Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2011."

Átírás

1 Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: november 10-én 18 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat Csetény, Rákóczi u. 30. Jelen vannak: Albert Mihály Bognár Barnabás Bognár János Gavacs Zsolt Kálmán Kovács Lajos Somogyi Barnabásné Varga József Endre Tanácskozási joggal meghívott: Kottyán Sándorné polgármester körjegyző Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő megválasztott -testületi tagból 7 fő jelen van. Az ülést megnyitom. A kiküldött napirendekből javasolnám levenni Dr. Cziniel Szabolcs háziorvos kérelmét, mert a döntéshez nem rendelkezünk elegendő információval. A mai sürgősség indoka a LEADER pályázat benyújtási határidejének közelsége. A változtatási javaslatot figyelembe véve felolvasom a napirendi javaslatot. Napirendi javaslat: 1/ Kistérségi megállapodás módosításával kapcsolatos határozathozatalok 2./ Leader pályázat benyújtásával kapcsolatos határozathozatal 3./ Idősek napjával kapcsolatos kötelezettségvállalás 4./ Dr Paróczai Tibor ügyvédi meghatalmazásának felülvizsgálata Zárt ülés 5./ Szociális ügyek Előadó: Kottyán Sándorné körjegyző 6./ Lakásfenntartási kérelmek elbírálása Előadó: Kottyán Sándorné körjegyző, határozathozatal nélkül elfogadta a fenti napirendi pontokat. N A P I R E N D I P O N T O K T Á R G Y A L Á S A 1/ Kistérségi megállapodás módosításával kapcsolatos határozathozatalok

2 Albert Mihály polgármester: A Csesznek, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály csatlakozott a kistérségi mozgókönyvtári feladatokhoz. Ehhez a mi jóváhagyó határozatot meghoztuk, de szükség van ezt követően arra, hogy a Társulási Megállapodás, illetve annak melléklete módosításra, átvezetésre kerüljön és ma erről kell három jóváhagyó határozatot hoznunk a rendelkezésre álló tervezeteknek megfelelően. 71/2011. (XI.10.) KT határozat Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csesznek Község Önkormányzatának kistérségi mozgókönyvtári feladatellátáshoz való 72/2011. (XI.10.) KT határozat Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyoszlop Község Önkormányzatának kistérségi mozgókönyvtári feladatellátáshoz való 2./ Leader pályázat benyújtásával kapcsolatos határozathozatal 73/2011. (XI.10.) KT határozat Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának kistérségi mozgókönyvtári feladatellátáshoz való Albert Mihály polgármester: A Leader pályázat benyújtásához amelynek esetleges hozadékát (max Ft) a jövő évi falunapra szeretnénk felhasználni kellene a jóváhagyó határozat. A beadási határidő: november 15. Kérem a testületet, hogy a határozati javaslatot hagyja jóvá annak érdekében, hogy a pályázatot be tudjuk nyújtani.

3 3./ Idősek napjával kapcsolatos kötelezettségvállalás 74/2011. (XI.10.) KT határozat Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület felhívása alapján a Kis értékű bakonyi rendezvény megnevezésű, azonosítószámú rendezvény támogatására. A pályázatban foglalt Csetényi falunap a helyi turizmus fejlesztéséért megnevezésű rendezvényt július 14-én kívánja megrendezni. A rendezvény költségeire az önkormányzat által fenntartott művelődési otthon költségvetésében forintot biztosít, a forint támogatás elnyerésére LEADER-forrás igénybevételére pályázatot nyújt be. Határidő: Albert Mihály polgármester: A költségvetésünkben szerepel az idősek napjának megrendezése. Ennek az időpontja november 20-án lenne. Minden 65 év feletti csetényi állandó lakos Ft-os ajándékutalványt kapott 2010-ben. Én ezt az összeget hagynám meg idén is, mert lehet hogy a jövő évben csak Ft-ot tudunk adni és ne legyen visszalépés. Bognár János : Én javaslom, hogy ezt az összeget emeljük és én minden csetényi állandó lakosnak Ft utalványt biztosítanék. Albert Mihály polgármester: Ezt én egyáltalán nem tartom jó ötletnek de akkor szavazzunk mindkét javaslatról, de először a módosított Ft-ról. Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem szavazattal, határozathozatal nélkül a a csetényi állandó lakosnak adandó Ft/fő idősek napi utalvány összeget támogatta. Albert Mihály polgármester: A többség a magasabb összeget támogatta, ezért hozzuk meg erre vonatkozóan a a határozatot, annál is inkább mivel a jövőben a megnövekedett összeg érték miatt előirányzat módosításra is szükség lesz. Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 75/2011. (XI.10.) KT határozat Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a november 20-án megrendezésre kerülő idősek napjára minden 65 év feletti csetényi állandó lakos Ft értékű ajándékutalványban részesül, amelyre a testület az előirányzat növekedést biztosítja. Határidő: november 20. Albert Mihály polgármester: Az utalványon kívül még a vendéglátás is pénzbe kerül, így az egész rendezvény közel Ft-ba fog kerülni. 4./ Dr Paróczai Tibor ügyvédi meghatalmazásának felülvizsgálata Albert Mihály polgármester: Előzőekben megszavaztuk, hogy Dr. Paróczai Tibor ügyvéd urat bízzuk meg, hogy a GYŐRSZOL-lal kapcsolatos dolgokat rendezze le. Párszor egyeztetés is volt Dudaron, illetve Bakonyszentkirályon Ft/hó összeget fizettünk neki + a ránk eső útiköltséget. Eddig két havi díjat számlázott felénk. Én nem látom értelmét a további megbízatásának, mert semmi komolyabb eredményt nem tud elérni arra vonatkozóan, hogy a Nagytérségi Társulás, illetve a GYŐRSZOL tekintsen el az esetünkben több mint

4 20 milliós követelésétől, amely a győriek szerinti önrész teljesítését jelentené. Győr város a tagtelepülések nyomására szándéknyilatkozatot adott a vagyon átvételről a kisebb települések esetében, amely határozat nem kőbe vésett, mert bármikor visszavonható, ez egy mézes-madzag is lehet akár. A szándéknyilatkozatban érintett vagyonátvételről, illetve a kb. 20 %-os különbözeti követelés kompenzálásáról Győr város véglegesen a 2012-es költségvetésének tárgyalásakor dönt, majd csak azt követően lehetséges a továbblépés. Kovács Lajos alpolgármester: Egyenlőre én is javaslom az ügyvéd megbízatásának megszüntetését. Albert Mihály polgármester: Akkor hozzuk meg a határozatot. 76/2011. (XI.10.) KT határozat Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 64/2011. (VIII.29.) KT határozatban megbízott Dr. Paróczai Tibor ügyvéddel a szerződést november 10-i hatállyal megszünteti. Albert Mihály polgármester: A nyílt ülésen kinek van kérdése, hozzászólása? Somogyi Barnabásné : A lakosság köréből többen megállítottak, hogy miért nem intézkedünk, hogy a győri Audiba legyen buszjárat. Én intézkedtem és azt a választ kaptam, hogy kellő létszám esetén indítanak buszjáratot. Férfiaknál gépi forgácsolót, esztergályost CNC hegesztőt vesznek fel. A hölgyeket csak közvetítő irodán keresztül veszik fel, ott a bér elég alacsony. Tudomásom szerint van aki már ott dolgozik, Bakonyszentkirályig kocsival mennek, onnét tudnak felszállni a munkásjáratra. A másik, hogy többen jelezték, miért nem festetünk fel zebrát, mert nagyon nagy szükség lenne rá a kereszteződésnél, illetve a 100-as bolt előtt. Állítólag erre még pályázni is lehet. Albert Mihály polgármester: Az Audi ügyben nincs új a nap alatt, a tavasszal amikor én ügyeztem akkor is ugyanez volt a tényállás a munkáltatói részről. A zebra felfestése nem fizikális, hanem jogszabályi okokból nem lehetséges, ezt már többször körbejártuk, az ok pedig az, hogy nem megfelelő a lakosság létszámunk és a forgalom sűrűsége sem indokolja az engedélyezést, nem beszélve arról, hogy ha menne is a dolog nagyon komoly költségekkel járna. Bognár János : Már előbbre is kértük a közútkezelő engedélyét, de elutasították azzal az indokkal, hogy forgalom sűrűséget mértek és az alacsony forgalom sűrűség nem indokolja a zebra felfestését, nem beszélve arról, hogy a zebra mindkét oldalát kellően meg kellene világíttatni is. Somogyi Barnabásné : Az Arany János utca és a Jókai utca kereszteződésénél a levagdalt faágakkal mi lesz? Albert Mihály polgármester: Az E-on vagdaltatta le, már az ott lakóval beszéltem, hogy behordja az ágakat, de erre úgy látszik hogy még nem került sor. Egyébként a járdák és árkok tisztítása az ott lakók feladata. Az új árkokat azért tisztíttatom, mert az uniós pályázatban kötelezettséget vállalt rá az önkormányzatunk, hogy 5 évig tisztán tartja ezeket az építményeket. Egyébként ha az ingatlan tulajdonos rövid időn belül nem viszi be, akkor el fogom szállíttatni. Gavacs Zsolt : Tavasszal a kövesdi játszótérre kellene eszközöket beszerezni. Kottyán Sándorné körjegyző: Amit mondtál, hogy a cégek küldenek árajánlatot, ezeket még nem kaptuk meg. Albert Mihály polgármester: Írjátok le, hogy mire gondoltok, konkrétan milyen eszközök kellenének, majd utána nézek, hogy mennyiért lehetne beszerezni és a télen az árajánlatokat is bekérjük. Bognár János : Az árok építésnél meglévő hiányosságokat hogyan sikerült kijavítani? Ezt azért kérdezem, mert a falu végén lévő buszfordulónál a rács mellett gödrök keletkeztek, ezt be kellene aszfaltoztatni.

5 Albert Mihály polgármester: Én nem láttam most a helyszínt, de hideg aszfaltot megpróbálok szerezni és azzal megoldjuk a problémát, mivel nem komoly mennyiségről van szó. Varga József Endre : A közmeghallgatás időpontját beszéljük meg. Akár november végén a testületi ülés napján is lehetne tartani, nem az ünnepek között, illetve előtt. Albert Mihály polgármester: Ezt egyáltalán nem tartom jó ötletnek, mert akkor olyan sok napirendi pontot kell megtárgyalni, meg egyébként sincs meg a 11 hónap adata, én meg azt szeretem ha erről a lakosságnak beszámolhatok. Kottyán Sándorné körjegyző: A közmeghallgatásnak nincs kötött napirendi pontja, a törvény szerint évente egy közmeghallgatást kell tartani. Varga József Endre : Ez szerintem is így van, a háromnegyedévi adatok tökéletesen megfelelnek a beszámolónak és egyéként is a lakosságnak kellene kérdezni. Ha november vége nem jó állapodjunk meg december 3-án, szombat 16 órában. Bognár Barnabás : Ez az időpont valószínűleg nekem nem jó, mert továbbképzésen leszek. Albert Mihály polgármester: Az még nem egetverő probléma, hogy egy -társ hiányzik, de hangsúlyoznám, hogy a közmeghallgatás csak akkor érvényes, ha a minősített többség ami nálunk 4 fő legalább jelen van. A közmeghallgatási ülés jogszabályilag ugyanúgy testületi ülésnek minősül. Szavazzunk határozathozatal nélkül, hogy a december 3. szombat 16 óra kinek felel meg a közmeghallgatás időpontjának. Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem, tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül elfogadta a közmeghallgatás időpontjának december óra. Bognár János : A fogorvosi állás folyamatosan hirdetve van-e? Albert Mihály polgármester: Nem, de ezt újból meg fogjuk tenni. Kinek van még kérdése, hozzászólása, ha nincs akkor a nyílt ülést 19 óra 05 perckor bezárom. k.m.f. Albert Mihály polgármester Kottyán Sándorné körjegyző Bognár Barnabás jkv. hitelesítő Varga József Endre jkv. hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009. február 13 -án 18 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve Zalakomár község Önkormányzata 18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 2010. szeptember 14.- én Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00-

Részletesebben

Szám: V/100-2/2015. Készült: 2 példányban

Szám: V/100-2/2015. Készült: 2 példányban Szám: V/100-2/2015. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-én 17,30

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 08. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-53/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csokonyavisonta Község Képviselő-testületének a Községháza házasságkötő termében 2014. november 12-én megtartott üléséről Jelen vannak: Harasztia Attila polgármester 6 fő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-68/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

Szám: 334-5/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-5/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-5/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/14 oldal Németbánya Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. február 8-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2009. november 20-án 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Önkormányzat tárgyalóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l

J E G Y Z Õ K Ö N Y Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l Szám: 118-2/7/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 8561 Adásztevel, Árpád u. 22. Szám: 118-2/7/2010 Jegyzőkönyv

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 18-án 8.00 órakor megtartott

Részletesebben

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. október 20-án tartott n y í l t üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. október 20-án tartott n y í l t üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. október 20-án tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos bizottsági elnök, Nyikos István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 7/2013. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 18-2/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati

Részletesebben

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 102-6/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: Tárgy: 46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Roza László István polgármester. További meghívottak: Heutschy László BTG vezető

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Roza László István polgármester. További meghívottak: Heutschy László BTG vezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. május 28-án az Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott munkaterv szerinti nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben