Tartalom KÖSZÖNTÔ EGYRE HOSSZABB A SZIGETKÖZI KERÉKPÁRÚT KÖRNYEZETFORMÁLÁS A KÖZÖSSÉGÉRT... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. EGYRE HOSSZABB A SZIGETKÖZI KERÉKPÁRÚT... 4 2. KÖRNYEZETFORMÁLÁS A KÖZÖSSÉGÉRT... 6"

Átírás

1 Tartalom KÖSZÖNTÔ EGYRE HOSSZABB A SZIGETKÖZI KERÉKPÁRÚT KÖRNYEZETFORMÁLÁS A KÖZÖSSÉGÉRT KERÉKPÁRUTAT IS AKARTAK A LADÁNYIAK MP3-AS ZENE TAPSIFÜLESEKNEK MOBILTÖLTÔVEL A PUSZTA KÖZEPÉN FACSEMETÉK AZ ENERGIAERDÔBE VILÁGOS VÁROS, KISEBB KÖLTSÉGEK MEGSZÛNNEK A SZIKKASZTÓK A VELENCEI-TÓNÁL FELDOLGOZZÁK A TÖRMELÉKET A BORVIDÉKEN KÖRNYEZETBARÁT MÓDON RONCSTALANÍTANAK A SANYO NAPFÉNYT VISZ DOROGRA

2 TISZTELT OLVASÓ! A magyar pályázók szorgalmának köszönhetôen több mint 1700 magyar városban és községben valósul meg az I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatott fejlesztés. Minden második településen készül, vagy már el is készült olyan program, beruházás, amely az Európai Unió és a magyar adófizetôk támogatásával hozzájárul jobb, európai minôségû életfeltételeink megteremtéséhez. Több mint 14 ezren nyertek március végéig az I. Nemzeti Fejlesztési Terv különféle pályázatain. Ezek európai mércével mérve is sikeres, példaértékû fejlesztési programok! Pályázóink érdeklôdésének, tehetségének és kitartó munkájának köszönhetôen 630 milliárd forint európai uniós fejlesztési forrás már a tagság elsô két évében gazdára talált. Ez pedig a 2006 végéig elosztható, teljes keret több mint kilenctizede! Hatezer sikeres pályázó bankszámlájára pedig márciusig megérkezett összesen 160 milliárd forint fejlesztési célú támogatás. Eddig 40 ezer új munkahely létrejöttéhez és 110 ezer munkahely megtartásához, vagyis 150 ezer család biztos megélhetéséhez járultak hozzá az Európai Unió támogatásával a magyar vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek programjai. Utak, iskolák épülnek szerte az országban, fejlesztenek, bôvítenek és versenyképesebbé válnak vállalkozásaink, napról napra lesznek élhetôbbek a településeink. Az európai uniós társfinanszírozású fejlesztések a környezet- és természetvédelem terén is éreztetik hatásukat jól mutatják ezt azok a nagyszerû és példaértékû programok, amelyek e kiadványban helyet kaptak. A szennyvízkezelés, a hulladékgazdálkodás, az ivóvíz minôségének javítása, az élhetô, biztonságos lakókörnyezet feltételeinek megteremtése vagy éppen a környezettudatos nevelés terén sokat léptünk és lépünk elôre ezekben az években az Európai Unió támogatásával. Több uniós tagországot megelôztünk az uniós források felhasználásában. Bebizonyítottuk: pályázóink szorgalmának eredményeként, az itt is olvasható programoknak köszönhetôen képesek vagyunk élni a tagság nyújtotta lehetôségekkel! Elért eredményeink biztatást jelentenek, hogy képesek leszünk a 2007-tôl a mostani háromszorosára növekvô uniós támogatások hatékony felhasználására. Magyarország mára sikeres, teljes jogú tagja az Európai Uniónak. Budapest, április Dr. Szaló Péter a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnöke 3

3 Egyre hosszabb a szigetközi kerékpárút Az egészséges életmód és a környezetkímélô közlekedés a nálunk fejlettebb motorizációjú országokban fontos értékké vált. Örömteli, hogy napjainkban már hazánkban is terjed azoknak a száma, akik a kerékpáros turizmusnak hódolva nyeregbe szállva járják be az országot. Népszerûvé válásához hozzájárul az a tapasztalat is, amelyet honfitársaink a határokon túl szereznek, és kerékpározás közben közvetlenül is átélnek. A Lajtán túl, Ausztriában és távolabb, Svájcban, Németországban a kerékpáros (öko)turizmus jövedelmezô gazdasági ágazattá nôtte ki magát, s ezzel egyidejûleg számottevôen besegít a vidékfejlesztésbe és a települések közlekedési munkamegosztásába is. Hasonló fejlôdés várható Magyarországon, amihez támogatást nyújt az Európai Unió: a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) keretében kiemelten támogatja a kerékpáros turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítását. A Szigetköz kedvelt célpontja a nemzetközi és a hazai kerékpáros turizmusnak, hiszen a térség szinte páratlan adottságai vonzzák a turistákat. A kedvezô természeti feltételek kiaknázása érdekében azonban fejleszteni szükséges a kerékpárúthálózatot, ami a balesetek megelôzésen túl kiemelt turisztikai A kerékpárút-hálózat fejlesztése a balesetek megelôzésen túl kiemelt turisztikai vonzerôt is jelent. MAJTHÉNYI TAMÁS 4

4 vonzerôt is jelent, és ami szintén fontos: az ágazat infrastrukturális hátterének fejlesztése révén kialakuló új idegenforgalmi szolgáltatások és vállalkozások új munkahelyeket is teremtenek. Mindezt felismerve és a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) lehetôségeivel élve döntött úgy két társult önkormányzat, hogy a Duna menti kerékpárút részét képezô, Halászi és Darnózseli közötti 8 kilométer hosszú szakasz építésére pályázatot nyújtanak be. A pályázatot elfogadták, és a szerzôdést január 14-én aláírták. Júliusban megkezdôdött a kivitelezés, amely a tervezett határidôre, november 30- ra el is készült a négy kerékpáros pihenôhellyel, esôbeállókkal, kerékpártárolókkal és információs táblákkal együtt. Darnózselin még híd is épült. Pályázatunk az elsô volt a nyertesek között. Elsôként írtuk alá a támogatási szerzôdést, és így december 9-én a régióban elsôként is adhattuk át a beruházást a ROP-támogatást nyert projektek közül. Az építéssel párhuzamosan a Szigetközt és a kerékpárutat népszerûsítô kiadványok készültek, s a kerékpárút önálló honlapot is kapott címen ban részt veszünk turisztikai kiállításokon, és két kerékpáros sportrendezvényt is szervezünk mondta el Majthényi Tamás, Halászi község polgármestere, hozzátéve: a 8 kilométer hosszú külterületi szakasz megépítésével még mindig nem folyamatos a Mosonmagyaróvárt Gyôrrel összekötô kerékpárút. Darnózselin hiányzik még egy 1,8 kilométeres belterületi szakasz. A folytonosságot biztosító kerékpárútszakasz és a kapcsolódó munkák tervezésére Darnózseli Község Önkormányzata a PEA II. Alapból 10 millió forint támogatást nyert. A hiányzó szakasz megvalósítását is európai uniós támogatásból tervezik. HALÁSZI DARNÓZSELI EU- és hazai támogatás: 243 millió forint Projekt összköltsége: 249 millió forint Projekt befejezésének dátuma: július 14. Fejlesztés helyszíne: Halászi, Darnózseli 5

5 Környezetformálás a közösségért Tiszalökön a könyvtár, a mûvelôdési ház és egy harmadik, közösségi célú épület hónapokra használhatatlanná vált. A város lakosai azonban az átmeneti kellemetlenség dacára igencsak örültek ennek, hiszen a könyvtár kivételével évszázados múltra visszatekintô építmények környezetükkel együtt teljesen megújultak 2006 tavaszára. Talán nem túlzás azt mondani, hogy Tiszalök városközpontja a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében elnyert csaknem 146 millió forintos uniós támogatás hathatós segítségével megvalósuló beruházásnak köszönhetôen új ar- Az építészeti megújulás és a környezet rendezése nagymértékben hozzájárul a város lakóinak szemléletformálásához. KOVÁCS ZOLTÁN 6 culatot kapott. Az építészeti és a környezeti rendezés nyomán a település centrumának összképe a korábbinál rendezettebb, harmonikusabb lett mondta el Kovács Zoltán, az önkormányzat építésügyi irodájának vezetôje. A fôutcán, a Kossuth utca 40. alatt álló irodaépület és mellette a könyvtár még az 1800-as, illetve az 1970-es években került tetô alá. A két ház már jócskán megérett a teljes külsôbelsô felújításra, amit az is mutat, hogy tetôszerkezetüket le kellett cserélni. Ez arra is alkalmat adott, hogy az eredetileg lapostetôs könyvtárra sátortetô kerüljön, kiugró ablakokkal, s a tetôteret beépítsék, immár háromszintessé téve az épületet. Az utóbbi létesítményben sok nyílászáró elvetemedett, és gazdaságtalan elektromos fûtés szolgáltatta a meleget. A régi homlokzati nyílászárókat kicserélték, s korszerû, energiatakarékos központi fûtést vezettek be. A hivatali helyiségeknek, a polgárôrségnek és a cigány kisebbségi önkormányzatnak otthont adó irodaépület az utóbbi idôben már használaton kívül volt. Ezek a szervezetek a felújítás után visszaköltöznek, és itt kap helyet a helytörténeti múzeum, így végre méltó környezetbe kerülhetnek a város önkormányzatának tulajdonában lévô festmények is. Ennek az épületnek az egyik homlokzata a szintén méltó környezetbe kerülô köztéri Kossuth-mellszoborra néz, hátsó traktusán pedig megôrizték, s új gerendázattal látták el a hagyományos tornácot. Az 1900-as évek elején épült, Kossuth utca 27. alatti mûvelôdési ház szintén új ruhába öltözött. Az itt végrehajtott

6 munkálatok során a másik két épülethez hasonlóan új tetôszerkezetet építettek, s kicserélték a régi nyílászárókat. A színházteremben bôvítették a színpadot. Mindkét épületben külön figyelmet fordítottak arra, hogy a bejutás, illetve a bennük való közlekedés a mozgáskorlátozottak számára akadálymentes legyen. Az épületegyüttes a városközpontban építészeti egységet alkot, amit mostanra már az is hangsúlyoz, hogy a közösségi célú épületet és a könyvtárat összekapcsolták. A mûvelôdési ház és a két másik épület között pedig park épül. Ennek néhány eleme korábban is megvolt már, de a terület lényegében teljesen megújul. Az irodaház udvara az utóbbi idôben gazos, kihasználatlan volt, elôtte a járda töredezett. A könyvtár udvarán pedig régi melléképületek voltak, amelyeket mostanra lebontottak. Ehhez az épületegyütteshez parkolókat alakítottak ki, környéküket szintén zöldfelülettel látták el, s minôségileg kifogástalan térkôburkolat került a régi helyére. Bár a mûvelôdési intézmények felújítása igen örvendetes tény, a munkálatok ideje alatt nagyon hiányoztak ezek a terek a város társadalmi életébôl. A könyvtár népszerû, igen sok olvasója van, a mûvelôdési házban pedig szinte mindennap történik valami. Az építészeti megújulás és a környezet rendezése nagymértékben hozzájárul a város lakóinak szemléletformálásához. Az épületeket ugyanis oly módon újítják fel, hogy egységesek legyenek a közösségi használat szempontjából. Az épített és a természeti környezet összhangjának kialakítása mintaként szolgálhat az embereknek ahhoz, hogy hasonló igényeket támasszanak szûkebb lakókörzetükkel kapcsolatban, és hogy tevôlegesen is részt vállaljanak a megújító munkában. TISZALÓK EU- és hazai támogatás: 145,7 millió forint Projekt összköltsége: 162,5 millió forint Projekt befejezésének dátuma: március 30. Fejlesztés helyszíne: Tiszalök 7

7 Kerékpárutat is akartak a ladányiak Több mint félmilliárd forint értékû uniós és hazai támogatás révén újulhat meg 2006 tavaszára Püspökladány városának központja és jó néhány intézménye. A Sárrét fôvárosának belsô magja gondozott zöldfelületeivel, köztéri szobraival eddig sem mutatott elhanyagolt képet, most viszont valóban számottevô változások történnek, amelyek nem csupán a környezet szépítését, de a védelmét is szolgálják. A 600 millió forintos összértékû városrész-rehabilitációs program anyagi fedezetének 90 százalékát 540 millió forintot a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében kiírt pályázaton nyerte Püspökladány. A fennmaradó 60 millió forintból 36 millió forint a Belügyminisztérium önerôalapjából származik, az önkormány- Mind a fôtéri kármentesítési munka, mind a kerékpárút-hálózat fejlesztése a környezet védelmét szolgálja természeti értékekkel is büszkélkedô városunkban. MOLNÁR LÁSZLÓ 8 zatnak pedig 24 millió forintot kellett mindehhez hozzátennie. A város szívében lévô, hajdani pártházat 168 millió forintos költséggel információs és rendezvényközponttá alakítják át. Az épület földszintjén konferenciatermet létesítenek, s mellé költözik a Tourinform-iroda és az internetes központ. Ezenkívül két többfunkciós termet is létesítenek. Az irodák a mostani helyükön mûködnek tovább. A Sárrét-palota fantázianevû rendezvényközpontot valószínûleg az önkormányzat mûködteti majd. A mûvelôdési központ külsejét megújítják, belsejét korszerûsítik: a 21. századi igényeknek megfelelô szociális helyiségek állnak majd a látogatók rendelkezésére. Az épületrôl levették az idôette mûanyag borítást, s új vakolat kerül rá. Lebontották a hátsó lépcsôt, a ma már higiénikusnak egyáltalán nem mondható mosdó pedig egy csaknem 40 négyzetméteres új építésû részben kap helyet. Az összesen 47 millió forintba kerülô munkálatok során kicserélik a mûvelôdési központ összes nyílászáróját. Javítják és újrafestik az ajtókat és az ablakokat a középiskolai kollégiumban is, amelyet szintén e városrész-rehabilitációs program keretében tataroznak.

8 Elkészül a régóta vágyott kerékpárút, amelynek kivitelezése 75 millió forintot igényel. Eddig ugyanis nagy gondot okozott a városban lakók számára a kerékpárutak hiánya. Részben ez a probléma is megoldódik, ugyanis a beruházás során elkészül a környezetkímélô közlekedést szolgáló bicikliút-hálózat egy 4,1 kilométer hosszúságú része. Így a gyógyfürdôtôl a városközponton át a vasútállomásig, illetve a Táncsics Mihály utca és az újtelepi Mezô Imre utca között már biztonságos, az úttesttôl és helyenként a járdától független kerékpárúton közlekedhetnek a biciklisek. A sportcsarnokot sem hagyja változatlanul a beruházás. Ott a nemzetközi szabványoknak megfelelô pályát alakítanak ki, és az épületet is felújítják. A program keretében egyébként ez a legnagyobb volumenû beruházás tudtuk meg Molnár Lászlótól, a település polgármesterétôl. Bôvítik az épületet, aminek jóvoltából nemzetközi mérkôzések lejátszására is alkalmas méretû, 42-szer 24 méteres, mûanyag-borítású kézilabdapálya várja majd a sportolni vágyókat. Korszerû lelátó épül, felújítják a szociális helyiségeket, az öltözôket. Mindez 240 millió forintba kerül, és a tervek szerint 2006 júliusának végére készül el. A fôtér, a Hôsök tere felújításának második üteme csaknem 35 millió forintot igényel. Ez környezetvédelmi hatósági kötelezés nyomán kármentesítési munkát is tartalmaz, ugyanis ki kell emelni a földbôl egy, még az 1970-es években besüllyesztett olajtartályt. Ez a téren álló egyik lakóépület fûtéséhez szolgált energiaforrásul. A körülötte lévô kismértékben szennyezett talajt, illetve talajvizet kitermelik, a talajt cserélik. A tartály kivétele, elszállítása és a kármentesítéshez kapcsolódó egyéb munkák összesen 18 millió forintba kerülnek. Ami viszont ennél kellemesebb teendô: díszburkolatot raknak le, kerti bútorokat helyeznek el, és a közvilágításról is gondoskodnak a fôtéren. PÜSPÖKLADÁNY EU- és hazai támogatás: 540 millió forint Projekt összköltsége: 600 millió forint Projekt befejezésének dátuma: július 31. Fejlesztés helyszíne: Püspökladány 9

9 MP3-as zene tapsifüleseknek A szépséges zempléni táj egyik zugában található a Bodrogköz legrégebbi települése, a mintegy kétezer lelket számláló Karcsa. Valaha virágzó termelôszövetkezet mûködött itt, amely aztán a rendszerváltozás nyomán megszûnt. A szövetkezet marhatartó telepén ma nyulakat tenyészt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, kisvárdai székhelyû Szabolcs-Nyúl Kft., amely igazodva a kor elvárásaihoz a környezet védelmére is nagy gondot fordít. A cég 2001 novemberében vásárolta meg a 12 hektár összterületû telepet, amelyen többek között hat egyenként 850 négyzetméter alapterületû, eredetileg száz-száz tejelô tehén A telepen összesen tizenhat alkalmazott dolgozik. Tizenhárman közülük munkanélküliek voltak, egyikük pályakezdô. PUTNOKI NAGY IVÁN 10 befogadására alkalmas istálló áll. Mostanáig ezek közül négyet vett használatba, illetve újít meg folyamatosan, s hasznosítja a hajdani lóistállót, valamint a terménytárolót is. Vásárosnamény mellett, Vitkán már 1997 óta mûködik egy nyúltartó telepünk, így vannak tapasztalataink arról, hogyan is kell üzemeltetni egy ilyen objektumot mondta el a vállalkozás tulajdonosa, Putnoki Nagy Iván. Az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Programban (AVOP) 2004-ben meghirdetett pályázati lehetôség nagyon jókor jött nekünk ahhoz, hogy a szükséges korszerûsítéseket az uniós támogatás igénybevételével tudjuk megoldani. A kft. pályázata sikeres volt, így az épületek felújításához és az alapvetô környezetvédelmi célokat is szolgáló trágyatároló megépítéséhez 40 százalékos arányú támogatást nyert. A tároló létrehozása volt az elsô mérföldköve ennek a támogatott programnak. Maga az objektum egy 1600 négyzetméter alapterületû, szigetelt hogy a trágyalé ne szennyezhesse a talajt, lejtôs aljzatú, vastag betonfalakkal körülölelt terület, ahová a telepen nevelt állomány által nyolc hónap alatt termelt trágyamennyiséget lehet elhelyezni. A trágyát innen közvetlenül lehet kiszállítani a szántóföldek talajerô-utánpótlására természetesen a követelményeknek megfelelô, zárt jármûvel, amelynek beszerzésérôl szintén gondoskodott a Szabolcs-Nyúl Kft. Maga a trágyatároló 22 millió forint értékû beruházás keretében épült meg. Szállítani pedig van mit, hiszen a telepen mostanság talál-

10 ható 30 ezer s ez az állomány a jövôben csak bôvül tapsifüles bôséggel termel. Most a magyar pannon fehér fajta az uralkodó, s bár ezekkel az állatokkal is elégedett a vállalkozás tulajdonosa, hamarosan olasz Hila fajtájú nyulak tenyészpéldányait vásárolják meg, s ezek utódaival népesítik be a ketreceket. Ezek némileg szaporábbak, illetve jobb a súlygyarapodásuk, a vágási kihozataluk, mint a hazai fajtáé. Az anyanyulak és utódaik egyébként világos, igencsak kellemesnek mondható környezetben nevelkednek. Az ól majdhogynem légkondicionált, s a hangszórókból a legmodernebb mp3-as formátumot kezelô lejátszóról kellemes zene szól. Ez utóbbinak az a gyakorlati haszna magyarázta Putnoki Nagy Iván, hogy az állatok hozzászoknak a hangokhoz, s természetessé válik számukra, ha az etetésüket, egészségi állapotukat ellenôrzô emberek gyakorta járkálnak körülöttük. A hízónyúl-állománynak már koránt sincs ennyire úri dolga: istállójuk kevésbé megvilágított, és zene sem szól benne. Nem azért, mintha rájuk kevesebb gondot fordítanának, hanem azért, mert mindennapi gondozásuk már sokkal kevesebb emberi jelenlétet követel, mint a kisnyulaké. A trágyatárolón túl az AVOP által támogatott beruházás keretében, második szakaszként a hajdani lóistállót alakítják át nyúlistállóvá, a harmadik állomás pedig a takarmánytároló átalakítása, új nyúlistálló-berendezések ketrecek, valamint szennyvízszippantó és trágyarakodó gépek beszerzése. A környezet védelmét egyébként a telepen az is szolgálja, hogy az istállók fûtésére a legmodernebb, hôlégbefúvós gázkazánokat alkalmazzák. KARCSA KISVÁRDA EU- és hazai támogatás: 40,5 millió forint Projekt összköltsége: 102,3 millió forint Projekt befejezésének dátuma: december 30. Fejlesztés helyszíne: Kisvárda, Karcsa 11

11 Mobiltöltôvel a puszta közepén Ma már hortobágyi pásztornak lenni sem olyan, mint régen. Bár a létforma hagyományait igyekeznek megôrizni s a jövôre gondolva éltetni, ez nem jelenti azt, hogy a pusztai emberek mindennapjai ugyanúgy telnek, mint száz vagy akár ötven esztendôvel ezelôtt. Mert ma már a csikós, a gulyás és a juhász is mobiltelefonnal jár. Éppen ez a tény volt az egyik ok, ami miatt a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegôrzô Kht. a lakott területektôl és a mûutaktól távol öt-tíz kilométernyire esô állattartó telepei és pásztorszállásai energiaellátásának fejlesztése érdekében pályázott európai uniós forrásra az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program keretében. Ma a pásztor sem jár már mobiltelefon nélkül a pusztán, a vezeték nélküli hálózat révén pedig akár a Kilenclyukú híd melletti nagycsárdába betérô vendégek is el tudják érni a világhálót... BODA MIHÁLY 12 A gasztronómiai, a kézmûves, a népzenei, a néptáncos pásztorhagyományokat ápolni kell. Ugyanakkor a világ változik, haladni kell a korral. A civilizációt is be kell engedni valamilyen formában a pusztára. Ha nem így lenne, a nomád életmód ígéretével talán már embert se nagyon lehetne találni erre a munkára vázolta a helyzetet Boda Mihály, a társaság gazdasági igazgatóhelyettese. Bármennyire szeretnék megôrizni a legeltetô, pásztoroló állattartás hagyományos módját, ahol emberek dolgoznak, ott kellene egy kis fény, rádióhallgatási lehetôség. Hûtôszekrény nyárra, hogy ne az ásott kútba kelljen leereszteni vedérben a hûtenivalót, s ne petróleumlámpával kelljen botorkálni éjjel, ha arra van szükség, hanem tölthetô akkumulátorossal. No, meg a pásztor mobiltelefonját is tölteni kell, ha netán az egy mûszakban 48 órás folyamatos kintlét közben merül le. Tizenkét távoli nyári gulyahely és pásztorszállás, valamint négy telelôhely van, ahová még légvezetékekkel is rendkívül költséges lenne villamos áramot vinni. Ezek egyébként már nem is kívánatosak a kultúrtájként a Világörökség részét képezô Hortobágyi Nemzeti Parkban. Marad tehát a környezetkímélô alternatív energiaforrások használata, ami természetvédelmi területrôl lévén szó szinte magától értetôdô. A szálláshelyeket 12 volt feszültségû elektromos energiát szolgáltató napkollektorokkal szerelik fel. A téli szállások fûtésérôl pedig a tartályos PB-gáz helyett olyan hôcserélôkkel gondoskodnak a jövôben, amelyek mindenféle környezetszennyezô égéstermék nélkül egyrészt a földhôt, másrészt az

12 állatok által termelt trágyahalmokban keletkezô bomlási hôt hasznosítják. Mindezzel harminc pásztor életkörülményeit teszik komfortosabbá. A hármaspusztai pásztorszállás egyike a korszerûsítendôknek. Az 50 négyzetméter alapterületû házacska 2004-ben épült, s a nagyobbak közé tartozik, hiszen a többi legfeljebb 25 négyzetméteres. A hármaspusztai ház tetejének déli oldalára helyeznek majd fel egy napkollektort. Egyeztettünk a nemzeti park igazgatóságával, így biztosak vagyunk abban, hogy a kollektorok nem rontják majd a pusztai összképet jegyezte meg Boda Mihály. A tizenkét nyári szálláson a napelemek felszerelését 2006 októberéig kell befejezni, a négy télin pedig a hôszivattyúkkal együtt 2007 ôszéig. A kivitelezés 2006 tavaszán kezdôdhetett, mert a nyári szállásokat télen lehetetlenség megközelíteni. Apropó, megközelítés: nemrégiben még a darassai és a kecskéspusztai telelôkhöz való eljutás sem volt egyszerû, mivel az azokhoz vezetô utak szinte járhatatlanok voltak. Ezeket még Sapard-pályázaton nyert támogatással lehetett felújítani. A beruházás 27 millió forintba került, aminek 75 százalékát állta az EU elôcsatlakozási alapja. Boda Mihály a jövô szándékaik szerint szintén támogatással megvalósítandó fejlesztési tervei között említette azt, hogy irodaházuk amelyben Hortobágy község önkormányzatának és több helyi cégnek az irodái is találhatók fûtését is geotermikus energiával kívánják megoldani. HORTOBÁGY EU- és hazai támogatás: 43,9 millió forint Projekt összköltsége: 80,4 millió forint Projekt befejezésének dátuma: 2007 ôsze Fejlesztés helyszíne: Hortobágy 13

13 Facsemeték az energiaerdôbe A környezet védelme érdekében egész Európában egyre nagyobb teret hódít a biomassza alkalmazása. Hazánkban is mindinkább elôtérbe kerül a másodlagos energia, a Baranya megyei Bükkösdön és környékén foglalkozik egy mezôgazdasági vállalkozás energiaerdôk telepítésével. Az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program keretében meghirdetett pályázaton ötmillió forint uniós támogatást nyertek el energiaerdô telepítésére alkalmas dugványok elôállítására és faiskola létesítésére. A program 2005 májusában indult a szükséges gépek, berendezések és a dugványok beszerzésével, s a telepítéssel folytatódott. Energianyár-ültetvény telepítésére, dugványok vásárlására, a munkák elvégzésére, továbbá a szükséges gépek (öntözôberendezés, aljnövényzet-tisztító gépek) és ipari hûtô Az energianyár nagy elônye, hogy már egy év után betakarítható, a másodiktól kezdve pedig egyre magasabb a hozama. GERDEINÉ RADNAI KRISZTINA 14 megvásárlására nyert el támogatást a családi vállalkozásban mûködô, R.K.V. nevet viselô betéti társaságunk mondta el Gerdeiné Radnai Krisztina, a program kapcsolattartója. A faiskolát Helesfa és Bükkösd között, egy kilenchektárnyi területen alakítottuk ki. Egy hektáron elsôsorban dugványokat állítunk elô, az ehhez szükséges szaporítóanyag Olaszországból érkezik. Az energianyár kizárólagos forgalmazói vagyunk. Az ültetvényt jelentôs részben saját forrásokból alakítottuk ki. A faiskola energiaerdô telepítésére alkalmas dugványok, valamint facsemeték nevelésével, forgalmazásával foglalkozik. Az elnyert támogatás felhasználásával a terület köré villanypásztort építettek a vadak okozta károk csökkentése érdekében. Emellett munkanélküliek foglalkoztatását is vállalták, akiket júliustól októberig, a jelentôs kézi munkát igénylô zöldmunkák elvégzésekor alkalmaznak. Biomassza több módon is elôállítható, az erdômûvelés során keletkezô hulladékfából, a külön erre a célra vetett energiafû-félékbôl, valamint a gyorsan növô energiaültet-

14 vénybôl. A kutatóintézetek ez utóbbihoz kevésbé kemény, gyorsan növô fajtákat nemesítettek ki, amelyek kalóriaértéke megegyezik a nem intenzív módon mûvelt erdôk fáinak kalóriaértékével. A speciálisan erre a célra nemesített fafajtát amely ellenáll a kártevôknek és az idôjárás viszontagságainak tíz-tizenöt évvel ezelôtt Olaszországban tudományos kísérletek sorozatával hozták létre a kutatók. A nyárt több fafajta közül választották ki, ugyanis a legjobb eredményeket ezzel érték el. Azóta évente két újabb egyre ellenállóbb, allergiát nem okozó változattal jelentkeznek a piacon. Az energianyár nagy elônye, hogy már egy év után betakarítható, a második évtôl kezdve egyre magasabb a hozama, az ötödikben pedig már elérhetô a hektáronkénti 30 tonnás maximális átlag. Mûvelése pedig megoldható a kukorica termesztéséhez használatos gépekkel is. BÜKKÖSD HELESFA EU- és hazai támogatás: 5 millió forint Projekt összköltsége: 12 millió forint Projekt befejezésének dátuma: december Fejlesztés helyszíne: Bükkösd, Helesfa 15

15 Világos város, kisebb költségek Nagyobb fény, kevesebb pénzbôl utópisztikus képnek tûnt egykor. A technológiai fejlôdéssel azonban a közvilágítás területén is lehetséges nagyobb teljesítményt elérni kisebb ráfordítással. A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. nemrég fejezett be egy nagyléptékû közvilágítási programot, s ennek eredményeképp több mint nyolcvanezer lámpatestet cseréltek ki. Gondolná, hogy a közvilágítás majdnem 500 éves? Az elsô, mai értelemben közvilágításnak tekinthetô rendszeres utcai világítást 1558-ban valósították meg Párizsban, míg nálunk november 9-én gyújtották meg Budán az elsô ut- Az uniós támogatás segítséget jelentett abban, hogy a közvilágítás korszerûsítése befejezôdhessen a fôvárosban. KISS ZSUZSANNA 16 cai lámpát. Primitív olajmécses volt ez, bádogházzal, kócból sodrott kanóccal és gyenge fénnyel, de segített elindítani Buda, majd Pest világos karrierjét. A szakemberek szerint az azóta eltelt idôben a budapesti közvilágítás mind a technológiát, mind a rendszer méreteit vagy esztétikáját tekintve versenyképes Európában. Mintegy 30 éve világítják meg a fôvárosi utcákat a fehér fényû higanygôzlámpák. A nagy fényerejû, ám sokat fogyasztó fényforrások egy részét a Budapesti Elektromos Mûvek Rt. a 90-es években energiatakarékosra cserélte, amivel körülbelül 15 százalékos áramdíj-megtakarítást ért el. A csere során elôször a gyalogátkelôhelyeknél, a kiemelt csomópontoknál kerültek sárgás fényû nátriumlámpák a régi fehérek helyére, így is jelölve, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az autósok mondta a fôváros világítástechnikai munkálatait végzô kft. gazdasági igazgatója, Kiss Zsuzsanna. A cég nagyszabású, a teljes várost érintô felújítás mellett évek óta több tízmillió forintot fordít a közterületi lámpaoszlopok rendbetételére, többek között a búrák lemosására, a ragaszok eltávolítására, az oszlopok átfestésére, a kábelek cseréjére, javítására, valamint az oszlopok környezetének takarítására. Lehetôségük volt különbözô pályázatokra, kedvezményes hitelekre, és a kiírásokat böngészve jutottak el a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programhoz, amelyen 134 millió forintot nyertek Budapest közvilágításának korszerûsí-

16 tésére. Ez egyharmada a 400 millió forintos beruházásnak, amely során 8 ezer 100 lámpatestet cserélnek le. A felújítás elsôsorban a megrendelô fôvárosi önkormányzatnak hasznos, mivel a közvilágítás számláját ôk fizetik. De a lakosságnak is hasznos, mert a régi, elavult higanylámpák, illetve lámpatestek helyett korszerû világítótesteket szereltek fel, amelyeknek nagyobb a fényereje, a megvilágítás mértéke átlagosan több mint kétszeresére nôtt. A vissza nem térítendô támogatás segítséget jelentett abban, hogy a közvilágítás korszerûsítése befejezôdhessen a fôvárosban. A közvilágítás modernizálása során a már említett hagyományos, nagy energiafogyasztású lámpatestek helyett energiatakarékos, ráadásul lényegesen nagyobb hatásfokú lámpatestek kerültek a közterületekre. A korszerûsítési munkálatok fôként a II., III., XI., XII., XVIII. és a XXII. kerület közterületeit érintették, de szinte valamennyi kerületben történt lámpatestcsere. BUDAPEST EU- és hazai támogatás: 134 millió forint Projekt összköltsége: 400 millió forint Projekt befejezésének dátuma: november 30. Fejlesztés helyszíne: Budapest 17

17 Megszûnnek a szikkasztók a Velencei-tónál Egy uniós pályázat eredményeként hamarosan megvalósul a helyiek által évtizedek óta dédelgetett terv, a Velencei-tó környéki településeken a szennyvíz elvezetése és tisztítása. A beruházás elkészülte után, egy-másfél év múlva több mint 5 és félezer ingatlan köthetô rá a csatornára. Ezzel nemcsak a tó háttérszennyezését okozó szikkasztók szûnnek meg, de megteremthetôk a minôségi idegenforgalom kialakításához szükséges fejlesztések infrastrukturális alapjai is. A Velencei-tó térségében a hetvenes években kezdôdött a szennyvízelvezetés, s az agárdi központi szennyvíztisztító teleppel együtt bizonyos területeken el is készült a csatornázás. E fejlesztések azonban a kilencvenes években leálltak. Már akkor, évtizedekkel az EU-csatlakozás elôtt felvetôdött a gon- A tó és környezete természeti és turisztikai nevezetességként szintén több figyelmet igényel. HULLAY GYULA 18 dolat, hogy a tókörnyék infrastrukturális gondjait csak regionális alapon lehet megoldani emlékezett Hullay Gyula, a Velencei-tavi KIOP-projektiroda vezetôje. A Velencei-tó és környéke e szempontból kiemelt terület, s a tónak mint sekély felszíni víznek a védelmét kormányrendelet rögzíti. A tó és környezete természeti és turisztikai nevezetességként szintén több figyelmet igényel, így külön kormányhatározat is született arról, hogy meg kell oldani a szennyvízelvezetést és -tisztítást. A tókörnyéki önkormányzatok és a Dunántúli Regionális Vízmû Rt. (DRV) már korábban is összefogott annak érdekében, hogy valami elôrelépés történjen, és elkészíttették a terveket is, de évekig eredménytelenül pályáztak cél- és címzett támogatásokra. A Nemzeti Fejlesztési Terv Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programja pályázatán azonban sikerrel jártak. A nyertes konzorciumban együtt dolgoznak a Velencei-tavi önkormányzatok és a DRV. A bruttó értéken 6 milliárd 139 millió forintos beruházást az EU 70, a magyar állam 25 százalékkal támogatja, így a konzorciumnak 5 százalékos önrészt kellett vállalnia.

18 Ebben a beruházásban elkészül a konzorciumban részt vállaló tóparti települések belterületi részeinek csatornahálózata. Ez 90 kilométernyi gerinchálózat kiépítését jelenti, amihez csaknem 14 kilométer szennyvíz-nyomóvezeték és 14 átemelô szükséges, a meglévô szennyvíztisztító-telepi kapacitást pedig napi 6 ezer 700 köbméterrôl 12 ezer 400 köbméterre kell bôvíteni. Ezzel az újonnan megépülô hálózattal 5 és félezer ingatlan szennyvízbekötése valósítható meg hangsúlyozta a szakember. A program során a legszigorúbb EU-követelményeket is teljesítô, korszerû szennyvíztisztítási technológiát építenek ki. A szennyvíz nem kerül vissza a Velencei-tóba, hanem egy 7 kilométeres tisztítottszennyvíz-nyomóvezeték megépítése után a Dinnyés Kajtor-csatornába vezetik. Ez a víz a technológiai folyamat végén olyan tiszta lesz, hogy alkalmassá válik a tó déli részén található természetvédelmi terület, a dinnyési Fertô vízutánpótlására. A tervek szerint augusztus 15-re befejezôdô, de akár már 2006 végére elkészülô beruházás eredményeként a Velencei-tó vízminôsége lényegesen javul, hiszen az eddig fôleg szikkasztással kezelt szennyvíz komoly háttérszennyezôdésként terhelte a tavat. A tisztított szennyvíz minôsége olyan jó lesz, hogy általa számottevôen csökken a nitrogén- és a foszforterhelés is. Az eljárás során keletkezô szennyvíziszap nem veszélyezteti a környezetet, de kárba sem vész: a mezôgazdaság hasznosíthatja. A projekt eredményeként minôségi idegenforgalmat lehet majd teremteni, és hosszú távon is megóvhatók lesznek a környék természeti értékei. EU- és hazai támogatás: 5 milliárd 832 millió forint Projekt összköltsége: 6 milliárd 139 millió forint Projekt befejezésének dátuma: augusztus 15. Fejlesztés helyszíne: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Sukoró, Velence 19

19 Feldolgozzák a törmeléket a borvidéken A bodrogkeresztúri építésitörmelék-feldolgozó megépültével megoldódhatnak a Világörökség részeként számon tartott Tokaj-Hegyalja súlyos környezetvédelmi gondjai, felszámolhatják a ma még gombamód szaporodó illegális lerakókat. Hatvanhat abaúji és zempléni település önkormányzata írta alá azt a nyilatkozatot, amely egy zárt rendszerû, a legkorszerûbb technológiát megjelenítô, építési-bontási hulladékot feldolgozó üzem létesítését célozta. A komplexum elkészültével megoldódhatnak a térség építésihulladék-elhelyezési gondjai, ugyanakkor a feldolgozó alkalmas lesz a beérkezô törmelék újrahasznosítására is. A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program által támogatott létesítmény felépítése nagyon fontos egyrészt az illegális hulladéktárolók felszámolása, másrészt a világörökségi terület értékeinek megóvása miatt. A megvalósítás a 37-es számú fôútvonalról nyíló, a Bakter fogadó magasságában található hulladékgyûjtô elôtti területen történik Tokaj és Bodrogkeresztúr partnersége, valamint a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. (ZHK) szakmai irányítása mellett. Nem csak a környezetvédelmet szolgálja, de munkahelyeket teremt majd az üzem. SZABÓNÉ SUSZTERICS GIZELLA 20

20 Májer János tokaji polgármester már az építkezés kezdetét megelôzô terepbejáráson adatokat szolgáltatott a beruházásra vonatkozóan. Elmondta, hogy a kis híján 500 milliós, európai uniós társfinanszírozású beruházás 75 százaléka a megítélt támogatás, 20 százalékot tesz ki a költségvetési és 5 százalékot az önkormányzati forrás. Az üzem mûszaki átadása 2006 májusában, esetleg júniusában történhet meg. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv elôírja, hogy az építési hulladék 50 százalékát újra kell hasznosítani az üzem ezt a célt szolgálja majd. Arra a kérdésre, hogy a turisták szemében nem vált-e ki visszatetszést a történelmi borvidéken a hulladékfeldolgozó látványa, lévén hogy a 37-es fôúton érkezôk az elsôk között ezt pillantják meg, Kovács Szilvia minisztériumi osztályvezetô elmondta, hogy egy erdôsávval választják el az üzemet az útvonaltól, tehát semmi sem utal arra, hogy ipari létesítmény mûködik a területen. A nyár során az érintett szakemberek számos alkalommal megtekintették a munkafolyamatok alakulását. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium részérôl Tóbiás Zoltán projektmenedzser megjegyezte, hogy a próbaüzem után már 2006 tavaszán beindulhat a munka, az üzem mintegy 60 ezer tonna építési hulladék feldolgozására lesz képes évente, s a teljes kihasználtságot körülbelül négy év múlva éri el. A projekt bruttó összköltsége 497,6 millió forint. BODROGKERESZTÚR EU- és hazai támogatás: 472 millió forint Projekt összköltsége: 498 millió forint Projekt befejezésének dátuma: június 30. Fejlesztés helyszíne: Bodrogkeresztúr 21

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén.

EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. EU támogatásból kerékpártároló épül az ALISCA Terra Kft. telephelyén. A 2009. évben az akkori Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint a Környezet és Energia Operatív Program

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év június 21.-i ülésére Tárgy: TEKI pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

GINOP

GINOP ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A Felhívás és a Hitelprogram együttes célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Előadó: Lengyel Attila, általános igazgatóhelyettes, ZHK Kft. Szombathely, 2008. április 22. A bodrogkeresztúri

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 3 Friss hír: megújul a Szabadság téri volt MTV székház... 4 Új irodaházak épülnek Budapesten...

Tartalomjegyzék. Irodapiaci hírek... 3 Friss hír: megújul a Szabadság téri volt MTV székház... 4 Új irodaházak épülnek Budapesten... 2014 18. hét Tartalomjegyzék Irodapiaci hírek... 3 Friss hír: megújul a Szabadság téri volt MTV székház... 4 Új irodaházak épülnek Budapesten... 5 2/5 Irodapiaci hírek 2014 18. hét 3/5 Friss hír: megújul

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok))

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok)) 2012. 12.10. A biztonságos közlekedésért I. - Hol szabad kerékpározni? Kaposváron elkészült 7 kilométer hosszú kerékpárforgalmi úthálózat. Mivel a városban közlekedőknek több, Kaposváron eddig ismeretlen

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium

Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági termékek (EU) belső piacon és harmadik országokban történő megismertetése és promóciója Pályázók köre: Szakmai és szakmaközi szervezetek PR tevékenység, promóció

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 3. Az első

Részletesebben

Csíkos Műhely Kft. Javító műhelyének fejlesztése

Csíkos Műhely Kft. Javító műhelyének fejlesztése Csíkos Műhely Kft. Javító műhelyének fejlesztése A Csíkos Műhely Kft. 2009 decemberében nyújtotta be pályázatát, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alapból mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Állattartó telepek A támogatás célja: A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser 2016. november 4. Újonnan megjelent pályázati felhívások Kis összegű eszközbeszerzés - GINOP 1.2.2-16 Nagy összegű eszközbeszerzés

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Hulladékká vált gépjárművek. Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007

Hulladékká vált gépjárművek. Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007 Hulladékká vált gépjárművek Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007 Hazai szabályozás alapja A hulladékká vált gépjárművekről 267/2004. (IX.27) Korm. rendelete 286/2006 (XII.23.)Korm. rendelet

Részletesebben

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg VP3-4.2.2-16 40 Mrd Ft Maximum 200 millió Ft Intenzitás 40 50% Pályázók köre Területi

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program

A Tanyafejlesztési Program A Tanyafejlesztési Program V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2016. május 17. A 2016. évi Tanyafejlesztési Program indító

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program 2016

Tanyafejlesztési Program 2016 Tanyafejlesztési Program 2016 Háda Attila Elemér Főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2016. április 27. Homokháti tanyák ivóvíz ellátásáért projekt-záró értékelése,

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

NYÍLÁSZÁRÓK. Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése

NYÍLÁSZÁRÓK. Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése NYÍLÁSZÁRÓK Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése Főbb célkitűzéseink: A minőségi és környezetvédelmi követelményeknek folyamatos figyelemmel kísérése a feladatrendszer

Részletesebben

Martfű általános bemutatása

Martfű általános bemutatása 2014 Martfű általános bemutatása Martfű földrajzi elhelyezkedése Megújuló lehetőségek: Kedvezőek a helyi adottságok a napenergia és a szélenergia hasznosítására. Martfűn két termálkút működik: - Gyógyfürdő

Részletesebben

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény

MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény MUNDO Zugló Kerületközpont Kezdődhet az építkezés Sajtóközlemény Budapest, 2008. október 15. A lengyel ingatlanberuházó- és fejlesztő Echo Investment a mai napon bemutatta a MUNDO Zugló Kerületközpont

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése Vasúti felüljáró híd építése 10,3 milliárd Ft átadás: 2015. nyár Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Baksa Tamás Miniszterelnökség 2016. 11. 22. Kimle VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP-1.2.1-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 Mrd forint. A támogatott

Részletesebben

Tiszasziget a LEADER fejlesztések tükrében, 2007-2013-as időszakban

Tiszasziget a LEADER fejlesztések tükrében, 2007-2013-as időszakban a LEADER k tükrében, 2007-2013-as időszakban Előszó Község a 2007-2013-as programozási ciklusban vált a Déli Napfény Akciócsoport tagjává. A magyarországi LEADER szerveződés 2004-2006-os ciklusban az AVOP

Részletesebben

,, Szamostatárfalva belterületi

,, Szamostatárfalva belterületi ,, Szamostatárfalva belterületi és külterületi útfelújítás '' Tisztelt Olvasó! Szamostatárfalva Község Önkormányzat, és a helybeli lakosok számára is kiemelkedõen fontos a foglalkoztatottság növelése,

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára Pályázók köre: települési nemzetiségi önkormányzatok, területi (megyei) önkormányzatok, önkormányzati társulások,

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN

Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN Kovács Ibolya Ügyvezető igazgató VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2010. ÉVBEN Köszöntöm Önöket! Az előadás vázlata 1. A Rolling Consulting Hungary bemutatása 2. Pályázati lehetőségek a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket!

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket! KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Tisztelettel köszöntjük Önöket! A közmeghallgatás tematikája: - Polgármesteri beszámoló - Alpolgármesteri beszámoló - lakossági észrevételek válaszok - Nagycenk várossá nyilvánítása

Részletesebben

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program

Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai Közép-magyarországi operatív program Az Aszódi kistérség fejlesztési prioritásai 2007-13 Közép-magyarországi operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A tudásalapú gazdaság innovációés vállalkozásorientált fejlesztése A versenyképesség

Részletesebben

Zalai Baromfifeldolgozó Kft. Pacsai feldolgozó üzeme

Zalai Baromfifeldolgozó Kft. Pacsai feldolgozó üzeme Zalai Baromfifeldolgozó Kft. Pacsai feldolgozó üzeme 2013. május A Zalai Baromfifeldolgozó bemutatása A Zalai Baromfifeldolgozó üzem építése a Pacsa ipari parkban zöldmezős beruházással MVH és munkahelyteremtő

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén:

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén: PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési Program Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése

Részletesebben

Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21.

Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21. Szennyvízcsatornázás Csepelen Lakossági fórum 2012. június 21. Elindult a csepeli szennyvízcsatornázás! ÍGÉRETEK HELYETT CSELEKVÉS! Uniós támogatásból megoldódik az évtizedek óta húzódó szennyvízprobléma,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24.

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. Jogcímkód: 6.352.01.01 Pályázó neve: Vattai Református Egyházközség Pályázó MVH regisztrációs száma: 1008787606 Iratazonosító: 1553488383 Vattai

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK 2012. november 30. Forgalomba helyeztek négy autóbuszöblöt a Toponári úton. A fejlesztés egy 571 millió forintos közlekedés-fejlesztési beruházás részeként valósult meg

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2016 május Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya a magyar

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI Szarvas, szeptember 5.

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI Szarvas, szeptember 5. TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI 2011-2014 Szarvas, 2014. szeptember 5. Szabó Tibor, szaktanácsadó Kecskeméti Főiskola Területi Szaktanácsadó Központ Tanyafejlesztési Program A Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról

Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról A felhívás keretében az alábbi állatfajok tartása esetén igényelhető támogatás: szarvasmarha,

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: december 7-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén.

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: december 7-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén. HATÁROZAT KIVONAT Készült: 2010. december 7-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén. Tárgy: Napirendi pontok elfogadása. 22/2010.( XII. 07. ) VMKB. hat. A Városfejlesztési,

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben