ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek"

Átírás

1 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról A megyei közgyűlés 2/2008. (II. 27.) számú rendeletével állapította meg a évi költségvetés eredeti előirányzatait, amely szerint az eredeti kiadási főösszeg eredeti bevételi főösszeg tervezett hiány ezer Ft ezer Ft ezer Ft Az 1/2009. (II. 25.) KR számú rendelet alapján a módosított kiadási főösszeg módosított bevételi főösszeg módosított hiány ezer Ft ezer Ft ezer Ft A megyei közgyűlés a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése, továbbá a minimális hitelfelvétel érdekében a költségvetési rendelet ában az alábbi intézkedéseket rendelte el: - a hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az év közben képződő működési többletbevételeket, továbbá a szabad pénzmaradványt a hiány csökkentésére kell fordítani; a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök a finanszírozásba bevonhatók; gondoskodni kell a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről, törekedni kell a többletbevételek beszedésére; a pénzmaradványokat felül kell vizsgálni; a kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható; fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források biztosítása esetén indíthatók;

2 2 - a évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg = a végeleges feladatelmaradás miatti összeg; = a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott és áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek; = a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; = a működési bevételek feladattal nem terhelt bevételi többletének 50 %-a; - az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörükben nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének a évre, illetve a következő évekre, különös tekintettel a szakmai struktúra és a szakmai jogszabályok előírásaira; a költségvetési rendelet mellékleteiben meghatározott és engedélyezett létszámot az intézmények saját hatáskörben nem növelhetik, a létszámnövelést csak a közgyűlés engedélyezheti, amennyiben jogszabály kötelezővé teszi; a központi költségvetési támogatások biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat és szükség szerint intézkedni kell a feladatok átcsoportosításáról, a racionálisabb feladatellátásról, az intézményi támogatások módosításáról; - - az egészségügyi ágazat likviditási helyzetéről folyamatosan be kell számolni; figyelemmel kell kísérni a kisegítő és háttérgazdaságok működtetésének hatékonyságát; az oktatás finanszírozásának változásához kapcsolódóan a tanév indítása csak az optimális osztálylétszámokkal történhet; felül kell vizsgálni az oktatási intézmények feladat ellátásának szerkezetét és átalakítani a párhuzamos kapacitásokat, különös tekintettel a kollégiumi feladatokra; a kiemelt előirányzatok módosítását a közgyűlés engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján; a rekonstrukciós és felhalmozási feladatokra azok a pályázatok nyújthatók be, amelyekhez biztosított a saját forrás és a további működtetés feltételrendszere. I. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA Az előirányzatokat évre vonatkozóan négy alkalommal módosította a közgyűlés: a zárszámadási rendeletben a évi pénzmaradványokkal; a júniusi, októberi és februári közgyűlésen az intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosításokkal, valamint a hivatali előirányzatok változásaival. A évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 12/2008. (IV. 25.) KR számú rendelet alapján növekedtek az előirányzatok: - a kórház pénzmaradványa az intézmények pénzmaradványa az önkormányzati hivatal pénzmaradványa fejlesztési pénzmaradványok szakmai és egyéb feladatok ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft

3 3 A 12/2008. (VI. 25.) KR számú rendelet alapján ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: - intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosítások átvett pénzeszközökből, támogatásértékű bevételekből ezer Ft; - központosított támogatások ezer Ft = létszámcsökkentések áthúzódó kifizetései = szakmai vizsgák bonyolítása = közszféra évi illetményemelése = évi 13. havi juttatások = évi címzett támogatás maradványa - saját bevételek, átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek ezer Ft - hosszú lejáratú kötvénykibocsátás ezer Ft. A hiány ezer Ft-tal csökkent az illeték-bevételi többletből. A 14/2008. (XI.07.) KR számú rendelet alapján ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: - intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosítások átvett pénzeszközökből, támogatásértékű bevételekből ezer Ft; - központosított és céljellegű támogatások ezer Ft = létszámcsökkentések áthúzódó kifizetései = szakmai vizsgák bonyolítása = közszféra évi illetményemelése = kisebbségi önkormányzat támogatása = közművelődési érdekeltségnövelő támogatás = központi kereset-kiegészítés Ft/fő - saját bevételek ezer Ft: működési bevételek, részvételi díjak, káresemények; - felhalmozási és tőkejellegű bevételek: ingatlan, telek, gépkocsi értékesítés; - támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök: szociális foglalkoztatás, védelmi felkészítés, Esélyek Háza működtetése, közhasznú foglalkoztatás, gyermekvédelmi pályázat, települési hozzájárulások pályázatokhoz, érettségi vizsgák, akadálymentesítési pályázatok; - a hiány csökkentése ezer Ft-tal a működőképességi pályázat visszatérítendő támogatás elengedése alapján; - bírósági ítélet kártérítésének rendezése; - belső átcsoportosítások a jászapáti intézmény átszervezéséhez kapcsolódóan. A hiány csökkent az illeték-bevételi többletből ezer Ft-tal. Az 1/2009. (II.25.) KR számú rendelet alapján ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: - intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosítások átvett pénzeszközökből, támogatásértékű bevételekből ezer Ft, amelyből ezer Ft a kórháznál és ezer Ft a szakképzési társulásnál jelent meg; - központosított támogatások ezer Ft = létszámcsökkentések áthúzódó kifizetései = esélyegyenlőségi programok, feladatok = szakmai vizsgák lebonyolítása = szakmai és informatikai normatíva = központi eseti kereset-kiegészítés Ft/fő

4 4 - saját bevételek ezer Ft összegben: részvételi díjak, kártérítések, kötvény árfolyam nyereség, kötvény kamatai; - átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek ezer Ft összegben: védelmi felkészítés, sport feladatok, Esélyek Háza működtetése, taneszköz pályázatok; A hiány csökkent az illeték-bevételi többletből ezer Ft-tal és ezer Ft-tal a céltartalékból. A kiemelt előirányzatok módosulása összességében az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított Változás Megnevezés Előirányzat összege %-a Intézményi működési bevételek ,3 Önkorm. sajátos műk. bevételei ,7 Felhalm. és tőkejell. bevételek Támogatások, átvett pénze. önkorm. költségvetési tám ,8 TB-alapoktól átvett ,7 egyéb átvett pénzeszközök ,7 Kölcsönök bevételei ,6 Hitelek bevételei ,8 Pénzmar., pénzforg. nélk. bev ,5 BEVÉTELEK ,9 Személyi juttatások ,8 Munkaadókat terh. járulékok ,9 Dologi kiadások ,5 Támogatásértékű kiadás ,8 Pénzeszközátadások ,6 Előző évi maradvány átadása Ellátottak juttatásai ,3 Felújítások ,3 Felhalmozási kiadások ,2 Hitelek, értékpapírok, kölcsönök ,5 Tartalék, pénzforg. nélk. kiad ,0 KIADÁSOK ,9 Az előirányzat-változások alakulása: Év Előirányzat-növekedés összege ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Előirányzat-növekedés %-a 26,0 20,9 21,1 21,2 16,7 21,7 49,9

5 5 Az előirányzatok változását az alábbi jelentősebb tényezők befolyásolták: - a évi pénzmaradványok ezer Ft összegének jóváhagyása; - a fejlesztési célú kötvény kibocsátása ezer Ft értékben; - központi költségvetési támogatások az illetmények 5 %-os növekedéséhez és az eseti kereset-kiegészítésekhez, valamint egyéb feladatokhoz ezer Ft összegben; - a TB finanszírozás növekedése a kórház feladataihoz több mint egy milliárd Ft-tal. II. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA A bevételek kiemelt jogcímenkénti, valamint intézményenkénti eredeti és módosított előirányzatait, illetve teljesítésüket a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A megyei önkormányzat évi eredeti bevételi előirányzata ezer Ft, a módosított előirányzat ezer Ft, a teljesítés ezer Ft. A módosított előirányzat 149,9 %-a az eredeti előirányzatnak, az előirányzat-növekedés ezer Ft. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 148,6 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,2 %. A kiemelt bevételi jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult: Bevételi jogcím Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos bevételei Felhalmozási bevételek Önkorm. költségvetési tám. TB-alapoktól átvett pénze. Egyéb és átvett pénzeszközök Előző évi maradvány visszatérülés Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen Eredeti Módosított előirányzat előirányzat adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés összege %-ban , , , , , , , , , ,2

6 6 Működési Sajátos Költsg.tám. 0,3% 3,8% 16,5% Felhalm. 8,5% 10,2% 0,1% 1,2% 3,7% TB-alapok Egyéb átv. 20,1% Előző évi Hitelek Kölcsönök 35,6% Pénzmar. 1.) Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek az összes bevétel 8,5 %-át jelentették: a kórház ezer Ft tervezett bevétele ezer Ft-ra teljesült; a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények ezer Ft tervezett bevétele ezer Ft-ra teljesült; a szociális intézmények ezer Ft tervezett bevétele ezer Ft-ra, teljesült ; az oktatási intézmények ezer Ft tervezett bevétele ezer Ft-ra teljesült, a közművelődési és egyéb intézmények ezer Ft tervezett bevétele ezer Ft-ra teljesült, amelyből közel 100 millió Ft a Múzeum ásatási és szakmai tevékenységéhez kapcsolódik. A működési bevételeken belül az egyes jogcímeken az alábbiak szerint alakultak a tervezett bevételek: áru- és készletértékesítésből ezer Ft; a szolgáltatások ellenértéke a tervezett ezer Ft-ról ezer Ft-ra teljesült, amely tartalmazza az ásatásokból és a kórház által nyújtott szolgáltatásokból származó többletbevételt; jelentős a bevételek között a közvetített szolgáltatások ezer Ft-os összege, amely átszámlázott dologi kiadásokhoz kapcsolódik; a bérleti díjbevételek teljesítése ezer Ft; az intézményi ellátási díjak eredeti előirányzata ezer Ft volt, amely ezer Ft-ra, 102,6 %-ra teljesült; az alkalmazottak térítése ezer Ft; a kamat és hozambevétel ezer Ft volt, amelyből ezer Ft a kórháznál, ezer Ft a hivatalnál, ezer Ft az intézményeknél képződött. A március 31-én kibocsátott fejlesztési célú kötvény összege az év folyamán rövid lejáratú és prémium betétekbe került befektetésre, amelyből ezer Ft kamatbevétel és ezer Ft árfolyamnyereség képződött. A ezer Ft kötvényhozam terhére került kifizetésre a kötvény kamata és a kötvénykibocsátás pénzügyi szolgáltatási díja.

7 7 2.) Sajátos működési bevételek Bevételi jogcím Illetékek Átengedett SZJA Önkorm-i vagyon bérbeadása Önkorm. sajátos bevételei Eredeti előirányzat Módosított Előirányzat adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés összege %-a , , , ,9 Az önkormányzati sajátos működési bevételek tartalmazzák az illetékbevételeket, a megyei önkormányzatokat egységesen lakosságszám-arányosan és ellátotti létszámarányosan megillető SZJA-t, valamint a forgalomképes vagyon bérbeadásából származó díjbevételeket. Az illetékbevételek havonta az alábbiak szerint alakultak: adatok: ezer Ft-ban Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: év év Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December év év

8 8 Az illetékbevételek átlaga évben ezer Ft és évben ezer Ft volt. Az illetékbevételek I. félévi alacsonyabb teljesítését követően II. félévben és évben a tervezett mértéket meghaladóan teljesültek. A legalacsonyabb összeg évben ezer Ft és évben ezer Ft volt. A legmagasabb összeg évben ezer Ft és évben ezer Ft volt. Az illetékbevétel előirányzata és teljesítése között az alábbiak szerint alakult: Év Eredeti előirányzat Előző év 100% 100,0 130,4 116,7 114,3 112,5 144,4 104,6 196,0 115,2 114,3 112,5 81,1 109,2 Teljesítés összege adatok ezer Ft-ban Előző év Teljesítés/ 100% Eredeti % 100,0 155,9 105,4 125,9 119,2 128,7 119,6 134,6 108,8 130,2 174,7 157,5 111,7 168,2 152,3 130,6 113,1 128,2 109,4 122,6 103,3 112,5 80,4 111,6 113,1 115, évben az eredeti előirányzathoz képest 272,5 millió Ft többlet képződött, amellyel csökkentésre került a évi hiány. 3.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése ezer Ft, amely az alábbi bevételeket tartalmazza: a Szolnok, Gyökér u. 18. sz. tetőtér 16. sz. alatti ingatlan értékesítése ezer Ft; a Szolnok, Debreceni u. 51. sz. alatti ingatlan értékesítése ezer Ft; a Mezőtúr, Damjanich u. 2.sz. alatti ingatlan értékesítése ezer Ft; a Kisújszállás, Határ u. 1/a sz. alatti telek értékesítése 596 ezer Ft; gépek, berendezések értékesítése 272 ezer Ft; járművek értékesítése ezer Ft; tenyészállatok értékesítése 13 ezer Ft; osztalék és hozam bevétel ezer Ft; részesedés értékesítése 633 ezer Ft.

9 9 4.) Támogatások, átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek A normatív állami hozzájárulásokat a nettó finanszírozás keretében, időarányosan megkapta az önkormányzat, szintén időarányosan finanszírozásra kerültek a kötött normatívák és a központosított előirányzatok. A feladatmutatók alakulását a 2/a. számú melléklet tartalmazza az egyes intézményekhez kapcsolódóan: csökkent a gyermekvédelemi és a gyógypedagógiai ellátásban részesülők száma; a fogyatékosok, szenvedélybetegek, pszichiátriai gondozottak esetén a férőhely kihasználás 100 %-os volt; az idősek otthoni férőhelyek folyamatosságának biztosítását nehezítette az új elhelyezési szabályok hatálybalépése; a közoktatásban résztvevők száma is csökkent átlagosan 5 %-kal. Az intézményenkénti elszámolási adatokat az 1/e. számú melléklet tartalmazza: az SZJA nélkül számított visszafizetési kötelezettség ezer Ft; a kapcsolódó SZJA 185 fő ellátott után ezer Ft; három intézményben nem jelentkezik normatíva visszafizetési kötelezettség. A központosított előirányzatok összege ezer Ft volt, amelyeket évközben kapott az önkormányzat céljelleggel: a kisebbségi önkormányzat támogatásához ezer Ft; közművelődési és közgyűjteményi szakmai feladatokhoz ezer Ft; létszámcsökkentések többletkiadásaihoz ezer Ft; szakmai vizsgák lebonyolítására ezer Ft; esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások ezer Ft; közoktatás-fejlesztési célok ezer Ft; központi bérpolitikai intézkedések ezer Ft. A működőképesség megőrzése érdekében benyújtott pályázat alapján kapott támogatás öszszege ezer Ft volt. Az egyéb központi támogatások összege ezer Ft volt: a évi 13. havi illetmények évi elszámolásához ezer Ft; a központi kereset kiegészítésre Ft/fő és Ft/fő ezer Ft; előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult köztisztviselők felmentésére ezer Ft. A címzett támogatás a kórház belgyógyászati pavilonjának rekonstrukciója, amelynek évi üteme ezer Ft, a évi maradvány ezer Ft, így a felhasználható öszszeg ezer Ft volt. A keretösszeg teljes mértékben lehívásra került és a beruházás befejeződött. A fejlesztési célú támogatásoknál a területfejlesztési pályázattal megvalósuló beruházáshoz Ft támogatást kaptunk, amely az előző évben befejeződött megyeházi homlokzat felújításának utolsó üteme volt.

10 10 adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevételek Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés összege Teljesítés %-a 100,0 100,0 100,0 A támogatás értékű működési bevételek legjelentősebb tétele a kórház költségvetésében megjelenő OEP finanszírozás. E bevételi körnél jelenik meg a szociális foglalkoztatás támogatása, az Esélyek Háza működtetéséhez, a sportfeladatokhoz, az iskolatej-programhoz, valamint a közhasznú foglalkoztatáshoz kapott támogatás. 5.) Hitelek, kölcsönök, kötvény A tervezett ezer Ft-os működési hiány összege az eredeti előirányzatban működési hitel, amelynek módosított előirányzata ezer Ft, a rövid lejáratú hitel teljesítésének mérleg összege ezer Ft. A kölcsönök előirányzata a kórház és a hivatal ezer Ft munkáltatói kölcsön előirányzatát tartalmazza, amely ezer Ft-ra teljesült, a kifizetések forrását a kölcsönök megtérülései biztosították. A kötvénykibocsátás összege ezer CHF, amely 164,2 Ft/CHF árfolyamon került kibocsátásra ezer Ft értékben, ezen összeget a módosított előirányzat és a teljesítés is tartalmazza. 6.) Pénzmaradvány A pénzmaradvány felhasználása 80,4 %, ezen belül a kórháznál 100 %-os, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeknél 94,1 %-os, a szociális intézményeknél 96,4 %-os, az oktatási intézményeknél 100 %-os, a közművelődési és egyéb intézményeknél 44,9 %-os, a hivatalnál 81,1 %-os a teljesítés. A teljesítések összege az előző évekhez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: Bevételi jogcím Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos bevételei Felhalmozási bevételek Önkorm. költségvetési tám. TB-alapoktól átvett pénze. Egyéb átvett pénzeszközök Előző évi maradvány visszatérülés Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen év adatok ezer Ft-ban év év

11 év év év le cs k ön ök i v. év át.. tv. ar zm it e öl ő éb őz n Pé H K El y Eg m tá ev ev ev j.b.b lá. ts.b sa -t ő öl Tb K lh. nk űk t.m Fe Ö In A 2006., és évek bevételeinek alakulását összehasonlítva az alábbi tendenciák jellemzőek: az intézményi bevételek a évi növekedést követően évben kisebb mértékben csökkentek; az önkormányzati sajátos bevételek csökkentek, egyrészt a központi költségvetési támogatás szerkezetében növekedett a normatív támogatás és csökkent az átengedett SZJA aránya; növekedett a TB alapoktól kapott támogatás; az egyéb átvett pénzeszközök esetén növekedés volt évben; a hitelek volumene folyamatosan növekedett; a pénzmaradványok csökkentek. III. A KIADÁSOK ALAKULÁSA A kiadások kiemelt jogcímenkénti, valamint intézményenkénti eredeti és módosított előirányzatát, valamint az előirányzatok teljesítését a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A közgyűlés, a hivatal, az épületüzemeltetés kiadásainak részletezését a 2/b., a kiemelt szakmai feladatok, a tagsági díjak előirányzatainak alakulását a 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e. számú mellékletek, az önkormányzati támogatással megvalósuló intézményi felújítások és fejlesztések alakulását a 4/a. és 4/b. mellékletek mutatják be. A megyei önkormányzat évi eredeti kiadási előirányzata ezer Ft, a módosított előirányzat ezer Ft, a teljesítés ezer Ft volt. A kiadások

12 12 teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 119,5 %, a módosított előirányzathoz 79,8 %. A kiadások teljesítése 19,4 százalékponttal elmarad a bevételek teljesítésétől, így pozitív pénzmaradvány képződött, amelynek döntő része a kötvény kibocsátásból származik. A kiemelt kiadási jogcímek az alábbiak szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat 5,1% 0,6% Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Előző évi maradvány visszafizetése Támogatás értékű kiadás Pénzeszközátadás Ellátottak juttatásai, társ. szoc. jut. Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Hitelek kiadásai Pénzforg. nélk. kiad. (tartalékok) Kiadások összesen Módosított előirányzat Teljesítés összege Teljesítés %-a ,2 97,7 96,0 100,0 85,8 81,3 95,0 92,0 19,8 59, ,8 1,4% 0,7% 0,1% Kiadási jogcímek személyi járulékok 42,8% előző évi támogatás dologi pénze.átad. 34,2% felhalmozás 0,3% 1,5% felújítás 13,4% ellátottak kölcsönök A kiadások 42,8 %-a személyi juttatás és 13,4 %-a a kapcsolódó járulék. A dologi kiadások az összes kiadásból 34,2 %-ot jelentenek. A felújítási kiadások aránya 1,4 % és a felhalmozási kiadások aránya 5,1 %.

13 13 1.) Személyi juttatások Kiadási jogcímek Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres szem. juttat. Külső személyi juttatások Személyi juttatások adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés összege %-a ,3 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat , ,1 98,2 A személyi juttatások előirányzatainak felhasználása összességében időarányosan alakult: a rendszeres személyi juttatásoknál a közalkalmazotti és köztisztviselői törvény besorolási előírásainak megfelelően valósultak meg a kifizetések; az intézmények gondoskodtak a 2%-os kereset-kiegészítés felosztásáról és a IV. negyedévben a kifizetésről; a nem rendszeres juttatásoknál készenléti díjak, ügyelet, túlóra, jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás, utazási költségtérítés, stb. jelenik meg; a kifizetések tartalmazták a 13. havi illetmény kifizetését, a kifizetések tartalmazták az 5%-os központi bérfejlesztés, valamint a kétszeri keresetkiegészítés kifizetését, amelyhez a forrást a központi költségvetés biztosította; a nem rendszeres személyi juttatásoknál és a külső személyi juttatásoknál jelennek meg a létszám-csökkentésekhez, nyugdíjazásokhoz kapcsolódó kifizetések évben az átlagosan foglalkoztatott munkajogi létszám fő volt, a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások együttes összege ezer Ft, az egy főre jutó átlagkereset Ft/fő/hó évben az átlagosan foglalkoztatott létszám fő, az egy főre jutó átlagkereset Ft/fő/hó volt. A nem rendszeres személyi juttatások körében kifizetésre került: ezer Ft összegben készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; ezer Ft kereset-kiegészítés; ezer Ft végkielégítés; ezer Ft jubileumi jutalom; ezer Ft közlekedési költségtérítés; ezer Ft étkezési hozzájárulás. 2.) Munkaadókat terhelő járulékok Megnevezés Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadókat terhelő jár. Eredeti Módosított előirányzat adatok ezer Ft-ban Teljesítés összege %-a , , , , , ,7

14 14 A munkaadókat terhelő járulékok kifizetése a személyi juttatásokhoz hasonlóan a tervezett előirányzaton belül került teljesítésre. A társadalombiztosítási járulék mértéke évben 29% volt, a munkaadói járulék mértéke 3%, az egészségügyi hozzájárulás összege Ft/fő/hó. 3.) Dologi kiadások A dologi kiadások az összes kiadás 34,2 %-át jelentik. A dologi kiadások összességében a tervezett összeg szerint teljesültek, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 151,2 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,0 %-os a teljesítés. Az egyes részelőirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés előirányzat összege %-a Élelmiszerbeszerzés ,3 Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés ,4 Irodaszer, nyomtatvány ,5 Könyv, folyóirat, inf.hordozó ,3 Tüzelőanyag-beszerzés ,4 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés ,8 Anyag, kis értékű eszköz ,1 Munkaruha, védőruha ,9 Egyéb készletbeszerzés ,0 Kommunikációs szolgáltatások ,5 Vásárolt élelmezés ,2 Bérleti és lízingdíjak ,2 Szállítási szolgáltatás ,9 Gázenergia-szolgáltatás díja ,8 Villamosenergia-szolg. díja ,6 Távhő és melegvíz ,6 Víz- és csatornadíjak ,1 Karbantartás, kisjavítás ,9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ,9 Közvetített szolgáltatások ,3 Pénzügyi szolgáltatások ,1 Vásárolt közszolgáltatások ,4 Vásárlások ÁFA-ja ,1 ÁFA-befizetés ,8 Kiküldetés, reklám, rendezvények ,1 Szellemi tevékenységre kifizetés ,4 Egyéb dologi kiadások ,9 Költségvetési kifizetések ,9 Adók, díjak, egyéb befizetések ,2 Kamatkiadások, árfolyamveszteség ,7 DOLOGI KIADÁSOK ,0

15 15 A dologi kiadások alakulását az előző évi teljesítési adatokkal történő összehasonlítás az alábbiak szerint mutatja be: Megnevezés Élelmiszer-beszerzés Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, inf.hordozó Tüzelőanyag-beszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Anyag, kis értékű eszköz Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolg. díja Távhő és melegvíz Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Közvetített szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárlások ÁFA-ja ÁFA-befizetés Kiküldetés, reklám, rendezvények Szellemi tevékenységre kifizetés Egyéb dologi kiadások Költségvetési kifizetések Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások DOLOGI KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban évi évi Változás % teljesítés , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 A dologi kiadások évben évhez viszonyítva 14,3 %-kal növekedtek, a volumennövekedés ezer Ft. A növekedést befolyásolta, hogy a településektől év közben átvett intézmények kiadásai teljes évre megjelentek. Növekedett a gyógyszerekre, közüzemi díjakra fordított összeg. A dologi kiadások tartalmazzák a kamatokra kifizetett összeget, amelyből a folyószámlahitel kamata ezer Ft, a munkabérhitel kamata ezer Ft, a fejlesztési hitel kamata ezer Ft és a kötvény kamata ezer Ft.

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII törvény 82. -ában foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E VI. /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 4128-4/2007. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és

Részletesebben

XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal

XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

- 1 - Általános indoklás. Marcali Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

- 1 - Általános indoklás. Marcali Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról - 1 - Általános indoklás Marcali Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított- 2011. évi CXCV. tv. 91. (1), valamint a 249/2000. (XII.24.)

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-47 /2009. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása

Részletesebben

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék 2006. augusztus 28. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006 közötti választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. oldalszám

Tartalomjegyzék. oldalszám 2 Tartalomjegyzék Az Egészségügyi Minisztérium fejezet 2001. évi költségvetési előirányzatainak alakulása 5 Egészségügyi Minisztérium igazgatása 6 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 8 Szak-

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkonnányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11474-13/2012. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér 11-13. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása

Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása Dombóvár Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának végrehajtása A polgármesternek a költségvetési évet követő négy hónapon belül kell előterjesztenie a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet,

Részletesebben