SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2011. év"

Átírás

1 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA év A Közgyűlés a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendeletével elfogadta.

2 TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról 1. melléklet Bevételek és kiadások ai 8 2. melléklet Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése 44 3.a. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek 48 Oldalszám 1 3.a/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) 49 3.b. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások 50 3.b/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) 51 4.a. melléklet A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai b. melléklet Parkolóépítési alap bevételei és kiadásai melléklet Önkormányzati intézmények évi létszámkerete 54 6.a. melléklet 6.b. melléklet évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban (tervezett adatok) évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban (tényleges adatok) melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) melléklet évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése melléklet Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások elszámolása év 10. melléklet A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása év 11. melléklet Központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása év a. melléklet A költségvetési szervek évi pénzmaradványa b. melléklet A évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása melléklet Egyszerűsített mérleg év 71

3 14. melléklet Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés év melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás év melléklet Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás év 17. melléklet Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 83 Salgótarján évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása A évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása 1. táblázat Általános tartalék évi felhasználása táblázat Céltartalékok évi felhasználása táblázat Közművelődési feladatok évi felhasználása táblázat Sportfeladatok évi felhasználása táblázat Civil feladatok évi felhasználása táblázat Ifjúsági feladatok évi felhasználása táblázat Oktatási feladatok évi felhasználása táblázat Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Indokolás a Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló beszámolóhoz 9. táblázat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Indokolás a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló beszámolóhoz táblázat Hitelállomány Lejárat szerint táblázat Hitelállomány Eszközök szerint táblázat Hitelállomány Hitelezők szerint táblázat Kamatfizetés táblázat Kisebbségi önkormányzatok költségvetése 236

4 15.a. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Bevételek a /1. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) a/2 táblázat Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) a. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások a /1. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) a/2. táblázat Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) táblázat Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai Indokolás a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatáshoz évi beszámoló 18. táblázat A évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk 19. táblázat Immateriális javak, tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása évben 20. táblázat Önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetek mérleg szerinti kötelezettség adatai 2011.XII FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KIEGÉSZÍTÉS 257 Vagyonkimutatás évi költségvetés teljesítéséhez 263 Bemutató tájékoztatás 1. tájékoztató Árfolyam- és kamatkockázatok az adósságszolgálati kötelezettség teljesítésében I. negyedév 2. tájékoztató Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete tájékoztató Az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete és az Önkormányzatnak a gazdasági társaságokkal szemben fennálló követelése 284

5 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetése végrehajtásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 89. -ában foglaltak alapján Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. II. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása 2. (1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésének teljesítési főösszegét a) ezer forint, azaz tizenegymilliárd-kilencszáztizenhétmilliónyolcszázhetvenhatezer forint kiadással, b) ezer forint, azaz tizenhárommilliárd-négyszáztizennyolcmillióharmincháromezer forint bevétellel c) ezer forint, azaz egymilliárd-ötszázmillió-százötvenhétezer forint többlettel hagyja jóvá. 1

6 (2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésének végrehajtását finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül a) ezer forint, azaz tízmilliárd-ötszáznegyvenhárommilliószázhuszonháromezer forint kiadással, b) ezer forint, azaz tizenegymilliárd-hétszázötmilliónégyszázkilencvenkilencezer forint bevétellel hagyja jóvá. 3. (1) A költségvetés kiadási és bevételi ainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, -csoportonként és kiemelt onként tartalmazza. (2) A költségvetés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti ait és teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. A felújítási, felhalmozási, fejlesztési célú pénzeszközátadás, valamint a támogatásértékű felhalmozási kiadások ait és a teljesítések tételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetés 3. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés működési szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból ezer forintot b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból ezer forintot felhalmozási szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból ezer forintot b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból ezer forintot vettek igénybe. 2

7 (2) E rendelet 2. (1) bekezdésének c) pontja szerint meghatározott költségvetési többlet felhasználásáról a gazdálkodási szükségességnek megfelelően a Közgyűlés a évi költségvetési rendeletmódosításon keresztül vagy a következő évi költségvetésben dönt. Ezen rendelkezés nem vonatkozik az V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet 1., 2. címszám alatti költségvetési szervek többleteire, mivel ezek felhasználásáról a társulások tanácsai döntenek. 6. A Közgyűlés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (IV. Polgármesteri Hivatal fejezet 2. cím) 7. A Közgyűlés a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (IV. Polgármesteri Hivatal fejezet 3. cím) 8. A Közgyűlés az önkormányzati feladatellátáson kívül eső Nógrád Megyei Szakképzésszervezési Szervezési Társulás költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet 1. cím) 9. A Közgyűlés az önkormányzati feladatellátáson kívül eső Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet 2. cím) 10. A Közgyűlés a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 3/a. és 3/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3

8 11. (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a Parkoló építési Alap összevont mérlegét a 4/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 12. A Közgyűlés a költségvetési szervek létszámait az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. 13. A Közgyűlés a évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. számú melléklet szerint állapítja meg. 14. A Közgyűlés a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 15. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a 8. számú melléklet szerint állapítja meg. 16. (1) A Közgyűlés a felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások összegeit a 9. számú melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a központi költségvetés felé az önkormányzatot ezer forint visszafizetés terheli. 4

9 (2) A Közgyűlés a normatív kötött felhasználású támogatás összegeit a 10. számú melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - a központi költségvetésből az önkormányzatot 946 ezer forint járandóság illeti meg. (3) A Közgyűlés a központosított ok elszámolását a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot 143 ezer forint visszafizetés terheli. (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a évi adóerő képesség javulása következményeként a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen folyósított átengedett Személyi Jövedelemadóból az önkormányzatot ezer forint visszafizetés terheli. 17. (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek évi pénzmaradványát a 12/a. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. A felhasználási kötöttséggel meghatározott élelmezési és karbantartási maradványaival a költségvetési szervek a évi élelmezési, illetve karbantartási aikat kötelesek megemelni. Amennyiben az emelése nem valósul meg, vagy a Közgyűlés más felhasználási célt nem határoz meg, az maradvány összege elvonásra kerül. A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. számú melléklet szerint állapítja meg. (2) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről, a befizetési kötelezettségekről a költségvetési szerveket értesíteni kell. 5

10 (3) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét, a költségvetési szervnek az önkormányzat fizetési számlájára kell az érintett ok módosítása mellett befizetnie. A költségvetési szervnek a jóváhagyott pénzmaradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges -módosításokat a költségvetési rendelet ainak változtatása miatt június 8-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél. (4) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kötöttséggel nem terhelt része akkor használható fel szabadon, ha a költségvetési szerv jóváhagyott éves személyi juttatás ával való gazdálkodás biztonsággal végrehajtható. 18. (1) A Közgyűlés elfogadja az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait összevontan tartalmazó 13. számú melléklet szerinti egyszerűsített mérleget, a 14. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 15. számú melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradványt-kimutatást, a 16. számú melléklet szerinti egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást. (2) A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az önkormányzat évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 45/B., valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A. (1) bekezdésének megfelelően, a Hivatalos Értesítőben való közzétételéről gondoskodjon. 19. A közgyűlés az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a 17. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 6

11

12 1. melléklet a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi e Ft évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,54% 96,59% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,72% 97,94% 3 Dologi kiadás ,20% 96,50% ebből - élelmezési kiadás ,04% 98,21% - karbantartási kiadás ,54% 96,54% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 5 Támogatás értékű működési kiadás ,00% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre ,67% 99,67% 8 Felújítás 0 9 Felhalmozási kiadás ,00% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,33% 82,12% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,78% 105,38% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése ,00% 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 0 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,00% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 0 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,00% 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,94% 101,37% 3 Önkormányzati támogatás ,42% 143,90% Bevételek mindösszesen ,25% 122,75% 2 Egészségügyi alapellátás 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,93% 91,72% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,34% 87,93% 3 Dologi kiadás ,13% 97,64% ebből - élelmezési kiadás 0 - karbantartási kiadás ,31% 93,71% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 5 Támogatás értékű működési kiadás 0 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 0 8 Felújítás 0 9 Felhalmozási kiadás ,91% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,85% 92,65% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,40% 55,40% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 0 4 Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele 0 5 Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele 0 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,61% 101,61% -ebből OEP-től származó bev ,61% 101,61% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 0 -ebből OEP-től származó bev. 0 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,00% 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,98% 101,78% 3 Önkormányzati támogatás ,35% 99,99% Bevételek mindösszesen ,26% 101,66% 8

13 1. melléklet a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi e Ft évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 3 Szociális támogatások 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 2 Munkaadót terhelő járulékok ,82% 72,82% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Rendszeres szociális segély ,45% 89,45% Rendelkezésre állási támogatás 2 és bérpótló juttatás ,02% 77,02% 3 Normatív lakásfenntartási támogatás ,47% 69,47% 4 Helyi lakásfenntartási támogatás ,52% 70,52% 5 Adósságcsökkentési támogatás ,41% 75,71% Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási 6 támogatás ,94% 65,03% Súlyos mozgáskorlátozottak 7 közlekedési támogatása ,69% 78,69% 8 Egyéb szociális támogatás ,99% 83,50% Kiadások összesen ,95% 77,72% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 0 -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 0 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 0 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 0 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 0 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 0 Saját bevételek összesen Önkormányzati támogatás ,95% 77,72% Bevételek mindösszesen ,95% 77,72% 4 Gyermekvédelmi támogatások 1 Kiadások 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ,00% 0,00% 2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,18% 100,00% Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 3 kapcsolódó pénzbeli támogatás ,15% 89,15% 4 Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj ,68% 28,12% 5 Átmeneti gondozás díja ,55% 56,55% 6 Óvodáztatási támogatás ,00% 91,00% 7 Nyári gyermekétkeztetés biztosítása ,00% 8 Otthonteremtési támogatás ,00% 9 Bérlettámogatás ,00% Kiadások összesen ,92% 93,47% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. 0 -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 0 4 Működési c. támogatási kölcsön igénybevétele 0 5 Felhalmozási c. támogatási kölcsön igénybevétele 0 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 0 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 0 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 0 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 0 Saját bevételek összesen Önkormányzati támogatás ,92% 93,47% Bevételek mindösszesen ,92% 93,47% 9

14 1. melléklet a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi e Ft évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,03% 94,41% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,81% 86,87% 3 Dologi kiadás ,91% 96,84% ebből - élelmezési kiadás ,04% 98,21% - karbantartási kiadás ,84% 95,23% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,99% 78,90% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatás értékű működési kiadás ,00% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre ,67% 99,67% 8 Felújítás Felhalmozási kiadás ,95% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,27% 80,66% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,74% 102,37% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése ,00% 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,53% 101,54% -ebből OEP-től származó bev ,61% 101,61% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,00% 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,34% 101,54% 3 Önkormányzati támogatás ,60% 87,39% Bevételek mindösszesen ,81% 89,98% 10

15 1. melléklet a 18/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi e Ft évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,96% 99,32% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,22% 99,41% 3 Dologi kiadás ,00% 93,91% ebből - élelmezési kiadás ,41% 95,46% - karbantartási kiadás 0 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások ,04% 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 5 Támogatás értékű működési kiadás ,00% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 0 8 Felújítás 0 9 Felhalmozási kiadás 0 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,53% 97,67% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,35% 100,00% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről ,00% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 0 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 0 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 0 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,32% 100,00% 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 0-1 Saját bevételek összesen ,42% 100,00% 3 Önkormányzati támogatás ,44% 100,00% Bevételek mindösszesen ,01% 100,00% 1.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi kiadás ,98% 95,50% ebből - élelmezési kiadás 0 - karbantartási kiadás ,89% 100,89% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 5 Támogatás értékű működési kiadás 0 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 0 8 Felújítás 0 9 Felhalmozási kiadás 0 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 0 Kiadások összesen ,98% 95,50% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,62% 100,00% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 0 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 0 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 0 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,00% 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 0 Saját bevételek összesen ,60% 100,00% 3 Önkormányzati támogatás ,00% 100,00% Bevételek mindösszesen ,07% 100,00% 11

16 1. melléklet a 18/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi e Ft évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 2.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,39% 99,57% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,82% 99,69% 3 Dologi kiadás ,84% 99,07% ebből - élelmezési kiadás ,62% 100,00% - karbantartási kiadás 0 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,00% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,29% 5 Támogatás értékű működési kiadás ,00% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 0 8 Felújítás 0 9 Felhalmozási kiadás ,84% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,72% 99,55% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,76% 101,46% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről ,97% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 0 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,99% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 0 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,00% 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 0 11 Saját bevételek összesen ,22% 101,08% 3 Önkormányzati támogatás ,43% 100,00% Bevételek mindösszesen ,32% 100,09% 2.2 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi kiadás ,68% 92,99% ebből - élelmezési kiadás 0 - karbantartási kiadás ,00% 100,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 5 Támogatás értékű működési kiadás 0 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 0 8 Felújítás ,00% 9 Felhalmozási kiadás 0 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 0 Kiadások összesen ,07% 93,01% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,53% 100,00% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 0 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 0 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 0 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,93% 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 0-1 Saját bevételek összesen ,33% 99,98% 3 Önkormányzati támogatás ,85% 100,00% Bevételek mindösszesen ,36% 100,00% 12

17 1. melléklet a 18/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név évi e Ft évi módosított e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 3.1 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,39% 98,80% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,25% 99,27% 3 Dologi kiadás ,53% 93,40% ebből - élelmezési kiadás ,40% 92,30% - karbantartási kiadás 0 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,89% 59,70% 5 Támogatás értékű működési kiadás 0 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 0 8 Felújítás 0 9 Felhalmozási kiadás ,22% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,55% 94,81% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,28% 100,04% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről ,00% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 0 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,00% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev ,00% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,00% 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,91% 109,02% 3 Önkormányzati támogatás ,61% 100,00% Bevételek mindösszesen ,26% 100,73% 3.2 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 3 Dologi kiadás ,13% 98,42% ebből - élelmezési kiadás 0 - karbantartási kiadás ,82% 113,45% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 5 Támogatás értékű működési kiadás 0 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 0 8 Felújítás 0 9 Felhalmozási kiadás 0 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 0 Kiadások összesen ,13% 98,42% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,00% 100,00% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 0 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 0 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 0 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 0 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 0 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,00% 10 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 0 Saját bevételek összesen ,00% 100,00% 3 Önkormányzati támogatás ,35% 100,00% Bevételek mindösszesen ,90% 100,00% 13

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 21. év A Közgyűlés a 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2012. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2012. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 212. év A Közgyűlés a 21/212. (IV.25.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 26. évi költségvetésének végrehajtásáról TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése /27. (IV.24.) rendelete a 26. évi költségvetés végrehajtásáról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 17/2008. (IV.29.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Salgótarján, 2009. február 5. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 10/2009. (IV. 24.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009.

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2007. (IV. 19.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2007. (IV. 19.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2007. (IV. 19.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről /Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2013. (X. 4.), a 11/2013.

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2007. június 28. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2007. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2009. (II. 16.) rendelet Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonakali község Önkormányzata Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2011.(II.17.) számú RENDELETE. A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2011.(II.17.) számú RENDELETE. A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2011.(II.17.) számú RENDELETE A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről (a 15/2011.(IV.19.) számú, a 16/2011.(VI.27.) számú, a 19/2011.(IX.01.)

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 12. szám 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben