ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek"

Átírás

1 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról A megyei közgyűlés 2/2008. (II. 27.) számú rendeletével állapította meg a évi költségvetés eredeti előirányzatait, amely szerint az eredeti kiadási főösszeg eredeti bevételi főösszeg tervezett hiány ezer Ft ezer Ft ezer Ft Az 1/2009. (II. 25.) KR számú rendelet alapján a módosított kiadási főösszeg módosított bevételi főösszeg módosított hiány ezer Ft ezer Ft ezer Ft A megyei közgyűlés a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése, továbbá a minimális hitelfelvétel érdekében a költségvetési rendelet ában az alábbi intézkedéseket rendelte el: - a hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az év közben képződő működési többletbevételeket, továbbá a szabad pénzmaradványt a hiány csökkentésére kell fordítani; a kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök a finanszírozásba bevonhatók; gondoskodni kell a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről, törekedni kell a többletbevételek beszedésére; a pénzmaradványokat felül kell vizsgálni; a kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható; fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források biztosítása esetén indíthatók;

2 2 - a évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg = a végeleges feladatelmaradás miatti összeg; = a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott és áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek; = a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; = a működési bevételek feladattal nem terhelt bevételi többletének 50 %-a; - az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörükben nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének a évre, illetve a következő évekre, különös tekintettel a szakmai struktúra és a szakmai jogszabályok előírásaira; a költségvetési rendelet mellékleteiben meghatározott és engedélyezett létszámot az intézmények saját hatáskörben nem növelhetik, a létszámnövelést csak a közgyűlés engedélyezheti, amennyiben jogszabály kötelezővé teszi; a központi költségvetési támogatások biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat és szükség szerint intézkedni kell a feladatok átcsoportosításáról, a racionálisabb feladatellátásról, az intézményi támogatások módosításáról; - - az egészségügyi ágazat likviditási helyzetéről folyamatosan be kell számolni; figyelemmel kell kísérni a kisegítő és háttérgazdaságok működtetésének hatékonyságát; az oktatás finanszírozásának változásához kapcsolódóan a tanév indítása csak az optimális osztálylétszámokkal történhet; felül kell vizsgálni az oktatási intézmények feladat ellátásának szerkezetét és átalakítani a párhuzamos kapacitásokat, különös tekintettel a kollégiumi feladatokra; a kiemelt előirányzatok módosítását a közgyűlés engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján; a rekonstrukciós és felhalmozási feladatokra azok a pályázatok nyújthatók be, amelyekhez biztosított a saját forrás és a további működtetés feltételrendszere. I. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA Az előirányzatokat évre vonatkozóan négy alkalommal módosította a közgyűlés: a zárszámadási rendeletben a évi pénzmaradványokkal; a júniusi, októberi és februári közgyűlésen az intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosításokkal, valamint a hivatali előirányzatok változásaival. A évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 12/2008. (IV. 25.) KR számú rendelet alapján növekedtek az előirányzatok: - a kórház pénzmaradványa az intézmények pénzmaradványa az önkormányzati hivatal pénzmaradványa fejlesztési pénzmaradványok szakmai és egyéb feladatok ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft

3 3 A 12/2008. (VI. 25.) KR számú rendelet alapján ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: - intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosítások átvett pénzeszközökből, támogatásértékű bevételekből ezer Ft; - központosított támogatások ezer Ft = létszámcsökkentések áthúzódó kifizetései = szakmai vizsgák bonyolítása = közszféra évi illetményemelése = évi 13. havi juttatások = évi címzett támogatás maradványa - saját bevételek, átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek ezer Ft - hosszú lejáratú kötvénykibocsátás ezer Ft. A hiány ezer Ft-tal csökkent az illeték-bevételi többletből. A 14/2008. (XI.07.) KR számú rendelet alapján ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: - intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosítások átvett pénzeszközökből, támogatásértékű bevételekből ezer Ft; - központosított és céljellegű támogatások ezer Ft = létszámcsökkentések áthúzódó kifizetései = szakmai vizsgák bonyolítása = közszféra évi illetményemelése = kisebbségi önkormányzat támogatása = közművelődési érdekeltségnövelő támogatás = központi kereset-kiegészítés Ft/fő - saját bevételek ezer Ft: működési bevételek, részvételi díjak, káresemények; - felhalmozási és tőkejellegű bevételek: ingatlan, telek, gépkocsi értékesítés; - támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök: szociális foglalkoztatás, védelmi felkészítés, Esélyek Háza működtetése, közhasznú foglalkoztatás, gyermekvédelmi pályázat, települési hozzájárulások pályázatokhoz, érettségi vizsgák, akadálymentesítési pályázatok; - a hiány csökkentése ezer Ft-tal a működőképességi pályázat visszatérítendő támogatás elengedése alapján; - bírósági ítélet kártérítésének rendezése; - belső átcsoportosítások a jászapáti intézmény átszervezéséhez kapcsolódóan. A hiány csökkent az illeték-bevételi többletből ezer Ft-tal. Az 1/2009. (II.25.) KR számú rendelet alapján ezer Ft-tal növekedtek az előirányzatok: - intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosítások átvett pénzeszközökből, támogatásértékű bevételekből ezer Ft, amelyből ezer Ft a kórháznál és ezer Ft a szakképzési társulásnál jelent meg; - központosított támogatások ezer Ft = létszámcsökkentések áthúzódó kifizetései = esélyegyenlőségi programok, feladatok = szakmai vizsgák lebonyolítása = szakmai és informatikai normatíva = központi eseti kereset-kiegészítés Ft/fő

4 4 - saját bevételek ezer Ft összegben: részvételi díjak, kártérítések, kötvény árfolyam nyereség, kötvény kamatai; - átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek ezer Ft összegben: védelmi felkészítés, sport feladatok, Esélyek Háza működtetése, taneszköz pályázatok; A hiány csökkent az illeték-bevételi többletből ezer Ft-tal és ezer Ft-tal a céltartalékból. A kiemelt előirányzatok módosulása összességében az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított Változás Megnevezés Előirányzat összege %-a Intézményi működési bevételek ,3 Önkorm. sajátos műk. bevételei ,7 Felhalm. és tőkejell. bevételek Támogatások, átvett pénze. önkorm. költségvetési tám ,8 TB-alapoktól átvett ,7 egyéb átvett pénzeszközök ,7 Kölcsönök bevételei ,6 Hitelek bevételei ,8 Pénzmar., pénzforg. nélk. bev ,5 BEVÉTELEK ,9 Személyi juttatások ,8 Munkaadókat terh. járulékok ,9 Dologi kiadások ,5 Támogatásértékű kiadás ,8 Pénzeszközátadások ,6 Előző évi maradvány átadása Ellátottak juttatásai ,3 Felújítások ,3 Felhalmozási kiadások ,2 Hitelek, értékpapírok, kölcsönök ,5 Tartalék, pénzforg. nélk. kiad ,0 KIADÁSOK ,9 Az előirányzat-változások alakulása: Év Előirányzat-növekedés összege ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Előirányzat-növekedés %-a 26,0 20,9 21,1 21,2 16,7 21,7 49,9

5 5 Az előirányzatok változását az alábbi jelentősebb tényezők befolyásolták: - a évi pénzmaradványok ezer Ft összegének jóváhagyása; - a fejlesztési célú kötvény kibocsátása ezer Ft értékben; - központi költségvetési támogatások az illetmények 5 %-os növekedéséhez és az eseti kereset-kiegészítésekhez, valamint egyéb feladatokhoz ezer Ft összegben; - a TB finanszírozás növekedése a kórház feladataihoz több mint egy milliárd Ft-tal. II. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA A bevételek kiemelt jogcímenkénti, valamint intézményenkénti eredeti és módosított előirányzatait, illetve teljesítésüket a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A megyei önkormányzat évi eredeti bevételi előirányzata ezer Ft, a módosított előirányzat ezer Ft, a teljesítés ezer Ft. A módosított előirányzat 149,9 %-a az eredeti előirányzatnak, az előirányzat-növekedés ezer Ft. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 148,6 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,2 %. A kiemelt bevételi jogcímenkénti teljesítés önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakult: Bevételi jogcím Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos bevételei Felhalmozási bevételek Önkorm. költségvetési tám. TB-alapoktól átvett pénze. Egyéb és átvett pénzeszközök Előző évi maradvány visszatérülés Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen Eredeti Módosított előirányzat előirányzat adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés összege %-ban , , , , , , , , , ,2

6 6 Működési Sajátos Költsg.tám. 0,3% 3,8% 16,5% Felhalm. 8,5% 10,2% 0,1% 1,2% 3,7% TB-alapok Egyéb átv. 20,1% Előző évi Hitelek Kölcsönök 35,6% Pénzmar. 1.) Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek az összes bevétel 8,5 %-át jelentették: a kórház ezer Ft tervezett bevétele ezer Ft-ra teljesült; a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények ezer Ft tervezett bevétele ezer Ft-ra teljesült; a szociális intézmények ezer Ft tervezett bevétele ezer Ft-ra, teljesült ; az oktatási intézmények ezer Ft tervezett bevétele ezer Ft-ra teljesült, a közművelődési és egyéb intézmények ezer Ft tervezett bevétele ezer Ft-ra teljesült, amelyből közel 100 millió Ft a Múzeum ásatási és szakmai tevékenységéhez kapcsolódik. A működési bevételeken belül az egyes jogcímeken az alábbiak szerint alakultak a tervezett bevételek: áru- és készletértékesítésből ezer Ft; a szolgáltatások ellenértéke a tervezett ezer Ft-ról ezer Ft-ra teljesült, amely tartalmazza az ásatásokból és a kórház által nyújtott szolgáltatásokból származó többletbevételt; jelentős a bevételek között a közvetített szolgáltatások ezer Ft-os összege, amely átszámlázott dologi kiadásokhoz kapcsolódik; a bérleti díjbevételek teljesítése ezer Ft; az intézményi ellátási díjak eredeti előirányzata ezer Ft volt, amely ezer Ft-ra, 102,6 %-ra teljesült; az alkalmazottak térítése ezer Ft; a kamat és hozambevétel ezer Ft volt, amelyből ezer Ft a kórháznál, ezer Ft a hivatalnál, ezer Ft az intézményeknél képződött. A március 31-én kibocsátott fejlesztési célú kötvény összege az év folyamán rövid lejáratú és prémium betétekbe került befektetésre, amelyből ezer Ft kamatbevétel és ezer Ft árfolyamnyereség képződött. A ezer Ft kötvényhozam terhére került kifizetésre a kötvény kamata és a kötvénykibocsátás pénzügyi szolgáltatási díja.

7 7 2.) Sajátos működési bevételek Bevételi jogcím Illetékek Átengedett SZJA Önkorm-i vagyon bérbeadása Önkorm. sajátos bevételei Eredeti előirányzat Módosított Előirányzat adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés összege %-a , , , ,9 Az önkormányzati sajátos működési bevételek tartalmazzák az illetékbevételeket, a megyei önkormányzatokat egységesen lakosságszám-arányosan és ellátotti létszámarányosan megillető SZJA-t, valamint a forgalomképes vagyon bérbeadásából származó díjbevételeket. Az illetékbevételek havonta az alábbiak szerint alakultak: adatok: ezer Ft-ban Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: év év Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December év év

8 8 Az illetékbevételek átlaga évben ezer Ft és évben ezer Ft volt. Az illetékbevételek I. félévi alacsonyabb teljesítését követően II. félévben és évben a tervezett mértéket meghaladóan teljesültek. A legalacsonyabb összeg évben ezer Ft és évben ezer Ft volt. A legmagasabb összeg évben ezer Ft és évben ezer Ft volt. Az illetékbevétel előirányzata és teljesítése között az alábbiak szerint alakult: Év Eredeti előirányzat Előző év 100% 100,0 130,4 116,7 114,3 112,5 144,4 104,6 196,0 115,2 114,3 112,5 81,1 109,2 Teljesítés összege adatok ezer Ft-ban Előző év Teljesítés/ 100% Eredeti % 100,0 155,9 105,4 125,9 119,2 128,7 119,6 134,6 108,8 130,2 174,7 157,5 111,7 168,2 152,3 130,6 113,1 128,2 109,4 122,6 103,3 112,5 80,4 111,6 113,1 115, évben az eredeti előirányzathoz képest 272,5 millió Ft többlet képződött, amellyel csökkentésre került a évi hiány. 3.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése ezer Ft, amely az alábbi bevételeket tartalmazza: a Szolnok, Gyökér u. 18. sz. tetőtér 16. sz. alatti ingatlan értékesítése ezer Ft; a Szolnok, Debreceni u. 51. sz. alatti ingatlan értékesítése ezer Ft; a Mezőtúr, Damjanich u. 2.sz. alatti ingatlan értékesítése ezer Ft; a Kisújszállás, Határ u. 1/a sz. alatti telek értékesítése 596 ezer Ft; gépek, berendezések értékesítése 272 ezer Ft; járművek értékesítése ezer Ft; tenyészállatok értékesítése 13 ezer Ft; osztalék és hozam bevétel ezer Ft; részesedés értékesítése 633 ezer Ft.

9 9 4.) Támogatások, átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek A normatív állami hozzájárulásokat a nettó finanszírozás keretében, időarányosan megkapta az önkormányzat, szintén időarányosan finanszírozásra kerültek a kötött normatívák és a központosított előirányzatok. A feladatmutatók alakulását a 2/a. számú melléklet tartalmazza az egyes intézményekhez kapcsolódóan: csökkent a gyermekvédelemi és a gyógypedagógiai ellátásban részesülők száma; a fogyatékosok, szenvedélybetegek, pszichiátriai gondozottak esetén a férőhely kihasználás 100 %-os volt; az idősek otthoni férőhelyek folyamatosságának biztosítását nehezítette az új elhelyezési szabályok hatálybalépése; a közoktatásban résztvevők száma is csökkent átlagosan 5 %-kal. Az intézményenkénti elszámolási adatokat az 1/e. számú melléklet tartalmazza: az SZJA nélkül számított visszafizetési kötelezettség ezer Ft; a kapcsolódó SZJA 185 fő ellátott után ezer Ft; három intézményben nem jelentkezik normatíva visszafizetési kötelezettség. A központosított előirányzatok összege ezer Ft volt, amelyeket évközben kapott az önkormányzat céljelleggel: a kisebbségi önkormányzat támogatásához ezer Ft; közművelődési és közgyűjteményi szakmai feladatokhoz ezer Ft; létszámcsökkentések többletkiadásaihoz ezer Ft; szakmai vizsgák lebonyolítására ezer Ft; esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások ezer Ft; közoktatás-fejlesztési célok ezer Ft; központi bérpolitikai intézkedések ezer Ft. A működőképesség megőrzése érdekében benyújtott pályázat alapján kapott támogatás öszszege ezer Ft volt. Az egyéb központi támogatások összege ezer Ft volt: a évi 13. havi illetmények évi elszámolásához ezer Ft; a központi kereset kiegészítésre Ft/fő és Ft/fő ezer Ft; előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult köztisztviselők felmentésére ezer Ft. A címzett támogatás a kórház belgyógyászati pavilonjának rekonstrukciója, amelynek évi üteme ezer Ft, a évi maradvány ezer Ft, így a felhasználható öszszeg ezer Ft volt. A keretösszeg teljes mértékben lehívásra került és a beruházás befejeződött. A fejlesztési célú támogatásoknál a területfejlesztési pályázattal megvalósuló beruházáshoz Ft támogatást kaptunk, amely az előző évben befejeződött megyeházi homlokzat felújításának utolsó üteme volt.

10 10 adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel Támogatás értékű bevételek Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés összege Teljesítés %-a 100,0 100,0 100,0 A támogatás értékű működési bevételek legjelentősebb tétele a kórház költségvetésében megjelenő OEP finanszírozás. E bevételi körnél jelenik meg a szociális foglalkoztatás támogatása, az Esélyek Háza működtetéséhez, a sportfeladatokhoz, az iskolatej-programhoz, valamint a közhasznú foglalkoztatáshoz kapott támogatás. 5.) Hitelek, kölcsönök, kötvény A tervezett ezer Ft-os működési hiány összege az eredeti előirányzatban működési hitel, amelynek módosított előirányzata ezer Ft, a rövid lejáratú hitel teljesítésének mérleg összege ezer Ft. A kölcsönök előirányzata a kórház és a hivatal ezer Ft munkáltatói kölcsön előirányzatát tartalmazza, amely ezer Ft-ra teljesült, a kifizetések forrását a kölcsönök megtérülései biztosították. A kötvénykibocsátás összege ezer CHF, amely 164,2 Ft/CHF árfolyamon került kibocsátásra ezer Ft értékben, ezen összeget a módosított előirányzat és a teljesítés is tartalmazza. 6.) Pénzmaradvány A pénzmaradvány felhasználása 80,4 %, ezen belül a kórháznál 100 %-os, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeknél 94,1 %-os, a szociális intézményeknél 96,4 %-os, az oktatási intézményeknél 100 %-os, a közművelődési és egyéb intézményeknél 44,9 %-os, a hivatalnál 81,1 %-os a teljesítés. A teljesítések összege az előző évekhez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: Bevételi jogcím Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos bevételei Felhalmozási bevételek Önkorm. költségvetési tám. TB-alapoktól átvett pénze. Egyéb átvett pénzeszközök Előző évi maradvány visszatérülés Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen év adatok ezer Ft-ban év év

11 év év év le cs k ön ök i v. év át.. tv. ar zm it e öl ő éb őz n Pé H K El y Eg m tá ev ev ev j.b.b lá. ts.b sa -t ő öl Tb K lh. nk űk t.m Fe Ö In A 2006., és évek bevételeinek alakulását összehasonlítva az alábbi tendenciák jellemzőek: az intézményi bevételek a évi növekedést követően évben kisebb mértékben csökkentek; az önkormányzati sajátos bevételek csökkentek, egyrészt a központi költségvetési támogatás szerkezetében növekedett a normatív támogatás és csökkent az átengedett SZJA aránya; növekedett a TB alapoktól kapott támogatás; az egyéb átvett pénzeszközök esetén növekedés volt évben; a hitelek volumene folyamatosan növekedett; a pénzmaradványok csökkentek. III. A KIADÁSOK ALAKULÁSA A kiadások kiemelt jogcímenkénti, valamint intézményenkénti eredeti és módosított előirányzatát, valamint az előirányzatok teljesítését a 2/a. számú melléklet tartalmazza. A közgyűlés, a hivatal, az épületüzemeltetés kiadásainak részletezését a 2/b., a kiemelt szakmai feladatok, a tagsági díjak előirányzatainak alakulását a 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 3/e. számú mellékletek, az önkormányzati támogatással megvalósuló intézményi felújítások és fejlesztések alakulását a 4/a. és 4/b. mellékletek mutatják be. A megyei önkormányzat évi eredeti kiadási előirányzata ezer Ft, a módosított előirányzat ezer Ft, a teljesítés ezer Ft volt. A kiadások

12 12 teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 119,5 %, a módosított előirányzathoz 79,8 %. A kiadások teljesítése 19,4 százalékponttal elmarad a bevételek teljesítésétől, így pozitív pénzmaradvány képződött, amelynek döntő része a kötvény kibocsátásból származik. A kiemelt kiadási jogcímek az alábbiak szerint alakultak: adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat 5,1% 0,6% Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Előző évi maradvány visszafizetése Támogatás értékű kiadás Pénzeszközátadás Ellátottak juttatásai, társ. szoc. jut. Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Hitelek kiadásai Pénzforg. nélk. kiad. (tartalékok) Kiadások összesen Módosított előirányzat Teljesítés összege Teljesítés %-a ,2 97,7 96,0 100,0 85,8 81,3 95,0 92,0 19,8 59, ,8 1,4% 0,7% 0,1% Kiadási jogcímek személyi járulékok 42,8% előző évi támogatás dologi pénze.átad. 34,2% felhalmozás 0,3% 1,5% felújítás 13,4% ellátottak kölcsönök A kiadások 42,8 %-a személyi juttatás és 13,4 %-a a kapcsolódó járulék. A dologi kiadások az összes kiadásból 34,2 %-ot jelentenek. A felújítási kiadások aránya 1,4 % és a felhalmozási kiadások aránya 5,1 %.

13 13 1.) Személyi juttatások Kiadási jogcímek Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres szem. juttat. Külső személyi juttatások Személyi juttatások adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés összege %-a ,3 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat , ,1 98,2 A személyi juttatások előirányzatainak felhasználása összességében időarányosan alakult: a rendszeres személyi juttatásoknál a közalkalmazotti és köztisztviselői törvény besorolási előírásainak megfelelően valósultak meg a kifizetések; az intézmények gondoskodtak a 2%-os kereset-kiegészítés felosztásáról és a IV. negyedévben a kifizetésről; a nem rendszeres juttatásoknál készenléti díjak, ügyelet, túlóra, jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás, utazási költségtérítés, stb. jelenik meg; a kifizetések tartalmazták a 13. havi illetmény kifizetését, a kifizetések tartalmazták az 5%-os központi bérfejlesztés, valamint a kétszeri keresetkiegészítés kifizetését, amelyhez a forrást a központi költségvetés biztosította; a nem rendszeres személyi juttatásoknál és a külső személyi juttatásoknál jelennek meg a létszám-csökkentésekhez, nyugdíjazásokhoz kapcsolódó kifizetések évben az átlagosan foglalkoztatott munkajogi létszám fő volt, a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások együttes összege ezer Ft, az egy főre jutó átlagkereset Ft/fő/hó évben az átlagosan foglalkoztatott létszám fő, az egy főre jutó átlagkereset Ft/fő/hó volt. A nem rendszeres személyi juttatások körében kifizetésre került: ezer Ft összegben készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; ezer Ft kereset-kiegészítés; ezer Ft végkielégítés; ezer Ft jubileumi jutalom; ezer Ft közlekedési költségtérítés; ezer Ft étkezési hozzájárulás. 2.) Munkaadókat terhelő járulékok Megnevezés Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadókat terhelő jár. Eredeti Módosított előirányzat adatok ezer Ft-ban Teljesítés összege %-a , , , , , ,7

14 14 A munkaadókat terhelő járulékok kifizetése a személyi juttatásokhoz hasonlóan a tervezett előirányzaton belül került teljesítésre. A társadalombiztosítási járulék mértéke évben 29% volt, a munkaadói járulék mértéke 3%, az egészségügyi hozzájárulás összege Ft/fő/hó. 3.) Dologi kiadások A dologi kiadások az összes kiadás 34,2 %-át jelentik. A dologi kiadások összességében a tervezett összeg szerint teljesültek, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 151,2 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,0 %-os a teljesítés. Az egyes részelőirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult: adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés előirányzat összege %-a Élelmiszerbeszerzés ,3 Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés ,4 Irodaszer, nyomtatvány ,5 Könyv, folyóirat, inf.hordozó ,3 Tüzelőanyag-beszerzés ,4 Hajtó- és kenőanyag-beszerzés ,8 Anyag, kis értékű eszköz ,1 Munkaruha, védőruha ,9 Egyéb készletbeszerzés ,0 Kommunikációs szolgáltatások ,5 Vásárolt élelmezés ,2 Bérleti és lízingdíjak ,2 Szállítási szolgáltatás ,9 Gázenergia-szolgáltatás díja ,8 Villamosenergia-szolg. díja ,6 Távhő és melegvíz ,6 Víz- és csatornadíjak ,1 Karbantartás, kisjavítás ,9 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ,9 Közvetített szolgáltatások ,3 Pénzügyi szolgáltatások ,1 Vásárolt közszolgáltatások ,4 Vásárlások ÁFA-ja ,1 ÁFA-befizetés ,8 Kiküldetés, reklám, rendezvények ,1 Szellemi tevékenységre kifizetés ,4 Egyéb dologi kiadások ,9 Költségvetési kifizetések ,9 Adók, díjak, egyéb befizetések ,2 Kamatkiadások, árfolyamveszteség ,7 DOLOGI KIADÁSOK ,0

15 15 A dologi kiadások alakulását az előző évi teljesítési adatokkal történő összehasonlítás az alábbiak szerint mutatja be: Megnevezés Élelmiszer-beszerzés Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, inf.hordozó Tüzelőanyag-beszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Anyag, kis értékű eszköz Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolg. díja Távhő és melegvíz Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Közvetített szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárlások ÁFA-ja ÁFA-befizetés Kiküldetés, reklám, rendezvények Szellemi tevékenységre kifizetés Egyéb dologi kiadások Költségvetési kifizetések Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások DOLOGI KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban évi évi Változás % teljesítés , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 A dologi kiadások évben évhez viszonyítva 14,3 %-kal növekedtek, a volumennövekedés ezer Ft. A növekedést befolyásolta, hogy a településektől év közben átvett intézmények kiadásai teljes évre megjelentek. Növekedett a gyógyszerekre, közüzemi díjakra fordított összeg. A dologi kiadások tartalmazzák a kamatokra kifizetett összeget, amelyből a folyószámlahitel kamata ezer Ft, a munkabérhitel kamata ezer Ft, a fejlesztési hitel kamata ezer Ft és a kötvény kamata ezer Ft.

16 16 Az intézmények és a hivatal részéről a szállítói számlák folyamatosan kiegyenlítésre kerültek, az intézményi szállítói jelentések nem tartalmaztak jelentős mértékű szállítói állományt. Az intézmények évi finanszírozása 97,4 %-os volt a házikincstári finanszírozás rendszerében, a évi nettó kiutalatlan támogatás ezer Ft-ot jelentett, amely részét képezi az intézményi pénzmaradványoknak. 4.) Pénzeszközátadások, támogatások Kiadási jogcímek Támogatás értékű működési kiadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Műk. célú pénze. átadás áht-n kívül Felh. célú pénze. átadás áht-n kívül Támogatások, pénzeszközátadások adatok ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat Előirányzat összege %-a , ,9 74,4 82,7 A pénzeszközátadások az alábbi kifizetéseket tartalmazzák: területfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi feladatok (3/a. számú melléklet); tagsági díjak és egyéb hozzájárulások (3/b. számú melléklet); közoktatási, gyermekvédelmi, szociális, közművelődési, sport feladatok (3/c. és 3/d. számú mellékletek); nemzetközi kapcsolatok feladatai (3/e. számú melléklet); közoktatási közalapítvány részére a ezer Ft összegű kötött normatíva utalása; drogambulancia működtetésének támogatása; területfejlesztési koordinációs keret; kisebbségi feladatok, Ösztöndíj Alap, Közművelődési Alap, Sport Alap, Egyházi Alap, Idősügyi Alap. 5.)Ellátottak juttatásai Az ellátottak pénzbeli juttatásai állami gondoskodásban lévők ellátmánya, zsebpénz, szociális gondozottak munkaterápiás jutalma, középfokú oktatásban résztvevők tanulói tankönyve előirányzat-felhasználása ezer Ft, amely 95,0 %-os teljesítést jelent. A fizetendő juttatásokat az intézmények folyamatosan teljesítették. 6.)Felújítások, fejlesztési kiadások A felújítási előirányzatok teljesítése ezer Ft, amely 92,0 %, a fejlesztési feladatok előirányzatának teljesítése ezer Ft, amely 19,8 %. Felhalmozási kiadásokra együttesen ezer Ft került felhasználásra, a legnagyobb fejlesztések az alábbiak szerint teljesültek: szakrendelő rekonstrukciója ezer Ft a HEFOP projekt keretében, Megyeháza É-D homlokzat rekonstrukciója ezer Ft;

17 17 címzett támogatással megvalósuló belgyógyászati pavilon rekonstrukció ezer Ft összegben a kórházban; Jászapáti, Vasút 4.sz.alatti iskolaépület akadálymentesítése ezer Ft; Angolkert otthon törökszentmiklósi épület akadálymentesítése ezer Ft; a tiszakürti mozgásfogyatékosok otthona fűtéskorszerűsítése ezer Ft. Az intézmények önkormányzati támogatással megvalósuló felújítási és fejlesztési feladatait a 4/a. és 4/b. mellékletek tartalmazzák: számítástechnikai és irodatechnikai eszközök beszerzése; gépjárművek beszerzése; konyhai eszközök, felszerelések beszerzése; szennyvízközmű fejlesztési hozzájárulás a kisújszállási ingatlanokra; lakásotthonok felújítása; a tiszakürti foglalkoztató épület felújítása; a szolnoki szakiskola épületének statikai megerősítése. 7.) Tartalékok A tartalékok eredeti előirányzata az alábbi tételeket tartalmazta: általános tartalék létszámcsökkentési kiadásokhoz ezer Ft; általános tartalék évközi feladatokra ezer Ft. A céltartalékok és az egyéb feladatok kiadásai az évközi feladatoknak megfelelően felosztásra kerültek, a maradványok a hiány mértékét csökkentették. A kiadások teljesítési összege az előző évekhez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: Adatok: ezer Ft-ban Kiadási jogcímek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Előző évi maradvány visszafiz. Támogatás értékű kiadás Pénzeszközátadás Ellátottak juttatásai Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása Kiadások összesen év év év

18 személyi járulékok dologi előző évi támogatás pénze.áta. ellátotak felújítás felhalmozás év év év kölcsönök A 2006., és évek bevételeinek alakulását összehasonlítva az alábbi tendenciák jellemzőek: a kiadások legjelentősebb tételei a személyi juttatások és járulékaik, amelyek folyamatosan növekedtek az átvett intézmények kiadásaival, a KJT és a KTV szerinti kötelező bérfejlesztésekkel; a dologi kiadások szintén folyamatosan növekvő mértékűek az átvett intézmények kiadásai és az infláció miatt; a felhalmozási kiadásokra fordított kiadás csökkent. IV. AZ INTÉZMÉNYEK FELTÉTELRENDSZERE 1.) Egészségügyi intézmény A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet az egyetemi centrumoktól közel egyenlő távolságra fekvő egészségügyi szolgáltatóként az Alföld középpontjában a megye mintegy 418 ezer lakosát, illetve a megyehatáron átnyúlva több mint 500 ezer embert lát el július 1-től aktív és 241 krónikus ágyon folyik a betegellátás. A fekvőbeteg ellátásban évben eset, a járóbeteg ellátásban eset került gyógykezelésre. A két telephelyen felnőtt és gyermek, aktív és krónikus, járó- és fekvőbeteg szakellátás, rehabilitációt, gondozást nyújtó gyógyító-megelőző ellátás történik. Az ezekhez kapcsolódó diagnosztikai szolgáltatások (labor, röntgen és ultrahang, patológia, CT, MR) magas szinten állnak a betegellátás rendelkezésére évben megvalósult, a szakmai színvonal emelkedését segítő főbb fejlesztések: - A HEFOP 4.4 információ technológia fejlesztése az elmaradt régiókban Európai Uniós projekt án indult az Észak-alföldi régióban, 10 intézmény konzorciumaként és lezárásra került én.

19 A HEFOP Térségi diagnosztikai és szűrőközpont kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórházban című projekt a Rendelőintézet keleti és déli szárnyának rekonstrukcióját és korszerű orvostechnikai eszközökkel való felszerelését valósította meg. A projekt június 30-án lezárult. A belgyógyászati pavilon rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A belgyógyászati osztályok visszaköltözése zavartalanul lezajlott. A krónikus betegellátás fejlesztésének keretein belül a Krónikus Belgyógyászat a II. Kórházból beköltözött az I. Kórházba, szeptember 1-től itt folytatja a működését. Az intézmény eredeti bevételi előirányzata ezer Ft volt, mely ezer Ft-ra 121,2%-ra, a módosított előirányzathoz ezer Ft képest 99,9%-ra teljesült. Az OEP-től működési célra átvett, teljesítménnyel összefüggő bevétel aránya az intézményi saját bevételen belül 93%. Az eredeti előirányzat ezer Ft volt, mely ezer Ft-ra 112,6%-ra, a módosított előirányzathoz ezer Ft - képest 100,0%-ra teljesült. A legfőbb cél a korlátozott TVK teljesítése mellett a költségek racionalizálása volt. A támogatás értékű bevétel ezer Ft, melyből működési bevétel központi költségvetési szervtől 240 ezer Ft, a felügyeleti szervtől kapott támogatás ezer Ft. Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata ezer Ft, mely ezer Ft-ra 138,5%-ra, a módosított előirányzata ezer Ft, mely 100,0 %-ra teljesült. Az eredeti kiadási előirányzat ezer Ft, melyet ezer Ft-ra, 119,9%-ra, a módosított előirányzatot ezer Ft-ra, 98,9%-ra teljesítette az intézmény évben folyamatos létszám felülvizsgálatot és racionalizálást hajtottak végre: Szervezett állás: Betöltött létszám: Statisztikai létszám: Munkajogi létszám: ,0 fő 1.799,1 fő 1.695,1 fő 1.880,5 fő ,0 fő 1.778,9 fő 1.679,5 fő 1.857,3 fő ,0 fő 1.677,0 fő 1.630,0 fő 1.764,5 fő Létszám racionalizálás szervezett álláshelyek csökkentése: 1.) től Haemodinamikai labor tevékenység biztosításához szolgáltatás igénybevétele miatt 2.) től nyugdíjazás miatti létszámcsökkenés 3.) től mosodai kibővített a textil belső szállításával és textil átadás-átvételével szolgáltatás vásárlása miatt 4.) től a takarítási tevékenység külső szolgáltatóval történő ellátása miatt 5.) től belső ellenőri tevékenységének ellátása megbízási jogviszony keretében történik. 6.) től Pathológiai Osztály szakdolgozóinak létszámcsökkenése hatékonyabb munkaszervezéssel működési költségcsökkentés miatt (megtakarítás évben várható) 11 fő 6 fő 14 fő 39 fő 4 fő 4 fő A létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri többletkiadás megtérülésére pályázatot nyújtottak be ezer Ft összegben, amely teljes összegben támogatást kapott.

20 20 Munkakörönkénti létszám ellátottság én: Munkakör: - orvos - egyéb diplomás (vegyész, pszichológus) - eü. szakdolgozó - ügyviteli dolgozó - fizikai dolgozó Összesen: 228,0 Korr. létszám, teljes munkaidőre átszámítva (fő) 215,3 15,0 13, ,0 105,0 222, , ,4 104,5 220, ,0 Tényleges létszám (fő) A folyamatos álláshirdetés ellenére orvoshiány van az alábbi szakterületeken: - belgyógyászat, radiológia, szemészet, pszichiátria, neurológia. A törvényi előírásoknak megfelelő béremelés volt január 1-vel, amely kiterjedt a Kjt. illetmény-, illetménypótlék növelésére, a garantált bérminimum biztosítására. A 49/2008. (III. 14.) Korm. rend. alapján az illetményemelés pénzügyi fedezete központilag biztosított volt ezer Ft összegben. A sürgősségi betegellátás színvonalának növelése érdekében betegirányítói csoportot hoztak létre és az ambuláns ellátást 24 órás szolgálattá alakították át. Az intenzív leterhelést 50 %-os illetmény, illetve ügyeleti díj növelésével kompenzálták. A szakember megtartás és létszámhiány-pótlás érdekében havi ,- Ft kereset kiegészítést biztosítottak től a Központi Radiológia orvosai részére. A sürgősségi betegellátáshoz kapcsolódó teljes körű traumatológiai ellátásért a traumatológus orvosok összesen havi ,- Ft kereset kiegészítésben részesülnek től január 1-től visszaállították az ügyeleti ellátást a Központi Műtőben, az aneszteziológiai ellátásban és a Központi Laboratóriumban május 19-től ügyeleti ellátás helyett több műszakos munkarendet vezettek be a műszaki ellátás területén. A dologi kiadások szinten tartása nehéz erőfeszítések árán sikerült. A szigorú gazdálkodás, a feltételekhez való gyors alkalmazkodás, a folyamatos intézkedések, valamint év végén az Egészségbiztosítási Alap évi maradványából járó finanszírozási kiegészítés eredményeképpen december 31-én lejárt szállítói tartozásállománya az intézetnek nem volt. A felhalmozási kiadások alakulása ezer Ft-ban: - HEFOP évi beszerzés helyesbítése - Víztisztító berendezés vásárlása I. K. kazánház - Klíma vásárlása CT berendezéshez (Mediworld) - Klíma vásárlása I. K. F-O-G osztály ambuláns váróba - TIOP pályázathoz tervezési díj + építészeti tanácsadás - 2 db klímaberendezés vásárlása kardiológiai osztályra - elektronikus behatolás jelző rendszer telepítése RI - TIOP pályázathoz fejlesztési tervkoncepció készítés - I. K. modul beépítése informatikai hálózathoz - HEFOP évi beszerzés helyesbítése - HEFOP : szűrőközpont mérnöki, művezetési díjak, építés ágyas belgy. pav. orvosi gázhálózat kiépítése - Rendelőintézet belgyógy. blokk felújítása

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007. mód.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2007. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2007. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2006. évi terv 2007. évi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2009. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2009. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2008. évi terv 2009. évi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2011. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2006. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2005. évi terv 2006.

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2006. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2006. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevé és kiadások mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2006. eredeti ei.

Részletesebben

2010. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. Működési mérleg

2010. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege. Működési mérleg Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010.

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban. 1. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Szolnok, Tószegi út 21. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés beszámoló

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2011. évi költségvetés beszámoló Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet költségvetés beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Megnevezés BEVÉTELEK eredeti ei. módosított

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

2/a. függelék. Kiadások

2/a. függelék. Kiadások megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18.29 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 5 Végkielégítés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 27/2007.(X.26.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 27/2007.(X.26.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 27/2007.(X.26.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben