ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Három napig folyt az ünneplés, éjjelnappal, Érdi majális és EU-csatlakozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Három napig folyt az ünneplés, éjjelnappal, Érdi majális és EU-csatlakozás"

Átírás

1 Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 5. szám május 13. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Érdi majális és EU-csatlakozás Három napig folyt az ünneplés, éjjelnappal, dínom-dánom. Kies városunkban Döcsakovszky Béla polgármester és Jánosi György országgyûlési képviselõ nem gyõzték az egyik beszédet mondani a másik után. Természetesen erre vártak õk már évtizedek óta. Mint Kovács László pártelnök elrebegte, már a nyolcvanas években is erre készültek. Gondolom, a KGST és a Varsói Szerzõdés sikerén felbuzdulva, Marx-, Engels- és Lenin-képekkel szobájuk falán. Medgyessy Péter és Horn Gyula nem vinné magával az EU-ba az ellenzéket, a jobboldalt. Szerencsére, nem is kell a hátukon belopakodnunk. A mai ellenzék, a jobboldal ugyanis már akkor Európában volt, amikor a mostani kormányzók Moszkvában álltak vigyázzban a szõnyegen. (Folytatás a 2. oldalon) Az Összefogás Egyesület vendégeiként Kerényi Imre és Navracsics Tibor látogatott városunkba. Kerényi Imre rendezõ, akit mostanában a Szerintem címû nagysikerû Hír Tv-s mûsoráról ismernek, jókedvû, anekdotákkal fûszerezett elõadást tartott a polgári körökrõl, a kampányfogásokról, aláírásgyûjtésrõl, erkölcsrõl, médiáról, majd a közönség kérdéseire válaszolt. Navracsics Tibor, aki Orbán Viktor kabinetfõnöke, szûkebb érdeklõdésre számot tartó elõadást tartott a Fidesz MPSz jelenlegi helyzetérõl, szót ejtve az MDF és az SZDSZ uniós esélyeirõl, a közvéleménykutatások használhatóságáról, egyéb szervezeti kérdésekrõl. A majális a polgári oldalról Vendégeink voltak Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! A leendõ sportcsarnokról Berczi Zita, Bács István és Segesdi János Testületi ülés Ahogy Segesdi János látta Olvasóink írták Mi lesz most? EU-s kétségek Kopor Tihamértól Érd, a csodák városa 2. Érdi Grinzing Markolóval építünk Várostörténeti sorozat 3. A nyuszi és a törvény Lapunk következõ száma június 9-én jelenik meg! Kis magyar demokrácia Tizenöt évvel a rendszerváltás után a nemzet szerencsésebb része hivatalosan is csatlakozott az európai államok, népek szabad szövetségéhez. Az ország népét tûzijátékkal, silány színvonalú mûsorokkal ünnepeltették. Az ünneplõ tömeg hálásan fogadta az elé vetett hamis gyöngyöket, tapsolta az enyhe baloldali pártpropagandát folytató, demagóg humoristát, megszokásból mosolygott az õsrégi, testi, lelki kisebbségeket megalázó vicceken. Pedig, hogy vártuk ezt a napot. Megérezve a kádári idillbe csomagolt diktatúra elgyengülését, a magyar, szabad, keresztény és fiatal demokraták egységesen azt gondolták, hogy legfeljebb tíz éven belül csatlakozunk az Európai Unióhoz. Azt senki sem gondolta, hogy ennyi idõ alatt elérjük Európa nyugati felének életszínvonalát, de reméltük, hogy lelki erõnk, tisztességünk, irányadó moralitásunk elég erõs lesz ahhoz, hogy a változás nehézségeit elviseljük. A tíz évbõl tizenöt év lett, amelynek végén egy magába forduló, a hazugságokon mindenféle mérlegelés nélkül túllépõ társadalom lépett be az Unió ajtaján. Miért nem volt ez a nap igazán ünnepi? A társadalom talán jobbik fele nem tudott örülni annak, hogy a pártállam volt vezetõi európaizálják az országot, és pirulás nélkül, büszkén vállalva a vörös uniót támogató múltjukat, most az ország vezetõiként érkeznek a demokratikus Unióba. A másik, becsapott fele talán most döbbent rá, hogy az ország mostani vezetõi visszaéltek bizalmával. Napról napra érzik, hogy nem lehetnek igazak az inflációs adatok, a jövedelem növekedését igazolni próbáló számok, tudják, hogy nehezebb a megélhetés, bizonytalanabb az otthonteremtés esélye és maga a jövõ is. Az ország vezetõi õszinte szó helyett ígérgetnek, álságos, mérgezõen ható szavakkal festik le, hogy mi lesz tíz év múlva, hol lesznek autópályák, milyen kevés lesz a munkanélküli és a nyugdíjasok bankbetétjei biztosítják a bankok jövedelmének érzékelhetõ részét. Aki ennek nem hisz, azt meg kell fenyegetni, azzal szemben háborút kell viselni, olyan werberit, félelmetest. A modern köztársaságban demokrata az, aki nem fél, de tõle félnek. A polgárok jelentõs része pártszimpátiától függetlenül nem félt, vállalta a nemzeti petíció aláírását, aminek jelentõsége abban is áll, hogy sokan és remélhetõleg egyre többen lesznek, akiket nem lehet piaci alapon megvásárolt bolsevik módszerekkel befolyásolni, akiknek tiszta, megalapozott értékrendû világa az igazán európai. Aradszky András

2 2 Kedves érdi polgárok! Szemfényvesztés veszi kezdetét Érden, ha belekezd a városvezetés az új sportcsarnok megépítésébe. Márpedig belekezd, ha megfeszülnek is, és százmilliókat nem sajnálva talán fel is építi. Mindenek elõtt szeretném leszögezni, szerintem is szüksége van Érdnek egy ilyen létesítményre, de úgy gondolom, sok mindenre még nagyobb szükségünk van. És mit kell ezért feláldoznunk? Az építeni kívánt létesítmény 2500 fõ befogadására lesz alkalmas, várható költsége 1 milliárd Ft + áfa, éves üzemeltetési költsége kb. 150 millió Ft. Az építés költsége három részre oszlik. Ma biztos pontnak látszik a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 330 millió + áfá-s támogatása. Ezen felül kötelezettséget vállalt a minisztérium a hitelkamatok finanszírozására. De honnan lesz meg a további kétharmad? Ezt még senki sem tudja. Az OTP szándéknyilatkozatot adott ki, miszerint kész 350 millió Ft hitelt biztosítani, ha az önkormányzat hitelképes lesz. Felhívnám a figyelmet a két kiemelt szóra. Utóbbi azért is érdekes, mert jelenleg senki sem hajlandó kölcsönadni a városnak egy árva petákot sem, úgy el van adósodva. És mivel a legkisebb esély sincs rá, hogy a Polgármesteri Hivatal felújítása közben jelentõs kincseket találtak, így ez az állapot valószínûleg nem is változik. Tehát újabb egyharmad kilõve. A maradékot a városnak kellene finanszíroznia. Saját költségvetésbõl elõ kell teremteni 320 milliót + áfát, és az OTP-tõl származó összeg áfáját, ami 87,5 millió forint. No meg nem ártana a hitelt is visszafizetni egyszer. A tisztelt szocialista városatyák víziója szerint Érd város költségvetése anynyira megerõsödik, hogy nem lesz szükség a jövõben hitelfelvételre, de még 873,5 millió Ft-ot könnyedén ki is fizet. A kulcsszó a könynyedén. Úgy érzem, ez a harmad is elúszott. És akkor jöjjenek az áldozatok. Mivel a város nem dúskál a pénzben, ezért kemény megszorításokra kell számítani már rövidtávon. A Közgazdasági Iroda vezetõjének elmondása szerint ez csak egyféleképpen lehetséges. NEM épül csatorna a városban. NEM épül új aszfaltos út. NEM fejlesztjük az intézményeinket. Röviden: NEM CSINÁLUNK SEMMIT!!! Már most borítékolhatóan nem fog megvalósulni semmi a városvezetés ígéreteibõl. De lesz sportcsarnok! Már elkezdõdött a szemfényvesztés, hisz április 16-án egy lakossági fórumon Baráth Ferenc úr már a sportcsarnokra hivatkozik. Igaz, nem vagyunk képesek teljesíteni még a kötelezettségeinket sem, de lesz sportcsarnok! Nem teljesítjük azokat a luxus igényeket sem, mint a csapadékvízés szennyvízelvezetés, vagy a sártenger felszámolása, de lesz sportcsarnok! És mikor a parkvárosi nyugdíjas kilométereket kénytelen a takarítatlan, balkáni utcákban sétálni unokájáért az életveszélyes óvodába (ha egyáltalán felvették!), egy dolog fogja vigasztalni: lesz sportcsarnok! Mielõtt személyeskedéssel vádolnának, megmagyaráznám, miért hivatkozom az igen tisztelt Baráth úrra. Õ volt az, aki tanulmányozta a soproni és a pécsi csarnok mûködését, és õ volt az, aki egy percig sem kételkedett a csarnok önfenntartó képességében. Kérdezem: van-e Érdnek világhírû kosárlabda vagy kézilabda Döcsakovszky Béla ígéretei (részletek) Iskolák és óvodák építése, a meglévõk felújítása Európai szintû közbiztonság 24 órás orvosi ügyelet megvalósítása A víz- és csatornadíjak reális szinten tartása Hulladékszállítás javítása Teljes csatornázás elindítása uniós forrásokból Munkahelyteremtés a közszolgáltatások területén Közúthálózat helyreállítása, elkerülõ utak építése Helyi adók rendszerének felülvizsgálata Ipari övezetben helybiztosítás az érdi vállalkozóknak Munkahelyteremtõ beruházások feltételeinek biztosítása A városközpont méltó beépítése A Duna-part lehetõségeinek kihasználása Az ígéretek számonkérésének lehetõsége (Színes szórólap a választások hajrájában) A négy év alatt biztosan képesek leszünk egy sportcsarnok és egy uszoda felépítésére. Biztos vagyok abban is, hogy az ISPA-program keretében elindulhat a teljes csatornázás, majd az úthálózat rendbehozatala és fejlesztése is. (KözösÉRDek, szeptember 23.) Nem ígérünk, hanem vállalunk!...jövõ nyárra a város három pontján modern, szép és biztonságos játszótereket építünk a kicsiknek......személyes ígéretem a 14 év körüli korosztálynak a görkorcsolya-, illetve gördeszkapálya, s legalább egy dühöngõ rendszerû kis foci-, illetve kosárlabdapálya létesítése... (KözösÉRDek, október 4.) Sportcsarnok, de milyen áron? csapata? Ugyanis az említett két városnak van. Kérdezem: ez irányban milyen szakképesítéseket szerzett a MÁV-nál töltött hosszú évtizedek alatt? Meglátásom szerint a csarnok NEM lesz képes eltartani magát, az évi 150 millió Ft-os rezsiköltséget reménytelen így elõteremteni. Összegzésképen elmondható, hogy a városvezetés belevág egy olyan építkezésbe, ami nem csak a közeljövõre lehetetleníti el az önkormányzatot, hanem hosszú évekre olyan terheket ró az itt lakó polgárokra, amik garantálják az egyhelyben topogást, a minimális fejlõdés megszûntét. Félek ennek a bekövetkeztétõl, de titkon bízom a józanságban és a racionalitásban. És még egyszer a kifizetendõ összeg: forint. Egyvalamire azonban kétségtelenül jó lesz a csarnok: lehet alapkövet lerakni, lehet szegfûvel díszített nagygyûléseket tartani és szónokolni a nagyszerû semmirõl. Bács István Nemzeti Petíció, kopogtató cédula Az Összefogás Egyesület székházában (Érd, Alsó u. 8.) minden szerdán és csütörtökön délután 6 órától lehet aláírni a Nemzeti Petíciót, és ugyanitt gyûjtjük a kopogtató cédulákat. Kérünk minden szimpatizánst, hogy keressenek fel minket! Szükségünk van a támogatásukra! Fidesz MPSZ Érdi Szervezete Jánosi György ígéretei (részletek) Az érdi iparterület és a százhalombattai ipari park betelepítésével új munkahelyeket teremtünk. Érden felgyorsítjuk a csatornázást és az úthálózat kiépítését. Diósdon és Érden tehermentesítjük a belsõ úthálózatot, korlátozzuk az átmenõ forgalmat. Megerõsítjük a mentõszolgálatot. Erõsítjük a kis- és középvállalkozások életesélyeit. A rendõrség fejlesztésével javítjuk a közbiztonságot. Megépül az érdi sportcsarnok a fedett uszodával. ( Velünk az ország! szórólap) Azonnal utána kívánok nézni az ISPA-programnak...Érd az elsõ számú jelöltek egyike lesz a támogatásra pályázók között. (Érdi Újság, április 26.) (Folytatás az 1. oldalról) Ugyan ki is gondolhatja komolyan, hogy az MSZP keményebb szót is hajlandó kiejteni hazánk érdekében? Ki gondolhatja komolyan, hogy a fél ország miniszterelnöke képviselni fogja a másik felet? A csatlakozási ünnepségek is úgy zajlottak le, hogy az ellenzék sehol sem jutott szóhoz. Mintha az Orbán-kormánynak semmi köze sem lenne a csatlakozási szerzõdésekhez, mintha õk ellene dolgoztak volna. Sem az országos, sem a helyi rendezvényeken nem szerepelhettek. Volt helyettük Döcsakovszky Béla unalomig, sorolt szürke közhelyeket Jánosi György altatóval elegyes hangon, volt Fásy-mulató és Koós János elcsépelt hakni-szöveggel, Irigy Hónaljmirigy és United együttes három taggal és Az képviselõ-testület tavalyi döntésével, miszerint ez évtõl újból szemétdíjat kell fizetni, most szembesültek az érdiek. Mi volt a jellemzõ probléma? A legtöbben azt kifogásolták, hogy miért kell fizetni, ha nincs szemetük? Nagyon nehezen értik meg, hogy ez kötelezõ közszolgáltatás, akkor is fizetni kell, ha nem veszik igénybe. Elmondtuk azokat a válaszokat, amelyek a mi kompetenciánk, ugyanakkor nem tudtunk érdemi választ adni arra, hogy ki és miért kaphat kedvezményt, mentességet. A rendelet szerint elvben tudjuk, de volt nagyon sok ügyfél, akit pontosan a Polgármesteri Hivatalból küldték át hozzánk, holott a rendelet szerint mentességet a jegyzõhöz benyújtott írásbeli kérelemre a polgármester adhat. Õket természetesen visszaküldtük a hivatalba. Az elégedetlenkedõk nagy része kilátásba helyezte, hogy nem fizetik ki a szemétszállítási díjat, mert úgy érzik, hogy el nem végzett szolgáltatásért fizetnek, becsapva érzik magukat. Mi nem mérlegeljük, hogy valaki fél kukányi szemetet tesz ki vagy valaki csak minden második vagy harmadik héten teszi ki a szemetet, amit kirak, elvisszük. Az egyedülállóknak régen volt 30, illetve 50 százalékos kedvezménye, ez most kimaradt a rendeletbõl. A számlák késve érkeztek ki, mert késve kaptuk meg az adatállományt, amit még fel kellett dolgozni. A régi rendszer sokkal jobb volt mondja mindenki. A rendelet kihirdetésének módszerét is sérelmezték, nem értesítette õket az önkormányzat. II. évfolyam 5. szám május 13. Érdi majális és EU-csatlakozás play back show-val valószínûleg egyszerre két helyen is bekaszírozták a fellépti díjat, volt Bangó Margit és Bunyós Pityu mindannyiunk épülésére. Ennyi tellett tõlük, ennyire becsülnek minket, ezen a szinten akarnak tartani. Május elsején birkapörkölt fõtt a Fidesz sátránál, babgulyás az MSZP-nél. Antunovits Antal és Kluták László mérték a tányérokba az adagokat, nem nézve, kin milyen jelvény virít, milyen zászlócskát fog kezében a gyerek. Az járt jól, az csinálta helyesen, aki mindkét sátornál tele merte tányérját. Talán eszükbe jut, hogy bármenynyire különbözik is a birkapörkölt a babgulyástól, mindkettõvel jól lehet lakni, ugyanolyan tányérból, ugyanolyan kanállal kanalazva, és mindkettõre jól csúszik a fröccs vagy a sör. Orlai Sándor Fizetni kell a szemétdíjat Nagy felháborodás keltett Érden az elmúlt idõkben kiküldött elsõ számla a szemétdíjról, nem értették mi ez? A Becker három telefonvonala folyamatosan csengett, három kolléga válaszolt egyszerre a kérdésekre. A miértrõl kérdeztük Pató Simont, a Becker Rt. ügyvezetõ igazgatóját Arra kérjük az érdi lakosokat, írásban, szóban és ez úton is, hogy bármennyire magasnak tûnik vagy igazságtalannak tartják, ha nem fizetik ki, ez csak több lehet, mert a rendelet szerint felszólítjuk, majd ha akkor sem fizet, adóigazgatási eljárás keretében közadó módjára behajtható, sõt erre rakódnak még egyéb költségek is. Melyik rendszer olcsóbb: az adóba épített, vagy a mostani? Ez a rendszer a drágább, mert újra kellett gombolni a díjbeszedés kabátját. A számla díjbeszedési költsége sem kevés, 20 millió forint évente, amit a város helyett Posta kap meg. Ezzel is drágult a díj, mert be kellett építenünk a szemétszállítás díjába. Tapasztalataink szerint a lakosság 70 százaléka fog fizetni idõben, ezért pénzügyi zavarok keletkezhetnek a Beckernél. 5 százalékos nyereséget engedélyezett az önkormányzat, 30 százalékos nemfizetés kezelése már gondot okoz. Régen minden szemetet elvittünk, mert teljesítményelszámolás alapján történt a díjfizetés, amennyi szemetet a Becker bevitt Pusztazámorra, annyit fizetett az önkormányzat. A város tisztasága szempontjából is jobb volt, mert nem kényszerítette az embereket arra, hogy valamilyen trükkel próbáljanak a szemetüktõl megszabadulni. Most valószínûleg sokan 60 literes kukát kérvényeznek, a többletszemetet pedig az árokba hordják. Egy 120 literes kuka ürítése most 255 Ft, a régi rend szerint pedig 255 millió forintot fizetett Érd város önkormányzata. O. S.

3 II. évfolyam 5. szám május Testületi ülés, ahogy én láttam Május 15-tõl a Polgárok Házában megnyílik a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Választókerületi Irodája, ahol minden munkanapon óra között várjuk az érdeklõdõket. A Nemzeti Petíció aláírására is lehetõség van. Minden hétfõn óra között Dr. Aradszki András, az Orbán Viktor által kinevezett választókerületi elnök várja a lakosságot a Pest megye 8. számú választókerületbõl (Érd, Diósd, Százhalombatta). Telefonszám: 23/ /Fidesz mellék Az április 22-ei Érd Város Önkormányzat Képviselõ-testületi ülését, ha egy szóval kellene jellemeznem, a felelõtlen -t kellene használnom. Amenynyiben több szóval is gazdálkod-hatnék, a nagyon-nagyon felelõtlen jutna eszembe. Miért? 1. Sürgõs elõterjesztésben került a testület elé a város intézményi fûtési energiaköltség csökkentése és fûtési rendszer korszerûsítése tárgyában, valamint az intézményi villamosenergia költség csökkentése tárgyában kötendõ szerzõdés tervezet. Azaz, hogy nem került, mert a testület döntése alapján, a napiredre sem vettük. Az ügy lényege a következõ: a Regionális Fejlesztõ Kft. Szerzõdés alapján felmérést végzett a város intézményeiben, a munka eredményét értékelve, letett az asztalra egy korszerûsítési és felújítási tervezetet, melyet megfelelõ szerzõdés birtokában meg is valósított volna. Az elvégzett munka után, vélhetõleg, melegebb iskolákat és korszerûbben megvilágított tantermeket kaphatott volna a város, mindamellett, hogy olcsóbbá vált volna a rendszer üzemeltetése. Azért vagyok kénytelen a sok feltételes módot használni, mert az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági bizottság elnökasszonya nem javasolta az ügy megtárgyalását és a testület a szavazáskor a tárgyalás elutasítása mellett döntött. Miért felelõtlenség ez? A város jelenlegi anyagi helyzetében minden megtakarított fillér számít, pláne ha milliókról van szó. Legalább illett volna megtárgyalni. 2. Gázközmû-vagyon értékesítése. A testület felhatalmazta a polgármestert a gázközmû-vagyon érték alatti értékesítésére. A kérdésre, hogy mi indokolja az érték alatti eladást, milyen sügõs kiadások jelentkeztek a város gazdálkodásában a válasz elmaradt. Annak idején, egy volt tanárom szerint ilyen esetre csak egy logikus magyarázat van: csak. Sürgõs értékesítéskor, akár 2 3% is lehet a veszteség, 250 millió forint esetében ez 5 7,5 millió forint. Nem kellene ehhez nyomós indok, vagy egy kis felelõsség? 3. Pályázat benyújtása, oktatási komplexum címzett támogatására. A polgármester úr elõterjesztésében került a testület elé egy féloldalnyi anyag, mely a Darukezelõ utcai oktatási és nevelési komplexum címzett támogatás, megpályázásnak részleteivel foglalkozott. Eme részletes és mélyen szántó tanulmány, 16 soron (nem teljes) keresztül ismerteti és elemzi egy oktatási komplexum szükségességét és a finanszírozás módját. 16, nem teljes sorban sikerült olyan részletekbe menõen kifejteni az indokokat, hogy kétség sem férhet az elköltendõ 2 milliárd forint szükségességérõl. Le kell szögezni: iskolára, óvodára szükség van Érden. A részletes és kielégítõ, a képviselõket ténylegesen döntéshozatali helyzetbe hozó tájékoztatásra pedig szükség lenne. Egy 8000 forintos kávéfõzõ használati utasítása 16 oldal. A képviselõk döntsenek kétezer millió forint sorsáról 16 sor alapján. Hol itt a felelõs elõterjesztõ? 4. Polgármesterünk tájékoztatója, a Város és a Napfény Otthon közötti szerzõdés jelenlegi helyzetérõl. Érd Önkormányzata, az elõzõ ciklusban, kötött egy szerzõdést a fent említett alapítvánnyal, miszerint a Szövõ utcai ingatlanokért cserében az Otthon kézpénzben fizet 20 millió forintot, a fennmaradó 42 millió fejében, szintén az alapítvány biztosít a városnak, 7 db egyszobás lakrészt, melyekre a kijelölési jogot a város gyakorolhatja. Az alapítvány, az új épületek elkészülte után, szeretett volna elõnyösebb feltételekhez jutni, amit a polgármester úr nagyon helyesen nem engedélyezett. De, és megint itt a de, akkor, amikor a város számára elõnytelen módosításba nem ment bele, egy sokkal elõnytelenebb megoldást választott. Elállt a szerzõdéstõl. Ezek a vállalkozások, idõseknek biztosítanak, egy belépõ összeg ellenében, teljeskörû szolgáltatást életük végéig. Amennyiben ez a sajnálatos eset bekövetkezik, a megüresedett lakrészeket újabb igénylõk vehetik birtokukba. Az elállást a polgármester úr azzal magyarázta, hogy véleménye szerint ez, idézem hullarablás. Elgondolkodtató. Egy felelõs vezetõ, jogot végzett ember, egy legálisan bejegyzett, törvényes vállalkozásról, nagy nyilvánosság elõtt azt állítsa, hogy hullarablás! 5. Sportcsarnok. Polgármesterünk be szándékozik tartani ígéreteit. Érddel megépítteti a sportcsarnokot, ha belegebedünk is ben készült egy felmérés: mit szeretnének az érdi polgárok? A megkérdezettek elsõ helyen az uszodát említették, azután csatornát, utat, járdát és a nyolcadik helyen a sportcsarnokot. És lõn. Azt ugye hiába is említem, hogy tavaly hat intézményétõl akart megválni a város, mert finanszírozási gondjai voltak. Szabad pénzeszközünk nincs, tehát mindent hitelbõl kell majd fedezni. A minket terhelõ építési költség 837 millió forint. A megvalósult beruházás mûködtetési költsége millió forint, honnan lesz nekünk ennyi pénzünk? Sajnos csak a testületi ülés után jutott a tudomásomra a következõ információ. Egy vállalkozás megkereste polgármesterünket és ajánlatot tett, miszerint épít egy 5000 milliós sportkomplexumot az arra kijelölt területen. Mûködteti is, városnak csak a területet kell adnia. A létesítményben uszoda, látványfürdõ, sportcsarnok és szabadtéri pályák kaptak volna helyet. A tárgyalás addig zökkenõmentesen folyt, amíg ki nem derült, hogy az elképzelés alapját az Összefogás Egyesület által készíttetett megvalósíthatósági tanulmány képezi. Nem tudom, mi játszódhatott le a döntéshozó fejében ekkor, de a tárgyalások megszakadtak. Lehet, hogy ingyen beruházás nem kell, ha valami köze van a polgári oldalhoz? Lehet, hogy inkább eladósítják a várost, csak nehogy a másik oldalnak is köze legyen az eredményekhez? Hol itt a felelõsségteljes magatartás? Tisztelt lakótársaim tudják, hogy ha 837 milliós hitelt, környezetvédelmi beruházásra, pl. csatornázásra, vennénk fel, akkor 2500 milliós beruházást tudnánk megvalósítani? Városunkban kikapcsolták az egyik iskola telefonját, mert nem volt pénz a számla kiegyenlítésére. Az egyik bölcsõdénk beázik, nincs pénz a javításra. Útjaink olyanok amilyenek, mindenki ismeri õket. Ha egy családban nincs pénz ruhára, cipõre, fûtésre, kikapcsolták a villanyt, telefont, felelõtlenség személyi kölcsönbõl házimozit és kocsit venni. Most a város ezt fogja tenni, a semmire adósítja el magát, Önöket, mindannyiunkat, hosszú évekre. Hol itt a felelõs vezetés? Segesdi János önkormányzati képviselõ Érd vendége lesz május 25-én (csütörtökön) du. 18,30 órakor Harrach Péter, az MKDSZ elnöke Helyszín: Érdligeti Katolikus Templom, Topoly utca Európa küszöbén Néhány éve egy lappföldi kiskocsmában húztuk meg magunkat a kitörni készülõ hóvihar elõl. Két magyar a helybeliek számára persze valami egzotikus, különös népcsoport tagjaiként. Annak rendje-módja szerint azonnal elkezdõdött a diskurzus. Kézzellábbal. A helybeliekkel feltételezett rokonságunk és a jó szívvel kínált alkoholok ellenére a társalgás süketek párbeszédére emlékeztetett, mígnem néhány megmaradt hazait magunk is asztalra tettünk. Pár konzervhús, palackos italok. A törzsvendégek egyike azon mód szemkontaktust vett az egyik sörösüveggel, majd megragadva a flaskát emelt hangon kitört belõle a felismerés: Kõbányai világos! Hogy a mi emberünk annak elõtte mikor és merre talált rá a magyar imázs e hajdani attribútumára, az elmosódott a leszálló éjszakában. Mindenesetre akkor és ott egycsapásra leomlott a népeink közt azidáig áthidalhatatlannak tûnõ különbözõség. A nyelvek tengerébõl felbukkanó közös értelmet nyert két magyar szó a bennük megtestesült tartalommal egymástól távoli kultóráink közös nevezõjévé nemesült. Most néhány napja az Európai Unió tagjaiként lépten-nyomon keressük európai azonosságunk történelmi vagy éppen mindennapi gyökérzetét. Mit rakhatunk ki a frissen megterített asztalra? Vezércikkek, emelkedett szónoklatok adnak hangot a magyarság európai mivoltának. Magától értetõdõen természetesen. Mert mint hangzik, nekünk nem kell visszatérnünk Európába, mindig is oda tartoztunk. A magyarság államalapítása idõszakában a nyugati kereszténységhez, a korabeli európai államalakulatokhoz kötötte sorsát. A késõbbi évszázadok során ugyancsak az öreg kontinens fejlõdése, a keresztény kultúra, a humanizmus, a felvilágosodás, az ipari civilizáció, az emberi szabadságjogok intézményez szabták meg létezésünk kereteit. Mégis, ezzel együtt könnyen elveszhettünk volna a történelem viharaiban. Összeroppanva tatár rohamokban, török hódításban. Elsüllyedve az újra és újra feltörõ osztrák, német, orosz birodalmi törekvések hullámaiban. Megmaradásunkat az önfeladásra nem hajló megtartó küzdelem mellett mindannyiszor kultúránk összetartó ereje biztosította leginkább. Elsõként a magyar nyelv, és mindjárt az irodalom, a mûvészet, a tudomány értékei. Balassi Bálinttól József Attiláig, M. S. mestertõl Csontváryig, Bakfark Bálinttól Bartók Béláig, Bólyai Jánostól Teller Edéig. Nem lehet eléggé nyomatékot adni közös értékeinknek. Annál inkább, mert minduntalan a gazdaság, a kereskedelmi forgalom, a globális pénzvilág érvényesülése kerül a figyelem középpontjába. Olyannyira hangsúlyozottan, hogy azt hihetnénk, csatlakozásunk már-már egyszerû adás-vétel tárgya, eredményesége pedig szimpla kültség haszon számítás mérlegére tehetõ. Szerencsére a kontinens nemzeti kultúráinak öröksége, a kortárs szellemiség nem csupán számunkra védendõ érték. Az Unió nem a népek olvasztótégelye. Az új Európa mozaikképe a szövetséget kötött nemzetek önálló, színes részegységeibõl épül. Természetesen a minket, magyarokat jelképezõ építõkõ csak egységes egészként illeszthetõ pontosan a mozaik részei közé. Európába de mindannyian! fogalmazta meg a közös célt annak idején a legendés költõ, politikus Csengey Dénes. Gondolván az elöl járóktól (elöljáróktól) leszakadókra, a napi léttel küszködõkre, a vesztesekre. Szokásos szelídségével, de mégis nyomatékkal figyelmeztetve bennünket az országból és most már a közös Európából is kiszakított magyar társaink sorsának alakulásár. Csengey Dénes még idõben megfogalmazott kívánságának beteljesülése továbbra is várat magára. Árnyékot vetve a kék, csillagos lobogókkal, színes léggömbökkel, sziporkázó tûzijátékokkal tarkított ünnepi forgatagra. Kéri Mihály Felhívás Tisztelt érdi lakók! A város képviselõ-testülete minden bizonnyal a májusi testületi ülésen dönt a környezetterhelési díj bevezetésérõl. Ez mindazokat érinti, akik csatornázott utcában laknak és eddig nem kötöttek rá a hálózatra. A rendelet hatályba lépésének, várható ideje július 1. Az Önkormányzatot a rendelet megalkotására törvény kötelezi, tehát bevezetésre is kerül. Ezúton szeretnék mindenkit értesíteni, hogy aki a csatorna-hálózatra való rákötést határidõre meg akarja csináltatni, az idõ szûke miatt mielõbb kezdjen hozzá az engedélyeztetési eljáráshoz. Egy hónap alatt, ha jelentõsen megnõnek az igények, problémát fog okozni az ügy elintézése. A talajterhelési díj tervezett mértéke július 1-jétõl 72 Ft/m 3. A talajterhelési díjat az önkormányzat adóhatóságánál kell bevallani és befizetni. Segesdi János önkormányzati képviselõ

4 4 II. évfolyam 5. szám május 13. Olvasóink írják Olvasóink írják Olvasóink írják Olvasóink írják A Járom utca szindróma április 8-án A tévé ügyvédje címû mûsorból kiderült, hogy a Járom utcában gáz van. Tisztelettel kérem Önöket, hogy az idõpontokra legyenek különös tekintettel: Lupus in fabula, de itt a farkas nem a mesében, hanem az idõpontokban rejtõzik. A riportban bemutattak egy levelet, március 29-ei dátummal, amelyben a riport szerint dr. Döcsakovszky Béla polgármester már a riport bemutatása elõtt megkereste a Tigázt, a Járom utca gázellátása ügyében. Az utca vízhálózata is felújításra szorul ez a történetben nem elhanyagolható! Április 19-én személyesen kerestem fel Kárpáti Gabriella aszszonyt, a Beruházási Osztályon, hogy a március 29-ei levél következményeként (14 munkanap alatt) történt-e valami gáz-ügyben? Kovács Tibor osztályvezetõ úrhoz irányított, mondván, õ most jött vissza szabadságról, még nem tájékozódott. Kovács Tibor az irodája elõtt fogadott. (Megjegyzem: õ leült egy padra, miközben én, az 57 éves, súlyos mozgáskorlátozott, állni kényszerültem!) Közben telefonált és a következõket mondta (nem szó szerinti idézet): A Járom utcában baj van a vízhálózattal is, egy új módszerrel majd együtt hozzák fel a vizet a gázzal, de ez nagyon nagy munka, mert meg kell szervezni a napi munkagödrök betemetését is, és felhívja a figyelmemet, hogy az, hogy most a Járom utcában valami történni fog, azt egyedül neki köszönhetjük. Én biztosítottam a Járom utca lakóinak hálás köszönetérõl és megkérdeztem, hogy konkrétan mikor fog valami történni. Azt válaszolta, hogy 2 3 hét múlva. Megköszöntem a felvilágosítást és biztosítottam arról is, hogy három hetet várunk. A három hét május 10-én jár le. Idõközben felhívtam a Tigázt, felvilágosítást kérve, Kelemen Józsefné, kereskedelmi vezetõvel folytatott beszélgetésem meggyõzött, hogy nem csak Kovács Tibornak tartozunk hálával és köszönettel. Így tehát szeretnénk hálánkat és köszönetünket kifejezni dr. Döcsakovszky Béla polgármesternek, aki március 29-ei dátummal írt egy levelet, kizárólag a tévé számára (átverve, becsapva ezzel A Tévé ügyvédjét ) amely a Tigázhoz már nem érkezett meg. Köszönjük dr. Jakli Tamás aljegyzõnek ama /2003. számú levelét, amivel sok Járom utcai lakosnak okozott az elmúlt 8 hónap alatt anyagi romlást, álmatlan éjszakát. Újlakiné dr. Pék Mária jegyzõ asszony dupla köszönetet érdemel: elsõ rendelete nem kis teljesítmény, azzal a bizonyos 70 százalékos útrendeletével megcáfolta és felülbírálta az március 17-ei országgyûlést, amely kimondta a jobbágyság felszámolását és a robot eltörlését. Tisztelettel kérjük dr. Döcsakovszky Béla polgármestert, ne adja meg a pallosjogot a jegyzõ asszonynak. A második köszönet azért jár, mert egyáltalán belefolyt a Járom utca-ügybe. Sok bába közt április 9-én, pénteken, egy nappal a tévéadás után, õ is elment a Tigázhoz tárgyalni. Természetesen csak szóban, még csak emlékeztetõ sem készült! Semmi, ami megfogható, ami számonkérhetõ! Az nem lehet, hogy ész, erõ s oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átoksúly alatt! május 4-én Kelemen Józsefné, a Tigáz kereskedelmi vezetõje fölhívott és elmondta: most érkezett meg faxon a megrendelés, így a beruházás megkezdõdhet. Illessen hát mindenki ebben az ügyben hála és köszönet akit illet. Ferkóné Kiss Terézia Utazás a Csíksomlyói búcsúra május 27 június 2. (7 nap) (Mezõség, Marosvásárhely, Csíksomlyó, Gyilkos tó, Békás szoros, Gyimesbük, Hargita, Korond, Kolozsvár stb.) Wass Albert emléktúra és Ezer Székely Leány Találkozó június 29 július 7. (9 nap) (Kolozsvár, Mezõség, Marosvécs, Gyilkos tó, Hargita, Csíksomlyó, Tusnád, Szent Anna tó, Csíkszereda, Gyimes, Korond stb.) Jelentkezni lehet: Donkóné Simon Judit Érd, Szilfa u. 5. Tel.: Felhívás A Fidelitas szervezetéhez Bács Istvánnál, az érdi csoport elnökénél lehet jelentkezni. Minden csütörtökön 18 órától megtalálható az Összefogás házban (Érd, Alsó u. 8.) Hová irassuk óvodáskorú gyermekünket? Egy családi ház értelemszerûen kapcsolódik különbözõ közmûvekhez. A gázszolgáltató, a víz- és a csatorna hálózat üzemeltetõi és az ELMÛ az óráig felel a biztonságért. A statikai problémák egyedül a tulajdonosra tartoznak. A ház alapjait, födémeit, fõfalait, lépcsõit senki sem ellenõrzi. És akkor jönnek a kémények. Erre érdekes módon van egy rendelet, amely felhatalmazza az ÉVÁÉP-et, melynek dolgozója bármikor bejöhet az otthonunkba, ott vizsgálódhat, szakvéleményt készíthet, amelynek következményeként a postás tucatjával hordta ki a jegyzõ 100 ezer forintos büntetéseit és a fûtési rendszer letiltását ígérõ határozatát. Nálam két kémény van. A gázkémény a gáz bekötésekor készült, az arról készült pozitív szakvélemény alapján engedte csak bekötni a gázt a szolgáltató ben. Most kifogásolják a kémény anyagát, a hõszigetelés hiányát, a kikötést. 10 évig megfelelt, most Az orvosi mûszótár szerint; színben és alakban, valamilyen megszokott gyógyszert utánzó készítmény. Klinikákon, kísérleti célokra használják, megtévesztésként. 1-es tünetcsoport valami új, remélten hatékonyt kap, 2-es tünetcsoport valami mást, netán a hagyományost. A hármasok placebót. Ez a semmi. A mintha kapnál. És elhiszed, hogy kaptál. Ezek lennénk mi, Érdiek. Érd, egy placebo város. (Város? Istenkém, dehogy város, csak nagy). Úgy élünk itt, mintha lennénk. De egyre kevesebben hisszük. Nekünk nincs normális postánk, vasútállo- Kémények Tisztelt Szerkesztõség! Ismét eljött az óvodai beiratkozás ideje. Kinek sikerült, kinek nem. Sajnos már korán kell izgulnunk gyermekeink jövõjét illetõleg. Szorítunk, ha a 8. osztály elvégzése után a továbbtanulásra gondolunk, majd késõbb ismét szorítunk, ha fõiskolára, egyetemre jelentkezik. Vajon felveszik-e? Vajon elég-e a tudása, sikerülni fog-e a felvételi...? De hogy mindezt át kelljen élnünk már az óvodai felvételnél is! Érden tudomásom szerint évek óta nincs elég férõhely az óvodákban. Mi a lakhely szerinti óvodába felvételiztünk, de a biztonság kedvéért a lakhelyünktõl egy kicsit távolabb esõ óvodába is próbálkoztunk. Míg a Kutyavári úti óvodában 27 férõhelyre mi voltunk a 82. jelentkezõk, addig a Kis Fenyves óvodában a 10 férõhelyre az 52-ek voltunk és nem az utolsó napon jelentkeztünk. Az óvodavezetõk elmondták, sajnos évek óta túljelentkezés van, s a törvény szerint csak az iskola elõtti évben kötelesek felvenni a gyermekeket. Ekkor tudtam meg azt is, két törvény szabályozza, hogy az óvoda hány gyermeket vehet fel. 1. Egy gyermekre két négyzetmétert kell számítani, így az alapterületbõl ki lehet számítani, mennyi gyermek járhat az adott intézménybe. 2. Egy csoportba 25 kisgyermek lehet. Néha a két szám nem egyezik, ekkor a fenntartó (Önkormányzat) dönt, hogy melyik rendeletet veszik figyelembe. Ennyit az intézményekrõl! De fölmerül a kérdés, mit tegyen az a szülõ, akinek lejár a gyese? Vissza kell menni dolgozni, de hogyan? Utaztassa csemetéjét háromévesen Százhalombattára vagy a környezõ településekre? Esetleg járjon a pici magánóvodába? Már ha meg tudja fizetni! A tarifa Ft/hó-tól kezdõdik s a szolgáltatástól függõen Ft/hó is lehet! És ezt építsem át. De nyilván nem csak én, hanem minimum 10 ezer érdi lakos. Mert ha következetesek akarnak lenni, akkor a rendelet mindenkire vonatkozik.a másik kéményemre egy cserépkályha van rákötve. A kémény falainak az oldalviszonya meghaladja a 1:1,5 arányt. Emiatt szabálytalannak minõsíttetett. A kémény és a kályha errõl semmit sem tudván 14 éve rendben üzemel, benne a tûz hörögve ég, akár szélcsend van, akár szélvihar. Ennek átépítése a födém és a tetõszerkezet teljes megbontásával jár, aminek a költsége többszázezer Ft. Én 14 éve élek Érden, de kéményseprõt elõször tavaly láttam. Az akkor készült szakvélemény jelentõsen eltér a mostanitól, bizonyítva, hogy a szabályok értelmezése meglehetõsen szubjektív, mondhatni kéményseprõ függõ. Biztos vagyok benne, hogy problémám nem egyedi, sok embert érint, lesz még alkalom és ok erre visszatérni. Pálffy Richárd Placebo nem viccnek szántam! Persze fellebbezhet az Önkormányzat jegyzõjéhez, de minek?! Az óvodai létszám ekkor már fel van töltve. A jegyzõ sem tud csodát tenni! Vagy mégis? Ezek a gyerekek elõbb-utóbb iskolába fognak járni. De hová? Igen, tudom, hogy ez nem országos tendencia, hisz bölcsõdéket, óvodákat, iskolákat zárnak be vagy vonnak össze, kevés a gyerek. Érd egyedi esetnek minõsül. Kérdésem: Mit kíván a városvezetés tenni annak érdekében, hogy az érdi gyerekek itt maradhassanak, s ne kelljen utazniuk már ilyen korán. Számításom szerint 8 óvodában legalább 200 gyermeket utasítottak el. Ez 200 családot jelent! 200 anyukát-apukát, 200 munkahelyet. Hogyan tovább???? Volnának ötleteim... Már ha valaki megkérdezne... Nátlyné Bodnár Erzsébet Internetes fórum Olvasom a legújabb Érdi Lapban Pálffy Richárd olvasói levelét. Hiányolja a helyi internetes fórumokat. Itt hívnám fel az újság figyelmét kettõre is, amin jó lenne, ha Pálffy úr is, meg az újság is megjelenne, véleményt mondana. Sajnos, nagyon kevés a polgári oldalról a megszólalás. Az egyik link: <http://erd.helyhir.hu> Jómagam indítottam ezt a civil fórumot, ma már jópár tagunk van. A másik pedig az Index törzsasztalán az Érdiek klubja. Szintén én indítottam, mára többezer hozzászólást megért stabil topic lett. Persze mindkettõre ráfér egy kis reklám, emiatt ajánlom. Remélem, hamarosan ott is találkozunk. Ticz László másunk. Azt a fészert, ami a MÁVé, közpénzbõl mi festetjük ki. Útjaink a múlt sarába fulladtak. Itt van Ejrópa, járhatunk a szomszédos városkák bevásárló-központjaiba. Gyakran járom az országot. Kis falvak, rend és csend. Ápolt árok és járda. Nem nagyon érdekel, hogy önkormányzat, vagy ki és mibõl, de megszervezték és megcsinálták. Érd, a heti néhány bizottsági ülésnél megrekedt. Ha még így se megy, alakít új bizottságokat, cserélgeti a jegyzõket. Városunk, lassan tizenöt éve, minden lehetõséget kihagyott. Mert ipari park nem lett. Lakópark sem, élünk ahogy tudunk. Mostoha örökséggel terhelt ez a város, nyilatkozza szocialista polgármesterünk, aki a napokban kitüntette és vállficamig rázogatta a régi, a mostoha hagyatékot ránk hagyó egykori, kommunista tanácselnökök kezét. Máig minden sorvad. Hol itt a jövõ? Igen, már látom. Megkaptuk a hurrá-kincstári injekciót. Tûzijátékos, szóvirágos EU-csatlakozás. Biztos jó lesz nekünk Európa, úgy 8 10 év múlva, addig felzárkózik az ország. Csakhogy Érdnek elõbb legalább az átlag-magyarországhoz kéne felzárkóznia. Zelenák Eszter

I. évfolyam 10. szám 2003. december 11.

I. évfolyam 10. szám 2003. december 11. Ingyenes havilap 7000 példányban A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Szegény város, magas prémium? Anovemberi testületi ülés legnagyobb érdeklõdést kiváltott napirendi pontja a polgármester prémiumának megállapítása

Részletesebben

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Kilométeres utcabál a Balatoni úton Ötödik alkalommal rendezték

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Kilométeres utcabál a Balatoni úton Ötödik alkalommal rendezték Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 9. szám 2004. szeptember 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Kilométeres utcabál a Balatoni úton Ötödik alkalommal rendezték meg városunkban a kilométeres utcabált.

Részletesebben

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt Ingyenes havilap 8000 példányban III. évfolyam 1. szám 2005. január 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Vissza kell adnunk a reményt Az év fordulóján divat számvetést készíteni, ahogy a polgármester úr is megtette

Részletesebben

ÉRDI LAP. Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább!

ÉRDI LAP. Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 8. szám 2004. augusztus 12. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Idvez légy bódog Szent István királ! Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István király

Részletesebben

Százezres tömeg gyûlt össze az Összetartozás Napján a Városligetben, köztük szép számmal voltak képviselve az érdiek is

Százezres tömeg gyûlt össze az Összetartozás Napján a Városligetben, köztük szép számmal voltak képviselve az érdiek is Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 12. szám 2004. december 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Gyõzött a két igen, de az alacsony részvétel miatt nem lett ügydöntõ a népszavazás. Az uniós választásnál

Részletesebben

I. évfolyam 9. szám 2003. november 6. 2004: a Leépítés éve

I. évfolyam 9. szám 2003. november 6. 2004: a Leépítés éve Ingyenes havilap 7000 példányban A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Átvette megbízólevelét a gyõztes képviselõ Segesdi János leteszi az esküt, miután Karlovszky Mária kihirdette a hivatalos végeredményt I. évfolyam

Részletesebben

Avendégek meglátogatták a battai Piac

Avendégek meglátogatták a battai Piac ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LAP IV. évfolyam 3. szám 2006. február 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Bemutatkozott Aradszki András országgyûlési képviselõ-jelölt Százhalombattán indult dr. Aradszki András,

Részletesebben

évfolyam 6. szám 2006. március 23.

évfolyam 6. szám 2006. március 23. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban IV. LAP évfolyam 6. szám 2006. március 23. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A Cselekvõ Nemzet programja H ajrá, Magyarország! A Cselekvõ Nemzet programja ez a Fidesz választási

Részletesebben

Az elõzõ képviselõ-testület Döcsakovszky

Az elõzõ képviselõ-testület Döcsakovszky ÉRD ngyenes havilap 7000 példányban LP POLGÁR ÖSSZEFOGÁS LPJ z elõzõ képviselõ-testület Döcsakovszky Béla fáradságot nem ismerõ vezérszónoklataival (még hordó sem kellett neki) elfogadta a vízdíj radikális

Részletesebben

Mint ismeretes, a szocialista szabaddemokrata

Mint ismeretes, a szocialista szabaddemokrata ÉRDI Ingyenes havilap 7000 példányban LAP A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Szabálytalan volt az intézmények átadása I. évfolyam 6. szám 2003. augusztus 1. Testületi ülés ahogy én láttam Mint ismeretes, a szocialista

Részletesebben

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 15 000 példányban VIII. évfolyam LAP 18. szám 2010. szeptember 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra FIDESZ! A Fidesz csapata. Elsõ sor (balról) dr. Veres Judit,

Részletesebben

Sólyom László köztársasági elnök úr 2006.

Sólyom László köztársasági elnök úr 2006. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LA IV. évfolyam 2. szám 2006. január 26. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Egerszegi Krisztinát kitüntették A nõi úszósport egyetlen ötszörös olimpiai bajnoka, EGERSZEGI KRISZTINA

Részletesebben

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben,

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben, ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 23. szám 2010. november 4. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés

Részletesebben

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20.

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LAP IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Most mindannyiunk jövõje a tét Jánosi György több mint öt százalékos elõnyével végzõdött Érden a

Részletesebben

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít ÉRDI Ingyenes választási kiadvány 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 26. szám 2014. október 2. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

Fõhajtás a mártírok elõtt

Fõhajtás a mártírok elõtt XXIII. évfolyam, 42. szám 2013. november 7. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 4 7 Költségvetés A város közgyűlése elfogadta a jövõ évi költségvetési koncepciót Tanoda, másképpen

Részletesebben

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Kultúra nélkül semmi esélyünk Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az idén a Magyar Kultúra Napja városi

Részletesebben

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk!

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Orlai Sándor A heti rendszerességgel megtartott sajtótájékoztatón több témáról esett szó, elsõsorban pályázatokról.

Részletesebben

ÉRDI LAP. Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult

ÉRDI LAP. Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult az Érdi Csatornamû Vízgazdálkodási

Részletesebben

Célegyenesben a csatornázás. Igények. Milliárdos tét: furcsa személyi hálók Érden A Falusi Jakab Horváth? tengely...

Célegyenesben a csatornázás. Igények. Milliárdos tét: furcsa személyi hálók Érden A Falusi Jakab Horváth? tengely... ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Célegyenesben a csatornázás Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be az érintett három település polgármestere:

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok!

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. évfolyam 15. szám 2010. augusztus 12. LAPRendelés: A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Orlai Sándor Rohamléptekkel telt el az utolsó önkormányzati

Részletesebben

HÍRHOZÓ. Ghallgat, mert úgy gondolja, ahogy az a régi idõkben volt szokás, Újra itt vagyunk Advent havában

HÍRHOZÓ. Ghallgat, mert úgy gondolja, ahogy az a régi idõkben volt szokás, Újra itt vagyunk Advent havában A KEREPESI FIDESZ-KDNP ÉS A KEREPESI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK IDÕSZAKI KIADVÁNYA HÍRHOZÓ 2009., 2. SZÁM Újra itt vagyunk Advent havában ondjaink egyre sokasodnak, az ország népének anyagi helyzete drámai

Részletesebben

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Tájékoztatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A tisztelt Olvasóinkat, hogy július végi számunk kimarad! Továbbra is várjuk hirdetéseiket! info@erdilap.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Közmeghallgatás 2014. május 6. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 6-án 17.00 órai

Részletesebben

Etyeki TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS! HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJPÉNZTÁR, UTASBIZTOSÍTÁS

Etyeki TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS! HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJPÉNZTÁR, UTASBIZTOSÍTÁS 2009.09.21 00:37 Page 2 Etyeki KONTÉNER RENDELÉS Etyeken a Kossuth L. u. 17. szám alatt megnyitottuk Kincskeresô boltunkat, ahol extra minôségû angol használt ruhákkal várjuk kedves vásárlóinkat. A következô

Részletesebben

fenntartására korlátozódott döntően. Ezentúl emellett megkezdjük a programfinanszírozást:

fenntartására korlátozódott döntően. Ezentúl emellett megkezdjük a programfinanszírozást: Metródöntés! ŐRMEZŐ KELENFÖLD GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY A kormány január 14-i ülésén véglegesen és visszavonhatatlanul döntött a 4-es metró állami finanszírozásának

Részletesebben

Utcabállal kezdõdtek az Érdi Napok

Utcabállal kezdõdtek az Érdi Napok ÉRDI VI. évfolyam LAP 18. szám 2008. szeptember 11. Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Mûködõ pizza étterem berendezve KIADÓ! 06-70-383-6579 A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Utcabállal

Részletesebben

Közmeghallgatás a közgyûlésben

Közmeghallgatás a közgyûlésben ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. LAP évfolyam 23. szám 2011. december 1. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Közmeghallgatás a közgyûlésben Anovember 24-ei közgyûlés után tartották

Részletesebben