Szerző: Dr. Balogh Eszter Lektor: TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerző: Dr. Balogh Eszter Lektor: TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS"

Átírás

1 A szervezeti struktúra vizsgálata A tananyag alcíme Szerző: Dr. Balogh Eszter Lektor:

2 Bevezető A tananyag célja, hogy áttekintést adjon a szervezeti struktúra elemzésének néhány szociológiai szempontjáról. A szervezetelméletek olyan gazdag szakirodalmi háttérrel rendelkeznek, hogy annak teljes körű ismertetése lehetetlen. Ezzel a korláttal számolva a lecke olyan szervezetelméleteket ismertet az olvasóval, amelyek a mindennapi munkavégzéséhez adhatnak útmutatót. Az írás 3 fontos témát érint. Egyrészt ismerteti a különböző szervezeti formákat, másrészt részletesen taglalja a hatalom szerepét a szervezetben, végül betekintést ad a szervezetek kapcsolathálózati elemzéséhez.

3 Tartalom 1. Alapfogalmak 1.1. A szervezet fogalma 1.2. A szervezeti struktúra elemei 1.3. Néhány gondolat a vezetésről 2. Szervezeti formák 3. A szervezetek szociológiai jellemzői 3.1. Hatalom és autoritás 3.2. Kapcsolathálózat 4. Ellenőrzés 5. Irodalom

4 1. Alapfogalmak 1.1. A szervezet fogalma A szervezetek értelmezésének többféle definíciója létezik, az összes definíció ismertetése nyilvánvalóan lehetetlen. A fogalmat a tananyag alapvetően az ember és a szervezet viszonyán keresztül vizsgálja meg. A szervezetek az emberek életében olyan célok kielégítését szolgálják, amelyekre amúgy nem lennének képesek, az egyéni erőfeszítésük kevés hozzá. A szervezet az emberek közös tevékenysége révén kialakult társadalmi formáció, amely meghatározott és jól definiált céllal rendelkezik, s a célok elérésének érdekében mozgósítja erőforrásait. A szervezet fogalmához szorosan kapcsolódik a szervezés fogalma. A szervezés egy menedzsment funkció, mely a feladatokat, az erőforrásokat, a feladatokat végző emberek csoportosítását, elrendezését és összekapcsolását végzi el azzal a céllal, hogy a munkavégzés, teljesítmény elérje az optimumát. A szervezetek és az emberek közötti kapcsolatokról több elmélet fogalmazott meg értékes, máig használt gondolatokat. Mindegyik elmélet a szervezet és a munkát végző ember közötti viszonnyal kapcsolatos valamilyen előfeltevésből indul ki. A szervezet és az egyén kapcsolata ebből az aspektusból négyféle lehet. (Az ikonokra kattintva láthatóak a különböző megközelítések kifejtései. A szövegeket Siba Balázs foglalta össze 2012) a racionális gazdasági ember megközelítés a komplex ember megközelítés a társas igényű ember megközelítés az önmegvalósító ember megközelítés

5 1.2. A szervezeti struktúra elemei (Siba 2012) A szervezeti struktúra vizsgálatakor nem lehet figyelmen kívül hagyni a struktúra klasszikus, formai megközelítését. Eszerint a szervezet a következő építőkövekből áll: Az operatív mag. A szervezetnek ez az egysége a technikai működés közvetlen teljesítményével, és a szervezet aktuális tevékenységeinek kivitelezésével foglalkozik. (pl. egy összeszerelő szalag mellett alkatrészeket összeállító emberek, tanítás a tanteremben) Az operatív támogatás. Indirekt módon a technikai vagy termelői folyamattal, de kizárólag az operatív munka aktuális folyamatával foglalkozik (például a minőségellenőrzésben, munkatanulmányok készítésében, folyamattervezésben, raktárkezelésben, karbantartásban műszaki szolgáltatásban dolgozó emberek tartoznak ide) A szervezeti támogatás az egész szervezetre kiterjedően az üzemelés ellenőrzésével foglalkozik. Ebbe az egységbe beleértjük az operatív magot, de rendszerint az operatív munka aktuális folyamán kívül, például a személyzeti osztályon, az orvosi szolgálatban, a büfében, a vezetői számvitelben, irodai szolgálatban dolgozók tartoznak ehhez az egységhez. A felső vezetés az átfogó feladatokkal, irányelvekkel, stratégiai döntésekkel, a szervezet, mint egész munkájával és külső környezettel való kapcsolatokkal foglalkozik A középszintű vezetők a tevékenységek összefogásával és koordinációjával foglalkoznak, gondoskodnak az operatív támogató személyzet és a szervezeti támogató személyzet, valamint az operatív mag és a felső vezetés közötti kapcsolat ápolásáról.

6 1.3. Néhány gondolat a vezetésről A szervezeti struktúra elemzésekor nélkülözhetetlen említést tennünk a vezetésről. Ebben a részben a témát csak érintőleg tárgyaljuk, a vezetésről tágabb perspektívában a leadership fejezetben olvashatnak. Vezetés A vezetés azt jelenti, hogy valamit másokkal együttműködve vagy más emberek által eredményesen végzünk el. A szervezet egy olyan tér, amiben a vezető a tevékenységét kifejti, ahol a változás maga megvalósul. A vezetés alapvetően probléma megoldási folyamat és képesség, mely alapvetően befolyásolja a szervezet belső funkcióit és működését. Vezetési stílus A vezetési stílus a vezető személyiségéből eredő irányítási formát jelenti és a fölöttes - beosztott közötti interakció formájában másrészt a munkavállalók szervezeten belüli mozgásterében nyilvánul meg. A vezetésnek több megközelítése létezik, itt az alábbiakat emeljük ki: A vezetés, mint koordináció A vezetés, mint célkitűzés és stratégiaalkotás A vezetés, mint szervezés A vezetés, mint közvetlen irányítás (leading)

7 2. Szervezeti formák(bakacsi (Bakacsi- Balaton-Dobák 1996) A következő részben a szervezetek értelmezése a szervezeti struktúrán keresztül történik meg. A szervezeten alapvető szervezeti, strukturális jellemzői a következők Munkamegosztás és ennek szabályozása Koordináció és szabályozása Hatáskörmegosztás és szabályozása Konfiguráció (szervezeti sémák) Ezek a strukturális jellemzők segítenek abban, hogy meghatározhassuk a különböző szervezeti formákat. A szervezeti formák áttekintésekor a belső kommunikációt meghatározó szervezeti jellegzetességekre fókuszálunk. Amennyiben a témában bővebben kíván tájékozódni, a következő szakirodalomból tájékozódhat: Vezetés-szervezés I. Aula Kiadó Bp szerk.: Bakacsi Gyula- Balaton Károly- Dobák Miklós- Máriás Antal. 4- féle szervezeti formát különböztethetünk meg: Lineáris szervezet Funkcionális (lineáris- funkcionális) szervezet Divizionális szervezet Mátrix szervezet

8 3. A szervezetek szociológiai jellemzői 3.1. A hatalom és autoritás Jávor- Rozgonyi 2005 A szervezetfejlesztés, a kommunikáció és a szociológia szempontjából a szervezeti struktúra vizsgálata alapvetően a hatalom, hatalomgyakorlás és az autoritás kérdéseivel függ össze. Emiatt megkerülhetetlen, hogy a hatalom szervezeten belüli problémáját ne tekintsük át, mikor a szervezeti analízisről beszélünk. Autoritás A szervezeten belül a hierarchikus rendből eredő tekintélyviszonyt jelent. Az autoritás határozza meg, ki kinek adhat utasításokat és ki kinek tartozik engedelmességgel. Az autoritást alapvetően a munkamegosztás és a szabályozottság következményeiként kell értelmeznünk, vagyis nem tiszteletet jelent, mint a hétköznapokban, hanem egy strukturális adottságot, amely döntési, utasítási, ellenőrzési jogkörrel párosul. Hatalom Mikor a hatalom fogalmáról esik szó, nem lehet megkerülni Max Weber definícióját. Weber szerit a hatalom egy olyan esély, mikor valaki saját akaratát az ellenszegülés ellenére is keresztülviszi, függetlenül attól, hogy min alapul ez az esély. A hatalom szervezeti környezetben az egyének, egységek képessége arra, hogy más szervezeti szereplőket befolyásoljanak a saját céljaik megvalósítására. A hatalom potenciális lehetőség mások magatartásának a befolyásolására. A negatív hatalom (veto power) megakadályozást jelent. Azt jelenti, hogy nem tudjuk elérni a célunkat, ehhez nem áll rendelkezésünkre elegendő hatalom, de ahhoz van elegendő erőnk, hogy dolgokat késleltessünk vagy megakadályozzunk. (Pl. információ szűrés, torzítás, információ visszatartása, stb.)

9 Engedelmesség A hatalommal jár együtt és függést jelent. Azt jelenti, hogy egy másik személy olyan dolgot birtokol, kontrollál, amit mi nem, de azt szeretnénk megszerezni. A hatalom szűkösségre, valakitől való függésre alapul, mely a helyettesíthetőség hiányát és bizonytalanságot jelent. Szűkösség lehet a pénzben, anyagban, tudásban, szakértelemben, helyismeretben, kapcsolatban. Bizonytalanság Információhiányt jelent a jövőbeli eseményekről, mely az egyik legfontosabb környezeti változója a szervezeteknek. Ha valaki a bizonytalanságot csökkenti, mások számára bizonyossággá teszi, annak nagy a hatalma. Ilyen pl. a vezetői döntés. A beosztottak nem a sok alternatíva közötti bizonytalannal találkoznak, hanem a kiválasztott eggyel. A hatalom forrásai A hatalom forrásaival kapcsolatosan mindig azt vizsgáljuk, hogy minek a szűkössége és bizonytalansága vezethet hatalomhoz. Személytől származó hatalom források Szervezet által biztosított hatalomforrások Szervezet külső függéséből származó hatalom

10 A szervezet fogalma A hatalmi megközelítésben a szervezet egy mesterséges képződmény, melyben egyfajta szociális rendszer működik. A szociális rendszerben vannak célok, feladatok, stb. de jellemző rá, hogy az emberek és csoportok valódi célul az érdekeik és céljaik elérését tűzik ki. A szervezetben a hatalomnak több szintje különíthető el. E három együttes elemzése szükséges ahhoz, hogy a vezetésről, a hatalom működéséről egy szervezeten belül érdemi képet alkossunk. Első szint: a direkt reláció szintje, közvetlen hatalmi kapcsolat. Az - az eset, mikor A hat B -re. Ez a kapcsolat mutatja a hatalmi szerkezetet. Második szint: lokális strukturális szint. Az alrendszerek sajátos hatalmi erőtérrel rendelkeznek. A csoportok hatalmi képességéről van szó, vagyis több ember hatalmi képességéről. (Pl. Munkacsoportok érdekérvényesítési képessége szervezeten belül.) Harmadik szint: maga a rendszer. A kérdés, hogy az egység, osztály az egész rendszeren belül milyen érdekérvényesítési képességgel rendelkezik. Az egyik rész hogyan tudja a másik rész viselkedését változásra ösztökélni. A hatalommal rendelkező rész a befolyást a hatalomgyakorlást addig tudja gyakorolni, amíg ez nem jelent többletköltséget a szervezet egészének. A státusra, elbocsátásra menő hatalmi játékok sokszor nem látszanak a vezetőség számára, hiszen költségei nem mutatkoznak meg, ezért nem láthatóak. A szervezetiesülés során stabilizálódnak a hatalmi viszonyok és kialakul a hatalmi struktúra. A szabályok, az egységek közötti kapcsolati formák, a függőség, a felelősség mind a hatalmi rendszer leképeződései és az intézményesülési folyamat részei. Ennek a rendszernek a működtetéséhez szükséges a hatalom. A hatalom egyfajta kompetencia, képesség, hogy az emberekre ilyen irányú befolyást tudjunk gyakorolni. Ahogyan kialakítják a szervezetet már önmagában egyfajta hatalomgyakorlást is jelent. A mögöttes befolyás nyílt vagy mögöttes alkuk során alakul ki, vagyis a szervezet jövőjéről, működésének az elveiről mindig egy pár ember dönt. A szervezet ebben a megközelítésben nem más, mint egy hatalmi rendszer, mely befolyásolási, hatalmi aktussal jön létre. A jól működő hatalmi gépezet átlátható, nyomon követhető, fontos, hogy hibái és a hibák okai láthatóak legyenek.

11 A hatalom újratermelődésének módja a szervezeten belül A szervezet a hatalmi viszonyokba ágyazott szociális rendszer. Vagyis a munkavállalók maguk is a hatalmi viszonyok hordozói és hozzájárulnak ezeknek a viszonyoknak az újratermelődéséhez. Az újratermelés aktusát hajtják végre munkájuk és kommunikációjuk által. A szervezet tehát legitim hatalmat gyakorló gépezet, melyet maguk a munkavállalók tartanak fent. Az ilyen újratermelő viselkedésnek két formája van: Hatalmi erőviszonyokon belüli viselkedések és cselekvések Hatalmi erővonalakat megzavaró viselkedés és cselekvés. E két viselkedés elkülönítése a konfliktusok és a változások szempontjából fontos. E tekintetben különböztetünk meg funkcióval rendelkező funkció nélküli viselkedést. Szervezeti ember az, aki előbb vagy utóbb alkalmazkodik a szervezethez, hasonul hozzá. A hatalmi ember ezzel szemben az, aki nem a szervezethez alkalmazkodik, hanem akit a rendszer, a hatalom termel ki. Bármilyen szervezeti formáról van szó, az embernek alkalmazkodnia kell hozzá. Kialakul a hatalmi igazságért küzdő ember képe és a hatalom által elvárt gondolkodás.

12 A hatalom fenntartásának a költségei és deficitjei A hatalom működésének a hatékonyságát több dimenzióban is meg tudjuk vizsgálni. egy szervezeten belül van-e és milyen gyakran hatalmi konfliktus, ill. mekkora az intenzitása a szervezetben van-e valamilyen krízis, amely megmutatkozhat egy hirtelen zavar, megrázkódtatás formájában a szervezetben megindult-e egy lassú lefelé menő spirál, mikor lassan az erőforrások kimerülnek feltűnő jelek nélkül. A hatalom célja a szervezet átláthatósága, és a hatalom kézbentartása. Amennyiben ez nem működik megfelelően, veszteségek lépnek fel a szervezetben. A hatalomgyakorlással kapcsolatos működési veszteségekre pár tipikus példa: Fontos dolgokban másként gondolkoznak az emberek. A döntések fogadtatása nem megfelelő. A cég és a termék iránt nem alakul ki lojalitás. Nem működik az ösztönzési és szankcionálási rendszer. Pl. a munkavállaló rosszul érzi magát a vállalatnál a karrier lehetőség nem elég kecsegtető. A munkavállalók nem azonosulnak a szervezeti célokkal Konfliktus alakul ki a szervezeti morál kérdésében. Pl. tud-e azonosulni a beosztott a vezető stílusával erkölcsileg a döntéseivel. Nem tartják az emberek a szervezet működését igazságosnak. Pl. bérezés és felelősség korrektsége. A hatalmi stabilitás megtartásának és a veszteségcsökkentésnek eszközei például a következők: a hatalom bedarálja, átalakítja az embert a hatalom megválogatja, kivel akar dolgozni és megkeresi az optimális működési feltételeket hozzá a hatalom igazodik bizonyos adottságokhoz. Pl. tudomásul veszi a munkaerő bizonyos adottságait. a hatalom kialakít olyan hatalmi eseményeket, csoportokat, melyek látszólag a fennálló struktúra ellen vannak. Pl. engedi vagy ösztönzi olyan ellencsoportok kialakulását, akik a gépezet ellen vannak, de nem ad igazán számottevő erőforrást számukra. Ekkor már önmagában az ellenállással való elégedettség elég ahhoz, hogy stabilizálja őket és a céget.

13 3.2. A kapcsolathálózat A hatalom mellett a szervezetek elemzésének a másik fontos megközelítése az ún. kapcsolathálózat elemzések. A szakirodalom (Mastenbroek 1991) alapján, ha egy szervezetet, mint hálózatot tekintjük, akkor a hálózaton belül négyféle kapcsolatot különböztethetünk meg. ( Egy a háromhoz modell ): 1. Instrumentális kapcsolatok. Az emberek a szervezetben egymás szemében termelőeszközként jelenek meg. Szükség van a társak munkájára, munkamegosztás és koordináció jön létre. Ennek fejlesztésére a tudományos menedzsment ad eligazítást: adatszolgáltatás, információáramlás, döntési módszerek fejlesztése. 2. szocio-emocionális kapcsolatok. Ebben a kapcsolati formában a kollegák közötti érzelmi viszonyokon, a szimpátián-ellenszenven van a hangsúly. A csoporton belül kialakulhat a lojalitás, csoporttudat és közös nyelv által kialakul a csoportarculat. Beavatkozáskor olyan irányok kellenek, hogy hogyan tudjuk az érzelmeinket kezelni, kinyilvánítani, kordában tartani, hogyan kell a másikat megérteni stb. erre több fejlesztési irányzat létezik. 3. Hatalmi és függőségi kapcsolatok. Az ilyen szervezeti kapcsolatokat más néven küzdőtérnek is nevezik, amely a politikai manőverezés, hatalmi játszma területe meghatározott pozíciókért és erőforrásokért, a kapcsolatok nehézsége, hogy ezek a játszmák általában a háttérben zajlanak. 4. tárgyalási kapcsolatok más néven piac. Az emberek a korlátozott erőforrásokért versengenek, amelyeket felosztanak egymás között. Az emberek állandó tárgyalási kapcsolatban állnak egymással, azért, hogy a felosztandó tortához egyáltalán hozzáférjenek, s hogy a torta felosztásában való döntéshozatalban részt vegyenek. Egy szervezeten belül a négy kapcsolat közül a hatalmi függőségi kapcsolat a legfontosabb és legerősebb viszony, s ebből vezethető le a másik három kapcsolati forma. A hatalmi logikájú kapcsolati rend az a viszony, amelyre a szervezeten belül minden más viszony ráépül.

14 A hatalom szempontjából igen releváns kérdés az egységek és a munkavállalók függetlenségének/függőségének a mértéke. Szervezeten belül a függetlenség/függőség mértékét a következő tényezők határozzák meg: Az egység vagy a munkavállaló bizonytalanságának a mértéke. A bizonytalanság a jövőre vonatkozó információkkal való rendelkezés hiányát jelenti. Egy szervezetben egy munkavállaló vagy egység előnyhöz juthat, ha információkat tud a jövőről és ezzel befolyásolni tudja mások helyzetét. Az egység vagy a munkavállaló helyettesíthetősége. Szervezeten belül az az aktor rendelkezik számottevőbb hatalommal, amely kevésbé pótolható, vagyis nehéz őt helyettesíteni. Az egység vagy a munkavállaló központi szerepének mértéke és formája. Szervezeten belül, ha kölcsönös függőségi helyzet áll fenn munkavállalók vagy /és egységek között, akkor azt mondhatjuk, hogy erős összefonódás tapasztalunk. Minél nagyobb az adott aktor ilyen irányú központi szerepe, annál nagyobb hatalommal rendelkezik a szervezeten belül. A fenti megállapítások mellett ugyanakkor vegyük figyelembe azt a tényt, hogy az egészséges, jól működő szervezetekben a verseny és az együttműködés egyaránt meg kell, hogy jelenjen. Egy csoport számára minél nagyobb teret engedünk saját érdekei kibontakoztatására, annál erősebben jelenik meg az önfenntartási igény a szervezetben mely a szervezet, mint egész stabilitásához nagymértékben hozzájárul. A szervezeteken belül tehát egyezerre kell megnyilvánulnia a küzdőtérnek és együttműködési térnek.

15 Ellenőrzés Kérem mielőtt befejezi ezt a leckét, válaszoljon magának a következő kérdésekre: Döntse el, hogy melyik állítás igaz és melyik hamis! A hatalom engedelmességen alapuló tekintélyviszony Egy vezető negatív hatalommal rendelkezik akkor, ha nincsen valódi hatalom a kezében A hatalom szervezeti körülmények között sok esetben a függéssel és a szűkösséggel függ össze A szervezeti ember az az ember, akit a hatalom gépezete termel ki Mindenki szervezeti ember, aki egy szervezetnél dolgozik A divizionális szervezet fajtái: lineáris szervezet, profit-center szervezet, cost-center szervezet Funkcionális cselekvésnek nevezzük azt a cselekedetet, mely a szervezeten belüli viszonyokat és a hatalmat újratermeli Házi feladat Készítsen egy 5 oldalas dolgozatot arról, hogy egy szervezet belső struktúráját milyen szempontok alapján kezdené el feltárni. A dolgozat elkészítéséhez kérem használja az elsajátított tananyagot. A szervezetről a következő információink vannak: 50 fős hazai tulajdonú vállalat 10 éve van a piacon Egy külföldi multinacionális vállalat leányvállalata Mérnöki tevékenységgel foglalkozik, erőteljes K+F tevékenységgel

16 Irodalom Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés KJK Bp Jávor István- Rozgonyi Tamás: Hatalom, konfliktus, kultúra KJK Kerszöv Bp. Vezetés-szervezés I. Aula Kiadó Bp szerk.: Bakacsi Gyula- Balaton Károly- Dobák Miklós- Máriás Antal. Willem G. Mastenbroek: Konfliktusmenedzsment és szervezetfejlesztés KJK Budapest 1991.

17 Ikonok Ikonok vissza a legelejére Ugrás a tartalomjegyzékre Hallgatható médiaanyag Film média Külső forrás (pl. csatolt pdf) Külső web forrás Kérdések feladatok Fontos anyagrész

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák Dr. Gyökér Irén egyetemi docens 2012 ősz A SZERVEZÉS ÉS A SZERVEZET A szervezés az a menedzsment funkció, amely az elvégzendő feladatokat, erőforrásokat, kiemelten

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA MI A SZUPERVÍZIÓ? A szakmai munkát végző, kevés tapasztalattal rendelkező szakember munkájának ellenőrzése és segítése, egy megfelelő tapasztalattal

Részletesebben

Kérjük, a választott kategóriát jelölje X-szel, és adjon további információkat a megfelelő oldalakon. Jelölt A díjra jelölt személy vagy szervezet

Kérjük, a választott kategóriát jelölje X-szel, és adjon további információkat a megfelelő oldalakon. Jelölt A díjra jelölt személy vagy szervezet 1. Kategória Kérjük, a választott kategóriát jelölje X-szel, és adjon további információkat a megfelelő oldalakon. 2. Személyes adatok Név / Vállalkozás neve Címe Jelölt A díjra jelölt személy vagy szervezet

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI Mit mér a rétegmodell? A rétegmodell célja az egyének/háztartások társadalmi struktúrában való helyének a meghatározása. A korábbi hazai és nemzetközi vizsgálatok is

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

15. Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, jelentősége, stratégiája, megvalósítása

15. Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, jelentősége, stratégiája, megvalósítása 15. Emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma, jelentősége, stratégiája, megvalósítása Emberi erőforrás: a vállalatnál alkalmazott munkavállalóknak a munkavégzéshez szükséges képességeik, szakismeretük és

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

Csoportok vizsgálata a szervezetekben

Csoportok vizsgálata a szervezetekben Csoportok vizsgálata a szervezetekben A tananyag alcíme Szerző: Dr. Balogh Eszter Lektor: Domschitz Mátyás Bevezető A fejezet célja, hogy megértesse, egy szervezeten belül miért és milyen szempontból van

Részletesebben

A szánhúzó kutyák közül is csak az első élvezi a szép kilátást 2

A szánhúzó kutyák közül is csak az első élvezi a szép kilátást 2 dr. Gaál Zoltán 1 : A szánhúzó kutyák közül is csak az első élvezi a szép kilátást 2 Napjaink versenytempóját jól jellemzi a címül választott, fiatalok által megfogalmazott bölcsesség. Igen, mert azért

Részletesebben

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1 Sikeres változásmenedzsment a közszférában 1 www.integratedconsulting.hu 1 Miért? Mit? Hogyan? www.integratedconsulting.hu 2 www.integratedconsulting.hu 3 ICG A megújulás irányai ügyfél-orientáltabb szolgáltatások

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

1. DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZ: ISKOLA SZERVEZETI DIAGNÓZIS

1. DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZ: ISKOLA SZERVEZETI DIAGNÓZIS Kedves Tantestület! Közös munkánk eredménye alapján készül a Változásért változunk Fejlesztési Program következő ütemének tervezése. Aktivitásotoknak köszönhetően sikeresen zárhatjuk a Fejlesztési Program

Részletesebben

Szervezeti és működési audit

Szervezeti és működési audit Szervezeti és működési audit LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Szervezeti és működési audit A gazdasági környezet

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő

www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő Napirend Áttekintés Jelent/közeljövőt érintő változások: IFRS 13 Valós értékelés IAS 19R Munkavállalói juttatások Egyéb változások Konszolidációs

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek.

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek. WTS Klient. A híd. Tartalomjegyzék WTS Klient csoport 2 WTS Alliance 3 Munkatársak 4 Szolgáltatások 6 Adótanácsadás 7 Jogi tanácsadás 8 Könyvelés 9 Bérszámfejtés 10 Egyéb számviteli tanácsadás 11 Kiadványok

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

A vágyott HR BP szerep megragadása

A vágyott HR BP szerep megragadása A vágyott HR BP szerep megragadása Miként értelmezhető a HR BP szerep? Hogyan definiálja a szakirodalom a szerepet? Milyen tevékenységek kapcsolódnak a nemzetközi gyakorlatban a HR BP szerephez? Miként

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS Less Myths more Practice A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

A HR SZEREPE A GAZDASÁGI VÁLSÁG SZERVEZETI HATÁSAINAK TOMPÍTÁSÁBAN

A HR SZEREPE A GAZDASÁGI VÁLSÁG SZERVEZETI HATÁSAINAK TOMPÍTÁSÁBAN A HR SZEREPE A GAZDASÁGI VÁLSÁG SZERVEZETI HATÁSAINAK TOMPÍTÁSÁBAN Kedves Kollégám! Mivel sem a hazai, sem a nemzetközi HR tevékenység nem élt még meg hasonló gazdasági válságot, annak kezelési módozatait,

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: Magyarország TREBAG kft Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF Szint: Kimenet: A

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

2. Tétel. háztartás legfontosabb tulajdonsága, hogy fogyaszt. vállalat legfontosabb tulajdonsága, hogy termel

2. Tétel. háztartás legfontosabb tulajdonsága, hogy fogyaszt. vállalat legfontosabb tulajdonsága, hogy termel 2. Tétel A gazdaság szereplői és kapcsolatrendszerük. A vállalkozások szerepe, gazdasági jelentősége. A vállalkozások különböző szempontok szerinti csoportosítása (elsősorban: méret, tevékenységi kör,

Részletesebben

HR oktatás a Corvinuson

HR oktatás a Corvinuson HR oktatás a Corvinuson Primecz Henriett Szervezeti Magatartás Tanszék Vezetéstudományi Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263; fax: (1)4825118 Internet:

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés Az SL melléklet elemei környezet tervezés javítás vezetés támogatás üzemeltetés érdekelt felek a teljesítmény értékelése Anni Koubek 2.

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Hegedűs Csaba. című, a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolára benyújtott doktori disszertációjáról

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Hegedűs Csaba. című, a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolára benyújtott doktori disszertációjáról OPPONENSI VÉLEMÉNY Hegedűs Csaba Kockázatalapú döntések támogatása a megfelelőség értékelésben a mérési bizonytalanság figyelembevételével című, a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek

II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek Óvónői szakmai kompetenciák I. Általános, kiegészítő kompetenciák 1. Szervezeti és humán erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos kompetenciák (csoportmunka, szervezés,

Részletesebben

Kezeljük a stresszt!

Kezeljük a stresszt! A munkavédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek #EUManageStress Kezeljük a stresszt! www.healthy-workplaces.eu Nevezési felhívás Európai Helyes Gyakorlat Díjak A

Részletesebben

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN DR PALLAI KATALIN egyetemi docens, az Integritás Tanácsadó képzés szakmai vezetője 2014.09.21. 1 INTEGRITÁS Pallai, 2015: Párbeszéd, normák és az argumentatív

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen

Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen Stresszkezelés a Munkahelyen- Magyarország Konferencia 2015. május 14. Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen Előadó: Faragó István Egészségtudatosság =? Mindenkinek más jelent! Egészségtudatosság

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam.

Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam. Vállalkozási alapismeretek 1. Vállalkozási alapismeretek 1./1. Sportszervező II. évfolyam. KÖVETELMÉNYEK Témakörök: Az üzleti vállalkozások csoportosítása, környezete Vállalatalapítás, vállalkozás típusok

Részletesebben

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. október 31-én megjelentette a Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Az emberi erőforrás tervezése, az emberi erőforrás stratégia és a stratégiai emberi erőforrás menedzsment

Az emberi erőforrás tervezése, az emberi erőforrás stratégia és a stratégiai emberi erőforrás menedzsment Az emberi erőforrás tervezése, az emberi erőforrás stratégia és a stratégiai emberi erőforrás menedzsment Emberi erőforrás menedzsment Kun András István DE-KTK tudományos segédmunkatárs andras.kun@econ.unideb.hu

Részletesebben

A változások kényszere

A változások kényszere Péterfi Ferenc: A változások kényszere Milyen közösségi kihívások várnak a szakmánkra és a művelődési intézményekre, szervezetekre? peterfi@kkapcsolat.hu A változások természetéről - A változás állandósul;

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Kerekegyháza Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kerekegyháza Város

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s

Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s Mely létrejött Széchenyi István Egyetem cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Dr. Szekeres Tamás adószám: 15308902-2-08 statisztikai

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A HR BP szerep eredményességének mérése, értékelése

A HR BP szerep eredményességének mérése, értékelése A HR BP szerep eredményességének mérése, értékelése Mit javasol a nemzetközi szakirodalom? Mik a tipikus nehézségek, csapdák, dilemmák? Milyen fejlődésen megy keresztül a mérés, értékelés a gyakorlatban?

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Szakács Tamás. 16.A politikai rendszer elemei

Szakács Tamás. 16.A politikai rendszer elemei 16.A politikai rendszer elemei A politikai rendszer elemei: a politikai szervezetek, a politikai normák, a politikai magatartások, a politikai érdektörekvések rendszere, a politikai döntések mechanizmusa,

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben