K&H Diákkupa Játékszabály. Bankbiztosítás szimuláció. EcoSim Üzleti Szimulációk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K&H Diákkupa 2015. Játékszabály. Bankbiztosítás szimuláció. EcoSim Üzleti Szimulációk"

Átírás

1 K&H Diákkupa 2015 Játékszabály Bankbiztosítás szimuláció EcoSim Üzleti Szimulációk

2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 A játék felépítése, a csapatok, kommunikáció... 3 A bank és a gazdaság... 3 ÉRTÉKELÉS... 4 A DÖNTÉSHOZÁS... 4 A BANK ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE... 7 Banki termékek: Betétek és hitelek... 7 Biztosítási termékek... 8 Banki Kötvénykibocsátás... 8 BEFEKTETÉSEK... 9 Hazai befektetési lehetőségek: Külföldi befektetési lehetőségek A BANKÜZEM PRUDENS MŰKÖDÉSE BANKI ESZKÖZÖK ÉS HR Banktechnika Dolgozók EGYÉB TÉNYEZŐK PROJEKTEK

3 BEVEZETŐ Kedves Játékosunk! A Bankbiztosítás szimuláció során csapatod egy virtuális bankbiztosító (kereskedelmi bank és biztosító) irányítását veszi kezébe, mint a bank felső menedzsment csapata. Adatokat kell elemezni, döntéseket hozni, illetve stratégiát meghatározni. Cél a pénzintézet eredményes működtetése, és a részvényárfolyam maximalizálása. A szimuláció tehát több periódusos, minden periódus egy egyéves időszakot reprezentál. Minden döntési határidőre a következő évre vonatkozó döntéseket kell meghozni és ezeket a "Döntési Lapon" kell feltüntetni. A meghozott döntések alapján a bankszimulációs modell elemzéseket és statisztikákat készít. Ezek az adatok a "Jelentésen" (lásd 0. év jelentése) találhatóak, ami voltaképp egy kinyomtatott helyzetjelentés a bank, a piac és a gazdaság működéséről. A játék felépítése, a csapatok, kommunikáció A csapaton belül a döntéseket határidőre kell meghozni: ez belső szervezettséget, csapatmunkát, együttműködést és feladatdelegálást kíván meg. A legelső lépés: egy fantázianév kitalálása a csapat részére, mely néven a bankotok is szerepelni fog a játékban. Jelen kézikönyv célja, hogy bemutassa azt a virtuális gazdasági környezetet, amelyben a bank a működését végzi. Először általában a játékról, a meghozandó döntésekről és a gazdasági - gazdálkodási keretekről szólunk, majd a jelentésekről adunk részletes leírást. FONTOS: ez a kézikönyv csak egy összefoglaló, terjedelmi okok miatt sűrítve adja vissza a tudnivalókat. Ezt érdemes még kiegészíteni a tényleges játék során megszerezhető saját tapasztalatokkal. A kommunikáció a Játékvezetéssel folyamatos, a kézikönyv elolvasásakor és a jelentések feldolgozásakor is lehet en kérdezni. A bank és a gazdaság A játék egy bankbiztosítási (kereskedelmi bank és biztosító) műveletekkel foglalkozó pénzintézet működését modellezi. A játékban piaconként 6 csapat vesz részt 1-1 bankot irányítva. A jelentkezők számától függően több piacra sorsoljuk a regisztrált csapatokat. A pénzintézet banki elődje nagy múltú cég, a biztosítói üzletág néhány éve integrálódott a holdingba. Az ország, ahol működik, az Európai Unió tagállama, de nem tagja az eurozónának. Közepesen fejlett gazdasággal rendelkezik. A játék során általában ekhf (ezer K&H Forint) pénzegységben számolunk, az inflációtól eltekintünk. Az utóbbi időben a pénz- és kereskedelmi banki piac sokat fejlődött, ma már versenyképesnek és inkább telítettnek mondható, pár nagyobb és több kisebb bankkal. Az ország gazdasági helyzete erősen függ a világpiaci tendenciáktól, erős exportkitettsége miatt. A játékbeli versenytársak a hasonló kaliberű (kb. közepes méretű), néhány éve alapított, hasonló kiépítettséggel és piaci helyzettel rendelkező bankok. A 6 bank a játék kezdetén tökéletesen azonos helyzetből indul. 3

4 ÉRTÉKELÉS Minden periódus végén a szimuláció értékeli a bank eredményét, a bank részvényárfolyama alapján. A bank zártkörű részvénytársaság, tehát tőzsdei események, hangulatok nem befolyásolják a részvényárfolyamot, melynek számítási módja a játékban a következő: 45% ( 375) + 15% ( ) + 20%x( )+10% (Image 50) + 10% ( ) Fontos, hogy a negyedik periódus utáni végső eredmény a periódusok végi eredményességi indexek súlyozott átlagából áll, mégpedig a következő módon: az első periódus eredményességi indexe 10%-kot, a másodiké 20%-kot, a harmadiké 30%-kot, a negyedik periódusé pedig 40%-kot számít bele a végső értékelésbe. A periódusok folyamán is ezekkel a arányokkal számoljuk a részvényárfolyamot. A DÖNTÉSHOZÁS A könnyebb eligazodás érdekében a játék elején a csapatok megkapják a 0. periódus eredményeit (a jelentést), és ebben a kezdő periódus döntéseit. A kiinduló, a játék elkezdésekor fennálló helyzet minden résztvevő csapatnak ugyanaz. A jelentésen az első oldal első felén a Döntések visszaigazolása rész mutatja a meghozott döntéseket. Ez a visszaigazolás már tartalmazza a döntésekre vonatkozó korlátokat is, ezért eltérhetnek a ténylegesen beírt adatoktól. A döntési lapon minden rubrikát ki kell tölteni. A játék során a következő döntéseket kell meghozni: Jegybanki repo A jegybankba "repo" célra elhelyezendő összeget kell beírni. A jegybank kamatot fizet a nála elhelyezett repo után, melynek mértéke a jelentésben található meg. Az összeg automatikusan visszafizetésre kerül a következő periódusban, így ha ezt meg akarja újítani a csapat, akkor újra be kell írni. Bankközi pénzpiac hitel / kihelyezés (automatikus) A bank a pénzpiacon hitelt vehet fel és pénzt helyezhet ki. A jelentésben megtalálhatók a következő évre érvényes betéti és hitelkamatok. A felvett és betett pénz automatikusan egy évre szól. Magyar állampapírok (vétel eladás) A jelentés folyamatosan szállítja az állampapírok következő két évre érvényes kamatlábait. Mint említettük, a vásárlási árfolyam mindig 100% és a lejárat mindig két év. A bankoknak bármelyik évben lehetséges papírt venni a kibocsátó államtól. Ezt kell az első sorba írni (vétel). Lehetséges ugyanakkor eladni is az állampapírt a másodlagos piacon. Ezt kell a második sorba írni - mínusz előjellel (eladás). Eladni csak birtokolt (tehát az előző periódusban megvett) papírt lehet. A másodlagos piac eladási árfolyama attól függ, hogy az éppen kibocsátás alatt lévő állampapírok az előző évben kibocsátott papírokhoz képest milyen hozammal kecsegtetnek. Hazai vállalati kötvény alapok és magyar vállalatok részvényei (vétel eladás) A bankoknak lehetőségük van vállalati kötvény vásárlására is, ami egy "tőzsdekosár" megvételét jelenti. Bármikor vásárolható bármilyen értékben a csomagból, és a birtokolt papír bármikor pénzzé tehető, természetesen az adott periódusban érvényes piaci árfolyamon. A vásárlást névértéken kell jelezni, de a mérlegben minden papírt az aktuális vételi árfolyamán tartunk nyilván. A döntési lapon csak a változást kell jelezni, vagyis ha a pozíció (papírállomány) megtartása a cél, akkor semmit sem kell a rubrikába írni. 4

5 Uniós és fejlett országok állampapírjai és feltörekvő országok állampapírjai (vétel eladás) Működése hasonló, mint a magyar állampapíroknak, azzal a különbséggel, hogy a vásárláshoz szükség van devizára. Uniós és fejlett országok, illetve fejlődő országok kötvény alapjai (vétel eladás) A döntési lapon csak a változást kell jelezni, vagyis ha a pozíció (papírállomány) megtartása a cél, akkor semmit sem kell a rubrikába írni. Régiós és iparági részvények Nyolc féle részvény vásárlására van lehetőség. A részvények vásárlásához is W$ devizára van szükség. Érdekességük, hogy csak egy féle árfolyammal rendelkeznek, vagyis az aktuális periódusban a vételi, illetve az eladási árfolyam megegyezik. Hitelkamatok (folyószámla, személyi, ingatlan, állami, vállalati) A sorokba a különböző hitelek bank által felszámítandó kamatait kell beírni. Itt is minden évben jelezni kell, hogy mennyi a kamat. Egy több éven át húzódó elbírált hitel kamatát visszamenőleg megváltoztatni nem lehet. A hitel kamatok nem lehetnek alacsonyabbak, mint az előző évi jegybanki repo kamat! Betéti kamatok (látra szóló, rövidlejáratú, hosszúlejáratú) A sorokba a különböző betétformákra a bank által ajánlott kamatokat kell írni. Itt is minden évben jelezni kell, hogy mennyi a kamat. Hasonlóan a hitelhez, visszamenőleg a kamatot megváltoztatni nem lehet. Kezelési költség és számlavezetési díj A hitelekre meg lehet állapítani egy kezelési költséget, a betétekre pedig számlavezetési díjat lehet felszámolni. Ez egy százalékos érték, mértéke legfeljebb 1% lehet. Biztosítások díja Az öt biztosítási termék árát határozhatják meg a csapatok a százalékos érték változtatásával. A játék kezdetén 100% az értéke, ettől felfelé és lefelé is el lehet térni. Biztosítási termékek jutaléka A biztosítási termékek jutaléka kezdetben 3%. Minél többet fizet egy csapat jutalékként az értékesítési hálózatnak, annál több eladott biztosításra számíthat. Kötvények bank által kibocsájtott saját kötvények A bank minden egyes évben kibocsáthat kötvényeket. Három dolgot kell jelezni a döntési lapon: a fizetendő kamatlábat, a futamidőt (hány év múlva jár le, maximum 2 év!), és azt a maximális összeget, amiért a bank jegyzést fogad el. Ahogy korábban is írtuk, ez az összeg nem haladhatja meg az előző évi mérlegfőösszeg 20%-át. Természetesen előállhat az az eset, hogy nem kerül lejegyzésre az összes értékpapír, ekkor csak annyi fogy el, amennyit a piac felvesz. A kamat mértékére nincsenek megkötések. Tulajdonosi kölcsön (automatikus) A bank tulajdonosai - egy bizonyos szintig - hajlandók kisegíteni a bankot, amennyiben pénzre lenne szüksége. Az érvényes kamat megtalálható a jelentésben. A tulajdonosi kölcsönnek nincs lejárata, bármikor részben vagy egészben visszafizethető. A kölcsön automatikusan érkezik, ha a tőkemegfelelési mutató 8% alá esik, azonban a nagysága maximum az előző periódus saját forrás-értékének 1 50%-áig terjedhet. Amennyiben ezt a korlátot a bank túllépi, a bankhoz felügyeleti biztos kerül, vagyis a játékvezetés veszi át az irányítást. Marketing 1 Max. adható tulajdonosi kölcsön a köv. évben = (Alaptőke+Eredménytartalék+Mérleg szerinti eredmény)*50% 5

6 A marketing budget felosztásáról történik döntéshozás. Az itt megadott százalékos arány a biztosítási termékekre jutó marketing arányt mutatja, a maradékot a banki termékekre fordítja a pénzintézet. Dolgozók (+ felvétel, - elbocsátás) és bérezés A bank tetszőleges számban vehet fel, illetve bocsáthat el dolgozókat, figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy mind a felvétel, mind az elbocsátás költséggel jár (200 ekhf). Mindig a változást kell beírni a döntési rovatba (nem az állományt). A jelentésen a harmadik oldalon a főbb működési adatok és kulcsmutatók között a személyi kihasználtság soron láthatjátok, hogy a személyzet túl van-e terhelve. Ez azt jelenti, hogy 100% fölötti kihasználtság esetén túlórára van szükség, melynek plusz költsége az eredmény-kimutatás egyéb működési költség során jelenik meg. A bérszint sor gyakorlatilag a dolgozói bérezést jelenti. A 100% szint jelenti az alap, minimumbért, ez alá menni nem lehetséges. Banki eszközök (+ beruházás, - értékesítés) A bank a technikai eszközökbe tetszőlegesen ruházhat be, illetőleg értékesítheti őket. Az értékesítés a könyv szerinti érték 80%-án történik, míg a vásárlás névértéken. Devizavétel Itt ew$-ban jelezni kell, hogy mennyi devizát vesz, illetve ad el a bank. Természetesen csak birtokolt devizát lehet eladni. A deviza esetében mindent egy átlagos árfolyamon tartunk nyilván, mind a vétel, mind az eladás ezen az árfolyamon történik. A vásárolt devizából már az adott periódusban is lehet külföldi vállalati értékpapírt venni! Osztalék A periódus nyeresége százalékában kell megadni az osztalék mértékét. Osztalék nem fizethető, amennyiben veszteség keletkezik az adott periódusban. A korábbi nyereségeket gyűjtő eredménytartalékot sem lehet osztalék kifizetésére használni. Piaci információk és előrejelzés A versenytársakról a következő piaci információk vásárolhatóak: - Mérleg adatok: az összes csapat mérleg adatait tartalmazó kimutatás. - Banki és biztosítási termékek adatai: banki termékek kamatai és a biztosítási termékek díjai, illetve jutalékai csapatonként. - Összreklám és image: a marketing budget nagysága és megosztása, valamint az image mutató csapatonként. - Piaci részesedések: A piaci részesedések külön a hitel, a betéti és a biztosítási piacon. - Árfolyam előrejelzés: A külföldi értékpapírok árfolyamának várható alakulására kaphatunk információt, melytől a valós árfolyammozgások eltérhetnek. A hazai befektetésekre vonatkozó előrejelzések ingyenesen elérhetőek. Piaci információk és előrejelzés Mérleg adatok Banki és biztosítási termékek adatai Összreklám és image Piaci részesedések Árfolyam előrejelzés (+1 év) Árfolyam előrejelzés (+2 év) Ára ekhf ekhf ekhf ekhf ekhf ekhf A versenytárs információk a jelentés negyedik oldalán található táblázat részei. Az árfolyam előrejelzés az első oldal befektetési információi közötti, a külföldi értékpapírok Várható +1 év és a Várható +2 év oszlopai. A +2 éves árfolyam előrejelzés ára tartalmazza a +1 évi oszlop adatait is és mindig a +1 évhez viszonyítva mutatja a változást. Amennyiben egy adott periódusban nem vásárolja meg a csapat az adott információt, az érintett cellákban n/a felirat fog feltűnni. Az előrejelzések viszonylag pontosak, de adott esetben a tényleges árfolyammozgások eltérőek is lehetnek. 6

7 A BANK ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE Az általatok vezetett pénzintézet alapvető tevékenysége: betétek gyűjtése, hitelek nyújtása és biztosítások kötése. Banki termékek: Betétek és hitelek Betétgyűjtés A bank háromféle pénzelhelyezési formát kínál az ügyfeleknek: - folyószámla betétek, illetve folyószámlák, mely lehetőség vállalatoknak és magánszemélyeknek is rendelkezésre áll. Az egyes periódusokban elhelyezett betétek nagyságát meghatározza a pillanatnyi gazdasági helyzet, a kínált kamatszint, továbbá a konkurensek kamatai. A folyószámla betétek időtartama egy év 2. Az elhelyezett betéteket a következő évben kell visszafizetni, a kamatot pedig az elhelyezés. - 2 éves lejáratú lekötések (rövid), melyek a játékban két periódust, vagyis két évet jelentenek, tehát az adott évben jelentkező betétállománnyal a folyó és a következő periódusban is lehet számolni. Az ügyfelek főleg a lakossági szektorból érkeznek, de a vállalati ügyfelek száma sem elhanyagolható. - 3 éves lejáratú lekötések (hosszú), melyek elsősorban a lakossági szektorból érkeznek és a játékban három évig tartanak. Minden egyes betétformára évente külön-külön egy kamatnagyságot kell meghatározni, amely kamat az adott betétszintek után kifizetésre is kerül. Természetesen a (2 és 3 éves lejáratú) betétek után fizetett kamat nem változtatható meg visszamenőleg (fix kamatozásúak). Minden betétforma után a bankok számlavezetési jutalékot is felszámítanak az ügyfeleknek, melynek mértéke a játék elején 0,1%. Hitelkihelyezés A bank ötféle hitelt nyújt az ügyfeleknek: - folyószámla hitelek, melyek csak vállalati ügyfeleknek szólnak. A hitelt a vállalatok akkor kapják, ha a folyószámlájuk értéke (számlapénz állományuk) 0 alá csökken. A bank a negatív számlaértékű időszakra hitelt fog adni, amiért természetesen kamatot számít fel. Ezt a hitelt a számlájukat egyébként is itt vezető vállalati ügyfelek veszik igénybe. A hitelállomány nagysága az egyéb vállalati hitelektől és az összesített vállalati folyószámla-állománytól is jelentősen függ. - személyi kölcsönök, melyek csak a lakosság számára érhetőek el. A fogyasztási hitelekből általában tartós háztartási cikkek vásárlását ill. az utazásokat finanszírozzák. A hitel lejárata e játék során két év, tehát a visszafizetése kettő év múlva következik, kamatot pedig a hitelfelvétel és a következő évben fizetnek a hitel után. - ingatlanvásárlási hitelek, melyek vállalatoknak és magánszemélynek egyaránt adhatóak, ingatlanbeszerzés céljára. Lejáratuk a játékban négy év, lejárat után megújíthatóak természetesen (más hitellel, akár más banknál is lehet folytatni az ingatlan finanszírozását). - állami és önkormányzati hitelek, melyeket a közszféra beruházásaira vesznek fel. Ezek a játékban fix három éves lejárattal működnek. - egyéb vállalati hitelek, csak vállalkozásoknak szólnak, és különböző célokra (pl.: forgóeszközfinanszírozás) veszik őket igénybe a vállalatok. A játékban ezek lejárata két év lesz. 2 Természetesen a betétek valóságos lejárata nem egy év, hanem az egy éves periódus alatt egy átlagos betétállományt számítunk, ez jelenik meg a kimutatásokban. 7

8 Az ügyfelek (betétesek és hitelfelvevők) kamat érzékenyek. Különösen igaz a kamatérzékenység a lakossági szféra betéteire/hiteleire. Természetesen az ár mellett a reklámnak, a bankimage-nek és a megbízhatóságnak is fontos szerepe van. A vállalati ügyfelek jellemzően sokkal banklojálisabbak (kevésbé árrugalmasak, nehezebben váltanak szolgáltatót), mint a lakosság. A hitel kamatok meghatározásánál fontos szempont, hogy nem lehetnek alacsonyabbak, mint az előző évi jegybanki repo kamat. Biztosítási termékek Biztosítás esetén a biztosítási díj az egyik fő piacbefolyásoló tényező, de a jutalék, a marketing, az intézményhűség, az image is fontos elemei az ügyfelek döntésének. Minden biztosítási terméknek csapatotok meghatározhat egy biztosítási díjat. A díj az adott biztosítási termék egy meghatározott szerződésére jutó átlagos díjszázaléka. A díj természetesen ügyfelenként különbözhet, de a szimuláció során az átlagos díj mértékét határozzátok meg. A biztosítási díj nagyságáról egy-egy százalékos értékkel lehet döntést hozni, mely kezdetben 100% mindegyik terméknél és maximum 200% lehet a mértéke. Ezeken kívül dönthetünk még a biztosítási termékek jutalékának nagyságáról. Ez az értékesítő hálózatnak szánt összeg a díjbevétel százalékában. A pénzintézet saját fiókhálózatán és megbízott ügynökökön keresztül is értékesíti termékeit. A jutalék alapja az adott évi befolyó biztosítási díj. 3 Az eredmény-kimutatásban a biztosítási termékek jutalék költsége soron, a pénzforgalmi kimutatásban pedig a működési költségek között jelenik meg. A bank 5 féle biztosítási termékcsoportot kínál ügyfeleinek: - Kockázati életbiztosítások: Ide tartoznak a hagyományos életbiztosítások és a balesetbiztosítások is. Gyakorlatilag a biztosítói részleg Élet üzletága. - Vállalati biztosítások: gazdálkodó szervezeteknek nyújtott biztosítások a szervezet vagyonára. Pl. tűz, lopáskár, üzemszünet. Továbbá felelősségbiztosítások. - Otthonbiztosítás: Lakásbiztosítások és hasonló profilú termékek, magánszemélyek részére. - Utasbiztosítás: utazáshoz kapcsolódó személyi biztosítások és felelősségbiztosítások. - Gépjármű biztosítás: Kötelező gépjármű felelősségbiztosítások, CASCO jellegű és kiegészítő biztosítások. Banki Kötvénykibocsátás A bank az üzletmenet finanszírozására az ügyfelek betétein kívül befektetői pénzeket is gyűjthet, mégpedig kötvények kibocsátásán keresztül. A kötvénykibocsátás idejét a bank határozza meg. A kibocsátás és az azt követő években csak a kamatot kell fizetni, a lejárat pedig a kötvény névértékét kell visszafizetni. Kötvénykibocsátására minden évben van lehetőség, azonban a Bankfelügyelet rendelkezése szerint a kibocsátott banki kötvények fennálló állománya bármely periódusban maximum az előző évi banki vagyon (mérlegfőösszeg) 20%-áig terjedhet. Alapvetően a rendszer nem enged kibocsátani több kötvényt, ha a meglévő kötvény állomány meghaladja az előző 3 A való életben a biztosítási jutalék sokszor teljes egészében kifizetésre kerül már az első évi biztosítási díj terhére az értékesítők felé. Mi a szimuláció során a biztosítás teljes időtartamára vonatkozóan, az éves befolyt biztosítási díj megfelelő százalékát tekintjük jutaléknak 8

9 mérlegfőösszeg 20%-át. Ha a kötvény állomány még így is meghaladja az előírt limitet a Bankfelügyelet 5%-os büntetést ró ki a nem engedélyezett kötvény állományra. Tehát amennyiben a kötvény állomány nagyobb, mint az előző periódus mérlegfőösszegének 20%-a, akkor a különbség 5%-a megjelenik az egyéb működési költségek között. BEFEKTETÉSEK A banki alaptevékenység és a biztosítói üzletág mellett kiemelt jelentősége van cégetek befektetési szerepkörének is. Számos eszköz közül választhattok az általatok ideálisnak vélt portfólió összeállításához. A befektetési eszközökhöz kapcsolódóan periódusról periódusra rövid hírcsomaggal találkozhattok, mely kiegészíti a jelentésben található számszerű előrejelzéseket. Pénznem szempontjából kétféle befektetési lehetőség van: hazai és külföldi. A hazai valuta a KHF (K&H Forint), a külföldi pedig a W$ (World dollár). Ezekre nagyon kell figyelni, hogy éppen melyikkel számoltok! A befektetésekkel kapcsolatban a legfontosabb kimutatás a jelentés első oldalának második felén látható. Érdemes előbb ezt tanulmányozni. Itt fel van sorolva az összes befektetési lehetőség. Láthatóak a folyó évi és az előző évi árfolyamok és hozamok, illetve azok változásai. Van két következő évi (várható) oszlop is, mely a következő évi árfolyamokra ad hozzávetőleges előrejelzést. (Ezen információk külföldi értékpapírokra vonatkozó részéért fizetni kell, lásd később) Mindemellett látszik az aktuális érték és az elért hozam is a táblázatban ( AKTU.ÉRT./ ELÉRT AKTU: HOZAM oszlopa). Az aktuális érték az állomány névértékének vételi árfolyammal megszorzott része, az aktuális hozam pedig a névérték szorozva a hozammal. (Kivéve az állampapíroknál, ahol mindig a vásárlás érvényes árfolyammal kell számolni). Fontos még megjegyezni, hogy az értékpapírokat (ahol van erre lehetőség) mindig az aktuális vételi árfolyamon tartjuk nyilván és minden évben átértékeljük a meglévő állományt. A mérleg eszköz oszlopában látszik egy kiegészítő oszlop is, ahol névértéken is láthatjuk az értékpapírjaink állományát. Az értékpapírokat vételi árfolyamon vesszük, és eladási árfolyamon adjuk el. (kivéve a részvényeknél, ahol csak egy árfolyam létezik) A meglévő állomány névértéke után kapjuk a hozamot. Az értékpapír műveletek eredménye a következőkből tevődik össze az eredmény-kimutatás bevétel oldalán: Bankközi és jegybanki kapott kamatok (itt jelennek meg a repo kamatok és a bankközi pénzpiacon automatikusan elhelyezett összeg után járó kamatok) Hazai befektetések hozama Külföldi befektetések hozama Egyéb számviteli tételek, mely tartalmazza a(z): - Magyar állampapír lejárat előtti eladásakor realizálódó árfolyam nyereség/veszteség - Hazai vállalati kötvényalapok árfolyam nyereség/veszteség (hasonlóan a részvényekhez) - Magyar vállalatok részvényeinek árfolyam nyereség/veszteség (az előző évi állomány átértékeléséből adódik, mivel mindig az aktuális vételi árfolyamon tartjuk nyílván a papírokat) - Előző évi deviza állomány átértékeléséből (deviza árfolyam változásából) adódó árfolyam nyereség/veszteség - Külföldi értékpapírok átértékeléséből származó nyereség/veszteség - Külföldi értékpapírok eladásakor keletkező árfolyam nyereség/veszteség - Devizaárfolyam változás hatása a külföldi értékpapírban tartott összegre (átértékelődése az új deviza árfolyamra) 9

10 Hazai befektetési lehetőségek: Lehetőség van jegybanki repo vételre, a bankközi pénzpiacra pénzt kihelyezni és pénzt felvenni (ez automatikus) magyar állampapírokkal -, hazai vállalati kötvényalapokkal - és magyar vállalati részvényekkel kereskedni. Ezek a befektetések technikailag abban különböznek a külföldi befektetési lehetőségektől, hogy KHF-ben, vagyis a hazai valutában lehet őket megvásárolni, tehát nem kell előbb devizát venni ahhoz, hogy vásárolhassunk. Vegyük sorra röviden a lehetőségeket. Jegybanki repo A repo általában olyan megállapodás, melynek során az eladásról és a visszavételről is szerződnek a jegybank és a bank. Tárgya általában értékpapír. Jelen esetben a bankod a meglévő készpénzállományból helyezhet el betétet a jegybanknál fix kamatra egy periódusra. Fontos, hogy az adott évben lekötött összeg után az adott évben nem kapsz kamatot, hanem a rákövetkező évben kapod meg azt is (és a tőkerészt is, hiszen egy éves lejáratú). Bankközi pénzpiac A bankok hitelkihelyezéseik és betétállományaik nagyságának függvényében és ezek arányában egymás és más kereskedelmi bankok között is folytatnak pénzkereskedést. A játékbeli bankok is részt vesznek a bankközi pénzpiacon. A piacon a kereslet és a kínálat 4 mozgatja az árakat. Erről nem a bank vezetése (a csapatod) hoz döntést, a bankotok szakértői (a szimuláció ) automatikusan kalkulálják ki. Általában szólva a be nem fektetett szabad pénzeszközök kerülnek ide kihelyezésre és ha a szokásos források nem bizonyulnak elegendőnek, akkor a bankközi pénzpiacról szerezhető be kiegészítő forrás. Magyar állampapírok A bankok a gazdaságban a legnagyobb befektetők. Ez különösen a magyar állam által kibocsátott állami értékpapírokba történő befektetésekre igaz. A játékban is bocsát ki a (játékbeli) állam értékpapírokat, mégpedig minden egyes periódusban. Az állampapíroknak három tulajdonságuk van: a kibocsátási árfolyam, a lejárat és az éves hozam. A játékban a kibocsátási árfolyam mindig 100% (vagyis a vételi árfolyam mindig 100%), a lejárat pedig mindig két év, a hozam változó. A jelentés mindig szállítja az információkat arról, hogy milyen állampapírhozam várható. A lejáratkor automatikusan visszakapja a bank a névértéket. (vételtől számított két periódus után). A hozamot a vásárlás és az azt követő évben írjuk jóvá. Hazai vállalati kötvény alapok A játékban hazai vállalati kötvény alapok vásárlása is lehetséges. Ez játéktechnikai okokból csak egyfajta tőzsdekosár (befektetési alap portfolió) megvételét jelenti. A befektetés bármilyen összegben megvásárolható és a birtokolt csomagból bármikor eladható. Magyar vállalatok részvényei Technikai szempontból hasonlóan működik, mint a hazai vállalati kötvény alapok, azzal a különbséggel, hogy itt mindig csak egy aktuális árfolyam van (nincs vételi és eladási árfolyam). A kötvényektől eltérő hozamok és kockázatok jellemzik. 4 Ez az összbanki / nemzetgazdasági pénzbőség általános alakulását jelenti. Élénkülő gazdaság és az ezzel járó nagyobb hitelkihelyezések és/vagy kisebb betételhelyezés esetén a bankközi piac is drágább. 10

11 Külföldi befektetési lehetőségek A külföldi értékpapírok vásárlásához előbb szükség van külföldi devizára (W$). Lehetséges ugyanabban a periódusban megvenni a devizát és rögtön értékpapírba fektetni. Amennyiben kevesebb deviza áll rendelkezésre, mint amennyi a tervezett külföldi értékpapír vásárlásához kell a rendszer automatikusan a vásárlási szándék arányában osztja szét a devizát és költi el a választott értékpapírokra. Fontos még, hogy az értékpapírok megvásárlása vételi árfolyamon történik, viszont a döntéseket mindig NÉVÉRTÉKEN kell meghozni (hisz előre nem tudjuk az árfolyamot). Ez igaz a hazai értékpapírokra is. A külföldi értékpapírokhoz tartoznak a következő értékpapírok: - Uniós és fejlett országok állampapírjai - Feltörekvő (fejlődő) országok állampapírjai - Uniós és fejlett országok kötvény alapjai - Fejlődő országok kötvény alapjai - Régiós részvények (ezen belül 4 különböző részvényalap) - Iparági részvények (ezen belül is 4 különböző részvényalap) A mérlegben a kiegészítő oszlopban, ahol névértéken láthatjuk a papírok állományát W$ -ban van megadva az állomány, viszont magában a mérlegben már ekhf-ben szerepel. Az eredménykimutatásban a devizás befektetések hozama soron összesítve láthatjuk az összes külföldi értékpapír hozamát. A pénzforgalmi kimutatás a jelentésben ekhf-re vonatkozik, ezért a deviza műveletek részletesen nem jelennek meg benne, csak a deviza vásárlása és eladása a deviza műveletek soron. Külön deviza pénzforgalmi kimutatás nincs a jelentésen. Az aktuális periódus záró deviza állománya amely egyben a következő periódus nyitó deviza állománya is - a mérlegben a Pénzügyi eszközök (deviza) soron látható. Deviza műveletek (Devizavétel és külföldi értékpapírvétel) A bank a szabad pénzeszközeiért, illetve azok egy részéért külföldi pénzt vásárolhat. A külföldi pénzt ew$-ban (ezer World Dollár) számoljuk, érvényes árfolyama megtalálható a jelentésben. A devizavásárlás akkor nyereséges tevékenység, amennyiben az árfolyam a megfelelő pozíció irányába változik. Vigyázni kell azonban, hiszen ellenkező irányban is változhatnak az árfolyamok, veszteséget eredményezve. (Tehát drágán vásárolunk és olcsóbban adunk el.) A deviza vásárlást ew$-ban kell megadni a döntési lapon! A vásárolt devizából (akár már az adott periódusban, a devizavásárlással egy időben) lehetséges külföldi értékpapírok vásárlása. A befektetések bármilyen összegben megvásárolhatóak és a birtokolt csomagokból bármikor eladhatóak, és az ebből befolyt pénz is visszakonvertálható hazai devizára, azaz ekhf pénzegységre. 11

12 A BANKÜZEM PRUDENS MŰKÖDÉSE A kereskedelmi bankok azon túl, hogy alapvetően versenyhelyzetben és nyereségorientáltan dolgoznak, pénzgyűjtő szerepüknél fogva az egyéb vállalkozásoknál nagyobb makrogazdasági felelősséget is viselnek. Ezért a mozgásterük bizonyos szempontból kötöttebbnek tekinthető, amelyet a banküzem prudens (biztonságos, illetve óvatos) működésének nevezünk. Ezen túlmenően a Nemzeti Bank (jegybank) és a nemzeti kormány a monetáris és pénzügypolitika bizonyos részét a bankrendszeren keresztül gyakorolja. Ezek a törvényi megkötések és keretek meghatározó része - egyszerűsítve - a játékban is jelentkezik, a hatóságok (Nemzeti Bank és Bankfelügyelet) szerepét pedig a Szervezők veszik át. A bank úgy köteles a saját és idegen forrásaival gazdálkodni, hogy fenntartsa azonnali és mindenkori fizetőképességét (likviditás és szolvencia). Tartalékképzés és osztalék A bank a nyereségéből tud osztalékot fizetni a részvényeseinek, ezzel közvetlenül befolyásolhatja a részvény árfolyamot. Az osztalék mértékét a következő évi nyereség százalékában kell meghatározni. Mértéke a bank saját szabályzata szerint minimum 10%, maximum 50%, illetve veszteséges évben 0%. Osztalékalapnak mindig az adott évi nyereség számít, az előző évek esetleges veszteségei nem csökkentik az osztalékalapot. Az osztalékkal csökkentett nyereség a mérleg szerinti eredmény, ezt 100%-ban köteles az eredmény tartalékba helyezni a bank. (A játék jelen verziójában a nyereségadótól és a banki különadótól eltekintünk.) Kockázati céltartalék képzési kötelezettség a hitelek után A bank köteles minden, a periódusban behajthatatlanná vált (rossz) hitelei 140%-át ráfordításként elszámolni és belőle kockázati céltartalékot képezni. A céltartalék képzés a hitelezés kockázatainak fedezésére szolgál. (A behajthatatlan hitelek összegével csökkentett kockázati céltartalékot a következő periódusban pozitív tételként bevételeztetjük, tehát a bank a fennmaradó részt visszakapja). Tőkemegfelelési mutató A tőkemegfelelési mutatónak (szavatoló tőke 5 / mérlegfőösszeg) legalább 8%-nak kell lennie. Amennyiben ez a mutató 8% alá esne, ez spekulációkat indíthat el a piacon, ezért a Felügyelet (a Szervezők) bizonyos területeken korlátozhatja az adott bankot. A tőkemegfelelési mutató lecsökkenése esetén automatikus tulajdonosi kölcsön érkezik, amelynek a visszafizetéséről a csapatok rendelkezhetnek, nincs automatikus visszafizetés. Sikertelen működés / a bank átvétele Bár szükség esetén a tulajdonosok kölcsönt nyújtanak, nem hajlandóak a végsőkig finanszírozni a bank kockázatosabb (alacsony tőkemegfelelési mutató melletti) működését. Ha a tulajdonosi kölcsön mennyisége eléri az előző periódusban meglévő (tulajdonosi kölcsönnel csökkentett) saját tőke 50%-át, a tulajdonosok átveszik a bank vezetését és ezáltal a csapat kiesik a versenyből. Ez általában tartósan veszteséges, illetve nagy kockázatú működés esetén fordul elő. A bank nem lép ki a piacról, működtetését a Játékvezetés veszi át. 5 A szavatoló tőke a következő tételeket jelenti: az alaptőkét, az eredménytartalékot (az elmúlt periódusok nyereségét), a folyó periódus mérleg szerinti eredményét és a meglévő tulajdonosi kölcsönt 12

KÉZIKÖNYV. Bankbiztosítás szimuláció

KÉZIKÖNYV. Bankbiztosítás szimuláció Bankbiztosítás szimuláció EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding written

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Bankbiztosítás szimuláció

KÉZIKÖNYV. Bankbiztosítás szimuláció Bankbiztosítás szimuláció EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding written

Részletesebben

kézikönyv Bankszimuláció

kézikönyv Bankszimuláció Bankszimuláció tartalomjegyzék Bevezető... 3 A játék felépítése, a csapatok, kommunikáció... 3 A bank és a gazdaság... 3 A banki üzleti tevékenység... 4 Banki termékek: Betétek és hitelek... 4 Biztosítási

Részletesebben

kézikönyv bankbiztosítás szimuláció 2014

kézikönyv bankbiztosítás szimuláció 2014 bankbiztosítás szimuláció 2014 tartalomjegyzék Bevezető... 3 A játék felépítése, a csapatok, kommunikáció... 3 A bank és a gazdaság... 3 A banki üzleti tevékenység... 4 Banki termékek: Betétek és hitelek...

Részletesebben

KÉZIKÖNYV TELEKOM-MIDI

KÉZIKÖNYV TELEKOM-MIDI KÉZIKÖNYV TELEKOM-MIDI EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding written

Részletesebben

KÉZIKÖNYV FACTORY MIDI

KÉZIKÖNYV FACTORY MIDI 2010-08-16 FACTORY MIDI EcoSim Kft., Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding written

Részletesebben

KÉZIKÖNYV HOTEL-MIDI 22/11/2010. EcoSim Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV HOTEL-MIDI 22/11/2010. EcoSim Kft. Budapest 22/11/2010 HOTEL-MIDI EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding written permission

Részletesebben

KÉZIKÖNYV CG HARDVER. version 2014.03.31. 10:32:23. 2003-2014 ECOSIM Kft., Budapest

KÉZIKÖNYV CG HARDVER. version 2014.03.31. 10:32:23. 2003-2014 ECOSIM Kft., Budapest version 2014.03.31. 10:32:23 CG HARDVER 2003-2014 ECOSIM Kft., Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way,

Részletesebben

KÉZIKÖNYV CARDEALER-MIDI

KÉZIKÖNYV CARDEALER-MIDI version 2012.02.08. 16:06:00 CARDEALER-MIDI ECOSIM Kft., Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without

Részletesebben

Pénzügyi eszközök és kockázataik 2014. március

Pénzügyi eszközök és kockázataik 2014. március K&H Alapkezelő Zrt. Pénzügyi eszközök és kockázataik 2014. március Tartalom I. Betétek és rövid távú eszközök... 3 1.1 Lekötött betétszámlák 3 1.2. Kincstárjegyek 4 II. Kötvények... 5 2.1. Forintban kibocsátott

Részletesebben

KÉZIKÖNYV HOSPITAL-MIDIP

KÉZIKÖNYV HOSPITAL-MIDIP version 2010.11.22. 9:50:00 HOSPITAL-MIDIP EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without

Részletesebben

KÉZIKÖNYV BEER-MIDI. version 2012.02.08. 16:10:00. EcoSim Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV BEER-MIDI. version 2012.02.08. 16:10:00. EcoSim Kft. Budapest version 2012.02.08. 16:10:00 BEER-MIDI EcoSim Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding

Részletesebben

3. fejezet. 3 A banktan alapjai

3. fejezet. 3 A banktan alapjai 3. fejezet 3 A banktan alapjai 3.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat A fejezet célja: Bemutatni: 1. a bank fizetőképességét védő tényezőket 2. a bankok tevékenységi körét 3. a bankok

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

Budapest, 2008. október

Budapest, 2008. október Budapest, 2008. október 1 Kézzelfogható pénzügyek Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Piaci szereplők... 4 1.2 Közvetítők... 4 1.3 Felügyelet... 5 1.4 Vitarendezés... 6 2 Számlavezetés, bankszámlák...

Részletesebben

BANKÜZEMTAN VÁZLAT 1

BANKÜZEMTAN VÁZLAT 1 BANKÜZEMTAN VÁZLAT 1 Bagaméry Gergő 2 Typeset by L A TEX November 7, 2011 1 Készült: Varga József et. al. [2006]: és Szolgáltató Kft., Budapest, alapján. 2 baga.bce@gmail.com BANKÜZEMTAN. Tanszék Tanácsadó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénz és tőkepiacok. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénz és tőkepiacok. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Pénz és tőkepiacok A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-031-8 PÉNZ- ÉS TŐKEPIACOK ESETFELVETÉS

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitel két szereplője az adós és a hitelező, ennek megfelelően a kötvényben a kibocsátó (az adós) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.09. havi tartalmakhoz Megtakarítások I. egyszerűbb termékek Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Érdemes-e kisebb összegeket is félretenni? Tájékozódás

Részletesebben

I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember. az alapkamaton helyezhetik el többletforrásaikat. juthatnak pótlólagos forráshoz. Creditbüró

I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember. az alapkamaton helyezhetik el többletforrásaikat. juthatnak pótlólagos forráshoz. Creditbüró I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember Elsô cikkünk azt mutatja be, hogyan hat a jegybanki kamat a piaci kamatokra és hozamokra. Az alapkamat mértékét, illetve változásait a Monetáris Tanács határozza meg.

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

6. Bankműveletek és bankszolgáltatások

6. Bankműveletek és bankszolgáltatások 6. Bankműveletek és bankszolgáltatások A pénzügyi közvetítők fontos szerepet játszanak a modern társadalom életében. 1. Egyrészt hitelekkel látják el azon gazdasági szereplőket, melyeknek pénzre van szükségük

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénzügyi Tervezés. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Pénzügyi Tervezés. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Pénzügyi Tervezés A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-014-50 PÉNZÜGYI TERVEZÉS ESETFELVETÉS

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá!

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Tájékozódás, tájékoztatás (banki ügyfél-tájékoztatás). Független információforrások,

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. MUNICIPALITY GAME (v1.0) ECOSIM Kft. Budapest

KÉZIKÖNYV. MUNICIPALITY GAME (v1.0) ECOSIM Kft. Budapest KÉZIKÖNYV MUNICIPALITY GAME (v1.0) ECOSIM Kft. Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way, without preceding

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Weiser Attila Bankügyletek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 BANKÜGYLETEK ESETFELVETÉS- MUNKAHELYZET

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő-rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben