Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleltár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleltár"

Átírás

1 Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár Méret Kzítő, Leári szám Cím Db Nyelv Anyag technika (cm) műhely D Irat, Martin Antal keresztlevele viaszpecsét 26,1 39,2 Péter-Pál Gyűjtőhel y, lelőhely A kzít időpontja Állapot Helyzet Megszerz módja D ,8 21, Templom Szabad Királyi Papír, nyomtatott Irat, bírósági ítélet Thoma József féle csődperügyelő 5 3 lap, Pest Bel kézírásal kitöve, ill. Martin Antal alperes ügyében 26 21,5 1 Lipótvárosi 1. december kézírásos lap Bírósága D Irat, a Pénzügyi Felügyelőség nyugtája Martin Antal magyar 1 áal befizetett összegről német 13,2 23, D Irat-Számla 41,2 13, D Irat-Számla 41,2 13, D Irat-Thoma József-féle csődeljárással kapcsolatos, kézírás, fizeti kötelezettség rzleteze korabeli 34 21, D Irat-a Thoma József-féle csődeljárás sommás tárgyalásának időpontját tűzi ki. 33, D Irat-Telekkönyvi végz: Martin Antal felesége áal Budai Királyi, kézírás 34 20,8 vásáro törökbálinti szőlő telekkönyvezéről Törvényszék D Irat-Fizeti meghagyás Martin Antal neje számára Magyar Királyi 34,8 21 a törökbálinti szőlő illetékfizetéről Adóhivatal, D Magyar Királyi Fizeti meghagyás Martin Antal neje számára a 33,2 20,8 Illetékszabási törökbálinti szőlő illeték-fizetéről Hivatal, Buda Gyűjtő, eladó neve, címe Megjegyz Leározó neve D Tulajdonjog bekebelezi kérvény Martin Antal felesége áal vásáro budaörsi telekre 34 21,2 Magyar Királyi Törvényszék D D D Kérvény telekkönyvi zálogjog törlére Peszler Márton telekvásárlási ügyében Igazolvány Martin Antal budaörsi csizmadia gyakorlatáról Szőlőhegybér tartozási kifizeti jegy Martin Antal rzére törökbálinti szőlőre 2 magyar 34 21, kézírás Pest Vidéki Kiirályi Törvényszék Telekkönyvi Osztálya Pest Megye Pilisi Alsójárásának Szolgabírája 20, D Szőlőhegybér tartozási kifizeti jegy Martin Antal D Nyugta Martin Antalnak fizetett összegről, kézírás 10,5 17, D Telekadó kivett befizett igazoló lap Martin Antal rzére törökbálinti földről 17 23, foos D Telekadó kivett befizett igazoló lap Martin Antal rzére törökbálinti földről 17 23, D Telekadó kivett befizett igazoló lap Martin Antal rzére törökbálinti földről 17 23, D Telekadó kivett befizett igazoló lap Martin Antal rzére törökbálinti földről 14, D Telekadó kivett befizett igazoló lap Martin Antal rzére törökbálinti földről 10, D Nyugta Rupp Zsigmond királyi körjegyzőtől, mely szerint 5 Ft előleget néhai Martin Antalné hagyatéki, kézírás D Fizeti meghagyás Martin Antal rzére néhai Martin Antalné hagyatéki ügyében illeték fizetéről 21,1 34 Magyar Királyi Adóügyi Igazgatóság D Végz néhai Martin Antalné ügyében, kézírás 33,8 20,5 Pestvidéki Járásbíróság D Fizeti meghagyás Martin Antal rzére néhai Martin Antalné hagyatéki ügyében illeték fizetéről, kézírás 34 20,8 széle kissé szakadt Magyar Királyi Illetékkiszabási Hivatal 1/56

2 D Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár Határozat néhai Antalné ügyében kisjorú örökösök javára, kézírás PPSKK Vármegye Árvaszéke Magyar Királyi Adóhivatal Község Frank István budaörsi bíró D A Magyar Királyi Adóhivatal nyugtatványa Martin Antal rzére illeték befizetéről D Ideiglenes nyugtatvány Martin Antal rzére a Budai Királyi Adóhivatal rzére lerótt illetékről D Ideiglenes nyugtatvány Martin Antal rzére a Budai Királyi Adóhivatal rzére lerótt illetékről 10,5 14, D Martin Antal adókönyve 22,5 14, D Anyakönyvi kivonat a Martin családról i D Nyugtatvány Martin Antal rzére illeték befizetéről Magyar Királyi 10,8 25 Adóhivatal D Martin Antal kérelme hadkötelezettség alóli felmentre, kézírás D Martin Antal hadmentességi díjkönyve , Budapesti Királyi Végz néhai Lux Sámuel végrendelete ügyében korabeli D , kézírás 34,5 21 Törvényszék Martin Antalnak címezve Polgári Osztálya D Végz néhai Lux Sámuel hagyaték ügyében Martin ntalnak címezve D Martin Antal adókönyve között D Határozat Winkler Mária férj. Martin Antalné kzpénztőkéjének utalványozásáról, kézírás 34,5 21 Budapesti Királyi Törvényszék Polgári Osztálya , kézírás PPSKK Vármegye Árvaszéke 32,5 20,5 Előljáróság széle kissé gyűrött foos, piszkos D Nyugta Winkler Mária férj. Martin Antalné áal árvatári pénz kiutalásáért fizetett illetékről D Martin Antal ls Winkler Mária házasságlevele i D Elismervény Martin József Antal befizetéről, kézírás 34 20, Rupp D Nyugta 10 Ft-ról melyet Martin Antal gyermekei Zsigmond hagyatéki ügyben ügyvédi köségként fizettek budapesti királyi D Elismervény Martin Antalnak bérbe adott budaörsi szőlő bérleti díjának kifizetéről D Végz néhai Martin Antal ügyében 2 magyar, kézírás D Végz néhai Martin Antal ügyében 2 magyar, kézírás korabeli, kézírás 34 20, Pestvidéki Királyi Járásbíróság Pestvidéki Királyi Törvényszék Magyar Királyi Adóhivatal Magyar Királyi Adóhivatal D Fizeti meghagyás néhai Martin Antal ügyében az örökösök áal fizetendő illetékre 34, D Fizeti meghagyás néhai Martin Antal ügyében Martin neje áal fizetendő illetékről 34, D Adókönyv ifj. Martin Antal rzére évre erősen szakadt foos, D széle Útadó befizeti könyv Martin Antal rzére ,3 16, gyűrött, évre szakado zott D Útadó befizeti könyv Martin Antal rzére ,3 16, foos korabeli korabeli 2/56

3 D D D D Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár Néhai Winkler Mihály tárgyalásának kitűzéről szóló végz Martin Antalnénak címezve Végz néhai Winkler Mihály szabályszerűen kihírdetett végrendelet ügyében Martin Antalnénak címezve Adásvételi szerződ Martin Antal Herczog Józsefné között budai telekről Fizeti meghagyás Martin Antal rzére a Herczog Józsefnétől vásáro telek illetékének megfizete ügyében D Martin Antal felesége tulajdonjogi bekebelezi 2 kérelme a Herczog Józsefnétől vásáro telekre D Végz Martin Antal neje áal Herczog Józsefnétől 2 vásáro telek tulajdonjogi bekebelezéről Adásvételi szerződ Rinagl Vince Martin Antal D között budai telekről D Martin Antal felesége tulajdonjogi bekebelezi 2 kérelme a Rinagl Vincétől vásáro telekre D D D D D D D D Végz Martin Antal neje áal Rinagl Vincétől vásáro telek tulajdonjogi bekebelezéről Fizeti meghagyás Martin Antal rzére a Rinagl Vincétől vásáro telek illetékének megfizete ügyében Fizeti meghagyás Martin Antal rzére a budai telek vételára utáni illeték-fizetérel Számla arról, hogy Martin Antal a budai telek vételáraként 180 Ft-ot befizetett Nyugta arról, hogy Martin Antal illeték címén 3,4 Ft-ot befizetett Végz Martin Antal telkkönyvi ügyében zálogjog bekebelezéről Fizeti meghagyás Martin Antal rzére ingatlanok vételára utáni illeték befizetéről Nyugta arról, hogy Martin Antal illeték címén 5,6 Ft-ot befizetett, kézírás 34 21, kézírás magyar ,3 Pestvidéki Királyi Járásbíróság Pestvidéki Királyi Járásbíróság foos, széle gyűrött, szakado zott foos, széle gyűrött, szakado zott korabeli korabeli i Előljáróság Magyar Királyi Központi Díj Illetékkiszabási magyar, kézírás , kézírás magyar 2 magyar D Grósz János születi anyakönyvi kivonata i Előljáróság kissé szakadt korabeli Budapesti I-III. korabeli Kerületi Királyi Járásbíróság Magyar Királyi Központi Díj Illetékkiszabási Fővárosi Számvevőség ,5 20,8 Előljáróság Fő Székváros kissé Központi szakadt Pénztára Pestvidéki Királyi Törvényszék Fővárosi Számvevőség kissé szakadt Fő- Székváros Központi Pénztára i Plébánia D Nyugta Martin Antal felesége áal kifizetett, kézírás i 1890 D Marhalevél: Martin Antal birtokos, közötti D Marhalevél: Martin Antal birtokos, közötti évre széle kicsit gyűrött D Végz Martin Antal áal Herczog Józsefnétól vásáro ingatlan telekkönyvezére, kézírás 34,2 2,2 Budapesti I-III. Kerületi Királyi Járásbíróság kissé szakadt széle erősen szakado széle kicsit szakadt korabeli 3/56

4 D D D D D Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár Értesít Község telekkönyvi betétszerkesztő bizottságától Martin Antalné rzére Nyugta arról, hogy Martin Antal 2,5 ft pénzbüntett befizetett Végz néhai György ügyében Martin Antalnénak címezve György német nyelvű végrendeletének a kihírdeti záradékkal Hivatalos jelent arról, hogy z György örökösei az illeték befizetét nem igazoák Község, kézírás telekkönyvi betéteinek szerkesztére kirende bizottság széle kicsit szakadt Székesfőváros 14,5 23,2 I. kerülétének pénztára Pestvidéki, kézírás 34 20,8 Királyi Járásbíróság Pestvidéki, kézírás Királyi széle korabeli Járásbíróság kicsit Rádler szakadt irattárnok, kézírás D Végz György örököseire kivetett illetékről, kézírás D D Hartmayer János budaörsi lakos fellebbeze György hagyatéki ügyében Végz Hartmayer János fellebbeze ügyében új tárgyalást tűz ki Pestvidéki Királyi Járásbíróság Pestvidéki Királyi Járásbíróság korabeli korabeli, kézírás 34 20, , kézírás 34 20,8 D Ítélet Hartmayer János fellebbeze ügyében, kézírás 34 20,8 D Végz György haygatéki ügyében, kézírás D D D D D D D D D D Adásvételi szerződ Ritter János Martin Antal között budaörsi telekről Fizeti meghagyás Martin Antal rzére a Ritter Jánostól vásáro telek illetékének befizetére Végz Martin Antal áal Ritter Jánostól vásáro telek tulajdonjogi bejegyzéről Fizeti meghagyás Martin Antalné rzére Winkler Pál hagyatéki ügyében illetéki ügyében Fizeti meghagyás Martin Antalné rzére György ügyében Marhalevél: Martin Antal birtokos, közötti évekre Marhalevél: Martin Antal birtokos, közötti évekre Marhalevél: Martin Antal birtokos, közötti évekre Marhalevél: Martin Antal birtokos, közötti évekre Nyugta Martin Ferenc iskolai tandíjának befizetéről az 1902/03-as évre Pestvidéki Királyi Törvényszék Pestvidéki Királyi Törvényszék Pestvidéki Királyi Járásbíróság széle kicsit szakadt magyar 34 20, ,5 21 Magyar Királyi Adóhivatal Pestvidéki Királyi Törvényszék Magyar Királyi Adóhivatal Budai Magyar Királyi Adóhivatal ,2 17 i Elemi Fiúiskola széle kicsit gyűrött széle kicsit gyűrött foos 4/56

5 D Nyugta Martin Antal áal tandíj fejében fizetett összegről Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár D Nyugta Martin Kati iskolai tandíjának befizetéről D D Nyugta Martin Mária iskolai tandíjának befizetéről az ös évre Nyugta Martin Mária iskolai tandíjának befizetéről az os évre,, 10, Irgalmas nővérek i római katolikus széle kicsit gyűrött 10,5 17,1 foos iskolaszék i római 10,8 16,8 katolikus foos iskolaszék i római katolikus foos iskolaszék D Nyugta Martin Mária Katalin iskolai tandíjának, befizetéről 10, D Elismervény a Martin Antal áal befizetett kutyaadóról, 10,5 17 község D Elismervény a Martin Antal áal befizetett kutyaadóról, kicsit község szakadt D Elismervény a Martin Antal áal befizetett kutyaadóról, község Budapest D székesfőváros Adókönyv a Martin Antal neje, Winkler Mária, 37,5 26,5 I. ker. rzére az 1900., 1902., évre adószámviteli 1900 osztály D Budapest székesfőváros Adókönyv a Martin Antal neje, Winkler Mária, 37,5 26,5 I. ker. rzére az 1900., 1902., évre adószámviteli 1900 osztály D Martin Antal útadóbefizeti könyve az 1901.évre, kicsit 20 16, község szakadt Pestvidéki D királyi il Végz Hartmayer Jánosnak György, törvényszék l. hagyatéki ügyében benyújtott fellebbezére Polgári Osztálya Dr. Rónay D Idéz Martin Antalné Winkler Mária rzére, Károly Gxörgy hagyatéki budapesti foos királyi D Pestvidéki királyi Végz Hartmayer Jánosnak György, törvényszék hagyatéki ügyében benyújtott fellebbezére Polgári Osztálya D Végz György ügyében Budapesti I-III., Kerületi Királyi Járásbíróság D Végz György pót ügyében Pestvidéki, Királyi Járásbíróság 1903.jan. Budapest D Határozat Martin Antalnak fák, bokrok kivágására székesfőváros, kézírás vonatkozó kérelme ügyében I ker.előljáróság D Székesfőváros Nyugta Martin Antal áal mezei terményekért befizetett, 14,5 23,2 I. kerülétének összegről pénztára /56

6 Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár D Budapest Igazolás Martin Antal rzére, mely szerint a gaz, székesfőváros elégetére engedélyt kapott tűzoóparancs noka D Martin Antal keresztlevelének a, i plébánia D Martin Antal halotti levelének a, i plébánia Dr. Tarján Béla D Idéz özv. Luchs Sámuelné Martin Borbála hagyatéki, királyi tárgyalására közjegyzőhelyettes D Dr. Tarján Béla Értékesít néhai Luchs Sámuelné hagyatékával, királyi 32,5 21,5 kapcsolatos leározás megszüntetéről közjegyzőhelyettes Görgei István D Jegyzőkönyv néhai Luchs Sámuelné, kézírás budapesti királyi főjegyző D Pestvidéki Végz néhai Winkler Pál hagyatéki ügyében, királyi ügygondnoki díj megállapítására járásbíróság D Haszonbérleti szerződ a Martin Antal áal bére, kézírás 33, D Végz D D Végz a Martin Antal áal Herczog Józsefnétől vásáro ingatlan zálogjogával kapcsolatban Adásvételi szerződ Martin Antal, Schweitzer Jánosné Bayer Magdolna között Végz a Martin Antal áal Schweitzer Jánosnétől vásáro ingatlan telekkönyvezéről, ge 34,5 21, kézírás Budapesti I-III. Kerületi Királyi Járásbíróság Pestvidéki Királyi Törvényszék Budapesti Kir. Állampénztár D Fizeti meghagyás Martin Antal rzére a Bayer, Magdolnától vásáro ingatlan illetékének befizetére D Adásvételi szerződ Wéber János ill. Lipót Martin, Antal között D PPSKK Határozat Martin Antal Wéber János ill. Lipót közötti, ge Vármegye adásvételi jóváhagyásával Árvaszéke D az irat borítékja Martin Antalnak címezve PPSKK, szakadt, Vármegye foos Árvaszéke D , Pest-Vidéki Végz a Martin Antal áal Wéber Lipóttól vásáro, 34 20,8 Királyi ingatlan telekönyv vezetéről Törvényszék foos D Wéber Lipót Martin Antal adásvételi szerződének, 32,8 19,5 i gyámhatósági jóváhagyása Jegyő D Fizeti meghagyás Martin Antal számára a Wéber, Budapesti Kir ,8 Lipóttól vásáro ingatlan illeték-fizetéről Állampénztár D Pestvidéki Végz a Martin Antal Martin József közötti 2 magyar, kézírás Királyi tulajdonjog rendezéről Törvényszék D Nyugta Martin Antal áal Weisz Karl-nak kifizetett, kézírás foos D Nyugta Martin Antal áal Weisz Karl-nak kifizetett szakadt,, kézírás 12, összegről piszkos D Nyugta Martin Antal áal Weisz Karl-nak kifizetett szakadt,, kézírás összegről piszkos D Adás-vételi szerződ kiskorú Csik István Martin Antal között 34 21,5, Beke József községi főjegyző /56

7 D D D D D D Nyugta Martin Antal áal Csík Istvántól vásáro ingatlan vételárának befizetéről Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár Határozat Martin Antal Csík István közötti adásvételi szerződének gyámhatósági jóváhagyásáról Elismervény Martin Antal áal Csík Istvántól vásáro ingatlan vételárának kifizetéről Végz Martin Antal áal Csík Józseftől vásáro ingatlan telekkönyvezéről Megbízás Martin Antal áal budaörsi telekkönyv bejegyzére Fizeti meghagyás Martin Antal számára a Csík Józseftől vásáro telek illetékének befizetére , Beke József községi főjegyző PPSKK Vármegye Árvaszéke , kézírás , kézírás D Albecker Benedek keresztlebelének a , Pestvidéki Királyi Törvényszék Jegyzője Budapesti Kir. Állampénztár i Római katolikus Plébánia hiányos szakadt, celluxsz al ragaszto tt D Nyugta Martin Antal áal illeték címen befizezetett Budapesti Kir ,5 összegről Állampénztár foos D Pestvidéki Végz Zinszky Lőrincné Hock Erzsébet hagyatéki, kézírás Királyi ügyében Járásbíróság foos Pestvidéki D Végz Zinszky Lőrincné hagyatéki ügyében, kézírás Királyi Törvényszék D Budapesti I-III. Végz Wasser Györgyné Wasser Mihály közötti, kézírás 33,8 21 Kerületi Királyi tulajdonjog rendezéről Járásbíróság Beke József D Adás-vételi szerződ wasser Mihály Martin Antal i 33,5 21,3 között Községi Főjegyző Pestvidéki D Végz Wasser Mihály Martin Antal adásvételi 2 magyar, kézírás Királyi 2 szerződének jóváhagyásáról Törvényszék Budapesti I-III. 1 D Végz Martin Antal áal Wasser Mihálytól vásáro 2 magyar, ge 33,8 20,7 Kerületi Királyi , 2 ingatlan telekkönyvezéről Járásbíróság 1 D Megbízás Martin Antal áal vásáro ingatlan budaörsi kicsit 33 19,3 Község telekkönyv bejegyzére szakadt Jegyzője D Fizeti meghagyás Martin Antal áal vásáro ingatlan Székesfővárosi 25,5 21 illetékének megfizetére Számvevőség Magyar Királyi D Fizeti meghagyás Martin Antal áal vásáro ingatlan Központi Díj illetékének megfizetére Illetékkiszabási D D D Postai feladóvevény 5, 60 Ft-ról Budapest házipénztárába Postai feladóvevény 6,24 Ft-ról Budapest házipénztárába Postai feladóvevény 12,90 Ft-ról a Központi Díj- Illetékszabási hivatalnak D Nyugta Martin Antal rzére 12,90 Ft befizetéről 9,2 15 9, ,5 14, Magyar Királyi Budapesti IX. kerületi Állampénztártó /56

8 D Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár az előző irat borítékja Martin Antalnak címezve 11,3 18 D Végz illetékhátralék kivetéről Martin Antal rzére 2 magyar, ge D Végz Martin Antal áal vásáro ingatlan 2. zálogjogának törléről D Wasser György adókönyve az 1903., 1905., évre D Wasser György adókönyve az évre D Martin Antal adókönyve az 1907., 1909., évre D Martin antal adókönyve az 1907., 1909., évre D Martin antal adókönyve az 1907., 1909., 1911., 1912., 1913.,1914. évre 2 magyar, ge D Martin Antal adóíve az 1914.évre D Martin Antal adóíve az 1915.évre D Martin Antal adóíve az 1916.évre D D Nyugta Martin Antal áal főszolgabírói ítélet alapján befizett összegről Végz Martin Antal áal Fiedler Istvántól vásáro ingatlan telekkönyvezéről D Sorozási idéző Martin Antal rzére D Martin Antal kérelme új üetű szőlő miatt ideiglenes adómentessége Budapesti Magyar Királyi Állami Pénztár foos Budapesti I-III. korabeli Kerületi Királyi Járásbíróság Budapesti I-III. korabeli Kerületi Királyi foos Járásbíróság 35, , , címlapja áthúzva 35, foos 24 19, foos 26 21, ,5 21, ,5 21, magyar, kézírás D Martin Antal adóíve 1911-ből D D Végz ön Spachmann Flóris ellen végrehajtott árverről, vevő: Martin Antal Postai feladóvevény a Pestvidéki Törvényszéknek: Martin Antal áal megvásáro Spachmann-féle ingatlan, kézírás, sokszorosított 17 21, kézírás 34 20,7 pénztárnoka Budapesti I-III. Kerületi Királyi Járásbíróság PPSKK Vármegye Biai Járás főszolgabírája foos, gyűrött foos, gyűrött foos, gyűrött gyűrött foos, gyűrött, kicsit szakadt foos, gyűrött 33 19, szakadt 24,5 20, gyűrött Pestvidéki Királyi Törvényszék ,5 14, D Pestvidéki Végz Martin Antal áal a Spachman-féle árveren magyar, ge 34 21,8 Királyi vásro ingatlan telekkönyvezéről Törvényszék D Fizeti meghagyás Martin Antal rzére az árveren Magyar Királyi 34 21,5 vásáro ingatlan utáni illeték megfizetére Állampénztár foos D Magyar Királyi Magyar Királyi Bányakapitányság borítékja Martin 12,5 18,3 Bányakapitány Antalnak címezve ság, Bp gyűrött Budapest D Végz Martin Antal rzére jóváírt adóalapról Vidéki Magyar 34,5 20,5 Királyi Pénzügyi D Végz telekkönyvi zálogjog törléről 2 magyar Budapesti I-III., kézírás, 33,5 21 Kerületi Királyi korabeli Járásbíróság foos 8/56

9 Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár D Elismervény Martin Antal áal kifizetett összegről Feldhoffer rzére, kézírás 10, D Elismervény Martin Antal áal kifizetett összegről, kézírás 10, D Elismervény Martin Antal áal Hauser Jánosnak kifizetett összegről, kézírás 10,3 20, gyűrött D Elismervény Martin Antal áal Hauser Jánosnak kifizetett összegről, kézírás foos D Szelvénytárca Martin Antal áal kifizetett szőlőtörköly árából 12 20, D Elszámolási jegyzék Martin Antal terméről állatállományáró D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre 41,5 29,5 PPSKK Vármegye i Gabonaátvevő Bizoottsága szakadt Budapest Székesfőváros foos I/A Adókerület Budapest Székesfőváros I/A Adókerületéne k Adószámviteli D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Helly Józsefné rzére az évre D Földadóív Martin Antal rzére az évre 21 17,5 D Földadóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Földadóív Martin Antal rzére az évre 21 17, , ,2 Budapest Székesfőváros I/A Adókerületéne k Adószámviteli Budapest Székesfőváros I/A Adókerületéne foos k Adószámviteli Budapest Székesfőváros I/A Adókerületéne k Adószámviteli község Budapest Székesfőváros I/A Adókerületéne 1922 k Adószámviteli község /56

10 Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Antal rzére az évre D Adóív Martin Katalin rzére az évre D Adóív Martin Katalin rzére az évre D D D D Egyházi párbér iskolai pótadókönyv Martin Antal rzére az évre Egyházi párbér iskolai pótadókönyv Martin Antal rzére az évre Nyugta Weiss Károlyné rzére állami adó befizetéről Végz Martin Antal áal Weiss Károlyné szül.winkler Katalin áal vásáro ingatlan telekkönyvezéről 2 magyar D Bortermeli adófizeti irat Martin Antal rzére D D Fizeti meghagyás Martin Antal rzére városi átírási díj megfizetére Ideiglenes nyugtatvány Martin Antal áal befizetett vagyonváság előlegről D Bortermeli adófizeti irat Martin Antal rzére D Értesít Mrtin Ferenc születéről D D Fizeti meghagyás Martin Antal rzére állami kölcsönelőleg megfizetére Fizeti meghagyás Martin Antal rzére az évre szóló házadó megfizetére, sokszorosított, ge, korabeli, sokszorosított 26,3 21,2 Jegyzője ,5 21,2 község , 21,2 község ,6 21,2 község széle 29,2 21,5 község szakado elöljárósága zott 25,5 21,2 község község község község ,3 20,7 község Község előjárósága Budapest székesfőváros XI.kerületének adószámviteliosztálya község község Budapesti I-III. Kerületi Királyi Járásbíróság község Budapest székesfőváros számvevősége 1921.decem község ber. elöljárósága község i anyakönyvi kerület Község elöljárósága Község elöljárósága 10/56

11 D D D D Jakob Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" dokumentumleár Fizeti meghagyás Martin Antal rzére az évre szóló házadó megfizetére Összeírólap az évi választásra Vasút utca 555. számú házból a hátlapján a vákasztójogi Végz Martin Antal Helly Józsefné nevén lévő budapesti ingatlan jelzálogjogának törléről Fizeti meghagyás Martia Antal rzére az évre szóló házadó mgfizetére 2 magyar D Véghatározat Martin Antal íti engedélye ügyében 2 magyar D D D D Végz Martin Antal házadómentességi kérelme ügyében Véghatározat Badál Ede Martin Antal határremdezi kérelme ügyében Nyugta Badál Ede társai elleni ügyben felmerü köségek megfizetéről Végz Badál Ede Martin Antal telekrendezi ügyében D Boríték Martin Antal ügyei D D D D D D D Nyugta arról, hogy a tétényi lakosú Wittmann ötszáz darab fehér követ vásáro Martin Antaól darabonként másfol liter fehér borral fizet Csekk Martin Antal rzére Budapest I/a Adókerülettől harminckét pengő adóhátralékra Csekk Martin Antal társa Badál Ede rzére tizenhat pengő adóhátralékról Csekk Martin Antal társa Badál Ede rzére huszonegy pengő adóhátralékról Idéz özv. Martin Antalné rzére néhai Martin Antal hagyatéki tárgyalására Kivonat néhai Martin Antal hagyatéki tárgyalásának jegyzőkönyvéből Végz néhai Martin Antal hagyatékátadó végzének jogerőre emelkedéről, ge, korabeli, ge, sokszorosított 2 magyar, ge magyar 3 magyar gírással kitöve gírással kitöve gírással kitöve, ge, korabeli gírással kitöve Község elöljárósága összeíró biztos Budapesti I-III Kerületi Királyi Járásbíróság Község elöljárósága PPSKK- Vármegye központi járásának főszolgabírája Budapest vidéki Magyar Királyi Budapest Székesfőváros Tanácsa Budapesti I-III. Kerületi Királyi Járásbíróság Budapest Székesfőváros Tanácsa Budapest Székesfőváros I/a Adókerület Adószámviteli Osztálya Budapest Székesfőváros I/a Adókerület Adószámviteli Osztálya Budapest Székesfőváros foos, I/a Adókerület gyűrött Adószámviteli Osztálya Dr. Bathó 15,6 20,2 Kálmán királyi közjegyző, Budafok Dr. Bathó 34 20,7 Kálmán királyi foos, közjegyző, gyűrött Budafok Budafoki Királyi /56

Budaörs 2010. ISBN 978-963-06-8666-2 Szerkesztő: Csendes Krisztina néprajzos és Grósz András történész muzeológusok. Fotó: Várhegyi István

Budaörs 2010. ISBN 978-963-06-8666-2 Szerkesztő: Csendes Krisztina néprajzos és Grósz András történész muzeológusok. Fotó: Várhegyi István Budaörs 2010 ISBN 978-963-06-8666-2 Szerkesztő: Csendes Krisztina néprajzos és Grósz András történész muzeológusok Fotó: Várhegyi István Kiadó: Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény www.heimatmuseum.hu

Részletesebben

1. sz. Budapesti Református Ifjúsági Egyesület

1. sz. Budapesti Református Ifjúsági Egyesület 1. 1. sz. Budapesti Református Ifjúsági Egyesület (BRIE) (BRKIE) Cserkészcsapata Budapest IX. Ráday utca 43-45. 1. 1913-14-es vezetői notesz kézírásos 95/208/101/01 2. Az 1. számú BKIE cs.cs. Őrsvezetői

Részletesebben

86. Papírrégiség árverés

86. Papírrégiség árverés 86. Papírrégiség árverés (helyszíni árverés) 2015. június 19. péntek, 15:30 MABÉOSZ 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65., III. emelet FIGYELEM: az árverési tételeket nem visszük el az árverés helyszínére.

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó VIII. évfolyam 4. szám Kossuth-emlékek a Belvárosban Pesti piac a rakparton Vászonsátor alól vascsarnokba költöztek Lakás munkahely esküvõ Kedden és pénteken nyüzsgõ

Részletesebben

27. ÁRVERÉS 2011. ÁPRILIS 14. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053. BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

27. ÁRVERÉS 2011. ÁPRILIS 14. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053. BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 27. ÁRVERÉS 2011. ÁPRILIS 14. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053. BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 3. 16. 46. 61. 73. 94. 109. 135. 145. 27. ÁRVERÉS A könyvbemutató helye és ideje:

Részletesebben

Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon.

Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon. Page 1 of 64 Horváth Mihály szakdolgozatának internetes változata Bevezetés 1998 nyarán kezdtem el a Földeákra vonatkozó dokumentumok gyűjtését, felkutatását. Rendkívül érdekes adatokat találtam poros

Részletesebben

X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék:

X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK. Tartalomjegyzék: X. HAGYATÉKOK, LETÉTEK, ALAPÍTVÁNYOK Tartalomjegyzék: X/a BERDE MÓZES hagyatéka 2 X/b BATTHYÁNY ILONA hagyatéki ügye 2 X/c TÓTH GYÖRGY dr. hagyatéka 6 X/d BARABÁS ISTVÁN hagyatéka 8 X/e ZSAKÓ ISTVÁN dr.

Részletesebben

Városunk. Egy peremváros elsõ könyvtárai. Bartók Béláról. Budapesti Honismereti Híradó. Újpesten ingyenes népkönyvtár született

Városunk. Egy peremváros elsõ könyvtárai. Bartók Béláról. Budapesti Honismereti Híradó. Újpesten ingyenes népkönyvtár született Városunk Budapesti Honismereti Híradó IX. évfolyam 3. szám Egy peremváros elsõ könyvtárai Újpesten ingyenes népkönyvtár született Újpest 19. század eleji alig lakott puszta jellegét a gróf Károlyi István

Részletesebben

2013/1 HONISMERET A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA XLI. ÉVFOLYAM

2013/1 HONISMERET A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA XLI. ÉVFOLYAM 2013/1 HONISMERET A HONISMERETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA XLI. ÉVFOLYAM HONISMERET XLI. évfolyam 1. szám 2013. február Kiadja a HONISMERETI SZÖVETSÉG Szerkesztõbizottság: ANDRÁSFALVY BERTALAN BARTHA ÉVA DEBRECZENI-DROPPÁN

Részletesebben

28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 4. 17. 25. 32. 41. 47. 55. 61. 82. 28. ÁRVERÉS A könyvbemutató ideje: 2011. október

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE VII. évfolyam 1. szám Dunakeszi 2014. május Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Lőrincz Róbert A dunakeszi

Részletesebben

Fischer Annie 100 a Bősze Ádám Zenei Antikvárium jubileumi árverése

Fischer Annie 100 a Bősze Ádám Zenei Antikvárium jubileumi árverése Fischer Annie 100 a Bősze Ádám Zenei Antikvárium jubileumi árverése 2014. április 24-én, csütörtökön, 17 órakor, a Bősze Ádám Zenei Antikváriumban 1077 Budapest, Király u. 77. (Bejárat a Csengery utca

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY LAJSTROM VI/ 2 Római katolikus elemi iskola Községi elemi iskola 1904-1907 Állami elemi iskola 1907-től Napközi otthon 1867-1966 Terjedelme: 2 doboz 1 kötet. 1 csomó Helyrajzi

Részletesebben

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám 2010. július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Kiállítás: 2010. szeptember 7-én (kedden) 10-től 18 óráig Afrikai-Magyar Egyesület 1132 Budapest, Visegrádi u 9. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), az

Részletesebben

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét

Városunk. Az Országház és tervezõje. Van új a föld alatt. Remény és bizalom. Budapesti Honismereti Híradó. Ingyenes. Emléktábla és utca õrzi nevét Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 3. szám Ingyenes Az Országház és tervezõje Korabeli képeslap (1902) Emléktábla és utca õrzi nevét Egy tekintélyes ékszerész fiaként, 170 éve, 1839. október

Részletesebben

Városunk. Százéves Rákosszentmihály. A pesti Quartier Latin. Helytörténet reflektorfényben. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Százéves Rákosszentmihály. A pesti Quartier Latin. Helytörténet reflektorfényben. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 1. szám A pesti Quartier Latin Egy bátor hasonlattal a Nagymezõ utcát a pesti Broadwaynek nevezzük. A Múzeum körút és környékét még bátrabb hasonlattal

Részletesebben

a Mi La punk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. július X. évf. 7. szám Õszibarcak Fesz ti vál és Fa lu na pok 2007. jú li us 14-15.

a Mi La punk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. július X. évf. 7. szám Õszibarcak Fesz ti vál és Fa lu na pok 2007. jú li us 14-15. a Mi La punk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. július X. évf. 7. szám Õszibarcak Fesz ti vál és Fa lu na pok 2007. jú li us 14-15. 2007. jú li us 14. (szom bat) Mû ve lõ dé si Ház és Kör nyé

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 63.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 63.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 63.Könyvárverés LXVI. Legyen átok a földön, Hol ama fa termett, A mellyből én nekem Bölcső készítteték; Legyen átkozott a kéz, Melly e fát ülteté, És átkozott az eső s a

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 78. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 78. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 78. Könyvárverés Kiállítás: 2015. június 16-án (kedden), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI. ker.

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô

Újpesti. Helytörténeti Értesítô Gyakran nyugtalankodik mostanában. Az jár a fejében, lesz-e orvos vagy be - teg, aki jövôre, a századik születésnapján felköszönti majd? Hoznak-e az ápolónôk virágot az ablakába? Az öregek nyugalmával

Részletesebben

GEIGERÉK SZÍNES KRÓN IK ÁJA

GEIGERÉK SZÍNES KRÓN IK ÁJA GEIGERÉK SZÍNES KRÓN IK ÁJA KOSÁRFONÓK VÁROSTÖRTÉNETE A 19. SZÁZAD SOPRONÁBAN JELIGE: HONVÉD VON JAHR 1848 2 SZÜLŐFÖLDÜNK PÁLYÁZAT 2008 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2 Bevezető 3 A soproni krónikákról

Részletesebben

Abaúj Autográfok és ritkaságok

Abaúj Autográfok és ritkaságok Abaúj Autográfok és ritkaságok Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház Ajánlójegyzéke 2015 - nyár Abaúj Antikvárium 3553 Kistokaj, Táncsics u. 11. E-mail: abaujantik@gmail.com Tel.: +36-20/428-9105 Kedves vásárlóim,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

I. AZ EGYHÁZ KÖZPONTI LEVÉLTÁRA. Tartalomjegyzék: I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ 2 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI 4

I. AZ EGYHÁZ KÖZPONTI LEVÉLTÁRA. Tartalomjegyzék: I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ 2 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI 4 I. AZ EGYHÁZ KÖZPONTI LEVÉLTÁRA Tartalomjegyzék: I/1 IX. DUNA-TISZAMENTI EGYHÁZKÖR /IX. Esperesi Kör/ 2 I/2 PÜSPÖKI VIKÁRIÁTUS IRATAI 4 I/3 A IX. ESPERESI KÖR IRATAI 6 I/4 A BUDAPESTI IDEIGLENES EGYHÁZI

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl Nyáron indul a gát kivitelezése. A tartalomból: Tahitótfalu májusi programjai

Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl Nyáron indul a gát kivitelezése. A tartalomból: Tahitótfalu májusi programjai 261. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. S ledôlt országok hamvain szép hon támad fel 6. Jogi útmutató 8. Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak

Részletesebben

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173 1170 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tá jé koz ta tó az Is me ret ter jesz té si és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tai el bí rá lá sá ról és az egyedi döntésekrõl 1171 Tá jé koz ta

Részletesebben

Sváb ősök emlékműve a honfoglaláskori településen

Sváb ősök emlékműve a honfoglaláskori településen Sváb ősök emlékműve a honfoglaláskori településen a régi hazáját hátrahagyó fiatal pár gyermeke már magyar földön született... Cikkünk a 6. oldalon Fotó: Bánkuti Ákos BUDAKESZI, TELKI, BUDAJENŐ, PERBÁL,

Részletesebben