Új üdvözlő és információs táblák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új üdvözlő és információs táblák"

Átírás

1 facebook.com/tdmsarvar 27. évfolyam 14. szám július 17. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Fúvós zenétől volt hangos Sárvár A fúvószenekari verseny és fesztivál megnyitója a Kossuth téren Július 10-én este megtelt a Kossuth tér, amely lelkes fiatalok virtuóz játékától, ütemes, vidám hangulatot teremtő zenéjétől volt hangos. Kezdetét vette a VI. Nemzetközi Fúvószenekari Verseny és XVI. Fúvószenei Várfesztivál. A megnyitót a Fourtissimo együttes egész estés koncertje követte. A találkozóra idén 7 zenekar nevezett, köztük egy többszörösen díjnyertes csapat Hong Kongból. A július 11-i fesztivál, illetve a verseny programjának ezúttal is a Nádasdy-vár adott otthont, de örömzenét hallhatott a közönség a sárvári fürdőben is ben hatodik alkalommal érkeztek Sárvárra a három nehézségi kategóriában versengő zenekarok immár külföldről is. Neves öt főből álló nemzetközi szakmai zsűri értékelte a produkciókat. A zenészek látványos felvonulása szombaton délután indult a fürdőtől a várig, majd a zenekarok közös produkcióját követően kezdetét vette a fesztiválprogram a vár nagyszínpadán. Az estét a Happy Street Band koncertje zárta. A rendezvényről következő lapszámunkban részletesen beszámolunk Új üdvözlő és információs táblák A Sárvári TDM egész évben azon fáradozik, hogy az ide érkező és pihenni vágyó turistákat aktivitásra sarkallja. Eddig a három évvel ezelőtt a szervezet által kialakított tematikus útvonalak alapján megszerkesztett városi térkép segítségével lehetett felfedezni a sárvári látnivalókat. Ezután ez a térkép digitálisan is elérhetővé vált a TDM weboldalán, a oldalon, hogy a turisták otthonról is tájékozódni tudjanak már a tematikus túrák útvonalairól és leírásairól. Az elmúlt hetekben kihelyezésre került üdvözlő és információs táblák harmadik lépcsőfokként arra szolgálnak, hogy fizikai valójukban is könynyebben tájékozódjanak a turisták a virágos, a vitalizáló és a históriás utakról, a látnivalókról. A közeljövőben pedig egy teljesen egyedi és újszerű mobilalkalmazás segítségével teszi a TDM szervezet elérhetővé ezeket a tematikus útvonalakat. Folytatás a 7. oldalon Tartalomból: Épül az új köztemető Semmelweis-nap éves a Danubius Oratórikus koncert Elnevezik a hegyközségi utcákat A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a júliusi ülésén Sárvár egyes közterületeinek, így a Hegyközségben, a Csényeújmajorban, a Lánkapusztán lévő közutaknak az elnevezésére tett javaslatot. A javaslattal kapcsolatos lakossági véleményeket legkésőbb július 30-áig lehet eljuttatni a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájára. A javaslattal kapcsolatban július 27-én 18 órakor a Mediterrán Panzióban (Sárvár, Ostffyasszonyfai u. 13.) lakossági fórumot is szervez a bizottság. Részletes tájékoztató az 5. oldalon Törökök után motorosok és néptáncosok Lapunk megjelenésekor veszi kezdetét a VII. Nádasdy Történelmi Fesztivál forgataga koncertekkel, ostrommal, élő sakkal és vásári forgataggal. Július 24-én és 25-én a Nyáréj Fesztivál várja a koncertlátogatókat, augusztus 1-jén pedig az Anima Sound System koncertje. Majd augusztus 7 9-ig a XIV. Vármeeting hívogatja a várba, nemcsak a motorosokat. Augusztus ig a 35. Nemzetközi Folklórnapok keretében Baszkföldtől Oroszországig számos európai együttes jön el Sárvárra, hogy tudása legjavát bemutassa. Programajánló a 12. oldalon

2 2 Sárvári Hírlap Épül az új köztemető Kondora István polgármester és Rosenfeld Istvánné városi főmérnök legutóbb július 8-án tartottak műszaki bejárást a hegyközségi temető építkezésénél. Az elmúlt hetekben gyakran jártak az építési területen, hiszen már látványos munkálatok folynak. Az új köztemető bejáratának tetőszerkezetét ácsolják Tájékoztató A Hegyközségben létesítendő temető első üteme 2013 őszén elkészült, amelyben kiszélesítésre került a 84-es főút egy szakasza, kiépült két buszöböl megállószigettel. Ennek a beruházásnak az összköltsége 80 millió forint volt. A tavalyi év szeptemberében a munkaterület átadása is megtörtént, a munka legnagyobb része azonban az idei esztendőben valósul meg. A kivitelezésre kiírt közbeszerzést a nagykanizsai Z Pannon Kft. nyerte el, akik megépítik a köztemető közműellátását, a ravatalozót, a kerítését, a bevezető utat és a parkolókat. A temető területén belül egy majd 500 m 2 - es ravatalozó, egy 16 m 2 -es virágüzlet és portaépület kap helyet db sírhely, 72 db díszsírhely lesz a területen. A temetőhöz 44 parkoló tartozik majd. Már áll a központi épület. Augusztusban, illetve szeptember elején a főút, a bejárat és a parkolók építése is elkezdődik. A hidegebb időjárás beköszöntével majd a belső munkálatokat fogják a szakemberek elvégezni. Kondora István bízik abban, hogy ezzel az ütemezéssel decemberre elkészül az új köztemető. A polgármester azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy a megváltozott temetési szokások miatt több az urnás temetés a soproni úti köztemető a vártnál hosszabb ideig rendelkezésre áll. A hegyközségi köztemető ünnepélyes átadására a tervek szerint jövő év tavaszán kerül sor. A beruházással egy olyan szakrális helyet sikerül megvalósítani, amely az elkövetkezendő 200 évre biztosan megoldja Sárváron a temetkezés problémáját. -tsz- az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezések használatáról Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetését, április 1. és április 30., valamint november 1. és november 30. közötti időszakban, hétfőtől péntekig 8 órától napnyugtáig amenynyiben a napnyugta 18 óra után következik be, akkor 18 óráig lehet végezni. A magántulajdonú ingatlanok használata során a kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezések hétköznap 10 órától 20 óráig, szombati napokon 10 órától 14 óráig terjedő időszakban használhatóak. Pályázati felhívás Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gondozási és Családsegítő Központ (9600 Sárvár, Nádasdy u. 26.) intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, várhatóan napjától napjáig. Betöltendő munkakör: családgondozó. Munkavégzés helye: Gondozási és Családsegítő Központ 9600 Sárvár, Nádasdy u. 26. A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A költségvetési szerv Alapító Okiratába foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátásának biztosítása. Az intézmény kiegyensúlyozott, szabályszerű gazdálkodásának biztosítása a fenntartó elvárásainak megfelelően, Városgazdálkodással együttműködve. Munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény közalkalmazottjai felett. Illetmény és juttatások: Az illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.(továbbiakban: Kjt.) törvény rendelkezéseinek és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alkalmazásával kerül megállapításra. Pályázati feltételek: felsőfokú végzettség, az 1/2000./I.7./ SzCsM rendelet 3. sz. melléklete 5. pontjában vagy a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 2. számú melléklete I/1. pontjában az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez előírt valamely képesítés, szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követően két éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. /I. 7./SZCSM rendelet 6. /8/bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása, a 257/2000.(XII. 26.)Korm. rendelet 3. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, legalább 5 év szakmai gyakorlat, büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a Kjt. 20. (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és nem állnak fenn vele szemben a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok. betöltött 18. életév, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz, a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik, a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai önéletrajza, öt év szakmai gyakorlat meglétének igazolása, az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letétét két éven belül vállalja, az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárása lefolytatását vállalja, a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt, a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 15. (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való tárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát. A munkakör betöltésének időpontja: A pályázat benyújtásának határideje: A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételtől számított 30 nap. A pályázat benyújtásának helye és módja: A pályázatot Sárvár Város Önkormányzatának (Kondora István Sárvár város Polgármestere 9600 Sárvár, Várkerület 2.) címezve, zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni: Gondozási és Családsegítő Központ intézményvezetői pályázat A pályázatok elbírálásának rendje: A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. (9) (10) bekezdése alapján létrehozott előkészítő bizottság, valamint a Humán Erőforrás Bizottság véleményezi, a bizottságok a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatják. A megbízásról Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázatok elbírálásának határideje: Legkésőbb november 30. A pályázati kiírás további közzétételi helye: A pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a honlapon, valamint a Sárvári Hírlapban kerül közzétételre. A pályázattal kapcsolatos további információ Kondora István polgármestertől kérhető a 95/ ös telefonszámon, vagy a hu címen.

3 facebook.com/tdmsarvar Sárvári Hírlap 3 Egészségügyi dolgozókat köszöntöttek a városházán Semmelweis Ignácnak, az anyák megmentőjének születésnapja július elseje, ez a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Sárváron is köszöntötték ez alkalomból egy önkormányzati ünnepség keretében az egészségügyben dolgozókat, megköszönve egész éves munkájukat. Az ünnepségen az egészségügyben dolgozók kitartását, munkabírását, elhivatottságát méltatták. A megjelenteket Kondora István polgármester azzal köszöntötte, hogy ma olyan világban élünk, amikor mindenkitől hibátlan teljesítményt várnak. A világon talán három szakma van, amelyek nélkül nem tudunk élni: ezek az orvos, a pedagógus, és a plébános. Az egészségügyben dolgozóknak a hibátlan munka iránti igény ott kell, hogy lebegjen a szemük előtt, az elvárásoknak a lehető legjobban eleget kell tenniük. A polgármester megköszönte az egészségügyi dolgozók egész éves munkáját, majd azt kérte tőlük, hogy a betegek iránti önfeláldozásuk egész pályájuk alatt maradjon meg. Vancsura Miklós kórházigazgató beszélt a sárvári egészségügy elmúlt évéről. Beszámolt a sárvári Szent László Kórház simasági A városháza nagytermében gyűltek össze az egészségügyben dolgozók telephelyén lévő pszichiátriai betegek otthonának korszerűsítéséről és bővítéséről, egy lezárult oktatási projektről, amelyben szinte az intézmény összes dolgozója részt vett. Véleménye szerint a sárvári kórház jó úton halad, több fórumon mintaként említik az intézmény átalakítását. A Semmelweis-ünnep keretében került sor Sárvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által adományozott kitüntetések átadására. Ezen a napon adták át a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Vas Megyei Területi Szervezete által adományozott elismerő oklevelet is. Többéves kimagasló szakmai munkájáért Kesztyűsné Soproni Szilvia vehette át az elismerést. Sz. Semmelweis-napi kitüntetettek Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweisnap alkalmából SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁR ÉRDEMÉREM kitüntetést adományozta: Dr. Pataki Györgynek, a Szent László Kórház szakorvosának az emberek gyógyulása érdekében végzett magas szakmai színvonalú segítőkész humánus orvosi, valamint az egészségügy területén kifejtett több évtizedes etikus, korrekt és következetes szakmai munkájáért. Bödör Józsefnének, a Szent László Kórház laborasszisztensének a betegellátás területén végzett kimagasló szakmai munkájáért, a betegekkel és munkatársakkal va1ó példamutató, empatikus magatartásáért. Kovácsné Szabó Violának, a Szent László Kórház szakápolójának a betegellátás és az ápolás területén végzett kimagasló szakmai munkájáért, a betegekkel és munkatársakkal való példamutató, empatikus magatartásáért. Martonfalvi Miklósnak, a Szent László Kórház gyógytornászának a betegellátás több területén végzett kimagasló szakmai munkájáért, a betegekkel és munkatársakkal való példamutató, empatikus, korrekt és etikus magatartásáért. Veiczer Vilmosnak, az Országos Mentőszolgálat Sárvári Mentőállomás mentő szakápolójának munkavégzésének színvonala, empatikus magatartása, a beteg emberekhez való példaértékű hozzáállása elismeréséül. Németh Kálmánnénak, a Gondozási és Családsegítő Központ Ifjúság Egészségügyi védőnőjének az egészségügyi tevékenységben, magas szakmai hozzáértéssel és lelkiismeretességgel végzett több évtizedes munkájának elismeréseként. Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweisnap alkalmából KÖZSZOLGÁ- LATI ÉRDEMÉREM kitüntetést adományozta: Horváth Tamásnénak, a Szent László Kórház közgazdasági osztályvezetőjének a közszolgálatban végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréséért. Vámos Zoltánnénak, a Szent László Kórház munkaügyi ügyintézőjének, munkaügyi részlegvezetőjének a közszolgálatban végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréséért. Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis-nap alkalmából SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁ- NAK ÉLETMŰ-DÍJA kitüntetést adományozta: Dr. Zelles Gyula fogorvosnak az egészségügyi tevékenységben, magas szakmai hozzáértéssel és lelkiismeretességgel végzett több évtizedes munkájának elismeréseként. Ülésezett a testület Június utolsó napján tartotta nyári szünet előtti utolsó soros ülését a sárvári képviselő-testület. Határoztak az ülésen a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárás megindításáról. Ennek részeként kezdeményezi az önkormányzat a Hegyközségben található almáskerti ingatlanok belterületbe vonásának vizsgálatát. Az önkormányzat a Sárvári Gyógyfürdő Kft. törzstőkéjének emeléséről döntött. Így a fürdő területén található három egykori önkormányzati tulajdonú közútszakasz a Kft. tulajdonába kerül. Határoztak pályázat benyújtásáról is a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnokának épületenergetikai felújítása tárgyában. Megállapították a testület második félévi munkatervét. Jóváhagyták a képviselők az Európai Bizottság kezdeményezésére létrejött együttműködéshez, a Polgármesterek Szövetségéhez történő csatlakozást. Ha az önkormányzat belép ebbe a szövetségbe, akkor elkészíthet egy energiaracionalizálási tervet, amellyel majd a jövőben pályázni tud uniós forrásokra. A sárvári testület következő soros ülését a nyári szünet után, szeptemberben tartja majd. Szépkorú köszöntése Családja körében Nagy Imrét köszöntötték 90. születésnapja alkalmából Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester. Imre bácsi július 7-én született. Mint mondja, hetven éve méhészkedik, ez tartja jó erőben, a méz pedig jó egészségben

4 4 Sárvári Hírlap Értékeltek az MSZP Híd egyesület önkormányzati képviselői A júniusi testületi ülést követően tartott sajtótájékoztatót az MSZP és a Híd a Jövőnkért Egyesület két önkormányzati képviselője. Értékelték a tavalyi önkormányzati választás óta eltelt időszakot, és szóltak az új európai uniós fejlesztési ciklus fontosságáról. Szabó Lajos, az Összefogás önkormányzati képviselője értékelésében elmondta, hogy az idei év költségvetésével Sárvár jelentős forrásokat veszített. A szociális rendszer új szabályozásával Sárvárnak saját bevételeiből kell finanszíroznia a szociális kiadásokat. Továbbá a választás óta eltelt időszakban kormányzati intézkedés hatására megszüntetésre került a jól működő Sárvár Víz Kft. is. A képviselő szerint a hulladékgazdálkodás területén is lehetnek olyan működési problémák, amelyeket a rossz kormányzati intézkedések okoznak. De bízik abban, hogy lesznek ésszerű változtatások ezen a területen. Megszűnt a hitelfelvételi lehetőség az önkormányzatok és a 100%-ban önkormányzati tulajdonú cégek számára, ez talán a sárvári fürdőnél jelent problémákat, hiszen a fürdő fejlesztéséhez Szabó Lajos igényel hiteleket. Az önkormányzatnak és a fürdőnek közösen kell gondolkodnia a megoldásokon, hogy Sárvárnak ezt a húzóágazatát a jövőben is tudjuk fejleszteni hangsúlyozta Szabó Lajos. Pozitívumként említette az elmúlt időszakból a hegyközségi köztemető és szennyvízhálózat kiépítését, a Nádasdy iskola tornacsarnokának felújítását célzó pályázatot, a közvilágítás korszerűsítését. Németh Zsolt Sajnos az EU-s pályázatok kiírása késik, ezért még nem látjuk, hogy ebben az utolsó ciklusban milyen lehetőségei vannak Sárvárnak. Bízunk abban, hogy az ígéreteket valóra lehet váltani, és a remények szerinti forrásokat el fogja nyerni a város, így az eddigieknek megfelelően folytatódik az a dinamikus fejlődése, ami az elmúlt időszakban is jellemző volt rá mondta a képviselő. Németh Zsolt önkormányzati képviselő Kondora István polgármester testületi ülésen elhangzott szavaira reagált, miszerint meg kell tanulnunk majd pályázatok nélkül élni a jövőben. Arra kérte Sárvár polgármesterét, hogy ebben, az előttünk álló hétéves fejlesztési ciklusban még minden lobbierejét vesse latba a fejlesztési források elnyerése érdekében. Németh Zsolt végezetül arra szólította fel Varga Károly független önkormányzati képviselőt, hogy ő is vesse latba a lobbi erejét az 1-es számú körzet érdekében, mert az elmúlt, közel egy évben szerinte semmilyen olyan jellegű fejlesztés nem volt a körzetben, ami miatt egy kicsit is elégedettek lehetnének az ott élők. -fr- Minden ami autó!» Műszaki vizsgáztatás Ft-tól Gumiszerelés, centrírozás Ft-tól Olajcsere Ft-tól Fék- és futómű javítás UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!* Akciós nyári gumik már 9999 Ft/db-tól SÁRVÁR SERVICE Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban) Tel.: * Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől. Sárvári fogadóóra az LMP társelnökével Vas megyében kezdte országjárását Schiffer András, a Lehet Más a Politika (LMP) társelnöke, parlamenti frakcióvezetője. Sárváron köztéri fogadóórát tartott. Közlemény Az LMP első embere ben járt Sárváron, az akkor még szerveződő politikai mozgalom tagtoborzóján. Azóta jelentősen megváltoztak a politikai viszonyok. Vége annak a kétpólusú rendszernek, amely akkor működött. Az új helyzetben az LMP célja a vezető szerep megszerzése jelentette ki Schiffer András. Az LMP frakcióvezetője elmondta: pártjuk az adótörvények most lezárult vitájában háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését szorgalmazta, amelynél a minimálbért nulla, a minimálbér és az átlagbér közötti jövedelmeket 12 százalékos, az átlagbért meghaladó jövedelmeket pedig 24 százalékos adó terhelte volna. Ezzel is szeretnék az emberek érezhető bérnövekedését elérni. Schiffer András szerint az LMP jelenti az igazi alternatívát az elmúlt huszonöt évben egymást lejárató pártokkal szemben. A zöld párt kíváncsi az emberek véleményére, azonban az LMP Vas megyei elnöke a megyejáráson azt tapasztalta, hogy sokan nem merik azt elmondani, mert félnek, ezért bátorítják az embereket. Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES segítségnyújtási lehetőség: Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület 70/ , 70/

5 facebook.com/tdmsarvar Sárvári Hírlap 5 Tisztelt Sárvári Polgárok! A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a július 2-i ülésén Sárvár egyes közterületeinek az elnevezésére tett javaslatot. A Bizottság döntését az alábbiak szerint véleményezés céljából közzétesszük. A javaslattal kapcsolatos véleményeket legkésőbb július 30-áig kérjük eljuttatni írásban a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodának (telefon: 95/523134, 95/523132) címezve a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. címre vagy a és a címekre. A térképvázlatok július 30-ig a Hivatal földszint 2. és 4. számú irodahelyiségeiben tekinthetők meg ügyfélfogadási időben. A Bizottság javasolja 1. az alábbi címelemek elnevezésének a következők szerinti kiegészítését: a) a 9600 Sárvár, Vásártér (Sárvár belterület 1575 hrsz., tulajdonos: Sárvár Város Önkormányzata, megnevezése: közterület) címelem elnevezését 9600 Sárvár, Vásár tér -re, b) a 9609 Sárvár, Földvárpuszta (Sárvár külterület 0482 hrsz., tulajdonos: Magyar Állam, megnevezése: magánút, kezelő: az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján) címelem elnevezését 9609 Sárvár, Földvárpuszta major -ra. 2. a) a Hegyközségben aa) a Sárvár belterület 3703 helyrajzi számú közút és a Sárvár belterület 6012 helyrajzi számú közterület 9600 Sárvár, Ostffyasszonyfai utca elnevezését módosítja és e két közterületnek, illetve a Sárvár belterület 6037 helyrajzi számú közútnak és a Sárvár belterület 6078 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Felső-Ostffyasszonyfai utca, ab) a Sárvár belterület 6247 helyrajzi számú közút és a Sárvár belterület 3845 helyrajzi számú közút 9600 Sárvár, Sótonyi utca elnevezését módosítja és e két közterületnek, illetve a Sárvár belterület 6268 helyrajzi számú, és a Sárvár belterület 6282 helyrajzi számú közútnak és a Sárvár zártkert 4433/2 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Felső-Sótonyi utca, ac) a Sárvár zártkert 5027/2 helyrajzi számú helyi közútnak és a zártkert 5027/3 helyrajzi számú helyi közútnak a 9600 Sárvár, Almáskerti utca, ad) a Sárvár zártkert 4962 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Szeibert János utca, ae) a Sárvár belterület 6242 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Kilátó utca, af) a Sárvár belterület 6244 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Szilvafa köz, ag) a Sárvár zártkert 4282 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Harangvirág utca, ah) a Sárvár zártkert 4314/2 helyrajzi számú közútnak, a zártkert 4303 helyrajzi számú közútnak, a zártkert 4369/2 helyrajzi számú közútnak és a belterület 6297 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Hegytető utca, ai) a Sárvár belterület 4416 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Péntekhegyi utca, aj) a Sárvár belterület 6298 helyrajzi számú közútnak, a zártkert 4323/2 helyrajzi számú közútnak és a zártkert 4256 helyrajzi számú közterület 4323/2 helyrajzi számú úttól a 4270 helyrajzi számú ingatlanig terjedő szakaszának a 9600 Sárvár, Iskola utca, ak) a Sárvár, zártkert 4474 helyrajzi számú közútnak, a külterület 0313 helyrajzi számú közút 4474 helyrajzi számú közúttól a 4610 helyrajzi számú magánútig terjedő szakaszának és a zártkert 4647 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Vöröskavicsos utca, al) a Sárvár zártkert 4689 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Hóvirág utca, am) a Sárvár zártkert 4541 helyrajzi számú helyi közútnak és a zártkert 4519 helyrajzi számú közút 0304 helyrajzi számú ingatlantól a 4512 helyrajzi számú ingatlanig terjedő szakaszának a 9600 Sárvár, Kopácsi dűlő, an) a Sárvár zártkert 4519 helyrajzi számú közút 4511 helyrajzi számú ingatlantól a 4509/13 helyrajzi számú ingatlanig terjedő szakaszának és a zártkert 4509/12 helyrajzi számú helyi közútnak a 9600 Sárvár, Barackfa utca, ao) a Sárvár zártkert 4527 helyrajzi számú helyi közútnak a 9600 Sárvár, Eper köz, ap) a Sárvár zártkert 4621 helyrajzi számú helyi közútnak, a zártkert 4623 helyrajzi számú közútnak, a zártkert 4624 helyrajzi számú helyi közútnak és a zártkert 4638/1 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Otello utca, aq) a Sárvár zártkert 4597/7 helyrajzi számú helyi közútnak a 9600 Sárvár, Bodza utca, ar) a Sárvár zártkert 4597/8 helyrajzi számú helyi közútnak a 9600 Sárvár, Mályva köz, as) a Sárvár zártkert 4597/15 helyrajzi számú helyi közútnak a 9600 Sárvár, Pipitér köz, at) a Sárvár zártkert 4563 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Liliom utca, au) a Sárvár zártkert 4552/4 helyrajzi számú helyi közútnak a 9600 Sárvár, Körtefa utca, av) a Sárvár külterület 0286 helyrajzi számú helyi közút 0304 helyrajzi számú közút csatlakozásától a 287/16 helyrajzi számú közút csatlakozásáig tartó szakaszának, a külterület 0287/10 helyrajzi számú helyi közútnak és a külterület 0287/16 helyrajzi számú helyi közútnak a 9600 Sárvár, Herpenyő utca, aw) a Sárvár zártkert 4495 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Búzavirág utca, ax) a Sárvár zártkert 4475/34 helyrajzi számú helyi közútnak a 9600 Sárvár, Százszorszép utca ; b) Lánkapusztán a Sárvár külterület 0476/19 helyrajzi számú magánút előterjesztésben megjelölt egyes szakaszainak ba) a 9609 Sárvár, Magasházi út, bb) a 9609 Sárvár, Víztorony köz, bc) a 9609 Sárvár, Posta utca ; c) Csényeújmajorban a Sárvár külterület 0219/4 helyrajzi számú kivett magánútnak a 9600 Sárvár, Tüskési utca elnevezését. A javaslattal kapcsolatban július 27-én órakor a Mediterrán Panzióban (Sárvár, Ostffyasszonyfai u. 13.) lakossági fórumot tartunk. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

6 6 Sárvári Hírlap 30 éves a város legpatinásabb szállodája A Danubius Health Spa Resort Sárvár 30 éves jubileumi ünnepségét június 27-én tartották a hotelben, amelyen Sárvár város vezetői, a törzsvendégek, az idegenforgalmi partnerek és a szálloda dolgozói együtt ünnepeltek. Városunk legpatinásabb szállodája 30 évvel ezelőtt, még a rendszerváltás előtt nyitotta meg kapuit a vendégek, elsősorban a csorán ezután együtt ünnepeltek a törzsvendégek a szállodalánc vezetőivel és alkalmazottaival, Sárvár vezetőivel, valamint az idegenforgalmi partnerekkel. Katz Péter szállodaigazgató ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy a szálloda megnyitásával Sárvár már 30 évvel ezelőtt bekerült a nemzetközi idegenforgalomba. Mint mondta, a szálloda ma is úgy néz ki, mint 30 évvel ezelőtt, és amit nem szálloda a mai napig népszerű maradt a vendégek körében úgy, hogy átlagosan 80 százalék feletti foglaltságot produkál. Míg az első években gyakorlatilag alig lehetett magyar szót hallani, ma már a vendégkör százaléka belföldi, a többi vendég zöme Ausztriából, Németországból, Svájcból és Csehországból érkezik. Kondora István polgármester az ünnepségen felidézte, hogy a Danubius szálloda 30 évvel ezelőtt a valódi nyugatot, a megszokottól teljesen eltérő minőséget jelentette az itt élőknek. Az idegenforgalom első impulzusát a Danubius adta városunkban, mindig minta volt nekünk is, az újonnan épü- Zsoldos Antal konyhafőnök és csapata az ünnepi esten is remekelt, finomabbnál finomabb étkeket kóstolhattak a vendégek. A konyhafőnök már a nyitás óta a Danubius konyháján dolgozik, konyhafőnök helyettesként kezdett, hét és fél éve pedig a konyha vezetője. A siker titka szerinte az, hogy a nemzetközi és a magyaros konyha ételeit is folyamatosan megújítják, követeik az új trendeket is. Az ünnepségen jelen volt a szálloda tervezője, Bajnai Zsolt is, akitől megtudtuk, hogy a sárvári Danubius szállodát a Kereskedelmi Beruházási Vállalat építtette 1985-ben osztrák hitelből. A nyugati nyitás jegyében az volt a cél, hogy a nyugatról A törzsvendégek mögött Katz Péter igazgató és Kondora István polgármester, a mikrofonnál pedig Mészáros Marianna marketing PR manager nyugati turisták előtt. Vonóskoncerttel kezdődött az ünnepség, majd a 25. jubileumot jelképező fa mellé elültették a 30. jubileum emlékfáját is. Az ünnepi gálava- tudnak megadni infrastruktúrában, azt a szolgáltatások magas színvonalával, a személyzet figyelmességével pótolják. A 136 szobás klasszikus gyógy- ÁLLÁSAJÁNLAT Az ötcsillagos sárvári Spirit Hotel Thermal Spa***** superior szálloda fiatal, sikeres, dinamikusan fejlődő csapatába keres munkatársakat az alábbi munkakörökbe: SZÁLLODAI GONDNOKNŐ Elvárások: német nyelvtudás, határozott fellépés, precíz munkavégzés. Előny: további nyelvismeret, hasonló területen szerzett tapasztalat. SPA RECEPCIÓS Elvárások: aktív német és angol nyelvtudás (orosz nyelv ismerete előny), kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtő és problémamegoldó készség, erős értékesítő képesség, terhelhetőség. TAKARÍTÓNŐ Közösségi területek takarítására, kétműszakos munkarendben. Elvárások: ápolt megjelenés, szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás, megbízhatóság. KISEGÍTŐ SZOBAASSZONY Elvárások: alapszintű német és / vagy angol nyelvtudás, ápolt megjelenés, szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás, megbízhatóság. Jelentkezés módja: Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el hozzánk fényképes önéletrajzát és motivációs levelét, bérigény megjelölésével a következő címre: vagy Spirit Hotel 9600 Sárvár, Vadkert krt. 5. címre. Zsoldos Antal konyhafőnök a szálloda nyitása óta felel a Danubius ételkínálatáért lő szállodáknak, a fürdőnek is. Büszke vagyok arra, hogy Sárvár rendkívül nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt évben, és felnőtt a négy-ötcsillagos szállodák minőségéhez. A gyógyvíz és a minőség az egyetlen versenyképes eleme a városnak, ezt kell megőriznünk, hogy a következő évtizedek is ilyen sikeresen teljenek el mondta a városvezető. A jubileumi gálavacsorán a törzsvendégek között foglalt helyet Czeglédi József, aki 15 éve rendszeres vendége a szállodának feleségével együtt, mert itt találták meg azt a barátságos környezetet, magas színvonalú gyógyászatot és kiváló konyhát, ami miatt visszajárnak. jövő vendégeket kulturáltan tudják vendégül látni. A tervező a 30 évvel ezelőtt újszerűnek számító átriumos belső térre a legbüszkébb. Az ünnepségen Katz Péter igazgató egyenként is bemutatta a sárvári Danubius csapatát, mindazokat, akik a vendégek kényelméért és magas színvonalú kiszolgálásáért felelnek. Az ünnepi torta felvágása volt az egyik csúcspontja az estének, de volt tombolasorsolás és cigányzene, továbbá a Vivát Bacchus énekegyüttes fellépése is színesítette a jubileumot. A Danubius Health Spa Resort Sárvár épületét tűzijáték fényei világították meg a jubileumi est zárásaként. -fr-

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

{/.D. szám ú előterjesztés

{/.D. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere {/.D. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 10-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 10-ei ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. szeptember 10-ei ülésére Iktató szám: 183/2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kocsis Sándor Sportközpont

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kocsis Sándor Sportközpont Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere J_ Cllf. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetői pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés módosításáról

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés módosításáról SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 Előterjesztés Sárvár Város közterületeinek a felülvizsgálatához a központi címregiszter kialakításához

Részletesebben

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította:

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE KJ.: 21910 /2007. Melléklet: 3 Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására Összeállította: Dr. Kovács Zsuzsanna Közigazgatási és Jogi Főosztály

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 38/2015.(I.28.) Kt. határozat Tárgy: 2015. január 28-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Közművel velődési, idegen nyelvű pályázatíró, projektmenedzser eupalyazatiportal.hu Budapesti Művelődési Központ. Jelentkezési határidő: 2013. március 29. Budapesti Művelődési Központ a Közalkalmazottak

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására Ózd, 2014. június 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Iktató szám: 78/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: A Csicsergő Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői óvodavezetői

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-7/2007. Üi.: dr. Tábith Andrea Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.

Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája Nevelőtanár munkakör betöltésére. határozott idejű tartósan távollévő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-ei ülésére Iktató szám: 107/2015. Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-4/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-4/2012. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-4/2012. K I V O N A T Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. március 02-án (Pénteken) 13:00 órakor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére.napirendi pont Előterjesztő: Székely László polgármester Tárgy: Óvodavezetői pályázat kiírása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben