LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam szám szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam 2015. 7. szám szeptember"

Átírás

1 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam szám szeptember IDŐ ISTENNEK I smét egy új tanévet kezdünk, a Szentlelket hívogatjuk, hogy Ő segítsen minket ebben az évben is. Régen volt olyan nagy szükségünk arra, hogy a Bölcsesség Lelkét kérjük, aki segíthet minket eligazodni ebben a felbolydult világban. Menekültáradat zúdult az országra, és igazán nem tudjuk, hogyan viszonyuljunk ehhez az igen nehéz és fájdalmas kérdéshez, különösen most, amikor 71 ember fulladt meg egy teherautó rakterében. Hetek óta imádkozom ezzel a kérdéssel, és sokszor átélem, hogy tehetetlen vagyok. A családtábor egyik műhelyének is ez volt a témája. Sok fontos dolgot megérthettünk Péterfi tanár úr előadásából, de a megoldást nem találtuk meg. Ez a tény is megerősített abban az elhatározásomban, hogy ebben a tanévben különösen is szeretnénk figyelni arra, hogy a személyes imaéletünkben fejlődjünk, növekedjünk. Cikkem mottója megegyezik kedvenc lelki olvasmányom címével, amely a belső imáról szól. Legrövidebben így lehet meghatározni az ima lényégét: idő Istennek. okszor vagyunk időzavarban, és bizony állandó kísértés S

2 mindannyiunk számára, hogy az imára fordítható időnkből lopkodunk el valamennyit. Az is lehet, hogy még nem érezzük eléggé azt, hogy mennyire szükségünk van az imára, pontosabban fogalmazva, magára, Istenre van szükségünk. Az ima eszköz, egy lehetőség arra, hogy Isten hatása alá kerüljünk. Talán kissé furcsa ez utóbbi megfogalmazás, de hiszem, hogy Isten hatással akar lenni az életünkre. Szólni akar hozzánk, ki akarja fejezni irántunk való szeretetét. Hiszem azt is, hogy Istennél már megvan a megoldás az újkori népvándorlás kihívására. De nekünk ezt el kell kérnünk Istentől. Arra hívlak benneteket, hogy mindennap szakítsunk időt arra, hogy az élő Istennel találkozzunk, és bátor bizalommal vigyük oda megoldhatatlannak látszó problémáinkat is. Janó atya TARTALOM 1 Idő Istennek 3 Gyuri atya búcsúztatója - Attila atya fogadása 4 Isten hozott Attila atya! 6 Családtábor - Balatonlelle 9 Szentes - Szent Lipót imacsoport 10 Ökumenikus nyár 11 Galgás tábor 13 Cserkésztáborok 15 Kétbodony 16 Csoportjaink évkezdése Katekumen, plébániai hittan stb. 17 Filia Énekkar 18 Meghívó a vác - hétkápolnai búcsúba 19 Olvasólámpa 20 Film, TV, rádió, Internet 21 Ünnepeink és szentjeink 25 Hírek, események Hivatal 26 Nagymaros 27 Szolgálat a szentmisén 28 Miserend 2

3 Gyuri atya búcsúztatója - Attila atya fogadása Augusztus 2-án az esti misén búcsúztunk Gyuri atyától és köszöntöttük Attila atyát. Elsőnek Janó atya intézett hozzájuk biztató szavakat, hangsúlyozta a papi hivatás szépségét, és azt kívánta nekik, hogy szolgálatuk során mindig Isten hű követői legyenek. Gyuri atya mindössze két évet töltött a gödöllői plébánián, egy évig diakónusként, majd egy évet felszentelt papként teljesített szolgálatot. Hálát adott Péter, Janó és András atyának a sok segítségért és vidám együttlétért, mert mint mondta, nélkülük ő most semmi lenne. Köszönetet mondott az általa vezetett bibliakör lelkes tagjainak, valamint a cserkészek csapatának, akik nagy szeretettel fogadták be maguk közé, annak ellenére, hogy számára még egy sátorállítás is nehéz feladatnak tűnik. Gyuri atya négy osztályban tanított. Ahogy viszszatekintett feladataira, szerényen vallotta be, hogy sok mindenkinek tartozik bocsánatkéréssel az ügyetlenkedése miatt. Megemlítette, hogy 2006-ban, mikor Isten mellett döntött, szüleinek nem volt könnyű elfogadni a döntését. Hálát adott Istennek azért is, hogy most már együtt tudnak örülni vele, mert látják, hogy Isten mindenhol győzedelmeskedik. És ahogy a pap ajándék a közösségnek, legalább annyira ajándék a közösség a pap számára. Mikor Gyuri atya az egyházközségünkben szolgálni kezdett, örömmel tapasztalta, hogy a közösségben, amelybe került, már ott volt Isten a szívekben és munkálkodott. Boldogan lett tanúja a szentgyónások és lelki vezetés során annak, hogy ez a közösség nem csak színleg keresztény, hanem valóban Isten akaratát keresi és igyekszik életét Istennek szentelni. De nem csak egy közösséget, új embereket, hanem barátokat is ajándékozott neki a Jóisten, akiket talán meg sem érdemelt. Végül Gyuri atya az evangélium utolsó mondatán gondolkodott 3

4 el: Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik. A szentmise után a kertben ünnepeltünk tovább, és alkalmunk nyílt személyesen is elbúcsúzni. Hálás köszönet Istennek Gyuri atyáért, odaadó, lelkiismeretes szolgálatáért, és kérjük rá áldását, hogy Rómában is alázattal és hűen tudja tovább futni a neki kijelölt pályát. Simon Erika Isten hozott Attila atya Bemutatkozás 1978-ban Tatán születtem, de később Tatabányára költöztünk, és ott nőttem fel. Nagypapám, aki a családban akkoriban - mondhatni - egyedüliként őrizte a hitet, a nagymamám gyászmiséjén észrevette, hogy bátyám és én mennyire nem mozgunk otthonosan a szentmisén, így kérte anyukámat, hogy írasson be minket hittanra. Ezzel kaptam meg az első benyomásaimat a hit útján. 11 évesen - bátyámmal együtt - bérmálkoztam. Utána azonban elmaradt mind a hittan, mind pedig a korábban az ügy érdekében rendszeresített családi templomba-járás. Esténként ugyan imádkoztam, és meggyőződésem volt, hogy Isten nemcsak létezik, de minden az Ő kezében összpontosul, de hitem hétköznapi tetteimre nem volt hatással. A gimnáziumi éveimben egy jó baráti közösség alakult ki Tatán, és ha véletlenül Istenről esett szó, alkalmasint érveltem a léte mellett, de még nem éreztem szükségét annak, hogy túlságosan beengedjem az életembe. Az első megtérésem 1996-ban egy táborban kezdődött, - ahová azóta is visszajárok táboroztatni -, majd elvégeztem a Szentlélek szemináriumot, ami végül egy életgyónásba torkollott. Erre az időszakra esett a pályaválasztásom, és mivel mindig is természettudományos-reálos beállítottságú voltam, a debreceni egyetem fizikus szakára jelentkeztem. Itt azonban már az első évben egyre erősebben éreztem azt a belső késztetést, hogy teológiát tanuljak. Így civilként Budapesten a PPKE Hittudományi Karán teológusként folytattam a tanulmányaimat, amit az Úr hívásaként és vezetéseként, és egyben az első igazán szabad döntésemként éltem meg. Már a megtérésemkor felmerült bennem a papi/szerzetesi hivatás gondolata, és ebben az időszakban ez hol gyengült, hol erősödött bennem, de a házasság is vonzott, így több barátnőm is volt. Miközben végeztem az egyetemet, és intenzív kö- 4

5 zösségi életet éltem, a lelkiségi oldalt, az imádságot egyre inkább elhanyagoltam, és nem éltem megfelelően. A hitem inkább értelmi meggyőződéssé vált, mint személyes bizalmi viszonnyá. A tevékenységeimbe, hétköznapi dolgaimba sem engedtem be teljesen az Urat, elhagytam az első szeretetet. Már a teológiát és a licenciát elvégeztem, amikor egy párkapcsolati krízis kapcsán szembesültem lelki bénultságommal, és az Úr - ismét egy karizmatikus szolgálaton keresztül - megkezdte a megújításomat. Ekkor a Szentírás holt betűi megelevenedtek, beindult az imaéletem, felismertem jó pár gyengeségemet, így a hiúságomat is, és az Úr elkezdte átformálni az életem. Ebben a folyamatban Szent Fausztina nővér Naplója és Kis Szent Teréz önéletrajza katalizátorszerepet játszottak. Továbbá, éppen amikor kiteljesedett bennem a vágy, hogy egy imaközösséghez tartozzak, akkor az Isten elvezetett egy lelkigyakorlatra, ahol megalakult a később Kis Útnak nevezett közösségünk. Az Úr emellett csodásan gondot viselt rám, mind lakhatásban, mind a munka terén. Nekem csak bíznom kellett Benne, és az események után hálálkodni, mert különösen is a tenyerén hordozott abban az időszakban. A második megtérésem előtt minden vágyam az volt, hogy teológiát tanítsak valamelyik főiskolán, de ez akkor még sok hiúsággal párosult, és azt is tudtam, hogy ez helyhiány és a tanárok nagy száma miatt esélytelen. Ugyan egy korábbi ígéret alapján egy féléves kurzust tarthattam a pécsi főiskolán, de amikor ez véget ért, és az ösztöndíjam is lejárt, őszintén lemondtam erről a vágyamról, és már valamilyen karitatív egyházi szolgálat után néztem. Ekkor kerestek meg a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskoláról, hogy oktassak náluk. Amíg én akartam tanítani kissé öncéllal, nem valósult meg, amikor lemondtam róla, az Úr akkor adta meg ennek lehetőségét. Négy csodálatos évet tölthettem itt, és úgy éreztem, hogy Isten használt is mások javára. Ebben az intenzív lelki időszakban újra felerősödött bennem a hivatás gondolata, és mivel a váci egyházi légkört megszerettem, végül ebbe az egyházmegyébe adtam be jelentkezésemet. Miklós püspök atya felvett, így 2011-től 2013-ig a Központi Szemináriumba kerültem, ezt követően 2 évre a római Pápai Magyar Intézetbe, hogy befejezzem a doktorimat. Közben 2014 nyarán püspök atya négy társammal (így Kovács Gyuri atyával) pappá szentelt. Idén nyáron úgy tértem haza, hogy a kutatást befejeztem, és a disszertáció 95%-át formába öntöttem. Ugyanakkor már nagyon vágytam a lelkipásztori szolgálatra, és nagy örömmel érkeztem ide, Gödöllőre, ahol, kedvesen, szeretettel fogadtak a Testvérek, és bizalomra adnak okot az első benyomásaim. Lovassy Attila káplán 5

6 Családtábor - Balatonlelle Másodszor nyaraltam a családtáborban. Az első, két évvel ezelőtt, meghatározó volt számomra. Először tapasztaltam meg, milyen egy hatalmas családhoz tartozni, ahol az első perctől kezdve befogadnak, mosolyogva köszöntenek, figyelnek rád. Bárhová is mész, érdeklődve fordulnak hozzád, beszédbe elegyednek veled, bevonnak minden közös tevékenységbe, játékba. Ez alkalommal felelősnek éreztem magam az újakért, akik felé most nekem kell oly módon Isten szeretetét közvetíteni, hogy hasonló érzések szülessenek meg a szívükben, mint annak idején nekem. Hála Istennek, ehhez rengeteg segítőtársra leltem, hiszen Isten népe nagyon színes, különböző képessé- 6

7 gű és tehetségű emberekből áll. Azt gondolom, mindenki hozzáadott valamit, egy-egy téglát ahhoz, hogy az öt nap elteltével az újak is úgy érezhessék, itt Isten országa épült fel közöttünk. A tábor aug ig tartott. A Jóisten kegyelméből fantasztikusan szép időnk volt, csak az utolsó nap délelőttjén borult be egy kicsit. A Balaton vize fokosra melegedett. A tábor programja nagyjából a szokásos volt, hajnali foci, reggeli szentmise, este közös ima, napközben sok sport, játék (éjszakába nyúlóan is), kézműveskedés, még annál is több fürdés, sorversenyek. És mint mindig, volt szeretet-faliújság is. Az étkezéseket két turnusban bonyolítottuk, mert 246 résztvevő volt, és ebből több mint 100 gyerek. A reggeli szentmiséket különösen széppé tették a gitárral kísért dalok. Janó atya misézett. Este a vacsora után együtt imádkoztunk, ami egyúttal hálaadás is volt a szép napért. A sok kicsi nagyokat pancsolhatott, vagy élvezhette a fiatal édesanyák vezette zenebölcsit. Kisvasúttal most a balatonboglári Gömbkilátót látogattuk meg. Gizi többhetes előkészületének és szakavatott irányításának köszönhetően számtalan sárga, matricával díszített napellenző, pingponglabda-kilövő állomás, hűtőmágnes és fagolyókból készült nyaklánc került ki a kézműveskedők keze alól, amelyek nagy sikert arattak. Amint azt Kiss Laci még a tábor előtt hirdette, ez valóban egy sporttábor is volt. Minden reggel 6-kor focival indult a nap, majd többször is volt vízi sorverseny, ami nagyszerű hangulatban folyt. Emellett persze lehetett folyamatosan röplabdázni is a vízben. Volt pingpong is, de a nagy meleg miatt a vízi sportok örvendtek nagyobb népszerűségnek. Aki csak tehette - kicsi és nagy - az idő túlnyomó részét a vízben töltötte. A délutáni fórumok igen jól sikerültek. Köszönet Péterfi Gábornak és Janó atyának, hogy segítettek jobban eligazodni a fontos témákban. Az első fórum a bevándorlásról és az iszlám - keresztény konfliktusról szólt, majd a másik két napon az evangéliumi szeretet és irgalom volt a téma. A tábor lelki témája is az irgalom volt, elmélyítéséhez és gyakorlatra váltásához Ferenc pápa 7

8 bullája és Janó atya szentbeszédei, imái és elmélkedései adtak segítséget. Az irgalomról és a megbocsátásról kis csoportokban elmélkedtünk, majd megosztottuk gondolatainkat. Esténként a nagy közös helyiségben gyűltünk össze, ahol mindig száguldozott egy-egy kisgyerek a motorján vagy biciklijén. Esti meseként a gyerekek figyelmét bábozással kötöttük le, utána pedig mindig másmás csoport adta elő az aznap betanult kis színdarabját. A hátralevő időt éjszakába nyúló beszélgetéssel és társasjátékozással töltöttük. A büfé központi szerepet játszott. Hálás köszönet Gazdag Jani és családja állhatatos szolgálatáért, aki gondoskodott róla, hogy mindig legyen lefőzve elég kávé és legyen valami rágcsálnivaló, ami kiegészíti az étkezéseket. Nagy-nagy köszönet illeti a szervezőket, Péterné Szilasi Katit és csapatát, hiszen nem kis feladat egy ilyen tábornak először helyet találni, majd a családokat beosztani, a költségekkel elszámolni, a programokat kitalálni. Sokunkban megfogalmazódott a kérés, hogy legyen jövő nyáron is családtábor, ne csak kétévenként. Varga Tomi elküldte a csoportképet, megtekinthető Schalkház Miklós és Péter Attila képeivel együtt a honlapunkon. Simon Erika beszámolóját Kárpáti Éva és Péter Attila gondolataival egészítettük ki. 8

9 Szentes - Szent Lipót imacsoport Mint az utóbbi hat évben mindig, július közepén a Szent Lipót imacsoport elindul Szentesre családostul, hogy együtt töltsön néhány kellemes napot a Kurca parti kempingben. Az idén sem volt másként. Csakhogy Az utazás hetén jött az értesítés a strand vezetőségétől, hogy elkezdődött a felújítás és még egy új kút fúrása is belefér a költségvetésbe stb. Most mi lesz? Közös nyaralásunk fő szervezője, Reznák Jutka riadt levelet küldött körbe: vállaljuk-e a kútfúrással járó éjjel-nappali zajt? Egyikünk sem futamodott meg, hiszen egész évben ezt a közös nyaralást várjuk. Még a kisgyermekes családok sem mondták vissza a foglalást - majd megoldjuk!- felkiáltással belevágtunk a közepébe, jól tettük. A nyár legmelegebb napjait mégis kellemesebb árnyas fák alatt, vízparton, remek hőmérsékletű vízben tölteni. Nem beszélve az új élményfürdőről, amit ottlétünkkor adtak át és élvezhettük annak minden gyönyörűségét. A fúrótorony nélkül meg nem is tudom mi lett volna a fiúkkal, akik naponta többször zarándokoltak a kúthoz, ellenőrizve a munkálatok menetét, hosszasan tárgyalva a műszaki megoldá- sokat. A lubickolás mellett jutott idő közös imára, éneklésre, játékra, sportra, sétára. Örömteli fejlemény, hogy gyermekeink mellett már öt unoka is részt vett a nyaralásban. Reméljük, minden évben szaporodik a létszámuk! Szentmisére a közeli Szent Anna templomba jártunk. Az új plébános atya igen barátságosan és nagy örömmel fogadott bennünket, külön köszöntötte a 40-es létszámot meghaladó csapatunkat. Prédikációjában Felicián kapucinus atya megrázó történetéről beszélt a jó pásztor kapcsán. Friss volt az élménye, előző nap részt vett a közeli Nagymágocson a tiszteletére tartott ünnepi megemlékezésen. Felicián atya az 50-es években a község lelkipásztora volt, rendkívül szegény körülmények között teljesítette feladatát. Ön- 9

10 feláldozó tevékenysége irritálta a hatalom kiszolgálóit. Egy alkalommal hazafelé tartott, amikor megtámadták őt, láncokkal kegyetlenül megverték és behajították a kukoricásba. Három napig hevert ott ájultan. Amikor feleszmélt, kikúszott az útra, a templomba tartó hívei szedték össze és vitték az oltárhoz, mert vasárnap volt. Az atya ott csodálatos módon életre kelt és be tudta mutatni a szentmisét. Gödöllői vonatkozására is felhívta a figyelmünket a plébános atya Felicián atyát ban a máriabesnyői rendházban érte a halál, ott temették el a kapucinus temetőben. Nagymágocson pedig Szabó János atya nyugszik, aki Gödöllőn volt káplán ban és nagy szeretettel emlékezünk rá, akik még ismerhettük. Mindketten igaz emberek, jó pásztorok voltak. Ui. Nem lehetett olyan borzasztó a kútfúrás, mert már lefoglaltuk a jövő év július közepét ha a Jóisten is úgy akarja! M. Erika Ökumenikus nyár Az ökumenikus csoport idén nyáron Esztergomban töltött együtt egy hétvégét. Ezek az alkalmak abban különböznek az év közben szokásos havi összejövetelektől, hogy ilyenkor együtt kirándul a család apraja-nagyja. Sőt, az idén - már nem először - holland testvérvárosunk ökumenikus csoportjából is csatlakozott hozzánk egy testvérünk. 10

11 Így a nagyon színes csapatban még inkább lehetőségünk volt megélni azt, hogyan leszünk egygyé az Úrban. Neki köszönhetően eltűnnek a felekezeti, nyelvi, életkori különbségek. Csak a szeretet a fontos. Beszélgetéseink témája a sokak által ismert szeretetnyelvek voltak, ezúttal azonban kitekintve az isteni dimenzióra, Gary Chapman: Istenre hangolva című könyve alapján. Mély és őszinte megosztásokra került sor, s mivel a vendégünknek köszönhetően két nyelven folyt a beszélgetés, még inkább átéreztük, mennyire fontos, hogy megtanuljuk egymás szeretetnyelvét is. S aztán persze kamatoztassuk az elméleti tudást az egymásra figyelésben, a kötetlen és vidám programok közben, legyen az várlátogatás, Duna-parti séta, bobozás, fürdés vagy éppen társasjáték. A bazilikában különleges misén vettünk részt közösen, ugyanis az Egy úton zarándoklat zárásaként a magyarok mellett szlovák és cigány testvérek is együtt ünnepeltek. Így három nyelven hallhattuk a Miatyánkot, illetve a jól ismert énekek is több nyelven felcsendültek. Bennünk is az összetartozás érzését erősítette mindez. Minden szempontból nagyon áldott napokat töltöttünk együtt, még az időjárás is gyönyörű, napsütéses volt-az előrejelzéssel ellentétben. Hála Neked, Istenünk! Szedmák Ági Galgás tábor Drága Jézusom! Hálás vagyok Neked a Galgamenti Nagyboldogasszony Közösségért! Elmondhatatlanul jó, hogy itt vagy velünk és megmutatod a szeretetedet alkalomról alkalomra! 11

12 Hálás vagyok az idei Galgás táborért! Köszönöm Neked a csodálatos időt, a több mint 80 fiatalt, a lelkes segítőket! Köszönöm az új arcokat és a régi barátokat! Köszönöm Laci Hálát mondok Atyám a Galga most leköszönő vezetőiért, Rékáért és Ilusért, köszönöm az ő szívük szeretetét, amivel óvták, védték és Hozzád irányították a közösségünket! atyát és a témánkat, ami olyan fontos és olyan ritkán hallunk róla ilyen keretek között: a férfi és a nő. Hálát adok Uram azért, hogy férfinak és nőnek teremtettél minket, hogy végtelen bölcsességgel alkottad meg a házasság szentségét, hogy egymást kiegészítve társak lehessünk! Köszönöm Neked a kirándulást a Papp Miska forráshoz, a szabadtéri misét, a közbenjáró imát, az éjszakai szentségimádást, a sok beszélgetést és játékot! Köszönöm az előadó és a tanúságot tevő házaspárokat, köszönöm, hogy a Galgának már van Páros ága is! Kérlek áldd meg őket és házasságuk (leendő) gyümölcseit is! Adj nekik jó pihenést és áldd meg őket a további szolgálatban is! Jézusom, kérlek áldj meg minket az új régiófelelős társaimmal együtt, hogy a megkezdett szolgálatot tudjuk folytatni és mindig a Te irányodba kormányozhassuk a Galga hajóját egyetértésben és szeretetben! Hálát adok Szentlélek a jelenlétedért! Kérlek, erősíts minket, hogy a hétköznapokban is Veled tudjuk megélni a kereszténységünket, ezzel tanúságot téve a világban! Kísérj minket és légy velünk minden nap, hogy az őszi találkozón is együtt dicsőíthessük Szent Neved! Ámen. M. Ági 12

13 Cserkésztábor Mozsgó július 6-tól 16-ig nap is. Voltunk portyán is, amikor az egyes rajok külön egy éjszakát a szabad ég alatt töltöttek. Ezek mellett nem maradhatott el a közös kirándulás sem, idén a Mozsgó közelében lévő Szigetvárra sétáltunk el, ahol megnéztük a várat. A legkedveltebb program talán a strand volt, ahol mindenki kipihenhette a tábor addigi fáradalmait. A viszontagságos időjárás ellenére szerencsére nem múlt el a jókedv és a vidámság, a közösség sokat épült, mind az őrsökben, mind a rajokon belül, a vezetők is nagyon jól tudtak Cserkészcsapatunk idén Mozsgó környékén, július elején táborozott. Közel kilencvenen vettünk részt az év legnagyobb élményt nyújtó programján a csapattáborban. A tábor kezdete előtt néhány lelkes és segítőkész nagyobb cserkész és vezető készítette elő a többiek számára a helyszínt. A nagyobb építményeket (táborkapu, íjászpálya, kápolna) ők építették fel és várták velük a táborozókat. Sűrű program várta a gyerekeket minden nap, volt köztük sok játék, például számháború, éjszakai hadijáték. Tartottunk sportnapot is, ahol frízbifocizcni vagy a Harry Potterből ismert Quidditch-et lehetett játszani, de volt mellettük túlélésre tanító forgó és lecsendesedéses lelki együttműködni, ezt mutatja az is, hogy egy kiemelkedően jó tábort sikerült szervezni. Köszönjük Gyuri atyának a sok segítséget és a miséket! Zsuzsi 13

14 Kiscserkész tábor Nógrád megye, Buják, Selyem-rét augusztus 6-tól 10-ig 1. nap A gyerekek rendben megérkeztek és tüstént nekiláttak a táborépítésnek, csinosításnak.a jelentések szerint nagyon serényen dolgoztak a lányok is, fiúk is, és gyönyörű lett a tábor. Az időjárás remek, az erdő gondoskodik arról, hogy a nagy meleg elviselhető legyen. Természetesen ettek is, ittak is, és játékra is jutott idő. Az alvással nem lesz gond a kellemesen fárasztó nap után. 2. nap Kirándulással telt, felfedezve a közeli térséget, délután pedig kézműveskedtek gyerekeink. Este tábortűz, ének...aztán a pihenés nap Ma a gyerekek számháborúztak délelőtt, nagy csata volt és mindenki nyertes lett a végén. Ebéd után körforgó rendszerben volt zászlókészítés, kalóz technikák tanulása: mint csomózás és tájékozódás. Nagyon kreatívak voltak, ami még a vezetőket is meglepte. Este őrsi tábortüzek voltak beszélgetéssel. 4. nap Mai napon imádság után strandoltak a gyerekek, délután pedig pihenés volt a program. 5. nap Táborbontás és hazautazás. 17 óra körül érkezés a templomhoz. A szülőknek küldött üzenetek alapján 14

15 Kétbodony Az ifisekkel július között a Nógrád megyei Kétbodonyban időztünk. Amint megérkeztünk és feltérképeztük a helyet, kiültünk a kertbe játszani. Közben Janó és András atya is megérkezett közénk. Késő este hála András atyának szabadtéri, gyertyafényes szentmisén vehettünk részt. Az estét fakultatív filmnézéssel zártuk. A szombati napot zsolozsmával kezdtük, majd meghallgattuk Janó atya tanúságtételét. Egy különleges szentségimádásban is részesültünk. Ennek helye szintén a kert volt. Kora délután a játéké, a pihenésé és a medencéé volt a főszerep, de volt lehetőség gyónásra is. Utána a Szentlélekről elmélkedtünk, szintén Janó atya vezetésével. Majd az este szentmisével, játékkal és beszélgetéssel telt. Vasárnap reggel ismét zsolozsmával indítottunk. Gyors pakolás, végül ebédre már haza is értünk. Egy nagyon vidám és értékes hétvégét tölthettünk együtt Krisztusban. Istennek legyen hála! Szedmák Virág és Turay Tünde Parkolás a templom körül Kérjük a testvéreket, hogy a vasárnapi misékre autóval érkezéskor a lakótelepiek parkolóhelyeit ne foglalják el, hanem a templomhoz tartozó parkolóhelyeket használják. Ha azok már megteltek, akkor a Szent Imre iskola mögötti (a tömbfűtőmű mellett), illetve a Spar áruház melletti helyekre parkoljanak. Köszönjük az odafigyelést. 15

16 CSOPORTJAINK ÉVKEZDÉSE Katekumen csoportok Azok a felnőttek, akik szeretnének a szentségek vételére felkészülni (keresztség, elsőáldozás, bérmálás), a krisztusi úton elindulni, illetve járultak már régebben szentségekhez, de szeretnének elmélyülni a krisztusi életben, ezt a katekumen csoportokban tehetik meg. A foglalkozások: 1. évfolyam kedd első foglalkozás: szeptember évfolyam csütörtök évfolyam csütörtök első foglalkozás mindkét csoportnál: szeptember 17. Szeretettel hívjuk meg ismerőseinket! Érdeklődni lehet Hugyecz János plébános atyánál Szilasiné Katinál A nyári szünet után csoportjaink a következő időpontokban kezdik a foglalkozásokat: Baba-mama klub: szeptember 25. péntek de. 10 Igekörök: szeptember 21. hétfő az esti szentmise után Házas csoport: szeptember 18. péntek az esti szentmise után Fiatal házas csoport: évkezdő együttlét: szeptember 5. szombat du. 3 órától az ovi udvarán első foglalkozás: szeptember 8. kedd este 8.45 Bibliakör: szeptember 15. kedd az esti szentmise után Lovassy Attila atya tartja Plébániai hittanórák a közösségi házban 3. osztály hétfő osztály csüt oszt. kedd oszt. szerda A 2. osztályosoknak nem lesz külön templomi hittan, az iskolai hittanokon vegyenek részt. Szentségfelkészítés 3. osztálytól lesz. A plébániai hittanok szeptember 14-én kezdődnek. 16

17 Az Úrnak dalolok, amíg csak élek. /Zsolt 104,33/ A Filia Énekkar szeptembertől havonta egy alkalommal, minden hónap 4. vasárnapján énekel! Énekkarunk lassan 30 éve szolgál, főként szentmiséken és esküvőkön. Szeptembertől csak minden hónap negyedik vasárnapján, az esti szentmisén énekelünk. Ennek a fő oka az, hogy szeretnénk ráébreszteni az ifjúságot: feladatuk és felelősségük, hogy lesz-e (gyermekeiknek is) év múlva színvonalas gitáros mise?! Ezzel szeretnénk lehetőséget adni az újabb generációnak, hogy a közösség javára, mindannyiunk örömére kamatoztassák zenei adottságaikat, már rég itt az ideje! A másik ok az, hogy az énekkar tagjainak sokféle elköteleződése, a családi állapotukban bekövetkezett változások keveseknek, többnyire inkább csak a régebb óta fiataloknak teszi lehetővé a csütörtöki próbára járást. Ezért is érezzük úgy, hogy jó szívvel, felelősséggel havi egy szentmise énekszolgálatát vállalhatnánk, továbbra is lelkesen és örömmel szolgálva és kérve Benneteket, hogy bátran énekeljetek velünk! Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését bármely korosztályból, próbáink minden hónap negyedik vasárnapját megelőző csütörtökön tól lesznek a közösségi ház emeletén. A többi csütörtököt nagyrészt gitártanításra fordítjuk. Legközelebbi Filia próbánk: szeptember 24. csütörtök kezdettel lesz. Természetesen próba van közvetlen a szentmise előtt is a templomban, aki egy órával korábban érkezik, az velünk tanulhatja az új dalokat és ismételheti a régebbieket. Az internettel rendelkezők számára lehetőség, hogy az aktuális dalok kottája és hangzó anyaga már több nappal a szentmise előtt mindenki számára elérhető és letölthető itt: https://goo.gl/oju1jz Az újabb nemzedéket pedig bíztatjuk: bontakoztassák egyházközségünkben a képességeiket, merjenek feladatot vállalni a közösség építésére zenéléssel - énekléssel, hogy így is növekedhessen valami új a szeretetben! Lehetőségeinkhez és igényeikhez mérten szívesen segítjük az alakuló ifjúsági kórus növekedését. Isten áldását kérjük az alakuló ifjúsági kórusra és egyházközségünk valamenynyi közösségére az új tanévben is. Szeretettel: a Filia Énekkar 17

18 A baba-mama angol csoport szeptembertől új vezetőt kap: Kassa Gabriellát keressétek bátran, ha érdeklődtök a csoport iránt: 30/ , ( Nagy szeretettel vár benneteket. Továbbra is hétfőnként találkoznak majd 9 órától a megbeszélés szerinti helyen. Én pedig szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett az eddigi alkalmakon! Nagyon sokat kaptam ettől a csoporttól, jó volt veletek együtt lenni! Áldjon meg benneteket a Jóisten! Szeretettel: Fazekasné Marosi Betti Szeretettel hívunk Titeket szeptember án a váchétkápolnai búcsúba, az Ifjúsági Lelkészség új otthonába! Ha van még energiátok egy nyári ráadás programra, vagy szeretnétek megismerni a helyet, vagy csak töltekeznétek a búcsús menetben, ne habozzatok! Nemcsak a természeti környezet csodálatos, hanem különleges ajándék, hogy az ifjúsági misszió ezzel az új otthonnal egy szakrális központot kapott a püspöki székvárosban, méghozzá egy varázslatos kis Szűz Mária kegyhelynél, melynek oldalánál egy forrás fakad. Vác városának és környékének ez a legnagyobb búcsúja, melyen részt vesznek püspök atyáink, a város és környékének papsága és az egyházmegye hívei. Ezért kiváló alkalom lehet az egyházközség és a környék hívő katolikusaival való találkozásra, továbbá arra, hogy az egyházmegye fiataljai is bemutatkozzanak a püspöki városban. A program része lesz egy éjszakai gyertyás rózsafüzér is, melyet az ifjúság fog vezetni. Ide most nem szolgálni, hanem imádkozni és töltődni várunk titeket, de aki nem bír magával) és jobban megtalálná a helyét önkénteskedve, arra is lesz lehetősége. Kérünk, hogy figyeljetek arra, hogy ez nem egy ifjúsági találkozó, hanem zarándoklat, amire a többi búcsúshoz hasonlóan mindenki hozzon magának szükséges elemózsiát. Ifjúsági szállást viszont korlátozott létszámban tudunk biztosítani, ha előre jelzitek, és polifoam-ot, hálózsákot hoztok magatokkal. A részletes programot és a plakátot a mente.hu-n találjátok. Szeretettel: Farkas László ifjúsági lelkész, az ifjúsági iroda munkatársai és a váchétkápolnai egyházközség nevében 18

19 OLVASÓLÁMPA A szeretet a legfontosabb! Bizony, nagyon is igaz: ha van hiánycikk, akkor alig merem leírni ezt a két elkoptatott szót az emberi jóság és az önzetlen szeretet az, és ha ez a kettő felvillan, úgy vonzza az embereket ma is (ma csak igazán!), mint a vasreszeléket a mágnes. Bár nagyra értékelem a tudást, s azt sem hiszem, hogy tudatlan ember kedvesebb volna Isten előtt, mint a tudós de nem csak Pál megállapítása, hanem a magam tapasztalata alapján is csak azt mondhatom, hogy a tudás szeretet nélkül valóban csak zengő érc és pengő cimbalom. Miért? Mert -A szeretet leleményesebb a tudásnál. Csak gondoljunk a barátjukat a háztető megbontása árán Jézus elé leengedőkre: nem voltak építő- és bontóbrigád, de szívükön viselték barátjuk sorsát. -A szeretet másképp, mondhatnám jobban ismeri az embert a tudománynál. Gondoljunk Jézus egy megjegyzésére, amit Simon Péternek, a nagy halászmesternek mond: Téged, Simon, Jóna fia, Kéfásnak fognak hívni, kősziklának. A tudomány annak látja s mondja az embert, aki; a szeretet pedig: akivé majd lehet. Abból is tudhatjuk, hogy a szeretet a legfontosabb, hogy a feltámadás után Jézus Pétertől nem a hite, hanem a szeretete felől érdeklődik, mégpedig háromszor: Szeretsz-e engem? Tőlünk sem azt kérdi majd, mit tudsz, vagy bölcsebb lettél-e, még azt sem, hogy hegyeket mozgatóvá vált-e a hited; hanem csak (csak?) azt: Szeretsz-e engem? Miért ezt kérdezte Pétertől, és miért ezt kérdezi tőlünk is? (Részlet Gyökössy Endre: Isten iskolájában című írásából.) F.I. Perselyeink Templomunk főbejáratánál található egyik perselyünk, amelybe bedobhatják adományaikat, és ha hozzá szeretnének járulni a Fény és Forrás árához. A másik persely a jobb oldali padsor végén található, amelyben, ahogy a felirat is mutatja, a szegények, rászorulók részére adhatunk feleslegünkből. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. (2Kor 9,7) 19

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 9. szám november

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 9. szám november LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 9. szám november T VAN MENNYORSZÁG alán első olvasásra hatásvadásznak tűnik a cím, de meggyőződésem, hogy keveset beszélünk a mennyországról. Pedig hitünk legalapvetőbb

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember Fény és Forrás 2009. szeptember 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember tív tapasztalatok is benne vannak - meg kell gondolnunk, mit tartsunk meg, és mit tegyünk másképpen. Gyümölcseiről

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Fény és Forrás 2009. április 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Jézus feltámadása igazi örömhír az embereknek. Nemcsak nekünk keresztényeknek, akik végigéljük

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Gellért, a tudós vértanú

Gellért, a tudós vértanú 2011. Szeptember - XVI. évfolyam 4. (125.) szám TARTALOM A csavargó plébános................2 Képzelt riport a Szentlélek pünkösdi látogatásáról......................3 Találkozni szeretnénk Jézussal.......4

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY Karácsony ünnepe minden jóérzésű ember szívét megérinti, megnyitja, még akkor is, ha a mindennapi élet terhei zaklatottá, és bezárttá tesznek

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án.

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án. MKKM 2010. II. szám Hírlevél A M a g y a r K a t o l i k u s K a r i z m a t i k u s M e g ú j u l á s H í r l e v e l e Az Országos Tanács 2010 április 18-án. Tar talomból: Beszámoló az Országos Tanács

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft Fotó: Burgmann László Fatimai zarándokút Búcsú és családi-nap Csemőben Beszélgetés Szeleczki Imre atyával XVI. évfolyam 2. szám 2012.

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Beszélgetés Csonka Csaba atyával Böjte Csaba gyerekei Cegléden Ára: 100 Ft Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal XVI. évfolyam 3. szám 2012.

Részletesebben

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. nyár ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL 2 Negyven éve pap

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért LELKISÉG 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket,

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

Isten szerelmes levele

Isten szerelmes levele Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XVIII. évf. 2013. ŐSZ Isten szerelmes levele Szeptemberben ünnepeljük évről évre Szentírás vasárnapját. Szent Jeromos írja: Aki nem ismeri a Szentírást, nem

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

KÖSZÖNJÜK, AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI ÁPRILISBAN ÁLTALÁNOS:

KÖSZÖNJÜK, AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI ÁPRILISBAN ÁLTALÁNOS: SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN hétfő: 18.00. kedd: 7.00. szerda: 18.00. csütörtök: 7.00. péntek: 18.00. szombat: 7.00. vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00. SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel mise után 9.30 ig. Péntek este

Részletesebben