Régi-új vezetés a Kamarában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Régi-új vezetés a Kamarában"

Átírás

1 A Somogy Megyei Vadászkamara és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége lapja VI. évfolyam 3. szám Tisztelt Vadásztársak! Ez év őszén lezajlott a tisztújítás a Somogy megyei Területi Szervezetnél is. A Tisztújító küldöttgyűlés továbbra is bizalmat szavazott a Kamara korábbi vezetésének, melyet a Kamara tisztségviselői nevében is tisztelettel megköszönök. A küldöttgyûlés 4 évre az alábbi tisztségviselõket választotta: Elnök: Dr. Boda Pál Sportvadász Osztály Alelnök: Pongrácz István Hivatásos Vadász Osztály Alelnök: Dr. Varga Gyula Vezetőségi tagok: Berend Ferenc, Meiszterics János Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnök: Galamb Gábor Felügyelő Bizottság elnök: Széles József Etikai Bizottság elnök: Dr. Jordanics József Megválasztotta továbbá a Felügyelő Bizottság, a Jogi és Etikai Bizottság, valamint a Vadvédelmi Bizottság tagjait. A vezetőség az első elnökségi ülésen ismét két szakbizottságot hozott létre: a Kynológiai szakbizottságot melynek elnökének Pomázi Ágostont, és a Kulturális szakbizottságot amelynek elnökének Máj Péter vadásztársat választotta. Felkérte továbbá ezen bizottságok tagjait. A szinte egyhangú szavazás számomra azt igazolja, hogy az elmúlt 4 évben megkezdett utat kell folytatnunk. Négy évvel ezelőtt jelentős változásokat határoztunk el. Elsősorban bővíteni kívántuk a Kamara szolgáltató jellegét. Ennek érdekében bevezettük a vadászjegyek vidéki érvényesítését, amelyet a jövőben fenntartani, sőt növelni szeretnénk. Jogsegély szolgálatot vezettünk be, vállaltuk a vadkísérőjegyek kiadását, a kötelező biztosítással kapcsolatos feladatok ellátását és bővítettük ezen biztosítás lehetőségeit. Jövőben is ezen szolgáltató jelleg fenntartására törekszünk, kiemelt figyelemmel a hivatásos vadászokkal kapcsolatos feladatokra, melynek keretében sikeresen szerveztük meg novemberben a hivatásos vadászok kötelező rendészeti képzését és vizsgáját. Tovább kívánjuk javítani tagjaink tájékoztatását, a jól működő honlap állandó frissítésével és a szükséges információk közzétételével, továbbá a hírlevelet évente háromszor adjuk ki tagjainknak a jövőben is. Lényeges változás volt amelyet a jövőben is folytatni kívánunk a megfe- Régi-új vezetés a Kamarában lelő jó kapcsolat helyreállítása a Vadászszövetséggel. Teljes mértékben együttműködünk a Somogy megyei Vadászok Szövetségével, minden lényeges kérdésben közös álláspontot alakítunk ki, és közösen képviseljük a vadászok és a vadászatra jogosultak érdekeit. Ezen együttműködésnek megyei és országos szinten is látványos eredményei voltak, az elmúlt 4 évben sok olyan intézkedés történt elsősorban a fegyver tartásával, megszerzésével kapcsolatosan, amely lényegesen leegyszerűsítette a fegyverviselés és tartás szabályait. A hivatásos vadászok feladataik ellátásához több jogosítványt szereztek, az orvvadászatot sikerült bűncselekménnyé minősíteni. Ezen az úton kívánunk továbbra is haladni. A következő években egy nagyon jelentős munka folytatódik, az új vadászati törvény megalkotása. Egyik fő feladatunk a Szövetséggel együttműködve és a vadászok érdekeit képviselve olyan vadászati törvény elfogadása, amely tartósan és hosszú időre meghatározza azokat a jogi alapokat, amelyre eredményes vadgazdálkodást lehet építeni. Ezen törvényalkotási folyamatról részletes tájékoztatást fogunk adni és kérjük tagjaink közremű- Az elnökség tagjai: Kemenszky Péter (balról), Máj Péter, Dr. Varga Gyula, Dr. Jordanics József, Széles József, Pongrácz István, Dr. Boda Pál, Berend Ferenc, Pomázi Ágoston, Meiszterics János, Galamb Gábor ködő segítségét. A ránk bízott közfeladatokat (vadászjegy kiadás, Állami vadászvizsga) magas szinten kívánjuk továbbra is megvalósítani. Küszöbön áll a vadászvizsgáról és a felkészítő tanfolyamokról szóló jogszabály elfogadása. A tervezet elkészült, lényegesen megszigorítja a vadászvizsgát és a gyakorlati képzést helyezi előtérbe. Ezen kívül vállalt feladataink kapcsán alapvető feladatunknak tekintjük a megyei vadásznap megrendezését és egyéb, a vadászat társadalmi elfogadottságát elősegítő rendezvény szervezését. Kérjük ehhez tagjaink segítő támogatását! A téli vadászszezonra kívánok minden vadásztársamnak élményekben gazdag és eredményes vadászatot, valamint Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Sikeres Új Évet! A Kamara vezetősége nevében: Dr. Boda Pál, elnök

2 2 Házunk tájáról Vadászjegy érvényesítés Tisztelt Vadászok! Egy év gyorsan elmúlt, ismét eljött a vadászjegyek érvényesítésének ideje (2014. január 2- től). Megyénkben a több mint 3300 vadászjegy zavartalan érvényesítését úgy szeretnénk megoldani, hogy a vadászatra jogosultak, vadásztársaságok, földtulajdonosi közösségek, egyesületek számára kijelölt (januári) időpontban biztosítjuk a csoportos vadászjegy érvényesítés lehetőségét. Az egyéni vadászjegy érvényesítési ideje a február hónap. Kérjük, keressék meg vadásztársaságuknál azt a személyt, aki a vadászjegyek összegyűjtését végzi. A jogosultak képviselőjét levélben is kiértesítettük. 2014/15. évre a vadászjegy érvényesítési időpontok a vadászatra jogosult társaságok, egyesületek, földtulajdonosi közösségek, csoportok számára: JANUÁR 02. CSÜTÖRTÖK: DDNP Ig. Drávaszentesi Okt. B.K Darányi és Térsége Vt Lakócsai Dráva Ártér Vt Nemesdéd és Környéke Ftk Karádi Kossuth Vt Kálmáncsa és Környéke Ftk Balatonszárszó-Kőröshegy Ftk Naturvad Vt JANUÁR 03. PÉNTEK: Berzsenyi Dániel Vadgazd. E Cseralja Vt Gyékényesi Kotrópart Vt Nagybaráti Vt Csehi-Imrédi Vt Rinyamenti Diana Vt Mezőcsokonyai Rákóczi Vt Tabi Aranyfácán Vt Somogyegresi Szt.Hubertus Vt Tuskósi Vadászegyesület JANUÁR 06. HÉTFŐ: Surján-Kaposvölgye Vt Baté-Mosdós-Nagyberki Vt Göllei Fekete István Vt Taszár és Környéke Ftk Vízvár és Környéke Vt Igal-Ráksi Vt Corvina Vt Fekete István Bk. Vt Koppányvezér Vt Ezüsthárs Vt Kaposfői Csokonai Vt Gamási Artemis Vt Balaton Vt JANUÁR 07. KEDD: SEFAG Zrt Studinka Bérkilövő Vt Kaszó Zrt JANUÁR 08. SZERDA: Marcali Diana Vt Silvanus Vt Sólyom Vadászegyesület 8.30 Somogy Bérkilövő Vt Szent Benedek Vt Babócsa és Környéke Ftk Törökkoppányi Íjász Vt Balatonendrédi Hubertus Vt Zamárdi Nimród Vt Babodi Sport Vt JANUÁR 09. CSÜTÖRTÖK: Zöld Erdő Vt Széchenyi Kereki Vt Kócsag Vt Szt. Hubertus Vt. Kaposmérő 8.30 Szt. Hubertus Vt. Kaposvár 9.00 Természetbarát Vt. Som 9.30 Rinya Völgye Vt Szalonka Vt Megújulás Bérkilövő Vt Iharosi Hunor Vt Nagyberek Vt Kőrösi Széchenyi Vt Fonyódi Aranyhíd Vt JANUÁR 10. PÉNTEK: Somogyacsa és Környéke Nimród Vt 8.00 Korpadombi Vt Lencsen Vadászterület Ftk Dél-Dunántúli Fauna Vadászati Társaság 9.30 Fauna Jagd Kft Osztopán és Környéke Ftk Polány és Vidéke Ftk Ecseny és Környéke Ftk Somogyvár és Környéke Ftk Somogyi Orion Vt Revir Vt Tengődi Diana Vt JANUÁR 13. HÉTFŐ: Lengyeltóti és Környéke Trófea Vt ST. Hubertus Vadászegylet S.simonyi 9.00 Széchenyi Zsigmond Mg-i Szakközépisk Kisbárapáti és Környéke Ftk Karád MG. Zrt Tógazda Vt Toponár-Orci Ftk. Egyesület Kerekesmenti Vt JANUÁR 14. KEDD: Iharosberény és Környéke Ftk Somogyi Hunor Vt Somogyi Magor Vt Magyaratád és Környéke Ftk Hubertus Agráripari Bt Somogyszili Szent-kút Vt JANUÁR 15. SZERDA: Földtulaj.-ok és Természetb. Látrányi VE 8.00 Szóládi Földtulajdonosok Vadászati K Balatonkiliti Vt Jutai Makkos Vt Hetye-Völgye Ftk. VE JANUÁR 16. CSÜTÖRTÖK: Somodor-Szentgáloskér Vt Sióvölgye Földtulajdonosi Ve Kaposfüred és Környéke Ftk Fonyódi Aranyfácán Vt Kaposvári Egyetem Vadgazd. Tájközpont Kercseliget és Környéke Ftk Csököly és Vidéke Ft-ok. Jogköz Csurgói Vt Drávamenti Ftk JANUÁR 17. PÉNTEK: Somogysárdi Nyíres Vt Mikei Földtul.-ok Vt Kisbárapáti Béke Vt Hedrehely-Kadarkút és Vidéke Ftk Dráva 2007 Vt Kutas és Vidéke Kossuth Vt Újmajori Vt JANUÁR 22. SZERDA: Tapsony és Vidéke Petőfi Vt Jákó és Környéke Sólyom Vt Őrtilosi Határmenti Vt Westerheide Kft Rigóci Baráti Vt Gyótai Vt JANUÁR 24. PÉNTEK: Gálosfa- Hajmás és Körny. Ftk Zselici Vt Kakastanya Vt Baláta Vt Kittenberger Kálmán Vt Megkérem Tisztelt Somogy Megyei Vadászainkat, hogy amennyiben lehetőségük van rá, éljenek a vadászatra jogosulton keresztül történő csoportosan szervezett érvényesítéssel. Természetesen lehetőség van az egyéni ügyintézés keretein belül történő érvényesítésre is, viszont január hónapban a szervezetten érvényesítők élveznek előnyt. Kérjük, hogy az egyéni érvényesítők a januári csoportos, illetve a vidéki érvényesítések miatt február hónapban keressék fel irodánkat a vadászjegy érvényesítés céljából! A csoportos érvényesítés a torlódások és a sorban állások elkerülése végett kialakult gyakorlat. Ügyfélfogadás: H - CS de , du , P: Hétfőnként hosszabbított ügyfélfogadással ig várjuk az egyénileg érvényesítőket! A vadászjegy érvényesítésének díja Ft, (amely összeg tartalmazza a vadászjegy árán ( Ft) felül a kamarai tagdíjat ( Ft) és a kötelező vadász-felelősségbiztosítás alap díját ( Ft). A felelősségbiztosítási szerződés szerint választható emeletdíjas felelősségbiztosítás is, amely 2.000,- Ft/év, ebben az esetben a vadászjegy teljes ára: ,- Ft. Ezen emeltdíjas szolgáltatás keretében a biztosító évi 12 millió Ft kárösszeg helyett 18 millió Ft-ig áll helyt és a vadász (biztosított) sérülése esetén is dupla összeget fizet. A 70 év feletti tagjaink (1944-ben, illetve előtte születettek) mentesülnek a tagdíjfizetés alól, az ő vadászjegyük érvényesítése Ft vagy az emelt díjas biztosítással ,- Ft-ba kerül. Felhívom a Kamara Tagjainak figyelmét, hogy a 2004.évi XXIV. tv. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló, továbbá az ugyanezen tárgykörben kiadott 253/2004. (VIII.31.) sz. kormányrendelet a az érvényes vadászjegyet, - mint a vadászat személyi feltételét határozza meg. A vadászjegyek érvényesítését tehát február 28-ig kell elvégezni, mert a késve-, vagy nem érvényesítőktől a rendőrhatóság a fegyvertartási engedélyt bevonhatja. Megkérem a Tisztelt Vadászokat a szíves együttműködésre, ebben az esetben szervezetünk biztosítja a gyors és pontos ügyintézést. Máj Orsolya irodavezető

3 Házunk tájáról 3 Vadászjegyek érvényesítése vidéki helyszíneken Vadászjegyet érvényesítõk részére Tisztelt Kamarai Tagok! Az egyénileg érvényesítő vadászoknak évben is lehetősége lesz a vidéki helyszíneken való, vadászjegyekkel kapcsolatos ügyintézésére. A vidéki helyszínek, időpontok: január 20. hétfő Nagyatád, Aranyszarvas Vadászbolt, Kossuth u január 23. csütörtök Siófok, Diana Vadászbolt, Szt. László u január 27. hétfő Marcali, Meiszterics Autósiskola, Petőfi u január 30. csütörtök Barcs, SEFAG Zrt. Barcsi Erdészet, Bajcsy-Zs. u. 1. Valamennyi vidéki helyszínen az ügyintézés időpontja: óráig. Ezen vidéki helyszíneket közzé tesszük a Somogyi Hírlapban is egy januári emlékeztető hirdetés formájában, illetve olvashatják honlapunkon (www.omvk-somogy.hu) is. Kemenszky Péter, titkár Ünnepek közötti ügyelet Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy decemberében az ünnepek között (december 30-án és december 31-én) a Vadászkamara irodájában az ügyfélfogadás szünetel. A külföldi vadászati engedélyéhez tartozó biztosítási bélyegek kiadását (amennyiben ezt Tisztelt Ügyfeleink december 23-ig intézni nem tudják) ügyeleti rendszerben biztosítjuk. Az ügyeleti telefonszámok a következők: Máj Orsolya irodavezető 30/ Kemenszky Péter titkár 30/ Biztosítási bélyeg vásárlási szándékukat amennyiben lehetséges kérjük egy nappal korábban jelezzék! Hivatásos vadászok kötelezõ rendészeti továbbképzése Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló évi CXX. törvény, a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII.14.) BM rendelet, és a rendészeti feladatokat ellátó személyek és segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletek szabályokról szóló 86/2012. (XII.28.) BM rendelet alapján a hivatásos vadászok szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel való ellátása a Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának Vadászati és Halászati Osztályától átkerült a Rendészeti Hatósághoz, - az eskütétel és a kötelező nyilvántartásba vétel azonban továbbra is a Kormányhivatal feladatköre maradt. A évi CXX. törvény értelmében képzésre és vizsgára kötelezettek a rendészeti feladatokat ellátó személyek, köztük a hivatásos vadászok és az erdészeti szakszemélyzet is. Az átképzéseket, a különbözeti vizsgát ami áll gyakorlatból, elméletből, önvédelmi és intézkedési jogi ismeretekből január 1-ig kell valamennyi érintettnek teljesíteni (ez a határidő a rendészeti szervek túlterheltsége miatt kitolódott május 31-ig). Első körben a Somogy megyei hivatásos vadászoknak az ORFK Csopaki Oktatási Központja, a későbbiekben a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola lett kijelölve a kötelező képzés és vizsga helyszínének. A Kamara ezzel a képzési helyszínnel nem értett egyet, mert ebben az esetben a hivatásos vadászoknak 5 napra Körmendre kellett volna utazni. Így a munkahelyi feladataikat ebben az időszakban nem tudták volna ellátni, illetve a vadászatra jogosultaknak a képzési- és vizsgadíjon felül az útiköltséget és a szállás költségét is biztosítani kellett volna a hivatásos vadászaiknak. Az Országos Magyar Vadászkamara állásfoglalást kért a Somogy Megyei Területi Szervezettől, hogy a hivatásos vadászok érdekében tudná-e vállalni a képzés és vizsga megszervezését, amihez megfelelő helyszínt is kell majd biztosítani, illetve meg tudja-e finanszírozni ebben az esetben a vidéki helyszíni vizsga valamennyi költségét. A Kamara Somogy megyei Területi Szervezetének elnöke és titkára ezek után levélben biztosította a központot arról, hogy vállalja a terembér és egyéb költségeket és keres megfelelő helyszínt a kötelező rendészeti továbbképzéshez. A megyei vezetés három helyszínben gondolkodott: a Kaposvári Egészségügyi Főiskola nagyelőadója, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság nagyterme, illetve a Kaposvári Egyetem Bőszénfai Vadgazdálkodási Tájközpontjának nagyterme. Ez utóbbira esett a választás, a rendőrség is elfogadta a helyszínt a továbbképzés lebonyolításához. A megyei Vadászkamara magára vállalta az öszszes adminisztrációs feladatot, a hivatásos vadászok rendőrség felé történő regisztrálását, a képzésre és vizsgára való feljelentkeztetéseket. A vadászok részére ben vagy postai úton eljuttatta a képzés tananyagát és a vizsgakérdéseket. A képzés díja 9.663,- Ft/fő, a vizsgadíj 1.933,- Ft/fő volt. Ezeket az összegeket a BM OKTF számlaszámára lehetett utalni a vadászatra jogosultaknak, de a Kamara felajánlotta, hogy csekken is befizethetik a megyei szervezethez, amit majd egy összegben tovább utal a BM számlára, - ezzel is megkönnyítve a díjak rendezését. A Körmendi Rendészeti Szakközépiskola továbbképzésért felelős rendőr őrnagyával folyamatosan folytak az egyeztetések a képzéseket illetően. A rendőrség két időpontot jelölt meg a lebonyolításra: november és november , a helyszín a Kaposvári Egyetem Bőszénfai Vadgazdálkodási Tájközpontja volt. Mindkét esetben az első napon a képzés keretében gyakorlati bemutatót tartottak a rendőrség szakemberei, majd a második napon került sor a vizsgára. Az első képzésen és vizsgán 120-an vettek részt és tettek mindannyian sikeres vizsgát, erről tanúsítványt kaptak. A vizsgabizottság tagjai: Dr. Kovács Gyula, Tóth Tamás a Körmendi Rendészeti Szakközépiskolából, Vácz Edit a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságtól és Simon Pál voltak. A második képzésen 118 hivatásos vadász vett részt és tett sikeres vizsgát. A vizsgabizottság tagjai: Dr. Kovács Gyula, Tóth Tamás a Körmendi Rendészeti Szakközépiskolából, Kokas Sándor a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságtól és Simon Pál voltak. A két képzési napon (12-én és 14- én) a 238 hivatásos vadász részére a Kamara meleg ebédet biztosított. Az erdészek és az erdész-hivatásos vadászok részére november án került sor szintén a bőszénfai helyszínen a kötelező továbbképzésre, a Kamara ebben az esetben is átvállalta a regisztrációt és a vizsgára való feljelentkeztetést. Ehhez a képzéshez csatlakoztak a Közterület-Felügyelet munkatársai is. Az Országos Magyar Vadászkamara Somogy megyei Területi Szervezete költségvetése terhére finanszírozta meg a bőszénfai helyszínen történő képzés és vizsga lehetőségét, elvégezte a regisztráció és vizsgákra való bejelentkezés és kiértesítés adminisztratív feladatait, megkönnyítve ezzel a hivatásos vadászok és munkáltatóik helyzetét. Dr. Varga Gyula Hivatásos Vadász Osztály alelnök

4 4 Emlékezünk... In memoriam... Páll Endre ( ) Az élet útjai tényleg kifürkészhetetlenek... Alig egy hónapja ünnepeltük Páll Endre, mindnyájunk Bandi bácsijának 90. születésnapját, amit büszkén adtunk közre az országos szaksajtóban is és most nekrológot írok a somogyi vadászok nagy öregjéről, az általam végtelenül tisztelt Barátról... remegő kézzel és igazán nehéz tollal. Az űr, amit maga mögött hagyott, az betölthetetlen. Ritka dolog nagyon, hogy valaki teljes szellemi és viszonylagos testi frissességben élje meg a szépkort, hogy egy szakma és több generáció tisztelje feltétel nélkül az Embert, de nyilván azt is tudtuk, hogy egyszer bekövetkezik az elkerülhetetlen... és persze soha nem törődnék bele a mostba. Még ne... most még ne... Ritka az a bölcsesség is, amivel elköszönt párunktól akiket igaz barátainak tartott... a halálos ágyán, látva a könnyeket és a végtelen aggódást a tekintetünkben, a következő nagy életigazságot osztotta meg:...figyeljetek ide... higgyétek el... én már felkészültem... ez csak Nektek, onnan nézve olyan borzasztó... én elfogadom... kérlek fogadjátok el Ti is... innen visszanézve teljesen más... megnyugtató, én mindent elrendeztem... köszönöm a barátságotokat... Mennyire igaza volt... Ha valaki szellemi frissességben megéri ezt a kort, van ideje, hogy mindent elrendezzen. A vadászjegyét 2007-ben önként adta a kezembe a következő mondattal: Petikém, az egész életem a vadászatról szólt, viszont fizikálisan már nem vagyok alkalmas rá... ezért csak a szépet szeretném megőrizni belőle, ez az oka, hogy így döntöttem. A jogosítványát saját akaratából, tavaly már nem hosszabbította meg, mondván, már nem érzi biztonságosnak a vezetést és nem akar balesetet okozni. Nagy szívfájdalma volt - lakása elvesztését követően - szeretett trófeáinak és könyveinek jövőbeni sorsa, így rendelkezett azok felől is. A könyvek Nagy Jánosnak köszönhetően Bőszénfára kerültek, ahol közösen Páll Endre emlékszoba kialakítását tervezték, trófeagyűjteményének egy része a Somogy megyei Vadászkamara irodájában, másik fele pedig a szeretett Gyótai vadászházban kapott méltó helyet és örökös megbecsülést. Élete utolsó másfél évét a Csertán Márton Otthonban töltötte Kaposváron, ahová legkedvesebb trófeáin, a számára kedves családi fotókon és könyvein kívül már semmit nem vitt magával. Itt, az otthonosan berendezett kis szobában talált megnyugvást, ahol rendszeresen keresték fel a barátok és az ismerősök, akiket kivétel nélkül elegánsan, frissen borotválkozva és erdész-vadász emberhez méltó egyszerű, de elegáns öltözékben fogadott. Megkért rá, hát elmondom, hogy mindenkinek köszöni azt a jóságot és tiszteletet ami Őt övezte élete alkonyán. Számtalanszor köszönte az otthon dolgozóinak munkáját, akik véleménye szerint nem munkát végeztek csupán, hanem kedves törődésükkel és odafigyelésükkel igazi hivatást. A 90. születésnapjára írt köszöntőm egy részlete örökre aktuális marad: Kedves Bandi bácsi! Mondandóm végezetéül egy kis személyes kitérőt szeretnék tenni. Ahogy itt szinte mindenki, én is a Maga könyvein nőttem fel. Első két és az életemet meghatározó könyvem Fekete István Vuk-ja és a híres Legjobb vadászni című könyvek voltak, ez utóbbi Bandi bácsitól. Még alig betűzve bírtam csak az olvasás tudományát... többször is el kellett olvasnom egy-egy mondatot, hogy megértsem, mégis a képzeletemben magam elé vetítettem az akkor még teljesen ismeretlen somogyi vadászterületeket és látatlanul is rajongtam a nagy vadászt. Akkor is és azóta is jól eső izgalommal lapozom a barna borítású, mára elnyűtt és már dedikált eredeti kiadást, amely mindig velem volt és van ma is, és amely könyv választ adott nekem, amikor életpályám keresztúthoz érkezett. A könyvei által mindig, ismeretlenül is tiszteltem és felnéztem a vadászíróra és a szakemberre, de álmaimban nem mertem remélni, hogy egyszer jó barátok leszünk és hova tovább a fiának szólít majd engem. Évek óta ünnepnapok a szerdák vagy a csütörtökök... amikor a délelőttöket együtt töltjük... vásárolunk, beszélgetünk, vagy csak ülünk csendben, kávézva az irodámban, Bandi bácsi trófeáit szemlélve. Ilyenkor megáll az idő... Önző vagyok... azt akarom, hogy nagyon sokáig álljon még! Az Élet azonban másként írta a következő fejezetet. Nem ugratjuk többé az otthonban kíváncsiskodó néniket, hogy lányok után járunk a városba heti egy délelőttön... nem járjuk többé együtt a zalai dombokat trófea bemutatóra utazva nagy kerülővel, hogy Bandi bácsi gyermekkori emlékeit idézzük... és nem tűnik fel többé egyenes termete, ahogy az otthon ajtajából visszaint: Petikém, köszönök mindent, akkor a jövő héten várlak! De mindig megmarad emlékül a tanítása, a józan bölcsessége, értékrendje és szerénysége. Ő átadta... a mi kötelességünk, hogy elfogadjuk és azt megőrizve továbbvigyük. Mielőtt elment közülünk, az utolsó találkozásunkkor, pénteken megkérdezte, hogy megyünk-e haza Édesanyámhoz Pápára és mikor jövünk vissza... mert vasárnap... Ő már nem él... A kórterem ajtajából zavarodottan néztem vissza. Ő még felénk fordította a tekintetét és némán intett a bal kezével... így köszöntünk el. Páll Endre a 90. születésnapján megosztotta velünk élete mottóját, amely örök érvényű bölcselet ahhoz, hogy valakit már életében végtelen és feltétlen tisztelet övezzen. Kedves Bandi bácsi... értettük az üzenetét és az emlékét örökre a szívünkbe zártuk és megőrizzük! Azt hiszem az életben a legnagyobb ajándék a barátság és a szeretet. És amit most itt, Tőletek kaptam, az egyértelműen ennek a kettőnek a megnyilvánulása. Életem mottóját szeretném nektek átadni, mert azt hiszem, ennek is köszönhetem, hogy most itt lehetek köztetek: az Istenben és a jövőben bízva kell élni a jelent, hogy múlt legyen belőle. Isten éltessen Benneteket! Isten Vele Bandi Bácsi! Kemenszky Péter

5 A Vadászszövetség hírei július 5-én a Vadászszövetség elnöke és fővadásza körlevelet küldött a Szövetség tagjainak az évi LV. törvény /A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló/ módosításáról, melyben ismertetésre kerültek a módosított paragrafusok a régi szövegrészekkel együtt. Július 11-én szintén tájékoztatást küldött tagjainak a Vadászszövetség a 42/2013. (VI.19.) EMMI rendelet a kézi lőfegyverek megszerzéséhez és tartásához szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatokról szóló 22/1991. (XI.15.) NM rendelet módosításáról, valamint a 48/2013. (VII.9.) EMMI rendeletről, ami a vizsgálatok térítési díjának egyszeres megfizetését szabályozza. Mindkét rendelet teljes szövege mellékletként csatolásra került a körlevélhez. Július 22-én a Szövetség elnöke támogató levelet írt a SEFAG Zrt. javaslatát támogatva, melyben Páll Endre Életfa Emlékplakett Arany fokozat kitüntetésre való felterjesztését javasolta. Szeptember 2-án órakor 90. születésnapja alkalmából a Kaposvári Polgármesteri Hivatal dísztermében a Kamara ünnepséget szervezett. A Vadászszövetség nevében Berend Ferenc elnök köszöntötte az ünnepeltet. Bandi bácsi 90. születésnapját követően rövid időn belül, október 6-án elhunyt. Július 25-én a Szövetség a Kamarával közös levélben tájékoztatta valamennyi vadászatra jogosultat a Védegylet és a Kamara jogi képviselőjétől /Dr. Székely István/ kapott információk alapján a hivatásos vadászok alkalmazásával kapcsolatos anomáliák és nyilvántartásba vételük tárgyában. Az aranysakál monitoring keretein belül folyamatosan érkeznek a gyomorminták a vadászatra jogosultaktól, a Szövetség irodájában elhelyezett fagyasztószekrényben kerülnek tárolásra a bevizsgálásig. Szeptember 5-én a Vadászszövetség elnöke írásban felszólította azt az 5 tagot, akik a évi szövetségi tagdíjat határidőre nem fizették meg szeptember 17-én megkezdődött a szalonka monitoring őszi megfigyelési időszaka, 12 héten keresztül keddi napokon, az utolsó megfigyelési nap december 3-a lesz. A monitoringban 43 vadászatra jogosult 45 megfigyelési ponttal vesz részt. A jogosultak monitorozói minden héten eljuttatják a Szövetséghez faxon vagy ben a megfigyelésről készült adatfelvételi jegyzőkönyveiket, ezek hetente feldolgozásra kerülnek. A monitoring végén a Szövetséghez beküldött eredeti jegyzőkönyveket továbbítjuk a gödöllői Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetének. Elkezdődött október 17-én a vadászvizsgára felkészítő tanfolyam 23 fővel, az utolsó előadás december 3-án, a tanfolyam vizsgája pedig december én lesz. A Somogy Megyei Vadászok Szövetsége elnöksége nevében valamennyi tagunknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok! Vadászüdvözlettel: Berend Ferenc Sm-i Vadászok Szövetsége elnök Beszámoló a Szövetség aranysakál monitoring programjáról tavaszán somogyi szakemberek, hivatásos vadászok között felmerült, hogy az aranysakál inváziószerű terjeszkedése, sűrűségének spontán növekedése és esetleges nagyvadra gyakorolt hatásának vizsgálata időszerű, aktuális, elodázhatatlan szakmai kérdéssé vált augusztusában a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége úgy döntött, hogy a székháza egy részének Kamara felé történt értékesítéséből származó éves kamatát megyei vadgazdálkodási pályázatra fordítja októberében a vadászatra jogosultak részére nagy érdeklődés mellett aranysakál gazdálkodási programismertető fórumot szerveztünk Bőszénfán, ahol Hajas Péter Pál (NYME), Benoit Belisle (kanadai csapdázó szakember) és Kemenszky Péter fővadász tartottak előadást a sakál jelenlegi megyei és országos helyzetéről és a jövő lehetőségeiről. Ezt követően novemberében a Szövetség aranysakál monitoring pályázatot hirdetett tagjai részére. A pályázat felhívása levélben, a honlapon és a Somogyi Vadászok Hírlevelén keresztül jutott el a vadászatra jogosultakhoz. A programhoz azok a jogosultak csatlakozhattak, akik tagjai voltak a Szövetségnek, valamint a pályázatot megelőző 4 vadgazdálkodási év során legalább átlagban 15 aranysakál elejtését jelentették vadászterületükről évente, valamint vállalták a Szövetség által meghatározott kötelezettségek és feladatok betartását, végrehajtását. A támogatás mértéke minimum a vadászterületenként ajánlott számú szelektív, kíméletes és élvefogó csapdák értékének 50 százaléka a megyei keret erejéig. Továbbá a Szövetség vállalta a szakszerű csapdakezelés oktatási, továbbképzési programjainak koordinálását és anyagi támogatását, a csapdázáshoz és a biometriai adatok felvételéhez szükséges segédeszközök beszerzését. A pályázatok benyújtásának határideje december 15. volt, melyek érvényességéről és a támogatás mértékéről egy szakmai bizottság döntött. A döntés alapján 8 vadászatra jogosult felelt meg a kritériumoknak és nyert részvételi lehetőséget a programba (Barcs-Középrigóc FTVK., Csököly és Vidéke Földtulajdonosok Jogközössége, Westerheide Kft., Gyótai Vadásztársaság, Tengődi Diana Vadásztársaság, Vízvár és Környéke Vadásztársaság, Mikei Földtulajdonosok Vadásztársasága, Szent Hubertus Vadásztársaság Somogysimonyi). Az aranysakál monitoring programot az OMVK Somogy megyei Területi Szervezete is támogatta februárjában elkezdődött a csapdázási programrész Bőszénfán a csapdák működésének bemutatásával egybekötött terepi gyakorlattal. Ekkor vették át a jogosultak a csapdákat és a csapdázáshoz szükséges segédeszközöket. A programban három féle csapdát használunk: a Belisle lábfogó kábeles, a Belisle szelektív lábfogó kábeles és a Collarum visszatartó kábeles csapdákat áprilisában a monitorozók részvételével Somogysimonyiban egy összejövetelre került sor, ahol az addigi csapdázási tapasztalatok, eredmények megbeszélése, kiértékelése történt, ahol a résztvevők egyéni tapasztalataikat osztották meg a csapdázásról, valamint terepi bemutatót nézhettek meg az aranysakál biometriai adatfelvételéről és a szakszerű, humán egészségügyi szempontból is biztonságos gyomor kivételről. A bemutatót Lóki György területi referens és Fabu Gábor a Boly Zrt. munkatársai végezték el 3 db lefagyasztott aranysakálon. Itt került bemutatásra és kiosztásra valamennyi résztvevőnek a gyomormintákhoz mellékelendő adatlap is. Jelenleg több mint 70 gyomorminta áll rendelkezésre a biometriai adatokkal együtt, amelyeket mélyhűtéses konzerválással egy központi hűtőben a Somogy megyei Vadászok Székházában helyeztünk el. A lőtt sakálok gyomormintái a programon kívüli területekről is érkeznek (Bóly Zrt., Liget Vt. Sellye, SEFAG Zrt. Lábodi Erdészete, Somogyi Hunor Vt., SEFAG Zrt. Kaposvári Erdészete, Rinyamenti Diana Vt., Rigóci Baráti Vt.). Jelenleg egyeztetés zajlik a rendelkezésre álló minták gyomortartalmának bevizsgálásáról és egyes minták genetikai vizsgálatáról. Folyamatban van a szervezése egy ismételt összejövetelnek, ahol a programban résztvevő monitorozók megoszthatják egymással az elmúlt időszak tapasztalatait és ami után kezdetét veszi az őszi csapdázási periódus. Ezúton is szeretném megköszönni a programban résztvevő területek és a külsős területek referenseinek eddig végzett munkáját, hiszen Somogy megye vadásztársadalmának együttes érdeke, hogy bizonyítva legyen a programon keresztül (gyomortartalmon alapuló táplálékvizsgálat), hogy az aranysakál hatással van a nagyvad populációkra. Kemenszky Péter, fővadász, program koordinátor

6

7

8 8 Kynológia Az Alpesi Tacskókopóról Ismét egy olyan ősi fajta bemutatását tűztem célomul, amelyik szinte egyáltalán nem ismert még vadászberkekben sem, legfeljebb a hivatásos vadászok között van, aki már esetleg a ránézésre jelentéktelennek tűnő vadászkutyával testközelbe került. Mint általában a kopók nagy többsége, ősi hajtó kutya. Származását tekintve nincs pontos adat. Azt tudni lehet, hogy a kelták életében a vadászat előkelő helyet foglalt el. Kutyájuk a Keltakopó széles körben terjedt el és szinte minden kopófajta ettől származtatható. A római birodalom területén is szívesen használták, ezt számtalan fennmaradt feljegyzés, képzőművészeti alkotás és ásatási lelet tanúsítja. Elterjedési területét ismerve valószínű, hogy több nyugati kopófajta mellett a tacskókopó egyik őse a keltakopó lehetett. A fajta kialakítás kezdeti szakaszában nyúl és róka vadászatra alkalmazták, később a sebzett vad vérnyomán, vezető ebként is eredményesen dolgozott. Kitenyésztési, majd fő elterjedési területe az Alpok területére tehető. A vadászok a hegyvidék szépsége mellett, ismerték az ottani vadászatok nehézségeit, a sebzett vad kutyával való követés megpróbáltatásait. A nehézkes, nagyobb termetű vadászkutyákkal a sziklás hegyoldalakon csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem lehetett eredményesen dolgozni. A vérebekkel szemben előtérbe került a kistermetű, de nagyon jó adottságú, biztosan vezető tacskókopó as években a Habsburg udvarban a hivatásos vadászok nagy megelégedéssel használták, első sorban a zerge vadászatok kapcsán. A fajta tenyésztői ban megalakították a Nemzetközi Tacskókopó Clubot, ami több - kevesebb sikerrel, egyre elmélyülő viszálykodással terhelten működött. Ez vezetett egy új egyesület megalakításának gondolatához, amelyet 1910-ben a bécsi vadászati kiállításon megjelent tenyésztő hegyi vadászok létre is hoztak, Tacskókopó Club néven. Ez a kezdeményezés sikeres volt, az alapító ötven tag néhány év elteltével 200 főre duzzadt. Svédországban és Oroszországban szórványosan, de megjelent a fajta. A bajoroknál, Svájcban és az Osztrák-Magyar Monarchia területén egyaránt ismert és kedvelt fajtaként tartották számon. Töretlen fejlődésének a háború vetett véget, mint számos más vadászkutya fajtának is. Trianon után hazánkban feledésbe merült. Jelentős változást hozott 1932-ben az osztrák kinológiai szervezet döntése, miszerint önálló osztrák vérebfajtának ismerte el. A II. világháborút követően a politikai átrendeződés következményeként a Csehszlovák, Lengyel és Kelet-Németoszág nem tudott részt venni az osztrák club munkájába ben osztrák fajtaként elismerte az FCI ben az osztrák és német tenyésztők kitartó munkája eredményének tekinthető, hogy a fajtát hivatalosan elismerték vérebfajtaként. Ezzel a fajta egyre népszerűsödött, önálló klubok alakultak a meglévő osztrák és német mellett Horvátországban, Szlovéniában, Svájcban, Olaszországban, Szlovákiában, Svédországban és Luxemburgban. A fajta szempontjából nagyon fontos, hogy a használati célok és érdekek elsődlegesek, a divatot sikerült távol tartani. Ezt bizonyítja, hogy a németeknél a tenyésztők és a fajtát tartók és használók 40%-a hivatásos, 50% sportvadász és csupán 10% szimpatizáns. Hasonlók az arányok a többi országban is. Magyarországon dr. Prezenszki János Heves megyei fővadász próbálkozott a fajta újbóli elterjesztésével ban Csehszlovákiából importált egyedek és utódaik jelentették a tenyésztés alapját. Az első alom törzskönyvezése 1988-ban történt. Ezeket a kölyköket hivatásos vadászokhoz helyezték el és vonták munkába a megyében. Ebből került Ozvári Zoltán hivatásos vadászhoz is kutya. Szerencsére benne volt kitartás és tíz éven keresztül magára maradva tenyésztette és munkája során használta is a fajtát. Ez alatt az idő alatt 80 kölyök lett törzskönyvezve. Az ezredforduló táján több import tacskókopó került az országba, úgy tűnt, fellendül a tenyésztés. Új problémaként merült fel, hogy a szaporulat jelentős része nem került törzskönyvi nyilvántartásba, így ezek a további tenyésztésből kimaradtak, eltűntek a látókörből. Sajnálatos módon ez a tendencia a mai napig tart. Figyelemre méltó, hogy Ozvári Zoltán a SEFAG Zrt. hivatásos vadászaként továbbra sem hagyta magára a fajtát, összefogta a hazai tenyésztők maroknyi csapatát és létrehozták a tacskókopós egyesületet, egyben megpályázták a tenyésztő szervezeti cím elnyerését (ez jelenleg elbírálás alatt áll). Feltehetően ezzel ismét megfelelő rangra emelik ezt a rendkívül értékes vadászkutya fajtát. Milyen is valójában a harmadik vérebfajta? Nálunk mivel nincs magas hegységünk, se zergénk úgy érzem, meg kell küzdeni az elismertségért vérebes körökben. A hivatalos fajtaleírás szerint az alkalmazhatósága véreb utánkereső munkára, kopózásra (nyúl és rókára) és vaddisznóhajtásra terjed ki. Okos, nem félénk, általában jó idegzetű, kiegyensúlyozott, méretéhez képest robosztus felépítésű, időjárásnak ellenálló vadászkutya. Mozgása térölelő, kívánatos járásmód az ügetés. Szőrzete vékonyabb fedő és sűrű, tömött aljszőrből áll. Testhez simuló, a testet jól fedi. Két színváltozata van, a sötét szarvasvörös és a fekete-cser. A szarvasvörös lehet könnyű fekete tűzéssel, vagy anélkül. Nagysága min. 34 cm max. 42 cm. Kanoknál az ideális marmagasság cm, szukáknál cm. Belső értékmérő tulajdonságai közül fontos kiemelni, hogy mi teszi jó hajtókutyává és mitől jó véreb. Hajtókutya szerepében a meleg, friss nyomot felvéve magas hangon, kitartóan kell követni. Ez örökletes tulajdonság, hiánya súlyos hibának számít. Vaddisznó hajtáskor bátor, de mindig megfontoltan viselkedik. Pontosan felméri az erőviszonyokat, céltudatosan hajt a puskások irányába. Szeret önállóan dolgozni, ez pozitív tulajdonság, így elkerüli az oktalan bandázást nem, vagy csak ritkán sérül meg. Szisztematikusan keres, a kondába verődött disznóktól sem riad vissza, de ilyenkor bevárja a segítséget. A meleg nyomot nyomhanggal követi. Állóra csaholása messzehangzó, erőteljes, a vad forgatása, állítása kitartó és szenvedélyes. A vaddisznós munkánál tévedés azt hinni, hogy elég a vele született adottság, megfelelően fel kell készíteni és már kölyök kortól nevelni lehet a szükséges viselkedésre. Egyedenként változó a munkára érettség kifejlődése. Ezt nem szabad sürgetni, mert rosszul sülhet el. Véreb munkánál előny a hannoverivel és a bajorral szemben, hogy akár rögtön indítható a sebzett vad nyomán. Egyformán képes hideg és meleg nyomon is követni a sebzett állatot. Kölyök kortól szoktatni kell a csapa követésére, 5-6 hónapos korára már néhány száz méteres csapát biztonsággal képes követni. Itt is érdemes betartani azt a szabályt, hogy ne akarjunk gyorsabb ütemet diktálni, mint amire a pillanatnyi érettsége lehetőséget biztosít. Hajszára soha ne erőltesse vezetője. Várja meg a megfelelő fizikai és pszichikai rátermettséget. Kiváló a szimata és a csapa tartása. Kitartó munkavégzésre alkalmas, felépítésénél fogva. Vezetéken nyugodtan végzi feladatát. Hajsza közben a sebzett vad nem fél a kisméretű kopótól, így sokkal hamarabb szembefordul, mint az erősebb felépítésű másik két vérebbel. Az állítást átgondoltan, stabilan végzi mind addig, míg a kegyelemlövés megtörténik. Állítás közben csaholása kitartó és szenvedélyes. Dermedt vadnál nyugodtan dermedtre csahol, a vadat nem kezdi ki. Összességében első sorban hivatásos vadászoknak nyugodtan ajánlható mindkét munkára. Megbízható, ha kölyök korban következetes bánásmódban részesül, kompenzálni lehet a későbbiekben jelentkező konokságát. Nagy előnye a viszonylagos kicsisége, mert kis helyen elfér a kocsiban, sebzés esetén mindig kéznél van, hatékonyan bevethető. Bármelyik hazai nagyvad utánkeresésére eredményesen alkalmazható. Az őzes, elsősorban apróvadas jellegű területeken, ahol nem célszerű más vérebekkel dolgozni, bennük nem kell csalódni. Télen a kis testtömege és a tacskónál hosszabb lábnak köszönhetően hóban is alkalmas munkára. Sebzett vaddisznó keresésénél a sűrű, fedett terepen is könnyedén mozog, így a sebesülésre lényegesen kisebb az esélye. Pomázi Ágoston, kynológus

9 Íjászat, solymászat 9 Vaddisznók a kertben! Sajnos idén sem csakúgy, mint tavaly, az évi utolsó cikkem nem a fahéj, és mézeskalács illatú, meleg szobák kellemes hangulatát idézi. Azt gondolom szólni kell egy olyan jelenségről, melynek következményei nagyon súlyosak lehetnek. Ez pedig nem más, mint a vad lakott területen belüli megjelenése, különös tekintettel a vaddisznókra. Ezeket az eseteket a média is felkapja, így nagy nyilvánosságot kapnak, és már nem csak a kertben békésen turkáló vaddisznókról készült felvételeket láthatunk. A közelmúltban attól volt hangos az írott és elektronikus sajtó, hogy egy lakott területre betévedt vaddisznó fellökött, és meg is harapott egy kerékpárost. A helyzet veszélyességét nem kell nagyon magyarázni, gondoljunk csak arra, hogy egy kisgyerek kiszalad a kertben turkáló csíkos malacokat megsimogatni..., vagy a veteményét védő idős ember a malacok, meg a koca közé keveredik. A probléma megoldásával nem kellene megvárni, míg tragédia történik. Most sok vadászatra jogosultban felmerülhet a kérdés, miért kellene ezzel foglalkozni, hiszen lakott területen gyakorlatilag semmit nem tehet a vadász legyen ez az állam gondja. Igen ám, csakhogy az állam idén a Polgári Törvénykönyv módosításakor visszadobta a labdát. A Felelősség az állatok károkozásáért címet viselő LXXIV. Fejezet tartalmazza az új felelősségi alakzatot az alábbiak szerint: 6:563. [A vadászható állat által okozott kárért való felelősség] (1) A vadászható állat által okozott kár megtérítéséért az a vadászatra jogosult tartozik felelősséggel, akinek a vadászterületén a károkozás történt. Ha a károkozás nem vadászterületen történt, a kárért az a vadászatra jogosult tartozik felelősséggel, akinek a vadászterületéről a vad kiváltott. (2) A vadászatra jogosult mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. (3) A kártérítési követelés három év alatt évül el. Ez magyarul azt jelenti, hogy minden a vad által okozott belterületi kárért alapvetően a vadászatra jogosult a felelős, sőt a bizonyítási kényszer is a vadászatra jogosultat terheli. Tehát, ha nem tudja egyértelműen bizonyítani, hogy nem az ő területéről váltott ki a kárt okozó vad, akkor ő a felelős. Jogászok értelmezése szerint az ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok nagyon ritkán alkalmazható kivétel, pl. természeti katasztrófa (mint az idei dunai árvíz). Innentől kezdve viszont minden vadászatra jogosult kénytelen foglalkozni a lakott területen megjelenő vaddisznóval. Milyen megoldások lehetnek? Három lehetőség van. Mérgezés, csapdázás, kilövés, illetve egy negyedik megoldás, hogy minden lakott területet bekerítünk. Azt hiszem, nem kell magyarázni, hogy lakott területen belül a méreg használata miért kizárt. Szerintem a csapdák kihelyezése sem reális, nem is beszélve a bekerítésről. Marad a kilövés. Lakott területen belül a fegyverhasználat a legnagyobb körültekintés mellett is nagyon kockázatos. Gondoljunk csak arra, hogy kint a vadászterületen is milyen sok veszélyforrás van például egy hajtáson, pedig azon nem is olyanok vesznek részt, akik számára ismeretlenek a vadászat írott, és íratlan szabályai. Valamelyest csökkenhet a kockázat, ha lőfegyver helyett vadászíjat használunk (ezért is foglalkozunk a témával ebben a rovatban), hiszen az íjból kilőtt nyílvessző lényegesen kevésbé hajlamos a lövés után kontrollálatlan önálló mozgásba kezdeni, mint a puskából kilőtt lövedék, továbbá az íj, és a nyílvessző kisebb hatótávolsága miatt nem kell attól tartanunk, hogy akár több száz méterre a cél mögött a nyílvessző bárkiben kárt tegyen... Ez köszönhető többek között annak, hogy a kilőtt nyílvessző sebessége hozzávetőlegesen tízszer lassabb a lövedéknél. Tudom, hogy első hallásra sokan lehetőséget látnak a lakott területre betévedt vad kilövésében, de óvatosságra intenék mindenkit. A legnagyobb odafigyelés, és a szakmai szabályok maradéktalan betartása mellett is előfordul sebzés. Lakott területen belül pedig a sebzett vaddisznó nem jelent kisebb veszélyt, mint malacos koca közelébe keveredni. Nem is kell, hogy a sebzett vaddisznó emberre támadjon elég, ha egy házi kedvenccel kerül összetűzésbe. Tessék elképzelni, hogy a médiában, illetve az internetes portálokon micsoda rémtörténetek kerekednének. Azt gondolom a vadásztársadalomnak, a vadászat megítélésének legkevésbé erre van szüksége. Aki pedig úgy vállal el egy ilyen feladatot, hogy biztos nem lesz sebzés, az felelőtlen. Célszerű megoldásnak tűnik, hogy a vadászterület, és a belterület találkozásánál a 300 méteres biztonsági sávon belül (ahol tilos vadászni), szórókat létrehozni, és etetéssel kicsalogatni a vadat a lakott területről. Így viszont fennáll annak veszélye, hogy a vadászterület belsejéből is kiszoktatjuk a vadat a peremterületre. Azt hiszem, igazán jó általános megoldás nem létezik erre a problémára. Minden esetben a már meglévő tapasztalatok ismeretében, a helyi sajátosságok figyelembevételével kell a megfelelő stratégiát kidolgozni. A legfontosabb maradt a végére, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni. Elsődleges feladat a megfelelő jogi környezet kialakítása. Azt gondolom ebben az ügyben a kamarának is fontos feladata van. Megfelelő erővel, és határozottsággal kell a különböző jogszabályváltozásokat közvetíteni a jogalkotók felé. Enélkül a probléma kezelése elképzelhetetlen. Békés Karácsonyt, és eredményes Boldog Új Évet kívánok minden kedves olvasónak! Harnos Tibor, rovatvezető Hogyan lesz a solymász? Erre a kérdésre egyszerűen azt a választ szoktam adni úgy, mint a jó vadászkutya, születik! Hiszen ezt a tevékenységet csak azok művelik, akik rendelkeznek azzal az ősi, egészen mélyről jövő indíttatással, amelynek késztetése nélkül a solymászat gyakorlatát nem lehet huzamosabb ideig folytatni. Az, hogy kiben van meg az a szükséges motiváció, már egy egyszerűbb kérdés, hiszen aki solymászni szeretne, bátran lásson hozzá és úgy is kiderül. Ha megismerkedett a solymászattal és néhány év gyakorlat után meg tud lenni nélküle, tegye le nyugodtan azzal a tudattal, hogy megtette, amit kellett és minden bizonnyal örömet okozott neki. Ha megvan a szükséges elhivatottság, akkor úgy sem tudja abbahagyni, minden élethelyzetben meg fogja találni a solymászati lehetőséget. A solymászat tudománya csak élő formában örökíthető át, gyakorlat során nemzedékről nemzedékre, ezért fontos, hogy minél több fiatalhoz juttassuk el a lehetőséget a solymászattal való megismerkedéshez, talán ez a legfontosabb feladatunk a hagyomány őrzésében. A solymászatban pedagógiai szempontból valódi tankönyvek nem állnak rendelkezésre, hiszen ez a tevékenység annyira átszőtt intuitív tényezőkkel és megfoghatatlan összefüggésekkel, hogy leírni nem nagyon lehet, viszont ajánlott minden fellelhetőt elolvasni, mert a történelem során nagyon sok solymász vetette papírra a tapasztalatait, élményeit és ezekből rengeteget lehet tanulni. Napjainkban az internet biztosít szinte végtelen információ áramot a világ minden tájáról a solymászat témájában is. Ennek ellenére továbbra is marad az ősi módszer a solymászat elkezdéséhez. Az érdeklődő keressen magának egy gyakorló solymászt, aki vállalja, hogy a segítségére lesz az alapok elsajátításában és a vizsgák letételében. Hát igen, a vizsgák! Abból kell néhány. Mivel a solymászat szabályzási szempontból elsősorban egy hagyományos vadászati mód, így vadászvizsgát kell tenni, ami önmagában is feltételezi a nagykorúságot. Ezután lehet letenni a solymász- különbözeti vizsga elméleti részét és a természetvédelmi vizsgát. Ezeknek a vizsgáknak birtokában a jelölt már kaphat ideiglenes madártartási engedélyt a természetvédelmi hatóságtól, hiszen a solymász vizsga gyakorlati részét már saját madárral kell letenni. Ha az is megvan, akkor ha eddig nem történt meg, meg kell teremteni a madár tartás feltételeit a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint és indulhat a solymászat. Ugyan ma már lehet állampolgári jogon, egyesületi tagság nélkül is solymászni, de én mindenképpen javaslom a csatlakozást valamelyik solymász közösséghez, egyrészt, hogy támogassuk ezeket a szervezeteket, másrészt a szakmai társadalmi élet fontos része a hagyomány őrzésének. Az, hogy milyen madarat válasszunk a kezdéshez, könnyű kérdés, mert csak meg kell ismerni az egyes fajok sajátosságait, ami egyébként is alapvető tudás és adja magát. A repítő hely és a vadászati lehetőség magtalálása már nehezebb feladat, de ez sem lehetetlen, solymásztársak, vadászbarátok segítségével az is menni fog. Ha valóban vadászni szeretne, akkor mindenképpen szüksége lesz egy megfelelő kutyára is. Talán ebből a felsorolás szerű összegzésből, ami korántsem teljes kitűnik, hogy aki valóban solymászni szeretne, annak komoly elhatározásra és elszántságra van szüksége, de garantálom, a kitartása meg fogja hozni az eredményeket és egy olyan világ fog kitárulni előtte, amely kevés dologhoz fogható a földön! Lóki György, fősolymász

10 10 Magunkról A Kaszóban debütáló, Szabó Lászlóné Klári által készített a Somogyi Vadászhölgyek Klubjának első három évét bemutató DVD filmünket megkapta mindenki. Döntöttünk arról, hogy csináltatunk még néhányat ajándékozási célra is. Küldtünk is egyet a bolgár Bendida vadászhölgy klubnak, akikkel már régebben felvettük a kapcsolatot. Zókáné Klingler Emese segítségével angol nyelven folyik a levelezés. A Kersák lovas tanyán Augusztus 10-én a Siófok-Kiliti Gazda-Vadásznapra voltunk hivatalosak Kersák György lovas tanya tulajdonos felkérésére, adománygyűjtésre a Kersák lovas tanyára. A Siófoki Zeneiskolán belül működő Zene-Bona Alapítványt támogattuk tombola akciónkkal. Sok felajánlást és szép ajándékokat kaptunk cégektől és magánszemélyektől. A tombolaszelvények értékesítéséből Ft gyűlt össze, a Somogyi Vadászhölgyek Klubjának hét aktivistájának köszönhetően. A nap folyamán a sátrunkban vetítettük a Szabó Lászlóné Klári által készített elmúlt három évünkről szóló filmet, miközben lelkesen árultuk a tombolákat ismerőseinknek, és idegeneknek. Az összegyűlt tombolabevétel teljes összegét a tombolasorsolást követően átadtunk a Zene-Bona Alapítvány kuratóriumi tagjának, Egri-Nyári Napsugárnak, aki nagy örömmel és köszönettel fogadta Klubunktól a szép öszszeget. A Vadászok a civilekért véradó mozgalom is képviseltette magát a rendezvényen, itt ismét több tagunk adott vért a felhívásukra. Mindezek után elégedetten adtunk riportot a Somogyi Hírlap újságírójának, aki a hétfői (augusztus 12-i) számban pontosan publikálta jó hírünket. Megint jót tettünk, s jól, s mindezt jókedvvel, barátsággal, összetartozás érzéssel. Ez a lényeg! Küldöttválasztó Az Országos Magyar Vadászkamara Somogy Megyei Területi Szervezete által szervezett szokásos négyévenkénti megyei küldöttválasztó gyűlésen, augusztus 30-án szép számmal képviseltette magát Klubunk. Az a Somogyi Vadászhölgyek Klubja A Somogyi Vadászhölgyek Klubja e megtiszteltetés érte csapatunkat, hogy már nem egyedüli hölgyként csak én leszek a következő ciklusban küldött, hanem rajtam kívül még három tagunkat delegálhattuk. A négy megyei küldött hölgy: Fenyvesi Istvánné Zsuzsa, Somogyvári Erika Rita, Szabó Lászlóné Klári, Tálos Tímea. KÁN Augusztus 30. és szeptember 1. között került megrendezésre a VII. Kaposvári Állattenyésztési Napok rendezvénysorozat, mely megyénk legnagyobb agrárrendezvénye, látogatóval. Ezen belül szerveztek Vadgazdálkodási és Vadgasztronómiai napok programsorozatot, melynek moderátora Kemenszky Péter volt, - Klubunk is meghívást és kiemelt helyet kapott a rendezvényen. Igényesen, szép környezetben kiállítottuk a Pannon Lovasakadémia területén nagy érdeklődéssel fogadott trófeáinkat. Sokan közülünk külföldi preparátumokat is bemutattunk a kedves minket megtisztelő rengeteg látogatónak. A színpadon ismertettem a Somogyi Vadászhölgyek Klubjának eddigi életét, történetét, elmondtam, hogy számos alkalommal szerveztünk sikeres adománygyűjtő akciókat is. Standunkon kiállítottuk az eddigi összes büszkeségünket, melyeket együtt sok szervezői munkával és időnk ráfordításával, a Klubbal érdemeltünk ki. Így az adományleveleinket, a serlegeinket, melyeket a főző és lövészversenyeken nyertünk, az összes cikket, ami megjelent velünk kapcsolatban, vetítettük a dvd filmünket és indultunk a főzőversenyen. Szabó Lászlóné Klári vezetésével Kovács Zsoltné Zsuzsi és Bartal - Kovács Judit Dr. hárman alkották a szupercsapatot! Ugyanis az ő általuk művészi igényességgel elkészített többfogásos fenséges finomságokat értékelte a neves zsűri - Borbás Marcsi, Kemény Dénes és Kocsonya Kálmán - a legjobbnak! A színpadon az eredményhirdetéskor pezsgővel fürösztöttük Klárit, miután átvette jól megérdemelt díjait. Ismét kitett magáért, és értünk Klári! Köszönjük szépen megint! Aztán mi is ízelítőt kaphattunk közös estebéd keretein belül azokból a gasztronómiai csodákból, amiket büszkeségeink alkottak! Gratulálunk nekik ezúton is! Sok közös munka árán valósult meg ez a remek három kiállítói nap. Szíj Istvánné Edit és Tálos Tímea oroszlánrészt vállaltak többek segítségével a ki és bepakolásban mind a három napon. Köszönet nekik ezúton is! Örülök, hogy sokan megjelentek, hogy együtt voltunk és ilyen szép sikert arattunk a kellemes nyárutói napokon. Páll Endre születésnapja Szeptember 2-án a Kaposvári Polgármesteri Hivatal dísztermében rendezte meg a Város, a Kamara, és a Szövetség az általunk oly nagyra becsült erdész, vadász és író ikon - Páll Bandi bácsink 90. születésnapját, mely szép eseményre mi is meghívást kaptunk. Bár mi legtöbben csak az utóbbi években ismerhettük meg őt személyesen, de ez idő alatt több szép közös élménnyel gazdagodhattunk az ő társaságában. Nagyon szerettük őt és ő is minket! Szomorú szívvel írom ezeket a sorokat, hisz akkor még nem gondoltuk, hogy az oly kedves Bandi bácsi nem sokkal több, mint egy hónap múlva, október 6-án itt hagy minket... Akkor azon a szép születésnapon átadtunk Neki a jókívánságaink mellé egy minőségi anatómiai párnát egy zöld és egy barna huzattal, bíztunk benne, hogy sok szép álma kényelmét biztosítja majd ajándékunk. Kár, hogy a szigorú halál nem így akarta... Júliusban - mikor sajnos utoljára - meglátogattuk az Otthonban, vittünk neki egy oxigénpalackot, abban a reményben adtuk át, hogy hosszabb időre is el tudja hagyni majd szobáját és részt vesz velünk akár egész napos programokon is. Nagyon örült nekünk és az ajándékunknak. Boldogan invitált minket, hogy jöjjünk legközelebb is, minél előbb és sokszor... hogy többet nem megyünk, az szívbemarkoló... Szeretettel és tisztelettel gondolunk drága Bandi bácsinkra! Zamárdiban Fûrész Eszternél, Keszthely Szeptember 14-én este a zamárdi Frekvencia Panzióban látott minket vendégül párostul az édes-

11 Somogyi Vadászhölgyek Klubja 11 seményei augusztustól novemberig 11 anyja segítségével, finom csülkös vacsorával Fűrész Eszter kiliti barátnőnk. Hosszúra nyúlt vidám beszélgetés után tértünk nyugovóra a panzió falai között a Balaton partján. Köszönjük szépen a kedves vendéglátást, és hogy így egy kicsit élvezhettük a balatoni utószezon feelingjét. Másnap a közös reggeli elfogyasztása után indultunk konvojban Keszthelyre a Helikon Kastélymúzeum Vadászati Múzeumának területén rendezett II. Festetics trófeaszemlére. Több klubtársunk ott csatlakozott hozzánk. A múzeum udvarának teljes területén hazai trófeákból érmes és rendellenes agancsok, agyarak és csigák kiállítását tekintettük meg. Az érdekes és pompás trófeákat szemlélve mi is próbáltuk őket bírálni, kicsit kielemezni. Nagyszerű élményt nyújtott mindnyájunknak Hidvégi Béla tárlatvezetése is, melyen klubunknak részletesen mesélt külföldi vadászélményeiről és életéről. A lenyűgöző diorámákon a csodálatos trófeák és preparátumok előtt sokunknak földbe gyökerezett a lába. A gazdag kiállítás megtekintése után Hidvégi Úr dedikált is nekünk, és meghívást kaptunk Tőle Sopronba az ottani vadászati múzeumának megtekintésére. Horvátország Szeptember 18 (Diána napja) - 22-ig nyolcan, két autóval rövid nyárutói kiruccanást tettünk az Adriára. A bázisunk Vodicében volt, Tálos Tímea barátnőnk apartman házában. Az oda úton megnéztük a bájos Zadar belvárosát a víziorgonával, a Nap köszöntése című modern földön elterülő alkotással és a Szent Donát templommal. Betértünk az édesvizű Vronsko (Vrana) tóhoz, mely az ornitológusok paradicsoma ahol madármegfigyelő cölöpstégeken vehettük szemügyre a helyi vízi világot egy hosszabb sétán. A szép vodicei lakások elfoglalása után tengerparti halvacsorán koccintottunk nyaralásunkra és közösségünkre. Másnap délelőtt a környék hangulatos halászfalvait barangoltuk be, délután pedig a mesés Splitet fedeztük fel óvárosi nagy sétával. Este nagyon vidáman activity - t játszottunk! A harmadik napon a Krka Nemzeti Parkot ismertük meg. A hosszú hajókirándulás és a csodálatos hosszú séta a vízesések között nagy élménnyel ajándékozott meg minket. Mint ahogy az utána elköltött frissensült malac vacsora is! 21-én, a harmadik napon Sibenikben találkoztunk a Fenyvesi házaspárral és együtt kompoztunk át Brac szigetére, ahol először autóból lenyűgöző panorámában gyönyörködve a hegyről, majd leereszkedve már közelről láthattuk a katalógusokból már oly jól ismert Aranyszarv öbölt. Visszautazva a braci kikötői Supetarba, Fenyvesi Zsuzsiék vendégül láttak minket apartmanjukban. A fárasztó nap után késő este értünk csak haza, sajnos másnap már búcsút is vettünk a mesés dalmát tengerparttól! Szép, élményekkel teli, emlékezetes aktív nyaralásunkat nagyon élveztük. Remélem máskor is sikerül majd együtt elutaznunk valahova néhány napra. Molnár Beáéknál Fonyódon Október 20-án vasárnapi ebédre kaptunk szíves meghívást a Molnár család fonyódi otthonába. Bea sokféle finomabbnál finomabb ételeit és a szimpatikus család kellemes társaságát élvezve ízelítőt kaptunk érdekes életükről. Rengeteget vadásztak külföldön, a munkájuk is a vadászatszervezés. Cégük a Molnárjagd Kft. mely számos országban régóta rendelkezik megbízható vadászati kapcsolatrendszerrel. Figyelemre méltó trófeagyűjteményük és tapasztalataik is erről árulkodnak. Késő délutánig hallgattuk az érdekes és élvezetes történeteket, nézegettük a fotóikat és mély vágyakozással a szívünkben Afrika iránt intettünk pát a kedves családnak. Lõbajnokság Szennában Október 26-án Szennában rendezte meg Geges István az OMVK Somogy Megyei Területe Szervezete támogatásával a XII. Vadászok Somogy Megyei Lőbajnokságát. Az optimális időjárás kedvezett a Dunántúl számos területéről érkezett 37 indulónak, akiknek kedvét csak fokozta a Somogyi Vadászhölgyek Klubja szurkolótáborának jelenléte és sok finom süteménye! Négy modulban zajlott a megmérettetés. Két compact sporting pályán koronggal, két kisgolyós pályán lövéssel, - egyiken körös céltáblára, másikon bukó állatfigurákra. Sportoló, amatőr vadász és női kategóriákban díjazták a legeredményesebb versenyzőket. Klubunkból hárman indultunk, mindhárman megpróbáltuk képességeinknek és felkészültségi szintünknek megfelelően a legjobb teljesítményt nyújtani a nem igazán könnyűnek mondható pályákon. (Helyezések: 3. Hengl Ágota, 2. Tálos Tímea, 1. Somogyvári Erika Rita) Az utánpótlás korosztályú, leendő versenyző lányok is nagy érdeklődéssel figyelték az eseményeket, nagy örömünkre. Az eredményhirdetéskor, - ahogy eddig már két lőbajnokságon - mi is átnyújtottuk különdíjainkat, egy-egy szép korong színű tortát a legjobb és a legkevésbé eredményes csapatnak, a két csapat aranyosan köszönte meg a Somogyi Vadászhölgyek Klubjának kedvességét! Ünnepek November 5-én ünnepi alkalmak miatt gyűltünk össze Szennában, az Ágnes Vendégházban. Mindenki mindenkit köszöntött! Az elmaradt névnapok miatt szerveztünk egy össz-névnapi és magunkat ünneplő kedélyes estét. Egy kis ajándékkal leptem meg a lányokat, ugyanis készíttettem a logónkkal ellátott bögréket, melyeket örömmel fogadott mindenki. A vacsora után következett a második meglepetés, ugyanis aznap volt Geges Ani születésnapja, ez alkalomból Klári által sütött gyertyás tortával, virággal, nyaklánccal és vidám kis dalunkkal kedveskedtünk neki! Láttuk az arcán az örömöt és a meghatódottságot, aztán kedvesen megköszönte, hogy velünk ünnepelhetett. Ezután még egy meglepetés következett! Szabó Lászlóné Klári kapott tőlünk egy Zsolnay porcelán csomagot hálánk jeléül, amiért időt, energiát és anyagi áldozatot nem kímélve a Somogyi Vadászhölgyek Klubjáért oly sok mindent tett. Áldozatos munkáját köszöntük meg ezzel a szimbolikus ajándékkal, aminek természetesen nagyon örült, olyannyira, hogy először szóhoz sem jutott a meglepetéstől. Klárinak tényleg sokat köszönhet a Klub ötletei, szorgalma és önzetlensége miatt. (ld. részletesen: régebbi cikkek mindegyike) Természetesen mindenki nagyon sokat tesz azért, hogy ez a jó kis közösség aktív maradjon és hatékonyan tudjunk szervezni. Legyen szó karitatív, kulturális, vagy szabadidős megmozdulásokról. Somogyvári Erika Rita, Klubfelelős Várunk szeretettel körünkbe még vadászhölgyeket! A címre írjanak a kedves leendő tagjaink!

12 12 Somogyi Vadászok Hírlevele Kopjafaavatás Somogyegresen Nincs az a vadásztársaság, ahol a vadászatokösszejövetelek alkalmával ne idéznének fel olyan vadásztársakat, akik már nincsenek az élők sorában. Így van ez Somogy megye egyik legrégebbi, közel öt évtizede működő vadászatra jogosultjánál is, a Somogyegresi Szent Hubertusz Vadásztársaságnál, melynek az elődje a Bedegkér és Vidéke Hubertusz Vadásztársaság volt. Sajnos egy-egy elhunyt vadásztársunk emléke elhomályosodik az idő múlásával, míg azoké a barátoké akiknek az elhivatottságát valamely családtag viszi tovább később kopik meg. Az idő múlik, egyik vadász szezon követi a másikat. Már ennyi éve hogy elment? kérdezzük néha, amikor szóba kerül elhunyt vadásztársaink valamelyike, de az élet szalad tovább. Egymás után hagyják el a társaságokat a nagy öregek, de akik az idős korukat megérik, azok értetlenül veszik tudomásul, hogy a fiatalabb korosztályban is szorgoskodik a kaszás. Előbbutóbb mind az örök vadászmezőket vadászszuk majd. Vajon ránk is emlékeznek, meg leszünk-e említve egy-egy összejövetelen? Tudni fogják-e az új tagok, a következő generáció, hogy kiről is szólnak a vadásztörténetek? A válasz egyszerű kell, hogy legyen: Igen! A vadászati kultúrát, hagyományt, etikát mi magyar vadászok büszkén őrizzük és ápoljuk, amelyben fontos szerepe van az egymás vadászsikerei felett érzett önzetlen örömnek és az idősebb, tapasztaltabb vadásztársak, elődeink feltétlen tiszteletének. Ennek tanúbizonyságát adva, merült fel Papp Ferenc vadásztársasági elnökünk, és a vadásztársaság Intéző bizottsága javaslataként, hogy az újonnan elkészült vadászház udvarán méltó helyet foglalhatna el egy kopjafa, amely örök mementót állítana elhunyt vadásztársainknak. A felvetést teljes egyetértés, majd tett követte, amely kopjafa ünnepélyes felavatása október 19-én meg is valósult. Összegyűltünk rokonok, ismerősök, vadásztársak, e szép őszi napon, hogy elhunyt társaink előtt tisztelegve kopjafát avassunk az emlékükre. A megemlékezést, az avató ünnepséget Papp Ferenc Vt. elnök nyitotta meg, majd Balázs Izolda vadászhölgy verset szavalt az elhunytak tiszteletére. A Somogy Megyei Vadászok Szövetségének részéről Berend Ferenc elnök tette tiszteletét, méltatta az esemény fontosságát, és példaértékűnek, követendőnek ítélte a kezdeményezést a jövő nemzedékei számára. A beszédeket követően a hozzátartozók helyezték el koszorúikat a Huszár László balatonendrédi népi fafaragó művész által, gondos munkával készített, az alkalomra terítékkel díszített kopjafa tövében. A hivatásos vadászok által leadott díszsortüzet mi is követhetett volna, mint egy a vadásztársak és a hozzátartozók körében, az emlékek felidézése közben elköltött közös ebéd és kellemes este. Végül kedves vadásztársaim, elnökünk szavaival élnék, ne feledjétek az intést! Emlékezzünk, hogy egyszer rólunk emlékezzenek! Böröcz Nikolett A SOMOGY MEGYEI VADÁSZKAMARA ÉS A SOMOGY MEGYEI VADÁSZOK SZÖVETSÉGE LAPJA Felelõs kiadó: OMVK SM TERÜLETI SZERVEZETE; Tel./fax: 06 82/ , 82/ , Felelõs szerkesztõ: Kemenszky Péter titkár, A szerkesztõbizottság tagjai: Pomázi Ágoston (kynológia), Lóki György (solymász sarok), Harnos Tibor (íjászat), Somogyvári Erika Rita (hirdetés szervezõ) Nyomtatás: Corvina Nyomda Kft., 7400 Kaposvár, Raktár u. 23. Nyomtatás idõpontja: december 3. Sajtótermék ISSN száma: 91/ISSN/2011 Kun Edit festőművésznő 2014-es vadász falinaptára a Vadászkamarában (Kaposvár, Zárda u. 18.), valamint a vadászjegyek érvényesítésekor a vidéki helyszíneken is megvásárolható. A művésznő 13 legújabb festményét tartalmazó naptár az egész család számára szép karácsonyi ajándék is lehet. Falinaptár ára: 1.800,- Ft/db

Dr. Diviánszki János 1943-2009. A Kamara új vezetése nevében tisztelettel köszöntöm Tagjainkat, jelen hírlevél olvasóit.

Dr. Diviánszki János 1943-2009. A Kamara új vezetése nevében tisztelettel köszöntöm Tagjainkat, jelen hírlevél olvasóit. A SOMOGY MEGYEI VADÁSZKAMARA LAPJA 2009. MÁSODIK FÉLÉV Somogyország szarvasország Dr. Diviánszki János 1943-2009 A Kamara új vezetése nevében tisztelettel köszöntöm Tagjainkat, jelen hírlevél olvasóit.

Részletesebben

Dr. Galamb Gábor kapta a Vadászkamara aranyérme kitüntetést 2013-ban

Dr. Galamb Gábor kapta a Vadászkamara aranyérme kitüntetést 2013-ban A Somogy Megyei Vadászkamara és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége lapja VI. évfolyam 2. szám Dr. Galamb Gábor kapta a Vadászkamara aranyérme kitüntetést 2013-ban A Vadászkamara 2009-ben megválasztott

Részletesebben

Bőszénfa ad helyszínt a megyei vadásznapnak

Bőszénfa ad helyszínt a megyei vadásznapnak Somogyi Vadászok Hírlevele Somogyország - Szarvasország A Somogy Megyei Vadászkamara és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége lapja Bőszénfa ad helyszínt a megyei vadásznapnak A Somogy Megyei Vadásznapok

Részletesebben

Új helyszínen a megyei vadásznap: Barcs-Középrigóc

Új helyszínen a megyei vadásznap: Barcs-Középrigóc A Somogy Megyei Vadászkamara és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége lapja V. évfolyam 1. szám Új helyszínen a megyei vadásznap: Barcs-Középrigóc Kedves Vadásztárs, kedves Kamarai Tag! Az OMVK SM Területi

Részletesebben

Meghatározó változások a vadászati jogban

Meghatározó változások a vadászati jogban A Somogy Megyei Vadászkamara és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége lapja V. évfolyam 2. szám Meghatározó változások a vadászati jogban Az elmúlt hónapokban született vadászatot érintõ jogszabályi változásról

Részletesebben

Kaszó: Somogy szívében rendezzük az idei vadásznapot

Kaszó: Somogy szívében rendezzük az idei vadásznapot A Somogy Megyei Vadászkamara és a Somogy Megyei Vadászok Szövetsége lapja VI. évfolyam 1. szám Kaszó: Somogy szívében rendezzük az idei vadásznapot Kedves Vadásztárs, kedves Kamarai Tag! Az OMVK SM Területi

Részletesebben

Tisztelt Vadásztársak!

Tisztelt Vadásztársak! A SOMOGY MEGYEI VADÁSZKAMARA A LAPJA III. ÉVFOLYAM II. SZÁM Somogyország szarvasország Tisztelt Vadásztársak! A Kamarai Hírekről az alábbi rövid tájékoztatást szeretném adni tagjainknak. Az Országos Vadászkamara

Részletesebben

A TARTALOMBÓL 2008. JÚLIUS

A TARTALOMBÓL 2008. JÚLIUS 2008. JÚLIUS A TARTALOMBÓL Tájékoztató az OMVK Tolna megyei Területi Szervezeténél és Tolna Megyei Vadásszövetségnél végzett munkáról....2. OLDAL Kinek kár a vadkár?......................4. OLDAL Az orvvadászatról.......................6.

Részletesebben

A TARTALOMBÓL 2012. DECEMBER VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

A TARTALOMBÓL 2012. DECEMBER VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. DECEMBER Tolna Megyei Vadász-Szövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezetének lapja VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A TARTALOMBÓL Köszöntő 2. oldal Vadászjegy-érvényesítés 3.

Részletesebben

Áldott, békés Karácsonyt és reményteli boldog újévet kívánunk!

Áldott, békés Karácsonyt és reményteli boldog újévet kívánunk! VIII. évf./2 2009. december Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja Áldott, békés Karácsonyt és reményteli boldog újévet kívánunk! szerkesztőség Rendőrségi

Részletesebben

Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete Vezetősége 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013. évi elképzelésekről, célkitűzésekről. 2013.

Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete Vezetősége 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013. évi elképzelésekről, célkitűzésekről. 2013. B E S Z Á M O L Ó Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete Vezetősége 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013. évi elképzelésekről, célkitűzésekről 2013. április 2 T a r t a l o m I. 2012. évi beszámoló

Részletesebben

2009. DECEMBER A TARTALOMBÓL VADÁSZKAMARAI KIEMELKEDŐ TRÓFEÁK 2009-BEN VADÁSZJEGYEK

2009. DECEMBER A TARTALOMBÓL VADÁSZKAMARAI KIEMELKEDŐ TRÓFEÁK 2009-BEN VADÁSZJEGYEK VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE ÉS AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA B.-A.-Z. MEGYEI TERÜLETI SZER VEZETE LAPJA A TARTALOMBÓL VADÁSZKAMARAI VÁLASZTÁSOK 141/2009. (X. 29.)

Részletesebben

Ízelítő az Országos Vadásznap programjaiból: Ezúton is hívunk és várunk minden érdeklődőt e jeles vadászünnepre! Tisztelt Vadásztársak!

Ízelítő az Országos Vadásznap programjaiból: Ezúton is hívunk és várunk minden érdeklődőt e jeles vadászünnepre! Tisztelt Vadásztársak! XI. évf./2 2012. augusztus Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja Tisztelt Vadásztársak! Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az idei évben, a Szanyban 14.

Részletesebben

Tisztelt Vadásztársak! Az új év új kihívásokat, célokat, álmokat

Tisztelt Vadásztársak! Az új év új kihívásokat, célokat, álmokat 2013. DECEMBER Tolna Megyei Vadászszövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezetének lapja VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Tisztelt Vadásztársak! Az új év új kihívásokat, célokat,

Részletesebben

Vadász Hírmondó 2010. DECEMBER. Kellemes karácsonyi ünnepeket és vadászélményekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk! Kiemelkedő gímtrófeák

Vadász Hírmondó 2010. DECEMBER. Kellemes karácsonyi ünnepeket és vadászélményekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk! Kiemelkedő gímtrófeák vadászok és vadgazdálkodók észak-magyarországi területi szövetsége és az országos magyar vadászkamara b.- a.-z. megyei területi szervezete lapja A tartalomból Kiemelkedő gímtrófeák 20 éves a Vadászszövetség

Részletesebben

Vadász Hírmondó. 2012. Szeptember. Megyei Vadásznap. Jogszabályváltozások. 22. évfolyam 2. szám. III. Zempléni családi lövésznap. Fotó: Blaumann Ödön

Vadász Hírmondó. 2012. Szeptember. Megyei Vadásznap. Jogszabályváltozások. 22. évfolyam 2. szám. III. Zempléni családi lövésznap. Fotó: Blaumann Ödön vadászok és vadgazdálkodók észak-magyarországi területi szövetsége és az országos magyar vadászkamara b.- a.-z. megyei területi szervezete lapja A tartalomból Megyei Vadásznap Jogszabályváltozások III.

Részletesebben

Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete Vezetősége 2011. évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi elképzelésekről, célkitűzésekről. 2012.

Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete Vezetősége 2011. évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi elképzelésekről, célkitűzésekről. 2012. B E S Z Á M O L Ó Az OMVK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezete Vezetősége 2011. évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi elképzelésekről, célkitűzésekről 2012. március 2 T a r t a l o m I. 2011. évi beszámoló

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA HEVES MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK LAPJA

AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA HEVES MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK LAPJA AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA HEVES MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK LAPJA XIII. évfolyam 3. szám 2011. november A MEGYEI KAMARA ÉS A SZÖVETSÉG HÍREI KITÜNTETÉSEK A MEGYEI VADÁSZNAPON Magyar Vadászatért

Részletesebben

Mráz János: Téli fácánetetõ

Mráz János: Téli fácánetetõ 2007. VII. évfolyam 3. szám A CSONGRÁD MEGYEI VADÁSZOK LAPJA Mráz János: Téli fácánetetõ m û v é s z p o r t r é BÁLINT SÁNDOR 1961-ben született Szegeden. Szakmai tanulmányait Szegeden a Kiss Ferenc Erdészeti

Részletesebben

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013.évi elképzelésekről, célkitűzésekről

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013.évi elképzelésekről, célkitűzésekről B E S Z Á M O L Ó A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2012. évi tevékenységéről, valamint a 2013.évi elképzelésekről, célkitűzésekről 2013. április T a r t a l o m I. 2012.

Részletesebben

Vadász Hírmondó 2011. DECEMBER. Kellemes karácsonyi ünnepeket. és vadászélményekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk! Vadász-Rendőr találkozó

Vadász Hírmondó 2011. DECEMBER. Kellemes karácsonyi ünnepeket. és vadászélményekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk! Vadász-Rendőr találkozó vadászok és vadgazdálkodók észak-magyarországi területi szövetsége és az országos magyar vadászkamara b.- a.-z. megyei területi szervezete lapja A tartalomból Vadász-Rendőr találkozó Szalonka monitoring

Részletesebben

Tolna Megyei Vadász-Szövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezetének lapja

Tolna Megyei Vadász-Szövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezetének lapja 2011. DECEMBER Tolna Megyei Vadász-Szövetség és az Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Területi Szervezetének lapja VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A TARTALOMBÓL Vadászjegy-érvényesítés 3. oldal Trófeamustrák

Részletesebben

Jó vadászatot! Hírlevél

Jó vadászatot! Hírlevél Jó vadászatot! A Fõvárosi és Pest megyei A Fõvárosi és Pest megyei Vadászkamara lapja 2009/1 Hírlevél A vadászidény végén Felelősségünk a teremtett világért Vadászni pedig kell Szalonkamonitoring Hivatásosvadász-továbbképzés

Részletesebben

Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja

Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja XIV. évf./2 2015. augusztus Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja Kamarai Hírlevél Soproni siker Ausztriában! A Soproni Lővér Vadászkürtösök a Salzburg tartománybeli

Részletesebben

Jeles vadászírók nyomában

Jeles vadászírók nyomában II. évfolyam 2011/1. szám Õzbakszezon A Vadászati Hatóság képes beszámolója a 4. oldalon Zalai vadászati évadnyitó Figyelem, idõpontváltozás! 2011. augusztus 27. Sohollár Programelõzetes a 2. oldalon Fotó:

Részletesebben

2010. X. évfolyam 1. szám A CSONGRÁD MEGYEI VADÁSZOK LAPJA. fotó: Bíró Lajos

2010. X. évfolyam 1. szám A CSONGRÁD MEGYEI VADÁSZOK LAPJA. fotó: Bíró Lajos 2010. X. évfolyam 1. szám A CSONGRÁD MEGYEI VADÁSZOK LAPJA fotó: Bíró Lajos Jobban bôgtek az alföldi bikák a FeHoVán További sikereket kívánunk hazai és az európai versenyeken. Ismerve az elôdök sikereit,

Részletesebben

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2014. évi tevékenységéről, valamint a 2015.évi elképzelésekről, célkitűzésekről

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2014. évi tevékenységéről, valamint a 2015.évi elképzelésekről, célkitűzésekről B E S Z Á M O L Ó A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2014. évi tevékenységéről, valamint a 2015.évi elképzelésekről, célkitűzésekről 2015. február T a r t a l o m I. 2014.

Részletesebben

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2011. évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi elképzelésekről, célkitűzésekről

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2011. évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi elképzelésekről, célkitűzésekről B E S Z Á M O L Ó A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 2011. évi tevékenységéről, valamint a 2012. évi elképzelésekről, célkitűzésekről 2012. március T a r t a l o m I.

Részletesebben

2006. DECEMBER A TARTALOMBÓL KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET FOTÓ- ÉS IRODALMI VADÁSZATVEZETŐ MEGJELENT A 66/2006 (IX.

2006. DECEMBER A TARTALOMBÓL KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET FOTÓ- ÉS IRODALMI VADÁSZATVEZETŐ MEGJELENT A 66/2006 (IX. VADÁSZOK ÉS VADGAZDÁLKODÓK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI SZÖVETSÉGE ÉS AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA B.-A.-Z. MEGYEI TERÜLETI SZER VEZETE LAPJA A TARTALOMBÓL FOTÓ- ÉS IRODALMI PÁLYÁZAT MEGJELENT A 66/2006

Részletesebben

Értékekben gazdag, és reményeket beteljesítő újesztendőt kívánunk!

Értékekben gazdag, és reményeket beteljesítő újesztendőt kívánunk! X. évf./1 2011. január Az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének lapja Értékekben gazdag, és reményeket beteljesítő újesztendőt kívánunk! Fotó: Bene Zoltán A természet

Részletesebben