A CHASE CORPORATION Kft. f. a. veszélyes hulladékainak elszállítása, II. ütem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CHASE CORPORATION Kft. f. a. veszélyes hulladékainak elszállítása, II. ütem"

Átírás

1 A CHASE CORPORATION Kft. f. a. veszélyes hulladékainak elszállítása, II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 21508/2015 CPV Kód: ; ; ; Ajánlatkérő: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal I. részajánlat: 4060 Balmazújváros-Lászlóháza (hrsz.: 01960/3), illetve az ajánlattevő által Teljesítés helye: megnevezett kezelő/égető. II. részajánlat: Debrecen, Határ út (hrsz.: 17117/71, 17117/75, 17117/76), illetve az ajánlattevő által megnevezett kezelő/égető. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16360 Postai cím: Piac utca 54. Város: Debrecen Postai irányítószám: 4024 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Rácz Róbert kormánymegbízott Telefon:

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal x Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység x Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) 2

3 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: A CHASE CORPORATION Kft. f. a. veszélyes hulladékainak elszállítása, II. ütem II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés x Szolgáltatási kategória száma 16 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: I. részajánlat: 4060 Balmazújváros-Lászlóháza (hrsz.: 01960/3), illetve az ajánlattevő által megnevezett kezelő/égető. II. részajánlat: Debrecen, Határ út (hrsz.: 17117/71, 17117/75, 17117/76), illetve az ajánlattevő által megnevezett kezelő/égető. NUTS-kód HU321, HU II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 3

4 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Részajánlatonként vállalkozási szerződés, mely a CHASE CORPORATION Kft. f. a. veszélyes hulladékai elszállításának II. ütemére vonatkozik. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) I. részajánlat A CHASE CORPORATION Kft. f. a. Balmazújváros-Lászlóházai telephelyén található veszélyes és nem veszélyes hulladékok (beleértve a kiszóródott hulladékokat is) felmérése, szállításhoz való előkészítése (szükség szerinti átcsomagolása), elszállítása és az adott hulladék átvételére feljogosítással rendelkező végső hulladékkezelő (hasznosító/ártalmatlanító) szervezet felé történő átadása (Kb tonna). A fentiekkel összefüggésben a további elvégzendő feladatok: - A telephely kármentő medencéjének egész területén összegyűlt valamennyi szennyezett víz eltávolítása, elszállítása, megsemmisítése és ártalmatlanítása. - A Balmazújváros-Lászlóházai telephely szigetelt tárolója mögött lévő betonmedencék egész területén fellelhető valamennyi szennyezett csapadékvíz, szennyvíziszap, illetve szennyezett csomagolóeszközök eltávolítása, elszállítása, megsemmisítése és ártalmatlanítása. - A telephelyek hulladéktároló helyszínein kívüli, kerítéssel körülhatárolt teljes terület hulladékmentesítése, az esetlegesen kiszóródott hulladékok összegyűjtése, elszállítása, megsemmisítése és ártalmatlanítása. - A telephelyen történő iszapmentesítések: jelű árok teljes hosszában a befogadó Szeghíresháti csatornáig jelű árok a befogadó Szeghíresháti csatornától a hátsó tűzivíz 4

5 tároló mellett futó csatorna becsatlakozásáig, a tűzivíz tároló mellett futó csatorna, illetve az ebbe becsatlakozó csatorna szakasz a kármentő árok záró műtárgyáig. Az eltávolított iszapot vizsgálatok alapján hulladék típusba kell sorolni és a további kezeléséről gondoskodni szükséges. - A telephelyen felszíni talajréteg eltávolítása 5 cm mélységben a következő helyszíneken: a szigetelt és fedett tároló színnek a telephely bejáratával szembeni és azzal párhuzamos hátsó oldala mellett a burkolattól számított 3 m-es szélességben. A tároló szín jelű árok felőli oldala mellett a burkolattól kiindulva a jelű árokig. Az eltávolított talajréteget vizsgálatok alapján a megfelelő hulladék típusba kell sorolni és a további kezeléséről gondoskodni szükséges. II. részajánlat A CHASE CORPORATION Kft. f. a. Debrecen, Határ út szám alatti telephelyén található veszélyes és nem veszélyes hulladékok (beleértve a kiszóródott hulladékokat is) felmérésre, szállításhoz való előkészítése (szükség szerinti átcsomagolása), elszállítása és az adott hulladék átvételére feljogosítással rendelkező végső hulladékkezelő (hasznosító/ártalmatlanító) szervezet felé történő átadása (kb. 760 tonna). Mindkét részajánlat esetében szükséges a környezeti állapotvizsgálat/tényfeltárás elvégzése és a záró dokumentáció elkészítése, a nyertes ajánlattevő köteles gondoskodni a munkaterületről való levonulásig a terület őrzéséről Az elvégzendő feladatok részletes ismertetése és a szennyeződés összetételére vonatkozó adatok megadása az Ajánlati dokumentációban (a továbbiakban: Dokumentáció) történik. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 4 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 5

6 Mindkét részajánlat tekintetében késedelmi kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. (1) bekezdése alapján arra az esetre, ha olyan okból, melyért felelős, a szerződést megszegi. A késedelmi kötbér mértékét az ajánlattevők határozzák meg jelen felhívás IV.2.1) pont alapján, melynek az I. részajánlat tekintetében minimális mértéke Ft/naptári nap, maximális értéke Ft/naptári nap, a II. részajánlat tekintetében minimális értéke ,- Ft/naptári nap, maximális értéke pedig ,- Ft/naptári nap. Az ajánlatkérőt (megrendelőt) az ajánlattevő (vállalkozó) megvalósítást érintő, 30 naptári napot meghaladó késedelme esetén megilleti a szerződés felmondásának joga mindkét részajánlat tekintetében. Teljesítési biztosíték, melynek mértéke: Az I. részajánlat tekintetében: 10 M HUF. A II. részajánlat tekintetében: 2,5 M HUF. A biztosítékot a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerinti formában és a szerződés hatályba lépéséig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosítéknak legalább a szerződés teljesítési határidőt követő 30. napig hatályban kell maradnia. Az ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt (5) bekezdés szerint nyilatkoznia kell, hogy a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépéséig az ajánlatkérő (megrendelő) rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat részajánlatonként csatolandó. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt (6) bekezdésben foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a Dokumentáció részét képező szerződéstervezetek tartalmazzák. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme mindkét részajánlat tekintetében: HUF. Ajánlatkérő előleget nem biztosít egyik részajánlat esetében sem. Ajánlattevő a Kbt (5) bekezdése alapján mindkét részajánlat tekintetében havonta nyújthat be számlát az adott hónapban elvégzett munkáról. A számlák kifizetése a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdése alapján 30 napos fizetési határidővel történik. A szerződés teljesítésének elismerésére a Kbt (1) bekezdése az irányadó. Az ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a Kbt (6) bekezdésére is. A számlák kifizetése során alkalmazásra kerülnek az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. -ának előírásai. A részletes fizetési feltételeket a Dokumentáció részét képező szerződéstervezetek tartalmazzák. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nem követelmény, s az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, és nem írja elő a Kbt. 27. (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása 6

7 A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény és a a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet rendelkezései. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdése, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Igazolási mód Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén mindegyik ajánlattevő külön-külön) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és a szerint köteles igazolni, hogy nem állnak fenn vele szemben a kizáró okok. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén mindegyik ajánlattevő külön-külön) a Kbt. 58. (3) bekezdése szerint nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. szerint a Kbt. 57. (1) bekezdés d) és e) pontja tekintetében az ajánlattevő választása szerint vagy nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés d) és e) pontja hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozó, illetőleg az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet maga nyilatkozik cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírva, hogy nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés d) és e) pontja hatálya alá. A fenti meghatározott kizáró okok és azok igazolási módjai mindkét részajánlatra vonatkoznak. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy csak az eljárást megindító felhívás feladását követően keletkező dokumentumokat és jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett nyilatkozatot vagy igazolást fogad el a kizáró okok igazolása tekintetében. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni mindkét részajánlat tekintetében: A) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladását követően kelt nyilatkozata valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában minimálisan az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: - a pénzforgalmi számla/pénzforgalmi számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i), - a pénzforgalmi számla vezetésének kezdőidőpontja, 7

8 - a számlán az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorban állás előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama. Ajánlatkérő sorban állás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény pontjában foglaltakat érti. B) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozat az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (környezeti kármentesítési tevékenység és/vagy hulladékkezelési tevékenység) származó nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A fenti igazolási móddal kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (5) bekezdése is irányadó az alkalmassági feltétek igazolása során. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmasságot kizáró feltétel az I. részajánlat tekintetében, ha - [A)] az ajánlattevő bármely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorban állás fordult elő; - [B)] az ajánlattevő az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (környezeti kármentesítési tevékenység és/vagy hulladékkezelési tevékenység) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 200 M HUF-ot (az újonnan piacra lépő szervezetek tekintetében nettó 170 M HUF). Alkalmasságot kizáró feltétel a II. részajánlat tekintetében, ha - [A)] az ajánlattevő bármely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorban állás fordult elő; - [B)] az ajánlattevő az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (környezeti kármentesítési tevékenység és/vagy hulladékkezelési tevékenység) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 45 M HUF-ot (az újonnan piacra lépő szervezetek tekintetében nettó 40 M HUF). Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 55. (4) bekezdésében foglaltak az irányadók. A Kbt. 55. (4) bekezdés tekintetében a gazdasági szereplőkre kizárólag egyenként vonatkoztatható alkalmassági feltétel, azaz elegendő, ha a közös ajánlattevők közül csak egy felel meg a fenti alkalmassági feltételnek: [A)]. Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az a szervezet, amelynek kapacitásai a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásaira vonatkoznak, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítésének 8

9 elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni mindkét részajánlat tekintetében: A) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben teljesített környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott kármentesítési műszaki beavatkozás, és/vagy a környezetvédelmi hatóság által igazolt veszélyes hulladék elszállításával, hasznosításával és/vagy ártalmatlanításával járó munkákra vonatkozó referenciák ismertetése a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmazni: - a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, - a szerződés tárgyának, az elszállított és kezelt veszélyes hulladék mennyiségének ismertetése, - a jóváhagyó hatóság megnevezése, a jóváhagyó határozat kelte, iktatószáma, - a szerződés teljesítésének időpontja (év, hónap, nap), - az ellenszolgáltatás nettó összege, - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e. B) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés i) pontja alapján kármentesítési és/vagy hulladékkezelési tevékenységre kiterjedő ISO 14001:2004, vagy azzal egyenértékű bevezetett környezetvédelmi vezetési rendszer(ek) igazolása, vagy ezzel egyenértékű környezetvédelmi intézkedések bemutatása, leírása, vagy igazolása, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése is irányadó az alkalmassági feltétek igazolása során. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmasságot kizáró feltétel az I. részajánlat tekintetében, ha - [A)] az ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évből összesen legalább 170 M HUF értékű referenciával, mely környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott kármentesítési műszaki beavatkozásra, és/vagy a környezetvédelmi hatóság által igazolt 100 tonna feletti veszélyes hulladék elszállítására, hasznosítására és/vagy ártalmatlanítására vonatkozik. [Ajánlatkérő a referenciát nem évenként vizsgálja, hanem a fenti időszakban kell a fenti mennyiségnek (értéknek) megfelelő referenciával rendelkezni.] - [B)] ha nem rendelkezik környezeti kármentesítési és/vagy hulladékkezelési tevékenységre is kiterjedő ISO 14001:2004 tanúsítvánnyal vagy egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a Kr. 17. (3) bekezdése szerint azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival. Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 55. (4) bekezdésében foglaltak az irányadók. Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az 9

10 alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók. Alkalmasságot kizáró feltétel a II. részajánlat tekintetében, ha - [A)] az ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évből összesen legalább 40 M HUF értékű referenciával, mely környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott kármentesítési műszaki beavatkozásra, és/vagy a környezetvédelmi hatóság által igazolt 100 tonna feletti veszélyes hulladék elszállítására, hasznosítására és/vagy ártalmatlanítására vonatkozik. [Ajánlatkérő a referenciát nem évenként vizsgálja, hanem a fenti időszakban kell a fenti mennyiségnek (értéknek) megfelelő referenciával rendelkezni.] - [B)] ha nem rendelkezik környezeti kármentesítési és/vagy hulladékkezelési tevékenységre is kiterjedő ISO 14001:2004 tanúsítvánnyal vagy egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a Kr. 17. (3) bekezdése szerint azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival. Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 55. (4) bekezdésében foglaltak az irányadók. Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók. Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot, ugyanaz a referencia mindkét rész tekintetében bemutatható. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos 10

11 A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám I. részajánlat Az ártalmatlanítás díjai 9950 A késedelmi kötbér mértéke (min , Ft/naptári nap, max , 50 Ft/naptári nap) II. részajánlat Az ártalmatlanítás díjai 9950 A késedelmi kötbér mértéke (min ,- Ft/naptári nap, max ,- 50 Ft/naptári nap) IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 11

12 A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell igen (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: a Dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő ingyenesen átveheti, a Dokumentáció ellenértékének megfizetése a Kbt (4) bekezdése szerinti szervezet által átutalással történhet az ajánlatkérőnek a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlájára. (Az átutalási dokumentumon a befizetés jogcímét [ Lászlóháza II. ] fel kell tüntetni.) A befizetett tételekről ajánlatkérő automatikusan számlát állít ki, és azt megküldi a díjat átutaló címére. A fenti összeg bruttó összeg. A Dokumentáció árát nem részajánlatonként kell megfizetni, s mivel az ajánlatkérő a Dokumentációt nem részajánlatonként készítette el, azt átvenni sem lehet részajánlatonként. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: az A.II. mellékletben meghatározott szervezet kapcsolattartási címén [4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda]. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62. (1)-(4) és (6)-(7) bekezdés VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) 12

13 A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1. Ajánlatkérő a Kbt. 45. (7) bekezdésére tekintettel a helyszín megismerése és a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében helyszíni bejárást tart, melynek időpontja az I. részajánlat tekintetében: november :00 óra, a II. részajánlat tekintetében november :00 óra. Találkozás mindkét részajánlat esetében az érintett telephelynél a bejárat előtt. 2. A Dokumentáció beszerzésének feltételei: a Dokumentáció előzetes bejelentkezést követően munkanapokon 8:30-16:00 óra, pénteken pedig 8:30 és 13:30 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8:30-10:00 óra között vehető át az A.II. mellékletben meghatározott szervezet kapcsolattartási címén [4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda]. A Dokumentáció megküldésére a Kbt. 50. (3) bekezdése irányadó. A Dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. [Ajánlatkérő a Dokumentáció átvételének tekinti azt az esetet is, amikor az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó a Dokumentációt megkéri elektronikusan, s az A.II. mellékletben meghatározott szervezet azt megküldi a részére.] A Dokumentáció nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható. 3. Az ajánlatokat jelen felhívás IV.3.4) pontjában meghatározott időpontig lehet benyújtani az A.III. mellékletben meghatározott szervezet kapcsolattartási címén [4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. emelet 17. iroda]. 4. Az ajánlattevőnek a Kbt. 60. (1) bekezdés szerint, jelen felhívásban, valamint a Dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot 1 példányban papíralapon és elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) kell benyújtani. Amennyiben a papíralapon és az elektronikusan benyújtott ajánlat között eltérés mutatkozik, ajánlatkérő a papíralapon benyújtott dokumentumot tekinti irányadónak. 5. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rend. 7. (1) bekezdés szerinti ellenőrzésre tekintettel, a fentiekkel összefüggésben az ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy az ajánlatnak az elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 6. Az ajánlat - lehetőleg tartalomjegyzéket követő - első oldala(i)ként felolvasólap(ok) szerepeljen(ek), amelye(ke)n közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét és mindazon számszerűsíthető adatot, amelyet az ajánlatkérő értékelési részszempontként értékel [Kbt. 60. (6) bekezdés]. 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá: - Az ajánlattevőnek cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdése tekintetében. - Az ajánlattevő cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát a Kbt. 40. (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében [A nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandók.] Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatokat részenként kell csatolnia. - Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a feleknek egyenként), illetőleg a pénzügyi 13

14 intézménytől származó nyilatkozattal kapcsolatos alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot és ezeken kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet. - Az ajánlattevőnek az ajánlatában be kell mutatnia, hogy a veszélyes hulladékot mely engedéllyel rendelkező gazdasági szervezet fogja szállítani, szükség szerint átcsomagolni. Az ajánlat részeként az így bemutatásra kerülő gazdasági szervezet(ek) engedélye(i) is csatolandó(k) egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot, s a fenti gazdasági szereplők részajánlatonként eltérnek, az említett dokumentumok részajánlatonként csatolandók. - Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles arról, hogy nyertessége esetén a részére átadott hulladékot maga kezeli vagy azt más, erre jogosult átvevőnek (égetőnek) kezelésre átadja. Az ajánlattevőnek az ajánlat részeként be kell nyújtania az átvevő tekintetében a hulladék átvételére, kezelésére vonatkozó jogosultságát igazoló dokumentumot egyszerű másolatban, (az ajánlattétel időpontjában és az ajánlati kötöttség időtartama alatt érvényes hulladék hasznosítási, illetve ártalmatlanítási hatósági engedélyt), továbbá amennyiben az ajánlattevő a hulladékot másnak kezelésre átadja, úgy az ajánlattevő és az átvevő közötti megállapodást vagy az átvevő által kibocsátott befogadó nyilatkozatot (egyszerű másolatban), amelyek igazolják, hogy az átvevő a jelen eljárás alapján kötött szerződés teljesítése során átadott hulladékokat befogadja és kezeli. Az érvényes hulladék hasznosítási, illetve ártalmatlanítási hatósági engedélyt akkor is csatolnia kell az ajánlattevőnek, ha az átadott hulladékot maga kezeli. Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot, s a fenti gazdasági szereplők részajánlatonként eltérnek, az említett dokumentumok részajánlatonként csatolandók. - A hulladékot átvevő gazdasági szereplő(k) nyilatkozatát az átvevő kapacitásáról és a szerződés időtartama alatti szabad kapacitásáról. Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be nyilatkozatot, a fenti nyilatkozat(ok) részajánlatonként nyújtandó(k) be. [Az ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha a hulladék átvevője/átvevői nem rendelkezik/nem rendelkeznek a szerződés időtartamára vonatkozóan az I. részajánlat tekintetében legalább 3200 tonna, a II. részajánlat tekintetében pedig 760 tonna szabad kapacitással.] 8. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. (5) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatokat és a dokumentumokat. Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat részenként kell csatolnia. 9. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a feleknek egyenként), illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek csatolnia kell az ajánlatot, illetőleg annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy képviseletre jogosult személy(ei) aláírási címpéldányának (cégaláírási nyilatkozatának), amennyiben a letelepedés szerinti ország joga ezt a jogintézményt ismeri, illetve magyarországi illetőségű gazdasági szereplők esetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9. (1) bekezdésében szereplő, ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintának az egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevők), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást is csatolni kell. 10. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 14

15 rendelet 7. -a alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, az erre vonatkozó (nemleges tartalmú) nyilatkozat is csatolandó. 11. Az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. Az ajánlattevőnek erre vonatkozóan csatolnia kell cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatát. Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatot részenként kell csatolnia. 12. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, azonban elfogadja a Kbt. 36. (3) bekezdés szerinti felelős fordítást is. 13. Az ajánlatkérő jelen eljárás keretében benyújtandó valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elfogadja a Kbt. 36. (3) bekezdés alapján, kivéve a Kbt. 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melynek eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia az ajánlatnak. 14. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban meghatározott alkalmassági feltételek: a pénzügyi intézménytől származó igazolással [III.2.2) pont A) alpont]a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétellel [III.2.2) pont B) alpont], a referenciákkal [III.2.3) pont A) alpont] és a környezetvédelmi tanúsítvánnyal, illetve az ezzel egyenértékű környezetvédelmi intézkedésekkel [III.2.3) pont B) alpont] kapcsolatos követelmények. 15. Az adható pontszám valamennyi rész- és alszempont esetében pont. A pontozási módszer ismertetése: ajánlatkérő mindegyik értékelési rész- és alszempontnál arányosítással (az ártalmatlanítás díjára vonatkozó értékelési rész- és alszempontoknál egyenes arányosítással, a késedelmi kötbér mértékére vonatkozó értékelési részszempontoknál pedig fordított arányosítással) állapítja meg a pontszámokat. A pontozási módszerének meghatározását a Dokumentáció tartalmazza. 16. Ajánlatkérő jelen felhívás IV.2.1) pontjának kiegészítéseként közli, hogy az I. részajánlat tekintetében az Ártalmatlanítás díja értékelési részszempont alszempontjai és súlyszámaik a következők: - Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Tartályfenék iszap ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 15

16 - Elhasznált derítőföld ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Kénsav és kénessav ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Salétromsav és salétromossav ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Cianid tartalmú szilárd sók és oldatok ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Nehézfémeket tartalmazó fémoxid ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Higanytartalmú hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Más nehézfémeket tartalmazó hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Egyéb üstmaradék és reakciómaradék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Egyéb üstmaradék és reakciómaradék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Fényképészeti hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Olajtüzelés pernyéje és kazánpora ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Foszfátozásból származó iszap ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Cianid tartalmú hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Egyéb hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Olaj-víz szeparátorokból származó iszap ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Közelebbről meg nem határozott hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 16

17 - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Olajszűrő ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Azbesztet tartalmazó súrlódó-betét ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Veszélyes alkatrészek (amelyek különböznek a től ig terjedő, valamint a ban és a ben meghatározott hulladéktípusoktól) ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés (amely különbözik a től ig terjedő hulladéktípusoktól) ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Kromátok pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Citotoxikus és citosztatikus gyógyszer ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Veszélyes anyagokat tartalmazó pernye ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Savak ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 9 - Egyéb kátrány ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 22 - Savas olaj ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 35 - Egyéb kátrányféle ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 94 - Sósav ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 6 - Egyéb sav ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 30 - Ammónium-hidroxid ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 3 - Egyéb lúg ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 12 - Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 12 - Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 63 17

18 - Rögzítő (fixír) oldat ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 5 - Veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 66 - Cink-hidrometallurgiai iszap (a jarozitot és goethitet is beleértve) ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: Elhasznált folyósítószer ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: Elhasznált viasz és zsír ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: Klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 7 - Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 55 - PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 41 - Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj (amely különbözik a től) ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: Tüzelőolaj és dízelolaj ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: Egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 18 - Egyéb oldószer és oldószer keverék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 94 - Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 22 - Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is) ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 4 - Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 11 - Ólomakkumulátorok ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 18 - Nikkel-kadmium elemek ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 57 - Szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 42 - Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 64 - Olaj és zsír (amely különbözik a től) ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 6 - Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: Elemek és akkumulátorok (amelyek között a , a vagy a azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók) ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 5 - Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések (amelyek különböznek a től és a tól) ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: Galvániszap ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: Ajánlatkérő jelen felhívás IV.2.1) pontjának kiegészítéseként közli, hogy a II. részajánlat tekintetében az Ártalmatlanítás díja értékelési részszempont alszempontjai és súlyszámaik a következők: - Nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 6 - Közelebbről meg nem határozott hulladék ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 6 - Veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos nyesedék, fa, forgácslap és furnér ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 6 - Veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer ártalmatlanítás díja (Ft/kg) - súlyszáma: 6 18

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265003-2013:text:hu:html Magyarország-Balatonfűzfő: Iszapeltávolítási szolgáltatások 2013/S 152-265003 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Perifériák beszerzése

Perifériák beszerzése Perifériák beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése 1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban konténer kollégium kialakítás

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban konténer kollégium kialakítás Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központban konténer kollégium kialakítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/88 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:

Részletesebben

tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése

tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Információ és online

Részletesebben

Magyarcsanád, Közösségi ház építése

Magyarcsanád, Közösségi ház építése Magyarcsanád, Közösségi ház építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1. Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1. Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: A Szépművészeti Múzeum által a Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő Rippl-Rónai és Maillol - Egy barátság története munkacímű kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése Közbeszerzési

Részletesebben

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről 4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő:

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: "Ultrabook-ok és külső winchesterek beszerzése a KM0201-0219SZGR13 keret-megállapodásból" tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményről szóló tájékoztató közzététele Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Részletesebben

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.)

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF-2013-0202 számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Erdőtelepítési feladatok ellátása

Erdőtelepítési feladatok ellátása Erdőtelepítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása

A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése.

Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése. Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352)

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u sz. alatti (7377. és Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése

A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u sz. alatti (7377. és Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u. 16-20. sz. alatti (7377. és 7379. Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése

Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről. "Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Szarvasi Arborétum területén éjszakai porta-, recepciós szolgálati és egyéb vagyonvédelmi feladatok ellátása" Közbeszerzési

Részletesebben

Angol és német nyelvi képzések beszerzése

Angol és német nyelvi képzések beszerzése Angol és német nyelvi képzések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/118 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

SZEI mammográfia eredmény

SZEI mammográfia eredmény SZEI mammográfia eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország területe, az Ajánlattevő által Teljesítés helye:

Magyarország területe, az Ajánlattevő által Teljesítés helye: Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozása, hasznosítása című továbbképzések megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó keretmegállapodás a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító

Részletesebben

Hidrofor konténer beszerzés

Hidrofor konténer beszerzés Hidrofor konténer beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.

Részletesebben

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

"1 db. mikrobusz beszerzése-hálózat a Közösségért Alapítvány"

1 db. mikrobusz beszerzése-hálózat a Közösségért Alapítvány "1 db. mikrobusz beszerzése-hálózat a Közösségért Alapítvány" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény)

Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény) Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására

9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására 9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/2 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről-munkahelyi képzések megvalósítása a Sanmina-SCI Magyarország Kft-nél- vállalkozás működésével kapcsolatos képzés II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113 Beszerzés

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről - Innovációs intézményi és szervezeti keretek kialakítása, valamint kutatási hálózatok megszervezésének, az együttműködések jogi és pénzügyi hátterének kialakítása -

Részletesebben

Aranysziget Otthon élelmiszer alapanyag és termék beszerzése 1. időszak egyéb fagyasztott termék

Aranysziget Otthon élelmiszer alapanyag és termék beszerzése 1. időszak egyéb fagyasztott termék Aranysziget Otthon élelmiszer alapanyag és termék beszerzése 1. időszak egyéb fagyasztott termék Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez

1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez 1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/81 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Mentőegység beszerzés/ 2013.

Mentőegység beszerzés/ 2013. Mentőegység beszerzés/ 2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/115 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH)

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés

Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

EESZI Győr foglalkozás egészségügyi ellátás igénybebvétele

EESZI Győr foglalkozás egészségügyi ellátás igénybebvétele EESZI Győr foglalkozás egészségügyi ellátás igénybebvétele Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei részére papír, irodaszerek, és nyomtatványok beszerzése (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287430-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S 156-287430 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Veresegyházi termál- és gyógyfürdő fejlesztése során ellátandó műszaki szakértői feladatok - tájékoztató az eljárás eredményéről

Veresegyházi termál- és gyógyfürdő fejlesztése során ellátandó műszaki szakértői feladatok - tájékoztató az eljárás eredményéről Veresegyházi termál- és gyógyfürdő fejlesztése során ellátandó műszaki szakértői feladatok - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tájékoztatás eredményről

Tájékoztatás eredményről Tájékoztatás eredményről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/99 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái

Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése

Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

A Soós István Borászati Szakképző Iskola Szigetcsépi Tangazdasága fejlesztése - mezőgazdasági jellegű szolgáltatások igénybevétele (területrendezés).

A Soós István Borászati Szakképző Iskola Szigetcsépi Tangazdasága fejlesztése - mezőgazdasági jellegű szolgáltatások igénybevétele (területrendezés). A Soós István Borászati Szakképző Iskola Szigetcsépi Tangazdasága fejlesztése - mezőgazdasági jellegű szolgáltatások igénybevétele (területrendezés). Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/33 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Az Országgyűlés Hivatalának iktatási feladatait támogató elektronikus iratkezelő rendszer beszerzése, bevezetése, oktatása és testre szabása, rendszertámogatása (522/2013) Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Vadász u energetikai felújítása tervezési munkák (er. táj.)

Vadász u energetikai felújítása tervezési munkák (er. táj.) Vadász u. 11-13. energetikai felújítása tervezési munkák (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Plébánia épület utcaszint alatt található területének felújítása

Plébánia épület utcaszint alatt található területének felújítása Plébánia épület utcaszint alatt található területének felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata Partnerség a fenntartható megoldások megvalósításáért a határmenti környezet közös kezelése és védelme - HURO/1001/206/1.3.4 kódszámú projekt- engedélyes tervek készítése. Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Polgármesteri hivatal felújítása - Tímár

Polgármesteri hivatal felújítása - Tímár Polgármesteri hivatal felújítása - Tímár Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának bővítése és felújítása tárgyú projekt során lebonyolítói, műszaki menedzseri és projekt koordinátori feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93 Beszerzés

Részletesebben

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről 1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az "MTVA meglévő Fotobank szolgáltatásának megújítása Fotoweb 7.0 licensz moduljainak beszerzésével, a rendszer fejlesztésével és 2 éves supporttal" tárgyában lefolytatott eljárás eredményéről

Részletesebben

Megbízási szerződés I. sz.módosítása-munkahelyi képzések az SCI-nál

Megbízási szerződés I. sz.módosítása-munkahelyi képzések az SCI-nál Megbízási szerződés I. sz.módosítása-munkahelyi képzések az SCI-nál Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről: Szállítási szerződés - TÁMOP-1.1.1-11/2-2011-0001 Automata ipari varrógép és kelmebevizsgáló berendezés beszerzése - Csömöri úti Mintavarroda Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - bútorbeszerzés

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - bútorbeszerzés Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - bútorbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Nagybani Piac parkoló burkolat felújítása második ütem (SG-791) - tájékoztató

Nagybani Piac parkoló burkolat felújítása második ütem (SG-791) - tájékoztató Nagybani Piac parkoló burkolat felújítása második ütem (SG-791) - tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Faházak kivitelezése és telepítése vállalkozási szerződés keretében

Faházak kivitelezése és telepítése vállalkozási szerződés keretében Faházak kivitelezése és telepítése vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/89 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira.

Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira. Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Munkaruházat körébe tartozó kabátok beszerzése - tájékoztató eljárás eredményéről

Munkaruházat körébe tartozó kabátok beszerzése - tájékoztató eljárás eredményéről Munkaruházat körébe tartozó kabátok beszerzése - tájékoztató eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (Őrzésvédelem 2012.)

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (Őrzésvédelem 2012.) Eljárás eredményéről szóló tájékoztató (Őrzésvédelem 2012.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Adathordozók beszerzése (500/2013)

Adathordozók beszerzése (500/2013) Adathordozók beszerzése (500/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/120 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 Tájékoztató hirdetmény A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Budapest XIV. ker., Gvadányi u. 69. szám alatti objektumában a biztonságfelügyeleti rendszer telepítése közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229621-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S 128-229621 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Tájékoztatás eljárás eredményéről (applikáció)

Tájékoztatás eljárás eredményéről (applikáció) Tájékoztatás eljárás eredményéről (applikáció) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény - Az Oktatási Hivatal által CD (DVD) adathordozón átadott anyagok másolása CD (DVD) lemezre

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény - Az Oktatási Hivatal által CD (DVD) adathordozón átadott anyagok másolása CD (DVD) lemezre Eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény - Az Oktatási Hivatal által CD (DVD) adathordozón átadott anyagok másolása CD (DVD) lemezre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében lévő szilárd burkolatú utak karbantartása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről "Fehérje kölcsönhatások in vitro és sejten belüli detektálására, képalkotásra alkalmas lemezleolvasó beszerzése"

Tájékoztató az eljárás eredményéről Fehérje kölcsönhatások in vitro és sejten belüli detektálására, képalkotásra alkalmas lemezleolvasó beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről "Fehérje kölcsönhatások in vitro és sejten belüli detektálására, képalkotásra alkalmas lemezleolvasó beszerzése" Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

GEODÉZIAI MÉRÉSEK VÉGZÉSE/2012.

GEODÉZIAI MÉRÉSEK VÉGZÉSE/2012. GEODÉZIAI MÉRÉSEK VÉGZÉSE/2012. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH)

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Balassi Intézet - Kommunikáció - táj. szerz. mód

Balassi Intézet - Kommunikáció - táj. szerz. mód Balassi Intézet - Kommunikáció - táj. szerz. mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat

Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás

Részletesebben