Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból"

Átírás

1 Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból X. évf. 4. sz. XI. évf. 1. sz

2 Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból október december január - március Szolnok sz sz.

3 A kiadványt szerkesztette és illusztrálta: Hernyák Gábor Válogatta: Kincses Julianna Az annotációkat készítette: Nagyné Farkas Rózsa Előszót írta: Kincses Julianna Közreadja: Elektronikus formában az ajánló elérhető a Könyvtár alportálján:

4 Tartalom Előszó Általános művek. A tudomány általában. Találmányok Filozófia. Pszichológia Vallás Társadalomtudomány. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok Társadalomtudomány. Pénzügy. Bank- és hitelügy Társadalomtudomány. Kereskedelmi jog. Gazdasági jog Társadalomtudomány. Néprajz Természettudományok Alkalmazott tudományok Művészet Nyelvtudomány Földrajz. Történelem Szépirodalom Címmutató Szerzői névmutató Munkatársaink Nyitva tartás Könyvtárunk elérhetőségei, megközelítés

5 ELŐSZÓ 3 "Ötévesen megtanultam olvasni. A könyvek mindig csodás birodalmat jelentettek számomra - fehér oldalak, fekete tinta, de mindegyikben új világok és új barátok vártak. A mai napig fura érzés önt el, amikor először ütök fel egy kötetet. Izgatottá tesz a várakozás, hogy vajon hová jutok majd el, és kikkel találkozom benne." Jennifer Weiner A könyvajánló ajánlója Kedves Olvasó! Ön, egy több mint tíz éve indított kiadvány legújabb számát tartja a kezében. Ez a Könyvajánló a könyvtárunk korábbi, úgynevezett Gyarapodási jegyzék című, belső (főiskolai) használatra gyártott listáját váltotta ki azzal a szándékkal, hogy ez a forma olvasmányosabb, figyelemfelkeltőbb, nagyobb haszonnal forgatható. A negyedéves periodicitással megjelenő füzet válogatást ad legújabb beszerzéseinkből, oktatóink publikációiból. Az eleddig papíralapon készített formátumot anyagi meggondolásból felváltja az elektronikus változat, mely ugyanazt a struktúrát követi, mint azt már megszokhatták, nevezetesen a könyvtári tudományfelosztás általánosból a specifikum felé haladó szerkezetet. Ebben az összevont számban kizárólag a pályázati forrásból beszerzett művekből válogattunk, jelezve azt a sajnálatos tendenciát, hogy a külső források nélkül az előző évi gyarapodásunk minimális emelkedést mutatott volna. A Márai program keretében 700 ezer forint értékű többségében szépirodalmi dokumentumot kaptunk, míg a Közép-európai Brókerképző és Értékpapír piaci Ismeretterjesztő Alapítványtól 260 ezer forint értékű szakkönyvet és szakfolyóirat előfizetését nyertük el. Köszönet érte. Kincses Julianna központigazgató

6 Általános művek. A tudomány általában. Találmányok 4 ÁLTALÁNOS MŰVEK. A TUDOMÁNY ÁLTALÁBAN. TALÁLMÁNYOK. 1. Beck Mihály (1929-) Humor a tudományban / Beck Mihály. - Budapest : Akad. Kiadó, p. ; 21 cm A szerző nagyon érdekes, egyedülálló témát választott: a tudományban rejlő humorról első alkalommal jelenik meg átfogó összegzés. Már maga az alapötlet is érdekes, hiszen hajlamosak vagyunk úgy vélni, hogy a tudomány a hétköznapi emberek életétől, a hétköznapi érzésektől köztük a humortól is nagyon messze áll. A tudósok pedig a mindennapoktól elrugaszkodott, elefántcsont tornyaikba, kutatóközpontokba, laboratóriumokba bezárkózott emberek. A szerző széttépi ezt a hamis képet, és bebizonyítja, hogy a tudomány nagyon is emberi dolog, és nem nélkülözi a humort sem. Felsorolja azokat az ironikus díjakat, a tudományos elnevezéseket, őrült találmányokat, szabadalmakat, amelyeken valóban lehet derülni, nevetni. A könyv mindenkinek üdítő olvasmánya lehet, hisz a szerző a szórakoztató történetekkel, anekdotákkal közelebb hozza az olvasóhoz a tudomány, a tudósok távolinak, merevnek hitt világát. 2. Köteles Viktória 88 magyar találmány / Köteles Viktória. - Budapest : Sanoma, p. : ill. ; 28 cm A szerző ebben a kötetében 88 olyan magyar találmány összegzését tárja az olvasók elé, amelyek nagyban hozzájárultak világunk megváltoztatásához, a tudomány fejlődéséhez. Olyan kiemelkedő tudósok munkáiról emlékezik meg, mint pl. Kempelen Farkas, aki már a 18. század végén ámulatba ejtette a világot verhetetlen sakkozógépével, ezzel szerezve dicsőséget a magyar feltalálóknak. Ez csak egyetlen példa arra, hogy milyen meghatározó szerepet töltenek be a magyar tudósok és feltalálók a nemzetközi tudományos életben évszázadok óta. A dokumentum joggal vívta ki a helyét minden olvasó könyvespolcán, akit érdekel, hogy mi mindent köszönhet a világ nagyjainknak, akikre méltán lehetünk büszkék.

7 Filozófia. Pszichológia 5 FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA 3. Filozófia / [írták Ambrus Gergely et al.] ; főszerk. Boros Gábor. - vált. utánny. - Budapest : Akad. Kiadó, p. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN ) A sorozat újabb kötete hiánypótló kézikönyv, amelyben magyar szerzők mutatják be az európai filozófia történetét a kezdetektől napjainkig. A dokumentum a 20. század közepéig nem választja szét az egyes irányzatokat, hanem a filozófiatörténet legjelesebb alakjait és az adott korszak filozófiájára ható tényezőket mutatja be. A második részben az egyes diszciplínákat rövidebb esszék ismertetik, rávilágítva a tudomány jelen állapotára. A kötetben kiemelt jelentőségű, részletesebb tárgyalásmódú a középkor, mivel a szocializmus filozófiatörténet-írásának hatása ezen a területen hagyta a legmaradandóbb nyomokat. A dokumentumot tizenegy önálló tanulmány és részletes tárgymutató zárja. A kiadvány ajánlott mindenkinek, aki a filozófia friss szemléletű, átfogó összefoglalását szeretné áttekinteni. 4. Steiger Kornél (1945-) Tanulmányok az antik görög filozófiáról / Steiger Kornél. - Budapest : Gondolat, p. ; 24 cm. - (Electa, ISSN ) A kötet a szerző legértékesebb filozófiatörténeti tanulmányait tartalmazza. Az írások egy része már korábban megjelent folyóiratcikk vagy könyvfejezet, ugyanakkor igazi érdekesség, hogy egyes tanulmányok első ízben olvashatóak magyar nyelven. A kötet tanulmányai két fő téma köré csoportosulnak. Az egyik az antik görög filozófia kezdeteire koncentrál, a másik hangsúlyos gondolatkör a hellenisztikus korszak, Platón és Arisztotelész filozófiája és ezen belül is a sztoikusok elméletei. A tanulmányokból az olvasó átfogó képet kap az antik görög filozófiát foglalkoztató legfontosabb kérdésekről. A szerző nagy hozzáértéssel és érzékenységgel nyúl a témákhoz, és világos, célratörő módon elemzi az egyes elméleteket. A könyv mindenkinek ajánlható, aki érdeklődik a görög filozófia iránt, valamint a filozófia és a görög-latin nyelv oktatóinak és hallgatóinak is hasznos összefoglaló.

8 Filozófia. Pszichológia 6 5. Pszichológia A-Z / [szerk.] Pléh Csaba, Boross Ottilia. - Budapest : Akad. Kiadó, p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai lexikonok, ISSN -) A kötet egyedülálló gazdagsággal és bőséggel öleli fel a pszichológia tudományt és annak részterületeit. A több mint 3000 címszót tartalmazó lexikon a mai terminológia szóanyagát öleli fel. A meghatározásokat az angol megfelelők követik a szócikkek végén. A kötetben való tájékozódást megkönnyíti, hogy a fogalmak angol-magyar irányban is kereshetőek. A szakmai pontosságot fokozza, hogy a meghatározások mellett a ritka kifejezések is helyt kapnak. Szemléltető ábrák segítik az egyes fogalmak, folyamatok és az elméletek könnyebb megértését. A kézikönyv hasznos lehet mindenki számára, aki a magyar és az angol nyelvű pszichológiai szakirodalomban szeretne ismereteket szerezni, elmélyülni. 6. Ranschburg Jenő ( ) A serdülés gyötrelmei: már nem gyerek, még nem felnőtt: levelezés kamaszkorú gyerekek szüleivel: Dr. Ranschburg Jenő válaszol / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, cop p. ; 20 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN ) A szerző sorozatának harmadik kötetében a serdülőkorban megjelenő konfliktusok, dilemmák megértésére, kezelésére ad választ és útmutatást a sokszor kétségbeesett szülőknek és tanároknak. Ebben a nehéz korban az addig a szülői normákat elfogadó gyerek lázadó, bizalmatlan, ellenálló kamasszá válik, és ez sok családban idéz elő kritikus helyzeteket. A felnőttek részéről a serdülőkori játszmák megfelelő kezelése a biztosíték arra, hogy a gyermek kiegyensúlyozott, boldog felnőtté váljon. A szerző a megszokott közérthető stílusban ad magyarázatot, segítséget ennek a kritikus kornak a megértéséhez. A könyv ajánlható mind a pedagógusoknak, mind pedig a szülőknek, akik szeretnék megfelelően kezelni a felmerülő problémákat.

9 Vallás 7 7. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich ( ) A művészet filozófiája: P. von der Pfordten lejegyzésében (1826) / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; [közrem. Annemarie Gethmann-Siefert, Jeong-Im Kwon, Karsten Berr] ; [ford., jegyz., összeáll. Zoltai Dénes]. - Budapest : Canticum, p. ; 21 cm A kötet Hegelnek az 1820-as években, Berlinben tartott előadásaira épül. A mai Hegel-kutatásokban egyre nagyobb szerepet kapnak az egykori hallgatók kéziratos jegyzetei, amelyek segítségével pontosabban lehet rekonstruálni eredeti esztétikáját. Ebbe a sorba illeszkedik a neves Hegel-fordító Zoltai Dénes utolsó munkája is, mely az egyik berlini esztétikakollégiumot megörökítő hallgatói jegyzetet ültette át magyarra. A jegyzetek német nyelvű kiadójának a bevezetőjéből kiderül, a szöveg jelentősége abban áll, hogy megkérdőjelez jó néhány a hegeli esztétikával kapcsolatos közhelyet és előítéletet. Az érdeklődő olvasók sok elemzett művel találkozhatnak a kötetben, és megismerhetik Hegelnek a kortárs művészetben való tájékozottságát is. VALLÁS 8. Mitológiai enciklopédia / [szerk. Pierre Vallas] ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Saxum, p., [32] t. : ill., részben színes ; 20 cm A dokumentum a francia Larousse kiadó kézikönyvének mintájára foglalkozik a mezopotámiai, görög, római, egyiptomi, föníciai, indiai, perzsa, germán, japán, kínai, afrikai, maja, inka mitológiákkal. A könyv első része tematikusan bontva ismerteti a Mediterráneum, India és Perzsia, az északi és szláv népek, a Távol-Kelet, Afrika és Óceánia, valamint Latin-Amerika mítoszait. Bemutatja ezeknek a nagy civilizációknak az isteneit, a hőseit és közös motívumaikat. A második nagy egység a lexikon-rész, amely több mint 900 szócikket tartalmaz. A gazdag illusztráció segít ennek a mesés világnak a jobb megértésében, és bemutatja a mítoszok továbbélését a különböző művészeti ágakban. A könyv a mitológia világa iránt érdeklődőknek hasznos, élvezetes olvasmánya lehet.

10 Társadalomtudomány. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok 8 TÁRSADALOMTUDOMÁNY. TÁRSADALMI KAPCSOLATOK ÉS FOLYAMATOK 9. Ong, Walter Jackson Szóbeliség és írásbeliség: A szó technologizálása / Walter Jackson Ong ; [ford. Kozák Dániel] ; [utószó Horányi Özséb] ; [kiad. az] Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet. - Budapest : Gondolat, p. : ill. ; 24 cm. - (Társadalomelmélet - kommunikációtudomány : a kommunikációkutatás klasszikusai, ISSN ) A szerző ebben a dokumentumban arra keresi a választ, hogy hogyan kapcsolódik össze a gondolkodás, a világszemlélet, a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat. Ezek szoros összefonódásának és a köztük ható hatásmechanizmusoknak a feltárására vállalkozik. Az alapmű a kérdéskör teljes összefoglalását tárja az olvasó elé. A fejlődéstörténetet végigviszi az elsődleges kommunikációs formától, a szóbeliségtől az írásbeliségen, a könyvnyomtatáson át egészen az elektronikus információközlésig. Kitér arra is, hogy hogyan formálta az irodalomelméleti, társadalomtudományi és filozófiai gondolkodást a szóbeliség és az írásbeliség kérdéskörének előtérbe kerülése. A kötet mindenkinek hasznos olvasmány, aki érdeklődik a filozófia, az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, a média és a kommunikáció iránt.

11 Társadalomtudomány. Pénzügy. Bank- és hitelügy 9 TÁRSADALOMTUDOMÁNY. PÉNZÜGY. BANK- ÉS HITELÜGY. 10. Dunbar, Nicholas A talált pénz : egy pénzgyár tündöklése és bukása : a pénzpiacok természetrajza / Nicholas Dunbar ; [ford. és a kislexikont összeáll. Antal Dániel] ; [szerk. Sághi Márta]. - Budapest : Panem, p. : ill. ; 24 cm. - (Modern gazdasági ismeretek, ISSN ) A szerző ebben a tanulságos kötetben a Long-Term-Capital Mangement-nek (LTCM), a világ legnagyobb fedezeti alapjának a tündöklését és bukását tárja az olvasók elé. Az alapítók a hétköznapi emberek számára szinte felfoghatatlan vagyonnal rendelkeztek. Százmilliárd dollárnyi eszköz, és 1 billió dollárnyi névértékű ügylet felett rendelkeztek ban azonban az LTCM összeomlott, és csak egy hatalmas összegű mentőcsomagnak köszönhető, hogy a cég nem rántott magával több vezető befektetési bankot is. A kötet bőséges név- és tárgymutatója tartalmazza az összes jelentős pénzügyi vállalkozást, a pénzügyi piacok meghatározó alakjait. Az érdeklődő olvasó a szerzővel együtt olyan érdekes kérdésekre keresheti a választ, hogy a tudomány segítségével leírhatóak-e a pénzügyi piacok, mennyire hasznosak a matematikai modellek alkalmazásai ezen a területen vagy elgondolkodhat az emberi tényezők szerepéről a pénz világában. 11. Gál Zoltán Pénzügyi piacok a globális térben: a válság szabdalta pénzügyi tér / Gál Zoltán. - Budapest : Akad. Kiadó, p. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ISSN ) A szerző célja az volt, hogy összegyűjtse, és egyben nyújtsa át az olvasóknak mindazon ismereteket a pénzvilágról, a pénzügyi piacokról, amelyeket eddig csak szétszórtan, különböző tanulmányokban, cikkekben voltak fellelhetőek. A hiánypótló mű a pénzügyi gazdaságtan és a gazdaságföldrajz határterületén mozgó jelenségkör, a pénzügyi centrum és periféria viszonyának szakértői elemzését tárja az olvasók elé. A terjedelmes kézikönyv színvonalas tudományos értekezés, ugyanakkor olvasmányos könyv a pénzügyi piacok rejtélyes világáról és a térbeliség mellőzhetetlen hatásáról. A pénzügyi földrajz hazai alapművének számító könyvet szakértők, egyetemisták, főiskolások és a téma iránt érdeklődők egyaránt haszonnal forgathatják.

12 Társadalomtudomány. Pénzügy. Bank- és hitelügy Bernstein, Peter L. ( ) Tőkepiaci elméletek: A modern Wall Street születése / Peter L. Bernstein ; [ford. Felcsuti Péter]. - Budapest : Corvina, p. ; 20 cm A kötet szerzője a téma szakavatott ismerője, az Egyesült Államok legismertebb pénzügyi történésze. A téma napjainkban különös érdekes és izgalmas lehet, amikor világ a gazdaságipénzügyi válság nehézségei között próbál megoldást találni a konszolidációra. A tőkepiac a gazdasági növekedés talán legfontosabb, legmeghatározóbb tényezője, amely hatalmas megtakarításokat csoportosít át a befektetőkhöz. Különös módon azonban a tőkepiacok működését magyarázó tudományos elmélet viszonylag friss keletű és tudományos érvényességét sokan vitatják, megkérdőjelezik. A szerző arra vállalkozott, hogy szórakoztatóan, közérthető stílusban a tőkepiaci elméletek fejlődését mutassa be az érdeklődő, laikus olvasóknak. 13. Botos János Banki értékpapírok Magyarországon / Botos János. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, p. : ill., részben színes ; 29 cm A szerző kötete nagyban hozzájárul a magyarországi pénzügyi kultúra bemutatásához és annak fejlődéstörténeti vizsgálatához. A dokumentum rávilágít, hogy az elmúlt, mintegy két évszázad pénzügytörténetének feltárása olyan tanulságokkal, tapasztalatokkal is szolgálhat, amelyek ha áttételes formában is, de meghatározzák a mai magyar mindennapok banki gyakorlatát. A könyv nagy mennyiségű adattal szolgál a hazai értékpapírokra vonatkozóan, és olyan képanyaggal teszi szemléletessé a kérdéskört, amelyek nagy része most lát először napvilágot. A kötet közérthető stílusával nemcsak a szakmabeliek érdeklődésére tarthat számot, hanem a szélesebb nyilvánosság figyelmét is felkelti a banki értékpapírok világa iránt.

13 Társadalomtudomány. Pénzügy. Bank- és hitelügy Erdős Mihály Pénzügyi közvetítő intézmények: Bankok és intézményi befektetők / Erdős Mihály, Mérő Katalin. - Budapest : Akad. Kiadó, p. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ISSN ) A szerzők tollából fontos és hiánypótló tankönyv született, amely a színvonalas magyar pénzügyi oktatás egyik alapműve lehet. A korábbi banküzemtan a passzív és az aktív műveletekre helyezte a hangsúlyt, és később alakult ki a pénzügyi közvetítés közgazdaságtana. Talán ez az első hazai tankönyv, amely rávilágít, hogy a pénzügyi közvetítés lényege az eszköztranszformáció különböző intézményi formákban, de hasonló működési, kockázati és szabályozási jellemzőkkel. A dokumentum nemcsak szakembereknek, bankároknak, a felsőoktatási intézmények oktatóinak és hallgatónak szól, hanem minden érdeklődő olvasónak, aki meg akarja érteni a pénzügyi közvetítő rendszer működését. 15. Lewis, Michael (1960-) A nagy dobás: A Wall Street tartja a tétet / Michael Lewis ; [ford. Hürkecz Attila, Koncsek Gergő]. - Budapest : Alinea, p. ; 21 cm A szerző a világgazdasági válság hátterében zajló érdekes eseményekre világít rá. Napjaink gazdasági folyamataiba olyan pénzemberek portréin keresztül vezeti be az olvasót, akik megértették, megsejtették a közelgő eseményeket, és igyekeztek is minél többet profitálni ebből. Ugyanakkor bemutatja azt is, hogy más üzletemberek, neves hitelminősítők hogyan siklottak el a közelgő veszélyt jelző elmozdulások felett. A rendkívül izgalmas olvasmányból az érdeklődő olvasó megismerheti azt a pár embert, akik az Egyesült Államokban időben felmérték, hogy fenntarthatatlanok a pénzügyi folyamatok, és ebből egyenes út vezet az elmúlt évtizedek legkomolyabb tőzsdei összeomlásához, egy világméretű gazdasági válsághoz. A dokumentum minden érdeklődő olvasónak izgalmas olvasmánya lehet.

14 Társadalomtudomány. Pénzügy. Bank- és hitelügy Medvegyev Péter (1954-) A meglepetések jellege a pénzügyi piacokon: Kockázatok vételre és eladásra / Medvegyev Péter, Száz János ; [közread a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.]. - Budapest : Nemzetközi Bankárképző, p. ; 21 cm A kötet két része külön-külön is értelmezhető, önmagában is feldolgozható olvasmány. Az első rész a pénzpiaci kockázatok jellemzésének és modellezésének a technikáit mutatja be nagy szakértelemmel. Többek között elemzi a határidős csereügyleteket, az alaptermék pénznemétől eltérő devizában kifizetést biztosító kvantókat, a csereopciókat, az APT és a CAPM árfolyam-modelleket. A dokumentum második nagy egysége a pénzügyi mozgások folytonos modellezéséhez szükséges módszertani, matematikai alapokat mutatja be. A kötet elsősorban a kvantitatív pénzügyek, a befektetés-elemzés, kockázatkezelés területén dolgozóknak és tanulmányokat folytatóknak ajánlható. Azonban mindenki számára hasznos lehet, aki érdeklődik a pénzügyi piacok iránt. 17. Stanyer, Peter Befektetés: Biztonságos megoldásoktól a magas kockázatig / Peter Stanyer ; [ford. Garamvölgyi Andrea] ; [szerk. Török Hilda]. - Budapest : HVG Kiadó Zrt., p. : ill. ; 24 cm. - (HVG könyvek) A hiánypótló könyv célja, hogy a laikus befektetőket segítse a siker felé a befektetések világában. A neves pénzügyi szakember alapelve az, hogy a befektetőnek elsősorban világosan kell látnia saját adottságait és igényeit, és pontosan meg kell fogalmaznia a céljait. Részletesen elemzi a piaci kockázatot és hozamot, és élesen rávilágít arra, hogy milyen fontos annak a megállapítása, hogy a befektető szempontjából mi számít kockázatosnak, és ez hogyan befolyásolja a saját portfoliója összeállítását. A befektetés világának azonban vannak olyan részterületei is, amelyekkel inkább pénzügyi szakembereknek, a befektetési alapok menedzsereinek kell foglalkozniuk. Ezek kiválasztásban is nagy segítséget nyújt a dokumentum. A kötet minden érdeklődő olvasónak hasznos iránytű lehet, aki el szeretne indulni a befektetések, a pénzvilág sokszor kanyargós útjain.

15 Társadalomtudomány. Kereskedelmi jog. Gazdasági jog Száz János Devizaopciók és részvényopciók árazása / Száz János ; [közread. a Bankárképző Központ]. - Budapest : Bankárképző Központ, p. : ill. ; 24 cm A könyv értékét az adja, hogy felfrissíti a közel egy évtizede megjelent Tőzsdei opciók című dokumentum anyagát. Nagyban támaszkodik annak idevonatkozó fejezeteire oly módon, hogy aktualizálja a témákat. Külön értéket képvisel a dokumentum abból a szempontból is, hogy a világválság kirobbanása nem kis részben a származtatott pénzügyi termékek tőkeáttételének volt köszönhető, így napjainkban még inkább érdeklődésre számot tartó a feldolgozott anyag. A kötet középpontjában a piaci kockázat kezelésére szolgáló opciók árazása áll. A dokumentum a szakemberek nélkülözhetetlen kézikönyve. TÁRSADALOMTUDOMÁNY. KERESKEDELMI JOG. GAZDASÁGI JOG. 19. Tomori Erika Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása / Tomori Erika ; [közread. a Középeurópai Brókerképző Alapítvány] kiad. - Budapest : Közép-európai Brókerképző Alapítvány, p. ; 23 cm A szerző ebben a könyvében nagy szakmai hozzáértéssel elemzi és ismerteti azokat a normákat, amelyek az értékpapírok létére, gazdasági funkciójára, kibocsátására és forgalmára vonatkoznak. Külön részt szentel a tőkepiac alapvető intézményeinek bemutatására. Nagy erénye a dokumentumnak, hogy egyszerre tárgyalja a kapcsolódó, polgári jog által szabályozott intézményeket és azokat a jogszabályokat is, amelyek a piac működését, felügyeletét és biztonságát garantálják. A dokumentum nemcsak pénzügyi szakembereknek, a terület jogi képviselőinek nyújthat segítséget, hanem haszonnal forgathatják az üzleti világot jobban megismerni vágyó érdeklődő olvasók is.

16 Társadalomtudomány. Néprajz 14 TÁRSADALOMTUDOMÁNY. NÉPRAJZ 20. Mandel Róbert (1957-) Magyar népi hangszerek / Mandel Róbert ; [fotó Hász András]. - Budapest : Kossuth, p. : ill., részben színes ; 31 cm A zeneművész, organológus szerző ebben a kötetben a klasszikus instrumentumok szerint haladva a magyar népi hangszereket mutatja be. Leírja azok jellemzőit, kialakulását és rövid történeti bemutatását Európában és Magyarországon. A dokumentum színes, élvezetes stílusával, a hangszereinket jellemzően említő magyar irodalmi részletek idézésével, a tökéletes minőségű tárgyfotókkal valamint az eredeti minőségükben megtartott korabeli fotográfiákkal nem csak az olvasó ismereteit gazdagítja ebben a témában, hanem egyben nagyon szórakoztató, szemet gyönyörködtető olvasmány is. A kötet elsősorban a zeneművészetet tanulóknak, oktatóknak hasznos ismeretforrás, de ajánlható minden zenekedvelőknek és a magyar zenetörténet iránt elkötelezett olvasóknak is. 21. Selmeczi Kovács Attila Elfeledett magyar mesterségek és népélet / Selmeczi Kovács Attila. - Budapest : Cser K., p. : ill., részben színes ; 29 cm A szerző egy izgalmas időutazásra invitálja olvasóit. A tartalomjegyzéket átlapozva olyan kifejezésekkel találkozhat az érdeklődő, amelyek jelentését már nem ismeri, a mindennapi nyelvhasználatból kikoptak, csupán csak egy-egy szólásunkban, közmondásunkban élnek tovább. Többek között olyan izgalmas kérdésekre találunk választ a kötetben, hogy kik voltak azok a sóvágók, cellérek, számadók, vákáncsosok. Megelevenedik a régi népélet, a dolgos hétköznapok, a használati tárgyakban megbúvó művészet. Megérinti az olvasót az a hangulat, ahogyan a korabeli emberek minden cselekedete belesimult a környezetbe, a tájba. A könyv segítségével az olvasó kiléphet a mai fogyasztásközpontú társadalom felgyorsult világából, és elmerenghet azon, hogy milyen lehetett abban a letűnt világban élni.

17 Természettudományok 15 TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 22. Matematika / főszerk. Gerőcs László, Vancsó Ödön ; [írták Bereczky Áron et al.]. - Budapest : Akad. K., p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai Kézikönyvek, ISSN ) A sorozat újabb kötete a hagyományos matematikai alapismeretek mellett a tudományág néhány újabb területét is megvilágítja. Példákon keresztül igyekszik ezek alapvető fogalmait megismertetni az érdeklődőkkel. Az szerző az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola matematika vezetőtanára. Több tankönyv, érettségi kiadvány szerzője, valamint a tv-ben 6 éven keresztül állította össze és vezette a Repeta-Matek című műsort. Így biztos lehet benne az olvasó, hogy olyan könyvet fog a kezébe, amelyből könnyen, szinte észrevétlenül sajátíthatja el a matematikai ismereteket. 23. Darwin, Charles ( ) A fajok eredete természetes kiválasztás útján / Charle Darwin ; ford., előszó Kampis György kiad. - Budapest : Typotex, XLV, 449 p. : ill. ; 24 cm. - (Az evolúciós gondolat, ISSN ) A könyv értékét és érdekességét az adja, hogy a szerző híres, csaknem 150 éve megjelent művének legelső hiteles magyar fordítása. Az eddig közreadott magyar átültetések többnyire műfordítók és irodalmárok munkái voltak, így nem vitatva ezeknek a dokumentumoknak értékét nélkülözték az elengedhetetlen szakmai hátteret. Az újrafordítás talán legnagyobb erénye, hogy végre rendet tesz a darwini elmélet köré fonódott zűrzavarban és az ismeretszerzés biztos forrását jelenti ezen a területen. A könyv mindenkinek ajánlható, aki az emberiség kialakulásának korszakalkotó elmélete iránt szakemberként vagy olvasóként érdeklődik.

18 Alkalmazott tudományok 16 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 24. Gyógynövénytár: útmutató a korszerű gyógynövény-alkalmazáshoz / [szerz. Bertalan Lóránt et al.] ; szerk. Szendrei Kálmán, Csupor Dezső. - Budapest : Medicina, p. : ill. ; 25 cm A hozzáértő, szakmai körökben neves szerzők a hazai könyvkínálatban egyedülálló módon olyan hiánypótló kiadványt nyújtanak át az olvasónak, amely tudományos igénnyel ismerteti a gyógynövények világát, azok hatásait. A könyvben szakirodalmi adatok, tudományos adatbázisok, nemzetközi monográfiák és egyetemi tankönyvek anyagának feldolgozásával készült tanulmányok olvashatók azon legfontosabb gyógynövénydrogokról, amelyek a ma hatályos VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalosak. A könyv alapvetően gyógyszerészeknek, orvosoknak nyújt nélkülözhetetlen segítséget, így a gyógyszerész- és orvosképzés fontos oktatási segédlete is lehet. Haszonnal forgathatják továbbá azok az érdeklődők is, akik tudományos tények alapján kívánnak informálódni a gyógynövényekről. 25. Simon Géza Gábor (1947-) Magyar hanglemeztörténet: 100 éves a magyar hanglemez, / Simon Géza Gábor ; [ill. Bajnai Klára et al.] ; [fotó Nagy Géza, Bausz Sándor] ; [közread. a] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. - Budapest : Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány, p. : ill., részben színes ; 24 cm A szerző nagyon izgalmas, érdekes témát dolgoz fel ebben a kötetben. A magyar hanglemezgyártás történetének feltárása nehéz feladat a gyakran változó tulajdonosok, a vállalati összeolvadások, szétválások miatt. Ezen a területen nagyon kevés agyag áll rendelkezésre a levéltárakban, cébíróságokon és a könyvtárak korabeli hanglemez-katalógusai is töredékesek. A legjelentősebb források a magángyűjtemények. A dokumentum túlmutat a hanglemeztörténet kultúrtörténeti értékein, és egyben egy érdekes, izgalmas korrajzot is felvillant az olvasóknak. A színesen illusztrált kötetben nagyon pontos név- és cégmutató, műjegyzék és bibliográfia található. A hiánypótló mű minden, a téma iránt érdeklődő olvasó kézikönyve lehet a további kutatásokhoz a bakelit lemezek világában.

19 Művészet 17 MŰVÉSZET 26. Mikó Árpád A reneszánsz Magyarországon / Mikó Árpád ; [fotó Bakos Ágnes et al.]. - Budapest : Corvina, p. : ill. ; 24 cm. - (Stílusos - korszakok) A dokumentum az egyik legmeghatározóbb művészeti korszak magyarországi vonatkozásait foglalja össze. Hazánkban a reneszánsz első emlékei Mátyás király korában jelentek meg. A 16. század első harmadában az olasz hatás mellett már az északi reneszánsz elemei is fellelhetőek. A kötet a 17. század késői alkotásaival is behatóan foglalkozik. A kiemelkedő műalkotások bemutatásán kívül a szerző a szellemi hátteret meghatározó politikai és intellektuális erőtereket is elemzi. Külön értéket képvisel, hogy a bőségesen illusztrált dokumentumban forrásszövegek segítik az elpusztult emlékek felelevenítését és számot ad a frissen előbukkant régészeti leletekről, a kutatások legújabb eredményeiről is. Színes, érdekes olvasmány minden érdeklődőnek. 27. Prakfalvi Endre A szocreál Magyarországon / Prakfalvi Endre, Szücs György ; [fotó Barka Gábor et al.]. - Budapest : Corvina, p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Stílusok - Korszakok, ISSN -) A dokumentum két művészettörténész szerzője az 1948-as fordulattól az 1950-es évek végéig tartó korszakra, ezen belül is a Rákosi korszak művészetére összpontosít. A szocreál meghatározása és annak művészi értékelése még napjainkban sem egységes. A kötet arra vállalkozott, hogy felvillantsa ennek az időszaknak a stiláris jellemzőit, a politikai vezetés által előírt ismétlődő témákat és a szovjet minta merev követését. Az építészetben megjelenő klasszicista elemek, a korabeli szobrászat és festészet stílusjegyei nagyon sok vitát váltottak ki a művészettörténész körökben. Az érdeklődő olvasó megismerheti a kötetből a legjellegzetesebb alkotásokat, és felfedezheti ebben a sémákra, előírt klisékre épülő korszakban a valódi képzőművészeti értékek egy-egy gyöngyszemét is.

20 Nyelvtudomány 18 NYELVTUDOMÁNY 28. Zelliger Erzsébet (1945-) A Tihanyi Alapítólevél / ZelligerErzsébet ; [...ford. Szentgyörgyi Rudolf] ; [fotó Bakos Ágnes, Tihanyi Bence] jav. kiad. - Pannonhalma : Bencés, , [3] p., [12] t. : ill. ; 21x21 cm A Tihanyi Apátság Alapítólevele a magyar nyelv- és kultúrtörténet felbecsülhetetlen értéke. A dokumentumban a szerző szakszerűen elemzi a magyar szavakat és toldalékokat tartalmazó oklevelet. Pontosan, szakmailag magas színvonalon tárja fel a szöveg rejtelmeit, ugyanakkor mindvégig megőrzi a közérthetőséget. A gazdagon illusztrált kötet érdekessége, hogy a fakszimile oldalak között olyan jelölésekkel ellátott pauszlapokat helyeztek el, amelyeket ha az olvasó az oklevél szövegére hajt, azonnal felismerhetőek lesznek az Alapítólevél szövegében található magyar szórványemlékek. A dokumentum nemcsak a szakmabelieknek, hanem minden a magyar nyelvtörténet iránt érdeklődő kíváncsi olvasónak izgalmas, érdekes olvasmánya. 29. Ruzsiczky Éva (1928-) Szinonimaszótár diákoknak / Ruzsiczky Éva. - Budapest : Helikon, p. ; 24 cm A kötet segítséget nyújt gondolatink színes, választékos szóbeli és írásbeli kifejezéséhez. A hallgatóságot lebilincselő előadásoknak is egyik legfontosabb eleme, hogy a mondanivalónkat minél világosabban, pontosabban, a nyelvi leleményeket felhasználva fogalmazzuk meg. A dokumentumot haszonnal forgathatják mindazok, akik szeretnének minél szebben fogalmazni, beszélni, alkalmazni a magyar nyelv régebbi vagy tájnyelvi szókincsét. A kötet így nemcsak a diákoknak, hanem minden érdeklődőnek hasznos kézikönyve lehet.

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 2. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. április - június Szolnok

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2013 XII. évf. 3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2013. július - szeptember

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 4. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. október - december

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. július - szeptember

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2014 XIII. évf. 1. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2014. január - március

Részletesebben

Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám

Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Szolnok 2010. 2-3. szám A kiadványt összeállította: Kaszab István Gábor Válogatta: Kincses Julianna Annotációkat készítette: Nagyné Farkas Rózsa

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ Válogatás a Szolnoki Főiskola Könyvtárának Elektronikus dokumentumaiból 1. évfolyam 1. szám. 2015. 1. sz. Lektorálta és az Előszót írta: Kincses Julianna

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2014 XIII. évf. 4. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2014. október-december

Részletesebben

MÁRAI-PROGRAM KÖNYVEI II.

MÁRAI-PROGRAM KÖNYVEI II. MÁRAI-PROGRAM KÖNYVEI II. Szakkönyvek, szakirodalom 2013. február TARTALOMJEGYZÉK kézikönyvek 1. Akadémiai helyesírási szótár 2. Akadémiai magyar szinonimaszótár 3. Keresztyén bibliai lexikon 4. Magyar

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT

BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL. Dr. Mucsi József PhD. KÉZIRAT BIBLIOGRÁFIA TÖRTÉNELEMPEDAGÓGIAI CIKKEKRŐL KÉZIRAT A munka elkészítése során az 1999-2009 között (tíz év) megjelent folyóiratcikkeket gyűjtöttem össze, elsősorban és kizárólag azokat, amelyek a történelemoktatás

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS Lezárva: 2012.04.21. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. év Lezárva: 2015.01.19. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a féléves jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár hangoskönyv állományából

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár hangoskönyv állományából Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár hangoskönyv állományából 2013 XII. évf. 2. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár hangoskönyv állományából 2013. április - június Szolnok

Részletesebben

Sebestyén Márta. A legôsibb költészetrôl és a csodás diófáról mesél. Kertész Ákos Mikro és makro. Tarján Tamás Nagy, mint a debrecenyi határ

Sebestyén Márta. A legôsibb költészetrôl és a csodás diófáról mesél. Kertész Ákos Mikro és makro. Tarján Tamás Nagy, mint a debrecenyi határ KÖNYVES HAVILAP XIII. ÉVFOLYAM 3 4. SZÁM 2009. FEBRUÁR ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Hát az elég rettenetes, mikor valaki magát komolyan veszi, különösen, ha ez az alkotói alapállása. Esze

Részletesebben

AZ OTP FÁY ANDRÁS ALAPÍTVÁNYTÓL A IX. KÖNYVHULLÁM AKCIÓ KERETÉBEN NYERT KÖNYVEK

AZ OTP FÁY ANDRÁS ALAPÍTVÁNYTÓL A IX. KÖNYVHULLÁM AKCIÓ KERETÉBEN NYERT KÖNYVEK AZ OTP FÁY ANDRÁS ALAPÍTVÁNYTÓL A IX. KÖNYVHULLÁM AKCIÓ KERETÉBEN NYERT KÖNYVEK Nicolaas Matsier: 3D a festészetben Kiadó: Typotex Kiadó 9789632795706 Ára: 4200 Ft Egy trompe-l'oeil (ejtsd: [tromplöj],

Részletesebben

III/A Modul. Proszeminárium

III/A Modul. Proszeminárium III/A Modul Proszeminárium Szolnok 2010 A kiadványt írta: Kincses Julianna Lektorálta: Nagyné Farkas Rózsa A kiadványt szerkesztették: Gacov Katalin és Kaszab István Gábor A kiadvány a TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK 2010 AKADÉMIAI KIADÓ Akadémiai Kiadó Ügyfélkapcsolat H 1519 Budapest, Pf. 245 Telefon: (+36-1) 464-8200, (+36-1) 464-8202 Fax: (+36-1) 464-8201 E-mail: ak@akkrt.hu Honlap: www.akademiaikiado.hu

Részletesebben

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Évente négy számban jelenik meg. ISSN 1585-8677 Szerkeszti: Dankó Imre Szerkesztőség: Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kastély

Részletesebben

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám III. évf. 1. szám A PETÕFI HÍRLEVELE Kós Károlyemlékkiállítás Gyermekfoglalkozások a Petõfi Irodalmi Múzeumban Mándy mozi Beszélgetés Maróti Istvánnal a Hang- és Videótár új munkáiról 2003. tavasz A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Akereszténység felvétele után hamar elterjedt hazánkban a latin nyelvű írásbeliség.

Akereszténység felvétele után hamar elterjedt hazánkban a latin nyelvű írásbeliség. kritika Két CD-ROM közgyűjteményekről A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében Minden érettségizett ember ismeri első királyunk rendeletét: Minden tíz falu templomot építsen.... A könyvtárosok azonban

Részletesebben

Mozarttól Bartókig - Bónis Ferenc

Mozarttól Bartókig - Bónis Ferenc Ujfalussy József Mozarttól Bartókig - Bónis Ferenc tanulmánykötete Huszonhét tanulmányt tartalmaz Bónis Ferenc gyûjteményes kötete, amely eddigi életmûvének minden tekintetében jelentõs, korábbi közlésekbõl

Részletesebben

írások egy könyvrôl A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve *

írások egy könyvrôl A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve * [ ] írások egy könyvrôl 246 A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve * Az Egyetemes Történeti Beszélgetések V. vitadélutánja keretében 2006 nyarán az ELTE BTK Történeti Könyvtárában Anderle Ádám A magyar

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Kalauz a magyar történelmi hagyományőrzés könyvtári forrásaihoz

SZAKDOLGOZAT. Kalauz a magyar történelmi hagyományőrzés könyvtári forrásaihoz SZAKDOLGOZAT Kalauz a magyar történelmi hagyományőrzés könyvtári forrásaihoz Készült a 16-17. század (törökkor) magyar katonai kultúrájának és hadi művészetének rekonstruálásához és bemutatásához Témavezető:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Magyarország hadtörténeti földrajza (A magyar hadtörténelem földrajzi alapjai) PhD értekezés Dr. (CSc) Nagy Miklós Mihály Témavezető:

Részletesebben

Pedagogikum a hétköznapokban és a művészetekben

Pedagogikum a hétköznapokban és a művészetekben A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Pedagogikum a hétköznapokban és a művészetekben Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Trencsényi László Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium

Részletesebben

Tájékoztató a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár TÁMOP 3.2.4 pályázati projekt célrendszeréről és tevékenységeiről (2010-2012).

Tájékoztató a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár TÁMOP 3.2.4 pályázati projekt célrendszeréről és tevékenységeiről (2010-2012). Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2890 Tata, Váralja u. 4. www.mzsvktata.hu Tájékoztató a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár TÁMOP 3.2.4 pályázati projekt célrendszeréről és tevékenységeiről (2010-2012). Összeállította:

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba Csorba Csaba Búcsú Dankó Imrétől Kemény hidegben álltam (s körülöttem még legalább százan-százötvenen) a debreceni temetőben 2009. január 5-én. Miközben a szép református zsoltárokat énekeltük, alig tudtam

Részletesebben

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Évkönyv 2013 Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Évkönyv 2013 Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Évkönyv 2013 SZENT IGNÁC JEZSUITA SZAKKOLLÉGIUM Alapítás éve 1990 1085

Részletesebben