Rozsnyó Város Önkormányzatának havilapja II. évfolyam 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.roznava.sk Rozsnyó Város Önkormányzatának havilapja 2008. 1. 25. II. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 Rozsnyó város Napjainak műsora a 8. oldalon! A festőművész Baska József elment Rozsnyóról, de szívesen visszajár, noha már csaknem fél évszázada Budapesten él, fest és tanít 4 ROZSNYÓI LAPOK Rozsnyó Város Önkormányzatának havilapja II. évfolyam 1. szám Adók Január végéig! Ingatlanadó bevallást köteles tenni az az adózó, akinél adó bevalló helyzet állt elő, vagy akinél az előző időszakhoz képest olyan változások történtek, amelyek az adó kivetését indokolttá tették. 2 Gyönyörű ajándék a városnak és lakosainak Csaknem 170 milliót Igy köszöntöttük az új évet kap Rozsnyó Hurrá! Végre! Néhány éves hiábavaló törekvés után a Rozsnyói Ipari Park víziója reálisabb formát kap. Rozsnyó 170 millió korona közvetlen anyagi támogatásban részesül. MUDr. Vladislav Laciak, Rozsnyó polgármestere közvetlen karácsony előtt volt Pozsonyban, hogy aláírja Rozsnyó és Szlovákia Gazdasági Minisztériuma között azt a szerződést, mely az állami költségvetésből biztosít anyagi Polgármester úr, Önt úgy választották meg ebbe a tisztségbe, mint egy befejezetlen levelet. Mint Rozsnyó képviselőjének nagy hatalma, de nagy felelőssége is van. Egy éves ténykedése során a város első embereként mi lepte meg a legjobban? - Talán a legnagyobb meglepetés, - de pozitív értelemben az volt, hogy mennyi rendkívül tehetséges ember van a városunkban. Korábban a saját orvos szakmai körömben mozogtam, és nem mindig láttam őket. Meglepett engem az is, hogy a polgármester munkája valójában mennyire rendkívül időigényes. De lehetséges teljesen belecsöppenni és teljesen magunkévá tenni. Hogyan sikerült a saját választási programját teljesítenie? támogatást a városnak. A dokumentum szerint ez a pénzösszeg azoknak a telkeknek a felvásárlására, valamint a műszaki - és közlekedésügyi infrastruktúra fejlesztésére fordítható, mely összefügg a regionális fejlesztéssel. Az SZK kormánya ezzel teljesíti egyik azon határozatát, melyet egy évvel ezelőtt a betléri kihelyezett ülésükön fogadtak el. A december 20- án keltezett 13 oldalas szerződésben meghatározták azokat a feltételeket, melyek alapján a minisztérium az anyagi támogatást adja, ugyanakkor a célirányos befektetés ellenőrzésének módját is. A meghatározott összeg pontosan korona - Rozsnyó és Nadabula kataszterében olyan telkek és épületek felvásárlására fordítható, melyek a Rozsnyói Ipari Park létrehozásához szükségesek, továbbá a bontási munkákra, a komunikációval kapcsolatos területrendezésekre, szilárdságmegerősítő munkákra, talajvíz rendezésre, kanalizációra, gáz- és villanyvezetékek lefektetésére és más ezekkel összefüggő munkákra. Rozsnyó történetében ez olyan jelentős lépésnek számít, amit továbbiaknak kell követnie, főleg a város részéről, melyek munkahelyek létesítésével előmozdíthatják a város és a környező falvak gyorsabb fejlődését. (čiz) Egy éve új ember áll a városháza élén, Vladislav Laciak értékel: A polgármesteri munka rendkívül igényes, de meg lehet vele birkózni A helyi politikusok maguk mögött tudhatják a választási időszak első évét. Közéjük tartozik MUDr. Vladislav LACIAK, aki a jelöltek közül egy éve a városháza első emberének posztjára a legtöbb szavazatot kapta Rozsnyó polgáraitól. Vele beszélgetünk. - Egyértelműen az a legnagyobb siker, hogy az ipari park infrastrukturális fejlesztésére megszereztük a 170 millió koronás támogatást, ami a múltban egyszer sem sikerült. Voltak további más sikerek is, mint például a több rendeltetésű mini pálya kiépítése, kulturális téren pedig az, hogy fellépett városunkban a legendás Olympic zenekar és több más minőségi szlovák formáció, mint az IMT Smile, a Peha, stb. Ha meghatározó posztot is tölt be, egy ember az önkormányzatban nem sokat tehet. (folytatás a 3. oldalon) Robo Šimko fotó: Štefan Fabián Városunk első újszülöttje - Urbančík Samuel-Alex január 3-án 3120 gramm súllyal, 50 cm magassággal született. Ő Jana és Róbert második gyereke. A szülőket a város polgármestere köszöntötte.

2 2 önkormányzat Január a helyi adók és illetékek befizetésének hónapja A változásokat be kell jelenteni, a kedvezményt kérni kell Rozsnyó város, mint a helyi adók és a kommunális illetékek kezelője értesíti a polgárokat, hogy az ingatlan adó bevallását január 31-ig kell megtenniük, s ugyaneddig az időpontig kérhetnek igazolást a kommunális hulladék-, valamint az apró építkezési hulladékok kezeléséért megítélt kedvezmény jogosultságáról. Ingatlanadó Ingatlanadó bevallást köteles tenni az az adózó, akinél adó bevalló helyzet állt elő, vagy akinél az előző időszakhoz képest olyan változások történtek, amelyek az adó kivetését indokolttá tették. Adóköteles minden olyan fizikai- és jogi személy, akinek telek, épület vagy lakás került a birtokába. Az adókivetés szempontjából a tényállás megváltozása akkor áll fenn, ha változik az adófizető személye, ha változik a telek mibenléte, mérete. Ha változik az épület kolaudálása, ha változik az épület kihasználása, ha emeletráépítés történik, ha nő a beépített terület stb. Az adófizető adóbevallásában minden olyan adatot köteles feltüntetni, ami szükséges az adó mértékének megállapításához az ingatlan fajtájának leírása, a telek méretei, a beépített terület nagysága, az Mivel a város képviselői közül az ábécé sorrendjében PaedDr. Baláž Viktor szerepel az első helyen, a Rozsnyói Lapok 2008 as évfolyamának első számában ezért elsőként ő kap szót. Már a harmadik választási időszakban képviselő, ezúttal az 1. választási körzetből. Eredeti foglalkozása pedagógus, ez idő tájt a Rozsnyói Kereskedelmi Akadémia igazgatója. Olyan saját programmal indultam a képviselői posztért, ami azonos lett a Szebb Rozsnyóért Polgári Társulás programjával. Egy év még rövid idő arra, hogy kiértékelném választási programomat, de amit teljesítettem, konkretizálhatom. A múlt év nekem, mint képviselőnek és mint iskolaigazgatónak általánosságban véve nagyon sikeres volt. Szeretném m e g e m l í t e n i, hogy míg iskolaigazgatóként kérelmeket és ezek biztosítását tervezem, képviselőként kezdeményezem, előterjesztem megszavazom, viszont a kivitelezés a végrehajtó szervek kezében van, ami természetesen az anyagiaktól, a kapacitásoktól és a politikától függ. A képviselőtestületben gyakran felszólalok a városi rendőrség munkájával kapcsolatosan, mely az interpellációimnak köszönhetően jobban összpontosítja figyelmét a város éjszakai életére. Egyértelműen támogatom a térfigyelő kamerarendszer kiépítését és ennek kiszélesítését. A köztisztasággal emeletek alapterülete stb. Az adófizető az adóbevallásában köteles minden adatot feltüntetni, és önmaga számítja ki az adót. Az adóbevalláshoz érdemes csatolni azokat az iratokat, amelyek az adó mértékének megállapításához szükségesek főleg a tulajdonlapot, esetleg más olyan jogiratot, mely tartalmazza az ingatlanhoz fűződő viszonyát, olyan dokumentumokat, melyek az ingatlan méreteit tanúsítják (telekkönyvi kivonat, mértani tervezet, adásvételi szerződés, stb.) Az adóbevallási űrlapot az adófizetők a Rozsnyói Városi Hivatal okmányirodájában az ügyfélfogadási időpontokban kérhetik ki. A kommunális- és apró építkezési hulladékokra vonatkozó illetékek Az illetékek meghatározását Rozsnyó városa azokra az ismeretekre alapozza, amelyek a vonatkozó kalendáriumi évben, január 31-ig a birtokába kerültek. Fontos ezért, hogy az adófizetők a jelzett időpontig jelentsék be azokat a változásokat, amelyek kihatással lehetnek a számukra meghatározott illeték nagyságára. Főleg az illeték fizetésére jogosultak számarányában történt változások (születés, elhalálozás, családtag elköltözése, a dolgozók számának változása, stb.), vagy az illeték nagyságának módosítását jogossá tehető várható változás (a városon kívüli átmeneti lakhely, stb.) Utólagosan arra is felhívjuk az adófizetők figyelmét, hogy akik jogosultnak érzik magukat adófizetési kedvezményre, vagy az adófizetés alóli felmentésre, a szükséges iratokat (igazolás a munkavállalás-, vagy tanulás címén a város területén túli hosszabb tartózkodásról, igazolás az anyagi nincstelenségről, stb.) a folyó év január 31-ig kötelesek az illeték kezelőjének benyújtani. Ennek elmulasztása esetén a kérelmüket nem veszik figyelembe. Rozsnyó város területén a helyi adókra, a kommunális hulladék- és apróbb építkezési anyagok kezelésére vonatkozó illetékek meghatározását tartalmazó általános érvényű rendeletekről és az ezekhez fűződő tudnivalókról bővebb tájékoztatást a Rozsnyói Városi Hivatal honlapján olvashatnak: Andrea Beshirová, a Rozsnyói Városi Hivatal helyi adókért- és illetékekért felelős osztályának vezetője Képviselői számadás kapc sola - tosan leginkább a konténerek körüli rendetlenséget kritizálom, de a szeparált hulladékgyűjtés hiányosságait és a rendszertelen kaszálásokat a lakótelepeken is. Néhány városrészben a járdák javítása a pénzügyi lehetőségek szintjét tükrözi. A J. Kráľ utcán és az egykori Vadász-étterem előtt már rend van. Sajnos a Felsőcsucsomi úton és a P.J.Šafarik lakótelepen a járdák még mindig nagyon rosz állapotban vannak. A városi képviselő testületben az alapfeladatomat az ifjúsággal való munka, az oktatásügy és a sport képezi. Ebben a bizottságban jelenleg egy olyan egységes koncepció kidolgozá- A rendőrség naplójából Ing. Robert Temesinek, a Városi Rendőrség parancsnokának a szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatása szerint Rozsnyón december 15-től január 15-ig 129 kihágást dokumentáltak. Ebből 104 esetben róttak ki bírságot. Ebben az időszakban a városi rendőrség hat lakossági bejelentéssel is foglalkozott. A városi rendőrségnek a közrend védelmében végzett munkájáért egy bejelentő köszönő levelet küldött a polgármesternek. Ez annál is inkább örömteljes, mert a városi rendőrök munkavégzésük során sok konfliktusos személlyel és helyzettel találkoznak. A tízezres büntetés sem riasztó Noha a Rozsnyói Járási Közlekedésügyi Rendészet tízezer korona büntetést is kiróhat, ennek a veszélye mégsem riasztja el azokat a sofőröket, akik gépjárműveiket a bevásárlóközpontok előtt azon a parkolóhelyeken hagyják, melyeket a rokkantak számára tartanak fel. A városi rendőrök már hét ilyen felelőtlen gépjárművezetőt bírságoltak meg. Dohányoznak itt is ott is Még mindig sok dohányos nem tud (vagy nem akar tudni) Rozsnyó Városának a közrend védelmére vonatkozó azon általános érvényű rendeletéről, mely egyebek mellett a közterületeken megtiltja a dohányzást. Az autóbuszra várva a cigaretta egyszer megrövidítheti a várakozást, de, aki ezt teszi, megbüntethetik. A városi rendőrök már húsz elkövetőt kaptak el. A városi rendőrség továbbra is monitorozni fogja a városnak azokat a közterületeit, ahol a leggyakrabban megszegik a dohányzási tilalmat (pályaudvarokon, a SAD RT várótermeiben).teszik ezt a nemdohányzók védelmében, a dohányzás káros hatásának csökkentéséért és a nikotin függőség kialakulása ellen. Az alkohol a kocsmába való A város öt olyan polgárát bírságolták meg, akik a szomjukat alkohollal oltották. No, nem azokat, akik a vendéglőkben vagy otthon ittak, hanem azokat, akik erre a város közterületét használták. Ezt sem engedi meg a város közrendjére vonatkozó már említett rendelet. A jutalmuk természetesen helyszíni pénzbírság volt. Telefonközpont meghibásodása A városi hivatal telefonközpontjának meghibásodása miatt lehetetlen telefonálni a hivatal legtöbb vonalas telefonszámára. A hiba elháritásáig az alábbi telefonszámok használhatóak: Polgármesteri titkárság: 058 / , Jegyzői titkárság: 058 / , Anyakönyvi hivatal: 058 / , A titkárságok kérésük esetén tájékoztatják az érdeklődőket az egyes osztályok vezetőinek mobiltelefonszámairól, vagy megtalálhatóak a honlapon A lakosságtól ezúton is elnézést kérünk, a hiba élháritásán folyamatosan dolgozunk. sán fáradozunk, mely meghatározza majd a város viszonyát a szociális-, sport és kulturális intézményekhez, ugyanakkor a város sportéletének fejlesztésére is elkezdtük egy koncepció kidolgozását. Ebben a koncepcióban figyelembe veszem annak a tagnak a tapasztalatait, amit a Kassai Kerületi Önkormányzat sportéletét meghatározó koncepció kidolgozásában szerzet, ezt a koncepciót a megye képviselőtestülete 2007 decemberében már jóvá is hagyta. Ebbe a koncepcióba javaslatom alapján bekerült egy sportcsarnok felépítésének terve Rozsnyón. A játszóterek és sportterek építése szintén szerepelt a választási programomban. Örömömre szolgál, hogy Rozsnyó tavaly két többcélú játszótérrel gazdagodott, az egyik a Pionír utcai Alapiskola területén (kormány és városi forrásból), a másik a Kereskedelmi Akadémián (csaknem 3 millió korona beruházással, melyet a fenntartó megyei önkormányzat és az iskola állt.). Szándékaim között szerepel a városi képviselőtestület és a fiatalok közötti kommunikáció javítása azért, hogy a város történéseiről eljussanak hozzájuk az információk, ugyanakkor megerősíteni a Diákparlament pozícióit, ami jó partner lehet a közügyek és mindenekelőtt a fiatalok problémáinak participálására. A Szabadidő Központ égisze alatt kezdeményezője és lektora voltam annak a projektnek, mely a fiataloknak a város iránti érdeklődését volt hivatott növelni, vagyis olyan feltételek kialakítását, melyek lehetővé teszik bekapcsolódásukat az értük történő aktivitásokba. A városi parlamentben még három éves ténykedés áll előttünk, ami azért is igényes lesz, mert komplex módon elő kell készítenünk az ipari park létesítésének a feltételeit.

3 aktuális 3 Margarétka Baba-Mama Központ Már minden munkanapon üzemel október 2. - ez a dátum sokak számára teljesen semmitmondó lehet, másoknak viszont rendkívüli jelentőséggel bír. A Margarétka Baba-Mama Központ Polgári Társulás az utóbbi csoportba tartozik. A kezdeményezés célja a gyermekgondozási szabadságon lévő anyukák életének megkönnyítése. A központ lehetővé teszi, hogy enyhüljön az anyukák társadalmi elszigetelődése, mely a gyermekekről történő egész napos gondoskodás velejárója. Ez egy olyan hely, ahol értelmesen tölthetik el az idejüket a gyermekükkel együtt, alkalmuk adódik bővíteni ismeretségi körüket és elmélyíteni kapcsolataikat. A Margarétka a gyermekek számára lehetővé teszi, hogy elsajátítsák a csoportos játék formáit és megtanuljanak együttműködni a többi gyermekkel, előkészítve őket ezzel a bölcsődei foglalkozásokra. S hogy mi történt október 2-án? Első alkalommal találkoztak az anyukák a rozsnyói GIT Közösségi Ház támogatásának köszönhetően, amely közösségi teret biztosított a számukra. A találkozók azóta folytatódtak. A baba-mama klub tevékenysége - igaz, kisebb-nagyobb nehézségek árán egyre intenzívebbé vált. Az anyukák és gyermekeik már heti egy alkalommal találkoztak a klub játszóházaiban. A gyermekek a játékok során ragasztottak, festettek, rajzoltak, játszottak bebizonyították ügyeségüket. Köszönet az örömért A DS Gemer Polgári Társulást a down-kóros betegségben szenvedők és más egyéb mentálisan sérült, illetve mozgáskorlátozott emberek számára hozták létre, melynek Hricová Alena az elnöknője. Ez a társulás a Puškášová Denisa és a Farkašová Mária szülőkkel, valamint a Rotary-klubbal és más támogatókkal felejthetetlen Mikulás-estet szervezett a gyerekeknek. Jólesett körünkben köszönteni a területi hivatal elöljáróját, Hlaváč urat, Kardos urat, az alpolgármestert és más vendégeket. Nagyon jó légköre volt az egész estnek, ami sokban függött a kiváló gzerekműsortól és K+K zenekar élő muzsikájától. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adójuk 2%-val is örömet varázsolnak arcunkra. (bol) A központ 2007-ik évi tevékenységének kicsúcsosodását a karácsonyi ünnepség jelentette - a helyi művészeti alapiskola növendékeinek részvételével. Az ünnepség nem valósulhatott volna meg a jószívű emberek támogatása nélkül. Nagy köszönet illeti a gömörhorkai SCA vállalatot, valamint a rozsnyói: Hankát és Peťot, Vierkát és A TEKO-R új fűtési módszeren dolgozik A hőszolgáltatás a közeljövő témája Nemsokára 15 éve lesz annak, hogy Rozsnyón megalakult a TEKO - R társaság, mely egyebek mellett a lakásaink távfűtését biztosítja. Legújabb terveikről Ing. Július Slovákot, az ügyvezetőjüket kérdeztük. Jožkót, Suchý urat és Nataska asszonyt, aki játékadománnyal segítette a Margarétkát. A 2007-es esztendőt azzal zártuk: reméljük, 2008-ban is találkozunk. Elmúlt az óév, beköszöntött az új esztendő s a Gömöri Ifjúsági Társaság ismét segítő kezet nyújtott nekünk, január 14-től tovább folytatódott a baba-mama klub tevékenysége. De most már nem csak heti egy alkalommal, hanem minden munkanapon 9.00-tól óráig. A közösségi házban rendezett játszóházakon kívül a 2008-as esztendőben egyéb más rendezvényekkel is várjuk a gyermekeket és anyukáikat. Lucia Brabcová, a Margarétka Baba-Mama Központ elnöke Mindenekelőtt kérem mutassa be a vállalatukat. - A TEKO R korlátozott felelősségű társaság a STE- FE SK, r.t. és Rozsnyó Város közös vállalata, mely május 1-én alakult. A STEFE SK. r.t. Szlovákia tizenkét városában és négy községében összességében lakás hőszolgáltatását biztosítja. Tájékoztatásul közöljük, hogy a STEFE SK, r.t. a grázi székhelyű Stierishe Gas-Wärme GmbH tulajdona. Milyen modernizációs beruházásokra készül között a TEKO-R? - Kicseréljük az elöregedett régi négycsöves távfűtési és melegvíz-szolgáltató rendszerünket kétcsövesekre. Közvetlenül a lakások mellett kompakt csatlakozó állomások (KOST) szerelését végezzük el, melyek a melegvíz-szolgáltatást biztosítják. A munkálatokat eddig a P.J. Šafarik lakótelepen, a Közép Lakótelepen, az Óvárosban végeztük el. Dolgozunk a Varga-dombon és a Déli-lakótelep távfűtésének széleskörű felújítását is előkészítjük. Rozsnyó Városával közösen dolgozunk egy terv elkészítésén biomassza kazán létesítésére, mely a Déli-lakótelepen épül fel. Ennek a pénzügyi fedezetét az EU strukturális alapjából, valamint a környezetvédelmi operációs programból akarjuk biztosítani. Milyen ez a KOST kompakt csatlakozó állomás? Mik az előnyei? - A KOST olyan berendezés, mely közvetlenül a lakásban állítja elő a meleg vizet. A KOST akár 10%-al is csökkentheti a hőenergia-felhasználást, ami pozitívan hat a fizetési költségekre Az épületen belül melegíti fel a vizet, a melegvíz-fogyasztást is a lakáson belül méri Effektívebbé válik a hő- és A polgármester értékel... (Folytatás az első oldalról) Hogyan tudott együttműködni azokkal a munkatársaival, akiket örökölt, min kellett változtatnia? - Mint ahogy jó értelemben meglepett az, hogy mennyi ügyes ember, illetve polgár van a városban, ugyanígy jó értelemben lepett meg az is, hogy a városi hivatalnak mennyi rátermett dolgozója van. Ennélfogva alighanem egyike vagyok azon kevés új polgármestereknek, akik az alkalmazottak körében nem végeztek tisztogatásokat. Változásokra gondolom, hogy megalapozottan - a városi szervezeteink felénél került sor, ott is csak a vezetői posztokon. melegvíz-szolgáltató rendszer, ami minőségjavítást és megtakarítást is jelent. A távfűtés és a melegvízszolgáltatás ideje minden ház esetében individuálisan meghatározható, nem függ más épületektől. Az effektív hő-megtakarítás szempontjából fontos elérni, hogy az adott körzeten belül a kétcsöves KOST-rendszer működtetéséhez minden lakásnál illeszthető legyen a KOSTcsatlakozó állomás. A törvény szerint ehhez szükség van a lakosok írásos beleegyezésére. Szlovákiában a STEFE SK ilyen állomást üzemeltet. Ezek a beruházások milyen befolyással vannak a hőszolgáltatás árára? - A beruházások hitelből finanszírozottak. Minden beruházás a gépi berendezések felújítására, a hő megtakarításra irányul. Az energia ára növekszik és nőni fog. A hő árának elfogadható szinten való tartása szükségessé teszi biomaszsza-kazán felépítését is. Ami a hőszolgáltatás árát illeti Szlovákiában, a STEFE társaságon Milyen tervei vannak erre az évre? - Elsődleges cél az ipari zóna építkezéseinek beindítása és beruházók szerzése ide. Indítani akarjuk továbbá a sportcsarnok építését, a főtér felújítási tervét és a fedett uszoda befejezését. Hogyan viszonyul az elfoglaltságához a családja? Jut ideje valamilyen kedvtelésre? - A család a legnagyobb támaszom, de mivel kevés időm jut rájuk, ezért ez a legnagyobb hendikepem is. Igyekszem minden szabad percemben segíteni őket, de nagyok a tartozásaim. Katarína Čižmáriková Martin és Viktória tetszik a legtöbbnek A szülők egyik legkedvesebb kötelessége nevet adni kicsinyüknek. Egyesek a családi hagyományok szerint ( apa, anya, nagypapa, nagymama után) nevezik el gyereküket, míg mások a divat szerint. Hogy a régiónkban melyek a leggyakrabban használt nevek, ezt Krúzs Judit anyakönyvvezetőtől tudtuk meg. Az anyakönyvi statisztikai kimutatás szerint térségünkben 575 gyerek született, akik közül a fiúk részaránya (305) volt nagyobb hoz viszonyítva 29 újszülöttel lett kevesebb. Ami a névadást illeti, a fiú nevek közül tavaly a Martin tetszett a szülőknek a legjobban ( 29 fiúnak adták ezt a nevet), mely a Jánost előzte meg (12), ami tavaly is a második helyen végzett. (Akkor a Patrik volt a legtöbb). Ezúttal a bronzérmes helyen a Krisztián végzett. A női nevek között két éve a Vanessa és az Alexandra vezet ban a Vanessa nyert az Alexandra előtt, de a most befejezett évben (12:12) arányban befogta a Viktória. Sorrendben a harmadik legkedveltebb női név az Alexandra (8). Akadtak természetesen nem mindennapi elnevezések is. Ezek közül a legérdekesebbek: Abigél, Dorina, Csenge, Lilla, Napsugár, vagy Lorenzo, Efraim, Bese, Evan és Rómeo. (kč) belül Rozsnyó azok közé a helyek közé tartozik, ahol a legalacsonyabb. Konkrét számokkal is alá tudja támasztani a beruházások hatását a hőszolgáltatás árára? - Példaként említhetem a Mierova K körzetet, ahol éves viszonylatban egy főre számítva 3,32% - os megtakarítást értek el a meleg vízen. Négyfős család esetében ez már évi 12,28% - os megtakarítást jelent. A folyamatban lévő munkák milyen kihatással vannak a távhőszolgáltatásra? - A szerelő munkák télen is folytatódnak. A hőszolgáltatás kiesését minimalizálni igyekszünk. Az irányítás minősége érdekében együttműködünk a Lakásépítkezési Szövetkezettel, illetve a Spravbyttel, a láncon belül pedig a végső felhasználókkal: a lakástulajdonosok közösségével, a lakásszövetkezettel. A szolgáltatások javítása érdekében ingyenes ügyfél-tájékoztató telefonvonal bevezetését is tervezzük. (sl)

4 4 hírnevünket öregbítették / aktuális Négyszemközt Baska József festőművésszel Egy kiteljesülő alkotópálya Kezdjük a legfontosabbal: mennyire törvényszerű az, hogy festőművész lettél? - Ha ilyesmit kérdezel, belőlem óhatatlanul emléktöredékek bukkannak elő. És aligha véletlen ez! Nézd: tény, hogy rajzolni mindig is szerettem. De csak ez az adottság kevés lett volna. Ettől nekem mindig fontosabb volt a kék szitakötők lebegése a Csermosnya-patak fölött, vagy a Pipitykét eltakaró felhők látványa. Persze Beleszületünk a világba és nem tudjuk az élet hogyan fog bánni velünk. Sok múlik a családon, a szűkebb pátrián, a városon és hát nem kevésbé azon, hogy mit hoz a történelem, de a legtöbb mégis tőlünk függ. Leginkább rajtunk múlik, hogy felismerjük-e tehetségünket, helyünket és feladatunkat az élő világban. Baska József festőművészt is a gömöri táj indította el pályáján, de a művészetét már Budapesten teljesítette ki. Alkotásaira Isztambultól kezdve Párizson, Rómán át Amerikáig sok helyen felfigyeltek. Nyitott szemmel és érzékeny lelkülettel nézi ő is a világot, de tudja, bárhol is járjon, olyan érintést, mint amilyet gyermekkorában Rozsnyótól kapott, másutt nem igen remélhet. Vele beszélgetünk az alábbiakban. említhetném a krasznahorkai búcsúkat, a gyönyörű képeket a várban... Igaz, nem csak az ilyen idillikus emlékeim voltak meghatározóak. A légiriadókat sem tudom elfelejteni. A Sztalin-gyertyák okozta riadalom belémmart -, de talán még jobban a háború utáni megpróbáltatások! A családunknak itt mindene elveszett. Az élet teremtette tragikus költészet majdnem minden emberből kihoz valamit, - belőlem a festészetet. Tanulmányaidat már Magyarországon kezdted el - Diósgyőrben telepedtünk le, ott érettségiztem, majd a budapesti Iparművészeti Főiskola festészeti szakán diplomáztam. Baska József (jobb oldalon) üdvözli a kiállításán megjelenő Kisantal Bélát, Budapest V. kerületének képviselőjét és rozsnyói festő-kollegáját, Kuchta Jánost. Ahonnan viszont nem akartak elengedni? -Megszerettek, és elismerték, amit képviseltem. Az iparművészetin 45 évet tanítottam. Számomra is megnyugtató valamelyest, hogy számtalan tehetséges embert segíthettem a pályára rajzi- és festészeti felkészítésemmel. Mi volt a legfontosabb abból, amit adni szándékoztál nekik? - A modern szemlélet. Nem volt ez könnyű feladat, hiszen a hatvanas- és a hetvenes években Magyarországon is a szocreál és a munkásábrázolás dübörgött, miközben Európa a tiszta művészetet pártolta. A hatvanas évek elején még én is figurális művészetet c s i n á l t a m igaz egy új szemlélettel, de csakhamar átléptem az absztrakt világba, ahol a tiszta művészet irányvonalának követésével sikerült a magam világát megjeleníteni. Magyarországon a budapesti Ernst Múzeumban 1974-ben, majd a Műcsarnokban 1989-ben megrendezett kiállításomat tekintem a legjelentősebbnek. És a külföldiek? - Jó visszhangja volt az 1983-as baseli, athéni, ankarai és isztambuli bemutatkozásomnak és egy évvel később az amerikai világkiállításon, Minnesota Államban is jól fogadták a képeimet. Tanulságosnak tartom a római és a párizsi kiállításomat is. Szerencsés embernek tartod magad? - Ha a családomat nézem, akkor minden képpen. Rényi Katalin grafikusművészben immár harminc éve nem csak jó feleséget, hanem igazi alkotótársat is találtam. Az alkotó folyamatokban is nagy szükségünk van egymásra. Azt mondhatom, hogy a családom is beleszületett a művészetbe. Balázs fiam reklámgrafikus lett, Bar- Rozsnyó díszpolgára bara lányom a budapesti Képzőművészeti Egyetem ötödéves grafikus hallgatója és egyben a Filmművészeti Egyetem másodéves operatőr-szakos hallgatója. Rómában mind a négyen együtt mutatkoztunk be. Egy művészcsalád kiállítása címet viselte a tárlatunk. Sok helyen megfordultál a világban. Hova utaztál a legnagyobb szeretettel és hova vágysz még? - Mindig nagy szer e t e t t e l m e n t e m Rozsnyóra, Dernőre, Váraljára. Ezek zömében rokoni látogatások voltak. Mindig élményekkel, szeretettel töltöttek el. A vágyaim pedig már teljesültek is, hiszen a közreműködésemmel Rozsnyó és Budapest v. kerületi városrésze, Belváros-Lipótváros testvérvárosi szerződést kötött és nagyon jó kapcsolat alakult ki a két fél között. Számomra külön öröm, hogy 1997-ben a Malom Művésztelepet is létre hoztuk Rozsnyón. Ha édesapám egykori malma tárgyi valóságában már nincs is meg itt, mi ezzel a nyári nemzetközi képzőművészeti szimpóziummal a nevét - ha csak szimbolikusan is -, de tovább éltetjük. Baska József festőművészt magáénak érzi Rozsnyó. Ezt az önkormányzat képviselőtestülete azzal a döntésével is megerősítette, hogy 1999-ben a város díszpolgárává fogadta. Baska József az idén egy fontos római kiállításra készül. További ispirációkat és töretlen alkotóerőt kívánunk számára! Štefan Gerža Próbáljunk meg szeretetet ajándékozni Olvasói levél Békében leélni az életet többet jelent mint gazdagságban! Elmúlt a karácsony, 2008 első napjai is utánunk vannak. Örültünk a kedveseinktől kapott ajándékoknak és igyekeztünk örömöt szerezni a hozzánk legközelebb állóknak. Minden ember örömmel fogadja el az ajándékot, azt is, amit nem pénzért lehet venni, melynek szellemi méretei vannak. Az ilyen ajándékok közé tartozik abarátság. A tiszta barátság, mely a szívből sugárzik. A világon semmi nem sebez meg annyira, mint az alakoskodás, az ellenszenv, az ócsárolás, a pletyka ezek a szellemi szegénység ismérvei. Minden ember értékét az adja meg, hogy mennyit képes a környezetének, a barátainak nyújtani. Néha elég egy kézfogás, egy mosoly, egy vállveregetés. Próbáljunk meg ez éven kölcsönös egyetértést, barátságot és szeretetet ajándékozni. Szebbé válik ezáltal az élet. Vezessen hát mindnyájunkat az idén: a hit, a remény, a szeretet! Legyünk testileg egészségesek, szellemiekben gazdagok és Isten áldja meg 2008-ban mindennapjainkat. Ezt kívánom a vezetőinknek, Rozsnyó minden lakosának és főleg a nyugdíjasoknak, Kostelníková Ružena, a nyugdíjasklub elnöke Jelentős kitüntetés a Polgármesteri- díj átadásának színhelye volt december 28-án a városi önkormányzat székháza, ahol az ünnepi ülésen a város első embere, Vladislav Laciak polgármester a kulturális életben kifejtett munkájáért Mgr. Kardošová Evanak, a Zöld fa utcai Alapiskola igazgatóhelyettesének (a középen) és Ibosová Henrietanak, a Jasanima Folklóregyüttes megalapítójának nyújtotta át a kitüntetést.

5 sport / törtélenem A sportcsarnokokban minden korosztály örömmel kergeti a labdát Futball- mozaik 5 Első hazai vereség A labdarúgók télen sem pihennek, a sport csarnok műfüves pályáját használják. Néhány érdekes információval szolgálunk a rozsnyói futballisták különböző kategóriájú eredményeiről és műsoraikról. Fiatal tanulók tornája Az ŠK Tempus rendezésében január 12-én Rimaszombatban került sor a fiatal tanulók (az 1998-ban szül. évf.) terem tornájára. Két csoportban összesen 12 csapat mérkőzött. A rozsnyói fiúk az A-csoportban játszottak. Eredményeink: SP MFK Rožňava - Tempus R.Sobota 0:0, SP MFK Rožňava- FK Badín/B. Bystrica 0:2, SP MFK Rožňava - FC Nitra 0:1, SP MFK Rožňava - KAC Košice 1:1, SP MFK Rožňava - Slovenská Ľupča 0:2. Az A-csoport győztese Slovenská Ľupča lett. Az SP MFK Rožňava a 4. helyen végzett és a csoportban a helyért játszott. A helyért folyó meccsek eredményei: SP MFK Rožňava - FK Rim. Sobota 3:0, SP MFK Rožňava - FK Šaca 1:1, SP MFK Rožňava - Salgótarján 1:1. A rozsnyói fiúk csapata végül a 10. helyen végzett, legjobb játékosa Vaško Filip volt. Értesítés Kérjük Rozsnyó város lakosságát, hogy lehetőségükhöz mérten segítsék a Rozsnyói Lapok terjesztőinek munkáját postaládájuk hozzáférésének engedélyezésével. Köszönettel: a szerkesztő bizottság A tornát az FC Nitra nyerte. Előkészületi torna Január 19 én szintén Rimaszombatban tartották az ifi tanulók (1999-as évf.) előkészületi tornáját. Eredményeink: SP MFK Rožňa - Tempus RS 0:3, SP MFK Rožňava - Salgótarján 1:0, SP MFK Rožňava - Vác 1:0, SP MFK Rožňava - Dunafer 1:2, SP MFK Rožňava - Slovenská Ľupča 1:1, SP MFK Rožňava - Badín BB 2:2. A torna győztese a Dunafer lett. Az SP MFK Rožňava a helyet szerezte meg. A legjobb rozsnyói játékos Kelemen Marco volt. Barátságos mérkőzések (férfiak) műsora Rožňava- FK Hrabušice (umelá tráva Košice) FK Moldava- SP MFK Rožňava (10,30 hod.) SP MFK Rožňava- Gem. Poloma (11.00) SP MFK Rožňava- FK Tisovec (11.30) FK Jesenské- Rožňava (um. tráva R. Sobota) FK Revúca- SP MFK Rožňava SP MFK Rožňava- Gem. Hôrka SP MFK Rožňava -Krh. Podhradie Lok. Košice- SP MFK Rožňava 3.2. SP MFK Rožňava- FK Svit Fedett pályás idényműsorok teremtorna ŠK Tempus (1999-es évf.) teremtorna ifj.- és id. tanulók Poprad JUDr. B. Benedik emlékverseny- Košice (id. tanulók) 2.2. teremtorna Moldava ( ) teremtorna Rožňava (id. ifj. tanulók) teremtorna Moldava (1996) Teremtorna ŠK Tempus R.Sobota (1997) Mgr. Dušan Pollák Az új esztendőben máris teljes gőzzel folytatódott a női extra liga. Noha csapatunkat Serbáková Z.-vel és Poláková K.-val megerősítették, itthon mégis bekövetkezett az első botlás. Rožňava - MBK Ružomberok 55:82 (15:26, 16:18, 12:24, 12:14) Legtöbb találat: Csávás 18, Antalecová 14, Barényiová 7 - Palušná 21, BD: 18/14-7/4, faulok: 13-19, hármasok: 3-4, játékvezetők: Brziak és Cetl Eddig a hazai pályán megőriztük a veretlenségünket, de az új évbe lépve elveszítettük ezt a dicsőséget. Nem volt elég erőnk a Rózsához. INPEK UKF Nitra - Rožňava 94:52 (18:12, 21:17, 31:12, 24:11) Legtöbb találat: Kubatová 25 - Kováčiková 12, Csávás 11, Antalecová 9 BD: 32/20-28/22, faulok: 21-29, hármasok: 5-2, játékvezetők: Kuzmiak és Lamoš, 450 néző. A mérkőzést a mi lányaink kezdték jobban, az első tízperc után 18:12-re vezettek, de a továbbiakban a hazaiak domináltak. A játékidő múlásával szó szerint lehengerezték vendégeiket és 42 pontos fölénnyel kiütéses győzelmet arattak. Rožňava - Slovan Bratislava 93:75 (12:18, 23:17, 27:17, 31:23) Legtöbb találat: Antalecová 26, Egedová 25, Csávás 21 - Kozmonová 23, BD: 35/25-18/11, faulok: 22-25, hármasok: 4-5, játékvezetők: Pipíška és Daňo Ismét segített a hazai közönség! Az első félidő re végződött,de aztán újra sikeresek lettek a lövéseink. A harmadik tízpercben már jelentős vezetésre tettünk szert, amit a mérkőzés végéig még növelni tudtunk. Legközelebbi mérkőzések: itthon B. Bystricával, 2.2. án Poprádra megyünk, 2.9.-én a bajnok KOSIT KOŠICE csapatát fogadjuk és az alaprész utolsó mérkőzésére án Myjavára utazunk. (forrás: A száz évvel ezelőtti város december 23-án, hétfőn zajlottak le Rozsnyón a helyhatósági rendes választások. Ezek könnyed lefolyása és az eredmények kihirdetése után az illetékes választói bizottsághoz írá- s o s bejelentés érkezett, mely az eredmények anulálását, és új választások kiírását kérte. Egy bizonyos rozsnyói polgár, egy jegyző-jogász folyamodványában arra hivatkozott, hogy helytelenül állították össze a választók listáját, mert nem az 1907-es, hanem az 1906-os nyilvántartási listát használták. A választási bizottság ejtette a beadványát, és megerősítette a választás eredményét. Szerintük ez a polgár helytelenül interpretálta a választási törvény 39 -át, mely kimondja, hogy a következő választásra a választók listáját a korábbi választások TÖRTÉNELEM utáni időszak második felének nyilvántartási valósága szerint állítják össze, legkésőbb az előző év szeptemberéig megfelelően, amikor a választások történnek. Az előző év és a választási időszak második fele egyértelművé tették 1906 ot. A beadványt megfogalmazó jegyző úr kénytelen volt ezért megemészteni a keserű szakmai kioktatást erről a csavarosra sikeredett törvény paragrafusáról. A Rozsnyói Városi Önkormányzat első rendes ülését Január 15- re hívta össze Sziklay Géza polgármester. Noha a 13 pontos napirendet gondosan előkészítették, a tanácskozás a határozatlanképesség miatt elmaradt, ugyanis a képviselők kétharmada nem jelent meg. A rendkívüli ülésen, Január 29-én, 15 őrai kezdettel viszont mindnyájan megjelentek. A napirenden szerepelt például: a város új statútuma előszavának véleményezése, azon képviselők büntetésének megszabása - akár 30 koronára, akik a tárgyalás rendjét megsértik. A jóváhagyott tárgyalási rend szerint a képviselő egy témához csak egyszer szólhatott hozzá, méghozzá abban a sorrendben, ahogy a jegyzőnél bejelentkezett. Akulturális és társadalmi élet gazdag volt ban Rozsnyón ezek a bejegyzett egyletek és szervezetek működtek: 1. Rozsnyói Polgári Társalgási Egylet a politikától kezdve a gyereknevelésen át a szociális kérdésekig, a munkanélküliségig előadásokat, felolvasásokat rendezett csaknem mindenről 2. A Rozsnyói Iparos Ifjak Önképző Egyesülete Fiatalok egyebek mellett a rendi és polgári etikával foglalkoztak 3. Rozsnyói Művelődési Egyesület gazdag előadói és egyéb kulturális tevékenységet fejtett ki 4. A Rozsnyói Kereskedő Ifjak Egyesülete Ezek a tehetséges műkedvelő színészek évente 1-2 színművet bemutattak, melyet nagy számban látogattak a rozsnyóiak. Minden előadás után táncmulatság is volt. 5. Rozsnyói Jótékony Nőegylet karitatív, szociális, támogató tevékenység volt a küldetése. Pénzt, ruhát, élelmet és egyéb dolgokat gyűjtott a szegények megsegítésére. 6. Katolikus Legényegzlet Előadásaikon, beszélgetéseiken a fiatal férfiak keresztény értékrendjével foglalkoztak, valamint a házasságra és a katolikus családi életre való felkészítéssel. Kulturális tevékenységet is kifejtettek. 7. A Katolikus Főgimnázium Ifjúsága 8. Az Evangélikus Főgimnázium Ifjúsága - Mind a két társaság kulturális- és társadalmi rendezvények szervezésével igyekezett presztízst szerezni, melyeket táncmulatság követett, melyek bevételét jótékonysági célokra fordították. 9. A Rozsnyói Bányász Ifjúság Bányász ünnepségeket, fúvós zenekari fellépéseket, majálisokat, ifjúsági összejöveteleket rendezett a természetben. Tájoló színház január 26-án Rozsnyóra érkezett Budapestről Dombay Mihály hívatásos színházi társulata. A kiváló művészek két hétig tartózkodtak a városban és tíz drámát illetve vígjátékot adtak elő, perfekt betanulással, súgó nélkül. A Rozsnyói levéltár anyagából feldolgozta: Dr. L.Husár

A 13-as állítólag szerencsétlen szám. A rozsnyói futballistáknak miért tetszik mégis jobban, mint a 16-os? www.roznava.sk

A 13-as állítólag szerencsétlen szám. A rozsnyói futballistáknak miért tetszik mégis jobban, mint a 16-os? www.roznava.sk A legjobbak díjazása Idegenben nem ment Karácsonyi ajándékot keres? 3 Ha ismer a környezetében olyan egyént vagy csoportot, aki rendkívüli eredményt ért el és a legjobbak közé tartozik, lehetőségük van

Részletesebben

www.roznava.sk Rozsnyó Város Önkormányzatának havilapja 2009. 9. 2. III. évfolyam 7. szám

www.roznava.sk Rozsnyó Város Önkormányzatának havilapja 2009. 9. 2. III. évfolyam 7. szám A Varsói-szerződés Csehszlovákia elleni 1968-as inváziójának egyik áldozata volt a gömörpolomai születésű Štefan Ciberaj. A három gyermekes fiatal apa, a ČSAD diszpécsere akkor vesztette el életét, amikor

Részletesebben

pályázatunk is sikeres volt, de számunkra legfontosabb,

pályázatunk is sikeres volt, de számunkra legfontosabb, TÁJÉKOZTATÓ LAP DIÓSZEGI ÉLET A tizenkét éves Jézus, amikor szülei három napos keresés után megtalálják a templomban és kérdőre vonják, ezt feleli nekik: Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy Atyám dolgaiban

Részletesebben

B e m u t a t k o z i k Alsószeli

B e m u t a t k o z i k Alsószeli B e m u t a t k o z i k Alsószeli Az idei évben Pannonhalma és Alsószeli a futballkapcsolatok révén kialakult jóbaráti viszonyt testvérvárosi szerzõdés aláírásával kívánja megpecsételni. Ezzel az ünnepélyes

Részletesebben

Az ülés egyik programpontja a parkolási

Az ülés egyik programpontja a parkolási AKTUális 2 galántai újság A városi képviselőtestület 8. ülése Az ülés egyik programpontja a parkolási díj bevezetése volt a városi hivatal épülete mögött, ill. a JAS lakótelepen. A határozati javaslat

Részletesebben

Választási évnek nézünk elébe. Ebben

Választási évnek nézünk elébe. Ebben KTUÁLIS 2 Tisztelt olvasóink! Választási évnek nézünk elébe. Ebben az évben három alkalommal is a választási urnák elé vonulunk. köztársasági elnökön és az európai parlamenti képviselőkön kívül idén városi

Részletesebben

pályázunk 23,6 mill. Sk értékben. 2008 júniusában még a következő pályázatok készültek

pályázunk 23,6 mill. Sk értékben. 2008 júniusában még a következő pályázatok készültek TÁJÉKOZTATÓ LAP DIÓSZEGI ÉLET KIADJA DIÓSZEG VÁROSA XVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. JÚNIUS HOGYAN TOVÁBB? A VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐSZAVA Gyorsan közeledik a Diószegi Kulturális Napok időpontja, amely jó

Részletesebben

tájékoztató lap A Diószegi Kulturális Napok után MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XX. évfolyam 2013/4

tájékoztató lap A Diószegi Kulturális Napok után MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XX. évfolyam 2013/4 tájékoztató lap D I Ó S Z E G I É L E T A Diószegi Kulturális Napok után kiadja Diószeg városa XX. évfolyam 2013/4 MEGHÍVÓK Véget értek a Diószegi Kulturális Napok. A kultúra és a Mi, Európaiak 4 4 pályázat

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. január 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 3. szám

Pápa és Vidéke 2006. január 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 3. szám Pápa és Vidéke 2006. január 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 3. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Õrzõk, vigyázzatok a strázsán A Magyar Kultúra

Részletesebben

Takáč Zsolt képviselőnek a városi hivatal alkalmazottairól elhangzott kijelentéseivel kapcsolatban

Takáč Zsolt képviselőnek a városi hivatal alkalmazottairól elhangzott kijelentéseivel kapcsolatban AKTUális 2 galántai újság Nyilatkozat Takáč Zsolt képviselőnek a városi hivatal alkalmazottairól elhangzott kijelentéseivel kapcsolatban AGalántai Városi Hivatal alkalmazottai határozottan tiltakoznak

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

diákok száma 270, a következő évben 570- re nő, majd 2009 2010-ben számukat 850-re tervezik. NYILVÁNOS VITA

diákok száma 270, a következő évben 570- re nő, majd 2009 2010-ben számukat 850-re tervezik. NYILVÁNOS VITA BEVEZETŐ A Diószegi Főiskola (DFI) a 430. sz. kormányhatározat alapján 2005.5.31-én jött létre. Az oktatás a 2005 2006-os tanévben kezdődött meg. A Diószegi Főiskola két épületben működik: a Szakszervezeti

Részletesebben

Közösen formáljuk jövőnket

Közösen formáljuk jövőnket Képünkön az épülő uszoda. Fotó: Várai Mihály INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2013. január 10., VII. évf., 1. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Közösen formáljuk

Részletesebben

ÉLET PF 2009 TÁJÉKOZTATÓ LAP DIÓSZEGI KIADJA DIÓSZEG VÁROSA XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM KARÁCSONYVÁRÓ GONDOLATOK MEGHÍVÓ AZ ÚJÉV ÉS AZ URÓ KÖSZÖNTÉSE

ÉLET PF 2009 TÁJÉKOZTATÓ LAP DIÓSZEGI KIADJA DIÓSZEG VÁROSA XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM KARÁCSONYVÁRÓ GONDOLATOK MEGHÍVÓ AZ ÚJÉV ÉS AZ URÓ KÖSZÖNTÉSE TÁJÉKOZTATÓ LAP DIÓSZEGI ÉLET KIADJA DIÓSZEG VÁROSA XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. DECEMBER KARÁCSONYVÁRÓ GONDOLATOK Gondolatban mindannyian gyakran visszatérünk gyermekkorunk karácsonyaihoz. A behavazott

Részletesebben

A Matica slovenská HSz. szervezésében megrendezésre. III. kategória. Sofia Fabianová, Perla Dömötörová, Radko Lošonský és Sabina Kakviczová,

A Matica slovenská HSz. szervezésében megrendezésre. III. kategória. Sofia Fabianová, Perla Dömötörová, Radko Lošonský és Sabina Kakviczová, TÁJÉKOZTATÓ LAP ÉLET DIÓSZEGEN 15 ÉVE JELENT MEG AZ ÉLET DIÓSZEGEN 15 évvel ezelőtt jelent meg az Élet Diószegen városi újság első száma. Fellapozva az első számokat, visszaemlékezhetünk a városban történt

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

I n m e m o r i a m. 2006. n y á r. Elkészült a Krónusz-kép a Tóthegyben

I n m e m o r i a m. 2006. n y á r. Elkészült a Krónusz-kép a Tóthegyben 2006. n y á r I n m e m o r i a m Mélységes megrendüléssel és szomorúsággal fogadtuk a hírt a kedves tanárnő, egy legendás tanáregyéniség, Papp Gáborné Erzsike váratlan haláláról. A Radnóti Miklós Általános

Részletesebben

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2012. JANUÁR 16-ÁN JELENIK MEG! ÚJ MŰFÜVES PÁLYA A CZABÁN ISKOLÁBAN

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2012. JANUÁR 16-ÁN JELENIK MEG! ÚJ MŰFÜVES PÁLYA A CZABÁN ISKOLÁBAN ÉLETképek X V. k e r ü l e t i II. évfolyam 19. szám 2012. október 8. R Á K O S P A L O T A P E S T Ú J H E L Y Ú J P A L O T A k ö z é l e t i l a p j a KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2012. JANUÁR 16-ÁN JELENIK MEG!

Részletesebben

Rendkívüli üléssel kezdte az évet az új komáromi önkormányzat

Rendkívüli üléssel kezdte az évet az új komáromi önkormányzat VÝHODNÉ PÔŽIČKY NA ČOKOĽVEK 0,40 17. januára 2011. január 17. Ročník VIII. évfolyam/3 Rendkívüli üléssel kezdte az évet az új komáromi önkormányzat Áthidaló hitel a megoldás KOMÁRNO: Petöfiho 11 KOLÁROVO:

Részletesebben

Visszafogott gazdálkodás. Barbárok a kultúra közterein. Pátyon nem lehet ezután lopni

Visszafogott gazdálkodás. Barbárok a kultúra közterein. Pátyon nem lehet ezután lopni PÁTYI XXI. ÉVFOLYAM 2012/3. SZÁM KURÍR PÁTY ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visszafogott gazdálkodás Barbárok a kultúra közterein Pátyon nem lehet ezután lopni LÉPJEN BELJEBB! LÉPJEN BELJEBB! A Páty Faluközösségért

Részletesebben

tájékoztató lap Számadás helyett bocsánatkérés MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XXII. évfolyam 2014/5

tájékoztató lap Számadás helyett bocsánatkérés MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XXII. évfolyam 2014/5 tájékoztató lap D I Ó S Z E G I É L E T Számadás helyett bocsánatkérés kiadja Diószeg városa XXII. évfolyam 2014/5 MEGHÍVÓK Minden négy év után, a választási időszak végén számadásról olvashattak újságunk

Részletesebben

2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu. IX. Nemzetiségi Gyermekegyüttesek Találkozója

2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu. IX. Nemzetiségi Gyermekegyüttesek Találkozója Ácsi HÍREK Ács város közéleti havilapja 2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu A kínálatból Önkormányzati híradó 2. oldal Interjú Csöbönyei Imre

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 5-6. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 250,- Ft

2 Jász Szó. XXI. évfolyam 5-6. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 250,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 5-6. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 250,- Ft Donkó László Keserű és egyszerű Molnár István igazgatónk és barátunk halálára. Rövid a hír: Pista meghalt Keserű és egyszerű.

Részletesebben

Lehetőségautó. Dél-Budát hatalmas csőhálózat segítségével kötik össze a Budapesti Szennyvíztisztító Központtal

Lehetőségautó. Dél-Budát hatalmas csőhálózat segítségével kötik össze a Budapesti Szennyvíztisztító Központtal Éliás Junior Államtitkári látogatás Lehetőségautó Futafok: részvételi rekord! A Barry White magyar hangjaként emlegetett kiváló jazz- és popénekessel budafoki fellépése után beszélgettünk. (10. oldal)

Részletesebben