MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. A gazdálkodó szervezetek közös jellemzői. A követelménymodul megnevezése:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. A gazdálkodó szervezetek közös jellemzői. A követelménymodul megnevezése:"

Átírás

1 Bognár Zsoltné A gazdálkodó szervezetek közös jellemzői A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT

2 A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÖZÖS JELLEMZŐI ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Sanyi Manó megéhezett, ezért rendelt egy pizzát a már jól ismert pizza-futárától. Mi is történt gazdasági szempontból? 1. ábra. Pizza 1 Keletkezett egy szükséglet, ehhez kapcsolódott a kínálat, aminek az ismeretében kialakulhatott az igény, és ha ehhez hozzárendeljük a pénzt, akkor az már a kereslet. Nézzük meg, kik vesznek részt Sanyi Manó szükségletének kielégítésében! - A pizza-futár cég, ahol a pizza készül, és ahonnan kiszállítják. - Azok, akiktől a pizza-futár cég veszi az alapanyagokat, az energiát, - akitől bérli az üzlethelyiséget, - akitől megvette a pizza előállításához szükséges gépeket, eszközöket. - Sőt, közvetve részt vesz a folyamatban a cég könyvelő-irodája, - és a reklámot bonyolító vállalkozás is. A felsorolt szereplők - cégek, vállalkozások - nagyon különbözőek, már a tevékenységük alapján is, mégis vannak közös jellemzőik. Vajon milyen azonos jellemzőket, feltételeket találhatunk közöttük? 1 1

3 SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM GAZDÁLKODÓ SZERVEZET, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÓ Az esetfelvetésben felsorolt szereplők mind gazdálkodó szervezetek, vállalkozások. Határozzuk meg, mit is jelent a gazdálkodó szervezet, illetve a vállalkozás, mi jellemzi a működésüket, felépítésüket, külső-, belső kapcsolataikat! A gazdálkodó szervezet olyan szervezeti egységet jelöl, amely egyéni és társadalmi szükségleteket elégít ki, elkülönülten gazdálkodik, és jól körülhatárolt keretek között működik. A gazdálkodó szervezetek fontos gazdasági-, társadalmi szerepet töltenek be: - egyéni és társadalmi szükségleteket elégítenek ki (az esetfelvetés példájában egyéni szükséglet Sanyi Manó éhsége, társadalmi szükséglet, hogy lehetőség legyen pizza rendelésére), - munkalehetőséget jelentenek és - a tulajdonosnak jövedelmet biztosítanak a nyereség által. 2. ábra. A vállalkozás nyereségteremtő 2 A vállalkozás kifejezés egyrészt magát a tevékenységet jelöli: A vállalkozás társadalmi szükséglet kielégítésére irányuló tevékenység, profit realizálása céljából. A vállalkozás másik jelentése maga a szervezet: A vállalkozás olyan gazdálkodó szervezet, amely közvetlenül, vagy közvetve szükségleteket elégít ki, így fontos a fogyasztók, a háztartások számára. A szükséglet-kielégítést úgy valósítja meg, hogy közben szem előtt tartja saját érdekeit, azok közül is a legfontosabbat: a nyereséget. Működése során munkahelyet biztosít, és elősegíti a gazdaság fejlődését mind a termeléssel, mind a fejlesztésekkel, vagy éppen a versenyképességével. A társadalmi szükségletek kielégítéséhez többek között a befizetett adókkal is hozzájárul. 2 2

4 A vállalkozó olyan személyiség, aki egy vállalkozást felelősségteljesen alapít, működtet, miközben személyes kockázatot vállal. A Polgári Törvénykönyv meghatározása szerint gazdálkodó szervezet az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az egyéni vállalkozó. A felsorolt gazdálkodó szervezetek közül a leggyakoribb szervezeti formák a gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozás. Ezek közös jellemzőit foglaljuk össze az alábbiakban. A VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖS JELLEMZŐI A vállalkozások nyereségérdekeltek, de emellett a fogyasztói igényeknek megfelelően szervezik tevékenységüket, koordinálják a végbemenő folyamatokat. A vállalkozásoknak komoly gondot kell fordítaniuk a fejlődésre, amely alapfeltétele a fogyasztói igények magas szintű kielégítésének, a piacképesség megőrzésének, következésképpen a hosszútávú eredményességnek, nyereségnek. 1. Önállóság Az önállóság megjelenik a célmeghatározásban. Minden vállalkozás maga fogalmazza meg a küldetését, a hosszú és rövid távú céljait, azt, hogy mit termel, kinek és hogyan, majd ezt hogyan juttatja el a vevőihez. A vállalkozás a célok eléréséhez szükséges tárgyi, személyi és egyéb feltételeket, a folyamatos és zavartalan tevékenységet magas fokú döntési szabadság és autonómia mellett biztosítja. A gazdálkodás döntések sorozata. Dönteni kell már a megalakuláskor a vállalkozási formáról, az alaptőkéről, a tevékenységi körről, de később is a napi munka során folyamatosan döntéseket kell hozni a munkavégzés, a beszerzés, vagy akár egy reprezentációs ebéd kapcsán. Az önállóság természetesen relatív. A célmeghatározás, döntés önálló, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a külső-, belső környezeti adottságokat, lehetőségeket. 2. Kockázatvállalás A vállalkozási tevékenység bizonytalansági tényezők között zajlik. Változik a szabályozás, a piaci környezet, az üzleti partnerek megbízhatósága eltérő és nem mérhető teljes bizonyossággal. A kockázatvállalási kedv a környezeti tényezőktől és attól is függ, hogy az adott vállalkozás mennyire stabil, a tőkéjének mekkora részét érinti a kockázat, a vállalt rizikóval mekkora haszonra tudunk szert tenni. A vállalkozás döntéseiben minimális kockázattal maximális haszon elérésére törekszik (ésszerűség, realitás). 3

5 3. Felelősségvállalás A vállalkozás a működése során keletkezett kötelezettségeiért, azok teljesítéséért felelősséggel tartozik. A felelősségvállalás fontos a vállalat közvetlen külső környezete az üzletfelek, vevők számára, a belső környezet, vagyis a tulajdonosok és alkalmazottak felé, de legalább ilyen fontos a piac, a gazdaság működőképessége szempontjából is. A vállalat, és az egész gazdaság csak úgy képes hosszútávon jól működni, ha a szereplők betartják a játékszabályokat, még akkor is, ha ezeket nem rögzítik jogszabályban, vagy bármilyen megállapodásban. A felelősségvállalás a következő területekre terjed ki: Anyagi felelősség Minden vállalkozás, sőt minden gazdálkodó szervezet köteles vállalni döntéseinek, tevékenységének anyagi következményeit. Bármilyen vállalkozási formát választunk, a vállalkozás saját tartozásaiért teljes vagyonával felel. Ezért az anyagi felelősséget elsősorban a tulajdonosok vállalkozásukért vállalt felelőssége szerint vizsgáljuk. Az anyagi felelősség a vállalkozásoknál lehet: - korlátlan: ekkor a vállalkozás tulajdonosa a vállalkozásáért a magánvagyonával is felel, ezzel a gazdálkodás során nagyobb kockázatot vállal, - korlátlan és egyetemleges: azoknál a vállalkozásoknál alkalmazzák, ahol a tulajdonos felelőssége korlátlan, és a vállalkozásnak legalább két tulajdonosa van. A tulajdonosok mindegyike hasonló felelősséggel bír, így a tartozás bármelyik féltől behajtható, - korlátolt: a vállalkozás tulajdonosai csak a vállalkozásba bevitt és a gazdálkodás Jogi felelősség során keletkezett vállalkozói vagyont kockáztatják. A jogi felelősség a szerződéses fegyelmet, a jogszabályok betartását, a szabályszerű működést foglalja magában. A jogi felelősség kérdésénél is a tulajdonosok és a vállalkozás kapcsolatára koncentrálunk. A vállalkozás jogi felelősség szempontjából lehet: önálló jogi személy, amikor elkülönült, állandó, jól áttekinthető szervettel rendelkezik, és a jog szempontjából egységes egészként kezelendő, szervezete a tulajdonosok váltása esetén is változatlan marad, a tulajdonosok vagyonától elkülönített, önálló vagyonnal rendelkezik. nem önálló jogi személy, amikor nincs vagy csak nagyon egyszerű a kialakított szervezeti struktúra, és az önálló jogi személyhez képest kevesebb jogosítvánnyal rendelkezhet. Erkölcsi felelősség 4

6 Az erkölcsi felelősség a legkevésbé megfogható és körülírható. Gyakorlatilag a társadalmi normák, üzleti etikett íratlan szabályainak betartását jelenti. Ha egy üzleti tárgyalás során tett üzleti ígéretet nem tartunk meg, az nem számít szabálysértésnek. Nem büntetik meg a céget, közvetlen pénzbeli, üzleti hátrány nem ér minket, de a hírnevünket rontjuk. Ezáltal hosszú távon elveszíthetjük üzletfeleinket, vagy azok egy részét. Tehát az erkölcsi felelősség egy magasabb szintű kategória, ami elvileg nem köti a kezünket, de közvetve komolyan befolyásolja a vállalkozás eredményességét. Eredményérdekeltség A vállalkozás alapvető célja a profit, mert ez biztosítja a tulajdonosok jövedelmét, segíti a vállalkozás fejlesztését. A nyereséges gazdálkodás teszi lehetővé a bővítéseket, a kutatásokat egyszóval azt, hogy a vállalkozás hosszú távon fennmaradhasson, és mindenki megelégedésére működjön. A VÁLLALKOZÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA 1. Vállalkozások csoportosítása a tevékenység jellege szerint A vállalkozások mindegyikét besorolhatjuk a szerint, hogy milyen tevékenységet folytatnak. Ekkor beszélhetünk termelő és szolgáltató vállalatokról. Természetesen a termelővállalatokat tovább bonthatjuk mezőgazdasági és ipari vállalkozásokra, az iparit is csoportosíthatjuk könnyű- és nehéziparra és így tovább. A nemzetgazdaság szintbeli tagozódása az alábbi struktúrával jellemezhető: Nemzetgazdasági ágak: - Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás - Feldolgozóipar - Villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás - Kereskedelem, javítás - Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás - Szállítás, raktározás, posta, távközlés - Ingatlan-ügyletek, gazdasági szolgáltatás - Oktatás - Egyéb A további bontás nemzetgazdasági ágazatok, alágazatok, szakágazatok szerint történik. Kereskedelem, javítás nemzetgazdasági ágon belül egy ágazat a belkereskedelem, ezt tovább bontva alágazat a nagykereskedelem, szakágazat a klasszikus nagykereskedelem. 2. Vállalkozások csoportosítása működési terület szerint - Helyi, városi működési területű vállalkozások. Például egy kisboltot működtető vállalkozás, ami a közvetlen környezetben lakókat, dolgozókat szolgálja ki 5

7 - Megyei, regionális működtetésű gazdálkodó szervezetek. Ilyen lehet például egy élelmiszer kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozás, amely több városban, esetleg megyében rendelkezik üzlettel. - Országos működési területű minden olyan cég, amely az ország különböző területein rendelkezik üzlettel. Ilyen lehet például egy ruházati nagykereskedelmi vállalat. - A nemzetközi vállalkozások az országhatáron kívül is megjelennek. Vannak közöttük olyanok, amelyek csupán egy, vagy néhány másik országra terjesztik ki tevékenységüket, és vannak, amelyek a világ igen sok országára. Ez utóbbiakat hívjuk multinacionális vállalatoknak. 3. ábra. A működési terület lehet helyi, vagy világméretű 3 3. A vállalkozások csoportosítása tulajdonosi forma szerint - egyéni vállalkozás: egy természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége - gazdasági társaságok: társas vállalkozások, ahol - kettő kivételével - minimum két személy vállalkozik közös gazdasági tevékenység végzésére. A személy lehet természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás - állami, önkormányzati vállalatok: az egyedüli, vagy a többségi tulajdonos az állam, illetve az önkormányzat - szövetkezetek: minden tag közreműködik a tevékenység végzésében, minden tagnak egy szavazata van függetlenül a vagyoni hozzájárulástól- TANULÁSIRÁNYÍTÓ 1. feladat Egy-két mondatban határozza meg az alábbi fogalmakat! Gazdálkodó szervezet: 3 6

8 Vállalkozás: Vállalkozó: 2. feladat Sorolja fel, milyen gazdasági-, társadalmi szerepe van a gazdálkodó szervezeteknek! 3. feladat Állapítsa meg a következő állításokról, igaz, vagy hamis! Döntését írja a megállapítás utáni keretbe, és indokolja! A vállalkozások önállósága megjelenik a célmeghatározásban. A vállalkozás döntési szabadsága olyan magas szintű, hogy nem kell figyelembe venni a környezeti hatásokat sem. 7

9 A vállalkozási tevékenység azért jó, mert nincsenek bizonytalansági tényezők. A kockázatvállalási kedv kizárólag a vállalkozó személyiségétől függ. Egy vállalkozás akkor működik jól, ha alapvető célja a minimális kockázat. 4. feladat Egészítse ki az alábbi mondatokat a megfelelő szövegrésszel! - A korlátlan anyagi felelősség azt jelenti, hogy a vállalkozás tulajdonosa a vállalkozásáért a.. felel. - és.. felelősség esetén a vállalkozásnak legalább két tulajdonosa van, akiknek a felelőssége a magánvagyonukra is kiterjed, és a tartozás behajtható. - A korlátolt anyagi felelősség lényege, hogy a vállalkozás tulajdonosai csak.. és vagyont kockáztatják. - Az felelősség a társadalmi normák, üzleti etikett íratlan szabályainak betartását jelenti. - A vállalkozás alapvető célja a, mert ez biztosítja a., segíti a vállalkozás. 5. feladat 8

10 Döntse el a felsorolt meghatározásokról, hogy melyik vállalkozástípusra jellemző! A meghatározásokat döntése szerint írja be a táblázat megfelelő oszlopába! - elkülönült, állandó, jól áttekinthető szervezet - egyszerű szervezeti struktúra, vagy nincs struktúra - kevesebb jogosítvány - jog szempontjából egységes egész - szervezete a tulajdonosok váltása esetén is változatlan marad önálló jogi személy 6. feladat Sorolja fel a nemzetgazdasági ágakat! nem önálló jogi személy 7. feladat Csoportosítsa a vállalkozásokat tulajdonosi forma szerint! 9

11 Megoldások 1. feladat A gazdálkodó szervezet olyan szervezeti egység, amely egyéni és társadalmi szükségleteket elégít ki, elkülönülten gazdálkodik, és jól körülhatárolt keretek között működik. A vállalkozás egyrészt tevékenység, vagyis szükségletek kielégítésére irányuló tevékenység, profit realizálása céljából. Másrészt maga a szervezet, ami a vállalkozási tevékenységet végzi. A vállalkozó olyan személyiség, aki egy vállalkozást felelősségteljesen alapít, működtet, miközben személyes kockázatot vállal. 2. feladat A gazdálkodó szervezetek gazdasági-, társadalmi szerepe: Egyéni és társadalmi szükségletek kielégítése, munkalehetőség, a tulajdonosoknak jövedelem. 3. feladat - A vállalkozások önállósága megjelenik a célmeghatározásban. Igaz, mert a vállalkozás a küldetését, a hosszú és rövidtávú céljait önállóan alakítja ki. - A vállalkozás döntési szabadsága olyan magas szintű, hogy nem kell figyelembe venni a környezeti hatásokat sem. Hamis, mert a döntési szabadság megvan ugyan, de döntés előtt figyelembe kell venni a külső- belső környezeti hatásokat. - A vállalkozási tevékenység azért jó, mert nincsenek bizonytalansági tényezők. Hamis, mert a vállalkozási tevékenység változó, csak részben kiszámítható környezetben zajlik. - A kockázatvállalási kedv kizárólag a vállalkozó személyiségétől függ. Hamis, mert a kockázatvállalási kedv függ a várható haszontól, a cég helyzetétől és egyéb környezeti tényezőktől is. - Egy vállalkozás akkor működik jól, ha alapvető célja a minimális kockázat. Hamis, mert egy vállalkozás a működése során maximális haszonra törekszik minimális kockázattal. 4. feladat 10

12 - A korlátlan anyagi felelősség azt jelenti, hogy a vállalkozás tulajdonosa a vállalkozásáért a magánvagyonával is felel. - Korlátlan és egyetemleges felelősség esetén a vállalkozásnak legalább két tulajdonosa van, akiknek a felelőssége a magánvagyonukra is kiterjed, és a tartozás bármelyik féltől behajtható. - A korlátolt felelősség lényege, hogy a vállalkozás tulajdonosai csak a vállalkozásba bevitt és a gazdálkodás során keletkezett vállalkozói vagyont kockáztatják. - Az erkölcsi felelősség a társadalmi normák, üzleti etikett íratlan szabályainak betartását jelenti. - A vállalkozás alapvető célja a profit, mert ez biztosítja a tulajdonosok jövedelmét, 5. feladat segíti a vállalkozás fejlesztését. önálló jogi személy elkülönült, állandó, jól áttekinthető szervezet jog szempontjából egységes egész szervezete a tulajdonosok váltása esetén is változatlan marad 6. feladat Nemzetgazdasági ágak: - Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás - Feldolgozóipar - Villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás - Kereskedelem, javítás - Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás - Szállítás, raktározás, posta, távközlés - Ingatlan-ügyletek, gazdasági szolgáltatás - Oktatás - Egyéb 7. feladat nem önálló jogi személy egyszerű szervezeti struktúra, vagy nincs struktúra kevesebb jogosítvány Vállalkozások csoportosítása tulajdonforma szerint: - egyéni vállalkozás - gazdasági társaságok - állami, önkormányzati vállalatok - szövetkezetek 11

13 ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK 1. feladat Keresse meg az interneten, illetve nyomtatott sajtóban azt, hogy hogyan határozhatók meg az alábbi fogalmak! Mindegyik fogalomra legalább egy új meghatározást írjon, és jelölje meg a forrást is, ahol megtalálta! Gazdálkodó szervezet: Vállalkozás: Vállalkozó: 2. feladat Az alábbi esetekről döntse el, hogy milyen a tulajdonosok felelőssége! 12

14 1. A vállalkozásnak 1,4 millió forintos tartozása van, amit a hónap végéig ki kell fizetnie a hitelezőknek és szállítóknak. A havi bevételei az árbevételből és egyéb kinnlevőségekből csak 1 millió forintot tesznek ki. 400 ezer forintot nem tud a vállalkozás a vagyonából kifizetni, ezért a hitelező behajtja az egyik tulajdonos bankszámlájáról. 2. A vállalkozásnak 1,4 millió forintos tartozása van, amit a hónap végéig ki kell fizetnie a hitelezőknek és szállítóknak. A havi bevételei az árbevételből és egyéb kinnlevőségekből csak 1 millió forintot tesznek ki. 400 ezer forintot nem tud a vállalkozás a vagyonából kifizetni. A hitelező a vállalkozást szólítja fel a teljesítésre, mert a tulajdonosok csak a vállalkozásban lévő vagyonukkal felelnek a tartozásokért. 3. A vállalkozásnak 1,4 millió forintos tartozása van, amit a hónap végéig ki kell fizetnie a hitelezőknek és szállítóknak. A havi bevételei az árbevételből és egyéb kinnlevőségekből csak 1 millió forintot tesznek ki. 400 ezer forintot nem tud a vállalkozás a vagyonából kifizetni, ezért a tulajdonos a saját pénzéből kifizeti a tartozást. 3. feladat Soroljon fel olyan konkrét vállalkozásokat (mindenhová egyet-egyet), amelyek a megadott nemzetgazdasági ágakban tevékenykednek! nemzetgazdasági ág cégnév tevékenységi kör mezőgazdaság és erdőgazdálkodás feldolgozóipar Kereskedelem, javítás Szállítás, raktározás, posta, távközlés Oktatás 13

15 Ingatlan-ügyletek, szolgáltatás gazdasági Villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás 4. feladat Az alább felsorolt vállalkozásokat sorolja be működési terület és tulajdonforma szerint! (Ha nem elegendő az információ a döntéshez, tájékozódjon az interneten!) - Zalavolán Zrt, aminek a tulajdonosa az önkormányzat - Kiss József egyéni vállalkozó, akinek egy élelmiszerboltja van egy peremkerületben - OTP Bank Nyrt. - Sony - TESCO - Globus Konzervipari Zrt. 14

16 - Medovarszki Farm Kft. 15

17 MEGOLDÁSOK 1. feladat Gazdálkodó szervezet: A gazdálkodó szervezet a gazdasági szervezetek gyűjtőfogalma a magyar polgári jogban. A meghatározást a többször módosított Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685. c) pontja tartalmazza. (forrás: WIKIPÉDIA) Vállalkozás: Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett tevékenységet értjük, amelynek célja a vállalkozó jövedelmének, vagyonának gyarapítása. Más megközelítésben a gazdasági vállalkozást a reáleszközök összességének tekintjük, melyet tulajdonosa saját érdekeinek megfelelően működtet. (forrás: Vállalkozó: Vállalkozó minden olyan gazdálkodó, mely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet végez. 2. feladat 1. A tulajdonosok felelőssége korlátlan és egyetemleges 2. A tulajdonosok felelőssége korlátolt 3. A tulajdonos felelőssége korlátlan 3. feladat (forrás: án) nemzetgazdasági ág cégnév tevékenységi kör mezőgazdaság és erdőgazdálkodás Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. állattenyésztés feldolgozóipar Globus Zrt. élelmiszeripari termelés Kereskedelem, javítás Univer Coop Zrt. kiskereskedelem Szállítás, raktározás, posta, távközlés LKW-Walter Rt. szállítmányozás Oktatás Pallas70 Oktatási Kft. oktatás, vizsgáztatás Ingatlan-ügyletek, szolgáltatás gazdasági Duna Haus ingatlanközvetítés Villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás DÉGÁZ gázszolgáltatás 16

18 4. feladat Az alább felsorolt vállalkozásokat sorolja be működési terület és tulajdonforma szerint! (Ha nem elegendő az információ a döntéshez, tájékozódjon az interneten!) - Zalavolán Zrt, aminek a tulajdonosa az önkormányzat Megyei működési területű, önkormányzati tulajdonú vállalkozás - Kiss József egyéni vállalkozó, akinek egy élelmiszerboltja van egy peremkerületben városi, helyi működési területű, egyéni vállalkozás - OTP Bank Nyrt. országos, sőt nemzetközi működési területű, gazdasági társaság - Sonny nemzetközi működési területű (multinacionális), gazdasági társaság - Medovarszki Farm Kft. helyi működési területű, gazdasági társaság 17

19 IRODALOMJEGYZÉK FELHASZNÁLT IRODALOM Horváthné - Stágelné: Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek Műszaki Kiadó Bognár Zsoltné: Vállalkozások I. Műszaki Kiadó IV./2006. évi törvény a gazdasági társaságokról https://magyarorszag.hu/ Az internetes oldalak és közötti állapotban kerültek felhasználásra 18

20 A(z) modul 001-es szakmai tankönyvi tartalomeleme felhasználható az alábbi szakképesítésekhez: A szakképesítés OKJ azonosító száma: A szakképesítés megnevezése Autó- és motorkerékpár-kereskedő Eseményrögzítő Filmlaboráns Európai uniós üzleti szakügyintéző Kereskedelmi szakmenedzser Kis- és középvállalkozási menedzser Külgazdasági üzletkötő Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző Reklámszervező szakmenedzser Üzleti szakmenedzser Kereskedő Bútor- és lakástextil-kereskedő Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő Ruházati kereskedő Kultúrcikk-kereskedő Külkereskedelmi üzletkötő Látszerész és fotócikk-kereskedő Építőanyag-kereskedő Épületgépészeti anyag- és alkatrész-kereskedő Járműalkatrész-kereskedő Villamossági anyag- és alkatrész-kereskedő Műszakicikk-kereskedő Régiségkereskedő Vegyesiparcikk-kereskedő Agrokémiai és növényvédelmi kereskedő Gyógynövénykereskedő Piaci, vásári kereskedő Sportszer- és játékkereskedő Virágkötő, -berendező, virágkereskedő Virágdekoratőr Virágkereskedő A szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásához ajánlott óraszám: 4 óra

21 A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP / A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 1085 Budapest, Baross u. 52. Telefon: (1) , Fax: (1) Felelős kiadó: Nagy László főigazgató

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varga Andrea. Hogyan fogadjuk a vevőt és hogyan mérjük fel igényeit? A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalom lebonyolítása

MUNKAANYAG. Varga Andrea. Hogyan fogadjuk a vevőt és hogyan mérjük fel igényeit? A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalom lebonyolítása Varga Andrea Hogyan fogadjuk a vevőt és hogyan mérjük fel igényeit? A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalom lebonyolítása A követelménymodul száma: 0004-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varga Andrea. Hogyan kell feltüntetni a termék árát? A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalom lebonyolítása

MUNKAANYAG. Varga Andrea. Hogyan kell feltüntetni a termék árát? A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalom lebonyolítása Varga Andrea Hogyan kell feltüntetni a termék árát? A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalom lebonyolítása A követelménymodul száma: 0004-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-015-30

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés

MUNKAANYAG. Brusztné Kunvári Enikő. Humánerőforrás-fejlesztés Brusztné Kunvári Enikő Humánerőforrás-fejlesztés A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása A követelménymodul száma: 2655-06 A tartalomelem

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása Varsányiné Szeredi Viktória A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Befektetési lehetőségek elemzése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Befektetési lehetőségek elemzése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-032-8 BEFEKTETÉSI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. PR tevékenység. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. PR tevékenység. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Homoky Viktor PR tevékenység A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-036-50 PR TEVÉKENYSÉG ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

MUNKAANYAG. Martonosiné Csertő Brigitta. Az üzleti partnerrel való kapcsolatfelvétel módjai, szabályai

MUNKAANYAG. Martonosiné Csertő Brigitta. Az üzleti partnerrel való kapcsolatfelvétel módjai, szabályai Martonosiné Csertő Brigitta Az üzleti partnerrel való kapcsolatfelvétel módjai, szabályai A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

A közigazgatás feladatai. A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők

A közigazgatás feladatai. A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők A közigazgatás feladatai A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők A közigazgatás feladatait a közigazgatás rendeltetéséből vezethetjük le, melyet a szervezéstudományi fogalom meghatározásánál a törvényhozó

Részletesebben

KERESKEDELMI ISMERETEK

KERESKEDELMI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Kárpáti László Lehota József KERESKEDELMI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

Mi a szabványosítás szerepe?

Mi a szabványosítás szerepe? Bicsákné Furcsa Mária Mi a szabványosítás szerepe? A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalom lebonyolítása A követelménymodul száma: 0004-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-30

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

Hogyan kell árut bemutatni, ajánlani?

Hogyan kell árut bemutatni, ajánlani? Gócza Judit Hogyan kell árut bemutatni, ajánlani? A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalom lebonyolítása A követelménymodul száma: 0004-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-30

Részletesebben

Vagyonvédelmi eszközök (pl. etikett) elhelyezése az árun

Vagyonvédelmi eszközök (pl. etikett) elhelyezése az árun Bognár Zsoltné Vagyonvédelmi eszközök (pl. etikett) elhelyezése az árun A követelménymodul megnevezése: Ruházati termékek forgalmazása A követelménymodul száma: 0008-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sabján László. Hogyan tartsuk be a HACCP előírásait? A követelménymodul megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása

MUNKAANYAG. Sabján László. Hogyan tartsuk be a HACCP előírásait? A követelménymodul megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása Sabján László Hogyan tartsuk be a HACCP előírásait? A követelménymodul megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása A követelménymodul száma: 0007-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. Marketing tevékenység. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. Marketing tevékenység. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Homoky Viktor Marketing tevékenység A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-035-50 MARKETING TEVÉKENYSÉG ESETFELVETÉS

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pölöskeiné Hegedüs Helén. Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Pölöskeiné Hegedüs Helén Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodás, projektvezetés A követelménymodul száma: 1181-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk.

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk. KÖZGAZDASÁGTAN 1. ÓRA A közgazdaságtan gazdasági környezet tudományágazat, melyet mi is befolyásolunk nem csak a környezetünk. Környezet fajtája = Gazdasági környezet = mesterséges környezet, ember teremtette.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN Bors Réka Gödöllő 2008. A doktori iskola megnevezése: tudományága: gazdálkodás- és

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben