T. Mészáros András és Aradszky András megkoszorúzzák a százhalombattai vasútállomás elõtt újra felállított trianoni emlékmûvet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T. Mészáros András és Aradszky András megkoszorúzzák a százhalombattai vasútállomás elõtt újra felállított trianoni emlékmûvet"

Átírás

1 Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 6. szám június 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA KÖZÖTT olyan világháború söpört végéig a Földön, amelynek eredménye egy évezredes ország felbomlasztása lett június 4-én a Párizs melletti Versailles-nál nem kisebb tragédia történt, mint 1241-ben a Muhi-pusztán, vagy 1536-ban Mohácsnál. Most azonban nem harccal, hanem diplomáciával. Miért kellett feldarabolni a szentistváni Magyarországot? Minden bizonnyal azért, mert a szabadkõmûves felvilágosult Nyugat, mellettük pedig az 1869-ben egyesült Németország és az 1870-ben létrejött Olaszország Franciaország és a Brit Birodalom mellett nem tudta elviselni az Osztrák-Magyar Monarchia, benne a Magyar Birodalom létét. Ezért 1870-tõl kezdve Közép-Európa feldarabolására törekedtek a nyugati hatalmak ban eljött számukra az idõ. Miután meggyõzték az 1858-ban alakult Román Királyságot, a balkáni háborúk után a törökök alól szabadult Szerb Királyságot és Horvátországot, hogy álljanak Magyarországgal szemben, a Versailles melletti Kis-Trianon palotában aláíratták a békediktátumot. Mit is tartalmazott ez? A Trianonban meghúzott határok eredményeként a Magyar Királyság elveszítette területének és lakosságának kétharmadát, a magyar lakosság egyharmadát, fõ közlekedési (közút, vasút) vonalainak jelentõs részét. Csehországhoz (a késõbbi Csehszlovákiához) csatoltak nem szlovák Trianon, június 4. T. Mészáros András és Aradszky András megkoszorúzzák a százhalombattai vasútállomás elõtt újra felállított trianoni emlékmûvet nemzetiségû személyt, miközben a szlovákok összesen en voltak. Romániához csatoltak románt, mindemellett nem románt, köztük kétmillió magyart. A Szerb-Horvát- Szlovén Királysághoz szerb, horvát és olyan ember került, aki egyik nemzetiséghez sem tartozik. Ausztria megkapta Nyugat-Magyarországot (Burgenland), ahol német és nem német nemzetiségû ember élt. A trianoni békeszerzõdést a nemzetiségek felszabadítása címmel okolták meg, és ezzel idegen uralom alá helyeztek magyart, akiknek nagy része a Csonka-Magyarországgal területileg szorosan összefüggõ, tiszta magyar nyelvterületen élt. Testületi ülés adókról, ÉVÁÉP-rõl, kótyavetyérõl (folytatás a 6. oldalon) május 27.-én Érd Város Önkormányzatának Képviselõ tesülete ott folytatta a munkát, ahol áprilisban abbahagyta. Többszáz oldalnyi elõterjesztés, többmilliós ingatlanértékesítés és megdöbbentõ kijelentés a polgármester úr részérõl. Nem az elõterjesztések sorrendjében ismertetem az ülés lefolyását, mert elõször egy jelenségre szeretném felhívni a figyelmet. Választási kampányban vagyunk. Sokak szerint a politikusok már olyan mértékig durvították el az ilyen folyamatokat, hogy a jóérzésû emberek már csak felfordult gyomorral tudják szemlélni az eseményeket. Most bebizonyosodott, hogy a társadalom egyetlen rétege sem mentes már ettõl a stílustól. Érd egyik iskolájának igazgatói pályázata körül olyan hangvétel uralkodott el, mely elõtt Werber úr is csak kalapot emelhet. Nem kívánom részletezni milyen telefonos, levélbeli vagy személyes megkeresések voltak az ügy kapcsán. A vége Érd Város új pályázatot ír ki, a kérdéses álláshely betöltésére, addig megbízott vezetõje lesz az intézménynek. Mint várható volt a testület elfogadta Kádár Kenesének, a Környezetvédelmi Bizottság elnökének elõterjesztését, a talajterhelési díjról, így júliustól, m3-enként 72 Ft-ot kell fizetnie minden érdi lakónak, aki az utcában kiépült közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést végez (emésztõgödörrel rendelkezik). Sokan kérdezhetik, miért volt erre szükség. A válasz a következõ adatokból kiderül. Lakóhelyünk mintegy 20%-a van csatornázva, az így kiépített hálózat kihasználtsága 27%-os. Ezen adatok alapján könnyen kiszámolható, hogy Érden a ingatlanból, kb van rákötve a csatornahálózatra. Ez az adat még Ázsiában is elrémisztõ, nemhogy Európában. Kérek mindenkit, ne csak másokon kérjük számon az európaiságot, mi magunk is tegyünk ezért, ha többe is kerül. Helyi adó A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal észrevételt tett az építményadó minimum értékének megállapításával kapcsolatban. Az Önkormányzati Rendeletünk 6. (1) bekezdése törvénysértõ, amennyiben a 8000 Ft-os minimáladó összege az építmény korrigált forgalmi értékének 3%-át meghaladja. Ennek értelmében a testület módosította a rendeletet, így az építményadó, az építmény korrigált forgalmi értékének 3%-a. Az elmúlt hónapban a kormányzó koalíció, és itt helyben a városvezetés is, hozzászokhatott a kudarcokhoz. (folytatás a 2. oldalon) Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Kire szavazok június 13-án? Érdiek mondják el véleményüket Építkezõ város Kéri Mihály jegyzete Olvasóink írták Tényleg felejtésre állunk? Kopor Tihamér múltról és jövõrõl Érd, a csodák városa 3. Azt mondják az okosok Kuchen Zoltán dohogása Várostörténeti sorozat 4. Egy érdlakó feljegyzései Lapunk következõ száma július 8-án jelenik meg! Menjünk el választani! aki otthon marad, az a bankárkormányra, a szocialistákra szavaz. Orbán Viktor, június 4. Ma Magyarország a reménytelenség, a bizonytalanság terepe és nem tudjuk, hogy mi jön még az elkövetkezendõ két esztendõ alatt. Egy átlagos nyugdíjas nyugdíjának 75%-át, egy átlagos keresõ pedig jövedelmének 70%-át létfenntartására fordítja. Mindez azok után, hogy a bankárkormány bejelentette, megtörtént a jóléti rendszerváltás. Számukra bizonyosan. Szétvert gazdaság, tönkretett önkormányzatok, csõdbe juttatott oktatásügy, rommá bombázott egészségügy, a konkurenciának semmiért kiszolgáltatott agrárium, nettó befizetõ EU-s pozíció. Az elmúlt két esztendõ mérlege. Minden privatizációra elõkészítve? S ez az arcátlanság nem csak országosan jellemzõ, hanem helyben önkormányzati, települési szinten is. Vád és rágalom zúdul a polgári oldalra, a FIDESZre. Újabb és újabb, bíróság által konstatált hazudozások. Újból kísértet járja be az országot, városainkat, településeinket. A rágalmazás, a hazugság, a werberizmus, a választási háború az MSZP-SZDSZ kísértete. Két éve már, hogy nem olimpiáról, Nemzeti Színházról, párkányi hídról, hanem gyengülõ forintról, óvodai hely hiányról, a gáz, a benzin árának emelésérõl, a polgárokat sújtó terhek drasztikus növelésérõl, életképes és életképtelen településekrõl szól a történet. Tiszta beszédre, szókimondásra van most szükség itt helyben, Érden is. A város adósságcsapdába rohan, s nem a múlt szegénysége miatt, hanem a jelen katasztrófális hozzá nem értése okán. A tervezés, a jó gazda gondossága hiányzik. Talmi tornatermi lufik, lakóparkok részére nevetséges áron kiárusított ingatlanok, az ingyen, vagy jelképes összegért elajándékozott telkek, a túlméretezett polgármesteri jutalom, a meggondolatlan presztizs beruházások viszik el a pénzt. Azt a pénzt, ami egyébként is mindig kevés, ami utak, járdák építésére, intézmények mûködtetésére, kátyúzásra, csatornázásra, a város rendbe tételére, és tisztán tartására, a közösség építésére kell. Vessünk véget ennek az ámokfutásnak, menjünk el szavazni a Fidesz listájára! T. Mészáros András

2 2 Döntések és választások Döcsakovszky Béla ígéretei (részletek) Iskolák és óvodák építése, a meglévõk felújítása Európai szintû közbiztonság 24 órás orvosi ügyelet megvalósítása A víz- és csatornadíjak reális szinten tartása Hulladékszállítás javítása Teljes csatornázás elindítása uniós forrásokból Munkahelyteremtés a közszolgáltatások területén Közúthálózat helyreállítása, elkerülõ utak építése Helyi adók rendszerének felülvizsgálata Ipari övezetben helybiztosítás az érdi vállalkozóknak Munkahelyteremtõ beruházások feltételeinek biztosítása A városközpont méltó beépítése A Duna-part lehetõségeinek kihasználása Az ígéretek számonkérésének lehetõsége (Színes szórólap a választások hajrájában) A négy év alatt biztosan képesek leszünk egy sportcsarnok és egy uszoda felépítésére. Biztos vagyok abban is, hogy az ISPA-program keretében elindulhat a teljes csatornázás, majd az úthálózat rendbehozatala és fejlesztése is. (KözösÉRDek, szeptember 23.) Nem ígérünk, hanem vállalunk!...jövõ nyárra a város három pontján modern, szép és biztonságos játszótereket építünk a kicsiknek......személyes ígéretem a 14 év körüli korosztálynak a görkorcsolya-, illetve gördeszkapálya, s legalább egy dühöngõ rendszerû kis foci-, illetve kosárlabdapálya létesítése... (KözösÉRDek, október 4.) Városunk Oktatási és Mûvelõdési Bizottsága több meglepõ döntést hozott a májusi testületi ülésre két intézmény vezetõi állásának betöltésére tett javaslatában. A döntés Érd városában szinte példátlannak mondható, hiszen figyelmen kívül hagyták a bizottság tagjai a dolgozók elõzetes állásfoglalását. Íme a tények. ASzéchenyi István Általános Iskola igazgatói megbízása Leszák Ferenc igazgatói kinevezése július 31-én megszûnik. Az új pályázaton 3 jelentkezõ mérette meg magát. A jelenlegi igazgató is, akit a tantestület az elsõ helyre, az összes iskolájában dolgozó alkalmazott, szintén az elsõ helyre sorolt a másik két pályázóval szemben. Az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság viszont a harmadik helyre tartotta csak érdemesnek. Félreértés ne essék: tehette ezt törvényesen, hiszen oda sorol bárkit, ahová akar. Az elõzetes javaslatokat akár teljesen figyelmen kívül hagyhatja. Mégis állítom, az igazgatóval együtt dolgozók véleményének figyelmen kívül hagyása, nem volt jellemzõ ezidáig e bizottság döntéseiben. Megállapítható, az elmúlt években Leszák Sándor nem kapott negatív értékelést munkáltatójától, sem szóban, sem írásban. A testület döntése egy új pályázat kiírása lett. A Kincses óvoda vezetõi mandátumának megszûnése szintén érdekes bizottsági ajánlást hozott. A két pályázó közül az újonnan érkezõé lett az elsõ a rangsorban, annak ellenére, hogy a már 21 esztendeje ebben az intézményben vezetõi posztot betöltõ Szénásiné Mészáros Márta kapta meg a bizalmat továbbra is a nevelõ testülettõl szakmai programjára, továbbá a Az Érdi Fidelitas szervezetéhez Bács Istvánnál, az érdi csoport elnökénél lehet jelentkezni. Minden csütörtökön 18 órától megtalálható az Összefogás házban (Érd, Alsó u. 8.) szülõktõl is. A szülõk által hozott döntés valamilyen furcsa véletlen okán nem szerepel a testület elé terjesztett anyagban. Feltételezem, hogy arról a bizottság tagjai sem szereztek tudomást, különben benne lenne az elõterjesztésben. A vezetõ asszony szintén nem kapott sem írásban, sem szóban figyelmeztetést, fegyelmi eljárás nem folyt ellene munkáltatója részérõl. A testület a régi vezetõ mellett döntött, Szénásiné Mészáros Márta marad továbbra is a Kincses Óvoda irányítója. Eddig a tények - újságíróként. Most pedig a véleményem, Márta valamikori óvodásaként. Bizony 6 esztendõsen másként látja a kis ember a világot. A pillangók üldözése, a hangyák menetelése, a mászókák meghódítása és a homokvárak rendkívüli tartósságának kitalálása mellett a fölnõttek világának érintése - mindennapi feladat. Az óvoda a játék színhelye. Mindenekelõtt. A játék kereteinek kitolása, tudatossá tétele, a szocializáció kezdeti lépéseinek megtétele már a szakember feladata. A szülõ otthon meglepõdve tapasztalja kicsi gyermeke ügyesedését, okosodását. Egyet bizonyosan állíthatok: gyermeket becsapni nem lehet. Az õ feltétel nélküli bizalmáért, a szeretetéért tenni kell. Vannak olyanok, akik erre születnek, s Márta ilyen óvónõ. Ma biztosan hallhatnék ellene érvet felhozó véleményeket, de ahogy azt a 6 évest, úgy a mára felnõttet sem lehet becsapni: én tudom azt, hogy Õ a gyermekekért él. Azért, hogy jól érezzék magukat az óvodában, hogy az Õ kisiskolás létüket alapozza meg. 21 esztendei vezetés után hiszem, hogy ma is eszerint folyik a munka a keze alatt. Ezért fogadtam örömmel a testület döntését. Kerek lett a világ, hiszen édesanyám vezetése alatt volt az óvónõm Mészáros Márta. Berczi Zita A Fidesz érdi szervezete szeretne nagyobb létszámmal, nyitottabban mûködni, ezért szeretettel várja minden, a jobboldali, konzervatív, nemzeti oldallal rokonszenvezõ érdi lakos jelentkezését. Jöjjenek el szerdánként az Összefogás Egyesület székházába (Érd, Alsó u. 8.) délután 6 óra után, ismerkedjenek meg életünkkel, munkánkkal, tagjainkkal, és tiszteljenek meg utána azzal, hogy felvételüket kérik a szervezetbe. Sokan vagyunk, de Önök nélkül kevesen leszünk. Jánosi György ígéretei (részletek) Az érdi iparterület és a százhalombattai ipari park betelepítésével új munkahelyeket teremtünk. Érden felgyorsítjuk a csatornázást és az úthálózat kiépítését. Diósdon és Érden tehermentesítjük a belsõ úthálózatot, korlátozzuk az átmenõ forgalmat. Megerõsítjük a mentõszolgálatot. Erõsítjük a kis- és középvállalkozások életesélyeit. A rendõrség fejlesztésével javítjuk a közbiztonságot. Megépül az érdi sportcsarnok a fedett uszodával. ( Velünk az ország! szórólap) Azonnal utána kívánok nézni az ISPA-programnak...Érd az elsõ számú jelöltek egyike lesz a támogatásra pályázók között. (Érdi Újság, április 26.) Talán furcsának találja a Kedves Olvasó, hogy az Ürmös utcában található lyuk kiemelt helyet kap újságunkban, amikor Önök is is számtalan hasonlót tudnának felsorolni. Éppen ezért. Lyuk hátán lyuk. Városunk vezetésének kétéves teljesítményét szimbolizálja. Mert mit is tudnánk ezeken kívül felsorolni? Lábasvasutat? Uszodát? Csatornát? Vízelvezetést? Iskolákat? Óvodákat? Elkerülõ utakat? Duna-partot? Mi mindent ígértek a választásokkor! S mi lett belõle? II. évfolyam 6. szám június 9. Testületi ülés adókról, ÉVÁÉP-rõl, kótyavetyérõl (folytatás az 1. oldalról) Az Alkotmánybíróság és a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal is elégedetlen, a jelenlegi vezetés, törvénykövetõ magatartásával. Kérdés, az állampolgárok mikor elégelik már meg ezt a gyakorlatot? ÉVÁÉP Kht. éves beszámolója Városunk karbantartásáért felelõs cég, mely100%-ban a tulajdonunk, minden évben szabályszerûen leadja a jelentését a gazdálkodásáról. A testület minden évben, kisebb-nagyobb viták után elfogadja a beszámolót. Az sem változik, hogy minden évben újabb és újabb pénzeket kell a városnak a cég mûködésére áldozni. Kérdés, mikor lesz ez a cég, amely gazdasági társaság, befizetõje és nem haszonélvezõje, a Városnak? Félreértés ne essék. Nem csak a cég tehet a deficites mûködésrõl. Mi, tulajdonosok olyan feladatokkal bízzuk meg õket, melyek egyáltalán nem tartoznak a profiljukba. Ez a vállalkozás kénytelen piacot üzemeltetni, temetõt karbantartani, újságot kiadni, a kéményeket ellenõrizni, kátyúzni, árkot és utat építeni, elhullott állatok tetemét összeszedni, virágokat ültetni, iskolát és óvodát karbantartani, és kitudja még mit. Egy felelõs tulajdonosnak el kellene döntenie már, hogy egy összeviszsza kapkodó, vagy egy tiszta profilú, a feladatát magas szinten el- A lyuk Lyuk. Lassan félidõhöz érkezünk, és még mindig csak jövõ idõben beszélnek. Ma még nincs pénz, ma még adót kell emelni, de holnap, holnap majd lesz. Ma még inkább kistafírozzák a városházát meg a polgármestert, lemondanak egy értékes telekrõl a tanácsnok úr részére, zsebre tesszik, amit lehet, mi majd holnap kerülünk sorra, ha élünk még akkor. Addig marad számunkra a lyuk, fejenként több is. Kerülgethetjük, minket meg a guta. Orlai Sándor látó céget akar, mert amíg ebben nem születik döntés, addig az ÉVÁÉP Kht. olyan lesz, amilyen most. Ez csak a városvezetésen múlik. Vagyont érintõ ügyek Jóváhagyásra került a Ritmus áruház mögötti terület eladása. A jelenleg bemutatott tervek szerint két buszpályaudvara, 100 méteren belül két körforgalmi csomópontja lesz Érdnek. Ellenben az eredeti árhoz képest kevesebbet kapunk a területért. A tényleges megvalósításról hiába kérdeztük a polgármester urat, nem tudott felvilágosítást adni, mert szerinte a MÁV, a Volán és a Stop Shop közötti megállapodás már nem tartozik a Városra. Szerintem pedig egyáltalán nem mindegy, hogy a városközpont milyen képet fog mutatni a következõ 50 évben. Fürdõ u. 4. Pest Megyei Közgyûlés alelnöke azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy nyilatkozzon az elõvásárlási jog gyakorlását illetõen az ingatlanról. A testület döntése szerint lemond az elõvásárlási jogáról és így a jelenlegi használónak lehetõsége nyílik a terület megvásárlására. A Ligeti strand mögötti terület így, 7650 Ft/m 2 áron Falusi Ferenc tanácsnok úr tulajdonába kerülhet. Tisztelt Olvasok kérem mondjanak véleményt az ilyen gazdálkodásról, itt a lap hasábjain és június 13-án a szavazóurnáknál! Segesdi János

3 II. évfolyam 6. szám június 9. 3 Miért szavazok június 13-án? Vasárnap hazánkban is Európai Uniós Parlamenti választások lesznek. A választás egyik legfontosabb értelme éppen az, hogy bizalmunkat élvezõ, felkészült, hazaszeretõ, és a magyarok nemzeti érdekeiért küzdeni kész képviselõink legyenek Brüsszelben De a tét nemcsak az, hogy ki lesz az a 24 ember, aki Magyarországot képviseli. Június 13-án a magyar választópolgároknak alkalmuk lesz véleményt mondani a kormány elmúlt kétéves munkájáról. Néhány érdi polgárt arról kérdeztünk elmegy-e választani, és mire szavaz? DR. SZEGEDI LÁSZLÓ állatorvos Mindenképpen elmegyek szavazni. Nemcsak azért, mert állampolgári kötelességem, hanem mert nekem fontos, hogy ki képviseli hazámat az Európai Unióban. A Fidesznek programja van, tervei vannak, elõre néz, nem visszafelé, mint ellenfele. A nemzet minden rétege, minden korosztálya számára van kidolgozott programja és a határon túliak ügyét is õk képviselik hitelesen.az MSZP kampánya abból áll, hogy a Fideszt támadja. Kapkodnak, csúsztatnak és hát, sajnos ez az igazság, ígérgetnek, felelõtlenül. Én nem foglalkozom a negatív dolgokkal, azokra szavazok, akik a szeretet és összefogás erejében hisznek. ÁBRÁM HANGA érettségizõ Erdélyben születtem, ott hallani sem lehetett arról, hogy valaki nyugatra menjen kirándulni vagy ne adj Isten tanulni, pedig az erdélyiek egyetemjárása olyannyira híres volt a középkorban, hogy még könyv is jelent meg róla. Jogi egyetemre készülök, még idén Dániába és Skóciába szeretnék elmenni. Aztán talán ösztöndíj külföldön Egyszóval a hosszú távú terveimrõl: határtalanok Hogy kire szavazok? Mi az, hogy MSZP? Nem is akarok hallani elavult, kommunista nézetekrõl. Hiába vannak köztük fiatalok, õk is csak a szüleik elveit követik. A Fidesz vezetõi hiteles emberek számomra: mind tanult, több nyelven beszél, nem dohányzik, Orbán akármelyik fiatal számára igazi példakép lehet. Egerszegi Krisztinát kérdeztük a vasfüggönyrõl, sportról, Európáról HOLTSÁG GÉZA nyugdíjas Elegem van a hazugságból, a felelõtlen ígérgetésekbõl. Ez a kormány hitelét vesztette, mert amit két éve ígért, azt háromszorosan is visszavette gáz-, villany-, gyógyszeráremelés stb. formájában. A nyugdíjam vásárlóértéke nemhogy 18%-kal emelkedett volna, éppen ellenkezõleg. Gyógyszerre például kétszer annyit kell kiadnom. Az MSZP-kormány azt ígéri, majd az unokáinknak lesz jó. Elegem van a most még húzzuk meg a nadrágszíjat, majd késõbb jó lesz elvtársak kezdetû mondatokból. Mi most élünk, most kell megkapnunk, amit egy élet munkájával kiérdemeltünk. JURKOVICH TAMÁS fõiskolás Sehogyse értem, hogy mindig mást hallok a kormányzó politikusok szájából, és mást tapasztalok, mást hallok szüleimtõl, nagyszüleimtõl. Azok az MSZPs politikusok, akik tönkretették nagyszüleink életét, most a haza megmentõiként lépnek fel. Miért gondolják, hogy minket, fiatalokat nyilvánvaló hazugságokkal be lehet csapni? Ígértek ingyenes jogosítványt, ingyenes utazást a lakóhely és az iskola között, tízezer kollégiumi férõhelyet. Helyette megemelték a diákhitel kamatait, drágább lett a kollégium, magasabb a lakáskamat. Ha itt, helyben nem tartják be ígéreteiket, mi a garancia arra, hogy az EU-ban másként tesznek? Elveszik hitünket, jövõképünket. A mi nemzedékünk már nem hisz nekik. Gyerekfejjel az ember nem gondolkozik el azon, hogy mi lett volna, ha egy nyugati országban születik és annak az országnak a színeiben nyer Olimpiát. Ahogy telnek az évek, és az ember felnõ, akkor jön rá, hogy mennyivel másként kezelik egy nyugati sportoló sikereit. Hiszen nem is kell nagy eredményt elérnie ahhoz, hogy a világon elismert legyen, elég, ha csak a média farag belõle sztárt. Igazából nem tudom, hogy a magyar sportolóknak jobb lesz-e az Unióban, milyen lehetõségeik lesznek. Úgy gondolom, egy magyar sportoló mindig magyar sportoló marad és hiába ér el világraszóló eredményeket, amivel az adott pillanatban növeli kis hazánk tekintélyét, sajnos nem hiszem, hogy vetekedne egy nyugati sportoló hírnevével. A rendszerváltás elõtt nem sokat foglalkoztam a vasfüggöny hátrányaival. Jártam edzésre, szerettem úszni és amikor edzõtáborba mentünk, a szövetség megtett mindent, hogy jó körülmények között készüljünk a világversenyekre. Számomra, pl. nagy dolognak és megtiszteltetésnek számított, amikor 1986-ban 11 és ½ évesen kimehettem az akkori sikeres úszókkal Kubába, edzõtáborba. Így nem igazán tudtam, hogy bármit is veszítek, mert magyar vagyok. Ráadásul büszke voltam rá. Az viszont nem esett jól, amikor Ausztriában a boltokban a pénztárnál ki volt írva, hogy Ne lopj magyar! Sajnos mi magunk nem hisszük el, hogy vagyunk olyan jók, ha nem jobbak, mint más nagy nyugati országok népei. Ha már csak azon elgondolkozunk, hogy hány feltaláló, sportoló, mûvész ember stb. magyar és, hogy milyen kis népességû országból lettek valamiben a világ legjobbjai akkor rájönnénk, hogy mi egy értékes kis nép vagyunk, és hinnünk kell magunkban, nem, pedig mindig mások elõtt hajlongani. Úgy gondolom leginkább a bennünk való hitet veszítettük el a vasfüggöny miatt, és ahogy már említettem, ha egy nyugati ország színeiben értem volna el ezeket az eredményeket, akkor pályafutásom befejeztével összetettem volna a kezem, és életem végéig eléldegélek úgy, hogy nem kell semmit tennem. Valószínû még, hogy Az Évszázad Sportolói választáson az eredményeim között feltüntetett 2 olimpiai aranyérem helyett a valóságos 5 arany szerepelt volna. Ha nem ide születek, akkor minden máshogy alakult volna, és nem is én lettem volna. O.S. Építkezõ város Befektetõ társaságok, beruházó csoportok adják egymásnak a kilincset a városházán. Többnyire kereskedelmi központok építésérõl, ingatlanfejlesztési elképzelésekrõl szólnak a tárgyalások. Ahogy a környék településein (Budaörs, Törökbálint, Százhalombatta) lassan a betelt feliratú tábla fogadja a befektetni szándékozókat, úgy nõ az érdeklõdés Érd, ez idáig kevesebb figyelmet kiváltó területei iránt. Végre mondhatja az érdi polgár, aki jó egy évtizede nézte értetlenül, miként kerülik el városát az ipari, kereskedelmi, szolgáltatói beruházásokra felhalmozott pénzek. Kérdés persze, hogy a maradék érdeklõdést miféle szándék vezérli, vajon a tõke mielõbb hasznosulni kívánó, rövid távú érdekei milyen módon kapcsolhatók össze a városfejlesztés hosszabb távú, az itt élõk érdekein alapuló elképzeléseivel. Például mennyiben elõnyös számunkra (nem beszélve az érdi kiskereskedõkrõl és szolgáltatókról) a város központi területeit célba vevõ nagykereskedelmi beruházók megjelenése, vagy éppen a több száz lakásos lakóparkok felépítésére törekvõ ingatlanfejlesztések megvalósítása? A város történetében nem elõször mutatkozik hasonlóan vehemens építési kedv és ezért tanulságul szolgálhat számunkra, hogy a szabadon engedett, kontroll nélküli, nem kellõen megfontolt fejlesztési elképzelések miféle urbanizációs zsákutcába vezethetnek. Mint az a két világháború közötti idõszakban megtörtént ben egy érdligeti telektulajdonos a következõ sorokkal fordult Fejér vármegye (Érd akkor oda tartozott) fõispánjához: Mint érdligeti lakos felkérem T. Fõispán urat, hogy az érdligeti gyalázatos helyzeten segíteni méltóztassék. Végre nem Ázsiában vagyunk, hanem egy kultúr országban Nos, a településrész korabeli állapotát felpanaszoló levélíró manapság is hasonlóan adhatna hangot felháborodásának. legföljebb a kultúr országra való hivatkozást fontolhatná meg még egyszer és hagyhatná el írásából. A panasz alapját egyébként egy sikertörténetnek hitt ingatlanfejlesztés jelentette. Egy, a község történetének legnagyobb változását elõidézõ, az 1920-as évektõl induló parcellázásról van szó, amely késõbb egyszerûen Károlyi-féle telekpanamaként került be az országos köztudatba. Az I. világháború végétõl átrendezõdõ tulajdonviszonyok (akkoriban is) kedvezõ lehetõséget biztosítottak a gyors meggazdagodást keresõk számára. Az érdi birtokkal rendelkezõ Károlyi Imre gróf ugyan nem tartozott az említett szerencselovagok közé, mégis jobbnak látta megforgatni amúgy parlagon fekvõ ingatlan vagyonát k. holdnyi családi birtokot parcelláztatott ki és bocsátott áruba Érden és környékén hangzatos neveken (Tusculanum, Weekend telep, stb.) meghirdetett lakóterületek kialakítására. Az Angol-Magyar Bank elnökeként is ismert gróf kétmilliós bankkölcsönnel is megfejelte a nagystílû fejlesztési programot, a lakóházak, valamint a szükséges úthálózat, víz- és villanyvezetékek megépítése mellett látványos közösségi létesítmények alpesi mintájú sípályák, strandfürdõk, sportcsarnokok, szabadidõpark, stb. megvalósítását is kilátásba helyezve. A parcellázás hatalmas érdeklõdést keltett. Száz számra jelentkeztek az új honfoglalók, egymás után nõttek ki a földbõl a frissen felhúzott családi házak. A telepesek álmai akkor foszlottak széjjel, amikor a felvett bankkölcsönök és bevállalt jelzálogterhek ellenére hiába vártak az ígért utak, vízvezetékek megépítésére. Nem is beszélve a svájci komforttal biztató egyéb létesítmények megvalósításáról. Nos, az akkoriban megígért és elmaradt beruházások megépítése többnyire a mai napig várat magára az azóta esedékessé vált alapvetõ fejlesztésekkel együtt. Félreértés ne essék, nem hinném, hogy a napjainkban asztalra kerülõ nagy ívû tervek akárcsak távoli párhuzamba vonhatók lennének a Károlyi-féle panamával, kivált annak kriminális következményeivel. Az viszont elég világosan látszik, hogy az új keletû magánbefektetõi javaslatok sem kínálnak kielégítõ megoldást a nagyvárossá terebélyesedett település valós gondjaira. Új bevásárlóközpontok és lakóparkok építésével egy lépéssel sem jutunk közelebb a hiányzó útés csatornahálózat kiépítéséhez, vagy éppen a város költségvetési problémáinak enyhítéséhez. Az új ötleteket, kezdeményezéseket egyébként érdemes nyitott szívvel fogadni, egészen addig, amíg nem kizárólag ön- és szûk csoportérdekek megtestesítõi, hanem megvalósulásuk a város egészének érdekét, az itt élõk életminõségének javítását (is) szolgálják. Kéri Mihály

4 4 II. évfolyam 6. szám június 9. Olvasóink írják Olvasóink írják Olvasóink írják Olvasóink írják Erjedünk. De miért ilyen lassan? A szüreti must pár hét, hónap alatt kiforr és újbor lesz belõle. A régi önkormányzatot leváltotta az érdi nép, mert az beleveszett a hosszas semmibe. Jött az új must, aminek két év alatt óborrá kellett volna érnie. De csak cefre maradt. Lássátok feleim, néhány kiragadott részlet a 14/2004 (II.26.) ÖK. számú rendeletbõl, ami a Polgármesteri Hivatal évi kiemelt céljait rögzíti; bekezdések 1.) Javaslatokat kell kidolgozni, a város bevételeinek növelésére ( ) az adóbeszedési hatékonyságot növelni kell. Ez amolyan Draskovics-szöveg. Mi lesz, ha az istenadta nép megbokrosodik? Lesz ennyi pénz a perköltségekre, a sarc behajtására? 2.) Újra kell szabályozni a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését, mûködését Valóban õszintén gratulálok jegyzõ asszony, ennek épp ideje volt és van. ( ) zártkörû információs rendszert kell kialakítani, a kötelezettségvállalások, stb. Miért Proliszendvics az, amikor két száraz kenyérszelet között van egy friss. Sportcsarnokot építünk. Szocialista választási mézes madzag volt. Megépül, ha belehalunk is. A beruházási hitelbe és (ha megépül) a fenntartási költségekbe. De kipipálva egy, azaz egy darab választási ígéret. Családom szolid háztartásában rangsorolunk, úgymond beosztunk. A kölök akkor kap márkás cipõt, ha telik rá. Akkor tankolom a kocsim, ha van rá pénzem. Fontossági sorrend szerint költekezünk. Orbán Viktor mondta valamikor: nem biztos, hogy a takaró rövid, csak keresztben van az ágyon. A kölcsönnel az a gond, hogy vissza kell fizetni és a bankok kitalálták a nem fix, vagyis mozgó, az állandóan változó kamatozást. Tehát aláírod, hogy nem tudod, de vállalod a kiszámíthatatlan jövõd. Ellenzékiként azt a vádat kapjuk, vagy szemrehányunk, vagy számon kérünk. Igen, Érdnek kellene elfogadható úthálózat, kórház, uszoda, krematórium, sétálható Duna-part, plazma-szemétégetõ, felszíni és csatornázott vízelvezetés, végül sportcsarnok. Nem sorolom, mert ez a matekban az n az n-dik hatványon. (n n ), a Erjedés zártkörût? Mi és én, szürke választópolgárok, miért vagyunk kirekesztve? 3.) A hatósági határozatok jogi megalapozottságára kiemelt figyelmet kell fordítani. Két év után, meg egyáltalán, erre csak most jöttek rá? 7.) A Polgármesteri Hivatalban ( ) bõvítéssel Az eddigi mini teljesítmény után inkább csökkenteni kéne a hivatalt/ravatalt. 8.) Az Európai Parlament tagjainak választását szakszerûen és jogszerûen kell lebonyolítani. Tessenek mondani, ezt miért kell külön bekezdésben elrendelni. Hát van magyar Alkotmány, választási törvény, meg EU-s egyezmények. Nem így természetes? Belátható, hogy a jog, mindig történelmi érdekeket képviselt. Sajnos, néha rossz értelemben is. Nem olyan logikus, mint a matematika. Ott nem kell többször, ismételgetve leírni, hogy kétszer kettõ az négy. Nem három, nem kilenc. Négy. Ekkora bölcsességekre kár koptatni a közgyûlés székeit és a képviselõk ülepét. Alaghy Vilmos végtelen. Úgy igaz, városunk megérdemelne egy ilyen létesítményt. De most, mikor a lyukas gatyánk foltjára sincs pénz? Ha a gyereknek nem tudok legalább zsíros kenyeret adni, csak proliszendvicset, akkor kölcsönkérek és veszek neki egy Mercedest? Ki fog abban a sportcsarnokban futkározni? Az állandóan tönkrevert focicsapatunk? Vagy a szumóválogatottunk? Közröhej! Ettõl lesz nékünk japán testvérvárosunk is? Fõpolgár úr, a haverokkal odavissza, már húzós a repülõjegy ára! Biztos közpénzbõl! És mi lesz a golfpályával? Mert a brit tesóknak is kéne valami. Nos, megélhetési/kormánypárti nagytermészetûek, ott a kis házban (mert hallom, hogy szûk már az akol), kérdezzétek meg a jogvégzett Mestert a hagyatékolás szabályairól. Mert nem formáltok sem az országnak, sem Érdnek történelmet. Két év múlva a kutyám sem emlékszik rátok. Mert a juss, az rossz is lehet. Nem csak vagyont, hanem adósságot, terhet, nyûgöt is lehet örökölni. Bizonnyal állítom, hogy tengernyi hátralék és egy proliszendvics marad utánatok. Zelenák Eszter Wass Albert emléktúra és Ezer Székely Leány Találkozó június 29 július 7. (9 nap) (Kolozsvár, Mezõség, Marosvécs, Gyilkos tó, Hargita, Csíksomlyó, Tusnád, Szent Anna tó, Csíkszereda, Gyimes, Korond stb.) Jelentkezni lehet: Donkóné Simon Judit Érd, Szilfa u. 5. Tel.: Nem állhatom meg szó nélkül, ha a gazdák támogatásáról hallok. Arról, hogy igazán meg lehetnek elégedve, hiszen többet kaptak az államkasszából, mint egy esztendõvel ezelõtt. Nem az egyenlõtlen elosztás az egyetlen és legfontosabb probléma! Hanem az, hogy lépten-nyomon azt halljuk, támogatjuk a gazdákat! Való igaz, adónkból visszaosztanak a mezõgazdasági termelõknek, de ezért kapunk is valamit, és nem is keveset! Az Európai Unióban mi, városiak jó esetben a magunk átlagos keresetébõl élünk, és be kell látni, nemigen tudnánk megfizetni az egészséges élelmiszereket, ha azok a támogatatlan, valós költségek alapján számított áron kerülnének értékesítésre! Hogy mi lenne, ha nem lenne mezõgazdasági támoga- Összefogás székház, Alsó u. 8. Polgárok Háza, Alsó u. Ritmus Áruház, újságos Újságos, trafik, Velencei út 2. Lottózó, újságos, Velencei út 36. Lottózó, újságos, Szent László tér Mûvelõdési Ház, Termál szálló, Ófalu Lottózó, újságos, Szent István 83. ABC, Duna u. 35. Gazdabolt, Ófalu Gazdabolt, Esküdt utca Tisztelt Szerkesztõség! Tisztelt Szerkesztõség! Gazdabolt, Diósdi út Totózó, Fehérvári út Totózó, Lakótelep Sarok ABC, Jegyzõ u. Bagoly ABC, Bagoly u. Ital discount, Bagoly u. Benzinkút, Zámori út Posta, Szajkó u. Totózó, újságos, Riminyáki út Panda ABC, Szovátai út Panda ABC, Ófalu, Érdi Fûszeres, Fuvaros u. óta érdi lakos vagyok, nagyon szerettem Érdet, aztán megváltozott minden. A kertemen keresztül, a házam elõtt esõvíz-elvezetõ húzódik.. Amíg a tiszta esõvíz folyt, olyan volt mint egy kis patak, a két oldalán 11 darab hatalmas fenyõfa, amin madarak tanyáztak. Megváltozott minden, a fenyõfák kiszáradtak, mert az úttestrõl a kertek alól zúduló olajos szennyvíz kimosta a fenyõfák tövét. Idõnként valaki még a wc-t is beleengedi. Az eresz, ami felfogta a hordalékot, eldugult. Felhívtam Incze Józsefet, azt mondta, hogy a tisztítása az õ dolguk és küld embereket, akik kipucolják. Nem lett kipucolva, jött egy nagy esõ, átszakította a betont, elöntötte az egész kertet az a piszkos szennyvíz. Segítséget kértem, Deli Lászlóval beszéltem, aki egy óra múlva meg is jött szemlére. Mivel péntek dél felé járt az idõ, a munkások már otthon voltak, telefonon hívta õket, újabb egy óra múlva megjött két ember. Csákánnyal szétverték az átereszt, hogy ki tudják pucolni a fennakadt hordalékot, ami napokig ott volt. Szóltam Kovács Tibor igazgatónak, hogy az ottmaradt hordalékot, iszapot vitesse el és az átereszt vissza kell állítani, vagyis betonozni. Azt mondta, mit képzelek, hogy az emberei állandóan nálam fognak dolgozni. Azóta is minden hordalék iszapot és állattetemet erre sodor a víz. Ha nagy esõzés van, elönt a piszkos szennyvíz, ami a lakásba is befolyt, a kert is tele volt, a járdát is elöntötte. Segítséget kértem Deli Lászlótól. Azt mondta, hogy sajnos nem tud segíteni, miért ilyen helyen vettem telket. Azt mondtam neki, hogy azzal a piszkos vízzel nyakon öntöm. Napokig nem tudtam kimenni. Bent sár, kint sár, a víz a járdát elöntötte, segítséget nem kaptam. Kértem Segesdi képviselõ úr segítségét, eljött és mikor látta, hogy körül vagyok véve iszappal, segített és ellapátolta az iszapot. Jegyzõ asszonyt is hívtam, õ állandóan értekezik, kértem idõpontot, azt mondták tizenöt perc. Csak öt percet beszéltünk, nem is tudtam elmondani amit akartam, mert lenézett. Balla Józsefné, Cserhalmi utca tás? A magyar polgárok többsége nem jutna kellõ mennyiségû, ellenõrzött és jó minõségû élelmiszerhez, lennének parlagon hagyott, gazos földek, és nem utolsó sorban vidéki munkanélküliek százezrei! Mi, átlagos városi polgárok pedig szívhatnánk a gyomnövények által terhelt levegõt, ehetnénk az ellenõrizetlen, olcsó keleti élelmiszert, és orvostól orvosig járnánk bajaink kezelésére! Ha csupán gazdasági alapon szemléljük a vidék támogatásának ügyét, akkor vakok lennénk, ha nem látnánk, hogy a támogatás megvonása vagy jelentõs csökkentése visszavonhatatlan ráfizetéssel végzõdne! Fizethetnénk a munkanélküliek százezreinek költségeit, és a várhatóan nem csekély orvosi költségeket! Azt pedig, remélem, valamennyien tudjuk, hogy a magyar mezõgazdasági termékek sokasága, például a méz, a búza, számtalan hazai gyümölcs és zöldség, az õshonos magyar haszonállatok, és még sorolhatnánk, páratlanok az Európai Unióban! Következésképpen a mezõgazdák jóléte mindannyiunk életére jótékonyan hat! Jótékonyan hat környezetvédelmi szempontból, és hangsúlyosan jótékonyan hat gazdasági és szociális szempontból! Ha jól tudom, demokráciában élünk, és a szolidaritás az egyik fõ ismérvünk! Nem engedhetjük meg, hogy sok éve szorgalmasan dolgozó mezõgazdákat vezetõ politikusok álságos módon feleslegessé nyilvánítsanak! Igenis szükség van rájuk, nem támogatják õket, hanem jogos járandóságukat fizetik meg! Boros Erzsébet nyugdíjas (cím a szerkesztõségben) Többek között itt találja meg az Érdi Lapot Picur kocsma, Iparos út Egérlyuk Étterem, Budai út Református templom, Kálvin tér Újságos, Totál benzinkút mellett Plusssz, Bajcsy-Tárnoki sarok Penny Market CBA, Bem tér Katolikus templom, Csóka u. Evangélikus templom Újságos, Volán pályaudvar Újságos, Bajcsy Zs. út, volt Vilibolt mellett

5 II. évfolyam 6. szám június 9. Érd, a csodák városa 3. Csak ülök, és ámulok! Ámulok, mert Érd hol egyik, hol másik pontján tûnik föl valami új, nagyszerû létesítmény, mely azt a pontot és környékét egy csapásra meg fogja változtatni, és még pénzünkbe sem kerül! Örömömbe azonban nem kis üröm is vegyül! Elgondolkoztató, hogy ha a város különbözõ pontjain megépül szennyvízcsatorna, felszíni elvezetõ rendszer, közút és járda, akkor hogyan lesznek ezek a pontok öszszekötve, mi biztosítja, hogy ezek a pontok szerves egységet eredményeznek? Hogy mûködõ közmûhálózat épüljön ki, ahhoz egységes tervnek kell lenni, és minden esetben a gyûjtõponttól a kezdõpont irányába kell megépíteni! Hogy érthetõbben fejezzem ki magam: a felszíni csapadékvíz elvezetõ rendszert, nyitott és zárt árkokat csak a befogadó helytõl, tisztítóteleptõl kifelé lehet megépíteni, nem lehet hol van elvezetés-hol nincs módon! Tehát az oly divatossá vált PPP rendszert alkalmazni, azaz magántõke bevonásával megoldani közfeladatokat, csak nagy elõretekintéssel, kidolgozott tervekkel, és megelõlegezett befektetésekkel lehet! Az 1999 nyarán elfogadott felszíni vízelvezetési koncepció tíz ütemben tervezte meg a vízelvezetõ rendszer felújítási és beruházási feladatait. Ebbõl öt fõrendszer, és öt a fõrendszerekhez kapcsolódó mellék- vízgyûjtõ rendszer. Ülök, és számolok. Az öt fõrendszer megépítése akkori áron számolva nyolcszázmillió forintba, az öt mellékrendszer hétszázötvenmillió forintba került volna, tehát összesen másfél-kétmilliárd forint közé becsültük a vízelvezetési beruházást, évi mintegy ötvenmillió forint fenntartási költség mellett. Csak ülök, és ámulok! Meggondolatlanul épülnek utak és járdák és keresztezõdések, és mindez a helyi adóból, az eladott városi vagyonból és a remélt nyertes pályázatok pénzeibõl. Megjegyzem, nem reménytelen pályázaton útépítésre jelentõs összeget nyerni, bizonyítja ezt a Szövõ utca esete, de átgondolatlanul nem lehet igazán jól gazdálkodni! Mennyi pénz is kell Érd útjainak elfogadható szintû kiépítésére? A 2000-ben elfogadott út és közlekedési koncepció 135 km út fejlesztését javasolta. Ezen belül elsõnek a városi gyûjtõhálózat, valamint az elsõ- és másodrendû fõútvonalak felújítását és az Érd és Diósd közötti átkötés kialakítását. Ebbõl nem sok készült el, de ami elkészült, pl. Budai úti körforgalom, Szövõ utca, Diósd és Érd összekötés felújítása a Tárnoki út vonalában, éreztették hatásukat. A 135 km út tervezett költsége nyolcmilliárd forint volt, és ehhez jött a járda és a vízelvezetés költsége. Hogy mibõl lehet elõteremteni a pályázatokhoz szükséges önrészt? Nem kell hozzá komolyabb közgazdasági tudomány, csupán Érd Város Önkormányzatának sajátjaként kellene kezelni Érd Város vagyonát! Egyrészt a közmûvek városi tulajdonban vannak, és a bérleti díjból keletkezõ bevétel is felhasználható. Jelentõs bevételre lehetne számítani a környezetvédelmi bírságokból, nem utolsó sorban fel lehet használni olyan pénzeket, melyek teljesen felesleges kiadások megelõzésével megtakaríthatók, és fel lehet használni azoknak a cégeknek hozzájárulását, amelyek vételár vagy építési engedély során érvényesíthetõk. És csupán mindezek kiegészítésére, nagyon korlátozottan, a lakossággal való párbeszéd eredményeként fel lehet használni a helyi adók meghatározott részét. Rózsaszín köd terjesztésével, soha meg nem valósuló ötletek köztudatba szórásával csupán a demokrácia intézményeibe vetett bizalom megrendülését lehet elérni, melynek következménye a politikai pártok, az országgyûlés, és az önkormányzatok leszólása! Ülni és álmodozni egy szebb és élhetõbb Érdrõl nem bûn, de jobb, ha álmodozás helyett a gondok lehetséges és minél gyorsabb megoldására összpontosítunk! A meséket meg hagyjuk a gyermekeknek! Tóth Tamás Az érdi ÖSSZEFOGÁS Egyesület felkérésére e hónap 6. napján, vasárnap délután 5 órakor került sor egy városunkban páratlan kiállítás megnyitójára a Kálvin téri református templomban. Maga a helyszín is szokatlan, hiszen a még át nem adott templomrész fogadta be az 1956-os Forradalom és Szabadságharc, az 56-os hõsök emlékére rendezett kiállítást. A kiállítás anyagát a Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány bocsájtotta az ÖSSZEFOGÁS Egyesület rendelkezésére. Az 1956-os forradalom és szabadságharc korabeli újságjaiból, fotóiból álló emlékkiállítást dr. Buttinger Antalné, valamint Szigethy Gábor irodalomtörténész szervezte és rendezte. Szigethy Gábor korabeli felvételek videó vetítésével teszi könnyebbé a tájékozódást 1956 történéseiben. A kiállítás megnyitására dr. Horváth Pál nyugalmazott tábornokot kérték fel a szervezõk, aki megnyitó beszédében felidézte a történelmi napok elõzményeit, a magyarság hõseit és elárulóit. Szavai egyszerre állítanak emléket, és figyelmeztetnek napjainkig érvényesen. Emlékezzünk méltón a hõsönkre, az áldozatokra, és ne feledjük a gyilkosokat! Minden érdeklõdõt tisztelettel és szeretettel várunk június 20-ig, 14 és 20 óra között. E kiállítás nem jött volna létre dr. Buttinger Antalné áldozatos munkája nélkül, s kellett hozzá a református gyülekezet odaadása és elkötelezettsége. Kiemelt segítséget nyújtott Erdélyi-Takács István református lelkész. Ami a 25 év elõtt történt 4. Elõzõ lapszámainkban helytörténeti sorozatot kezdtünk az Érd-Óváros Szent Mihály Alapítvány közremûködésével. Bemutattuk a Fundoklia völgyet, a Kakukk-hegy bronzkori lelõhelyeit és a földvárat (sáncot) valamint a római utat. Megismerkedtünk a középkori környékkel valamint az itt történt eseményekkel. Most bemutatjuk a hódoltság alatti települést, a hozzá kapcsolódó történeteket. II. Lajos magyar király április 1-én három évre békét kötött I. Szelim szultánnal, akit a trónon fia I. Szulejmán követett. Az ifjú uralkodó azonnal követet menesztett Budára, hogy a kor diplomáciai követelményeinek megfelelve megújítsa a békeszerzõdést a magyar uralkodóval. Budán nehezen érthetõ módon nem fogadták el ezt az ajánlatot. Behram csauszt fogságba vetették, így félreérthetetlenül jelezve, hogy a fegyverekre bízzák a döntést. Ez az udvariatlanság késõbb súlyos következményekhez vezetett. A szultán április 23-án indult el Konstantinápolyból, de rendkívül lassan haladt elõre seregével a Marica folyó áradása miatt. A magyar urakat és nemességet ekkor még csak az április 24- ére, Szent György napjára meghirdetett rákosi diéta (országgyûlés) tartotta lázban. Itt azonban a honvédelem ügyével csak az utolsó napon foglalkoztak, pedig egyedül Tomori Pál ( a cseri barát ) rendelkezett olyan haderõvel, amelyet a török támadás ellen be lehetett vetni. A magyar seregek gyülekezésére Tolnát jelölték ki, idejét július 2-ában határozták meg. A gyülekezõ felé vezetõ úton az elsõ állomás Érd volt, Ákosházy Sárkány Ambrus országbíró otthona. Az ideérkezés pontos idejét az indulás körüli bizonytalanság miatt nem tudjuk, de az biztos, hogy július 24-én már itt tartózkodott az uralkodó, mivel ekkori keltezéssel írt levelet Batthyány Ferenc horvát bánnak. Megérkezéskor szerencsétlen eset történt. Minden elõzmény nélkül kimúlt a király kedvenc fekete lova, amit rendkívül rossz elõjelnek tekintettek. Burgio leírásból megtudjuk II. Lajos itt tartozkodásának további eseményeit: a királyné tegnap (július 25- én) utazott el s most a király táborától vagy egy mérföldnyire, Csepelen tartózkodik. A király meglátogatta a királynét, hogy elbúcsúzzon tõle Az augusztus 29-én lezajlott mohácsi csatában, a magyar csapatok példátlan veszteségekkel járó vereséget szenvedtek. Elhunyt maga az ifjú uralkodó, valamit érdi vendéglátója Sárkány Ambrus is. A gyõzelmet az oszmánok nem használták fel az ország teljes meghódítására. Buda felgyújtása után I. Szulejmán elvonult fûszálak sokaságával vetekedõ hadával. Az ország vezetõi nem használták ki az ajándékba kapott idõt, hogy felkészüljenek az újabb támadásra. I. Ferdinánd és Szapolyai János vetélkedése tovább gyengítette az országot, mely eredményeképp a törökök 1541-ben csellel elfoglalták Budát, három részre szakítva ezzel a korabeli államot. Településünk az oszmánok által megszállt területre esett. Hamza bég Szulejmán szultántól kapott utasítást mint Simontornya parancsnoka - hogy Buda alatt két fontos hadiút közelében védmûvet építtetsen. Az új parancsnok neve nem volt ismeretlen a korban. Amikor is az egyik legvitézebb török katonaként tartották számon. A palánk építése után Székesfehérvárra helyezték, ahol jóval nagyobb erõk fölött rendelkezett mint Érden, de a neve még sokáig egybeforrott városunk történetével, hisz településünket a török megszállás óta Hamzabégnek hívták, még nagyon sokáig. A bég még sok borsot tört a magyarok orra alá elfoglalta többek között Tata várát is. Híresen jó hírszerzõ hálózattal rendelkezett, ami jelentõsen megkönnyítette a dolgát a végvári harcok során. 5 Az általa emelt palánk fontos szerepet játszott az itt található hadi út védelmében. Még I. Szulejmán szultán adta ki a parancsot, hogy a Duna vonalán létesítsenek erõdítéseket. Ezek megépítése gyors és egyszerû volt. Az egymásra merõleges falakat a sarkokra épített bástyák erõsítették meg, a palánkfalak párhuzamos, általában tölgyfából készült cölöpökbõl álltak, amelyek sárral és habarcscsal voltak megtapasztva. A bejáratot többnyire õrtorony védte. Fegyvereket tároltak itt és változó létszámú õrséggel. A Hamzabégen található palánkvár a ma is álló minaré környékén volt. Egészen pontosan az erõdítményt a XVI. században emelték és a területére építették a XVII. század elején a minaré-t a hozzá tartozó dzsámival. Az utóbbiban kellett elmondani a pénteki imát a Korán tanítása szerint. Az elõbbi az imára hívást szolgálta, hiszen ide ment föl a müezin és figyelmeztette a híveket, ha eljött az ideje. De mikor is? A napi ötszöri imádkozás idejének meghatározásához hívjuk segítségül Germanus Gyulát az egyik leghíresebb magyar keletkutatót: Hajnalhasadáskor, amikor egy fekete szálat a fehértõl alig lehet megkülönböztetni a déli ima ideje akkor jön el, ha a nap túlhaladt a zeniten, de a tárgyak árnyéka még nem nyúlt meg azok hoszszúságára A délutáni ima ideje a déli ima és napnyugta között van. A napnyugta imája a nap lebukása és az esti pír között esedékes Az esti ima besötétedés és pirkadás közötti idõben mondatik Amikor eljött az idõ a müezin felment a minarébe és így kiáltott: Allah a legnagyobb! Tanúsítom, hogy nincs más isten csak Allah! Tanúsítom, hogy Mohamed Allah prófétája, jertek imádkozni. Allah a legnagyobb. Ezt a szöveget többször elismételte, és a hívó szóra a hívõk vagy otthon vagy a mecsetben imádkozásra gyûltek. Stencinger Norbert Mit kíván a magyar gazda? 1. Gazdabankot! 2. 30% megelõlegezését a tavaszi munkákra! 3. Résztulajdont a feldolgozó és a kereskedelmi ágazatokban! 4. Szociális segélycsomagot a termékfeleslegekbõl a rászorulóknak! 5. Vásárlási kártya kibocsátását meghatározott mezõgazdasági termékekre! 6. Piacvédelmet a magyar termékekre! 7. Az áruházláncok megadóztatását a termékárak védelmében! 8. Sortartó banki garanciavállalást az állam részérõl! 9. A jövedelemképzõdés biztosítását a gazdáknak! 10. A gazdatársadalom politikai felvállalását! 11. Szövetségi megállapodás által biztosított gazdaképviseletet a parlamentben és az önkormányzatokban! 12. Szabad sajtót a gazdaérdekeknek! Bort, Búzát, Békességet!

6 6 Tényleg felejtésre állunk? Azt mondják, az elefántok és a delfinfélék rendkívül jó emlékezõképességgel bírnak. Az õket megfigyelõk ezt fõleg abból következtették ki, hogy ha egy elefántnak valaki fájdalmat okozott, az állat még több évtized távolából is felismerte gyötrõjét és ha módjában állt, megbosszulta a sérelmet. Tudjuk jól, az elefántok és a delfinek az állati intelligencia csúcsán álló élõlények, sajátos társadalommal, kommunikációs rendszerrel. Az ember emlékezõképessége ezen állatokét sok, sok nagyságrenddel meghaladóan bonyolultabb és a mostanra kialakult információözönben már szinte a lelket is károsító tényezõvé vált. Az ember ezt leginkább úgy tudja ellensúlyozni, hogy az emlékezõképesség mellé párosult egy még csodálatosabb képesség - a felejtés képessége. Az idõ szekerén lassan tovabaktató felejtés sebeket gyógyít, bosszút lohaszt, fájdalmat csillapít. Jó dolog! Ha a felejtés versenyautón száguld - az bizony elhülyülés. Ez meg nem jó dolog! Mi, akik ezen oldalak szerzõi vagyunk, természetesen a felejtést a szekéren bandukolás üteménél gyorsabbá semmiképpen sem szeretnénk gyorsítani. Egy társadalom esetében a felejtés üteme csak nemzedékekben mérhetõ úgy, hogy miközben az egyének emlékezete megszelídül az idõben, kollektív emlékezetként történelemmé is nemesül. Él itt néhány nemzedék akiknek viszont nincs joguk felejteni, éppen az utánunk jövõ nemzedékek érdekében. Mert ha jól mûködne az emlékezetük, akkor ma nem azok a szédelgõk kufárkodnának az Ország Házában, akik már egyszer ebek harmincadjára juttatták az országot. Ráadásul most még azzal sem mentegethetjük magunkat, hogy idegen hatalmak erõszakolták ránk õket. Mi magunk, önként dalolva hoztuk a bajt a fejünkre. Ha egyesek (vagy sokak) nem a felejtés versenyautóján ülnének behunyt szemmel és befogott füllel -emlékezhetnének az ordas hazugságok és rágalmak, becsületsértések szennyes áradatára, amellyel a gyûlölet korifeusai elárasztották az Orbán kormányt és mind azokat akiknek bármi közük is volt hozzájuk. Nem kíméltek sem édesapát, sem édesanyát, sem gyermeket. Mi -az ország- nem védtük meg õket! De nem voltunk hajlandóak magunkat sem megvédeni! A felejtés versenyautója mostanra olyan gyors lett, hogy már -nem évtizedekre viszszamenõen, de- néhány hónap távolságában is kihullik némelyek emlékezetébõl azon tények sokasága, amelyek a megtörténésük idején okkal, joggal minden normális embert felháborítottak. Csak frissítésül soroljuk fel egy részüket: a brókerbotrány és annak közvetlen meg közvetett szereplõi fel a legmagasabb kormánykörökig, a választási ígéretek özöne, amelyekbõl ami megvalósult (és ahogyan megvalósult), abba most majd belegebedünk. Még jó, hogy a többi nem valósult meg, mert volt belõlük annyi, mint égen a csillag. Ígértek mindent -hozomra. Még azt is megígérték nekünk, hogy elintézik, hogy az apró gyermekek könnyebben elérjék az óvodában, iskolában a villanykapcsolókat. Huncut lennék, ha nem ismerném el, ez az ígéret tényleg megvalósult! Az akkori apró gyerekek ma már tényleg könnyebben elérik azokat a kapcsolókat. Büszkék is rá dicsõ vezetõink, akár az öszszes többire. Ez még nem is lenne baj, de a közvélemény kutatók elõrejelzése szerint a két nagy párt lassacskán már ismét fej fej mellet halad, a szocik ledolgozták a hátrányukat és úgy látszik a polgári oldallal egyenlõ számú képviselõt küldhetnek az Európa Parlamentbe. Tessék mondani, ez az ország tényleg ezt akarja? Tényleg ez az az út, amit most a kormányzó pártok megerõsítésével ez a nemzet követendõnek tart? Ha ez így van, ballagjunk haza, hagyjuk a FIDESZ-t, hagyjuk a politizálást, vegyük tudomásul, kihalásra ítélt dinoszauruszok vagyunk. Engedjük át egészen a terepet, jöjjenek a jó szocialisták a sok évtizedes trükkjeikkel és üljék meg felettünk a tort. Esetleg a legoptimistábbak reménykedhetünk benne, hogy néhány babakocsiban már ott gõgicsél az a néhány csecsemõ, akik, majd újra megtanulnak magyar polgárrá lenni. De, ha nem ezt akarjuk, fogjuk karon a szomszédot, barátot, családtagot és vigyük magunkkal õket választani június 13-a elõestéjén, mindenkinek szebb napokat kíván Kopor Tihamér (folytatás az 1. oldalról Azt mondják az okosok... hogy újabb játszóteret avattak. De nem szép, hogy egy egyszerû érdi játszótéren, aminek természetesnek kéne lenni, Jánosi képviselõ és Gyurcsány iparbáró és sportminiszter fényképezteti magát. Ez akkora esemény, hogy szavalatok és gyermekkórus? Réges régen Rákosi apánk is kisdedekkel a karjában, a kalászodó búzamezõben Összesírom magam. Amerikai módra már csak egy kutya hiányzott. Mert gyerek és kutyus, az biztos filmsiker. hogy fejetlen a tejetlenség. Miniszteri rendelet szerint ismét indul az agyonbeszélt iskolatej akció. Mert tudni illik, azt nem a polgári kormányzat szüntette meg, de õ hozta létre. Csak hát az elhatározáson túl ehhez pénz is kéne, az pedig egy fillér se. Május végére ígérgetett valamit valami államtitkár, de akkor már minek? Júniusban iskolazárás. Hoppá, de júniusban EUválasztás! Lassan, de csak felfogom. hogy ha a tõke mozdonyára ráakasztják a közérdek vagonját is hangzott el dr. Döcsakovszkytól, egy lakossági fórumon. Hát ekkora marhaságot már régen hallottam. A tõke öntörvényû, ezért önzõ. Ezt a közgázon is így tanítják. Tõke és közérdek olyan, mint az ördög és a tömjénfüst. A baj az, hogy amíg a plébános úr a teológián tanulta a marxizmust, addig a párttitkár elvtárs nem olvasta a Bibliát. Egymással ezért nem vitaképesek. Polgármesterem! Azt a kis tõkét, amit jutalomként kapott, miért nem ajánlja fel a közérdeknek, pl. iskolatejre? Árokásásra, vagy lélegeztetõgépre a beígért érdi kórháznak? Altatógépünk már van. Ön az Polgármester úr. Tisztelet viszont az ügyintézõknek, akik ott valóban dolgoznak. hogy tervekben nem állunk rosszul Érden. Magyar nyelvtanban viszont igen, rendõrkapitány úr. Mindegy. Belefér egy rendõrviccbe. Ez a vanni nincs, de fog lenni. Egyébként még így is megértettem és egyetértünk. Tervekben én is jól állok. Térdig. Tervezek nyerni lottó ötöst, venni néhány luxuskocsit, nyitnék Bécsben egy-két kávézót és megvenném a schönbrunni kastélyt. Mert, ha már lúd Csakhogy a gondolat még nem terv, a terv még nem cselekedet. Egyébként nem vagyunk jól. Magyarán, rosszul. Megbüntetik a polgárõrt? Tervez ön felvenni még száz rendõrt és beszerez legalább húsz járõrkocsit? Amíg ön tervezget, addig a polgárõrök beleunnak, a betörõk és autótolvajok duhajkodnak. A részegen vezetõ, az ön rendõr-bajtársát halálra gázoló Császár Elõd máig szabadon nótázgat. Ne így legyen, de így vagyunk. hogy a Hivatal kinõtte magát és új kacsaláb építtetésén gondolkodik. Konkrét javaslatokat és alternatívákat várnak a lakosoktól. Mint Draskovics a múltkor. Nem tudja mit akar, de azt nagyon. Megint ez a fránya nyelvtan. Az alternatíva a latinban II. évfolyam 6. szám június 9. Trianon, június 4. A diktátorok megszabták, hogy Magyarország hadserege nem lehet több fõnél. Csehországnak fõt, Romániának fõt, a Szerb- Horvát-Szlovén Királyságnak fõt engedélyeztek, így a kialakult magyarellenes kisanatant összesített hadereje fõ volt. (Mozgósítás esetén a három állam hadereje 4,5 millió volt.) Végezetül: Nem volt véletlen, hogy Magyarországgal nem a Versailles-i palotában, hanem Trianonban íratták alá a békediktátumot. Szent István országa - bármennyi viszályon ment is keresztül - mindig keresztény volt. A francia szabadkõmûvesség (élén Clémanceau elnökkel) ezt szét akarta rombolni. A Trianon egy jelképes kifejezése a Szentháromság tagadásának, Százezrek találkoztak idén is Csíksomlyón, az összmagyarság egyik legnagyobb ünnepévé vált búcsún, közöttük több érdi csoport is volt amely a keresztényellenesség egyik fõ tanítása. A Magyar Birodalmat tehát elsõsorban azért kellett szétrombolni, mert keresztény maradt, így veszélyt jelentett a liberálisokra. 84 évvel ezelõtt tehát hatalmas csapás érte Hazánkat, de mégis élünk. A jövõ útja most már nem a revízió, hanem a határokon átívelõ újraegyesítés, amely csak békés úton történhet. Adja Isten, hogy sikerüljön! Eõry Zsolt eleve többes szám, ami két lehetõség közötti választást jelent. Alternatívák szó nincs. A Hivatal áthárítja a gondolkodás felelõsségét. Nekik még ötletük sincs, csak felülbírálnak. Nos, az én javallatom, hogy ha szûken is, de örüljenek, hogy ott lehetnek. Mert egy ilyen megálmodott új döcsapalota, Érd féléves költségvetése. Amíg útjaink sincsenek, akkor erre a rezervátumra se szórjuk a pénzt. hogy mióta az Érdi Lapba cikkezgetek, én lettem a környéken a fõokos. Pedig nem vagyok az, sõt ostoba vagyok, hogy közügyekkel foglalkozom. Van nekem magánbajom is elég. Egyre többen, nálam keresik a megoldást. Mert mit tudok én tenni azon kívül, hogy háromszoros lett a telefonszámlám? Veregetem az asztalt, aminek a túloldalán nem ül senki. Hölgyeim és Uraim! Szívesen meghallgatom a problémákat. Jószándékkal, jó célokra konzervatív értékrendemben felhasználom a kapcsolati lehetõségeimet, de nem lobbizok, még a szót is utálom. Nem én vagyok a Képviselõ és ilyen ambícióim sincsenek. Szívesen beszélgetek. hogy új szakértõi Munkacsoport alakult. Mit kell már megint szakérteni, bizottságolni? Tagjai között természetesen(?) ott leledzik Baráth képviselõ úr, aki mindenhol ott van, ahol nem kéne, de sosincs ott, ahol kellene. Valamit csinálni bizottság nem alakult. Ország-csavargó vagyok és látom, Érd kötésig áll a saját trágyájában. hogy az öndicséret büdös. A nyugdíjasok már a második levlapot kapják zöld és kék színekben, hogy kormányunk mennyire szereti õket. Én nem kedvelem a mai kormányt, ezért, ha szagukat fogom, felmegy a pumpa. A vérnyomáscsökkentõ ára megegyezik a nyugdíjemeléssel. hogy tegyük rendezettebbé, szebbé a várost. Egyetértek. A baj az, hogy nincs elõttem járda. Ha lenne, se mennék sokra vele, mert a keresztutcák nem burkoltak, tehát a két sarok közötti 6 8 méteren bokáig a sár. Akkor meg minek a járda? Szívesen tisztítgatnám a telkem elõtti csapadékelvezetõ árkot, átereszt stb., ha lenne. Mert most a domborzati viszonyok miatt, egy kiadósabb esõnél a saját kapumhoz sem tudok kimenni. Tízcentis a vízfolyam, minden rajtunk özönlik át. Önkényesen nem árkolhatok, csak engedéllyel, de azt az elõtervezés hiányában nem adnak. Mert rendezési terv sincs. Amúgy is, tucatnyi szomszéddal együttmûködve lenne csak értelme. Ki hozná ezt össze? A képviselõnk? Ugyan már. Megválasztása óta nem láttuk. Az idézett rendeletek nem említik a Hivatal felelõsségét és kötelezettségeit. Mert a közterület nem a senki földje. Az adószedõ Önkormányzaté. Kuchen Zoltán MOLFA Lécek, lambéria, fenyõ fûrészáru, tetõszerkezeti elemek 2030 Érd, Elvira u. 36. (bejárat a Penny Market felõl) Tel./fax: Mobil: Nyitva tartás: H-P: 8 17 óráig, SZ: 8 12 óráig Ebédidõ: óráig ALKATRÉSZBOLT: SZERVIZ: Érd, Hivatalnok u. 14. Városi Könyvtár mellett

7 II. évfolyam 6. szám június 9. 7 Az Eb-re hangolva Igazán sportos nyár lesz az idei, hisz az augusztusi olimpia mellett júniusban a portugáliai labdarúgó Európa Bajnokság szögez majd minden futballrajongót a képernyõk elé. A kontinens viadal június 12.-én rajtol a Portugália- Görögország mérkõzéssel. Európa 16 legjobb csapata veszi fel a versenyt, hogy elhódítsák a gyõztesnek járó trófeát. A portugálok a rendezés jogát többek közt a magyar pályázat elõl happolták el, köszönhetõen annak, hogy a portugál élvonalban játszó csapatok nagy befogadóképességû stadionjai már adottak voltak. A szervezõk okulva a 2002-es világbajnokság hiányosságaiból, csak elismert, neves játékvezetõket kértek fel a közremûködésre. A résztvevõk listájára tekintve találkozhatunk néhány meglepetés csapattal. Ezek közül is a legkevésbé várt együttes a világbajnoki bronzérmes Törökországot pótselejtezõn búcsúztató lett válogatott, akik egyébként a mieinkkel szerepeltek egy selejtezõ csoportban. A törökök mellett nagy hiányzó még az ír válogatott, amelyet éppen a másik meglepetés csapat, Svájc mögött végezve búcsúztak a selejtezõkön. Azért az õ távollétük ellenére is lesznek akik gondoskodnak az izgalmakról. A címvédõ francia válogatott a borzalmas Vb szereplés után jó formát mutat. Velük egy kvartettben találjuk Angliát, amely az utóbbi évek legjobb szereplésében bízhat, elvégre a csapatot minden poszton világklasszisok alkotják, továbbá Svájcot, valamint a Suker-éra végével jelentõsen meggyengült horvátokat. Az A jelû négyesben is akad két komoly esélyes. Egyikük a spanyol csapat, akiknek sikere egész biztosan nem a kapusokon fog múlni, hisz a világ legjobb hálóõreit õk vonultatják fel. Szintén itt kapott helyet a házigazda, amely négy éve már megmutatta, hogy mennyire jó csapat, és a franciák is csak vitatható körülmények között tudták õket búcsúztatni. A 2000-es Eb-vel ellentétben most egyáltalán nem lenne meglepetés, ha a végén õk ünnepelhetnének. Nehéz lesz a dolga e két csapat mellett az orosz illetve a görög csapatnak, az õ továbbjutásuk majdhogynem lehetetlen. Ránézésre a leggyengébbnek a C csoport tûnik, de Bulgárián kívül a másik 3 csapat megállná a helyét a legjobb nyolc között. Az olaszok négy éve drámai körülmények között vesztettek, úgyhogy van mit törleszteniük. Az õ sikerükhöz a már megszokott fegyelmezett védekezés, és a klasszis csatárok jó teljesítménye szükséges. Ebben a négyesben szerepel még Svédország, amelynek tudását a selejtezõkrõl mi már jól ismerjük, továbbá Dánia. Végül essen szó a halálcsoportnak kikiáltott D jelû kvartettrõl. Ide került a már említett Lettország, aminek továbbjutásához kisebb csoda szükségeltetne. Itt találjuk a Vb-ezüstérmes német csapatot, aminek ezúttal a nyolc közé jutásért is meg kell küzdenie. Szintén itt szerepel két, Vb-t elmulasztó, de bombaerõs csapat, a holland, valamint a cseh nemzeti tizenegy. A hollandok elsõsorban világklasszis csatáraikban bízhatnak ben hazai pályán nem sikerült a bravúr nekik, de azóta sokat erõsödött az oranje. A csehek az EB nem is annyira titkos favoritjai. Esélyesekbõl tehát nincs hiány, de a július 4-ei döntõ után csak egy csapat utazhat elégedetten haza. Mi nézõk pedig akkor járunk a legjobban, ha élvezetes, sportszerû találkozókon szurkolhatunk kedvenceinknek. bezso FELHÍVÁS Az Összefogás Egyesület 2004-ben ismét meghirdeti a Virágos Érd pályázatot. Pályázni lehet az alábbi kategóriákban: 1. Családi ház kertje 2. Erkély 3. Utca, utcarészlet 4. Intézmény Jelentkezés: a telefonon, illetve faxon, vagy írásban az Összefogás Egyesület Alsó utca 8. címén. A korábbi résztvevõknek nem szükséges az ismételt jelentkezés, õk automatikusan részt vesznek a versenyben. Az elbíráláshoz a megtekintések idõpontjai az alábbiak: 1. Június eleje 2. Július eleje 3. Augusztus eleje. A legszebb pályázatok kertészeti eszközök és termékek tárgyjutalomban részesülnek. Összefogás Egyesület elnöksége BudaBau Fürdõszoba Felszerelési Üzlet Érd, Budafoki út 39. (6-os úton) Tel.: , Nyitva: H-P 8-18-ig, SZ 8-12-ig Kész és egyedi úszómedencék! Professzionális szolgáltatások. Tervezés, kivitelezés, karbantartás, uszodai vegyszerek. Látogasson el szaküzletünkbe! Remélem kellemesen fog csalódni! 15 éves uszodagépészeti és építészeti szakmai múlttal, remélem minden igényét ki tudjuk elégíteni. Blue Butik Egyedi és kisszériás nõi ruhák 2030 Érd, Riminyáki út 5. Telefon: (23) Hirdetmény Tájékoztatjuk a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy Érd város területén a kommunális szennyvíz elszállítására a Szippant-HAT konzorcium rendelkezik kizárólagos jogosultsággal. Közszolgáltatói szerzõdésünk jelenleg is hatályban van, az abban foglaltak a Konzorciumra, az Önkormányzatra és a Lakosságra is egyaránt érvényesek. A szolgáltatás egységnyi díjai: csatornázatlan területen br Ft/m 3 Aranyszarvas Ékszer Kft. csatornázott területen br Ft/m 3 Várjuk megrendeléseiket az alábbi telefonszámokon: Fülöp Sándor vállalkozó, tel.: Kósa Szállítási Vállalkozás, tel.: To-No Környezetvédelmi Bt., tel.: Komáromi Zoltán vállalkozó, tel.: Becker-Érd Kft., tel.: Tunyogi 2003 Bt., tel.: Hangszerüzlet 2030 Érd, Riminyáki u. 5. Hetente megújuló áruválasztékkal, udvarias és türelmes kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat. Menyasszonyi kosztümök, alkalmi és hétköznapi ruhák, szoknyák, nadrágok, pólók, blúzok stb. 34-es 46-os méretig készülnek saját, egyedi tervek alapján. Kisszériás (8 10 db) ruháinkat igény szerint Önre igazítjuk! Nyitva: Keddtõl péntekig 12-tõl 18 óráig Szombaton: 9-tõl 13 óráig, vasárnap, hétfõn zárva Aranyékszer akció 4990 Ft/g áron! Ezüstékszer akció 280 Ft/g áron! Hozott anyagból ékszerkészítés Csere is Arany- és ezüstékszerek Kõpótlás, vésés Antik és modern órák javítása Karórák, faliórák 2030 Érd, Diósdi út 2-4. (Ritmus parkoló butiksor) Telefon: Nyitva H-P: 9-17, SZ: 9-12 óráig 2030 Érd, Budai út 11. KATALIN ÜZLETHÁZ Nyitva: H: 12-17, K-P: 10-17, SZ: 9-12 óráig Telefon: Tel.: Akusztikus és elektromos hangszerek, hangtechnika, hangszórók, csatlakozók, kábelek, tartozékok, kiegészítõk széles választékban kaphatók CSECSEMÕ ÚSZÁS A MAZSOLA ÚSZÓ TANODÁBAN A FICÁNKA BÉBI ÚSZÓ KLUB SZERVEZÉSÉBEN A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy minden szülõ ráérezzen arra, hogy a csecsemõ úszás lényege a szeretet és az, hogy még közelebb kerüljünk saját gyermekünkhöz Minden gyermekkel meg lehet szerettetni a vizet, csak türelem kell hozzá! Somogyi Krisztina Telefon: Somogyi Katalin Telefon:

8 8 II. évfolyam 6. szám június 9. Votin József: Egy érdlakó feljegyzései 123. Múlnak a napok, hetek, hónapok, évszakok, évek mire észbe kapunk, eltelik az élet. Az évszakok váltakozását mostanában nem igen vesszük észre, ez a június, bár az elsõ nyári hónapként tartjuk számon, igencsak áprilisi idõjárással indult. Így talán nem is csoda, hogy a hónap elsõ csütörtökén az egyik kereskedelmi rádió azzal kezdte a híreit, hogy január harmadika van. Bármilyen zimankós reggel volt, ez azért még a klub -ban is azt jelenti, hogy csütörtököt mondott valaki. Bizonyos értelemben én is csütörtököt mondtam, mert elvesztek a múlt havi feljegyzéseim. Van aki azt mondja, nem nagy kár, mert neki nem is tetszettek. Úgy látszik mégis igaza volt anyámnak, aki, amikor nézetkülönbség volt köztünk, azzal zárta le a vitát, hogy valami baj van a mentalitásommal. Kétségtelen, hogy az emberek, de a szervezetek még inkább csak bizonyos keretek, mondhatnám inkább korlátok között fogadják el a véleményszabadság elvét. A mások véleményének szabadságát. Még kevésbé a szólás szabadságát. Az elvet ugyan elfogadják, de az alkalmazását különféle megfontolásokból korlátozzák. A katonaságnál, a munkahelyemen az ilyen ütközések után azzal vigasztaltam magam, hogy nem ok nélkül hangoztatják a népi bölcsességet: szólj igazat, betörik a fejed. Vagy ami még jellemzõbb: hallgatni arany. Be kell azonban látnom, hogy minél általánosabb egy elv, annál szélesebb körben alkalmazható. Ami érvényes volt az emberarcú szocializmusban, abból nagyon sok minden érvényes a mi sajátos demokráciánkban is Regionális provinciális. Fogalmak, amelyeknek van közös tartalma: területi összetartozást is jelölnek. Egy régió tagjai lehetnek például a fõvárostól délre fekvõ települések a Duna jobb partján, a dél-budai városrészekkel együtt. Lehet valamilyen közös érdek, közös cél, ami összekapcsolja õket. Milyen szép gondolat: nem az elavult vagy helyenként önkényes közigazgatási határok között élünk, a ránk kényszerített határokon, országhatárokon belül, hanem közös ügyeinkben közösen tevékenykedünk. Mirõl jutott eszembe a fenti fogalom pár? Bevallom, nem elõször. Sõt, mindannyiszor, amikor a mi kutyánk kölyke elve érvényesül a józan ésszel szemben. A mostani eset a következõ: A városunkkal szomszédos egyik faluban két éve alakult egy kis civil szervezõdés, egy kamarakórus. Egy tucatnyi ember, egy képzett mûvészeti vezetõ irányításával hetente örömmel találkozó baráti társaság. A közös érdeklõdés, közös munka meghozta a gyümölcsét, a kórusból egyesület lett, létszáma idõvel mintegy harminc fõre emelkedett, barátok, ismerõsök csatlakoztak hozzá. A rendszeres szereplések sikere láttán a falu közvéleménye is elfogadta lassan, az önkormányzat évente anyagi támogatással segíti a közhasznú tevékenységet. Idén a BÚVÁRKÖZPONT OKTATÁS FELSZERELÉSEK TÚRÁK 2030 Érd, Bem tér 8. (M7 lejárónál) Telefon: (06-20) BÚVÁRTANFOLYAM: Ft FELSZERELÉSEK árusítása, bérlése Búvártúrák az Adriai és a Vörös tengeren Telefon: németországi testvérfaluba látogató hivatalos küldöttségbe is delegálhat tagokat a kórus. Kik legyenek azok? Nevek, javaslatok, kifogások, megfontolások a szokásos elõkészítõ megbeszélés. Ki ér rá, ki nem, ki a megfelelõ ember a kórus képviseletére? És akkor elhangzott a kulcsmondat a kórustitkár szájából: a kórust falubeli képviselje. Mindegy, az eredmény szempontjából teljesen mindegy, hogy az önkormányzat ügyintézõjének kifejezett kívánsága volt-e ez, vagy a titkár mindenkinek megfelelni akaró (túl)buzgalma, az eredmény mindenképp lehangoló. Egy olyan, az egyenlõ jogokkal rendelkezõ tagok demokratikusan mûködõ baráti társaságában hangzott el ez a kirekesztõ mondat az egyesület választott tisztségviselõjétõl, ahol a tagság 2/3 része más településrõl jár a falu számára is elismerést, sõt, nemzetközi elismertséget hozó közös szereplés sikere érdekében saját költségén hetente a próbákra, esetenként többször is egy héten. Törökbálintról egy, Nagytéténybõl öt, Pest más részeibõl kettõ, Érdrõl tizenkettõ = összesen húsz ember. A mûvészeti vezetõ is Érden lakik. A maradék helybéli, õk a falubeliek. Ebben az esetben mutatkozott meg látványosan a mai magyar társadalomban még mindig igen mélyen begyökerezett és napjainkban még a kulturális egyesületekben, a diplomások között is viruló provincializmus. Így él városainkban is a vidéki Magyarország. A Nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium és Kollégium felújításához kérjük segítségüket! Adományaikat befizethetik a református lelkészi hivatalokban, illetve a következõ bankszámlára: Szent László Alapítvány- Lorántffy program: Nagylelkû adományaikat köszönjük! Személy-, tehergépjármû-abroncsok szerelése, javítása, értékesítése Futómû beállítás AKCIÓ! Téli gumi 20%! Nyári gumi 10%! Váci cement 2500/q Import cement /q Mész (minõségi) 1500/q Zsalukõ /db Zsaluló /db Zsalukõ /db Zsalulõ /db Zsalukõ /db Pincefalazó 30/38 260/db Betonvas /db Betonvas 8 490/db Betonvas /db Betonvas /db Térháló (15x15) 4,2 3720/db GV 3 10 m /db Import pala 1100/db Perlit 850/zsák Támfal kõ 450/db Térburkoló 2150-tõl Szegélykõ 1 m-es 800/db Homok /6m 3 Mosott homok /6m 3 Sóder /6m 3 2x rostált 16800/6m 3 Szabó Endre Építõanyag kereskedõ 2030 Érd, Szovátai út 27. Tel./Fax: , tel.: Budatherm 30/30 NF 225/235/db Budatherm 38/38 NF 285/300/db Válaszfal 10x40x20 94/db Válaszfal 10x33x24 NF 140/db Kisméretû I. o. 32/db Kisméretû nagyszil. 48/db Burkoló tégla 84/db B-30 85/db E /db E /db E /db E /db E /db E /db E /db E /db Áthidaló 1100/fm Beton bélés 25-ös 195/db Kerámia bélés 20-as 225/db } SZÁLLÍTVA! AKCIÓS TERMÉK: DEKORNÁD pl. 1,4 x 6 fm 2150 Ft 1,6 x 6 fm 2450 Ft 1,8 x 6 fm 2650 Ft AKCIÓ! Import cement: 1850 Ft/q Az árak az áfát tartalmazzák! CSALÁDI RUHA ÉS CIPÕ ÁRUHÁZ Budaörs, Kinizsi u. 6. Telefon: FALÉPCSÕK Konyhák, fabútorok, kisbútorok! CSABA-FA, Mobil: Fényképes ajánlatok: Nyitvatartás: H P óráig

9 II. évfolyam 6. szám június 9. 9 Okleveles asztrológus elkészíti: Születési horoszkópjának részletes elemzését írásban Párkapcsolat elemzést ( Synastria) Éves elõrejelzést Amire szükség van: A születés helye és idõpontja Születési horoszkóp elemzése + éves elõrejelzés egy tetszõleges évre most csak Ft Bejelentkezés: vagy KONTÉNER- RENDELÉS Kommunális sitt- és lomszállítás, konténerkihelyezés Tel.: (06-30) , Tel./Fax: (23) Természetgyógyászat Állapotfelmérés Energetikai kezelés Földsugárzás mérés Frissítõ masszázs Talpreflexológia Testgyertya Köpölyözés Gyógytea Egyénre szóló terápia összeállítása H. Szabó Ilona bioenergetikus, reflexológus Tel.: , Skinny Modell HOBBY MAKETT MODELL Fénymásolás, papír írószer FOTÓ FELVEVÕHELY Érd(liget), Duna u. 76. Nyitva: H P 9 17-ig, SZO 9 12-ig Tel.: GARTEN-BAU KERTI CENTRUM ÉS BARKÁCSÁRUHÁZ 2030 Érd, Elvíra u. 33. Tel./Fax: (06-23) SZÉPÍTSÜK EGYÜTT A KERTET Évelõ és egynyári virágok nagy választékban Leander 80 cm-es 2600 Ft Tavirózsa: sárga és piros 5800 Ft Platán fa 3-3,5 m magas 9600 Ft Vérszilva 2,5 m magas 9600 Ft Fagyálló kerámiák és kerti csobogók! Früwald akció! Parolin térkõ, 6 cm Gyeprács, 40x40 x8 cm AL-KO szökõkút szivattyú SP700 Csúszda, mûa., 3 m-es 71 Ft/db 389 Ft/db 6550 Ft Ft

10 10 II. évfolyam 6. szám június 9. DR. SZEGEDI LÁSZLÓ ÁLLATORVOS Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig Csütörtök: de ig Ha költözik, ha szállíttat, MIZSEIRE számíthat! Bútorszállító autóval, rakodóval, hétvégén is! Felföldi Gumiszerviz Érd, Esküdt u. 8. Tel.: Gumiabroncsok értékesítése, szerelése, centírozása, javítása, vulkanizálása Ha nálam veszi meg négy gumiját, zsebében hagyom a szerelés árát! Érdi Társközvetítõ és Programszervezõ Iroda Fényképes ügyfélkör Országos hálózat Személyes kapcsolattartás Diszkrét ügyintézés Görögországi utazás társkeresõknek és társaságra vágyóknak 06-23/ / Érd, Bajcsy-Zs. u HORGÁSZBOLT nyílt Érd Parkvárosban Teljes horgászfelszerelések, élõ és mûcsalik stb. Érd, Szovátai u. 89. Nyitva H-P 9-18-ig, Szo 8-13-ig A Fényudvar Ezoterikus Stúdió TALPMASSZÁZS tanfolyamot tart Érden minden hétvégén, 9 16 óráig Jelentkezni lehet: H. Szabó Ilona Tel.: , RENDELÉS: H-P: 9-19 Szombat: 9-12 Vasárnap: Kínálatunk: MIKROSZKÓPOK az iskolai felhasználástól a professzionális kutató rendszerekig KOLPOSZKÓPOK Szemészeti mûszerek Refraktométerek, fagyállómérõk A mûszerekhez csatlakoztatható CCD kamerás és digitális fényképezõgépes képalkotó és képkiértékelõ rendszerek A fenti mûszerek javítása és forgalmazása Elektro-Optika Kft Érd Kaktusz u. 24. Telefon: 03-23/ Telefax: 06-23/ Web: Tisztelt Ügyfeleim! Továbbra is várom Önöket irodámban! Életbiztosítás, vagyonbiztosítás, lakás- és társasház biztosítás Gépjármû biztosítás (kötelezõ és casco) Nyugdíjpénztári belépések Hajóbiztosítás (felelõsség és casco), utasbiztosítás Kismotor (1872 Ft/év), utánfutó (660 Ft/év), zöldkártya Díjbefizetések, egyéb szolgáltatások Szász János, az ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ üzletkötõje Érd, Szabadság tér 10. (nagy posta mellett), hétfõtõl péntekig 8 16 óráig Tel.: Fax: Mobil: MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK JAVÍTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE, TELEPÍTETT RENDSZEREK KIVITELEZÉSE valamint az alábbi tisztítástechnikai eszközök nagy választéka: Ipari porszívók és kárpittisztítók Minõségi HOBBY mosók Padlósúroló és felmosógépek Tartozékok és kiegészítõk Kézi takarítóeszközök Ipari tisztítószerek KÉK DUNA 17 BT. Érd, Budafoki út 13. Tel.: 23/ , 30/ Nyitva: H P 8 16-ig Beépített bútorok készítése Konyha, fürdõszoba Tetõtéri szoba, hálószoba stb. Bútorok tervezése, kivitelezése Ingyenes árajánlat! Bemutató terem: Privát Üzletház Érd, Lõcsei út 4. Referenciák: ÁDÁM FERENC bútorasztalos Telefon: 30/ , 23/ Június 26-án, szombaton A KISS HÁZASPÁR ÉLÕ KONCERTJE AZ EGÉRLYUK VENDÉGLÕBEN! Kezdés: 20,00 órakor A koncertet az igényes zene kedvelõinek ajánljuk, akik közben hódolhatnak a kulináris élvezeteknek is. A nagy érdeklõdésre való tekintettel asztalfoglalás ajánlott! 2030 Érd, Balatoni út 21. Nyitva tartás: Keddtõl szombatig: óráig, vasárnap óráig, hétfõn szünnap Telefon: (06-23) Meleg étel és pizza házhoz szállítás! Az Étterem 2004-es egész éves akciója: Aki elõzetes asztalfoglalással ünnepli nálunk születésnapját, annak mi készítjük el születésnapi tortáját ajándékba! Aki névnapját ünnepli nálunk, egy koktélt kap ajándékba! Sok szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

11 II. évfolyam 6. szám június RENAULT gépkocsijának teljeskörû javítását és szervizelését vállaljuk FEKETE FERENC autószerelõ mester 2030 Érd, Cankó u Telefon: (23) (06-30) VAS-, FÉMSZERKEZETI LAKATOS MUNKÁK, KAPUK, RÁCSOK, KERÍTÉSEK STB. azonnal, rövid határidõvel KONCZ LÁSZLÓ LAKATOS Telefon: , mobil: (06-30) epuletlakatosmunkak. axelero.hu Kertbarátok Boltja 16 éve az Önök szolgálatában! Minden, ami a kerthez kell Érd, Esküdt u. 3. Tel./fax: TAKARÍTÓ VÁLLALKOZÓ vállalja lakások, irodák, üzletek takarítását FRIEDERI ERIKA Duguláselhárítás Csatornatisztítás FÜLÖP SÁNDOR Telefon: Kawasaki márkaképviselet Új és használt motorok Motorkerékpár szervizelés, javítás Nyitvatartás: K-P: 9-17-ig, SZ: 9-13-ig Eladó Budapest XXIII. kerületében, Soroksáron, csöndes helyen 801 nmes bekerített építési telek (vezetkes víz, villany, fúrt kút, géz kiépítés alatt) 16 nm-es kis házzal. Irányár: 13 MFt. Tel.: Szigeth és Társa Könyvelõiroda Érd-Ófalu, Római út 19. Tel./fax: Teljeskörû számviteli szolgáltatás társaságoknak és egyéni vállalkozóknak Adó- és TB-ügyintézés, bevallások, hatóságok elõtti képviselet Helyszíni anyagátvétel és konzultáció Épületgépészeti Kis- és Nagykereskedés Törökbálint, Bajcsy Zs. u. 67. Tel./Fax: , Nyitva: H-P 8-17, Sz: 8-13 Diósd, Balatoni út 53. Tel./Fax: PVC lefolyócsövek KPE csövek, idomok Rézcsövek, idomok VIEGA KLUDI Gázkészülékek Hajdú villanybojlerek Szaniterek Acélcsövek Horganyzott csövek, idomok PVC Nyomócsövek, idomok Digitális fotókidolgozás! A csúcstechnológia hozzánk is beköltözött! Papírkép digitális fotóról már 40 Ft-ért! Negatív filmhívás Digitási adathordozókról képkészítés Diafilm hívás, nagyítás Fekete-fehér kidolgozás Minden filmhíváshoz indexkép, kívánságra akár A/4-es méretben is A digitalizált képek CD-re írása LOTTÓZÓ, TOTÓZÓ Érd, Velencei út 36. HÁZUNKTÁJA SZEBBÉ LEHET VÁSÁROLJON BARTAKÖVET! Korlátok, lépcsõk kül- és beltérre Kopásálló kültéri díszburkolati kövek Esztétikus gyorskerítések Dekoratív lábazati kövek Kerti grillezõk, kandallók és egyéb mûkõtermékek (ablakpárkányok, vízelvezetõk stb.) Termékeink gazdag forma és színválasztékban! Közvetlenül a gyártótól! Házhoz szállítás és kivitelezés! Telephely: 2030 Érd, MÁV nagyállomásnál, a Tüzép mögött Nyitva: hétfõtõl szombatig 8-tól 17 óráig Tel.: , VASUDVAR Tervezzen hosszú távra, olcsón! Kerítésfonatok és csatornák akciós áron! Zártszelvények Kengyelek, vas szerelvények készítése Beton-, szög-, idom- és lapos acélok Víz-, gáz-, fûtõcsövek Aluprofilok Finom- és durvalemezek Kör- és négyzetacélok Saválló anyagok PB gázpalack csere Törzsvásárlás esetén 2-5% árengedmény! VAS-FÉMKER Kft., Érd, Lõcsei út 47. Telefon:

12 12 II. évfolyam 6. szám június 9. Bár választási kampány áll elõttünk, mégis azt kell mondanunk, hogy mi nem háborúzunk, mi nem küzdünk senki ellen, különösképpen honfitársaink ellen nem vagyunk hajlandók háborúzni. Nekünk azoknak a biztonságát is meg kell védenünk, akik nem minket választottak, és azokét is, akik nem minket fognak választani június 13-án. Mi csak velük együtt akarunk magyarok lenni Európában. * * * ANemzeti Petíciót támogató sok százezer aláírás is azt bizonyítja, hogy az ország közeli és távoli vidékein, minden szegletében sokan vagyunk, akik egyet gondolunk. Engedjék meg, hogy mindenkinek megköszönjem, aki munkájával, aláírásával, támogatásával hitet tett a munka, az otthon és a biztonság pillérein nyugvó Magyarország mellett. Ez a sok százezer aláírás az Önök sikere, és Önöknek köszönhetõen a Szövetségé, vagyis mindannyiunké, akik lerohanás helyett az odafordulást és durvaság helyett a szelíd meggyõzést választották. * * * Orbán Viktor mondta... Aválasztás egyik legfontosabb értelme éppen az, hogy bizalmunkat élvezõ, felkészült, hazaszeretõ, és a magyarok nemzeti érdekeiért küzdeni kész képviselõink legyenek Brüsszelben. Olyan hazaszeretõ emberek, akiknek véletlenül sem jut eszükbe, hogy a magyar nemzeti szimbólumokat elrejtsék, vagy az elsõ adandó alkalommal a határon letakarják. De ez a választás másról is szól majd. Arról is szól, megvan-e még a bizalom az ország vezetõi iránt. Miért kellene elmennem? - kérdezik sokan. Nem Magyarországnak kell európaibbnak lennie, hanem a fizetéseknek és a nyugdíjaknak. Azért kell elmennünk, mert május 2-a után is miden választás a mi saját, személyes életünkrõl szól majd. Különösen a fiatalok szoktak megkeresni azzal a kérdéssel, hogy miért menjenek el választani. Elõször is a választásra érett korba lépett fiataloknak, akik közül sokan éppen tegnap ballagtak, sok örömet, sikert és boldog életet kívánjak mindannyiunk nevében, és azt ajánljuk figyelmükbe, tegyék fel maguknak azt a kérdést, miért kellene hagyniuk, hogy mások döntsenek helyettük. * * * Mindannyian tudjuk, hogy két évvel ezelõtt nem errõl volt szó. Azt mondták, hogy nem lesz gázáremelés, és mindannyian tudjuk, mennyien szenvednek ma ettõl. Tovább visszük a Széchenyi Tervet mondták, és aztán kiszorították belõle a szuszt. Azt mondták, kibõvítik az otthonteremtés lehetõségét, és szétzilálták a fiatalok lakáshoz jutási esélyeit. Azt mondták, a polgári kormánynál is erõteljesebben támogatják majd a magyar gazdákat, és most tízezer szám állnak a magyar gazdák a tönk szélén. Azt mondták, a diákhitel kamatát majd csökkenteni fogják, ehhez képest felemelték. A nyugdíjasoknak azt mondták, adni fognak, csak elfelejtették hozzátenni, hogy kétszeresen vissza is veszik a növekvõ árakon keresztül. * * * Nap mint nap azt halljuk, hogy jó irányba mennek a dolgok, kedvezõek a gazdaság tényei. Egy pillanatra most hunnyunk szemet a tény felett, hogy a gazdasági adatok leginkább azóta javulnak, mióta elmozdították a statisztikai hivatal elnökét és helyetteseit, ez lehet puszta véletlen is. Az azonban már kevésbé vitatható, hogy nem mehetnek egy országban jól a dolgok, ha az átlagkeresettel rendelkezõ emberek a jövedelmük 70 százalékát létfenntartásra fordítják: élelmiszerre, gáz- és villanyszámlára, közlekedésre, és akkor még nem beszéltünk a gyerekek taníttatásáról, különórákról, nyaralásról. A nyugdíjasok helyzete még ennél is nehezebb, hiszen egy átlag nyugdíjas nyugdíjának 75 százalékát kénytelen létfenntartási célokra elkölteni. Magyarországon még mindig él másfél millió olyan ember, és velük együtt ennyi család, akik kétkezi fizikai munkából tartják fenn magukat, és az õ átlagkeresetük a mai árak mellett körülbelül 78 ezer forint. Mehetnek-e ilyen körülmények mellet egy országban jól a dolgok? Nem mehetnek jól a dolgok egy országban, ha egyre rosszabbul megy az embereknek. Változtat-e valamin a választás kimenetele? Ha elegen megyünk el szavazni, ha egybehangzóan kifejezzük, hogy változásra van szükség, akkor a választás végeredménye komoly és mélyreható változásokat hozhat. Eddig minden választás változást hozott, vagyis a választás tanulságait mindenkinek le kell vonnia, ellenzéknek és kormánynak egyaránt. Ha meggyõzõ számban és egybehangzóan mondjuk ki, hogy változtatni kell, akkor ez a változás meg fog történni. Ez a demokrácia lényege, és ha hiszünk benne, akkor mûködik. A változásnak meg kell történnie, és a tét nem kicsi: ha elegendõ számban mondunk véleményt, akkor nem lesz más választása a kormányzatnak a választás után, minthogy leállítsa a kórházak privatizációját, megfékezze a közüzemi árak emelkedését, támogassa a gazdákat, visszaállítsa az otthonteremtési támogatást, és meg kell védenie e munkahelyeket. Kire érdemes szavazni? Nem érdemes elkövetni a hibáinkat, ha nem tanulunk belõlük. Egyetlen voksnak sem szabadna elvesznie. A Fidesz listája Schmitt Pál Szájer József Dr. Surján László Dr. Schöpflin György Barsiné Pataky Etelka Gyürk András Dr. Becsey Zsolt Járóka Lívia Glattfelder Béla Dr. Õry Csaba Pálfi István Gál Kinga Dr. Rákossy Balázs Bernáth Ildikó Szemerkényi Réka Dr. Fridvalszky Gáspár Tóth Edina Dr. Bagó Zoltán Jankovics Marcell A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Felelõs kiadó: Isaák László Szerkeszti a szerkesztõ bizottság Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás székház Telefon: ISSN Nyomás: Király Nyomda, Gyál Hirdetésfelvétel: Csák Lászlóné,

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 32-6/2016. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 139, 140, 141, 142/2016. (IV. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Tudja Ön, miért NEM lesz uszoda és szálloda Kozármislenyben?!

Tudja Ön, miért NEM lesz uszoda és szálloda Kozármislenyben?! Tudja Ön, miért NEM lesz uszoda és szálloda Kozármislenyben?! Ha Ön, vagy gyermeke, ismerőse szeretett volna egy igényes, szép fürdőbe, strandra járni a kisvárosban, ha szeretett volna büszke lenni erre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. február

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Magyarországi választások 2010 Re (?) Privatizáció?

Magyarországi választások 2010 Re (?) Privatizáció? Magyarországi választások Magyarországi választások március 04. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Magyarországi értékelve választások Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Magyarországra már régen kitehettük

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. december 03. napján 15:30 órai

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. június 8-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (89-91/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről Határozatok száma: 58-66. TARTALOMJEGYZÉK 58/2014.(XII.1.)

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére BUDAPEST XXI.KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 25-én órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről.

JEGYZŐKÖNYV február 25-én órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Gerőfi Roland Csomainé Csókási Mónika Héninger László Részönk. Testület

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Várhegy Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft. kérelméről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Várhegy Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft. kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Várhegy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben

2010. június 13 Trianon 90 év 2010. június 4-én délután fél ötkor országszerte megkondultak a harangok. Megkondultak, mert 90 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá azt a békeszerződést, mellyel Magyarországot

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Takácsné Rompos Bernadett képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Takácsné Rompos Bernadett képviselő UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 1/200-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én 17.00 órai

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dísztermében 2015. október 8-án 16:34 perckor kezdődő képviselő-testületi üléséről Jelen lévő képviselők: Bata

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Tények hazugságok helyett

Tények hazugságok helyett Tények hazugságok helyett Azt állítja a FIDESZ: hogy nyomorog az ország, szétporladóban van a szociális biztonság. A GDP hány százalékát költjük a fontosabb jóléti kiadásokra idén, és mennyit költöttünk

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés az Alsónémedi Felsőerdősor utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló../2011. ( ) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselő-testület! Már a 2010. év első

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola körüli forgalmi rend módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Előzmények Karinthy

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Indul a zarándokvonat Csíksomlyóra

Indul a zarándokvonat Csíksomlyóra Indul a zarándokvonat Csíksomlyóra Hamarosan útra kel a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz, hogy utasaival együtt megtegye immáron tradicionális útját Erdély gyönyörű tájain át. 2010. május 21-24.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. November 18-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 1. sz. főúton lévő ötágú körforgalommal összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 1. sz. főúton lévő ötágú körforgalommal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előzmények ELŐTERJESZTÉS A 1. sz. főúton

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 25/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelettel) Budakalász Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra...

Tartalomjegyzék. Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra... 2013 51. hét Tartalomjegyzék Lakáspiaci hírek... Nem kell sírni!... Mi történik a lakáspiacon?... Retail hírek... Kétmilliárdos értékesítés Klépierre módra... 2/8 3 4 5 7 8 Lakáspiaci hírek 2013 51. hét

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben