Új üdvözlő és információs táblák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új üdvözlő és információs táblák"

Átírás

1 facebook.com/tdmsarvar 27. évfolyam 14. szám július 17. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Fúvós zenétől volt hangos Sárvár A fúvószenekari verseny és fesztivál megnyitója a Kossuth téren Július 10-én este megtelt a Kossuth tér, amely lelkes fiatalok virtuóz játékától, ütemes, vidám hangulatot teremtő zenéjétől volt hangos. Kezdetét vette a VI. Nemzetközi Fúvószenekari Verseny és XVI. Fúvószenei Várfesztivál. A megnyitót a Fourtissimo együttes egész estés koncertje követte. A találkozóra idén 7 zenekar nevezett, köztük egy többszörösen díjnyertes csapat Hong Kongból. A július 11-i fesztivál, illetve a verseny programjának ezúttal is a Nádasdy-vár adott otthont, de örömzenét hallhatott a közönség a sárvári fürdőben is ben hatodik alkalommal érkeztek Sárvárra a három nehézségi kategóriában versengő zenekarok immár külföldről is. Neves öt főből álló nemzetközi szakmai zsűri értékelte a produkciókat. A zenészek látványos felvonulása szombaton délután indult a fürdőtől a várig, majd a zenekarok közös produkcióját követően kezdetét vette a fesztiválprogram a vár nagyszínpadán. Az estét a Happy Street Band koncertje zárta. A rendezvényről következő lapszámunkban részletesen beszámolunk Új üdvözlő és információs táblák A Sárvári TDM egész évben azon fáradozik, hogy az ide érkező és pihenni vágyó turistákat aktivitásra sarkallja. Eddig a három évvel ezelőtt a szervezet által kialakított tematikus útvonalak alapján megszerkesztett városi térkép segítségével lehetett felfedezni a sárvári látnivalókat. Ezután ez a térkép digitálisan is elérhetővé vált a TDM weboldalán, a oldalon, hogy a turisták otthonról is tájékozódni tudjanak már a tematikus túrák útvonalairól és leírásairól. Az elmúlt hetekben kihelyezésre került üdvözlő és információs táblák harmadik lépcsőfokként arra szolgálnak, hogy fizikai valójukban is könynyebben tájékozódjanak a turisták a virágos, a vitalizáló és a históriás utakról, a látnivalókról. A közeljövőben pedig egy teljesen egyedi és újszerű mobilalkalmazás segítségével teszi a TDM szervezet elérhetővé ezeket a tematikus útvonalakat. Folytatás a 7. oldalon Tartalomból: Épül az új köztemető Semmelweis-nap éves a Danubius Oratórikus koncert Elnevezik a hegyközségi utcákat A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a júliusi ülésén Sárvár egyes közterületeinek, így a Hegyközségben, a Csényeújmajorban, a Lánkapusztán lévő közutaknak az elnevezésére tett javaslatot. A javaslattal kapcsolatos lakossági véleményeket legkésőbb július 30-áig lehet eljuttatni a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájára. A javaslattal kapcsolatban július 27-én 18 órakor a Mediterrán Panzióban (Sárvár, Ostffyasszonyfai u. 13.) lakossági fórumot is szervez a bizottság. Részletes tájékoztató az 5. oldalon Törökök után motorosok és néptáncosok Lapunk megjelenésekor veszi kezdetét a VII. Nádasdy Történelmi Fesztivál forgataga koncertekkel, ostrommal, élő sakkal és vásári forgataggal. Július 24-én és 25-én a Nyáréj Fesztivál várja a koncertlátogatókat, augusztus 1-jén pedig az Anima Sound System koncertje. Majd augusztus 7 9-ig a XIV. Vármeeting hívogatja a várba, nemcsak a motorosokat. Augusztus ig a 35. Nemzetközi Folklórnapok keretében Baszkföldtől Oroszországig számos európai együttes jön el Sárvárra, hogy tudása legjavát bemutassa. Programajánló a 12. oldalon

2 2 Sárvári Hírlap Épül az új köztemető Kondora István polgármester és Rosenfeld Istvánné városi főmérnök legutóbb július 8-án tartottak műszaki bejárást a hegyközségi temető építkezésénél. Az elmúlt hetekben gyakran jártak az építési területen, hiszen már látványos munkálatok folynak. Az új köztemető bejáratának tetőszerkezetét ácsolják Tájékoztató A Hegyközségben létesítendő temető első üteme 2013 őszén elkészült, amelyben kiszélesítésre került a 84-es főút egy szakasza, kiépült két buszöböl megállószigettel. Ennek a beruházásnak az összköltsége 80 millió forint volt. A tavalyi év szeptemberében a munkaterület átadása is megtörtént, a munka legnagyobb része azonban az idei esztendőben valósul meg. A kivitelezésre kiírt közbeszerzést a nagykanizsai Z Pannon Kft. nyerte el, akik megépítik a köztemető közműellátását, a ravatalozót, a kerítését, a bevezető utat és a parkolókat. A temető területén belül egy majd 500 m 2 - es ravatalozó, egy 16 m 2 -es virágüzlet és portaépület kap helyet db sírhely, 72 db díszsírhely lesz a területen. A temetőhöz 44 parkoló tartozik majd. Már áll a központi épület. Augusztusban, illetve szeptember elején a főút, a bejárat és a parkolók építése is elkezdődik. A hidegebb időjárás beköszöntével majd a belső munkálatokat fogják a szakemberek elvégezni. Kondora István bízik abban, hogy ezzel az ütemezéssel decemberre elkészül az új köztemető. A polgármester azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy a megváltozott temetési szokások miatt több az urnás temetés a soproni úti köztemető a vártnál hosszabb ideig rendelkezésre áll. A hegyközségi köztemető ünnepélyes átadására a tervek szerint jövő év tavaszán kerül sor. A beruházással egy olyan szakrális helyet sikerül megvalósítani, amely az elkövetkezendő 200 évre biztosan megoldja Sárváron a temetkezés problémáját. -tsz- az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezések használatáról Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetését, április 1. és április 30., valamint november 1. és november 30. közötti időszakban, hétfőtől péntekig 8 órától napnyugtáig amenynyiben a napnyugta 18 óra után következik be, akkor 18 óráig lehet végezni. A magántulajdonú ingatlanok használata során a kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezések hétköznap 10 órától 20 óráig, szombati napokon 10 órától 14 óráig terjedő időszakban használhatóak. Pályázati felhívás Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gondozási és Családsegítő Központ (9600 Sárvár, Nádasdy u. 26.) intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, várhatóan napjától napjáig. Betöltendő munkakör: családgondozó. Munkavégzés helye: Gondozási és Családsegítő Központ 9600 Sárvár, Nádasdy u. 26. A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A költségvetési szerv Alapító Okiratába foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátásának biztosítása. Az intézmény kiegyensúlyozott, szabályszerű gazdálkodásának biztosítása a fenntartó elvárásainak megfelelően, Városgazdálkodással együttműködve. Munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény közalkalmazottjai felett. Illetmény és juttatások: Az illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.(továbbiakban: Kjt.) törvény rendelkezéseinek és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alkalmazásával kerül megállapításra. Pályázati feltételek: felsőfokú végzettség, az 1/2000./I.7./ SzCsM rendelet 3. sz. melléklete 5. pontjában vagy a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 2. számú melléklete I/1. pontjában az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez előírt valamely képesítés, szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követően két éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. /I. 7./SZCSM rendelet 6. /8/bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása, a 257/2000.(XII. 26.)Korm. rendelet 3. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, legalább 5 év szakmai gyakorlat, büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a Kjt. 20. (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és nem állnak fenn vele szemben a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok. betöltött 18. életév, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz, a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik, a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai önéletrajza, öt év szakmai gyakorlat meglétének igazolása, az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letétét két éven belül vállalja, az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárása lefolytatását vállalja, a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt, a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 15. (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való tárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát. A munkakör betöltésének időpontja: A pályázat benyújtásának határideje: A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételtől számított 30 nap. A pályázat benyújtásának helye és módja: A pályázatot Sárvár Város Önkormányzatának (Kondora István Sárvár város Polgármestere 9600 Sárvár, Várkerület 2.) címezve, zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni: Gondozási és Családsegítő Központ intézményvezetői pályázat A pályázatok elbírálásának rendje: A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. (9) (10) bekezdése alapján létrehozott előkészítő bizottság, valamint a Humán Erőforrás Bizottság véleményezi, a bizottságok a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatják. A megbízásról Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázatok elbírálásának határideje: Legkésőbb november 30. A pályázati kiírás további közzétételi helye: A pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a honlapon, valamint a Sárvári Hírlapban kerül közzétételre. A pályázattal kapcsolatos további információ Kondora István polgármestertől kérhető a 95/ ös telefonszámon, vagy a hu címen.

3 facebook.com/tdmsarvar Sárvári Hírlap 3 Egészségügyi dolgozókat köszöntöttek a városházán Semmelweis Ignácnak, az anyák megmentőjének születésnapja július elseje, ez a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Sárváron is köszöntötték ez alkalomból egy önkormányzati ünnepség keretében az egészségügyben dolgozókat, megköszönve egész éves munkájukat. Az ünnepségen az egészségügyben dolgozók kitartását, munkabírását, elhivatottságát méltatták. A megjelenteket Kondora István polgármester azzal köszöntötte, hogy ma olyan világban élünk, amikor mindenkitől hibátlan teljesítményt várnak. A világon talán három szakma van, amelyek nélkül nem tudunk élni: ezek az orvos, a pedagógus, és a plébános. Az egészségügyben dolgozóknak a hibátlan munka iránti igény ott kell, hogy lebegjen a szemük előtt, az elvárásoknak a lehető legjobban eleget kell tenniük. A polgármester megköszönte az egészségügyi dolgozók egész éves munkáját, majd azt kérte tőlük, hogy a betegek iránti önfeláldozásuk egész pályájuk alatt maradjon meg. Vancsura Miklós kórházigazgató beszélt a sárvári egészségügy elmúlt évéről. Beszámolt a sárvári Szent László Kórház simasági A városháza nagytermében gyűltek össze az egészségügyben dolgozók telephelyén lévő pszichiátriai betegek otthonának korszerűsítéséről és bővítéséről, egy lezárult oktatási projektről, amelyben szinte az intézmény összes dolgozója részt vett. Véleménye szerint a sárvári kórház jó úton halad, több fórumon mintaként említik az intézmény átalakítását. A Semmelweis-ünnep keretében került sor Sárvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által adományozott kitüntetések átadására. Ezen a napon adták át a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Vas Megyei Területi Szervezete által adományozott elismerő oklevelet is. Többéves kimagasló szakmai munkájáért Kesztyűsné Soproni Szilvia vehette át az elismerést. Sz. Semmelweis-napi kitüntetettek Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweisnap alkalmából SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁR ÉRDEMÉREM kitüntetést adományozta: Dr. Pataki Györgynek, a Szent László Kórház szakorvosának az emberek gyógyulása érdekében végzett magas szakmai színvonalú segítőkész humánus orvosi, valamint az egészségügy területén kifejtett több évtizedes etikus, korrekt és következetes szakmai munkájáért. Bödör Józsefnének, a Szent László Kórház laborasszisztensének a betegellátás területén végzett kimagasló szakmai munkájáért, a betegekkel és munkatársakkal va1ó példamutató, empatikus magatartásáért. Kovácsné Szabó Violának, a Szent László Kórház szakápolójának a betegellátás és az ápolás területén végzett kimagasló szakmai munkájáért, a betegekkel és munkatársakkal való példamutató, empatikus magatartásáért. Martonfalvi Miklósnak, a Szent László Kórház gyógytornászának a betegellátás több területén végzett kimagasló szakmai munkájáért, a betegekkel és munkatársakkal való példamutató, empatikus, korrekt és etikus magatartásáért. Veiczer Vilmosnak, az Országos Mentőszolgálat Sárvári Mentőállomás mentő szakápolójának munkavégzésének színvonala, empatikus magatartása, a beteg emberekhez való példaértékű hozzáállása elismeréséül. Németh Kálmánnénak, a Gondozási és Családsegítő Központ Ifjúság Egészségügyi védőnőjének az egészségügyi tevékenységben, magas szakmai hozzáértéssel és lelkiismeretességgel végzett több évtizedes munkájának elismeréseként. Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweisnap alkalmából KÖZSZOLGÁ- LATI ÉRDEMÉREM kitüntetést adományozta: Horváth Tamásnénak, a Szent László Kórház közgazdasági osztályvezetőjének a közszolgálatban végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréséért. Vámos Zoltánnénak, a Szent László Kórház munkaügyi ügyintézőjének, munkaügyi részlegvezetőjének a közszolgálatban végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréséért. Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Semmelweis-nap alkalmából SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁ- NAK ÉLETMŰ-DÍJA kitüntetést adományozta: Dr. Zelles Gyula fogorvosnak az egészségügyi tevékenységben, magas szakmai hozzáértéssel és lelkiismeretességgel végzett több évtizedes munkájának elismeréseként. Ülésezett a testület Június utolsó napján tartotta nyári szünet előtti utolsó soros ülését a sárvári képviselő-testület. Határoztak az ülésen a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárás megindításáról. Ennek részeként kezdeményezi az önkormányzat a Hegyközségben található almáskerti ingatlanok belterületbe vonásának vizsgálatát. Az önkormányzat a Sárvári Gyógyfürdő Kft. törzstőkéjének emeléséről döntött. Így a fürdő területén található három egykori önkormányzati tulajdonú közútszakasz a Kft. tulajdonába kerül. Határoztak pályázat benyújtásáról is a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnokának épületenergetikai felújítása tárgyában. Megállapították a testület második félévi munkatervét. Jóváhagyták a képviselők az Európai Bizottság kezdeményezésére létrejött együttműködéshez, a Polgármesterek Szövetségéhez történő csatlakozást. Ha az önkormányzat belép ebbe a szövetségbe, akkor elkészíthet egy energiaracionalizálási tervet, amellyel majd a jövőben pályázni tud uniós forrásokra. A sárvári testület következő soros ülését a nyári szünet után, szeptemberben tartja majd. Szépkorú köszöntése Családja körében Nagy Imrét köszöntötték 90. születésnapja alkalmából Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester. Imre bácsi július 7-én született. Mint mondja, hetven éve méhészkedik, ez tartja jó erőben, a méz pedig jó egészségben

4 4 Sárvári Hírlap Értékeltek az MSZP Híd egyesület önkormányzati képviselői A júniusi testületi ülést követően tartott sajtótájékoztatót az MSZP és a Híd a Jövőnkért Egyesület két önkormányzati képviselője. Értékelték a tavalyi önkormányzati választás óta eltelt időszakot, és szóltak az új európai uniós fejlesztési ciklus fontosságáról. Szabó Lajos, az Összefogás önkormányzati képviselője értékelésében elmondta, hogy az idei év költségvetésével Sárvár jelentős forrásokat veszített. A szociális rendszer új szabályozásával Sárvárnak saját bevételeiből kell finanszíroznia a szociális kiadásokat. Továbbá a választás óta eltelt időszakban kormányzati intézkedés hatására megszüntetésre került a jól működő Sárvár Víz Kft. is. A képviselő szerint a hulladékgazdálkodás területén is lehetnek olyan működési problémák, amelyeket a rossz kormányzati intézkedések okoznak. De bízik abban, hogy lesznek ésszerű változtatások ezen a területen. Megszűnt a hitelfelvételi lehetőség az önkormányzatok és a 100%-ban önkormányzati tulajdonú cégek számára, ez talán a sárvári fürdőnél jelent problémákat, hiszen a fürdő fejlesztéséhez Szabó Lajos igényel hiteleket. Az önkormányzatnak és a fürdőnek közösen kell gondolkodnia a megoldásokon, hogy Sárvárnak ezt a húzóágazatát a jövőben is tudjuk fejleszteni hangsúlyozta Szabó Lajos. Pozitívumként említette az elmúlt időszakból a hegyközségi köztemető és szennyvízhálózat kiépítését, a Nádasdy iskola tornacsarnokának felújítását célzó pályázatot, a közvilágítás korszerűsítését. Németh Zsolt Sajnos az EU-s pályázatok kiírása késik, ezért még nem látjuk, hogy ebben az utolsó ciklusban milyen lehetőségei vannak Sárvárnak. Bízunk abban, hogy az ígéreteket valóra lehet váltani, és a remények szerinti forrásokat el fogja nyerni a város, így az eddigieknek megfelelően folytatódik az a dinamikus fejlődése, ami az elmúlt időszakban is jellemző volt rá mondta a képviselő. Németh Zsolt önkormányzati képviselő Kondora István polgármester testületi ülésen elhangzott szavaira reagált, miszerint meg kell tanulnunk majd pályázatok nélkül élni a jövőben. Arra kérte Sárvár polgármesterét, hogy ebben, az előttünk álló hétéves fejlesztési ciklusban még minden lobbierejét vesse latba a fejlesztési források elnyerése érdekében. Németh Zsolt végezetül arra szólította fel Varga Károly független önkormányzati képviselőt, hogy ő is vesse latba a lobbi erejét az 1-es számú körzet érdekében, mert az elmúlt, közel egy évben szerinte semmilyen olyan jellegű fejlesztés nem volt a körzetben, ami miatt egy kicsit is elégedettek lehetnének az ott élők. -fr- Minden ami autó!» Műszaki vizsgáztatás Ft-tól Gumiszerelés, centrírozás Ft-tól Olajcsere Ft-tól Fék- és futómű javítás UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!* Akciós nyári gumik már 9999 Ft/db-tól SÁRVÁR SERVICE Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban) Tel.: * Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől. Sárvári fogadóóra az LMP társelnökével Vas megyében kezdte országjárását Schiffer András, a Lehet Más a Politika (LMP) társelnöke, parlamenti frakcióvezetője. Sárváron köztéri fogadóórát tartott. Közlemény Az LMP első embere ben járt Sárváron, az akkor még szerveződő politikai mozgalom tagtoborzóján. Azóta jelentősen megváltoztak a politikai viszonyok. Vége annak a kétpólusú rendszernek, amely akkor működött. Az új helyzetben az LMP célja a vezető szerep megszerzése jelentette ki Schiffer András. Az LMP frakcióvezetője elmondta: pártjuk az adótörvények most lezárult vitájában háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését szorgalmazta, amelynél a minimálbért nulla, a minimálbér és az átlagbér közötti jövedelmeket 12 százalékos, az átlagbért meghaladó jövedelmeket pedig 24 százalékos adó terhelte volna. Ezzel is szeretnék az emberek érezhető bérnövekedését elérni. Schiffer András szerint az LMP jelenti az igazi alternatívát az elmúlt huszonöt évben egymást lejárató pártokkal szemben. A zöld párt kíváncsi az emberek véleményére, azonban az LMP Vas megyei elnöke a megyejáráson azt tapasztalta, hogy sokan nem merik azt elmondani, mert félnek, ezért bátorítják az embereket. Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES segítségnyújtási lehetőség: Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület 70/ , 70/

5 facebook.com/tdmsarvar Sárvári Hírlap 5 Tisztelt Sárvári Polgárok! A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a július 2-i ülésén Sárvár egyes közterületeinek az elnevezésére tett javaslatot. A Bizottság döntését az alábbiak szerint véleményezés céljából közzétesszük. A javaslattal kapcsolatos véleményeket legkésőbb július 30-áig kérjük eljuttatni írásban a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodának (telefon: 95/523134, 95/523132) címezve a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. címre vagy a és a címekre. A térképvázlatok július 30-ig a Hivatal földszint 2. és 4. számú irodahelyiségeiben tekinthetők meg ügyfélfogadási időben. A Bizottság javasolja 1. az alábbi címelemek elnevezésének a következők szerinti kiegészítését: a) a 9600 Sárvár, Vásártér (Sárvár belterület 1575 hrsz., tulajdonos: Sárvár Város Önkormányzata, megnevezése: közterület) címelem elnevezését 9600 Sárvár, Vásár tér -re, b) a 9609 Sárvár, Földvárpuszta (Sárvár külterület 0482 hrsz., tulajdonos: Magyar Állam, megnevezése: magánút, kezelő: az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján) címelem elnevezését 9609 Sárvár, Földvárpuszta major -ra. 2. a) a Hegyközségben aa) a Sárvár belterület 3703 helyrajzi számú közút és a Sárvár belterület 6012 helyrajzi számú közterület 9600 Sárvár, Ostffyasszonyfai utca elnevezését módosítja és e két közterületnek, illetve a Sárvár belterület 6037 helyrajzi számú közútnak és a Sárvár belterület 6078 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Felső-Ostffyasszonyfai utca, ab) a Sárvár belterület 6247 helyrajzi számú közút és a Sárvár belterület 3845 helyrajzi számú közút 9600 Sárvár, Sótonyi utca elnevezését módosítja és e két közterületnek, illetve a Sárvár belterület 6268 helyrajzi számú, és a Sárvár belterület 6282 helyrajzi számú közútnak és a Sárvár zártkert 4433/2 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Felső-Sótonyi utca, ac) a Sárvár zártkert 5027/2 helyrajzi számú helyi közútnak és a zártkert 5027/3 helyrajzi számú helyi közútnak a 9600 Sárvár, Almáskerti utca, ad) a Sárvár zártkert 4962 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Szeibert János utca, ae) a Sárvár belterület 6242 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Kilátó utca, af) a Sárvár belterület 6244 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Szilvafa köz, ag) a Sárvár zártkert 4282 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Harangvirág utca, ah) a Sárvár zártkert 4314/2 helyrajzi számú közútnak, a zártkert 4303 helyrajzi számú közútnak, a zártkert 4369/2 helyrajzi számú közútnak és a belterület 6297 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Hegytető utca, ai) a Sárvár belterület 4416 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Péntekhegyi utca, aj) a Sárvár belterület 6298 helyrajzi számú közútnak, a zártkert 4323/2 helyrajzi számú közútnak és a zártkert 4256 helyrajzi számú közterület 4323/2 helyrajzi számú úttól a 4270 helyrajzi számú ingatlanig terjedő szakaszának a 9600 Sárvár, Iskola utca, ak) a Sárvár, zártkert 4474 helyrajzi számú közútnak, a külterület 0313 helyrajzi számú közút 4474 helyrajzi számú közúttól a 4610 helyrajzi számú magánútig terjedő szakaszának és a zártkert 4647 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Vöröskavicsos utca, al) a Sárvár zártkert 4689 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Hóvirág utca, am) a Sárvár zártkert 4541 helyrajzi számú helyi közútnak és a zártkert 4519 helyrajzi számú közút 0304 helyrajzi számú ingatlantól a 4512 helyrajzi számú ingatlanig terjedő szakaszának a 9600 Sárvár, Kopácsi dűlő, an) a Sárvár zártkert 4519 helyrajzi számú közút 4511 helyrajzi számú ingatlantól a 4509/13 helyrajzi számú ingatlanig terjedő szakaszának és a zártkert 4509/12 helyrajzi számú helyi közútnak a 9600 Sárvár, Barackfa utca, ao) a Sárvár zártkert 4527 helyrajzi számú helyi közútnak a 9600 Sárvár, Eper köz, ap) a Sárvár zártkert 4621 helyrajzi számú helyi közútnak, a zártkert 4623 helyrajzi számú közútnak, a zártkert 4624 helyrajzi számú helyi közútnak és a zártkert 4638/1 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Otello utca, aq) a Sárvár zártkert 4597/7 helyrajzi számú helyi közútnak a 9600 Sárvár, Bodza utca, ar) a Sárvár zártkert 4597/8 helyrajzi számú helyi közútnak a 9600 Sárvár, Mályva köz, as) a Sárvár zártkert 4597/15 helyrajzi számú helyi közútnak a 9600 Sárvár, Pipitér köz, at) a Sárvár zártkert 4563 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Liliom utca, au) a Sárvár zártkert 4552/4 helyrajzi számú helyi közútnak a 9600 Sárvár, Körtefa utca, av) a Sárvár külterület 0286 helyrajzi számú helyi közút 0304 helyrajzi számú közút csatlakozásától a 287/16 helyrajzi számú közút csatlakozásáig tartó szakaszának, a külterület 0287/10 helyrajzi számú helyi közútnak és a külterület 0287/16 helyrajzi számú helyi közútnak a 9600 Sárvár, Herpenyő utca, aw) a Sárvár zártkert 4495 helyrajzi számú közútnak a 9600 Sárvár, Búzavirág utca, ax) a Sárvár zártkert 4475/34 helyrajzi számú helyi közútnak a 9600 Sárvár, Százszorszép utca ; b) Lánkapusztán a Sárvár külterület 0476/19 helyrajzi számú magánút előterjesztésben megjelölt egyes szakaszainak ba) a 9609 Sárvár, Magasházi út, bb) a 9609 Sárvár, Víztorony köz, bc) a 9609 Sárvár, Posta utca ; c) Csényeújmajorban a Sárvár külterület 0219/4 helyrajzi számú kivett magánútnak a 9600 Sárvár, Tüskési utca elnevezését. A javaslattal kapcsolatban július 27-én órakor a Mediterrán Panzióban (Sárvár, Ostffyasszonyfai u. 13.) lakossági fórumot tartunk. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

6 6 Sárvári Hírlap 30 éves a város legpatinásabb szállodája A Danubius Health Spa Resort Sárvár 30 éves jubileumi ünnepségét június 27-én tartották a hotelben, amelyen Sárvár város vezetői, a törzsvendégek, az idegenforgalmi partnerek és a szálloda dolgozói együtt ünnepeltek. Városunk legpatinásabb szállodája 30 évvel ezelőtt, még a rendszerváltás előtt nyitotta meg kapuit a vendégek, elsősorban a csorán ezután együtt ünnepeltek a törzsvendégek a szállodalánc vezetőivel és alkalmazottaival, Sárvár vezetőivel, valamint az idegenforgalmi partnerekkel. Katz Péter szállodaigazgató ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy a szálloda megnyitásával Sárvár már 30 évvel ezelőtt bekerült a nemzetközi idegenforgalomba. Mint mondta, a szálloda ma is úgy néz ki, mint 30 évvel ezelőtt, és amit nem szálloda a mai napig népszerű maradt a vendégek körében úgy, hogy átlagosan 80 százalék feletti foglaltságot produkál. Míg az első években gyakorlatilag alig lehetett magyar szót hallani, ma már a vendégkör százaléka belföldi, a többi vendég zöme Ausztriából, Németországból, Svájcból és Csehországból érkezik. Kondora István polgármester az ünnepségen felidézte, hogy a Danubius szálloda 30 évvel ezelőtt a valódi nyugatot, a megszokottól teljesen eltérő minőséget jelentette az itt élőknek. Az idegenforgalom első impulzusát a Danubius adta városunkban, mindig minta volt nekünk is, az újonnan épü- Zsoldos Antal konyhafőnök és csapata az ünnepi esten is remekelt, finomabbnál finomabb étkeket kóstolhattak a vendégek. A konyhafőnök már a nyitás óta a Danubius konyháján dolgozik, konyhafőnök helyettesként kezdett, hét és fél éve pedig a konyha vezetője. A siker titka szerinte az, hogy a nemzetközi és a magyaros konyha ételeit is folyamatosan megújítják, követeik az új trendeket is. Az ünnepségen jelen volt a szálloda tervezője, Bajnai Zsolt is, akitől megtudtuk, hogy a sárvári Danubius szállodát a Kereskedelmi Beruházási Vállalat építtette 1985-ben osztrák hitelből. A nyugati nyitás jegyében az volt a cél, hogy a nyugatról A törzsvendégek mögött Katz Péter igazgató és Kondora István polgármester, a mikrofonnál pedig Mészáros Marianna marketing PR manager nyugati turisták előtt. Vonóskoncerttel kezdődött az ünnepség, majd a 25. jubileumot jelképező fa mellé elültették a 30. jubileum emlékfáját is. Az ünnepi gálava- tudnak megadni infrastruktúrában, azt a szolgáltatások magas színvonalával, a személyzet figyelmességével pótolják. A 136 szobás klasszikus gyógy- ÁLLÁSAJÁNLAT Az ötcsillagos sárvári Spirit Hotel Thermal Spa***** superior szálloda fiatal, sikeres, dinamikusan fejlődő csapatába keres munkatársakat az alábbi munkakörökbe: SZÁLLODAI GONDNOKNŐ Elvárások: német nyelvtudás, határozott fellépés, precíz munkavégzés. Előny: további nyelvismeret, hasonló területen szerzett tapasztalat. SPA RECEPCIÓS Elvárások: aktív német és angol nyelvtudás (orosz nyelv ismerete előny), kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtő és problémamegoldó készség, erős értékesítő képesség, terhelhetőség. TAKARÍTÓNŐ Közösségi területek takarítására, kétműszakos munkarendben. Elvárások: ápolt megjelenés, szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás, megbízhatóság. KISEGÍTŐ SZOBAASSZONY Elvárások: alapszintű német és / vagy angol nyelvtudás, ápolt megjelenés, szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás, megbízhatóság. Jelentkezés módja: Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el hozzánk fényképes önéletrajzát és motivációs levelét, bérigény megjelölésével a következő címre: vagy Spirit Hotel 9600 Sárvár, Vadkert krt. 5. címre. Zsoldos Antal konyhafőnök a szálloda nyitása óta felel a Danubius ételkínálatáért lő szállodáknak, a fürdőnek is. Büszke vagyok arra, hogy Sárvár rendkívül nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt évben, és felnőtt a négy-ötcsillagos szállodák minőségéhez. A gyógyvíz és a minőség az egyetlen versenyképes eleme a városnak, ezt kell megőriznünk, hogy a következő évtizedek is ilyen sikeresen teljenek el mondta a városvezető. A jubileumi gálavacsorán a törzsvendégek között foglalt helyet Czeglédi József, aki 15 éve rendszeres vendége a szállodának feleségével együtt, mert itt találták meg azt a barátságos környezetet, magas színvonalú gyógyászatot és kiváló konyhát, ami miatt visszajárnak. jövő vendégeket kulturáltan tudják vendégül látni. A tervező a 30 évvel ezelőtt újszerűnek számító átriumos belső térre a legbüszkébb. Az ünnepségen Katz Péter igazgató egyenként is bemutatta a sárvári Danubius csapatát, mindazokat, akik a vendégek kényelméért és magas színvonalú kiszolgálásáért felelnek. Az ünnepi torta felvágása volt az egyik csúcspontja az estének, de volt tombolasorsolás és cigányzene, továbbá a Vivát Bacchus énekegyüttes fellépése is színesítette a jubileumot. A Danubius Health Spa Resort Sárvár épületét tűzijáték fényei világították meg a jubileumi est zárásaként. -fr-

Telt házzal indult az idei nyári szezon

Telt házzal indult az idei nyári szezon www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 12. szám 2015. június 19. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A haza minden magyar közössége A lovasszobor talapzatánál

Részletesebben

Népek tánca az államalapítás ünnepén

Népek tánca az államalapítás ünnepén www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 16. szám 2015. augusztus 28. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Népek tánca az államalapítás ünnepén Járdafelújítás

Részletesebben

Megújult a vasútállomás és környéke

Megújult a vasútállomás és környéke facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 8. szám 2015. április 24. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Megújult a vasútállomás és környéke Papp László, Ágh Péter, Kondora István

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2013. JÚLIUS 12.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2013. JÚLIUS 12. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2013. JÚLIUS 12. V. Nádasdy Történelmi Fesztivál 2013. július 19 21. Az idei fesztivál a 420 éve kirobbant tizenöt éves háború

Részletesebben

Sikeresen pályázott az önkormányzat és intézményei

Sikeresen pályázott az önkormányzat és intézményei www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 2. szám 2015. január 30. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Gyorsabb és biztonságosabb utat kapott Sárvár Biztonságosabbá

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves Olvasónknak! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. MÁRCIUS 22. Sárvár ismét hazánk tíz leglátogatottabb települése között A külföldi vendégéjszakák számával városunk benne van

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánunk! Adventi fényekben ragyogó ünnepi ajándékkoncert

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag új évet kívánunk! Adventi fényekben ragyogó ünnepi ajándékkoncert www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 24. szám 2014. december 19. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Adventi fényekben ragyogó ünnepi ajándékkoncert Radics

Részletesebben

Májusfaállítás piknikkel és váröleléssel

Májusfaállítás piknikkel és váröleléssel www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 9. szám 2015. május 8. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Májusfaállítás piknikkel és váröleléssel A májusfaligetté

Részletesebben

Sárváron is kinyitott a kormányablak

Sárváron is kinyitott a kormányablak www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 3. szám 2015. február 13. SÁRVÁRI HÍRLAP Bemutatták Sárvár új imázs filmjét Kondora István polgármester február 6-án tartotta évértékelő-évkezdő

Részletesebben

Sárvár tavaly is a TOP 10 tagja lett

Sárvár tavaly is a TOP 10 tagja lett www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 4. szám 2015. február 27. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tovább épült az ötcsillagos város Kondora István polgármester

Részletesebben

Díjátadók Virágos város fotókon is megörökítve

Díjátadók Virágos város fotókon is megörökítve SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 27. Díjátadók Virágos város fotókon is megörökítve Kihirdették a virágosítási verseny és a fotópályázat eredményét

Részletesebben

Sárvár a budapesti utazás kiállításon

Sárvár a budapesti utazás kiállításon www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 5. szám 2015. március 13. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Sárvár a budapesti utazás kiállításon Takács Zoltán

Részletesebben

Nemzeti ünnep a folklórgálán

Nemzeti ünnep a folklórgálán www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 16. szám 2014. augusztus 29. SÁRVÁRI HÍRLAP Indul a vasútállomás környékének felújítása A tervek szerint augusztus 29-én kerül átadásra

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. Július 13. Július 20-21-22-én ismét megostromolják a sárvári várat a törökök!

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. Július 13. Július 20-21-22-én ismét megostromolják a sárvári várat a törökök! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. Július 13. IV. Nádasdy Történelmi Fesztivál Részletes program a 12. oldalon Július 20-21-22-én ismét megostromolják a sárvári

Részletesebben

Természettudományos tudásközpont a gimnáziumban

Természettudományos tudásközpont a gimnáziumban www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 22. szám november 21. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Természettudományos tudásközpont a gimnáziumban A biológia

Részletesebben

Együtt sokkal messzebbre juthatunk

Együtt sokkal messzebbre juthatunk SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. FEBRUÁR 8. Kezdődik a Kertvárosban a csapadékcsatorna kiépítése Pályázati támogatásból valósul meg a háromszázmilliós beruházás

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 5. Sárvár Város Önkormányzata közbeszerzési tervének módosítása.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 5. Sárvár Város Önkormányzata közbeszerzési tervének módosítása. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést

Részletesebben

Vastapssal ünnepelte a közönség a fúvósokat az újévi koncerten

Vastapssal ünnepelte a közönség a fúvósokat az újévi koncerten www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 1. szám 2015. január 16. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Vastapssal ünnepelte a közönség a fúvósokat az újévi

Részletesebben

Szoboravató ünnepség az óvodában

Szoboravató ünnepség az óvodában SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2012. JÚNIUS 1. ÉLMÉNY ÉS TRADÍCIÓ 2012 Sárvár Fotópályázat A tavalyi sikeres pályázat után a Sárvári Média Nonprofit Kft. ismét

Részletesebben

Újra kiállunk hitünkért és önbecsülésünkért

Újra kiállunk hitünkért és önbecsülésünkért www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 6. szám 2014. március 21. SÁRVÁRI HÍRLAP Átadták a felújított tűzoltólaktanyát Ötvennégymillió forintos beruházással újult meg a

Részletesebben

Városunk idén is ott volt az Utazás Kiállításon

Városunk idén is ott volt az Utazás Kiállításon www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 5. szám 2014. március 7. SÁRVÁRI HÍRLAP Sárvár ismét a TOP 10-ben A KSH előzetes adatai alapján Sárvár ismét a tíz legnépszerűbb

Részletesebben

Ezrek szűrtek a Várkerületben a Sárvári Kórházért

Ezrek szűrtek a Várkerületben a Sárvári Kórházért SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2013. JÚNIUS 14. Ezrek szűrtek a Várkerületben a Sárvári Kórházért A sárváriak aktivitásukkal megduplázták az egészségvárosban

Részletesebben

Eredményes évzárás után optimista évkezdet

Eredményes évzárás után optimista évkezdet SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JANUÁR 25. Eredményes évzárás után optimista évkezdet Évértékelő-évkezdő beszélgetés Kondora István polgármesterrel 4-5. oldal

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása Sárvár intézményei mintegy ezerötszáz fővel vettek részt az akcióban

Részletesebben

1956 örökségét lelkünkben kell őriznünk! Nemzetközi spa szakvásár Sárváron

1956 örökségét lelkünkben kell őriznünk! Nemzetközi spa szakvásár Sárváron SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2013. OKTÓBER 25. 1956 örökségét lelkünkben kell őriznünk! Az 56-os forradalom évfordulójáról Sárváron is megemlékeztek, az ünnep

Részletesebben

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA KREATÍVSÁG ÉS ÚJSZERÛSÉG Április elején Budapesten tartották az Év Turisztikai Kommunikációs Kampányának ünnepélyes díjátadóját. A turisztikai szakma kommunikációs versenyére az idén már 10. alkalommal

Részletesebben

Sikeres volt az elmúlt három év Sárvár életében

Sikeres volt az elmúlt három év Sárvár életében SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2013. OKTÓBER 11. Sikeres volt az elmúlt három év Sárvár életében Beszélgetés Kondora István polgármesterrel egy évvel a választások

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Nagytakarítással köszöntött be a tavasz

Nagytakarítással köszöntött be a tavasz SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2013. ÁPRILIS 19. Együttműködés Sárvár és a nyugati járműipari központ között Cél a helyi vállalkozások aktivizálása és újabb befektetők

Részletesebben

Tíz helyszínen tíz sportág

Tíz helyszínen tíz sportág SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012. MÁJUS 4. Indulhat a Kertváros déli részén a csapadékcsatorna építése Több mint kétszázmilliós támogatást nyert az önkormányzat

Részletesebben