J e g y z ő k ö n y v. r e n d k í v ü l i üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. r e n d k í v ü l i üléséről"

Átírás

1 Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-én megtartott r e n d k í v ü l i üléséről

2 Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzata képviselő-testületének július 7-én tartott r e n d k í v ü l i üléséről a Polgármesteri Hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak: Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Bálint János Dávidházi Ferenc Falussy Józsefné Hegedűs Márta Dr.Móré Lórántné Tóth István képviselők Volczné Simka Marianna pályázó Pipicz Sándorné jegyzőkönyvvezető Béki József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből mind a hét jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri dr.móré Lórántné alpolgármestert és Dávidházi Ferenc képviselőt. Ismerteti a napirendi javaslatot, mely megegyezik a meghívóban kiadottakkal. A javaslat alapján a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal fogadta el a napirendet, mely meghívó formájában a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

3 1. NAPIRENDI PONT: ÁMK intézményvezetői pályázat elbírálása Volczné Simka Marianna ÁMK vezetői tisztségre vonatkozó pályázatát a képviselőtestülettagjai a meghívóval együtt megkapták. Béki József polgármester tájékoztatja a testületet, hogy mivel személyi kérdésről van szó, az önkormányzati törvény értelmében zárt ülést kellene tartani. Kérdezi a jelen lévő Volczné Simka Marianna pályázót, hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyaláshoz? Volczné Simka Marianna hozzájárul a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. Falussy Józsefné képviselő úgy gondolja, hogy neki már majdnem mindegy, hogy ki lesz az intézményvezető, hiszen egy év múlva várhatóan nyugdíjba megy. Előre bocsátja azt is, hogy nem harmonikus a kapcsolata a pályázóval, személyes konfliktusaik vannak, de ezen túl tudja tenni magát, hiszen a munkahelyen teljesíteni kell. 40 évet töltött eddig a szakmában, mindenki tudja róla, hogy mennyire szereti ezt az iskolát. Úgy érzi, nem lesz több lehetősége elmondani, amit gondol, ezért ezt a mostani alkalmat használja ki. Megnézte a pályázatot és azt jónak gondolja, az iskola fejlődését szolgálná, ha olyan harmonikus lenne a kapcsolat vezető és beosztott között, mint volt például a Dávidházi Ferencné idejében, amikor is szárnyakat kaptak a dolgozók és kiteljesedhettek a szakmában. A Volczné vezetői stílusában a szemlélettel van a baj, az elmúlt 5 év nem a demokrácia diadala volt. Elgondolkodtató például, hogy az egész pályázati eljárás ideje alatt egyetlen egy kritikus mondat semmilyen fórumon nem hangzott el. Ilyen tökéletes ember pedig nincs. A minőségi bérpótlékot még a Dávidháziné idejében vezette be az akkori kormány, de ez mostanra nagyon igazságtalanul, fű alatt kerül kiosztásra, ez nem lelkesít, nem ösztönöz senkit minőségi munkára. A pályázat maga az igazgató munkája, a dicsőség is az övé, de a feladatok ki vannak osztva az eredmény valójában egy csapat munkája. Mennyit kaptak ezért a dolgozók? Teljesen hiányzik a korrekt tájékoztatás, pl. hogy minek az a sok fogadás, vendéglátás. Egy iskola nem az igazgatótól, hanem a hozzáértő dolgozók lelkes munkájától jó. Szóvá teszi azt is, hogy az ünnepségek sem kapnak kellő figyelmet, Trianonra például nem emlékezett az iskola, pedig egy iskola szellemiségét az ünnepségek adják. Több figyelmet érdemelne az iskola belső díszítése is. Az összegányolt, nem 21. századi Rákóczi és Liszt falról egyetlen történelem tanárt sem kérdeztek meg. Ha már az iskolának informatikai profilja van és vannak interaktív táblák, egy CD, egy fülhallgató, egy érintőképernyős kijelző és akár eljátszható csaták színesíthetik a tanulók mindennapjait, minden más idejét múlt dolog. Mindezeket a példákat azért említi, hogy a képviselők is lássák: a pályázatban leírtak nincsenek összhangban a valósággal. Ha pedig ezt senki nem teszi szóvá, a pályázó arra kap felhatalmazást, hogy ezt továbbra is így csinálja, mert ez így jó és haladjon tovább a saját diktatúrája felé.

4 Tóth István képviselő ezzel szemben a pályázatot mindenre kiterjedőnek, mindenre választ adónak, feltétlen kielégítőnek, akár szakdolgozatnak is beillőnek tartja. Szerinte igazi korrajzot ad a faluról. A szakmai gyakorlatot ő nem ismeri, de az innen kikerülő gyerekeket zömmel felveszik a középiskolákba, ott megállják a helyüket, ez önmagáért beszél. A tanári kar olyan, mint egy zenekar, valóban minden hangra szükség van, de mi most itt karmestert kell válaszunk. Függetlenül attól, hogy szeretjük-e a pályázót, vagy sem, a kistérség legjobb igazgatója hírében áll és az iskola a kistérség legjobb iskolája. Unokái révén van betekintése több más iskolába is és állítja, hogy itt a rend és a tisztaság is első osztályú. Lehetett volna már itt létszámleépítés a gazdasági helyzet miatt, de Volczné igazgató asszony úgy szervezte, hogy ne kerüljön erre sor. Amit ezzel kapcsolatban a jövőre vonatkozóan ír a pályázatban a hátrányos helyzetű gyermekek egész napos foglalkoztatásával kapcsolatban, szintén a létszám megtartást is szolgálja és ez nagyon szimpatikus dolog. Eddig is mindent elért az önkormányzatnál a dolgozói érdekében, mindent kiharcolt nekik, amit lehetett. Őt meglepte például az is, hogy a pályázónak ennyiféle végzettsége van, még középfokú nyelvvizsgája is. Keresve sem találhatnának jobbat az iskola élére. Ő maximálisan támogatja, mindemellett azt javasolja, hogy amit Falussyné képviselőasszony a demokrácia hiányáról mondott, azt szívlelje meg igazgató asszony, de azt is megjegyzi, hogy a testülettel ellentétben egy iskola igazgatója egyszemélyi vezető. Hegedűs Márta képviselő is elismeri: valóban sok mindent kiharcolt az iskolának Marianna, az eredmények talán annak is köszönhetőek, hogy ő ilyen erős vezető. Falussyné Erzsikétől viszont most itt ebben a pár percben annyi jó ötletet hallott, hogy mit lehetne még tenni az iskolában a gyerekek kedvére és épülésére, hogy az lenne a legjobb, ha minél hamarabb kibékülnének és közösen munkálkodnának az iskoláért. Béki József polgármester nem akarja Tóth István képviselőt ismételni, de egy vezetőnek szerinte sem az a dolga, hogy folyton kikérje mindenkinek a véleményét. Azért vezető, hogy döntéseket hozzon és ezért vállalja is a felelősséget. Szakmailag ő sem tud ítélkezni, de az biztos Volczné Simka Marianna eléggé erőszakos, emiatt vannak is civódásaik, de azért, mert jót akar a dolgozóknak, mert mindent meg akar szerezni az iskolának és a tanároknak, amit csak lehet. dr. Móré Lórántné feltételezi, mindaz igaz, amit Falussy Józsefné képviselő elmondott, de neki ettől keserű a szája. Sajnos el tudja képzelni, hogy egy munkahelyen ilyen konfliktus kialakuljon, de ez nem jó. Ez azért is elgondolkodtató, mert vajon egy igazgató egyedüli pályázóként megengedheti-e magának azt, hogy ilyen keserű hangulatú munkatársa legyen? Nem lett volna szabad eddig eljutni. Volczné Simka Marianna pályázó szerint méltatlan ez a személyes konfliktuson alapuló lejárató kampány. Az nem megoldás a demokráciára, hogy ha egy vitában nincs partner, csak egyszer jól megmondja a magáét és aztán becsapja az ajtót. A munkatársai éves diplomás pedagógusok, el tudják dönteni, hogy akarnak-e vele tovább dolgozni, vagy sem, semmi szükség arra, hogy őket ok által befolyásolják, vagy uszítsák. Kérte a kollégákat, hogy akinek kínos személyesen elmondani a véleményét vagy csak nem meri, az írja le név nélkül. Jött is pár ilyen, de azokban semmi új nem volt. Minden havi munkaértekezleten elmondhatta mindenki a véleményét, de természetesen a döntés az övé. A minőségi bérpótlékról nem kell beszámolnia, törvényben meghatározott, hogy mire adható és erről a vezető egy személyben dönt.

5 A pályázatot az 5 évvel ezelőttire alapozta, abból alakította a jelen helyzetre. Segítséget kapott a polgármestertől a friss adatokról, Dávidházi Ferenctől a történelmi részt illetően, ez úton is köszöni. A többi pályázat vonatkozásában már a kiírásban szerepel, hogy a projektmenedzsment tagjai mennyiben részesülnek a munkájukért díjazásban, ez része a pályázatnak. Ugyanígy a fogadás, a fotózás, a sajtóban való megjelenés mind-mind előírás, pályázati feltétel. Trianon volt szó az értekezleten is, rendhagyó történelem órákkal emlékeztek az osztályok, Váradi Anett tartotta ezeket az órákat. Látványos, nagy szabású ünnepség valóban nem volt. Dávidházi Ferenc képviselő köszöni Falussy Józsefnénak, hogy felvetette ezeket a problémákat és azt ajánlja, hogy Volczné Simka Marianna is köszönje meg. Ő is ismeri a kollégákat, tudja, hogy mindenkiben van tüske, azt is tudja, hogy miért. Ezért javasolja, hogy Volczné Igazgatónő is köszönje meg, hogy időben szólt Erzsike: lyukas a híd, vigyázzatok. Igazgatónő sem látja mindig, hogy mikor, mivel sért meg, vagy aláz meg kollégákat, ezért kell a tükör. Vállalja, hogy lesz a tükör, ha kell, mindenkivel összevész, mert neki a falu a legfontosabb. Észre kell venni a hibákat, ezért kell, legyen egy visszhang. Falussyné dicsérte magát a pályázatot, amiket elmondott, abban a jó szándék vezérelte. Igaz, hogy az erős kezű vezetők rövid távon lehetnek sikeresek, de ez hosszú távon már nem igaz. A legjobb szívvel mondja, hogy van, amin változtatni kell, de az iskoláért dolgozni tovább. 17 fő pedig kell a minőségi munkához, ez alá menni nem lehet. Hegedűs Márta képviselő csak abban nem ért egyet Dávidházi Ferenccel, hogy a szigorú vezető hosszú távon nem lehet sikeres. Ezek a beszélgetések arra is nagyon jók, hogy megerősítsük abban, ami jó, hogy meglássa, amin változtatni kell, de tény, hogy nincs alkalmasabb ember nála. Bálint János képviselő a pályázatot jónak tartja, a pályázót támogatja. Béki József polgármester titkos szavazás tartását javasolja, kérdezi, egyetért-e ezzel a testület. A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal hozta meg a következő határozatot: Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 243/2011.(VII.07.) kt. határozata titkos szavazás tartásáról Bekecs község Önkormányzatának képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ intézményvezetőjének megválasztására titkos szavazás tartását rendeli el. Megbízza az Ügyrendi Bizottságot a titkos szavazás lebonyolításával. Határidő: azonnal Felelős: Falussy Józsefné Ügyrendi Bizottság elnöke

6 Falussy Józsefné az Ügyrendi bizottság elnöke a titkos szavazás végén ismerteti az eredményt: Az urnában 7 szavazó cédula volt, valamennyi érvényes volt, a szavazatok száma a következő: 4 igen szavazat, 2 nem szavazat, 1 tartózkodás. Gratulál a pályázónak a megválasztásához. Béki József polgármester ismerteti a határozati javaslatot, mely alapján a képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 244/2011.(VII.07.) kt. határozata az ÁMK igazgató magasabb vezetői megbízásáról Bekecs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ (II. Rákóczi Ferenc Informatika-Matematika Tagozatos Általános Iskola, Lurkóház Napköziotthonos Óvoda, Művelődési Ház) magasabb vezetői beosztásának ellátásával augusztus 1. napjától július 31. napjáig terjedő határozott időre Volczné Simka Mariannát az intézmény pedagógus munkakörben határozatlan időre kinevezett közalkalmazottját bízza meg. A képviselő-testület vezető pótlékát a pótlékalap 400 %-ában határozza meg. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Határidő: július 31. Felelős: Béki József polgármester 2. NAPIRENDI PONT: Javaslat szociális földprogramhoz való csatlakozásra rendeletalkotás Bodnár Jánosné jegyző ismerteti a szociális földprogramban való részvételhez szükséges rendelettervezetet. Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a szociális földprogramnak két változata él. Egyik az, amikor az állam állami tulajdonú és a település közigazgatási határain belül található szántó területet ad tartós használatba, majd bizonyos idő elteltével tulajdonba az önkormányzatoknak. Ez esetben szociális juttatásként, az önellátást segítve plusz jövedelemhez jutathatja az önkormányzat a rászorulókat a földek kimérésével, kiosztásával, ehhez vetőmagot, szaktanácsadást, esetleg vegyszert, stb. biztosítania kell. Mindezt pedig rendeletben kell szabályoznia. Ehhez a földhivatal megküldte a rendelkezésre álló földek listáját: 3 helyen, 3 helyrajzi számon, összesen 2,2 hektár ilyen föld van.

7 Másik lehetőség az, amikor az önkormányzat a saját tulajdonában lévő, vagy bérelt területen a saját intézményei ellátására közfoglalkoztatás keretében végez zöldség termesztést. Bérlés esetén nem valószínű, hogy megéri, saját tulajdon meg 1 hektár alatti, az is 3 részben, ebből is az egyik gyep. Abban kell tehát dönteni mindezek ismeretében -, hogy részt kíván-e venni valamelyik földprogramban az önkormányzat. Tóth István képviselő úgy látja, hogy ez a szocialista háztáji rendszert kívánná újra éleszteni, de az meg volt szervezve. Azt javasolja, hogy csinálják, nehogy a lakosság azt mondja, hogy nem csinálnak semmit, de azokon a sovány hegyi földeken nem sok mindent lehet kezdeni. Falussy Józsefné azt kérdezi, hogy gyógynövény termesztésre sem alkalmas a terület? Bodnár Jánosné azt mondja, vannak pályázati lehetőségek, aminek a segítségével vetőmagot lehet beszerezni, szaktanácsadót lehet fizetni, de a beadási határidő augusztus 5. A pályázathoz önkormányzati döntés kell, a döntéshez pedig koncepció - hogy mire és mennyire van szüksége az önkormányzati intézményeknek az meg nincs. Tóth István azt javasolja, hogy kutassa fel az önkormányzat a Simkó Imréék fenyvese melletti föld tulajdonosát és bérelje azt. Abban lát fantáziát, mert ott nagyon jó föld van, az is a neve, hogy Káposztáskert. A locsolás is adott a patakról és mivel Bányaiék felől zárt, őrizni is könnyebb. De nem a szociális földprogram keretében, hanem az önkormányzat a saját közhasznúival az intézmények ellátására. Dávidházi Ferenc képviselő azt javasolja, hogy a rászoruló emberek álljanak össze szövetkezetbe és őriztessék ők maguk. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy nem pályázhatnak szövetkezetek, sem magánszemélyek. Felolvassa a pályázati kiírás ide vonatkozó rendelkezéseit és ismétli: elsősorban arról kell dönteni, hogy akarnak-e valamelyik programban részt venni. Falussy Józsefné azt gondolja, hogy ebben ilyen hirtelen nem lehet dönteni. Tóth István képviselő pedig azt mondja, hogy ilyen ősgyepen nem lehet eredményesen termelni, emiatt nem látja értelmét a sok papírmunkának (koncepció, rendeletalkotás, stb.). Béki József polgármester kéri a képviselőket, hogy először a rendelettervezettel kapcsolatban döntsenek, amely szerint a nemzeti földalapba tartozó földeken szociális alapon önellátáshoz segítenék a rászorulókat. A képviselő-testület a rendelettervezetet 6 igen és 1 nem szavazattal elutasította, Ezután kéri a képviselőket, döntsenek arról, hogy pályázatot nyújtanak be a szociális földprogram működtetésének támogatására, amelyet az önkormányzati tulajdonú földeken saját szervezésben valósítanának meg.

8 A képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 245/2011.(VII.07.) kt. határozata pályázat benyújtásáról a szociális földprogramok működtetésének támogatására Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Béki József polgármester javaslatával egyetért és pályázatot nyújt be a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz a szociális földprogramok működtetésének támogatására. A szociális földprogramot az önkormányzati földterületeken kívánja megvalósítani, amennyiben a pályázat sikerrel zárul. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: folyamatos, illetve augusztus 5. Felelős: Béki József polgármester Falussy Józsefné és dr. Móré Lórántné képviselők elhagyják az ülést, így a jelen lévő képviselők száma 5 főre változik. 3. NAPIRENDI PONT: Testvértelepülési találkozó programjának ismertetése Béki József polgármester közreadja az összeállított programot. Az időpont az előző ülésen meghatározott augusztus i hétvége. A képviselők a programot jónak tartják, azt határozat hozatal nélkül elfogadták. Béki József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Beluscsák Barnabásné bekecsi lakos kéréssel fordult hozzá, hogy a Nagy Pali buszmegállót helyeztesse át a hivatal elé, az orvosi rendelő és a temető közti részre. Ő megmagyarázta neki, hogy ha lenne is rá pénz, nem maradna elegendő parkolóhely, amire pedig az orvos, a hivatal, de értelemszerűen a temető miatt is nagy szükség van.

9 Más indítvány, felvetés nem volt, ezért Béki József polgármester a rendkívüli ülést bezárta. K.m.f. Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: dr.móré Lórántné alpolgármester Dávidházi Ferenc képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)

(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. április 14-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. október 11-én megtartott ünnepélyes a l a k u l ó ülésén. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én megtartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 09-én 18.00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Horváth László

Részletesebben

18. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről.

18. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről. Szám: 572-18/2011. 18. JEGYZŐKÖNYV Készült 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők: Ónody Miklós polgármester Novozánszki

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 2/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. január 19. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 2/2011. számú J E G Y

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. szeptember 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. november 26-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. november 26-án megtartott ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzőkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. november 26-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat Edelény város területén működő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 16. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 16. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 16. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 28/2013.(IV.16.) 29/2013.(IV.16.) 30/2013.(IV.16.) 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zsidai Ferenc: Hivatal létszámával kapcsolatban szeretnék vitát nyitni.

Jegyzőkönyv. Zsidai Ferenc: Hivatal létszámával kapcsolatban szeretnék vitát nyitni. Jegyzőkönyv Készült: 2011. május 25-én Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testületének testületi ülésén. Jelen vannak: - 6 fő helyi képviselő - Pál Gyula polgármester - dr. Behan Anett Éva jegyző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került.

A javaslat 8 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2015. március 2-i üléséről. Időpontja: 2015. március 2. 15:35 órai kezdettel Helye: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Tóth Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. június 26-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelent: Pintér Lajosné gazdálkodási előadó

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelent: Pintér Lajosné gazdálkodási előadó Jegyzőkönyv Készült: Noszvaj Községi Önkormányzat 2014. október 1-én 17.30 órakor megtartott ülésén a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Noszvaji Kirendeltségének tárgyalótermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet tér

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben