ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Három napig folyt az ünneplés, éjjelnappal, Érdi majális és EU-csatlakozás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Három napig folyt az ünneplés, éjjelnappal, Érdi majális és EU-csatlakozás"

Átírás

1 Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 5. szám május 13. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Érdi majális és EU-csatlakozás Három napig folyt az ünneplés, éjjelnappal, dínom-dánom. Kies városunkban Döcsakovszky Béla polgármester és Jánosi György országgyûlési képviselõ nem gyõzték az egyik beszédet mondani a másik után. Természetesen erre vártak õk már évtizedek óta. Mint Kovács László pártelnök elrebegte, már a nyolcvanas években is erre készültek. Gondolom, a KGST és a Varsói Szerzõdés sikerén felbuzdulva, Marx-, Engels- és Lenin-képekkel szobájuk falán. Medgyessy Péter és Horn Gyula nem vinné magával az EU-ba az ellenzéket, a jobboldalt. Szerencsére, nem is kell a hátukon belopakodnunk. A mai ellenzék, a jobboldal ugyanis már akkor Európában volt, amikor a mostani kormányzók Moszkvában álltak vigyázzban a szõnyegen. (Folytatás a 2. oldalon) Az Összefogás Egyesület vendégeiként Kerényi Imre és Navracsics Tibor látogatott városunkba. Kerényi Imre rendezõ, akit mostanában a Szerintem címû nagysikerû Hír Tv-s mûsoráról ismernek, jókedvû, anekdotákkal fûszerezett elõadást tartott a polgári körökrõl, a kampányfogásokról, aláírásgyûjtésrõl, erkölcsrõl, médiáról, majd a közönség kérdéseire válaszolt. Navracsics Tibor, aki Orbán Viktor kabinetfõnöke, szûkebb érdeklõdésre számot tartó elõadást tartott a Fidesz MPSz jelenlegi helyzetérõl, szót ejtve az MDF és az SZDSZ uniós esélyeirõl, a közvéleménykutatások használhatóságáról, egyéb szervezeti kérdésekrõl. A majális a polgári oldalról Vendégeink voltak Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! A leendõ sportcsarnokról Berczi Zita, Bács István és Segesdi János Testületi ülés Ahogy Segesdi János látta Olvasóink írták Mi lesz most? EU-s kétségek Kopor Tihamértól Érd, a csodák városa 2. Érdi Grinzing Markolóval építünk Várostörténeti sorozat 3. A nyuszi és a törvény Lapunk következõ száma június 9-én jelenik meg! Kis magyar demokrácia Tizenöt évvel a rendszerváltás után a nemzet szerencsésebb része hivatalosan is csatlakozott az európai államok, népek szabad szövetségéhez. Az ország népét tûzijátékkal, silány színvonalú mûsorokkal ünnepeltették. Az ünneplõ tömeg hálásan fogadta az elé vetett hamis gyöngyöket, tapsolta az enyhe baloldali pártpropagandát folytató, demagóg humoristát, megszokásból mosolygott az õsrégi, testi, lelki kisebbségeket megalázó vicceken. Pedig, hogy vártuk ezt a napot. Megérezve a kádári idillbe csomagolt diktatúra elgyengülését, a magyar, szabad, keresztény és fiatal demokraták egységesen azt gondolták, hogy legfeljebb tíz éven belül csatlakozunk az Európai Unióhoz. Azt senki sem gondolta, hogy ennyi idõ alatt elérjük Európa nyugati felének életszínvonalát, de reméltük, hogy lelki erõnk, tisztességünk, irányadó moralitásunk elég erõs lesz ahhoz, hogy a változás nehézségeit elviseljük. A tíz évbõl tizenöt év lett, amelynek végén egy magába forduló, a hazugságokon mindenféle mérlegelés nélkül túllépõ társadalom lépett be az Unió ajtaján. Miért nem volt ez a nap igazán ünnepi? A társadalom talán jobbik fele nem tudott örülni annak, hogy a pártállam volt vezetõi európaizálják az országot, és pirulás nélkül, büszkén vállalva a vörös uniót támogató múltjukat, most az ország vezetõiként érkeznek a demokratikus Unióba. A másik, becsapott fele talán most döbbent rá, hogy az ország mostani vezetõi visszaéltek bizalmával. Napról napra érzik, hogy nem lehetnek igazak az inflációs adatok, a jövedelem növekedését igazolni próbáló számok, tudják, hogy nehezebb a megélhetés, bizonytalanabb az otthonteremtés esélye és maga a jövõ is. Az ország vezetõi õszinte szó helyett ígérgetnek, álságos, mérgezõen ható szavakkal festik le, hogy mi lesz tíz év múlva, hol lesznek autópályák, milyen kevés lesz a munkanélküli és a nyugdíjasok bankbetétjei biztosítják a bankok jövedelmének érzékelhetõ részét. Aki ennek nem hisz, azt meg kell fenyegetni, azzal szemben háborút kell viselni, olyan werberit, félelmetest. A modern köztársaságban demokrata az, aki nem fél, de tõle félnek. A polgárok jelentõs része pártszimpátiától függetlenül nem félt, vállalta a nemzeti petíció aláírását, aminek jelentõsége abban is áll, hogy sokan és remélhetõleg egyre többen lesznek, akiket nem lehet piaci alapon megvásárolt bolsevik módszerekkel befolyásolni, akiknek tiszta, megalapozott értékrendû világa az igazán európai. Aradszky András

2 2 Kedves érdi polgárok! Szemfényvesztés veszi kezdetét Érden, ha belekezd a városvezetés az új sportcsarnok megépítésébe. Márpedig belekezd, ha megfeszülnek is, és százmilliókat nem sajnálva talán fel is építi. Mindenek elõtt szeretném leszögezni, szerintem is szüksége van Érdnek egy ilyen létesítményre, de úgy gondolom, sok mindenre még nagyobb szükségünk van. És mit kell ezért feláldoznunk? Az építeni kívánt létesítmény 2500 fõ befogadására lesz alkalmas, várható költsége 1 milliárd Ft + áfa, éves üzemeltetési költsége kb. 150 millió Ft. Az építés költsége három részre oszlik. Ma biztos pontnak látszik a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 330 millió + áfá-s támogatása. Ezen felül kötelezettséget vállalt a minisztérium a hitelkamatok finanszírozására. De honnan lesz meg a további kétharmad? Ezt még senki sem tudja. Az OTP szándéknyilatkozatot adott ki, miszerint kész 350 millió Ft hitelt biztosítani, ha az önkormányzat hitelképes lesz. Felhívnám a figyelmet a két kiemelt szóra. Utóbbi azért is érdekes, mert jelenleg senki sem hajlandó kölcsönadni a városnak egy árva petákot sem, úgy el van adósodva. És mivel a legkisebb esély sincs rá, hogy a Polgármesteri Hivatal felújítása közben jelentõs kincseket találtak, így ez az állapot valószínûleg nem is változik. Tehát újabb egyharmad kilõve. A maradékot a városnak kellene finanszíroznia. Saját költségvetésbõl elõ kell teremteni 320 milliót + áfát, és az OTP-tõl származó összeg áfáját, ami 87,5 millió forint. No meg nem ártana a hitelt is visszafizetni egyszer. A tisztelt szocialista városatyák víziója szerint Érd város költségvetése anynyira megerõsödik, hogy nem lesz szükség a jövõben hitelfelvételre, de még 873,5 millió Ft-ot könnyedén ki is fizet. A kulcsszó a könynyedén. Úgy érzem, ez a harmad is elúszott. És akkor jöjjenek az áldozatok. Mivel a város nem dúskál a pénzben, ezért kemény megszorításokra kell számítani már rövidtávon. A Közgazdasági Iroda vezetõjének elmondása szerint ez csak egyféleképpen lehetséges. NEM épül csatorna a városban. NEM épül új aszfaltos út. NEM fejlesztjük az intézményeinket. Röviden: NEM CSINÁLUNK SEMMIT!!! Már most borítékolhatóan nem fog megvalósulni semmi a városvezetés ígéreteibõl. De lesz sportcsarnok! Már elkezdõdött a szemfényvesztés, hisz április 16-án egy lakossági fórumon Baráth Ferenc úr már a sportcsarnokra hivatkozik. Igaz, nem vagyunk képesek teljesíteni még a kötelezettségeinket sem, de lesz sportcsarnok! Nem teljesítjük azokat a luxus igényeket sem, mint a csapadékvízés szennyvízelvezetés, vagy a sártenger felszámolása, de lesz sportcsarnok! És mikor a parkvárosi nyugdíjas kilométereket kénytelen a takarítatlan, balkáni utcákban sétálni unokájáért az életveszélyes óvodába (ha egyáltalán felvették!), egy dolog fogja vigasztalni: lesz sportcsarnok! Mielõtt személyeskedéssel vádolnának, megmagyaráznám, miért hivatkozom az igen tisztelt Baráth úrra. Õ volt az, aki tanulmányozta a soproni és a pécsi csarnok mûködését, és õ volt az, aki egy percig sem kételkedett a csarnok önfenntartó képességében. Kérdezem: van-e Érdnek világhírû kosárlabda vagy kézilabda Döcsakovszky Béla ígéretei (részletek) Iskolák és óvodák építése, a meglévõk felújítása Európai szintû közbiztonság 24 órás orvosi ügyelet megvalósítása A víz- és csatornadíjak reális szinten tartása Hulladékszállítás javítása Teljes csatornázás elindítása uniós forrásokból Munkahelyteremtés a közszolgáltatások területén Közúthálózat helyreállítása, elkerülõ utak építése Helyi adók rendszerének felülvizsgálata Ipari övezetben helybiztosítás az érdi vállalkozóknak Munkahelyteremtõ beruházások feltételeinek biztosítása A városközpont méltó beépítése A Duna-part lehetõségeinek kihasználása Az ígéretek számonkérésének lehetõsége (Színes szórólap a választások hajrájában) A négy év alatt biztosan képesek leszünk egy sportcsarnok és egy uszoda felépítésére. Biztos vagyok abban is, hogy az ISPA-program keretében elindulhat a teljes csatornázás, majd az úthálózat rendbehozatala és fejlesztése is. (KözösÉRDek, szeptember 23.) Nem ígérünk, hanem vállalunk!...jövõ nyárra a város három pontján modern, szép és biztonságos játszótereket építünk a kicsiknek......személyes ígéretem a 14 év körüli korosztálynak a görkorcsolya-, illetve gördeszkapálya, s legalább egy dühöngõ rendszerû kis foci-, illetve kosárlabdapálya létesítése... (KözösÉRDek, október 4.) Sportcsarnok, de milyen áron? csapata? Ugyanis az említett két városnak van. Kérdezem: ez irányban milyen szakképesítéseket szerzett a MÁV-nál töltött hosszú évtizedek alatt? Meglátásom szerint a csarnok NEM lesz képes eltartani magát, az évi 150 millió Ft-os rezsiköltséget reménytelen így elõteremteni. Összegzésképen elmondható, hogy a városvezetés belevág egy olyan építkezésbe, ami nem csak a közeljövõre lehetetleníti el az önkormányzatot, hanem hosszú évekre olyan terheket ró az itt lakó polgárokra, amik garantálják az egyhelyben topogást, a minimális fejlõdés megszûntét. Félek ennek a bekövetkeztétõl, de titkon bízom a józanságban és a racionalitásban. És még egyszer a kifizetendõ összeg: forint. Egyvalamire azonban kétségtelenül jó lesz a csarnok: lehet alapkövet lerakni, lehet szegfûvel díszített nagygyûléseket tartani és szónokolni a nagyszerû semmirõl. Bács István Nemzeti Petíció, kopogtató cédula Az Összefogás Egyesület székházában (Érd, Alsó u. 8.) minden szerdán és csütörtökön délután 6 órától lehet aláírni a Nemzeti Petíciót, és ugyanitt gyûjtjük a kopogtató cédulákat. Kérünk minden szimpatizánst, hogy keressenek fel minket! Szükségünk van a támogatásukra! Fidesz MPSZ Érdi Szervezete Jánosi György ígéretei (részletek) Az érdi iparterület és a százhalombattai ipari park betelepítésével új munkahelyeket teremtünk. Érden felgyorsítjuk a csatornázást és az úthálózat kiépítését. Diósdon és Érden tehermentesítjük a belsõ úthálózatot, korlátozzuk az átmenõ forgalmat. Megerõsítjük a mentõszolgálatot. Erõsítjük a kis- és középvállalkozások életesélyeit. A rendõrség fejlesztésével javítjuk a közbiztonságot. Megépül az érdi sportcsarnok a fedett uszodával. ( Velünk az ország! szórólap) Azonnal utána kívánok nézni az ISPA-programnak...Érd az elsõ számú jelöltek egyike lesz a támogatásra pályázók között. (Érdi Újság, április 26.) (Folytatás az 1. oldalról) Ugyan ki is gondolhatja komolyan, hogy az MSZP keményebb szót is hajlandó kiejteni hazánk érdekében? Ki gondolhatja komolyan, hogy a fél ország miniszterelnöke képviselni fogja a másik felet? A csatlakozási ünnepségek is úgy zajlottak le, hogy az ellenzék sehol sem jutott szóhoz. Mintha az Orbán-kormánynak semmi köze sem lenne a csatlakozási szerzõdésekhez, mintha õk ellene dolgoztak volna. Sem az országos, sem a helyi rendezvényeken nem szerepelhettek. Volt helyettük Döcsakovszky Béla unalomig, sorolt szürke közhelyeket Jánosi György altatóval elegyes hangon, volt Fásy-mulató és Koós János elcsépelt hakni-szöveggel, Irigy Hónaljmirigy és United együttes három taggal és Az képviselõ-testület tavalyi döntésével, miszerint ez évtõl újból szemétdíjat kell fizetni, most szembesültek az érdiek. Mi volt a jellemzõ probléma? A legtöbben azt kifogásolták, hogy miért kell fizetni, ha nincs szemetük? Nagyon nehezen értik meg, hogy ez kötelezõ közszolgáltatás, akkor is fizetni kell, ha nem veszik igénybe. Elmondtuk azokat a válaszokat, amelyek a mi kompetenciánk, ugyanakkor nem tudtunk érdemi választ adni arra, hogy ki és miért kaphat kedvezményt, mentességet. A rendelet szerint elvben tudjuk, de volt nagyon sok ügyfél, akit pontosan a Polgármesteri Hivatalból küldték át hozzánk, holott a rendelet szerint mentességet a jegyzõhöz benyújtott írásbeli kérelemre a polgármester adhat. Õket természetesen visszaküldtük a hivatalba. Az elégedetlenkedõk nagy része kilátásba helyezte, hogy nem fizetik ki a szemétszállítási díjat, mert úgy érzik, hogy el nem végzett szolgáltatásért fizetnek, becsapva érzik magukat. Mi nem mérlegeljük, hogy valaki fél kukányi szemetet tesz ki vagy valaki csak minden második vagy harmadik héten teszi ki a szemetet, amit kirak, elvisszük. Az egyedülállóknak régen volt 30, illetve 50 százalékos kedvezménye, ez most kimaradt a rendeletbõl. A számlák késve érkeztek ki, mert késve kaptuk meg az adatállományt, amit még fel kellett dolgozni. A régi rendszer sokkal jobb volt mondja mindenki. A rendelet kihirdetésének módszerét is sérelmezték, nem értesítette õket az önkormányzat. II. évfolyam 5. szám május 13. Érdi majális és EU-csatlakozás play back show-val valószínûleg egyszerre két helyen is bekaszírozták a fellépti díjat, volt Bangó Margit és Bunyós Pityu mindannyiunk épülésére. Ennyi tellett tõlük, ennyire becsülnek minket, ezen a szinten akarnak tartani. Május elsején birkapörkölt fõtt a Fidesz sátránál, babgulyás az MSZP-nél. Antunovits Antal és Kluták László mérték a tányérokba az adagokat, nem nézve, kin milyen jelvény virít, milyen zászlócskát fog kezében a gyerek. Az járt jól, az csinálta helyesen, aki mindkét sátornál tele merte tányérját. Talán eszükbe jut, hogy bármenynyire különbözik is a birkapörkölt a babgulyástól, mindkettõvel jól lehet lakni, ugyanolyan tányérból, ugyanolyan kanállal kanalazva, és mindkettõre jól csúszik a fröccs vagy a sör. Orlai Sándor Fizetni kell a szemétdíjat Nagy felháborodás keltett Érden az elmúlt idõkben kiküldött elsõ számla a szemétdíjról, nem értették mi ez? A Becker három telefonvonala folyamatosan csengett, három kolléga válaszolt egyszerre a kérdésekre. A miértrõl kérdeztük Pató Simont, a Becker Rt. ügyvezetõ igazgatóját Arra kérjük az érdi lakosokat, írásban, szóban és ez úton is, hogy bármennyire magasnak tûnik vagy igazságtalannak tartják, ha nem fizetik ki, ez csak több lehet, mert a rendelet szerint felszólítjuk, majd ha akkor sem fizet, adóigazgatási eljárás keretében közadó módjára behajtható, sõt erre rakódnak még egyéb költségek is. Melyik rendszer olcsóbb: az adóba épített, vagy a mostani? Ez a rendszer a drágább, mert újra kellett gombolni a díjbeszedés kabátját. A számla díjbeszedési költsége sem kevés, 20 millió forint évente, amit a város helyett Posta kap meg. Ezzel is drágult a díj, mert be kellett építenünk a szemétszállítás díjába. Tapasztalataink szerint a lakosság 70 százaléka fog fizetni idõben, ezért pénzügyi zavarok keletkezhetnek a Beckernél. 5 százalékos nyereséget engedélyezett az önkormányzat, 30 százalékos nemfizetés kezelése már gondot okoz. Régen minden szemetet elvittünk, mert teljesítményelszámolás alapján történt a díjfizetés, amennyi szemetet a Becker bevitt Pusztazámorra, annyit fizetett az önkormányzat. A város tisztasága szempontjából is jobb volt, mert nem kényszerítette az embereket arra, hogy valamilyen trükkel próbáljanak a szemetüktõl megszabadulni. Most valószínûleg sokan 60 literes kukát kérvényeznek, a többletszemetet pedig az árokba hordják. Egy 120 literes kuka ürítése most 255 Ft, a régi rend szerint pedig 255 millió forintot fizetett Érd város önkormányzata. O. S.

3 II. évfolyam 5. szám május Testületi ülés, ahogy én láttam Május 15-tõl a Polgárok Házában megnyílik a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Választókerületi Irodája, ahol minden munkanapon óra között várjuk az érdeklõdõket. A Nemzeti Petíció aláírására is lehetõség van. Minden hétfõn óra között Dr. Aradszki András, az Orbán Viktor által kinevezett választókerületi elnök várja a lakosságot a Pest megye 8. számú választókerületbõl (Érd, Diósd, Százhalombatta). Telefonszám: 23/ /Fidesz mellék Az április 22-ei Érd Város Önkormányzat Képviselõ-testületi ülését, ha egy szóval kellene jellemeznem, a felelõtlen -t kellene használnom. Amenynyiben több szóval is gazdálkod-hatnék, a nagyon-nagyon felelõtlen jutna eszembe. Miért? 1. Sürgõs elõterjesztésben került a testület elé a város intézményi fûtési energiaköltség csökkentése és fûtési rendszer korszerûsítése tárgyában, valamint az intézményi villamosenergia költség csökkentése tárgyában kötendõ szerzõdés tervezet. Azaz, hogy nem került, mert a testület döntése alapján, a napiredre sem vettük. Az ügy lényege a következõ: a Regionális Fejlesztõ Kft. Szerzõdés alapján felmérést végzett a város intézményeiben, a munka eredményét értékelve, letett az asztalra egy korszerûsítési és felújítási tervezetet, melyet megfelelõ szerzõdés birtokában meg is valósított volna. Az elvégzett munka után, vélhetõleg, melegebb iskolákat és korszerûbben megvilágított tantermeket kaphatott volna a város, mindamellett, hogy olcsóbbá vált volna a rendszer üzemeltetése. Azért vagyok kénytelen a sok feltételes módot használni, mert az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági bizottság elnökasszonya nem javasolta az ügy megtárgyalását és a testület a szavazáskor a tárgyalás elutasítása mellett döntött. Miért felelõtlenség ez? A város jelenlegi anyagi helyzetében minden megtakarított fillér számít, pláne ha milliókról van szó. Legalább illett volna megtárgyalni. 2. Gázközmû-vagyon értékesítése. A testület felhatalmazta a polgármestert a gázközmû-vagyon érték alatti értékesítésére. A kérdésre, hogy mi indokolja az érték alatti eladást, milyen sügõs kiadások jelentkeztek a város gazdálkodásában a válasz elmaradt. Annak idején, egy volt tanárom szerint ilyen esetre csak egy logikus magyarázat van: csak. Sürgõs értékesítéskor, akár 2 3% is lehet a veszteség, 250 millió forint esetében ez 5 7,5 millió forint. Nem kellene ehhez nyomós indok, vagy egy kis felelõsség? 3. Pályázat benyújtása, oktatási komplexum címzett támogatására. A polgármester úr elõterjesztésében került a testület elé egy féloldalnyi anyag, mely a Darukezelõ utcai oktatási és nevelési komplexum címzett támogatás, megpályázásnak részleteivel foglalkozott. Eme részletes és mélyen szántó tanulmány, 16 soron (nem teljes) keresztül ismerteti és elemzi egy oktatási komplexum szükségességét és a finanszírozás módját. 16, nem teljes sorban sikerült olyan részletekbe menõen kifejteni az indokokat, hogy kétség sem férhet az elköltendõ 2 milliárd forint szükségességérõl. Le kell szögezni: iskolára, óvodára szükség van Érden. A részletes és kielégítõ, a képviselõket ténylegesen döntéshozatali helyzetbe hozó tájékoztatásra pedig szükség lenne. Egy 8000 forintos kávéfõzõ használati utasítása 16 oldal. A képviselõk döntsenek kétezer millió forint sorsáról 16 sor alapján. Hol itt a felelõs elõterjesztõ? 4. Polgármesterünk tájékoztatója, a Város és a Napfény Otthon közötti szerzõdés jelenlegi helyzetérõl. Érd Önkormányzata, az elõzõ ciklusban, kötött egy szerzõdést a fent említett alapítvánnyal, miszerint a Szövõ utcai ingatlanokért cserében az Otthon kézpénzben fizet 20 millió forintot, a fennmaradó 42 millió fejében, szintén az alapítvány biztosít a városnak, 7 db egyszobás lakrészt, melyekre a kijelölési jogot a város gyakorolhatja. Az alapítvány, az új épületek elkészülte után, szeretett volna elõnyösebb feltételekhez jutni, amit a polgármester úr nagyon helyesen nem engedélyezett. De, és megint itt a de, akkor, amikor a város számára elõnytelen módosításba nem ment bele, egy sokkal elõnytelenebb megoldást választott. Elállt a szerzõdéstõl. Ezek a vállalkozások, idõseknek biztosítanak, egy belépõ összeg ellenében, teljeskörû szolgáltatást életük végéig. Amennyiben ez a sajnálatos eset bekövetkezik, a megüresedett lakrészeket újabb igénylõk vehetik birtokukba. Az elállást a polgármester úr azzal magyarázta, hogy véleménye szerint ez, idézem hullarablás. Elgondolkodtató. Egy felelõs vezetõ, jogot végzett ember, egy legálisan bejegyzett, törvényes vállalkozásról, nagy nyilvánosság elõtt azt állítsa, hogy hullarablás! 5. Sportcsarnok. Polgármesterünk be szándékozik tartani ígéreteit. Érddel megépítteti a sportcsarnokot, ha belegebedünk is ben készült egy felmérés: mit szeretnének az érdi polgárok? A megkérdezettek elsõ helyen az uszodát említették, azután csatornát, utat, járdát és a nyolcadik helyen a sportcsarnokot. És lõn. Azt ugye hiába is említem, hogy tavaly hat intézményétõl akart megválni a város, mert finanszírozási gondjai voltak. Szabad pénzeszközünk nincs, tehát mindent hitelbõl kell majd fedezni. A minket terhelõ építési költség 837 millió forint. A megvalósult beruházás mûködtetési költsége millió forint, honnan lesz nekünk ennyi pénzünk? Sajnos csak a testületi ülés után jutott a tudomásomra a következõ információ. Egy vállalkozás megkereste polgármesterünket és ajánlatot tett, miszerint épít egy 5000 milliós sportkomplexumot az arra kijelölt területen. Mûködteti is, városnak csak a területet kell adnia. A létesítményben uszoda, látványfürdõ, sportcsarnok és szabadtéri pályák kaptak volna helyet. A tárgyalás addig zökkenõmentesen folyt, amíg ki nem derült, hogy az elképzelés alapját az Összefogás Egyesület által készíttetett megvalósíthatósági tanulmány képezi. Nem tudom, mi játszódhatott le a döntéshozó fejében ekkor, de a tárgyalások megszakadtak. Lehet, hogy ingyen beruházás nem kell, ha valami köze van a polgári oldalhoz? Lehet, hogy inkább eladósítják a várost, csak nehogy a másik oldalnak is köze legyen az eredményekhez? Hol itt a felelõsségteljes magatartás? Tisztelt lakótársaim tudják, hogy ha 837 milliós hitelt, környezetvédelmi beruházásra, pl. csatornázásra, vennénk fel, akkor 2500 milliós beruházást tudnánk megvalósítani? Városunkban kikapcsolták az egyik iskola telefonját, mert nem volt pénz a számla kiegyenlítésére. Az egyik bölcsõdénk beázik, nincs pénz a javításra. Útjaink olyanok amilyenek, mindenki ismeri õket. Ha egy családban nincs pénz ruhára, cipõre, fûtésre, kikapcsolták a villanyt, telefont, felelõtlenség személyi kölcsönbõl házimozit és kocsit venni. Most a város ezt fogja tenni, a semmire adósítja el magát, Önöket, mindannyiunkat, hosszú évekre. Hol itt a felelõs vezetés? Segesdi János önkormányzati képviselõ Érd vendége lesz május 25-én (csütörtökön) du. 18,30 órakor Harrach Péter, az MKDSZ elnöke Helyszín: Érdligeti Katolikus Templom, Topoly utca Európa küszöbén Néhány éve egy lappföldi kiskocsmában húztuk meg magunkat a kitörni készülõ hóvihar elõl. Két magyar a helybeliek számára persze valami egzotikus, különös népcsoport tagjaiként. Annak rendje-módja szerint azonnal elkezdõdött a diskurzus. Kézzellábbal. A helybeliekkel feltételezett rokonságunk és a jó szívvel kínált alkoholok ellenére a társalgás süketek párbeszédére emlékeztetett, mígnem néhány megmaradt hazait magunk is asztalra tettünk. Pár konzervhús, palackos italok. A törzsvendégek egyike azon mód szemkontaktust vett az egyik sörösüveggel, majd megragadva a flaskát emelt hangon kitört belõle a felismerés: Kõbányai világos! Hogy a mi emberünk annak elõtte mikor és merre talált rá a magyar imázs e hajdani attribútumára, az elmosódott a leszálló éjszakában. Mindenesetre akkor és ott egycsapásra leomlott a népeink közt azidáig áthidalhatatlannak tûnõ különbözõség. A nyelvek tengerébõl felbukkanó közös értelmet nyert két magyar szó a bennük megtestesült tartalommal egymástól távoli kultóráink közös nevezõjévé nemesült. Most néhány napja az Európai Unió tagjaiként lépten-nyomon keressük európai azonosságunk történelmi vagy éppen mindennapi gyökérzetét. Mit rakhatunk ki a frissen megterített asztalra? Vezércikkek, emelkedett szónoklatok adnak hangot a magyarság európai mivoltának. Magától értetõdõen természetesen. Mert mint hangzik, nekünk nem kell visszatérnünk Európába, mindig is oda tartoztunk. A magyarság államalapítása idõszakában a nyugati kereszténységhez, a korabeli európai államalakulatokhoz kötötte sorsát. A késõbbi évszázadok során ugyancsak az öreg kontinens fejlõdése, a keresztény kultúra, a humanizmus, a felvilágosodás, az ipari civilizáció, az emberi szabadságjogok intézményez szabták meg létezésünk kereteit. Mégis, ezzel együtt könnyen elveszhettünk volna a történelem viharaiban. Összeroppanva tatár rohamokban, török hódításban. Elsüllyedve az újra és újra feltörõ osztrák, német, orosz birodalmi törekvések hullámaiban. Megmaradásunkat az önfeladásra nem hajló megtartó küzdelem mellett mindannyiszor kultúránk összetartó ereje biztosította leginkább. Elsõként a magyar nyelv, és mindjárt az irodalom, a mûvészet, a tudomány értékei. Balassi Bálinttól József Attiláig, M. S. mestertõl Csontváryig, Bakfark Bálinttól Bartók Béláig, Bólyai Jánostól Teller Edéig. Nem lehet eléggé nyomatékot adni közös értékeinknek. Annál inkább, mert minduntalan a gazdaság, a kereskedelmi forgalom, a globális pénzvilág érvényesülése kerül a figyelem középpontjába. Olyannyira hangsúlyozottan, hogy azt hihetnénk, csatlakozásunk már-már egyszerû adás-vétel tárgya, eredményesége pedig szimpla kültség haszon számítás mérlegére tehetõ. Szerencsére a kontinens nemzeti kultúráinak öröksége, a kortárs szellemiség nem csupán számunkra védendõ érték. Az Unió nem a népek olvasztótégelye. Az új Európa mozaikképe a szövetséget kötött nemzetek önálló, színes részegységeibõl épül. Természetesen a minket, magyarokat jelképezõ építõkõ csak egységes egészként illeszthetõ pontosan a mozaik részei közé. Európába de mindannyian! fogalmazta meg a közös célt annak idején a legendés költõ, politikus Csengey Dénes. Gondolván az elöl járóktól (elöljáróktól) leszakadókra, a napi léttel küszködõkre, a vesztesekre. Szokásos szelídségével, de mégis nyomatékkal figyelmeztetve bennünket az országból és most már a közös Európából is kiszakított magyar társaink sorsának alakulásár. Csengey Dénes még idõben megfogalmazott kívánságának beteljesülése továbbra is várat magára. Árnyékot vetve a kék, csillagos lobogókkal, színes léggömbökkel, sziporkázó tûzijátékokkal tarkított ünnepi forgatagra. Kéri Mihály Felhívás Tisztelt érdi lakók! A város képviselõ-testülete minden bizonnyal a májusi testületi ülésen dönt a környezetterhelési díj bevezetésérõl. Ez mindazokat érinti, akik csatornázott utcában laknak és eddig nem kötöttek rá a hálózatra. A rendelet hatályba lépésének, várható ideje július 1. Az Önkormányzatot a rendelet megalkotására törvény kötelezi, tehát bevezetésre is kerül. Ezúton szeretnék mindenkit értesíteni, hogy aki a csatorna-hálózatra való rákötést határidõre meg akarja csináltatni, az idõ szûke miatt mielõbb kezdjen hozzá az engedélyeztetési eljáráshoz. Egy hónap alatt, ha jelentõsen megnõnek az igények, problémát fog okozni az ügy elintézése. A talajterhelési díj tervezett mértéke július 1-jétõl 72 Ft/m 3. A talajterhelési díjat az önkormányzat adóhatóságánál kell bevallani és befizetni. Segesdi János önkormányzati képviselõ

4 4 II. évfolyam 5. szám május 13. Olvasóink írják Olvasóink írják Olvasóink írják Olvasóink írják A Járom utca szindróma április 8-án A tévé ügyvédje címû mûsorból kiderült, hogy a Járom utcában gáz van. Tisztelettel kérem Önöket, hogy az idõpontokra legyenek különös tekintettel: Lupus in fabula, de itt a farkas nem a mesében, hanem az idõpontokban rejtõzik. A riportban bemutattak egy levelet, március 29-ei dátummal, amelyben a riport szerint dr. Döcsakovszky Béla polgármester már a riport bemutatása elõtt megkereste a Tigázt, a Járom utca gázellátása ügyében. Az utca vízhálózata is felújításra szorul ez a történetben nem elhanyagolható! Április 19-én személyesen kerestem fel Kárpáti Gabriella aszszonyt, a Beruházási Osztályon, hogy a március 29-ei levél következményeként (14 munkanap alatt) történt-e valami gáz-ügyben? Kovács Tibor osztályvezetõ úrhoz irányított, mondván, õ most jött vissza szabadságról, még nem tájékozódott. Kovács Tibor az irodája elõtt fogadott. (Megjegyzem: õ leült egy padra, miközben én, az 57 éves, súlyos mozgáskorlátozott, állni kényszerültem!) Közben telefonált és a következõket mondta (nem szó szerinti idézet): A Járom utcában baj van a vízhálózattal is, egy új módszerrel majd együtt hozzák fel a vizet a gázzal, de ez nagyon nagy munka, mert meg kell szervezni a napi munkagödrök betemetését is, és felhívja a figyelmemet, hogy az, hogy most a Járom utcában valami történni fog, azt egyedül neki köszönhetjük. Én biztosítottam a Járom utca lakóinak hálás köszönetérõl és megkérdeztem, hogy konkrétan mikor fog valami történni. Azt válaszolta, hogy 2 3 hét múlva. Megköszöntem a felvilágosítást és biztosítottam arról is, hogy három hetet várunk. A három hét május 10-én jár le. Idõközben felhívtam a Tigázt, felvilágosítást kérve, Kelemen Józsefné, kereskedelmi vezetõvel folytatott beszélgetésem meggyõzött, hogy nem csak Kovács Tibornak tartozunk hálával és köszönettel. Így tehát szeretnénk hálánkat és köszönetünket kifejezni dr. Döcsakovszky Béla polgármesternek, aki március 29-ei dátummal írt egy levelet, kizárólag a tévé számára (átverve, becsapva ezzel A Tévé ügyvédjét ) amely a Tigázhoz már nem érkezett meg. Köszönjük dr. Jakli Tamás aljegyzõnek ama /2003. számú levelét, amivel sok Járom utcai lakosnak okozott az elmúlt 8 hónap alatt anyagi romlást, álmatlan éjszakát. Újlakiné dr. Pék Mária jegyzõ asszony dupla köszönetet érdemel: elsõ rendelete nem kis teljesítmény, azzal a bizonyos 70 százalékos útrendeletével megcáfolta és felülbírálta az március 17-ei országgyûlést, amely kimondta a jobbágyság felszámolását és a robot eltörlését. Tisztelettel kérjük dr. Döcsakovszky Béla polgármestert, ne adja meg a pallosjogot a jegyzõ asszonynak. A második köszönet azért jár, mert egyáltalán belefolyt a Járom utca-ügybe. Sok bába közt április 9-én, pénteken, egy nappal a tévéadás után, õ is elment a Tigázhoz tárgyalni. Természetesen csak szóban, még csak emlékeztetõ sem készült! Semmi, ami megfogható, ami számonkérhetõ! Az nem lehet, hogy ész, erõ s oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átoksúly alatt! május 4-én Kelemen Józsefné, a Tigáz kereskedelmi vezetõje fölhívott és elmondta: most érkezett meg faxon a megrendelés, így a beruházás megkezdõdhet. Illessen hát mindenki ebben az ügyben hála és köszönet akit illet. Ferkóné Kiss Terézia Utazás a Csíksomlyói búcsúra május 27 június 2. (7 nap) (Mezõség, Marosvásárhely, Csíksomlyó, Gyilkos tó, Békás szoros, Gyimesbük, Hargita, Korond, Kolozsvár stb.) Wass Albert emléktúra és Ezer Székely Leány Találkozó június 29 július 7. (9 nap) (Kolozsvár, Mezõség, Marosvécs, Gyilkos tó, Hargita, Csíksomlyó, Tusnád, Szent Anna tó, Csíkszereda, Gyimes, Korond stb.) Jelentkezni lehet: Donkóné Simon Judit Érd, Szilfa u. 5. Tel.: Felhívás A Fidelitas szervezetéhez Bács Istvánnál, az érdi csoport elnökénél lehet jelentkezni. Minden csütörtökön 18 órától megtalálható az Összefogás házban (Érd, Alsó u. 8.) Hová irassuk óvodáskorú gyermekünket? Egy családi ház értelemszerûen kapcsolódik különbözõ közmûvekhez. A gázszolgáltató, a víz- és a csatorna hálózat üzemeltetõi és az ELMÛ az óráig felel a biztonságért. A statikai problémák egyedül a tulajdonosra tartoznak. A ház alapjait, födémeit, fõfalait, lépcsõit senki sem ellenõrzi. És akkor jönnek a kémények. Erre érdekes módon van egy rendelet, amely felhatalmazza az ÉVÁÉP-et, melynek dolgozója bármikor bejöhet az otthonunkba, ott vizsgálódhat, szakvéleményt készíthet, amelynek következményeként a postás tucatjával hordta ki a jegyzõ 100 ezer forintos büntetéseit és a fûtési rendszer letiltását ígérõ határozatát. Nálam két kémény van. A gázkémény a gáz bekötésekor készült, az arról készült pozitív szakvélemény alapján engedte csak bekötni a gázt a szolgáltató ben. Most kifogásolják a kémény anyagát, a hõszigetelés hiányát, a kikötést. 10 évig megfelelt, most Az orvosi mûszótár szerint; színben és alakban, valamilyen megszokott gyógyszert utánzó készítmény. Klinikákon, kísérleti célokra használják, megtévesztésként. 1-es tünetcsoport valami új, remélten hatékonyt kap, 2-es tünetcsoport valami mást, netán a hagyományost. A hármasok placebót. Ez a semmi. A mintha kapnál. És elhiszed, hogy kaptál. Ezek lennénk mi, Érdiek. Érd, egy placebo város. (Város? Istenkém, dehogy város, csak nagy). Úgy élünk itt, mintha lennénk. De egyre kevesebben hisszük. Nekünk nincs normális postánk, vasútállo- Kémények Tisztelt Szerkesztõség! Ismét eljött az óvodai beiratkozás ideje. Kinek sikerült, kinek nem. Sajnos már korán kell izgulnunk gyermekeink jövõjét illetõleg. Szorítunk, ha a 8. osztály elvégzése után a továbbtanulásra gondolunk, majd késõbb ismét szorítunk, ha fõiskolára, egyetemre jelentkezik. Vajon felveszik-e? Vajon elég-e a tudása, sikerülni fog-e a felvételi...? De hogy mindezt át kelljen élnünk már az óvodai felvételnél is! Érden tudomásom szerint évek óta nincs elég férõhely az óvodákban. Mi a lakhely szerinti óvodába felvételiztünk, de a biztonság kedvéért a lakhelyünktõl egy kicsit távolabb esõ óvodába is próbálkoztunk. Míg a Kutyavári úti óvodában 27 férõhelyre mi voltunk a 82. jelentkezõk, addig a Kis Fenyves óvodában a 10 férõhelyre az 52-ek voltunk és nem az utolsó napon jelentkeztünk. Az óvodavezetõk elmondták, sajnos évek óta túljelentkezés van, s a törvény szerint csak az iskola elõtti évben kötelesek felvenni a gyermekeket. Ekkor tudtam meg azt is, két törvény szabályozza, hogy az óvoda hány gyermeket vehet fel. 1. Egy gyermekre két négyzetmétert kell számítani, így az alapterületbõl ki lehet számítani, mennyi gyermek járhat az adott intézménybe. 2. Egy csoportba 25 kisgyermek lehet. Néha a két szám nem egyezik, ekkor a fenntartó (Önkormányzat) dönt, hogy melyik rendeletet veszik figyelembe. Ennyit az intézményekrõl! De fölmerül a kérdés, mit tegyen az a szülõ, akinek lejár a gyese? Vissza kell menni dolgozni, de hogyan? Utaztassa csemetéjét háromévesen Százhalombattára vagy a környezõ településekre? Esetleg járjon a pici magánóvodába? Már ha meg tudja fizetni! A tarifa Ft/hó-tól kezdõdik s a szolgáltatástól függõen Ft/hó is lehet! És ezt építsem át. De nyilván nem csak én, hanem minimum 10 ezer érdi lakos. Mert ha következetesek akarnak lenni, akkor a rendelet mindenkire vonatkozik.a másik kéményemre egy cserépkályha van rákötve. A kémény falainak az oldalviszonya meghaladja a 1:1,5 arányt. Emiatt szabálytalannak minõsíttetett. A kémény és a kályha errõl semmit sem tudván 14 éve rendben üzemel, benne a tûz hörögve ég, akár szélcsend van, akár szélvihar. Ennek átépítése a födém és a tetõszerkezet teljes megbontásával jár, aminek a költsége többszázezer Ft. Én 14 éve élek Érden, de kéményseprõt elõször tavaly láttam. Az akkor készült szakvélemény jelentõsen eltér a mostanitól, bizonyítva, hogy a szabályok értelmezése meglehetõsen szubjektív, mondhatni kéményseprõ függõ. Biztos vagyok benne, hogy problémám nem egyedi, sok embert érint, lesz még alkalom és ok erre visszatérni. Pálffy Richárd Placebo nem viccnek szántam! Persze fellebbezhet az Önkormányzat jegyzõjéhez, de minek?! Az óvodai létszám ekkor már fel van töltve. A jegyzõ sem tud csodát tenni! Vagy mégis? Ezek a gyerekek elõbb-utóbb iskolába fognak járni. De hová? Igen, tudom, hogy ez nem országos tendencia, hisz bölcsõdéket, óvodákat, iskolákat zárnak be vagy vonnak össze, kevés a gyerek. Érd egyedi esetnek minõsül. Kérdésem: Mit kíván a városvezetés tenni annak érdekében, hogy az érdi gyerekek itt maradhassanak, s ne kelljen utazniuk már ilyen korán. Számításom szerint 8 óvodában legalább 200 gyermeket utasítottak el. Ez 200 családot jelent! 200 anyukát-apukát, 200 munkahelyet. Hogyan tovább???? Volnának ötleteim... Már ha valaki megkérdezne... Nátlyné Bodnár Erzsébet Internetes fórum Olvasom a legújabb Érdi Lapban Pálffy Richárd olvasói levelét. Hiányolja a helyi internetes fórumokat. Itt hívnám fel az újság figyelmét kettõre is, amin jó lenne, ha Pálffy úr is, meg az újság is megjelenne, véleményt mondana. Sajnos, nagyon kevés a polgári oldalról a megszólalás. Az egyik link: <http://erd.helyhir.hu> Jómagam indítottam ezt a civil fórumot, ma már jópár tagunk van. A másik pedig az Index törzsasztalán az Érdiek klubja. Szintén én indítottam, mára többezer hozzászólást megért stabil topic lett. Persze mindkettõre ráfér egy kis reklám, emiatt ajánlom. Remélem, hamarosan ott is találkozunk. Ticz László másunk. Azt a fészert, ami a MÁVé, közpénzbõl mi festetjük ki. Útjaink a múlt sarába fulladtak. Itt van Ejrópa, járhatunk a szomszédos városkák bevásárló-központjaiba. Gyakran járom az országot. Kis falvak, rend és csend. Ápolt árok és járda. Nem nagyon érdekel, hogy önkormányzat, vagy ki és mibõl, de megszervezték és megcsinálták. Érd, a heti néhány bizottsági ülésnél megrekedt. Ha még így se megy, alakít új bizottságokat, cserélgeti a jegyzõket. Városunk, lassan tizenöt éve, minden lehetõséget kihagyott. Mert ipari park nem lett. Lakópark sem, élünk ahogy tudunk. Mostoha örökséggel terhelt ez a város, nyilatkozza szocialista polgármesterünk, aki a napokban kitüntette és vállficamig rázogatta a régi, a mostoha hagyatékot ránk hagyó egykori, kommunista tanácselnökök kezét. Máig minden sorvad. Hol itt a jövõ? Igen, már látom. Megkaptuk a hurrá-kincstári injekciót. Tûzijátékos, szóvirágos EU-csatlakozás. Biztos jó lesz nekünk Európa, úgy 8 10 év múlva, addig felzárkózik az ország. Csakhogy Érdnek elõbb legalább az átlag-magyarországhoz kéne felzárkóznia. Zelenák Eszter

5 II. évfolyam 5. szám május 13. Olvasóink írják Tisztelt szerkesztõség! Örömmel tapasztaltam, hogy a hivatal szociális osztálya leköltözött a földszintre, így könnyebben megközelíthetõk, még az idõseknek is. Nagyon szépek a bútorok, szép a környezet, de tessék nekem megmondani, szabad olyat tenni emberekkel, hogy tömegek elõtt kelljen kiteregetni a magánügyeiket? Miért kell hallgatnom egy kis asszonyka megveretésének történetét? Nekem sem kellemes, hát még annak a szerencsétlennek milyen megalázó lehetett. Nem elég, hogy a postán egymás nyakára másznak az emberek, most még itten is azt kell figyelni, ki liheg a nyakamba. Ha már az embereket nem lehet rávenni arra, hogy méltósággal viselkedjenek és tartsák tiszteletben az egyének magánügyeit, a hivatalt nem lehetett volna úgy kialakítani, hogy ne ilyen méltatlan körülmények között kelljen a bajainkat megbeszélni? Mit szólna ehhez az ombucman, ha látná? Ezen az osztályon fontos a szép környezet, de az ember sokkal fontosabb. Ránk miért nem figyelnek? Ki meri majd elmondani a problémáit, õszintén, ha mindenki hallani fogja? Tudnak ezekre a kérdésekre nekem válaszolni? Tudnak ezen segíteni? Vagy menjek fel a miniszterhez, vagy a tv-t hívjuk ki? B.B.-né Kedves Ferkóné Kis Terézia! Adüh adott elõször tollat a kezembe, amikor elolvastam az Érdi Lap áprilisi számában megjelent megnyilvánulását. Dühöm oka egy kifejezés volt: holdudvar. Elkeseredésében Ön olyan embereket sértett meg ezzel a kifejezéssel, akiket nem ismer. Akik óvárosinak tartják magukat. Elkeseredtem, mert nap mint nap több szélmalomharcos küzd a hivatallal, és ebbõl semmi sem látszik. Úgy tûnik, akik fel merik vállalni ezt a szerepet, elõbbutóbb ledegradálódnak. Ha feláldozta volna azt a bizonyos szombati napját, eljöhetett volna beszélgetni, érvelni, vitázni, kérni, látni és mutatni. Errõl szól a részönkormányzat tevékenysége, jogosítványa. (A részönkormányzat a pályázaton nyert pénzét sem használhatja fel. Nem arra költi a hivatal, amire a pályázók megnyerték. Igaz, már minden mindegy, csak az Óvárosban használják fel! Nem szeretném kommentálni az ilyen önkényt.) Sokan, mint Ön is, ellenségnek tekintenek bennünket, de azt, amit mi felvállaltunk (pl. holdudvarnak neveznek) nem sokan teszik meg. Sajnálják az idõt a közösségtõl, pedig agilitással és tettre készséggel segíthetnék Ön szerint tehetetlen csapatunkat. Mi már külön-külön és együtt is bizonyítottunk az Óvárosért. Ha valaki ezekrõl nem tud, nem közöttünk, hanem csak itt él. Az ominózus bejáráson többek között az Ön problémája is szóba került, tanúk az ott lévõ érdeklõdõk (holdudvar). Tehetetlenül felháborodtunk, hogy 2004-ben miért nem lehet ilyen igényt elrendezni? Az eljárások menete és ideje sokszor kivárhatatlanul hosszú, de néha megéri. Sajnálom, hogy elkeseredése nem azokat találta el, akiket kellett volna. Velünk is elõfordul, hogy árnyékbokszolunk. Gondolkodni kell azon, hogy ki és miért állított be minket a ringbe? Egymás ellen, vagy egymásért harcolunk? Beszéljünk róla, és talán találunk egy közös célt. Szerintem biztosan. A cél neve: ÓVÁROS. Kovács Józsefné A szerkesztõ megjegyzései: Ferkóné Kis Terézia természetesen nem az Óvárosi Részönkormányzat áldozatkész aktivistáit akarta megsérteni a holdudvar kifejezéssel, hanem azokat, akik jogosulatlanul, haveri alapon, bratyizással, párthoz tartozással, egyéb, annak idején szocialista összeköttetés -nek nevezett módon szeretnék kijárni, hogy utcájukat leaszfaltozzák, bevezessék a csatornát vagy a gázt stb. Az információ hatalom, ez régi közhely. Valószínûleg kevesen tudnak a részönkormányzat tevékenységérõl, mint ahogy mi is csak az elõzõ testület alatti munkájáról tudtunk, amikor még Segesdi János volt az elnöke. A városért (és most nem csak Óvárosra gondolok) tenni akarók sokan vannak, csak nem mindig tudnak egymásról, és nem mindig azonos körökben mozognak, nem mindig ugyanazt akarják, de szerintem így van jól, mert nem vagyunk egyformák. Ha öszszeakadnak, segítsék egymást, és remélem, hogy Kovács Józsefné és Ferkóné Kis Terézia nem arra fogják pazarolni erejüket, hogy vitatkoznak egymással, hanem megtalálják azokat a közös pontokat, amelyek mentén el is lehet valamit érni. * * * * * Gipsz Jakab álnéven levelet küldõ olvasónknak üzenjük: mocskolódó levelet álnéven írni nem nagy dicsõség. Jellemzõ is a bevallottan MSZPszimpatizáns Gipsz Jakabra és elvtársaira, hogy véleményüket nem merik nyíltan vállalni, a félelem beléjük rögzült. Polgár az, aki nem fél. Gipsz Jakab nem polgár, bárhogy is hívják a valóságban. Névtelen levelet pedig a továbbiakban sem közlünk. Gl attfelder Béla 37 éves agrármérnök ben az elsõ szabadon választott országgyûlés legfiatalabb tagja volt. Nõs, egy leánygyermek édesapja. Dédapjának testvére Glattfelder Gyula csanádi megyéspüspök, az egyházi oktatás nagyhírû reformere. Nagyapja és édesapja is agrármérnökként tevékenykedett. Az esztergomi Ferences Gimnáziumban szerzett érettségi után a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemen szerzett diplomát 1992-ben. Egyetemi évei alatt lépett be a Fideszbe. Országgyûlési képviselõként a mezõgazdasági állandó bizottságban dolgozott. Ezekben az években az Agrártudományi Kutató Intézet munkatársaként dolgozott, és többek között az Európai Unióhoz csatlakozás kérdéseivel foglalkozó tanulmányokat készített ben képviselõi lemondás kapcsán lett újra országgyûlési képviselõ. A mezõgazdasági állandó bizottság tagja, az EU-csatlakozási és külkereskedelmi albizottság elnöke, majd az európai integrációs ügyek állandó bizottságnak tagja ban egyéni mandátumot szerzett február 7-tõl 2002 május 26-ig a Gazdasági Minisztérium politikai államtitkára 2002-tõl ismét országgyûlési képviselõ, a mezõgazdasági bizottság Bizalmukba ajánljuk Glattfelder Bélát, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség kisgazda Európa parlamenti képviselõjelöltjét alelnöke, a Kisgazda Polgári Egyesület vezetõségi tagja. A Fidesz MPSz lista kilencedik helyén indul a június 13-i EP választáson, és az Európai Néppárt frakciójában eredményesen képviseli a magyar gazdák érdekeit. Képviselõ úr! Hogyan képzeli az Európa Parlamentben jövendõ képviselõtársainak megnyerését a magyar gazdatársadalom érdekében? Medgyessy Péter nemrég azt nyilatkozta, hogy Magyarországnak nincsen annyi pénze, hogy ilyen sok gazdát el tudjon tartani, pár hete pedig Demszky Gábor tette azt a kijelentést, hogy a mezõgazdaság helyett inkább a városokra kellene fordítani a pénzt. Európában fõleg a szocialisták és a liberálisok között is sokan vannak, akik hasonlóan gondolkoznak. Ezzel szemben az Európai Néppárt, amelynek frakciójában a Fidesz Magyar Polgári Szövetség képviselõi a választók bizalmából talán jómagam is munkálkodni fognak, mindenkor meg akarta és akarja védeni ezekkel a nézetekkel szemben az európai-, és ezen belül a magyar mezõgazdaság, a vidék érdekeit. Mi, a Fidesz Polgári Szövetség képviselõi tehát eleve olyan padsorokban ülünk az Európa Parlamentben, ahol nem kell meggyõzni a közöttünk ülõket arról, hogy a mezõgazdaság, a vidék ügyét minden eszközzel segítsék. Hogyan gondolja megvalósítani a kapcsolattartást a magyar Áldás a magyarnak! ARáday Kollégium dísztermében Tõkés László püspök úr szólalt fel a Nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium és Kollégium felújítási munkái érdekében. Kérte a magyarországi oktatási intézmények, szervezetek, magánszemélyek segítségét, hogy az elsõ erdélyi magyarnyelvû református gimnázium teljes egészében megújulhasson. Kérte azért is, hogy az erdélyi magyar iskolás gyermekek Nagyváradon 1948 óta elõször magyar kultúrán és tiszta erkölcsi alapon nyugvó nevelést és oktatást kaphassanak. A gimnáziumi épületegyüttest 2002 õszén megrongált, leromlott 5 gazdatársadalommal uniós képviselõként? Az uniós munkánkról a tájékoztatást elsõsorban a magyar sajtó kiváló képviselõin keresztül tudjuk megvalósítani. A sajtó és a Fidesznek Polgári Szövetség közvetítésével minden érdeklõdõ gazdát, de más érdeklõdõt is informálni tudunk. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség uniós képviselõi a magyar gazdatársadalommal is a Szövetség által folyamatos kapcsolatban vannak. Ezt bátran ki lehet jelenteni, hiszen minden faluban van gazdaképviselõnk, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség ma a magyar vidék által legnagyobb támogatással rendelkezõ politikai szövetség. Jelenleg magyar országgyûlési képviselõként nem ritka, hogy heti három vidéki rendezvényen is megfordulok, hogy tájékoztassam a gazdákat. Nyilván Európa parlamenti képviselõként ennyiszer nem tudhatom ezt megtenni, de itthonlétemkor személyesen is eleget fogok tenni beszámolási és informálódási kötelességemnek. Van személyes gazdasági érdekeltsége a mezõgazdaságban? Igen. Kárpótlásból és vásárlásból családomnak birtoka, de az összeférhetetlenség és részrehajlás vádjának elkerülése érdekében jelenleg nem foglalkozunk mezõgazdasági termeléssel. Elképzelésem az, hogy tisztes visszavonulásom illetve nyugdíjazásom után folytatom a családi hagyományt, és vidéki gazdálkodóként fogok élni. Szövényi állapotban kapta vissza a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, ráadásul a bennlévõ szakiskola még egy évig hátráltatta a munkát. Mégis hozzákezdtek a kollégium és a felszabadult osztálytermek felújításához, hogy Erdély vidéki területeirõl mihamarabb fogadni tudják a magyar diákokat márciusában a még bennlévõ állami iskolai osztályok is elhagyták az intézmény területét, így lehetõség nyílt a teljes felújítás megkezdésére. Eddig szerencsére mindig találtak támogatókat, hogy ne álljon le a munka, de a kalkulációk szerint további 360 ezer euró kell a felújítás befejezéséhez. Kéri, kérik testvéri szeretettel mindazokat, akik az anyanyelvi oktatás és az egyház ügyét szívükön hordják, hogy támogassák adományaikkal a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium épületegyüttesének felújítását. Tóth Tamás a helyszínen dedikáltatta az Érdi Lap Olvasói számára Tõkés László Rádióba mondom címû, a jótékony célra felajánlott könyvét. A püspök úr örömmel tett eleget a kérésnek. Sz.

6 6 II. évfolyam 5. szám május 13. Mi lesz most!? Alélek mélye azt sugallja, hogy a dolgok megtörténnek velünk, azokat elszenvedjük. Hiába, ez a mi nemzedékünk! Körbe kéne kiabálni, emberek ébresztõ!!! Ha a dolgok megtörténnek velünk, ha azokat csak elszenvedjük, nem kétséges, mivé válunk. Európa újraegyesítésének pontosan az a nagyszerû jelentõsége, hogy egy ideig megvan annak a lehetõsége, hogy szabad és egyenjogú nemzete legyünk az európai közösségnek. Azt gondolom, helyre kell állítani a szavak, kifejezések formája és tartalma közötti egységet. Azért, hogy egyezményes jelként mindegyikünk számára ugyanazt jelentse egy-egy szó, fogalom. Ennek jegyében el kellene felejteni a csatlakozás szót. E szó egyfajta alá-, fölérendeltséget sugall, valamiféle kegy gyakorlását, hiszen azt jelenti, hogy egy erõsebb fél megengedi egy csekélyebb értékûnek, hogy hozzá csatlakozzék. Európa vezetõ katonai hatalmai az I. világháborút lezáró békeszerzõdésekben iszonyatos bûnöket követtek el az európai civilizáció ellen. Szétverték az európai nemzeteket, tönkretették Közép-Európát, megalapozták a II. világháborút és a sok tízmilliós emberáldozatot. Európa nyugati része tehát nem kegyet gyakorol, amikor hozzájárul a tönkretett részek újraegyesítéséhez, hanem vezekel. Nekünk pedig nem az alázatos szegény rokon zavarodottságával, szervilis vezetõink szánalmas makogására figyelve kell beoldalognunk, hanem át kell vennünk jogos örökségünket. Arról persze ne feledkezzünk el, hogy olyanok vagyunk, mint a lelencházba dugott fõúri sarj. Visszakerülve a családi ebédlõasztalhoz nem tudjuk egybõl használni a halkést. Ez nem kérdõjelezi meg az asztalnál elfoglalt helyünk jogosságát az összes többi pedig megtanulható, és még inkább megtanulandó. Az egyenrangú és egyenjogú viszony kialakítására most van lehetõség! A késõbbiekben ez a lehetõség egyre jobban elfogy, elpárolog, mert ha most valamiféle kisebbrendûségi komplexus alakul ki bennünk, valamiféle kunyeráló viselkedési módot veszünk fel, abba bizony szépen belenyugszunk, partnereink pedig ilyenként fognak kezelni bennünket. Természetesen nem egyenként kell kimenni Brüszszelbe verni egy kicsit az asztalt. Oda olyan képviselõket kell küldeni, akiket nem azért dicsérnek az ottani politikusok, mert nagyon könynyen meg lehet velük egyezni. A szétvert Közép-Európa és benne a Kárpát-medence természetes gazdasági, földrajzi és politikai egyensúlyáról nem tudni, hogy mikor áll helyre. Azokról az ábrándokról, hogy a Szent Korona országai újra egy egységes országgá váljanak, ma nem tartozik a realitások közé. Az újraegyesítés nem is erre való. Sokkal inkább lehetõség, hogy a magyar nemzet a fizikai határok eltûntével egyrészt szintén újraegyesüljön, másrészt gazdaságilag és politikailag megerõsödve betöltse a Kárpát-medencében azt az integráló szerepét, amelyet évszázadokig oly sikeresen betöltött, és amelyre támaszkodva tudott a keresztény Európa legfontosabb bástyája lenni az iszlám hódításával szemben, és amely harcban aztán önmagára maradva fel is morzsolódott. Mi lesz most? Most az lesz, amit az újraegyesült nemzetek erre felhatalmazott képviselõi nagyon szívós asztal melletti csatákban, mintegy új erõegyensúlyt kialakítva létrehoznak. Ezért nagyon fontos feladat vár minden választópolgárra! Ne tessék se szolgalelkû, se olyan magamutogató operett-politikusra szavazni, aki úgy kívánja Brüsszelben a magyar nemzetet képviselni, hogy elõre kijelenti, oda se megy. Ha nem akar, ne ösztökéljük! Mert megette a fene azt a vadászebet, amelyiket bottal kell kergetni a vad után. Kopor Tihamér Hol juthat hozzá az Érdi Lap-hoz? Összefogás székház, Alsó u. 8. Polgárok Háza, Alsó u. Ritmus Áruház, újságos Újságos, trafik, Velencei út 2. Lottózó, újságos, Velencei út 36. Lottózó, újságos, Szent László tér Mûvelõdési Ház, Termál szálló, Ófalu Lottózó, újságos, Szent István 83. ABC, Duna u. 35. Gazdabolt, Ófalu Gazdabolt, Esküdt utca Gazdabolt, Diósdi út Totózó, Fehérvári út Totózó, Lakótelep Sarok ABC, Jegyzõ u. Bagoly ABC, Bagoly u. Ital discount, Bagoly u. Benzinkút, Zámori út Posta, Szajkó u. Totózó, újságos, Riminyáki út Panda ABC, Szovátai út Panda ABC, Ófalu, Érdi Fûszeres, Fuvaros u. Picur kocsma, Iparos út Egérlyuk Étterem, Budai út Református templom, Kálvin tér Újságos, Totál benzinkút mellett Plusssz, Bajcsy-Tárnoki sarok Penny Market CBA, Bem tér Katolikus templom, Csóka u. Evangélikus templom Újságos, Volán pályaudvar Újságos, Bajcsy Zs. út, volt Vilibolt mellett Listánkat jövõ hónapban pontosítjuk és bõvítjük, egyben kérjük, hogy jelentkezzenek szerkesztõségünknél azok, akik szívesen terjesztenék lapunkat! Csak ülök és ámulok, hogy mi minden szépséges dolog születik városunkban! Számoljunk! Együtt! Kell a szennyvízcsatorna! 360 km gravitációs csatorna 9 db átemelõvel, 20 km nyomott csatorna! Ez 9 milliárd forintba kerül. Hová megy a szennyvíz? Jelenleg a mûködõ érdi szennyvíztisztítóba, melynek kapacitása 5000 köbméter naponta. Ha minden csatorna megépül, és minden háztartás és minden más bekötésre kerül, akkor 7500 köbméter szennyvizet kell megtisztítani. Tehát vagy bõvítünk és korszerûsítünk, vagy építünk két kilométer hosszúságú gyûjtõvezetéket a megépülõ Dél-Budai regionális szennyvíztisztító telephez, ami Érd és Budapest határán épül majd talán a 2010-es években! De ha már csatornázunk, akkor fogjunk a közvetlen környezetünkben lévõ testvértelepülésekkel, Diósddal, Sóskúttal és Tárnokkal, mert a szennyvíztisztító telep akkor sem kerül lényegesen többe. Persze ha összefogunk, akkor valakinek vállalni kell négyünk érdekeinek közös képviseletét, és menet közben a feladatok elosztását. Ez a közös képviselõ hangzatos nevén gesztor akár Érd is lehetne. Így gondolták néhány évvel ezelõtt is a négy település vezetõi. El is készítették a terveket, fel is osztották a költségeket, meg is bízták a szakértõ mérnökirodát. Igen, de ott a kérdés, hogy mibõl fizessük? Érd, a csodák városa 2. Érdi Grinzing? Tavaly gondolom sokan emlékeznek még rá konferenciát rendeztek a Thermál szállóban Óváros jövõjérõl. Itt gyönyörû szavak hangzottak el Döcsakovszky Béla polgármester szájából, de mint eddig mindig, ezeket is valószínûleg a padlásra tehetjük majd a többi ígéret mellé. Szó esett itt vigalmi negyedrõl, jachkikötõról, milliárdos beruházásról, utakról, érdi Grinzing - rõl, borozókról és cigányokról, zenészek formájában. Az ígéreteken felbuzdulva másféltucat pincetulajdonos megalakította a Pincetulajdonosok Egyesületét. Falusi Ferenc tanácsnok és Döcsakovszky Béla ígéretet tett arra, hogy megszüntetik a cigánytelepet, erre 10 millió forint áll rendelkezésre. Ezt az ígéretet az aláírt jegyzõkönyv is bizonyítja. Azt kérték ezzel együtt, hogy minden pincetulajdonos ötvenezer forinttal járuljon hozzá a terület kitisztításához, ugyanakkor a cigánytelep felszámolását az önkormányzat vállalta. Az ötvenezer forintot néhányan sokallták, mások azt kérték, hogy elõbb telepítsék ki a cigánycsaládokat, utána majd fizetnek. Idén januárban valami történt, de néhány érdekelt véleménye szerint bár ne történt volna. Megjelent ugyanis egy markoló, és néhány pincérõl elhordták a földet. Ez lett a sorsa Kapuvári Györgyné pincéjének is, ahonnan a szomszédos, önkormányzati tulajdonban lévõ, félig már beomlott odúról markolták le a földet, de ezzel egy idõre tönkre is tették a környéket. Azt sem tudni, a megmozgatott föld mekkora károkat okoz magában a húsz méter hosszú pincében. Falusi Ferenc arra a kérdésre, hogy miért tették mindezt, csak a vállát vonogatta. Ugyanakkor közölte azt is, hogy immár nincs több pénz, elúszott a tízmillió is. Ha valaki életében elõször bármely irányból megpróbálja megközelíteni a pincéket, elképesztõ élményben részesül. Akár Érd városa években mintegy 700 millió forint központi támogatást kapott. Ez jelentette a 2,3 milliárd forintos beruházás 30%-át, a további 70%-ot az Önkormányzatnak, Érd lakosságának, Érden letelepülõ ipari és kereskedõ cégeknek, vagy akár magánberuházóknak kellett kifizetni. Megkezdõdött a csatornázás. A nadrágszaggató tempó közismert, de jelenleg már 70 kilométer szennyvízcsatornánk van. Ennek a 2,3 milliárd forintnak az amortizációval való megtérülésével évi millió forint bevétel keletkezik, mely összeget ismételten befektetve most már akár központi támogatás nélkül is évi millió forintért építhetnénk újabb csatornát. Az újabb beruházások amortizációja megint növeli a rendelkezésre álló alapot, és így tizenöt-húsz éven belül Érd városa szennyvízcsatornával ellátott város lehetne. De lám, felragyogott a jövõ! Az EU saját polgárai érdekében hozzájárulást ad a mezõgazdasági, környezetvédelmi és közlekedési létesítményekhez. Hát ez remek! Akkor mi, négyen benyújtjuk pályázatunkat! Ezt hívták ISPAnak. Buzgón számolgattuk, mibõl lesz az önrész, mert ugye az egész bekerülési költség 10%-át elõ kell teremtenünk, 90%-án pedig testvériesen osztozik az EU és hazánk költségvetése. Jött a sugallat! Kicsik vagytok, társuljatok, és akkor már 2003-ban megkezditek, és 2006-ban befejezitek! Óvatosságból a gesztorságot még nem ruháztuk át a nagy együttes nagymúltú és nagy hasznot remélõ tagjára, hátha mégis jobb a mi kis szerény négyesünk! Csak ülök, és nézem, hogy tûnik a messzi távolba az esetleges érdi csatornamûvek! Nem tudom, ki fogja megépíteni, milyen pénz felhasználásával, de egyet tudok, hogy nem sokkal lesz nagyobb a megtakarításunk, mint a 2002 évi érdi víz- és csatornadíj árleszállításán! Nem tudom, miért javasolta polgármesterünk, hogy mondjunk le a gesztorságról, és nem tudom, kitõl és mirõl várt nagyobb õszinteséget. Nem tudom, az õszinteség mihez hiányzott, hiszen mély átéléssel, nagy magabiztossággal hirdette, hogy már elintézte az ISPA programba kerülést. Ami az õszinteséget illeti, már elég régen õszintén megmondta a budapesti közgyûlés, hogy mi a terve, mire mennyit szán, csak el kellett volna olvasni az interneten, vagy meg kellett volna kérdezni kinek-kinek a saját pártja szerinti fõvárosi vezetõt, hogy mi várható! Biztosan megmondták volna. Mert korábban e sorok írójának is megmondták, sõt, mikor segítségre volt szükség, városunk országgyûlési képviselõje készséggel megtette! Hogy ezután mi lesz, nem tudom. Addig csak ülök és bámulok, hogy mi mindent mesélnek az urak, és ez milyen nagyon szép lesz! Tóth Tamás autóvan, akár gyalog megy, tiszta életveszély keresztülvergõdni az éles köveken, mély vízmosásokon, sárgombócokon. A látvány elborzasztó: szeméthegyek, nyomortelepek, gaz és gondozatlanság. Ez lenne Grinzing? Ide álmodta a polgármester a borozókat, ahol cigányzenére újbort kortyolgathatnak a vidám érdiek? Járt-e itt egyáltalán az elmúlt néhány évben? Vagy talán valami más üzlet húzódik meg a háttérben? A gazdátlan területeket és pincéket 1991-ben önkormányzati tulajdonba vették. Most lehetõség lenne olcsón valakiknek megszerezni? Ki tudja a választ? Orlai

7 II. évfolyam 5. szám május 13. EU-fólia avagy a Gyula, a Feri és a többiek Egy pár évvel ezelõtt, mikor körvonalazódni látszott hazánk uniós csatlakozásának idõpontja, még halvány elképzelésem sem volt arról, hogy mi fog történni velünk a csatlakozás után. Pár hónappal ezelõtt a csatlakozási népszavazást megelõzõ felvilágosító vagy inkább népszerûsítõ kampány után amely mindenrõl szólt csak éppen a lényegrõl nem kezdett tudatosulni bennem, hogy nem vagyok egyedül ebben a kérdésben. De abban is biztos voltam, hogy a hatalmas költségvetésbõl elkészült kampány készítõi is hasonló cipõben járnak, hiszen bármelyik píár cég képes lett volna ilyen színvonalon eladhatóvá tenni azt, amit akkor felvilágosítás címén a nyakunkba zúdítottak. Szóval attól sem lettem okosabb! De a java csak ezután következett. Listaállítás! Az MSZP frontembere Gyula! Hiszen Õ annyi jót tett már a néppel! Ha be is kerül magyarul, annyi elégséges szavazatot kap a lista, ami legalább annyira biztos, mint égzengés nyári zápor idején rá már akkor sincs szükség, meg nincs is kedve annyit utazgatni. Így hát valaki másnak adja át a helyét a választások után. Az esélyegyenlõség nevében jótékonykodnak a Köztársaság téri fiúk! Jut eszembe: Köztársaság! Mikor még a Gyuláék fújták a passzátszelet kb. húsz évvel ezelõtt és vállvetve küzdöttek az Unió elõdje, a Közös Piac ellen, akkor még országunk népköztársaság néven futott. Valószínûleg ezért fogalmazódhatott meg az Európai Néppárt indítványa, hogy a csatlakozó országok képviselõi lehetõleg ne a volt kommunista diktatúrák vezetõibõl kerüljenek ki! Na és?! A Fidesz listavezetõje bizonyos Schmitt Pál olimpiai bajnok, a MOB elnöke, sokat szolgált külügyi diplomata stb túl erõsnek tûnik. Még Horn Gyulához képest is! Így hát a werberi retorika szerint le kell járatni! S itt lép be a képbe a Feri. Szegény Feri nehezen talál fogást az ellenfelén. De végül megtalálja a gyenge pontját. A melegítõ! Ez az a melegítõ! Õ szégyelli magát Schmitt Pál nevében is, hogy címeres melegítõben fényképezkedett a kampányplakátra. Pfúúj, skandalum! Ez a Schmitt, hogy jön ehhez?! Nem is érti a Feri! Kedves Feri! Schmitt Pál sportolóként is a csúcsra jutott és sportvezetõként is a csúcsra jutott. Nála többet az egyetemes magyar sportért kevés ember tett többet ebben az országban. Így véleményem szerint bár ez teljesen szubjektív Õ bármikor és bárhol viselheti a címeres melegítõt. Láttam egy bejátszást, nagyjából két hónappal ezelõtt egy sportoló börtönlátogatásáról, ahol az egyik elítélt szintén viselt nemzeti címeres melegítõt! Ország világ láthatta az önkényeskedéseirõl hírhedt egykori? nagyvállalkozót, ebben a szerelésben. Pedig neki még saját küzdõsportokkal foglalkozó, Maccabi néven futó egyesülete is volt. Miért nem ez szúrt szemet? Nem is tudom. Az is elég furcsa, hogy egy olyan ember fogalmaz meg sportolóval kapcsolatos véleményt, akinek annyi köze van a sporthoz, mint alföldi tyúknak a rúdugráshoz! Elnézést az alföldi tyúkoktól! Mindenesetre, ha a jelenlegi sportminiszter inkább a sporttal foglalkozna olyan lelkesen, mint a politikai pályájának egyengetésével, lehet, hogy elõrébb tartana a honi sport. Visszatérve a csatlakozásra. Ennek az egésznek valami érdekes mû íze van. Mintha az ember egy gyönyörû szalámis szendvicsbe harapna, amin rajta maradt a mûanyag fólia, amit csak azért raktak rá, hogy még fényesebbnek tûnjön, és még eladhatóbb legyen! S mikor már oda érnénk, hogy kicsomagoljuk, mindig rácsapnak a kezünkre. Kicsomagolni ugyanis nem EU-komform! Legalábbis részünkre nem az. Most, hogy már tagok lettünk sem lett világosabb számomra az uniós jövõnk. Testvér lészen minden ember szólt a helyi ünnepi ceremónia jelmondata. Nekem ez valahogyan egy régebbi kedvelt jelmondatot juttat az eszembe: Szabadság, Egyenlõség, Testvériség! Ugye ismerõs! Hogy is volt ez a Gyuláék idejében? Mindenestre meg kell õriznünk a nagy testvérieskedés ellenére is a nemzeti identitásunkat vagy különben feloldódunk a népek tengerében, és száz év múlva múzeumi tárgyak leszünk csupán, amit jó esetben néha letörölget majd a takarítónõ. Szigorúan Eu-komform módon! Tekauer Norbert Vásárolj a Tök-Mag -nál, nem hiszem, hogy csalódnál! Parkosítás, szaktanácsadás, ingyenes házhoz szállítás Tök-Mag faiskola 2030 Érd, Lõcsei u. 53. Telefon: Nyitva tartás: H: 8-12-ig K: zárva Sze-Szo: 8-17-ig V: 8-15-ig Ami a 25 év elõtt történt 3. Elõzõ lapszámainkban helytörténeti sorozatot kezdtünk az Érd-Óváros Szent Mihály Alapítvány segítségével. Bemutattuk a Funduklia-völgyet, a Kakukk-hegy bronzkori lel?helyeit és a földvárat valamint a római utat. A nemzetközi hír? m?emlékek után ma a középkori Érdet és környékét ismertetjük meg Olvasóinkkal. Aközépkori tájakon barangolva nem a mai természeti viszonyokkal találkozhattunk. A vidék jellegét döntõen egy hatalmas erdõ?ség, a Torbágy erdõ határozta meg bõséges vadállományával. A középkori Magyarországon az erdõk legnagyobb részét tölgy alkotta, nyilván így volt ez itt is. Különösen értékesek voltak a környéken található sóskutak. Ezek vizét tartósításra vagy párologtatás után só nyerésére használták. E gondozott kutak mûködését messze földön ismerték. Anonymus mûvében a Gesta Hungarorumban is megemlíti a vidéket. Elmondása szerint Árpád vezér felkerekedett Ecilburgból, hogy meghódítsa Pannónia földjét egész a Dráva folyóig. Elsõ nap a Duna mellett százhalom táján ütött tábort A középkori forrást tovább olvasva a szerzõ ismét foglalkozik lakóhelyünk egykori környékével: Ezután Árpád vezér meg nemesi a sereg harmadik részével Ecilburgból kivonulva Sóskút mezeje mellett szálltak táborba Szétküldte vezéreit Etét és Vajtát Baranyavár, Õsbõt és Õsét Veszprém elfoglalására, míg õ Torbágy erdõben napokig vadászott. Anonymus leírása a középkori népi hagyományra támaszkodott, nekünk ma élõ embereknek semmi okunk arra, hogy a legendákban kételkedjünk, még akkor sem ha a történelemtudomány nem mindig támasztja alá azokat. De ha a Dunántúl meghódítása nem is a Gestában leírtak szerint történt, az biztos, hogy Árpád vezér 900 júliusában, augusztusában táborozott Sóskút mezején. Majd százötven évvel késõbb (egészen pontosan száznegyvenhat) ismét jelentõs személyiség látogatta meg a környéket: Szent Gellért püspök. A velencei patrícius család sarja szentföldi zarándoklatra indult, amikor egy vihar után Szent András szigetén kötött ki. Itt találkozott Rodlával, I. István király követével, aki Magyarországra csábította. Itt az uralkodó a trónörökös Imre herceg nevelését bízta rá. Aba Sámuel uralkodása alatt nyíltan szembefordul a keresztényellenes politikával és amikor Andrást egy pogánylázadás a trónra segítette, Szolnok ispánnal együtt Székesfehérvárról Budára indult. Személyérõl két legenda maradt fenn: a kis és nagy legenda. Megemlíti, hogy arra a helyre értek, amelyet Diódnak neveznek. Az elõbbi szerint egy vacsora alkalmával, az utóbbi véleménye alapján a Szent Szabina templomban elmondott prédikációban megjövendölte maga és társai vértanúságát: Láttam ugyanis a mi Urunk Jézus Krisztus szentséges anyjának, Szûz Máriának az ölében ülni, amint bennünket magához szólított, és saját kezébõl megáldoztatott testének és vérének szentségével szól a nagy legenda. Eltekintve Anonymus regényes mûvétõl és a szájhagyomány útján terjedõ legendáktól, a környéken Sóskút szerepel elõször az Árpád-kori írott forrásokban, mégpedig II. Andrásnak 1233-ban kiadott birtokadományozó oklevelében. Nemsokkal késõbb, 1244-ben adták ki azt az okiratot, amelyben Érd nagy kikötõjét említik, egy határjárás alkalmával. Ebbõl a kifejezésbõl arra következtethetünk, hogy volt egy kis kikötõ is. Vagyis az Érdhez tartozó dunai partszakaszon az Árpád-korban már két kikötõ mûködött, mégpedig jelentõs, hiszen ha nem így lett volna, nem említik ben Károly Róbert királynak Széchenyi Tamás erdélyi vajda vitte a hírt elsõszülött fia világrajöttérõl. Ennek fejében és hû szolgálatáért cserében 1323-ban kiadott oklevélben a király jutalmul Érdet és környékét neki adományozta. Késõbb Nagy Lajos király megerõsítette ezt ben ben kiadott oklevél egy nevezetes kõkertet említ, kúriával együtt. A fallal bekerített vadaskertet Torma Istvánnak sikerült azonosítania a mai jól ismert Kutyavárral. Õ volt az, aki a forrásokat elemezve meghatározta azokat a településeket, amelyek a mai Érd és környékének területén voltak a középkorban. A Érd és környéke a középkorban. A mai településnevek: 1: Biatorbágy, 2: Budaörs, 3: Diósd, 4: Érd, 5: Pusztazámor, 6: Sóskút, 7: Százhalombatta, 8: Tárnok, 9: Törökbálint (Torma István nyomán) korból származó leírások egyike sem említ vadászkutyákat vagy ezzel foglalkozó embereket. Ez sokkal inkább jellemzõ Ebenre, amely a mai Törökbálint területén volt és a királyi vadászkutyák nevelõtelepeinek emlékét õrzi. Az Érdligeten található várromot a törökök nevezték elõször Köpekhiszárnak vagyis Kutyavárnak 1627-ben. A lakosságról elõször egy 1477-es forrásban tesznek említést, amelyben az itt élõ jobbágyok neveit sorolják fel. Ezt vizsgálva megállapíthatjuk, hogy érdi jobbágyok - akik neveit ismerjük - mind magyar származásuak voltak. A következõ évbõl származó irat szerint Cheh Mátyás volt a település bírája. Õ a korabeli elnevezésekbõl kiindulva valószínûleg cseh volt. Az itt élõ emberek földmûveléssel foglalkoztak, az egykori nomád állattartásnak és kultúrának csak halvány emléke fedezhetõ fel. A Széchenyiek majdnem száz évig birtokolják a környéket, ez alatt több ura is volt a birtoknak. Nevezetes Széchenyi Salgó Miklós, akit hamispénz veréséért bíróság elé állítanak. Várait elkobozzák, Salgót lerombolták, birtokait, köztük Érd és környékét szintén elvették tõle. A terület birtokosai voltak a Kálnaiak, akik bizonyos huszita kapcsolatokkal is rendelkeztek, így könnyebben érthetõ a fentebb említett cseh bíró jelenléte is ben Sárkány Bertalan feleségül vette Kezy-i Borbálát, az itteni földbirtokos leányát. A frigy nem indult túl jól, hiszen az ifjú férjet sógora megvádolta birtokai Berki és Érd megtámadásával és kirablásával. A per hosszú ideig húzódott. Az ákosházi Sárkány család tehát házasság révén szerzett érdekeltségeket, majd ezeket vásárlás révén gyarapította. A dinasztia leghíresebb tagja Ambrus volt, aki II. Lajos közvetlen környezetéhez tartozott. Ennek volt köszönhetõ, hogy 1525-ben kiállított oklevélben az uralkodó a királyi jogokat átruházta Sárkány Ambrusra és rokonaira, többek között Érden, Berkiben és Diódon. Ez a magas kegy elsõsorban Ambrusnak szólt, aki befolyásos és kétes személyisége volt a korabeli országnak. Több jeles eseményen is részt vett, mint a király képviselõje, többek között 1521-ben Innsbruckban és Kölnben II. Lajos király és nõvérének házassága ügyében. Az õ érdi kastélyában szállt meg az uralkodó a mohácsi csatába vonulva. Stencinger Norbert 7

8 8 Eseménynaptár Budapest, május Az igazi szó címmel Szántai Tamás Ady-estje. Belépõdíj: 500 Ft. Jegyrendelés: Térszínház T/F: Zanotta Veronika Térszínház, III. ker., Fõ tér 1. Budapest, május A Napkapu Könyvesboltban Hervay Tamás a magyarságtudomány magisztere folytatja elõadássorozatát az asztrálmítoszi keretek tárgyában, az óraszámlapról. 4. rész. Helyszín: V. ker., Vigadó tér 2. Tel Budapest, május Az Erzsébetvárosi Polgári Szalon vendége Simon József - Czegei Wass Alapítvány magyarországi képviseletének kuratóriumi elnöke - Wass Albert-est. Helyszín: Szabad Európa Klub, Budapest VII. Ker. Kaluzál tér 16. Budapest, május A Napkapu Könyvesboltban Bácsfi Diana egyiptológus, vallástörténész elõadása a Magyarság õsi erkölcsei és a jelenkor címmel. Helyszín: V. ker., Vigadó tér 2. Tel Budapest, május A Napkapu Könyvesboltban Szõke Lajos tart közönségtalálkozót. Helyszín: V. ker., Vigadó tér 2. Tel Budapest környéke, május Túrázz a családoddal, túrázz a barátokkal! Az Áprilisi Ifjak Egyesülete szeretettel vár mindenkit a Moszkva téren, az óra alatt, ahonnan a közös kirándulásra indulunk a budai hegyekbe. A kiránduláson beszélgetõtársunk Kondor Katalin, a Magyar Rádió elnöke lesz. Ebédre hazaérünk. Budapest, május A Családépítõ Klub szervezésében Családmodellek, kommunikációs stratégiák címmel tart elõadást dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus. Helyszín: MOM, Csörsz u em. Budapest, május A Napkapu Könyvesboltban Szántai Lajos mûvelõdéstörténész Jelenések könyvé -rõl tart elõadást. 2. rész. Helyszín: V. ker., Vigadó tér 2. Tel Erdély - Csíksomlyó, május Az Áprilisi Ifjak Egyesülete szeretettel vár mindenkit csíksomlyói zarándoklatára május ig Déva érintésével, illetve május ig csak a zarándoklatra. Bõvebb információ: Budapest, május A Napkapu Könyvesboltban Badiny Jós Ferenc õstörténész professzor úr tart elõadást az életmûsorozatában most megjelent munkájáról: Az Ister-gami oroszlánok titkáról. Helyszín: V. ker., Vigadó tér 2. Tel Budapest, május Az Erzsébetvárosi Polgári Szalon vendége Stumpf István - A Századvég Alapítvány kuratóriumának elnöke a polgári oldal esélyeirõl az európai parlamenti választásokon. Helyszín: Szabad Európa Klub, Budapest VII. Ker. Kaluzál tér 16. Budapest, június Magyarország lehetõségei az Európai Unióban címmel kerekasztal-beszélgetést szervez a Fidelitas XII. Kerületi Szervezete. Vendég: Frivaldszky Gáspár, az MKDSZ és a Fidesz európai parlamenti képviselõjelöltje, aki Az európai parlamenti választások tétje címmel tart elõadást. Helyszín: 1126 Budapest, Királyhágó tér 4., a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség XII. Kerületi Szervezetének irodája. A Nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium és Kollégium felújításához kérjük segítségüket! Adományaikat befizethetik a református lelkészi hivatalokban, illetve a következõ bankszámlára: Szent László Alapítvány-Lorántffy program: Nagylelkû adományaikat köszönjük! Fidesz-hírek Eddig több mint 710 ezer aláírás gyûlt össze a nemzeti petícióhoz jelentette be Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke egy sajtótájékoztatón, Budapesten. A petíció nemcsak abban sikeres, hogy sokan írták alá, hanem abban is, hogy a benne foglaltak befolyásolják a kormány tevékenységét. A Munka, otthon, biztonság címet viselõ aláírásgyûjtéssel a tartós gyógyszerár-csökkentés mellett a privatizáció leállítását, a lakástámogatás korábbi rendszerének visszaállítását és a gazdák nagyobb támogatását követeli a Fidesz, valamint azt, hogy az energiaár-emelés ne haladja meg az évi öt százalékot. Pokorni Zoltán közölte, szerinte a nemzeti petícióban foglaltak befolyásolták a kormányt például akkor, amikor a közmûhátralékok elengedésével, átvállalásával kapcsolatos programot fogadott el. A kabinet szerdán döntött a lakáshitel-tartozásokat felhalmozók egy meghatározott körének, valamint a közüzemi díjtartozásokat felhalmozóknak segítséget nyújtó programról. A szándék helyes, ugyanakkor feltehetõ, hogy sok vitát vált majd ki, mert azok, akik nagy nehezen kifizették közüzemi számláikat, nem értik majd, hogy miért fizetik ki azoknak, akik nem egyenlítették ki tartozásaikat tette hozzá a Fidesz alelnöke, aki jó szándékúnak minõsítette a programot, amely azonban a társadalmat egybetartó szálakat szétzilálhatja. Közölte azt is, hogy felmérések szerint a baloldali szavazók közül is 500 ezren támogatják a nemzeti petíció tartalmát. Ismerõs a mese: mindig a nyuszin csattan a pofon, ha van sapka, vagy ha nincs A nyuszi most az érdi polgár. Januárig visszamenõleg víz-és földterhelési díjat (mondjuk ki, hogy adót) fizet. Ha rákötött a szennyvízcsatornára azért, ha nem, akkor meg ezért. Ki van találva, jól nem járhat. Alapját törvény, kormány-és önkormányzati rendeletek adják, csakhogy: ha én városi közcsatornába ürítek, ezért díjat is fizetek. Ezután mi közöm ahhoz, hogy a szennyvíztisztító kapacitása kicsi, ezért a mocsok egy részét tisztítatlanul a Dunába ereszti és ezért állami bírság terheli. Tetszettek volna felmérni, hogy hány ezer köbmétert bír el a hálózat és a tisztító. Mert milyen tervezés volt az, hogy a 13 ezer ingatlan elõtt húzódó csatornára, különbözõ okokból csak 4 ezren köthettek rá, de még ezt a kb. egyharmadot sem gyõzi a tisztítómû? Mi lenne, ha mindenki megtenné, aki megteheti? Polgári engedelmes engedetlenség. Dugába dõlne a rendszer. Mert a brilliáns tervezés nem számolt azzal, hogy a víz mindig csak lefelé folyik. Tehát a mélyebben fekvõ telkek elõtt, hiábavaló a magasabb kanális. Ha viszont pöcegödrös vagyok, akkor a szippantós kéri el az árát az ürítésnek. Mi dolgom-gondom tovább? A jogkövetõ polgárok ma már zárt rendszerû aknába eregetnek. A szikkasztós, talajterhelõ gödör környezete néhány év múlva II. évfolyam 5. szám május 13. A nyuszi és a törvény amúgy is elzsírosodik, és szabályos zárt rendszerré válik. Nem szivárogtat, rendszeres szipuzgatást igényel. Ismét a kérdés, miért engem büntetnek, ha a szippantós orvul szennyezi a környezetet, a talajt, csatornát, élõvizet? A stabil szennyvízmû és a mobil szippantást pályázat útján elnyert cégek, elvileg önkormányzati és környzetgazdálkodási (ÁNTSZ, regionális környezet- és vízügyi felügyelõségek, stb.) ellenõrzése alatt állnak. Az önkormányzat saját felelõsségét nem elemzi, szokásos módon a gyengébb ellenállás útját választja, alattvalói nyakába zúdítja a szennyadót. Felfogva, de el nem fogadva ezt az egész tisztességtelen játszmát, idézném a Jat. (Jogalkotási törvény) XI. (2-3) bekezdését: (2) A jogszabály a kihirdetését megelõzõ idõre nem állapíthat meg kötelezettséget és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé. (3) A jogszabály hatálybalépésének idõpontját úgy kell meghatározni, hogy kellõ idõ maradjon a jogszabály alkalmazására való felkészülésre. De mikortól hatályos a törvény? Ezt, az érdi önkormányzati közlemény (Újság) bájosan elhallgatja. Tehát az illetékes bizottságok mulasztásait most, a lakosság fizeti. Bármilyen szabályt, pláne törvényt, csak akkor érdemes hozni, ha az logikusan betartható és oda-vissza számonkérhetõ. Mert az adó-fantázia végtelen. Emlékezzünk az ebadóra, vagy a tv készülékek üzembentartási díjára. Megszüntették, mert a behajtási adminisztráció többe került, mint a várható jövedék. Újra itt a szemétdíj. Vagy mi az öszszefüggés a kátyúk és a gk. súlyadó között? Polgári engedetlenség (százan és ezren nem fizetnek, nem lázítok, csak hangosan gondolkodom) elleni valódi orvosság, csak az önkormányzati vezetés józan mérlegelése lehet. Meddig a ne tovább? Ott, fenn a Városházán, tessenek közpénzen a mi közpénzünkrõl gondolkodni. Mert mire ezt olvassák, már Európában vagyunk. És lesz dá dá! Kuchen Zoltán BudaBau Fürdõszoba Felszerelési Üzlet Érd, Budafoki út 39. (6-os úton) Tel.: , Nyitva: H-P 8-18-ig, SZ 8-12-ig CSALÁDI RUHA ÉS CIPÕ ÁRUHÁZ Budaörs, Kinizsi u. 6. Telefon: Kész és egyedi úszómedencék! Professzionális szolgáltatások. Tervezés, kivitelezés, karbantartás, uszodai vegyszerek. Látogasson el szaküzletünkbe! Remélem kellemesen fog csalódni! 15 éves uszodagépészeti és építészeti szakmai múlttal, remélem minden igényét ki tudjuk elégíteni.

9 II. évfolyam 5. szám május Azt mondják az okosok... hogy dr.csõzik alpolgármester úr bízik abban, hogy az Egervári utcai gyalogos aluljáró Imádom ezt a bízom benne kifejezést. Igazi politikusi szófordulat, mert nem hiszi, nem tudja, talán nem is akarja, mert akkor csinálná. Bízom benne. Ez most egy fohász? De kihez? hogy ma az un. fejvadász cégek (magyarán a vezetõ állásokat megpályáztatók) kézzel írott szakmai önéletrajzot kérnek, amit grafológussal elemeztetnek, kibontandó a belsõ személyiséget, az egót, a pálya-alkalmasságot. A Járom utcát Juszt Laci is szájára vette. A mûsorban többször mutatták, ilyen-olyan, egymásnak ellentmondó okirat papírokon polgármesterünk aláírását. Hát ha egy profi grafológus elemezné nem érne nagy meglepetés. hogy a régi, disznófejû nagyúr MSZMP pártkatonái átlényegültek nagytõkéssé, liberál-kapitalistává. No, de a konzervatív értékeket (hitet, hazát, etikát) és egy jó értelmû szabadelvûséget felvállaló Fidesz, az ellenség. Láthatóan fröcsög a gyûlölet, de közben a régi pajtások is már csak terhek. Akkor, hogy legyen? Hatalom is, meg semmi? Sekély e kéj Bocs, hogy klasszikustól idézek (J.A.), mert odaát nem értik meg. Õk csak Marxot és Sorost olvasnak. hogy emberségrõl, segítõkészségrõl nehéz közhelyek nélkül beszélni. De hát, ha szembesülünk a ténnyel, hogy nincs elég véradó, akkor elemezgetni kell az okokat. Ma elvadult, embertelen, vadkapitalista világban élünk, ahol csak a pénz számít. A kádáriban pénzt adtak a véremért, néhány száz (akkori) forintot, nektársört és virslit, mint május elsején. Néhányszor én is voltam (AB Rh pos), mert diákként jól jött a kis zsebpénz. Az után ingyenes lett és hallottuk, hogy Kubának, azután Vietnámnak dollárért adunk, a mi készletünkbõl. Innen ment el a kedvem az egésztõl. Családnak, direkt rászorulónak ma is bármikor adnék. De így, blöffre, alamizsnáért? Hol kórincál most a TB és Kökény úr? hogy a magyar népesség 70%-át ellátó garázsboltok a jurop junyonban végnapjaikat élik. Egy kéz fogja a kolbászt, tojást, sajtot és a pénzt. Mert közben, mindenkor sterilizálódni kellene. Gyerekkoromban (50-es évek) a tejcsarnokban kannából-kannába mérték a tejet. A hentesnél a tömbzsírból kértünk egy kilót. Megtörölte kezét a kötényébe, átvette a pénzt és ment tovább a bolt. Néha vécére is ment, talán kezet is mosott. A jövõ a plázáké. De mi lesz veletek magányos öregek, pl. Nyírbelsõkülsõn, vagy Érden? Látták már az Ulan-batori piacot, vagy egy keleti bazár kaja-kínálatát? Egy europair belehalna, a helybelieknek életformájuk. Láttak már magyar, falusi disznóvágást? Sár, gumicsizma és féldecik egy téli hajnalon. A piszkot slaggal leveretik, mégis csodás hagymás vér, böllérpecsenye, orjaleves készül. És évtizedekig nem tör ki a tifusz. Kiábrándítom a nagyfõnököket. Ötcsillagos-szállodás ismerõsöm meséli, hogy ha a T. vendég úgy hagy maradékot a tányérján, hogy az visszaszervírozható, elsõsorban leves, köret, vagy érintetlen szelet hús, azt egy másik vendégnek hagyta. Visszaöntik-melegítik és áttálalják. Nem pocsékolunk. Nesze neked steril higiéné, nesze neked ISO minõsítés. Még a mûtõkben is elõfordul fertõzés, pedig ott aztán tényleg bemosakodnak. hogy azért érdemes a kritika. Régebbi cikk a Nagyrendelõrõl. Sötét és büdös a vécé, stb. A múltkor kénytelenségbõl betérek. Döbbenetes. Van ülõke, lehúzó, ragyogó tisztaság, papír, és égett a villany. Így legyen és így is maradjon. Remélem, nem csak épp rosszkor mentem? hogy ha évente csak egy utcát, de csak egyet. Értelmes, ápolt lapátos emberrel beszélgetek. Messzirõl, kis faluból jött és elképedt. Feléjük elképzelhetetlen, hogy ne lenne járda, árok, áteresz, kaszált fû és muskátli/akármi a ház elõtt. Érdre csöppent és ledöbbent. Itt csak az van, amit magad alakítasz, ja, és az is engedélyköteles. A fuvarosok pedig tönkreteszik. A kukásautót úgy kerülik, hogy súrolják a kerítést, letörik a járda szélét. Nesze neked muskátli. hogyy csinnadratta bumm-bumm-bummal kell ünnepelni az EU-ba lépés napját. Asztro-politológiai ûjdonság, hogy ezentúl nyugaton kel fel a Nap. De egyenlõre azt hallom, hogy Hegyeshalomnál, félnapig állnak a kamionok. Mert az osztrák oldal agyonmérlegeli õket. Akkor mi változott? Majd az idõ kiforgatja. Mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jönne és oly titok, ami ki ne tudódnék.(máté10:26). Még nem tudom mi a trükk, idõvel rájövök. Kuchen Zoltán Aranyszarvas Ékszer Kft. Aranyékszer akció 4990 Ft/g áron! Ezüstékszer akció 280 Ft/g áron! Hozott anyagból ékszerkészítés Csere is Arany- és ezüstékszerek Kõpótlás, vésés Antik és modern órák javítása Karórák, faliórák 2030 Érd, Diósdi út 2-4. (Ritmus parkoló butiksor) Telefon: Nyitva H-P: 9-17, SZ: 9-12 óráig 2030 Érd, Budai út 11. KATALIN ÜZLETHÁZ Nyitva: H: 12-17, K-P: 10-17, SZ: 9-12 óráig Telefon: A május 1-jei birka aranyat ér Fülöp Sándor tanyáján vagyunk. Pénzes ferenc (a továbbiakban Fefe) és Béla a tanyagondnok nekikezdenek fél hétkor a birkavágásnak. Sanyi, a gazda, mint aki jól végezte dolgát elmegy legeltetni, mert a szíve szakad meg a gyönyörû kosért. Béla bemegy az istállóba, a kos neki mint a gyorsvonat. A zsanér szakad, Béla a padlásra röpül, onnan dobja a kos szarvára a kötelet és a mérkõzés döntetlen. Sanyi a távolból szurkol a Kosnak, de Fefe fogást talál. A kos fárad, de támadásba lendül, lerúgja magáról Bélát. Ekkor érkezünk mi, és a kosnak vége. Most következik a vetkõztetés, majd a feldolgozás, végül a fõzés. Ezer jó tanáccsal láttuk el Zolit, a mesterszakácsot. Amikor már a szín és íz úgy igazán egyben volt és ott rotyogott a nagy üstben, még mindig repkedtek a tanácsok: Ennél erõsebb ne legyen! Tegyetek bele még egy kis erõset! Kevés benne a lé! Sok benne a lé! Sok a hús benne! Kevés a hús benne! Stb. Ennyi jótanács után 300 adag birkapörköltet szolgáltunk fel az ott ünneplõ vendégeknek. Jó csapatmunka volt. Antunovits Antal FELHÍVÁS Az Összefogás Egyesület 2004-ben ismét meghirdeti a Virágos Érd pályázatot. Pályázni lehet az alábbi kategóriákban: 1. Családi ház kertje 2. Erkély 3. Utca, utcarészlet 4. Intézmény Jelentkezés: a telefonon, illetve faxon, vagy írásban az Összefogás Egyesület Alsó utca 8. címén. A korábbi résztvevõknek nem szükséges az ismételt jelentkezés, õk automatikusan részt vesznek a versenyben. Az elbíráláshoz a megtekintések idõpontjai az alábbiak: 1. Június eleje 2. Július eleje 3. Augusztus eleje. A legszebb pályázatok kertészeti eszközök és termékek tárgyjutalomban részesülnek. Összefogás Egyesület elnöksége Hangszerüzlet 2030 Érd, Riminyáki u. 5. Tel.: Akusztikus és elektromos hangszerek, hangtechnika, hangszórók, csatlakozók, kábelek, tartozékok, kiegészítõk széles választékban kaphatók Blue Butik Egyedi és kisszériás nõi ruhák 2030 Érd, Riminyáki út 5. Telefon: (23) Hetente megújuló áruválasztékkal, udvarias és türelmes kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat. Menyasszonyi kosztümök, alkalmi és hétköznapi ruhák, szoknyák, nadrágok, pólók, blúzok stb. 34-es 46-os méretig készülnek saját, egyedi tervek alapján. Kisszériás (8 10 db) ruháinkat igény szerint Önre igazítjuk! Nyitva: Keddtõl péntekig 12-tõl 18 óráig Szombaton: 9-tõl 13 óráig, vasárnap, hétfõn zárva CSECSEMÕ ÚSZÁS A MAZSOLA ÚSZÓ TANODÁBAN A FICÁNKA BÉBI ÚSZÓ KLUB SZERVEZÉSÉBEN A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy minden szülõ ráérezzen arra, hogy a csecsemõ úszás lényege a szeretet és az, hogy még közelebb kerüljünk saját gyermekünkhöz Minden gyermekkel meg lehet szerettetni a vizet, csak türelem kell hozzá! Somogyi Krisztina Telefon: Somogyi Katalin Telefon:

10 10 II. évfolyam 5. szám május 13. Dagadt tornaterem Nézem a leendõ Városi Sportcsarnok látványtervét. Eszembe jut róla az az egyeztetõ tárgyalás, amit a sportbizottság és a városunkban mûködõ sportegyesületek képviselõi tartottak, felmérve az igényeket. Mindenki elmondta a saját sportágának megfelelõ szükségleteket, ezt lejegyezte a meghívott Judik Zoltán is, akinél számos terv volt már megépített csarnokokról, uszodákról. A késõbbiekben még többször tárgyalta a sportbizottság a feltételeket és a csarnok igényeit, mivel azonban a szakvélemények és a Sportminisztérium általi pályázat közel sem volt azonos nevezõre hozható - a sportbizottság döntéskörébõl és véleményezési rendszerébõl egy pillanat alatt kivonták szocialista elõterjesztésre. Így külön bizottságot hoztak létre, ahol az ellenvélemény már alig jelenik meg, legutóbbi döntésüknél 5:1 arányban, ahol az egy az ellenzéki vélemény. De mi volt a probléma mind a sportbizottságban, mind az ellenzéki véleményezésben? Mindannyian szerettünk volna sportcsarnokot, de nem egy lakosú várost kiszolgálni nem tudó tanmedencével, hanem a tanme- Harcmûvészet és küzdõsport, a karate Akarate egy õsi japán harcmûvészet, amit a parasztok önmaguk megvédésére fejlesztettek ki. A karatét a huszadik század elején sporttá szelidítették, majd a hetvenes években hazánkban is teret nyert magának. Gyorsan vált népszerûvé, hiszen az addig ismert küzdõsportokhoz (ökölvívás, cselgáncs, birkózás) képest egészen más mozgáskultúrával rendelkezett. Mint minden Távol-keleti sportnál, a karaténál is fontos a higgadtság, a nyugodtság, de ugyanakkor a gyors, szinte ösztönszerû mozdulatok. 6 éves kor elõtt nem érdemes elkezdeni, hisz ehhez a sporthoz elengedhetetlen a nagy fegyelem, aminek megszerzésében az iskola jó szolgálatot tesz. Amellett, hogy más sportágakhoz hasonlóan a karate is fejleszti a fizikumot, a léleknek is jót tesz, például megtanít keményen küzdeni. Bár az õsi Japánban a karate csak az önvédelem érdekében jött létre, mára már ez is beépült a nemzetközi sportéletbe, hisz már világversenyeket is rendeznek a legfelkészültebbeknek. Személy-, tehergépjármû-abroncsok szerelése, javítása, értékesítése Futómû beállítás AKCIÓ! Téli gumi 20%! Nyári gumi 10%! dence mellé egy minimum 25 méter hosszú versenymedencét. Ezen kívül télen nyáron használható teniszpályákat, tekepályát és mini golfpályát. Ezek a létesítmények ugyanis a fenntarthatóság szempontjából gazdaságosan mûködtethetõk és ez városunkban nagyon lényeges szempont kellene, hogy legyen. Ugyanis még említés szintjén sem került elõ az, hogy hogyan fogja visszatéríteni Érd önkormányzata a közel 1 milliárd forintnyi kölcsönt, amit egy dagadt tornateremre költ. No és a fenntartási kiadásokról sem esett szó. Tény azonban, hogy városunk lakosai hittek a Kánaánt ígérõ szocialista és SZDSZ-es képviselõjelölteknek, így õk azt tehetnek ezzel a várossal, amit akarnak. S azt is teszik. Méghozzá gondtalanul. Számomra az nem teljesen világos, hogy a saját maguk által beígért szavazócsalogatók közül miért pont ezt pécézték ki, hiszen ennek a sportcsarnoknak a megépítése ebben a konstrukcióban a költségvetés teherbírásának határán van, sõt lehet, hogy átlépi azt. A kölcsönök visszafizetésére már nem gondol ez a csapat? Vajon ennek mi az oka? Berczi Zita Az európai kultúra is hatással volt a karatéra, hisz megjelentek a különbözõ színes övek, amik még vonzóbbá tették a sportágat a gyerekeknek. Ahhoz, hogy valakibol jó karatés váljon, idõrõl-idõre vizsgát kell tennie. A vizsgákon elõre meghatározott gyakorlatokat, úgynevezett katákat kell bemutatni. A sikeres vizsgákon kiukat szerezhetünk, amik egyre közelebb visznek minket a fekete övhöz. A vizsgákhoz hasonlóan a versenyeken is begyakorolt koreográfiákat kell bemutatni, de itt két versenyzõ küzd egymás ellen. Az egymás elleni küzdelemben sincs esélye a sérülésnek, hisz a két küzdõfél nem érintkezhet egymással. Mivel a karatéban már két év korkülönbség is jelentõs, ezért évente vannak a korcsoportok. A karatézásra lehetõség Érden és környékén több helyen is adódik. A tárnoki Rákóczi Ferenc Általános Iskolában Mártha János várja mindazokat, akiknek sikerült felkelteni az érdeklõdését a méltán népszerû sport iránt. bezso Acukorbetegség kialakulásában az inzulin képzõdése körüli zavarok játsszák a döntõ szerepet. A cukorbetegségnek két fajáját ismerjük: inzulinfüggõ diabetesz és nem inzulinfüggõ diabetesz. Az elsõ csoportba azokat a betegeket soroljuk, akiknél a hasnyálmirigy nem termel elegendõ inzulint a szervezetbe jutott cukrok, szénhidrátok átalakításához, így nekik kívülrõl kell a hormont pótolni. A második csoportba tartoznak azok a megbetegedések, ahol ugyan termelõdik elegendõ inzulin, de a sejtek nem képesek felismerni a hormon jelenlétét, így ebben az esetben olyan gyógyszereket kell szedni, melyek elõsegítik a sejtek inzulinnal szembeni érzékenységét. Sokaknál egy rutin vérvétel során derül ki a cukorbetegség, pedig a tünetek már jóval elõbb jelentkeztek, de nem tulajdonítottak jelentõséget nekik: állandó szomjúságérzet, gyakori vizelés, izomzat gyengesége, fogyás, aceton szagú lehelet és vizelet, viszketés, nem gyógyuló sebek, látás romlása. Fontos lenne, hogy az elõbb felsorolt tüneteket észlelõk minél elõbb forduljanak szakorvoshoz és ne várják meg súlyos szövõdmények, károsodások létrejöttét (vese, szem, agy, szív). A betgség kialakulásában döntõ szerepe van az öröklött hajlamnak, a helytelen táplálkozási szokásoknak, az elhízásnak, a mozgásszegény életmódnak, a stressznek, a lelki megrázkódtatásoknak. A cukorbetegség kezelése szakorvos feladata, a természetes gyógymódok megelõzõ és kiegészítõ terápiaként alkalmazhatóak. Tilos a magas cukortartalmú ételek fogyasztása! Az étrend tartalmazzon teljes örlésû pékárut, sovány fehér húsokat, túrót, tojást, hajdinát, csicsókát, fokhagymát. Igyanak vécukorcsökkentõ gyógyteákat kúraszerûen: kukoricabajusz, vörös- és fekete áfonya levél, csalán, fehér babhéj, kecskeruta, zsálya, gyermekláncfû. A nehezen gyógyuló sebek, gombás bõrgyulladások kezelésére külsõleg használjanak diólevél, bazsalikom, kakukkfû fõzeteket. A cukorbetegség során vitaminhiányok alakulhatnak ki, melyek pótlásáról gondoskodni kell: C-vit., D- vit., E-vit., F-vit., B-vit. Erõsíti az inzulinhatást, serkenti a cukoranyagcserét a króm-pikolinát rendszeres fogyasztása. Általában a betegek nagy része rendelkezik saját mérõmûszerrel, mellyel naponta ellenõrzik vércukorszintjüket, így tudják, hogy bizonyos élelmiszerek minõségére és mennyiségére hogy reagál szervezetük. A rendszeres mozgás és talpmasszázs elengedhetetlen része a terápiának. Minden betegség hátterében ott lappanganak olyan lelki traumák, melyek a disszharmónikus állapot kialakulásában döntõ fontosságúak és megoldásra várnak. A cukorbetegek számá- Cukorbetegség AQUAFITNESS A MAZSOLA ÚSZÓ TANODÁBAN (ÉRD, BALATONI ÚT 19.) Új testedzési és egészségmegõrzési forma Érdeklõdés és jelentkezés: CSERNÁK RENÁTA ra lelki szinten a legfõbb probléma, hogy azzal a szeretettel, amit kapnak, nem tudnak mit kezdeni, az élet édességét nem fogadják el. Az egyénnek elfogadási gondjai vannak önmagával, a társadalommal vagy embertársaival. Az elmagányosodás, a félelem, a keserûség, a zárkózottság leküzdése a megoldás, melyre az egyén ha egyedül nem képes, kérje gyógyító terapeuta segítségét. A betegség nem tragédia, hanem tanulási feladat, melynek üzenete és jelzõértéke van. A bizalom, a hit minden gyógymód alapja, nélkülük egyetlen eljárás sem mûködik hatékonyan! Minden kedves Olvasónak jó egészséget kívánok: H. Szabó Ilona természetgyógyász

11 II. évfolyam 5. szám május Ne igyon klórt! Tiszta vizet mindenkinek! Ozmotikus víztisztító berendezés, mely mindent kiszûr a vízbõl, de az élettanilag kedvezõ ásványi sókat visszaadja! Nagykereskedelmi ár: Ft. Egy kedvezõ banki konstrukció segítségével már Ft alatti összegért megvásárolható! Érdeklõdni: FALÉPCSÕK Konyhák, fabútorok, kisbútorok! Hõszigetelt, szekciós garázskapuk, garázs- és kertkapuk automatizálása. Hõszigetelt, szekciós garázs- és kertkapuk YottA Bt CSABA-FA, Okleveles asztrológus elkészíti: Születési horoszkópjának részletes elemzését írásban Párkapcsolat elemzést ( Synastria) Éves elõrejelzést Amire szükség van: A születés helye és idõpontja Születési horoszkóp elemzése + éves elõrejelzés egy tetszõleges évre most csak Ft Bejelentkezés: vagy Érd, Marcal 2030 u. Érd, 6. Marcal u. 6. Tel/fax:(23) , Tel./fax: , , mobil:(20) KONTÉNER- RENDELÉS Kommunális sitt- és lomszállítás, konténerkihelyezés Tel.: (06-30) , Tel./Fax: (23) Tisztelt Hölgyem, Uram! Hívjon bizalommal! Vásárolok: bútorokat, festményeket, porcelánokat, szõnyegeket, bronz- és rézszobrokat, órákat, dísztárgyakat, antik varrógépeket és teljes hagyatékokat. HORVÁTH JÁNOS Tel.: (Reggel 8-tól este 9 óráig, hétvégén is!) Ingyenes kiszállás! HORGÁSZBOLT nyílt Érd Parkvárosban Teljes horgászfelszerelések, élõ és mûcsalik stb. Érd, Szovátai u. 89. Nyitva H-P 9-18-ig, Szo 8-13-ig Természetgyógyászat Állapotfelmérés Energetikai kezelés Földsugárzás mérés Frissítõ masszázs Talpreflexológia Testgyertya Köpölyözés Gyógytea Egyénre szóló terápia összeállítása H. Szabó Ilona bioenergetikus, reflexológus Tel.: , GARTEN-BAU KERTI CENTRUM ÉS BARKÁCSÁRUHÁZ 2030 Érd, Elvíra u. 33. Tel./Fax: (06-23) SZÉPÍTSÜK EGYÜTT A KERTET Leander fa 2 m-es, lombos Egynyári virágok Virágzó évelõk Muskátli AL-KO szökõkút szivattyú SP 700 Csúszda, mûa., 3 m-es Nádszövet, 6m x 1,8 m magas Skinny Modell HOBBY MAKETT MODELL Fénymásolás, papír írószer FOTÓ FELVEVÕHELY Érd(liget), Duna u. 76. Nyitva: H P 9 17-ig, SZO 9 12-ig Tel.: Ft 130 Ft 280 Ft-tól 390 Ft Ft Ft 3090 Ft Fagyálló kerámiák és kerti csobogók! KISKERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉS: ÉRD, RIMINYÁKI ÚT TEL.: 23/ , FAX: 23/ ÁRUHITEL ÁRUHITEL ÁRUHITEL ÁRUHITEL FÛTÉS-GÁZ-SZANITER ÉLVEZZE A MELEGVIZET, NE CSAK FIZESSEN ÉRTE Vaillant hôközpont VU Plus 24 kw falikazán L-es tároló + biztonsági szerelvénycsoport + csôcsatlakozó készlet + gázcsap Junkers hôközpont HÔKÖZPONT Parva Control 24 AV HÔKÖZPONT COLOR PAB/E 3v L-es Geyser tároló R20B 24kw kazán öntöttvas állókazán L-es tároló 100 L-es beépített tárolóval Euroline ZS 23-1 KE falikazán L-es tároló ÚJ! A jövô technológiája már a boltokban: KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK Star acéllemez nagy választékban. lapradiátorok DK 600 sorozat -25% Ariston Euro SGA 120L gázbojler Junkers Euroline ZW 23 KE TI 10 Ariston TI 15 falikazán kombi, ion, kém elektromos elektromos vízmelegítô mosogató ALÁ vízmelegítô Perla villanybojler 120L Ariston TI 80 H állítható termosztáttal mosogató FÖLÉ fekvô villanybojler NAGYKERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉS: ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 135. TEL.: 23/ , 23/ érv.: ig

12 12 II. évfolyam 5. szám május 13. Hirdetmény Tájékoztatjuk a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy Érd város területén a kommunális szennyvíz elszállítására a Szippant-HAT konzorcium rendelkezik kizárólagos jogosultsággal. Közszolgáltatói szerzõdésünk jelenleg is hatályban van, az abban foglaltak a Konzorciumra, az Önkormányzatra és a Lakosságra is egyaránt érvényesek. A szolgáltatás egységnyi díjai: csatornázatlan területen br Ft/m 3 csatornázott területen br Ft/m 3 Várjuk megrendeléseiket az alábbi telefonszámokon: Fülöp Sándor vállalkozó, tel.: Kósa Szállítási Vállalkozás, tel.: To-No Környezetvédelmi Bt., tel.: Komáromi Zoltán vállalkozó, tel.: Becker-Érd Kft., tel.: Tunyogi 2003 Bt., tel.: Felföldi Gumiszerviz Érd, Esküdt u. 8. Tel.: Gumiabroncsok értékesítése, szerelése, centírozása, javítása, vulkanizálása Ha nálam veszi meg négy gumiját, zsebében hagyom a szerelés árát! Ha költözik, ha szállíttat, MIZSEIRE számíthat! Bútorszállító autóval, rakodóval, hétvégén is! Érd, Bajcsy-Zs. u RENDELÉS: H-P: 9-19 Szombat: 9-12 Vasárnap: Elektro-Optika Kft Érd Kaktusz u. 24. Telefon: 03-23/ Telefax: 06-23/ Web: Kínálatunk: Mikroszkópok, az iskolai felhasználástól a professzionális kutató rendszerekig Kolposzkópok Szemészeti mûszerek Refraktométerek, fagyállómérõk A mûszerekhez csatlakoztatható CCD kamerás és digitális fényképezõgépes képalkotó és képkiértékelõ rendszerek A fenti mûszerek javítása és forgalmazása Bõrgyógyászati magánrendelés Dr. Kovács János bõrgyógyász-kozmetológus, egyetemi tanársegéd Pattanásos, seborrhoeás bõr, ekcémák, pikkelysömör, hajhullás, gombás bõrelváltozások, allergiás bõrbetegségek kezelése, jóindulatú bõrelváltozások eltávolítása, onkológiai szûrés Klinikai háttérrel! 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszki út 73. (Cserhalmi u. sarkán az M7-rõl levezetõ út mellett) Rendelési idõ: csütörtök óra között Bejelentkezés: Az egészséges otthonért Tudja Ön, hogy... életünk több mint 90%-át zárt térben töltjük? a beltéri levegõ 99,9%-ban szennyezett: a por, pollen, dohányfüst, baktériumok, ipari szennyezõdések, gombaspórák, atka- és más állati allergének, valamint a levegõben lebegõ mikroszkopikus méretû részecskék észrevétlenül jutnak el a hörgõkön keresztül a tüdõnkig, irritálják szemünket és orrunkat? teszik kevésbé pihentetõvé alvásunkat? fokozzák fáradtság-érzetünket, fejfájást és köhögést idéznek elõ? A szennyezett beltéri levegõ ma már minden 4. embernél szénanáthát, asztmát, porallergiát és más allergiás reakciót okoz? Az allergiás tünetek bármely életkorban kialakulhatnak? A LUX AC 3 LEVEGÕTISZTÍTÓ SEGÍTSÉGÉVEL MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETÕVÉ VÁLIK A FRISS, TISZTA BELTÉRI LEVEGÕ! Bármely zárt térben használható, még ha a levegõ összetétele változik is. Nem csak az otthonokban, hanem irodákban, váróhelyiségekben, egészségügyi intézményekben, iskolákban, éttermekben is kiválóan alkalmazható. A kétlépcsõs, elektrosztatikus elven mûködõ szûrõrendszer átjárható szerkezetének köszönhetõen nagy mennyiségû levegõt képes zajtalanul és alacsony energiafelhasználással megszûrni. A szûrõ többször tisztítható, így használata gazdaságos. Kiegészíthetõ aktívszén szûrõvel, mely semlegesíti a kellemetlen szagokat. Automata és manuális üzemmódban egyaránt használható. Használata egyszerû, mivel a digitális kijelzõ közérthetõen jelzi, hogy mit kell tennünk, ha a maximális tisztaságot kívánjuk biztosítani. Hívja területi képviselõinket: Titschka Sándor és Georgina Tel.: 06-70/ Beépített bútorok készítése Konyha, fürdõszoba Tetõtéri szoba, hálószoba stb. Bútorok tervezése, kivitelezése Ingyenes árajánlat! Bemutató terem: Privát Üzletház Érd, Lõcsei út 4. Referenciák: ÁDÁM FERENC bútorasztalos Telefon: 30/ , 23/ Május 29-én, szombaton A KISS HÁZASPÁR ÉLÕ KONCERTJE AZ EGÉRLYUK VENDÉGLÕBEN! Kezdés: 19,00 órakor A koncertet az igényes zene kedvelõinek ajánljuk, akik közben hódolhatnak a kulináris élvezeteknek is. A nagy érdeklõdésre való tekintettel asztalfoglalás ajánlott! 2030 Érd, Balatoni út 21. Nyitva tartás: Keddtõl szombatig: óráig, vasárnap óráig, hétfõn szünnap Telefon: (06-23) Meleg étel és pizza házhoz szállítás! Az Étterem 2004-es egész éves akciója: Aki elõzetes asztalfoglalással ünnepli nálunk születésnapját, annak mi készítjük el születésnapi tortáját ajándékba! Aki névnapját ünnepli nálunk, egy koktélt kap ajándékba! Sok szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

13 II. évfolyam 5. szám május RENAULT gépkocsijának teljeskörû javítását és szervizelését vállaljuk FEKETE FERENC autószerelõ mester 2030 Érd, Cankó u Telefon: (23) (06-30) Kertbarátok Boltja 16 éve az Önök szolgálatában! Minden, ami a kerthez kell Érd, Esküdt u. 3. Tel./fax: Tisztelt Ügyfeleim! Továbbra is várom Önöket irodámban! Életbiztosítás, vagyonbiztosítás, lakás- és társasház biztosítás Gépjármû biztosítás (kötelezõ és casco) Nyugdíjpénztári belépések Hajóbiztosítás (felelõsség és casco), utasbiztosítás Kismotor (1872 Ft/év), utánfutó (660 Ft/év), zöldkártya Díjbefizetések, egyéb szolgáltatások Szász János, az ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ üzletkötõje Érd, Szabadság tér 10. (nagy posta mellett), hétfõtõl péntekig 8 16 óráig Tel.: Fax: Mobil: A Fényudvar Ezoterikus Stúdió TALPMASSZÁZS TANFOLYAMOt tart Érden május én, 9 16 óráig Jelentkezni lehet: H. Szabó Ilona Tel.: , Duguláselhárítás Csatornatisztítás FÜLÖP SÁNDOR Telefon: Kawasaki márkaképviselet Új és használt motorok Motorkerékpár szervizelés, javítás Nyitvatartás: K-P: 9-17-ig, SZ: 9-13-ig Kertépítõ cég segéd-, illetve szakmunkásokat keres. Jogosítvány elõny. Tel.: Szigeth és Társa Könyvelõiroda Érd-Ófalu, Római út 19. Tel./fax: Teljeskörû számviteli szolgáltatás társaságoknak és egyéni vállalkozóknak Adó- és TB-ügyintézés, bevallások, hatóságok elõtti képviselet Helyszíni anyagátvétel és konzultáció Épületgépészeti Kis- és Nagykereskedés Törökbálint, Bajcsy Zs. u. 67. Tel./Fax: , Nyitva: H-P 8-17, Sz: 8-13 Diósd, Balatoni út 53. Tel./Fax: PVC lefolyócsövek KPE csövek, idomok Rézcsövek, idomok VIEGA KLUDI Gázkészülékek Hajdú villanybojlerek Szaniterek Acélcsövek Horganyzott csövek, idomok PVC Nyomócsövek, idomok Digitális fotókidolgozás! A csúcstechnológia hozzánk is beköltözött! Negatív filmhívás Digitási adathordozókról képkészítés Diafilm hívás, nagyítás Fekete-fehér kidolgozás Minden filmhíváshoz indexkép, kívánságra akár A/4-es méretben is A digitalizált képek CD-re írása LOTTÓZÓ, TOTÓZÓ Érd, Velencei út 36. HÁZUNKTÁJA SZEBBÉ LEHET VÁSÁROLJON BARTAKÖVET! Korlátok, lépcsõk kül- és beltérre Kopásálló kültéri díszburkolati kövek Esztétikus gyorskerítések Dekoratív lábazati kövek Kerti grillezõk, kandallók és egyéb mûkõtermékek (ablakpárkányok, vízelvezetõk stb.) Termékeink gazdag forma és színválasztékban! Közvetlenül a gyártótól! Házhoz szállítás és kivitelezés! Telephely: 2030 Érd, MÁV nagyállomásnál, a Tüzép mögött Nyitva: hétfõtõl szombatig 8-tól 17 óráig Tel.: , Tervezzen hosszú távra, olcsón! VASUDVAR Kerítésfonatok és csatornák akciós áron! Zártszelvények Beton-, szög-, idom- és lapos acélok Víz-, gáz-, fûtõcsövek Aluprofilok Finom- és durvalemezek Kör- és négyzetacélok Saválló anyagok PB gázpalack csere Törzsvásárlás esetén 2-5% árengedmény! VAS-FÉMKER Kft., Érd, Lõcsei út 47. Telefon:

14 14 II. évfolyam 5. szám május 13. Váci cement 2500/q Import cement /q Mész (minõségi) 1500/q Zsalukõ /db Zsaluló /db Zsalukõ /db Zsalulõ /db Zsalukõ /db Pincefalazó 30/38 260/db Betonvas /db Betonvas 8 490/db Betonvas /db Betonvas /db Térháló (15x15) 4,2 3720/db GV 3 10 m /db Import pala 1100/db Perlit 850/zsák Támfal kõ 450/db Térburkoló 2450-tõl Szegélykõ 800/db Homok /6m 3 Mosott homok /6m 3 Sóder /6m 3 2x rostált 16800/6m 3 Szabó Endre Építõanyag kereskedõ 2030 Érd, Szovátai út 27. Tel./Fax: , tel.: Budatherm 30/30 NF 225/235/db Budatherm 38/38 NF 285/300/db Válaszfal 10x40x20 94/db Válaszfal 10x33x24 NF 140/db Kisméretû I. o. 32/db Kisméretû nagyszil. 48/db Burkoló tégla 84/db B-30 85/db E /db E /db E /db E /db E /db E /db E /db E /db Áthidaló 1100/fm Beton bélés 25-ös 195/db Kerámia bélés 20-as 225/db } SZÁLLÍTVA! AKCIÓS TERMÉK: DEKORNÁD pl. 1,4 x 6 fm 2150 Ft 1,6 x 6 fm 2450 Ft 1,8 x 6 fm 2650 Ft AKCIÓ! Import cement: 1800 Ft/q Az árak az áfát tartalmazzák ALKATRÉSZBOLT SZERVIZ Érd, Hivatalnok u. 14. Városi Könyvtár mellett ÁLLATORVOS Dr. Szegedi László Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig Csütörtök: de ig Széchenyi kártya, vállalkozói hitelek (új és régi vállalkozások), lakossági hitelek (jelzálog, vásárlás, építkezés stb.) Szabadfelhasználású lakáscélú jelzáloghitel 4,4%! Felszámolás alatt lévõ ingatlanok kiváltása! Hívjon! Telefon: Eladó Érd-Parkvárosban közmûvesített 220 négyszögöles építési telek, aszfaltút mellett a Cseresznyefa utcában. Irányár: 12,8 millió Ft MOLFA Mobil: Fényképes ajánlatok: Nyitvatartás: H P óráig MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK JAVÍTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE, TELEPÍTETT RENDSZEREK KIVITELEZÉSE valamint az alábbi tisztítástechnikai eszközök nagy választéka: Ipari porszívók és kárpittisztítók Minõségi HOBBY mosók Padlósúroló és felmosógépek Tartozékok és kiegészítõk Kézi takarítóeszközök Ipari tisztítószerek KÉK DUNA 17 BT. Érd, Budafoki út 13. Tel.: 23/ , 30/ Nyitva: H P 8 16-ig Lécek, lambéria, fenyõ fûrészáru, tetõszerkezeti elemek 2030 Érd, Elvira u. 36. (bejárat a Penny Market felõl) Tel./fax: Mobil: Nyitva tartás: H-P: 8 17 óráig, SZ: 8 12 óráig Ebédidõ: óráig A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Felelõs kiadó: Isaák László Szerkeszti a szerkesztõ bizottság Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás székház Telefon: ISSN Nyomás: Király Nyomda, Gyál Hirdetésfelvétel: Csák Lászlóné,

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV

Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ikt.sz.: 519/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről Jelen vannak: Meghívott:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 01-jén du. 14 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

Tudja Ön, miért NEM lesz uszoda és szálloda Kozármislenyben?!

Tudja Ön, miért NEM lesz uszoda és szálloda Kozármislenyben?! Tudja Ön, miért NEM lesz uszoda és szálloda Kozármislenyben?! Ha Ön, vagy gyermeke, ismerőse szeretett volna egy igényes, szép fürdőbe, strandra járni a kisvárosban, ha szeretett volna büszke lenni erre

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket"

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket AKTUÁLIS Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket" A város közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl, valamint

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. április 25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ ) Nbb-10/2011. (Nbb-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. május 24-én, kedden, 11 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tárgyalótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 20-án (csütörtökön) 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Balassa Balázs

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. december 9-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Ferencz

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2016. január 13-án 14:00 óra. N A P I R

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív

OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív sorszám OMNIBUSZ 2004/2 kérdő ív Település neve:... Budapesten kerület: A kérdező aláírása:...igazolványszáma: KÉRDEZÉS KEZDETE: 2004....hónap... nap... óra... perctől 1. Megítélése szerint az Ön jelenlegi

Részletesebben

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya:

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS Szám: 138-13/2011/Rk. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár kistermében 2011. szeptember 14-én 7.00 órai kezdettel tartott

Részletesebben

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 18-án (pénteken) 17,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

Részletesebben

XVI. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson.

XVI. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson. XVI. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson. Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel.

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel. Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. november 30-i ülésére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. X. 30-án 16 órai kezdettel megtartott Boconád Község Önkormányzat Képviselő - testületének nyilvános üléséről a boconádi polgármesteri hivatal Tanácskozótermében. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18-i rendkívüli

Részletesebben

1. Napirendi pont: Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról.

1. Napirendi pont: Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 172. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/ Fax.: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/ Fax.: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 133. 8500 Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 7/2013.(I.10.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 7/2013.(I.10.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadásáról 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 10. napján megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. HATÁROZATOK MUTATÓJA 7/2013.(I.10.) számú határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Fenyves Györgyné,

Részletesebben

Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 8. jelentés

Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 8. jelentés Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 8. jelentés (Készült az Európai Helyi Demokrácia Hete program keretében) 2009. október 15. Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v az Országos Kisebbségi Bizottság 2008. december 16-án, kedden, 11 órakor az Oktatási és Kulturális Minisztérium (Budapest V. Szalay utca 10-14.) 610. számú tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli ülésén 2008. július 9-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Hertlik Mihály, Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mészáros János, Nagy Péter,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 35/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben