TÉRKÉP TÚRAÚTVONALAKKAL 24 SZÁLLÁSHELYEK, VENDÉGLÁTÁS 25 TESTVÉRTELEPÜLÉSEINK 31 HERCEGKÚT INFORMÁCIÓS TÉRKÉPE 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉRKÉP TÚRAÚTVONALAKKAL 24 SZÁLLÁSHELYEK, VENDÉGLÁTÁS 25 TESTVÉRTELEPÜLÉSEINK 31 HERCEGKÚT INFORMÁCIÓS TÉRKÉPE 32"

Átírás

1

2 A KÖZSÉG KELETKEZÉSÉNEK RÖVID TÖRTÉNETE 3 NEVEZETESSÉGEK, LÁTNIVALÓK 5 Római katolikus templom 5 Gombos-hegyi Kálvária 11 Világörökségi pincesorok 13 Sváb tájház 17 Temető 17 Általános iskola és az óvoda 18 Községháza 19 Művelődési ház és Pihenőpark 20 Tradicionális keresztcsűrök 20 Szabadidő és Sportcentrum 21 A plébánia épülete 21 A Pogány-kút és környéke 22 TÉRKÉP TÚRAÚTVONALAKKAL 24 SZÁLLÁSHELYEK, VENDÉGLÁTÁS 25 TESTVÉRTELEPÜLÉSEINK 31 HERCEGKÚT INFORMÁCIÓS TÉRKÉPE 32 2 Vélemények Hercegkútról és az itt élő emberekről Jó szívvel, jó kedvvel dolgozom ide, mert művelt emberfők, istenfélő és törvénytisztelő, dolgos nép lakja a települést. (Kovács Ágnes főépítész, Sárospatak) Ez a főleg német nemzetiségű falu egy virágoskertre hasonlít. A szép házak, a rendezett utcák a lakosság munkaszeretetét dicsérik. (Schneider István, Természetbarát Híradó) A falu túlélte a történelem nehézségeit, számos tűzvészt, járványt, jégverést, és értékeit őrizve mindig gondolt a jövőre. Hercegkút ma is szívesen fogadja az idelátogatókat, új útmutató táblákat állítottak fel, és a helybéliek természetüknél fogva vendégszeretők. (Laposa József: Parasztpincék a Világörökség Listáján Hercegkút. Borbarát, VII. évfolyam 3. szám) Csodálatos kis falu, takarosan, svábos precizitással rendben tartva, pompás műemlékekkel, fantasztikus természeti környezetben. (egy nyíregyházi turista) Nagyon szép a kilátás a Kálvária utolsó állomásától. A községben élők összefogásból szép példát mutattak. Ha minden település így működne, sokra vihetné kis országunk. (egy turista házaspár) A település apraja-nagyja éppen a templomba tartott szép ruhában. Nagyon meglepő és egyben jó érzés volt, hogy nekem, idegennek is ismeretlenül köszöntek az emberek. (egy természetjáró)

3 T Csak az a nép vész el, ki a múltját elfeledi. Kossuth Lajos rautsondorf, magyar nevén Trautsonfalva 1750-ben, Mária Terézia uralkodása idején keletkezett. Alapítói a Schwarzwald (Fekete-erdő) vidékéről és a délbadeni területekről érkező sváb-alemann telepesek voltak, akik a jobb sors reményében indultak el új hazájukba, Sárospatak mellé, Tokaj-Hegyaljának e festői szépségű részére, Johann Wilhelm Trautson osztrák herceg és magyar nemes birtokára. A sárospataki és regéci uradalmat mint elkobzott Rákóczi-birtokot a herceg apja szerezte meg a szabadságharc leverése után a királyi kincstártól. A község keletkezésének története szorosan összefügg Sárospataknak a történelmével. A környéken élő lakosságot 1697-ben Waudemont császári tábornok alaposan megtizedelte, a szabadságharc leverése után pedig a kolerajárvány két hullámban is dühöngött. Ezek együttesen a lakosság négyötöd részét kipusztították. Így a herceg nagyon elhanyagolt, leromlott állapotban lévő birtokot vehetett át. Dujardin Károly báró, aki 1740-től látta el a Trautson-uradalom igazgatását, látva a nagy néptelenséget és a munkáskéz hiányát, javasolta a hercegnek 200 sváb család betelepítését. E kezdeményezés alapján készítette és juttatta el Trautson herceg az május 26-án Bécsben kelt felhívás-megállapodást a birodalomhoz tartozó, a Duna forrásvidékét jelentő Schwarzwald Hercegségbe, elsősorban a württembergi birtokaira. A telepesek a herceg hívására indultak útnak, a jobb élet lehetőségének reményében, mivel a hercegség templomaiban kifüggesztett hirdetmény a kivándorlók számára paradicsomi körülményeket ígért. E felhívás szerint a herceg biztosította a letelepedéshez szükséges építési anyagot (követ és fát), kölcsön gabonát. Az állami adóktól hatéves, a földesúri szolgáltatás alól pedig hároméves felmentést ígért, hogy a megindulás nehézségein átsegítse őket. Biztosította, hogy a német törvények és szokások szerint élhetnek, maguk közül választhatnak bírót és általában vezetőket. Egy ilyen felhívás persze nem lett volna elegendő ahhoz, hogy a szülőföldjük elhagyására késztesse az ott élőket. Ahhoz, hogy ezt feltárhassuk, meg kell ismernünk a Német-római Birodalom nyugati tartományaiban uralkodó korabeli viszonyokat. A XVII. században szinte állandóan dúló háborúk után, az 1700-as évek békésebb korszakában a lakosság száma gyors növekedésnek indult, de ez egyes területeken főleg délnémet körzetekben magas adókkal párosulva nagy nyomort idézett elő. A termőföld eltartóképességét meghaladó földműves lakosságszám számára csak az új, megműveletlen területek irányába való elvándorlás jelenthetett megoldást. Ekkor először jelentős belső áttelepülés kezdődött, majd hatalmas emberáradat indult el eleinte osztrák, francia vagy cseh földre, majd a török alól felszabadult Magyarországra. A német falusi lakosság státuszát tekintve többségében röghöz kötött jobbágy volt. A fiatalok házassági engedélyt csak akkor kaphattak, ha volt házuk, vagy más vidékre akartak elházasodni. A nyomor enyhítése érdekében a földesurak a családok elvándorlását is engedélyezték korlátozott számban. Nem szabad figyelmen kívül hagyni egy főként a badeni alemann és a sváb területeken alkalmazott jogintézményt, a paraszti majoritás elvét. Ennek lényege, hogy a házat és a telket a legkisebb fiúgyermek örökölte. A család többi fiúgyermeke, miután pénzben és jószágban megkapta a kevéske apai végkielégítést, kénytelen volt vándorbotot fogni, és saját megélhetést teremteni. Gyakran ez az út a Kárpát-medencébe vezetett. Nem feledkezhetünk meg az erőteljes propagandáról sem, amely befolyásolta a kivándorlást fontolgatók döntését. Az ügynökök szórólapjai tartalmazták a vidék leírását, és ígértek telket, házhelyet, épületfát ingyen, tűzifát jutányos áron, adómentes éveket röghöz kötöttség nélkül. A magyar földbirtokosok azt várták az ügynököktől, hogy jobb módú, szorgalmas és istenfélő földműveseket győzzenek meg. Aki a kivándorlás mellett döntött, az elbocsátó levél birtokában jelentkezhetett a toborzóbiztosnál, akivel megkötötték a kivándorlási szerződést. Amikor egy utazócsoportnyi létszám összeállt, a toborzóbiztos beszerezte a csoportos császári útlevelet és az egészségügyi tanúsítványokat. A kivándorlók eladták nélkülözhető ingóságaikat, és beszerezték az utazáshoz szükséges kellékeket. Mindezek ismeretében nem kell csodálkoznunk azon, hogy sokan kényszerűségből vagy a jobb jövő reményében a hazájuk elhagyása mellett döntöttek. A kivándorlók véglegesen búcsút mondtak 3

4 hátrahagyott szüleiknek, testvéreiknek, rokonaiknak és barátaiknak, szülőföldjüknek, annak a vidéknek, ahol addig éltek. Nagyon erős elszántság nélkül ez nem volt elképzelhető, hiszen az út a bizonytalanba vezetett. A visszatérés lehetősége nagyon kicsi volt. A kolónusok első csoportja július elején indult útnak. Német források szerint a gyülekezőhelyük Sigmaringenben volt. Innen szekereken szállították őket a szervezők a kb. 70 km-re lévő Ulmig. Itt az eszközöket a Dunán várakozó tutajokra rakták, az embereket pedig az Ulmer Schachtel -ként elnevezett bárkákban helyezték el. Mária Terézia korában már meghatározott rendszerességgel indultak tutaj- és hajójáratok Ulmtól Pozsonyig, Budáig, esetleg egészen Belgrádig. A folyó sodrásával haladva, Budáig kb. 2-3 hetet töltöttek összezártan a meglehetősen zsúfolt uszályokon. Budán a herceg emberei várták már a telepeseket, ahonnan szekereken szállították egy részüket Rátkára, 59 családot pedig ide, a Papaj-hegy tövébe. A pataki birtokból számukra kiszakított terület kijelölésének döntő szempontja a szőlők közelsége volt, mivel az uradalomnak elsősorban szőlőmunkásokra volt szüksége. Emiatt eshetett a választása arra a területre, amelyet a Gombos-hegy, Pogány-kút, Kőporos nevű szőlőhegyek és a Hotyka-patak határolnak. Az út minden bizonnyal fárasztó volt, és a kolónusok kimerülten megérkezve foghattak hozzá kunyhóik megépítéséhez. A nyár közepén érkezettek a Gombos-hegy északnyugati táján vertek tanyát, de se fáról, se kőről, se másmilyen építkezési anyagról az uradalom nem gondoskodott. A közelgő tél előtt kénytelenek voltak földalatti vermekben és ezekre fából épített kunyhókban meghúzódni. A község helyén hatalmas erdőség és sűrű bozótos volt, s a letelepedés után az erdő kiirtásához fogtak a bevándorlók. Habár egy évig az uradalom látta el őket mindennel, nagyon sanyarú volt a sorsuk. A kiirtott területeket bevetették, s így kezdtek termelni. Kitartó munkával aztán mind több területet hódítottak el az erdőtől, s hozzáfogtak a kőházak építéséhez. A terület kijelölését Dujardin jószágigazgató végezte ben a pataki tanács jelenlétében. A telkeket egy hosszú utcára osztották ki, mely a végén szétágazott. A Fő utca csaknem egyenesen fut végig, és van egy felkanyarodó mellékutcája (a Kisutca). Baj volt az erdő használatával és a kőbányákkal, vagyis az uradalom nem vállalta azt, amire kötelezte magát. Így az építkezés nagyon lassan haladt. A bevándorlók végleges házaikat az 1750-es évek közepén közösen, egymást segítve építették fel. Ez is mutatja, hogy a legnagyobb testvéri szeretetben éltek egymással. Az eredetkutatások megállapították, hogy az elődök nagyobbik hányada Württemberg tartománynak a déli részéről, a Dunától északra elterülő területről, a Fekete-erdő mellékéről (a mai Tuttlingeni és Schwarwald-Baar körzetből) érkezett, a másik része Dél-Badenből, a Rajna jobb partján lévő falvakból (Waldshut körzetből) származik. A kutatások feltárták az egyes személyek (családok) születési helyét is. A telepesek többsége a következő falvakból származott: Balgheim, Binsdorf, Binswangen, Bitz, Böttingen, Bubsheim, Deislingen, Denkingen, Dürbheim, Frittlingen, Gosheim, Harpolingen, Hettingen, Illerrieden, Kolbingen, Lautlingen, Luttingen, Margrethausen, Renquishausen, Wehingen. A telepesek közül két család továbbvándorolt a szatmári Királydarócra. A legnagyobb mértékű elvándorlásra 1752-ben került sor. Ekkor jött létre szintén a pataki birtokon Carlsdorf (ma Károlyfalva), amelynek első alapítói annak a tíz családnak a tagjai voltak, akik átköltöztek Trautsondorfból. A Telepítvényi levél elnevezésű szerződés, amelyet Dujardin báró kötött az új falu lakóival, augusztus 15-én kelt. A felhívás-megállapodás tartalmával azonos kérdéseket szabályoz, de sokkal részletesebben. Ebben szerepel elsőként a község neve Trautsohnsdorrf, magyarul Trautsohnsfalva alakban. (Nevét 1905-ben magyarosították Hercegkútra, utalásképpen a betelepítő hercegre.) A családfők első összeírására szeptember 27-én került sor. A regisztrált 59 család a kutatók szerint főt jelentett. Ekkor már itt volt a két legnépesebb, a Mattes és a Rackh família is. Az eredettörténet helyi kutatói a betelepülés második szakaszába azokat a családokat helyezik, amelyek az anyakönyvi adatok alapján bizonyíthatóan az 1751 és 1759 közötti időszakban érkeztek. Ezeknek a telepeseknek a száma kb. 100 fő volt. Megállapították, hogy szinte kivétel nélkül arról a vidékről jöttek, ahonnan az első csoport érkezett. Joggal feltételezhető tehát, hogy az ő hívásukra indultak el. A harmadik csoportot azok a személyek alkotják (40-50 fő), akik még nem szerepelnek az 1759-es összeírásban, de a következő években megjelennek az anyakönyvekben. Ekkor érkezett például a Narr (ma Naár) és az Alber família Wehingenből, a Stumpp (ma Stumpf) család Lautlingenből és az Eschbach (ma Espák) família Luttingenből. A betelepülés lényegében 1762-ben befejeződött, ezt követően már csak házassági kapcsolatokkal került új családnév az anyakönyvekbe. Az utolsó óhazában született személy augusztus 6-án, 83 éves korában, kolerában halt meg. 4

5 Római katolikus templom Szeretem, Uram, házad ékességét (Zsolt 26,8) Az 1750-es években némethonból érkező elődök a betelepítő herceg szándékainak megfelelően római katolikus vallásúak voltak. A telepesek a falu területének kijelölése után a Kisutca keleti végén kis kápolnát építettek. A kápolna egykori helye előtt ma egy kőfeszület áll. A letelepedés utáni közel negyven évig a hívek közössége a Sáros-Nagy Pataki Egyházközség filiája volt. A lelkipásztori feladatokat 1773-ig a pataki jezsuiták látták el, majd a pataki plébánia német papjai mindaddig, amíg önálló egyházközség nem alakult a faluban. Az 1780-as évekre a falu lélekszáma megközelítette a 450 főt, ezért felmerült a község nagyságához méltó, tágas templom építésének igénye. A királyi engedélyt 1779-ben megkapták, 1785-re a földesúri pártfogást és a szükséges telket is megszerezték. A terveket az olasz származású Bossy Jakab építőmester készítette 1786 decemberében. A templomépítés anyagi forrásainak döntő részét képező 2000 forintot a Királyi Kamara biztosította. A helybeliek vállalták a kövek kivágását és beszállítását egy Radvány-völgyi bányából, és más kézi munkával is részt vettek az építkezésben. Az alapozást 1787 tavaszán kezdték meg, és az építkezést a következő év nyarára be is fejezték. Az épületen barokk stílusjegyek figyelhetők meg, megjelenésében a torony kivételével hasonlított a jelenlegi formájához. Az új templomot szeptember 8-án KISBOLDOGASSZONY tiszteletére szentelték fel, s ekkor nyert önálló egyházközségi státuszt a korábbi filia. Első papja Bossányi Imre Szent Domonkos-rendi szerzetes volt. A tervrajzokat nézve megismerhetjük a templom eredeti szerkezetét, megjelenését. A torony a templomhajó első szakasza, a karzat fölé fából épült. A főhomlokzat egységes architektúrát mutatott, karakterét meghatározta a ferde tetősíkig felnyúló, párkány tagozattal határolt felfalazás, a háromszög alakú orommező. A sekrestye szemből nézve a jobb oldalon kapcsolódott a szentélyhez. Az épület sarkainál, valamint az ajtótól jobbra és balra kettőzött falpillérek futottak a magas lábazat szintjétől a koronázó párkány magasságáig. Ezeket zárta felül egy vízszintesen futó, a falsíkból kiemelkedő szakasz. Ez a motívum ismétlődött a kőkeretes bejárati ajtó és a fölötte lévő szintén kőkeretes ablak párkánya között, továbbá az oldalhomlokzaton és a sekrestye homlokzatán is. A templombelsőben az oldalfalakhoz illesztve egymással szemben falpillérek épültek, ezeket téglából épített boltívek kötötték össze. A hajót a szentélytől diadalív választotta el. A hajó két szakaszból állt. A belső tereket négy oldalán félköríves, ún. csehboltozatok fedték le. A szentélyt egy félkör és egy téglalap alaprajzú rész együttesen alkotta. Az apszis egy lépcsőfokkal magasabb volt. Az oltárszekrényt (ma az egyházközségi kiállítóteremben megtekinthető) kőből épített talapzatra helyezték, előtte kétfokú lépcső állt. A szentélynél a templom szélessége kb. 2 méterrel beszűkült. A falvastagság cm volt. A padlóburkolatot faragott homokkőlapokból rakták. A belső tér ornamentikája egyszerű, visszafogott volt. Az oldalfalak síkjának egyhangúságát a tagolt falpillérek bontották meg, a pillérek függőleges részének felső szintjén vízszintesen futó stukkó párkányok adták a horizontális díszítését. A simított belső falfelületeket fehérre meszelték, a homlokzatot fövenyes habarccsal tették időtállóvá. Az épületet zsindellyel borították. A templom belső méretadatai a következők voltak: hajóhossz 16 m, a hajó szélessége 10,4 m, a szentélyhossz 10,6 m, szentély szélessége 8 m, a külső falmagasság 7 m, alap és lábazat 4 m. Az 1800-as évek első felének derekán a hívek száma elérte a főt, s ekkor már a templom kicsinek bizonyult, így indokolttá vált a bővítése. Az évi földrengés kártétele után sürgetővé vált 5

6 és végképp eldőlt az átépítés és bővítés ügye. Az öt évig tartó munkát 1844-ben a leromlott állapotú részek bontásával kezdték, lényegében csak a főhomlokzatot és az oldalfalakat hagyták meg. A munkálatok időszaka alatt négy vezetője volt az egyházközségnek. Az építés induló anyagi forrásait a trautsonfalvi hívek 4000 forintos adománya képezte, amely már 1846-ban elfogyott, a kiadások többi részét Breczenheim Ferdinánd herceg, az egyházközség kegyura vállalta. Az átépítés után készült alaprajzot nézve több lényeges változást figyelhetünk meg, és azt is láthatjuk, hogy már ekkor kialakult a templomtest mai külső képe. A legfontosabb a templomhajó hosszának 16-ról 27 m-re történő bővülése, miközben a szentély hosszúsága 10,6-ről 7,5 m-re csökkent, ezáltal a templom mintegy 8 m-rel hosszabb lett. A sekrestye átkerült a déli oldalra. A toronyba és a kórusra felvezető csigalépcsőt a bejárat mellett a jobboldalon építették meg, a baloldalon pedig a szentsír kápolna került kialakításra szentély felőli bejárattal. Az oldalfalak párhuzamos vezetése következtében a hajó és a szentély külső szélessége egységesen azonos lett. Az ablakok száma bővült, különösen meglepő a szentélyt bevilágító három nagyobb és egy kisebb ablak. A templom tereinek lefedése boltívekkel és boltozatokkal történt. A boltívek belső falpillérekre nehezedtek. Ezeket téglából utólagosan építették az oldalfalakhoz illesztve, melynek következtében a templombelső oldalai erősen tagolttá váltak és szabálytalan térhatás alakult ki. A 60 cm-es vastagságban kiképzett nyomott félkörű boltívek a párkány vonalától indultak, amelyeket a padlástérben elhelyezett acél boltövkapcsok stabilizáltak. A boltívek közeit téglából rakott dongaboltozattal fedték le. A szentély boltozata is hasonló rendszerű volt, amely az alacsonyabb diadalívre, az ezzel azonos méretű belső boltívre és a hátsó falra támaszkodott. A templombelsőben egy egyszerűbb alsó és egy díszesebb felső stukkópárkány futott körül az oldalfalakon és pilléreken. A templomépület méretei a következők voltak: belső hajóhossz 27 m, a hajó szélessége 9,9-10,8 m, szentélyhossz 7,5 m, a szentély szélessége 9,9 m, külső falmagasság 8 m, alap és lábazat 4 m. A megújított templom tervezője a korábbi barokkal ötvözve, a román építészeti stílus elemeit felhasználva alakította ki az architektúrát. A templom előcsarnokában olvasható 1847-es évszám azt jelzi, hogy ekkor került sor az átépítés utáni felszentelésre és a használatba vételre, azonban a befejezéshez még két év munkájára volt szükség ban a fatornyot lebontották és a hívek költségén kőtornyot építtettek a templomtest elé. A tornyot a lábazattól a sisakig enyhe kiugrású, széles lizéna tagolja. A torony sarkain szögletes kőutánzatú, fugamélyedésekkel ellátott vakolást végeztek. A kellemes fény-árnyék hatást keltő kettős koronázó és a harangház vonalában lévő párkány a torony oldalfalain is körbefut. A szép ívelésű alsó és felső órapárkány szintén hangsúlyos. A harangház három harang számára lett kialakítva. A templom jelenlegi bejárati ajtaja is ekkor készült, amelyet szépen faragot kőkeret vesz körül. A karzat magasságában egy gótikus rózsaablakot utánzó, szépen osztott kör alakú ablak került beépítésre, melynek keretdíszítése egyszerű, de nagyon hatásos. A harangház alatti szinten egy kevésbé díszes fektetett ovális ablakot helyeztek el, fölötte pedig három, a bejárati ajtó formáját és méreteit utánzó farácsos ablakot láthatunk. Ezek fölött boltívet utánzó felületkiképzést alkalmaztak ben az Amerikába kivándorolt trauczonfalviak ajándékaként érkezett 14 stációkép felszentelésére került sor, majd 1893 nyarán aranyozott bronz gyertyatartókat szerelnek fel a stációképek alá, melyek szintén amerikai adományból származtak ben a szentély és a 6

7 templomhajó a szabad tereken keramit burkolatot kapott. Ebben az évben került sor a karzat hosszirányú kibővítésére, ezzel egyidejűleg az orgonát is felújították és a mai helyére helyezték. Templomunk mai főoltára 1905-ben készült a dél-tiroli St. Ulrich-ben, a Ferdinand Prinoth szobrász- és oltárépítő műhelyben. Felszentelésére a búcsú napján került sor. A főoltárt így írja le az évi leltár: Képe a régi oltárkép: a Kisded Mária, Szent Joachim és Szent Anna. A tabernákulum mellett 2 cherubalak. Az oltárkép két oldalán a fülkékben Szent Péter és Szent Pál apostolok szobrai. Az oltár két szárnyának élén két kisebb angyalszobor. A tabernákulumon egy aranyozott kereszt fából. (A jobb oldali fotó 2013-ban készült a főoltárról.) Az 1900-as évek elejére a templom boltozata laikus számára is érzékelhető romlást szenvedett. Az egyházmegye a felkért építészek szakvéleménye alapján 1910-ben bezáratta a templomot. Az egyháztanács ekkor döntött a helyreállításról. A terveket Kontuly Géza építész készítette, a kivitelezéssel Spekál Ferenc és Farkas Ferenc sárospataki társvállalkozókat bízták meg tavaszán a tetőzetet lebontották, majd a templombelső állványozása után elbontották a téglából készült dongaboltozatokat és az öt keskeny boltívet azok falpilléreivel együtt. A három széles boltívet érintetlenül hagyták, s ezek a mai napig hibátlanul betöltik funkciójukat. A bontást követően a templomhajó lefedésére megépítették a két keresztboltozatot, a szentélyben pedig a félkör alakú ötszegmensű boltozatot. A Rabitz-rendszerű boltozatok vastagsága 8-10 cm lett, a számított áltagos terhelhetősége kg/vetület m 2. A főoltár mögötti és a sekrestye oldali ablaknyílást befalazták. A megmaradó öt nagyobb ablaknak a nyílását megnövelték. Ekkor készültek a ma is látható fémkeretes ablakok Lepter János budapesti gyárában. A tetőzetet Zombory János építész tervezte, és ő irányította az ácsmunkát. Fedésre horganyzott és kétszer festett bádoglemezt használtak, amely a mai napig hibátlanul betölti funkcióját. A torony sisakjára a zsindely helyett bádoglemez fedést tettek. A falakat kívülről új viharálló habarccsal és kétrétegű csontszínű festéssel megújították. A renoválás alig öt hónap után befejeződött. A templom statikai szempontból stabillá vált, belsőleg és külsőleg megújult, épületszerkezeti szempontból ma is ezt a képet mutatja. Bár a felújítás jelentős anyagi áldozattal terhelte az egyházközséget, felismerték, hogy a felújított templomba új berendezések illenek. A régi szószék helyett újat rendeltek a Rétay és Benedek cégtől, és még 1912-ben felszerelték. Az aranyozott szószék oldalán az Isteni magvető és a négy evangélista reliefje látható. Ugyancsak ebben az évben készült Tirolban a kis Jézust ölében tartó Szent József-szobor is. Ekkor állították be a míves belső kovácsoltvas rácsajtót is, és ekkor készültek Rollny Adolf műasztalos újhelyi műhelyében a ma is használt vörösfenyő padok. A Jézus Szent Szíve oltára szintén a tiroli Ferdinand Prinothműhelyben készült. A gazdagon díszített és aranyozott oltár 1914 nyarán érkezett meg Szt. Ulrichból. A tabernákulum fölött Jézus Krisztus szobra, oldalfülkéiben Nepomunki Szent János és Szent Vendel szobra látható. Az oltárasztal, melynek az eleje lenyitható, a szentsírt foglalja magába, benne a kiszenvedett Üdvözítő szobrával. 7

8 1931-ben a templomfalak vizesedésének megakadályozása végett az alapnál mélyebbre ásott lejtős árokkal vették körül a templomot és azokban kőből csatornát raktak. A munkát teljes egészében a hívek végezték. Ekkor került sor a templombelső díszítőfestésére. A falfestmények ekkor még nem készültek, de egyszerű díszítőelemekkel és színelválasztással tagolták a nagy felületeket. (Ezt mutatja a korabeli fotó.) A kőművesmunkákat Árva Pál műépítész, a festést Maasz Henrik miskolci festő vezette. A költségeket báró Waldbott Kelemen kegyúr, a kultuszminisztérium és az egyházközség együtt fedezte ben a templom korábbi fakerítése helyett kő- és vaskerítést építettek, amely mai is látható karácsonyára elkészült a templom villanyvilágítása. A stációképek alatti falikarok és az 1871-ben beszerzett csillár gyertyáit izzókkal váltották fel. (Ezek ma is láthatók.) A Jézus Szíve Társulat Fájdalmas Szűzanya szobrot vásárolt a templomba ben Matisz Bálint asztalosmester keze nyomán elkészült a ma is használt gyóntatószék, amelynek anyagát az az eperfa adta, amelyet a parókia utcai frontján vágtak ki. Az egyháztanács ülésén Kovács József plébános 1955-ben felvetette a templombelső festésének elodázhatatlan szükségességét. A testület terveket készíttetett Petrasovszky Emánuel festőművésszel, és tőle, valamint Teszenyi Jenő festőmestertől árajánlatot kért. A munkálatok 1956 nyarán elkezdődtek. A seccokat Petrasovszky Manó és testvére, Leó készítette. Mindketten mélységesen hívő, imádságos lelkű művészek voltak. A főoltár két oldalán magyar férfi és női boldogokat és szenteket ábrázoltak, a boltívekre a fogadalmi ünnepek szentjeit, a templomhajó első felének boltozatán Jézus életének négy fontos állomását, a másik felén pedig a négy evangélistát festették meg. A falképekkel 1957-re készültek el. 8 Magyar férfi és női szentek ábrázolása a főoltár két oldalán

9 Szt. Sebestyén, Szt. Ágota, Szt. Fábián vértanúk Szt. Rókus, Szt. Flórián, Istenes Szt. János Szt. István vértanú, Keresztelő Szt. János A templom első orgonája egy fasípokból összeállított hatváltozatú hangszer volt ban a hívek adományából a régi helyett egymanuálos és pedálsoros orgona épült hét regiszterrel (Bourdon 8, Salicional 8, Kornetino 2, Mixtura 2, Fuvola 4, Oktav 4, Principal 8; pedálváltozatok: Aperta-Bass 8, Sub-Bass 16, Tremolo) a karzaton, amely ma már műemlék hangszer. Budapesten készült, a hírneves Országh Sándor magyar királyi orgonaépítő mester műhelyében ben nyolcváltozatúvá bővítették. Hatvan évvel később elektromos fújtatóval látták el. Utoljára 2000-ben került sor a hangszer teljes felújítására, az orgonaszekrény restaurálására ban Bocsor László plébános ösztönzésére alakították ki és rendezték be a szentélyben az új liturgikus téret. Elbontották az ben készült áldoztató rácsot, raktárba került a kétrudas baldachin, és reflektorokat szereltek fel a szentély megvilágítására. Ebben az évben épült a templomkertben a Lourdesi barlag. Külföldi segítséggel 1979-ben a templom fűtését szolgáló kazán került beszerzésére ben a templom és a plébánia épület külső tatarozását végezték el. A munkák kiadásait az Europäischen Hilfsfonds által folyósított segély és harmadrészben célgyűjtésből származó saját erő fedezte. Májusában a kivitelező megkezdte, és a templombúcsú napjára az összes munkálatot befejezte. A templomtorony első harangját 1788-ban emelték a helyére. A 150 kg-os Szent József-harangot a pataki váruradalomtól kapta ajándékba az egyházközségünk, melyet Léherer Sebestyén eperjesi mester öntött 1747-ben. Ez a harang 1964-ig szolgált, ekkor repedése miatt újra kellett önteni. Ennek anyagából készült a mai 110 kg-os kisharang. Az egyházközségi krónika az 1850-es évektől több új harangról is szól, melyek sorra áldozatául estek a háborús hadifémbegyűjtéseknek. Ezeket a harangokat 1949-ben pótolta az egyházközség, miután sikerült megvásárolnia a megfelelő mennyiségű fémet, és ezzel egyidejűleg a szükséges engedélyeket is beszerezte. Jelenleg a toronyban három harang van, ezek feliratai és jellemzői: Jézus Szíve tiszteletére a hercegkúti hívek adományából, öntötte Szlezák László 1949-ben, tömege 290 kg, átmérője 83 cm; Magyarország pátrónája tiszteletére a hercegkúti hívek adományából, öntötte Szlezák László 1949-ben, tömege 140 kg, átmérője 65,6 cm; Szent József könyörögj érettünk, újraöntve 1964, Ducsák István Őrszentmiklós és a régi felirat is visszakerült 1747 ME FELICITI EPERJESINI SEBASTIANUS LEHERER, a mai tömege 110 kg, átmérője 59,2 cm. 9

10 Az utóbbi 20 évben végrehajtott helyreállító-munkák sorában a homlokzat felújítása, a tető korrózióvédelme, a templombelső rekonstrukciója, templomhajó burkolása, valamint a berendezések restaurálása szerepeltek ben a restaurátori munkával sikerült megmenteni a falfestményeket, és felújításra került a szentély padlózata ben sor került a templomtorony héjazatának, a párkány- és fallefedéseknek teljes cseréjére. Megtörtént a kellő lejtésű és szélességű, csúszásmentes felületű járda építésével, fogódzók felszerelésével a templom megközelíthetőségének teljes akadálymentesítése a sekrestye oldali bejárat irányából. A káros nedvesség távoltartására az épület körül szivárgó rendszer épült. A templomkertben padokat és ivókutat helyeztek el ban a Vidéki örökség megőrzése pályázati program keretében, az Európai Unió és a Magyar Kormány 100%-os finanszírozásával a templombelső díszítőfestésének korábbi szépségét állították vissza a művészek különös gondossággal, a ben restaurált falfestményekkel harmonikus egységet képezve. A festési tervet Incze Mózes Székely Bertalan-díjas festőművész készítette korábbi vázlatok felhasználásával. A templombelsőben háromféle alapfelület került kialakításra: az oldalfalakon halvány barnába hajló rózsaszín, a lábazatokon és pilléreken négy színnel festett márványos, a mennyezeti részeken halványkék. A boltívek díszítőfestése többszínű ornamentikával, a Petrasovszky fivérek stílusához igazodva történt. A szentély és a hajóboltozatok álbordáit és keretezéseit plasztikusan festették meg, világos mészkőhatású alapfelülettel, aranysárga színű tagozatok közbeiktatásával. A márványhatásúra festett elemek tagozatokra osztással történtek, a profilok árnyékoldalán a márványozás színének sötétebb, a fényoldalán a világosabb tónusát használva. Az ablakbélletek és keretezések megfestése a mészkőhatású felületen plasztikus profilok, ornamensek használatával történt. Az ablakkeretezés elemeinek perspektívája a templom hosszanti tengelyén, az ablakra merőleges nézőpontban álló ember szemszögéhez lett igazítva, ezáltal álarchitektúraként működik a látvány. Az orgonakarzatot tartó két vasoszlop és két vascső pillérré lett átépítve, ezáltal beépült a templom vizuális rendjébe. A helyreállítással párhuzamosan festette Incze Mózes a templomhajó ablakképeit is. A négy kép az egyházközség védőszentje, Szűz Mária életének négy fontos eseményét ábrázolja: Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Fájdalmas Szűzanya, Nagyboldogasszony. 10

11 Gombos-hegyi Kálvária A Kálvária megépítésének gondolata, illetve igénye már korábban is felmerült Hercegkúton. Az is nyilvánvaló volt, hogy ennek az elsősorban szakrális, de művészeti és építészeti szempontból is nagy jelentőségű emlékhelynek a létrehozása csak közösségi összefogással képzelhető el. A kálvária építésének szándéka a falu identitását erősítve mutatja azt az erős vallási összetartozást, ami ezeknek a sváb embereknek a sajátja. Ezt felismerve jött létre 2004-ben a helyi egyházközség, az önkormányzat, a közalapítvány és a szövetkezet vezetői alkotta testület, amely felvállalta a tervezéssel, az előkészítéssel, a pénzügyi források összegyűjtésével és a megvalósítás szervezésével kapcsolatos feladatokat. A hely kiválasztásában meghatározó szempont volt, hogy az közterület legyen, másrészt a környezetet és a láthatóságot is figyelembe vették. A felsorolt szempontoknak a Gombos-hegynek a világörökség részét képező pincesoraitól a csúcsig terjedő része bizonyult a legmegfelelőbbnek. A sétány, a 14 stáció és az elektromos hálózat megépítésének anyagi fedezetét az a közel 15 millió forint biztosította, amelyek a község lakói, az innen elszármazottak és a település barátai adományként befizettek. Az építészeti tervek elkészítésére a meghirdetett pályázaton győztes Rostás László Pro Architektúra-díjas építész, a művészi munkákra Molnár Levente szobrászművész kapott megbízást. A helyi önkormányzat a területet rendelkezésre bocsátotta, és a sétány megépítésének hatósági engedélyeztetését megindította. Az útvonal kijelölésekor a tervező figyelembe vette a domborzati adottságokat és azt, hogy az emelkedő az idősebbeket se terhelje túlzottan. Szempont volt az is, hogy a környezetet a legkisebb mértékben változtassa meg, és ne induljon el egy eróziós folyamat a hegyoldalon. Az ünnepélyes alapkőletételre és megáldásra április 30-án került sor, német testvértelepülésünk, Obersulm képviselőinek közreműködésével. A terület előkészítését, az út kialakítását, valamint az alapozási és építési munkákat a Hercegkúti Szövetkezet végezte, a stációk elemeit Pintér Lajos és Perjés Zoltán győri vállalkozók építőipari cége készítette. A kálvária állomásai a kb. 400 méter hosszú sétány két oldalán kerültek felállításra. Az 2,5-3 méter széles útvonal mellett gondoskodni kellett a csapadékvíz elvezetéséről és helyenként a lejtő oldali kőburkolat alá rejtett megtámasztásról. A sétány kőburkolata a közelben található bányából származó zúzott andezit. A stációkat vasbeton alapokra helyezték, ezek felszín feletti része fagyálló kőburkolatot kapott. A stációképek díszkivilágítása, valamint az útvonal térvilágítása érdekében felszín alatti elektromos hálózat került kialakítása. A Jézus szenvedéseit bemutató kálvária három fakereszttel zárult. A kivitelezési munkák már szeptember elején befejeződtek. A stációfülkékben került elhelyezésre Molnár Levente bronzból készült domborműsorozata. A keresztút művészi megjelenítése a római katolikus egyházban hagyományosnak tekinthető módon történt. A művész már többször készített hitből fakadó, vallásos témájú szobrokat, kisplasztikákat. Az alkotó művészi elképzeléseit egyeztette mesterével, Kő Pál szobrászművésszel, akinek véleményét és tanácsait is meghallgatva készítette el a domborműveket. Régen érlelődő gondolatai öltöttek formát a stáció domborművekben. A műalkotások a szabadtéri fényviszonyok miatt megkívánták a magas plasztikát. A cm-es képek sokalakos mozgalmas kompozíciók, melyekben az alakok kihangsúlyozzák az adott kép mondanivalóját. Központi helyen minden esetben Jézus Krisztus áll, a többi figura az ő alakját hivatott hangsúlyozni. A felületek lazán kezeltek, enyhén vibráló hatásúak, melyek fokozzák a drámai mondanivalót és megmutatják az anyagban lévő szépséget. Minden állomás római számú jelölést kapott. A stációk oldalán elhelyezett táblán az állomás magyar és német nyelvű elnevezése olvasható, valamint egy másik táblán az adományozó család neve került megörökítésre. 11

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTJEI

FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTJEI A SZARVASI, 2012-ben 200 éves Assisi Szent Klára tiszteletére szentelt templom FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTJEI Készítette Seidl Ambrus plébános 2008. őszén Templom felújítási projektek A szarvasi rk. templomot

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez.

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Csipkeház települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Szabóné Gőgh Henriett. Kiskunhalas, 2014. január 6. Javaslat a Kiskunhalasi

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

100 éves a gimnázum épülete

100 éves a gimnázum épülete 100 éves a gimnázum épülete Tekintélyes múlt Kőszeg város életében mindig is fontos szerepet töltött be a művelődés, a kultúra. Műveltségi állapot tekintetében Kőszeg régóta kiváló helyet foglal el valamennyi

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Velencei Helytörténeti Egyesület

1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Velencei Helytörténeti Egyesület Velencei Értéktár A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 40 határozatszám alatt a Római katolikus templomot a Velencei Értéktár részének nyilvánította. A döntés az alábbi javaslat

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

Egy főállás keresztmetszete

Egy főállás keresztmetszete Pápai Nagytemplom Pápa város nevezetességei közé tartozik a Szent István Plébánia Templom. A helyiek által katolikus nagytemplom nevezett templomot 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET 1 1. 072/3 Zsejke-puszta, Fő utca 4. Helyi védelemre javasolt Szűz-Mária szobor. Folyamatos állagmegóvás és a környezet karbantartása

Részletesebben

ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729

ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729 ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729 - 1 - Hercegkút Német Nemzetiségi Községi Önkormányzat 9/2004.(VIII.26.) számú rendelete Hercegkút község kül- és belterületének

Részletesebben

Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának GÉCZY NÓRA Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának rekonstrukciós terve Az ICOMOS, az UNESCO mûemlékvédelmi világszervezete 2001-ben a legjobb nemzetközi diplomáért

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 103 5. térkép, Vasas 5.1. Petőfi-akna Toboz utca Búzaberki Fenyő utca V a s a s Szövetkezet utca - t e t ő Parcsin utca köz Liget

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1

ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1 173 PA S KUCZ- SZ ATHMÁRY VIOLA ÉPÍTMÉNYFELÚJÍTÁSOK AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZBAN 1 Az építészeti örökség a gazdag és sokszínű kulturális örökség pótolhatatlan megjelenési formája, múltunk felbecsülhetetlen

Részletesebben

HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON

HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON HAGYOMÁNYŐRZŐ PALÓC GALÉRIA ÉS KÉZMŰVESHÁZ ÉPÜL KOZÁRDON A határmenti együttműködés jegyében 2008. decemberében pályázatot nyújtott be Kozárd Község Önkormányzata a Palóc Út Egyesület tagjaként és a fejlesztési

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2015. (XII. 3.) határozata

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere HE ép 1 Csákányhegyi kilátó 050/2 Leírás: A Csopak települését északról határoló Csákány-hegy, valamint a parkerdő mindig is kedvelt kirándulóhely volt az itt élők és az üdülő vendégek körében, a Balaton

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés ze

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés ze Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés ze Szám: 12818 / 2016. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati rendelete módosítására

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24.

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. Jogcímkód: 6.352.01.01 Pályázó neve: Vattai Református Egyházközség Pályázó MVH regisztrációs száma: 1008787606 Iratazonosító: 1553488383 Vattai

Részletesebben

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám:

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám: Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület Hortobágy Czinege János utca 1. 4071 Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: 319488258 MVH Reg.szám: 1004424169 Tisztelt Helyi Akciócsoport! A Szent József

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL HACS neve: Déli Napfény LEADER Egyesület Projektlátogatás helyszíne és időpontja: Algyő A projektlátogatást végző személy/ek: Terhes Csaba Az ügyfél képviseletében: Katona

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Útmenti keresztek Apátfalván települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Veréb Anett

Részletesebben

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése tanulmányok Készült: a NEA-NO-15-SZ-0262 jelű pályázat támogatásával Möller István Alapítvány A szerzők # # # # # # # # # # # # # #

Részletesebben

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 1. 594 Vasút u. Helyi védelem

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 1. 594 Vasút u. Helyi védelem 1. 594 Vasút u. Helyi védelem 1854-ben állított kőkereszt. A keresztre feszített Jézust, a talapzaton pedig Máriát ábrázolja. A kőszerkezet állagának óvása, illetve téli takarása indokolt. A kereszt környezetének

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

MAGYAREGREGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek

MAGYAREGREGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek 1 SOR 1. 0196 Külterületen M M 339 50041/1958 Mecsek északkeleti részén, a hegyvonulat kiugró nyúlványán áll. Római és középkori előzmény

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL HACS neve: Déli Napfény LEADER Egyesület Projektlátogatás helyszíne: Zsombó A projektlátogatást végző személy/ek: Terhes Csaba Az ügyfél képviseletében:ecseki Erzsébet Zsombó,

Részletesebben

VÁNDORISKOLA FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2001

VÁNDORISKOLA FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2001 VÁNDORISKOLA FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2001 VÁNDORISKOLA FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2001 AKósKárolyEgyesülést1989-benalakította aszervesépítészetigondolkodástképviselõhéttervezõiroda. A jelenlegi húsz tagszervezet között

Részletesebben

Déli homlokzat. Homlokzat színei:

Déli homlokzat. Homlokzat színei: Déli homlokzat Homlokzat színei: - Meglévő kőtáblák: természetes anyagszínű forrásvízi mészkő - Vas felületek: olajfesték RAL 9011 grafit fekete - Falfelületek: Alapszín: Caparol 3d silikon Gingster 115

Részletesebben

A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér, illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk. Bakáts tér Mester utca 23. Mester utca 56-58.

A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér, illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk. Bakáts tér Mester utca 23. Mester utca 56-58. Az iskolapalota A jelenlegi épületünk elkészülése előtt a Bakáts tér, illetve a Mester utca 23-ban működött iskolánk Bakáts tér Mester utca 23. Mester utca 56-58. A diákok számának növekedése is indokolttá

Részletesebben

SZENT KERESZT RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

SZENT KERESZT RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM [Litke, Dózsa út; Hrsz.: 776] SZENT KERESZT RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM A település templomát már a középkorban említik. Az 1688. évi egyházlátogatáskor ugyan romokban hevert, de az1713-as Canonica Vizitáció

Részletesebben

l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez

l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez l. melldklet a l14/2013. (N. 16.I Korm. rendelethez Javaslat az,,abas6ri Szent Anna KSpolna" [telepiil6si/tiijegys6gi/megyei/kiilhoni magyarssg] 6rt6ktiirba tort6nd felv6tel6hez (alsirds) dstum) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap:

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap: A Balaton-felvidék a Balaton-környéki borvidékek közül eddig eléggé ismeretlen volt a borkedvelő közönség körében. Néhány bor, néhány pincészet ugyan fel-felbukkan a fővárosi borszaküzletekben, éttermekben

Részletesebben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára rendezvényi ajánló A Wenckheim-palota A Belsõ-Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött az 1860-as évektõl kezdõdõen épült ki a palotanegyed. A historizáló

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt.

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A nagy barokk városrendezés során, a téren épültek fel a ma is látható legszebb

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

A JAVASLATTEVŐ ADATAI:

A JAVASLATTEVŐ ADATAI: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény /szervezet/vállalkozás) neve: Alsóörs Helyi Értéktár Bizottság 2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat T Á J T E R V M Ű H E L Y SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 8261 Badacsony, Római u. 197. e-mail: laposaj@bazaltbor.hu Megalapozó vizsgálat Óbudavár településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1855/2015

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalu népi építészete, parasztházak című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalu népi építészete, parasztházak című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalu népi építészete, parasztházak című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Fila József (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére 8064-1/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Emlékoszlop elhelyezése a kommunizmus és fasizmus áldozatainak emlékére, Millenniumi

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Bükki Kék. Jelvényszerző túra

Bükki Kék. Jelvényszerző túra Bükki Kék Jelvényszerző túra A Hegyiember és Baráti Köre 2016. április 1-től meghirdeti a Bükki Kék elnevezésű jelvényszerző túrát a Bükk hegységben. A túra során a Bükk-hegység varázslatos útjain, ismert

Részletesebben

JÓZSA TEMPLOMÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT

JÓZSA TEMPLOMÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT JÓZSA TEMPLOMÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT MŰSZAKI LEÍRÁS Katolikus templom pályázati tervéhez, Debrecen - Józsa, Gát utca (HRSZ.:27102/80 ) ELŐZMÉNYEK: Meghívásos pályázatot készítettünk a megbízói kiírásnak megfelelő

Részletesebben

Bögözi Református Templom Gótikus ablakok vízszintes. Munkabeszámoló

Bögözi Református Templom Gótikus ablakok vízszintes. Munkabeszámoló Munkabeszámoló 1 / 10 Munkabeszámoló Munkálat megnevezése: Bögözi Református Templom Gótikus ablakok vízszintes kovácsoltvas osztói Tulajdonos: Bögözi Református Egyházközség, Bögöz Beruházó: Új Ezredév

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE KŐVÁGÓTÖTTÖS. KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád. TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE KŐVÁGÓTÖTTÖS. KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád. TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ KŐVÁGÓTÖTTÖS KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly 173 10/A térkép, KŐvágótöttös, V. sz. Bányaüzem 10.2. 10.1. Kővágótöttös

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

P É C S - I R G A L M A S O K U

P É C S - I R G A L M A S O K U T E R A S Z K I T E L E P Ü L É S P É C S - I R G A L M A S O K U. 2. - 2 0 1 6 KÜLZETLAP TERASZ-KITELEPÜLÉS PÉCS - IRGALMASOK U. 2.- 2016 Építtető. Pivnice Kft. 1158 Bp., Drégelyvár u. 31. Tervező Borza

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti.

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2/2016. (III.25.) számú rendelete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 5/2009. (IV.3.) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Szilágykorond, ortodox templom

Szilágykorond, ortodox templom Terdik Szilveszter Szilágykorond, ortodox templom 1. A Szent Mihály és Gábor arkangyalok fatemplom délnyugatról Az erdélyi Bükk-hegység Erdély felé esô oldalán, a történeti Szatmár és Közép-Szolnok (késôbb

Részletesebben

Fényképek a házról Fényképek a nyílt napról SZÁZADOS-UDVAR VENDÉGHÁZ Cserhátszentiván, Kossuth u. 64. A Százados-udvar vendégház Cserhátszentivánban, falusias környezetben kínál családok, szűkebb

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: Szalkszentmárton faluközpont 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

Részletesebben

Sárközújlak, református templom

Sárközújlak, református templom Papp Szilárd Sárközújlak, református templom A Szamos és a Túr közötti síkon, Szatmárnémetitől (Satu Mare) északkeletre, a Sárköz (Livada) nevű faluval ma egybeépült település XIV. századi forrásokban

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Hetedhéthatár Barangolások Erdélyben 12. Zetelaka (kürtöskalács),... http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=9783 1 / 4 2013.09.21. 11:32 Keresés Keresés: Go RSS Facebook Impresszum Nagyvilág Barangolások

Részletesebben

JAVASLAT A MEDINAI/SIÓ-MENTI

JAVASLAT A MEDINAI/SIÓ-MENTI JAVASLAT A MEDINAI/SIÓ-MENTI APPONYI KISKASTÉLY ÉS KISBOLDOGASSZONY KÁPOLNA TELEPÜLÉSI/TÁJEGYSÉGI ÉRTÉKTÁRBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELÉHEZ Készítette: Sió-menti Értéktár Bizottság dr. Baranyai Eszter Medina,2014.04.16

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1983. 638132

Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1983. 638132 A tájház homlokzata Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1983. 638132 TÓTKOMLÓS Szlovák tájház A Dél-Alföld sajátosan tarka színfoltot képvisel Magyarország népművészetének térképén. Az alföldi magyar lakosságú

Részletesebben

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75 Élettér A kert fő attrakciója a nagyméretű, L alakú medence. Ha a nyári grillezéskor valakinek melege van, a padról akár egyenesen beledőlhet a vízbe 74 MODERN HÁZAK LAKÁSOK Mediterrán külső, modern belső

Részletesebben

A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata

A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Szőke Balázs A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata 2014 1.) A siklósi várkápolna szentélyboltozata

Részletesebben

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT 2002.AUGUSZTUS Zselicszentpál Kaposvártól 8 km-re, a 67-es főközlekedési út közvetlen szomszédságában, a Zselici tájegységben fekvő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS ÜGYFÉL-AZONOSÍTÓ: 1005408160 TÁMOGATÓ HATÁROZAT AZONOSÍTÓJA: 1705461664 PÁLYÁZAT CÍME: EGYÜTT A JÖVŐÉRT RÓMAI KATOLIKUS

Részletesebben