J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban augusztus 16-án megtartott testületi ülésén. Az ülés 16 óra 30 perckor kezdődött. Jelen vannak: dr. Üveges István polgármester Farkas Lászlóné jegyző Barcsák Pálné képviselő Bénó Gábor képviselő Dr. Bobula Zsuzsanna képviselő Dr. Molnár Imre képviselő Tőzsér László képviselő Hunyorné Varga Katalin jkv.vezető Buday-Malik Adrienn a NORRIA képviseletében Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelent testületi tagokat. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Bobula Zsuzsanna és Barcsák Pálné képviselőket javasolta, melyet a testület tagjai jóváhagyólag tudomásul vettek. Hegedűs Sándor alpolgármester úr igazoltan van távol az ülésről. Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint határoz meg: 1./ -Arnót Község Önkormányzata 2./2011.(II.15.) költségvetési rendeletének módosítása - Beszámoló az önkormányzat évi első féléves gazdálkodásáról 2./ Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 2010/2011 es tanévben végzett munkájáról előadó: Barcsák Pálné óvodavezető 3./Weöres Sándor Általános Iskola 2010/2011. évben végzett tevékenységéről beszámoló előadó: Tőzsér László igazgató 4./ A 2011/2012. tanév indításához az iskola, illetve az óvodai osztályok, csoportok létszámának meghatározása 1

2 5./Az ÉMOP keretében kiírt árvízi védekezést szolgáló pályázat benyújtásának, vagy be nem nyújtásának végleges eldöntése 6/ Bírósági per kezdeményezése az ún. régi óvoda pályázat menedzserével, Szvoboda Lászlóval szemben előadó :polgármester 7./ A Dózsa Gy. úti óvodai épület csoportszobáinak és folyosóinak kifestésére 300 ezer Ft + Áfa biztosítása 8./ A községi könyvtár helyiségének felújítása a miskolci kistérség pályázata által 9./ Aktuális pályázati lehetőségek( bölcsőde, útaszfaltozás, községi tér, kerékpárút) megbeszélése 10./ Az Arnót IV. dűlő ( Turul szobor ) melletti bitumenes önkormányzati út mentén kinőtt gallyak kivágásának engedélyezése Demkó Balázs részére előadó polgármester 11./ Böllér verseny megrendezése Arnóton február 11-én. 12./ Pályázat kiírása Arnót teljes lakossága részére az 1950-es éveket, illetve az október 23-ai forradalmi napokat átélt lakosaink személyes élményeinek megörökítésére. 13./ Egyebek 1./ napirendi pont: -Arnót Község Önkormányzata 2./2011.(II.15.) költségvetési rendeletének módosítása - Beszámoló az önkormányzat évi első féléves gazdálkodásáról dr. Üveges István : A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen a napirendi pontot részletesen megtárgyalták. Barcsák Pálné: Igen, az augusztus 15-én megtartott ülésen a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé a költségvetési rendeletmódosítást. Dr. Üveges István: Kérte a költségvetési rendelet módosítás elfogadását. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét: ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8./2011. (VIII.17.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2./2011. (II.15.) rendelet módosításáról 2

3 / A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1.sz. mellélete/ - Beszámoló az önkormányzat évi első féléves gazdálkodásáról dr. Üveges István: Az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló hasonlóképpen megtárgyalásra került a bizottsági ülésen. Kérte szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta alábbi 58./2011.(08.16.) z. testületi határozat Az Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja Arnót Község Önkormányzata I. félévi gazdálkodásának értékelését a határozat mellékletét képező beszámoló alapján. Felelős. polgármester / A beszámoló a jegyzőkönyv 2.sz melléklete/ 2./ napirendi pont: Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 2010/2011 es tanévben végzett munkájáról előadó: Barcsák Pálné óvodavezető dr. Üveges István: A beszámolót az óvodavezető asszony elkészítette, az a testület elé került. Az óvodatitkári állásról kellene egyeztetni. Barcsák Pálné: Igyekezett összefoglalni az óvoda működését a beszámolóban Dr. Üveges István: Kérte az óvodai munkáról szóló beszámoló jóváhagyását. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta alábbi 59./2011.(08.16.) sz. testületi határozat Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011. tanévben végzett tevékenységéről Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011-es tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyja. Felelős: vezető óvónő 3

4 / A beszámoló a jegyzőkönyv 3.sz. mellékelte/ 3./Weöres Sándor Általános Iskola 2010/2011. évben végzett tevékenységéről beszámoló előadó: Tőzsér László igazgató dr. Üveges István: Elmondta, hogy részt vett a tanévzáró értekezleten. Az a fő szempont, hogy minél több szakkört, foglalkozást ide kell hozni, amiből pluszt kaphatnak a gyerekek. Minden pedagógus adjon valami pluszt az oktatáshoz. Tőzsér László: A tanítási év sűrűn megtartott programokkal volt tarkított. Bekapcsolódott az iskola a települési közösségi programokba is. Megpezsdült az élet. A gyerekek továbbtanulása a gyerekanyagtól függ. Van egy mag a gyerekek közül, aki minden programban részt vesz. A Roma mentor pályázat jó teljesítménnyel zárult. A gyerekek között a kitartás és a fegyelem kétséget hagy maga után, a gyerekek egy részének felszerelése hiányos, és a szülők nem foglalkoznak ezzel. A következő tanévtől kemény szigorítást terveznek, melybe be kívánják vonni a kisebbségi önkormányzatot. Dr. Molnár Imre: A kormányrendelet szerint 50 óra hiányzás szankciókat von maga után, ebben szükség lesz az egészségügy és az iskola együttműködésére. Farkas Lászlóné: Az ongai tapasztalatot ismertetve elmondta, hogy sok családi pótlék megvonásra került a hiányzás miatt, eseti gondnokot jelöltek ki. Egyezség alapján az osztályfőnök volt az eseti gondnok, aki az iskolai felszerelésre költötte el a pénzt. A szakkörökkel kapcsolatban elmondta, hogy a megszervezésük a pedagógust helyben tartja, de erre plusz normatívát nem kapnak. A finanszírozás fele állami és fele önkormányzati pénzből tevődik össze. Tőzsér László: Elmondta, hogy évek óra most először a gyereklétszámban növekedés várható. Dr. Molnár Imre: Az alsó tagozatban iskolaotthonos oktatásnál a létszámot felezni is lehet. Megkérdezte, hogy történt e olyan eset, amikor minden indok nélkül vitték el a gyereket a szülők más iskolába? Tőzsér László: Igen van csoportbontás az osztályokban. Nem tud olyan esetről, amikor indok nélkül váltott valaki iskolát. Dr. Üveges István: Tájékoztatásul elmondta, hogy nem volt munka és tűzvédelmi felelős az önkormányzatnál, ezért a műszaki végzettséggel rendelkező Durbák István tanárurat beiskolázták erre. Szeptember 1-től már a tűzvédelmi feladatokat ő fogja ellátni, csak a munkavédelmi feladatokat fogja megbízással végezni a jelenlegi felelős. Kérte az iskola munkájáról szóló beszámoló elfogadását. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta alábbi 60./2011.(08.16.) sz. testületi határozat Beszámoló a Weöres Sándor Általános Iskola tanévben végzett tevékenységéről 4

5 Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete a Weöres Sándor Általános Iskola 2010/2011-es tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyja. Felelős: iskola igazgató / A beszámoló a jegyzőkönyv 4.sz. melléklete / dr. Üveges István: Köszöntötte az ülésre megérkező Buday Malik Adriennt, javasolta, hogy a pályázatokról szóló tájékoztatás vegyék napirendre, a javaslatot a testület tagjai egyhangúlag elfogadták. 4./ Aktuális pályázati lehetőségek( bölcsőde, útaszfaltozás, községi tér, kerékpárút) megbeszélése Buday Malik Adrienn: A pályázati kiírásokkal kapcsolatban a társadalmasítási folyamat lezárult, az információkat továbbították az érdekeltek felé. Egy fontos információ: az óvodával kapcsolatban az ingatlanvásárlás nem megengedett, ezt már jelezték. Népszerűek a kisléptékű beruházások A tervezési feladatokat kell meghatározni, október 15- től lehet benyújtani a pályázatokat, de a december eleji benyújtást javasolná, szeptember eleji megbízással. Dr. Üveges István: Ezek szerint pályázatot lehet benyújtani az utak aszfaltozására, villamoshálózat fejlesztésére, térkialakításra. Az Arany János utca aszfaltozási ügye évek óta húzódik, Tóth Dániel földmérővel egyeztetett, aki elmondta, hogy a terület magántulajdonban van, először önkormányzati tulajdonba kellene kerülnie, de még mindig van egy lakos, aki nem járul hozzá az átadáshoz. Ezen kívül a Petőfi utcán a kis közök, valamint a volt Tsz tanya mellett a névteln utca aszfaltozása is szükséges lenne. Ezeket az utcákat elég lenne egy nyomon leaszfaltozni. Ha a Petőfi utcán lehetséges lenne buszöböl kialakítása, akkor a Kisfaludy utcáról a buszközlekedést kihozhatnák. Buday Malik Adrienn: A tér kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy ez azt jelenti, hogy közösség célra tradicionálisan használható tér létrehozása szükséges, mint pl., a posta előtt. Költségvetés kell hozzá, és utána derül ki, hogy mi fér bele a pályázatba. Építési norma van, 7%-os inflációval kell számolni. Előleget lehet kérni, 5% az önerő, úgy néz ki, hogy utófinanszírozású lesz a pályázat. Buday Malik Adrienn: Mindezekhez funkcióanalízist kell készíteni, ehhez a testület jóváhagyása szükséges. Dr. Bobula Zsuzsanna: A közvilágítás korszerűsítéséhez mennyi pénz szükséges? Farkas Lászlóné: Valóban, jó lenne ha mérhető lenne a közvilágítás fogyasztása a településen. Ehhez főmérő felszerelése szükséges. 5

6 Buday Malik Adrienn: A következő pályázati lehetőségként a határ menti együttműködési programokra hívta fel a figyelmet, ehhez is 5 % önerőt kell biztosítani, az összeg 85 %-át átutalják előre devizában. Mátészalkán van ennek a központja, turizmus fejlesztés, emberember közötti kapcsolatépítés a fő szempont. Az elbírálás egy évet is igénybe vehet. A kerékpárút építéssel kapcsolatos pályázat kapcsán elmondta, hogy Felsőzsolca döntését várják. Dr. Üveges István: Egyeztetett Felsőzsolca város polgármesterével, 3 pályázati kiírás jöhet képbe, 50 M Ft a pályázható összeg, a bekötőútra összesen M Ft igényelhető. A körforgalomtól a Dankó Pista útig egy kerékpárút megépítése szükséges lenne. Az Ipari parknál a vállalkozók is beszállnának a kerékpárút finanszírozásába, de az a gond, hogy van egy szakasz, ami mezőgazdasági terület, azon is át kellene haladnia a kerékpárútnak. Buday Malik Adrienn: Önálló, csak egy településre irányuló fejlesztést nem támogat a kiíró, esetleg a Sajó menti településeket figyelembe véve lehet róla szó. Dr. Üveges István: Megköszönte Buday Malik Adriennek a tájékoztatást. Dr. Molnár Imre képviselő úr távozott a testületi ülésről. 5./ napirendi pont: A 2011/2012. tanév indításához az iskola, illetve az óvodai osztályok, csoportok létszámának meghatározása dr. Üveges István: Ismertette a kiküldött előterjesztést, mely szerint az óvodában nem terveznek változást a korábbi 4 csoporthoz képest. Az iskolában eddig az iskolatitkári munkakört egy fél állásban pedagógusként, fél állásban iskolatitkárként alkalmazott kolléga töltötte be, felsőfokú munkabérért Az a pedagógus ( Kollárné Szűcs Erzsébet), aki eddig ellátta az iskolatitkári munkakört, így teljes munkaidőben pedagógusként alkalmazható. Az iskola szakmai színvonalának emelése, a minél több gyermek beíratása többek között azt is igényli és kívánja, hogy az iskolaotthonos osztályt kiterjesszék a teljes alsó tagozatra. Ebben az esetben megszűnne az alsós napközis csoport. Az eddig itt foglalkoztatott 2 fő is az iskolaotthonos oktatásban venne részt. Az állami költségvetés az átlagoshoz képest nagyon jól finanszírozza az iskolaotthonos osztályok létrehozását, működtetését. Ez a terv összességében egy fél új állás létrehozását igényelné, középfokú besorolással. Amennyiben a közvetlen munkáltató ( az iskolaigazgató) Horváth Juditot nevezi ki iskolatitkárnak, közmunkásként ebben az évben valószínűleg az önkormányzatunknak nem jelentene többletterhet. A javaslatot Tőzsér László Igazgató Úrral egyeztetve teszi meg. Most csak arról kell döntést hozni, hogy akarják-e az egész alsó tagozatra az eddigi két alsóosztállyal szemben az egész alsó tagozatra az iskolaotthonos tagozatot kiterjeszteni. Dr. Bobula Zsuzsanna: Véleménye szerint, a gyerekben a tanulás rendet teremthet. Az iskolaotthonban nagyobb lehetőség van, a magasabb követelmény később meghozza a gyümölcsét. Barcsák Pálné: A korábbi iskolaotthonos osztály megszűnése visszafejlődést jelentett. Le kell kötni a gyerekeket, az iskolaotthonos oktatás erre nagyon jó módszer. 6

7 Dr. Üveges István: Kérte szavazzanak az általános iskola csoportlétszám és osztálylétszám meghatározásáról. 61./2011.(08.16.). sz. testületi határozat A 2011/2012. tanévben az arnóti Weöres Sándor Általános Iskola tanuló csoportjainak és osztálylétszámainak meghatározása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az arnóti Weöres Sándor Általános Iskolában a 2011/2012 tanévben indítható tanulócsoportjait az általános iskolai képzésben az alábbiakban határozza meg: évfolyam 4 - ebből 4 iskolaotthonos -osztály évfolyam 4 osztály 1 tanulószoba Az arnóti Weöres Sándor Általános Iskolában a 2011/2012. tanévben a foglalkozatott vezetők és alkalmazottak létszámát az alábbiakban határozza meg. Pedagógus létszám: 17 fő Technikai dolgozói létszám: 11 fő Felelős: jegyző, iskolaigazgató Dr. Üveges István: Kérte szavazzanak a kiküldött határozati javaslat alapján az óvoda csoportlétszámának meghatározásáról 62./2011. (08.16.) sz. Képviselő-testületi határozat A 2011/2012. nevelési évben az arnóti Napközi Otthonos Óvoda tanuló csoportjainak meghatározása. Arnót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az arnóti Napközi Otthonos Óvodában a 2011/2012. nevelési évben indítható csoportjait az óvodai képzésben 4 csoportban határozza meg. Az arnóti Napközi Otthonos Óvodában a 2011/2012. nevelési évben a foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak létszámát az alábbiakban határozza meg: pedagógus létszám 9 fő technikai dolgozói létszám 5 fő Felelős: Jegyző Dr. Üveges István: A vezető óvónővel folytatott egyeztetés alapján az Óvoda alapító Okirat módosítását indítványozta, a jelenlegi 100 főről az óvoda gyereklétszámát 110 főbe javasolta meghatározni 7

8 63/2011.( )Képviselő-testületi határozat Napközi Otthonos Óvoda Alapító okirat kiegészítése Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete módosítja a. 6/2010.(02.11.) számú képviselő testületi határozatát. Magasabb szintű jogszabályok alapján, módosító okiratba foglaltak alapján: A költségvetési tevékenység jellegét, a tevékenység típusait, a feladat-ellátási funkció megnevezését. Az Arnóti Napközi Otthonos Óvodában a felvehető gyermekek létszámhatárát 100 főről 110 főre módosítja. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat és a Módosító okirata képviselő testület üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felelős: Polgármester / Az Alapító Okirat módosítás a jegyzőkönyv 5 sz. melléklete/ 6./Az ÉMOP keretében kiírt árvízi védekezést szolgáló pályázat benyújtásának, vagy be nem nyújtásának végleges eldöntése dr. Üveges István: Ismertette az előterjesztést: Az ügy fontosságára tekintettel szerencsés lenne, ha minél többen részt vennének a döntéshozatalban. Az álláspontja változatlan. Nem javasolja a 200 M Ft-os összértékű, ebből 10 millió forint önrészt igénylő pályázat benyújtását, mert: 1. a Nemzeti Infrastruktúrakezelő Zrt. írásos tájékoztatása szerint az ún. BOSCH- II út megépítése esetén Arnótot állami pénzen megépített körgáttal védik; 2. az ún. zbuskai földutat időközben önkormányzati tulajdonba vették, arról a fákat kiírtották, a pár km-re lévő agyagos bánya meddőt bevizsgáltatták, így egy újabb nagy árvíz esetén állami pénzen tudnák a korábbinál hatékonyabb védekezést megvalósítani; 3. Az előzetes tervezői mérnöki munka 3,6 M Ft-ba kerülne, ezt akkor is ki kellene fizetni 1 hónapon belül, ha nem nyer a pályázat. Észrevétel nem érkezett ezért kérte szavazzanak arról, hogy Arnót település nem kíván az árvízi védekezést szolgáló pályázatban részt venni. 8

9 64/2011.( )Képviselő-testületi határozat ÉMOP keretében kiírt árvízi védekezést szolgáló pályázat benyújtásáról nemleges döntés meghozatala Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánja benyújtani az ÉMOP keretében kiírt árvízi védekezést szolgáló pályázatát az alábbi indokok alapján: -a Nemzeti Infrastruktúrakezelő Zrt. írásos tájékoztatása szerint az ún. BOSCH- II út megépítése esetén Arnótot állami pénzen megépített körgáttal védik; - az önrész mértéke magas -10 M Ft -Az előzetes tervezői mérnöki díj mértéke 3,6 M Ft, ezt akkor is ki kellene fizetni 1 hónapon belül, ha nem nyer a pályázat. Felelős: polgármester 7/ Bírósági per kezdeményezése az ún. régi óvoda pályázat menedzserével, Szvoboda Lászlóval szemben előadó :polgármester dr. Üveges István: Ismertette az előterjesztést: megkapták Szvoboda Lászlónak, mint az ún. régi óvodás pályázat menedzserének levelét, amelyben nem ismeri el a felelősségét a pályázat befogadásának meghiúsulásáért és így nem hajlandó visszafizetni a pályázatírói díjat (355 eft+ ÁFA = Ft) Véleménye szerint nincs értelme további levelezgetésnek, egyedüli megoldásként a bírósági érdekérvényesítés kínálkozik számukra. Valamilyen jogi lépést mindenképpen tenni kell azért, hogy az óvodai épület tervezésére kifizetett több millió forintból legalább valamit viszontlássanak. Az önkormányzat részéről már korábban más ügyben is megbízott ügyvédnőtől ( Dr. Pásztor Tündétől) kért és kapott írásos árajánlatot a jogi képviselet ellátására. Eszerint 30 e Ft + Áfa ért elvégezné a perelés előtti ügyvédi felszólítást, a kereset elkészítését és benyújtását a bíróságra, utána pedig bírósági tárgyalásonként 15 e Ft + Áfa lenne a megbízási díj összege. Javasolta és kérte, adjanak megbízást ügyvédnő részére a bírósági érdekérvényesítés megindítására. Dr. Üveges István: Kérte szavazzanak a javaslatról. 9

10 65/2011.( )Képviselő-testületi határozat Bírósági per kezdeményezése az ún. régi óvoda pályázat menedzserével, Szvoboda Lászlóval szemben Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete az ÉMOP 4.3.1/2/2F számú pályázat kapcsán bírósági eljárást kezdeményez a pályázatíró ELACONS Tanácsadó és Szolgáltató Kft ügyvezetőjével, Szvoboda Lászlóval szemben. Felhatalmazza dr. Pásztor Tünde ügyvédet a jogi képviselet ellátására. Az ügyvédi munkadíjra a 30 eft + Áfa összeget jóváhagyja, mely tartalmazza a perelés előtti ügyvédi felszólítást, a kereset elkészítését és benyújtását a bíróságra, utána pedig bírósági tárgyalásonként 15 e Ft + ÁFA a megbízási díj összege. Felelős: polgármester 8./ napirendi pont: A Dózsa Gy. úti óvodai épület csoportszobáinak és folyosóinak kifestésére 300 ezer Ft + Áfa biztosítása dr. Üveges István: A vis maior pályázat épület felújítási kivitelezője, az Anóton élő, helyi adóalany Popovics Árpád tett egy rendkívül kedvező ajánlatot az óvoda épület csoportszobáinak és folyosóinak teljes, jó minőségű kifestésére. ( A vis maior pályázat keretében csak a vaspántolással érintett falszakaszok kerülhettek kifestésre.) Ha megszavazza a testület a 300 e Ft + ÁFA munkadíjat, az óvoda fentebbi helyiségei sok-sok év után újból szépek lehetnek. Barcsák Pálné: Az már elvégzett munkával kapcsolatban elmondta, hogy minden főfal be van vasalva a fal külső síkján, az éleken. A beépített 6-os gömbvasakat bedobozolták. A folyosón nagy repedések voltak, 4 helyen ezt összefogták. A falat levakolták, élvédőkkel látták el. Dr. Üveges István: Kérte a testület jóváhagyását a 300 e Ft festési díj megfizetésére. 66/2011.( )Képviselő-testületi határozat Napközi Otthonos Óvoda festési munkáinak jóváhagyása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a Napközi Otthonos Óvoda Dózsa Gy. Úti épületében a festési munkálatok elvégzéséhez. A képviselő testület a munkadíjra a költségvetés tartaléka terhére biztosítja a 300 e Ft+ Áfa összeget 10

11 Felelős: polgármester, óvodavezető 9. / napirendi pont: A községi könyvtár helyiségének felújítása a miskolci kistérség pályázata által dr. Üveges István: A miskolci kistérség új munkaszervezeti vezetőjétől dr. Bakos Istvántól kapott tájékoztatás szerint hamarosan egy pályázat kerül kiírásra a mozgókönyvtárként működő község könyvtárak helyiségeinek infrastrukturális felújítására. Ennek keretében a könyvtárként funkcionáló tantermünket kifesthetnénk, és a már elavult világítótesteket modernebb, energiatakarékos módozatúra cserélhetnék. A pályázat keretében az összérték 50 %-át nyerhetjük el. A konkrét festésre, illetve villanyszerelésre irányuló árajánlatokat a keddi testületi ülésünkön ismertetem. Javasolta és kérte, hogy a könyvtár helyiségének festését és új világítótestekkel való felszerelését támogatni szíveskedjenek. A Képviselő testület a tájékoztatást tudomásul vette. 10./ napirendi pont: Az Arnót IV. dűlő ( Turul szobor ) melletti bitumenes önkormányzati út mentén kinőtt gallyak kivágásának engedélyezése Demkó Balázs részére előadó polgármester dr. Üveges István: Demkó Balázs, Arnót Kossuth utcai lakos megkereste önkormányzatot, hogy a Turul szobortól nem messze lévő önkormányzati bitumenes út mellől kivághassa az utóbbi években kinőtt gallyakat, kisfákat. Alpolgármester úrral helyszíni szemlét tartottak és megállapították, hogy a pár éves akácgallyak nagy értéket nem képviselnek, viszont behajolva az út felé egyre inkább akadályozzák a forgalmat. Javasolta, hogy a képviselő-testület engedélyezze Demkó Balázs részére a bitumenes út melletti szakaszon a gallyak ingyenes kivágását és elhordását. A Képviselő-testület a tájékoztatást a tudomásul vette. 11./ napirendi pont: Böllér verseny megrendezése Arnóton február 11-én. dr. Üveges István: Demeter Viktor, a tiszaújvárosi székhelyű íjász egyesület elnöke volt az eddig Ónod községben megrendezett két böllérverseny szervezője. ( őt még ónodi jegyzőként ismerhettem meg.) Most új, Miskolchoz minél közelebbi helyszínt keres a rendezvényének. Minden képviselő megkapta a szerződés tervezetét. Úgy gondolja, ha valamennyi arnóti lakosnak biztosítják az ingyenes belépés lehetőségét, egy egész napos szórakoztató, érdekes, nemzeti hagyományokon alapuló szabadidős elfoglaltságot kínálnak számukra. Összességében a mellékelt szerződéstervezet szerint az önkormányzat közel nullszaldósan jöhetne ki a rendezvényből, hiszen érdemben csak a böllérverseny hatósági engedélyeztetésének ( ÁNTSZ, MGSZH) költségét kellene fedeznie az önkormányzatnak, minden mást, beleértve az egész napos színpadi műsorszámokat, a főrendező állná. Maga a 11

12 rendezvény az iskolai udvaron, illetve a sportpályán kerülne megrendezésre, a sok száz autót pedig az Alkotmány út és a Vörösmarty út mögötti legelő területen tudnánk parkoltatni a legelő tulajdonosok írásos engedélyével. Ha ezt a rendezvényt sikerülne Arnótra csábítani, ez a község hírnevét tovább öregbítené, új dimenzióval gyarapítaná. A bevétel az önkormányzatnak a parkoltatásból, valamint a kóstoltató tálak árusításából állna csapat várható, a színpadon a fellépők egész napos programot adnak majd. A zsűri elnöke Benke Laci bácsi lesz. Ezt a programot össze lehetne kötni egy kerékpár versennyel, ami a TESCO-tól indulna és Sajópálfalán keresztül jönne Arnótra. Dr. Bobula Zsuzsanna: Az önkormányzat feladata a terület előkészítése, utána a takarítás és az engedélyeztetés. Szerinte egyezkedni kellene a szervezővel. Dr. Üveges István: Az engedélyeztetési eljárás pár 10 e Ft ba kerül. A sertéseket itt Arnóton megvehetnék a versenyzők, a kínáló tálakat itt helyben le lehetne gyártani. Javasolta, hozzon a testület arról határozatot, hogy a Böllérverseny megrendezését a testület támogatja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmerült kérdéseket tisztázza, melyek az alábbiak: Az Önkormányzat elkészítteti a kóstoltató tálakat, melyeket az önkormányzati sátorban árusítanának, az arnóti lakosok ingyenesen beléphetnek a rendezvény területére. Az önkormányzat épületeiben okozott kár helyreállítása a szervező feladata, valamint a rendezvény helyszínén kívüli területen az arnóti vállalkozók ingyenes árusíthatnak. A szerződés egy évre szól, a felek kijelentik, hogy újabb rendezvény megrendezését újabb tárgyalás előzi meg. Ha sikerül Demeter Viktorral ezeket a pontokat leegyeztetni és ő jóváhagyja, akkor a szerződés aláírható. Kérte szavazzanak a javaslatról. 67/2011.( )Képviselő-testületi határozat Böllérverseny megrendezése 2012 évben Arnóton Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Arnóton február 11-én megtartandó böllérverseny megrendezését, amennyiben az alábbi szempontok a szerződésbe bekerülnek: - az Önkormányzat elkészítteti a kóstoltató tálakat a nézők részére, melyeket az önkormányzati sátorban árusíthat, - az arnóti állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők ingyenesen beengedését a rendezvény területére, -az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott épületben, ingóságban okozott kár helyreállítása, megtérítése a szervező feladata, 12

13 -az iskolai kapun kívüli közterület, mint árusítóhely ingyenes biztosítását az arnóti vállalkozók részére, a melegkonyhai vendéglátás kivételével. Mindkét fél kijelenti, hogy a böllérverseny megrendezése érdekében az elkövetkezendő években is együtt kívánnak működni. Az újabb évekre vonatkozó szerződés előkészítése és megkötése minden évben új tárgyalások eredményeként valósul, valósulhat meg. Fenti pontok szervező általi elfogadása esetén felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos / A szerződés a jegyzőkönyv 6.sz. mellékelte/ 12./ napirendi pont: Pályázat kiírása Arnót teljes lakossága részére az 1950-es éveket, illetve az október 23-ai forradalmi napokat átélt lakosaink személyes élményeinek megörökítésére. dr. Üveges István: Javasolta, hogy a képviselő-testület írjon ki valamennyi arnóti számára egy olyan pályázatot, amelynek keretében a pályázók megörökítenék az 1950-es éveket, illetve a forradalom napjait személyesen átéltek emlékeit. Ez felbecsülhetetlen helytörténeti értéket jelentene, ma még élnek olyanok, akik már felnőtt fejjel élhették át az akkori eseményeket. Nagyon sajnálatos lenne, ha ezeket nem osztanák meg a későbbi generációkkal. A pályázat helyezettjeinek könyvjutalmat adhatnának, amelyet az október 23-ai iskolai ünnepség keretében nyújthatnának át. határozatát 68/2011.( )Képviselő-testületi határozat Pályázat kiírása Arnót teljes lakossága részére az 1950-es éveket, illetve az október 23-ai forradalmi napokat átélt lakosaink személyes élményeinek megörökítésére. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázat kiírását hagyja jóvá Arnót teljes lakossága részére az 1950-es éveket, illetve az október 23-ai forradalmi napokat átélt lakosok személyes élményeinek megörökítésére. A pályázat díja könyvjutalom A díjak átadását a október 23-i ünnepség keretében bonyolítják le. Felelős: polgármester Határidő: október

14 13./ Egyebek dr. Üveges István : Az OTP Bank a munkabérhitel folyósításához fedezetet kér, ezért a februárban hozott határozatot ki kell egészíteni a határozati javaslat szerint. Kérte a határozati javaslat elfogadását. 69/2011.( )Képviselő-testületi határozat A munkabérhitel felvételéről szóló 11/2011(02.08.) sz. testületi határozat módosítása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 11/2011(02.08.) számú munkabérhitel felvételére vonatkozó Képviselő-testületi határozatát az alábbiakkal egészíti ki, illetve módosítja: A Képviselő-testület a munkabérhitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja központi költségvetésből származó bevételeit ( pl. az állami normatíva hozzájárulás), valamint adójellegű önkormányzati bevételeit ( az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek ). A munkabérhitel felvételére hitelszerződés alapján, lehívó levéllel kerül sor. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. A 11./2011.(02.08.) sz. testületi határozat egyéb részei változatlanul maradnak. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Farkas Lászlóné: A következő bejelentés az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról szól. A beadás határidő szeptember 10. Ismertette a határozat tervezetet Igyekeznek reálisan bemutatni a helyzetet. Kérte a felhatalmazást a pályázat benyújtására. 70./2011.(08.16.) sz. testületi határozat ÖNHIKI-s pályázat évi támogatására vonatkozó igény benyújtása 1./Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX tv. 6.sz. melléklet 2.pontja 14

15 alapján (továbbiakban: 6.sz. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 2./ Arnót község Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a.) A települési önkormányzat lakosságszáma január 1-én 1000 fő, vagy feletti, II.a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011.évben ilyen jogcímen ezer forint összegű bevételt tervez, III. A z önkormányzat a 2011.évi módosított költségvetési rendeletét eFt összegű működési célú hiánnyal fogadta el IV. Az önkormányzat kötelezettség vállalása és évben nem haladja meg az Ötv.88 (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. V. b.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. c.) kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010.évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. Felelős: polgármester Határidő:2011. szeptember 10.. Dr. Üveges István: Tájékoztatta a testületet, az alábbiakról: - október 1-én biciklitúrát szervez az önkormányzat önköltséges alapon. -A mikro térségnél sportnapra lehet pályázni, 500 e Ft a megnyerhető összeg, ebből sportfelszerelést vásárolhatnak. - A következő testületi ülés napirendi pontja a háziorvosi beszámoló, kérte az anyag elkészítését. - faültetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Magyar Közúttól 5 ember 8 órában dolgozik a Petőfi utca mentén a díszfaültetést velük el lehetne végeztetni. - A mélyszegénységben élők felzárkóztatására előadásokat szerveznek, ehhez helyet kell csak az önkormányzatnak biztosítani, ez a pályázat 99 %-os biztossággal már nyert. - Örömmel tudatta a képviselőkkel, hogy Arnóton szánkópálya kialakítását tervezik, a földmunkát a vállalkozók vállalják, a terület tulajdonosa áldását adta erre a munkálatra a Katonadombon. - az elkövetkező időszakban futball ankétot szerveznek Arnóton, ezt a diósgyőri edzővel egyeztette le. - ókori leleteket találtak a falu határában, a múzeum munkatársai szeptember 27.-én jönnek egy előadást tartani erről, emellett régi arnóti fotókból kiállítást szerveznek erre az időpontra az iskolában. -A virtusvetélkedőkön az arnóti csapat jó eredménnyel szerepel. Jövő év május 1-én Arnóton is szervezni fognak egy ilyen vetélkedőt valószínűleg. - Aktuális feladat lesz a pedagógusföld bérbeadása, várják az új ajánlattevőket. - az önkormányzati választások óta eltelt 1 év, így erről az időszakról szeretne évértékelőt tartani, ez a közmeghallgatást is előkészítené. 15

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 6/2012.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 6/2012. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 18-2/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Iktatószám: 1500-23/2011.

J E GYZŐ KÖNYV. Iktatószám: 1500-23/2011. Iktatószám: 1500-23/2011. J E GYZŐ KÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25. napján 17:20 órakor, a Művelődési Ház Nagytermében (8123 Soponya, Petőfi S.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. április 23-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-17/2015. iktatószám 17. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2009. május 28. napján megtartott R E N D K I V Ü L I Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Czigány István képviselő Fülöp Lajosné képviselő Nátz

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv-hitelesítõk személyével 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a jegyzõkönyv-hitelesítõk személyével 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. Készült: 2011. április 28-án 15.00-19.00 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Kormos Krisztián

Részletesebben

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.523-2/2010. 24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 242-264/2010. (XI.24.sz. Kth.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben