Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból"

Átírás

1 Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból X. évf. 4. sz. XI. évf. 1. sz

2 Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból október december január - március Szolnok sz sz.

3 A kiadványt szerkesztette és illusztrálta: Hernyák Gábor Válogatta: Kincses Julianna Az annotációkat készítette: Nagyné Farkas Rózsa Előszót írta: Kincses Julianna Közreadja: Elektronikus formában az ajánló elérhető a Könyvtár alportálján:

4 Tartalom Előszó Általános művek. A tudomány általában. Találmányok Filozófia. Pszichológia Vallás Társadalomtudomány. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok Társadalomtudomány. Pénzügy. Bank- és hitelügy Társadalomtudomány. Kereskedelmi jog. Gazdasági jog Társadalomtudomány. Néprajz Természettudományok Alkalmazott tudományok Művészet Nyelvtudomány Földrajz. Történelem Szépirodalom Címmutató Szerzői névmutató Munkatársaink Nyitva tartás Könyvtárunk elérhetőségei, megközelítés

5 ELŐSZÓ 3 "Ötévesen megtanultam olvasni. A könyvek mindig csodás birodalmat jelentettek számomra - fehér oldalak, fekete tinta, de mindegyikben új világok és új barátok vártak. A mai napig fura érzés önt el, amikor először ütök fel egy kötetet. Izgatottá tesz a várakozás, hogy vajon hová jutok majd el, és kikkel találkozom benne." Jennifer Weiner A könyvajánló ajánlója Kedves Olvasó! Ön, egy több mint tíz éve indított kiadvány legújabb számát tartja a kezében. Ez a Könyvajánló a könyvtárunk korábbi, úgynevezett Gyarapodási jegyzék című, belső (főiskolai) használatra gyártott listáját váltotta ki azzal a szándékkal, hogy ez a forma olvasmányosabb, figyelemfelkeltőbb, nagyobb haszonnal forgatható. A negyedéves periodicitással megjelenő füzet válogatást ad legújabb beszerzéseinkből, oktatóink publikációiból. Az eleddig papíralapon készített formátumot anyagi meggondolásból felváltja az elektronikus változat, mely ugyanazt a struktúrát követi, mint azt már megszokhatták, nevezetesen a könyvtári tudományfelosztás általánosból a specifikum felé haladó szerkezetet. Ebben az összevont számban kizárólag a pályázati forrásból beszerzett művekből válogattunk, jelezve azt a sajnálatos tendenciát, hogy a külső források nélkül az előző évi gyarapodásunk minimális emelkedést mutatott volna. A Márai program keretében 700 ezer forint értékű többségében szépirodalmi dokumentumot kaptunk, míg a Közép-európai Brókerképző és Értékpapír piaci Ismeretterjesztő Alapítványtól 260 ezer forint értékű szakkönyvet és szakfolyóirat előfizetését nyertük el. Köszönet érte. Kincses Julianna központigazgató

6 Általános művek. A tudomány általában. Találmányok 4 ÁLTALÁNOS MŰVEK. A TUDOMÁNY ÁLTALÁBAN. TALÁLMÁNYOK. 1. Beck Mihály (1929-) Humor a tudományban / Beck Mihály. - Budapest : Akad. Kiadó, p. ; 21 cm A szerző nagyon érdekes, egyedülálló témát választott: a tudományban rejlő humorról első alkalommal jelenik meg átfogó összegzés. Már maga az alapötlet is érdekes, hiszen hajlamosak vagyunk úgy vélni, hogy a tudomány a hétköznapi emberek életétől, a hétköznapi érzésektől köztük a humortól is nagyon messze áll. A tudósok pedig a mindennapoktól elrugaszkodott, elefántcsont tornyaikba, kutatóközpontokba, laboratóriumokba bezárkózott emberek. A szerző széttépi ezt a hamis képet, és bebizonyítja, hogy a tudomány nagyon is emberi dolog, és nem nélkülözi a humort sem. Felsorolja azokat az ironikus díjakat, a tudományos elnevezéseket, őrült találmányokat, szabadalmakat, amelyeken valóban lehet derülni, nevetni. A könyv mindenkinek üdítő olvasmánya lehet, hisz a szerző a szórakoztató történetekkel, anekdotákkal közelebb hozza az olvasóhoz a tudomány, a tudósok távolinak, merevnek hitt világát. 2. Köteles Viktória 88 magyar találmány / Köteles Viktória. - Budapest : Sanoma, p. : ill. ; 28 cm A szerző ebben a kötetében 88 olyan magyar találmány összegzését tárja az olvasók elé, amelyek nagyban hozzájárultak világunk megváltoztatásához, a tudomány fejlődéséhez. Olyan kiemelkedő tudósok munkáiról emlékezik meg, mint pl. Kempelen Farkas, aki már a 18. század végén ámulatba ejtette a világot verhetetlen sakkozógépével, ezzel szerezve dicsőséget a magyar feltalálóknak. Ez csak egyetlen példa arra, hogy milyen meghatározó szerepet töltenek be a magyar tudósok és feltalálók a nemzetközi tudományos életben évszázadok óta. A dokumentum joggal vívta ki a helyét minden olvasó könyvespolcán, akit érdekel, hogy mi mindent köszönhet a világ nagyjainknak, akikre méltán lehetünk büszkék.

7 Filozófia. Pszichológia 5 FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA 3. Filozófia / [írták Ambrus Gergely et al.] ; főszerk. Boros Gábor. - vált. utánny. - Budapest : Akad. Kiadó, p. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN ) A sorozat újabb kötete hiánypótló kézikönyv, amelyben magyar szerzők mutatják be az európai filozófia történetét a kezdetektől napjainkig. A dokumentum a 20. század közepéig nem választja szét az egyes irányzatokat, hanem a filozófiatörténet legjelesebb alakjait és az adott korszak filozófiájára ható tényezőket mutatja be. A második részben az egyes diszciplínákat rövidebb esszék ismertetik, rávilágítva a tudomány jelen állapotára. A kötetben kiemelt jelentőségű, részletesebb tárgyalásmódú a középkor, mivel a szocializmus filozófiatörténet-írásának hatása ezen a területen hagyta a legmaradandóbb nyomokat. A dokumentumot tizenegy önálló tanulmány és részletes tárgymutató zárja. A kiadvány ajánlott mindenkinek, aki a filozófia friss szemléletű, átfogó összefoglalását szeretné áttekinteni. 4. Steiger Kornél (1945-) Tanulmányok az antik görög filozófiáról / Steiger Kornél. - Budapest : Gondolat, p. ; 24 cm. - (Electa, ISSN ) A kötet a szerző legértékesebb filozófiatörténeti tanulmányait tartalmazza. Az írások egy része már korábban megjelent folyóiratcikk vagy könyvfejezet, ugyanakkor igazi érdekesség, hogy egyes tanulmányok első ízben olvashatóak magyar nyelven. A kötet tanulmányai két fő téma köré csoportosulnak. Az egyik az antik görög filozófia kezdeteire koncentrál, a másik hangsúlyos gondolatkör a hellenisztikus korszak, Platón és Arisztotelész filozófiája és ezen belül is a sztoikusok elméletei. A tanulmányokból az olvasó átfogó képet kap az antik görög filozófiát foglalkoztató legfontosabb kérdésekről. A szerző nagy hozzáértéssel és érzékenységgel nyúl a témákhoz, és világos, célratörő módon elemzi az egyes elméleteket. A könyv mindenkinek ajánlható, aki érdeklődik a görög filozófia iránt, valamint a filozófia és a görög-latin nyelv oktatóinak és hallgatóinak is hasznos összefoglaló.

8 Filozófia. Pszichológia 6 5. Pszichológia A-Z / [szerk.] Pléh Csaba, Boross Ottilia. - Budapest : Akad. Kiadó, p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai lexikonok, ISSN -) A kötet egyedülálló gazdagsággal és bőséggel öleli fel a pszichológia tudományt és annak részterületeit. A több mint 3000 címszót tartalmazó lexikon a mai terminológia szóanyagát öleli fel. A meghatározásokat az angol megfelelők követik a szócikkek végén. A kötetben való tájékozódást megkönnyíti, hogy a fogalmak angol-magyar irányban is kereshetőek. A szakmai pontosságot fokozza, hogy a meghatározások mellett a ritka kifejezések is helyt kapnak. Szemléltető ábrák segítik az egyes fogalmak, folyamatok és az elméletek könnyebb megértését. A kézikönyv hasznos lehet mindenki számára, aki a magyar és az angol nyelvű pszichológiai szakirodalomban szeretne ismereteket szerezni, elmélyülni. 6. Ranschburg Jenő ( ) A serdülés gyötrelmei: már nem gyerek, még nem felnőtt: levelezés kamaszkorú gyerekek szüleivel: Dr. Ranschburg Jenő válaszol / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, cop p. ; 20 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN ) A szerző sorozatának harmadik kötetében a serdülőkorban megjelenő konfliktusok, dilemmák megértésére, kezelésére ad választ és útmutatást a sokszor kétségbeesett szülőknek és tanároknak. Ebben a nehéz korban az addig a szülői normákat elfogadó gyerek lázadó, bizalmatlan, ellenálló kamasszá válik, és ez sok családban idéz elő kritikus helyzeteket. A felnőttek részéről a serdülőkori játszmák megfelelő kezelése a biztosíték arra, hogy a gyermek kiegyensúlyozott, boldog felnőtté váljon. A szerző a megszokott közérthető stílusban ad magyarázatot, segítséget ennek a kritikus kornak a megértéséhez. A könyv ajánlható mind a pedagógusoknak, mind pedig a szülőknek, akik szeretnék megfelelően kezelni a felmerülő problémákat.

9 Vallás 7 7. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich ( ) A művészet filozófiája: P. von der Pfordten lejegyzésében (1826) / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; [közrem. Annemarie Gethmann-Siefert, Jeong-Im Kwon, Karsten Berr] ; [ford., jegyz., összeáll. Zoltai Dénes]. - Budapest : Canticum, p. ; 21 cm A kötet Hegelnek az 1820-as években, Berlinben tartott előadásaira épül. A mai Hegel-kutatásokban egyre nagyobb szerepet kapnak az egykori hallgatók kéziratos jegyzetei, amelyek segítségével pontosabban lehet rekonstruálni eredeti esztétikáját. Ebbe a sorba illeszkedik a neves Hegel-fordító Zoltai Dénes utolsó munkája is, mely az egyik berlini esztétikakollégiumot megörökítő hallgatói jegyzetet ültette át magyarra. A jegyzetek német nyelvű kiadójának a bevezetőjéből kiderül, a szöveg jelentősége abban áll, hogy megkérdőjelez jó néhány a hegeli esztétikával kapcsolatos közhelyet és előítéletet. Az érdeklődő olvasók sok elemzett művel találkozhatnak a kötetben, és megismerhetik Hegelnek a kortárs művészetben való tájékozottságát is. VALLÁS 8. Mitológiai enciklopédia / [szerk. Pierre Vallas] ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Saxum, p., [32] t. : ill., részben színes ; 20 cm A dokumentum a francia Larousse kiadó kézikönyvének mintájára foglalkozik a mezopotámiai, görög, római, egyiptomi, föníciai, indiai, perzsa, germán, japán, kínai, afrikai, maja, inka mitológiákkal. A könyv első része tematikusan bontva ismerteti a Mediterráneum, India és Perzsia, az északi és szláv népek, a Távol-Kelet, Afrika és Óceánia, valamint Latin-Amerika mítoszait. Bemutatja ezeknek a nagy civilizációknak az isteneit, a hőseit és közös motívumaikat. A második nagy egység a lexikon-rész, amely több mint 900 szócikket tartalmaz. A gazdag illusztráció segít ennek a mesés világnak a jobb megértésében, és bemutatja a mítoszok továbbélését a különböző művészeti ágakban. A könyv a mitológia világa iránt érdeklődőknek hasznos, élvezetes olvasmánya lehet.

10 Társadalomtudomány. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok 8 TÁRSADALOMTUDOMÁNY. TÁRSADALMI KAPCSOLATOK ÉS FOLYAMATOK 9. Ong, Walter Jackson Szóbeliség és írásbeliség: A szó technologizálása / Walter Jackson Ong ; [ford. Kozák Dániel] ; [utószó Horányi Özséb] ; [kiad. az] Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet. - Budapest : Gondolat, p. : ill. ; 24 cm. - (Társadalomelmélet - kommunikációtudomány : a kommunikációkutatás klasszikusai, ISSN ) A szerző ebben a dokumentumban arra keresi a választ, hogy hogyan kapcsolódik össze a gondolkodás, a világszemlélet, a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználat. Ezek szoros összefonódásának és a köztük ható hatásmechanizmusoknak a feltárására vállalkozik. Az alapmű a kérdéskör teljes összefoglalását tárja az olvasó elé. A fejlődéstörténetet végigviszi az elsődleges kommunikációs formától, a szóbeliségtől az írásbeliségen, a könyvnyomtatáson át egészen az elektronikus információközlésig. Kitér arra is, hogy hogyan formálta az irodalomelméleti, társadalomtudományi és filozófiai gondolkodást a szóbeliség és az írásbeliség kérdéskörének előtérbe kerülése. A kötet mindenkinek hasznos olvasmány, aki érdeklődik a filozófia, az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, a média és a kommunikáció iránt.

11 Társadalomtudomány. Pénzügy. Bank- és hitelügy 9 TÁRSADALOMTUDOMÁNY. PÉNZÜGY. BANK- ÉS HITELÜGY. 10. Dunbar, Nicholas A talált pénz : egy pénzgyár tündöklése és bukása : a pénzpiacok természetrajza / Nicholas Dunbar ; [ford. és a kislexikont összeáll. Antal Dániel] ; [szerk. Sághi Márta]. - Budapest : Panem, p. : ill. ; 24 cm. - (Modern gazdasági ismeretek, ISSN ) A szerző ebben a tanulságos kötetben a Long-Term-Capital Mangement-nek (LTCM), a világ legnagyobb fedezeti alapjának a tündöklését és bukását tárja az olvasók elé. Az alapítók a hétköznapi emberek számára szinte felfoghatatlan vagyonnal rendelkeztek. Százmilliárd dollárnyi eszköz, és 1 billió dollárnyi névértékű ügylet felett rendelkeztek ban azonban az LTCM összeomlott, és csak egy hatalmas összegű mentőcsomagnak köszönhető, hogy a cég nem rántott magával több vezető befektetési bankot is. A kötet bőséges név- és tárgymutatója tartalmazza az összes jelentős pénzügyi vállalkozást, a pénzügyi piacok meghatározó alakjait. Az érdeklődő olvasó a szerzővel együtt olyan érdekes kérdésekre keresheti a választ, hogy a tudomány segítségével leírhatóak-e a pénzügyi piacok, mennyire hasznosak a matematikai modellek alkalmazásai ezen a területen vagy elgondolkodhat az emberi tényezők szerepéről a pénz világában. 11. Gál Zoltán Pénzügyi piacok a globális térben: a válság szabdalta pénzügyi tér / Gál Zoltán. - Budapest : Akad. Kiadó, p. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ISSN ) A szerző célja az volt, hogy összegyűjtse, és egyben nyújtsa át az olvasóknak mindazon ismereteket a pénzvilágról, a pénzügyi piacokról, amelyeket eddig csak szétszórtan, különböző tanulmányokban, cikkekben voltak fellelhetőek. A hiánypótló mű a pénzügyi gazdaságtan és a gazdaságföldrajz határterületén mozgó jelenségkör, a pénzügyi centrum és periféria viszonyának szakértői elemzését tárja az olvasók elé. A terjedelmes kézikönyv színvonalas tudományos értekezés, ugyanakkor olvasmányos könyv a pénzügyi piacok rejtélyes világáról és a térbeliség mellőzhetetlen hatásáról. A pénzügyi földrajz hazai alapművének számító könyvet szakértők, egyetemisták, főiskolások és a téma iránt érdeklődők egyaránt haszonnal forgathatják.

12 Társadalomtudomány. Pénzügy. Bank- és hitelügy Bernstein, Peter L. ( ) Tőkepiaci elméletek: A modern Wall Street születése / Peter L. Bernstein ; [ford. Felcsuti Péter]. - Budapest : Corvina, p. ; 20 cm A kötet szerzője a téma szakavatott ismerője, az Egyesült Államok legismertebb pénzügyi történésze. A téma napjainkban különös érdekes és izgalmas lehet, amikor világ a gazdaságipénzügyi válság nehézségei között próbál megoldást találni a konszolidációra. A tőkepiac a gazdasági növekedés talán legfontosabb, legmeghatározóbb tényezője, amely hatalmas megtakarításokat csoportosít át a befektetőkhöz. Különös módon azonban a tőkepiacok működését magyarázó tudományos elmélet viszonylag friss keletű és tudományos érvényességét sokan vitatják, megkérdőjelezik. A szerző arra vállalkozott, hogy szórakoztatóan, közérthető stílusban a tőkepiaci elméletek fejlődését mutassa be az érdeklődő, laikus olvasóknak. 13. Botos János Banki értékpapírok Magyarországon / Botos János. - Budapest : Szaktudás Kiadó Ház, p. : ill., részben színes ; 29 cm A szerző kötete nagyban hozzájárul a magyarországi pénzügyi kultúra bemutatásához és annak fejlődéstörténeti vizsgálatához. A dokumentum rávilágít, hogy az elmúlt, mintegy két évszázad pénzügytörténetének feltárása olyan tanulságokkal, tapasztalatokkal is szolgálhat, amelyek ha áttételes formában is, de meghatározzák a mai magyar mindennapok banki gyakorlatát. A könyv nagy mennyiségű adattal szolgál a hazai értékpapírokra vonatkozóan, és olyan képanyaggal teszi szemléletessé a kérdéskört, amelyek nagy része most lát először napvilágot. A kötet közérthető stílusával nemcsak a szakmabeliek érdeklődésére tarthat számot, hanem a szélesebb nyilvánosság figyelmét is felkelti a banki értékpapírok világa iránt.

13 Társadalomtudomány. Pénzügy. Bank- és hitelügy Erdős Mihály Pénzügyi közvetítő intézmények: Bankok és intézményi befektetők / Erdős Mihály, Mérő Katalin. - Budapest : Akad. Kiadó, p. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ISSN ) A szerzők tollából fontos és hiánypótló tankönyv született, amely a színvonalas magyar pénzügyi oktatás egyik alapműve lehet. A korábbi banküzemtan a passzív és az aktív műveletekre helyezte a hangsúlyt, és később alakult ki a pénzügyi közvetítés közgazdaságtana. Talán ez az első hazai tankönyv, amely rávilágít, hogy a pénzügyi közvetítés lényege az eszköztranszformáció különböző intézményi formákban, de hasonló működési, kockázati és szabályozási jellemzőkkel. A dokumentum nemcsak szakembereknek, bankároknak, a felsőoktatási intézmények oktatóinak és hallgatónak szól, hanem minden érdeklődő olvasónak, aki meg akarja érteni a pénzügyi közvetítő rendszer működését. 15. Lewis, Michael (1960-) A nagy dobás: A Wall Street tartja a tétet / Michael Lewis ; [ford. Hürkecz Attila, Koncsek Gergő]. - Budapest : Alinea, p. ; 21 cm A szerző a világgazdasági válság hátterében zajló érdekes eseményekre világít rá. Napjaink gazdasági folyamataiba olyan pénzemberek portréin keresztül vezeti be az olvasót, akik megértették, megsejtették a közelgő eseményeket, és igyekeztek is minél többet profitálni ebből. Ugyanakkor bemutatja azt is, hogy más üzletemberek, neves hitelminősítők hogyan siklottak el a közelgő veszélyt jelző elmozdulások felett. A rendkívül izgalmas olvasmányból az érdeklődő olvasó megismerheti azt a pár embert, akik az Egyesült Államokban időben felmérték, hogy fenntarthatatlanok a pénzügyi folyamatok, és ebből egyenes út vezet az elmúlt évtizedek legkomolyabb tőzsdei összeomlásához, egy világméretű gazdasági válsághoz. A dokumentum minden érdeklődő olvasónak izgalmas olvasmánya lehet.

14 Társadalomtudomány. Pénzügy. Bank- és hitelügy Medvegyev Péter (1954-) A meglepetések jellege a pénzügyi piacokon: Kockázatok vételre és eladásra / Medvegyev Péter, Száz János ; [közread a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.]. - Budapest : Nemzetközi Bankárképző, p. ; 21 cm A kötet két része külön-külön is értelmezhető, önmagában is feldolgozható olvasmány. Az első rész a pénzpiaci kockázatok jellemzésének és modellezésének a technikáit mutatja be nagy szakértelemmel. Többek között elemzi a határidős csereügyleteket, az alaptermék pénznemétől eltérő devizában kifizetést biztosító kvantókat, a csereopciókat, az APT és a CAPM árfolyam-modelleket. A dokumentum második nagy egysége a pénzügyi mozgások folytonos modellezéséhez szükséges módszertani, matematikai alapokat mutatja be. A kötet elsősorban a kvantitatív pénzügyek, a befektetés-elemzés, kockázatkezelés területén dolgozóknak és tanulmányokat folytatóknak ajánlható. Azonban mindenki számára hasznos lehet, aki érdeklődik a pénzügyi piacok iránt. 17. Stanyer, Peter Befektetés: Biztonságos megoldásoktól a magas kockázatig / Peter Stanyer ; [ford. Garamvölgyi Andrea] ; [szerk. Török Hilda]. - Budapest : HVG Kiadó Zrt., p. : ill. ; 24 cm. - (HVG könyvek) A hiánypótló könyv célja, hogy a laikus befektetőket segítse a siker felé a befektetések világában. A neves pénzügyi szakember alapelve az, hogy a befektetőnek elsősorban világosan kell látnia saját adottságait és igényeit, és pontosan meg kell fogalmaznia a céljait. Részletesen elemzi a piaci kockázatot és hozamot, és élesen rávilágít arra, hogy milyen fontos annak a megállapítása, hogy a befektető szempontjából mi számít kockázatosnak, és ez hogyan befolyásolja a saját portfoliója összeállítását. A befektetés világának azonban vannak olyan részterületei is, amelyekkel inkább pénzügyi szakembereknek, a befektetési alapok menedzsereinek kell foglalkozniuk. Ezek kiválasztásban is nagy segítséget nyújt a dokumentum. A kötet minden érdeklődő olvasónak hasznos iránytű lehet, aki el szeretne indulni a befektetések, a pénzvilág sokszor kanyargós útjain.

15 Társadalomtudomány. Kereskedelmi jog. Gazdasági jog Száz János Devizaopciók és részvényopciók árazása / Száz János ; [közread. a Bankárképző Központ]. - Budapest : Bankárképző Központ, p. : ill. ; 24 cm A könyv értékét az adja, hogy felfrissíti a közel egy évtizede megjelent Tőzsdei opciók című dokumentum anyagát. Nagyban támaszkodik annak idevonatkozó fejezeteire oly módon, hogy aktualizálja a témákat. Külön értéket képvisel a dokumentum abból a szempontból is, hogy a világválság kirobbanása nem kis részben a származtatott pénzügyi termékek tőkeáttételének volt köszönhető, így napjainkban még inkább érdeklődésre számot tartó a feldolgozott anyag. A kötet középpontjában a piaci kockázat kezelésére szolgáló opciók árazása áll. A dokumentum a szakemberek nélkülözhetetlen kézikönyve. TÁRSADALOMTUDOMÁNY. KERESKEDELMI JOG. GAZDASÁGI JOG. 19. Tomori Erika Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása / Tomori Erika ; [közread. a Középeurópai Brókerképző Alapítvány] kiad. - Budapest : Közép-európai Brókerképző Alapítvány, p. ; 23 cm A szerző ebben a könyvében nagy szakmai hozzáértéssel elemzi és ismerteti azokat a normákat, amelyek az értékpapírok létére, gazdasági funkciójára, kibocsátására és forgalmára vonatkoznak. Külön részt szentel a tőkepiac alapvető intézményeinek bemutatására. Nagy erénye a dokumentumnak, hogy egyszerre tárgyalja a kapcsolódó, polgári jog által szabályozott intézményeket és azokat a jogszabályokat is, amelyek a piac működését, felügyeletét és biztonságát garantálják. A dokumentum nemcsak pénzügyi szakembereknek, a terület jogi képviselőinek nyújthat segítséget, hanem haszonnal forgathatják az üzleti világot jobban megismerni vágyó érdeklődő olvasók is.

16 Társadalomtudomány. Néprajz 14 TÁRSADALOMTUDOMÁNY. NÉPRAJZ 20. Mandel Róbert (1957-) Magyar népi hangszerek / Mandel Róbert ; [fotó Hász András]. - Budapest : Kossuth, p. : ill., részben színes ; 31 cm A zeneművész, organológus szerző ebben a kötetben a klasszikus instrumentumok szerint haladva a magyar népi hangszereket mutatja be. Leírja azok jellemzőit, kialakulását és rövid történeti bemutatását Európában és Magyarországon. A dokumentum színes, élvezetes stílusával, a hangszereinket jellemzően említő magyar irodalmi részletek idézésével, a tökéletes minőségű tárgyfotókkal valamint az eredeti minőségükben megtartott korabeli fotográfiákkal nem csak az olvasó ismereteit gazdagítja ebben a témában, hanem egyben nagyon szórakoztató, szemet gyönyörködtető olvasmány is. A kötet elsősorban a zeneművészetet tanulóknak, oktatóknak hasznos ismeretforrás, de ajánlható minden zenekedvelőknek és a magyar zenetörténet iránt elkötelezett olvasóknak is. 21. Selmeczi Kovács Attila Elfeledett magyar mesterségek és népélet / Selmeczi Kovács Attila. - Budapest : Cser K., p. : ill., részben színes ; 29 cm A szerző egy izgalmas időutazásra invitálja olvasóit. A tartalomjegyzéket átlapozva olyan kifejezésekkel találkozhat az érdeklődő, amelyek jelentését már nem ismeri, a mindennapi nyelvhasználatból kikoptak, csupán csak egy-egy szólásunkban, közmondásunkban élnek tovább. Többek között olyan izgalmas kérdésekre találunk választ a kötetben, hogy kik voltak azok a sóvágók, cellérek, számadók, vákáncsosok. Megelevenedik a régi népélet, a dolgos hétköznapok, a használati tárgyakban megbúvó művészet. Megérinti az olvasót az a hangulat, ahogyan a korabeli emberek minden cselekedete belesimult a környezetbe, a tájba. A könyv segítségével az olvasó kiléphet a mai fogyasztásközpontú társadalom felgyorsult világából, és elmerenghet azon, hogy milyen lehetett abban a letűnt világban élni.

17 Természettudományok 15 TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 22. Matematika / főszerk. Gerőcs László, Vancsó Ödön ; [írták Bereczky Áron et al.]. - Budapest : Akad. K., p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai Kézikönyvek, ISSN ) A sorozat újabb kötete a hagyományos matematikai alapismeretek mellett a tudományág néhány újabb területét is megvilágítja. Példákon keresztül igyekszik ezek alapvető fogalmait megismertetni az érdeklődőkkel. Az szerző az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola matematika vezetőtanára. Több tankönyv, érettségi kiadvány szerzője, valamint a tv-ben 6 éven keresztül állította össze és vezette a Repeta-Matek című műsort. Így biztos lehet benne az olvasó, hogy olyan könyvet fog a kezébe, amelyből könnyen, szinte észrevétlenül sajátíthatja el a matematikai ismereteket. 23. Darwin, Charles ( ) A fajok eredete természetes kiválasztás útján / Charle Darwin ; ford., előszó Kampis György kiad. - Budapest : Typotex, XLV, 449 p. : ill. ; 24 cm. - (Az evolúciós gondolat, ISSN ) A könyv értékét és érdekességét az adja, hogy a szerző híres, csaknem 150 éve megjelent művének legelső hiteles magyar fordítása. Az eddig közreadott magyar átültetések többnyire műfordítók és irodalmárok munkái voltak, így nem vitatva ezeknek a dokumentumoknak értékét nélkülözték az elengedhetetlen szakmai hátteret. Az újrafordítás talán legnagyobb erénye, hogy végre rendet tesz a darwini elmélet köré fonódott zűrzavarban és az ismeretszerzés biztos forrását jelenti ezen a területen. A könyv mindenkinek ajánlható, aki az emberiség kialakulásának korszakalkotó elmélete iránt szakemberként vagy olvasóként érdeklődik.

18 Alkalmazott tudományok 16 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 24. Gyógynövénytár: útmutató a korszerű gyógynövény-alkalmazáshoz / [szerz. Bertalan Lóránt et al.] ; szerk. Szendrei Kálmán, Csupor Dezső. - Budapest : Medicina, p. : ill. ; 25 cm A hozzáértő, szakmai körökben neves szerzők a hazai könyvkínálatban egyedülálló módon olyan hiánypótló kiadványt nyújtanak át az olvasónak, amely tudományos igénnyel ismerteti a gyógynövények világát, azok hatásait. A könyvben szakirodalmi adatok, tudományos adatbázisok, nemzetközi monográfiák és egyetemi tankönyvek anyagának feldolgozásával készült tanulmányok olvashatók azon legfontosabb gyógynövénydrogokról, amelyek a ma hatályos VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalosak. A könyv alapvetően gyógyszerészeknek, orvosoknak nyújt nélkülözhetetlen segítséget, így a gyógyszerész- és orvosképzés fontos oktatási segédlete is lehet. Haszonnal forgathatják továbbá azok az érdeklődők is, akik tudományos tények alapján kívánnak informálódni a gyógynövényekről. 25. Simon Géza Gábor (1947-) Magyar hanglemeztörténet: 100 éves a magyar hanglemez, / Simon Géza Gábor ; [ill. Bajnai Klára et al.] ; [fotó Nagy Géza, Bausz Sándor] ; [közread. a] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. - Budapest : Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány, p. : ill., részben színes ; 24 cm A szerző nagyon izgalmas, érdekes témát dolgoz fel ebben a kötetben. A magyar hanglemezgyártás történetének feltárása nehéz feladat a gyakran változó tulajdonosok, a vállalati összeolvadások, szétválások miatt. Ezen a területen nagyon kevés agyag áll rendelkezésre a levéltárakban, cébíróságokon és a könyvtárak korabeli hanglemez-katalógusai is töredékesek. A legjelentősebb források a magángyűjtemények. A dokumentum túlmutat a hanglemeztörténet kultúrtörténeti értékein, és egyben egy érdekes, izgalmas korrajzot is felvillant az olvasóknak. A színesen illusztrált kötetben nagyon pontos név- és cégmutató, műjegyzék és bibliográfia található. A hiánypótló mű minden, a téma iránt érdeklődő olvasó kézikönyve lehet a további kutatásokhoz a bakelit lemezek világában.

19 Művészet 17 MŰVÉSZET 26. Mikó Árpád A reneszánsz Magyarországon / Mikó Árpád ; [fotó Bakos Ágnes et al.]. - Budapest : Corvina, p. : ill. ; 24 cm. - (Stílusos - korszakok) A dokumentum az egyik legmeghatározóbb művészeti korszak magyarországi vonatkozásait foglalja össze. Hazánkban a reneszánsz első emlékei Mátyás király korában jelentek meg. A 16. század első harmadában az olasz hatás mellett már az északi reneszánsz elemei is fellelhetőek. A kötet a 17. század késői alkotásaival is behatóan foglalkozik. A kiemelkedő műalkotások bemutatásán kívül a szerző a szellemi hátteret meghatározó politikai és intellektuális erőtereket is elemzi. Külön értéket képvisel, hogy a bőségesen illusztrált dokumentumban forrásszövegek segítik az elpusztult emlékek felelevenítését és számot ad a frissen előbukkant régészeti leletekről, a kutatások legújabb eredményeiről is. Színes, érdekes olvasmány minden érdeklődőnek. 27. Prakfalvi Endre A szocreál Magyarországon / Prakfalvi Endre, Szücs György ; [fotó Barka Gábor et al.]. - Budapest : Corvina, p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Stílusok - Korszakok, ISSN -) A dokumentum két művészettörténész szerzője az 1948-as fordulattól az 1950-es évek végéig tartó korszakra, ezen belül is a Rákosi korszak művészetére összpontosít. A szocreál meghatározása és annak művészi értékelése még napjainkban sem egységes. A kötet arra vállalkozott, hogy felvillantsa ennek az időszaknak a stiláris jellemzőit, a politikai vezetés által előírt ismétlődő témákat és a szovjet minta merev követését. Az építészetben megjelenő klasszicista elemek, a korabeli szobrászat és festészet stílusjegyei nagyon sok vitát váltottak ki a művészettörténész körökben. Az érdeklődő olvasó megismerheti a kötetből a legjellegzetesebb alkotásokat, és felfedezheti ebben a sémákra, előírt klisékre épülő korszakban a valódi képzőművészeti értékek egy-egy gyöngyszemét is.

20 Nyelvtudomány 18 NYELVTUDOMÁNY 28. Zelliger Erzsébet (1945-) A Tihanyi Alapítólevél / ZelligerErzsébet ; [...ford. Szentgyörgyi Rudolf] ; [fotó Bakos Ágnes, Tihanyi Bence] jav. kiad. - Pannonhalma : Bencés, , [3] p., [12] t. : ill. ; 21x21 cm A Tihanyi Apátság Alapítólevele a magyar nyelv- és kultúrtörténet felbecsülhetetlen értéke. A dokumentumban a szerző szakszerűen elemzi a magyar szavakat és toldalékokat tartalmazó oklevelet. Pontosan, szakmailag magas színvonalon tárja fel a szöveg rejtelmeit, ugyanakkor mindvégig megőrzi a közérthetőséget. A gazdagon illusztrált kötet érdekessége, hogy a fakszimile oldalak között olyan jelölésekkel ellátott pauszlapokat helyeztek el, amelyeket ha az olvasó az oklevél szövegére hajt, azonnal felismerhetőek lesznek az Alapítólevél szövegében található magyar szórványemlékek. A dokumentum nemcsak a szakmabelieknek, hanem minden a magyar nyelvtörténet iránt érdeklődő kíváncsi olvasónak izgalmas, érdekes olvasmánya. 29. Ruzsiczky Éva (1928-) Szinonimaszótár diákoknak / Ruzsiczky Éva. - Budapest : Helikon, p. ; 24 cm A kötet segítséget nyújt gondolatink színes, választékos szóbeli és írásbeli kifejezéséhez. A hallgatóságot lebilincselő előadásoknak is egyik legfontosabb eleme, hogy a mondanivalónkat minél világosabban, pontosabban, a nyelvi leleményeket felhasználva fogalmazzuk meg. A dokumentumot haszonnal forgathatják mindazok, akik szeretnének minél szebben fogalmazni, beszélni, alkalmazni a magyar nyelv régebbi vagy tájnyelvi szókincsét. A kötet így nemcsak a diákoknak, hanem minden érdeklődőnek hasznos kézikönyve lehet.

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május 15. július 14. * Az Egy nyomdamûhely titkaiból Gyomai Kner Nyomda, 1882 2007 címmel az

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

"Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény

Felelős vagyok a rózsámért Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet "Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Tó Hotel, Bánk 2014. május 22. Természettudományi szekció Bódis

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Magyar nyelv és ı rodalom Történelem Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Czövek Attila, Erdélyi Eszter, Hajnal Krisztina: 15 próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

CIKK-LAPOZÓ 2013. DECEMBER. 2013. december. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

CIKK-LAPOZÓ 2013. DECEMBER. 2013. december. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ Cikk-lapozó 2013. december Cikk-lapozó 2013. december havi folyóiratcikk gyarapodási jegyzék 2013. december A folyóiratcikkeket feldolgozta: Darida Andrea, tájékoztató könyvtáros Takácsné Bán Erzsébet,

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I.

UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I. UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I. Sárközi Andrea Bernadett osztályvezető sarkozi.andrea@oik.hu Utak A zene szerepe, hatása az emberre, mint egyénre Társadalomtudományi vizsgálatok:

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.)

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.) Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.) A VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Érvényes: 2016. április 18-tól Készítette: Jóváhagyta:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN NKA PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3438/00216 Pályázati beszámoló elérési útvonalai Szépművészeti Múzeum honlapján http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/nka_beszamolo_hopp_muzped_kiskonyvtar.pdf

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Matematı ka Informatı ka Közgazdaságtan Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Ruff János, Tóth Julianna: 15 próbaérettségi matematikából (középszint írásbeli) MX-236,

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Az általános iskola végére elsajátítandó ismeretek 1. Dokumentumtípusok Könyv Hagyományos (nyomtatott) Időszaki kiadványok Nem hagyományos (nem ny.)

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum G y ű jt ő k ö r i S z a b á l y z a t A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum (a továbbiakban HH FDK) nyilvános

Részletesebben

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA MIHÁLYI PÉTER A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA 1. KÖTET PANNON EGYETEMI KÖNYVKIADÓ VESZPRÉM MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. kötet ELŐSZÓ 5 TARTALOMJEGYZÉK 7 BEVEZETÉS

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN

KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL MURÁNYI ISTVÁN Foglalkoztatáspolitika: problémák és megoldások (Csoba Judit Czibere Ibolya [szerk.]: Tipikus munkaerõ-piaci problémák atipikus megoldások, Kossuth Egyetemi Kiadó,

Részletesebben

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ 2010 a Sanoma company Perfekt Universitas TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ...3 Könyvértékesítés...4 A Perfekt Kiadó kiadványai A Budapesti Gazdasági Fõiskola alaptankönyvei...7

Részletesebben

ÓRATERV. Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések percben. Eszközök munkaformák 1 RÁHANGOLÓDÁS. Módszerek Tanulói

ÓRATERV. Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések percben. Eszközök munkaformák 1 RÁHANGOLÓDÁS. Módszerek Tanulói ÓRATERV A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: informatika Az óra címe: A katalóguscédula Az évfolyam: 6. Az óra célja és feladata: (részletesen kifejtve, a tanítandó fogalmak és a fejlesztendő

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

2012. szeptember10.-2012. október 4.

2012. szeptember10.-2012. október 4. Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül. Kölcsey Ferenc Kozma Ferenc élete és munkássága 3 hetet meghaladó projekt terve 2012. szeptember10.-2012. október 4. Kozma Ferenc Általános Iskola Baracska

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés

Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés A CÉL A TERMÉSZETESSÉG, A HARMÓNIA ÉS AZ ÁPOLTSÁG Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés A közelmúltban jelent meg Győrfi Adrienne Professzionális fogfehérítés című könyve a Medicina Könyvkiadó

Részletesebben

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG.

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 1 SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 2 B e v e z e t ő A szűkebb haza, az otthon környékének alaposabb megismerését, a tárgyi és szellemi értékek összegyűjtését célzó honismereti mozgalom és helytörténeti

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Sorszám Szerzı Cím AK BPK GEO KK MÉK SEK 1. TUZSON ZOLTÁN MIÉRT NEM LEHET? 2. GERGELY ANDRÁS SZÉCHENYI EMLÉKEZETE 1 1

Sorszám Szerzı Cím AK BPK GEO KK MÉK SEK 1. TUZSON ZOLTÁN MIÉRT NEM LEHET? 2. GERGELY ANDRÁS SZÉCHENYI EMLÉKEZETE 1 1 Sorszám Szerzı Cím AK BPK GEO KK MÉK SEK. TUZSON ZOLTÁN MIÉRT NEM LEHET? 2. GERGELY ANDRÁS SZÉCHENYI EMLÉKEZETE 3. GERİCS LÁSZLÓ, VANCSÓ ÖDÖN 4. PLÉH CSABA, BOROSS OTTILIA MATEMATIKA PSZICHOLÓGIAI LEXIKON

Részletesebben

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 A szakdolgozat megírásának javasolt menete Algoritmus: 1. ötletelés, jegyzetelés 2. témavezető keresés 3. ötletelés, jegyzetelés 4. egyeztetések a témavezetővel 5. olvasás

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Humán adatbázisok SZTE EK adatbázisok http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Dante http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/dante Humán Szakirodalmi Adatbázis http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human Külföldi hungarológiai

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A portfólió Falus Iván Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör A prezentációt

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 11 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1. Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

Gyűjtőköri szabályzat

Gyűjtőköri szabályzat Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2013 Pomáz, Huszár u. 3. Tel.: 06 26 325 163, 06 20 2282135 Tel/fax : 06 26 323 460 pmhk@pomaz.hu / pomazkonyvtar@freemail.hu, www.pmhkpomaz.hu Gyűjtőköri szabályzat A

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

Borkedvelők kézikönyve Magyarán a borról A bor : gyakorlati ismeretek : minden, amit a bor helyes kezeléséről tudni kell Magyar borkultúra

Borkedvelők kézikönyve Magyarán a borról A bor : gyakorlati ismeretek : minden, amit a bor helyes kezeléséről tudni kell Magyar borkultúra Borkedvelők kézikönyve / Sztanev Bertalan. - Budapest : Alinea, 2013. - 246 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm Jelzet: 663 Sz94 Magyarán a borról / Csávossy György. - Budapest : Mezőgazdasági K.,

Részletesebben

A Hamvas Béla Városi Könyvtár 2015/első félévi programjai

A Hamvas Béla Városi Könyvtár 2015/első félévi programjai A Hamvas Béla Városi Könyvtár 2015/első félévi programjai JANUÁR január 20. kedd 18:00 Ünnepi est a Magyar Kultúra Napja alkalmából Árny az árnyban versszínházi előadás Radnóti Miklós életéről és költészetéről

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben