novekednek dulöngél lovöldöz huzodik koröztette turáztok gyuljön fujdogál tundöklik bujkál 10 pont

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "novekednek dulöngél lovöldöz huzodik koröztette turáztok gyuljön fujdogál tundöklik bujkál 10 pont"

Átírás

1 TOLLBAMONDÁS A legnagyobb székely, Orbán Balázs (,) Magyarország újjászületésének korszakában, ben látott napvilágot, midőn a legnagyobb magyar, Széchenyi István (,) éppen a Hitel című munkáját írta. Apja, Orbán János (,) a francia háborúk katonatisztje, anyja német-olasz vagy görög családból származott. Iskoláit Udvarhelyen végezte, de már 1846 tavaszán elhagyta szülőföldjét. Családjával Konstantinápolyba utazott, hogy a velencei származású nagymama örökségét átvegye. Felhasználva a lehetőséget beutazta a Közel-Keletet. Eljutott Egyiptomba, ahol megmászta a piramisokat. A Szentföldön bejárta a bibliai helyeket. Megfordult Kis- Ázsiában is, ahol tanulmányozta az antik görög kultúra emlékeit. Athénban szerzett tudomást a magyar forradalomról. Egy szabadcsapattal indult haza, közben azonban a szabadságharc elbukott. Ezután a magyar emigránsokat segítette szállással és munkahellyel. Élete meghatározó élménye volt, hogy találkozott Kossuthtal. Megismerkedhetett Petőfi barátjával, Teleki Sándorral, sőt az emigrációban élő Victor Hugóval is ben térhetett haza. Ezután bejárta az egész Székelyföldet. Eljutott minden településre, várromhoz, természeti ritkasághoz. Szorgalmasan jegyzetelt, rajzolt, fényképezett. Munkája eredményeként 1868 és 1873 között hat kötetben adta ki főművét, A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból címen. Közben az általa kiépített Szejkefürdőn dolgozott: történelmi tanulmányokat írt, sok újságcikket közölt az ellenzéki lapokban. Szejkefürdő Székelyudvarhelytől 4 km-re északnyugatra a Sós-patak kies völgyében található ben már vesszőfonatos fürdőmedence állt itt, melyet 1871-ben Orbán Balázs vett meg és korszerűsített: fürdőket, vendéglőket, szállodát építtetett. Az épületekből mára csak a gondnoki ház maradt, a többit 1941-ben (,) az országút építésekor lebontották. Itt, egykori birtokán van a Székelyföld leírójának hét székely kapuval díszített síremléke. 50 pont FELADATLAP 1. Pótold az ékezeteket, ahol szükséges! novekednek dulöngél lovöldöz huzodik koröztette turáztok gyuljön fujdogál tundöklik bujkál 10 pont 2. Írd a pontok fölé az alábbi nevek -s képzős alakját! Voltaire Bánffy Batthyány Móricz Rousseau Ilosvai Selymes Péter 12 pont Illeszd a mondatba a megadott szerkezeteket!

2 ki + ki + néznek A vonatból az utasok az ablakon.. le + föl + sétált Az oroszlán a ketrecében... előre + hátra + futkosva A kutya.. ugatta a postást. oda + és + vissza + hajló Az erdei ösvényen az.ágak akadályozták a sétát. össze + vissza + vásárolnak Karácsonykor sokan mindent A helyesírási szabályokat figyelembe véve írd le az SMS-üzenetet! Jajdeörülökmeganyuis.Meikvonataljösz?Mindenjót.Áron 5. Egybe vagy külön? Írd be a megfelelő alakot a pontok helyére! mint + ha Úgy tett,.. megsértődött volna. Okosabb, ha marad,.. most elindul. de + hogy + is + nem megyek a bálba! Végre kitaláltam,. jutott eszembe eddig a megoldás? akár + csak Olyan a szeme,.. az édesapjáé.. egy vonat is járna! úgy + sincs otthon, hiába telefonálsz. Így sincs ereje, meg... már + mint A tavasz első hírnöke,.. a hóvirág, kidugta a fejét. Régi diákunk.. tanár lépett be az osztályba Húzd alá a hibásan írt mondatokat! Írd le őket helyesen az üresen hagyott helyre!

3 Meg van fél kiló is a szőlőfürt. Fölfogja a feladatot. Leszokott menni a lépcsőn. Elhagyta veszni a kesztyűjét. Beengedték a cicát a konyhába. Meg van oldva a feladat. Fölakarja venni a sapkáját. Leszokott a kóláról. Be engedték jönni a cicát a konyhába. El hagyta a kesztyűjét Javítsd ki a hibákat! Írd le helyesen a hibás szavakat! A folyó egy kiszögelés után torkolik a tengerbe. A vámosok felbonttatták a csomagjukat a repüllőtéren. Tetlegességé fajult a vita. Brosszerű díszt visellt. 8 pont 8. Írd le helyesen az újságcímeket és a megadott toldalékkal alkotott formájukat! vásárhelyihírlap + -ban székelyföld + -beli szatmárifrissújság + -beli háromszék + -ben napsugár + -beli 10 pont 9. Írd a kipontozott helyre az alábbi szavak, kifejezések szabályos rövidítéseit! általános.., Celsius-fok..., északkelet.., Krisztus előtt..., kilométer 10. Válaszd ki és írd le helyesen a hibásan írt, számokat tartalmazó kifejezéseket! 2009 dec 20.-án tízmillió Virág utca III. 15-ből XV kerület fél négy tájban 100 pont

4 JAVÍTÓKULCS TOLLBAMONDÁS A tollbamondás menete: 1. felolvasás normál beszédtempóban 2. a szöveg tartalmára irányuló kérdezési lehetőség 3. értelmi szakaszonkénti diktálás 4. felolvasás normál beszédtempóban 5. A bekezdéseket a diktálás minden fázisában mondjuk be! A helyesírási típushibák pontozása Durva hiba (3 pont) 1. a mássalhangzók időtartamának hibás jelölése közhasználatú szavakban (újjászületésének, forradalomról, szabadcsapattal, szerzett, elbukott, segítette, szállással, munkahellyel, megismerkedhetett, kiépített, dolgozott, újságcikket, ellenzéki, vesszőfonatos, állt, itt, vett, korszerűsített, szállodát, építtetett, díszített stb.) 2. az összeolvadás (barátjával), a részleges hasonulás (azonban, végezte, adta stb.) 3. kis és nagy kezdőbetű tévesztése közhasználatú tulajdonnevek (pl. Orbán Balázs, Magyarország, Széchenyi István, Hitel, Orbán János, Udvarhelyen, Konstantinápolyba, Közel-Keletet, Egyiptomba, Szentföldön, Kis-Ázsiában, Athénban, Kossuthtal, Petőfi, Teleki Sándorral, Victor Hugóval, Szejkefürdőn, Sós-patak), melléknevek és egyelemű tulajdonnévből képzett melléknév (pl. francia, görög, magyar, székely; velencei) esetében 4. igekötős igék, igei származékok hibás egybe-, illetve különírása (elhagyta, átvegye, beutazta, eljutott, megmászta, bejárta, megfordult, elbukott, lebontották; indult haza, térhetett haza, adta ki, vett meg; újjászületésének stb.) 5. az ly - j tévesztése közhasználatú szótőben és toldalékban, az ly - j hiánya vagy kiejtés szerinti jelölése (székely, újjászületésének, munkáját, katonatisztje, Udvarhelyen, szülőföldjét, családjával, Konstantinápolyba, helyeket, munkahellyel, rajzolt, újságcikket, Szejkefürdő, leírójának; kies stb.) Súlyos hiba (2 pont) 1. közhasználatú szavak/összetett szavak különírása, illetve szókapcsolatok egybeírása (napvilágot, katonatisztje, szülőföldjét, Szentföldön, szabadcsapattal, szabadságharc, főművét, újságcikket, északnyugatra, vesszőfonatos, fürdőmedence, országút, síremléke; természeti ritkasághoz, hat kötetben, gondnoki ház, székely kapuval stb.) 2. közhasználatú szavak elválasztása 3. magánhangzók időtartamának tévesztése közhasználatú szavakban és toldalékokban (újjászületésének, írta, háborúk, szülőföldjét, kultúra, segítette, meghatározó, főművét, kiépített, Szejkefürdőn, újságcikket, vesszőfonatos, fürdőmedence, vendéglőket, országút, díszített stb.) 4. mondatkezdő nagybetű tévesztése 5. Tulajdonnevekben előforduló kötőjelezés, illetve egybeírás tévesztése (Sós-patak, Victor Hugóval, Kossuthtal, Kis-Ázsiában, Közel-Keletet) Egyéb hiba (1 pont) 1. nem közhasználatú szavak durva és súlyos hibái (emigrációban, német-olasz, antik görög,

5 emigránsokat Victor, Victor Hugóval stb.) 2. közszók kezdőbetűjének tévesztése (pl. székely, antik, bibliai helyeket /ha nagybetűvel írta/) 3. több elemből álló tulajdonnév A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból 4. betűtévesztés 5. Központozási hiba (darabonként 1-1 pont) mondatzáró írásjelek; tagmondatok közötti írásjelek; mondatrészek közötti írásjelek hiánya vagy téves jelölése; egyéb írásjelek hiánya vagy téves jelölése. Azonos szóalakban ugyanaz a hiba csak egyszer számolandó! Ha egy szóalakban magán- vagy mássalhangzó időtartam-tévesztése és egybe- vagy különírási hiba is található, akkor ezek külön-külön hibapontok (2+2 vagy 3+2 hibapont). A hibapontokat az 50-ből vonjuk le, 0 alá nem megyünk. Egyéb megjegyzések: Az első és második mondat tulajdonneves értelmezői a diktálástól függően lehetnek vesszővel elválasztott mondatrészek. Ha szünetet tartunk, akkor vesszőt kell tenni, ha nem, akkor vessző nélkül írandó. A számok betűvel írása is elfogadható. Az utolsó bekezdés első sorában az északnyugatra elfogadandó rövidítve is, de csak így: ÉNyra FELADATLAP 1. Pótold az ékezeteket, ahol szükséges! növekednek, dülöngél, lövöldöz, húzódik, köröztette, túráztok, gyűljön, fújdogál, tündöklik, bujkál 10 javítandó hely nagybetűvel kiemelve a szavakban 1-1 pont. A bujkál helyes a feladatban. Annak javítása -1 pont. összesen 10 pont 2. Írd a pontok fölé az alábbi nevek -s képzős alakját! Voltaire voltaire-es Bánffy bánffys vagy bánffyas Batthyány batthyánys Móricz móriczos Rousseau rousseau-s Ilosvai Selymes Péter Ilosvai Selymes Péter-es Minden helyes megoldás 2 pont. Bármilyen hiba esetén 0 pont. 12 pont 3. Illeszd a mondatba a megadott szerkezeteket! A vonatból az utasok az ablakon ki-kinéznek. Az oroszlán a ketrecében le-föl sétált. A kutya előre-hátra futkosva ugatta a postást.

6 Az erdei ösvényen az oda- és visszahajló ágak akadályozták a sétát. Karácsonykor sokan összevissza vásárolnak mindent. Minden helyes megoldás 3 pont. Bármilyen hiba esetén 0 pont A helyesírási szabályokat figyelembe véve írd le az SMS-üzenetet! Jaj (,) de örülök, meg anyu (Anyu) is. (!) MeLYik vonattal jössz? Minden jót! Áron A szóközök jelöléséért nem jár pont. Pontot ér viszont: örülök után vessző és a jót utáni felkiáltójel. 5. Egybe vagy külön? Írd be a megfelelő alakot! mint + ha Úgy tett, mintha megsértődött volna. Okosabb, ha marad, mint ha most elindul. de + hogy + is + nem Dehogyisnem megyek a bálba! Végre kitaláltam, de hogy is nem jutott eszembe eddig a megoldás? akár + csak Olyan a szeme, akárcsak az édesapjáé. Akár csak egy vonat is járna! úgy + sincs Úgysincs otthon, hiába telefonálsz. Így sincs ereje, meg úgy sincs. már + mint A tavasz első hírnöke, mármint a hóvirág, kidugta a fejét. Régi diákunk már mint tanár lépett be az osztályba. Minden helyes megoldás 1,. Bármilyen hiba esetén 0 pont Húzd alá a hibásan írt mondatokat! Írd le őket helyesen az üresen hagyott helyre! Leírandó mondatok: Megvan fél kiló is a szőlőfürt. Le szokott menni a lépcsőn. El hagyta veszni a kesztyűjét. Föl akarja venni a sapkáját. Elhagyta a kesztyűjét. Nem kell leírni: Fölfogja a feladatot. Beengedték a cicát a konyhába. Meg van oldva a feladat. Leszokott a kóláról. Be engedték jönni a cicát a konyhába. Minden helyesen leírt javítandó mondat 3 pont. Minden hibásan javított mondat -3 pont. 0 alá nem megyünk!

7 1 7. Javítsd ki a hibákat! A folyó egy kiszögellés után torkollik a tengerbe. A vámosok felbontatták a csomagjukat a repülőtéren. TeTTlegesséGGé fajult a vita. BroSS-SZerű díszt viselt. 8 javítandó hely nagybetűvel kiemelve a szavakban 1-1 pont, összesen 8 pont 8. Írd le helyesen az újságcímeket és a megadott toldalékkal alkotott formájukat! Vásárhelyi Hírlap Vásárhelyi Hírlapban Székelyföld Székelyföld-beli Szatmári Friss Újság Szatmári Friss Újság-beli Háromszék Háromszékben Napsugár Napsugár-beli Minden helyes alapalak és minden helyesen toldalékolt forma 1-1 pont, összesen 10 pont 9. Írd a kipontozott helyre az alábbi szavak, kifejezések szabályos rövidítéseit! ált. ºC ÉK Kr. e. km Minden helyes megoldás 1 pont. 10. Válaszd ki és írd le helyesen a hibásan írt, számokat tartalmazó kifejezéseket! dec. 20-án tízmillió [ez helyes a lapon!] Virág utca III. 15.-ből XV. kerület (ker.) fél négy tájban [ez helyes a lapon] A helyesen kiválasztott alak megfelelő javítása 1-1 pontot ér. A helyes alakok változatlanul hagyása szintén 1-1 pont. Összesítés: Tollbamondás: 50 pont Feladatlap: = 100 pont 150 pont A tollbamondást és a feladatlapot készítette: Cs. Nagy Lajos (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvi Tanszék) N. Császi Ildikó (Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék)

ÚTMUTATÓ. a magyar nyelv és irodalom. érettségi dolgozatok nyelvi minősítéséhez. - kiegészítés -

ÚTMUTATÓ. a magyar nyelv és irodalom. érettségi dolgozatok nyelvi minősítéséhez. - kiegészítés - KISS ÁRPÁD ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ÚTMUTATÓ a magyar nyelv és irodalom érettségi dolgozatok nyelvi minősítéséhez - kiegészítés - Szerzők: Hajas Zsuzsa Kerner Anna Lektorálta: Forgács

Részletesebben

MAGYAR T JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2004

MAGYAR T JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2004 MAGYAR T JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2004 A javítási útmutató a középiskolai tananyag követelményeit figyelembe véve adja meg a várható (de nem minden részletében kötelező) választ, illetve az egyes válaszokért

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom emelt szint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A magyar nyelvi szakvizsga katalógusa BEVEZETÉS

A magyar nyelvi szakvizsga katalógusa BEVEZETÉS A magyar nyelvi szakvizsga katalógusa BEVEZETÉS Ez a katalógus azokat az alapvető magyar nyelvi ismereteket tartalmazza, amelyeket a szakvizsga szóbeli részében a jelölteknek ismerniük kell. A katalógus

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 7. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 6. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A szövegértési

Részletesebben

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM A Himnusz erõt ad * A magyar helyesírási készség felmérése a kárpátaljai tanulók és diákok körében * A kiejtés szerepe az idegennyelv-tanításban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0522 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A szövegértési

Részletesebben

4. évf. Tollbamondás, megoldások 3. forduló. Tollbamondás

4. évf. Tollbamondás, megoldások 3. forduló. Tollbamondás Tollbamondás Ígéretünkhöz híven folytatjuk a bonyhádi gimnázium igazgatóhelyettesének és diákjának élményeit a japán útról. A Lotz-hagyaték megtekintése után a kis magyar küldöttség részt vett az Oszakai

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM É R E T T S É G I V I Z S G A 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 4. Magyar nyelv és irodalom középszint 1212 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6.

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6. Szilágyság/5. 1. 5. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Szervezési ügyek Az elmúlt héten, pénteken ülésezett Szilágy Megye Tanácsa. A 22 napirendi pont értékelését Csóka Tibor jelenlegi alelnök elemzi a Szilágyság

Részletesebben

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 4. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A szövegértési

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 8. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Horn Gergely A

Részletesebben

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól A hangok találkozásának szabályszerűségei Hangtörvények Magánhangzók: - 14 magánhangzó van - Képzésükkor a levegő akadály nélkül távozik a szájüregből - Önmagukban is alkothatnak

Részletesebben

Dr. Galgóczi Lászlóné. Magyar nyelv. kisiskolásoknak. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Dr. Galgóczi Lászlóné. Magyar nyelv. kisiskolásoknak. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelv kisiskolásoknak 2 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 MIT FIGYELTÉL MEG ELSÕ OSZTÁLYBAN? Ebben a fejezetben visszatekintünk arra, mit figyeltetek meg elsõ osztályban a hangokról,

Részletesebben

14. A szövegszedés szabályai. Az írásjelek

14. A szövegszedés szabályai. Az írásjelek 14. A szövegszedés szabályai A tipográfia szabályai :;;~,erint, szépen tördelt szöveg hatását sajnos o~-,ryotlon pillanat alatt lo lohot rontani a ross:t::, hibás swdéssel. A számít6gépok korúhun múr num

Részletesebben

Tulajdonnevek az orvosi-biológiai irodalomban

Tulajdonnevek az orvosi-biológiai irodalomban Tulajdonnevek az orvosi-biológiai irodalomban BEVEZETÉS A magyar helyesírási szabályzat a tulajdonneveknek több formáját különbözteti meg: személynevek, állatnevek, földrajzi nevek, csillagnevek, intézménynevek,

Részletesebben

Kissné Faragó Ildikó. Budapest, 2003. február 10.

Kissné Faragó Ildikó. Budapest, 2003. február 10. Előszó A Nyelvtani gyakorlatok gyűjteménye az intézet néhai tanárának, Székely József munkájának az átdolgozása. A könyv felújítását és újbóli megjelentetését az indokolja, hogy a magas óraszámban magyar

Részletesebben

FELADATGYŰJTEMÉNY MAGYAR NYELVBŐL

FELADATGYŰJTEMÉNY MAGYAR NYELVBŐL Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATGYŰJTEMÉNY MAGYAR NYELVBŐL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 9. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÖVEGÉRTÉS Olvassa el

Részletesebben

Damó Eszter Csorba József Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet negyedik osztályosoknak

Damó Eszter Csorba József Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet negyedik osztályosoknak Damó Eszter Csorba József Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet negyedik osztályosoknak 1 Ez a munkafüzet a Meixner Ildikó szellemi örökségét gondozó Meixner Alapítvány

Részletesebben

Pont, pont, vesszőcske

Pont, pont, vesszőcske Pont, pont, vesszőcske Az írásjelek használatának szabályai Tartalom Bevezetés...2 Szóköz...2 Nem törhető szóköz...2 Gondolatjel, kötőjel, elválasztójel...3 Gondolatjel...3 Kötőjel...3 Elválasztójel...4

Részletesebben