Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XX. Összejövetelének konferenciakötete. Budapest Szigethalom, október

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XX. Összejövetelének konferenciakötete. Budapest Szigethalom, 2010. október 28 30."

Átírás

1 HADAK ÚTJÁN XX. Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XX. Összejövetelének konferenciakötete Budapest Szigethalom, október Assembly of Young Scholars on the Migration Period XX, Budapest Szigethalom, 28th 30th October 2010 Budapest, 2012

2 HADAK ÚTJÁN XX. Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XX. Összejövetelének konferenciakötete Assembly of Young Scholars on the Migration Period XX

3

4 HADAK ÚTJÁN XX. Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XX. Összejövetelének konferenciakötete Budapest Szigethalom, október Assembly of Young Scholars on the Migration Period XX, Budapest-Szigethalom, 28th 30th October 2010 Szerkesztõ / Edited by: Petkes Zsolt Kiadja / Published by: Magyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti Örökségvédelmi Központ National Heritage Protection Centre of the Hungarian National Museum Az angol szövegek fordítója / English summaries by: Sárosi Edit Kivéve: , , 59., oldal a szerzõk fordításai Except: pages , , 59., translated by the authors A tanulmányok lektorai / The articles were revised by: Balogh Csilla Csiky Gergely Csörsz Rumen István Éry Kinga Feld István Hatházi Gábor Henszelmann Imre Hoppál Mihály Istvánovits Eszter Kiss Gábor Kovács László Makk Ferenc Molnár Erika Redõ Ferenc Ritoók Ágnes Tomka Péter Torbágyi Melinda Török Béla Vaday Andrea Vida Tivadar A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta This volume was published with the financial support of the National Cultural Found Budapest, 2012

5 A címlapon: Rakamaz, Túróczi-parti korong (JAM ) Front cover illustration: Breast-disc from Rakamaz, Túróczi-part ISBN Kiadja a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja Published by the National Heritage Protection Centre of the Hungarian National Museum Felelõs kiadó / Editorial responsibility: Dr. Csorba László Nyomdai elõkészítés / Word processing, desktop editing and lay out: Heritage Consulting Kft. Nyomás Nyomás és kötés kötés / Printed / Printed and and bound bound in Hungary in Hungary by: Print by:??????? Production Kft. Példányszám: db, db, terjedelem: 26,625 25,5 A/4 ív / Circulation 500 copies, 26,625 25,5 A/4 A/4 pages pages

6 TARTALOM KISS GÁBOR, LÕRINCZY GÁBOR, VIDA TIVADAR: EMLÉKRÖGEINK A KEZDETEKRÕL OUR REMINISCENCES ABOUT THE BEGINNINGS PÁSZTÓKAI-SZEÕKE JUDIT: VASBÓL KÉSZÜLT SZÖVÕESZKÖZÖK ÉS TEXTILMÛVESSÉG A 4. SZÁZADI DUNÁNTÚLON IRON WEAVING TOOLS AND TEXTILE PRODUCTION IN TRANSDANUBIA DURING THE FOURTH CENTURY AD PROHÁSZKA PÉTER: KÉSÕRÓMAI SOLIDUSLELETEK TITELRÕL LATE ROMAN SOLIDUS FINDS FROM TITEL MASEK ZSÓFIA: KORA NÉPVÁNDORLÁS KORI TELEPÜLÉSEK KUTATÁSA RÁKÓCZIFALVA BAGI-FÖLDEK A. LELÕHELYEK TERÜLETÉN SETTLEMENTS SURVEYS FROM THE EARLY PHASE OF THE MIGRATION PERIOD AT RÁKÓCZIFALVA BAGI FÖLDEK (SITES A) HAJDU TAMÁS, MARCSIK ANTÓNIA: KÉSÕ SZARMATA/HUNKORI GÖDÖR EMBERTANI LELETEINEK VIZSGÁLATA TISZABURA-PUSZTATASKONY I. 3. LELÕHELYRÕL THE STUDY OF LATE SARMATIAN/HUNNIC PERIOD ANTHROPOLOGICAL FINDS OF THE PIT FROM TISZABURA-PUSZTATASKONY, SITE NR I TÓTH GÁBOR, PUSKÁS TAMÁS, BÕTSCH ENIKÕ: 85-ÖS SZÁMÚ FÕÚT ENESE ELKERÜLÕ SZAKASZ RÉGÉSZETI LELÕHELYEINEK EMBERTANI ANYAGA ANTHROPOLOGICAL MATERIAL FROM THE ARCHAEOLOGICAL RESCUE EXCAVATIONS AT THE PROPOSED BYPASS OF THE M85 HIGHWAY AT ENESE HULLÁM DÉNES: APRZEWORSK-KULTÚRA HAMVASZTÁSOS TEMETKEZÉSEINEK IDÕRENDI VIZSGÁLATA A KÁRPÁT-MEDENCE ÉSZAKKELETI RÉSZÉN THE CHRONOLOGY OF THE PRZEWORSK CULTURE S CREMATION BURIALS IN THE NORTH-EASTERN PART OF THE CARPATHIAN BASIN TÓTH ANDRÁS: RÚNAFELIRATOS TÁRGYAK MAGYARORSZÁGRÓL. PÉLDÁK A RÚNAJELEK SZAKRÁLIS-MÁGIKUS HASZNÁLATÁRA RUNIC ARTEFACTS FROM HUNGARY. EXAMPLES ON THE MAGICAL USAGE OF THE RUNIC SCRIPT CSIKY GERGELY, PHD: FEGYVERZET ÉS TÁRSADALOM AZ AVAR RÉGÉSZET TÜKRÉBEN A DUNÁNTÚLI GERMÁN KONTINUITÁS KÉRDÉSE THE QUESTION OF GERMAN CONTINUITY IN TRANSDANUBIA: THE CONFESSION OF WEAPON COMBINATIONS SZÜCSI FRIGYES: A KORA- ÉS KÖZÉP AVAR KORI BALTÁK ÉS FOKOSOK AXES AND HAMMER AXES IN THE EARLY AND MIDDLE AVAR PERIOD

7 MAGYAR ANDRÁS: A KUNSZENTMÁRTONI AVAR MELLPÁNCÉL ÚJ REKONSTRUKCIÓS LEHETÕSÉGÉRÕL. A REKONSTRUKCIÓ SZEREPE EGY RÉGÉSZETI LELET ÚJABB SZEMPONTÚ VIZSGÁLATÁBAN. PROPOSAL FOR A NEW RECONSTRUCTION OF THE AVAR BREASTPLATE ARMOUR FROM KUNSZENTMÁRTON: THE ROLE OF RECONSTRUCTION IN THE INTERPRETATION OF AN ARCHAEOLOGICAL FIND SZALONTAI CSABA: ISMÉT AZ AVAR KORI LEPRÁRÓL AGAIN, ABOUT THE LEPROSY IN THE AVAR PERIOD CSUTHY ANDRÁS: A KÉSÕ AVAR KORI FÜLES LÓSZERSZÁMVERETEK LATE AVAR CAST LOOPED HORSE HARNESS MOUNTS KATONA-KISS ATILLA: AZ OGUZ ÉS A KARLUK TÖRZSEK SZÁLLÁSVÁLTÁSA A VIII. SZÁZADBAN THE MIGRATION OF THE OGHUZ AND KARLUK TRIBES IN THE EIGHTH CENTURY SZABADOS GYÖRGY: ÁLLAMSZERVEZÉSI MODELL A DE ADMINISTRANDO IMPERIO SZÖVEGÉBEN THE MODEL FOR ESTABLISHING THE STATE IN THE TEXT OF THE DE ADMINISTRANDO IMPERIO LANGÓ PÉTER: A CSÚCSBAN ÖSSZEFUTÓ, BELSÕ ÍVVEL ÉS ÁTTÖRT LAPPAL RENDELKEZÕ, FÉLHOLD ALAKÚ FÜLBEVALÓK ELTERJEDÉSE ÉS KLASSZIFIKÁCIÓJA KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA SZÁZADI LELETANYAGA ALAPJÁN THE SPREAD AND CLASSIFICATION OF PEAK TERMINATED CRESCENT SHAPED EARRINGS WITH INNER BEND AND OPENWORK PLATE IN THE EASTERN EUROPEAN ARCHAEOLOGICAL MATERIAL TAKÁCS MIKLÓS: A KORONGOLT, KORAI ÁRPÁD-KORI CSERÉPBOGRÁCSOK FORMAI SAJÁTSÁGAIRÓL ABOUT THE FORMAL CHARACTERISTICS OF THE ÁRPÁDIAN AGE WHEEL-THROWN CLAY CAULDRONS MERVA SZABINA: A SZÁZADI KERÁMIA KELTEZÉSÉNEK PROBLEMATIKÁJA EGY KISALFÖLDI ESETTANULMÁNY TÜKRÉBEN THE DIFFICULTIES IN DATING THE TENTH ELEVENTH CENTURY CERAMICS IN THE LIGHT OF A CASE STUDY FROM THE KISALFÖLD REGION IN HUNGARY GÁLL ERWIN: KRISZTIANIZÁCIÓ ÉS RÉGÉSZET. AERDÉLYI-MEDENCEI SZÁZADI TEMPLOMKÖRÜLI TEMETÕK KUTATÁSÁNAK STÁDIUMA. CHRISTIANIZATION AND ARCHAEOLOGY. THE RESEARCH OF ELEVENTH TO THIRTEENTH CENTURY CHURCHYARD CEMETERIES IN THE TRANSYLVANIAN BASIN HORVÁTH ZOLTÁN, MINDSZENTY ANDREA, TEREI GYÖRGY: AZ ÁRPÁD-KORI KÁNA FALU OBJEKTUMAIBAN TALÁLT KÕZETTÍPUSOK ÉS AZOK LEHETSÉGES SZÁRMAZÁSI HELYEI BUILDING STONES OF THE MEDIEVAL VILLAGE OF KÁNA. TYPOLOGY AND POSSIBLE PROVENANCE

8 SIMONYI ERIKA: ADATOK A KÉSÕ ÁRPÁD-KORI FEHÉR KERÁMIA KIALAKULÁSÁHOZ NEW DATA ON THE DEVELOPMENT OF THE LATE ÁRPÁDIAN AGE WHITEWARE LEGENYEI-BODNÁR GÁBOR: GONDOLATOK SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY LEGVITATOTTABB LEGENDÁJÁRÓL SOME THOUGHTS ABOUT THE MOST DEBATED LEGEND OF KING SAINT LADISLAUS I SUDÁR BALÁZS: DOBOT DOBOLTATNI EGY RÉGI MAGYAR HANGSZER NYOMÁBAN HAVE THE DRUM BEATEN TRACKING BACK AN OLD HUNGARIAN INSTRUMENT VÉNINGER PÉTER: SOVÁNYÍTÓ ANYAGOK ERÕSSÉGÉNEK MÉRÉSE. AZ AGYAG KÉPLÉKENYSÉGE ÉS A FORMÁZÁSI ELJÁRÁSOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA THE MEASUREMENT OF TEMPERING AGENTS THIELE ÁDÁM: A KORA KÖZÉPKORI VASELÕÁLLÍTÁS TECHNOLÓGIÁJA A X. SZÁZADI FAJSZI-TÍPUSÚ BUCAKEMENCÉBEN ELVÉGZETT PRÓBAKOHÓSÍTÁSOK TÜKRÉBEN FROM ORE TO IRON PRODUCTS THE TECHNOLOGICAL AND ARCHAEOMETRICAL ASPECTS OF IRON SMELTING IN CONQUEST PERIOD HUNGARY

9

10 NÉPVÁNDORLÁSKOR FIATAL KUTATÓINAK XX. ÖSSZEJÖVETELE, BUDAPEST SZIGETHALOM, OKTÓBER EMLÉKRÖGEINK A KEZDETEKRÕL 1989 májusában együtt ültünk a Tolna megyei Tengelicen a szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete által szervezett nemzetközi konferencián és hallgattuk az elõadásokat, amelyeket a korai középkor kutatásának hazai és számunkra eddig csupán a szakirodalomból ismert nemzetközi, vezetõ személyiségei tartottak (ld. WMMÉ 15, 1990). A fehér asztal mellett ülve fogalmazódott meg bennünk, hogy sok fiatal hiányzik innen. A park fái között tartott reggeli séta közben vetõdött fel bennünk elõször: nekünk is rendezni kellene egy konferenciát a szárnyaikat bontogató, néha még botladozó fiatal népvándoros kollégák részvételével. A második napi ebéd közben körvonalazódott, majd fogalmazódtak meg bennünk a részvételi feltételek: 40 év alatti kollégákat hívunk meg és a résztvevõknek kötelezõ elõadást tartania. Az elõbbit az indokolta, hogy a diákköri konferenciák után szükségesnek látszott egy átmeneti megnyilvánulási lehetõséget szervezni a fiatal, végzett régészeknek, az utóbbit pedig, hogy az volt a tapasztalatunk, csak az veszi komolyan a konferenciát, aki készül is rá. Szó szót követett és felmerültek a konkrét kérdések is: ki, hol, mikor szervezi meg az összejövetelt, melyik lesz a fogadó intézmény, és meg lehet-e majd jelentetni az elõadások szövegeit egy kötetben, valamint kit kérjünk fel levezetõ elnöknek, az esetleges vadhajtások gyomlálójának. Emlékeink szerint az utolsó problémát maga az illetõ oldotta fel. Az ebédlõ egyik sarkából felhangzott Tomka Péter harsány kacagása. Egymásra néztük, és ugyanarra gondoltunk: A Tomkát! És ezzel meg is voltunk. A tervezett konferencia megszervezését egyelõre nyitva hagytuk. Lõrinczy Gábor vállalta, hogy tájékozódik igazgatójánál, Trogmayer Ottónál a lehetõségekrõl, keretekrõl, stb. Az örökifjú szegedi múzeumigazgató az elsõ szóra teljes támogatásáról biztosított bennünket. A helyszín szinte magától adódott, hiszen a meghívottak között is szereplõ, ugyancsak örök fiatal Vörös Gabriella szentesi múzeumigazgató is azonnal mellénk állt és elvállalta a házigazda szerepét. A konferenciának a kissé romantikusan hangzó Hadak útján címet választottuk, s õsz lett mire a meghívó is elkészült. Közös elképzelés alapján Kiss Gábor a konferenciának saját levélpapírt tervezett és bátran ráírta a fejlécre: I. Ki hitte volna akkor, hogy egyszer lesz XX. konferencia is? Szentesen, a múzeumban könnyû volt megszervezni az elõadásokat (amelyek reggeltõl késõ estig tartottak), a szállást a szomszédos kempingben, és ugyanott, illetve magában a múzeumban az étkezést. (Ez utóbbiakra sokszor magunk készítettük el a hagymás-zsíros szendvicseket, kísérve azokat finom alföldi borokkal.) Az ötlettõl a megvalósulásig alig telt el 16 hónap, és 1990-ben a késõ szeptemberi meleg, napfényes napokon Szentesen a disciplinák közötti jobb kapcsolatra törekedve a népvándorlás és római koros régészek mellett fiatal történészek, egy nyelvész és egy mûvészettörténész, továbbá antropológusok, archaezoológusok, néprajzosok is megjelentek. A szentesi közös lét kitûnõ hangulatú és lelkesítõ volt. Vörös Gabriella mellett sokat tett ezért Rózsa Gábor mérnök muzeológus is, aki a konferencia egyszemélyi mindenesének szerepét töltötte be. Már a konferencia elõtt és azt követõen is számtalan kolléga fogalmazta meg ellenérzését, ellenvetését a találkozóval kapcsolatban, elsõsorban a kor szerinti diszkriminációt kifogásolták. Akkor õk nem ismerték fel milyen hiányérzet késztetett bennünket, pályakezdõket e konferencia megszervezésére. Mi akkor úgy éreztük, hogy egy statikus világban élünk, a tudomány szervezete pedig számunkra túl merev, túlságosan központosított és hiányoznak az egyenrangú, egymással is vitázni képes tudományos mûhelyek t írtunk, amikor a háttérben zajló belpolitikai változások, a kulturális élet átalakulása elhozta a lehetõségek váratlan kiszélesedését, a tudományos szabadság kiteljesedését. Ekkor már nem kellett engedélyek sorozatát begyûjteni. A körülöttünk zajló hatalmas változások ránk is felszabadítóan hatottak. A szentesi konferencián a fiatal népvándorláskoros kutatók új nemzedéke mutatkozott be. Kezdeményezésünk életképesnek bizonyult és a következõ generációk maguk képére formálva vitték tovább az alapötletet. De Hajdú Zsigát, aki õskoros létére elõadással vett részt a szentesi konferencián, már akkor is, és utána évekig próbáltuk rábeszélni arra, hogy szervezzenek hasonló konfe-

11 10 KISS GÁBOR, LÕRINCZY GÁBOR, VIDA TIVADAR renciát a fiatal õskorosok számára is. Erre csak hét évet kellett várni, amikor Debrecenben megrendezték a Fiatal Õskoros Kutatók I. összejövetelét (ld. ÌÏÌÏÓ I. Debrecen 1997). De közben a példánkon felbuzdulva szervezték meg a fiatal néprajzkutatók országos konferenciáját Makón (ld. A Makói Múzeum Füzetei 75 (1993), majd 2006-ban Gyõrben a fiatal római korosok (Firkák I. Fiatal római koros kutatók I. konferenciakötete. Gyõr 2007) és 2009-ben Visegrádon a fiatal középkoros régészek konferenciájára is sor került. A népvándorláskoros konferencia folytatása is biztosítva lett, Istvánovits Eszter vállalta, hogy egy év múlva, 1991-ben a nyíregyházi Jósa András Múzeum ad otthont a résztvevõknek. A szentesi konferencia megszervezése mellett a kéziratok megszerzése sem volt kis feladat. Ezt is Lõrinczy Gábor vállalta el, és a Trogmayer Ottó által biztosított kereteken belül a kötetet is õ szerkesztette. Felmerült azonban a kérdés, hogy lektorálja-e valaki, és vajon ki? Végül is arra gondoltunk, hogy a tanulmányokat a nagy tekintélyû Bóna Istvánnak mutatjuk meg. Sokunk elsõ kéziratát Vida Tivadar vitte el a pesti egyetem Régészeti Tanszékére, amely akkor még a Duna parton, a mai Piarista Gimnázium épületében volt. Bóna professzor elismerõen lapozta át a terjedelmes kéziratköteget, rögtön felismerve és méltatva az új közléseket és az új tudományos eredményeket. Ám lektorálást egy rá jellemzõ hamiskás mosollyal hárította el: Ma Magyarországon teljes a tudományos szabadság, írásáért mindenki maga felel! Ezek után, 1991-ben mindenki kézbe vehette a 40 tanulmányt tartalmazó kötetet (MFMÉ 1984/85-2 (1991). És azóta kisebb-nagyobb zökkenõkkel, változatlanul sor kerül a fiatal népvándorláskorosok évi összejövetelére. Az elmúlt 20 évben 20 helyszínen megrendezett konferenciák megtanították a kollégákat a sokoldalú szervezésre (elõadások, technikai háttér, szállás és étkezés biztosítása), a kéziratok elkészítésére, megszerzésére és szerkesztésére. A szervezõk minden alkalommal törekedtek a konferenciák szakmai színvonalának emelésére és a kötetek gyors megjelentetésére. Közben persze a fiatal népvándorláskorosok újabb és újabb évfolyamai tûntek fel, s örömmel látjuk, hogy a legújabb nemzedék képviselõi is töretlen elszánással szervezik az éves találkozókat. Bátran állíthatjuk azonban, hogy a sorozat egyetlen állandó tényezõje, okos, megértõ és segítõkész szereplõje, mindannyiunk tanára, a lélekben és szellemében örök fiatal Tomka Péter, az örökös elnök. Isten éltesse! Hihetetlen, hogy már 70 éves! Ad multos annos! Budapest Szeged Szombathely, február 27. Kiss Gábor Lõrinczy Gábor Vida Tivadar

12 EMLÉKRÖGEINK A KEZDETEKRÕL 11

13 12 GÁBOR KISS, GÁBOR LÕRINCZY, TIVADAR VIDA OUR REMINISCENCES ABOUT THE BEGINNINGS In May 1989, we sat together at Tengelic, attending the international conference organized by the Ádám Béri Balogh Museum of Szekszárd and the Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences, and listened to the lectures in the field of early medieval studies, presented by the leading Hungarian and international experts, some of whom we knew only from scholarly literature before (see WMMÉ 15 (1990)). Sitting beside the white table, we found out that many young scholars are missing from there. Then, during a morning walk among the trees in the garden, we formulated: we should organize a conference on the Migration Period, involving those young scholars, who are faltering and taking their wings in that theme. On the second day, during lunch we drafted and later framed the terms of participation: we would invite colleagues under the age 40, and all participants were to present papers. Creating a transitional way of manifestation for young, graduate archaeologists after the undergraduate conferences seemed especially beneficial; besides, we agreed that participants would take this meeting more seriously if they were bound to prepare for that. One word led to another, and shortly some functional questions arose: who, where and when would organize the meeting, which institution would host it, and would it be possible to publish the texts of the lectures in one volume; and, especially, who should be asked to chair, in order to control the wildlings. To the best of our recollection, this last debate was solved by the future president himself; namely, the laughter of Péter Tomka was heard from the other corner of the dining room. We looked at each other and had the same idea: Tomka! Further on, this problem was solved. We left open the debates around the organization of the conference for a while. Gábor Lõrinczy took on inquiring his director, Ottó Trogmayer about the possibilities, frameworks etc. The forever young director assured us of his support from the very beginning. The site for the meeting soon became self-evident as well, since the ageless Gabriella Vörös, director of the Szentes Museum, who was also among the invited contributors, instantly supported the idea, and offered her assistance as host. We chose the romantic-sounding On the route of armies title to the conference, and autumn had arrived when the invitations were posted. Based on a joint idea, Gábor Kiss designed a letter-paper for the conference, and he bravely wrote on the heading: I. Who could have believed that once there would be a conference XX? At Szentes, it was quite easy to organize the lectures into the museum (lasting from early morning till late evening), the accommodation into the neighbouring camping, and the food at the camp site, in addition in the museum itself. (Concerning food, we usually prepared bread with fat and onion, accompanied by tasty wines from the Great Plain Region.) From idea to execution, scarcely sixteen months had gone, and at last, beside young archaeologists dealing with the Roman- and Migration Period, promoting the connections between the disciplines, historians, one linguist, an art historian, anthropologists, archeozoologists, and ethnographers appeared during the warm late September days at Szentes. The community life at Szentes was excellent and very inspiring. Beside Gabriella Vörös, this was owing to Gábor Rózsa, engineer-museologist, who was a one-person manager of the conference. There were many colleagues remonstrating with the organizers about the conference prior and after the conference; their main objection was the discrimination other periods from the meeting. At that time, we felt we were living in a static world, and for us the structure of science was much too rigid, overcentralized, lacking equal workshops capable of disputing. In , the changing frameworks of internal politics, the transformation of culture brought the sudden expanding of possibilities, the fullness of scientific freedom. From that time on, it was unnecessary to obtain a series of permissions. These huge transformations had liberating effects on us. At Szentes, a new generation of young scholars of the Migration Period was introduced. Our initiative proved to be viable, and the next generations transmitted the original idea shaped to their needs. We have been trying to persuade Zsiga Hajdú for years, who, despite being involved in prehistoric archaeology, contributed a lecture to the Szentes conference, that a similar conference should be

14 OUR REMINISCENCES ABOUT THE BEGINNINGS 13 organized for young scholars of prehistory. Seven years later, the First Meeting of Young Researchers of Prehistory (ÌÏÌÏÓ I. Debrecen 1997) was held. Meanwhile, inspired by our success, the first conference of young ethnographers took place at Makó (see: A Makói Múzeum Füzetei 75 (1993)). Further on, in 2006, the first meeting of young archaeologists of the Roman Period was held at Gyõr, and at last, in 2009, at Visegrád, the young medievalists had their first conference. The conference series on the Migration Period went on in 1991, as Eszter Istvánovits, took up hosting the meeting in the András Jósa Museum at Nyíregyháza. Besides organizing the Szentes conference, the collection of draft papers was a difficult task. The articles were edited into a volume by Gábor Lõrinczy too, in the framework defined by Ottó Trogmayer. Still, it was a question, whether the papers of the young archaeologists should be revised, since these papers were the first printed publication for many of us. At last, we decided to introduce the papers to the highly respected professor, István Bóna. Many of our drafts were carried to the Archaeological Department of the university at Budapest, which, at that time was located on the bank of the Danube, in the today building of the Piarist Secondary School. Professor Bóna approvingly looked over the extensive manuscript, picking out and appreciating first publications and new scholarly results. However, he refused lecturing the material, saying with a mischievous smile that today in Hungary there was a total scholarly freedom, thus, everybody should bear all responsibility for his paper. Not much later, in 1991, the forty studies were published. (MFMÉ 1984/85-2 (1991)). And further on, even if not without hitches, the meeting of the young archaeologists of the Migration Period is still being held annually. In the last twenty years the conferences held at twenty places had taught the colleagues the process of many-sided organization (giving the technical background for the lectures, providing accommodation and food), the preparation, collection as well as edition of the manuscripts. In all cases the organizers made every effort to publish the papers as soon as possible. Of course, new and newer classes of Migration Period archaeologists appear, and we are glad to see that they are preparing the annual meetings with undiminished energy. However, we can firmly testify that the one and only constant contributor of the series is the clever, tolerant, helpful teacher for all of us, the spiritually and mentally ageless Péter Tomka, our president for life. God bless him! It is incredible that he is 70! Ad multos annos! Budapest Szeged Szombathely, on February 27, Gábor Kiss Gábor Lõrinczy Tivadar Vida

15

16 NÉPVÁNDORLÁSKOR FIATAL KUTATÓINAK XX. ÖSSZEJÖVETELE, BUDAPEST SZIGETHALOM, OKTÓBER VASBÓL KÉSZÜLT SZÖVÕESZKÖZÖK ÉS TEXTILMÛVESSÉG A 4. SZÁZADI DUNÁNTÚLON PÁSZTÓKAI-SZEÕKE JUDIT Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága 9022-Gyõr, Széchenyi tér 5. Bevezetés Jelen dolgozat célja egy Pannoniából is jól ismert vas eszköz funkciójának meghatározása. A kérdéses szerszám mm hosszú téglalap alakú, egyik hosszanti oldalán teljes egészében, centiméterenként általában 1-2 rövid foggal csipkézett vas penge, amelynek másik hosszanti oldalán középen egy, a pengével derékszöget vagy tompaszöget bezáró nyéltüske található. Rendszerint az utóbbi oldal mindkét sarkában egy-egy hullámszerûen visszahajtott nyúlvány látható, amelyekrõl vasgyûrû csünghet (1. kép). Pannonia területérõl legalább 35 ilyen darabot ismerünk (Pásztókai- Szeõke 2011): 1. Bátaszék, 56. sír (Péterfi 1993, 57 58, VI. tábla 56.3); 2. Bátaszék, 102. sír (Péterfi 1993, XIV. tábla 102.8); 3. Balatonaliga (Henning 1987, Kat. Nr. 20); 4. Balatonaliga (Henning 1987, Kat. Nr. 20); 5. Baranya megye (Müller 1982, Kat. 2030); 6. Baranya megye (Müller 1982, Kat. 2031); 7. Budakalászi burgus (Dinnyés et al. 1986, 33. tábla 10); 8. Intercisai castrum (Henning 1987, Kat. Nr. 149); 9. Intercisai canabae (Müller 1982, Kat. 175); 10. Hajmáskér-Seghegy (Éri et al. 1969, 99, 18.tábla 14; Müller 1982, Kat. 275); 11. Hajmáskér-Seghegy (Müller 1982, Kat. 276; Henning 1987, Kat. Nr. 200); 12. Keszthely-Dobogó, 111. sír (Sági 1981, 75, Abb ; Müller 1982, Kat. 366); 13. Keszthely-Fenékpuszta (Müller 1982, Kat. 464); 14. Keszthely-Fenékpuszta (Müller 1982, Kat. 465); 15. Keszthely-Fenékpuszta (Müller 1982, Kat. 466); 16. Keszthely-Fenékpuszta (Müller 1982, Kat. 467); 17. Keszthely-Fenékpuszta (Müller 1982, Kat. 468; Kuzsinszky 1920, ábrán összesen még 16 darab látható); 18. Leányfalui burgus (Müller 1982, Kat. 511; Dinnyés et al. 1986, 116; Henning 1987, Kat. Nr. 274); 19. Leányfalui burgus (Müller 1982, Kat. 512; Dinnyés et al. 1986, 116; Henning 1987, Kat. Nr. 274); 20. Leányfalui burgus (Müller 1982, Kat. 513; Dinnyés et al. 1986, 116; Henning 1987, Kat. Nr. 274); 21. Leányfalui burgus (Dinnyés et al. 1986, 116); 22. Somogyszil, 67. sír (Burger 1979, 13, 37 8, Abb. 44, Taf. 12.3, Taf. 43); 23. Tolna megye (Henning 1987, Kat. Nr. 523); 24. Tác-Gorsium, I. épület (Thomas 1955, 130. Nr. 19, Taf. XXXIII.1; Thomas 1964, Taf. CCXIII; Müller 1982, Kat. 917; Henning 1987, Kat. Nr. 535); 25. Tác-Gorsium, I. épület (Thomas 1955, 130. Nr. 20, Taf. XXXIII.Tab. 2; Thomas 1964, Tab. CCXI- 1. kép Fogazott szálleverõ, Keszthely-Fenékpuszta ltsz Fig. 1. Toothed iron weft-beater, Keszthely-Fenékpuszta Inv.nr ( Rupnik László)

17 16 PÁSZTÓKAI-SZEÕKE JUDIT II; Müller 1982, Kat. 918; Henning 1987, Kat. Nr. 535); 26. Tác-Gorsium, 140/780. szektor (Fitz-Bánki 1974, 209. vasak 1. és 20. ábra 1.; Müller 1982, Kat. 919; Henning 1987, Kat. Nr. 535); 27. Tác-Gorsium, 185/815. szektor (Müller 1982, Kat. 920; Henning 1987, Kat. Nr. 535); 28. Tác-Gorsium, Margittelepi temetõ 216. sír; 29. Veszprém-Ranolder utca (Müller 1982, Kat. 1683); 30. Veszprém megye (Müller 1982, Kat. 2028); 31. Veszprém megye (Müller 1982, Kat. 2029); 32. Tatabánya-Felsõ-Rét-föld (László 2011 Kat. 2, I. tábla 2); 33. Visegrád-Gizellamajor (Gróf és Gróh 1991, 89; Gróf 1992, 130); 34. Alsóheténypuszta; 35. Alsóheténypuszta. Pannoniában már a Kr.u század folyamán is használatban lehettek, azonban a 4. századtól kezdõdõen nincs kétség alkalmazásuk felõl. Eddig nem ismertek Pannonia városi településeirõl: néhányan 2 4. századra keltezhetõ villagazdaságok területérõl (Kat. 3 4; 10 11), mások 4. században épült belsõ erõdök (Kat ; 34 35), valamint Tác- Fövenypuszta 4. századi településérõl (Kat ) származnak, továbbiak egyéb katonai létesítmények, így erõdök (Kat, 33), õrtornyok (Kat. 7; 18 21), táborok (Kat. 8), valamint tábor körüli településekrõl (Kat. 9) is ismertek. 4. századi vidéki temetõkbõl további négy (Kat. 1 2; 12 és 22), egy pedig a tác-fövenypusztai 4. századi erõdített település temetõjébõl származik (Kat. 28). Mezõgazdasági és kézmûves szerszámokkal együtt is kerültek elrejtésre (Kat. 32, valamint Kuzsinszky 1920, ábra). Pannnonián kívül is szórványosan már a Kr.u. 2. század folyamán elõfordul, de a többség Kr.u századra keltezhetõ (Müller 1982; Henning 1987; Gaitzsch 2005). Elterjedési területe elsõsorban a Balkán-félsziget, de ismert Itália (Gaitzsch 1980, 362, Kat. Nr , Taf ; Rich Chéruel 1859, 224 (Dens), 394 (Marra)), a mai Franciaország (Champion 1916, XIV. t.16852; Müller 1982; Marichal 2000, Cat. n ), valamint Kis-Ázsia (Gaitzsch 2005, 129, Taf STR2) területérõl is. Néhány formai azonosságot mutató példány ennél késõbbre keltezhetõ (Nikitin 1971; Kirpicsnikov 1973, 1986). Funkció: állatvakaró? Sági Károly volt az elsõ, aki nemcsak formai analógiák után kutatva próbálta a fenti fogazott vastárgyak funkcióját meghatározni, hanem a Pannoniában elõkerültek leletkontextusát is figyelembe vette. Érvelésének középpontjában két olyan Kr.u. 4. századra keltezhetõ nõi sír került, melyekben a fogazott vaseszköz textilmûvességben használt szerszámokkal együtt került elõ: egyik esetben egy orsógombbal, míg mindkét esetben egy hosszú, egyik végén hegyben végzõdõ kerek keresztmetszetû vas tárggyal (Kat. 12 és 22). Az orsógomb textilkészítésben betöltött szerepe nem kérdéses. Véleménye szerint a fenti vas pálcák guzsalyként, míg a fogazott vas eszköz takácsfésûként azonosíthatóak (Sági 1973, 293 és 1981). Elképzelései nem találtak szélesebb körû szakmai elfogadásra, hiszen érvelésének felépítményét maga Sági aknázta alá egy szerencsétlenül kiválasztott, és fordítva elhelyezett illusztrációval: míg érvei szerint a takácsfésû kitûnõen alkalmazható a készülõ szövet vízszintes vetülékének leverésére, addig egy nehezékes szövõszék fejjel lefelé fordított képét adta szavai illusztrációjaként (Sági 1973, 293 4, 66. ábra; Sági 1981, 75 6, 22. kép) (2. kép). Az így közölt képhez kapcsolódó probléma kettõs: nemcsak a nehezékek lebegnek természet-, illetve gravitációellenesen a levegõben, de a fogazott pengével derék-/ tompaszöget bezáró nyelû szerszám a talpára állított nehezékes szövõszéken sem alkalmas a vetülék felverésére. Az általánosan elfogadott vélemény, mely szerint szarvasmarha és ló ápolásában vakaróként használhatták azon a tényen alapszik, hogy a legtöbb példány a Balkánon elrejtett, mezõgazdasági vaseszközöket nagy számban tartalmazó leletegyüttesekbõl ismert. Ebbõl következõen a formai analógiák után kutatók érdeklõdése késõbbi korok 2. kép Görög skyphos nehezékes szövõszék ábrázolásával (STAE RMOSE NIELSEN 1999, 69 nyomán) Fig. 2. Greek skyphos with the depiction of a warp-weighted loom (after STAE RMOSE NIELSEN 1999, 69)

18 VASBÓL KÉSZÜLT SZÖVÕESZKÖZÖK ÉS TEXTILMÛVESSÉG A 4. SZÁZADI DUNÁNTÚLON kép Középkori lóvakaró (CLARK 2004, kép nyomán) Fig. 3. Medieval curry-comb (after CLARK 2004, 164. picture 122) 4. kép Lóvakaró használat közben egy 16. századi ábrázoláson (CLARK 2004, 157 és 114. ábra) Fig. 4. Curry-comb in use on a 16th century AD depiction (CLARK 2004, 157 and fig. 114) mezõgazdaságban-állattenyésztésben használt eszközkészlete felé fordult és az állatvakarókban vélték felfedezni a megfelelõ párhuzamot (Gerassimov 1946; Kirpicsnikov 1973, 85 és 1986; Müller 1982, 384, 532 4; Gaitzsch 2005, 129). Ezek az állatvakarók ívesen meghajlított, mindkét hosszanti élükön fogazott pengébõl, valamint 1-, 2- vagy 3- ággal a pengéhez erõsített nyélbõl álltak (3. kép). A Kr.u századtól kezdõdõen ezek az állatvakarók bizonyíthatóan használatban voltak (4. kép) (Müller 1982, 384; Clark 2004, ; Terei-Horváth 2007, 231). A fenti azonosítás hívei az állatvakarók meggyõzõnek tûnõ tipokronológiai fejlõdési sorát is felállították: a Kr. u. 2. századdal felbukkanó és azt követõen folyamatosan használt egyszerûbb, az általunk tárgyalt pannoniai darabokkal megegyezõ egyszerûbb egypengéjû formát (I. típus) a 14. századra teljes mértékben kiszorítja a fenti, ívben meghajlított pengéjû, így két vakaró felülettel rendelkezõ fejlettebb típus (II. típus), melyet esetenként már a 12. századtól használhattak (Müller 1982, 384, 34. ábra). Alternatíva: fogazott vetülékleverõ fésû Az így felvázolt tipokronológiai sorrendnek ellentmond az a tény, hogy az itt tárgyalt eszköz a késõbbi korok állatvakaróihoz fûzõdõnél szorosabb formai hasonlóságot mutat egy más funkciójú etnográfiai tárggyal: a törökországi Çatalcam nevû településen ma is ilyen fogazott vas szerszámot használnak a vízszintes vetülékszálak leverésére, miközben kilim szõnyeg készül függõleges kétgerendás szövõszéken (5 6. kép). A római korig visszanyúló helyi hagyományok alapján készülõ szövetek vetülékének leverésére (szintén kétgerendás szövõszéken) Marokkóban is ilyen szerszámokat használnak (Ciszuk-Hammarlund 2008, 125). Fanyélbe illesztett, hasonlóan fogazott vas pengék a 20. század elsõ felébõl Görögországból, Palesztinából, Törökországból, Szíriából, valamint Magyarországról is ismertek. Ezeket szintén a kétgerendás álló szövõszéken készített sátorlapok, zsákok és tarisznyák durvább szövetét alulról építõ vízszintes vetülékfonalának leverésére használták (Ébner 1931; Morton 1936, 63 64; Crowfoot , 1941; Dalman 1937, ; Domonkos 1954, 2000; Szolnoky 1954; Báldy Bellovics 1974; Broudy 1979; Lukács 2007, 69; Ciszuk-Hammarlund 2008, 125). Ezek a legújabbkori szövõszékek mindannyian annak a függõleges álló, kétgerendás szövõszéknek az egyenesági leszármazottai, melyet a Kr.u. 1. századot követõen

19 18 PÁSZTÓKAI-SZEÕKE JUDIT 5. kép Fogazott vetülékleverõk Çatalcamból, a mai Törökország területérõl Fig. 5. Toothed weft-beaters from Çatalcam (Turkey) ( Jorgen / Christian Meyer) 6. kép Fogazott vetülékleverõ használat közben Çatalcamból, a mai Törökország területérõl Fig. 6. Toothed weft-beater in use, Çatalcam (Turkey) ( Jorgen / Christian Meyer) már széles körben használtak a Földközi-tenger medencéjében, valamint a római birodalom ettõl távolabb esõ területein is (Crowfoot , 40; Dalman 1937, ; Wilson 1938, 23 5; Crowfoot 1941, 148; Forbes 1956; Wild 2002, 11). Habár ez az álló szövõszék több római kori ábrázoláson is felismerhetõ (Johl 1924, 2. Abb. 2; Wilson 1938, 21; Wild 1970, 69 70; Broudy 1979, 48; D Ambra 1993; Roche-Bernard - Ferdiere 1993, 144; Larsson Lovén 2002, Pl. XV, Cat.no ; 5 ; Ciszuk-Hammarlund 2008, 125), a fogazott szerszámok használatához ezek egyike sem szolgál további adalékkal, hiszen az egyetlen, szövõszékkel együtt megjelenített eszköz az egy hegyes tárgy (7. és 8. kép), melynek funkciójára késõbbiekben térünk ki. Ezzel szemben az ókori latin nyelvû források megemlékeznek egy fésûrõl (pecten), melyet a vetülék leverésére a kétgerendás álló szövõszéken dolgozók használtak (Crowfoot ; Wild 1967). A fenti álló szövõszék ábrázolása nem szûnik meg a római kor végével, és egyes középkori illusztrációk egyértelmû bizonyítékkal szolgálnak a vetülékleverõ használatára. A szövõszék és a fogazott eszköz legkorábbi ábrázolása a 9. századból származó Utrechti Zsoltároskönyv egyik miniatúráján (DeWald 1932, Pl. CXXXII), majd 12. századi másolatban a cambridge-i Eadwin Zsoltároskönyvben jelenik meg (9. kép) (Hartley-Elliot 1951, Pl. 22a; Hoffmann 1988, 242, 243. fig. 6; Walton Rogers 1997, 1759). Míg az elõbbiek oldalnézeti képét adják az eszköznek, addig a Hrabanus Maurus által jegyzett itáliai kézirat miniatúráján szembõl látható (10. kép) (Ling Roth 1917, 137, 144, Fig. 91c; Broudy 1979, Fig.3 34; Kolchin 1989, 122). Egy 13. századi bizánci kézirat valószínûleg egy ilyen szerszámot a szövõszék alatt heverve ábrázol (Huber 1986, 233, nr. 224; Constas 2003, 335, fig. 1). Pannoniai leletkörülmények Pannoniai leletkörülmények is valószínûsítik, hogy nem háziállatok ápolásában, hanem textilkészítésben vették hasznát. Öt példány ismert Kr.u. 4. századra keltezhetõ nõi temetkezésekbõl (Kat. 1 2, 12, 22, 28): két esetben egy-egy orsógombbal (Kat. 1 és 12), négy esetben pedig egy mm hosszú, kerek átmetszetû, egyik végén hegyes vastárggyal együtt helyezték a sírba (Kat. 1 2; 12; 28). Az utóbbi, a Balatontól délre esõ terület falusias temetõire jellemzõ mellékletként ismert hegyes tárgy rendeltetésére többféle javaslat született már: többen nyársnak tartották (Dombay 1957, 289; Vágó-Bóna 1976, 182; Tóth 2006), de guzsalyként értelmezve textilmûvességgel is kapcsolatba hozták már (Sági 1973, 1981; Bíró 1996, 156; Kelemen 2008, 144; Müller 2009). Bár valóban textilkészítéshez használt tárgy lehetett, azonban nem fonó-, hanem szövõeszközként azonosítható. Az álló kétgerendás szövõszéken való szövés közben egy hegyben végzõdõ latinul radiusnak, görögül κερκιζ-nek nevezett pálcát (Crowfoot , 44 45; Dalman 1937; Wild 1967) használtak a függõlegesen futó láncfonalak kiemelésére, illetve az

20 VASBÓL KÉSZÜLT SZÖVÕESZKÖZÖK ÉS TEXTILMÛVESSÉG A 4. SZÁZADI DUNÁNTÚLON kép / Fig kép / Fig kép / Fig kép / Fig kép Severa Seleuciana sírköve (JOHL 1924, 2. Abb. 2 nyomán) Fig. 7. Tombstone of Severa Seleuciana (after JOHL 1924, 2. Abb. 2) 8. kép Genetiva galliai sírköve (WALTON ROGERS 2007, 35. fig.2.27) Fig. 8. Tombstone of Genetiva from Gaul (WALTON ROGERS 2007, 35. fig.2.27) 9. kép Szövõszék és fogazott szálleverõ ábrázolása az Eadwin Zsoltároskönyvben (WALTON ROGERS 1997, 1759 nyomán) Fig. 9. Depiction of a two-beam upright loom and a toothed weft-beater in the Eadwin Psalter (after WALTON ROGERS 1997, 1759) 10. kép Szövõszék és fogazott szálleverõ ábrázolása Hrabanus Maurus szerint (BROUDY 1979, Fig.3 34) Fig. 10. Depiction of a two-beam upright loom and a toothed weft-beater by Hrabanus Maurus (BROUDY 1979, Fig.3 34)

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Késő antik transzformáció(k) a valeriai limes mentén

Késő antik transzformáció(k) a valeriai limes mentén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA ÓKORTÖRTÉNETI DOKTORI PROGRAM: A Kárpát-medence és az antik világ népeinek története, kultúrája és kapcsolataik az ókorban

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK Nok a populáris kultúrában és a folklórban Válogatta, a szöveget gondozta és szerkesztette KÜLLŐS IMOLA Magyar Néprajzi Társaság Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG A természet mindenkit elbûvölõ tökéletességeivel nem versenyezhetnek a nyelvek mondhatjuk Petõfi szavaival. Örökségünk kincsestárában azonban mindezekkel a varázsos

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata. Régészet - tipológia - technológia - funkció vizsgálatok Néprajz

Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata. Régészet - tipológia - technológia - funkció vizsgálatok Néprajz Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata Régészet - tipológia - technológia - funkció vizsgálatok Néprajz Csiszolt kőeszközök 1. kaptafa alakú balta Bakonynána Csiszolt kőeszközök 1. Deposit

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

Kőeszközök, kerámiák és fémek archeometriája Csiszolt kőeszközök, szerszámkövek. BSc alapok:

Kőeszközök, kerámiák és fémek archeometriája Csiszolt kőeszközök, szerszámkövek. BSc alapok: Kőeszközök, kerámiák és fémek archeometriája Csiszolt kőeszközök, szerszámkövek BSc alapok: http://www.ace.hu/curric/eltearcheometria/2010-03-30.pdf Csiszolt kőeszközök 1. Csiszolt kőeszközök vizsgálata

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

we supply green Garden Bonsai Collection

we supply green Garden Bonsai Collection we supply green Garden Bonsai Collection www.orienttrend.eu Tisztelt Hölgyem/Uram! A katalógus, melyet kezében tart, hét év kitartó munkájának gyümölcse. Történetem a Japán Kerti Bonsaiokkal 2006-ban kezdődött,

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant)

MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) Mohácsi Vanda ERC pályázati és projekt koordinátor Budapest, 2012. augusztus 27. CEU pályázati történelem

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutatóhely neve: Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék: Orosz Irodalom és Irodalomkutatás Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program Kutatási téma címe: Turgenyev prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei (Ovidius,

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára EREDETI KÖZLEMÉNY GYERMEKGYÓGYÁSZAT 2009; 60. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára Soósné Kiss Zsuzsanna dr. 1, Feith Helga Judit dr. 2, Czinner

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László Tudomány és kultúra Szerkesztik: ifj. Barta János főszerkesztő Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle, Szerkesztőségi titkárság Debrecen,

Részletesebben

The Hungarian National Bibliography. Peter Dippold National Széchényi Library

The Hungarian National Bibliography. Peter Dippold National Széchényi Library The Hungarian National Bibliography Peter Dippold National Széchényi Library Historical overview 1711 David Czvittinger: Specimen Hungariae literatae 1803 István Sándor: Magyar Könyvesház = Hungarian Bibliography

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Debreceni S Z E M L E. tudomány kultúra

Debreceni S Z E M L E. tudomány kultúra Debreceni S Z E M L E tudomány kultúra 2 0 1 4 1 Szerkesztik: ifj. Barta János főszerkesztő Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle,

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS International Open RESULTS SCHEDULE Thursday, 6 th February, 2014 Mini cadet single, age group No. 2. (born between 01.01.2002. and 31.12.2002.) and age group No. 3. (born after 01.01.2003.) 15.30 round

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXVII. 2003. ZÁDOR JUDIT VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL A Károlyi palota (Budapest, V Károlyi Mihály utca 16.) udvarán 1997 őszén rövid szondázó

Részletesebben

GÉPI HANG ÉRTÉSE. A hanganyag írott változata:

GÉPI HANG ÉRTÉSE. A hanganyag írott változata: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyelvvizsgaközpont a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 ARMA VIZSGARENDSZER ANGOL NYELV ALAPFOK MINTAFELADAT II. FELADAT GÉPI HANG ÉRTÉSE A hanganyag

Részletesebben

Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXIII. konferenciája MEGHÍVÓ

Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXIII. konferenciája MEGHÍVÓ Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXIII. konferenciája MEGHÍVÓ Helyszín: Veszprém, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Időpont: 2013. október 2 4. Szervező: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

Részletesebben

A római limes magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica jelentősége

A római limes magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica jelentősége A római limes magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica jelentősége Visy Zsolt egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem DANUBE LIMES KONFERENCIA Tájékoztatás a világörökségi jelölésről Budapest, 2010. január

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Erdészettudományi Közlemények

Erdészettudományi Közlemények Erdészettudományi Közlemények 2. évfolyam 1. szám 2012 73 80 oldal AZ EZÜSTHÁRS FATERMÉSI TÁBLÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA Peszlen Roland József és Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

2011. június 3-4-én ismét megrendezésre került Ózdon a már hagyományosnak mondható ipari örökségvédelmi konferencia. A rendezvény rangját emelte,

2011. június 3-4-én ismét megrendezésre került Ózdon a már hagyományosnak mondható ipari örökségvédelmi konferencia. A rendezvény rangját emelte, 2011. június 3-4-én ismét megrendezésre került Ózdon a már hagyományosnak mondható ipari örökségvédelmi konferencia. A rendezvény rangját emelte, hogy a XIII. Ózdi Napok keretében, a szlovákiai Rimaszombat

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Szundikáló macska Sleeping kitty

Szundikáló macska Sleeping kitty Model: Peter Budai 999. Diagrams: Peter Budai 999.. Oda-visszahajtás átlósan. Fold and unfold diagonally. 2. Behajtunk középre. Fold to the center. 3. Oda-visszahajtások derékszögben. Fold and unfold at

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

ATOMI ERŐ MIKROSZKÓP OKTATÁSI MODELL ATOMIC FORCE MICROSCOPE MODEL IN SCHOOL

ATOMI ERŐ MIKROSZKÓP OKTATÁSI MODELL ATOMIC FORCE MICROSCOPE MODEL IN SCHOOL ATOMI ERŐ MIKROSZKÓP OKTATÁSI MODELL ATOMIC FORCE MICROSCOPE MODEL IN SCHOOL Hajdú Csaba, Papp Katalin SZTE TTIK Kísérleti Fizika Tanszék ÖSSZEFOGLALÁS A modern fizika oktatásakor gyakran találkozunk olyan

Részletesebben