6. A minőség problémája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. A minőség problémája"

Átírás

1 6. A minőség problémája A minőséget, mint fogalmat sokan definiálták. A hagyományos definíciók többnyire a jól konstruáltnak és tartósnak írják körül a jó minőségű árucikket. Napjainkban a stratégiai definíció került az előtérbe: A minőség alapvető üzleti stratégia, amely alapján született termékek és szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a belső, mind a külső vevőket azzal, hogy megfelelnek kimondott és kimondatlan elvárásaiknak. Minőség egyenlő a vevők igényeinek való megfelelés. Érdemes néhány klasszikusnak számító meghatározást is megismerni. Feigenbaum szerint a termék és szolgáltatásminőségét a következők szerint határozhatjuk meg: a termék és a szolgáltatás mindazon értékesítési, tervezési, gyártási és karbantartási jellemzőinek teljes összetettsége, amely által a termék és a szolgáltatás a használat során kielégíti a vevő elvárásait. Crosby szerint a minőség az igényeknek való megfelelést és nem az eleganciát jelenti. Ezek a definíciók is mind tartalmazzák a minőség rövid megfogalmazását, mely szerint a minőség a vevő elégedettsége vagy, más meghatározás szerint, a használatra való megfelelés, alkalmasságot jelenti. Ezek stratégiai jellegű meghatározások, mert arra összpontosítanak, hogy megpróbálják megérteni a vevői elvárások teljes körét, miközben a cég saját szervezetét úgy irányítja, hogy mindezen elvárásoknak megfeleljen. Taguchi a minőséget a társadalomnak okozott veszteségként határozza meg. Sokak szerint e definíció negatív köntösben tünteti fel a minőséget. Taguchi szavaival élve, minél kisebb a termék társadalomnak okozott vesztesége, annál jobb a termék minősége (a társadalom itt vevőt, gyártót jelent). Garvin a minőségnek öt jelentősebb megközelítésmódját adja meg, amelyek különböző területeket vizsgálva próbálnak átfogó képet adni a minőségről. 1. A transzcendens megközelítéskor a minőséget csak azután érthetjük meg, miután jó néhány hatás ért, amelyek nyomán kialakulnak jellegzetességei. Például, egy képzőművész alkotásainak minősége csak akkor válik láthatóvá, amikor már több munkáját is közszemlére tette. Tehát e szerint a minőséget nem lehet definiálni, azt az ember csak akkor ismeri fel, ha látja. 2. Termék alapú: a minőség meghatározott tulajdonság jelenlétén vagy hiányán alapszik. Ha valamely tulajdonság kívánatos, akkor az illető tulajdonság nagyobb mennyiségű jelenléte esetén a termék vagy a szolgáltatás igen jó minőségű. 133

2 A minőség problémája 3. Termelés alapú: e szerint a minőség egy adott termék vagy szolgáltatás megfelelése előre meghatározott kívánalmaknak vagy specifikációknak. Ha nem sikerül a kívánalmaknak megfelelni, ez eleve eltérést jelent, és, mint ilyen, a minőség hiányát. A megközelítésmód azt jelenti, hogy ha a vevő igényeinek megfelelünk, akkor a vevő elégedett lesz. 4. Felhasználó alapú: a minőség a néző tekintetében rejlik. A minőség meghatározásának egyetlen feltétele az, hogy képesek vagyunk-e a vevők igényeit, elvárásait, szükségleteit kielégíteni. 5. Érték alapú: a minőség azt jelenti, hogy meghatározott tulajdonságú terméket vagy szolgáltatást ajánlunk a vevőnek elfogadható költséggel vagy áron. Shiba professzor (és a japánok) négy szintjét határozták meg a minőségnek. - az első szint, a szabványnak, előírásnak való megfelelés, - a második, a vevők ismert igényének való megfelelés, - a harmadik szinten, már a megfelelő ár/költség viszony jelenti a szabályozó erőt, - a negyedik szinten dolgozó szervezetek, a felhasználók látens, ki nem mondott igényét célozzák meg. A szintek egymásra épülnek, az átjárhatóságot közöttük a folyamatos javítás biztosítja. Nincs a világon olyan válalkozás, amely csak a negyedik szintnek megfelelő terméket, szolgáltatást állít elő. Olyan sajnos van, amelyik csak az első szint elérésére képes. De az az életképes vállalkozás, amelyik rendelkezik a negyedik szint elérésének lehetőségével. A Juran által megfogalmazott minőség mintegy eszenciája a fenti gondolkodásnak, miszerint a minőség a felhasználó igényeinek való megfelelés. Ez lényegében azonos az ISO 8402: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZAKSZÓTÁR szerinti megfogalmazással: miszerint a minőség azon jellemzők összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Mint látható, a minőség fogalmának számos egymással versengő meghatározása van. Néhányan úgy vélik, hogy a pontos definiálás lehetetlen, mondván: az ember felismeri a minőséget, ha találkozik vele. Mások szerint a minőség mérhető természetű, azaz a minőség egy bizonyos előre megszabott mintának standardnak való megfelelés. Megint mások azt vallják, hogy a minőség egyszerűen hírnév kérdése. Ami a minőség megnevezésében legtöbbet szerepel az: - a minőségi szabványnak való megfelelés, 134

3 - a szerződésben rögzítettnek való megfelelés és - a fogyasztó igényeinek való megfelelés. A minőségi szabvány követelménye. Ez a követelmény bizonyos standardok, szabványok, megfelelő módszerek és elvárások meghatározását jelenti egy hozzáértő testület részéről, melyhez az ellenőrzés és az értékelés folyamata társul. Ezek együttesével lehet megítélni, hogy a gyakorlati kivitelezés milyen mértékben felel meg az elvárásoknak. Például annak eldöntéséhez, hogy egy gyógyszer forgalomba kerülhet-e, egy egész sor vizsgálatot kell elvégezni előre meghatározott követelmények alapján, s ezek eredményéről részletes beszámolót kell készíteni azért, hogy a gyógyszer piacra dobásáról a megfelelő szakemberek dönteni tudjanak. Ahhoz, hogy egy elkészült repülőgépet forgalomba lehessen állítani, a repülőgépet egy, a gyártótól független hatóságnak kell tesztelnie. A repülőgépek biztonságosságáról, megbízhatóságáról és tartósságáról tehát a rendszeres ellenőrző vizsgálatok révén lehet meggyőződni. A minőségi követelmények érvényesítése során döntő fontosságú a szabványok nyilvánosságra hozatala. A minőségi szabványok kritériumainak kialakítása különböző országos testületek feladata; ezek a kritériumok, vagy keretek általában egy nemzetközi szabványügyi hivatal által meghatározott ún. ISO 9000 Szabvány Rendszer valamilyen változatai. A szerződésnek való megfelelés. Ez a második definíció, amikor egy bizonyos minőségi elvárás meghatározására a szerződést előkészítő tárgyalásokon került sor. Például egy új garázs esetében a tervező, előre megmondja, hogy pontosan milyen lesz a garázs, mekkora, miből épül, mikorra lesz kész, milyen lesz az ajtó és a világítás. Az építés minősége ilyen esetben az előzetes megállapodásnak való megfelelés függvénye. A szerződésben rögzített minőség abban különbözik a minőségi szabvány követelményétől, hogy a minőséget, a munkát elvégző ember, nem pedig egy független szakértői testület szabja meg. A pszichológus nem olyan programot ajánl, mely az ilyen programokkal kapcsolatos, előzetesen meghatározott követelményeknek felel meg, hanem egy konkrét szándéknyilatkozatot tesz, majd a szándékát megvalósítja. Ez a szándéknyilatkozat jelenti a szerződést, még akkor is, ha írásban nem rögzítik, vagy nem hitelesíttetik. A minőségnek ezt a formáját egyesek az integritásban megnyilvánuló minőségnek nevezik: az ember azt teszi, amiről korábban kijelentette, hogy meg fogja tenni. Az említett példákban a szerződés elemeit, a szolgáltatást nyújtó személy adta meg. Mondhatni, ez a szolgáltató által megszabott minőség kategóriája. A szolgáltató az, aki a minőségi megfelelés jelentését megszabja, s jóllehet tudatában 135

4 A minőség problémája lehet a hasonló szolgáltatások általános szabványainak, követelményeinek, a konkrét minőségi követelmények helyileg fogalmazódnak meg. A fogyasztó igényeinek megfelelő minőség. Ez a minőségnek azt az értelmezését jelenti, mely szerint a munkát végeztető vagy a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztó fogalmazza meg elvárásait, s a minőség az ezeknek való megfelelés illetve eltérés függvénye. Egy üzletember igényelheti, hogy legyen telefax a szobájában, modem a hordozható számítógépéhez, vagy italos szekrény a vendégei fogadásához. Kérhet masszázst, bizonyos újságokat, inast, különtermet a tárgyalásaihoz, stb. Ha a szálloda nem tudja ezeket a feltételeket biztosítani, akkor nem felel meg az üzletember minőségi elvárásainak, aki legközelebb nem ezt a szállodát fogja választani. Ha viszont a szálloda mindezt tudja nyújtani olyan áron, mely a vendég számára elfogadható, várhatja az újabb foglalást. Ez a piaci azaz a használati alkalmasság szempontjából megszabott minőség áll az új minőségi forradalom középpontjában, ez készteti ma a legkülönbözőbb szervezeteket arra, hogy felülvizsgálják működésüket és munkamódszereiket, hogy jobban meg tudjanak felelni a fogyasztók igényeinek és elvárásainak. Egy kémiai technológiai folyamatból kikerült termék minőségének jellemzésére több mutatót is alkalmazunk. Ezeket csoportosíthatjuk: - technikai, - gazdasági - esztétikai és ergonómiai, - biztonsági mutatók csoportjaiba. A technikai mutatók csoportjába olyan mérhető, tehát számértékekkel és mértékegységekkel kifejezhető, tulajdonságok tartoznak, amelyek segítségével a termék meghatározható. A vegyipari termék esetén a minőségi jellemzőket két csoportba osztjuk éspedig, kémiai tulajdonságok és fizikai tulajdonságok. Amíg a kémiai tulajdonságok a termék összetételéről és a benne lévő komponensek viselkedéséről adnak egy világos képet, addig a fizikai tulajdonságok azt fejezik ki, hogy hogyan is viselkedik a termék a különböző fizikai kényszerek hatására, vagyis milyen mechanikai, hőtani, elektromos, mágneses térbeni stb. tulajdonságokkal bír. Természetesen nagy fontossággal járnak azok a tulajdonságok is, amelyek meghatározók a termék csomagolására, raktározására és más technológiai folyamatokban való alkalmazásában. A termékek technikai mutatóit általában megtervezik és annak megvalósítását a technológiai folyamaton keresztül végig, követik. A tervezéskor két fontos dolgot vesznek figyelembe, éspedig az elvárásokat s a lehetőségeket. A tervezéskor fontos a piacai elvárások felmérését ismerni. Itt, természetesen, nem csak a mennyiségre kell 136

5 összpontosítani, hanem fel kell mérni fogyasztó / alkalmazó elvárását a termékkel szemben. Általában, ezekből az elvárásokból kiválasztjuk a dominánst és azután, a mennyiségi érveket és a többi mutatót véve figyelembe, meghatározzuk a termék minőségét. A minőség megvalósításakor figyelembe kell venni a technológiai lehetőségeket is, hisz ezektől is függ aminőség biztosítása. A megvalósítható és elfogadott minőségi mutatókat egy bizonyos hivatalos jegyzékben leszögezzük, elfogadtatjuk a vásárlóval vagy annak képviselőjével, majd vagy belső (gyártási, üzemi, technológiai előírás) vagy országos, regionális szintű szabványt elfogadtatunk. A gazdasági mutatók csoportjába tartoznak a költségekkel kapcsolatosak, olyanok, mint az önköltség, anyag és energia szükséglet, munkaerő szükséglet, szavatossági idő, alkalmazási periódus stb. Ezek közül néhány mérvadó a termék piaci helyzetére, gondolunk itt az ár és technikai minőség arányára, vagy a szavatossági periódus mértéke, energia szükséglet és, nem utolsó sorban, a környezetre gyakorolt behatás. A kémiai technológia által szolgáltatott termékek esetén nagyon ritkán, de általában, más termékek esetén sokszor, a termék minőségi meghatározásában nagy szerep hárul az esztétikai vagy ergonómiai tulajdonságokra. Az olyanok, mint, alak, forma, szín, divatosság, kényelem stb. mind fontos lehet a termék kiválasztásában. Természetesen hogy sok esetben a megbízhatóság is szerepet játszhat, sőt mérvadó is lehet a kiválasztásban. Olyan közmondás, mint: nem vagyok annyira gazdag, hogy olcsó terméket vásároljak egy bizonyos, a termék minőségével támasztott érvek ismeretéből ered. Tehát, a közfelfogás azt mondja, hogy a drága termék megbízhatóbb, mint az olcsó, tehát a kevésbé megbízható árú csak látszólag olcsó, a valóságban nagyon drága is lehet. Amikor a vegyipari termék nagyon sok felhasználót elégit ki, akkor nemzeti szintű, törvényerejű szabványokba rögzítik le minőségét. Ilyen nemzetgazdasági érvényű szabványok az ASA, DIN, GOST, STAS, MSz stb. néven ismertek. Ezeket a nemzeti szintű szabványokat foglalja magába a nemzetközi érvényű ISO szabvány. A szabványt, úgy a teremélő, mint a használó elfogadja és elismeri, nem csak minőségi előírások szempontjából, hanem annak az előírások ellenőrzése szempontjából is. Természetesen, a szabványok előírásai nem örök érvényűek. Ezek változtathatók, sőt változtatni is kell őket, hisz a technika és a tudomány fejlődésével lépést kell tartani. Ez azt jelenti, hogy ezek a szabványok egy bizonyos idő után változtatják. Az új szabvány a régi kódját viseli (név, szám) csak az év változik meg. 137

6 A minőség problémája Míg a szabvány nemzetgazdasági érvényű, addig a technológiai előírások belső használatra készültek és minden egyes vásárlóval/fogyasztóval ismertetik és egyeztetik. Ahogy az ipari forradalom az 1800-as években új munkavégzési formákat teremtett a termelési ágazatokban, a minőségi forradalom úgy teremt új munkavégzési formákat az 1990-es évektől. De amíg az ipari forradalom idején az új munkavégzési formák elsősorban az új technológia, például a gőzenergia, bevezetését jelentették, az ún. totális minőségmenedzsmenttel (angol nevének: Total Quality Management kezdőbetűiből, TQM) kapcsolatos új munkavégzési formák, nem új technológiai rendszerek beállítását jelentik, hanem a munkaerő irányításának új megközelítését. De miféle forradalomról van szó? Annak, hogy a minőség mára ily nagy fontossá vállt, az a változás az alapja, melyben a már hosszú évek óta gyakorolt minőségi szabványbiztosítási forma túlsúlya a szerződésnek, illetve a fogyasztói igényeknek való megfelelés irányába tolódik el. A minőségi szabványok megkövetelése és bizonyos mértékig a szerződésnek való megfelelés kombinálása helyett az új minőségi forradalom különös hangsúlyt fektet a fogyasztói igényeknek a kielégítésére, mely mellett azért megmarad a szabvány és a szerződés garantálta minőség szerepe is. Ezeket a változó arányokat mutatja az 6.1 táblázat. A körök nagysága jelzi, mekkora a fontossága az adott minőségfajtának Táblázat: Minőségarányok a múltban és a jövőben Múltbeli arányok Minőségfajta Jövőbeli arányok Szabványi megfelelőség Szerződési megfelelőség Fogyasztó igénynek való megfelelőség Leírhatjuk ezt a tendenciát úgy is, hogy az egyes szervezetek vonzáskörébe tartozó és döntő szerepet játszó fogyasztók egyre igényesebben és pontosabban fogalmazzák meg elvárásaikat a szervezet termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban, ráadásul egy olyan időszakban, amikor a kormányok is egyre inkább piaci alapokra helyezik országuk gazdaságát, a közszolgáltatásokat és a szociális ellátást. Ahogy ez a két tendencia egymást erősíti, a fogyasztók nemcsak abba akarnak egyre inkább beleszólni, hogy egy szervezet mit nyújt, hanem abba is, hogyan, mikor, hol nyújtja ezt, mennyire gyakorlott benne és kikkel együtt nyújtja a szolgáltatást. Mindez sokkal erősebb hangsúlyt helyez a fogyasztói igényeknek 138

7 megfelelő minőségfajtára, mint ahogyan ez a múltban jellemző volt. Azért, hogy megfeleljenek a minimális elvárásoknak, a szolgáltatóknak/termelőknek nemcsak a szabványoknak kell egyre nagyobb mértékben megfelelniük, hanem minőségi szolgáltatás/termelés esetén figyelembe kell venniük azt is, hogy az megfeleljen az adott szerződésben rögzített minőségnek. Ez a fejlemény hangsúlyeltolódást eredményez a gondolkodásunkban, s a minőségképünkben is: a minőség fogalma elmozdul a szakmai testületek ill. a szakértői vélemények által megszabott érték felől a minőség három fajtájának bizonyos egyensúlya felé, hogy a számottevő fogyasztók elvárásainak és követelményeinek jobban meg lehessen felelni. Ez a folyamat jelentős gondolati váltást és a szervezetek kultúrájának alapvető megváltoztatását igényli, különösen azokét, melyeket hozzáértők irányítanak. 139

A minőségmenedzsment módszerei és eszközei: Megközelítések és általános technikák. Dr. Berényi László. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

A minőségmenedzsment módszerei és eszközei: Megközelítések és általános technikák. Dr. Berényi László. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A minőségmenedzsment módszerei és eszközei: Megközelítések és általános technikák Dr. Berényi László 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Szerkesztette: Dr. Berényi László Szakmai lektor: Dr. Szintay

Részletesebben

MUNKAANYAG. Medveczkyné Péter Borbála. Minőség-ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiprban

MUNKAANYAG. Medveczkyné Péter Borbála. Minőség-ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiprban Medveczkyné Péter Borbála Minőség-ellenőrzés A követelménymodul megnevezése: Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiprban A követelménymodul száma: 1088-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar. Dr. Busics György. Minőségbiztosítás

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar. Dr. Busics György. Minőségbiztosítás Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Dr. Busics György Minőségbiztosítás (a készülő főiskolai jegyzet első fejezetei, ábrák nélkül) (megjegyzést, példát, hibajegyzéket szívesen fogadok villámpostán

Részletesebben

BÁLINT JULIANNA POLÓNYI ISTVÁN SIKLÓS BALÁZS. A felsőoktatás minősége

BÁLINT JULIANNA POLÓNYI ISTVÁN SIKLÓS BALÁZS. A felsőoktatás minősége BÁLINT JULIANNA POLÓNYI ISTVÁN SIKLÓS BALÁZS A felsőoktatás minősége A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás keretében készültek. Bálint Julianna,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői Weiser Attila Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma: 0067-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet VI. 30. Minőségbiztosítás és biztonság a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2000, 2005, 2010, 2015 1

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

MENNYIT ÉR EGY TANÚSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER?

MENNYIT ÉR EGY TANÚSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási Menedzser szakirány MENNYIT ÉR EGY TANÚSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

A minőség fokozódó szerepe a vállalatok piaci érvényesülésében I. Rész: A minőségügy fejlődése, a minőségmenedzsment rendszerek kialakulása Horváthné Hoszpodár Katalin Az új világgazdasági, technológiafejlődési

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása 2006. október 1 Előszó Az 1965-ben alapított Nemzetközi Projektmenedzsment

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉS ÉS A VENDÉGELÉGEDETTSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI A HAZAI WELLNESS SZÁLLODÁKBAN

A MINŐSÉGFEJLESZTÉS ÉS A VENDÉGELÉGEDETTSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI A HAZAI WELLNESS SZÁLLODÁKBAN Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A MINŐSÉGFEJLESZTÉS ÉS A VENDÉGELÉGEDETTSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI A HAZAI WELLNESS SZÁLLODÁKBAN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Karakasné Morvay Klára

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában MINISZTERELNÖKI HIVATAL Informatikai Helyettes Államtitkárság Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában 18. sz. ajánlás Budapest, 2000. A központi

Részletesebben

JÓ GYAKORLAT KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSA, A JÓ GYAKORLAT KIVÁLASZTÁS KRITÉRIUMAINAK MEGHATÁROZÁSA

JÓ GYAKORLAT KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSA, A JÓ GYAKORLAT KIVÁLASZTÁS KRITÉRIUMAINAK MEGHATÁROZÁSA Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében c. LEADER térségek közötti együttműködés pályázathoz kapcsolódó JÓ

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

A minőség meghatározása

A minőség meghatározása A minőség meghatározása Az egyformaság és a megbízhatóság előre látható szintje alacsony költségek mellett és a piacnak megfelelően:" - Deming Ami megfelelően használható." - Juran Megfelelés a követelményeknek."

Részletesebben

A versenyképesség egy hatásos eszköze, az Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszer Nagy Imre

A versenyképesség egy hatásos eszköze, az Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszer Nagy Imre TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Az ISO 9001 és 9004 szabványok várható változásai Sipos Gáborné Klaszterek auditálásának sajátosságai autóipari példán keresztül Berényi László

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

TARTALOM. 1. Szabványügyi ismeretek és az építési termékek műszaki szabályozása 4

TARTALOM. 1. Szabványügyi ismeretek és az építési termékek műszaki szabályozása 4 2 TARTALOM 1. Szabványügyi ismeretek és az építési termékek műszaki szabályozása 4 Bevezető 4 1.1. A műszaki szabályozási rendszer dokumentumai 5 1.1.1. Mi a jogszabályok és a szabványok szerepe a műszaki

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

XIX IX. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT. A minőségmenedzsment oktatási ismeretanyagának rendszerezése Dr.

XIX IX. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT. A minőségmenedzsment oktatási ismeretanyagának rendszerezése Dr. A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT A minőségmenedzsment oktatási ismeretanyagának rendszerezése Dr. Balogh Albert Változó körülmények változó stratégia? Fábián Zoltán, Dr. Kovács Iván ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György)

Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György) A.A. Stádium Kft. www.aastadium.hu Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György) Napjaink gyártási rendszerei mind bonyolultabbak, a gazdasági kihívások is

Részletesebben

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. Minőségbiztositási előírások és azok. alkalmazása a vegyiparban egyes. speciális területeire konkretizálva

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. Minőségbiztositási előírások és azok. alkalmazása a vegyiparban egyes. speciális területeire konkretizálva Wölfling Anna Minőségbiztositási előírások és azok alkalmazása a vegyiparban egyes speciális területeire konkretizálva A követelménymodul megnevezése: Vegyipari alapmodul feladatok A követelménymodul száma:

Részletesebben