. Informatikából rendszeresen részt veszünk az OKTV, Nemes Tihamér, Hódítsd meg a biteket, Bitfaragó bajnokság versenyeken, ahol eredményesen szerepelünk. Legutóbb a Pannon Egyetem Kanizsai kampusza által hirdetett országos Pendroid (mobil alkalmazás fejlesztő) versenyen 4. helyezést értünk el. A Holló Tamás által vezetett programozás szakkörben a évfolyam diákjai egymást segítve vesznek részt. A benyújtott kutatási pályázat témája és megpályázott eszközei is ezt az elhivatottságunkat erősíti. A tanulók motivációját fokozza és - nem utolsó sorban - a műszaki egyetemeken való helytállásukat alapozza meg. A kutató csoport egy marsi kutató űrbázis létesítésnek előkészítését tűzte ki céljául. A feladat az űrbázis helyszínének feltérképezése és a terep elrendezése előre programozott robotokkal, emberi beavatkozás nélkül. Hipotézisük, hogy a műholdas és mágneses hely és iránymeghatározás nélkül is képesek vagyunk a robotok egymáshoz viszonyított helyzetét meghatározni, és egyéni feladatukat összehangolni. A projektben résztvevő tanulók most ismerkednek a tudományos kutatás módszereivel. A program során a földi helymeghatározási módszereken kívül megismerjük a marsi körülményeket, a Mars kutatás jelenlegi helyzetét, kutatási eredményeit. A tanulók jártasságot szereznek a csapatmunkában. Megismerik és céltudatosan használják a problémamegoldás lépéseit. A feladatok megoldása során matematika és fizikai ismereteiket bővítve a tanulók tisztában lesznek a helymeghatározás alapvető technikáival, a robotszenzorok működési elvével és működésével, a merési eredmények tárolási és feldolgozási algoritmusaival. Célunk az adatátviteli technológiák és programok megismerése. Megtanulnak, legalább egy Open Source programozási nyelven programozni (NXC), amely tökéletes alapot fog biztosítani a műszaki tudományokban használt programozási nyelvek és technológiák ismeretének elsajátításához.

7 BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 11 BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Kutatási program címe: A csillagászati ismeretterjesztés helyi lehetőségei; Elfeledett módszerekkel a jövőbe Intézmény neve: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Intézmény székhelye: 7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. Tolna megye Kutatás vezető tanárok: Tanner György; Kecskés-Kiss Péter Kutatásban résztvevő diákok: Bodnár Dániel, Tanner Martin; Frei Kata, Hús Luca, Neubauer Antal, Takler Kristóf Az iskola megszentelt tűzhelye az örökké való eszméknek és ideális eszményeknek Résztvevő diákok: Énekes Péter, Köpenczei Gergő Vezető tanár: dr. Katz Sándor 2011/2012: Számelméleti függvények alkalmazása kiptográfiában Résztvevő diákok: Varjú János, Veres Andrea Vezető tanár: dr. Katz Sándor 2012/2013: Töltsd a mobilodat napenergiával! Résztvevő diákok: Németh Kata, Baráth Enikő Vezető tanár: Nagy István Elkészült egy szigetüzemű napelem, mely villanyégőt és 220v-os dugaljat üzemeltet. Fontosnak tartjuk, hogy elvégzett munkánkkal, eredményeinkkel ne csak diákjaink, hanem a szélesebb közönség is megismerkedhessen. Ezért a nyílt iskolai programokon eredményeinket évről-évre előadásokon, bemutatókon tárjuk vendégeink elé. Jelenlegi pályázatukban résztvevő két tanulónk jól kiegészíti egymást. Tanner Martin ötödik éve gimnáziumunk diákja. Számos szép, országos eredménnyel is büszkélkedhet fizika, kémia, matematika és biológia tárgyakból. Bodnár Dániel az Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló diákunk. A téma iránti érdeklődése, a technikai eszközök kezelésében meglévő tapasztalata, valamint számítógépes ismeretei teszik alkalmassá a pályázatban való részvételre. Sokéves, jó kapcsolatot tartunk fenn együttműködő partnerünkkel a BKM Csillagvizsgáló Intézettel, amely korábban is nyitott volt a középiskolás korosztállyal való kapcsolattartásra. Érdeklődő tanulóink számos alkalommal ellátogattak az Intézet ismeretterjesztő rendezvényeire. Jelenlegi projektünk kapcsán felkutattuk a megyénkben és a szomszédos megyékben dolgozó szakembereket, amatőr csillagászokat. Meghívtuk őket iskolánkba, így reményeink szerint segítségünkre lesznek a most beszerzésre kerülő csillagászati távcső használatának elsajátításában. Az ősz folyamán első ízben rendeztük meg a Tudományok éjszakája nyitott programunkat. Bonyhádról és környékéről sok érdeklődő tisztelte meg gimnáziumunkat jelenlétével. Az egyik előadás a projektünkhöz kapcsolódó ismeretterjesztő téma volt. November elején kutató diákjaink önálló munkájukkal mutatkoztak be A távcsövek története című előadásukkal. Terveink között szerepel, hogy a pályázatunk kapcsán összeállított programok, előadások és kutatási anyagok ne csak a 2014/15-ös tanévben, hanem a jövőben is diákjaink és az érdeklődő közönség rendelkezésére álljanak. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium több mint kétszáz éves múltra visszatekintő oktatási intézmény. Amellett, hogy 650 tanulója számára kínál rendkívül sokszínű fejlődési és kibontakozási lehetőséget, a helyi kulturális élet meghatározó szereplője. Gimnáziumunk rendszeresen ad otthont tanulmányi versenyeknek és szakmai konferenciáknak. Diákjaink sikeres résztvevői a megyei és országos versenyeknek, legyenek azok akár tudománnyal, sporttal vagy művészettel kapcsolatosak. Iskolánk 2006 óta rendszeresen pályázott az Út a tudományhoz alprogramba. Beadott projekjeink többsége elnyerte a támogatást. 2005/2006: Társulástani vizsgálatok a Kelet-Mecsekben Résztvevő diákok: Dömötör Zsuzsanna, Laufer Csilla, Reidl Rita Vezető tanár: Nagy Andrea 2006/2007: 1. A lengyeli kastélypark természeti értékei Résztvevő diák: Farkas Virág Vezető tanár: Nagy Andrea 2. Néhány számelméleti függvény számítógépes vizsgálata Résztvevő diákok: Győrfi Lajos, Szudi László Vezető tanár: dr. Katz Sándor 2007/2008: Néhány számelméleti függvény elméleti és gyakorlati vizsgálata Résztvevő diákok: Eckert János, Lamm Éva, Pap Máté Vezető tanár: dr. Katz Sándor 2008/2009: 1. Mi a kérdés, ha a válasz a világegyetem? Résztvevő diákok: Tóth Barnabás, Cséke Balázs Vezető tanár: Gruber László 2. Számelméleti függvények elméleti és gyakorlati vizsgálata Résztvevő diákok: Eckert János, Lamm Éva, Pap Máté, Réti Norbert Vezető tanár: dr. Katz Sándor 2009/2010: 1. A nagymányoki kőszén Résztvevő diákok: Neubauer Gabriella, Holló Teodóra Vezető tanár: Nagy István A dolgozat a Mecsek múltjával és jelenével valamint a 2009-ben újraindított bányával foglalkozott. 2. Adventív növényfajok megfigyelése Bátaapáti térségében Résztvevő diákok: Szakál Balázs, Tornóczky Márton Vezető tanár: Nagy Andrea 2010/2011: Számelméleti függvények alkalmazása titkosításban

8 BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 13 BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Iskolánk egyik volt diákja, Móser Zoltán fotóművész iskolánknak adományozta hagyatékát, több ezer negatívot és fényképet. Ezeket nézegetve tűnt fel a gyerekeknek, hogy a régi fekete-fehér fényképek mennyivel árnyalatgazdagabbak, mennyivel lágyabbak, mint a mai digitális technikával készített és nyomtatott képek túlszaturált, polárszűrős, kontrasztos képei. Érdekes módon, a mai, erős ingerekhez szokott gyerekeknek elnyerte a tetszését a régi képek lágysága, finomsága. Miközben a különbségek okait kerestük, fototechnikai, optikai, fotokémiai információk kerültek felszínre. A gyerekeket megragadta a problémakör komplexitása, felkeltette érdeklődésüket. Többen megfogalmazták, hogy szeretnék a filmhívást, nagyítást kipróbálni. Innen már adta magát a kérdés: van-e a mai modern korban létjogosultsága a régi képalkotási technikáknak? Lehet-e olyan új tartalmakat, hasznosításokat kapcsolni hozzájuk, mely a fotokémián alapuló képrögzítést, képmegjelenítést átmenthetik a XXI. századba? A fejlődés útja vezethet-e a hagyományok felelevenítésén, újraértelmezésén keresztül? A hipotézisünk az, hogy igen, kellő kreativitással és a korábbi ismeretek felülvizsgálatával, újraértelmezésével, esetleg továbbfejlesztésével, van mód életben tartani, újjáéleszteni a fekete-fehér filmes fényképezést, képfeldolgozást, új felhasználási területeket keresni számára. A fotókémiai ismeretek feldolgozásában a Pécsi Egyetem részéről Petőcz György adjuktus úr nyújt segítséget, a fénykép-értékelési szempontok megismerésében Móser Zoltán művész úr van a segítségünkre, míg a fotóoptikai ismeretek feldolgozását Kecskés-Kiss Péter mentortanár koordinálja. Első lépésként a gyerekek megismerkedtek a fotózás alapjaival: a fényképezőgépek, nagyítógépek, mint optikai rendszerek működési elvével, a fényképezéshez használt optikai kiegészítők szerepével. A Pécsi Tudományegyetem Kémia Intézetének laboratóriumában megismerkedtek a filmelőhívásnál, nagyításnál használt vegyszerek, keverékek összetételével, a hívó és fixszáló oldatok elkészítésével. A rendelkezésre álló szakirodalom felhasználásával tanulmányozták a fotózás fotokémiai alapjaival. A tavasz folyamán elkészül az iskola által felajánlott egyik helyiségben a fotólabor, mely az egyetem mellett a gyakorlati kísérletezés, kivitelezés helyszíne lesz. Most kezdődik a tapasztalás és a kísérletezés időszaka, melynek végére a gyerekek jártasságot szereznek a fényképezés, fénykép előhívás és a nagyítás rejtelmeiben. A kísérletezések során szert tesznek azokra a tapasztalatokra, melyekkel fel tudják mérni a módszerben rejlő lehetőségeket, és a módszer korlátait. Az egyetemi labormunka fő területei: - a korábban kidolgozott fotokémiai eljárások eredményeinek, a reakciók hatásfokának, vizsgálata, - a vegyszerhasználat gazdaságosságának vizsgálata és gazdaságosabbá tételének lehetőségei, az elhasznált vegyszerek regenerálásának alternatívái, - a lejátszódó reakciók sebességének és hatásfokának befolyásolhatósága, alternatív reakciók lehetőségeinek vizsgálata, - az eljárások környezetterhelésének vizsgálata és környezetvédelmi alternatívák kidolgozása. A fotólaborban folyó munka fő területei: - labormunkák elsajátítása, majd azt követően - kép lágyítás, kontrasztosítás, szürkeárnyalati gazdagság befolyásolása, lehetőségeinek kísérleti vizsgálata - a nagyítások optikai befolyásolásának vizsgálata Ezt követően tudunk majd választ adni a munkahipotézisre, illetve a program alapkérdéseire. Ekkor fogalmazhatunk meg olyan újszerű felhasználási területeket, vagy módokat, alternatív módszereket, melyek a hagyományos fototechnikának új életet, lendületet adhatnak, illetve itt nyílik mód ezek gyakorlati kipróbálására, megvalósítására. Zárásként (május közepe június) a legfontosabb ismereteket, tapasztalati és vizsgálati eredményeket az elvégzett munkát és a felhasználási alternatívákat egy közösen elkészített tanulmányban rögzítjük. A folyamat során gyerekeink megtapasztalják a csoportos munkában rejlő lehetőségeket és elsajátítják az együttműködés alapelemeit, megismerik feltételeit. Kooperációs készségük és egymás iránti bizalmuk, felelősségérzetük fejlődik. Jobban tisztába kerülnek saját képességeikkel, erősségeikkel és hiányosságaikkal. Résztvevő diákok: Énekes Péter, Köpenczei Gergő Vezető tanár: dr. Katz Sándor 2011/2012: Számelméleti függvények alkalmazása kiptográfiában Résztvevő diákok: Varjú János, Veres Andrea Vezető tanár: dr. Katz Sándor 2012/2013: Töltsd a mobilodat napenergiával! Résztvevő diákok: Németh Kata, Baráth Enikő Vezető tanár: Nagy István Elkészült egy szigetüzemű napelem, mely villanyégőt és 220v-os dugaljat üzemeltet. Fontosnak tartjuk, hogy elvégzett munkánkkal, eredményeinkkel ne csak diákjaink, hanem a szélesebb közönség is megismerkedhessen. Ezért a nyílt iskolai programokon eredményeinket évről-évre előadásokon, bemutatókon tárjuk vendégeink elé. Jelenlegi pályázatukban résztvevő két tanulónk jól kiegészíti egymást. Tanner Martin ötödik éve gimnáziumunk diákja. Számos szép, országos eredménnyel is büszkélkedhet fizika, kémia, matematika és biológia tárgyakból. Bodnár Dániel az Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló diákunk. A téma iránti érdeklődése, a technikai eszközök kezelésében meglévő tapasztalata, valamint számítógépes ismeretei teszik alkalmassá a pályázatban való részvételre. Sokéves, jó kapcsolatot tartunk fenn együttműködő partnerünkkel a BKM Csillagvizsgáló Intézettel, amely korábban is nyitott volt a középiskolás korosztállyal való kapcsolattartásra. Érdeklődő tanulóink számos alkalommal ellátogattak az Intézet ismeretterjesztő rendezvényeire. Jelenlegi projektünk kapcsán felkutattuk a megyénkben és a szomszédos megyékben dolgozó szakembereket, amatőr csillagászokat. Meghívtuk őket iskolánkba, így reményeink szerint segítségünkre lesznek a most beszerzésre kerülő csillagászati távcső használatának elsajátításában. Az ősz folyamán első ízben rendeztük meg a Tudományok éjszakája nyitott programunkat. Bonyhádról és környékéről sok érdeklődő tisztelte meg gimnáziumunkat jelenlétével. Az egyik előadás a projektünkhöz kapcsolódó ismeretterjesztő téma volt. November elején kutató diákjaink önálló munkájukkal mutatkoztak be A távcsövek története című előadásukkal. Terveink között szerepel, hogy a pályázatunk kapcsán összeállított programok, előadások és kutatási anyagok ne csak a 2014/15-ös tanévben, hanem a jövőben is diákjaink és az érdeklődő közönség rendelkezésére álljanak.

9 BUDAPEST II. KERÜLET II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM 15 BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM Kutatási program címe: Védett orchideák feltérképezése és dokumentálása a Sas-hegy természetvédelmi területén Intézmény neve: Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Intézmény székhelye: 1024 Budapest Keleti Károly utca 37. Kutatás vezető tanár: Rusvai Márta Kutatásban résztvevő diákok: Horánszky Márton Péter 12. évfolyam, Zabó Vivien Mercédesz 11. évfolyam, Szakács Péter Barnabás 11. évfolyam, Halászi Réka 11. évfolyam, Fekete Kornél Tamás 11. évfolyam Ha igazán szereted a természetet, mindenhol megtalálod a szépséget. Vincent Van Gogh A Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium elődjét a 17. században alapították. Az épület 2005-ben történt korszerűsítése, átépítése után a 21. század követelményeinek megfelelő környezetben folyhat a közel 700 diák oktatása. Az eredeti elgondolásnak megfelelően az ifjúság nevelésére és a közösségi gondolkodás kialakítására, ökoiskola lévén környezetünk védelmére is nagy hangsúlyt fektetünk. Korszerű oktatási módszerek és környezet, aktív táblák, jól felszerelt szaktermek teszik lehetővé, hogy a gyermekek szívesen tanuljanak nálunk és aktívan részt vehessenek a kísérletek végzésében. Mind a természettudományok területén (biológia), mind a művészetek oktatásában (rajz) mind az öt és hét évfolyamos nyelvi előkészítő rendszerben (angol, német) lehetőséget biztosítunk az érdeklődő, motivált tanulók számára speciális képzésben való részvételre. Ezen képzés keretén belül működik biológia szakkörünk, ahol a diákok a természet védelmében és kutatásban is aktív szerepet vállalhatnak óta iskolánk bekapcsolódott Rusvai Márta biológia-kémia szakos tanárunk vezetésével az iskolánkhoz közel található 30 hektár nagyságú Sas-hegyi természetvédelmi területen folyó növényi életközösség kutatásba, együttműködve az ELTE-TTK Növényrendszertani és Ökológiai Tanszékének munkatársaival. A tanszék adjunktusa, Dr. Tóth Zoltán által vezetett élőhely rekonstrukciós munkában vállalunk fontos szerepet. Munkánk egyik jelentős része a természetvédelmi területen található védett növények feltérképezése GPS segítségével és a vizsgált növény élőhelyén USB adatrögzítővel hőmérséklet és páratartalom adatok gyűjtése. A felmért védett fajok alaposabb megismerése céljából tanulmányozzuk az irodalmi adatokat és a vizsgált fajokról foto-dokumentációt készítünk. Az ismeretanyag összefoglalásával előadásokat, bemutatókat állítunk össze, hogy felhívjuk kortársaink figyelmét a természetvédelem fontosságára és bemutassuk számukra az általunk vizsgált védett fajokat. munkában is tevékeny szerepet vállalunk ban a Sas-hegy Természetvédelmi területen a bennszülött Szent-István szegfű feltérképezését végeztük az Út a tudományhoz alprogram pályázat támogatásával, figyelemfelkeltő munkalapot, ismeretbővítő fotódokumentációt készítettünk kortársaink számára, amelyet budapesti és vidéki iskolákba is eljuttattunk. Munkánk körükben nagy érdeklődést váltott ki. Szakkörünk tagjaiból kutatócsoportunkba a leginkább érdeklődő tanulókat választottuk ki. A 12. évfolyamban Horánszky Márton Péter (hat évfolyamos képzésben) reál tagozat biológia- kémia fakultációján készül a TTK biológus szakára. Fekete Kornél Tamás (11. évfolyamban) hat évfolyamos reál tagozaton meteorológus pályára készül. Szakács Péter Barnabás (11. évfolyamban) hat évfolyamos reál tagozaton informatikus pályára készül. A 11. évfolyam biológia tagozatos csoportjából Zabó Vivien Mercédesz állatorvosnak, Halászi Réka pedig a TTK biológus szakra szeretne jelentkezni. A kiválasztott diákok igazi team emberek, terepmunkában, feltérképezésben aktívak, jártasak az informatikai feldolgozásban, a dokumentálásban. Kutatás iránt elkötelezettek, kreatívak, kitartóak, jó előadó képességgel rendelkeznek. Fontos számukra a természetvédelem, ismereteiket szívesen megosztják kortársaikkal. A kutatómunka megerősítette bennük, hogy majdan hivatásszerűen foglalkozzanak a természettudomány egy egy területével. A 2014/2015-ös tanév nyertes program témájaként az orchideákat választottuk. A magyarországi orchidea fajok mindegyike védett. Közülük a fehér madársisak, bíboros kosbor, tarka pettyeskosbor, vitézvirág és a méhbangó megfigyelt területünkön is megtalálható. Úgy gondoljuk, hogy az itt élő védett orchideák elterjedésének vizsgálata fontos feladata az itt folyó természetvédelmi munkának. Terveinkből eddig megvalósult részvételünk az orchidea élőhelyének (karsztbokorerdő) kezelésében. A területet megtisztítottuk az agresszívan terjedő invazív cserje fajoktól, hogy lehetővé tegyük a kosbor gumóinak kihajtását. Elkészítettük a különböző orchidea fajokról a ponttérképeket és a bíboros kosbor előfordulási helyén a hőmérséklet és páratartalom értékeinek változásairól az őszi és kora téli hónapokban gyűjtött adatok értékelését, a talaj ph meghatározását. Barber-féle talajcsapda segítségével megvizsgáltuk a terület torzpók faunáját. Tervezzük megjelölni a kosborokat és a töveken megjelenő virágok számának pontos regisztrálását. Vizsgálatainkat szeretnénk kibővíteni a kosbor élőhelyének állatvilágának megfigyelésével. Mivel sokan közülük hallószervvel rendelkeznek, illetve hangot bocsájtanak ki, szeretnénk megmérni a terület három pontjára kihelyezett zajmérők segítségével a zajszint különbséget, azt vizsgálva, befolyásolhatja-e az állatvilág elterjedését, hogy ezekkel az adatokkal is segítsük a szakemberek élőhely-rekonstrukciós tevékenységét. Tanulmányoztuk a kosborok irodalmát és bemutatót készítettünk, előadásokat tartottunk megszerzett ismereteinkből fotodokumentációnk felhasználásával az iskolánkban. Intézményünk művészei számára rajzversenyt hirdettünk a területünkön előforduló kosborokról, hogy a változatos érdeklődéssel rendelkező társainkhoz is közel kerüljenek ezek a magyarországi kirándulásokon is fellelhető különleges, védett ritkaságok. Digitális bemutatónkon kívül papír alapú, poszter bemutatót is készítünk, a beérkezett legszebb rajzokból kiállítást tervezünk és a legközelebbi DINPI fórumon szeretnénk előadni eredményeinket. Munkánkkal kapcsolatban több, diákok számára hirdetett versenyen is elindultunk, 2015-ben a KutDiák versenyen, 2012-től 2015-ig minden évben az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen, ahol 2013-ban dicséretben 2014-ben kiemelt dicséretben részesültek a résztvevők. Mérési eredményeink szerepelnek a Természetvédelem és kutatás a budai Sas-hegyen 2012-es kiadványban, azokat a nemzeti park szakemberei is felhasználják az élőhely-rekonstrukciós tevékenységek megtervezésében. Munkánkból posztert készítettünk és mutattunk be a kutatók éjszakáján, a DINPI előadásán. A karsztbokorerdő-lejtősztyep-sziklagyep vegetációs mozaik helyreállításában nemcsak a kutatásban, hanem az önkéntes segítő

10 BUDAPEST XIV. KERÜLETI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM 17 BUDAPEST XIV. KERÜLETI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Kutatási program címe: Innovatív 10.; Rendszermodellezés Intézmény neve: Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium Intézmény székhelye: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15 Kutatás vezető tanárok: Lehr-Balló Máté, Szalayné Tahy Zsuzsanna Kutatásban résztvevő diákok: Czurkó Szabolcs Dániel 10. évfolyam, K. Szabó András Miklós 11. évfolyam, Udvardi Péter 11. évfolyam, Töreki Kolos 10. évfolyam, Váradi Mátyás 10. évfolyam; Bodnár Anna 10. évfolyam, Dobos-Kovács Mihály 11. évfolyam, Susits Mátyás 12. évfolyam, Szakács Béla Benedek 12. évfolyam, Szkupien Péter 10. évfolyam Harangot nem lehet önteni apáink tapasztalata nélkül, de az öröklött tudás nem elég hozzá. A Szent István Gimnázium tehetséggondozó iskola. A felvételi túljelentkezés lehetővé teszi a válogatást, sokat várunk diákjainktól és diákjaink is sokat várnak tőlünk, tanároktól. A több mint 110 éves iskola felemelkedése a fakultációk és tagozatok bevezetésével kezdődött. Híressé vált az iskola matematika tagozata, hat-évfolyamos képzése ben kerültem a gimnáziumba, egy-két kimenő osztály mellett főleg 7. évfolyamos diákokat kaptam. Ezek a diákok 2006-ban éppen 10. évfolyamosok voltak. Az eltelt 4 évben számos versenyen és vetélkedőn részt vettek. Filmre vették a monitor sugárzását bizonyító kísérletet. Egyikük, Dani, korkedvezménnyel OKTV-re készült, de a többiek is ott nyüzsögtek körülöttem. Kitalálták, hogy szeretnének korszerű helyi hálózatot, amire éppen kedvező lehetőség adódott. Azonban se eszköz, se pénz nem volt a képzésre Ekkor jelent meg az Út a tudományhoz pályázat első kiírása. Emlékszem, hosszan győzködtek, hogy próbáljuk meg. Így adtuk be az első pályázatunkat a Tempus Közalapítványhoz. Erről a pályázatról megmaradt néhány vizsgapapír, amely igazolja, hogy Microsoft Certificated Professional (Maintaining and Managing Windows Server 2003) minősítést kaptunk. A következő évben már esélyem sem volt a pályázat kihagyására. Amint megjelent, a kiírás, szóltak, hogy pályázzak. Mivel 5-nél többen voltak. így egy kollégámat is bevontam a munkába. Ez a es tanév a Vénusz születésének éve. A hölgyet azóta kétszer megerősítettük, de még ma is szolgálatban van. Web-szerverként kezdte, majd médiák kipróbálására használtuk, mostanában tanulói gép és nyomtató szerver, de továbbra is ez a gép az, amire egy-egy projekthez fel lehet telepíteni az extra szoftvereket. Mellette, a másik kutatócsoport megépíti a vízhűtéses gépet, amely átlátszó oldalával ma is demonstrációs eszköz. Kezdetben fájlszerver volt, majd a tanterem nyomtatószerverévé degradálódott, idén nyugdíjra jelölve, a moodle keretrendszert tesztelik rajta. A as év nagy tervekkel indult. Ekkor az első pályázók már végzősök voltak, de szerettek volna még egy nagy dobást érettségi előtt. Elektronikus napló Ancsel Éva fejlesztése, hozzá minden tanteremben egy gép, vagy egy mobil eszköz biztosítása volt a cél. Megküzdöttünk a 100 éves épület felderítésével, bekábeleztük ahol csak tudtuk és készült a napló is. Tavaszszal kértem kollégáimat a tesztelésben való részvételre. Néhány kolléga vállalta a tesztet, kipróbálták az első funkciókat. Az iskola nagyon sokat profitált a kutatásból. Lett egy minden folyosóra kiterjedő hálózatunk és a tanárok is elfogadták az elektronikus napló bevezetését. Ugyan nem a diákok által készített naplót használjuk, de az idegenkedést ez győzte le. A másik pályázat keretében a pályázók részt vettek a tervezett versenyen, majd márciusban összeszerelték a versenyre szánt Mars szervert, ami - a Vénuszhoz hasonlóan - azóta többször megerősítve, de ma is működik, sőt, az iskola második legerősebb szervere, számos projekt az erőforrása. A es évre már látható nyomai voltak a korábbi pályázatoknak, híre ment az iskolában, hogy lehet kutatni. Négy csapat jelentkezett, két és fél pályázatot nyertünk el, ebben az évben először sikerült más tantárgy matematika tanárát is bevonni a pályázásba. Ebben az évben 10, a következő évben még 5 új diák kapcsolódott be a projektekbe. A diákoknak egyre több ötletük van. A pályázatok mindig valami új témát jelentenek, de közben a régebben pályázott eszközöket is felhasználjuk a tehetséggondozásban között beindul a LEGO szakkör, amely mára 20 fős ban pályázott, összesen 6 laptop a hardveres alapja a versenyfelkészítésnek és a programozó táboroknak től mindig van néhány Android programozás iránt érdeklődő diák, és az iphone, imac is fókuszba került ben kis csapat alakult egy mikrokontroller vezérelt autonóm autó megalkotására, azóta meg-megújuló téma a robotok építése. Közben beszivárog a digitális technológia és beágyazott rendszerek világa a szakköri munkába Az első projektben résztvevők közül Dani PhD hallgató, kutatását a CERN-ben végzi. A többiek is főként mérnökinformatikus pályát választják. Leginkább a BME a cél, de többen külföldön is eltöltenek néhány évet: Cambridge, Zürichben az ETH, Bécsi egyetem, Erasmus félévek Németország, Portugália egyetemein Sokan TDK-znak, még többen vállalnak demonstrátori feladatokat különböző órákon. Mivel egy korosztály 2-3 évig vehet részt a programban, mostanra körülbelül a 4. generáció dolgozik a projekteken, ők már csak hallomásból ismerik a régi ÚT-osokat, használják a megpályázott eszközöket. De mögöttük már látszik a következő 1-2 generáció is ben Kristóf projektben dolgozott, most MSc hallgató a BME-VIK-en, Ádámnak Kristófék kutatása tetszett meg, néhány évvel a PIC megvásárlása után kutatóként aranyérmes lett az innovációs versenyen optikai szeizmográfjával, most Kanadában tanul. Matyi és Benedek most érettségizik, 2011-ben 8. osztályosként jártak szakkörre, azóta több projektben részt vettek, a BME-n szinte már várják őket. Benne vannak az idei Rendszermodellezés projektben, részt vesznek a Rendszermodellezés szakkörön és OKTV programozás kategóriában pontszerző helyezést értek el. A diákok ma már követelik a nyári programozó tábort, így a kutatások nem maradnak el. Bodnár Anna, Szkupien Péter és Dobos-Kovács Mihály a Nemes Tihamér (illetve Misi az OKTV) informatika alkalmazói és programozói kategóriában is döntősök, emellett részt vesznek kisebbek mentorálásában, számos más versenyen is. Az Innovatív 10. tagjai közül Udvardi Péter több versenyen indult informatikából és fizikából, de mellette a BME Fizika intézetében is besegít egy szoftver fejlesztésében. K. Szabó András és Czurkó Dániel egy műtét mellett a robot szakkörök rendszeres résztvevője, ők hárman készülnek a WRO versenyre is. Sajnos a robot autó és EV3 téglás LEGO készítésébe még nem tudtak belekezdeni. Töreki Kolos és Váradi Mátyás időközben újratervezték a kísérletet, húsvéti nyúllal szeretnének kísérletezni. Az Út a tudományhoz pályázatok lehetőséget adnak a tehetséggondozásra informatikából. Az elmúlt 10 évben iskolánk a körülbelül 10. helyről a 2-3. helyre jött fel, bármilyen összehasonlítást is nézünk. Ezen belül informatikából a versenyeredmények alapján, a Szent István Gimnázium országosan az egyik legsikeresebb, amiben jelentős része van az ÚT projekteknek, hiszen legalább egyszer minden OKTV helyezett kutatásban is részt vett. A Szent István Gimnáziumban divat a programozás, az informatika tanulása, olyannyira, hogy év elején komoly problémát jelentett, hogy az egyetlen kezdő programozó szakkörre 70 diák jelentkezett. Kicsit félve gondolok a következő szeptemberre, mert nincs sok informatika óra, viszont a kollégák előszeretettel ajánlották a szakköröket, projekteket. A napokban egy szülő mesélte, hogy gyermeke azzal győzködi ismerősét, hogy azért kell az Istvánba jönnie, mert itt bármit elérhet informatikából a szakkörökön, pályázatok segítségével. Azt hiszem, mindenkinek meg kellene adni az esélyt, hogy megtalálja az utat a tudományhoz. Jó lenne, ha ez az út jóval szélesebb lenne, mert évente csak 10 diákkal pályázhat egy iskola.

11 BUDAPEST XIV. KERÜLETI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM 19 Az Út a tudományhoz alprogram pályázatain támogatott projektjeink Rendszermodellezés Kutatásvezető: Szalayné Tahy Zsuzsa Diákok: Bodnár Anna, Dobos-Kovács Mihály, Susits Mátyás, Szakács Béla Benedek, Szkupien Péter (csere: Udvardi Péter időpont egyeztetés, Árkos Gergely végzős problémák) Téma: Szoftverek specifikálása, tervezése, modellezése és tesztelése gyakorlati problémák, eszközök és módszerek. Innovatív 10. Kutatásvezető: Lehr-Baló Máté Diákok: Czurkó Szabolcs Dániel, K. Szabó András Miklós, Udvardi Péter, Töreki Kolos, Váradi Mátyás, (csere: Bodnár Anna időpont egyeztetés) Téma: Energiatermelés nitrogén kinyeréssel, LEGO robotok, robot programozás, autonóm autó készítése kimutathatóság, mérhetőség, mérési pontosság vizsgálata Robot Kukta Kutatásvezető: Szalayné Tahy Zsuzsa Diákok: Hollós Ádám Erik, Kemenes Balázs, Árkos Gergely, Susits Mátyás, Szakács Béla Benedek Téma: Manipulációra (főzésre) képes robot készítése, verziókezelő rendszer megismerése, robotika BUDAPEST XIV. KERÜLETI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Robotok és mesterséges intelligencia Kutatásvezető: Szalayné Tahy Zsuzsa Diákok: Hollós Ádám Erik, Marussy Kristóf, Szarka Gábor, Szabó Viktor Lukács Téma: Nagy számítási igényű programok írása, tesztelése; FLL verseny szervezése, robotika kutatások Beszélgető iphone-ok Kutatásvezető: Magyar Zsolt Diákok: Kemenes Balázs, Kovács Benjamin, Sveiczer András Téma: Programozás különböző platformokon (Android, iphone, Windows), programozási környezetek megismerése, összehasonlítása egy kommunikációs program megírása kapcsán LEGO - WRO Kutatásvezető: Tuba László Diákok: Oravecz Márton, Szabó Viktor Lukács, Rehó Balázs, Markovits Mátyás Téma: LEGO Mindstorm NXT robotok készítése és programozása. Részvétel hazai (szumó és robotprogramozási) és nemzetközi (FLL és WRO) versenyeken. Marsrover Kutatásvezető: Szalayné Tahy Zsuzsa Diákok: Kővágó Zoltán, Marussy Kristóf, Mentler Dávid, Temlin Olivér, Szarka Gábor Téma: A Magyarok a Marson versenyre saját tervezésű robot készítése, programozása; képfeldolgozási algoritmus készítése, robotkövetés és távirányítás Programozás mobil eszközre Kutatásvezető: Tuba László Diákok: Horváth Rudolf, Kővágó Zoltán, Marussy Kristóf, Stein Dániel Téma: Ismerkedés mobiltelefonok és PDA eszközök operációsrendszerével, az ANDROID programozási lehetőségeivel. LEGO - FLL Kutatásvezető: Szalayné Tahy Zsuzsa Diákok: Oravecz Márton, Szabó Viktor Lukács Téma: A LEGO Mindstorms NXT robotok készítése és programozása, részvétel hazai robot szumó versenyeken és a nemzetközi FLL (FIRST LEGO League) versenyen Lego robotok Kutatásvezető: Szalayné Tahy Zsuzsa Diákok: Biró István, Farkas Péter, Gazdag Bence, Horváth Rudolf, Seres József Téma: Ismerkedés a LEGO Mindstorm NXT programozható LEGO készlet építési és programozási lehetőségeivel, a robotok programozásához használható nyelvekkel (RobotC). Matematikai problémamegoldás túl az OKTV-n Kutatásvezető: Magyar Zsolt Diákok: Dömök Dávid, Kis Ágnes Téma: Intenzív feladat-megoldási tréning mellett a matematika témájú publikációk informatikai eszköztárának megismerése, használatuk elsajátítása (képletek ábrák szerkesztése, matematika témájú kiadványok készítése). Gondolkodó programok Kutatásvezető: Tuba László Diákok: Gulyás Milán, Molnár Gábor, Papp Pál András, Rutai Richárd Téma: Egy- illetve többszereplős (játék) programok készítése, majd ezekhez játékosok (mesterséges intelligenciák) készítése, tesztelése gép-gép, illetve gép-ember játszmákban Specializált elektronikus napló fejlesztése Kutatásvezető: Szalayné Tahy Zsuzsa Diákok: Darvas Dániel, Őry Máté Téma: Elektronikus (haladási és osztályozó) napló készítése, az iskola helyi hálózatának bővítése, hogy minden tanteremből használható legyen a napló. SzIG Enterprise Team Verseny 2007, üzlet az iskolában Kutatásvezető: Tuba László Diákok: Géhberger Dániel, Molnár Gábor, Papp Krisztián Téma: A Microsoft Magyarország Verseny 2007 elnevezésű versenyén részvétel. Ennek keretében hálózattervezés, építés és hálózati szolgáltatások beüzemelése, arculattervezés. A verseny után hasonló feladatok iskolai környezetben: szerver telepítése, integrálása az iskolai hálózatba, beléptető rendszer és iskolai tankönyvrendelési adatbázis elkészítése, embléma tervezése Internetes iskolai szolgáltatások fejlesztése több platformon Kutatásvezető: Szalayné Tahy Zsuzsa Diákok: Darvas Dániel, Őry Máté, Bozsoki Dániel, Pál Lajos Gergely Téma: SharePoint szolgáltatások (pl. IDB portál) beüzemelése, az iskola új honlapjának terve és Drupal alapú kivitelezése, Flash programozás, Thinkquest verseny keretében oktatási anyag készítése. Alternatív számítógép, PC-Modding Kutatásvezető: Fogel László Diákok: Tóth Péter, Turza Boglárka, Bálint Alexandra, Dömők Dávid, Szabó Ádám Téma: Állandó üzemű LINUX-os hálózati kiszolgáló felépítése vízhűtéses rendszerrel. Speciális alkatrészekből számítógépek összeszerelése; vízhűtéses és demonstrációs számítógép készítése Informatikai szolgáltatások fejlesztése Kutatásvezető: Szalayné Tahy Zsuzsa Diákok: Darvas Dániel, Szendi Gábor, Tóth Péter Téma: Windows Server 2003 szerver üzemeltetése, e témában MCP vizsgára felkészülés és vizsga. Intranetes szolgáltatások, fájl és nyomtatószerver beüzemelése, az iskola intranetes házirendjének kialakítása.

12 BUDAPESTI WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 21 BUDAPESTI WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kutatási program címe: Autóipari polimerkompozitok termikus tulajdonságainak vizsgálata újrahasznosítás céljából Intézmény neve: Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium Intézmény székhelye: 1056 Budapest V. kerület, Irányi utca 3. Kutatás vezető tanár: Dr. Bozi János Kutatásban résztvevő diákok: Brunner Kinga 11. évfolyam, Gintner Hajna Zsófia 11. évfolyam Tudás, lelkiség, szolgálat A korábban Angolkisasszonyok Iskolájaként ismert intézményünkben 1787 óta folytatunk oktató-nevelő munkát. Elődeink minden történelmi korban élen jártak a hazai közoktatás területén, számos képzési formát indítottak el a budapesti intézetünkben, melyek közül volt olyan képzés, ami Magyarországon először a szerzetesrendünk fenntartásában működő iskolában valósult meg. Büszkék vagyunk rendünk és iskolánk történetére, melyet minden időkben a korszellemet meghaladó gondolkodás, a fejlesztések melletti elkötelezettség jellemez. Iskolánk először a 2012/2013-as tanévben adott be és nyert pályázatot az Út a tudományhoz alprogramban. Akkor két 11-es diákunk Hesz Anna és Lengyel Anna vett részt a pályázati kutatómunkában. Kutatásaikat Farostlemez pirolitikus újrahasznosításának vizsgálata címmel az MTA Természettudományi Kutatóközpontjában végezték. A projekt keretén belül farostlemezek és a farostlemezek polimer, ill. fa alapanyagainak termikus tulajdonságait és hőbomlását vizsgálták. Eredményeiket a Tudományos Diákkörök XIV. Országos Konferenciáján mutatták be, ahol az országos döntő kémia szekciójának különdíjasai lettek. Kutatásaikról ismeretterjesztő jelleggel iskolánkban is tartottak előadást, továbbá egy poszteren is összefoglalták munkájuk legfontosabb eredményeit. Kutatásaikat Bozi János mentorálásával végezték. A jelenlegi kutatómunkát ugyancsak iskolánk kémiatanára vezeti. Most a kutatási munka elméleti megalapozása, a műszerek, anyagok és eszközök megismerése és előkészítése történik. Az autóroncsokból származó műanyag és kompozit anyagok termikus tulajdonságainak részletes vizsgálata és termékek azonosítása, továbbá az eredmények kiértékelése a következő hetek feladatai között szerepel. A kutatási téma szorosan kapcsolódik korunk egyik nagy kihívásához, a műanyagok újrahasznosításához. A programban részvevő diákjaink különösen elkötelezettek a környezettudatos élet iránt, és ennek megvalósítása érdekében tenni is készek. Érdeklődésük a kémia iránti szeretettel párosulva kiváló lehetőséget kínál arra, hogy bekapcsolódjanak az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézetében (MTA TTK AKI) folyó alapkutatási tevékenységbe. Mivel Brunner Kinga (gimnázium 11. évfolyam) és Gintner Hajna Zsófia (gimnázium 11. évfolyam) is iskolánk legkiválóbb növendékei közé tartoznak, eddigi kiváló tanulmányi eredményeik és természettudományos érdeklődésük alapján nagyon bízunk munkájuk sikerében. Az Anyag- és Környezetkémiai Intézet Megújuló Energia Kutatócsoportjában már évtizedek óta folynak műanyaghulladékok újrahasznosítását megalapozó kutatások, továbbá biomassza anyagok termikus tulajdonságainak vizsgálatához kapcsolódó alapkutatások. Mivel iskolánk egyik kémiatanára egyben a kutatócsoport munkatársa is, az együttműködés kézenfekvő volt. Bár a jelen projekt keretén belül folyó kutatások még kezdeti stádiumban vannak, reményeink szerint diákjainknak sikerül olyan tudományos eredményeket elérniük, melyeket bemutathatnak hazai konferenciákon, ill. egy publikáció részét képezhetik.

13 CSONGRÁDI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 23 Klasszikus és új fejlődési irányok az informatikában (2006/2007) A kutatásvezető tanár: Gilicze Tamás A kutatásba bevont diákok: Rosta Balázs (10), Gilicze Noémi (11), Konkoly Balázs (11), Sebők Ágota (11), Tombácz Kristóf (11) Kutatási programunk két téma egy projektbe ötvözése: részben a klasszikus fejlődési irányt követve, a XXI. századi adatbázis-tervezés és programozás megismerését tűzte célul Oracle ilearning programon keresztül. Új fejlődési irányként megjelent a robotika tudománya. CSONGRÁDI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Kutatási program címe: Alkalmazott informatika a természettudományos mérésekben Intézmény neve: Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 1. Kutatás vezető tanárok: Gilicze Tamás, Giliczéné László Kókai Mária, Szabó László Attila, Tábori Leventéné, Simon Tibor, Baricsné Kapus Éva Az ismeret csak az egyik oldala a megértésnek. A valódi megértés a saját tapasztalatokból származik Iskolánkban az elmúlt évtizedekben és napjainkban is kiemelt figyelmet fordítunk a műszaki informatikai, a természettudományos tehetséggondozásra, törekszünk a tárgyi és személyi feltételek folyamatos fejlesztésére. Az egyetemekkel, kutatóintézetekkel való együttműködéseink célja, hogy az érdeklődő diákok megismerjék egy-egy szakterület legfrissebb eredményeit, támogatva ezáltal a diákok egyéni fejlődését, kutatómunkáját is. E törekvéseinkhez nyújtott az elmúlt 10 évben segítséget a 2005 óta működő Út a tudományhoz alprogram, amelyre minden évben sikerrel pályáztunk. Sok, kisebb-nagyobb természettudományos és műszaki témájú projektet valósítottunk meg, amelyek egy-egy témát kiemelő kutatómunkát és az ahhoz szükséges eszközök beszerzését támogatták ben kezdte meg működését iskolánkban a Csongrádi TErmészetTUDOmányos Diáklaboratórium (tetudod.bjg.hu) amely új lehetőségeket nyit meg a természettudományos tehetséggondozás előtt saját diákjaink és a térség más iskolásai számára is. Így párhuzamosan fejleszthető a diákok gyakorlatias gondolkodása (kézzelfogható robotok irányítása), és elméleti modellekkel való ismerkedésük (adatbázisok tervezése). A világ érdekes és a tudomány szép, amelyet érdemes művelni (2006/2007) A kutatásvezető tanár: Giliczéné László Kókai Mária A kutatásba bevont diákok: Honfi Dávid (10), Jámbori Attila (10), Lantos Tamás (10),Szabó Viktor (10), Zlatniczki Ádám (10); A projektben korszerű mérőműszerekkel, a meteorológiai mérések számítógépes Dr. Seymour Papert kiértékelésének lehetőségével ismerkedtek meg a diákok. A diákok keresték az összefüggéseket a fizika, kémia, biológia, földrajz órán tanultak között. Eszközként használták matematikai és informatikai tudásukat, kiaknázták a számítógéppel megvalósítható adatfeldolgozás lehetőségeit, külső-belső szakértők tanácsára támaszkodtak. E projekt megvalósítása napjaink kutatási gyakorlatához nem csak témájában, az alkalmazott technológiában, hanem munkamódszerében is hasonlóvá vált. Virtuális eszközök, virtuális kapcsolatok (2007/2008) A kutatásvezető tanár: Giliczéné László Kókai Mária A kutatásba bevont diákok: Balázs Gábor (10), Honfi Dávid (10), Jámbori Attila (10), Zlatniczki Ádám (10) Az NI Labview programjának megismerése virtuális mérőberendezések megalkotását, programozását tette lehetővé. A diákok a projektet segítő külső szakértőkkel személyesen is találkoztak, majd a későbbiekben elektronikus kapcsolattartásra törekedtek. Robotok az adatok szolgálatában (2007/2008) A kutatásvezető tanár: Gilicze Tamás A kutatásba bevont diákok: Sebők Ágota (12), Konkoly Balázs (12), Oroszi Gergely (11), Szabó Viktor (12) A mai diákok is saját bőrükön tapasztalják, hogy a technológia rohamosan fejlődik, ezért fontos látni a kezdeteket, és azokat az eszközöket, amelyek a mi robotmodelljeink ősének tekinthetünk. A éves diákok bonyolultabb feladatokra is felhasználják robottechnikai jártasságukat: pl. természettudományos megfigyeléseikhez, kutatásaikhoz modellt építenek, vagy más programozási nyelveket használnak az irányításhoz. Továbbtanulásukat, pályaválasztásukat motiválhatja, hiszen az automatizálás és a robottechnika népszerű tudományterületek. Informatika, mint alkalmazott tudomány (2008/2009) A kutatásvezető tanár neve: Gilicze Tamás A kutatásba bevont diákok: Huszka Lajos, Gilicze Tímea, Ujvári Péter, Németh Ákos A projekt fő célja az volt, hogy a sok kisebb műszaki és természettudományos elemből építkezve, az így összeálló projektrészek egymás hatását erősítve járulnak hozzá, hogy a diákok teljesebb képet alkothassanak egy mérnök vagy informatikus munkájáról, a műszaki szakemberektől elvárt készségekről, kompetenciákról. Fotonözönben élünk, fény szerepe a hétköznapi életben (2008/2009) A kutatásvezető tanár neve: Szabó László Attila A kutatásba bevont diákok: Balla Regina (11), Kókai Mariann (11), Sinkó István (11), Sípos Piroska Szabina (11) A projekt céljául a fény megismerését tűztük ki. Úgy terveztük meg a projektet, hogy a diákok egyre mélyebbre juthassanak a fizikai optikába és egy-két konkrét felhasználási lehetőséget is lássanak. Ezt az általunk épített hangfrekvenciás jelátviteli rendszer megépítésével, kutató laboratóriumokba való látogatással értük el. Miénk a tér(informatika)! (2009/2010) A kutatásvezető tanár neve: Gilicze Tamás A kutatásba bevont diákok: Balogh Barbara (10), Juhász Bálint (10), Martinka Mátyás (10), Zalka Attila (10) A diákoknak két tantárgy (informatika, földrajz) ismeretanyagát kellett ötvözniük: megismerkedtek a térinformatikával, mint tudományterülettel, jártasságot szereztek a GPS eszközök használatában, sokoldalú alkalmazási lehetőségével találkoztak, saját adatgyűjtésen alapuló webes térképet készítettek. Screenagerek 2010-ben (2009/2010) A kutatásvezető tanár: Giliczéné László Kókai Mária A kutatásba bevont diákok: Faragó Kata (10), Gilicze Tímea (11), Dési Bálint (10) Felmértük és közzé tettük a kutatásba bevont diákok iskolatársainak internetés számítógéphasználati szokásait, IKT eszközöket és módszereket használtak, riportokat készítettek, megkérdezték a többi fiatalt, hogyan vélekednek arról, hogy férfias, vagy nőies-e az informatikus szakma? A projekt produktumaként elkészült egy honlap: bjg.hu. Mobil robotok programozása (2010/2011) A kutatásvezető tanár: Giliczéné László Kókai Mária A kutatásba bevont diákok: Horváth Ádám (10), Sineger Máté (10), Nagy Mihály (10), Torma Imre (10) E projekt a programozás oktatásában, annak tartalmában és módszerében olyan hiánypótló újdonságot (RobotC és hozzá kifejlesztett oktatási segédanyag) honosított meg az iskolánkban, amelynek a következő években is hasznát veszik azok a felsőbb évfolyamokon tanuló diákok, akik már alapszinten megismerkedtek a robotikával, az automatizálással. Robotok és az orvosbiológia (2010/2011) A kutatásvezető tanár: Gilicze Tamás A kutatásba bevont diákok: Gilicze Tímea (12), Staberecz Márk (11), Halász Dániel (11) A projekt kiválóan feltárta azt a sokrétű kapcsolatrendszert, ahogyan az orvosok munkája és a mérnöki tudományterületek összekapcsolódnak. A diákok sokféle technológia orvosi alkalmazásáról hallottak, megértették, hogy a mérnökök nagyon sokfelé szakosodhatnak, és ezek közül egy lehetséges terület az orvostudomány. Ugyanakkor azt is felismerték, hogy az orvosok többségének is bizonyos fokú műszaki ismeretekkel rendelkeznie kell.

14 CSONGRÁDI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 25 CSONGRÁDI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A Csongrád Serházzugi Holt-Tisza természeti értékeinek felmérése, monitorozása (2011/2012) A kutatásvezető tanár: Tábori Leventéné A kutatásba bevont diákok: Ficsor Nikolett (11), Szalkai Noémi (11), Túri Szabina (11) A kutatási terület melletti holtág szakaszt évben iszaptalanították, a kitermelt iszapot a vizsgálati terület egy részén helyezték el meg akarjuk vizsgálni, hogy az állatvilág és a növényzet hogyan alkalmazkodik az iszaptalanított (rehabilitált) és a természetes állapotban hagyott holtág részekben. Vizsgálati eredményeinkkel támogattuk a Környezet-és Természetvédők Csongrád Városi Egyesületének azon kezdeményezését, hogy a holtág láposodásnak indult szakasza kapja meg az ex lege védettséget. Hőtérképezés elméletben és gyakorlatban (2012/2013) A kutatásvezető tanár: Giliczéné László Kókai Mária A kutatásba bevont diákok: Kádár-Szél Bence (11), Aradi Patrik (11), Forgó Bence (10), Dányi Péter (10) A projekt a termográfia történetének és gyakorlati alkalmazásának megismerését tűzte célul. A szakirodalom tanulmányozása és a kézi hőkamera lehetőségeinek megismerése után a diákok olyan hétköznapi és tanórai szituációkat, lehetőségeket kerestek, ahol a hőkamera jó szolgálatot tesz. A Batsányi János Gimnázium épületdiagnosztikája digitális méréstechnika alkalmazásával (2012/2013) A kutatásvezető tanár: Simon Tibor A kutatásba bevont diákok: Boros Krisztián (11), Horváth Márk (11), Mogyorósi Dániel (11) Napjainkban egyre sürgetőbb igényként lép fel, hogy épületeink energetikai hatékonyságát növeljük, amihez nélkülözhetetlen azok előzetes felmérése. A projekt keretében célunk volt, hogy a speciális mérőműszerek mellett az SZTE-TTIK kutatócsoportja által oktatási célokra szánt virtuális méréstechnikai eszközt [EDAQ530] is használatba vegyük. Az iskola a diákjainak és az ott dolgozó tanároknak a közvetlen munkakörnyezete, ezért az energiahatékonysági mérések mellett komfort és egészségügyi szempontokat figyelembe vevő méréseket is végeztünk. Menekítő robotok (2012/2013) A kutatásvezető tanár: Giliczéné László Kókai Mária A kutatásba bevont diákok: Bálint Karola (10), Sebők Attila (10) A technika, és a technológia fejlődése sok olyan alkalmazási területet nyit meg a robotok számára, ahol az ember által elvégzett feladatot ki tudják váltani. Ezek egy része veszélyes vagy katasztrófa helyzet, más munkák monoton, nehéz, vagy túl hosszú ideig tartó folyamatok, az ember által nehezen megközelíthető helyen zajlanak. A menekítő robotok minden emberi segítség nélkül, csupán saját érzékelőikre hagyatkozva kerülgetik az útjukba kerülő akadályt, követnek nyomvonalat, mentesítenek szennyezett területet, keresnek meg tárgyakat, személyeket. E rendkívüli helyzetek kedvelt témái a robotversenyeknek. A diákok a projekthez kapcsolódóan jutottak el az Eindhovenben megrendezett RoboCup világbajnokságra, ahol kiváló teljesítményt értek el. Csongrád az élő- és Holt Tisza ölelésében- Csongrád természetes vizeinek és víz közeli területeinek vizsgálata (2013/2014) A kutatásvezető tanár neve: Baricsné Kapus Éva A kutatásba bevont diákok névsora: Bácsi Bernadett (11), Dudás Dorina (11), Jaksa Fanni (11), Lekrinszki Tamás (11), Pataki Csaba (11) Digitális bújócska (2013/2014) A kutatásvezető tanár: Gilicze Tamás A kutatásba bevont diákok: Bálint Karola (11), Sebők Attila (11), Ficsor Tamás (10), Rácz Nándor (10), Tóth Bence (10) Célunk olyan applikációk fejlesztése, amelyben a robotika terén szerzett tapasztalataink ötvöződnek a mobil alkalmazásokkal. Kiemelendő a kutatócsoporton belül, valamint a kortárs segítők fiatalabb batsányis diákokkal való kortárs együttműködés, amely biztosítja a projekt eredményeinek fenntartását. Alkalmazott informatika a természettudományos mérésekben (2014/2015) A kutatásvezető tanár neve: Gilicze Tamás A kutatásba bevont diákok névsora: Bálint Karola (12), Ficsor Tamás (11), Gilicze Kristóf (10), Otrosinka Krisztián (11), Sebők Attila (12) A mérnöki területek és az informatika ma már elválaszthatatlan. Az új technológiai megoldások számítógép által vezéreltek, gyakran távolról is menedzselhetők. Hogyan készül egy érdeklődő, kreatív ötletekkel teli középiskolás diák leendő életpályájára? Fontos, hogy megismerkedjenek az alkalmazott technológiával, a szenzorok működési elvével, informatikus szemmel. Tapasztalatot szereznek az analóg és a digitális úton gyűjtött adatok feldolgozásában. Megismerik a vizsgált szenzorok korlátait: méréshatár, mintavételezés gyakoriság és a mérőeszköz tehetetlensége tekintetében.

15 CSUKÁS ZOLTÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 27 CSUKÁS ZOLTÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Kutatási program címe: Lego robotok kommunikációja a külvilággal Intézmény neve: Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola Intézmény székhelye: 9300 Csorna, Kórház utca 28. Kutatás vezető tanár: Varga László Kutatásban résztvevő diákok: Gulyás Ádám, nyelvi előkészítő 13. évfolyam, Máyer Máté, nyelvi előkészítő 13. évfolyam, Orbán Tibor, 13. évfolyam, Pásztor Botond Sándor, nyelvi előkészítő 13. évfolyam Történjen bármi, a vetés mindig kihajt... Csornának, a Kisalföld szívében fekvő kisvárosnak természeti adottságai és kedvező fekvése folytán mindig nagy szerepe volt a térség, a Rábaköz mezőgazdaságában. Az iskolát 1938-ban alapították a környékbeli fiatal gazdák számára. Az iskola 77 éves története során mindig voltak olyan fiatalok, akik kutatták a természet és a technika közötti lehetőségeket. Az iskolapadot elhagyó diákok már olyan korszerű mezőgazdasági eszközökkel dolgozhatnak, amelyek nem nélkülözhetik a mérnöki szemléletet. A projekt elején a tavalyi kutató csoport bemutatta az előző évi munkáját, átadták a tapasztalatukat. A tanév során számíthattunk arra, hogy külső szakértőként segítik az új kutatócsoport munkáját. A diákok megismerkedtek a szenzorok működésével, azok működésének a pontosságával, hibahatáraival. A hardver eszközök megismerése után a diákok elsajátítják magának a robotnak a programozási nyelvét. A tanulmányozott programnyelv a LEGO és a National Instruments közös fejlesztése, amely a LabWiev alapokra épülő grafikus EV3 G és a Robot C nyelv. Kutatási területek: A kutatás elején azt feltételeztük, hogy a robotok szenzorai csak bizonyos határok között működnek a céljuknak megfelelően. A robotoknak a külvilággal történő kommunikációs lehetőségeinek vannak előnyei és hátrányai. A tanulóknak a kutatás során ezekre kellett rájönni. Máyer Máté feladata megfigyelni, hogy a robotok súlypontjának az elhelyezkedése mennyire befolyásolja a robot stabil működését. Az ő feladata lenne kiépíteni egy egyirányú bluetooth-s kapcsolatot egy másik robottal, amely utasításokat adva tudja módosítani a robot súlypontjának az elhelyezkedését. Feladata lesz még a gyorsulás szenzor működésének és határainak feltérképezése, illetve mért adatok számítógépre továbbítása. Gulyás Ádám feladata a hőmérséklet érzékelő szenzor működése határainak a feltérképezése, és a mért adatoknak külső adatfeldolgozó egységre továbbítása. Az ő feladata a robot és egy külső egység közötti kétirányú kommunikáció kiépítése, a kétirányú (azonos és különböző) kommunikációs csatornák (Wireless és bluetooth) vizsgálata. Feltételezzük, hogy a robotok közötti kommunikációból az emberi tényező kizárható. Orbán Tibor feladata olyan autonóm robotkommunikációs modell kiépítése, amely ezt tudja szemléltetni. A szemléltetésnél a robot színérzékelő szenzorját használta. Tibor azt is vizsgálja, hogy a robotok színérzékelő szenzorjait milyen külső körülmények befolyásolják. A pályázat elején azt is feltételezzük, hogy az infravörös szenzor működését jelentősen befolyásolják a külső körülmények. Ezeknek a tényezőknek a felderítése lesz a feladata Pásztor Botondnak. Botond feladata lesz egy olyan robot építése, amely megtalál egy infravörös jeladót. A feladata során tanulmányoznia kell a Gyro szenzor működését, és a szenzor segítségével egyensúlyozó robotot kell építenie. Tanév közben az iskolában az érdeklődő diákok folyamatosan betekintést kapnak a kutató munkába, és nyáron a térség diákjai számára informatika-robotika tábort szervezünk a kutatásban résztvevő diákok közreműködésével. Célunk a mérnöki gondolkodás népszerűsítése, az informatika sokoldalúságának bemutatása. A pályázat célja, hogy a matematika, fizika, programozás tantárgyak és a megújuló energia iránt érdeklődő diákok megismerkedjenek a robottechnológia alapjaival, fejlődésének irányával, majd ennek segítségével különböző kutatásokat végezzenek. A robotok a tömegtermelés kiszolgálásában nyújtják a legnagyobb segítséget, hiszen a futószalagon érkező darabok egymás tökéletes hasonmásai, így nincs szükség a termékek egyenkénti ellenőrzésére, ráadásul a robotok nem is fáradnak el, mindig egyformán ugyanúgy hajtják végre a mozdulatsorokat. Az emberrel szemben a robotok korlátlan súlyú alkatrészek mozgatására is alkalmasak, egy robotkarnak nem okoz gondot a néhány száz kilogramm tömegű alkatrészek mozgatása sem. A robotokat nem csak a termelésben, de a tudományos életben is nagyon jól lehet használni. A robotok működését nagyon sok szenzor segíti. Az ezekben rejlő lehetőségeket akkor tudják használni és kihasználni a szakemberek, ha ismerik ezeknek a szenzoroknak a korlátait. A pályázatban résztvevő diákoknak a feladata az egyes szenzorok működésének a megismerése, és az ezekkel végzett mérések feldolgozása, kiértékelése, elemzése. A robottechnológia felhasználását a győri Audi gyárban gyárlátogatáson tanulmányozhatták a diákok, ahol testközelből láthatták az ipari robotokat munka közben. Csak a karosszériaüzemben 620 robot segíti a dolgozók munkáját. Új szakmai együttműködést alakítottunk ki, alakítunk ki a veszprémi Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karával. A tanulók laborlátogatáson vettek részt, valamint előadásokat hallgathattak meg, melyen keresztül bepillantást nyerhettek a karon folyó kutatómunkába, projekttevékenységbe. Az előadások során megismerhették az egyes területeken működő laborokban folyó munkával. A tanszék munkatársaitól ötleteket, segítséget kaptunk a robotok tervezéséhez, a szenzorok működésének megismeréséhez a robotok egymás közötti kommunikációjához és a kutatás során felmerülő problémák megoldásához. A diákok megismerhették a számítógéppel vezérelt berendezések tervezését, üzembe helyezését és működtetését. Pályázatunk keretén belül 2 db Lego Mindstorms EV3 robotot és a kommunikácó vizsgálatához szükséges szenzorokat és számítástechnikai eszközöket szeretnénk beszerezni. Az előző évek sikeres pályázatai lehetővé tették, hogy a diákok a kutató munkát már a tanév elején elkezdhessék.

16 CSUKÁS ZOLTÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 29 CSUKÁS ZOLTÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Csukás Zoltán Szakképző Iskola Út a tudományhoz pályázatai: /2007 Pályázat címe: Az elektromosság és mágnesesség alapjelenségeinek szemléltetése korszerű multimédiás eszközökkel Kutatásban résztvevő diákok:haszonits Gergely, Jakab Tibor, Póczik Csaba, Tóth Hajnalka Kutatásvezető tanár: Varga László /2008 Pályázat címe: A Maple számítógépes algebrai rendszer megismerése és alkalmazása Kutatásban résztvevő diákok: Horváth Csaba, Kovács Gábor, Póczik Ákos, Szabó Gábor, Tóth Attila Kutatásvezető tanár: Varga László /2010 Pályázat címe: Matematikai problémák számítógépes megoldása és publikálása Kutatásban résztvevő diákok: Fehér Ádám, Molnár Ákos, Bősze Attila, Bors Ferenc Kutatásvezető tanár: Varga László /2010 Pályázat címe: A belsőégésű Otto-motor diagnosztikai vizsgálata Kutatásban résztvevő diákok: Németh Péter, Horváth Mátyás, Csonka Ákos Kutatásvezető tanár: Nagy Gábor László /2011 Pályázat címe: Matematika problémamegoldás művészete Kutatásban résztvevő diákok: Szalóki Viktória, Szabó Gábor, Márkus Dávid Kutatásvezető tanár: Varga László /2012 Pályázat címe: A Stirling-motor teljesítményének a vizsgálata Kutatásban résztvevő diákok: Élő Mihály, Kremzner Tamás, Németh István, Német Kristóf, Temesfői Tamás, Kutatásvezető tanár: Nagy Gábor László /2013 Pályázat címe: A robottechnológia megismerése és alkalmazása a kutatásban Kutatásban résztvevő diákok: Fördös Frigyes, Horváth Balázs, Jakab Máté, Nagy Dávid Kutatásvezető tanár: Varga László /2013 Pályázat címe: A Stirling-motor hatásfokának vizsgálata Kutatásban résztvevő diákok: Élő Mihály, Kremzner Tamás, Németh István, Német Kristóf, Temesfői Tamás, Kutatásvezető tanár: Nagy Gábor László /2014 Pályázat címe: A robottechnológia fejlődése és használata a kutatásban Kutatásban résztvevő diákok: Burján Attila, Jakab Máté, Kocsis Gergely, Nagy Dávid Kutatásvezető tanár: Varga László /2015 Pályázat címe: Lego robotok kommunikációja a külvilággal Kutatásban résztvevő diákok: Gulyás Ádám, Máyer Máté, Orbán Tibor, Pásztor Botond Kutatásvezető tanár: Varga László

17 ELTE TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓ GIMNÁZIUM 31 ELTE TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓ GIMNÁZIUM Kutatási program címe: Android programozás, Arduino-s eszközök vezérlése okostelefonról Intézmény neve: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Intézmény székhelye: 1088 Budapest, Trefort u. 8. Kutatás vezető tanár: Regele György Kutatásban résztvevő diákok: Csonka Szilvia 12. évfolyam, Gecse Viktória 12. évfolyam, Komorowicz Dávid 12. évfolyam, Tremmel Dávid István 11. évfolyam Mérj, vizsgáld meg, kísérletezz! természettudományok, környezeti vizsgálatok komplex és interaktív módon Iskolánk hatévfolyamos gimnázium, évfolyamonként három-három párhuzamos osztállyal, osztályonként tanulóval. A tantestület 70 fős. Iskolánk fenntartója az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Az egyetem és az iskola szoros kapcsolata többek között abban jelentkezik, hogy iskolánkban végzi minden félévben mintegy száz-százharminc tanárjelölt a tanítási gyakorlatát. Iskolánk történelmi hagyományához híven tudatosan ma is a jövő értelmiségének nevelésére vállalkozik. Teszi ezt oly módon, hogy feladatai közül nem tekinti kizárólagosnak az oktatást, nagy hangsúlyt helyez a diákok tág értelemben vett nevelésére. Mindez a hétköznapi munka legkülönfélébb keretei között, a tanár-diák kapcsolatban, a tanításon kívüli programokban, eseményekben, és sok egyéb helyzetben, feladatban valósul meg. Iskolánk névadója Trefort Ágoston ( ) a XIX. századi Magyarország egyik legjelentősebb művelődéspolitikusa, 1872-től haláláig kultuszminisztere is volt. fogalmazni a programozóval szemben az alkalmazásokról, építő jellegű kritikát megfogalmazni. Gecse Viktória diák feladata, hogy megtanulja programozni az eszközöket, ismerje meg az elektronikai eszközök programozhatóságát, alakuljon ki egy szemlélete, igénye a könnyen kezelhető programokról. Komorowicz Dávid diák feladata, hogy önállóan legyen képes minél bonyolultabb, igényesebb alkalmazásokat fejleszteni okostelefonra. Kiemelkedő képességű programozó, több országos szintű programozó verseny győztese. Tremmel Dávid diák feladata, hogy az elektronikai eszközök önálló programozása, a vezérlésüknek gyakorlati kivitelezője, beszerelője. Végigvettük az Arduino-s mikrokontrollerek működését, szenzorok kezelését, egyszerűbb eszközök vezérlését. Készítettünk sebességmérő műszert, LED-kijelzős eszközöket. Megtanultuk a java programozási nyelvet középszinten, most az Androidos eszközökre tanulunk alkalmazásokat írni, hogy mire megjönnek az eszközök, minden tudás rendelkezésünkre álljon vezérlésükre. Az okostelefon ott van mindenki zsebében és a jobb tanulókat izgatja, mit lehet még belőlük kihozni, hogyan lehet rájuk alkalmazásokat írni. Másrészt izgatja őket a robotok, az előre beprogramozható eszközök működése, vezérlése. A tavalyi évben sok fizikai mérőeszközt hoztunk létre Wii Remote Controller segítségével, ami elindította szakkörünket. Összekapcsoltuk a fizikát és a számítástechnikát. Haladó szinten megtanultak a diákok C# nyelven programozni. Együttműködő szervezetek, a velük eddig folytatott munka: BME: felvettük a kapcsolatot a Mechatronika Tanszékkel, konzultálunk rendszeresen az oktatókkal. Megnéztük az épülő robotjukat, megismertük fejlesztési irányaikat. Több felsőéves diák jár ki szakkörünkbe, segítve munkánkat. ELTE: mivel fenntartónk, eddig is jó volt a tudományos kapcsolatunk az egyetemmel, most pedig sok programozási tanácsot kérünk tőlük. Megnézték szakköri munkánkat, tanácsokkal segítve. Eredményeink, amelyekre büszkék vagyunk: Komorowicz Dávid több programozó versenyen eredményesen szerepelt. Kialakultak tudományos kapcsolatok az ELTE-vel és a BME-vel, melyben a diákok megismerik az egyetemeken folyó munkát, ahová készülnek, az egyetemek pedig segítenek projektünk megvalósításában, a szükséges tudás megszerzésében. Eddigi projektünkben már szép eredményeink vannak, sok mikrokontroller által vezérelt eszközt készítettünk, megírtuk első alkalmazásainkat okostelefonra. Szeretnénk önjáró, előre programozható, összeütközés mentes autót készíteni kicsiben, melyen a nagy gyártók is dolgoznak. A vezérelhető eszközökben szeretnénk okostelefont, vezeték nélküli összeköttetést használni, melyet azután bárki otthon hasznosíthat. Szeretnénk sok robotos (Micromouse, RobonAUT, robotfoci), valamint Android programozó versenyen részt venni. Jövőre pedig szeretnénk megismerkedni a drónokkal. Az Európai Unió támogatásával TÁMOP projekt keretében természettudományos labort hoztunk létre, melynek jelmondata Mérj, vizsgáld meg, kísérletezz! természettudományok, környezeti vizsgálatok komplex és interaktív módon. Fenntartónkkal, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel szoros kapcsolatban vagyunk, tudományos vonalon, valamint a tanárképzés kapcsán is. Az intézmény másodszor nyerte el a támogatást az Út a tudományhoz alprogramban. A tavalyi évben sok fizikai eszközt készítettünk és programoztunk a legújabb elektronikus eszközökkel, számítógéppel vezéreltük. Jelen kutatási programmal olyan programozó tanulókat szeretnénk kiképezni, akik a mindannyiunk zsebében ott lapuló okostelefonokat mérő és vezérlő eszközként tudják használni. A fizikai mérőeszközök által szolgáltatott adatokkal saját maguk által írt programjaikkal tudják feldolgozni, illetve a kísérleteket befolyásolni, eddig nem létező mérési eljárásokat, kísérleteket kifejleszteni. Mobiltelefonjaikkal elektromos eszközöket fognak vezérelni, pl. kisautókat, melyek a forgalomban lévő nagy gépjárművek automatikus vezérlésének fejlesztését modellezik, készítik elő. Regele György informatika vezetőtanár, a kutatás vezetője. Célja a programozási ismeretek gyakorlati alkalmazása, újfajta módszerek kidolgozása az oktatásban, a tehetséges tanulók kiemelése, magas szintű felkészítése. Csonka Szilvia diák feladata, hogy tanuljon meg programozni, igényeket meg-

18 FERENCES GIMNÁZIUM SZENTENDRE 33 FERENCES GIMNÁZIUM SZENTENDRE Kutatási program címe: Pleisztocén paleoökológiai változások kutatása a Crocidura-Sorex (Mammalia, Soricidae) fog-arány meghatározás alapján Intézmény neve: Ferences Gimnázium Intézmény székhelye: 2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2. - Pest megye Kutatás vezető tanár: Dr. Mészáros Lukács Kutatásban résztvevő diákok: Félegyházi Luca 10. évfolyam, Lengyel Sára 10. évfolyam, Mogyorósi Levente 10. évfolyam, Pallagi Farkas, 10. évfolyam, Juhász Sára 11. évfolyam Áldott légy Uram, és minden alkotásod Iskolánk a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő 6 osztályos gimnázium. Nevelési elveink között kiemelt helyen szerepel a rendalapító Assisi Szent Ferenc ( az ökológia védőszentje ) szellemében az egész teremtett világ testvérként való szeretetének és tiszteletének átadása. Ezért nagy figyelmet fordítunk a természettudományos oktatásra, aminek eredményeként tanítványaink jelentős része természettudományos vagy ehhez kapcsolódó hivatást választ magának. Szakkörök, versenyek, pályázatok és diákkutatások keretében elsősorban az önálló gondolkodásra szeretnénk sarkallni diákjainkat. Tudományos nevelési törekvéseinket nagyban segíti, hogy tanáraink között mindig jelentős számban szerepeltek doktori fokozattal rendelkező, aktív kutatómunkát folytató szakemberek. A diákkutatásokat elsősorban a Pintér Ernő Tudományos Diákkör fogja össze, amely iskolánk hajdani, nemzetközi hírű biológus tanáráról kapta a nevét. A diákkör vezető tanára (egyben a jelen projekt mentora) Dr. Hír Jánosnak, a Pásztói Múzeum igazgatójának irányítása alatt 1993-ban vitt először iskolánkból diákcsoportot a bükki barlangok fosszilis faunájának terepi vizsgálatához. Kutatásaink jelentős faunisztikai és paleoökológiai eredményeket hoztak. A vizsgálatok újabb anyag gyűjtésével és újabb tanulók bevonásával, de már iskolánk tudományos diákkörének szervezésében - a jelen mentortanár vezetésével - azóta is folynak. A diákkör idősebb tagjai általában 12.-es korukban átadják a munkát a fiatalabbaknak, bevezetik őket az anyagvizsgálat módszertanába. A jelen projekt tagjai is a tavaly érettségizett tanulóktól vették át a kutatást. Az éghajlat- és ökoszisztéma-változásokkal kapcsolatos eredményeik bemutatásával az elmúlt két évtizedben a diákok több ízben is előkelő helyezéseket értek el pályázatos tanulmányi versenyeken. Munkánk során folyamatosan együttműködtünk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Őslénytani Tanszékével és a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárával. A tanévben Ökoszisztéma változások kutatása a fosszilis bükki és Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz recens alpi faunák összevetésével című projektünk elnyerte az Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a Tudományhoz Alprogram támogatását. A támogatásra való hivatkozással készült jelentős tudományos publikációk készültek (MÉSZÁROS 2010, MÉSZÁROS 2011). A tanévben, az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a Tudományhoz Alprogramjában elnyert P-UT-2014/ számú pályázatunk a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Természettudományi Múzeum és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös kutatócsoportjának OTKA K számú, évi projektjéhez kapcsolódik, amelynek címe: Magyarország legjelentősebb középső-pleisztocén szárazföldi lelőhelyének (Somssich-hegy 2, Villány) taxonómiai, tafonómiai, paleoökológiai és rétegtani vizsgálata. A Somssich-hegy 2-es lelőhely (Villányi-hg.) gazdag pleisztocén kisgerinces ősmaradvány-anyagot szolgáltatott, amely a rétegszerű gyűjtésnek köszönhetően lehetőséget biztosít arra, hogy a mintegy 900 ezer - 1 millió éves paleoökológiai változásokat feltérképezzük. Az OTKA projekt munkáját az ősmaradvány-anyag válogatásával és előzetes meghatározásával (békák, gyíkok, kígyók, pockok, egerek, pelék, denevérek, rovarevők) segítettük. Ezután a rovarevő anyagból kiválogattuk a cickányfélék (Soricidae) maradványait, amelyek közül meghatároztuk és további feldolgozásra átadtuk az OTKA kutatóknak a nagyméretű Beremendia fissidens faj leleteit. Ezek a maradványok amellett, hogy ökológiai szempontból a víz-közeli ökoszisztéma jelenlétére utaltak jelentős taxonómiai újdonságokat is hoztak. Az eredményeket diákkörünk munkájára való hivatkozással mutatták be publikációikban a szakemberek (MÉSZÁROS 2014, BOTKA & MÉSZÁ- ROS 2015). Ezután önálló munkaként a cickányfélék két nemzetségének (összesen 5 faj) előfordulását tanulmányoztuk az egyes rétegekben. A Crocidurák a nyílt, füves vegetáció és a száraz, meleg éghajlat indikátorai, míg a Sorexek a hűvös, nedves erdőket kedvelik. Az egymást követő rétegekben a két csoport arányának megváltozásából a hajdani klíma és ökoszisztéma változásaira következtettünk. Az 50 rétegből eddig a két nemzetségnek összesen 5883 fogát különítettük el, amelyből 5285 a Sorexekhez, 598 a Crocidurákhoz tartozott. A csoportok egymáshoz viszonyított arányát rétegenként ábrázolva és az eredményeket más kutatók adataival összevetve arra következtetünk, hogy a rétegsor alján, az réteg képződése idején szárazabb, melegebb klímán lombos erdő, ezután a 35. rétegig hűvös-nedves éghajlaton fenyőerdő, kisebb tisztás területekkel uralkodott a lelőhely környezetében. A 36. rétegtől a területen a hűvös-nedves és a meleg, száraz éghajlati periódusok hatására a nyílt füves puszta és a zárt erdei vegetáció aránya folyamatosan változott. A 18. rétegig inkább zártabb, erdősebb sztyepp uralkodott, míg később inkább a nyíltabb vegetáció dominált. Eredményeink várhatóan hozzájárulnak a múltbeli klíma- és ökoszisztéma-változások pontosabb felderítéséhez. A projekt során nyert adatok nemzetközi adatbázisokba kerülnek, ahol a további feldolgozás során globális jelentőségű modellek részei lesznek. Ez nemcsak arra szolgáltat alapot, hogy a ma zajló klímaváltozások antropogén hatásait jobban megismerjük, hanem abban is segít, hogy a klímaváltozások hatására fellépő átalakulásokat az élővilágban pontosabban előrejelezzük, és a nemkívánatos eseményeket kedvező irányba tudjuk befolyásolni. Diákjaink számára amellett, hogy a kutatás izgalma az anyagválogatástól az eredmények kinyeréséig lelkesíti őket nagy örömet jelent, hogy tevőlegesen részt vehetnek a természet megóvásához szükséges tudományos eredmények létrehozásában. A jelen pályázat eredményeivel tanulóink már részt vettek a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen és a Tudományos Diákkörök 15. Országos Konferenciáján. Diákkörünknek az Út a Tudományhoz projektekben végzett munkájára való hivatkozással megjelent publikációk: MÉSZÁROS L. (2010): Ökoszisztéma változások kutatása a fosszilis bükki és recens alpi faunák összevetésével. Az Általános Földtani Szemle Könyvtára, 3: pp MÉSZÁROS L. (2011): Aktuopaleontológiai vizsgálatok a kelet-ausztriai Rax-hegységben. In: Kázmér M. (szerk.): Környezettörténet 2.: Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében. Hantken Kiadó, Budapest, 2011., pp MÉSZÁROS L. (2014): Óriási törpék: Szörnyetegcickányok a Kárpát-medencében. Élet és Tudomány, 69: (3) pp BOTKA D. & MÉSZÁROS L. (2015): A Somssich-hegy 2-es lelőhely (Villányi-hegység) alsó-pleisztocén Beremendia fissidens (Mammalia, Soricidae) maradványainak taxonómiai és paleoökológiai vizsgálata. Földtani Közlöny, 145(1), in press.

19 FM DUNÁNTÚLI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT, CSAPÓ DÁNIEL KÖZÉPISKOLA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 35 FM DUNÁNTÚLI AGRÁR -SZAKKÉPZŐ KÖZPONT, CSAPÓ DÁNIEL KÖZÉPISKOLA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Kutatási program címe: Zöld gazdaság Napenergia hasznosítása iskolánk tangazdaságában; Szarvasmarha vemhességének vizsgálati eredményei ultrahangos vemhességvizsgáló készülékkel Intézmény neve: FM Dunántúli Agrár - Szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Megvalósító intézmény székhelye: 7940 Szentlőrinc, Erzsébet utca 1. - Baranya megye Kutatás vezető tanárok: Csontosné Kis-Halas Emőke Réka, Sándor Tibor László Kutatásban résztvevő diákok: Schierer Georgina Szabina 10. évfolyam, Szalai Ferenc 10. évfolyam, Veszprémi Nóra A holnap olyan lesz, amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert Intézményünk az FM DASzK, Szakképző Iskola - Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma nyolcvanöt éves múlttal rendelkező oktatási intézmény, amelyben tanulóink kétféle szakmacsoportos (mezőgazdasági és közgazdasági) képzésben vesznek részt. Évfolyamonként egy mezőgazdasági és egy közgazdasági osztályunk van, öt éve indítottunk szakiskolai képzést, valamint az érettségit követően mindkét szakmacsoporton szakképző évfolyamon biztosítunk továbbtanulási lehetőséget diákjainknak. Beiskolázási területünk elsődlegesen az Ormánság vidéke, a térség mezőgazdasági szakembereinek továbbképzésében multiplikátor szerepet töltünk be ban elnyertük az Ökoiskola címet, amely hivatalos keretet adott mindazoknak a folyamatoknak, amelyek a környezettudatosságra történő nevelés kapcsán már korábban is működtek iskolánkban. Oktatási nevelési tevékenységünk fókuszában a fenntarthatóság pedagógiája áll, ennek elismeréseként 2012-ben elnyertük az Örökös Ökoiskola címet. Intézményünk oktatási nevelési folyamatát Szent Györgyi Albert gondolata köré építettük: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére, és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Az intenzív ütemű tudományos és technikai fejlődés teremtette környezet indukálta tehetséggondozó programjaink diverz formáinak megjelenését. Tehetséggondozó programunk fő pillére a szakmai és a természettudományos ismereteket integráló műhelymunka decemberétől regisztrált tehetségpont vagyunk, amely természettudományos tehetséggondozó programunk kiszélesítését vonta maga után. Célunk, hogy tanulóink az iskolában megszerzett tudáson túl a partnerekkel - kutatóintézetek, egyetemek - történő együttműködés során, kutatási programokba kapcsolódjanak be. Ezen programnak adtak szervezett keretet az Út a tudományhoz pályázati alprogramhoz kötődő kutatások, amelyben tanulóink 2005 óta folyamatosan részt vesznek. A 2014/2015-ös tanévig terjedően húsz kutatási projekt megvalósításához biztosított szakmai és anyagi hátteret az Út a tudományhoz alprogram. Ezen időszak alatt közel ötven tanulónak volt lehetősége a természettudomány területén egy adott téma mélyebb megismerésére, kutatására. Projektjeink széles spektrumot ölelnek át (ökológiai vizsgálatok, egészségnevelési program megvalósítása, állattenyésztés és növénytermesztés témaköre), ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetünk az egyes témák komplexitására. Ezen komplexitás megmutatkozik az adott téma szerteágazó megközelíté- sében, a diákok matematikai, anyanyelvi és idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztésében. A tanulók programba való beválogatását komoly pedagógiai munka előzi meg, amely eredményeként jól együttműködő innovatív csoportok jöttek létre. Lényeges elemnek tartjuk, hogy diákjaink kutatási eredményeikkel sikeresen szerepelnek tanulmányi versenyeken (pl. Kitaibel Pál Országos Biológiai és Környezetvédelmi Verseny). Az elmúlt tíz éves periódus alatt az együttműködő szervezetek köre folyamatosan bővült, amelyet programjaink egyik meghatározó indikátorának tartunk. Szintén fontos kiemelnünk részben intézményünk, részben a pályázati program célkitűzése alapján, hogy a természettudományos érdeklődésű tanulóknak sikerült megtalálni azt a területet, amely továbbtanulási szándékukat megerősítette. Így pozitív visszajelzés számunkra, hogy a programban résztvevő tanulók 95%-a természettudományos pályát választott. Eredményesnek értékeljük projektjeink azon elemét, hogy volt diákjaink, mint felsőoktatási intézmények tanulói szívesen jöttek vissza iskolánkba és segédkeztek az aktuális tanévben zajló kutatási programok megvalósításában. Lényegesnek tarjuk kiemelni, hogy minden projektünk esetében nagy hangsúlyt fektettünk azok fenntarthatóságára, ebből eredően diákok széles köre ismerhette meg kutatási programjainkat. Csontosné Kis-Halas Emőke tanárnő az elmúlt tanévek során több versenyfelkészítésben és azok lebonyolításában vett részt (Zöld szemmel elnevezésű országos környezetvédelmi vetélkedő, Természet Környezet Egészség regionális verseny, Környezetvédelmi Vetélkedő Lengyel), valamint iskolánkban emelt szintű biológia érettségi felkészítést és tehetséggondozó szakkört tartott. A programban résztvevő tanulók 9. évfolyamtól kezdődően több természettudományos témájú tanulmányi versenyen szerepeltek eredményesen. Mindhárom tanulóra jellemző, hogy nagy szorgalommal bír, és hatékonyan együtt tudnak működni. Projektünk komplexitásából eredően az egyes részterületen mélyebb ismeretekkel rendelkező diákok a közös munka során jól ki tudják egészíteni egymást. Projektünk alapgondolata két fő forrásból ered: 1. A világ üvegházhatású gázkibocsátásának 18 százalékáért a nagyüzemi állattenyésztés a felelős. 2. Az éghajlatváltozásról szóló globális megállapodás értelmében 2020-ra 30%-kal kell csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Projektünk általános célja, hogy tanulóink megismerjék az alternatív energiaforrások hasznosításának feltételeit, előnyeit. Közvetlen célunk, hogy iskolánk állattartó telepén meghatározzuk a lehetséges energiahasznosítási módokat, amely által csökkenthető a felhasznált energia, a kibocsátott szén-dioxid mennyisége. A telep domináns energiafogyasztója a fejőház melegvíz előállító berendezése. A megújuló energiaforrások közül a napenergiát választottuk. Munkatervünk lépéseit spirális elrendeződésben állítottuk össze, amely során az élő szervezetek napenergia hasznosítási folyamataiból kiindulva jutunk el a napkollektor működésének megismeréséig és annak összeszereléséig és üzembe helyezéséig. A napenergia hasznosítását napkollektor segítségével biztosítanánk, amely két egységből épülne fel. Az egyik egység a diákok által használt vizes blokk melegvíz szükségletét biztosítaná. A másik egység a fejőház melegvíz ellátását szolgálná, melynek szükségszerűségét napi két

20 FM DUNÁNTÚLI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT, CSAPÓ DÁNIEL KÖZÉPISKOLA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 37 FM DUNÁNTÚLI AGRÁR -SZAKKÉPZŐ KÖZPONT, CSAPÓ DÁNIEL KÖZÉPISKOLA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ alkalommal fejésnél felhasznált nagy mennyiségű melegvíz indokolja. Célunk, hogy a tanulók a szakirodalom tanulmányozását követően saját ötleteiket is bevigyék a tervezés folyamatába. Tangazdaságunk meteorológia mérőállomásán mért adatok segítéségével egy háttér adatbázist hozunk létre, amelyben a napi mennyiségek alapján havi bontásban elkészítjük az érkező és a hasznosítható napsugárzás mennyiségére vonatkozó méréseket. A szén-dioxid csökkenését közvetett módon határozzuk meg, a kiváltott fosszilis energiahordozó mennyiségéből számítva. A kapott értékekek adatbázisba rendezésével és azok felhasználásával lehetőség nyílik a vízfelhasználásra vonatkozóan: energia megtakarítás mértékének, kiváltott energiahordozó mennyiségének és egységárának, szén-dioxid kibocsátás mennyiségének meghatározására. A projektben résztvevő diákoknak fizika tudásuk transzferálása mellett az idegen nyelvi, matematika valamint a természettudományos kompetenciák széles körét kell mozgósítani. A közös munka során, ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM melyben minden tanulónak jól körülhatárolt feladata van, fizikai ismereteik bővítése és azok gyakorlati alkalmazása a rövid távú célunk. Hosszú távon reméljük, hogy a projektben megszerzett tudást sikerül a diákoknak kamatoztatni a középiskolai tanulmányaik, illetve a továbbtanulás során. Bízunk benne, hogy a téma diverzitásából következően a diákoknak sikerül megtalálni azt a részterületet, amely hozzásegíti továbbtanulási céljainak kijelölésében. A diákoknak a program gyakorlati megvalósításához szükséges elméleti tudást sikerült elsajátítaniuk. Lehetőségük volt az együttműködő szervezet valamint a kivitelezésben résztvevő szakember segítségével megismerni a technikai megvalósítás fázisait. Az együttműködés keretében a diákok bepillantást nyerhettek a különböző modellsejtek laboratóriumi tenyésztésének alapjaiba, azok detektálásával áramlási citometriás és mikroszkópos módszerekkel. Projektünk legfőbb produktuma, hogy a kutatásvezető tanár segítségével a diákok elkészítették a modellezést szolgáló saját PET- kollektort. Programunk eredményei felhasználhatóvá válnak a különböző méretű állattartó telepek energiaellátásának optimalizálásában, így modellként szolgálhatunk a zöld gazdaságok kialakításához. Sándor Tibor László kutatásvezető tanár a korábbi évek során több sikeres projekt megvalósításában vett részt. Intézményünkben kettő Út a tudományhoz program lebonyolításában kutatásvezető tanárként működött közre. Iskolánk természettudományos tehetséggondozó foglalkozásainak szervező munkájában fontos szerepet tölt be. A kutatásba bevont tanulók intézményünk mezőgazdasági szakmacsoportos képzésében vesznek részt. Fontosnak tartjuk, hogy a saját családi gazdaságukból hozott tapasztalataikat a projekt során tudományos alapokra tudjuk helyezni, illetve ki tudjuk azt egészíteni modern vizsgálati módszerekkel. A diákok beválogatásánál szempont volt, hogy a közös munka során hatékonyan együtt tudjanak dolgozni és részfeladataiknak megfelelően erősítsék a csoportot. Kutatási projektünk témája a szarvasmarha vemhességének vizsgálata ultrahangos vemhesség vizsgáló készülék segítségével, amelynek alkalmazása a mai szarvasmarha tenyésztés szinte nélkülözhetetlen eleme. Minden gazdaság számára légyeges a vemhesség, minél korábbi pontosabb diagnózisa - vonatkozik ez a húsmarha tenyésztésre, a tejelőtehén tartásra-, mivel a tenyésztésben a reprodukciós tulajdonságok súlyozottan mérvadó értékkel számítanak. Kutatásunkat az a tény is indokolja, hogy húsmarhák elletése szezonálisan történik, és állomány szinten szinkronizáció szükséges mind az ivarzás mind az ellés tekintetében, csak így kapunk egy egységes küllemű, azonos fejlettségi szinten lévő hízómarha populációt. Munkánk során alkalmazott vemhességvizsgáló készülék segítségével a vemhes tehenek minél korábbi kimutatását, és ezzel együtt a nem vemhes tehenek kiszűrését is nagy hatékonysággal el lehet végezni. Konkrét kutatási tevékenységünk tangazdaságunk szarvasmarha állományának állomány szintű vemhesség megállapítása, illetve a minél korábbi vemhesülés elősegítése. Egy újszerű eszköz segítségével a tanulók bepillantást nyernek a mai modern technikák alkalmazásába és ezzel együtt gyakorlati tapasztalatot is szereznek, melyet számos területen alkalmazni tudnak. A projekt során alkalmazott módszer, hogy a teheneknél rendszeresen figyeljük az ivarzó egyedeket, ezek minél pontosabb kiszűrése fontos feladat. Ezt követően meghatározzuk a termékenyíthető egyedek számát, melyről nyilvántartást vezetünk. Az ivarzó egyedeken mesterséges termékenyítés lesz végrehajtva, melynek dátuma szintén kulcsfontosságú a vemhességvizsgálat szempontjából. A termékenyítést követően a következő ciklusban fokozottan figyeljük, és keressük az esetlegesen visszaivarzó egyedeket. Majd a vemhesség 35. napja után alkalmazni tudjuk az ultrahangos vemhességvizsgáló készüléket. Ennek segítségével pontosan meg tudjuk állapítani az egyedek vemhességét, valamint ami még nagyon lényeges, az üres egyedeket is ki tudjuk szűrni. Majd ezeket az üres egyedeket még időben megfelelő kezelésben lehet majd részesíteni a következő már sikeresebb termékenyítés érdekében. Az új technikai eszközzel való munka a tanulók számára pontosabb képet ad a modern állattenyésztésben használt berendezések skáláját tekintve. Projektünk március első feléig záródó szakaszában a diákok az alábbi részcélkitűzéseket valósították meg: - szakirodalom feldolgozása a kutatásvezető tanár segítségével - progeszteron detektálás korszerű működésének megismerése az együttműködő szervezet segítségével - ultrahangos vemhességvizsgáló készülék működésének megismerése a Bicsérdi Aranymező Zrt. telephelyén Az együttműködő szakmai szervezet (Soft Flow Hungary Kutató és Fejlesztő Kft.) segítségével a tanulók megismerték a progeszteron detektálásának korszerű módszerét. A mintavételi eljárásokból kiindulva a mérés metodikájának és az eredmények kiértékelésének lépéseit sajátították el a diákok. Az együttműködő szervezet szakemberei által tartott előadáson megismerkedtek a detektálási módszerek hatékonyságával és azok alkalmazhatóságával. Szakmai nap keretében a mintavételt követően a minták előkészítését és a mérés kivitelezését önállóan végezték. Munkájuk ezen fázisában az ismeretek széles körű integrálására volt szükség. Nagy élményt jelentett a diákok számára, hogy a közösen megtervezett és kivitelezett kísérleteket pontosan és precízen végre tudták hajtani. A Bicsérdi Aranymező Zrt. állattartó telepén Dr. Hum Péter állatorvos segítségével diákjaink megismerkedtek a korszerű ultrahangos eljárás kivitelezésének folyamatával. Projektünk további célkitűzéseit saját állattartó telepünkön valósítjuk meg, amely eredményeként egy adatbázist készítünk.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Versenyeredmények. Országos versenyek 2009. Zrínyi Ilona Matematika Verseny - döntő

Versenyeredmények. Országos versenyek 2009. Zrínyi Ilona Matematika Verseny - döntő Versenyeredmények Országos versenyek 2009 Zrínyi Ilona Matematika Verseny - döntő Varga Szabolcs 7.a 22. Magyar Zsolt Sveiczer András 7.a 47. Magyar Zsolt Vörös Ákos 7.a 59. Magyar Zsolt Szkupien Bence

Részletesebben

Meghirdetett szakkörök 2016/17. tanév. Több évfolyam számára: Csengettyű szakkör (speciális közös zenélés csengők segítségéve)

Meghirdetett szakkörök 2016/17. tanév. Több évfolyam számára: Csengettyű szakkör (speciális közös zenélés csengők segítségéve) Meghirdetett szakkörök 2016/17. tanév Több évfolyam számára: Csengettyű szakkör (speciális közös zenélés csengők segítségéve) 7.-10. évfolyam Tanár: Tar Imréné Időpont: hétfő 8. Kreatív rajz szakkör Tanár:

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői A magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret, ének, rajz munkaközösség véleménye Kis Gábor intézményvezetői A pályázat formai

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai Székely Rita Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács A pályázatok bemutatása 2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre. A nyílt pályázatok benyújtási

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A BME matematikus képzése bemutatkozik

A BME matematikus képzése bemutatkozik A BME matematikus képzése bemutatkozik Kiknek ajánljuk a szakot? NEM CSAK A VERSENYEK GYŐZTESEINEK! Logikai feladatok iránti érzék Stabil középiskolai teljesítmény Matematika fakultáció Lehetőleg emelt

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához PÁLYÁZATI KIÍRÁS UTR-16-USZ Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához PÁLYÁZATI KIÍRÁS UTR-16-USZ Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: UTR-16-USZ A meghirdetés dátuma: 2016. augusztus 19. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET 60. Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató 2017. március 15-18. A projekt születése

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt)

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

dokumentálása, szerkesztése és közzététele 7 200 000 szolgáltatási 2013.10.01 2014.11.30

dokumentálása, szerkesztése és közzététele 7 200 000 szolgáltatási 2013.10.01 2014.11.30 Tankerület Szerződéssel érintett intézmény neve Szerződéssel érintett intézmény címe Partner neve Szerződés tárgya Szerződés összege Szerződés típusa Szerződés érvényesség kezdete Szerződés érvényesség

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről

Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről Célok és megvalósításuk: 1. A kistérség tehetséges fiataljainak vagy tehetségígéreteinek felkutatása, adatbázis létrehozása,

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. OM azonosító: Telephely kódja: 002

MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. OM azonosító: Telephely kódja: 002 MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 576-627 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Fogadóóra: szerda:

Részletesebben

KEZDETEKTŐL MOSTANÁIG,AVAGY A ROBOTIKA OKTATÁS A HUSZÁR GÁL ISKOLÁBAN

KEZDETEKTŐL MOSTANÁIG,AVAGY A ROBOTIKA OKTATÁS A HUSZÁR GÁL ISKOLÁBAN KEZDETEKTŐL MOSTANÁIG,AVAGY A ROBOTIKA OKTATÁS A HUSZÁR GÁL ISKOLÁBAN HOL IS TARTUNK MOST? Létezünk, virulunk Még sok segítségre szorulunk Optimisták vagyunk, tele jó reménnyel Már a nagyok között mozgunk,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2010. évről

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2010. évről Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95. Tel.: 75/519-300 Fax.: 75/ 414-282 Honlap: www.szilardverseny.hu A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2010.

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Továbbtanulási statisztikák

Továbbtanulási statisztikák Továbbtanulási statisztikák 2008-2016 megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010 2010/2011. Átlag % % % % % % % % Gimnázium 30 39 29 39 38 34 29 38 34 Szakközépiskola 58 51 49 54 38 42 48 35 47 Szakiskola

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2017 tavasza Segédlet a tudományos diákköri munka készítéséhez Megyeriné dr. Runyó Anna megyerine@avkf.hu OTDK - Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program célkitűzései, tapasztalatai, eredményei

A Nemzeti Tehetség Program célkitűzései, tapasztalatai, eredményei A Nemzeti Tehetség Program célkitűzései, tapasztalatai, eredményei Hajdúszoboszló, 2013. október 9. Jogszabályi háttér 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Programról 126/2008. (XII. 4.)

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza

Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1. Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza Tehetségsegítő és tehetséggondozó programok a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban TÁMOP-3.4.4/B/08/1 Készítette: Szűcs Róbert, Nyíregyháza A pályázat előzményei, feltételek Intézmény hagyományai (tagozatos

Részletesebben

Kategória Összeg Búr Márton A Sik Tamás Dávid A Balangó Dávid B Barta Ágnes B Cseppentő Lajos B Gönczi Tamás B 50000

Kategória Összeg Búr Márton A Sik Tamás Dávid A Balangó Dávid B Barta Ágnes B Cseppentő Lajos B Gönczi Tamás B 50000 Név Kategória Összeg Búr Márton A 70000 Sik Tamás Dávid A 70000 Balangó Dávid B 50000 Barta Ágnes B 50000 Cseppentő Lajos B 50000 Gönczi Tamás B 50000 Hackel Kristóf B 50000 Nagy Ákos B 50000 Nagy Dániel

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/ Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/2017. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az utolsó két évfolyamon heti plusz két órában az emelt szintű

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben