J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 10-én, csütörtökön órakor megtartott testületi ülésén. 3/2011. (V.10.) számú rendelete: Vácrátót Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelet elfogadása. 12/2011.(III.10.) számú határozat: Vácrátót Község Településszerkezeti Tervének módosítása. 13/2011.(III. 10.) számú határozat: Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításának elfogadása kiegészítésekkel. 14/2011.(III.10.) számú határozat: Veresegyházi Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ évi beszámolójának elfogadása. 15/2011.(III. 10.) számú határozat: évi gyermekvédelmi és gyámügyi beszámoló elfogadása. 16/2011.(III.10.) számú határozat: évi szociális beszámoló elfogadása. 17/2011.(III. 10.) számú határozat: Hozzájárulás a Váci Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez. 18/2011.(III.10.) számú határozat: Vácrátót, Ságvári E. utcai közvilágítás bővítésének támogatása. 19/2011.(III. 10.) számú határozat: Kaposvölgye SE sportpálya bérlésbe benyújtott kérelmének elutasítása. 20/2011.(III.10.) számú határozat: Norvég Alap pályázathoz szükséges Önkormányzati 20 millió Ft-os önerő biztosítása és a felhasználási cél meghatározatása. 21/2011.(III. 10.) számú határozat: Norvég Alap pályázat önerejének biztosítására három hitelintézettől árajánlat bekérése kedvező kamatozású hitel felvételére. 22/2011.(III.10.) számú határozat: Norvég Alap pályázattal kapcsolatos nyomvonal terv módosításának kérése. 23/2011.(III. 10.) számú határozat: Matyó Anikó jegyző helyettesítésének engedélyezése. 24/2011.(III. 10.) számú határozat: Kistérség újság rendelésének elutasítása.

2 2 Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülte J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 10-én, csütörtökön órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem 2163 Vácrátót, Petőfi tér 3. Jelen vannak: Garamszegi Géza polgármester Papp István alpolgármester Bolvári Attila képviselő Csonka Ferencné képviselő Forgonyné Wildmann Erika képviselő Horváth Mátyás képviselő Monori Szilárd képviselő Matyó Anikó jegyző Meghívott vendég: Mindszenti-Varga Endre M Érték Kft. Tölgyesi Diána M Érték Kft. Jegyzőkönyv-vezető: Mikes Nóra igazgatási előadó Garamszegi Géza polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselőtestület 7 tagja jelen van a Képviselő-testület határozatképes. Felkérte Bolvári Attila képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésre, majd ismertette a napirendi pontokat, azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. napirendi pontot halasszák el a következő testületi ülésig, ugyanis az Őrbottyáni Rendőrőrs részéről nem tudott eljönni az őrsparancsnok úr. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére és a módosított napirendi pontra tett javaslatot egyhangú 7 igen szavazattal elfogadta. Napirend: 1./ Váci Rendőrkapitányság tájékoztatója a térség és kiemelten Vácrátót község közbiztonsági helyzetéről. 2./ Vácrátót község Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének elfogadása. 3./ Veresegyházi Kistérség Önkormányzatinak Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 4./ Gyermekvédelmi és gyámügyi beszámoló a évről. 5./ Az Önkormányzat évi szociális beszámolója. 6./ Egyebek: - Váci Rendőrkapitányságvezető-helyettes személyének kinevezéséről szóló értesítés ismertetése. - Közvilágítás bővítés kérése a Ságvári Endre utcában. - Kaposvölgye SE sport- és szabadidőközpont bérlésével kapcsolatos kérelem ismertetése.

3 3 - Nemzeti Konzultációs Testület megkeresésének ismertetése az Új Alkotmány megalkotásával kapcsolatban. - Norvég Alap pályázathoz szükséges önrész biztosításának megtárgyalása. - Váchartyán Község Önkormányzat megkeresésének ismertetése jegyzői helyettesítéssel kapcsolatban évi szemétszürettel kapcsolatos tájékoztatás. - Tájékoztatás a Kistérségi újság megrendelésének lehetőségéről. 1./ Napirendi pont: Tárgya: Váci Rendőrkapitányság tájékoztatója a térség és kiemelten községünk közbiztonsági helyzetéről. A napirendi pont a április 14-én tartandó testületi ülésen kerül megtárgyalásra. 2./ Napirendi pont: Tárgya: Vácrátót község Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének elfogadása. Mindszenti-Varga Endre M Érték Kft. tervező Tölgyesi Diána M Érték Kft. - tervező Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy évben került elfogadásra a jelenleg hatályban lévő Településrendezési Terv, mely tartalmazza a Helyi Építési Szabályzatot, a Szabályozási Tervet és Településszerkezeti Tervet. A Településszerkezeti Terv a távlati terveket tartalmazza, míg a Helyi Építési Szabályzat és a hozzá kapcsolódó Szabályozási Terv a napi dolgokat határozza meg, melyhez minden Vácrátóti lakosnak alkalmazkodnia kell és az építéshatóságnak az eljárások kapcsán figyelembe kell venni. A Váci Építési Osztály a Szabályzat alapján végzi a munkáját. Vácrátóton elsőként 1990-ben volt elfogadott Településrendezési Terv, amit 1999-ben kezdtek felülvizsgálni, ezután az új Terv elfogadására 2002-ben került sor. Jól látszik, hogy a Településrendezési Tervet általában 4 évente fogadja el a testület. A Településrendezési Terv fontos része az önkormányzatiságnak, a lakossági igényekhez, lehetőségekhez alkalmazkodik. Kb. 30 szakhatóság véleményezi a módosító javaslatokat, ezen szakhatóságok nélkül egyáltalán nem is lehet módosítani a Terveket. Számos esetben előfordult olyan, hogy a lakosok kérelmét a szakhatóságok valami oknál fogva nem támogatták, de ezt a lakosok sokszor nem igazán tudják elfogadni és megérteni. A végső szót a területi főépítész mondja ki, ha ő elfogadásra javasolja azt, akkor kerül a Képviselő-testület elé. Már kb. 2 éve gyűjtik a lakossági észrevételeket, kérelmeket, javaslatokat a Tervvel kapcsolatban, melyek közül több beépítésre kerülhetett a szakhatósági állásfoglalások alapján. Vannak olyan kérelmek, melyek kimaradtak éppen azért, mert azt a szakhatóságok nem javasolták, vagy nem engedélyezték beépíteni a módosításba. A lakossági kérelmekről a testület folyamatosan döntött, így kerültek beépítésre a módosító javaslatba október 24. napjától bárki megtekinthette a módosító javaslatokat a honlapon, valamint a Polgármesteri hivatalban is bárki betekinthetett az anyagba. Ezenkívül közmeghallgatáson is napirendi pont volt a Településrendezési Terv módosítása. A szakhatóságok megkeresése a módosítással kapcsolatban két körben történt, a visszaérkező javaslatok folyamatosan beépítésre kerültek. A végleges szakhatósági állásfoglalás megküldésekor pedig már nem volt eltérő véleménye a hatóságoknak, ezért került most benyújtásra a testület felé az anyag. Mindszenti-Varga Endre tervező hozzátette, hogy a Településrendezési Terv egy helyileg alkalmazandó szabály, amit mindenkinek be kell tartania. A Váci Polgármesteri Hivatal Építési Osztálya ez alapján adja ki az építési, használatbavételi és telekalakítási engedélyeket. Ez alapján a Terv alapján a jegyző akár szankciókat is alkalmazhat azokkal szemben, akik nem tartják be az abban leírtakat. A Tervbe a lakossági igények beépítésre kerültek, valamint egyeztetések folytak a Budapesti Agglomerációs Tervet készítő tervezőkkel is, így készült el a most elfogadásra benyújtott

