PÁLYÁZAT AZ 53. VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLE MAGYAR PAVILONBELI KIÁLLÍTÁSÁNAK KURÁTORI MEGBÍZATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT AZ 53. VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLE MAGYAR PAVILONBELI KIÁLLÍTÁSÁNAK KURÁTORI MEGBÍZATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE"

Átírás

1 PÁLYÁZAT AZ 53. VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLE MAGYAR PAVILONBELI KIÁLLÍTÁSÁNAK KURÁTORI MEGBÍZATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE PROJEKTLEÍRÁS A kiállítás címe: Magyarország 1000 éve Szűz Mária oltalma alatt áll Kiállító: Asztalos Zsolt A kiállításon szereplő művek Asztalos Zsolt öt egymáshoz szervesen kacsolódó interaktív videoinstallációt, és egy ezer elemből álló, a kiállítótér hátsó falát és apszisát beborító, hatalmas léptékű installációt állítana ki az 53. Velencei Képzőművészeti Biennále keretében a Magyar Pavilonban. A látványterven látható módon öt darab speciális, félkörívet formázó, 4x1,8 méteres vetítővásznat helyezne el a kiállítótérben. Ezeken párhuzamosan egy-egy jelenet lenne látható: A. Négy egyetemista korú fiatal üldögél egy folyóparton, nekünk háttal. B. Egy fitness teremben futógépek sorakoznak egymás mellett. Az egyik gépen egy 50 év körüli nőt látunk háromnegyedprofilból. C. Egy irodában asztalok sorakoznak egymás mellett, amelyeknél munkájukba merült emberek ülnek. D. Egy szupermarketben egy 35 év körüli férfi gyerekével a polcon sorakozó termékeket nézegeti. E. Egy év körüli nő alszik egy ágyabn. A vásznak előtt egy-egy formatervezett, egyszerű fehér szék található. Ha egy látogató leül egy székre, a filmen szereplő emberek viselkedése megváltozik, egy-egy ember hátrafordul, mintegy megérezve az őt figyelő tekintetet, azt, hogy valaki ott van mögötte. Az egyik vízparton üldögélő fiatal fiú hátrafordul; a sportoló nő megállítja a futógépet, lassan abbahagyja a futást, megfordul; egy 40 év körüli irodista forgószékével a látogató felé fordul; az apa abbahagyja a termékek nézegetését; az idős nő felébred, kinyitja szemét, és az egyes szereplők minden esetben addig nézik figyelmesen az adott vászon előtt tartózkodó látogatót, míg az el nem megy. Ez az interaktív installáció technikai szempontból mozgásérzékelő rendszerekre épül. A vásznak félköríves kiképzése formai és tartalmi szempontból is indokolt. Egyrészt a magyar pavilon kör alakú termeinek, illetve apszisának vonalait követi, illetve úgy tagolja a teret, hogy megőrzi annak átláthatóságát, másrészt bevonja a nézőt a vetített képsorokon zajló események terébe. A kiállítótér hátsó falát a látványterven jelzett módon, teljes hosszában és magasságában összesen ezer darab márványtábla borítaná. Minden táblára egy-egy pozitív élményt leíró, de alapvetően triviális mondat lenne felfestve arany betűkkel. Például: Épp nyitva volt még a bolt, amikor kenyeret akartam venni / Nem jött oda hozzám az ellenőr a buszon, pedig nem volt jegyem / Megkérdezte az egyik kollégám, hogy mi a bajom / Reggel nem voltam álmos, pedig alig aludtam éjszaka. További példák a látványterven találhatóak. A mondatok magyar nyelvűek lennének és minden kiállításlátogató kapna egy leporellót ezek angol és olasz fordításával. A leporelló látványterve a pályázathoz beadott mellékleten látható. A márványtáblák azoknak a vallási gyakorlat során többnyire kegyhelyeknek adományozott votív táblák formáját követik, amelyekkel általában a hívők a hálájukat kívánják kifejezni. A projekt gondolati háttere A ma is élő legenda szerint, Szent István felajánlását követően, Szűz Mária mintegy 1000 éve oltalmába vette Magyarországot, ahogy többek között, más-más időpontokban, Franciaországot, Bajorországot, Ausztriát, Csehországot és Lengyelországot is. A Mária-kultusznak a kezdetektől fogva szerves eleme volt a Máriának tulajdonított óvó, védő, közbenjáró szerep, amelyet már a korai bizánci időszakban kiterjesztettek a teljes birodalomra. Késő-középkori európai aktualizálása természetesen pontosan leírható politikai okokból történt. A mindenkori szociokulturális igényekre válaszolva a Patrona Hungariae / Regnum Marianum (Mária, mint Magyarország Patrónusa / Magyarország Mária országa) gondolatkör a századok során többször változott: újabb és újabb tartalmakkal telítődött, illetve más és más elemei kaptak hangsúlyt benne. Például a török hódítást követően a kolektív elhagyatottság-és fenyegetettség érzésének kompenzálását, majd az ellenreformáció idején a katolikus értékrendszer népszerűsítését szolgálta. Napjainkban a több magyarországi helyszínen számontartott csodatevő Máriaképek kultusza kifejezetten erőteljes, elsősorban a magánáhitat terén éreztetve hatását, de emelett a Regnum Marianum (Magyarország Mária országa) eszmerendszerét számos politikai fórumon a nemzettudat merősítsének egyik eszközeként sajátítják ki. Asztalos Zsolt munkája áttételesen azokat az igényeket vizsgálja, amelyek a mai napig élővé teszik a Mária-kultuszt Magyarországon. Megközelítésmódja nem politikai, történeti vagy társadalomtudományos szemléletű, hanem inkább személyes és induktív: az egyéni tapasztalatokra építve sugall általános érvényű válaszokat. Számára a jelenség kulcsa a figyelem, illetve a figyelem iránti általános emberi igény, hiszen a minden lépésünket figyelő, óvó tekintet hiányában, minden felelősséggel magunkra maradva kevésbé élhető a világ. A kiállítótér bejárása során a figyelem többféleképpen tárgyiasul: amint finoman, fokozatosan felismerhetővé válik, hogy az alkotó a nézőre osztotta Szűz Mária szerepét, aki eleinte észrevétlenül figyel a háttérben, majd miután mégis érezhetővé válik a jelenléte őt figyelik láthatatlan mivoltában is. A banális csodákért hálát adó fiktív votív táblák teremtik meg ezt az interpretációs lehetőséget.

2 APPLICATION FOR CURATORSHIP OF THE HUNGARIAN PAVILION AT THE 53RD VENICE BIENNALE PÁLYÁZAT THE PROJECT IN DETAILS Title: Virgin Mary has been been guarding over Hungary for 1000 years Contributing artist: Zsolt Asztalos The works of art to be on show Zsolt Asztalos would exhibit in the Hungarian Pavilion, at the 53rd Venice Biennale five coherent interactive video installations and a huge installation of thousand pieces that would cover the whole back wall of the pavilion and its apsis. As it is illustrated by the attached visual material, the artist would place five special, semicircular, 4x1,8 m sized projection canvases in the exhibition space. Five films showing five different situations will be projected on them: A. Four university students are sitting on the banks of a river facing the viewer with their back. B. A room filled with fitness machines. A 50 years old woman seen from the back is jogging on one of them. C. An office filled with computer desks and people merged into their work. D. An approximately 35 years old father is staring at the products in a supermarket with his child. E. A years old woman is sleeping in a bed. i A simple white chair designed especially for this purpose is placed in front of each projection canvas. When a visitor takes place to watch one of the films, the behaviour of its characters will change. One person of the certain group will change his/her position and will turn over to see who is behind her/him as if having felt a strange presence, the watching eyes of someone in the background. One of the students will turn about; the woman in the fitness centre will make the jogging machine stop, slowly turning over will cease moving herself; a man around forty will turn 180 degrees with his swivel chair; the father woud stop staring at the products; the old woman will wake up and open her eyes and in each case, the movie character will watch attentively the visitor as long as he/she is present. Technically this interactive installation is based on motion-detection devices. The semicircular design of the projection canvases is motivated by reasons of both form and content. They repeat the shape of the round exhibition spaces and that of the apsis of the Hungarian Pavilion, and they devide the space while preserving its transparency. On the other hand thus the viewer is closed up within the same space as the characters of the films. The back wall of the exhibition space will be entirely covered by thousand marble plates as it is marked on the attached visual material. Each marble plate will be decorated with a golden inscription describing a pleasant, but thoroughly trivial experience. For example: The shop was still open when I intended to buy bread / I didn t have any tickets, but the controller skipped me / One of my coleagues asked me how I felt / I wasn t tired in the morning in spite of not having slept at night. Further examples can be found on the attached visual material. The sentences are inscribed in Hungarian language, but the visitors would be equipped with a flyer containing their translation into English and Italian, the layout of which is attached to the application. The marble plates copy the format of the votive plates offered by beleivers in the context of various religious ceremonies. Theoretical background of the project According to a still existing legend, Hungary was offered to Virgin Mary somewhat more than 1000 years ago by Saint Stephan, the first christian king the country. Thus Virgin Mary has become a Patron of Hungary, as she has become the one of France, Bavaria, Austria, Bohemia and Poland nearly at the same time. The cult of the Virgin has always had emphasis on her role as a protector and mediator, and this was extended to the whole empire already in early bizantine times. This cult was imported to Europe in the late middle ages because of obvious political reasons. Being always responsive to the current socio-cultural exigencies the notion of Patrona Hungariae / Regnum Marianum (Virgin Mary, as Patron of Hungary / Hungary, the country of Virgin Mary) changed several times: it was again and again filled with new meanings throughout the centuries. For example, it served as compensation for the collective fear and solitude after the turkish invasion and was used as ideological wheapon in the war against reformation. Nowadays the cult of Virgin Mary is focused on those hungarian locations where some miraculous events have been witnessed. Thus it plays an important role in private devotion (when it is not used for political purposes, such as defining national identity). The project of Zsolt Asztalos analizes the various exigences that keep the cult of the Virgin alive even today in Hungary. His point of view is not political, nor historical, nor scientific. His starting point is the individual experience that leads to broader, more general considerations. For the artist the key motif is the attentive regard, or more precisely the inner need to be watched over, and not to be left alone. The attentive regard can be experienced in more ways in the exhibition space. Step by step the visitor realizes that he/she has been selected for the role of the Virgin this time to secretely watch over the people. Then, after her/his presence being sensed by the object of his/her regard, he/she will be the object of the regard in return. The votive plates offered for trivial wonders set the terms for this way of interpretation.

3 PÁLYÁZAT AZ 53. VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLE MAGYAR PAVILONBELI KIÁLLÍTÁSÁNAK KURÁTORI MEGBÍZATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE Részletes szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Sebestyén Ágnes Születés helye, ideje: Resicabánya, Lakcím: 1074 Budapest, Szövetség u. 43. III. em T: 70/ Tanulmányok : Eötvös Loránd Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar: Művészettörténet szak : ELTE-BTK: muzeológia szak : ELTE-TATOK: Művészettörténet tanárképzés : MÚOSZ: Bálint György Újságíró Akadémia: fotóriporter képzés Diplomák 2006: Művészettörténész (ELTE-BTK) 2006: művészettörténet tanár 2004: Fotóriporter (MÚOSZ) Aktuális munkahelyek 2008 júniusa óta: Apropodium Kortárs Képzőművészeti Galéria (www.apropodium.hu): galériavezető, kurátor, PR stratégia kialakítása és kapcsolódó feladatok koordinációja (kapcsolattartás a VIP ügyfelekkel, a művészekkel, a közönséggel, a sajtóval és a szponzorokkal), weboldal szerkesztése, a kiállításokhoz kapcsolódó elektronikus és nyomtatott kiadványok szerkesztése, kommunikációs feladatok, szövegírás 2006-óta: Nagyváradi Partiumi Egyetem (www.partium.ro): művészettörténet tanár Korábbi munkahelyek : Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola (www.kiskepzo.hu): művészettörténet tanár, múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése, lebonyolítása, segédanyagok szerkesztése, pályázatírás : acb Kortárs Művészeti Galéria (www.acbgaleria.hu), fontosabb munakörök: kiállítás rendezés (kurátori feladatok és logisztika), PR (kapcsolattartás a VIP ügyfelekkel, a művészekkel és a sajtóval), kiadványszerkesztés (kiállítási katalógusok, képzőművészeti albumok, leporellók, weboldal), pályázatírás, külföldi és belföldi projektek koordinációja : Deák Erika Galéria (www.deakgaleria.hu) galéria asszisztens 2004: Axelspringer (www.axelspringer.hu) fotóriporter szakmai gyakorlat 2001: Műcsarnok (www.mucsarnok.hu) kurátorasszisztens szakmai gyakorlat Nyelvismeret Felsőfok: angol, olasz, román Középfok: német, Alapfok: spanyol, francia

4 Asztalos Zsolt (1974) & Budapest, Vérhalom utca 20. Web: Magyar Képzômûvészeti Egyetem Festô szak Mesterek: Dienes Gábor, Maurer Dóra Magyar Képzômûvészeti Egyetem Mesterképzés - Festô szak Csoportos kiállítás: 1993 Barokk, Barcsay Terem, Budapest 1994 Tamás Galéria, Budapest 1995 Garázs Galéria, Budapest 1996 Barcsay Terem, Budapest 1997 Körmendi Galéria, Budapest 1999 Gresham Project, Budapest 1999 Geo, Magyar Földtani Intézet, Budapest 1999 Szanatórium, ArtPool P60, Budapest 1999 Magyar Kulturális Intézet, Berlin 2000 Varsó-Budapest, Lengyel Intézet, Budapest 2002 Zöldár, Kieselbach Galéria, Budapest 2004 Csendélet, Ernst Múzeum, Budapest 2008 Metro GALÉRIA 2008 Kurátor Kiállítás, Budapest Galéria 2008 Újratöltve, Stúdió Galéria 2008 Derkovits-díjasok, Ernst Múzeum 2008 Kiutak, Országos Vándorkiállítás 2008 Collegium Budapest, Bécs Önálló kiállítás: 2001 Fekete-fehér, Stúdió Galéria, Budapest 2001 Magyar Kulturális Intézet, Prága 2002 Fekete-fehér Európai Közép Galéria, Esztergom 2004 Csendélet, Dinamó Galéria, Budapest 2006 A te múltad, az én jelenem Dorottya Galéria, Budapest 2007 Rejtett Európai Közép Galéria, Esztergom 2007 A te múltad, az én jelenem Magyar Állami Operaház 2008 Benne, Stúdió Galéria 2008 Egy, Rododendron Galéria 2008 Fehér, Apropódium Galéria Díj: Derkovits ösztöndíj Tagság: Fiatal Képzômûvészek Stúdiója Egyesület tagja

5 Az épület bejárata felett, fehér leplen a kiállítás címe B D A C E Részlet a márványtábla-falfelületrôl (Az alaprajzon piros vonallal jelzett falon 1000 db tábla.) A villamoson nem jött oda hozzám az ellenôr, pedig nem volt jegyem. NEM FÁJT ANNYIRa A FOGGYÖKÉR- KEZELÉS, MINT AMIRE SZÁMÍTOTTAM. AZT HITTEM, HOGY ELRONTOTTAM A MUNKÁMAT, PEDIG JÓL SIKERÜLT. A VIZSGÁN AZT A TÉ- TELT HÚZTAM, AMIT MEGTANULTAM MEGKÉRDEZTE AZ EGYIK KOLLÉGÁM, MI A BAJOM. 5 ÉPPEN SIKERÜLT ELRÁNTANOM A KORMÁNYT AZ ELÔTTEM FÉKEZÔ AUTÓ ELÔL. 6 REGGEL NEM VOLTAM ÁLMOS, PEDIG ALIG ALUDTAM ÉJSZAKA. 7 NEM KAPTAM FIZE- TÉSI FELSZÓLÍTÁST, PEDIG FÉL ÉVE NEM FIZETTEM BE A CSEKKET. 8 NEM ROMLOTT MEG A MÚLT HETI ÉTELEM. MÉG MOST IS TUDTAM BELÔLE ENNI. 9 SIKERÜLT MEGMEN- TENEM EGY KIS PÓKOT, ALIG TUDTAM MEGFOGNI. 10 MEGTALÁLTAM AZ ELVESZTETETT PÉNZTÁRCÁMAT. 11 MEGHÚZÓDOTT A DE- RAKAM, DE KÉT NAP ALATT MEGGYÓGYULT. 12 MEGGYÓGYULT A DAGANATOS BARÁTOM. ATTILA KAPOTT MUNKÁT, ÉPPEN AKKOR, MIKOR ELFOGYOTT A PÉNZE. A LEVESBE NEM TETTEM SÓT, MÉGIS FINOM LETT. AZ ÖSSZES MUNKÁT MEGCSINÁLTAM EGY NAP ALATT, PEDIG LE- HETETLENNEK TÛNT

6 kôtáblák vetített felület B D Egyszerû fehér szék Interaktív szituációk A C A: Négy egyetemista korú fiatal egy folyóparton, nekünk háttal üldögélnek. A folyó vonulását szemlélik. Ha a kiállítás-látogató leül a kép elôtti székre, akkor az egyik fiatal fiú hátrafordul, és addig nézi a látogatót, míg el nem hagyja a székét. E B: Egy fitness teremben futógépek sorakoznak egymás mellett. Az egyik gépen egy 50 év körüli nô nekünk kissé oldalról látszódik. Ha a kiállítás-látogató odaül hozzá, akkor a nô megállítja a futógépet, lassan abbahagyja a futást, megfordul, és a látogatót nézi, míg fel nem áll a székérôl. C: Egy irodában egymás mellett asztalokat látunk, elôttük dolgozó emberek ülnek. Ha a kiállítás-látogató leül a kép elôtti székre, akkor a kép közepén ülô 40 év körüli irodista, forgószékével a látogató felé fordul. Addig szemkontaktusban vannak, míg a látogató el nem hagyja a székét. Ekkor az irodista férfi visszafordul asztalához, tovább folytatva munkáját. B C D: E: Egy szupermarketben egy 35 év körüli férfi gyerekével a polcon sorakozó termékeket nézegeti. Mikor a látogató leül a kép elôtti székre, a férfi abbahagyja a termékek nézegetését, és addig figyeli a látogatót, míg el nem megy. Egy év körüli nô otthon, ágyában alszik. Ha a látogató odaül hozzá, a nô felébred, kinyitja szemét, és addig figyeli a látogatót, míg el nem megy. A D E

7 PÁLYÁZAT AZ 53. VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLE MAGYAR PAVILONBELI KIÁLLÍTÁSÁNAK KURÁTORI MEGBÍZATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE Költségvetési terv Költség jogcímek 1. projekt szervezés / honorárium kiállító(k) / alkotó(k) kurátor / produkciós vezető Tervezett összes költség Ft Ft 2. installáció anyagköltség filmgyártás (kamerabérlés, világosítás, blue box, helyszínbérlés, szereplők, filmutómunka, programozás) Ft 1000 db csiszolt peremű, 4 helyen átlyukasztott kőtábla legyártása + arany színű felirat fölfestése Ft meghajlított speciális lepel (6 db, 4x 1,8 m) Ft formatervezett, egyedi szék gyártása (6 db) Ft molinó Ft fotózás Ft nagy értékű technikai eszközök beszerzése (6 db projektor, 6 db számítógép, 6 db mozgásérzékelő rendszer) helyszíni építés költségei lepel szerelési anyagköltsége technikai rendszer kiépítésének az anyagköltsége Ft Ft Ft 3. csomagolás, biztosítás építés 1000 db kőtábla falra való felszerelése Ft lepel fölszerelése Ft műszaki szerelési munkák Ft bontás 1000 db kőtábla falról való leszedése Ft lepel leszerelése Ft műszaki szerelés Ft 5. marketing ft 6. katalógus, egyéb kiadványok katalógus / könyvformátum: 500 db nyomdai költségek katalógus / puha fedelű: 2000 db nyomdai költségek katalógus grafikai tervezése szerkesztés, szerzői honoráriumok, fordítás papírkártya (kőtáblákon található feliratok fordításával) tervezés és nyomdai költség meghívó Ft Ft Ft Ft Ft Ft 7. szállás (pályázó és csapata, installálást végző személyek) Ft 8. honlap tervezés programozás (3 nyelven) üzemeltetési költségek Ft Ft Ft Költségek összesen

8 PÁLYÁZAT AZ 53. VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLE MAGYAR PAVILONBELI KIÁLLÍTÁSÁNAK KURÁTORI MEGBÍZATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE ÜTEMTERV (Az ütemezés nem tartalmazza azokat a teendőket, amelyek a kommunikációs tervben is szerepelnek) Munkafolyamat Határidő sajtótájékoztató megszervezése Közvetlenül a kurátor kinevezését követően a kurátor átadja munkája ütemezését a nemzeti biztosnak a kurátor kinevezését követő egy hónapon belül jóváhagyásra. a kurátor átadja a nemzeti biztosnak a nyers költségvetést a kurátor kinevezését követő egy hónapon belül mind a kiállításra, mind a katalógusra vonatkozóan, valamint a projekt PR menedzselési tervét a kiállításon résztvevő művész fölkérése, kötelezettségeinek a kurátor kinevezését követő egy hónapon belül és jogainak ismertetése, feladatainak pontosítása, határidők egyeztetése árajánlatok beszerzése, kivitelezési szerződések 2009 január 15-ig előkészítése, kivitelezés megrendelése kamerabérlés, helyszínbérlés január 15-ig a katalógus szerzőinek fölkérése január 15-ig filmforgatások január 15-február 15 filmes utómunkálatok, programozás február 15-március 15 bevezető tanulmány megírása a Biennále központi március 16-ig katalógusához és a magyar katalógushoz katalógusszövegek begyűjtése február 25-ig tanulmányok fordíttatása magyarra és olaszra február 25-március 20 biztosítás megrendelése Március folyamán szállások megrendelése Március folyamán utazások megszervezése Március folyamán teremőrök megrendelése Március folyamán 1000 db méretre vágott, élcsiszolt és 4db lyukfúrt márványlap február 3-március 20 (29 x 30 cm) legyártása 6 db 4 x 1, 8 m meghajlított speciális lepel legyártása február 3-március 20 formatervezett egyedi székek legyártása február 3-március 20 technikai eszközök beszerzése március 20-ig próbainstalláció március 20-ig fotózás március 20. katalógusok tervezése és nyomdai előkészítése március 22-április 20 meghívók terveztetése és legyártása április 27-május 8 katalógusok legyártása április 20- május15 magyar delegáció programjának megszervezése április 31-ig megnyitó megszervezése Április folyamán megnyitóbeszéd megírása április 31-ig meghívók kiküldése május 10-ig a kiállítási és installációs anyag összegyűjtése: speciális május lepel, székek, márványtáblák, technikai eszközök, katalógusok berakodás, helyszínre szállítás május kurátor, alkotó, installálást végző emberek (8 fő) május megérkezése a helyszínre INSTALLÁCIÓ: (Kőtáblák felszerelése: 4 ember / 8 nap, május 25-június 5 meghajlított speciális leplek elkészítése: 2 fő / 5 nap, műszaki szerelési munkák: mozgásérzékelő rendszerek kiépítése, számítógépek, projektorok összekötése, hangolása: 2 fő / 7 nap) megnyitó / fogadás június 07 katalógus bemutatója június 07 bontás november szakmai beszámoló megírása november 22 után

9 PÁLYÁZAT AZ 53. VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLE MAGYAR PAVILONBELI KIÁLLÍTÁSÁNAK KURÁTORI MEGBÍZATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE KOMMUNIKÁCIÓS TERV CÉLOK: A Biennálét megelőző időszakban: - a kiállítással kapcsolatos kommunikáció megalapozása - előzetes pozicionálás - a kiállítás fókuszában álló téma iránti érdeklődés felkeltése, illetve fokozása A Biennálé alatt, illetve ezt követően: - a kiállítás bemutatása és értékelése (tudósítások, krtitikák megjelenésének generálása) - follow up CÉLCSOPORT: - széles közvélemény - döntéshozók - gazdálkodási szervek (potenciális szponzorok) - szakma KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK - nyomtatott, elektronikus és online média: országos, illetve budapesti megjelenések - szakmai fórumok Munkafolyamatok Felvezető kampány Sajtótájékoztató Előzetes tájékoztató megírása, kiküldése Előzetes interjúszervezés az alkotóval Hirdetések, plakátok megterveztetése Hirdetések elhelyezése (Médiapartnerek révén) és plakátok kihelyezése Weboldal terveztetése, programoztatása, majd előzetes anyagok feltöltése Beszámolók, képek, videoanyagok feltöltése a projekt alakulásával kacsolatban- akár blogszerűen Kampány Médiaképviselők, döntéshozók, műgyűjtők, szponzorok, szakmabeliek meghívása a megnyitó fogadásra és a katalógus bemutatójára Beszámoló megírása, kiküldése a magyar médiumoknak A megnyitó, illetve a kiállítás dokumentálása és beszámolók, kép, -illetve videoanyagok feltöltése a weboldalra Hirdetések megjelentetése (Médiapartnerek révén) Interjúk, kerekasztalbeszélgetések szervezése az alkotó és a kurátor részvételével (Magyarországon) Interjúk, kerekasztalbeszélgetések szervezése az alkotó és a kurátor részvételével (A helyszínen) Szakmai vezetések megszervezése a helyszínen Szakmai és nyilvános kiállításlátogatások szervezése (Budapesti indulással) Összegző beszámoló közzététele Határidők / Időpontok az eredményhirdetést követően január 11-ig az eredményhirdetést követően többször január 1-ig január 1 és május 31 között folyamatosan január 31-ig 2009 február 1 és május 31 között folyamatosan Május 10-ig A megnyitót követően A megnyitót követően és a Biennálé alatt folyamatosan A Biennálé alatt többször Június 07 és november 22 között folyamatosan Június 07 és november 22 között többször Június 07 és november 22 között többször Június 07 és november 22 között többször 2009 november 22.-t követően

10 PÁLYÁZAT AZ 53. VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLE MAGYAR PAVILONBELI KIÁLLÍTÁSÁNAK KURÁTORI MEGBÍZATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE A KATALÓGUS SZAKMAI KONCEPCIÓJA I. A katalógus formátuma Keményfedeles: 500 db Technikai adatok: A/4 es méret, keménytábla borító, fehér könyvkötő vászonnal bevonva, címoldalon prégelés/aranyozás. Belív: 150 oldal, 170 gr matt műnyomó papírra, 4+4 színnel nyomva. Puha fedeles: 2000 db Technikai adatok: boritó 300 gr matt műnyomó, 4+4 színnel nyomva, előoldal matt fólia, írkatűzött. Belív: 150 oldal, 150 gr matt műnyomó papírra, 4+4 színnel nyomva. II. A katalógus tartalma 1. A kurátor bevezetője (képanyag: a Biennálén bemutatásra kerülő projekttel kapcsolatos illusztrációk: videostillek, márványtáblák, makett stb.) 2. A művész statement-je (képanyag: a Biennálén bemutatásra kerülő projekttel kapcsolatos illusztrációk: videostillek, márványtáblák, makett stb.) 3. Tanulmány Asztalos Zsolt eddigi képzőművézeti munkásságáról (képanyag: az alkotó korábbi műveinek reprodukciói) 4. Tanulmány a Biennálén bemutatásra kerülő projektről, ennek hazai és nemzetközi kontextusba való helyezése (képanyag: a Biennálén bemutatásra kerülő művekkel kapcsolatos illusztrációk és más, a szövegben említett művek reprodukciói) 5. A Regnum Marianum gondolatkör történelmi gyökereinek bemutatása és azoknak a változó politikai, illetve szocio-kulturális tényezőknek az elemezése, amelyek előhívták és indokolták, sőt szükségszerűvé tették továbbélését (képanyag: válogatás a témakörbe tartozó Mária-ábrázolásokból) 6. A bizonytalanság, védteleség projekciója. A jelenség lélektani okai. Interjú III. Látványterv A katalógus külső és belső látványtervét a mellékletek tartalmazzák!

11 K a t a l ó g u s b o r í t ó - g r a f i k a i t e r v I. Ma g y a r o r s z á g 1000 é v e Sz û z Má r i a oltalma alatt áll 53. Velencei Biennálé Magyar Pavilon

12 K a t a l ó g u s b e l s ô o l d a l - g r a f i k a i t e r v II. A PavilonNonsed min vel ip exerate corperos eliqui blaor senibh exeros am at laorpero odigna corem del dit ad min utpat ipis ea at lan volesendrer sed tat, consequat. Putat dunt praesting erit iure dolobore doloreetum nonulputatet atem autpat. Ed tem num euisim veraestie do dolobore te velit wisciduisl ip et iriustrud tet ea amet, cor seniat, quiscilla auguero et dio duis aliquat prat. An exerit iustrud minciduisi. Na feuguer ilismol oreet, quipsus cidunt alissequat. Duismolortie min ero core tio esendit nonulla facilit nos autatio exer sequat. Uptat at praestincin ullutpat. Ut wissi. Laore volorti onsendiametignibh ero eum iureet praesequisim eummy num illute commod tationsed do ea faccum ipsuscilisis aliquis alit lam, vendips uscillandit praesed tat alis autpat. Wis digna feui tionulputate tis dolor incidunt am ing er ipsustin utem dunt il incincil ipit, conulla ad magnibh euis nonsequisi. Ed tem num euisim veraestie do dolob o r e te v e l i t wisciduisl ip et iriustrud tet ea a m e t, c o r s e n i a t, quiscilla a u- g u e r o et d i o d u i s a l i q u a t p r a t. An exerit iustrud minciduisi. Na feuguer ilismol oreet, quipsus cid u n t alissequat. Du i s m o l o r t ie m i n ero c o r e tio esendit n o n u l l a facilit n o s autatio exer sequat. Uptat at praestincin ullutpat. Ut wissi. La o r e v o l o r t i o n s e n d i a me tig n i b h ero e u m iureet praesequisim e u m m y n u m illute c o m m o d tationsed d o ea f a c- c u m ipsuscilisis aliquis a l i t l a m, v e n d i p s uscillandit praesed t a t a l i s a u t p a t.

13 K a t a l ó g u s b e l s ô o l d a l - g r a f i k a i t e r v III. A Acilit do conum amc o n s e q u a t. Isim velisl ulla a u g a i t w i s m o d i o n s e n i t irit iriustrud Ed tem num euisim veraestie do dolobore Ed tem num euisim veraestie do dolobore te velit wisciduisl ip et iriustrud tet ea amet, te velit wisciduisl ip et iriustrud tet ea amet, cor seniat, quiscilla auguero et dio duis aliquat cor seniat, quiscilla auguero et dio duis aliquat prat. An exerit iustrud minciduisi. prat. An exerit iustrud minciduisi. Na feuguer ilismol oreet, quipsus cidunt alissequat. Duismolortie min ero core tio esensequat. Duismolortie min ero core tio esen- Na feuguer ilismol oreet, quipsus cidunt alisdit nonulla facilit nos autatio exer sequat. dit nonulla facilit nos autatio exer sequat. Uptat at praestincin ullutpat. Ut wissi. Uptat at praestincin ullutpat. Ut wissi. Laore volorti onsendiametignibh ero eum Laore volorti onsendiametignibh ero eum iureet praesequisim eummy num illute iureet praesequisim eummy num illute c o r e ti o es e n d i t no n u l l a facilit PavilonNonsed min vel ip exerate corperos eliqui blaor senibh exeros am at laorpero odigna corem del dit ad min utpat ipis ea at lan volesendrer sed tat, consequat. Putat dunt praesting erit iure dolobore doloreetum nonulputatet atem autpat. Ed tem num euisim veraestie do dolobore te velit wisciduisl ip et iriustrud tet ea amet, cor seniat, quiscilla auguero et dio duis aliquat prat. An exerit iustrud minciduisi. Na feuguer ilismol oreet, quipsus cidunt alissequat. Duismolortie min ero core tio esendit nonulla facilit nos autatio exer sequat. Uptat at praestincin ullutpat. Ut wissi. Laore volorti onsendiametignibh ero eum iureet praesequisim eummy num illute commod tationsed do ea faccum ipsuscilisis aliquis alit lam, vendips uscillandit praesed tat alis autpat. Wis di- Acilit do conum amconsequat. Isim velisl ulla augait wismodi onsenit irit iriustrud mod exerit ad tie molore tem nulla feuisi. To dunt amcommy niat. Ut am vel diam, quipismolore te mincipsumsan henibh ea autat alit lum inisi bla alit praesequisi. Um eraesequipit ex etum zzrit ing eu facing et utpatie vullam dio do eugiamc onsequat. Bore tat. Duis nonulla ndreetu msandignit am delis ent ea augue mod tat, quam, consendit ulputat dio commodolobor sum iure dit luptat. Ut dunt lam ilis nit augait lore feugiam coreet, commy nos essequate mod magna consed min euguero consequat. Ut dolum zzril iureetuerci bla commy nonsequis autat. Del ullandiam il dunt wissit velessectet, velenit augiat lorperat am ing elisim nos ad ero consecte velent prat. Ut estis elenim quam, sum duis Ed tem num euisim veraestie do dolobore te velit wisciduisl ip et iriustrud tet ea amet, cor seniat, quiscilla auguero et dio duis aliquat prat. An exerit iustrud minciduisi. Na feuguer ilismol oreet, quipsus cidunt alissequat. Duismolortie min ero core tio esendit nonulla facilit nos autatio exer sequat. Uptat at praestincin ullutpat. Ut wissi. Laore volorti onsendiametignibh ero eum iureet praesequisim eummy num illute commod tationsed do ea faccum ipsuscilisis aliquis alit lam, vendips uscillandit praesed tat alis autpat. Wis digna feui tionulputate tis dolor incidunt am ing er ipsustin utem dunt il incincil ipit, conulla ad magnibh euis nonsequisi. Put eu feum quipisi elis exeros alisit iriustrud et velis exero enit wisl ullumsan eniam, qui tat nostrud magnibh eugiat incip erit lum veli- Ed tem num euisim veraestie do dolobore te velit wisciduisl ip et iriustrud tet ea amet, cor seniat, quiscilla auguero et dio duis aliquat prat. An exerit iustrud minciduisi. Na feuguer ilismol oreet, quipsus cidunt alissequat. Duismolortie min ero core tio esendit nonulla facilit nos autatio exer sequat. Uptat at praestincin ullutpat. Ut wissi. Laore volorti onsendiametignibh ero eum iureet praesequisim eummy num illute commod tationsed do ea faccum ipsuscilisis aliquis alit lam, vendips uscillandit praesed tat alis autpat. Wis digna feui tionulputate tis dolor incidunt am ing er ipsustin utem dunt il incincil ipit, conulla ad magnibh euis nonsequisi. Put eu feum quipisi elis exeros alisit iriustrud et velis exero enit wisl ullumsan eniam, qui tat nostrud magnibh eugiat incip erit lum veli-

14 K a t a l ó g u s b e l s ô o l d a l - g r a f i k a i t e r v IV. A Ed tem num euisim veraestie An exerit iustrud minciduisi PavilonNonsed min vel ip exerate corperos eliqui blaor senibh exeros am at laorpero odigna gait wismodi onsenit irit iriustrud mod exerit ad Acilit do conum amconsequat. Isim velisl ulla au- corem del dit ad min utpat ipis ea at lan volesendrer sed tat, consequat. Putat dunt praesting To dunt amcommy niat. Ut am vel diam, qui- tie molore tem nulla feuisi. erit iure dolobore doloreetum nonulputatet pismolore te mincipsumsan henibh ea autat alit atem autpat. lum inisi bla alit praesequisi. Ed tem num euisim veraestie do dolobore te Um eraesequipit ex etum zzrit ing eu facing et velit wisciduisl ip et iriustrud tet ea amet, cor seniat, quiscilla auguero et dio duis aliquat prat. An tat. Duis nonulla ndreetu msandignit am delis utpatie vullam dio do eugiamc onsequat. Bore exerit iustrud minciduisi. ent ea augue mod tat, quam, consendit ulputat Na feuguer ilismol oreet, quipsus cidunt alissequat. Duismolortie min ero core tio esendit lam ilis nit augait lore feugiam coreet, dio commodolobor sum iure dit luptat. Ut dunt commy Ed tem num euisim veraestie do dolobore te velit wisciduisl ip et iriustrud tet ea amet, cor seniat, quiscilla auguero et dio duis aliquat prat. An exerit iustrud minciduisi. Na feuguer ilismol oreet, quipsus cidunt alissequat. Duismolortie min ero core tio esendit nonulla facilit nos autatio exer sequat. Uptat at praestincin ullutpat. Ut wissi. Laore volorti onsendiametignibh ero eum iureet praesequisim eummy num illute commod tationsed do ea faccum ipsuscilisis aliquis alit lam, vendips uscillandit praesed tat alis autpat. Wis digna feui tionulputate tis dolor incidunt am ing er ipsustin utem dunt il incincil ipit, conulla ad magnibh euis nonsequisi. Put eu feum quipisi elis exeros alisit iriustrud et velis exero enit wisl ullumsan eniam, qui tat nostrud magnibh eugiat incip erit lum veli- Ed tem num euisim veraestie do dolobore te velit wisciduisl ip et iriustrud tet ea amet, cor seniat, quiscilla auguero et dio duis aliquat prat. An exerit iustrud minciduisi. Na feuguer ilismol oreet, quipsus cidunt alissequat. Duismolortie min ero core tio esendit nonulla facilit nos autatio exer sequat. Uptat at praestincin ullutpat. Ut wissi. Laore volorti onsendiametignibh ero eum iureet praesequisim eummy num illute commod tationsed do ea faccum ipsuscilisis aliquis alit lam, vendips uscillandit praesed tat alis autpat. Wis digna feui tionulputate tis dolor incidunt am ing er ipsustin utem dunt il incincil ipit, conulla ad magnibh euis nonsequisi. Put eu feum quipisi elis exeros alisit iriustrud et velis exero enit wisl ullumsan eniam, qui tat nostrud magnibh eugiat incip erit lum veli-

15 Tr a n s l a t i o n s 1000 peices of Marble boards H a r m ó n i k a s z e r û e n h a j t o g a t o t t l e p o r e l ó a má r v á n y t á b l á k f o r d í t á s á h o z - g r a f i k a i t e r v

16 M e g h v ó - g r a f i k a i t e r v (210x100m m ) m e g h í v ó Szeretettel meghívjuk az 53. Velencei Biennálé Mag y a r o r s z á g 1000 é v e Sz û z Má r i a ol t a l m a al a t t ál l címû kiállításra. Kurátor: Sebestyén Ágnes Alkotó: Asztalos Zsolt Megnyitó: június 7., 18 óra Helyszín: Magyar Pavilon

HUNGARIAN ART NETWORK APPLICATION

HUNGARIAN ART NETWORK APPLICATION HUNGARIAN ART NETWORK APPLICATION Pályázat az 53. Velencei Képzômûvészeti Biennálé Magyar Pavilon kiállításának kurátori megbízatására - LENDVAI ÁDÁM BEVEZETÔ / 5 A PÁLYÁZÓ SZAKMAI ÉLETRAJZA / 6 A KIÁLLÍTÓK

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv. ÚMFT (2007-2013) kedvezményezettek számára

Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv. ÚMFT (2007-2013) kedvezményezettek számára Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv ÚMFT (2007-2013) kedvezményezettek számára 1 ELÔSZÓ Magyarország soha nem látott lehetôségek elôtt áll a fejlesztések terén. És most csak rajtunk múlik,

Részletesebben

dr. Petrányi Zsolt ügyvezető igazgató, a Velencei Biennále nemzeti biztosa részére Biennále Iroda Műcsarnok Nonprofit Kft.

dr. Petrányi Zsolt ügyvezető igazgató, a Velencei Biennále nemzeti biztosa részére Biennále Iroda Műcsarnok Nonprofit Kft. dr. Petrányi Zsolt ügyvezető igazgató, a Velencei Biennále nemzeti biztosa részére Biennále Iroda Műcsarnok Nonprofit Kft. 1146 Budapest, Dózsa György út 37. Pályázat az 53. Velencei Képzőművészeti Biennále

Részletesebben

VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ 2009 ZENÉN INNEN /MUNKACÍM/ Szegő György, kurátori pályázatvázlat

VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ 2009 ZENÉN INNEN /MUNKACÍM/ Szegő György, kurátori pályázatvázlat VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ 2009 ZENÉN INNEN /MUNKACÍM/ Szegő György, kurátori pályázatvázlat KIÁLLÍTÓK: Barabás Márton és Kapitány András képzőművészek Hang-kupola supervisor: Gőz László zeneművész

Részletesebben

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban

CSOSZÓ. Gabriella. Gabriella CSOSZÓ. 1969-ben született Marcaliban CSOSZÓ Gabriella 1969-ben született Marcaliban TANULMÁNYOK 1994 95 Posztgraduális képzés a JPTE Képzõmûvészeti Mesteriskolában 1995 Magyar Iparmûvészeti Egyetem, Fotó szak, vendéghallgató 1989 94 Janus

Részletesebben

RÉTEGEK. 14. Velencei Építészeti Biennále Kurátori Pályázat 2013 Magyar Pavilon

RÉTEGEK. 14. Velencei Építészeti Biennále Kurátori Pályázat 2013 Magyar Pavilon ////////// Fundamentals will be a Biennale about architecture, not architects. After several Biennales dedicated to the celebration of the contemporary, Fundamentals will focus on histories on the inevitable

Részletesebben

http://fika.hu 2011. május 22 - június 19. Pécs, volt belvárosi bóbita bábszínház 22 may - 19 june 2011 Pécs, former bóbita puppet theatre

http://fika.hu 2011. május 22 - június 19. Pécs, volt belvárosi bóbita bábszínház 22 may - 19 june 2011 Pécs, former bóbita puppet theatre http://fika.hu 2011. május 22 - június 19. Pécs, volt belvárosi bóbita bábszínház 22 may - 19 june 2011 Pécs, former bóbita puppet theatre 4 5 Második alkalommal szerveztük meg a Fiatal Kortárs Állásfoglalások

Részletesebben

Tóth Krisztián Krisztian Toth

Tóth Krisztián Krisztian Toth Tóth Krisztián Krisztian Toth Válogatott munkák Selected works +36 30 755 4254 Logók és arculatok Logos and identities Logók, logó tervek, arculati kézikönyvek, arculatok (adott színek és logók alapján)

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

2012/2 Kolozsvár, 2012

2012/2 Kolozsvár, 2012 2012/2 Kolozsvár, 2012 Szerkesztõbizottság: Balázs Géza (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely) Marian Petcu (Universitatea Bucureşti) Reinhold Stipsits (Universität

Részletesebben

CURATORS NETWORK 03 BUDAPEST

CURATORS NETWORK 03 BUDAPEST CURATORS NETWORK 03 BUDAPEST CRITICAL TINKERING www.curators-network.eu/budapest CURATORS NETWORK BUDAPEST CRITICAL TINKERING 2 CURATORS NETWORK BUDAPEST Csapat / Staff: Szalai Borbála Szalipszki Judit

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

Bevezetõ. Védnök / Patron Magyar Formatervezési Tanács. Szervezô / Organiser Design Terminál Kht. Támogató / Sponsor Magyar Szabadalmi Hivatal

Bevezetõ. Védnök / Patron Magyar Formatervezési Tanács. Szervezô / Organiser Design Terminál Kht. Támogató / Sponsor Magyar Szabadalmi Hivatal Védnök / Patron Magyar Formatervezési Tanács Szervezô / Organiser Design Terminál Kht. Bevezetõ Támogató / Sponsor Magyar Szabadalmi Hivatal Médiatámogatók / Media partners Szerkesztõ/Editor Fábics Natália

Részletesebben

Teaching. the Teachers. Dokumentáció egy tánctanároknak és táncosoknak szóló módszertani szemináriumról. Budapest 2010 04 12 21.

Teaching. the Teachers. Dokumentáció egy tánctanároknak és táncosoknak szóló módszertani szemináriumról. Budapest 2010 04 12 21. Teaching the Teachers Dokumentáció egy tánctanároknak és táncosoknak szóló módszertani szemináriumról Documentation of a methodological seminar for dance-teachers and dancers Budapest 2010 04 12 21. Teaching

Részletesebben

bauhaus lab I budapest film workshop

bauhaus lab I budapest film workshop http://www.c3.hu/ Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány Center for Culture & Communication Foundation bauhaus lab I budapest film workshop ISBN 978-963-88792-0-2 bauhaus lab I budapest film workshop

Részletesebben

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente.

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente. Társaságunk 1991 - óta a német Tente-Rollen cég, Európa piacvezető kerék és görgőgyártójának hazai képviselete. Húsz éve dolgozunk Újbudán, azóta sajátunknak érezzük a kerületet. 50 milliós raktárkészlettel

Részletesebben

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XXXIX. ÉVFOLYAM 2010/4-5.

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XXXIX. ÉVFOLYAM 2010/4-5. A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XXXIX. ÉVFOLYAM 2010/4-5. ÁTADTÁK AZ M31 AUTÓPÁLYÁT SIKERES PRÓBAÜZEM UTÁN TUDÓSÍTÁS KELENFÖLDRŐL TIZENNYOLC ÉV UTÁN ÚJRA DULÁCSKA HÍDÉPÍTÉS HATÁROK NÉLKÜL HÁZUNK TÁJA Gratulálunk!

Részletesebben

A projektek a Magyar Kormány támogatásával, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósulnak meg.

A projektek a Magyar Kormány támogatásával, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósulnak meg. A projektek a Magyar Kormány támogatásával, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósulnak meg. ÚJ SZÉCHENYI TERV ARCULATI KÉZIKÖNYV a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Részletesebben

XXXI. MAFOSZ Szalon. Lapozható a Fotósélet-pdf. Új székhely. Egy százalék

XXXI. MAFOSZ Szalon. Lapozható a Fotósélet-pdf. Új székhely. Egy százalék A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének elektronikus hírlevele Szerkesztő: Horváth Imre EFIAP, E-MAFOSZ/b 2014. április 7. XXXI. MAFOSZ Szalon A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok

Részletesebben

Pályázat a 2015-ben megrendezésre kerülő 56. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále Magyar Pavilon kiállítására és annak kurátori megbízatására

Pályázat a 2015-ben megrendezésre kerülő 56. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále Magyar Pavilon kiállítására és annak kurátori megbízatására Pályázat a 2015-ben megrendezésre kerülő 56. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále Magyar Pavilon kiállítására és annak kurátori megbízatására Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

MAGYAR MÚZEUMOK. 2005/3 ÕSZ HUNGARIAN MUSEUMS Volume 11 Number 3

MAGYAR MÚZEUMOK. 2005/3 ÕSZ HUNGARIAN MUSEUMS Volume 11 Number 3 MAGYAR MÚZEUMOK 2005/3 ÕSZ HUNGARIAN MUSEUMS Volume 11 Number 3 AUTUMN Múzeumok Mindenkinek Museums for Everyone Programme Pillanatkép a Múzeumok Éjszakája sajtótájékoztatóról The press conference on the

Részletesebben

bagla emlékezet, anyag, kézművesség

bagla emlékezet, anyag, kézművesség bagla emlékezet, anyag, kézművesség bagla emlékezet, anyag, kézművesség Kurátori koncepció a 14. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonjához bagla bagla Emlékezet, anyag, kézművesség Memory, materials,

Részletesebben

bevezető Védnök Patron Magyar Formatervezési Tanács Támogató Sponsor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

bevezető Védnök Patron Magyar Formatervezési Tanács Támogató Sponsor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Couleur locale Védnök Patron Magyar Formatervezési Tanács Támogató Sponsor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szervező Organiser Társszervező Co-organiser Design Terminál Nonprofit Kft Közigazgatási és

Részletesebben

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington 2013. JÚNIUS június 31. évfolyam 5. szám June 2013 Volume 31, JUNE Issue 2013 5. Tartalom A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Vezetőségi

Részletesebben

2000 2010 Térképzetek

2000 2010 Térképzetek 2000 2010 Térképzetek Térképzetek 2010. december 12 2011. január 16. Kurátor: Bordács Andrea Várady Róbert festett interfészei 3 Az információs társadalom és a számítógép korszakában az interfész fogalma

Részletesebben

Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok kiállítása. Exhibition of the László Moholy-Nagy Design Grant Holders

Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok kiállítása. Exhibition of the László Moholy-Nagy Design Grant Holders Exhibition of the László Moholy-Nagy Design Grant Holders Museum of Applied Arts, Budapest, 19 February 29 March 2009 Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2009. február 19 március 29. Moholy-Nagy László formatervezési

Részletesebben

magyar 2002/2 NYÁR Volume 8 Number 2

magyar 2002/2 NYÁR Volume 8 Number 2 magyar múzeumok 2002/2 NYÁR HUNGARIAN MUSEUMS Volume 8 Number 2 SUMMER Képek az Álmok álmodói Világraszóló magyarok címû kiállításból Pictures from the exhibition Dreamers of Dreams World-Famous Hungarians

Részletesebben

programok / programmes

programok / programmes LUDWIG MÚZEUM Kortárs Művészeti Múzeum Museum of Contemporary Art 2 0 0 7 programok / programmes á p r i l i s m á j u s j ú n i u s A p r i l M a y J u n e tartalom / contents A Ludwig Múzeum Kortárs

Részletesebben

támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház

támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház támogatóink / sponsors hungarian month of photography A Magyar Fotóművészek Szövetsége fesztiválja www.fotohonap.hu Emberi Erőforrások Minisztériuma média támogatóink / MEdia partners mozi tv színház Média

Részletesebben

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense 2014.10.03 10.12. BUdapest design week Átvitt értelem figurative sense Védnök Patron Kiemelt szakmai partnerek Leading Professional Partners Szervező Organiser Projektvezető Project Leader Kommunikáció

Részletesebben