Befektetői tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Befektetői tájékoztató"

Átírás

1 Befektetői tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTKEZÉSI ENGEDÉLYEK BESZERZÉSÉRŐL ( építkezési engedély köteles: az új épületek kiépítése, valamint a meglévő épületek bővítése, szintezése és szerkezeti átalakítása) I. A FOLYAMAT PONTOS BEMUTATÁSA A) LOKÁCIÓS ENGEDÉLY 1.KÉRELEM (adatok a beruházóról-megnevezés, cím, kapcsolattartó telefon, személyi szám vagy adóazonosító szám, a adatok az objektumról, amely kiépítését tervezikkataszteri parcellaszám és kataszteri község, továbbá tartalmazza az adatokat a tervezett elrendezésről, műszaki jellemzőket, amelyeket grafikus mellékletben kataszteri-topográfiai alapon mutatnak be, az épület fajtáját és rendeltetését, a kiépítési fázisokat stb.) 2. A PARCELLA TERVÉNEK MÁSOLATA ( eredeti, nem régebbi hat hónapnál) 3. KIVONAT A FÖLDALATI VEZETÉKEK KATASZTERÉBŐL (eredeti, nem régebbi hat hónapnál). 4. BIZONYLAT A TULAJDONJÓGRÓL, ILLETVE A PARCELLA BÉRLÉSÉRŐL (eredeti, nem régebbi hat hónapnál) 5. BIZONYLAT A PARCELLA FÖLDTERÜLETÉNEK RENDELTETÉSE MEGVÁLTOZTATÁSA TÉRÍTMÉNYÉNEK BEFIZETÉSÉRŐL 6. BIZONYLAT a községi adminisztratív illeték befizetéséről, 900 dinár összegben. (a községi költségvetés számlája: , modell: 97 és hivatkozási szám: , és a köztársasági adminisztratív illeték befizetéséről 760 dinár összegben (a SZK költségvetésének számlája: , modell: 97 és hivatkozási szám: ) (az előzőekben említett illetékek gazdasági épületekre fizetendők). A megfelelő kérelem és a fent felsorolt dokumentumok benyújtását követően, az illetékes, az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Kommunális Tevékenységi, Városrendezési, Építési és Környezetvédelmi Osztálya a hatályos városrendezési terv szerint kidolgozza a kiépítés lehetőségeit és feltételeit. Amennyiben a hatályos tervdokumentum nem tartalmazza az összes feltételt és adatot a műszaki dokumentáció kidolgozásához az illetékes szerv hivatali kötelességből beszerzi azokat (a beruházó terhére). A feltételek és az adatok kiadására meghatalmazott szervek, illetve szervezetek kötelesek az illetékes szerv kérelme nyomán 30 napos határidőben eljárni. Megjegyzés: A beruházó kérelme alapján a lokációs engedély kiadására illetékes szerv felhatalmazást adhat ki, amellyel felhatalmazza a beruházót, hogy önmaga szerezze be a

2 közvállalatok műszaki feltételeit a kommunális, a közlekedési és az egyéb infrastruktúrára való rácsatlakozásra és az egyéb feltételeket, a saját terhére. A LOKÁCIÓS ENGEDÉLYT A FENT FELSOROLT ÖSSZES DOKUMENTUM ÁTADÁSÁT KÖVETŐ 15 NAPOS HATÁRIDŐBEN ADJÁK KI. A LOKÁCIÓS ENGEDÉLY KÉT ÉVIG ÉRVÉNYES. B) ÉPÍTKEZÉSI ENGEDÉLY 1. KÉRELEM (adatok a beruházóról-megnevezés, cím, kapcsolattartó telefon, személyi szám vagy adóazonosító szám, a adatok az objektumról, amely kiépítését tervezikkataszteri parcellaszám és kataszteri község, tervezett elrendezés, épület fajtája és rendeltetése, kiépítési fázisok stb.) 2. LOKÁCIÓS ENGEDÉLY ( nem régebbi két évnél) 3. LOKÁCIÓS ENGEDÉLLYEL ÖSSZHANGBAN KIDOLGOZOTT FŐTERV (3 példány) JELENTÉSSEL A TERV MŰSZAKI ELLENŐRZÉSÉNEK ELVÉGZÉSÉRŐL 4. BIZONYLAT AZ ÉPÍTKEZÉSI FÖLDTERÜLET FELETTI VAGYONJOGRÓL, ILLETVE BÉRLETI JOGRÓL (nem régebbi hat hónapnál) 5. BIZONYLAT A VISZONYOK RENDEZÉSÉRŐL A TELEKRENDEZÉS TÉRÍTMÉNYÉNEK FIZETÉSE SZEMPONTJÁBÓL (a telekrendezés térítményének meghatározásáról szóló szerződés másolata, amely a beruházó és Ada Község Költségvetési Alapja a Telkekre képviselője között kötettett, és bizonylat (befizetőlap) a meghatározott összeg befizetéséről). 6. A LOKÁCIÓS ENGEDÉLLYEL MEGHATÁROZOTT EGYÉB BIZONYÍTÉKOK (jóváhagyás a környezetvédelmi hatástanulmányra, tűzvédelmi jóváhagyás és egyebek) 7. BIZONYLAT a községi adminisztratív illeték befizetéséről, 900 dinár összegben. (a községi költségvetés számlája: , modell: 97 és hivatkozási szám: , és a köztársasági adminisztratív illeték befizetéséről 1020 dinár összegben (a SZK költségvetésének számlája: , modell: 97 és hivatkozási szám: ) (az előzőekben említett illetékek gazdasági épületekre fizetendők). AZ ÉPÍTKEZÉSI ENGEDÉLYT A FENT FELSOROLT ÖSSZES DOKUMENTUM BETERJESZTÉSÉT KÖVETŐ 8 NAPOS HATÁRIDŐBEN ADJÁK KI. AZ ÉPÍTKEZÉSI ENGEDÉLY KÉT ÉVIG ÉRVÉNYES.

3 *) MEGJEGYZÉS: A FŐTERV KÖTELEZŐEN TARTALMAZZA A FELELŐS TERVEZŐ ÉS A MŰSZAKI ELLENŐRZÉST VÉGZŐ NYILATKOZATÁT, AMELY MEGERŐSÍTI, HOGY A FŐTERV A LOKÁCIÓS ENGEDÉLLYEL ÉS A SZAKMA SZABÁLYAIVAL ÖSSZHANGBAN KÉSZÜLT. A BERUHÁZÓ KÖTELES BESZEREZNI A JÓVÁHAGYÁST A FŐTERVRE A SZERVEKTŐL, ILLETVE SZERVEZETEKTŐL, AMIKOR AZT ELŐLÁTJÁK A LOKÁCIÓS ENGEDÉLY ÁLTAL TARTALMAZOTT FELTÉTELEK. C) A MUNKÁLATOK BEJELENTÉSE (A beruházó köteles a szervnek, amely kiadta az építkezési engedélyt, valamint az illetékes építkezési felügyelőnek a munkálatok kivitelezése megkezdése előtt 8 nappal bejelenteni az objektum építésének megkezdését) 1. Pontos adatok a beruházóról 2. Adatok az építendő objektumról 3.Az építkezési engedély egy példánya 4. A munkálatok megkezdésének dátuma és a befejezés határideje 5 BIZONYLAT a községi adminisztratív illeték befizetéséről, 550 dinár összegben. (a községi költségvetés számlája: , modell: 97 és hivatkozási szám: , és a köztársasági adminisztratív illeték befizetéséről 680 dinár összegben (a SZK költségvetésének számlája: , modell: 97 és hivatkozási szám: ) MEGJEGYZÉS: Az objektum építését, illetve a munkálatok kivitelezését azon gazdasági társaság, illetve más jogi személy, vagy vállalkozó végezheti, amely be van jegyezve a megfelelő nyilvántartásba az objektumok építésére, illetve munkálatok kivitelezésére. A munkálatok kivitelezése bejelentőjének kiadásakor elvárt, hogy a beruházó mellékelje minden munkafajtához (építési-, gépészeti- és elektromos munkálatok) A szerződést a munkálatok kivitelezőjével, A végzést a felelős munkálatkivitelező meghatározásáról, A végzést a felügyelő szerv meghatározásáról.

4 D) IGAZOLÁS A KIÉPÍTETT ALAPOK ÖSSZEHANGOLTSÁGÁRÓL (A munkálatok kivitelezője köteles az építkezési engedélyt kiadó szervnek nyilatkozatot beterjeszteni az építendő objektum alapja kivitelezésének befejezéséről). Mellékletek: 1. A munkálatok kivitelezőjének nyilatkozata az alap kivitelezésének befejezéséről a munkálatok kivitelezőjének adataival 2. A beruházó kérelme a kiépített alapok összehangoltságáról szóló igazolás kiadására, 3. A kiépített alapok geodéziai felvétele 4. Építkezési engedély és a főterv betekintésre. 5. BIZONYLAT a községi adminisztratív illeték befizetéséről, 250 dinár összegben. (a községi költségvetés számlája: , modell: 97 és hivatkozási szám: , és a köztársasági adminisztratív illeték befizetéséről 1750 dinár összegben (a SZK költségvetésének számlája: , modell: 97 és hivatkozási szám: ) AZ IGAZOLÁS KIADÁSÁNAK HATÁRIDEJE 3 NAP A KOMPLETT DOKUMENTÁCIÓ ÁTADÁSÁNAK NAPJÁTÓL. E) HASZNÁLATI ENGEDÉLY (A beruházó a kiépített objektumra köteles beszerezni a használati engedélyt, amely alapján az OBJEKTUM TELEKKÖNYVEZÉSÉT végzik) A műszaki felülvizsgálatot azoknál, amelyeknél az építkezési engedélyt a helyi önkormányzati egység adta ki, a helyi önkormányzati egység építkezési ügyekben illetékes szerve által alakított bizottság végzi, vagy azon gazdasági társaság, illetve más jogi személy, amelyet ezen feladatok végzésével megbíznak és amely be van jegyezve a megfelelő nyilvántartásba ezen feladatok végzéséhez. 1.KÉRELEM (pontos adatok a beruházóról, pontos adatok az objektumról) 2. ÉPÍTKEZÉSI ENGEDÉLY, a munkálatok megkezdésének bejelentője és igazolás a kiépített alapok összehangoltságáról 3. KIVITELEZETT ÁLLAPOT PROJEK VAGY A FELELŐS MUNKÁLATKIVITELEZŐ ÉS A FELÜGYELETI SZERV ÍRÁSBELI NYILATKOZATA (megerősítve és hitelesítve) HOGY AZ OBJEKTUM MINDENBEN AZON FŐTERV SZERINT LETT KIVITELEZVE, AMELY ALAPJÁN AZ ÉPÍTKEZÉSI ENGEDÉLYT KIADTÁK

5 4. A KIÉPÍTETT OBJEKTUM GEODÉZIAI FELVÉTELE 5. A FELTÉTELEKET ADÓK VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSA A KIVITELEZETT ÁLLAPOTRA (tűzvédelmi, vízgazdasági és egyebek) 6. JEGYZŐKÖNYV VAGY JELENTÉS AZ OBJEKTUM MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL 7. BIZONYLAT a községi adminisztratív illeték befizetéséről, 900 dinár összegben. (a községi költségvetés számlája: , modell: 97 és hivatkozási szám: , és a köztársasági adminisztratív illeték befizetéséről 760 dinár összegben (a SZK költségvetésének számlája: , modell: 97 és hivatkozási szám: ) A HASZNÁLATI ENGEDÉLY A KOMPLETT DOKUMENTÁCIÓ, ILLETVE A BIZOTTSÁGNAK AZ OBJEKTUM MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYVE ÁTADÁSÁNAK NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 7 NAPOS HATÁRIDŐBEN ADJÁK KI. *) MEGJEGYZÉS: AZ OBJEKTUM MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATÁT AZ OBJEKTUMOK HASZNÁLATI ENGEDÉLYE KIADÁSÁRA ILLETÉKES SZERV ÁLTAL ALAKÍTOTT MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ BIZOTTSÁG HAJTJA VÉGRE, A MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLAT KÖLTSÉGEIT PEDIG A BERUHÁZÓ VISELI. II. IDŐKERET (a folyamat egyes fázisainak végrehajtásához szükséges idő megbecslése) 1. LOKÁCIÓS ENGEDÉLY a) egyszerűbb ügyviteli objektumok 30-tól 45 nap b) összetett ügyviteli objektumok és kollektív lakóépületek 30-tól 90 nap 2. ÉPÍTKEZÉSI ENGEDÉLY Tekintettel arra, hogy a beruházó a piacon szabadon választja ki a felelős tervezőt és önmaga szerzi be a jóváhagyást a főtervre, és az építési telek rendezés térítménye befizetésének szempontjából szintén önmaga választja a kötelezettségek teljesítésének pillanatát, az építkezési engedély beszerzéséhez szükséges idő valós megbecslése nem lehetséges és leginkább a beruházótól függ. A Községi Közigazgatás rendszerint a törvényes 8 napos határidőnél rövidebb határidőben adja ki az építkezési engedélyeket, amennyiben a komplett dokumentációt beterjesztették.

6 *) MEGJEGYZÉS: Az eddigi gyakorlat szerint az építkezési engedélyek optimális beszerzési ideje, a folyamatban résztvevők teljes bevonása mellett: a) egyszerűbb objektumok 30-tól 90 nap, b) összetett objektumok 60-tól 120 nap. III. HATÉKONYSÁG ELŐMOZDÍTÁS Az innovációk, amelyeket a Községi Közigazgatás bevezetett az építkezési engedélyek hatékonyabb kiadása céljából, a következőként írhatók le: tanácsadás könnyen elérhető információk a beruházóknak (személyes vagy telefonos) beszélgetésen keresztül és diszpécser különböző dokumentumok beszerzése hivatali kötelességből és egyebek. IV. A BEZSERZÉS KÖLTSÉGEI A tájékoztatóban bemutatásra kerülnek a költségek, amelyek a beruházót a Községi Közigazgatás-az elengedhetetlen engedélyek kiadására illetékes szerv felé terhelik. Az egyéb költségek a meghatalmazott szerveknek és szervezeteknek fizetendők, amelyek nem részei az illetékes osztálynak és nem tőle függnek. Az eddigi gyakorlat szerint a költségek mértéke leginkább függ az objektum fajtájától, rendeltetésétől és méretétől, úgy értve, hogy az objektum minél összetettebb és nagyobb a költségek is magasabbak. A beruházók kijelentései alapján a legnagyobb költségek: a földterület rendeltetésének megváltoztatása (a parcella piaci értékének 50%-a), a városrendezési szabályok és feltételek kidolgozása (az objektum területe a Mérnöki Kamara árjegyzéke szerint), a főterv kidolgozása (tervezési szolgáltatások a Mérnöki Kamara árjegyzéke szerint), telekrendezési térítmény (függ az objektum területétől, rendeltetésétől és a zónától ahol található). Bérlési eljárás és térítmények A telkek bérbeadási eljárása Telekrendezési térítmény meghatározása függ az objektum fajtájától, rendeltetésétől és méretétől, úgy értve, hogy az objektum minél összetettebb és nagyobb a költségek is magasabbak. A beruházó külön szerződést köt a telekrendezés térítményének meghatározásáról az adai Prostor kft.-vel. A telekhasználati térítményt végéig a községi határozatban meghatározott összeg szerint kell fizetni. Az infrastruktúrára való rácsatlakozás árát az adai Standard KKV határozza meg a saját árjegyzéke alapján.

7 A LOKÁCIÓS ENGEDÉLLYEL MEGHATÁROZOTT BIZONYLATOK A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN I határozat a környezeti hatástanulmány szükségességéről, vagy II jóváhagyás a környezeti hatástanulmányra Eljárás a környezeti hatástanulmány jóváhagyására, illetve határozat a környezeti hatástanulmány szükségességéről meghozatalára I A KÉRELEMET a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére külön űrlapon kell beterjeszteni, amely az Ada Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szervénél igényelhető. A kérelemhez a következő dokumentumokat kell mellékelni: 1. kivonat a városrendezési tervből vagy megerősített városrendezési projekt, illetve aktus a városrendezési feltételekről, amely nem régebbi egy évnél; 2. tervrajz vagy ötletterv, vagy kivonat az ötlettervből; 3. a mikró és makró lokáció grafikai bemutatása; 4. az egyéb illetékes szervek és szervezetek feltételei és jóváhagyása amelyeket a törvénnyel összhangban szereztek be; 5. bizonylat a köztársasági adminisztratív illeték befizetéséről 2130 dinár összegben (a SZK költségvetésének számlája: , modell: 97 és hivatkozási szám: ); 6. egyéb bizonylatok az illetékes szerv követelésére. Miután a beruházó átadja a komplett dokumentációt, az illetékes szerv megkezdi a döntéshozatalt a beterjesztett kérelemről. Az eljárás legtovább 30 napig tart, amiből 10 napos időszak a nyilvános meghirdetés. Az eljárás a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről határozat meghozatalával zárul, ami kétfajta lehet, mégpedig: 1. Határozat melynek értelmében beruházó részére nem szükséges környezeti hatástanulmányt végeztetni vagy 2. Határozat a környezeti hatástanulmány kidolgozásának elrendeléséről. Amennyiben az illetékes szerv a környezeti hatástanulmány kidolgozásának elrendeléséről hozott végzést a beruházó köteles kérelmezni a környezeti hatástanulmány jóváhagyását, amelyet a felhatalmazott intézmény dolgoz ki.

8 II KÉRELEM a környezeti hatástanulmány jóváhagyására A kérelemhez a következő dokumentumokat kell mellékelni: 1. a hatástanulmány legalább három nyomtatott és egy elektronikus példánya; 2. az illetékes szerv határozata az eljárás előző fázisából; 3. bizonylat a köztársasági adminisztratív illeték befizetéséről, amely a projekt méretétől függ (a SZK költségvetésének számlája: , modell: 97 és hivatkozási szám: ) A hatástanulmány jóváhagyásának eljárása 70-től 110 napig tart, ebből 20 nap a nyilvános betekintés időszaka.

9 A TELKEK BÉRBEADÁSI ELJÁRÁSA I A FOLYAMAT PONTOS BEMUTATÁSA Az eljárás tárgya a telkek bérbeadása, amely rendeltetése lehet: lakás, kommerciális tevékenység, termelési tevékenység és egyéb. A telkek bérbeadási eljárása 90-től 100 napig tart, mégpedig a határozat meghozatalától a szerződés aláírásáig, azzal a feltétellel, hogy a bérbe adandó telkek zónákra osztása, illetve kialakítása már megoldódott. A telkek bérbeadási folyamata a következő: 1. Meghozzák a határozatot a nyilvános hirdetés kiírásáról, a telkek nyilvános árverés útján való bérbeadásra, ezt követően meghirdetik a nyilvános árverést a telkek bérbeadására. 2. A nyilvános árverés eljárása a)a nyilvános árverés folyamatát a Bizottság az Építési Telkek Elidegenítésének és Bérbeadásának Nyilvános Árverése Levezetésére Ada Község Területén (a további szövegben: Bizottság) végzi. b)a nyilvános árverést abban az esetben tartják meg, ha azon legalább egy résztvevő, személyesen vagy a meghatalmazott képviselőn keresztül megjelenik, aki abban az esetben köteles a kezdőértéktől 5%-kal magasabb összeget felkínálni. c) Amennyiben a nyilvános árverésnek egy résztvevője sincs, a meghirdetés eljárását megismétlik. d) A nyilvános árverésen nem vehet részt az a személy aki a jelentkezés napjáig nem rendezte kötelezettségeit a község felé ( a földterületek bérlete, az építési telkek rendezése, és az építési telkek használata térítménye alapján). 3. A nyilvános árverésre való jelentkezés A nyilvános árverés résztvevője a jelentkezéshez a következőket mellékeli a: 1. személyigazolvány fénymásolatát, természetes személyek esetében; 2. kivonatot a cégjegyzékből, jogi személyek és vállalkozók esetében; 3. meghatalmazást a képviseletre, jogi személyek esetében; 4. igazolást a befizetett garancia összegről. A jelentkezőlap és a mellékletek beterjesztésének határideje a hirdetés Ada Község Hivatalos lapjában való megjelentetéstől számított 8 (nyolc) nap. 4. A garancia összege Minden részvételre jelentkező köteles befizetni a garancia összeget, amely a bérleti díj kezdő értékének 20%-ában kerül megállapításra a jogi személyek, illetve 10%-ában a természetes személyek esetében. 5.A nyilvános árverést követő eljárás a)a nyilvános árverést követően, legkésőbb 8 napos határidőben a köztulajdonban levő építési telkek bérbeadásáról szóló végzést a Község elnöke hozza meg, a Bizottság jegyzőkönyve alapján, amelyet eljuttat a nyilvános árverés minden résztvevőjének, és Ada Község Vagyonjogi Ügyészségének. b) Az építési telek bérbeadásáról szóló végzés jogerőre lépésétől számított 30 napos határidőben, megkötésre kerül a szerződés Ada Község és a bérlő személy között.

10 c)ha a bérlő személy saját hibájából nem köti meg a szerződést a végzés jogerőre lépésétől számított 30 napos határidőben elveszti a jogot a befizetett garancia összegére, a Község elnöke pedig megsemmisíti a végzést. 6. Kötelezettség az abszolút jogok átvitele utáni adó fizetésére a) Az adót az abszolút jogok átvitelére, valamint a földterület rendeltetése megváltoztatásának térítményét a bérlő kötelessége kifizetni. b)a garancia összeg visszafizetési határideje azoknak a résztvevőknek, akik nem kapták meg a bérleti jogot: 15 nap a nyilvános árverés megtartásának napjától. 7. Adatok a földterület rendezettségéről és kommunális felszereltségéről A bérbe adandó építési telkek lehetnek rendezettek és rendezetlenek. 8. A telek bérleti díjának kezdőértéke: A köztulajdonban levő építési telek bérleti díjának kezdőértékét a Község elnöke állapítja meg Ada Község Községi Közigazgatási Hivatala illetékes osztályának javaslatára. A telek ára a bérleti díj kezdőértékének kiszámolásához Ada Község tervezési dokumentációja által megállapított zónák elhelyezkedése szerint történik. A pont érték egyenlő 1 euró értékével a Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerint a nyilvános árverés kiírásáról szóló Határozat meghozatala napján. Kivételesen, Ada Község Ipari zónájában a bérleti díj megállapítása Ada Község elnöke által meghozott külön kritériumok alapján történik. 9. A telek bérbeadásának időtartalma A bérlet időtartalma függ a telek rendeltetésétől (a rendeltetés lehet: lakás, kommerciális tevékenység, termelési tevékenység és egyéb), 80 évig terjedhet.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2013. DECEMBER 30. Z E N T A 227. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012. és

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. MÁJUS 27. Z E N T A 132. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2014. ÁPRILIS 3. Z E N T A 29. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. szám) 50. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a gazdasági

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2014. ÁPRILIS 14. Z E N T A SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ZENTA KÖZSÉG - A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 24400 ZENTA Fő tér 1. Tel.: 024/655-428

Részletesebben

A közmunkákat a munkáltató a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit a helyi önkormányzat jelöl ki, nyilvános pályázat alapján.

A közmunkákat a munkáltató a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit a helyi önkormányzat jelöl ki, nyilvános pályázat alapján. A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképességű személyek

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 32/2008. (XI.26.) számú rendelete. Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 32/2008. (XI.26.) számú rendelete. Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 32/2008. (XI.26.) számú rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról (Egységes szerkezetben a 27/2009. (VI. 30.), és a 26/2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS

TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS - KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, - POLGÁRMESTERE, - VÁROSI TANÁCSA ÉS - KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA MŰKÖDÉSÉRŐL 2010. decembere Legutóbbi frissítés időpontja: 2012. szeptember 30. - SZABADKA

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 2012. DECEMBER 12. Z E N T A 296. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 2. bekezdése, Zenta község költségvetéséből a testnevelés és

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

P á l y á z a t i f e l h í v á s

P á l y á z a t i f e l h í v á s P á l y á z a t i f e l h í v á s Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - továbbiakban Önkormányzat - (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., tel.: 32/422-395, fax: 32/422-395) pályázati felhívást tesz

Részletesebben

Muzsla község 5/2015 sz. általános érvényű rendelete

Muzsla község 5/2015 sz. általános érvényű rendelete Muzsla község 5/2015 sz. általános érvényű rendelete Lakhatási támogatás nyújtása Muzsla községben állandó lakhellyel rendelkező lakosok számára, valamint a község tulajdonában levő bérlakások bérbe adásáról,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. Tel/Fax: 89/348-002 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Egészségház kialakítása, épület felújítás, bővítés (egyszerű közbeszerzési eljárás) Mezőlak,

Részletesebben

Délv déki c vil k skönyvtár

Délv déki c vil k skönyvtár Délv déki c vil k skönyvtár Harmath Éva Losoncz Dávid CIVIL JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÉZIKÖNYV DCK Délvidéki Civil Kiskönyvtár 3. A kiadvány megjelenését támogatta: NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Harmath Éva Losoncz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a Zentai Községi Képviselő-testület 19. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 31-én került sor 9.00 órától 15.10 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

TÖRVÉNY A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL

TÖRVÉNY A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL TÖRVÉNY A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 97/2008. szám és 104/2009. másik törvény) I. ALAPRENDELKEZÉSEK A törvény tárgya 1. szakasz A jelen törvény szabályozza a személyes

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető.

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011(V.27.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 5/2013.(V.10.)

Részletesebben

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozata KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Készítette: Németh József Kamarai nyilvántartási szám: 09-1072 A kézirat lezárásának időpontja:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2009. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2009. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2009. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról (egységes szerkezetben a módosításáról 32/2008. (XI. 26.)

Részletesebben

699. 701. 700. 702. Újvidék

699. 701. 700. 702. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 699. Újvidék 2013.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól (módosításokkal

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Építési engedély

Ügytípus megnevezése. Építési engedély Ügytípus megnevezése Építési engedély 1. Lehet egyszerre több tevékenységre kérni építési engedélyt? Főszabály szerint építési engedélyt egy telekre az egy időben megvalósuló építési tevékenység egészére

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS RIGYÁC TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE II. ÜTEM NAGYKANIZSA AGGLOMERÁCIÓ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE CÍMŰ, KEOP-1.2.0/2F- 2008-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

Részletesebben