4 4 végleges anyag, amit a szakhatóságok két körben véleményeztek. Ismertette a lakossági igényeket, melyek a Tervbe beépítésre kerültek, valamint azokat a területrészeket is megmutatta melyek eddig gazdasági-kereskedelmi szolgálgató Gksz besorolásban voltak és vissza lettek minősítve mezőgazdasági Mg területté. Ezeket az átminősítéseket néhány esetben- a későbbiekben vissza lehet minősíteni, de nem lesz túl egyszerű az Agglomerációs Terv miatt. Széleskörű lakossági egyeztetés volt a Településrendezési Terv kapcsán, ezen kívül az anyagok megtekinthetőek voltak a hivatalban, valamint a honlapon is, ugyanis közszemlére volt téve 5 hónapon keresztül. Garamszegi Géza polgármester térkép segítségével ismertette a gazdasági- kereskedelmi szolgáltató Gksz területből mezőgazdasági Mg területté minősített területeket. A tulajdonosok nem mutattak hajlandóságot arra, hogy megegyezzenek az Önkormányzattal, ezért került visszaminősítésre a területük. A vasút mentén lévő Mg terület Gksz területté lett minősítve, mivel sikerült megegyezni a tulajdonossal, aki területfejlesztési hozzájárulást is fizetett az Önkormányzatnak. A tervben több olyan terület is ki lett jelölve korábban, ahol lovas-tanyák létesíthetőek, de ezért az Önkormányzat nem kért semmit, ezeket anyagi hozzájárulás nélkül minősítették át. Ilyen terület pl: Bige Tanya, Lukács Tanya, Velo Tanya, Grezner József tanyája. A Petőfi tér esetén lakóterületből gazdasági-kereskedelmi szolgáltató területté minősítés is megtörtént, amit a Hangulat Étterem tulajdonosa kért, és akivel az Önkormányzat szintén szerződést kötött. Mindszenti-Varga Endre tervező elmondta, hogy a Szabályozási Terv a helyi sajátosságokat tükrözi, bizonyos korlátok között. Garamszegi Géza polgármester megjegyezte, hogy engedményeket is tettek a tervben, mivel néhány utca esetén engedélyezett lesz az 550 m2-es teleknagyság kialakítása. Tölgyesi Diána tervező hozzátette, hogy ezenkívül utcanyitás és utcamegszüntetés is bekerült a tervbe. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy utcát akár kisajátítás árán is lehet lejegyezni, ugyanis ez közcélt szolgál és ezt a törvény engedélyezi. Forgonyné Wildmann Erika képviselő meglepődve tapasztalta a Márton napi lámpás felvonulás alkalmával, hogy a Sződ felé vezető út mentén több helyen ki van írva, hogy magán terület. Garamszegi Géza polgármester megjegyezte, hogy ez valóban így van, sok esetben az elzárás jogos, mert az út hivatalosan nem önálló helyrajzi számmal rendelkező út, csak egy kijárt út, vagy út alrészlet. Elmondta továbbá, hogy a lovasoknak is kijelöltek egy lovas útvonalat, a Művelődési Ház mellett, amire azért volt szükség, hogy ne kelljen átmenniük lóval a Petőfi téren. Ezt az utat ki kell majd sajátítani, mivel magánterületre lett berajzolva. A rét védett minősítést kapott a rajta található ritka növények miatt. Így ott nem lehet majd lakóterületet kialakítani. Ezenkívül a rét az ökológiai folyosó része, amit a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság nagyon szigorúan vesz. A botanikus kert mellett szintén berajzoltak egy lovas útvonalat, itt is ki kell majd bizonyos részt sajátítani. Mindszenti-Varga Endre tervező megerősítette a polgármester úr által elmondottakat, mely szerint az ökológiai folyosó tényleg a rét területére van bejelölve. Ezen belül megkülönböztetnek ún. puffer területet és ún. mag területet is, mely a legvédettebb területnek számít. Vannak olyan tevékenységek melyek engedélyhez kötöttek, de vannak olyanok is, melyek nem. A Terv meghatároz bizonyos feltételeket, amiket ha nem tartanak be az állampolgárok akkor szankcionálni lehet őket. Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a Bertinkén a Gát utcából a szabályozási vonal törölve lett az utca szélessége miatt, azonban az Irány utcai szabályozási vonal

5 5 benne maradt a Tervben. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdésük. Megköszönte Mindszenti-Varga Endre és Tölgyesi Diána tervezők eddigi munkáját. Bolvári Attila képviselő megköszönte a részletes és mindenre kitérő tájékoztatást, valamint a tervezők munkáját. Kürti Zsigmond Vácrátót, Ady E. u. 47. szám alatti lakos megkérdezte a tervezőktől, hogy kapna egy 20 fokos dőlésszögű tetőre engedélyt, ha a Tervben a megengedett dőlésszög fok? Mindszenti-Varga Endre tervező közölte, hogy nem kaphat építési engedélyt arra a lakos, ami eltér a Tervben leírtaktól, mivel az egységes települési arculat kialakítása a cél. Garamszegi Géza polgármester mivel a Településszerkezeti Terv módosításával kapcsolatban kérdés nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról 16. (1), és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. 7. (3) bekezdés b) pontja alapján határoz Vácrátót Településszerkezeti Terve (továbbiakban: Terv) és a hozzá tartozó leírás módosításának elfogadásáról. A határozat értelmében a képviselő-testület elfogadja a leírtaknak megfelelő Tervet, annak mellékleteivel együtt. A terv mellékletei: 1. sz. melléklet: Településszerkezeti Terv leírás módosítása 2. sz. melléklet: Módosított Településszerkezeti Terv Felelős: polgármester Határidő: május 10. Garamszegi Géza polgármester mivel a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban kérdés nem volt szavazásra bocsátotta a rendeleti javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (III. 11.) számú rendelete: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatról szóló többször módosított 4/2002. (IV. 04.) számú rendeletének módosítását (szöveges és rajzi munkarészek) megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: május órakor Mindszenti-Varga Endre és Tölgyesi Diána tervezők elhagyták a termet. 3./ Napirend: Tárgya: Veresegyházi Kistérség Önkormányzatinak Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a Társulási Megállapodásban megtalálhatóak a módosítások, amit mindenkinek kiküldtek. A Társulási Megállapodás szerint minden település egy szavazattal rendelkezik. A módosításra a jogi változtatások miatt van szükség.

6 6 Csonka Ferencné képviselő kijelentette, hogy a Ft-os tagdíj fizetéssel nem ért egyet, mivel nem fizethet mindenki egységesen, ugyanis minden településen más a lakosságszám. Nem tartja jó dolognak, hogy pl. Veresegyháznak ugyanannyi tagdíjat kell fizetnie, mint Vácrátótnak. Ezen kívül nem ért egyet azzal, hogy akár inkasszót is benyújthat a Kistérség, ha nem fizet az Önkormányzat. Matyó Anikó jegyző megjegyezte, hogy inkasszó benyújtására még nem volt példa. Csonka Ferencné képviselő közölte, hogy a 7. fejezet 47. pontja hibás, mivel az ott hivatkozott kormányrendelet már nem jó. Továbbá a régi lakosságszámok szerepelnek a megállapodásban, ezeket is aktualizálni kellene. Papp István alpolgármester egyetért azzal, hogy a tagdíjat a lakosságszám arányában határozzák meg, ez így lenne igazságos. Garamszegi Géza polgármester hozzátette, hogy a szavazati arányok miatt lett egységes a tagdíjfizetés is. Mivel a napirendi ponttal további javaslat és kérdés nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatinak Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbi javításokkal fogadja el: - lakosságszám arányos tagdíjbefizetés megállapítása, - lakosságszám aktualizálása - hivatkozott jogszabályok aktualizálása. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges módosításokat végeztesse el. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 4./ Napirend: Tárgya: Gyermekvédelmi és gyámügyi beszámoló a évről. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a Szociális Bizottság tárgyalta mind a két beszámolót. Felkérte Forgonyné Wildmann Erikát, a Szociális Bizottság elnökét a tájékoztatásra. Forgonyné Wildmann Erika képviselő tájékoztatásként elmondta, hogy mind a két beszámolót részletesen megtárgyalták és ezek után elfogadásra javasolják a testületnek. A bizottsági ülésen meghívottként részt vett Nagyné Gódor Csilla és Mátyus Győzőné is, akik a Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ munkatársai, és részletes tájékoztatást adtak a évi munkájukról. Matyó Anikó jegyző hozzátette, hogy a napokban az Önkormányzatnak 3 védelembe vételi és 1 ideiglenes hatályú elhelyezése volt. Egyre több ilyen eset fordul elő a településen. Csonka Ferencné képviselő a gyámügyi beszámolóval kapcsolatban megkérdezte, hogy a házi segítségnyújtás kinek a véleménye alapján működik jól? Ugyanis a testület nem tudja, hogy kiket látnak el Vácrátóton a házi segítségnyújtás keretében. Matyó Anikó jegyző közölte, hogy törvény írja elő ennek a feladatnak a biztosítását. 1 gondozónő 9 főt láthat el, ennél többet nem.

7 7 Forgonyné Wildmann Erika képviselő szerint ezt a szolgáltatást mindenképpen működtetni kell, az Önkormányzatnak ki kell találnia, hogy miből gazdálkodja ki erre a szükséges összeget. Matyó Anikó jegyző véleménye szerint ki kell vizsgálni, hogy az Önkormányzat mikor jár jobban. A lakosság anyagilag már így is nagyon le van terhelve, ennek a szolgáltatásnak a teljes költségét nem lehet már rájuk terhelni. Horváth Mátyás képviselő kijelentette, hogy meggondolandó, hogy a jövőben ezt a feladatot fel tudja-e majd vállalni az Önkormányzat. Bolvári Attila képviselő szerint jó lenne, ha nagyobb rálátása lenne az Önkormányzatnak a Kistérség által végzett feladatokra. És jó lenne azt is tudni, hogy személy szerint kik veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Garamszegi Géza polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban további javaslat és kérdés nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelmi tevékenység évi tapasztalatairól szóló a Veresegyházi Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ álalt készített beszámolót megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: azonnal, legközelebbi beszámoló március Felelős: jegyző Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évről szóló gyámhatósági beszámolót megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: azonnal, legközelebbi beszámoló március Felelős: jegyző 5./ Napirend: Tárgya: Az Önkormányzat évi szociális beszámolója. Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a Szociális Bizottság tárgyalta az Önkormányzat évi szociális beszámolóját. Forgonyné Wildmann Erika képviselő hozzátette, hogy a Szociális Bizottság elfogadásra javasolta a testület felé a beszámolót. Matyó Anikó jegyző elmondta, hogy a tavalyi évben elkészített tematika alapján készítették el az idei beszámolót is. Papp István alpolgármester megjegyezte, hogy a mai gyermekek nagyon neveletlenek, de ez a szülők hibája is. Forgonyné Wildmann Erika képviselő reagálva a felvetésre elmondta, hogy ő, mint pedagógus a kollégáival együtt napi szinten próbálják nevelni a gyermekeket, de nagyon nehéz.

8 8 Garamszegi Géza polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel és kérdés nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi szociális beszámolóját megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: azonnal, legközelebbi beszámoló március Felelős: jegyző 6./ Napirend: Tárgya: Egyebek a./ Váci Rendőrkapitányság vezető helyettes személyének kinevezéséről szóló értesítés ismertetése. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy a Váci Rendőrkapitányság levélben tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy Magyari Sándor, aki eddig a Váci Rendőrkapitányság vezetője volt nyugdíjba ment, így helyette dr. Nagy László-t nevezték ki kapitányságvezetőnek február 16. napjától 6 hónapos időtartamra. A kinevezéshez kérik a Képviselő-testület hozzájárulását. A Képviselő-testület tagjai egyetértettek a kapitányságvezető úr kinevezésével. Garamszegi Géza polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel és kérdés nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Nagy László r. alezredes Váci Rendőrkapitányság vezetőjének történő kinevezésével egyetért, azt támogatja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester b./ Közvilágítás bővítés kérése a Ságvári Endre utcában. Garamszegi Géza polgármester ismertette Sirkó Csaba beadványát, melyben kéri a testület engedélyét ahhoz, hogy a Ságvári Endre utcában saját költségén bővítse a közvilágítást. Papp István alpolgármester szerint semmi akadálya nincs a közvilágítás bővítésének, mivel kérelmező vállalta a költségeket. Az Önkormányzat, pedig a közvilágítás bővítés után vállalja a többlet áramdíj megfizetését. Garamszegi Géza polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel és kérdés nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sirkó Csaba Vácrátót, Szabadság u szám alatti lakos kérelmét melyben kéri engedélyezni a Vácrátót, Ságvári E. utcai közvilágítás bővítését a saját költségén támogatja. Az Önkormányzat vállalja a többlet áramdíj megtérítését az ELMÜ Nyrt. felé. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester

9 c./ Kaposvölgye SE sport- és szabadidőközpont bérlésével kapcsolatos kérelem ismertetése. 9 Garamszegi Géza polgármester ismertette a Kaposvölgye SE kérelmét, melyben kérik a sportpálya bérbeadását az öltözőkkel együtt. Hozzátette, hogy háromnaponta tartanának edzést az SE részéről, ezenkívül edzést tart a helyi KSE is, ami szerinte igen nagy megterhelést jelent majd a pályának. Kéri a döntésnél ezt szem előtt tartani. Bolvári Attila képviselő véleménye szerint nem szabad bérbe adni a pályát, mert teljesen tönkre fog menni. Papp István alpolgármester egyetértett Bolvári Attila képviselő által elmondottakkal. Garamszegi Géza polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban további észrevétel és kérdés nem volt szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposvölgye SE, vácrátóti sportpálya bérlésére benyújtott kérelmét megismerte, azonban azt nem támogatja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester d./ Nemzeti Konzultációs Testület megkeresésének ismertetése az Új Alkotmány megalkotásával kapcsolatban. Garamszegi Géza polgármester elmondta, hogy az Új Alkotmánnyal kapcsolatos megkeresést mindenkinek megküldték. Minden lakos kapott névre szóló megkeresést, melyet kitöltés után vissza lehet juttatni. Kérte a képviselő véleményét. A Képviselő-testület a megkeresést megismerte, de mivel személyre szóló kérdőívet kaptak úgy döntöttek, hogy azt küldik majd vissza kitöltés után. e./ Norvég Alap pályázathoz szükséges önrész biztosításának megtárgyalása. Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy évben döntött úgy az előző Képviselő-testület, hogy társpályázóként csatlakozik a Botanikus kerthez a Norvég Alap pályázat kapcsán, melynek keretében 20 millió Ft-os önrész biztosítására kötelezték el magukat, abban az esetben, ha sikeres lesz a pályázat. A pályázatot sikerült megnyerni, a beruházás már elkezdődött, ezért hamarosan szükség lesz az önkormányzati önrész biztosítására. A Botanikus kert szeretné, ha az Önkormányzat a visszasajtoló kút 200 m-es kiépítésére fordítaná a 20 millió Ft-os önrészt. Mivel az Önkormányzatnak erre a beruházásra nincs meg az önerő összege, ezért célszerű lenne három pénzintézettel felvenni a kapcsolatot és árajánlatot kérni hitel felvétel kapcsán. A jegyzőnővel bent voltak a Belügyminisztériumban is, ahol elmondták, hogy erre a célra esetleg tőlük is lehetne önerő alapot igényelni, amit meg is fognak majd próbálni. Azonban ha innen nem sikerül támogatást kapni, akkor marad a hitel felvétele, erre kell a három árajánlatot bekérni. Matyó Anikó jegyző hozzátette, hogy abban az esetben, ha a BM önerő alap kiírása EU önerős alap lesz, akkor nem lehet igényt benyújtani, mivel Norvég Alap pályázatról van szó Vácrátót esetében. A beruházás tovább folytatása miatt van szükség az önkormányzati önerő biztosítására. A testületnek a napirend keretében két határozatot kellene meghoznia, az egyik a 20 millió Ft-os önerő

10 10 felhasználásáról szólna, a másik határozat, pedig a három árajánlat bekéréséről a hitelintézetektől a hitelfelvétel feltételeiről. Garamszegi Géza polgármester kiegészítésként elmondta, hogy kedvező kamatozású hitelről lenne szó, mivel zöld beruházásra használná fel az Önkormányzat a felvett összeget. Kérte a testület véleményét. Mivel a testület részéről hozzászólás és módosító javaslat nem volt szavazásra bocsátotta a két határozat javaslatot. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazott érintettség miatt szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutató Intézettel közösen benyújtott EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázat keretében az Innovatív Geotermikus és Biomassza bázisú Fűtőmű létesítése Vácrátóton című projekt megvalósításához 20 millió Ft Önkormányzati önerőt biztosít. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önerő felhasználását Vácrátót, 093/1 hrsz alatt található ingatlanon lévő 750 méter mélységű meddő visszasajtoló kút tovább mélyítésére biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazott érintettség miatt szavazattal az alábbi határozatot hozta: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutató Intézettel közösen benyújtott EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázat keretében az Innovatív Geotermikus és Biomassza bázisú Fűtőmű létesítése Vácrátóton című projekt megvalósításához 20 millió Ft Önkormányzati önerőt biztosához három pénzintézettől kér be ajánlatot kedvező kamatozású hitel felvételével kapcsolatban. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző Garamszegi Géza polgármester kijelentette, hogy a termálvíz vezeték nyomvonalterve elkészült, de ezt módosíttatni szeretné, amennyiben a testületi is egyetért vele, mivel szeretnék elkerülni, hogy a Petőfi tér felbontásra kerüljön. Ez úgy valósulhatna meg, hogy a templom kertben a kerítés mellett vinnék el a vezetéket, így a tér sértetlen maradna. A tervekben eredetileg nem szerepelt a tornaterem termálvizes fűtése, de sikerült ezt most belevenni, így ott is megoldódik a fűtés. A tervezők kérték, hogy mivel bevették a tornatermet a rendszerbe, így az orvosi rendelő fűtése maradjon úgy, ahogy eddig volt. Az Önkormányzat szeretné, hogy az orvosi rendelőben is termálvízzel legyen majd megoldva a fűtés. Jelenleg a termálvizes kútból 1750 l/perc 65 o C-os víz tör fel, ami igen kedvező. A távlati tervek szerint a lakóterület is erről a rendszerről oldhatná meg a fűtését, amiért a holland cég természetesen fizetne és ő építené ki a szigetelt rendszert is. Papp István alpolgármester megjegyezte, hogy őt megkeresték a Takarékszövetkezet részéről, akik szintén vállalnák, hogy kiépítik saját költségükön a termálvizes rendszert. Garamszegi Géza polgármester egyetért a lehetőséggel, ugyanis a Takarékszövetkezet közvetlenül az orvosi rendelő mellett található, így csak egy elágazó csonkot kellene oda is betenni.

11 11 Matyó Anikó jegyző elmondta, hogy árajánlatot fognak benyújtani az Önkormányzathoz a tornaterem termálvíz fűtésének kiépítésére. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről további hozzászólás és javaslat nem volt szavazásra bocsátotta a határozat javaslatot. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutató Intézettel közösen benyújtott EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázat keretében az Innovatív Geotermikus és Biomassza bázisú Fűtőmű létesítése Vácrátóton című projekt megvalósításához kapcsolódó, mellékletben szereplő nyomvonaltervet (mely érinti a 423/1 hrsz-ú területet) megismerte, és azt nem fogadja el, tekintettel arra, hogy a Vácrátót, 423/1 hrsz-ú területre vonatkozó KMOP-5.2.1/A kódszámú pályázat fenntartási időszaka a támogatási szerződés szerint (5 év) nem járt le, így annak felbontásához Vácrátót Község Önkormányzata nem adja hozzájárulását. Határidő: azonnal Felelős: polgármester f./ Váchartyán Község Önkormányzatának megkeresésének ismertetése jegyzői helyettesítéssel kapcsolatban. Garamszegi Géza polgármester felolvasta Váchartyán Község Önkormányzata által küldött megkeresését, melyben kérik a Vácrátóti Képviselő-testület hozzájárulását, hogy Matyó Anikó jegyző helyettesítést végezzen Váchartyánban az új jegyző megválasztásáig, kb. 1-1,5 hónapig. A jegyzőnő a szabadsága terhére menne el helyettesíteni, heti két alkalommal kedden és csütörtökön, amikor Vácrátóton nincs ügyfélfogadás. Kérte a képviselők észrevételét a megkereséssel kapcsolatban. Matyó Anikó jegyző megjegyezte, hogy csak a testület hozzájárulásával vállalja a helyettesítést. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről hozzászólás és javaslat nem volt szavazásra bocsátotta a határozat javaslatot. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Matyó Anikó jegyző Váchartyánban történő helyettesítéséhez, az új jegyző kinevezéséig. A jegyzőnő a helyettesítést a szabadsága terhére. A helyettesítés heti két napon kedden és csütörtökön történik. Határidő: május Felelős: polgármester g./ évi szemétszürettel kapcsolatos tájékoztatás. Horváth Mátyás képviselő rövid tájékoztatást adott arról a Képviselő-testületnek, hogy a Vácrátóti Hagyományőrző Egyesület szervezésében április 9-én szemétszüretet tartanak Vácrátót közigazgatási területén. Kéri a testület hozzájárulását, ahhoz, hogy azon a napon a Művelődési Házat igénybe vegyék, mivel ott lesz a gyülekező, a szemétszüret végén pedig a vendéglátás. Ebben

12 12 az évben is megkérik majd az ASA Magyarország Kft-t, hogy az átrakó állomásra szállíthassák az összegyűjtött szemetet, ebben pedig a polgármester úr segítségét kéri.. A Képviselő-testület támogatta a szemétszüret megrendezését és hozzájárult ahhoz, hogy a Vácrátóti Hagyományőrző Egyesület április 9-én a Gárdonyi Géza Művelődési Házat használja. h./ Tájékoztatás a Kistérségi újság megrendelésének lehetőségéről. Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy korábban Vácrátóton is megjelent a Kistérség újság, melyért ,-Ft/hó díjat kellett fizetnie az Önkormányzatnak. A testület fél évvel ezelőtt úgy döntött, hogy nem kéri az újságot, ezért az Önkormányzat lemondta azt. Pásztor Béla a veresegyházi polgármester megkérte őt, hogy ismételten járassa az Önkormányzat a Kistérség újságot, ezért szeretné megkérdezni a Képviselő-testület véleményét erről. Papp István alpolgármester megkérdezte, hogy van-e erre pénze az Önkormányzatnak? Csonka Ferencné képviselő közölte, hogy nem javasolja a Kistérség újság megrendelését anyagi okok miatt. Garamszegi Géza polgármester mivel a testület részéről további hozzászólás és javaslat nem volt szavazásra bocsátotta a határozat javaslatot. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (III. 10.) számú határozata: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a továbbiakban sem kívánja járatni a Kistérség újságot. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Garamszegi Géza polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az Önkormányzat még kb. 9 millió Ft-ot vár vissza a pályázati támogatásokból. A tér pályázat már kb. 1 évre lezárásra került, de még mindig 5,5 millió Ft-tal tartozik az Önkormányzatnak a Pro Régió a pályázati támogatásból. Elkeserítő az, ahogyan a támogatások visszajönnek az Önkormányzathoz. Sajnos az összes pályázat utófinanszírozású, ami azt jelenti, hogy az Önkormányzatnak ki kell fizetnie a rá eső költségeket, és csak utólag kapják vissza a pályázati pénzeket. A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. Forgonyné Wildmann Erika képviselő elmondta, hogy az idén kellene megtartani a 3 Rátót találkozót Vácrátóton, ezért szeretné felvenni a kapcsolatot a másik két településsel. Megkérdezte a képviselőket, hogy mit szólnának ahhoz, ha a testület havi egy alkalommal a Művelődési Házban képviselői fogadóórát tartana, ahol meghallgatnák a falu lakosságának problémáit, vagy egyéb kérését. Javasolta, hogy a fogadóóra minden hónap első péntekén legyen a Művelődési Házban óra között. Ezt a honlapon, a boltokban és a hirdetőtáblákon plakát formájában meg lehetne jelentetni. Az első képviselői fogadónap május 6-án pénteken legyen megtartva. Kérte a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a felvetésével kapcsolatban. A Képviselő-testület tagjai egyetértettek a képviselői fogadóóra megtartásával és a május 6.(péntek) órai időponttal.

13 13 Garamszegi Géza polgármester mivel több hozzászólás és napirendi pont nem volt mindenki megjelenését megköszönte és az ülést bezárta. Kmf. Garamszegi Géza polgármester Matyó Anikó jegyző Bolvári Attila jegyzőkönyv-hitelesítő

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 08-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Kamond Szám: 372-14/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én, csütörtökön 19.25 órakor megtartott testületi

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5.. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZOKONYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5.. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZOKONYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5.. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 08-án megtartott testületi ülése. Rendeletek:

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 08-án megtartott testületi ülése. Rendeletek: 3-19/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 08-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 82/2012. (XI.08.) D6 83/2012. (XI.08.) D1 Rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 3. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Hajnal Istvánné alpolgármester:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben