Tartalom KÖSZÖNTÔ EGYRE HOSSZABB A SZIGETKÖZI KERÉKPÁRÚT KÖRNYEZETFORMÁLÁS A KÖZÖSSÉGÉRT... 6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. EGYRE HOSSZABB A SZIGETKÖZI KERÉKPÁRÚT... 4 2. KÖRNYEZETFORMÁLÁS A KÖZÖSSÉGÉRT... 6"

Átírás

1 Tartalom KÖSZÖNTÔ EGYRE HOSSZABB A SZIGETKÖZI KERÉKPÁRÚT KÖRNYEZETFORMÁLÁS A KÖZÖSSÉGÉRT KERÉKPÁRUTAT IS AKARTAK A LADÁNYIAK MP3-AS ZENE TAPSIFÜLESEKNEK MOBILTÖLTÔVEL A PUSZTA KÖZEPÉN FACSEMETÉK AZ ENERGIAERDÔBE VILÁGOS VÁROS, KISEBB KÖLTSÉGEK MEGSZÛNNEK A SZIKKASZTÓK A VELENCEI-TÓNÁL FELDOLGOZZÁK A TÖRMELÉKET A BORVIDÉKEN KÖRNYEZETBARÁT MÓDON RONCSTALANÍTANAK A SANYO NAPFÉNYT VISZ DOROGRA

2 TISZTELT OLVASÓ! A magyar pályázók szorgalmának köszönhetôen több mint 1700 magyar városban és községben valósul meg az I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatott fejlesztés. Minden második településen készül, vagy már el is készült olyan program, beruházás, amely az Európai Unió és a magyar adófizetôk támogatásával hozzájárul jobb, európai minôségû életfeltételeink megteremtéséhez. Több mint 14 ezren nyertek március végéig az I. Nemzeti Fejlesztési Terv különféle pályázatain. Ezek európai mércével mérve is sikeres, példaértékû fejlesztési programok! Pályázóink érdeklôdésének, tehetségének és kitartó munkájának köszönhetôen 630 milliárd forint európai uniós fejlesztési forrás már a tagság elsô két évében gazdára talált. Ez pedig a 2006 végéig elosztható, teljes keret több mint kilenctizede! Hatezer sikeres pályázó bankszámlájára pedig márciusig megérkezett összesen 160 milliárd forint fejlesztési célú támogatás. Eddig 40 ezer új munkahely létrejöttéhez és 110 ezer munkahely megtartásához, vagyis 150 ezer család biztos megélhetéséhez járultak hozzá az Európai Unió támogatásával a magyar vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek programjai. Utak, iskolák épülnek szerte az országban, fejlesztenek, bôvítenek és versenyképesebbé válnak vállalkozásaink, napról napra lesznek élhetôbbek a településeink. Az európai uniós társfinanszírozású fejlesztések a környezet- és természetvédelem terén is éreztetik hatásukat jól mutatják ezt azok a nagyszerû és példaértékû programok, amelyek e kiadványban helyet kaptak. A szennyvízkezelés, a hulladékgazdálkodás, az ivóvíz minôségének javítása, az élhetô, biztonságos lakókörnyezet feltételeinek megteremtése vagy éppen a környezettudatos nevelés terén sokat léptünk és lépünk elôre ezekben az években az Európai Unió támogatásával. Több uniós tagországot megelôztünk az uniós források felhasználásában. Bebizonyítottuk: pályázóink szorgalmának eredményeként, az itt is olvasható programoknak köszönhetôen képesek vagyunk élni a tagság nyújtotta lehetôségekkel! Elért eredményeink biztatást jelentenek, hogy képesek leszünk a 2007-tôl a mostani háromszorosára növekvô uniós támogatások hatékony felhasználására. Magyarország mára sikeres, teljes jogú tagja az Európai Uniónak. Budapest, április Dr. Szaló Péter a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnöke 3

3 Egyre hosszabb a szigetközi kerékpárút Az egészséges életmód és a környezetkímélô közlekedés a nálunk fejlettebb motorizációjú országokban fontos értékké vált. Örömteli, hogy napjainkban már hazánkban is terjed azoknak a száma, akik a kerékpáros turizmusnak hódolva nyeregbe szállva járják be az országot. Népszerûvé válásához hozzájárul az a tapasztalat is, amelyet honfitársaink a határokon túl szereznek, és kerékpározás közben közvetlenül is átélnek. A Lajtán túl, Ausztriában és távolabb, Svájcban, Németországban a kerékpáros (öko)turizmus jövedelmezô gazdasági ágazattá nôtte ki magát, s ezzel egyidejûleg számottevôen besegít a vidékfejlesztésbe és a települések közlekedési munkamegosztásába is. Hasonló fejlôdés várható Magyarországon, amihez támogatást nyújt az Európai Unió: a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) keretében kiemelten támogatja a kerékpáros turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítását. A Szigetköz kedvelt célpontja a nemzetközi és a hazai kerékpáros turizmusnak, hiszen a térség szinte páratlan adottságai vonzzák a turistákat. A kedvezô természeti feltételek kiaknázása érdekében azonban fejleszteni szükséges a kerékpárúthálózatot, ami a balesetek megelôzésen túl kiemelt turisztikai A kerékpárút-hálózat fejlesztése a balesetek megelôzésen túl kiemelt turisztikai vonzerôt is jelent. MAJTHÉNYI TAMÁS 4

4 vonzerôt is jelent, és ami szintén fontos: az ágazat infrastrukturális hátterének fejlesztése révén kialakuló új idegenforgalmi szolgáltatások és vállalkozások új munkahelyeket is teremtenek. Mindezt felismerve és a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) lehetôségeivel élve döntött úgy két társult önkormányzat, hogy a Duna menti kerékpárút részét képezô, Halászi és Darnózseli közötti 8 kilométer hosszú szakasz építésére pályázatot nyújtanak be. A pályázatot elfogadták, és a szerzôdést január 14-én aláírták. Júliusban megkezdôdött a kivitelezés, amely a tervezett határidôre, november 30- ra el is készült a négy kerékpáros pihenôhellyel, esôbeállókkal, kerékpártárolókkal és információs táblákkal együtt. Darnózselin még híd is épült. Pályázatunk az elsô volt a nyertesek között. Elsôként írtuk alá a támogatási szerzôdést, és így december 9-én a régióban elsôként is adhattuk át a beruházást a ROP-támogatást nyert projektek közül. Az építéssel párhuzamosan a Szigetközt és a kerékpárutat népszerûsítô kiadványok készültek, s a kerékpárút önálló honlapot is kapott címen ban részt veszünk turisztikai kiállításokon, és két kerékpáros sportrendezvényt is szervezünk mondta el Majthényi Tamás, Halászi község polgármestere, hozzátéve: a 8 kilométer hosszú külterületi szakasz megépítésével még mindig nem folyamatos a Mosonmagyaróvárt Gyôrrel összekötô kerékpárút. Darnózselin hiányzik még egy 1,8 kilométeres belterületi szakasz. A folytonosságot biztosító kerékpárútszakasz és a kapcsolódó munkák tervezésére Darnózseli Község Önkormányzata a PEA II. Alapból 10 millió forint támogatást nyert. A hiányzó szakasz megvalósítását is európai uniós támogatásból tervezik. HALÁSZI DARNÓZSELI EU- és hazai támogatás: 243 millió forint Projekt összköltsége: 249 millió forint Projekt befejezésének dátuma: július 14. Fejlesztés helyszíne: Halászi, Darnózseli 5

5 Környezetformálás a közösségért Tiszalökön a könyvtár, a mûvelôdési ház és egy harmadik, közösségi célú épület hónapokra használhatatlanná vált. A város lakosai azonban az átmeneti kellemetlenség dacára igencsak örültek ennek, hiszen a könyvtár kivételével évszázados múltra visszatekintô építmények környezetükkel együtt teljesen megújultak 2006 tavaszára. Talán nem túlzás azt mondani, hogy Tiszalök városközpontja a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében elnyert csaknem 146 millió forintos uniós támogatás hathatós segítségével megvalósuló beruházásnak köszönhetôen új ar- Az építészeti megújulás és a környezet rendezése nagymértékben hozzájárul a város lakóinak szemléletformálásához. KOVÁCS ZOLTÁN 6 culatot kapott. Az építészeti és a környezeti rendezés nyomán a település centrumának összképe a korábbinál rendezettebb, harmonikusabb lett mondta el Kovács Zoltán, az önkormányzat építésügyi irodájának vezetôje. A fôutcán, a Kossuth utca 40. alatt álló irodaépület és mellette a könyvtár még az 1800-as, illetve az 1970-es években került tetô alá. A két ház már jócskán megérett a teljes külsôbelsô felújításra, amit az is mutat, hogy tetôszerkezetüket le kellett cserélni. Ez arra is alkalmat adott, hogy az eredetileg lapostetôs könyvtárra sátortetô kerüljön, kiugró ablakokkal, s a tetôteret beépítsék, immár háromszintessé téve az épületet. Az utóbbi létesítményben sok nyílászáró elvetemedett, és gazdaságtalan elektromos fûtés szolgáltatta a meleget. A régi homlokzati nyílászárókat kicserélték, s korszerû, energiatakarékos központi fûtést vezettek be. A hivatali helyiségeknek, a polgárôrségnek és a cigány kisebbségi önkormányzatnak otthont adó irodaépület az utóbbi idôben már használaton kívül volt. Ezek a szervezetek a felújítás után visszaköltöznek, és itt kap helyet a helytörténeti múzeum, így végre méltó környezetbe kerülhetnek a város önkormányzatának tulajdonában lévô festmények is. Ennek az épületnek az egyik homlokzata a szintén méltó környezetbe kerülô köztéri Kossuth-mellszoborra néz, hátsó traktusán pedig megôrizték, s új gerendázattal látták el a hagyományos tornácot. Az 1900-as évek elején épült, Kossuth utca 27. alatti mûvelôdési ház szintén új ruhába öltözött. Az itt végrehajtott

6 munkálatok során a másik két épülethez hasonlóan új tetôszerkezetet építettek, s kicserélték a régi nyílászárókat. A színházteremben bôvítették a színpadot. Mindkét épületben külön figyelmet fordítottak arra, hogy a bejutás, illetve a bennük való közlekedés a mozgáskorlátozottak számára akadálymentes legyen. Az épületegyüttes a városközpontban építészeti egységet alkot, amit mostanra már az is hangsúlyoz, hogy a közösségi célú épületet és a könyvtárat összekapcsolták. A mûvelôdési ház és a két másik épület között pedig park épül. Ennek néhány eleme korábban is megvolt már, de a terület lényegében teljesen megújul. Az irodaház udvara az utóbbi idôben gazos, kihasználatlan volt, elôtte a járda töredezett. A könyvtár udvarán pedig régi melléképületek voltak, amelyeket mostanra lebontottak. Ehhez az épületegyütteshez parkolókat alakítottak ki, környéküket szintén zöldfelülettel látták el, s minôségileg kifogástalan térkôburkolat került a régi helyére. Bár a mûvelôdési intézmények felújítása igen örvendetes tény, a munkálatok ideje alatt nagyon hiányoztak ezek a terek a város társadalmi életébôl. A könyvtár népszerû, igen sok olvasója van, a mûvelôdési házban pedig szinte mindennap történik valami. Az építészeti megújulás és a környezet rendezése nagymértékben hozzájárul a város lakóinak szemléletformálásához. Az épületeket ugyanis oly módon újítják fel, hogy egységesek legyenek a közösségi használat szempontjából. Az épített és a természeti környezet összhangjának kialakítása mintaként szolgálhat az embereknek ahhoz, hogy hasonló igényeket támasszanak szûkebb lakókörzetükkel kapcsolatban, és hogy tevôlegesen is részt vállaljanak a megújító munkában. TISZALÓK EU- és hazai támogatás: 145,7 millió forint Projekt összköltsége: 162,5 millió forint Projekt befejezésének dátuma: március 30. Fejlesztés helyszíne: Tiszalök 7

7 Kerékpárutat is akartak a ladányiak Több mint félmilliárd forint értékû uniós és hazai támogatás révén újulhat meg 2006 tavaszára Püspökladány városának központja és jó néhány intézménye. A Sárrét fôvárosának belsô magja gondozott zöldfelületeivel, köztéri szobraival eddig sem mutatott elhanyagolt képet, most viszont valóban számottevô változások történnek, amelyek nem csupán a környezet szépítését, de a védelmét is szolgálják. A 600 millió forintos összértékû városrész-rehabilitációs program anyagi fedezetének 90 százalékát 540 millió forintot a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében kiírt pályázaton nyerte Püspökladány. A fennmaradó 60 millió forintból 36 millió forint a Belügyminisztérium önerôalapjából származik, az önkormány- Mind a fôtéri kármentesítési munka, mind a kerékpárút-hálózat fejlesztése a környezet védelmét szolgálja természeti értékekkel is büszkélkedô városunkban. MOLNÁR LÁSZLÓ 8 zatnak pedig 24 millió forintot kellett mindehhez hozzátennie. A város szívében lévô, hajdani pártházat 168 millió forintos költséggel információs és rendezvényközponttá alakítják át. Az épület földszintjén konferenciatermet létesítenek, s mellé költözik a Tourinform-iroda és az internetes központ. Ezenkívül két többfunkciós termet is létesítenek. Az irodák a mostani helyükön mûködnek tovább. A Sárrét-palota fantázianevû rendezvényközpontot valószínûleg az önkormányzat mûködteti majd. A mûvelôdési központ külsejét megújítják, belsejét korszerûsítik: a 21. századi igényeknek megfelelô szociális helyiségek állnak majd a látogatók rendelkezésére. Az épületrôl levették az idôette mûanyag borítást, s új vakolat kerül rá. Lebontották a hátsó lépcsôt, a ma már higiénikusnak egyáltalán nem mondható mosdó pedig egy csaknem 40 négyzetméteres új építésû részben kap helyet. Az összesen 47 millió forintba kerülô munkálatok során kicserélik a mûvelôdési központ összes nyílászáróját. Javítják és újrafestik az ajtókat és az ablakokat a középiskolai kollégiumban is, amelyet szintén e városrész-rehabilitációs program keretében tataroznak.

8 Elkészül a régóta vágyott kerékpárút, amelynek kivitelezése 75 millió forintot igényel. Eddig ugyanis nagy gondot okozott a városban lakók számára a kerékpárutak hiánya. Részben ez a probléma is megoldódik, ugyanis a beruházás során elkészül a környezetkímélô közlekedést szolgáló bicikliút-hálózat egy 4,1 kilométer hosszúságú része. Így a gyógyfürdôtôl a városközponton át a vasútállomásig, illetve a Táncsics Mihály utca és az újtelepi Mezô Imre utca között már biztonságos, az úttesttôl és helyenként a járdától független kerékpárúton közlekedhetnek a biciklisek. A sportcsarnokot sem hagyja változatlanul a beruházás. Ott a nemzetközi szabványoknak megfelelô pályát alakítanak ki, és az épületet is felújítják. A program keretében egyébként ez a legnagyobb volumenû beruházás tudtuk meg Molnár Lászlótól, a település polgármesterétôl. Bôvítik az épületet, aminek jóvoltából nemzetközi mérkôzések lejátszására is alkalmas méretû, 42-szer 24 méteres, mûanyag-borítású kézilabdapálya várja majd a sportolni vágyókat. Korszerû lelátó épül, felújítják a szociális helyiségeket, az öltözôket. Mindez 240 millió forintba kerül, és a tervek szerint 2006 júliusának végére készül el. A fôtér, a Hôsök tere felújításának második üteme csaknem 35 millió forintot igényel. Ez környezetvédelmi hatósági kötelezés nyomán kármentesítési munkát is tartalmaz, ugyanis ki kell emelni a földbôl egy, még az 1970-es években besüllyesztett olajtartályt. Ez a téren álló egyik lakóépület fûtéséhez szolgált energiaforrásul. A körülötte lévô kismértékben szennyezett talajt, illetve talajvizet kitermelik, a talajt cserélik. A tartály kivétele, elszállítása és a kármentesítéshez kapcsolódó egyéb munkák összesen 18 millió forintba kerülnek. Ami viszont ennél kellemesebb teendô: díszburkolatot raknak le, kerti bútorokat helyeznek el, és a közvilágításról is gondoskodnak a fôtéren. PÜSPÖKLADÁNY EU- és hazai támogatás: 540 millió forint Projekt összköltsége: 600 millió forint Projekt befejezésének dátuma: július 31. Fejlesztés helyszíne: Püspökladány 9

9 MP3-as zene tapsifüleseknek A szépséges zempléni táj egyik zugában található a Bodrogköz legrégebbi települése, a mintegy kétezer lelket számláló Karcsa. Valaha virágzó termelôszövetkezet mûködött itt, amely aztán a rendszerváltozás nyomán megszûnt. A szövetkezet marhatartó telepén ma nyulakat tenyészt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, kisvárdai székhelyû Szabolcs-Nyúl Kft., amely igazodva a kor elvárásaihoz a környezet védelmére is nagy gondot fordít. A cég 2001 novemberében vásárolta meg a 12 hektár összterületû telepet, amelyen többek között hat egyenként 850 négyzetméter alapterületû, eredetileg száz-száz tejelô tehén A telepen összesen tizenhat alkalmazott dolgozik. Tizenhárman közülük munkanélküliek voltak, egyikük pályakezdô. PUTNOKI NAGY IVÁN 10 befogadására alkalmas istálló áll. Mostanáig ezek közül négyet vett használatba, illetve újít meg folyamatosan, s hasznosítja a hajdani lóistállót, valamint a terménytárolót is. Vásárosnamény mellett, Vitkán már 1997 óta mûködik egy nyúltartó telepünk, így vannak tapasztalataink arról, hogyan is kell üzemeltetni egy ilyen objektumot mondta el a vállalkozás tulajdonosa, Putnoki Nagy Iván. Az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Programban (AVOP) 2004-ben meghirdetett pályázati lehetôség nagyon jókor jött nekünk ahhoz, hogy a szükséges korszerûsítéseket az uniós támogatás igénybevételével tudjuk megoldani. A kft. pályázata sikeres volt, így az épületek felújításához és az alapvetô környezetvédelmi célokat is szolgáló trágyatároló megépítéséhez 40 százalékos arányú támogatást nyert. A tároló létrehozása volt az elsô mérföldköve ennek a támogatott programnak. Maga az objektum egy 1600 négyzetméter alapterületû, szigetelt hogy a trágyalé ne szennyezhesse a talajt, lejtôs aljzatú, vastag betonfalakkal körülölelt terület, ahová a telepen nevelt állomány által nyolc hónap alatt termelt trágyamennyiséget lehet elhelyezni. A trágyát innen közvetlenül lehet kiszállítani a szántóföldek talajerô-utánpótlására természetesen a követelményeknek megfelelô, zárt jármûvel, amelynek beszerzésérôl szintén gondoskodott a Szabolcs-Nyúl Kft. Maga a trágyatároló 22 millió forint értékû beruházás keretében épült meg. Szállítani pedig van mit, hiszen a telepen mostanság talál-

10 ható 30 ezer s ez az állomány a jövôben csak bôvül tapsifüles bôséggel termel. Most a magyar pannon fehér fajta az uralkodó, s bár ezekkel az állatokkal is elégedett a vállalkozás tulajdonosa, hamarosan olasz Hila fajtájú nyulak tenyészpéldányait vásárolják meg, s ezek utódaival népesítik be a ketreceket. Ezek némileg szaporábbak, illetve jobb a súlygyarapodásuk, a vágási kihozataluk, mint a hazai fajtáé. Az anyanyulak és utódaik egyébként világos, igencsak kellemesnek mondható környezetben nevelkednek. Az ól majdhogynem légkondicionált, s a hangszórókból a legmodernebb mp3-as formátumot kezelô lejátszóról kellemes zene szól. Ez utóbbinak az a gyakorlati haszna magyarázta Putnoki Nagy Iván, hogy az állatok hozzászoknak a hangokhoz, s természetessé válik számukra, ha az etetésüket, egészségi állapotukat ellenôrzô emberek gyakorta járkálnak körülöttük. A hízónyúl-állománynak már koránt sincs ennyire úri dolga: istállójuk kevésbé megvilágított, és zene sem szól benne. Nem azért, mintha rájuk kevesebb gondot fordítanának, hanem azért, mert mindennapi gondozásuk már sokkal kevesebb emberi jelenlétet követel, mint a kisnyulaké. A trágyatárolón túl az AVOP által támogatott beruházás keretében, második szakaszként a hajdani lóistállót alakítják át nyúlistállóvá, a harmadik állomás pedig a takarmánytároló átalakítása, új nyúlistálló-berendezések ketrecek, valamint szennyvízszippantó és trágyarakodó gépek beszerzése. A környezet védelmét egyébként a telepen az is szolgálja, hogy az istállók fûtésére a legmodernebb, hôlégbefúvós gázkazánokat alkalmazzák. KARCSA KISVÁRDA EU- és hazai támogatás: 40,5 millió forint Projekt összköltsége: 102,3 millió forint Projekt befejezésének dátuma: december 30. Fejlesztés helyszíne: Kisvárda, Karcsa 11

11 Mobiltöltôvel a puszta közepén Ma már hortobágyi pásztornak lenni sem olyan, mint régen. Bár a létforma hagyományait igyekeznek megôrizni s a jövôre gondolva éltetni, ez nem jelenti azt, hogy a pusztai emberek mindennapjai ugyanúgy telnek, mint száz vagy akár ötven esztendôvel ezelôtt. Mert ma már a csikós, a gulyás és a juhász is mobiltelefonnal jár. Éppen ez a tény volt az egyik ok, ami miatt a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegôrzô Kht. a lakott területektôl és a mûutaktól távol öt-tíz kilométernyire esô állattartó telepei és pásztorszállásai energiaellátásának fejlesztése érdekében pályázott európai uniós forrásra az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program keretében. Ma a pásztor sem jár már mobiltelefon nélkül a pusztán, a vezeték nélküli hálózat révén pedig akár a Kilenclyukú híd melletti nagycsárdába betérô vendégek is el tudják érni a világhálót... BODA MIHÁLY 12 A gasztronómiai, a kézmûves, a népzenei, a néptáncos pásztorhagyományokat ápolni kell. Ugyanakkor a világ változik, haladni kell a korral. A civilizációt is be kell engedni valamilyen formában a pusztára. Ha nem így lenne, a nomád életmód ígéretével talán már embert se nagyon lehetne találni erre a munkára vázolta a helyzetet Boda Mihály, a társaság gazdasági igazgatóhelyettese. Bármennyire szeretnék megôrizni a legeltetô, pásztoroló állattartás hagyományos módját, ahol emberek dolgoznak, ott kellene egy kis fény, rádióhallgatási lehetôség. Hûtôszekrény nyárra, hogy ne az ásott kútba kelljen leereszteni vedérben a hûtenivalót, s ne petróleumlámpával kelljen botorkálni éjjel, ha arra van szükség, hanem tölthetô akkumulátorossal. No, meg a pásztor mobiltelefonját is tölteni kell, ha netán az egy mûszakban 48 órás folyamatos kintlét közben merül le. Tizenkét távoli nyári gulyahely és pásztorszállás, valamint négy telelôhely van, ahová még légvezetékekkel is rendkívül költséges lenne villamos áramot vinni. Ezek egyébként már nem is kívánatosak a kultúrtájként a Világörökség részét képezô Hortobágyi Nemzeti Parkban. Marad tehát a környezetkímélô alternatív energiaforrások használata, ami természetvédelmi területrôl lévén szó szinte magától értetôdô. A szálláshelyeket 12 volt feszültségû elektromos energiát szolgáltató napkollektorokkal szerelik fel. A téli szállások fûtésérôl pedig a tartályos PB-gáz helyett olyan hôcserélôkkel gondoskodnak a jövôben, amelyek mindenféle környezetszennyezô égéstermék nélkül egyrészt a földhôt, másrészt az

12 állatok által termelt trágyahalmokban keletkezô bomlási hôt hasznosítják. Mindezzel harminc pásztor életkörülményeit teszik komfortosabbá. A hármaspusztai pásztorszállás egyike a korszerûsítendôknek. Az 50 négyzetméter alapterületû házacska 2004-ben épült, s a nagyobbak közé tartozik, hiszen a többi legfeljebb 25 négyzetméteres. A hármaspusztai ház tetejének déli oldalára helyeznek majd fel egy napkollektort. Egyeztettünk a nemzeti park igazgatóságával, így biztosak vagyunk abban, hogy a kollektorok nem rontják majd a pusztai összképet jegyezte meg Boda Mihály. A tizenkét nyári szálláson a napelemek felszerelését 2006 októberéig kell befejezni, a négy télin pedig a hôszivattyúkkal együtt 2007 ôszéig. A kivitelezés 2006 tavaszán kezdôdhetett, mert a nyári szállásokat télen lehetetlenség megközelíteni. Apropó, megközelítés: nemrégiben még a darassai és a kecskéspusztai telelôkhöz való eljutás sem volt egyszerû, mivel az azokhoz vezetô utak szinte járhatatlanok voltak. Ezeket még Sapard-pályázaton nyert támogatással lehetett felújítani. A beruházás 27 millió forintba került, aminek 75 százalékát állta az EU elôcsatlakozási alapja. Boda Mihály a jövô szándékaik szerint szintén támogatással megvalósítandó fejlesztési tervei között említette azt, hogy irodaházuk amelyben Hortobágy község önkormányzatának és több helyi cégnek az irodái is találhatók fûtését is geotermikus energiával kívánják megoldani. HORTOBÁGY EU- és hazai támogatás: 43,9 millió forint Projekt összköltsége: 80,4 millió forint Projekt befejezésének dátuma: 2007 ôsze Fejlesztés helyszíne: Hortobágy 13

13 Facsemeték az energiaerdôbe A környezet védelme érdekében egész Európában egyre nagyobb teret hódít a biomassza alkalmazása. Hazánkban is mindinkább elôtérbe kerül a másodlagos energia, a Baranya megyei Bükkösdön és környékén foglalkozik egy mezôgazdasági vállalkozás energiaerdôk telepítésével. Az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program keretében meghirdetett pályázaton ötmillió forint uniós támogatást nyertek el energiaerdô telepítésére alkalmas dugványok elôállítására és faiskola létesítésére. A program 2005 májusában indult a szükséges gépek, berendezések és a dugványok beszerzésével, s a telepítéssel folytatódott. Energianyár-ültetvény telepítésére, dugványok vásárlására, a munkák elvégzésére, továbbá a szükséges gépek (öntözôberendezés, aljnövényzet-tisztító gépek) és ipari hûtô Az energianyár nagy elônye, hogy már egy év után betakarítható, a másodiktól kezdve pedig egyre magasabb a hozama. GERDEINÉ RADNAI KRISZTINA 14 megvásárlására nyert el támogatást a családi vállalkozásban mûködô, R.K.V. nevet viselô betéti társaságunk mondta el Gerdeiné Radnai Krisztina, a program kapcsolattartója. A faiskolát Helesfa és Bükkösd között, egy kilenchektárnyi területen alakítottuk ki. Egy hektáron elsôsorban dugványokat állítunk elô, az ehhez szükséges szaporítóanyag Olaszországból érkezik. Az energianyár kizárólagos forgalmazói vagyunk. Az ültetvényt jelentôs részben saját forrásokból alakítottuk ki. A faiskola energiaerdô telepítésére alkalmas dugványok, valamint facsemeték nevelésével, forgalmazásával foglalkozik. Az elnyert támogatás felhasználásával a terület köré villanypásztort építettek a vadak okozta károk csökkentése érdekében. Emellett munkanélküliek foglalkoztatását is vállalták, akiket júliustól októberig, a jelentôs kézi munkát igénylô zöldmunkák elvégzésekor alkalmaznak. Biomassza több módon is elôállítható, az erdômûvelés során keletkezô hulladékfából, a külön erre a célra vetett energiafû-félékbôl, valamint a gyorsan növô energiaültet-

14 vénybôl. A kutatóintézetek ez utóbbihoz kevésbé kemény, gyorsan növô fajtákat nemesítettek ki, amelyek kalóriaértéke megegyezik a nem intenzív módon mûvelt erdôk fáinak kalóriaértékével. A speciálisan erre a célra nemesített fafajtát amely ellenáll a kártevôknek és az idôjárás viszontagságainak tíz-tizenöt évvel ezelôtt Olaszországban tudományos kísérletek sorozatával hozták létre a kutatók. A nyárt több fafajta közül választották ki, ugyanis a legjobb eredményeket ezzel érték el. Azóta évente két újabb egyre ellenállóbb, allergiát nem okozó változattal jelentkeznek a piacon. Az energianyár nagy elônye, hogy már egy év után betakarítható, a második évtôl kezdve egyre magasabb a hozama, az ötödikben pedig már elérhetô a hektáronkénti 30 tonnás maximális átlag. Mûvelése pedig megoldható a kukorica termesztéséhez használatos gépekkel is. BÜKKÖSD HELESFA EU- és hazai támogatás: 5 millió forint Projekt összköltsége: 12 millió forint Projekt befejezésének dátuma: december Fejlesztés helyszíne: Bükkösd, Helesfa 15

15 Világos város, kisebb költségek Nagyobb fény, kevesebb pénzbôl utópisztikus képnek tûnt egykor. A technológiai fejlôdéssel azonban a közvilágítás területén is lehetséges nagyobb teljesítményt elérni kisebb ráfordítással. A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. nemrég fejezett be egy nagyléptékû közvilágítási programot, s ennek eredményeképp több mint nyolcvanezer lámpatestet cseréltek ki. Gondolná, hogy a közvilágítás majdnem 500 éves? Az elsô, mai értelemben közvilágításnak tekinthetô rendszeres utcai világítást 1558-ban valósították meg Párizsban, míg nálunk november 9-én gyújtották meg Budán az elsô ut- Az uniós támogatás segítséget jelentett abban, hogy a közvilágítás korszerûsítése befejezôdhessen a fôvárosban. KISS ZSUZSANNA 16 cai lámpát. Primitív olajmécses volt ez, bádogházzal, kócból sodrott kanóccal és gyenge fénnyel, de segített elindítani Buda, majd Pest világos karrierjét. A szakemberek szerint az azóta eltelt idôben a budapesti közvilágítás mind a technológiát, mind a rendszer méreteit vagy esztétikáját tekintve versenyképes Európában. Mintegy 30 éve világítják meg a fôvárosi utcákat a fehér fényû higanygôzlámpák. A nagy fényerejû, ám sokat fogyasztó fényforrások egy részét a Budapesti Elektromos Mûvek Rt. a 90-es években energiatakarékosra cserélte, amivel körülbelül 15 százalékos áramdíj-megtakarítást ért el. A csere során elôször a gyalogátkelôhelyeknél, a kiemelt csomópontoknál kerültek sárgás fényû nátriumlámpák a régi fehérek helyére, így is jelölve, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az autósok mondta a fôváros világítástechnikai munkálatait végzô kft. gazdasági igazgatója, Kiss Zsuzsanna. A cég nagyszabású, a teljes várost érintô felújítás mellett évek óta több tízmillió forintot fordít a közterületi lámpaoszlopok rendbetételére, többek között a búrák lemosására, a ragaszok eltávolítására, az oszlopok átfestésére, a kábelek cseréjére, javítására, valamint az oszlopok környezetének takarítására. Lehetôségük volt különbözô pályázatokra, kedvezményes hitelekre, és a kiírásokat böngészve jutottak el a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programhoz, amelyen 134 millió forintot nyertek Budapest közvilágításának korszerûsí-

16 tésére. Ez egyharmada a 400 millió forintos beruházásnak, amely során 8 ezer 100 lámpatestet cserélnek le. A felújítás elsôsorban a megrendelô fôvárosi önkormányzatnak hasznos, mivel a közvilágítás számláját ôk fizetik. De a lakosságnak is hasznos, mert a régi, elavult higanylámpák, illetve lámpatestek helyett korszerû világítótesteket szereltek fel, amelyeknek nagyobb a fényereje, a megvilágítás mértéke átlagosan több mint kétszeresére nôtt. A vissza nem térítendô támogatás segítséget jelentett abban, hogy a közvilágítás korszerûsítése befejezôdhessen a fôvárosban. A közvilágítás modernizálása során a már említett hagyományos, nagy energiafogyasztású lámpatestek helyett energiatakarékos, ráadásul lényegesen nagyobb hatásfokú lámpatestek kerültek a közterületekre. A korszerûsítési munkálatok fôként a II., III., XI., XII., XVIII. és a XXII. kerület közterületeit érintették, de szinte valamennyi kerületben történt lámpatestcsere. BUDAPEST EU- és hazai támogatás: 134 millió forint Projekt összköltsége: 400 millió forint Projekt befejezésének dátuma: november 30. Fejlesztés helyszíne: Budapest 17

17 Megszûnnek a szikkasztók a Velencei-tónál Egy uniós pályázat eredményeként hamarosan megvalósul a helyiek által évtizedek óta dédelgetett terv, a Velencei-tó környéki településeken a szennyvíz elvezetése és tisztítása. A beruházás elkészülte után, egy-másfél év múlva több mint 5 és félezer ingatlan köthetô rá a csatornára. Ezzel nemcsak a tó háttérszennyezését okozó szikkasztók szûnnek meg, de megteremthetôk a minôségi idegenforgalom kialakításához szükséges fejlesztések infrastrukturális alapjai is. A Velencei-tó térségében a hetvenes években kezdôdött a szennyvízelvezetés, s az agárdi központi szennyvíztisztító teleppel együtt bizonyos területeken el is készült a csatornázás. E fejlesztések azonban a kilencvenes években leálltak. Már akkor, évtizedekkel az EU-csatlakozás elôtt felvetôdött a gon- A tó és környezete természeti és turisztikai nevezetességként szintén több figyelmet igényel. HULLAY GYULA 18 dolat, hogy a tókörnyék infrastrukturális gondjait csak regionális alapon lehet megoldani emlékezett Hullay Gyula, a Velencei-tavi KIOP-projektiroda vezetôje. A Velencei-tó és környéke e szempontból kiemelt terület, s a tónak mint sekély felszíni víznek a védelmét kormányrendelet rögzíti. A tó és környezete természeti és turisztikai nevezetességként szintén több figyelmet igényel, így külön kormányhatározat is született arról, hogy meg kell oldani a szennyvízelvezetést és -tisztítást. A tókörnyéki önkormányzatok és a Dunántúli Regionális Vízmû Rt. (DRV) már korábban is összefogott annak érdekében, hogy valami elôrelépés történjen, és elkészíttették a terveket is, de évekig eredménytelenül pályáztak cél- és címzett támogatásokra. A Nemzeti Fejlesztési Terv Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programja pályázatán azonban sikerrel jártak. A nyertes konzorciumban együtt dolgoznak a Velencei-tavi önkormányzatok és a DRV. A bruttó értéken 6 milliárd 139 millió forintos beruházást az EU 70, a magyar állam 25 százalékkal támogatja, így a konzorciumnak 5 százalékos önrészt kellett vállalnia.

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. MINÔSÉGI TEJTERMELÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL... 4 2. HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNEK AZ ABONYI GAZDASÁGBAN... 6

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. MINÔSÉGI TEJTERMELÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL... 4 2. HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNEK AZ ABONYI GAZDASÁGBAN... 6 Tartalom KÖSZÖNTÔ...................................................................................... 3 1. MINÔSÉGI TEJTERMELÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL..........................................................

Részletesebben

Magyar építõipar. Magyar Nemzet Építõipari melléklete

Magyar építõipar. Magyar Nemzet Építõipari melléklete Magyar építõipar A Építõipari melléklete T A R T A L O M Derengõ fény az alagút végén 4 5 Olcsó hitelhez juthatnak a vállalkozások 5 Még az õsszel átadják a Tüskecsarnokot 6 7 Megújul a szombathelyi kórház

Részletesebben

2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak

2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak 2004-2006 Nagykapornak Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Nyugat-Dunántúl Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

Hat eredményes év. a fejlesztéspolitikában. Összefoglaló az európai uniós támogatások felhasználásáról 2004 2010

Hat eredményes év. a fejlesztéspolitikában. Összefoglaló az európai uniós támogatások felhasználásáról 2004 2010 Hat eredményes év a fejlesztéspolitikában Tartalomjegyzék 7 I. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv és Kohéziós Alap eredményei 9 I. 1. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv eredményei számokban 11 I. 2. Az I. NFT

Részletesebben

A Cosmo Média Kft. kiadványa

A Cosmo Média Kft. kiadványa A Cosmo Média Kft. kiadványa Fornetti - felelősen és elkötelezetten a fogyasztókért Régi, hűséges fogyasztói is igazolhatják, hogy a Palásti József pékmester által alapított és tulajdonolt Fornetti bő

Részletesebben

AZ UNIÓ KAPUJÁBAN. Válogatás a PHARE-program projektjeibõl

AZ UNIÓ KAPUJÁBAN. Válogatás a PHARE-program projektjeibõl AZ UNIÓ KAPUJÁBAN Válogatás a PHARE-program projektjeibõl TÉMAKÖRÖK Határõrizet 1. Határátkelõhely-fejlesztés 2. Hõkamerás gépkocsik, járõrhajók 3. A bicskei befogadóállomás bõvítése Mezõgazdaság 4. Vasúti

Részletesebben

Rekordszámú regisztráló a Profession Virtuális Állásbörzén

Rekordszámú regisztráló a Profession Virtuális Állásbörzén Rekordszámú regisztráló a Profession Virtuális Állásbörzén A Profession.hu immár a 4. sikeres Virtuális Állásbörzéjén van túl. 35 kiállító vett részt az idei tavaszi börzén, akik közel 1500 állásajánlattal

Részletesebben

Fejlődő vidék, élhető falvak

Fejlődő vidék, élhető falvak Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, 2004-2006 Dél-Dunántúl 1 Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak, új vállalkozások,

Részletesebben

A Cosmo Média Kft. kiadványa

A Cosmo Média Kft. kiadványa A Cosmo Média Kft. kiadványa Budapestre tartanak a Szolnokon gyártott vonatok A hatósági próbák után jövő tavasszal forgalomba áll majd az első készre szerelt elővárosi vonat, amelyet részben a Stadler

Részletesebben

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA Készítette: Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet részéről: Dr. Horváth Teréz kabinetvezető Cservenka Dóra

Részletesebben

Merre kanyarodnak a járások? (4. oldal) Mi lesz a bedőlt hitelekkel? (6. oldal) GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ

Merre kanyarodnak a járások? (4. oldal) Mi lesz a bedőlt hitelekkel? (6. oldal) GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ 2012 TAVASZI SZÁM KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ KÖZÉLET Merre kanyarodnak a járások? (4. oldal) GAZDASÁG Mi lesz a bedőlt hitelekkel? (6. oldal) EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Fejlődő vidék, élhető falvak

Fejlődő vidék, élhető falvak Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, 2004-2006 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak, új

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Energetikai törvényt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. T a r t a l o m

ENERGIA HÍRLEVÉL. Energetikai törvényt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. T a r t a l o m ENERGIA HÍRLEVÉL Az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa IV.évf. 11. szám, 2012. november Energetikai törvényt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium A kormány

Részletesebben

Farkasné Fülöp Hajnalka Miénk itt a tér...

Farkasné Fülöp Hajnalka Miénk itt a tér... Farkasné Fülöp Hajnalka Miénk itt a tér... Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése címmel írták ki hazánkban az első, valamennyi régióra kiterjedő településfejlesztési programot. A 2002/2003-ban

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye. xxxx. A Cosmo Média Kft. kiadványa

Hajdú-Bihar megye. xxxx. A Cosmo Média Kft. kiadványa Hajdú-Bihar megye 2014 xx xxxx A Cosmo Média Kft. kiadványa Hajdú-Bihar megye 3 KedvesOlvasó! A hortobágyi Kilenclyukú híd Magyarország leghosszabb közúti kőhídja Hajdú-Bihar megye és a biharikumok A

Részletesebben

2004-2006. Észak-Alföld. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Fényeslitke

2004-2006. Észak-Alföld. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Fényeslitke 2004-2006 Fényeslitke Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Észak-Alföld Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű volt.

Részletesebben

Itt élni akarókkal teremtsünk élhető várost...

Itt élni akarókkal teremtsünk élhető várost... 2011. november 25. III. évfolyam 10. szám www.ozdikorkep.hu Itt élni akarókkal teremtsünk élhető várost... Ajánló A cég 1996-ban alakult a város vezetékes gázellátó vezetékhálózatának 97 km-es bővítésére

Részletesebben

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ Ajánlatunk a 7. oldalon ÖSSZEFÉRHETETLEN TISZTSÉGEK MERRE TOVÁBB, POLGÁRMESTEREK? (Információink a 3. oldalon) KÖZÉLET Nem az

Részletesebben

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEKÉRT RAJTOL A 2011-ES VERSENY (Információk a 3-5. oldalon) KÖZÉLET Itt a Magyar Piac Szövetkezet (7. oldal)

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 2014. május

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 2014. május Településeink Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2014. május Tökéletes választás a fűnyíráshoz és és egyéb, a település zöldterületét szépítő munkákhoz! A Husqvarna Riderekkel és traktorokkal a nagyobb gyepfelületek

Részletesebben

A Cosmo Média Kft. kiadványa

A Cosmo Média Kft. kiadványa A Cosmo Média Kft. kiadványa 2 Veszprém megye Egy minden szempontból figyelemre érdemes megye Városai, falvai, tájai, színvonalas rendezvényei egyaránt vonzóvá teszik Veszprém megyét. Érdemes turistaként

Részletesebben

Szegedi Kistérségi. Megnyitotta kapuit a Napfényfürdô. Szegeden

Szegedi Kistérségi. Megnyitotta kapuit a Napfényfürdô. Szegeden Szegedi Kistérségi Megjelenik a Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás településein II. évfolyam 4. szám 2010. április Algyô Bordány Deszk Dóc Domaszék Forr áskút Kübek há z a Röszk

Részletesebben

A Fekete Párduc már az égi válogatott kapuját őrzi

A Fekete Párduc már az égi válogatott kapuját őrzi GYÁSZ A Fekete Párduc már az égi válogatott kapuját őrzi Elhunyt Grosics Gyula 2014. június 13-án Grosics Gyula, az Aranycsapat legendás kapusa 88 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének. A Nemzet

Részletesebben

LEGYŐZTÜK A TELET! köszönhetően a nyájas olvasó is közelebbről megismerkedhet néhány kisebb település életével, a kistérségek nevezetességeivel.

LEGYŐZTÜK A TELET! köszönhetően a nyájas olvasó is közelebbről megismerkedhet néhány kisebb település életével, a kistérségek nevezetességeivel. Újabb és újabb hullámokban tér vissza a tél. Hol locspocs van, hol pedig kőkemény fagy. Jelen sorok írója ez utóbbival került sikamlós kapcsolatba, ugyanis a felfagyott járdán akkorát tanyázott, hogy tán

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gazdasági hírek... 47 GKI: akár 7 forinttal is nőhet a benzin ára... 48 KSH: visszaesett az ipari termelés...

Tartalomjegyzék. Gazdasági hírek... 47 GKI: akár 7 forinttal is nőhet a benzin ára... 48 KSH: visszaesett az ipari termelés... 2012 36. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... 4 Részletek az ingázók lakhatási támogatátáról... 5 A kamattámogatott hitel a használt lakáshoz kell... 6 Kapósak a somogyi falusi ingatlanok... 7 Százezrekkel

Részletesebben

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken.

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken. heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. október 5. évfolyam 10. szám Felelősség és fejlesztések HMVTA: Egy szívverés egy forint Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti

Részletesebben

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK A SPORTÉRT (A www.sportfinanszirozas.hu ajánlata a 3. oldalon) ENERGETIKA Megújuló kórházak (4. oldal) KÖZÉLET

Részletesebben

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézmény média-megjelenései

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézmény média-megjelenései A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézmény média-megjelenései Több mint 54 millió a makói kórháznak promenad.hu, 2014. január 8. A Szegedi Tudományegyetem 2011-ben sikeresen

Részletesebben

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének

A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének A közélet végigkísérte egész életét, amióta itt él, részese a város közösségi életének mesélte Faller Dezső, aki a Magyar Szocialista Párt színeiben, a 2010-es önkormányzati választások óta listás képviselőként

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kiadványa I. évfolyam, 3. szám

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kiadványa I. évfolyam, 3. szám A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kiadványa I. évfolyam, 3. szám Szerkesztôi levél az olvasókhoz Önöké az óra, de miénk az idő mondta a polinéziai szigetvilág egyik bennszülöttje az arra járó európainak.

Részletesebben