Bevezető. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Köznevelés-irányítási Főosztály. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Köznevelés-irányítási Főosztály. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő"

Átírás

1 2015

2 Bevezető Az elkövetkező évtizedekben a gazdasági sikeresség egyéb tényezők mellett a korábbinál is erősebben függ majd a kreatív és innovatív képességekkel rendelkező állampolgároktól. Az oktatási rendszernek egyik lényeges feladata ezért, hogy ösztönözze és támogassa a kreatív és kritikai gondolkodás előmozdítását célzó hatékony módszereket, a kíváncsiság és a kísérletezés erősítését. E célkitűzés megvalósulásának egyik legkiemelkedőbb példája az Útravaló Ösztöndíjprogram keretében 10 éve működő Út a tudományhoz alprogram, amely a természettudományos, műszaki és matematika tehetségek gondozását, az e tudományterületek iránti érdeklődés felkeltését és elmélyítését célozza. A kezdetektől napjainkig számos változás következett be a 2005 óta működő Út a tudományhoz alprogramban, hogy csak a legfontosabbakat említsük: nagymértékben átalakult az alprogram szakmai koncepciója annak érdekében, hogy minél színvonalasabb, az érintett diákokat minél hatékonyabban segítő kutatási projektek működjenek; lehetőség nyílt a támogatást elnyert kutatási programok eredményeinek széles körben való megismertetésére; a kutatási projektek keretében olyan szakmai együttműködések jöhettek létre kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, különösen tanárképzést folytató intézményekkel, amelyeknek köszönhetően megerősödött a tudományos szervezetek és a tudomány képviselőinek jelenléte az indulástól a program megvalósításáig. Jelentősen növekedett az elnyerhető intézményi támogatás összege, valamint emelkedtek a tanulói és kutatásvezetői ösztöndíjak is. Az elmúlt évtizedben folyamatosan nőtt a résztvevő középiskolai kutatócsoportok száma, különösen örvendetes a gimnáziumok mellett a szakközépiskolák aktív részvétele. A tíz év alatt több mint 200 millió forint támogatással 361 középiskolában 522 kutatási projekt valósult meg, közel 2500 tanuló kapott lehetőséget a középiskolai tananyagon túl nyúló kutatásban való részvételre. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának évek óta célja, hogy az általa támogatott kutatócsoportok ne elszigetelten dolgozzanak, hanem az ország legkülönbözőbb pontjain munkálkodó tehetséges diákok és pedagógusaik ismerjék meg egymás munkáját, osszák meg egymással élményeiket, tapasztalataikat, majd fűzzék szorosabbra a már kialakult kapcsolatot, és az együttgondolkodás, a közös szakmai munka még hatékonyabban szolgálja az érintett diákok iskolai és későbbi munkaerő-piaci eredményességét, a mentori tevékenységet, továbbá biztosítsa a minőségi és motiváló pedagógiai munka feltételeit. A jelen kiadvány e pedagógiai törekvéshez kíván hozzájárulni, a támogatók pedig bíznak abban, hogy a következő tíz évben további lehetőségeket biztosíthatnak a program keretében pedagógusoknak és tanulóknak egyaránt. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-irányítási Főosztály Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

3 Főigazgatói köszöntő Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve látja el a jogszabály alapján kijelölt hazai, fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak, programok lebonyolítását, valamint közreműködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések előkészítésében és megvalósításában. Jelmondatunk: Út a forráshoz kifejezi tevékenységünk lényegét, mely szerint út és híd vagyunk abban, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megjelölt programokban közvetítőként célba juttatjuk az állami támogatásokat, elősegítjük a források hatékony és célszerű felhasználását, támogatjuk az együttműködést az állam és a polgárok, valamint az állam és a közintézmények, a civil szervezetek és az egyházak között. Intézményünk a megalakulása óta jelentős eredményeket ért el a hazai támogatáskezelés terén. Az általunk kezelt pályázatok, ösztöndíjak és programok a szociális, egyházi, nemzetiségi, civil, oktatási területeken biztosítják az esélyegyenlőség, a civil kezdeményezések és a szociális felzárkóztatás megvalósulását, valamint a tehetségek hatékony támogatását. Az Út a tudományhoz alprogram célja a középfokú iskolai oktatásban részt vevő természettudomány iránt érdeklődő tanulók tehetséggondozása oly módon, hogy a tanulók mentori támogatással kipróbálhassák magukat egyénileg és csoportosan végzett kutatásokban is. Az Út a tudományhoz a hazai tehetséggondozás, az innováció, a tehetséges diákok támogatásának és felsőoktatás felé orientálásának a programja. A program tíz éves fennállásának évfordulója alkalmából megjelenő ünnepi kiadványunkban visszatekintünk az elmúlt évek tapasztalataira, felrajzoljuk azt az utat, amelyet a programban az indulása óta eltelt években részt vevő intézmények bejártak. A kiadványunkban ezeknek a diákoknak a tehetségét, és az általuk és tanáraik által megvalósított projektek sokszínűségét szeretnénk bemutatni annak érdekében, hogy az Út a tudományhoz alprogram keretében támogatást nyert pályázók tapasztalatokat és ötleteket cserélhessenek egymással. A évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Támogatáskezelő együttműködésében Út a tudományhoz címmel egy internetes honlapot hoztunk létre, amelynek célja, hogy a támogatott kutatócsoportok ne elszigetelten dolgozzanak, hanem az ország legkülönbözőbb pontjain munkálkodó tehetséges diákok és pedagógusaik megismerhessék egymás munkáját, a kutatással kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat pedig megoszthassák egymással. A tehetség, a kutatás és az innováció olyan értékek, amelyek gondozásában nagy örömmel veszünk részt. A kutatási projektekhez és az új ötletekhez sok sikert kívánok, egyúttal bízom abban, hogy évről évre növekedni fog azoknak a tehetséges diákoknak a száma, akik terveik megvalósításához az Út a tudományhoz alprogram pályázatait választják. Bene Dániel főigazgató

4 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2012 augusztusában jött létre az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott pályázati feladatok ellátására. A Támogatáskezelő által koordinált programok: Bursa Hungarica A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányait támogatja. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. Évente több mint pályázó részesül támogatásban, ez éves szinten 1,91 milliárd forint ösztöndíjként történő folyósítását jelenti. Egyházi támogatások Az egyházi támogatások az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkózást segítő tevékenységét, az egyházi épített örökség megóvását és a határainkon kívül élő magyar közösségek megmaradását biztosítják a meghirdetett programokon keresztül. A 2014-es évben 375 egyházi közösségi célú program és beruházás kapott támogatást; valamint 270 templom, egyházi épület rekonstrukciója, ill. új beruházás megvalósítása történhet meg. Határtalanul! A program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja, melynek keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalatokat szereznek a külhoni magyarságról. A Határtalanul! program keretében 2013 óta több mint 60 ezer magyarországi diák vehetett részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon ben a programra 1,2 milliárd forint áll rendelkezésre. Integrációs Pedagógiai Rendszer Az Integrációs Pedagógiai Rendszer célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolákban. A program a képesség-kibontakoztatásra, integrációs felkészítésre, valamint óvodai fejlesztő programok szervezésére nyújt támogatást. A pályázat kötelező elemeként az intézmények külső partnerek bevonásával programokat, tanórán kívüli szabadidős tevékenységet valósítanak meg, ezzel is erősítve az együttműködést helyi civil szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal. Nemzeti Együttműködési Alap A Nemzeti Együttműködési Alap a magyarországi civil társadalom tevékenységét, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítését célozza meg. A támogatott tevékenységek a civil élet teljes spektrumát felölelik, az európai integrációt elősegítő programoktól a civil szférával kapcsolatos tudományos kutatásokon át a monitoring tevékenységekig. A különböző rendezvények mellett civil szervezetek működési költségeire is igényelhető támogatás. Nemzetiségi támogatások A nemzetiségi támogatások célja, hogy a Magyarország területén élő nemzetiségi csoportokat nyelvük, kulturális hagyományaik, szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolásában segítse, és ezzel hozzájáruljon Magyarország kulturális sokszínűségének megtartásához. A támogatási forrás felhasználható civil szervezetek működésére, szellemi és tárgyi emlékeik ápolására, kulturális rendezvényekre és nyelvi környezetben megvalósuló táborokra, valamint az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzésekre. Nemzeti Tehetség Program A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére és között 3,940 milliárd forint pályázati keretösszegekből mindösszesen pályázat részesült támogatásban ben a Nemzeti Tehetség Program évi forrásának keretösszege: 2,8 milliárd forint. Óvodai Férőhely Bővítés Az Óvodai Férőhely Bővítés program célja az óvodai férőhelyek fejlesztéséhez forrás biztosítása azokon a településeken, amelyeken a 2-5 éves népesség viszonylatában óvodai férőhelyhiány várható a következő években. A támogatással az önkormányzatok kötelező feladatuknak eleget tudnak tenni, ennek érdekében önkormányzati fenntartású óvodai férőhely-fejlesztés valósulhat meg. A pályázatok támogatására rendelkezésére álló keretösszeg 950 millió forint, melyből meglévő óvodaépületek bővítése, átalakítása, valamint új óvodák építése valósítható meg. Roma Kultúra A Roma Kultúra program a magyarországi roma kultúra értékeinek bemutatásával hozzájárul a negatív megítélés csökkentéséhez, erősíti a különböző kultúrákból származó emberek kölcsönös elfogadását, valamint felhívja a figyelmet azokra az értékekre, amelyek hozzátartoznak Magyarország kulturális sokszínűségéhez ben a program keretében 137 nyertes pályázat részesült támogatásban, összesen Ft értékben. Szociális Földprogram A Szociális Földprogram a területi hátrányok mérsékléséhez, a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a foglalkoztathatósági szint emeléséhez, a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javításához, valamint a termelési és értékesítési folyamatok tervszerű kialakításához járul hozzá. Út a tudományhoz Az Út a tudományhoz program célja a középfokú iskolai oktatásban részt vevő természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása oly módon, hogy a tanulók mentori támogatással kipróbálhassák magukat egyéni és csoportosan végzett kutatásokban is. A program keretében a köznevelési intézmények kötelező elemként kutatással foglalkozó szervezetekkel működnek együtt. Az együttműködés célja, hogy a kutatócsoport a kutatási program megvalósítása során lépjen ki az intézményi keretek közül, a tanulók természettudományos és komplex kutatási szemlélete és ilyen irányú jártassága bővüljön, és ennek eredményeképpen kapcsolatrendszerük szélesebbé váljon. Útravaló MACIKA Az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram célja egyfelől a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, másrészt a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása. A cél megvalósulása Útravaló-MACIKA program esélyegyenlőségi alprogramjai (Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához, Út a felsőoktatásba, Út a diplomához) keretében történik. Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében a 2013/2014-es tanévben tanuló/hallgató részesült összesen Ft értékű támogatásban.

5 Tartalomjegyzék BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM BUDAPEST XIV. KERÜLETI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM BUDAPESTI WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM CSONGRÁDI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM CSUKÁS ZOLTÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ELTE TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓ GIMNÁZIUM FERENCES GIMNÁZIUM SZENTENDRE FM DUNÁNTÚLI AGRÁR -SZAKKÉPZŐ KÖZPONT, CSAPÓ DÁNIEL KÖZÉPISKOLA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JEDLIK ÁNYOS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KECSKEMÉTI BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM KECSKEMÉTI HUMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA KECSKEMÉTI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PATAKY ISTVÁN HÍRADÁSIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PÉCSI POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON RUDAS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZEGEDI RADNÓTI MIKLÓS KÍSÉRLETI GIMNÁZIUM SZEGEDI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

6 BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 9 BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Kutatási program címe: Irány a Mars! Intézmény neve: Batsányi János Gimnázium és Kollégium Intézmény székhelye: 8300 Tapolca, Liszt Ferenc u Veszprém megye Kutatás vezető tanár: Holló Tamás Kutatásban résztvevő diákok: Holló Gergely 10. évfolyam, Kovács Kíra 10. évfolyam, Lakinger Péter 10. évfolyam, Pető Bálint 10. évfolyam, Szente Marcell 10. évfolyam Emlékezzél a múlt időre, Ismérjed a jelenvalót; S értvén az újat és az ót, Vigyázz, figyelmezz a jövőre! Részt vesznek feladatközpontú robotok tervezésében. Megtanulják a dokumentáció készítés alapelveit. Kíra mutatta be a csapat többi tagjának a Mars bolygót és a Mars kutatás eddigi eredményeit az űrutazás nehézségeit, Gergely a földi körülmények között alkalmazott iránymeghatározási és helymeghatározási módszerek bemutatása mellett javaslatot tett a Marson alkalmazható lokalizáció megoldására, Péter bemutatta azokat a szenzorokat és alkalmazási lehetőségeit, amelyek a projektben felhasználásra kerülhetnek. Mivel a robotoknak egymással szoros összhangban kell a feladatot elvégezni, Bálintra hárult a feladat, hogy megismerje és ismertesse a többiekkel a kommunikáció lehetőségeit, és Marcell lesz, aki a szenzorok által összegyűjtött adatok feldolgozásának alapvető módszereit ismerteti a többiekkel. Közösen kiválasztjuk a marsi körülmények között is használható módszert, és átültetjük a gyakorlatba. Az eddigi munkánk eredménye, hogy kizártuk azokat a körülményeket, amelyek a hipotézisünk szempontjából elhanyagolható, és meghatároztuk a gyakorlati problémát az ismereteink tükrében. Jelenleg a részproblémák megoldásával, azok algoritmusainak megírásával, a szenzorok által mért adatok tárolásával foglalkozunk. A kutatás problémáinak megoldásában a Pannon Egyetem tanárai is segítséget nyújtanak előadások megtartásával és laborlátogatás lehetőségének biztosításával. Távlati terveinkben a programozási ismeretek elmélyítése, a természettudomány egyéb területein való alkalmazása és újabb versenyeken és tudományos pályázatokon való részvétel szerepel, hogy még több diák érdeklődését felkeltsük a természettudományok iránt. BATSÁNYI JÁNOS: A LÁTÓK TITKA Az 1951-ben alapított tapolcai gimnázium néhány kilométerre a Balatontól, a festői szépségű Tapolcai-medencében található. Elsősorban az emelt szintű nyelvi képzésünkre vagyunk büszkék, mert végzős diákjaink több mint 80% középszintű nyelvvizsgával hagyja el a gimnáziumot, és országos versenyeken rendre előkelő helyen végeznek a humán műveltségi versenyeken. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt fektettünk a természettudományos képzésre is. A belépő évfolyamok heti 3 órában tanulják az informatikát, és 1999 óta a tanulóinkat ECDL bizonyítvánnyal a kezükben bocsátjuk útjukra. Informatikából rendszeresen részt veszünk az OKTV, Nemes Tihamér, Hódítsd meg a biteket, Bitfaragó bajnokság versenyeken, ahol eredményesen szerepelünk. Legutóbb a Pannon Egyetem Kanizsai kampusza által hirdetett országos Pendroid (mobil alkalmazás fejlesztő) versenyen 4. helyezést értünk el. A Holló Tamás által vezetett programozás szakkörben a évfolyam diákjai egymást segítve vesznek részt. A benyújtott kutatási pályázat témája és megpályázott eszközei is ezt az elhivatottságunkat erősíti. A tanulók motivációját fokozza és - nem utolsó sorban - a műszaki egyetemeken való helytállásukat alapozza meg. A kutató csoport egy marsi kutató űrbázis létesítésnek előkészítését tűzte ki céljául. A feladat az űrbázis helyszínének feltérképezése és a terep elrendezése előre programozott robotokkal, emberi beavatkozás nélkül. Hipotézisük, hogy a műholdas és mágneses hely és iránymeghatározás nélkül is képesek vagyunk a robotok egymáshoz viszonyított helyzetét meghatározni, és egyéni feladatukat összehangolni. A projektben résztvevő tanulók most ismerkednek a tudományos kutatás módszereivel. A program során a földi helymeghatározási módszereken kívül megismerjük a marsi körülményeket, a Mars kutatás jelenlegi helyzetét, kutatási eredményeit. A tanulók jártasságot szereznek a csapatmunkában. Megismerik és céltudatosan használják a problémamegoldás lépéseit. A feladatok megoldása során matematika és fizikai ismereteiket bővítve a tanulók tisztában lesznek a helymeghatározás alapvető technikáival, a robotszenzorok működési elvével és működésével, a merési eredmények tárolási és feldolgozási algoritmusaival. Célunk az adatátviteli technológiák és programok megismerése. Megtanulnak, legalább egy Open Source programozási nyelven programozni (NXC), amely tökéletes alapot fog biztosítani a műszaki tudományokban használt programozási nyelvek és technológiák ismeretének elsajátításához.

7 BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 11 BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Kutatási program címe: A csillagászati ismeretterjesztés helyi lehetőségei; Elfeledett módszerekkel a jövőbe Intézmény neve: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Intézmény székhelye: 7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. Tolna megye Kutatás vezető tanárok: Tanner György; Kecskés-Kiss Péter Kutatásban résztvevő diákok: Bodnár Dániel, Tanner Martin; Frei Kata, Hús Luca, Neubauer Antal, Takler Kristóf Az iskola megszentelt tűzhelye az örökké való eszméknek és ideális eszményeknek Résztvevő diákok: Énekes Péter, Köpenczei Gergő Vezető tanár: dr. Katz Sándor 2011/2012: Számelméleti függvények alkalmazása kiptográfiában Résztvevő diákok: Varjú János, Veres Andrea Vezető tanár: dr. Katz Sándor 2012/2013: Töltsd a mobilodat napenergiával! Résztvevő diákok: Németh Kata, Baráth Enikő Vezető tanár: Nagy István Elkészült egy szigetüzemű napelem, mely villanyégőt és 220v-os dugaljat üzemeltet. Fontosnak tartjuk, hogy elvégzett munkánkkal, eredményeinkkel ne csak diákjaink, hanem a szélesebb közönség is megismerkedhessen. Ezért a nyílt iskolai programokon eredményeinket évről-évre előadásokon, bemutatókon tárjuk vendégeink elé. Jelenlegi pályázatukban résztvevő két tanulónk jól kiegészíti egymást. Tanner Martin ötödik éve gimnáziumunk diákja. Számos szép, országos eredménnyel is büszkélkedhet fizika, kémia, matematika és biológia tárgyakból. Bodnár Dániel az Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló diákunk. A téma iránti érdeklődése, a technikai eszközök kezelésében meglévő tapasztalata, valamint számítógépes ismeretei teszik alkalmassá a pályázatban való részvételre. Sokéves, jó kapcsolatot tartunk fenn együttműködő partnerünkkel a BKM Csillagvizsgáló Intézettel, amely korábban is nyitott volt a középiskolás korosztállyal való kapcsolattartásra. Érdeklődő tanulóink számos alkalommal ellátogattak az Intézet ismeretterjesztő rendezvényeire. Jelenlegi projektünk kapcsán felkutattuk a megyénkben és a szomszédos megyékben dolgozó szakembereket, amatőr csillagászokat. Meghívtuk őket iskolánkba, így reményeink szerint segítségünkre lesznek a most beszerzésre kerülő csillagászati távcső használatának elsajátításában. Az ősz folyamán első ízben rendeztük meg a Tudományok éjszakája nyitott programunkat. Bonyhádról és környékéről sok érdeklődő tisztelte meg gimnáziumunkat jelenlétével. Az egyik előadás a projektünkhöz kapcsolódó ismeretterjesztő téma volt. November elején kutató diákjaink önálló munkájukkal mutatkoztak be A távcsövek története című előadásukkal. Terveink között szerepel, hogy a pályázatunk kapcsán összeállított programok, előadások és kutatási anyagok ne csak a 2014/15-ös tanévben, hanem a jövőben is diákjaink és az érdeklődő közönség rendelkezésére álljanak. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium több mint kétszáz éves múltra visszatekintő oktatási intézmény. Amellett, hogy 650 tanulója számára kínál rendkívül sokszínű fejlődési és kibontakozási lehetőséget, a helyi kulturális élet meghatározó szereplője. Gimnáziumunk rendszeresen ad otthont tanulmányi versenyeknek és szakmai konferenciáknak. Diákjaink sikeres résztvevői a megyei és országos versenyeknek, legyenek azok akár tudománnyal, sporttal vagy művészettel kapcsolatosak. Iskolánk 2006 óta rendszeresen pályázott az Út a tudományhoz alprogramba. Beadott projekjeink többsége elnyerte a támogatást. 2005/2006: Társulástani vizsgálatok a Kelet-Mecsekben Résztvevő diákok: Dömötör Zsuzsanna, Laufer Csilla, Reidl Rita Vezető tanár: Nagy Andrea 2006/2007: 1. A lengyeli kastélypark természeti értékei Résztvevő diák: Farkas Virág Vezető tanár: Nagy Andrea 2. Néhány számelméleti függvény számítógépes vizsgálata Résztvevő diákok: Győrfi Lajos, Szudi László Vezető tanár: dr. Katz Sándor 2007/2008: Néhány számelméleti függvény elméleti és gyakorlati vizsgálata Résztvevő diákok: Eckert János, Lamm Éva, Pap Máté Vezető tanár: dr. Katz Sándor 2008/2009: 1. Mi a kérdés, ha a válasz a világegyetem? Résztvevő diákok: Tóth Barnabás, Cséke Balázs Vezető tanár: Gruber László 2. Számelméleti függvények elméleti és gyakorlati vizsgálata Résztvevő diákok: Eckert János, Lamm Éva, Pap Máté, Réti Norbert Vezető tanár: dr. Katz Sándor 2009/2010: 1. A nagymányoki kőszén Résztvevő diákok: Neubauer Gabriella, Holló Teodóra Vezető tanár: Nagy István A dolgozat a Mecsek múltjával és jelenével valamint a 2009-ben újraindított bányával foglalkozott. 2. Adventív növényfajok megfigyelése Bátaapáti térségében Résztvevő diákok: Szakál Balázs, Tornóczky Márton Vezető tanár: Nagy Andrea 2010/2011: Számelméleti függvények alkalmazása titkosításban

8 BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 13 BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Iskolánk egyik volt diákja, Móser Zoltán fotóművész iskolánknak adományozta hagyatékát, több ezer negatívot és fényképet. Ezeket nézegetve tűnt fel a gyerekeknek, hogy a régi fekete-fehér fényképek mennyivel árnyalatgazdagabbak, mennyivel lágyabbak, mint a mai digitális technikával készített és nyomtatott képek túlszaturált, polárszűrős, kontrasztos képei. Érdekes módon, a mai, erős ingerekhez szokott gyerekeknek elnyerte a tetszését a régi képek lágysága, finomsága. Miközben a különbségek okait kerestük, fototechnikai, optikai, fotokémiai információk kerültek felszínre. A gyerekeket megragadta a problémakör komplexitása, felkeltette érdeklődésüket. Többen megfogalmazták, hogy szeretnék a filmhívást, nagyítást kipróbálni. Innen már adta magát a kérdés: van-e a mai modern korban létjogosultsága a régi képalkotási technikáknak? Lehet-e olyan új tartalmakat, hasznosításokat kapcsolni hozzájuk, mely a fotokémián alapuló képrögzítést, képmegjelenítést átmenthetik a XXI. századba? A fejlődés útja vezethet-e a hagyományok felelevenítésén, újraértelmezésén keresztül? A hipotézisünk az, hogy igen, kellő kreativitással és a korábbi ismeretek felülvizsgálatával, újraértelmezésével, esetleg továbbfejlesztésével, van mód életben tartani, újjáéleszteni a fekete-fehér filmes fényképezést, képfeldolgozást, új felhasználási területeket keresni számára. A fotókémiai ismeretek feldolgozásában a Pécsi Egyetem részéről Petőcz György adjuktus úr nyújt segítséget, a fénykép-értékelési szempontok megismerésében Móser Zoltán művész úr van a segítségünkre, míg a fotóoptikai ismeretek feldolgozását Kecskés-Kiss Péter mentortanár koordinálja. Első lépésként a gyerekek megismerkedtek a fotózás alapjaival: a fényképezőgépek, nagyítógépek, mint optikai rendszerek működési elvével, a fényképezéshez használt optikai kiegészítők szerepével. A Pécsi Tudományegyetem Kémia Intézetének laboratóriumában megismerkedtek a filmelőhívásnál, nagyításnál használt vegyszerek, keverékek összetételével, a hívó és fixszáló oldatok elkészítésével. A rendelkezésre álló szakirodalom felhasználásával tanulmányozták a fotózás fotokémiai alapjaival. A tavasz folyamán elkészül az iskola által felajánlott egyik helyiségben a fotólabor, mely az egyetem mellett a gyakorlati kísérletezés, kivitelezés helyszíne lesz. Most kezdődik a tapasztalás és a kísérletezés időszaka, melynek végére a gyerekek jártasságot szereznek a fényképezés, fénykép előhívás és a nagyítás rejtelmeiben. A kísérletezések során szert tesznek azokra a tapasztalatokra, melyekkel fel tudják mérni a módszerben rejlő lehetőségeket, és a módszer korlátait. Az egyetemi labormunka fő területei: - a korábban kidolgozott fotokémiai eljárások eredményeinek, a reakciók hatásfokának, vizsgálata, - a vegyszerhasználat gazdaságosságának vizsgálata és gazdaságosabbá tételének lehetőségei, az elhasznált vegyszerek regenerálásának alternatívái, - a lejátszódó reakciók sebességének és hatásfokának befolyásolhatósága, alternatív reakciók lehetőségeinek vizsgálata, - az eljárások környezetterhelésének vizsgálata és környezetvédelmi alternatívák kidolgozása. A fotólaborban folyó munka fő területei: - labormunkák elsajátítása, majd azt követően - kép lágyítás, kontrasztosítás, szürkeárnyalati gazdagság befolyásolása, lehetőségeinek kísérleti vizsgálata - a nagyítások optikai befolyásolásának vizsgálata Ezt követően tudunk majd választ adni a munkahipotézisre, illetve a program alapkérdéseire. Ekkor fogalmazhatunk meg olyan újszerű felhasználási területeket, vagy módokat, alternatív módszereket, melyek a hagyományos fototechnikának új életet, lendületet adhatnak, illetve itt nyílik mód ezek gyakorlati kipróbálására, megvalósítására. Zárásként (május közepe június) a legfontosabb ismereteket, tapasztalati és vizsgálati eredményeket az elvégzett munkát és a felhasználási alternatívákat egy közösen elkészített tanulmányban rögzítjük. A folyamat során gyerekeink megtapasztalják a csoportos munkában rejlő lehetőségeket és elsajátítják az együttműködés alapelemeit, megismerik feltételeit. Kooperációs készségük és egymás iránti bizalmuk, felelősségérzetük fejlődik. Jobban tisztába kerülnek saját képességeikkel, erősségeikkel és hiányosságaikkal. Résztvevő diákok: Énekes Péter, Köpenczei Gergő Vezető tanár: dr. Katz Sándor 2011/2012: Számelméleti függvények alkalmazása kiptográfiában Résztvevő diákok: Varjú János, Veres Andrea Vezető tanár: dr. Katz Sándor 2012/2013: Töltsd a mobilodat napenergiával! Résztvevő diákok: Németh Kata, Baráth Enikő Vezető tanár: Nagy István Elkészült egy szigetüzemű napelem, mely villanyégőt és 220v-os dugaljat üzemeltet. Fontosnak tartjuk, hogy elvégzett munkánkkal, eredményeinkkel ne csak diákjaink, hanem a szélesebb közönség is megismerkedhessen. Ezért a nyílt iskolai programokon eredményeinket évről-évre előadásokon, bemutatókon tárjuk vendégeink elé. Jelenlegi pályázatukban résztvevő két tanulónk jól kiegészíti egymást. Tanner Martin ötödik éve gimnáziumunk diákja. Számos szép, országos eredménnyel is büszkélkedhet fizika, kémia, matematika és biológia tárgyakból. Bodnár Dániel az Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló diákunk. A téma iránti érdeklődése, a technikai eszközök kezelésében meglévő tapasztalata, valamint számítógépes ismeretei teszik alkalmassá a pályázatban való részvételre. Sokéves, jó kapcsolatot tartunk fenn együttműködő partnerünkkel a BKM Csillagvizsgáló Intézettel, amely korábban is nyitott volt a középiskolás korosztállyal való kapcsolattartásra. Érdeklődő tanulóink számos alkalommal ellátogattak az Intézet ismeretterjesztő rendezvényeire. Jelenlegi projektünk kapcsán felkutattuk a megyénkben és a szomszédos megyékben dolgozó szakembereket, amatőr csillagászokat. Meghívtuk őket iskolánkba, így reményeink szerint segítségünkre lesznek a most beszerzésre kerülő csillagászati távcső használatának elsajátításában. Az ősz folyamán első ízben rendeztük meg a Tudományok éjszakája nyitott programunkat. Bonyhádról és környékéről sok érdeklődő tisztelte meg gimnáziumunkat jelenlétével. Az egyik előadás a projektünkhöz kapcsolódó ismeretterjesztő téma volt. November elején kutató diákjaink önálló munkájukkal mutatkoztak be A távcsövek története című előadásukkal. Terveink között szerepel, hogy a pályázatunk kapcsán összeállított programok, előadások és kutatási anyagok ne csak a 2014/15-ös tanévben, hanem a jövőben is diákjaink és az érdeklődő közönség rendelkezésére álljanak.

9 BUDAPEST II. KERÜLET II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM 15 BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM Kutatási program címe: Védett orchideák feltérképezése és dokumentálása a Sas-hegy természetvédelmi területén Intézmény neve: Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Intézmény székhelye: 1024 Budapest Keleti Károly utca 37. Kutatás vezető tanár: Rusvai Márta Kutatásban résztvevő diákok: Horánszky Márton Péter 12. évfolyam, Zabó Vivien Mercédesz 11. évfolyam, Szakács Péter Barnabás 11. évfolyam, Halászi Réka 11. évfolyam, Fekete Kornél Tamás 11. évfolyam Ha igazán szereted a természetet, mindenhol megtalálod a szépséget. Vincent Van Gogh A Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium elődjét a 17. században alapították. Az épület 2005-ben történt korszerűsítése, átépítése után a 21. század követelményeinek megfelelő környezetben folyhat a közel 700 diák oktatása. Az eredeti elgondolásnak megfelelően az ifjúság nevelésére és a közösségi gondolkodás kialakítására, ökoiskola lévén környezetünk védelmére is nagy hangsúlyt fektetünk. Korszerű oktatási módszerek és környezet, aktív táblák, jól felszerelt szaktermek teszik lehetővé, hogy a gyermekek szívesen tanuljanak nálunk és aktívan részt vehessenek a kísérletek végzésében. Mind a természettudományok területén (biológia), mind a művészetek oktatásában (rajz) mind az öt és hét évfolyamos nyelvi előkészítő rendszerben (angol, német) lehetőséget biztosítunk az érdeklődő, motivált tanulók számára speciális képzésben való részvételre. Ezen képzés keretén belül működik biológia szakkörünk, ahol a diákok a természet védelmében és kutatásban is aktív szerepet vállalhatnak óta iskolánk bekapcsolódott Rusvai Márta biológia-kémia szakos tanárunk vezetésével az iskolánkhoz közel található 30 hektár nagyságú Sas-hegyi természetvédelmi területen folyó növényi életközösség kutatásba, együttműködve az ELTE-TTK Növényrendszertani és Ökológiai Tanszékének munkatársaival. A tanszék adjunktusa, Dr. Tóth Zoltán által vezetett élőhely rekonstrukciós munkában vállalunk fontos szerepet. Munkánk egyik jelentős része a természetvédelmi területen található védett növények feltérképezése GPS segítségével és a vizsgált növény élőhelyén USB adatrögzítővel hőmérséklet és páratartalom adatok gyűjtése. A felmért védett fajok alaposabb megismerése céljából tanulmányozzuk az irodalmi adatokat és a vizsgált fajokról foto-dokumentációt készítünk. Az ismeretanyag összefoglalásával előadásokat, bemutatókat állítunk össze, hogy felhívjuk kortársaink figyelmét a természetvédelem fontosságára és bemutassuk számukra az általunk vizsgált védett fajokat. munkában is tevékeny szerepet vállalunk ban a Sas-hegy Természetvédelmi területen a bennszülött Szent-István szegfű feltérképezését végeztük az Út a tudományhoz alprogram pályázat támogatásával, figyelemfelkeltő munkalapot, ismeretbővítő fotódokumentációt készítettünk kortársaink számára, amelyet budapesti és vidéki iskolákba is eljuttattunk. Munkánk körükben nagy érdeklődést váltott ki. Szakkörünk tagjaiból kutatócsoportunkba a leginkább érdeklődő tanulókat választottuk ki. A 12. évfolyamban Horánszky Márton Péter (hat évfolyamos képzésben) reál tagozat biológia- kémia fakultációján készül a TTK biológus szakára. Fekete Kornél Tamás (11. évfolyamban) hat évfolyamos reál tagozaton meteorológus pályára készül. Szakács Péter Barnabás (11. évfolyamban) hat évfolyamos reál tagozaton informatikus pályára készül. A 11. évfolyam biológia tagozatos csoportjából Zabó Vivien Mercédesz állatorvosnak, Halászi Réka pedig a TTK biológus szakra szeretne jelentkezni. A kiválasztott diákok igazi team emberek, terepmunkában, feltérképezésben aktívak, jártasak az informatikai feldolgozásban, a dokumentálásban. Kutatás iránt elkötelezettek, kreatívak, kitartóak, jó előadó képességgel rendelkeznek. Fontos számukra a természetvédelem, ismereteiket szívesen megosztják kortársaikkal. A kutatómunka megerősítette bennük, hogy majdan hivatásszerűen foglalkozzanak a természettudomány egy egy területével. A 2014/2015-ös tanév nyertes program témájaként az orchideákat választottuk. A magyarországi orchidea fajok mindegyike védett. Közülük a fehér madársisak, bíboros kosbor, tarka pettyeskosbor, vitézvirág és a méhbangó megfigyelt területünkön is megtalálható. Úgy gondoljuk, hogy az itt élő védett orchideák elterjedésének vizsgálata fontos feladata az itt folyó természetvédelmi munkának. Terveinkből eddig megvalósult részvételünk az orchidea élőhelyének (karsztbokorerdő) kezelésében. A területet megtisztítottuk az agresszívan terjedő invazív cserje fajoktól, hogy lehetővé tegyük a kosbor gumóinak kihajtását. Elkészítettük a különböző orchidea fajokról a ponttérképeket és a bíboros kosbor előfordulási helyén a hőmérséklet és páratartalom értékeinek változásairól az őszi és kora téli hónapokban gyűjtött adatok értékelését, a talaj ph meghatározását. Barber-féle talajcsapda segítségével megvizsgáltuk a terület torzpók faunáját. Tervezzük megjelölni a kosborokat és a töveken megjelenő virágok számának pontos regisztrálását. Vizsgálatainkat szeretnénk kibővíteni a kosbor élőhelyének állatvilágának megfigyelésével. Mivel sokan közülük hallószervvel rendelkeznek, illetve hangot bocsájtanak ki, szeretnénk megmérni a terület három pontjára kihelyezett zajmérők segítségével a zajszint különbséget, azt vizsgálva, befolyásolhatja-e az állatvilág elterjedését, hogy ezekkel az adatokkal is segítsük a szakemberek élőhely-rekonstrukciós tevékenységét. Tanulmányoztuk a kosborok irodalmát és bemutatót készítettünk, előadásokat tartottunk megszerzett ismereteinkből fotodokumentációnk felhasználásával az iskolánkban. Intézményünk művészei számára rajzversenyt hirdettünk a területünkön előforduló kosborokról, hogy a változatos érdeklődéssel rendelkező társainkhoz is közel kerüljenek ezek a magyarországi kirándulásokon is fellelhető különleges, védett ritkaságok. Digitális bemutatónkon kívül papír alapú, poszter bemutatót is készítünk, a beérkezett legszebb rajzokból kiállítást tervezünk és a legközelebbi DINPI fórumon szeretnénk előadni eredményeinket. Munkánkkal kapcsolatban több, diákok számára hirdetett versenyen is elindultunk, 2015-ben a KutDiák versenyen, 2012-től 2015-ig minden évben az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen, ahol 2013-ban dicséretben 2014-ben kiemelt dicséretben részesültek a résztvevők. Mérési eredményeink szerepelnek a Természetvédelem és kutatás a budai Sas-hegyen 2012-es kiadványban, azokat a nemzeti park szakemberei is felhasználják az élőhely-rekonstrukciós tevékenységek megtervezésében. Munkánkból posztert készítettünk és mutattunk be a kutatók éjszakáján, a DINPI előadásán. A karsztbokorerdő-lejtősztyep-sziklagyep vegetációs mozaik helyreállításában nemcsak a kutatásban, hanem az önkéntes segítő

ÚT A TUDOMÁNYHOZ 2014. ut_a_tudomanyhoz.indd 3 2014.04.22. 15:34:55

ÚT A TUDOMÁNYHOZ 2014. ut_a_tudomanyhoz.indd 3 2014.04.22. 15:34:55 ÚT A TUDOMÁNYHOZ 2014. ut_a_tudomanyhoz.indd 3 2014.04.22. 15:34:55 Összeállította 2014-ben az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január

2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482. Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január 2010. http://www.ektf.hu/ujweb/index.php?page=35&nid=1482 Havi hírek-sajtótájékoztató - 2010. január Az Eszterházy Károly Főiskola 2010. január 12-én 10.00 órakor tartotta az újév első sajtótájékoztatóját

Részletesebben

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés KURKÓ NOÉMI Reál továbbtanulásra ösztönző technikák HA NEM AKARUNK BESZÁLLÍTÓK ÉS LONDINEREK MARADNI A JÖVŐ VILÁGÁBAN, A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK IZGALMAS KÖZVETÍTÉSE KULCSKÉRDÉS. 1 (PLÉH CSABA PSZICHOLÓGUS)

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. április Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule... 4. oldal

Részletesebben

Tehetséggondozás - közösen

Tehetséggondozás - közösen Tehetséggondozás - közösen Tehetségnap, kreatív középiskolai nap, élményműhelyek Miskolci Egyetem 2011. május 6. kiadvany.indd 1 2011.05.01. 19:24 Kiadja a Miskolci Egyetem A tudományos utánpótlás-nevelés

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2011. október Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont BEMUTATKOZIK a paksi

Részletesebben

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015.

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015. Pályázat A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Mikus Judit 2015. március Alulírott Mikus Judit az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt,

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

Voltál Te már Zöld Kakas?

Voltál Te már Zöld Kakas? Voltál Te már Zöld Kakas? Fókuszban Nem fogadó, nem kreatív önképző csoport, hanem egy középiskola. Azaz mégis, mindegyikből egy kicsi: hiszen a Zöld Kakas név egy olyan intézményt takar, ahol az egymásra

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2012. február Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból Bemutatkozik a tolnai Wosinsky Mór Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pedagógusfórum. Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! Nevelj zsenit! Kincskeresők tizedszer Száz év csend

Pedagógusfórum. Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! Nevelj zsenit! Kincskeresők tizedszer Száz év csend Pedagógusfórum A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XIII. évfolyam n 2014. november december n 9 10. szám n Ára: 1,20 Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! Nevelj zsenit!

Részletesebben

KÖZNEVELÉS HORVÁTH ILONA GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS ARANY JÁNOS PROGRAMOK TUDATOSAN A PÉNZÜGYEKBEN

KÖZNEVELÉS HORVÁTH ILONA GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS ARANY JÁNOS PROGRAMOK TUDATOSAN A PÉNZÜGYEKBEN ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 71. ÉVFOLYAM / 4. SZÁM 2015. ÁPRILIS ARANY JÁNOS PROGRAMOK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS FIATALOK PÉNZÜGYI KULTÚRÁJA PÉNZ7 PROGRAM GAZDASÁGI JÁTÉKOK

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az OPSZI Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az OPSZI Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet ingyenes információs lapja 2010. november - december Pest Megyei Pedagógiai Híradó Az OPSZI Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet ingyenes információs lapja A tartalomból A közoktatás modernizációját támogató hálózatfejlesztés

Részletesebben

Innovációs törekvések az iskolában

Innovációs törekvések az iskolában Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pedagógia szak Innovációs törekvések az iskolában Esettanulmány egy középiskola fejlesztéseiről Készítette: Sztrelcsik Eszter Témavezető:

Részletesebben

PÁLYÁZAT a debreceni Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására

PÁLYÁZAT a debreceni Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására PÁLYÁZAT a debreceni Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására Pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Fenyősné Kircsi Amália Márta Debrecen, 2015. TARTALOM BEVEZETŐ

Részletesebben

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4.

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. 1 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Intézményvezetői pályázat a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) intézményvezetői állására A pályázó neve beosztása : Fábián Zoltán : igazgatóhelyettes

Részletesebben

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

A természettudományos tárgyak megalapozása 1

A természettudományos tárgyak megalapozása 1 Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt A természettudományos tárgyak megalapozása 1 A gyerekek előzetes

Részletesebben

Tájékoztató. Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Tájékoztató. Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium www.tfg.hu 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. út 18-20. telefon: +36 47 352 026, +36 47 352 236 email: tfg@tfg.hu, tfgimnazium@freemail.sulinet.hu 2 0 0 7 / 2. Tájékoztató H E F O P - 3. 1. 3-0 5 / 1. - 2 0 0 5-1

Részletesebben

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja Híreink Géniusz Országos Tehetségnap A Magyar Géniusz Program március 27-én rendezi meg a Géniusz Országos Tehetségnapot, ahol az országszerte működő immár 200 Tehetségpont (erről Hírlevelünkben még bővebben

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA P Á L Y Á Z A T A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit VEZETŐI HITVALLÁS Nem elég elindulni, de mást is hívni

Részletesebben