Szintvizsgáztatás az agrárgazdasági szakképesítéseknél. Kovács András Velence november 29.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szintvizsgáztatás az agrárgazdasági szakképesítéseknél. Kovács András Velence 2013. november 29."

Átírás

1 Szintvizsgáztatás az agrárgazdasági szakképesítéseknél Kovács András Velence november 29. 1

2 Jogszabályi háttér Szakképzési törvény évi CLXXXVII. Törvény 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelettel kiadott új OKJ Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló - 217/2012. (VIII. 9.) kormányrendelet 27/2012. (VIII. 27.) Az NGM hatáskörébe tartozó szakmák szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet Szakképzési kerettantervekről szóló- 14/2013. (IV. 05.) rendelet 41/2013. (V. 28) VM rendelettel kiadott Szakmai és vizsgáztatási követelmények 2

3 Szintvizsga Szintvizsga célja: annak mérése, hogy a tanuló szakiskolában az első szakképzési évfolyamon elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat (szakképzési törvény 28. ) 3

4 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó alábbi szakképesítések szintvizsgáit szervezi: Dísznövénykertész Kertész Virágkötő, virágkereskedő Víz és csatornaműkezelő Erdészeti szakmunkás Mezőgazdasági gépész 4

5 Édesipari termékgyártó Élelmiszeripari szakmunkás Húsipari termékgyártó Molnár Pék Szőlész, borász Gazda Halász, haltenyésztő Lovász Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 5

6 A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben megjelent SZVK alapján indított 3 éves képzéseknél a szintvizsga kötelező! Annak a szakiskolai tanulónak: aki nappali rendszerű oktatásban, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt és nem rendelkezik érettségi vizsgával. 6

7 Szintvizsga előkészítése A szintvizsga előkészítésével kapcsolatos feladatokat a NAK területileg illetékes Megyei Igazgatósága látja el! Szintvizsgát a NAK területileg illetékes Megyei Igazgatóságai szervezik a szakképző iskolák bevonásával. A szintvizsga követelményeit a szakképesítés szakképzési kerettanterve alapján a NAK dolgozza ki. 7

8 A szintvizsga követelményei nyilvánosak, a NAK honlapján megtalálhatóak. A szintvizsga követelményeit a szakiskola ismerteti a tanulóval és a tanuló szüleivel, a honlapján folyamatosan biztosítja a szintvizsga követelményeinek nyilvánosságát. 8

9 A szintvizsgát a gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés megkezdése előtt kell megszervezni, addig a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében lehet megszervezni Szintvizsga időpontja: az első szakképzési évfolyam február első tanítási napjától - április utolsó napjáig. 9

10 A szintvizsga eredménye nem számít bele a tanuló év végi szakmai érdemjegyébe! 10

11 Eredményes szintvizsga Tanulószerződés kötése Üzemi gyakorlat lehetősége Vizsgaszituáció jobb teljesítményre ösztönöz Sikerélményt ad (adhat) Az egyéni önellenőrzés eszköze 11

12 Szakiskola tájékoztatása a szintvizsga követelményeiről a tanulók és a szülők részére, segítő tanár és a jegyző kijelölése, megbízása (nem tagjai a vizsgabizottságnak). Összeférhetetlenség! NAK Megyei Igazgatóság Értesítés a szakképző iskolák felé a szintvizsga szervezéséről (egyeztetés). Tanulói létszámok pontosítása (iskolánként, szakmánként). 12

13 Vizsgabizottság kijelölése minden vizsgacsoporthoz külön vizsgabizottságot kell kialakítani. A vizsgabizottság a NAK által megbízott elnökből és vizsgabizottsági tagból áll. A vizsgabizottság megbízása egy vizsgaalkalomra szól! 13

14 Vizsgahelyszínek kiválasztása, bejárása, véglegesítése. NAK Megyei Igazgatóság tájékoztatása a szakiskola és a gyakorlati képzőhely felé a vizsga menetéről, a szervezési feladatokról. Tanulók jelentkeztetése, jelentkezési lap, tanulói adatlap a NAK hálózatáról letölthetőek. Vizsgacsoportok kialakítása. Iskola! Tanulók értesítése a szintvizsga időpontjáról, helyszínéről A vizsga dokumentumainak (iratainak) elkészítése szakmánként és vizsgacsoportonként (jegyző). 14

15 Vizsgafeladatok kiválasztása A vizsgaszervező, a szakiskola és a szintvizsgabizottság elnöke egyeztetve választja ki. Kiválasztás után titkosan kezelendő. 15

16 Nem vehet részt a szintvizsgán az a szakiskolai tanuló, akinek a szintvizsga megkezdéséig a gyakorlati képzési időben az igazolt és igazolatlan hiányzása összesen meghaladta a gyakorlati képzési idő 20%-át. 16

17 Szintvizsga lebonyolítása A szintvizsgabizottság a vizsga megkezdése előtt ellenőrzi: a vizsga szakmai feltételeit, a vizsgafeladat előkészítését, a biztonságos munkavégzés feltételeit, meghatározza a vizsga időbeosztását. 17

18 A vizsga menete: Tanulók azonosítása Szintvizsga megnyitása Munka-, tűz-, és balesetvédelmi oktatás jegyzőkönyv! aláírás! Feladat kiosztása, rövid tájékoztatás Felügyelet melletti önálló munkavégzés 18

19 A szintvizsgát csak a teljes vizsgabizottság előtt, a vizsgabizottság munkáját segítő tanár jelenlétében szabad megkezdeni, illetve folytatni. Az elnököt a vizsgabizottsági tag rövid ideig helyettesítheti maximum 30 perc. Amennyiben a vizsgabizottság tagja nem tudja ellátni feladatát, a NAK Megyei Igazgatósága gondoskodik a helyettesítésről. 19

20 A szintvizsga gyakorlati vizsgarészből áll! A szintvizsga komplex, vagy legfeljebb 4 feladatból állhat, a szakterület igényeinek, jellegzetességeinek megfelelően: A gyakorlati képzés szakmai követelményeire épül: manuális cselekvés, szakmai alapfogások, általános szakmai tevékenység, alapvető számítási műveletek, rajzolvasás, munkautasítások értelmezése, stb. 20

21 Szintvizsga időtartama: perc Nem számítható be a végrehajtás időtartamába: a tételek kihirdetése, a munkahely elfoglalása, rendkívüli leállás pl.: anyaghiány, eszközhiány, áramkimaradás, stb., 21

22 Szintvizsga értékelése Szerezhető maximális pontszám: % 1 (elégtelen, nem felelt meg) 51 60% 2 (elégséges, megfelelt) 61 70% 3 (közepesen megfelelt) 71 80% 4 (jól megfelelt) % 5 (kiválóan megfelelt) 22

23 A szintvizsgabizottság értékeli a tanulókat, a segítő tanár javaslatot tehet a vizsgázók teljesítményének értékelésére. A vizsgabizottság határozatait bizottsági értekezleten hozza meg. - a szintvizsga megkezdése előtt, - a szintvizsga befejezését követően, - a vizsgát zavaró körülmény, szabálytalanság esetén. Vitás esetben az elnök szava dönt! 23

24 A feladatok értékelésénél figyelembe kell venni: a modulkövetelményekben előírt kompetenciák teljesítését, a fellépést, a munkához való hozzáállást, a higiéniai, a személyi felszerelés szakmai és esztétikai megjelenítését, a kommunikációt, a munkavédelmi, tűzvédelmi, higiéniai, környezetvédelmi szabályok betartását. 24

25 Sikeresen teljesítette a szintvizsgát az a tanuló, aki legalább 51%-os eredményt elért. A szintvizsgát nem, illetve sikertelenül teljesítő tanulók számára a NAK Megyei Igazgatósága évente legalább egy alkalommal javító, pótló szintvizsgát szervez. A javító, pótló vizsgát a tanulói létszámtól függően a NAK Megyei Igazgatósága által meghatározott intézményben kell megszervezni. 25

26 Szintvizsga zárása Az elnök ismerteti a tanulókkal a szintvizsga eredményeit, kiosztja az igazolásokat. A szintvizsgáról egyetlen jegyzőkönyv készül. 26

27 A szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a NAK területileg illetékes Igazgatósága: javító pótló szintvizsgát szervez. 27

28 A javító, pótló szintvizsgák helyét és időpontját a NAK illetékes Megyei Igazgatóságai határozzák meg június 10-ig Javító, pótló szintvizsgák: június 15 - augusztus 30 közötti időszakban szervezhetők. 28

29 Díjak, költségek Elnök: A mindenkori minimálbér 2,5%-a/vizsgázó tanuló. Vizsgabizottsági tag: A mindenkori minimálbér 2%-a/vizsgázó tanuló. Költségvetés vizsgánként készül. A NAK a költségekre 2000Ft/fő vizsgázó összeget biztosít. A szintvizsgán elszámolható költségek: Anyagköltség, Vizsgahelyszín bérleti díja, Rezsiköltség, Szervezési költség. 29

30 Jelentkezési lap A szintvizsga dokumentumai Legkésőbb január 15-ig javító, pótló vizsga esetén május 15-ig az iskola kitölteti és vizsgacsoportonként átadja a vizsgaszervezőnek (NAK). 30

31 Törzslap A vizsgázóról a szintvizsga megkezdése előtt az iskola által szolgáltatott adatok (Jelentkezési lap) alapján a vizsgaszervező - NAK Megyei Igazgatóság - törzslapot készít. A szintvizsga eredményét a vizsga jegyzője vezeti rá az adatlapra. A szintvizsgabizottság elnöke, szintvizsgabizottság tagja, jegyzője és a vizsgaszervező írja alá. 31

32 Pontozó lap A feladatok, feladatrészek értékelésére szolgál. A vizsgabizottság a pontozó lapon szereplő pontoknak megfelelően határozza meg a vizsgázó minősítését. 32

33 Osztályozó ív tartalmazza: a vizsgázó adatait, minősítését, a vizsgabizottság elnökének, tagjának, jegyzőjének és a segítő tanárának aláírását. A szintvizsga jegyzőkönyvének mellékletét képezi. Hitelesített másolatát az iskola őrzi. 33

34 Igazolás A NAK által elfogadott, jelöléssel ellátott igazolás adható ki. A szintvizsga jegyzője az adatlapon szereplő adatokkal megegyezően állítja ki. A vizsgabizottság elnöke és a NAK írja alá. A NAK Megyei Igazgatójának körbélyegzőjével kell ellátni. Egy eredeti példányban készül. Az elveszett igazolásról a tanuló kérésére a vizsgaszervező igazolás másolatot állít ki. 34

35 Jegyzőkönyv A szintvizsgáról egyetlen jegyzőkönyv készül, amely időrendben tartalmazza : a vizsga összes eseményét, a szintvizsgabizottság értekezleteit, szintvizsgabizottság döntéseit, véleményét, a vizsgabizottság elnökének, tagjának, jegyzőjének és a segítő tanárának aláírását, a jegyzőkönyvhöz csatolni kell a szintvizsgával kapcsolatos iratokat (feladatlapok,értékelő lap) 35

36 Szintvizsgaelnöki pályázat A szintvizsga elnöki pályázati felhívás a NAK honlapján található! Szakképzés Jelentkezési felhívás Pályázat Szintvizsga-bizottság Elnöki Névjegyzékébe 36

37 Pályázatok Mestervizsga-bizottság Elnöki névjegyzékbe Vizsgaelnöki és vizsgabizottsági névjegyzékre 37

38 ÉS A szintvizsga: Kompetenciák mérését szolgálja A gyakorlati képzés minőségét javítja Képzési hajlandóságot növeli Hozzájárul a duális képzéshez 38

39 Köszönöm a figyelmet! 39

40 /

Marosi Katalin A szakmai vizsga szervezése és lebonyolítása

Marosi Katalin A szakmai vizsga szervezése és lebonyolítása HEFOP 3.5.1. A korszerű képzésszervezés gyakorlati kérdései Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Hajdúszoboszló 2OO7. december 5-7. Marosi Katalin A szakmai vizsga szervezése és lebonyolítása Marosi

Részletesebben

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt

Részletesebben

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet Általános rendelkezések 2 A szakmai vizsga előkészítése 3 A vizsgabizottság 4 A vizsgabizottság működése 6 Az írásbeli

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól OptiJus Opten Kft. I. 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól A 2013.9.1. és 2014.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 9. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Jóváhagyta: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET VIZSGASZABÁLYZAT A TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK JOGSZABÁLY SZERINT ELŐÍRT VIZSGÁIHOZ 2010.

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET VIZSGASZABÁLYZAT A TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK JOGSZABÁLY SZERINT ELŐÍRT VIZSGÁIHOZ 2010. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET VIZSGASZABÁLYZAT A TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK JOGSZABÁLY SZERINT ELŐÍRT VIZSGÁIHOZ 2010. 2 KÉSZÜLT a természetgyógyászatról megjelent rendeletek alapján:

Részletesebben

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes Jogszabályok, jogszabály módosítások WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes 2011. évi CLXXXVII. törvény 2013. szeptember 1-től hatályos verzióját kell alkalmazni. www.njt.hu

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Érvényes: 2011. január 1-től

Vizsgaszabályzat. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Érvényes: 2011. január 1-től Vizsgaszabályzat Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Érvényes: 2011. január 1-től Az Intézmény vizsgaszabályzata a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium vizsgáinak

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - A z i n t é z m é n y s z a k m a i t e r v e 1 TARTALOMJEGYZÉK III. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza.

Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. VIZSGASZABÁLYZAT Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit tartalmazza. 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

T/4919. számú törvényjavaslat. a szakképzésről

T/4919. számú törvényjavaslat. a szakképzésről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4919. számú törvényjavaslat a szakképzésről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. november 2011. évi törvény a szakképzésről Magyarországon

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Változások a szakképzésben

Változások a szakképzésben Változások a szakképzésben A szakképzés nem csak oktatáspolitikai tanügy igazgatási kérdés, hanem foglalkoztatáspolitikai, gazdaságpolitikai és társadalompolitikai kérdés is. A munkaalapú társadalom megteremtése

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK számára 2013-2014.

ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK számára 2013-2014. ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK számára 2013-2014. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság 1 Összeállította: dr. Tellné Horváth Zsuzsanna

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 212 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal)

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi vizsgáinak szabályzata 9 13. évfolyam (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A vizsgaszabályzat jogi kerete az 2011. évi CC. törvény a nemzeti köznevelésről,

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

Hallgatói Tájékoztató

Hallgatói Tájékoztató KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM 27-500, Fax:436-1505 Nyilvántartásba vételi szám: E-000199/2014 Hallgatói Tájékoztató 2014. A TANINTÉZET MINŐSÉGPOLITIKÁJA

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

CXXXIX. törvény 167. a) pontja szerint módosított szöveg. rendeletet. bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta.

CXXXIX. törvény 167. a) pontja szerint módosított szöveg. rendeletet. bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta. 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

VIZSGASZABÁLYZAT a Létesítménygazdálkodás (Facility Management) tanfolyami résztvevők számára

VIZSGASZABÁLYZAT a Létesítménygazdálkodás (Facility Management) tanfolyami résztvevők számára VIZSGASZABÁLYZAT a Létesítménygazdálkodás (Facility Management) tanfolyami résztvevők számára A BME Mérnöktovábbképző Intézet (továbbiakban: Intézet) az alábbi jogszabályok a 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről,

Részletesebben