A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyama számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyama számára"

Átírás

1 A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyama számára [A félkövér betűtípussal írt adatok a kerettanterv részei!]

2 Az őskor és az ókori Kelet 1. Esszé (10 pont) Az élelemtermelés forradalma, mesterségek és kereskedelem ( o.) Mezopotámia ( o.) Egyiptom ( o.) Palesztina és a zsidók ( o.) Óperzsa Birodalom ( o.) Indiai és kínai kultúra ( o.) 2. Személyek Hammurapi Kheopsz, II. Ramszesz Ádám, Éva, Noé, Ábrahám, Mózes, Dávid, Salamon I. Dareiosz, Xerxész Buddha, Asóka, Csin Si Huang-ti 3. Események Kr. e k.: a homo sapiens megjelenése Kr. e k.: az élelemtermelés kezdete, újkőkor Kr. e k.: az állam megjelenése, ókor kezdete Kr. e k.: Egyiptom egyesülése Kr. e. XVIII. sz.: Hammurapi (törvényei) Kr. e k.: az árja hódítás Indiában Kr. e k.: a föníciai írás kialakulása Kr. e. X. sz.: a zsidó állam virágkora (Dávid, Salamon) Kr. e. VI. sz.: a babiloni fogság Kr. e. 525: Egyiptom perzsa meghódítása Kr. e : Dareiosz Kr. e. VI. sz.: a buddhizmus születése 4. Fogalmak őskor, régészet, kronológia, embertan, forrástípusok ügyes ember (Homo habilis), felegyenesedett ember (Homo erectus), Neander-völgyi ősember, Homo sapiens (értelmes ember) őskőkor-újkőkor, eszközhasználat, eszközkészítés társadalom, munkamegosztás, gyűjtögetés, halászat, vadászat mágia (varázslat), természetimádat (kultusz), szellemek, barlangrajz termelés, földművelés, állattenyésztés, kézművesség, csere rézkor, bronzkor, vaskor ókor, állam, város, birodalom, despotizmus, öntözéses földművelés templomgazdaság, ékírás fáraó, piramis, hieroglifa, múmia (mumifikálás) építészet, szobrászat többistenhit/ politeizmus, egyistenhit/ monoteizmus, Biblia, Ószövetség, vallási dualizmus brahmanizmus, buddhizmus kaszt(rendszer) 5. Topográfia Rudabánya, Vértesszőlős Neander-völgy, Crô-Magnon Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz, Sumer, Babilon, Asszíria Egyiptom, Nílus Palesztina (Kánaán), Jeruzsálem, Júdea, Izrael, Fönícia (Türosz), Perzsia, India, Indus, Kína, Jangce

3 Az ókori Hellász 1. Esszé (10 pont) A görög vallás és sport (57-62., 100. o.) Az athéni demokrácia kialakulása és fénykora (63-67., 77., o.) A görög-perzsa háborúk ( o.) A görög hétköznapok és a görög művészet (83-88., 100., 103. o. + füzet) A görög bölcselet története (89-93., [100.,] 104. o.) A Kelet meghódítása Nagy Sándor ( o.) 2. Személyek Drakón, Szolón, Peiszisztratosz, Kleiszthenész Miltiádész, Leonidász, Themisztoklész Dareiosz, Xerxész olümposzi istenek (Zeusz, Héra, Pallasz Athéné, ) Periklész, Pheidiász, Mürón II. Philipposz, Nagy Sándor (Alexandrosz) Hérakleitosz, Szókratész, Platón, Arisztotelész Hérodotosz, Thuküdidész 3. Események Kr. e. XIII. század: dór vándorlás, a mükénéi civilizáció pusztulása (1100 k.) Kr.e. 776: az első feljegyzett olümpiai játékok Kr. e. 621: Drakón reformjai Kr. e. 594: Szolón reformjai Kr. e. VI. század: türannisz Athénban (Peiszisztratosz) Kr. e. 508: Kleiszthenész reformjai Kr. e. V-IV. század: klasszikus kor Kr. e. 490: marathóni csata Kr. e. 480: thermopülai csata, szalamiszi csata Kr. e. 478: déloszi szövetség Kr. e. 448: béke a perzsákkal Kr. e as évek: Periklész kora Kr. e : peloponnészoszi háború Kr. e : Nagy Sándor Kr. e. 331: gaugamelai csata Kr. e. III-I. század: hellenizmus kora 4. Fogalmak polisz (városállam), arisztokrácia, démosz, türannisz görög gyarmatosítás, piac, kereskedelem arkhón, eklészia, esküdtbíróság, demokrácia, sztratégosz, cserépszavazás (osztrakizmosz), bulé, napidíj, Árész-dombi tanács (Areioszpagosz), metoikosz, rabszolga hoplita, falanx arisztokratikus köztársaság, gerúszia, apella, felügyelők, helóta, körüllakó khitón, agora, akropolisz, színház, sztoa, mítosz természetfilozófia, dialektika, idea-tan, szofisták, filozófia, sztoikusok hellenizmus 5. Topográfia Kréta, Mükéné, Iónia Athén, Attika, Spárta, Peloponnészosz, Korinthosz Olümpia, Olümposz, Delphoi Marathón, Thermopülai-szoros, Szalamisz Makedónia, Perzsa Birodalom, Alexandria

4 Az ókori Róma 1. Esszé (10 pont) A római köztársaság válsága és az egyeduralom létrejötte ( o.) A római kultúra ( o. + képek, + füzet) A kereszténység születése (153-9., o.) A dominatus kora, ( , o.) Pannónia története (különösen Savariáé) ( o. + a tényanyag végén) 2. Személyek Romulus Hannibal, Scipio, Gracchusok, Marius, Sulla, Spartacus Pompeius, Iulius Caesar Antonius, Octavianus Augustus főbb istenek Cicero, Plutarkhosz, Tacitus Claudius, Nero, Traianus, Hadrianus, Marcus Aurelius, Septimius Severus Názáreti Jézus Krisztus, (Szent) Pál, (Szent) Péter (Máté, Márk, Lukács, János) Diocletianus, Constantinus Theodosius, Attila (Szent) Quirinus és Márton 3. Események Kr. e. 753: Róma alapítása, 510: a királyság megdöntése, köztársaság alapítása Kr. e. 494: a plebejusok kivonulása (néptribunusi tisztség), 367: Licinius-Sextius-féle földtörvény Kr. e. 287: népgyűlési határozatok senatusi megerősítés nélkül is érvényesek Kr. e : az 1. (Sicilia provincia), : a 2. (216 Cannae, 202 Zama), : a 3. pun háború, 168 Makedónia meghódítása Kr. e. 133, 123: a Gracchusok reformkísérlete Kr. e : Spartacus-rabszolgafelkelés Kr. e. 60: az 1. triumvirátus, 48: pharszaloszi csata, 44. III. 15.: Caesar meggyilkolása a szenátusban Kr. e. 43: a 2. triumvirátus, 31: actiumi csata, 27-Kr. u. 14: Augustus Caesar, Kr. e. 9: Pannónia meghódítása Kr. e. 7-5: Jézus születése 43: Claudius megalapítja CC Savariát : Trajanus (107: Dacia meghódítása), : Hadrianus, : Marcus Aurelius 212: Caracalla: római polgárjog a birodalom minden szabad lakosának : dominatus ( : Diocletianus) 313: Constantinus milánói edictuma (türelmi rendelet), 325: I. egyetemes nicaeai zsinat IV. sz. eleje: Szt. Quirinus és Márton 395: Nagy Theodosius kettéosztja a birodalmat 451: catalaunumi csata, 455: vandálok pusztítják el Rómát, 476: Odoaker lemondatja az utolsó nyugatrómai császárt 4. Fogalmak királyság, köztársaság, patricius, cliens, plebejus, közföld (ager publicus) senatus, consul, dictator, néptribunus, censor XII táblás törvények provincia, colonia, barbár senatori rend (nagybirtokos arisztokrácia), latifundium, lovagrend, antik proletariátus, rabszolga triumvirátus, Julián-naptár, császár, császárság, principátus amfiteátrum, gladiátor, circus limes, legio, dominatus (tetrarchia), colonusok vallás, misztériumvallások, farizeus, zsinagóga, megváltó (Messiás), diaszpóra, Újszövetség, evangélium, apostol, keresztény

5 egyházi hierarchia, püspök, milánói edictum, zsinat, (Szentháromság-)dogma 5. Topográfia Róma, Capua Karthágó, Szicília, Cannae, Zama Pharszalosz, Actium Africa, Gallia, Hispania, Britannia, Macedonia Palestina (Iudaea), Jeruzsálem Borostyánkőút, Selyemút, Tömjénút Constantinopolis, Nicaea Pannónia, Aquincum, Sopianae, Savaria, Scarbantia, Vindobona, Arrabona, Dacia

6 A kora középkor (V-X. század) 1. Esszé (10 pont) A Frank Birodalom ( o.) A nyugati és keleti keresztény egyház kialakulása ( o. + e vallásokra megtérő népek [ o.]) Feudális gazdaság és társadalom ( o.) Mohamed és az iszlám ( o.) 2. Személyek Nagy Theodorik, Merovingok, Klodvig, Karolingok, Martell Károly, Kis Pippin, Nagy Károly Nursiai Szent Benedek, Nagy Szent Gergely, Madarász Henrik, I. (Nagy) Ottó Justinianus, Cirill és Metód, Szvatopluk, I. (Hős) Boleszláv, Simeon, Vlagyimir Mohamed 3. Események V. sz. vége (481): Frank Királyság V. sz. vége (489): Keleti-gót Királyság VI. sz.: a szláv törzsek szétvándorlása őshazájukból 622: Mohamed futása (hidzsra) 732: poitiers-i csata 751-: Kis Pippin 756: Pápai (Egyházi) Állam létrejötte 800: Nagy Károly császár ( ) IX. század: Morva Fejedelemség (Szvatopluk) 843: verduni szerződés 900 k.: Bolgár Cárság (Simeon) 900 k.: Kijevi Rusz alapítása (Vlagyimir) 933: merseburgi csata 955: Lech-mezei (augsburgi) csata X. sz.: a horvát állam születése 962: Nagy Ottó császár ( ), Német-római Birodalom 1025: Lengyel Királyság (I. Boleszláv) 1054: nagy egyházszakadás (szkizma) 4. Fogalmak középkor, frank, gróf, grófság, őrgrófság, kancellária, oklevél, normann egyház, római katolikus egyház, pápa, Pápai (Egyházi) Állam, pátriárka, érsek, püspök, szent szerzetes, szerzetesrend, kolostor (monostor), bencések (bencés rend), apát, kódex uradalom, legelőváltó (vadtalajváltó), két- és háromnyomásos gazdálkodás, nehézeke, borona, szügyhám (nyakhám), kengyel hűbéri lánc, hűbérúr (senior), hűbéres (vazallus), beneficium (adománybirtok), hűbérbirtok (feudum) jobbágy, (jobbágy)telek, tized (dézsma), robot, majorság (allódium) Corpus iuris, (Kijevi) Rusz iszlám, Korán, hidzsra, dzsihád, kalifa, Ramadán (böjt) 5. Topográfia Poitiers, Aachen, Verdun, keleti és nyugati gótok, frankok, vandálok, normannok, (britek, angolszászok,) avarok, Augsburg Róma, Egyházi (Pápai) Állam, Monte Cassino Konstantinápoly (Bizánc), Alexandria, Jeruzsálem morvák, csehek, lengyelek, bolgárok, horvátok, oroszok, Kijev Arábia, Mekka, Arab Birodalom, Bagdad, Gibraltár, Cordoba

7 A magyarság története az államalapításig (-1000) 1. Esszé (10 pont) A magyar nép őstörténete, vándorlása ( o.) A Kárpát-medence a magyarok előtt és a honfoglalás ( o.) A kalandozó hadjáratok és az államalapítás ( o.) 2. Személyek Álmos, 7 vezér [Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm/Tétény] és 7 törzs [Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Tarján Jenő, Kér, Keszi], Árpád, Kurszán, (Nagy Károly, Pribina, Szvatopluk, Bölcs Leó, Simeon) Madarász Henrik, I. (Nagy) Ottó, Taksony, Géza fejedelem, Sarolt, Gyula, I. (Szent) István király, (Bajor) Gizella hercegnő, Koppány, II. Szilveszter, (Szent) Imre herceg, (Szent) Gellért püspök, Gyula, Ajtony 3. Események Kr. e. IV.: évezred urali kor Kr. e. III.: évezred finnugor kor Kr. e k.-700 k.: ugor kor Kr. u. 800 k.: Magna Hungaria elhagyása IX. sz.: levédiai és etelközi tartózkodás 895: honfoglalás, 904: Árpád nagyfejedelem 907: pozsonyi csata 933: merseburgi csata (Madarász Henrikkel) 955: augsburgi magyar vereség (I. Ottótól) 970/ : Géza nagyfejedelem 973: Géza fejedelem quedlinburgi követsége (I. Ottónál) 997/ : Szent István nagyfejedelemsége/ királysága 4. Fogalmak nomadizmus, nép, nemzet, nyelvcsalád, finnugor, őshaza, sztyepp, táltos, sámánizmus, kazár, kettős fejedelemség, kende/kündü, gyula, nemzetség, törzs, törzsszövetség, kabar, székely, (nagy)fejedelem, avar, frank, bolgár, bő, jobbágy, ín, honfoglalás, kalandozások szeniorátus, primogenitúra, vármegye, ispán, tized, egyházmegye, érsekség, püspökség, Szent Korona 5. Topográfia Ural, Volga, Don, Magna Hungaria, Levédia, Etelköz, Duna, Vereckei-hágó, Erdély hágói, Merseburg, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Erdély, Somogy, Veszprém, Pécsvárad

8 I. Pannonia ( ) Pannónia és Savaria története az ókorban a) Meghódítása Pannoniába Kr. e. IV. században kelták vándoroltak be (pannonok, illírek), törzsenként telepedtek le, nem hoztak létre egységes államot, a terület nagy részét ők lakták. 1 A rómaiak előrenyomulása a Száva felől terjeszkedve folyamatosan alávetette őket, majd Augustus hadvezére Tiberius Kr. u. 9-ben 3 éves véres háborúban legyőzte az (adók és a katonasorozások miatt kitörő) pannon lázadást, majd provinciát szervezett (Kr. u. 10), végül a birodalom északon és keleten is egészen a Dunáig terjesztette ki a határait, Claudius császár idején pedig hivatalosan is felvette a Pannonia nevet. 2 A terület két szempontból volt fontos Rómának: a Duna vonala északról biztosította Itáliát a váratlan támadásokkal szemben és a Duna fontos kereskedelmi útvonal volt. Emellett Pannónián át vezetett a Borostyánút, ami Rómát (pontosabban az észak-itáliai Aquileiát) és a Balti-tenger partvidékét kötötte össze. b) A települések Tehát Kr. u. 10-ben már provinciává szervezett területről beszélhetünk, melynek területe Magyarország nyugati felén, azaz a Dunántúlon kívül a mai Kelet-Ausztriát és Észak-Szlovéniát, valamint a Kárpát-medence délnyugati részét, azaz Észak-Horvátországot, Észak-Szerbia egy részét (Macsói körzet és a Vajdaság szerémségi körzete), valamint Bosznia-Hercegovina északi sávját foglalta magába. Egymás után születtek a települések (villák, municipiumok vagy coloniák). Az első városok a Borostyánút mentén épültek, mint pl. Savaria (Szombathely), Scarbantia (Sopron), Carnuntum (Petronell, Bad Deutsch-Altenburg) 3. Később Duna (Danubius) mentén fekvő védelmi vonal részeként katonai táborok és mellettük városok alakultak ki, 4 pl. Vindobona (Bécs), Arrabona (Győr), Brigetio (Komárom-Szőny), Aquincum (Óbuda). Városok alakultak ki a provincia belső területén is: Sopianae (Pécs), Gorsium (Tác), Siscia (Sziszek a Száván). 5 c) A provincia története 69-ben a provincia 3 légiónyi helyőrsége segítette hatalomra a Nerot követő polgárháború végén az első Flavius császárt, Vespasianust. Domitianus korára (I. század vége) kiépült a Duna-menti limes, amikre nagy szükség is volt a germán és szarmata (jazig) betörések miatt. Később Traianus császár 106-ban két részre (Alsó- és Felső-Pannóniára). 6 Innen kiindulva vezette a hadjáratait Dacia meghódítására, Decebal legyőzésére (107). Járt itt Marcus Aurelius, a filozófuscsászár az első nagyobb germán támadás ellen harcolva. 7 Szintén a pannoniai légiók választották császárrá 193-ban egy hosszabb polgárháború közben Septimius Severust (egyes vélemények szerint Savariában). A győzelmek miatt nőtt a katonai erő, így sok veterán telepedett le. A túlparti germánok és szarmaták egy részét is szövetségesként tudták használni a védekezésben. A III. sz. végén Diocletianus négy különálló provinciára osztotta a tartományt. 8 d) Kultúra A kelta-római településeken előrehaladt a városiasodás, Róma épületeit másolva épültek: paloták (Savaria, Aquincum), kaszárnyák, középületek, fürdők (Savaria), szentélyek, amfiteátrumok (Aquincum), színházak (Savaria, Gorsium), utak, vízvezetékek és csatornák, a házakban freskók, mozaikok (Caesariana Baláca, Aquincum, Savaria), 1 Pannon és illír törzsek: taurisci (mai Burgenland), arabiates (a Rába-Arrabo és a Zala/ Sala környékén), boii, azali (a Duna déli partján az előbbiek északnyugaton, pl. Savaria környékén, az utóbbiak északkeleten), eravisci (a Duna keleti partján), hercuniati (ezek szomszédjai délre), pannonii (Észak- Horvátország), iassii (boioktól délre), oseriates/ oteriates (Balatontól délre), latovici (délnyugaton), andizites (Dráva-vidék), amantini (Dráva vidék), scordisci (a Szávától délre délkeleten), breuci (Száva mentén, az előzőktől nyugatra). 2 A terület meghódítása valamikor Kr. e. 35-ben kezdődött (Kr. e. 33: Siscia), de Kr. e. 14-ig a csak a Pelsotól (Balaton) nyugatra eső területek elfoglalása történt meg. Kr. e ig leigázták a Dravus (Dráva) és Savus (Száva) között élő kelta pannon törzseket (scordiscus, breucus, amantinus), majd Kr. u. 6-9 verték le a pannon-dalmata lázadást, kialakítva a provinciát (eredetileg Illyricum Inferior néven). Ekkor jelentek meg a Duna északi partján a germánok (kvádok, markomannok) támadásaikkal később jelentős problémákat okozva. Később Claudius császár a birodalmat ig keleten is egészen a Dunáig terjesztette ki (a Duna-Tisza közén 30 k. megjelenő és innen betörő szarmaták ellen), ekkor lesz hivatalosan Pannonia. 3 Az út Aquileiától indult, melyet a II. században alapítottak, egyéb települések az út mellett: Emona (Ljubljana), Celeia (Celje), Poetovio (Ptuj), Salla (Zalalövő). 4 A kelta provincialakók nem a legiókban, hanem a flottában szolgálhattak. Más települések a limesnél: Gerulata (Pozsony-Oroszvár), Ad Flexum (Mosonmagyaróvár), Quadrata (Lébény), Solva (Esztergom), Cirpi (Dunabogdány), Ulcisia Castra (Szentendre), Campona (Nagytétény), Matrica (Százhalombatta), Intercisa (Dunaújváros), Lussonium (Dunakömlőd) vagy Singidunum (Begrád). 5 Más települések a provincia belsejében Aqua Viva (Varasd), Aqua Iasae (Daruvár), Cibalae (Vinkovci), Mursa (Eszék), Sirmium (Mitrovica, Szávaszentdemeter), Alisca (Szekszárd), Mursella (Árpás), Dotis (Tata), Mogentianae (Tüskevár?), Caesariana (Baláca), Valcum (Fenékpuszta). 6 A nyugati rész, Pannonia Superior ( felső ) fővárosa Carnuntum, míg a keleti terület, Pannonia Inferior ( alsó ) székhelye Aquincum volt. 7 Ezek voltak a kvád-markomann háborúk ( , Commodus zárta le győzelemmel, az északi germán vandál, gót és burgund törzsek mozdították rá a birodalomra e két törzset, ill. a hermundurok, naristák, később pedig a longobárdok és vandálok is támadtak, de a germánoknak ki kellett üríteniük a túlpartot és ott is római erődök épültek). Ennek idején a keletről érkező súlyos pestisjárvány (167-9) is pusztított a lakosságot, de a veszteséget germán hadifogoly colonusokkal pótolták. 8 Pannonia Prima ( első ) északnyugaton, fővárosa Savaria, Pannonia Valeria ( valeriusi ) északkeleten Sopianae székhellyel, Pannonia Secunda ( második ) délkeleten, fővárosa Sirmium és Pannonia Savia ( szávai ) délnyugaton, fővárosa Siscia.

9 bronzemlékek, illetve kőfaragványok, síremlékek 9 maradtak fenn. A vezető réteg a II. századra romanizálódott, de ezt a rómaiak bölcsen nem erőltették és bár sok volt a betelepülő, de a lakosság megőrizte régi szokásait, törzsi szervezetét is. Sokféle vallás terjedt el itt, a tartományba érkező katonákkal népszerű keleti (misztérium)vallások is érkeztek.: volt Mithrász- (Fertőrákos, Aquincum), Ízisz-szentély (Savaria, 188 k.). Ezek mellett, ill. után sok keresztény emlék is fennmaradt. A kereszténység elterjedésének jele az a sok használati tárgy, melyet a XP (Khrisztosz) monogrammal, vagy kereszttel jelöltek meg (mécses, lámpaakasztó, ruhacsat, kőbe vésett feliratok, ). Pannoniának híres ókori szentjei is voltak: Quirinus, Siscia mártír püspöke és Martinus, a Savariában született római katona, később tours-i püspök, az egyik legkedveltebb európai szent, a mi Szent Mártonunk. e)néhány fontosabb település emlékei: Aquincum: Aquincum esetében a romok megtekintésekor láthatjuk a katonai (Kr. u. 89) és a tőle jól elkülönülő polgárvárost (Hadrianus alapította), a katonai tábor két amfiteátrumának romjai is megtekinthetők. 10 Emellett nevezetesek a vízvezetékrészletek, Mithraeum (Mithrász-szentély), a helytartói palota a mai Hajógyári-szigeten (közel száz festett helyisége volt), a tartomány egyik legjelentősebb fazekasműhelye, egy hatalmas katonavárosi gyógyfürdő a padlófűtés részleteivel, egy szép faragott kövekkel rendelkező kőtár, valamint a gyönyörű mozaikokkal ékes Hercules-villa. Különlegesség a szépen rekonstruált, megszólalható állapotban levő víziorgona. A város 106-tól a IV. század végéig Alsó-Pannónia székhelye volt Scarbantia: A Flaviusok alapította városban fennmaradtak a forum, az itt levő jelentős magtár (horreum) és a városfal maradványai. Kiemelkedő emlék a capitoliumi templom 3 istenszobra ( capitoliumi triász : Juppiter, Juno és Minerva), de volt itt egy kicsi Ízisz-oltár és kisebb szentély is, a közelben, Fertőrákos mellett pedig egy katonák által alapított Mithrász-szentély található. Sopianae: A Hadrianus alapította város leghíresebb emlékei a kereszténység elterjedésének korából valók, mintegy 20 föld alatti ókeresztény sírkamrát és temetői együttest tártak fel a városban értékes freskókkal 11. A város a IV. századtól Pannonia Valeria székhelye volt. Gorsium: Az ország legnagyobb római kori szabadtéri múzeuma, régészeti parkja: az egész egykori forum, egy díszkút, több szép sírkő és a színház maradványai is megtalálhatók (utóbbiban előadásokat tartanak). f) Hanyatlás A központi hatalom és a határvédelem gyengülésével (kb. 160-) a belső városok erősödtek meg: pl. Gorsium (Tác), Sopianae (Pécs). A Duna-Tisza-közi sáncok a nagy szarmata sáncrendszer részét képezték (IV. század). A gótok támadása után más germán törzsek törtek be vagy vándoroltak át Ny-ra. Az elit elmenekült a belső területekre (Vindobona, Siscia) vagy a biztonságosabb Noricumba. A kb. 400 éves római uralomnak a hunok vetettek véget (a Dunántúlt 433/434-ben, a Száva vidékét a 440-es években hódítják meg), de hamarosan ők is eltűntek, a népvándorlás kora 12 pedig 1-2 évtized alatt szinte teljesen elpusztította a városokat, melyek romjait, emlékeit ma a régészek tárják fel. III. Savaria története () a) Alapítása: Szombathely területe ősidők óta lakott, amelyet az itt előkerült kő- és csonteszközök is bizonyítanak. A római város települési előzményeiről a legutóbbi időkig kevés adat állt rendelkezésünkre. A környéken feltárt kelta telepek (Velem Szent Vid, Sé, Bucsu stb.) valószínűleg nem érhették meg a római foglalást, de a Nyugat-Szombathelyen a múlt évben előkerült késő-kelta településrészlet már vsz. közvetlenül az alapítás előtti, körüli korból való. 13 A Borostyánkőút mellett fekvő terület már várossá nyilvánítása előtt előbb ló- és kocsiváltó hely, majd katonai tábor volt: lovas- és gyalogos segédcsapatok és két legio állomásozott itt. A várost, azaz coloniát Kr. u. 43 k. alapította Claudius császár Colonia Claudia Savaria (v. Savariensium) néven, veteránok letelepítésére. 14 A kiszolgált katonák, a hozzájuk csatlakozott kereskedők, iparosok, mindezek családtagjai, valamint rabszolgái által lakott település 9 Caesariana (Baláca) madárábrázolásos mozaikja, Aquincum, Hercules villa: Hercules és Deianeira jelenete, Aquincum és Savaria helytartói palotájának (utóbbinál) delfines vagy a szombathelyi főtér alatt található geometrikus mozaikjai. Sok helyütt találtak bronzemléket is találtak, legszebbek pl. a nagydémi vagy a sárszentmiklósi leletek itáliai műhelyek munkái. A faragott sírkövek közül az aquincumi és savariai lapidarimban, illetve Gorsiumban (pl. Flavia Usaiu eraviszkusz asszonyé) találhatók a legszebbek, ezek értékes római és kelta viselettörténeti források is. 10 A mai pesti belváros partján épült fel a gyakori ellenerődök egyik példánya, Contraaquincum (itt állomásozott a Classis Flavia Pannonica dunai flotta harmadik hajóraja). 11 A leghíresebbek: a korsós sírkamra és a Péter-Pál sírkamra, falain a névadó ókori freskókkal. Föléjük kápolnát emeltek, 2000 óta az épületegyüttes az UNESCO Világörökség része ben a keleti gótok (473-ig birtokolják szinte egészen), majd a szvévek, szkírek, longobárdok (510 k.), gepidák (530-as évek), 567-ben pedig az avarok érkeznek az egykori provinciába. 13 Kutatása során nagyszámú kerámia lelet mellett egy faszerkezetes lakóház maradványait sikerült a szakembereknek feltárniuk. 14 A várost tehát a savariaiak claudiusi kolóniája néven alapították, első lakói a Legio XV. Apollinaris veteránjai, emlékeik a Savaria Múzeumban található a sírkövek, mint pl. egy veronai katonáé.

10 létrejötte vsz. Pannónia tartománnyá szervezésével függött össze (ezért Emona és talán Scarbantia mellett a tartomány legkorábbi települése). Az ókori város hagyományos római szokás szerint négyszög alaprajzú a Perint (Sibaris) és rómaiak által kiásott patakág, a Gyöngyös közt (mai határok: Kiskar utca Petőfi utca Király utca Thököly utca), vsz. fallal körülvett. Az itt áthaladó Borostyánkőút egy része máig fennmaradt a városban (Ízisz-szentély mellett és a Romkertben). b) Funkciói: A város kereskedelmi csomóponton épült, a nyugati városszélen vámállomás is működött (a Rómától való távolságot mérő mérföldkövet is találtak, mely Pannóniában egyedülálló lelet). Mint római jogú város polgárai, Savaria lakói a római polgárok teljes körű jogait élvezték, a város fokozatos virágzása az egész környék fejlődésére jótékonyan hatott. 15 A gyorsan fejlődő Savaria, Pannónia 106-ban történt kettéosztását követően de talán már korábban is Pannonia Superior (Felső-Pannónia) tartomány székhelye, azaz civil igazgatásának és a császárkultusznak a központja lett. 16 A városnak császári palotája, fürdője, amfiteátruma épült. A tartomány prefektusa volt Septimius Severus is, akit a légiók és a környező tartományok elöljárói itt kiáltottak ki császárrá 193-ban. A Római Birodalom Kr. u. III. század végi Diocletianus-féle közigazgatási átszervezést követően Savaria lett Pannonia Prima tartomány székhelye. Itt székelt a helytartó, itt őrizték a tartomány kincstárát. Falai között gyakran fordultak meg a római császárok is vendégként, savariai tartózkodásukról az antik történetírók adatai mellett az itt kiadott császári rendeletek is tanúskodnak. Savaria fontos vallási központ is volt, Jupiter és Minerva szobortöredékét is megtalálták, itt állt Ízisz egyiptomi eredetű misztériumvallásának szentélye is. 17 A kereszténység terjedése elérte Savariát is. Savaria két szentet is adott a keresztény egyháznak. Vélhetően az itteni keresztények elrettentését szolgálta Szent Quirinus sisciai püspök kivégzése, akit 303-ban itt dobtak a megáradt Sibaris (Perint) patakba, malomkővel a nyakában, miután nem volt hajlandó megtagadni hitét. 18 A keresztényüldözéseknek Constantinus császár hatalomra jutása vetett véget, A császár uralkodása alatt átszervezte a tartományokat és Savariát ekkor tette Pannonia Prima tartomány székhelyévé, a szarmaták elleni hadjárata során 356- ban hosszabb ideig időzött itt. Itt született 317-ben az egész ókori Európa egyik legnagyobb szentje, Szent Márton, aki később a galliai Tours hittérítő püspöke lett. 19 c) A város külső képe Savaria alapításakor még nem voltak kőbányák, téglagyárak, de hiányoztak az építőanyag szállítását lehetővé tevő kiépített utak és hidak is. Ezért a város házait kezdetben fából és vályogból készítették, melyhez Pannonia hatalmas, egybefüggő tölgy erdői és az itt talált jó minőségű agyag szolgáltattak nyersanyagot. Fából és földből készültek a város legkorábbi védművei is. Az Kr. u. II. század elejétől kezdve rövid idő alatt megváltozott a város képe, hiszen nem csak a középületek és templomok, hanem már a város lakóházai is kőből épültek. A század közepétől Savaria egy jellegzetes római kisváros képét mutatta. A falakkal körbevett belváros területe 25 hektár, a beépített területe hozzávetőlegesen hektár lehetett. Lakóinak számát 6-10 ezer közé tehetjük. Az ókori forum (főtér) nagyjából megfelel a mainak. Itt lehettek a nagyobb középületek: a Domitianus idején épült Capitoliumi (Juppiter, Juno és Minerva triászának épült) temploma, a tanácsháza és a bírósági csarnok. A Járdányi Paulovics István Romkertben találhatók a legimpozánsabb feltárt romok: az egykori helytartói palota, mellette fürdő padlófűtéssel, a Mercurius-szentély (kereskedők, utazók, tolvajok védője), a vámház a várost elkerülő út részletével és kézműves műhelyekkel. A képtár melletti szabad területen található az Ízisz-szentély (épült 188 k.), jelenleg rekonstrukciós munkálatok folynak és eredeti formájában állítják helyre. Constantinus uralkodása idején volt a város ókori virágzásának tetőpontja, népessége jelentősen megnőtt, nagyszabású középületek, hivatali épületek, közfürdők, színházak, templomok, bazilikák épültek, melyek közül kiemelkedik a Szent Quirinus bazilika és a pompázatos császári palota. A város ekkor egy valóságos kis Róma képét mutatta. A városfalakon kívül is jelentős épületek álltak: nyugaton és délen hatalmas szentélykörzetek helyezkedtek el. A város színháza nyugatra, a Kálvária-dombon lehetett. A falaktól távolabb a műhelyek és az iparosok lakóházai álltak, majd ezeken túl, a városból kivezető utak mellett terültek el a temetők. 15 Nerva császár előbb felmentette a polgárokat az adózás alól, Traianus pedig lándzsás légiót alapított az itteniekből. 16 Itt székelt a helytartó, azaz prefektus, itt ülésezett a tartománygyűlés és itt álltak az istenné vált római császárok templomai is. 17 Emellett megtalálták a római-görög és keresztény vallás számos, az egyiptomi, a kisázsiai, a szír és a zsidó vallások néhány korabeli emlékét is. 18 Miután nem volt hajlandó megtagadni hitét, Savaria színházában (ma Kálvária-domb) halálra ítélték. Mártírhalálának emlékhelye az Óperint utcánál található, nevét egy ókeresztény stílusú Szalézi templom is őrzi (Brenner János körút). Itt szenvedett vértanúhalált két társával Szent Rutilus, Szent Iréneusz és sok más névtelen keresztény, akiknek nevét nem jegyezte fel a történelem. 19 A legenda szerint a Szentmárton városrészben született (a Szent Márton domonkos templom helyén), ahol kútja és (Rumi-Rajki Istvántól) szobra áll, melyen édesanyját kereszteli meg. Híres története szerint katonaként kardjával kettévágta a köpenyét, hogy megossza azt egy fázó koldussal. Később keresztény lett, de püspökké választásakor elbújt és a házi ludak gágogása miatt találták meg, így ezen háziállatok kapcsolódnak ünnepnapjához (november 11). Szombathelyen két ereklyéjét őrzik: egy koponyacsont-darabkát a Székesegyházban, ujját a Szent Márton templomban.

11 A gyors és átfogó városrendezés következtében alig egy emberöltő alatt Savaria képe jelentősen átalakult. A környező hegyek forrásaitól Rohonc Bucsu Sé útvonalon érkező 25 km hosszú, földalatti boltozott vízvezetéket építettek, amely nem csak az egészséges ivóvizet adta, de a közfürdőket is ellátta. 20 A város teljes területét csatornázták, az utakat hatalmas bazaltkövekkel burkolták. A középületeket szobrokkal, impozáns kőfaragványokkal, mozaikokkal díszítettek, de a lakóházak többségét is falfestmények, gipsz-stukkókkal díszítették. d) Gazdasága: Fazekasság: Az ásatási leletek alapján ma már világosan látjuk, Savaria az alapítást követően rövidesen Nyugat- Pannónia egyik legfontosabb ipari központjává vált. A helyben található igen jó minőségű agyag fejlett fazekasipar kialakulását eredményezte, mely itáliai mintákat és a helyi kelta fazekasság hagyományait használta fel. A legjelentősebb műhelynegyedet Savaria nyugati külvárosában tárták fel. 21 Fémművesség: A fémből készült eszközöket és viseleti tárgyakat, csatokat, fibulákat a legkorábbi időktől kezdve nagy mennyiségben állították elő Savariában. A város számos pontján kerültek elő vasmegmunkálásra, bronzöntésre utaló leletek. 22 Kőfaragás: Savariából napjainkig közel 400 feliratos kőemléket köztük fogadalmi oltárokat, síremlékeket, domborművet és szobrot ismerünk, ezeket helyi műhelyek készítették, 23 melyek itáliai minták szerint, de helyi ízléssel dolgoztak. A legszebb szobrokat, domborműveket, mint pl. a hatalmas istenszobrokat, az Iseum domborműveit vagy Venus márvány torzóját vsz. rangos itáliai műhelyek mesterei helyben készítették. A Kr. u. IV. század végéről származó gyönyörű ókeresztény márványfeliratot vándor festők és kőfaragó mesterek alkották itt. emléküket őrzi a Savaria Múzeum lapidariuma (kőtára). Mezőgazdaság: A provinciává szervezést követően a tartomány területét felmérték és kijelölték a települések helyét, földbirtokok határát, Savaria környékén a birtokok jelentős részét a veteránok között osztották szét. A veteránbirtok területe mintegy 20/30 hektár volt, ezt a veterán családtagjaival, illetve néhány rabszolgával meg tudta művelni, ezáltal a megélhetésüket is biztosította. A művelhető földterület érdekében hatalmas területeken irtották ki az erdőt, vagy csapoltak le mocsarakat. A földeken elsősorban gabonaféléket, emellett főként ipari haszonnövényeket, illetve takarmánynövényeket termesztettek. 24 Kimutatható a fejlett római állattartás és borszőlőtermesztés (bár szőlőt a kelták már a rómaiak előtt is termesztettek). e) Hanyatlása: Valentianus császár halála után, 377-ben a hunok kezdték elözönleni Pannóniát, Macrinus, a tartomány prefektusa saját seregének feláldozásával sem tudta megakadályozni a hunok és a velük szövetséges barbár népek hódítását, de a falakkal körülkerített város még ellenállt a népvándorlás özönének. A várost csak között Attila hun király tudta elfoglalni. A hunok pusztítását a források szerint a 456. IX. 7-én bekövetkezett földrengés tetőzte be, amely teljesen lerombolta a várost (ezt az adatot a régészek elutasítják, mivel a savariai épületek alapjai nem sérültek). Savaria lakóinak többsége a birodalom bukását követően Itáliába költözött. 25 A súlyos pusztítások ellenére régészetileg bizonyítható, hogy a helyben maradt római lakosság egy része túlélte a népvándorlás viharait. A város folyamatosan lakott maradt, városfalait helyreállították, a római épületek helyére azok anyagának felhasználásával kevésbé pompázatos lakóépületek épültek. A falak védelmet nyújtottak a lakosság számára. Nekik köszönhető, hogy Szombathely antik neve napjainkig fennmaradt. A rómaiakat követően az avarok, majd Nagy Károly frankjai, a X. századtól pedig a honfoglaló magyarok telepedtek meg a környéken. Savaria-Szombathely Magyarország egyetlen, kétezer éve folyamatosan lakott települése. f) A velünk élő múlt: A város korabeli kulturális emlékeit őrzi a Savaria Múzeum, a Smidt Múzeum, a Járdányi-Paulovics István Romkert és egy hamarosan létrehozandó kiállítás az Iseumnál. A Savaria történetével kapcsolatban álló császárok nevét, emlékét őrzi a Fő téri Császár-kő. A régmúlt századok megörökítésének feladatát vállalta magára a minden év augusztus végén megrendezésre kerülő Savaria Történelmi Karnevál. 20 A vízvezeték egy feltárt darabja ma is megtekinthető az egykori bucsui vasútállomás mellett. Az utca alatt húzódó városi szennyvízcsatorna egy részlete figyelhető meg a Fő téri OTP bankfiókja alatt kiállított utcarészletnél. 21 A savariai kerámiamunkák a tartomány távolabbi területein, pl. Carnuntumban, és Vindobonában is előfordulnak. Ide tartoztak a mindennapok háztartási cserépedényei, raetiai edények másolatai, majd később mázzal bevont edények mellett apró terrakotta szobrocskákat is készítettek. A fazekasság Pannonia idegen kézre kerülése után is folytatódott, a városba költöző műhelyek még a Kr. u. V. század közepéig gyártották a római hagyományon alapuló termékeiket. 22 A legfontosabb leletegyüttes egy, a Kr. u. IV. század végén működött ötvösműhely volt, termékei között ládikák, apró vödör, domborított bronzlemezből készült díszítései mellett, a drót és lemezhulladékok között keresztény jelvénnyel (christogramm) díszített ruhakapcsoló tű töredéke is előkerült. 23 Az egyiket, a IV. sz. végéről fel is tárták oszloplábazatok, falburkoló lapok és finomabb faragványok és szerszámokkal (pl. kőfaragó kalapács). 24 A birtokközpont és egyben a tulajdonos lakhelye a villa rustica volt, melyet gyakran padlófűtéssel, fürdővel és festett, mozaikos helyiségekkel is elláttak. Az itt termesztett gabona nem biztosította a lakosság és a hadsereg élelmezési szükségletét, a későrómai időszakig Pannónia élelmiszerimportra szorult. 25 Egy középkori legenda szerint a hunok elől menekülő savariaiak voltak Velence alapítói.

12 Források: Pannóniáról: Vas megyéről: Dr. Borovszky Samu: Vas vármegye. Magyarország vármegyéi és városai sorozat. Budapest, interneten: Vas megye kézikönyve. Magyarország megyei kézikönyvei sorozat. 17/I. kötet. CEBA - Életünk Faludi Ferenc Alapítvány, Savariáról (Szombathelyről): Nevezetes savariaiakról (szombathelyiekről):

A vizsga menete: Szóbeli: 1-20 tételekből húzás. ( 50pont ) Minimum 20 pont az eredményes szóbeli. Összesen: 100pont

A vizsga menete: Szóbeli: 1-20 tételekből húzás. ( 50pont ) Minimum 20 pont az eredményes szóbeli. Összesen: 100pont A vizsga menete: Írásbeli: - esszé: (50%) -topográfia: (20%) -fogalom: (10%) -forrás elemzés, feladatok: (20%) ( 50 pont ) Minimum 20 pont az eredményes írásbeli. Szóbeli: 1-20 tételekből húzás. ( 50pont

Részletesebben

Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből

Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből A vizsga felépítése: Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon

Részletesebben

1. Az ókor és kultúrája

1. Az ókor és kultúrája TÖRTÉNELEM MŰVELTSÉGI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1. Az ókor és kultúrája A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdete Kr. e. 3000 körül. Kr. e. XVIII. sz. Kr. e. X. sz. Kr.e.

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak. Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. A folyamvölgyi

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa.

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa. Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet Órakeret 18 óra Az őskori ember világa. Ószövetségi (a héber Bibliában olvasható) Előzetes tudás történetek. Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Az őskor és az ókor története Az emberré válás folyamata. A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). Az ókori Kelet kulturális

Részletesebben

Szakközép 11-Intenzív évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből

Szakközép 11-Intenzív évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből A vizsga felépítése: 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 9. és 10. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, szövegesen kifejtő feladat nélkül 2.)

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 9. évfolyam NAT

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 9. évfolyam NAT OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA 9. évfolyam NAT Az első civilizációk: Mezopotámia Hammurapi törvénygyűjteménye Egyiptom, a Nílus ajándéka Kis országok nagy örökség A Közel-Keletet egyesítő birodalmak Dél-Ázsia

Részletesebben

Témakörök a 2005/2006. tanév I. negyedévi vizsgájához történelemből 11. osztályok számára Készítette: Vit Olivér

Témakörök a 2005/2006. tanév I. negyedévi vizsgájához történelemből 11. osztályok számára Készítette: Vit Olivér Témakörök a 2005/2006. tanév I. negyedévi vizsgájához történelemből 11. osztályok számára Készítette: Vit Olivér 1. Az ókori Kelet civilizációi; a civilizációk jellemzői (írás, politikai intézmények, tudomány,

Részletesebben

Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek

Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek Italicus Livius Kr. e. 753 Tarentum Latin Aeneas 510 Szüraküszai Szabell Polübiosz 494 Magna Graecia Szabin Hannibál 451-450 Latium etruszk Cornelius Scipio 366

Részletesebben

TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához

TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Vasvár TANMENET

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: általános iskola Évfolyam: 5. Vizsga típus: írásbeli,szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

Brigetio. Komárom városában, Szőny területén, a Duna jobb partján

Brigetio. Komárom városában, Szőny területén, a Duna jobb partján Pannónia Pannónia hadászati okok, védelmi rendszer, kereskedelmi út első virágzó szakasz: Traianus alatt (98-117), tartomány keleti és nyugati részre osztva Marcus Aurelius (161-180) alatt markomann-szarmata

Részletesebben

June 28, RÓMA.notebook. összehívás. Kr.e.753 Róma alapítása Kr.e.367 Licinius földtörvény Kr.e. 494 néptribunusi hivatal

June 28, RÓMA.notebook. összehívás. Kr.e.753 Róma alapítása Kr.e.367 Licinius földtörvény Kr.e. 494 néptribunusi hivatal Kr.e. 326 adósrabszolgaság Kr.e.510 eltörlése etruszk uralom és a királyság vége Kr.e. 494 éptribunusi hivatal Kr.e.367 icinius földtörvény Kr.e.753 Róma alapítása MI TÖRTÉNT EKKOR? Ellenőrizd a túloldalra

Részletesebben

Évszám Esemény Személy ( ek) Kr.e. 490 Marathonnál a görögök legyızik a Miltiadesz, Dareiosz perzsákat

Évszám Esemény Személy ( ek) Kr.e. 490 Marathonnál a görögök legyızik a Miltiadesz, Dareiosz perzsákat 1. ÉVSZÁM, ESEMÉNY, SZEMÉLY - KERESİ Az alábbi feladat az ókor és a kora középkor jelentıs eseményeire vonatkozik. Töltse ki a táblázat üresen maradt részeit! ( elemenként 1 pont ) Évszám Esemény Személy

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 2. Ki írhatta volna az alábbi sorokat? A történelmi személyiség nevét írja a szöveg után! (Elemenként 1 pont)

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 2. Ki írhatta volna az alábbi sorokat? A történelmi személyiség nevét írja a szöveg után! (Elemenként 1 pont) JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1. A feladat az ókori Róma történelmével kapcsolatos. Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 1 pont) a, triumvirátus b, Kr.e. I. sz. c, Pompeius d, köztársaság / res

Részletesebben

FOGALOM Magyar honfog- kalandozás Corpus juris civilis Meroving Új királyságok a Nyugatrómai Keleti frankok kihalása Latin kormányzás utoljára

FOGALOM Magyar honfog- kalandozás Corpus juris civilis Meroving Új királyságok a Nyugatrómai Keleti frankok kihalása Latin kormányzás utoljára FOGALOM Magyar honfog- kalandozás Corpus juris civilis Meroving Új királyságok a Nyugatrómai Keleti frankok kihalása Latin kormányzás utoljára Martell Károly Birodalom romjain Nyugat-Római Birodalom Ráfizetéses

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. 15 9 24 Év végi ismétlés, rendszerezés, múzeumlátogatás, városismeret 0 7 7 Összesen: 65 46 108

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. 15 9 24 Év végi ismétlés, rendszerezés, múzeumlátogatás, városismeret 0 7 7 Összesen: 65 46 108 Humán és Belügy 9. évf Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Az őskor és az ókori Kelet 8 7 15 2. Az ókori Hellász 11 8 19 3. Az ókori Róma 12 7 19 4. A középkor

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9-12/13. évfolyam Célok

Részletesebben

MEGYEI TÖRTÉNELEMVERSENY 2015/2016 JAVÍTÓKULCS

MEGYEI TÖRTÉNELEMVERSENY 2015/2016 JAVÍTÓKULCS Kedves Kollegák! 2015. december 4-éig azokat a dolgozatokat küldjék el iskolánk címére (Kecskeméti Református Gimnázium, 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.), amelyek elérték az összpontszám 70%-át, azaz

Részletesebben

FOGALOM Hadsereg a központban Frankok Decius Dinasztiák Fej- és földadó Burgundok Athanazius Öröklés- -örökbefogadás Misztériumvallások Angolok Arius

FOGALOM Hadsereg a központban Frankok Decius Dinasztiák Fej- és földadó Burgundok Athanazius Öröklés- -örökbefogadás Misztériumvallások Angolok Arius FOGALOM Hadsereg a központban Frankok Decius Dinasztiák Fej- és földadó Burgundok Athanazius Öröklés- -örökbefogadás Misztériumvallások Angolok Arius Felségárulási perek Ízisz és Mithrasz Szászok Theodosius

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Történelem, társadalmi és állampolgári

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. 7.-12. évfolyam. Célok és feladatok

TÖRTÉNELEM. 7.-12. évfolyam. Célok és feladatok TÖRTÉNELEM 7.-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van számos

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

1. TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik ókori keleti állam nagy folyója az Eufrátesz? 1. Kína 2. Egyiptom X. Mezopotámia

1. TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik ókori keleti állam nagy folyója az Eufrátesz? 1. Kína 2. Egyiptom X. Mezopotámia 1. TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik ókori keleti állam nagy folyója az Eufrátesz? 1. Kína 2. Egyiptom X. Mezopotámia 2. Kivel találkozhatsz az Olümposzon? 1. Ízisz 2. Árész X. Janus 3. Keresd

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. Az alábbi helyi tantervet

Részletesebben

SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY

SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY A tanuló kódszáma: Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! 1. Írjon I-t az igaz, H-t a hamis állítás elé! a) A római hadsereg alegysége a

Részletesebben

A város alapításától a köztársaság fénykoráig

A város alapításától a köztársaság fénykoráig A város alapításától a köztársaság fénykoráig Itália elhelyezkedése: A Földközi-tenger medencéjében, az Appenninni-félszigeten. Tengerpartja tagolatlan, nem kedvez a kereskedelemnek, viszont kedvezőek

Részletesebben

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Száray Miklós Történelem 7. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára című tankönyvéhez

ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Száray Miklós Történelem 7. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára című tankönyvéhez ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Száray Miklós Történelem 7. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára című tankönyvéhez (nyolcosztályos gimnáziumok) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A tankönyvről A hat-és

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkor Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...4 Kronológia...5 Topográfia...5 Térképek...7 Bevezetı

Részletesebben

TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Innováció

TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Innováció Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Tel./Fax.: 56/514-932, 514-933, 411-820, 343-497 szentgyorgyi@szentgyorgyi-szolnok.hu www.szentgyorgyi-szolnok.sulinet.hu TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031

Részletesebben

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok.

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok. A történelem /mint múltismeret/ - az Ember és társadalom mûveltségi terület részeként - az egyik legfontosabb alapja a nemzeti és európai azonosságtudatnak. Ugyanakkor az is kitûnik belõle, hogy a népek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Az athéni demokrácia intézményei és működése

Az athéni demokrácia intézményei és működése 2. Az athéni demokrácia intézményei és működése; A római köztársaság virágkora és válsága; A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás; Az athéni demokrácia intézményei és működése - Kr. e II. évezred

Részletesebben

Történelmi ismeretek (9. évfolyam)

Történelmi ismeretek (9. évfolyam) Történelmi ismeretek (9. évfolyam) Az skor és az ókori Kelet A homo sapiens megjelenése Az élelemtermelés kezdetei Kr.e. 3000 körül Kr.e. XVIII. század Kr.e. X. század Kr.e. 525 Kheopsz, II. Ramszesz Hammurapi

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 1. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

Múzeumi óra. I. Szabadon variálható feladatok. 1. Pannonok. A Kárpát-medence első ismert népei

Múzeumi óra. I. Szabadon variálható feladatok. 1. Pannonok. A Kárpát-medence első ismert népei Múzeumi óra Óra anyaga: A Kárpát-medence lakói a honfoglalás előtt Foglalkozás ideje: 2011. május Foglalkozás időtartama: 2x45 sec Foglalkozás résztvevői: 5. oszt. 25 fő Foglalkozás helye: Ripl - Rónai

Részletesebben

Marius reformjai i.e 105

Marius reformjai i.e 105 Polgárh rháború Rómában Politikai küzdelmek k és s pártok p Rómában - i.e.ii.század zad Út az egyeduralom felé Marius reformjai i.e 105 ok: a hadsereg válsága a vagyontalanok (föld nélküliek) nem kötelesek

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz India Indus Gangesz Kína Sárga-folyó Kék-folyó Palesztina Jordán Fönícia Orontész Perzsia

Részletesebben

HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON

HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON ÓRASZÁM: heti 2 óra, összesen 72 óra FŐ CÉLKITŰZÉSEK: 1. A 10. évfolyam történelem tananyaga könnyebb

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

AZ ÓKORI RÓMA NÉVTÁRA. Aeneas: trójai hős, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett.

AZ ÓKORI RÓMA NÉVTÁRA. Aeneas: trójai hős, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett. AZ ÓKORI RÓMA NÉVTÁRA Aeneas: trójai hős, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett. Dido: Karthágó királynője, aki Cupido nyilának hatására beleszeretett Aeneasba. Latinus: latinok királya,

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz,

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, Bíborbanszületett Finnugor kor Onogur-Hungary, Hongrie Iszim, Tobol

Részletesebben

Kelták Magyarországon

Kelták Magyarországon Kelták Magyarországon Ha a keltákról hallunk, manapság azonnal, az ír népzene, vagy az ír kocsmák, a pubok jutnak eszünkbe. Kelták azonban, nem csak a Brit-szigeteken éltek a bronz és vaskorban, hanem

Részletesebben

Fogalmak. 9. Történelem

Fogalmak. 9. Történelem Fogalmak 9. Történelem Polisz: görög városállam. A városból és közvetlen környezetéből állt. Kialakulásakor a földdel rendelkező tulajdonosok politikai közössége, majd a tulajdon sokfélesége mellett a

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Száray Miklós Történelem 7. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára című tankönyvéhez

ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Száray Miklós Történelem 7. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára című tankönyvéhez ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Száray Miklós Történelem 7. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára című tankönyvéhez (hatosztályos gimnáziumok) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A tankönyvről A hat-és

Részletesebben

ELŐADÁS TEMATIKA (TRB 1011) AZ ÓKORI RÓMA TÖRTÉNETE I. ELŐADÁS 2014/2015. tanév II. félév

ELŐADÁS TEMATIKA (TRB 1011) AZ ÓKORI RÓMA TÖRTÉNETE I. ELŐADÁS 2014/2015. tanév II. félév ELŐADÁS TEMATIKA (TRB 1011) AZ ÓKORI RÓMA TÖRTÉNETE I. ELŐADÁS 2014/2015. tanév II. félév A tantárgy célja a hallgatók történelemszemléletének alakítása a történelmi tények, fogalmak és összefüggések bemutatásával

Részletesebben

Ravenna építészete V-VI. sz.

Ravenna építészete V-VI. sz. Ravenna építészete V-VI. sz. Ravenna építészete I. A Nyugat-Római Császárság építészete (395-476) Ravenna és Classis ikervárosa (402-körül ) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Ravenna építészete (V-VI.

Részletesebben

Savaria országos középiskolai történelem verseny 9. évfolyam 1. forduló

Savaria országos középiskolai történelem verseny 9. évfolyam 1. forduló 1. Írjon I-t az igaz, H-t a hamis állítás előtti -be! a) A brahmanizmus három fő istene Brahma, Buddha, Visnu.... / 11 b) A Selyemúton elsősorban selymet,teát,kávét,porcelánt,fűszereket szállítottak. c)

Részletesebben

1. feladat. 2. feladat. összesen: 6 pont. 3. feladat. összesen: 8 pont

1. feladat. 2. feladat. összesen: 6 pont. 3. feladat. összesen: 8 pont JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak kétféleképpen

Részletesebben

Megyei Történelemverseny. I. forduló 2014/2015

Megyei Történelemverseny. I. forduló 2014/2015 Megyei Történelemverseny I. forduló 2014/2015 J A V Í T Ó K U L C S Kedves Kollegák! A feladatlap javításánál kérjük, tartsák magukat a megoldási útmutatóhoz! Kérjük, hogy csak helyesen írt történelmi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek

Részletesebben

Történelem és társadalomismeret

Történelem és társadalomismeret Történelem és társadalomismeret tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Célok és feladatok Thököly Imre Általános Iskola, Hajdúszoboszló A történelem minden társadalom kollektív emlékezete. A múlt megismerése nélkülözhetetlen

Részletesebben

Ember és társadalom. Célok és feladatok

Ember és társadalom. Célok és feladatok Ember és társadalom Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Középpontjában az ember

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 9 12. évfolyam

TÖRTÉNELEM 9 12. évfolyam TÖRTÉNELEM 9 12. évfolyam Célok és feladatok A szakközépiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van

Részletesebben

3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság,

3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság, 3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság, illetve a hadsereg válságára! Soronként csak egy elemet

Részletesebben

A versenyző kódja: a) geometrikus, vörösalakos, feketealakos. b) Livius, Herodotosz, Plutarkhosz. c) Isszosz, Gaugaméla, Granikosz

A versenyző kódja: a) geometrikus, vörösalakos, feketealakos. b) Livius, Herodotosz, Plutarkhosz. c) Isszosz, Gaugaméla, Granikosz A versenyző kódja: 1. Írjon I-t az igaz, H-t a hamis állítás előtti -be! a) Hellaszban a legjelentősebb sportrendezvény az Apollón tiszteletére rendezett Olümpia volt. b) Kleiszthenész a vérségi kötelékek

Részletesebben

A KÖZTÁRSASÁG KIALAKULÁSA I. A

A KÖZTÁRSASÁG KIALAKULÁSA I. A 1 Lecke: RÓMA SZÜLETÉSE II. A mondabeli városalapítás - A monda szerint a rómaiak Trójából származnak. - Romulus és Remus története - Romulus lett az első király, a monda szerint ő alapította a várost

Részletesebben

Fogalmak, topográfia, nevek. 5. évfolyam FOGALMAK

Fogalmak, topográfia, nevek. 5. évfolyam FOGALMAK Fogalmak, topográfia, nevek 5. évfolyam FOGALMAK pattintott kőkor csiszolt kőkor horda szakóca munkamegosztás cserekereskedelem felesleg mágia Krisztus előtt (Kr.e.) vagy időszámítás előtt (i. e.) állam

Részletesebben

Javítási útmutató 9. évfolyam

Javítási útmutató 9. évfolyam Javítási útmutató 9. évfolyam 2015.02.19. A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért

Részletesebben

Történelem adattár. 1. modul. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA (Kr. e Kr. u. 456)

Történelem adattár. 1. modul. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA (Kr. e Kr. u. 456) Történelem adattár AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA (Kr. e. 8000 Kr. u. 456) 1. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Állam - Buddhizmus...2

Részletesebben

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban A témához mérten kis terjedelmű kötetben a hangsúly a rómaiakon és nem Augustus korán van. A mű ugyanis az Európa népei sorozat részeként jelent meg, minden bizonnyal terjedelmi

Részletesebben

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák 9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72 Óra 1. Tananyag Bevezetés A történelem kezdete a kőkor 1-2.lecke,7-17.old 2. Egyiptom, a Nílus ajándéka Mezopotámia és a Közel-Kelet 4-5.lecke

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY. 9.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY. 9. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 9. évfolyam számára 2011/2012. TANÉV ORSZÁGOS, FORDULÓ 2011. április 20. 15.00

Részletesebben

Miskolci Magister Gimnázium TANMENET

Miskolci Magister Gimnázium TANMENET Miskolci Magister Gimnázium TANMENET Történelem 9. évfolyam 2012/2013 Készítette: Varga Enikő Bevezetés A 9. osztályos tanköny alapvetően új szemléletű és felépítésű. A tankönyv a megváltozott tantervi

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor TestLine - z őskor és az ókori Kelet soport: 5/a 5/b átum: 2016.10.21 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy yörgy z ember termelésre történő áttérése

Részletesebben

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Barta Gábor Hegyi Klára Kertész István EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Források a történelem kezdeteitől 17 M-ig A szakmunkásképző iskolák I. osztálya számára Tankönyvkiadó, Budapest, 1984 Tartalom Élet az

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2014 2015. 1. forduló, 2. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

3. A vizsgán nyújtott teljesítmény minősítése: A vizsgázó írásbeli és szóbeli teljesítményét a lehetséges összpontszám százalékában határozzuk meg.

3. A vizsgán nyújtott teljesítmény minősítése: A vizsgázó írásbeli és szóbeli teljesítményét a lehetséges összpontszám százalékában határozzuk meg. Szakaszvizsga 2011 Követelmények a 10. évfolyam (11.a;11.b; 10.c; 10.d;10.e) számára 1. A vizsga fajtája, célja A gimnázium valamennyi tanulója számára kötelező a helyi szakaszvizsga letétele. A szakaszvizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Történelem 5-8 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az Apáczai Kiadó az új Nemzeti Köznevelési törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a történelem kerettanterv alapján kialakította

Részletesebben

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM Érettségi adattár FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM 1 KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM I. KÉPESSÉGFEJLESZTÔ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 Érettségi adattár ÉVSZÁMOK ÉRETTSÉGI ADATTÁR

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Kerettantervi követelmények a történelem érettségihez. amit betéve tudni kell! Fogalmak

Kerettantervi követelmények a történelem érettségihez. amit betéve tudni kell! Fogalmak Kerettantervi követelmények a történelem érettségihez amit betéve tudni kell! Fogalmak őskor, ősember, régészet, eszközhasználat és eszközkészítés, munkamegosztás, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés,

Részletesebben

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak Történelem adattár a harmadik évfolyam számára I. Ókor Állam 1. Fogalmak Állattenyésztés Amfiteátrum Apostol Arisztokrácia Barbár Biblia Birodalom Brahmanizmus (hinduizmus) Bronzkor Buddhizmus Colonus

Részletesebben

Az ásatás és a feldolgozás eredményei

Az ásatás és a feldolgozás eredményei Beszámoló A római provinciális régészetünk egyik nagy adóssága volt és van is a tartomány védelmi rendszerének, a limes-vonalnak a rendszeres és szisztematikus kutatása, valamint a korábbi ásatások eredményeinek

Részletesebben

A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK

A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK 1. A háborúk okai: a perzsák elfoglalják Kisázsia partvidékét és megszállják az ottani poliszokat, pl. Milétoszt el kell dönteni, ki kereskedjen az Égei-tengeren: a görögök vagy

Részletesebben

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2014/2015 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Ez a sorozat két kötetben és négy részben követi végig az egyetemes és a magyar történelem f? sodrásait. A levezetések a történelmi ismeretek úgymond esszenciáját adják,

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra Tematikai egység Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 25 Az ókori görög római

Részletesebben

Javítási útmutató 9. évfolyam 2. forduló

Javítási útmutató 9. évfolyam 2. forduló Javítási útmutató 9. évfolyam 2. forduló 1. a) Hamis b) Hamis c) Hamis d) Igaz e) Hamis f) Igaz g) Hamis h) Igaz i) Igaz j) Hamis k) Hamis l) Igaz 12 pont 2. b) Nagy Ottó c) Madarász Henrik d) Bajor Gizella

Részletesebben

2008. 1. Mi a különbség a zsákmányoló és a termelı életmód között?

2008. 1. Mi a különbség a zsákmányoló és a termelı életmód között? 1. Mi a különbség a zsákmányoló és a termelı életmód között? A zsákmányoló ember a természettıl vette el a javakat. Fı foglalkozása a győjtögetés, halászat és vadászat volt. A termelı ember maga állította

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv 41 számozott leckéjét 3-3 órás tömbökbe csoportosítottuk.

Részletesebben

DEVÍN. Dévény. A vár

DEVÍN. Dévény. A vár 754 23 DEVÍN Dévény A vár HONISMERETI KISKÖNYVTÁR Dévény TÁJAK KOROK MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁRA A címlapon: Légifelvétel a középkori várról A hátlapon: A vár délkeleti hegyoldala Dévény (szlovákul Devín) ez

Részletesebben

Állattenyésztés. Szövés-fonás. Közös állatősök. Egyiptomi majom Árucsere HELYSÉG Proconsul Kereskedelem Afrika. Crô-Magnon

Állattenyésztés. Szövés-fonás. Közös állatősök. Egyiptomi majom Árucsere HELYSÉG Proconsul Kereskedelem Afrika. Crô-Magnon FOGALMAK FOGALMAK ÉVSZÁMOK Teremtés Fetisizmus Kr. E. 70 millió Evolució Totemizmus Kr. E. 30 millió Archeológia Nem formatartó eszköz Kr. E. 17 millió Geológia Formatartó eszköz Kr. E. 10 millió Antropológia

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE

A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJTÖRTÉNETE MÓDSZEREK KÖZVETLEN Régészet Térképészet Térképészet 1526 előtt 1526 után ELŐTTE KEZDETLEGES TÉRKÉPEK Lázár deák Térképezési munkálatok Mikoviny Sámuel (1700-1750) legelső

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 9. TANMENETJAVASLAT

TÖRTÉNELEM 9. TANMENETJAVASLAT TÖRTÉNELEM 9. TANMENETJAVASLAT Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám 74 óra Kerettantervi órakeret 65 óra Az őskor és az ókori Kelet 7 2 9 8 Az ókori Hellász 9 2

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben