Nagyhalász. Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyhalász. Integrált Városfejlesztési Stratégiája"

Átírás

1 Nagyhalász Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt március

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A város szerepének meghatározása A város történet bemutatása A város szerepe a településhálózatban Nagyhalász városhierarchiában betöltött szerepe Az Ibrány-Nagyhalászi kistérség A város dinamikája A város típusa a foglalkoztatási szerepkör alapján Összefoglalás A város egészére vonatkozó helyzetértékelés Gazdaság Elérhetőség Gazdasági szerkezet és a vállalkozások helyzete Kereskedelem, vendéglátás Idegenforgalom Nagyhalász demográfiai jellemzői Népesség Gazdasági aktivitás, munkanélküliség és ingázás Iskolázottság Környezet Épített környezet, településszerkezet Turisztikai vonzerők Lakásállomány Települési infrastruktúra Vízellátás Szennyvízcsatornázás Vízrendezés Gázellátás Elektromos energia ellátás Közlekedés Szemétszállítás Nagyhalász közösségi szolgáltatásai Az oktatás intézményei Egészségügyi és szociális szolgáltatások Kultúra és közművelődés Államigazgatás és közigazgatás illetékességi területei Korábbi időszak fejlesztései Összefoglaló értékelés SWOT analízis A városrészek elemzése Lakónépesség városrészenkénti megoszlása Nagyhalász funkció ellátottsága Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 2

3 3.3 Az egyes városrészek bemutatása és elemzése Városközpont Lakóterületi övezet Nagyhalász város anti-szegregációs Program anti-szegregációs helyzetelemzés Lakáskörülmények Infrastrukturális ellátottság Foglalkoztatottság Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése Közfoglalkoztatási terv Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése Roma Közmunka Pályázat Összegzés Jövedelmi viszonyok, segélyezés Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés Oktatás Szociális alapszolgáltatások Egészségügyi alapszolgáltatások Közlekedési lehetőségek Az elmúlt időszak és a folyamatban lévő anti-szegregációs intézkedések Összefoglalás Stratégiai fejezet Nagyhalász hosszú távú jövőképe Stratégiai célhierarchia Tematikus célok Városrészi célok Akcióterületek Városközpont Lakóterületi övezetek Külterületi lakóterületek Egyéb külterület Az anti-szegregációs stratégia általános elvei és célkitűzései Kitörési lehetőségek biztosítása Szociális és jövedelmi helyzet javítása A városrész elérhetőségének javítása Az anti-szegregációs program megvalósításának lépései A program megvalósításának területei Óvodai ellátás terület szükséges intézkedések Általános iskolai képzés területén szükséges intézkedések Középiskolai képzés területén szükséges intézkedések Egyéb intézkedések Indikátorok, monitoring A tervezett beavatkozások időbeni ütemezése Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 3

4 5.4 A stratégia koherenciája, konzisztenciája A stratégia illeszkedése a településfejlesztési koncepcióhoz A stratégia koherenciája Stratégia illeszkedése a környezeti állapothoz, fenntarthatóság Stratégia megvalósítása Ingatlangazdálkodási terv Stratégia pénzügyi megvalósítása Nem fejlesztési célú tevékenységek bemutatása Partnerség Megvalósítás szervezete Döntés és hatáskörök megoszlása Településközi koordináció mechanizmusai Stratégia megvalósulásának monitoringja Mellékletek Mélyinterjú Kérdőíves felmérés Anti-szegregációs szakértő nyilatkozata az Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadásáról 6.4. Projekteket bemutató tervek és látványtervek (II. kötet, külön dokumentálva) 6.5. Beavatkozási adatlapok gyűjteménye (III. kötet, külön dokumentálva) Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 4

5 A stratégia és az akcióprogram elkészítésében közreműködtek Bak Tibor vezető tanácsadó Eurost Hungary Bt. Végh József építész, vezető tervező Art Vital Kft. Bak Tibor István közgazdász Eurost Hungary Bt. Szarvas Gergely közgazdász Eurost Hungary Bt. Vincze Zsolt közgazdász Eurost Hungary Bt. Labbancz András településtervező Art Vital Kft Czernyinyák Attila tájépítész mérnök Art Vital Kft. Neumann Mónika építész tervező Art Vital Kft. Csikós Gergő szerkesztő-tervező Art Vital Kft. Cserpák Zoltán költségbecslés készítő Art Vital Kft. Paulik Tamás költségbecslés készítő Art Vital Kft. Nagyhalász Város Önkormányzata részéről: Orosz Károly Szoboszlainé dr. Király Andrea Márton Ferenc polgármester jegyző műszaki irodavezető Cigány Kisebbségi Önkormányzat részéről: Tóth István elnök Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 5

6 1. A város szerepének meghatározása 1.1. A város történet bemutatása A település az írott forrásokban a 18. század közepén tűnt fel, így a megye egyik legrégebbi településeinek egyike. Nevének népetimológiája a jeles 19. századi költő, Tompa Mihály egyik népregéjéből ismerhető, amelyhez anyagot Nagyhalászból szerzett. A halász és aranyhal című rege szerint a szegény öreg halász, akinek sikerült hálójába keríteni a királylány kedvenc halacskáját, jutalmul a királytól nemesi levelet kapott egész faluja számára, amely attól a naptól kezdve a Halász nevet viseli, és amelynek címerét is két aranyhal díszíti. Először Halaz néven jelent meg a település. Királyi birtok volt, lakói pedig a király halászai. Az Árpád-korban a szabolcsi vár birtoka lett. A tatárok pusztítása nyomán elnéptelenedett földet IV. Béla a Gutkeled nemzetségnek adományozta 1245-ben. A 14. század közepén a Paksiak őse kapta meg a király adományaként, de fiaitól 1404-ben Zsigmond elvette, és Csapi Andrásnak adta ben a Czudarok birtokolták, később a bélteki Drágfiaké lett. Bár a török hódoltság során elnéptelenedett, 1566-ban már ismét Szabolcs vármegye egyik legnépesebb helye volt. A történelem ezt a várost 1245 körül említi, mikor is IV. Béla király István comesnek adományozta. Eredeti nevét onnan kapta, hogy eleinte csak néhány kunyhóból állt, amelyekben halászok laktak, mivel régen ez a terület a Tisza gyakori kiöntése miatt majdnem mindig víz alatt volt, és nagyon bőséges volt a halállomány is, valamint az Árpád házi királyok idejében a királyi halászok egyik kedvelt főhelye volt. A szabolcsi vár fennhatósága alatt állt. A Rétköz fennállása idején a falut víz vette körül, szárazon csupán Nyíregyháza és Kemecse felől lehetett megközelíteni. Míg a lecsapolások előtt a népesség fő megélhetését a rétben folytatott állattenyésztés és a halászat biztosította, később a szárazra került jó minőségű talajon a lakosság intenzív földművelésbe kezdett, s a település - annak ellenére, hogy nagy múltú zsákgyára révén ipari üzemmel is rendelkezik - máig megőrizte mezőgazdasági jellegét. A fontos útkereszteződés mentén fekvő Nagyhalász a század elején vasutat - igaz, csak keskeny nyomtávút - is kapott, ami igencsak megkönnyítette a megtermelt mezőgazdasági áruk piacra szállítását ban kapta meg a városi rangot A város szerepe a településhálózatban Nagyhalász Magyarország észak-keleti szegletében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi részén helyezkedik el. A város fekvése miatt az Észak Alföldi régióhoz tartozik, ami 3 megyét foglal magába: Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyéket. Szabolcs Szatmár Bereg megye északi részén, Nyíregyházától 17 km-re, a Nyírségben található. Vasúton és közúton egyaránt jól megközelíthető. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 6

7 Nagyhalász az Ibrány-Nagyhalászi kistérséghez tartozik. Kistérségi funkciókat nem lát el, kizárólag saját közigazgatási funkcióit látja el. A város azonban ellát mikro térségi szinten közoktatási, egészségügyi és kulturális funkciókat Nagyhalász városhierarchiában betöltött szerepe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 229 településből 24 város van. Nagyhalász a városhierarchia alsó fokain álló, méret és gazdasági teljesítőképesség szerint kisebb települések egyike. Nagyhalász december 1-től emelkedett városi rangra. Az Ibrány- Nagyhalászi kistérség területfejlesztési szempontból az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségei közé tartozik. A városhierarchiában betöltött szerepkörében meghatározó a közvetlen kapcsolatban lévő mikro térséget alkotó település hálózat. A település közvetlen kapcsolatban van Ibránnyal, a jelenlegi közigazgatási és mesterségesen kialakított statisztikai kistérségi lehatárolások Ibrány funkcionális fejlesztését helyezték előtérbe. Ahhoz, hogy a párhuzamos funkciófejlesztések elkerülhetőek legyenek, folyamatos egyeztetésre és konszenzusra van szükség a két település között. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 7

8 1.4. Az Ibrány-Nagyhalászi kistérség A kistérséghez tartozó települések: Balsa, Beszterec, Buj, Demecser, Gávavencsellő, Gégény, Ibrány, Kék, Kemecse,... Nagyhalász, Nyírbogdány, Paszab, Székely, Tiszabercel, Tiszarád, Tiszatelek, Vasmegyer. Az Ibrány-Nagyhalászi kistérség főbb statisztikai adatai (2004): Terület (km 2 ) 521 Lakosság száma (fő) Kistérséghez tartozó települések száma (db) 17 Működő vállalkozások száma (db) 1971 A kistérség érdekérvényesítése és településeik fejlesztése céljából létrejött a Közép - Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás június 28-án, mely a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően január 12-től a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó jogi személlyé alakult át, amely feladatainak ellátása érdekében önálló munkaszervezetet működtet. A többcélú társulás céljai: szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének, önkormányzati feladat-közszolgáltatási rendszer, térségi összehangolása fejlesztése, egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, térségi intézményrendszer feladatellátásának összehangolása, fejlesztése, a térség területének összehangolt fejlesztése, a feladatellátás forrásrendezésének koordinációja, területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, a társulás a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait is ellátja. A kistérség gazdasági potenciálját döntően Ibrány és Nagyhalász határozza meg, a kistérségi települések jelentős munkaerőt-bázist biztosítanak Ibrány és Nagyhalász számára. A térségben jelentős a mezőgazdasági termelés, kevésbé az ipar. A lakosság nagy része a mezőgazdaságban dolgozik. A munkanélküliek száma jelentős és a munkanélküliségi ráta tartósan magas. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 8

9 1.5. A város dinamikája A KSH évi, a magyarországi kistérségeket összehasonlító, kilenc mutató alapján készült elemzése szerint az Ibrány-Nagyhalászi a lemaradó kistérségek egyike, ahol a mutatók zöme lényegesen alatta marad az átlagnak, és a növekedés jelei csak igen kis mértékben mutatkoznak. A KSH szerint az ilyen lemaradó térségekben él a magyar népesség 30 százaléka. Ha csak az Észak-Alföldi régiót tekintjük, ez a teljesítmény nem számít jónak. A régióban az ún. lemaradó kistérségek képviselik a leggyengébb gazdasági teljesítményt. A 2004-es KSH minősítés alapján Nagyhalász a lemaradó térségek kategóriájába sorolható. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 9

10 1.6. A város típusa a foglalkoztatási szerepkör alapján A város a foglalkoztatottság megoszlása, valamint az ingázás mutatói alapján kistérségi szerepkört betöltő kis mezővárosnak tekinthető. A kistérség legnagyobb munkaadói Ibrányban működnek. Nagyhalászban az aktív korú népesség sajátos jellemzője a magas munkanélküliség, amely a lakosság közel 30%-át érinti. A munkanélküli rétegen belül is jelentős a tartós munkanélküliek száma Összefoglalás Nagyhalász Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az Ibrány-Nagyhalászi kistérségben elhelyezkedő kisváros, a megye egyik legrégebbi települése. A városi rangot december 1-én kapta meg. Nagyhalász a városhierarchia alsó fokain álló kisebb települések egyike, területfejlesztési szempontból az Ibrány-Nagyhalászi az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségei közé tartozik. Eltelt 17 évben kistérségi szinten Ibrány játszott központi szerepet, ennek megfelelően a kistérségi funkciók hiányoznak. Nagyhalász az Közép-szabolcsi többcélú kistérségi társulás 2. legnagyobb települése. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 10

11 A település főbb termelési ágai a mezőgazdaság, a kereskedelem és a szórakoztatóipar. Mikro térségi szinten tölt be szervező erőt, kulturális, oktatási és munkaerő potenciál szempontjából. 2. A város egészére vonatkozó helyzetértékelés 2.1. Gazdaság Elérhetőség Nagyhalász a megyeszékhelytől, Nyíregyházától 17 km-re, északra helyezkedik el. Legkönnyebben Nyíregyháza felől a számú Kisvárda felé tartó alsórendű úton, míg Tokaj felől a számú úton érhető el. Területét átszeli a Nyíregyháza-Dombrád keskeny nyomközű vasútvonal, helyi megállóval. Nagyhalász hosszútávon a környező Megyeszékhely vonzáskörzetében fokozatosan agglomerációs célponttá válhat. Gazdasági és térségi kapcsolatai a megyei központ irányában, nyitott és fejlődőképes. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 11

12 Gazdasági szerkezet és a vállalkozások helyzete Nagyhalászban a regisztrált vállalkozások száma 2008-ban (átalakulásra kötelezett és megszűnő gazdálkodási formákkal együtt, év végén) 640 db. A regisztrált vállalkozások 15,46%-a egyéni vállalkozás, 84,54%-a társas vállalkozás Működő vállalkozások száma Regisztrált vállalkozások száma Vállalkozások megoszlása Regisztrált vállalkozások Működő vállalkozások Egyéni Társas Kereskedelem, javítás Építőipar Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat Bányászat, feldolgozóipar, villamos energia, gáz-, gőz-, vízellátás Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Szállítás, raktározás, posta, távközlés Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás Kiskereskedelmi üzletek száma Vendéglátóhelyek száma Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 12

13 Kereskedelem, javítás Építőipar Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-,vízellátás Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Szállítás, raktározás, posta, távközlés Társas Egyéni Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 13

14 A legjelentősebb Nagyhalászi vállalkozások: Vállalkozás neve Zsákgyár Kft Pirehab Kft Agro-Halász Kft Alma-Társ Bt. KE-VÍZ 21 ZRT. Tevékenységi kör zsákgyártás papírtermékek készítése növénytermesztés gyümölcstermesztés aszfaltkeverő üzem Kereskedelem, vendéglátás Nagyhalászban 2008-ban 74 kereskedelmi vállalkozás volt és 77 kiskereskedelmi üzlet működött. Ezer lakosra vetítve 13,5 kiskereskedelmi üzlet jutott, ami 19,1%-al van az országos átlag alatt. Nagyhalász kiskereskedelmi ellátottsága az országos átlaghoz képest kedvezőtlennek tekinthető. Nagyhalászban 2008-ban 25 vendéglátóhelyet tartott nyilván a statisztika, ebből 13 étterem vagy cukrászda, 11 borozó, söröző, kocsma volt. A munkahelyi étkeztető-helyek száma 1db volt a város munkahelyein Kiskereskedelmi üzletek száma Vendéglátóhelyek száma Az adatokból jól látható, hogy a as időszak alatt jelentős csökkenésnek indult a kiskereskedelmi üzletek száma a városban, a vendéglátóhelyek számának viszonylagos stagnálása mellett. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 14

15 Idegenforgalom A kistérség minden települése igyekszik vendégcsalogató programokkal is kedveskedni az ide látogatóknak. Jó néhány már nemzetközi hírnévre is szert tett az elmúlt évek során. Ezek a rendezvények a helyi jellegzetességekre, hagyományokra épülnek, melyek a szórakoztatáson kívül igyekeznek bemutatni a térségben élők szokásait, gasztronómiai különlegességeit és betekintést engednek az emberek mindennapjaiba is. Az elmúlt évben 6. alkalommal rendezték meg Gávavencsellőn a hagyományőrző Krumpli fesztivált. A rendezvény évről évre egyre több látogatót vonz a településre. Bujban rendezik meg a Lecsófőző versenyt, Paszabban a Szőttes Napokat, Beszterecben pedig az őszikék népzenei fesztivált és versenyt. Demecseren kívül a többi város is büszkélkedik programokkal. Kemecsében a Tavaszzáró Rendezvényt, Ibrányban Lovas napot és Kistérségi Napokat, míg Nagyhalászban Rétközi Napokat és Vásárt, Lovas Napot és a Nagyhalászi Fesztivált rendeznek. Az idegenforgalomban rejlő lehetőségek még jelentősek Nagyhalász demográfiai jellemzői Népesség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország harmadik legnépesebb megyéje. Itt él a lakosság 5,8%-a. A megyei születési arányszámot tekintve az első helyen áll, míg a 10ezer lakosra jutó halálozási arányszám az országos átlagnál alacsonyabb. Lényegesen rosszabb a helyzet az elvándorlás mértékében, ugyanis a megye második helyet foglalja el az országosan felállított rangsoron. Ez alapjául szolgál, hogy a munkalehetőség hiánya, főleg a magasabb fizetést nyújtó állások, és az alacsonyabb életszínvonal miatt a megyei elvándorlási egyenleg hagyományosan negatív. A helyzetet súlyosbítja, hogy döntően a szakképzett, illetve diplomás fiatalok mennek el. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 15

16 A megye lakosságának születéskor várható élettartama férfiaknál 66,4 év, míg a nőknél ez az arány 76,19 év. A megye az ország legfiatalabb korösszetételű népességének számít, s az öregedési index az országban egyedüliként. A megyében a roma lakosság aránya 12-13%-ra tehető. A roma népesség iskolai végzettsége rendkívül alacsony. A lakosság képzettségi színvonala nem éri el az országos átlagot, a főiskolai, egyetemi végzettségűek aránya kevesebb, az országos átlag kétharmada. Tíz éves korúak 1,2%-a az általános iskola első osztályát sem végezte el. A kistérségek szintjén természetesen az Észak - Alföldön belül is jelentősek a demográfiai különbségek, ám az Észak - Alföld előnye a kistérségek születési rátáinak tekintetében is nyilvánvaló. Egyes elsősorban Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei (baktalórántházi, nyírbátori, csengeri, kisvárdai) kistérségek születési rátái az országban a legmagasabbak között vannak, sőt a 168 kistérség közül az első 25 legmagasabb rátával rendelkező térség között 11 az Észak - Alföldön található. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 16

17 Nagyhalász népsűrűsége 130,22 fő/km ben a lakónépessége fő volt, nő (51%) és 2.00 férfi (49%). A település lakosságának 23%-a fiatalkorú (0-17 éves), 61%-a felnőtt korú (18-59 éves) és 16%-a időskorú (legalább 60 éves) 2007-ben Gazdasági aktivitás, munkanélküliség és ingázás A gazdaságfejlesztés egyik központi kérdése a foglalkoztatottság, illetve a munkanélküliség alakulása. Gazdasági növekedés nem lehetséges megfelelő képzettségű és számú munkavállaló nélkül. Nagyhalászon a nyilvántartott álláskeresők száma 2008-ban 698 fő volt, ebből 451 fő 180 napon túli nyilvántartott álláskereső, 119 fő pályakezdő álláskereső. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 17

18 Álláskeresők képzettség szerinti megoszlása 2008-ban Általános iskola 8 osztályánál kevesebb Általános iskola Szakmunkás Az álláskeresők képzettség szerinti megoszlását tekintve legnagyobb arányban az általános iskolát végzettek vannak (46,85%), a második és harmadik legnagyobb csoport a szakmunkások (19,77%) és az általános iskola 8 osztályánál kevesebbet végzettek (18,62%). A nyilvántartott 698 fő álláskeresőből 406 férfi és 292 nő volt. A munkanélküliségi ráta 2007-ben 16% körülre tehető a településen, amely jelentősen meghaladja mind a kistérségi, mind a megyei átlagot. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 18

19 fő Nagyhalász Integrált Város fejlesztési Stratégiája A munkanélküliségi ráta a településen és a kistérségben is folyamatos emelkedő trendet mutat. Az utóbbi években régiós szinten is erős emelkedésnek indult az álláskeresők számának alakulása. Nyilvántartott álláskeresők számának létszáma az Észak-Alföldi Régióban 2007.áprilisában Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár- Bereg Nagyhalászon az összes adófizető darabszáma 2007-ben 2132 volt, ebből 1837 fő volt főállású. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 19

20 A munkaviszonyból származó jövedelem 2007-ben 2314 millió Ft volt, így az egy állandó lakosra jutó jövedelem 401 ezer Ft Iskolázottság Nagyhalász lakosságának kis hányada rendelkezik felsőfokú végzettséggel, melynek legfőbb oka a minőségi munkahelyek hiánya miatti elvándorlás. A városban domináns a nyolc általános és a szakmunkás végzettség, és relatíve magas az általános iskolát be nem fejezők létszáma is. A 7 éves és idősebb lakosság körében a évi népszámlálási adatok alapján az iskolai végzettségeket vizsgálva megállapítható, hogy 140 fő (2,6%) az általános iskola első évfolyamát sem végezte el, 1-7 osztállyal rendelkezik 1503 fő (28,2 %), 8 osztállyal pedig 1649 fő (30,92%). Középiskolát végzett érettségi nélkül fő (22,59%), míg érettségivel 626 fő, (11,74 %) egyetemet illetve főiskolát végzett oklevél nélkül 50 fő (0,93 %), oklevéllel 159 fő (3,0 %). Várható tendenciák A város és a térség lakossága előreláthatóan lassan növekedni fog, de a magasan képzett rétegek elvándorlása a minőségi munkahelyek hiánya miatt tovább fog folytatódni. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 20

21 2.3. Környezet Épített környezet, településszerkezet Az épített környezet a környezet tudatos, építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt mesterséges része, amely elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét feltételének megteremtését szolgálja. Koncepcionális értelemben a szabályozásnak a településszerkezet hagyományos jellegének a fenntartására kell törekednie, beavatkozás csak a feltétlenül szükséges helyeken történhet. A fejlesztési területek kapcsolódása során törekedni kell a meglévő településszerkezet jellegéhez történő illeszkedésre. A településszerkezet szintjén szükséges megjelölni azokat a területeket, illetve a szabályozási tervben azokat az épületeket, amelyek az értékvédelemben érintettek. Az esetleges helyi értékvédelmi területek kijelölésénél kettő szempontot kell figyelembe venni, egyrészt a meglévő értékek megmaradásának biztosítását, másrészt az esetlegesen megbomlott egyensúly visszaállításának fokozott érvényesíthetőségét. Az egyedileg megjelenő hagyományos épületek esetében kiemelten érvényes, hogy a védettség egyszerre jelentse a fennmaradás lehetőségét, és egyben a korszerűsítés, továbbépíthetőség lehetőségét is, ezért szükséges, hogy az önkormányzat általános érvényű rendeletet hozzon a helyi épített és természeti értékek védelmére. A teljes közigazgatási területre kiterjedő értékvizsgálatra alapozva, egyben támogatási rendszer kidolgozásával is segíteni kell az értékek fennmaradását. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 21

22 Település struktúra A város beépített területeinek településszerkezete főbb vonalaiban kialakultnak mondható. Nagyobb beavatkozásra csak centrum szerkezetének rendezése során kerül sor. A külterületi lakott részek struktúrája nem változik csak a növekvő igények követésével, igazodik annak jellegéhez. A meghatározó, hosszú távú térszerkezeti modell a következő szempontok figyelembe vételével vázolható és fogalmazható meg: A hagyományos települési struktúra lehetőség szerinti megőrzése. A hagyományos gazdálkodás folytathatóságának biztosítása Az átalakuló és új gazdasági folyamatok beillesztése Kedvező életminőség biztosítása a környezetvédelmi előírások betartásával Településközpont Nagyhalásznak nincsen teljes egészében településközpontnak nevezhető egységes központi része. A főút mellett sorakoznak olyan intézmények, mint, a polgármesteri hivatal, a posta, a művelődési ház, az általános iskola, a református templom. Vonalmenti elhelyezkedésük nem a legszerencsésebb. Közöttük sem parkolásra, sem pihenésre parkokban nincs lehetőség. A fejlesztés elsőrendű feladat a tér szervezése, a hiányzó funkciók felszámolása. Lakóterületek A centrumhoz közel eső területek felértékelődtek, itt erőteljesebben érződik a városiasodás hatása. Az építési telkek kisebbek, a melléképületek hiányoznak és elmaradnak a művelt hátsókertek. A belterület északi részén viszonylag új lakótömbök találhatóak, közöttük új utcák nyitásával újabb építési telkek alakíthatóak ki. A tiszta családi házas övezetben létesülő telkek az építési igények jelentős részét kielégítik. Külterületi tanyás területek A város külterületén jelentős lakóterületeket találunk, olyanokat mint pl. Homoktanya, Mágasor, Kecskéshegy. A lakosságmegtartó erő nagyon jó ezeken a területeken. Folyamatosan telepednek meg itt emberek, még a közeli Nyíregyházáról is költöznek ide. Az infrastrukturális ellátottság a törpe szennyvízmű kiépítésével tovább növekszik. Az ellátás és szolgáltatás mértéke, ill. a tevékenységi kör bővítése az elsőszámú. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 22

23 Település szerkezet védelmére irányuló javaslatok A településszerkezet hagyományos jellegének megtartására, a hagyományos gazdálkodás folytathatóságának biztosítására, az átalakuló és új gazdasági folyamatok beillesztésére, valamint a kedvező életminőség biztosítására lenne szükség. Nagyhalásznak nincs településközpontnak nevezhető központi része, ezért a centrum és pihenőpark kialakítása elsődleges feladat, úgy hogy annak helye beilleszthető legyen a hagyományos térszerkezetbe. A szennyvízcsatorna hálózat bővítése fontos feladata a településnek. Meg kell alkotni a helyi építészeti-települési értékek védelméről szóló rendeletet, ki kell dolgozni a város fásításának, parkosításának, valamint védelmi és védett területek fenntartásának programját. Meg kell oldani a településen a parkolás problémáját Turisztikai vonzerők Az Ibrány-Nagyhalászi kistérségben nincs hagyománya a turizmusnak, az infrastruktúra többnyire kiépítetlen, a szolgáltatások, szálláshelyek száma alacsony. Mindezek mellett az információ hiánya is fontos probléma, sok esetben nem jelzi semmi a településre érkező_látogatóknak a kulturális és természeti értékeket, nincsen egy egységes, közösen kiajánlott turisztikai kínálat a térség látnivalóiról. A turisztikai szektor fejletlenségében közrejátszik az is, hogy a kistérség kiépített vonzerői önmagukban nem képviselnek jelentős vonzerőt, viszont a Tisza, mint jelentős természeti értéket mindenképpen ki lehetne használni. A Tisza folyó és holtágai, a Lónyai csatorna sok lehetőséget kínál az itt él_k számára, hiszen a folyó szépsége és meglévő természeti adottságai lehetővé teszik a horgászturizmus fejlesztését, a falusi turizmus erősödését. A kereskedelmi szálláshelyek száma messze alulmarad a megyei átlagtól. Igénybe vehet_ a kistérségben 3 db panzió (Ibrány, Nyírbogdány, Tiszatelek) és a magán szálláshely szolgáltatás, de se turistaszálló, se kemping, se ifjúsági szálló nem található a térségben. 1-1 kemping és ifjúsági szálló működött Ibrányban, de 2005-re mindkettő megszűnt. A térség épített műemlékei közül kiemelkedik a Tiszaberceli Bessenyei György emlékház, a nagyhalászi Csuha- Kállay-kúria és a barokk református temploma, a Paszabi Szőttes Ház és XVII századi barokk stílusban épített református temploma. Ibrány román eredetű, de gótikus stílusban átépített református temploma az 1200-as évekből való. A múlt és a jelen emlékeinek megőrzésére a városban két kiállítóhely is található. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 23

24 Az Ibrányi Galéria a városi könyvtárban, míg a helytörténeti gyűjtemény önálló épületben van. A térség településeinek egyediségéhez hozzájárulnak a templomok, a parkokban kihelyezett szobrok, totemek, műemlékek, ezért ezek megtekintésére mindenképpen érdemes időt szakítani Lakásállomány Lakásviszonyok és háztartások A településen 1917 lakóingatlan található ezeknek 31.7%-ka alacsony komfortfokozatú. A város szociális térképének adatai szerint a saját tulajdonú kertes ház az általános, a típus aránya elhanyagolható. 1. saját kertes ház 95.8% 2. önkormányzati bérlekás 2.4% 3. sorházi lakás 0.7% 4. szolgálati lakás 0.2% A település lakóházainak átlagéletkora 32 év, megoszlásuk és életkoruk alapján 3 jellegzetességet mutatnak: relatíve kevés a néhány éves ház, s ez az elmúlt évek csökkenő lakásépítésével függ össze. Kiugróan magas arányt képviselnek a éves házak, a lakásállomány csaknem 1/3-át alkotva, a lakásállomány magas hányadát képezik a félévszázados házak. Az idősebb lakások magas hányada belátható időn belül szociálpolitikai problémákat indukálhat. A lakások alapterületének megoszlása m² alatt 15.0% m² 24.1% m² 46.8% m² 10.5% m² fölött 3.6% A település lakásállományának felénél található komolyabb probléma, a lakások jelentős részénél egyidejűleg több is, az önkormányzati politikának tehát fel kell készülnie az akut problémák egyidejű és tömeges jelentkezésére. Fontos figyelembe venni, hogy a belvizek, árvizek és egyéb természeti katasztrófák esetében általános tapasztalat, hogy a vidéken élő lakosság több mint felének nincs lakásbiztosítása. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 24

25 2.6. Települési infrastruktúra Vízellátás A város közüzemi vízellátása a Tiszaberceli illetve Homok-tanya esetében önálló vízműről történik, jelenlegi üzemeltető a Nyíregyházi NYÍRSÉGVÍZ ZRt. Vízbázis A vízbázis mely nem Nagyhalász területén található, a Rétköz és peremvidéke hidrogeológiai tájegységen belül helyezkedik el. A kitermelhető víz vas, mangán tartalma határérték feletti. A vízminőségi osztály besorolás II. osztályú. A Nyíregyháza Regionális Vízmű Ibrányi vízbázisa az üzemelő sérülékeny vízföldtani környezetű vízbázisok közé tartozik. A vízbázis biztonságba helyezési eljárása folyamatban van. Vízbázis kiépített kapacitása: m 3 /d A Homok-tanya külterületi lakott részt a 3834 sz. ök út mentén létesített vízműről látják el, mélyfúrású kútból. Vízmű A vízműről történik Nyíregyháza, Kálmánháza, Ibrány, Paszab, és Tiszabercel vízellátása is. Vízkezelési technológia kiépített kapacitása: m 3 /d Nagyhalász vízigénye átlag 407 m 3 /d, minimum 350 m 3 /d, maximum 1000 m 3 /d. A Homok-tanyai technológia egy kompakt vas-mangántalanító berendezés, kapacitása 60 l/min. Éves fogyasztási adatok lakossági m 3 /év közületi m 3 /év összesen m 3 /év Ebből Homok-tanya 50 m 3 /d Jelentős ipari vízfelhasználás a Nagyhalászi Zsákgyár Kft. területén van, egyedi kutas vízbeszerzéssel, m 3 /d vízfelhasználással. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 25

26 Hálózat A hálózat táplálása Ibránnyal közösen a Tiszabercel-Nyíregyháza DN 600-as ivóvíz távvezetékről van megoldva, Ibrányi területen nyomásfokozóval, illetve Nagyhalászban 700 m 3 -es magastárolóval. A települési elosztóhálózat DN100-DN250 ac.ny és KM PVC nyomócsövekből készült, 28,4 km hosszú, nagy részben körvezetékes és kisebb részt ágvezetékes hálózat. Jelenlegi bekötésszám 1731 db. Hévíz viszonyok A Városban az Önkormányzat kezelésében 5 db hévízkút van. A 1.sz kút 622 m mélységű, a 2. sz. kút 430 m mélységű. A kitermelt víz C hőmérsékletű. Felhasználása jelenleg nem megoldott. Sem gazdasági jellegű felhasználásra, sem hőenergia igény kielégítésre nem használják Szennyvízcsatornázás A Város szennyvízhálózatát és Ibránnyal közös szennyvíztisztító telepét a NYÍRSÉGVÍZ Rt. üzemelteti. A közös szennyvízcsatornázásra és tisztításra kiadott vízjogi üzemeltetési engedély a /1998. A hálózatnak csak az első üteme valósult meg, a második ütem a kivitelezői tendereztetés stádiumában van, 2003-ban várhatóan elkezdődik a kivitelezés. Az I. ütemben megépített szennyvízhálózattal Nagyhalászban ~ 57%-os csatornázottságot értek el. A hálózat megépítésével együtt 1994-ben létesült a két település között I. ütemben 500 m 3 /d kapacitású biológiai szennyvíztisztító telep, melynek kihasználtsága ~ 96%-os. A II. ütemben megépített szennyvízhálózattal Nagyhalászban ~ 90%-os csatornázottságot értek el. Jelenlegi adatok Szennyvízátemelők száma: Csatornák hossza (bekötőkkel): Bekötések száma: 13 db 27,5 km 1356 db A komfortosságot és a vízbekötési arányt elemezve a II. ütemben megépült szennyvízhálózattal a távlatban 90%-os csatornázottságnál 85 %-os rákötöttséget és 100 l/fő,d keletkező szennyvízmennyiséget vehetünk figyelembe. Várható napi átlag szennyvízmennyiség : 466 m 3 /d. Ez Ibránnyal együtt 978 m 3 /d lesz. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 26

27 A II. ütemben a meglévő hálózathoz hasonló, elválasztó rendszerű gravitációs szennyvízhálózat épült, a domborzati és talaj, illetve talajvízviszonyok és a meglévő gravitációs csatorna befogadó aknáinak kis mélysége miatt szükséges közbenső átemelőkkel és nyomóvezetékekkel. A csatornák mérete D200. A településenként meglévő gravitációs csatornahálózatot a települések között meglévő külterületi nyomóvezetékek kötik össze egymással, illetve a meglévő szennyvízteleppel Vízrendezés Nagyhalász a 45. sz-ú Felsőszabolcsi belvízrendszer területéhez tartozik. Domborzata enyhén tagolt jellegű, É-D irányú vonulatokkal. közvetett befogadó a Belfőcsatorna és a Lónyayfőcsatorna. A jellemző terepmagasság 93,00 100,00 mbf. között változik. É-ról a Nagyhalász-Pátrohai és a Belfőcsatorna, D-ről a Lónyai-főcsatorna, K-ről a Bertény-tói csatorna és Ny-ról a Gencsi (III.) csatorna határolja. A város területén található csatornák felsorolását a vízügyi szakvélemény tartalmazza. A csatornák az öblözetre jellemző 40 l/s/km 2 fajlagos vízhozamra lettek kiépítve. A terület talaja a magasabb területeken homokos, helyenként jellegzetes nyíri futóhomok, a csatornák völgyében, a mélyfekvésű területeken kötött agyagos-vályogos talajok is találhatók. A mélyfekvésű, időszakosan elöntött területek egy része a beépített területeken van, bár elsősorban nem a házakat, hanem a kerteket érinti. A házakat inkább a magas talajvíz veszélyezteti. Közvetett befogadó a FETIVIZIG kezelésű Belfőcsatorna. A településen áthaladó belvízcsatornák a Belfőcsatornába vezetés előtt a szintén a FETIVIZIG kezelésében lévő Nagyhalász-Pátrohai csatornába folynak össze, mely csatorna zsilippel, illetve magas vízállás esetén a FETIVIZIG által üzemeltetett Zúgó-szivattyútelep segítségével csatlakozik a befogadóba. A települést Ny-ról határoló Szörény-tói (IV.) és Gencsi (III.) csatornák a Belfőcsatornába közvetlenül gravitációsan csatlakoznak, ezért azokon a mértékadó belvízszint egyenlő a főcsatorna mértékadó árvízszintjével. Ezért magas vízállásnál szintén a talajvízszintet és a belvízveszélyt növeli. A településen belvízgondok a nagyobb belvizek idején 1967, 1979, és 1985-ben voltak. Minden eddiginél súlyosabb belvízhelyzet alakult ki 1999 tavaszán és nyarán, illetve év végén és év elején. Az utóbbi 2-3 évben a talajvízszint árvízmentes időszakban is magas (mélyebb részeken 0,5-1,0 m), ezért a jelentős, sokszor rekord mennyiségű csapadékvizet a kötött talaj telítettsége miatt képtelen elszivárogtatni. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 27

28 Pedig Nagyhalász belvízelvezető csatornával jól ellátottnak jellemezhető, de a jelentős mennyiségű feliszapolódások, a benőtt növényzet kaszálásának és a teljes karbantartás, illetve a Vízgazdálkodási Társulatok átalakulásából adódó szakszerű üzemeltetés hiánya miatt a vízelvezető képességük minimális. A település utcáin meglévő csapadékvíz elvezető rendszer állaga szintén a karbantartás és szakszerű üzemeltetés hiánya miatt nagyon rossz. A nyílt, földmedrű árkokat és szikkasztóárkokat a lakosság az elmúlt száraz évtizedben nagyrészt feltöltötte, vagy magától feliszapolódtak, a burkolt árkoknál alkalmazott 40x40x6 cm-es járdalapok javarészt tönkrementek, a lapok bedőltek, becsúsztak, a beton lezáróbordák szintén tönkrementek, ezáltal a vízelvezető funkciójukat teljesen elvesztették. A kapubejárók átereszeinek többsége méretében és magasságilag nem megfelelő, azokat a lakók szakszerűtlenül (csak szemre ), általában engedély nélkül helyezték el. A meglévő zárt csatornák, út alatti csőátereszek, víznyelőaknák feliszapolódtak, eltömődtek, eltörtek Környezetvédelmi elvárások a belvízrendszerrel kapcsolatban A település belterületén fokozottan biztosítani kell a talajba jutó szennyező források megszüntetését: - csapadékcsatornába szennyvizet, ill. a szennyvízcsatornába csapadékvizet bevezetni tilos, a meglévő szabálytalan bekötéseket mihamarabb meg kell szüntetni, - az ipari üzemeket, szolgáltató létesítményeket amennyiben szennyezett csapadékvizet bocsátanak ki, kötelezni kell a megfelelő üzemen belüli előtisztító műtárgy megépítésére és üzemeltetésére (homok-olajfogó, benzinfogó, stb.), - nyílt és zárt csatornák rendszeres karbantartását, tisztítását biztosítani kell, a vízállásos területek lecsapolását, pangó vizek elvezetését mihamarabb meg kell oldani. Lehetőleg szikkasztóárkok kialakítását nem szabad engedélyezni. Szennyező anyagok árkokba történő beengedését, bedobálását meg kell tiltani, - a 3/1984. ill. a 4/1984. (II.7.) OVH. Rendelkezés előírásait be kell tartatni Gázellátás Gázelosztó hálózat A központi belterület szinte teljes része földgázzal ellátott, illetve a külterületi lakott rész, Homok-tanya is. A város gázellátása az Ny-i irányból Ibrány felől jövő 6 bar-os nagy középnyomású gázvezetékre telepített gázfogadó állomásról biztosított. A településen középnyomású (3 bar) hálózat épült KPE csőből, D63 D160 mm mérettel. A hálózat viszonylag új, ezért rekonstrukciós igény nem várható a közeljövőben. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 28

29 A gázszolgáltató tájékoztatása alapján elmondható, hogy a meglévő hálózatban még vannak tartalékok, melyek az igénynövekedést kielégíthetik. A hálózatba kötött lakossági fogyasztók száma 1489, illetve további 100 egyéb fogyasztó is van a hálózaton. A részükre szolgáltatott összes vezetékes gáz mennyisége m 3 /év. Szénhidrogén szállító hálózat Nagyhalász közigazgatási külterületét érinti a MOL Rt. üzemeltetésében lévő 64 bar-os, DN150 acél anyagú Ibrányi földgáz szállítóvezeték. A vezeték biztonsági övezete ezen a szakaszon 7-7 m mindkét irányban. A kül- és belterületet egyaránt érinti a MOL Rt. üzemeltetésében lévő 64 bar-os, DN600 acél anyagú Barátság II. kőolaj szállítóvezeték. A vezeték biztonsági övezete ezen a szakaszon belterületen7-7 m mindkét irányban Elektromos energia ellátás 1. Elektromos energia ellátás: Az EON NyRt. adatszolgáltatásai szerint a települést 31 db 20/0,4 kv-os TR látja el villamos energiával. Előre elkészített terv szerint korszerűsítik a középfeszültségű hálózatot, az elhelyezett transzformátorokat. A villamos hálózatok főleg légvezetékekkel vannak kialakítva, melyeket légkábelre, illetve földkábelre építenek át folyamatosan. A meglévő TR állomások bővíthetőségei és leterheltségei eltérőek. A kisebb átlagos fejlesztéseket az állomások jelenlegi állapotukban is elviselnek, TR cserével további bővítések hajthatóak végre. Nagyobb igények kielégítésére újabb transzformátorokat kell telepíteni. 2. Közvilágítás A hálózat elemei folyamatos korszerűsítésen mennek keresztül. Az utak mentén a 0,4 kv-os közcélú hálózat mentén részben kiépült a közvilágítás. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 29

30 Közlekedés Közúti közlekedés A település Nyíregyházától É-ra található a 3834sz. ök út mentén. Nyíregyháza felől a 3834sz. ök úton, Ibrány felől a 3821sz. ök úton közelíthető meg. Ez településen átmenő két állami közút. A 3834sz. ök út a Nyíregyházától Nagyhalászon keresztül Dombrád felé menő út. Osztályba sorolása K.V., illetve B.V.c., forgalma jelentős, 3114 E/d. Az út 2 1 forgalmi sávos. A belterületen a burkolatszélesség 6,0 m körüli, ami nem igazán felel meg az útügyi előírásoknak. A külterületi burkolatszélesség sem felel meg az előírásoknak, melynek fejlesztése szükséges a közútkezelő távlati terveiben. A burkolatminősége helyenként felújított, helyenként felújításra szorul. A 3821sz. ök út a Rakamaztól Nagyhalászig vezető út. Osztályba sorolása K.V., illetve B.V.c., forgalma közepes, 2025 E/d. Az út 2 1 forgalmi sávos. A belterületen a burkolatszélesség 6,0m, ami nem igazán felel meg az útügyi előírásoknak. A külterületi burkolatszélesség sem felel meg az előírásoknak, melynek fejlesztése szükséges a közútkezelő távlati terveiben. A burkolatminősége megfelelő. Önkormányzati utak: a helyi forgalmat bonyolítják, és vezetik rá az Állami Közútkezelő útjaira. Az utak forgalma nem jelentős. Szélességük 3,0-6,0 m. Az aszfalt burkolatú utak aránya jelentős a településen. A burkolatok minősége az újabbaknál megfelelő, de a régebbiek felújításra szorulnak. Vasúti közlekedés Nagyhalász a Nyíregyháza-Dombrád keskenynyomtávú vasútvonalon van. Vasútállomás a Kossuth utcán, vasúti megállóhely pedig a Kendergyárnál az Ibrányi úton, illetve a 3834 sz. ök úton a Nesze-hídnál található. Fejlesztése nem várható. Az Ibrányi úti vasúti átjáróban a közútról a beláthatóság nem megfelelő, illetve közúti csomópont is található itt, kereszteződésekkel. Kerékpáros közlekedés Szabályosan megépített kerékpárút (cca. 19km) a településen Nyíregyházától Ibrányig van, a 3434 sz.ök út és a 3821 sz.ök út mellett. A település többi helyi kerékpáros forgalma az utakon bonyolódik, mely a főközlekedési utak esetében nem megfelelő, tehát a 3834 sz út mellett Tiszatelek felé is kerékpárút építése szükséges. A kisebb önkormányzati utak esetében a jelentéktelen forgalom miatt nem túl balesetveszélyes. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 30

31 Gyalogos közlekedés A település helyi gyalogos forgalma részben a kiépített járdákon, részben az utakon bonyolódik. A helyközi forgalmat bonyolító utakon távlatban mindenképpen járda építése szükséges. A kisebb önkormányzati utak esetében a jelentéktelen forgalom miatt nem túl balesetveszélyes. Parkolás A településen kijelölt parkoló a Polgármesteri Hivatal és néhány kereskedelmi intézmény közelében van. A központban a Posta, a Templom, a Művelődési ház illetve az Iskola közelében kevés számú közcélú parkoló található így ezen a részen a parkolás helyzete mindenképpen felülvizsgálandó, és fejlesztés szükséges. A kisebb önkormányzati utak mentén a csekély forgalom miatt nem okoz különösebb problémát ha az egyéb parkolást a közterületeken az útpadkán oldják meg Szemétszállítás Hulladékgazdálkodás A település területén a kommunális hulladék begyűjtését és a hulladéklerakó területére való kiszállítását a hét két napján, a Halászért Kht val végezteti a városi önkormányzat. A város közigazgatási határán belül néhány évvel ezelőtt épült meg az új kommunális hulladéklerakó, amely már megfelelő műszaki védelemmel ellátott, és az Európai Uniós normáknak is megfelel. Veszélyes hulladékkezelés A településen működő vállalkozások üzemeléséből nem keletkezik veszélyes hulladék. A kommunális hulladékokkal ömlesztve a gyűjtés és a szállítás során bekerült esetleges veszélyes hulladékokat a lerakó telepen válogatás nélkül lerakják. Az egészségügyi intézmények veszélyes hulladékait szervezett formában gyűjtik be és semmisítik meg. A település területén a szelektív hulladékgyűjtés és szállítás nem működik 2.7. Nagyhalász közösségi szolgáltatásai Az oktatás intézményei A település infrastruktúrájának legmarkánsabb elemét az intézmények jelentik, melyek az ott élők egész életét átszövik. Ennek fontos részét képezi az oktatási intézményrendszer. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 31

32 Az önkormányzati törvény a település kötelező feladatai közé sorolja az óvodai nevelésről, alapfokú oktatásról való gondoskodást. A középfokú oktatásról a fővárosi, illetve a megyei önkormányzatoknak kell gondoskodni, azonban lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatoknak ezen feladatok átvállalására. A városban óvoda, általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény működik. Térségi feladatokat is ellátnak. Nem mindegyik intézményre jellemző a kulturált környezet, a komfortos épület és a jó felszereltség. Óvodai oktatás Nagyhalász első óvodája 1951-ben alakult meg. Az emelkedő gyermeklétszám szükségessé tette az óvodai férőhelyek bővítését, az óvoda korszerűsítését. Többszöri felújítás, átalakítás, bővítés közben 75 férőhelyes óvodaként működött az Arany J. út 30. sz. alatti épület 1993-ig. A mai központi óvoda a nagyhalászi ipari üzem vonzáskörzetében épült 1973-ban.Az óvoda 1 központi és 2 tagépületből áll. -A központi épület, a Vasvári P. u. 8/a alatt fekszik, a település gazdasági életét erősen befolyásoló zsákgyár közelében épült, a rétköz és a "házhely"-en élő szülők gyermekeinek befogadására szolgál. Csoportszobáinak száma: 4 Férőhelyek száma : 100 Az óvoda nagy udvarral rendelkezik, mely a gyermekek szabad levegőn való mozgásigényének kielégítését szolgálja. Udvari játékok folyamatos felújításra szorulnak. Pályázati lehetőségekkel igyekszünk korszerűsíteni a játékokat. Az intézmény külső és belső felszereltsége kielégítő. Mind a belső, mind a külső tevékenységekhez szükséges eszközöket bővíteni kell. Ezt részben költségvetésből, részben a saját alapítvány bevételéből, származó jövedelemből próbáljuk pótolni. Az épület felújítása időszerű ban pályáztunk a komplett felújításra, de sajnos nem nyert a pályázatunk. ROP os pályázati forrásból melyet as időszakra kistérségi hatáskörbe helyezték át fel fogjuk tudni újítani az intézményt. Nagyhalász a es humáninfrastruktúra fejlesztést 2008-ban kezdheti el. Szükséges elvégzendő feladatok: tető héjazat csere, ajtó-ablak csere, tornaterem bővítése, burkolás a folyosón, szigetelés, parkoló kialakítása. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 32

33 Az Arany J. u. 75. sz. alatti tagóvoda a város központjához közelebb eső településrészen található. Csoportjainak száma: 4 Férőhelyek száma : 100 Nagy probléma az intézmény körüli parkolási lehetőség hiánya. Megoldás lehetne a Császár József féle kert megvásárlása, melyet parkolónak alakítanánk ki. Az Intézmény Irányító Társulásban működő Tiszarád Kossuth u. 75. sz. alatt lévő óvoda, 1 csoporttal. Férőhelyek száma : 20 többszörösen, hátrányos településen fekvő közoktatási intézmény, többszörösen hátrányos feltételi adottságokkal. Általános Iskolai oktatás Csuha Antal Általános Iskola: es évben épült egy 8 tantermes, előadóteremmel, ebédlővel, 400 adagos konyhával és más kiszolgáló helyiségekkel ellátott iskolaépület ben szaktanteremmé nyilvánították a felső tagozat termeit. A 70-es évektől folyamatosan épült a sportudvar (5 pálya), mely lehetővé tette a kis- és nagykörzeti sportversenyek megrendezését is. A tagiskolák (Homok- és Kecskéstanya) önálló és összevont csoportjai gyermeklétszám hiányában az évek során megszűntek augusztus végére az új épületszárny átadásra került, így az alsó és felső évfolyamok iskolaépületet cserélhettek január 1-től megalakult az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondoksága, így önálló gazdasági intézmény lett az iskola. A 2. számú iskola régi iskolaépülete teljes felújítása után egy-egységet alkotott az új épületrésszel. Az 1993/1994. tanévben 4. osztálytól kezdve került bevezetésre a német nyelv oktatása, az 1999/2000-es tanévtől kezdve angol nyelvet is oktatnak az iskolában. Az iskola 32 tanteremmel, 2 tornateremmel,2 tornapályával, 2 ebédlővel, 1 konyhával, 1 melegítőkonyhával, jól felszerelt számítástechnikai laborral, 2 műhellyel rendelkezik. A tanulócsoportok (15 alsós, 17 felsős) két tömbben helyezkednek el. A as tanévben 732 tanulója van az iskolának. A nevelői létszám os tanévben 640 gyerek volt ben 608 gyerekre igényeltünk normatívát. Korábbi tervek között szerepelt az alsó osztályos (sárga) iskola emelet ráépítése. Már legalább 4 éve be van adva a pályázat de sajnos nem nyert. Közben a csökkenő gyereklétszám nem indokolja az emeletráépítést. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 33

34 egyik kiemelkedő program pontja az iskola teljes felújítása. Hatékonyabb gazdálkodás érdekében egy központi konyha kialakítása indokolt. Teljes felújítás tartalmazná még tető ráépítést, ajtó-ablak cseréjét, fűtés korszerűsítését, külső homlokzat szigetelését, felső szint festését. Itt is nagy gond a parkolás. Római katolikus egyházzal csere ingatlan kialakításával lehetne ezen problémán segíteni. Talentum Művészeti iskola: Zenei oktatás kibővült Újdombrád, Tiszarád, Vasmegyer településekkel.az intézmény közel 370 diákkal büszkélkedhet es normatíva csökkenés arra készteti az intézményt, hogy a költségkímélőbb gazdálkodásfigyelembe vételével szervezze át a működést. Sajnos a továbbiakban nem tudjuk a tagintézmények helyett jelentkező pluszfinanszírozást átvállalni, melynek az a következménye hogy más településen meg kell szüntetni a zeneoktatást. A csuha Antal Ált. Isk. és a Műv.ház ad helyet a zenei oktatáshoz Egészségügyi és szociális szolgáltatások Egészségügy A lakosság ellátásáról kettő háziorvosi, egy gyermekorvosi, egy fogorvosi körzet, valamint egy gyógyszertár gondoskodik, amelyek önállóan, vállalkozási formában működnek. A védőnői, iskola egészségügyi, központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról az önkormányzat gondoskodik. Az egészségügyi szakellátási formák közül labor, szemészeti és nőgyógyászati szakellátásokat működteti az önkormányzat saját forrásból. A Központi orvosi ügyelet ellátási területe Nagyhalász és Tiszatelek településekre terjed ki. Igaz az önkormányzatnak sokba kerül de a lakosok biztonságos, megnyugtatóbb egészségügyi ellátása fontosabb szempont. A városban 3 területi ellátási kötelezettséggel dolgozó háziorvosi praxis működik. A felnőtt körzetek száma: 2 A gyermekkörzetek száma: 1 Minden körzetet vállalkozó háziorvos, illetve vállalkozó házi gyermekorvos lát el. Fogászati körzetek száma 1, amelyet egy szakorvos lát el. Az orvosi rendelők a város több pontján, minden esetben a főútvonalon helyezkednek el. A rendelők kultúrált várakozó helyiségekkel rendelkeznek, de eszközhiánnyal küszködnek. A városban működő fogorvosi rendelő bár nem a főútvonalon helyezkedik el, de könnyen megközelíthető. Kultúrált várakozóhelyiséggel, rendelővel és egy pihenésre szolgáló kicsi alapterületű szobával rendelkezik. A háziorvosi ellátás személyi feltételei jók. Mind a háziorvosok, mind az asszisztensek rendelkeznek a szükséges szakképesítésekkel. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 34

35 A gyermekorvosi praxis megoszlása korcsoportonként és nemenként Fiú Lány összesen Összesen: Praxisaink mérete jóval meghaladja az optimális nagyságot. Szükséges tehát az alapellátás terheltségének csökkentése, minőségi javítása (eszközbeszerzés) Szociális ellátás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az Időskorúak Otthona, a háziorvosi rendelők, a gyermekorvosi rendelő, a fogorvosi rendelő, a védőnői szolgálat és a kislabor, jelzőrendszeres házi gondozás, szoc. étkeztetés a település egészségügyi szociális és gyermekvédelmi ellátását biztosítják évtől a Református Egyház üzemeltetésében megkezdte működését egy időskorúak elhelyezését biztosító szeretetotthon is év decemberében átköltözhetnek az idősek az új 50 férőhelyes otthonba Kultúra és közművelődés A művelődési és sport intézmények a szabadidő hasznos eltöltésében kapnak fontos szerepet. Elősegítik a lakosság kikapcsolódását, pihenését és szórakozását, hozzájárulnak a jó közérzet kialakításához. Közkincs hitelprogram keretében felújítottuk a műv.ház. tetőhéjazatát, így már nem ázik a mennyezet. Homoktanyán felújítottuk a régi iskola épületét. PPP konstrukcióban lehetőség nyílt egy 400 férőhelyes játékcsarnok építésére, mivel nem volt jelentkező a közbeszerzésen így meghiúsult. A művelődési ház alapfeladatán kívül több funkciót is ellát. Gondoskodik a MOZI üzemeltetéséről, szakköröknek, termékbemutatóknak, tanfolyamoknak ad helyet. HEFOP pályázat keretében helyi képzést indíthatunk el. A városi és iskolai könyvtár könyvtári kölcsönzéssel segíti az érdeklődőket. De hozzáférhetővé vállnak a videokazetták, folyóiratok is, valamint az INTERNET hozzáféréssel megkönnyíti a felsőoktatásba járók ismeretszerzését. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 35

36 Csuha-Kállay kúria épülete állandó és időszakos kiállításoknak ad helyet. Az elkövetkezendő évek feladata, hogy az emlékháznak a megfelelő funkciót megtalálja az önkormányzat. A városi sporttelep a helyi labdarúgócsapatnak biztosít játékteret, egyben zöldfelületként is funkcionál, illetve helyet biztosít majálisok, ünnepségek, helyi sportesemények részére. A szabadidő eltöltésében nagyobb százalékkal lehetne kihasználni. Kialakításra kerül 3 teniszpálya mely nagyobb sportolási lehetőséget, biztosít a lakosok számára. Lelátó építésével színvonalasabb szórakozási lehetőséget nyújt a szurkolók számára Államigazgatás és közigazgatás illetékességi területei Önkormányzat: A Képviselő-testület tagjainak száma: 14 fő. A Képviselő-testület mellett a következő bizottságok működnek: Állandó bizottság: Pénzügyi- Városfejlesztési Bizottság Szociális- Egészségügyi Bizottság Vállalkozási-Környezetvédelmi Bizottság Oktatási-Kulturális Bizottság Sportbizottság Ügyrendi bizottság 6 fő, 7 fő, 10 fő, 5 fő, 4 fő 3 fő Az Önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, gondoskodás az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról, a közművelődési tevékenység támogatása, Művelődési Ház és Könyvtár fenntartása, tudományos, művészeti tevékenység, Sport támogatása, Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 36

37 a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Az Önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik: az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, a közművelődésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; az etnikai kisebbségek jogainak érvényesítéséről. Önként vállalt feladatként gondoskodik: Labor működtetéséről, sport feladatokról,a városüzemeltetési feladatokról,a város infrastrukturális ellátásához szükséges beruházásokról, felújításokról,a civil szervezetek támogatásáról, az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő mezőgazdasági területek műveléséről, hasznosításáról, erdők telepítéséről, erdők ápolásáról, helyi Kisebbségi Önkormányzatok pénzügyi támogatása, az önkormányzati lehetőségek figyelembe vételével. 3./ A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása: A hivatal belső tagozódása, a szervezeti egységek feladatai: Területi feladatot ellátók: - Gyámhivatal - Műszaki és Okmányiroda A./ ADÓ ÉS PÉNZÜGYI IRODA (7) Illetékességi területe: Nagyhalász város B. / MŰSZAKI ÉS OKMÁNYIRODA: (8 fő) Illetékességi területe: - műszaki: Nagyhalász város, Beszterec, Tiszarád, Tiszatelek, Vasmegyer községek - okmány: Nagyhalász város, Beszterec, Tiszarád, Tiszatelek, Vasmegyer községek C./ SZOCIÁLIS- ÉS IGAZGATÁSI IRODA (11 fő) Illetékességi területe: Nagyhalász város D./ GYÁMHIVATAL (3 fő) Illetékességi területe: Nagyhalász város, Kemecse város, Beszterec, Tiszarád, Tiszatelek, Vasmegyer községek Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 37

38 Rendőrörs: Illetékességi területe: : Nagyhalász Város, Tiszatelek 2.8. Korábbi időszak fejlesztései Nagyhalászon az elmúlt hét évben több mint 1 Mrd Ft sikeresen megvalósult beruházás történt a Széchényi Terv, a Nemzeti Fejlesztési Terv illetve az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül. Jól látható, hogy a projektek összhangban vannak a város hosszú távú fejlesztési koncepciójával. A kettes óvoda felújítása Piactér kialakítása Az új öregek otthonának felépítése Játszótér Nagyhalász szívében A Homoktanyasi Közösségi Ház felújítása Közvilágítás Homoktanyán Internetes és TV-s kábelhálózat A Kúria melletti park rendbetétele Új temetőkapu építése A házhelyi régi temető rendbetétele Parkoló építése a posta és a családsegítő között Szelektív hulladékgyűjtő konténerek kihelyezése Teniszpálya létrehozása Útalapok készítése Fertő 2. tavi vizesblokk és színpad építése 2.9. Összefoglaló értékelés SWOT analízis Az előző fejezetekben elemzésre került Nagyhalász jelenlegi helyzete, feltárásra kerültek erősségei, gyengeségei, lehetőségei, beazonosíthatóak azok a veszélyforrások, melyek kockázatot jelentenek a város jövőbeli fejlődése szempontjából. Összefoglalva megállapítható, hogy Nagyhalász a Magyarországi városhálózatba azon belül az Ibrányi-Nagyhalászi kistérségbe szervesen beépült. Történelmi öröksége és kulturális értékei, természeti adottságai nem rendkívüliek, de kihasználásuk hosszú távon is lehetőségeket rejt magában. A város elérhetősége megfelelőnek mondható. Jelentős a mezőgazdasági termék feldolgozása melynek következtében Nagyhalásznak erős integrátori és foglalkoztatási szerepe van a kistérségben. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 38

39 A turisztikai potenciál fejlesztésének alapja a meglévő természeti adottságok, elsősorban a Tisza, Lónya és kulturális örökségek biztosítják. Termálvíz kitermelés lehetősége biztosított, melynek potenciállá fejlesztése hosszú távú stratégiai célkitűzés lehet. A turisztikai potenciál kihasználásának gátja azonban a kereskedelmi és szálláshely kínálat alacsony színvonala mely a vonzerő növelésének nélkülözhetetlen eleme. A város tradicionális értékei és a törzslakosság erős lokálpatriotizmusa jelentős belső tartalékok mozgósítását teszi lehetővé. A város fejlett, mikro térségi igényeket kiszolgáló intézményhálózatot üzemeltet. Mind a gyermekek nappali ellátást biztosító, mind az alapfokú, oktatási intézetek kapacitásai kihasználtak, kiürüléstől hosszabb távon sem kell tartani, bár a demográfiai változások Nagyhalászon is kedvezőtlenek. Erősségek: - A város földrajzi fekvése, közlekedési potenciálja kedvező, - A településen elérhető szolgáltatások palettája széleskörű (egészségügyi, szociális, oktatási stb. ) - Annak ellenére, hogy nem a társulás központja központi szerepkör betöltésének lehetősége nagy. - Jól működő okmányiroda. - nagy az átmenő forgalom előnyös fekvése miatt - Csuha-Kállay kúria turisztikai vonzereje - Az autópálya közelsége kedvező az ipar park kialakításához.. - A közbiztonság szintje a városban kielégítő. Lehetőségek: - Termálvíz megléte, annak hasznosítása - Homoktanyán ipari terület közelsége az autópályához - Unió politikája az esély egyenlőség, lehetünk egy Burgerland - Erős mezőgazdaság, korszerű gyümölcstermesztés - Tisza közelsége mind ipar, mind turisztikai lehetőség Gyengeségek: - Betanított munkaerőt alkalmazó munkahelyek hiánya, - tartós munkanélküli és szociális segélyezést igénybe vévő lakos. - Ipari területek hiánya - Nyíregyháza közelsége - Szélessávú internet kiépítés hiánya - Költséges intézmény hálózat - Külterületen szennyvízhálózat hiánya Veszélyek: - Munkanélküliség nagyfokú növekedése - Kis és középvállalkozások csökkenése - Csökkenő gyermeklétszám, település elöregedése - Fejlesztésekhez önerő hiánya Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 39

40 3. A városrészek elemzése Az alábbiakban Nagyhalász városszerkezetét fogjuk áttekinteni, bemutatva a város főbb részeit, amelyek a későbbiek során a városfejlesztés területeit képezik. Az áttekintés mélysége nem éri el a településrendezési tervek részletezettségét és mélységét, azonban az érvényben levő Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepcióra (a továbbiakban HTTK), a Rendezési és Szabályozási Tervre (RSZT)- illetve Helyi Építési Szabályzatra (HÉSZ) támaszkodik. Az IVS felhasználja a HTTK elemzéseit, a várható tendenciák hatásait és a célrendszerével teljes koherenciában van. Az IVS ben feltárt és javasolt beavatkozásokat, projekteket megvizsgáltuk, hogy milyen összhang van a RSZT és a HÉSZ jelenlegi állapotával és hol szükséges azok módosítása. Az áttekintésnek ugyancsak része a statisztikai elemzés. A városrészi összehasonlító statisztikákat a KSH adatok alapján végeztük. Az egyes mutatók relatív és a többi városrészhez viszonyított nagysága ezen adatok alapján tanulmányozható, az elemzés során minden városrésznél a városi átlagtól való eltéréseket fogjuk vizsgálni és röviden magyarázni Lakónépesség városrészenkénti megoszlása Mutató megnevezése Nagyhalász összesen Belterület többi része Településközpont (Zalka Máté u. - Kossuth u. - (Zalka Máté u. - Kossuth u. - József Attila u. - Hunyadi u. - József Attila u. - Hunyadi u. - Ibrányi u. - településhatár - Ibrányi u. - településhatár - Hunyadi u. - névtelen u. - Hunyadi u. - névtelen u. - Arany Arany János u. - Zrínyi Ilona János u. - Zrínyi Ilona u. - u. - településhatár - Rákóczi településhatár - Rákóczi u. - Zalka u. - Zalka Máté u., valamint Máté u.) körben a településhatár) Külterület Lakónépesség száma Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 21,4 15,3 22,9 21,9 Lakónépességen belül évesek aránya 61,8 66,5 60,8 59,5 Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 16,9 18,2 16,3 18,6 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 45,7 33,8 49,4 43,3 belül Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 3,9 6,6 3,1 3,1 Lakásállomány (db) Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 31,7 20,9 32,5 48,9 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 55,4 48,3 57,2 57,0 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 32,9 23,0 36,3 28,2 Foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül 41,5 48,2 39,9 39,7 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 46,3 40,5 48,4 42,3 Állandó népesség száma Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 40

41 Lakónépesség városrészenkénti megoszlása Városközpont Lalóövezet Külterület Lakásállomány városrészenkénti megoszlása Városközpont Lakóterület Külterület Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 41

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Máriapócs Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: 2010. március 1 Tartalomjegyzék 1. A város szerepének meghatározása... 5 1.1 A város történet bemutatása... 5 1.2 A város szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA EGYEZTETÉSI ANYAG Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült:

Részletesebben

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Pa-Ku Consulting Bt. 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1 AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 végleges, elfogadott verzió Megbízó: Rétság Város Önkormányzata Kivitelező: Nagy-ferenczi Kft. Hatvani Területfejlesztési

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT STRATÉGIA 1 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. április Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 Készítette: TRENECON COWI

Részletesebben

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA Készítette: Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet részéről: Dr. Horváth Teréz kabinetvezető Cservenka Dóra

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. április Készült:

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Integrált Városfejlesztési Stratégia Villány Város Önkormányzatának DDOP 2009 4.1.1/A kódszámú pályázatához Készítette: 2009. december TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Vezetői összefoglaló... 3 1 A

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Gazdasági programja 2011-2014. évre. Jóváhagyva:17/2011.(III.10) önkormányzati határozattal Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Cegléd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Cegléd Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Cegléd Város Önkormányzata 2013-2018./2013. (VI.27.) Ök. határozat Türr István

Részletesebben

5.9. EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK... 128 6. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA... 130 6.1.INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV... 129

5.9. EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK... 128 6. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA... 130 6.1.INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV... 129 TARTALOM 1. KISTELEK SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...5 1.1. KISTELEK A MAGYAR ÉS A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS VÁROSHÁLÓZATBAN...5 1.2. KISTELEK ÉS VONZÁSKÖRZETE, A KISTELEKI KISTÉRSÉG...5

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM ALAPJAI... 4 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. ELHELYEZKEDÉS...

Részletesebben

ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE

ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE HELYZETELEMZÉS, PROJEKTLELTÁR, PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. 1013 Budapest,

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolca Város Önkormányzatának Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szociális célú városrehabilitáció ÉMOP-3.1.1-12 KÉSZÜLT: ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL Alsózsolca, 2013. február

Részletesebben

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 2009. április KÉSZÜLT PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: PESTTERV

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal ŐCSÉNY KÖZSÉG településfejlesztési koncepciója, 2009 elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal Vezető tervező: Deák Varga Dénes TT 14-0058/2006 Munkatársak: Tóth Dóra Kata Hajba Csaba T E L E P

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült: Téglás Városi Önkormányzat megbízásából KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Kisköre Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal

Kisköre Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal Készítette: EURO-PROFESSIONAL KFT. 1. oldal AHOL A TISZA VIZE MINDIG SELYMESEN SIMOGAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (Az adatgyűjtés lezárva: 2013. január 29.) KÉSZÍTETTE: EURO-PROFESSIONAL KFT.

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

TISZAVASVÁRI INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TISZAVASVÁRI INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TISZAVASVÁRI VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2007-2013) TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Tiszavasvári város szerepének meghatározása a településhálózatban

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY 2009 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...4 2. Városi léptékű fejezetek...7 2.1. A város szerepének meghatározása a településhálózatban...7 2.1.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére. Horváth Sándor pályázati referens

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére. Horváth Sándor pályázati referens 3. ELŐTERJESZTÉS Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az előterjesztést készítette: Horváth Sándor

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben