J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 10-én, csütörtökön órakor megtartott testületi ülésén. 3/2011. (V.10.) számú rendelete: Vácrátót Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelet elfogadása. 12/2011.(III.10.) számú határozat: Vácrátót Község Településszerkezeti Tervének módosítása. 13/2011.(III. 10.) számú határozat: Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításának elfogadása kiegészítésekkel. 14/2011.(III.10.) számú határozat: Veresegyházi Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ évi beszámolójának elfogadása. 15/2011.(III. 10.) számú határozat: évi gyermekvédelmi és gyámügyi beszámoló elfogadása. 16/2011.(III.10.) számú határozat: évi szociális beszámoló elfogadása. 17/2011.(III. 10.) számú határozat: Hozzájárulás a Váci Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez. 18/2011.(III.10.) számú határozat: Vácrátót, Ságvári E. utcai közvilágítás bővítésének támogatása. 19/2011.(III. 10.) számú határozat: Kaposvölgye SE sportpálya bérlésbe benyújtott kérelmének elutasítása. 20/2011.(III.10.) számú határozat: Norvég Alap pályázathoz szükséges Önkormányzati 20 millió Ft-os önerő biztosítása és a felhasználási cél meghatározatása. 21/2011.(III. 10.) számú határozat: Norvég Alap pályázat önerejének biztosítására három hitelintézettől árajánlat bekérése kedvező kamatozású hitel felvételére. 22/2011.(III.10.) számú határozat: Norvég Alap pályázattal kapcsolatos nyomvonal terv módosításának kérése. 23/2011.(III. 10.) számú határozat: Matyó Anikó jegyző helyettesítésének engedélyezése. 24/2011.(III. 10.) számú határozat: Kistérség újság rendelésének elutasítása.

2 2 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülte J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 10-én, csütörtökön órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 2163 Vácrátót, Petőfi tér 3. Jelen vannak: Garamszegi Géza polgármester Papp István alpolgármester Bolvári Attila képviselő Csonka Ferencné képviselő Forgonyné Wildmann Erika képviselő Horváth Mátyás képviselő Monori Szilárd képviselő Matyó Anikó jegyző Meghívott vendég: Mindszenti-Varga Endre M Érték Kft. Tölgyesi Diána M Érték Kft. Jegyzőkönyv-vezető: Mikes Nóra igazgatási előadó Garamszegi Géza polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselőtestület 7 tagja jelen van a Képviselő-testület határozatképes. Felkérte Bolvári Attila képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésre, majd ismertette a napirendi pontokat, azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. napirendi pontot halasszák el a következő testületi ülésig, ugyanis az Őrbottyáni Rendőrőrs részéről nem tudott eljönni az őrsparancsnok úr. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére és a módosított napirendi pontra tett javaslatot egyhangú 7 igen szavazattal elfogadta. Napirend: 1./ Váci Rendőrkapitányság tájékoztatója a térség és kiemelten Vácrátót község közbiztonsági helyzetéről. 2./ Vácrátót község Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének elfogadása. 3./ Veresegyházi Kistérség Önkormányzatinak Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 4./ Gyermekvédelmi és gyámügyi beszámoló a évről. 5./ Az Önkormányzat évi szociális beszámolója. 6./ Egyebek: - Váci Rendőrkapitányságvezető-helyettes személyének kinevezéséről szóló értesítés ismertetése. - Közvilágítás bővítés kérése a Ságvári Endre utcában. - Kaposvölgye SE sport- és szabadidőközpont bérlésével kapcsolatos kérelem ismertetése.

3 3 - Nemzeti Konzultációs Testület megkeresésének ismertetése az Új Alkotmány megalkotásával kapcsolatban. - Norvég Alap pályázathoz szükséges önrész biztosításának megtárgyalása. - Váchartyán Község Önkormányzat megkeresésének ismertetése jegyzői helyettesítéssel kapcsolatban évi szemétszürettel kapcsolatos tájékoztatás. - Tájékoztatás a Kistérségi újság megrendelésének lehetőségéről. 1./ Napirendi pont: Tárgya: Váci Rendőrkapitányság tájékoztatója a térség és kiemelten községünk közbiztonsági helyzetéről. A napirendi pont a április 14-én tartandó testületi ülésen kerül megtárgyalásra. 2./ Napirendi pont: Tárgya: Vácrátót község Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének elfogadása. Mindszenti-Varga Endre M Érték Kft. tervező Tölgyesi Diána M Érték Kft. - tervező Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy évben került elfogadásra a jelenleg hatályban lévő Településrendezési Terv, mely tartalmazza a Helyi Építési Szabályzatot, a Szabályozási Tervet és Településszerkezeti Tervet. A Településszerkezeti Terv a távlati terveket tartalmazza, míg a Helyi Építési Szabályzat és a hozzá kapcsolódó Szabályozási Terv a napi dolgokat határozza meg, melyhez minden Vácrátóti lakosnak alkalmazkodnia kell és az építéshatóságnak az eljárások kapcsán figyelembe kell venni. A Váci Építési Osztály a Szabályzat alapján végzi a munkáját. Vácrátóton elsőként 1990-ben volt elfogadott Településrendezési Terv, amit 1999-ben kezdtek felülvizsgálni, ezután az új Terv elfogadására 2002-ben került sor. Jól látszik, hogy a Településrendezési Tervet általában 4 évente fogadja el a testület. A Településrendezési Terv fontos része az önkormányzatiságnak, a lakossági igényekhez, lehetőségekhez alkalmazkodik. Kb. 30 szakhatóság véleményezi a módosító javaslatokat, ezen szakhatóságok nélkül egyáltalán nem is lehet módosítani a Terveket. Számos esetben előfordult olyan, hogy a lakosok kérelmét a szakhatóságok valami oknál fogva nem támogatták, de ezt a lakosok sokszor nem igazán tudják elfogadni és megérteni. A végső szót a területi főépítész mondja ki, ha ő elfogadásra javasolja azt, akkor kerül a Képviselő-testület elé. Már kb. 2 éve gyűjtik a lakossági észrevételeket, kérelmeket, javaslatokat a Tervvel kapcsolatban, melyek közül több beépítésre kerülhetett a szakhatósági állásfoglalások alapján. Vannak olyan kérelmek, melyek kimaradtak éppen azért, mert azt a szakhatóságok nem javasolták, vagy nem engedélyezték beépíteni a módosításba. A lakossági kérelmekről a testület folyamatosan döntött, így kerültek beépítésre a módosító javaslatba október 24. napjától bárki megtekinthette a módosító javaslatokat a honlapon, valamint a Polgármesteri hivatalban is bárki betekinthetett az anyagba. Ezenkívül közmeghallgatáson is napirendi pont volt a Településrendezési Terv módosítása. A szakhatóságok megkeresése a módosítással kapcsolatban két körben történt, a visszaérkező javaslatok folyamatosan beépítésre kerültek. A végleges szakhatósági állásfoglalás megküldésekor pedig már nem volt eltérő véleménye a hatóságoknak, ezért került most benyújtásra a testület felé az anyag. Mindszenti-Varga Endre tervező hozzátette, hogy a Településrendezési Terv egy helyileg alkalmazandó szabály, amit mindenkinek be kell tartania. A Váci Polgármesteri Hivatal Építési Osztálya ez alapján adja ki az építési, használatbavételi és telekalakítási engedélyeket. Ez alapján a Terv alapján a jegyző akár szankciókat is alkalmazhat azokkal szemben, akik nem tartják be az abban leírtakat. A Tervbe a lakossági igények beépítésre kerültek, valamint egyeztetések folytak a Budapesti Agglomerációs Tervet készítő tervezőkkel is, így készült el a most elfogadásra benyújtott

4 4 végleges anyag, amit a szakhatóságok két körben véleményeztek. Ismertette a lakossági igényeket, melyek a Tervbe beépítésre kerültek, valamint azokat a területrészeket is megmutatta melyek eddig gazdasági-kereskedelmi szolgálgató Gksz besorolásban voltak és vissza lettek minősítve mezőgazdasági Mg területté. Ezeket az átminősítéseket néhány esetben- a későbbiekben vissza lehet minősíteni, de nem lesz túl egyszerű az Agglomerációs Terv miatt. Széleskörű lakossági egyeztetés volt a Településrendezési Terv kapcsán, ezen kívül az anyagok megtekinthetőek voltak a hivatalban, valamint a honlapon is, ugyanis közszemlére volt téve 5 hónapon keresztül. Garamszegi Géza polgármester térkép segítségével ismertette a gazdasági- kereskedelmi szolgáltató Gksz területből mezőgazdasági Mg területté minősített területeket. A tulajdonosok nem mutattak hajlandóságot arra, hogy megegyezzenek az Önkormányzattal, ezért került visszaminősítésre a területük. A vasút mentén lévő Mg terület Gksz területté lett minősítve, mivel sikerült megegyezni a tulajdonossal, aki területfejlesztési hozzájárulást is fizetett az Önkormányzatnak. A tervben több olyan terület is ki lett jelölve korábban, ahol lovas-tanyák létesíthetőek, de ezért az Önkormányzat nem kért semmit, ezeket anyagi hozzájárulás nélkül minősítették át. Ilyen terület pl: Bige Tanya, Lukács Tanya, Velo Tanya, Grezner József tanyája. A Petőfi tér esetén lakóterületből gazdasági-kereskedelmi szolgáltató területté minősítés is megtörtént, amit a Hangulat Étterem tulajdonosa kért, és akivel az Önkormányzat szintén szerződést kötött. Mindszenti-Varga Endre tervező elmondta, hogy a Szabályozási Terv a helyi sajátosságokat tükrözi, bizonyos korlátok között. Garamszegi Géza polgármester megjegyezte, hogy engedményeket is tettek a tervben, mivel néhány utca esetén engedélyezett lesz az 550 m2-es teleknagyság kialakítása. Tölgyesi Diána tervező hozzátette, hogy ezenkívül utcanyitás és utcamegszüntetés is bekerült a tervbe. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy utcát akár kisajátítás árán is lehet lejegyezni, ugyanis ez közcélt szolgál és ezt a törvény engedélyezi. Forgonyné Wildmann Erika képviselő meglepődve tapasztalta a Márton napi lámpás felvonulás alkalmával, hogy a Sződ felé vezető út mentén több helyen ki van írva, hogy magán terület. Garamszegi Géza polgármester megjegyezte, hogy ez valóban így van, sok esetben az elzárás jogos, mert az út hivatalosan nem önálló helyrajzi számmal rendelkező út, csak egy kijárt út, vagy út alrészlet. Elmondta továbbá, hogy a lovasoknak is kijelöltek egy lovas útvonalat, a Művelődési Ház mellett, amire azért volt szükség, hogy ne kelljen átmenniük lóval a Petőfi téren. Ezt az utat ki kell majd sajátítani, mivel magánterületre lett berajzolva. A rét védett minősítést kapott a rajta található ritka növények miatt. Így ott nem lehet majd lakóterületet kialakítani. Ezenkívül a rét az ökológiai folyosó része, amit a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság nagyon szigorúan vesz. A botanikus kert mellett szintén berajzoltak egy lovas útvonalat, itt is ki kell majd bizonyos részt sajátítani. Mindszenti-Varga Endre tervező megerősítette a polgármester úr által elmondottakat, mely szerint az ökológiai folyosó tényleg a rét területére van bejelölve. Ezen belül megkülönböztetnek ún. puffer területet és ún. mag területet is, mely a legvédettebb területnek számít. Vannak olyan tevékenységek melyek engedélyhez kötöttek, de vannak olyanok is, melyek nem. A Terv meghatároz bizonyos feltételeket, amiket ha nem tartanak be az állampolgárok akkor szankcionálni lehet őket. Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a Bertinkén a Gát utcából a szabályozási vonal törölve lett az utca szélessége miatt, azonban az Irány utcai szabályozási vonal

5 5 benne maradt a Tervben. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdésük. Megköszönte Mindszenti-Varga Endre és Tölgyesi Diána tervezők eddigi munkáját. Bolvári Attila képviselő megköszönte a részletes és mindenre kitérő tájékoztatást, valamint a tervezők munkáját. Kürti Zsigmond Vácrátót, Ady E. u. 47. szám alatti lakos megkérdezte a tervezőktől, hogy kapna egy 20 fokos dőlésszögű tetőre engedélyt, ha a Tervben a megengedett dőlésszög fok? Mindszenti-Varga Endre tervező közölte, hogy nem kaphat építési engedélyt arra a lakos, ami eltér a Tervben leírtaktól, mivel az egységes települési arculat kialakítása a cél. Garamszegi Géza polgármester mivel a Településszerkezeti Terv módosításával kapcsolatban kérdés nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról 16. (1), és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. 7. (3) bekezdés b) pontja alapján határoz Vácrátót Településszerkezeti Terve (továbbiakban: Terv) és a hozzá tartozó leírás módosításának elfogadásáról. A határozat értelmében a képviselő-testület elfogadja a leírtaknak megfelelő Tervet, annak mellékleteivel együtt. A terv mellékletei: 1. sz. melléklet: Településszerkezeti Terv leírás módosítása 2. sz. melléklet: Módosított Településszerkezeti Terv Felelős: polgármester Határidő: május 10. Garamszegi Géza polgármester mivel a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban kérdés nem volt szavazásra bocsátotta a rendeleti javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (III. 11.) számú rendelete: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatról szóló többször módosított 4/2002. (IV. 04.) számú rendeletének módosítását (szöveges és rajzi munkarészek) megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: május órakor Mindszenti-Varga Endre és Tölgyesi Diána tervezők elhagyták a termet. 3./ Napirend: Tárgya: Veresegyházi Kistérség Önkormányzatinak Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a Társulási Megállapodásban megtalálhatóak a módosítások, amit mindenkinek kiküldtek. A Társulási Megállapodás szerint minden település egy szavazattal rendelkezik. A módosításra a jogi változtatások miatt van szükség.

6 6 Csonka Ferencné képviselő kijelentette, hogy a Ft-os tagdíj fizetéssel nem ért egyet, mivel nem fizethet mindenki egységesen, ugyanis minden településen más a lakosságszám. Nem tartja jó dolognak, hogy pl. Veresegyháznak ugyanannyi tagdíjat kell fizetnie, mint Vácrátótnak. Ezen kívül nem ért egyet azzal, hogy akár inkasszót is benyújthat a Kistérség, ha nem fizet az Önkormányzat. Matyó Anikó jegyző megjegyezte, hogy inkasszó benyújtására még nem volt példa. Csonka Ferencné képviselő közölte, hogy a 7. fejezet 47. pontja hibás, mivel az ott hivatkozott kormányrendelet már nem jó. Továbbá a régi lakosságszámok szerepelnek a megállapodásban, ezeket is aktualizálni kellene. Papp István alpolgármester egyetért azzal, hogy a tagdíjat a lakosságszám arányában határozzák meg, ez így lenne igazságos. Garamszegi Géza polgármester hozzátette, hogy a szavazati arányok miatt lett egységes a tagdíjfizetés is. Mivel a napirendi ponttal további javaslat és kérdés nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatinak Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbi javításokkal fogadja el: - lakosságszám arányos tagdíjbefizetés megállapítása, - lakosságszám aktualizálása - hivatkozott jogszabályok aktualizálása. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges módosításokat végeztesse el. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 4./ Napirend: Tárgya: Gyermekvédelmi és gyámügyi beszámoló a évről. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a Szociális Bizottság tárgyalta mind a két beszámolót. Felkérte Forgonyné Wildmann Erikát, a Szociális Bizottság elnökét a tájékoztatásra. Forgonyné Wildmann Erika képviselő tájékoztatásként elmondta, hogy mind a két beszámolót részletesen megtárgyalták és ezek után elfogadásra javasolják a testületnek. A bizottsági ülésen meghívottként részt vett Nagyné Gódor Csilla és Mátyus Győzőné is, akik a Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ munkatársai, és részletes tájékoztatást adtak a évi munkájukról. Matyó Anikó jegyző hozzátette, hogy a napokban az Önkormányzatnak 3 védelembe vételi és 1 ideiglenes hatályú elhelyezése volt. Egyre több ilyen eset fordul elő a településen. Csonka Ferencné képviselő a gyámügyi beszámolóval kapcsolatban megkérdezte, hogy a házi segítségnyújtás kinek a véleménye alapján működik jól? Ugyanis a testület nem tudja, hogy kiket látnak el Vácrátóton a házi segítségnyújtás keretében. Matyó Anikó jegyző közölte, hogy törvény írja elő ennek a feladatnak a biztosítását. 1 gondozónő 9 főt láthat el, ennél többet nem.

7 7 Forgonyné Wildmann Erika képviselő szerint ezt a szolgáltatást mindenképpen működtetni kell, az Önkormányzatnak ki kell találnia, hogy miből gazdálkodja ki erre a szükséges összeget. Matyó Anikó jegyző véleménye szerint ki kell vizsgálni, hogy az Önkormányzat mikor jár jobban. A lakosság anyagilag már így is nagyon le van terhelve, ennek a szolgáltatásnak a teljes költségét nem lehet már rájuk terhelni. Horváth Mátyás képviselő kijelentette, hogy meggondolandó, hogy a jövőben ezt a feladatot fel tudja-e majd vállalni az Önkormányzat. Bolvári Attila képviselő szerint jó lenne, ha nagyobb rálátása lenne az Önkormányzatnak a Kistérség által végzett feladatokra. És jó lenne azt is tudni, hogy személy szerint kik veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Garamszegi Géza polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban további javaslat és kérdés nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelmi tevékenység évi tapasztalatairól szóló a Veresegyházi Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ álalt készített beszámolót megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: azonnal, legközelebbi beszámoló március Felelős: jegyző Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évről szóló gyámhatósági beszámolót megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: azonnal, legközelebbi beszámoló március Felelős: jegyző 5./ Napirend: Tárgya: Az Önkormányzat évi szociális beszámolója. Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Szociális Bizottság tárgyalta az Önkormányzat évi szociális beszámolóját. Forgonyné Wildmann Erika képviselő hozzátette, hogy a Szociális Bizottság elfogadásra javasolta a testület felé a beszámolót. Matyó Anikó jegyző elmondta, hogy a tavalyi évben elkészített tematika alapján készítették el az idei beszámolót is. Papp István alpolgármester megjegyezte, hogy a mai gyermekek nagyon neveletlenek, de ez a szülők hibája is. Forgonyné Wildmann Erika képviselő reagálva a felvetésre elmondta, hogy ő, mint pedagógus a kollégáival együtt napi szinten próbálják nevelni a gyermekeket, de nagyon nehéz.

8 8 Garamszegi Géza polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel és kérdés nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi szociális beszámolóját megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: azonnal, legközelebbi beszámoló március Felelős: jegyző 6./ Napirend: Tárgya: Egyebek a./ Váci Rendőrkapitányság vezető helyettes személyének kinevezéséről szóló értesítés ismertetése. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a Váci Rendőrkapitányság levélben tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy Magyari Sándor, aki eddig a Váci Rendőrkapitányság vezetője volt nyugdíjba ment, így helyette dr. Nagy László-t nevezték ki kapitányságvezetőnek február 16. napjától 6 hónapos időtartamra. A kinevezéshez kérik a Képviselő-testület hozzájárulását. A Képviselő-testület tagjai egyetértettek a kapitányságvezető úr kinevezésével. Garamszegi Géza polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel és kérdés nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Nagy László r. alezredes Váci Rendőrkapitányság vezetőjének történő kinevezésével egyetért, azt támogatja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester b./ Közvilágítás bővítés kérése a Ságvári Endre utcában. Garamszegi Géza polgármester ismertette Sirkó Csaba beadványát, melyben kéri a testület engedélyét ahhoz, hogy a Ságvári Endre utcában saját költségén bővítse a közvilágítást. Papp István alpolgármester szerint semmi akadálya nincs a közvilágítás bővítésének, mivel kérelmező vállalta a költségeket. Az Önkormányzat, pedig a közvilágítás bővítés után vállalja a többlet áramdíj megfizetését. Garamszegi Géza polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel és kérdés nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sirkó Csaba Vácrátót, Szabadság u szám alatti lakos kérelmét melyben kéri engedélyezni a Vácrátót, Ságvári E. utcai közvilágítás bővítését a saját költségén támogatja. Az Önkormányzat vállalja a többlet áramdíj megtérítését az ELMÜ Nyrt. felé. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester

9 c./ Kaposvölgye SE sport- és szabadidőközpont bérlésével kapcsolatos kérelem ismertetése. 9 Garamszegi Géza polgármester ismertette a Kaposvölgye SE kérelmét, melyben kérik a sportpálya bérbeadását az öltözőkkel együtt. Hozzátette, hogy háromnaponta tartanának edzést az SE részéről, ezenkívül edzést tart a helyi KSE is, ami szerinte igen nagy megterhelést jelent majd a pályának. Kéri a döntésnél ezt szem előtt tartani. Bolvári Attila képviselő véleménye szerint nem szabad bérbe adni a pályát, mert teljesen tönkre fog menni. Papp István alpolgármester egyetértett Bolvári Attila képviselő által elmondottakkal. Garamszegi Géza polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban további észrevétel és kérdés nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposvölgye SE, vácrátóti sportpálya bérlésére benyújtott kérelmét megismerte, azonban azt nem támogatja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester d./ Nemzeti Konzultációs Testület megkeresésének ismertetése az Új Alkotmány megalkotásával kapcsolatban. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy az Új Alkotmánnyal kapcsolatos megkeresést mindenkinek megküldték. Minden lakos kapott névre szóló megkeresést, melyet kitöltés után vissza lehet juttatni. Kérte a képviselő véleményét. A Képviselő-testület a megkeresést megismerte, de mivel személyre szóló kérdőívet kaptak úgy döntöttek, hogy azt küldik majd vissza kitöltés után. e./ Norvég Alap pályázathoz szükséges önrész biztosításának megtárgyalása. Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy évben döntött úgy az előző Képviselő-testület, hogy társpályázóként csatlakozik a Botanikus kerthez a Norvég Alap pályázat kapcsán, melynek keretében 20 millió Ft-os önrész biztosítására kötelezték el magukat, abban az esetben, ha sikeres lesz a pályázat. A pályázatot sikerült megnyerni, a beruházás már elkezdődött, ezért hamarosan szükség lesz az önkormányzati önrész biztosítására. A Botanikus kert szeretné, ha az Önkormányzat a visszasajtoló kút 200 m-es kiépítésére fordítaná a 20 millió Ft-os önrészt. Mivel az Önkormányzatnak erre a beruházásra nincs meg az önerő összege, ezért célszerű lenne három pénzintézettel felvenni a kapcsolatot és árajánlatot kérni hitel felvétel kapcsán. A jegyzőnővel bent voltak a Belügyminisztériumban is, ahol elmondták, hogy erre a célra esetleg tőlük is lehetne önerő alapot igényelni, amit meg is fognak majd próbálni. Azonban ha innen nem sikerül támogatást kapni, akkor marad a hitel felvétele, erre kell a három árajánlatot bekérni. Matyó Anikó jegyző hozzátette, hogy abban az esetben, ha a BM önerő alap kiírása EU önerős alap lesz, akkor nem lehet igényt benyújtani, mivel Norvég Alap pályázatról van szó Vácrátót esetében. A beruházás tovább folytatása miatt van szükség az önkormányzati önerő biztosítására. A testületnek a napirend keretében két határozatot kellene meghoznia, az egyik a 20 millió Ft-os önerő

