Tisztelt Lakosság! június XVII. évfolyam 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Lakosság! 2007. június XVII. évfolyam 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP"

Átírás

1 2007. június XVII. évfolyam 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP A hagyományokhoz híven, tájékoztatom Önöket a fontosabb eseményekrõl, tudnivalókról. Talán a legfontosabb, legtöbb embert érintõ hírrel, a helyi tömegközlekedés kérdésével kezdem. Az elterjedt és közszájon forgó információval ellentétben, szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy idén folyamatosan, és a jövõ évben is lesz helyi közlekedés. Június 1-jén ismételt személyes egyeztetésen a Volánbusz Zrt. képviselõivel az alábbiakban állapodtunk meg: július 1-jétõl mivel az átállást ezen dátumtól vállalták bevezetésre kerül a kötelezõ elõvétel, azaz a jármûvezetõk menetjegy-árusítása megszûnik. A jegyvásárlásra ezen idõponttól kezdve a kijelölt üzletekben, illetve várhatóan a postahivatalban és a MÁV-pénztárban lesz lehetõség. Továbbra is lehet viszont bérletet vásárolni az autóbuszon a gépkocsivezetõnél. Tehát csak a menetjegy-árusítás szûnik meg! Kérünk mindenkit, hogy felszállás elõtt gondoskodjon a szükséges számú elõreváltott jegyrõl. Június 1-jétõl az utolsó éjszakai járatpár az alacsony kihasználtság miatt megszûnt. Mivel a Volánbusszal kötött szolgáltatási szerzõdés december 31-én lejár, a jövõ évre az önkormányzatnak pályázatot kell kiírni a helyi tömegközlekedés üzemeltetésére. A pályázat nyertesével kötünk szolgáltatási szerzõdést. Ez lehet a Volánbusz Zrt. vagy más vállalkozó, amely a legjobb pályázati anyagot nyújtja be. Tehát a buszközlekedés nem fog megszûnni, errõl egyáltalán nincs szó ban és az azt következõ években is színvonalas közösségi közlekedést biztosítunk minden polgárunk számára. Június 2-án és 3-án, meghívásnak eleget téve, tiszteletünket tettük Vecsésen a Ferihegy-expon. A vecsési, illetve a Közép-magyarországi Vállalkozók Regionális Szövetségének elnökétõl, Vékony Ferenc úrtól érkezett a felkérés, melynek értelmében településünket az önkormányzat részérõl jómagam, Kele Sándorné alpolgármester, Burgyán Benõ képviselõ, a Községtörténeti Baráti Kör mint civil szervezet részérõl Kissné Pásztor Éva, dr. Fikker Ede és dr. Ott János, illetve Dósa Kálmán bácsi mint vállalkozó képviselte. A meghívott önkormányzatokon kívül számos vállalkozóval és civil szervezettel volt módunk megismerkedni a szlovákiai fürdõt üzemeltetõ csízfürdõi önkormányzattól kezdve a Teleházszövetség Közép-magyarországi Régiójáig. Rendkívül jó alkalom nyílott a rendezvényen a tapasztalatszerzésre, kapcsolatépítésre, -kialakításra. Június 3-án a Székely József Általános Iskola, míg június 5-én az Arany János Általános Iskola pedagógusnapi rendezvényén vehettem részt. A református iskola tanulói Istentisztelettel egybekötött mûsorral, majd ezt követõen a presbitérium tagjai a gyülekezeti házban vendéglátás keretében köszönték meg a pedagógusok és a technikai dolgozók tevé- Tisztelt Lakosság! kenységét. Az Arany János Általános Iskolában egy ebéd keretében, 1-1 szál virággal és szerény ajándékkal köszöntük meg az óvoda- és iskolapedagógusok, illetve a technikai dolgozók fáradozását. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a ceglédi gesztortól kapott legfrissebb információk alapján a Cegléden történõ szemételhelyezés várható legkorábbi idõpontja szeptember, illetve január 1-jétõl várható, hogy minden létesítmény (válogató, komposztáló, hulladékudvarok stb.) rendeltetésszerûen fog mûködni. Felhívom a figyelmét azoknak a lakosoknak, akik a közeljövõben építkezést fontolgatnak, hogy telekkialakítás van folyamatban az önkormányzat kivitelezésében. Helye: a Fürst Sándor út és Öregszõlõ út közötti, a Deák Ferenc úttal párhuzamos terület. A pontos információkról a helyi sajtóban és egyéb módon mindenkit idejében tájékoztatni fogok. A képviselõ-testület támogatta az Arany János Általános Iskola bõvítését, illetve az újtelepi óvoda teljes felújítását, pályázati forrás bevonásával. Jelenleg a pályázati anyag elõkészítése, összeállítása folyik. Itt szeretném megjegyezni, hogy a Ravatalozó felújítására beadott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így mintegy 2 millió forint áll majd rendelkezésre az elõtetõ és az épület elõtti díszburkolatok kialakítására. Örülök, hogy pályázatírónk, Szabó Krisztián nyertes pályázattal debütált, remélem, hogy a jövõben még nagyon sok munkája lesz, mellyel településünk fejlõdéséhez nagymértékben hozzájárul. A tavalyi évben pályázat útján nyert összegbõl megvalósult a felszíni vízelvezetés a Vízmûtelepi úton, illetve a Sport utcában. Mivel a támogatást több évre elosztva kaptuk, a kivitelezés is ütemezve valósul meg a 2007-es, 2008-as évben a Béke, Liget és Határ utcákban. Ehhez a gondolathoz kapcsolódva kérek mindenkit, hogy az ingatlana elõtti árkot, átereszt tartsa tisztán, a megfelelõ vízelvezetés biztosítása érdekében. Örömmel tapasztaltam a lakossági kezdeményezést a gyógyszertár mellett, a játszótér felújításával kapcsolatban. Nagyon pozitívan értékelem, hogy vannak olyan emberek, akik önzetlenül segítenek, összefognak egy nemes cél érdekében. Ez úton szeretném én is felajánlani a segítségemet a jövõben is bármikor hasonló kezdeményezések támogatására. Végezetül a vakáció idejére jó nyaralást, kikapcsolódást a diákoknak és tanároknak egyaránt, és lehetõség szerint a szülõknek is egy kis pihenést kívánok. Fodor Zoltán polgármester

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a május 31-én tartott képviselõ-testületi ülésrõl Jelen voltak: Fodor Zoltán polgármester, Baloghné Kovács Magdolna, Békési Mihályné, Burgyán Benõ, dr. Hajnal Károly, dr. Hashim Mohammed Sayed, Karai Istvánné, Káplár Istvánné, Kele Sándorné, Kissné Pásztor Éva, Patócs István János, Skoda Ferenc, Vajonné Baranyi Julianna. Napirendi pontok: 1.) A rendõrség munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Zajacz Ágnes kapitányságvezetõ aszszony 2.) A tûzoltóság munkájáról szóló tájékoztató Elõterjesztõ: Torba Csaba tûzoltó parancsnok 3.) A község civil szervezeteinek munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: a civil szervezetek vezetõi 4.) A háziorvosok munkájáról tájékoztató Elõterjesztõ: Dr. Csák Mária háziorvos Elõterjesztõ: Dr. Hashim Mohammed Sayed háziorvos 5.) A polgárõrség munkájáról tájékoztató. Elõterjesztõ: Böszörményi Gyula elnök 6.) A Közmûvelõdési Könyvtár és Teleház munkájáról beszámoló Elõterjesztõ: Kissné Pásztor Éva intézményvezetõ 7.) A Községi Könyvtár és Teleház alapító okiratának elfogadása, Szervezeti és Mûködési Szabályzat jóváhagyása Szentmártonkáta Község Önkormányzata az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 4/2002. (II. 22.) sz. rendeletének módosítása 8.) A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés évi díjairól szóló rendelet elfogadása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 9.) Az autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítás biztosítására pályázat kiírása 10.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet elfogadása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 11.) Az önkormányzat költségvetésérõl szóló, 2/2007. (III. 06.) sz. rendelet módosítása 12.) A környezetvédelemrõl szóló 10/1997. (V. 29.) sz. rendelet módosítása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 13.) Az ún. pedagógusföldekre pályázat kiírása 14.) A Napközi otthonos Óvoda vezetõjének kérelme kerítésfelújításra 15.) Pályázatokon való részvételrõl döntés 16.) Szentmártonkáta 674/25. helyrajzi számú ingatlan eladására pályázat kiírása 17.) Egyebek Az elsõ napirendi pont keretében Zajacz Ágnes kapitányságvezetõ kiegészítette írásban leadott beszámolóját. Többek között elmondta, hogy jelenleg a kapitányság dolgozóinak átlag életkora 31 év. Szólt a SZEM-(Szomszédok Egymásért Mozgalom) mozgalom jelentõségérõl. A beszámolót egyhangúlag elfogadták. A második napirendnél Torba Csaba tûzoltóparancsnok tájékoztatóját hallgatták meg a képviselõk. Jogállás szempontjából ismertette, hogy május 1-jétõl nem a helyi jegyzõ a tûzvédelmi hatóság, hanem a tûzoltóparancsnok. Beszámolóját egyhangúlag elfogadták. Ezután a civil szervezetek tájékoztatóját szavazták meg a képviselõk. A háziorvosok munkájáról szóló beszámolónál a polgármester bemutatta az ANTSZ új vezetõjét, dr. Vass Csabát január 1-jétõl az ANTSZ Monori Nagykátai Kistérségi Intézet néven összevonásra került. Dr. Illés Zsuzsanna tájékoztatta a jelenlévõket, hogy kórházi ellátás szempontjából jelenleg Ceglédhez tartozunk. Ez ügyben levelet írt az OEP-nek, kérve a közlekedési szempontból elõnyösebb Kerepestarcsai kórház kijelölését, de válasz még nem érkezett. A testület elfogadta a beszámolókat. A polgárõrség részérõl Böszörményi Gyula elnök elmondta, hogy jó ötletnek tartja a SZEM-mozgalmat, s szorgalmazná annak létrehozását településünkön is. Továbbá jelezte, vannak olyan pályázatok, amelyeket csak akkor nyújthatnak be, ha mûködik a testületben közbiztonsági bizottság. Kele Sándorné alpolgármester felhívta a figyelmet a Közbiztonsági Bûnmegelõzés Pályázatra, amelyhez az önkormányzat is segítséget tudna nyújtani. Baloghné Kovács Magdolna javasolta, hogy valamelyik mûködõ bizottsághoz kellene csatolni a közbiztonsági bizottságot, így nem kellene azt új bizottságként létrehozni. Ezután a testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót. A Könyvtár és Teleház beszámolójánál Kissné Pásztor Éva, az oktatási és kulturális bizottság elnöke kiegészítve beszámolóját elmondta, hogy a település lakosságának 17,9%-a könyvtári tag, a térségi átlag pedig 12%. A testület, a bizottság javaslatát egyhangúan elfogadva, határozatot hozott arról, hogy a nyári szünet idõszakában augusztus 31-ig, a községben lakó 14 éven aluli tanuló gyermekek részére, gyermekenként heti 1 órában ingyenesen biztosítja az internet használatát a Könyvtár és Teleházban. Kissné Pásztor Éva intézményvezetõ tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a Közmûvelõdési szakfelügyelet hiányosságként tüntette fel azt, hogy nincs értékelve az intézmény munkája. Kele Sándorné a könyvtár beszámolójával kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint az intézményvezetõ munkája kiemelkedõ és példamutató, mivel nagy hivatástudattal és szorgalommal szervezi a falu közmûvelõdési rendezvényeit is. Több hozzászólás után a testület a következõket fogadta el. 2

3 2007. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 65/2007. (V. 31.) sz. ÖKT-határozat 1.) Elfogadja a Könyvtár és Teleház munkájáról a beszámolót. 2.) Megköszöni és elismeri Kissné Pásztor Éva intézményvezetõ elmúlt években végzett lelkiismeretes munkáját. Ezután jóváhagyták a Könyvtár és Teleház alapító okiratát, az SZMSZ-t, valamint az önkormányzat közmûvelõdési feladatáról szóló rendelet módosítását. A helyi autóbuszon július 1-jétõl csak bérlettel és elõvételben váltott jeggyel lehet közlekedni. A menetjegy ára 150 Ft lesz. A következõ napirendi pontnál Baloghné Kovács Magdolna, a pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a Volánnal kötött szerzõdés december 31-én lejár, ezért a fennálló jogszabályok értelmében pályázatot kell kiírni. A tervezetet a bizottság tárgyalta, csak a mellékletét képezõ szerzõdéstervezetrõl nem alkottak véleményt. Dr. Hajnal Károly, a jogügyi bizottság elnöke a pályázati kiírást és a szerzõdéstervezetet nem javasolta elfogadásra. Patócs István szerint a régi falurészt rá lehetne építeni a Népstadionhoz közlekedõ járatra, így az emberek megspórolnák a vasútállomásig fizetendõ viteldíjat. Több képviselõ véleménye az volt, halasszák el a döntést egy rendkívüli ülésre, de tájékoztassák a lakosságot arról, hogy a helyi autóbusz-közlekedés nem szûnik meg a községben. A testület elfogadta az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletet, azzal a kiegészítéssel, hogy gondoskodjanak a kataszteri kimutatások felülvizsgálatáról és az utcanevek pontosításáról. Az önkormányzat költségvetésénél az elõirányzatok módosítását egyhangúlag elfogadták a képviselõk. A testület többsége megszavazta és rendeletet alkotott arról, hogy a szeméttelepen veszélyesnek nem minõsülõ építési törmelék elhelyezését a polgármesteri hivatal illetékes ügyintézõje írásban engedélyezi, és elhelyezéséért nem kell díjat fizetni. A következõ napirend volt az úgynevezett pedagógusföldekre a pályázat kiírása. A pénzügyi bizottság és a településfejlesztési bizottság együttes javaslata, hogy 5 évre kerüljön kiírásra a pályázat. A jogi bizottság fontosnak tartotta a haszonbérleti díj öszszegszerû pontosítását, és évenként 1 kg búzaemelést javasolt. A képviselõk egy része nem értett egyet a pályázat kiírásával. Kissné Pásztor Éva és Baloghné Kovács Magdolna szerint mindenképpen meg kellene pályáztatni, mivel nagy területrõl van szó, másrészt ha nem lesz pályázat, ez támadási felület. Végül a testület 8 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett a következõ határozatot hozta: 69/2007. (V. 31.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) a tulajdonát képezõ Szentmártonkáta 0161/2. helyrajzi számú ha terület nagyságú 371,45 AK értékû szántó mûvelési ágú földterületet öt évre, augusztus 31-ig haszonbérbe adja az Agrárszövetkezet részére. 2.) A fizetendõ bérleti díj évre 32 kg/ak búza ára, a bérleti díj évente 1 kg/ak búza árával emelkedik, és az AKG pályázaton megnyert összeg 50%-a. A bérleti díj fizetési határideje minden év augusztus 31-e, illetve a megnyert összeg Agrárszövetkezet részére történõ átutalását követõ 8 napon belül. 3.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester Az óvodakerítés felújításával kapcsolatban nem született döntés. Az óvoda- és az iskolapályázatok beadásánál hosszú, éjszakába nyúló vita keletkezett. Az iskolánál többen felvetették, szükséges-e ilyen értékû, ilyen nagy költségvetésû bõvítés. Kétséges az is, hogy a pályázaton nyerhetõ 250 millióból + 30 millió önerõbõl megvalósítható-e az önkormányzat által elkészíttetett iskolabõvítés. Végül az alábbi döntések születtek: 70/2007. (V. 31.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) a Közép-magyarországi Operatív Program KMOP kódszámú Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása tárgyú pályázati kiírás alapján, pályázatot nyújt be vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére, az Arany János Általános Iskola bõvítése tárgyában. 2.) A beruházás teljes költsége bruttó Ft (azaz kettõszáznyolcvanmillió forint). Az igényelt támogatás összege Ft (azaz kettõszázötvenmillió forint). A támogatás elnyerése esetén a szükséges saját forrás összegét, Ft-ot (azaz harmincmillió forintot) a képviselõ-testület az önkormányzat költségvetésébõl biztosítja. 3.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentációk alapján a pályázat és az ahhoz szükséges dokumentumok elkészítésére, illetve elkészíttetésére valamint a pályázat benyújtására. Határidõ: július 16., felelõs: Fodor Zoltán polgármester 71/2007. (V. 31.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) a Közép-magyarországi Operatív Program KMOP kódszámú Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása tárgyú pályázati kiírás alapján, pályázatot nyújt be vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére, a Napközi Otthonos Óvoda rekonstrukciója tárgyában. 2.) A beruházás teljes költsége bruttó (azaz száztízmillió forint). Az igényelt támogatás összege Ft (azaz kilencvenkilencmillió forint). A támogatás elnyerése esetén a szükséges saját forrás összegét, Ft-ot (azaz tizenegymillió forintotot) a képviselõ-testület az önkormányzat költségvetésébõl biztosítja. 3.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentációk alapján a pályázat és az ahhoz szükséges dokumentumok elkészítésére, illetve elkészíttetésére, valamint a pályázat benyújtására. Határidõ: július 16., felelõs: Fodor Zoltán polgármester Megszavazták a 674/25. helyrajzi számú ingatlan pályázati kiírását. (Folytatás a következõ oldalon!) 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Az egyebeknél egyetértettek a pénzügyi bizottság javaslatával, hogy pedagógusnapra a dolgozók Ft csekély értékû ajándékutalványt kapjanak. Az utak javításáról a következõket döntötték. 74/2007. (V. 31.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) a községben lévõ önkormányzati fenntartású utak kátyúzását betonozással oldja meg, az önkormányzat karbantartói munkavégzése által. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester Végül a polgármester a többi napirend elnapolását javasolta, amellyel a képviselõk egyetértettek. A jegyzõkönyv alapján összeállította: Kissné Pásztor Éva A jegyzõkönyv és mellékletei megtekinthetõk a Könyvtár és Teleházban, nyitvatartási idõben. FERIHEGYI EXPO június 2 3. ANYAKÖNYVI HÍREK 2007-ben születtek: Illés Dominik január 15. A. n.: Végh Zsuzsanna Lesti Bertalan Örvény január 23. A. n.: Csehi Erika Végh Zsolt január 26. A. n.: Vargyai Katalin Gulyás Tibor január 29. A. n.: Nagy Enikõ Szabó Zsuzsanna február 6. A. n.: Nagy Zsuzsanna Danyi Hanna február 12. A. n.: Adamecz Szilvia László Dominik február 13. A. n.: Dósa Nikoletta Urbán Ákos február 21. A. n.: Rada Andrea Vlász Viktor február 22. A. n.: Pikács Margit Rettegi Boglárka március 3. A. n.: Serfõzõ Zsuzsanna Kalányos Szabolcs március 21. A. n.: Tóth Mária Balogh Martin március 21. A. n.: Greffer Mária Kovács Áron március 24. A. n.: Gödöllei Andrea Lengyel Benedek március 25. A. n.: Gál Henrietta Varga Bence április 4. A. n.: Cseh Anna Csatári Éva Vanessza április 10. A. n.: Rabi Jolán Bün Bíborka április 20. A. n.: Szabó Zsuzsanna Lendvai Levente április 27. A. n.: Szentgyörgyi Erika Jakab Máté április 28. A. n.: Tulipán Noémi Szántai Tamás május 12. A. n.: Szántai Ildikó Csuka Szabolcs május 22. A. n.: Kenyó Tímea Tóth Szabolcs Máté május 28. A. n.: Csikós Erzsébet Házasságkötés: Karai Katalin Tóth Zoltán május 26. Virágh Gizella Pozsgai László június 2. A szentmártonkátai sátorban a cseh és ipari kamara képviselõi, Dósa Kálmán kádár és Fodor Zoltán polgármester látható Dósa Kálmán, Fodor Zoltán, dr. Gál Zoltán országgyûlési képviselõ Pályázat A szentmártonkátai Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet, SZAKÁCS állás betöltésére. Pályázati feltételek: Szakirányú végzettség, szakmai gyakorlat Pályázat leadási határideje, és helye: július 15., Szentmártonkátai Napközi Otthonos Óvoda, Úttörõk útja 2. (intézményvezetõnek vagy az élelmezés vezetõnek). Felvilágosítás: a (29) telefonszámon. Fodor Zoltán, Vékony Ferenc, a Közép-magyarországi Vállalkozók Regionális Szövetségének elnöke, Kissné Pásztor Éva és Kovács István, Túrkeve Közmûvelõdési Osztály vezetõje, aki az 1980-as években Szentmártonkátán rajzot tanított az iskolában. 4

5 2007. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Pályázat Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete értékesíti kizárólagos tulajdonát képezõ, Szentmártonkáta, 674/25. helyrajzi számú, 728 m 2 nagyságú belterületi ingatlanát. Az ingatlan az önkormányzat településrendezési terve alapján vegyes terület építési övezetbe tartozik. Az irányadó vételár: Ft+(20%) áfa A pályázatnak tartalmaznia kell a fizetendõ vételárra az ajánlatot, valamint az ingatlan hasznosítására az elképzeléseket. A pályázat zárt borítékban történõ benyújtási határideje: június 26. (kedd) 15 óra A pályázatokat Szentmártonkáta Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága és Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága bontja, Képviselõ-testülete bírálja el június 28-án (csütörtökön) tartandó ülésén. A pályázat utólagos érvénytelenítésének a jogát a képviselõ-testület fenntartja. A pályázatokat Szentmártonkáta Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c szám alá kérjük megküldeni, Fodor Zoltán polgármester nevére címezve. További felvilágosítást ad a polgármester személyesen vagy a (29) es telefonszámon. KÖZÉLETI HÍREK Mi újság a helyi parlamentben? tette fel a kérdést a napokban valaki. Mivel azt hallotta, hogy folyton vitatkozunk, és nem tudunk dönteni. Ha meg döntünk, roszszul döntünk, mert nem támogatjuk az óvodát, iskolát, öregotthont, buszközlekedést stb. Errõl a véleményem szeretném megosztani nemcsak a kérdezõvel, hanem a lakosokkal is. Elöljáróban szeretném elmondani, hogy a 14 tagú testületbõl 9 tag új, és csak 5 tag volt már képviselõ. Tehát sok új dologgal kellett a testület többségének megismerkednie. Bátran kijelenthetem, hogy valamennyien fontosnak tartjuk községünk sorsát, fejlõdését, elõrehaladását. Errõl tettünk tanúbizonyságot, amikor az alakulóülésen egységesen, teljes összhangban lemondtunk évi tiszteletdíjunkról, és felajánlottuk annak összegét fejlesztési tervek megvalósítására. Ebbõl készültek el egyrészt azok a tervek, melyekre a közeljövõben pályázni szeretnénk. Körbejártuk az önkormányzat valamennyi intézményét, hogy személyesen is megismerkedjünk azok életével, az épületek állagával, hogy gazdasági programunkban meg tudjuk jelölni a fejlesztések irányát ben megszavaztuk, hogy pályázzuk meg a könyvtár fejlesztését, valamint a Ravatalozó elõtetõjének kialakítását és a bejárati rész lekövezését, ez utóbbit már meg is nyertük. Tehát várható annak elkészülte. Ugyancsak megszavaztuk egységesen, egyhangúlag, hogy pályázatot nyújtson be az önkormányzat az óvoda felújítására, valamint az iskola bõvítésére. Abban azonban valóban volt vita, hogy az iskola bõvítése, illetve felújítása milyen mértékben valósuljon meg a rendelkezésre álló adatok alapján. Én azt gondolom, természetes, hogy egy ilyen nagy volumenû beruházásnál véleménykülönbségek legyenek, nekünk pedig az a feladatunk, hogy ezeket közelítsük egymáshoz. Továbbá nincs vita a képviselõk között abban sem, hogy gondoskodnunk kell az idõs emberek ellátásáról. Annak mikéntjét azonban valóban többször körbejártuk, mivel a lehetõség túl kicsi, és a döntés súlya túl nagy. Többször éjszakába nyúlóan tárgyaltuk a helyi buszközlekedést, mivel a lehetõ legjobb és legolcsóbb megoldást szeretnénk a lakosok részére biztosítani. Ezért vállalta el több képviselõ is, hogy részt vesz az utasszámlálásban. Nem akarta, és a jövõben sem akarja a képviselõ-testület a buszközlekedést megszüntetni, mint ahogyan az elterjedt! Döntöttünk az utak kátyúzásáról, de az igaz, hogy többfordulós vita elõzte meg a megvalósítást, hogy betonnal vagy bitumennel történjen-e a javítás. Nem is az a baj, hogy vitatkozunk, hiszen az egészséges vita elõbbre viszi az ügyet, hanem az, hogy a lakosok nem tudják, hogy a vélemények ütköztetésével keressük a legjobb, legolcsóbb megoldást. Õk csak azt érzékelik, hogy az idõ telik, az utak állapota pedig egyre romlik, és nem történik semmi! Döntöttünk a községben lévõ közterületek hasznosításáról, azonban annak pontosítása még további egyeztetéseket igényel. A fentiekbõl is láthatják, hogy a fõ célok kitûzésében hamar egység alakul ki, egyetértünk a fejlesztésekkel, csak a fejlesztések nagyságával kapcsolatban vannak olykor véleménykülönbségek. Miért? Mert vannak óvatosságra intõ képviselõk? Ez csak természetes, legyenek is! Mert vannak bátrabbak, merészebbek? Ez is természetes, legyenek is! De a lényeg, hogy a kettõ, három, illetve 13 vagy 14 különbözõ vélemény összegzõdjön az üléseken! Azt meg senki ne rója fel, ha alaposan körüljárjuk, átgondoljuk a fejlesztéseinket, bírja-e az anyagi megterhelést a község, valóban szükséges-e az a beruházás stb. Nem kell tehát félremagyarázni senkinek, ha a képviselõk akik egyébként a falu fejlõdését, ugyanakkor a takarékos gazdálkodást tartják szem elõtt, alaposan megfontolják a döntésüket. El kell mondani azt is, hogy egészen más ám belülrõl látni a dolgokat, mint kívülrõl! Más képviselõként felelõsségteljes véleményt formálni, majd meghozni a döntést, és más kívülrõl, minden kötelezettség- és felelõsségvállalás nélkül véleményt mondani. De ez így a helyes, és akkor jó, ha a kettõ kiegészíti egymást. Mind a képviselõtestületi, mind pedig a lakossági vélemények legyenek elõremutatóak és indulattól mentesek. Kele Sándorné 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június KÖZÉLETI HÍREK Kékhírek május 3-án a reggeli órákban Szentmártonkáta belterületén, az egyik villanytrafónál, amely közvetlen a kerékpárút, illetve a járda mellett található, megsérült egy gyermek. Az adatgyûjtés során megállapítást nyert, hogy a gyerekek az iskolába indultak, amikor az egyik fiú megbotlott, és vállal nekiesett a villanytrafónak, aminek oldala behorpadt, és ezért rövidre zárt; a kicsapó lángok megégették a fiú fejét és karját. Az iskoláskorú fiút másodfokú égési sérülésekkel szállította a mentõ a kórházba május 12-én az esti órákban Nagykáta és Szentmártonkáta között, a 31-es fõúton közlekedési baleset történt. A baleset úgy következett be, hogy három gépjármû haladt egymás mögött Nagykáta irányába. A legelöl haladó jármûvet egyszerre ketten is elõzni kezdték, így a hátul haladó jármû elõzés közben, eddig ismeretlen körülmények miatt, váratlanul áttért a szemben lévõ sávba, és az árokba rohant. A gépjármû vezetõjét, egy 19 éves fiatalembert, súlyos, életveszélyes sérülésekkel kórházba szállították. Tisztelt Szentmártonkátai Polgárok! Az elmúlt hetekben számos tárgyalást folytattam Fodor Zoltán polgármester úrral a helyi autóbuszjárat megtartása érdekében. Elmondhatom, hogy polgármesterük mind a VOLÁNBUSZ-nál, mind a Budapesti Közlekedési Szövetségnél több vezetõvel is tárgyalt a helyi járat megmaradása érdekében. Sikerrel! Magam részérõl csak elismerésemet fejezhetem ki az önkormányzat konstruktív javaslatai, jó ötletei és kidolgozott elképzelései miatt. A község vezetése teljes mértékben átérzi a bejárók problémáját, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szûkös pénzügyi lehetõségek ellenére kellõ támogatást adjanak a helyi járat mûködtetéséhez. Szentmártonkáta az idén is pályázott a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz a helyi járat támogatására. És nyert! Ezzel együtt persze Önök, helyben lakók nyernek igazán, mert továbbra is biztosított a VOLÁNBUSZ helyi járatú szolgáltatása a falu távoli csücske és a vasút között. Magam részérõl továbbra is támogatom az önkormányzat kiállását a helyi közlekedés mellett. Mint a Budapesti Közlekedési Szövetség munkatársa fontosnak tartom, hogy minden olyan községben legyen közösségi közlekedés, ahol a távolságok és a vasútra történõ ráhordás ezt indokolja. És ez itt fontos! Hogy miért? Mert meggyõzõdésem, hogy ha a bejáró polgár jó csatlakozású helyi járatot kap, és átszállhat az ütemes menetrenddel közlekedõ gyorsított vonatra, akkor itthon hagyja majd a gépkocsiját. Nem idegesíti magát a mindennapos városi dugókban, nem pazarol el feleslegesen üzemanyagot. Védi Pest megye és a fõváros levegõjét, csökkenti a zajártalmat, egyszóval környezetbarát módra él! Kívánom, hogy a község vezetése az Önök támogatásával az eddigiekhez hasonlóan figyeljen oda minden polgárára, biztosítsa nyugalmukat, tartsa rendben a környezetet és gondoskodjon a közösségi közlekedésrõl. Ehhez kívánok minden szentmártonkátai Polgárnak sok sikert és jó egészséget, Isten áldását. Budapest, június 11. Garádi István BKSZ Kht. szakmai tanácsadó Tisztelt Szerkesztõség, Kedves Olvasó! Szeretném önökkel a következõ eseményt megosztani októberében baltérd-izületi mûtétet hajtottak végre rajtam a budapesti O.B.S.I.-ban. A mûtétet nagy fájdalom követte, többféle fájdalomcsillapító sem hatott. Az ágyról felkelni nem tudtam, álmatlan voltam. Gyógytornász kezelt, de eredmény nem volt. Április elején Balla Renáta tápiószecsõi körzeti ápoló közölte, van egy ismerõse, Õ talán tud segíteni. Így ismerkedtem meg Dillik Anitával, Szentmártonkáta, Rudnay Gyula utcában lakó gyógytornásszal, aki néhány perc megbeszélés után elkezdte a gyógytornát. Néhány kezelés után járókerettel tudtam közlekedni, majd sütni, fõzni a konyhában. Május közepén Anita közölte, írassak fel könyökmankót, s azzal, ha megtanulok járni, könnyebb lesz. Egy hét után az udvarra ki tudtam menni, majd járókeret és mankó nélkül elkezdtem járni. Most már fájdalmaim ritkán vannak, s 4-5 órát tudok aludni. Reggelente, mikor felébredek, sokat elgondolkodom, hogy lehetett ilyen rövid idõ alatt megtanítani járni, hiszen Anita 2006 szeptemberétõl foglalkozik gyógytornával. Keze ügyességét nézve úgy tûnik, mintha hosszú évek, évtizedek óta foglalkozna gyógytornával. Megbeszélés alapján szinte percpontossággal érkezik. Kedves, mosolygós arcát, beszédét nem lehet elfeledni. Kedves szavai, megjelenése, csinossága már felér egy gyógymóddal. Kedves édesanyját bizonyára büszkeség, öröm tölti el, hogy ilyen rendkívüli teremtés a leánya, férje pedig szintén büszke lehet, hogy ilyen remek, kitûnõ feleségre talált. Nagyon köszönöm Anitának, hiszen, ha nem találkoztunk volna, még most sem tudnék ennyire sem közlekedni. Köszönöm Balla Renátának, hogy Anitával megismerkedhettem. Dillik Istvánnak és Anitának június 2-án volt az 1 hónapos házassági fordulójuk, melyhez gratulálok, kívánok jó egészséget, örömteli házaséletet. Jó volna, ha mindenki ilyen segítõkész és kedves lenne a betegekhez, az emberekhez. Köszönöm, hogy levelem elolvasták, mindenkinek jó egészséget, jó pihenést kíván Danyi Imre Tápiószecsõ 6

7 2007. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK Lakossági tájékoztató a tetanusz elleni védõoltásokról Változott a tetanusz elleni oltásokkal kapcsolatos eddigi gyakorlat. Továbbra is a sérülést ellátó orvos mérlegeli a tetanusz elleni védõoltás beadásának szükségességét. Alapvetõen két dologtól függ, hogy valakit sérülés esetén kell-e oltani tetanuszfertõzõdés ellen, vagy nem: a) sérülés (sebzõdés) körülményeitõl, és b) a sérült személy sérülés elõtti tetanusz elleni védõoltásainak mennyiségétõl. Nem tartjuk tetanusz fertõzõdésre gyanús sérülésnek, ezért tetanusz ellen nem kell beoltani azokat a személyeket: akiknek sérülése (sebe) friss (6 órán belül kezelni tudja az orvos) és tiszta (tehát porral, földdel, nyállal stb. tudottan nem szennyezett), valamint akiknek kicsi, nem mély a sérülése, és azt éles eszköz (üveg, kés) okozta. Természetesen a szakszerû sebellátásnak (tisztításnak) ilyen esetekben is meg kell történnie. Tetanusz profilaxis Sérülések ellátása kapcsán NEM gyanús: sebellátás 6 órán belül vonalas max. 1 cm mély éles eszközzel keletkezett szövetelhalás, szennyezettség nincs (föld, országúti por, nyál) (Nem kell oltani akkor sem, ha kevesebb mint 10 év telt el az utolsó oltás óta.) Tetanuszfertõzõdésre gyanús sérülésnek tartjuk a szakított, roncsolt sebeket (égés, szúrás, lövés, fagyás stb.)! Ilyenkor az orvosnak tisztáznia kell, hogy a sérült személy korábban mikor és mennyi tetanusz elleni védõoltást kapott, hiszen ettõl függ, hogy kell-e oltást adni. Ha az orvos megállapítja, hogy a már korábban megtörtént oltások alapján a sérült személy védett tetanuszbetegség ellen, akkor az oltás elmarad. Ha az orvos azt állapítja meg, hogy a már korábban megtörtént oltások ellenére sem védett a sérült, akkor az oltást el kell végezni. Ne Feledje! Tetanuszfertõzõdésre gyanús sérülés estén keresse fel orvosát, mert az alapos sebellátás mellett dönteni kell a tetanusz elleni védõoltás szükségességérõl is! A védõoltás életet ment! ÁNTSZ Monori Nagykátai Kistérségi Intézete Tisztelt Szentmártonkátai Ingatlantulajdonosok! Szentmártonkáta Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részérõl ezúton szeretnénk felhívni minden szentmártonkátai ingatlantulajdonos figyelmét az idei évhez kapcsolódó gyom- és parlagfû-mentesítési kötelezettségre. Az új törvény szerint a parlagfû-mentesítést június 30-ig mindenkinek el kell végezni. Amennyiben ez nem történik meg a fenti határidõre, minden további felszólítást és türelmi idõt nélkülözve, a hatóságnak azonnali büntetés elrendelésével kell kikényszeríteni a mentesítést, melynek mértéke belterületen Ft, külterületen Ft. Kérjük, hogy figyeljenek területeikre, a gyommentesítést végezzék el idõben. Ezzel nemcsak embertársaik egészségét, hanem saját anyagi javaikat is megóvhatják. KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Szentmártonkátaiak a Vajdaságban Ezernyi hímzés, csipke, minta, szín, és ennél jóval több órányi türelmes, kitartó, odaadó munka eredménye mindaz, ami négy napon át betöltötte a törökbecsei Miloje Ciplic Általános Iskola épületének szinte minden zeg-zugát. A Vajdasági Kézimunka-kedvelõk Szövetségének sorrendben 9. kiállítása április 12-én, csütörtökön nyílt, és vasárnapig lehetett megtekinteni, nézelõdni, vásárolni, gyönyörködni és tanulni is a mestermunkákból. E kiállításon nemcsak a tömegesség a lényeg, az évrõl évre magasabbra helyezett mérce biztosítja a rendezvény színvonalát, sokszínûségét írja egy vajdasági lap. Olvasható továbbá a cikkben, hogy Magyarországról is érkeztek kiállított anyagok, munkák, melyek kiemelten nagy tetszést és elismerést váltottak ki a nézõközönség soraiban. Miért fontos ez a cikk nekünk? Mert olyan hírt tartalmaz, mely érinti községünket, közösségünket is. Ugyanis az újság fenti sorai között található képek egyike alatt ez olvasható: A magyarországi vendégek palotással kedveskedtek a nagyszámú közönségnek. S a képen felismerhetõ Szabó Krisztike és Szóró Ricsi képe, akik éppen készen állnak a palotás eltáncolására. Ugyancsak szereplésével vett részt ezen a több napos rendezvényen Molnár Alexandra is. De még ez nem minden! A kézmûves kiállításon megtalálható volt Molnárné Virág Évának több munkája is. Vajdasági szereplésüket, a gyönyörû, színpompás munkákat, valamint azt a kitartó akaraterõt, odaadást, szorgalmat, mellyel létrehozták mindezt s képviseltették szûkebb, tágabb hazánkat is, névre szóló elismerõ oklevéllel jutalmazták. Köszönjük Nekik, hogy elvitték Szentmártonkáta hírét a Vajdaságba, és gondolkodjunk azon, miképpen lehet ennek folytatása. Kele Sándorné 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június A SZÉKELY JÓZSEF REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI A PÜNKÖSDI SOKADALOM Néptáncosaink májusban felléptek a Pünkösdi Sokadalom rendezvényén Tápiószecsõn. Május 28-án 12 órakor gyülekeztünk a tornateremben, ahol elpróbáltuk azokat a táncokat, amelyekkel indultunk Tápiószecsõre. Különjárattal indultunk a pünkösdi ünnepségre, a Damjanich János Mûvelõdési Központhoz, ahol már vártak minket. Ahogy megérkeztünk, rögtön színpadbejárással kezdtünk. Kevés idõnk volt, de körülnéztünk, és meglátogattuk a helyi büfét is. Ezután öltözni mentünk, ami nem tart kevés ideig. Négy órakor került ránk a sor, és már izgultunk, hogy fog sikerülni a fellépés. A nézõtér tele volt érdeklõdõ emberekkel. A mûsorban alkalomhoz illõ pünkösdi játékokat és felsõ-tisza-vidéki táncot adtunk elõ. A közönség vastapssal jutalmazott bennünket. Nagyon örültünk, hogy ilyen nagy sikert arattunk a Pünkösdi Sokadalomban. Legjobban azonban arra voltunk kíváncsiak, hogy a zsûri hogyan értékeli a produkciónkat. Az volt a véleményük, hogy fegyelmezetten szerepeltünk, amely arra utalt, hogy alapos felkészítést kaptunk. Külön elismerést kapott a rendezett viseletünk. A szereplés után Bene Judit tanár néni megvendégelt minket fagylalttal, ami jólesett a melegben. Este fél nyolc körül értünk Szentmártonkátára. Boldogok voltunk, hogy jól sikerült a fellépés, és sok embernek szereztünk örömöt a Pünkösdi Sokadalomban. A 6. osztály néptáncosai A mozgás öröme Az idei tanévben ismét meghirdettük úszótanfolyamunkat. A gyerekek minden évben szép számmal jelentkeznek, az idén is közel 30 fõvel indulhattunk útnak több héten keresztül, péntek délutánonként. Iskolánk alapítványának köszönhetõen elsõs kisdiákjaink újra térítésmentesen vehettek részt az oktatáson. A támogatást ezúton is hálásan köszönjük! A kezdõ korcsoport számára a vízhez szoktatással, bizonyos fokú vízbiztonság megszerzésével indult a tanulás. Alkalomról alkalomra egyre bátrabban vetették magukat a habok közé. Kezdetben úszólappal, majd késõbb már úszólap nélkül is alkalmazták megszerzett tudásukat. Nagy öröm volt látni, hogy az utolsó alkalmon szinte minden elsõs kisdiák önállóan úszott a medence biztonságot nyújtó sekélyebb vizében. Az idõsebb korosztály már bizonyos tudással indult neki ennek az új tanévnek. Számukra a tanfolyam az úszástechnikájuk tökéletesítésében, a levegõvétel hatékonyabbá tételében nyújtott segítséget. Természetesen õk már bátrabban merészkedtek a mélyebb vízbe is, nagy lelkesedéssel tanulták a különbözõ ugrásokat, és lelkesen teljesítették az erõnlétüket fejlesztõ feladatokat is. Reméljük, a következõ tanévben hasonló lelkes csapattal folytathatjuk munkánkat, évrõl évre egyre több gyermeket ösztönözve arra, hogy: mozogni jó! Közeledve a nyári szünethez, reméljük, gyerekeink hasznosítják majd megszerzett tudásukat a folyók, tavak, medencék hûs vizében. Galbács Magdolna és Szabó Annamária Újra táborozunk! Az idei évben is sikerült megszervezni a lassan hagyománnyá váló erdei iskolát! Mostani célunk a Bükk-hegységnél elterülõ Szilvásvárad és környékének megismerése volt. Két tanár és 28 diák indult útnak május 14-én, hogy 5 napot töltsön el a hagyományokban gazdag helyen. A tábor célja az volt, hogy a gyerekek ne csupán az iskolapadban tanulják meg az állat- és növényvilág gazdagságát. Itt testközelbõl láthatták a különbözõ növényeket, a tanösvények mentén olvashattak a gazdag állatvilágról, és megnézték a különbözõ korok kõzeteinek kiállítását. Az éjszakai élet, a csillagok és a fura neszek kit megijesztettek, kit pedig nevetésre ingereltek az éjszakai bátorságtúra alkalmával. De nem csupán tanulásból állt ez az egy hét. Volt kalanderdõ, ahol a bátor diákok 3-4 m magasságban, biztosítókötélen teljesítettek különbözõ feladatokat-, és trambulin. Az utolsó napon a gyerekek megtekintették az egyedülálló református Körtemplomot, ami méretével és formájával igen nagy hatást gyakorol az odalátogatókra! Egy igazán élménydús és izgalmas hét után fáradtan, de boldogan tértünk haza. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a nagykátai és szentmártonkátai vállalkozóknak, valamint iskolánk alapítványának, akik segítségével eljuthattunk ide, és ilyen gazdag programot biztosíthattunk a résztvevõ gyermekek számára! Galbács Magdolna és Horváth Judit 8

9 2007. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG A SZÉKELY JÓZSEF REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI MEGHÍVÓ A Székely József Református Általános Iskola 8. osztályosainak ballagása június 24- én (vasárnap) 10 órakor kezdõdik. A ballagási és tanévzáró ünnepi Istentiszteletre mindenkit szeretettel várunk, melyet tól tartunk a községi református Templomban. Szvitek Jánosné igazgató Június elsõ vasárnapja a pedagógusok napja. Presbitériumunk úgy határozott az éves missziói munkatervünk összeállításakor, hogy a Székely József Református Iskola fenntartójaként méltóképpen megtartjuk ezt az alkalmat. A június 3-án, vasárnap délelõtt 10 órakor kezdõdõ Istentiszteletre meghívtuk református iskolánk minden aktív dolgozóját, valamint községünk önkormányzata részérõl Fodor Zoltán polgármestert, dr. Illés Zsuzsanna jegyzõnõt, Kele Sándorné alpolgármestert, és az oktatási bizottság részérõl Kissné Pásztor Évát. Az Istentisztelet elején legkisebb diákjaink kedves, pedagógusnapi köszöntõmûsorral szolgáltak, Szabó Annamária és Simonné Bozsik Anikó osztályfõnökök vezetésével. Imádságunkban hálát adtunk Istennek egykori tanítóinkért, és természetesen Pedagógusnap a Székely József Református Általános Iskola dolgozóinak, a gyülekezeti házban Bozsikné Simon Anikót Hajnal Ernõ református presbiter köszönti a napjainkban küldetésüket betöltõ pedagógusokért. A templomi megemlékezés után a gyülekezeti házban gazdagon terített asztallal vártuk az ünnepelteket és meghívott vendégeinket. Szabó Árpád 8. osztályos diákunk a fenti verssel csalt mindannyiunk arcára ragyogó mosolyt. Presbitereink személyesen, egyenként köszöntötték iskolánk dolgozóit, akiknek igen-igen jólesett a megbecsülés szerény kifejezése. Szvitek Jánosné igazgatónõ, majd Fodor Zoltán polgármester úr kedves szavait követõen meghitt, vidám légkörben folytatódott a szeretetvendégség. Hajnal Mihályné (presbiterfeleség) és mindenki, aki az asztal körüli szolgálatot önzetlen szeretettel végezte megállapította, hogy református iskolánk dolgozói megérdemelték a legfinomabb falatokat! Presbitériumunk pedagógusnapi jókívánsága az ároni áldásból szólt: Áldjon meg téged az Úr, és õrizzen meg tégedet! Így legyen! Vizi Zsuzsanna lelkész Szénási Sándor: DERÛS KÖSZÖNTÕ PEDAGÓGUSNAPRA Mondd, hol terem a türelem? Tagadhatatlanul ott van halraváró horgászbotban, órásmester mûhelyében, hangyák, méhek életében, egérlesõ kiscicákban, rejtvényfejtõ kisdiákban. Most azt mondom: kiváltképpen tanítóink jó szívében! S hol van kétség nélkül szépség? Szép a piros, üde hajnal, a zöld erdõ, madárdallal, a víg mosoly, a szivárvány, a lepketánc, kicsi bárány. Szép a sok-sok csillagutas, a fûszál, a rózsalugas. Több a szépség, elhiszed-e? Pedagógus-lelkek jegye! S virul remény e földtekén? Ahogy gazda nézi földjét, az udvarló szíve hölgyét, s a beteg vár virradatra, elismerésre a gyatra, ahogy a rab a kék égre, minden nemzet a békére Pedagógus éppúgy várja: Gondját siker koronázza! S a boldogság hol valóság? A tudósnak könyvtárában, a fukarnak pénzeszsákban, rejtekhelyen szerelmesnek (irigy szemek hol nem lesnek), a színésznek tapsviharban, halnak vízben, hõsnek bajban. Pedagógus-szívnek ott van a kedves, rossz diákokban. Üdvözletem befejezem: Bárcsak ezt a boldogságot melyet szemünk sokszor látott! növelnénk egy fénysugárral: szorgalmas, jó tanulással, s szeretetért most cserébe szeretetet adjunk végre! E szép tüzet ma fölszítván, mond köszöntõt valamennyi hû tanítvány. 9

10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A Községi Könyvtár és Teleház hírei Kedves Szülõk és Gyerekek! A Könyvtár és Teleház 2 hét kivételével egész nyáron várja az olvasni vágyó gyerekeket és felnõtteket. A vakáció ideje alatt június 18-tól augusztus 31-ig minden szentmártonkátai, 14 éven aluli gyermek heti 1 óra ingyenes számítógép-használatot vehet igénybe. Ez lehet internetezés, játékprogram-használat. Szeretettel várjuk a gyerekeket: Hétfõn Kedden Csütörtökön Pénteken Az intézmény dolgozói Ruhagyûjtés kizárólag a meghatározott idõpontokban A Szentmártonkátai Református Egyházközség gyülekezeti házában lehetõséget biztosítunk tisztított használt ruha gyûjtésére. Szeretettel kérünk mindenkit, hogy csak a kitûzött napokon, pontosan megjelölt órákban hozza el a gondosan összehajtogatott, rendszerezett ruhanemût. július 2-án, hétfõn du. 2 órától este 6 óráig, július 3-án, kedden du. 2 órától este 6 óráig, július 4-én, szerdán du. 2 órától este 6 óráig, július 5-én, csütörtökön du. 2 órától este 6 óráig, július 6-án, pénteken du. 2 órától este 6 óráig. Senkivel nem teszünk kivételt, se elõbb, se késõbb nem veszünk át ilyen adományokat! A július 7-i autóbusz-kirándulás alkalmával szállítjuk el az öszszegyûjtött adományokat a Debrecen közelében lévõ segélyszervezethez, ahonnan majd Kárpátaljára juttatják el a rászorulóknak. Debrecenbe kéne menni Július 7-én, szombaton gyülekezeti kirándulás lesz a kálvinista Rómába. Megnézzük a Nagytemplomot, a Kollégiumot és gyûjteményeit, a Déri Múzeumot és a Kossuth Lajos Tudományegyetem épületét. Indulás: reggel 6 órakor, az autóbusz a vasútállomástól minden megállóban megáll, és felveszi az utasokat. A részvételi díjat a jelentkezés alkalmával kell befizetni. Bõvebb felvilágosítást a lelkészi hivatalban adunk, illetve telefonon: (29) Mindenkit szeretettel várunk! Vizi Zsuzsanna lelkész Kedves Olvasók! Következõ számunk összevont lesz, így a következõ Szentmártonkátai Újság augusztus elsõ felében fog megjelenni. Kérjük, hogy közérdekû cikkeiket július 31-ig szíveskedjenek leadni a felelõs szerkesztõnek, vagy a könyvtár dolgozóinak. Akinek módjában áll, elküldheti címünkre is: A szerkesztõbizottság A Szentmártonkátai Könyvtárért Alapítvány közhasznúsági jelentése a évrõl Számviteli beszámoló, mérlegadatok Alapítványi vagyon január 1-jén: 828 E Ft Pénzügyileg rendezett bevételek: 531 E Ft Ebbõl központi költségvetésû: 405 E Ft Magánszemélyektõl: 124 E Ft Kamattérítés: 2 E Ft Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások: 190 E Ft Ebbõl szakkönyvvásárlás: 100 E Ft Számítógépasztal: 26 E Ft Író-olvasó találkozó költségeihez: 46 E Ft Banki költség: 18 E Ft Ráfordítást jelentõ elszámolások: 110 E Ft Alapítványi vagyon december 31-én: 1059 E Ft A cél szerinti juttatások kimutatása: Hozzájárultunk Jókai Anna írónõ költségeihez, szakkönyveket szerzeményeztünk. Számítógépasztalokat vásároltunk a pályázati pénzbõl nyert számítógépekhez. Végrehajtottuk a kuratórium által megjelölt feladatokat. A központi költségvetési szervtõl kapott támogatás (1%, 75 E Ft) A közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõi nem kaptak támogatást, anyagi juttatást, mivel mindenki önkéntesen végezte feladatát. Kifizetés nem volt. A közhasznúsági tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló: Az 1992-ben alapított szervezet fõ célja a könyvtári tevékenység támogatása, ezáltal a lakosság magasabb színvonalú ellátása, kiszolgálása ban is a fenti cél vezérelte alapítványunkat. Magánszemélyektõl 124 E Ft támogatás érkezett, az 1%-os átutalás 75 E Ft volt. Az NCA-pályázaton nyert 200 E Ft-ot számítógép vásárlására fordítottuk ban 400 E Ft-ot nyertünk, de ebbõl 130 E Ft érkezett a számlánkra, a maradék 270 E Ftot 2007-ben utalták át. A alapítvány kuratóriuma Tisztelt Lakosság! Az alapítvány kuratóriuma ismételten köszönetet mond azoknak, akik támogatták az alapítványt jövedelemadójuk 1%-ával, vagy külön pénzösszeggel. Továbbra is várjuk szíves támogatásukat. Az alapítvány kuratóriuma Kiadja: MIGUZA Bt., a POLGÁRMESTERI HIVATAL megbízásából Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Benéné Árvai Erika Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 550 példányban, 100 Ft-os áron Készült az OFFSET Nyomdaipari Kft. nyomdájában.

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2007. december XVII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Turányi Mária Ígéret csillaga

Részletesebben

2007. március XVII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2007. március XVII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2007. március XVII. évfolyam 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2006.

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. JÚNIUS. EMLÉKEZZÜNK JÚNIUS 4-RE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRA Juhász Gyula: Trianon

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. JÚNIUS. EMLÉKEZZÜNK JÚNIUS 4-RE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRA Juhász Gyula: Trianon SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. JÚNIUS ÚJSÁG EMLÉKEZZÜNK JÚNIUS 4-RE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRA Juhász Gyula: Trianon Nem kell beszélni róla sohasem, De mindig, mindig gondoljunk reá.

Részletesebben

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tóth Endre Asszonyok, gyönge nõk Honnan veszitek az erõt, törékeny, gyönge nõk, fáradhatatlan asszonyok? Honnan

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester

2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester 2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP M E G H Í V Ó Szentmártonkáta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok!

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. ÁPRILIS ÚJSÁG Valami nemesebbért! A válságos idők k közepette, Sok minden mellett úgy, felvillant bennem -: Hátha megérnénk végre valahára, Hogy derű áramoljon

Részletesebben

MINDEN ADVENT. Tisztelt Lakosság! 2009. december XIX. évfolyam, 12. szám 100 Ft

MINDEN ADVENT. Tisztelt Lakosság! 2009. december XIX. évfolyam, 12. szám 100 Ft 2009. december XIX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ürögdi Ferenc MINDEN ADVENT Minden advent kegyelem: vétkem jóvátehetem. Minden advent vigalom: Isten Úr a viharon!

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

2007. április XVII. évfolyam 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2007. április XVII. évfolyam 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2007. április XVII. évfolyam 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Program: A képviselõ-testület és a magam nevében szeretettel köszöntöm a településünkön élõ ÉDESANYÁKAT! Fodor Zoltán

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Hol és mit intéznek? Változások a szociális ellátásban (2. oldal) Hiány nélkül

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP XXIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM, 2014. július-augusztus Tisztelt Lakosság! 2014. július 26-27-én második alkalommal került sor a Fejős Pál Futball Emléktorna megrendezésére. Fejős Pál Futball Emléktorna a sportpályán

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén BAJNOK CSAPAT! Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 7. szám Jánoshalmi Napok 2011 A Gara elleni 1:0-ás hazai győzelem

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉS SOK HOZADÉKKAL

EGYÜTTMÛKÖDÉS SOK HOZADÉKKAL Az Önkormányzat lapja XIV. évfolyam 1. szám Ára: 125,- Ft A hagyományoknak megfelelõen ebben az évben is három egymást követõ napon tartott közmeghallgatást a képviselõ-testület, január 31-én Kissolton,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

ÚJSÁG. Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÚJSÁG. Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. JANUÁR ÚJSÁG Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

2015. június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1

2015. június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 2015. június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 Képek a Római Katolikus templom ünnepélyes felszenteléséről 2 Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 2015. június ISTENNEK HÁLA: EZT IS MEGÉRTÜK! Kissé váratlanul ért a közelmúltban

Részletesebben

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok!

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok! XXIV. évfolyam 2. szám Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava 2012. február 21. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Ismét gyászolunk, Kiss

Részletesebben

Áldassék a neved forradalom

Áldassék a neved forradalom XIV. évfolyam 4. szám Ára: 2015. április 200 Ft Áldassék a neved forradalom Méltó módon emlékeztek meg a városban nemzeti ünnepünkrõl. A mûvelõdési házban megtartott ünnepségen Zsigáné Teszler Judit tanárnõ

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2009. október XIX. évfolyam, 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2009. október XIX. évfolyam, 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2009. október XIX. évfolyam, 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Hagyományainkhoz híven az idei évben immár 13. alkalommal került megrendezésre a nagy érdeklõdésre

Részletesebben