A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE"

Átírás

1 1 Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. tv., valamint a Magyar Köztársaság 2011 évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. tv. szabályai alapján az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben és a 219/1998.(XII.30.) kormányrendelet helyébe lépett 292 /2009. ( XII.l9.) kormányrendeletben meghatározottakat figyelembe véve, az Önkormányzat a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 2. (1) Az Államháztartási törvényben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg. Mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, (továbbiakban ÖMG) önálló címet alkot: Monoszló Község Önkormányzata Zánka Monoszló községek Körjegyzősége Mint önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, (továbbiakban ÖM) Zánka község önkormányzatának költségvetésébe épül be, és nem alkot önálló címet: Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda Bölcsőde, mely intézmény az iskolások, óvodások, bölcsődések, szociális étkezők, dolgozók közétkeztetését is ellátja Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás: Egészségügyi intézmények Háziorvos Fogszakorvos Védőnő

2 2 A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZEVONTAN 3. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetését évre az 117. mellékletek szerint az alábbiakban határozza meg: Bevételi főösszegét e/ft Költségvetési Bevételi főösszegét e/ftban Finanszírozási bevételi főösszegét e/ftban ebből Belső hiány főösszegét e/ftban Külső hiány főösszegét e/ftban Kiadási főösszegét Költségvetési működési célú kiadási főösszegét Költségvetési felhalmozási célú kiadási főösszegét Finanszírozási kiadások főösszegét állapítja meg e/ft e/ftban e/ftban 375 e/ftban I. Költségvetési intézményi bevételek: e/ft 1. Intézményi működési bevételek: e/ft 1.1 Működési célú működési bevételek e/ft 1.1.Felhalmozási célú működési bevételek építési telekeladás ÁFÁja 700 e/ft II. Önkormányzatok sajátos közhatalmi bevételei: e/ft 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók e/ft 2.3. Átengedett központi adók e/ft 2.4. Bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek 155 e/ft 2.5. Igazgatási szolgáltatási díjbevételek 10 e/ft III Támogatások: 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása e/ft e/ft IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: e/ft 1. Tárgyieszközök immateriális javak értékesítése 2.800e/Ft 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei e/ft 3. Pénzügyi befektetések bevételei (hozam bevételek) e/ft 4., Felhalmozási célú ÁFA bevételek 688 e/ft V Támogatásértékű bevételek e/ft 1 Támogatásértékű működési bevéte e/ft 1.1 Társadalombiztosítási alapbó e/ft 2 Támogatásértékű felhalmozási bev e/ft 2.2. társadalombiztosítási alapból e/ft VI. Kölcsönök visszatérülései 50 e/ft 1., működési célú kölcsönök visszatérülése 50 e/ft 2., Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: e/ft

3 VII Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló Pénzforgalom nélküli bevételek e/ft 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele e/ft 1.1. Működési célra e/ft 1.2 Felhalmozási célra e/ft 2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele e/ft 1.1. Működési célra e/ft 1.2 Felhalmozási célra e/ft 3 Hiány belső finanszírozása összesen: e/ft VIII. Hitelek e/ft 1. Működési célú hitel felvétele e/ft 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele e/ft 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele e/ft 2 Felhalmozási célú hitel felvétele e/ft 1.1. Rövid lejáratú likvid hitelek felvétele e/ft 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele e/ft Hiány külső finanszírozása összesen: e/ft Kiadási főösszegét Ezen belül: költségvetési működési kiadások előirányzatát: Ezen belül : Személyi jellegű kiadásokat: Munkaadókat terhelő járulékokat: Dologi és egyéb folyó kiadásokat: Szociális támogatások Támogatásértékű működési kiadásokat: Működési célú pénzeszközátadásokat Működési célú tartalékokat: Kölcsönök nyújtásának kiadásait: Felhalmozási célú kiadásokat: Beruházások felújítások kiadásait: Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú tartalékokat: Építési telekeladás ÁFÁját Finanszírozási kiadások előirányzatát: e/ftban e/ftban e/ftban e/ftban e/ftban e/ftban e/ftban 125 e/ftban 600 e/ftban 50 e/ftban e/ftban e/ftban 660 e/ftban e/ftban 700 e/ftban 375 e/ftban Ezen belül : Működési célú hitel törlesztést: Felhalmozási célú hitel törlesztést: Felhalmozási célú hitel kamat előirányzatát: Érték papírvásárlás kiadásait: 375 e/ftban állapítja meg.

4 (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti feladatonkénti megoszlását a rendelet melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. (3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 13. melléklet tartalmazza. 4 (4) A kiemelt bevételi és kiadási működési és felhalmozási előirányzatokat mérlegszerűen a 12. melléklet szerint állapítjuk meg. 4. Az önkormányzat és a közösen fenntartott részben önálló intézmények működési kiadásainak címenkénti feladatonkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot a 3. melléklet tartalmazza. Monoszló község önkormányzatának költségvetési engedélyezett létszámát 2011re a következők szerint határozzuk meg. Közalkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma : 1 fő Köztisztviselők átlagos statisztikai állományi létszáma : fő Közcélúak átlagos statisztikai állományi létszáma : 1 fő Munka törvénykönyve alá tartozók átlagos statisztikai állományi létszáma : 1 fő Teljes és részmunkaidősök átlagos statisztikai állományi létszáma összesen: 3 fő Állományba nem tartozók tiszteletdíjasok 2 fő (társadalmi megbízatású polgármester. alpolgármester ) Megbízási díjas ( 3 fő ) szerződés alapján 3 fő 5. (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási és finanszírozási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza, melynek főösszegei a következők: Beruházások ÁFÁval: Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felújítás Befektetett pénzügyi eszközök Felhalmozási céltartalék Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú hitelek kamata Építési telekeladás utáni ÁFA fizetés e/ft 660 e/ft e/ft 375 e/ft e/ft e/ft e/ft 700 e/ft Összesen: e/ft Ebből finanszírozási kiadás 375 e/ft Felhalmozási célú kiadások e/ft 6. (1) Az önkormányzat költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 3. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat a kiadások között 600 e/ft általános tartalékot képez, míg felhalmozási céltartalékot e/ft összegben állapít meg az 5. melléklet szerint. 7. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 12. melléklet tartalmazza.

5 5 8. (1) A képviselőtestület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) tájékoztató jellegű előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el. (2) Az önkormányzat a közösen fenntartott intézményeknek átadott pénzeszköz mértékéről az 7. melléklet alapján dönt. ( 3 ) Az önkormányzat évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 11. melléklet alapján állapítja meg. 9. A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (gördülő tervezés) 10. A képviselőtestület megállapítja, hogy a község hitelállománnyal december 31i forduló nappal a 6. melléklet szerint rendelkezik. A finanszírozási egyensúly megteremtésére a költségvetés e/ft működési hitelfelvételt határoz meg, amely kiváltható sikeres pályázattal. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 11. Az önkormányzat által nyújtott szociális kölcsönök állományát a 8. melléklet tartalmazza. 12. Az előzetes közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a 16. melléklet tartalmazza. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 13. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselőtestület felelős. 14. Amennyiben a Körjegyzőség, az Általános Iskola, illetve az Óvoda (közösen fenntartott intézmények) 30 napon túli összes tartozásállománya eléri az eredeti éves költségvetési kiadási előirányzat 10 % át, azt a költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a polgármester részére köteles bejelenteni, önkormányzati csődbiztos kinevezése céljából. 15. (1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzatátcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület a körjegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt első alkalommal a féléves beszámolóval egyidejűleg. 16. (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor. 17. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Körjegyzőség köteles gondoskodni az intézményvezetőkkel egyeztetett pénzellátási terv, ill. az elkészített likviditási terv (7. és 11.. melléklet) alapján. (2) A Körjegyzőség, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6 6 (3) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért. 18. (1) A Képviselőtestület társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatásának keretét 100 e/ftban állapítja meg. (2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó, járulék, illeték, és vámkötelezettsége tekintetétben. (3) Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot , Ftban határozza meg A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 103. (6) bekezdése alapján. (4) Az Önkormányzat a 2009.évi CIX. törvény figyelembevételével a köztisztviselők cafetériajuttatás 2011.évi éves keretösszegét ,.Ftban határozza meg. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 19. (1) A költségvetés végrehajtásáról a körjegyzőség köteles az ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületet tájékoztatni. 20. (1) A különböző társadalmi szervezetek, alapítványok támogatására a költségvetésben biztosított előirányzat felhasználásáról alkalmanként a benyújtott kérelmek alapján a Képviselőtestület dönt. A támogatásról megállapodást kell kötni. (2) Az odaítélt támogatás folyósítását az Önkormányzat felfüggeszti amennyiben a támogatottnak esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van s ennek rendezését nem igazolja, valamint amíg az előző alkalommal részére folyósított támogatás felhasználásáról nem számol el. 21. A 2010ben képződött pénzmaradvánnyal kapcsolatosan a testület megállapítja, hogy felhalmozási pénzmaradványt felhalmozási kiadásokra kívánja felhasználni. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 22. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, illetve a költségvetési szervek vezetőit, hogy amennyiben december 31.ig nem alkotja meg a évi költségvetését, a bér és működési előirányzatokat a évi költségvetésben valamint az Országgyűlés által megalkotott költségvetési törvényben elfogadottaknak megfelelően időarányosan végrehajtsa. 23. (1) Az átmeneti gazdálkodás szabályaira jelen Önkormányzati Képviselőtestületi rendeletben foglalt szabályok az irányadók, melyek az új költségvetési rendelet hatálybalépéséig érvényben maradnak.

7 7 (2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1től kell alkalmazni. Monoszló, március 07. S i m o n György polgármester Lukács Ágnes körjegyző Záradék: Kihirdetve: március 10. Lukács Ágnes körjegyző

8 8 Tisztelt Képviselőtestület! Monoszló Község önkormányzatának 1/2011.(III.10.) számú rendeletének indoklása az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről I RÉSZLETES INDOKLÁS A költségvetés a 2010es év rendelkezésre álló teljesítési adatainak figyelembe vétele alapján került összeállításra összhangban az Államháztartási tv. és a végrehajtási rendeletek előírásaival, a MÁK tájékoztatóival a normatív állami támogatás felmérő adataival, valamint a rendelkezésre álló elfogadott költségvetési törvénnyel, és a testület korábbi ülésein hozott döntésekkel. 2011ben is nagy jelentősége lenne az ÖNHIKI pályázati feltételeknek, és a pályázat sikerének. A 2011es költségvetési törvény megszüntette a fenti pályázati lehetőséget, helyette önkormányzati fejezeti tartalékot képzett, ahol többek között erre is lehet pályázni. A fenti pályázat feltételeit 2011 február 28ig teszi a nemzetgazdasági Minisztérium és a belügyminisztérium. Az ÖNHIKI pályázat kiesése ( jogutódjának esetleges kiesése fejezeti tartalék ) más bevételi forrás feltárását teszi szükségessé, melyek a következők lehetnek: hitel felvétel, ami egy folyamatos pénzügyi forráshiányos község esetében további jelentős terheket ró a településre. más pályázatok benyújtása, bevételek növelése, ami jelentheti az építési telekeladás bevételének tervezését. Itt meg kell jegyezni, hogy a fenti bevétel nem rendszeres bevétel, hanem eseti felhalmozási bevétel, amit a legtöbb pályázat esetén nem lehet működési kiadási hiányra fordítani, hanem fejlesztésre. A 2011es költségvetés összeállításánál, működési hitel került beállításra az egyensúly megteremtésére, mert pályázati pénzzel benyújtás előtt nem szabad tervezni, a telekeladás pedig felhalmozási bevételnek számít, és így felhalmozási kiadást fedez. (felhalmozási célú tartalékot) A működési hitel nagyságának meghatározásánál arra törekedett a testület, hogy a csökkenő állami támogatások (például szociális állami támogatás, közcélú támogatás stb.), és a pénzügyi válság következményeként jelentkező áremelkedések ellenére az előző évi szinthez közelítsen az előirányzati összeg. A többfordulós testületi üléseken hozott megszorító intézkedésekkel (kiadás megtakarítások) azt sikerült elérni, hogy a 2010es 5 milliós hitel előirányzat végül nem emelkedett. A lakosság szám sajnos jelentősen csökkent az elköltözések, és elhalálozások következtében, ezért a képviselőtestületnek meg kellene vizsgálnia, hogyan lehetne megállítani a lakosság számának csökkenését, és hogyan lehetne növekedést elérni, mert a község pénzügyi gazdálkodási biztonságát, egyensúlyát a fenti tényező is befolyásolja a pénzügyi válság (áremelkedések) és a romló állami finanszírozás mellett. Szintén hátrányosan érintette a községet, hogy az elmaradott települések köréből a központi számítás alapján 2007ben kikerült. A bevételi oldal a következő elvek szerint került feltárásra: I./ Működési bevételek: A normatív állami támogatásoknál és az SZJA bevételeknél a tervezés alapját a MÁK által kiküldött információk, a normatív állami támogatás felmérés, és az elfogadott költségvetési törvény adta. A gépjárműadónál a tervezett összeg alapját a 2011es előírások, és a 2010es teljesítések, valamint az adós kolléganővel történt egyeztetés adta.

9 9 Saját bevételek: A lakbérek és a bérleti díj, ahol a 2010.évi megállapodások és a lakbérrendelet adta a tervezés alapját. A decemberi ülésen 2011re is az előző évi lakbérek lettek a lakbérrendeletben meghatározva, így itt nincs változás. A helyi adók tervének alapját szintén a 2011es előírások, és a 2010es teljesítések az elfogadott helyi adórendeletek, és a helyi adós kolléganővel történt egyeztetés adta. A 2011es helyi adórendeleteket a decemberi ülésen a képviselőtestület elfogadta. A működési célú támogatásértékű bevételeknél (közhasznú munkaerő alkalmazás utáni visszatérítés, stb.) a rendelkezésre álló információk, és az előző évi tény adatok adták a tervezés alapját. Itt 2011ben átalakul a rendszer és jelentős bizonytalanságot tartalmaz. A közcélú támogatás 2011től megszűnt, így bevételi oldalon nem tudtunk vele számolni. A fenti bevételi jogcímen 2010ben e/fthoz jutott a község. A pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében e/ft működési hitelt tartalmaz a tervezet, ahol a felvételt az határozza meg, hogy a község tude sikeres pályázatokat benyújtani, vagy más bevételi forráshoz jutni. A működési hitel nagyságának meghatározásánál arra törekedett a testület, hogy a jelentősen csökkenő állami támogatások (szociális támogatás, közcélú támogatás stb.), és a pénzügyi válság következményeként jelentkező várható áremelkedések ellenére (közművek gáz áram stb.) az előző évi szinthez közelítsen az előirányzati összeg. A többfordulós testületi üléseken hozott megszorító intézkedésekkel (kiadás megtakarítások) azt sikerült elérni, hogy a 2010es 5 milliós likvid hitel előirányzat végül mindössze 6,15 millióra emelkedett. Az előző évi pénzmaradványfelhasználás összegénél e/ft szerepel,ami a felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. (építési telkek szennyvízcsatornázása) A normatíva elszámolások után az előirányzat az első előirányzatmódosítási rendelettel pontosításra kerül. II./ Felhalmozási bevételeknél: A felhalmozási jellegű bevételként építési telekeladás ÁFAval, ÁFA visszatérülés, felhalmozási helyi adóbevétel (kommunális adó) és a felhalmozási kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány került e/ft összegben tervezésre. A kiadási oldal összeállításának elvei a következők: A személyi juttatások és vonzatainál a közhasznú, és a munka törvénykönyve alá tartozó munkásoknál a 2011re jogszabályban megállapított minimálbérrel, ( Ft) a társadalmi megbízatású polgármesternél a 2011re a költségvetési törvényben szereplő (38.650, Ft) tiszteletdíj alap és az érvényes jogszabályi előírás szorzójával számol a koncepció. A falugondnoki szolgálatnál pedig közalkalmazotti besorolás szerinti bért tartalmaz a költségvetési rendelet.. A dologi és egyéb folyó kiadásoknál a 2010es teljesítések, illetve a rendelkezésre álló információk adták a tervezés alapjait, ahol figyelembevettük a testületi üléseken hozott takarékossági döntéseket is. A szociális kiadások is a 2010es előírások és teljesítések, valamint a gyámügyes kolléganővel történt egyeztetés alapján kerültek tervezésre. A pénzügyi válság, a lakosság romló életkörülményei miatt 2011re nagyobb terhet rónak az önkormányzatokra.

10 10 A támogatásértékű kiadásoknál, és a működési célú pénzeszközátadásoknál együttesen a tervezet a társulások költségvetése alapján készült. (egészségügyi társulások, az oktatási intézmények; iskola, óvoda). A községnek sikerült elérnie, hogy az oktatási nevelési intézményeknél az előző évhez hasonlóan a bevételeken felüli intézményfinanszírozási összegnek az 50 %át adja át a gesztor Zánka önkormányzatnak, aki a másik 50 %ot a saját költségvetéséből fedezte. A körjegyzőségnél pedig lakosságarányos a finanszírozás. Felhalmozási kiadásként e/ftos összeget tartalmaz a költségvetési rendelet. A finanszírozási kiadások pedig tartalmazzák az ELMIB részvény vásárlást 375 e/ft értékben. Felhalmozási kiadásként az építési telekkialakítás szennyvízcsatornázási költségeit, valamint felhalmozási célú céltartalékképzést tartalmaz a költségvetési rendelet. II AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS POLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI Monoszló Község Önkormányzatának pénzügyi szabályozásában 2011re sincs alapvető elmozdulásra lehetőség, ugyanis a forrásszabályozás alapját képező feladat és hatásköri rendszerben negatív hatások érvényesülnek. A kiadások növekedési mértéke jelentősen meghaladja az állami bevételek növekedését, sőt az állami támogatások csökkennek, ennek következtében az önkormányzatok terhei 2010ről 2011re tovább növekedtek. III. A KÖLTSÉGVETÉSPOLITIKA CÉLJAI ÉS KERETEI Monoszló Község Önkormányzata a évi költségvetésének összeállításánál elsődleges szempontként vette figyelembe, a község lakosságának élelmiszerellátásának biztosítását, a meglévő feladatellátási rendszer működtetése (szociális, művelődési, könyvtári, községgazdálkodási feladatok) a már meglévő színvonal biztosítása és fenntartása mellett. Az oktatási nevelési és egészségügyi feladatokat a településen, kivétel nélkül társulásos formában látja el nem gesztor önkormányzatként. A személyi jellegű juttatások esetében a jogszabályból adódó kötelező emelés volt az elsődleges szempont. (minimálbéremelkedés) Tekintettel arra, hogy a jogszabályi előírásokból adódó többlet terheknek nem biztosította a központi normatíva a fedezetét,( mivel csökkent ) így az önkormányzatnál egyre jobban előtérbe kerül a fokozottan takarékos gazdálkodás, és a bevételek maximális feltárására való törekvés. Komoly erőfeszítésekre van szükség ebben az évben is a gazdálkodás területén annak érdekében, hogy a 2011es év megalapozható legyen, és ne kényszerüljön az önkormányzat drasztikus intézkedésekre, amit a pénzügyi válság illetve az ÖNHIKI pályázók köréből való kikerülés, és az új önkormányzati tartalék pályázati rendszerének nem ismerése még tovább nehezít. A kormányzati irányelveknek megfelelően újabb intézkedésekre került sor a saját bevételek növelésére, illetve feltárására. Ennek megalapozása érdekében az önkormányzat elvégezte a helyi adó rendeleteinek felülvizsgálatát és módosítását.

11 11 Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetési rendelet megvitatása, és elfogadása mellett a következő és azt követő évekre a vállalt feladatok ellátását, és ellátási formáját az egyensúly megteremtése, és megtartása érdekében javaslataikkal és döntéseikkel megalapozni szíveskedjenek. M o n o s z l ó, március 07. S i m o n György polgármester

12 12 l. melléklet a 1/2011.(III.10. ) önkormányzati rendelethez Monoszló BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK adatok e/ftban M e g n e v e z é s évi évi költségvetés költségvetés vált. %a 1.INTÉZMÉNYI BEVÉTEK KÖRJEGYZŐSÉG 1/A Körjegyzőség Alaptevékenység bevételei Egyéb intézményi bevételek ,0% Körjegyzőség intézményi működési bevételei: ,0% 1/B Monoszló Község Önkormányzata Tárgyieszközök értékesítése utáni ÁFA bevételek , % Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁja ,% Áru és készletértékesítés bevételei ,% Egyéb bevételek , % Kamatbevételek ,3% Bérleti díjbevételek, tovább számlázott szolgáltatások ,2% Monoszló község Intézményi működési bevételek összesen: ,% ebből felhalmozási célú bevétel: , % ebből működési célú bevételek összesen: ,4 % 2.Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó , % Telekadó 600 Magánszemélyek kommunális adója ,1 % Idegenforgalmi adó tartózkodás után , % Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végz.iparűz.tev.után ,% Iparűzési adó Ideig.jell.végz.iparűz.tev.után 100 Helyi adók összesen: ,2% Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóból átengedett ,6% Személyi jövedelemadóból kiegészítés ,1% Gépjárműadó, egyéb átengedett adó ,5% Átengedett központi adók összesen: ,2% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Építésügyi bírság Lakbér ,%

13 13 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Összesen: ,% Monoszló Önkormányzat sajátos működési célú közhatalmi bevételei összesen: ,7% Monoszló Önkormányzatok sajátos felhalmozási célú közhatalmi bevételei kommunális adó építményadó 20 %összesen: ,2% Önkormányzatok sajátos közhatalmi bevételei mindösszesen: ,7% Igazgatási szolgáltatási díjbevételek 10 Közhatalmi bevételek mindösszesen: ,8%

14 14 l. melléklet a 1/2011.(III.10. ) önkormányzati rendelethez Monoszló BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK adatok e/ftban M e g n e v e z é s évi évi költségvetés költségvetés vált. %a 3., TÁMOGATÁSOK 3./ A Önkormányzatok költségvetési támogatásai Normatív állami támogatások ,9% Önkormányzati költségvet. tám összesen: ,9% TÁMOGATÁSOK 3/B Önkormányzatok feladathoz kötött költségvetési támogatásai Normatív kötött támogatások ( közcélú támogatás stb) Falugondnoki tevékenység állami támogatása Önkormányzati kötött költségvet. tám összesen: ,2% Önkormányzatok költségvetési támogatásai Összesen: ,1% 4., FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Pénzügyi befektetések bevételei Értékpapír értékesítés Osztalékok és hozamok, Tárgyi eszköz értékesítés Telekeladás , % ÁFA visszatérülés ( építési telek kialakítás) 688 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: ,7% 5., TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 5/A ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEI 1.Támogatásértékű működési bevétel ,8% ebből OEPtől átvett pénzeszköz 2.Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételek összesen: ,8% 5/B.INTÉZMÉNY TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEI KÖRJEGYZŐSÉG 1.Intézményfinanszírozás Körjegyzőség ,6% Intézmény támogatásértékű bevételei összesen: ,6% 6. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE IGÉNYBEVÉTELE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Működési célú kölcsönök törlesztése ,% Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése Támogatási kölcsönök.visszatérülése , % Igénybevétele összesen: Monoszló Költségvetési bevételei összesen: ,% Ebből önkormányzat felhalmozási

15 Költségvetési bevételei összesen: ,9% Ebből önkormányzat működési ,3% Költségvetési bevételei összesen: 15 l. melléklet a 1/2011.(III.10. ) önkormányzati rendelethez Monoszló BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK adatok e/ftban M e g n e v e z é s évi évi költségvetés költségvetés vált. %a 6., Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 6/A Község Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Monoszló ,7% Ebből felhalmozási célú ,4% Működési célú 359 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: ,7% 6/B INTÉZMÉNY PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Körjegyzőség ,7% Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: ,7% Hiány belső finanszírozása összesen Monoszló: ,7% 7., Értékpapír műveletek értékesítésének bevételei 8., Kötvények kibocsátásának bevételei 10.HITELMŰVELETEK Működési likvid hitel felvétele ,% Felhalmozási hitel felvétele Hitelműveletek összesen: ,% Hiány külső finanszírozása összesen: , % Monoszló község bevételei összesen:

16 16 96,1% Ebből működési bevételek összesen: ,6 % Ebből felhalmozási bevételek összesen: ,4 % l. melléklet a 1/2011.(III.10. ) önkormányzati rendelethez Monoszló KIADÁSI FŐÖSSZEGEK adatok e/ftban M e g n e v e z é s évi évi költségvetés költségvetés vált. % a 1., KÖRJEGYZŐSÉG Személyi juttatás ,5% Munkaadót terhelő járulékok ,2% Dologi kiadások ,6% Egyéb pénzbeli juttatások ,8% Működési kiadások összesen ,2% Felhalmozási kiadások Tartalékok ,9% Körjegyzőség kiadásai összesen: ,1% ( megjegyzés I.T. működtetés 2010ben külön tételen volt, míg 2011ben beépült a bérbe és járulékaiba ) I.T. működtetés 2010ben intézmények Költségvetésében szerepelt Körjegyzőség kiadásai mindösszesen: ,7% Előnyugdíjazási költségek ,9% Körjegyzőség korrigált kiadásai összesen: ,6% 2., MONOSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT Személyi juttatás ,9% Munkaadót terhelő járulékok ,7% Szociális támogatások ,3% Támogatásértékű kiadások, működési célú p.e. átadás ,% Általános tartalék ,1% Működési célú kölcsönnyújtás , % Dologi és egyéb folyó kiadások ,1% Működési kiadások összesen ,% ELMIB részvények ,2%

17 17 Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú hitelek kamat kiadásai 250 Önkormányzat finanszírozási kiadások összesen: ,1% Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 660 Felhalmozási kiadás építési telek eladás ÁFA befizetése ,% Fordított ÁFA fizetési kötelezettség 688 Beruházás, Felújítás Kölcsönnyújtás Felhalmozási Céltartalék ,8% Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen: ,7% Önkormányzat összesen: ,1%

18 18 2. melléklet a 1/2011.(III.10. ) önkormányzati rendelethez Monoszló TÁJÉKOZTATÓ adatok e/ftban M e g n e v e z é s évi évi költségvetés költségvetés vált. % a FŐÖSSZEG MEGOSZTÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT: Körjegyzőség ,6% I.T. működtetés ,% Körjegyzőség I.T. működtetéssel összesen: ,7% Körjegyzőség I.T. működtetéssel összesen: ,7% Körjegyzőség előnyugdíjazási költségekkel ,6% korrigálva Monoszló község ,1% Önkormányzat összesen: ,% FŐÖSSZEG MEGOSZTÁSA KÖZÖSSEN ELLÁTOTT FELADATOKNÁL: Önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó intézmények Általános iskola ( I.T. működtetés nélkül ) , % I.T. Egészségügy ( I.T. működtetés nélkül ) ,8% Közétkeztetés ( I.T. működtetés nélkül ) ,4% Bölcsődei ellátás ( I.T. működtetés nélkül ) ,% Óvoda ellátás ( I.T. működtetés nélkül ) ,4% Közös feladatellátás összesen: ,6%

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft A B C D E F 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft 4 Megnevezés Címek költségvetési 5 főösszeg 6 2012-ben 7 módosított kiadások

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS 2012. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Jászkisér Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/197/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen:

Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen: 1. Megnevezés 1. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat 2013. első félévi - módosításához főösszesítő adatok A B C D 2013. évi eredeti 2013 első félévi változás

Részletesebben

Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2009. (II. 16.) rendelet Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonakali község Önkormányzata Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010 (II.17.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010 (II.17.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről Várdomb Község Önkormányzata Képviselőtestületének /200 (II.7.) számú rendelete Várdomb Község Önkormányzata 200. évi költségvetéséről Várdomb község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben