A fenntartható fejlődés koncepciójának megjelenése a nemzetközi és európai jogban, valamint az EU-tagállamok gyakorlatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fenntartható fejlődés koncepciójának megjelenése a nemzetközi és európai jogban, valamint az EU-tagállamok gyakorlatában"

Átírás

1 A fenntartható fejlődés koncepciójának megjelenése a nemzetközi és európai jogban, valamint az EU-tagállamok gyakorlatában Bándi Gyula (Szerk.) **, Gönczi Anna***, Jaskó Luca***, Szabó Marcel*, Tahyné dr. Kovács Ágnes***, Georg Johann Wohl*** * 1. fejezet; ** 2. fejezet; *** 3. fejezet (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar) Budapest, július

2 Tartalom 1. A fenntartható fejlődés a nemzetközi jogban Bevezetés A fenntartható fejlődés mint nemzetközi jogi norma A fenntartható fejlődés koncepciójának eredete Magyarország szerepe a nemzetközi jog fokozatos fejlesztésében A fenntartható fejlődésben foglalt kötelezettségek kibontása A fenntartható fejlődés mint szerződésben vállalt nemzetközi jogi kötelezettség A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos nemzetközi egyezmények Összefoglalás A Magyar Köztársaság fenntartható fejlődéssel összefüggő nemzetközi megállapodásai Összefoglalás EU jog és politikák a fenntartható fejlődésről A fenntartható fejlődés megjelenése és jelen helyzete az elsődleges jogban Környezetvédelmi alapok, akcióprogramok Fenntarthatósági és növekedési stratégiák Cardiff - integráció Göteborg - fenntarthatóság Lisszaboni Starégia: gazdaság, növekedés Európa 2020: fenntartható növekedés Fenntarthatósági példák a másodlagos jogban táján Alapok 2005/ Legújabb példák Megújuló energia (üzemanyag) RED irányelv A fenntarthatóság sokoldalúsága a joggyakorlat tükrében IPPC irányelv Hatásvizsgálat Irányelv a környezeti felelősségről Közbeszerzés Energia és környezet (bioüzemanyag) Együttműködés a fejlődő országokkal, béke, biztonság, jogállamiság Állami támogatások és környezetvédelem Fejlődő országok támogatása Növényvédelem egészségvédelem környezetvédelem Halászat A fenntarthatóság jogáról 2000-ben Összefoglalás Egyes európai országok fenntarthatósági stratégiái és azok intézményei Ausztria Bevezető Általános áttekintés A fenntarthatóság és az Európai Uniós csatlakozás és nemzetközi szerepvállalás A környezetvédelem alapelvei A fenntartható gazdasági fejlődésről Alkotmányos alapok Ausztria energia stratégiája és politikája Első Szövetségi Fenntarthatósági Stratégia (2002) (NSTRAT) Az Osztrák Fenntarthatósági Stratégia 2010 (OSTRAT) Az OSTRAT szervei

3 A fenntarthatóság megjelenése a jogban, politikában A zöld biofinomítókról Klímaváltozás Gazdasági, Család és Ifjúsági Szövetségi Minisztérium Közlekedési, Innovációs és Technológiai Szövetségi Minisztérium Zárszó Összefoglalás Cseh Köztársaság Bevezető A Cseh Köztársaság stratégiai keretei a fenntartható fejlődésre Első tengely: Társadalom, ember és egészség Második tengely: Gazdaság és innováció Harmadik tengely: Területi fejlesztés Negyedik tengely: A táj, az ökoszisztémák és a biodiverzitás Ötödik tengely: Stabil és biztos társadalom A Fenntartható Fejlődés Tanácsának szervezeti kérdései Összefoglalás Franciaország Bevezető Általános áttekintés Nemzetközi szintű szerepvállalás Fontos környezetvédelmi jogszabályok Földkezelés és napvédelem Atomenergia Franciaország fenntartható fejlődési stratégiája A Francia Környezetvédelmi, Energiaügyi, Fenntartható Fejlődési és Területrendezési Minisztérium Egyéb szervek, intézmények Alkotmányos alapok és Környezetvédelmi Charta (2004) Jogszabályok, amelyek mindent megváltoztattak: le Loi Grenelle A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia ( ) A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia ( ) Horizons Megfigyelő és Statisztikai Hivatal (SOeS)- Fenntartható Fejlődés Statisztikai Hivatal A környezetvédelmi szabályokért való felelősség Összefoglalás Lengyelország A Fenntartható Fejlődés Stratégia Tartalma A Lengyelország további stratégiáival és programjaival való összefüggés a Polska 2025 keretén belül Intézményi és eljárási háttér Tervezési időszak Monitoring A megvalósítás és specifikus kezdeményezések Összefoglalás Németország Bevezető A német környezetjog Alkotmányos alapok Fenntarthatóság tényleges célkitűzése a szabályozásba A fenntarthatóság politikájának történeti útja Németországban A német Fenntartható Fejlődés Tanács jelenlegi vita témáinak prioritásai: A 2010 és 2013 közé eső időszakra vonatkozó tervek Egy konferencia tapasztalatai (2005) A német társadalom környezeti tudatosságáról (2006) A 2007-es konferencia A fenntarthatósági politika elemzése és kritikája, a továbblépésre tett javaslatok (2009) A német Fenntartható Fejlődés Tanácsa 11. éves konferenciája (2011)

4 A német Fenntartható Fejlődés Tanácsának pillanatnyi stratégiájáról és annak megvalósításáról példák alapján A fenntarthatóság elvének megjelenése a kibocsátás-kereskedelemben Fenntarthatóság a közlekedés és a mobilitás területén Fenntarthatóság a hulladékgazdálkodás területén Fenntarthatóság és a megújuló erőforrások alkalmazása A napenergia hasznosítása Németországban Szélenergia- ipar Németországban Vízhasználat Összefoglalás Norvégia Nemzeti stratégia (2008) A kormány politikai eszközei a fenntartható fejlődésért A Skandináv modell A kormány politikája a stratégiai prioritások területeire Széleskörű részvétel Végrehajtás Szervezetek Értékelés és kritika Összefoglalás Olaszország Fenntartható fejlődés Intézményi háttér Az olasz energiapolitika technológiai háttere Megújuló energia Oktatás, nevelés Atomenergia-program Egyéb kihívások Összefoglalás Skandináv országok együttesen Mivel kapcsolatban működnek együtt az országok? Hogyan működnek együtt az országok? Az Északi Tanács Svájc Általános adatok Bevezetés és történelmi háttér Jogi alapok A fenntarthatóság elvének svájci módszertana Illetékességek és a stratégia átültetése szövetségi szinten Átültetés kanton- és település-szintekre Regionális folyamatok A fenntarthatóság mérésre szolgáló eszközök Konkrét projektek fenntarthatóságának vizsgálata A fenntartható fejlődés oktatása Fenntartható Fejlődési Stratégia ( ) Összefoglalás Svédország A Nemzeti Stratégia (2006) Szervezetek Svédország elősegítheti egy új, fenntartható világ kialakulását Egy példa: Helsingborg város fenntartható fejlődési terve (2011) A 2011-es Nemzeti Reform Program Összefoglalás Szlovák Köztársaság Fenntartható fejlődési stratégia ( ) Szervezeti következmények A Nemzeti Stratégiai Keretterv Összefoglalás Szlovénia

5 Bevezető Szlovénia Fejlődési Stratégiája Szlovén Alap a Fenntartható Fejlődésért (Umanotera) Stratégia az Európai Területi Együttműködés keretében a fenntartható fejlődésről A Szlovén Statisztikai Hivatal kutatásai a fenntartható fejlődés mutatóiról Magyar - Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság X. ülése a fenntartható fejlődésről Összefoglalás Összevetés

6 1. A fenntartható fejlődés a nemzetközi jogban 1.1. Bevezetés A fenntartható fejlődés, ahogyan az elővigyázatosság elve, egyike a nemzetközi környezetvédelmi jog olyan koncepcióinak, amelynek valódi természete rejtélyes és megfoghatatlan annak gyakori talán túl gyakori használata ellenére fejtette ki álláspontját Malgosia Fitzmaurice a méltán híres Contemporary Issues in International Environmental Law című munkájában. 1 Tekintettel arra, hogy a nemzetközi környezetvédelmi jog ezen igencsak kiemelkedő alakjának a véleménye is ennyire szkeptikus a fenntartható fejlődés nemzetközi jogi fogalmát illetően, érdemes a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tanulmányunkat azzal kezdeni, hogy a koncepció eltérő definícióit vesszük górcső alá. A fenntartható fejlődés valamennyi potenciális meghatározása közül elsőképpen az úgynevezett Brundtland Bizottság által elkészített jelentés szerinti meghatározást kell alapul vennünk. 2 Az ENSZ Közgyűlése 1983-ban határozta el, hogy a Környezet és Fejlődés Világbizottsága 3 névvel szakértőkből álló testületet állít föl, melynek elnökségére Gro Harlem Brundtland asszonyt, a Norvég Királyság akkori miniszterelnökét kérték fel. A Bizottság összesen 22 tagból állt, tagjai között mind az iparilag fejlett országok, mind pedig a fejlődő világ képviselői megjelentek. A Bizottságnak Láng István akadémikus személyében magyar tagja is volt. A Környezet és Fejlődés Világbizottságát 1983-ban az ENSZ Közgyűlésének 38/161. számú határozatával állították fel. 4 A jelentést 1987-ben Our Common Future (Közös Jövőnk) címmel az Oxford University Press jelentette meg. A Brundtland-jelentés a fenntartható fejlődés fogalmát az 1 Malgosia Fitzmaurice, Contemporary Issues in International Environmental Law (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009), 67. pp. 2 A Bizottság jelentése magyarul Közös Jövőnk címmel a Mezőgazdasági Kiadó gondozásában jelent meg 1988-ban. 3 World Commission on Environment and Development. 4 Az ENSZ közgyűlésének 38/161. sz. határozata, december 19. 6

7 alábbiak szerint határozta meg: A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk szükségleteinek kielégítését. Ez a koncepció egyszerre tartalmazza a szükségletekre való hivatkozást elismerve a világ szegényeinek jogát arra, hogy szükségleteik megfelelő kielégítésének módját keressék továbbá a korlátozások elvét, amelyet a társadalmi fejlettség és a technológia szintje szerint kell felállítanunk annak érdekében, hogy ne veszélyeztessük a jövő generációk esélyét a szükségletek kielégítésére. A Brundtland-jelentésben lefektetett definíció tulajdonképpen a generációk közötti egyenlőség elvét határozta meg a fenntartható fejlődés zsinórmértékeként, azaz egyetlen nemzedéknek sincs joga arra, hogy a később jövők esélyeit rombolja azáltal, hogy az erőforrásokat mértéktelenül és méltánytalanul használja föl a saját részére. 5 üdvözölte. 6 A Brundtland-jelentést az ENSZ Közgyűlése 42/187. számú határozatában Az ENSZ közgyűlési határozatok következtében a Brundtland-jelentés kapcsolatba került a nemzetközi közjoggal, hiszen az ENSZ közgyűlési határozaton keresztül az államok bizonyos szintű legitimációt adtak a jelentésben foglalt gondolatoknak, ezáltal a jelentést a szokásjogi fejlődés kiindulópontjának tekinthetjük. Ugyanakkor, mint ismeretes, a nemzetközi jogtudomány kiegészítő jogforrásaként ismerjük el a jogtudósok véleményét, az elmúlt évtizedekben pedig számos kiemelkedő nemzetközi környezetvédelmi jogász kísérelt meg a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban önálló definíciót megfogalmazni. Érdemes ezeknek a számbavételével folytatni a fenntartható fejlődés nemzetközi jogi relevanciájának determinációját. David Pearce, Edward Barbier és Anil Markandya Sustainable development: Economics and Environment in the Third World című munkájában a szerzők a fenntartható fejlődést úgy definiálták, hogy az egy minimum feltételt jelent a fejlődés tekintetében, amely csak akkor tekinthető fenntarthatónak, ha a természeti tőke az idő folyamán nem csökken. 7 A szerzők egyébként a természeti tőkét mint közgazdaságtudományi fogalmat használták, és úgy vélték, hogy közgazdaságtudományi megközelítés útján a megfelelő 5 Klaus Bosselmann, The principle of sustainability: Transforming Law and Governance (Farnham: Ashgate, 2008), 11. o. 6 Az ENSZ közgyűlésének 42/187. sz. határozata, december David Pearce, Edward Barbier és Anil Markandya, Sustainable development: Economics and Environment in the Third World (Brookfield, Vermont: Edward Elgar Publishing, 1990), 1. oldal. 7

8 diszkontráták alkalmazásával, illetve a modern közgazdaságtudomány fogalmainak értelmezésével a fenntarthatóságra költség-haszon elemzést lehet alkalmazni. A fenntartható fejlődés tehát olyan fogalom, amelynek jogi értelmű normativizációjához elengedhetetlenül szükséges az, hogy a fogalmat közgazdaságtudományi szempontból értékeljük és ehhez megfelelő közgazdaságtudományi fogalomrendszert dolgozzunk ki. Ahogyan az előző példából is kitűnt, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos Brundtland-jelentés egyik legfontosabb következménye az volt, hogy a fogalmat rövid időn belül közgazdaságtudományi értelemben értelmezhetővé tették. Ezáltal orvosoltak egy olyan helyzetet, amelyet mindössze három évvel korábban Michael Redclift a Sustainable Development: Exploring the Contradictions című művében úgy jellemzett, hogy sem a klasszikus marxista, sem pedig a klasszikus neoliberális közgazdaságtudományi iskolák nem tudnak megfelelő fogalmat és képet alkotni a természeti környezet közgazdaságtudományi hatásairól, ezért új közgazdaságtudományi koncepciók kidolgozására van szükség. 8 Mint az előző példa mutatta, a közgazdászok a Brundtland-jelentésre gyorsan reagáltak, és alig három évvel később már olyan fogalomrendszert dolgoztak ki, amellyel a fenntartható fejlődés fogalma egy közgazdaságtudományi közvetítés segítségével jogilag értelmezhetővé és konkrét kötelezettségeket nyújtó ideává vált. A fenntartható fejlődés koncepciója érzékeny egyensúlyt jelent a fejlődés igénye és a természeti környezet megóvásának célja között, amelynek tekintetében egyes szerzők az egyik, más szerzők a másik érték felé szeretnék eltolni a fenntartható fejlődés mérlegét. Érdemes itt megemlíteni Pearce és Turner tanulmányát, amely a fenntartható fejlődés fogalmát úgy határozza meg, hogy ez a gazdasági fejlődés tiszta előnyeinek maximalizálását jelenti a természeti erőforrások minőségének és az általuk nyújtott előnyök elérhetőségének fenntartása mellett. Az általuk javasolt koncepció biztosítaná, hogy a megújítható természeti erőforrásokat úgy kell felhasználni, hogy az egyensúlyban legyen ezen erőforrások újratermelődésével, míg a meg nem újítható erőforrások tekintetében a fenntartható fejlődés csak ezen források hatékony hasznosítását kívánja meg a felhasználóktól. 9 8 M. R. Redclift, Sustainable Development: Exploring the Contradictions (London: Routledge, 1987), 199. oldal. 9 D.W. Pearce és R. K. Turner, Economics of natural resources and the environment (London: Harvester Wheatsheaf, 1990), 24. oldal. 8

9 A szerzők sokaságát foglalkoztatta a fenntartható fejlődés fogalmának komplexitása. Elég itt a Stephen Maxwell Wheeler és Timothy Beatley szerzőpárosra utalnunk, akik The Sustainable Urban Development Reader című alapvető munkájukban úgy határozták meg a fenntartható fejlődést, mint egy változási folyamatot, amelyben a természeti erőforrások kiaknázása, a beruházások és a technikai fejlődés iránya, valamint az intézményi változások harmóniában állnak mind a jelen, mind pedig a jövő potenciájával, hogy az emberi szükségleteket és törekvéseket kielégítsék. 10 A fenntartható fejlődés fogalom kibontásának egy újabb szakaszát jelenti az az előrelépés, amelyben egyes szerzők a fenntartható fejlődést mint összefoglaló jogi fogalmat értelmezik, amely számos egyéb kötelezettséget együttesen foglal magában. Így például Nico Schrijver és Friedl Weiss International Law and Sustainable Development: Principles and Practice című könyvükben az együttműködés kötelezettségét, az integráció elvét, a természeti erőforrások felhasználásával kapcsolatos felelősségteljes használatot, a károkozás tilalmát és a környezeti hatástanulmány lefolytatásának kötelezettségét olyanként említik, amelyek mind a fenntartható fejlődés fogalmának, mind pedig a bázeli egyezményben 11 hangsúlyozott Environmentally Sound Management (ESM) fogalmának megfelelnek. 12 Az IUCN 13 környezetvédelmi akadémiájának évi, a Cambridge University Press-nél The Law of Energy for Sustainable Development címen megjelent kiadványa a fenntartható fejlődés fogalmának három elemét különbözteti meg. Az első a generáción belüli egyenlőség koncepciója, amely szerint a Föld minden lakójának egyenlő joga van arra, hogy hozzáférjen a természeti erőforrásokhoz. A nemzedékek közötti egyenlőség gondolata azt jelenti, hogy a jelenleg élő emberiség nem hasznosíthatja úgy a természeti környezetet, hogy azáltal az elérhető forrásokból a jövő generációkhoz képest aránytalanul sokat hasznosítson. A könyv által említett harmadik fogalmi elem a fajok közötti egyenlőség gondolata, amely szerint a természeti erőforrásokat az ember nem hasznosíthatja mértéktelen módon úgy, hogy ezáltal a Föld ökoszisztémájának integritását károsítsa. A szerzők megjegyzik, hogy ez utóbbi gondolatot egyelőre a nemzetközi jogi 10 Stephen Maxwell Wheeler és Timothy Beatley, The Sustainable Urban Development Reader (London: Routledge, 2004), 57. oldal. 11 Bázeli Egyezmény a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról, március Nico Schrijver és Friedl Weiss, International Law and Sustainable Development: Principles and Practice (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2004), 550. oldal. 13 Az IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources vagy World Conservation Union) magyarul Természetvédelmi Világszövetség a világ legnagyobb természetvédelmi szervezete. 9

10 felfogás még nem tette magáévá. 14 Weeramantry bírónak a bős-nagymarosi ügyhöz csatolt különvéleményében szintén a nemzetközi jogi doktrínának a fenntartható fejlődésre vonatkozó koncepcióját kiegészítő mérföldkő jelentőségű megállapításokat találunk. 15 A különvéleményben a fenntartható fejlődést úgy definiálja, hogy az a fejlődéshez való jog, amelyet a környezet fenntartásának kötelezettsége korlátoz. Érdemes itt megjegyezni, hogy nem minden szerző ért egyet Weeramantry bíró megállapításával, sokan vitatják, hogy a fejlődéshez való jog valóban a nemzetközi jog által elismert jog lenne. Így például Dire Tladi a Sustainable Development in International Law: An Analysis of Key Enviro-Economic Instruments című könyvében amellett érvel, hogy a fenntartható fejlődéshez való jog a kollektív emberi jogok része, amely a környezet hosszú távú fenntartásához kapcsolódóan valamennyi embert megillet. Dire Tladi felidézi azt is, hogy Weeramantry bíró a környezet védelmére, mint számos emberi jog sine qua non-jára utalt. Bár Dire Tladi elismeri, hogy vannak olyan szerzők például Karin Arts 16, akik elfogadják, hogy a fejlődéshez való jog a nemzetközi jog része, mégis úgy véli, hogy annak létezése megkérdőjelezhető. 17 Az előbbiekben közölt definíciók rávilágítanak arra, hogy az évi Brundtlandjelentésben közölt definíció, mint a fenntartható fejlődés elfogadott fogalma többé-kevésbé általánosan elismert a nemzetközi jogi doktrínában, így a jelen tanulmányunkban is alappal használhatjuk ennek a fogalomnak a meghatározásaként. Ahogyan azt az előbbiekben feltártuk, a fenntartható fejlődés fogalmának értelmezésére és a gyakorlati hasznosíthatóság szempontjából történő pontosítására leginkább közgazdaságtudományi szempontból nyílt lehetőség, tisztázásra kerültek azok a közgazdasági intézmények és új terminus technikusok, amelyek a fenntartható fejlődés fogalmának helyes értelmezésén keresztül hozzájárulhattak a világ természeti erőforrásainak megőrzéséhez. A fogalom közgazdaságtudományi pontosításán túl a nemzetközi jogi irodalomban megindult azoknak a fogalmaknak az azonosítása, amelyek a nemzetközi jogban részét 14 IUCN Academy of Environmental Law. Colloquium, Adrian J. Bradbrook, IUCN Academy of Environmental Law, The Law of Energy for Sustainable Development (New York: Cambridge University Press, 2005), 87. oldal. 15 Case concerning Gabčíkovo-Nagymaros (Hungary v Slovakia) 1997 ICJ3 Reprinted in 1998 ILM Karin Arts, Integrating Human Rights into Development Cooperation: The Case of the Lome Convention (Hague: Kluwer Law International, 2000) oldal. 17 Dire Tladi, Sustainable Development in International Law: An Analysis of Key Enviro-Economic Instruments (Pretoria: Pretoria University Law Press, 2007), 65. oldal. 10

11 képezhetik a fenntartható fejlődés koncepciójának. Így tehát megindult a fenntartható fejlődés további jogi elemekre osztása, amelyek pontosan definiálható, vagy legalábbis pontosabban értelmezhető részkötelezettségekre bontják a fenntartható fejlődés fogalmát. Megjelent a nemzetközi jogi irodalomban az a gondolat is, hogy a fenntartható fejlődés egyben az egyéb nemzetközi jogi kötelezettségek értelmezési módszere is, amelynek a nemzetközi jog egészét át kell hatnia, és amely a különböző nemzetközi jogi kötelezettségek megfelelő értelmezésének alapját jelentheti A fenntartható fejlődés mint nemzetközi jogi norma Az alábbiakban azt kívánjuk vizsgálni, hogy a fenntartható fejlődés olyan normává vált-e a nemzetközi közjogban, amely szerződéses kötelezettségvállalástól függetlenül is kötelezi az államokat bizonyos magatartásokra, illetőleg tilalmazza más cselekmények megtételét, vagyis szigorú értelemben jogi kötelezettségnek tekinthető-e Azt mondhatjuk, hogy jelenleg a nemzetközi jogásztársadalom és így tulajdonképpen a nemzetközi jog elmélete is némileg megosztott a fenntartható fejlődés nemzetközi jogi státuszát illetően. A nemzetközi jogászok egy része a fenntartható fejlődést a nemzetközi jog kötelező erejű normájának tekinti, így például Beyerlin, Malanczuk, Pinto vagy Redclift a kötelező erő mellett érvelő nemzetközi jogászok közé sorolható. Mások szerint a fenntartható fejlődés nemzetközi jogi szerepe ennél sokkal vitathatóbb kérdés. Lowe például kifejti, hogy a fenntartható fejlődés koncepciója elméleti homályban és zűrzavarban gyökerezik. 18 Mindamellett Lowe is elismeri, hogy a fenntartható fejlődés koncepciójának van némi jogi relevanciája, hiszen a bírák kezében eszköz lehet bizonyos módosítások elérésére, és kiváló szerepet tölthet be az államközi tárgyalások során, amikor egymástól eltérő érdekeket és elveket kell harmóniába hozni. Egyes szerzők, így például Alistair Rieu-Clarke meglehetős bátorsággal az egész nemzetközi jogászközösség nevében nyilatkoznak. Rieu-Clarke úgy látja, hogy a fenntartható fejlődés nemzetközi jogi státuszának normatív erejét elfogadó szerzők kisebbségben vannak, a többségi álláspont alapján a fenntartható fejlődés fogalma csupán 18 Vaughan Lowe, Sustainable Development and Unsustainable Practices, In: Alan E. Boyle és David Freestone (szerk.), International Law and Sustainable Development Past Achievements and Future Challenges (Oxford: Oxford University Press, 1999), 23. oldal. 11

12 lex lata-nak minősül, ezáltal a nemzetközi jogi irodalomban a fenntartható fejlődést nem tekinthetjük megszilárdult jogi kötelezettségeket hordozó nemzetközi jogi elvnek. 19 Mások mint például Schrijver azon az állásponton vannak, hogy a fenntartható fejlődés bizonyos nemzetközi jogi státusszal rendelkezik, mint a nemzetközi jog koncepciója és egyben a nemzetközi közösség célja. 20 Számos szerző úgy véli, hogy a fenntartható fejlődés koncepciójának bizonytalansága a fő akadálya annak, hogy elismerhessük kötelező erejét a nemzetközi jogban. 21 A nemzetközi környezetvédelmi jog egyik legkiemelkedőbb művelője, Philippe Sands úgy véli, hogy a fenntartható fejlődés koncepciója egyértelműen elfogadottá vált a nemzetközi jogban, még ha pontos jelentése egyelőre bizonytalan is, hiszen a fenntartható fejlődés egy olyan jogi terminus, amely folyamatokra, elvekre és célokra, továbbá számtalan nemzetközi környezetvédelmi egyezményre vonatkozik. 22 A fenntartható fejlődés jogtudományi fogalma talán nem lenne ennyire bizonytalan, ha a hágai Nemzetközi Bíróság legfontosabb környezetvédelmi jogot érintő ítéletében, a bős-nagymarosi terv ügyében hozott szeptember 25-i döntésében nem fogalmazott volna annyira óvatosan a fenntartható fejlődés koncepciójáról. Az ítélet 140. pontjában a bíróság kifejti, hogy az emberiség a történelem során gazdasági és egyéb okok miatt 19 Alistair Rieu-Clarke, International Law and Sustainable Development: Lessons from the Law of International Water Courses, International Water Association Publishing (IWA Publishing), november Nico J. Schrijver, Development the Neglected Dimension in the Evolution of the International Law of Sustainable Development, Paper Presented at International Seminar: International Law and Sustainable Development: Principle and Practice, Amsterdam, Nov. 29.-Dec.1, Lásd többek között Ulrich Beyerlin, The Concept of Sustainable Development, In: R. Wolfrum (szerk.) Enforcing Environmental Standards: Economic Mechanisms as Viable Means? (Berlin: Springer, 1996) 640; P. Malanczuk, Sustainable Development: Some Critical Thoughts in the Light of the Rio Conference, Sustainable Development and Good Governance, In: Konrad Ginther et al. (szerk.), Sustainable Development and Good Governance (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1992); M. Pallamaerts, International Environmental Law in the Age of Sustainable Development: A Critical Assessment of the UNCED Process, 15 J.L. & CoM. 623, 653 (1996); M.C.W. Pinto, Reflections on the Term Sustainable Development and its Institutional Implications, In: Konrad Ginther et al. (szerk.), Sustainable Development and Good Governance (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1992); M.C.W. Pinto, The Legal Context: Concept, Principles, Standards and Institutions, In F. Weiss, E. Denters and P. de Waart (eds.), International Economic Law with a Human Face (The Hague, Kluwer Law International, 1998); Ileana Porras, The Rio Declaration: A New Basis for International Cooperation, In: Philippe Sands (szerk.), Greening International Law (London: Earthscan Publications, 1993); továbbá M. R. Redclift, Sustainable Development: Exploring the Condratictions (London: Routledge, 1987), feltárta Alistair Rieu-Clarke, International Law and Sustainable Development: Lessons from the Law of International Water Courses, International Water Association Publishing (IWA Publishing), november 1.; Vaughan Lowe, Sustainable Development and Unsustainable Practices, In: Alan E. Boyle és David Freestone (szerk.), International Law and Sustainable Development Past Achievements and Future Challenges (Oxford: Oxford University Press, 1999), oldal. 22 P. Sands, International Law in the Field of Sustainable Development, BYIL LXV (1994), 303, 379. o. 12

13 folyamatosan beavatkozott a természet rendjébe. A múltban ez gyakran a természetre gyakorolt hatások figyelmen kívül hagyásával történt. Az új tudományos ismereteknek köszönhetően, és mivel az emberiség egyre jobban tudatára ébred az őt a jelenlegi és jövőbeni generációkat fenyegető veszélyeknek, melyeket ezeknek a beavatkozásoknak meggondolatlan és mértéktelen gyakorlása idéz elő, új normák és szabványok alakultak ki, amelyeket az elmúlt két évtizedben nagyszámú okmányba foglaltak. Ezeket az új normákat nem csak akkor kell figyelembe venni, és az ilyen új szabványokra nem csak akkor kell kellő súlyt helyezni, amikor az államok egy új tevékenységet mérlegelnek, hanem a múltban megkezdett tevékenységek folytatása során is. A gazdasági fejlődés és a környezetvédelem összeegyeztetésének szükségességét találóan fejezi ki a fenntartható fejlődés fogalma. A fenntartható fejlődés fogalmi tisztázásához nagymértékben hozzájárult a nemzetközi környezetvédelmi jog talán legnagyobb alakja, Kiss Sándor professzor (Alexandre Charles Kiss). Kiss Sándor szerint a fenntartható fejlődést fogalomként kell értelmeznünk (,,concept ), megkülönböztetve azoktól az elvektől (,,principles ), amelyek azt alkotják. Kiss szerint a fogalom és az elv között az a különbség, hogy míg a fogalom az emberi elme absztrakt alkotása így például ilyennek tekinthető az állam fogalma, addig az elvek alapvető normákat jelenítenek meg a személyek, hatóságok és mások irányítása céljából, megtestesítve ezáltal a jogi, erkölcsi és intellektuális fogalmak tartalmát. Ennek értelmében az állam például olyan fogalom, amelynek működési elveit az állam alkotmánya fogalmazza meg, ily módon látva el általános utasításokkal a területén működő intézményeket és az ott élő személyeket. A fenntartható fejlődés tehát Kiss Sándor értelmezésében olyan fogalom, amelynek tartalmi elemeiként kötelezően alkalmazandó jogi elvek jelentek meg. Kiss Sándor elemzésében 23 a fenntartható fejlődés területén alkalmazandó nemzetközi jogi elvek elfogadására a 2002 áprilisában, Új-Delhiben tartott konferencián került sor, amelyet a Nemzetközi Jogi Egyesület (International Law Association, ILA) szervezett. 24 Az Új-Delhiben megfogalmazott elvek tárgyalásához a későbbiekben még visszatérünk (lásd fejezet). Nico Schrijver álláspontja szerint a fenntartható fejlődés koncepciója megfelelő helyet nyert már a nemzetközi közjogban. Mások, például Dire Tladi lényegesen kevésbé 23 Adrian J. Bradbrook (szerk.), The Law of Energy for Sustainable Development, IUCN Academy of Environmental Law Research Studies (New York, Cambridge University Press, 2005). 24 ILA New Delhi Declaration of Principles of International Law Relating to Sustainable Development, 94. oldal 3. pont. 13

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai

A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai MTA Doktori Értekezés A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai Dr. Bándi Gyula 2013. február hó Mottó: Gerhard megfigyelése: Fejlődünk! A dolgok már valamivel lassabban rosszabbodnak! *

Részletesebben

környezetvédelmi szemszögéből Bándi Gyula egyetemi tanár (PPKE JÁK) az EU Környezetjog Jean Monnet professzora

környezetvédelmi szemszögéből Bándi Gyula egyetemi tanár (PPKE JÁK) az EU Környezetjog Jean Monnet professzora Iustum Aequum Salutare IX. 2013. 2. 187 219. tanulmányok A szubszidiaritás a fenntartható fejlődés környezetvédelmi szemszögéből Bándi Gyula egyetemi tanár (PPKE JÁK) az EU Környezetjog Jean Monnet professzora

Részletesebben

A környezetvédelem helye a nemzetközi jog rendszerében avagy nemzetközi környezetjog bírói szemmel *

A környezetvédelem helye a nemzetközi jog rendszerében avagy nemzetközi környezetjog bírói szemmel * A környezetvédelem helye a nemzetközi jog rendszerében avagy nemzetközi környezetjog bírói szemmel * Raisz Anikó ** nemzetközi környezetjog a nemzetközi jog egyik legdinamikusabban fejlődő területévé vált

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉG (HIV/AIDS) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉG (HIV/AIDS) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉG (HIV/AIDS) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ Készítette:

Részletesebben

A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban

A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja

Részletesebben

BGF KKFK Elektronikus Könyvtár

BGF KKFK Elektronikus Könyvtár 1 SZAKDOLGOZAT 2 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK LEVELEZŐ tagozat SZAKDIPLOMÁCIA szakirány ENERGIA: VÁLSÁG VAGY BUSINESS? A környezetvédelmi konferenciák

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ II. kötet Válogatás a ZSKF Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézetének hallgatói dolgozataiból Szerkesztette:

Részletesebben

Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre 1

Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre 1 Balogh Nikoletta Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának helyezett pályamunkája. különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában PhD értekezés Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában Dr. Pánovics Attila Témavezető: Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens PTE ÁJK Doktori Iskola Nemzetközi- és Európajogi

Részletesebben

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN Riótól Johannesburgig:

Részletesebben

PONT A KULTÚRÁÉRT. Kultúra és fenntarthatóság STRATÉGIAI TERVEZÉSI FÜZETEK IV. Fésû József György Dr. Nagy Mihály

PONT A KULTÚRÁÉRT. Kultúra és fenntarthatóság STRATÉGIAI TERVEZÉSI FÜZETEK IV. Fésû József György Dr. Nagy Mihály STRATÉGIAI TERVEZÉSI FÜZETEK IV. PONT A KULTÚRÁÉRT Fésû József György Dr. Nagy Mihály Kultúra és fenntarthatóság STRATÉGIAI TERVEZÉSI ÉS EU KOORDINÁCIÓS FÔOSZTÁLY K U L T Ú R P O N T I R O D A BÔVEBB INFORMÁCIÓ:

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG JEGYZŐKÖNYV

MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG JEGYZŐKÖNYV BUDAPEST GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZAKDIPLOMÁCIA Szakirányú Továbbképzés MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG

Részletesebben

A KÖRNYEZETI FELELŐSSÉG HATÁRAI

A KÖRNYEZETI FELELŐSSÉG HATÁRAI Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jog-és Államtudományi Doktori Iskola CSAPÓ ORSOLYA A KÖRNYEZETI FELELŐSSÉG HATÁRAI A közösségi jog hatása a magyar szabályozásra az irányelvek

Részletesebben

Regionális és környezetgazdaságtan Dr. Csete, Mária

Regionális és környezetgazdaságtan Dr. Csete, Mária Regionális és környezetgazdaságtan Dr. Csete, Mária Regionális és környezetgazdaságtan Dr. Csete, Mária Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Dr. Csete Mária Kézirat lezárva: 2011. január 31. Készült

Részletesebben

Megvédhetjük-e természeti értékeinket?

Megvédhetjük-e természeti értékeinket? Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Megvédhetjük-e természeti értékeinket? Természet- és madárvédelmi szabályok hazánkban és az EU-ban Agrár- és Munkajogi Tanszék Konzulens: Dr. Fodor László Egyetemi

Részletesebben

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula Szerzői jog 2011 Szent István Társulat ISBN 978 963 277 254 7 Felelős kiadó: Dr. Rózsa Huba alelnök Felelős kiadóvezető: Farkas Olivér igazgató Tartalom

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója NFFS 2012 3.1 2012.03.13. TERVEZET! A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012) Tervezet 3.1 2011. március 13. A társadalmi vita javaslatait

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Esti tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

A természetvédelem nemzetközi és Európai Unió-beli jogi rendszere

A természetvédelem nemzetközi és Európai Unió-beli jogi rendszere A természetvédelem nemzetközi és Európai Unió-beli jogi rendszere dr. Kert Ágota WWF FÜZETEK 22. Budapest, 2002. Írta: Dr. Kert ágota Tel./Fax: (1) 341 4073 Lektorálta: Bozsó Brigitta Kiadta: WWF Magyarország

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013.

SZAKDOLGOZAT. Barcsák Barbara 2013. SZAKDOLGOZAT Barcsák Barbara 2013. MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék SZAKDOLGOZAT TERMÉSZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK A GYAKORLATBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁG

Részletesebben

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában Kutatási jelentés 2012. március 12. Oktatáskutató

Részletesebben