Tisztelt Lakosság! június XVII. évfolyam 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Lakosság! 2007. június XVII. évfolyam 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP"

Átírás

1 2007. június XVII. évfolyam 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP A hagyományokhoz híven, tájékoztatom Önöket a fontosabb eseményekrõl, tudnivalókról. Talán a legfontosabb, legtöbb embert érintõ hírrel, a helyi tömegközlekedés kérdésével kezdem. Az elterjedt és közszájon forgó információval ellentétben, szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy idén folyamatosan, és a jövõ évben is lesz helyi közlekedés. Június 1-jén ismételt személyes egyeztetésen a Volánbusz Zrt. képviselõivel az alábbiakban állapodtunk meg: július 1-jétõl mivel az átállást ezen dátumtól vállalták bevezetésre kerül a kötelezõ elõvétel, azaz a jármûvezetõk menetjegy-árusítása megszûnik. A jegyvásárlásra ezen idõponttól kezdve a kijelölt üzletekben, illetve várhatóan a postahivatalban és a MÁV-pénztárban lesz lehetõség. Továbbra is lehet viszont bérletet vásárolni az autóbuszon a gépkocsivezetõnél. Tehát csak a menetjegy-árusítás szûnik meg! Kérünk mindenkit, hogy felszállás elõtt gondoskodjon a szükséges számú elõreváltott jegyrõl. Június 1-jétõl az utolsó éjszakai járatpár az alacsony kihasználtság miatt megszûnt. Mivel a Volánbusszal kötött szolgáltatási szerzõdés december 31-én lejár, a jövõ évre az önkormányzatnak pályázatot kell kiírni a helyi tömegközlekedés üzemeltetésére. A pályázat nyertesével kötünk szolgáltatási szerzõdést. Ez lehet a Volánbusz Zrt. vagy más vállalkozó, amely a legjobb pályázati anyagot nyújtja be. Tehát a buszközlekedés nem fog megszûnni, errõl egyáltalán nincs szó ban és az azt következõ években is színvonalas közösségi közlekedést biztosítunk minden polgárunk számára. Június 2-án és 3-án, meghívásnak eleget téve, tiszteletünket tettük Vecsésen a Ferihegy-expon. A vecsési, illetve a Közép-magyarországi Vállalkozók Regionális Szövetségének elnökétõl, Vékony Ferenc úrtól érkezett a felkérés, melynek értelmében településünket az önkormányzat részérõl jómagam, Kele Sándorné alpolgármester, Burgyán Benõ képviselõ, a Községtörténeti Baráti Kör mint civil szervezet részérõl Kissné Pásztor Éva, dr. Fikker Ede és dr. Ott János, illetve Dósa Kálmán bácsi mint vállalkozó képviselte. A meghívott önkormányzatokon kívül számos vállalkozóval és civil szervezettel volt módunk megismerkedni a szlovákiai fürdõt üzemeltetõ csízfürdõi önkormányzattól kezdve a Teleházszövetség Közép-magyarországi Régiójáig. Rendkívül jó alkalom nyílott a rendezvényen a tapasztalatszerzésre, kapcsolatépítésre, -kialakításra. Június 3-án a Székely József Általános Iskola, míg június 5-én az Arany János Általános Iskola pedagógusnapi rendezvényén vehettem részt. A református iskola tanulói Istentisztelettel egybekötött mûsorral, majd ezt követõen a presbitérium tagjai a gyülekezeti házban vendéglátás keretében köszönték meg a pedagógusok és a technikai dolgozók tevé- Tisztelt Lakosság! kenységét. Az Arany János Általános Iskolában egy ebéd keretében, 1-1 szál virággal és szerény ajándékkal köszöntük meg az óvoda- és iskolapedagógusok, illetve a technikai dolgozók fáradozását. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a ceglédi gesztortól kapott legfrissebb információk alapján a Cegléden történõ szemételhelyezés várható legkorábbi idõpontja szeptember, illetve január 1-jétõl várható, hogy minden létesítmény (válogató, komposztáló, hulladékudvarok stb.) rendeltetésszerûen fog mûködni. Felhívom a figyelmét azoknak a lakosoknak, akik a közeljövõben építkezést fontolgatnak, hogy telekkialakítás van folyamatban az önkormányzat kivitelezésében. Helye: a Fürst Sándor út és Öregszõlõ út közötti, a Deák Ferenc úttal párhuzamos terület. A pontos információkról a helyi sajtóban és egyéb módon mindenkit idejében tájékoztatni fogok. A képviselõ-testület támogatta az Arany János Általános Iskola bõvítését, illetve az újtelepi óvoda teljes felújítását, pályázati forrás bevonásával. Jelenleg a pályázati anyag elõkészítése, összeállítása folyik. Itt szeretném megjegyezni, hogy a Ravatalozó felújítására beadott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így mintegy 2 millió forint áll majd rendelkezésre az elõtetõ és az épület elõtti díszburkolatok kialakítására. Örülök, hogy pályázatírónk, Szabó Krisztián nyertes pályázattal debütált, remélem, hogy a jövõben még nagyon sok munkája lesz, mellyel településünk fejlõdéséhez nagymértékben hozzájárul. A tavalyi évben pályázat útján nyert összegbõl megvalósult a felszíni vízelvezetés a Vízmûtelepi úton, illetve a Sport utcában. Mivel a támogatást több évre elosztva kaptuk, a kivitelezés is ütemezve valósul meg a 2007-es, 2008-as évben a Béke, Liget és Határ utcákban. Ehhez a gondolathoz kapcsolódva kérek mindenkit, hogy az ingatlana elõtti árkot, átereszt tartsa tisztán, a megfelelõ vízelvezetés biztosítása érdekében. Örömmel tapasztaltam a lakossági kezdeményezést a gyógyszertár mellett, a játszótér felújításával kapcsolatban. Nagyon pozitívan értékelem, hogy vannak olyan emberek, akik önzetlenül segítenek, összefognak egy nemes cél érdekében. Ez úton szeretném én is felajánlani a segítségemet a jövõben is bármikor hasonló kezdeményezések támogatására. Végezetül a vakáció idejére jó nyaralást, kikapcsolódást a diákoknak és tanároknak egyaránt, és lehetõség szerint a szülõknek is egy kis pihenést kívánok. Fodor Zoltán polgármester

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a május 31-én tartott képviselõ-testületi ülésrõl Jelen voltak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, dr. Hashim Mohammed Sayed, Karai Istvánné, Káplár Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Patócs István János, Skoda Ferenc, Vajonné Baranyi Julianna. Napirendi pontok: 1.) A rendõrség munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Zajacz Ágnes kapitányságvezetõ aszszony 2.) A tûzoltóság munkájáról szóló tájékoztató Elõterjesztõ: Torba Csaba tûzoltó parancsnok 3.) A község civil szervezeteinek munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: a civil szervezetek vezetõi 4.) A háziorvosok munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Dr. Csák Mária háziorvos Elõterjesztõ: Dr. Hashim Mohammed Sayed háziorvos 5.) A polgárõrség munkájáról tájékoztató. Elõterjesztõ: Böszörményi Gyula elnök 6.) A Közmûvelõdési Könyvtár és Teleház munkájáról beszámoló Elõterjesztõ: Kissné Pásztor Éva intézményvezetõ 7.) A Községi Könyvtár és Teleház alapító okiratának elfogadása, Szervezeti és Mûködési Szabályzat jóváhagyása Szentmártonkáta Község Önkormányzata az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 4/2002. (II. 22.) sz. rendeletének módosítása 8.) A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés évi díjairól szóló rendelet elfogadása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 9.) Az autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítás biztosítására pályázat kiírása 10.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet elfogadása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 11.) Az önkormányzat költségvetésérõl szóló, 2/2007. (III. 06.) sz. rendelet módosítása 12.) A környezetvédelemrõl szóló 10/1997. (V. 29.) sz. rendelet módosítása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 13.) Az ún. pedagógusföldekre pályázat kiírása 14.) A Napközi otthonos Óvoda vezetõjének kérelme kerítésfelújításra 15.) Pályázatokon való részvételrõl döntés 16.) Szentmártonkáta 674/25. helyrajzi számú ingatlan eladására pályázat kiírása 17.) Egyebek Az elsõ napirendi pont keretében Zajacz Ágnes kapitányságvezetõ kiegészítette írásban leadott beszámolóját. Többek között elmondta, hogy jelenleg a kapitányság dolgozóinak átlag életkora 31 év. Szólt a SZEM-(Szomszédok Egymásért Mozgalom) mozgalom jelentõségérõl. A beszámolót egyhangúlag elfogadták. A második napirendnél Torba Csaba tûzoltóparancsnok tájékoztatóját hallgatták meg a képviselõk. Jogállás szempontjából ismertette, hogy május 1-jétõl nem a helyi jegyzõ a tûzvédelmi hatóság, hanem a tûzoltóparancsnok. Beszámolóját egyhangúlag elfogadták. Ezután a civil szervezetek tájékoztatóját szavazták meg a képviselõk. A háziorvosok munkájáról szóló beszámolónál a polgármester bemutatta az ANTSZ új vezetõjét, dr. Vass Csabát január 1-jétõl az ANTSZ Monori Nagykátai Kistérségi Intézet néven összevonásra került. Dr. Illés Zsuzsanna tájékoztatta a jelenlévõket, hogy kórházi ellátás szempontjából jelenleg Ceglédhez tartozunk. Ez ügyben levelet írt az OEP-nek, kérve a közlekedési szempontból elõnyösebb Kerepestarcsai kórház kijelölését, de válasz még nem érkezett. A testület elfogadta a beszámolókat. A polgárõrség részérõl Böszörményi Gyula elnök elmondta, hogy jó ötletnek tartja a SZEM-mozgalmat, s szorgalmazná annak létrehozását településünkön is. Továbbá jelezte, vannak olyan pályázatok, amelyeket csak akkor nyújthatnak be, ha mûködik a testületben közbiztonsági bizottság. Kele Sándorné alpolgármester felhívta a figyelmet a Közbiztonsági Bûnmegelõzés Pályázatra, amelyhez az önkormányzat is segítséget tudna nyújtani. Baloghné Kovács Magdolna javasolta, hogy valamelyik mûködõ bizottsághoz kellene csatolni a közbiztonsági bizottságot, így nem kellene azt új bizottságként létrehozni. Ezután a testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót. A Könyvtár és Teleház beszámolójánál Kissné Pásztor Éva, az oktatási és kulturális bizottság elnöke kiegészítve beszámolóját elmondta, hogy a település lakosságának 17,9%-a könyvtári tag, a térségi átlag pedig 12%. A testület, a bizottság javaslatát egyhangúan elfogadva, határozatot hozott arról, hogy a nyári szünet idõszakában augusztus 31-ig, a községben lakó 14 éven aluli tanuló gyermekek részére, gyermekenként heti 1 órában ingyenesen biztosítja az internet használatát a Könyvtár és Teleházban. Kissné Pásztor Éva intézményvezetõ tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a Közmûvelõdési szakfelügyelet hiányosságként tüntette fel azt, hogy nincs értékelve az intézmény munkája. Kele Sándorné a könyvtár beszámolójával kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint az intézményvezetõ munkája kiemelkedõ és példamutató, mivel nagy hivatástudattal és szorgalommal szervezi a falu közmûvelõdési rendezvényeit is. Több hozzászólás után a testület a következõket fogadta el. 2

3 2007. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 65/2007. (V. 31.) sz. ÖKT-határozat 1.) Elfogadja a Könyvtár és Teleház munkájáról a beszámolót. 2.) Megköszöni és elismeri Kissné Pásztor Éva intézményvezetõ elmúlt években végzett lelkiismeretes munkáját. Ezután jóváhagyták a Könyvtár és Teleház alapító okiratát, az SZMSZ-t, valamint az önkormányzat közmûvelõdési feladatáról szóló rendelet módosítását. A helyi autóbuszon július 1-jétõl csak bérlettel és elõvételben váltott jeggyel lehet közlekedni. A menetjegy ára 150 Ft lesz. A következõ napirendi pontnál Baloghné Kovács Magdolna, a pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a Volánnal kötött szerzõdés december 31-én lejár, ezért a fennálló jogszabályok értelmében pályázatot kell kiírni. A tervezetet a bizottság tárgyalta, csak a mellékletét képezõ szerzõdéstervezetrõl nem alkottak véleményt. Dr. Hajnal Károly, a jogügyi bizottság elnöke a pályázati kiírást és a szerzõdéstervezetet nem javasolta elfogadásra. Patócs István szerint a régi falurészt rá lehetne építeni a Népstadionhoz közlekedõ járatra, így az emberek megspórolnák a vasútállomásig fizetendõ viteldíjat. Több képviselõ véleménye az volt, halasszák el a döntést egy rendkívüli ülésre, de tájékoztassák a lakosságot arról, hogy a helyi autóbusz-közlekedés nem szûnik meg a községben. A testület elfogadta az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletet, azzal a kiegészítéssel, hogy gondoskodjanak a kataszteri kimutatások felülvizsgálatáról és az utcanevek pontosításáról. Az önkormányzat költségvetésénél az elõirányzatok módosítását egyhangúlag elfogadták a képviselõk. A testület többsége megszavazta és rendeletet alkotott arról, hogy a szeméttelepen veszélyesnek nem minõsülõ építési törmelék elhelyezését a polgármesteri hivatal illetékes ügyintézõje írásban engedélyezi, és elhelyezéséért nem kell díjat fizetni. A következõ napirend volt az úgynevezett pedagógusföldekre a pályázat kiírása. A pénzügyi bizottság és a településfejlesztési bizottság együttes javaslata, hogy 5 évre kerüljön kiírásra a pályázat. A jogi bizottság fontosnak tartotta a haszonbérleti díj öszszegszerû pontosítását, és évenként 1 kg búzaemelést javasolt. A képviselõk egy része nem értett egyet a pályázat kiírásával. Kissné Pásztor Éva és Baloghné Kovács Magdolna szerint mindenképpen meg kellene pályáztatni, mivel nagy területrõl van szó, másrészt ha nem lesz pályázat, ez támadási felület. Végül a testület 8 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett a következõ határozatot hozta: 69/2007. (V. 31.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) a tulajdonát képezõ Szentmártonkáta 0161/2. helyrajzi számú ha terület nagyságú 371,45 AK értékû szántó mûvelési ágú földterületet öt évre, augusztus 31-ig haszonbérbe adja az Agrárszövetkezet részére. 2.) A fizetendõ bérleti díj évre 32 kg/ak búza ára, a bérleti díj évente 1 kg/ak búza árával emelkedik, és az AKG pályázaton megnyert összeg 50%-a. A bérleti díj fizetési határideje minden év augusztus 31-e, illetve a megnyert összeg Agrárszövetkezet részére történõ átutalását követõ 8 napon belül. 3.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester Az óvodakerítés felújításával kapcsolatban nem született döntés. Az óvoda- és az iskolapályázatok beadásánál hosszú, éjszakába nyúló vita keletkezett. Az iskolánál többen felvetették, szükséges-e ilyen értékû, ilyen nagy költségvetésû bõvítés. Kétséges az is, hogy a pályázaton nyerhetõ 250 millióból + 30 millió önerõbõl megvalósítható-e az önkormányzat által elkészíttetett iskolabõvítés. Végül az alábbi döntések születtek: 70/2007. (V. 31.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) a Közép-magyarországi Operatív Program KMOP kódszámú Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása tárgyú pályázati kiírás alapján, pályázatot nyújt be vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére, az Arany János Általános Iskola bõvítése tárgyában. 2.) A beruházás teljes költsége bruttó Ft (azaz kettõszáznyolcvanmillió forint). Az igényelt támogatás összege Ft (azaz kettõszázötvenmillió forint). A támogatás elnyerése esetén a szükséges saját forrás összegét, Ft-ot (azaz harmincmillió forintot) a képviselõ-testület az önkormányzat költségvetésébõl biztosítja. 3.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentációk alapján a pályázat és az ahhoz szükséges dokumentumok elkészítésére, illetve elkészíttetésére valamint a pályázat benyújtására. Határidõ: július 16., felelõs: Fodor Zoltán polgármester 71/2007. (V. 31.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) a Közép-magyarországi Operatív Program KMOP kódszámú Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása tárgyú pályázati kiírás alapján, pályázatot nyújt be vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére, a Napközi Otthonos Óvoda rekonstrukciója tárgyában. 2.) A beruházás teljes költsége bruttó (azaz száztízmillió forint). Az igényelt támogatás összege Ft (azaz kilencvenkilencmillió forint). A támogatás elnyerése esetén a szükséges saját forrás összegét, Ft-ot (azaz tizenegymillió forintotot) a képviselõ-testület az önkormányzat költségvetésébõl biztosítja. 3.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentációk alapján a pályázat és az ahhoz szükséges dokumentumok elkészítésére, illetve elkészíttetésére, valamint a pályázat benyújtására. Határidõ: július 16., felelõs: Fodor Zoltán polgármester Megszavazták a 674/25. helyrajzi számú ingatlan pályázati kiírását. (Folytatás a következõ oldalon!) 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Az egyebeknél egyetértettek a pénzügyi bizottság javaslatával, hogy pedagógusnapra a dolgozók Ft csekély értékû ajándékutalványt kapjanak. Az utak javításáról a következõket döntötték. 74/2007. (V. 31.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) a községben lévõ önkormányzati fenntartású utak kátyúzását betonozással oldja meg, az önkormányzat karbantartói munkavégzése által. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester Végül a polgármester a többi napirend elnapolását javasolta, amellyel a képviselõk egyetértettek. A jegyzõkönyv alapján összeállította: Kissné Pásztor Éva A jegyzõkönyv és mellékletei megtekinthetõk a Könyvtár és Teleházban, nyitvatartási idõben. FERIHEGYI EXPO június 2 3. ANYAKÖNYVI HÍREK 2007-ben születtek: Illés Dominik január 15. A. n.: Végh Zsuzsanna Lesti Bertalan Örvény január 23. A. n.: Csehi Erika Végh Zsolt január 26. A. n.: Vargyai Katalin Gulyás Tibor január 29. A. n.: Nagy Enikõ Szabó Zsuzsanna február 6. A. n.: Nagy Zsuzsanna Danyi Hanna február 12. A. n.: Adamecz Szilvia László Dominik február 13. A. n.: Dósa Nikoletta Urbán Ákos február 21. A. n.: Rada Andrea Vlász Viktor február 22. A. n.: Pikács Margit Rettegi Boglárka március 3. A. n.: Serfõzõ Zsuzsanna Kalányos Szabolcs március 21. A. n.: Tóth Mária Balogh Martin március 21. A. n.: Greffer Mária Kovács Áron március 24. A. n.: Gödöllei Andrea Lengyel Benedek március 25. A. n.: Gál Henrietta Varga Bence április 4. A. n.: Cseh Anna Csatári Éva Vanessza április 10. A. n.: Rabi Jolán Bün Bíborka április 20. A. n.: Szabó Zsuzsanna Lendvai Levente április 27. A. n.: Szentgyörgyi Erika Jakab Máté április 28. A. n.: Tulipán Noémi Szántai Tamás május 12. A. n.: Szántai Ildikó Csuka Szabolcs május 22. A. n.: Kenyó Tímea Tóth Szabolcs Máté május 28. A. n.: Csikós Erzsébet Házasságkötés: Karai Katalin Tóth Zoltán május 26. Virágh Gizella Pozsgai László június 2. A szentmártonkátai sátorban a cseh és ipari kamara képviselõi, Dósa Kálmán kádár és Fodor Zoltán polgármester látható Dósa Kálmán, Fodor Zoltán, dr. Gál Zoltán országgyûlési képviselõ Pályázat A szentmártonkátai Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet, SZAKÁCS állás betöltésére. Pályázati feltételek: Szakirányú végzettség, szakmai gyakorlat Pályázat leadási határideje, és helye: július 15., Szentmártonkátai Napközi Otthonos Óvoda, Úttörõk útja 2. (intézményvezetõnek vagy az élelmezés vezetõnek). Felvilágosítás: a (29) telefonszámon. Fodor Zoltán, Vékony Ferenc, a Közép-magyarországi Vállalkozók Regionális Szövetségének elnöke, Kissné Pásztor Éva és Kovács István, Túrkeve Közmûvelõdési Osztály vezetõje, aki az 1980-as években Szentmártonkátán rajzot tanított az iskolában. 4

5 2007. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Pályázat Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete értékesíti kizárólagos tulajdonát képezõ, Szentmártonkáta, 674/25. helyrajzi számú, 728 m 2 nagyságú belterületi ingatlanát. Az ingatlan az önkormányzat településrendezési terve alapján vegyes terület építési övezetbe tartozik. Az irányadó vételár: Ft+(20%) áfa A pályázatnak tartalmaznia kell a fizetendõ vételárra az ajánlatot, valamint az ingatlan hasznosítására az elképzeléseket. A pályázat zárt borítékban történõ benyújtási határideje: június 26. (kedd) 15 óra A pályázatokat Szentmártonkáta Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága és Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága bontja, Képviselõ-testülete bírálja el június 28-án (csütörtökön) tartandó ülésén. A pályázat utólagos érvénytelenítésének a jogát a képviselõ-testület fenntartja. A pályázatokat Szentmártonkáta Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c szám alá kérjük megküldeni, Fodor Zoltán polgármester nevére címezve. További felvilágosítást ad a polgármester személyesen vagy a (29) es telefonszámon. KÖZÉLETI HÍREK Mi újság a helyi parlamentben? tette fel a kérdést a napokban valaki. Mivel azt hallotta, hogy folyton vitatkozunk, és nem tudunk dönteni. Ha meg döntünk, roszszul döntünk, mert nem támogatjuk az óvodát, iskolát, öregotthont, buszközlekedést stb. Errõl a véleményem szeretném megosztani nemcsak a kérdezõvel, hanem a lakosokkal is. Elöljáróban szeretném elmondani, hogy a 14 tagú testületbõl 9 tag új, és csak 5 tag volt már képviselõ. Tehát sok új dologgal kellett a testület többségének megismerkednie. Bátran kijelenthetem, hogy valamennyien fontosnak tartjuk községünk sorsát, fejlõdését, elõrehaladását. Errõl tettünk tanúbizonyságot, amikor az alakulóülésen egységesen, teljes összhangban lemondtunk évi tiszteletdíjunkról, és felajánlottuk annak összegét fejlesztési tervek megvalósítására. Ebbõl készültek el egyrészt azok a tervek, melyekre a közeljövõben pályázni szeretnénk. Körbejártuk az önkormányzat valamennyi intézményét, hogy személyesen is megismerkedjünk azok életével, az épületek állagával, hogy gazdasági programunkban meg tudjuk jelölni a fejlesztések irányát ben megszavaztuk, hogy pályázzuk meg a könyvtár fejlesztését, valamint a Ravatalozó elõtetõjének kialakítását és a bejárati rész lekövezését, ez utóbbit már meg is nyertük. Tehát várható annak elkészülte. Ugyancsak megszavaztuk egységesen, egyhangúlag, hogy pályázatot nyújtson be az önkormányzat az óvoda felújítására, valamint az iskola bõvítésére. Abban azonban valóban volt vita, hogy az iskola bõvítése, illetve felújítása milyen mértékben valósuljon meg a rendelkezésre álló adatok alapján. Én azt gondolom, természetes, hogy egy ilyen nagy volumenû beruházásnál véleménykülönbségek legyenek, nekünk pedig az a feladatunk, hogy ezeket közelítsük egymáshoz. Továbbá nincs vita a képviselõk között abban sem, hogy gondoskodnunk kell az idõs emberek ellátásáról. Annak mikéntjét azonban valóban többször körbejártuk, mivel a lehetõség túl kicsi, és a döntés súlya túl nagy. Többször éjszakába nyúlóan tárgyaltuk a helyi buszközlekedést, mivel a lehetõ legjobb és legolcsóbb megoldást szeretnénk a lakosok részére biztosítani. Ezért vállalta el több képviselõ is, hogy részt vesz az utasszámlálásban. Nem akarta, és a jövõben sem akarja a képviselõ-testület a buszközlekedést megszüntetni, mint ahogyan az elterjedt! Döntöttünk az utak kátyúzásáról, de az igaz, hogy többfordulós vita elõzte meg a megvalósítást, hogy betonnal vagy bitumennel történjen-e a javítás. Nem is az a baj, hogy vitatkozunk, hiszen az egészséges vita elõbbre viszi az ügyet, hanem az, hogy a lakosok nem tudják, hogy a vélemények ütköztetésével keressük a legjobb, legolcsóbb megoldást. Õk csak azt érzékelik, hogy az idõ telik, az utak állapota pedig egyre romlik, és nem történik semmi! Döntöttünk a községben lévõ közterületek hasznosításáról, azonban annak pontosítása még további egyeztetéseket igényel. A fentiekbõl is láthatják, hogy a fõ célok kitûzésében hamar egység alakul ki, egyetértünk a fejlesztésekkel, csak a fejlesztések nagyságával kapcsolatban vannak olykor véleménykülönbségek. Miért? Mert vannak óvatosságra intõ képviselõk? Ez csak természetes, legyenek is! Mert vannak bátrabbak, merészebbek? Ez is természetes, legyenek is! De a lényeg, hogy a kettõ, három, illetve 13 vagy 14 különbözõ vélemény összegzõdjön az üléseken! Azt meg senki ne rója fel, ha alaposan körüljárjuk, átgondoljuk a fejlesztéseinket, bírja-e az anyagi megterhelést a község, valóban szükséges-e az a beruházás stb. Nem kell tehát félremagyarázni senkinek, ha a képviselõk akik egyébként a falu fejlõdését, ugyanakkor a takarékos gazdálkodást tartják szem elõtt, alaposan megfontolják a döntésüket. El kell mondani azt is, hogy egészen más ám belülrõl látni a dolgokat, mint kívülrõl! Más képviselõként felelõsségteljes véleményt formálni, majd meghozni a döntést, és más kívülrõl, minden kötelezettség- és felelõsségvállalás nélkül véleményt mondani. De ez így a helyes, és akkor jó, ha a kettõ kiegészíti egymást. Mind a képviselõtestületi, mind pedig a lakossági vélemények legyenek elõremutatóak és indulattól mentesek. Kele Sándorné 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június KÖZÉLETI HÍREK Kékhírek május 3-án a reggeli órákban Szentmártonkáta belterületén, az egyik villanytrafónál, amely közvetlen a kerékpárút, illetve a járda mellett található, megsérült egy gyermek. Az adatgyûjtés során megállapítást nyert, hogy a gyerekek az iskolába indultak, amikor az egyik fiú megbotlott, és vállal nekiesett a villanytrafónak, aminek oldala behorpadt, és ezért rövidre zárt; a kicsapó lángok megégették a fiú fejét és karját. Az iskoláskorú fiút másodfokú égési sérülésekkel szállította a mentõ a kórházba május 12-én az esti órákban Nagykáta és Szentmártonkáta között, a 31-es fõúton közlekedési baleset történt. A baleset úgy következett be, hogy három gépjármû haladt egymás mögött Nagykáta irányába. A legelöl haladó jármûvet egyszerre ketten is elõzni kezdték, így a hátul haladó jármû elõzés közben, eddig ismeretlen körülmények miatt, váratlanul áttért a szemben lévõ sávba, és az árokba rohant. A gépjármû vezetõjét, egy 19 éves fiatalembert, súlyos, életveszélyes sérülésekkel kórházba szállították. Tisztelt Szentmártonkátai Polgárok! Az elmúlt hetekben számos tárgyalást folytattam Fodor Zoltán polgármester úrral a helyi autóbuszjárat megtartása érdekében. Elmondhatom, hogy polgármesterük mind a VOLÁNBUSZ-nál, mind a Budapesti Közlekedési Szövetségnél több vezetõvel is tárgyalt a helyi járat megmaradása érdekében. Sikerrel! Magam részérõl csak elismerésemet fejezhetem ki az önkormányzat konstruktív javaslatai, jó ötletei és kidolgozott elképzelései miatt. A község vezetése teljes mértékben átérzi a bejárók problémáját, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szûkös pénzügyi lehetõségek ellenére kellõ támogatást adjanak a helyi járat mûködtetéséhez. Szentmártonkáta az idén is pályázott a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz a helyi járat támogatására. És nyert! Ezzel együtt persze Önök, helyben lakók nyernek igazán, mert továbbra is biztosított a VOLÁNBUSZ helyi járatú szolgáltatása a falu távoli csücske és a vasút között. Magam részérõl továbbra is támogatom az önkormányzat kiállását a helyi közlekedés mellett. Mint a Budapesti Közlekedési Szövetség munkatársa fontosnak tartom, hogy minden olyan községben legyen közösségi közlekedés, ahol a távolságok és a vasútra történõ ráhordás ezt indokolja. És ez itt fontos! Hogy miért? Mert meggyõzõdésem, hogy ha a bejáró polgár jó csatlakozású helyi járatot kap, és átszállhat az ütemes menetrenddel közlekedõ gyorsított vonatra, akkor itthon hagyja majd a gépkocsiját. Nem idegesíti magát a mindennapos városi dugókban, nem pazarol el feleslegesen üzemanyagot. Védi Pest megye és a fõváros levegõjét, csökkenti a zajártalmat, egyszóval környezetbarát módra él! Kívánom, hogy a község vezetése az Önök támogatásával az eddigiekhez hasonlóan figyeljen oda minden polgárára, biztosítsa nyugalmukat, tartsa rendben a környezetet és gondoskodjon a közösségi közlekedésrõl. Ehhez kívánok minden szentmártonkátai Polgárnak sok sikert és jó egészséget, Isten áldását. Budapest, június 11. Garádi István BKSZ Kht. szakmai tanácsadó Tisztelt Szerkesztõség, Kedves Olvasó! Szeretném önökkel a következõ eseményt megosztani októberében baltérd-izületi mûtétet hajtottak végre rajtam a budapesti O.B.S.I.-ban. A mûtétet nagy fájdalom követte, többféle fájdalomcsillapító sem hatott. Az ágyról felkelni nem tudtam, álmatlan voltam. Gyógytornász kezelt, de eredmény nem volt. Április elején Balla Renáta tápiószecsõi körzeti ápoló közölte, van egy ismerõse, Õ talán tud segíteni. Így ismerkedtem meg Dillik Anitával, Szentmártonkáta, Rudnay Gyula utcában lakó gyógytornásszal, aki néhány perc megbeszélés után elkezdte a gyógytornát. Néhány kezelés után járókerettel tudtam közlekedni, majd sütni, fõzni a konyhában. Május közepén Anita közölte, írassak fel könyökmankót, s azzal, ha megtanulok járni, könnyebb lesz. Egy hét után az udvarra ki tudtam menni, majd járókeret és mankó nélkül elkezdtem járni. Most már fájdalmaim ritkán vannak, s 4-5 órát tudok aludni. Reggelente, mikor felébredek, sokat elgondolkodom, hogy lehetett ilyen rövid idõ alatt megtanítani járni, hiszen Anita 2006 szeptemberétõl foglalkozik gyógytornával. Keze ügyességét nézve úgy tûnik, mintha hosszú évek, évtizedek óta foglalkozna gyógytornával. Megbeszélés alapján szinte percpontossággal érkezik. Kedves, mosolygós arcát, beszédét nem lehet elfeledni. Kedves szavai, megjelenése, csinossága már felér egy gyógymóddal. Kedves édesanyját bizonyára büszkeség, öröm tölti el, hogy ilyen rendkívüli teremtés a leánya, férje pedig szintén büszke lehet, hogy ilyen remek, kitûnõ feleségre talált. Nagyon köszönöm Anitának, hiszen, ha nem találkoztunk volna, még most sem tudnék ennyire sem közlekedni. Köszönöm Balla Renátának, hogy Anitával megismerkedhettem. Dillik Istvánnak és Anitának június 2-án volt az 1 hónapos házassági fordulójuk, melyhez gratulálok, kívánok jó egészséget, örömteli házaséletet. Jó volna, ha mindenki ilyen segítõkész és kedves lenne a betegekhez, az emberekhez. Köszönöm, hogy levelem elolvasták, mindenkinek jó egészséget, jó pihenést kíván Danyi Imre Tápiószecsõ 6

7 2007. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK Lakossági tájékoztató a tetanusz elleni védõoltásokról Változott a tetanusz elleni oltásokkal kapcsolatos eddigi gyakorlat. Továbbra is a sérülést ellátó orvos mérlegeli a tetanusz elleni védõoltás beadásának szükségességét. Alapvetõen két dologtól függ, hogy valakit sérülés esetén kell-e oltani tetanuszfertõzõdés ellen, vagy nem: a) sérülés (sebzõdés) körülményeitõl, és b) a sérült személy sérülés elõtti tetanusz elleni védõoltásainak mennyiségétõl. Nem tartjuk tetanusz fertõzõdésre gyanús sérülésnek, ezért tetanusz ellen nem kell beoltani azokat a személyeket: akiknek sérülése (sebe) friss (6 órán belül kezelni tudja az orvos) és tiszta (tehát porral, földdel, nyállal stb. tudottan nem szennyezett), valamint akiknek kicsi, nem mély a sérülése, és azt éles eszköz (üveg, kés) okozta. Természetesen a szakszerû sebellátásnak (tisztításnak) ilyen esetekben is meg kell történnie. Tetanusz profilaxis Sérülések ellátása kapcsán NEM gyanús: sebellátás 6 órán belül vonalas max. 1 cm mély éles eszközzel keletkezett szövetelhalás, szennyezettség nincs (föld, országúti por, nyál) (Nem kell oltani akkor sem, ha kevesebb mint 10 év telt el az utolsó oltás óta.) Tetanuszfertõzõdésre gyanús sérülésnek tartjuk a szakított, roncsolt sebeket (égés, szúrás, lövés, fagyás stb.)! Ilyenkor az orvosnak tisztáznia kell, hogy a sérült személy korábban mikor és mennyi tetanusz elleni védõoltást kapott, hiszen ettõl függ, hogy kell-e oltást adni. Ha az orvos megállapítja, hogy a már korábban megtörtént oltások alapján a sérült személy védett tetanuszbetegség ellen, akkor az oltás elmarad. Ha az orvos azt állapítja meg, hogy a már korábban megtörtént oltások ellenére sem védett a sérült, akkor az oltást el kell végezni. Ne Feledje! Tetanuszfertõzõdésre gyanús sérülés estén keresse fel orvosát, mert az alapos sebellátás mellett dönteni kell a tetanusz elleni védõoltás szükségességérõl is! A védõoltás életet ment! ÁNTSZ Monori Nagykátai Kistérségi Intézete Tisztelt Szentmártonkátai Ingatlantulajdonosok! Szentmártonkáta Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részérõl ezúton szeretnénk felhívni minden szentmártonkátai ingatlantulajdonos figyelmét az idei évhez kapcsolódó gyom- és parlagfû-mentesítési kötelezettségre. Az új törvény szerint a parlagfû-mentesítést június 30-ig mindenkinek el kell végezni. Amennyiben ez nem történik meg a fenti határidõre, minden további felszólítást és türelmi idõt nélkülözve, a hatóságnak azonnali büntetés elrendelésével kell kikényszeríteni a mentesítést, melynek mértéke belterületen Ft, külterületen Ft. Kérjük, hogy figyeljenek területeikre, a gyommentesítést végezzék el idõben. Ezzel nemcsak embertársaik egészségét, hanem saját anyagi javaikat is megóvhatják. KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Szentmártonkátaiak a Vajdaságban Ezernyi hímzés, csipke, minta, szín, és ennél jóval több órányi türelmes, kitartó, odaadó munka eredménye mindaz, ami négy napon át betöltötte a törökbecsei Miloje Ciplic Általános Iskola épületének szinte minden zeg-zugát. A Vajdasági Kézimunka-kedvelõk Szövetségének sorrendben 9. kiállítása április 12-én, csütörtökön nyílt, és vasárnapig lehetett megtekinteni, nézelõdni, vásárolni, gyönyörködni és tanulni is a mestermunkákból. E kiállításon nemcsak a tömegesség a lényeg, az évrõl évre magasabbra helyezett mérce biztosítja a rendezvény színvonalát, sokszínûségét írja egy vajdasági lap. Olvasható továbbá a cikkben, hogy Magyarországról is érkeztek kiállított anyagok, munkák, melyek kiemelten nagy tetszést és elismerést váltottak ki a nézõközönség soraiban. Miért fontos ez a cikk nekünk? Mert olyan hírt tartalmaz, mely érinti községünket, közösségünket is. Ugyanis az újság fenti sorai között található képek egyike alatt ez olvasható: A magyarországi vendégek palotással kedveskedtek a nagyszámú közönségnek. S a képen felismerhetõ Szabó Krisztike és Szóró Ricsi képe, akik éppen készen állnak a palotás eltáncolására. Ugyancsak szereplésével vett részt ezen a több napos rendezvényen Molnár Alexandra is. De még ez nem minden! A kézmûves kiállításon megtalálható volt Molnárné Virág Évának több munkája is. Vajdasági szereplésüket, a gyönyörû, színpompás munkákat, valamint azt a kitartó akaraterõt, odaadást, szorgalmat, mellyel létrehozták mindezt s képviseltették szûkebb, tágabb hazánkat is, névre szóló elismerõ oklevéllel jutalmazták. Köszönjük Nekik, hogy elvitték Szentmártonkáta hírét a Vajdaságba, és gondolkodjunk azon, miképpen lehet ennek folytatása. Kele Sándorné 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június A SZÉKELY JÓZSEF REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI A PÜNKÖSDI SOKADALOM Néptáncosaink májusban felléptek a Pünkösdi Sokadalom rendezvényén Tápiószecsõn. Május 28-án 12 órakor gyülekeztünk a tornateremben, ahol elpróbáltuk azokat a táncokat, amelyekkel indultunk Tápiószecsõre. Különjárattal indultunk a pünkösdi ünnepségre, a Damjanich János Mûvelõdési Központhoz, ahol már vártak minket. Ahogy megérkeztünk, rögtön színpadbejárással kezdtünk. Kevés idõnk volt, de körülnéztünk, és meglátogattuk a helyi büfét is. Ezután öltözni mentünk, ami nem tart kevés ideig. Négy órakor került ránk a sor, és már izgultunk, hogy fog sikerülni a fellépés. A nézõtér tele volt érdeklõdõ emberekkel. A mûsorban alkalomhoz illõ pünkösdi játékokat és felsõ-tisza-vidéki táncot adtunk elõ. A közönség vastapssal jutalmazott bennünket. Nagyon örültünk, hogy ilyen nagy sikert arattunk a Pünkösdi Sokadalomban. Legjobban azonban arra voltunk kíváncsiak, hogy a zsûri hogyan értékeli a produkciónkat. Az volt a véleményük, hogy fegyelmezetten szerepeltünk, amely arra utalt, hogy alapos felkészítést kaptunk. Külön elismerést kapott a rendezett viseletünk. A szereplés után Bene Judit tanár néni megvendégelt minket fagylalttal, ami jólesett a melegben. Este fél nyolc körül értünk Szentmártonkátára. Boldogok voltunk, hogy jól sikerült a fellépés, és sok embernek szereztünk örömöt a Pünkösdi Sokadalomban. A 6. osztály néptáncosai A mozgás öröme Az idei tanévben ismét meghirdettük úszótanfolyamunkat. A gyerekek minden évben szép számmal jelentkeznek, az idén is közel 30 fõvel indulhattunk útnak több héten keresztül, péntek délutánonként. Iskolánk alapítványának köszönhetõen elsõs kisdiákjaink újra térítésmentesen vehettek részt az oktatáson. A támogatást ezúton is hálásan köszönjük! A kezdõ korcsoport számára a vízhez szoktatással, bizonyos fokú vízbiztonság megszerzésével indult a tanulás. Alkalomról alkalomra egyre bátrabban vetették magukat a habok közé. Kezdetben úszólappal, majd késõbb már úszólap nélkül is alkalmazták megszerzett tudásukat. Nagy öröm volt látni, hogy az utolsó alkalmon szinte minden elsõs kisdiák önállóan úszott a medence biztonságot nyújtó sekélyebb vizében. Az idõsebb korosztály már bizonyos tudással indult neki ennek az új tanévnek. Számukra a tanfolyam az úszástechnikájuk tökéletesítésében, a levegõvétel hatékonyabbá tételében nyújtott segítséget. Természetesen õk már bátrabban merészkedtek a mélyebb vízbe is, nagy lelkesedéssel tanulták a különbözõ ugrásokat, és lelkesen teljesítették az erõnlétüket fejlesztõ feladatokat is. Reméljük, a következõ tanévben hasonló lelkes csapattal folytathatjuk munkánkat, évrõl évre egyre több gyermeket ösztönözve arra, hogy: mozogni jó! Közeledve a nyári szünethez, reméljük, gyerekeink hasznosítják majd megszerzett tudásukat a folyók, tavak, medencék hûs vizében. Galbács Magdolna és Szabó Annamária Újra táborozunk! Az idei évben is sikerült megszervezni a lassan hagyománnyá váló erdei iskolát! Mostani célunk a Bükk-hegységnél elterülõ Szilvásvárad és környékének megismerése volt. Két tanár és 28 diák indult útnak május 14-én, hogy 5 napot töltsön el a hagyományokban gazdag helyen. A tábor célja az volt, hogy a gyerekek ne csupán az iskolapadban tanulják meg az állat- és növényvilág gazdagságát. Itt testközelbõl láthatták a különbözõ növényeket, a tanösvények mentén olvashattak a gazdag állatvilágról, és megnézték a különbözõ korok kõzeteinek kiállítását. Az éjszakai élet, a csillagok és a fura neszek kit megijesztettek, kit pedig nevetésre ingereltek az éjszakai bátorságtúra alkalmával. De nem csupán tanulásból állt ez az egy hét. Volt kalanderdõ, ahol a bátor diákok 3-4 m magasságban, biztosítókötélen teljesítettek különbözõ feladatokat-, és trambulin. Az utolsó napon a gyerekek megtekintették az egyedülálló református Körtemplomot, ami méretével és formájával igen nagy hatást gyakorol az odalátogatókra! Egy igazán élménydús és izgalmas hét után fáradtan, de boldogan tértünk haza. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a nagykátai és szentmártonkátai vállalkozóknak, valamint iskolánk alapítványának, akik segítségével eljuthattunk ide, és ilyen gazdag programot biztosíthattunk a résztvevõ gyermekek számára! Galbács Magdolna és Horváth Judit 8

9 2007. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG A SZÉKELY JÓZSEF REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI MEGHÍVÓ A Székely József Református Általános Iskola 8. osztályosainak ballagása június 24- én (vasárnap) 10 órakor kezdõdik. A ballagási és tanévzáró ünnepi Istentiszteletre mindenkit szeretettel várunk, melyet tól tartunk a községi református Templomban. Szvitek Jánosné igazgató Június elsõ vasárnapja a pedagógusok napja. Presbitériumunk úgy határozott az éves missziói munkatervünk összeállításakor, hogy a Székely József Református Iskola fenntartójaként méltóképpen megtartjuk ezt az alkalmat. A június 3-án, vasárnap délelõtt 10 órakor kezdõdõ Istentiszteletre meghívtuk református iskolánk minden aktív dolgozóját, valamint községünk önkormányzata részérõl Fodor Zoltán polgármestert, dr. Illés Zsuzsanna jegyzõnõt, Kele Sándorné alpolgármestert, és az oktatási bizottság részérõl Kissné Pásztor Évát. Az Istentisztelet elején legkisebb diákjaink kedves, pedagógusnapi köszöntõmûsorral szolgáltak, Szabó Annamária és Simonné Bozsik Anikó osztályfõnökök vezetésével. Imádságunkban hálát adtunk Istennek egykori tanítóinkért, és természetesen Pedagógusnap a Székely József Református Általános Iskola dolgozóinak, a gyülekezeti házban Bozsikné Simon Anikót Hajnal Ernõ református presbiter köszönti a napjainkban küldetésüket betöltõ pedagógusokért. A templomi megemlékezés után a gyülekezeti házban gazdagon terített asztallal vártuk az ünnepelteket és meghívott vendégeinket. Szabó Árpád 8. osztályos diákunk a fenti verssel csalt mindannyiunk arcára ragyogó mosolyt. Presbitereink személyesen, egyenként köszöntötték iskolánk dolgozóit, akiknek igen-igen jólesett a megbecsülés szerény kifejezése. Szvitek Jánosné igazgatónõ, majd Fodor Zoltán polgármester úr kedves szavait követõen meghitt, vidám légkörben folytatódott a szeretetvendégség. Hajnal Mihályné (presbiterfeleség) és mindenki, aki az asztal körüli szolgálatot önzetlen szeretettel végezte megállapította, hogy református iskolánk dolgozói megérdemelték a legfinomabb falatokat! Presbitériumunk pedagógusnapi jókívánsága az ároni áldásból szólt: Áldjon meg téged az Úr, és õrizzen meg tégedet! Így legyen! Vizi Zsuzsanna lelkész Szénási Sándor: DERÛS KÖSZÖNTÕ PEDAGÓGUSNAPRA Mondd, hol terem a türelem? Tagadhatatlanul ott van halraváró horgászbotban, órásmester mûhelyében, hangyák, méhek életében, egérlesõ kiscicákban, rejtvényfejtõ kisdiákban. Most azt mondom: kiváltképpen tanítóink jó szívében! S hol van kétség nélkül szépség? Szép a piros, üde hajnal, a zöld erdõ, madárdallal, a víg mosoly, a szivárvány, a lepketánc, kicsi bárány. Szép a sok-sok csillagutas, a fûszál, a rózsalugas. Több a szépség, elhiszed-e? Pedagógus-lelkek jegye! S virul remény e földtekén? Ahogy gazda nézi földjét, az udvarló szíve hölgyét, s a beteg vár virradatra, elismerésre a gyatra, ahogy a rab a kék égre, minden nemzet a békére Pedagógus éppúgy várja: Gondját siker koronázza! S a boldogság hol valóság? A tudósnak könyvtárában, a fukarnak pénzeszsákban, rejtekhelyen szerelmesnek (irigy szemek hol nem lesnek), a színésznek tapsviharban, halnak vízben, hõsnek bajban. Pedagógus-szívnek ott van a kedves, rossz diákokban. Üdvözletem befejezem: Bárcsak ezt a boldogságot melyet szemünk sokszor látott! növelnénk egy fénysugárral: szorgalmas, jó tanulással, s szeretetért most cserébe szeretetet adjunk végre! E szép tüzet ma fölszítván, mond köszöntõt valamennyi hû tanítvány. 9

10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A Községi Könyvtár és Teleház hírei Kedves Szülõk és Gyerekek! A Könyvtár és Teleház 2 hét kivételével egész nyáron várja az olvasni vágyó gyerekeket és felnõtteket. A vakáció ideje alatt június 18-tól augusztus 31-ig minden szentmártonkátai, 14 éven aluli gyermek heti 1 óra ingyenes számítógép-használatot vehet igénybe. Ez lehet internetezés, játékprogram-használat. Szeretettel várjuk a gyerekeket: Hétfõn Kedden Csütörtökön Pénteken Az intézmény dolgozói Ruhagyûjtés kizárólag a meghatározott idõpontokban A Szentmártonkátai Református Egyházközség gyülekezeti házában lehetõséget biztosítunk tisztított használt ruha gyûjtésére. Szeretettel kérünk mindenkit, hogy csak a kitûzött napokon, pontosan megjelölt órákban hozza el a gondosan összehajtogatott, rendszerezett ruhanemût. július 2-án, hétfõn du. 2 órától este 6 óráig, július 3-án, kedden du. 2 órától este 6 óráig, július 4-én, szerdán du. 2 órától este 6 óráig, július 5-én, csütörtökön du. 2 órától este 6 óráig, július 6-án, pénteken du. 2 órától este 6 óráig. Senkivel nem teszünk kivételt, se elõbb, se késõbb nem veszünk át ilyen adományokat! A július 7-i autóbusz-kirándulás alkalmával szállítjuk el az öszszegyûjtött adományokat a Debrecen közelében lévõ segélyszervezethez, ahonnan majd Kárpátaljára juttatják el a rászorulóknak. Debrecenbe kéne menni Július 7-én, szombaton gyülekezeti kirándulás lesz a kálvinista Rómába. Megnézzük a Nagytemplomot, a Kollégiumot és gyûjteményeit, a Déri Múzeumot és a Kossuth Lajos Tudományegyetem épületét. Indulás: reggel 6 órakor, az autóbusz a vasútállomástól minden megállóban megáll, és felveszi az utasokat. A részvételi díjat a jelentkezés alkalmával kell befizetni. Bõvebb felvilágosítást a lelkészi hivatalban adunk, illetve telefonon: (29) Mindenkit szeretettel várunk! Vizi Zsuzsanna lelkész Kedves Olvasók! Következõ számunk összevont lesz, így a következõ Szentmártonkátai Újság augusztus elsõ felében fog megjelenni. Kérjük, hogy közérdekû cikkeiket július 31-ig szíveskedjenek leadni a felelõs szerkesztõnek, vagy a könyvtár dolgozóinak. Akinek módjában áll, elküldheti címünkre is: A szerkesztõbizottság A Szentmártonkátai Könyvtárért Alapítvány közhasznúsági jelentése a évrõl Számviteli beszámoló, mérlegadatok Alapítványi vagyon január 1-jén: 828 E Ft Pénzügyileg rendezett bevételek: 531 E Ft Ebbõl központi költségvetésû: 405 E Ft Magánszemélyektõl: 124 E Ft Kamattérítés: 2 E Ft Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások: 190 E Ft Ebbõl szakkönyvvásárlás: 100 E Ft Számítógépasztal: 26 E Ft Író-olvasó találkozó költségeihez: 46 E Ft Banki költség: 18 E Ft Ráfordítást jelentõ elszámolások: 110 E Ft Alapítványi vagyon december 31-én: 1059 E Ft A cél szerinti juttatások kimutatása: Hozzájárultunk Jókai Anna írónõ költségeihez, szakkönyveket szerzeményeztünk. Számítógépasztalokat vásároltunk a pályázati pénzbõl nyert számítógépekhez. Végrehajtottuk a kuratórium által megjelölt feladatokat. A központi költségvetési szervtõl kapott támogatás (1%, 75 E Ft) A közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõi nem kaptak támogatást, anyagi juttatást, mivel mindenki önkéntesen végezte feladatát. Kifizetés nem volt. A közhasznúsági tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló: Az 1992-ben alapított szervezet fõ célja a könyvtári tevékenység támogatása, ezáltal a lakosság magasabb színvonalú ellátása, kiszolgálása ban is a fenti cél vezérelte alapítványunkat. Magánszemélyektõl 124 E Ft támogatás érkezett, az 1%-os átutalás 75 E Ft volt. Az NCA-pályázaton nyert 200 E Ft-ot számítógép vásárlására fordítottuk ban 400 E Ft-ot nyertünk, de ebbõl 130 E Ft érkezett a számlánkra, a maradék 270 E Ftot 2007-ben utalták át. A alapítvány kuratóriuma Tisztelt Lakosság! Az alapítvány kuratóriuma ismételten köszönetet mond azoknak, akik támogatták az alapítványt jövedelemadójuk 1%-ával, vagy külön pénzösszeggel. Továbbra is várjuk szíves támogatásukat. Az alapítvány kuratóriuma Kiadja: MIGUZA Bt., a POLGÁRMESTERI HIVATAL megbízásából Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Benéné Árvai Erika Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 550 példányban, 100 Ft-os áron Készült az OFFSET Nyomdaipari Kft. nyomdájában.

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dísztermében 2015. október 8-án 16:34 perckor kezdődő képviselő-testületi üléséről Jelen lévő képviselők: Bata

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Iktatószám: -3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. május 26-án (csütörtök) 13.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Állandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti Bizottságának 2011. április 07-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Medina Község Önkormányzata

Medina Község Önkormányzata Medina Község Önkormányzata MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2013. április 29. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen hozott határozatok száma: tárgya: 82/2013.

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2008. május 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Jakab Magdolna Palsics János Tóth István bizottsági tagok, Távolmaradt: Farkas Ernő polgármester

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről 2 A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: HATÁROZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv Hárskút község Önkormányzata : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916 e-mail: harskutonkor@invitel.hu Jegyzőkönyv Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. október 10-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen voltak: Kavecz László alpolgármester

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/401-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: IGAZOLTAN TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: LAKOSSÁG KÖRÉBŐL MEGJELENT: Paloznak Község Önkormányzat

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. június 5. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Burkus Imréné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról.

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én, 8.00 órakor kezdődő ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben