J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyílt ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartott nyílt ülésén."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-17/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Dr. Erdélyi Béla, Cserés Csaba, Fercsákné Tomán Ildikó, Gyúróné Cserés Ágnes, Zrinszki István képviselők. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, az Orfeusz Kft képviselője - Szekeres Ágnes, Szabó Veronika, Kicsák Béla és Tölgyesi Attiláné intézményvezetők, Király István és Róth Dániel a Kick-Box Akadémia képviseletében Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Dr. Krámor Katalin munkahelyi elfoglaltság miatt jelezte távolmaradását. Javaslatot teszek a kiküldött meghívóban szereplő napirend módosítására, az alábbiak szerint: 1. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló helyi rendelet alkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 2. Az Orfeusz Kft. tájékoztatója a évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról, bevételei és kiadásai alakulásáról. Előadó: Orfeusz Kft. képviselője 3. A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 4. Előterjesztés a évi költségvetésről szóló 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról. 5. Az Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2011.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Mező József jegyző 6. Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről. 7. Az OTP Banknál fennálló folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról szóló határozathozatal. 8. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése. 1

2 Előadó: Tölgyesi Attiláné intézményvezető 9. Az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás hitelfelvételével kapcsolatos készfizető kezesség-vállalásról szóló határozat megtárgyalása. 10. Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről határozathozatal. 11. Az önkormányzat intézményeinek Alapító Okirat módosítása. Előadó: Mező József jegyző 12. Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer évi fordulójához. 13. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság külső bizottsági tagjának visszahívásáról határozat-hozatal. 14. Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről határozathozatal. 15. Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Kérdések, bejelentések Van-e esetleg más napirendi javaslat? Bede-Tóth Attila: Mivel Pénzügyi Bizottsági ülésen foglalkoztunk a Tiszalöki Városfejlesztési és Ipari Park Kft-vel, így szeretném felvetetni napirendre az Ipari Park Kft ügyének tárgyalását, mivel már új információink is vannak a Kft-vel kapcsolatosan, és szeretnénk napirend keretében tájékozódni a fejleményekről. Gömze Sándor: Javaslom, hogy ezt a napirendet az én beszámolóm elé tegyük, márcsak azért is, mert összefügg a beszámolómmal. A 15-ös napirend legyen az Ipari Park Kft beszámolója, a polgármester tájékoztatója pedig a 16-os napirend. Aki egyetért a napirend módosításával, és megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal a meghívóban kiküldött napirend módosítását és tárgyalását elfogadta és az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 88/2011.(IX.29.) számú határozata 2

3 Napirend módosításáról A képviselő-testület a szeptember 29-i ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló helyi rendelet alkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 2. Az Orfeusz Kft. tájékoztatója a évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról, bevételei és kiadásai alakulásáról. Előadó: Orfeusz Kft. képviselője 3. A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 4. Előterjesztés a évi költségvetésről szóló 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról. 5. Az Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2011.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Mező József jegyző 6. Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről. 7. Az OTP Banknál fennálló folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról szóló határozathozatal. 8. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése. Előadó: Tölgyesi Attiláné intézményvezető 9. Az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás hitelfelvételével kapcsolatos készfizető kezesség-vállalásról szóló határozat megtárgyalása. 10. Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről határozathozatal. 11. Az önkormányzat intézményeinek Alapító Okirat módosítása. Előadó: Mező József jegyző 12. Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer évi fordulójához. 13. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság külső bizottsági tagjának visszahívásáról határozat-hozatal. 14. Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről határozathozatal. 3

4 15. Az Ipari Park Kft beszámolójáról. 16. Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) A temetőkről lés a temetkezési tevékenységről szóló helyi rendelet alkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző Gömze Sándor: A napirend előadója Mező József jegyző, véleményezte az Ügyrendi és Szociális Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Mező József: Az emlékeztetőkhöz mellékeltem a bizottsági ülésen elhangzott módosítási javaslatokat, és gyakorlatilag az abban feltüntetett 3-4 dologgal kellene pontosítani a rendelettervezetet: - 6. (1) bekezdés 2. mondata: Az üzemeltető által a köztemetőn belül biztosított a törvény 40. (1) bekezdésében felsorolt szolgáltatások közül az elhunyt hűtése a sírhelynyitás igénybevétele más temetkezési szolgáltatók számára kötelező (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: szolgáltatások igénybevételéért az üzemeltetőnek. - Záró rendelkezések 11. (1) bekezdése: (1) Ez a rendelet január 1-vel lép hatályba és rendelkezéseit ezt követően kell alkalmazni. - Az 1. számú mellékletben az üzemeltető által biztosított szolgáltatások közül az Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása gyász-gépkocsival tétel kimarad. Fercsákné Tomán Ildikó: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. Úgy érezzük, hogy most már a helyére kerülnek azok a kérdéses dolgok, amelyek eddig konfliktust okoztak az Orfeusz Kft és más szolgáltató között. Pontosításra kerültek a helyi rendeletünkben a dolgok, és ezután már csak betartani és betartatni kell a rendeletünket. Az Ügyrendi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet a bizottságok által javasolt kiegészítésekkel együtt. Zrinszki István: Mi is arra törekedtünk, hogy nyugalom legyen, egyáltalán nem az vezérelt bennünket, hogy mennyi idegen szolgáltatásra van szükség, hanem egyszerűen csak az, hogy ha valakinek olyan igénye van, hogy mással akarja elvégeztetni a kegyeleti szolgáltatást, akkor megtehesse. Az emlékeztető mellé csatolt anyaggal egyetértünk, és javaslom a rendelettervezet elfogadását a pontosításokkal együtt. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a rendelet-tervezetet a pontosításokkal együtt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 4

5 Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2011.(X.05.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezés rendjéről. Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő testülete a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) pontjában kapott felhatalmazás alapján; a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 9. tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban Ttv.) 41. (3) bekezdés b) pontjában kapott az 1. sz. Melléklet tekintetében a Ttv. 41. (3) bekezdés e) pontjában kapott, az 5. tekintetében a Ttv. 41. (3) bekezdés d) pontjában kapott a 6. és 7. tekintetében a Ttv. 41. (3) bekezdés f) pontjában kapott a 10. tekintetében a Ttv. 41. (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Tiszalök Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II.21.) rendeletének 3. sz. Függelékében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tiszalök Városi Önkormányzat Ügyrendi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Tiszalök város területén levő köztemetőkre, valamint a temetők fenntartásával, üzemeltetésével és a temetkezéssel kapcsolatos összes tevékenységre, ezen tevékenységet végzőkre terjed ki. (2) A temetők helye, területe: - Református temető Tiszalök, Honvéd u. 377 Hrsz m 2 - Katolikus temető Tiszalök, Honvéd u. 898 Hrsz m 2 2. (1) Az 1. (2) bekezdésében említett köztemetők üzemeltetéséről, fenntartásáról a képviselő testület nyilvános pályázati eljárás keretében kiválasztott erre a tevékenységre érvényes engedéllyel rendelkező közszolgáltatóval határozott időre megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik. (2) Az üzemeltetés és fenntartás részletes szabályait a közszolgáltatóval megkötött szerződés tartalmazza. (3) A temetőlátogatók panaszos ügyeinek intézése az üzemeltető feladata és kötelezettsége. II. Fejezet Részletes rendelkezések 1. Temetési helyek és temetési szabályok 3. 5

6 (1) A köztemető területén temetési helynek minősül a sírbolt hely, egyes felnőtt sírhely, kettes felnőtt sírhely, gyermek sírhely, urnasírhely, urnafülke. (2) A sírbolt hely és sírhely a megváltási idő elteltével, kiüríthető és temetés céljából igénybe vehető. (3) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely táblákban /parcellákban/ folytatólagos sorrendben kell felhasználni. A betelt sírhely-táblákat /parcellákat/ le kell zárni az utolsó temetés napjával. A lezárt táblákban csak rátemetéssel lehet temetni. (4) Az elhamvasztott elhunyt hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben, sírhelyben rátemetéssel, urnasírban, urnafülkében vagy sírboltban lehet elhelyezni. 4. (1) A temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának illetve az eltemetésre kötelezettnek sírhelydíjat kell fizetnie az üzemeltető részére. Ezeket a díjtételeket a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: a) sírbolt esetén 60 év b) sírhely esetén 25 év c) urnafülke esetén 10 év d) urnasírhely esetén 10 év (3) A temetési hely feletti rendelkezési jog annak időtartamának lejárta után újabb időszakra megváltható. (4) Amennyiben a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamának lejáratát követően a sírboltot 5 éven egyéb temetkezési helyet 3 éven belül ismételten nem váltják meg az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési kötelezettség nélkül újból felhasználni. 5. (1) A temetési helyek méretei: a) egyes felnőtt sírhely 200 cm hosszú 90 cm széles 200 cm mély b) kettes felnőtt sírhely 200 cm hosszú 190 cm széles 200 cm mély c) gyermek sírhely 150 cm hosszú 60 cm széles 160 cm mély d) urnasírhely 80 cm hosszú 40 cm széles 100 cm mély e) urnafülke 30 cm hosszú 30 cm széles 30 cm mély f) sírbolt: a sírboltok méretét a befogadott koporsók száma határozza meg. (2) A sírdombok magassága legfeljebb a földfelszíntől számított 0,5 méter lehet. (3) A köztemetőben a sírhelyeken sírdomb kialakítása nem kötelező. (4) A köztemetőben a sírhelyeket kifalazni, kibetonozni tilos. (5) Rátemetés esetén a temettetőnek gondoskodnia kell a síremlék biztonságos lebontásáról és temetés után annak újbóli felállításáról. 2. Temetkezési szolgáltatások 6. (1) A temetőben a temetkezési szolgáltatásokról elsősorban az üzemeltető köteles gondoskodni. Az üzemeltető által a köztemetőn belül biztosított a Ttv. 40. (1) 6

7 bekezdésben felsorolt szolgáltatások közül az elhunyt hűtése, a sírhelynyiltás igénybevétele más temetkezési szolgáltatók számára kötelező. (2) A temetkezési szolgáltatók a rendelet 1. sz. Melléklete szerinti díjakat kötelesek megfizetni a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért az üzemeltetőnek. (3) A temetőben a temetkezési szolgáltatásokon kívül síremlék, sírbolt építésével, javításával, karbantartásával kapcsolatos tevékenységet lehet végezni, amelyért a munkálatot végző vállalkozásoknak síremlékenként a Rendelet 1. sz. Mellékletében meghatározott temető fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetniük az üzemeltető részére. 3. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőkre vonatkozó szabályok 7. (1) A temetőben a 6. (3) bekezdés szerinti munkavégzést a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni. Az üzemeltető a bejelentésekről nyilvántartást vezet. (2) A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentést követően lehet kivinni, illetve a temetőbe beszállítani. (3) A temetőben engedély nélkül elhelyezett a temető rendjét zavaró tárgyakat a temető tulajdonosa, üzemeltetője jogosult eltávolítani. (4) A temetési helyek köré kerítést tilos építeni. 4. A temetők működési rendje 8. (1) A köztemetők április 01-től szeptember 30-ig órától óráig, október 01-től március 31-ig órától óráig, október 31-én és november 1-én, 2-án valamint a jelzett napok előtti és utáni hétvégén, szombaton és vasárnap órától óráig tartanak nyitva. (2) A temetők útjain gépjárművel közlekedni tilos, kivéve: - a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító járművet - a temetkezési tevékenységben résztvevő járművet - a temető üzemeltetésében résztvevő járművet (3) A temetők területére állatokat bevinni vagy beengedni vakvezető kutya és esetleg a gyászszertartáshoz szükséges igavonó kivételével tilos. 5. A temetők használatának, igénybevételének szabályai 9. (1) A temetési hellyel rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen végezni. Az üzemeltető minden év április 01 és 30 közötti időszakban illetve augusztus 01 és 31 között köteles ellenőrizni a temetési helyek állapotát. Amennyiben a rendelkezni jogosult elmulasztja a sírhely gondozását és azt kétszeri felszólítás ellenére sem teljesíti a temető üzemeltetője a rendelkezni jogosult költségére elvégeztetheti. Az előre megváltott sírhelyekre is a fenti szabály érvényes. (2) A temetőben hulladékot az erre rendszeresített hulladékgyűjtőbe kell és lehet elhelyezni. (3) A sírhelyek gondozása közben keletkezett hulladék a sírhelyek között nem hagyható ott nem tárolható. 7

8 (4) A temetőkben gyertyát égetni a zárást megelőző egy óráig szabad, ügyelve a tűzveszély elkerülésére. 6. Szabálysértési rendelkezések 10. (1) Aki a a) 8. (2) (3) bekezdésében előírtakat megszegi. b) 9. (1) (2) (3) bekezdésben foglaltakba ütköző cselekményt követ el feltéve, hogy cselekménye nem törvénybe vagy jelen rendelettől magasabb szintű jogszabályba ütköző - szabálysértést követ el és forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az e rendeletben foglaltak megszegőivel szemben a Polgármesteri Hivatal közterület felügyelője Ft-ig terjedő helyszíni pénzbírságot szabhat ki. III. Fejezet Záró rendelkezések 11. (1) Ez a rendelet január 1-vel lép hatályba és rendelkezéseit ezt követően kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2008. (VIII.26.) rendelet december 1-vel. 8

9 1. sz. melléklet A díjak forintban értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák. Temetési helyek díjai Megnevezés Sírhelydíj Sírnyitás díj Új sírhely díja 1 személyes sírhely megváltás újraváltás személyes sírhely megváltás újraváltás gyermeksírhely megváltás újraváltás urnasírhely urnafülke sírbolt megváltás megváltás újraváltás megváltás újraváltás személyes személyes személyes Temető-fenntartási hozzájárulás Sírjelenként Üzemeltető által biztosított szolgáltatások Ravatalozó használati díja (Ft/alkalom) (takarítás, elhunyt átvétele, energia, hűtés 3 napig) Elhunyt hűtése (3 nap után; Ft/nap)

10 Tárgy: (2.tsp.) Az Orfeusz Kft. tájékoztatója a évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról, bevételei és kiadásai alakulásáról. Előadó: Orfeusz Kft. képviselője Gömze Sándor: A napirend előadója az Orfeusz Kft képviselője, véleményezte a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a napirend előadója? Szekeres Ágnes: Bizottsági ülésen tárgyalták a beszámolónkat, most szóbeli kiegészítést nem szeretnék tenni, a kérdésekre szívesen válaszolok. Zrinszki István: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülése szerintem olya légkörben zajlott le, ahogy kell. Megbeszéltük azokat a kritikus dolgokat, amelyekről az volt a véleményünk, hogy változtatni kell. Igen korrekt hangnemben beszéltük meg, és ígéretet kaptunk a teljesítésre. A közterület-felügyelőtől már kaptam visszajelzéseket, hogy működik a dolog, és örülnék neki, ha ilyen stílusban, ilyen hangnemben és együttműködéssel szolgáltatna tovább a kft. Elfogadásra javaslom a képviselő-testület felé a beszámolót. Megértem a kft problémáit, bízom benne, hogy közösen meg tudjuk oldani őket. Gondolok itt a kegyeleti boltnak a problémájára. Bede-Tóth Attila: Én abban a helyzetben vagyok, hogy mindkét bizottság munkájában részt veszek. Pénzügyi Bizottsági ülésen is választ kaptunk a kérdéseinkre. Kiegészítve a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban elhangzott felvetésekkel, javaslatokkal elfogadásra javasoljuk a tájékoztatót. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki az Orfeusz Kft tájékoztatóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 89/2011.(IX.29.) számú határozata A képviselő-testület Orfeusz Kft tájékoztatójáról elfogadta az Orfeusz Kft tájékoztatóját a évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról, bevételei és kiadásai alakulásáról. Tárgy: (3.tsp.)A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző Gömze Sándor: A napirend előadója Mező József jegyző, véleményezte az Ügyrendi és Szociális Bizottság. 10

11 Mező József: Ez a módosítás két ellátási formát érintett, egyrészt a lakásfenntartási támogatás és a korábban bérpótló juttatást, jelenleg foglalkoztatást helyettesítő támogatás nevezetű segélyezési formát. Az anyagot előkészítő kollégáim részletesen leírták, hogy milyen módosítást mi tesz indokolttá. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy az 1. (2) bekezdés h) pontja egészüljön ki a megrongálja kifejezéssel a következőképpen: h) a munkavégzéshez szükséges szerszámokat, eszközöket és védőeszközöket nem megfelelően használja, megrongálja, eltulajdonítja, elveszti. Ilyen is előfordul, és felvetődött, hogy ez is legyen benne a rendeletben, mert az eredetiben nem szerepel. Fercsákné Tomán Ildikó: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményezte a napirendet. Az elmúlt 2,5 év alatt a harmadik nevet kapja ez a segélyezési forma, ez egy kicsit megmosolyogtató. Az önkormányzatra nézve egy kicsit aggasztó, a lakásfenntartási támogatás, mert ezután még többen adhatják be a kérelmüket. Eddig is elég magas számban adtak be kérelmet, de most előreláthatólag meg fog háromszorozódni a kérelmek száma, és ez azt jelenti, hogy az önkormányzatot érintő önrész is háromszor nagyobb összeg lesz, tehát a kiadásaink ezzel is csak növekedni fognak, nem csökkenni. A Jegyző Úr által említett kiegészítéssel együtt a bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezet módosítását. Bede-Tóth Attila: Az a kérdésem, hogy a lakásfenntartási támogatásnál az önkormányzatnak muszáj beletennie önrészt? És ezt kötelező adni? Mező József: Minden egyes ellátási formába önrészt teszünk. Gyakorlatilag a korábbi bérpótló, a mostani foglalkoztatás helyettesítés úgy működik, hogy 80%+13%, tehát a járulékoknak durván a fele, ezt a részt lehet visszaigényelni, a különbözet az önkormányzat kiadása. A költségvetés tervezésénél teljes összegben tervezzük a szükséges valamennyi előirányzatot, és ennek durván 86%-a az, amit az állam egy hónap késéssel leutal a számunkra. A normatív lakásfenntartásival ugyanez a helyzet, de más a helyzet a helyi lakásfenntartási támogatásnál, mert az 100%-ban önkormányzati kiadás, ezért van az, hogy viszonylag szűk jövedelem sávba van bekalibrálva, hogy kik azok, akik ebbe beleférhetnek. Arról is tudni kell, hogy azért van ez, hogy megváltozott a számítási mód, most már fogyasztási egységre számítják, megváltoztak a jövedelmi határok, illetve a központi jellegű gázár, és egyéb ilyen jellegű támogatások is átkerültek ebbe a kategóriába. Gömze Sándor: Kisebb tétel az, amiben nekünk 100%-ig helyt kell állni, és ezen kell majd elgondolkodni, hogy ismerve a helyi kérelmezőket, alaposan megvizsgálni az otthoni állapotukat, és feleslegesen nem kiadni támogatást. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a rendelet-tervezetet az elhangzott kiegészítéssel elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011.(X.05.) önkormányzati rendelete 11

12 A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított évi III. törvény 38. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (l) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy köteles lakókörnyezetét rendben tartani. (2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Rendkívüli felmondással kell megszüntetni a közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt, ha az Szt. 35. (1) bekezdése szerinti személy a) a munkaszerződésben rögzített időpontban a munkát nem veszi fel, b) a munkaköri leírásban rögzített feladatait nem vagy nem megfelelően végzi el, c) ha a foglalkoztatónak a munkára vonatkozó utasításait nem tartja be, d) ha igazolatlanul van távol, e) a munkavégzés helyét engedély nélkül elhagyja, f) a keresőképtelenség bejelentésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, g) a közfoglalkoztatás ideje alatt agresszív magatartást tanúsít, h) a munkavégzéshez szükséges szerszámokat, eszközöket és védőeszközöket nem megfelelően használja, megrongálja, eltulajdonítja, elveszti. (3) Az R. 3. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) Az Szt. 34. (2) bekezdés a) pont szerinti körülményekben bekövetkezett változások esetén az ellátást a változás bekövetkezését megelőző nappal kell megszüntetni, b) pont szerint, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a jogosultság feltételeinek vagy összegének felülvizsgálatán nem jelenik meg, vagy nyilatkozattételi, illetve iratbemutatási kötelezettségének nem tesz eleget, a felülvizsgálatot elrendelő végzésben szereplő nappal kell a jogosultságot megszüntetni, c) pont szerint a keresőtevékenység megkezdését megelőző nappal d) pont szerinti jogellenes munkavégzés miatti felfüggesztés eljárási szabályait az Szt. 34. (4) bekezdése szabályozza, e) pontjában meghatározott esetben az Szt. 37. (1) bekezdésében foglalt személyeknek az aktív korúak ellátására való jogosultságát az együttműködésre kijelölt szerv értesítésében foglalt időponttal kell megszüntetni. (4) Az R. 3. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) Az aktív korúak ellátására való jogosultságát - az Szt. 35. (1) bekezdésében foglalt személy esetében - az Szt. 36. (2) bekezdés a) pontjának I. fordulatában meghatározott esetben az ellátást a felajánlott munkát el nem fogadó nyilatkozat megtételének napjával, a többi esetben a munkaviszony megszűnésének napjával, b)pontja szerint az ellátást az álláskeresők nyilvántartásából való törlés napjával, c)pontja szerinti kötelezettség elmulasztása esetén a jogosultságot a kötelezettség teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napjával, d) pontjában meghatározott esetben a felszólításban a teljesítésre kitűzött nappal, 12

13 e)pontjában meghatározott esetben a felülvizsgálat hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. (5) Az R. 3. az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: (12) Ha az állami foglalkoztatási szerv munkalehetőséget ajánl fel az Szt. 35. (1) bekezdésében foglalt személy részére, aki nyilatkozattételre nem jelenik meg, vagy nyilatkozatot nem tesz, vagy a közfoglalkoztatásra irányuló munkaszerződés megkötése neki felróható okból hiúsul meg, úgy kell tekinteni, hogy a felajánlott munkát nem fogadta el, és jogosultságát a közfoglalkoztatást elrendelő végzésben megjelölt nappal kell megszüntetni. (6) Az R. 3. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (10) Az Szt. 35. (1) bekezdésében foglalt személy, a) akinek az ellátás folyósítása alatt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 67 %-ot el nem érő munkaképesség-csökkenést, vagy 50 %-ot el nem érő egészségkárosodást állapított meg, b) aki közfoglalkoztatásba bevonás során foglalkozás-egészségügyi szempontból második alkalommal alkalmatlan rendszeres szociális segélyre jogosult. (7) Az R. 3. (26) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (26) Aktív korúak ellátására jogosult személy halála esetén az ellátást az elhalálozás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. Ha a halál időpontja a halottvizsgálati bizonyítvány alapján pontosan nem állapítható meg a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítása hónapjának utolsó napjával kell az ellátást megszüntetni. 2.. A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításáról a polgármester dönt. (2) A helyi lakásfenntartási támogatást önálló ellátásként nyújtja. (3) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 255 %-át és a háztartás egyikének sincs vagyona. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege Ft. (5) Ha ugyanazon lakásban több háztartás is van, - kivéve az Szt 39. (2) bekezdésében foglaltakat helyi lakásfenntartási támogatás annak állapítható meg, aki a közüzemi szolgáltató számlavezetése szerint a lakással kapcsolatos kiadásokat teljesíti. (6) A helyi lakásfenntartási támogatásra irányuló kérelmeket évente két alkalommal, január 1-31., illetve augusztus között lehet benyújtani. (7) Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, melynek folyósítására 12 egyenlő részletben kerül sor utólag minden hónap 5. napjáig. (8) A helyi lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. (9) A kérelem a rendelet 1. számú függelékében szereplő nyomtatványon nyújtható be. 13

14 3. A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet 1. számú függeléke helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 4. (l) Ez a rendelet - az 1. (l) bekezdés kivételével szeptember 1. napjával lép hatályba. (2) Az 1.. (l) bekezdés január 01. napjával lép hatályba. (2) Ez a rendelet január 2-án hatályát veszti. Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés a évi költségvetésről szóló 3/2011. (III.18.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról. Gömze Sándor: Az Áht. biztosít lehetőséget a költségvetés módosítására, és a mellékletekben látható többletkiadások és többletbevételek ezt tartalmazzák. A napirendet a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményezte. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság ülésén elég részletesen tárgyaltuk ezt a napirendi pontot, úgy gondolom, hogy minden kérdésünkre választ kaptunk, illetve egy kérésünk volt még, hogy egy számszaki hibát találtunk, amit kértünk, hogy kerüljön javításra. A bizottság a rendelet-tervezetet a - hiba kijavításával elfogadásra javasolta a képviselőtestület felé. Fercsákné Tomán Ildikó: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság is elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. Lehetőség van a költségvetés módosítására, csak a számszaki hibákat helyre kell tenni, és így elfogadásra javasoltuk. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendeletet a költségvetés I. számú módosításáról elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011. (X.05.) önkormányzati rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 3/2011. (III.18.) számú rendelet I. számú módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. 3/2011. (III.18.) számú önkormányzati rendelet 3..-a az alábbiak szerint módosul: 14

15 A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra b.) Kiadási előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra c.) A költségvetési hiányt e Ft-ról e Ft-ra változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat: e Ft-ról e Ft-ra A működési forráshiányt: e Ft-ról e Ft-ra változtatja A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások e Ft nem változik - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft nem változik - Dologi kiadások e Ft e Ft-ra - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft nem változik - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft nem változik - Kamatkiadások e Ft nem változik változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 197,5 fő, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszám 237,5 fő nem változik. A felhalmozási célú bevételeket e Ft nem változik A felhalmozási célú kiadásokat e Ft nem változik A felhalmozási többlet e Ft nem változik változtatja Rövid lejáratú hitel felvétel e Ft-ról e Ft-ra Kötvényből történő felvétel e Ft nem változik Finanszírozási bevételek e Ft-ról e Ft-ra változtatja Rövid lejáratú hiteltörlesztés e Ft nem változik Hosszú lejáratú hiteltörlesztés e Ft nem változik Finanszírozási kiadások e Ft nem változik változtatja Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege e Ft-ról e Ft-ra A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza /2011. (III.18.) számú önkormányzati rendelet 6..-a az alábbiak szerint módosul: 15

16 A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 50,5 fő nem változik változtatja 2./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 47 fő nem változik változtatja 3/2011. (III.18.) számú önkormányzati rendelet 6.. többi pontja változatlanul hatályát fenntartja. 3.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit szeptember 30.-tól kell alkalmazni. 16

17 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételei Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Idegenforgalmi adó kiegészítés ÖNHIKI támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

18 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közcélú foglalkoztatás TÁMOP TIOP Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások Üdülőterületen járdaépítés Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Müködési célú hiteltörlesztés (OTP 30 millió Ft-os rövid lejáratú hitel) Mindösszesen

19 7.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét Megnevezés Eredeti ei. Össz es kiadás Jav. mód. Mód. előir. Eredeti ei. Személyi j uttatás Jav. mód. Mód. előir. Eredeti ei. Munkaadót terh. jár. Dologi Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művel ődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közcélú foglalkoztatás TÁMOP TIOP Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Járdépítés üdülőterületen Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Jav. mód Mód. előir. Eredeti ei. Jav. mód Mód. előir

20 12. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai működési kiadásai kiemelt előirányzatonként Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Megnevezés Össz es Jav. Mód. Személyi Jav. Mód. Munkaadót Jav. Mód. Jav. Mód. kiadás mód. előir. j uttatás mód. előir. terh. jár. mód. előir. Dologi mód. előir. Zöldterül et kez elés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Igazgatási tevékenység Ár- és bel víz védelemmel össz efüggő tevékenységek Települ és víz ellátás a Közvilágítás Fizikot erápiás szolgáltat ás Központi orvosi üg yelet Ifjúság- egészségüg yi gondozás Járóbetegek g yóg yító szakellátás a Család- és nővédelmi egészségügyi gondoz ás/védőnő/ Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/ Eü. központ működ./ Állat-egészségügyi ellátás Szemétsz állítás M.n.s. eg yéb személyi sz olgáltat ás /Mezőőr/ Polgármest eri különkeret Sportlétesítmények működtetés e és fejlesztés e Intéz ményi karbantartás Össz esen:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. október 27-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-7/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2011. szeptember 29-én tartandó Képviselő-testületi ülés 2. számú - A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-15/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Rendeletek: 12/2011.(IX:28.) 13/2011.(IX.28.) 14/2011.(IX.28.) az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson.

Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. J e g y z ő k ö n y v 6-10/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 28-án tartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2010. (X. 01.) Szociális rendelet módosítása 11/2010.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-19/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 3) Damjanich utcán aszfalt út megépítésének megtárgyalása

TÁRGYSOROZAT. 3) Damjanich utcán aszfalt út megépítésének megtárgyalása Bököny Község Képviselő-testülete 2010. augusztus 13-án tartott rendkívüli üléséről 22- /2010. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (109-110/2010., 9-10/2010. R) TÁRGYSOROZAT 1) A temetővel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-14/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 30-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20131209\2013 december 19 001.rep Ülés ideje: 2013.12.19. 13:40 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 7/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. január 27. napján 14:00 órai kezdettel a NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben