T. Mészáros András és Aradszky András megkoszorúzzák a százhalombattai vasútállomás elõtt újra felállított trianoni emlékmûvet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T. Mészáros András és Aradszky András megkoszorúzzák a százhalombattai vasútállomás elõtt újra felállított trianoni emlékmûvet"

Átírás

1 Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 6. szám június 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA KÖZÖTT olyan világháború söpört végéig a Földön, amelynek eredménye egy évezredes ország felbomlasztása lett június 4-én a Párizs melletti Versailles-nál nem kisebb tragédia történt, mint 1241-ben a Muhi-pusztán, vagy 1536-ban Mohácsnál. Most azonban nem harccal, hanem diplomáciával. Miért kellett feldarabolni a szentistváni Magyarországot? Minden bizonnyal azért, mert a szabadkõmûves felvilágosult Nyugat, mellettük pedig az 1869-ben egyesült Németország és az 1870-ben létrejött Olaszország Franciaország és a Brit Birodalom mellett nem tudta elviselni az Osztrák-Magyar Monarchia, benne a Magyar Birodalom létét. Ezért 1870-tõl kezdve Közép-Európa feldarabolására törekedtek a nyugati hatalmak ban eljött számukra az idõ. Miután meggyõzték az 1858-ban alakult Román Királyságot, a balkáni háborúk után a törökök alól szabadult Szerb Királyságot és Horvátországot, hogy álljanak Magyarországgal szemben, a Versailles melletti Kis-Trianon palotában aláíratták a békediktátumot. Mit is tartalmazott ez? A Trianonban meghúzott határok eredményeként a Magyar Királyság elveszítette területének és lakosságának kétharmadát, a magyar lakosság egyharmadát, fõ közlekedési (közút, vasút) vonalainak jelentõs részét. Csehországhoz (a késõbbi Csehszlovákiához) csatoltak nem szlovák Trianon, június 4. T. Mészáros András és Aradszky András megkoszorúzzák a százhalombattai vasútállomás elõtt újra felállított trianoni emlékmûvet nemzetiségû személyt, miközben a szlovákok összesen en voltak. Romániához csatoltak románt, mindemellett nem románt, köztük kétmillió magyart. A Szerb-Horvát- Szlovén Királysághoz szerb, horvát és olyan ember került, aki egyik nemzetiséghez sem tartozik. Ausztria megkapta Nyugat-Magyarországot (Burgenland), ahol német és nem német nemzetiségû ember élt. A trianoni békeszerzõdést a nemzetiségek felszabadítása címmel okolták meg, és ezzel idegen uralom alá helyeztek magyart, akiknek nagy része a Csonka-Magyarországgal területileg szorosan összefüggõ, tiszta magyar nyelvterületen élt. Testületi ülés adókról, ÉVÁÉP-rõl, kótyavetyérõl (folytatás a 6. oldalon) május 27.-én Érd Város Önkormányzatának Képviselõ tesülete ott folytatta a munkát, ahol áprilisban abbahagyta. Többszáz oldalnyi elõterjesztés, többmilliós ingatlanértékesítés és megdöbbentõ kijelentés a polgármester úr részérõl. Nem az elõterjesztések sorrendjében ismertetem az ülés lefolyását, mert elõször egy jelenségre szeretném felhívni a figyelmet. Választási kampányban vagyunk. Sokak szerint a politikusok már olyan mértékig durvították el az ilyen folyamatokat, hogy a jóérzésû emberek már csak felfordult gyomorral tudják szemlélni az eseményeket. Most bebizonyosodott, hogy a társadalom egyetlen rétege sem mentes már ettõl a stílustól. Érd egyik iskolájának igazgatói pályázata körül olyan hangvétel uralkodott el, mely elõtt Werber úr is csak kalapot emelhet. Nem kívánom részletezni milyen telefonos, levélbeli vagy személyes megkeresések voltak az ügy kapcsán. A vége Érd Város új pályázatot ír ki, a kérdéses álláshely betöltésére, addig megbízott vezetõje lesz az intézménynek. Mint várható volt a testület elfogadta Kádár Kenesének, a Környezetvédelmi Bizottság elnökének elõterjesztését, a talajterhelési díjról, így júliustól, m3-enként 72 Ft-ot kell fizetnie minden érdi lakónak, aki az utcában kiépült közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést végez (emésztõgödörrel rendelkezik). Sokan kérdezhetik, miért volt erre szükség. A válasz a következõ adatokból kiderül. Lakóhelyünk mintegy 20%-a van csatornázva, az így kiépített hálózat kihasználtsága 27%-os. Ezen adatok alapján könnyen kiszámolható, hogy Érden a ingatlanból, kb van rákötve a csatornahálózatra. Ez az adat még Ázsiában is elrémisztõ, nemhogy Európában. Kérek mindenkit, ne csak másokon kérjük számon az európaiságot, mi magunk is tegyünk ezért, ha többe is kerül. Helyi adó A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal észrevételt tett az építményadó minimum értékének megállapításával kapcsolatban. Az Önkormányzati Rendeletünk 6. (1) bekezdése törvénysértõ, amennyiben a 8000 Ft-os minimáladó összege az építmény korrigált forgalmi értékének 3%-át meghaladja. Ennek értelmében a testület módosította a rendeletet, így az építményadó, az építmény korrigált forgalmi értékének 3%-a. Az elmúlt hónapban a kormányzó koalíció, és itt helyben a városvezetés is, hozzászokhatott a kudarcokhoz. (folytatás a 2. oldalon) Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Kire szavazok június 13-án? Érdiek mondják el véleményüket Építkezõ város Kéri Mihály jegyzete Olvasóink írták Tényleg felejtésre állunk? Kopor Tihamér múltról és jövõrõl Érd, a csodák városa 3. Azt mondják az okosok Kuchen Zoltán dohogása Várostörténeti sorozat 4. Egy érdlakó feljegyzései Lapunk következõ száma július 8-án jelenik meg! Menjünk el választani! aki otthon marad, az a bankárkormányra, a szocialistákra szavaz. Orbán Viktor, június 4. Ma Magyarország a reménytelenség, a bizonytalanság terepe és nem tudjuk, hogy mi jön még az elkövetkezendõ két esztendõ alatt. Egy átlagos nyugdíjas nyugdíjának 75%-át, egy átlagos keresõ pedig jövedelmének 70%-át létfenntartására fordítja. Mindez azok után, hogy a bankárkormány bejelentette, megtörtént a jóléti rendszerváltás. Számukra bizonyosan. Szétvert gazdaság, tönkretett önkormányzatok, csõdbe juttatott oktatásügy, rommá bombázott egészségügy, a konkurenciának semmiért kiszolgáltatott agrárium, nettó befizetõ EU-s pozíció. Az elmúlt két esztendõ mérlege. Minden privatizációra elõkészítve? S ez az arcátlanság nem csak országosan jellemzõ, hanem helyben önkormányzati, települési szinten is. Vád és rágalom zúdul a polgári oldalra, a FIDESZre. Újabb és újabb, bíróság által konstatált hazudozások. Újból kísértet járja be az országot, városainkat, településeinket. A rágalmazás, a hazugság, a werberizmus, a választási háború az MSZP-SZDSZ kísértete. Két éve már, hogy nem olimpiáról, Nemzeti Színházról, párkányi hídról, hanem gyengülõ forintról, óvodai hely hiányról, a gáz, a benzin árának emelésérõl, a polgárokat sújtó terhek drasztikus növelésérõl, életképes és életképtelen településekrõl szól a történet. Tiszta beszédre, szókimondásra van most szükség itt helyben, Érden is. A város adósságcsapdába rohan, s nem a múlt szegénysége miatt, hanem a jelen katasztrófális hozzá nem értése okán. A tervezés, a jó gazda gondossága hiányzik. Talmi tornatermi lufik, lakóparkok részére nevetséges áron kiárusított ingatlanok, az ingyen, vagy jelképes összegért elajándékozott telkek, a túlméretezett polgármesteri jutalom, a meggondolatlan presztizs beruházások viszik el a pénzt. Azt a pénzt, ami egyébként is mindig kevés, ami utak, járdák építésére, intézmények mûködtetésére, kátyúzásra, csatornázásra, a város rendbe tételére, és tisztán tartására, a közösség építésére kell. Vessünk véget ennek az ámokfutásnak, menjünk el szavazni a Fidesz listájára! T. Mészáros András

2 2 Döntések és választások Döcsakovszky Béla ígéretei (részletek) Iskolák és óvodák építése, a meglévõk felújítása Európai szintû közbiztonság 24 órás orvosi ügyelet megvalósítása A víz- és csatornadíjak reális szinten tartása Hulladékszállítás javítása Teljes csatornázás elindítása uniós forrásokból Munkahelyteremtés a közszolgáltatások területén Közúthálózat helyreállítása, elkerülõ utak építése Helyi adók rendszerének felülvizsgálata Ipari övezetben helybiztosítás az érdi vállalkozóknak Munkahelyteremtõ beruházások feltételeinek biztosítása A városközpont méltó beépítése A Duna-part lehetõségeinek kihasználása Az ígéretek számonkérésének lehetõsége (Színes szórólap a választások hajrájában) A négy év alatt biztosan képesek leszünk egy sportcsarnok és egy uszoda felépítésére. Biztos vagyok abban is, hogy az ISPA-program keretében elindulhat a teljes csatornázás, majd az úthálózat rendbehozatala és fejlesztése is. (KözösÉRDek, szeptember 23.) Nem ígérünk, hanem vállalunk!...jövõ nyárra a város három pontján modern, szép és biztonságos játszótereket építünk a kicsiknek......személyes ígéretem a 14 év körüli korosztálynak a görkorcsolya-, illetve gördeszkapálya, s legalább egy dühöngõ rendszerû kis foci-, illetve kosárlabdapálya létesítése... (KözösÉRDek, október 4.) Városunk Oktatási és Mûvelõdési Bizottsága több meglepõ döntést hozott a májusi testületi ülésre két intézmény vezetõi állásának betöltésére tett javaslatában. A döntés Érd városában szinte példátlannak mondható, hiszen figyelmen kívül hagyták a bizottság tagjai a dolgozók elõzetes állásfoglalását. Íme a tények. ASzéchenyi István Általános Iskola igazgatói megbízása Leszák Ferenc igazgatói kinevezése július 31-én megszûnik. Az új pályázaton 3 jelentkezõ mérette meg magát. A jelenlegi igazgató is, akit a tantestület az elsõ helyre, az összes iskolájában dolgozó alkalmazott, szintén az elsõ helyre sorolt a másik két pályázóval szemben. Az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság viszont a harmadik helyre tartotta csak érdemesnek. Félreértés ne essék: tehette ezt törvényesen, hiszen oda sorol bárkit, ahová akar. Az elõzetes javaslatokat akár teljesen figyelmen kívül hagyhatja. Mégis állítom, az igazgatóval együtt dolgozók véleményének figyelmen kívül hagyása, nem volt jellemzõ ezidáig e bizottság döntéseiben. Megállapítható, az elmúlt években Leszák Sándor nem kapott negatív értékelést munkáltatójától, sem szóban, sem írásban. A testület döntése egy új pályázat kiírása lett. A Kincses óvoda vezetõi mandátumának megszûnése szintén érdekes bizottsági ajánlást hozott. A két pályázó közül az újonnan érkezõé lett az elsõ a rangsorban, annak ellenére, hogy a már 21 esztendeje ebben az intézményben vezetõi posztot betöltõ Szénásiné Mészáros Márta kapta meg a bizalmat továbbra is a nevelõ testülettõl szakmai programjára, továbbá a Az Érdi Fidelitas szervezetéhez Bács Istvánnál, az érdi csoport elnökénél lehet jelentkezni. Minden csütörtökön 18 órától megtalálható az Összefogás házban (Érd, Alsó u. 8.) szülõktõl is. A szülõk által hozott döntés valamilyen furcsa véletlen okán nem szerepel a testület elé terjesztett anyagban. Feltételezem, hogy arról a bizottság tagjai sem szereztek tudomást, különben benne lenne az elõterjesztésben. A vezetõ asszony szintén nem kapott sem írásban, sem szóban figyelmeztetést, fegyelmi eljárás nem folyt ellene munkáltatója részérõl. A testület a régi vezetõ mellett döntött, Szénásiné Mészáros Márta marad továbbra is a Kincses Óvoda irányítója. Eddig a tények - újságíróként. Most pedig a véleményem, Márta valamikori óvodásaként. Bizony 6 esztendõsen másként látja a kis ember a világot. A pillangók üldözése, a hangyák menetelése, a mászókák meghódítása és a homokvárak rendkívüli tartósságának kitalálása mellett a fölnõttek világának érintése - mindennapi feladat. Az óvoda a játék színhelye. Mindenekelõtt. A játék kereteinek kitolása, tudatossá tétele, a szocializáció kezdeti lépéseinek megtétele már a szakember feladata. A szülõ otthon meglepõdve tapasztalja kicsi gyermeke ügyesedését, okosodását. Egyet bizonyosan állíthatok: gyermeket becsapni nem lehet. Az õ feltétel nélküli bizalmáért, a szeretetéért tenni kell. Vannak olyanok, akik erre születnek, s Márta ilyen óvónõ. Ma biztosan hallhatnék ellene érvet felhozó véleményeket, de ahogy azt a 6 évest, úgy a mára felnõttet sem lehet becsapni: én tudom azt, hogy Õ a gyermekekért él. Azért, hogy jól érezzék magukat az óvodában, hogy az Õ kisiskolás létüket alapozza meg. 21 esztendei vezetés után hiszem, hogy ma is eszerint folyik a munka a keze alatt. Ezért fogadtam örömmel a testület döntését. Kerek lett a világ, hiszen édesanyám vezetése alatt volt az óvónõm Mészáros Márta. Berczi Zita A Fidesz érdi szervezete szeretne nagyobb létszámmal, nyitottabban mûködni, ezért szeretettel várja minden, a jobboldali, konzervatív, nemzeti oldallal rokonszenvezõ érdi lakos jelentkezését. Jöjjenek el szerdánként az Összefogás Egyesület székházába (Érd, Alsó u. 8.) délután 6 óra után, ismerkedjenek meg életünkkel, munkánkkal, tagjainkkal, és tiszteljenek meg utána azzal, hogy felvételüket kérik a szervezetbe. Sokan vagyunk, de Önök nélkül kevesen leszünk. Jánosi György ígéretei (részletek) Az érdi iparterület és a százhalombattai ipari park betelepítésével új munkahelyeket teremtünk. Érden felgyorsítjuk a csatornázást és az úthálózat kiépítését. Diósdon és Érden tehermentesítjük a belsõ úthálózatot, korlátozzuk az átmenõ forgalmat. Megerõsítjük a mentõszolgálatot. Erõsítjük a kis- és középvállalkozások életesélyeit. A rendõrség fejlesztésével javítjuk a közbiztonságot. Megépül az érdi sportcsarnok a fedett uszodával. ( Velünk az ország! szórólap) Azonnal utána kívánok nézni az ISPA-programnak...Érd az elsõ számú jelöltek egyike lesz a támogatásra pályázók között. (Érdi Újság, április 26.) Talán furcsának találja a Kedves Olvasó, hogy az Ürmös utcában található lyuk kiemelt helyet kap újságunkban, amikor Önök is is számtalan hasonlót tudnának felsorolni. Éppen ezért. Lyuk hátán lyuk. Városunk vezetésének kétéves teljesítményét szimbolizálja. Mert mit is tudnánk ezeken kívül felsorolni? Lábasvasutat? Uszodát? Csatornát? Vízelvezetést? Iskolákat? Óvodákat? Elkerülõ utakat? Duna-partot? Mi mindent ígértek a választásokkor! S mi lett belõle? II. évfolyam 6. szám június 9. Testületi ülés adókról, ÉVÁÉP-rõl, kótyavetyérõl (folytatás az 1. oldalról) Az Alkotmánybíróság és a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal is elégedetlen, a jelenlegi vezetés, törvénykövetõ magatartásával. Kérdés, az állampolgárok mikor elégelik már meg ezt a gyakorlatot? ÉVÁÉP Kht. éves beszámolója Városunk karbantartásáért felelõs cég, mely100%-ban a tulajdonunk, minden évben szabályszerûen leadja a jelentését a gazdálkodásáról. A testület minden évben, kisebb-nagyobb viták után elfogadja a beszámolót. Az sem változik, hogy minden évben újabb és újabb pénzeket kell a városnak a cég mûködésére áldozni. Kérdés, mikor lesz ez a cég, amely gazdasági társaság, befizetõje és nem haszonélvezõje, a Városnak? Félreértés ne essék. Nem csak a cég tehet a deficites mûködésrõl. Mi, tulajdonosok olyan feladatokkal bízzuk meg õket, melyek egyáltalán nem tartoznak a profiljukba. Ez a vállalkozás kénytelen piacot üzemeltetni, temetõt karbantartani, újságot kiadni, a kéményeket ellenõrizni, kátyúzni, árkot és utat építeni, elhullott állatok tetemét összeszedni, virágokat ültetni, iskolát és óvodát karbantartani, és kitudja még mit. Egy felelõs tulajdonosnak el kellene döntenie már, hogy egy összeviszsza kapkodó, vagy egy tiszta profilú, a feladatát magas szinten el- A lyuk Lyuk. Lassan félidõhöz érkezünk, és még mindig csak jövõ idõben beszélnek. Ma még nincs pénz, ma még adót kell emelni, de holnap, holnap majd lesz. Ma még inkább kistafírozzák a városházát meg a polgármestert, lemondanak egy értékes telekrõl a tanácsnok úr részére, zsebre tesszik, amit lehet, mi majd holnap kerülünk sorra, ha élünk még akkor. Addig marad számunkra a lyuk, fejenként több is. Kerülgethetjük, minket meg a guta. Orlai Sándor látó céget akar, mert amíg ebben nem születik döntés, addig az ÉVÁÉP Kht. olyan lesz, amilyen most. Ez csak a városvezetésen múlik. Vagyont érintõ ügyek Jóváhagyásra került a Ritmus áruház mögötti terület eladása. A jelenleg bemutatott tervek szerint két buszpályaudvara, 100 méteren belül két körforgalmi csomópontja lesz Érdnek. Ellenben az eredeti árhoz képest kevesebbet kapunk a területért. A tényleges megvalósításról hiába kérdeztük a polgármester urat, nem tudott felvilágosítást adni, mert szerinte a MÁV, a Volán és a Stop Shop közötti megállapodás már nem tartozik a Városra. Szerintem pedig egyáltalán nem mindegy, hogy a városközpont milyen képet fog mutatni a következõ 50 évben. Fürdõ u. 4. Pest Megyei Közgyûlés alelnöke azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy nyilatkozzon az elõvásárlási jog gyakorlását illetõen az ingatlanról. A testület döntése szerint lemond az elõvásárlási jogáról és így a jelenlegi használónak lehetõsége nyílik a terület megvásárlására. A Ligeti strand mögötti terület így, 7650 Ft/m 2 áron Falusi Ferenc tanácsnok úr tulajdonába kerülhet. Tisztelt Olvasok kérem mondjanak véleményt az ilyen gazdálkodásról, itt a lap hasábjain és június 13-án a szavazóurnáknál! Segesdi János

3 II. évfolyam 6. szám június 9. 3 Miért szavazok június 13-án? Vasárnap hazánkban is Európai Uniós Parlamenti választások lesznek. A választás egyik legfontosabb értelme éppen az, hogy bizalmunkat élvezõ, felkészült, hazaszeretõ, és a magyarok nemzeti érdekeiért küzdeni kész képviselõink legyenek Brüsszelben De a tét nemcsak az, hogy ki lesz az a 24 ember, aki Magyarországot képviseli. Június 13-án a magyar választópolgároknak alkalmuk lesz véleményt mondani a kormány elmúlt kétéves munkájáról. Néhány érdi polgárt arról kérdeztünk elmegy-e választani, és mire szavaz? DR. SZEGEDI LÁSZLÓ állatorvos Mindenképpen elmegyek szavazni. Nemcsak azért, mert állampolgári kötelességem, hanem mert nekem fontos, hogy ki képviseli hazámat az Európai Unióban. A Fidesznek programja van, tervei vannak, elõre néz, nem visszafelé, mint ellenfele. A nemzet minden rétege, minden korosztálya számára van kidolgozott programja és a határon túliak ügyét is õk képviselik hitelesen.az MSZP kampánya abból áll, hogy a Fideszt támadja. Kapkodnak, csúsztatnak és hát, sajnos ez az igazság, ígérgetnek, felelõtlenül. Én nem foglalkozom a negatív dolgokkal, azokra szavazok, akik a szeretet és összefogás erejében hisznek. ÁBRÁM HANGA érettségizõ Erdélyben születtem, ott hallani sem lehetett arról, hogy valaki nyugatra menjen kirándulni vagy ne adj Isten tanulni, pedig az erdélyiek egyetemjárása olyannyira híres volt a középkorban, hogy még könyv is jelent meg róla. Jogi egyetemre készülök, még idén Dániába és Skóciába szeretnék elmenni. Aztán talán ösztöndíj külföldön Egyszóval a hosszú távú terveimrõl: határtalanok Hogy kire szavazok? Mi az, hogy MSZP? Nem is akarok hallani elavult, kommunista nézetekrõl. Hiába vannak köztük fiatalok, õk is csak a szüleik elveit követik. A Fidesz vezetõi hiteles emberek számomra: mind tanult, több nyelven beszél, nem dohányzik, Orbán akármelyik fiatal számára igazi példakép lehet. Egerszegi Krisztinát kérdeztük a vasfüggönyrõl, sportról, Európáról HOLTSÁG GÉZA nyugdíjas Elegem van a hazugságból, a felelõtlen ígérgetésekbõl. Ez a kormány hitelét vesztette, mert amit két éve ígért, azt háromszorosan is visszavette gáz-, villany-, gyógyszeráremelés stb. formájában. A nyugdíjam vásárlóértéke nemhogy 18%-kal emelkedett volna, éppen ellenkezõleg. Gyógyszerre például kétszer annyit kell kiadnom. Az MSZP-kormány azt ígéri, majd az unokáinknak lesz jó. Elegem van a most még húzzuk meg a nadrágszíjat, majd késõbb jó lesz elvtársak kezdetû mondatokból. Mi most élünk, most kell megkapnunk, amit egy élet munkájával kiérdemeltünk. JURKOVICH TAMÁS fõiskolás Sehogyse értem, hogy mindig mást hallok a kormányzó politikusok szájából, és mást tapasztalok, mást hallok szüleimtõl, nagyszüleimtõl. Azok az MSZPs politikusok, akik tönkretették nagyszüleink életét, most a haza megmentõiként lépnek fel. Miért gondolják, hogy minket, fiatalokat nyilvánvaló hazugságokkal be lehet csapni? Ígértek ingyenes jogosítványt, ingyenes utazást a lakóhely és az iskola között, tízezer kollégiumi férõhelyet. Helyette megemelték a diákhitel kamatait, drágább lett a kollégium, magasabb a lakáskamat. Ha itt, helyben nem tartják be ígéreteiket, mi a garancia arra, hogy az EU-ban másként tesznek? Elveszik hitünket, jövõképünket. A mi nemzedékünk már nem hisz nekik. Gyerekfejjel az ember nem gondolkozik el azon, hogy mi lett volna, ha egy nyugati országban születik és annak az országnak a színeiben nyer Olimpiát. Ahogy telnek az évek, és az ember felnõ, akkor jön rá, hogy mennyivel másként kezelik egy nyugati sportoló sikereit. Hiszen nem is kell nagy eredményt elérnie ahhoz, hogy a világon elismert legyen, elég, ha csak a média farag belõle sztárt. Igazából nem tudom, hogy a magyar sportolóknak jobb lesz-e az Unióban, milyen lehetõségeik lesznek. Úgy gondolom, egy magyar sportoló mindig magyar sportoló marad és hiába ér el világraszóló eredményeket, amivel az adott pillanatban növeli kis hazánk tekintélyét, sajnos nem hiszem, hogy vetekedne egy nyugati sportoló hírnevével. A rendszerváltás elõtt nem sokat foglalkoztam a vasfüggöny hátrányaival. Jártam edzésre, szerettem úszni és amikor edzõtáborba mentünk, a szövetség megtett mindent, hogy jó körülmények között készüljünk a világversenyekre. Számomra, pl. nagy dolognak és megtiszteltetésnek számított, amikor 1986-ban 11 és ½ évesen kimehettem az akkori sikeres úszókkal Kubába, edzõtáborba. Így nem igazán tudtam, hogy bármit is veszítek, mert magyar vagyok. Ráadásul büszke voltam rá. Az viszont nem esett jól, amikor Ausztriában a boltokban a pénztárnál ki volt írva, hogy Ne lopj magyar! Sajnos mi magunk nem hisszük el, hogy vagyunk olyan jók, ha nem jobbak, mint más nagy nyugati országok népei. Ha már csak azon elgondolkozunk, hogy hány feltaláló, sportoló, mûvész ember stb. magyar és, hogy milyen kis népességû országból lettek valamiben a világ legjobbjai akkor rájönnénk, hogy mi egy értékes kis nép vagyunk, és hinnünk kell magunkban, nem, pedig mindig mások elõtt hajlongani. Úgy gondolom leginkább a bennünk való hitet veszítettük el a vasfüggöny miatt, és ahogy már említettem, ha egy nyugati ország színeiben értem volna el ezeket az eredményeket, akkor pályafutásom befejeztével összetettem volna a kezem, és életem végéig eléldegélek úgy, hogy nem kell semmit tennem. Valószínû még, hogy Az Évszázad Sportolói választáson az eredményeim között feltüntetett 2 olimpiai aranyérem helyett a valóságos 5 arany szerepelt volna. Ha nem ide születek, akkor minden máshogy alakult volna, és nem is én lettem volna. O.S. Építkezõ város Befektetõ társaságok, beruházó csoportok adják egymásnak a kilincset a városházán. Többnyire kereskedelmi központok építésérõl, ingatlanfejlesztési elképzelésekrõl szólnak a tárgyalások. Ahogy a környék településein (Budaörs, Törökbálint, Százhalombatta) lassan a betelt feliratú tábla fogadja a befektetni szándékozókat, úgy nõ az érdeklõdés Érd, ez idáig kevesebb figyelmet kiváltó területei iránt. Végre mondhatja az érdi polgár, aki jó egy évtizede nézte értetlenül, miként kerülik el városát az ipari, kereskedelmi, szolgáltatói beruházásokra felhalmozott pénzek. Kérdés persze, hogy a maradék érdeklõdést miféle szándék vezérli, vajon a tõke mielõbb hasznosulni kívánó, rövid távú érdekei milyen módon kapcsolhatók össze a városfejlesztés hosszabb távú, az itt élõk érdekein alapuló elképzeléseivel. Például mennyiben elõnyös számunkra (nem beszélve az érdi kiskereskedõkrõl és szolgáltatókról) a város központi területeit célba vevõ nagykereskedelmi beruházók megjelenése, vagy éppen a több száz lakásos lakóparkok felépítésére törekvõ ingatlanfejlesztések megvalósítása? A város történetében nem elõször mutatkozik hasonlóan vehemens építési kedv és ezért tanulságul szolgálhat számunkra, hogy a szabadon engedett, kontroll nélküli, nem kellõen megfontolt fejlesztési elképzelések miféle urbanizációs zsákutcába vezethetnek. Mint az a két világháború közötti idõszakban megtörtént ben egy érdligeti telektulajdonos a következõ sorokkal fordult Fejér vármegye (Érd akkor oda tartozott) fõispánjához: Mint érdligeti lakos felkérem T. Fõispán urat, hogy az érdligeti gyalázatos helyzeten segíteni méltóztassék. Végre nem Ázsiában vagyunk, hanem egy kultúr országban Nos, a településrész korabeli állapotát felpanaszoló levélíró manapság is hasonlóan adhatna hangot felháborodásának. legföljebb a kultúr országra való hivatkozást fontolhatná meg még egyszer és hagyhatná el írásából. A panasz alapját egyébként egy sikertörténetnek hitt ingatlanfejlesztés jelentette. Egy, a község történetének legnagyobb változását elõidézõ, az 1920-as évektõl induló parcellázásról van szó, amely késõbb egyszerûen Károlyi-féle telekpanamaként került be az országos köztudatba. Az I. világháború végétõl átrendezõdõ tulajdonviszonyok (akkoriban is) kedvezõ lehetõséget biztosítottak a gyors meggazdagodást keresõk számára. Az érdi birtokkal rendelkezõ Károlyi Imre gróf ugyan nem tartozott az említett szerencselovagok közé, mégis jobbnak látta megforgatni amúgy parlagon fekvõ ingatlan vagyonát k. holdnyi családi birtokot parcelláztatott ki és bocsátott áruba Érden és környékén hangzatos neveken (Tusculanum, Weekend telep, stb.) meghirdetett lakóterületek kialakítására. Az Angol-Magyar Bank elnökeként is ismert gróf kétmilliós bankkölcsönnel is megfejelte a nagystílû fejlesztési programot, a lakóházak, valamint a szükséges úthálózat, víz- és villanyvezetékek megépítése mellett látványos közösségi létesítmények alpesi mintájú sípályák, strandfürdõk, sportcsarnokok, szabadidõpark, stb. megvalósítását is kilátásba helyezve. A parcellázás hatalmas érdeklõdést keltett. Száz számra jelentkeztek az új honfoglalók, egymás után nõttek ki a földbõl a frissen felhúzott családi házak. A telepesek álmai akkor foszlottak széjjel, amikor a felvett bankkölcsönök és bevállalt jelzálogterhek ellenére hiába vártak az ígért utak, vízvezetékek megépítésére. Nem is beszélve a svájci komforttal biztató egyéb létesítmények megvalósításáról. Nos, az akkoriban megígért és elmaradt beruházások megépítése többnyire a mai napig várat magára az azóta esedékessé vált alapvetõ fejlesztésekkel együtt. Félreértés ne essék, nem hinném, hogy a napjainkban asztalra kerülõ nagy ívû tervek akárcsak távoli párhuzamba vonhatók lennének a Károlyi-féle panamával, kivált annak kriminális következményeivel. Az viszont elég világosan látszik, hogy az új keletû magánbefektetõi javaslatok sem kínálnak kielégítõ megoldást a nagyvárossá terebélyesedett település valós gondjaira. Új bevásárlóközpontok és lakóparkok építésével egy lépéssel sem jutunk közelebb a hiányzó útés csatornahálózat kiépítéséhez, vagy éppen a város költségvetési problémáinak enyhítéséhez. Az új ötleteket, kezdeményezéseket egyébként érdemes nyitott szívvel fogadni, egészen addig, amíg nem kizárólag ön- és szûk csoportérdekek megtestesítõi, hanem megvalósulásuk a város egészének érdekét, az itt élõk életminõségének javítását (is) szolgálják. Kéri Mihály

4 4 II. évfolyam 6. szám június 9. Olvasóink írják Olvasóink írják Olvasóink írják Olvasóink írják Erjedünk. De miért ilyen lassan? A szüreti must pár hét, hónap alatt kiforr és újbor lesz belõle. A régi önkormányzatot leváltotta az érdi nép, mert az beleveszett a hosszas semmibe. Jött az új must, aminek két év alatt óborrá kellett volna érnie. De csak cefre maradt. Lássátok feleim, néhány kiragadott részlet a 14/2004 (II.26.) ÖK. számú rendeletbõl, ami a Polgármesteri Hivatal évi kiemelt céljait rögzíti; bekezdések 1.) Javaslatokat kell kidolgozni, a város bevételeinek növelésére ( ) az adóbeszedési hatékonyságot növelni kell. Ez amolyan Draskovics-szöveg. Mi lesz, ha az istenadta nép megbokrosodik? Lesz ennyi pénz a perköltségekre, a sarc behajtására? 2.) Újra kell szabályozni a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését, mûködését Valóban õszintén gratulálok jegyzõ asszony, ennek épp ideje volt és van. ( ) zártkörû információs rendszert kell kialakítani, a kötelezettségvállalások, stb. Miért Proliszendvics az, amikor két száraz kenyérszelet között van egy friss. Sportcsarnokot építünk. Szocialista választási mézes madzag volt. Megépül, ha belehalunk is. A beruházási hitelbe és (ha megépül) a fenntartási költségekbe. De kipipálva egy, azaz egy darab választási ígéret. Családom szolid háztartásában rangsorolunk, úgymond beosztunk. A kölök akkor kap márkás cipõt, ha telik rá. Akkor tankolom a kocsim, ha van rá pénzem. Fontossági sorrend szerint költekezünk. Orbán Viktor mondta valamikor: nem biztos, hogy a takaró rövid, csak keresztben van az ágyon. A kölcsönnel az a gond, hogy vissza kell fizetni és a bankok kitalálták a nem fix, vagyis mozgó, az állandóan változó kamatozást. Tehát aláírod, hogy nem tudod, de vállalod a kiszámíthatatlan jövõd. Ellenzékiként azt a vádat kapjuk, vagy szemrehányunk, vagy számon kérünk. Igen, Érdnek kellene elfogadható úthálózat, kórház, uszoda, krematórium, sétálható Duna-part, plazma-szemétégetõ, felszíni és csatornázott vízelvezetés, végül sportcsarnok. Nem sorolom, mert ez a matekban az n az n-dik hatványon. (n n ), a Erjedés zártkörût? Mi és én, szürke választópolgárok, miért vagyunk kirekesztve? 3.) A hatósági határozatok jogi megalapozottságára kiemelt figyelmet kell fordítani. Két év után, meg egyáltalán, erre csak most jöttek rá? 7.) A Polgármesteri Hivatalban ( ) bõvítéssel Az eddigi mini teljesítmény után inkább csökkenteni kéne a hivatalt/ravatalt. 8.) Az Európai Parlament tagjainak választását szakszerûen és jogszerûen kell lebonyolítani. Tessenek mondani, ezt miért kell külön bekezdésben elrendelni. Hát van magyar Alkotmány, választási törvény, meg EU-s egyezmények. Nem így természetes? Belátható, hogy a jog, mindig történelmi érdekeket képviselt. Sajnos, néha rossz értelemben is. Nem olyan logikus, mint a matematika. Ott nem kell többször, ismételgetve leírni, hogy kétszer kettõ az négy. Nem három, nem kilenc. Négy. Ekkora bölcsességekre kár koptatni a közgyûlés székeit és a képviselõk ülepét. Alaghy Vilmos végtelen. Úgy igaz, városunk megérdemelne egy ilyen létesítményt. De most, mikor a lyukas gatyánk foltjára sincs pénz? Ha a gyereknek nem tudok legalább zsíros kenyeret adni, csak proliszendvicset, akkor kölcsönkérek és veszek neki egy Mercedest? Ki fog abban a sportcsarnokban futkározni? Az állandóan tönkrevert focicsapatunk? Vagy a szumóválogatottunk? Közröhej! Ettõl lesz nékünk japán testvérvárosunk is? Fõpolgár úr, a haverokkal odavissza, már húzós a repülõjegy ára! Biztos közpénzbõl! És mi lesz a golfpályával? Mert a brit tesóknak is kéne valami. Nos, megélhetési/kormánypárti nagytermészetûek, ott a kis házban (mert hallom, hogy szûk már az akol), kérdezzétek meg a jogvégzett Mestert a hagyatékolás szabályairól. Mert nem formáltok sem az országnak, sem Érdnek történelmet. Két év múlva a kutyám sem emlékszik rátok. Mert a juss, az rossz is lehet. Nem csak vagyont, hanem adósságot, terhet, nyûgöt is lehet örökölni. Bizonnyal állítom, hogy tengernyi hátralék és egy proliszendvics marad utánatok. Zelenák Eszter Wass Albert emléktúra és Ezer Székely Leány Találkozó június 29 július 7. (9 nap) (Kolozsvár, Mezõség, Marosvécs, Gyilkos tó, Hargita, Csíksomlyó, Tusnád, Szent Anna tó, Csíkszereda, Gyimes, Korond stb.) Jelentkezni lehet: Donkóné Simon Judit Érd, Szilfa u. 5. Tel.: Nem állhatom meg szó nélkül, ha a gazdák támogatásáról hallok. Arról, hogy igazán meg lehetnek elégedve, hiszen többet kaptak az államkasszából, mint egy esztendõvel ezelõtt. Nem az egyenlõtlen elosztás az egyetlen és legfontosabb probléma! Hanem az, hogy lépten-nyomon azt halljuk, támogatjuk a gazdákat! Való igaz, adónkból visszaosztanak a mezõgazdasági termelõknek, de ezért kapunk is valamit, és nem is keveset! Az Európai Unióban mi, városiak jó esetben a magunk átlagos keresetébõl élünk, és be kell látni, nemigen tudnánk megfizetni az egészséges élelmiszereket, ha azok a támogatatlan, valós költségek alapján számított áron kerülnének értékesítésre! Hogy mi lenne, ha nem lenne mezõgazdasági támoga- Összefogás székház, Alsó u. 8. Polgárok Háza, Alsó u. Ritmus Áruház, újságos Újságos, trafik, Velencei út 2. Lottózó, újságos, Velencei út 36. Lottózó, újságos, Szent László tér Mûvelõdési Ház, Termál szálló, Ófalu Lottózó, újságos, Szent István 83. ABC, Duna u. 35. Gazdabolt, Ófalu Gazdabolt, Esküdt utca Tisztelt Szerkesztõség! Tisztelt Szerkesztõség! Gazdabolt, Diósdi út Totózó, Fehérvári út Totózó, Lakótelep Sarok ABC, Jegyzõ u. Bagoly ABC, Bagoly u. Ital discount, Bagoly u. Benzinkút, Zámori út Posta, Szajkó u. Totózó, újságos, Riminyáki út Panda ABC, Szovátai út Panda ABC, Ófalu, Érdi Fûszeres, Fuvaros u. óta érdi lakos vagyok, nagyon szerettem Érdet, aztán megváltozott minden. A kertemen keresztül, a házam elõtt esõvíz-elvezetõ húzódik.. Amíg a tiszta esõvíz folyt, olyan volt mint egy kis patak, a két oldalán 11 darab hatalmas fenyõfa, amin madarak tanyáztak. Megváltozott minden, a fenyõfák kiszáradtak, mert az úttestrõl a kertek alól zúduló olajos szennyvíz kimosta a fenyõfák tövét. Idõnként valaki még a wc-t is beleengedi. Az eresz, ami felfogta a hordalékot, eldugult. Felhívtam Incze Józsefet, azt mondta, hogy a tisztítása az õ dolguk és küld embereket, akik kipucolják. Nem lett kipucolva, jött egy nagy esõ, átszakította a betont, elöntötte az egész kertet az a piszkos szennyvíz. Segítséget kértem, Deli Lászlóval beszéltem, aki egy óra múlva meg is jött szemlére. Mivel péntek dél felé járt az idõ, a munkások már otthon voltak, telefonon hívta õket, újabb egy óra múlva megjött két ember. Csákánnyal szétverték az átereszt, hogy ki tudják pucolni a fennakadt hordalékot, ami napokig ott volt. Szóltam Kovács Tibor igazgatónak, hogy az ottmaradt hordalékot, iszapot vitesse el és az átereszt vissza kell állítani, vagyis betonozni. Azt mondta, mit képzelek, hogy az emberei állandóan nálam fognak dolgozni. Azóta is minden hordalék iszapot és állattetemet erre sodor a víz. Ha nagy esõzés van, elönt a piszkos szennyvíz, ami a lakásba is befolyt, a kert is tele volt, a járdát is elöntötte. Segítséget kértem Deli Lászlótól. Azt mondta, hogy sajnos nem tud segíteni, miért ilyen helyen vettem telket. Azt mondtam neki, hogy azzal a piszkos vízzel nyakon öntöm. Napokig nem tudtam kimenni. Bent sár, kint sár, a víz a járdát elöntötte, segítséget nem kaptam. Kértem Segesdi képviselõ úr segítségét, eljött és mikor látta, hogy körül vagyok véve iszappal, segített és ellapátolta az iszapot. Jegyzõ asszonyt is hívtam, õ állandóan értekezik, kértem idõpontot, azt mondták tizenöt perc. Csak öt percet beszéltünk, nem is tudtam elmondani amit akartam, mert lenézett. Balla Józsefné, Cserhalmi utca tás? A magyar polgárok többsége nem jutna kellõ mennyiségû, ellenõrzött és jó minõségû élelmiszerhez, lennének parlagon hagyott, gazos földek, és nem utolsó sorban vidéki munkanélküliek százezrei! Mi, átlagos városi polgárok pedig szívhatnánk a gyomnövények által terhelt levegõt, ehetnénk az ellenõrizetlen, olcsó keleti élelmiszert, és orvostól orvosig járnánk bajaink kezelésére! Ha csupán gazdasági alapon szemléljük a vidék támogatásának ügyét, akkor vakok lennénk, ha nem látnánk, hogy a támogatás megvonása vagy jelentõs csökkentése visszavonhatatlan ráfizetéssel végzõdne! Fizethetnénk a munkanélküliek százezreinek költségeit, és a várhatóan nem csekély orvosi költségeket! Azt pedig, remélem, valamennyien tudjuk, hogy a magyar mezõgazdasági termékek sokasága, például a méz, a búza, számtalan hazai gyümölcs és zöldség, az õshonos magyar haszonállatok, és még sorolhatnánk, páratlanok az Európai Unióban! Következésképpen a mezõgazdák jóléte mindannyiunk életére jótékonyan hat! Jótékonyan hat környezetvédelmi szempontból, és hangsúlyosan jótékonyan hat gazdasági és szociális szempontból! Ha jól tudom, demokráciában élünk, és a szolidaritás az egyik fõ ismérvünk! Nem engedhetjük meg, hogy sok éve szorgalmasan dolgozó mezõgazdákat vezetõ politikusok álságos módon feleslegessé nyilvánítsanak! Igenis szükség van rájuk, nem támogatják õket, hanem jogos járandóságukat fizetik meg! Boros Erzsébet nyugdíjas (cím a szerkesztõségben) Többek között itt találja meg az Érdi Lapot Picur kocsma, Iparos út Egérlyuk Étterem, Budai út Református templom, Kálvin tér Újságos, Totál benzinkút mellett Plusssz, Bajcsy-Tárnoki sarok Penny Market CBA, Bem tér Katolikus templom, Csóka u. Evangélikus templom Újságos, Volán pályaudvar Újságos, Bajcsy Zs. út, volt Vilibolt mellett

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt Ingyenes havilap 8000 példányban III. évfolyam 1. szám 2005. január 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Vissza kell adnunk a reményt Az év fordulóján divat számvetést készíteni, ahogy a polgármester úr is megtette

Részletesebben

ÉRDI LAP. Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább!

ÉRDI LAP. Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 8. szám 2004. augusztus 12. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Idvez légy bódog Szent István királ! Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István király

Részletesebben

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Kilométeres utcabál a Balatoni úton Ötödik alkalommal rendezték

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Kilométeres utcabál a Balatoni úton Ötödik alkalommal rendezték Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 9. szám 2004. szeptember 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Kilométeres utcabál a Balatoni úton Ötödik alkalommal rendezték meg városunkban a kilométeres utcabált.

Részletesebben

I. évfolyam 10. szám 2003. december 11.

I. évfolyam 10. szám 2003. december 11. Ingyenes havilap 7000 példányban A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Szegény város, magas prémium? Anovemberi testületi ülés legnagyobb érdeklõdést kiváltott napirendi pontja a polgármester prémiumának megállapítása

Részletesebben

Százezres tömeg gyûlt össze az Összetartozás Napján a Városligetben, köztük szép számmal voltak képviselve az érdiek is

Százezres tömeg gyûlt össze az Összetartozás Napján a Városligetben, köztük szép számmal voltak képviselve az érdiek is Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 12. szám 2004. december 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Gyõzött a két igen, de az alacsony részvétel miatt nem lett ügydöntõ a népszavazás. Az uniós választásnál

Részletesebben

I. évfolyam 9. szám 2003. november 6. 2004: a Leépítés éve

I. évfolyam 9. szám 2003. november 6. 2004: a Leépítés éve Ingyenes havilap 7000 példányban A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Átvette megbízólevelét a gyõztes képviselõ Segesdi János leteszi az esküt, miután Karlovszky Mária kihirdette a hivatalos végeredményt I. évfolyam

Részletesebben

Az elõzõ képviselõ-testület Döcsakovszky

Az elõzõ képviselõ-testület Döcsakovszky ÉRD ngyenes havilap 7000 példányban LP POLGÁR ÖSSZEFOGÁS LPJ z elõzõ képviselõ-testület Döcsakovszky Béla fáradságot nem ismerõ vezérszónoklataival (még hordó sem kellett neki) elfogadta a vízdíj radikális

Részletesebben

Mint ismeretes, a szocialista szabaddemokrata

Mint ismeretes, a szocialista szabaddemokrata ÉRDI Ingyenes havilap 7000 példányban LAP A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Szabálytalan volt az intézmények átadása I. évfolyam 6. szám 2003. augusztus 1. Testületi ülés ahogy én láttam Mint ismeretes, a szocialista

Részletesebben

Avendégek meglátogatták a battai Piac

Avendégek meglátogatták a battai Piac ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LAP IV. évfolyam 3. szám 2006. február 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Bemutatkozott Aradszki András országgyûlési képviselõ-jelölt Százhalombattán indult dr. Aradszki András,

Részletesebben

évfolyam 6. szám 2006. március 23.

évfolyam 6. szám 2006. március 23. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban IV. LAP évfolyam 6. szám 2006. március 23. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A Cselekvõ Nemzet programja H ajrá, Magyarország! A Cselekvõ Nemzet programja ez a Fidesz választási

Részletesebben

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk!

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

Sólyom László köztársasági elnök úr 2006.

Sólyom László köztársasági elnök úr 2006. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LA IV. évfolyam 2. szám 2006. január 26. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Egerszegi Krisztinát kitüntették A nõi úszósport egyetlen ötszörös olimpiai bajnoka, EGERSZEGI KRISZTINA

Részletesebben

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben,

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben, ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 23. szám 2010. november 4. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés

Részletesebben

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20.

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LAP IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Most mindannyiunk jövõje a tét Jánosi György több mint öt százalékos elõnyével végzõdött Érden a

Részletesebben

Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a

Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés

Részletesebben

évfolyam 4. szám 2005. március 24.

évfolyam 4. szám 2005. március 24. ÉRDI Ingyenes kéthetilap 8000 példányban III. LAP évfolyam 4. szám 2005. március 24. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Március tizenötödikére emlékeztünk Ahagyományokhoz híven az idén is a Kálvin téri református

Részletesebben

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Orlai Sándor A heti rendszerességgel megtartott sajtótájékoztatón több témáról esett szó, elsõsorban pályázatokról.

Részletesebben

ÉRDI LAP. Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult

ÉRDI LAP. Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult az Érdi Csatornamû Vízgazdálkodási

Részletesebben

Célegyenesben a csatornázás. Igények. Milliárdos tét: furcsa személyi hálók Érden A Falusi Jakab Horváth? tengely...

Célegyenesben a csatornázás. Igények. Milliárdos tét: furcsa személyi hálók Érden A Falusi Jakab Horváth? tengely... ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Célegyenesben a csatornázás Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be az érintett három település polgármestere:

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Aláírták a támogatási szerzõdést

Aláírták a támogatási szerzõdést ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. évfolyam LAP 18. szám 2009. szeptember 10. SZ ALBERT ÉTTEREM Nyitva: H-P 10 18 óráig 9 13 óráig Sonkás pizza 32 cm 1190 595 Ft A nagy sikerre való tekintettel,

Részletesebben

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Tájékoztatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A tisztelt Olvasóinkat, hogy július végi számunk kimarad! Továbbra is várjuk hirdetéseiket! info@erdilap.hu

Részletesebben

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 15 000 példányban VIII. évfolyam LAP 18. szám 2010. szeptember 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra FIDESZ! A Fidesz csapata. Elsõ sor (balról) dr. Veres Judit,

Részletesebben

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde S oltész Miklós államtitár és T. Mészáros András polgármester

Részletesebben

A forradalom emlékezete

A forradalom emlékezete ÉRDI Ingyenes kétheti lap 8000 példányban V. LAP évfolyam 22. szám 2007. november 1. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A 22-én a 56-osok is megkoszorúzták a hármaskereszt emlékmûvet Pitti Katalin énekelt A forradalom

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

A Fidesz-KDNP csapata

A Fidesz-KDNP csapata ÉRDI Ingyenes választási kiadvány 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 20. szám 2014. augusztus 21. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras;

Részletesebben

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi Rémálom ANépszabadságban, A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi adókról szóló törvény alapján vezette be az építményadót. Az országban tapasztalható általános

Részletesebben

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok!

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. évfolyam 15. szám 2010. augusztus 12. LAPRendelés: A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Orlai Sándor Rohamléptekkel telt el az utolsó önkormányzati

Részletesebben

Kidurrant az adósságlufi! el, amely egy-két szerencsés kivételtõl eltekintve lehetetlenné. Olvasói levél a játszótér avatás ünnepén tapasztaltakról

Kidurrant az adósságlufi! el, amely egy-két szerencsés kivételtõl eltekintve lehetetlenné. Olvasói levél a játszótér avatás ünnepén tapasztaltakról A HÓNAP ESEMÉNYEI Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó! Régi új játszóterünk Az Alföldi utcában a község egykori elsõ játszótere megérett a felújításra, s az Összefogás Kerepesért Egyesület elhatározta,

Részletesebben