BEVEZETŐ. WWF Magyarország

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETŐ. WWF Magyarország"

Átírás

1 BEVEZETŐ Sok gazdálkodó aggódik az európai uniós csatlakozás miatt, mivel nem tudja, mi is vár rá igazán. Mindenki szeretné tisztán látni, hogy hazánknak milyen feltételeknek kell majd megfelelnie, milyen támogatások és kifizetések várhatóak. Az egyes ember számára a legfontosabb természetesen az, hogy a saját elképzeléseit, terveit miként válthatja valóra, hogyan biztosíthatja családja megélhetését az EU csatlakozást követően. Az MME Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálata és a WWF Magyarország ismerve a gazdálkodók kérdéseit és féltve a hazai mezőgazdasági táj sokszínűségét, természeti értékeit a gazdálkodókat együttműködésre szeretné ösztönözni. Mindkét szervezet célja a természeti értékek megóvásának biztosítása. Ennek a célnak a megvalósulásához szükség van a gazdálkodók természeti értékeket óvó, azok fennmaradását biztosító mezőgazdasági tevékenységére, mint amilyen például egyes gyepterületeken a megfelelő legeltetés. Jelen kiadvánnyal a gazdálkodók széles körét kívánjuk segíteni, hogy eredményesebben pályázzanak a különböző agrártámogatásokra, azokon belül is kiemelten az agrár-környezetvédelmi forrásokra. Szeretnénk, ha egyre többen felismernék, hogy a mezőgazdaság fontos tájfenntartó tevékenység lehet, amely a táj természeti és kulturális értékeinek megőrzésében nélkülözhetetlen szerepet játszik. Márkus Ferenc WWF Magyarország Horváth Zsolt MME

2 1. HOL TARTUNK, ÉS MERRE TOVÁBB? Fotó: Fülöp Gyula A magyarországi agrártájak helyzete természetvédelmi és tájképi szempontból jelenleg még az európai viszonyokhoz mérten elfogadhatónak mondható, főként nyugat-európai összehasonlításban. A magyar táj még őrzi azokat a természeti és tájképi értékeket, amelyek az Európai Unió tagállamaiban az intenzív mezőgazdasági területhasználat és gazdálkodás következményeként már elvesztek. Igaz ugyan, hogy az elmúlt évtizedek nagyüzemi, intenzív gazdálkodása mély nyomokat hagyott a tájon, de az agrárágazatok 90-es években bekövetkezett visszaesése szerencsésen megállította ezt a káros folyamatot. Még időben lépve megfelelő intézkedésekkel kedvező irányba terelhetjük a mezőgazdasági tájat befolyásoló folyamatokat. 1.1 A JELENLEGI HELYZET A magyarországi agrártáj mai arcát már jellemzően a nagyüzemi, intenzív mezőgazdálkodás alakította ki. A jelenleg is nagy méretekben folytatott iparszerű gazdálkodás előbb vagy utóbb fölös, eladhatatlan termékekhez, a már nálunk is ismert túltermeléshez vezet, ezen keresztül pedig alacsony, és ingadozó termelői árakat okoz. Ezt csak tetézi a talajok kimerülése, a vizek szennyeződése, a vegyszer és műtrágya maradványanyagok által szennyezett élelmiszerek arányának növekedése. Újra és újra súlyos károkat okoznak az árvizek és belvizek, miközben az aszályok terméspusztító hatásával is egyre inkább számolni kell. Az intenzív gazdálkodás következtében a terület tájszerkezete, tájképe megváltozik, a természeti értékek fokozatosan eltűnnek vagy végleg elvándorolnak, amire sajnos már számos hazai példa is akad. 1.2 A LEHETSÉGES MEGOLDÁS A kedvezőtlen folyamatokat látva minden gazdálkodónak el kell gondolkoznia, hogy ő hogyan tudna ebből a mókuskerékből kilépni. Jobb termőképességű, környezetvédelmi korlátozások alá nem eső területeken továbbra is az intenzív árutermelő gazdálkodás marad a földhasználat fő iránya. Azaz a gyengébb termőképességű talajokon, gyepterületeken, ártereken a gazdálkodónak amennyiben lehetősége van szakítania kell a megszokott intenzív technológiákkal. Új lehetőségeket kell keresnie, más növényekkel, fajtákkal vagy éppen más ágazatokban, más bevételi forrásokkal kell próbálkoznia. Ilyenek lehetnek például az extenzív gyepgazdálkodás, az ártéri gazdálkodás és a biogazdálkodás, amelyek legtöbbször nem külföldi, idegen példákon alapulnak, hanem hagyományos, régi magyar gazdálkodási módszereket elevenítenek fel. Újabb módszer lehet a természetkímélő módszerekkel előállított, eredetjelzett, márkázott termékek rendszere, vagy a magas szinten támogatott agrárkörnyezetvédelmi szempontú gazdálkodásra való áttérés. Talán a legutóbbi lehetőség kecsegtet a legbiztosabb jövővel, azaz hosszú távú, biztos megélhetéssel. Megfelelő gazdálkodás nélkül fás legelőink sem őrizhetők meg 4

3 Fotó: Figeczky Gábor 1.3 KIADVÁNYUNK TARTALMA E közös füzetünkben először tömören vázoljuk az agrár-környezetgazdálkodás lehetőségeit, megpróbáljuk a gazdálkodókat röviden tájékoztatni az EU csatlakozás elsősorban agrár-környezetvédelmet érintő hatásairól, ezzel is segítve őket a felkészülésben. Ezután a gazdálkodás eredményességét alapvetően befolyásoló támogatási, pályázati források minél eredményesebb kiaknázásához szeretnénk hozzájárulni néhány gyakorlati pályázási tanáccsal. Végül aktuális hazai pályázati információkkal és szervezeteink bemutatásával zárjuk kiadványunkat. 1.4 A TERMÉSZETKÍMÉLŐ GAZDÁLKODÁS A hazai élővilág fennmaradása szempontjából a változatos tájszerkezet nyújtja a legjobb élőhelyeket. Az egymással rendszertelenül váltakozó, kis területű művelési ágak, növénykultúrák és művelési módok adják a mozaikos táj alapját. Ilyen környezetben marad meg a legtöbb természetvédelmileg értékes növény- és állatfaj, itt találja meg életfeltételeit a megcsappant mezei apróvad állomány és ilyen tájban érzi jól magát az ember is, legyen szó akár munkáról, akár felüdülésről. Magyarországon ma még sok ilyen tájat találunk, ezeket jó lenne megőriznünk jelenlegi változatos formájukban. 1.5 A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME NEM ZÁRJA KI A NYERESÉGES GAZDÁLKODÁST A gazdálkodók gyakran nincsenek tisztában a területükön található természeti értékekkel. Sokan hosszú évek óta eredményesen gazdálkodnak a földjeiken anélkül, hogy tudnának az ott élő ritka, védett növény- vagy állatfajok jelenlétéről. Félrevezető információk alapján van, aki azt gondolja, hogy ha ezeket a védett fajokat a természetvédők a földjeiken felfedezik, akkor szigorú és ésszerűtlen intézkedésekkel korlátozni fogják a gazdálkodást, és oda az eddigi nyereség. Ez nem így van! A gazdálkodó csak jól járhat, ha kiderül, hogy földje természetvédelmi szempontból milyen értékes. A legmagasabb agrár-környezetvédelmi támogatásokat éppen az ilyen, természeti értékekben gazdag területeken gazdálkodók kapják, ami akár ötszöröse is lehet a földalapú normatív támogatásnak (pl. Érzékeny Természeti Területek szántói)! A támogatás érdekében csak ésszerű és megvalósítható elemeket kell beilleszteni a technológiába. Például a gyepek esetében sokszor semmilyen új korlátozást nem kell bevezetni, csak az adott tájegység hagyományainak megfelelően, a természettel harmóniában kell termelni. Az agrár-környezetvédelmi támogatások az elmúlt évek EU-s gyakorlata alapján hoszszú távúak, tervezhetők és folyamatosan magas bevételt biztosítanak, a normatív módon támogatott szántóföldi növények viszont bizonytalan piaccal rendelkeznek. A felsorolt tények alapján nyugodtan állíthatjuk, hogy az erre megfelelő adottságú területeken érdemes megfontolni az agrár-környezetvédelmi célú gazdálkodásra való áttérés előnyeit! Kiváló exportlehetőségekkel rendelkezik és a természetvédelem céljaival is összeegyeztethető a nádgazdálkodás 5

4 1.6 HATÉKONY EGYÜTTMŰKÖDÉS A TERMÉSZETVÉDŐKKEL A természetes élőhelyek megőrzését csak a területen élők, az ott gazdálkodók biztosíthatják, ha megóvják a területnek azokat a kulcsfontosságú jellemzőit, aminek köszönhetően a természeti értékek megtalálják életfeltételeiket. Természetesen ezeket a tényezőket sokan nem ismerik, vagy nem tudják, hogy gazdálkodásuk vagy fejlesztéseik során hogyan vegyék figyelembe az ökológiai szempontokat. A pénzügyi kérdések közül a legfontosabb, hogy a gazdák honnan kaphatnak támogatást természetkímélő tevékenységükhöz. A gazdálkodók területein előforduló természeti értékek felderítéséhez természetvédő társadalmi szervezeteink minden segítséget megadnak. Ám az együttműködés igazán eredményes csak akkor lehet, ha a munkába maga a gazdálkodó is aktívan bekapcsolódik, hiszen a területismerete, gazdálkodási tapasztalata nélkülözhetetlen. A védett növény- és állatfajok ismeretének hiányosságait a szakemberek segítségével meglepően hamar be lehet pótolni. Ez a közös tevékenység nem csak hasznos, de a gazdálkodónak, családtagjainak és barátainak a természet megfigyelésének, felfedezésének örömét nyújthatja. Az adott területen előforduló növény- és állatfajok, társulások pontos felmérését (természetvédelmi értékleltárát), és ezek alapján a természetkímélő gazdálkodás tervét (NAKP Üzemterv, MME Természetvédelmi Birtokterv) a szakemberek a gazdálkodóval közösen, termelési érdekeit is figyelembe véve elkészítik. Ezekkel a szakanyagokkal a gazdálkodó előtt további pályázati lehetőségek nyílhatnak meg. Ha a területen bemutató gazdaság vagy tanösvény létesül, értékes elemévé válhat a környékbeli ökoturizmusnak vagy agroturizmusnak, és a környezeti nevelésben is fontos szerepet játszhat, így kiemelkedhet a környék hasonló adottságú gazdaságai közül. Fotó: Fülöp Gyula A vizes élőhelyek felértékelődhetnek, hiszen turisztikai szerepük óriási 6

5 2. MI VÁLTOZIK A CSATLAKOZÁSSAL? EU csatlakozásunk időpontja május 1. Ettől a naptól hazánkban hatályba lépnek az uniós jogszabályok. Ez természetesen vonatkozik a mezőgazdasági kifizetésekről szóló rendelkezésekre is, melyek a Közös Agrárpolitika keretébe tartoznak. Ezeknek azonban csak egy részét képezik a sokat emlegetett közvetlen támogatások, melyekből a magyar gazdálkodók a jelenlegi uniós társaik számára kifizetett összegek negyedét kapják majd Brüsszelből, s ezt egészítheti ki további 30 %-kal a magyar kormány. Ilyen típusú jövedelemtámogatás jár majd a szántóföldi növények (gabonafélék, olajos magvak, fehérjetartalmú növények, olajlenmag és a rostnövények), a rizs és a dohány termesztőinek, valamint a szarvasmarha- és juhtartóknak. Mindezeken túl a mezőgazdaság szinte valamennyi szektorában tevékenykedők számíthatnak piaci támogatásokra is (exporttámogatások, intervenciós intézkedések), melyek részben a termékekkel kereskedőket, részben a termelőket érinthetik. A Közös Agrárpolitika valószínűleg jelentősen átalakítja majd mezőgazdaságunk szerkezetét. Nem kaphat támogatást például a sertéshús- és a baromfiszektor, a marhahústermelés és a szarvasmarhatartók különösen a külterjes, legeltetéses tartást választók viszont jelentős jövedelem-kiegészítésre számíthatnak. Szigorodnak a tejiparnak beszállított tej minőségi követelményei is. A megváltozó körülmények és saját lehetőségeik pontos ismerete nélkül a gazdálkodók nem dönthetnek arról, hogy érdemes-e az eddig bevált módon folytatniuk a termelést. Megfontolandó, hogy ma az intenzív mezőgazdaság hatékonyságát jobban determinálja az infrastruktúra, ezen belül is az oktatás színvonala, mint az ipar akármelyik ágazatát. Ennek következtében ma már nem ott termelik az olcsó búzát, húst, ahol olcsó a munkaerő, hanem ott, ahol bőven van terület, nem sok, de képzett a munkaerő, sok a tőke, ezért megteremthető a fejlett technika és az infrastruktúra. Hazánkban egyes régiók mindezek tekintetében jelentős hiányt szenvednek. Mindezek különösen fontossá teszik az unió mezőgazdasági rendelkezéseinek azon csoportját, amelyek a vidékfejlesztési célokat szolgáló támogatásokat szabályozzák. Céljuk csökkenteni, illetve megszüntetni a vidéki térségekben kialakult gazdasági és társadalmi hátrányokat, a fejlesztési források hiányát, javítani a vidéki lakosság életminőségét, életfeltételeit, jövedelmi helyzetét, és ezáltal megelőzni, mérsékelni a kistelepülések elnéptelenedését, elöregedését, a gazdaság jobb, infrastrukturális ellátottságú (városi) térségekbe áramlását, a vidék tájelemeinek és arculatának további pusztulását. Ezekre a kifizetésekre a közvetlen támogatások igénybevétele esetén is lehet pályázni, akár közülük egyszerre többfélére is, jelentős többletforrást biztosítva a gazdálkodóknak. Akad köztük egyszeri hozzájárulás (pl. valamely beruházáshoz, vagy fiatal gazdálkodók indulásához), de találunk a normatívhoz hasonlóan terület alapúakat is (agrár-környezetvédelem, kedvezőtlen adottságú térségek, erdészet). A vidékfejlesztés valamennyi intézkedése terén sokkal kedvezőbb a helyzet, mint a jövedelempótló támogatásoknál, hiszen ezekre a forrásokra nem érvényes a 25+30%-os érték. Itt az intézkedésenként meghatározott uniós felső határokon belül nemzeti hatáskörben dönthetnek az összegekről, tehát a hazai termelők akár azonos feltételekkel is pályázhatnak, mint a már korábban csatlakozott gazdák. Azt, hogy a fenti célokat egy tagállam az unió által meghatározott támogatási formák közül melyek segítségével kívánja elérni, a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programja és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv tartalmazza majd. Ezekből tudható meg az, hogy pontosan milyen összegű vagy arányú támogatásokra lehet pályázni 2004-től. Mindkét terv a év során nyeri el végleges tartalmát. A következőkben azokat az intézkedéseket tárgyaljuk, amelyek a jelenlegi változatokban szerepelnek és a gazdálkodók érdeklődésére is számot tarthatnak. 7

6 2.1 VIDÉKFEJLESZTÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A mezőgazdasági beruházások támogatása Ezen belül elsősorban a mezőgazdasági eszközök, gépek, épületek, építmények, technológiai és egyéb berendezések megújítására, valamint a szőlő- és gyümölcsös ültetvények faj- és fajtaszerkezetének, telepítési rendszerének korszerűsítésére kerül sor. A termelési költségeket csökkentő és a hatékonyságot javító beruházások támogatása a gazdaságok meglévő termelési eszközeinek ésszerű hasznosítására, a ráfordítások hasznosulását fokozó agrotechnikai elemek és más, járulékos termelési eljárások korszerűsítésére irányul. Mindez a meglévő kapacitások (telepek) rekonstrukciójával, illetve új eszközök termelésbe állításával valósul meg. Különös figyelmet kell fordítani a higiéniai és állatjóléti, valamint környezetvédelmi célú technológiák alkalmazására. A szőlőés gyümölcsös ültetvények faj- és fajtaszerkezetének, telepítési rendszerének korszerűsítésére irányuló támogatás az elöregedett, elavult telepítési rendszerű, szőlő-gyümölcs termőterületek helyett új ültetvények létrehozását szolgálja a termőhelyi adottságokhoz és a piaci igényekhez igazodó fajokkal és fajtákkal, korszerű telepítési eljárással. A támogatás kiterjed a telepítés előkészítésére, a szaporítóanyag beszerzésére, a telepítésre, a támrendszer létesítésére, a szőlőnél tőkepótlásra és átoltásra is. A támogatásokat olyan üzemek vehetik majd igénybe, melyek gazdaságilag életképesek, illetve a támogatás révén életképessé válnak. Ebben a körben juthatnak hozzá termelőink a gépvásárlási, technológiai korszerűsítési és ültetvénytelepítési támogatásokhoz. Ezek azonban csak pályázatos rendszerben hozzáférhetőek, ezért az EU rendszerű pályázást a 2003-as támogatási konstrukciókon már gyakorolni lehet. Ezen a vidéken nehezen élek meg a kukoricából meg a búzából. Eladjam a földet? Ha csatlakozunk, biztos több lehetõség lesz, de akkor is váltanom kell valamerre, vagy legalább valami pályázati forrást találnom Az agrár-környezetvédelembõl tavaly keveseknek jutott, de az EU-ban már lesz rá keret, meg kellene próbálni. Az itteni feltételek alapján kedvezõtlen adottságú térség is leszünk, azért is kapunk támogatást, így azért már érdemes gazdálkodni 8

7 2.1.2 Fiatal gazdálkodók pályakezdési támogatása Olyan gazdaságilag életképes üzemek kialakítását szolgálja, melyet megfelelő képzettséggel rendelkező fiatal (legfeljebb 40 éves) gazdálkodók indítanak be. A fiatal gazdálkodó a támogatás segítségével egyebek között megvásárolhatja a termeléssel felhagyó gazdálkodó gazdaságát, vagy termelését új eszközök beszerzésével korszerűsítheti Az erdőgazdálkodás korszerűsítése A támogatás az erdészeti termékek (az erdőkből közvetlenül kikerülő hengeres fa) kitermelési-, feldolgozási és értékesítési módszereit fejlesztő beruházásokat; továbbá az elsődleges fafeldolgozást, illetve a fa és nem fa alapú erdei termékek előállításának korszerűsítését segíti. Támogatja erdőtulajdonosok társulásainak létrehozását, és a nem mezőgazdasági területek (például rontott erdők) erdősítését is A halászat modernizálása Az intézkedés elsődleges célja az ivadéknevelő és áruhal-termelő, továbbá halfeldolgozó létesítmények olyan irányú korszerűsítése, melynek révén nő a piacképes, jó minőségű termékek aránya Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése A támogatás célja a mezőgazdasági termékfeldolgozás és értékesítés fejlesztése. Ennek érdekében tőketámogatás nyújtható új épületek építéséhez, meglévő épületek felújításához és új berendezések megvásárlásához, ha a támogatás segítségével elérhető a termékek minőségének javítása vagy konkrét piaci igényeket kielégítő, esetleg új piaci lehetőségeket kihasználó termékek előállítása. A támogatandó célok között szerepel az élelmiszerbiztonság és a környezetvédelem színvonalának javítása is. Főként olyan kis- és közepes méretű vállalkozások részesülhetnek támogatásban, melyek a mezőgazdaságból származó alapanyagok elsődleges feldolgozását végzik. Csak olyan vállalkozások támogathatók, melyek üzleti tervükkel bizonyítják, hogy gazdaságilag életképesek A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése A vidéki jellegű térségek egyik nagy gondja, hogy a foglakoztatási lehetőségek meglehetősen szűkösek. Az intézkedés a foglalkoztatási lehetőségek bővítését azáltal szolgálja, hogy támogatja: új mezőgazdasági, és a mezőgazdasági termeléshez közeli tevékenységek bevezetését (például mezőgazdasági eredetű alapanyagok helyi feldolgozását, vagy valamilyen gyógynövény termesztéséhez és feldolgozásához szükséges eszközök beszerzését), különleges, egyedi termékek előállítását és a forgalmazásra való felkészülést (például kecskesajt, vagy lekvárok készítését, és a helyi értékesítés feltételeinek kialakítását), valamint idegenforgalmi és kézműipari tevékenységek fejlesztését (például használaton kívüli gazdasági létesítmények átalakítását falusi vendéglátás céljaira, vagy kihalóban lévő kézműves mesterségek folytatását) A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése Célja a mezőgazdasági vállalkozások gazdálkodási feltételeinek javítása, a gazdálkodás fenntarthatóságának biztosítása. A támogatás növeli a mezőgazdasági vállalkozások jövedelemszintjét, ezáltal hozzájárul a vidéki térségek gazdasági életképességének javulásához. Az intézkedés része lehet a mezőgazdasági útépítés támogatása, a vállalkozások energiaellátásának korszerűsítése, kiemelten a megújuló energiaforrások használatának bevezetése (faapríték használat, biogáz, bioetanol előállítás). 9

8 2.1.8 Alapvető szolgáltatások a vidéki vállalkozók és a lakosság számára A támogatás a gazdálkodókat abban kívánja segíteni, hogy munkájukat hatékonyabban tudják végezni. A vonzó vállalkozási környezet megteremtése a vidéki vállalkozási kedvet növeli, ugyanakkor az alapszolgáltatások színvonalának emelésével a vidéki lakosság életminősége javul. Azoknak a szolgáltatásoknak a fejlesztésére irányul, melyek fontosak a vidéki lakosság, főként a vidéki vállalkozások, így a gazdálkodók számára, de hiányoznak, vagy nem megfelelően kiépítettek. Egy településen létrehozható például olyan szolgáltató ház, ahol az érdekeltek tájékozódhatnak a támogatási lehetőségekről, hozzáférhetnek az Internethez, fénymásoltathatják irataikat, és szakmai összejöveteleket tarthatnak Falufejlesztés és falufelújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése A vidéki településeken még ma is fellelhetők olyan a régebbi korokból ránk maradt tárgyi és szellemi értékek, melyek megőrzésre érdemesek. Hasonló értéket képviselhetnek régi települések közterületei, vagy a településeken kívüli mezőgazdasági létesítmények (pincesorok, majorsági épületek). Mindezek megőrzéséhez, és épületek, építmények felújításához is adható támogatás Korkedvezményes nyugdíjaztatás Ezt olyan gazdálkodó kérheti, aki 55 évnél idősebb, és a kérelmezést megelőző 10 éven át gazdálkodott, de a normál nyugdíjkorhatárt még nem érte el. Az igénylés feltétele, hogy felhagy az árutermelő gazdálkodással (saját szükségletre termelhet), és gazdaságát valakinek (például fiatal gazdálkodónak) átadja (eladja). Ennek fejében jövedelempótló nyugdíjat kaphat, amit 75 éves koráig akkor is megtarthat, ha rendes nyugdíjat is kap. Eltérő feltételek mellett dolgozó (alkalmazott) is részesíthető korkedvezményes nyugdíjazásban. A támogatás magyarországi alkalmazási lehetőségének és feltételeinek vizsgálata és meghatározása folyamatban van. Tejelõállományom van, viszont a tejipar csak az extra minõségû tejet veszi már át. Az ehhez szükséges zárt rendszerû fejõgépre viszont nincs elég pénzem. Pályázzak beruházási támogatásra? Ahhoz is kell saját forrás És ha átállnék húsmarhatartásra? Arra többféle támogatást is adnak az unióban, különösen, ha legeltetem az állatokat Közösségi kezdeményezésű programok támogatása (LEADER+) Az Európai Unióban lehetőség nyílik úgynevezett közösségi kezdeményezésű programok támogatására a vidékfejlesztéshez kapcsolva is. A mostani tervidőszakban LEADER+ néven fut. Lényege, hogy egy-egy vidéki közösség, úgynevezett helyi akciócsoport kezdeményezhet az adott térséget érintő programot. Például ilyen lehet vagy egy térségre jellemző épületegyüttes felújítása és alkalmassá tétele közösségi hasznosításra, vagy birtokrendezési programok megvalósítása. 10

9 Kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi megszorítások alá tartozó térségek támogatása Az itt gazdálkodók támogatást kaphatnak azért, hogy az érintett térségekben az alacsony eszközigényű termelés környezetvédelmi, vagy más társadalmi indokból (például foglalkoztatási feszültségek miatt) fennmaradjon. A támogatások különösen természeti értékek védelme esetében a vidékfejlesztés lehetséges irányát is kijelölhetik. A támogatás célja, hogy: a) a természeti adottságok miatt kedvezőtlen adottságú térségekben biztosítsa: a folytatólagos (folyamatos) földhasznosítást, és ezáltal hozzájáruljon a vidéki közösségek életképességének megőrzéséhez, a tájjelleg megóvását és olyan fenntartható gazdálkodó rendszerek megőrzését, amelyek különösképpen figyelembe veszik a természetvédelmi elvárásokat. b) speciális okból hátrányos helyzetű (például igen nagyarányú és tartós munkanélküliséggel súj tott) térségekben ne szűnjön meg a mezőgazdasági termelés, c) környezetvédelmi korlátozások alá tartozó térségekben a gazdálkodók a korlátozás következtében jelentkező termelési többletköltségek, illetve a korlátozás miatt kieső hozam kompenzálására ámogatásban részesülhessenek, így veszteség nélkül betarthassák az előírásokat. A kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi megszorítások alá tartozó térségeket Magyarország határolja le. A természetvédelem nem korlátozza a korszerű gazdálkodást Fotó: Fülöp Gyula Fotó: Fülöp Gyula Őrizzük meg a hazai táj változatosságát az unióban is 11

10 Agrár-környezetgazdálkodási támogatás Az EU elismeri, fokozottan honorálja a környezetvédelem, a tájfenntartás érdekében végzett gazdálkodás többletteljesítményét, lehetőséget teremtve a földalapú támogatások jelentős kiegészítésére. Az agrár-környezetvédelmi támogatások különböző környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazását segítik elő. Az előre kidolgozott célprogramok legalább 5 évre történő vállalási kötelezettség mellett pályázatos úton igényelhetőek. Ezek a támogatások 600 ezer ha gyepre, közel 1 millió ha szántóterületre, valamint a zöldség-gyümölcs vertikum jelentős részére terjedhetnek ki 2006 végéig. Az unió a tagállamok számára azt határozza meg, hogy az agrár-környezetgazdálkodási programok valamelyikében részt vevő gazdálkodók évente hektáronként maximálisan milyen összegű támogatást kaphatnak. Ezek a felső határok a következők: Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások eddig az EU egyetlen országában sem érték el ezeket a felső határokat. Várhatóan Magyarországon is ennél alacsonyabb összegeket állapítanak meg, melyek eleinte az 1999-ben elfogadott 2002-től már az FVM agrártámogatási rendszerében is szereplő Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program eddigi támogatásaihoz mérhetőek majd. Az agrár-környezetgazdálkodásra 2004-től rendelkezésre álló forrásokra való tekintettel azonban ezek jövőre már Magyarország Nemzeti Vidékfejlesztési Tervének egyik legjelentősebb támogatási jogcímeként működhetnek tovább. 12 szántóföldi növények gyepgazdálkodás álló kultúrák (ültetvények) és egyéb földhasználat Ft/ha, Ft/ha, Ft/ha Mezőgazdasági területek erdősítésének támogatása Ennek segítségével a leggyengébb adottságú mezőgazdasági területekre erdő telepíthető, természetesen a természetvédelmi szempontokra tekintettel. A hatályos EU jogszabály a telepítési költségeken túl lehetővé teszi az ápolási (gondozási) költségek megtérítését 5 éven át, és az erdősítés miatt kieső jövedelem pótlását is, akár 20 éven keresztül is Félig önellátó gazdaságok támogatása (árutermelő gazdaságok kialakítása) Azok az egyéni gazdaságok, melyek jórészt ugyan önellátásra termelnek, de a szükségleteiken felüli részt értékesítik tehát egyben már árutermelők is, támogatást kaphatnak, ha üzleti tervvel bizonyítják, hogy a jövőben (öt év alatt) gazdaságilag életképes vállalkozásokká válnak. A támogatás felső határa gazdaságonként egységesen Ft. A támogatás felhasználása nem megkötött, öt éven át folyósítható, de három év után felül kell vizsgálni. Ha az üzleti tervben lefektetett célok nem teljesülnek, a támogatás folyósítását le kell állítani, de a kifizetett támogatásokat nem lehet visszakövetelni. Az alkalmazásban rejlő lehetőségeket, előnyöket az átállni szándékozó gazdálkodók számának felmérése után lehet kifejteni Termelői csoportok (szövetkezetek) létrehozásának támogatása Hazánkban az egyéni gazdaságok zöme egymástól elszigetelten, és egyenként egy-egy termékből kis mennyiséget előállítva termel. A termelők szövetkezetei (szövetkezései) nem elterjedtek. A támogatás termelői csoportok (szövetkezetek) megalakulását segíti azáltal, hogy egy termelői csoport öt éven keresztül kap támogatást, összesen legfeljebb 94,5 millió Ft értékben. Az első két évben a támogatás felső határa 24,25 millió Ft, majd 21,8 millió Ft, 14,55 millió Ft és 12,12 millió Ft, de a támogatás a termelői csoport áruforgalmától is függ. Az intézkedés magyarországi alkalmazási feltételeinek egyeztetése az unióval folyamatban van.

11 Fotó: Fülöp Gyula Az EU-előírásoknak való megfelelés támogatása Azoknak a gazdaságoknak segítség, melyek nem képesek megfelelni különböző EU előírásoknak. A támogatás segíti a gazdálkodókat abban, hogy fedezni tudják az unió környezeti-, higiénés-, állatjóléti-, élelmiszerbiztonsági-, és munkavédelmi előírásainak teljesítéséhez szükséges költségeket. A támogatás öt évre adható, de évente azonos mértékben csökken, öt év alatt nullára. A támogatás az első évben nem haladhatja meg a Ft/ha-t vagy a más módon (például állategység alapján) számított, ennek megfelelő összeget. 2.2 HOVA PÁLYÁZUNK, HA TAGOK LESZÜNK? Annak érdekében, hogy a közvetlen támogatásra jogosult legyen a termelő, egy támogatási kérelmet kell benyújtania az illetékes nemzeti hatósághoz. A vidékfejlesztési támogatásokhoz szükséges pályázati anyag szintén egy nemzeti hatóságnál lesz hozzáférhető. Az, hogy ez a két hatóság azonos lesz-e vagy sem, nem tudható, hiszen az uniós támogatási rendszer működtetéséhez szükséges intézményrendszer kialakítása ezekben a hónapokban zajlik. Egyelőre nincs meghatározva, hogy milyen struktúrában történik majd a kérelmek és a pályázatok befogadása, a kifizetés és az ellenőrzés. Nemzeti szinten a fenti feladatokért az összes mezőgazdasági jellegű kifizetésre, tehát az ebben a fejezetben említett valamennyi támogatási formára nézve egyetlen kifizető hatóság lesz felelős, de nem dőlt el, hogy mely jelenleg is létező intézmények lesznek annak részei. Így az sem tudható, hogy a megyei szinten működő FVM hivatalok, illetve a regionális SAPARD irodák között milyen lesz a feladatmegosztás, tehát az egyes űrlapokat honnan kell majd beszerezni, és hova kell leadni. Ami viszont tudható, mert uniós jogszabály rögzíti: a közvetlen támogatások iránti kérelmek benyújtási határideje május 15. Ez azt jelenti, hogy hónapokkal a május 1-jei csatlakozási dátum előtt közzé kell tenni az uniós támogatások igénybevételéhez szükséges pályázatokat, az űrlapokkal együtt. Ehhez az intézményrendszernek őszére fel kell állnia. A gazdálkodóknak pedig megfelelő felkészültséggel kell rendelkezniük ahhoz, hogy sikeresen vegyenek részt a több papírmunkával járó uniós pályázati rendszerben. Mindez csak rendkívül hatékony és széleskörű tájékoztató és oktatási tevékenységgel oldható meg. A szigorú adminisztratív feltételek nem csak azt jelentik, hogy a jelenleginél több kérőlapot kell kitölteniük a gazdáknak, hanem azt is, hogy egy regisztrációs formanyomtatványon adatokat kell szolgáltatniuk termeléséről. Aki ezt nem teszi meg, nem kaphat támogatást. A nyilvántartási teendők elvégzésére pedig hasznos lehet, ha a mai tagországokban bevált módszer szerint több gazda szövetkezik, és együttesen ad megbízást valamely többnyire ifjabb családtagnak. A hegyvidéki területek is a kedvezőtlen adottságú térségek közé tartoznak, az itt gazdálkodók külön támogatásban részesülnek Sok tehát a bizonytalanság a jövőbeni pályázatokkal kapcsolatban. Azonban mielőtt pályázásba fognánk, érdemes terveinket átgondolni, közben pedig minden apróságra odafigyelni. Következő fejezetünkben ehhez segítségül megfogalmaztunk néhány jó tanácsot. 13

12 3. A PÁLYÁZÁST TANULNI KELL! Az európai uniós csatlakozás felé közeledve az agrártámogatásokon belül fokozatosan nő a pályázatok alapján igénybe vehető támogatások aránya az alanyi jogon járó támogatásokkal szemben. Az EUban a legtöbb támogatáshoz csak eredményes pályázatokon keresztül lehet hozzájutni, ezért a pályázatokkal minden előrelátó gazdálkodónak kiemelten kell foglalkoznia. A jelenlegi hazai agrártámogatási pályázatok gyakorlata alapján a pályázásra készülve az alábbi főbb szempontokat érdemes szem előtt tartani. Segít, ha egymásra épülő konkrét lépéseket határoz meg, és minden lépés külön is megállja a helyét, azaz egyes lépések után van lehetőség módosítani a tervet, ha a körülmények úgy kívánják. Az előzőekből kiindulva a közeljövő (1-2 év) főbb teendőit kell részletesebben meghatároznia. Gondolja meg, nem lenne-e érdemes személyes kapcsolatot kialakítania egy szaktanácsadóval, akivel hosszabb távon is együttműködhet a tervek összeállításában. 3.1 ELÉRENDŐ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Alapvető, hogy a gazdálkodó a lehetőségeiből kiindulva legalább rövid- és középtávra (1-2 illetve 5-10 évre) előre tekintve alapjaiban határozza meg a gazdálkodási tevékenységének főbb irányait, ezeken belül az elérendő céljait. Ezt persze a bizonytalan jövőbeli tényezők megnehezítik, ezért érdemes minél több ésszerű és reális tervet, fejlesztési irányt felvázolni, és azokat lépésekre bontani. Próbálja minél konkrétabban meghatározni, hogy középtávon (5-10 év) milyen gazdálkodási tevékenységet szeretne végezni, ezen belül milyen célokat szeretne elérni. Érdemes több lehetséges irányvonalat vagy jövőképet megfogalmazni, közöttük sorrendet felállítani. Az optimista, rózsás tervek mellett biztonsági szintű tervezés is szükséges arra az esetre, ha nem jön be az eredeti elképzelés, és a dolgok rosszabbul alakulnak a vártnál. A dolgok jelenlegi állása szerint a jövõben elsõsorban húsmarha tartással szeretnék foglalkozni, amit esetileg szénaértékesítéssel egészítek ki. Célom középtávon egy húsmarha törzstenyészet kialakítása vágómarha értékesítéssel és tenyészállat forgalmazással, ezen kívül jó minõségû kisbálás széna elõállítása, eladása. Ennek érdekében fejlesztenem kell jelenlegi gyepgazdálkodásomat, ehhez a forrásaimból újabb legelõket kell bérelnem. Az abrak szükségletemen felül nem fogom bõvíteni szántóterületeimet, a gépparkom bõvítésekor elsõsorban a gyepgazdálkodáshoz szükséges munkagépekre és berendezésekre kell gondolnom 14

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel KIADVÁNYUNK CÉLJA Együttműködő természetvédelem

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Témavezetők: Dr. Ángyán József Dr. Podmaniczky László Készült a Környezetvédelmi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET az AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK c. tárgyhoz Készítette: Geipel Dávid MSc.stud és Dr. Horváth

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő

Fülöp Gyula. Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu. Felelős Kiadó: Halmos Gergő Kiadta: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1021 Budapest Költő u. 21. www.mme.hu Felelős Kiadó: Halmos Gergő Készült a BirdLife International Vision for Rural Europe című kiadványa alapján.

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről A Kormány 1. elfogadja az e határozat mellékletét képező Nemzeti Agrár-környezetvédelmi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSÁNAK

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR.

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA MTA doktora Témavezető: DR. PAÁL JENŐ egyetemi tanár DÖNTÉSTÁMOGATÓ MODELLEK ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS Európa Tanulmányok EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA AZ AGRÁR -SZEKTORBAN Készítette: Herdon Erika Budapest

Részletesebben

I. évfolyam, 5. szám

I. évfolyam, 5. szám I. évfolyam, 5. szám Szerkesztôi levél az olvasókhoz Tartalom OMÉK Miniszteri köszöntô Aktuális A nehezen járható utak, az elzártság, a rossz infrastruktúra, az öreg épületek, a felületes közbiztonság,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest 2007. február 7. Rövidítések AK AVF AVHGA AVOP ÁE BAT BÉSZ CMEF EEA EHA EiC EK EMOGA EMVA ENAR ERFA ESZA EU EUME ÉTT FÖVÉT FVM GDP HACS HOPE HVK HVI ICT

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben Két ország, egy cél, közös siker! Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben KERESKEDELMI TERV www.huro-cbc.eu Kereskedelmi Terv Csengeri Kistérség

Részletesebben

Fejlődő vidék, élhető falvak

Fejlődő vidék, élhető falvak Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, 2004-2006 észak-magyarország 1 Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelelem

Agrár-környezetvédelelem Az EU agrár-környezetvédelmi rendelkezéseinek alkalmazása Magyarországon: a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bevezetése Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetvédelelem Bevezetés

Részletesebben

Fejlődő vidék, élhető falvak

Fejlődő vidék, élhető falvak Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, 2004-2006 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak, új

Részletesebben

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. január A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Magyar termôföld 2014 6-8. oldal Õstermelôi

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/5. május Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! A Vidékfejlesztési Minisztériumban elkészült Nemzeti Vidékfejlesztési Koncepció 2020 címû átfogó

Részletesebben

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS NEGYEDÉVES FOLYÓIRATA FÖLDÉPÍTÉSZET A FALUFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG VÁNDORGYLÉSE AZ ÉDEN ROMJAI OROSZ KIÁLLÍTÁS VELENCÉBEN ÚJ ATLANTISZ FELÉ MAGYAR KIÁLLÍTÁS

Részletesebben

Hagyomány és modernizáció

Hagyomány és modernizáció Hagyomány és modernizáció Az Új Magyar Falu Programja az élhető vidékért 2007. november 06. Hagyomány és modernizáció Az Új Magyar Falu Programja az élhető vidékért Bevezető Mint ahogy azt Bíró Nagy András

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. augusztus 14. A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda

Részletesebben

Beruházási támogatásokra vonatkozó különös feltételek

Beruházási támogatásokra vonatkozó különös feltételek Agrartukor_marcius.qxd 2/27/2007 3:50 PM Page 1 TOLNA MEGYEI AGRÁRKAMARA LAPJA Támogatási lehetõségek az EMVA programhoz kapcsolódóan Az idei évben jelentõs változások történnek a fejlesztési támogatásokban.

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) 2013. december 18. 14:47 Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 15 éve foglalkozik a regionális politikával.

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 Tiszta forrásból: összefogással a virágzó Bakonyért! 1 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló 4 I.1 A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ Journal of Central European Green Innovation 2 (4) pp. 53-72 (2014) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ FIATAL GAZDÁK

Részletesebben