A retina működés tér-időbeli dinamikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A retina működés tér-időbeli dinamikája"

Átírás

1 A retina működés tér-időbeli dinamikája

2 Készítette: Nagy Dénes Ákos PPKE-ITK Mérnök Informatikus Bsc AN Témavezető: Karacs Kristóf 2012

3 Nyilatkozat: Alulírott Nagy Dénes Ákos, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának hallgatója kijelentem, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, és szakdolgozatomban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen a forrás megadásával megjelöltem. Ezt a szakdolgozatot más szakon még nem nyújtottam be. Nagy Dénes Ákos

4 Tartalomjegyzék 1. Tartalmi összefoglaló! 6 2. Bevezetés! 8 3. A feladat ismertetése! 9 4. Előzmények! A retina klasszikus szövettani felosztása! A retinában előforduló sejttípusok:" A retina rétegei" A retina funkcionális anatómiája! Külső retina" Belső retina" A csatornák biológiai rendeződése a retinában" A tervezés részletes leírása! Csatornák dinamikája! Külső retina" Belső retina, Retinacsatornák" Retinacsatornák szimulációja" Alapelemek" 24

5 5.2.3 Konvenciók a szimulátor működésében" A szimulátor sematikus működése" A szimulátorban vizsgált csatornák" Értékelés! A retinacsatornák információtartalma! A horizontális interakcióból fakadó információvesztés" A retinacsatornák információszenzitivitása" További tervek, lehetőségek! Összefoglalás! Köszönetnyilvánítás! Kifejezések és rövidítések! Felhasznált irodalom! Mellékletek! 35

6 1. Tartalmi összefoglaló A retinában nem kizárólag a fényingerek elektromos jelekké történő átalakítása valósul meg, hanem rögtön az elektromos jel megjelenésekor elkezdődik a kép feldolgozása is, hogy aztán a retinát már legalább 15 egymástól különböző képfolyam hagyja el. Ezeket a képfolyamokat nevezzük retinacsatornáknak. A retinacsatornák képfeldolgozási képessége több szempontból is rendkívül figyelemre méltó. Egyrészről rendkívül hatékony valósidejű képfeldolgozást valósítanak meg, másrészt a szűrés már itt a figyelem számára fontos pontokat emeli ki. A dolgozatban egy összegzést adok arról, amit ma a retinacsatornák felépüléséről tudunk, a részt vevő építőelemek (idegsejtek) ismertetésével, és az ismert retinacsatornák bemutatásával

7 Abstract The retina not only converts the light beams into electric signals, but the processing of the image starts immediately, once the electric signal appears, and 15 distinct, independent image streams leave the retina. The image processing of the retina channels are very remarkable in many aspects. On one hand, they perform highly efficient real time image processing, on the other hand, the filtering selects points that are relevant from the attention point of view at this early stage of the processing. In this thesis I give a summary of what we know about the structure of retina channels together with the building components (the neurons) and I also describe the known retina channels

8 2. Bevezetés Sokáig az idegrendszeri struktúrákról kizárólag szerkezeti ismeretek álltak rendelkezésre, ez alapján volt lehetőség következtetni a funkcióra. Nagyjából az elmúlt évtized eredményeinek köszönhetően ma már lehetőségünk van a különböző idegsejtek funkcióját is vizsgálni. Szakdolgozatomban azt a rendkívül hatékony képfeldolgozási struktúrát vizsgálom, amelyet a retina vertikálisan egymásra épülő idegsejthálózatokkal valósít meg. Ennek a rendkívül összetett mechanizmusnak a megértéséhez először a retina sejtjeit tekintem át a klasszikus anatómia a felosztása szerint, majd a sejtek funkcióját vizsgálom. Végül azt a modellt mutatom be, amelyet ezen építőelemek felhasználásával létrehoztam

9 3. A feladat ismertetése Munkám során célom a retina működésének pontosabb megismerése volt. Ehhez először a retina sejtjeinek funkcióját kellett áttekintenem, hogy később ez alapján a teljes hálózat vizsgálatát elvégezhessem. A retina által megvalósított képfeldolgozás vizsgálatakor először a rendelkezésre álló szimulációs programokat vizsgáltam meg, melyek közül az egyik leglényegesebb a Bálya Dávid által készített Refine-C program. Célom ezek alapján egy szimulációs program létrehozása melyben a retina csatornák vizsgálata tovább folytatható. A program elkészítése során támaszkodni kell a rendelkezésre álló programok eredményeire. A program segítségével először a csatornák válaszát szeretném vizsgálni különböző bemeneti képekre, majd ez alapján becsülni meg a retinacsatornákban megjelenő információt, és az esetleges információvesztést. Végül annak a lehetőségét vizsgálom meg, hogy a jövőben milyen lehetőségek vannak ezen információk alapján az eredeti képet visszaállítani a retinacsatornákból

10 4. Előzmények Az emberi szem a vizuális ingerek érzékelésére kialakult szervünk. A környezetből érkező fény először a szaruhártyán halad keresztül majd a szemlencse a képet a szem hátulsó felszínére fókuszálja. A szemgolyó kívülről befelé haladva 3 fő rétegből épül fel: külső burok (ínhártya/ tunica fibrosa), középső burok (érhártya/tunica vasculosa), belső burok (retina/tunica nervosa). A retinában valósul meg a fényingerek elektromos jelekké történő átalakítása. Az átalakítás során a retina legalább egy tucat képet állít elő, ami rendkívül hatékony képtömörítési eljárást jelent, és egyben a vizuális jelek az agyba már bizonyos szinten előre feldolgozottan érkeznek

11 4.1 A retina klasszikus szövettani felosztása A retinában előforduló sejttípusok: (ehhez a fejezethez a [1] szolgált alapul) Fotoreceptor sejtek: A fényingerek érzékelésére kialakult erősen specifikus neuronok. Egy külső és egy belső szegmensből állnak, a sejtek ~70-80µm hosszúak és 1.5µm átmérőjűek. pálcikák: RH1 opsin csoport (VP 499): pálcika-bipoláris sejtekkel, és horizontális sejtek axon terminálisaival létesítenek szinaptikus kapcsolatot. Mivel a pálcikák gyorsan telítődnek, szerepük leginkább sötté körülmények között fontos. Nappali világosságban a fényingerek feldolgozásáért a csapok felelősek. Fontos megjegyezni, hogy a csapok és pálcikák között gyenge elektromos szinapszis van (connexin36), ezáltal sötétlátás során a pálcikák által detektált fényinger áttevődhet a csap jelútra. csapok: Három típusukat különítjük el az emittált spektrum csúcsintenzitása szerint: Kék csapok (SWS1 opsin csoport - V 420) : szinaptikus kapcsolatai horizontális sejtekkel és leginkább ON Bipoláris sejtekkel vannak. vörös csapok (LWS opsin csoport - VP 530) zöld csapok (LWS opsin csoport VP 560) a vörös és zöld csapoknak szinaptikus kapcsolatai horizontális, és bipoláris sejtekkel vannak, de az kék csapok ON bipoláris sejtjeivel nem létesítenek kapcsolatot horizontális sejtek: H-I és H-II típusuk ismert. A fotoreceptor sejtek bármely típusával állhat szinaptikus kapcsolatban. A horizontális sejt az axonjával szinaptikus kapcsolatban álló fotoreceptor sejten inhibitorikus hatást fejt ki

12 bipoláris sejtek: A bipoláris sejteknek két nagy csoportját különítjük el: fényingerre aktiválódó ON és a fényinger hiányakor (sötétben) aktív OFF bipoláris sejteket. Ezen a két csoporton belül legalább 10 bipoláris sejt típust különböztethetünk meg. Ezek nagy többsége minden csap típussal létesíthet szinaptikus kapcsolatot, ez alól a kivételek: db2 csap Bipoláris sejt: kizárólag vörös/zöld csapok ON Midget Bipoláris sejt: kizárólag vörös/zöld csapok Kék csap Bipoláris sejt: kizárólag kék csapok Pálcika Bipoláris sejt: kizárólag pálcikák amakrin sejtek: Az amakrin sejtek a belső retina gátló hatásó sejtjei. Fontos megjegyezni, hogy ezeknek a sejteknek a felderítése nehéz, mivel a sejttesten nem mérhető potenciálváltozás, ezért a klasszikus patch clamp technika nem alkalmas az amakrin sejtek vizsgálatára. ganglion sejtek: A Ganglion sejtek a retinális jelút utolsó állomásai, rajtuk összegződik az előző sejtek által közvetített információ. A ganglion sejtek axonjai a vakfolton elhagyák a szemet és a n. opticus-t alkotva közvetítik az információt a felsőbb rétegek felé. (a ganglion sejttípusokról részletesen a csatornáknál lesz szó) Müller-sejtek: A gliasejtek megfelelői a szemben. A látás folyamatában nem vesznek részt

13 4.1.2 A retina rétegei (ehhez a fejezethez a [2] szolgált alapul) A klasszikus anatómia a retinának 10 rétegét különíti el, ezek (kívülről befelé haladva): 1. str. pigmenti retinae: A pigmenthámnak több funkciója van. Elsődleges szerepe van a vér-retina gát képzésében, a látás szempontjából nélkülözhetetlen retinol (A vit.) előállításában, továbbá a beérkező fényt elnyeli ezzel meggátolva a további reflexiókat. 2. str. bacilli et coni: A fotoreceptor sejtek kül- és beltagjait tartalmazza. 3. membrana limitans ext.: fotoreceptorok beltagja és a külső magvas réteg között kapcsolatot teremtő, egy sorba rendezett ezért membránnak látszó zonula adherens típusú struktúrák sora. 4. str. granulosum ext.: a fotoreceptorsejtek prikaryonjait tartalmazza (ez a réteg vékonyodik el a fovea területén, mivel a csap sejttestek egy sorban helyezkednek el) 5. str. plexiforme ext.: ebben a rétegben [1. ábra] A retina fénymikroszkópos képe Hematoxilin Eosin festés 400x helyezkednek el a fotoreceptor-bipoláris sejt synapsisok, továbbá a fotoreceptor-horizontális sejt synapsisok. 6. str. granulosum int.: bipoláris, horizontális, Müller és amakrin sejtek sejttestjei. 7. str. plexiforme int.: bipoláris-ganglion sejt synapsisok, bipoláris-amakrin synapsisok. 8. str. ganglionare.: ganglion sejtek sejttestjei. 9. str. neurofibromatorum: ganglion sejtek axonjai (a rostok a vakfolt felé haladnak) 10.membrana limitans int.: nem tökéletes egybefüggő membrán: Müller-sejtek végtalpai, és az üvegtest lamina basilarisa alkotja

14 4.2 A retina funkcionális anatómiája Külső retina A külső retinán a fotoreceptor sejteket és a velük szinaptikus kapcsolatban álló horizontális sejteket értjük. A külső retina feladata, hogy a rá vetülő fényt elektromos jelekké alakítsa, és a képen közel állandó legyen a fényintenzitás [3]. [2. ábra]: A külső retina felépítése A fény elektromos jelekké alakításáért a csapok és pálcikák felelősek. Ezt a folyamatot nevezzük fototranszdukciónak [4]. Fototranszdukció: Rodopszin (fotoaktiváció) Transducin aktiváció Foszfodiészteráz aktiválás cgmp [Külső szegmentum] kationcsatornák zárnak Hiperpolarizáció Transzmitterleadás A képfeldolgozás során elsődleges feladat, hogy a kép részletgazdagságát minél nagyobb mértékben megőrizzük. Ez nem valósul meg ha bizonyos területek kiégnek, míg a kép más területei sötétben maradnak. Ezt a problémát a retina már az első lépésben, a külső retinában megoldja. A horizontális sejtek bemenetüket a fotoreceptor sejtektől kapják ezáltal róluk elvezetett kép az eredetinek egy homályos, elmosott változata lesz. A gerjesztett horizontális sejt ennek hatásár, a gerjesztéssel arányos mértékű inhibiciós hatást fejt ki a vele szinaptikus kapcsolatban álló fotoreceptor sejtekre. Mivel a belső retina a bemenetét szigorúan a külső retinától kapja [3] ez a hatás minden retinacsatornán megjelenik, ezért számunkra ez sosem válhat tudatossá. Erre a hatásra épül több vizuális illúzió is lásd. [3. ábra]

15 [3. ábra] Optikai illúzió Készítette: Edward H. Adelson; forrás: checkershadow [4. ábra] A bemeneti kép és a párhuzamos retina rétegek állapota. A függőleges tengelyen az idő van, míg a vízszintes tengelyen egy sor a kép egy állapotát mutatja

16 4.2.2 Belső retina A belső retina bemenetét kizárólag a külső retinától kapja, optikai ingerek feldolgozására már nem képes [3]. Az első lépésben a fotoreceptorokról az ingerület a bipoláris sejtekre kerül át. A bipoláris sejtek az IPL területén létesítenek szinaptikus kapcsolatot a ganglionsejtekkel. A belső retinában a laterális gátlást az amacrin sejtek valósítják meg. A ganglionsejteket két nagy csoportra oszthatjuk fel aszerint, hogy fényre aktiválódik (ON ganglion), vagy sötétben aktív (OFF ganglion). A ganglionsejtek további alcsoportokra bonthatók aszerint, hogy a dendritek az IPL melyik szintjéből kapják a bemenetüket. Eszerint a ganglionoknak legalább 10 további alcsoportját különíthetjük el. (v.ö. 5. ábra) Az OFF ganglionok működéséhez szükséges gátló hatás létrejöttéért az amacrin sejtek felelnek. A gátló transzmitter a retinában GABA-c, azonban meg kell említeni, hogy kis térbeli megvilágításra adott válasz létrejön a GABA-c farmakonokkal történő gátlása során is, ebből arra következtethetünk, hogy léteznie kell olyan gátló pályáknak is ami farmakológiailag nem gátolható [5]. Erre példa a 3-as pálya (OFF local edge Detector) ahol GABA-c-t gátolva 5-ös (ON brisk transient nonlinear) csatornának megfelelő jeleket mérhetünk. A különböző ganglionsejtekről elvezetett aktivitásokat mérve kalkulálhatók, hogy az azonos típusú ganglionok milyen kimeneti képet reprezentálnak a felsőbb neuronális rétegek felé. Ezeket a ganglion elvetésekből modellezett képfolyamatokat hívjuk retina csatornáknak. (Részletesen lásd a csatornáknál a következő, és az 5. fejezetben.)

17 4.2.3 A csatornák biológiai rendeződése a retinában Az ON csatornák a prox. IPL-ben kapcsolódnak át, míg az OFF csatornák inkább a distális IPL-re jellemzőek. Bizonyos speciális ganglionok (csatornák) az IPL teljes szélességében rendelkeznek szinapszisokkal ilyen pl a 9-es csatorna. Ezt a térbeli elrendeződést mutatja be a [5. ábra] [5. ábra] A retinacsatornák elrendeződése az IPL-ben (A), és a hozzájuk tartozó mért aktivitás (B, C) és a ganglionsejtek morfológiája (D) (forrás: Roska, B. & Werblin, F. ;Vertical interactions across ten parallel, stacked representations in the mammalian retina; Nature, 2001, Vol. 410(29), pp )

18 5. A tervezés részletes leírása 5.1 Csatornák dinamikája [6. ábra] Retinacsatornák szerveződése (forrás: Werblin, F., Roska, B., Bálya, D. & Roska, T.; Implementing a Retinal Visual language in CNN: A Neuromorphic Study; IEEE, 2001, Vol. III, pp. 334) Külső retina A külső retina működésének ismerete elengedhetetlen a retinacsatornák vizsgálata során, mivel az információn az első késleltetések, és transzformációk ezen a szinten hajtódnak végre. A külső retina által megvalósított transzformációt lásd a 4. fejezetben. A további modellezés során a belső retina funkcióit vizsgálom (mivel a belső retina minden esetben azonos bemenetet kap a külső retinától) Belső retina, Retinacsatornák Az 1-es táblázatban láthatjuk a különböző csatornák válaszát azonos (a kép közepén felvillanó majd eltűnő négyzet) bemenetre adott válaszát. A szimuláció a Refine-C programmal készült. A képeken a vízszintes tengelyen a képnek egy 1 Dimenziós metszete van, a függőleges tengelyen pedig időben tudjuk követni ennek a metszetnek az alakulását. A modellel vizsgált stimulus egy a kép közepén az időtartomány feléig felvillanó négyzet volt

19 [1. táblázat] Retinacsatornák Csatorna működése Funkció ismertetése Bistratisfied excitatorikus: Ez a csatorna a fényinger megjelenésére gyorsan reagál, és az ingerhez gyorsan adaptálódik. (kis aktivitás azonban a teljes időintervallum alatt megmarad.) Bistratisfied inhibitorikus Az előző csatornának az OFF csatornán megfelelő párja. Jól látszik, hogy jelaktivitást lényegében csak a négyzet elsötétülése után láthatunk. Bistratisfied sp.: Az aktivitás a fényinger megjelenésekor jelentkezik, azonban a csatorna gyorsan adaptálódik. Gyenge aktivitás fennmarad a teljes megvilágítás ideje alatt. Off Brisk Linear excitatorikus: Az aktivitás a fényinger megszűnésére jelentkezik és sokáig fenn is marad. Off Brisk Linear inhibitórikus: Kizárólag a megvilágítás ideje alatt aktiválódó csatorna. Az aktivitás közel maximális a megvilágítás teljes időtartama alatt

20 Csatorna működése Funkció ismertetése Off Brisk Linear sp: Az aktivitás a fényinger megszűnésére jelentkezik és sokáig fenn is marad. Off Brisk transient excitatoricus: Fényinger megszűnésére gyorsan reagáló csatorna, az aktivitás rövid ideig marad fenn. Off Brisk transient inhibitorikus: Fényinger megjelenésére és megszűnésére egyaránt reagáló csatorna, a fényinger megjelenésére erősebb aktivácót mutat. Off Brisk transient sp.: Fényinger megszűnésére gyorsan reagáló csatorna, az aktivitás rövid ideig marad fenn. On Brisk transient Nonliear excitatorikus: Fényinger megjelenésére reagáló csatorna, az aktivitás a fényinger megjelenése után folyamatosan csökken

21 Csatorna működése Funkció ismertetése On Brisk transient Nonlinear inhibitorikus: Fényinger megjelenésére és megszűnésére egyaránt reagáló csatorna. A fényinger megszűnésekor nagyobb jelaktivitást mutat. Az aktivitás nem korlátozódik szigorúan a megvilágított területre. On Brisk transient Nonlinear sp.: Fényinger megjelenésére reagáló csatorna, az aktivitás a fényinger megjelenése után folyamatosan csökken. On Sluggish excitatorikus: A maximális jelintenzitást közvetlenül a fényinger megjelenése után mérhetjük azonban jelentős aktivitás marad fenn a megvilágítás teljes ideje alatt. On Sluggish inhibitorikus: Fényinger megjelenésére és megszűnésére egyaránt reagáló csatorna. A fényinger megjelenésekor nagyobb jelaktivitást mutat. Az aktivitás jelentősen túlterjed a megvilágított terület határain. On Sluggish sp.: Megvilágításra lassan reagáló, és lassan deszenzitizálódó csatorna

22 [2. táblázat] Az állatmodelleken felfedezett retinacsatornák. forrás: [1]

23 5.2.1 Retinacsatornák szimulációja Mivel a Refine-C forráskódja nem elérhető, a retinacsatornák részletesebb megismeréséhez és a további vizsgálatokhoz szükséges volt egy hasonló szimulációs programot készíteni. Ennek a programnak az elkészítése során Nagy Zoltán által FPGA-ra készített szimulációs programra támaszkodtam, azt grafikus megjelenítőfelülettel egészítettem ki, és az operációs rendszer függő kódrészeket cross-platform megoldásokkal helyettesítettem. A programot C++ programozási nyelven írtam, és a grafikát a QT környezetben valósítottam meg. A program az aránylag rövid szimulációs idő szükséglete miatt alkalmas volt különböző bemeneti esetek megvizsgálására, több csatorna egyidejű vizsgálatára. [7. ábra] A kiindulási FPGA programban használt modell, és a különböző rétegek elnevezései. Az alapstruktúrát, és a névkonvenciókat a későbbi szimulátorban is megtartottam. forrás: [6]

24 5.2.2 Alapelemek A rétegen belüli (horizontális) jelterjedést CNN fv. biztosítja. Minden réteg esetében egy Laplace template-et futtatunk. Ezt a template a következő paraméterekkel rendelkezik: template: LAPLACE peremfeltétel: Zero Flux Zero Flux peremfeltétel esetén ha olyan elemre hivatkozunk amely a valós kép határain túl van, akkor a hivatkozott virtuális cella értéke a hozzá legközelebb eső létező cella értéke lesz. A rétegek között a kapcsolat átviteli mátrixokon keresztül valósul meg, tehát minden egyes kapcsolatban kiszámolunk egy új képet, amelyet a célrétegben beállítottak szerint súlyozva átadunk Konvenciók a szimulátor működésében A retina sejtjeinek állapotát sorfolytonosan egy dimenziós vektorban tároljuk, kétszeres (double) pontossággal (az értékek -1 és 1 közé esnek) std::vector<double> mptr_cone,mptr_cone2,mptr_horizontal,mptr_ber,mptr_bed,mptr_bir,mptr_bid,mptr _afb,mptr_aff,mptr_ganglion; A csatorna megváltozását az előbbihez hasonló vektorokban tároljuk, a nevében _d - vel jelölve, hogy ez a tömb tartalmazza a sejt változását (a deriváltat) std::vector<double> mptr_cone_d,mptr_cone2_d,mptr_horizontal_d,mptr_ber_d,mptr_bed_d,mptr_bir_d,m ptr_bid_d,mptr_afb_d,mptr_aff_d,mptr_ganglion_d; A bemenetet úgy kezeljük mint egy sejtréteget amelynek kimenete az első csaprétegre van állítva, az állapotát pedig kívülről közvetlenül határozzuk meg. std::vector<double> mptr_input;

25 5.2.4 A szimulátor sematikus működése step 1: init:! Minden réteg inicializálása 0-ra, inputon a!!! bemeneti képfolyam első képének megadása. step 2: euler:!az információátadás helye - deriváltak számolása: derivs() - Laplace operátor alakalmazása - _d számolása: feedback, és feed forward csatornák számolása, horizontális terjedés hozzáadása, súlyozás tau (időállandó)-val - réteg módosítása a deriváltakkal [h] súllyal - szigmoid correkció step 3: Out: csatorna adatok elvezetése A szimulátorban vizsgált csatornák [8. ábra] A szimulátor indítás utáni állapota, telítődés előtt. (függőleges tengelyen az idő)

26 [9. ábra] Telítés után kialakult állapot [10. ábra] csatornák vizsgálata 1 dimenziós esetben

27 6. Értékelés 6.1 A retinacsatornák információtartalma A horizontális interakcióból fakadó információvesztés A retina modellezése során a horizontális rétegeket mint CNN rétegeket használtuk, a horizontális terjedést pedig a LAPLACE template futtatásával valósítottuk meg. A következőkben azt mutatom be, hogy ez a jelterjedés milyen esetekben jár, és milyen esetekben nem jár információvesztéssel. Először az 5.2 pontban már felírt paramétereket idézzük fel: A LAPLACE template olyan CNN művelet ahol minden körülvevő paraméter megegyezik és gátló hatású, a középső érték megegyezik a körülvevők összegének negáltjával, így a végső bemeneti súly 0. 2 Dimenziós esetben: template: LAPLACE peremfeltétel: Zero Flux 1 Dimenzióban: template: LAPLACE peremfeltétel: Zero Flux

28 Példa a template alkalmazására: A kezdeti információ egy a képen átlósan meghúzott vonal (bal felső kép). Minden képnek az előző kép a bemenete. Jól látható, hogy amennyiben a bal alsó kép (a stabil állapot) a bemenet akkor a kimenet megegyezik a bemenettel, teát az információ hiánytalanul megjelenik. Azonban ugyanezt a kimenetet kapjuk ha az előző (jobb középső) képet adjuk a bemenetre. Időben minél távolabb kerülünk a stabil állapottól annál inkább kiszélesedik az a tér amiben az eredeti képet keresni kell. [11.ábra] A LAPLACE Template hatása a képre

29 6.1.2 A retinacsatornák információszenzitivitása Konstans jelre válaszoló csatornák Közel konstans választ adó ON csatorna [3. táblázat] Off brisk linear h. Nem deszenzitizálódó ON csatornák (A jelintenzitás nem konstans, a kezdeti aktivációkor lényegesen magasabb) [4. táblázat] Bistratified exc. Bistratified sp. On brisk tr. nonlin. exc. On brisk tr. nonlin. sp. On sluggish exc. On slug sp

30 Időbeli változásra (gradiensre) reagáló csatornák Megvilágításra aktiválódó csatornák [5. táblázat] Off brisk tr. inh. On Sluggish inh. Megvilágítás megszűnésére aktiválódó csatornák [6. táblázat] Bistratified inh. Off brisk. linear exc. Off brisk linear sp. Off brisk transient exc. Off Brisk transiens sp. On brisk tr. nonlin. inh

31 6.2 További tervek, lehetőségek A retina a bemeneti képet rendkívül hatékonyan kódolja, és közvetíti a felsőbb rétegek felé. Ez a kódolás nem csupán egy rendkívül hatékony algoritmus, hanem már ebben a lépésben megtörténik a fontos információk kiemelése, és az állandónak, az ismertnek az elcsendesítése, így a figyelem már itt az első lépésben fókuszálódik. A későbbiekben érdemes megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy az eredeti bemenet milyen mértékben állítható vissza a retinacsatornák által generált kimenetből. Ennek a kérdésnek a megválaszolására jó kiindulópontot adhat a retinacsatornáknak az előző fejezetben bemutatott felosztása. Ezen felosztás jó támpontot adhat mind az analitikus invertáláshoz, mind pedig egy erre a célra fejlesztett gépi tanuló algoritmushoz

32 7. Összefoglalás Ezen dolgozatban bemutatásra kerültek a retinát alkotó idegsejtek nagyobb csoportjai, és azoknak hálózatokba rendeződése. Áttekintést nyújt az ismert retinacsatornákról és azok működéséről. A retinacsatornák bemutatásához a Refine-C program által szolgáltatott eredményeket használtam fel, továbbá létrehoztam egy a Refine-C-vel hasonló elven működő programot, amellyel lehetőségem volt a retina behatóbb vizsgálatára A szimulációs program a retinacsatornák előállításakor az elvárt eredményeket mutatta, ezért jó kiindulási alapot jelenthet további vizsgálatokhoz, egy komplexebb rendszer létrehozásához. 8. Köszönetnyilvánítás Szeretnék köszönetet mondanikaracs Kristófnak a téma feldolgozásában nyújtott segítségéért, és Nagy Zoltánnak amiért rendelkezésemre bocsájtotta azt a kódot mely végül a szimulátor alapját szolgáltatta

33 9. Kifejezések és rövidítések str.# - stratum ext.# - externa int.# - interna IPL# - Inner plexiform layer GABA#- Gamma amino vajsav excitáció# inhibició # laterális# perikaryon# dendrit# axon# # - depolarizáló hatású - hiperpolarizáló hatású - széli, középvonaltól távoli - sejttest - idegsejt rövid nyúlványa (nincs rajta akciós potenciál) - idegsejt hosszú nyúlványa (lehet rajta akciós potenciál) synapsis# - két sejt közötti kapcsolat (elektromos, vagy kémiai) gap junction# - elektronikus synapszis (szoros kapcsolat amin a potenciál átterjed) fovea## - sárgafolt

34 10. Felhasznált irodalom [1]! R. E. Mark, Principles and Practice of Ophtalmology, 3. ed. Eds. Albert and Jakobiec, [2]! P. Röhlich, Szövettan. Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, [3]! F. Werblin, B. Roska, D. Bálya, and T. Roska, Implementing a Retinal Visual language in CNN: A Neuromorphic Study, IEEE, vol. III, pp , [4]! A. Fonyó, L. Hunyady, M. Kollay, E.Ligeti, and G. Szűcs, Az orvosi élettan tankönyve, 3. ed. Medicina könyvkiadó RT, [5]! B. Roska and F. Werblin, Vertical interactions across ten parallel, stacked representations in the mammalian retina, Nature, vol. 410, no. 29, pp , Mar [6]! Zoltán Nagy, FPGA-s retinacsatorna modellhez készített ábra. [7]! D. Bálya, B. Roska, T. Roska, and F. Werblin, A CNN framework for modeling parallel processing in a mammalian retina, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 30, pp , [8]! D. Bálya, C. Rekeczky, and T. Roska, A Realistic Mammalian Retinal Model Implemented on Complex Cell CNN Universal Machine, IEEE, vol. IV, pp , [9]! D. Bálya, Refine-C Receptive Field Network Calculus - Reference Manual, 2.5 ed.. [10]! C. Rekeczky, B. Roska, E. Nemeth, and F. Werblin, The network behind spatio-temporal patterns: building low-complexity retinal models in CNN based on morphology, pharmacology and physiology, International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 29, pp , [11]! F. Werblin, The retinal hypercircuit: a repeating synaptic interactive motif underlying visual function, The Journal of Physiology, vol , pp , Apr

35 11. Mellékletek CD:# Szimulátor program forráskódja# # Szimulátor válaszok különböző bemenetekre: 11 képsorozat # #

Sejtek közötti kommunikáció:

Sejtek közötti kommunikáció: Sejtek közötti kommunikáció: Mi a sejtek közötti kommunikáció célja? Mi jellemző az endokrin kommunikációra? Mi jellemző a neurokrin kommunikációra? Melyek a közvetlen kommunikáció lépései és mi az egyes

Részletesebben

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fénytechnika A szem, a látás és a színes látás Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013 Mi a szín? (MSz 9620) Fizika: a szín meghatározott hullámhosszúságú

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 anyagcsere hőcsere Az élőlény és környezete nyitott rendszer inger hő kémiai mechanikai válasz mozgás alakváltoztatás

Részletesebben

Idegrendszer egyedfejlődése. Az idegszövet jellemzése

Idegrendszer egyedfejlődése. Az idegszövet jellemzése Idegrendszer egyedfejlődése. Az idegszövet jellemzése Központi idegrendszer egyedfejlődése: Ektoderma dorsális részéből velőcső Velőcső középső és hátsó részéből: gerincvelő Velőcső elülső részéből 3 agyhólyag:

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT Fertői Ferenc 2010 Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport 3-dimenziós táj generálása útvonalgráf alapján Szakdolgozat Készítette:

Részletesebben

Pontosítások. Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz

Pontosítások. Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz 4. oldal A negyedik funkció a. Ez a tulajdonság a sejtek azon képességére vonatkozik, hogy ingereket

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Sejtfal szintézis és megnyúlás Környezeti tényezők hatása a növények növekedésére és fejlődésére Előadás áttekintése

Részletesebben

VIZUÁLIS FIGYELEM MODELLEZÉSE

VIZUÁLIS FIGYELEM MODELLEZÉSE VIZUÁLIS FIGYELEM MODELLEZÉSE Tézisfüzet a Ph.D. disszertációhoz Lázár Anna Kinga Témavezető: Dr. Roska Tamás a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Konzulens: Dr. Vidnyánszky Zoltán a Magyar Tudományos

Részletesebben

SZÍNLÁTÁS Szél Ágoston

SZÍNLÁTÁS Szél Ágoston SZÍNLÁTÁS Szél Ágoston A színek az élőlények világában meghatározó szerepet játszanak. A tájékozódás, a zsákmányszerzés vagy éppen a ragadozó elől való menekülés elképzelhetetlen a környezetből származó

Részletesebben

Látás. A hullámhosszhatárok fajfüggőek. Rovarokban pl. Az UV irányába eltolódnak. Egyes fajok a fény polarizáltságát is érzékelik.

Látás. A hullámhosszhatárok fajfüggőek. Rovarokban pl. Az UV irányába eltolódnak. Egyes fajok a fény polarizáltságát is érzékelik. Látás Adott frekvenciájú elektromágneses sugárzás érzékelése. Az rezgés amplitúdója a fényerőnek a frekvenciája a fény színének felel meg. 400-700nm hullámhossz között érzékelünk. A hullámhosszhatárok

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei. A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében

Doktori értekezés tézisei. A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében Doktori értekezés tézisei A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében Készítette: Terényi Nóra Témavezető: Prof. Erdei Anna Biológia

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TTMK, BIOLÓGIA INTÉZET ÁLLATTANI TANSZÉK AZ ÁLLATI SZÖVETEK (ALAPSZÖVETTAN) Írta:

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TTMK, BIOLÓGIA INTÉZET ÁLLATTANI TANSZÉK AZ ÁLLATI SZÖVETEK (ALAPSZÖVETTAN) Írta: NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TTMK, BIOLÓGIA INTÉZET ÁLLATTANI TANSZÉK AZ ÁLLATI SZÖVETEK (ALAPSZÖVETTAN) Írta: Dr. Kovács Zsolt Negyedik, javított, bővített kiadás Szombathely

Részletesebben

Neurális hálózatok bemutató

Neurális hálózatok bemutató Neurális hálózatok bemutató Füvesi Viktor Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet Miért? Vannak feladatok amelyeket az agy gyorsabban hajt végre mint a konvencionális számítógépek. Pl.:

Részletesebben

22. Az idegrendszer működésének alapjai. Az idegszövet felépítése

22. Az idegrendszer működésének alapjai. Az idegszövet felépítése 22. Megtudhatod Hogyan lehetséges, hogy amikor étel kerül a szánkba, fokozódik a nyáltermelés? Az idegrendszer működésének alapjai Idegszövet Az idegsejtek nyúlványai behálózzák a testet, eljutnak minden

Részletesebben

Intelligens Rendszerek Gyakorlata. Neurális hálózatok I.

Intelligens Rendszerek Gyakorlata. Neurális hálózatok I. : Intelligens Rendszerek Gyakorlata Neurális hálózatok I. dr. Kutor László http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ir2.html IRG 3/1 Trend osztályozás Pnndemo.exe IRG 3/2 Hangulat azonosítás Happy.exe IRG 3/3

Részletesebben

SZERKEZETFÖLDTANI OKTATÓPROGRAM, VETŐMENTI ELMOZDULÁSOK MODELLEZÉSÉRE. Kaczur Sándor Fintor Krisztián kaczur@gdf.hu, efkrisz@gmail.

SZERKEZETFÖLDTANI OKTATÓPROGRAM, VETŐMENTI ELMOZDULÁSOK MODELLEZÉSÉRE. Kaczur Sándor Fintor Krisztián kaczur@gdf.hu, efkrisz@gmail. SZERKEZETFÖLDTANI OKTATÓPROGRAM, VETŐMENTI ELMOZDULÁSOK MODELLEZÉSÉRE Kaczur Sándor Fintor Krisztián kaczur@gdf.hu, efkrisz@gmail.com 2010 Tartalom Földtani modellezés lehetőségei Szimulációs szoftver,

Részletesebben

Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés

Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés 1 1. Az analóg oszcilloszkópok általános jellemzői Az oszcilloszkóp egy speciális feszültségmérő. Nagy a bemeneti impedanciája, ezért a voltmérőhöz hasonlóan a mérendővel mindig párhuzamosan kell kötni.

Részletesebben

AZ IDEGSEJTEK KÖZTI SZINAPTIKUS KOMMUNIKÁCIÓ Hájos Norbert. Összefoglaló

AZ IDEGSEJTEK KÖZTI SZINAPTIKUS KOMMUNIKÁCIÓ Hájos Norbert. Összefoglaló AZ IDEGSEJTEK KÖZTI SZINAPTIKUS KOMMUNIKÁCIÓ Hájos Norbert Összefoglaló Az idegsejtek közt az ingerületátvitel döntően kémiai természetű, míg az idegsejten belül az elektromos jelterjedés a jellemző. A

Részletesebben

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével IgyR - 3/1 p. 1/20 Integrált Gyártórendszerek - MSc Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével Hangos Katalin PE Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék IgyR - 3/1 p. 2/20

Részletesebben

1.3 AZ ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ)

1.3 AZ ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ) 1.3 AZ ÉSZLELÉS (PERCEPCIÓ) 17 illetve előzetes elvárásunk, szükségleteink és addigi tapasztalataink. Ha nehezen felismerhető, kétértelmű ingerekkel találkozunk, akkor azokat rejtett elvárásainknak megfelelően

Részletesebben

OpenCL - The open standard for parallel programming of heterogeneous systems

OpenCL - The open standard for parallel programming of heterogeneous systems OpenCL - The open standard for parallel programming of heterogeneous systems GPU-k általános számításokhoz GPU Graphics Processing Unit Képalkotás: sok, általában egyszerű és független művelet < 2006:

Részletesebben

Mesterséges protézisek. Csató Lehel. Köszönet: Benczik Andrea & Mihály Ibolya

Mesterséges protézisek. Csató Lehel. Köszönet: Benczik Andrea & Mihály Ibolya Mesterséges protézisek Csató Lehel Köszönet: Benczik Andrea & Mihály Ibolya Motiváció Biológia és gép kommunikálása Gépi kiegészítők az embereknek Balesetet szenvedett embereken segítő eszközök 2 Peter

Részletesebben

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása

Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Generátor gerjesztés kimaradási védelmi funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20540 Budapest, 2014. július A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.16. Első kiadás

Részletesebben

Automaták. bemenet: pénz, kiválasztó gombok stb. állapot: standby, pénz van behelyezve stb. kimenet: cola, sprite, visszajáró

Automaták. bemenet: pénz, kiválasztó gombok stb. állapot: standby, pénz van behelyezve stb. kimenet: cola, sprite, visszajáró 12. előadás Automaták egyszerű eszközök tulajdonságok: véges számú állapota van átmenet egyik állapotból a másikba érzékeli a környezetet esetleg megváltoztatja a környezetet új állapotba megy át kóla

Részletesebben

3D-s számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

3D-s számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 3D-s számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 3a. Tesztkörnyezet I http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiima01 Dr. Várady Tamás, Salvi Péter BME, Villamosmérnöki

Részletesebben

Információ megjelenítés Tufte szabályai

Információ megjelenítés Tufte szabályai Információ megjelenítés Tufte szabályai Mennyiségi adatok megjelenítése Edward Tufte (Professor, Yale) Mondat: 2, 3 adat összehasonlítására alkalmas Táblázat: sorokba, oszlopokba rendezett adat pontos

Részletesebben

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training)

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Berke József - Tóth István Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar, 8360 Keszthely, Deák

Részletesebben

ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM

ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM Az agyi jutalmazási ( revard ) rendszere: Egyes fiziológiai tevékenységek, mint az evés, ivás, nemi kontaktus 2jutalmazottak, örömmel, gyönyörrel, kellemes érzéssel vagy kielégüléssel

Részletesebben

54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM

54 481 01 1000 00 00 CAD-CAM z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Internet Hotline Operátor

Internet Hotline Operátor ! Internet Hotline Operátor Internet Hotline Operátor! 3 1. Szerepkör leírás! 3 2. Szerepkör profil! 4 2.1 Profil összefoglalása! 4 2.2 Részletes profil! 5 2 Internet Hotline Operátor 1. Szerepkör leírás

Részletesebben

SZÍNLÁTÁS Szél Ágoston

SZÍNLÁTÁS Szél Ágoston 1 SZÍNLÁTÁS Szél Ágoston A színek az élőlények világában meghatározó szerepet játszanak. A tájékozódás, a zsákmányszerzés vagy éppen a ragadozó elől való menekülés elképzelhetetlen a környezetből származó

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.)

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Felvehető szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2012. 01. 04.) 1. Vezérlés, számolás és képfeldolgozás FPGA-n és/vagy GPU-val (BsC,

Részletesebben

Digitális elektronika gyakorlat

Digitális elektronika gyakorlat FELADATOK 1. Felhasználva az XSA 50 FPGA lapon található 100MHz-es programozható oszcillátort, tervezzetek egy olyan VHDL modult, amely 1 Hz-es órajelet állít elő. A feladat megoldható az FPGA lap órajelének

Részletesebben

Optimalizációs eljárások hatása a mért értékek megbízhatóságának a növelésére

Optimalizációs eljárások hatása a mért értékek megbízhatóságának a növelésére Optimalizációs eljárások hatása a mért értékek megbízhatóságának a növelésére Dr. Odry Péter, Kecskés István Workshop Miskolc, 2013. 09. 06. 2.2/a Altéma 2.2/a Altéma: Ferromágneses anyagok roncsolásmentes,

Részletesebben

Emulált-digitális CNN-UM architektúrák vizsgálata: Retina Modell és Celluláris Hullámszámítógép implementációja FPGA-n

Emulált-digitális CNN-UM architektúrák vizsgálata: Retina Modell és Celluláris Hullámszámítógép implementációja FPGA-n Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola Emulált-digitális CNN-UM architektúrák vizsgálata: Retina Modell és Celluláris Hullámszámítógép implementációja FPGA-n Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Részletesebben

Gépi tanulás a Rapidminer programmal. Stubendek Attila

Gépi tanulás a Rapidminer programmal. Stubendek Attila Gépi tanulás a Rapidminer programmal Stubendek Attila Rapidminer letöltése Google: download rapidminer Rendszer kiválasztása (iskolai gépeken Other Systems java) Kicsomagolás lib/rapidminer.jar elindítása

Részletesebben

38. A gráfalgoritmusok alkalmazása

38. A gráfalgoritmusok alkalmazása 38. A gráfalgoritmusok alkalmazása Állapotok és átmenetek A gráf adattípus nagyon sokféle feladat megoldásánál alkalmazható. Rejtvények, játékok, közlekedési és szállítási problémák, stratégiai feladatok

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Az automatikus optikai ellenőrzés növekvő szerepe az elektronikai technológiában

Az automatikus optikai ellenőrzés növekvő szerepe az elektronikai technológiában Az automatikus optikai ellenőrzés növekvő szerepe az elektronikai technológiában Dr. Jakab László, Dr. Janóczki Mihály BME Szabó András Robert Bosch Elektronika Kft. MTA Elektronikus Eszközök és Technológiák

Részletesebben

Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt

Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt apoláros szerkezet (szabad membrán átjárhatóság) szteroid hormonok, PM hormonok, retinoidok hatásmech.: sejten belül

Részletesebben

A számítógépi grafika elemei. 2012/2013, I. félév

A számítógépi grafika elemei. 2012/2013, I. félév A számítógépi grafika elemei 2012/2013, I. félév Bevezető Grafika görög eredetű, a vésni szóból származik. Manapság a rajzművészet összefoglaló elnevezéseként ismert. Számítógépi grafika Két- és háromdimenziós

Részletesebben

Elektrofiziológiai vizsgálómódszerek alkalmazása a sejtek elektromos tevékenységének kutatásában. A kezdetek 1.

Elektrofiziológiai vizsgálómódszerek alkalmazása a sejtek elektromos tevékenységének kutatásában. A kezdetek 1. Elektrofiziológiai vizsgálómódszerek alkalmazása a sejtek elektromos tevékenységének kutatásában A kezdetek 1. 1935-1952 A klasszikus membrán biofizika megteremtése membránpermeabilitás kinetikája, membránfehérjék

Részletesebben

Percepció. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version

Percepció. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version Percepció Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial

Részletesebben

A szem. A geometriai optika alapjai A szem felépítése A látás jellemzése A receptorsejtek A fényérzékelés mechanizmusa Színlátás

A szem. A geometriai optika alapjai A szem felépítése A látás jellemzése A receptorsejtek A fényérzékelés mechanizmusa Színlátás A szem A geometriai optika alapjai A szem felépítése A látás jellemzése A receptorsejtek A fényérzékelés mechanizmusa Színlátás A geometriai optika alapjai A szem feladata, hasonlóan a legtöbb optikai

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Adatszerkezetek Tömb, sor, verem. Dr. Iványi Péter

Adatszerkezetek Tömb, sor, verem. Dr. Iványi Péter Adatszerkezetek Tömb, sor, verem Dr. Iványi Péter 1 Adat Adat minden, amit a számítógépünkben tárolunk és a külvilágból jön Az adatnak két fontos tulajdonsága van: Értéke Típusa 2 Adat típusa Az adatot

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

Információ megjelenítés Alapok

Információ megjelenítés Alapok Információ megjelenítés Alapok Szavak és képek Duális kódolás elmélete (Paivio) Szerkezetek Vizuális Vizuális Rendszer Képi információ Imagens Nem-verbális válasz Szóbeli Halló Rendszer Információ beszédből

Részletesebben

Linux alapok és használatuk

Linux alapok és használatuk 1,2 1 Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Debreceni Egyetem 2 Nukleáris Medicina Intézet Debreceni Egyetem AOLINUX12, 1 kredit Tartalom Előadás 1 Előadás Népszerű alkalmazások bemutatása:

Részletesebben

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Számítógéppel segített folyamatmodellezés Piglerné Lakner Rozália Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Pannon Egyetem Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Tartalom Modellező rendszerektől

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1 ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZÉSI, DIPLOMATERVEZÉSI, SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKT TÁRGYAK KÖVETELMÉNYEIRŐL A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE

Részletesebben

Teljesen elosztott adatbányászat alprojekt

Teljesen elosztott adatbányászat alprojekt Teljesen elosztott adatbányászat alprojekt Hegedűs István, Ormándi Róbert, Jelasity Márk Big Data jelenség Big Data jelenség Exponenciális növekedés a(z): okos eszközök használatában, és a szenzor- és

Részletesebben

Az agyi információfeldolgozás néhány kezdeti lépésének modellje.

Az agyi információfeldolgozás néhány kezdeti lépésének modellje. Orzó László Az agyi információfeldolgozás néhány kezdeti lépésének modellje. Doktori Disszertáció (1999) Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete Analogikai és Neurális

Részletesebben

KUTATÁSI TÉMAJAVASLAT ITC hallgatónak jelentkezők számára

KUTATÁSI TÉMAJAVASLAT ITC hallgatónak jelentkezők számára KUTATÁSI TÉMAJAVASLAT ITC hallgatónak jelentkezők számára témavezető: intézet: e-mail cím: HORVÁTH Péter, Ph.D. Biokémiai Intézet horvath.peter@brc.mta.hu téma címe: AKTÍV GÉPI TANULÁSI ÉS REGRESSZIÓS

Részletesebben

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Tartalomjegyzék Bevezetés 2 Szükséges hardver és szoftver konfiguráció 3 Testreszabások lementése előző Solid Edge verzióból 4 Előző Solid

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Az idegrendszeri memória modelljei

Az idegrendszeri memória modelljei Az idegrendszeri memória modelljei A memória típusai Rövidtávú Working memory - az aktuális feladat Vizuális, auditórikus,... Prefrontális cortex, szenzorikus területek Kapacitás: 7 +-2 minta Hosszútávú

Részletesebben

Egyszerű programozási tételek

Egyszerű programozási tételek Egyszerű programozási tételek 2. előadás Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 2011. szeptember 15. Sergyán (OE NIK) AAO 02 2011. szeptember 15.

Részletesebben

1. sz. ábra. A szemgolyó

1. sz. ábra. A szemgolyó 1 1.2 fejezet. Vizuális észlelés A gerincesek evolució során a fényérzékelo hámsejtek a testfelszínrol visszahúzódtak, a védelmi szervezodés optikai berendezéssel egészült ki, amely a szemlencse összenyomásával-széthúzásával

Részletesebben

Két- és háromállású szabályozók. A szabályozási rendszer válasza és tulajdonságai. Popov stabilitási kritérium

Két- és háromállású szabályozók. A szabályozási rendszer válasza és tulajdonságai. Popov stabilitási kritérium Két- és háromállású szabályozók. A szabályozási rendszer válasza és tulajdonságai. Popov stabilitási kritérium 4.. Két- és háromállású szabályozók. A két- és háromállású szabályozók nem-olytonos kimenettel

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó... 10

Tartalomjegyzék. Előszó... 10 Előszó... 10 1. Bevezetés a Symbian operációs rendszerbe... 11 1.1. Az operációs rendszer múltja...11 1.2. Az okos telefonok képességei...12 1.3. A Symbian felépítése...15 1.4. A könyv tartalma...17 2.

Részletesebben

Tartalom DCOM. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés

Tartalom DCOM. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés. Történeti áttekintés Tartalom D Szoftvertechnológia elıadás Architektúra D vs CORBA Példá 2 1987 Dynamic Data Exchange (DDE) Windows 2.0-ban Windows alkalmazások közötti adatcsere Ma is használatos (pl. vágólap) NetDDE NetBIOS

Részletesebben

Különböző szűrési eljárásokkal meghatározott érdességi paraméterek változása a választott szűrési eljárás figyelembevételével

Különböző szűrési eljárásokkal meghatározott érdességi paraméterek változása a választott szűrési eljárás figyelembevételével Különböző szűrési eljárásokkal meghatározott érdességi paraméterek változása a választott szűrési eljárás figyelembevételével Varga Péter 1, Barányi István 2, Kalácska Gábor 3 1 Óbudai Egyetem Bánki Donát

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

A dokumentáció felépítése

A dokumentáció felépítése A dokumentáció felépítése Készítette: Keszthelyi Zsolt, 2010. szeptember A szoftver dokumentációját az itt megadott szakaszok szerint kell elkészíteni. A szoftvert az Egységesített Eljárás (Unified Process)

Részletesebben

Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon

Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon Döntéstámogatás terepi gyakorlatokon Forczek Erzsébet 1 Karsai János 1 - Berke József 2 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Orvosi Informatikai Intézet, 6720 Szeged, Korányi fasor 9.

Részletesebben

Tájékoztató az 1.10-es labor használatához

Tájékoztató az 1.10-es labor használatához Tájékoztató az 1.10-es labor használatához Általános leírás A kari nyílt laborban vékony kliens alapú architektúrát alakítottunk ki, ahol egy-két alapvető alkalmazáson kívül (pl.: böngésző, PDF olvasó,

Részletesebben

A program/projekt tervezés eszköze. LOGIKAI MODEL Logical Framework Approach -LFA

A program/projekt tervezés eszköze. LOGIKAI MODEL Logical Framework Approach -LFA A program/projekt tervezés eszköze LOGIKAI MODEL Logical Framework Approach -LFA A logikai modell= program, projekt (beavatkozási) filozófiája cél források tevékenység Közvetlen eredmény Közvetlen hatás

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

3D-s szkennelés és CNC marás a fafaragás szolgálatában

3D-s szkennelés és CNC marás a fafaragás szolgálatában 3D-s szkennelés és CNC marás a fafaragás szolgálatában A faipari tevékenységek során egyre gyakrabban jelentkezik speciális igény arra, hogy pl. egyes bútorok, belsőépítészeti létesítmények felújításánál

Részletesebben

Programozási Technológia 1. 1. előadás bevezetés. Előadó: Lengyel Zsolt

Programozási Technológia 1. 1. előadás bevezetés. Előadó: Lengyel Zsolt Programozási Technológia 1. 1. előadás bevezetés Előadó: Lengyel Zsolt Tartalom Információk a tantárggyal kapcsolatban Programozási technológiai eszközök áttekintése UML tervezőeszközök JAVA fejlesztőeszközök,

Részletesebben

EGYSZERŰSÉG ÉS ÁTTEKINTHETŐSÉG AZ ÜZLETI ANALITIKÁBAN CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT.

EGYSZERŰSÉG ÉS ÁTTEKINTHETŐSÉG AZ ÜZLETI ANALITIKÁBAN CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT. CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT.HU EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG ÁTTEKINTHETŐ LOGIKA A CRS Portál egy olyan, web alapú üzleti intelligencia (BI) megoldás, amely

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. A FÉMALK Zrt. Öntött járműipari alkatrészek automatizált ellenőrzési rendszerének és eszközeinek fejlesztésére

KUTATÁSI JELENTÉS. A FÉMALK Zrt. Öntött járműipari alkatrészek automatizált ellenőrzési rendszerének és eszközeinek fejlesztésére KUTATÁSI JELENTÉS A FÉMALK Zrt. Öntött járműipari alkatrészek automatizált ellenőrzési rendszerének és eszközeinek fejlesztésére ösztöndíj pályázathoz. Készítette: Rádics János Péter Budapest 2010 1/11

Részletesebben

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése

GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése Mobil Informatika Dr. Kutor László GSM azonosítók, hitelesítés és titkosítás a GSM rendszerben, a kommunikáció rétegei, mobil hálózatok fejlődése http://uni-obuda.hu/users/kutor/ Bejelentkezés a hálózatba

Részletesebben

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ FUNKCIÓK I. Az időkapcsoló beállítása (a kék gombok): TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu

Részletesebben

SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés

SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés SA03 HEAD vezérlőegység oldal: 1 összes: 5 SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca SA03 típusú vezérlőegységet választotta. A Beninca cég kínálatában található

Részletesebben

Kommunikációs rendszerek programozása (NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZ ŐKÖNYV. (4. mérés) OSPF protokollal megvalósított Quagga router

Kommunikációs rendszerek programozása (NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZ ŐKÖNYV. (4. mérés) OSPF protokollal megvalósított Quagga router Kommunikációs rendszerek programozása (NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZ ŐKÖNYV (4. mérés) OSPF protokollal megvalósított Quagga router 1 Mérés helye: Széchenyi István Egyetem, L-1/7 laboratórium, 9026 Győr, Egyetem

Részletesebben

Bámulatos felvételek az emberi testről.

Bámulatos felvételek az emberi testről. Bámulatos felvételek az emberi testről. Elektronmikroszkóp segítségével hihetetlen részletek mutathatóak ki 1-5 nanométerig terjedő tartományban. 2014.09.15. 1 Vörös vérsejtek Itt úgy néznek ki, mintha

Részletesebben

Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban

Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban Vizsgálatok a Hermet program termohidraulikai modelljével kapcsolatban Az eredmények összehasonlítása Contain programmal számítottakkal. ELTE KDI beszámoló 2011 Nagy Attila MTA KFKI AEKI Témavezető: Dr

Részletesebben

4. Jellemző pontok kinyerése és megfeleltetése

4. Jellemző pontok kinyerése és megfeleltetése 4. Jellemző pontok kinyerése és megfeleltetése Kató Zoltán Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika tanszék SZTE (http://www.inf.u-szeged.hu/~kato/teaching/) 2 Jellemzők és megfeleltetésük A képfeldolgozás,

Részletesebben

Darabárus raktárak készletezési folyamatainak vizsgálata szimulációs eljárás segítségével

Darabárus raktárak készletezési folyamatainak vizsgálata szimulációs eljárás segítségével Bóna Krisztián: Darabárus raktárak készletezési folyamatainak vizsgálata szimulációs eljárás segítségével 1. Bevezető Napjaink kedvelt módszerei közé tartoznak a számítógépes operációkutatási módszerek,

Részletesebben

Fizikai hangtan, fiziológiai hangtan és építészeti hangtan

Fizikai hangtan, fiziológiai hangtan és építészeti hangtan Fizikai hangtan, fiziológiai hangtan és építészeti hangtan Témakörök: A hang terjedési sebessége levegőben Weber Fechner féle pszicho-fizikai törvény Hangintenzitás szint Hangosságszint Álló hullámok és

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

Operációs Rendszerek Gyakorlat Triviális segédfeladatok 2009. június 4. 1. PERL Tömbök és hashek Feladat: 2009. május 26-i beugró

Operációs Rendszerek Gyakorlat Triviális segédfeladatok 2009. június 4. 1. PERL Tömbök és hashek Feladat: 2009. május 26-i beugró Operációs Rendszerek Gyakorlat Triviális segédfeladatok 2009. június 4. Összeállította: Méreg Balázs (mbalazs@varfok.vein.hu) Külsı forrás: 2009. május 26-i beugró 1. PERL Tömbök és hashek Feladat: 2009.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Új megközelítés az európai IT biztonságitudatosság növelésben

Új megközelítés az európai IT biztonságitudatosság növelésben Új megközelítés az európai IT biztonságitudatosság növelésben Birkas Bence Budapest, Szeptember 26, 2012 Puskás Tivadar Közalapítvány II Nemzetközi konferencia CERT-Hungary / Biztonságosinternet Hotline

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

2013.11.25. H=0 H=1. Legyen m pozitív egészre {a 1, a 2,, a m } különböző üzenetek halmaza. Ha az a i üzenetet k i -szer fordul elő az adásban,

2013.11.25. H=0 H=1. Legyen m pozitív egészre {a 1, a 2,, a m } különböző üzenetek halmaza. Ha az a i üzenetet k i -szer fordul elő az adásban, Legyen m pozitív egészre {a 1, a 2,, a m } különböző üzenetek halmaza. Ha az a i üzenetet k i -szer fordul elő az adásban, akkor a i (gyakorisága) = k i a i relatív gyakorisága: A jel információtartalma:

Részletesebben

Szoftverminőségbiztosítás

Szoftverminőségbiztosítás NGB_IN003_1 SZE 2014-15/2 (11) Szoftverminőségbiztosítás Tesztautomatizálás A tesztelés kivitelezése Tesztelési feladatok Detektálatlan maradék hibák számának csökkentése hatásosan és hatékonyan megfelelő

Részletesebben

Számítógépes retina-modell fejlesztése és alkalmazásai

Számítógépes retina-modell fejlesztése és alkalmazásai Számítógépes retina-modell fejlesztése és alkalmazásai Dr. Horváth András Dömötör Gábor Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tsz. Lux & Color Vespremiensis Szimpózium 2012. október 30. Motiváció A

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben