Nagyhalász. Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyhalász. Integrált Városfejlesztési Stratégiája"

Átírás

1 Nagyhalász Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt március

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A város szerepének meghatározása A város történet bemutatása A város szerepe a településhálózatban Nagyhalász városhierarchiában betöltött szerepe Az Ibrány-Nagyhalászi kistérség A város dinamikája A város típusa a foglalkoztatási szerepkör alapján Összefoglalás A város egészére vonatkozó helyzetértékelés Gazdaság Elérhetőség Gazdasági szerkezet és a vállalkozások helyzete Kereskedelem, vendéglátás Idegenforgalom Nagyhalász demográfiai jellemzői Népesség Gazdasági aktivitás, munkanélküliség és ingázás Iskolázottság Környezet Épített környezet, településszerkezet Turisztikai vonzerők Lakásállomány Települési infrastruktúra Vízellátás Szennyvízcsatornázás Vízrendezés Gázellátás Elektromos energia ellátás Közlekedés Szemétszállítás Nagyhalász közösségi szolgáltatásai Az oktatás intézményei Egészségügyi és szociális szolgáltatások Kultúra és közművelődés Államigazgatás és közigazgatás illetékességi területei Korábbi időszak fejlesztései Összefoglaló értékelés SWOT analízis A városrészek elemzése Lakónépesség városrészenkénti megoszlása Nagyhalász funkció ellátottsága Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 2

3 3.3 Az egyes városrészek bemutatása és elemzése Városközpont Lakóterületi övezet Nagyhalász város anti-szegregációs Program anti-szegregációs helyzetelemzés Lakáskörülmények Infrastrukturális ellátottság Foglalkoztatottság Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése Közfoglalkoztatási terv Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése Roma Közmunka Pályázat Összegzés Jövedelmi viszonyok, segélyezés Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés Oktatás Szociális alapszolgáltatások Egészségügyi alapszolgáltatások Közlekedési lehetőségek Az elmúlt időszak és a folyamatban lévő anti-szegregációs intézkedések Összefoglalás Stratégiai fejezet Nagyhalász hosszú távú jövőképe Stratégiai célhierarchia Tematikus célok Városrészi célok Akcióterületek Városközpont Lakóterületi övezetek Külterületi lakóterületek Egyéb külterület Az anti-szegregációs stratégia általános elvei és célkitűzései Kitörési lehetőségek biztosítása Szociális és jövedelmi helyzet javítása A városrész elérhetőségének javítása Az anti-szegregációs program megvalósításának lépései A program megvalósításának területei Óvodai ellátás terület szükséges intézkedések Általános iskolai képzés területén szükséges intézkedések Középiskolai képzés területén szükséges intézkedések Egyéb intézkedések Indikátorok, monitoring A tervezett beavatkozások időbeni ütemezése Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 3

4 5.4 A stratégia koherenciája, konzisztenciája A stratégia illeszkedése a településfejlesztési koncepcióhoz A stratégia koherenciája Stratégia illeszkedése a környezeti állapothoz, fenntarthatóság Stratégia megvalósítása Ingatlangazdálkodási terv Stratégia pénzügyi megvalósítása Nem fejlesztési célú tevékenységek bemutatása Partnerség Megvalósítás szervezete Döntés és hatáskörök megoszlása Településközi koordináció mechanizmusai Stratégia megvalósulásának monitoringja Mellékletek Mélyinterjú Kérdőíves felmérés Anti-szegregációs szakértő nyilatkozata az Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadásáról 6.4. Projekteket bemutató tervek és látványtervek (II. kötet, külön dokumentálva) 6.5. Beavatkozási adatlapok gyűjteménye (III. kötet, külön dokumentálva) Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 4

5 A stratégia és az akcióprogram elkészítésében közreműködtek Bak Tibor vezető tanácsadó Eurost Hungary Bt. Végh József építész, vezető tervező Art Vital Kft. Bak Tibor István közgazdász Eurost Hungary Bt. Szarvas Gergely közgazdász Eurost Hungary Bt. Vincze Zsolt közgazdász Eurost Hungary Bt. Labbancz András településtervező Art Vital Kft Czernyinyák Attila tájépítész mérnök Art Vital Kft. Neumann Mónika építész tervező Art Vital Kft. Csikós Gergő szerkesztő-tervező Art Vital Kft. Cserpák Zoltán költségbecslés készítő Art Vital Kft. Paulik Tamás költségbecslés készítő Art Vital Kft. Nagyhalász Város Önkormányzata részéről: Orosz Károly Szoboszlainé dr. Király Andrea Márton Ferenc polgármester jegyző műszaki irodavezető Cigány Kisebbségi Önkormányzat részéről: Tóth István elnök Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 5

6 1. A város szerepének meghatározása 1.1. A város történet bemutatása A település az írott forrásokban a 18. század közepén tűnt fel, így a megye egyik legrégebbi településeinek egyike. Nevének népetimológiája a jeles 19. századi költő, Tompa Mihály egyik népregéjéből ismerhető, amelyhez anyagot Nagyhalászból szerzett. A halász és aranyhal című rege szerint a szegény öreg halász, akinek sikerült hálójába keríteni a királylány kedvenc halacskáját, jutalmul a királytól nemesi levelet kapott egész faluja számára, amely attól a naptól kezdve a Halász nevet viseli, és amelynek címerét is két aranyhal díszíti. Először Halaz néven jelent meg a település. Királyi birtok volt, lakói pedig a király halászai. Az Árpád-korban a szabolcsi vár birtoka lett. A tatárok pusztítása nyomán elnéptelenedett földet IV. Béla a Gutkeled nemzetségnek adományozta 1245-ben. A 14. század közepén a Paksiak őse kapta meg a király adományaként, de fiaitól 1404-ben Zsigmond elvette, és Csapi Andrásnak adta ben a Czudarok birtokolták, később a bélteki Drágfiaké lett. Bár a török hódoltság során elnéptelenedett, 1566-ban már ismét Szabolcs vármegye egyik legnépesebb helye volt. A történelem ezt a várost 1245 körül említi, mikor is IV. Béla király István comesnek adományozta. Eredeti nevét onnan kapta, hogy eleinte csak néhány kunyhóból állt, amelyekben halászok laktak, mivel régen ez a terület a Tisza gyakori kiöntése miatt majdnem mindig víz alatt volt, és nagyon bőséges volt a halállomány is, valamint az Árpád házi királyok idejében a királyi halászok egyik kedvelt főhelye volt. A szabolcsi vár fennhatósága alatt állt. A Rétköz fennállása idején a falut víz vette körül, szárazon csupán Nyíregyháza és Kemecse felől lehetett megközelíteni. Míg a lecsapolások előtt a népesség fő megélhetését a rétben folytatott állattenyésztés és a halászat biztosította, később a szárazra került jó minőségű talajon a lakosság intenzív földművelésbe kezdett, s a település - annak ellenére, hogy nagy múltú zsákgyára révén ipari üzemmel is rendelkezik - máig megőrizte mezőgazdasági jellegét. A fontos útkereszteződés mentén fekvő Nagyhalász a század elején vasutat - igaz, csak keskeny nyomtávút - is kapott, ami igencsak megkönnyítette a megtermelt mezőgazdasági áruk piacra szállítását ban kapta meg a városi rangot A város szerepe a településhálózatban Nagyhalász Magyarország észak-keleti szegletében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi részén helyezkedik el. A város fekvése miatt az Észak Alföldi régióhoz tartozik, ami 3 megyét foglal magába: Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyéket. Szabolcs Szatmár Bereg megye északi részén, Nyíregyházától 17 km-re, a Nyírségben található. Vasúton és közúton egyaránt jól megközelíthető. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 6

7 Nagyhalász az Ibrány-Nagyhalászi kistérséghez tartozik. Kistérségi funkciókat nem lát el, kizárólag saját közigazgatási funkcióit látja el. A város azonban ellát mikro térségi szinten közoktatási, egészségügyi és kulturális funkciókat Nagyhalász városhierarchiában betöltött szerepe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 229 településből 24 város van. Nagyhalász a városhierarchia alsó fokain álló, méret és gazdasági teljesítőképesség szerint kisebb települések egyike. Nagyhalász december 1-től emelkedett városi rangra. Az Ibrány- Nagyhalászi kistérség területfejlesztési szempontból az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségei közé tartozik. A városhierarchiában betöltött szerepkörében meghatározó a közvetlen kapcsolatban lévő mikro térséget alkotó település hálózat. A település közvetlen kapcsolatban van Ibránnyal, a jelenlegi közigazgatási és mesterségesen kialakított statisztikai kistérségi lehatárolások Ibrány funkcionális fejlesztését helyezték előtérbe. Ahhoz, hogy a párhuzamos funkciófejlesztések elkerülhetőek legyenek, folyamatos egyeztetésre és konszenzusra van szükség a két település között. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 7

8 1.4. Az Ibrány-Nagyhalászi kistérség A kistérséghez tartozó települések: Balsa, Beszterec, Buj, Demecser, Gávavencsellő, Gégény, Ibrány, Kék, Kemecse,... Nagyhalász, Nyírbogdány, Paszab, Székely, Tiszabercel, Tiszarád, Tiszatelek, Vasmegyer. Az Ibrány-Nagyhalászi kistérség főbb statisztikai adatai (2004): Terület (km 2 ) 521 Lakosság száma (fő) Kistérséghez tartozó települések száma (db) 17 Működő vállalkozások száma (db) 1971 A kistérség érdekérvényesítése és településeik fejlesztése céljából létrejött a Közép - Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás június 28-án, mely a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően január 12-től a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó jogi személlyé alakult át, amely feladatainak ellátása érdekében önálló munkaszervezetet működtet. A többcélú társulás céljai: szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének, önkormányzati feladat-közszolgáltatási rendszer, térségi összehangolása fejlesztése, egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, térségi intézményrendszer feladatellátásának összehangolása, fejlesztése, a térség területének összehangolt fejlesztése, a feladatellátás forrásrendezésének koordinációja, területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, a társulás a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait is ellátja. A kistérség gazdasági potenciálját döntően Ibrány és Nagyhalász határozza meg, a kistérségi települések jelentős munkaerőt-bázist biztosítanak Ibrány és Nagyhalász számára. A térségben jelentős a mezőgazdasági termelés, kevésbé az ipar. A lakosság nagy része a mezőgazdaságban dolgozik. A munkanélküliek száma jelentős és a munkanélküliségi ráta tartósan magas. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 8

9 1.5. A város dinamikája A KSH évi, a magyarországi kistérségeket összehasonlító, kilenc mutató alapján készült elemzése szerint az Ibrány-Nagyhalászi a lemaradó kistérségek egyike, ahol a mutatók zöme lényegesen alatta marad az átlagnak, és a növekedés jelei csak igen kis mértékben mutatkoznak. A KSH szerint az ilyen lemaradó térségekben él a magyar népesség 30 százaléka. Ha csak az Észak-Alföldi régiót tekintjük, ez a teljesítmény nem számít jónak. A régióban az ún. lemaradó kistérségek képviselik a leggyengébb gazdasági teljesítményt. A 2004-es KSH minősítés alapján Nagyhalász a lemaradó térségek kategóriájába sorolható. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 9

10 1.6. A város típusa a foglalkoztatási szerepkör alapján A város a foglalkoztatottság megoszlása, valamint az ingázás mutatói alapján kistérségi szerepkört betöltő kis mezővárosnak tekinthető. A kistérség legnagyobb munkaadói Ibrányban működnek. Nagyhalászban az aktív korú népesség sajátos jellemzője a magas munkanélküliség, amely a lakosság közel 30%-át érinti. A munkanélküli rétegen belül is jelentős a tartós munkanélküliek száma Összefoglalás Nagyhalász Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az Ibrány-Nagyhalászi kistérségben elhelyezkedő kisváros, a megye egyik legrégebbi települése. A városi rangot december 1-én kapta meg. Nagyhalász a városhierarchia alsó fokain álló kisebb települések egyike, területfejlesztési szempontból az Ibrány-Nagyhalászi az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségei közé tartozik. Eltelt 17 évben kistérségi szinten Ibrány játszott központi szerepet, ennek megfelelően a kistérségi funkciók hiányoznak. Nagyhalász az Közép-szabolcsi többcélú kistérségi társulás 2. legnagyobb települése. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 10

11 A település főbb termelési ágai a mezőgazdaság, a kereskedelem és a szórakoztatóipar. Mikro térségi szinten tölt be szervező erőt, kulturális, oktatási és munkaerő potenciál szempontjából. 2. A város egészére vonatkozó helyzetértékelés 2.1. Gazdaság Elérhetőség Nagyhalász a megyeszékhelytől, Nyíregyházától 17 km-re, északra helyezkedik el. Legkönnyebben Nyíregyháza felől a számú Kisvárda felé tartó alsórendű úton, míg Tokaj felől a számú úton érhető el. Területét átszeli a Nyíregyháza-Dombrád keskeny nyomközű vasútvonal, helyi megállóval. Nagyhalász hosszútávon a környező Megyeszékhely vonzáskörzetében fokozatosan agglomerációs célponttá válhat. Gazdasági és térségi kapcsolatai a megyei központ irányában, nyitott és fejlődőképes. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 11

12 Gazdasági szerkezet és a vállalkozások helyzete Nagyhalászban a regisztrált vállalkozások száma 2008-ban (átalakulásra kötelezett és megszűnő gazdálkodási formákkal együtt, év végén) 640 db. A regisztrált vállalkozások 15,46%-a egyéni vállalkozás, 84,54%-a társas vállalkozás Működő vállalkozások száma Regisztrált vállalkozások száma Vállalkozások megoszlása Regisztrált vállalkozások Működő vállalkozások Egyéni Társas Kereskedelem, javítás Építőipar Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat Bányászat, feldolgozóipar, villamos energia, gáz-, gőz-, vízellátás Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Szállítás, raktározás, posta, távközlés Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás Kiskereskedelmi üzletek száma Vendéglátóhelyek száma Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 12

13 Kereskedelem, javítás Építőipar Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-,vízellátás Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Szállítás, raktározás, posta, távközlés Társas Egyéni Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 13

14 A legjelentősebb Nagyhalászi vállalkozások: Vállalkozás neve Zsákgyár Kft Pirehab Kft Agro-Halász Kft Alma-Társ Bt. KE-VÍZ 21 ZRT. Tevékenységi kör zsákgyártás papírtermékek készítése növénytermesztés gyümölcstermesztés aszfaltkeverő üzem Kereskedelem, vendéglátás Nagyhalászban 2008-ban 74 kereskedelmi vállalkozás volt és 77 kiskereskedelmi üzlet működött. Ezer lakosra vetítve 13,5 kiskereskedelmi üzlet jutott, ami 19,1%-al van az országos átlag alatt. Nagyhalász kiskereskedelmi ellátottsága az országos átlaghoz képest kedvezőtlennek tekinthető. Nagyhalászban 2008-ban 25 vendéglátóhelyet tartott nyilván a statisztika, ebből 13 étterem vagy cukrászda, 11 borozó, söröző, kocsma volt. A munkahelyi étkeztető-helyek száma 1db volt a város munkahelyein Kiskereskedelmi üzletek száma Vendéglátóhelyek száma Az adatokból jól látható, hogy a as időszak alatt jelentős csökkenésnek indult a kiskereskedelmi üzletek száma a városban, a vendéglátóhelyek számának viszonylagos stagnálása mellett. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 14

15 Idegenforgalom A kistérség minden települése igyekszik vendégcsalogató programokkal is kedveskedni az ide látogatóknak. Jó néhány már nemzetközi hírnévre is szert tett az elmúlt évek során. Ezek a rendezvények a helyi jellegzetességekre, hagyományokra épülnek, melyek a szórakoztatáson kívül igyekeznek bemutatni a térségben élők szokásait, gasztronómiai különlegességeit és betekintést engednek az emberek mindennapjaiba is. Az elmúlt évben 6. alkalommal rendezték meg Gávavencsellőn a hagyományőrző Krumpli fesztivált. A rendezvény évről évre egyre több látogatót vonz a településre. Bujban rendezik meg a Lecsófőző versenyt, Paszabban a Szőttes Napokat, Beszterecben pedig az őszikék népzenei fesztivált és versenyt. Demecseren kívül a többi város is büszkélkedik programokkal. Kemecsében a Tavaszzáró Rendezvényt, Ibrányban Lovas napot és Kistérségi Napokat, míg Nagyhalászban Rétközi Napokat és Vásárt, Lovas Napot és a Nagyhalászi Fesztivált rendeznek. Az idegenforgalomban rejlő lehetőségek még jelentősek Nagyhalász demográfiai jellemzői Népesség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország harmadik legnépesebb megyéje. Itt él a lakosság 5,8%-a. A megyei születési arányszámot tekintve az első helyen áll, míg a 10ezer lakosra jutó halálozási arányszám az országos átlagnál alacsonyabb. Lényegesen rosszabb a helyzet az elvándorlás mértékében, ugyanis a megye második helyet foglalja el az országosan felállított rangsoron. Ez alapjául szolgál, hogy a munkalehetőség hiánya, főleg a magasabb fizetést nyújtó állások, és az alacsonyabb életszínvonal miatt a megyei elvándorlási egyenleg hagyományosan negatív. A helyzetet súlyosbítja, hogy döntően a szakképzett, illetve diplomás fiatalok mennek el. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 15

16 A megye lakosságának születéskor várható élettartama férfiaknál 66,4 év, míg a nőknél ez az arány 76,19 év. A megye az ország legfiatalabb korösszetételű népességének számít, s az öregedési index az országban egyedüliként. A megyében a roma lakosság aránya 12-13%-ra tehető. A roma népesség iskolai végzettsége rendkívül alacsony. A lakosság képzettségi színvonala nem éri el az országos átlagot, a főiskolai, egyetemi végzettségűek aránya kevesebb, az országos átlag kétharmada. Tíz éves korúak 1,2%-a az általános iskola első osztályát sem végezte el. A kistérségek szintjén természetesen az Észak - Alföldön belül is jelentősek a demográfiai különbségek, ám az Észak - Alföld előnye a kistérségek születési rátáinak tekintetében is nyilvánvaló. Egyes elsősorban Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei (baktalórántházi, nyírbátori, csengeri, kisvárdai) kistérségek születési rátái az országban a legmagasabbak között vannak, sőt a 168 kistérség közül az első 25 legmagasabb rátával rendelkező térség között 11 az Észak - Alföldön található. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 16

17 Nagyhalász népsűrűsége 130,22 fő/km ben a lakónépessége fő volt, nő (51%) és 2.00 férfi (49%). A település lakosságának 23%-a fiatalkorú (0-17 éves), 61%-a felnőtt korú (18-59 éves) és 16%-a időskorú (legalább 60 éves) 2007-ben Gazdasági aktivitás, munkanélküliség és ingázás A gazdaságfejlesztés egyik központi kérdése a foglalkoztatottság, illetve a munkanélküliség alakulása. Gazdasági növekedés nem lehetséges megfelelő képzettségű és számú munkavállaló nélkül. Nagyhalászon a nyilvántartott álláskeresők száma 2008-ban 698 fő volt, ebből 451 fő 180 napon túli nyilvántartott álláskereső, 119 fő pályakezdő álláskereső. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 17

18 Álláskeresők képzettség szerinti megoszlása 2008-ban Általános iskola 8 osztályánál kevesebb Általános iskola Szakmunkás Az álláskeresők képzettség szerinti megoszlását tekintve legnagyobb arányban az általános iskolát végzettek vannak (46,85%), a második és harmadik legnagyobb csoport a szakmunkások (19,77%) és az általános iskola 8 osztályánál kevesebbet végzettek (18,62%). A nyilvántartott 698 fő álláskeresőből 406 férfi és 292 nő volt. A munkanélküliségi ráta 2007-ben 16% körülre tehető a településen, amely jelentősen meghaladja mind a kistérségi, mind a megyei átlagot. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 18

19 fő Nagyhalász Integrált Város fejlesztési Stratégiája A munkanélküliségi ráta a településen és a kistérségben is folyamatos emelkedő trendet mutat. Az utóbbi években régiós szinten is erős emelkedésnek indult az álláskeresők számának alakulása. Nyilvántartott álláskeresők számának létszáma az Észak-Alföldi Régióban 2007.áprilisában Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár- Bereg Nagyhalászon az összes adófizető darabszáma 2007-ben 2132 volt, ebből 1837 fő volt főállású. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 19

20 A munkaviszonyból származó jövedelem 2007-ben 2314 millió Ft volt, így az egy állandó lakosra jutó jövedelem 401 ezer Ft Iskolázottság Nagyhalász lakosságának kis hányada rendelkezik felsőfokú végzettséggel, melynek legfőbb oka a minőségi munkahelyek hiánya miatti elvándorlás. A városban domináns a nyolc általános és a szakmunkás végzettség, és relatíve magas az általános iskolát be nem fejezők létszáma is. A 7 éves és idősebb lakosság körében a évi népszámlálási adatok alapján az iskolai végzettségeket vizsgálva megállapítható, hogy 140 fő (2,6%) az általános iskola első évfolyamát sem végezte el, 1-7 osztállyal rendelkezik 1503 fő (28,2 %), 8 osztállyal pedig 1649 fő (30,92%). Középiskolát végzett érettségi nélkül fő (22,59%), míg érettségivel 626 fő, (11,74 %) egyetemet illetve főiskolát végzett oklevél nélkül 50 fő (0,93 %), oklevéllel 159 fő (3,0 %). Várható tendenciák A város és a térség lakossága előreláthatóan lassan növekedni fog, de a magasan képzett rétegek elvándorlása a minőségi munkahelyek hiánya miatt tovább fog folytatódni. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 20

21 2.3. Környezet Épített környezet, településszerkezet Az épített környezet a környezet tudatos, építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt mesterséges része, amely elsődlegesen az egyéni és a közösségi lét feltételének megteremtését szolgálja. Koncepcionális értelemben a szabályozásnak a településszerkezet hagyományos jellegének a fenntartására kell törekednie, beavatkozás csak a feltétlenül szükséges helyeken történhet. A fejlesztési területek kapcsolódása során törekedni kell a meglévő településszerkezet jellegéhez történő illeszkedésre. A településszerkezet szintjén szükséges megjelölni azokat a területeket, illetve a szabályozási tervben azokat az épületeket, amelyek az értékvédelemben érintettek. Az esetleges helyi értékvédelmi területek kijelölésénél kettő szempontot kell figyelembe venni, egyrészt a meglévő értékek megmaradásának biztosítását, másrészt az esetlegesen megbomlott egyensúly visszaállításának fokozott érvényesíthetőségét. Az egyedileg megjelenő hagyományos épületek esetében kiemelten érvényes, hogy a védettség egyszerre jelentse a fennmaradás lehetőségét, és egyben a korszerűsítés, továbbépíthetőség lehetőségét is, ezért szükséges, hogy az önkormányzat általános érvényű rendeletet hozzon a helyi épített és természeti értékek védelmére. A teljes közigazgatási területre kiterjedő értékvizsgálatra alapozva, egyben támogatási rendszer kidolgozásával is segíteni kell az értékek fennmaradását. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 21

22 Település struktúra A város beépített területeinek településszerkezete főbb vonalaiban kialakultnak mondható. Nagyobb beavatkozásra csak centrum szerkezetének rendezése során kerül sor. A külterületi lakott részek struktúrája nem változik csak a növekvő igények követésével, igazodik annak jellegéhez. A meghatározó, hosszú távú térszerkezeti modell a következő szempontok figyelembe vételével vázolható és fogalmazható meg: A hagyományos települési struktúra lehetőség szerinti megőrzése. A hagyományos gazdálkodás folytathatóságának biztosítása Az átalakuló és új gazdasági folyamatok beillesztése Kedvező életminőség biztosítása a környezetvédelmi előírások betartásával Településközpont Nagyhalásznak nincsen teljes egészében településközpontnak nevezhető egységes központi része. A főút mellett sorakoznak olyan intézmények, mint, a polgármesteri hivatal, a posta, a művelődési ház, az általános iskola, a református templom. Vonalmenti elhelyezkedésük nem a legszerencsésebb. Közöttük sem parkolásra, sem pihenésre parkokban nincs lehetőség. A fejlesztés elsőrendű feladat a tér szervezése, a hiányzó funkciók felszámolása. Lakóterületek A centrumhoz közel eső területek felértékelődtek, itt erőteljesebben érződik a városiasodás hatása. Az építési telkek kisebbek, a melléképületek hiányoznak és elmaradnak a művelt hátsókertek. A belterület északi részén viszonylag új lakótömbök találhatóak, közöttük új utcák nyitásával újabb építési telkek alakíthatóak ki. A tiszta családi házas övezetben létesülő telkek az építési igények jelentős részét kielégítik. Külterületi tanyás területek A város külterületén jelentős lakóterületeket találunk, olyanokat mint pl. Homoktanya, Mágasor, Kecskéshegy. A lakosságmegtartó erő nagyon jó ezeken a területeken. Folyamatosan telepednek meg itt emberek, még a közeli Nyíregyházáról is költöznek ide. Az infrastrukturális ellátottság a törpe szennyvízmű kiépítésével tovább növekszik. Az ellátás és szolgáltatás mértéke, ill. a tevékenységi kör bővítése az elsőszámú. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 22

23 Település szerkezet védelmére irányuló javaslatok A településszerkezet hagyományos jellegének megtartására, a hagyományos gazdálkodás folytathatóságának biztosítására, az átalakuló és új gazdasági folyamatok beillesztésére, valamint a kedvező életminőség biztosítására lenne szükség. Nagyhalásznak nincs településközpontnak nevezhető központi része, ezért a centrum és pihenőpark kialakítása elsődleges feladat, úgy hogy annak helye beilleszthető legyen a hagyományos térszerkezetbe. A szennyvízcsatorna hálózat bővítése fontos feladata a településnek. Meg kell alkotni a helyi építészeti-települési értékek védelméről szóló rendeletet, ki kell dolgozni a város fásításának, parkosításának, valamint védelmi és védett területek fenntartásának programját. Meg kell oldani a településen a parkolás problémáját Turisztikai vonzerők Az Ibrány-Nagyhalászi kistérségben nincs hagyománya a turizmusnak, az infrastruktúra többnyire kiépítetlen, a szolgáltatások, szálláshelyek száma alacsony. Mindezek mellett az információ hiánya is fontos probléma, sok esetben nem jelzi semmi a településre érkező_látogatóknak a kulturális és természeti értékeket, nincsen egy egységes, közösen kiajánlott turisztikai kínálat a térség látnivalóiról. A turisztikai szektor fejletlenségében közrejátszik az is, hogy a kistérség kiépített vonzerői önmagukban nem képviselnek jelentős vonzerőt, viszont a Tisza, mint jelentős természeti értéket mindenképpen ki lehetne használni. A Tisza folyó és holtágai, a Lónyai csatorna sok lehetőséget kínál az itt él_k számára, hiszen a folyó szépsége és meglévő természeti adottságai lehetővé teszik a horgászturizmus fejlesztését, a falusi turizmus erősödését. A kereskedelmi szálláshelyek száma messze alulmarad a megyei átlagtól. Igénybe vehet_ a kistérségben 3 db panzió (Ibrány, Nyírbogdány, Tiszatelek) és a magán szálláshely szolgáltatás, de se turistaszálló, se kemping, se ifjúsági szálló nem található a térségben. 1-1 kemping és ifjúsági szálló működött Ibrányban, de 2005-re mindkettő megszűnt. A térség épített műemlékei közül kiemelkedik a Tiszaberceli Bessenyei György emlékház, a nagyhalászi Csuha- Kállay-kúria és a barokk református temploma, a Paszabi Szőttes Ház és XVII századi barokk stílusban épített református temploma. Ibrány román eredetű, de gótikus stílusban átépített református temploma az 1200-as évekből való. A múlt és a jelen emlékeinek megőrzésére a városban két kiállítóhely is található. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 23

24 Az Ibrányi Galéria a városi könyvtárban, míg a helytörténeti gyűjtemény önálló épületben van. A térség településeinek egyediségéhez hozzájárulnak a templomok, a parkokban kihelyezett szobrok, totemek, műemlékek, ezért ezek megtekintésére mindenképpen érdemes időt szakítani Lakásállomány Lakásviszonyok és háztartások A településen 1917 lakóingatlan található ezeknek 31.7%-ka alacsony komfortfokozatú. A város szociális térképének adatai szerint a saját tulajdonú kertes ház az általános, a típus aránya elhanyagolható. 1. saját kertes ház 95.8% 2. önkormányzati bérlekás 2.4% 3. sorházi lakás 0.7% 4. szolgálati lakás 0.2% A település lakóházainak átlagéletkora 32 év, megoszlásuk és életkoruk alapján 3 jellegzetességet mutatnak: relatíve kevés a néhány éves ház, s ez az elmúlt évek csökkenő lakásépítésével függ össze. Kiugróan magas arányt képviselnek a éves házak, a lakásállomány csaknem 1/3-át alkotva, a lakásállomány magas hányadát képezik a félévszázados házak. Az idősebb lakások magas hányada belátható időn belül szociálpolitikai problémákat indukálhat. A lakások alapterületének megoszlása m² alatt 15.0% m² 24.1% m² 46.8% m² 10.5% m² fölött 3.6% A település lakásállományának felénél található komolyabb probléma, a lakások jelentős részénél egyidejűleg több is, az önkormányzati politikának tehát fel kell készülnie az akut problémák egyidejű és tömeges jelentkezésére. Fontos figyelembe venni, hogy a belvizek, árvizek és egyéb természeti katasztrófák esetében általános tapasztalat, hogy a vidéken élő lakosság több mint felének nincs lakásbiztosítása. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 24

25 2.6. Települési infrastruktúra Vízellátás A város közüzemi vízellátása a Tiszaberceli illetve Homok-tanya esetében önálló vízműről történik, jelenlegi üzemeltető a Nyíregyházi NYÍRSÉGVÍZ ZRt. Vízbázis A vízbázis mely nem Nagyhalász területén található, a Rétköz és peremvidéke hidrogeológiai tájegységen belül helyezkedik el. A kitermelhető víz vas, mangán tartalma határérték feletti. A vízminőségi osztály besorolás II. osztályú. A Nyíregyháza Regionális Vízmű Ibrányi vízbázisa az üzemelő sérülékeny vízföldtani környezetű vízbázisok közé tartozik. A vízbázis biztonságba helyezési eljárása folyamatban van. Vízbázis kiépített kapacitása: m 3 /d A Homok-tanya külterületi lakott részt a 3834 sz. ök út mentén létesített vízműről látják el, mélyfúrású kútból. Vízmű A vízműről történik Nyíregyháza, Kálmánháza, Ibrány, Paszab, és Tiszabercel vízellátása is. Vízkezelési technológia kiépített kapacitása: m 3 /d Nagyhalász vízigénye átlag 407 m 3 /d, minimum 350 m 3 /d, maximum 1000 m 3 /d. A Homok-tanyai technológia egy kompakt vas-mangántalanító berendezés, kapacitása 60 l/min. Éves fogyasztási adatok lakossági m 3 /év közületi m 3 /év összesen m 3 /év Ebből Homok-tanya 50 m 3 /d Jelentős ipari vízfelhasználás a Nagyhalászi Zsákgyár Kft. területén van, egyedi kutas vízbeszerzéssel, m 3 /d vízfelhasználással. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 25

26 Hálózat A hálózat táplálása Ibránnyal közösen a Tiszabercel-Nyíregyháza DN 600-as ivóvíz távvezetékről van megoldva, Ibrányi területen nyomásfokozóval, illetve Nagyhalászban 700 m 3 -es magastárolóval. A települési elosztóhálózat DN100-DN250 ac.ny és KM PVC nyomócsövekből készült, 28,4 km hosszú, nagy részben körvezetékes és kisebb részt ágvezetékes hálózat. Jelenlegi bekötésszám 1731 db. Hévíz viszonyok A Városban az Önkormányzat kezelésében 5 db hévízkút van. A 1.sz kút 622 m mélységű, a 2. sz. kút 430 m mélységű. A kitermelt víz C hőmérsékletű. Felhasználása jelenleg nem megoldott. Sem gazdasági jellegű felhasználásra, sem hőenergia igény kielégítésre nem használják Szennyvízcsatornázás A Város szennyvízhálózatát és Ibránnyal közös szennyvíztisztító telepét a NYÍRSÉGVÍZ Rt. üzemelteti. A közös szennyvízcsatornázásra és tisztításra kiadott vízjogi üzemeltetési engedély a /1998. A hálózatnak csak az első üteme valósult meg, a második ütem a kivitelezői tendereztetés stádiumában van, 2003-ban várhatóan elkezdődik a kivitelezés. Az I. ütemben megépített szennyvízhálózattal Nagyhalászban ~ 57%-os csatornázottságot értek el. A hálózat megépítésével együtt 1994-ben létesült a két település között I. ütemben 500 m 3 /d kapacitású biológiai szennyvíztisztító telep, melynek kihasználtsága ~ 96%-os. A II. ütemben megépített szennyvízhálózattal Nagyhalászban ~ 90%-os csatornázottságot értek el. Jelenlegi adatok Szennyvízátemelők száma: Csatornák hossza (bekötőkkel): Bekötések száma: 13 db 27,5 km 1356 db A komfortosságot és a vízbekötési arányt elemezve a II. ütemben megépült szennyvízhálózattal a távlatban 90%-os csatornázottságnál 85 %-os rákötöttséget és 100 l/fő,d keletkező szennyvízmennyiséget vehetünk figyelembe. Várható napi átlag szennyvízmennyiség : 466 m 3 /d. Ez Ibránnyal együtt 978 m 3 /d lesz. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 26

27 A II. ütemben a meglévő hálózathoz hasonló, elválasztó rendszerű gravitációs szennyvízhálózat épült, a domborzati és talaj, illetve talajvízviszonyok és a meglévő gravitációs csatorna befogadó aknáinak kis mélysége miatt szükséges közbenső átemelőkkel és nyomóvezetékekkel. A csatornák mérete D200. A településenként meglévő gravitációs csatornahálózatot a települések között meglévő külterületi nyomóvezetékek kötik össze egymással, illetve a meglévő szennyvízteleppel Vízrendezés Nagyhalász a 45. sz-ú Felsőszabolcsi belvízrendszer területéhez tartozik. Domborzata enyhén tagolt jellegű, É-D irányú vonulatokkal. közvetett befogadó a Belfőcsatorna és a Lónyayfőcsatorna. A jellemző terepmagasság 93,00 100,00 mbf. között változik. É-ról a Nagyhalász-Pátrohai és a Belfőcsatorna, D-ről a Lónyai-főcsatorna, K-ről a Bertény-tói csatorna és Ny-ról a Gencsi (III.) csatorna határolja. A város területén található csatornák felsorolását a vízügyi szakvélemény tartalmazza. A csatornák az öblözetre jellemző 40 l/s/km 2 fajlagos vízhozamra lettek kiépítve. A terület talaja a magasabb területeken homokos, helyenként jellegzetes nyíri futóhomok, a csatornák völgyében, a mélyfekvésű területeken kötött agyagos-vályogos talajok is találhatók. A mélyfekvésű, időszakosan elöntött területek egy része a beépített területeken van, bár elsősorban nem a házakat, hanem a kerteket érinti. A házakat inkább a magas talajvíz veszélyezteti. Közvetett befogadó a FETIVIZIG kezelésű Belfőcsatorna. A településen áthaladó belvízcsatornák a Belfőcsatornába vezetés előtt a szintén a FETIVIZIG kezelésében lévő Nagyhalász-Pátrohai csatornába folynak össze, mely csatorna zsilippel, illetve magas vízállás esetén a FETIVIZIG által üzemeltetett Zúgó-szivattyútelep segítségével csatlakozik a befogadóba. A települést Ny-ról határoló Szörény-tói (IV.) és Gencsi (III.) csatornák a Belfőcsatornába közvetlenül gravitációsan csatlakoznak, ezért azokon a mértékadó belvízszint egyenlő a főcsatorna mértékadó árvízszintjével. Ezért magas vízállásnál szintén a talajvízszintet és a belvízveszélyt növeli. A településen belvízgondok a nagyobb belvizek idején 1967, 1979, és 1985-ben voltak. Minden eddiginél súlyosabb belvízhelyzet alakult ki 1999 tavaszán és nyarán, illetve év végén és év elején. Az utóbbi 2-3 évben a talajvízszint árvízmentes időszakban is magas (mélyebb részeken 0,5-1,0 m), ezért a jelentős, sokszor rekord mennyiségű csapadékvizet a kötött talaj telítettsége miatt képtelen elszivárogtatni. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 27

28 Pedig Nagyhalász belvízelvezető csatornával jól ellátottnak jellemezhető, de a jelentős mennyiségű feliszapolódások, a benőtt növényzet kaszálásának és a teljes karbantartás, illetve a Vízgazdálkodási Társulatok átalakulásából adódó szakszerű üzemeltetés hiánya miatt a vízelvezető képességük minimális. A település utcáin meglévő csapadékvíz elvezető rendszer állaga szintén a karbantartás és szakszerű üzemeltetés hiánya miatt nagyon rossz. A nyílt, földmedrű árkokat és szikkasztóárkokat a lakosság az elmúlt száraz évtizedben nagyrészt feltöltötte, vagy magától feliszapolódtak, a burkolt árkoknál alkalmazott 40x40x6 cm-es járdalapok javarészt tönkrementek, a lapok bedőltek, becsúsztak, a beton lezáróbordák szintén tönkrementek, ezáltal a vízelvezető funkciójukat teljesen elvesztették. A kapubejárók átereszeinek többsége méretében és magasságilag nem megfelelő, azokat a lakók szakszerűtlenül (csak szemre ), általában engedély nélkül helyezték el. A meglévő zárt csatornák, út alatti csőátereszek, víznyelőaknák feliszapolódtak, eltömődtek, eltörtek Környezetvédelmi elvárások a belvízrendszerrel kapcsolatban A település belterületén fokozottan biztosítani kell a talajba jutó szennyező források megszüntetését: - csapadékcsatornába szennyvizet, ill. a szennyvízcsatornába csapadékvizet bevezetni tilos, a meglévő szabálytalan bekötéseket mihamarabb meg kell szüntetni, - az ipari üzemeket, szolgáltató létesítményeket amennyiben szennyezett csapadékvizet bocsátanak ki, kötelezni kell a megfelelő üzemen belüli előtisztító műtárgy megépítésére és üzemeltetésére (homok-olajfogó, benzinfogó, stb.), - nyílt és zárt csatornák rendszeres karbantartását, tisztítását biztosítani kell, a vízállásos területek lecsapolását, pangó vizek elvezetését mihamarabb meg kell oldani. Lehetőleg szikkasztóárkok kialakítását nem szabad engedélyezni. Szennyező anyagok árkokba történő beengedését, bedobálását meg kell tiltani, - a 3/1984. ill. a 4/1984. (II.7.) OVH. Rendelkezés előírásait be kell tartatni Gázellátás Gázelosztó hálózat A központi belterület szinte teljes része földgázzal ellátott, illetve a külterületi lakott rész, Homok-tanya is. A város gázellátása az Ny-i irányból Ibrány felől jövő 6 bar-os nagy középnyomású gázvezetékre telepített gázfogadó állomásról biztosított. A településen középnyomású (3 bar) hálózat épült KPE csőből, D63 D160 mm mérettel. A hálózat viszonylag új, ezért rekonstrukciós igény nem várható a közeljövőben. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 28

29 A gázszolgáltató tájékoztatása alapján elmondható, hogy a meglévő hálózatban még vannak tartalékok, melyek az igénynövekedést kielégíthetik. A hálózatba kötött lakossági fogyasztók száma 1489, illetve további 100 egyéb fogyasztó is van a hálózaton. A részükre szolgáltatott összes vezetékes gáz mennyisége m 3 /év. Szénhidrogén szállító hálózat Nagyhalász közigazgatási külterületét érinti a MOL Rt. üzemeltetésében lévő 64 bar-os, DN150 acél anyagú Ibrányi földgáz szállítóvezeték. A vezeték biztonsági övezete ezen a szakaszon 7-7 m mindkét irányban. A kül- és belterületet egyaránt érinti a MOL Rt. üzemeltetésében lévő 64 bar-os, DN600 acél anyagú Barátság II. kőolaj szállítóvezeték. A vezeték biztonsági övezete ezen a szakaszon belterületen7-7 m mindkét irányban Elektromos energia ellátás 1. Elektromos energia ellátás: Az EON NyRt. adatszolgáltatásai szerint a települést 31 db 20/0,4 kv-os TR látja el villamos energiával. Előre elkészített terv szerint korszerűsítik a középfeszültségű hálózatot, az elhelyezett transzformátorokat. A villamos hálózatok főleg légvezetékekkel vannak kialakítva, melyeket légkábelre, illetve földkábelre építenek át folyamatosan. A meglévő TR állomások bővíthetőségei és leterheltségei eltérőek. A kisebb átlagos fejlesztéseket az állomások jelenlegi állapotukban is elviselnek, TR cserével további bővítések hajthatóak végre. Nagyobb igények kielégítésére újabb transzformátorokat kell telepíteni. 2. Közvilágítás A hálózat elemei folyamatos korszerűsítésen mennek keresztül. Az utak mentén a 0,4 kv-os közcélú hálózat mentén részben kiépült a közvilágítás. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 29

30 Közlekedés Közúti közlekedés A település Nyíregyházától É-ra található a 3834sz. ök út mentén. Nyíregyháza felől a 3834sz. ök úton, Ibrány felől a 3821sz. ök úton közelíthető meg. Ez településen átmenő két állami közút. A 3834sz. ök út a Nyíregyházától Nagyhalászon keresztül Dombrád felé menő út. Osztályba sorolása K.V., illetve B.V.c., forgalma jelentős, 3114 E/d. Az út 2 1 forgalmi sávos. A belterületen a burkolatszélesség 6,0 m körüli, ami nem igazán felel meg az útügyi előírásoknak. A külterületi burkolatszélesség sem felel meg az előírásoknak, melynek fejlesztése szükséges a közútkezelő távlati terveiben. A burkolatminősége helyenként felújított, helyenként felújításra szorul. A 3821sz. ök út a Rakamaztól Nagyhalászig vezető út. Osztályba sorolása K.V., illetve B.V.c., forgalma közepes, 2025 E/d. Az út 2 1 forgalmi sávos. A belterületen a burkolatszélesség 6,0m, ami nem igazán felel meg az útügyi előírásoknak. A külterületi burkolatszélesség sem felel meg az előírásoknak, melynek fejlesztése szükséges a közútkezelő távlati terveiben. A burkolatminősége megfelelő. Önkormányzati utak: a helyi forgalmat bonyolítják, és vezetik rá az Állami Közútkezelő útjaira. Az utak forgalma nem jelentős. Szélességük 3,0-6,0 m. Az aszfalt burkolatú utak aránya jelentős a településen. A burkolatok minősége az újabbaknál megfelelő, de a régebbiek felújításra szorulnak. Vasúti közlekedés Nagyhalász a Nyíregyháza-Dombrád keskenynyomtávú vasútvonalon van. Vasútállomás a Kossuth utcán, vasúti megállóhely pedig a Kendergyárnál az Ibrányi úton, illetve a 3834 sz. ök úton a Nesze-hídnál található. Fejlesztése nem várható. Az Ibrányi úti vasúti átjáróban a közútról a beláthatóság nem megfelelő, illetve közúti csomópont is található itt, kereszteződésekkel. Kerékpáros közlekedés Szabályosan megépített kerékpárút (cca. 19km) a településen Nyíregyházától Ibrányig van, a 3434 sz.ök út és a 3821 sz.ök út mellett. A település többi helyi kerékpáros forgalma az utakon bonyolódik, mely a főközlekedési utak esetében nem megfelelő, tehát a 3834 sz út mellett Tiszatelek felé is kerékpárút építése szükséges. A kisebb önkormányzati utak esetében a jelentéktelen forgalom miatt nem túl balesetveszélyes. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 30

31 Gyalogos közlekedés A település helyi gyalogos forgalma részben a kiépített járdákon, részben az utakon bonyolódik. A helyközi forgalmat bonyolító utakon távlatban mindenképpen járda építése szükséges. A kisebb önkormányzati utak esetében a jelentéktelen forgalom miatt nem túl balesetveszélyes. Parkolás A településen kijelölt parkoló a Polgármesteri Hivatal és néhány kereskedelmi intézmény közelében van. A központban a Posta, a Templom, a Művelődési ház illetve az Iskola közelében kevés számú közcélú parkoló található így ezen a részen a parkolás helyzete mindenképpen felülvizsgálandó, és fejlesztés szükséges. A kisebb önkormányzati utak mentén a csekély forgalom miatt nem okoz különösebb problémát ha az egyéb parkolást a közterületeken az útpadkán oldják meg Szemétszállítás Hulladékgazdálkodás A település területén a kommunális hulladék begyűjtését és a hulladéklerakó területére való kiszállítását a hét két napján, a Halászért Kht val végezteti a városi önkormányzat. A város közigazgatási határán belül néhány évvel ezelőtt épült meg az új kommunális hulladéklerakó, amely már megfelelő műszaki védelemmel ellátott, és az Európai Uniós normáknak is megfelel. Veszélyes hulladékkezelés A településen működő vállalkozások üzemeléséből nem keletkezik veszélyes hulladék. A kommunális hulladékokkal ömlesztve a gyűjtés és a szállítás során bekerült esetleges veszélyes hulladékokat a lerakó telepen válogatás nélkül lerakják. Az egészségügyi intézmények veszélyes hulladékait szervezett formában gyűjtik be és semmisítik meg. A település területén a szelektív hulladékgyűjtés és szállítás nem működik 2.7. Nagyhalász közösségi szolgáltatásai Az oktatás intézményei A település infrastruktúrájának legmarkánsabb elemét az intézmények jelentik, melyek az ott élők egész életét átszövik. Ennek fontos részét képezi az oktatási intézményrendszer. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 31

32 Az önkormányzati törvény a település kötelező feladatai közé sorolja az óvodai nevelésről, alapfokú oktatásról való gondoskodást. A középfokú oktatásról a fővárosi, illetve a megyei önkormányzatoknak kell gondoskodni, azonban lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatoknak ezen feladatok átvállalására. A városban óvoda, általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény működik. Térségi feladatokat is ellátnak. Nem mindegyik intézményre jellemző a kulturált környezet, a komfortos épület és a jó felszereltség. Óvodai oktatás Nagyhalász első óvodája 1951-ben alakult meg. Az emelkedő gyermeklétszám szükségessé tette az óvodai férőhelyek bővítését, az óvoda korszerűsítését. Többszöri felújítás, átalakítás, bővítés közben 75 férőhelyes óvodaként működött az Arany J. út 30. sz. alatti épület 1993-ig. A mai központi óvoda a nagyhalászi ipari üzem vonzáskörzetében épült 1973-ban.Az óvoda 1 központi és 2 tagépületből áll. -A központi épület, a Vasvári P. u. 8/a alatt fekszik, a település gazdasági életét erősen befolyásoló zsákgyár közelében épült, a rétköz és a "házhely"-en élő szülők gyermekeinek befogadására szolgál. Csoportszobáinak száma: 4 Férőhelyek száma : 100 Az óvoda nagy udvarral rendelkezik, mely a gyermekek szabad levegőn való mozgásigényének kielégítését szolgálja. Udvari játékok folyamatos felújításra szorulnak. Pályázati lehetőségekkel igyekszünk korszerűsíteni a játékokat. Az intézmény külső és belső felszereltsége kielégítő. Mind a belső, mind a külső tevékenységekhez szükséges eszközöket bővíteni kell. Ezt részben költségvetésből, részben a saját alapítvány bevételéből, származó jövedelemből próbáljuk pótolni. Az épület felújítása időszerű ban pályáztunk a komplett felújításra, de sajnos nem nyert a pályázatunk. ROP os pályázati forrásból melyet as időszakra kistérségi hatáskörbe helyezték át fel fogjuk tudni újítani az intézményt. Nagyhalász a es humáninfrastruktúra fejlesztést 2008-ban kezdheti el. Szükséges elvégzendő feladatok: tető héjazat csere, ajtó-ablak csere, tornaterem bővítése, burkolás a folyosón, szigetelés, parkoló kialakítása. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 32

33 Az Arany J. u. 75. sz. alatti tagóvoda a város központjához közelebb eső településrészen található. Csoportjainak száma: 4 Férőhelyek száma : 100 Nagy probléma az intézmény körüli parkolási lehetőség hiánya. Megoldás lehetne a Császár József féle kert megvásárlása, melyet parkolónak alakítanánk ki. Az Intézmény Irányító Társulásban működő Tiszarád Kossuth u. 75. sz. alatt lévő óvoda, 1 csoporttal. Férőhelyek száma : 20 többszörösen, hátrányos településen fekvő közoktatási intézmény, többszörösen hátrányos feltételi adottságokkal. Általános Iskolai oktatás Csuha Antal Általános Iskola: es évben épült egy 8 tantermes, előadóteremmel, ebédlővel, 400 adagos konyhával és más kiszolgáló helyiségekkel ellátott iskolaépület ben szaktanteremmé nyilvánították a felső tagozat termeit. A 70-es évektől folyamatosan épült a sportudvar (5 pálya), mely lehetővé tette a kis- és nagykörzeti sportversenyek megrendezését is. A tagiskolák (Homok- és Kecskéstanya) önálló és összevont csoportjai gyermeklétszám hiányában az évek során megszűntek augusztus végére az új épületszárny átadásra került, így az alsó és felső évfolyamok iskolaépületet cserélhettek január 1-től megalakult az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondoksága, így önálló gazdasági intézmény lett az iskola. A 2. számú iskola régi iskolaépülete teljes felújítása után egy-egységet alkotott az új épületrésszel. Az 1993/1994. tanévben 4. osztálytól kezdve került bevezetésre a német nyelv oktatása, az 1999/2000-es tanévtől kezdve angol nyelvet is oktatnak az iskolában. Az iskola 32 tanteremmel, 2 tornateremmel,2 tornapályával, 2 ebédlővel, 1 konyhával, 1 melegítőkonyhával, jól felszerelt számítástechnikai laborral, 2 műhellyel rendelkezik. A tanulócsoportok (15 alsós, 17 felsős) két tömbben helyezkednek el. A as tanévben 732 tanulója van az iskolának. A nevelői létszám os tanévben 640 gyerek volt ben 608 gyerekre igényeltünk normatívát. Korábbi tervek között szerepelt az alsó osztályos (sárga) iskola emelet ráépítése. Már legalább 4 éve be van adva a pályázat de sajnos nem nyert. Közben a csökkenő gyereklétszám nem indokolja az emeletráépítést. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 33

34 egyik kiemelkedő program pontja az iskola teljes felújítása. Hatékonyabb gazdálkodás érdekében egy központi konyha kialakítása indokolt. Teljes felújítás tartalmazná még tető ráépítést, ajtó-ablak cseréjét, fűtés korszerűsítését, külső homlokzat szigetelését, felső szint festését. Itt is nagy gond a parkolás. Római katolikus egyházzal csere ingatlan kialakításával lehetne ezen problémán segíteni. Talentum Művészeti iskola: Zenei oktatás kibővült Újdombrád, Tiszarád, Vasmegyer településekkel.az intézmény közel 370 diákkal büszkélkedhet es normatíva csökkenés arra készteti az intézményt, hogy a költségkímélőbb gazdálkodásfigyelembe vételével szervezze át a működést. Sajnos a továbbiakban nem tudjuk a tagintézmények helyett jelentkező pluszfinanszírozást átvállalni, melynek az a következménye hogy más településen meg kell szüntetni a zeneoktatást. A csuha Antal Ált. Isk. és a Műv.ház ad helyet a zenei oktatáshoz Egészségügyi és szociális szolgáltatások Egészségügy A lakosság ellátásáról kettő háziorvosi, egy gyermekorvosi, egy fogorvosi körzet, valamint egy gyógyszertár gondoskodik, amelyek önállóan, vállalkozási formában működnek. A védőnői, iskola egészségügyi, központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról az önkormányzat gondoskodik. Az egészségügyi szakellátási formák közül labor, szemészeti és nőgyógyászati szakellátásokat működteti az önkormányzat saját forrásból. A Központi orvosi ügyelet ellátási területe Nagyhalász és Tiszatelek településekre terjed ki. Igaz az önkormányzatnak sokba kerül de a lakosok biztonságos, megnyugtatóbb egészségügyi ellátása fontosabb szempont. A városban 3 területi ellátási kötelezettséggel dolgozó háziorvosi praxis működik. A felnőtt körzetek száma: 2 A gyermekkörzetek száma: 1 Minden körzetet vállalkozó háziorvos, illetve vállalkozó házi gyermekorvos lát el. Fogászati körzetek száma 1, amelyet egy szakorvos lát el. Az orvosi rendelők a város több pontján, minden esetben a főútvonalon helyezkednek el. A rendelők kultúrált várakozó helyiségekkel rendelkeznek, de eszközhiánnyal küszködnek. A városban működő fogorvosi rendelő bár nem a főútvonalon helyezkedik el, de könnyen megközelíthető. Kultúrált várakozóhelyiséggel, rendelővel és egy pihenésre szolgáló kicsi alapterületű szobával rendelkezik. A háziorvosi ellátás személyi feltételei jók. Mind a háziorvosok, mind az asszisztensek rendelkeznek a szükséges szakképesítésekkel. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 34

35 A gyermekorvosi praxis megoszlása korcsoportonként és nemenként Fiú Lány összesen Összesen: Praxisaink mérete jóval meghaladja az optimális nagyságot. Szükséges tehát az alapellátás terheltségének csökkentése, minőségi javítása (eszközbeszerzés) Szociális ellátás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az Időskorúak Otthona, a háziorvosi rendelők, a gyermekorvosi rendelő, a fogorvosi rendelő, a védőnői szolgálat és a kislabor, jelzőrendszeres házi gondozás, szoc. étkeztetés a település egészségügyi szociális és gyermekvédelmi ellátását biztosítják évtől a Református Egyház üzemeltetésében megkezdte működését egy időskorúak elhelyezését biztosító szeretetotthon is év decemberében átköltözhetnek az idősek az új 50 férőhelyes otthonba Kultúra és közművelődés A művelődési és sport intézmények a szabadidő hasznos eltöltésében kapnak fontos szerepet. Elősegítik a lakosság kikapcsolódását, pihenését és szórakozását, hozzájárulnak a jó közérzet kialakításához. Közkincs hitelprogram keretében felújítottuk a műv.ház. tetőhéjazatát, így már nem ázik a mennyezet. Homoktanyán felújítottuk a régi iskola épületét. PPP konstrukcióban lehetőség nyílt egy 400 férőhelyes játékcsarnok építésére, mivel nem volt jelentkező a közbeszerzésen így meghiúsult. A művelődési ház alapfeladatán kívül több funkciót is ellát. Gondoskodik a MOZI üzemeltetéséről, szakköröknek, termékbemutatóknak, tanfolyamoknak ad helyet. HEFOP pályázat keretében helyi képzést indíthatunk el. A városi és iskolai könyvtár könyvtári kölcsönzéssel segíti az érdeklődőket. De hozzáférhetővé vállnak a videokazetták, folyóiratok is, valamint az INTERNET hozzáféréssel megkönnyíti a felsőoktatásba járók ismeretszerzését. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 35

36 Csuha-Kállay kúria épülete állandó és időszakos kiállításoknak ad helyet. Az elkövetkezendő évek feladata, hogy az emlékháznak a megfelelő funkciót megtalálja az önkormányzat. A városi sporttelep a helyi labdarúgócsapatnak biztosít játékteret, egyben zöldfelületként is funkcionál, illetve helyet biztosít majálisok, ünnepségek, helyi sportesemények részére. A szabadidő eltöltésében nagyobb százalékkal lehetne kihasználni. Kialakításra kerül 3 teniszpálya mely nagyobb sportolási lehetőséget, biztosít a lakosok számára. Lelátó építésével színvonalasabb szórakozási lehetőséget nyújt a szurkolók számára Államigazgatás és közigazgatás illetékességi területei Önkormányzat: A Képviselő-testület tagjainak száma: 14 fő. A Képviselő-testület mellett a következő bizottságok működnek: Állandó bizottság: Pénzügyi- Városfejlesztési Bizottság Szociális- Egészségügyi Bizottság Vállalkozási-Környezetvédelmi Bizottság Oktatási-Kulturális Bizottság Sportbizottság Ügyrendi bizottság 6 fő, 7 fő, 10 fő, 5 fő, 4 fő 3 fő Az Önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, gondoskodás az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról, a közművelődési tevékenység támogatása, Művelődési Ház és Könyvtár fenntartása, tudományos, művészeti tevékenység, Sport támogatása, Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 36

37 a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Az Önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik: az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, a közművelődésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; az etnikai kisebbségek jogainak érvényesítéséről. Önként vállalt feladatként gondoskodik: Labor működtetéséről, sport feladatokról,a városüzemeltetési feladatokról,a város infrastrukturális ellátásához szükséges beruházásokról, felújításokról,a civil szervezetek támogatásáról, az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő mezőgazdasági területek műveléséről, hasznosításáról, erdők telepítéséről, erdők ápolásáról, helyi Kisebbségi Önkormányzatok pénzügyi támogatása, az önkormányzati lehetőségek figyelembe vételével. 3./ A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása: A hivatal belső tagozódása, a szervezeti egységek feladatai: Területi feladatot ellátók: - Gyámhivatal - Műszaki és Okmányiroda A./ ADÓ ÉS PÉNZÜGYI IRODA (7) Illetékességi területe: Nagyhalász város B. / MŰSZAKI ÉS OKMÁNYIRODA: (8 fő) Illetékességi területe: - műszaki: Nagyhalász város, Beszterec, Tiszarád, Tiszatelek, Vasmegyer községek - okmány: Nagyhalász város, Beszterec, Tiszarád, Tiszatelek, Vasmegyer községek C./ SZOCIÁLIS- ÉS IGAZGATÁSI IRODA (11 fő) Illetékességi területe: Nagyhalász város D./ GYÁMHIVATAL (3 fő) Illetékességi területe: Nagyhalász város, Kemecse város, Beszterec, Tiszarád, Tiszatelek, Vasmegyer községek Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 37

38 Rendőrörs: Illetékességi területe: : Nagyhalász Város, Tiszatelek 2.8. Korábbi időszak fejlesztései Nagyhalászon az elmúlt hét évben több mint 1 Mrd Ft sikeresen megvalósult beruházás történt a Széchényi Terv, a Nemzeti Fejlesztési Terv illetve az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül. Jól látható, hogy a projektek összhangban vannak a város hosszú távú fejlesztési koncepciójával. A kettes óvoda felújítása Piactér kialakítása Az új öregek otthonának felépítése Játszótér Nagyhalász szívében A Homoktanyasi Közösségi Ház felújítása Közvilágítás Homoktanyán Internetes és TV-s kábelhálózat A Kúria melletti park rendbetétele Új temetőkapu építése A házhelyi régi temető rendbetétele Parkoló építése a posta és a családsegítő között Szelektív hulladékgyűjtő konténerek kihelyezése Teniszpálya létrehozása Útalapok készítése Fertő 2. tavi vizesblokk és színpad építése 2.9. Összefoglaló értékelés SWOT analízis Az előző fejezetekben elemzésre került Nagyhalász jelenlegi helyzete, feltárásra kerültek erősségei, gyengeségei, lehetőségei, beazonosíthatóak azok a veszélyforrások, melyek kockázatot jelentenek a város jövőbeli fejlődése szempontjából. Összefoglalva megállapítható, hogy Nagyhalász a Magyarországi városhálózatba azon belül az Ibrányi-Nagyhalászi kistérségbe szervesen beépült. Történelmi öröksége és kulturális értékei, természeti adottságai nem rendkívüliek, de kihasználásuk hosszú távon is lehetőségeket rejt magában. A város elérhetősége megfelelőnek mondható. Jelentős a mezőgazdasági termék feldolgozása melynek következtében Nagyhalásznak erős integrátori és foglalkoztatási szerepe van a kistérségben. Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 38

39 A turisztikai potenciál fejlesztésének alapja a meglévő természeti adottságok, elsősorban a Tisza, Lónya és kulturális örökségek biztosítják. Termálvíz kitermelés lehetősége biztosított, melynek potenciállá fejlesztése hosszú távú stratégiai célkitűzés lehet. A turisztikai potenciál kihasználásának gátja azonban a kereskedelmi és szálláshely kínálat alacsony színvonala mely a vonzerő növelésének nélkülözhetetlen eleme. A város tradicionális értékei és a törzslakosság erős lokálpatriotizmusa jelentős belső tartalékok mozgósítását teszi lehetővé. A város fejlett, mikro térségi igényeket kiszolgáló intézményhálózatot üzemeltet. Mind a gyermekek nappali ellátást biztosító, mind az alapfokú, oktatási intézetek kapacitásai kihasználtak, kiürüléstől hosszabb távon sem kell tartani, bár a demográfiai változások Nagyhalászon is kedvezőtlenek. Erősségek: - A város földrajzi fekvése, közlekedési potenciálja kedvező, - A településen elérhető szolgáltatások palettája széleskörű (egészségügyi, szociális, oktatási stb. ) - Annak ellenére, hogy nem a társulás központja központi szerepkör betöltésének lehetősége nagy. - Jól működő okmányiroda. - nagy az átmenő forgalom előnyös fekvése miatt - Csuha-Kállay kúria turisztikai vonzereje - Az autópálya közelsége kedvező az ipar park kialakításához.. - A közbiztonság szintje a városban kielégítő. Lehetőségek: - Termálvíz megléte, annak hasznosítása - Homoktanyán ipari terület közelsége az autópályához - Unió politikája az esély egyenlőség, lehetünk egy Burgerland - Erős mezőgazdaság, korszerű gyümölcstermesztés - Tisza közelsége mind ipar, mind turisztikai lehetőség Gyengeségek: - Betanított munkaerőt alkalmazó munkahelyek hiánya, - tartós munkanélküli és szociális segélyezést igénybe vévő lakos. - Ipari területek hiánya - Nyíregyháza közelsége - Szélessávú internet kiépítés hiánya - Költséges intézmény hálózat - Külterületen szennyvízhálózat hiánya Veszélyek: - Munkanélküliség nagyfokú növekedése - Kis és középvállalkozások csökkenése - Csökkenő gyermeklétszám, település elöregedése - Fejlesztésekhez önerő hiánya Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 39

40 3. A városrészek elemzése Az alábbiakban Nagyhalász városszerkezetét fogjuk áttekinteni, bemutatva a város főbb részeit, amelyek a későbbiek során a városfejlesztés területeit képezik. Az áttekintés mélysége nem éri el a településrendezési tervek részletezettségét és mélységét, azonban az érvényben levő Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepcióra (a továbbiakban HTTK), a Rendezési és Szabályozási Tervre (RSZT)- illetve Helyi Építési Szabályzatra (HÉSZ) támaszkodik. Az IVS felhasználja a HTTK elemzéseit, a várható tendenciák hatásait és a célrendszerével teljes koherenciában van. Az IVS ben feltárt és javasolt beavatkozásokat, projekteket megvizsgáltuk, hogy milyen összhang van a RSZT és a HÉSZ jelenlegi állapotával és hol szükséges azok módosítása. Az áttekintésnek ugyancsak része a statisztikai elemzés. A városrészi összehasonlító statisztikákat a KSH adatok alapján végeztük. Az egyes mutatók relatív és a többi városrészhez viszonyított nagysága ezen adatok alapján tanulmányozható, az elemzés során minden városrésznél a városi átlagtól való eltéréseket fogjuk vizsgálni és röviden magyarázni Lakónépesség városrészenkénti megoszlása Mutató megnevezése Nagyhalász összesen Belterület többi része Településközpont (Zalka Máté u. - Kossuth u. - (Zalka Máté u. - Kossuth u. - József Attila u. - Hunyadi u. - József Attila u. - Hunyadi u. - Ibrányi u. - településhatár - Ibrányi u. - településhatár - Hunyadi u. - névtelen u. - Hunyadi u. - névtelen u. - Arany Arany János u. - Zrínyi Ilona János u. - Zrínyi Ilona u. - u. - településhatár - Rákóczi településhatár - Rákóczi u. - Zalka u. - Zalka Máté u., valamint Máté u.) körben a településhatár) Külterület Lakónépesség száma Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 21,4 15,3 22,9 21,9 Lakónépességen belül évesek aránya 61,8 66,5 60,8 59,5 Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 16,9 18,2 16,3 18,6 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 45,7 33,8 49,4 43,3 belül Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 3,9 6,6 3,1 3,1 Lakásállomány (db) Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 31,7 20,9 32,5 48,9 Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 55,4 48,3 57,2 57,0 Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 32,9 23,0 36,3 28,2 Foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül 41,5 48,2 39,9 39,7 Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 46,3 40,5 48,4 42,3 Állandó népesség száma Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 40

41 Lakónépesség városrészenkénti megoszlása Városközpont Lalóövezet Külterület Lakásállomány városrészenkénti megoszlása Városközpont Lakóterület Külterület Eurost Hungary Pénzügyi és Szervezési Tanácsadó Bt. 41

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE 1. Ivóvízellátás A településen közüzemi vízmû és vízhálózat üzemel. A szükséges ivóvizet 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak vize vas és mangántartalmú, vízkezelést tesz

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

Vonzáskörzetek, központok, övezetek

Vonzáskörzetek, központok, övezetek SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Vonzáskörzetek, központok, övezetek 2007/08. tanév, 2. félév Település- és területfejlesztés I. Páthy Ádám Települési funkciók Alapfunkciók Központi

Részletesebben

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2)

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK - helyi építészeti örökség értékeinek védelme 1997. évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) - településfejlesztés 13. (1) - településrendezés 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Települési helyzetelemzés Császló

Települési helyzetelemzés Császló Települési helyzetelemzés Császló Budapest, 28 Február 24. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014 Tervezet 1 TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014 BEVEZETŐ A gazdasági program a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 2. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati hez.) SIMONTORNY VÁROS ÖNKORMÁNYZT ÁLTL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLLT FELDTOK 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 1 testvérvárosi kapcsolatok

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK

Részletesebben

TOKAJI KISTÉRSÉG. INFRASTRUKTÚRA ÉS KÖRNYEZET Helyzetelemezés (Készítette: Paksi Szilvia kulcsszakértő) Bodrogkeresztúr, október 17.

TOKAJI KISTÉRSÉG. INFRASTRUKTÚRA ÉS KÖRNYEZET Helyzetelemezés (Készítette: Paksi Szilvia kulcsszakértő) Bodrogkeresztúr, október 17. TOKAJI KISTÉRSÉG INFRASTRUKTÚRA ÉS KÖRNYEZET Helyzetelemezés (Készítette: Paksi Szilvia kulcsszakértő) Bodrogkeresztúr, 2008. október 17. AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE (RÉSZLET) EGYÉB ORSZÁGOS TÖRZSHÁLÓZATI

Részletesebben

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím:

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Címlap A pályázat benyújtója A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Esetleg együttműködő községek / kistérség Megye A bemutatásra kerülő falufejlesztési

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Győr, 2009. október 28. Válság van? Szabó Lajos: Válság akkor van, ha az emberek válságként élik meg a körülöttük levő

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete az Önkormányzat 2007. január 1.-tól 2010. december 31-ig terjedő időszakára szóló gazdasági programjáról Taktaszada Község

Részletesebben

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET Új egészségügyi központ Pestszentimrén 02 TERVEZET Nyárfás sor TERVEZET TERVEZET Elhelyezkedés Beépítési vázrajz A beépítésre váró ingatlan Pestszentimre városközpontjában, a első harmadában helyezkedik

Részletesebben

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez [2. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez] A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet a kistérségi közlekedési szolgáltatások keretében beszerezhető

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Teljes eljárás Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező, Építő és Kereskedelmi

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok:

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok: Képviselő-testületének 8/2010 (II.11.) sz. rendelete ának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2010.(I.28.) sz. rendeletének módosításáról Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról

Vértes-Gerecse Közösség tájékoztatója önkormányzatok, civil szervezetek számára a Vidékfejlesztési Programban 2014-2020 között várható támogatásokról A Vidékfejlesztési Program legfrissebb verziója letölthető a Vértes-Gerecse Közösség honlapjáról is: http://vercse.hu VP M07 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben (20. cikk)

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 64/2015. (VII.22.)KT határozata A Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény alapító okiratának módosításáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014 2 1. FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ELHELYEZKEDÉSE A község közigazgatási területe: 7.734 hektár 6.334 m2 Közigazgatási határai: - Északon Szilvásvárad,

Részletesebben