10 10 felhasználásáról szólna, a másik határozat, pedig a három árajánlat bekéréséről a hitelintézetektől a hitelfelvétel feltételeiről. Garamszegi Géza polgármester kiegészítésként elmondta, hogy kedvező kamatozású hitelről lenne szó, mivel zöld beruházásra használná fel az Önkormányzat a felvett összeget. Kérte a testület véleményét. Mivel a testület részéről hozzászólás és módosító javaslat nem volt szavazásra bocsátotta a két határozat javaslatot. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazott érintettség miatt szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutató Intézettel közösen benyújtott EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázat keretében az Innovatív Geotermikus és Biomassza bázisú Fűtőmű létesítése Vácrátóton című projekt megvalósításához 20 millió Ft Önkormányzati önerőt biztosít. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önerő felhasználását Vácrátót, 093/1 hrsz alatt található ingatlanon lévő 750 méter mélységű meddő visszasajtoló kút tovább mélyítésére biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazott érintettség miatt szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutató Intézettel közösen benyújtott EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázat keretében az Innovatív Geotermikus és Biomassza bázisú Fűtőmű létesítése Vácrátóton című projekt megvalósításához 20 millió Ft Önkormányzati önerőt biztosához három pénzintézettől kér be ajánlatot kedvező kamatozású hitel felvételével kapcsolatban. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző Garamszegi Géza polgármester kijelentette, hogy a termálvíz vezeték nyomvonalterve elkészült, de ezt módosíttatni szeretné, amennyiben a testületi is egyetért vele, mivel szeretnék elkerülni, hogy a Petőfi tér felbontásra kerüljön. Ez úgy valósulhatna meg, hogy a templom kertben a kerítés mellett vinnék el a vezetéket, így a tér sértetlen maradna. A tervekben eredetileg nem szerepelt a tornaterem termálvizes fűtése, de sikerült ezt most belevenni, így ott is megoldódik a fűtés. A tervezők kérték, hogy mivel bevették a tornatermet a rendszerbe, így az orvosi rendelő fűtése maradjon úgy, ahogy eddig volt. Az Önkormányzat szeretné, hogy az orvosi rendelőben is termálvízzel legyen majd megoldva a fűtés. Jelenleg a termálvizes kútból 1750 l/perc 65 o C-os víz tör fel, ami igen kedvező. A távlati tervek szerint a lakóterület is erről a rendszerről oldhatná meg a fűtését, amiért a holland cég természetesen fizetne és ő építené ki a szigetelt rendszert is. Papp István alpolgármester megjegyezte, hogy őt megkeresték a Takarékszövetkezet részéről, akik szintén vállalnák, hogy kiépítik saját költségükön a termálvizes rendszert. Garamszegi Géza polgármester egyetért a lehetőséggel, ugyanis a Takarékszövetkezet közvetlenül az orvosi rendelő mellett található, így csak egy elágazó csonkot kellene oda is betenni.

11 11 Matyó Anikó jegyző elmondta, hogy árajánlatot fognak benyújtani az Önkormányzathoz a tornaterem termálvíz fűtésének kiépítésére. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről további hozzászólás és javaslat nem volt szavazásra bocsátotta a határozat javaslatot. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutató Intézettel közösen benyújtott EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázat keretében az Innovatív Geotermikus és Biomassza bázisú Fűtőmű létesítése Vácrátóton című projekt megvalósításához kapcsolódó, mellékletben szereplő nyomvonaltervet (mely érinti a 423/1 hrsz-ú területet) megismerte, és azt nem fogadja el, tekintettel arra, hogy a Vácrátót, 423/1 hrsz-ú területre vonatkozó KMOP-5.2.1/A kódszámú pályázat fenntartási időszaka a támogatási szerződés szerint (5 év) nem járt le, így annak felbontásához Vácrátót Község Önkormányzata nem adja hozzájárulását. Határidő: azonnal Felelős: polgármester f./ Váchartyán Község Önkormányzatának megkeresésének ismertetése jegyzői helyettesítéssel kapcsolatban. Garamszegi Géza polgármester felolvasta Váchartyán Község Önkormányzata által küldött megkeresését, melyben kérik a Vácrátóti Képviselő-testület hozzájárulását, hogy Matyó Anikó jegyző helyettesítést végezzen Váchartyánban az új jegyző megválasztásáig, kb. 1-1,5 hónapig. A jegyzőnő a szabadsága terhére menne el helyettesíteni, heti két alkalommal kedden és csütörtökön, amikor Vácrátóton nincs ügyfélfogadás. Kérte a képviselők észrevételét a megkereséssel kapcsolatban. Matyó Anikó jegyző megjegyezte, hogy csak a testület hozzájárulásával vállalja a helyettesítést. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről hozzászólás és javaslat nem volt szavazásra bocsátotta a határozat javaslatot. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Matyó Anikó jegyző Váchartyánban történő helyettesítéséhez, az új jegyző kinevezéséig. A jegyzőnő a helyettesítést a szabadsága terhére. A helyettesítés heti két napon kedden és csütörtökön történik. Határidő: május Felelős: polgármester g./ évi szemétszürettel kapcsolatos tájékoztatás. Horváth Mátyás képviselő rövid tájékoztatást adott arról a Képviselő-testületnek, hogy a Vácrátóti Hagyományőrző Egyesület szervezésében április 9-én szemétszüretet tartanak Vácrátót közigazgatási területén. Kéri a testület hozzájárulását, ahhoz, hogy azon a napon a Művelődési Házat igénybe vegyék, mivel ott lesz a gyülekező, a szemétszüret végén pedig a vendéglátás. Ebben

12 12 az évben is megkérik majd az ASA Magyarország Kft-t, hogy az átrakó állomásra szállíthassák az összegyűjtött szemetet, ebben pedig a polgármester úr segítségét kéri.. A Képviselő-testület támogatta a szemétszüret megrendezését és hozzájárult ahhoz, hogy a Vácrátóti Hagyományőrző Egyesület április 9-én a Gárdonyi Géza Művelődési Házat használja. h./ Tájékoztatás a Kistérségi újság megrendelésének lehetőségéről. Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy korábban Vácrátóton is megjelent a Kistérség újság, melyért ,-Ft/hó díjat kellett fizetnie az Önkormányzatnak. A testület fél évvel ezelőtt úgy döntött, hogy nem kéri az újságot, ezért az Önkormányzat lemondta azt. Pásztor Béla a veresegyházi polgármester megkérte őt, hogy ismételten járassa az Önkormányzat a Kistérség újságot, ezért szeretné megkérdezni a Képviselő-testület véleményét erről. Papp István alpolgármester megkérdezte, hogy van-e erre pénze az Önkormányzatnak? Csonka Ferencné képviselő közölte, hogy nem javasolja a Kistérség újság megrendelését anyagi okok miatt. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről további hozzászólás és javaslat nem volt szavazásra bocsátotta a határozat javaslatot. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a továbbiakban sem kívánja járatni a Kistérség újságot. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az Önkormányzat még kb. 9 millió Ft-ot vár vissza a pályázati támogatásokból. A tér pályázat már kb. 1 évre lezárásra került, de még mindig 5,5 millió Ft-tal tartozik az Önkormányzatnak a Pro Régió a pályázati támogatásból. Elkeserítő az, ahogyan a támogatások visszajönnek az Önkormányzathoz. Sajnos az összes pályázat utófinanszírozású, ami azt jelenti, hogy az Önkormányzatnak ki kell fizetnie a rá eső költségeket, és csak utólag kapják vissza a pályázati pénzeket. A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. Forgonyné Wildmann Erika képviselő elmondta, hogy az idén kellene megtartani a 3 Rátót találkozót Vácrátóton, ezért szeretné felvenni a kapcsolatot a másik két településsel. Megkérdezte a képviselőket, hogy mit szólnának ahhoz, ha a testület havi egy alkalommal a Művelődési Házban képviselői fogadóórát tartana, ahol meghallgatnák a falu lakosságának problémáit, vagy egyéb kérését. Javasolta, hogy a fogadóóra minden hónap első péntekén legyen a Művelődési Házban óra között. Ezt a honlapon, a boltokban és a hirdetőtáblákon plakát formájában meg lehetne jelentetni. Az első képviselői fogadónap május 6-án pénteken legyen megtartva. Kérte a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a felvetésével kapcsolatban. A Képviselő-testület tagjai egyetértettek a képviselői fogadóóra megtartásával és a május 6.(péntek) órai időponttal.

13 13 Garamszegi Géza polgármester mivel több hozzászólás és napirendi pont nem volt mindenki megjelenését megköszönte és az ülést bezárta. Kmf. Garamszegi Géza polgármester Matyó Anikó jegyző Bolvári Attila jegyzőkönyv-hitelesítő

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 23-án, csütörtökön 18.30 órakor megtartott testületi ülésén. 1/2012. (II.24.) számú rendelet: 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket.

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket. Jegyzőkönyv amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 15 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal Szám: 6369-2/2013. Jegyzőkönyv 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről Készült: 4 példányban l pid. - Pest Megyei Kormányhivatal vezetője l pid. - Irattár - Helyben l pid. - Munkapéldány l pid.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2013. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. március 27. napján a Pénzügyi Bizottság és a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási,

Részletesebben

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 23-án 9:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. ÜNNEPI ÜLÉS: 1./ Önkormányzatok

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 2/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. január 19. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 2/2011. számú J E G Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. június 24-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben