EURÓPAI TÜKÖR XII. ÉVF. 6. SZÁM n JÚNIUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI TÜKÖR XII. ÉVF. 6. SZÁM n 2007. JÚNIUS"

Átírás

1 E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XII. ÉVF. 6. SZÁM n JÚNIUS A TARTALOMBÓL n Eurrópának szüksége van Törökországra Beszélgetés N. Rózsa Erzsébettel n Inotai András: Javíthatja-e az európai részvénytársaság (Societas Europaea) Európa globális versenyképességét? n Fazekas Marianna: Szakmai kamarák az európaizálódás n Remek Éva: Az Európa Unió civil válságkezelési képessége XII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM JÚNIUS

2 EURÓPAI TÜKÖR Kiadja a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. támogatásával. Felelõs kiadó: A szerkesztõbizottság elnöke: A szerkesztõbizottság tagjai: Fõszerkesztõ: Lapszerkesztõ: Lapigazgató: Rovatszerkesztõk: Szerkesztõk: Mûszaki szerkesztõ: A szerkesztõség címe: Terjesztés: Vig József Palánkai Tibor Bagó Eszter, Balázs Péter, Balogh András, Barabás Miklós, Baráth Etele, Bod Péter Ákos, Erdei Tamás, Gottfried Péter, Halm Tamás, Hefter József, Horváth Gyula, Hörcsik Richárd, Inotai András, Iván Gábor, Kádár Béla, Kassai Róbert, Kazatsay Zoltán, Levendel Ádám, Lõrincz Lajos, Magyar Ferenc, Nyers Rezsõ, Somogyvári István, Szekeres Imre, Szent-Iványi István, Török Ádám, Vajda László, Vargha Ágnes Forgács Imre Hovanyecz László Bulyovszky Csilla Fazekas Judit, Becsky Róbert Asztalos Zsófia, Farkas József György Lányi György Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. Telefon: , , Az Európai Integrációs Iroda kiadványai hozzáférhetõk az Országgyûlési Könyvtárban, valamint a Külügyminisztérium honlapján (www.kulugyminiszterium.hu; Kiadványaink menüpont). A kiadványcsalád borítón látható emblémája Szutor Zsolt alkotása. Nyomdai elõkészítés: Omigraf Kft. Nyomdai kivitelezés: Pharma Press Kft. ISSN

3 EURÓPAI TÜKÖR 2007/6. A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

4 Tartalom Európának szüksége van Törökországra Beszélgetés N. RÓZSA ERZSÉBETTEL, a Magyar Külügyi Intézet tudományos fõmunkatársával INOTAI ANDRÁS: Javíthatja-e az európai részvénytársaság (Societas Europaea) Európa globális versenyképességét? FAZEKAS MARIANNA: Szakmai kamarák és európaizálódás ANGYAL ZOLTÁN: A jogi konvergenciakritérium és a magyar jegybanktörvény HERCZOG EDIT PRÉCSÉNYI ZOLTÁN: Energiapolitikai kihívások Európa és Magyarország számára PEKAREK JÁNOS: Fejér megye: új utakon? Európai biztonság- és védelmi politika REMEK ÉVA: Az Európai Unió civil válságkezelési képessége Szemle GRÚBER KÁROLY: Kell egy kis energia, avagy töprengések az Európai Unió energiapolitikájáról és függõségérõl Uniós aktualitások Országgyûlés Külügyi Hivatala BALÁZS KATALIN: A belsõ gázpiac megvalósításának közösségi versenyjogi vonatkozásai Központi Statisztikai Hivatal LEHEL ZSUZSA: A gyermekek és a fiatalok az Unióban Konferenciák Koszovó: európai és magyar perspektívák Stratégiai kutatások: Uniós költségvetés és közösségi politikák Olvasólámpa Franz Knipping: Rom, 25. März 1957 Die Einigung Europas (Róma, március 25. Európa egyesülése) Monitor English summaries

5 Európának szüksége van Törökországra Beszélgetés N. Rózsa Erzsébettel, a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársával 3 Az újonnan felvett tagországokban, de a régiek többségében is keveset tudnak Törökországról. Annál több a vele kapcsolatos elõítélet. N. Rózsa Erzsébet véleménye szerint a megítélés kiindulópontja azonban jelenleg csak az lehet, hogy az uniós tagságra legrégebben váró országgal 2005 októberében megindultak a csatlakozási tárgyalások. Ha ezek eredménytelenül zárulnak, az nem csupán Törökország kudarcát jelenti. Az Európai Uniónak ugyanis az az érdeke, hogy ez az állam ezer szállal kötõdjön hozzá. Az Európai Unióban jelenleg Törökországgal kapcsolatban folyó diskurzust figyelve elsõsorban a politikában, illetve a médiában és azon keresztül a közvéleményben mutatkozó ellenérzések tûnnek fel. Ezeket egy az európaitól erõsen különbözõ kultúra látszik magyarázni. De az is ami valami mód szinte naponta szóba kerül, hogy állítólag a balkáni-kisázsiai állam demográfiai szempontból radikális erõeltolódást jelentene a közösségen belül. Európa jelentõs részében nincsenek tapasztalatok a muszlim közösségekrõl, csak elõítéletek. Ez a helyzet Törökországgal kapcsolatban is. A török csatlakozás egyik legfõbb ellenzõje Franciaország, ahol a több milliónyi észak-afrikai között alig háromszázezer török él, javarészt francia állampolgár. Ami a demográfiai félelmeket illeti, azoknak a megalapozottsága is hasonló. Törökországnak ma körülbelül hetvenmillió lakosa van. Ezt szokás nyolcvan-, de olykor százmilliónyinak jósolni 2020-ra, amikor esetleg elképzelhetõnek tartják a törökök uniós tagságát. Tudjuk, minden demográfiai becslés változatlannak tételezi a jelenlegi folyamatokat. Ugyanakkor a Közel-Keleten azt tapasztaljuk, hogy csökkenõben van a növekedés üteme. Ma Európában az egy nõre jutó gyermekszám 1,2 1,4. Ez fogyó népességet eredményez. Ezzel szemben Törökországban az egy nõre jutó gyermekszám 2,6 2,8. Csakhogy már ez sem jelent demográfiai robbanást, mert ahhoz egy nõre 4 gyermeknek kell jutnia. Az urbanizáció következtében már a Közel-Keleten is tapasztalható a kétgyerekes, sõt az egykézõ családok megjelenése. S hogy állami törekvés is mutatkozik a túlnépesedés okozta veszély elhárítására, arra nézve meggyõzõ lehet az iráni példa. Ott ban egy nagyon sikeres családtervezési programot indítottak be annak nyomán, hogy az 1979-es forradalom óta megkétszerezõdött hatvanmilliósra nõtt az ország népessége. Csupán közbevetõleg jegyzem meg, hogy elõször mindig egy adott állam számára okoz problémát a túlnépesedés, csak azt követõen a külvilág számára. Nos, Iránban az 1990-es évek második felében egy olyan programot indítottak el, amelynek céljául azt jelölték meg, hogy év alatt egy nõre kevesebb mint négy gyerek jusson. Az eredmények váratlanul nagyon jónak bizonyultak.

6 4 EURÓPAI TÜKÖR 2007/6 JÚNIUS Minek volt ez köszönhetõ? Az alaposan végiggondolt és több, egymással szorosan összefüggõ elembõl álló programnak. Hozzáférhetõvé tették a fogamzásgátlás eszközeit. Az abortusz ugyan tilos, de a tiltott abortusz utáni kezelésre állítottak fel külön osztályokat. Realisták ugyanis, és tisztában vannak vele, hogy bármennyire is tiltott az abortusz, õsi dologról van szó, amellyel kapcsolatban a szemhunyás ártalmas. Emellett a férfiak és a nõk számára egyaránt ingyenessé tették a sterilizálást a kórházakban. Ez fõleg a szegényeknek nagy könnyítés. Három gyerek után lehet kérni a sterilizálást. Mindezen túl még két fontos dolgot foganatosítottak. Egyfelõl kiépítettek egy nyolcezer pontból álló hálózatot. E hálózatban férfiak és nõk kapnak felvilágosítást a fogamzásgátlással és a mentálhigiénés kérdésekkel kapcsolatban. Másfelõl bevezették az államilag biztosított nyugdíjat. Rájöttek: ha nem abban kell reménykednie az állampolgárnak, hogy majd a gyermekei tartják el öregkorában, a családtervezés is másként alakul. Ha meggondoljuk, hogy mindez egy vallási ideológiára épülõ rendszerben történt, nehezen becsülhetõ túl a jelentõsége. Szóval az elõítéletes elképzelésekkel szemben, iszlám országok rendszere is reformálható. Törökországra visszatérve: immár közhely, hogy az uniós tagságra legrégebben váró ország októberében végre megindultak a csatlakozási tárgyalások. Két lényeges szempontot kell figyelembe vennünk ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy az Unió történetében elõször nyitott végû tárgyalásokról van szó. Eddig mindig úgy történt, hogy amennyiben egy országgal megkezdték a tárgyalásokat hacsak az az ország nem lépett vissza, mint Norvégia, lehetett tudni, hogy azok a csatlakozáshoz vezetnek. A nyitott végû tárgyalások azonban azt jelentik, hogy a törökök semmiféle garanciát nem kaptak arra, hogy felveszik õket. Ennek ellenére a tárgyalások folytatódnak, és a törökök láthatóan nagyon igyekeznek, hogy megfeleljenek a feltételeknek. A másik jellegzetessége az Unió és a törökök egyezkedésének, hogy egy nagyon hosszú, feltehetõen évtizednél is tovább tartó folyamatra kell számítani. Ez azt jelenti, hogy a felvételt vagy be kell fejezni a következõ 2013-tól kezdõdõ pénzügyi ciklusban, vagy a ciklusváltás idejére tolódik ki. Rengeteg a kérdõjel. Az egyik legnagyobb akadálynak szokás mondani, hogy nagyon szegény országról van szó, amelynek a felvétele igen erõsen megterhelné az EU költségvetését. Ezzel kapcsolatban viszont Kemal Dervist, a Világbank volt alelnökét tehát egy nemzetközileg elismert pénzügyi szaktekintélyt tudom idézni. Az õ számításai szerint a török csatlakozás költségeit az EU éves GDP-jének 0,2%-ából lehetne fedezni. Nem tudom, így van-e, mert nem vagyok pénzügyi szakértõ. De Kemal Dervis számításai annyiban hitelesnek fogadhatók el, hogy Törökország belépése nyilvánvalóan nem tenné tönkre anyagilag az Európai Uniót. A másik gyakran emlegetett probléma Törökország népességének nagysága. Az EU-ban bizonyos pozíciók és szavazati arányok a lakosság arányában vannak elosztva. Annyi bizonyos, akármekkora is lesz Törökország lakossága a csatlakozáskor, az elsõ két ország valamelyike lesz az EU-n belül. Vagy az elsõ, vagy a második. Ettõl

7 EURÓPÁNAK SZÜKSÉGE VAN TÖRÖKORSZÁGRA 5 az Unió tagállamai nagyon félnek. Ez a félelem teljesen alaptalan, mondják joggal a törökök, mert hiába lesz országuk a Közösségen belül a legnépesebb, önmagukban képtelenek bármit elérni, ha nem lépnek szövetségre más államokkal. Ehhez még hozzáteszik: õk már számtalan módon bizonyították szekuláris szándékaikat és azt, hogy Európa részévé kívánnak válni. Véleményem szerint érthetõ a török elégedetlenség, hiszen minduntalan azt tapasztalják, hogy újabb és újabb követelményt támaszt velük szemben Európa. Ilyen például Chirac fenyegetése, hogy a franciák népszavazással döntik majd el: akarjáke Törökország csatlakozását vagy sem. Az ilyenfajta bejelentések nemcsak a török közvéleményre gyakorolnak negatív hatást, hanem a kormányra is, hiszen magyaráznia kell, miért van mindez. Megint csak közbevetõleg jegyzem meg, hogy ismereteim szerint azok a török hivatalnokok, akik a csatlakozás ügyeit intézik, kiválóan képzettek, nagyon alaposan ismerik Európát, az európai, ezen belül az uniós politikákat. Ráadásul az idén két fontos választás is lesz Törökországban. Az egyik rövidesen megtörténik (az interjú április végén készült a szerk.). Ez az elnökválasztás, ami viszonylag kisebb jelentõségû, hiszen a köztársasági elnököt a Nemzetgyûlés jelöli és választja. Novemberben viszont parlamenti választások következnek. A kormánynak tehát ebben az esztendõben erõsen beszûkül a mozgástere. Vagyis: az Európai Unió különféle kifogásait a normálisnál is nehezebb Törökországban elfogadtatni, megmagyarázni. Tapasztalható, hogy a jelenlegi miniszterelnök, az iszlamista Erdogan köztársasági elnöki ambícióit az Európa-barát elit és a szekularizáció legfõbb õrének számító hadsereg nem nézi jó szemmel. A törökországi viszonyokat valóban nem könnyû európai szemmel nézve megérteni. Mert egyfelõl a török szekularizmus, laicizmus rendkívül erõs. A török állam a francia modellt vette át a valláshoz való viszony kérdésében. Jellemzõ az a történet, amelyet Abdullah Gül, a jelenlegi külügyminiszter mesélt. Eszerint az történt, hogy amikor elõször járt Amerikában, döbbenten tapasztalta, hogy a politikusok minden lehetõ alkalommal Istenre hivatkoznak. Törökországban egyetlen ilyen esetért börtönbüntetés járna. Ez, ha némi túlzással is, mutatja, hogy Törökországban rendkívül komolyan veszik a laicitást. Amikor 2002-ben hatalomra jutott Erdogan Igazság és Fejlõdés Pártja, Európában aggodalmak hangzottak el azzal kapcsolatban, amiért egy ilyen iszlamista hagyományú-hátterû szervezet jut be a vezetésbe. A török vezetõk viszont azzal érveltek, hogy ha a kontinensen lehetnek kereszténydemokrata pártok, akkor Törökországban is lehet muszlimdemokrata párt. Hogy Erdogan jelenleg jobbközépnek, konzervatívnak minõsíti a pártját, az azt jelenti, hogy nem tud a bõrébõl kibújni, felesége is fejkendõt visel. A most távozó államelnök viszont, aki rendkívüli módon elkötelezett a szekularizmus mellett, nem engedi, hogy az állami ünnepségeken jelen lehessen Erdogan felesége, mert azokon fejkendõsen nem lehet részt venni. Az egyetemekre a mai napig nem engednek be fejkendõs lányokat. Ez nagyon szigorú szabály. Mindemellett viszont valóban megfigyelhetõ amint azt az Erdogan és pártja körül kialakult viták is mutatják az iszlám visszaszivárgása a török közélet különféle területeire.

8 6 EURÓPAI TÜKÖR 2007/6 JÚNIUS Viszont, hogy mennyire ellentmondásos folyamatok zajlanak Törökországban, azt mutatják azok a felmérések, amelyek arról tanúskodnak, hogy miközben szemmel látható az iszlám elõretörése, és miközben a lakosság egyre nagyobb része elsõsorban muszlimként határozza meg magát, ugyanennek a lakosságnak még ennél is nagyobb része vallja azt, hogy a vallás magánügy, nem szabad, hogy a politika részévé váljon. Vagyis elképzelhetõ, hogy a Törökországban járó turista azt tapasztalja, hogy a nõk nagy hányada fejkendõben jár, de azt már nem tudja, vajon hányan gondolják úgy, hogy a vallásnak nem szabad a politikával keveredni. Az államfõválasztás azért olyan izgalmas kérdés, mert bár a köztársasági elnöknek korlátozott a jogköre, de õ nevezi ki a fõbb igazságügyi méltóságokat, a bírákat, illetve az egyetemek rektorait. Márpedig a hadsereg mellett ezek a szekularizáció hagyományosan legerõsebb bástyái. Ha itt meghatározott irányú változások következnek be, akkor esetleg változások következhetnek be a szekularizációpártiak, illetve ellenfeleik erõviszonyaiban is. Ráadásul az iskolarendszer átalakítása is terítékre kerülhet. Törökországban ugyanis ma az a helyzet, hogy ha valaki vallási iskolába jár, onnan nem tud bejutni az egyetemre. Ha mégis egyetemi tanulmányokat kíván folytatni, akkor külön világi képzésben is kell részesülnie. Ezt a szakaszt az iszlamista erõk ki akarják iktatni az oktatási rendszerbõl. Tehát a szándék az, hogy az imámképzõkbõl közvetlenül be lehessen lépni az egyetemekre. Van tehát bizonyos alapjuk az iszlamista törekvésekkel kapcsolatos aggodalmaknak. Minden bizonnyal. Erdogan természetesen azt mondja, hogy semmilyen félnivaló nincsen. A beszélgetésünk idõpontjában még hivatalban lévõ államfõ ezzel szemben azt hangoztatja, hogy a szekuláris török államberendezkedés még soha nem volt olyan veszélyben, mint jelenleg. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Erdogan pártja 2002-es hatalomra kerülése óta erõsen besározódott a korrupciós ügyekkel. Öt esztendõvel ezelõtt, amikor az Igazság és Fejlõdés Pártja új alakulatként indult, fehérnek, tisztának nevezte magát. Mára viszont a tisztaság a múlté lett. Emellett vagy ezzel együtt eléggé nagyszabású az úgynevezett zöld tõke beszivárgása. Az iszlám alapítványok pénzét nevezik így. Nem biztos, hogy ez túlmegy a szegény gyerekek számára szervezett iskolatej-akciókon. De az is lehet, hogy az iszlám ideológia propagálása, a vallásos nevelés támogatása is belefér ebbe a tevékenységbe. Összességében azonban minden újabb fejlemény ellenére kijelenthetõ, hogy a török társadalom többsége ragaszkodik a szekuláris modellhez. A közvélemény nagyon keveset tud az iszlámról általában, és erre az európai politika sokszor, sokféleképpen rájátszik. Így elmosódnak azok a rendkívüli különbségek, amelyek a törökök, a perzsák, az arabok között, de akár a különféle arabok között vannak. És akkor az iszlám világon belül csak a Közel- és a Közép-Kelet egy részérõl beszéltünk. Jellemzõ híre az utóbbi idõszaknak, hogy a szaúdi külügyminiszter, Irán ellenében, egy arab-izraeli megegyezést igyekszik tetõ alá hozni. Iszlám egység soha nem volt, nincs, és nem is lesz. Annak persze, hogy a szaúdiak a többi arab országgal együtt törekszenek Izraellel dûlõre jutni, nem elsõsor-

9 EURÓPÁNAK SZÜKSÉGE VAN TÖRÖKORSZÁGRA 7 ban az Irán-ellenesség az oka. Kétségtelen, hogy vannak bizonyos aktuális egybeesések. Ami azonban évtizedek óta állandó, az az, hogy a szaúdiak, a többi arabokkal együtt, konfliktusban állnak Izraellel a palesztinok miatt. A tét tehát a palesztin kérdés rendezése. Az Egyesült Államok is tisztában van vele, hogy Irán ellen semmiféle tartós arab szövetséget nem tud létrehozni, míg a palesztin kérdés meg nem oldódik. Tisztában van vele, hogy nem kapja meg a kellõ arab támogatást az iraki kérdés rendezéséhez, amíg palesztin kérdés van. A Bush-vezetés legnagyobb tévedése az volt, hogy úgy gondolta, Irakon át vezet az út a palesztin kérdés megoldásához. Az vitathatatlan, hogy a szaúdiakat idegesíti Irán. Ám nem annyira, hogy az Arab Liga fõtitkára ne nyilatkozza mindig azt, hogy az izraeli nukleáris fegyver jelenti a fõ fenyegetést a térség számára. Igaz, ma már az arabokat az iráni nukleáris program is nyugtalanítja, de azért van némi különbség a meglévõ izraeli nukleáris fegyver és a készülõ iráni között. Az iszlám világ egységérõl szólva megemlítendõ az Iszlám Konferencia Szervezete. Ennek 57 tagállama van. Vagyis rengeteg féle etnikumot, egyszersmind vallást tömörít. Az európaiaknak ezek közül az arabokról, a perzsákról és a törökökrõl van valamilyen fogalmuk. Hogy milyen különbségek lehetnek iszlám és iszlám között, azt egy nagyon triviális hasonlattal lehet szemléltetni. Ha összehasonlítjuk a lengyel és a magyar katolicizmust, azt tapasztaljuk, hogy igen nagy a különbség közöttük. Vagy: egy magyar ember számára nyilván nehezen képzelhetõ el, hogy összehasonlítsák egy afrikai kereszténnyel. Talán nem véletlen, hogy a fekete pápa gondolata nem túlzottan vonzza az európaiakat. De még egy dél-amerikaié sem. Ahogyan a keresztények különböznek, ugyanúgy a muszlimok is. Az 57 muszlim ország soha nem fog egyféle politikát folytatni. Lehet egy-két ügy, amiben ki tudnak alakítani közös álláspontot. Törökországhoz visszatérve: a kemáli reformok egyik legfontosabbika a latin írás bevezetése volt. Akkor már évszázadok óta nem csupán az arab, hanem az oszmán-török birodalom birodalmi írását használták. De Kemál Atatürk egy modern, európai mintára szervezett laikus nemzetállamot kívánt megteremteni. Ezért igyekezett mindentõl megszabadítani országát, ami azt az oszmán-török múlthoz kötötte. A vallási intézményektõl a ruhaviseletig sok mindenen át vezetett ez a törekvés. Atatürköt a fennmaradt fotókon vagy katonai egyenruhában látjuk, vagy frakkban és cilinderben. Példát akart mutatni. De bevezette az európai naptárt is. Amivel viszont abban a térségben nem egyedülálló dolgot csinált. Hiszen az ortodox keresztények történelmileg ugyanabban az idõben vezették be az európai naptárhasználatot. Igaz, máig ünneplik az ortodox karácsonyt és húsvétot, de az idõt európai módra számítják. Ami a törököket illeti, náluk az volt az igazán fontos, hogy a szimbolikus európaizálódással párhuzamosan végbement a lényegi is. Átvették az európai büntetõjogot, kereskedelmi jogot és más egyebeket. Mindez egy hatalmas, átfogó reformnak volt a része, amely óriási megpróbáltatásokkal járt.

10 8 EURÓPAI TÜKÖR 2007/6 JÚNIUS Képzeljünk el egy országot, amelyben az írástudók aránya úgy tíz százalék. És ez a tíz százalék is funkcionálisan analfabétává válik az egyik napról a másikra, mert az összes birtoklevél, az összes joganyag, a tankönyvek, az újságok más módon íródnak, mint tegnap. Ráadásul az új írás bevezetése egy nyelvújítással is együtt járt. Mentesíteni kellett a török nyelvet az arab szavaktól, egyúttal azokat törökökkel kellet helyettesíteni. Azt hiszem, hogy az a szinte páratlan átalakulás, amelynek ön a huszadik századi Törökország történetével kapcsolatban, ebben az interjúban csak a körvonalait tudja jelezni, Európa részérõl a jelenleginél nagyobb empátiát követelne. Szerintem az Uniónak legelõször a saját háza táján kellene körülnéznie. Például meg kellene végre tudni mondani, hol húzódnak a Közösség keleti határai. Azután az Uniónak át kellene alakítani a saját szervezetét. Hiszen a legutóbb felvett tíz, illetve két tagállam csatlakozását sem tudta még megemészteni. Ha már most azt nézzük, milyen a Törökországhoz való viszony, akkor azt látjuk, hogy ez sem egyértelmû. Hiszen a különbözõ nagy uniós országok igen különféle hangon szólnak Törökországhoz, különbözõ üzeneteket fogalmaznak meg számára. Márpedig az Európai Uniónak véleményem szerint az volna az érdeke, hogy a törököket egyre inkább egy olyan irányba kellene terelni, ahonnan nincsen visszaút. Hiszen Európának szüksége van arra, hogy Törökország ezer szállal kötõdjön hozzá. Gyakran kerül szóba, hogy különleges partnerséget kell felajánlani Törökországnak. Én azt hiszem, hogy ahogyan mondani szokás ez a hajó már elment. Akkor jobb lett volna nem megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat. Miután a török kormány belefogott a csatlakozási feltételek megtárgyalásába, menetközben nem lehet feltételeket változtatni. A 2007-es év különösen fontos abból a szempontból, hogy az Európai Uniótól milyen üzeneteket kap a török politika. Hogy milyen kötelezettségeik vannak az Unióval szemben, az a törökök számára világos. Azt azonban tudomásul kell venni: ha az Unió azt szeretné, hogy a jövõben olyan kormánya legyen Törökországnak, amely Európába kíván menni, akkor az idén különösen nagy figyelmet kell szentelni a török nyilvánosságnak. Nehezen képzelhetõ el olyan török kormány, amely azt mondhatja minden következmény nélkül: nem vagyunk kívánatosak Európában. Tudomásul kell venni, hogy az Európai Unió magatartásától igen nagy mértékben függhet, miként alakul a következõ török kormány összetétele és számos, Európa szempontjából fontos politikus sorsa. Példát mondok. Nem hozható Törökország olyan helyzetbe, amilyenbe az Annanterv nyomán a ciprusi népszavazáson került. Akkor a törökök teljesítették, amit tõlük vártak, a ciprusi görögök viszont nemet mondtak arra, hogy a sziget török közössége velük együtt bekerüljön az Unióba. Ez persze az európai közös kül- és biztonságpolitika hiányának igen nagy problémáira is felhívja a figyelmet. HOVANYECZ LÁSZLÓ

11 9 INOTAI ANDRÁS Javíthatja-e az európai részvénytársaság (Societas Europaea) Európa globális versenyképességét? Az Európai Unió (EU) felerõsödõ globális kihívásokkal, csökkenõ versenyképességgel, ugyanakkor tagadhatatlan fejlõdési lehetõségekkel és kényszerekkel lépett be a XXI. századba. Harapófogóba került a többek között az alacsonyabb szociális kiadások miatt is olcsóbban termelõ ázsiai országok, valamint a technológiai fölényben lévõ, egységes gazdasági-politikai hatalmat megtestesítõ, és emellett az olcsó dollár elõnyeit is élvezõ USA között. Ugyanakkor számos területen próbálkozik a korábbi struktúrák megújításával, kitörési politikák megfogalmazásával és megvalósításával. Bár a nagy integrációs programokkal nem összevethetõ, de az utóbbiak közé sorolható az európai vállalat létesítésével kapcsolatos jogi-gazdasági-intézményi kezdeményezés. Hosszú évszázadokon át, gyakorlatilag az olasz városállamok XIII XIV. századi megjelenésétõl a holland-brit kapitalizmus kiépülésén át egészen a XIX. század végétõl a XX. század végéig elõször az USA-val, majd a hatvanas évektõl Japánnal megosztva, Európa mindvégig a globális gazdasági növekedés meghatározó, majd az utóbbi évszázadban egyik központja volt. Ezt a szerepét azonban a legutóbbi évtizedben elvesztette, miután a világgazdaság növekedési centruma egyértelmûen és valószínûleg hosszú évtizedekre áthelyezõdött Ázsiába, pontosabban a csendes-óceáni térségbe. Ez a földrajzi-gazdasági súlyponteltolódás már ma jól nyomon követhetõ a növekedést mérõ statisztikai adatokban, részben pedig a növekedés mögött meghúzódó strukturális tényezõkben is. Ugyanakkor Európa csökkenõ világgazdasági jelentõsége és befolyása még alig szivárgott le a politikai döntéshozatal, még kevésbé pedig a társadalmi tudat szintjére. Az új helyzettel való szembenézés kényszere e területeken a következõ években és évtizedben fog egyértelmûen jelentkezni. Ugyanakkor nem tagadható, hogy az EU továbbra is meghatározó gazdasági szereplõje a világnak. Itt termelõdik meg a világ társadalmi termékének több mint 30 százaléka, e térség adja a világkereskedelem 40 százalékát (beleértve az intra-eu kereskedelmet is), és Európa a világ legjelentõsebb tõkeexportõre és -importõre. Innen származik a nemzetközi segélyek mintegy 60 százaléka. A globális gazdasági erõ azonban egyre inkább a múltra épül. Erre utal mind a gyenge gazdasági növekedés (fõként az EU-t meghatározó kulcsországokban), a technológiai lemaradás, valamint az export szerkezeti gyengeségei (egyre inkább standardizált tömegtermékek, a K+F-igényes áruk arányának csökkenése, az adófizetõk pénzébõl finanszíro- Ez a tanulmány az Allianz Hungária Rt. és az MTA Világgazdasági Kutatóintézete közötti kutatási projekt keretében készült, amelyet az Allianz Hungária Rt. pénzügyileg támogatott. A kutatást vezette: Inotai András és Meisel Sándor (mindketten VKI).

12 10 EURÓPAI TÜKÖR 2007/6 JÚNIUS zott és szubvencionált agrárexport). Emellett egyre nagyobb ellentmondás feszül a globális gazdasági erõ és az általában igen gyenge vagy kifejezetten hiányzó egységes politikai fellépés között. Nem kétséges, hogy ezt a szakadékot a következõ években erõteljesen szükséges szûkíteni. A jelenlegi gazdasági befolyás csak akkor tartható fenn, ha az EU képes lesz egységes politikai (ezen belül biztonságpolitikai) szereplõvé is válni a világban. A nemzetgazdasági fejlõdés mutatóinál jóval kedvezõbb képet kínál egész sor európai nagyvállalat tevékenysége. Egyre több a globálisan, pontosabban Európán kívül is mûködõ francia, angol, német, holland stb. vállalat, amelyek meghatározó szereplõi egy-egy ágazati piacnak. Növekedési ütemük, évrõl évre gyarapodó és rekordszintû profitjuk éles ellentétben van az anyaország gazdasági gyengélkedésével. A legutóbbi évek egyik legszembetûnõbb változása a nemzetgazdasági és a vállalati növekedési ütemek erõteljes szétválása Európában, ami szorosan összefügg a globalizációs folyamatok meghatározóvá válásával. A vállalatok nem engedik meg, hogy hibás nemzeti gazdaságpolitikák foglyai legyenek. Ilyen környezetbõl könnyedén ki tudnak lépni, és tevékenységük nagy részét vagy akár egészét is át tudják helyezni kedvezõbb gazdasági környezetbe. Itt termelik meg aztán azt a profitot, amelyet ismételten regionális vagy globális számítások alapján újra beruháznak vagy a részvényeseknek fizetnek ki osztalék formájában. Tevékenységük visszahozása, még inkább pedig profitjuk visszaforgatása az anyaország gazdaságába nem a politikusok által propagált gazdasági patriotizmus, hanem az anyaország tõke- és vállalkozásbarát politikájának függvénye. A vállalati működés változó globális és európai feltételei A vállalatok tevékenységének környezete a XXI. század elején példátlan változásokat tükröz. Az európai cégek mozgásterét nemcsak a világgazdaságban zajló folyamatok, hanem a nemzetközi versenyképességet, lépéstartást vagy éppen felzárkózást célzó EU-politikák is befolyásolják. Ezekhez társulnak a korábban megindult, alulról építkezõ piaci folyamatok, valamint a nemzetállami ellenhatások. Végül az európai intézmények szerepérõl sem szabad megfeledkezni. A XXI. század elsõ évtizedeinek gazdasági közegében meghatározó szerepet játszik az erõsödõ és egyre inkább globális verseny. Ez éppúgy következménye a kommunikációs forradalomnak, a technológia gyors terjedésének, mint a gyakorlatilag teljesen liberalizált nemzetközi tõkeforgalomnak. Ebben a közegben a nemzetközi versenyképesség hagyományos elemei (mint az ár, a minõség, a szállítási határidõk) kiegészülnek új versenyképességi tényezõkkel, mint az adott ország közigazgatásának minõsége, a társadalmak kohéziója vagy a munkaerõ, a vállalkozói réteg, egészében véve azonban a lakosság túlnyomó hányadának tudati szintje, jövõorientáltsága vagy status quo preferenciája. Egyre kisebb, gazdasági vonatkozásban pedig egyre költségesebb az elzárkózó, protekcionista politika, akár ágazati, akár nemzetgazdasági, akár EU-szinten próbálkoznak vele. A nemzetállam hagyományos és védekezõ-passzív eszköztára aligha kínál ígéretes kiutat és fenntartható fejlõdést. Ezért

13 AZ EURÓPAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉS A VERSENYKÉPESSÉG 11 mind vállalati, mind kormányzati szinten elõtérbe kerülnek a proaktív, offenzív, a kitörési pontokat keresõ kísérletek. Nem kétséges, hogy e téren a vállalati szféra, amely naponta kénytelen érezni a versenytársak üzleti viselkedését és törekvéseit, jelentõs idõbeli elõnyt élvez a kormányzattal és a mindenkori nemzetállami védelmi reflexekkel szemben. (Más kérdés, hogy az érzékelt piaci hatások alapján a nemzetállami puha párnához kíván-e menekülni, vagy felveszi a harcot a versenytársakkal.) E tanulmány szempontjából a kirajzolódó vállalati szervezõdés tarthat igényt érdeklõdésre. A mostanában kialakuló üzleti modell nem helyezhetõ bele a klasszikus multinacionális szervezeti keretekbe. Sokkal közelebb jár a valósághoz a globálisan integrált vállalat (globally integrated enterprise) megfogalmazás. 1 A klasszikus multinacionális vállalatok helyi termelési és szolgáltatási egységeket hoztak létre néhány kiemelt piacon, amelyet a tõkefogadó országok protekcionista kereskedelempolitikával igyekeztek védeni. Miközben egyes tevékenységeiket valóban globálissá tették, a meghatározó stratégiai területeket így a kutatás-fejlesztést vagy a pénzügyi tervezést szigorúan az anyaországi központban tartották. Ezzel szemben a globálisan integrált vállalat valamennyi tevékenységét a világméretû elõnyök alapján szervezi meg. A modern technológia és kommunikáció lehetõvé teszi, hogy minden egyes tevékenységet a legnagyobb elõnyt ígérõ, illetve értéket elõállító környezetben végezzenek. Ennek alapján döntõdik el, kivel, milyen területeken és milyen üzleti-szervezeti formában célszerû együttmûködni, mit érdemes megtartani a magüzleten (core business) belül, mit érdemes kiszervezni (outsourcing). A stratégiai döntésekben nem az olcsó, hanem a nagyobb értéket elõállítani képes munkaerõ és gazdasági környezet játszik meghatározó szerepet. Ezzel pedig egy olyan kooperációs hálózat jön létre, amelyben nem a klasszikus fölé-, illetve alárendeltség keretében, hanem az azonos szinten érvényesülõ szinergikus hatások eredményeként termelõdik meg a profit. Ebben a modellben kulcsszerepet kap két tényezõ: a munkaerõ szakképzettsége, innovatív tulajdonsága, rugalmassága, valamint a hálózatosodó bizalom. Az utóbbi azt jelenti, hogy adott globális vállalat akár több tucat országban is folytathat termelést, a lánc egyenszilárd, valamennyi láncszem transzparens, az egyenszilárd minõség mindenkor biztosított, az információk azonnal és minden résztvevõ számára hozzáférhetõk. Mindez alapvetõ változásokat hoz magával a szervezeti kultúrában, a vezetési módszerekben. Továbbá új partnerségi kapcsolatokat teremt, amelyek hatása messze túlterjed az adott vállalat keretein, és egyre inkább behatol a hálózatba tartozó társadalmak értékrendjébe, gondolkodásába, viselkedésébe és önszervezõdési folyamataiba is. Ez az a nemzetközi közeg, amelybe az európai részvénytársaságnak is be kell(ene) kapcsolódnia, és amelyben elõnyei és hátrányai, erõs és gyenge elemei igen gyorsan megmérettetnek. Az elmúlt évtizedekben az EU számos területen kezdeményezett olyan új programokat, amelyek célja az európai versenyképesség erõsítése és az integráció továbbfejlesztése. A két elem egyetlen nagyobb projekt esetében sem választható el 1 Részletesen lásd: Palmisano, Samuel (2006), Multinational have been superseded. The Financial Times, June 12.

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 4. SZÁM n 2008. ÁPRILIS

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 4. SZÁM n 2008. ÁPRILIS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 4. SZÁM n 2008. ÁPRILIS A TARTALOMBÓL n Dienes-Oehm Egon: Merre tovább Európa? Gondolatok az unió jövõjérõl n Vastagh Pál: Az

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 1. SZÁM n 2008. JANUÁR A TARTALOMBÓL n Dominancia és önvédelem Beszélgetés Ormos Mária akadémikussal n Dienes-Oehm Egon: Az

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL A hidegháborútól a globális integrációig Beszélgetés Palánkai Tibor akadémikussal Forgács Imre: A közigazgatás dilemmái az integrációk korában

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS A TARTALOMBÓL Elõtérben a vidékfejlesztés Beszélgetés Udovecz Gáborral az EU agrárpolitikájának jövõjérõl

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2008. JÚLIUS AUGUSZTUS A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL n Párhuzamos vagy integrált társadalmak Beszélgetés Rostoványi Zsolt egyetemi

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 11. SZÁM n 2008. NOVEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 11. SZÁM n 2008. NOVEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM OLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 11. SZÁM n 2008. NOVEMBER A TARTALOMBÓL n Egy szenvedélyes európai polgár José Manuel Barroso az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XII. ÉVF. 10. SZÁM n 2007. OKTÓBER

EURÓPAI TÜKÖR XII. ÉVF. 10. SZÁM n 2007. OKTÓBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XII. ÉVF. 10. SZÁM n 2007. OKTÓBER A TARTALOMBÓL n Az európai modell példaértékû marad Beszélgetés Bayer József akadémikussal n Pitti Zoltán:

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 3. SZÁM n 2009. MÁRCIUS A TARTALOMBÓL n Közjogi megegyezésre is szükség van Beszélgetés Török Ádám közgazdász akadémikussal n

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 9. SZÁM n 2008. SZEPTEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 9. SZÁM n 2008. SZEPTEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM OLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 9. SZÁM n 2008. SZEPTEMBER A TARTALOMBÓL n Európa nem lehet élõ múzeum Beszélgetés Inotai András közgazdásszal n Scipiades Iván:

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER A TARTALOMBÓL n Az adópolitika mint eszköz. Beszélgetés Kovács Lászlóval n Sass Magdolna Szanyi Miklós:

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS A TARTALOMBÓL Egy multipoláris világ felé. Immanuel Wallerstein elõadásai Magyarországon Vándor János: A

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA

EURÓPAI TÜKÖR A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL: Mindinkább gyorsuló idôben kell tudnunk helytállni beszélgetés Baráth Etelével Györkös Péter: EU-koordináció

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL Berend T. Iván: Az Európai Unió hatása Közép- és Kelet-Európa átalakulására Marján Attila: Európa a nemzetközi versenyben Meisel Sándor: A teljes

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2007. JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2007. JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XII. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2007. JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Gángó Gábor: Közép-Európa új identitása n Körkérdés az európai parlamenti

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS A TARTALOMBÓL n Járható út: a globálisan szabályozott, demokratikus kapitalizmus Palánkai Tibor akadémikus

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 6. SZÁM n 2009.JÚNIUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 6. SZÁM n 2009.JÚNIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 6. SZÁM n 2009.JÚNIUS A TARTALOMBÓL n Kondorosi Ferenc: A gazdasági válság hatása a nemzetközi kapcsolatokra és az államok politikájára

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 10. SZÁM n 2008. OKTÓBER

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 10. SZÁM n 2008. OKTÓBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM OLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 10. SZÁM n 2008. OKTÓBER A TARTALOMBÓL n orgács Imre: Mégsem éjjeliõr? Adalékok az államról folyó vitákhoz a globális pénzpiacok

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Bizalom, kiszámíthatóság, együttmûködés. Dr. Futó Péter elnök a múlt évrõl, és az idei kilátásokról (3 5. oldal)

Bizalom, kiszámíthatóság, együttmûködés. Dr. Futó Péter elnök a múlt évrõl, és az idei kilátásokról (3 5. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Bizalom, kiszámíthatóság, együttmûködés Dr. Futó Péter elnök a múlt évrõl, és az idei kilátásokról (3 5. oldal) OECD kontra kormány:

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL: Lékó Zoltán: A lobbizás szabályozása az Európai Unióban Bóka Éva: Európai integráció és a föderalizmus

Részletesebben

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu A füzet az alábbi szervezetek közös kiadványa: Energia Klub 1059 Budapest, Szerb utca 17-19. Tel: 411-3520, Fax: 411-3515 level@energiaklub.hu www.energiaklub.hu ETK (Egyetemes Létezés Természetvédelmi

Részletesebben

AZ EGYSÉGES BELSŐ PIAC FEJLŐDÉSÉNEK

AZ EGYSÉGES BELSŐ PIAC FEJLŐDÉSÉNEK AZ EGYSÉGES BELSŐ PIAC FEJLŐDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ÉS KIHÍVÁSAI 2004 TAVASZÁN NÉHÁNY MAGYAR KÖVETKEZTETÉSSEL Készítette: Rácz Margit A tanulmány a MEH MTA megállapodás alapján, A gazdasági versenyképesség

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XVI. ÉVF. 5. SZÁM 2011. MÁJUS

EURÓPAI TÜKÖR XVI. ÉVF. 5. SZÁM 2011. MÁJUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XVI. ÉVF. 5. SZÁM 2011. MÁJUS A TARTALOMBÓL: A vasút várhatóan jelentõsen megnöveli részarányát mind az áru-, mind a személyszállításban

Részletesebben

Az exportálóknak jobban megy. Versenyképesség: Ön hogyan javítaná? Irány Kína! de megfontoltan. Női kvóta: Brüsszel bukhat

Az exportálóknak jobban megy. Versenyképesség: Ön hogyan javítaná? Irány Kína! de megfontoltan. Női kvóta: Brüsszel bukhat Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 7. szám A tartalomból... Az exportálóknak jobban megy Deák László, a MAGEOSZ elnöke a gépipari-energetikai kilátásokról

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Fehér István Katonáné Kovács Judit Szűcs István AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE - EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK -

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

TÖRÖKORSZÁG EU CSATLAKOZÁSÁNAK ESÉLYEI

TÖRÖKORSZÁG EU CSATLAKOZÁSÁNAK ESÉLYEI Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Levelező tagozat EU kapcsolatok szakirány TÖRÖKORSZÁG EU CSATLAKOZÁSÁNAK ESÉLYEI Készítette: Csáki Anita Budapest, 2005

Részletesebben