Vörös Béla nyá. mk. ezredes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vörös Béla nyá. mk. ezredes"

Átírás

1 Vörös Béla nyá. mk. ezredes 450 ÉVE SZÜLETETT BALASSI BÁLINT A VITÉZ KATONA ÉS KÖLTŐ Balassi Bálint nevét minden magyar ismeri, diákkorában irodalomból tanulta. Az irodalmi tankönyvek, költészetét a 16. század legnagyobb teljesítményének tartják. Őt tekintik a magyar nyelvű irodalom első klasszikusának, világirodalmi szintű költőjének. Balassi Bálint azonban elsősorban katona volt, bátorságáról, merész portyázásairól, dicsőséges tetteiről és hősi haláláról ugyan megemlékeznek életrajzában, de nekünk ez nem lehet elég. Balassi Bálint 450 év után meg kell ismernünk életét, elsősorban katonai pályafutását, némi kor ismerettel kiegészítve. Erre vállalkoztam, az adott szűk kereteken belül. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 123

2 A végvárakról röviden Az es tatárjárás bebizonyította, hogy a lovasok támadásának csak a kővárak tudnak ellenállni, a földvárak és cölöpvárak nem. IV. Béla király irányításával megkezdődött az országot védő kővárak építése, amely több száz évig tartott. A vár ura, a környező falvak birtokosa is volt. A faluk jobbágyai biztosították azt a termelést, amely a vár fenntartásához, a várvédők élelmezéséhez kellett. A várat harcosok védték, akiket maga a várúr, mint képzett katona irányított, vagy fizetett egy kinevezett várkapitányt. A várakat a fegyverek fejlődésének megfelelően állandóan erősíteni kellett. Amikor elterjedt az olasz építőmesterek által a róluk elnevezett olaszbástya, megváltozott a várak képe. Az olaszbástyák szögletesek voltak, és több ágyút lehetett elhelyezni rajtuk, mint a kerek bástyákon. A síkságon épített várakat vizesárokkal és palánkkal vették körül. A hegyen épült várak előtt kiirtották a növényzetet, árokkal vették körül, az árkot felvonható híddal látták el. A várak építéséhez a jobbágyok munkaerejét használták fel. A végvárak rendszerének a kiépítését 1435-től Zsigmond király kezdte meg. Magyar királyságot a várható támadásoknak megfelelően ilyen várak vették körül, melyek egy meghatározott rendszert alkottak. Legtöbb végvár déli irányban volt, a Duna és a Száva mentén. Amikor ez a várvédő vonal nem tudta megállítani a török csapatokat, akkor Ferdinánd király új várvédő vonalat építtetett ki. Ez az Adriai-tengertől indult, átszelte a Dunántúlt, Győrnél áttért a Duna bal partjára, majd tovább haladt a Kisalföldön át a Felvidékig. A végvárak legtöbbször csak lassították a török támadásokat, ritkán tudtak ellenállni a hatalmas muzulmán seregnek. Voltak ritka példák, amikor a török nem tudta bevenni a várat, ilyenkor elvonult. Ilyen volt Eger és Kőszeg vára. A török hódoltságot is várakkal vették körül. Feladatuk volt, hogy óvják a királyságot, közelebbről a határ menti jobbágyokat és a városok polgárságát a török betörésektől, amire a 150 éves török uralom alatt igencsak gyakran került sor. 124 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

3 A várak között állandó kapcsolat volt. A török betöréseket mozsárágyúkkal, tüzek gyújtásával jelezték egymásnak. Mozgó összeköttetést lovas futárok által biztosították. A várak védelmét gyalogosok, lovasok és tüzérek biztosították. Összetételükben lehettek idegen zsoldosok, vagy saját erők: német, vagy osztrák gyalogosok, magyar lovasok. Idegen zsoldosok többsége spanyol, német illetve vallon volt. A lovas alapegységek parancsnoka volt a hadnagy, a gyalogosoké a fővajda. Várak tulajdon szerint lehettek a király, a főúr, illetve főpap tulajdonában. Történelmi helyzetkép Szulejmán szultán 1526-ban hatalmas sereggel indult Magyarország ellen. Budán, bár tudtak a támadásról, a török elleni nemesi had toborzása és felkészítése lassan haladt. Pénzhiányra hivatkozva maga a király is csak július 20-án indult el dél felé. Az első ellenállásba Péterváradon ütköztek a török csapatok. Alapi György bán védte a várat. A túlerővel szemben a várvédők hősies harc után megadták magukat. A török ezután gyorsan haladt előre az ország belseje felé. A felmentő sereget Tomori Pál érsek vezette. Egyesült Perényi Péter temesi bán seregével, és a Drávához hátrált. A Karasica mocsaraknál, mint természetes akadálynál kívánta megállítani a török támadást. A király azonban elvetette a tervet. Úgy döntöttek, hogy a törököt akkor támadják meg, mikor a mohácsi síkot szegélyező dombról lejön. A csata vezérei több taktikai hibát is elkövettek, végül az ütközet a törökök győzelmével ért végett. Életét vesztette hét főpap és 28 főúr. A csatából menekülve, maga a király is. Ez a végzetes vereség megpecsételte az ország sorsát, és három részre osztotta a Magyar Királyságot. A Török Birodalom alá eső területre, az Erdélyi Fejedelemségre, és a Magyar Királyság megmaradt részére. Itt kapcsolódik történetünkbe a Balassi család, akik a török birodalom határán a végeken harcoltak évtizedeken át a török betörések ellen, és szereztek a többi bárókkal, várkapitányokkal együtt hírnevet a magyar vitézségnek. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 125

4 Adatok a családról Török portyázók magyar foglyokat kísérnek A Balassiak, Bunger kun fejedelem Bors nevű fiának leszármazottjai. Jóval Szent István előtt csatlakoztak a magyarokhoz. A törzs harcos nép volt, részt vett a magyarok kalandozásaiban. A kabarok kivágták az ellenség szívét és megették. Azt hitték, hogy ezzel az ellenfél bátorsága Ő beléjük száll. A sok száz esztendő alatt a Bungerből Balassa, majd Balassi lett. Balassi család ősi katonacsalád. Vitézi tetteikért bárói rangot kaptak a királytól. Bálint nagyapja, Balassi Ferenc, Szörényi és horvát bán volt. A király, II. Lajos szolgálatában állt, mint budai rendőrkapitány. A hősi halál, a mohácsi csatamezőn érte. Apja, báró Balassi János aki apjától örökölte a honvédői szellemet és feladatokat, Zólyom várának főkapitánya volt, amikor elsőszülött fia meglátta a napvilágot. Ez október 20-án történt. A családnak kiterjedt birtokai voltak, és négy vár tartozott uralmuk alá. Zólyom, Liptóújvár, Divény, és Kékkő. Ma Zólyom kivételével romvár, és Szlovák területen fekszenek. 126 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

5 Bálintnak két leánytestvére volt, Mária és Anna. Egy fiútestvére, öccse Ferenc. Balassi Bálint felesége Dobó Krisztina, akitől egy fia született, János. Szerelme Losonczy Anna, akihez szerelmes verseit írta. Várostrom a XVII. Században (Egykorú röplap Esztergom visszafoglalásáról) 1594-ben Esztergom várának török elleni ostromában szerzett sebesülésébe halt bele május 31-én. Testének maradványai Hibbében nyugszanak a családi sírboltban. Hibbe szintén Szlovákiához tartozik. Bálint öccse is katonaként szolgált, ő is hősi halált halt. Bálint neveltetése Bálint 14 éves koráig apja várában nevelkedett. Nevelője Dévay Miklós volt, aki később megírta Balassi életrajzát. Mint bocskoros nemest Balassi János Heidelbergbe küldte tanulni. Világot látott, művelt ember volt, több nyelven beszélt, ismerte a kardforgatás fortélyait. Pádovában szerezte jogi diplomáját. Amire tudta, megtanította a gyermek Bálintot. Amikor elérte a 14 éves kort, édesapja elküldte Nürnbergbe, egy kereskedőhöz két szolgával és tanítójával. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 127

6 Bálint egy évig volt itt, de jobban érdekelték a nürnbergi mesterdalnokok, mint a katonai tudományok. Itt foglalkozott először a költészettel. Egy év után apja hazarendelte. Új nevelőt választott számára Bornemisza Pétert. Bornemisza pap volt, Kassán kezdte gimnáziumi tanulmányait, de egy diákcsíny után kicsapták. Ezután Velencébe, Padovába, Wittenbergbe ment. Itt tanult teológiát. Bécsben jogot tanult. Így került a Ferdinánd császár udvarába. Itt összeütközésbe került több püspökkel, ezért mennie kellett. Így került Zólyom várába. Zólyom vára Bornemisza jó nevelőnek bizonyult. A fiatal Balassit megregulázta, ugyanakkor megtanította a költészetre. Az ifjút a katonai feladatok teljesítésére maga a báró tanította. Ez nemcsak a különböző fegyverek forgatásából állt, hanem bábúk segítségével elemezték a lezajlott csatákat, annak tanulságait. Az emberülést és a félelem leküzdését a vadászatokon gyakorolták. 128 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

7 A medve és vadkan elleni közvetlen kapcsolat növelte a bátorságot, megtanított a fegyverek kezelésére, a pontatlanság által okozott következményekre. Bálint megismerte az íjat, a számszeríjat, a dárdát. Aki hidegvérrel megöli a hosszúagyarú vadkant, az nem ijed meg majd a török görbe pengéjű kardjától sem. Apja magával vitte a fiatal bárót a pozsonyi országgyűlésekre is. Itt ismerkedett meg a politikával és szerzett új barátokat. Első önálló tettére akkor került sor, amikor apját és Dobót Istvánt Miksa császár letartóztatta. Megszervezte a család menekülését, magához vette a család pénzkészletét és kincseit, édesanyjával, testvéreivel: Annával, Máriával és Ferenccel sikerült elmenekülnie. Ekkor mindössze 15 éves volt. Közben a pozsonyi várban letartóztatott Balassit felségárulással vádolták, ami halállal járt. Mint már annyiszor a történelemben, Balassinak sikerült megszöknie. Felesége lefizette a Várkapitányt és az őröket. Látogatásakor kötelet és rácsvágó szerszámokat csempészett be. A várárokban fia, és hű szolgálói várták. A szökés sikerült! A báró és családja lengyelországi birtokán talált menedéket Kameniec várában ben a két Balassi visszatért Magyarországra. Toborzott jobbágyokkal sikerült visszafoglalni a németektől Divény és Kékkő várát. Innen kezdett alkudozni a császárral Dobó kiszabadításáért. Balassinak szerencséje volt, mert ebben az időben tört ki a Karácsony Gergely által vezetett parasztlázadás. Közben kiderült, hogy Kenderesi nevű pap hamisította azt a két levelet, melynek alapján vád alá helyezték Balassiékat. A császár ezek után sem adott kegyelmet. Az öreg Balassi félve az orgyilkosságtól, fiát visszaküldte Lengyelországba. Dobónak csak 1572-ben sikerült kiszabadulnia hetvenkét esztendős korában. Élet a végeken A török-magyar összecsapások napirenden voltak a határok mentén. A törökök be-betörtek a magyar falvakba élelemért. Raboltak, fosztogattak. A magyarok sem tétlenkedtek. Ugyancsak portyáztak a törökök által megszállt területeken. Fő céljuk a válság-szerzés volt. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 129

8 Török-magyar összecsapás Portyájuk alatt elfogtak magas rangú török személyeket, katonákat, akiket váltságdíj fejében engedtek szabadon. Így tett a Balassi család is. Börtöneikben számos törököt tartottak fogva, akik várták szabadulásukat. Gyakran látogatta őket a fiatal Balassi. Tőlük tanult meg törökül, megismerte hangszereiket, dalaikat, és lefordította verseiket. Megismerte a Koránt, egy-egy szelet kenyérért cserébe megismerte a törökök életmódját, harci fortélyaikat. Tudására először bujdosásukkor került sor. Leshelyükről megtámadtak egy Budára menetelő konvojt, akik leányokat és gyermekeket tereltek. Ebben a támadásban ölt először törököt Balassi Bálint. Lovas párbajban szembeszállva, lekaszabolta a török harambasát. Szolgája levágta a török fejét, lándzsára tűzte, és így vonult be a menet Divény várába, ahol a várfokra kitűzték a török kopasz fejét. Bálint nem volt több 16 esztendősnél. 130 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

9 Lengyelországban Balassiaknak több birtoka is volt Lengyelországban. A már említett Kameniec, Zmygorod, Odrozykon és néhány kisebb vár. Ide került vissza Bálint. Össze ismerkedett egy lengyel családdal. Egy általuk rendezett ünnepségen ismerkedett meg először a lányokkal közelebbről.. Olyan táncot jártak, melyben a pároknak meg kellett érinteni a másik valamely testrészét. Mikor felhevültek, el-eltünedeztek az erdőben. Ezt tette Bálint is, akinek a párja egy fekete szemű, dúskeblű özvegyecske lett. Ebből aztán baj keveredett, Bálintot néhányan megtámadták, hősiesen viselkedett, de győzött a túlerő, végül lepedőben vitték haza. Felgyógyulása után a Krakkói egyetemen bölcsészeti karán tanult. Németből fordított, amely arról szólt, hogyan lehet 16 féle fűvel enyhíteni a lelki fájdalmakat. A megjelent könyvet maga vitte el apjának Divénybe lantosnak álcázva. Bálint hazajövet az egyik városban megvert egy polgárt, aki felhívására nem akarta abbahagyni cselédjének verését. Itt pénzbüntetést szabtak ki rá, a polgár minden fogáért 20 lengyel forintot. Ami öt tehén ára volt akkoriban. Ezután döntött az apa úgy, hogy fiát nem küldi vissza Lengyelországban. A megbocsátás Balassiék szomszédja Krusith János báró állandóan rágalmazta a családot. Amikor a császár rájött, hogy rágalmak áldozata lett, megkegyelmezett ben kinevezte királyi főajtónállónak, fiát pedig császári és királyi étekfogónak. A cím mellé megkapta Werbőczy Imre néhány uradalmát, Salgó várát 17 faluval, valamint Kriván hegység érckutatási engedélyét szeptember 25-én Pozsonyban magyar királlyá koronázták Miksa császár fiát Rudolfot. Balassi János vitte az ünnepi menetben Tótország zászlaját, 100 lovas kíséretében. Az ünnepség részeként várostromot játszottak, amit Balassi János és unokaöccse vezetett. A játékban Bálint nem kapott szerepet, de annál jobban hívta fel a közönség figyelmét az esti táncmulatságon. A császár kérésére a terem közepén eljárt egy magyar táncot. Ekkor úgy tűnt, mintha a császár megbocsátott volna a Balassi családnak. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 131

10 Báthory fogságában Erdélyben Báthory István váradi főkapitány a török segítségével a fejedelmi címre pályázott. Miksa császár felbujtotta Békes Gáspárt Báthory ellen. Mivel a lázadás a török ellen is irányult, Balassi János is részt kívánt venni az akcióban. Magát már öregnek tartotta a feladatra, ezért fiát, Bálintot küldte. Balassi haragudott a törökökre, mert annak idején megfosztották Gyarmattól, ami után a gyarmathy előnevet kapta ben kétszáz vitézzel belovagolt Erdélybe. Csapatát Kornis Gáspár huszti főkapitány megtámadta, Bálint minden vitéze elesett, ő maga elmenekült az erdőbe, ahol elfogták. Sebesülten Kővárba vitték. Itt ismerkedett meg Kerecsényi Judit 21 esztendős leánnyal. Amikor Hagymássy Báthorihoz ment, Bálint ápolását rábízta. Kettejük között kapcsolat létesült. Amit később Bálint versben is megörökített. Báthory a lázadást leverte, és a lázadókkal kíméletlenül elbánt: hat bárót és kilenc nagyurat végeztetett ki Kolozsvár piacterén. Balassit miután felgyógyult Gyulafehérvárra vitték. Miközben Bálint lábadozott, a török elfoglalta Divény és Kékkő várát. Ali vajdát, az ostromlót később Balassi János elfogta, és keményen megkínozta. Báthory kihallgatta Bálintot, és fiatal korára való tekintettel nem büntette meg, sőt udvarába fogadta vendégként. Bálint cserébe információkat adott a Magyar Királyságról, annak katonai szervezetéről, Lengyelországról. Bálintot rokoni kapcsolatok is fűzték Bocskai ágon a Báthoryakhoz. Bécsben Bálint apja segített Báthory kiképzésében Mindezek hozzájárultak, hogy Bálint szabadon mozoghatott Gyulafehérváron. Az erdélyiek szívesen befogadták Bálintot, akiről az a hír terjedt el, hogy királyi vér csörgedezik ereiben, hiszen anyai ágon egyik őse, Újlaki Miklós Bosznia királya volt. Bálintnak sikere volt a hölgyeknél is. Az úri társaságok kedvence lett. Szépen énekelt, jól táncolt. A fiatal tiszteket megtanította a Krakkóban tanult táncokra. Lantján kísérve pikáns dalokat, hetyke katonaénekeket, és bús nótákat dalolt. Itt szeretett bele Bebek báró lányába Juditba. Számos szerelmes versét Erdélyben írta, ahol a törökök már dohányt füstöltek, és itták a fekete levest, amit ma fekete kávénak mondunk. 132 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

11 A menekülés A padisahnak tudomására jutott, hogy Balassi Bálint Báthory udvarában tartózkodik. Utasította Báthoryt, hogy mint egyik legnagyobb ellenségének fiát, azonnal indítsa útba a Portára. Bálintnak szerencséje volt, mert összebarátkozott egy velencei öregúrral, aki elárulta neki a levél tartalmát. A padisah elküldött érte, de Báthory nem adta ki. A török ugyanis nem tudta, hogy Báthoryt lengyel királlyá választottá, és öccse Kristóf aki Bálint jó barátja volt lesz Erdély vajdája. Így menekült meg Bálint báró, a török fogságtól. Báthory amikor lengyel királlyá választották, magával vitte Bálintot. Amikor a király hadat indított a független Hanza város Danzig ellen, Bálint is hadba indult. Érdekesség, hogy annak a Békes Gáspár generálisnak a hadába került aki annak idején elfogta. Rudolf császár aki szintén pályázott a lengyel trónra, ellenségként tekintette Báthoryt. A vele harcoló Balassit megfenyegette, hogy családja sínyli meg ha nem tér haza. Mire Bálint hazatért, apja meghalt. A család gyámjául Balassi Andrást jelölték ki. Az özvegy két leányával Vágbesztercére költözött. Öccse ekkor Németországban tanult. Ebben az időben a várvédők a török martalócokkal szemben harcoltak leginkább. Ebben a kiruccanásokban vett részt Bálint is. A martalócok fő tevékenysége abban merült ki, hogy megtámadva kisebb falvakat, leányokat és ifjakat ejtettek foglyul, majd eladták őket. Bálint Pozsonyban ismerkedett meg élete nagy szerelmével, Losonczy Annával. Anna egy német felesége volt, aki gyakran volt távol. Megismerkedésükkor is, mint horvát bán, nem tartózkodott otthon. Egymásra találásukban szerepe volt annak is, hogy a családon esett régi sérelmet, amit Ungrad Kristóf okozott, Bálint így kívánta megtorolni. Losonczy István- a gyám gazdag feleséget kívánt Bálintnak. Először a régi szomszéd Krusits János Ilona nevű lányát képzelte feleségnek. Krusits nagyon gazdag volt, apja horvát gróf volt, akit a török lefejeztetett. Emiatt a Habsburgokat szolgálta. A házasság nem sikerült. Ezután Kerecsényi Judit, aki szintén igen gazdag özvegy volt, próbálta férjnek megszerezni Bálintot. Ez sem sikerült, mert ő Annát szerette. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 133

12 Közben a Balassi családot perek sorozata érte, egyre vesztette birtokait. Hogy megszabaduljon a gondoktól, ismét beállt katonának. Rudolf császártól kapitányságot kért. Zólyomra, az ősi fészekre gondolt. A császár szolgálatába fogadta, de csak egy hadnagyi beosztást kínált neki Egerben. Keserűségében az vigasztalta, hogy a család ősi ellenségét, a török főkormányzót, Szokolovics Musztafát több elkövetett hibáért, a szultán meggyilkoltatta. Élet Egerben Az egri várvédők, ha éppen nem támadta a török a várat, portyázással töltötték idejüket. Eger híres vár volt. Bástyáit olasz mesterek építették újjá, új ágyúkat kapott, és számos híres vitéz állt a várkapitány szolgálatában. Bálint 1578-ban kapott hadnagyi beosztást és 50 lovast keze alá. Ezzel a huszár századdal hajtotta végre sikeres portyázásait. A török hódoltsági területeken végrehajtott összecsapások meglepetéseken alapultak. Megtámadták a vásárokat, a karavánokat, a török, görög és rác kereskedőket. A harc fő célja, a zsákmányszerzés volt. Fő harcmodoruk a cselvetés, útonállás. A zsákmányszerzésen kívül, a több titkot ismerő katonák elfogásával, a nyelv szerzéssel is érdemeket szereztek. Az egyik feladata a huszároknak a nagyobb török erőkkel szembeni martalék vállalása. Amikor megközelítette a török csapatot a huszárság, úgy tüntette fel magát, mint kisebb erő, megfutamodtak, majd az őket üldöző erőt egy nagyobb csapat várta, akik aztán lekaszabolták az ellenséget. Ez volt Balassi egyik kedvenc harci cselekedete. Legnagyobb sikerük Hatvan városának megsarcolása volt. Hatvan ura egy magyarból lett török bég, Sah Szuvár birtokolt. A török birodalomban sok keresztény áttért mohamedán hitre, hogy komoly katonai vagy polgári beosztást kapjon. Rusztem pasa például horvát, Ibrahim pasa görög, Tavil és Lala Mohamed bosnyák származású volt. A német gyalogosokkal megerősített magyar huszárcsapatnak sikerült a környező falvakat megsarcolni, a várat felgyújtani, és a zsákmánnyal sikeresen visszatérni Egerbe. 134 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

13 Eger abban az időben nagyon megerősített vár volt, a császári hadsereg ezer némettel, és 600 magyar huszárral védte. Voltak francia, olasz, horvát, rác zsoldosok is. A várat és a környező katonaságot Kollonics Bertalan szász generális irányította. Ahol nagyszámú katonaság volt, ott megtelepedetek a kocsmárosok és az örömlányok is. Ha nem volt harc, folyt a bor és a vigalom. Ebben a vigasságban nem vonta ki magát Balassi sem. Gyakran verekedett, féktelenül mulatozott. Szép szál legény után bolondultak a nők. Balassi nem vetette meg őket. Egyszer megtetszett neki három kétes hírű leány. Pénze nem lévén egy lóért vette meg őket. A baj csak az volt, hogy szerelme Losonczy Anna utána ment Egerbe, és megtudta Bálint viselt dolgait. Magyar tüzérek a XVI. században Haragra gerjedt, és kiengesztelése Balassinak sok fáradozásába és nem kevés ajándékába került. Bálint nem gondolt házasságra, de tetszett neki, hogy felszarvazhatta Ungnad Kristóf asszonyát. Ebben az időben több verset is írt, amely megmaradt. Neki tulajdonítják a titkos írással írt pajzán történetet is a Széphistória egy Árgius királyfiról és egy tündér szűz leányról. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 135

14 Balassi bizalmas leveleit titkos írással közölte, melynek alapja egyszerű volt: az abc betűit egy-egy más betűvel helyettesítette. Ha fogytán volt a pénz, ki-kijártak zsákmányszerzésre. Ilyenkor török ruhába öltöztek, megtévesztve a törököket. Ugyanezt tették a törökök is, kopasz fejükre magyar süveget tettek, és valamilyen ürüggyel kicsalták a várból az őrséget, aztán tőrbe csalták őket. Ezt hívták akkor cselvetésnek. A török legyőzésének igazolására, ma furcsának tűnő módi volt divatban. A töröknek levágott feje volt az igazolás. Ha azt a várba vitték, akkor kapták meg az érte járó fejpénzt 1-1 aranyat. Amit aztán elkártyáztak, elittak, vagy kockán eljátszották a vitézek. Ezt azzal indokolták, hogy bármelyik pillanatban életüket veszthetik, minek gyűjteni a pénzt. Persze voltak várkapitányok, akiknek sikerült meggazdagodni. Balassi a szerzett pénznek egy részét várainak javíttatására, új fegyverek beszerzésére fordította. A zsákmányszerzésnek akkor szakadt vége, amikor a török szultán háborút indított a perzsa sah ellen, és javarészt kivonta csapatait a megszállt területekről. A kevés itt maradt török várőrség, kisebbségben maradt, ki sem mozdult várából még akkor sem, ha őket a magyarok falon kívülről ingerelték. A várak megtámadására viszont nem volt elég erejük. Így lassan vége szakadt a vidám és hasznos végvári portyázásoknak. Magyar végvári katona 136 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

15 Változások a Balassi család életében 1582-ben a család férjhez adta Bálint két hugát, Annát és Máriát. Vágbesztercén nagy lakodalmat csaptak. A mindössze 14 éves Anna férje gyimesi Forgács Miklós, Mária férje alsólendvai Bánffy János, akinek apja a császár és király főlovászmestere volt. Ezen a lakodalmon jelent meg Dobó Krisztina, Dobó István leánya, mint a család rokona. Várdy Mihálynak volt a hitvese, aki sokkal idősebb volt a 25 éves Krisztinánál. A lakodalom alatt szövődött kapcsolat, majd szerelem Bálint és Krisztina között. Krisztinát nemcsak öreg férje bántotta, hanem bátyjának pereskedései is ellene. Bálinttól remélt vigasztalást. A 7 napig tartó lakodalom is sokba került, de a két leány hozománya is csökkentette a Balassi család Lengyelországi birtokait. Amikor Bálint visszatért Egerbe, Losonczy Anna rögtön látta, hogy baj van. Az új szerelmes nemcsak bárónő volt, hanem nevezetes személy leánya, és fiatalabb volt nála. Végül szakítottak. Anna asszony kidobta Bálintot, aki gúnyverset írt, azzal vigasztalva magát. Szerzém ez nyolc verset víg és szabad elmével, Gyűlésben indulván jó ruhás legényekkel, Hozzám hasonlókkal, Vitéz ifjakkal, Nem kehegő vénekkel. Meghívást kapott a Pozsonyban tartandó országgyűlésbe. Amikor onnan visszatért Egerbe, Anna palotáját zárva találta. Az asszony férje után ment Zágrábba. Mivel már nem tartotta Bálintot semmi, lemondott rangjáról és a szolgálatról, és hazament Liptóújvárra. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 137

16 térkép Pozsonyban 1583-ban Balassi Bálint részt vett a Pozsonyi Diétán. Mint báró, jogot kapott anno, amit a császárnak is illett betartania. Néhány magyar úr, Bálintot is beleértve, Rudolf császárt bírálták, mert nem küldött hadat a török ellen. A Magyar Királyságból befizetett pénz saját céljaira használja. Követelték magyar kormányzótanács és magyar nádor kinevezését, amit a császár megígért. Ennek fejében megszavazták az adókat. Ennek a rebellis magatartásnak hazatérve is lett következménye. 138 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

17 Balassi perek Hazaérkezvén szomszédai újra támadták. Régi és új sérelmeikkel gyakran hazugsággal perelték Bálintot. Többek között jogtalanul elhajtott birkanyáj, tehéncsorda és egyéb ok miatt. Többek között határkövek elmozdításával is vádolták. Bálint pereskedett volt birtokaiért, apjának régi adósságaiért, verekedéseinek következményeiért, becsületsértésiért. Mintegy száz pere volt, amit nyolcvan személy nyújtott be ellene. A perek többségét elvesztette, mert nem a zsibongó magyar bárónak, hanem a becsületes adófizető német polgárnak adtak igazat. Az is igaz, hogy Bálint apját vette alapul teteiben, de elfelejtette, hogy apja dúsgazdag volt, főkapitány, és amit ő megtehetett, azt Bálint már nem tehette. A perek ismét elszegényítették, kénytelen volt ismét katonai szolgálatba állni. Kérvényt írt a bécsi Haditanácshoz, és kapitányi beosztást kért. Közben ismét olyan ügybe keveredett, amiért bevádolták a császárnál. A zólyomi és a selmeci tanács útonállással vádolta Bálintot Az eset Bálint természetének köszönhető. Az országúton összetalálkozott Sommer Hans özvegyével és szolgáival. Akik nem megfelelő hangon szólították meg őt, amiért kardot rántott. A vád az volt, hogy meg akarta erőszakolni Sommernét, és elvette 22 forintját. Bálint belovagolt felfegyverzett embereivel Zólyomba, és szónoklatot tartott, és ártatlanságát bizonyította. Ezt ismét bepanaszolták. Tromfot, tromffal üt a magyar!-vélte Balassi, és ő is panaszos levelet írt a császárnak. A válasz nem volt kedvező. Figyelmeztették, hogy a 7 bányavárostól jogtalanul szed vámot, melyet betilt. Ezek után a kért kapitányi állást nem kapta meg. Aki elbírálta nem volt más, mint Ungnad Dávid. Az esküvő és következménye 1584-ben Dobó Krisztina megözvegyült. Idős ura, Várday Mihály báró meghalt. Amikor Bálint átvette a temetésre hívó levelet, arra a döntésre jutott, hogy már elveheti Krisztinát. Készülvén az esküvőre, pénzt kellett szerezni. Ismét megindultak a portyázások. Most azonban a szerencse nem állt melléjük, a rovásszedés, vásárok megrohanása sem segített. A menyegzőre valót, csak úgy sikerült biztosítani, hogy Balassi eladott három falut. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 139

18 Krisztina titkos tervet eszelt ki, és végrehajtására rávette Bálintot is. Úgy döntöttek, hogy titokban megesküsznek, majd erővel elfoglalják Sárospatak várát. Az esküvőt azért kellett titokban végrehajtani, mert unokatestvérek között tilos volt a házasság karácsonyán miután a sárospataki lutheránus templomban Balassi András prédikátora összeadta őket, a terv szerint bevonultak a várba. Az őrséget fenyegetéssel meggyőzték, akik közül néhány nem fogadta el a tálalt indokot, a város polgáraitól kért segítséget. A felfegyverzett polgárság hatására Bálint és hitvese kimenekült a várból. Mivel Balassinak csak 30 embere volt, nem állt ellent és egy fogadóban húzták meg magukat. Mikor azonban hírül kapta, hogy nagyobb csapat élén Dobó Jakab közeledik, hűséges rokonához menekültek Szarvaskő várába. Ilyen csúful végződött Balassi Bálint titkos esküvője. Bálintnak szerencséje is volt, mert Dobó Jakab néhány hét múlva leesett a lováról és meghalt. Bátorságot vett, és visszament Liptóújvárra. Itt feleségének bemutatta a várat, majd a visszatérés örömére nagy lakomát csaptak. Az öröm nem tartott sokáig. A Habsburg császár és az esztergomi Szentszék tudomást szerzett a vérfertőzésről, és a sikertelen várfoglalásról. Dobó Ferenc generális, Krisztina bátyja, még felségárulással is megvádolta, Sárospatak ugyanis királyi vár volt, nem Dobó tulajdon. Ha a Szentszék elítéli, az ítélet: halál. A várakozásban Krisztina közölte: gyermeket vár. Bálintnak kiújultak régi betegségei, melyeket még Erdélyben szerzett, a buzogány ütés következményeitől. Ágynak esett, egy német orvos ápolta. Még végrendeletét is elkészíttette. Egy nagy ötlettel felkérte Krisztina asszony gyámjául a lengyel királyt, Báthory Istvánt, de közben ő meghalt. Ekkor Balassi elhatározta magát, hogy feleségével együtt áttér a római katolikus hitre. Közben megszületett Krisztina kisfia, akit János névre kereszteltek Bálint ezután Pozsonyból rendelt egy csillagjóst, aki megjósolta, hogy Jánosból híres ember lesz, és évszázadok múlva is emlegetik nevét. Ezután ismét beütött a ménykü. Megvádolták a házaspárt, hogy mohamedánok, és fiúkat is annak keresztelték, Musztafa névre. Ez ismét súlyos vád volt, mert aki mohamedán hitre tért, azt máglyán elégették. 140 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

19 Ebből mindössze az volt igaz, hogy egyszer részegen kiállt a vár tornyába, és a müezzineket utánozta énekével: llah-u akbár! Hogy fia nem mohamedán, azt bizonyítandó, bemutatták a gyermeket, hogy nincs török szokás szerint körülmetélve. Az öt keresztapa és keresztanya, valamint a bizottságot képező 2 kanonok ezt jegyzőkönyvbe foglalták, mégpedig 1586-ban. Élet Liptóújváron Balassiék gazdálkodással és gyermekük nevelésével foglalkoztak. Várták a döntéseket. Krisztina nem tudta elképzelni, hogy őt, az egri hős leányát elítéljék. Így minden idejét a gazdaság felvirágoztatásának szentelte. Újításokat vezetett be a mezőgazdaságban, például vasekét használt, a jobbágyoknak igás állatot kölcsönzött, gazdasági épületeket épített, fásított. Névsort készített a jobbágyokról, lehetővé tette a robot pénzzel történő megváltását. Krisztina asszony jól tudott számolni. Az őt becsapó tiszttartót elbocsátotta. Egyszóval különleges gazdálkodást folytatott. Ilyen életmód mellett nem maradt ideje gyermekének nevelésére. Ez a feladat Bálintra maradt. Gyakran bírálta is férjét: verset írni minden részeges lantos és éhenkórász tanító képes, de jól gazdálkodni kevesen tudnak! Haragudott, amikor megtudta, hogy Bálint milyen könnyen ajándékoz egy-egy falut nemes vitéz szolgáinak. Mikor feleségétől nem kapott pénzt, akkor kölcsönöket vett fel, aminek fejében birtokait zálogba adta. Balassi Bálint nem tudott kiegyezni a német bányavárosokkal sem. Egyik jobbágya rezet lopott, amiért kiadatását kérték. Miután Bálint meggyőződött hogy ez nem igaz, nem adta ki a kért jobbágyot. Mindezek hozzájárultak, hogy Krisztina megcsalta, aminek válás lett a vége. Kibékült bátyjával, Sárospatakra költözött, majd ismét férjhez ment gersei Pethő Gáspár báróhoz, akitől aztán szintén elvált ben Krisztina aszszony elhunyt. Jánoska Balassi magára maradt fiával. A fiút mindenki szerette, kedvében jártak, egy kicsit sajnálták is, hogy nincs vele édesanyja. Bálint megnyugodott. Liptóújvárra békesség költözött. Még nem dőlt el Bálint sorsa. SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB 141

20 Várta az ítéletet, és szökésre, bujdosásra gondolván, birtokait értékesíteni kezdte. Lassan elvesztette minden vagyonát. Többségét Balassi András szerezte meg. Ekkor érte a hír: a szentszék és az országgyűlés elejtette ellene a vádat. A házasságát semmisnek nyilvánították. Ennek az lett a következménye, hogy Jánoska törvényen kívüli lett. Balassi halála után az akkor 8 éves Jánost egy ideig nagynénjei nevelték. Rokona Báthory Zsigmond fejedelmi udvarába került apródnak. Később Bocskai István nevelte. Gyermektelen nagybátyja, Dobó Ferenc, elismerte fiának és ráhagyta hatalmas vagyonát. János úrfi azonban nem élvezhette, mert Boroszlóban 16 esztendős korában, 1601-ben meghalt. Ott nyugszik a főtemplom kriptájában. Dobó Ferenc halála után a vagyon a bécsi kamara kezére került. Felesége, Pirinyi Zsófia mindössze Léva vára jutott. Hányatott élet Balassinak ki kellett költöznie Liptóújvárról. Anna húgánál talált menedéket Nagytárkányban, aki ott élt özvegyen visszavonulva. János fiát otthagyva, ismét pereskedésbe kezdett. Beperelte Balassi Andrást, aki mint gyám, kifosztotta a Balassi gyermekeket. Apjuk halála után a kincseket magához vette. Összes okmányokat magával vitte, ezért a perben Bálint nehezen jutott a bizonyítékokhoz. A pert elvesztette, ezért Liptóújvárt erővel kívánta visszaszerezni. A várra szemet vetett Illésházy István főispán is, aki arra hivatkozott, hogy a pereskedés alatt pusztul a vár. A vár megtámadásában segített Bálintnak öccse is, aki Egerben katonáskodott. A várfoglalás sikerrel járt. Balassiak megerősítették a várat. A várért kapott pénz letétbe helyezték. Ismét bepanaszolták a császárnál. A feljelentést jókora hazugságokkal megerősítették, ami nem volt nehéz ismerve Bálint úr viselkedését. Végles váráért is pereskedett nagybátyjával. Végül arra szánta el magát, hogy ezt a várat is csellel foglalja el. A várat azonban erős királyi őrség védte, így letettek az ostromról. Bálint ismét búskomorságba esett. Gondolatai vissza szálltak Losonczi Annához. Ismét hozzá írta verseit. Anna férjével visszatért Egerbe. Leányát férjhez adta Erdődy Tamás grófhoz. 142 SZERVEZETI ÉLET, EGYÉB

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyarország területén lévő várak története, híres kapitányaik, hőseik - megjelenítése irodalmi és képzőművészeti eszközökkel. Határidő: 2017. március 20. Cím:

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. A török kiűzése Magyarországról ( )

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. A török kiűzése Magyarországról ( ) Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2015 A török kiűzése Magyarországról (1683-1699) FELADATLAP 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Az egész látóhatár elsötétedett.

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II.

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. - 1 - I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen. 3. Részt vett

Részletesebben

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny iskolai forduló FELADATLAP 2014. április I. feladat Keresztrejtvény 1 2 3 Á S 4 5 6 7 8 R 9 O 10 A 11 12 13 14 15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon

Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon SZAMOSI LÓRÁNT Mohács közvetlen előzményei, az ország három részre szakadása és a török berendezkedése Magyarországon A. A Jagelló-kori változások A Jagelló-kor hivatalosan 1490-től 1526-ig tart. A korszak

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

Párhuzamos történet, avagy hová juthat el egy tehetséges ember Kelet- és Nyugat-Magyarországon

Párhuzamos történet, avagy hová juthat el egy tehetséges ember Kelet- és Nyugat-Magyarországon Párhuzamos történet, avagy hová juthat el egy tehetséges ember Kelet- és Nyugat-Magyarországon Az 1532-ben, Pozsonyban született Esterházy Ferenc családja a vármegyei középnemesek egyike volt. Miklós nevű

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora

Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora 1. Melyik királynőre igazak az alábbi állítások? Írd az állítások betűjelét

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

PERE. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. -

PERE. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. - A T A T A I F R A N Y Ó R E M I G I U S F E L S É G S É R T É S I PERE. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. - A T A T A I FRANYÓ REMIGIUS FELSÉGSÉRTÉSI P E R E. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest,

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ

MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ MELLÉKLETEK AZ ELSŐ MODULHOZ Címer fotója SZAKÁLY Ferenc. Lantos és krónikás. Tinódi.[on-line].[idézve 2012-02-14], Elérhető: http://www.tankonyvtar.hu/historia-1981-02/historia-1981-02-lantos Lant képe

Részletesebben

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás FOGALOM HELYSÉG SZEMÉLY ÉVSZÁM Tizenötéves háború Sziszek, Veszprém Habsburg Rudolf 1593-1608 Szent Szövetség Fülek, Szécsény, Pálffy Miklós 1593-96 Nagy remények ideje Hollókő, Nógrád VII. Kelemen 1596-1604

Részletesebben

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I.

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. 1 Mikor volt a Rákóczi szagadságharc? 12 Mikor halt meg Rákóczi? 2 Kik voltak a kurucok? 13 Hol született IIRákóczi Ferenc? 3 Mi volt a Rákóczi felkelésnek a célja? 14 Melyik évben született IIRákóczi

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526)

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526) A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA 2. A Török Birodalom megerősödése 1. II. Lajos uralma (1516 1526) II. Ulászló meghal 1516-ban, utódja kilencéves fia, II. Lajos II. Lajos reformokat dolgoztatott

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943 Családfa Apai nagyapa Kinszki Ármin 1860-as évek 1910 Apai nagyanya Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45 Anyai nagyapa Gárdonyi (Grünberger) Dávid 1861 1914 Anyai nagyanya Gárdonyi (Grünberger)

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

A Jagellók kora Magyarországon

A Jagellók kora Magyarországon A Jagellók kora Magyarországon DOBZSE, DOBZSE Javasolt feldolgozási idő: 60 perc A források, a térképvázlat és a korabeli ábrázolás alapján készíts haditudósítást a mohácsi csatáról! Törvényszerű volt

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Villás Lajos: Blokád a Váci úton 2008. September 28.

Villás Lajos: Blokád a Váci úton 2008. September 28. Villás Lajos: Blokád a Váci úton 2008. September 28. Valahol az országban, rendõrök, és romák "szövetséget kötöttek". Szövetséget kötöttek arra, hogy közösen, kéz a kézben fognak fellépni mindenkivel szemben,

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Bajsa. Bajsa történelme

Bajsa. Bajsa történelme Terényi Annamária Bajsa A falum 2001-tõl kezdve rendelkezik címerrel. A címeren található a fõ szimbólum, ami egy kakas, mely az egyszerûséget, szabadságot és a falusi tájat, hangulatot jelképezi. A kakas

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Summáját írom Eger várának Műveltségi vetélkedő 1. forduló

Summáját írom Eger várának Műveltségi vetélkedő 1. forduló Summáját írom Eger várának Műveltségi vetélkedő 1. forduló 1. feladat: A törökök várfoglalásai A térképvázlat a XV-XVI. századi várháborúk időszakával kapcsolatos. Nevezzétek meg a leírásokban szereplő

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Aranyhajú boszorkány

Hedwig Courths-Mahler. Aranyhajú boszorkány Hedwig Courths-Mahler Aranyhajú boszorkány 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Hexengold Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította:

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

Öt bizarr hadsereg a történelemből

Öt bizarr hadsereg a történelemből 2015 július 01. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Az emberek többségének már iskolai tanulmányai során kialakul a képe

Részletesebben

5 Tiszták, hősök, szentek. Tours-i szent márton

5 Tiszták, hősök, szentek. Tours-i szent márton 5 Tiszták, hősök, szentek Tours-i szent márton 2013 Mártonnak egy idős, keresztény szolgáló mesélt Istenről ( 2 ) Márton gyermekkora Márton a Római Birodalom területén, Savariában, a mai Szombathelyen

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

Elért pontszámod:... / 96 pont

Elért pontszámod:... / 96 pont Kódszámod: Elért pontszámod:... / 96 pont 1.1. Fejtsd meg a személynevekbıl álló keresztrejtvényt! Megfejtésül egy ismert mő címét kapod. (Több szóból álló megfejtés esetén a szóközt jelöltük.) a) b) c)

Részletesebben

Nyíri Attila. Mondák

Nyíri Attila. Mondák Nyíri Attila Mondák A makkocska egyszer felnő, így lett a Sóstói-erdő A nyíregyházi erdő keletkezése Érből patak lesz, majd folyó, Bizonyára így jövőre Kis malacból hízott disznó. Rengeteg pénzt kap majd

Részletesebben

Katonák, akik szovjet kézre kerültek

Katonák, akik szovjet kézre kerültek 2013 május 14. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pályakép Nurlan Dulatbekov kazah jogtudós 1984-ben diplomázott. Ma a

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA Csonka András tudta, hogy az ő családja Békésb ől származik. Azt is tudta az édesanyjától, hogy Pósa Jánosék anyai ágon rokonaik. De nem volt biztos benne, hogy Dankóék

Részletesebben

Az a hír járja. Etényi Nóra értelmezésében a nyilvánosság nemcsak az információhoz jutást, hanem. AETAS 20. évf. 2005. 1 2.

Az a hír járja. Etényi Nóra értelmezésében a nyilvánosság nemcsak az információhoz jutást, hanem. AETAS 20. évf. 2005. 1 2. G. Etényi Nóra: Hadszíntér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századi német újságokban. Balassi Kiadó, Budapest, 2003. 302 old. A fiatalabb történészgenerációhoz tartozó G. Etényi

Részletesebben

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike Tóth Mihály Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike A csallóközi Felsőgelléren 225 éve, 1785 szeptemberében született a 19. századi magyar

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben