Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleltár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleltár"

Átírás

1 Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár Méret Kzítő, Leári szám Cím Db Nyelv Anyag technika (cm) műhely D Irat, Martin Antal keresztlevele viaszpecsét 26,1 39,2 Péter-Pál Gyűjtőhel y, lelőhely A kzít időpontja Állapot Helyzet Megszerz módja D ,8 21, Templom Szabad Királyi Papír, nyomtatott Irat, bírósági ítélet Thoma József féle csődperügyelő 5 3 lap, Pest Bel kézírásal kitöve, ill. Martin Antal alperes ügyében 26 21,5 1 Lipótvárosi 1. december kézírásos lap Bírósága D Irat, a Pénzügyi Felügyelőség nyugtája Martin Antal magyar 1 áal befizetett összegről német 13,2 23, D Irat-Számla 41,2 13, D Irat-Számla 41,2 13, D Irat-Thoma József-féle csődeljárással kapcsolatos, kézírás, fizeti kötelezettség rzleteze korabeli 34 21, D Irat-a Thoma József-féle csődeljárás sommás tárgyalásának időpontját tűzi ki. 33, D Irat-Telekkönyvi végz: Martin Antal felesége áal Budai Királyi, kézírás 34 20,8 vásáro törökbálinti szőlő telekkönyvezéről Törvényszék D Irat-Fizeti meghagyás Martin Antal neje számára Magyar Királyi 34,8 21 a törökbálinti szőlő illetékfizetéről Adóhivatal, D Magyar Királyi Fizeti meghagyás Martin Antal neje számára a 33,2 20,8 Illetékszabási törökbálinti szőlő illeték-fizetéről Hivatal, Buda Gyűjtő, eladó neve, címe Megjegyz Leározó neve D Tulajdonjog bekebelezi kérvény Martin Antal felesége áal vásáro budaörsi telekre 34 21,2 Magyar Királyi Törvényszék D D D Kérvény telekkönyvi zálogjog törlére Peszler Márton telekvásárlási ügyében Igazolvány Martin Antal budaörsi csizmadia gyakorlatáról Szőlőhegybér tartozási kifizeti jegy Martin Antal rzére törökbálinti szőlőre 2 magyar 34 21, kézírás Pest Vidéki Kiirályi Törvényszék Telekkönyvi Osztálya Pest Megye Pilisi Alsójárásának Szolgabírája 20, D Szőlőhegybér tartozási kifizeti jegy Martin Antal D Nyugta Martin Antalnak fizetett összegről, kézírás 10,5 17, D Telekadó kivett befizett igazoló lap Martin Antal rzére törökbálinti földről 17 23, foos D Telekadó kivett befizett igazoló lap Martin Antal rzére törökbálinti földről 17 23, D Telekadó kivett befizett igazoló lap Martin Antal rzére törökbálinti földről 17 23, D Telekadó kivett befizett igazoló lap Martin Antal rzére törökbálinti földről 14, D Telekadó kivett befizett igazoló lap Martin Antal rzére törökbálinti földről 10, D Nyugta Rupp Zsigmond királyi körjegyzőtől, mely szerint 5 Ft előleget néhai Martin Antalné hagyatéki, kézírás D Fizeti meghagyás Martin Antal rzére néhai Martin Antalné hagyatéki ügyében illeték fizetéről 21,1 34 Magyar Királyi Adóügyi Igazgatóság D Végz néhai Martin Antalné ügyében, kézírás 33,8 20,5 Pestvidéki Járásbíróság D Fizeti meghagyás Martin Antal rzére néhai Martin Antalné hagyatéki ügyében illeték fizetéről, kézírás 34 20,8 széle kissé szakadt Magyar Királyi Illetékkiszabási Hivatal 1/56

2 D Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár Határozat néhai Antalné ügyében kisjorú örökösök javára, kézírás PPSKK Vármegye Árvaszéke Magyar Királyi Adóhivatal Község Frank István budaörsi bíró D A Magyar Királyi Adóhivatal nyugtatványa Martin Antal rzére illeték befizetéről D Ideiglenes nyugtatvány Martin Antal rzére a Budai Királyi Adóhivatal rzére lerótt illetékről D Ideiglenes nyugtatvány Martin Antal rzére a Budai Királyi Adóhivatal rzére lerótt illetékről 10,5 14, D Martin Antal adókönyve 22,5 14, D Anyakönyvi kivonat a Martin családról i D Nyugtatvány Martin Antal rzére illeték befizetéről Magyar Királyi 10,8 25 Adóhivatal D Martin Antal kérelme hadkötelezettség alóli felmentre, kézírás D Martin Antal hadmentességi díjkönyve , Budapesti Királyi Végz néhai Lux Sámuel végrendelete ügyében korabeli D , kézírás 34,5 21 Törvényszék Martin Antalnak címezve Polgári Osztálya D Végz néhai Lux Sámuel hagyaték ügyében Martin ntalnak címezve D Martin Antal adókönyve között D Határozat Winkler Mária férj. Martin Antalné kzpénztőkéjének utalványozásáról, kézírás 34,5 21 Budapesti Királyi Törvényszék Polgári Osztálya , kézírás PPSKK Vármegye Árvaszéke 32,5 20,5 Előljáróság széle kissé gyűrött foos, piszkos D Nyugta Winkler Mária férj. Martin Antalné áal árvatári pénz kiutalásáért fizetett illetékről D Martin Antal ls Winkler Mária házasságlevele i D Elismervény Martin József Antal befizetéről, kézírás 34 20, Rupp D Nyugta 10 Ft-ról melyet Martin Antal gyermekei Zsigmond hagyatéki ügyben ügyvédi köségként fizettek budapesti királyi D Elismervény Martin Antalnak bérbe adott budaörsi szőlő bérleti díjának kifizetéről D Végz néhai Martin Antal ügyében 2 magyar, kézírás D Végz néhai Martin Antal ügyében 2 magyar, kézírás korabeli, kézírás 34 20, Pestvidéki Királyi Járásbíróság Pestvidéki Királyi Törvényszék Magyar Királyi Adóhivatal Magyar Királyi Adóhivatal D Fizeti meghagyás néhai Martin Antal ügyében az örökösök áal fizetendő illetékre 34, D Fizeti meghagyás néhai Martin Antal ügyében Martin neje áal fizetendő illetékről 34, D Adókönyv ifj. Martin Antal rzére évre erősen szakadt foos, D széle Útadó befizeti könyv Martin Antal rzére ,3 16, gyűrött, évre szakado zott D Útadó befizeti könyv Martin Antal rzére ,3 16, foos korabeli korabeli 2/56

3 D D D D Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár Néhai Winkler Mihály tárgyalásának kitűzéről szóló végz Martin Antalnénak címezve Végz néhai Winkler Mihály szabályszerűen kihírdetett végrendelet ügyében Martin Antalnénak címezve Adásvételi szerződ Martin Antal Herczog Józsefné között budai telekről Fizeti meghagyás Martin Antal rzére a Herczog Józsefnétől vásáro telek illetékének megfizete ügyében D Martin Antal felesége tulajdonjogi bekebelezi 2 kérelme a Herczog Józsefnétől vásáro telekre D Végz Martin Antal neje áal Herczog Józsefnétől 2 vásáro telek tulajdonjogi bekebelezéről Adásvételi szerződ Rinagl Vince Martin Antal D között budai telekről D Martin Antal felesége tulajdonjogi bekebelezi 2 kérelme a Rinagl Vincétől vásáro telekre D D D D D D D D Végz Martin Antal neje áal Rinagl Vincétől vásáro telek tulajdonjogi bekebelezéről Fizeti meghagyás Martin Antal rzére a Rinagl Vincétől vásáro telek illetékének megfizete ügyében Fizeti meghagyás Martin Antal rzére a budai telek vételára utáni illeték-fizetérel Számla arról, hogy Martin Antal a budai telek vételáraként 180 Ft-ot befizetett Nyugta arról, hogy Martin Antal illeték címén 3,4 Ft-ot befizetett Végz Martin Antal telkkönyvi ügyében zálogjog bekebelezéről Fizeti meghagyás Martin Antal rzére ingatlanok vételára utáni illeték befizetéről Nyugta arról, hogy Martin Antal illeték címén 5,6 Ft-ot befizetett, kézírás 34 21, kézírás magyar ,3 Pestvidéki Királyi Járásbíróság Pestvidéki Királyi Járásbíróság foos, széle gyűrött, szakado zott foos, széle gyűrött, szakado zott korabeli korabeli i Előljáróság Magyar Királyi Központi Díj Illetékkiszabási magyar, kézírás , kézírás magyar 2 magyar D Grósz János születi anyakönyvi kivonata i Előljáróság kissé szakadt korabeli Budapesti I-III. korabeli Kerületi Királyi Járásbíróság Magyar Királyi Központi Díj Illetékkiszabási Fővárosi Számvevőség ,5 20,8 Előljáróság Fő Székváros kissé Központi szakadt Pénztára Pestvidéki Királyi Törvényszék Fővárosi Számvevőség kissé szakadt Fő- Székváros Központi Pénztára i Plébánia D Nyugta Martin Antal felesége áal kifizetett, kézírás i 1890 D Marhalevél: Martin Antal birtokos, közötti D Marhalevél: Martin Antal birtokos, közötti évre széle kicsit gyűrött D Végz Martin Antal áal Herczog Józsefnétól vásáro ingatlan telekkönyvezére, kézírás 34,2 2,2 Budapesti I-III. Kerületi Királyi Járásbíróság kissé szakadt széle erősen szakado széle kicsit szakadt korabeli 3/56

4 D D D D D Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár Értesít Község telekkönyvi betétszerkesztő bizottságától Martin Antalné rzére Nyugta arról, hogy Martin Antal 2,5 ft pénzbüntett befizetett Végz néhai György ügyében Martin Antalnénak címezve György német nyelvű végrendeletének a kihírdeti záradékkal Hivatalos jelent arról, hogy z György örökösei az illeték befizetét nem igazoák Község, kézírás telekkönyvi betéteinek szerkesztére kirende bizottság széle kicsit szakadt Székesfőváros 14,5 23,2 I. kerülétének pénztára Pestvidéki, kézírás 34 20,8 Királyi Járásbíróság Pestvidéki, kézírás Királyi széle korabeli Járásbíróság kicsit Rádler szakadt irattárnok, kézírás D Végz György örököseire kivetett illetékről, kézírás D D Hartmayer János budaörsi lakos fellebbeze György hagyatéki ügyében Végz Hartmayer János fellebbeze ügyében új tárgyalást tűz ki Pestvidéki Királyi Járásbíróság Pestvidéki Királyi Járásbíróság korabeli korabeli, kézírás 34 20, , kézírás 34 20,8 D Ítélet Hartmayer János fellebbeze ügyében, kézírás 34 20,8 D Végz György haygatéki ügyében, kézírás D D D D D D D D D D Adásvételi szerződ Ritter János Martin Antal között budaörsi telekről Fizeti meghagyás Martin Antal rzére a Ritter Jánostól vásáro telek illetékének befizetére Végz Martin Antal áal Ritter Jánostól vásáro telek tulajdonjogi bejegyzéről Fizeti meghagyás Martin Antalné rzére Winkler Pál hagyatéki ügyében illetéki ügyében Fizeti meghagyás Martin Antalné rzére György ügyében Marhalevél: Martin Antal birtokos, közötti évekre Marhalevél: Martin Antal birtokos, közötti évekre Marhalevél: Martin Antal birtokos, közötti évekre Marhalevél: Martin Antal birtokos, közötti évekre Nyugta Martin Ferenc iskolai tandíjának befizetéről az 1902/03-as évre Pestvidéki Királyi Törvényszék Pestvidéki Királyi Törvényszék Pestvidéki Királyi Járásbíróság széle kicsit szakadt magyar 34 20, ,5 21 Magyar Királyi Adóhivatal Pestvidéki Királyi Törvényszék Magyar Királyi Adóhivatal Budai Magyar Királyi Adóhivatal ,2 17 i Elemi Fiúiskola széle kicsit gyűrött széle kicsit gyűrött foos 4/56

5 D Nyugta Martin Antal áal tandíj fejében fizetett összegről Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár D Nyugta Martin Kati iskolai tandíjának befizetéről D D Nyugta Martin Mária iskolai tandíjának befizetéről az ös évre Nyugta Martin Mária iskolai tandíjának befizetéről az os évre,, 10, Irgalmas nővérek i római katolikus széle kicsit gyűrött 10,5 17,1 foos iskolaszék i római 10,8 16,8 katolikus foos iskolaszék i római katolikus foos iskolaszék D Nyugta Martin Mária Katalin iskolai tandíjának, befizetéről 10, D Elismervény a Martin Antal áal befizetett kutyaadóról, 10,5 17 község D Elismervény a Martin Antal áal befizetett kutyaadóról, kicsit község szakadt D Elismervény a Martin Antal áal befizetett kutyaadóról, község Budapest D székesfőváros Adókönyv a Martin Antal neje, Winkler Mária, 37,5 26,5 I. ker. rzére az 1900., 1902., évre adószámviteli 1900 osztály D Budapest székesfőváros Adókönyv a Martin Antal neje, Winkler Mária, 37,5 26,5 I. ker. rzére az 1900., 1902., évre adószámviteli 1900 osztály D Martin Antal útadóbefizeti könyve az 1901.évre, kicsit 20 16, község szakadt Pestvidéki D királyi il Végz Hartmayer Jánosnak György, törvényszék l. hagyatéki ügyében benyújtott fellebbezére Polgári Osztálya Dr. Rónay D Idéz Martin Antalné Winkler Mária rzére, Károly Gxörgy hagyatéki budapesti foos királyi D Pestvidéki királyi Végz Hartmayer Jánosnak György, törvényszék hagyatéki ügyében benyújtott fellebbezére Polgári Osztálya D Végz György ügyében Budapesti I-III., Kerületi Királyi Járásbíróság D Végz György pót ügyében Pestvidéki, Királyi Járásbíróság 1903.jan. Budapest D Határozat Martin Antalnak fák, bokrok kivágására székesfőváros, kézírás vonatkozó kérelme ügyében I ker.előljáróság D Székesfőváros Nyugta Martin Antal áal mezei terményekért befizetett, 14,5 23,2 I. kerülétének összegről pénztára /56

6 Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár D Budapest Igazolás Martin Antal rzére, mely szerint a gaz, székesfőváros elégetére engedélyt kapott tűzoóparancs noka D Martin Antal keresztlevelének a, i plébánia D Martin Antal halotti levelének a, i plébánia Dr. Tarján Béla D Idéz özv. Luchs Sámuelné Martin Borbála hagyatéki, királyi tárgyalására közjegyzőhelyettes D Dr. Tarján Béla Értékesít néhai Luchs Sámuelné hagyatékával, királyi 32,5 21,5 kapcsolatos leározás megszüntetéről közjegyzőhelyettes Görgei István D Jegyzőkönyv néhai Luchs Sámuelné, kézírás budapesti királyi főjegyző D Pestvidéki Végz néhai Winkler Pál hagyatéki ügyében, királyi ügygondnoki díj megállapítására járásbíróság D Haszonbérleti szerződ a Martin Antal áal bére, kézírás 33, D Végz D D Végz a Martin Antal áal Herczog Józsefnétől vásáro ingatlan zálogjogával kapcsolatban Adásvételi szerződ Martin Antal, Schweitzer Jánosné Bayer Magdolna között Végz a Martin Antal áal Schweitzer Jánosnétől vásáro ingatlan telekkönyvezéről, ge 34,5 21, kézírás Budapesti I-III. Kerületi Királyi Járásbíróság Pestvidéki Királyi Törvényszék Budapesti Kir. Állampénztár D Fizeti meghagyás Martin Antal rzére a Bayer, Magdolnától vásáro ingatlan illetékének befizetére D Adásvételi szerződ Wéber János ill. Lipót Martin, Antal között D PPSKK Határozat Martin Antal Wéber János ill. Lipót közötti, ge Vármegye adásvételi jóváhagyásával Árvaszéke D az irat borítékja Martin Antalnak címezve PPSKK, szakadt, Vármegye foos Árvaszéke D , Pest-Vidéki Végz a Martin Antal áal Wéber Lipóttól vásáro, 34 20,8 Királyi ingatlan telekönyv vezetéről Törvényszék foos D Wéber Lipót Martin Antal adásvételi szerződének, 32,8 19,5 i gyámhatósági jóváhagyása Jegyő D Fizeti meghagyás Martin Antal számára a Wéber, Budapesti Kir ,8 Lipóttól vásáro ingatlan illeték-fizetéről Állampénztár D Pestvidéki Végz a Martin Antal Martin József közötti 2 magyar, kézírás Királyi tulajdonjog rendezéről Törvényszék D Nyugta Martin Antal áal Weisz Karl-nak kifizetett, kézírás foos D Nyugta Martin Antal áal Weisz Karl-nak kifizetett szakadt,, kézírás 12, összegről piszkos D Nyugta Martin Antal áal Weisz Karl-nak kifizetett szakadt,, kézírás összegről piszkos D Adás-vételi szerződ kiskorú Csik István Martin Antal között 34 21,5, Beke József községi főjegyző /56

7 D D D D D D Nyugta Martin Antal áal Csík Istvántól vásáro ingatlan vételárának befizetéről Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár Határozat Martin Antal Csík István közötti adásvételi szerződének gyámhatósági jóváhagyásáról Elismervény Martin Antal áal Csík Istvántól vásáro ingatlan vételárának kifizetéről Végz Martin Antal áal Csík Józseftől vásáro ingatlan telekkönyvezéről Megbízás Martin Antal áal budaörsi telekkönyv bejegyzére Fizeti meghagyás Martin Antal számára a Csík Józseftől vásáro telek illetékének befizetére , Beke József községi főjegyző PPSKK Vármegye Árvaszéke , kézírás , kézírás D Albecker Benedek keresztlebelének a , Pestvidéki Királyi Törvényszék Jegyzője Budapesti Kir. Állampénztár i Római katolikus Plébánia hiányos szakadt, celluxsz al ragaszto tt D Nyugta Martin Antal áal illeték címen befizezetett Budapesti Kir ,5 összegről Állampénztár foos D Pestvidéki Végz Zinszky Lőrincné Hock Erzsébet hagyatéki, kézírás Királyi ügyében Járásbíróság foos Pestvidéki D Végz Zinszky Lőrincné hagyatéki ügyében, kézírás Királyi Törvényszék D Budapesti I-III. Végz Wasser Györgyné Wasser Mihály közötti, kézírás 33,8 21 Kerületi Királyi tulajdonjog rendezéről Járásbíróság Beke József D Adás-vételi szerződ wasser Mihály Martin Antal i 33,5 21,3 között Községi Főjegyző Pestvidéki D Végz Wasser Mihály Martin Antal adásvételi 2 magyar, kézírás Királyi 2 szerződének jóváhagyásáról Törvényszék Budapesti I-III. 1 D Végz Martin Antal áal Wasser Mihálytól vásáro 2 magyar, ge 33,8 20,7 Kerületi Királyi , 2 ingatlan telekkönyvezéről Járásbíróság 1 D Megbízás Martin Antal áal vásáro ingatlan budaörsi kicsit 33 19,3 Község telekkönyv bejegyzére szakadt Jegyzője D Fizeti meghagyás Martin Antal áal vásáro ingatlan Székesfővárosi 25,5 21 illetékének megfizetére Számvevőség Magyar Királyi D Fizeti meghagyás Martin Antal áal vásáro ingatlan Központi Díj illetékének megfizetére Illetékkiszabási D D D Postai feladóvevény 5, 60 Ft-ról Budapest házipénztárába Postai feladóvevény 6,24 Ft-ról Budapest házipénztárába Postai feladóvevény 12,90 Ft-ról a Központi Díj- Illetékszabási hivatalnak D Nyugta Martin Antal rzére 12,90 Ft befizetéről 9,2 15 9, ,5 14, Magyar Királyi Budapesti IX. kerületi Állampénztártó /56

8 D Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár az előző irat borítékja Martin Antalnak címezve 11,3 18 D Végz illetékhátralék kivetéről Martin Antal rzére 2 magyar, ge D Végz Martin Antal áal vásáro ingatlan 2. zálogjogának törléről D Wasser György adókönyve az 1903., 1905., évre D Wasser György adókönyve az évre D Martin Antal adókönyve az 1907., 1909., évre D Martin antal adókönyve az 1907., 1909., évre D Martin antal adókönyve az 1907., 1909., 1911., 1912., 1913.,1914. évre 2 magyar, ge D Martin Antal adóíve az 1914.évre D Martin Antal adóíve az 1915.évre D Martin Antal adóíve az 1916.évre D D Nyugta Martin Antal áal főszolgabírói ítélet alapján befizett összegről Végz Martin Antal áal Fiedler Istvántól vásáro ingatlan telekkönyvezéről D Sorozási idéző Martin Antal rzére D Martin Antal kérelme új üetű szőlő miatt ideiglenes adómentessége Budapesti Magyar Királyi Állami Pénztár foos Budapesti I-III. korabeli Kerületi Királyi Járásbíróság Budapesti I-III. korabeli Kerületi Királyi foos Járásbíróság 35, , , címlapja áthúzva 35, foos 24 19, foos 26 21, ,5 21, ,5 21, magyar, kézírás D Martin Antal adóíve 1911-ből D D Végz ön Spachmann Flóris ellen végrehajtott árverről, vevő: Martin Antal Postai feladóvevény a Pestvidéki Törvényszéknek: Martin Antal áal megvásáro Spachmann-féle ingatlan, kézírás, sokszorosított 17 21, kézírás 34 20,7 pénztárnoka Budapesti I-III. Kerületi Királyi Járásbíróság PPSKK Vármegye Biai Járás főszolgabírája foos, gyűrött foos, gyűrött foos, gyűrött gyűrött foos, gyűrött, kicsit szakadt foos, gyűrött 33 19, szakadt 24,5 20, gyűrött Pestvidéki Királyi Törvényszék ,5 14, D Pestvidéki Végz Martin Antal áal a Spachman-féle árveren magyar, ge 34 21,8 Királyi vásro ingatlan telekkönyvezéről Törvényszék D Fizeti meghagyás Martin Antal rzére az árveren Magyar Királyi 34 21,5 vásáro ingatlan utáni illeték megfizetére Állampénztár foos D Magyar Királyi Magyar Királyi Bányakapitányság borítékja Martin 12,5 18,3 Bányakapitány Antalnak címezve ság, Bp gyűrött Budapest D Végz Martin Antal rzére jóváírt adóalapról Vidéki Magyar 34,5 20,5 Királyi Pénzügyi D Végz telekkönyvi zálogjog törléről 2 magyar Budapesti I-III., kézírás, 33,5 21 Kerületi Királyi korabeli Járásbíróság foos 8/56

9 Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár D Elismervény Martin Antal áal kifizetett összegről Feldhoffer rzére, kézírás 10, D Elismervény Martin Antal áal kifizetett összegről, kézírás 10, D Elismervény Martin Antal áal Hauser Jánosnak kifizetett összegről, kézírás 10,3 20, gyűrött D Elismervény Martin Antal áal Hauser Jánosnak kifizetett összegről, kézírás foos D Szelvénytárca Martin Antal áal kifizetett szőlőtörköly árából 12 20, D Elszámolási jegyzék Martin Antal terméről állatállományáró D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre 41,5 29,5 PPSKK Vármegye i Gabonaátvevő Bizoottsága szakadt Budapest Székesfőváros foos I/A Adókerület Budapest Székesfőváros I/A Adókerületéne k Adószámviteli D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Helly Józsefné rzére az évre D Földadóív Martin Antal rzére az évre 21 17,5 D Földadóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Földadóív Martin Antal rzére az évre 21 17, , ,2 Budapest Székesfőváros I/A Adókerületéne k Adószámviteli Budapest Székesfőváros I/A Adókerületéne foos k Adószámviteli Budapest Székesfőváros I/A Adókerületéne k Adószámviteli község Budapest Székesfőváros I/A Adókerületéne 1922 k Adószámviteli község /56

10 Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Katalin rzére az évre D Adóív Martin Katalin rzére az évre D D D D Egyházi párbér iskolai pótadókönyv Martin Antal rzére az évre Egyházi párbér iskolai pótadókönyv Martin Antal rzére az évre Nyugta Weiss Károlyné rzére állami adó befizetéről Végz Martin Antal áal Weiss Károlyné szül.winkler Katalin áal vásáro ingatlan telekkönyvezéről 2 magyar D Bortermeli adófizeti irat Martin Antal rzére D D Fizeti meghagyás Martin Antal rzére városi átírási díj megfizetére Ideiglenes nyugtatvány Martin Antal áal befizetett vagyonváság előlegről D Bortermeli adófizeti irat Martin Antal rzére D Értesít Mrtin Ferenc születéről D D Fizeti meghagyás Martin Antal rzére állami kölcsönelőleg megfizetére Fizeti meghagyás Martin Antal rzére az évre szóló házadó megfizetére, sokszorosított, ge, korabeli, sokszorosított 26,3 21,2 Jegyzője ,5 21,2 község , 21,2 község ,6 21,2 község széle 29,2 21,5 község szakado elöljárósága zott 25,5 21,2 község község község község ,3 20,7 község Község előjárósága Budapest székesfőváros XI.kerületének adószámviteliosztálya község község Budapesti I-III. Kerületi Királyi Járásbíróság község Budapest székesfőváros számvevősége 1921.decem község ber. elöljárósága község i anyakönyvi kerület Község elöljárósága Község elöljárósága 10/56

11 D D D D Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár Fizeti meghagyás Martin Antal rzére az évre szóló házadó megfizetére Összeírólap az évi választásra Vasút utca 555. számú házból a hátlapján a vákasztójogi Végz Martin Antal Helly Józsefné nevén lévő budapesti ingatlan jelzálogjogának törléről Fizeti meghagyás Martia Antal rzére az évre szóló házadó mgfizetére 2 magyar D Véghatározat Martin Antal íti engedélye ügyében 2 magyar D D D D Végz Martin Antal házadómentességi kérelme ügyében Véghatározat Badál Ede Martin Antal határremdezi kérelme ügyében Nyugta Badál Ede társai elleni ügyben felmerü köségek megfizetéről Végz Badál Ede Martin Antal telekrendezi ügyében D Boríték Martin Antal ügyei D D D D D D D Nyugta arról, hogy a tétényi lakosú Wittmann ötszáz darab fehér követ vásáro Martin Antaól darabonként másfol liter fehér borral fizet Csekk Martin Antal rzére Budapest I/a Adókerülettől harminckét pengő adóhátralékra Csekk Martin Antal társa Badál Ede rzére tizenhat pengő adóhátralékról Csekk Martin Antal társa Badál Ede rzére huszonegy pengő adóhátralékról Idéz özv. Martin Antalné rzére néhai Martin Antal hagyatéki tárgyalására Kivonat néhai Martin Antal hagyatéki tárgyalásának jegyzőkönyvéből Végz néhai Martin Antal hagyatékátadó végzének jogerőre emelkedéről, ge, korabeli, ge, sokszorosított 2 magyar, ge magyar 3 magyar gírással kitöve gírással kitöve gírással kitöve, ge, korabeli gírással kitöve Község elöljárósága összeíró biztos Budapesti I-III Kerületi Királyi Járásbíróság Község elöljárósága PPSKK- Vármegye központi járásának főszolgabírája Budapest vidéki Magyar Királyi Budapest Székesfőváros Tanácsa Budapesti I-III. Kerületi Királyi Járásbíróság Budapest Székesfőváros Tanácsa Budapest Székesfőváros I/a Adókerület Adószámviteli Osztálya Budapest Székesfőváros I/a Adókerület Adószámviteli Osztálya Budapest Székesfőváros foos, I/a Adókerület gyűrött Adószámviteli Osztálya Dr. Bathó 15,6 20,2 Kálmán királyi közjegyző, Budafok Dr. Bathó 34 20,7 Kálmán királyi foos, közjegyző, gyűrött Budafok Budafoki Királyi /56

12 D Végz néhai Martin Antal hagyatékának telekkönyvezéről Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár D Boríték Martin Antal nevére címezve D D D D Fizeti meghagyás Martin Ferenc Martin Katalin Martin Mária rzére 216 pengő örökösödi illeték befizetéről Fizeti meghagyás özv. Martin Antalné rzére 52,5 pengő örökösödi illeték befizetére Csekk elismervény szelvénye 216,75 pengő befizetéről Budapest székesfőváros központi Csekkelismervény szelvénye 52,5 pengő befizetéről Budapest székesfőváros központi pénztárába D Végz néhai Martin Antal hagyatéki ingatlanain lévő 3. zálogjog törléről D Végz néhai Martin Antal hagyatéki ingatlanain lévő 2. zálogjog törléről 2 magyar, ge D Nyugta a Martin Antal áal eladott () vételáráról D Szállítójegy Martin Antalné nevére kiállítva D D D D Ideiglenes nyugta a Martin Antalné áal befizetett borfogyasztási adóból Hivatalos nyugta Martin Antalné áal befizetett fogyasztási adóról Véghatározat a Martin Katalin áal benyújtott lakhatási kérelemmel kapcsolatban Határozat Martin Katalin áal kért házaiadó-mentesség ügyében 13, ,5, ge 17 21, ge D Végz Martin Antalné ügyében D D Kiszámítási jegyzék az évre fizetendő lakásadó megállapítása céljára Huber Antalné nevére Kiszámítási jegyzék az évre fizetendő lakásadó megállapítása céljára Martin Katalin nevére D Adóív az évre Martin Katalin rzére D D Üzletrzjegy a Hangya Szövetkezettől Martin Antal rzére Üzletrzjegy a Hangya Szövetkezettől Tutzenschaft József 6 magyar D Irat Viehbesitzer Verband D i Központi Szeszfőzőszövetkezet tagsági könyve Martin Antal rzére ( ) D Munkakönyv Spachmann József gyári munkás rzére, ceruzás kézírás nyomtatott, gírással kitöve, ge, sokszorosított nyomtatott, gírással kitöve Budapesti I-III. Kerületi Királyi Járásbíróság Budapest székesfőváros számvevősége Budapest székesfőváros számvevősége ,5 10, ,3 10, ,5 20,2 12,8 Budafoki Királyi Járásbíróság Budapesti I-III. Kerületi Királyi Járásbíróság Winkler Lőrinc fakereskedő Egyesü Magyar Malomipari R.t. 10,5 19, ,3 16,8 előljárósága Budakörnyéki 29,6 21 járás főszolgabírája Budapestvidéki Magyar Királyi Adóhivatal 33,5 20,8 Budafoki Királyi kicsit gyűrött , szakadt Törökbálint község előljárósága i 18,8 16,6 Hangya Szövetkezet i 18,8 16,7 Hangya Szövetkezet Viehbesitzer 8 13,3 Verband Bugaörsi Központi 17,8 12,5 Szeszfőző Szövetkezet i 16,5 10 Ipartestület foos, piszkos foos /56

13 Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár D i i Hitelszövetketezet Érdekeségi Könyve 16,5 12 Hitelszövetkez Huber Antalné nevére kiállítva et D i Takarékpénztár 50. évi zárszámadása i 30,5 23 jelente az 1920-as évről Takarékpénztá D i Mária i Mária Temetkezi Egylet Alapszabályai Temetkezi Eberhart János nevére Egylet i Mária D Temetkezi Egylet D i Mária Temetkezi Egylet D i Mária Temetkezi Egylet D D i Mária Meghívó a i Temetkezi Egylet Közgyűlére Temetkezi Belső lapján az évi zárszámadás Egylet D D Meghívó a i Temetkezi Egylet Közgyűlére Belső lapján az évi zárszámadás Meghívó a i Temetkezi Egylet Közgyűlére Belső lapján az évi zárszámadás i Mária Temetkezi Egylet i Mária Temetkezi Egylet D A budaörsön működött Hungária Keserű Víz Üzem szakadt Csomagoló- ön üzeme Hungára indigókék, D Keserűvíz Üzem portugál nyelvű csomagolója nyomtatott D A ön töött Lóser-féle Keserű Víz szakadt Hírdet a Saxlehner-féle Hunyadi János Keserűvíz 1920-as D szakadt reklámhírdete évek Kommunionandacht zum gebrauch der Kinder der nagyon D unseren Volksschulklassen foos Osztercziell Pál rzére kzített emléklap az Papír, nyomtatott D aug.33 őszibarack kiállításon nyert díjról kézírásal kitöve fotóanyag D Christian Dentzel végrendelete Magyar Országos Levéár Magyar D Felhívás Kivándorlásra 1 német Országos Levéár Magyar D Engedély Kivándorlásra 1 német Országos Levéár D Magyar Hauser Demeter Vein Lugarvis kérelme, engedélyt 1 német Országos kérnek, hogy re köözhessenek Levéár D D D Tervrajz-a Zichyek áal ített lakóház borpince - kőbb lányiskola - felújításának terve, melyet Gföller Jakab gödöllői kamarai kőművesmester kzített. Térk - Csík falu területének felosztása előtt Jäger János Henrik Buda város hites földmérője kzítette Térk-Kneidinger András kamarai mérnök kzítette ről a határok végleges meghatározása előtt 1 német német 42 29, ,7 Magyar Országos Levéár Magyar Országos Levéár Magyar Országos Levéár o o o o o o o 13/56

14 Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár D Térk - a határok végleges kijelöle után ,7 D D D D D Tervrajz - budaörsi uradalmi kocsma mzárszék (kőbb községháza), kzítette Hacker Xav. Ferenc óbudai ács Oeser Antal József óbudai kőműves Tervrajz - a budaörsi templom bővítének terve, kzítette Lösch János óbudai kőművesmester Tervrajz - az első budaörsi templom alaprajza, Gföller Xav. Ferenc óbudai kőműves mester Irat-az évi pestisben elha budaörsiek listája, családonként öszesítve Irat - összeírás lakosságáról (a Zichyektől a koronauradalom visszakövetee öt, akkor kzü az összeírás) , ,5 1 latin-német, kézírás 1 latin-német, kézírás 35,5 25, ,5 21, 27 21, 27 19,8, Magyar Országos Levéár Magyar Országos Levéár Magyar Országos Levéár Magyar Országos Levéár Magyar Országos Levéár Magyar Országos Levéár Könyvek D Irat - a re letelepüek első, aláírt szerződe 1 Magyar németmagyar 35,3 25 o 34 20,5,, kézírás Országos Levéár D Irat - összeírás 1 latin, kézírás Magyar Országos 1728 o Levéár D Irat - az évi összeírás re vonatkozó lapja 1 latin, kézírás 33,5 23 Magyar Országos 1592 o Levéár D Irat - az évi összeírás re vonatkozó lapja 1 latin, kézírás 34 23,5 Magyar Országos 1602 o Levéár D Plakát-meghívó Bretzfeld testvérvárosi németmagyar 1 szerződének ünnepélyes aláírására 42 29, D Irat-testvérvárosi oklevél Bretzfeld között - németmagyar 1 német-magyar nyelvű 29, nrajzi leár, tárgyak fotóleár nrajzi leár, tárgyak fotóleár könyvek fotóleár nrajzi leár, tárgyak Könyvek fotóleár Könyvek D Vallási aprónyomtatány Szt. Margit tiszteletére Hungária Nyomda o o o o o o 1943 elsárgu Bakk István 6 lap Rochfeld Imre, Budapest, 14/56

15 Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár D Egy éves Szűz Mária füzetke Katolikus Akció D Egyházi adó füzete - Hauser Lőrincné tulajdona vo Dona Nyomda elsárgu Bakk István jó, avu köt Bakk István D levelezőlap Hauser Lőrincnének 15 10, Bakk István D Hauser Lőrinc levlapja Hauser Lőrincnének 10, Bakk István D Kártyatérk a Német Birodalomról 11,5 0, előtt jó Bakk István D Kártyatérk az Osztrák-Magyar Monarchiáról 11,5 0, előtt jó Bakk István D A polgári lakosság önvédelme légitámadás ellen 9,5 16 Ladányi Nyomda Budapest 1938 jó Bakk István D Ritter Róza iskolafüzete 1921 jó Bakk István D Jó Pásztor színezett nyomat 14,2 19, D könyvleár D fotóleár D nrajzi leár D fotóleár D Mentesít kitelepít alól 20 8,5 D fotóleár D D D fotóleár könyvleár nrajzi leár Áttelepíti Mentesítő Bizottság D Schul-und Kindergartenwesen 1 német girat Hans Prach D Wein und Obstbau im früheren 1 német girat Hans Prach D könyvleár D Újságcikk a Passiójátékokról 1935-ből felragasztott újságkivágat 22 27,5 Herczog Mátyásné utódai 1946 Heilbronn- Sonntheim 1990-es évek Heilbronn es Sonntheim évek Megyery Ella:Ahol az evangélium megelevenedik as évek kissé szennye zett hajtási vonallal hajtott, gyűrött irat 5 lapos kézirat 3 lapos kézirat 2 lapos kézirat Bakk István gyűjt Herczeg Mátyásné Hans Prach Hans Prach Bató család D Szórólap a Passióról az 1930-as években máso lap Paár Nyomda olat Bató család D Szórólap a Passióról az 1930-as években fotó 17,5 12 Paár Nyomda 1930-as fotó Andreas Rochfeld Imre, Budapest, Rochfeld Imre, Budapest, Erzsébet krt. 17. Rochfeld Imre, Budapest, Rochfeld Imre, Budapest, Rochfeld Imre, Budapest, Rochfeld Imre, Budapest, Rochfeld Imre, Budapest, Rochfeld Imre, Budapest, 15/56

16 Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár D Újságcikk 1933-ból felragasztott újságkivágat 13,5 16 Nemzeti Újság 1933 barbár módon felragas ztva Bató család jó jó Farkasné o D Passiójáték műsora Pallas Nyomda 1933 Geiselhardt műsorfüzet olat olat Mária D Wein und Obstbau girat Hans Prach Heilbronn es jó Hans Prach D utcajegyzék olat Szilágyi Erzsébet Úttörőcsapat Honismereti D Új Ember 1987-es budaörsi cikk-kel újság Szakkör D múzeumleírás 1 maygar girat 20, D Zsámbék - Lámpamúzeum girat 20, jó D A Budai Hegység turistatérke Kartográfiai Antikváriu töredeze 1967 vétel 1993 Állami Vállalat 1967 m tt Antikvárium D Budapest - Kecskemét térk sel 43,5 62,5 hajtott, Magyar Állami Antikváriu 1910-es rajzo vétel 1993 Állami Térkzet m évek Antikvárium nyilakkal D Közlekedi engedély irat fotóval cm Községháza Orosz nyomtatott 10,5 14 D Ausweis - Cprabka, Haffner Stefan rzére Hadügyminiszt hadifogolyigazolvány cm érium Városi Könyvtár Ritter család jó olat barnu újság D Ungarndeutsche Bauernhäuser 1 német xerox 8 oldal cm Különnyomat 1981 jó D Személyazonossági igazolvány Ritter Mártonnának D Személyazonossági igazolvány Ritter Zsuzsannának D Guittung német nyomtatott igazolvány nyomtatott igazolvány ge papir igazolvány 11 7 cm Szikra nyomda Ritter család 11 7 cm Szikra nyomda Ritter család cm Kümelsan város 20,5 12 Internálótáb. D Inernálótábori igazolvány - xerox cm Pk. i D Kitelepíti mentesíti kérelem ge irat cm Nillich Józsefné Bp. Földig. D iek ingatlanelkobzása girat 5 lap cm Bizottság D Entschädigung Stefan Hafner hadifogolynak 1 német nyomtatvány cm Öhringen Landratsamt D Huber Antalné lakásadó íve nyomtatvány cm 1946 gyűrött, foos töredeze tt Városi Könyvtár Ritter Márton,. Matth Heilbronn hez 1945 jó 1945 jó, hajtott cellux-al Gott im himmel/ Ritter 1946 ragaszto Ritter család Wir geklagt/ Wie család 1987 tt ein mensch/den Feldhoffer Andrásnak 1948 Feldhoffer aláírja: 1987 András Ruszcsák Lajos B. Kálvária töredeze 1946 u. 20. tt 1946 Susanne Susanne 161 család 1948 Krupp olat 1987 Krupp birtokelkobzása Adolzfu 1959 nyomtat hadifogoly Stefan Hafner vány ig nyomtat vány 1987 D Vetter Izabella rádióengedélye nyomtatvány cm Tompos család B D Lipser Károly rádióengedélye nyomtatvány cm Tompos György D Újságcikk - Nők lapja füzet cm Dr. Luntz Ottokárné 1989/26 sz. haszná i út Úrnapja - írta? Gábor D Die Woche: Deutsche Passionsspiele 1 német kivágat felragasztva Kartonra ragaszto 1987 A ken Mária - lányok mögött tt zenz! D Hősi emlékmű terve olat cm OMF 1992 jó 1992 D i Passió Kes Újság kivág. újságlap felragasztva cm Kes újság 1930-as évek Kartonra ragaszto tt 1987 D Kőhegyi Madonna imalapon xerox 8 oldal cm 1910-es xerox 1987 OSzK 16/56

17 Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár D Friss Újság kivágat - Passió 11,5 31,5 cm Friss Újság V. 29. D Nemzeti magazin - Passió cm Nemzeti Magazin 1933 D tárgyak D Das Ange des Volkskundlers Rudolf Hartmann M Fata 1 német fényezett katalógus cm Institut für Donauschwäbi sche Kartonra ragasztott újság Kartonra ragaszto tt újság Kartonra ragaszto tt újság 1987 Nrajzi Múzeum új gyűjt D Frichenschaft - A. Ritter - Wir mahnen 1 német, fényezett cm Heilbronn A. Ritter gyűjt új a D A. Ritter zrevételei a Heimatbuch-ra 1 német A. Ritter gyűjt új a D er Heimatbuch 1-34 lapja Fr. Riedl tanulmánya 1 német olat cm 1952 Stuttgart A. Ritter gyűjt "Unsere Post" a olat D Ried Ferenc: A budaörsi német közbajor ny. járás olat az 1-16 Bp gyűjt cm Bp alaktana lapról olata olat D Riedl: Perle des Ofner Berglandes 1-12 lapja 1 német olat 1-12 A. Ritter gyűjt cm olat lappal a olat D D Andreas Martin Ritter lőadása Neue Beiträge zur er Ortsgeschichte ingatlanjegyzéke Párkányi Ferenc két füzetet alapján 1 német girat olata cm girat olata 1pd 658 tétel magyar olat cm olat 1998 olat olat gyűjt 1998 D Prach Hans: Karushe in előadása 1+1 német előadás Hans gyűjt cm olat olata Prach - olat Andr. D Visszaemlékez - Einmarsch der Russen in 1 német girat olat cm Theresia Bauer: 1990-es olat lap Ricker Neckarsul évek girat m Stuttg. jó Dr. Luntz Andr. D Luntz Ottokár: Traubenanbau in - előadás - 1 német számítóges kézirat cm Ottokár B. Bauer: jó Budapesti út Neckarsul 44. m Stuttg. D : A Kálvária keresztútja o cm KJL bevezet Szivárvány 1998 jó 1998 D művzeti mújáról - KJL előadása számítóges kézirat cm KJL Szivárvány jó D Alapszabály (Mária temetk. Egyes) nyomtatvány 25 l cm Lunor jó O.né? D Válazstási ragasztó címke nyomtatvány 5 3 cm jó D Lenin (k) 1984 kicsinyítve 1 nyomtatvány cm jó D Időszakos újság "Jobb Napló ért 5." nyomtatvány cm Polg. Kviselőcsop ort Dr. Madarászné D Zeneisk. Évkönyv 97/98. tanév nyomtatvány cm Losonczy Dr. D Zeneisk. Évkönyv 98/99 tanév nyomtatvány 42 lap cm Madarászné Losonczy UKL D i ingyenes térk nyomtatvány 36 lap cm management Bp. jó jó Zeneiskola jó 1997 jó Nrajzi Múzeum könyvárusítás A. Ritter Rabalia - A. Ritter Rabalia - A. Ritter Rabalia - A. Ritter Rabalia - A. Ritter Rabalia - A. Ritter Rabalia - Schwetzingen A. Ritter Schwetzingen H. Prach Heilbronn M. Fata Könyve 474 névvel 444- ig nyomtatott, Az /29.1- hez anyag - A. Ritter jegyzeteivel A. Ritter jegyzeteivel - Megjelent az Unsere Post 1977/78-az A. Ritter A. Ritter KJL Szivárvány KJL Szivárvány KJL német fordítása 17/56

18 Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár D i ingyenes térk nyomtatvány 43 lap cm UKL management Bp jó D Börs. Város ismertető nyomtatvány 7lap cm Interpress Bp jó D Varga Géza: Makkos-Mária nyomtatvány cm Magyar Állami Nyomda antikváriu m 1947 jó D i Zeneiskola évkönyve füzet 31 lap cm Fancsali János Zeneiskola 1993 jó D Zeneiskola évkönyv l. nyomtatott füzet cm Fancsali János Zeneiskola 1994 jó D Zeneiskola évkönyv l. nyomtatott füzet cm Fancsali János Zeneiskola 1995 jó D Kamaraerdő története: Filipszky István 24 l. nyomtatott füzet cm Filipszky István Könyvtár i Jókai i D Eredeti budaörsi sváb ételek, 8 szlan lap tűz nélküli füzet cm Művelődi Jókai Központ Művelődi D éves a budaörsi Pro Musica kórus, 20 szlan lap füzet cm i Városi Önk. Önkorm. D Jókai Napok füzet cm D Cégér (Vállalkozói jegyzetek) 43 l. füzet cm Jókai Mór Műv. Közp. A szereplő cégek - területi jegyzék D Passionsspiele Oberammergau 1 német füzet 142 l cm Oberammerga u 1930 D Életem rímekben füzet cm Steinhauser Teréz versei 1998 jó 1987 jó 1994 jó Jókai Mór Műv. Közp. jó 1998/ jó Antikváriu m 1998 foos, jó vétel 1990 új D : Egy batyuval I-IX. 1-(9) magyar xerox 9 lap cm i Napló új ,5 D Emléklap Jevgenyij Svarc Hétköznapi csoda karton oklevél 1997 új cm 1997 A tanácselnök csapdája - Magyar Hírlap május D újság cm 1989 hajtott 9. D Bretzfeld, Léma Fehérvári János 1987-es levele 1 német olat cm 1987 jó D Unsere Post cikk kézir. A 10 éves jubileumról 1 német olat cm Heilbronn jó 1996 Mátyás a Mátyás a D Fenti cikk xeroxa. július 14 lap 1 német olat cm Heilbronn jó Mátyás a D újságfotó - "möglichst bald viele Früchte fragen" 1 német cm Hohenlohekrei M. s újság - Heilbronn 1989 jó D "Feste Brücke" újság fotó 1 német cm Hohenlohekrei M. s újság - Heilbronn 1990 jó D újságfotó 1 német cm Hohenlohekrei M. s újság - Heilbronn 1994 jó D újságfotó - "Ungarische Wochen" 1 német cm Hohenlohekrei M. s újság - Heilbronn 1990 jó D újságfotó - "Ehrenmedaille" 1 német cm Hohenlohekrei s újság D újságfotó 1 német cm Hohenlohekrei s újság M. - Heilbronn 1991 jó M. - Heilbronn jó Műv. Központ Börs. KJL Heilbronn/Sout heim Heilbronn/Sout heim Heilbronn/Sout heim M. M. M. M. M. M. Riport az es budaörsi Manfred Hermanowsky Tűzoóautó ozása Ungarishe Wochen vom 2. Ehrenmedaille - Herzlicsen Glücskwunsch Musik azus Ungarn - Zehn 18/56

19 Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár D újságfotó 1 német cm Hohenlohekrei M. s újság - Heilbronn jó D újságfotó 1 német cm Hohenlohekrei M. s újság - Heilbronn 1989 jó D Dok. Fotó meghívóról 1 németmagyar s újság - Heilbronn évek eleje cm Hohenlohekrei M es jó D újságfotó 1+1 német cm Hohenlohekrei M. s újság - Heilbronn 1989 jó D újságfotó 1 német cm Hohenlohekrei M. s újság - Heilbronn jó ajádék D újságfotó 1 német cm Hohenlohekrei M. s újság - Heilbronn 1989 jó D újságfotó 1 német cm Hohenlohekrei M. s újság - Heilbronn 1988 jó D Plakát a bretzfeldi Heimatmuseumról 1 német jó D Plakát a bretzfeldi Heimatmuseumról 1 német jó D év emlékkönyv helytört. Nyomtatvány cm Liberior kft. Városháza 1998 jó 1998 D A budaörsi r.kath. Templom története (nincs a Magister (300 Városi cm 1998 jó dossziéban) pd) Könyvtár 1998 D múja a régzeti leletek tükrében (nincs a Magister (500 Városi cm 1998 jó dossziéban) pd.) Könyvtár 1998 Z. Ferenc a D A budaörsi körmenet ünnepi rendje 1 németmagyar Budapest hagyaték) évek mentén Élet ny. (Zné 1920-as hajtások cm törött D Felhívás a budaörsi tájmúzeum alapítására cm i Nfront Saxlehner D Saxlehner András - Hunyadi János etiquettje 1 többnyelvű cm András Kererűvíz váll. D Molnár Göb Zoán, Stáció színes xerox 1 xerox 9 13 cm D Molnár Göb Zoán, Krisztus anyjával találkozik 1 xerox 9 13 cm D Krisztus a keresztfán MGZ üvegke, színes xerox 1 xerox 9 13 cm D D D D Krisztus találkozik Máriával, Molnár Göb Zoán, színes xerox Molnár Göb Zoán - Stációkek, színes xerox - fényvizsgálat Molnár Göb Zoán - Krisztus - poroszlók - falhoz támasztott k xerox- felv. Molnár Göb Zoán - Krisztus - poroszlók - közeli fényvizsgálat - xerox 1 xerox 9 13 cm 1 xerox 9 13 cm 1 xerox 9 13 cm 1 xerox 9 13 cm D Molnár Göb Zoán - Krisztus elesik a kereszttel 1 xerox 9 13 cm D Molnár Göb Zoán - Krisztus vállára adják a keresztet 1 xerox 9 13 cm D Molnár Göb Zoán - Krisztust leveszik a keresztről 1 xerox 9 13 cm D Molnár Göb Zoán - Krisztus találkozik az asszonyokkal 1 xerox 9 13 cm D Meghívó a kálvária ünnep felszentelére xerox cm Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Párkányi Ferenc B. Füzér Ferencné gyűjte k jó, hajtott hajtott foos Molnár Göb Zoán jó Molnár Göb Zoán jó Molnár Göb Zoán jó Molnár Göb Zoán jó Molnár Göb Zoán jó Molnár Göb Zoán jó Molnár Göb Zoán jó Molnár Göb Zoán jó Molnár Göb Zoán jó jó jó jó M. M. M. Die er feiern Geburstag Partnerschaft besiege 1992-es meghívó M. Hohenlohekreis M. M. M. Műv. Csoport Városi Könyvtár Városi könyvtár Z. Ferenc Farkasréti út Párkányi Ferenc B. Füzér Ferencné - alapgyüjt Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán Molnár Göb Zoán. nov. - Modernste "Partnerschaft soll der "Ungarisches Fernsehteam Szerkesztette: Mucsi Csaba Írta: Filipszky István Írta: Mester Edit Filipszky Aubermann Miklós plb. felhívása, kétnyelvű Füzér Ferencné gyüjtő múzeum A túloldalán a budaörsi (?) telephely ke A stációk ólmozás A stációk ólmozás A stációk ólmozás A stációk ólmozás Krisztus - Mária Magdolna - Krisztus - poroszlók Krisztus - poroszlók Krisztus - poroszlók Krisztus - poroszlók A stációk kei - fényvizsgálat A meghívón a II. stáció 19/56

20 Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár D Egyházi dalok - Kirchen Lieder (!) 1 német Zámbó 14,5 20 Ferencné, 1980 k jó cm Baross u. Zámbó D Egyházi dalok - Kirchen Lieder 1 német 14,5 20 Ferencné, 1980 k jó cm Baross u. Zámbó D Búcsúdal 1 német cm Ferencné, 1927 jó Baross u. Zámbó D Kaszap István boldoggáavatásáért Német 1 német cm Ferencné, 1940 k jó Baross u. Zámbó D Mutter Gottes, wir rufen zu Dir! Kőhegyi Mária dal 1 német cm Ferencné, 1920 k jó Baross u. Zámbó D Schwarz Gusztáv gyászimája 14 11,5 Ferencné, 1942 jó cm Baross u. Zámbó D húsvéti gyónási szentk Krisztus kpel 5,5 11 cm Ferencné, 1915 jó Baross u. Zámbó D XII. Pius imája a Fatimai szűzhöz - német 1 német hajtott cm Ferencné, 1942 jó Baross u. Zámbó D Herz Jesu - Lied 1 német cm Ferencné, 1929 jó Baross u. Zámbó D Christus unser König 1 német cm Ferencné, 1933 jó Baross u. D Ich bete an die Macht 1 német cm Zámbó kopott, Ferencné, 1930-as tintával évek írt Baross u. D Mária oár a budaörsi lányiskolában cm Herzog Terézia 1936 jó D Primicia - első mise szentke 1955-ből 1 német 7,5 11 cm? 1955 jó Herzog D Úrnapi ima nyomtatvány bó D Teofrida nővér vígasztaló szentke az 1946-os kitelepítkor 18 12,5 cm 1 német fotó 5 10 cm Italia D szentkilenced a csodásérmű Boldogasszonyhoz nyomtatvány cm D "Andenken an meine HL. Priesterweihe" Gallai József pappászentele 1 németmagyar D Jézus a gyermek beszélgete 1 német nyomtatott szentk 6,5 11,5 cm szentk Mária lányoknak Stephaneum nyomda Bp. Élet nyomda Bp cm Italia Herzog Herzog Herzog Herzog Herzog Terézia febr jó, hajtott kopott kopott, hajtott 1955 jó 1920-as évek olvashat ó hekt. - szöveg Zámbó Ferenc Baross u. Zámbó Ferenc Baross u. Zámbó Ferenc Baross u. Zámbó Ferenc Baross u. Zámbó Ferenc Baross u. Zámbó Ferenc Baross u. Zámbó Ferenc Baross u. Zámbó Ferenc Baross u. Zámbó Ferenc Baross u. Zámbó Ferenc Baross u. Zámbó Ferenc Baross u. Herzog Herzog Terézia fia Zámbó Ferenc, Z.né Hercog, Z., Z., Z., Z. Ferenc - Németországi "Kiritog-ból" (?) Németországi "Kiritog-ból" (?) A Herkules Keserűvíz céges papirján Sárkány nyomda - egylapos Sárkány nyomda - Bp. i i Vinc nővérek, hektográf - Herkules ra Mária lányoknak Vinc nővérek, hektográfnyomt. Mária lányoknak 100 napi búcsút adó imával háromszor hajtott hektografá szöveg a Vence apácáktól - Kind 20/56

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép)

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) 1650-1941 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 csomó = 0,04 ifm 1 csomó

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁR KİSZEGI FIÓKLEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.62. A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 db doboz = 0,12 fm db doboz = ifm db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

Rózsahegyi Kálmán portrék

Rózsahegyi Kálmán portrék Rózsahegyi Kálmán portrék Herz H Budapest Kerepesi u. 17. Bleyer Bleyer 25 évesen Dátum: 1898 Dokumentum típusa: fotó (másolat) Szeretettel mindig szerető barátja Rózsahegyi Kálmán Bpest 1903. XII/14 Dátum:

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) Terjedelem: 1,22 fm, 12 doboz, 12 raktári egység Raktári hely: Vác Város Levéltára,... sz. raktár,... polc a) A Váci Asztalos Céh iratai

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

WUNDERLICH FILM DVD FILMJEI MEGVÁSÁROLHATÓK

WUNDERLICH FILM DVD FILMJEI MEGVÁSÁROLHATÓK WUNDERLICH FILM DVD FILMJEI MEGVÁSÁROLHATÓK KATALÓGUS 010. DVD VHS 010.BUDAÖRS 89. operatőr: 011. DVD VHS 011.BUDAÖRS 89. VÁGOTT operatőr: 015. BUDAÖRS 1989 I. operatőr: 021. Old Ti mer 1989. Budakeszi

Részletesebben

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/ Terjedelem: 9,86 fm, 54 doboz /6,76 fm/, 103 kötet /2,63 fm/, 22 füzet, 1 lap /0,47 fm/, 180 raktári egység Raktári hely: Nagykőrös, 33. terem, 56-68. polc A/ Feudális kori iratok 1814-1850 2 kötet, /0,07fm/,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság december 12-i üléséről. 401/2013. (XII. 12.) Eü., Szoc. és Lak. Biz.

KIVONAT. az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság december 12-i üléséről. 401/2013. (XII. 12.) Eü., Szoc. és Lak. Biz. az Bizottság 401/2013. (XII. 12.) Eü., Szoc. és Lak. Biz. határozat Tárgy: Napirend Az Bizottság úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat azok sorrendjében elfogadja. A Bizottság a határozatot

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 77/2. Batthyány Gyula (1887-1959) Fogat

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók

Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók Részvények, részvényutalványok, rajzos híradók Leltári szám: 2012.1.1. Tárgy megnevezése: Részvény Leírás: SKB Rt. részvénye 30 pengőről Kor: 1935. Méret, terjedelem: 2 lap Leltári szám: 2012.1.2. Tárgy

Részletesebben

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem Ügyiratszám: (a levelünk bal felső sarkában található) I. számú nyomtatvány NYILATKOZAT MINT ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELT KÉREM AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATNI: - A FELTÜNTETETT VAGYONTÁRGYAKRA; - ILLETVE HAGYATÉKI VAGYON

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

Az Önkormányzat a vételi ajánlattal 2013. október l-jén megkereste Tóth Ferenc Gyulát, az ingatlan tulajdonosát.

Az Önkormányzat a vételi ajánlattal 2013. október l-jén megkereste Tóth Ferenc Gyulát, az ingatlan tulajdonosát. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a 270/2013.

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. május 02-án (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Építészeti Örökségének Helyi Védelméről szóló 28/2004. (V. 25.) ÖKT. rendelet módosításáról Budaörs

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. december 22. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n.

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n. XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1800 2005 g) Still Ferenc iratai (1918 ) 1922 1990, é. n. Still Ferenc (Vác, 1919. aug. 6 Vác, 2010. jún. 15.), szülei: id. Still Ferenc ácssegéd

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2016.01.25. Kulturális Javak Bizottsága 2016. január 25-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2016.01.25. 1) Scarsella, Ippolito (Scarsellino) (Ferrara, 1550/1551 Ferrara, 1620): Pihenő Szent Család, 16.

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban A Külkereskedelmi Főiskola dokumentumokban Válogatás 35 év dokumentumaiból (1962)-1971-2006 Budapest, 2006 Tartalomjegyzék A. A főiskola alapítása 1. Előterjesztés-tervezet az Országos Oktatási Tanácshoz

Részletesebben

EDELÉNYI FÜZE T E K 12. DR.VARGA GÁBOR BIBLIOGRÁFIA EDELENY

EDELÉNYI FÜZE T E K 12. DR.VARGA GÁBOR BIBLIOGRÁFIA EDELENY EDELÉNYI FÜZE T E K 12. DR.VARGA GÁBOR BIBLIOGRÁFIA, EDELENY 1995 / DR.VARGA GABOR harminc éve tanár és szakíró BIBLIOGRÁFIA EDELÉNY 1995 Edelényi füzetek 12. Öszeállította, szerkesztette: Laki Lukács

Részletesebben

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950 Raktári helye: Mester utca, 1 em. raktár, 131. állvány, 3-12. polc A/ Feudális kori iratok 1780-1847 0,15 fm B/ Polgári kori iratok 1849-1871 0,30 fm C/ Polgári kori iratok 1872-1944 a/ Képviselő-testületi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye 1.) A támogatás célja: Hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújításának

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete a Budaörs város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 28/2004. (V. 25.) ÖKT rendelet módosításáról Budaörs

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 a/ Elnöki /bizalmas/ iratok 1898-1924 0,10 fm b/ Általános iratok /1884-/ 1898-1944 70,25 fm c/ Kihágási iratok 1898-1929 1,94 fm d/ Katonai

Részletesebben

IX. 311. A Pest megyei községi legeltetési társulatok iratainak levéltári gyűjteménye 1873-1905, 1930-1944 (-1964)

IX. 311. A Pest megyei községi legeltetési társulatok iratainak levéltári gyűjteménye 1873-1905, 1930-1944 (-1964) Terjedelem: 1,61 fm, 13 doboz /1,36 fm/, 13 kötet /0,19 fm/, 2 csomó /0,02 fm/, 10 füzet /0,04 fm/, 38 raktári egység Ténylegesen meglévők: 1,45 fm, 12 doboz /1,24 fm/, 11 kötet /0,15 fm/, 2 csomó /0,02

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM Hirdetmény a 2006. október 1-jei helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választására

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása A 2013. szeptember 12-i ülés határozatai 341/2013.(IX.12.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege Közterület neve Közterület Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege (tervezett) Alföldi utca 3 2016.03.04 Alföldi utca 5 2016.03.07 Alföldi utca 6 8 2016.03.07 Alföldi utca 7 2016.03.04

Részletesebben

A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke

A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke 1 A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke A Bányász (1926 1939) 442. tekercs: 1926. okt. 30. 1939. júl. A mi lapunk (Losonc, cserkészújság( (1921 1932) 590. tekercs: 1921. jan.

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

VIII. 3606. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Letenye 1972 2006. Irat megnevezése

VIII. 3606. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Letenye 1972 2006. Irat megnevezése ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 3606. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Letenye 1972 Terjedelme: 107 doboz = 12,84 ifm Helyrajzi jelzete: 60. raktár

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 591/2016. (11.16.) számú á l l á s f o g l a l á s a az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok személyi

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Hírlapok, folyóiratok, időszaki kiadványok

Hírlapok, folyóiratok, időszaki kiadványok Hírlapok, folyóiratok, időszaki kiadványok Folyóirat címe Évfolyam Számok A lap 2001 szeptember október Athenaeum 1839. 1-52. (jún. 30-ig) 1874. 1-12. (márc. 19-ig) Balassagyarmati ajánló 1998 február,

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2015. november 3-i ülésének határozatai 303/2015.(XI.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

--- 1407080 0-2-13. magánszállás. 7354900 6-1-33 stat. sz.: 7354900 6-7020- 239-23

--- 1407080 0-2-13. magánszállás. 7354900 6-1-33 stat. sz.: 7354900 6-7020- 239-23 Készítette: Nagyközség Polgáresteri Hivatal, Igazgatási Iroda (, Vörösarty u. ): 009. október 5. napjától Szálláshely-üzeeltetési engedéllyel rendelkező ek nyilvántartása, 01októberi állapot Dőlt betűs

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 362/2016.(11.17.) sz. határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok személyi kérdéseiről 1. A Közgyűlés a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: ABIJV Budapest 08 Dátum: :13:57 Horváth Krisztián Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: ABIJV Budapest 08 Dátum: :13:57 Horváth Krisztián Lapszám: 1 Horváth Krisztián Lapszám: 1 000. szavazókör (Körzetesítetlen címek) Azonosító: 01-008-000-7, Cím: Körzetesítetlen címek Könyves Kálmán körút 000003 000047 páratlan házszámok 0 Könyves Kálmán körút 000004

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám: /517691/ Szektor : 61

E-hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat Megrendelés szám: /517691/ Szektor : 61 Budapest, XI., Budafoki út 59. 1519 Budapest, Pf. 415 Oldal: 1 / 8 1224 Sík utca 1. I. R É S Z Földrészlet területe változás elõtt: 8154 (m2) törlõ határozat:9022/2006 1. Az ingatlan adatai: alrészlet

Részletesebben

V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/

V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/ V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/ Terjedelem: 4,56 fm, 11 doboz /1,21 fm/, 115 kötet /3,33 fm/, 1 csomó /0,02 fm/, 127 rakt. e. Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár,

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

p. jó állapotú, 2 példányban

p. jó állapotú, 2 példányban X. A ferences harmadik iratai 39 kötet 5 doboz 1 CD 1,36 ifm Készítette: Faragó Dávid, 2015. július régi jelzet raktári név cím évkör terjedelem megjegyzés szám 1. kötet Beszámoló a Szűz Máriáról Ferences

Részletesebben

601. fond: Abádszalók nagyközség iratai

601. fond: Abádszalók nagyközség iratai 601. fond: Abádszalók nagyközség iratai V 601. 1. Képviselıtestületi közgyülési jegyzıkönyv 1897-1902 V 601. 2. Közgyülési jegyzıkönyv 1902-1907 V 601. 3. Közgyülési jegyzıkönyv 1913-1917 Mutatóval A-Z

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. I. Szervezeti iratok. II. Ügyintézési iratok: 17 ifm

19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai. I. Szervezeti iratok. II. Ügyintézési iratok: 17 ifm 19. fond. Filadelfia Diakonissza Egylet iratai 1891 1961 17 ifm 1903-ban alapította Biberauer Richárd a Philadelphia Szövetséget, majd 1906-ban az Egyletet, az anyaházat 2 diakonisszával, de később 12-vel

Részletesebben

XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) a/ A Szobi Főjegyzői Hivatal iratai 1945-1950 (1957) 5,38 fm

XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) a/ A Szobi Főjegyzői Hivatal iratai 1945-1950 (1957) 5,38 fm XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) A Szobi járás Főjegyzősége 1945-1950-ig működött, kirendeltségeit Nagymarosra és Vámosmikolára telepítették, -től központi székhelye Szobra

Részletesebben

VIII Hunyadi János Általános iskola, Nagykanizsa iratai

VIII Hunyadi János Általános iskola, Nagykanizsa iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 426. Hunyadi János Általános iskola, Nagykanizsa iratai Elhelyezés: 60. 54. E. 1 55. B.1 Terjedelem: 13,44 ifm (112 doboz) Raktári

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben