A Bonyhádi Evangélikus Gyûjtemény (BEGY) története

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bonyhádi Evangélikus Gyûjtemény (BEGY) története"

Átírás

1 NAGY ISTVÁN A Bonyhádi Evangélikus Gyûjtemény (BEGY) története A bicentenáriumi ünnepség (2006. május 19.) záró rendezvényének egyik kiemelkedõ eseménye volt az iskolatörténeti kiállítás, amelyet a földszinti 3-as teremben rendeztünk be. Ideiglenes tárlókban mutattuk be azokat a tárgyakat, régi dokumentumokat, amelyek dokumentálták az iskola 200 éves történetét: régi tablókat, BÖSZ-ereklyéket, taneszközöket, a fizika és biológia szertár féltve õrzött kincseit. Az öregdiákok nagy lelkesedéssel fogadták kezdeményezésünket, ezért rögtön a találkozó befejeztével elhatároztuk egy állandó iskolatörténeti kiállítás létesítését. 1 Indokolta törekvéseinket, hogy az iskolában fellelhetõ régi dokumentumok, iskolai értesítõk, régi könyvek, kéziratok, tablók elhelyezése nem volt szakszerûen megoldva. Egy részük a kollégiumi folyosókon található szekrényekben, a könyvtárban volt elhelyezve, de régi dokumentumok voltak a mûhely raktárhelyiségiben is. A tanévben, a Bicentenáriumi emlékkönyv 2 szerkesztésével jelentõsen gyarapodott még ez az állomány, eredeti és fénymásolt anyaggal, a Szekszárdi Állami Levéltárból, a budapesti Országos Evangélikus Levéltárból, Sárszentlõrincrõl, illetve magánszemélyek adományaiból. A helyszín kiválasztásakor egy olyan termet kerestünk, amelynek átalakítása nem befolyásolja a tanítási folyamatot, az iskolához szervesen kapcsolódik, és megfe- 1 Az iskola történetében nem volt új a gyûjtemény, a kiállítás gondolata. Már az algimnázium idejében létezett régiségtár, amelynek alapját gróf Apponyi Sándor ajándékozta a lengyeli ásatás anyagából, de tudunk numizmatikai, ásványtani gyûjteményrõl is. Amikor az új épület elkészült 1908-ban, az emeleten külön teremben kapott helyet a philológiai és történelmi múzeum. Ezek az értékek sajnos az államosítás után elvesztek ban, az iskola alapításának 150. évfordulóján régi szemléltetõ eszközökbõl, helytörténeti és néprajzi anyagból, iskolamúzeumot létesítettek, amely 1959-ig volt látható. Ennek maradványai még 2005-ig a földszinti folyosón asztali tárlókban voltak elhelyezve. 2 Nagy István: Bicentenáriumi emlékköny. A bonyhádi evangélikus gimnázium története, Bonyhád, 2006

2 240 NAGY ISTVÁN ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS A BICENTENÁRIUMI ÜNNEP- SÉG ZÁRÓ NAPJÁN, MÁJUS 19. lel a biztonságos üzemeltetés feltételeinek is. Így esett a választás a Kossuth Lajos utca 9. szám alatt, a régi tápintézet utáni épületre. Ez a helyiség a régi konyhának volt az elõkészítõ egysége, de az idõk során használták szolgálati lakásnak, raktárnak is. Átvételekor nagyon romos állapotban volt, beszakadt mennyezettel, hiányos tetõszerkezettel, világítás és fûtés nélkül. A választást indokolta, hogy egy funkció nélküli terem volt, és az elkövetkezõkben lehetõség adódhat a terjeszkedésre is a szomszédos termekben. Az elhatározást tett követte: június 27. Néhány lelkes diákkal a 9. c osztályból (Geisz Viktória, Konstanzer Gábor, Pap Roland, Kovács Tamás, Stallenberger Alexa, Farkas Ágnes) kihordtuk a teremben lévõ régi lomokat június Kb. egy méter magasságig levertem a nedves vakolatot és kihordtam a törmeléket. Sikerült Varga Sándor iskolai gondnok segítségével egy kétszárnyú ajtót szerezni a Városi Lakásgazdálkodási cégtõl, (bontott anyag), ezt szándékoztuk betenni összekötõ ajtónak a szomszédos terem felé, ahová az iskolatörténeti kiállítást terveztük augusztus 1. Domi bácsival (Illés Domokos) és Menyussal (Nyitrai Menyhért kollégiumi vezetõ) megjavítottuk a tetõ egy részét, majd másnap folytattuk a munkát. EZT A HELYISÉGET ALAKÍTJUK ÁT DOKUMENTÁCIÓS KÖZ- PONTNAK.

3 A BEGY GYÛJTEMÉNYÉNEK TÖRTÉNETE 241 A DOKUMENTÁCIÓS HELYSÉG AVATÁSA AUGUSZTUS augusztusában villanyt szereltek a szakemberek, teljesen kicserélték a régi vezetéket, Domi bácsi kijavította a falat, kivágta az ajtót a szomszédos terem felé, Pisti (Kovács István karbantartó) kifestette az egész termet és az ablakokat, ajtókat. Szeptember elsõ felében a gázszerelõk felszereltek egy gázkonvektort az ablak alá, így megoldódott a fûtés is. Az új tanévben, augusztus 31-én, kollégák jelenlétében felavattuk a termet. Nikodémusz József, tantestületünk legidõsebb tagja leleplezte az írásos terítõvel letakart táblát, amelyen a következõ felirat található: Bonyhádi Evangélikus Gyûjtemény. Ettõl a naptól számítjuk a gyûjtemény megalakulását. Az elkövetkezõ napokban lelkes diákjaimmal berendeztük a termet, melyet magunk A DOKUMENTÁCIÓS HELYSÉG AVATÁSA AU- GUSZTUS 31.

4 242 NAGY ISTVÁN A DOKUMENTÁCIÓS HELYISÉG AVATÁSA AU- GUSZTUS 31. közt csak dokumentációs helységnek neveztünk. Régi íróasztal, két kopott szekrény egy könyvespolc képezte minden vagyonunkat, de nekünk ez felért a világ legmodernebb múzeumával. Sikerült a 200 év megmaradt értékeinek egy részét elhelyezni, szekrényekben, polcokon, de ezzel rájöttünk: a terem meg is telt november 10-én a Völgységi Nyomdában elkészült a Bonyhádi Evangélikus Gyûjtemény Leltárkönyve, így ezen a napon múzeumi délutánt szerveztünk, és elkezdtük a könyvek leltározását. Antal Mária iskolai könyvtáros útmutatásai szerint, számítógépen is rögzítettük az adatokat. A könyvállományt M (Múzeum) betûvel láttuk el, az elsõ beleltározott könyv Budapesti Szemle 90. kötete volt, 1897-bõl. A leltározást Erményi Enikõ kolléganõ, Császár Janina (10. c) és Szenczi András (10. b) diákok segítették. Az elsõ múzeumi délután Fauszt András kolléga vezetésével jelen voltak a cserkészek és Lenczné Vrbovszki Judit kolléga kíséretében a Lotz Szakkör tagjai is. A szakszerû leltározással párhuzamosan elkezdtük a szomszédos terem rendbetételét, elkészültével itt lesz az iskolamúzeum november 11. Szombaton elkezdtük az iskolatörténeti terem menynyezetének a kijavítását, annyira rossz állapotban volt, hogy úgy döntöttünk egy álmennyezetet építünk gipszkartonból. A munkát végezték: Varga Sándor, Illés Domokos, Kovács István, Simon Tibor, Szõts Krisztián. Mindenben segített a szemével, kritikájával és fanyar humorával Bertalan Tamás kollégánk és Cseke Laci. BERENDEZZÜK A HELYSÉGET, A KÉPEN ERMÉNYI ENIKÕ KOLLÉGANÕ ÉS CZENCZI ANDRÁS LÁTHATÓ SZEP- TEMBER

5 A BEGY GYÛJTEMÉNYÉNEK TÖRTÉNETE november. A szakemberek elkészítették az új villanyhálózatot, Domi bácsi kivakolta a termet. A terem ajtajára sikerült szerezni egy belsõ ajtót is, a szakemberek Galla Árpád és Kovács István egy kis átalakítással a helyére is tették. Kovács István kolléga kifestette a termet. November 24. Múzeumi délután. Végeztünk a folyóiratok leltározásával, minden felkerült a polcokra. December 11. Elkészült a gyûjtemény nagyterme. Hétfõ délelõtt az iskola igazgatója Ónodi Szabolcs, CSÁSZÁR JANINA LELTÁROZÁS KÖZBEN Bandelné Erb Etelka gazdasági vezetõ, Nagy István oktatási igh., Hohlné SZEPTEMBER Probszt Éva nevelési igh., Nyitrai Menyhért kollégiumi vezetõ, Bognár Cecil szabadidõ szervezõ megtekintették a felújított termet. A kiállítási terem berendezésére két elképzelés is volt. Az elsõ, amelyre tervet is készítettünk Bertalan Tamás kollégával, 3 egy evangélikus templom belsejét sugallta, galériás megoldással, táblaképekkel, kiállított tárgyak a karzaton, és alatta is. A gondot az okozta, hogy a terem magassága elég kicsi, így az emeleti karzatnak csak 2 m lett volna a magassága. A második tervet Kontár Juraj grafikus kollégánk készítette, több budapesti kiállítóterem mintájára, modern, gondos kivitelezésben, a jelen kor minõségi anyagaiból. Ezt a tervet magas költsége miatt vetettük el. 4 Maradt a házi megoldás és az iskola önzetlen adakozóinak segítsége. A Wosinsky Mór Megyei Múzeumtól kaptunk hat fali tárlót, a mi asztali tárlóinkat átfestettük és ezekbõl rendezzük be a kiállítást saját erõbõl. A fali tárlókba a képeket és a szerkesztett szöveget Müller Nándor pécsi grafikus készítette. Így május 17-re elkészült az iskolatörténeti állandó kiállítás, melynek megnyitója május 19-én, a BÖSZ szokásos találkozójának a napján volt a következõ forgatókönyv szerint: 1. Krähling Dániel bonyhádi ev. lelkész köszöntõje 3 BEGY BEGY

6 244 NAGY ISTVÁN ITT LESZ AZ ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS, NOVEMBER az evangélikus egyház, az egész közösségünk gazdagodott a gyûjteménnyel. Ónodi Szabolcs igazgató úr megköszönte a munkálkodóknak a fáradozását, és bemutatta azt az utat, amelyet a gyûjtemény létrehozói követtek, hogy ezen a mai napon ez a létesítmény ilyen formában megszületett. Megható pillanat következett, Mõcsényi Mihály öregdiák (1938-ban érettségizett), egyetemi tanár, a Kertészeti Egyetem volt rektora a megalakuló gyûjteménynek ajánlotta fel azt a Széchenyi-díjat, amelyet életmûvének elismeréseként, március 15-én kapott a Magyar Köztársaság elnökétõl Ónodi Szabolcs igazgatóúr köszöntõje 3. Mõcsényi Mihály öregdiák beszéde és ajándékának átadása 4. Nagy István igazgató helyettes, a múzeum gondnokának beszéde Krähling Dániel bonyhádi evangélikus lelkész, az Igazgatótanács Elnöke, öregdiák, annak az örömének adott hangot, hogy a 200 éves gimnázium szellemi hagyatéka méltó helyre került, hangsúlyozta, hogy A FIÚK MUNKA KÖZBEN, NOVEMBER 5 A Széchenyi-díj elhelyezésére Bertalan Sándor szobrászmûvész egy gondos kivitelezésû posztamenst készített (2006. június 13.)

7 A BEGY GYÛJTEMÉNYÉNEK TÖRTÉNETE 245 MEGHÍVÓ AZ ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁRA, MÁJUS 19.

8 246 NAGY ISTVÁN Nagy István, a BEGY gondnokának beszéde Nagy szeretettel köszöntök minden öregdiákot, kollégát, diákot, akik ma megjelentek hívásunkra a Bonyhádi Evangélikus Gyûjtemény avatásán. Nagy utat tettünk meg, kis idõ alatt, így a fizika törvényei szerint elmondhatom: nagy a sebességünk. Tavaly a 200. évfordulón iskolatörténeti kiállítást szerveztünk egy földszinti teremben összegyûjtve mindazokat a tárgyakat, amelyek iskolánk dicsõ múltjához kötõdtek. Ma egy külön épületben állandó kiállítást avathatunk! Nagy a sebességünk, nem is tudjuk leírni a hagyományos s= v t képlettel. Ilyen sebességre nem tudunk kapcsolni, ennyi idõ alatt. Tudják-e, hogy mi a megoldás? Egyszerû: volt kezdõsebességünk Vo, nem nulláról indultunk. Felhasználtuk mindazt az örökséget, amelyet ránk hagytak elõdeink. Ránk hagytak épületeket, tárgyakat, és egy olyan szellemi örökséget, amelyet ma is megidézhetünk, és kötelességünk is ezt tenni. Az 1905-ös leltár szerint az iskolában már mûködött régiségtár 70 lelettel, amelybõl 50-et gróf Apponyi Sándor ajándékozott a lengyeli régészeti ásatásból. A numizmatikai gyûjtemény 750 külföldi és 1000 magyar pénzbõl állt, az ásványtané 300, a kõzettané 110 MÕCSÉNYI MIHÁLY ÖREGDIÁK ÁTADJA S SZÉCHE- NYI DÍJÁT MEGÕRZÉSRE MÁJUS 19. darab, a fizikáé 350, a torna és játékszer 460 darabból állt. Az iskola könyvtára a századfordulón megközelítette a 3000 kötetet. Nagy becsben tartották a régiséget, a fõgimnázium megépítésekor külön termet jelöltek ki megõrzésükre, a biológia-szertár mellett a philológiai és történelmi múzeumot. De a háborús évek nem kedveztek az õsöktõl maradt javak megõrzésének. Elég, ha csak a második világháború borzalmaira gondolunk, a német és orosz albérletre, amikor a fizika-szertár 50%-a, a kémiaszertár 90%-a ment tönkre. De gondos kezek akkor is voltak, a féltve õrzött kincseket a padlásra menekítet-

9 A BEGY GYÛJTEMÉNYÉNEK TÖRTÉNETE 247 ték, gondoljunk csak a hõsök emlékmûvére. Az államosítás után már szakszerû kezek mentették a vagyont, az értékesebb dolgokat az élelmesek szétlopkodták, a régi evangélikus relikviákat vagy sietve kidobálták, vagy beszolgáltatták az állami könyvtáraknak, a levéltáraknak. Ma is ott vannak, és hálásnak kell lennünk, ha lefényképezhetjük. De maradt nekünk is, és eljött az ideje, hogy ezt a keveset is megbecsüljük. Maradt, mert gondos MEGNYÍLT A KIÁLLÍTÁS, MÁJUS 19. kezek megõrizték, eldugdosták, a hû hivatalnokok ráírták a piros nagy S betût, ami azt jelentette, hogy selejt, és mégis megõrizték. Ott látják majd a harmadik tárlóban Gyalog Pista bácsi összegyûjtött és bekötött dolgozatait, a nagy S betûvel, de mégis megvan! Maradt emlékünk, mert újra termelõdtek és termelõdnek napjainkban is. Mikor innen hazamennek, és elviszik a mai kiállítás meghívóját, az már kordokumentum, elhelyezik emlékeik közé, úgy ahogy a régiekkel is tették, majd egyszer csak újra felbukkan, és visszakerül hozzánk, és mi megõrizzük azzal a többlettel, amellyel visszaszolgáltatták. Kedves Öregdiákok! A mai nap megnyitjuk a Bonyhádi Evangélikus Gyûjtemény iskolatörténeti kiállítását, és felhívást teszek közzé, ha van régi emlékük, hozzák be. Minden érdekel: fényképek, tárgyak, visszaemlékezések. Mi vállaljuk, hogy értékének megfelelõen megõrizzük, feldolgozzuk, leközöljük. Belátható idõn belül útjára indítjuk a gyûjtemény hivatalos kiadványát. Bonyhádi Evangélikus Füzetek címmel, honlapot készítünk, ahol otthonról követhetik a BEGY állományának gyarapodását, megírhatják anekdotáikat, visszaemlékezéseiket az iskolaidõkrõl. De nagyobb terveink is vannak, és kérem a megújult BÖSZ-t, a Tolna- Baranyai Evangélikus Egyházmegyét álljon mellénk, és anyagilag is támogassák munkánkat! Alkalmazzunk egy szakembert, akinek a munkája a BÖSZ napi dolgainak és a múzeum adattárának az intézése, az egyházmegye irattárának a kezelése. Szakszerû következetes munkával pár éven belül egy olyan dokumentációs központot hozhatunk létre, mely nyitva áll a néprajzosok, történészek elõtt, és kutatható a Völgység, a svábság és az iskola múltja. Nem engedhetjük meg, hogy

10 248 NAGY ISTVÁN a féltve õrzött, és jelenleg az iskola, a kollégium folyosóján elhelyezett könyvek elporladjanak, a tudományra szomjas diákjaink ne forgathassák, használhassák. Több mint es könyvállománynyal rendelkezünk, ha megürül a régi tápintézet épülete, akkor alapítsunk könyvtárat! Gyûjteményt alapítunk, de nem a múltnak. A jövõnek, hogy lássák dicsõ múltunkat, melybõl táplálkozunk és gyarapodunk. HIRLING GYÖRGY 1965-BEN AZ ANTARKTISZRÓL KÜL- DÖTT TÁVIRATÁT FEDEZI FEL AZ EGYIK TÁRLÓBAN A köszöntõ beszédek után az egybegyûltek meglátogatták a hat asztali és fali tárlóból álló kiállítást, amelyeken nyomon követhették a Tolna-Baranya- Somogyi Evangélikus Egyházmegye kialakulását, az iskola Sárszentlõrinci alapítását és Bonyhádra költözését, az új fõgimnázium épületének felépítését. Most láthatták elõször a Petõfi Önképzõkör relikviáit, a BÖSZ alapító okiratait, vagy a cserkészcsapat féltve õrzött kincseit. Mégis sokaknak a szocialista évek, fekete-fehér dokumentumai jelentették életük egy-egy tükördarabjait, a felejthetetlen fiatalságot, a boldog, gondtalan gimnazista éveket. A megnyitó után a gyûjtemény betölti funkcióját, egy év alatt a látogatók száma meghaladta az ezret. Hagyománnyá vált az érettségi évfordulók alkalmával meglátogatni, diákjainknak osztályfõnöki és történelemórák keretében keresik fel. Bonyhád turisztikai kínálata egy új helyszínnel bõvült.

11 249 Dear Reader, It is one of the issues of Bonyhad Lutheran Omnibus Volume, which is the first volume of the Bonyhad Lutheran Booklets. The essays in the first part of the volume were presented at Forberger László Conference which was held in the Bonyhád Petõfi Sándor Lutheran Grammar School on April 4, 2008, on the 100 th anniversary of his death. Our staff and students intended to commemorate Forberger László ( ), our outstanding colleague and to revive his walk of life and career, which proved to be decisive not only for our grammar school but for the development of Bonyhád as well. At the conference there were 11 lectures. The opening lecture was given by dr. Szacsvay Éva, the ethnographer of the Budapest Museum of Ethnography. The title of her lecture was The Message of the Protestant Depictions. The earliest depictions by the Protestants were letters and texts which later on appeared hidden in graphics (e.g. amulets). Then certain scenes from the Bible were depicted in holy places. During the age of Luther new types of depiction appeared, such as satires, cartoons, caricatures, portraits, historical pictures and pictures, depicting biblical points in details. Beside pictures, textile, vessels and furniture gained great importance. The lecture by dr. Antoni Judit, Diák, mondj magyar éneket (Student, recite Hungarian verse) represented teaching Hungarian in the school during the period between the world wars The first step in it was taken by legislation, when the minister of education was Trefort Ágoston; pursuant to the Act XVIII of 1879 teaching Hungarian language became compulsary. Hungarian already involved literature and grammar at that time. Teaching Hungarian language focused on developing language skills and included teaching linguistics as it still does these days. Teachers of Hungarian were teachers of foreign languages as well because teaching Hungarian was subordinated to teaching foreign languages. Dr. Kolta László, a retired teacher of the school highlighted the characteristics of the school slang between the world wars. His lecture, School slang in Bonyhád Grammar School was rich in humour, by using some typical elements of the school slang he presented school life. Even the teachers were mentioned along with their nicknames in the lecture. Dr. Szõts Zoltán joined Kolta László by his lecture, The self-portrait of the Bonyhadian youth on the basis of the school slang in the 1980s. Szõts Zoltán analysed the school slang between 1981 and 1986, focusing on the words and

12 250 phrases in connection with school life. His study shows that the youth was critical and doubting. Matus Zsanett, secondary school teacher focused on the modern means of communication in her lecture, Communication of the youth, namely the language usage in sms, and msn, which are so popular with students of that they use them daily. Although the language sometimes appears colourful and shows creativity of students, their effect is rather negative as they often ignore or offend the language rules. Lenczné Vrbovszki Judit widened our knowledge in linguistics by her lecture, Some latest data to a monography, being in the making, on Lotz János. Lotz János ( ), who dedicated himself to linguistics, was a student in our school between 1923 and He could speak several foreign languges, he knew the basis of languages, he was proficient in literature and history, he was familiar with the laws of physics and philosophy, he was able to use the logic of mathematics. He was a scintist, aknowledged worldwide. At school there is a memorial tablet to him and there is a documentary made on his life and career. Tamás Erika, a teacher of the school presented the exchange scheme between our students and German students from Treuchtlingen. The scheme between the two school was set up in There have been exchange visits yearly since then. Students take part in the trips with their teachers in oder to get to know each other's culture and traditions. It gives a chance to our students to practise the German language. Hohlné Probszt Éva, secondary school teacher and the deputy head of the school presented the main events of school life in her lecture, Keeping traditions and renewal in the cultural life of the school. Beside such traditional programmes as school year opening ceremony, students'day in autumn, winter programmes and school leaving ceremony, Lutheran holidays, Day of Reformation, Christmas and Easter, play an important role in students' lives. Karl Jánosné Csepregi Éva, minister from Sárszentlõrinc and Nagy Zoltán, potter held a lecture, Tree, burned in fire Memory to teachers, in which they presented The Wall of Teachers in Sárszentlõrinc. Since June 30, 2007 there has been a list of the teachers who used to taught in the elementary school and in the old secondary school of the village. It was made on the wall, connecting the church and the former Christian school (now kindergarten), as it was the church and the school where teachers used to live and work. Fauszt András, teacher gave a lecture about the Bonyhadian scouts. The title of his lecture was Data to the troop of scouts Rákóczi Ferenc II, number 179. The troop was formed in the school year of 1921/1922 and it worked till

13 251 the World War II. A new troop of scouts has been formed recently, which managed to regain the name of the former troop and it works in the scoutdistrict number VI (Tolna, Baranya and Somogy counties) these days. Nagy István, secondary school teacher presented the first period of Bonyhádian Old Students' Alliance ( ). The Alliance was formed in 1936 and it was banned by Home Office in During the ten years the Alliance played a decisive role in the school life, their meetings, in 1937, 1938, 1939 and 1941 created special atmosphere of celebration. The study provides rich illustration of the pursuit of the Alliance, so it can be used as a resource material. In the second part of the volume we can read four studies by Nagy István, the editor of Bonyhadian Lutheran Omnibus Volume. The Reminiscence.of dr. Kiss István is interesting because it perpetuated the period of moving the school from Sárszentlõrinc to Bonyhád. It is a unique document to study the period. The essay The Two Nikodémusz'commemorates two outstanding teachers who spent more than 60 years dedicating themselves to school. Finally, we could see a picture. The study 'Data to the school Gypsy band' aimed to unfold the origin and the background of a photo which was found in In the photo we can see a Gypsy band, they played music at our school in 1930/1931. The last study, The Bonyhadian Lutheran Omnibus presents the history of the Omnibus, started on May 19, 2007, in cronological order and it contains a lot of photos. Ágoston Zoltánné

14 252 Verehrte Leser, sie halten den ersten Band der Bonnharder Evangelischen Hefte, eine Ausgabe der Bonnharder Evangelischen Sammlung, in der Hand. Die Studien, die im ersten Teil des Bandes zu lesen sind, sind Vorträge, die im Sándor Petõfi Evangelischen Gymnasium von Bonnhard am 4. April 2008 auf der Konferenz, die László Forberger gewidmet wurde, gehalten wurden. An seinem 100. Sterbetag gedachte unser Kollegium und unsere Schülerschaft des großartigen Kollegen, László Forberger ( ), seines Lebensweges und seiner Tätigkeit, die nicht nur die Entwicklung unseres Gymnasiums, sondern auch die der Stadt Bonnhard geprägt hat. Auf der Konferenz waren 11 Vortäge zu hören. Den Eröffnungsvortrag hat Dr. Éva Szacsvay, Ethnologistin, Mitarbeiterin des Budapester Museums für Ethnologie, mit dem Titel: Die Lehren der protestanten Darstellungen gehalten. Die ersten Darstellungen der Protestanten waren Buchstaben und Texte, die später in Abbildungen (z. B. Amuletten) versteckt erschienen. Danach wurden auch schon Szenen aus der Bibel auf den heiligen Stätten dargestellt. In der Zeit von Luther sind neuartige Bilddarstellungen erkennbar, so sind z. B. die Satire, das Spottbild, die Karikatur, das Porträt, das geschichtliche Bild und Auszüge aus der Bibel wortwörtlich darstellende Bilder. Neben den Gemälden waren auch noch die Textilien, Gefäße und Möbel von Bedeutung. Dr. Judit Antóni, Gymnasiallehrerin stellte uns den Ungarischunterricht im Bonnharder Gymnasium zwischen den beiden Weltkriegen mit ihrem Vortrag Schüler, sag uns ungarische Lieder! vor. Erster Schritt war das unter dem Ministeramt von Ágoston Trefort verabschiedete Gesetz Nr. XVIII. aus dem Jahre 1879, das das obligatorische Unterrichten der ungarischen Sprache anordnete. Das Fach Ungarisch beinhaltete schon damals sowohl die Grammatik, als auch die Literatur. Die Lehrbücher der Literatur widerspiegelten die volks-nationale, konservative Literaturanschauung, und machten die Schüler auf die Pflege der Traditionen aufmerksam. Das Lehrfach Ungarische Sprache beinhaltete und beinhaltet noch immer die Förderung der sprachlichen Fertigkeiten, die Schulung der Sprachwissenschaft und die Darstellung der sprachlichen Merkmale. Die Ungarischlehrer in dieser Zeit waren alle auch Fremdsprachenlehrer, denn den Ungarischunterricht stellte man in den Diensten des Fremdsprachenunterrichts. Dr. László Kolta, pensionierter Lehrer, zeigte in seinem Vortrag Die Sprache der Schüler im Realgymnasium von Bonnhard oft die Eigenschaften

15 253 der Schülersprache zwischen den beiden Weltkriegen. Der ab und zu humorvolle Vortrag war voll von Wörtern der damaligen Schülersprache, die nicht nur das gymnasiale Leben und das Leben im Schülerheim der damaligen Schülerschaft samt ihrer alltäglichen Lehren und Unterhaltungsmöglichkeiten demonstrierte, sondern es wurden auch die Spottnamen der damaligen Lehrer aufgezählt. Dr. Zoltán Szõts, Direktor des Völgység Museums setzte dieses Thema in seinem Vortrag Das Selbstbild der Bonnharder Jugend auf der Grundlage vom Schülerwörterbuch der 1980er Jahre fort. Zu seiner Arbeit benutzte er die Angaben, die er 5 Jahre lang gesammelt hatte, angefangen vom Schuljahr 1981/82. Diese Angaben beinhalteten in erster Linie Wörter, die in den Beziehungen und im Leben der Schüler eine wichtige Rolle gespielt hatten. Es hat sich herausgestellt, dass in den 1980er Jahren die Schülerschaft in Bonyhád sehr kritisch und zweifelsüchtig war und ihr Leben wurde vor allem von den Mitschülern beeinflusst. In ihrem Vortrag Die Möglichkeiten der Schüler in dem Bereich der Kommunikation sprach Zsanett Matus, Gymnasiallehrerin von dem Sprachgebrauch in den SMS, s und MSN. Das sind heutzutage beliebte Kommunikationsformen unter den Schülern zwischen Jahren, die tagtäglich diese Möglichkeiten nutzen. Es erscheinen zwar Sprachvarianten voll von bunten und kreativen Ideen dank der neuen Kommunikationsmittel, aber sie haben trotzdem keine positive Wirkung auf den Sprachwechsel, weil sie die Sprachnorm verletzen sagte sie. Frau Lencz, Judit Vrbovszki hat unsere sprachwissenschaftliche Kenntnisse erweitert in ihrem Vortrag Die neuesten Informationen zu einer Monographie über János Lotz, die in Vorbereitung ist. János Lotz ( ) hat sein Leben der Sprachwissenschaft gewidmet. Er war Schüler des Evangelischen Realgymnasiums von Bonnhard zwischen Er sprach mehrere Fremdsprachen, erlernte die Grundlagen von Sprachen und war in den Gesetzmäßigkeiten der Philosophie und Physik bewandert, außerdem wandte er die mathematische Logik an und war ein international anerkannter Forscher. In unserem Gymnasium hängt nicht nur eine Gedenktafel ihm zu ehren, sondern es gibt auch einen populärwissenschaftlichen Film über ihn. Erika Tamás, Gymnasiallehrerin machte uns mit dem Schüleraustauschprogramm Treuchtlingen-Bonyhád bekannt. Das Sándor Petõfi Evangelische Gymnasium und die Senefelder-Schule in Treuchtlingen hatten zuerst im Jahre 1989 Kontakt zueinander. Die beiden Schulen besuchen einander seitdem fast jedes Jahr. Schüler und Lehrer machen sich auf den langen Weg, um

16 254 die Kultur und die Traditionen des anderen kennen zu lernen. Die Schüler des Gymnasiums von Bonnhard können neben der deutschen Sprachübung auch die Umgebung von Treuchtlingen besichtigen. Frau Hohl, Éva Probszt, Gymnasiallehrerin und stellvertretende Direktorin stellte uns in ihrem Vortrag Traditionspflege und Erneuerung im kulturellen Leben der Schule die Ereignisse eines Schuljahres vor. Das Schuljahr begann mit der feierlichen Eröffnung des Schuljahres, darauf folgte der Schülertag im Herbst und unsere Winterprogramme, und das Schuljahr endete mit der Abschiedsfeierlichkeit der Abiturienten und mit der Abschlussfeier. Eine wichtige Rolle bekommen auch die evangelischen Feiertage, wie zum Beispiel der Tag der Reformation, Weihnachten und Ostern. Frau Karl, Éva Csepregi, Pastorin von Sárszentlõrinc und Zoltán Nagy, Töpfermeister machten uns in ihrem Vortrag mit dem Titel Lebendiges Holz im Feuer gebrannt die Erinnerung an unsere Lehrer mit der sogenannten Lehrerwand, die in Sárszentlõrinc erschaffen wurde, bekannt. An dieser Wand ist seit dem 30. Juni 2007 die Liste der Namen von den Lehrern, die in der Grundschule oder im Progymnasium unterrichtet haben oder unterrichten zu lesen. Platz für die Lehrerwand fand man an der Wand, die die Kirche und die ehemalige kirchliche Schule (heute Kindergarten) verbindet die Kirche und die Schule waren ja bis zur Verstaatlichung Schauplätze des Lebens und der Arbeit der damaligen Dorflehrer, die auch Kantoren waren. András Fauszt, Lehrer, sprach über die Geschichte der Bonnharder Pfadfindergruppe in seinem Vortrag Angaben zur Geschichte der 179. Pfadfindergruppe Ferenc Rákóczi II. Die Pfadfindergruppe wurde im Schuljahr 1921/22 gegründet und wirkte ungestört bis zum Zweiten Weltkrieg. Dann wurde sie nach kürzeren und längeren Pausen im Schuljahr 2001/2002 wieder ins Leben gerufen. Der Versuch, die alte Nummer und den alten Namen der Pfadfindergruppe zu erwerben (179. Pfadfindergruppe Ferenc Rákóczi II), war erfolgreich, und die Gruppe ist derzeit innerhalb des VI. Pfadfinderbezirks (Komitat Tolnau, Branau und Schomodei) tätig. István Nagy, Gymnasiallehrer präsentierte den Zuhörern den Vortrag Die erste Epoche ( ) des Verbandes der ehemaligen Bonnharder Schüler. Der Verband wurde 1936 gegründet und im Jahre 1946 wurde er vom Ministerium für innere Angelegenheiten verboten. In diesen 10 Jahren spielte der Verband eine bestimmende Rolle im Leben der Schule, die von ihm organisierten vier Generalversammlungen in den Jahren 1937, 1938, 1939 und 1941 verwandelten das Gymnasium in richtige Volksfeste. Die

17 255 Studie beinhaltet ein reiches Material über die Tätigkeit des Verbandes, so kann sie auch als Quelle gut verwendet werden. Im zweiten Teil des Bandes, im Archivteil, sind vier Studien von István Nagy, dem Betreuer der Bonnharder Evangelischen Sammlung zu lesen. Die Erinnerungen von Dr. István Kiss sind deshalb interessant, weil sie die Zeit des Umzugs des Progymnasiums von Sárszentlõrinc nach Bonnhard verewigen. Diese Studie ist deswegen ein unvergleichbares Zeitdokument. Die Studie mit dem Titel Die beiden Nikodémusz setzt zwei ausgezeichneteten Pädagogen ein Denkmal, die zusammen 60 Jahre in den Diensten der Schule standen. Die Studie Wir haben ein Foto bekommen! Angaben zum Wirken der Zigeunerkapelle der Schule versucht die Hintergrundinformationen zu einem 2007 gefundenen Foto herauszufinden. Auf dem Bild ist die Zigeunerkapelle zu sehen, die in der Schule tätig war. Bis 2007 hatten wir weder Angaben noch Bilder über diese Kapelle. Die letzte Studie mit dem Titel Die Geschichte der Bonnharder Evangelischen Sammlung schreibt über die Entwicklung der am 19. Mai 2007 gegründeten Sammlung in chronologischer Reihenfolge, mit reichem Bildmaterial. Edina Heidecker

18

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

A község arculata hajdanán

A község arculata hajdanán Újhartyáni Képeskönyv 19 I. fejezet A község arculata hajdanán Viszonylag kevés kép készült Újhartyánról, a faluról, vagy legalábbis kevés jutott el hozzánk szerkesztõkhöz. Ez érthetõ is, ha figyelembe

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2006/4.

Könyv és Nevelés 2006/4. Könyv és Nevelés 2006/4. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Tafferner Tamás: Iskolai könyvtári feladatok, források, fejlesztések 7 Balogh Mihály: Töprengés az iskolai könyvtári szakfelügyeletrõl

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.-

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1002 1003 1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1003. Lot 8 db/st./pcs 2007 PP 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo:

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2007/3.

Könyv és Nevelés 2007/3. Könyv és Nevelés 2007/3. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Csík Tibor Celler Zsuzsanna: Jelentés az iskolai könyvtárak 2006-os szakfelügyeleti vizsgálatáról 7 Suppné Tarnay Györgyi: Iskolai könyvtárak

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 16 bis 19 Jahren Niveaustufe B2 AutorInnen Boócz-Barna Katalin, Jaszenovics Sándor A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre)

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre) Die Formbarkeit des Betons, die Edelkeit und die vielfältige Struktur seines Oberflächendesigns sowie seine hohe Festigkeit bieten fast uneingeschränkte Möglichkeiten für Architekten, Garten- und Möbelplaner.

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05 Meghívó Németek a Kárpát-medencében címmel rendez nemzetközi konferenciát 2009. április 2-4. között a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Németek a Kárpát-medencében Nemzetközi konferencia

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Grenzerfahrungen Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

NÉMET TESTVÉRISKOLÁNK DIÁKJAINAK LÁTOGATÁSA BESUCH DER SCHÜLER UNSERER DEUTSCHEN PARTNERSCHULE

NÉMET TESTVÉRISKOLÁNK DIÁKJAINAK LÁTOGATÁSA BESUCH DER SCHÜLER UNSERER DEUTSCHEN PARTNERSCHULE 2010. 09.28 10. 05. Mit is érdemes tudni Magyarországról? És melyek a leghasznosabb magyar szavak? Ezeket is megtudhatták a német diákok a Dobóban. Emellett iskolánk technikai felszereltsége kápráztatta

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

A MAGYAR GIMNASZTRÁDA VÁLOGATOTT TISZAÚJVÁROSI CSOPORTJA

A MAGYAR GIMNASZTRÁDA VÁLOGATOTT TISZAÚJVÁROSI CSOPORTJA A MAGYAR GIMNASZTRÁDA VÁLOGATOTT TISZAÚJVÁROSI CSOPORTJA Hungarian Gymnaestrada Team, Tiszaújváros Group Ungarische Gimnastrade, Tiszaújváros Gruppe MAGYAR 1996 óta működik a Tiszaújvárosi Gimnasztráda

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 17 Ferenc Jozsef 2007 01.qxd 8/25/08 2:54 AM Page 113 Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 608 608. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

1900 körüli városlodi étkészlet

1900 körüli városlodi étkészlet 1900 körüli városlodi étkészlet SERGŐ ERZSÉBET Korábban is volt a Vendéglátóipári Múzeumban olyan, étkészletegyüttesek gyűjtésére irányuló tendencia, hogy a kiállításokon terítékeket lehessen bemutatnunk.

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről. - Palov József -

A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről. - Palov József - BMMK 16 (1996) 437-447. A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről - Palov József - Szarvason és környékén az első régészeti kutatások 1870-től 1920-ig folytak Haan Lajos, Zsilinszky Mihály, Benka Pál, Krecsmarik

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Hartauer Pál Ráday Grund- und Musikschule

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Hartauer Pál Ráday Grund- und Musikschule 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM - Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund- und Musikschule 1 Készítette: Frei Lászlóné, Bodocz Ádám 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM I.

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA

BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA BODNÁR MÓNIKA Balogh Béla nevével először debreceni egyetemistaként találkoztam, mikor a néprajzi tanszék hallgatójaként részt vettem az akkor induló Gömör-kutatásban.

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2012. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate Subscribe Share Past Issues Translate 2015/16 Issue 20 Calendar 24 May Field trip to Polaris Observatory for Grade 4 27 May End of Term Festival 30 May Dragon boating at Lake Velence for Grade 5 1 June

Részletesebben

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Budapest Nádor u. 7. I em. 139 Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról 1. Az Osztrák-Magyar

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ Ungarische Rechtsgelehrte IV. Az olvasó a kiemelkedő magyar (magyarországi) jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat negyedik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, a második

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 Tartalomjegyzék Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9 -kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 -kiselosztók 138-197 63 A-ig, 3-54 osztásegység, IP 54-65 Elosztószekrények ajtóval 198-277 250 A-ig,

Részletesebben

VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2.

VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2. VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2. Ritka nagyemlősök a régi Állatkertben 1 Irta: Anghi Csaba Budapest Főváros Állat- és Növénykertje, Budapest 1966-ban

Részletesebben

11. Kormányzói levél, 2014. május

11. Kormányzói levél, 2014. május Sólyom Bódog Kormányzó 2013 / 2014 Éld meg a Rotaryt, változtass meg életeket RC Szekszárd /Ron D. Burton/ 11. Kormányzói levél, 2014. május Kedves Barátaim! Minden Rotary év legnagyobb központi, és egyúttal

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok Deutsch4 Rund um das Jahr 5 Stunden per Woche Klasse 4 Célok, feladatok Életkorának megfelelően ismerje meg a német nemzetiség kultúráját, hagyományait. Értsen meg egyszerű kérdéseket és utasításokat és

Részletesebben

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel Tanmenetek Építész és Építő szakos hallgatók részére Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2 2. -4. Hét a ä, gefallen gefällt, tragen trägt, Modalverben és Wissen wissen kennen können személyes névmás

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011) pp. 107 117 A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN I. A fontosabb államelleni bűncselekmények és ezek elhatárolása Az 1878-as

Részletesebben

www.royalnyelviskola.hu 00-36-96-550-550 Iskola

www.royalnyelviskola.hu 00-36-96-550-550 Iskola Auf Ungarisch Auf Deutsch alapfokú német nyelvvizsga Grundstufenprüfung in Deutsch államvizsga Staatsexamen, das (Pl.~examina) alsó tagozat Unterstufe, die n általános iskola Grundschule, die n átlag Durchschnitt,

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 A XXI. században senkinek sem kell magyarázni az idegen nyelvek és az informatika fontosságát. Ebben a nyelvi előkészítő osztályban elsőbbséget

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 261-278. A MEZŐBERÉNYI NÉMETEK LAKÓ- ÉS NYÁRI KONYHÁINAK LEÍRÁSA. - Csete Gyula - Bevezetés

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 261-278. A MEZŐBERÉNYI NÉMETEK LAKÓ- ÉS NYÁRI KONYHÁINAK LEÍRÁSA. - Csete Gyula - Bevezetés A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 261-278. A MEZŐBERÉNYI NÉMETEK LAKÓ- ÉS NYÁRI KONYHÁINAK LEÍRÁSA - Csete Gyula - Bevezetés Mezőberény nagyhatárú mezőváros Békés megyében, külterületén nagykiterjedésű

Részletesebben

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni.

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. Zárójelentés Kutatási beszámoló Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. A tervet időközben ugyan

Részletesebben

Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 2008/09

Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 2008/09 Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 28/9 Zum Projekt Interkulturalität und Mehrsprachigkeit Auch im Schuljahr 28/9

Részletesebben

Kivonat a különleges szállítási feltételekből. Spezial jegyek Egyéni utasok részére

Kivonat a különleges szállítási feltételekből. Spezial jegyek Egyéni utasok részére For english version turn to page 2. Deutsche Version siehe Seite 3. Kivonat a különleges szállítási feltételekből Ajánlat neve: Igényjogosultság: Érvényességi terület: Érvényességi időszak: Érvénytartam:

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. szeptember 22-én, 19.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: CHSH Dezső, 1011 Budapest,

Részletesebben

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise Hírlevél Transzferár ellenőrzés Az előző évekhez hasonlóan idén is a figyelem középpontjában marad a kapcsolt vállalkozások közötti transzferár-képzés, különösen a pénzügyi műveleteket illetően. A NAV

Részletesebben

activity-show im Fernsehen

activity-show im Fernsehen activity-show fast wie im Fernsehen Modultyp Projekte im Deutschunterricht Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1+ Autorinnen Grossmann Erika, Molnár Andrea A kiadvány az Educatio Kht.

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN

HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN DIE STILVOLLE ART, GESCHICHTE EXKLUSIV ZU ERLEBEN Megfelelő helyszínt keres rendezvények, üzleti tárgyalások vagy alkalmi összejövetelek lebonyolításához?

Részletesebben

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Quattromed IV-S MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Ergonomische Massage mit WohlfühlgARAntie ERGONÓMIKUS MASSZÁZS A KÉNYELEMÉRZÉS GARANCIÁJÁVAL QUATTROMED IV-s MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Unsere Wirbelsäule

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

FOGLALKOZÁSTERV KOMPARATION DER ADJEKTIVE. Melléknév fokozás. 1. rész I. VORENTLASTUNG

FOGLALKOZÁSTERV KOMPARATION DER ADJEKTIVE. Melléknév fokozás. 1. rész I. VORENTLASTUNG FOGLALKOZÁSTERV A foglalkozás célja a melléknév fokozásának megtanítása és begyakoroltatása a kiskunmajsai Tomori Pál Gimnázium ún. 10.ABC1 csoportjában. Ez az elnevezés azt jelenti, hogy az intézményben

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben