Szerző: Dr. Balogh Eszter Lektor: TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerző: Dr. Balogh Eszter Lektor: TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS"

Átírás

1 A szervezeti struktúra vizsgálata A tananyag alcíme Szerző: Dr. Balogh Eszter Lektor:

2 Bevezető A tananyag célja, hogy áttekintést adjon a szervezeti struktúra elemzésének néhány szociológiai szempontjáról. A szervezetelméletek olyan gazdag szakirodalmi háttérrel rendelkeznek, hogy annak teljes körű ismertetése lehetetlen. Ezzel a korláttal számolva a lecke olyan szervezetelméleteket ismertet az olvasóval, amelyek a mindennapi munkavégzéséhez adhatnak útmutatót. Az írás 3 fontos témát érint. Egyrészt ismerteti a különböző szervezeti formákat, másrészt részletesen taglalja a hatalom szerepét a szervezetben, végül betekintést ad a szervezetek kapcsolathálózati elemzéséhez.

3 Tartalom 1. Alapfogalmak 1.1. A szervezet fogalma 1.2. A szervezeti struktúra elemei 1.3. Néhány gondolat a vezetésről 2. Szervezeti formák 3. A szervezetek szociológiai jellemzői 3.1. Hatalom és autoritás 3.2. Kapcsolathálózat 4. Ellenőrzés 5. Irodalom

4 1. Alapfogalmak 1.1. A szervezet fogalma A szervezetek értelmezésének többféle definíciója létezik, az összes definíció ismertetése nyilvánvalóan lehetetlen. A fogalmat a tananyag alapvetően az ember és a szervezet viszonyán keresztül vizsgálja meg. A szervezetek az emberek életében olyan célok kielégítését szolgálják, amelyekre amúgy nem lennének képesek, az egyéni erőfeszítésük kevés hozzá. A szervezet az emberek közös tevékenysége révén kialakult társadalmi formáció, amely meghatározott és jól definiált céllal rendelkezik, s a célok elérésének érdekében mozgósítja erőforrásait. A szervezet fogalmához szorosan kapcsolódik a szervezés fogalma. A szervezés egy menedzsment funkció, mely a feladatokat, az erőforrásokat, a feladatokat végző emberek csoportosítását, elrendezését és összekapcsolását végzi el azzal a céllal, hogy a munkavégzés, teljesítmény elérje az optimumát. A szervezetek és az emberek közötti kapcsolatokról több elmélet fogalmazott meg értékes, máig használt gondolatokat. Mindegyik elmélet a szervezet és a munkát végző ember közötti viszonnyal kapcsolatos valamilyen előfeltevésből indul ki. A szervezet és az egyén kapcsolata ebből az aspektusból négyféle lehet. (Az ikonokra kattintva láthatóak a különböző megközelítések kifejtései. A szövegeket Siba Balázs foglalta össze 2012) a racionális gazdasági ember megközelítés a komplex ember megközelítés a társas igényű ember megközelítés az önmegvalósító ember megközelítés

5 1.2. A szervezeti struktúra elemei (Siba 2012) A szervezeti struktúra vizsgálatakor nem lehet figyelmen kívül hagyni a struktúra klasszikus, formai megközelítését. Eszerint a szervezet a következő építőkövekből áll: Az operatív mag. A szervezetnek ez az egysége a technikai működés közvetlen teljesítményével, és a szervezet aktuális tevékenységeinek kivitelezésével foglalkozik. (pl. egy összeszerelő szalag mellett alkatrészeket összeállító emberek, tanítás a tanteremben) Az operatív támogatás. Indirekt módon a technikai vagy termelői folyamattal, de kizárólag az operatív munka aktuális folyamatával foglalkozik (például a minőségellenőrzésben, munkatanulmányok készítésében, folyamattervezésben, raktárkezelésben, karbantartásban műszaki szolgáltatásban dolgozó emberek tartoznak ide) A szervezeti támogatás az egész szervezetre kiterjedően az üzemelés ellenőrzésével foglalkozik. Ebbe az egységbe beleértjük az operatív magot, de rendszerint az operatív munka aktuális folyamán kívül, például a személyzeti osztályon, az orvosi szolgálatban, a büfében, a vezetői számvitelben, irodai szolgálatban dolgozók tartoznak ehhez az egységhez. A felső vezetés az átfogó feladatokkal, irányelvekkel, stratégiai döntésekkel, a szervezet, mint egész munkájával és külső környezettel való kapcsolatokkal foglalkozik A középszintű vezetők a tevékenységek összefogásával és koordinációjával foglalkoznak, gondoskodnak az operatív támogató személyzet és a szervezeti támogató személyzet, valamint az operatív mag és a felső vezetés közötti kapcsolat ápolásáról.

6 1.3. Néhány gondolat a vezetésről A szervezeti struktúra elemzésekor nélkülözhetetlen említést tennünk a vezetésről. Ebben a részben a témát csak érintőleg tárgyaljuk, a vezetésről tágabb perspektívában a leadership fejezetben olvashatnak. Vezetés A vezetés azt jelenti, hogy valamit másokkal együttműködve vagy más emberek által eredményesen végzünk el. A szervezet egy olyan tér, amiben a vezető a tevékenységét kifejti, ahol a változás maga megvalósul. A vezetés alapvetően probléma megoldási folyamat és képesség, mely alapvetően befolyásolja a szervezet belső funkcióit és működését. Vezetési stílus A vezetési stílus a vezető személyiségéből eredő irányítási formát jelenti és a fölöttes - beosztott közötti interakció formájában másrészt a munkavállalók szervezeten belüli mozgásterében nyilvánul meg. A vezetésnek több megközelítése létezik, itt az alábbiakat emeljük ki: A vezetés, mint koordináció A vezetés, mint célkitűzés és stratégiaalkotás A vezetés, mint szervezés A vezetés, mint közvetlen irányítás (leading)

7 2. Szervezeti formák(bakacsi (Bakacsi- Balaton-Dobák 1996) A következő részben a szervezetek értelmezése a szervezeti struktúrán keresztül történik meg. A szervezeten alapvető szervezeti, strukturális jellemzői a következők Munkamegosztás és ennek szabályozása Koordináció és szabályozása Hatáskörmegosztás és szabályozása Konfiguráció (szervezeti sémák) Ezek a strukturális jellemzők segítenek abban, hogy meghatározhassuk a különböző szervezeti formákat. A szervezeti formák áttekintésekor a belső kommunikációt meghatározó szervezeti jellegzetességekre fókuszálunk. Amennyiben a témában bővebben kíván tájékozódni, a következő szakirodalomból tájékozódhat: Vezetés-szervezés I. Aula Kiadó Bp szerk.: Bakacsi Gyula- Balaton Károly- Dobák Miklós- Máriás Antal. 4- féle szervezeti formát különböztethetünk meg: Lineáris szervezet Funkcionális (lineáris- funkcionális) szervezet Divizionális szervezet Mátrix szervezet

8 3. A szervezetek szociológiai jellemzői 3.1. A hatalom és autoritás Jávor- Rozgonyi 2005 A szervezetfejlesztés, a kommunikáció és a szociológia szempontjából a szervezeti struktúra vizsgálata alapvetően a hatalom, hatalomgyakorlás és az autoritás kérdéseivel függ össze. Emiatt megkerülhetetlen, hogy a hatalom szervezeten belüli problémáját ne tekintsük át, mikor a szervezeti analízisről beszélünk. Autoritás A szervezeten belül a hierarchikus rendből eredő tekintélyviszonyt jelent. Az autoritás határozza meg, ki kinek adhat utasításokat és ki kinek tartozik engedelmességgel. Az autoritást alapvetően a munkamegosztás és a szabályozottság következményeiként kell értelmeznünk, vagyis nem tiszteletet jelent, mint a hétköznapokban, hanem egy strukturális adottságot, amely döntési, utasítási, ellenőrzési jogkörrel párosul. Hatalom Mikor a hatalom fogalmáról esik szó, nem lehet megkerülni Max Weber definícióját. Weber szerit a hatalom egy olyan esély, mikor valaki saját akaratát az ellenszegülés ellenére is keresztülviszi, függetlenül attól, hogy min alapul ez az esély. A hatalom szervezeti környezetben az egyének, egységek képessége arra, hogy más szervezeti szereplőket befolyásoljanak a saját céljaik megvalósítására. A hatalom potenciális lehetőség mások magatartásának a befolyásolására. A negatív hatalom (veto power) megakadályozást jelent. Azt jelenti, hogy nem tudjuk elérni a célunkat, ehhez nem áll rendelkezésünkre elegendő hatalom, de ahhoz van elegendő erőnk, hogy dolgokat késleltessünk vagy megakadályozzunk. (Pl. információ szűrés, torzítás, információ visszatartása, stb.)

9 Engedelmesség A hatalommal jár együtt és függést jelent. Azt jelenti, hogy egy másik személy olyan dolgot birtokol, kontrollál, amit mi nem, de azt szeretnénk megszerezni. A hatalom szűkösségre, valakitől való függésre alapul, mely a helyettesíthetőség hiányát és bizonytalanságot jelent. Szűkösség lehet a pénzben, anyagban, tudásban, szakértelemben, helyismeretben, kapcsolatban. Bizonytalanság Információhiányt jelent a jövőbeli eseményekről, mely az egyik legfontosabb környezeti változója a szervezeteknek. Ha valaki a bizonytalanságot csökkenti, mások számára bizonyossággá teszi, annak nagy a hatalma. Ilyen pl. a vezetői döntés. A beosztottak nem a sok alternatíva közötti bizonytalannal találkoznak, hanem a kiválasztott eggyel. A hatalom forrásai A hatalom forrásaival kapcsolatosan mindig azt vizsgáljuk, hogy minek a szűkössége és bizonytalansága vezethet hatalomhoz. Személytől származó hatalom források Szervezet által biztosított hatalomforrások Szervezet külső függéséből származó hatalom

10 A szervezet fogalma A hatalmi megközelítésben a szervezet egy mesterséges képződmény, melyben egyfajta szociális rendszer működik. A szociális rendszerben vannak célok, feladatok, stb. de jellemző rá, hogy az emberek és csoportok valódi célul az érdekeik és céljaik elérését tűzik ki. A szervezetben a hatalomnak több szintje különíthető el. E három együttes elemzése szükséges ahhoz, hogy a vezetésről, a hatalom működéséről egy szervezeten belül érdemi képet alkossunk. Első szint: a direkt reláció szintje, közvetlen hatalmi kapcsolat. Az - az eset, mikor A hat B -re. Ez a kapcsolat mutatja a hatalmi szerkezetet. Második szint: lokális strukturális szint. Az alrendszerek sajátos hatalmi erőtérrel rendelkeznek. A csoportok hatalmi képességéről van szó, vagyis több ember hatalmi képességéről. (Pl. Munkacsoportok érdekérvényesítési képessége szervezeten belül.) Harmadik szint: maga a rendszer. A kérdés, hogy az egység, osztály az egész rendszeren belül milyen érdekérvényesítési képességgel rendelkezik. Az egyik rész hogyan tudja a másik rész viselkedését változásra ösztökélni. A hatalommal rendelkező rész a befolyást a hatalomgyakorlást addig tudja gyakorolni, amíg ez nem jelent többletköltséget a szervezet egészének. A státusra, elbocsátásra menő hatalmi játékok sokszor nem látszanak a vezetőség számára, hiszen költségei nem mutatkoznak meg, ezért nem láthatóak. A szervezetiesülés során stabilizálódnak a hatalmi viszonyok és kialakul a hatalmi struktúra. A szabályok, az egységek közötti kapcsolati formák, a függőség, a felelősség mind a hatalmi rendszer leképeződései és az intézményesülési folyamat részei. Ennek a rendszernek a működtetéséhez szükséges a hatalom. A hatalom egyfajta kompetencia, képesség, hogy az emberekre ilyen irányú befolyást tudjunk gyakorolni. Ahogyan kialakítják a szervezetet már önmagában egyfajta hatalomgyakorlást is jelent. A mögöttes befolyás nyílt vagy mögöttes alkuk során alakul ki, vagyis a szervezet jövőjéről, működésének az elveiről mindig egy pár ember dönt. A szervezet ebben a megközelítésben nem más, mint egy hatalmi rendszer, mely befolyásolási, hatalmi aktussal jön létre. A jól működő hatalmi gépezet átlátható, nyomon követhető, fontos, hogy hibái és a hibák okai láthatóak legyenek.

11 A hatalom újratermelődésének módja a szervezeten belül A szervezet a hatalmi viszonyokba ágyazott szociális rendszer. Vagyis a munkavállalók maguk is a hatalmi viszonyok hordozói és hozzájárulnak ezeknek a viszonyoknak az újratermelődéséhez. Az újratermelés aktusát hajtják végre munkájuk és kommunikációjuk által. A szervezet tehát legitim hatalmat gyakorló gépezet, melyet maguk a munkavállalók tartanak fent. Az ilyen újratermelő viselkedésnek két formája van: Hatalmi erőviszonyokon belüli viselkedések és cselekvések Hatalmi erővonalakat megzavaró viselkedés és cselekvés. E két viselkedés elkülönítése a konfliktusok és a változások szempontjából fontos. E tekintetben különböztetünk meg funkcióval rendelkező funkció nélküli viselkedést. Szervezeti ember az, aki előbb vagy utóbb alkalmazkodik a szervezethez, hasonul hozzá. A hatalmi ember ezzel szemben az, aki nem a szervezethez alkalmazkodik, hanem akit a rendszer, a hatalom termel ki. Bármilyen szervezeti formáról van szó, az embernek alkalmazkodnia kell hozzá. Kialakul a hatalmi igazságért küzdő ember képe és a hatalom által elvárt gondolkodás.

12 A hatalom fenntartásának a költségei és deficitjei A hatalom működésének a hatékonyságát több dimenzióban is meg tudjuk vizsgálni. egy szervezeten belül van-e és milyen gyakran hatalmi konfliktus, ill. mekkora az intenzitása a szervezetben van-e valamilyen krízis, amely megmutatkozhat egy hirtelen zavar, megrázkódtatás formájában a szervezetben megindult-e egy lassú lefelé menő spirál, mikor lassan az erőforrások kimerülnek feltűnő jelek nélkül. A hatalom célja a szervezet átláthatósága, és a hatalom kézbentartása. Amennyiben ez nem működik megfelelően, veszteségek lépnek fel a szervezetben. A hatalomgyakorlással kapcsolatos működési veszteségekre pár tipikus példa: Fontos dolgokban másként gondolkoznak az emberek. A döntések fogadtatása nem megfelelő. A cég és a termék iránt nem alakul ki lojalitás. Nem működik az ösztönzési és szankcionálási rendszer. Pl. a munkavállaló rosszul érzi magát a vállalatnál a karrier lehetőség nem elég kecsegtető. A munkavállalók nem azonosulnak a szervezeti célokkal Konfliktus alakul ki a szervezeti morál kérdésében. Pl. tud-e azonosulni a beosztott a vezető stílusával erkölcsileg a döntéseivel. Nem tartják az emberek a szervezet működését igazságosnak. Pl. bérezés és felelősség korrektsége. A hatalmi stabilitás megtartásának és a veszteségcsökkentésnek eszközei például a következők: a hatalom bedarálja, átalakítja az embert a hatalom megválogatja, kivel akar dolgozni és megkeresi az optimális működési feltételeket hozzá a hatalom igazodik bizonyos adottságokhoz. Pl. tudomásul veszi a munkaerő bizonyos adottságait. a hatalom kialakít olyan hatalmi eseményeket, csoportokat, melyek látszólag a fennálló struktúra ellen vannak. Pl. engedi vagy ösztönzi olyan ellencsoportok kialakulását, akik a gépezet ellen vannak, de nem ad igazán számottevő erőforrást számukra. Ekkor már önmagában az ellenállással való elégedettség elég ahhoz, hogy stabilizálja őket és a céget.

13 3.2. A kapcsolathálózat A hatalom mellett a szervezetek elemzésének a másik fontos megközelítése az ún. kapcsolathálózat elemzések. A szakirodalom (Mastenbroek 1991) alapján, ha egy szervezetet, mint hálózatot tekintjük, akkor a hálózaton belül négyféle kapcsolatot különböztethetünk meg. ( Egy a háromhoz modell ): 1. Instrumentális kapcsolatok. Az emberek a szervezetben egymás szemében termelőeszközként jelenek meg. Szükség van a társak munkájára, munkamegosztás és koordináció jön létre. Ennek fejlesztésére a tudományos menedzsment ad eligazítást: adatszolgáltatás, információáramlás, döntési módszerek fejlesztése. 2. szocio-emocionális kapcsolatok. Ebben a kapcsolati formában a kollegák közötti érzelmi viszonyokon, a szimpátián-ellenszenven van a hangsúly. A csoporton belül kialakulhat a lojalitás, csoporttudat és közös nyelv által kialakul a csoportarculat. Beavatkozáskor olyan irányok kellenek, hogy hogyan tudjuk az érzelmeinket kezelni, kinyilvánítani, kordában tartani, hogyan kell a másikat megérteni stb. erre több fejlesztési irányzat létezik. 3. Hatalmi és függőségi kapcsolatok. Az ilyen szervezeti kapcsolatokat más néven küzdőtérnek is nevezik, amely a politikai manőverezés, hatalmi játszma területe meghatározott pozíciókért és erőforrásokért, a kapcsolatok nehézsége, hogy ezek a játszmák általában a háttérben zajlanak. 4. tárgyalási kapcsolatok más néven piac. Az emberek a korlátozott erőforrásokért versengenek, amelyeket felosztanak egymás között. Az emberek állandó tárgyalási kapcsolatban állnak egymással, azért, hogy a felosztandó tortához egyáltalán hozzáférjenek, s hogy a torta felosztásában való döntéshozatalban részt vegyenek. Egy szervezeten belül a négy kapcsolat közül a hatalmi függőségi kapcsolat a legfontosabb és legerősebb viszony, s ebből vezethető le a másik három kapcsolati forma. A hatalmi logikájú kapcsolati rend az a viszony, amelyre a szervezeten belül minden más viszony ráépül.

14 A hatalom szempontjából igen releváns kérdés az egységek és a munkavállalók függetlenségének/függőségének a mértéke. Szervezeten belül a függetlenség/függőség mértékét a következő tényezők határozzák meg: Az egység vagy a munkavállaló bizonytalanságának a mértéke. A bizonytalanság a jövőre vonatkozó információkkal való rendelkezés hiányát jelenti. Egy szervezetben egy munkavállaló vagy egység előnyhöz juthat, ha információkat tud a jövőről és ezzel befolyásolni tudja mások helyzetét. Az egység vagy a munkavállaló helyettesíthetősége. Szervezeten belül az az aktor rendelkezik számottevőbb hatalommal, amely kevésbé pótolható, vagyis nehéz őt helyettesíteni. Az egység vagy a munkavállaló központi szerepének mértéke és formája. Szervezeten belül, ha kölcsönös függőségi helyzet áll fenn munkavállalók vagy /és egységek között, akkor azt mondhatjuk, hogy erős összefonódás tapasztalunk. Minél nagyobb az adott aktor ilyen irányú központi szerepe, annál nagyobb hatalommal rendelkezik a szervezeten belül. A fenti megállapítások mellett ugyanakkor vegyük figyelembe azt a tényt, hogy az egészséges, jól működő szervezetekben a verseny és az együttműködés egyaránt meg kell, hogy jelenjen. Egy csoport számára minél nagyobb teret engedünk saját érdekei kibontakoztatására, annál erősebben jelenik meg az önfenntartási igény a szervezetben mely a szervezet, mint egész stabilitásához nagymértékben hozzájárul. A szervezeteken belül tehát egyezerre kell megnyilvánulnia a küzdőtérnek és együttműködési térnek.

15 Ellenőrzés Kérem mielőtt befejezi ezt a leckét, válaszoljon magának a következő kérdésekre: Döntse el, hogy melyik állítás igaz és melyik hamis! A hatalom engedelmességen alapuló tekintélyviszony Egy vezető negatív hatalommal rendelkezik akkor, ha nincsen valódi hatalom a kezében A hatalom szervezeti körülmények között sok esetben a függéssel és a szűkösséggel függ össze A szervezeti ember az az ember, akit a hatalom gépezete termel ki Mindenki szervezeti ember, aki egy szervezetnél dolgozik A divizionális szervezet fajtái: lineáris szervezet, profit-center szervezet, cost-center szervezet Funkcionális cselekvésnek nevezzük azt a cselekedetet, mely a szervezeten belüli viszonyokat és a hatalmat újratermeli Házi feladat Készítsen egy 5 oldalas dolgozatot arról, hogy egy szervezet belső struktúráját milyen szempontok alapján kezdené el feltárni. A dolgozat elkészítéséhez kérem használja az elsajátított tananyagot. A szervezetről a következő információink vannak: 50 fős hazai tulajdonú vállalat 10 éve van a piacon Egy külföldi multinacionális vállalat leányvállalata Mérnöki tevékenységgel foglalkozik, erőteljes K+F tevékenységgel

16 Irodalom Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés KJK Bp Jávor István- Rozgonyi Tamás: Hatalom, konfliktus, kultúra KJK Kerszöv Bp. Vezetés-szervezés I. Aula Kiadó Bp szerk.: Bakacsi Gyula- Balaton Károly- Dobák Miklós- Máriás Antal. Willem G. Mastenbroek: Konfliktusmenedzsment és szervezetfejlesztés KJK Budapest 1991.

17 Ikonok Ikonok vissza a legelejére Ugrás a tartalomjegyzékre Hallgatható médiaanyag Film média Külső forrás (pl. csatolt pdf) Külső web forrás Kérdések feladatok Fontos anyagrész

Vaszkun Balázs. Száz év menedzsment. Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása

Vaszkun Balázs. Száz év menedzsment. Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása Vaszkun Balázs Száz év menedzsment Amerikai paradigmák és a japán vállalatvezetés átalakulása Vezetéstudományi Intézet Vezetés és Szervezés Tanszék Témavezető: Prof. Dobák Miklós Vaszkun Balázs, 2012 Budapesti

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága?

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Kópházi Andrea Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Napjaink vezetői kihívásai közül kiemelendő az a képesség, hogy olyan szervezeteket alakítsunk ki, amelyek

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

1.1. ábra: Önálló tudományággá fejlődés fázisai 2

1.1. ábra: Önálló tudományággá fejlődés fázisai 2 1. VEZETÉSI FELADATOK ÉS VEZETŐI SZEREPEK A vezetés olyan tudatos tevékenység, amelyben a vezető irányítja azt a folyamatot, amelyben a szervezet realizálja céljait, ennek érdekében a szervezeten belül

Részletesebben

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Halász Gábor Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Az elmúlt évtizedben az oktatás kormányzásának a kérdései nemcsak oktatáskutatók sokaságát foglalkoztatták, hanem az oktatási

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

BARACSI ÁGNES-HAGYMÁSY KATALIN-MÁRTON SÁRA NEVELÉSI GYAKORLAT VÁLTOZÓ ISKOLAI SZÍNTEREKEN AZ ISKOLA, MINT SZERVEZET

BARACSI ÁGNES-HAGYMÁSY KATALIN-MÁRTON SÁRA NEVELÉSI GYAKORLAT VÁLTOZÓ ISKOLAI SZÍNTEREKEN AZ ISKOLA, MINT SZERVEZET BARACSI ÁGNES-HAGYMÁSY KATALIN-MÁRTON SÁRA NEVELÉSI GYAKORLAT VÁLTOZÓ ISKOLAI SZÍNTEREKEN AZ ISKOLA, MINT SZERVEZET AZ ISKOLA, MINT SZERVEZET A Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken elnevezésű

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

Teljesítményértékelési kézikönyv

Teljesítményértékelési kézikönyv A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Teljesítményértékelési kézikönyv Államreform

Részletesebben

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Public Relations szakirány A KAPCSOLAT-MENEDZSMENT FELFOGÁSA ÉS SZERVEZETI GYAKORLATA (MARKETING-PR

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A

VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A VEZETŐI FELADATOK ÉS SZEREPEK A vezetés olyan komplex feladat, amelyben a vezető irányítja azt a folyamatot, amely révén a szervezet realizálja céljait, küldetését, biztosítja a résztevékenységek összhangját.

Részletesebben

Jó kormányzás a sportban

Jó kormányzás a sportban Jó kormányzás a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

Részletesebben

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi

Részletesebben

Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött

Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött Az elmúlt öt év bevezetéseinek tapasztalata 2007. május Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Intézményi közgazdaságtan... 5 2.1. Információs aszimmetriák... 5

Részletesebben

A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél- Magyarországon

A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél- Magyarországon Farkas B. Lengyel I. (szerk.) 2000: Versenyképesség regionális versenyképesség. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. JATEPress, Szeged, 157-168. o. A szervezeti kultúra empirikus kutatása Dél- Magyarországon

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Társadalmi rendszerek és funkciók

Társadalmi rendszerek és funkciók Terestyéni Tamás Társadalmi rendszerek és funkciók Budapest, 2009. június, 40. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88287-3-6 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021 Hűvösvölgyi

Részletesebben

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-24-5 Közszolgálati teljesítménymenedzsment A teljesítménymenedzsment humánfolyamata Szerző: Dr. Szakács Gábor CSc. Lektorálta: Dr. Bokodi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. A teljesítményértékelési rendszer. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. A teljesítményértékelési rendszer. A követelménymodul megnevezése: Brusztné Kunvári Enikő A teljesítményértékelési rendszer A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben