A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE"

Átírás

1 1 Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. tv., valamint a Magyar Köztársaság 2011 évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. tv. szabályai alapján az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben és a 219/1998.(XII.30.) kormányrendelet helyébe lépett 292 /2009. ( XII.l9.) kormányrendeletben meghatározottakat figyelembe véve, az Önkormányzat a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 2. (1) Az Államháztartási törvényben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg. Mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, (továbbiakban ÖMG) önálló címet alkot: Monoszló Község Önkormányzata Zánka Monoszló községek Körjegyzősége Mint önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, (továbbiakban ÖM) Zánka község önkormányzatának költségvetésébe épül be, és nem alkot önálló címet: Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda Bölcsőde, mely intézmény az iskolások, óvodások, bölcsődések, szociális étkezők, dolgozók közétkeztetését is ellátja Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás: Egészségügyi intézmények Háziorvos Fogszakorvos Védőnő

2 2 A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZEVONTAN 3. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetését évre az 117. mellékletek szerint az alábbiakban határozza meg: Bevételi főösszegét e/ft Költségvetési Bevételi főösszegét e/ftban Finanszírozási bevételi főösszegét e/ftban ebből Belső hiány főösszegét e/ftban Külső hiány főösszegét e/ftban Kiadási főösszegét Költségvetési működési célú kiadási főösszegét Költségvetési felhalmozási célú kiadási főösszegét Finanszírozási kiadások főösszegét állapítja meg e/ft e/ftban e/ftban 375 e/ftban I. Költségvetési intézményi bevételek: e/ft 1. Intézményi működési bevételek: e/ft 1.1 Működési célú működési bevételek e/ft 1.1.Felhalmozási célú működési bevételek építési telekeladás ÁFÁja 700 e/ft II. Önkormányzatok sajátos közhatalmi bevételei: e/ft 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók e/ft 2.3. Átengedett központi adók e/ft 2.4. Bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek 155 e/ft 2.5. Igazgatási szolgáltatási díjbevételek 10 e/ft III Támogatások: 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása e/ft e/ft IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: e/ft 1. Tárgyieszközök immateriális javak értékesítése 2.800e/Ft 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei e/ft 3. Pénzügyi befektetések bevételei (hozam bevételek) e/ft 4., Felhalmozási célú ÁFA bevételek 688 e/ft V Támogatásértékű bevételek e/ft 1 Támogatásértékű működési bevéte e/ft 1.1 Társadalombiztosítási alapbó e/ft 2 Támogatásértékű felhalmozási bev e/ft 2.2. társadalombiztosítási alapból e/ft VI. Kölcsönök visszatérülései 50 e/ft 1., működési célú kölcsönök visszatérülése 50 e/ft 2., Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: e/ft

3 VII Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló Pénzforgalom nélküli bevételek e/ft 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele e/ft 1.1. Működési célra e/ft 1.2 Felhalmozási célra e/ft 2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele e/ft 1.1. Működési célra e/ft 1.2 Felhalmozási célra e/ft 3 Hiány belső finanszírozása összesen: e/ft VIII. Hitelek e/ft 1. Működési célú hitel felvétele e/ft 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele e/ft 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele e/ft 2 Felhalmozási célú hitel felvétele e/ft 1.1. Rövid lejáratú likvid hitelek felvétele e/ft 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele e/ft Hiány külső finanszírozása összesen: e/ft Kiadási főösszegét Ezen belül: költségvetési működési kiadások előirányzatát: Ezen belül : Személyi jellegű kiadásokat: Munkaadókat terhelő járulékokat: Dologi és egyéb folyó kiadásokat: Szociális támogatások Támogatásértékű működési kiadásokat: Működési célú pénzeszközátadásokat Működési célú tartalékokat: Kölcsönök nyújtásának kiadásait: Felhalmozási célú kiadásokat: Beruházások felújítások kiadásait: Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú tartalékokat: Építési telekeladás ÁFÁját Finanszírozási kiadások előirányzatát: e/ftban e/ftban e/ftban e/ftban e/ftban e/ftban e/ftban 125 e/ftban 600 e/ftban 50 e/ftban e/ftban e/ftban 660 e/ftban e/ftban 700 e/ftban 375 e/ftban Ezen belül : Működési célú hitel törlesztést: Felhalmozási célú hitel törlesztést: Felhalmozási célú hitel kamat előirányzatát: Érték papírvásárlás kiadásait: 375 e/ftban állapítja meg.

4 (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti feladatonkénti megoszlását a rendelet melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. (3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 13. melléklet tartalmazza. 4 (4) A kiemelt bevételi és kiadási működési és felhalmozási előirányzatokat mérlegszerűen a 12. melléklet szerint állapítjuk meg. 4. Az önkormányzat és a közösen fenntartott részben önálló intézmények működési kiadásainak címenkénti feladatonkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot a 3. melléklet tartalmazza. Monoszló község önkormányzatának költségvetési engedélyezett létszámát 2011re a következők szerint határozzuk meg. Közalkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma : 1 fő Köztisztviselők átlagos statisztikai állományi létszáma : fő Közcélúak átlagos statisztikai állományi létszáma : 1 fő Munka törvénykönyve alá tartozók átlagos statisztikai állományi létszáma : 1 fő Teljes és részmunkaidősök átlagos statisztikai állományi létszáma összesen: 3 fő Állományba nem tartozók tiszteletdíjasok 2 fő (társadalmi megbízatású polgármester. alpolgármester ) Megbízási díjas ( 3 fő ) szerződés alapján 3 fő 5. (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási és finanszírozási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza, melynek főösszegei a következők: Beruházások ÁFÁval: Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felújítás Befektetett pénzügyi eszközök Felhalmozási céltartalék Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú hitelek kamata Építési telekeladás utáni ÁFA fizetés e/ft 660 e/ft e/ft 375 e/ft e/ft e/ft e/ft 700 e/ft Összesen: e/ft Ebből finanszírozási kiadás 375 e/ft Felhalmozási célú kiadások e/ft 6. (1) Az önkormányzat költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 3. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat a kiadások között 600 e/ft általános tartalékot képez, míg felhalmozási céltartalékot e/ft összegben állapít meg az 5. melléklet szerint. 7. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 12. melléklet tartalmazza.

5 5 8. (1) A képviselőtestület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) tájékoztató jellegű előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el. (2) Az önkormányzat a közösen fenntartott intézményeknek átadott pénzeszköz mértékéről az 7. melléklet alapján dönt. ( 3 ) Az önkormányzat évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 11. melléklet alapján állapítja meg. 9. A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (gördülő tervezés) 10. A képviselőtestület megállapítja, hogy a község hitelállománnyal december 31i forduló nappal a 6. melléklet szerint rendelkezik. A finanszírozási egyensúly megteremtésére a költségvetés e/ft működési hitelfelvételt határoz meg, amely kiváltható sikeres pályázattal. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 11. Az önkormányzat által nyújtott szociális kölcsönök állományát a 8. melléklet tartalmazza. 12. Az előzetes közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a 16. melléklet tartalmazza. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 13. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselőtestület felelős. 14. Amennyiben a Körjegyzőség, az Általános Iskola, illetve az Óvoda (közösen fenntartott intézmények) 30 napon túli összes tartozásállománya eléri az eredeti éves költségvetési kiadási előirányzat 10 % át, azt a költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a polgármester részére köteles bejelenteni, önkormányzati csődbiztos kinevezése céljából. 15. (1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzatátcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület a körjegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt első alkalommal a féléves beszámolóval egyidejűleg. 16. (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor. 17. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Körjegyzőség köteles gondoskodni az intézményvezetőkkel egyeztetett pénzellátási terv, ill. az elkészített likviditási terv (7. és 11.. melléklet) alapján. (2) A Körjegyzőség, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6 6 (3) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért. 18. (1) A Képviselőtestület társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatásának keretét 100 e/ftban állapítja meg. (2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó, járulék, illeték, és vámkötelezettsége tekintetétben. (3) Az önkormányzat a köztisztviselői illetményalapot , Ftban határozza meg A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 103. (6) bekezdése alapján. (4) Az Önkormányzat a 2009.évi CIX. törvény figyelembevételével a köztisztviselők cafetériajuttatás 2011.évi éves keretösszegét ,.Ftban határozza meg. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 19. (1) A költségvetés végrehajtásáról a körjegyzőség köteles az ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületet tájékoztatni. 20. (1) A különböző társadalmi szervezetek, alapítványok támogatására a költségvetésben biztosított előirányzat felhasználásáról alkalmanként a benyújtott kérelmek alapján a Képviselőtestület dönt. A támogatásról megállapodást kell kötni. (2) Az odaítélt támogatás folyósítását az Önkormányzat felfüggeszti amennyiben a támogatottnak esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van s ennek rendezését nem igazolja, valamint amíg az előző alkalommal részére folyósított támogatás felhasználásáról nem számol el. 21. A 2010ben képződött pénzmaradvánnyal kapcsolatosan a testület megállapítja, hogy felhalmozási pénzmaradványt felhalmozási kiadásokra kívánja felhasználni. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 22. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, illetve a költségvetési szervek vezetőit, hogy amennyiben december 31.ig nem alkotja meg a évi költségvetését, a bér és működési előirányzatokat a évi költségvetésben valamint az Országgyűlés által megalkotott költségvetési törvényben elfogadottaknak megfelelően időarányosan végrehajtsa. 23. (1) Az átmeneti gazdálkodás szabályaira jelen Önkormányzati Képviselőtestületi rendeletben foglalt szabályok az irányadók, melyek az új költségvetési rendelet hatálybalépéséig érvényben maradnak.

7 7 (2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1től kell alkalmazni. Monoszló, március 07. S i m o n György polgármester Lukács Ágnes körjegyző Záradék: Kihirdetve: március 10. Lukács Ágnes körjegyző

8 8 Tisztelt Képviselőtestület! Monoszló Község önkormányzatának 1/2011.(III.10.) számú rendeletének indoklása az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről I RÉSZLETES INDOKLÁS A költségvetés a 2010es év rendelkezésre álló teljesítési adatainak figyelembe vétele alapján került összeállításra összhangban az Államháztartási tv. és a végrehajtási rendeletek előírásaival, a MÁK tájékoztatóival a normatív állami támogatás felmérő adataival, valamint a rendelkezésre álló elfogadott költségvetési törvénnyel, és a testület korábbi ülésein hozott döntésekkel. 2011ben is nagy jelentősége lenne az ÖNHIKI pályázati feltételeknek, és a pályázat sikerének. A 2011es költségvetési törvény megszüntette a fenti pályázati lehetőséget, helyette önkormányzati fejezeti tartalékot képzett, ahol többek között erre is lehet pályázni. A fenti pályázat feltételeit 2011 február 28ig teszi a nemzetgazdasági Minisztérium és a belügyminisztérium. Az ÖNHIKI pályázat kiesése ( jogutódjának esetleges kiesése fejezeti tartalék ) más bevételi forrás feltárását teszi szükségessé, melyek a következők lehetnek: hitel felvétel, ami egy folyamatos pénzügyi forráshiányos község esetében további jelentős terheket ró a településre. más pályázatok benyújtása, bevételek növelése, ami jelentheti az építési telekeladás bevételének tervezését. Itt meg kell jegyezni, hogy a fenti bevétel nem rendszeres bevétel, hanem eseti felhalmozási bevétel, amit a legtöbb pályázat esetén nem lehet működési kiadási hiányra fordítani, hanem fejlesztésre. A 2011es költségvetés összeállításánál, működési hitel került beállításra az egyensúly megteremtésére, mert pályázati pénzzel benyújtás előtt nem szabad tervezni, a telekeladás pedig felhalmozási bevételnek számít, és így felhalmozási kiadást fedez. (felhalmozási célú tartalékot) A működési hitel nagyságának meghatározásánál arra törekedett a testület, hogy a csökkenő állami támogatások (például szociális állami támogatás, közcélú támogatás stb.), és a pénzügyi válság következményeként jelentkező áremelkedések ellenére az előző évi szinthez közelítsen az előirányzati összeg. A többfordulós testületi üléseken hozott megszorító intézkedésekkel (kiadás megtakarítások) azt sikerült elérni, hogy a 2010es 5 milliós hitel előirányzat végül nem emelkedett. A lakosság szám sajnos jelentősen csökkent az elköltözések, és elhalálozások következtében, ezért a képviselőtestületnek meg kellene vizsgálnia, hogyan lehetne megállítani a lakosság számának csökkenését, és hogyan lehetne növekedést elérni, mert a község pénzügyi gazdálkodási biztonságát, egyensúlyát a fenti tényező is befolyásolja a pénzügyi válság (áremelkedések) és a romló állami finanszírozás mellett. Szintén hátrányosan érintette a községet, hogy az elmaradott települések köréből a központi számítás alapján 2007ben kikerült. A bevételi oldal a következő elvek szerint került feltárásra: I./ Működési bevételek: A normatív állami támogatásoknál és az SZJA bevételeknél a tervezés alapját a MÁK által kiküldött információk, a normatív állami támogatás felmérés, és az elfogadott költségvetési törvény adta. A gépjárműadónál a tervezett összeg alapját a 2011es előírások, és a 2010es teljesítések, valamint az adós kolléganővel történt egyeztetés adta.

9 9 Saját bevételek: A lakbérek és a bérleti díj, ahol a 2010.évi megállapodások és a lakbérrendelet adta a tervezés alapját. A decemberi ülésen 2011re is az előző évi lakbérek lettek a lakbérrendeletben meghatározva, így itt nincs változás. A helyi adók tervének alapját szintén a 2011es előírások, és a 2010es teljesítések az elfogadott helyi adórendeletek, és a helyi adós kolléganővel történt egyeztetés adta. A 2011es helyi adórendeleteket a decemberi ülésen a képviselőtestület elfogadta. A működési célú támogatásértékű bevételeknél (közhasznú munkaerő alkalmazás utáni visszatérítés, stb.) a rendelkezésre álló információk, és az előző évi tény adatok adták a tervezés alapját. Itt 2011ben átalakul a rendszer és jelentős bizonytalanságot tartalmaz. A közcélú támogatás 2011től megszűnt, így bevételi oldalon nem tudtunk vele számolni. A fenti bevételi jogcímen 2010ben e/fthoz jutott a község. A pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében e/ft működési hitelt tartalmaz a tervezet, ahol a felvételt az határozza meg, hogy a község tude sikeres pályázatokat benyújtani, vagy más bevételi forráshoz jutni. A működési hitel nagyságának meghatározásánál arra törekedett a testület, hogy a jelentősen csökkenő állami támogatások (szociális támogatás, közcélú támogatás stb.), és a pénzügyi válság következményeként jelentkező várható áremelkedések ellenére (közművek gáz áram stb.) az előző évi szinthez közelítsen az előirányzati összeg. A többfordulós testületi üléseken hozott megszorító intézkedésekkel (kiadás megtakarítások) azt sikerült elérni, hogy a 2010es 5 milliós likvid hitel előirányzat végül mindössze 6,15 millióra emelkedett. Az előző évi pénzmaradványfelhasználás összegénél e/ft szerepel,ami a felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. (építési telkek szennyvízcsatornázása) A normatíva elszámolások után az előirányzat az első előirányzatmódosítási rendelettel pontosításra kerül. II./ Felhalmozási bevételeknél: A felhalmozási jellegű bevételként építési telekeladás ÁFAval, ÁFA visszatérülés, felhalmozási helyi adóbevétel (kommunális adó) és a felhalmozási kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány került e/ft összegben tervezésre. A kiadási oldal összeállításának elvei a következők: A személyi juttatások és vonzatainál a közhasznú, és a munka törvénykönyve alá tartozó munkásoknál a 2011re jogszabályban megállapított minimálbérrel, ( Ft) a társadalmi megbízatású polgármesternél a 2011re a költségvetési törvényben szereplő (38.650, Ft) tiszteletdíj alap és az érvényes jogszabályi előírás szorzójával számol a koncepció. A falugondnoki szolgálatnál pedig közalkalmazotti besorolás szerinti bért tartalmaz a költségvetési rendelet.. A dologi és egyéb folyó kiadásoknál a 2010es teljesítések, illetve a rendelkezésre álló információk adták a tervezés alapjait, ahol figyelembevettük a testületi üléseken hozott takarékossági döntéseket is. A szociális kiadások is a 2010es előírások és teljesítések, valamint a gyámügyes kolléganővel történt egyeztetés alapján kerültek tervezésre. A pénzügyi válság, a lakosság romló életkörülményei miatt 2011re nagyobb terhet rónak az önkormányzatokra.

10 10 A támogatásértékű kiadásoknál, és a működési célú pénzeszközátadásoknál együttesen a tervezet a társulások költségvetése alapján készült. (egészségügyi társulások, az oktatási intézmények; iskola, óvoda). A községnek sikerült elérnie, hogy az oktatási nevelési intézményeknél az előző évhez hasonlóan a bevételeken felüli intézményfinanszírozási összegnek az 50 %át adja át a gesztor Zánka önkormányzatnak, aki a másik 50 %ot a saját költségvetéséből fedezte. A körjegyzőségnél pedig lakosságarányos a finanszírozás. Felhalmozási kiadásként e/ftos összeget tartalmaz a költségvetési rendelet. A finanszírozási kiadások pedig tartalmazzák az ELMIB részvény vásárlást 375 e/ft értékben. Felhalmozási kiadásként az építési telekkialakítás szennyvízcsatornázási költségeit, valamint felhalmozási célú céltartalékképzést tartalmaz a költségvetési rendelet. II AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS POLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI Monoszló Község Önkormányzatának pénzügyi szabályozásában 2011re sincs alapvető elmozdulásra lehetőség, ugyanis a forrásszabályozás alapját képező feladat és hatásköri rendszerben negatív hatások érvényesülnek. A kiadások növekedési mértéke jelentősen meghaladja az állami bevételek növekedését, sőt az állami támogatások csökkennek, ennek következtében az önkormányzatok terhei 2010ről 2011re tovább növekedtek. III. A KÖLTSÉGVETÉSPOLITIKA CÉLJAI ÉS KERETEI Monoszló Község Önkormányzata a évi költségvetésének összeállításánál elsődleges szempontként vette figyelembe, a község lakosságának élelmiszerellátásának biztosítását, a meglévő feladatellátási rendszer működtetése (szociális, művelődési, könyvtári, községgazdálkodási feladatok) a már meglévő színvonal biztosítása és fenntartása mellett. Az oktatási nevelési és egészségügyi feladatokat a településen, kivétel nélkül társulásos formában látja el nem gesztor önkormányzatként. A személyi jellegű juttatások esetében a jogszabályból adódó kötelező emelés volt az elsődleges szempont. (minimálbéremelkedés) Tekintettel arra, hogy a jogszabályi előírásokból adódó többlet terheknek nem biztosította a központi normatíva a fedezetét,( mivel csökkent ) így az önkormányzatnál egyre jobban előtérbe kerül a fokozottan takarékos gazdálkodás, és a bevételek maximális feltárására való törekvés. Komoly erőfeszítésekre van szükség ebben az évben is a gazdálkodás területén annak érdekében, hogy a 2011es év megalapozható legyen, és ne kényszerüljön az önkormányzat drasztikus intézkedésekre, amit a pénzügyi válság illetve az ÖNHIKI pályázók köréből való kikerülés, és az új önkormányzati tartalék pályázati rendszerének nem ismerése még tovább nehezít. A kormányzati irányelveknek megfelelően újabb intézkedésekre került sor a saját bevételek növelésére, illetve feltárására. Ennek megalapozása érdekében az önkormányzat elvégezte a helyi adó rendeleteinek felülvizsgálatát és módosítását.

11 11 Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetési rendelet megvitatása, és elfogadása mellett a következő és azt követő évekre a vállalt feladatok ellátását, és ellátási formáját az egyensúly megteremtése, és megtartása érdekében javaslataikkal és döntéseikkel megalapozni szíveskedjenek. M o n o s z l ó, március 07. S i m o n György polgármester

12 12 l. melléklet a 1/2011.(III.10. ) önkormányzati rendelethez Monoszló BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK adatok e/ftban M e g n e v e z é s évi évi költségvetés költségvetés vált. %a 1.INTÉZMÉNYI BEVÉTEK KÖRJEGYZŐSÉG 1/A Körjegyzőség Alaptevékenység bevételei Egyéb intézményi bevételek ,0% Körjegyzőség intézményi működési bevételei: ,0% 1/B Monoszló Község Önkormányzata Tárgyieszközök értékesítése utáni ÁFA bevételek , % Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁja ,% Áru és készletértékesítés bevételei ,% Egyéb bevételek , % Kamatbevételek ,3% Bérleti díjbevételek, tovább számlázott szolgáltatások ,2% Monoszló község Intézményi működési bevételek összesen: ,% ebből felhalmozási célú bevétel: , % ebből működési célú bevételek összesen: ,4 % 2.Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó , % Telekadó 600 Magánszemélyek kommunális adója ,1 % Idegenforgalmi adó tartózkodás után , % Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végz.iparűz.tev.után ,% Iparűzési adó Ideig.jell.végz.iparűz.tev.után 100 Helyi adók összesen: ,2% Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóból átengedett ,6% Személyi jövedelemadóból kiegészítés ,1% Gépjárműadó, egyéb átengedett adó ,5% Átengedett központi adók összesen: ,2% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Építésügyi bírság Lakbér ,%

13 13 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Összesen: ,% Monoszló Önkormányzat sajátos működési célú közhatalmi bevételei összesen: ,7% Monoszló Önkormányzatok sajátos felhalmozási célú közhatalmi bevételei kommunális adó építményadó 20 %összesen: ,2% Önkormányzatok sajátos közhatalmi bevételei mindösszesen: ,7% Igazgatási szolgáltatási díjbevételek 10 Közhatalmi bevételek mindösszesen: ,8%

14 14 l. melléklet a 1/2011.(III.10. ) önkormányzati rendelethez Monoszló BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK adatok e/ftban M e g n e v e z é s évi évi költségvetés költségvetés vált. %a 3., TÁMOGATÁSOK 3./ A Önkormányzatok költségvetési támogatásai Normatív állami támogatások ,9% Önkormányzati költségvet. tám összesen: ,9% TÁMOGATÁSOK 3/B Önkormányzatok feladathoz kötött költségvetési támogatásai Normatív kötött támogatások ( közcélú támogatás stb) Falugondnoki tevékenység állami támogatása Önkormányzati kötött költségvet. tám összesen: ,2% Önkormányzatok költségvetési támogatásai Összesen: ,1% 4., FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Pénzügyi befektetések bevételei Értékpapír értékesítés Osztalékok és hozamok, Tárgyi eszköz értékesítés Telekeladás , % ÁFA visszatérülés ( építési telek kialakítás) 688 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: ,7% 5., TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 5/A ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEI 1.Támogatásértékű működési bevétel ,8% ebből OEPtől átvett pénzeszköz 2.Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételek összesen: ,8% 5/B.INTÉZMÉNY TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEI KÖRJEGYZŐSÉG 1.Intézményfinanszírozás Körjegyzőség ,6% Intézmény támogatásértékű bevételei összesen: ,6% 6. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE IGÉNYBEVÉTELE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Működési célú kölcsönök törlesztése ,% Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése Támogatási kölcsönök.visszatérülése , % Igénybevétele összesen: Monoszló Költségvetési bevételei összesen: ,% Ebből önkormányzat felhalmozási

15 Költségvetési bevételei összesen: ,9% Ebből önkormányzat működési ,3% Költségvetési bevételei összesen: 15 l. melléklet a 1/2011.(III.10. ) önkormányzati rendelethez Monoszló BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK adatok e/ftban M e g n e v e z é s évi évi költségvetés költségvetés vált. %a 6., Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 6/A Község Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Monoszló ,7% Ebből felhalmozási célú ,4% Működési célú 359 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: ,7% 6/B INTÉZMÉNY PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Körjegyzőség ,7% Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: ,7% Hiány belső finanszírozása összesen Monoszló: ,7% 7., Értékpapír műveletek értékesítésének bevételei 8., Kötvények kibocsátásának bevételei 10.HITELMŰVELETEK Működési likvid hitel felvétele ,% Felhalmozási hitel felvétele Hitelműveletek összesen: ,% Hiány külső finanszírozása összesen: , % Monoszló község bevételei összesen:

16 16 96,1% Ebből működési bevételek összesen: ,6 % Ebből felhalmozási bevételek összesen: ,4 % l. melléklet a 1/2011.(III.10. ) önkormányzati rendelethez Monoszló KIADÁSI FŐÖSSZEGEK adatok e/ftban M e g n e v e z é s évi évi költségvetés költségvetés vált. % a 1., KÖRJEGYZŐSÉG Személyi juttatás ,5% Munkaadót terhelő járulékok ,2% Dologi kiadások ,6% Egyéb pénzbeli juttatások ,8% Működési kiadások összesen ,2% Felhalmozási kiadások Tartalékok ,9% Körjegyzőség kiadásai összesen: ,1% ( megjegyzés I.T. működtetés 2010ben külön tételen volt, míg 2011ben beépült a bérbe és járulékaiba ) I.T. működtetés 2010ben intézmények Költségvetésében szerepelt Körjegyzőség kiadásai mindösszesen: ,7% Előnyugdíjazási költségek ,9% Körjegyzőség korrigált kiadásai összesen: ,6% 2., MONOSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT Személyi juttatás ,9% Munkaadót terhelő járulékok ,7% Szociális támogatások ,3% Támogatásértékű kiadások, működési célú p.e. átadás ,% Általános tartalék ,1% Működési célú kölcsönnyújtás , % Dologi és egyéb folyó kiadások ,1% Működési kiadások összesen ,% ELMIB részvények ,2%

17 17 Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú hitelek kamat kiadásai 250 Önkormányzat finanszírozási kiadások összesen: ,1% Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 660 Felhalmozási kiadás építési telek eladás ÁFA befizetése ,% Fordított ÁFA fizetési kötelezettség 688 Beruházás, Felújítás Kölcsönnyújtás Felhalmozási Céltartalék ,8% Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen: ,7% Önkormányzat összesen: ,1%

18 18 2. melléklet a 1/2011.(III.10. ) önkormányzati rendelethez Monoszló TÁJÉKOZTATÓ adatok e/ftban M e g n e v e z é s évi évi költségvetés költségvetés vált. % a FŐÖSSZEG MEGOSZTÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT: Körjegyzőség ,6% I.T. működtetés ,% Körjegyzőség I.T. működtetéssel összesen: ,7% Körjegyzőség I.T. működtetéssel összesen: ,7% Körjegyzőség előnyugdíjazási költségekkel ,6% korrigálva Monoszló község ,1% Önkormányzat összesen: ,% FŐÖSSZEG MEGOSZTÁSA KÖZÖSSEN ELLÁTOTT FELADATOKNÁL: Önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó intézmények Általános iskola ( I.T. működtetés nélkül ) , % I.T. Egészségügy ( I.T. működtetés nélkül ) ,8% Közétkeztetés ( I.T. működtetés nélkül ) ,4% Bölcsődei ellátás ( I.T. működtetés nélkül ) ,% Óvoda ellátás ( I.T. működtetés nélkül ) ,4% Közös feladatellátás összesen: ,6%

19 19 Feladat megnevezése 3. melléklet a 1/2011.(III.10. ) önkormányzati rendelethez MONOSZLÓ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE év adatok e/ftban Személyi Juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb működési kiadások pénzeszközátadások Működési kiadások Összesen Létszám Közalkalmazottak Átlag Létszám Köztisztviselők Átlag Egyéb Megbízási d. Tiszteletd. Fő MTK alá Tart. Átlag Monoszló Önkormányzat Települési hulladékok vegyes begyűjtése szállítása Élelmiszerjellegű bolti kiskereskedelem Közutak üzemeltetése fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetés Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetés Állategészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Utcák egyéb takarítása Zöldterület kezelés Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás Közvilágítás Város és Községgazdálkodás Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel körjegyzőség Nemzetiségi óvodai nevelés Nemzetiségi iskolai oktatás 14 évfolyam Nemzetiségi iskolai oktatás 58 évfolyam Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi szakellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Időskórúak járadéka

20 20 Feladat megnevezése 3. melléklet a 1/2011.(III.10. ) önkormányzati rendelethez MONOSZLÓ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE adatok e/ftban Személyi Juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb működési kiadások pénzeszközátadások Műk. kiad. Összesen Létszám Közalkalkalmazottak Átlag Létszám Köztisztviselők átlag Egyéb Megbízási d. Tiszteletd. Fő MTK alá Tart. Átlag Monoszló Önkormányzat Lakásfenntartási támogatások (normatív,helyi ) Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segélyek Temetési segélyek Rendkívüli gyermekvédelmi támogatások Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásai Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Adósságkezelési támogatás szolgáltatás Közgyógyellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás Civil szervezetek működési támogatásai Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Monoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen:

Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen: 1. Megnevezés 1. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat 2013. első félévi - módosításához főösszesítő adatok A B C D 2013. évi eredeti 2013 első félévi változás

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

S ó l y o m Béláné körjegyző

S ó l y o m Béláné körjegyző Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2 /2010. (II.28.) rendelete a 2010. évi költségvetésről Kihirdetve: 2010. február 28. S ó l y o m Béláné körjegyző 2 Az Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012.

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. 1. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. február 28-i nyilvános ülésére Tárgy:Monoszló Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előterjesztő:

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft A B C D E F 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft 4 Megnevezés Címek költségvetési 5 főösszeg 6 2012-ben 7 módosított kiadások

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

S ó l y o m Béláné körjegyző

S ó l y o m Béláné körjegyző Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2009. (II.28.) rendelete a 2009. évi költségvetésről (módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. május 31.) * Kihirdetve: 2009.február 28. S ó

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendjei és főösszegei

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendjei és főösszegei NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 2/200. (II. 8.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 200. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (Egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2012.(II.27.), 31/2011.(XII.19.), 29/2011.(XI.22.), 26/2011.(XI.02.) 19/2011.(VIII.26.), 18/2011.(VII.15.), 17/2011.(VII.12.) 16/2011.(VI.20.) 15/2011.(V.17.),

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben