HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR"

Átírás

1 HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: , HM , , ÜZLETI JELENTÉS A ÉVRŐL Budapest, február 15. Póda Jenő ügyvezető igazgató Fodor Lajos Igazgatótanács elnöke

2 Tartalomjegyzék 1. Gazdasági környezet A bevételek alakulása A fedezeti tartalék bevételei A működési tartalék bevételei A likviditási tartalék bevételei A kiadások alakulása A fedezeti tartalék kiadásai Az önkéntes pénztári kifizetések alakulása A tagi kölcsön folyósítások alakulása A tagi lekötések alakulása A működési tartalék kiadásai A likviditási tartalék kiadásai A tevékenység értékelése a pénzügyi tervekhez képest A évi működési tevékenység az éves pénzügyi terv tükrében Az önkéntes pénztár üzleti éveket átfogó, hosszú távú pénzügyi tervének teljesülése a ciklus évében A pénztári tartalékok állományának alakulása A tagdíjak tartalékok közötti megoszlása A befektetések alakulása A vagyonkezelés helyzete A portfóliókezelői értékpapír-befektetések főbb mutatói A befektetett vagyon piaci értékének alakulása Az elszámoló egység (ELSZE) árfolyamok* alakulása Az ingatlanbefektetések alakulása A taglétszám alakulása Szakmai feladatok A év fő feladatai Egyéb kiegészítés az üzleti jelentéshez

3 1. Gazdasági környezet A üzleti év számos makrogazdasági mutató tekintetében kedvező folyamatok elindulását jelzi, ugyanakkor az egyelőre visszafogott mértékű gazdasági növekedés alapján a válság előtti húzóerő visszatérésére még várni kell. A javuló reálgazdasági teljesítmény, s a nyomában erősödő pozitív üzleti várakozások egy része a kedvező bázishatásoknak tulajdonítható, azonban e hatások kiszűrésével készült elemzések is azt mutatják, hogy az év második felében egyes szektorok és húzóágazatok növekedési üteme felgyorsult. A jobb gazdasági teljesítmény mögött elsősorban az uniós források intenzívebb felhasználásán alapuló állami beruházások, illetve a rendkívül alacsony forrásköltségű MNB-s növekedési hitelprogram által finanszírozott kis- és középvállalkozói projektek állnak. A beruházási aktivitás növekedése kedvező hatásokat indíthat el a gazdaság egészében, de korai lenne még növekedési fordulatról beszélni. A válság kirobbanása óta eltelt öt esztendőben a pénzpiaci folyamatok kockázatai terén évek óta nem történik érdemleges javulás, ily módon az árfolyamok gyakran nem a fundamentumok valós értékviszonyait, hanem az aktuális és rendkívül változékony befektetői hangulatot tükrözik. A hazai gazdaságpolitikát 2013-ban is a külső pénzügyi sebezhetőség csökkentésére, a hazai magánszektor adósságleépítésére, illetve a finanszírozási képesség erősítésére irányuló törekvés uralta, melynek eredményeként az ország egyensúlyi- és adósságmutatói stabilizálódtak. Ezzel párhuzamosan az infláció csaknem negyven éves mélyponton járt, melyben jelentős szerepe volt egyes kormányzati árintézkedéseknek (pl. rezsicsökkentés), továbbá a statisztikai hatásoknak és a világpiaci energiaárak kedvező alakulásának is. Az optimizmusra okot adó reálgazdasági folyamatok mellett a hazai és a nemzetközi tőkepiacokat is összességében hangulatjavulás, a befektetői érdeklődés élénkülése jellemezte, a magyar államkötvények iránt megnyilvánuló tartósan magas kereslet révén tovább nőtt a lakossági és intézményes befektetői állampapír koncentráció. A folyamatot a jegybank havi 25 bázispontos majd az év közepétől 20 bázispontos kamatvágási ciklusa kísérte, melynek nyomán az irányadó alapkamat az év elejétől az év végéig 5,50 %-ról 3,00 %-ra csökkent, s ebből adódóan a kereskedelmi banki és a bankközi kamatszint is jelentősen mérséklődött. 3

4 Emlékeztetünk rá, hogy a nyugdíjpénztárak közvetlenül a válság mélypontját (2008) követő évben (2009) történelmi összehasonlításban is rendkívüli hozamokat értek el, hiszen az előző évi erősen negatív hozamteljesítményüket a tőkepiac újbóli fellendülésére támaszkodva gyakorlatilag megfordították. Mindezzel szemben a év ismét eltérő folyamatokkal, mérsékelt és éven belül is vegyes befektetési eredményekkel volt jellemezhető, és hullámzását tekintve lényegében hasonló trendet, vagyis kifejezetten gyenge jövedelmezőséget hozott a esztendő is. A év ismét a kimagaslóan jó eredményekkel jellemezhető évek közé tartozik, hiszen az állampapír kitettség arányában növekvő, kiemelkedően magas hozamok elérésére nyílt lehetőség. A évben az előző évhez képest valamelyest mérsékeltebb, de még mindig igen jó eredményeket lehetett elérni, a hozamok különösen a rekordalacsony inflációval való összemérésben állják ki a próbát. A relatíve magas átlaghozam összhangban állt a tőkepiacokon tapasztalható folyamatokkal, a legjobban a hazai és a nemzetközi befektetési alapok, valamint a fejlett részvénypiacok teljesítettek, miközben a mérséklődő kamatkörnyezetben a biztonságosabb pénzügyi termékek (banki betétek és állampapírok) hozamszintjei értelemszerűen csökkentek. A Honvéd Nyugdíjpénztár 2013-tól önálló önkéntes pénztárként, Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár néven működik. A pénztár stratégiailag elkötelezett arra nézve, hogy kizárólag önkéntes pénztári tevékenység folytatása mellett is hosszú távon stabil, fenntartható működést valósítson meg. Ennek jegyében született döntés a közszolgálat felé történő nyitásról, mellyel a pénztár a jövőbeni növekedési potenciál forrásának megteremtésére törekszik. Az önkéntes nyugdíjpénztárak száma az elmúlt években tapasztalt lassú ütemű tendenciát követve a évben tovább csökkent, az év végén már csak 48 pénztár tevékenykedett a piacon az előző évi 52 pénztárral szemben. Az intézmények mindösszesen 1,23 millió pénztártag közel 997 milliárd forintnyi megtakarítását kezelték, aminek eredményeképpen az egy főre jutó átlagos pénztári vagyon az előző év végéhez képest átlagosan 12 százalékkal emelkedett. Az emelkedésben meghatározó szerepet játszik, hogy a kedvező hozamoknak köszönhetően a tárgyévben a tagsági kör csökkenését meghaladó arányú vagyonnövekmény keletkezett. Az önkéntes nyugdíjpénztárak évi jövedelmi pozícióiban az előző évhez képest lényeges változás nem történt. 4

5 A pénztárak tagdíjcélú bevételeit továbbra is alapvetően az aktuális adózási- illetve a béren kívüli juttatásokat szabályozó elírások határozzák meg, attól is függve természetesen, hogy hogyan alakul az egyéni megtakarítási hajlandóság. Középtávon a szektor szereplői a munkáltatói támogatástól való függőség, a válsághatások elhúzódása, valamint a foglalkoztatási problémák tartós jelenléte miatt tagdíjbevételi forrásaik stagnálásával, mérséklődésével kénytelenek számolni. Az egyéni befizetések után járó adókezdvezmény évtől való emelkedése ugyanakkor a jövőben hozzájárulhat ahhoz, hogy a tagdíjbevételek növekedésnek induljanak, s ismét tartósan emelkedjenek. A taglétszám csökkenése, bár tendenciájában folyamatos, igen mérsékelt ütemben megy végbe, a lassú csökkenésben azonban gyakorlatilag minden intézmény érintett. Kedvezően értékelhető, hogy a válság kezdete óta eltelt öt esztendőben végbement létszámfogyás üteme mind abszolút, mind relatív értelemben a évben volt a legalacsonyabb. A várakozási idő utáni kifizetések alakulása a pénztárak számára alapvető jelentőségű, hiszen a megtakarítások nyugdíj előtti igénybevételének tömeges jelenléte az önkéntes pénztárak eredeti szerepvállalását kérdőjelezi meg. Az elmúlt években sajnálatos módon kettős negatív hatás figyelhető meg ezen kifizetésekre ható tényezők körében, melyek elsősorban a szolgálati nyugdíjazással összefüggő életpálya-bizonytalanságokra, valamint a devizahitel eladósodással kapcsolatos egyéni élethelyzetekre vezethetőek vissza. Mindemellett növekvő megfontoltságra és bizalomra utal, hogy a kilépéssel történő számla megszüntetés és a várakozási idő utáni teljes kivét főként az alacsonyabb számlaegyenleggel rendelkező pénztártagok körében gyakori. A pénzpiaci válság és az azt követő elmúlt négy év folyamatai jól példázzák azt, hogy a hazai nyugdíjpénztárak milyen mértékben vannak kitéve az értékpapírpiacok mozgásainak, és arra is rávilágítottak, hogy a pénztárak által követett befektetési politikák és a különböző kockázati szintet képviselő portfóliók mennyire eltérő hozamokat eredményezhetnek. A választható portfóliók alkalmazása nem kötelező, eszközösszetételük pedig nem azonos, így a teljesítmények összehasonlítása meglehetősen bonyolult feladat. A pénztári hozamteljesítmények értékelésének egyik legfontosabb mércéje, hogy miként teljesítettek a különböző nyugdíjpénztári portfóliók az utóbbi négy-öt év során. A legrövidebb időszak, melyet vizsgálni érdemes, két közvetlenül egymást követő esztendő, melyekben az átmeneti hatások kiszűrődnek, esetleg összeadódnak, illetve kioltják egymást. 5

6 Jól példázza ezt, hogy a globális tőkepiac első nagyarányú visszaesése a év első ében kezdődött, melynek hatásait a hazai nyugdíjpénztárak is azonnal elszenvedték. Az azóta eltelt öt év adatai alapján elmondható, hogy a nominális hozamok tekintetében, az időközben kialakult nagyarányú piaci visszaesés ellenére valamennyi portfólió összességében pozitív eredményt ért el. Míg azonban a pénztárak a során korábbi veszteségeiket visszarendező, szárnyaló befektetési eredményeket könyvelhettek el, addig a esztendő egyértelművé tette, hogy a globális és nemzeti tőkepiacok helyreállása a várthoz képest csak jóval lassabb és ingadozóbb ütemben valósulhat meg. A felismerés beigazolódásaként a év már kifejezett megtorpanást mutat ebben a folyamatban. E periodikus hullámzásba jól illeszkedik a esztendő, hiszen ismét látványosan megfordult a trend, és a hozamok újra magas pozitív tartományokban helyezkedtek el. Kiváló évet zártak az önkéntes nyugdíjkasszák 2013-ban is, az átlagos éves hozam meghaladta a 8 százalékot, ami remek eredmény a mai alacsony kamatokat biztosító befektetési környezetben. Természetesen a jövedelmezőségek szintje pénztáranként és portfóliónként jelentősen eltér egymástól, hiszen a befektetési politika eltérő kockázatú stratégiák követésén alapszik, a tendencia azonban valamennyi portfólió esetében a növekedés irányába mutat. Összességében 2013-ban a legkedvezőbb eredményt a fejlett piacok befektetési alapjaival és részvényeivel túlsúlyozott, kockázatvállalóbb portfóliókban, a legalacsonyabbat pedig a kizárólag pénzpiaci eszközökből álló portfóliókban lehetett elérni. A pénztárak felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank által március 14-én közzétett befektetési teljesítménymutatók 1 alapján a hazai önkéntes nyugdíjpénztárak éves nettó átlaghozama 2013-ban 8 % volt. Az MNB az egyes pénztárak nettó hozamrátái és azok referenciahozamai mellett a közötti időszakra számított tíz éves vagyonnövekedési mutatóit is közzétette honlapján jogszabályi kötelezettsége alapján. Az átlagos tíz éves hozamrátákat a pénztárak ezen időszakban közzétett pénztári szintű nettó éves hozamaik alapján, mértani átlagformulával számították ki. Az egyes portfóliók tíz éves átlagos hozamrátájának kiszámításakor a választható portfóliós rendszer bevezetése előtti időszakban mindhárom portfólió esetében a pénztár nettó hozamrátája szerepel a számításban. A tízéves átlagos hozamráta a vagyonkezelői teljesítményt minősíti. A vagyonnövekedési mutató az egy főre jutó vagyonnal súlyozott átlagos hozamráta, mely a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi. 1 Kiegészítő információ a hozamok értékeléséhez: az átlagos éves december/december infláció az elmúlt tíz évben 4,58 % ( évekre számítva), a évi december/december infláció 0,4 %. 6

7 Pénztárunk évi eredményei a korábbi években elért, erős középmezőnyben elhelyezkedő pozícióinkat erősítik: A Honvéd Nyugdíjpénztár évben elért hozamai portfóliónként 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Klasszikus portfólió: Kiegyensúlyozott portfólió: Növekedési portfólió: Pénzpiaci portfólió: év fogyasztói árindex (KSH) Jegybanki alapkamat átlaga Érték 8,06% 6,95% 6,47% 5,64% 1,70% 4,19% A valamennyi intézményre kiterjedő a pénztárak adatszolgáltatásán alapuló teljesítménymutatókat (éves nettó hozamráta, éves referencia hozamráta, átlagos tíz éves hozamráta, átlagos tízéves referencia hozamráta, vagyon piaci záró érték, vagyonnövekedési mutató) tartalmazó részletes tájékoztató az MNB honlapján (www.mnb.hu) megtalálható. 2. A bevételek alakulása A pénztár évi bevételeit az alábbi táblázatok tartalmazzák: 2.1. A fedezeti tartalék bevételei (Adatok eft-ban) Megnevezés év év Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Eseti adomány Egyéb bevételek Befektetések bevételei Összesen:

8 A pénztár évi fedezeti célú bevételei az előző évben teljesült bevétel kétharmadának megfelelő volumenben teljesültek. A tagdíjbevételek alacsonyabb összegben realizálódtak, - ennek elsődleges oka a Honvédelmi Tárcától kapott munkáltatói támogatás évközbeni fix összegűvé (4.200 Ft/fő/hó) alakítása ezt valamelyest ellensúlyozta, hogy az egyéni többlet tagdíjbefizetésből származó bevételek mérsékelten emelkedtek (éves átlagban mintegy 4 %- kal). További kedvezőtlen körülményt jelent, hogy a tagok nyilatkozata alapján az adóhatóság által kiutalt személyi jövedelemadó kedvezmény (adójóváírás) éves összege kb. 30 %-kal csökkent. Az egyes tartalékokon jóváírt bevételek a sávos tagdíjmegosztás alapján, a január 1- jétől módosított és azóta változatlan megoszlási arányoknak megfelelően alakultak. A tárgyévben a befektetési környezet kiszámítható, de az előző évhez képest mérsékeltebb jövedelmezőségi viszonyai következtében a hozambevételek az előző évhez képest jelentősen alacsonyabb összegben realizálódtak. Jól érzékelteti ezt, hogy míg az előző évben az éves összbevétel mintegy kétharmada, a évben már csak kevesebb mint a fele képződött befektetésekből. 2.2 A működési tartalék bevételei (Adatok eft-ban) Megnevezés év év Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Egyéb bevételek Befektetések bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység - - Összesen: A pénztár évi működési bevételei összességében eft-tal haladják meg az előző évi bevételeket amely átlagosan 30,09 %-os növekedést jelent. A növekedés meghatározó eleme a befektetési célú bevételek növekvő (az előző évhez képest gyakorlatilag másfélszeres) volumene, melynek hatásait a csökkenő tagdíjbevételek ellensúlyozták. A befektetések hozama ezúttal is kizárólag bankkamatot tartalmaz, az előző évhez képest jelentősebb volumenű befektetési bevétel az év elején még magas kamatszint mellett lekötött átlagos tőkével (mely a magánpénztártól átvett maradvány összegét is tartalmazza) magyarázható. 8

9 2.3. A likviditási tartalék bevételei (Adatok eft-ban) Megnevezés év év Tagdíjbevételek összesen - - Egyéb bevételek - - Befektetések bevételei Összesen: A likviditási tartalék bevétele csak befektetési tevékenységből származik, tekintettel arra, hogy a pénztár január 1-jétől a tagdíjakból történő likviditási tartalékképzést megszüntette. 3. A kiadások alakulása 3.1. A fedezeti tartalék kiadásai (Adatok eft-ban) Megnevezés év év Szolgáltatási célú egyéb ráford Befektetések ráfordításai Összesen: A pénztár fedezeti célú ráfordításai összességében mintegy egyel csökkentek az előző évhez képest. A évi tagdíjkövetelések leírására december 31-én került sor, ezért az egyéb szolgáltatási célú ráfordításokon belül a tagdíjkövetelések hitelezési veszteségként kimutatott összege az előző évhez képest növekedett. A befektetési célú kiadások csökkenésében az átlagos befektetett vagyon-, továbbá az értékpapírok értékesítésével, beváltásával kapcsolatban elszámolt árfolyam-veszteségek alakulása volt meghatározó Az önkéntes pénztári kifizetések alakulása A pénztár a évben a fedezeti tartalék terhére összesen fő részére teljesített kifizetést, melynek jogcímenkénti megoszlásáról a következő táblázat ad rövid áttekintést: 9

10 Kifizetés jogcíme év év fő eft fő eft - Nyugdíjszolgáltatás Elhalálozás Átlépés Várakozási idő utáni kifizetés Összesen: A tárgyévben a fedezeti tartalékot terhelő kifizetési igények összesített esetszáma az előző évihez képest mintegy el visszaesett, ezen belül kizárólag a haláleseti kifizetések növekedtek, minden más elszámolástípus csökkent. A fedezeti tartalékból kifizetett összegek teljes volumene az előző évinek a felét sem érte el. A pénztár a évben a 10 éves várakozási időt elérő igényjogosultak köréből összesen fő részére teljesített kifizetést, ez az előző évhez viszonyítva lényegében közel azonos nagyságrendű adat. Összességében elmondható, hogy a várakozási idő utáni kifizetések közel negyede zárul a tagsági jogviszony megszüntetésével, azaz a pénztárból való kilépéssel, ami ugyan nem kevés, de örvendetes, hogy ez az arány évek óta viszonylag állandó A tagi kölcsön folyósítások alakulása A pénztár a év során a fedezeti tartalék befektetéseként összesen 898 fő részére teljesített tagi kölcsön kifizetést. Az előző évhez viszonyított alakulást az alábbi táblázat adatai szemléltetik: Kifizetés jogcíme év év fő eft fő eft Tagi kölcsön folyósítás A évtől kezdődően hatályos, kedvező jogszabályi változás óta mely szerint a visszafizetési feltételek teljesítése esetén a tagsági jogviszony időtartama alatt a tagi kölcsön többször is felvehető jellemzően magas az igénylési gyakoriság, A folyósítások száma a évben az előző évhez képest mérsékelten (2 %-kal) csökkent. A tényleges kölcsön igénylések számát feltehetőleg a hazai hitellehetőségek beszűkülése és a hitelfelvételi óvatosság egyaránt befolyásolta. 10

11 A folyamatosan magas igényekhez igazodóan az Igazgatótanács április 1-i hatállyal a keretösszeg 350 millió forintra történő felemeléséről döntött, mely ezt követően a években nem változott. A tárgyévi adatok értékelésekor jól látható, hogy továbbra is magas szinten alakul (bár előző évhez képest valamelyest csökkent) a visszafizetetlen, így az egyéni számla terhére érvényesített tagi kölcsönök száma és összege is: a évben ez az állomány 536 esetben, összesen eft-ot tett ki (összehasonlításképpen: a évben ugyanez az adat 586 fő és eft volt). A pénztár a visszafizetési feltételek könnyítése érdekében július 1-jétől a határidő lejártát követő további 150 napos türelmi idő bevezetéséről döntött, amellyel azóta az érintett pénztártagok mintegy 10 %-a élt. Összességében elmondható, hogy a kölcsönfelvételi lehetőség továbbra is keresett a tagság körében, ugyanakkor az új igénylések száma mérsékelten csökkenő, a vissza nem fizetés miatti érvényesítés enyhén emelkedő tendenciát mutat. 3.4 A tagi lekötések alakulása Az alábbi táblázat az MKB Bankkal kötött együttműködési szerződés alapján nyújtott tagi lekötések hitelbiztosítékként nyilvántartott összegének, valamint igénylőinek számát mutatja be az előző évhez képest: Kifizetés jogcíme Tagi lekötés (egyéni számla fedezete mellett) fő eft fő eft A tárgyévi forgalmat négy új igény és két lejárat képezte, így az üzleti év fordulónapján nyilvántartott állomány 2 fővel és 179 eft-tal nőtt az előző év végéhez képest A működési tartalék kiadásai (Adatok eft-ban) Megnevezés év év Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések

12 Megnevezés év év Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai Kiegészítő vállalkozási tevékenység - - Összesen: A beszámolás évében a működési tartalék kiadásai az előző évi kiadásokhoz viszonyítva eft-tal magasabb volumenben merültek fel, a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának 56 millió forint összegű (elszámolástechnikai jellegű) hatását kiszűrve ugyanakkor a tényleges kiadási szint közel 16 millió forinttal (10 %-kal) alacsonyabb volt az előző évinél. A legjelentősebb kiadáscsökkenés a személyi jellegű kiadásokban keletkezett, 1 fő pénztári alkalmazott februári kiválása és a munkakör továbbiakban betöltetlen státusza miatt. A lassan állandósuló kiadási szerkezetet az első teljes év tapasztalatai alapján elsősorban az egypénztáras működési modellre való visszatérés és a korábban meghozott racionalizálási és költségtakarékossági szempontok továbbvitele határozta meg A likviditási tartalék kiadásai (Adatok eft-ban) Megnevezés év év Egyéb likviditási célú ráfordítások - - Befektetési tevékenység ráfordításai Összesen: Likviditási célú ráfordítások kizárólag letétkezelői díj formájában jelentkeztek, abból adódóan, hogy a likviditási portfólióban külső vagyonkezelés a év során sem történt, a befektetés kizárólag pénztár által lekötött betéti kamatoztatás formájában valósult meg. A ráfordítások volumene az előző évivel közel azonos összeget tett ki, tekintettel arra, hogy az átlagos befektetett tőke számottevően nem változott. 12

13 4. A tevékenység értékelése a pénzügyi tervekhez képest 4.1. A évi működési tevékenység az éves pénzügyi terv tükrében Az alábbi táblázat a évi működési célú terv- és tényadatok jogcímenkénti összehasonlítását mutatja be: (Adatok eft-ban) Megnevezés Terv Tény Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Egyéb bevételek Befektetések bevételei Működési tartalék bevételei összesen Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Személyi jellegű kiadások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai Működési tartalék kiadásai összesen Szokásos működési eredmény Befektetési tevékenység eredménye Működési eredmény összesen éves tervadat = évi éves pénzügyi terv első két i előirányzat keresztféléves pénzügyi terv első két i előirányzat A évi jogszabályváltozások következtében módosultak a pénzügyi tervezés szabályai, ezért a májusi küldöttközgyűlésen újra napirendre kellett tűzni az éves pénzügyi terv kérdését. A változás következtében azéves pénzügyi tervezés a naptári évhez igazodó üzleti évektől elválik, és a továbbiakban a tárgyév július 1-jétől tárgyévet követő június 30-ig tartó egy éves időtartamot fogja át. A terv- és tényadatok összehasonlítása azt mutatja, hogy a pénztár a tervezettet jelentősen meghaladó pozitív működési eredménnyel zárta a évi gazdálkodását. Az eredmény összetevőit vizsgálva az látható, hogy a tervhez viszonyított többlet elsősorban a bevételek túlteljesüléséből adódott, ezen belül különösen - a tranzakciós illeték és a tagi elszámolásokból levont díjtételek emelkedése folytán - az egyéb bevételek haladták meg jelentősen a tervet. 13

14 További eltérést eredményezett, hogy a tagdíjbevételi előirányzatok számítása első félévére még az előző évi 2 %-os munkáltatói támogatás alapján, továbbá pesszimistább létszámfeltételezésekkel készült. Kedvezően értékelhető, hogy az egypénztáras működési modellre való visszatérés miatt a kiadásokban markáns terv-tény eltérések nem keletkeztek Az önkéntes pénztár üzleti éveket átfogó, hosszú távú pénzügyi tervének teljesülése a ciklus évében A május 15-i küldöttközgyűlésen elfogadott, három éves intervallumot átfogó pénzügyi terv főbb mutatószámait az adott üzleti évre vonatkozóan a következő táblázat foglalja össze: Megnevezés évi terv (a pü. tervből) évi tény Átlagos taglétszám (fő) Tagdíjbevétel (eft/év) Egy főre jutó átlagos havi tagdíj (Ft/fő/hó) Befektetett pénztári vagyon (eft) Egy főre jutó pénztári vagyon (Ft/fő) Szolgáltatási kiadások (eft) Várakozási idő utáni kifizetés (eft) Fedezeti tartalék záró állománya Működési költség (eft/év) Működési eredmény (eft/év) Működési tartalék záró állománya Infláció (%) 3,50% 1,70% Fedezeti tartalék nettó hozamráta (%) 11,05% Klasszikus 8,06 % Kiegyensúlyozott 6,95% Növekedési 6,47 % Pénzpiaci 5,64 % A tervezés kiindulópontját a őszén elfogadott, évre vonatkozó éves pénzügyi terv paraméterei, a májusában elfogadott, június 30. és június 30. közötti időszakra vonatkozó keresztféléves pénzügyi terv adatai, valamint a futamidő egészére vonatkozó standard feltételrendszer képezték. 14

15 A pénztárnak a vonatkozási időszakra ugyan volt elfogadott hosszú távú ( üzleti évekre) szóló pénzügyi terve, de a pénzügyi tervezésre vonatkozó jogszabályok évi változásai miatt új hosszú távú tervet kell készítenie és elfogadtatnia, első alkalommal közti időszakra vonatkozóan. Az elfogadott ( éves) önkéntes pénztári pénzügyi terv paramétereit és főbb adatait a következő táblázat foglalja össze: Megnevezés Évek Záró létszám (fő) Költség infláció (%) 3,50% 3,00% 2,50% Fed. tart. bruttó hozamráta (%) 11,05% 6,50% 5,45% Műk. tart. bruttó hozamráta (%) 7,57% 4,00% 3,50% Lik. tart. bruttó hozamráta (%) 4,50% 4,00% 3,75% Működési tart. bev. (eft) Működési tart. kiad. (eft) Működési tart. eredm. (eft) Fedezeti tart. bev. (eft) Fedezeti tart. kiad. (eft) Fedezeti tart. eredm. (eft) Likviditási tart. bev. (eft) Likviditási tart. kiad. (eft) Likviditási tart. eredm. (eft) Az önkéntes pénztári tevékenység rövid- és középtávú jövőjét meghatározó feltételrendszer összetettsége folytán az előirányzatok tartalmazhatnak bizonytalan pontokat, ugyanakkor az óvatosság elvének figyelembe vételével készült becsléseken alapulnak. Az összehasonlítás alapján látható, hogy a terv- és tényadatok között már az első évben is jelentősebb eltérések láthatók, de a tárgyévben ez több ponton, így a fedezeti tartalék záró állományát tekintve is pozitív. 5. A pénztári tartalékok állományának alakulása A tartalékok záró állományának alakulását a következő táblázat tartalmazza: (Adatok eft-ban) Megnevezés év év Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Összesen

16 A pénztár fedezeti- és biztonsági céltartalékai az általános jövedelmi viszonyoknak, valamint a jellemző makrogazdasági tendenciáknak megfelelően alakultak, a tartalékok egymás közti arányai az üzemszerű működést biztosították, a tartalékhányadok évközi módosítására, illetve a tartalékok közötti átcsoportosításra nem került sor. A működési tartalék tárgyévi növekedése a megszűnő magánpénztári ágtól januárjában átvett működési tartalék maradvány összegét ( eft) is tartalmazza. 6. A tagdíjak tartalékok közötti megoszlása A sávos tartalék-megosztási arányok történeti alakulását az alábbi táblázatok mutatják be: 1. Hatályos január december 31. Halmozott befizetés (Ft/év) Fedezeti tartalék (%) Működési tartalék (%) Likviditási tartalék (%) Hatályos január december 31. Halmozott befizetés (Ft/év) Fedezeti tartalék (%) Működési tartalék (%) Likviditási tartalék (%) ,5 4, ,5 3, ,5 2, ,5 1,5-3. Hatályos január 01 - Halmozott befizetés (Ft/év) Fedezeti tartalék (%) Működési tartalék (%) Likviditási tartalék (%)

17 7. A befektetések alakulása 7.1. A vagyonkezelés helyzete A pénztár eszközértékeléseiben kimutatott vagyon piaci értéke december 31-én 37,4 milliárd Ft volt, a vagyon letétkezelési feladatait az elmúlt évekhez hasonlóan a Raiffeisen Bank Zrt. végezte. A pénzintézet eközben a pénztár folyószámla vezetési feladatait továbbra is ellátta. A befektetett vagyont a tárgyév során külső portfóliókezelőként a Concorde Alapkezelő Zrt., illetve saját vagyonkezelés keretében a pénztár kezelte. (2012. október 1-től az állampapírok meghatározó hányadára bevezetésre került a saját vagyonkezelés és a pénztár a külső vagyonkezelők közül csak a Concorde Alapkezelő Zrt.-vel folytatta az együttműködést.) Az egyes portfóliók szintjén a Befektetési politika által generált megosztási arány 2013-ban a következőképpen alakult: Megnevezés Külső vagyonkezelés Saját vagyonkezelés Klasszikus portfólió 15 % 85 % Kiegyensúlyozott portfólió 40 % 60 % Növekedési portfólió 50 % 50 % A pénzpiaci portfólió kezelése továbbra is teljes egészében (100 %) a pénztár feladata. A pénztár évben is a január 1-jétől bevezetett elszámoló egység alapú rendszer szerint működtette befektetéseit. A következő táblázatok a portfóliókezelés évi bruttó eredményeit összegzik: Kiegyensúlyozott portfólió I II III IV év Concorde Alapkezelő 1,30 % - 1,55 % 4,35 % 1,69 % 5,82 % Külső vkz. referencia 1,29 % - 2,09 % 3,89 % 2,04% 5,13 % Saját vagyonkezelés 2,69 % 1,22 % 2,08 % 2,09 % 8,32 % Saját vkz. referencia 2,38 % 1,41 % 2,32 % 2,41 % 8,81 % 17

18 Növekedési portfólió I II III IV év Concorde Alapkezelő 1,10 % -2,74 % 5,42 % 1,96 % 5,68 % Külső vkz. referencia 0,93 % -3,65 % 4,50 % 1,80 % 3,45 % Saját vagyonkezelés 2,49 % 1,37 % 1,91 % 1,90 % 7,90 % Saját vkz. referencia 2,42 % 1,46 % 2,37 % 2,47 % 9,00 % Klasszikus portfólió I II III IV év Concorde Alapkezelő 2,18 % 0,43 % 3,20 % 2,20 % 8,23 % Külső vkz. referencia 2,43 % -0,22 % 2,96 % 2,23 % 7,57 % Saját vagyonkezelés 2,78 % 1,71 % 1,81 % 1,76 % 8,30 % Saját vkz. referencia 2,42 % 1,46 % 2,37 % 2,47 % 9,00 % A saját vagyonkezelés működése nem az aktív kereskedésre alapul, hanem a lejáratig való tartás filozófiáját követi. Ez okozza a referenciahozamtól mutatkozó eltéréseket, mivel ez a mutató a piaci aktív mozgások letükrözése. Nettó hozamráták (teljes befektetett vagyon) Megnevezés I II III IV év Klasszikus portfólió 2,60 % 1,44 % 2,00 % 1,79 % 8,06 % Kiegyensúlyozott portfólió 2,99 % 0,00 % 2,92 % 1,86 % 6,95 % Növekedési portfólió 1,73 % -0,84 % 3,60 % 1,87 % 6,47 % Pénzpiaci portfólió 1,58 % 1,39 % 1,35 % 1,21 % 5,64 % A nettó hozamráták az év egészében a növekedési portfólió II. e kivételével - valamennyi portfólióban pozitív tartományban helyezkedtek el, és éves összesítésben inflációt jóval meghaladó eredményességet biztosítottak. A napi likviditásmenedzselés egyszerűsítése-, illetve költségvonzatának minimalizálása érdekében a pénztár továbbra is végez pénzpiaci alapú saját vagyonkezelést. A portfóliónkénti számlavezetés, illetve a portfólióváltások T+5. napon történő egységes elszámolása révén a számlákon tartott összegek nagyságrendje jelentősen redukálódott. A számlák továbbra is folyószámlaként működnek, de a napi záró egyenlegek egynapos lekötött betétként kamatoznak. 18

19 7.2. A portfóliókezelői értékpapír-befektetések főbb mutatói A következő táblázatok a külső vagyonkezelésben lévő egyes portfóliók főbb mutatóit tartalmazzák portfólió-kezelőnkénti bontásban: Klasszikus portfólió Megnevezés Klasszikus portfólió záró piaci értéke (Ft) Klasszikus portfólió átlagos befektetési érték Concorde Alapkezelő Zrt Saját vagyonkezelés Összesen: Kiegyensúlyozott portfólió Megnevezés Kiegyensúlyozott portfólió záró piaci értéke (Ft) Kiegyensúlyozott portfólió átlagos befektetési érték Concorde Alapkezelő Zrt Saját vagyonkezelés Összesen: Növekedési portfólió Megnevezés Növekedési portfólió záró piaci értéke (Ft) Növekedési portfólió átlagos befektetési érték Concorde Alapkezelő Zrt Saját vagyonkezelés Összesen: A év fontosabb gazdasági és pénzügyi mutatói: Az éves átlagos fogyasztói árindex: 1,70 % A befektetési állományt jellemző indexek éves bővülése: Részvényeknél: BUX (hazai) 2,15 % CETOP20(közép-európai; HUF-ban) -8,22 % MSCI WORLD 21,14 % Állampapíroknál: MAX Composite 9,00 % RMAX 5,71 % ZMAX 4,67 % Ingatlanbefektetések: BIX 4,08 % 19

20 7.3. A befektetett vagyon piaci értékének alakulása (adatok Ft-ban) Megnevezés Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Szolgáltatási Pénzpiaci Összesen: * forrás: letétkezelő, NAV táblák 7.4. Az elszámoló egység (ELSZE) árfolyamok* alakulása Megnevezés Klasszikus 1, , , , , Kiegyensúlyozott 1, , , , , Növekedési 1, , , , , Szolgáltatási 1, , , , , Pénzpiaci 1, , , , , * forrás: letétkezelő, NAV táblák 7.5. Az ingatlanbefektetések alakulása A pénztár ingatlan portfóliója továbbra is egy beépítetlen telek-ingatlanból áll, mely Sopronkőhida-Tómalom területén 11ha m 2 -en helyezkedik el. Az ingatlan piaci értéke december 31-én a KoncZeller Ingatlanértéklő Kft által elvégzett értékbecslés alapján 412,3 millió Ft. Az ingatlan főbb adatai december 31-én: (Adatok Ft-ban) Megnevezés Beszerzési érték Beruházás Könyv szerinti érték Értékelési különbözet Piaci érték Sopron (2001) A pénztár fő törekvése továbbra is az egyben, kedvező értéken történő értékesítésre irányul, ugyanakkor ennek aktualitása az ingatlanpiacot is érintő válságkörülmények miatt átmenetileg lekerült a napirendről. 20

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. március 31.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2015. március 31. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2015. március 31. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. március 31-én (kedden) 10 00 órakor

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat A Hozamfelosztási és Hozamelszámolási

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről

Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről Erste Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Üzleti jelentés a 2012. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2004-2013)

Nyugdíjpénztári hozamok (2004-2013) i hozamok A Magyar Nemzeti Bank jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdés), ezúton teszi

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2002-2011)

Nyugdíjpénztári hozamok (2002-2011) i hozamok A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2)

Részletesebben

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2005.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2001-2010)

Nyugdíjpénztári hozamok (2001-2010) i hozamok A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2)

Részletesebben

2013. március 13. Budapest. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

2013. március 13. Budapest. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Sajtóközlemény: Eltérő hozamok a nyugdíjpénztáraknál A PSZÁF ma közzétette az önkéntes és magánnyugdíjpénztárak 2012. évi hozamadatait. Az éves k mellett a tíz éves átlagos hozamráták is olvashatók a felügyeleti

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (2005-2014)

Nyugdíjpénztári hozamok (2005-2014) i hozamok A Magyar Nemzeti Bank jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdés), ezúton teszi

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Dátum: Budapest, 2011. május 20. 1 Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

75EA1 Fedezeti tartalék

75EA1 Fedezeti tartalék Nagyságrend: forint 001 75EA11 Nyitó állomány 530 623,00 644 115,00 645 754,00 627 653,00 002 75EA12 Bevételek összesen 501 345,00 493 619,00 392 802,00 492 089,00 1 879 855,00 003 75EA121 Tagdíjbevétel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére

A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére A Pannónia Nyugdíjpénztár tájékoztatója az EVDSZ 2012. november 27-i Kongresszusa részére 2012. évi események Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat: bővülés és nyilvántartó rendszer váltás a Mobilitás Önkéntes

Részletesebben

75EB1 Fedezeti tartalék

75EB1 Fedezeti tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 75EB11 Év 2015 2016 2017 002 75EB111 Nyitó állomány 2 433 343,00 645 754,00 843 301,00 003 75EB112 Bevételek összesen 1 891 592,00 1 892 993,00 1 922 028,00 5 706 613,00

Részletesebben

Matits Ágnes Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítményének értékelése

Matits Ágnes Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítményének értékelése Matits Ágnes Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítményének értékelése Az értékelés módszere A pénztári tevékenység értékeléséhez a költségszintek, a tartalékolás, a vagyonkezelés hatékonysága, valamint

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára

DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára DANUBIUS Szálloda és Gyógyüdülő Rt. Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2004. 1 Az EGÉSZSÉGPÉNZTÁR bemutatása A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2005. évi ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2005. évi ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ MEZŐ NYUGDIJPÉNZTÁR PÉCS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2005. évi ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ Annak érdekében, hogy a MEZŐ Nyugdíjpénztár tevékenységéről, az alapszabályban és pénzügyi tervben meghatározott feladatok

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133.

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Befektetési Politika tartalmi kivonat 2015. január 1. napjától A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Befektetési Politikáját

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

"H O N V É D" ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR

H O N V É D ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR "H O N V É D" ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. ÜZLETI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL Budapest, 2012. március 01. Póda Jenő ügyvezető igazgató Fodor Lajos

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2011. május 24.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2011. május 24. ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2011. május 24. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! Tisztelt Magánnyugdíjpénztári Tag! A "HONVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

Részletesebben

A Pannónia Önsegélyező Pénztár tájékoztatója az 2012. november 27-én tartandó EVDSZ Kongresszusa részére

A Pannónia Önsegélyező Pénztár tájékoztatója az 2012. november 27-én tartandó EVDSZ Kongresszusa részére A Pannónia Önsegélyező Pénztár tájékoztatója az 2012. november 27-én tartandó EVDSZ Kongresszusa részére 2012. évi események Pannónia Önsegélyező Pénztár, az önsegélyező pénztárak élvonalában Az önsegélyező

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke

Winterthur Nyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztári ágazat. D) Saját tıke A Winterthur Nyugdíjpénztár az Mpt. 70. (6) és (8) bekezdésében valamint a 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 21. -ában foglalt rendelkezések alapján a magánnyugdíjpénztári tevékenységéről a következő

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év 1.) A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat év Megnevezés január 1. december 31. Taglétszám (fő) 36 271 114 993 2.) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

\ nn,aj \.& J^. VZNNTI JELENTES. A 2009. nvr6t. ONTnNTES ES MAGANNvucoirpnNzrAn ''HONVED'' Budapest, 2010. m6rcius 31.

\ nn,aj \.& J^. VZNNTI JELENTES. A 2009. nvr6t. ONTnNTES ES MAGANNvucoirpnNzrAn ''HONVED'' Budapest, 2010. m6rcius 31. ''HONVED'' ONTnNTES ES MAGANNvucoirpnNzrAn Ad6szdm: I 8066830-2-5 I Szdkhely: 1135 Budapest Aba $ca 4. VZNNTI JELENTES A 2009. nvr6t w Budapest, 2010. m6rcius 31. \ \ Dr. Szenes Zoltin \ tigyvezetoigazgato

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Gazdasági környezet... 3 2. A bevételek alakulása... 10 3. A kiadások alakulása... 13

Tartalomjegyzék 1. Gazdasági környezet... 3 2. A bevételek alakulása... 10 3. A kiadások alakulása... 13 Tartalomjegyzék 1. Gazdasági környezet... 3 2. A bevételek alakulása... 10 2.1. A fedezeti tartalék bevételei... 10 2.2 A működési tartalék bevételei... 11 2.3. A likviditási tartalék bevételei... 12 3.

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. Budapest, 2013. január 28.

ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ. Budapest, 2013. január 28. OTP Magánnyugdíjpénztár ÜZLETI JELENTÉS AZ OTP BANK NYRT. MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2013. január 28. Az OTP Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves beszámolójának e 2 Az OTP

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

2015-2017. évi hároméves Pénzügyi terv

2015-2017. évi hároméves Pénzügyi terv Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugduj)iénztár 2015-2017. évi hároméves Pénzügyi terv Elfogadó közgyűlés időpontja: 2015.05.28 A pénztár közgyűlése által elfogadva: 2015.05.28. 750B1 Fedezeti tartalék Nagyságrend:

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi

Részletesebben

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Üzleti jelentés a 2014. évről

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Üzleti jelentés a 2014. évről Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Üzleti jelentés a 2014. évről I. Pénztár szervezete és kapcsolatai Változások az Igazgatótanácsban és Ellenőrző Bizottságban Az Igazgatótanács tagjai: Tenke Gábor (elnök),

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13.

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű ingatlanforgalmazó

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai Szűcs József főosztályvezető-helyettes dátum Az előadás rövid tartalma Minden pénztártípust érintő változás Nyugdíjpénztárakat érintő változás Önkéntes

Részletesebben

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

Nyugdíjpénztári hozamok (1999-2008)

Nyugdíjpénztári hozamok (1999-2008) i hozamok A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogszabályi kötelezettségének eleget téve (281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. (2) bekezdés, illetve 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. (2)

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény névértéke 72OA Portfólió állomány választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes

Részletesebben