Byť menšinovým občanom to nie je stav, to je poslanie, Precítit ho a vykonávať povinnosti s ním súvisiace

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Byť menšinovým občanom to nie je stav, to je poslanie, Precítit ho a vykonávať povinnosti s ním súvisiace"

Átírás

1 A Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon (Kisebbségi állampolgárnak lenni nem állapot, hanem küldetés. Ezt át kell érezni, s az ezzel kapcsolatos teendőket, kötelességeket elvégezni ). Ezen gondolatok szolgálnak Pedagógiai Programunk mottójául. Úgy érezzük mi nemzetiségi pedagógusok, hogy tőlünk telhetően elvégezzük mindazokat a feladatokat és teendőket nemzetiségi identitástudat megőrzése, a szlovák nyelv magas szintű művelése, a hagyományok ápolása, melyek ezzel a küldetéssel járnak. Az intézmény története Intézményünk elődjét 1949 ben az akkori Vallás és Közoktatási Minisztérium alapította, amely Budapesti Szlovák Tanítási Nyelvű Állami Általános Iskola néven kezdte meg működését. Az es években az oktatás a Budapesti Szlovák Tannyelvű Koedukált Tanítóképző létesítésével bővül, mely az as tanévben szűnt meg, felváltotta egy koedukált gimnázium, melynek neve Komensky Á.J. Szlovák Tanítási Nyelvű Gimnáziumra változott, majd a későbbiek során Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium néven működött tovább. Az iskola mellett a diákotthon a vidéki tanulók elhelyezését szolgálta. A jelenlegi intézmény A magyar oktatási rendszer szerves részeként működik a nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás ezen belül a szlovák kisebbségi oktatás, mely mindenkor próbált megfelelni a kor szellemének, törekedett feladatát teljesíteni mindazzal a többlettartalommal, ami megkülönbözteti a többi oktatási nevelési intézménytől. A kisebbségi állampolgár fogalmát J. A. Komenský, a népek, nemzetek tanítója a következőképpen fogalmazza meg: Byť menšinovým občanom to nie je stav, to je poslanie, Precítit ho a vykonávať povinnosti s ním súvisiace Az 1992/93 as tanévet már a jelenlegi ú,j kétemeletes, impozáns épületben kezdtük meg a XIII. kerületben (Lomb u. 1 7). Építészeti szempontból, felszereltségét, szaktantermi ellátottságát tekintve megfelel a korszerű követelményeknek. Az épületet gondozott udvar, sportpálya veszi körül, belül aula, belső udvar szolgálja az iskolai ünnepélyek, rendezvények színvonalas megtartását. A vidéki tanulók, illetve a budapesti szakközépiskolákba felvételt nyert diákok korszerű diákotthonában nyernek elhelyezést. 3

2 1993 április 1 jétől az intézmény Budapest Főváros Önkormányzata fenntartói jogkörébe került, mely a jogokat a mai napig is gyakorolja márciusában került sor az iskola és kollégium összevonására, amelynek neve Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumra változott szeptemberében kezdte meg működését az iskolaelőkészítő óvodai csoport, mely az évek során több korcsoportú gyermekkel bővült. Az ideális körülmények folyamatos biztosításának köszönhetően az óvoda a 2002/2003 as tanévtől teljeskörű óvodai nevelési feladatokat lát el. Az 1997/98 as tanévben indult be az érettségire épülő kétéves szlovák magyar nyelvű menedzserasszisztens (OKJ ) szakképzés, ami a 2001/2002 es tanévben az érettségire épülő egyéves szlovák nyelvű idegenvezető és hostess (OKJ.sz.: ) képzéssel bővült. Ily módon biztosítottuk a szlovák nemzetiségi tanulók munkaerőpiacon való esélyegyenlőségét, továbbá a nemzetiségi közép és felsőszintű szakképzettséggel rendelkező szakemberek kinevelését. A szakképzés bevezetésével az intézmény elnevezése Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthonra változott ben került sor a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, valamint a Szerb Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon igazgatóival együttműködési megállapodás megkötésére, az idegenvezető és hostess szakképzést illetően szeptemberétől tagjai vagyunk a V4 nek (Visegrádi 4 ek), mely együttműködést jelent az oktatás, kultúra és sportélet területén. Az intézmény nemzetiségi arculata, értékrendszere, feladatai: Iskolánk a szlovák nemzetiség egyik legfrekventáltabb intézménye. Kiemelt feladatának tekinti: a nemzetiségi identitástudat megőrzését, megszilárdítását; a szlovák nyelv magas szintű művelését; Az IES (Internacional Education Society) Szakértői Bizottsága május 15 ével megítélte intézményünknek a BB+ ratingot, jó minősítésű és nagyon jó, profi színvonalon lévő intézmény minősítést. Tanulóink az év végi érettségi és szakmai vizsgák letételekor több nyelven igényelhették a nemzetközi certificátot. 4

3 a szlovák értelmiség kinevelését, felsőfokú szakképzettséggel rendelkező szakemberek képzését, akik helytállnak a nemzetiségi közéletben (önkormányzatok), vállalkozási és egyéb területeken; nemzetiségi kultúra értékeinek megőrzését, közvetítését, azok tiszteletét, megbecsülését, a hagyományok ápolását; a szlovák nemzetiség és az anyaország történelmének, irodalmának és művészetének megismerését; a szociokulturális hátrányok leküzdését, a társadalomba való beilleszkedés elősegítését, az esélyegyenlőség megteremtését, a munkaerőpiacon való helytállást, megmérettetést; az emberi és gyermeki jogok tiszteletét; a másság elfogadását, a toleranciát (nemzetiségre, fajra, felekezetre való tekintet nélkül); a pozitív egyetemes értékek (humanizmus, szolidaritás, egyenlőség, segítőkészség) és erkölcsi normák elsajátítását; a nyitottságot, a nemzetiségi kultúra értékeinek közvetítését az intézmény falain kívül (belföldön és külföldön egyaránt). Az intézmény felépítése: Egy egységes oktató nevelő koncepción alapuló többirányú képzés kínálatával létrejött egy egymásra épülő, átjárhatóságot biztosító képzési modell óvoda, általános iskola, gimnázium és szakközépiskola, mely példaértékű és egyedülálló nemzetközi viszonylatban is. Óvoda: Az alsó tagozatos beiskolázást és az 1. osztályos gyermekek szlovák nyelvi felkészültségét hivatott biztosítani, a mindennapi társas érintkezés szókincsének, kifejezéseinek, mondatmodelljeinek elsajátítását és azok helyes alkalmazását. Elősegíti a kisgyermek iskolai környezetbe történő beilleszkedését. A kisgyermekek néptánc oktatásban vesznek részt. Általános iskola: Az alsó tagozat a szlovák nyelvi alapozó szint. Az oktatás szlovák nyelven folyik, szlovákiai program alapján, melyhez megvan a tankönyvcsalád, a módszertani kézikönyv, a feladatlap és a szemléltető falikép. A második osztályban lép be a magyar írás, olvasás, amit a felsőbb osztályokban magyar nyelv és irodalom tantárgyként oktatunk. A negyedik osztálytól lép be a második idegen nyelv angol, német, mely választható. A felső tagozaton a matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, történelem tantárgyakat szlovákul tanítjuk. Az ötödik osztályba belépő, nyelvoktató iskolából jövő, különböző nyelvi szintű tanulók felzárkóztatása differenciált foglalkoztatás formájában történik. 5

4 Gimnázium: Hagyományos formában biztosítjuk a szlovák nyelv magasabb szintű művelését, elsajátítását és az érettségire való felkészítést (emelt és közép szinten). A történelem és a földrajz oktatása szlovák nyelven folyik. A reál tantárgyakat a tanulók szlovák nyelvi szintje alapján két nyelven oktatjuk. Az érettségi után felsőfokú tanulmányokat folytatni kívánó tanulók számára számtalan lehetőség kínálkozik hazai és szlovákiai felsőfokú intézményekben. A felvett tanulók arányát tekintve jók a mutatóink, átlagban 90 95% a nyer felvételt. Az IES minősítése alapján a tanulók nemzetközi certificátot szerezhetnek. Szakközépiskola: Az 1997/98 as tanévben került bevezetésre az érettségire épülő kétéves szlovákmagyar nyelvű menedzserasszisztens szakképzés (OKJ sz ). A szakmai tárgyakat gépírás, titkári ismeretek, levelezési ismeretek két nyelven oktatjuk, a tanulók az első évfolyamot követően szakmai gyakorlaton vesznek részt. A 2001/2002 es tanévben indult be az érettségire épülő egyéves szlovák nyelvű idegenvezető és hostess szakképzés (OKJ sz ). A szakmai tárgyak közül az országismeret, művelődéstörténet, idegenforgalmi és vendéglátó ismeretek, hostess elmélet és gyakorlat szlovák nyelven folyik. Mindkét szakképzésen a szakmai vizsgakövetelményeknek megfelelve kétnyelvű bizonyítványt és nemzetközi certificátot szerezhetnek. Diákotthon: A vidéki tanulók számára korszerű diákotthonunkban nyújtunk elhelyezést. A felvétel kritériuma a nemzetiségi hovatartozás, az intézmény értékrendszerének elfogadása, aktív részvétel a nemzetiségi hagyományokat ápoló tevékenységekben (néptánc, népdalkör, szakkörök). A fakultatív időtöltéshez különböző színes egyéni és csoportos programot (Szlovák Kulturális Intézet programjai, színházlátogatás, városnézés, múzeum) kínálunk. Intézményi hagyományok: Az intézményen belül a hagyományok ápolása a közösségformálás, az intézményhez való kötődés egyik fontos eszköze. Az iskolának és a diákotthonnak is megvannak a saját hagyományai, melyek együttesen vagy külön külön kerülnek megszervezésre a tanév során: az intézmény alapításának évfordulói, tanár diák találkozó; gólyaavató; Katalin és Luca nap népszokások felelevenítése; karácsonyi ünnepség betlehemes játékok, népszokások felelevenítése; szalagavató; Komensky emléknap műveltségi vetélkedő, szavalóversenyek; 6

5 ifjúsági sporttalálkozó (idén a X. évfordulót ünnepeljük a V4 ek jegyében); ballagás (óvoda, 8. és 12. évfolyam); Komensky emlékérem adományozása a legrangosabb verseny győztesének (OKTV szlovák nyelv); kiállítások az aulában, nyílt nap (óvoda, általános iskola, gimnázium). Nemzetiségi hagyományokat ápoló szakkörök: A nemzetiségi hagyományok ápolása és megőrzése már hagyományt teremtett intézményünkben. A nemzetiségi kultúrát és hagyományt ápoló szakkörök, foglalkozások sokrétűséggel, színes skálájukkal segítik a tanulók személyiségfejlődését, fejlesztik kreativitásukat, esztétikai érzéküket, serkentenek önálló alkotás létrehozására (néptánc, népdalkör, színjátszó szakkör). A néptánccsoport színvonalas munkáját fémjelzik a különböző belföldi és külföldi fellépések során szerezett díjak, elismerések. Tanulóink gyakran lépnek fel magyar intézmények nemzetiségi napjain (Kós Károly Kollégium, Berzsenyi Dániel Gimnázium, Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Kodolányi Intézet), külföldi és belföldi gyermekfesztiválokon (Povazska Bystrica, Pozsony, Ráckeve, Szentendre), továbbá szlovák lakta falvakba (Sződ, Acsa, Kesztölc, Bakonycsernye). Budapest Főváros Középiskolai Ösztöndíj átadásának ünnepségén két alkalommal mutatkoztak be a Thália Színházban. Eredményeink: Az iskola tanulmányi átlaga az évek során 4,00 4,10 között volt. Egy tanulónk, Bucsánszki Linda érdemelte ki az Élen a sportban, élen a tanulásban kitüntető címet, melyet a főváros adományozott. Tanulóink számos külföldi és hazai országos fővárosi kerületi versenyen mérettettek meg. Szép eredményt érve el. Intézményünkben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szlovák nyelv szakos hallgatóinak gyakorlati és vizsgatanítása folyik. Aktívan bekapcsolódunk kerületi, fővárosi, országos rendezvényekbe, továbbképzésekbe. Úgyszintén helyet adunk különböző versenyeknek, rendezvényeken OKLTV szlovák szóbeli, természettudományos tantárgyak, környezetvédelmi vetélkedők, szép kiejtési verseny, konferenciáknak Békéscsaba Szlovák Kutatóintézet 50. évfordulója. Kapcsolattartás: Intézményünk számos belföldi, külföldi oktatási és kulturális intézménnyel tart kapcsolatot. 7

6 Testvérkapcsolatok: V4 ek (Prága, Pozsony, Eperjes, Grudziadz) Komárno J. Schulek Szlovák Gimnázium Kassa Idegenforgalmi Szakközépiskola Horné Saliby Általános Iskola Bécs Komencsky Cseh Gimnázium Krakkó 6. sz. Lyceum Kapcsolattartás a médiával: Intézményünk gyakran szerepel az MTV Szegedi Stúdió Domovina, továbbá a rádió szlovák nyelvű adásaiban. A Ludové noviny szlovák hetilap rendszeresen tudósít intézményünk életéről, megjelenteti pedagógusaink, tanulóink munkáit (cikkek, versek, elbeszélések). Befejezésül J. A. Komenský örök érvényű gondolatait idéznénk: Ha a kölcsönös kötelességet nézed, művelt nemzetben mindenki szolgál mindenkinek, mindenki megteszi a maga helyén azt, ami neki magának és másoknak is hasznára szolgál. Csörgöl Istvánné igazgató 8

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Köszöntő... 4 1.2 Alapító okirat... 5 1.3 Az iskola története... 9 Gimnázium és szakközépiskola... 9 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat... 13 Szakmai Szolgáltató... 14 1.4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Első rész... 3 1. fejezet: Az iskola adatai...3 2. fejezet: Az iskolában ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...5 Második

Részletesebben

2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 032612 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 032612 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 032612 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden

Részletesebben

GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 2 Tartalom 1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE 5 2. BEVEZETŐ... 6 2.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM Készítette: az iskola nevelőtestülete Összeállította: Tóth Géza igazgató CEGLÉD

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

B A T T H YÁNY LAJOS GIMNÁZIUM

B A T T H YÁNY LAJOS GIMNÁZIUM B A T T H YÁNY LAJOS GIMNÁZIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M JA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 5 A köznevelési

Részletesebben

Kétnyelvű Általános Iskola Méhkerék. Școala Generală Bilingvă Micherechi. Pedagógiai Program 2013.

Kétnyelvű Általános Iskola Méhkerék. Școala Generală Bilingvă Micherechi. Pedagógiai Program 2013. Kétnyelvű Általános Iskola Méhkerék Școala Generală Bilingvă Micherechi Pedagógiai Program 2013. I. Bevezetés 12. I.2. Alaptevékenység 13. I.3. Az intézmény címe, telefonszáma 13. I.4. Az intézmény fenntartója

Részletesebben

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért.

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. LENTI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Nevelőtestülete Horváth Lászlóné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETÔFI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: 032 582 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETÔFI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: 032 582 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ ASZÓDI EVANGÉLIKUS PETÔFI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító: 032 582 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk küldetésnyilatkozatából A közel 290 éves aszódi evangélikus gimnázium rövid története Az Aszódi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A fiatalok nevelése szabadságszerető hazában kötelesség." (gróf Széchenyi István) A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium JA Nyíregyháza 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róma 8,28)

Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róma 8,28) Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róma 8,28) Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai program Általános iskolai és óvodai nevelési program és helyi tanterv 2013

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola

Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minőségirányítási Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola 2009 Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2012. június 01. 2009. május 13.

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben