J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban augusztus 16-án megtartott testületi ülésén. Az ülés 16 óra 30 perckor kezdődött. Jelen vannak: dr. Üveges István polgármester Farkas Lászlóné jegyző Barcsák Pálné képviselő Bénó Gábor képviselő Dr. Bobula Zsuzsanna képviselő Dr. Molnár Imre képviselő Tőzsér László képviselő Hunyorné Varga Katalin jkv.vezető Buday-Malik Adrienn a NORRIA képviseletében Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelent testületi tagokat. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Bobula Zsuzsanna és Barcsák Pálné képviselőket javasolta, melyet a testület tagjai jóváhagyólag tudomásul vettek. Hegedűs Sándor alpolgármester úr igazoltan van távol az ülésről. Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint határoz meg: 1./ -Arnót Község Önkormányzata 2./2011.(II.15.) költségvetési rendeletének módosítása - Beszámoló az önkormányzat évi első féléves gazdálkodásáról 2./ Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 2010/2011 es tanévben végzett munkájáról előadó: Barcsák Pálné óvodavezető 3./Weöres Sándor Általános Iskola 2010/2011. évben végzett tevékenységéről beszámoló előadó: Tőzsér László igazgató 4./ A 2011/2012. tanév indításához az iskola, illetve az óvodai osztályok, csoportok létszámának meghatározása 1

2 5./Az ÉMOP keretében kiírt árvízi védekezést szolgáló pályázat benyújtásának, vagy be nem nyújtásának végleges eldöntése 6/ Bírósági per kezdeményezése az ún. régi óvoda pályázat menedzserével, Szvoboda Lászlóval szemben előadó :polgármester 7./ A Dózsa Gy. úti óvodai épület csoportszobáinak és folyosóinak kifestésére 300 ezer Ft + Áfa biztosítása 8./ A községi könyvtár helyiségének felújítása a miskolci kistérség pályázata által 9./ Aktuális pályázati lehetőségek( bölcsőde, útaszfaltozás, községi tér, kerékpárút) megbeszélése 10./ Az Arnót IV. dűlő ( Turul szobor ) melletti bitumenes önkormányzati út mentén kinőtt gallyak kivágásának engedélyezése Demkó Balázs részére előadó polgármester 11./ Böllér verseny megrendezése Arnóton február 11-én. 12./ Pályázat kiírása Arnót teljes lakossága részére az 1950-es éveket, illetve az október 23-ai forradalmi napokat átélt lakosaink személyes élményeinek megörökítésére. 13./ Egyebek 1./ napirendi pont: -Arnót Község Önkormányzata 2./2011.(II.15.) költségvetési rendeletének módosítása - Beszámoló az önkormányzat évi első féléves gazdálkodásáról dr. Üveges István : A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen a napirendi pontot részletesen megtárgyalták. Barcsák Pálné: Igen, az augusztus 15-én megtartott ülésen a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé a költségvetési rendeletmódosítást. Dr. Üveges István: Kérte a költségvetési rendelet módosítás elfogadását. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét: ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8./2011. (VIII.17.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2./2011. (II.15.) rendelet módosításáról 2

3 / A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1.sz. mellélete/ - Beszámoló az önkormányzat évi első féléves gazdálkodásáról dr. Üveges István: Az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló hasonlóképpen megtárgyalásra került a bizottsági ülésen. Kérte szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta alábbi 58./2011.(08.16.) z. testületi határozat Az Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja Arnót Község Önkormányzata I. félévi gazdálkodásának értékelését a határozat mellékletét képező beszámoló alapján. Felelős. polgármester / A beszámoló a jegyzőkönyv 2.sz melléklete/ 2./ napirendi pont: Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 2010/2011 es tanévben végzett munkájáról előadó: Barcsák Pálné óvodavezető dr. Üveges István: A beszámolót az óvodavezető asszony elkészítette, az a testület elé került. Az óvodatitkári állásról kellene egyeztetni. Barcsák Pálné: Igyekezett összefoglalni az óvoda működését a beszámolóban Dr. Üveges István: Kérte az óvodai munkáról szóló beszámoló jóváhagyását. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta alábbi 59./2011.(08.16.) sz. testületi határozat Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011. tanévben végzett tevékenységéről Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011-es tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyja. Felelős: vezető óvónő 3

4 / A beszámoló a jegyzőkönyv 3.sz. mellékelte/ 3./Weöres Sándor Általános Iskola 2010/2011. évben végzett tevékenységéről beszámoló előadó: Tőzsér László igazgató dr. Üveges István: Elmondta, hogy részt vett a tanévzáró értekezleten. Az a fő szempont, hogy minél több szakkört, foglalkozást ide kell hozni, amiből pluszt kaphatnak a gyerekek. Minden pedagógus adjon valami pluszt az oktatáshoz. Tőzsér László: A tanítási év sűrűn megtartott programokkal volt tarkított. Bekapcsolódott az iskola a települési közösségi programokba is. Megpezsdült az élet. A gyerekek továbbtanulása a gyerekanyagtól függ. Van egy mag a gyerekek közül, aki minden programban részt vesz. A Roma mentor pályázat jó teljesítménnyel zárult. A gyerekek között a kitartás és a fegyelem kétséget hagy maga után, a gyerekek egy részének felszerelése hiányos, és a szülők nem foglalkoznak ezzel. A következő tanévtől kemény szigorítást terveznek, melybe be kívánják vonni a kisebbségi önkormányzatot. Dr. Molnár Imre: A kormányrendelet szerint 50 óra hiányzás szankciókat von maga után, ebben szükség lesz az egészségügy és az iskola együttműködésére. Farkas Lászlóné: Az ongai tapasztalatot ismertetve elmondta, hogy sok családi pótlék megvonásra került a hiányzás miatt, eseti gondnokot jelöltek ki. Egyezség alapján az osztályfőnök volt az eseti gondnok, aki az iskolai felszerelésre költötte el a pénzt. A szakkörökkel kapcsolatban elmondta, hogy a megszervezésük a pedagógust helyben tartja, de erre plusz normatívát nem kapnak. A finanszírozás fele állami és fele önkormányzati pénzből tevődik össze. Tőzsér László: Elmondta, hogy évek óra most először a gyereklétszámban növekedés várható. Dr. Molnár Imre: Az alsó tagozatban iskolaotthonos oktatásnál a létszámot felezni is lehet. Megkérdezte, hogy történt e olyan eset, amikor minden indok nélkül vitték el a gyereket a szülők más iskolába? Tőzsér László: Igen van csoportbontás az osztályokban. Nem tud olyan esetről, amikor indok nélkül váltott valaki iskolát. Dr. Üveges István: Tájékoztatásul elmondta, hogy nem volt munka és tűzvédelmi felelős az önkormányzatnál, ezért a műszaki végzettséggel rendelkező Durbák István tanárurat beiskolázták erre. Szeptember 1-től már a tűzvédelmi feladatokat ő fogja ellátni, csak a munkavédelmi feladatokat fogja megbízással végezni a jelenlegi felelős. Kérte az iskola munkájáról szóló beszámoló elfogadását. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta alábbi 60./2011.(08.16.) sz. testületi határozat Beszámoló a Weöres Sándor Általános Iskola tanévben végzett tevékenységéről 4

5 Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete a Weöres Sándor Általános Iskola 2010/2011-es tanévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyja. Felelős: iskola igazgató / A beszámoló a jegyzőkönyv 4.sz. melléklete / dr. Üveges István: Köszöntötte az ülésre megérkező Buday Malik Adriennt, javasolta, hogy a pályázatokról szóló tájékoztatás vegyék napirendre, a javaslatot a testület tagjai egyhangúlag elfogadták. 4./ Aktuális pályázati lehetőségek( bölcsőde, útaszfaltozás, községi tér, kerékpárút) megbeszélése Buday Malik Adrienn: A pályázati kiírásokkal kapcsolatban a társadalmasítási folyamat lezárult, az információkat továbbították az érdekeltek felé. Egy fontos információ: az óvodával kapcsolatban az ingatlanvásárlás nem megengedett, ezt már jelezték. Népszerűek a kisléptékű beruházások A tervezési feladatokat kell meghatározni, október 15- től lehet benyújtani a pályázatokat, de a december eleji benyújtást javasolná, szeptember eleji megbízással. Dr. Üveges István: Ezek szerint pályázatot lehet benyújtani az utak aszfaltozására, villamoshálózat fejlesztésére, térkialakításra. Az Arany János utca aszfaltozási ügye évek óta húzódik, Tóth Dániel földmérővel egyeztetett, aki elmondta, hogy a terület magántulajdonban van, először önkormányzati tulajdonba kellene kerülnie, de még mindig van egy lakos, aki nem járul hozzá az átadáshoz. Ezen kívül a Petőfi utcán a kis közök, valamint a volt Tsz tanya mellett a névteln utca aszfaltozása is szükséges lenne. Ezeket az utcákat elég lenne egy nyomon leaszfaltozni. Ha a Petőfi utcán lehetséges lenne buszöböl kialakítása, akkor a Kisfaludy utcáról a buszközlekedést kihozhatnák. Buday Malik Adrienn: A tér kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy ez azt jelenti, hogy közösség célra tradicionálisan használható tér létrehozása szükséges, mint pl., a posta előtt. Költségvetés kell hozzá, és utána derül ki, hogy mi fér bele a pályázatba. Építési norma van, 7%-os inflációval kell számolni. Előleget lehet kérni, 5% az önerő, úgy néz ki, hogy utófinanszírozású lesz a pályázat. Buday Malik Adrienn: Mindezekhez funkcióanalízist kell készíteni, ehhez a testület jóváhagyása szükséges. Dr. Bobula Zsuzsanna: A közvilágítás korszerűsítéséhez mennyi pénz szükséges? Farkas Lászlóné: Valóban, jó lenne ha mérhető lenne a közvilágítás fogyasztása a településen. Ehhez főmérő felszerelése szükséges. 5

6 Buday Malik Adrienn: A következő pályázati lehetőségként a határ menti együttműködési programokra hívta fel a figyelmet, ehhez is 5 % önerőt kell biztosítani, az összeg 85 %-át átutalják előre devizában. Mátészalkán van ennek a központja, turizmus fejlesztés, emberember közötti kapcsolatépítés a fő szempont. Az elbírálás egy évet is igénybe vehet. A kerékpárút építéssel kapcsolatos pályázat kapcsán elmondta, hogy Felsőzsolca döntését várják. Dr. Üveges István: Egyeztetett Felsőzsolca város polgármesterével, 3 pályázati kiírás jöhet képbe, 50 M Ft a pályázható összeg, a bekötőútra összesen M Ft igényelhető. A körforgalomtól a Dankó Pista útig egy kerékpárút megépítése szükséges lenne. Az Ipari parknál a vállalkozók is beszállnának a kerékpárút finanszírozásába, de az a gond, hogy van egy szakasz, ami mezőgazdasági terület, azon is át kellene haladnia a kerékpárútnak. Buday Malik Adrienn: Önálló, csak egy településre irányuló fejlesztést nem támogat a kiíró, esetleg a Sajó menti településeket figyelembe véve lehet róla szó. Dr. Üveges István: Megköszönte Buday Malik Adriennek a tájékoztatást. Dr. Molnár Imre képviselő úr távozott a testületi ülésről. 5./ napirendi pont: A 2011/2012. tanév indításához az iskola, illetve az óvodai osztályok, csoportok létszámának meghatározása dr. Üveges István: Ismertette a kiküldött előterjesztést, mely szerint az óvodában nem terveznek változást a korábbi 4 csoporthoz képest. Az iskolában eddig az iskolatitkári munkakört egy fél állásban pedagógusként, fél állásban iskolatitkárként alkalmazott kolléga töltötte be, felsőfokú munkabérért Az a pedagógus ( Kollárné Szűcs Erzsébet), aki eddig ellátta az iskolatitkári munkakört, így teljes munkaidőben pedagógusként alkalmazható. Az iskola szakmai színvonalának emelése, a minél több gyermek beíratása többek között azt is igényli és kívánja, hogy az iskolaotthonos osztályt kiterjesszék a teljes alsó tagozatra. Ebben az esetben megszűnne az alsós napközis csoport. Az eddig itt foglalkoztatott 2 fő is az iskolaotthonos oktatásban venne részt. Az állami költségvetés az átlagoshoz képest nagyon jól finanszírozza az iskolaotthonos osztályok létrehozását, működtetését. Ez a terv összességében egy fél új állás létrehozását igényelné, középfokú besorolással. Amennyiben a közvetlen munkáltató ( az iskolaigazgató) Horváth Juditot nevezi ki iskolatitkárnak, közmunkásként ebben az évben valószínűleg az önkormányzatunknak nem jelentene többletterhet. A javaslatot Tőzsér László Igazgató Úrral egyeztetve teszi meg. Most csak arról kell döntést hozni, hogy akarják-e az egész alsó tagozatra az eddigi két alsóosztállyal szemben az egész alsó tagozatra az iskolaotthonos tagozatot kiterjeszteni. Dr. Bobula Zsuzsanna: Véleménye szerint, a gyerekben a tanulás rendet teremthet. Az iskolaotthonban nagyobb lehetőség van, a magasabb követelmény később meghozza a gyümölcsét. Barcsák Pálné: A korábbi iskolaotthonos osztály megszűnése visszafejlődést jelentett. Le kell kötni a gyerekeket, az iskolaotthonos oktatás erre nagyon jó módszer. 6

7 Dr. Üveges István: Kérte szavazzanak az általános iskola csoportlétszám és osztálylétszám meghatározásáról. 61./2011.(08.16.). sz. testületi határozat A 2011/2012. tanévben az arnóti Weöres Sándor Általános Iskola tanuló csoportjainak és osztálylétszámainak meghatározása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az arnóti Weöres Sándor Általános Iskolában a 2011/2012 tanévben indítható tanulócsoportjait az általános iskolai képzésben az alábbiakban határozza meg: évfolyam 4 - ebből 4 iskolaotthonos -osztály évfolyam 4 osztály 1 tanulószoba Az arnóti Weöres Sándor Általános Iskolában a 2011/2012. tanévben a foglalkozatott vezetők és alkalmazottak létszámát az alábbiakban határozza meg. Pedagógus létszám: 17 fő Technikai dolgozói létszám: 11 fő Felelős: jegyző, iskolaigazgató Dr. Üveges István: Kérte szavazzanak a kiküldött határozati javaslat alapján az óvoda csoportlétszámának meghatározásáról 62./2011. (08.16.) sz. Képviselő-testületi határozat A 2011/2012. nevelési évben az arnóti Napközi Otthonos Óvoda tanuló csoportjainak meghatározása. Arnót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az arnóti Napközi Otthonos Óvodában a 2011/2012. nevelési évben indítható csoportjait az óvodai képzésben 4 csoportban határozza meg. Az arnóti Napközi Otthonos Óvodában a 2011/2012. nevelési évben a foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak létszámát az alábbiakban határozza meg: pedagógus létszám 9 fő technikai dolgozói létszám 5 fő Felelős: Jegyző Dr. Üveges István: A vezető óvónővel folytatott egyeztetés alapján az Óvoda alapító Okirat módosítását indítványozta, a jelenlegi 100 főről az óvoda gyereklétszámát 110 főbe javasolta meghatározni 7

8 63/2011.( )Képviselő-testületi határozat Napközi Otthonos Óvoda Alapító okirat kiegészítése Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete módosítja a. 6/2010.(02.11.) számú képviselő testületi határozatát. Magasabb szintű jogszabályok alapján, módosító okiratba foglaltak alapján: A költségvetési tevékenység jellegét, a tevékenység típusait, a feladat-ellátási funkció megnevezését. Az Arnóti Napközi Otthonos Óvodában a felvehető gyermekek létszámhatárát 100 főről 110 főre módosítja. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat és a Módosító okirata képviselő testület üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felelős: Polgármester / Az Alapító Okirat módosítás a jegyzőkönyv 5 sz. melléklete/ 6./Az ÉMOP keretében kiírt árvízi védekezést szolgáló pályázat benyújtásának, vagy be nem nyújtásának végleges eldöntése dr. Üveges István: Ismertette az előterjesztést: Az ügy fontosságára tekintettel szerencsés lenne, ha minél többen részt vennének a döntéshozatalban. Az álláspontja változatlan. Nem javasolja a 200 M Ft-os összértékű, ebből 10 millió forint önrészt igénylő pályázat benyújtását, mert: 1. a Nemzeti Infrastruktúrakezelő Zrt. írásos tájékoztatása szerint az ún. BOSCH- II út megépítése esetén Arnótot állami pénzen megépített körgáttal védik; 2. az ún. zbuskai földutat időközben önkormányzati tulajdonba vették, arról a fákat kiírtották, a pár km-re lévő agyagos bánya meddőt bevizsgáltatták, így egy újabb nagy árvíz esetén állami pénzen tudnák a korábbinál hatékonyabb védekezést megvalósítani; 3. Az előzetes tervezői mérnöki munka 3,6 M Ft-ba kerülne, ezt akkor is ki kellene fizetni 1 hónapon belül, ha nem nyer a pályázat. Észrevétel nem érkezett ezért kérte szavazzanak arról, hogy Arnót település nem kíván az árvízi védekezést szolgáló pályázatban részt venni. 8

9 64/2011.( )Képviselő-testületi határozat ÉMOP keretében kiírt árvízi védekezést szolgáló pályázat benyújtásáról nemleges döntés meghozatala Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánja benyújtani az ÉMOP keretében kiírt árvízi védekezést szolgáló pályázatát az alábbi indokok alapján: -a Nemzeti Infrastruktúrakezelő Zrt. írásos tájékoztatása szerint az ún. BOSCH- II út megépítése esetén Arnótot állami pénzen megépített körgáttal védik; - az önrész mértéke magas -10 M Ft -Az előzetes tervezői mérnöki díj mértéke 3,6 M Ft, ezt akkor is ki kellene fizetni 1 hónapon belül, ha nem nyer a pályázat. Felelős: polgármester 7/ Bírósági per kezdeményezése az ún. régi óvoda pályázat menedzserével, Szvoboda Lászlóval szemben előadó :polgármester dr. Üveges István: Ismertette az előterjesztést: megkapták Szvoboda Lászlónak, mint az ún. régi óvodás pályázat menedzserének levelét, amelyben nem ismeri el a felelősségét a pályázat befogadásának meghiúsulásáért és így nem hajlandó visszafizetni a pályázatírói díjat (355 eft+ ÁFA = Ft) Véleménye szerint nincs értelme további levelezgetésnek, egyedüli megoldásként a bírósági érdekérvényesítés kínálkozik számukra. Valamilyen jogi lépést mindenképpen tenni kell azért, hogy az óvodai épület tervezésére kifizetett több millió forintból legalább valamit viszontlássanak. Az önkormányzat részéről már korábban más ügyben is megbízott ügyvédnőtől ( Dr. Pásztor Tündétől) kért és kapott írásos árajánlatot a jogi képviselet ellátására. Eszerint 30 e Ft + Áfa ért elvégezné a perelés előtti ügyvédi felszólítást, a kereset elkészítését és benyújtását a bíróságra, utána pedig bírósági tárgyalásonként 15 e Ft + Áfa lenne a megbízási díj összege. Javasolta és kérte, adjanak megbízást ügyvédnő részére a bírósági érdekérvényesítés megindítására. Dr. Üveges István: Kérte szavazzanak a javaslatról. 9

10 65/2011.( )Képviselő-testületi határozat Bírósági per kezdeményezése az ún. régi óvoda pályázat menedzserével, Szvoboda Lászlóval szemben Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete az ÉMOP 4.3.1/2/2F számú pályázat kapcsán bírósági eljárást kezdeményez a pályázatíró ELACONS Tanácsadó és Szolgáltató Kft ügyvezetőjével, Szvoboda Lászlóval szemben. Felhatalmazza dr. Pásztor Tünde ügyvédet a jogi képviselet ellátására. Az ügyvédi munkadíjra a 30 eft + Áfa összeget jóváhagyja, mely tartalmazza a perelés előtti ügyvédi felszólítást, a kereset elkészítését és benyújtását a bíróságra, utána pedig bírósági tárgyalásonként 15 e Ft + ÁFA a megbízási díj összege. Felelős: polgármester 8./ napirendi pont: A Dózsa Gy. úti óvodai épület csoportszobáinak és folyosóinak kifestésére 300 ezer Ft + Áfa biztosítása dr. Üveges István: A vis maior pályázat épület felújítási kivitelezője, az Anóton élő, helyi adóalany Popovics Árpád tett egy rendkívül kedvező ajánlatot az óvoda épület csoportszobáinak és folyosóinak teljes, jó minőségű kifestésére. ( A vis maior pályázat keretében csak a vaspántolással érintett falszakaszok kerülhettek kifestésre.) Ha megszavazza a testület a 300 e Ft + ÁFA munkadíjat, az óvoda fentebbi helyiségei sok-sok év után újból szépek lehetnek. Barcsák Pálné: Az már elvégzett munkával kapcsolatban elmondta, hogy minden főfal be van vasalva a fal külső síkján, az éleken. A beépített 6-os gömbvasakat bedobozolták. A folyosón nagy repedések voltak, 4 helyen ezt összefogták. A falat levakolták, élvédőkkel látták el. Dr. Üveges István: Kérte a testület jóváhagyását a 300 e Ft festési díj megfizetésére. 66/2011.( )Képviselő-testületi határozat Napközi Otthonos Óvoda festési munkáinak jóváhagyása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a Napközi Otthonos Óvoda Dózsa Gy. Úti épületében a festési munkálatok elvégzéséhez. A képviselő testület a munkadíjra a költségvetés tartaléka terhére biztosítja a 300 e Ft+ Áfa összeget 10

11 Felelős: polgármester, óvodavezető 9. / napirendi pont: A községi könyvtár helyiségének felújítása a miskolci kistérség pályázata által dr. Üveges István: A miskolci kistérség új munkaszervezeti vezetőjétől dr. Bakos Istvántól kapott tájékoztatás szerint hamarosan egy pályázat kerül kiírásra a mozgókönyvtárként működő község könyvtárak helyiségeinek infrastrukturális felújítására. Ennek keretében a könyvtárként funkcionáló tantermünket kifesthetnénk, és a már elavult világítótesteket modernebb, energiatakarékos módozatúra cserélhetnék. A pályázat keretében az összérték 50 %-át nyerhetjük el. A konkrét festésre, illetve villanyszerelésre irányuló árajánlatokat a keddi testületi ülésünkön ismertetem. Javasolta és kérte, hogy a könyvtár helyiségének festését és új világítótestekkel való felszerelését támogatni szíveskedjenek. A Képviselő testület a tájékoztatást tudomásul vette. 10./ napirendi pont: Az Arnót IV. dűlő ( Turul szobor ) melletti bitumenes önkormányzati út mentén kinőtt gallyak kivágásának engedélyezése Demkó Balázs részére előadó polgármester dr. Üveges István: Demkó Balázs, Arnót Kossuth utcai lakos megkereste önkormányzatot, hogy a Turul szobortól nem messze lévő önkormányzati bitumenes út mellől kivághassa az utóbbi években kinőtt gallyakat, kisfákat. Alpolgármester úrral helyszíni szemlét tartottak és megállapították, hogy a pár éves akácgallyak nagy értéket nem képviselnek, viszont behajolva az út felé egyre inkább akadályozzák a forgalmat. Javasolta, hogy a képviselő-testület engedélyezze Demkó Balázs részére a bitumenes út melletti szakaszon a gallyak ingyenes kivágását és elhordását. A Képviselő-testület a tájékoztatást a tudomásul vette. 11./ napirendi pont: Böllér verseny megrendezése Arnóton február 11-én. dr. Üveges István: Demeter Viktor, a tiszaújvárosi székhelyű íjász egyesület elnöke volt az eddig Ónod községben megrendezett két böllérverseny szervezője. ( őt még ónodi jegyzőként ismerhettem meg.) Most új, Miskolchoz minél közelebbi helyszínt keres a rendezvényének. Minden képviselő megkapta a szerződés tervezetét. Úgy gondolja, ha valamennyi arnóti lakosnak biztosítják az ingyenes belépés lehetőségét, egy egész napos szórakoztató, érdekes, nemzeti hagyományokon alapuló szabadidős elfoglaltságot kínálnak számukra. Összességében a mellékelt szerződéstervezet szerint az önkormányzat közel nullszaldósan jöhetne ki a rendezvényből, hiszen érdemben csak a böllérverseny hatósági engedélyeztetésének ( ÁNTSZ, MGSZH) költségét kellene fedeznie az önkormányzatnak, minden mást, beleértve az egész napos színpadi műsorszámokat, a főrendező állná. Maga a 11

12 rendezvény az iskolai udvaron, illetve a sportpályán kerülne megrendezésre, a sok száz autót pedig az Alkotmány út és a Vörösmarty út mögötti legelő területen tudnánk parkoltatni a legelő tulajdonosok írásos engedélyével. Ha ezt a rendezvényt sikerülne Arnótra csábítani, ez a község hírnevét tovább öregbítené, új dimenzióval gyarapítaná. A bevétel az önkormányzatnak a parkoltatásból, valamint a kóstoltató tálak árusításából állna csapat várható, a színpadon a fellépők egész napos programot adnak majd. A zsűri elnöke Benke Laci bácsi lesz. Ezt a programot össze lehetne kötni egy kerékpár versennyel, ami a TESCO-tól indulna és Sajópálfalán keresztül jönne Arnótra. Dr. Bobula Zsuzsanna: Az önkormányzat feladata a terület előkészítése, utána a takarítás és az engedélyeztetés. Szerinte egyezkedni kellene a szervezővel. Dr. Üveges István: Az engedélyeztetési eljárás pár 10 e Ft ba kerül. A sertéseket itt Arnóton megvehetnék a versenyzők, a kínáló tálakat itt helyben le lehetne gyártani. Javasolta, hozzon a testület arról határozatot, hogy a Böllérverseny megrendezését a testület támogatja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmerült kérdéseket tisztázza, melyek az alábbiak: Az Önkormányzat elkészítteti a kóstoltató tálakat, melyeket az önkormányzati sátorban árusítanának, az arnóti lakosok ingyenesen beléphetnek a rendezvény területére. Az önkormányzat épületeiben okozott kár helyreállítása a szervező feladata, valamint a rendezvény helyszínén kívüli területen az arnóti vállalkozók ingyenes árusíthatnak. A szerződés egy évre szól, a felek kijelentik, hogy újabb rendezvény megrendezését újabb tárgyalás előzi meg. Ha sikerül Demeter Viktorral ezeket a pontokat leegyeztetni és ő jóváhagyja, akkor a szerződés aláírható. Kérte szavazzanak a javaslatról. 67/2011.( )Képviselő-testületi határozat Böllérverseny megrendezése 2012 évben Arnóton Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Arnóton február 11-én megtartandó böllérverseny megrendezését, amennyiben az alábbi szempontok a szerződésbe bekerülnek: - az Önkormányzat elkészítteti a kóstoltató tálakat a nézők részére, melyeket az önkormányzati sátorban árusíthat, - az arnóti állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők ingyenesen beengedését a rendezvény területére, -az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott épületben, ingóságban okozott kár helyreállítása, megtérítése a szervező feladata, 12

13 -az iskolai kapun kívüli közterület, mint árusítóhely ingyenes biztosítását az arnóti vállalkozók részére, a melegkonyhai vendéglátás kivételével. Mindkét fél kijelenti, hogy a böllérverseny megrendezése érdekében az elkövetkezendő években is együtt kívánnak működni. Az újabb évekre vonatkozó szerződés előkészítése és megkötése minden évben új tárgyalások eredményeként valósul, valósulhat meg. Fenti pontok szervező általi elfogadása esetén felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos / A szerződés a jegyzőkönyv 6.sz. mellékelte/ 12./ napirendi pont: Pályázat kiírása Arnót teljes lakossága részére az 1950-es éveket, illetve az október 23-ai forradalmi napokat átélt lakosaink személyes élményeinek megörökítésére. dr. Üveges István: Javasolta, hogy a képviselő-testület írjon ki valamennyi arnóti számára egy olyan pályázatot, amelynek keretében a pályázók megörökítenék az 1950-es éveket, illetve a forradalom napjait személyesen átéltek emlékeit. Ez felbecsülhetetlen helytörténeti értéket jelentene, ma még élnek olyanok, akik már felnőtt fejjel élhették át az akkori eseményeket. Nagyon sajnálatos lenne, ha ezeket nem osztanák meg a későbbi generációkkal. A pályázat helyezettjeinek könyvjutalmat adhatnának, amelyet az október 23-ai iskolai ünnepség keretében nyújthatnának át. határozatát 68/2011.( )Képviselő-testületi határozat Pályázat kiírása Arnót teljes lakossága részére az 1950-es éveket, illetve az október 23-ai forradalmi napokat átélt lakosaink személyes élményeinek megörökítésére. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázat kiírását hagyja jóvá Arnót teljes lakossága részére az 1950-es éveket, illetve az október 23-ai forradalmi napokat átélt lakosok személyes élményeinek megörökítésére. A pályázat díja könyvjutalom A díjak átadását a október 23-i ünnepség keretében bonyolítják le. Felelős: polgármester Határidő: október

14 13./ Egyebek dr. Üveges István : Az OTP Bank a munkabérhitel folyósításához fedezetet kér, ezért a februárban hozott határozatot ki kell egészíteni a határozati javaslat szerint. Kérte a határozati javaslat elfogadását. 69/2011.( )Képviselő-testületi határozat A munkabérhitel felvételéről szóló 11/2011(02.08.) sz. testületi határozat módosítása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 11/2011(02.08.) számú munkabérhitel felvételére vonatkozó Képviselő-testületi határozatát az alábbiakkal egészíti ki, illetve módosítja: A Képviselő-testület a munkabérhitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja központi költségvetésből származó bevételeit ( pl. az állami normatíva hozzájárulás), valamint adójellegű önkormányzati bevételeit ( az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek ). A munkabérhitel felvételére hitelszerződés alapján, lehívó levéllel kerül sor. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. A 11./2011.(02.08.) sz. testületi határozat egyéb részei változatlanul maradnak. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Farkas Lászlóné: A következő bejelentés az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról szól. A beadás határidő szeptember 10. Ismertette a határozat tervezetet Igyekeznek reálisan bemutatni a helyzetet. Kérte a felhatalmazást a pályázat benyújtására. 70./2011.(08.16.) sz. testületi határozat ÖNHIKI-s pályázat évi támogatására vonatkozó igény benyújtása 1./Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX tv. 6.sz. melléklet 2.pontja 14

15 alapján (továbbiakban: 6.sz. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 2./ Arnót község Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. a.) A települési önkormányzat lakosságszáma január 1-én 1000 fő, vagy feletti, II.a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011.évben ilyen jogcímen ezer forint összegű bevételt tervez, III. A z önkormányzat a 2011.évi módosított költségvetési rendeletét eFt összegű működési célú hiánnyal fogadta el IV. Az önkormányzat kötelezettség vállalása és évben nem haladja meg az Ötv.88 (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. V. b.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. c.) kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010.évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. Felelős: polgármester Határidő:2011. szeptember 10.. Dr. Üveges István: Tájékoztatta a testületet, az alábbiakról: - október 1-én biciklitúrát szervez az önkormányzat önköltséges alapon. -A mikro térségnél sportnapra lehet pályázni, 500 e Ft a megnyerhető összeg, ebből sportfelszerelést vásárolhatnak. - A következő testületi ülés napirendi pontja a háziorvosi beszámoló, kérte az anyag elkészítését. - faültetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Magyar Közúttól 5 ember 8 órában dolgozik a Petőfi utca mentén a díszfaültetést velük el lehetne végeztetni. - A mélyszegénységben élők felzárkóztatására előadásokat szerveznek, ehhez helyet kell csak az önkormányzatnak biztosítani, ez a pályázat 99 %-os biztossággal már nyert. - Örömmel tudatta a képviselőkkel, hogy Arnóton szánkópálya kialakítását tervezik, a földmunkát a vállalkozók vállalják, a terület tulajdonosa áldását adta erre a munkálatra a Katonadombon. - az elkövetkező időszakban futball ankétot szerveznek Arnóton, ezt a diósgyőri edzővel egyeztette le. - ókori leleteket találtak a falu határában, a múzeum munkatársai szeptember 27.-én jönnek egy előadást tartani erről, emellett régi arnóti fotókból kiállítást szerveznek erre az időpontra az iskolában. -A virtusvetélkedőkön az arnóti csapat jó eredménnyel szerepel. Jövő év május 1-én Arnóton is szervezni fognak egy ilyen vetélkedőt valószínűleg. - Aktuális feladat lesz a pedagógusföld bérbeadása, várják az új ajánlattevőket. - az önkormányzati választások óta eltelt 1 év, így erről az időszakról szeretne évértékelőt tartani, ez a közmeghallgatást is előkészítené. 15

16 Farkas Lászlóné: Tájékoztatta a képviselőket, hogy október 1-től 31-ig tart a népszámlálás. Arnóton 7 körzetet alakítottak ki. Lakás és személyi kérdőíveket kell majd kitölteni a lakosságnak. Lehetőség lesz Interneten is és személyesen is a kérdőívek kitöltésére, de a számlálóbiztos is elvégzi ezt a feladatot igény esetén. A szociális Bizottság felé jelezte, hogy változik a lakásfenntartási támogatás rendszere. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat által fenntartott Napközi Otthonos Óvoda helyszíni ellenőrzésére kerül sor a Magyar Államkincstár B.-A.-Z Megyei Igazgatósága részéről. Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. K.m.f. Dr. Üveges István polgármester Farkas Lászlóné jegyző dr. Bobula Zsuzsanna jkv. hitelesítő Barcsák Pálné jkv. hitelesítő Hunyorné Varga Katalin jkv. vezető 16

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 11/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. november 17-én 12 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 14/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 07-én, hétfőn 19.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 15-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u. 1. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u. 1. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Száma: 182-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ! Ják község Képviselő-testülete 2012. október 25-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a jáki Polgármesteri Hivatalban testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben