A Gödöllői Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gödöllői Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója"

Átírás

1 A Gödöllői Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója október.23. készítette:. S.O.S. Idegenforgalmi Tanácsadó Iroda vezette munkacsoport 1

2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 I.RÉSZ...12 Helyzetelemzés A megbízás háttere, a kidolgozás mélysége, területi lehatárolása, munkamódszerei Bevezetés Egy új kihívásról az élménygazdaság térhódításáról A turizmus nemzetközi- és európai trendjei Európa turizmusa Turisztikai kínálati trendek Helyzetfeltárás A Kistérség néhány fontosabb társadalmi-gazdasági jellemzője A turisztikai kereslet és kínálat a Gödöllői Kistérségben A Gödöllői Kistérség az ország és a régió turistaforgalmában A Gödöllői Kistérség mint üdülőkörzet A Gödöllői Kistérség mint turisztikai fogadóterület jellemző kínálati formái A Gödöllői Kistérség jelenlegi- és tervezett turisztikai kínálata Néhány kiemelt fejlesztési elképzelés a Kistérségen belül Tervezett nagyberuházások a Kistérség szomszédságában Vonzerő-leltár a Gödöllői Kistérségben A Gödöllői Kistérség részletes vonzerőleltára A Gödöllői Kistérség vendéglátása A turizmus a Gödöllő Kistérség intézményrendszerében Turistainformáció A turisztikai marketing helyzete a Gödöllői Kistérségben SWOT - elemzés II. RÉSZ A Gödöllői Kistérség Turizmusfejlesztési Stratégiája A turisztikai fogadóterületek életciklusai Fejlesztési alternatívák a Kistérség számára Lehetséges fejlődési pályák Jövőkép Az egyeztetett színrelépés stratégiája A Gödöllői Kistérség turisztikai fejlesztésének fő stratégiai irányai:

3 Településszintű vonzerő- és kínálatfejlesztés: Tematikus vonzerő- és kínálatfejlesztés Vonzó és színvonalas kulturális-örökségturizmus Vallási turizmus. Egy új vallási desztináció alapjai Egészségturizmus egész évben működő fürdőkkel Természeti értékekre, növénykertekre alapozó zöldturizmus Öko-térség és ökoturizmus A természeti adottságokra épülő aktív turizmus Golfturizmus Lovasturizmus Kerékpáros turizmus Horgászturizmus Konferencia- és szakmai turizmus Falusi turizmus, népi hagyományőrzés és bemutatás Szervezetfejlesztés és desztináció menedzsment TDMSZ a Gödöllői Kistérségben Humán erőforrás menedzsment A turisztikai fogadóképesség fejlesztése Élményközpontú látogatómenedzsment kialakítása Korszerű bemutatástechnika A közlekedés és a turizmus igényeinek összekapcsolása Az élménypontok elérését lehetővé tevő belső közlekedési rendszer kialakítása Tematikus infrastruktúrafejlesztés Szálláshelyfejlesztés Turisztikai marketingstratégia A marketing szerepe a turizmusban A Gödöllői Kistérség marketingstratégiája Trendek és célok Marketing-helyzetkép A marketingstratégia célrendszere A megvalósítás menetrendje Turisztikai termékfejlesztés Szegmentáció-célcsoportok meghatározása Terrméktípusok és célcsoportok Marketingterv kidolgozása és megvalósítása Javaslatok az arculatra Kistérségi prospektus Köszönet III. RÉSZ Mellékletek

4 1.számú melléklet: A Gödöllői Kistérség Fejlesztési Koncepciójának kapcsolódása a települési, kistérségi, regionális és országos fejlesztési tervekhez számú melléklet: Gödöllői Kistérségi Cselekvési Terv 2008, A turizmussal összefüggő projektek listája számú melléklet: Felhasznált irodalom Vezetői összefoglaló A Gödöllői Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója Az egyeztetett színrelépés stratégiája. A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása pályázata alapján, turisztikai tanácsadó irodánk több, idegenforgalmi szakterületen jártas alvállalkozó bevonásával végezte el a Gödöllői Kistérség turisztikai helyzet-feltárását és fejlesztési koncepciójának kidolgozását. A feladat arra irányult, hogy a munkacsoport vizsgálja meg: -hogyan kapcsolódhat be a Kistérség a turizmus piacába, -melyek azok a fejlesztési irányok, amelyek vonalán sikeres lehet a bekapcsolódás a turisztikai piacon. Területi lehatárolás Az elemzés által érintett térség területi lehatárolását illetően, alapvetően a Társulás által integrált 12 település és a hozzájuk tartozó területek jelentették a vizsgálódás illetékességi körét, azonban a turisztikai piac sajátosságainak megfelelően, az elemzés kitekintett a környező turisztikai térségre is. Munkamódszerek Kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk az első kézből szerezhető információknak, így kb. 80 interjút készítettünk a térség vezetőivel, vállalkozóival, véleményformáló személyeivel, civil szervezeteinek képviselőivel, polgáraival továbbá szakmai konzultációt szerveztünk vállalkozók részére. Másodlagos információforrásaink: a VÁTI TeIr adatbázisa KSH és más adatokkal, helytörténeti monográfiák, helyi írott sajtó- és elektronikus médiák, nyomtatott publikációk és elektronikus kiadványok voltak. 4

5 Turisztikai trendek A tanulmányban bemutatjuk a világ turizmusának keresleti- és kínálati trendjeit, különös figyelemmel az Európában érvényesülő jelenségekre. Társadalmi gazdasági háttér: A koncepció következő része a Kistérség fontosabb társadalmi- és gazdasági változásait mutatja be z elmúlt másfél évtizedben.(pld. A Kistérség településeinek állandó népessége 1990 és 2006 között mintegy 23 %-kal, ról főre nőtt.!) A Gödöllői Kistérség turizmusának jellemzői. Jelenleg a Gödöllői Kistérség és környéke jelenléte a turisztikai piacon a következőkkel jellemezhető: Kirándulóterület: nagyszámú látogató tartózkodás nélkül, kevés költéssel Eseményturizmus célterület: kitűnő művészeti rendezvények, kulturális programok különösebb gazdasági hozam nélkül. Konferencia és rendezvény desztináció: magas színvonalú konferencia felszerelés hiányában kihasználatlan lehetőségek. Aktív turizmus célpont: szegényes szolgáltatások, a remek adottságok ellenére kevés fogyasztás. Gödöllő és kistérsége szálloda- és szálláshelyfejlesztés szempontjából alulfejlesztett terület. A színvonalas kereskedelemi szálláshelyek hiányát sem a magánüdülők, sem a magánszállások, sem az egyetem nyári kollégiumi kapacitása nem tudta pótolni, emiatt a turisztikai programok is rövid, pár órás látogatást tettek ki általában a fő vonzerőknél. A kereskedelmi szálláshelyek (szállodák, panziók, vendégházak, ifjúsági szállás) kapacitása, vendég- és vendégéjszakák számai - szerények és alacsonyak. A vendégszám között, a vendégéjszakák száma pedig között mozog egyes években az ezredforduló után. 5

6 A kereskedelmi szállásférőhelyek döntő többségét az egyetem kollégiuma biztosítja, ebből következően a vendégéjszakák %-a Gödöllőn jelenik meg. Összességében a vendégéjszakák mintegy felét az egyetem kollégiuma biztosította ifjúsági szállásként. (2006) A magánszállást jelentő fizetővendéglátás-kapacitás és vendégéjszaka számok a kereskedelmi szálláshelyeken töltött vendégéjszakákhoz képest töredék 1/4-ed és 1/7-ed) értékeket mutatnak, és meglehetősen hektikusan alakulnak. Az itt megjelenő vendégéjszakák meghatározó részét a közeli állandó- vagy ideiglenes munkahelyeken dolgozók - Gödöllőn diákok - adják. Ez alól a kerepesi szállások jelentenek kivételt, melyeket a Hungaroring versenyeire látogatók vesznek igénybe. A Gödöllői Kistérség turizmusa jellemezhető még az attrakció helyszíneken eladott belépőjegyek számával, ez Gödöllőn a Királyi Kastélyban évi ezer,a nagyobb Múzeumokban évi kb. 20 ezer, Szadán és Pécelen néhány ezer látogatót jelent. Országos összefüggésrendszerbe helyezve a kistérséget, a számok alapján azt láthatjuk, hogy a Kistérség egyelőre láthatatlan a turizmus térképén. (Az országos- és a budapesti vendégés vendégéjszaka adatokhoz képest nemcsak a kistérség, hanem Pest megye számai is eltörpülnek.) Kezdeményezések Különösen bíztató, hogy a települések vezetői nagy várakozással vannak a turizmusfejlesztés iránt, örömest szánva fontos szerepet neki, amennyiben a szakmai elindulás hogyanjára a válaszokat megkapnák. A különbség közöttük nyilván a település adottságaiból és a forráslehetőségek különbözőségéből adódik. Ugyanakkor óvatosság is tapasztalható, mert a turizmusfejlesztés a legtöbb esetben igen jelentős beruházásokat igényel, az önkormányzati források felhasználását nagy körültekintés kell, megelőzze.. Minden településen van egy olyan szakmai vagy civil összefogás, mely együtt gondolkodik és próbál tenni a turizmus bevezetéséért. Ez több helyen faluszépítésben, kulturális programok szervezésében, hagyományőrzésben, nemzetiségi hagyományok ápolásában, leendő vendégfogadók felkészítésében nyilvánul meg. E lehetséges fejlesztő körök hatása nem eléggé átütő és ritkán lép túl az adott település határain és a kezdeményezések nem jutnak el a termékfejlesztési szakaszig. 6

7 A rendezvények többsége helyi- vagy kistérségi körből vonz látogatókat, szélesebb nyilvánosság pedig nem értesül ezekről a lehetőségekről. A Kistérségben 1995 óta működik a térség turisztikai promóciójának és a turisztikai szolgáltatók tevékenységének segítésére létrejött Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE). A főként a marketingben elért pozitív részeredmények mellett azonban nem volt képes a széles összefogásban rejlő erőt kiaknázni, a tagok részére mérhető turisztikai forgalmat hozni és a Kistérség számára egy új fejlődési pályát kijelölni. Eseményturizmus A Gödöllői Kistérségben vannak országos visszhanggal bíró rendezvények pld. Isaszegen az 1849-es Tavaszi Hadjárat és győztes csaták felelevenítésére szervezett megemlékezés és hagyományőrző lovas program vagy a Kistarcsai Világzene és Tánc Fesztivál, amelyek jelentős látogatószámot, akár több tízezres tömeget is vonzanak és országosan ismertté teszik a Kistérség vagy a település nevét. Hasonló nyilvánossággal bír a Gödöllői Királyi Kastélyban a Barokk Napok 2 napos rendezvénye, a csömöri Úr napi körmenet, a máriabesnyői búcsúk, a Besnyői Passió. Ezeknek jelentős promóciós értékük is van, ugyanakkor ezekhez a rendezvényekhez még nem kapcsolódnak a turizmust is bővítő események, programok, turisztikai kiajánlások, melyek a Kistérségben történő hosszabb időtöltésre ösztönöznének. Településkép A települések stratégiáiban nagy figyelmet kap a falu és városközpontok rendbetétele, vonzó központok kialakítása. Ez elengedhetetlen a turizmus fejlődéséhez. Ugyanígy több település mellett, az agglomerációs fejlesztések következtében már csak kisebb-nagyobb természetvédelmi terület, ősláp, rét, mocsár stb. található, melyek megóvására civil kezdeményezések is vannak és az önkormányzatok is törekednek e megmaradt értékek védelmére. Jelenleg a Kistérség településeinek többsége híján van a népszerű idegenforgalmi célpontokra jellemző hangulatos főutcáknak, kiskereskedelemmel, vendéglátó intézményekkel vendéget váró atmoszférának. Látogatásmenedzsment, turisztikai információ. A Kistérség belső közlekedése, az érkező látogatók irányítása, táblákkal történő tájékoztatása, a színvonalas vendégirányítás, az attrakciók professzionális bemutatási módszerei- és eszköztára még nem alakult ki. 7

8 A Kistérség, mint kiemelt üdülőterület. A Gödöllői Kistérség, részben a történelmi hagyományokhoz is kapcsolódva, kiemelkedő hazai rekreációs- és üdülési terület is egyben, amit a turizmus-statisztikák nem mutatnak ki igazán. A KSH 2001-es népszámlálási üdülő összeírása azt mutatja, hogy a Gödöllői Kistérség az országban a 11. helyen állt, üdülővel. Az üdülők viszonylagos nagy száma egy adott térségben, gyakran egy turisztikai desztináció életciklusának első állomását jelenti. Nagyobb attrakciók a közelben, a Kistérség határain túl Ebben a részben számba vesszük a környék kiemelkedő (évi 100ezer látogatónál nagyobb látogatottságú) attrakcióit (Lázár Lovaspark, Hungaroring, Veresegyházi Medvefarm) és értékeljük turisztikai jelentőségüket. Térségi Turisztikai Kínálati Térkép a Kistérség és környezetének jelenlegi kínálatáról és a folyamatban lévő fejlesztésekről. Fejlesztési elképzelések településenként Ez a fejezet részletesen bemutatja, mely települések fontolgatnak a szabadidőipar és turizmus területén fejlesztéseket. Nagyobb befektetések a Központi Régió Gödöllői Kistérséget körülvevő környezetében A Gödöllői Kistérség tágabb környezetében jelentős fejlesztések indultak: aktív- és egészségturisztikai fejlesztések és a fogadóképesség fejlesztés területén. A projektek eltérő stádiumban vannak, a tervezőasztaltól a kivitelezés befejezéséhez közelítő állapotig.(az utóbbi kategóriába tartozik például egy 700 ágyas szálloda Szadától 20 km-re, az M0 autópálya dunai lejáratánál) Vonzerőleltár A Kistérség vonzerőit településenként, táblázatban mutatjuk be, feltüntetve az adott vonzerő egyedi értékét (USP) és vonzásképességének hatósugarát: helyi, regionális, országos nemzetközi. A SWOT elemzés főbb megállapításai A Kistérség erősségei kulturális örökségturisztikai vonzerőiben, a Kistérséghez szorosan kapcsolható Erzsébet királyné Sisi- hazai- és nemzetközi népszerűségében, a hatalmas zöld erdőterületekben, Budapest és Ferihegy közelségében van, gyengesége a jelenlegi turisztikai 8

9 fogadóképességben és marketingben, a széthúzó, együttműködést nem folytató turizmus szereplőkben és a forráshiányban jelölhető meg. Lehetőségeket a föld alatt rejlő termálkincs, az épülő M31 autópálya, a beruházó tőke érdeklődése, míg veszélyt a párhuzamos fejlesztések gazdasági fenntarthatatlansága, más közeli turisztikai kisrégiók gyorsabb fejlesztési reagálása jelent. Fejlődési pályák települések részvételi dinamikájának változatai, csapdahelyzetek. A Kistérség települései, gazdasági erejük, adóbevételeik, infrastrukturális fejlettségük, turisztikai adottságaik függvényében, eltérő pozícióból reagálnak a kínálatfejlesztés kihívásaira. Koncepciónk következő részében modelleztünk ilyen fejlődési együtt/külön stb. pályákat. Ezek értékelése során arra a következtetésre jutottunk, hogy a Kistérség számára az egyeztetett színrelépés stratégiáját javasoljuk, melynek jövőképe 10 éves időtávon belül egy turisztikailag kifejlett kínálatot jelenít meg, megvalósításában pedig egy olyan egyeztetési filozófiát és mechanizmust vár el, amely a települések egyéni és együttes fejlődését egyidejűleg segíti. Jövőkép 2018-ra a Gödöllői Kistérség hazánk egyik népszerű turisztikai célterületévé válik. Új kulturális attrakciók jelennek meg (Isaszegi Történelmi Témapark, Szada Történelmi Labirintus stb.) a már ismertek pedig színvonalasan bemutatható, magas látogatószámú látványossággá válnak (Gödöllői Királyi Kastély, a péceli Ráday Kastély stb.). Termálfürdők létesülnek szálláshelyfejlesztéssel összekapcsolva, itt épül fel a budapestiek legkedveltebb golfpályája.. A terület lovasturisztikai paradicsommá válik, a kirándulók, kerékpározók felkereshetik a Gödöllői-dombvidék szabadidőközpontjait. A Galgamenti települések meghonosítják a falusi vendégfogadást. Szálláshelyek jönnek létre, többségük konferencia férőhelyet is biztosít. Megújul a Kistérség belső közlekedése. A látnivalók élménylánccá fűzését segítik az újszerű- illetve nosztalgiajárművek, fiakkerek. A turizmust új intézményrendszer: a turizmusban érdekelt vállalkozók összefogásán alapuló fogadóterületi vendégforgalmi igazgatási szervezet (TDM) menedzseli, mely nem megosztja hanem összefogja a terület turisztikai szolgáltatóit, önkormányzatait, civil-szervezeteit, felhasználva a GKRTE tapasztalatát, értékeit is. 9

10 Az egyeztetett színrelépés stratégiája. A Kistérség fejlesztési koncepciójának átfogó célja A Gödöllői Kistérség 2018-ra önálló arculattal és fejlett fogadóképességgel rendelkező turisztikai fogadóterületté válik: 10 éven belül az alacsony gazdasági teljesítményű, kiránduló célpontból sokpólusú attrakcióval és korszerű fogadóstruktúrával rendelkező, a turizmust hatékony szervezeti rendszerrel irányító terület lesz. A Kistérség sokoldalú együttműködésen keresztül megvalósított marketingmunkával, számos célcsoport számára vonzó imázzsal éri el sikereit és minőségi szolgáltatásokat felvonultató, jelentős látogatói fogyasztással járó turisztikai fogadóterületté válik. Ennek megfelelően a Ferihegyre érkező, Budapestet meglátogatni kívánó turisták kiinduló(szálláshely-) bázisává, továbbá a fővárosban tartózkodó külföldiek első számú kiránduló célpontjává alakul. A belföldi lakosság számára egyrészt üdülőhelyet másrészt Budapest meglátogatásának kiinduló helyszínét jelenti. Az egyeztetett színrelépés stratégiájának programjai. A stratégiát 4 nagy programcsomagba szerveztük. A vonzerőfejlesztés keretén belül a Kistérség valamennyi településére elkészítettünk egy települési értékelést és javaslatot, majd tematikusan is megfogalmaztuk a Kistérség vonzerőinek fejlesztési feladatait. Ezt kínálati típusokba szervezve - Örökség turizmus, Vallási turizmus, Egészségturizmus, Természeti értékekre alapozott turizmus, ökoturizmus, aktív turizmus, konferencia turizmus, falusi turizmus végeztük el. A stratégia másik nagy programcsomagja a szervezetfejlesztés, melyben leírtuk a helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet létrehozásával kapcsolatos feladatokat és követelményeket. 10

11 Harmadik programcsomagként a fogadóképesség fejlesztésével kapcsolatos feladatokat állítottuk össze, mely szervesen kapcsolódik a két korábbi programcsomag tennivalóihoz. Így többek között felvázoltuk az élményközpontú látogatómenedzsment, a hatékony vendégirányítás, a bemutatás-technikák, szállás-és konferencia fogadóképesség fejlesztés feladatait. Negyedik programcsomagként a turisztikai marketinggel kapcsolatos legfontosabb célokat és feladatokat, a kommunikációs stratégia elemeit építettük fel. Javaslatot fogalmaztunk meg az arculatépítésre és egy új arculatra, ehhez kapcsolódva néhány lehetséges szlogent is megalkottunk. Élménymozaik Budapest kapujában Sokszínű mozaik Budapest kapujában Sokarcú mozaik Budapest kapujában Zöldellő Gödöllő vidéke-időutazás a barokkba Sisi kedvenc vidéke Budapest kapujában Vidéki pompa-pompás vidék Pompás vidék Pest kapujában Rejtett kincsek Pest kapujában 11

12 I.RÉSZ Helyzetelemzés 1.1. A megbízás háttere, a kidolgozás mélysége, területi lehatárolása, munkamódszerei. A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása (továbbiakban Társulás) meghívásos pályázata alapján, munkacsoportunk 2008 júniusában megbízást kapott a Gödöllői Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciójának elkészítésére. A munkacsoport tagjai: S.O.S. Idegenfogalmi Tanácsadó Iroda B.T., képviselője Dr. Karsai Árpád turisztikai szakértő, alvállalkozók: Dr. Csillag Péter programkészítő, utazásszervező, idegenvezető, Dr. Kovács Dezső egyetemi docens, Padányi Ágnes turisztikai szakértő. A megbízó Társulás 2007-ben alakult, tevékenysége fő területei egyes közoktatási-, egészségügyi feladatok, sport-, szabadidő- és turizmussal kapcsolatos teendők ellátása, esélyegyenlőségi programok valamint a Gödöllői Kistérség (továbbiakban Kistérség) területfejlesztési stratégiájának, operatív cselekvési tervének kidolgozása. A Társulásnak a megbízás időpontjáig, turisztikai fejlesztéssel kapcsolatos intézkedései nem voltak, így jelen munkára várt a Kistérség turizmusfejlesztési irányainak, prioritásainak lefektetése. A Gödöllői Kistérség Fejlesztési Stratégia Cselekvési Tervében, a másfélszáznál több projektet tartalmazó listán, turizmusfejlesztéssel közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatos tervek is szerepelnek. A megbízás turisztikai koncepció kidolgozására irányult, elvárásként a fejlesztési irányok, stratégiai célok meghatározása fogalmazódott meg. Az elemzés által érintett térség területi lehatárolását a Társulás által integrált 12 település és a hozzájuk tartozó területek adják, ezek képezik vizsgálódásunk tárgyát. A turisztikai koncepcióban a fejlesztési irányok meghatározásánál, a turisták igényeiből, fogyasztási 12

13 szokásaiból, költési hajlandóságaiból kell kiindulni, s ezért javaslatainkat, ajánlásainkat a jövőben várható turisztikai keresletre alapozzuk. Mivel azonban a kereslet nem a statisztikai határokhoz igazodik, és egy magát a turisztikai piacon pozicionálni kívánó térségnek nem kizárni, sokkal inkább bevonni ajánlatos a Kistérségen kívüli, környező területek attraktív kínálatát - koncepciónk kitekintést kíván adni a szomszédos települések, kistérségek főbb kínálati elemeire is. A munkamódszerek között kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk az első kézből beszerezhető információknak, így hozzávetőlegesen 80 interjút készítettünk a Kistérség vezetőivel, vállalkozóival, véleményformáló személyeivel. Másodlagos információforrásaink a VÁTI TeIr adatbázisa KSH és más adatokkal, helytörténeti monográfiák, helyi írott sajtó- és elektronikus médiák, nyomtatott publikációk és elektronikus kiadványok voltak. Emellett, elsődleges forrásként a Kistérség vállalkozói körében kérdőíves megkérdezést, a Kistérség vezetőivel pedig műhelymegbeszélést folytattunk.ű Munkánk készítése során törekedtünk arra, hogy a koncepció megfeleljen a turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatos szabályozásoknak és a pályázati rendszerek elvi követelményeinek. Törekedtünk továbbá a Kistérségi turizmusban együttműködő, leendő partnerek (közszféra, civilszféra, lakosság, összefoglalására, integrált figyelembevételére. 13 üzleti szféra) céljainak, elvárásainak

14 1.2. Bevezetés A turizmus fejlesztése szempontjából a Kistérség jelenti az ország legnagyobb turisztikai piaca, Budapest keleti kapuját. Az M0-ás és M31-es megépülésével és az M0-ás körgyűrű létrejöttével, a Kistérség fogadóterülete lehet a bármilyen irányból Budapestre, a Központi Régióba illetve a Kistérséggel szomszédos térségbe érkező vendégeknek, a Ferihegyi Repülőtér közelsége révén pedig a légi úton Magyarországra érkezőknek is. Az újonnan épült autósztrádák az elérhetőségi időt percre rövidítik le. A Kistérség erdős vidékeit jelentő zöld környezet, a kulturális- és örökség-értékek, a szabadidő-eltöltés sokféle módja, közép- és hosszútávon felértékeli a Kistérséget és egy új turisztikai régió születését teszi lehetővé. 14

15 A Kistérség helyzetét nagyban meghatározza, hogy négy falu kivételével települései a budapesti agglomerációhoz tartoznak. Ebben a térségben másfajta szabályszerűségek és folyamatok érvényesülnek mint az ország többi régiójában. Miközben az ország más kistérségeiben a legtöbb esetben súlyos munkanélküliséggel, népességcsökkenéssel, nem kevés helyen a szegénység gettószerű megjelenésével kell számolni. A Kistérség településein ugyanakkor a népességnövekedés, lakóparkok létrejötte, új beruházások, logisztikai központok, a kereskedelem bővülés és a gyors fejlődésből származó negatív következmények, intézményhiány, kapacitáshiány, infrastruktúrahiány, helyenként már munkaerőhiány, esetenként a közösségi terek és összefogás hiánya jelentkezik, továbbá a környezeti terhelés növekedése az, amivel a helyi lakosságnak és a döntéshozóknak szembesülniük kell. A turizmusfejlesztési koncepciót a Kistérségére készítjük ugyan, de a turizmus területi jellegéből adódóan nélkülözhetetlen, hogy a kistérségnél nagyobb területre is rálássunk és ráláttassunk, mert ez a turizmus szempontjából összefüggő, szerves egységet jelent és a fejlesztés csak e nagyobb egység helyzetét, kezdeményezéseit, céljait figyelembe véve eredményes és hatásos. A turizmusfejlesztés természetesen, az esetek többségében, nemcsak önmagáért valósul meg, hanem kapcsolódik a helyi lakosság igényeihez is, a közlekedésfejlesztéshez, az infrastruktúra-, szennyvíz-, gáz-, fűtés-, víz-,és kommunikációs rendszer fejlesztéséhez, ezek hiányában a turizmusfejlesztés - az esetek nagy többségében.- meghiúsul. A turizmusfejlesztési javaslatnak ezért be kell ágyazódnia a kistérség és tágabban a régió és az ország területfejlesztési- és turizmusfejlesztési elképzeléseibe is. A Kistérségben a turizmus ma még nem játszik egyértelmű szerepet. A 12 településből a turizmus túlnyomóan a központra, Gödöllőre és a Kistérséggel szomszédos településekre irányul. Gödöllőn, a város gazdaságában ugyanakkor a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat 2,6 % -os részesedéssel bír. 1. Ez a szám azonban, megítélésünk szerint, korántsem tükrözi vissza a valóságos helyzetet és lehetőségeket. Az elmúlt időszakban megszülettek azok a fejlesztési koncepciók és programok, országos-, regionális- és kistérségi szinten, amelyek alapot és lehetőséget adnak arra, hogy a Kistérség, - 1 Gödöllő város Integrált Fejlesztési Stratégia ( ) 18 old. 15

16 és bizonyos szempontból a Kistérség szomszédsága- turizmus-fejlesztési lehetőségeit, egymásra hatását elemezzük és továbbgondoljuk. A Gödöllői Kistérség Fejlesztési Stratégia 2 fő megállapítást tett a turizmussal kapcsolatban. A kistérségi helyzetelemzés a statisztikákból kiindulva a turizmus jelentőségének csökkenését állapítja meg a Kistérségről szólva. 2 Ennek oka a vendégéjszakák számának és a vendég- tartózkodás idejének csökkenése. Az előrejelzések, tízéves távlatban, a turisták számának csökkenését is kimutatják. A helyzetelemzésben megfogalmazzák, hogy A probléma mélyebb vizsgálata indokolt, különösen azért, mert a Kistérség jövőjének alakulásában a turizmus fejlődésének kiemelt szerepe van, különleges adottságai és Budapest közelsége miatt. 3 A stratégiai programrészben további megállapítások olvashatók: A Kistérség számos kiemelt turisztikai termékkel rendelkezik (Grassalkovich kastély, lovassport stb.), a környék földrajzi adottságai is kiválóak, de a lehetőségek kiaknázása messze elmarad a kívánatostól. Budapest közelsége azt okozza, hogy az agglomerációban a települések nagyon nehezen képesek önálló turisztikai végcéllá válni. A turisták nagy része budapesti program részeként látogat ide. Emellett főként a kereskedelmi szálláshelyek hiánya, a szolgáltatások színvonala és a térségi turisztikai hálózat,,a programkínálat összehangolatlansága, a marketing gyengesége miatt nem töltenek el sok időt a térségben. 4 E megállapításokat továbbgondolva végeztük el a helyzetelemzést. Munkaanyagunkban nem törekedtünk az ilyen típusú dokumentumok hagyományos szerkezetének fenntartására, hanem -in medias res- rögtön a lényeges kérdések tárgyalásával kezdjük koncepciónkat. S bár elkészítettük, de nem tettük az anyagba azokat a programelemző, nagy átfogó körképeket adó leírásokat, amelyek szélesebb kontextusba helyezik a Gödöllői Kistérség helyzetét és fejlesztési perspektíváit. Meglátásunk szerint az elmúlt 3-4 évben a Kistérség döntéshozói aktív szerepet játszottak a különböző szintű fejlesztési- és programozási dokumentumok kialakításában, megvitatásában és elfogadásában, szakértő stábjaik napi munkája ehhez is igazodik, ezért e dokumentumok összefoglalásának hozzáadott értékét - az említett kör számára - csekélynek tartjuk. 2 Gödöllői Kistérség Fejlesztési Stratégia 18 old. ugyanott 4 Gödöllői Kistérség Fejlesztési Stratégia 33. old. 3 16

17 Már a bevezetésben hangsúlyozni szeretnénk, hogy a Kistérség turizmus-fejlesztésében gyökeres fordulat várható. A természeti-, kulturális-, humán-, gazdasági- és társadalmi adottságok révén, építve a térség településein megszülető fejlesztési elképzelésekre, a korábbi kiránduló- és térségen átutazó, látogatóturizmust sokszínű, a vendéget ide vonzó és helyben tartó turisztikai kínálat kialakítására, új turisztikai terméktípusok bevezetésére, kibontására van szükség. Önálló arculattal rendelkező, sokoldalú, izgalmas élményeket kínáló új turisztikai kisrégió megteremtésére van esély,- s ezt a Kistérség döntéshozóinak nem szabad elszalasztaniuk. A turizmus terén történő pozitív változáshoz elengedhetetlen az új megközelítés, a szemléletváltás Egy új kihívásról az élménygazdaság térhódításáról A Kistérség turizmus-fejlesztésére vonatkozó gondolataink kibontása előtt érdemesnek tartottunk kitérést tenni az élménygazdaság irányába. Az élménygazdaság már része mindennapi életünknek, s lett azzá anélkül, hogy ennek lényegét, jelentőségét kellőképp értékeltük, felismertük volna Napjaink legnagyobb karriert befutott kifejezése az élmény. Az élmény szóval kezdődő jelenségek- és momentumok széles körét használjuk mindennapi kommunikációnk során: élményfürdő, élménypark, élménypékség, élménypizzéria, élményvadászat, élménykóstolás, élményfesztivál, vagy másfajta szóösszetételben valamilyen tevékenység pld. a vásárlás élménye, a vadon élménye, a hagyomány élménye stb., melyek azt jelzik, hogy az élmény egyre inkább a társadalom gondolkodásának, figyelmének középpontjába kerül. A XXI. században beléptünk az élménygazdaság- és élménytársadalom korszakába. Korábban csak adott ágazatokhoz - a turizmushoz, a művészetekhez és a szórakoztatóiparhoz kapcsolva létezett, mára betört az élet minden területére, továbbgondolásra késztetve az élményágazatokat (turizmus, szórakoztatóipar, művészetek) is. 17

18 Az élménygazdaságot B. Joseph Pine és James H. Gilmore amerikai szerzők 1998-ban megjelent könyvükben (Experience Economy) az alapanyagok-, áruk és szolgáltatások gazdasági korszaka után következő, negyedik gazdasági kínálati formának tartják. Ez nem egyszerűen a szolgáltatás-gazdaság bővülését, hanem egy új kínálati korszak, sőt egy új felfogás kezdetét, egy új paradigma térhódítását is jelenti. Az élménygazdaságban a gazdasági tevékenység vagy szolgáltatás kap egy színpadias beállítást, megrendezést, körítést A vásárlót bevonják a tevékenységekbe, egyéni főszerepet teremtenek számára, ezen keresztül biztosítják a személyre szóló, emlékezetes élményt. A témában megjelenő írások és piackutatások már egyre részletesebb adalékokat szolgáltatnak az élménygazdaság működéséről, bővüléséről, a vendégek igényeiről. Az élménygazdaság térhódítása a gazdasági életben fokozottan új helyzetet teremt. Minden piaci- és közszereplőnek, vállalkozásnak vagy intézménynek - legyen alapanyagot termelő, árucikkeket előállító vagy szolgáltatást végző - tevékenységét abból a szempontból is végig kell gondolnia, hogy az milyen élményt biztosít vásárlóinak, ügyfeleinek, vendégeinek. Előrelátható, hogy a következő 5-10 évben nagyon sok termelő- és szolgáltató vállalkozás az élménygazdaság elvei- és premisszái szerint fogja átalakítani tevékenységét. A gyártási- és szolgáltatási folyamat minden egyes mozzanatát átvizsgálják és továbbgondolják, miként lehetne vendégeik, vásárlóik számára tevékenységeiket színpadra állítani, a vendéget, vásárlót bevonni a tevékenységbe és élményt szerezni számára. Az élményszerzés, élménybiztosítás a gazdasági- és társadalmi élet átfogó kategóriájává válik. Aki megmarad a hagyományos szerepnél és nem tud az élménygazdaság követelményei szerint átalakulni, az várhatóan lemarad majd a gazdasági versenyben A turizmus nemzetközi- és európai trendjei5 Az elmúlt öt évben a nemzetközi turizmust folyamatos és dinamikus növekedés jellemezte: 2003 és 2007 között a nemzetközi turistaérkezések száma közel egyharmadával (+209 millió érkezés) bővült. Európa részesedése tovább csökkent, a évi 57,9 %-kal szemben 2007ben a nemzetközi turistaérkezések 53,6 %-át mondhatta magáénak. Közép- és Kelet-Európa ugyanakkor részesedését 9,8 %-ról 10,6 %-ra növelte az elmúlt öt évben, ami a nyugat- és a dél-európai desztinációk rovására történt. A UNWTO hosszú távú előrejelzése szerint a 5 Az alábbi fejezet a Turizmus Rt es marketing stratégia anyagának felhasználásával készült 18

19 világ turizmusa tovább bővül, 2010-re a nemzetközi turistaérkezések száma meghaladja az egy milliárd főt, 2020-ra pedig várhatóan közel 1,6 milliárd érkezést regisztrálnak majd. A nemzetközi turistaérkezések száma alapján az elmúlt években a legtöbb küldőpiacot jelentős bővülés jellemezte. Ezzel szemben Németország kiutazó turizmusa csökkent, ami a magyarországi beutazó forgalomban is megmutatkozik. A hazánk beutazó turizmusában szintén fontos szerepet betöltő Finnország, Hollandia, Olaszország és Svédország esetében a kiutazó turizmus stabilan alakult az elmúlt években. A Magyarország turizmusában is fontos szerepet betöltő küldőországok közül az amerikaiak, a britek, a franciák, az olaszok, a spanyolok, a svájciak, a dánok, a lengyelek és a hollandok 5-10 %-kal, a csehek, az izraeliek, a svédek és az ukránok több mint 10 %-kal, az oroszok pedig egyötödével többet költöttek külföldi utazásaikra 2007-ben, mint 2006-ban. A fejlett ipari országokban a turisztikai célú utazások több mint 70 %-a még mindig személygépkocsival történik (a küldőpiacok és az úticélok közelsége folytán). Az emelkedő üzemanyagárak ellenére ez várhatóan közép- és hosszú távon is így marad, az alternatív üzemanyagok elterjedésének köszönhetően. A légi közlekedés fejlődését nemcsak az emelkedő üzemanyagárak, hanem a magas reptéri illetékek és a szigorú biztonsági intézkedések is lassítják. Az új desztinációk piacra lépésének előfeltétele új repülőterek építése, új útvonalak létrehozása. A légi közlekedéssel a rövidebb utak terén kelhet versenyre a vasút, elsősorban gyorsvasutak építése révén. Európában más földrészekkel összehasonlítva a földrajzi adottságok miatt a légi közlekedésnek kisebb szerepe van, amit tovább erősít, hogy a nemzetközi turistaérkezések 86,5 %-át (Közép-Kelet-Európában 84,3 %-át) maguk az európaiak generálják. Európában 2005-ben a 437,4 millió nemzetközi turistaérkezés 40,3 %-a légi úton történt, ezt meghaladta a közúti forgalom részesedése (44,8 %). A hazánkat is magában foglaló Közép-Kelet-Európa esetében a földi forgalom szerepe jelentősebb (nemzetközi turistaérkezések 80,9 %-a). A légi úton érkezők száma 12,6 millió főt tett ki 2005-ben, ami 14,5 %-os részesedést jelent. 19

20 Európa turizmusa A beutazó turizmus trendjei Az Európai Turisztikai Bizottság adatai szerint 2007-ben az európai beutazó turizmus a nemzetközi érkezések, illetve a vendégéjszakák száma alapján 4-5 %-kal bővült. A fő küldőpiacok polgárai által tett második-harmadik utazások száma ugyanakkor, lassuló ütemben növekszik. Az európai országokban az érkezések száma jellemzően nagyobb ütemben növekszik mint a vendégéjszakák száma, ami a gyakoribb, ám rövidebb utazások folytatódó tendenciáját mutatja. Európa kormányai a turizmus fejlesztését gyakran a magánszektor feladatának tekintik. A magánszektor fokozottabb bevonása a PPP-megoldások, vagyis a magán- és az állami szféra együttműködésében megvalósuló fejlesztések és akciók arányának növekedésében is tükröződik. Az európai lakosság utazásainak jellemzői A hazánk beutazó turizmusában alapvető szerepet játszó európaiak6 utazási kedve az IPK szerint 2007-ben sem csökkent: az elmúlt évben az európai lakosság által tett külföldi utazások száma átlépte a 400 milliós határt (409,3 millió utazás). A külföldi utazások kétharmada szabadidős-, 15 %-a hivatásturisztikai céllal történt. A szabadidős célú utazások közül az üdülések, valamint a körutazások és városlátogatások a legnépszerűbbek. A nyári időszak szerepe az európaiak külföldi utazásait tekintve továbbra is meghatározó, az utazások fele a május-augusztus időszakra esik ben a szabadidős célú utazások 74 %-ában történt előzetes foglalás, ezen belül az európaiak az internetet (38 %) és az utazási irodákat (29 %) vették leggyakrabban igénybe (1. táblázat). Az internet szerepe az utazások szervezésében a korábbi évek trendjeihez hasonlóan dinamikusan bővül, 2007-ben tovább nőtt a világháló előnye az utazási irodákkal szemben (először 2006-ban haladta meg az internet az utazási irodákat a szervezés, foglalás tekintetében). Az utazók emellett szívesen foglalnak közvetlenül a szálláshelynél vagy a közlekedési vállalatnál. Az elmúlt évek trendjeit vizsgálva elmondható, hogy néhány szempontból jelentősen változtak az utazási szokások. Az átlagos tartózkodási idő a külföldi (2003-ban 9,9 éjszaka) és 6 A magyarországi kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált külföldi vendégéjszakák 86,2 %-át az európaiak adják. 20

21 a szabadidős célú külföldi utazások (2003-ban 10,2 éjszaka) esetében egyaránt csökkent. A szervezésben, foglalásban az internet szerepe jelentősen megnőtt. Az utazáshoz igénybe vett közlekedési eszközök közül a repülőgép iránti kereslet emelkedett, ami a vasút mellett a személygépkocsival történő utazások részesedését is negatívan érintette. A kiadások a szabadidős célú utazások esetében csökkentek (2003-ban 958 Euró/utazás). A demográfiai és társadalmi változások az utazási szokásokban is nyomon követhetők, míg 2003-ban az utazók 53 %-a volt városlakó, 2007-re ez az arány 84 %-ra emelkedett. Az európai lakosság által tett külföldi utazások jellemzői, 2007* Időpont Átlagos tartózkodási idő Motiváció Külföldi utazás május-augusztus (47%) Szabadidős célú külföldi utazás május-augusztus (52%) 9,6 éjszaka 9,9 éjszaka szabadidős célú (68%) üzleti célú (15%) tengerparti üdülés (32%), körutazás (18%), városlátogatás internet (35%), utazási iroda (15%) internet (38%), utazási iroda (26%), szálláshely (10%), (29%), szálláshely (10%), közlekedési vállalat (8%) repülőgép (50%), közlekedési vállalat (7%) repülőgép (51%), személygépkocsi (29%) szálloda (52%), ingyenes személygépkocsi (30%) szálloda (52%), egyéb Kiadások szálláshely (23%) 914 euró/utazás, 97 euró/éjszaka városlakók (84%) kereskedelmi szálláshely (25%) 932 euró/utazás, 95 euró/éjszaka Demográfiai évesek (22%), jellemzők évesek (20%), évesek Szervezés, foglalás Közlekedési eszköz Szálláshely városlakók (84%) évesek (21%), évesek (20%) (18%) *A zárójelben levő adatok az utazások százalékában értendők. Forrás: IPK A Turisztikai Világszervezet tanulmánya szerint a legfontosabb tényezők, amelyek a turizmus fejlődését meghatározzák, az alábbiak: Gazdasági prosperitás és megfizethetőség: az elmúlt húsz évben a növekvő jövedelmek és a csökkenő árak az utazások iránti kereslet növekedéséhez vezettek. Hasonló folyamat lejátszódása várható az olyan növekvő küldő piacokon, mint Kína, India és Kelet-Európa. 21

22 Elérhetőség: a technológia (például az internet és a légi közlekedés) fejlődésének köszönhetően könnyebbé vált az utazás megszervezése és megvalósítása. Az internet lehetővé teszi az áruk és szolgáltatások gyors összehasonlítását. Események: a turisztikai desztinációk mind több ember számára elérhetővé válásával párhuzamosan növekszik a legkülönbözőbb események (a sporteseményektől a természeti katasztrófákig) hatása az utazási döntésekre. Kulturális tőke: a jólét és az iskolázottság növekedésével a kultúra egyre nagyobb szerepet játszik a desztinációk fejlődésében. A kultúra és az örökség egy nemzeti márka legfontosabb elemei közé tartoznak. Globalizáció és verseny: a globalizáció több választási lehetőséget jelent a turisták számára, a verseny pedig nagyobb értéket teremt. A gazdaságok és a kultúrák nyitottabbá válásával párhuzamosan ugyanakkor nő az azonosságtudat, a helyi értékek szerepe. Klímaváltozás: az éghajlat nyilvánvalóan meghatározza a turisztikai desztinációk által kínált termékeket, az éghajlatváltozásnak számos meglévő desztináció áldozatául eshet. A turisták igényei gyorsan változnak, amivel lépést kell tartani. Az internetnek köszönhetően a turisták ma már saját, egyedi igényeikre szabhatják utazásukat. Egyre inkább a Maslow-i önmegvalósítás szempontja szerint döntenek: a materiális javak birtoklásán túl az élményszerzés, illetve a szellemi értékek felfedezése motiválja őket. Ez magyarázza a tevékenység alapú utazások (például sport, extrémsport és hobbi) iránti érdeklődés növekedését. Az iskolázottság növekedésével párhuzamosan ugyanakkor nő a kulturális turizmus iránti igény is. A turisták szokatlan és autentikus élményre vágynak. A valóban autentikus élmény a kultúrára és a történelemre épül innovatív módon bemutatva azt. Mindemellett továbbra is jelentős a luxusutazások iránti igény, legfeljebb az változik, hogy mit tekintenek luxusnak. Ezzel ellentétes tendencia az ún. önkéntes utazások számának növekedése. Az egyik legmeghatározóbb demográfiai trend az idős népesség arányának növekedése a fejlett országokban. Mivel az idős népesség nagyobb arányban használja majd az egészséggel összefüggő szolgáltatásokat és ezért utazásokat is hajlandó tenni (többségükben ezt meg is engedhetik maguknak), így a turizmus és az egészségipar a jövő legnagyobb iparágai közé tartoznak majd. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy hosszú távon a nyugdíjak reálértékének csökkenése is elképzelhető, a nyugdíjkorhatár pedig várhatóan emelkedik a fejlett országokban. 22

23 A szülők elfoglaltsága miatt és az idősek jobb egészségi állapotának köszönhetően növekedni fog az ún. grand-travellers piaci szegmens aránya: vagyis azon nagyszülőké, akik unokáikkal utaznak együtt. Általában véve növekedni fog a multigenerációs utazások száma, ahogy változik a családok összetétele (gyakoribb válások és második házasságok). Ezzel párhuzamosan szintén erősödő trend a főbb küldő piacokhoz közeli második otthonok vásárlása és használata. A világ turizmusának körülbelül egyötödét a fiatalok generálják. A fiatalabb korosztályok növekvő jövedelme, az egyszemélyes háztartások számának emelkedése valamint a növekvő jelentőségű társadalmi hálózatok következtében a éves korosztály egyre többet utazik. A gyakoribb de rövidebb utazások, az all-inclusive szolgáltatások stb. mögött az idővel, szabadidővel kapcsolatos változások állnak. A még dolgozó, magas jövedelmű társadalmi csoportok rendkívül szoros időbeosztásban élnek, ezért a rövidebb és minden igényt kielégítő utazások mellett egyre nagyobb az igény az időkímélő speciális szolgáltatások, valamint a menekülést, teljes kikapcsolódást biztosító utazások iránt. Mind az üzleti, mind a szabadidős turizmusban nő az árérzékenység és legalábbis bizonyos szektorokban, lásd diszkont légitársaságok csökkennek az árak. A digitális kommunikáció fejlődésével, a telekonferenciák lehetőségével csökken az üzleti utazások iránti igény, bár a személyes találkozás szerepe továbbra is megmarad. A jövő üzleti utazója kifinomult, igényes, nemcsak a költségek, hanem az idő tekintetében is érzékeny. Az üzleti utazók nem hajlandók pusztán a funkcionalitásért magasabb árat fizetni csak a hozzáadott értékért. Az éghajlatváltozás hatására változik az utazások iránya és emelkedik a nyári szezonon kívüli utazások száma. A technika információs csatornákat biztosít és befolyásolja a turisták úti cél választását, mivel azonban a turizmus az élményekről szól, a virtuális világ nem fogja az utazást helyettesíteni. Nő az ún. web 2.0, vagyis a felhasználók által generált tartalmak jelentősége az utazási döntések során. 23

24 Turisztikai kínálati trendek A klasszikus desztinációk mellett új desztinációk lépnek a piacra: India, Kína, Törökország stb. Ian Yeoman turisztikai jövőkutató szerint 2030-ra a turizmus legnagyobb nyertese a nemzetközi érkezések számát tekintve Kína, a nemzetközi turizmusból származó bevételeket tekintve pedig az Amerikai Egyesült Államok lesz. A nyertesek közé tartozik majd rajtuk kívül Törökország, Makaó, Ausztrália és Malajzia, a legnagyobb vesztes pedig Európa lesz, amely a jövőkutató szerint 2005 és 2030 között piaci részesedésének 13%-át veszíti majd el. A verseny egyre jobban erősödik a desztinációk között mind a kínált turisztikai termékek, mint az alkalmazott marketingeszközök terén. Az üzenetekkel telített piacon jól felismerhető, hiteles, etikus és fenntartható desztináció-márkákra van szükség. A gyorsan változó fogyasztói igények gyors helyzetfelismerést és gyors reagálást igényelnek mind a nemzeti turisztikai marketingszervezet, mind a szolgáltatók részéről. A versenyelőny megszerzése érdekében egy lépéssel a turisták előtt kell járni, azaz még kezdeti fázisban definiálni az új igényeket. A fentiek következtében a piacok szegmentálása, a megfelelő célcsoportok kiválasztása, valamint a termékfejlesztés és a marketing során megvalósuló innováció szerepe fokozott jelentőséget nyer. Az ökológiai szempontok előtérbe kerülésével, a turisztikai marketingtevékenység során szükségessé válik a kínált termékek fenntarthatóságának kommunikálása. Az új kommunikációs technológiák (például Iphone), illetve a technológia újszerű használata (például web 2.0.) a turisztikai vállalkozások és nemzeti marketingszervezetek részéről is alkalmazkodást igényel, mind a marketingkommunikáció, mind a marketingkutatás területén. Az éghajlatváltozás számos desztináció számára növekvő fenntartási költségeket és speciális biztonsági fejlesztéseket jelent. Az üvegházhatást okozó kibocsátás korlátozásának érdekében egyre nagyobb a közlekedési- és szállítási költségek emelkedését eredményező klimatikus adók bevezetésének valószínűsége. 24

25 1.5. Helyzetfeltárás A Kistérség néhány fontosabb társadalmi-gazdasági jellemzője Elemzésünkben építünk arra az összefogott gazdasági- és társadalmi helyzetfeltárásra, amely két évvel ezelőtt a Kistérség átfogó fejlesztési koncepciójához készült. Ezért a helyzetelemzéshez mindössze néhány kiemelt területre - lakásépítés, demográfia, turizmus helyzete, üdülőkörkép - térünk ki annak érdekében, hogy fejlesztési stratégiánkat az e területeken történt változásokkal is alátámasszuk, összefoglalóan áttekintjük és mélyebb betekintést adunk az elmúlt év változásairól, az 1990-es bázisadatokhoz viszonyítva. Elsőként a Kistérség népességének alakulását, összetételét és a demográfiai helyzet fő jellemzőit vizsgáljuk. A Kistérség településeinek állandó népessége 1990 és 2006 között mintegy 23 %-kal, ról főre nőtt. A népességnövekedés nem volt egyenletes ebben az időszakban, Csömör (55 %) és Szada (83 %) esetében volt kiemelkedő. Kis túlzással majdnem minden második ember új ezeken a településeken. Jelentős állandó népességnövekedés következett még be Kerepesen 34 %, Pécelen 31 %, Isaszegen 21 %, Nagytarcsán 37 %. Ugyanakkor a Kistérség falvainak lélekszáma is gyarapodott 9-13 %-al, tehát nem fenyegeti őket a másutt erősen megjelenő elnéptelenedés veszélye. Mivel a népességnövekedés elsősorban a betelepülésből származik, ez okozhat inkább beilleszkedési- és szociális gondokat. 25

26 Állandó népesség számának változása a Kistérségben 1990-hez viszonyítva, % Állandó népesség száma (fő) Csömör Dány Gödöllő Isaszeg Kerepestarcsa Kerepes Kistarcsa Nagytarcsa Pécel Szada Vácszentlászló Valkó Zsámbok Kistérség Domony Mogyoród Veresegyház Összesen A beköltözéseknek, a fokozatos népességátalakulásnak köszönhető, hogy a Kistérségben a természetes szaporulat ezer állandó lakosra jutó mutatója folyamatosan emelkedett és 2007-re 26

27 már a negatív tartományból a pozitív tartományban került, azaz kistérségi szinten már több a születés mint elhalálozás. Természetes szaporodás vagy fogyás a Kistérségben Ezer állandó lakosra jutó természetes szaporulat a Kistérségben 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 -2, Települési szinten szintén változatosabb a kép, mindenesetre 5 település természetes szaporodási rátája pozitív tartományba került. Az agglomeráción kívüli falvak: Valkó, Vácszentlászló, Dány sajnos erősen negatív értéket mutatnak, tehát a népességnövekedés nem a több újszülött gyermeknek, hanem a beköltözéseknek köszönhető. Természetes szaporodás (fő) Csömör Dány Gödöllő Isaszeg Kerepestarcsa Kerepes Kistarcsa Nagytarcsa

28 Pécel -37 Szada -23 Vácszentlászló -5 Valkó -17 Zsámbok -26 Kistérség -194 Domony -1 Mogyoród Veresegyház -27 Összesen Kistérségi szinten a vándorlási egyenleg is folyamatos növekedést mutat ban 2081 fő volt a vándorlási egyenleg a Kistérség szintjén, tehát az oda- és elköltözők különbsége 2081 főt eredményezett, gyakorlatilag egy falu lélekszámával gyarapodott a Kistérség 2006-ban. Ezer fő állandó lakosra vetítve ez 20 fő betelepülőt jelent. A mutató a falvaknál közelít a nullához vagy negatívba megy át, azaz többen költöznek el, mint oda. A vándorlási egyenleg alakulása a Kistérségben 1990 és 2006 között A népességnövekedés mellett a lakásépítés is fontos jellemzője a Kistérségben zajló változásoknak. A Kistérség lakásállománya 2007-re, 1990-hez képest 27 %-kal gyarapodott, azaz ről ra nőtt. A lakásállomány változása 1990 és 2007 között Csömör Dány Gödöllő Isaszeg Kerepestarcsa Kerepes Kistarcsa Nagytarcsa Pécel Szada Vácszentlászló Valkó Zsámbok Kistérség

29 Domony Mogyoród Veresegyház Összesen A lakásállomány változása 1990-hez képest, % Csömör Dány Gödöllő Isaszeg Kerepestarcsa Kerepes Kistarcsa Nagytarcsa Pécel Szada Vácszentlászló Valkó Zsámbok Kistérség Domony Mogyoród Veresegyház Összesen ,6 107,2 105,4 105,2 102,7 104,0 109,2 101,9 101,5 102,0 104, 132,2 111,4 112,9 112,9 112,8 103,0 107,3 119,2 154,9 108,1 109,0 101,6 115, 155,1 117,5 120,2 121,5 130,9 114,4 119,8 134,4 219,8 112,6 114,0 103,9 127, 8 107,0 108,7 109,5 105, 0 120,6 141,8 159,2 119, 1 127,0 169,7 219,9 134, Az átlagos 27 %-hoz képest településenként elég jelentősek az eltérések, Szadán 120 %-kal nőtt a lakásállomány, Zsámbokon ugyanakkor csak 4 %-kal. Pécel, Kerepes Csömör mutat még jelentős % közötti lakásállomány gyarapodást, Gödöllő esetében ez 20 %-os. A nagy agglomerációs növekedés Gödöllő esetében már a korábbi évtizedekben lezajlott. A szomszédságban még Veresegyháznak van kiugró lakásállomány gyarapodási értéke, 120 %kal, továbbá Mogyoródnak 70 %-kal. 29

30 Természetesen nemcsak a lakásszám gyarapodott, hanem az újonnan épített lakások alapterülete is ben az év folyamán épített lakások átlagos alapterülete még 94 m2 volt, 2000-ben már átlagosan 109 m2 alapterületű lakást építettek, 2007-ben pedig már 124 m2 -t. Az adott év folyamán épített lakások átlagos alapterülete, m2 Csömör Dány Gödöllő Isaszeg Kerepestarcsa Kerepes Kistarcsa Nagytarcsa Pécel Szada Vácszentlászló Valkó Zsámbok ,8 100,4 94,5 81,8 93,6 96,5 96,4 107,3 77,4 156,1 104,4 118,2 93,5 148,9 113,5 131,9 117,0 97,1 98,3 60,0 99,4 92,0 99,0 96,0 102,1 105,4 98,7 96,5 93,8 99,9 87,7 98,4 96,8 Kistérség Domony Mogyoród Veresegyház 92,0 92,2 103,6 89,9 86,9 87,3 109, 126,9 125,2 77,0 85,2 98,3 123, 93,6 125,5 85,2 92,9 98,0 109,0 99,7 99,2 2 97,1 98,2 111,3 109, 7 85,0 101,0 106,7 116, 93,2 98,5 1 7 Összesen Az épített lakások méretében Csömör viszi el a pálmát, 2000-ben 156 m2, 2007.ben 149 m2-el. Utána Gödöllő következik 118 és 132 m2 -es átlagértékkel. A 90-es évekhez képest az új évtizedben az épített lakások száma is jelentősen növekedett. Az épített lakások száma (üdülők nélkül) Csömör Dány Gödöllő Isaszeg Kerepestarcsa Kerepes Kistarcsa Nagytarcsa

31 Pécel Szada Vácszentlászló Valkó Zsámbok Kistérség Domony Mogyoród Veresegyház Összesen Van ugyan visszaesés 2007-ben a korábbi évekhez képest, de ez elsősorban a Kerepesen, Csömörön és Szadán bekövetkezett jelentős mérséklődésnek tudható be, a többi agglomerációs településen 2007-ig egyenletes növekedés tapasztalható. Vácszentlászlón, Valkón, és Zsámbokon pedig inkább stagnálásnak tekinthető az évi 3-9 új ház építése. 31

32 A turisztikai kereslet és kínálat a Gödöllői Kistérségben Miközben a rendszerváltás óta a Gödöllői Kistérségben, elsősorban az agglomerációs területen rendkívül dinamikus gazdasági és társadalmi folyamatok: ipartelepítés, a kereskedelem bővülése, jelentős arányú beköltözés a térségbe, stb. zajlanak, addig a turizmus területén - a Királyi Kastély megnyitásán kívül - jelentős és látványos változások nem történtek. Napjainkra megérett a helyzet (infrastruktúra-fejlesztés, új tervek, kisvállalkozások, környezeti igények változása, befektetési lehetőségek, a lakosság új igényei stb.) arra, hogy a Kistérség a szomszédokkal összefogva, a turizmus területén is egy jelentős mennyiségi- és minőségi átalakuláson menjen keresztül. Főbb megállapítások: A Gödöllői Kistérség szálloda és szálláshelyfejlesztés szempontjából alulfejlesztett terület. A színvonalas kereskedelemi szálláshelyek hiányát sem a magánüdülők, sem a magánszállások, sem a Szent István Egyetem (továbbiakban Egyetem) nyári kollégiumi kapacitása nem tudta pótolni, emiatt a turisztikai programokban csak rövid, a fő vonzerők felkeresésére szóló, pár órás látogatással szerepelt a Kistérség. A kereskedelmi szálláshelyek (szállodák, panziók, vendégházak, ifjúsági szállás) kapacitása, vendég- és vendégéjszakák számai - szerények és alacsonyak. A vendégszám között, a vendégéjszakák száma pedig között mozog e az ezredforduló utáni években. A kereskedelmi szállásférőhelyek döntő többségét az Egyetem kollégiuma biztosítja, ebből következően a vendégéjszakák %-a Gödöllőn jelenik meg. Összességében a vendégéjszakák mintegy felét az Egyetem kollégiuma biztosította ifjúsági szállásként. (2006) A magánfizetővendéglátás kapacitás- és vendégéjszaka számok a kereskedelmi szálláshelyeken töltött vendégéjszakákhoz képest töredék, 1/4-ed és 1/7-ed) értékeket mutatnak és meglehetősen hektikusan alakulnak. Az itt megjelenő vendégéjszakák meghatározó részét a közeli állandó- vagy ideiglenes munkahelyeken dolgozók - 32

33 Gödöllőn diákok - adják. Ez alól a kerepesi szállások jelentenek kivételt, melyeket a Hungaroring versenyeire látogatók vesznek igénybe. A Kistérség turizmusa jellemezhető még a gödöllői és péceli kastélyban eladott belépőjegyek számával, ez Gödöllőn évi ezer, Pécelen néhány ezer látogatót jelent. Gödöllőn a Kastélyba érkezőknek már csak töredéke jut át az út másik oldalára, vagy az Egyetemre, hogy az ottani látnivalókkal ismerkedjen. A Gödöllői Városi Múzeumnak évente kb. 20 ezer látogatója van, a Mezőgazdasági Eszköz-és Gépfejlődéstörténeti Múzeumnak (Gépmúzeum) az Egyetem területén mintegy 24 ezer látogatót, elsősorban tanulmányi kirándulásra érkező fiatalt fogad. A Kistérségben működő horgászegyesületeknél, durva becslés szerint, éves szinten több tízezer vendégnappal is lehet számolni a tagok és a napijegyet váltó horgászok révén. Nincs adat arra vonatkozóan, hogy az üdülőkben családi vendégként mennyien töltenek rövidebb-hosszabb időt a térségben, vélhetően ez a szám sem jelentéktelen. -A települések vezetői kiemelt prioritásként foglalkoznak a turizmusfejlesztéssel és stratégiailag fontos szerepet tulajdonítanak neki. A különbség közöttük nyilván a település adottságaiból és a forráslehetőségek különbözőségéből adódik. Találtunk lelkes és tettre kész szakembereket a turizmus és vendéglátás területéről az interjúalanyok között, akik elkötelezettek a térség turizmusának felemelésére és hajlandók másokkal összefogva tenni is ezért. Mindenesetre a turizmus iránt nagy odaadást, pozitív hozzáállást tapasztaltunk. Nagy előrelépés lenne, ha ezek a pozitív attitűdök és gondolatok egymással megosztva a települési kínálaton túl a térségi kínálat erősítését is szolgálnák. Ugyanakkor óvatosság is tapasztalható, mert a turizmusfejlesztés a legtöbb esetben igen jelentős beruházásokat igényel, az önkormányzati források felhasználását nagy körültekintés kell megelőzze. -Minden településen van egy olyan szakmai vagy civil összefogás, mely együtt gondolkodik és próbál tenni a turizmus bevezetéséért. Ez több helyen faluszépítésben, kulturális programok szervezésében, hagyományőrzésben, nemzetiségi hagyományok ápolásában, leendő vendégfogadók felkészítésében nyilvánul meg. Sajnos e lehetséges 33

34 fejlesztő körök hatása nem eléggé átütő és ritkán lép túl az adott település határain és a kezdeményezések nem jutnak el a termékfejlesztési szakaszig. A rendezvények többsége helyi- vagy kistérségi körből vonz látogatókat, szélesebb nyilvánosság pedig nem értesül ezekről a lehetőségekről. A GKRTE a térség turisztikai promóciójának és a turisztikai szolgáltatók tevékenységének segítésére jött létre 1995-ben. A - főként a marketingben elért - pozitív részeredmények mellett azonban nem volt képes a széles összefogásban rejlő erőt kiaknázni, a tagok részére mérhető turisztikai forgalmat hozni és a térség számára egy új fejlődési pályát kijelölni. A Kistérségben vannak országos visszhanggal bíró rendezvények is, példáúl Isaszegen az 1849-es Tavaszi Hadjárat győztes csatáinak felelevenítésére szervezett megemlékezés és hagyományőrző lovas program, amelyek jelentős látogatószámot, akár több tízezres tömeget is vonzanak és ismertté teszik a térség vagy a település nevét az ország nyilvánossága előtt. Hasonló nyilvánossággal bír a Gödöllői Királyi Kastélyban a Barokk Napok 2 napos rendezvénye, a csömöri Úr napi körmenet, a máriabesnyői búcsúk, a Besnyői Passió, a Kistarcsai Világzenei és Tánc Fesztivál, a Görhönyfesztivál és a Kistarcsai Napok. A rendezvényeknek jelentős promóciós értékük is van, ugyanakkor még nem kapcsolódnak hozzájuk a turizmust is bővítő események, programok, turisztikai kiajánlások, melyek a térségben történő hosszabb időtöltésre ösztönöznének. Az említett 1849-es Tavaszi Hadjárat bővítése, a helyszínek alapján, jelenleg terveződik. Ugyanakkor ehhez a kitűnő hagyományőrző rendezvénysorozathoz nem kapcsolódik -folytatásként - olyan programsorozat, amely a turisztikai szezonban visszahozná a településekre a vendégeket. A Kistérséghez tartozó települések stratégiáiban nagy figyelmet kap a falu- és városközpontok rendbetétele, vonzó központok kialakítása. Ez elengedhetetlen a turizmus fejlődéséhez. Ugyanígy több település mellett, az agglomerációs fejlesztések következtében már csak kisebb - nagyobb természetvédelmi terület, ősláp, rét, mocsár stb. található, melyek megóvására civil kezdeményezések is vannak és az önkormányzatok is törekednek e megmaradt értékek védelmére. 34

35 A Kistérség több településén erős a nemzetiségi hagyományok ápolása, melyet az elképzelések szerint a turizmushoz is kapcsolnak. Tekintettel arra, hogy itt amatőr szereplőkről van szó, nagyon fontos annak mérlegelése, hogy a helyi ünnepekből milyen mértékben és léptékben szervezzenek kívülállóknak szóló látványosságot. Erről mindig a helyi érdekeltekkel együtt kell dönteni, nehogy kiüresedjenek a helyi ünnepek és a helyiek elforduljanak - a látványossággá váló - saját ünnepeiktől. Részletes elemzés: A KSH területi statisztikái szerint 2006-ig bezárólag, a Gödöllői Kistérségben nem üzemelt szálloda. (2008 márciusában nyílt meg az Erzsébet Királyné Szálloda Gödöllő központjában.) Panzióból 4-et regisztrált a statisztika, 2 Gödöllőn, 1 Isaszegen és 1 Szadán, összesen 89 férőhellyel. A 2 gödöllői panzió 2007-ben közel 3000 vendéget és mintegy 5700 körüli vendégéjszakát regisztrált. Az isaszegi panzió a viszonylag alacsony vendégszám ellenére magas vendégéjszaka számot mutatott, a megszálló vendégek ott hosszabb időt töltöttek, mivel a vendégek a környéken dolgozókból kerültek ki. A gödöllői panzióknál kevesebb, mint 2 éjszaka jut egy vendégre, tehát a szálló vendégei inkább megállóhelyként, mintsem hosszabb üdülés bázisaként használják a panziókat. A panziók főbb mutatói a Kistérségben Panziók száma Panziók férőhelyeinek száma Vendégek száma a panziókban Vendégéjszakák száma a panziókban Az összes kereskedelmi szállás férőhely száma 552, ebből Gödöllő rendelkezik 516 férőhellyel, melynek túlnyomó többsége, több mint 90 %-a az Egyetem kollégiumát jelenti ifjúsági szálláshelyként, 478 szállásférőhellyel. A Kistérségbe érkező 5806 vendég 90 %-a Gödöllőn szállt meg, és az ott megszállók 56 %-a a kollégiumban kapott szállást ben persze a kollégium vagy az ifjúsági szállás megnevezés félrevezető, mert a felújítások és új épületek építése következtében a kollégiumi szállások színvonala megfelel egy 3 csillagos 35

36 szállodának. (A férőhelyszám-változások a kollégiumi felújításokban bekövetkezett változásokat mutatják). Vendégéjszakák szempontjából szintén Gödöllő mutat kiugró eredményt, a vendégéjszakából Gödöllőre esik, ez 87 %. Gödöllő mellett még Isaszeg mutat fel jelentősebb vendégéjszaka értéket (2328). A Kistérségben a szállásférőhelyeken a külföldi vendégek aránya 40 %, a külföldi vendégéjszakáké pedig 33 %. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói a Kistérségben Szállásférőhelyek száma -ebből Gödöllő Vendégek száma -ebből Gödöllő Vendégéjszakák száma -ebből Gödöllő Az ifjúsági szállók főbb mutatói a Kistérségben Ifjusági szállók férőhelyeinek száma Ifjusági szállók vendégeinek száma Ifjusági szállók vendégéjszakáinak száma A magánszállás-kiadásban a statisztika 67 vendéglátót rögzít, ennek kétharmada Kerepesen található. A Kistérségen kívül Mogyoródon van még magánszállás kiadás, ott a vendéglátók száma több mint kétszerese a Gödöllői Kistérségnek. Ez nyilván a Hungaroring közelségéből fakad. A térségben végül is Kerepes, Gödöllő és Isaszeg mutat fel jelentősebb számú magánszállás férőhelyet, összesen 342-őt, és ehhez jön még Mogyoród 847 db magánszállás férőhellyel ban a vendégek száma 915, a vendégéjszakák száma pedig Egy vendégre tehát 3,4 vendégéjszaka esik, egy férőhelyre pedig 9 vendégéjszaka jut. A gödöllői fizetővendéglátás számai a 90-es évektől napjainkig meglehetősen hektikus képet mutatnak. Az 1990-ben kiadott magas fizető-vendéglátó engedély 2000-re közel egynegyedére csökkent, a szállásférőhelyek száma pedig mintegy egyharmadára. A vendégek száma közel szinten maradt, 2000-ben is annyi vendéget regisztráltak, mint 10 évvel korábban. 36

37 2006-ra ugyan kisléptékű növekedés állt be a vendéglátók és férőhelyek számát tekintve, de mind a vendégek és különösen a vendégéjszakák száma közel felére csökkent. A kistérség vendégéjszakáinak száma 3083, mellette még Mogyoród tud hasonló nagyságrendű vendégéjszakát felmutatni. Dányban, Isaszegen, Nagytarcsán, Kistarcsán, Valkón és Zsámbokon nincs magánszállás kiadás. Csömör, Isaszeg, Pécel és Vácszentlászló 1-1 vendéglátóval és 6-11 közötti férőhellyel rendelkezik. A kilencvenes évek elején a statisztika még magas fizetővendéglátás számokat jelzett, ez vélhetően összefüggésben volt az egyetemi kollégiumi kapacitás elégtelenségével és alacsony színvonalával, továbbá a rendszerváltás után a térségbe, Gödöllőre telepedő cégek építkezéseivel. A kollégiumi helyreállítások és új kollégiumok építése gyakorlatilag a korábbi albérleti (fizető-vendéglátó) piacot leépítette. Magánszállásadás főbb mutatói a Kistérségben 1990 Magánszállásadás 251 vendéglátóinak száma Magánszállásadás 939 férőhelyeinek száma Vendégek száma a 1094 magánszállásadásban Vendégéjszakák száma a 48 magánszállásadásban Vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban Csömör Dány Gödöllő Isaszeg Kerepestarcsa Kerepes Kistarcsa Nagytarcsa Pécel Szada Vácszentlászló Valkó Zsámbok Kistérség

38 Domony Mogyoród Veresegyház Összesen Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken Csömör Dány Gödöllő Isaszeg Kerepestarcsa 180 Kerepes Kistarcsa Nagytarcsa Pécel Szada 14 Vácszentlászló Valkó Zsámbok Kistérség Domony Mogyoród Veresegyház Összesen

39 A Gödöllői Kistérség az ország és a régió turistaforgalmában. Vendégszám és vendégéjszaka Ha kitekintünk a kistérségi számokból és országos összefüggésrendszerbe helyezzük a számok alapján, láthatjuk, hogy a Kistérség egyenlőre láthatatlan a turizmus térképén. (Az országos- és a budapesti vendég-és vendégéjszaka adatokhoz képest nemcsak a Kistérség, hanem egész Pest megye számai is eltörpülnek. ) A Kistérség a turisztikai piacon Amit a statisztika lát (adatok: ezer vendég- ill. vendégéjszaka) Vendég Vendégéj Országos Központirégió Megyei Kistérség A Gödöllői Kistérség mint üdülőkörzet A Gödöllői Kistérségről a turizmus szokásos statisztikai mutatói alapján (vendégszám, vendégéjszaka stb.) könnyen félrevető képet kaphatunk. A statisztika szokásos számai alapján a Kistérség, turizmus tekintetében kevésbé jelentős, szinte marginális helynek tűnik, a 39

40 statisztikában szereplő számokat az országban nagyon sok kisváros vagy üdülőterület is teljesíti. Más közelítésben viszont a Gödöllői Kistérség - részben a történelmi hagyományokhoz is kapcsolódva - egy kiemelkedő hazai rekreációs- és üdülési terület is egyben, amit a turizmus-statisztikák nem mutatnak ki igazán. A KSH 2001-es népszámlálási üdülő-összeírása azt mutatja, hogy a Gödöllői Kistérség az országban a 11. helyen állt 5780 üdülővel, és csak 5 balatoni kistérség, 1 velencei tavi és 4 Pest megyei kistérség előzte meg. A legtöbb üdülővel rendelkező 12 kistérség adatai Kistérség RangÜdülő sor szám Átlagos alapterület (m2) összkomforkomfortos tos félkomfortos komegyéb fort üdülőegynélküli ség Gárdonyi Budaörsi Gödöllői Pilisvörösv ári Ráckevei Szentendrei Váci Fonyódi Siófoki Balatonalm ádi Balatonfüre di Tapolcai Forrás:KSH Népszámlálás kötet. Az üdülők adatai: saját összeállítás 40

41 Összehasonlításként a Gödöllői Kistérségben több üdülő volt az összeírás idején mint az alábbi megyékben: Nógrád, Heves, Szabolcs-Szatmár, Tolna, Vas, Csongrád, Békés, és Heves megye. Kistérségi összevetésben pedig a pécsi kistérségben 5345, miskolci kistérségben 4399, a szegediben pedig 3024 üdülő volt az összeírás idején. A Gödöllői Kistérség üdülőinek megoszlása építési év szerint: 1945 előtt Az üdülők túlnyomó többsége magántulajdonban van, az 5780-ból mindössze 1 van önkormányzati és 3 db egyéb tulajdonban. Az üdülők szobaszám szerinti megoszlása: 1 szobás szobás szobás és többszobás 183 Az üdülők döntő többsége az 1960-as - 80-as években épült, különösen a nyolcvanas években ugrott meg az üdülőépítés. A rendszerváltást követően az üdülőépítési láz, az előző évtizedhez képest, egyharmadára esett vissza, ezzel párhuzamosan megindult az üdülőterületek átalakulása, belterületbe vonása, állandó lakófunkciók kialakítása és az üdülőhasználatban jelentős változások következtek be. Mindenesetre bátran állítható, hogy a Gödöllői Kistérség az ország egyik legjelentősebb üdülési célpontja, ami egyik fontos kiinduló pontja a turizmus fejlesztésének, az életcikluselméletek szerint a fejlődésnek ez jelenti az első szakaszát. 41

42 A Gödöllői Kistérség mint turisztikai fogadóterület jellemző kínálati formái A Gödöllői Kistérség (és közvetlen környéke) részvétele a turisztikai piacon az alábbiakkal határozható meg: Kirándulóterület a Gödöllői Királyi Kastély nemzetközi vonzásképességű attrakció, mely nagyszámú (évi ezer fő) látogatót vonz, kevés turisztikai fogyasztással költéssel állandó művészeti és egyéb kiállítások, gyűjtemények, időszakos kiállítások látogatása (Gödöllői Városi Múzeum: évi kb. 20ezer látogató, Mezőgazdasági.Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum: évi kb. 24ezer látogató Székely Bertalan Műterem Galéria, Szada évi kb. 6 ezer látogató országos vonzásképességű, vendégösszetételében jelentős külföldi részesedésű a Kistérség szomszédságában megrendezésre kerülő színvonalas lovasbemutató, karakteres vendéglátó szolgáltatásokkal, lósport- és élőállatkiállítással, évi több,mint 150 ezer főt vonz (Lázár Lovaspark, Domonyvölgy) regionális vonzásképességű, gyermekes családok számára vonzó Medvefarm évi 100 ezer fő feletti látogatóval (Veresegyház), alacsony költéssel Eseményturizmus-célterület A Kistérség rendezvényei: művészeti rendezvények, koncertek, fesztiválok, kiállítások regionális vonzásképességű események (Isaszegi Történelmi Napok, a zsámboki augusztusi Lecsófesztivál, a kistarcsai Görhönyfesztivál néhány ezer vendéget vonz). Ha a rendezvényeket a turista-költés oldaláról vizsgáljuk, megállapítható. hogy belépőjegy általában nincs, és a rendezvényekhez nem kapcsolódik szállás-szolgáltatás és más, jelentősebb fogyasztás sem. 42

43 Konferencia- és rendezvény helyszín A Gödöllői Királyi Kastély konferenciák, esküvők, családi- és vállalati rendezvények stb. színhelye, a terembérleten kívül a vendéglátás szolgáltatásaival Az Egyetem konferenciák, kongresszusok, termékvásárok színhelye, kapcsolódó vendéglátással további konferenciahelyszínek kisebb rendezvényekkel: ÁTK, Kiskastély Étterem, Városi Információs Központ és Könyvtár, Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház és Konferenciaközpont (Gödöllő-Máriabesnyő) Ráday Kastély, Pécel melyek üzleti forgalma, jelenléte a konferenciaturizmus piacán igen csekély. a Kistérség határához közeli domonyvölgyi Lázár Lovaspark vállalati tréningek, kisebb konferenciák, családi-, vállalati rendezvények helyszíne, kapcsolódó vendéglátással, programokkal. Üzleti forgalma, jelenléte a MICE piacon jelentősen meghaladja a Gödöllői Kistérség teljes konferencia- és rendezvényforgalmát. Vallási desztináció Márabesnyő az ország egyik legjelentősebb - magyar Loretonak is nevezett Máriakegyhelye, 2008-tól Basilica Minor ranggal. A hagyományos két főbúcsú, az újonnan meghirdetett Pünkösdi Ifjúsági búcsú, a nyári Kárpát-medencei Összmagyar Búcsú és a Besnyői Passió több ezer látogatót vonzó, kiemelkedő vallási események. Csömörön az Úr Napja - melynek különlegessége az utcákat virágszőnyegekkel felöltöztető díszítés és a látványos körmenet -, mint vallási esemény több ezer résztvevőt vonz. Aktív turizmus célpont A Gödöllői Kistérség az aktív turizmus szinte minden ága: a lovasturizmus, kerékpárturizmus, természetjárás, horgász-turizmus, ideális célpontja, 43 azonban a jelenleg kiépítetlen

44 szolgáltatások miatt, a turisztikai infrastruktúra hiányában, az ezek iránt megnyilvánuló kereslet igen kevés turisztikai fogyasztással jár. A környék nagyszámú lovastanyáját, lovardáját általában Budapestről érkező sport-kedvelők veszik igénybe. A lovardák a bértartás révén rendszeres lótulajdonosi körrel rendelkeznek, a lovaglások után azonban a lovasok nem maradnak a Kistérségben, gépkocsiba ülnek és hazatérnek. A horgászat elsősorban a Kistérség településein lakók számára jelent hobbi-szabadidőeltöltési lehetőséget. A horgászok többnyire csak az egyesületek büfé-szolgáltatásait veszik igénybe, vendéglátóegységet nem. A természetjárók körében megkülönböztethetők a profi természetjárók, akik végigbarangolják a kijelölt túraútvonalakat és a családos kirándulók, akik Babatvölgyben, Isaszegen a pihenő-játszóhelyeken töltenek el időt, a természethez közvetlenül kapcsolódva, vagyis szabadidőipari szolgáltatásokat-, létesítményeket-, vendéglátást nemigen vesznek igénybe. A turisztikai kínálat bemutatása Természetjárás Természeti adottságok: a főváros körül zöld gyűrűt alkotó erdőségek (Gödöllői-dombság) természetvédelmi területekkel, tavakkal csömöri, babatvölgyi,, isaszegi tavak, vácszentlászlói horgásztó - a városi parkok és tavak. A kínálat: Gödöllő parkjai: (28 hektár) egykori József Főherceg Liget, ma Arborétum (természetvédelmi terület kezelő: Erdészeti Tudományos Intézet), egykori kastélypark: Alsópark, Felsőpark (természetvédelmi terület), Erzsébet-park (természetvédelmi terület). Gödöllői - és Valkói erdő túraútvonalakkal (országos piros- és zöld túraút), pihenő- és piknikező helyekkel az isaszegi Honvédsíroknál, a gödöllői Antalhegyi útnál stb. Babatvölgyben szabadidőközpont.(papmiska kút, Natura 2000 területekkel) A Gödöllői -dombság kivételes természeti adottságú erdei természetjárásra alkalmasak, túraútvonalak (un. Pest megyei piros túraútvonal) kiépültek. Az erdők vagyonkezelését a Pilisi 44

45 Parkerdő Zrt., a természetvédelmi oltalom alatt álló területek természetvédelmi felügyeletét a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el. A Pilisi Parkerdő Zrt az erdőművelés-erdősítés, erdőnevelés (tölgymakk vetés, csemeteültetés), fakitermelés és vadgazdálkodás mellett a közjóléti erdőgazdálkodás feladatait is ellátja. Összesen 25 km sétálóutat építettek ki, a természetjárók kényelmét padok, asztalok, hulladékgyűjtők, esőbeállók és tűzrakó helyek szolgálják. A Pilisi Parkerdő Zrt Valkói Erdészetének kezelésében kb. 9 ezer hektár van, ebből 8,2 ezer hektár erdő, amiből 7 ezer hektár természetvédelmi oltalom alatt áll. Szigorúan védett, nem látogatható 92 hektáros erdőrezervátum, ősgyep és ritka erdőtársulás is van a parkerdő kezelésében. A Gödöllői Erdészet az M3-tól északra lévő, 7 ezer hektárnyi területet kezeli, melyből 2,7 ezer hektár a természetvédelmi terület. A kényelmi berendezések, padok, esőbeállók, illemhelyek, tűzrakóhelyek, erdei tornapályák kiépítettsége, a tájékoztatási rendszer és a karbantartás szintje a minimum határán van. A költségvetési támogatás megszűnt, a karbantartást a Pilisi Parkerdő Zrt. saját költségvetéséből biztosítja. A természetjárás zavartalansága maradéktalanul nincs biztosítva, amint ezt a Magyar Természetjáró Szövetség álláspontja is alátámasztja, az erdei túrázást nem segítik tájékoztató táblák, a Valkó Erdészet sokszor a területre belépést is megtiltja a vadásztatásra hivatkozva, a hiányoznak a tematikus sportútvonalak tematikus: gyalogos-, kerékpáros-, lovas-túra útvonalak. Mindebből úgy tűnik, hogy a természetjárók, a gyalogtúrákat kedvelő turisták hátrányt szenvednek a Zrt részére gazdasági előnyt hozó vadásztatással szemben. Vadászturizmus A Gödöllői-dombság erdei történelmileg ismert vadászterületek, mind a Grassalkovichuradalomhoz tartozó területként, majd később koronabirtokként. (többek között Nagy Lajos király, Hunyadi Mátyás, Mária Terézia vadászterülete volt a vidék.) A vadgazdálkodást (vadgondozás, a vadak: gímszarvas, dámszarvas, vaddisznó, muflon, őz létszámának szabályozása) a terület kezelője, a Pilisi Parkerdő Zrt. 45

46 folytatja, szervezetileg 2 egységben. Az M3 autópályától délre eső területet a Valkói Erdészet kezeli, ahol a vadásztatás szakmailag magas színvonalon folyik. Vadászházak Isaszegen 2 vadászház (vendégház) 10 szobával, 20 férőhellyel működik, étkezés biztosítva, vadászati szolgáltatástól függetlenül is megrendelhető Gödöllőn a Zöld Ház - vadász vendégház (Babatvölgy után, a 30-as út mellett), melyet kirándulásai során Sisi gyakran felkeresett, Jakabpusztai Vadászház és Feketepusztai Vadászház Valkón a Vadászház 5 szobában 11 ággyal működik. A Kistérségen kívül vadász-vendégszállás található Domonyvölgyben (2 szoba, 4 ágy) és Galgamácsán (5 szoba, 10 ágy). Kerékpáros turizmus A Gödöllői Kistérség kerékpárturizmusát az adottságok megléte, de kapcsolódó speciális infrastruktúra hiánya jellemzi. A földrajzi-domborzati adottságok jók, a Budapestről történő kiindulás megfelelő (Rákosszentmihály-Csömör, Sashalom Csömör, Rákoscsaba Pécel vonalakon) s meghatározott útvonalon a Kistérség kerékpárral bejárható. Elkészült és ingyenesen hozzáférhető a Kerékpárral Budapesten 2008 továbbá nehezebben megszerezhető a Közép-magyarországi régió kétnyelvű kerékpártérképe a Budapest-KözépDunavidéki Regionális Marketing Igazgatóság kiadásában, mely útvonal-ajánlásokat tesz a Kistérségbe érkezők számára olyan utakon, melyek bár nem kiépített kerékpárutak, de viszonylag alacsony gépjárműforgalmuknak köszönhetően alkalmasak a kerékpárral történő biztonságos haladásra. Ezek az útvonalak alkalmasak a Kistérség látnivalói közötti túrázásra, a természeti- és kulturális nevezetességek összekapcsolására, azonban valódi közúttól, gyalogúttól elkülönülten kiépített kerékpárutak a Kistérségben nincsenek. Lovasturizmus A lovasturizmus, - a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia turisztikai termékbesorolása szerint - az örökségturizmushoz tartozik. A lovasturizmus szolgáltatásait a Lovas Turizmus Termékfejlesztési Stratégia (2007) két fő területre, az aktív- és passzív lovasturista- 46

47 szolgáltatásokra bontja. Az aktívak közé tartoznak a lovaglás, fogathajtás különféle változatai, a passzív lovas turisták számára pedig a különféle lovasbemutatók, a kocsikázás, fogattúrák, a ló látványa nyújt élményt. Utazási motiváció szempontjából a stratégia kétféle kategóriát különböztet meg: az elsőnél a lovaglás az utazás fő motivációja, a másodiknál pedig más tevékenység (barátok, rokonok látogatása, üdülés stb.) a fő motiváció. Rácz Szilárd7 adatai szerint a hazai lovas turisztikai egységek (a Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetségnél regisztrált egyesületek és lovardák) és a lóállomány 25 %-a is a Központi Régióban és ezen belül nagyobbrészt Pest megyében található. A Gödöllői Kistérség a főváros közelségéből adódóan jelentős fogadóterülete magánlovardáknak, lovas bázisoknak, amelyek elsősorban családi- és magáncélú lovaglást, lovas oktatást továbbá bértartási igényeket elégítenek ki. Különösen jelentős sűrűsödés van Csömörön (mintegy 30 lovastanya) Isaszeg mellett (mintegy 20 lovastanya) és Gödöllő határában is van 6-8 fontos lovas bázis. Ezen kívül majdnem minden településen van egy-két kisebb-nagyobb kapacitással rendelkező lovarda. Ugyanakkor nincs egy egységes és naprakész nyilvántartás vagy katalógus a Kistérségben elérhető lovas szolgáltatásokról és azok minősítéséről. A Kistérség jelenlegi kínálatában passzív- és aktív lovasturisztikai szolgáltatások is szerepelnek. Szinte minden szakág képviselteti magát, többek között lovas oktatás, osztálylovaglás, tereplovaglás, lovastúra, vadászlovaglás, lovas íjászat, díjlovaglás, díjugratás, military, fogathajtás, lovasbemutatók, huszárbemutatók, dámalovas bemutatók stb. A Kistérség adottságai lovaglásra, kocsizásra kiemelkedőek. A klíma tavasztól késő őszig lehetővé teszi a lovaglást, a homokos talaj és a változatos táj és a terep és a tulajdonviszonyok kedvező feltételeket teremtenek a lovaglás minden fajtájához. A lovasbemutatók sorából világszínvonalú Harangozó János hagyományőrző magyar lovasprodukciója az Árpád Vére Lovasiskolában, országos élvonalban van a térségben a Vági Díjlovas Központ Gödöllőn és a Gödöllői Dámalovas Egyesület Kistarcsán, és szintén országos elismertségnek örvend a kitűnő, huszár-hagyományokat ápoló Isaszegi Szent Márton 7 Rácz Szilárd: (2008) A lovasturizmus, mint a területi fejlődés egyik sajátos szegmense. kézirat. MTA RKK. 47

48 Hagyományőrző Egyesület. A Kistarcsai Lovas-napot a település területén lévő lovardák és az önkormányzat közösen szervezi, országos érdeklődés mellett. A lószerető-, a lósport- és a lótenyésztés iránt elkötelezett lovasok, vállalkozók időről időre lovas rendezvényeket, lovasversenyeket-, kupákat szerveznek. Ezek közül regionális jelentőségre tett szert a Csömöri Lovaskupa és szintén jelentős az immár 10-szer megrendezett és országosan meghirdetett gödöllői díjugrató verseny a Kastély parkjában. A Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület (GLSE) mintegy 70 lovast tömörít. A Szent István Egyetem babati központja az elmúlt években a több lábon állás stratégiáját alkalmazva, sikeres lovas- és más turisztikai programokat fejlesztett ki vendéglátással, vadászattal, lovaglással párosítva. A jelentős lovas-aktivitás ellenére a Kistérség nagyon szerényen van jelen a turisztikai piacon, mindössze néhány vállalkozás próbál, aktív- vagy passzív lovas turisztikai kínálatot egyénileg piacra vinni. A piaci részesedés alacsony aránya a szolgáltatások egyoldalúságában, a szerény- és a professzionalizmust nélkülöző marketingben, az összefogás hiányában és alapvetően tőke- és forráshiányban keresendő. Az Egyetem babati üzeme Babatvölgy - példa arra, hogy diverzifikált, több lábon állást megcélzó stratégia - mely további szolgáltatásokat, magas színvonalú, tájjellegű, illetve magyaros vendéglátást, rendezvényszolgáltatásokat, további attrakciókat, mint pld. őshonos magyar állatokat foglal magában, tud anyagi sikert is teremteni és biztosítani a lótartás, lótenyésztés költségeit. A szűken csak lovaglásra, lovas szolgáltatásra irányuló tevékenység ma aligha lehet nyereséges. A Kistérségben lovasközpont melletti szálláshely kialakítására történtek kísérletek (Monarchia Panzió), de a magánerő melletti további forrásokhoz jutás lehetőségeinek beszűkülése miatt a kínálatfejlesztés megtorpant. Az üzleti sikerek hiánya a hatékony közös marketing (összefogás a közös piacra lépéshez) hiányának is tulajdonítható. 48

49 1.5.6 A kiemelkedő turisztikai attrakciók A Gödöllői Kistérség turisztikai adatainak elemzése során már megjegyeztük, hogy a térség turisztikai teljesítményét és lehetőségeit a jelenlegi KSH számbavételi rendszerei csak egy bizonyos tartományban, elsősorban a szállásférőhelyekre alapozva tudják bemutatni. Fontosnak tartjuk tehát, hogy átfogóbb módon és a lehetséges jövő felé utalva jelenítsünk meg kapacitásokat, terveket vagy egyelőre az álmok szintjén megjelenő elképzeléseket vagy megvalósulóban lévő, esetleg már megvalósult vagy olyan turisztikai objektumokat, amelyek 10 éves időtávban jelentősen átrendezik a térség és környezete turisztikai pozícióját. A Gödöllői Kistérség szomszédos településein, a látogatószámot figyelembe véve, 4 olyan turisztikai attrakció található, amely közel annyi vagy több látogatót vonz, mint a Gödöllői Királyi Kastély. Ezek a létesítmények: a Lázár Lovaspark Domonyvölgyben, az Aquréna és a Forma 1 versenypálya Mogyoródon és a Medvefarm Veresegyházon. A Forma 1 kivételével a többi négy attrakció évi ezer látogatót fogad. A Forma 1 versenypálya kilóg a sorból, hisz az év 240 napján rendezvény zajlik a pályán és összességében az F-1 közel annyi látogató napot generál, mint a másik négy nagy attrakció. A F-1 esetében tehát évente mintegy félmillió látogatót és megközelítően egymillió látogatónapot8 lehet becsülni. A Forma -1 versenypályán a Hungaroring Sport Zrt az évente lebonyolításra kerülő Forma 1es futamot bonyolítja le. A pályán zajló többi eseményt és rendezvényt, a pálya bérbeadását a Hungaroring Rendezvényszervező Iroda végzi. (Ilyen események és rendezvények a motoros, 8 látogatónap alatt azt értjük, hogy egy adott fogadóhelyre élményszerzés céljából belépőjegy ellenében egy bizonyos időt (néhány órától akár egész napig) eltölt a látogató, majd elhagyja a fogadóterületet. 49

50 autós versenynapok, céges rendezvények, autós-motoros nyílt napok, zártkörű rendezvények, márkabemutatók.). E nagy attrakciók szinergiája, egymást erősítő hatása eléggé alacsony. Az utazásszervezők harmadik szereplőként egyedül a Királyi Kastély és a Lázár Lovaspark rendezvényeit kapcsolják össze egy programba. A többiek esetében ilyesmire még nem történt komolyabb lépés, bár a közvetlen kapcsolatfelvételre már volt példa, de különösebb eredmény nélkül, hiszen ezek a turisztikai látványosságok más-más vendégkört vonzanak. Gödöllő körül mintegy 15 km-es sugarú körben, tehát az öt helyszínen, mintegy másfélkétmillió látogatónapot lehet becsülni éves viszonylatban. Ennek az óriás látogatóigénynek a kielégítése a Kistérség számára is lehetőséget jelent. Jelenleg ennek a látogató- és turista tömegnek a kiszolgálása, ellátása csak kis részben alapozódik a Kistérségre és környezetére. Tulajdonképpen egy rendkívül kiegyenlítetlen helyzet van a kínálat és a szállás- és fogadókapacitás tekintetében. Ezt erősen tompítja, hogy e nagy attrakciók Budapest mellett vannak és jórészt a budapesti- és a nemzetközi piacra épültek rá a forgalmi csatornák mentén és a szállás- és fogadókapacitások jelentős részét Budapest biztosítja. A Forma 1 idején Budapest 100 kilométeres körzetében megtelnek a szállodák és szálláshelyek. Az alábbi táblázat adatai közvetlen összehasonlításra nem alkalmasak, de egyfajta összevetést és jövőre irányuló továbbgondolást lehetővé tesznek a Kistérség és a népszerű hazai fürdőhelyek és az Európa Kulturális Fővárosa címre készülő Pécs vendég- és vendégéjszaka adatai alapján. Kereskedelmi és magánszálláshelyek kapacitása és vendégforgalma 2005 férőhely vendég ebből vendégéjszakák ebből külföldi külföldi Hajdúszoboszló Harkány Hévíz Zalakaros Bük Pécs

51 Kissé távolabb, de még a térség (jövőbeni) vonzáskörébe sorolhatóan, Gödön jelen van a Pólus Palace Hotel, egy 5 csillagos, 18 lyukú golfpályával rendelkező golfszálló, mintegy 50 ággyal és különféle szolgáltatásokkal. ű A Kistérségben is érdemes számon tartani a Ferihegyre épülő, Vecsésen elkészült 12 szobás, 4 csillagos Airport hotelt, mely konferencia teremmel, wellness központtal, zárt parkolóval, tárgyalókkal, kávézóval, étteremmel várja a vendégeket A Gödöllői Kistérség jelenlegi- és tervezett turisztikai kínálata 51

52 Néhány kiemelt fejlesztési elképzelés a Kistérségen belül A Gödöllői Kistérségben és a szomszédos településeken, az agglomerációs helyzet és a befektetői nyomás következtében, a térség természeti-, kulturális- és történelmi értékeire alapozva, jelentős fejlesztéseket álmodnak vagy terveznek, egyesek már a megvalósulásközeli állapotban vannak. Áttekintésük azért szükséges, mert a tervezett- és megvalósuló fejlesztések hatására a Gödöllői Kistérség és a szomszédos települések turisztikai kínálata, már 5 éves távlaton belül, jelentősen átrendeződik és erre az új helyzetre a Kistérség érintett szereplőinek fel kell készülniük. A legjelentősebb változásokat a termálvíz kihasználása és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések hozhatják. Pozitív forgatókönyvek megvalósulása esetén egy új termál-tengely teremtődhet a Gödöllői Kistérségben és környékén, Budapest szomszédságában. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk e fejlesztések lényegét, elképzelt irányait és léptékeit. Szada Szadán egy norvég tulajdonos kezében van 123 hektárnyi terület, melynek tervezett hasznosítása még nem teljesen eldöntött, az önkormányzat egy világversenyek lebonyolítására is alkalmas golfpálya és az ahhoz kapcsolódó létesítmények megvalósítására ösztönzi a tulajdonost. Szadán vízjogi létesítési engedély van két kútra, mely a termálfejlesztést alapozhatja meg a faluban. Szada nem szeretne teljesen egyéni hasznosítást hanem Gödöllővel és Veresegyházzal egyeztetve szeretné a végleges elképzelést kialakítani. Nagy reményekkel néznek a fúrások elé és megfelelő eredmény esetén rögtön elindítják a vízminősítési eljárást is. A vízhasznosítás egyik iránya az energetikai-, a másik pedig a wellness-, esetleg gyógyvízjellegű felhasználás. Mindezek egymáshoz való viszonya későbbi döntés kérdése. Egy történelmi labirintus is terveződik a területen, az engedély nélküli hulladéklerakók rekultivációjával kb. 2,5ha-os területen. 52

53 A termálfejlesztés kapcsolódik a falu déli részén egy öko-lakóterület megteremtéséhez (Waldorf iskola) és egy élőhely megőrzési programhoz, a lápi póc élőhelyének megőrzéséhez. A patakvölgyben alakulhat ki a termálvízre alapozva egy termálfalu, melyre olasz-ír közös vállalkozásnak vannak tervei. A terület rendezésével megteremtődhet egy gyalogos- kerékpáros kapcsolat is Veresegyház felé. Gödöllő Gödöllőn, a következő évekre előretekintve, több nagy jelentőségű projektet tervez a város önkormányzata, a Szent István Egyetem és a Királyi Kastély Kht. Termálfejlesztéssel kapcsolatban az Alsóparkban lévő kút vizének minősítése még folyik, az elképzelés szerint a város mellett a repülőtérhez közel épülne fel egy városi termálfürdő, legalább 6 medencével, melyet a város - más források híján - akár saját beruházásban tervez felépíteni. Ehhez kapcsolódhat olyan magánberuházás, mely a környező területen magas minőségű apartmanokat hoz létre. A Királyi Kastélyban alapos előkészítéssel folyik egy magasabb kategóriájú kastélyszálló megépítése, kétfordulós közbeszerzési eljárás kertében. Az elképzelés legalább 4 csillagos és 120 egységből álló, magas minőségű kastélyszálló megépítéséről szól. Gödöllő Város Önkormányzata az Integrált Városfejlesztési Stratégiában több jelentős városrehabilitációs- és fejlesztési programot tervez, melyeknek jelentős hatása lesz a turizmusra a fogadóképesség fejlődése szempontjából. Tervezik többek között a Főtér, s így belváros átfogó rehabilitációját, a Hattyús- tó helyreállítását az Alsóparkban, a Petőfi Sándor Művelődési Központ felújítását, a Királyi Kastély- és parkja fejlesztését, rekonstrukcióját, az Alsópark és az Erzsébet-park rekonstrukcióját, a Királyi Váróterem helyreállítását és benne új funkciók kialakítását. Az önkormányzat a jelenlegi sportrepülőtér minőségi ugrást jelentő fejlesztését határozta el és elkészíttette az ehhez szükséges fejlesztési tervet. A korábbi sport-, oktatási- és szabadidős repüléseket szolgáló repülőteret nyilvános státuszú kis repülőtér kategóriába szeretnék emelni, mely szilárd burkolatú kifutópályával, a sportcélú repülések mellett, személyes könnyű üzleti motoros gépeket is fogadna. 53

54 A Szent István Egyetemen található Európa legnagyobb technikatörténeti gyűjteménye, a Mezőgazdasági Eszköz-és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum. Az intézményben, mely létrehozása óta sajnos nem kapott rangjához méltó támogatást, jelentős fejlesztést terveznek, mely az oktatást- és a turizmust is szolgálja. A régóta esedékes helyreállításon túl tetőtér bővítéssel, 400 fős konferenciaközponttal és 300 fős felnőttoktatási központtal bővül a létesítmény, továbbá olyan tevékenységekhez mint például régi technológiák bemutatása, hagyományos élelmiszer-előállítás, alternatív energiák előállítása is tudnak majd technikai hátteret biztosítani. Isaszeg Isaszegnek, a területét 70 %-ban borító erdők, történelmi hagyományőrzése, a település termálvízkincse, a tórendszer és vonzó természeti környezete kínál fejlesztési lehetőséget. Az egyik fő fejlesztési irány szintén a termálvíz kihasználása lehet. A településfejlesztési koncepció (2003 február) szerint Isaszeg határában a kutatófúrások értékes termálvízkészletet jeleznek. Erre alapozva a koncepció úgy vizionálta, hogy Isaszegnek viszonylag jó esélye van - a legmodernebb élményfürdő- és gyógyfürdő megvalósításával - a térség egyik legjelentősebb termálturisztikai központjává válni. Az Aquaprofit Rt. az élményfürdő létesítéséről megvalósíthatósági tanulmányt is készített 2002-ben. Az önkormányzat vezetése több befektetővel is tárgyalt már a megvalósításról. A másik fontos lehetőség a termálfejlesztéssel összekapcsolható történelmi tematikus út, egy szabadságharc tanösvény létrehozása a Isaszegi csata helyszínei körül. Gödöllővel, Pécellel összefogva nagy lehetőséget jelent a két város közötti tórendszer felújítása és kibővített, komplex hasznosítása. Szintén kistérségi szinten érdemes átgondolni, hogy az lovarda-koncentráció ami Isaszegen is megjelent, milyen átfogóbb stratégiába illeszthető. Ezt elsősorban a lovastanyák, lovardák tulajdonosainak közreműködésével kell kialakítani. Kerepes Kerepesen több elképzelés van a rekreáció- és a turizmus fejlesztésére oly módon, hogy a tervezett létesítmények a helyi lakosság közérzetét, szabadidőtöltését is szolgálják. Az elképzelés a település ősi központjának helyi védelmét, rekonstrukcióját, az értékek láthatóvá, bemutathatóvá tételét szolgálná, a faluháztól a templomhegyig vezető útvonalon, 54

55 többek között a barlanglakások, és az egykori sárvár maradványainak a bemutatásával. Legfrissebb információnk szerint, a település szabadidő-központ létesítésére beadott pályázata sikeres lett. Ehhez kapcsolódik a Szilas patak medrében egy biológiai tanösvény az ottani védett növények bemutatására, mely egy (jóléti) záportározó tóhoz csatlakozna, ennek tervei most készülnek. Ez a 3 ha-os tó, a tanösvénnyel együtt, sokféle tevékenységre - horgászás, csónakázás, kerékpározás stb - kínálna lehetőséget a helyi- és a közeli fővárosi kerületek lakosai számára. Egy másik elképzelés a Hungaroring közelségét szeretné kihasználni. Kerepesen a Hungaroringgel kapcsolatban semmilyen beruházás nem történt az elmúlt 22 évben. Szilason az önkormányzatnak van egy alkalmas, 5 ha-os területe, ahol termálkutat lehetne fúrni, hogy az 1300 m mélyen levő termálvizet feltárják és arra alapozva szállodát és ahhoz kapcsolódva helikopter leszállót, sportpályákat építtessenek. Az önkormányzatnak jelenleg nincs forrása a kb. 200 milliós feltáró fúrás elvégeztetésére. Hamarosan átadásra kerül a magánvállalkozásban épülő Vis Vitalis Egészségvédő- és Rehabilitációs Intézet Kerepesen, amely Otto Warburg 1934-es felfedezését - az oxigéndús víz jótékony hatását a tumoros sejtekre - hasznosítja. A központban az un. kaqun fürdőben nemcsak Magyarországról, hanem Európából is várnak gyógyulásra, rehabilitációra, egészségük megőrzésére áldozni kívánó vendégeket. Kistarcsa Kistarcsa közművelődési- és sport koncepciójában kiemelten szerepel a turizmus mint fejlesztési célterület: tervezik az uszoda bővítését wellnes-, és élményfürdővel, a melegvizes kút terve engedélyezés alatt van. A csömöri határban magántőkéből - épülő sportközpont lovaglást, teniszezést és többféle labdajátékot tesz lehetővé, a mellette épülő 30 szobás panzió a wellness-szolgáltatásokat is nyújt majd. Az önkormányzat az Internálótábor történetét feldolgozó-bemutató emlékmúzeum kialakítását tervezi, melyet tematikus út kapcsolna össze a budapesti Terror Házával és a Recski Kényszermunkatáborral. 55

56 Új kulturális központ építése is tervben van: rendezvényeivel a budapesti- és a térségi közönséget kívánják megcélozni Tervezett nagyberuházások a Kistérség szomszédságában A jelenlegi nagy látogatószámot vonzó helyszíneken túl, további nagyberuházásokról is érdemes említést tenni, mert a Kistérség turizmusát erősítő- vagy gyengítő hatásuk is lehet. Budapest - Újpest A Ramada Resort Aquaworld Budapest Európa legnagyobb, jelenleg épülő, fedett szálloda- és élményfürdő együttese. Egyedül az Amszterdamban működő hasonló létesítménnyel állítható párhuzamba. A 17 milliárd forintos költséggel megvalósuló létesítmény a M0-ás Megyeri-híd pesti hídfőjénél 8,6 hektáron várja a látogatókat 2008 őszétől. Az Aquaworld egyidejű max. kapacitása 1800 fő. A Ramada Resort szálloda 309 szobával, lakosztállyal és apartmannal rendelkezik, összesen 838 vendéget tud elszállásolni egy időben. A szálloda konferenciaközpontjának kapacitása 1000 fő. Fót Fót területfejlesztési koncepciójában olvasható egy SnoWorld Hungary Sport- és Szabadidő Központ fantázianévre hallgató fedettpályás sí- és korcsolya központ megépítése, mely a European Commercial Developments Ltd. kíván megvalósítani a Cora és a Bricostore áruházak mellett. A SnoWorld minden téli sport iránti igényt ki akar elégíteni: többek között fedett lesiklópálya, korcsolyapálya, éttermek, üzletek, multiplex mozik, fittness-központ kerülne kialakításra. Európában az első, a világon a harmadik ilyen létesítmény lenne, 29 ha területen, bekerülési költségei 25 milliárd HUF körül várhatóak. A befektető szándéknyilatkozatot adott és folyik a területek tulajdonjogi rendezése. Fóton többféle elképzelés is van a Károlyi Kastély és parkrész hasznosítására, mely nagy valószínűség szerint szintén a térség turisztikai kínálatát fogja erősíteni. 56

57 Veresegyház Veresegyházon jelenleg is hasznosítják a termálvízet fűtésre, egy modern rendszerrel 34 közintézményt fűtenek a településen, központi irányítással. A másik hasznosítás a kis termálfürdő, melyhez évente belépőjegyet váltanak ben a termálvizet ásványvízzé és gyógyvízzé nyilváníttatták. A gondolkodás a termálvíz hasznosításáról két irányban megy: az egyik egy olyan termálfürdő megteremtése, amely elsősorban a helyi embereknek nyújt lehetőséget, természetes találkozóhelyet, a másik egy termálszálloda létrehozása, amely külföldi befektetésből valósulna meg. Az előzetes elképzelések szerint ez egy 200 szobás 4-5 csillagos szálloda és konferenciaközpont lenne. A szállodára van komoly befektetői érdeklődés és az előkészületekbe már jelentős összeget fektettek. A beruházást jelenlegi állapotában milliárdra becsülik. Domonyvölgy A Lázár Lovasparkban terveződik egy 114 szobás wellness hotel, bel- és kültéri wellness lehetőségekkel, úszómedencével, gőzkabinnal valamint egy, 500 főt befogadó új egység, konferencia- és étteremi férőhelyekkel. Tervek már vannak, építési-, hatósági engedélyek még nincsenek. Tura Turán immár 10 éve terveződik egy 5 csillagos kastélyszálló, továbbá egy termál üdülőfalu. Az elmúlt években a Schossberger Kastély újból magyar többségi tulajdonba került és a Tura Invest Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. nevű cég mely magyar üzletemberekből áll, vállalta a kastély ügyét és próbál forrást teremteni még a korábbi, indiai tulajdonos által készíttetett elképzeléshez. Más, a közelben történő fejlesztések Nem hagyhatók figyelmen kívül az M0 átadása folytán közelebb került fejlesztések, amelyek, bár km-re esnek a Kistérség epicentrumától, de kínálatfejlesztésük révén mégis hatással vannak a térség piaci helyzetére. Ilyenek: a visegrádi nagy kapacitású szálloda és konferencialétesítmények, a gyáli, monori szabadidő-szolgáltatások elképzelései. 57

58 1.7. Vonzerő-leltár a Gödöllői Kistérségben Mindaz, amit egy adott területen a történelem, a kultúrtörténet és a művészet örökségül hagyott, amit a természet kínál és amit az ott szervezett programok, rendezvények, események élővé tesznek a térség kultúrájából, a turizmus számára lehet vonzerő, látványosság, a turisták által keresett attrakció. A turisták utazásait általában két fő szempont jellemzi: vagy egy ismeretlen helyre - országba, földrészre- utaznak, hogy az ottani emberekkel, városokkal, környezettel ismerkedjenek s ezért turisztikai attrakciókat keresnek fel, vagy egy meghatározott útvonalat járnak be és az úti cél elérését követően ismerkednek a természeti környezettel, sportolnak, kirándulnak, túráznak. Az utazás célja szerinti meghatározásnál általában 10 típusról beszélünk: kulturális turizmus: épített örökség felkeresése, részvétel a rendezvényeken - eseményturizmus természetjárás természeti örökség bejárása sportturizmus vagy aktív turizmus: lovaglás, horgászat, vadászat vallási turizmus: kegyhelyek felkeresése, zarándokturizmus üdülőturizmus üdülési céllal, általában hosszabb ideig egy helyen tartózkodás gyógyturizmus gyógyulási szándékú üdülés falusi turizmus falusi vendéglátás szolgáltatásainak igénybe vétele kalandturizmus speciális programok, helyszínek hivatásturizmus (MICE) (rendezvények-,konferencia-, incentive-, kiállítások) bevásárló turizmus Ha a Gödöllői Kistérség turisztikai attrakcióit áttekintjük, értékelnünk kell, hogy az adott látnivaló milyen vonzerővel bír: csak a helyi lakosok számára jelent értéket, a környékbelieknek is felkelti az érdeklődését, az ország más vidékeiről is felkeresik vagy híre túlnyúlik határainkon és külföldről is csábít vendégeket. Ennek megfelelően alakultak ki a vonzerő kategóriái: helyi-, regionális-, országos- és nemzetközi vonzerő. 58

59 Az áttekinthetőség- és összehasonlíthatóság kedvéért táblázatba foglaltuk a Kistérség vonzerőit, megjelölve, hogy a turizmus melyik típusába tartoznak és azon belül milyen kategóriába sorolhatók. (vonzerő jellege) A vonzerő egyedi értéke egy adott attrakció mértékegysége a turizmusban, a marketingben egyre erőteljesebben használt jellemző, amely a látnivaló egyediségére hívja fel a figyelmet, hogy ezáltal a turistában felébredjen az ezt látni kell attitüd. Az attrakciók értékelésénél a hazai-, illetve a nemzetközi turizmusban játszott szerepük szerint, az országos-, és nemzetközi vonzerővel bíró attrakciókat vehetjük figyelembe. A Gödöllői Kistérség attrakciói, vonzerő-kategóriák alapján Helység Összes országos nemzetközi Csömör Dány Gödöllő Gödöllő/Máriabesnyő Isaszeg Kerepes Kistarcsa Nagytarcsa Pécel Szada Valkó Vácszentlászló Zsámbok vonzerő A táblázatot tanulmányozva azonnal szembetűnik, hogy nemzetközi vonzerejű attrakciók jelenleg Gödöllőn, illetve Máribesnyőn vannak, a legtöbb országos vonzerővel ezt követően Isaszeg rendelkezik, a középmezőnyben van Szada, mögötte Csömör, 1 országos vonzerőt mondhat magáénak Kistarcsa, Pécel, Valkó, Vácszentlászló és Zsámbok, ettől is lemarad Dány, Kerepes és Nagytarcsa. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy az értékelés a jelenlegi állapotot tükrözi, az egyes attrakciókat önmagukban vizsgálva, a turisztikai kereslet szemszögéből. Ez az érték természetesen változhat: attrakció-fejlesztéssel, tematikus programcsomagok kialakításával az attrakció akár két kategóriát is előreléphet. 59 utak- és

60 Erre vonatkozó elképzeléseinket, javaslatainkat, ötleteinket a stratégiai fejezetben mutatjuk be. 60

61 A Gödöllői Kistérség részletes vonzerőleltára Helység Vonzerő jellege CSÖMÖR ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG/ ESEMÉNYEK Megnevezés Vonzerő egyedi értéke templom Római katolikus templom templom Evangélikus templom Grassalkovich I.Antal építtette 1771-ben XVIII.századi, klasszicista népi ház Parasztházak múzeum Falumúzeum szobor Nepomuki Szent János szobor láp gasztronómia egyházzene sváb-tót építészet tornácososzlopos házai az Ófaluban népi kultúra tárgyi emlékei Grassalkovich I.Antal terveztette, élete utolsó műveként Csömöri ősláp természetvédelmi terület, védett növényekkel: gyapjúsás, mocsári nőszőfű, sárga nőszirom, Jávorkafényperje Hájas tészta- és fánksütő hagyományos tésztafélék, verseny - február édességek készítése, kiállítása, kóstolása.népzene, néptánc a színpadon. Csömöri Kórustalálkozó és közel 20 éve megrendezésre Egyházzenei Hangverseny kerülő rendezvény, 4-5 kórus részvételével - április 61 Vonzerő hatóköre helyi helyi helyi helyi helyi országos regionális regionális

62 Helység Vonzerő jellege Megnevezés Vonzerő egyedi értéke Pünkösdi FesztiválCsömöri Falunapok Lakodalmas találkozó hagyományokra épülő, látványos, sokműfajú 4 napos rendezvény lovasnap Pünkösdi Lovasnapok Lovasverseny vallási ünnep Úrnapi körmenet -május/mozgó egyházi ünnep Csicsörke Gyermek Néptánccsoport Úrnapján virágszőnyeggel borítják az utcákat, a körmenetet a templomból kiindulva, liturgia keretében tartják. látványos szüreti program szüreti felvonulással: csikósok, lovasok, néptánccsoportok,főzőverseny, borbemutató, folklór-műsor 10 éve működő gyermektánc-együttes- horgászat Hogásztó 6 ha területű, tisztavizű tó lovaglás 3 lovasbázis Kelemen, Nádormajor hagyomány-őrzés hagyomány-őrzés hagyomány-őrzés AKTÍV TURIZMUS Csömöri Őszi NapokSzüreti Mulatságszeptember Vonzerő hatóköre országos helyi országos regionális regionális regionális regionális 62

63 DÁNY GÖDÖLLŐ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG templom "Szent Jakab" római katolikus templom múzeum Falumúzeum vallási jelkép Szent Margit szobra vallási jelkép Szent Imre szobra vallási jelkép vallási jelkép Nepomuki Szent János -szobor Fadrusz-kereszt másolata TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG AKTÍV TURIZMUS természetvé-delmi terület Erdő horgászat Dányi Hogásztó ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG műemlék-együttes múzeum színház 1909-ben épült, neogótikus,magyar szentek színes üvegmozaik-képeivel kovácsoltvas-oromdíszek gyűjteménye helyi helyi helyi helyi helyi természetvédelmi terület A Nagy-völgyi patakból 1970-ben kialakított horgásztó, 11 halfajta Gödöllői Királyi Kastély- a világ 2. legnagyobb barokk kastélya együttes Kastélymúzeum kastélytörténet az épittető Grassalkovich I.Antalra és leghiresebb lakóira, a Habsburg I.Ferenc József császárra és feleségére, Erzsébet királynéra emlékezve Barokk Színház egyedülálló kultúrtörténeti érték 63 helyi helyi helyi nemzetközi nemzetközi nemzetközi

64 Helység Vonzerő jellege Megnevezés Vonzerő egyedi értéke Vonzerő hatóköre múzeum Királydombi pavilon a magyar történelem különleges arcképcsarnoka nemzetközi lovarda Lovarda a Kastély lovardája templom Kastélykápolna növénykert Pálmaház kávéház Kastélykávézó egyedi értéke a XVIII.századi egységes barokk stilus a kastély egykori növénykertje barokk hangulatú kávézó eseményfüggő eseményfüggő kastély Kastély diszterme kastély Kastély földszinti termei történelmi emlékhely Erzsébet-park vallási jelkép Kálvária történelmi emlékhely Királyi Váróterem középület Testőrlaktanya 64 nemzetközi másodlagos az ország egyik legszebb nemzetközi barokk terme barokk terem-sor a kastély helyi földszintjén egyike a világ első Erzsébet- nemzetközi emlékhelyeinek a XVIII. századi barokk helyi kálváriák különösen szép példája Monarchia épitészetét tükrö- nemzetközi ző műemlék, Ybl Miklós alkotása XVIII.századi helyi műemlék,városképi jelentőséggel

65 Helység Vonzerő jellege Megnevezés Vonzerő egyedi értéke lakóház Barokk ház kastély Babati Istállókastély lakóház Hamvay kúria XVIII. századi polgári barokk, városképi jelentőséggel unikális építészeti emlék a XVIII.századból a város legrégibb épülete múzeum Városi Múzeum gazdag város- és művelődés- nemzetközi történeti-, természetrajzi gyűjtemény,egyedülálló szecessziós kiállitási anyag piac Piac, vásárcsarnok Pelikános kút mozi Mozi művészet-történeti emlékhely Művésztelep egyedi hangulatú, klasszikus helyi kistermelői piac, igényes épitészeti megoldású vásárcsarnokkal a hangulatos kismozik országos egyike ritkaság az országban a magyar szecesszió országos legjelentősebb csoportosulása, bölcsöje, sajátos életmódot élő művészek lakóközössége, művészet-történeti emlékhely Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM) park és kert 65 gödöllői kortárs képző-, és iparművészek alkotó-, és bemutatkozó-helye évszakonként változó szinvilágú növényzet Vonzerő hatóköre helyi nemzetközi nemzetközi országos nemzetközi

66 Helység Vonzerő jellege Megnevezés szobor templom középület iskola szobor TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG Vonzerő egyedi értéke Körösfői Kriesch Aladár szobra a művésztelep megalakitójának mellszobra a belvárosban Premontrei kápolna és Nagy Sándor szecessziós rendház üvegmozaik képe volt Premontrei Intézet majd hadifogolytábor, ma egyetem Szent István Egyetem az agrártudományok hazai központja Amerigo Tot kompoziciója "A mag apoteózisa" múzeum Mezőgazdasági Eszköz-, és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum múzeum Méhészeti Gyűjtemény középület Volt Járási Hivatal park Kastélypark, Felső-park park Alsó-park arborétum Arborétum 66 a világon a második, Európában egyedülálló gyűjtemény, szakanyagán kívül az élelemszerzés 2,5 millió éves történetét is bemutatja országosan egyedülálló gyűjtemény a szecessziós építészet egyik városkép-meghatározó eleme az egykori, arborétum-értékű kastélypark teljes felújitásra szorúl az egykor kastélyhoz tartozó, sétákra csábító gazdag, de elsősorban szakembereknek érdekes fagyűjtemény Vonzerő hatóköre helyi helyi országos országos nemzetközi nemzetközi országos helyi nemzetközi országos országos

67 Helység Vonzerő jellege Jelképek Megnevezés Vonzerő egyedi értéke Világfa Jelentős szimbólum-értékkel nemzetközi bíró jelkép Európában egyedülálló, a nemzetközi Békét szimbolizáló emlékmű Világbéke Gong Országzászló ország-szimbólum országos Pelikános kút város-szimbólum helyi Cserkészfiú Gödöllő nevével összefort, máig ható emlékű Cserkészrendezvény szimbóluma a magyar történelem sorsfordító eseményére emlékeztet barokk pestisszobor országos Trianon-kereszt Mária-oszlop Történelmi emlék Vonzerő hatóköre országos helyi Isaszegi csata hőseinek emlékműve Hősök emlékműve helyi Kopjafa helyi Kálmán herceg szobra helyi gróf Teleki Pál szobra helyi 67 helyi

68 Helység Vonzerő jellege Megnevezés Irodalmi emlékek Egyházi emlékek KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG/ ESEMÉNYEK Királyi Kastély Török Ignác szobor Vonzerő hatóköre helyi Petőfi szobor helyi Diósyné Brüll Adél (Léda) háza Református templom Grassalkovich I.Antal által épitett barokk templom Szentháromság római a modern magyar katolikus templom épitőművészet kiemelkedő alkotása Szent Imre herceg szobra helyi Nepomuki Szent János szobra Hálafeszület helyi Ibolya nap - április Vonzerő egyedi értéke országos helyi helyi Szórakoztató programok Erzsébet királyné emlékére Dijugrató Lovasverseny Szórakoztató programok Erzsébet királyné emlékére Erzsébet királyné emlékére - május Koronázási hétvége -június Szórakoztató programok Erzsébet királyné emlékére Barokk Kastélynapok Mária Terézia évi -augusztus látogatásának felidézése, barokk vásári forgataggal 68 országos regionális országos országos nemzetközi

69 Helység Vonzerő jellege Megnevezés Vonzerő egyedi értéke Nemzetközi Hárfafesztivál-október Hangverseny-sorozat nemzetközi művészek fellépésével Szórakoztató programok Erzsébet királyné emlékére Hangverseny-sorozat nemzetközi művészek fellépésével Irodalmi verseny Vadászati nap-október Liszt Ferenc Fesztiváloktóber Erzsébet királyné vers-, és prózamondó verseny Erzsébet estély Adventi Kastélynapokdecember Városi programok Erzsébet királyné karácsonyai a gödöllői kastélyban-december február: Talamba Fesztivál, Mesélő Muzsika március: Nőnapi ajándékkosár,gödöllői Tavaszi Napokfotókiállítás 69 Erzsébet-napi gála Vonzerő hatóköre nemzetközi regionális nemzetközi regionális országos Adventi vásár-, és programok a regionális kastélytermekben- és udvaron Hagyományteremtő szándékkal 2008-ban először regionális regionális regionális

70 Helység Vonzerő jellege Megnevezés április: A Gödöllői Szimfónikus Zenkar hangversenye, Tavaszi Emlékhadjárat, Gödöllői Kórustalálkozó, Országos Népzenei Verseny, Tánc Világnapja Vonzerő egyedi értéke Vonzerő hatóköre regionális június: Ünnepi Könyvhét, Lovas Nomád TáborSzárítópuszta, június 28: Szabadság Napja regionális augusztus: A "Szent kard" ünnepe, regionális szeptember: Sörfesztivál október: Őszi Könyvtári Napok november: "Téli kert"képző-és iparművészeti kiállítás, Ünnepváró Családi Nap december: Téli Gyermekkönyvhét, Karácsonyi Művészeti Kiállítás és vásár kortárs művészek alkotásaiból 70 regionális regionális regionális regionális

71 Helység Vonzerő jellege AKTÍV TURIZMUS Megnevezés Vonzerő egyedi értéke lovaglás 6 lovasbázis horgászat Babatvölgy Árpád Vére Lovasiskola,Babat-völgyi Lovasközpont,Ezüst ló lovarda,fenyves regionális Lovasiskola, Magyar Dámalovas Egyesület,Monarchia Panzió és Lovasközpont Babatvölgyi horgásztó regionális ÖKOTURIZMUS Babatvölgy"Nyitott kert", Falusi udvar, lovarda Csörsz-árka TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG földrajzi érték GÖDÖLLŐ- VALLÁSI TURIZMUS MÁRIABESNYŐ Vízválasztó Máriabesnyői kegyhely templom Magyarok Nagyasszonya Bazilika kolostor szálláshely kapucinus-kolostor lelkigyakorlatos ház szálloda,étterem konferenciaközpont konferencia 71 Vonzerő hatóköre regionális helyi A Duna és Tisza vízgyűjtő területének szétválása, avíztoronyból látható a az ország egyik legfontosabb Mária-kegyhelye, a Grassalkovich-örökség jelentős helye, basilica minor templom, a kapucinus szerzetesek volt kolostora a Salvator-nővérek egykori rendházában, lelkigyakorlatos ház és konferencia-központ regionális nemzetközi nemzetközi országos országos országos országos

72 Helység Vonzerő jellege KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG/ ESEMÉNYEK Megnevezés Vonzerő egyedi értéke múzeum Mária Múzeum, temető Temető Magyarországon az egyetlen, Európában a második Mária- országos Múzeum gróf Teleki Pál sírja országos lelkigyakorlat egész évben országos misztérium-játék búcsú búcsú búcsú búcsú búcsú népszokás ISASZEG ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG Vonzerő hatóköre templom Besnyői Passió - Nagyhét: március/április Pünkösdi búcsú fiataloknak országos regionális Sarlós Boldogasszony ünnepe Szent Anna búcsú Családok zarándoklata -július Nagyboldogasszony Főbúcsú-augusztus Kisboldogasszony Nagybúcsú-szeptember élő Betlehem Kárpát-medencei Magyarság nemzetközi Búcsúja Szent Márton római katolikus. templom, "Öregtemplom" XII. sz-i román stílusú, XV. Sz.-i gótikus, XVIII.sz.-i barokk átalakítás, szép panoráma a környékre. 72 helyi országos országos helyi országos

73 Helység Vonzerő jellege Megnevezés Vonzerő egyedi értéke Református templom Szabadságtörekvések Emléktemploma Szent István király római katolikus templom Falán az 1848-as emléktábla (lsd.ott) emlékmű Honvédszobor, Szoborhegy katonai emlékmű HonvédsírokKatonapallag Az es magyar szabadságharc legvéresebb, de legfényesebb győzelmet jelentő csatájának( országos április 6.) helyszínén az isaszegi csata emlékműve,. Radnay Béla alkotása Az isaszegi csatában elesett osztrák-lengyel-magyar honvédek emlékműve az isaszegi erdőben. Osztrák országos síremlék- a megbékélést egyedülállóan hirdető emlék, a bátrak békéje templom templom múzeum TÖRTÉNELMI ÖRÖKSÉG emléktábla Vonzerő hatóköre országos 1937-ben épült, Szent István király tiszteletére szentelték helyi fel. Múzeum, Isaszeg Helytörténeti-, régészeti-, történelmi- és néprajzi országos gyűjtemény, az isaszegi csata emlékei 1848-as emléktábla a Az isaszegi csata, Kossuth Református templom falán Lajos és Petőfi Sándor országos emlékére 73

74 Helység Vonzerő jellege történelmi emlékhely katonai emlékmű Megnevezés Vonzerő egyedi értéke Emlékező angyal Katonapallag Emlékfa az 13 aradi vértanú tiszteletére, Makovecz Imre alkotása I. világháborús emlékmű Medgyessy Ferenc alkotása katonai emlékmű katonai emlékmű országos helyi helyi A győztes isaszegi csatát (1849.április 6) hirdető emlékmű: a csata előestéjén Damjanich János tábornok serege itt állomásozott. országos Lengyel légiósok emléktáblája A városháza falán, a győztes csatában részt vett lengyel légiósok emlékére. országos hagyomány-őrzés Isaszegi Szent Márton Lovashagyományőrző Egyesület Fesztivál Isaszegi Csatabemutató Isaszegi Történelmi Napok április 6. Szoborhegy Huszár- és magyar lovashagyományok ápolására alakúlt, 15 fős (10-12 lovas) egyesület, részvétel a regionális Tavaszi Hadjáratban: felvonulás korhű ruhákban, csata-jelenetek Az Isaszegi Csata megelevenítése, katonai- és népi hagyományőrzők (több- regionális száz fő) részvételével, díszfelvonulás, díszszemle. katonai emlékmű ATTRAKCIÓ II. világháborús emléktábla KőkeresztSzentgyörgypuszta Vonzerő hatóköre 74

75 Helység Vonzerő jellege AKTÍV TURIZMUS Megnevezés Vonzerő egyedi értéke horgászat Horgásztavak:- 5 tó lovaglás Lovardák Összefüggő tórendszer, horgászatra alkalmas Gödöllő-Isaszeg között agrárverseny Nemzetközi agárpálya NÉPHAGYOMÁNY néptánc népdal Isaszegi Asszonykórus KULTURÁLIS ÉRTÉK kórus Gaudium Carminis Kamarakórus KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG/ ESEMÉNYEK történelmi megemlékezés történelmi fesztivál Helység Csata Táncegyüttes Vonzerő jellege Emlékezés a Donkanyarban elesett hősökre január 12, I-II. Világháborús emlékmű Isaszegi Történelmi Napok- március fáklyás felvonulás a Szoborhegyre Megnevezés 75 Hazai- és nemzetközi agárversenyek tartására alkalmas pálya 40 éve sikerrel működő, különböző korcsoportokban 160 tagot számláló, gazdag repertoárral rendelkező népi együttes Több mint 35 éve működő, arany minősítésű együttes. 15 éve működő, elsősorban egyházi dalokat éneklő női kamarakórus.emlékezés a Don kanyarnál elesettekre, ünnepi műsor, koszorúzás. Vonzerő hatóköre regionális regionális országos országos regionális regionális helyi A magyar szabadságharc történetéhez kötődés miatt, látványosabb ünnepség, mint regionális másutt az országban Vonzerő egyedi értéke Vonzerő hatóköre

76 történelmi fesztivál népszokás fesztivál lovas-hagyomány összművészet fesztivál hagyomány-őrzés,szüret Helység Vonzerő jellege történelmi megemlékezés Tavaszi EmlékhadjáratÁz Isaszegi Csata Isaszegi Történelmi Napok történetének felelevenítése, április 5-6, ünnepi szentmise, fáklyás regionális felvonulás, díszefelvonulás, díszszemle Májfaállitás, májfadöntés- Élő népszokás a májusfamájus állítás a hónap első éjjelén és a májfadöntés a hó utolsó helyi napján, népviseletben, néptánccal, dallal, vidámsággal Szent Iván - éji fesztivál Élő népszokás helyi "Puszták népe lovas viadal lovas hagyományőrző rendezvény Isaszegi Művészeti Napok -augusztus Hagyományokra épülő, látványos rendezvény ügyességi játékokkal és kézművesekkel Műfaji sokszínűség a zenétől a képzőművészetig az Isaszegi Művészeti Alapítvány szervezésében Szent István király és az új Szentmise, kenyérszentelés,, kenyér ünnepe augusztus gazdag műsor, vásár, 20. tűzijáték, utcabál Szüreti vigalom A szüret népi hagyományai: szeptember látványos szüreti felvonulás, szüreti bál Megnevezés Vonzerő egyedi értéke Október 6-76 Emlékezés az aradi vértanúkra, koszorúzás- a Történelmi Napok záró regionális regionális helyi helyi Vonzerő hatóköre regionális

77 rendezvénye gasztronómia,hagyomány- Szent Márton-napi búcsú őrzés KEREPES ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG templom templom magtár vallási jelkép vallási jelkép TERMÉSZETI természetvé-delmi terület ÖRÖKSÉG TÖRTÉNELMI ÖRÖKSÉG NÉPHAGYOMÁNY népdal néptánc Helység Vonzerő jellege AKTÍV lovaglás helyi Szent Anna római katolikus templom 1910-ből, szecessziós stílusban. Templomrom Nepomuki Szent Jánosszobor Szentháromság szobor Az egykori földvár álló,lebontott középkori templomának romja Grassalkovich I.Antal építtette; csonka kontyolt magastető, barokk ablakrácsok ben készült, barokk szobor XIX.századi Csipkai-tanya Védett állatok-, és növények Tiszttartói ház és magtár Csörsz-árka helyi helyi helyi helyi helyi helyi Kerepesi Pávakör regionális Kisvirág Gyermektánccsoport Megnevezés Vonzerő egyedi értéke Lovasbázis Gyémánt Patkó Lovarda 77 helyi regionális Vonzerő hatóköre regionális

78 TURIZMUS KISTARCSA ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG TÖRTÉNELMI ÖRÖKSÉG templom templom Református templom vallási jelkép Szűz Mária szobor múzeum vallási jelkép Szlovák Helytörténeti Gyűjtemény Szent Imre szobor börtön Internálótábor emlékmű Emlékfal emlékmű emlékmű KULTURÁSLIS ÖRÖKSÉG Helység Vonzerő jellege Rózsafűzér Királynője római katolikus templom híresember Kopjafa Emléktábla Simándy József szobra Megnevezés ban épült: barokk keresztelőmedence, seccók,oltárkép 1928-ban épült, kamara hangversenyek 1885-től a temetőben található helyi helyi helyi regionális 1938, Sidló Ferenc A II.Világháború után, politikai foglyok börtöne A kistarcsai internálótáborban kivégzettek emlékére Emlékezés az 1956-os forradalomra és a kommunizmus áldozataira es Szabadság-harcot hirdető emléktábla a Civilház falán Kistarcsa szülötte, a neves operaénekes Bánk bán jelmezben ábrázolt szobra Vonzerő egyedi értéke helyi nem látogatható helyi helyi helyi helyi Vonzerő hatóköre

79 egyedi jelkép NÉPHAGYOMÁNY népdal népdal CIVIL SZERVEZET Pannónia Néptánc Együttes egyesület Kistarcsai Kulturális Egyesület gasztronómia Vonzerő jellege Kéknefelejecs Hagyományőrző Népdalkör Rozmaring Nyugdíjas Klub, Szeretet Dalkör néptánc KULTURÁLIS falunap ÖRÖKSÉG /ESEM ÉNYEK gasztronómia Helység Székelykapu Az erdélyi testvérváros, Torja ajándéka a gazdagon faragott kapu magyar- és szlovák dalok gyűjtése, fellépések színes népviseletben nyugdíjasokból álló asszonykórus Kistarcsai Hagyományos Főzőfesztivál szeptember 79 regionális regionális Az ország legnagyobb, szlovák hagyományőrző, regionális 1992-ben alakult, 130 tagú együttese, 4 korcsoport 1992 óta, jól működő, a helyi kulturális életet szervező helyi egyesület Kistarcsai Napok Világzenei és Tánc Fesztivál -május Őszi Kulturális Hétgörhönysütő-verseny Görhönyfesztivál:"Süssünk görhönyt-krumpli-fesztivál"-szeptember Megnevezés helyi országos országos országos Vonzerő egyedi értéke Vonzerő hatóköre

80 lovasbemutató, lovaglás KERESKEDELMI vásárlás NAGYTAR- ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG CSA templom Don Bosco Római Katolikus templom templom Evangélikus templom múzeum Helység Lovasbemutató, kocsikázás, bérlovaglás a Deres Lovas Udvarban, a Szilas patak mentén Terebess Center Falumúzeum TÖRTÉNELMI emlékmű ÖRÖKSÉG NÉPHAGYOMÁNY viselet Trianon Emlékmű AKTÍV TURIZMUS KULTURÁLIS TURIZMUS ESEMÉNYEK Vonzerő jellege lovaglás Lovasbázis történelmi Trianoni megemlékezés június / Nagytarcsai népviselet Megnevezés 80 a Kistarcsai Lovas-nap és más rendezvények alkalmával Európa legnagyobb távolkeleti gyűjteménye és árukészlete országos országos helyi 1831-ben épült, különlegessége a kettős szárnyasoltár Alföldi parasztház stílusú épület, 7 kiállítással: színes népviselet, földműves családok otthona, gazdasági eszközei, történeti emlékek: szkíta csörgők Az 1000 éves Magyarország képe, részlet a Szózatból Idősebb asszonyok ma is hordják Szuperfarm lovarda helyi regionális regionális regionális regionális regionális Vonzerő egyedi értéke Vonzerő hatóköre

81 gasztronómia szórakoztató folklór PÉCEL ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG kastély templom kastély Helység Vonzerő jellege Nagytarcsai Sütemények Fesztiválja-augusztus helyi Rock fesztivál és amerikai autós találkozó augusztus regionális Falunap "batoska" fesztivál-szeptember Ráday-kastély Református templom Fáy-kastély Megnevezés 81 regionális A XVIII.századi "Grassalkovich-stílus" szép példája, dísztermében különleges, a magyar művészettörténet páratlan értékeit jelentő freskókkal, alagsorában eredeti bútorokkal és edényekkel berendezett kastélykonyhával. A Ráday-kastéllyal egybeépült, későbarokk, XIX.sz.végi templom ben épült emeletes neobarokk kastély, ma Fáy András Mezőgazdasági Szakközépiskola Vonzerő egyedi értéke országos helyi helyi Vonzerő hatóköre

82 villanegyed- kúriák Bárczy-kúria, Erdey-Grúz kúria,zsigmondykúria,francsek Dávid kúria,pekáry-kúria (előtte a Paula-kút) Prónai-kúria Szemere Keiner-kúria Kovásznai Kovács-kúria Az 1900-as években kedvelt nyaralóhely a pesti felsőközéposztály számára.egykor különleges helyi épíésű villáik többsége ma már erősen átalakítva látható. emlékmű Trianoni Krisztus-szobor II. Világháborús emlékmű emlékmű Szemere Pál szobra temető Református temető természetjárás Apáca-hegy sétaútjai Pécel szülötte Szemere Pál író ( ) és esztéta 1848-as honvédsírok, Szemere Pál sírja 3 országos turista útvonal vezet át a városon A magyar történelem jelentős évfordulóira emlékeztető szobrok, rendezvényhelyszní történelmi kilátó AKTÍV TURIZMUS KULTURÁLIS TURIZMUS ESEMÉNYEK emlékhely, Milleniumi Szoborpark az Apáca-hegyen lovaglás Kishársasi Lovarda történelmi Megemlékezés az es forradalom és szabadságharc eseményeiről -március / lovasrendezvény Helység Vonzerő jellege gasztronómia, bor Fáy Napok április utolsó hétvégéjén Megnevezés Vonzerő egyedi értéke Ráday Kultúra- és Borünnep 82 regionális regionális regionális országos regionális regionális helyi regionális Vonzerő hatóköre regionális

83 SZADA ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG Műterem Lakóház síremlék síremlék kúria emlékmű templom templom Helység Vonzerő jellege múzeum Székely Bertalan műterme Schulek Frigyes tervezte a magyar történelmi festészet kiváló mesterének műtermét, amely ma a kortárs-festők galé-riájaként időszaki kiállítások, művészeti találkozók színhelye Székely Bertalan A festő alkotásainak Műteremház másolatai, rajzai, évente új tárlat. Székely Bertalan siremléke Bory Jenő készítette a református temetőben álló sírszobrot. Rudnyánszky-kripta A Rudnyánszky-család kápolna-kriptája a katolikus temetőben Grassalkovich-kúria 1820 körül épült, klasszicizáló stílusú földszintes épület, ma Faluház Hősi emlékmű A Grassalkovich-kastély kertjében,1937-ből Római Katolikus templom Barokk templom 1794-ből, oltárképét Than Mór festette. Református templom Schulek János tervei alapján, 1928-ban épült Megnevezés Vonzerő egyedi értéke Tájház 83 országos országos országos helyi helyi helyi helyi helyi Vonzerő hatóköre Gazdag anyag a Galga-mente regionális néprajzából.

84 AKTÍV TURIZMUS VALKÓ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG természet-járás Margita-kilátó lovaglás Lovasbázis történelmi művészeti Tavaszi Emlékhadjárat -április Székely Bertalan Nap folklór, bor Szüreti nap templom Szent Mihály római katolikus templom "Vadászkastély" vadászház vallási jelkép emlékhely emlékmű erődítmény Helység Vonzerő jellege TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG Nepomuki Szent János szobra Sisi emlékhely a Juharfai háznál Hősök szobra - szoborkert Csörsz árka Megnevezés természetjárás Valkói erdőség 84 Margita - a Gödöllői dombság legmagasabb pontja országos (344 m).körpanoráma. Szadai Lovasfarm regionális helyi Évente új kiállítás Székely Bertalan emlékére országos regionális között épült, klasszicista stílusú Erzsébet királyné pihenőhelye lovaglásai/vadászatai színhelye Az isaszegi út mentén álló szobor 1774-ben készült Erzsébet királyné magányos sétáinak kedvelt célpontja Az I. Világháborúban elesett hősök emlékére, Lukácsi Lajos műve Ókori erődrendszer a IV.századból Vonzerő egyedi értéke helyi Kijelölt túraútvonalak, túrázási lehetőség országos országos helyi regionális helyi regionális Vonzerő hatóköre

85 AKTÍV TURIZMUS vadászat Vadászkastély Vadászturizmus horgászat Hogásztó Horgászturizmus aktív pihenés Szabadidőpark Térjátékok, focipálya, padokasztalok, tűzrakó helyek helyi Valkói Nyugdíjas Klub Valkói hagyományőrzés dalban és táncban NÉPHAGYOMÁNY népdal, néptánc KULTURÁLIS TURIZMUS, ESEMÉNYEK közösségi közösségi Együttese Falunap-Majális Szent Mihály-napi búcsú szeptember 29. VÁCSZENT- ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG LÁSZLÓ templom Szent László római katolikus templom vallási jelkép Nepomuki Szent János szobra népi ház emlékmű Helység Vonzerő jellege AKTÍV TURIZMUS I. Világháborús emlékmű Megnevezés horgászat Egész napos, szórakoztató rendezvény, minden korosztálynak Ünnepi szentmisével és körmenettel keződődő egész napos szórakoztató progam XVIII. századi műemlék, a közelmúltban felújítva helyi helyi regionális helyi helyi A templomkertben álló helyi szobor 1777-ben készült. gazdagon faragott faoromzatos, házak: Kossuth helyi utca, Hársfa utca,erdő utca, Petőfi utca stb. Kőrösfői Kriesch Aladár helyi műve Vonzerő egyedi értéke Vácszentlászlói víztározó Vonzerő hatóköre regionális 40 hektáros horgásztó 85 zártkörű

86 KULTURÁLIS TURIZMUS ESEMÉNYEK közösségi helyi közösségi ZSÁMBOK ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG Szent László nevű települések találkozója országos múzeum Lapu Istvánné Falumúzeum A zsámboki népi építszeti hagyományokat tükröző parasztházban berendezett, Lapu Margit néni gyűjtéséből országos származó, gazdag néprajzi gyűjtemény. templom Szent Erzsébet római katolikus templom XVIII. századi barokk, Szent Erzsébetet magyar ruhában ábrázoló, rokokó oltárképének modellje Mária Terézia volt Műemlék 1842-ből szobor emlékmű Helység Falunap / Nepomuki Szent János szobor helyi Az es A Zsámbokon és a turai Szabadságharc emlékműve csatában elesett honvédek emlékére Vonzerő jellege Megnevezés Vonzerő egyedi értéke NÉPHAGYOMÁNY népdal, néptánc Zsámboki Népi Együttes Zsámboki Asszonykórus Új Gyöngyösbokrétás néptánccsoport A több generációs együttes gyűjti, feleleveníti és továbbadja a zsámboki hagyományokat. 86 helyi helyi Vonzerő hatóköre regionális

87 KULTURÁLIS TURIZMUS ESEMÉNYEK népszokás Zsámboki lakodalom folklór, gasztronómia Lecsót a keceléből folklór, bor Szüreti felvonulás / 87 Színes, látványos turisztikai program,a hagyományoknak megfelelő rigmusokkal, énekkel-tánccal, ételekkel. A országos régi lagzik hangulatát felelevenítő, néprajzi hitelességű népszokásbemutató. A falu mezőgazdasági hagyományaira épülő 2 napos rendezvény: csigatészta- és, kemencés lángos készítés, lecsófőző verseny 50 bográcsban, népi regionális kismesterség-bemutatók, vásár. Néptánc-zsámboki viseletben, a második nap szórakoztató programok minden korosztálynak. Színes, látványos szüreti felvonulás zsámboki népviseletben, menettánccal. helyi lovaskocsikkal a főutcán, a dalra-táncra a vendégek is

88 A Gödöllői Kistérség vendéglátása A Kistérség vendéglátása ma még nem egységes színvonalú, a legnagyobb fejlődés a Kistérség központi városában, Gödöllőn ment végbe az elmúlt 20 évben. A hetvenes években igényes vendéglátóhelyként jószerivel csak a Rézgombos Éttermet és a Halászcsárdát lehetett említeni, mára már - köszönhetően a városi lakosság és az üzleti pezsgés nyújtotta keresletnek, a vállalkozói kezdeményezéseknek és a kapcsolódó szakképzettségnek étterem, kávéház működik. A turisztikai attrakciók közelében található, hangulatos, többnyelvű étlappal rendelkező egységek száma azonban alacsony. Érdekes módon a legszínvonalasabbak (Kiskastély, Napsugár, Szélkakas, Sziget) nem kapcsolódnak térbelileg sem a fő attrakciót jelentő Királyi Kastélyhoz, sem a város főteréhez, azaz a gyalogos turista számára nem kerülnek képbe. Valóban, megállapítható, hogy értékelve a városi éttermek vendégösszetételét e vállalkozások vendégforgalmuk jelentős részét nem a turizmusból és különösen nem a külföldi turisták a la carte vendégként való megjelenéséből nyerik. Nagyobb megrendelést a turistaforgalom körében, rendezvényekből -a Kastélyban zajló eseményekkel, rendezvényekkel, esküvőkkel összefüggő fogadások, díszvacsorák, továbbá a SZIE rendezvényeinek vendéglátás-igényei biztosítanak. E forgalomból az említett helyszínekkel szerződésben álló vendéglátói kör részesül. Korábban a Királyi Kastéllyal kizárólagos szerződésben álló fővárosi catering-cég élvezte a hegemóniát, mely a drága áraknak köszönhetően partnervesztést is okozott, mára ezt egy versenysemlegesebb, nyitottabb szolgáltató-választás váltotta fel. Mindazonáltal a fő városi attrakciót jelentő Királyi Kastély- Szabadság tér- Városi Múzeum körzetében is vannak színvonalas éttermek, többnyelvű étlappal, hazai- és helyi specialitásokkal. (Kastélykert, Szélkakas, Galéria, Erzsébet Királyné Szálloda). Új színfolt a nemzetközi vendéglátási trendbe illeszkedő színvonalas, snack-et is kínáló kávéház, a Solier, és a Tűztorony, valamint a Corall pizzeria. Gödöllőről kilépve találkozunk a már említett egyenetlenséggel. A többi tizenegy településen kevés, igazi vendéglátásra berendezkedett éttermet találunk ugyanakkor a csömöri Zöldfa étterembe Budapestről is kijárnak vendégek. 88

89 Kistarcsán a Nosztalgia vendéglő is ezt a hagyományt folytatja, Kerepesen a Patkó csárda kínál lehetőséget, Isaszegen a Csata Panzió és Étterem jelent üde színfoltot. Ugyanitt a település határában, a halastavak közelében található a Káposztás vendéglő. Pécelen, az új tulajdonos rendezvények szervezésével tervezi a vendégszámot növelni az amúgy jó adottságú Kastély étteremben. Szada határában, az országút mellett álló Borostyán étterem és a jól kijelzett Bika étterem látogatottsága is változó. Vácszentlászlón a panzió - az isaszegi Csata Panzióhoz - hasonlóan, elsősorban munkásszállásként működik, ehhez képest színvonalas pizzeriával. A felsorolt vendéglátóhelyek vendégeinek döntő többsége helyi illetve hazai, ami a Kistérség kirándulóturizmusára tett megállapítást erősíti azzal, hogy a külföldi turisták a korábban külön kiemelt, nagy látogatottságú attrakciókon kívül máshova nemigen jutnak el, így keveset költenek a térségben. A közeli környéken a magyar vendéglátás hagyományaihoz hű, a vidék gasztronómiáját kínálni igyekvő, másfelől a modern konyha és éttermi szolgáltatások stílusában szolgáltató éttermek találhatók Bagon, Domonyban, Fóton, Mogyoródon és Veresegyházon is A turizmus a Gödöllő Kistérség intézményrendszerében Turisztikai szakember-ellátottság A Gödöllői Kistérség településeinél - beleértve a 4 várost is - idegenforgalmi referens 2008.augusztus 1-ig nem dolgozott. Gödöllőn a városvezetésben több - a turizmus gazdaságiszakmai összefüggéseit jól ismerő, innovatív szakember tevékenykedik, azonban tevékenységük alapvetően nem a turizmus fejlesztési-, menedzselési- és marketingirányítási tevékenységére irányult, e terület csak ad hoc kérdések menedzselésére szorítkozott. Megjegyezzük, hogy turisztikai oktatás és képesítésre a SZIE idén kapott akkreditációt, a képzés jövőre indul el. Gödöllőn oktatási vállalkozások keretében tartanak idegenforgalmi képzést, a Kastélyban pedig a saját idegenvezetők/tárlatvezetők felkészítése folyik. 89

90 Gödöllő augusztusától - a város idegenforgalmi szolgáltatásainak promótálásáért, az információs munka alapjainak lefektetéséért felelős munkatársat vett fel, aki korábban a térségi Tourinform iroda vezetője volt. A professzionalitás szükségességét visszaigazolta a vendéglátós szakemberekkel folytatott beszélgetés, melynek egyik visszatérő témája volt a jól képzett szakemberek hiánya. A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása A Gödöllői statisztikai kistérség 12 önkormányzata, a közszolgáltatásokhoz való minél teljesebb hozzáférés, forrásaik együttműködéssel történő minél optimálisabb felhasználása céljából, társulásra lépett. Együttműködésük fő területei a területfejlesztés, közegészségügy, közoktatás és a turizmusfejlesztés. A turizmusfejlesztés területén még operatív intézkedések nem születtek, de létrejött a Turisztikai Bizottság és meghívásos pályázat keretében megbízást adtak (a jelen munka tárgyát képező) turizmuskoncepció elkészítésére. A közelmúltban a Kistérség turisztikai bemutatását szolgáló DVD-t adtak ki, nyomtatott kiadványra is sikerrel pályáztak. GKRTE A Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület 1995-ben jött létre a régió önkormányzatai-, civilszervezetei-, vállalkozásai- és magánszemélyei révén a térség természeti és kulturális értékeinek megismertetése, idegenforgalmi kínálatának feltárása, rendezvények szervezése céljából, felvállalva a segítségnyújtást a környék turisztikai létesítményeinek hasznosításához, kiadványok megjelentetését-, terjesztését, kiállításokon való részvételt, turisztikai szolgáltató iroda létrehozását. A Királyi Kastély megnyitásához kapcsolódva az Egyesület kezdetben nagy lelkesedést váltott ki és jelentős energiákat tudott mozgósítani a vállalkozók és civilek, s az érintettek körében, ez azonban az évek során elapadt és sokan távoztak vagy passzívvá váltak. Az Egyesület kezdetben úttörő kezdeményezést jelentett a sokszereplős térségi összefogásra és együttműködésre, később azonban ez az együttműködés erősen formalizálódott. Az Egyesület látványos, szakmailag színvonalas kiadványokat jelentet meg, honlapot üzemeltet, 2 irodát tart fenn. Jelenleg 170 tagja van, köztük 20 önkormányzat. 90

91 Tevékenységük évről évre egyre inkább a turisztikai információ- és marketing területére összpontosított. A tagság kisebb része kivált, a megmaradt tagság elégedettsége az Egyesület munkájának hatékonyságával kapcsolatban igen megoszló. Kiadványaik továbbra is színvonalasak, azonban a turisztikai termékek korszerű piacra vitele már nem jelentheti domináns módon az írott kiadványok amúgy nem hatékony fogyasztóhoz juttatását. Az eseménynaptár sokszor elavult elemeket tartalmaz, a betett programok igen eklektikusak. Kérdéses az is, hogy ezek a kiadványok miként hasznosultak, eljutottak-e, eljutnak-e a megfelelő csatornákon keresztül a potenciális látogatókhoz. Honlapjuk keresőprogramja sokszor nem segít érdemben a keresett létesítmény megtalálásában. Az Egyesület által fenntartott 2 iroda közül az egyik olyan helyszínen található, hogy nem képes turisztikai információs szerepet betölteni. Sikeres uniós pályázataik nem hoztak érzékelhető forgalmat a Kistérségnek. Mindazonáltal, a térség piaci viszonyait jól ismerő vezetése révén, az Egyesület marketingmunkája többeknek segítséget jelentett, miközben sikertelen integrációval és nem megfelelő munkamegosztással - egysíkúvá is tette az ideális viszonyok között többpólusú, a köz- és a magánszereplők összefogásán alapuló, korszerű turizmusmenedzsment gyakorlatát. Civil szervezetek A Gödöllői Kistérség turisztikai fejlesztésében érdekelt szervezetekről is említést teszünk e körben, mivel azok részt vállalnak a turizmus szervezésében, továbbá turisztikai fejlesztést célzó pályázat beadásakor velük együttműködve - az Európai Uniós elvárásokhoz hűen jobb eséllyel lehet forrásokhoz jutni. A Gödöllői Kistérség jelentősebb civil szervezetei közül az alábbiak tevékenysége kapcsolódik szorosabban a turizmushoz: Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, Sisi Baráti Kör, Gate Zöld Klub, Kistarcsai Kulturális Egyesület, Margita 344,2 Turisztikai Egyesület, Gödöllői Városvédő Egyesület, Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület stb Turistainformáció 91

92 A Gödöllői Kistérségben a turisták informálását a Tourinform Gödöllői Régió iroda látja el 1997 óta, a Királyi Kastélyban. Az iroda tagja a Tourinform irodák országos hálózatának, mely a magyarországi turista-információ negyedszázados múltra visszatekintő intézményrendszere és jelenleg 145 irodát számlál. A Tourinform irodákban - melyek az ország-marketing szempontjából a Magyar Turizmus.Zrt. (Mt.Zrt.) belföldi hálózatának tekinthetők - közvetlenül tájékozódhat a turista a település, az adott régió, sőt az egész ország turisztikai kínálatáról. Az irodák idegen nyelven is beszélő munkatársai tájékoztatást adnak a szálláshelyekről, vendéglátóhelyekről, közlekedésről, programokról, látnivalókról, szolgáltatásokról. A vendég itt juthat hozzá ingyenes turisztikai kiadványokhoz, vásárolhat térképeket, útikönyveket, turisztikai kártyákat, képeslapokat, lefoglalhat helyi turisztikai programokat és szálláshelyeket, jegyet válthat különféle rendezvényekre. Az irodák feladata a Nemzeti Turisztikai Információs Adatbázisnak (az ország első, 1995 óta működő, legszélesebb körű és a külföldiek körében is leginkább ismert turisztikai adatbázisa) aktuális adatokkal történő feltöltése. Ehhez az iroda munkatársai napi kapcsolatot tartanak a település turizmusban érdekelt szolgáltatóival: szálláshelyekkel, vendéglátó-egységekkel, programgazdákkal. A gödöllői iroda az Mt. Zrt. besorolása szerint térségi információs- és marketing iroda, a napi információs munkán túl feladatát képezi a marketing-feladatok ellátása is. Tevékenysége alapvetően 5 feladat köré csoportosul: 1. információadás, 2.szolgáltatások közvetítése, 3. kiadvány- és ajándéktárgy-értékesítés, 4. adatbázis-építés, 5.marketing-munka. Ha az iroda munkáját a 2007 júliustól 2008 júliusig terjedő időszakban, feladatonként vizsgáljuk, 1 évre vonatkozóan kapunk áttekintést a város turisztikai értékei iránt érdeklődő célcsoportokról. Információadás A TOURINFORM iroda információ-adó tevékenysége elsősorban a személyes, másodsorban az és csak harmadsorban a telefonos információadás útján valósul meg. A Kastélyba 92

93 érkező turisták adják a vendégkör 90 %-át, a helyi- vagy környékbeli lakosok érdeklődése elenyésző. A turista-csoportok legnagyobb részét budapesti irodák szervezik, a fővárosba érkező vendégek kiránduló-programjaként. A küldőországok: Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Németország, Japán, egyre több a kínai és orosz turista is. A magyar csoportok többsége vidéki klub, közösség. Az egyéni látogatók megoszlásánál is dominálnak a mediterrán országok, akik folyamatosan hiányolják a nemzeti nyelvükön történő információadást mind szóban, mind a prospektusok szövegében. A Tourinform iroda forgalmának mérésére a Mt. Zrt. forgalomszámláló működtetését írja elő, ennek adatai szerint a napi forgalom főig terjedt, éves szinten meghaladta a főt. Szolgáltatás-közvetítés A szállás iránt személyesen érdeklődők (párok, kisgyermekesek) elsősorban hétvégére, 1-2 éjszakára keresnek olcsó kategóriájú szállást, reggelivel. A 2008 tavaszán bevezetett on-line szállásfoglalási rendszer nem jelentett többletforgalmat a szállásfoglalás terén. Az éttermi szolgáltatások iránt is jelentkezik igény a Tourinformnál, elsősorban az egyéni vendégek részéről. Keresnek egy jó éttermet, lehetőleg a közelben, ahol a magyar konyha híres ételeit kóstolhatják meg. A közlekedési szolgáltatások iránti igény elég korlátozott: Budapestre induló transzferen kívül más nem merült fel 1 év alatt. Annál több az információt kérő, a kastélyon kívül még mit lehet megnézni Gödöllőn? t típusú kérdés, illetve az északi desztináció: Eger, Hollókő felé átutazóban lévő turisták szálláskereső és elsősorban a közlekedésre vonatkozó kérdése. Akik már tudnak valamit Gödöllőről, az eljutás iránt érdeklődnek. Keresett célpontok: a Művésztelep, Méhészeti Múzeum, Arborétum, Amerigo Tot-dombormű az Egyetemen. Amikor kiderül, hogy Máriabesnyőre milyen körülményes eljutni (ritka buszjárat ), inkább lemondanak róla. A vendégek informálása nemcsak szóban, de ek, levelek útján is történt, a szétosztott több ezer prospektus révén írásban is kaptak információt a Gödöllői régióról, Budapest környékéről és Magyarországról. Értékesítés 93

94 Az értékesítésre kerülő termékek meghatározásánál figyelembe kellett venni azt a tényt, hogy az iroda a Kastély ajándékboltjával szemben helyezkedik el, így a kialakított árukészletben olyan egyedi termékek szerepeltek, amelyekre már volt nemzetközileg is kialakult kereslet, de nem volt megfelelő minőségű termék így lett sikeres az egyedi technikával készült, a Grassalkovich-kastélyt ábrázoló hűtőmágnes, több változatban - céltudatos marketinggel lett kialakítható az igény: így született a kastélytündér (idegen nyelveken kastélyangyalka) a termésekből kézzel készített, ötletes figura 20 változatban: nagy sikere volt, tucatjával vitték. - egyedi, gyümölcsből készült desszertek, különleges csomagolásban. - a turisztikai irodalom körébe tartozó térképek az ország nagyobb térképkereskedőjétől, a Térképvilágtól kerültek beszerzésre, nemzetközi top- minőségben. Adatbázis-építés Az iroda kötelező feladatai közül ez volt a legnehezebben megvalósítható, tekintve az 1 fős létszámot. A Tourinform irodákban bevett gyakorlat, hogy a szolgáltatók maguk jelentkeznek az ingyenes reklámért, de ez az információáramlás Gödöllőn nincs meg az iroda irányában. Marketing-munka Az iroda ráépült a Magyar Turizmus Zrt. marketing-munkájára és kihasználta a Tourinform irodahálózatban rejlő kommunikációs lehetőségeket: eseményeket, híreket, aktualitásokat továbbított az MTV1-en jelentkező Programajánló műsornak, az Itthon otthon van újságnak, a turizmus-szakmát informáló Turizmus Bulletin napi, es példányszámú hírújságnak és a 145 Tourinform irodának. Turista-irányítás Turisztikailag exponált, illetve magát turisztikailag is pozicionálni kívánó területekre jellemző, ilyen helyen elvárható tájékoztató rendszer a Kistérségben nem figyelhető meg. Az attrakciók megtalálhatósága minden elképzelhetőnél alacsonyabb fokú. Egyedül 94

95 Vácszentlászló mutat kedvező képet: településük nem nagyszámú látnivalója, intézményetetszetős táblarendszerrel nyújt információt az eligazodásról A turisztikai marketing helyzete a Gödöllői Kistérségben A Gödöllői Kistérség helye az ország-marketingben A turisztikai régió-felosztás szerint a Budapest-Közép-Dunavidékhez tartozó terület, a turisztikai ország-marketingért felelős Magyar Turizmus Zrt. Budapest-Közép-Dunavidéki Regionális Marketing Igazgatósága által 2006-ban kiadott régiós prospektusban Gödöllő és környéke névvel szerepel. A szép kiállítású prospektus Gödöllő, Máriabesnyő és Isaszeg nevezetességeit részletesen ismerteti, 1-1 mondatot szán Szárítópusztára, Szadára, Zsámbokra, megemlíti Kerepest, Nagytarcsa falumúzeumát és a Kistarcsai Napokat. Ennél is szűkszavúbb a Magyar Turizmus Zrt. on-line marketingjét jelentő honlap, amelyen csak a Gödöllői Királyi Kastély jelenik meg, mint a főváros körüli különlegességek egyike. Pest megye turisztikai honlapja, a weboldalon széleskörűen és sokoldalúan bemutatja a Kistérség településeinek turisztikai kínálatát, ha nem is minden esetben naprakészen. A vállalkozási alapon működő turisztikai honlapok közül a két legismertebb és a turizmusszakmában legelfogadottabb a a leghitelesebb, tartalmában szakszerű ismertetést ad a 12 település műemlékeiről, azonban itt is vannak módosításra szoruló adatok, megfogalmazások. A weboldal az egyes településekről nagyon eltérő információt közöl. Részletesen ismerteti Csömör, Gödöllő, Isaszeg, Pécel, Szada, Vácszentlászló nevezetességeit és turisztikai szolgáltatóit, pár mondatos leírást tartalmaz Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Zsámbok helységekről, Dány és Valkó esetében viszont, a helységnév-megjelölés mellett csak a környező települések távolságát adja meg. Jelenleg a Gödöllői Környéki Turisztikai Egyesület (GKRTE) végez marketing-tevékenységet a Gödöllő környéki települések propagálására. 95

96 Ennek során: Honlapot üzemeltet domain-névvel, amelyen teljes körű turisztikai kínálatot nyújt az egyesület tagságához tartozó településekről. Évente 2 kiadványt jelentet meg (magyar, német, angol nyelveken) - Gödöllő környéke eseménynaptára - Gödöllő környéke programajánlata címmel Kiállítóként vesz részt az évente megrendezésre kerülő rendezvényeken: - UTAZÁS turisztikai kiállításon (Budapest, március) - Regionális Főzőnap és Vadászverseny (Fót, Somlyó-tó, május) - Egyházi- és Világi Borok Versenye (május, változó helyszín) - SzeptEmber Feszt- Nagybudapesti Pörköltfőző Verseny és Fesztivál, (Budapest, szeptember) Tagsága részére rendszeresen szakmai programokat szervez tájékoztatás céljából, meghatározott tematika alapján meghívott előadókkal Információszolgálatot lát el, két irányban, két irodában: - a turisták részére a Gödöllői Királyi Kastélyban lévő Tourinform irodán keresztül, - saját tagsága részére, információs- és szervezőközpontként, a Patak téren. Aktív pályázati tevékenységet fejt ki az egyesület működtetéséhez szükséges anyagi források megteremtése céljából A GKRTE marketingmunkájának erőssége az a következetes szervezői munka, mely a tagság összetartására és a honlap üzemeltetésére koncentrál. Így az egyesület belső PR-je magas szintű, a törekvés a honlap minél szélesebb körű tartalommal történő megtöltésére elismerésre méltó. Ugyanakkor a piacra koncentráló termékfejlesztő munka nem érhető nyomon az egyesület tevékenységében. A fentiekből következik, hogy a Gödöllői Kistérség bevezetése Magyarország turisztikai piacára, a közeljövő feladata. 96

97 1.8. SWOT - elemzés A Kistérség turisztikai kínálatát és helyzetét az alábbi SWOT elemzéssel foglaljuk össze. ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK kulturális örökségek (egyházi, építészeti, az örökség-kastélyok felújításra várnak művészeti) a fejlesztések jelentős forrás igénye parkok a közlekedés környezeti problémái a SZIE létesítményei, programjai helyi utak túlterheltsége zöld gyűrű, erdők a területek rendezetlen tulajdonviszonyai Sisi, alacsony együttműködési szándék Királyi Kastély nemzetközi ismertsége a térség nem jegyzett a turizmusban jó elérhetőség önkormányzati forráshiányok még élő falusi hagyományok elkerülőutak hiánya képzett lakosság a turistainformáció gyenge az agglomeráció befektetési terület minőségi szálláshelyek hiánya lovastanyák, horgásztavak a szecesszió divatja LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK a főváros közelsége nem jön befektető beruházó tőke érdeklődése elszabadult energiaárak új élményekre éhes társadalmi rétegek fejleszthető területek rendezetlen élménytársadalom tulajdonviszonyai kihasználatlan termálvíz EU-s és más fejlesztési források nem menedzsment-szervezet igénye jutnak ide épülő autópályák közelsége halasztott autópálya- és elkerülő út a Turisztikai Desztináció Menedzsment fejlesztések Szervezet dinamizáló szerepe ökológiai veszélyhelyzet a Rákos-patakon csatlakozás Budapest marketingjéhez és a horgásztavakon a nem összehangolt fejlesztések túlkínálatot eredményeznek nemzetközi gazdasági válság elhúzódása 97

98 A Gödöllői Kistérség turisztikai helyzetét, a szokásos SWOT elemzésen túl, az előnyök és hátrányok alábbi szempontrendszer szerinti értékelésével is szükségesnek tartjuk összefoglalni: Előnyök, melyeket a turizmus - jelenlegi helyzetében- a helyi társadalmi-gazdasági környezetben kifejtett, 1-3 skálán értékelve: 1 = alacsony szinten, 2 = közepes mértékű határozatlanul jelentkezik A turizmus a hozzájárult a Kistérség értékei 3 = magas hatásfokkal jelentkezik 1, kivéve a Királyi Kastély (természeti-, művészettörténeti-, népi hagyomány) bemutatásának finanszírozásához Új munkahelyeket teremtett Serkentette a vállalkozások alapítását Növelte a helyi adóbevételeket Új piacot teremtett a mezőgazdasági 1, kivéve a Királyi Kastély termelőknek Hozzájárult a helyi lakosság által is használt 1 szolgáltatások fejlesztéséhez A problémák, hátrányok megjelenése a helyi társadalomban, gazdaságban a turizmus jelenlegi helyzetében a Kistérségben: Környezetszennyezés / levegőszennyezés, 2 szemetelés Zsúfoltság Természeti-, művészeti attrakciók leromlása Hagyományok kiárusítása, devalválódása Fentiekből az látható, hogy a turizmus előnyei nem bontakoztak ki kellőképpen, de éppígy a hátrányok - melyek korszerű és fenntartható fejlesztéssel létrehozott turisztikai kínálat esetén elkerülhetők - nem jelentősek. Összességében, a kiinduló helyzet, amelyről a Kistérség turizmusának el kell indulnia: magas vonzásértékű adottságok, alacsony de facto vonzással, gyenge turisztikai infrastruktúrával, a meglévő attrakciók nem megfelelő bemutatási technikájával és hiányos marketingmunkával. 98

99 A vonzerők nincsenek termékké formálva, alig van élő kapcsolat a turizmusban érdekelt szereplők között. A turisztikai koncepció kidolgozásának igénye, a megfelelő szervezeti háttér létrehozására tett erőfeszítések, a szolgáltatók közötti kapcsolat kiépítésére irányuló szándék, mind-mind annak a jele, hogy a Kistérség vezetői felismerték a turizmusban rejlő lehetőségeket. 99

100 II. RÉSZ 2. A Gödöllői Kistérség Turizmusfejlesztési Stratégiája 2.1. A turisztikai fogadóterületek életciklusai A Gödöllői Kistérség - turisztikai szempontból - még nem tekinthető fejlett területnek, épp ezért a konkrét fejlesztési irányok és stratégia javaslatok előtt érdemes azt végiggondolni, hogy a turizmus fejlesztésével milyen változást hozhatnak a következő évtizedek. A turisztikai területek életciklus modellje ad előrejelzést arról, hogy azokon a területeken, ahol turisztikai fejlesztés indul, milyen várható, modellezhető fejlődési szakaszok írhatók le. Ez a modell természetesen nem fogja leírni egy terület - esetünkben a Gödöllői Kistérség -valóságos fejlődésmenetét, de szempontokat adhat a hatások előzetes felbecsüléséhez és a továbbgondolkodáshoz. A Gödöllői Kistérség az alábbi életciklus-elmélet szerint jelenleg a bekapcsolódási szakaszban van és prognosztizálható, hogy a következő 10 évben egy jelentős fejlesztési szakaszon fog keresztülmenni. Ennek megvalósulása azonban sok tényező függvénye, ezért egy megfogalmazott stratégia segítheti a jövőbeni fejlesztéseket térségi szinten is összehangolni és egyeztetni. A turisztikai termékek- és kínálat földrajzi helyhez kötöttsége a turizmus különös jellegzetessége. A turizmusnak egy adott területen történő megjelenésére és fejlődésére leggyakrabban Butler életciklus elméletével (14) lehet magyarázatot adni. Ő az idő és a turisták számának koordinátarendszerében mutatja be a turisztikai fogadóterületek különböző fejlődési fázisait. Az idő és a turisták számának alakulása fontos változók, amelyekkel a fejlődés fázisai könnyen meghatározhatók. Butler az elméleti görbéjén hat hipotetikus szakaszt különböztetett meg. Az első kettő a felfedezés és a bekapcsolódás szakasza. A felfedezés szakaszra a turisták kis száma jellemző, amikor a látogatók számára még nem állnak rendelkezésre külön lehetőségek, szolgáltatások, 100

101 kényelmi eszközök. Az ilyen terület különösen vonzó turisztikai célterület lehet, mivel a helyi élet még nem, vagy alig változott, nem rendelődött alá a turizmus szolgálatának. A bekapcsolódási szakaszban néhány helyi vállalkozó bizonyos lehetőségeket biztosít elsődlegesen vagy kizárólagosan turistáknak. Ebben a szakaszban a szervezett turizmus kialakulása figyelhető meg, habár a helyi kultúrával és élettel még sok szálon összekapcsolódik. A fejlesztési szakaszban már jelentősen változik a helyi emberek szerepe. A helyi bekapcsolódás és ellenőrzés jelentősen visszaesik. Ekkor már a természeti- és kulturális vonzerők speciális piacravitelére kerül sor, és az eredeti vonzerők mellé új, ember alkotta importált vonzerők, lehetőségek kerülnek. Jelentős változások következnek be a térség fizikai megjelenésében és feltételezhető, hogy e változások nem mindegyikét fogadja jó szívvel a helyi lakosság. A megszilárdulási szakaszban a turizmus már teljes mértékben rányomja bélyegét a település és a vonzerők életére. A turisták száma még abszolút értelemben növekszik, de a növekedés üteme már csökken. Azok a helyi állampolgárok, akiknek nincs közük a turizmus-vállalkozásokhoz, ebben a szakaszban erős ellenérzéseket és ellenvéleményt kezdenek kifejteni a turizmussal és hatásaival kapcsolatban. Ez annak tudható be, hogy cselekvési szabadságukban érzik megkurtítva magukat, mert bármely területen konfliktusba kerülhetnek a turizmus fejlesztésével. A megszilárdulási szakasz utáni következő fázis a stagnálás szakasza. Ilyenkor a szóban forgó terület már kevésbé vonzó egy új turisztikai célterülethez képest és egyre inkább csak a visszatérő látogatásokra hagyatkozhat. Jelentős turista kapacitások feleslegessé válnak, és nagyobb erőfeszítéseket fordítanak marketingre, hogy fenntartsák a turisták beáramlását a térségbe. A hanyatlási szakasz következik ezután, amelyben a korábbi növekedésnek már vége, és jelentősen változik a turizmus jellege is. Ha a célterület könnyen elérhető, akkor az egynapos vagy hétvégi turizmus válik uralkodóvá, egyre több turisztikai helyszín kerül a helyiek kezébe a csökkenő ingatlanárak következtében. Lehetséges, hogy ezt követi egy 101

102 megújulási szakasz, amikor a térség kínálata és vonzerői jelentős változáson mennek keresztül. 102

103 Fejlesztési alternatívák a Kistérség számára A helyzetelemzésben bemutatott turizmus-trendek általánosságban már elegendő érvet szolgáltatnak annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy vajon szükség van-e egyáltalán arra, hogy turizmusfejlesztésben gondolkozzanak a Gödöllői Kistérség települései? Azon túl, hogy a kistérségi fejlesztési stratégia is elsőbbségi területként jelölte meg a turizmus fejlesztését, érdemes tekintetbe venni néhány sajátos körülményt, amely a Gödöllői Kistérség turizmusának fejlesztése mellett szól. Földrajzi fekvés A fővároshoz való közelség kitűnő lehetőséget kínál, ugyanakkor nagy kihívást is jelent, hiszen a világvárosban és környékén óriási a kínálat is. Ebben a hatalmas versenyben kell megtalálni azt a vonzerőt, amely igazi turisztikai termékké fejlődve, képes vendégeket vonzani és bevételt jelentő munkahelyteremtő szolgáltatássá válni a helyiek számára. Gödöllőn kívül jelenleg nincs számottevő turisztikai vonzerő-együttes a kistérségben, ezért itt nemcsak arról van szó, hogy egy meglévő lehetőséget kell fogadóképessé fejleszteni, hanem a legtöbb helyen ki kell találni a települést, mint idegenforgalmilag vonzó helyszínt Területi, közigazgatási besorolás is fontos szempont a Gödöllői Kistérség stratégiai céljainak és a fejlesztés elsőbbségi területeinek kijelölésénél. A Kistérség 12 településéből 8 a budapesti agglomerációhoz tartozik, 4 település pedig egyelőre még azon kívül esik. Az agglomerációs településekből 4 közvetlenül is határos és szinte összenőtt Budapesttel. Az agglomerációs terület olyan befektetési célterületnek számít, ahova bármikor bejöhet olyan befektetési helyszínt kereső vállalkozás, amely - többek között - a szabadidőipar, élménygazdaság területén kíván fejleszteni. E beruházások alapját az ismert budapesti piac közelsége jelenti. Ennek korábbi években megvalósult példái közismertek. (Első közelítésben nehéz lenne olyan turisztikai fejlesztést említeni, amit eleve el kellene utasítani a kistérségben. Nyilván konkrét döntést csak konkrét ajánlat alapján lehet meghozni. Mindenesetre a térség turisztikai befektetők szempontjából, ha azok tisztességes szándékkal jelentkeznek, nyitottnak tekinthető sokféle fejlesztés megvalósítására.) 103

104 Elérhetőség A turisztikai fogadóterületek fejlesztésének kiemelten fontos kérdése. Az M0-ás körgyűrű és a M31 megépülésével a Gödöllői Kistérség gyakorlatilag valamennyi égtáj felől rendkívül könnyen elérhető lesz autópályán, tehát a budapesti, turizmus-célpontot keresők számára megfontolás tárgyává tehető, hogy kellemes zöld környezetben a térségben foglaljanak szállást és innen fedezzék fel a fővárost, akár tömegközlekedési eszközökkel. Ferihegy elérhetősége szintén percre csökken, ami lehetővé teszi a Kistérség számára, hogy egyszerűbb és kényelmesebb utazási- és szállásfeltételek felkínálásával a hazai- és külföldi utazók fogadóhelyévé váljon. A Magyarországról külföldre utazóknak a gépkocsi biztonságos tárolása szintén fontos szempont lehet a Kistérség választásában. Fontos turisztikai vonzerők A térségen belül Gödöllőre jut a turisztikai kereslet mintegy 90%-a. A térség nem tudta eddig megállítani és hosszabb tartózkodási időre csábítani a területen keresztülutazó turistákat. A térségen belül vannak nagyon fontos turisztikai vonzerők, így a Gödöllői Királyi Kastély, a Sisi- kultusz, a szecesszió, az Isaszegi Csata emléke, a Máriabesnyői Kegyhely, Székely Bertalan műterme, melyek hazai- és nemzetközi léptékben is jelentősek. A térség felületének több mint 40%-a erdővel fedett terület, kitűnő levegőminőséggel, mesterséges tavakkal, lovaglásra, természetjárásra, kerékpározásra alkalmas terepviszonyokkal. Ugyanakkor a természeti alapú- és az aktivitásra épülő vonzerők körében inkább spontán fejlődést tapasztalhatunk, a vonzerők állapota és turisztikai termékké fejlesztése kívánnivalókat hagy maga után, jelenlegi állapotuk nem teszi lehetővé, hogy a turisztikai piacra kerüljenek. Kistérségi együttműködés Ma még kezdeti stádiumban van, amelyre a stratégia készítésénél tekintettel kell lenni. Egyes szolgáltatások kistérségi szintű szervezése elindult, de még jelentős tér van további együttműködések megteremtésére. A Gödöllői Kistérség agglomerációs helyzetéből következik - ahogy azt korábbi anyagok - is megállapítják, hogy a települések Budapesthez 104

105 kötődése igen erős. Ugyanakkor a települések autonóm döntéshozók, anyagi kondícióik jelentősen különböznek egymástól, eltérő fejlődési pályákon mozognak. A helyi igények és érdekek különbözőek és ezek más-más prioritásokat és feladatokat eredményezhetnek az egyes önkormányzatoknál. A közeljövő teremti meg egy olyan szervezet létrehozását, mely a helyi szereplőket bevonva professzionális szervezője és menedzselője lesz a Kistérség turisztikai kínálatának. Mindezekre figyelemmel kell lenni a közös jövőbeni célállapot és a fejlesztés elsőbbségi területeinek kijelölésekor. Olyan célokat és elsőbbségi területeket kell megállapítani, amelyek ösztönzően hatnak a Gödöllői Kistérség településeire. Bármilyen stratégia megvalósításának nélkülözhetetlen feltétele az összetartás és összetartozás megteremtése. Annak érdekében, hogy a kistérség kellő súllyal jelenhessen meg a turizmus piacán, vonzerő és fogadókapacitás fejlesztésben meg kell teremteni azt a kritikus tömeget, amely már nem megkerülhető tényezőt jelent Lehetséges fejlődési pályák A fenti feltételekre és megfontolásokra figyelemmel, az alábbiakban több lehetséges fejlődési pályát vázolunk fel. Ezekben a lehetséges fejlődési pályákat és következményeiket próbáljuk leírni. Ezt nem öncélú játékként, hanem a lehetséges alternatívák mérlegelése céljából tesszük annak érdekében, hogy az alternatívák végiggondolása után egy összesített javaslatot fogalmazhassunk meg. Versenyző fejlődési pálya Ez a modell a települések önállóságára és önálló döntéshozatali szabadságára épül. Ebben az esetben a Gödöllői Kistérség települései követik saját elgondolásaikat és nem törekszenek a többiekkel egyeztetni. Röviden, mindenki azt csinál, amit akar. Ez a fejlődési pálya a legveszélyesebb: többletkapacitásokhoz, összehangolatlan kínálathoz, konfliktusokhoz vezethet és nem eredményez egy egységes fellépést és megjelenést a turizmus piacán. 105

106 Zászlóshajó-társutas fejlődési pálya E fejlesztési pálya elsősorban a kistérség központi települése, Gödöllő fejlesztéseire épül. A többi település Gödöllőhöz kapcsolódva, egyfajta társutasként fejleszt, de a turizmus számukra nem jelent különösebb prioritást. Gödöllő vonzerői hozzák a bel- és külföldi turistákat és ehhez képest a többi település másodlagos fogadóterületként jelenik meg, elsősorban szolgáltatásokban, de különösebb egyedi arculatot a többi település nem kíván/nem tud felmutatni. Ez az alternatíva így valószínűleg senkinek sem lenne jó. Egyrészt a turizmusban az önálló arculat megmutatása rendkívül fontos, másrészt valamennyi település rendelkezik különböző erősségű vonzerőkkel, amely kistérségi kínálatba foglalva szinergikus hatást válthat ki a turisztikai piacon. Ez a kisebb fejlesztési forrással és kevesebb vonzerővel rendelkezők számára is esélyt teremt, és nemcsak egy településre hagyatkozik a kistérség a fejlesztés területén. Ez nem zárja ki, hogy a marketing esetében ne a nemzetközi vonzásképességű elemekre essék a hangsúly. Két- vagy többsebességes fejlődési pálya Ez a fejlődési pálya részben hasonló az előbbi, zászlóshajó fejlődési pályához és azzal számol, hogy az erősebbek gyorsabban, a gyengébbek lassabban fejlesztenek. Vélhetően Gödöllő, Szada, Isaszeg a következő években nagyobb léptékű fejlesztéseket fog végrehajtani, a többiek pedig inkább a fejlesztés feltételeit próbálják megteremteni, illetve kisléptékű fejlesztéseket tudnak meglépni. Ennek a fejlesztési modellnek a valóságban elég nagy a realitása, ugyanakkor azt a veszélyt rejti magában, mint a zászlóshajó koncepció, hogy a jobb lehetőségekkel bírókra hagyatkozik a kistérség turisztikai fejlesztése és a kisebb lélekszámú, illetve források szempontjából kis mozgástérrel rendelkező települések árnyékban maradnak. Blokk vagy zóna fejlődési pálya Ez a fejlődési pálya a 3 települési csoportra más-más fejlődési lehetőséget fogalmaz meg. Valkó, Dány, Vácszentlászló, Zsámbok a falusi hagyományokra, életmódra alapozva a klasszikus falusi, öko- és aktívitás turizmus kínálatot épít, horgászattal, lovaglással, természetjárással. 106

107 Szada, Gödöllő, Isaszeg, Pécel elsősorban a kulturális- és örökségturizmusban és termálturizmusban, aktív- és konferenciaturizmusban fejleszt, és nagyléptékű szállásfejlesztést hajt végre. Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Csömör pedig témaparkok, teremtett attrakciók, nemzetiségi hagyományok területén jelöl ki fejlődési irányokat és készít elő fejlesztéseket. Ennek a fejlesztési koncepciónak is nagy a valószínűsége, ugyanakkor hiányzik belőle az egymáshoz kapcsolódás, az élménylánc kialakításának lehetősége. Klaszterekre épülő fejlődési pálya Ez a fejlesztési irány a hasonló csoportba sorolható vonzerők és termékek egyidejű, akár együttes fejlesztését tenné lehetővé. Ilyen pld. a termálklaszter fejlesztése, vagy örökség klaszter, vallási klaszter, aktivitás turizmus klaszter, ökoturizmus klaszter, lovas turizmus klaszter és kulturális esemény klaszter. Ideális helyzetben, ahol rendelkezésre állnak fejlesztési források, vannak befektetők, a klaszterszerű fejlesztés kétségtelenül jelentős hozzáadott értéket ad, a kistérség körülményei ugyanakkor ezt a fajta fejlesztést korlátozottan teszik lehetővé. Ezzel együtt, bizonyos területeken, pld. a termál esetében, ahol már korában elindultak tervezések, feltárások, érdemes lenne a Gödöllői Kistérséget egy lehetséges termálklaszterként megjeleníteni, első lépésben a regionális stratégiát kijelölő döntéshozó fórumok, másodsorban pedig a lehetséges vendégek felé. 107

108 Összességében mindegyik felvázolt fejlődési pályában vannak kedvező és kedvezőtlen elemek is a kistérség települései számára. Mindenki számára azonos előnyöket teremtő megoldást nehéz találni, de nem lenne igazságos csak egyes települések számára fejlesztési lehetőségeket kínálni. Azt sem tartjuk járható útnak, hogy egyesek nehezebb helyzete visszafogja azokat, akik már előrébb járnak a turizmus-fejlesztés tervezésében és a megvalósításban. Ezért a Kistérség számára az egyeztetett színrelépés stratégiáját javasoljuk, melynek jövőképe 10 éves időtávon belül egy turisztikailag kifejlett kínálatot jelenít meg, megvalósításában pedig egy olyan egyeztetési filozófiát és mechanizmust vár el, ami segíti az egyéni települési és az együttes fejlődést is. Ez azt jelenti, hogy a már meglevő testületeket és az ezután létrejövő szakmai fórumokatműhelyeket kihasználva folyamatosan zajlik a fejlesztési irányok és kapacitások előzetes egyeztetése, a túlkapacitások kiküszöbölése, az egymáshoz igazodó termékfejlesztés, a méretkapacitások egyeztetése, és egy közös marketing Jövőkép A Gödöllői Kistérség Turizmusa 2018-ban A Gödöllői Kistérség jövőképe azt a víziót fogalmazza meg, amelynek megfelelően, középtávú előretekintéssel, a Kistérség turizmusát elképzeljük. A vízió a szándék szerinti célt látványos, szinte plasztikus megjelenítéssel mutatja fel, ezzel adva üzeneteket a javasolt irányokra, bemutatva azt az új identitást, amelyet a munkacsoport a fejlesztés céljának szán. A A következő fejezetben mutatjuk be a célállapot felé vezető utat: a turisztikai stratégiát és a főbb teendőket. Budapest Nemzetközi Repülőtere, Tourinform Iroda, 2018 A szállás és érdekes időtöltés iránt érdeklődő egyéni vendég a következő információt kapja: Ön, szállást keres, így bemehet a fővárosba is, de nem túl olcsó a szálláshely, és nem is könnyű szobát találni, ráadásul a belvárosban óriási a csúcsforgalom, ezért attól Élmények vidéke Budapest kapujában, a fővárosinál olcsóbb függően, hogy milyen az érdeklődése és a ahol szállással kapcsolatos igényea szállás, javaslokszebb Önnekés zöldebb a környezet, turisztikai rengeteg aparadicsom -ot, látnivaló és aki itt alig száll20meg, Budapestet naponta egy Budapest-közeli amely percre van Ferihegytől, taxival, de direktbusszal is kényelmesen elérhető 108

109 könnyűszerrel elérheti. Célszerű már a repülőtéren lefoglalni a Gödöllői Királyi Kastély, a péceli Ráday Kastély és az Isaszegi Témapark belépőjegyét, mert aki it vagy az interneten elővételben vásárol, sorállás nélkül, külön belépőkapun léphet be az attrakciók területére. A turista információ szerint a következő termékek várnak a látogatóra: Ha a népművészet, a hagyományok, a falusias táj, a vidéki élet szépségei iránt érdeklődik, utazzon Zsámbokra Dányba, Vácszentlászlóra vagy Valkóra, ahol a 4 település falusi vendégfogadói közül választhat, régi parasztházban szállhat meg, falumúzeumot, helyi népszokásokat ismerhet meg, megkóstolhatja a helyi ízeket és kipróbálhatja magát a helyi kézműves mesterségekben. Ha a barokk építészet remekei vagy Erzsébet királyné emléke érdekli, megszállhat a Gödöllői Királyi Kastély császári atmoszférájú, magas kategóriájú szállodájában vagy 3 csillagos szállodákban, Pécelen, Gödöllőn, Isaszegen. Ha a Hungaroringre jött javasoljuk, hogy szálljon meg Szilasliget hangulatos üdülőinek egyikében. Ha szórakozásra vágyik, túrákra, sportra, szárazföldi- vagy vízikalandokra, sokféle lehetőség közül választhat. Péceltől, Csömörön, Kistarcsán, Nagytarcsán, Isaszegen Gödöllőn át Szadáig. Célszerű megvásárolnia a kistérség turisztikai kártyáját, mely kedvezményt nyújt a kistérség múzeumaiba, tematikus parkjaiba, kastélyaiba, engedményt ad a helyi vendéglők-, ajándékboltok-, galériák-, fogászatok áraiból. A vendégeket a kistérség minden részén korszerű vendégirányítás segíti, tájékoztatja. A Kistérségbe történő belépéskor, érkezzen a vendég bármely irányból, látványos kitáblázottság, info-pontok tájékoztatják kistérségben elérhető tematikus termékekről, szolgáltató helyekről és megközelítésük módját is feltüntetik. A belföldi vendég is nagyszámú élmény közül válogathat. A természet vonzza? 109

110 Babatvölgy erdei sétautjai, tanösvénye, őshonos állatparkja várják. Isaszeg és Gödöllő között horgásztó paradicsom hívogatja, Szada ökoparkja, termálvölgye, ritka halak élőhelyeit őrző póctava is felkeltheti érdeklődését. Az egykori királyi vadászterületen, Valkón megismerheti az erdő régi történeteket őrző titkait. A történelem érdekli? Isaszegen az es Szabadságharc Emlékparkja, Szada Történelmi Labirintusa különleges élményeket kínál. Élő népművészeti hagyományokkal ismerkedne? A palócság legdélebbi vidékén barátságos falvak várják. Sportolni, repülni vágyik? A Gödöllői Repülőtéren a magasból tekinthet a tájra, a közeli szabadidőparkban számos aktivitás közül választhat. Lovastanyák hívogatják felejthetetlen élményekkel. A lovastúrák a vidék legszebb tájain haladnak. Sisi kedvelt útvonalán Fótig lovagolhat. Kerékpárutak várják, ahol bármelyik állomáson talál biciklit amit máshol is leadhat. Szadán gyönyörű környezetben golfozhat. Jobbnál jobb fürdők várják, akár többet is kipróbálhat a termálfürdőláncból. A művészet érdekli? Gödöllőn a Szecesszió Múzeuma, a megújult Művésztelep, a Városi Múzeum és a Fő tér körüli hangulatos galériák több napra kínálnak programot. A parkokat szereti? a csupa-park, zöld Gödöllő fog örömöt okozni, a Hungarikumnak számító Nemzeti Rozáriumban vásárolhat is a magyar nemesítésű rózsákból, majd átmehet Pécelre, a Ráday Irodalmi Kastély kertjébe, ahol mindig történik valami El akar vonulni a világtól, lelki élményre vágyik? Máriabesnyő több napos, tartalmas belső csendet kínál. A magyar kreativitás bizonyítékait keresi? 110

111 A megújult Mezőgazdsági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum várja, és az Egyetemi Tudásközpont közelében, újból látható az Álmok álmodói - világra szóló magyarok állandó kiállítás, a magyar géniusz világhírű találmányainak, alkotásainak gyűjteménye. Gödöllő és környéke valóságos élménymozaik! Itt minden van! A kistérségben GATE elektromos minibusz körjárat közlekedik. A minibusz hop-on hopp-off típusú, bármikor bármely szakaszra fel lehet szállni. Az élménylánc összekapcsolását ez a buszjárat biztosítja. Több járat van. Az egyik Gödöllő érintésével Szadára indul, a másik Isaszeg-Pécel útvonalon. A harmadik Gödöllőn belül közlekedik. A hosszabb útvonalakra : Dány-Valkó-Vácszentlászló-Zsámbok illetve Csömör, Kistarcsa, Nagytarcsa, Kerepes irányába kisbuszok indulnak. Gödöllőn belül lovaskocsik és omnibuszok közlekednek, amúgy is kicsi a forgalom, mert legtöbben biciklivel járnak. A vasúttal érkezők a megújult Királyi Váróterembe érkeznek. A kistérség turizmusát Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet fogja össze és irányítja, nemcsak színes prospektusokat készít, de folyamatosan dolgozik a különböző fejlesztéseken és a forrásszerzésben, kapcsolatot tart az önkormányzatokkal és a turisztikai szervezetekkel. A turizmusban érdekelt vállalkozókat termékfejlesztésre ösztönzi, a térségben oktatásokat továbbképzéseket szervez. A Kistérség PR- és reklámmunkája harmonikusan kapcsolódik a budapesti és a magyar turisztikai vezetés reklámtevékenységéhez. A Gödöllői Kistérség: Élménymozaik Budapest kapujában 111

112 2.3. Az egyeztetett színrelépés stratégiája A Gödöllői Kistérség Gödöllő város kivételével - eddig nem játszott jelentős szerepet a hazai turizmus piacán, és különösen nem volt jelen a nemzetközi turisztikai piacon. Stratégiánk fő üzenete, hogy adottságai és lehetőségei alapján a Kistérségnek érdemes a jelenleginél sokkal aktívabban belépni a turizmus piacára. Egy évtized alatt kialakítható egy olyan sokoldalú turisztikai termékkínálat, mely a Kistérséget alkotó települések számára számottevő gazdasági társadalmi előnyöket tud nyújtani. Átfogó stratégiai célok: a Gödöllői Kistérség 2018-ra váljon önálló arculattal és fejlett fogadóképességgel rendelkező turisztikai fogadóterületté. 10 éven belül az alacsony gazdasági teljesítményű kiránduló célpontból váljon sok pólusú attrakcióval és korszerű fogadóstruktúrával rendelkező, a turizmust hatékony szervezeti rendszerrel irányító területté. A Gödöllői Kistérség sokoldalú együttműködésen keresztül megvalósított marketingmunkával, számos célcsoport számára vonzó imázzsal érje el sikereit és váljon minőségi szolgáltatásokat felvonultató, jelentős látogatói fogyasztással járó turisztikai fogadóterületté. Ennek megfelelően váljon a Ferihegyre érkező, Budapestet meglátogatni kívánó turisták kiinduló(szálláshely-) bázisává, továbbá a fővárosban tartózkodó külföldiek első számú kiránduló célpontjává. A belföldi lakosság számára jelentsen egyrészt üdülőhelyet másrészt Budapest meglátogatásának kiinduló helyszínét. 112

113 Közvetlen stratégiai célok: a természeti és kulturális vonzerők turisztikai kínálattá emelése, egyben felújításuk, megóvásuk, fenntartható használatuk megteremtése a helyi lakosság számára munkalehetőség és vonzó új szolgáltatások biztosítása, ezzel életminőségük növelése a turisztikai együttműködéssel kistérségi identitás megteremtése a turisták mellett, a térség lakossága számára is kellemes szabadidő-eltöltési lehetőségek létrehozása 2.4. A Gödöllői Kistérség turisztikai fejlesztésének fő stratégiai irányai: Vonzerő- és kínálatfejlesztés (2.5.1.) Szervezetfejlesztés és desztináció menedzsment (2.5.2.) Fogadóképesség fejlesztése (2.5.3.) Marketing stratégia (2.5.4.) Fő pillérek: Vonzó és színvonalas kulturális- ésörökségturizmus. Vallási turizmus Sok profilú, egész évben működő fürdőkben gazdag egészségturizmus Természeti értékekre, növénykertekre alapozó zöldturizmus A Gödöllői-dombvidék egyedülálló természeti adottságaira épülő aktívturizmus Konferencia- és szakmai turizmus Falusi turizmus, népi hagyományok őrzése- és bemutatása A vonzerő- és kínálatfejlesztésre vonatkozó javaslatunkban kétféle módszert követtünk. 113

114 Az elemzési rész vonzerő-leltárára támaszkodva, településenkénti javaslatot fogalmazunk meg, kiemelve az adott település véleményünk szerint legfontosabb vonzerőit és fejlesztési lehetőségeit. A javaslatokban mertünk egy kicsit álmodni, tehát nem ragadtunk meg a jelenlegi lefokozó- és a fejlesztéseket visszaszorítani igyekvő körülményeknél. Azt valljuk ugyanis, hogy az álmok is megvalósítás után kiáltanak és mozgósítani fogják a helyi szereplőket részben megvalósításra, részben új, vagy merészebb, pontosabb elképzelések megfogalmazására. A másik módszerrel a hagyományos tematikus rend szerint fogalmazzuk meg a vonzerő és kínálatfejlesztésre vonatkozó elképzelésinket Településszintű vonzerő- és kínálatfejlesztés: A vonzerőfejlesztés stratégiája - Élménymozaik A Gödöllői Kistérség vonzerőinek fejlesztése egyet jelent azzal a stratégiai szándékkal, hogy a Kistérség kerüljön fel a hazai- és a nemzetközi idegenforgalom térképére. Településenként más-más megoldást kell keresnünk, hogy ez megtörténjék. Ugyanakkor a Kistérségen belül vannak hasonló körülmények között fejlődő települések, a lélekszámban szinte követhetetlen sebességgel növekvő alvóvárosok ebben az új helyzetben keresik identitásukat, azt amivel vonzóvá válhatnak akár saját lakósságuk számára is, mint szabadidős, vagy idegenforgalmi célpont. Össze kell ismerkednie a településnek saját lakosságával, ők lehetnek akár a legelső turisztikai piac saját településük számára. A négy agglomerációs településnél mindenképpen figyelembe kell venni ezeket a körülményeket a vonzerőfejlesztésnél, ahol mindig döntő szempont, hogy ki a megcélzott célközönség. Mindenekelőtt azonban a településnek meg kell fogalmaznia önmagát, meg kell találni önálló arculatát, ebben törekszik megoldást kínálni koncepciónk. A fejlődési trendekben megrajzolt lehetséges pályák közül a blokk vagy zóna fejlődési pálya tűnik - sok szempontból - a legkézenfekvőbbnek, hiszen idegenforgalmi-, földrajzi-, kulturális- és szociográfiai szempontból is adódik a 3x4-es blokkra való felosztás. 114

115 Budapest határában az agglomerációhoz tartozó Csömör, Kerepes, Kistarcsa és Nagytarcsa, a kistérség szívében Gödöllő, Isaszeg, Pécel és Szada, és a négy erdő ölelte igazi falu a terület másik szélén: Dány, Valkó, Vácszentlászló és Zsámbok. Pályázati szempontból is gyakorlati előnyökkel járhat ez a blokkosítás, azonban, különösen a középső négy település esetében, nem elég életszerű. Gondolatmenetünkben igyekeztünk a felvázolt lehetséges fejlődési pályák pozitív elemeire építeni. A fővárosba érkezők és a budapestiek Kistérségünknek szinte kimeríthetetlen piacot jelentenének, de fel kell magunkra hívni a figyelmet, ide kell csábítani a vendéget és mindenekelőtt arra kell törekedni, hogy aki eljött, az maradandó élménnyel távozzon, hisz ő maga lesz a leghatékonyabb és legolcsóbb marketing-erőnk. Ezt csak igazi, jól megalapozott, az adott helyhez szervesen illeszkedő látványosságokkal tudjuk elérni, ezért döntő fontosságú a specifikus fejlődési pálya elemeit mindenhol megtalálni, és a vonzerőt arra építeni. Potenciális vendégünk azonban sohasem kistérségi területben gondolkodik, amikor eltervezi szabadidejének eltöltését, összeállítja napjainak programját. A Gödöllői Kistérség közvetlen környezetében százezreket vonzó, kitűnően menedzselt látványosságok kínálnak felejthetetlen élményeket, a Lázár Lovasparktól az Aquarenáig. Úgy szálláshelyként, mint kapcsolódó programként is számításba vehető kistérségünk kínálata, mint lehetséges célpont, vagy kiindulási hely. Ez a szálláshely- és a vonzerőfejlesztésben egyaránt rendkívül fontos tényező. Ez a tény a klaszterpálya elemeiben való gondolkodást kívánja meg. A jelen helyzet adta valóság viszont meghatározhatja a közvetlen stratégiai lépéseket és a távolabbi tervezést egyaránt. Gödöllő a Kistérség szíve és fővárosa nemcsak egy jövőbeni turisztikai szervezetrendszer központjaként léphet be a turisztikai piacra, hanem úgy is, mint a kistérség kiemelkedő turisztikai vonzereje, nagyszabású szálláshelyfejlesztések célpontja, és mint ilyen magával húzhatja a turisztikai térképre a kistérség eldugottabb településeit is. 115

116 Gödöllőnek érdeke, hogy minél több látnivalót tudjon a közvetlen közelben kínálni, hogy a városban járó, netán ott alvó vendéget minél hosszabb tartózkodásra és minél több szolgáltatás igénybevételére ösztönözze, míg a Kistérség többi települése éppen Gödöllőn keresztül juthat leghatékonyabban vendégekhez. Az egyeztetett színrelépés stratégiájának keretében az összefogás tehát kölcsönös előnyökkel jár. A gazdasági lehetőségek bizonytalanságát is figyelembe véve, igyekeztünk a fejlesztési lehetőségek között kiemelni a települések egy-egy sajátosságát, meglévő értékét, ami a szemlélet formálásával turisztikai termékké válhat jelentősebb beruházások nélkül is. Az alábbiakban a településekre lebontott javasolt fejlesztési stratégiát mutatjuk be. Ennek visszatérően lényeges eleme egy, a Gödöllői Kistérséget átfogó turisztikai szervezet, amely szakértő módon képes a megfogalmazott terméket és vonzerőt megfelelő marketinggel piacra vinni. Ennek a szervezetnek az idegenforgalom kialakításához, létrejöttéhez elengedhetetlenül fontos feladata lesz a szemléletformálás, a képzés és a továbbképzés Nem elég kitalálni, termékké formálni a meglévő vonzerőt, nem elég azt megfelelő marketinggel piacra vinni, a sikerhez szükséges, hogy hinni kell benne! CSÖMÖR - Falu a város szélén A Budapesti agglomeráció egyetlen zsákfaluja a Gellért-hegy magasságában fekvő, a különösen védett, ritka növényekben gazdag Csömöri-őslápot őrző zsákfalu, melyet közvetlen HÉV-járat köt össze a fővárossal. Gyaloglásra, kerékpár-túrákra kiválóan alkalmas kirándulóhelyei - a szőlőhegyekről körpanoráma nyílik a fővárosra- hétvégi turák kellemes célpontjává teszik. A több mint 800 éves település barokk templomát Grassalkovich Antal építtette, aki élete utolsó óráiban is a Csömörön látható Nepomuki Szent János szobor tervezésével foglalkozott. A falu közösségi gondolkodása -32 bejegyzett civilszervezete vana hagyományőrzésben is megnyilvánul. Az ófalu tornácos, oszlopos parasztházai a múlt századi sváb-tót építészet sajátosságait, a Falumúzeum a népi kultúra gazdag tárgyi emlékeit őrzi. Vallási hagyományaikat is gondosan őrzik és megélik. Falunap keretében rendezik meg a Pünkösdi Fesztivált, Úrnapján virágdíszbe öltöztetik az utcákat, virágszőnyeg fedi a járdákat, girlandok a kapukat, ablakokat az Úrnapi körmenet útvonalán. Szlovák hagyományaik továbbélését a 2006-ban megalakult nemzetiségi önkormányzat segíti. A helyi gasztronómia- és borkultúra főzőversenyekben, az év eleji borversenyben és az őszi szüreti 116

117 mulatságban jelentkezik. A környékben lévő 32 lovastanya - melyek közül 4-5 lótartással, lovaskocsizás szervezésével is foglalkozik - egy Hatvanig vezető lovastúra-útvonal kialakítására ad lehetőséget. Az önkormányzati tulajdonban lévő horgásztavon jelenleg is van horgászat. Befektetői szándék esetén - melyet a megnyitott MO körgyűrű erősíthet - a már meglévő játszótér mellé szabadidő-központ is kialakítható. A még feltáratlan termálvíz a termálturizmust is elképzelhetővé tenné. Csömörön 2 vendéglő üzemel, szálláshely jelenleg nincs, de tervben van egy 18 szobás vendégház felépítése. Az 1000 főt befogadó Sportcsarnok Csömör sportegyesületeinek kézilabda-, kerékpáros- és teremlabdarúgó szakosztályokotthona, a sportolni szerető vendégeknek a csarnokszerű kondicionáló terem és az új műfüves labdarúgópálya is rendelkezésükre áll. Virágnak virága A Budapesttel határos agglomerációs települések közül Csömör őrizte meg leginkább falusias hangulatát, a település arculata itt a legegységesebb. A városiakat éppen ezzel lehetne a legjobban kicsalogatni, a város határában kap faluélményt, ahogy átér, a szűk híd alatt egy más közeg fogadja. A lehetséges fejlesztéseknek ez adhat összefogó képet, így jelenhet meg Csömör az idegenforgalomban, és válhat vonzó marketinggel turisztikai célponttá. Mit tud Csömör kínálni? Élő hagyományokat, melyek közül kiemelkedik az Úr napján megrendezett virágszőnyeges körmenet, amikor a falu lakói csapatokban szedik a virágot a határban és készítik el szebbnél szebb szőnyegeiket. Van tehát virág, van virágot szerető és ismerő ember, van a falunak organikus élő hagyománya, ami a természettől távol élő városi ember számára különlegesen vonzó lehet, ha maga is aktív részesévé válhat az élménynek. Kínáljunk fel közös virágszedést, amikor a vendégeket a falubeliek kísérik el virágot szedni, és megtanítják őket a virágszőnyeg és koszorú készítés fortélyaira, olyan formában, hogy az eredményt így Csömört - magukkal vihetik, és megszárítva megőrizhetik. Ehhez érdemes Csömör nevével kis táblákat készíteni, amire egy kisebb szőnyeg elkészíthető és elvihető ajándékként megmarad. Ilyen élményt lehet különböző módon megszervezni az internetről jelentkező egyéni vendégek, családok, kisebb nagyobb közösségek, iskolai osztályok, nyugdíjasok, baráti társaságok számára. 117

118 Lényege a természet ajándékának megismerése, felhasználása és egyben építő közösségi élmény kapcsolatteremtés a vendég és a falubeli emberek között, hiszen több órás közös tevékenységben egymást megismerve tanulnak egymástól, szereznek kölcsönösen örömet egymásnak. Miközben egy élő hagyomány valóban életre kel, szelíd és felejthetetlen természet és emberi élmény lehet egy ilyen program ajándéka, netán hosszabban tartó kapcsolatok is születhetnek, Csömör nevét egyre többen zárják a szívükbe. A virág szinte kínálja magát egy képi megjelenésben, ami összefonódhat Csömör nevével, ahányszor csak megjelenik. Annyira egyedi és annyira egyszerű, hogy egy külföldi turistacsoportnak is különleges élményt kínálhat egy néhány órás csömöri virágszedés és szőnyegkészítés például útban Gödöllőre a Királyi Kastélyhoz. Különösen egy női társaságnak jelent nagy vonzerőt, ideális lehet bár ilyen egyre kevesebb van egy kongresszust kísérő hölgyprogramként felkínálni. Erre gondolva fontos lenne, egy a férfiaknak is szórakoztató időtöltést kínáló programmal testvéríteni. Lehetőleg olyat kell találni, ami hasonló jellegű természet közeli élményt kínál, férfias és szintén kapcsolódik a falu életéhez. Lehet-e a csömöri lápot élményszerűen felfedezni, vagy akár a virágszedő mezőn találni érdekességet, a természet számos lehetőséget kínál. A lovastanyák is szóba jöhetnek, de azt az élményt is egyedivé kell formálni, ha nem is szelíddé, de mélyen természet közelivé, hogy az újratalálkozáskor hasonló légkörben tudják egymással az élményeket megosztani a vendégek.. Fontos nagyon átgondoltan és a látogatók egyéniségére szabva apró részletekig megszervezni a programot, hogy ezt a nagyon finom mélységű élményt ne rontsák le bosszantó szervezési hibák, figyelmetlenségek. Lehet akár versenyt is szervezni a szőnyegkészítők között, dönthet akár férfi zsűri is a hölgyek között, de természetesen a férfiak sincsenek kizárva, sőt akár új élményekkel lehetnek gazdagabbak, ha maguk is elmélyülnek a virágok szépségébe. Ennek a turisztikai terméknek hatalmas előnye, hogy úgy hozhat bevételt, hogy szinte semmilyen beruházást nem igényel, és a helyieket úgy vonja be, hogy azt csinálhatják, amihez értenek, így fedezhetik fel saját értékeiket. 118

119 A vendégek számára pedig éppen a mesterkéletlen egyszerűsége és a látványos eredménye lehet rendkívüli élmény, az utazásszervezők számára egy könnyen elérhető, különleges újdonságot jelentő és olcsó programkínálatként gyors sikerrel kecsegtet. Eköré a speciális termék köré lehet Csömör többi értékét is eladható szolgáltatássá fejleszteni. A szlovák hagyományokat, a falusi élet jellegzetességeit, például Betlehemezés, szlovák lakodalmas előadása a tájházban (a virágszedés nyílván tavasztól őszig tarthat, ez téli kínálatot is jelent). A nagy múltú Zöldfa étterem nemcsak igényes vendéglátásra, de akár kisebb rendezvények, táncprogramok helyszíneként is szolgálhat. Csömöri lovastanyák közül néhány kifejezetten nyitott az idegenforgalomra. Példaadó kezdeményezés a lovasok egyesületi összefogása Csömörön, az összefogás kézzelfogható gyümölcse az évről-évre megrendezett Csömör kupa lovasverseny, mely egyre több nézőt, és a település határain túlról érkező résztvevőt vonz. A lovastanyák szálláshelyet is kínáló megállóvá fejleszthetők, ahol akár több éjszakát is eltölthet a vendég, aki nemcsak Csömör szép kilátást és vonzó lehetőséget kínáló közvetlen környezetében lovagolhat ki a természetbe, hanem, ha az összefogás kistérségivé nő erdei lovas ösvényeken bebarangolhatja az egész környéket akár Gödöllőig. Megfelelő marketinggel a világváros melletti virágos falu lovasfaluvá is nőhet, ha az összefogás megmarad, és további lendületet kap talán éppen az idegenforgalmat megcélzó marketing révén. A környék többi lovastanyájával összefogva, a lovasturizmussal foglalkozó irodák számára össze lehet állítani több napos Csömörről induló, vagy ide érkező a Gödöllői dombság erdőit, völgyeit érintő lovastúrákat, ez minden bizonnyal jó hatással lenne a félkész, vagy tervezett fejlesztésekre, beruházásokra. A kastély retró hangulatot, a közelmúlt történelmi- és társadalmi valóságát izgalmas kastélytörténetekkel vegyítő, rendkívül vonzó megálló lehet ha sikerül a családdal megegyezni egy rövid italszünettől, akár egy különleges környezetben megrendezett exkluzív lakomáig. 119

120 Nyitottság esetén az elvarázsolt kastély egzotikus szálláshely és vendéglátóhely lehet Budapest határában, így az örökösök és a település is megtalálhatja számítását, és a súlyos teherből jövedelmező pénzforrás válhat. DÁNY- a levegőből élni A Gödöllőtől 22 km-re fekvő, 4000 főt meghaladó lélekszámú, több mint 700 éves, egykor történelmi családok (Csák, Széchenyi, Perényi, Grassalkovich) birtokolta Dány, valaha dinnyetermesztéséről híres falu volt. A szépen karbantartott, a környezet fejlesztéséért kitüntetett településen a fő utca rendezését is tervezik. Látnivalót a Fadrusz-feszület másolatával, a magyar szentek üvegmozaik képével, szobraival díszített neogót Szent Jakab templom (1909), és a nádfedeles, vert falú, palóc vidékre jellemző módon berendezett, 1800-as években épült zsellérház, a mai Falumúzeum jelent. Létrehozója a falu történetével, hagyományainak gyűjtésével lelkesen foglalkozó Kozár Gyula plébános volt Érdekessége a hasábkemence, a mászókémény és az egykori házdísz-oromkeresztekből kialakított gazdag gyűjtemény. A zárt falu lakosai barátságos, vallásukat, hagyományaikat, megtartó, megbecsülő emberek. Ma is élő karácsonyi népszokás a Szállást keres a Szent Család, több, mint 700 éve őrzik Szent Margit legendáját. Klimatikus gyógyüdülőhely Jelenleg nincs turizmus Dányban, nem működik szálláshely, 2 melegkonyhás étterem képviseli a vendéglátást. A jövő turizmusának kialakítására a település vezetésének jó elképzelései vannak. A gazdasági élet változásai során bizonyos helyzetekben különösen felértékelődik a természetes környezet, és a természet közeli életforma. A feszült városi élet szereplői, tökéletes kikapcsolódást, tiszta levegőt, természet-közeli élményt keresnek. Számukra különösen vonzó a dolgos munkára épülő falusi élet egyszerűsége. Dányban minden lehetőség adott a falusi élet élményét, az aktív kikapcsolódást jelentő természet közelségét nyújtó klimatikus gyógyhely létrehozására. Nincsenek a közelben ipari létesítmények, a település teljesen parlagfűmentes, a levegő rendkívüli tisztasága ami egyre inkább önmagában turisztikai termék lesz megfogalmazott érték és további cél Dányban. A közművek az önkormányzat kezében vannak, így a víz 120

121 minősége megbízhatóan garantált. A klimatikus gyógyüdülőhely lehet a kiemelt vonzerő, amelyhez a falusi turizmusba szervezett magánszálláshelyek jelentenék a hátteret az önkormányzat által megvásárolt, régi építésű, sárfalú házakban, illetve a szép környezetben fekvő horgásztó partján álló nyaralókban. A faluban több család hivatásszerűen foglalkozik a mezőgazdasággal, aminek komoly hagyományai vannak. A dányi dinnye már hangzásra kívánatos, talán föleleveníthető, legalábbis bemutatható a dinnyetermesztés hagyománya. Szeptember utolsó szombatján a falunap az agricultura ünnepe is. A kézi aratást is, mint egykori mezőgazdasági munkát, minden fázisában be tudják mutatni. A mezőgazdasággal foglalkozók számára a napi tevékenységek nehéz fizikai munkát jelentenek, tán alig is értik meg, hogy egy városi ember szívesen fizet azért, hogy maga is dolgozhasson egy kicsit a földeken, az állatokkal, számára ez vonzó kikapcsolódás, a városi stressz után minden pénzt megér a jól eső fáradtsággal járó fizikai munka. A nyugati országokban a falusi turizmus ilyen aktivitásai szervesen kapcsolódnak a megfizetett élményekhez. Egész Olaszországot behálózza az Agriturismo védjegy, ami azt is jelenti, hogy a vendég a közvetlen termelőtől kapott ételből, italból lakik jól, és a házigazda termelő számára egyben piacot is jelent, ha minél többen élnek házias konyhájával felejthetetlen hangulatú vendégszeretetével. Tipikusan az a helyzet, hogy mindenki abban érdekelt, hogy a maga nemében minél igényesebb legyen a szolgáltatás, akkor mindenki jól jár. Az üdülő- és mezőgazdasági élményekhez, az aktív turizmus lehetőségei is társulnak Dányban. A tájvédelmi körzet szomszédságában lévő ha-os területen erdei sétautak vannak, amik továbbfejleszthetők, pihenőkkel, erdei tornapályákkal és játszóterekkel. Erdei lovastura útvonalakat kialakítva el lehetne jutni Gödöllőre, Isaszegre, Valkóra. Csendesebb forgalmával maga a falu is kedvelt kerékpárútvonal Kistarcsa, Zsámbok, Gödöllő felé, különösen az lehet, ha jelzett külön utak is készülnek, az országút mellett, és mountain-bike útvonalak az erdőben. Dányban minden lehetőség már most jelen van a turizmus elindításához, arra van szükség, hogy egy elhivatott ember megszervezze azt, hogy legyen eladható termék és hozzá kapcsolódó marketing, és ami ehhez leginkább szükséges a helybéliek nyitott barátságos vendégszeretetére építő szemléletformálása faluban. 121

122 El kell hogy higgyék, hogy amijük van az megfelelő módon szervezve és kínálva sokaknak vonzó lehet. A szemléletváltás stratégiája: a levegő is eladható. GÖDÖLLÖ a zöldellő, az értékőrző, az élményszerző A Gödöllői Kistérség turisztikai koncepciójával egy időben készül Gödöllő városának turisztikai koncepciója, így most ezen a helyen, az aránytalanságokat elkerülendő, összefoglalóan futjuk át a város turisztikai szempontból termékké formálható látnivalóit, és az azokra vonatkozó fejlesztési javaslatainkat. A Gödöllői Királyi Kastély 1,6 milliárdos fejlesztés előtt áll, amit kiegészít a kastély területén tervezett szálloda építése. Gödöllő és a kistérség kiemelkedően vonzó, nemzetközileg is jelentős látványossága alapvetően a várossal hasonló gondokkal küzd: megállítani, hosszabb időtöltésre bírni a vendéget, aki így többet költ, több élményt szerez a Királyi Kastélyban. Mindenekelőtt, a városnak is ajánlott Sisi arculatot kell tudatosan kialakítani, erősíteni, a Kastélyba még több látogatót vonzani. A kastély jelentős marketing-tevékenységet folytat, amelyben fontos helyet foglal el Sisi, mint a kastély népszerű lakója. Tovább erősítve ezt a vonalat, Erzsébet királynét és Gödöllőt olyan módon javasoljuk kapcsolatba hozni, hogy az a mai embert a napi életének helyzeteiben is elérje. Erzsébet királyné, a háttérpolitikus, a kiegyezés munkálója, a magyarok pártfogója, aki valami különösen vonzót talált ebben az országban, ebben a népben, ebben a nyelvben, kultúrában, érzésvilágban és gondolkodásmódban. Erzsébet királyné az utazó, a kultúra, az irodalom lelkes híve, művelője. A lázadó királyné, aki az etikettől, és anyósa befolyásától megszabadulva igazi édesanya akart lenni. Az örömökkel és fájdalommal megélt anyaság. Sisi, mint megértő feleség, boldog és boldogtalan asszony, aki szabad és szabadságot ad. Sisi mint nő, mint szépségideál, mint az egészséges táplálkozás úttörője. A természetszerető királyné, aki órákig sétál és lovagol az erdőben, Sisi, mint vívódó magányos lélek, aki együttérző másokkal, de akit szinte senki nem ismer. Sisi aki egész életében úton van, keres, de talán maga sem tudja, hogy mit, vagy kit. Sisi az Istenkereső. 122

123 Ebből a nehezen megfejthető, sokarcú, nagykincsű emberből kiindulva elkerüljük a habkönnyű édeskés porcelánfigura csapdáját, és az érdekes, titokzatos, jót kereső, igazi embert mutatjuk meg, aki hozzánk hasonló, és akinek gödöllői napjai tele vannak örömökkel és kudarcokkal. Nem a bulvár, hanem az élet oldaláról keresve, sok mindenre választ kaphat a Királyi Kastélyban és Gödöllőn, aki az igazi Sisivel szeretne találkozni. A fejlesztési tervben a vendégfogadás és kalauzolás megújítása részletesen szerepel. Néhány konkrét javaslattal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy minél több vendég, minél emlékezetesebb időt töltsön el a Kastélyban, ezzel egyben a bevételek is jelentősen megnövekedjenek. Javaslunk egy hang-és fényjátékot, mint esti programot. Az ötlet gyakorlati kivitelezésének gondolata is megfogalmazódott, ez meghaladja a koncepció kereteit, de a Királyi Kastély és a hozzá fűződő történetek, Grassalkovich, Sisi, Ferenc József alakja, a királyi család története a kastély XX.századi történetének fordulatai különleges program létrehozását teszik lehetővé. Ez a hang- és fényjáték berobbanhatna Budapest nem túl gazdag, esti programkínálatába. A Barokk Színház nagy érték, de a kis férőhelyszám miatt minden színházi- vagy zenei előadás biztos ráfizetés, ezért alig van használatban: a hosszú túrára, mellyel bejuthatnak a színházba, kevesen fizetnek be. Javaslatunk olyan 15 perces filmek vetítése, melyek különlegessége a meglévő színpadtechnika beillesztése a vetítésbe. Ezzel egy sajátos, teljesen egyedi műfajú előadás jönne létre, ami csak itt működtethető. Egy óra alatt háromszor 15 perces előadást javaslunk, melyekre a helyszínen külön jegy váltható, de természetesen a kastély pénztárában is lehet jegyet venni, akár mind a három vetítésre. Az előadások címe: Sisi egy napja Gödöllőn, A királyi család Gödöllőn, Ferenc József és Erzsébet Királyné Koronázási ünnepsége.. A Királydombi Pavilon is kihasználatlan, bár nagyon látványos. 123

124 Azt javasoljuk, hogy itt élő történelemórákat kínáljanak fel a látogató csoportoknak. Dinamikus, ötletes, interaktív formában bevonva a látogatókat. Múzeumpedagógiai feladat különböző korosztályokra, magyarokra és külföldiekre ennek kialakítása, megfelelő segédanyag elkészítése. Természetesen egy ilyen történelem órának a különböző változatait lehet kiajánlani, esetleg szereplőket is bevonva, különböző tárgyakat felhasználva, helyzeteket lejátszva, a csoport létszámától, igényétől és pénztárcájától függően. A kastélyvezetéseket megújítva lehetne csemegéket kínálni a látogatóknak, például egy XX.századi kastélyvezetés sokakat vonzana, benne a Horthy-bunker meglátogatása. A Gödöllőre érkező látogatók döntő többsége a kastélyba jön, ha a várost is szeretnénk megmutatni a vendégnek, két nehézségbe ütközünk, amikor a turista kilép a kastélyból. Az első, hogy mivel marasztaljuk Gödöllőn, a második, hogy ha itt marad, hogyan mutatjuk meg a várost. Az idegenforgalomban népszerű városainkat leginkább szép és hangulatos régi városközpontjuk miatt keresik fel a legtöbben. Gödöllőnek ilyen nincsen, egyelőre igazán vonzó főtere sincs. Mégis mindenkinek magabiztosan ajánlhatjuk, hogy nézze meg a várost, mert olyan értékekkel találkozik, amik máshol nincsenek! A baj csak az, hogy ebben a kisvárosban ezek az érdekes látnivalók túl távol vannak egymástól. Gyalog befoghatatlan, bicikli-kultúra még nincs, leginkább az országút miatt. Közlekedési eszköz szükséges, ha mindent látni akar. Hop on hop off jellegű városnéző buszt javaslunk. A busz a fontosabb látnivalókat köti össze, a leszállók az egy napra vásárolt jeggyel a busz vonalán bárhol és bármikor visszaszállhatnak. Közben magyarázatot is kapnak, a program neve: Én is gödöllői lakos vagyok Sisivel Gödöllőn. Az autóbuszról már messziről látszik, hogy mi járatban van, mert a város védjegyként használt színeire van festve. Ezzel a járattal kapcsolatban nehézség, hogy nehéz türelmes vállalkozót találni, javaslatunk az, hogy a helyi közlekedési rendszer egy különleges járataként működjön, és megfelelő módszerrel a helyi lakosság is tudja használni. 124

125 A város védjegyeként olyan tábla fogalmazódott meg, aminek az alapszíne Sisi kedvenc levendula színe, és zöld színű kerete játékosan szecessziós. Ilyen táblák jeleznék a megállókat és a város fontosabb látnivalóit, nemcsak az utat mutatva, hanem a közeli szolgáltatásokat is, természetesen ez összefogást és együttműködést kíván. A táblák röviden és szubjektív hangon igazítanak el a látnivalókról, de ugyanakkor egy-egy rövid és jellemző történetet elmesélnek Sisiről is. Az Erzsébet-parkot gyönyörű virágsétánnyal díszes emlékhellyé javasoljuk fejleszteni. Egy-egy virágot Sisi életének egy-egy állomáshelyéről kaphat Gödöllő ajándékként. Kis táblák mondják el röviden amit Sisiről a hellyel kapcsolatban tudni kell. Mire a szoborhoz ér a látogató képet tud alkotni Erzsébet királynéról. Az egykori Gödöllői Művésztelep jelenlegi bemutatásában csak kívülről lehetséges. A Nagy Sándor ház megnyitása a cél. Erről régóta zajlanak tárgyalások. A kert és a ház segítségével, a Gödöllői Városi Múzeum művészi anyagára építve, élményszerűvé lehet tenni az egyetlen magyar szecessziós művészcsoport és reform életközösség bemutatását. Szecessziós túraútvonalat lehet kidolgozni Budapest és Gödöllő és Kecskemét között. Az Alsó parkba a Nemzeti Rozárium, mint Hungarikum telepítését javasoljuk. 700 szebbnél szebb magyar nemesítésű rózsafaj látható ebben a kertben, történelmünk, kultúránk nagyjairól elnevezve. A Királyi Váróterem megújul, ide futnak be a vonattal érkezők, akárcsak annak idején Ferenc József és Sisi. A váróteremben érdekes kiállítást rendeznek be korabeli vasúti vagonokkal. A Szent István Egyetem megfelelő marketinggel nagyon érdekes turisztikai termékké formálható, nemcsak mint látnivaló, de mint tudásközpont, is, igényes konferenciákra alkalmas szolgáltatásokkal. Kiemelten kezeljük a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeumot, amit intenzív marketing munkával nemzetközi jelentőségű vonzerővé lehet fejleszteni. Javasoljuk az annak idején rendkívül népszerű Álmok álmodói, világraszóló magyarok című nagysikerű Millenáris-beli kiállításnak az újbóli felállítását, ebben a magyar értékeket őrző városban. 125

126 Máriabesnyőn zarándok-fogadóhely kialakítását, vallási-turisztikai központ létrehozását javasoljuk. A kapucinus kolostor istállóiban a Bibliai Élményközpont multimédiás eszközökkel, interaktív módon tárja fel a Szentírás és az élet mélységeit. Babatvölgy is belekerülne a városi turizmus vérkeringésébe, nyitott kertjével, falusi udvarával és lovas udvarával az igényes külföldi turistáknak is alkalmas fogadóhelye lehet. Annakidején Sisi is többször megfordult itt. Javasoljuk a városnak a feledés és a pusztulás veszélyétől fenyegetett értékeit megmenteni és felfejleszteni, mert megfelelő módon bemutatva egyedülálló attrakciók lehetnek. Az Arborétum, a Méhészeti Múzeum, a Kisállattenyésztési Kutatóintézet baromfigénbankja, a Víztorony a vízválasztóval, és ide sorolhatjuk az Isaszeggel közös horgásztórendszert is. Javasoljuk a Gödöllői Magyar Hét eseménysorozatának létrehozását a már meglévő Antal napi hagyományok és a Szabadságnapi rendezvénysorozat, valamint a Máriabesnyőn ugyanerre a hétvégére eső Kárpát-medencei Magyarság Búcsúja összekapcsolását, azzal, hogy a közbülső héten rendezze meg a város a tervbe vett országos kulturális börzét, ami egy tehetségkutató, de egyben a város híres művészeti és népművészeti együtteseinek is lehetőséget ad a fellépésre. A rendezvénysorozat üzenete az egészséges test szellem és lélek ápolása, ahogy ezt Sisi is tette. A hét komoly szellemi tartalmat adó eseményének egy történelmi konferencia megtartását javasoljuk. Minden évben történelmünk egy-egy szakasza lehet a tudományos konferencia témája, melynek a kiinduló és összekötő alakja a várost és a kegyhelyet alapító Grassalkovich Antal A városnézés mellett olyan, Gödöllőt élményszerűen bemutató különböző turisztikai programcsomagok összeállítását javasoljuk, amelyek különböző hosszúságúak, más-más történelmi időt helyeznek a bemutatás fókuszába és olyan szolgáltatások bevonását is lehetővé teszik, mint például az Árpád Vére kaszkadőrbemutatója. ISASZEG - ahol megérint a történelem 126 lovasiskola látványos honfoglaláskori

127 Budapest tüdejének is nevezethető az ország egyik legfiatalabb városa (2008. július) hektárt is meghaladó területének 70 %-át erdő borítja, az egykori királyi vadászterület. A Gödöllő és Isaszeg közötti, 10 tóból álló tórendszer Budapest környékén egyedülállónak számít, hétvégéken horgászok százait fogadja., a vidék kiváló lehetőséget nyújt a gyalogos-, lovas-, és kerékpáros turistáknak is. A több mint 700 éves település neve az 1849-es dicsőséges Tavaszi Hadjárat legfényesebb győzelmével fonódik egybe. Az 1849 április 6-án lezajlott Isaszegi Csata a mai napig meghatározó a város kultúrájára, rendezvényeire, önmeghatározására nézve. A Csata Táncegyüttes az országhatáron túl is ismert, országos túraútvonalak érintik a történelmi emlékhelyeket. A győzelem emlékére emelt Honvédszobor a Szoborhegyen, honvédsírok: magyar- és osztrák katonák és lengyel légiósok nyughelyei Katonapallagon, a magyar honvédsereg csata előtti táborhelyére emlékeztető szentgyörgypusztai Kőkereszt, a Petőfi és Kossuth látogatását idéző tábla, az Isaszegi Múzeum gazdag hadtörténeti gyűjteménye is a dicső csatára emlékeztet, míg Makovecz Imre Emlékező angyal -szobra már a szomorú következményre, az aradi 13 vértanúra. Egyedülálló történelmi emlék az ellenségnek emléket állító, a bátrak békéjét hirdető osztrák emlékhely. A XIII. századi Öregtemplom --a Kistérség legrégibb temploma és az ivókút Szent Márton nevét viseli. A történelmi örökség turisztikai hasznosítása egyrészt új, tematikus útvonalak kialakításával, másrészt a gödöllői Királyi Kastélyba érkező osztrák vendégeknek szóló programcsomaggal (koszorúzás az osztrák emlékhelynél) szerepel a vezetés terveiben. Az es Szabadságharc Emlékparkja Javaslatunk szerint Isaszeg 1848-as múltja egy olyan történelmi emlékpark létrehozását kínálja, amilyen Mohácson, vagy Muhinál található. Míg azok az emlékhelyek a történelmünket meghatározó vesztes csatákat idézik, addig Isaszeg egy fényes győzelemre emlékezik. Évek óta rengeteg látogatót vonz a Tavaszi Hadjárat csatáit felidéző hagyományőrző huszárfelvonulás az egyik csata helyszínéről a másikra, az 1849 április eleji csaták pontos napján. E csaták közül kiemelkedik az Isaszegi győzelem. 127

128 A csata helyszínén, és a dombtetőre vezető út mentén található katonasíroknál lehet létrehozni Az es Szabadságharc Emlékparkját úgy, hogy az továbbra is alkalmas legyen a csatát megelevenítő huszármegmozdulásra. Az emlékpark a két helyszíne között egy emlékező sétára hívjuk a látogatót. A csata helyszínétől a Katonapallaghoz vezető séta útvonalán a különböző táblákon a teljes Szabadságharc eseménysora megjelenik. A jelentős szereplők is kapnak egy-egy táblát. A sétaút többféleképpen végigjárható. Lehet oktatási jelleggel, a külföldi látogatókra gondolva német és angol nyelvű feliratok is lennének. Lehet emlékező sétát tenni, ennek megfelelően a táblák szövege lehet sőt kell is, hogy szubjektív hangú legyen, egy-egy lírai alkotással, naplóbejegyzéssel, visszaemlékezéssel, levélrészlettel kísérve. Az emlékparkban kapható vezetővel különböző korosztályoknak interaktív séta ajánlható, ami nagy segítséget jelentene a várhatóan jelentős számban érkező iskolai csoportoknak. A katonasírokhoz vezető út mentén lévő szurdokban egy különleges akadálypályát lehet megépíteni, ahol a csata során keletkezett helyzeteket lehet szimulálni, ez lenne a Történelmi Túlélőpálya. A pálya akadályainak elkészítésébe be lehet vonni az Isaszegen élő Roznik László favágó világbajnokot. A helyi hagyományőrző lovasklubok léte azt is lehetővé teszi, hogy egy-egy turistacsoport kérésére kisebb létszámmal tartsanak a csata eseményeit idéző huszárbemutatót, erre is az Emlékparkban lenne lehetőség. Isaszeg akár egy félnapos szervezett programot is tud kínálni a hazai illetve külföldi csoportoknak, mert a huszárbemutató kiegészíthető a helyi Csata néptánc együttes előadásával. Az Emlékpark természetesen anyagi beruházást igényel, de a lehetőségektől függően már egy szerényebb összegből is látványos sétáló parkot lehet csinálni, ahol a táblákra írt tartalom a lényeg, és a pénzt ötletekkel lehet pótolni. Az esetlegesen alacsony költségből létrehozott Történelmi Emlékpark is jelentősen megváltoztatná a település életét, hisz a nagyszámú vendég szívesen tölt további időt, és költ további pénzt, ha van, ami megállítsa. A városban jelenleg egy 20 férőhelyes, hat szobás Csata panzióés éttermen kívül még két étterem Fenyves vendégház, Káposztás vendégház - működik, a fizetővendég-szolgálat kialakításáról gondolkodnak a városban. A vendéglátók ma még csak elenyésző számban 128

129 találkoznak turistával, nyilván az ideérkező vendégek növekedő létszáma lehetőséget ad és egyben igényel kapacitásnövelésre a vendéglátásban és a szállásférőhelyben is. A es Szabadságharc Emlékparkja révén Isaszeg jelentős súllyal kerülne fel az idegenforgalom térképére óta vannak tervek termálfürdő megépítésére is, aminek a megnövekvő vendéglétszám további lendületet adhat. A várost körülvevő üdülőövezet egyenlőre inkább terhet jelent a városnak, mint potenciális fogyasztókat. A Gödöllőig nyúló, 10 tóból álló rendszerből 5 horgásztó tartozik Isaszeghez. A tulajdonviszonyok rendezését, a rekultiválást és a Rákos-patak vízminőségét is érintő szennyvíz-kérdés megoldását követően lehet csak a tavak üdülőturizmusban elfoglalt szerepéről beszélni. Jó kezdeményezés máris van, a Liget Klub kemping tulajdonosa által teremtett 1,5 hektáros horgásztó és a parti liget valóságos oázis, ahol nemcsak a horgászni vágyó apukákat várják, hanem az őket kísérő családot is 80 sátorférőhellyel, 25 fő részére bungalow-okban található szállással, tervbe vett melegkonyhával, de már megteremtett tóparti sütési-főzési lehetőséggel. A biciklistákra, gyalogtúrázókra is gondolnak, szolgáltatásaik interneten is hozzáférhetők. A főváros közelében páratlan tórendszer a megfelelő feltételek között óriási lehetőség Gödöllő és Isaszeg kezében. Rendezett viszonyokkal és vezetéssel az aktív turizmus paradicsomává tehető. A hagyományos horgásztavak között lehetne olyan is, amelyik csónakázásra, vagy más Vizi sportokra alkalmas. Kirándulóközpont jöhet itt létre, gyalogtúra-útvonalak, kerékpárutak, lovasösvények, megállója, végállomása lehet. A víz mentén barátságos horgászkunyhók hangulatos, víz közeli szálláshelyet, halásztanyák gasztronómiai örömöket kínálnának. Egyelőre mindez a rendezetlen tulajdonviszonyok, a sokszor áldatlan vízhelyzet, a függőséget eredményező hosszú távú bérleti szerződések és a múlt sebeiben gyökerező ellentétek miatt álomnak tűnik. A szennyvíztisztító felépülése, a tulajdonviszonyok rendezése, az érdekek összeegyeztetése mellett azonban ez a terület egyszer valóban paradicsommá válhat a horgászok, a természet-kedvelők számára. 129

130 Apró lépéseket addig is lehet tenni. Lehet horgászati bemutatót tartani, a természet értékeire figyelmet fordító szórakoztatóan oktató programokat, horgászat-kiegészítő versenyeket (célbadobás) szervezni. A horgásztavak mellett nagy számban találhatók lovastanyák, ezek azonban többnyire bértartással foglalkoznak, vagy családi jellegűek, igazi idegenforgalmi nyitottsággal és kapacitással alig rendelkeznek, bár összefogás és szemléletváltás esetén nyilván érdekeltté válnának ilyen irányú nyitásban. Ebben az esetben Gödöllő és Csömör mellett Isaszeg is jelentős részt vállalhatna egy Budapest közeli lovas élményláncból. Egyedi attrakciót nyújt a Szent Márton Hagyományőrző Egyesület huszár-hagyományokra épülő lovasprogramja és az általuk szervezett, egyre népszerűbb Puszták népe Lovasfesztivál. Speciális célcsoportot vonz az évente több versenyt lebonyolító agárverseny-pálya, ahol világbajnokság rendezését tervezik. Érdemes lenne ezt az attrakciót jobban beemelni a város életébe és marketingjébe, mert ez kuriózum - Magyarországon összesen kettő van - és sok ember figyelmét felkelti, Isaszegre vonzza. A gazdag kulturális életet megteremtő és az Isaszegi Történelmi Napok (március 14-október 6) az évet csaknem átívelő rendezvénysorozatát is szervező Dózsa György Művelődési Ház április 6-i, az Isaszegi csatát élőben bemutató rendezvénye 8-10 ezer, régióból érkező vendéget vonz ma is. Megülik a nyári napfordulón Szent Iván éjszakáját, az Isaszegi Művészeti Napok az augusztus egy hetes rendezvénye. Budapest közelsége, a város gyönyörű fekvése, történelmi múltja, a Szabadságharc Emlékparkja, a Történelmi Túlélőpálya, az öreg templom és a temető a készülő keresztúttal, a Rákos patak forrása mentén fekvő halastavak és az itt található lovastanyák, a Liget horgásztó, az agárversenypálya, egy sok vonzerővel rendelkező kirándulóközpont kialakításának lehetőségét hordozzák magukban. A marketingnek ezt kell megcéloznia, és Isaszeg - különösebb befektetés nélkül is- Budapest környékének egyik legnépszerűbb kirándulóhelyévé válhat. KEREPES Találjuk ki Kerepest 130

131 2008-ban alapításának 860 éves évfordulóját ünneplő, Szilas patak menti Kerepes, jövőre városi rangra pályázik. Központjában egykor földvár épült, északi határában húzódik a Csörsz árka. Középkori templom-romját a Kálvária-dombon lebontották. Ma is áll, bár rossz állapotban van a Grassalkovich Antal építtette 300 éves tiszttartói ház és magtár és a Nepomuki Szent János szobor. Különleges növényei-, és állatai miatt természetvédelmi terület a Csipkai tanya. Az örökségvédelemre nagy hangsúlyt fektet a település vezetése, a Templom utca védetté nyilvánítására (barlanglakások, sárvár), egy régészeti feltárással egybekapcsolt sétaútra- mely a faluból a legszebb kilátást nyújtó földvárig vezet - sikeresen pályáznak, a Csörsz árkát próbálják megmenteni. Rekreációs turizmusban is gondolkodnak, tervek készülnek a védett növényekben gazdag Szilas patak medrében, egy horgászatra, csónakázásra alkalmas záportározó tó és a hozzá vezető biológiai tanösvény és szabadidő-központ létrehozására, de forrás egyelőre nincs rá. Magas költésű egészségüket védőket és gyógyulni vágyókat céloz meg a teljesen új gyógyító technológiára épülő, 62 szobás Vis Vitalis Egészségvédő és Rehabilitációs Intézet. Kerepes vízellátása nagyon jó, saját ivóvíz-kútjai vannak. Az 1300 méter mélyen lévő termálvíz hasznosítására keresik a beruházót. Az itt élő 500 vállalkozó többsége csak alvó kertvárosnak tekinti Kerepest, adót Budapesten fizet. Egyetlen hivatalosan bejegyzett fizető vendéglátó szoba van, kereskedelmi szálláshely nincs. A tervek szerint a volt csendőrlaktanyából 100 férőhelyes, Szilason 60 férőhelyes szálláshely lenne kialakítható. A fővárossal HÉV is összeköti, de a települést ketté is vágja a régi Kerepesre és a Horthykorszak divatos üdülőnegyedére, Szilasra. A Hungaroring turista-forgalmat nem, csak közlekedési dugókat, szemetelést jelent. Nincsenek a közeli településekkel összeköttetést biztosító kerékpárutak. Művelődési ház nincs. 131

132 Fontos rendezvények a sváb és tót lakosság részvételével szervezett Nemzetiségi Fesztivál és a Szilasmenti Napok jelentik, a Kis Virág gyermektánc-együttes már sok helyre elvitte Kerepes jó hírét. A település vezetése több irányban próbál turisztikai fejlesztéseket tervezni. A záportározó és szabadidő-központ az aktív turizmust a régészeti sétaútvonal az öko és örökségturizmus és a Vis Vitalis intézet az egészségturizmus irányát jelenti. A Csörsz-árok helyreállítására tett erőfeszítések több településen elindultak. A régészeti tanösvény különleges, ritkaságszámba menő vonzerőt jelent. Kiindulási pontként a Kerepesi Faluház kínálkozik, ahol a település kulturális életét szervezik, kiállításokat rendeznek, előadásokat tartanak. Itt zajlott a Találjuk ki Kerepest című példaszerű és érdekes kezdeményezés, a találkozóra a helyi lakosok kaptak meghívást, hogy szakértő előadókkal és a város vezetésével együtt próbálják megfogalmazni Kerepes turisztikai arculatát. A Faluház azonban mai állapotában nem alkalmas igényes vendégfogadásra. A közelben van a tiszttartói ház, a falu legrégibb épülete, jelenleg magántulajdon. A ház a patakon átvezető híd mellett megfelelően restaurálva kulturális és rendezvényközpontja lehet Kerepesnek, ahogy annak idején is kultúrotthonként működött. Annak ellenére, hogy az országút mellett fekszik ez egy hangulatos része Kerepesnek, a Templom melletti kis védett utcával. Itt lehet turistákat fogadni egy rövid templomi orgonakoncerttel köszöntve őket, és innen indulhatnak a régészeti tanösvényre. SZILASLIGET Hungaroring, Aquarena A több lábon állás terveit egy továbbival egészítenénk ki. A felsorolt elképzelések azt a nem könnyű feladatot is jelentik, hogy egy még nem teljesen kialakított turisztikai termékre ide is kell hozni a vendéget. Mi most egy olyan fejlesztési irányba fordítanánk a figyelmet, ahol a település határától néhány száz méterre hatalmas számban már ott van a potenciális vendég, és arra vár, hogy megszólítsuk. 132

133 Annak idején, Kerepes egy fatális vezetői tévedésnek köszönhetően elvesztette a Hungaroringet. Ma csak a forgalmat érzékeli, és inkább csak szenved tőle. Mogyoród közben hatalmas fejlődésnek indult, egyre másra nyitottak a panziók és a fizető-vendéglátó szálláshelyek. Közben megépült az Aquarena is. A két intézményben az éves látogatók száma közel van az egymillióhoz. Az Aquarenát a Hungaroringtől elválasztó út néhány méter után befut Szilasligetre, a falu szélső házai szinte szomszédosak a két nagy rendezvény-helyszín kerítésével, jóval közelebb vannak ezek Szilasligethez, mint Mogyoródhoz. Mégis, ezen az egykori kedvelt üdülőhelyen a kertes házak békés nyugalma kíséri az átutazót. A klasszikus Forma 1 vendégek nem ezt a nyugalmat keresik, de a Hungaroringen az év 365 napjából 240 nap vannak rendezvények, az Aquarena hosszú nyári nyitvatartással működik. Egy kívülállónak is szembetűnően furcsa, hogy az intézményektől távolabb Mogyoródon feltűnően nagy számban találkozunk szolgáltatókkal, míg a sokkal közelebb fekvő Szilasligeten pedig nem. Elsősorban szemléletváltás szükséges, a benyomás szerint elzárkózóan ellenáll Szilasliget a két nagy szomszédnak, ehelyett nyitni kellene és rájuk települni. Szálláshely, vendéglátóhely, ahonnan néhány perces kényelmes sétával el lehet jutni a versenyre, vagy a csúszdaparkba, mennyire vonzó, vendég-csábító körülmény. 500 alvó vállalkozó van Kerepesen, ez nagy potenciál, biztosan fel lehet kelteni az ő érdeklődésüket is. A Hungaroringre vagy az Aquarenába érkező vendég ha a helyszínen találkozik a jól tálalt, vonzó kínálatokkal, amelyeket már az interneten látott, biztos ki fogja próbálni, mert közel van. A markáns és jól megszervezett fellépés mellett fontos arra törekedni, hogy Szilasliget ne veszítse el egyéni arcát, őrizze meg jellegzetes hangulatát, mert ettől még vonzóbb lehet, és az a cél, hogy a vendégek és a helyiek is jól érezzék magukat lakóhelyükön. Mogyoródon a vendéglátás, szálláshelyfogadás fejlődése szemmel láthatóan jórészt spontán és funkcionális. Szilasliget a nulláról indul, ez egyben nagy lehetőség is, hogy ne spontán fejlődés, hanem tudatosan átgondolt és kézben tartott fejlesztés legyen. A fejlesztés kapcsolódjon organikusan a település történetéhez, arculatához. Szilasliget kedvelt 133

134 üdülőtelep volt, legyen üdülőhely hangulata a tudatos fejlesztésnek. Az üdülőhely arculatához az üdülőkön kívül hozzátartozik a hangulatba illeszkedő szállás- és vendéglátóhely is. Készüljön a helyi lakosokkal egyeztetett formában rövid, közép, és hosszabb távú elképzelés, amiben egyre több szolgáltató kap helyet, de úgy, hogy illeszkedik egy főépítész, vagy építész-iroda által megfogalmazott arculat-tervbe. Fontos, hogy a fejlesztés-fejlődés is organikus legyen, keltsenek egyre nagyobb igényt a már meglévő szolgáltatások, és erre induljon az előre megfogalmazott tervbe illeszkedően egy következő. A hatás kölcsönös, amellett, hogy az üdülőhelyi arculat megőrizhető, a vendég számára ez különösen vonzó, és keresni fogja, sőt, ha kialakult egy ilyen, a környezethez szervesen illeszkedő üdülőhely-arculat, akkor már nemcsak a szomszédból érkeznek a vendégek, hanem a jó közúti és HÉV összeköttetést kihasználva a fővárosból, a repülőtérről, és távolabbról is. Szilasliget üdülőhely valódi példája lehet a jelen munkában megfogalmazott stratégiai iránynak: Budapest kapujában olyan szálláshely, vendéglátóhely kapacitást fejleszthet ki a település, amely egységes, barátságosan vonzó hangulata révén kiindulópontja lehet a Budapestre igyekvőknek, akik estéről estére visszatérnek ebbe a kellemes üdülőhelyi környezetbe. Ez a hosszabb távú, de nagyon reális fejlesztési irány, már nemcsak egy éjszakás vendégeket, jelent, de visszatérő törzsvendégeket. Ezért a tudatos fejlesztés során nagyon fontos arra figyelni és szakmailag felügyelni, hogy a maga kategóriájában a szolgáltatás megbízhatóan igényes legyen. Ez hosszú távon biztos siker, és éppen ezzel fog elkülönülni a Forma 1-es versenyek alatt jellemző a napi bevételt megcélzó és kevésbé igényes szolgáltatásokkal. Szilasligetnek, a tudatos és organikus fejlesztésnek, működtetésnek köszönhetően vonzó, jó híre lesz. A település vezetésének ma is szemmel látható igénye a helyi lakosok megszólítása, a település életébe való bevonása. A tudatos fejlesztés lépéseibe bizonyos mértékig minden szinten bevonhatóak a helyiek, hogy magukénak érezzék azt, ami lakóhelyükön történik. 134

135 A befolyt bevételekből a település javára tudatosan visszaforgatott fejlesztésekből, az állandó lakosok számára biztosított esetleges előnyökből előbb-utóbb egyértelművé lesz, hogy a Szilasliget hangulatának megőrzésére tudatosan figyelő fejlesztés közös érdek. Ahol a helyiek jól érzik magukat oda szívesen jönnek a vendégek. KISTARCSA - múltból jövő, internáló táborból - interaktív bemutatóhely A Gellérthegy magasságában fekszik a XVI. kerülettel szinte összenőtt, több mint 650 éves település, egykori Grassalkovich-birtok. A XVIII. századi betelepítéseket követően elszlávosodott, a II. Világháborút követő években, a politikai foglyok számára létesült internálótábor miatt különböző félelmeket kiváltó magyar településnek számított. Az 1990-ig Kerepessel közös településnek számító Kistarcsa látnivalói a késő barokk, a Rózsafüzér Királynője tiszteletére szentelt római katolikus templom, és új büszkesége az egyedi díszítésű református templom. Utcáit és tereit szép szobrok díszítik: a réti Máriaként ismert Mária-szobor a temető bejáratánál, a I. világháborús Hősök szobra, Szent Imre szobor és a Kistarcsa jeles szülöttje, a híres operaénekes, az örök Bán bán, Simándy József közelmúltban emelt szobra. A turizmus jelenleg nem mérhető, fizetővendég-szoba mintegy 50 házban, a Forma 1-re érkező vendégeket fogadja. Az MO belépésével Ferihegy 20 percre lesz, ezért a település vezetése szálláshely-fejlesztést és konferencia-helyszínek létesítését tervezi, elsősorban szlovák és cseh vendégkörre alapozva. Gondolkodnak a rekreációban is - 6 ha zöldmező rekreációs területté alakítható magánbefektetésben létrehozott gyógyászati központtal vagy szállodával. Uszoda van, sok a lovasbázis a környéken. A Nagytarcsával közösen tervezett lovasösvény- és kerékpárút-projektet a képviselőtestület egyelőre leszavazta. A kommunális intézmények- bölcsőde, óvoda, szakközépiskolalétesítése nagy erőforrásokat köt le, lakóparkot és új kulturális központot építenek. 135

136 A Fő tér-projekt kapcsán alakítják ki a településközpontot, és az egykori internálótáborban tervezett emlékhelyet. Az ide települt nagy cégek segítik az önkormányzatot a a fejlesztési koncepció megvalósításában. A közeli Hungaroringgel jó a kapcsolat, a Királyi Kastéllyal is szeretnének együtt dolgozni. A jól működnek a helyi civil szervezetek, a Városi Művelődési és Sportközponttal összefogva igényes programokkal látják el a helyi lakosságot. Országos vonzerőt jelentő rendezvény a Kistarcsai Világzenei és Tánc Fesztivál, a Városi Napok, a Görhöny Fesztivál és az október 23-án megrendezésre kerülő, a Kistarcsai Internálótábor életét is bemutató megemlékezés. A városnak jelenleg egy étterme van, a 3-as út menti Nosztalgia étterem lávakövön készített ételeket kínál specialitásként. Internálótábor interaktív emlékhely Kistarcsa nyilván nyomasztó súlyként hordozza az internáló-tábort, mint hosszú történelmének legismertebb intézményét. A település közepén ott magasodik az egykori börtön torony, aljában egy elhagyott karbantartó-üzem képét nyújtó önkormányzati épülettel. Ez a múltbéli teher és maga az egykori börtönépület a toronnyal lehet a kulcsa, hogy a város felkerüljön az idegenforgalom térképére. Recsken egy méltóságot sugárzó emlékpark áll a volt tábor helyén, egyetlen barakk segít az egykori tábori élet felidézésében. Recsk azonban messze van, Kistarcsa itt van Budapest mellett és a megmaradt épület a jelképpé növő toronnyal, nemcsak emlékpark lehet, hanem a Terror házához hasonlóan interaktív bemutatóhely, ahol megrázó élménnyel kel életre a múlt. A kis területen vissza lehet állítani a kerítést, hogy már a belépés visszahelyezze az érkezőt a múltba. Arra kell törekedni, hogy a látogató minél jobban átélhesse azokat az időket. Ez nem csak az iskolai osztálykirándulások számára lesz kötelező célpont, de a hozzánk érkező külföldieket is nagyon érdekli minden, ami a vasfüggöny mögött történt. Ahogy Recsken és a Terror Házában itt is méltóságot kell adni a helynek, és nem szabad, hogy az élményszerű, interaktív bemutatási mód ezt megtörje. 136

137 A kistarcsai börtönben tett látogatás szervesen kapcsolható a Nagytarcsánál javasolt katonai kalandpark programjával. Az ideérkezők megfelelően tapintatos megoldásban -l itt is találkozhatnak Kistarcsa mai életének kínálatával, a Városi Művelődési és Sportközpont, a Kistarcsai Kulturális Egyesület és más civilszervezetek által szervezett igényes rendezvényekkel, a szlovák kisebbség hagyományaival, a magyar gasztronómiával, igényes élő koncertekkel, táncokkal. A tervezett Kulturális Központban, egy reptér közeli kisebb kongresszusi központban olyan előadások is megrendezhetők, melyek a település határain túlról is sokakat vonzanak. Kistarcsa nagy szülöttének emlékére Simándy Józsefről elnevezett fesztivált, zenei versenyt lehet szervezni. NAGYTARCSA Nagy kaland Már az őskorban lakták a Szilas patak-menti települést, amit az itt talált gazdag szkíta leletek is bizonyítanak, a temető tanúsága szerint a X. századtól már magyarok is lakták.. Mint a környékbeli települések legtöbbje, a XVIII i újjászületés idején Grassalkovich-birtok volt, a Nagytarcsa nevet a XX. század elején kapta. A főleg tejtermeléssel foglalkozó lakosság részére 1938-ban nyílt meg az ország első bentlakásos népfőiskolája, amit a II. világháborúban hősiesen viselkedő evangélikus lelkész, Sztehló Gábor alapított. Egyik épületében kapott helyet a Falumúzeum, mely 2008 májusától van önkormányzati kezelésben. A múzeum maradandó élményt nyújt: egy magángyűjteményen alapuló hét kiállításán a nagytarcsai színes népviseletet, a földműves családok otthonát, gazdasági eszközeit, valamint a helységnek az újkőkortól a legújabb korig feltárt nevezetes történeti emlékeit, a népi díszítőművészetet és a hazánkban egyedülálló rézből készült, szkíta és honfoglalás kori helytörténeti leleteket, a helyi iparosok és tűzoltók dokumentumait mutatja be. Látnivaló még a római katolikus és az evangélikus templom, egy különösen szép szárnyasoltárral, kertjében található a Trianoni Emlékmű. Nagytarcsa lakossága dinamikusan növekszik, 2011-re a 3800 főről 6000-re növekedhet a lélekszám. A szorgalmas, becsületes nagytarcsaiak az új dolgokat nehezen fogadják be, a hagyományaikra büszkék, a múzeumért is sokat tettek. Őrzik a szlovák népszokások szerinti 137

138 lakodalmas rítusokat, az idősebbek a vasárnapi istentiszteletre felveszik a liturgiának megfelelő színű népviseletet. Népszerű a gazdag repertoárral rendelkező Szlovák Hagyományőrző Népi Együttes. A városvezetés kommunális fejlesztései az EU-s pályázatok keretében óvoda, futballpálya, gyermekjátszótér, kulturális sportközpont. A 360 milliós beruházás, az épülő új városközpont a polgármesteri hivatal, a művelődési ház, a kulturális rendezvénytér át-, illetve kialakítását jelenti. A turizmussal kapcsolatos terveik előrehaladott állapotban vannak: halastó az őslápos területen, szabadidő-park az Ipoly-Duna Nemzeti Parkkal közösen. Sóba került egy európai cég cég fejlesztésében egy téli sportok nyáron projekt (2 milliárd forintos) melyre ideális helyszíne lehetne a 31-es út menti, dombos-erdős terület és a Naplás tó melletti szállodafejlesztés. Az MO körgyűrű elkészültével új helyzet állt elő: az autópályáról két lehajtó visz Nagytarcsára, 2010 májusában adják át az M31-t, s így a két autópálya körbefogja majd Nagytarcsát. Egyeztető szakaszban van a terv egy párhuzamosan haladó kerékpárút és lovasösvény kialakítására a Szilas-patak völgyében, a XVI és XVII. kerületből indulva, Cinkota-Nagytarcsa-Isaszeg-Pécel útvonalon. Megvalósulásával kitűnő edzőterep jöhet létre a budapesti kerékpárosok számára. Szálláshely-fejlesztésként szóba került az elhagyott laktanya, a nőtlen tisztiszálló, ahol 160 férőhelyet lehetne kialakítani. Szálláshelyfejlesztésként szóba került az elhagyott laktanyában lévő, az egyelőre 1,2 milliárdért kínált, nőtlen tisztiszálló, ahol 160 férőhelyet lehetne kialakítani. Katonai Kalandpark Nagytarcsa különleges vonzereje a félmúlt és az egészen közelmúlt sokakat lázba hozó történelmében rejlik. Stratégiai közelsége Budapesttől Keleti irányban meghatározó katonai támaszponttá tette a második világháborút követő évtizedekben, sőt ezt a szerepét még a rendszerváltás után is egy ideig őrizte. 138

139 Az önkormányzat jó eséllyel pályázik a korábbi laktanya területének megszerzésére, ahol a szokásos rendszer szerint még létezik a futballpálya és mellette az akadálypálya. Itt kezdődhetnek a kalandok, a játékos és igazán erőt próbáló versenyek. Innen különböző katonai járművekkel lehet elérni a falu melletti erdőben lévő magaslaton, több hektáros bekerített területeken fekvő egykori híradó bázist, és a közelben a katonai vezetés számára készült VIP bunkert, amit április 4.-én avattak fel és 2000-ig volt használatban. Ezek atom és vegyi támadás ellen is védett, ma már muzeális értéknek számító, egykor a csúcstechnikát jelentő eszközökkel felszerelt, nagy részben földalatti létesítmények, annak idején a Varsói Szerződés egyik legtitkosabb objektumának számítottak. Kell-e ennél nagyobb vonzerő, lehet-e ennél attraktívabb marketinget elképzelni? A Katonai Kalandpark egyéni látogatókat is képes fogadni, de csapatépítő tréningek, különleges kalandot kereső társaságok, a közelmúlt történelme iránt érdeklődők számára interaktív formában jeleníti meg az embert próbáló erőfeszítést és a titokzatos múltat, aminek egyedülálló különlegessége, hogy az éppen elavult, néhány évvel ezelőtt még titkos katonai csúcstechnikát is be tudja mutatni. Nagytarcsa ezzel a rendkívüli attrakcióval felkerülhet a leglátogatottabb Budapest környéki vonzerők közé. Természetesen a Katonai Kalandpark létrejöttéhez még fontos lépések szükségesek, de érdemes ezt a célt figyelembe venni, és minél hamarabb létrehozni, mert ez komoly bevételt jelenthet az üzemeltetőnek, jó szervezés esetén a településnek. Jellegénél fogva egy lepusztult laktanyai háttér egyáltalán nem akadály, sőt hitelesebbé teszi a történelembe való visszalépést, tehát nem kell az egész laktanyát szanálni, elég az akadálypályát működésképes állapotba hozni. A titkos objektumok bemutatására izgalmas, játékos, interaktív formákat kell kitalálni, a látogatók létszámától, korától, és anyagi igényétől függően. Azzal, hogy a Katonai Kalandpark révén Nagytarcsa turisztikai desztinációvá válik, lehetőség nyílik a már meglévő, turisztikai vonzerővé formálható értékek népszerűsítésére. A szép fekvésű, csoportok fogadására, kisebb rendezvények lebonyolítására is alkalmas kerttel rendelkező Falumúzeum, erős marketinggel a hagyományokat - például szlovák sütemények bemutatója megelevenítő önálló programokat ajánlhat ki egyéni és csoportos látogatóknak is. 139

140 PÉCEL - Irodalmi kastélyváros A szelíd erdők karéjában fekvő, Budapestről kék busszal megközelíthető, kiváló mikroklímával rendelkező 670 éves város két kastéllyal is büszkélkedik. A híres Ráday-kastély, II.Rákóczi Ferenc diplomatájának, az első magyar újság szerkesztőjének, Ráday Pálnak épült, a Grassalkovich családnak Gödöllőn dolgozó Mayerhoffer János tervei szerint. Az építészeti összhatásában is egyedi barokk kastély ékessége a különleges díszterem, ahol a megrendelő elképzelései szerint készült fekete-fehér színű allegorikus freskók díszítik az aranycirádás falakat. Különlegességnek számít barokk konyhája és könyvtára. Az utóbbi a messze földön híres Ráday-könyvgyűjteményt őrizte, melynek megmaradt anyaga ma Budapesten található, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtárában. A kastély komolyzenei koncerteknek, tudományos ismeretterjesztő előadásoknak, kulturálsi rendezvényeknek gyakran ad otthont, méltó módon követve a reformkori szellemi hagyatékot. A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága kezelésében kiemelt figyelmet kap az épületrekonstrukció és a parkfelújítás. A másik jeles kastély az eklektikus Fáy kastély, ma Mezőgazdasági Szakközépiskola 3 hektáros parkkal, kollégiummal, gazdag könyvtárral. A két világháború közötti korszakban kedvelt üdülőterület több nyaralója, kúriája még ma is látható: az Erdei-Gruz villában a Városi Zeneiskola működik, falán Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész porcelán faliképe. A Pekáry-kúriában kapott helyet a Városi Művelődési Ház, a Lázár Ervin Városi Könyvtár és a Kastély Vendéglő. Emlékművekben, szobrokban is gazdag a város. Szemere Pál szülőházát emléktábla és szobor jelzi. Pécelre gyakran látogattak el, történelmünk, kultúránk nagy alakjai, Kazinczy Ferenc többször vendégeskedett Pécelen, Kölcsey Ferencnek szobrot, Kossuth Lajosnak emlékművet állított a város. A kedvelt meseíró, Lázár Ervin életének utolsó 9 évét töltötte a városban. A turizmust jelenleg a kastélylátogatók - évi fő - és a rendezvényekre érkezők jelentik. A kastély gazdag irodalmi-, és képzőművészeti életét - komolyzenei koncertek, tematikus kiállítások - a Péceli Parnaszus Alapítvány és a Ráday Klub Kulturális Egyesület évek óta magas színvonalon szervezi. 140

141 A városban 3 étterem van, a hívogató kerthelységgel rendelkező Kastély étterem, a Ráday kastélytól néhány percre, a Művelődési Ház mellett, a Pekáry-kúriában működik, újabbak érdektelenség miatt- nem nyílnak.. A vállalkozó kevés, a fős lakosságban sok az új betelepülő, fővárosból kiköltözött, és ott dolgozó, akiknek minimális kapcsolata van Pécellel. Egyelőre nem vonzzák őket a helyi rendezvények, közösségi programok. Az önkormányzat aktív programszervező. A Rádayak, - Tokaj hegyaljai birtokokkal rendelkező bornagykereskedők voltak borkultúráját felelevenítve, szabadtéri borünnepet és boresteket szerveznek. Ezekre az alkalmakra a péceli férfikar bordalokból álló műsort állított össze. A Magyar Borrendek Titkárságával, és a GKRTE-vel közösen szervezték meg, 2008ban az Egyházi- és Világi Borok Fesztiválját. Pécel egyházi létesítményekben is gazdag: a Református templom szerves egységet képez a Ráday Kastéllyal, a Biblia Szövetség épülete Noé bárkáját formázza. A vallási életet a több felekezet: református, katolikus, evangélikus, baptista, szabadegyházak együttélése jellemzi, melyek kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat ápolnak a külföldi testvéregyházakkal, így évek óta visszatérő vendégek érkeznek Pécelre Svájcból, Skóciából és Finnországból. A természetjárók az Apáca-hegyen lévő Milleniumi Emlékpark kilátójától több jelzett turistaúton indulhatnak hosszú turákra. A horgászturizmus is jelentős Pécelen: a tőzeges tavak tiszta vize gazdag fogást biztosít. A lovasturizmus lehetősége a Fáy András Szakközépiskola lovasbázisa révén adott: a szakiskola nyitott a turizmus irányában, a Kishársasi Lovardában lovak és szakemberek állnak renelkezésre, 14 főre kollégiumi elhelyezést tudnak biztosítani. Szállás, a Jelenik Vendégház mellett, foglalható még alkalmi jelleggel, előzetes megbeszélés után - a BM Katasztrófavédelmi Továbbképző Központban, ahol 25 db 2 ágyas, felújított szoba áll rendelkezésre. A városon keresztülvezető országos túraútvonalak a természetjárásnak kedveznek, a városhoz tartozó horgásztó magántulajdonban van. 141

142 A termálfürdő megépítése látható közelségbe került, néhány éven belül élményfürdő várja a látogatókat, s ezzel Pécel lakosságának régóta dédelgetett álma is megvalósulni látszik. A hosszú ideig MÁV-szanatóriumként használt, lepusztult Ráday-kastély és történelmi kertjének felújítására, a Műemlékek Nemzeti Gondnokságával kötött szerződés alapján, közösen pályáznak. Terveikben a Ráday kastélyhoz kötődő irodalmi múltra és református gyökerekre építő rendezvények szerepelnek, 2009-ben Kazinczy-évet ünnepelnek. Irodalmi kastély Pécel meghatározó értéke a kiemelt nemzeti kincsként védett Ráday kastély. Érdemes-e egy újabb kastélymúzeumot létrehozni a Gödöllői Királyi Kastély árnyékában? Lehet kastélytúrákat szervezni Fóttól, Gödöllőn, Turán át Pécelig. Ennél azonban többet kell hozzátenni ehhez a látványos és érdekes múltú kastélyhoz, hogy kiemelkedően vonzó célpont lehessen a kastélyok között. A legendás Ráday könyvtár itt működött a kastélyban, a nemrég elhunyt Lázár Ervin személyében jelentős irodalmi kapcsolódása van Pécelnek. Legyen a Ráday kastély irodalmi kastély. A könyvtártermet újból könyvtárnak berendezve, meg lehet teremteni a hangulatot. A könyvtárterem és a látványos nagyterem egyaránt alkalmasak irodalmi rendezvények, előadóestek, kisebb színdarabok színhelyéül. A kastélyvezetés jelenthet egyben barangolást irodalmunk különböző korszakaiban, jelentősebb íróink, költőink műveinek világában. A könyvtár anyagát ennek megfelelően kell összeválogatni. Az alapvezetés címe lehet Ráday Páltól Lázár Ervinig, és minden teremben jelképszerűen néhány könyv, vagy tárgy irodalmunk más-más korszakát eleveníti fel, ennek megfelelően más- más írótól, költőtől lehet idézni. A vezetők kiválasztása a program lényege, lehetnek amatőr színjátszók, színiiskolások, versmondók, akik egy-egy teremben levesznek egy könyvet a polcról, kivesznek egy könyvet 142

143 a tékából, leemelnek egy pipát stb. és már jöhet is a vers, az idézet, a novella, az anekdota, így lehet teremről teremre haladva eljutni Ráday Páltól Lázár Ervinig. Fontos, hogy egy korszakra több változat legyen, részben, hogy a vezető ne váljon gépiessé, másrészt így lehet alkalmazkodni a látogatók korához, érdeklődési területéhez, idejéhez és pénztárcájához. Az ajánlatban olyan túra is lehet - előzetes megrendeléssel - amihez több szereplő szükséges, lehetnek rövidebb, hosszabb túrák, lehet kombinálni pincelátogatással, kávéházi hangulattal, kerti sétával, esti tábortűzzel, verstanítással, ki mit tud versennyel. Lehet irodalmi szalonokat szervezni, ahol zenével kísérve, nem csak a felkért szereplők szólalnak meg, de a közönségből is bárki elmondhatja kedvenc versét, novelláját. A szalonokat lehet egy-egy ünnep vagy alkalom köré szervezni visszatérő rendszerességgel meghatározva ezzel az est tematikáját. Így kialakulhat egy törzsközönség, az irodalombarátok és a Ráday kastélybarátok köre, és ha van baráti kör a háttérben, ha van egy konkrét arculat, akkor könnyebb támogatókat találni, nagyobb lehetőségek nyílnak pályázatokra. Fontos a külföldi látogatókra gondolni, összeállítani műfordításokra épülő túrákat többféle nyelvi változatban, amihez természetesen meg kell találni a megfelelő vezetőket. Ez már misszió is egyben, hiszen nyelvünk kuriózum, de nem egy költőnk, írónk világszínvonalat jelentene, ha ismernék, erre a küldetésre talán szintén kérhető támogatás. Az iskolai osztályok várhatóan nagy számban jönnének az irodalmi kastélyba irodalom órára, nekik lehet korosztályonként szervezett programajánlatokat összeállítani, hogy többször is visszatérjenek, és így generációk nőhetnek úgy fel, hogy a péceli kastély beépülne az életükbe, hiszen az itteni látogatások élményszerűen megszerettetik a jövő nemzedékeivel irodalmunk csodálatos kincseit és magát a helyet, ahol evvel az élménnyel találkoztak. A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága alatt álló kastély felújítására élő együttműködési szerződés van ugyan az önkormányzattal, de a forrásszerzésre kedvezőtlenek a kilátások (kb. 420 millió forint szükséges, melyhez az EU strukturális alapból, 15 % önrész mellett, lehet forráshoz jutni azokban a periódusokban, amikor a Központi Régió az ilyen igényekkel összhangban lévő pályázatot ír ki.) 143

144 Az irodalmi kastély berendezéséhez a könyvtárszoba hangulatát kell visszavarázsolni és a termekbe egyszerű berendezéssel, ötletes megoldásokkal lehet egy-egy korszakot úgy jelezni, hogy az illeszkedjék a terem adottságaihoz. Az irodalmi kastélyban a könyvtárat hangulatossá kell varázsolni, ötletesen berendezve, indulásként ez akár jelzésszerű is lehet. A díszterem a mai formájában is látványosság, a látnivaló a többi teremben egyelőre háttér, így az első lépésben csak a bemutathatóságot kell megoldani, mert az első számú vonzerőt a vezetés tartalma és formája adja. Az irodalmi kastély arculatának kialakítása szűkös források mellett is megoldható, mert inkább szervezési- és marketing feladatot jelent, mint komoly beruházást. A kastély másik különlegessége a nagyméretű barokk konyha. Ma egy étterem már nem tud versenyképes lenni, ha csak a konyhája jó. Egy barokk látványkonyhában korabeli receptek szerint készített ételek azonban olyan különleges gasztronómiai csemegét jelenthetnek, ami sehol máshol nem található, ez csak a péceli kastélyban lehetséges. Az élmény része, hogy a vendég bele pillanthat a konyha életébe. Erre a különleges feladatra megfelelő minőségi vendéglátást folytató vállalkozót kell találni, számára ez referencia étteremmé válhat. A kávézó így új funkcióval egészül ki, nyáron a park a kerthelység mellett nagyobb rendezvényekre is alkalmas. A kastélyhoz tartozó pince jó alapot jelent a jól sikerült bornapok, borrendi találkozók folytatására, melyek a város újonnan betelepült, a fiatalabb generációkat képviselő lakói számára is vonzó programnak bizonyultak. A város terveiben szerepel a Kossuth tér korszerűsítése (190 millió forint), ami hozzájárulhat a turisztikai miliő kialakításához. Pécel másik nagy vonzerő-fejlesztési terve a termálfürdő létrehozása. 4-5 medencés fürdőről van szó, amire már meg van a befektető. Ennek a turisztikai terméknek a népszerűsítéséhez döntő, hogy megtaláljuk a megfelelő célcsoportot. Ez a fürdő méreténél fogva arra lesz alkalmas, hogy a környék lakói számára jelentsen élményszerű kikapcsolódást Pécelen. 144

145 Őket nagyon fontos megszólítani, Pécel újonnan betelepült lakossága nagy szellemi potenciált jelenthet a városnak, fontos aktívan keresni velük a kapcsolatteremtés lehetőségeit. A fürdő a rómaiak óta társadalmi találkozóhely is. Ezt a méretű fürdőt ezzel a római arculattal lehet különlegessé tenni, versenyképessé alakítani a többi jelentősebb méretű élményfürdők között. Egy fürdőt a hangulata is vonzóvá tehet, ha nem bír versenyezni a milliárdos beruházásokkal. Fontos ízlésesen megoldani, de mindenképpen úgy megtervezni, hogy a terek, a medencék hangsúlyosan kínálják a lehetőséget a társadalmi találkozáshoz. Ide legyen kedve visszatérni annak, aki már egyszer itt járt. A fürdő fórum lehet, találkozóhelye a városnak és lakóinak, akik még nem ismerik egymást. Jó név is egyben, ami kifejezi az új intézmény kapcsolódó funkcióját és különleges arculatát. Lehet ez a neve: Péceli Fórum Fürdő. A fürdő komoly kikapcsolódási lehetőséget kínál a Ferihegyre érkezőknek, fontos, hogy ott elérjük az esetleges péceli vendéget, hisz ha csak néhány órája van két fárasztó repülés között, pihentető kikapcsolódással várja őt a Péceli Fórum római Fürdő, az MO-ás legelső kijáratánál. Pécel vonzó természeti környezetben fekszik több országos turistaút vezet át itt. A horgásztó és ez a környezet az aktív turizmus fejlesztése számára nyújt lehetőséget és egyben a város fiatal új lakói számára kikapcsolódást. A marketing szempontjából ez a több ezres réteg a legelső célcsoport, hiszen minél több helyi lehetőséget ismernek meg és élnek ezekkel, annál inkább pécelinek érzik magukat, annál több pénzt hagynak a városban, és annál több vendéget fognak ők idehívni. SZADA - a festői falu A közel 700 éves, dimbes-dombos, egykori gyümölcstermő szent Szada községben van a Gödöllői-dombság legmagasabb pontja, a 344 méteres Margita. Kilátója körpanorámát kínál a környező vidékre. Az itt termett és vasúton Budapestre szállított gyümölcs és szőlő a XIX. század végén Szadára csalogatta a fővárosiakat, akik nyaralókat vásároltak, s néhányan - mint Székely Bertalan, a híres festő - le is telepedtek. 145

146 Sírját a régi református temetőben a Székely Bertalan-emlékszobor jelzi, évtizedes alkotómunkájának emlékeit régi házában berendezett Székely Bertalan Emlékkiállítás őrzi. Születésnapját május 8-án ünneplik a szadaiak a Székely-kertben. Itt található aműteremház, melyet Schulek Frigyes tervezett, időszakos kiállításoknak és évente új tematikájú, május 2. vasárnapján nyíló Székely-tárlatnak is otthont ad. Impozáns épület a Grassalkovich- stilusban épített Pejacsevich-Bánó kastély ma Faluház- a község főutcáján. Az átköltözés előtt álló Tájház a palócföld és főleg a Galga-mente néprajzi hagyományait, tárgyi kiállításssal, dalok-, játékok- és gazdálkodásformák bemutatásával tárja a látogató elé, bemutatja a szadai népviseletet is. A főteret Turul Életfa szobor díszíti, Kun Éva alkotása. Than Mór műve a római katolikus templom oltárképe, a református templom terve Schulek János műve, Kauser József alkotása a Rudnyánszky kápolna-kripta a régi katolikus temetőben. Az aktív turizmus terén kínál lehetőségeket a szép természeti környezet, az erdős tájvédelmi körzet és annak gazdag vadállománya. Célszerű lenne a kerékpárturizmus fejlesztése Gödöllő és Vác irányába. A kulturális turizmust részben Székely Bertalanra, részben az új Tájház kiállításaira, foglalkozásaira alapozzák. A festő egykori műterme a fős konferenciákhoz sajátos hangulatú teret, a fiatal mesterek nyári táborához ihlető környezetet ad. A Tavaszi Hadjárat eseményeibe a Szadai SE Lovasszakosztályának részvételével kapcsolódnak be. Terveik között szerepel egy nemzetközi versenyekre is alkalmas, 123 hektáros golfpálya kialakítása, a termálvízkincs hasznosítása a Patakvölgy mellett, wellnessközpont, apartman házak létesítése, történelmi labirintus, erdei iskola kialakítása, a különleges halfajta a lápi póc életterének biztosítása a pócos tóban. A Waldorf óvoda megnyitása után tervezik az új iskola építését A különböző projektek keretében összefogást terveznek Gödöllővel, a kistérségen túl Veresegyház, Fót, Mogyoród önkormányzataival. A turizmus fogadására falusi vendéglátóhelyek nem jöttek létre, csak néhány család foglalkozik fizetővendéglátással. A több helyen kitáblázott több mint tíz éves múltra visszatekintő régebbi szállásadó elmondása szerint az autópálya megépülésével kezdetben 146

147 még igazi turista vendégei is voltak, azonban ezek lassan teljesen elmaradtak és a faluban ma működő szálláshelyek valójában munkásszállásként működnek, így alapvetően a családias hangulatú Várdombi Vendégház is. Az egykori kúriaépületben működő, szép környezetben fekvő, igényes Gesztenyés Panziót működtető fiatal vállalkozó is megerősítette ezt. Az ő alapvendégköre a Szadán működő külföldi tulajdonban lévő Nordénia ipari üzem vezető beosztottaiból és az ide utazó üzletemberekből áll. Szadán a vendéglátást a Borostyán- és Bika éttermek és Dédi cukrászdája jelentik. Szada a festők festői faluja Szada, mint település, a kistérség többi településéhez nem hasonlítható önálló arculattal rendelkezik. Ugyanakkor nehéz megfogalmazni ezt a speciális karaktert, mégis nagyon fontos, mert ez segít abban, hogy egy kiemelkedő vonzerő köré csoportosítva Szada turisztikai attrakcióvá váljék. A település vezetésének van egy rendkívül érdekes és nagyvonalú elképzelése egy Történelmi Labirintus létrehozásáról, ha ez sikerül, Szada jelentős látogatószámot vonzó új látványossággal gazdagodhat és felkerül a turisztikai térképre. Emellé a tervbe vett attrakció mellé keressük mi is, és ajánljuk a vonzerő-fejlesztési stratégiánkban azt a Szada múltjához és jelenéhez szervesen kapcsolódó különlegességet, ami a meglévő alapokat továbbfejlesztve markáns és vonzó arculatot adhat a falunak, egyben olyan sajátos turisztikai vonzerőt jelent, ami Budapest közelében csak a Duna másik oldalán, Szentendrén található. A XIX-XX. század fordulóján és a század elején nemesi kúriák épültek Szadán. A felső polgári réteg is felfedezte a főváros közelében és a királyi Gödöllő szomszédságában található festői fekvésű falut. A legigényesebb művészet iránt fogékony réteg, pezsgő kulturális életet varázsolt a kellemes üdülőfaluba. A művészi élet középpontjában a nyári hónapokra Szadára költöző Székely Bertalan műterme, háza és kertje ált, amit az önkormányzat nemrégiben megvásárolt a családtól ban a Közkincs pályázat segítségével sikerült létrehozni a Székely Bertalan Művészeti Központot. A Faluház és egyben Szada kulturális életének vezetője, Juhászné Bankó Erzsébet nagyon határozott elképzelésekkel rendelkezik a művészeti élet fellendítéséről, és kitűnő kapcsolatait megmozgatva komoly erőfeszítéseket tett ezek megvalósításáért. 147

148 Az évente megrendezett Székely Bertalan Napon a régió művészei mutatkozhatnak be, az augusztusi kortárs művészeti kiállítás hazai élvonalba tartozó művészeket hoz évről évre Szadára. A műteremben és a mellette található szabadtéri színpadon szervezett érdekes és rangos kísérő programok Budapestről is idevonzzák a szakma képviselőit. Székely Bertalan emlékét a házában berendezett értékes kiállítás őrzi, rajztanoda és bejárós rendszerben működő nyári művésztelep teszi teljessé a ma már működő művészeti élet intézményeit. A kiállításokat - a lehetőségeknek megfelelően - igényes anyagok és kiadványok kísérik. Van olyan terv, hogy a nyári hónapokban Gödöllő Szada Veresegyház között szülessen meg a Művészetek Útja. Azt javasoljuk, hogy ebben az irányban fogalmazza meg arculatát a falu. Magas szinten működő alapok vannak, és azt kell megismételni, ami már száz évvel ezelőtt egyszer megtörtént, az itt élők a művészet legmagasabb képviselőit hívták Szadára azzal, hogy Székely Bertalan ide költözött nyaranként. Jöttek hozzá művésztársai, tanítványai, későbbi nagyszerű alkotók. A meglévő értékre tudatosan építve, a már élő kapcsolatokat megmozgatva ide lehet vonzani a kortárs művészek legjobbjait, úgy a klasszikus, figurális művészet követőit, mint a modern kísérletezőket. A festői fekvésű Szada ma is legyen a művészek faluja! Ahogy annak idején, úgy ma is élnek a faluban tehetősebb családok, akik mint potenciális mecénások, vonzerőt megfogalmazott jelentenek céljává válik a művészek ennek az számára. arculatnak az Amennyiben erősítése, a település kiállításokkal, rendezvényekkel a művészeti élet jelentős szereplőit lehet tartósan Szadára hívni. A Székely Bertalan Művészeti Központ rendkívül vonzó intézményt jelent a művészek számára. A közeli Gödöllőn és Veresegyházon több élvonalbeli alkotó él, a Gödöllői Művésztelep kiemelkedő hagyományt is jelent, de ott éppen az a baj, hogy az egykori alkotóházak egyike sem működik jelenleg, Veresegyháznak nincs ilyen hagyománya. A Művészeti Úthoz Szada ezt tudja hozzá tenni, a 100 éves hagyományt őrző alkotóházat, ami ma is működik varázslatos környezetben, csendesen eldugva, a falu közepén. 148

149 A fővárosi művészeti életben ősztől tavaszig zajlanak a jelentősebb események, a nyár a vidéké, ahogy régen úgy most is a művészek ilyenkor igyekeznek a természet közelében alkotni. Tudatos fejlesztéssel Szada nyári otthont adhat az elvágyódó művészeknek. Az alkotóház területén lévő egykori Székely-ház egy részéből műteremház alakítható, egyegy szép kis műteremház még el is fér a kertben, netán közeli kihalófélben lévő falusi házak ilyen célra megvásárolhatók. Élő művésztelep jöhet létre közösségi élettel, sok Szadán ihletett alkotással. Budapest közelsége láthatjuk ezt Szentendre példáján ugyanakkor ideális állandó lakóhely is egy művésznek, közel az élethez, de mégis alkotói nyugalomban. A hegyoldalak, dombok ölelte Szada ilyen művészfaluvá válhat. Lehet tudatosan Szadára csábítani a helyüket kereső pályakezdő művészeket, művészeti versenyekkel, kiállítási lehetőséggel egész évben pezsgő kulturális közeget létrehozni. A művészet, a műpártolás ma kezd újból divatba jönni, a társadalom komolyan odafigyel a művészeti élet eseményeire. Szentendre, de akár számos külföldi példa mutatja, mit jelent az idegenforgalom számára egy művészvároska, vagy egy művészfalu. Szada fontos tranzitúton fekszik az M3 as lejárója mellett, a Gödöllő Vác útvonalon Veresegyház szomszédságában. Stratégiai átkelőhely komoly tranzitforgalommal. Ugyanakkor a falu megőrizte sajátos arculatát, vonzó báját. Az átmenő szívesen megáll itt, ha van miért. Egy művészfalu azt jelenti, hogy van miért, a Székely Bertalan Művészeti Központban mindig történik valami érdekes, a faluban több helyen látogatható, aktív műtermek hívogatnak a fő útról való letérésre. A falu központjában és az országút mellett igényes művészeti galériák csábítanak megállásra. Mindez jól kitáblázva, de nem harsányan, hanem művészien. Ez Szada a festők festői faluja. VALKÓ - valkói erdő csak egy van 149

150 Valkó 3500 éves múltját a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában lévő leletek tanúsítják, leglátványosabb régészeti emléke a római-kori védősánc-rendszer, a Csörsz-árok egy szakasza. 800 éves magyar történelme során uralták Rozgonyiak, Báthoriak, Eszterházyak, Stahrembergek és Grassalkovichok, majd I. Ferenc Józsefnek kapta meg koronázási ajándékul. Erdeiben, az izgalmas vadászatokon királyok és fejedelmek üldözték itt a nagyvadakat, Sisi is gyakran járta vidékét. A Szent Mihálynak szentelt római katolikus temploma klasszicista, főpárkánya gazdagon díszített. A község dinamikusan fejlődik az intenzív pályázati tevékenység kapcsán. az óvoda, iskola, szolgáltató-központ mellett uszoda, szauna, tornacsarnok és kondicionálóterem is a lakosok rendelkezésére áll. A szennyvízkezelés megoldására közösen vettek részt a csatornapályázaton a szomszédos településekkel. A Leader-programban ismeretterjesztő filmre nyertek pénzt, könyv is készült Valkóról. A faluban vannak mezőgazdasági vállalkozók a Fuchs féle tejtermékek a budapesti piacon is keresett, természetes, termelői áruk. A település kitűnő a minőségű termálvízzel rendelkezik, azonban ennek hasznosítására konkrét terv még nem készült. A turizmus távlati lehetőségét a nagy kiterjedésű, vadban gazdag Valkói erdő és a település határán lévő Valkói víztározó jelentheti a sportbarátok számára.profi módon szervezett vadásztatás jelenleg a Pilisi Parkerdő szervezésében folyik, melyhez szálláshelyként a kizárólag ennek a célcsoportnak fenntartott vadászkastély szolgál. A tóparti szabadidőparkot fából készült játékokkal, padokkal-asztalokkal az önkormányzat tette kellemes pihenőhellyé a helyiek és az ideérkezők számára. Az aktív turizmus területén a lovaglás, túrázás, sportturizmus, wellness a vadászat és horgászat témakörében szeretnének fejleszteni. Vendéglátás, szállás nincs a településen, a 2-3 évente megszervezett Nyugdíjas Világtalálkozó, a forrásra a Valkói Nyugdíjas Klub pályázik vendégeit az iskolában helyezik el. A Valkói erdő Melyik férfi ne emlékezne gyerekkorából a sherwoodi erdőre, Robin Hood kalandjaira? 150

151 A Nottingham Forrest neve is ismerősen csenghet azoknak akik követik az angol foci eseményeit. Valkói erdő a név ugyanilyen jól cseng a magyar fülekben, titokzatos varázslatos helyet idéz ez a két szó. Valóban. Erdeiben királyok, hercegek vadásztak, köztük Ferenc József, Rudolf trónörökös, Ferdinánd nagyherceg, Albert szász király, Lipót bajor herceg. Sisi egyik zöld pihenő háza is itt volt az erdőben, az épület ma is meg van, a Pilisi Parkerdő Zrt használja vadászházként. Mennyi csodás és rejtelmes történet színhelye volt a valkói erdő! A királyi vadászterületen ma is a Pilisi Parkerdő Zrt szervezésében igényes vadászturizmus folyik. Ez azonban zárt, az ideérkező vendégek minden szolgáltatást megkapnak a szervezőktől, a külvilággal szinte semmi kapcsolatuk nincs. Az erdő azonban nagy, az önkormányzat tervei szerint alkalmas gyalog- és lovasösvények, erdei kerékpárutak kialakítására. Az egykori Királyi vadászterületen, Erzsébet királyné, Ferenc József és a többi királyok, hercegek és minden rendű és rangú vadászok lába nyomán legyen más a valkói erdőben túrázni, sétálni, lovagolni, biciklizni. A kialakított útvonalakat jelző táblák állítsák meg az arra járókat és meséljenek a nagy elődök történeteiből. A meseösvény tisztásain, vagy fái között lehessen eljátszani egy-egy történetet, ehhez erdei kunyhókat, jelzésszerű díszleteket lehet elhelyezni, elrejteni a helyszínen. A valkói erdő így amellett, hogy hagyományos módon is bejárható gyalog, lóháton, vagy biciklivel, felejthetetlen élménnyé válik azoknak akik kíváncsiak az erdő titkaira és maguk is megélik a királyi vadászkalandokat. Bevételt az jelenthet, ha ezekre a díszletekre összeállított programokkal lépünk be az idegenforgalmi és szabadidő-piacra. Különlegessége folytán a Valkói Erdő Titkai nagy népszerűségre tehetnek szert a különleges programokat kereső baráti társaságok, vállalati tréningeket szervezők, de iskolai osztálykirándulásokat szervezők körében is. 151

152 A fizető vendég számára az erdei háttér kimeríthetetlen ötleteiből válogatva beavatott vezetőket, meglepetésszerűen feltűnő szereplőket, netán állatokat lehet a programba beépíteni, az erdő számtalan kalandot és izgalmat kínál, különösen a valkói erdő. Sok erdő van, de valkói erdő csak egy van! VÁCSZENTLÁSZLÓ - a szerethető falu A szép fekvésű, rendezett képet mutató településen ma is él a Szent László-legenda, aktív kapcsolatot tartanak valamennyi, a lovagkirályról elnevezett településsel, országhatáron belülés túl. Jövőre a Szent Lászlóról nevezett települések 14-ik találkozóját, Vácszentlászlón tartják, vendégeiket házaknál helyezik el. A település nyugodt légkört áraszt, falusi turizmusra alkalmas lenne, de jelenleg csak egy panzió üzemel és most lép ki a turisztikai piacra az évek óta elkészült, de ki nem ajánlott Molnár Panzió. Szomszédságában lovaglási lehetőség. A lakosság 90 %-a katolikus, a templom teljes felújítása lakossági összefogással kezdődött, amely a közösségi életet is jellemzi: a kultúrházban folyamatosan vannak rendezvények, működik egy szövőszakkör, a fiataloknak majorett-csoport, az oktatási intézményekben túljelentkezés van. Vácszentlászlónak van saját újságja, az orvosi rendelőt és a védőnői solgálat épületét az önkormányzat önerőből hozta létre. A település vezetése sokat tesz a falu szépítéséért, nagyvonalúan kellemes és szép a falu parkosított központja, az új polgármesteri hivatallal, a közeli bolttal és Művelődési Házzal. A turizmus fejlesztését a horgászat és vadászat irányában képzelik el. Falujáték fedezzük fel Vácszentlászlót! A Vácszentlászlóra érkező idegen, mire beér a tágas központba érzékeli, hogy ez a különleges látnivalókkal nem büszkélkedő falu, egy szerethető falu, itt van élet, jó itt lenni. A porták tágasak, nem elhagyottak, a boltok az átlaghoz képest igényesebbek, vonzó külleműek, van egy kis varázslat érzése az ideérkezőnek. újabb ámulatba eshet aki 152

153 meglátogatja a falu és a kistérség egyetlen igazi falusi turizmusra berendezkedett vendégházát, a Molnár portát. A kert és a pince ötletes megoldásai, barátságos és fantáziadús terei lenyűgözőek, a házigazda vendégszerető, humoros életismerő lénye, felesége otthonos légkört teremtő szolgálatkészsége külön vonzereje az itt megtapasztalt élménynek. Méltán büszkék arra amit itt létrehoztak, noha több éve alkalmas a ház vendégfogadásra, de életük alakulásával, most jött el az idő a nyitásra. Ide el kell jönni, és másokat is elhozni! Ezzel az érzéssel búcsúzik a távozó. Hogy lehet egy falut megfogalmazni, élményszerű turisztikai termékké tenni? Szervezzünk egy játékot, nevezzük el falujátéknak lehet ez akár egy sorozat első állomása, és fedezzük fel ezt a szerethető magyar falut! Az érkező csoportot, természetesen ők külföldiek is lehetnek annál vidámabb és kalandosabb a játék -osszuk csapatokra és minden csapat kap kérdéseket, feladatokat. Ezeket a feladatokat természetesen másképpen kell összeállítani külföldieknek, másképpen magyaroknak, másféle feladatot kaphatnak az iskolások, a fiatalok, a felnőttek, netán a nyugdíjasok. Mást, ha családok játszanak, vagy egy vállalati tréningen részt vevők. Jó is, ha mindig változik, megújul a program, mert így mindig az érkezők arculatára szabható a játék, és újabb helyi családok, állomáshelyek vonhatók be a játékba. A csapatoknak, olyan feladataik vannak, aminek a segítségével a végén ők is egy kicsit vácszentlászlóiak lesznek, közben próbára lehet tenni az ügyességüket, leleményességüket, erejüket. Lehet helyszíneket keresni, gyűjteni, eldugott tárgyakat jellegzetes helyeken megtalálni, a helyiekkel kapcsolatba kerülve kérdésekre választ kapni, házimunkában részt venni. Meséket kitalálni, énekelni, rajzolni, külföldieknek magyar szavakat megtanulni és kiejteni. Elképzelhetjük ezt úgy, mint egy sok további feladattal kiegészített mozgó activity játékot, szinte végtelen számú variációval. A végén egy vidám étkezéssel, pálinkázással, borozással emlékezetessé tett díjkiosztással lehet befejezni a falujátékot, aminek ideális helyszíne a Molnár porta. A győztesek mellett vesztesek nincsenek, mert, ha jól szervezzük meg a játékot biztos a siker! Végül minden résztvevő kap egy oklevelet ajándékba, mint Vácszentlászló tiszteletbeli polgára. 153

154 A program ára a választott feladatok ember-, idő és eszközigényétől, valamint a kapcsolódó szolgáltatásoktól függ. Jó marketinggel el kell kezdeni, szakértelemmel, minden apró részletre gondolva kell megszervezni, aztán már mások is folytatni fogják, mert egy ilyen jellegű programnak csak nyertesei vannak. A résztvevőknek garantált a vidám és felejthetetlen élmény, a helyieknek a beruházás nélküli bevétel és a visszatérő vendég, akiért majd érdemes lesz befektetni is. A beavatott később esetleg a meglepett be nem avatott Vácszentlászlóiak is egyre jobban felfedezik falujuk értékeit és a jól működő közösséget. egy jól beindult turisztikai program minden esetben új munkahelyet is teremthet. ZSÁMBOK élő hagyományok - hagyományokból élők Kacó, kecele, pruszlik, fékető, galáris a híresen szép zsámboki népviselet nélkülözhetetlen darabjai. A hagyományőrzés ma is fontos része a mindennapoknak, hála Lapu Margit néninek, aki egymaga három múzeumra valót gyűjtött össze a régi bútorokból, tárgyakból, újságokból amellett, hogy dalokat, népszokásokat, játékokat is lejegyzett, miközben rózsás tányérokat festett, régi minta alapján és hímezte a szép zsámboki zsebkendőket nyarán róla nevezték el a falumúzeumot, mely a 100 éves parasztházban lelt otthonra. Az 1970-es évek közepétől lett megrendelhető turisztikai program a Zsámboki lakodalmas, a régi lakodalmak hangulatát felelevenítő, néprajzi hitelességű népszokás-bemutató és a lakodalmas vacsora. Egyre népszerűbb a 1993 óta megrendezett Lecsót a keceléből augusztusi fesztivál, a lecsóföző-versennyel és a többi programmal. A falu barokk temploma XVIII. századi, Szent Erzsébet nevét viseli. A főoltáron a névadó szent alakja látható, a modell a hagyomány szerint Mária Terézia volt, magyar ruhában. A 2500 fős településen a lakosság fóliás növénytermesztéssel foglalkozik, más munkalehetőség nemigen van, vállalkozókat nehéz találni, civilszervezet sincs. Zsámbok részt vesz a Leader-programban. A vendéglátást egy étterem és egy presszó jelenti, van egy XIX. századi malom, aminek az állagmegóvására 1o millió Ft-t kellene költeni, de ebből érdekes szálláshely alakítható ki. 154

155 Ahogy a 70-es években a fóliázás, úgy most a turizmus jelenthet kitörési pontot Zsámbok számára. Falusi turizmus - szemléletváltással Zsámbok az a falu ahol az erős falusi turizmus létrehozásához minden adott. A zsámboki ember melegszívű, vendégszerető segítőkész, szorgalmas és vidám, szeret mulatni. Polgármesteri kapcsolatok révén Franciaországból érkező vendégeket már több év óta fogadják örömmel házaikba. Kialakultak komoly baráti kapcsolatok a házigazdák és vendégeik között. Kölcsönös meghívás révén a zsámbokiak is jártak már Franciaországban, illetve onnan mindig szívesen visszatérnek a megismert barátokhoz. Ez a falusi vendéglátás maga, minden gyümölcsével együtt, ha a barát vendég így visszajár, akkor biztos, hogy a fizető vendég is ugyanilyen jól fogja magát érezni, a kapcsolatok ugyanúgy kialakulnak. A francia vendégek egy hetet szoktak Zsámbokon tölteni. Ezalatt bejárják a környék látnivalóit, és van annyi, hogy a hét gyorsan elröpül. Gödöllő és a Királyi Kastély, a Valkói erdő, a Vácszentlászlói tó, a Tóalmási kastély, a közeli Kóka 1500 pincéből álló pincesora megannyi vonzó élmény. A Kistérség a mostani, fejlesztés előtti állapotában is számtalan lehetőséget kínál. A közelben még ezen kívül is sok programlehetőség adódik. Zsámbokról sem kell mindennap elmenni, hiszen a falu maga érdekes és máshol nemigen található látványosságokat kínál. Mezőgazdasági látogatás szervezhető a fóliás termelőkhöz. Egy külföldi számára a paprika a legjellemzőbb magyar növény, különösen érdekes lehet megnézni a paprikatermesztés fázisait egy Magyarországon járó külföldinek. Van virágtermesztéssel foglalkozó család, ha megszokottá válik a látogató, akkor lesz is számára megvásárolható termék, a házigazda számára pedig - a program árán túl is - bevétel. Lovasfogat, hintó, fiákker is rendelkezésre áll a falu és környékének bejárásához. Kisvadra lehet vadászni a helyi vadásztársaság szervezésében. A romantikus Falumúzeumban, a pajtában és a kertben helyi mesterség-bemutatók szervezhetők a faluban élő művészek, kézművesek, és a falubeli asszonyok segítségével: 155

156 csigatészta-készítés, tökfaragás, fafaragás, porcelánfestés csuhéfonás, népviselet-varrás, zsebkendő-hímzés kínál bő választékot. A kiválasztott mesterséget tanítani is lehet a vendégeknek, a népviseletet fel is lehet próbálni, mindezeket a kézműves termékeket meg is lehet vásárolni. Kölcsönösen előnyös, szórakoztató, közösségépítő módon tanulnak, érzik jól magukat házigazda és vendége. És közben a kertben, a bográcsban készül a lecsó. Van még egy ilyen jellegzetes, a mezőgazdaságával szervesen összefüggő ételspecialitása is Zsámboknak. A lecsófőzésre meg lehet tanítani a vendégeket, netán közöttük is lehet egy lecsófőző-versenyt szervezni. Ünnepet is lehet szervezni, a csoportban érkezőknek felelevenítve az egykor oly népszerű Zsámboki lakodalmast, külön ízt ad egy ilyen felejthetetlen estének, ha a vendégnek nem kell arra gondolnia, hogy még buszos utazás vár rá, hanem házigazdájával együtt sétálnak haza, térnek nyugovóra, és másnap a bőséges reggeli mellett lesz miről beszélgetni. Éppen ez a személyes és természetes közelség a falusi turizmus legnagyobb varázsa. A helyieknek nem kell semmi mást adni, csak önmagukat és a vendég ezt örömmel megvásárolja jó pénzért úgy, hogy közben össze is barátkoznak. Zsámbokon már ki is próbálták a francia csoportokkal: működik. Hinni kell benne és szemléletváltás szükséges. Meg kell hívni szakértőket, akik gyakorlati példákkal és tanácsokkal tudják alakítani a helyiek gondolkodását. Úgy tartják, hogy számos felsorolt jó tulajdonsága mellett a zsámboki ember nem vállalkozó típus, nem szeret kockáztatni, inkább a biztosat választja. Kevés a faluban a vállalkozó, az asszonyok Jászfényszarura járnak három műszakban dolgozni minimálbér körüli keresetért. A 70-es években mikor virágzott a fóliázás mégis sokan megmutatták, hogy tudnak dolgozni és tudnak vállalkozni is. Most is erre lenne szükség, ha egy megfelelő marketinget végző turisztikai szervezet segítené a zsámbokiakat, egy ilyen szervezet arra is alkalmas, hogy képezze az érdeklődőket, segítse a gyakorlati megvalósítást. Kellene néhány szállással, vendégasztallal elöljáró jó példa. 156

157 Egy ilyen szép környezetben fekvő, takaros faluban már az is megállít, ha több házon ott a falusi turizmus védjegye. Zsámbok és a falusi turizmus ez a jövő, a szemléletváltás pedig messzire ható, szükséges jó példa Tematikus vonzerő- és kínálatfejlesztés Vonzó és színvonalas kulturális-örökségturizmus A Kistérség kétségtelenül kiemelkedő vonzereje a kulturális- és örökségturizmusban van. A főváros közelsége stratégiailag, politikailag, gazdaságilag fontos körzetté avatta ezt a térséget évszázadok óta. Emiatt történelmi, kulturális értékek halmozódtak fel és maradtak meg, ha mégoly töredékesen is, a háborúk tépázta időkben. Grassalkovich I.Antal gróf a nagy építő, hatalmas, Bajáig terjedő, egybefüggő birtoktestének központjául Gödöllőt választotta. A választás telitalálat volt: elég közel a fővároshoz, és elég távol tőle. Mennyire visszaigazolta ezt a választást a következő századok történelme a királyi korszakon át napjainkig. Grassalkovich építő, közösségépítő főúr volt. Nevével mindenütt találkozunk kistérségünkben. Egymaga harminchárom templomot épített, ezzel harminchárom dolgozó- és imádkozó, hagyományait megtartó, összetartó közösséget alapított birtokain. Nagy ember volt, Kistérségünk kultúrájának, örökségének alappá váló oszlopa. A gödöllői kastély megépítésével róla elnevezett új stílus született, az ő építésze tervezte a péceli kastélyt. Mélyen hívő ember volt, feleségével együtt ő alapította a környék lelki központját Máriabesnyőt. Általa építtetett templomok, kedvenc szentjének Nepomuki Szent Jánosnak szobrai ma is több helyen láthatók. Mária Terézia felelős megbízottjaként a kisebbségek betelepítését bonyolította. Kultúrából és örökségből kihagyhatatlan, méltó hogy ezen a helyen megemlékezzünk róla. Koncepciónkban védjegyül Gödöllő városának és a Kistérségben is Erzsébet Királynét, a népszerű Sisit javasoljuk. Az ő igazi alakja alkalmas arra, hogy úgy jelentsen vonzerőt, hogy közben nem hamisítjuk meg, hanem felfedezzük a benne rejlő emberi gazdagságot, és vele jobban megértjük a bemutatni kívánt látnivaló értékét. Ehhez fűződő gondolatainkat a 157

158 Gödöllőről szóló részben már olvashatták. Ennek megfelelően gödöllői fejlesztési javaslataink következetesen és ahol lehet Sisi személyéhez kapcsolódnak. A Gödöllői Kistérségbe indulót, már Budapesten a pályaudvarokon, HÉV-végállomáson, repülőtéren, az autópályakijáratoknál, csomópontoknál el kell, hogy érje a védjegy egyértelmű üzenete. A térségbe érve már ismerősen köszöntik, és igazítják el, informálják a látogatót a védjegy üzenetét hordozó táblák. Ezekre bizalommal hagyatkozhat, és nem csak száraz információkat kap, de Erzsébet királyné, mintegy kísérőként mellé is szegődik, és a közös barangolás végén már közeli ismerőse lesz, mert a táblák segítségével Sisi magáról is sokat mesélt. Erre az alapgondolatra épülnek a Gödöllőnél javasolt programok közül mindazok, ahol ez nem erőltetett. A kistérségben is több helyen megfordult, vagy megfordulhatott Erzsébet királyné. Erre alapozva terjesztjük ki ezt a rendkívül vonzó védjegyet Gödöllőn túl a kistérségre is. Sisihez nem illik a harsány agresszivitás, ezért fontos, hogy igényes megjelenéssel, de figyelemkeltő módon jelenjen meg az üzenet. A brand konkrét kidolgozása nem feladata a koncepciónak, da a javasolt marketingstratégia erre épül. Indító elképzelésünk szerint a Gödöllői dombságot jelképező zöld szín, a művésztelep szecessziós világát idéző formákkal alkotná a keretet, amiben Sisi kedvelt levendulaszíne adja a tábla alapszínét. Ez kontrasztos, feltűnő, mégsem harsány és a fehér betűk jól olvashatók rajta. Kistérségünkben a kulturális- és örökségturizmus kiemelkedő projektje a Gödöllői Királyi Kastély és a hozzá kapcsolódó szálloda fejlesztése. A kastély-együttes fejlesztése a teljes helyreállításig folyamatosan napirenden lévő attrakciófejlesztési program. (A felújítás a jelenleg induló 4. szakasz befejezésével sem éri el a teljes épületegyüttes 50%-os rekonstrukcióját.). A fejlesztések között szerepelnek vendégirányítással kapcsolatos beruházások is. A felújítás 4. szakasza 2008 augusztusában hivatalosan megkezdődött, további 11 %-os rész rekonstrukcióját biztosítva, két éven belüli befejezéssel. A munkálatok a Kastély két oldalszárnya és a Felsőpark rekonstrukciójával indulnak, 1,7 milliárd HUF (1,5 milliárd Uniós pénzből, 170 millió HUF az önrész, központi költségvetésből) költségvetéssel. A fejlesztés kapcsán megújul a Kastélymúzeum beléptetési- és látogatási rendszere: az egyirányúsítással a bejárat és kijárat különválik egymástól. Új ajándékbolt, ruhatár, kassza, és pihenőtér kerül kialakításra, audio guide-ok beszerzése is megtörténik. A kiemelt projekt költségvetéséből 158

159 600 millió HUF jut vendégbarát turisztikai berendezések, átalakítások költségeinek fedezésére. A tervben szereplő felújítandó rész az egykori un. Főudvarmesteri Ház, a kocsiszín és a sörház területe. A Gödöllői Királyi Kastély KHT. a Kastélyon belül szállodafejlesztésre is tendert írt ki, az alapos örökségvédelmi, stb. előkészítéssel indított közbeszerzési versenypályázaton nyertes, külföldi magánbefektetővel folyamatban van a szerződéskötés. Legalább 4 csillagos, 120 szobás szálloda készül, mely 90 évre kerül az üzemeltető használatába. A fejlesztés a Márvány- és Barokk Istálló felújítását is magában foglalja. A szálloda-beruházással együtt a teljes komplexum hozzávetőlegesen fele lesz felújítva, így még sok feladata marad a kiemelt műemléket védő, értékmentő munkának. Ilyen következő stádiumot jelentene, az un. 5. szakasz projekt, mely a 7. és 8. szárny felújítását, funkcióval való ellátását biztosítaná. Az új funkció egy grandiózus rendezvényközpont kialakítását jelenti, mely a 7.szárnyban volt Orangerie és Muzsikus Gang (az M30- as úttal párhuzamos rész) helyiségeit alakítaná át egy 400 négyzetméteres, plenárisés több szekciótermet magában foglaló egységgé, az emeleten kiszolgáló irodákkal, sajtóirodával stb. A helyiség alkalmas lenne az eddig a díszteremben sűrűsödő, nem kifejezetten kulturális rendezvények (partik,esküvők) helyszínének biztosítására is. E szakasz tervezési fázisban van, a forráshoz-jutás még megoldásra vár. További terv volt, a fedett lovarda 600 négyzetméteres területén, 800 fős konferencia/koncertterem kialakítása, de ez már a 6. szakasz jelenleg nem belátható periódusára esik. A kastély-rekonstrukció és szállodafejlesztés a Kistérség átfogó turisztikai céljainak megvalósulását szolgáló már folyamatban lévő kiemelkedő és kiemelt program. A munkacsoport részéről, alprogramként, további vonzerő-erősítő intézkedésekre teszünk javaslatot, amelyeket a településenkénti vonzerőleltárban részletesen ismertettünk. Ehelyütt összefoglalóan felsoroljuk a kulturális és örökségturisztikai fejlesztésre vonatkozó javaslatainkat: Az Erzsébet-park Sisi-emlékhelyként történő, tudatos felújítása a helyhez illő virágsétány létrehozásával 159

160 A Gödöllői Művésztelep - A szecesszió, mint keresett és mindig divatos stílus nagy tömegeket mozgósít szerte a világon. Gödöllőn, a meglévő minimális lehetőségekkel indulva, a Városi Múzeum gazdag anyagára építve, a már létező szecessziós sétát élményszerű turisztikai termékké lehet formálni, bevonva a Művésztelep házai közül azt, amelyik látogatható. A Világbéke Gongnak- Gödöllő turizmusában jelképes és kiemelt szerepet szánunk. A testvérvárosi kapcsolatokban rendkívül gazdag város nyitottságának gyümölcse a gong. Ajándékozóinak szándéka szerint üzenetet hordoz, ezt az üzenetet lehet, ünnepi formát kölcsönözve, időről időre látványosan továbbadni. Gödöllő városközpontja - számos kulturális- és történelmi szempontból fontos látnivalójával, a tervezett fejlesztések révén vonzó, igazi sétálóutca és találkozóhely lesz, amit a városba látogató keres, ahol megül és fogyaszt A Szent István Egyetem - mint látványosság, tudásközpont és a magyar mezőgazdaság egyik legjelentősebb történelmi pillére, meghatározó szerepet tölt be hazánk oktatásában, tudományos életében. Rendelkezik azonban a turizmus számára is megfogható vonzerővel a központi épülettől a botanikus kertig. Ezt igyekszünk javaslatunkban megfogalmazni és eladható termékké formálni. A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum - mint világritkaság jelenhet meg és a belterjes látogatottságból - a marketing-munka segítségével -jelentőségének megfelelően kerülhet fel a nemzetközi turisztikai térképre. A Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika mint Gödöllő nemzetközi jelentőségű látnivalója váljon a város látnivalóinak szerves részévé, a Kastélyból kilépő látogató könnyen eljuthasson ide, a város másik végébe. Gödöllői városnézési útvonal- a látnivalókat felfűzi és bemutathatóvá teszi. A város jelentős látnivalói között a Sisi védjeggyel jelölt, szecessziós stílusú táblák segítsék a látogatókat eligazodni, úgy, hogy közben ismerkedjenek meg magával Erzsébet királynéval. A fejlesztésekhez feltétlenül javasoljuk egy hop on hop off körjárat160

161 szerűen működő városnéző buszjárat létrehozását, úgy, hogy az a helyi közlekedési rendszer egyik vonalaként a gödöllői lakosokat is szolgálja Gödöllő és a Kistérség nemzetközi- és országos jelentőségű fesztiváljai, rendezvényei, kulturális- és népművészeti együttesei - hathatós marketing segítségével váljanak még szélesebb körben ismertté. Gödöllői Magyar Hét - címmel javaslunk egy, a már meglévő ünnepeket a megvalósulás előtt álló kulturális börzével összekapcsoló, egy hetes fesztivált az Barokk Kastélynapoktól a Magyar Szabadság Napja rendezvényig, és az ezzel egy időben Máriabesnyőn zajló Kárpát-medencei Magyarság Búcsújáig. Szellemi, lelki tartalommal kiegészítve a vigasságot. A Péceli Ráday kastély - irodalmi kastéllyá történő fejlesztését javasoljuk, hogy a kastélymúzeumok között egyedülálló arculata legyen ennek a különleges kastélynak, olyan, ami szervesen kapcsolódik az alapító Ráday család és a város, Pécel értékeihez. Ezzel a különleges arculattal illeszkedjen egy, a Kistérségen túlívelő kastélyút vonalába, Fót Gödöllő Tura Pécel között. Isaszegen az es Szabadságharc Emlékparkját - javasoljuk létrehozni a meglévő hagyományokra és emlékekre építve. Az emlékpark mellett készülhet el a Történelmi Túlélőpálya Szadát művészfaluként képzeljük el, a Székely Bertalan Művészeti Központnemzetközi jelentőségű vonzerővé válhat, élő művészfalu központjaként. Művészeti Út jöhet létre nyaranként Gödöllő Szada Veresegyház között Történelmi Labirintus a merész álom megvalósulása Szadát a nemzetközileg keresett turisztikai attrakciók közé emelné. Kistarcsán az internáló tábor - meglévő épületéből a történelem méltóságát megőrző de mégis izgalmasan érdekes Interaktív Emlékhely kialakítását javasoljuk 161

162 Kerepesen a régészeti tanösvény terve és a Csörsz árok - bemutathatóvá tétele lenne jelentős érték a kulturális turizmus számára. A szlovák kisebbség hagyományai - eladható turisztikai termékké válhatnak a Kistérség településein. A Kistérség értékes falumúzeumaiba - nagyobb számban juthatnak el a látogatók azáltal, hogy a települések kiemelt vonzereje turistákat vonz. Zsámbokon a lakodalmas program- újjáélesztése és a kézműves hagyományok interaktív bemutatása segítheti a falusi turizmus létrejöttét Vallási turizmus. Egy új vallási desztináció alapjai. A 2008-ban Basilica Minor rangra emelt Máriabesnyő az ország egyik legfontosabb Máriakegyhelye és lelki központja. Évente több tízezren fordulnak itt meg. Legtöbben a két hagyományos búcsúra jönnek Nagyboldogasszony és Kisboldogasszony ünnepén. Az egykori kapucinus kegyhely 2002 óta a Váci Egyházmegye kezelésében működik. Pezsgő és egyre fejlődő közösségi élet van. A plébános, Gáspár István atya egyben a kegyhely mellett működő Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház igazgatója is. Az ország egyik vezető lelkigyakorlatos háza, és lelki központja működik itt, amely egyben a Váci Egyházmegye nagyobb rendezvényeinek helyszíne is. Máriabesnyő mint kulturális kincs is kiemelkedő látványosság. Két szintes temploma van, az alsó templomon át lehet a Grassalkovich kriptába jutni, ahol az alapító I. Antal gróf és felesége Klobusitzky Terézia grófnő sírja van. Máriabesnyőn, az országban egyedülálló gyűjteménnyel, Mária Múzeum működik, melyet a Gödöllői Városi Múzeum szakemberei rendkívül igényes kiállítássá formáltak 2008 nyarán. Máriabesnyő belekerült a komoly pályázati pénzzel támogatott nemzetközi Mária út vonalába, amely Mariazell és Csíksomlyó között teremt kapcsolatot, beépítve az útvonalba eső Mária-kegyhelyeket. 162

163 A Máriabesnyői kegytemplom a magyarországi barokk művészet egyik legszebb alkotása. A felső kegytemplom, immár bazilika, a grófnő csodás gyógyulása után épült fogadalomból, úgy, hogy 1761-ben felszentelték a fogadalmi kápolnát és már tíz évvel később a kegytemplomot, addigra annyian jártak ide a csodás imameghallgatások hírére. Közben már 1763-ban megépült a kapucinus kolostor hatalmas pincével és istállókkal. A kegytemplomban két kegyoltár van egymás mögött, a főoltáron a besnyőn csodálatos körülmények között megtalált, mindössze 11 cm. magas kegyszobor, az oltár mögött a Loretoból gyalog idehozott hiteles Madonna-másolat ben fontos ünnep lesz, a besnyői kegyszobor megtalálásának 250. évfordulója. Máriabesnyő olyan fontosságú vallási központ, hogy alkalmas egy az egész országot átfogó vallási- turisztikai szervezet létrehozására, amely a Turisztikai Desztinációs Menedzsment segítségével egy ökomenikus vallási turisztikai központ lehet. Budapest közelsége, Máriabesnyő lelki háttere biztos alapot ad ehhez. Az elképzelések szerint, a történelmi egyházak tömörülnének ebbe a szervezetbe. A turizmus egyben az egyházak közötti együttműködésnek is példaértékkel bíró terepe lehet. Máriabesnyőn a kapucinus kolostor istállóiban egy különleges multimédiás eszközökkel működő Bibliai élményközpont létrehozását javasoljuk. A Kistérség minden településén jellemző, az erős helyi hagyományok mellett, a vallási élet jelenléte. Messze földön híres Csömörön a virágszőnyeggel borított útvonalon az Úr napi körmenet. Az Árpád-korból származó isaszegi Öregtemplom kiemelkedő érték. Pécelen a Ráday grófok a magyar református egyház egyik legerősebb pillérét jelentették, a templom mellett ma is működik református lelki-központ. Értékes a gödöllői fő tér legrégibb épülete, a katolikus Grassalkovich gróf által a református gyülekezetnek épített templom. A szlovákok között erős az evangelikus egyház. Gödöllőn a zsidó temető az egykor virágzó hitközség emlékét őrzi. A baptista egyház jelen van a térség szinte minden településén. A történelmi egyházak turisztikai együttműködése páratlan és példamutató értéke lehet a helyi turisztikai szervezetnek. 163

164 Egészségturizmus egész évben működő fürdőkkel Tény, hogy Magyarország leggazdagabb települései a fürdővárosok. Az ezredfordulóban készült önkormányzati programok kitörési pontként jelölték meg a termálvízkincs hasznosítását. A közötti fürdőfejlesztések hatására a fürdőlétesítmények bruttó területe 1,8 szorosára nőtt, az érintett településeken a turizmus szezonális ingadozása csökkent, az egy turistára eső költés nőtt, az új munkahelyek hozzájárultak a lakosság életszínvonalának növekedéséhez. A szakmai elemzések arra a megállapításra jutottak, hogy az önkormányzat létrehozta a vonzerőt azzal, hogy a fürdőfejlesztést, mely nem feltétlenül nyereséges megvalósította, ami beindította a környezet fejlődését, a magántőke részvételét a turizmus fejlesztésében. Beindultak a multiplikátorhatások a vendéglátás, mosatás, kertészet belső építészet stb. és beszállítói szolgáltatásainak forgalomnövekedésével. A fürdők létrejöttével a helyi lakosság is több és jobb szolgáltatáshoz jutott. A fürdő létrejötte tehát a szállodaépítéstől kezdve számos beruházást lendít fel, olyanokat, mely a fürdő létrejötte nélkül nem valósultak volna meg. A területileg egymáshoz közeli fejlesztések is sikeresek voltak, amely esetekben ezek egyedi kínálattal, arculattal, markáns pozicionálással, körülhatárolt piaci szegmenst céloztak meg. 164

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma MAGYAR TURIZMUS ZRT. Kutatási Csoport 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1) 488-871 Fax: (6-1) 488-8711 E-mail: kutatas@itthon.hu www.itthon.hu A TISZA-TÓ RÉGIÓ KÜLDŐPIACAI ÉSZAK-EURÓPA Az

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra

A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra A fapados légitársaságok térnyerésének és a MALÉV megszűnésének hatása turizmusunkra Dr. Jandala Csilla rektor-helyettes, Turizmus Tanszék vezetője MSZÉSZ Közgyűlés Eger, 2012. november 22. Világ Európa

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2017. március 10. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2016-ban 1 A magyar lakosság

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13.

Turisztikai Konferencia Veszprém. Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. Turisztikai Konferencia Veszprém Újvári Ágnes, hálózati igazgató Magyar Turizmus Zrt. 2007. április 13. VILÁGTURIZMUS 2006-ban NEMZETKÖZI TURISTAÉRKEZÉS: 842 millió + 4,5%, 36 milliós növekedés, elsősorban

Részletesebben

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci A hónap h küldk ldo országa 25. szeptember Spanyolország Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Rt. A prezentáci ció készítéséhez felhasznált lt adatok Másodlagos adatok (199625)? World Tourism

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft.

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Érdekek Egyszerűen összegezve: Nemzeti érdek, hogy minél több külföldi turista jöjjön

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben

A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Készítette a Magyar Turizmus Rt. a A világ és Magyarország turizmusának forgalma 2002-ben Budapest, 2003. február hó A világ turizmusának forgalma 2002-ben Magyar Turizmus Rt. A Turisztikai Világszervezet

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT.

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA CSEHORSZÁG KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. CSEHORSZÁG Területe: 78 866 km 2 Lakosainak száma: 1,2 millió

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. április 16. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekord vendégéjszaka-szám

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban. 6. Szállodaipar piaci elemei. 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda. 8. Szállodák tevékenységei

II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban. 6. Szállodaipar piaci elemei. 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda. 8. Szállodák tevékenységei II. Piaci-gazdálkodás a szállodaiparban 6. Szállodaipar piaci elemei 7. Szállodavezetés tárgya, a szálloda 8. Szállodák tevékenységei 9. Szállodai árak 0. Piaci-gazdálkodás tevékenységei 6. Szálláshely

Részletesebben

A helyi TDM feladatai, működése

A helyi TDM feladatai, működése A helyi TDM feladatai, működése Miért kell a TDM? Az európai turisztikai térségek idestova több, mint 20 éves válasza a piaci kihívásokra: A térségi együttműködési hálózatok kooperatív alapú termék- és

Részletesebben

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma

1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN. 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma 2016. június 1. 1,7 MILLIÓ VENDÉG ÉS 5,4 MILLIÓ VENDÉGÉJSZAKA AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKEN 2015-BEN 1. Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalma A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Mitől kulturális egy tematikus út..? És mitől tematikus? És mitől kulturális? És mitől út?

Mitől kulturális egy tematikus út..? És mitől tematikus? És mitől kulturális? És mitől út? Mitől kulturális egy tematikus út..? És mitől tematikus? És mitől kulturális? És mitől út? Mártonné Máthé Kinga Magyar Turizmus Zrt. Belföldi igazgató Mitől ÚT? Apró értékek láncra-fűzése Azonos rendezőelv

Részletesebben

A turisztikai és kulturális szektor kapcsolódási pontjai és marketinglehetőségei

A turisztikai és kulturális szektor kapcsolódási pontjai és marketinglehetőségei A turisztikai és kulturális szektor kapcsolódási pontjai és marketinglehetőségei Kincses Márk marketing stratégiai titkár Magyar Turizmus Zrt. Budapest, Corvinus Egyetem 2011. május 24. Kitekintés 2010,

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Turizmus rendszerszintű megközelítése

Turizmus rendszerszintű megközelítése 01.0.17. Turizmus rendszerszintű megközelítése Formádi Katalin formadi@turizmus.uni-pannon.hu A turizmus a szereplők tevékenységeiből és kapcsolataiból felépülő rendszer Az egyes szereplők egyedi döntéseik

Részletesebben

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai Kovács Gergő Péter kistérségi referens Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Legfontosabb szükségletek, lehetőségek A Velencei-tó LEADER HACS esetében a települési igények mellett a Velencei-tó, mint meghatározó

Részletesebben

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI A MAGYAR LAKOSSÁG 2006. ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI dr. Galla Gábor, vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2006. június 7. STABILAN NÖVEKVŐ BELFÖLDI KERESLET 2005-BEN MINDEN KORÁBBINÁL TÖBB BELFÖLDI

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ TURIZMUS ALAPOK

DESZTINÁCIÓ TURIZMUS ALAPOK DESZTINÁCIÓ TURIZMUS ALAPOK A turizmus fogalma A turizmus személyek utazása egy olyan helyre, ahol nincs állandó lakásuk. (Glücksmann, 1988) A turizmus magában foglalja a személyek lakó- és munkahelyen

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Előterjesztő: Molnár Anita a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság Igazgatója Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Miskolc, 2013.

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

A turizmus aktuális kérdései Magyarországon

A turizmus aktuális kérdései Magyarországon A turizmus aktuális kérdései Magyarországon Dr. Niklai Ákos alelnök, KEP elnök, Magyar Turizmus Zrt. II. Társadalmi Párbeszéd Fórum Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület Budapest, 2009. október

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ

SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3 MILLIÓ 1 GDP-HEZ HOZZÁJÁRULÁS: 9% MUNKAHELYEK SZÁMA: 318 EZER TURIZMUS DEVIZA BEVÉTELEI: 4 MRD EUR 1.031 SZÁLLODÁBAN 59.287 SZOBA SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA: 18.4 MILLIÓ BELFÖLD: 8.1 MILLIÓ KÜLFÖLD: 10.3

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO)

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) A TDM RENDSZER FEJLŐDÉSE ÉS ALAPVETŐ IRÁNYELVEI ? TDM ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) Mi a desztináció? A desztináció egy olyan földrajzi terület, ahol a turista legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

A magyar lakosság évi utazási szokásai VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ. Magyar Turizmus Rt.

A magyar lakosság évi utazási szokásai VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ. Magyar Turizmus Rt. A magyar lakosság 2004. évi utazási szokásai 2005 VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ www.itthon.hu Magyar Turizmus Rt. www.hungary.com A magyar lakosság utazási szokásairól a Magyar Turizmus Rt. éves gyakorisággal végez

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testület 2008. december 11-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testület 2008. december 11-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2008. december 11-én tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő: Javaslat Gödöllő Turizmusfejlesztési Koncepció elfogadására Dr. Gémesi

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. SWOT analysis & evaluation. How and for what to use SWOT

Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. SWOT analysis & evaluation. How and for what to use SWOT Master of Arts 1 International Hotel Management and Hotel Companies Management SWOT analysis & evaluation How and for what to use SWOT 1 Stratégiai térképkészítés 2 Stratégiai térkép Kik a vállalat legfontosabb

Részletesebben

A célcsoport számokban

A célcsoport számokban I"úsági turizmus I"úsági turizmus Az i&úsági turizmus magában foglalja a 16 29 éves korosztály egy évnél rövidebb ideig tartó, önálló utazásait, amit részben vagy teljes egészben más kultúrák megismerésének

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN

CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN CIVIL EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN A KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA MENTÉN Kihívások! Területfejlesztési háttér tényezők Határon túlra kerülő centrumok, határokon

Részletesebben

A Sóvidék-Hegyalja kistérség turisztikai potenciálja. dr. Horváth Alpár

A Sóvidék-Hegyalja kistérség turisztikai potenciálja. dr. Horváth Alpár ? A Sóvidék-Hegyalja kistérség turisztikai potenciálja dr. Horváth Alpár Kontextus Sóvidék-Hegyalja HACS 41-313.-as intézkedés, Falusi turisztikai tevékenységek ösztönzése pályázati kiírás Sóvidék-Hegyalja

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK Felsőoktatási kihívások Alkalmazkodás stratégiai partnerségben 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai

Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai Gyöngyös város turizmusfejlesztési koncepciójának területfejlesztési vonatkozásai Domjánné Nyizsalovszki Rita 1 -Kovács Gyöngyi 1 - Szűcs Csaba 1 -Dávid Lóránt 2 1 Károly Róbert Főiskola, Turizmus, Területfejlesztési

Részletesebben

2010-2012. évi marketingstratégiája

2010-2012. évi marketingstratégiája A Magyar Turizmus Zrt. 2010-2012. évi marketingstratégiája Gulyás Péter igazgató Dél-alföldi RMI Békéscsaba, 2010. február 11. A stratégiaalkotás előzményei Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS)

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

1. sz. melléklet Pályázati formanyomtatvány 1. A PÁLYÁZAT ÖSSZEGZŐ ADATAI. 1.1. A pályázat címe:

1. sz. melléklet Pályázati formanyomtatvány 1. A PÁLYÁZAT ÖSSZEGZŐ ADATAI. 1.1. A pályázat címe: 1. sz. melléklet Pályázati formanyomtatvány 1 1. A PÁLYÁZAT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1. A pályázat címe: 1.2. a.) Pályázó megnevezése: b.) Település(ek): c.) Régió: d.) Megye: e.) Lakosságszám: f.) A falumegújítási

Részletesebben

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása

Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Vidék Minősége közösségi és turisztikai kártya kialakítása Több, mint turizmus I Mehr, als Tourismus nemzetközi tanácskozás I Internationale Konferenz 2015. február 12. Hegykő, Tornácos Panzió Kártyarendszerek

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január február 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2014 februárjában a kereskedelmi

Részletesebben

Összetekerünk projekt. 2015. Budapest

Összetekerünk projekt. 2015. Budapest Összetekerünk projekt tájékoztató 2015. Budapest Aktuális trendek 2.3 milliárd bringatúra évente! 20.4 millió vendégéjszaka 44 milliárd euró a gazdaságban (ECF 2013. adatok) Aktuális trendek A turisztikai

Részletesebben

Franciaország. Marketingterv

Franciaország. Marketingterv Franciaország Marketingterv 2009 Franciaország Marketingterv 2009 Franciaország a harmadik legfontosabb európai küldőpiac. A franciák külföldi utazásainak száma 2007-ben 6%-kal növekedett, a szabadidős

Részletesebben