J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyílt ülésén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartott nyílt ülésén."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-17/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Dr. Erdélyi Béla, Cserés Csaba, Fercsákné Tomán Ildikó, Gyúróné Cserés Ágnes, Zrinszki István képviselők. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, az Orfeusz Kft képviselője - Szekeres Ágnes, Szabó Veronika, Kicsák Béla és Tölgyesi Attiláné intézményvezetők, Király István és Róth Dániel a Kick-Box Akadémia képviseletében Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Dr. Krámor Katalin munkahelyi elfoglaltság miatt jelezte távolmaradását. Javaslatot teszek a kiküldött meghívóban szereplő napirend módosítására, az alábbiak szerint: 1. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló helyi rendelet alkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 2. Az Orfeusz Kft. tájékoztatója a évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról, bevételei és kiadásai alakulásáról. Előadó: Orfeusz Kft. képviselője 3. A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 4. Előterjesztés a évi költségvetésről szóló 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról. 5. Az Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2011.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Mező József jegyző 6. Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről. 7. Az OTP Banknál fennálló folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról szóló határozathozatal. 8. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése. 1

2 Előadó: Tölgyesi Attiláné intézményvezető 9. Az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás hitelfelvételével kapcsolatos készfizető kezesség-vállalásról szóló határozat megtárgyalása. 10. Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről határozathozatal. 11. Az önkormányzat intézményeinek Alapító Okirat módosítása. Előadó: Mező József jegyző 12. Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer évi fordulójához. 13. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság külső bizottsági tagjának visszahívásáról határozat-hozatal. 14. Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről határozathozatal. 15. Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Kérdések, bejelentések Van-e esetleg más napirendi javaslat? Bede-Tóth Attila: Mivel Pénzügyi Bizottsági ülésen foglalkoztunk a Tiszalöki Városfejlesztési és Ipari Park Kft-vel, így szeretném felvetetni napirendre az Ipari Park Kft ügyének tárgyalását, mivel már új információink is vannak a Kft-vel kapcsolatosan, és szeretnénk napirend keretében tájékozódni a fejleményekről. Gömze Sándor: Javaslom, hogy ezt a napirendet az én beszámolóm elé tegyük, márcsak azért is, mert összefügg a beszámolómmal. A 15-ös napirend legyen az Ipari Park Kft beszámolója, a polgármester tájékoztatója pedig a 16-os napirend. Aki egyetért a napirend módosításával, és megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal a meghívóban kiküldött napirend módosítását és tárgyalását elfogadta és az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 88/2011.(IX.29.) számú határozata 2

3 Napirend módosításáról A képviselő-testület a szeptember 29-i ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló helyi rendelet alkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 2. Az Orfeusz Kft. tájékoztatója a évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról, bevételei és kiadásai alakulásáról. Előadó: Orfeusz Kft. képviselője 3. A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző 4. Előterjesztés a évi költségvetésről szóló 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról. 5. Az Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2011.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Mező József jegyző 6. Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről. 7. Az OTP Banknál fennálló folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról szóló határozathozatal. 8. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi tevékenységéről szóló beszámoló véleményezése. Előadó: Tölgyesi Attiláné intézményvezető 9. Az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás hitelfelvételével kapcsolatos készfizető kezesség-vállalásról szóló határozat megtárgyalása. 10. Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről határozathozatal. 11. Az önkormányzat intézményeinek Alapító Okirat módosítása. Előadó: Mező József jegyző 12. Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer évi fordulójához. 13. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság külső bizottsági tagjának visszahívásáról határozat-hozatal. 14. Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről határozathozatal. 3

4 15. Az Ipari Park Kft beszámolójáról. 16. Polgármester tájékoztatója az előző ülés eltelte óta tett fontosabb tárgyalásokról, intézkedésekről. Kérdések, bejelentések Tárgy: (1.tsp.) A temetőkről lés a temetkezési tevékenységről szóló helyi rendelet alkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző Gömze Sándor: A napirend előadója Mező József jegyző, véleményezte az Ügyrendi és Szociális Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Mező József: Az emlékeztetőkhöz mellékeltem a bizottsági ülésen elhangzott módosítási javaslatokat, és gyakorlatilag az abban feltüntetett 3-4 dologgal kellene pontosítani a rendelettervezetet: - 6. (1) bekezdés 2. mondata: Az üzemeltető által a köztemetőn belül biztosított a törvény 40. (1) bekezdésében felsorolt szolgáltatások közül az elhunyt hűtése a sírhelynyitás igénybevétele más temetkezési szolgáltatók számára kötelező (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: szolgáltatások igénybevételéért az üzemeltetőnek. - Záró rendelkezések 11. (1) bekezdése: (1) Ez a rendelet január 1-vel lép hatályba és rendelkezéseit ezt követően kell alkalmazni. - Az 1. számú mellékletben az üzemeltető által biztosított szolgáltatások közül az Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása gyász-gépkocsival tétel kimarad. Fercsákné Tomán Ildikó: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet. Úgy érezzük, hogy most már a helyére kerülnek azok a kérdéses dolgok, amelyek eddig konfliktust okoztak az Orfeusz Kft és más szolgáltató között. Pontosításra kerültek a helyi rendeletünkben a dolgok, és ezután már csak betartani és betartatni kell a rendeletünket. Az Ügyrendi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet a bizottságok által javasolt kiegészítésekkel együtt. Zrinszki István: Mi is arra törekedtünk, hogy nyugalom legyen, egyáltalán nem az vezérelt bennünket, hogy mennyi idegen szolgáltatásra van szükség, hanem egyszerűen csak az, hogy ha valakinek olyan igénye van, hogy mással akarja elvégeztetni a kegyeleti szolgáltatást, akkor megtehesse. Az emlékeztető mellé csatolt anyaggal egyetértünk, és javaslom a rendelettervezet elfogadását a pontosításokkal együtt. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a rendelet-tervezetet a pontosításokkal együtt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 4

5 Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2011.(X.05.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezés rendjéről. Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő testülete a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) pontjában kapott felhatalmazás alapján; a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 9. tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban Ttv.) 41. (3) bekezdés b) pontjában kapott az 1. sz. Melléklet tekintetében a Ttv. 41. (3) bekezdés e) pontjában kapott, az 5. tekintetében a Ttv. 41. (3) bekezdés d) pontjában kapott a 6. és 7. tekintetében a Ttv. 41. (3) bekezdés f) pontjában kapott a 10. tekintetében a Ttv. 41. (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Tiszalök Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II.21.) rendeletének 3. sz. Függelékében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tiszalök Városi Önkormányzat Ügyrendi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Tiszalök város területén levő köztemetőkre, valamint a temetők fenntartásával, üzemeltetésével és a temetkezéssel kapcsolatos összes tevékenységre, ezen tevékenységet végzőkre terjed ki. (2) A temetők helye, területe: - Református temető Tiszalök, Honvéd u. 377 Hrsz m 2 - Katolikus temető Tiszalök, Honvéd u. 898 Hrsz m 2 2. (1) Az 1. (2) bekezdésében említett köztemetők üzemeltetéséről, fenntartásáról a képviselő testület nyilvános pályázati eljárás keretében kiválasztott erre a tevékenységre érvényes engedéllyel rendelkező közszolgáltatóval határozott időre megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik. (2) Az üzemeltetés és fenntartás részletes szabályait a közszolgáltatóval megkötött szerződés tartalmazza. (3) A temetőlátogatók panaszos ügyeinek intézése az üzemeltető feladata és kötelezettsége. II. Fejezet Részletes rendelkezések 1. Temetési helyek és temetési szabályok 3. 5

6 (1) A köztemető területén temetési helynek minősül a sírbolt hely, egyes felnőtt sírhely, kettes felnőtt sírhely, gyermek sírhely, urnasírhely, urnafülke. (2) A sírbolt hely és sírhely a megváltási idő elteltével, kiüríthető és temetés céljából igénybe vehető. (3) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely táblákban /parcellákban/ folytatólagos sorrendben kell felhasználni. A betelt sírhely-táblákat /parcellákat/ le kell zárni az utolsó temetés napjával. A lezárt táblákban csak rátemetéssel lehet temetni. (4) Az elhamvasztott elhunyt hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben, sírhelyben rátemetéssel, urnasírban, urnafülkében vagy sírboltban lehet elhelyezni. 4. (1) A temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának illetve az eltemetésre kötelezettnek sírhelydíjat kell fizetnie az üzemeltető részére. Ezeket a díjtételeket a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: a) sírbolt esetén 60 év b) sírhely esetén 25 év c) urnafülke esetén 10 év d) urnasírhely esetén 10 év (3) A temetési hely feletti rendelkezési jog annak időtartamának lejárta után újabb időszakra megváltható. (4) Amennyiben a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamának lejáratát követően a sírboltot 5 éven egyéb temetkezési helyet 3 éven belül ismételten nem váltják meg az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési kötelezettség nélkül újból felhasználni. 5. (1) A temetési helyek méretei: a) egyes felnőtt sírhely 200 cm hosszú 90 cm széles 200 cm mély b) kettes felnőtt sírhely 200 cm hosszú 190 cm széles 200 cm mély c) gyermek sírhely 150 cm hosszú 60 cm széles 160 cm mély d) urnasírhely 80 cm hosszú 40 cm széles 100 cm mély e) urnafülke 30 cm hosszú 30 cm széles 30 cm mély f) sírbolt: a sírboltok méretét a befogadott koporsók száma határozza meg. (2) A sírdombok magassága legfeljebb a földfelszíntől számított 0,5 méter lehet. (3) A köztemetőben a sírhelyeken sírdomb kialakítása nem kötelező. (4) A köztemetőben a sírhelyeket kifalazni, kibetonozni tilos. (5) Rátemetés esetén a temettetőnek gondoskodnia kell a síremlék biztonságos lebontásáról és temetés után annak újbóli felállításáról. 2. Temetkezési szolgáltatások 6. (1) A temetőben a temetkezési szolgáltatásokról elsősorban az üzemeltető köteles gondoskodni. Az üzemeltető által a köztemetőn belül biztosított a Ttv. 40. (1) 6

7 bekezdésben felsorolt szolgáltatások közül az elhunyt hűtése, a sírhelynyiltás igénybevétele más temetkezési szolgáltatók számára kötelező. (2) A temetkezési szolgáltatók a rendelet 1. sz. Melléklete szerinti díjakat kötelesek megfizetni a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért az üzemeltetőnek. (3) A temetőben a temetkezési szolgáltatásokon kívül síremlék, sírbolt építésével, javításával, karbantartásával kapcsolatos tevékenységet lehet végezni, amelyért a munkálatot végző vállalkozásoknak síremlékenként a Rendelet 1. sz. Mellékletében meghatározott temető fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetniük az üzemeltető részére. 3. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőkre vonatkozó szabályok 7. (1) A temetőben a 6. (3) bekezdés szerinti munkavégzést a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni. Az üzemeltető a bejelentésekről nyilvántartást vezet. (2) A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentést követően lehet kivinni, illetve a temetőbe beszállítani. (3) A temetőben engedély nélkül elhelyezett a temető rendjét zavaró tárgyakat a temető tulajdonosa, üzemeltetője jogosult eltávolítani. (4) A temetési helyek köré kerítést tilos építeni. 4. A temetők működési rendje 8. (1) A köztemetők április 01-től szeptember 30-ig órától óráig, október 01-től március 31-ig órától óráig, október 31-én és november 1-én, 2-án valamint a jelzett napok előtti és utáni hétvégén, szombaton és vasárnap órától óráig tartanak nyitva. (2) A temetők útjain gépjárművel közlekedni tilos, kivéve: - a súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító járművet - a temetkezési tevékenységben résztvevő járművet - a temető üzemeltetésében résztvevő járművet (3) A temetők területére állatokat bevinni vagy beengedni vakvezető kutya és esetleg a gyászszertartáshoz szükséges igavonó kivételével tilos. 5. A temetők használatának, igénybevételének szabályai 9. (1) A temetési hellyel rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen végezni. Az üzemeltető minden év április 01 és 30 közötti időszakban illetve augusztus 01 és 31 között köteles ellenőrizni a temetési helyek állapotát. Amennyiben a rendelkezni jogosult elmulasztja a sírhely gondozását és azt kétszeri felszólítás ellenére sem teljesíti a temető üzemeltetője a rendelkezni jogosult költségére elvégeztetheti. Az előre megváltott sírhelyekre is a fenti szabály érvényes. (2) A temetőben hulladékot az erre rendszeresített hulladékgyűjtőbe kell és lehet elhelyezni. (3) A sírhelyek gondozása közben keletkezett hulladék a sírhelyek között nem hagyható ott nem tárolható. 7

8 (4) A temetőkben gyertyát égetni a zárást megelőző egy óráig szabad, ügyelve a tűzveszély elkerülésére. 6. Szabálysértési rendelkezések 10. (1) Aki a a) 8. (2) (3) bekezdésében előírtakat megszegi. b) 9. (1) (2) (3) bekezdésben foglaltakba ütköző cselekményt követ el feltéve, hogy cselekménye nem törvénybe vagy jelen rendelettől magasabb szintű jogszabályba ütköző - szabálysértést követ el és forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az e rendeletben foglaltak megszegőivel szemben a Polgármesteri Hivatal közterület felügyelője Ft-ig terjedő helyszíni pénzbírságot szabhat ki. III. Fejezet Záró rendelkezések 11. (1) Ez a rendelet január 1-vel lép hatályba és rendelkezéseit ezt követően kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2008. (VIII.26.) rendelet december 1-vel. 8

9 1. sz. melléklet A díjak forintban értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák. Temetési helyek díjai Megnevezés Sírhelydíj Sírnyitás díj Új sírhely díja 1 személyes sírhely megváltás újraváltás személyes sírhely megváltás újraváltás gyermeksírhely megváltás újraváltás urnasírhely urnafülke sírbolt megváltás megváltás újraváltás megváltás újraváltás személyes személyes személyes Temető-fenntartási hozzájárulás Sírjelenként Üzemeltető által biztosított szolgáltatások Ravatalozó használati díja (Ft/alkalom) (takarítás, elhunyt átvétele, energia, hűtés 3 napig) Elhunyt hűtése (3 nap után; Ft/nap)

10 Tárgy: (2.tsp.) Az Orfeusz Kft. tájékoztatója a évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról, bevételei és kiadásai alakulásáról. Előadó: Orfeusz Kft. képviselője Gömze Sándor: A napirend előadója az Orfeusz Kft képviselője, véleményezte a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a napirend előadója? Szekeres Ágnes: Bizottsági ülésen tárgyalták a beszámolónkat, most szóbeli kiegészítést nem szeretnék tenni, a kérdésekre szívesen válaszolok. Zrinszki István: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülése szerintem olya légkörben zajlott le, ahogy kell. Megbeszéltük azokat a kritikus dolgokat, amelyekről az volt a véleményünk, hogy változtatni kell. Igen korrekt hangnemben beszéltük meg, és ígéretet kaptunk a teljesítésre. A közterület-felügyelőtől már kaptam visszajelzéseket, hogy működik a dolog, és örülnék neki, ha ilyen stílusban, ilyen hangnemben és együttműködéssel szolgáltatna tovább a kft. Elfogadásra javaslom a képviselő-testület felé a beszámolót. Megértem a kft problémáit, bízom benne, hogy közösen meg tudjuk oldani őket. Gondolok itt a kegyeleti boltnak a problémájára. Bede-Tóth Attila: Én abban a helyzetben vagyok, hogy mindkét bizottság munkájában részt veszek. Pénzügyi Bizottsági ülésen is választ kaptunk a kérdéseinkre. Kiegészítve a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban elhangzott felvetésekkel, javaslatokkal elfogadásra javasoljuk a tájékoztatót. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki az Orfeusz Kft tájékoztatóját elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 89/2011.(IX.29.) számú határozata A képviselő-testület Orfeusz Kft tájékoztatójáról elfogadta az Orfeusz Kft tájékoztatóját a évi temető üzemeltetési feladatok ellátásáról, bevételei és kiadásai alakulásáról. Tárgy: (3.tsp.)A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Mező József jegyző Gömze Sándor: A napirend előadója Mező József jegyző, véleményezte az Ügyrendi és Szociális Bizottság. 10

11 Mező József: Ez a módosítás két ellátási formát érintett, egyrészt a lakásfenntartási támogatás és a korábban bérpótló juttatást, jelenleg foglalkoztatást helyettesítő támogatás nevezetű segélyezési formát. Az anyagot előkészítő kollégáim részletesen leírták, hogy milyen módosítást mi tesz indokolttá. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy az 1. (2) bekezdés h) pontja egészüljön ki a megrongálja kifejezéssel a következőképpen: h) a munkavégzéshez szükséges szerszámokat, eszközöket és védőeszközöket nem megfelelően használja, megrongálja, eltulajdonítja, elveszti. Ilyen is előfordul, és felvetődött, hogy ez is legyen benne a rendeletben, mert az eredetiben nem szerepel. Fercsákné Tomán Ildikó: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményezte a napirendet. Az elmúlt 2,5 év alatt a harmadik nevet kapja ez a segélyezési forma, ez egy kicsit megmosolyogtató. Az önkormányzatra nézve egy kicsit aggasztó, a lakásfenntartási támogatás, mert ezután még többen adhatják be a kérelmüket. Eddig is elég magas számban adtak be kérelmet, de most előreláthatólag meg fog háromszorozódni a kérelmek száma, és ez azt jelenti, hogy az önkormányzatot érintő önrész is háromszor nagyobb összeg lesz, tehát a kiadásaink ezzel is csak növekedni fognak, nem csökkenni. A Jegyző Úr által említett kiegészítéssel együtt a bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezet módosítását. Bede-Tóth Attila: Az a kérdésem, hogy a lakásfenntartási támogatásnál az önkormányzatnak muszáj beletennie önrészt? És ezt kötelező adni? Mező József: Minden egyes ellátási formába önrészt teszünk. Gyakorlatilag a korábbi bérpótló, a mostani foglalkoztatás helyettesítés úgy működik, hogy 80%+13%, tehát a járulékoknak durván a fele, ezt a részt lehet visszaigényelni, a különbözet az önkormányzat kiadása. A költségvetés tervezésénél teljes összegben tervezzük a szükséges valamennyi előirányzatot, és ennek durván 86%-a az, amit az állam egy hónap késéssel leutal a számunkra. A normatív lakásfenntartásival ugyanez a helyzet, de más a helyzet a helyi lakásfenntartási támogatásnál, mert az 100%-ban önkormányzati kiadás, ezért van az, hogy viszonylag szűk jövedelem sávba van bekalibrálva, hogy kik azok, akik ebbe beleférhetnek. Arról is tudni kell, hogy azért van ez, hogy megváltozott a számítási mód, most már fogyasztási egységre számítják, megváltoztak a jövedelmi határok, illetve a központi jellegű gázár, és egyéb ilyen jellegű támogatások is átkerültek ebbe a kategóriába. Gömze Sándor: Kisebb tétel az, amiben nekünk 100%-ig helyt kell állni, és ezen kell majd elgondolkodni, hogy ismerve a helyi kérelmezőket, alaposan megvizsgálni az otthoni állapotukat, és feleslegesen nem kiadni támogatást. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a rendelet-tervezetet az elhangzott kiegészítéssel elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011.(X.05.) önkormányzati rendelete 11

12 A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított évi III. törvény 38. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (l) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy köteles lakókörnyezetét rendben tartani. (2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Rendkívüli felmondással kell megszüntetni a közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt, ha az Szt. 35. (1) bekezdése szerinti személy a) a munkaszerződésben rögzített időpontban a munkát nem veszi fel, b) a munkaköri leírásban rögzített feladatait nem vagy nem megfelelően végzi el, c) ha a foglalkoztatónak a munkára vonatkozó utasításait nem tartja be, d) ha igazolatlanul van távol, e) a munkavégzés helyét engedély nélkül elhagyja, f) a keresőképtelenség bejelentésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, g) a közfoglalkoztatás ideje alatt agresszív magatartást tanúsít, h) a munkavégzéshez szükséges szerszámokat, eszközöket és védőeszközöket nem megfelelően használja, megrongálja, eltulajdonítja, elveszti. (3) Az R. 3. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) Az Szt. 34. (2) bekezdés a) pont szerinti körülményekben bekövetkezett változások esetén az ellátást a változás bekövetkezését megelőző nappal kell megszüntetni, b) pont szerint, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a jogosultság feltételeinek vagy összegének felülvizsgálatán nem jelenik meg, vagy nyilatkozattételi, illetve iratbemutatási kötelezettségének nem tesz eleget, a felülvizsgálatot elrendelő végzésben szereplő nappal kell a jogosultságot megszüntetni, c) pont szerint a keresőtevékenység megkezdését megelőző nappal d) pont szerinti jogellenes munkavégzés miatti felfüggesztés eljárási szabályait az Szt. 34. (4) bekezdése szabályozza, e) pontjában meghatározott esetben az Szt. 37. (1) bekezdésében foglalt személyeknek az aktív korúak ellátására való jogosultságát az együttműködésre kijelölt szerv értesítésében foglalt időponttal kell megszüntetni. (4) Az R. 3. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) Az aktív korúak ellátására való jogosultságát - az Szt. 35. (1) bekezdésében foglalt személy esetében - az Szt. 36. (2) bekezdés a) pontjának I. fordulatában meghatározott esetben az ellátást a felajánlott munkát el nem fogadó nyilatkozat megtételének napjával, a többi esetben a munkaviszony megszűnésének napjával, b)pontja szerint az ellátást az álláskeresők nyilvántartásából való törlés napjával, c)pontja szerinti kötelezettség elmulasztása esetén a jogosultságot a kötelezettség teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napjával, d) pontjában meghatározott esetben a felszólításban a teljesítésre kitűzött nappal, 12

13 e)pontjában meghatározott esetben a felülvizsgálat hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. (5) Az R. 3. az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: (12) Ha az állami foglalkoztatási szerv munkalehetőséget ajánl fel az Szt. 35. (1) bekezdésében foglalt személy részére, aki nyilatkozattételre nem jelenik meg, vagy nyilatkozatot nem tesz, vagy a közfoglalkoztatásra irányuló munkaszerződés megkötése neki felróható okból hiúsul meg, úgy kell tekinteni, hogy a felajánlott munkát nem fogadta el, és jogosultságát a közfoglalkoztatást elrendelő végzésben megjelölt nappal kell megszüntetni. (6) Az R. 3. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (10) Az Szt. 35. (1) bekezdésében foglalt személy, a) akinek az ellátás folyósítása alatt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 67 %-ot el nem érő munkaképesség-csökkenést, vagy 50 %-ot el nem érő egészségkárosodást állapított meg, b) aki közfoglalkoztatásba bevonás során foglalkozás-egészségügyi szempontból második alkalommal alkalmatlan rendszeres szociális segélyre jogosult. (7) Az R. 3. (26) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (26) Aktív korúak ellátására jogosult személy halála esetén az ellátást az elhalálozás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. Ha a halál időpontja a halottvizsgálati bizonyítvány alapján pontosan nem állapítható meg a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítása hónapjának utolsó napjával kell az ellátást megszüntetni. 2.. A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításáról a polgármester dönt. (2) A helyi lakásfenntartási támogatást önálló ellátásként nyújtja. (3) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 255 %-át és a háztartás egyikének sincs vagyona. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege Ft. (5) Ha ugyanazon lakásban több háztartás is van, - kivéve az Szt 39. (2) bekezdésében foglaltakat helyi lakásfenntartási támogatás annak állapítható meg, aki a közüzemi szolgáltató számlavezetése szerint a lakással kapcsolatos kiadásokat teljesíti. (6) A helyi lakásfenntartási támogatásra irányuló kérelmeket évente két alkalommal, január 1-31., illetve augusztus között lehet benyújtani. (7) Az önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, melynek folyósítására 12 egyenlő részletben kerül sor utólag minden hónap 5. napjáig. (8) A helyi lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. (9) A kérelem a rendelet 1. számú függelékében szereplő nyomtatványon nyújtható be. 13

14 3. A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.) önkormányzati rendelet 1. számú függeléke helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 4. (l) Ez a rendelet - az 1. (l) bekezdés kivételével szeptember 1. napjával lép hatályba. (2) Az 1.. (l) bekezdés január 01. napjával lép hatályba. (2) Ez a rendelet január 2-án hatályát veszti. Tárgy: (4.tsp.) Előterjesztés a évi költségvetésről szóló 3/2011. (III.18.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról. Gömze Sándor: Az Áht. biztosít lehetőséget a költségvetés módosítására, és a mellékletekben látható többletkiadások és többletbevételek ezt tartalmazzák. A napirendet a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményezte. Bede-Tóth Attila: A Pénzügyi Bizottság ülésén elég részletesen tárgyaltuk ezt a napirendi pontot, úgy gondolom, hogy minden kérdésünkre választ kaptunk, illetve egy kérésünk volt még, hogy egy számszaki hibát találtunk, amit kértünk, hogy kerüljön javításra. A bizottság a rendelet-tervezetet a - hiba kijavításával elfogadásra javasolta a képviselőtestület felé. Fercsákné Tomán Ildikó: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság is elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. Lehetőség van a költségvetés módosítására, csak a számszaki hibákat helyre kell tenni, és így elfogadásra javasoltuk. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a 3/2011.(III.18.) önkormányzati rendeletet a költségvetés I. számú módosításáról elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011. (X.05.) önkormányzati rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 3/2011. (III.18.) számú rendelet I. számú módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. 3/2011. (III.18.) számú önkormányzati rendelet 3..-a az alábbiak szerint módosul: 14

15 A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra b.) Kiadási előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra c.) A költségvetési hiányt e Ft-ról e Ft-ra változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat: e Ft-ról e Ft-ra A működési forráshiányt: e Ft-ról e Ft-ra változtatja A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások e Ft nem változik - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft nem változik - Dologi kiadások e Ft e Ft-ra - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft nem változik - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft nem változik - Kamatkiadások e Ft nem változik változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 197,5 fő, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszám 237,5 fő nem változik. A felhalmozási célú bevételeket e Ft nem változik A felhalmozási célú kiadásokat e Ft nem változik A felhalmozási többlet e Ft nem változik változtatja Rövid lejáratú hitel felvétel e Ft-ról e Ft-ra Kötvényből történő felvétel e Ft nem változik Finanszírozási bevételek e Ft-ról e Ft-ra változtatja Rövid lejáratú hiteltörlesztés e Ft nem változik Hosszú lejáratú hiteltörlesztés e Ft nem változik Finanszírozási kiadások e Ft nem változik változtatja Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege e Ft-ról e Ft-ra A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza /2011. (III.18.) számú önkormányzati rendelet 6..-a az alábbiak szerint módosul: 15

16 A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 50,5 fő nem változik változtatja 2./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról nem változik - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 47 fő nem változik változtatja 3/2011. (III.18.) számú önkormányzati rendelet 6.. többi pontja változatlanul hatályát fenntartja. 3.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit szeptember 30.-tól kell alkalmazni. 16

17 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételei Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Idegenforgalmi adó kiegészítés ÖNHIKI támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

18 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közcélú foglalkoztatás TÁMOP TIOP Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások Üdülőterületen járdaépítés Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Müködési célú hiteltörlesztés (OTP 30 millió Ft-os rövid lejáratú hitel) Mindösszesen

19 7.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét Megnevezés Eredeti ei. Össz es kiadás Jav. mód. Mód. előir. Eredeti ei. Személyi j uttatás Jav. mód. Mód. előir. Eredeti ei. Munkaadót terh. jár. Dologi Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művel ődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közcélú foglalkoztatás TÁMOP TIOP Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Járdépítés üdülőterületen Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Jav. mód Mód. előir. Eredeti ei. Jav. mód Mód. előir

20 12. sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai működési kiadásai kiemelt előirányzatonként Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Megnevezés Össz es Jav. Mód. Személyi Jav. Mód. Munkaadót Jav. Mód. Jav. Mód. kiadás mód. előir. j uttatás mód. előir. terh. jár. mód. előir. Dologi mód. előir. Zöldterül et kez elés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Igazgatási tevékenység Ár- és bel víz védelemmel össz efüggő tevékenységek Települ és víz ellátás a Közvilágítás Fizikot erápiás szolgáltat ás Központi orvosi üg yelet Ifjúság- egészségüg yi gondozás Járóbetegek g yóg yító szakellátás a Család- és nővédelmi egészségügyi gondoz ás/védőnő/ Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/ Eü. központ működ./ Állat-egészségügyi ellátás Szemétsz állítás M.n.s. eg yéb személyi sz olgáltat ás /Mezőőr/ Polgármest eri különkeret Sportlétesítmények működtetés e és fejlesztés e Intéz ményi karbantartás Össz esen:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2011.(III.18.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010.évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010.(II.18.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2011. szeptember 29-én tartandó Képviselő-testületi ülés 2. számú - A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 23/2008.(X.06.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(VII.03.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2008. évi költségvetés megállapításáról szóló 9/2008.(III.03.)

Részletesebben

6/2009. /V. 10./ rendelete a

6/2009. /V. 10./ rendelete a DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. /V. 10./ rendelete a TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL Dunaegyháza Község Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004/XII.1./ önkormányzati rendelete Az 5/2007(IV.17.), a 7/2008(IV.29.) a 12/2010.(XII.31.) és az 1/2011.(I.12.) rendeletekkel módosított, a temetőkről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(III.07.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2011. év i k öltségvetés megállapításáról szóló 3/2011.(III.18.)

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE a köztemetőről és a temetkezésről. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére 9510-1 /2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. október 21-i ülésére Tárgy: A temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. (X. 26.) számú rendelet módosítása. Az

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi LXIII. törvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(III.05.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III.18.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2010.(XII.01.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2010. évi költségvetés megállapításárjól szóló 2/2010. (II.18.)

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Csengőd Község Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi

Részletesebben

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely.

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely. Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2013.(V.2.) rendeletével módosított 11/2012.(VI. 01.) és 14/2007.(XI. 8.) rendeletével módosított 12/2000.(XI. 30.) sz. rendelete (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Ózd, február 16. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője Előkészítette: ÓZDINVEST Kft. PH. Településf. és Vagyong. O.

Ózd, február 16. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője Előkészítette: ÓZDINVEST Kft. PH. Településf. és Vagyong. O. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról Ózd, 2012.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: A év i k öltségvetés megállapításáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: A év i k öltségvetés megállapításáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 2/2015.(III.05.) Alap A 2015. év i k öltségvetés megállapításáról Módosított rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezi: valamennyi bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi vezető Véleményezi: valamennyi bizottság ELŐTERJESZTÉS TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 25 i ülésének 2. számú - Tájékoztatás a 2014. I. félévi költségvetés végrehajtásáról tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ózd, 2013. április 24.

Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ózd, 2013. április 24. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../ (...) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő:

Részletesebben

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének - a 18/2000./XI.30./ Ktr. számú rendelettel - egységes szerkezetbe foglalt 21/2005.(XII.22.)Ktr. rendelete a községi a temetőről és a temetkezésről Székkutas

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2014.(V.30.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A temető rendjéről és a temetkezésről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosításokkal egységes szerkezetben) Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete A temetőkről és a temetkezésről [Módosítva a 18/2009. (IX.29. ÖR-rel] (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 2/2016.(II.03.)

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2015.(II.04.)

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS /A. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS /A Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-i ülésére

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Demecser Város Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2014.(III.05.)

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1..

Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetés teljesítéséről 1.. Darvas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítéséről Darvas község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság december 9-én tartandó ülésére

Gyömrő Város Önkormányzat. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság december 9-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyömrő Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2013. december 9-én tartandó ülésére A köztemetőkről és a temetkezésről szóló 33/2007.(XII.13.) Önk. rendelet

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere

Budakalász Város Polgármestere Budakalász Város Polgármestere 228/2011.(IX.29.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a szociális ellátásokról szóló 2/2002.(II.11.)

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 30-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Várbalog Község Önkormányzata

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbiakban: Önkormányzat

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, 2011. szeptember 29. Előterjesztő:. Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.. Melléklet: rendelet tervezet Véleményezi: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Részletesebben