Rozsnyó Város Önkormányzatának havilapja II. évfolyam 1. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.roznava.sk Rozsnyó Város Önkormányzatának havilapja 2008. 1. 25. II. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 Rozsnyó város Napjainak műsora a 8. oldalon! A festőművész Baska József elment Rozsnyóról, de szívesen visszajár, noha már csaknem fél évszázada Budapesten él, fest és tanít 4 ROZSNYÓI LAPOK Rozsnyó Város Önkormányzatának havilapja II. évfolyam 1. szám Adók Január végéig! Ingatlanadó bevallást köteles tenni az az adózó, akinél adó bevalló helyzet állt elő, vagy akinél az előző időszakhoz képest olyan változások történtek, amelyek az adó kivetését indokolttá tették. 2 Gyönyörű ajándék a városnak és lakosainak Csaknem 170 milliót Igy köszöntöttük az új évet kap Rozsnyó Hurrá! Végre! Néhány éves hiábavaló törekvés után a Rozsnyói Ipari Park víziója reálisabb formát kap. Rozsnyó 170 millió korona közvetlen anyagi támogatásban részesül. MUDr. Vladislav Laciak, Rozsnyó polgármestere közvetlen karácsony előtt volt Pozsonyban, hogy aláírja Rozsnyó és Szlovákia Gazdasági Minisztériuma között azt a szerződést, mely az állami költségvetésből biztosít anyagi Polgármester úr, Önt úgy választották meg ebbe a tisztségbe, mint egy befejezetlen levelet. Mint Rozsnyó képviselőjének nagy hatalma, de nagy felelőssége is van. Egy éves ténykedése során a város első embereként mi lepte meg a legjobban? - Talán a legnagyobb meglepetés, - de pozitív értelemben az volt, hogy mennyi rendkívül tehetséges ember van a városunkban. Korábban a saját orvos szakmai körömben mozogtam, és nem mindig láttam őket. Meglepett engem az is, hogy a polgármester munkája valójában mennyire rendkívül időigényes. De lehetséges teljesen belecsöppenni és teljesen magunkévá tenni. Hogyan sikerült a saját választási programját teljesítenie? támogatást a városnak. A dokumentum szerint ez a pénzösszeg azoknak a telkeknek a felvásárlására, valamint a műszaki - és közlekedésügyi infrastruktúra fejlesztésére fordítható, mely összefügg a regionális fejlesztéssel. Az SZK kormánya ezzel teljesíti egyik azon határozatát, melyet egy évvel ezelőtt a betléri kihelyezett ülésükön fogadtak el. A december 20- án keltezett 13 oldalas szerződésben meghatározták azokat a feltételeket, melyek alapján a minisztérium az anyagi támogatást adja, ugyanakkor a célirányos befektetés ellenőrzésének módját is. A meghatározott összeg pontosan korona - Rozsnyó és Nadabula kataszterében olyan telkek és épületek felvásárlására fordítható, melyek a Rozsnyói Ipari Park létrehozásához szükségesek, továbbá a bontási munkákra, a komunikációval kapcsolatos területrendezésekre, szilárdságmegerősítő munkákra, talajvíz rendezésre, kanalizációra, gáz- és villanyvezetékek lefektetésére és más ezekkel összefüggő munkákra. Rozsnyó történetében ez olyan jelentős lépésnek számít, amit továbbiaknak kell követnie, főleg a város részéről, melyek munkahelyek létesítésével előmozdíthatják a város és a környező falvak gyorsabb fejlődését. (čiz) Egy éve új ember áll a városháza élén, Vladislav Laciak értékel: A polgármesteri munka rendkívül igényes, de meg lehet vele birkózni A helyi politikusok maguk mögött tudhatják a választási időszak első évét. Közéjük tartozik MUDr. Vladislav LACIAK, aki a jelöltek közül egy éve a városháza első emberének posztjára a legtöbb szavazatot kapta Rozsnyó polgáraitól. Vele beszélgetünk. - Egyértelműen az a legnagyobb siker, hogy az ipari park infrastrukturális fejlesztésére megszereztük a 170 millió koronás támogatást, ami a múltban egyszer sem sikerült. Voltak további más sikerek is, mint például a több rendeltetésű mini pálya kiépítése, kulturális téren pedig az, hogy fellépett városunkban a legendás Olympic zenekar és több más minőségi szlovák formáció, mint az IMT Smile, a Peha, stb. Ha meghatározó posztot is tölt be, egy ember az önkormányzatban nem sokat tehet. (folytatás a 3. oldalon) Robo Šimko fotó: Štefan Fabián Városunk első újszülöttje - Urbančík Samuel-Alex január 3-án 3120 gramm súllyal, 50 cm magassággal született. Ő Jana és Róbert második gyereke. A szülőket a város polgármestere köszöntötte.

2 2 önkormányzat Január a helyi adók és illetékek befizetésének hónapja A változásokat be kell jelenteni, a kedvezményt kérni kell Rozsnyó város, mint a helyi adók és a kommunális illetékek kezelője értesíti a polgárokat, hogy az ingatlan adó bevallását január 31-ig kell megtenniük, s ugyaneddig az időpontig kérhetnek igazolást a kommunális hulladék-, valamint az apró építkezési hulladékok kezeléséért megítélt kedvezmény jogosultságáról. Ingatlanadó Ingatlanadó bevallást köteles tenni az az adózó, akinél adó bevalló helyzet állt elő, vagy akinél az előző időszakhoz képest olyan változások történtek, amelyek az adó kivetését indokolttá tették. Adóköteles minden olyan fizikai- és jogi személy, akinek telek, épület vagy lakás került a birtokába. Az adókivetés szempontjából a tényállás megváltozása akkor áll fenn, ha változik az adófizető személye, ha változik a telek mibenléte, mérete. Ha változik az épület kolaudálása, ha változik az épület kihasználása, ha emeletráépítés történik, ha nő a beépített terület stb. Az adófizető adóbevallásában minden olyan adatot köteles feltüntetni, ami szükséges az adó mértékének megállapításához az ingatlan fajtájának leírása, a telek méretei, a beépített terület nagysága, az Mivel a város képviselői közül az ábécé sorrendjében PaedDr. Baláž Viktor szerepel az első helyen, a Rozsnyói Lapok 2008 as évfolyamának első számában ezért elsőként ő kap szót. Már a harmadik választási időszakban képviselő, ezúttal az 1. választási körzetből. Eredeti foglalkozása pedagógus, ez idő tájt a Rozsnyói Kereskedelmi Akadémia igazgatója. Olyan saját programmal indultam a képviselői posztért, ami azonos lett a Szebb Rozsnyóért Polgári Társulás programjával. Egy év még rövid idő arra, hogy kiértékelném választási programomat, de amit teljesítettem, konkretizálhatom. A múlt év nekem, mint képviselőnek és mint iskolaigazgatónak általánosságban véve nagyon sikeres volt. Szeretném m e g e m l í t e n i, hogy míg iskolaigazgatóként kérelmeket és ezek biztosítását tervezem, képviselőként kezdeményezem, előterjesztem megszavazom, viszont a kivitelezés a végrehajtó szervek kezében van, ami természetesen az anyagiaktól, a kapacitásoktól és a politikától függ. A képviselőtestületben gyakran felszólalok a városi rendőrség munkájával kapcsolatosan, mely az interpellációimnak köszönhetően jobban összpontosítja figyelmét a város éjszakai életére. Egyértelműen támogatom a térfigyelő kamerarendszer kiépítését és ennek kiszélesítését. A köztisztasággal emeletek alapterülete stb. Az adófizető az adóbevallásában köteles minden adatot feltüntetni, és önmaga számítja ki az adót. Az adóbevalláshoz érdemes csatolni azokat az iratokat, amelyek az adó mértékének megállapításához szükségesek főleg a tulajdonlapot, esetleg más olyan jogiratot, mely tartalmazza az ingatlanhoz fűződő viszonyát, olyan dokumentumokat, melyek az ingatlan méreteit tanúsítják (telekkönyvi kivonat, mértani tervezet, adásvételi szerződés, stb.) Az adóbevallási űrlapot az adófizetők a Rozsnyói Városi Hivatal okmányirodájában az ügyfélfogadási időpontokban kérhetik ki. A kommunális- és apró építkezési hulladékokra vonatkozó illetékek Az illetékek meghatározását Rozsnyó városa azokra az ismeretekre alapozza, amelyek a vonatkozó kalendáriumi évben, január 31-ig a birtokába kerültek. Fontos ezért, hogy az adófizetők a jelzett időpontig jelentsék be azokat a változásokat, amelyek kihatással lehetnek a számukra meghatározott illeték nagyságára. Főleg az illeték fizetésére jogosultak számarányában történt változások (születés, elhalálozás, családtag elköltözése, a dolgozók számának változása, stb.), vagy az illeték nagyságának módosítását jogossá tehető várható változás (a városon kívüli átmeneti lakhely, stb.) Utólagosan arra is felhívjuk az adófizetők figyelmét, hogy akik jogosultnak érzik magukat adófizetési kedvezményre, vagy az adófizetés alóli felmentésre, a szükséges iratokat (igazolás a munkavállalás-, vagy tanulás címén a város területén túli hosszabb tartózkodásról, igazolás az anyagi nincstelenségről, stb.) a folyó év január 31-ig kötelesek az illeték kezelőjének benyújtani. Ennek elmulasztása esetén a kérelmüket nem veszik figyelembe. Rozsnyó város területén a helyi adókra, a kommunális hulladék- és apróbb építkezési anyagok kezelésére vonatkozó illetékek meghatározását tartalmazó általános érvényű rendeletekről és az ezekhez fűződő tudnivalókról bővebb tájékoztatást a Rozsnyói Városi Hivatal honlapján olvashatnak: Andrea Beshirová, a Rozsnyói Városi Hivatal helyi adókért- és illetékekért felelős osztályának vezetője Képviselői számadás kapc sola - tosan leginkább a konténerek körüli rendetlenséget kritizálom, de a szeparált hulladékgyűjtés hiányosságait és a rendszertelen kaszálásokat a lakótelepeken is. Néhány városrészben a járdák javítása a pénzügyi lehetőségek szintjét tükrözi. A J. Kráľ utcán és az egykori Vadász-étterem előtt már rend van. Sajnos a Felsőcsucsomi úton és a P.J.Šafarik lakótelepen a járdák még mindig nagyon rosz állapotban vannak. A városi képviselő testületben az alapfeladatomat az ifjúsággal való munka, az oktatásügy és a sport képezi. Ebben a bizottságban jelenleg egy olyan egységes koncepció kidolgozá- A rendőrség naplójából Ing. Robert Temesinek, a Városi Rendőrség parancsnokának a szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatása szerint Rozsnyón december 15-től január 15-ig 129 kihágást dokumentáltak. Ebből 104 esetben róttak ki bírságot. Ebben az időszakban a városi rendőrség hat lakossági bejelentéssel is foglalkozott. A városi rendőrségnek a közrend védelmében végzett munkájáért egy bejelentő köszönő levelet küldött a polgármesternek. Ez annál is inkább örömteljes, mert a városi rendőrök munkavégzésük során sok konfliktusos személlyel és helyzettel találkoznak. A tízezres büntetés sem riasztó Noha a Rozsnyói Járási Közlekedésügyi Rendészet tízezer korona büntetést is kiróhat, ennek a veszélye mégsem riasztja el azokat a sofőröket, akik gépjárműveiket a bevásárlóközpontok előtt azon a parkolóhelyeken hagyják, melyeket a rokkantak számára tartanak fel. A városi rendőrök már hét ilyen felelőtlen gépjárművezetőt bírságoltak meg. Dohányoznak itt is ott is Még mindig sok dohányos nem tud (vagy nem akar tudni) Rozsnyó Városának a közrend védelmére vonatkozó azon általános érvényű rendeletéről, mely egyebek mellett a közterületeken megtiltja a dohányzást. Az autóbuszra várva a cigaretta egyszer megrövidítheti a várakozást, de, aki ezt teszi, megbüntethetik. A városi rendőrök már húsz elkövetőt kaptak el. A városi rendőrség továbbra is monitorozni fogja a városnak azokat a közterületeit, ahol a leggyakrabban megszegik a dohányzási tilalmat (pályaudvarokon, a SAD RT várótermeiben).teszik ezt a nemdohányzók védelmében, a dohányzás káros hatásának csökkentéséért és a nikotin függőség kialakulása ellen. Az alkohol a kocsmába való A város öt olyan polgárát bírságolták meg, akik a szomjukat alkohollal oltották. No, nem azokat, akik a vendéglőkben vagy otthon ittak, hanem azokat, akik erre a város közterületét használták. Ezt sem engedi meg a város közrendjére vonatkozó már említett rendelet. A jutalmuk természetesen helyszíni pénzbírság volt. Telefonközpont meghibásodása A városi hivatal telefonközpontjának meghibásodása miatt lehetetlen telefonálni a hivatal legtöbb vonalas telefonszámára. A hiba elháritásáig az alábbi telefonszámok használhatóak: Polgármesteri titkárság: 058 / , Jegyzői titkárság: 058 / , Anyakönyvi hivatal: 058 / , A titkárságok kérésük esetén tájékoztatják az érdeklődőket az egyes osztályok vezetőinek mobiltelefonszámairól, vagy megtalálhatóak a honlapon A lakosságtól ezúton is elnézést kérünk, a hiba élháritásán folyamatosan dolgozunk. sán fáradozunk, mely meghatározza majd a város viszonyát a szociális-, sport és kulturális intézményekhez, ugyanakkor a város sportéletének fejlesztésére is elkezdtük egy koncepció kidolgozását. Ebben a koncepcióban figyelembe veszem annak a tagnak a tapasztalatait, amit a Kassai Kerületi Önkormányzat sportéletét meghatározó koncepció kidolgozásában szerzet, ezt a koncepciót a megye képviselőtestülete 2007 decemberében már jóvá is hagyta. Ebbe a koncepcióba javaslatom alapján bekerült egy sportcsarnok felépítésének terve Rozsnyón. A játszóterek és sportterek építése szintén szerepelt a választási programomban. Örömömre szolgál, hogy Rozsnyó tavaly két többcélú játszótérrel gazdagodott, az egyik a Pionír utcai Alapiskola területén (kormány és városi forrásból), a másik a Kereskedelmi Akadémián (csaknem 3 millió korona beruházással, melyet a fenntartó megyei önkormányzat és az iskola állt.). Szándékaim között szerepel a városi képviselőtestület és a fiatalok közötti kommunikáció javítása azért, hogy a város történéseiről eljussanak hozzájuk az információk, ugyanakkor megerősíteni a Diákparlament pozícióit, ami jó partner lehet a közügyek és mindenekelőtt a fiatalok problémáinak participálására. A Szabadidő Központ égisze alatt kezdeményezője és lektora voltam annak a projektnek, mely a fiataloknak a város iránti érdeklődését volt hivatott növelni, vagyis olyan feltételek kialakítását, melyek lehetővé teszik bekapcsolódásukat az értük történő aktivitásokba. A városi parlamentben még három éves ténykedés áll előttünk, ami azért is igényes lesz, mert komplex módon elő kell készítenünk az ipari park létesítésének a feltételeit.

3 aktuális 3 Margarétka Baba-Mama Központ Már minden munkanapon üzemel október 2. - ez a dátum sokak számára teljesen semmitmondó lehet, másoknak viszont rendkívüli jelentőséggel bír. A Margarétka Baba-Mama Központ Polgári Társulás az utóbbi csoportba tartozik. A kezdeményezés célja a gyermekgondozási szabadságon lévő anyukák életének megkönnyítése. A központ lehetővé teszi, hogy enyhüljön az anyukák társadalmi elszigetelődése, mely a gyermekekről történő egész napos gondoskodás velejárója. Ez egy olyan hely, ahol értelmesen tölthetik el az idejüket a gyermekükkel együtt, alkalmuk adódik bővíteni ismeretségi körüket és elmélyíteni kapcsolataikat. A Margarétka a gyermekek számára lehetővé teszi, hogy elsajátítsák a csoportos játék formáit és megtanuljanak együttműködni a többi gyermekkel, előkészítve őket ezzel a bölcsődei foglalkozásokra. S hogy mi történt október 2-án? Első alkalommal találkoztak az anyukák a rozsnyói GIT Közösségi Ház támogatásának köszönhetően, amely közösségi teret biztosított a számukra. A találkozók azóta folytatódtak. A baba-mama klub tevékenysége - igaz, kisebb-nagyobb nehézségek árán egyre intenzívebbé vált. Az anyukák és gyermekeik már heti egy alkalommal találkoztak a klub játszóházaiban. A gyermekek a játékok során ragasztottak, festettek, rajzoltak, játszottak bebizonyították ügyeségüket. Köszönet az örömért A DS Gemer Polgári Társulást a down-kóros betegségben szenvedők és más egyéb mentálisan sérült, illetve mozgáskorlátozott emberek számára hozták létre, melynek Hricová Alena az elnöknője. Ez a társulás a Puškášová Denisa és a Farkašová Mária szülőkkel, valamint a Rotary-klubbal és más támogatókkal felejthetetlen Mikulás-estet szervezett a gyerekeknek. Jólesett körünkben köszönteni a területi hivatal elöljáróját, Hlaváč urat, Kardos urat, az alpolgármestert és más vendégeket. Nagyon jó légköre volt az egész estnek, ami sokban függött a kiváló gzerekműsortól és K+K zenekar élő muzsikájától. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adójuk 2%-val is örömet varázsolnak arcunkra. (bol) A központ 2007-ik évi tevékenységének kicsúcsosodását a karácsonyi ünnepség jelentette - a helyi művészeti alapiskola növendékeinek részvételével. Az ünnepség nem valósulhatott volna meg a jószívű emberek támogatása nélkül. Nagy köszönet illeti a gömörhorkai SCA vállalatot, valamint a rozsnyói: Hankát és Peťot, Vierkát és A TEKO-R új fűtési módszeren dolgozik A hőszolgáltatás a közeljövő témája Nemsokára 15 éve lesz annak, hogy Rozsnyón megalakult a TEKO - R társaság, mely egyebek mellett a lakásaink távfűtését biztosítja. Legújabb terveikről Ing. Július Slovákot, az ügyvezetőjüket kérdeztük. Jožkót, Suchý urat és Nataska asszonyt, aki játékadománnyal segítette a Margarétkát. A 2007-es esztendőt azzal zártuk: reméljük, 2008-ban is találkozunk. Elmúlt az óév, beköszöntött az új esztendő s a Gömöri Ifjúsági Társaság ismét segítő kezet nyújtott nekünk, január 14-től tovább folytatódott a baba-mama klub tevékenysége. De most már nem csak heti egy alkalommal, hanem minden munkanapon 9.00-tól óráig. A közösségi házban rendezett játszóházakon kívül a 2008-as esztendőben egyéb más rendezvényekkel is várjuk a gyermekeket és anyukáikat. Lucia Brabcová, a Margarétka Baba-Mama Központ elnöke Mindenekelőtt kérem mutassa be a vállalatukat. - A TEKO R korlátozott felelősségű társaság a STE- FE SK, r.t. és Rozsnyó Város közös vállalata, mely május 1-én alakult. A STEFE SK. r.t. Szlovákia tizenkét városában és négy községében összességében lakás hőszolgáltatását biztosítja. Tájékoztatásul közöljük, hogy a STEFE SK, r.t. a grázi székhelyű Stierishe Gas-Wärme GmbH tulajdona. Milyen modernizációs beruházásokra készül között a TEKO-R? - Kicseréljük az elöregedett régi négycsöves távfűtési és melegvíz-szolgáltató rendszerünket kétcsövesekre. Közvetlenül a lakások mellett kompakt csatlakozó állomások (KOST) szerelését végezzük el, melyek a melegvíz-szolgáltatást biztosítják. A munkálatokat eddig a P.J. Šafarik lakótelepen, a Közép Lakótelepen, az Óvárosban végeztük el. Dolgozunk a Varga-dombon és a Déli-lakótelep távfűtésének széleskörű felújítását is előkészítjük. Rozsnyó Városával közösen dolgozunk egy terv elkészítésén biomassza kazán létesítésére, mely a Déli-lakótelepen épül fel. Ennek a pénzügyi fedezetét az EU strukturális alapjából, valamint a környezetvédelmi operációs programból akarjuk biztosítani. Milyen ez a KOST kompakt csatlakozó állomás? Mik az előnyei? - A KOST olyan berendezés, mely közvetlenül a lakásban állítja elő a meleg vizet. A KOST akár 10%-al is csökkentheti a hőenergia-felhasználást, ami pozitívan hat a fizetési költségekre Az épületen belül melegíti fel a vizet, a melegvíz-fogyasztást is a lakáson belül méri Effektívebbé válik a hő- és A polgármester értékel... (Folytatás az első oldalról) Hogyan tudott együttműködni azokkal a munkatársaival, akiket örökölt, min kellett változtatnia? - Mint ahogy jó értelemben meglepett az, hogy mennyi ügyes ember, illetve polgár van a városban, ugyanígy jó értelemben lepett meg az is, hogy a városi hivatalnak mennyi rátermett dolgozója van. Ennélfogva alighanem egyike vagyok azon kevés új polgármestereknek, akik az alkalmazottak körében nem végeztek tisztogatásokat. Változásokra gondolom, hogy megalapozottan - a városi szervezeteink felénél került sor, ott is csak a vezetői posztokon. melegvíz-szolgáltató rendszer, ami minőségjavítást és megtakarítást is jelent. A távfűtés és a melegvízszolgáltatás ideje minden ház esetében individuálisan meghatározható, nem függ más épületektől. Az effektív hő-megtakarítás szempontjából fontos elérni, hogy az adott körzeten belül a kétcsöves KOST-rendszer működtetéséhez minden lakásnál illeszthető legyen a KOSTcsatlakozó állomás. A törvény szerint ehhez szükség van a lakosok írásos beleegyezésére. Szlovákiában a STEFE SK ilyen állomást üzemeltet. Ezek a beruházások milyen befolyással vannak a hőszolgáltatás árára? - A beruházások hitelből finanszírozottak. Minden beruházás a gépi berendezések felújítására, a hő megtakarításra irányul. Az energia ára növekszik és nőni fog. A hő árának elfogadható szinten való tartása szükségessé teszi biomaszsza-kazán felépítését is. Ami a hőszolgáltatás árát illeti Szlovákiában, a STEFE társaságon Milyen tervei vannak erre az évre? - Elsődleges cél az ipari zóna építkezéseinek beindítása és beruházók szerzése ide. Indítani akarjuk továbbá a sportcsarnok építését, a főtér felújítási tervét és a fedett uszoda befejezését. Hogyan viszonyul az elfoglaltságához a családja? Jut ideje valamilyen kedvtelésre? - A család a legnagyobb támaszom, de mivel kevés időm jut rájuk, ezért ez a legnagyobb hendikepem is. Igyekszem minden szabad percemben segíteni őket, de nagyok a tartozásaim. Katarína Čižmáriková Martin és Viktória tetszik a legtöbbnek A szülők egyik legkedvesebb kötelessége nevet adni kicsinyüknek. Egyesek a családi hagyományok szerint ( apa, anya, nagypapa, nagymama után) nevezik el gyereküket, míg mások a divat szerint. Hogy a régiónkban melyek a leggyakrabban használt nevek, ezt Krúzs Judit anyakönyvvezetőtől tudtuk meg. Az anyakönyvi statisztikai kimutatás szerint térségünkben 575 gyerek született, akik közül a fiúk részaránya (305) volt nagyobb hoz viszonyítva 29 újszülöttel lett kevesebb. Ami a névadást illeti, a fiú nevek közül tavaly a Martin tetszett a szülőknek a legjobban ( 29 fiúnak adták ezt a nevet), mely a Jánost előzte meg (12), ami tavaly is a második helyen végzett. (Akkor a Patrik volt a legtöbb). Ezúttal a bronzérmes helyen a Krisztián végzett. A női nevek között két éve a Vanessa és az Alexandra vezet ban a Vanessa nyert az Alexandra előtt, de a most befejezett évben (12:12) arányban befogta a Viktória. Sorrendben a harmadik legkedveltebb női név az Alexandra (8). Akadtak természetesen nem mindennapi elnevezések is. Ezek közül a legérdekesebbek: Abigél, Dorina, Csenge, Lilla, Napsugár, vagy Lorenzo, Efraim, Bese, Evan és Rómeo. (kč) belül Rozsnyó azok közé a helyek közé tartozik, ahol a legalacsonyabb. Konkrét számokkal is alá tudja támasztani a beruházások hatását a hőszolgáltatás árára? - Példaként említhetem a Mierova K körzetet, ahol éves viszonylatban egy főre számítva 3,32% - os megtakarítást értek el a meleg vízen. Négyfős család esetében ez már évi 12,28% - os megtakarítást jelent. A folyamatban lévő munkák milyen kihatással vannak a távhőszolgáltatásra? - A szerelő munkák télen is folytatódnak. A hőszolgáltatás kiesését minimalizálni igyekszünk. Az irányítás minősége érdekében együttműködünk a Lakásépítkezési Szövetkezettel, illetve a Spravbyttel, a láncon belül pedig a végső felhasználókkal: a lakástulajdonosok közösségével, a lakásszövetkezettel. A szolgáltatások javítása érdekében ingyenes ügyfél-tájékoztató telefonvonal bevezetését is tervezzük. (sl)

4 4 hírnevünket öregbítették / aktuális Négyszemközt Baska József festőművésszel Egy kiteljesülő alkotópálya Kezdjük a legfontosabbal: mennyire törvényszerű az, hogy festőművész lettél? - Ha ilyesmit kérdezel, belőlem óhatatlanul emléktöredékek bukkannak elő. És aligha véletlen ez! Nézd: tény, hogy rajzolni mindig is szerettem. De csak ez az adottság kevés lett volna. Ettől nekem mindig fontosabb volt a kék szitakötők lebegése a Csermosnya-patak fölött, vagy a Pipitykét eltakaró felhők látványa. Persze Beleszületünk a világba és nem tudjuk az élet hogyan fog bánni velünk. Sok múlik a családon, a szűkebb pátrián, a városon és hát nem kevésbé azon, hogy mit hoz a történelem, de a legtöbb mégis tőlünk függ. Leginkább rajtunk múlik, hogy felismerjük-e tehetségünket, helyünket és feladatunkat az élő világban. Baska József festőművészt is a gömöri táj indította el pályáján, de a művészetét már Budapesten teljesítette ki. Alkotásaira Isztambultól kezdve Párizson, Rómán át Amerikáig sok helyen felfigyeltek. Nyitott szemmel és érzékeny lelkülettel nézi ő is a világot, de tudja, bárhol is járjon, olyan érintést, mint amilyet gyermekkorában Rozsnyótól kapott, másutt nem igen remélhet. Vele beszélgetünk az alábbiakban. említhetném a krasznahorkai búcsúkat, a gyönyörű képeket a várban... Igaz, nem csak az ilyen idillikus emlékeim voltak meghatározóak. A légiriadókat sem tudom elfelejteni. A Sztalin-gyertyák okozta riadalom belémmart -, de talán még jobban a háború utáni megpróbáltatások! A családunknak itt mindene elveszett. Az élet teremtette tragikus költészet majdnem minden emberből kihoz valamit, - belőlem a festészetet. Tanulmányaidat már Magyarországon kezdted el - Diósgyőrben telepedtünk le, ott érettségiztem, majd a budapesti Iparművészeti Főiskola festészeti szakán diplomáztam. Baska József (jobb oldalon) üdvözli a kiállításán megjelenő Kisantal Bélát, Budapest V. kerületének képviselőjét és rozsnyói festő-kollegáját, Kuchta Jánost. Ahonnan viszont nem akartak elengedni? -Megszerettek, és elismerték, amit képviseltem. Az iparművészetin 45 évet tanítottam. Számomra is megnyugtató valamelyest, hogy számtalan tehetséges embert segíthettem a pályára rajzi- és festészeti felkészítésemmel. Mi volt a legfontosabb abból, amit adni szándékoztál nekik? - A modern szemlélet. Nem volt ez könnyű feladat, hiszen a hatvanas- és a hetvenes években Magyarországon is a szocreál és a munkásábrázolás dübörgött, miközben Európa a tiszta művészetet pártolta. A hatvanas évek elején még én is figurális művészetet c s i n á l t a m igaz egy új szemlélettel, de csakhamar átléptem az absztrakt világba, ahol a tiszta művészet irányvonalának követésével sikerült a magam világát megjeleníteni. Magyarországon a budapesti Ernst Múzeumban 1974-ben, majd a Műcsarnokban 1989-ben megrendezett kiállításomat tekintem a legjelentősebbnek. És a külföldiek? - Jó visszhangja volt az 1983-as baseli, athéni, ankarai és isztambuli bemutatkozásomnak és egy évvel később az amerikai világkiállításon, Minnesota Államban is jól fogadták a képeimet. Tanulságosnak tartom a római és a párizsi kiállításomat is. Szerencsés embernek tartod magad? - Ha a családomat nézem, akkor minden képpen. Rényi Katalin grafikusművészben immár harminc éve nem csak jó feleséget, hanem igazi alkotótársat is találtam. Az alkotó folyamatokban is nagy szükségünk van egymásra. Azt mondhatom, hogy a családom is beleszületett a művészetbe. Balázs fiam reklámgrafikus lett, Bar- Rozsnyó díszpolgára bara lányom a budapesti Képzőművészeti Egyetem ötödéves grafikus hallgatója és egyben a Filmművészeti Egyetem másodéves operatőr-szakos hallgatója. Rómában mind a négyen együtt mutatkoztunk be. Egy művészcsalád kiállítása címet viselte a tárlatunk. Sok helyen megfordultál a világban. Hova utaztál a legnagyobb szeretettel és hova vágysz még? - Mindig nagy szer e t e t t e l m e n t e m Rozsnyóra, Dernőre, Váraljára. Ezek zömében rokoni látogatások voltak. Mindig élményekkel, szeretettel töltöttek el. A vágyaim pedig már teljesültek is, hiszen a közreműködésemmel Rozsnyó és Budapest v. kerületi városrésze, Belváros-Lipótváros testvérvárosi szerződést kötött és nagyon jó kapcsolat alakult ki a két fél között. Számomra külön öröm, hogy 1997-ben a Malom Művésztelepet is létre hoztuk Rozsnyón. Ha édesapám egykori malma tárgyi valóságában már nincs is meg itt, mi ezzel a nyári nemzetközi képzőművészeti szimpóziummal a nevét - ha csak szimbolikusan is -, de tovább éltetjük. Baska József festőművészt magáénak érzi Rozsnyó. Ezt az önkormányzat képviselőtestülete azzal a döntésével is megerősítette, hogy 1999-ben a város díszpolgárává fogadta. Baska József az idén egy fontos római kiállításra készül. További ispirációkat és töretlen alkotóerőt kívánunk számára! Štefan Gerža Próbáljunk meg szeretetet ajándékozni Olvasói levél Békében leélni az életet többet jelent mint gazdagságban! Elmúlt a karácsony, 2008 első napjai is utánunk vannak. Örültünk a kedveseinktől kapott ajándékoknak és igyekeztünk örömöt szerezni a hozzánk legközelebb állóknak. Minden ember örömmel fogadja el az ajándékot, azt is, amit nem pénzért lehet venni, melynek szellemi méretei vannak. Az ilyen ajándékok közé tartozik abarátság. A tiszta barátság, mely a szívből sugárzik. A világon semmi nem sebez meg annyira, mint az alakoskodás, az ellenszenv, az ócsárolás, a pletyka ezek a szellemi szegénység ismérvei. Minden ember értékét az adja meg, hogy mennyit képes a környezetének, a barátainak nyújtani. Néha elég egy kézfogás, egy mosoly, egy vállveregetés. Próbáljunk meg ez éven kölcsönös egyetértést, barátságot és szeretetet ajándékozni. Szebbé válik ezáltal az élet. Vezessen hát mindnyájunkat az idén: a hit, a remény, a szeretet! Legyünk testileg egészségesek, szellemiekben gazdagok és Isten áldja meg 2008-ban mindennapjainkat. Ezt kívánom a vezetőinknek, Rozsnyó minden lakosának és főleg a nyugdíjasoknak, Kostelníková Ružena, a nyugdíjasklub elnöke Jelentős kitüntetés a Polgármesteri- díj átadásának színhelye volt december 28-án a városi önkormányzat székháza, ahol az ünnepi ülésen a város első embere, Vladislav Laciak polgármester a kulturális életben kifejtett munkájáért Mgr. Kardošová Evanak, a Zöld fa utcai Alapiskola igazgatóhelyettesének (a középen) és Ibosová Henrietanak, a Jasanima Folklóregyüttes megalapítójának nyújtotta át a kitüntetést.

5 sport / törtélenem A sportcsarnokokban minden korosztály örömmel kergeti a labdát Futball- mozaik 5 Első hazai vereség A labdarúgók télen sem pihennek, a sport csarnok műfüves pályáját használják. Néhány érdekes információval szolgálunk a rozsnyói futballisták különböző kategóriájú eredményeiről és műsoraikról. Fiatal tanulók tornája Az ŠK Tempus rendezésében január 12-én Rimaszombatban került sor a fiatal tanulók (az 1998-ban szül. évf.) terem tornájára. Két csoportban összesen 12 csapat mérkőzött. A rozsnyói fiúk az A-csoportban játszottak. Eredményeink: SP MFK Rožňava - Tempus R.Sobota 0:0, SP MFK Rožňava- FK Badín/B. Bystrica 0:2, SP MFK Rožňava - FC Nitra 0:1, SP MFK Rožňava - KAC Košice 1:1, SP MFK Rožňava - Slovenská Ľupča 0:2. Az A-csoport győztese Slovenská Ľupča lett. Az SP MFK Rožňava a 4. helyen végzett és a csoportban a helyért játszott. A helyért folyó meccsek eredményei: SP MFK Rožňava - FK Rim. Sobota 3:0, SP MFK Rožňava - FK Šaca 1:1, SP MFK Rožňava - Salgótarján 1:1. A rozsnyói fiúk csapata végül a 10. helyen végzett, legjobb játékosa Vaško Filip volt. Értesítés Kérjük Rozsnyó város lakosságát, hogy lehetőségükhöz mérten segítsék a Rozsnyói Lapok terjesztőinek munkáját postaládájuk hozzáférésének engedélyezésével. Köszönettel: a szerkesztő bizottság A tornát az FC Nitra nyerte. Előkészületi torna Január 19 én szintén Rimaszombatban tartották az ifi tanulók (1999-as évf.) előkészületi tornáját. Eredményeink: SP MFK Rožňa - Tempus RS 0:3, SP MFK Rožňava - Salgótarján 1:0, SP MFK Rožňava - Vác 1:0, SP MFK Rožňava - Dunafer 1:2, SP MFK Rožňava - Slovenská Ľupča 1:1, SP MFK Rožňava - Badín BB 2:2. A torna győztese a Dunafer lett. Az SP MFK Rožňava a helyet szerezte meg. A legjobb rozsnyói játékos Kelemen Marco volt. Barátságos mérkőzések (férfiak) műsora Rožňava- FK Hrabušice (umelá tráva Košice) FK Moldava- SP MFK Rožňava (10,30 hod.) SP MFK Rožňava- Gem. Poloma (11.00) SP MFK Rožňava- FK Tisovec (11.30) FK Jesenské- Rožňava (um. tráva R. Sobota) FK Revúca- SP MFK Rožňava SP MFK Rožňava- Gem. Hôrka SP MFK Rožňava -Krh. Podhradie Lok. Košice- SP MFK Rožňava 3.2. SP MFK Rožňava- FK Svit Fedett pályás idényműsorok teremtorna ŠK Tempus (1999-es évf.) teremtorna ifj.- és id. tanulók Poprad JUDr. B. Benedik emlékverseny- Košice (id. tanulók) 2.2. teremtorna Moldava ( ) teremtorna Rožňava (id. ifj. tanulók) teremtorna Moldava (1996) Teremtorna ŠK Tempus R.Sobota (1997) Mgr. Dušan Pollák Az új esztendőben máris teljes gőzzel folytatódott a női extra liga. Noha csapatunkat Serbáková Z.-vel és Poláková K.-val megerősítették, itthon mégis bekövetkezett az első botlás. Rožňava - MBK Ružomberok 55:82 (15:26, 16:18, 12:24, 12:14) Legtöbb találat: Csávás 18, Antalecová 14, Barényiová 7 - Palušná 21, BD: 18/14-7/4, faulok: 13-19, hármasok: 3-4, játékvezetők: Brziak és Cetl Eddig a hazai pályán megőriztük a veretlenségünket, de az új évbe lépve elveszítettük ezt a dicsőséget. Nem volt elég erőnk a Rózsához. INPEK UKF Nitra - Rožňava 94:52 (18:12, 21:17, 31:12, 24:11) Legtöbb találat: Kubatová 25 - Kováčiková 12, Csávás 11, Antalecová 9 BD: 32/20-28/22, faulok: 21-29, hármasok: 5-2, játékvezetők: Kuzmiak és Lamoš, 450 néző. A mérkőzést a mi lányaink kezdték jobban, az első tízperc után 18:12-re vezettek, de a továbbiakban a hazaiak domináltak. A játékidő múlásával szó szerint lehengerezték vendégeiket és 42 pontos fölénnyel kiütéses győzelmet arattak. Rožňava - Slovan Bratislava 93:75 (12:18, 23:17, 27:17, 31:23) Legtöbb találat: Antalecová 26, Egedová 25, Csávás 21 - Kozmonová 23, BD: 35/25-18/11, faulok: 22-25, hármasok: 4-5, játékvezetők: Pipíška és Daňo Ismét segített a hazai közönség! Az első félidő re végződött,de aztán újra sikeresek lettek a lövéseink. A harmadik tízpercben már jelentős vezetésre tettünk szert, amit a mérkőzés végéig még növelni tudtunk. Legközelebbi mérkőzések: itthon B. Bystricával, 2.2. án Poprádra megyünk, 2.9.-én a bajnok KOSIT KOŠICE csapatát fogadjuk és az alaprész utolsó mérkőzésére án Myjavára utazunk. (forrás: A száz évvel ezelőtti város december 23-án, hétfőn zajlottak le Rozsnyón a helyhatósági rendes választások. Ezek könnyed lefolyása és az eredmények kihirdetése után az illetékes választói bizottsághoz írá- s o s bejelentés érkezett, mely az eredmények anulálását, és új választások kiírását kérte. Egy bizonyos rozsnyói polgár, egy jegyző-jogász folyamodványában arra hivatkozott, hogy helytelenül állították össze a választók listáját, mert nem az 1907-es, hanem az 1906-os nyilvántartási listát használták. A választási bizottság ejtette a beadványát, és megerősítette a választás eredményét. Szerintük ez a polgár helytelenül interpretálta a választási törvény 39 -át, mely kimondja, hogy a következő választásra a választók listáját a korábbi választások TÖRTÉNELEM utáni időszak második felének nyilvántartási valósága szerint állítják össze, legkésőbb az előző év szeptemberéig megfelelően, amikor a választások történnek. Az előző év és a választási időszak második fele egyértelművé tették 1906 ot. A beadványt megfogalmazó jegyző úr kénytelen volt ezért megemészteni a keserű szakmai kioktatást erről a csavarosra sikeredett törvény paragrafusáról. A Rozsnyói Városi Önkormányzat első rendes ülését Január 15- re hívta össze Sziklay Géza polgármester. Noha a 13 pontos napirendet gondosan előkészítették, a tanácskozás a határozatlanképesség miatt elmaradt, ugyanis a képviselők kétharmada nem jelent meg. A rendkívüli ülésen, Január 29-én, 15 őrai kezdettel viszont mindnyájan megjelentek. A napirenden szerepelt például: a város új statútuma előszavának véleményezése, azon képviselők büntetésének megszabása - akár 30 koronára, akik a tárgyalás rendjét megsértik. A jóváhagyott tárgyalási rend szerint a képviselő egy témához csak egyszer szólhatott hozzá, méghozzá abban a sorrendben, ahogy a jegyzőnél bejelentkezett. Akulturális és társadalmi élet gazdag volt ban Rozsnyón ezek a bejegyzett egyletek és szervezetek működtek: 1. Rozsnyói Polgári Társalgási Egylet a politikától kezdve a gyereknevelésen át a szociális kérdésekig, a munkanélküliségig előadásokat, felolvasásokat rendezett csaknem mindenről 2. A Rozsnyói Iparos Ifjak Önképző Egyesülete Fiatalok egyebek mellett a rendi és polgári etikával foglalkoztak 3. Rozsnyói Művelődési Egyesület gazdag előadói és egyéb kulturális tevékenységet fejtett ki 4. A Rozsnyói Kereskedő Ifjak Egyesülete Ezek a tehetséges műkedvelő színészek évente 1-2 színművet bemutattak, melyet nagy számban látogattak a rozsnyóiak. Minden előadás után táncmulatság is volt. 5. Rozsnyói Jótékony Nőegylet karitatív, szociális, támogató tevékenység volt a küldetése. Pénzt, ruhát, élelmet és egyéb dolgokat gyűjtott a szegények megsegítésére. 6. Katolikus Legényegzlet Előadásaikon, beszélgetéseiken a fiatal férfiak keresztény értékrendjével foglalkoztak, valamint a házasságra és a katolikus családi életre való felkészítéssel. Kulturális tevékenységet is kifejtettek. 7. A Katolikus Főgimnázium Ifjúsága 8. Az Evangélikus Főgimnázium Ifjúsága - Mind a két társaság kulturális- és társadalmi rendezvények szervezésével igyekezett presztízst szerezni, melyeket táncmulatság követett, melyek bevételét jótékonysági célokra fordították. 9. A Rozsnyói Bányász Ifjúság Bányász ünnepségeket, fúvós zenekari fellépéseket, majálisokat, ifjúsági összejöveteleket rendezett a természetben. Tájoló színház január 26-án Rozsnyóra érkezett Budapestről Dombay Mihály hívatásos színházi társulata. A kiváló művészek két hétig tartózkodtak a városban és tíz drámát illetve vígjátékot adtak elő, perfekt betanulással, súgó nélkül. A Rozsnyói levéltár anyagából feldolgozta: Dr. L.Husár

6 6 lakossági hírek és hirdetés Örökre eltávoztak 2007 decemberében Decemberben mondták ki az igent František Guľáš és Paulína Palíková Ondrej Petrík 48 év Attila Kováč 23 év Roman Pásztor 29 év Marta Urbanová 77 év Ján Mertuš 67 év Magdaléna Hetesiová 67 év Gizela Miškolcziová 86 év Zdenka Slosáriková 55 év Dušan Zemko 53 év Anna Köhlerová 82 év Margita Rusňáková 64 év II. 1. II. 2. II. 3. II. 4. II. 5. II. 6. II. 7. II. 8. II. 9. II. 10. II. 11. II. 12. II. 13. II. 14. II. 15. KIM gyógyszertár Kósa Shopper utca NONA Gyógyszertár EUROLEKÁREŇ gyógyszertár Tesco áruház NONA Gyógyszertár AZA gyógyszertár AZA gyógyszertár KIM gyógyszertár Kósa Shopper utca MUDr. Ján Vasas 64 év Margita Rusňáková 65 év Elena Pástorová 84 év Mária Nagyová 53 év Štefan Dúha 79 év Ladislav Munka 80 év Štefan Širgely 62 év Alica Kiššová 66 év Xénia Homjaková 32 év Ján Kováč 88 év Örökre eltávoztak 2008 január közepéig Helena Kuchtová 84 év Margita Uharčeková 72 év Peter Berkeš 31 év Anna Balogová 73 év Katarína Kováčová 74 év Helena Liptáková 71 év Forrás: Mgr. Katarína Molčanová IRIS, Akad. Hronca 2, , Rožňava, č.t.: Rozsnyói gyógyszertári ügyeletek februar II. 16. II. 17. II. 18. II. 19. II. 20. II. 21. II. 22. II. 23. II. 24. II. 25. II. 26. II. 27. II. 28. II. 29. Fogászati ügyeletek februar EUROLEKÁREŇ gyógyszertár Tesco áruház NONA Gyógyszertár EUROLEKÁREŇ gyógyszertár Tesco áruház AZA gyógyszertár AZA gyógyszertár (sz) MUDr. Endrek Ján, Rv, Letná 42, budova Štatistického úradu Idegeneket ne engedjünk a lakásba! Újra és újra ismétlődnek azok az esetek, amikor az idősebb polgárokat megtévesztik, majd kirabolják. Az elkövetők rendszerint autóbaleset áldozatának tüntetik fel magukat, ami csak kitalált, de pénzbeli segítséget kérnek, vagy a villamos művek dolgozójaként jelentkeznek be, azzal, hogy a túlfizetést jöttek elrendezni, de mindig nagyobb pénzből szeretnének visszaadni, merthogy nincs aprójuk, vagy villanyszerelőként mutatkoznak be, akik az EU-n belül engedményeket tehetnek a háztartási villamos energia árára. Nem egyszer azzal jönnek, hogy pénzjutalmat hoznak a károsult nyugdíjasnak, mert bejelentés alapján a sorsolást ő nyerte meg. Előfordul, hogy a károsult személyt arról értesítik, hogy nagyobb összeget nyert, megmondják milyen címen veheti át, de a nyereményért ott adót kell fizetnie és így tovább. Előbb persze meggyőződnek arról, hogy a ház tulajdonosa egyedül van-e otthon. A szélhámosok között nők és férfiak is vannak. Hogyan előzhetőek meg az átverések? Tisztelt magasabb kort megért polgáraink de mások is jegyezzék meg: ne engedjenek be ismeretlen, idegen embereket a lakásukba, házukba. Soha semmilyen nyereményben ne higgyenek, ha semmilyen versenybe nem kapcsolódtak be. A hivatalok-, a villamos művek dolgozóit kérjék meg szolgálati igazolványuk felmutatására. Semmilyen idegennek soha ne árulják el, hogy egyedül vannak otthon. Ha mégis kirabolják, jelentse a rendőrségnek. Jegyezzék meg az elkövető kinézetét, autója típusát, melyen távoztak, a színét, rendszámát A rendőrség egyúttal kéri a polgárokat, hogy legyenek óvatosabbak a csábító kínálatok esetén, ne dőljenek be a könnyen megszerezhető pénznek és főleg, hogy ne engedjék be háztartásaikba ezeket a szélhámosokat. Ha ilyen eset mégis előfordul, a rendőrség kéri a polgárokat, hogy jelentsék azt azonnal az ingyenes 158-as telefonszámon. Ing. Peter Lenkey százados, A Rozsnyói JRP bűncselekmény megelőzési csoportja Számítógép kezelői tanfolyam indul A Rozsnyói Városi Hivatal /Šafárik utca 29/ tisztelettel tudatja az érdeklődőkkel, hogy februárjában újból Számítógép kezelői tanfolyamot indítunk. A jelentkezők 40 órában megtanulhatják a Windows, MS Word, MS Excel és Internet kezelését. A tanfolyam ára 300,- Sk / 40 óra. Jelentkezési lapokat a hivatal jegyző-helyettesénél / 3. em, 301 ajtó /, vagy a jegyző titkárságán / 3. em / lehet igényelni. A jelentkezők száma meghatározott. Tanfolyamunkra szívesen fogadunk nyugdíjasokat is. Gresa Iveta, jegyző-helyettes inzercia RL /1 Azon lakosoknak, akik gázzal fűtenek, lehetőségük van 2008.február között naponta 10:00-16:00 óráig az OKC (A-Club) térségében a SLOV-ENERGIA társulattal szerződést kötni a nem törvényesen számlázot pénz visszatérítésére. Ez a os évekre vonatkozik, amikor a törvényeket megsértve magasabb összegeket számláztak. A szerződéshez mellékelni kell egy-egy számlát gázról és villanyról az elmult időszakból. A szerződésből a lakosnak semmiféle pénzbeli kötelezettsége nem származik (utólagosan sem). info: Közvilágítási hibabejelentő vonal Értesítjük városunk lakóit, hogy a közvilágításban előforduló kiesések vagy egyéb hiányosságok bejelentésére közvilágítási hibabejelentő vonalakat létesítettünk. A bejelentéseket telefonon minden nap 08:00-tól 16:00 óráig a következő telefon számokon: 058 / vagy a tehetik meg, illetve a e/mail címen. PROGRES TC k.f.t (v) MUDr. Potocká Helena, Rv, Špitálska 1, Poliklinika (sz) MUDr. Šoltés František, Rv, Špitálska 1, Poliklinika (v) MUDr. Šimko Ján, Rv, Špitálska 1, Poliklinika (sz) MUDr. Szombáthyová Katarína, Rv, Štítnicka (v) MUDr. Végsö Viktor, Rv, Košická (sz) MUDr. Breuer Andrej, Rv, Špitálska ulica č. 1, Poliklinika (v) MUDr. Breuerová Elena, Rv, Špitálska ulica č. 1, Poliklinika Az ügyeletek délig látogathatók! ROZSNYÓI LAPOK Rozsnyói Lapok - Rozsnyó Város Önkormányzatának havilapja, kiadó: Rozsnyói Városi Hivatal, Šafárik u. 29., Rožňava, Szerkesztő bizottság: Štefan Gerža - elnök, tagok: MUDr. Vladislav Laciak, Ing. Iveta Gresa, Ladislav Dávid, PhDr. Katarína Čižmáriková. Főszerkesztő: PhDr. Katarína Čižmáriková. Regisztráció: SZK Kulturális Minisztériuma - RP 342/2007. Nyomda: ROVEN Kft., Vlachovo. KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM HOZHATÓ!

7 önkormányzat 7 A Rozsnyói Városi Önkormányzat ikai képviselő testületi ülésén hozott határozatok A képviselő testület: 272/2007 tudomásul veszi a korábbi határozatok teljesítéséről szóló tájékoztatót 273/2007 jóváhagyja a nov. 29-én elfogadott 243/2007 sz. határozat teljesítési határidejének módosítását januári hónapra tudomásul veszi a Rozsnyó város költségvetési provizóriumával kapcsolatos tájékoztatót 274/2007 jóváhagyja a Rozsnyói Városi Hivatal szervezési felépítésének megváltoztatását a benyújtott tervezet szerint 275/2007 jóváhagyja I. a 2007-es évre szóló költségvetés III. sz. változatát, a költségvetési szervezetekre is vonatkozóan, mint kiegyenlített költségvetést ebből: a többletet mutató, működési célú költségvetés ezer Sk többlettel általános bevételek ezer Sk általános kiadások ezer Sk a hiányt mutató, felhalmozási célú költségvetés ezer Sk hiánnyal felhalmozási célú bevételek ezer Sk beruházási célú kiadások ezer Sk a hiányt mutató finanszírozási célú költségvetés ezer Sk hiánnyal finanszírozási célú bevételek ezer Sk finanszírozási célú kiadások ezer Sk II. a működési célokat szolgáló költségvetés többletének felhasználását a beruházási célú kiadások pótlására ezer Sk összegben III. a működési célokat szolgáló költségvetés többletének felhasználását a finanszírozási célú kiadások pótlására ezer Sk összegben IV. az egyes általános iskolák - mint költségvetési szervezetek - költségvetésének változtatását 276/2007 jóváhagyja I. az euró bevezetésével kapcsolatos tervezetet, melyben érintettek a város által létrehozott és támogatott költségvetési szervezetek, egyben a munkacsoport összetételét II. a városi főellenőr megbízatását az ellenőrzések lebonyolítására III. a gordülésmentes euróbevezetés lebonyolítása érdekében létrehozott munkacsoport tagjává Bolacek Ondrej képviselőt nem hagyja jóvá az euro szlovákiai bevezetésénél az Etikai kódexhez való csatlakozást 277/2007 jóváhagyja a kommunális hulladékokra és az apró építkezési hulladékra vonatkozó általános érvényű rendeletet 278/2007 jóváhagyja a város által fenntartott iskolákban, az iskolai menzákon való étkezések biztosítására vonatkozó általános érvényű rendeletet 279/2007 jóváhagyja egy tanulmány kidolgozását ig további lakóházak építésére Rozsnyón, a Kör utca mögötti területen 280/2007 tudomásul veszi a 2007-es évben megvalósított beruházásokról szóló tájékoztatót 281/2007 jóváhagyja a HM Invest k.f.t., Mierová u. 19., Bratislava megbízotti szerződését Rozsnyó város regionális fejlesztésére, mely alapján juttatásuk a város re szólószó költségvetésének általános kiadások című tételéből történik. A juttatás mértéke a szerződésben meghatározott munka mennyiségének elvégzésétől függ, úgy, hogy a az igazoltan elvégzett beruházás értékének 1% -át kapja. 282/2007 visszavonja a napirendről a város tulajdonában levő terület eladásáról szóló ügyiratot Danko Jánosnak, Rozsnyó, Kyjevi utca /2007 nem hagyja jóvá Rozsnyó kataszterében az IBV Tehelna m2 terjedelmű terület eladását a HRI- VIS Dealing k.f.t., Hlavná 56, Prešov részére 284/2007 nem hagyja jóvá Gacek Gabriel részére - lakhelye Rudná a Rozsnyó város kataszterében levő alábbi ingatlanok eladását: - a KN 450/3 számú parcella, mely 33 m 2 beépített terület sz. garázs - a KN 450/4 sz. parcella, mely 36 m 2 beépített terület sz. garázs 285/2007 nem hagyja jóvá Kočiš Gabriel részére lakhelye: Rozsnyó, Kijevi utca 42 - a Rozsnyó város kataszterében levő alábbi ingatlanok eladását: - a KN 450/5 3 számú parcella, mely 36m 2 beépített terület sz. garázs - a KN 450/6 sz. parcella, mely 36m 2 beépített terület sz. garázs - a KN 450/7 sz. parcella, mely 29m 2 beépített terület sz. garázs 286/2007 visszavonja a napirendről a Kónya Aladár és neje tulajdonát képező családiház, Rozsnyó, Podrákošská u. 4. sz. megvásárlására vonatkozó ügyiratot a városi hivatal jegyzőjének szakvélemény kidolgozását az érintett ingatlanra és az ügyirat előterjesztését a legközelebbi képviselőtestületi ülésre határidő: a leírtak szerint 287/2007 nem hagyja jóvá a én elfogadott 195/2007 sz. határozat megváltoztatását Macák Ondrej Ing, Rozsnyó, Kúpele 1548 javaslatára 288/2007 jóváhagyja a Lőtérre vezető közút alatti alábbi parcellák megvásárlását a város tulajdonába: Rozsnyó kataszterében lévő KN-E/1677/1, 1678 és 1679 sz. parcellák - összesen 1299 m2 terjedelemben, melyek geometriai tervrajz alapján kerülnek meghatározásra, és vételi ára a szakvéleménynek megfelelően 223,08 sk/m 2. A vétel Sedlák Ladislav, Rozsnyó, Safárik utca 67, Sedlák Juraj, Rožňavské Bystré 118 és Sedlák Ladislav, Rakovnica 31 uraktól történik, Jóváhagyja továbbá a Lőtérre vezető közút alatti parcellákért ig visszamenőleg - a bérleti díj megfizetését 3,20 Sk/m 2 /év összegben Elrendeli A városi hivatal jegyzőjének az adásvételi szerződés kidolgozását Felelős: jegyző Határidő: a geometriai tervrajz előterjesztésétől 30 nap 289/2007 nem hagyja jóvá a én elfogadott 230/2007 sz. határozat megváltoztatását 290/2007 jóváhagyja az korona értéket jelentő, Szőllős Juraj nevét viselő több funkciós sportlétesítmény jegyzőkönyvi átádását a Rozsnyói Úttörők-utcai Alapiskola kezelésébe a városi hivatal jegyzőjének a jegyzőkönyv kidolgozását felelős: jegyző határidő: jóváhagyástól számított 10 nap 291/2007 jóváhagyja szolgalmi út bejegyzésének terhét MUDr. Kočár Jozefre és nejére, Rozsnyó, Okružná 18, a város tulajdonában lévő KN 4218 és 4230/1 sz. parcellákra vonatkozóan, a geometriai tervrajz alapján bejegyzett terjedelemben Elrendeli A városi hivatal jegyzőjének a teher bejegyzéséről szóló szerződés elkészítését Felelős: jegyző Határidő: a geometriai tervrajz előterjesztésétől számított 30 nap 292/2007 tudomásul veszi az autóbuszpályaudvar feletti, Kertész utcában levő parcellák és a Shell-üzemanyagtöltő állomás feletti parcellák aukciós áron való eladásáról szóló tájékoztatót Elrendeli A városi hivatal jegyzőjének az aukciós eladás újbóli meghirdetését Felelős: jegyző Határidő: azonnal A város polgármestere utasítására a határozat végrehajtása felfüggesztve 293/2007 jóváhagyja a kassai P.J. Safárik Egyetem rozsnyói kihelyezett karának 2008-as évre szóló juttatás folyósítását, ,- Sk összegben, az 1, 2, 9, 10 sz. pontokban leírt célokra 294/2007 visszavonja a napirendről az alábbi ügyiratot: - a Közbiztonsági bizottság összetételének megváltoztatására előterjesztett javaslatot - az oktatásügyi-, kulturális-, ifjúsági bizottságok taglétszáma növelésére és összetételének megváltoztatására előterjesztett javaslatot 295/2007 tudomásul veszi a 2008 as évre kidolgozott képviselő-testületi üléseinek időponti és tartalmi tervét 296/2007 tudomásul veszi a Rozsnyói Fábry Zoltán Alapiskolában, Komensky utca 5, ismételten végzett pénzügyi vizsgálat eredményeiről szóló tájékoztatót 297/2007 elfogadja a Kertész utcában levő parcellák eladása elleni petíciót 298/2007 visszavonja a napirendről az alábbi ügyiratot: a rozsnyói Agrex k.f.t.bérleti szerződésében vállalt kötelezettségeinek teljesítéséről szóló tájékoztatót a város főellenőrének a tájékoztató átdolgozását az elhangzott javaslatok figyelembevételével, és a tájékoztató előterjesztését a legközelebbi képviselőtestületi ülésen felelős: főellenőr határidő: leírtak szerint 299/2007 tudomásul veszi a városi vagyon kezelési formájáról szóló javaslatot /ma 1. rozsnyói r.t./ a városi hivatal jegyzőjének az 1. Rozsnyói Rt. vel karöltve a II. sz.varriáció analízisének kidolgozását és az előterjesztését a képviselőtestület 2008 áprilisában megtartandó ülésére felelős: jegyző határidő: /2007 jóváhagyja Rozsnyó város költségvetéséből a városi strandfürdő gépházának felújítására szánt pénzügyi csomag elkülönítését a városi hivatal jegyzőjének közbeszerzés kihirdetését beruházási hitel nyújtására, előtérbe helyezve ezálal ezt a költségbiztosító formát Felelős: jegyző Határidő: MUDr. Vladislav Laciak polgármester

8 8 városnapok ROZSNYÓI VÁROSNAPOK Vasárnap Szlovák pohár és Rozsnyói pohár :00 - A sporttáncverseny megnyitása - a Kereskedelmi és Kulturális Központ nagyterme A Városnapok 08 ünnepélyes megnyitása - közvetíti az RVTV Belépti díj: felnőtteknek 150,-Sk, gyerekeknek 12 éves korig 60,-Sk Hétfő 17:00 - Vállalkozók találkozója a városi önkormányzat képviselőivel - A Déli lakótelep Regionális Tanácsadó és Tájékoztató Központjában Kedd 17:00 - Rozsnyó polgárainak fóruma találkozás az önkormányzat vezetőivel a Városháza II. emeleti kongresszusi termében, Szerda 9:00 - A diákparlament tagjainak találkozója a városi önkormányzat képviselőivel Téli stadion 13:00 - A kultúra dolgozóinak találkozója a városi önkormányzat képviselőivel - Városháza I. emelet, 16:00 - A város nyugdíjas dolgozóinak találkozója a városi önkormányzat képviselőivel - Városháza I. emelet, Bányászok tere Csütörtök 8:30 - Kosárlabdatorna a Polgármester díjáért évfolyam tanulói számára - Letná utcai tornaterem 17:00 - A 2007-es év legjobb sportolójának és legjobb sportcsapatának kihirdetése Budapesti divatbemutató, Belváros-Lipótváros Közreműködik: Lucia Liptáková, MISS SUMMER INTERNATIO- NAL 07 és a SAMBED TK a KKC színházterme belépő ingyenes Péntek 14:00 - A partner városok önkormányzati képviselőinek találkozója 16:00 - Konstrukció és fikció - Jozef Peniaško fotóművész kiállításának megnyitása GOS Galéria, Betléri út 19:00 - Koncert: CSEPREGI ÉVA - ex NEOTON FAMÍLIA, VÁCLAV NECKÁŘ ÉS A BA- CILY A KKC színházterme Beléptidíj: 300,- Sk, jegyelővétel: TIC, ACTORES pénztára Szombat 9:00 - Ökumenikus istentisztelet a rozsnyói református templomban 11:00 - A legnagyobb városi kitüntetések ünnepélyes átadása a Hronec utcai eskető teremben 14:00 - Labdarúgó mérkőzés a Polgármesteri pohárért Old Boys - FC Fortuna, a kereskedelmi akadémia tornaterme Vasárnap 14:00 - ČIN ČIN - gyerekszínház, a zólyomi D.J.G.Tajovský Színház előadása, KKC - színházterem Jegyár: 30,- Sk Keretrendezvények: :30 - Vegyes csoportok röplabdatornája - az Arany utcai Alapiskola tornaterme :00-15:30 Fantázia, ügyesség és művészet - kiállítás a diákok Ügyes Kezek Körének munkáiból, Fábry Z. Alapiskola kedd 8:00-13:00 - Mit tudunk Rozsnyóról? - Pionír utcai Alapiskola 1. Rozsnyó ecsettel -1. kategória évfolyam, 2. kategória évfolyam 2. Rozsnyói számítások a matematikus diákok versenye, 8. évfolyam 3. Hogyan mutatnám be Rozsnyót a külföldi túristáknak? - a diákok angol nyelvű versenye, 9. évfolyam 4. Gömöri személyiségek az irodalomban - diákok versenye, évfolyam 5. Mit tudok már Rozsnyóról? - a diákok földrajzi és biológiai versenye, 8.évf. 6. Kosárlabdatorna a évfolyam tanulói számára 14:00 - Kézimunkák és régi tárgyak kiállítása Nyugdíjasok klubja szerda 8:30 - Hokiball, 2. oszt., a Zöld fa utcai Alapiskola tornaterme 14:00 - Sakktorna szeniorok és juniorok számára, Nyugdíjasok klubja csütörtök 8:30 - Egésznapos rendezvények a Déli Alapiskolában Fiatalabb diákok kosárlabda és asztalifoci - tornája, diák munkák kiállítása, vetélkedő a könyvekről, matematikai problémák, meséről mesébe, közlekedési helyzetek megoldása és jelmezbál 10:00 - A tudományos- és sport olimpiászokon legjobb eredményeket elért iskolák ünnepélyes kiértékelése - Szabadidő Központ, Šafárikova 10 10:45 - A három kismalac, színházi előadás Katka Koščovával - a Déli Alapiskola tornatermében Szent Bosca János, a Szalezián rend megalapítójának emlékünnepe 16:30 - Ünnepi szentmise a főtéri kis templomban 18:00 - Donboscovica 2008 ünnepi akadémia a Városházán Meghívó szombat 19:00 - Magyar bál A Városi Hivatal Šafárik utcai nagytermében Jegyelővétel a Csemadok székházában vasárnap 9:00 - XIV. ifjúsági teremfocitorna - a kereskedeli akadémia tornaterme 14:00 - Gyermek-karnevál a jégen - Téli stadion, a Szabadidő Központ rendezésében Örülünk a találkozásnak! MŰSORVÁLTOZÁS LEHETSÉGES! Tisztelt Polgárok! Rozsnyó Város Napjai alkalmából január 29-én 17 órai kezdettel a Bányász-téri Kongresszusi Központ II. emeleti helységében LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk, melyen a városi önkormányzat képviselőinek előterjeszthetik azokat a javaslataikat, ötleteiket, amelyek a városi önkormányzat tevékenységére és Rozsnyó város életére vonatkoznak. Örülünk a találkozásnak!

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, 2011. december 13-án megtartott 10. rendes üléséről

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, 2011. december 13-án megtartott 10. rendes üléséről Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2011. december 13-án megtartott 10. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám: 10/MZ/2011

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Határozat a Gúta Város Képviselő-testületének 12. üléséről én

Határozat a Gúta Város Képviselő-testületének 12. üléséről én Határozat a Gúta Város Képviselő-testületének 12. üléséről 2011.12.12-én 226/2011 sz. az előző képviselő-testületi ülés ai végrehajtásának ellenőrzéséhez A./ tudomásul veszi 1. az előző képviselő-testületi

Részletesebben

Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e

Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e 1. Törvénytár A polgárok a Rozsnyói Városi Hivatalban a hivatali fogadóórák alatt a II. emeleti, 206-os számú irodában nyerhetnek betekintést a Szlovák

Részletesebben

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, szeptember 17-én megtartott 26. rendes üléséről

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, szeptember 17-én megtartott 26. rendes üléséről Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2013. szeptember 17-én megtartott 26. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám:

Részletesebben

324/2016 számú határozat Javaslat a város költségvetésének 9. számú módosítására

324/2016 számú határozat Javaslat a város költségvetésének 9. számú módosítására 324/2016 számú határozat Javaslat a város költségvetésének 9. számú módosítására j ó v á h a g y j a a város 2016-os költségvetésének 9. számú módosítását programpontjaival 9 sz. költségvetési intézkedéssel

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

304/2016 számú határozat. Megnyitó, eljárási ügyek, program jóváhagyása. Szepsi Város Képviselő-testülete az előterjesztett pont megvitatása után:

304/2016 számú határozat. Megnyitó, eljárási ügyek, program jóváhagyása. Szepsi Város Képviselő-testülete az előterjesztett pont megvitatása után: 304/2016 számú határozat Megnyitó, eljárási ügyek, program jóváhagyása a) választja Ing. Köteles László és Jaroslav Pupala képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítésére b) tudomásul veszi hogy a jegyzőkönyvírónak

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e

Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e 1. Törvénytár A polgárok a Rozsnyói Városi Hivatalban a hivatali fogadóórák alatt a II. emeleti, 206-os számú irodában nyerhetnek betekintést a Szlovák

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Dunaszerdahely Város 2015/21. sz. (2015. november 24.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én 186/2015 sz. a 2015.5.11-én kelt Pd 69/15/4401 3 sz., a T.t. 178/1998 sz. törvénye némely tételeinek be nem tartására vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, október 30-án megtartott 38. rendes üléséről

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, október 30-án megtartott 38. rendes üléséről Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2014. október 30-án megtartott 38. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám: 38/MZ/2014

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 12/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 17-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

8/ sz. H A T Á R O Z A T. Muzsla Község képviselőtestülete 8. üléséről

8/ sz. H A T Á R O Z A T. Muzsla Község képviselőtestülete 8. üléséről 8/11112015 sz. H A T Á R O Z A T Muzsla Község képviselőtestülete 8. üléséről 2015. 11. 11. Muzsla község képviselőtestülete a jóváhagyott napirend alapján ülésezett és hozta meg az alábbi határozatot.

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás kötése Iktatószám: 5181/2015 A napirend előterjesztője:

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

Dunaszerdahely Város 2016/... sz. általános érvényű rendelete

Dunaszerdahely Város 2016/... sz. általános érvényű rendelete Város az önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6. (1) bekezdése, a közoktatásról szóló 2003. évi 596. törvény 6. (2) bek. és (12) bek. d) pontja, a közigazgatás költségvetési szabályairól szóló

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

Rimaszombat Város 97/2009 számú általános érvényű rendelete a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén

Rimaszombat Város 97/2009 számú általános érvényű rendelete a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén Rimaszombat Város 97/2009 számú általános érvényű rendelete a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén A rimaszombati Városi Képviselőtestület az SZNT törvénye, a Tt. 369/1990 számú,

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére Budakalász Város Polgármestere 260./2012 (XII.13.). sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 13-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat az iskolák állami átadás-átvételével

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. július 18. Javaslat a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Programban való részvételre Előadó: a gazdasági és területfejlesztési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Város 2015/2 sz. (2015. február 10.) általános érvényű rendelete a dunaszerdahelyi székhelyű művészeti iskolák, óvodák és iskolák tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

s z e p t e m b e r 2.

s z e p t e m b e r 2. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. s z e p t e m b e

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

5'3. számú előterjesztés

5'3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 5'3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 06-án tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Tartalma: I./ Kitüntetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről. JELEN VANNAK: Botka Sándor alpolgármester Ceglédi Zoltánné dr.

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T. Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9.

7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T. Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9. 7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9. Muzsla község képviselőtestülete a jóváhagyott napirend alapján ülésezett és hozta meg az alábbi határozatot. A.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben