PÁLYÁZAT AZ 53. VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLE MAGYAR PAVILONBELI KIÁLLÍTÁSÁNAK KURÁTORI MEGBÍZATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT AZ 53. VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLE MAGYAR PAVILONBELI KIÁLLÍTÁSÁNAK KURÁTORI MEGBÍZATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE"

Átírás

1 PÁLYÁZAT AZ 53. VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLE MAGYAR PAVILONBELI KIÁLLÍTÁSÁNAK KURÁTORI MEGBÍZATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE PROJEKTLEÍRÁS A kiállítás címe: Magyarország 1000 éve Szűz Mária oltalma alatt áll Kiállító: Asztalos Zsolt A kiállításon szereplő művek Asztalos Zsolt öt egymáshoz szervesen kacsolódó interaktív videoinstallációt, és egy ezer elemből álló, a kiállítótér hátsó falát és apszisát beborító, hatalmas léptékű installációt állítana ki az 53. Velencei Képzőművészeti Biennále keretében a Magyar Pavilonban. A látványterven látható módon öt darab speciális, félkörívet formázó, 4x1,8 méteres vetítővásznat helyezne el a kiállítótérben. Ezeken párhuzamosan egy-egy jelenet lenne látható: A. Négy egyetemista korú fiatal üldögél egy folyóparton, nekünk háttal. B. Egy fitness teremben futógépek sorakoznak egymás mellett. Az egyik gépen egy 50 év körüli nőt látunk háromnegyedprofilból. C. Egy irodában asztalok sorakoznak egymás mellett, amelyeknél munkájukba merült emberek ülnek. D. Egy szupermarketben egy 35 év körüli férfi gyerekével a polcon sorakozó termékeket nézegeti. E. Egy év körüli nő alszik egy ágyabn. A vásznak előtt egy-egy formatervezett, egyszerű fehér szék található. Ha egy látogató leül egy székre, a filmen szereplő emberek viselkedése megváltozik, egy-egy ember hátrafordul, mintegy megérezve az őt figyelő tekintetet, azt, hogy valaki ott van mögötte. Az egyik vízparton üldögélő fiatal fiú hátrafordul; a sportoló nő megállítja a futógépet, lassan abbahagyja a futást, megfordul; egy 40 év körüli irodista forgószékével a látogató felé fordul; az apa abbahagyja a termékek nézegetését; az idős nő felébred, kinyitja szemét, és az egyes szereplők minden esetben addig nézik figyelmesen az adott vászon előtt tartózkodó látogatót, míg az el nem megy. Ez az interaktív installáció technikai szempontból mozgásérzékelő rendszerekre épül. A vásznak félköríves kiképzése formai és tartalmi szempontból is indokolt. Egyrészt a magyar pavilon kör alakú termeinek, illetve apszisának vonalait követi, illetve úgy tagolja a teret, hogy megőrzi annak átláthatóságát, másrészt bevonja a nézőt a vetített képsorokon zajló események terébe. A kiállítótér hátsó falát a látványterven jelzett módon, teljes hosszában és magasságában összesen ezer darab márványtábla borítaná. Minden táblára egy-egy pozitív élményt leíró, de alapvetően triviális mondat lenne felfestve arany betűkkel. Például: Épp nyitva volt még a bolt, amikor kenyeret akartam venni / Nem jött oda hozzám az ellenőr a buszon, pedig nem volt jegyem / Megkérdezte az egyik kollégám, hogy mi a bajom / Reggel nem voltam álmos, pedig alig aludtam éjszaka. További példák a látványterven találhatóak. A mondatok magyar nyelvűek lennének és minden kiállításlátogató kapna egy leporellót ezek angol és olasz fordításával. A leporelló látványterve a pályázathoz beadott mellékleten látható. A márványtáblák azoknak a vallási gyakorlat során többnyire kegyhelyeknek adományozott votív táblák formáját követik, amelyekkel általában a hívők a hálájukat kívánják kifejezni. A projekt gondolati háttere A ma is élő legenda szerint, Szent István felajánlását követően, Szűz Mária mintegy 1000 éve oltalmába vette Magyarországot, ahogy többek között, más-más időpontokban, Franciaországot, Bajorországot, Ausztriát, Csehországot és Lengyelországot is. A Mária-kultusznak a kezdetektől fogva szerves eleme volt a Máriának tulajdonított óvó, védő, közbenjáró szerep, amelyet már a korai bizánci időszakban kiterjesztettek a teljes birodalomra. Késő-középkori európai aktualizálása természetesen pontosan leírható politikai okokból történt. A mindenkori szociokulturális igényekre válaszolva a Patrona Hungariae / Regnum Marianum (Mária, mint Magyarország Patrónusa / Magyarország Mária országa) gondolatkör a századok során többször változott: újabb és újabb tartalmakkal telítődött, illetve más és más elemei kaptak hangsúlyt benne. Például a török hódítást követően a kolektív elhagyatottság-és fenyegetettség érzésének kompenzálását, majd az ellenreformáció idején a katolikus értékrendszer népszerűsítését szolgálta. Napjainkban a több magyarországi helyszínen számontartott csodatevő Máriaképek kultusza kifejezetten erőteljes, elsősorban a magánáhitat terén éreztetve hatását, de emelett a Regnum Marianum (Magyarország Mária országa) eszmerendszerét számos politikai fórumon a nemzettudat merősítsének egyik eszközeként sajátítják ki. Asztalos Zsolt munkája áttételesen azokat az igényeket vizsgálja, amelyek a mai napig élővé teszik a Mária-kultuszt Magyarországon. Megközelítésmódja nem politikai, történeti vagy társadalomtudományos szemléletű, hanem inkább személyes és induktív: az egyéni tapasztalatokra építve sugall általános érvényű válaszokat. Számára a jelenség kulcsa a figyelem, illetve a figyelem iránti általános emberi igény, hiszen a minden lépésünket figyelő, óvó tekintet hiányában, minden felelősséggel magunkra maradva kevésbé élhető a világ. A kiállítótér bejárása során a figyelem többféleképpen tárgyiasul: amint finoman, fokozatosan felismerhetővé válik, hogy az alkotó a nézőre osztotta Szűz Mária szerepét, aki eleinte észrevétlenül figyel a háttérben, majd miután mégis érezhetővé válik a jelenléte őt figyelik láthatatlan mivoltában is. A banális csodákért hálát adó fiktív votív táblák teremtik meg ezt az interpretációs lehetőséget.

2 APPLICATION FOR CURATORSHIP OF THE HUNGARIAN PAVILION AT THE 53RD VENICE BIENNALE PÁLYÁZAT THE PROJECT IN DETAILS Title: Virgin Mary has been been guarding over Hungary for 1000 years Contributing artist: Zsolt Asztalos The works of art to be on show Zsolt Asztalos would exhibit in the Hungarian Pavilion, at the 53rd Venice Biennale five coherent interactive video installations and a huge installation of thousand pieces that would cover the whole back wall of the pavilion and its apsis. As it is illustrated by the attached visual material, the artist would place five special, semicircular, 4x1,8 m sized projection canvases in the exhibition space. Five films showing five different situations will be projected on them: A. Four university students are sitting on the banks of a river facing the viewer with their back. B. A room filled with fitness machines. A 50 years old woman seen from the back is jogging on one of them. C. An office filled with computer desks and people merged into their work. D. An approximately 35 years old father is staring at the products in a supermarket with his child. E. A years old woman is sleeping in a bed. i A simple white chair designed especially for this purpose is placed in front of each projection canvas. When a visitor takes place to watch one of the films, the behaviour of its characters will change. One person of the certain group will change his/her position and will turn over to see who is behind her/him as if having felt a strange presence, the watching eyes of someone in the background. One of the students will turn about; the woman in the fitness centre will make the jogging machine stop, slowly turning over will cease moving herself; a man around forty will turn 180 degrees with his swivel chair; the father woud stop staring at the products; the old woman will wake up and open her eyes and in each case, the movie character will watch attentively the visitor as long as he/she is present. Technically this interactive installation is based on motion-detection devices. The semicircular design of the projection canvases is motivated by reasons of both form and content. They repeat the shape of the round exhibition spaces and that of the apsis of the Hungarian Pavilion, and they devide the space while preserving its transparency. On the other hand thus the viewer is closed up within the same space as the characters of the films. The back wall of the exhibition space will be entirely covered by thousand marble plates as it is marked on the attached visual material. Each marble plate will be decorated with a golden inscription describing a pleasant, but thoroughly trivial experience. For example: The shop was still open when I intended to buy bread / I didn t have any tickets, but the controller skipped me / One of my coleagues asked me how I felt / I wasn t tired in the morning in spite of not having slept at night. Further examples can be found on the attached visual material. The sentences are inscribed in Hungarian language, but the visitors would be equipped with a flyer containing their translation into English and Italian, the layout of which is attached to the application. The marble plates copy the format of the votive plates offered by beleivers in the context of various religious ceremonies. Theoretical background of the project According to a still existing legend, Hungary was offered to Virgin Mary somewhat more than 1000 years ago by Saint Stephan, the first christian king the country. Thus Virgin Mary has become a Patron of Hungary, as she has become the one of France, Bavaria, Austria, Bohemia and Poland nearly at the same time. The cult of the Virgin has always had emphasis on her role as a protector and mediator, and this was extended to the whole empire already in early bizantine times. This cult was imported to Europe in the late middle ages because of obvious political reasons. Being always responsive to the current socio-cultural exigencies the notion of Patrona Hungariae / Regnum Marianum (Virgin Mary, as Patron of Hungary / Hungary, the country of Virgin Mary) changed several times: it was again and again filled with new meanings throughout the centuries. For example, it served as compensation for the collective fear and solitude after the turkish invasion and was used as ideological wheapon in the war against reformation. Nowadays the cult of Virgin Mary is focused on those hungarian locations where some miraculous events have been witnessed. Thus it plays an important role in private devotion (when it is not used for political purposes, such as defining national identity). The project of Zsolt Asztalos analizes the various exigences that keep the cult of the Virgin alive even today in Hungary. His point of view is not political, nor historical, nor scientific. His starting point is the individual experience that leads to broader, more general considerations. For the artist the key motif is the attentive regard, or more precisely the inner need to be watched over, and not to be left alone. The attentive regard can be experienced in more ways in the exhibition space. Step by step the visitor realizes that he/she has been selected for the role of the Virgin this time to secretely watch over the people. Then, after her/his presence being sensed by the object of his/her regard, he/she will be the object of the regard in return. The votive plates offered for trivial wonders set the terms for this way of interpretation.

3 PÁLYÁZAT AZ 53. VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLE MAGYAR PAVILONBELI KIÁLLÍTÁSÁNAK KURÁTORI MEGBÍZATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE Részletes szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Sebestyén Ágnes Születés helye, ideje: Resicabánya, Lakcím: 1074 Budapest, Szövetség u. 43. III. em T: 70/ Tanulmányok : Eötvös Loránd Tudományegyetem - Bölcsészettudományi Kar: Művészettörténet szak : ELTE-BTK: muzeológia szak : ELTE-TATOK: Művészettörténet tanárképzés : MÚOSZ: Bálint György Újságíró Akadémia: fotóriporter képzés Diplomák 2006: Művészettörténész (ELTE-BTK) 2006: művészettörténet tanár 2004: Fotóriporter (MÚOSZ) Aktuális munkahelyek 2008 júniusa óta: Apropodium Kortárs Képzőművészeti Galéria (www.apropodium.hu): galériavezető, kurátor, PR stratégia kialakítása és kapcsolódó feladatok koordinációja (kapcsolattartás a VIP ügyfelekkel, a művészekkel, a közönséggel, a sajtóval és a szponzorokkal), weboldal szerkesztése, a kiállításokhoz kapcsolódó elektronikus és nyomtatott kiadványok szerkesztése, kommunikációs feladatok, szövegírás 2006-óta: Nagyváradi Partiumi Egyetem (www.partium.ro): művészettörténet tanár Korábbi munkahelyek : Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola (www.kiskepzo.hu): művészettörténet tanár, múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése, lebonyolítása, segédanyagok szerkesztése, pályázatírás : acb Kortárs Művészeti Galéria (www.acbgaleria.hu), fontosabb munakörök: kiállítás rendezés (kurátori feladatok és logisztika), PR (kapcsolattartás a VIP ügyfelekkel, a művészekkel és a sajtóval), kiadványszerkesztés (kiállítási katalógusok, képzőművészeti albumok, leporellók, weboldal), pályázatírás, külföldi és belföldi projektek koordinációja : Deák Erika Galéria (www.deakgaleria.hu) galéria asszisztens 2004: Axelspringer (www.axelspringer.hu) fotóriporter szakmai gyakorlat 2001: Műcsarnok (www.mucsarnok.hu) kurátorasszisztens szakmai gyakorlat Nyelvismeret Felsőfok: angol, olasz, román Középfok: német, Alapfok: spanyol, francia

4 Asztalos Zsolt (1974) & Budapest, Vérhalom utca 20. Web: Magyar Képzômûvészeti Egyetem Festô szak Mesterek: Dienes Gábor, Maurer Dóra Magyar Képzômûvészeti Egyetem Mesterképzés - Festô szak Csoportos kiállítás: 1993 Barokk, Barcsay Terem, Budapest 1994 Tamás Galéria, Budapest 1995 Garázs Galéria, Budapest 1996 Barcsay Terem, Budapest 1997 Körmendi Galéria, Budapest 1999 Gresham Project, Budapest 1999 Geo, Magyar Földtani Intézet, Budapest 1999 Szanatórium, ArtPool P60, Budapest 1999 Magyar Kulturális Intézet, Berlin 2000 Varsó-Budapest, Lengyel Intézet, Budapest 2002 Zöldár, Kieselbach Galéria, Budapest 2004 Csendélet, Ernst Múzeum, Budapest 2008 Metro GALÉRIA 2008 Kurátor Kiállítás, Budapest Galéria 2008 Újratöltve, Stúdió Galéria 2008 Derkovits-díjasok, Ernst Múzeum 2008 Kiutak, Országos Vándorkiállítás 2008 Collegium Budapest, Bécs Önálló kiállítás: 2001 Fekete-fehér, Stúdió Galéria, Budapest 2001 Magyar Kulturális Intézet, Prága 2002 Fekete-fehér Európai Közép Galéria, Esztergom 2004 Csendélet, Dinamó Galéria, Budapest 2006 A te múltad, az én jelenem Dorottya Galéria, Budapest 2007 Rejtett Európai Közép Galéria, Esztergom 2007 A te múltad, az én jelenem Magyar Állami Operaház 2008 Benne, Stúdió Galéria 2008 Egy, Rododendron Galéria 2008 Fehér, Apropódium Galéria Díj: Derkovits ösztöndíj Tagság: Fiatal Képzômûvészek Stúdiója Egyesület tagja

5 Az épület bejárata felett, fehér leplen a kiállítás címe B D A C E Részlet a márványtábla-falfelületrôl (Az alaprajzon piros vonallal jelzett falon 1000 db tábla.) A villamoson nem jött oda hozzám az ellenôr, pedig nem volt jegyem. NEM FÁJT ANNYIRa A FOGGYÖKÉR- KEZELÉS, MINT AMIRE SZÁMÍTOTTAM. AZT HITTEM, HOGY ELRONTOTTAM A MUNKÁMAT, PEDIG JÓL SIKERÜLT. A VIZSGÁN AZT A TÉ- TELT HÚZTAM, AMIT MEGTANULTAM MEGKÉRDEZTE AZ EGYIK KOLLÉGÁM, MI A BAJOM. 5 ÉPPEN SIKERÜLT ELRÁNTANOM A KORMÁNYT AZ ELÔTTEM FÉKEZÔ AUTÓ ELÔL. 6 REGGEL NEM VOLTAM ÁLMOS, PEDIG ALIG ALUDTAM ÉJSZAKA. 7 NEM KAPTAM FIZE- TÉSI FELSZÓLÍTÁST, PEDIG FÉL ÉVE NEM FIZETTEM BE A CSEKKET. 8 NEM ROMLOTT MEG A MÚLT HETI ÉTELEM. MÉG MOST IS TUDTAM BELÔLE ENNI. 9 SIKERÜLT MEGMEN- TENEM EGY KIS PÓKOT, ALIG TUDTAM MEGFOGNI. 10 MEGTALÁLTAM AZ ELVESZTETETT PÉNZTÁRCÁMAT. 11 MEGHÚZÓDOTT A DE- RAKAM, DE KÉT NAP ALATT MEGGYÓGYULT. 12 MEGGYÓGYULT A DAGANATOS BARÁTOM. ATTILA KAPOTT MUNKÁT, ÉPPEN AKKOR, MIKOR ELFOGYOTT A PÉNZE. A LEVESBE NEM TETTEM SÓT, MÉGIS FINOM LETT. AZ ÖSSZES MUNKÁT MEGCSINÁLTAM EGY NAP ALATT, PEDIG LE- HETETLENNEK TÛNT

6 kôtáblák vetített felület B D Egyszerû fehér szék Interaktív szituációk A C A: Négy egyetemista korú fiatal egy folyóparton, nekünk háttal üldögélnek. A folyó vonulását szemlélik. Ha a kiállítás-látogató leül a kép elôtti székre, akkor az egyik fiatal fiú hátrafordul, és addig nézi a látogatót, míg el nem hagyja a székét. E B: Egy fitness teremben futógépek sorakoznak egymás mellett. Az egyik gépen egy 50 év körüli nô nekünk kissé oldalról látszódik. Ha a kiállítás-látogató odaül hozzá, akkor a nô megállítja a futógépet, lassan abbahagyja a futást, megfordul, és a látogatót nézi, míg fel nem áll a székérôl. C: Egy irodában egymás mellett asztalokat látunk, elôttük dolgozó emberek ülnek. Ha a kiállítás-látogató leül a kép elôtti székre, akkor a kép közepén ülô 40 év körüli irodista, forgószékével a látogató felé fordul. Addig szemkontaktusban vannak, míg a látogató el nem hagyja a székét. Ekkor az irodista férfi visszafordul asztalához, tovább folytatva munkáját. B C D: E: Egy szupermarketben egy 35 év körüli férfi gyerekével a polcon sorakozó termékeket nézegeti. Mikor a látogató leül a kép elôtti székre, a férfi abbahagyja a termékek nézegetését, és addig figyeli a látogatót, míg el nem megy. Egy év körüli nô otthon, ágyában alszik. Ha a látogató odaül hozzá, a nô felébred, kinyitja szemét, és addig figyeli a látogatót, míg el nem megy. A D E

7 PÁLYÁZAT AZ 53. VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLE MAGYAR PAVILONBELI KIÁLLÍTÁSÁNAK KURÁTORI MEGBÍZATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE Költségvetési terv Költség jogcímek 1. projekt szervezés / honorárium kiállító(k) / alkotó(k) kurátor / produkciós vezető Tervezett összes költség Ft Ft 2. installáció anyagköltség filmgyártás (kamerabérlés, világosítás, blue box, helyszínbérlés, szereplők, filmutómunka, programozás) Ft 1000 db csiszolt peremű, 4 helyen átlyukasztott kőtábla legyártása + arany színű felirat fölfestése Ft meghajlított speciális lepel (6 db, 4x 1,8 m) Ft formatervezett, egyedi szék gyártása (6 db) Ft molinó Ft fotózás Ft nagy értékű technikai eszközök beszerzése (6 db projektor, 6 db számítógép, 6 db mozgásérzékelő rendszer) helyszíni építés költségei lepel szerelési anyagköltsége technikai rendszer kiépítésének az anyagköltsége Ft Ft Ft 3. csomagolás, biztosítás építés 1000 db kőtábla falra való felszerelése Ft lepel fölszerelése Ft műszaki szerelési munkák Ft bontás 1000 db kőtábla falról való leszedése Ft lepel leszerelése Ft műszaki szerelés Ft 5. marketing ft 6. katalógus, egyéb kiadványok katalógus / könyvformátum: 500 db nyomdai költségek katalógus / puha fedelű: 2000 db nyomdai költségek katalógus grafikai tervezése szerkesztés, szerzői honoráriumok, fordítás papírkártya (kőtáblákon található feliratok fordításával) tervezés és nyomdai költség meghívó Ft Ft Ft Ft Ft Ft 7. szállás (pályázó és csapata, installálást végző személyek) Ft 8. honlap tervezés programozás (3 nyelven) üzemeltetési költségek Ft Ft Ft Költségek összesen

8 PÁLYÁZAT AZ 53. VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLE MAGYAR PAVILONBELI KIÁLLÍTÁSÁNAK KURÁTORI MEGBÍZATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE ÜTEMTERV (Az ütemezés nem tartalmazza azokat a teendőket, amelyek a kommunikációs tervben is szerepelnek) Munkafolyamat Határidő sajtótájékoztató megszervezése Közvetlenül a kurátor kinevezését követően a kurátor átadja munkája ütemezését a nemzeti biztosnak a kurátor kinevezését követő egy hónapon belül jóváhagyásra. a kurátor átadja a nemzeti biztosnak a nyers költségvetést a kurátor kinevezését követő egy hónapon belül mind a kiállításra, mind a katalógusra vonatkozóan, valamint a projekt PR menedzselési tervét a kiállításon résztvevő művész fölkérése, kötelezettségeinek a kurátor kinevezését követő egy hónapon belül és jogainak ismertetése, feladatainak pontosítása, határidők egyeztetése árajánlatok beszerzése, kivitelezési szerződések 2009 január 15-ig előkészítése, kivitelezés megrendelése kamerabérlés, helyszínbérlés január 15-ig a katalógus szerzőinek fölkérése január 15-ig filmforgatások január 15-február 15 filmes utómunkálatok, programozás február 15-március 15 bevezető tanulmány megírása a Biennále központi március 16-ig katalógusához és a magyar katalógushoz katalógusszövegek begyűjtése február 25-ig tanulmányok fordíttatása magyarra és olaszra február 25-március 20 biztosítás megrendelése Március folyamán szállások megrendelése Március folyamán utazások megszervezése Március folyamán teremőrök megrendelése Március folyamán 1000 db méretre vágott, élcsiszolt és 4db lyukfúrt márványlap február 3-március 20 (29 x 30 cm) legyártása 6 db 4 x 1, 8 m meghajlított speciális lepel legyártása február 3-március 20 formatervezett egyedi székek legyártása február 3-március 20 technikai eszközök beszerzése március 20-ig próbainstalláció március 20-ig fotózás március 20. katalógusok tervezése és nyomdai előkészítése március 22-április 20 meghívók terveztetése és legyártása április 27-május 8 katalógusok legyártása április 20- május15 magyar delegáció programjának megszervezése április 31-ig megnyitó megszervezése Április folyamán megnyitóbeszéd megírása április 31-ig meghívók kiküldése május 10-ig a kiállítási és installációs anyag összegyűjtése: speciális május lepel, székek, márványtáblák, technikai eszközök, katalógusok berakodás, helyszínre szállítás május kurátor, alkotó, installálást végző emberek (8 fő) május megérkezése a helyszínre INSTALLÁCIÓ: (Kőtáblák felszerelése: 4 ember / 8 nap, május 25-június 5 meghajlított speciális leplek elkészítése: 2 fő / 5 nap, műszaki szerelési munkák: mozgásérzékelő rendszerek kiépítése, számítógépek, projektorok összekötése, hangolása: 2 fő / 7 nap) megnyitó / fogadás június 07 katalógus bemutatója június 07 bontás november szakmai beszámoló megírása november 22 után

9 PÁLYÁZAT AZ 53. VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLE MAGYAR PAVILONBELI KIÁLLÍTÁSÁNAK KURÁTORI MEGBÍZATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE KOMMUNIKÁCIÓS TERV CÉLOK: A Biennálét megelőző időszakban: - a kiállítással kapcsolatos kommunikáció megalapozása - előzetes pozicionálás - a kiállítás fókuszában álló téma iránti érdeklődés felkeltése, illetve fokozása A Biennálé alatt, illetve ezt követően: - a kiállítás bemutatása és értékelése (tudósítások, krtitikák megjelenésének generálása) - follow up CÉLCSOPORT: - széles közvélemény - döntéshozók - gazdálkodási szervek (potenciális szponzorok) - szakma KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK - nyomtatott, elektronikus és online média: országos, illetve budapesti megjelenések - szakmai fórumok Munkafolyamatok Felvezető kampány Sajtótájékoztató Előzetes tájékoztató megírása, kiküldése Előzetes interjúszervezés az alkotóval Hirdetések, plakátok megterveztetése Hirdetések elhelyezése (Médiapartnerek révén) és plakátok kihelyezése Weboldal terveztetése, programoztatása, majd előzetes anyagok feltöltése Beszámolók, képek, videoanyagok feltöltése a projekt alakulásával kacsolatban- akár blogszerűen Kampány Médiaképviselők, döntéshozók, műgyűjtők, szponzorok, szakmabeliek meghívása a megnyitó fogadásra és a katalógus bemutatójára Beszámoló megírása, kiküldése a magyar médiumoknak A megnyitó, illetve a kiállítás dokumentálása és beszámolók, kép, -illetve videoanyagok feltöltése a weboldalra Hirdetések megjelentetése (Médiapartnerek révén) Interjúk, kerekasztalbeszélgetések szervezése az alkotó és a kurátor részvételével (Magyarországon) Interjúk, kerekasztalbeszélgetések szervezése az alkotó és a kurátor részvételével (A helyszínen) Szakmai vezetések megszervezése a helyszínen Szakmai és nyilvános kiállításlátogatások szervezése (Budapesti indulással) Összegző beszámoló közzététele Határidők / Időpontok az eredményhirdetést követően január 11-ig az eredményhirdetést követően többször január 1-ig január 1 és május 31 között folyamatosan január 31-ig 2009 február 1 és május 31 között folyamatosan Május 10-ig A megnyitót követően A megnyitót követően és a Biennálé alatt folyamatosan A Biennálé alatt többször Június 07 és november 22 között folyamatosan Június 07 és november 22 között többször Június 07 és november 22 között többször Június 07 és november 22 között többször 2009 november 22.-t követően

10 PÁLYÁZAT AZ 53. VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLE MAGYAR PAVILONBELI KIÁLLÍTÁSÁNAK KURÁTORI MEGBÍZATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE A KATALÓGUS SZAKMAI KONCEPCIÓJA I. A katalógus formátuma Keményfedeles: 500 db Technikai adatok: A/4 es méret, keménytábla borító, fehér könyvkötő vászonnal bevonva, címoldalon prégelés/aranyozás. Belív: 150 oldal, 170 gr matt műnyomó papírra, 4+4 színnel nyomva. Puha fedeles: 2000 db Technikai adatok: boritó 300 gr matt műnyomó, 4+4 színnel nyomva, előoldal matt fólia, írkatűzött. Belív: 150 oldal, 150 gr matt műnyomó papírra, 4+4 színnel nyomva. II. A katalógus tartalma 1. A kurátor bevezetője (képanyag: a Biennálén bemutatásra kerülő projekttel kapcsolatos illusztrációk: videostillek, márványtáblák, makett stb.) 2. A művész statement-je (képanyag: a Biennálén bemutatásra kerülő projekttel kapcsolatos illusztrációk: videostillek, márványtáblák, makett stb.) 3. Tanulmány Asztalos Zsolt eddigi képzőművézeti munkásságáról (képanyag: az alkotó korábbi műveinek reprodukciói) 4. Tanulmány a Biennálén bemutatásra kerülő projektről, ennek hazai és nemzetközi kontextusba való helyezése (képanyag: a Biennálén bemutatásra kerülő művekkel kapcsolatos illusztrációk és más, a szövegben említett művek reprodukciói) 5. A Regnum Marianum gondolatkör történelmi gyökereinek bemutatása és azoknak a változó politikai, illetve szocio-kulturális tényezőknek az elemezése, amelyek előhívták és indokolták, sőt szükségszerűvé tették továbbélését (képanyag: válogatás a témakörbe tartozó Mária-ábrázolásokból) 6. A bizonytalanság, védteleség projekciója. A jelenség lélektani okai. Interjú III. Látványterv A katalógus külső és belső látványtervét a mellékletek tartalmazzák!

11 K a t a l ó g u s b o r í t ó - g r a f i k a i t e r v I. Ma g y a r o r s z á g 1000 é v e Sz û z Má r i a oltalma alatt áll 53. Velencei Biennálé Magyar Pavilon

12 K a t a l ó g u s b e l s ô o l d a l - g r a f i k a i t e r v II. A PavilonNonsed min vel ip exerate corperos eliqui blaor senibh exeros am at laorpero odigna corem del dit ad min utpat ipis ea at lan volesendrer sed tat, consequat. Putat dunt praesting erit iure dolobore doloreetum nonulputatet atem autpat. Ed tem num euisim veraestie do dolobore te velit wisciduisl ip et iriustrud tet ea amet, cor seniat, quiscilla auguero et dio duis aliquat prat. An exerit iustrud minciduisi. Na feuguer ilismol oreet, quipsus cidunt alissequat. Duismolortie min ero core tio esendit nonulla facilit nos autatio exer sequat. Uptat at praestincin ullutpat. Ut wissi. Laore volorti onsendiametignibh ero eum iureet praesequisim eummy num illute commod tationsed do ea faccum ipsuscilisis aliquis alit lam, vendips uscillandit praesed tat alis autpat. Wis digna feui tionulputate tis dolor incidunt am ing er ipsustin utem dunt il incincil ipit, conulla ad magnibh euis nonsequisi. Ed tem num euisim veraestie do dolob o r e te v e l i t wisciduisl ip et iriustrud tet ea a m e t, c o r s e n i a t, quiscilla a u- g u e r o et d i o d u i s a l i q u a t p r a t. An exerit iustrud minciduisi. Na feuguer ilismol oreet, quipsus cid u n t alissequat. Du i s m o l o r t ie m i n ero c o r e tio esendit n o n u l l a facilit n o s autatio exer sequat. Uptat at praestincin ullutpat. Ut wissi. La o r e v o l o r t i o n s e n d i a me tig n i b h ero e u m iureet praesequisim e u m m y n u m illute c o m m o d tationsed d o ea f a c- c u m ipsuscilisis aliquis a l i t l a m, v e n d i p s uscillandit praesed t a t a l i s a u t p a t.

13 K a t a l ó g u s b e l s ô o l d a l - g r a f i k a i t e r v III. A Acilit do conum amc o n s e q u a t. Isim velisl ulla a u g a i t w i s m o d i o n s e n i t irit iriustrud Ed tem num euisim veraestie do dolobore Ed tem num euisim veraestie do dolobore te velit wisciduisl ip et iriustrud tet ea amet, te velit wisciduisl ip et iriustrud tet ea amet, cor seniat, quiscilla auguero et dio duis aliquat cor seniat, quiscilla auguero et dio duis aliquat prat. An exerit iustrud minciduisi. prat. An exerit iustrud minciduisi. Na feuguer ilismol oreet, quipsus cidunt alissequat. Duismolortie min ero core tio esensequat. Duismolortie min ero core tio esen- Na feuguer ilismol oreet, quipsus cidunt alisdit nonulla facilit nos autatio exer sequat. dit nonulla facilit nos autatio exer sequat. Uptat at praestincin ullutpat. Ut wissi. Uptat at praestincin ullutpat. Ut wissi. Laore volorti onsendiametignibh ero eum Laore volorti onsendiametignibh ero eum iureet praesequisim eummy num illute iureet praesequisim eummy num illute c o r e ti o es e n d i t no n u l l a facilit PavilonNonsed min vel ip exerate corperos eliqui blaor senibh exeros am at laorpero odigna corem del dit ad min utpat ipis ea at lan volesendrer sed tat, consequat. Putat dunt praesting erit iure dolobore doloreetum nonulputatet atem autpat. Ed tem num euisim veraestie do dolobore te velit wisciduisl ip et iriustrud tet ea amet, cor seniat, quiscilla auguero et dio duis aliquat prat. An exerit iustrud minciduisi. Na feuguer ilismol oreet, quipsus cidunt alissequat. Duismolortie min ero core tio esendit nonulla facilit nos autatio exer sequat. Uptat at praestincin ullutpat. Ut wissi. Laore volorti onsendiametignibh ero eum iureet praesequisim eummy num illute commod tationsed do ea faccum ipsuscilisis aliquis alit lam, vendips uscillandit praesed tat alis autpat. Wis di- Acilit do conum amconsequat. Isim velisl ulla augait wismodi onsenit irit iriustrud mod exerit ad tie molore tem nulla feuisi. To dunt amcommy niat. Ut am vel diam, quipismolore te mincipsumsan henibh ea autat alit lum inisi bla alit praesequisi. Um eraesequipit ex etum zzrit ing eu facing et utpatie vullam dio do eugiamc onsequat. Bore tat. Duis nonulla ndreetu msandignit am delis ent ea augue mod tat, quam, consendit ulputat dio commodolobor sum iure dit luptat. Ut dunt lam ilis nit augait lore feugiam coreet, commy nos essequate mod magna consed min euguero consequat. Ut dolum zzril iureetuerci bla commy nonsequis autat. Del ullandiam il dunt wissit velessectet, velenit augiat lorperat am ing elisim nos ad ero consecte velent prat. Ut estis elenim quam, sum duis Ed tem num euisim veraestie do dolobore te velit wisciduisl ip et iriustrud tet ea amet, cor seniat, quiscilla auguero et dio duis aliquat prat. An exerit iustrud minciduisi. Na feuguer ilismol oreet, quipsus cidunt alissequat. Duismolortie min ero core tio esendit nonulla facilit nos autatio exer sequat. Uptat at praestincin ullutpat. Ut wissi. Laore volorti onsendiametignibh ero eum iureet praesequisim eummy num illute commod tationsed do ea faccum ipsuscilisis aliquis alit lam, vendips uscillandit praesed tat alis autpat. Wis digna feui tionulputate tis dolor incidunt am ing er ipsustin utem dunt il incincil ipit, conulla ad magnibh euis nonsequisi. Put eu feum quipisi elis exeros alisit iriustrud et velis exero enit wisl ullumsan eniam, qui tat nostrud magnibh eugiat incip erit lum veli- Ed tem num euisim veraestie do dolobore te velit wisciduisl ip et iriustrud tet ea amet, cor seniat, quiscilla auguero et dio duis aliquat prat. An exerit iustrud minciduisi. Na feuguer ilismol oreet, quipsus cidunt alissequat. Duismolortie min ero core tio esendit nonulla facilit nos autatio exer sequat. Uptat at praestincin ullutpat. Ut wissi. Laore volorti onsendiametignibh ero eum iureet praesequisim eummy num illute commod tationsed do ea faccum ipsuscilisis aliquis alit lam, vendips uscillandit praesed tat alis autpat. Wis digna feui tionulputate tis dolor incidunt am ing er ipsustin utem dunt il incincil ipit, conulla ad magnibh euis nonsequisi. Put eu feum quipisi elis exeros alisit iriustrud et velis exero enit wisl ullumsan eniam, qui tat nostrud magnibh eugiat incip erit lum veli-

14 K a t a l ó g u s b e l s ô o l d a l - g r a f i k a i t e r v IV. A Ed tem num euisim veraestie An exerit iustrud minciduisi PavilonNonsed min vel ip exerate corperos eliqui blaor senibh exeros am at laorpero odigna gait wismodi onsenit irit iriustrud mod exerit ad Acilit do conum amconsequat. Isim velisl ulla au- corem del dit ad min utpat ipis ea at lan volesendrer sed tat, consequat. Putat dunt praesting To dunt amcommy niat. Ut am vel diam, qui- tie molore tem nulla feuisi. erit iure dolobore doloreetum nonulputatet pismolore te mincipsumsan henibh ea autat alit atem autpat. lum inisi bla alit praesequisi. Ed tem num euisim veraestie do dolobore te Um eraesequipit ex etum zzrit ing eu facing et velit wisciduisl ip et iriustrud tet ea amet, cor seniat, quiscilla auguero et dio duis aliquat prat. An tat. Duis nonulla ndreetu msandignit am delis utpatie vullam dio do eugiamc onsequat. Bore exerit iustrud minciduisi. ent ea augue mod tat, quam, consendit ulputat Na feuguer ilismol oreet, quipsus cidunt alissequat. Duismolortie min ero core tio esendit lam ilis nit augait lore feugiam coreet, dio commodolobor sum iure dit luptat. Ut dunt commy Ed tem num euisim veraestie do dolobore te velit wisciduisl ip et iriustrud tet ea amet, cor seniat, quiscilla auguero et dio duis aliquat prat. An exerit iustrud minciduisi. Na feuguer ilismol oreet, quipsus cidunt alissequat. Duismolortie min ero core tio esendit nonulla facilit nos autatio exer sequat. Uptat at praestincin ullutpat. Ut wissi. Laore volorti onsendiametignibh ero eum iureet praesequisim eummy num illute commod tationsed do ea faccum ipsuscilisis aliquis alit lam, vendips uscillandit praesed tat alis autpat. Wis digna feui tionulputate tis dolor incidunt am ing er ipsustin utem dunt il incincil ipit, conulla ad magnibh euis nonsequisi. Put eu feum quipisi elis exeros alisit iriustrud et velis exero enit wisl ullumsan eniam, qui tat nostrud magnibh eugiat incip erit lum veli- Ed tem num euisim veraestie do dolobore te velit wisciduisl ip et iriustrud tet ea amet, cor seniat, quiscilla auguero et dio duis aliquat prat. An exerit iustrud minciduisi. Na feuguer ilismol oreet, quipsus cidunt alissequat. Duismolortie min ero core tio esendit nonulla facilit nos autatio exer sequat. Uptat at praestincin ullutpat. Ut wissi. Laore volorti onsendiametignibh ero eum iureet praesequisim eummy num illute commod tationsed do ea faccum ipsuscilisis aliquis alit lam, vendips uscillandit praesed tat alis autpat. Wis digna feui tionulputate tis dolor incidunt am ing er ipsustin utem dunt il incincil ipit, conulla ad magnibh euis nonsequisi. Put eu feum quipisi elis exeros alisit iriustrud et velis exero enit wisl ullumsan eniam, qui tat nostrud magnibh eugiat incip erit lum veli-

15 Tr a n s l a t i o n s 1000 peices of Marble boards H a r m ó n i k a s z e r û e n h a j t o g a t o t t l e p o r e l ó a má r v á n y t á b l á k f o r d í t á s á h o z - g r a f i k a i t e r v

16 M e g h v ó - g r a f i k a i t e r v (210x100m m ) m e g h í v ó Szeretettel meghívjuk az 53. Velencei Biennálé Mag y a r o r s z á g 1000 é v e Sz û z Má r i a ol t a l m a al a t t ál l címû kiállításra. Kurátor: Sebestyén Ágnes Alkotó: Asztalos Zsolt Megnyitó: június 7., 18 óra Helyszín: Magyar Pavilon

V.I évfolyam médiaajánló 2014

V.I évfolyam médiaajánló 2014 HelloBaby! magazin V.I évfolyam médiaajánló 2014 köszöntő A HelloBaby! magazin immár hatodik éve támogatja tanácsaival a kisgyermekes anyukákat és a babára vágyó párokat. A szakmai hitelességnek és az

Részletesebben

A Magyar kerékpárosklub

A Magyar kerékpárosklub A Magyar kerékpárosklub Arculati tájékoztatója 2009 Logó színes, színes negatív 2 MK_logo_HU_HOR_2C_WBG_CMYK, MK_logo_HU_HOR_2C_WBG_RGB Preferált logóváltozat A logó ábrázolásának minimum szélessége 25

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

SZABÓ ISTVÁN PORTFOLIO 2011

SZABÓ ISTVÁN PORTFOLIO 2011 SZABÓ ISTVÁN PORTFOLIO 2011 : skönyv a project TOK!... A Gyul VÁZL 2011 Hango Gyula kalandjai Tóth Gellért I. A gémeskutas Hortobágy szikkadt, kies földjén szürke marhák legjobbika, Gyula csörtet büszkén.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

MobilGov. Teljes elektronikus Önkormányzati ügyintézést lehetővé tevő mobil e-ügyintézési rendszer kifejlesztése.

MobilGov. Teljes elektronikus Önkormányzati ügyintézést lehetővé tevő mobil e-ügyintézési rendszer kifejlesztése. Pályázat kódszáma: GOP-1.2.1-08-2009-0019 MobilGov Teljes elektronikus Önkormányzati ügyintézést lehetővé tevő mobil e-ügyintézési rendszer kifejlesztése. 2 MobilGov Mobil e-ügyintézési rendszer kifejlesztése

Részletesebben

Arculati kódex 09. A Munkaesély Szövetség részére

Arculati kódex 09. A Munkaesély Szövetség részére Peratem do do essi. Et vel in veraestrud delit iure eugiat inci tin ut utpat am, veliquissim veriliquat la feu facidunt vel do ercipsu msandre magna facilit nonsequam zzrillum alit prat nullaor tiniamcommy

Részletesebben

Arculati kódex. Budapest, 2008. november

Arculati kódex. Budapest, 2008. november Arculati kódex Budapest, 2008. november embléma betűtípus: MetaPlus Bold alternatív emblémák egyszínes és fekete-fehér !"#$%&'()*+,-./0123456789:;?@[\]{ } ±¼½¾ betűtípusok MetaPlus: A felírat és címzés

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

A projektek a Magyar Kormány támogatásával, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósulnak meg.

A projektek a Magyar Kormány támogatásával, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósulnak meg. A projektek a Magyar Kormány támogatásával, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósulnak meg. ÚJ SZÉCHENYI TERV ARCULATI KÉZIKÖNYV a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV 2013.

ARCULATI KÉZIKÖNYV 2013. ARCULATI KÉZIKÖNYV 2013. T A R T A L O M TARTALOM I. Az embléma 3 4 5 Az embléma színes változata Az embléma fekete-fehér változata Alkalmazható színek (Pantone, RAL, CMYK, dekorációs fólia) II. Tipográfia

Részletesebben

Arculati kézikönyv Szlovénia Magyarország Operatív Program 2007-2013. 2008. szeptember

Arculati kézikönyv Szlovénia Magyarország Operatív Program 2007-2013. 2008. szeptember Arculati kézikönyv Szlovénia Magyarország Operatív Program 2007-2013 2008. szeptember 1 Tartalom 1.1 Logó 3 1.1 Logó Nyelvi változatok 4 1.2 Logó Szín és betűforma 6 1.3 Logó Pozíció 7 1.4 Logó Változatok

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-2006 Arculati Kézikönyv

Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-2006 Arculati Kézikönyv Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-2006 rculati Kézikönyv NFT (2004-2006) kedvezményezettek számára 1 ELÔSZÓ z Európai Unió strukturális alapjaiból 2004-2006 között, a Nemezeti Fejlesztési Terv (NFT) keretében

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Nagy Zoltán mûszaki vezetô

Nagy Zoltán mûszaki vezetô Céges nyomtatványok névjegy 14 Céges nyomtatványok névjegy A névjegy mérete: 9050 mm. Anyaga: 300 g/m 2 súlyú fehér matt karton. A grafika kétszínnyomással készül. A névjegykártya felső sávjában, bal oldalon

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

A HATÁSOS PREZENTÁCIÓK TITKAI. Bincze Bea 2015. Szeptember 30.

A HATÁSOS PREZENTÁCIÓK TITKAI. Bincze Bea 2015. Szeptember 30. A HATÁSOS PREZENTÁCIÓK TITKAI Bincze Bea 2015. Szeptember 30. Hatásos Hogyan hatunk a hallgatóságra? Hang Tiszta kiejtés Tempó Hanglejtés érzéseket hordoz Szünet az információ feldolgozására Test beszéd

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Arculati kézikönyv Szigetköz TDM

Arculati kézikönyv Szigetköz TDM Arculati kézikönyv A l o g ó b e m u tatá s a A Szigetköz TDM logója kísérletet tesz a térség turisztikai értékeinek vizuális összefoglalására. Az alkalmazott motívumok egységes vonalvezetés mellett három

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Vállalási ár (nettó) / db

Vállalási ár (nettó) / db 2. sz gyártási táblázat - MFB - Kreatív tervezés, Kreatív gyártás, Médiatervezés, Média vásárlás, BTL Kreatív tervezési-, gyártási-, kampányszervezési- és ügyfélkapcsolati feladatok, irodai költségek 2.1.

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

VILTIN. TIBOR Zsolt. aminek jönnie kell / let the chips fall where they may. 2014. március 26 április 26.

VILTIN. TIBOR Zsolt. aminek jönnie kell / let the chips fall where they may. 2014. március 26 április 26. VILTIN aminek jönnie kell / let the chips fall where they may TIBOR Zsolt 2014. március 26 április 26. TIBOR Zsolt / aminek jönnie kell Zsolt TIBOR / let the chips fall where they may A kiállítás központi

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven - Alapvető, létfontosságú dolgok Can you help me, please? Segítségkérés Tudna segíteni? Do you speak English? Beszélsz ul? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e ul Do you speak _[language]_?

Részletesebben

Vitorláshal Angelfish

Vitorláshal Angelfish Model: Peter udai 996. Diagrams: Peter udai 998.. Oda-visszahajtás felezve. Fordítsd meg a papírt! Fold in half and unfold. Turn the paper over. 2. Oda-visszahajtás átlósan. Fold and unfold diagonally.

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben

GÉPI HANG ÉRTÉSE. A hanganyag írott változata:

GÉPI HANG ÉRTÉSE. A hanganyag írott változata: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyelvvizsgaközpont a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 ARMA VIZSGARENDSZER ANGOL NYELV ALAPFOK MINTAFELADAT II. FELADAT GÉPI HANG ÉRTÉSE A hanganyag

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

I. melléklet: Műszaki Leírás

I. melléklet: Műszaki Leírás I. melléklet: Műszaki Leírás Az alábbi lista nem kimerítő; a lista Tájékoztatási Iroda aktuális igényeihez igazodik Feladatok 1. grafikai tervezés (ide értve: grafikonok, ábrák, táblázatok, illusztrációk

Részletesebben

NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE. CSECSEMŐ GYERMEK FELNŐTT 100 ml-es üveg

NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE. CSECSEMŐ GYERMEK FELNŐTT 100 ml-es üveg NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE TARTÁLY - BOTTLE NASAL LAVAGE For chronic or recurring infection NASODRILL Formulated with thermal Luchon water naturally

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Arculati kézikönyv

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Arculati kézikönyv Böhm Gergely 2015 Alapváltozat: Minden kivitelezhető területen. Fehér vagy világos alapon, két szín ill. color nyomás esetén. Alapok Embléma 1 1.1 Alapok 1 Pécsi Tudományegyetem Embléma színváltozatai

Részletesebben

Vakáció végi akció Ukrajnában

Vakáció végi akció Ukrajnában 2. szint Augusztus Vakáció végi akció Ukrajnában Vakációvégi vigasztalásként(1) pénteken és szombaton az ukrán iskolásoknak nem kell fizetniük a hajvágásért, fényképkészítésért, a strandlátogatásért, mozi-

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text.

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text. A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV BÁCS-SZAKMA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI ÉS SZERVEZÉSI NON-PROFIT KIEMELKEDÕEN KÖZHASZNÚ ZRT.

ARCULATI KÉZIKÖNYV BÁCS-SZAKMA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI ÉS SZERVEZÉSI NON-PROFIT KIEMELKEDÕEN KÖZHASZNÚ ZRT. ARCULATI KÉZIKÖNYV BÁCS-SZAKMA SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI ÉS SZERVEZÉSI NON-PROFIT KIEMELKEDÕEN KÖZHASZNÚ ZRT. Az arculati kézikönyv, a Bács-Szakma Zrt. arculatának tartalmi és formai alapelveit tartalmazza.

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv. ÚMFT (2007-2013) kedvezményezettek számára

Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv. ÚMFT (2007-2013) kedvezményezettek számára Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv ÚMFT (2007-2013) kedvezményezettek számára 1 ELÔSZÓ Magyarország soha nem látott lehetôségek elôtt áll a fejlesztések terén. És most csak rajtunk múlik,

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

I. sz. táblázat / Negyedéves összesített kommunikációs tájékoztató a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 9. (1) bek. alapján

I. sz. táblázat / Negyedéves összesített kommunikációs tájékoztató a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 9. (1) bek. alapján .. negyedév I. sz. táblázat / Negyedéves összesített kommunikációs tájékoztató a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 9. (1) bek. alapján Adatközlő szervezet neve: Kutatási feladatok 1 Kutatási feladatok összesen

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 091 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyelviskolák Szakmai Egyesülete A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 99. Nap/Day ninety-nine FÜGGŐ BESZÉD II. - egyeztetés (idő, hely..) - módbeli segédigék -going to éshave to - felszólítás/tiltás - kérdezősködés - pár apróság FÜGGŐ BESZÉD reported

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 97. Nap/Day ninety-seven FOLYAMATOS JÖVŐ IDŐ EDDIG TANULT IGEIDŐK MÚLT IDŐ JELEN IDŐ JÖVŐ IDŐ EGYSZERŰ EGYSZERŰ EGYSZERŰ FOLYAMATOS FOLYAMATOS FOLYAMATOS BEFEJEZETT BEFEJEZETT

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

2 level 3 innovation tiles. 3 level 2 innovation tiles. 3 level 1 innovation tiles. 2 tribe pawns of each color. 3 height 3 tribe pawns.

2 level 3 innovation tiles. 3 level 2 innovation tiles. 3 level 1 innovation tiles. 2 tribe pawns of each color. 3 height 3 tribe pawns. 2 darab 3-as szintű találmány jelző Origin kártyaszövegek fordítása Vágd ki a az egyes kártyákhoz tartozó lapokat a vonalak és a színes terület mentén, majd csúsztasd be a kártyavédő fóliába úgy, hogy

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 2. Tavasz Kupa Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 1,/ A verseny célja: Az uszonyos-, és búvárúszás népszerűsítése, versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. 2,/ A verseny rendezője: HÓD

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben