LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam szám szeptember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam 2015. 7. szám szeptember"

Átírás

1 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam szám szeptember IDŐ ISTENNEK I smét egy új tanévet kezdünk, a Szentlelket hívogatjuk, hogy Ő segítsen minket ebben az évben is. Régen volt olyan nagy szükségünk arra, hogy a Bölcsesség Lelkét kérjük, aki segíthet minket eligazodni ebben a felbolydult világban. Menekültáradat zúdult az országra, és igazán nem tudjuk, hogyan viszonyuljunk ehhez az igen nehéz és fájdalmas kérdéshez, különösen most, amikor 71 ember fulladt meg egy teherautó rakterében. Hetek óta imádkozom ezzel a kérdéssel, és sokszor átélem, hogy tehetetlen vagyok. A családtábor egyik műhelyének is ez volt a témája. Sok fontos dolgot megérthettünk Péterfi tanár úr előadásából, de a megoldást nem találtuk meg. Ez a tény is megerősített abban az elhatározásomban, hogy ebben a tanévben különösen is szeretnénk figyelni arra, hogy a személyes imaéletünkben fejlődjünk, növekedjünk. Cikkem mottója megegyezik kedvenc lelki olvasmányom címével, amely a belső imáról szól. Legrövidebben így lehet meghatározni az ima lényégét: idő Istennek. okszor vagyunk időzavarban, és bizony állandó kísértés S

2 mindannyiunk számára, hogy az imára fordítható időnkből lopkodunk el valamennyit. Az is lehet, hogy még nem érezzük eléggé azt, hogy mennyire szükségünk van az imára, pontosabban fogalmazva, magára, Istenre van szükségünk. Az ima eszköz, egy lehetőség arra, hogy Isten hatása alá kerüljünk. Talán kissé furcsa ez utóbbi megfogalmazás, de hiszem, hogy Isten hatással akar lenni az életünkre. Szólni akar hozzánk, ki akarja fejezni irántunk való szeretetét. Hiszem azt is, hogy Istennél már megvan a megoldás az újkori népvándorlás kihívására. De nekünk ezt el kell kérnünk Istentől. Arra hívlak benneteket, hogy mindennap szakítsunk időt arra, hogy az élő Istennel találkozzunk, és bátor bizalommal vigyük oda megoldhatatlannak látszó problémáinkat is. Janó atya TARTALOM 1 Idő Istennek 3 Gyuri atya búcsúztatója - Attila atya fogadása 4 Isten hozott Attila atya! 6 Családtábor - Balatonlelle 9 Szentes - Szent Lipót imacsoport 10 Ökumenikus nyár 11 Galgás tábor 13 Cserkésztáborok 15 Kétbodony 16 Csoportjaink évkezdése Katekumen, plébániai hittan stb. 17 Filia Énekkar 18 Meghívó a vác - hétkápolnai búcsúba 19 Olvasólámpa 20 Film, TV, rádió, Internet 21 Ünnepeink és szentjeink 25 Hírek, események Hivatal 26 Nagymaros 27 Szolgálat a szentmisén 28 Miserend 2

3 Gyuri atya búcsúztatója - Attila atya fogadása Augusztus 2-án az esti misén búcsúztunk Gyuri atyától és köszöntöttük Attila atyát. Elsőnek Janó atya intézett hozzájuk biztató szavakat, hangsúlyozta a papi hivatás szépségét, és azt kívánta nekik, hogy szolgálatuk során mindig Isten hű követői legyenek. Gyuri atya mindössze két évet töltött a gödöllői plébánián, egy évig diakónusként, majd egy évet felszentelt papként teljesített szolgálatot. Hálát adott Péter, Janó és András atyának a sok segítségért és vidám együttlétért, mert mint mondta, nélkülük ő most semmi lenne. Köszönetet mondott az általa vezetett bibliakör lelkes tagjainak, valamint a cserkészek csapatának, akik nagy szeretettel fogadták be maguk közé, annak ellenére, hogy számára még egy sátorállítás is nehéz feladatnak tűnik. Gyuri atya négy osztályban tanított. Ahogy viszszatekintett feladataira, szerényen vallotta be, hogy sok mindenkinek tartozik bocsánatkéréssel az ügyetlenkedése miatt. Megemlítette, hogy 2006-ban, mikor Isten mellett döntött, szüleinek nem volt könnyű elfogadni a döntését. Hálát adott Istennek azért is, hogy most már együtt tudnak örülni vele, mert látják, hogy Isten mindenhol győzedelmeskedik. És ahogy a pap ajándék a közösségnek, legalább annyira ajándék a közösség a pap számára. Mikor Gyuri atya az egyházközségünkben szolgálni kezdett, örömmel tapasztalta, hogy a közösségben, amelybe került, már ott volt Isten a szívekben és munkálkodott. Boldogan lett tanúja a szentgyónások és lelki vezetés során annak, hogy ez a közösség nem csak színleg keresztény, hanem valóban Isten akaratát keresi és igyekszik életét Istennek szentelni. De nem csak egy közösséget, új embereket, hanem barátokat is ajándékozott neki a Jóisten, akiket talán meg sem érdemelt. Végül Gyuri atya az evangélium utolsó mondatán gondolkodott 3

4 el: Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik. A szentmise után a kertben ünnepeltünk tovább, és alkalmunk nyílt személyesen is elbúcsúzni. Hálás köszönet Istennek Gyuri atyáért, odaadó, lelkiismeretes szolgálatáért, és kérjük rá áldását, hogy Rómában is alázattal és hűen tudja tovább futni a neki kijelölt pályát. Simon Erika Isten hozott Attila atya Bemutatkozás 1978-ban Tatán születtem, de később Tatabányára költöztünk, és ott nőttem fel. Nagypapám, aki a családban akkoriban - mondhatni - egyedüliként őrizte a hitet, a nagymamám gyászmiséjén észrevette, hogy bátyám és én mennyire nem mozgunk otthonosan a szentmisén, így kérte anyukámat, hogy írasson be minket hittanra. Ezzel kaptam meg az első benyomásaimat a hit útján. 11 évesen - bátyámmal együtt - bérmálkoztam. Utána azonban elmaradt mind a hittan, mind pedig a korábban az ügy érdekében rendszeresített családi templomba-járás. Esténként ugyan imádkoztam, és meggyőződésem volt, hogy Isten nemcsak létezik, de minden az Ő kezében összpontosul, de hitem hétköznapi tetteimre nem volt hatással. A gimnáziumi éveimben egy jó baráti közösség alakult ki Tatán, és ha véletlenül Istenről esett szó, alkalmasint érveltem a léte mellett, de még nem éreztem szükségét annak, hogy túlságosan beengedjem az életembe. Az első megtérésem 1996-ban egy táborban kezdődött, - ahová azóta is visszajárok táboroztatni -, majd elvégeztem a Szentlélek szemináriumot, ami végül egy életgyónásba torkollott. Erre az időszakra esett a pályaválasztásom, és mivel mindig is természettudományos-reálos beállítottságú voltam, a debreceni egyetem fizikus szakára jelentkeztem. Itt azonban már az első évben egyre erősebben éreztem azt a belső késztetést, hogy teológiát tanuljak. Így civilként Budapesten a PPKE Hittudományi Karán teológusként folytattam a tanulmányaimat, amit az Úr hívásaként és vezetéseként, és egyben az első igazán szabad döntésemként éltem meg. Már a megtérésemkor felmerült bennem a papi/szerzetesi hivatás gondolata, és ebben az időszakban ez hol gyengült, hol erősödött bennem, de a házasság is vonzott, így több barátnőm is volt. Miközben végeztem az egyetemet, és intenzív kö- 4

5 zösségi életet éltem, a lelkiségi oldalt, az imádságot egyre inkább elhanyagoltam, és nem éltem megfelelően. A hitem inkább értelmi meggyőződéssé vált, mint személyes bizalmi viszonnyá. A tevékenységeimbe, hétköznapi dolgaimba sem engedtem be teljesen az Urat, elhagytam az első szeretetet. Már a teológiát és a licenciát elvégeztem, amikor egy párkapcsolati krízis kapcsán szembesültem lelki bénultságommal, és az Úr - ismét egy karizmatikus szolgálaton keresztül - megkezdte a megújításomat. Ekkor a Szentírás holt betűi megelevenedtek, beindult az imaéletem, felismertem jó pár gyengeségemet, így a hiúságomat is, és az Úr elkezdte átformálni az életem. Ebben a folyamatban Szent Fausztina nővér Naplója és Kis Szent Teréz önéletrajza katalizátorszerepet játszottak. Továbbá, éppen amikor kiteljesedett bennem a vágy, hogy egy imaközösséghez tartozzak, akkor az Isten elvezetett egy lelkigyakorlatra, ahol megalakult a később Kis Útnak nevezett közösségünk. Az Úr emellett csodásan gondot viselt rám, mind lakhatásban, mind a munka terén. Nekem csak bíznom kellett Benne, és az események után hálálkodni, mert különösen is a tenyerén hordozott abban az időszakban. A második megtérésem előtt minden vágyam az volt, hogy teológiát tanítsak valamelyik főiskolán, de ez akkor még sok hiúsággal párosult, és azt is tudtam, hogy ez helyhiány és a tanárok nagy száma miatt esélytelen. Ugyan egy korábbi ígéret alapján egy féléves kurzust tarthattam a pécsi főiskolán, de amikor ez véget ért, és az ösztöndíjam is lejárt, őszintén lemondtam erről a vágyamról, és már valamilyen karitatív egyházi szolgálat után néztem. Ekkor kerestek meg a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskoláról, hogy oktassak náluk. Amíg én akartam tanítani kissé öncéllal, nem valósult meg, amikor lemondtam róla, az Úr akkor adta meg ennek lehetőségét. Négy csodálatos évet tölthettem itt, és úgy éreztem, hogy Isten használt is mások javára. Ebben az intenzív lelki időszakban újra felerősödött bennem a hivatás gondolata, és mivel a váci egyházi légkört megszerettem, végül ebbe az egyházmegyébe adtam be jelentkezésemet. Miklós püspök atya felvett, így 2011-től 2013-ig a Központi Szemináriumba kerültem, ezt követően 2 évre a római Pápai Magyar Intézetbe, hogy befejezzem a doktorimat. Közben 2014 nyarán püspök atya négy társammal (így Kovács Gyuri atyával) pappá szentelt. Idén nyáron úgy tértem haza, hogy a kutatást befejeztem, és a disszertáció 95%-át formába öntöttem. Ugyanakkor már nagyon vágytam a lelkipásztori szolgálatra, és nagy örömmel érkeztem ide, Gödöllőre, ahol, kedvesen, szeretettel fogadtak a Testvérek, és bizalomra adnak okot az első benyomásaim. Lovassy Attila káplán 5

6 Családtábor - Balatonlelle Másodszor nyaraltam a családtáborban. Az első, két évvel ezelőtt, meghatározó volt számomra. Először tapasztaltam meg, milyen egy hatalmas családhoz tartozni, ahol az első perctől kezdve befogadnak, mosolyogva köszöntenek, figyelnek rád. Bárhová is mész, érdeklődve fordulnak hozzád, beszédbe elegyednek veled, bevonnak minden közös tevékenységbe, játékba. Ez alkalommal felelősnek éreztem magam az újakért, akik felé most nekem kell oly módon Isten szeretetét közvetíteni, hogy hasonló érzések szülessenek meg a szívükben, mint annak idején nekem. Hála Istennek, ehhez rengeteg segítőtársra leltem, hiszen Isten népe nagyon színes, különböző képessé- 6

7 gű és tehetségű emberekből áll. Azt gondolom, mindenki hozzáadott valamit, egy-egy téglát ahhoz, hogy az öt nap elteltével az újak is úgy érezhessék, itt Isten országa épült fel közöttünk. A tábor aug ig tartott. A Jóisten kegyelméből fantasztikusan szép időnk volt, csak az utolsó nap délelőttjén borult be egy kicsit. A Balaton vize fokosra melegedett. A tábor programja nagyjából a szokásos volt, hajnali foci, reggeli szentmise, este közös ima, napközben sok sport, játék (éjszakába nyúlóan is), kézműveskedés, még annál is több fürdés, sorversenyek. És mint mindig, volt szeretet-faliújság is. Az étkezéseket két turnusban bonyolítottuk, mert 246 résztvevő volt, és ebből több mint 100 gyerek. A reggeli szentmiséket különösen széppé tették a gitárral kísért dalok. Janó atya misézett. Este a vacsora után együtt imádkoztunk, ami egyúttal hálaadás is volt a szép napért. A sok kicsi nagyokat pancsolhatott, vagy élvezhette a fiatal édesanyák vezette zenebölcsit. Kisvasúttal most a balatonboglári Gömbkilátót látogattuk meg. Gizi többhetes előkészületének és szakavatott irányításának köszönhetően számtalan sárga, matricával díszített napellenző, pingponglabda-kilövő állomás, hűtőmágnes és fagolyókból készült nyaklánc került ki a kézműveskedők keze alól, amelyek nagy sikert arattak. Amint azt Kiss Laci még a tábor előtt hirdette, ez valóban egy sporttábor is volt. Minden reggel 6-kor focival indult a nap, majd többször is volt vízi sorverseny, ami nagyszerű hangulatban folyt. Emellett persze lehetett folyamatosan röplabdázni is a vízben. Volt pingpong is, de a nagy meleg miatt a vízi sportok örvendtek nagyobb népszerűségnek. Aki csak tehette - kicsi és nagy - az idő túlnyomó részét a vízben töltötte. A délutáni fórumok igen jól sikerültek. Köszönet Péterfi Gábornak és Janó atyának, hogy segítettek jobban eligazodni a fontos témákban. Az első fórum a bevándorlásról és az iszlám - keresztény konfliktusról szólt, majd a másik két napon az evangéliumi szeretet és irgalom volt a téma. A tábor lelki témája is az irgalom volt, elmélyítéséhez és gyakorlatra váltásához Ferenc pápa 7

8 bullája és Janó atya szentbeszédei, imái és elmélkedései adtak segítséget. Az irgalomról és a megbocsátásról kis csoportokban elmélkedtünk, majd megosztottuk gondolatainkat. Esténként a nagy közös helyiségben gyűltünk össze, ahol mindig száguldozott egy-egy kisgyerek a motorján vagy biciklijén. Esti meseként a gyerekek figyelmét bábozással kötöttük le, utána pedig mindig másmás csoport adta elő az aznap betanult kis színdarabját. A hátralevő időt éjszakába nyúló beszélgetéssel és társasjátékozással töltöttük. A büfé központi szerepet játszott. Hálás köszönet Gazdag Jani és családja állhatatos szolgálatáért, aki gondoskodott róla, hogy mindig legyen lefőzve elég kávé és legyen valami rágcsálnivaló, ami kiegészíti az étkezéseket. Nagy-nagy köszönet illeti a szervezőket, Péterné Szilasi Katit és csapatát, hiszen nem kis feladat egy ilyen tábornak először helyet találni, majd a családokat beosztani, a költségekkel elszámolni, a programokat kitalálni. Sokunkban megfogalmazódott a kérés, hogy legyen jövő nyáron is családtábor, ne csak kétévenként. Varga Tomi elküldte a csoportképet, megtekinthető Schalkház Miklós és Péter Attila képeivel együtt a honlapunkon. Simon Erika beszámolóját Kárpáti Éva és Péter Attila gondolataival egészítettük ki. 8

9 Szentes - Szent Lipót imacsoport Mint az utóbbi hat évben mindig, július közepén a Szent Lipót imacsoport elindul Szentesre családostul, hogy együtt töltsön néhány kellemes napot a Kurca parti kempingben. Az idén sem volt másként. Csakhogy Az utazás hetén jött az értesítés a strand vezetőségétől, hogy elkezdődött a felújítás és még egy új kút fúrása is belefér a költségvetésbe stb. Most mi lesz? Közös nyaralásunk fő szervezője, Reznák Jutka riadt levelet küldött körbe: vállaljuk-e a kútfúrással járó éjjel-nappali zajt? Egyikünk sem futamodott meg, hiszen egész évben ezt a közös nyaralást várjuk. Még a kisgyermekes családok sem mondták vissza a foglalást - majd megoldjuk!- felkiáltással belevágtunk a közepébe, jól tettük. A nyár legmelegebb napjait mégis kellemesebb árnyas fák alatt, vízparton, remek hőmérsékletű vízben tölteni. Nem beszélve az új élményfürdőről, amit ottlétünkkor adtak át és élvezhettük annak minden gyönyörűségét. A fúrótorony nélkül meg nem is tudom mi lett volna a fiúkkal, akik naponta többször zarándokoltak a kúthoz, ellenőrizve a munkálatok menetét, hosszasan tárgyalva a műszaki megoldá- sokat. A lubickolás mellett jutott idő közös imára, éneklésre, játékra, sportra, sétára. Örömteli fejlemény, hogy gyermekeink mellett már öt unoka is részt vett a nyaralásban. Reméljük, minden évben szaporodik a létszámuk! Szentmisére a közeli Szent Anna templomba jártunk. Az új plébános atya igen barátságosan és nagy örömmel fogadott bennünket, külön köszöntötte a 40-es létszámot meghaladó csapatunkat. Prédikációjában Felicián kapucinus atya megrázó történetéről beszélt a jó pásztor kapcsán. Friss volt az élménye, előző nap részt vett a közeli Nagymágocson a tiszteletére tartott ünnepi megemlékezésen. Felicián atya az 50-es években a község lelkipásztora volt, rendkívül szegény körülmények között teljesítette feladatát. Ön- 9

10 feláldozó tevékenysége irritálta a hatalom kiszolgálóit. Egy alkalommal hazafelé tartott, amikor megtámadták őt, láncokkal kegyetlenül megverték és behajították a kukoricásba. Három napig hevert ott ájultan. Amikor feleszmélt, kikúszott az útra, a templomba tartó hívei szedték össze és vitték az oltárhoz, mert vasárnap volt. Az atya ott csodálatos módon életre kelt és be tudta mutatni a szentmisét. Gödöllői vonatkozására is felhívta a figyelmünket a plébános atya Felicián atyát ban a máriabesnyői rendházban érte a halál, ott temették el a kapucinus temetőben. Nagymágocson pedig Szabó János atya nyugszik, aki Gödöllőn volt káplán ban és nagy szeretettel emlékezünk rá, akik még ismerhettük. Mindketten igaz emberek, jó pásztorok voltak. Ui. Nem lehetett olyan borzasztó a kútfúrás, mert már lefoglaltuk a jövő év július közepét ha a Jóisten is úgy akarja! M. Erika Ökumenikus nyár Az ökumenikus csoport idén nyáron Esztergomban töltött együtt egy hétvégét. Ezek az alkalmak abban különböznek az év közben szokásos havi összejövetelektől, hogy ilyenkor együtt kirándul a család apraja-nagyja. Sőt, az idén - már nem először - holland testvérvárosunk ökumenikus csoportjából is csatlakozott hozzánk egy testvérünk. 10

11 Így a nagyon színes csapatban még inkább lehetőségünk volt megélni azt, hogyan leszünk egygyé az Úrban. Neki köszönhetően eltűnnek a felekezeti, nyelvi, életkori különbségek. Csak a szeretet a fontos. Beszélgetéseink témája a sokak által ismert szeretetnyelvek voltak, ezúttal azonban kitekintve az isteni dimenzióra, Gary Chapman: Istenre hangolva című könyve alapján. Mély és őszinte megosztásokra került sor, s mivel a vendégünknek köszönhetően két nyelven folyt a beszélgetés, még inkább átéreztük, mennyire fontos, hogy megtanuljuk egymás szeretetnyelvét is. S aztán persze kamatoztassuk az elméleti tudást az egymásra figyelésben, a kötetlen és vidám programok közben, legyen az várlátogatás, Duna-parti séta, bobozás, fürdés vagy éppen társasjáték. A bazilikában különleges misén vettünk részt közösen, ugyanis az Egy úton zarándoklat zárásaként a magyarok mellett szlovák és cigány testvérek is együtt ünnepeltek. Így három nyelven hallhattuk a Miatyánkot, illetve a jól ismert énekek is több nyelven felcsendültek. Bennünk is az összetartozás érzését erősítette mindez. Minden szempontból nagyon áldott napokat töltöttünk együtt, még az időjárás is gyönyörű, napsütéses volt-az előrejelzéssel ellentétben. Hála Neked, Istenünk! Szedmák Ági Galgás tábor Drága Jézusom! Hálás vagyok Neked a Galgamenti Nagyboldogasszony Közösségért! Elmondhatatlanul jó, hogy itt vagy velünk és megmutatod a szeretetedet alkalomról alkalomra! 11

12 Hálás vagyok az idei Galgás táborért! Köszönöm Neked a csodálatos időt, a több mint 80 fiatalt, a lelkes segítőket! Köszönöm az új arcokat és a régi barátokat! Köszönöm Laci Hálát mondok Atyám a Galga most leköszönő vezetőiért, Rékáért és Ilusért, köszönöm az ő szívük szeretetét, amivel óvták, védték és Hozzád irányították a közösségünket! atyát és a témánkat, ami olyan fontos és olyan ritkán hallunk róla ilyen keretek között: a férfi és a nő. Hálát adok Uram azért, hogy férfinak és nőnek teremtettél minket, hogy végtelen bölcsességgel alkottad meg a házasság szentségét, hogy egymást kiegészítve társak lehessünk! Köszönöm Neked a kirándulást a Papp Miska forráshoz, a szabadtéri misét, a közbenjáró imát, az éjszakai szentségimádást, a sok beszélgetést és játékot! Köszönöm az előadó és a tanúságot tevő házaspárokat, köszönöm, hogy a Galgának már van Páros ága is! Kérlek áldd meg őket és házasságuk (leendő) gyümölcseit is! Adj nekik jó pihenést és áldd meg őket a további szolgálatban is! Jézusom, kérlek áldj meg minket az új régiófelelős társaimmal együtt, hogy a megkezdett szolgálatot tudjuk folytatni és mindig a Te irányodba kormányozhassuk a Galga hajóját egyetértésben és szeretetben! Hálát adok Szentlélek a jelenlétedért! Kérlek, erősíts minket, hogy a hétköznapokban is Veled tudjuk megélni a kereszténységünket, ezzel tanúságot téve a világban! Kísérj minket és légy velünk minden nap, hogy az őszi találkozón is együtt dicsőíthessük Szent Neved! Ámen. M. Ági 12

13 Cserkésztábor Mozsgó július 6-tól 16-ig nap is. Voltunk portyán is, amikor az egyes rajok külön egy éjszakát a szabad ég alatt töltöttek. Ezek mellett nem maradhatott el a közös kirándulás sem, idén a Mozsgó közelében lévő Szigetvárra sétáltunk el, ahol megnéztük a várat. A legkedveltebb program talán a strand volt, ahol mindenki kipihenhette a tábor addigi fáradalmait. A viszontagságos időjárás ellenére szerencsére nem múlt el a jókedv és a vidámság, a közösség sokat épült, mind az őrsökben, mind a rajokon belül, a vezetők is nagyon jól tudtak Cserkészcsapatunk idén Mozsgó környékén, július elején táborozott. Közel kilencvenen vettünk részt az év legnagyobb élményt nyújtó programján a csapattáborban. A tábor kezdete előtt néhány lelkes és segítőkész nagyobb cserkész és vezető készítette elő a többiek számára a helyszínt. A nagyobb építményeket (táborkapu, íjászpálya, kápolna) ők építették fel és várták velük a táborozókat. Sűrű program várta a gyerekeket minden nap, volt köztük sok játék, például számháború, éjszakai hadijáték. Tartottunk sportnapot is, ahol frízbifocizcni vagy a Harry Potterből ismert Quidditch-et lehetett játszani, de volt mellettük túlélésre tanító forgó és lecsendesedéses lelki együttműködni, ezt mutatja az is, hogy egy kiemelkedően jó tábort sikerült szervezni. Köszönjük Gyuri atyának a sok segítséget és a miséket! Zsuzsi 13

14 Kiscserkész tábor Nógrád megye, Buják, Selyem-rét augusztus 6-tól 10-ig 1. nap A gyerekek rendben megérkeztek és tüstént nekiláttak a táborépítésnek, csinosításnak.a jelentések szerint nagyon serényen dolgoztak a lányok is, fiúk is, és gyönyörű lett a tábor. Az időjárás remek, az erdő gondoskodik arról, hogy a nagy meleg elviselhető legyen. Természetesen ettek is, ittak is, és játékra is jutott idő. Az alvással nem lesz gond a kellemesen fárasztó nap után. 2. nap Kirándulással telt, felfedezve a közeli térséget, délután pedig kézműveskedtek gyerekeink. Este tábortűz, ének...aztán a pihenés nap Ma a gyerekek számháborúztak délelőtt, nagy csata volt és mindenki nyertes lett a végén. Ebéd után körforgó rendszerben volt zászlókészítés, kalóz technikák tanulása: mint csomózás és tájékozódás. Nagyon kreatívak voltak, ami még a vezetőket is meglepte. Este őrsi tábortüzek voltak beszélgetéssel. 4. nap Mai napon imádság után strandoltak a gyerekek, délután pedig pihenés volt a program. 5. nap Táborbontás és hazautazás. 17 óra körül érkezés a templomhoz. A szülőknek küldött üzenetek alapján 14

15 Kétbodony Az ifisekkel július között a Nógrád megyei Kétbodonyban időztünk. Amint megérkeztünk és feltérképeztük a helyet, kiültünk a kertbe játszani. Közben Janó és András atya is megérkezett közénk. Késő este hála András atyának szabadtéri, gyertyafényes szentmisén vehettünk részt. Az estét fakultatív filmnézéssel zártuk. A szombati napot zsolozsmával kezdtük, majd meghallgattuk Janó atya tanúságtételét. Egy különleges szentségimádásban is részesültünk. Ennek helye szintén a kert volt. Kora délután a játéké, a pihenésé és a medencéé volt a főszerep, de volt lehetőség gyónásra is. Utána a Szentlélekről elmélkedtünk, szintén Janó atya vezetésével. Majd az este szentmisével, játékkal és beszélgetéssel telt. Vasárnap reggel ismét zsolozsmával indítottunk. Gyors pakolás, végül ebédre már haza is értünk. Egy nagyon vidám és értékes hétvégét tölthettünk együtt Krisztusban. Istennek legyen hála! Szedmák Virág és Turay Tünde Parkolás a templom körül Kérjük a testvéreket, hogy a vasárnapi misékre autóval érkezéskor a lakótelepiek parkolóhelyeit ne foglalják el, hanem a templomhoz tartozó parkolóhelyeket használják. Ha azok már megteltek, akkor a Szent Imre iskola mögötti (a tömbfűtőmű mellett), illetve a Spar áruház melletti helyekre parkoljanak. Köszönjük az odafigyelést. 15

16 CSOPORTJAINK ÉVKEZDÉSE Katekumen csoportok Azok a felnőttek, akik szeretnének a szentségek vételére felkészülni (keresztség, elsőáldozás, bérmálás), a krisztusi úton elindulni, illetve járultak már régebben szentségekhez, de szeretnének elmélyülni a krisztusi életben, ezt a katekumen csoportokban tehetik meg. A foglalkozások: 1. évfolyam kedd első foglalkozás: szeptember évfolyam csütörtök évfolyam csütörtök első foglalkozás mindkét csoportnál: szeptember 17. Szeretettel hívjuk meg ismerőseinket! Érdeklődni lehet Hugyecz János plébános atyánál Szilasiné Katinál A nyári szünet után csoportjaink a következő időpontokban kezdik a foglalkozásokat: Baba-mama klub: szeptember 25. péntek de. 10 Igekörök: szeptember 21. hétfő az esti szentmise után Házas csoport: szeptember 18. péntek az esti szentmise után Fiatal házas csoport: évkezdő együttlét: szeptember 5. szombat du. 3 órától az ovi udvarán első foglalkozás: szeptember 8. kedd este 8.45 Bibliakör: szeptember 15. kedd az esti szentmise után Lovassy Attila atya tartja Plébániai hittanórák a közösségi házban 3. osztály hétfő osztály csüt oszt. kedd oszt. szerda A 2. osztályosoknak nem lesz külön templomi hittan, az iskolai hittanokon vegyenek részt. Szentségfelkészítés 3. osztálytól lesz. A plébániai hittanok szeptember 14-én kezdődnek. 16

17 Az Úrnak dalolok, amíg csak élek. /Zsolt 104,33/ A Filia Énekkar szeptembertől havonta egy alkalommal, minden hónap 4. vasárnapján énekel! Énekkarunk lassan 30 éve szolgál, főként szentmiséken és esküvőkön. Szeptembertől csak minden hónap negyedik vasárnapján, az esti szentmisén énekelünk. Ennek a fő oka az, hogy szeretnénk ráébreszteni az ifjúságot: feladatuk és felelősségük, hogy lesz-e (gyermekeiknek is) év múlva színvonalas gitáros mise?! Ezzel szeretnénk lehetőséget adni az újabb generációnak, hogy a közösség javára, mindannyiunk örömére kamatoztassák zenei adottságaikat, már rég itt az ideje! A másik ok az, hogy az énekkar tagjainak sokféle elköteleződése, a családi állapotukban bekövetkezett változások keveseknek, többnyire inkább csak a régebb óta fiataloknak teszi lehetővé a csütörtöki próbára járást. Ezért is érezzük úgy, hogy jó szívvel, felelősséggel havi egy szentmise énekszolgálatát vállalhatnánk, továbbra is lelkesen és örömmel szolgálva és kérve Benneteket, hogy bátran énekeljetek velünk! Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését bármely korosztályból, próbáink minden hónap negyedik vasárnapját megelőző csütörtökön tól lesznek a közösségi ház emeletén. A többi csütörtököt nagyrészt gitártanításra fordítjuk. Legközelebbi Filia próbánk: szeptember 24. csütörtök kezdettel lesz. Természetesen próba van közvetlen a szentmise előtt is a templomban, aki egy órával korábban érkezik, az velünk tanulhatja az új dalokat és ismételheti a régebbieket. Az internettel rendelkezők számára lehetőség, hogy az aktuális dalok kottája és hangzó anyaga már több nappal a szentmise előtt mindenki számára elérhető és letölthető itt: https://goo.gl/oju1jz Az újabb nemzedéket pedig bíztatjuk: bontakoztassák egyházközségünkben a képességeiket, merjenek feladatot vállalni a közösség építésére zenéléssel - énekléssel, hogy így is növekedhessen valami új a szeretetben! Lehetőségeinkhez és igényeikhez mérten szívesen segítjük az alakuló ifjúsági kórus növekedését. Isten áldását kérjük az alakuló ifjúsági kórusra és egyházközségünk valamenynyi közösségére az új tanévben is. Szeretettel: a Filia Énekkar 17

18 A baba-mama angol csoport szeptembertől új vezetőt kap: Kassa Gabriellát keressétek bátran, ha érdeklődtök a csoport iránt: 30/ , ( Nagy szeretettel vár benneteket. Továbbra is hétfőnként találkoznak majd 9 órától a megbeszélés szerinti helyen. Én pedig szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett az eddigi alkalmakon! Nagyon sokat kaptam ettől a csoporttól, jó volt veletek együtt lenni! Áldjon meg benneteket a Jóisten! Szeretettel: Fazekasné Marosi Betti Szeretettel hívunk Titeket szeptember án a váchétkápolnai búcsúba, az Ifjúsági Lelkészség új otthonába! Ha van még energiátok egy nyári ráadás programra, vagy szeretnétek megismerni a helyet, vagy csak töltekeznétek a búcsús menetben, ne habozzatok! Nemcsak a természeti környezet csodálatos, hanem különleges ajándék, hogy az ifjúsági misszió ezzel az új otthonnal egy szakrális központot kapott a püspöki székvárosban, méghozzá egy varázslatos kis Szűz Mária kegyhelynél, melynek oldalánál egy forrás fakad. Vác városának és környékének ez a legnagyobb búcsúja, melyen részt vesznek püspök atyáink, a város és környékének papsága és az egyházmegye hívei. Ezért kiváló alkalom lehet az egyházközség és a környék hívő katolikusaival való találkozásra, továbbá arra, hogy az egyházmegye fiataljai is bemutatkozzanak a püspöki városban. A program része lesz egy éjszakai gyertyás rózsafüzér is, melyet az ifjúság fog vezetni. Ide most nem szolgálni, hanem imádkozni és töltődni várunk titeket, de aki nem bír magával) és jobban megtalálná a helyét önkénteskedve, arra is lesz lehetősége. Kérünk, hogy figyeljetek arra, hogy ez nem egy ifjúsági találkozó, hanem zarándoklat, amire a többi búcsúshoz hasonlóan mindenki hozzon magának szükséges elemózsiát. Ifjúsági szállást viszont korlátozott létszámban tudunk biztosítani, ha előre jelzitek, és polifoam-ot, hálózsákot hoztok magatokkal. A részletes programot és a plakátot a mente.hu-n találjátok. Szeretettel: Farkas László ifjúsági lelkész, az ifjúsági iroda munkatársai és a váchétkápolnai egyházközség nevében 18

19 OLVASÓLÁMPA A szeretet a legfontosabb! Bizony, nagyon is igaz: ha van hiánycikk, akkor alig merem leírni ezt a két elkoptatott szót az emberi jóság és az önzetlen szeretet az, és ha ez a kettő felvillan, úgy vonzza az embereket ma is (ma csak igazán!), mint a vasreszeléket a mágnes. Bár nagyra értékelem a tudást, s azt sem hiszem, hogy tudatlan ember kedvesebb volna Isten előtt, mint a tudós de nem csak Pál megállapítása, hanem a magam tapasztalata alapján is csak azt mondhatom, hogy a tudás szeretet nélkül valóban csak zengő érc és pengő cimbalom. Miért? Mert -A szeretet leleményesebb a tudásnál. Csak gondoljunk a barátjukat a háztető megbontása árán Jézus elé leengedőkre: nem voltak építő- és bontóbrigád, de szívükön viselték barátjuk sorsát. -A szeretet másképp, mondhatnám jobban ismeri az embert a tudománynál. Gondoljunk Jézus egy megjegyzésére, amit Simon Péternek, a nagy halászmesternek mond: Téged, Simon, Jóna fia, Kéfásnak fognak hívni, kősziklának. A tudomány annak látja s mondja az embert, aki; a szeretet pedig: akivé majd lehet. Abból is tudhatjuk, hogy a szeretet a legfontosabb, hogy a feltámadás után Jézus Pétertől nem a hite, hanem a szeretete felől érdeklődik, mégpedig háromszor: Szeretsz-e engem? Tőlünk sem azt kérdi majd, mit tudsz, vagy bölcsebb lettél-e, még azt sem, hogy hegyeket mozgatóvá vált-e a hited; hanem csak (csak?) azt: Szeretsz-e engem? Miért ezt kérdezte Pétertől, és miért ezt kérdezi tőlünk is? (Részlet Gyökössy Endre: Isten iskolájában című írásából.) F.I. Perselyeink Templomunk főbejáratánál található egyik perselyünk, amelybe bedobhatják adományaikat, és ha hozzá szeretnének járulni a Fény és Forrás árához. A másik persely a jobb oldali padsor végén található, amelyben, ahogy a felirat is mutatja, a szegények, rászorulók részére adhatunk feleslegünkből. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. (2Kor 9,7) 19

20 FILM TV RÁDIÓ INTERNET Ajánljuk olvasóink figyelmébe a BonumTV, az első magyar nyelvű katolikus televízióadó műsorait. Akinek a szolgáltatója nem támogatja ezt a csatornát, az interneten követheti a műsort: A következő honlapokon olvashatnak és nézhetnek videót az egyházunk, egyházmegyénk életéről: Katolikus rádióadók: Magyar Katolikus Rádió, Mária Rádió Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat, amelyen megtalálhatók többek között: a vasárnapi hirdetések, az egyházközségi eseményeken készült fényképek, a szentmisék, hittanórák, csoportfoglalkozások rendje, a szentségekhez járulás feltételei, csoportjaink bemutatása: TVSHOESHINE Keresztény vagyok, van egy meleg barátom. - Keresztény hitem alapján tudom, hogy Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. Emberként azt is érzem, hogy a saját fajom akkor tud élni és virágozni, ha az ember az Isten által nagyon is jónak teremtett nemiségi valóságban éli az életét. Azonban sokszor keresztényként nem igazán tudunk mit kezdeni azzal, ha egy meleg, vagy homoszexualitással küzdő fiatal kopogtat az ajtónkon. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy végre feltegyük a kérdést magunknak és az öszszes keresztény testvérünknek: Vajon hogyan fordulunk mi krisztusi emberként a meleg társadalomhoz? Vagy másképp megfogalmazva: Krisztus ma mit tenne ebben a kérdésben, ha emberként élne közöttünk? Filmünkben erre keressük a választ. forrás: TVSHOESHINE A filmet itt találjátok: 20

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXV. évfolyam 2016. 4. szám június

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXV. évfolyam 2016. 4. szám június LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXV. évfolyam 2016. 4. szám június RENDÜLETLENÜL A HITBEN Ezekben a napokban ünnepli aranymiséjét megyéspüspökünk, Dr. Beer Miklós püspök atya. Ebben a személyes hangvételű írásban

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Karácsony és farsang Karácsony és farsang között

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ - 2 0 1 5 - Január 1 től a i Római Katolikus Plébánia része lett társplébániaként Szálka is. Január 10. szombat: Egyházközségi farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. Január 19.: Ökumenikus

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben