2008. NOVEMBER 120 Ft. Jótékonysági est Küry Klára emlékére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. NOVEMBER 120 Ft. Jótékonysági est Küry Klára emlékére"

Átírás

1 2008. NOVEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Jótékonysági est Küry Klára emlékére N a g y o n s z é p m û s o r t mûvészek munkásságának felkutatását, megõrzését, bemutatását. nézhettek meg azok, akik 2006-van volt amikor Küry Klára énekeibõl elõdadóestet tartott, november 15-én 18 melyet a Magyar Rádió is felvett. Kutatómunkája révén nagyon sok órai kezdettel ellátogattak a fényképet, újságcikket sikerült összegyûjtenie a mûvésznõrõl és Mûvelõdés Házába. Kóródi szívén viseli sírjának helyreállítását is. Örülünk annak, hogy Anikó Volt egyszer egy vannak még ilyen emberek akik jó ügy érdekében igyekeznek primadonna címmel szerve- minden követ megmozgatni, és saját mûvészetüket is a cél elérésére zett jótékonysági elõadást felhasználni. Sajnos elszomorító, hogy településünk lakói közül kb. Küry Klára jászkiséri opera- 30 fõ és a fellépõkön kívül nem tartották fontosnak eljönni. Hol énekes sírjának rendbehoza- vannak ilyenkor és más települési rendezvényeink, ünnepeink talára. A mûsorban Kóródi alkalmával intézményvezetõink, megválasztott képviselõink, Anikó operaénekes mellett intézmények dolgozói, pedagógusok, civil szerveztek tagjai, fellépett 10 év óta állandó vállalkozók, cégek képviselõi, gyerekeink, a TELEPÜLÉS kísérõje és zenésztársa Réz LAKÓI? Felháborítónak találom, hogy ennyire érdektelenek Lóránt orgonamûvész, vala- vagyunk egymás és a településünk iránt!! Hogy akarunk mi így mint a jászkiséri Pendzsom város lenni?! Nem várok választ, sem magyarázatot feltett N é p t á n c E g y ü t t e s, a kérdéseimre, inkább felhívni szeretném a figyelmet, hogy nagyobb Pedagógus Nõi Kar, Váradi érdeklõdést kellene mutatnunk egymás tevékenysége, munkája László és Suki Tibor tanulók. iránt, nagyobb figyelmet érdemelnének a településen történõ A mûsor kezdetén a technika események, melyek befolyásolják jövõben életünket. csodája lévén Küry Klára Kóródi Anikó és a többi fellépõ munkáját, lelkesedését szívbõl énekét hallgathattuk meg. köszönöm, remélem õk nem vesztették el hitüket ilyen Nagyon tartalmas, szép érdektelenség láttán. TM mûsort láthattunk, hallhattunk, mindenki igyekezett legjobb formáját nyújtani. A legvégén természetes Kóródi Anikó is színpadra lépett, aki fontosnak tartja a Jászságból elindult A Mûvelõdés Háza és Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény, a Csete Balázs Honismereti Egyesület, a Damjanich János Múzeum Szolnok, a Csete Balázs Általános Iskola Jászkisér és Jászkisér Nagyközség Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját december 13-án 9 órai kezdettel a XIX. alkalommal megrendezendõ APÁRÓL-FIÚRA címû népi gyermekjátékok közösségi bemutatójára a jászkiséri Mûvelõdés Házába. A JÁSZAPÁTI SZÍNJÁTSZÓ KÖR ÚJ BEMUTATÓJA: HEGEDÛS A HÁZTETÕN musical 3 felvonásban Zene: Jerry Bock Versek: Sheldon Harnick és G. Dénes György Szöveg: Joseph Stein és Reményi Gyenes István JÁSZKISÉREN, A MÛVELÕDÉS HÁZÁBAN november 22-én: 17 órakor Rendezte: KÖKÉNY GÁBOR Belépõdíj: 600 Ft

2 2 A lap havonta 550 példányben jelenik meg, a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Teleház kiadásában XIV. évfolyam 10. szám Munkatársak: Balázsné Rácz Tünde Balog László Fazekas Lajos Gál Andrásné Karácson Katalin Kiss Jánosné Rapi Izabella Torma Márta A tipográfiai munkák a Teleházban készülnek. A szerkesztõség címe: 5137 Jászkisér, Fõ út 2. Telefon/Fax: (57) Internet cím: A KISÉR megjelenését az újságban megjelenõ hirdetõk támogatják. A lap ára 120 Ft A Kisér nyomdai munkáit Juhász László a TelePrint Nyomdában készítette, Jászkisér, Fõ út 2. Telefon/Fax: (57) A lapban közölt olvasói levelek nem szerkesztõségi vélemények, ezekért felelõsséget nem vállalunk! Megjelentetni kívánt írásaikat, cikkeiket minden hónap 10-ig a szerkesztõségbe eljuttatni szíveskedjenek! Kiállítás a Biblia Éve alkalmából Nagy tisztelettel és szeretettel szerveztem és rendeztem a kiállítást, örömömre szolgált, hogy igen nagy számú közönség volt a megnyitón. Azóta is sokan látogatták. Külön köszönöm a Csete Balázs Általános Iskola pedagógusainak és tanulóinak az érdeklõdését látogatását, ugyan így Somodi Lajos nagytiszteletû úr hittanos gyermekekkel való látogatását. Szívesen írnék minden szépséges kincsrõl, de az igen hosszú lista lenne, Az adományozók közül azokat a családokat szeretném megemlíteni, akik a legtöbb anyagot adták. Református részrõl Szõke Andrásné (L. Szabó Zsuzsanna), aki nemcsak nagymamája Bibliáját énekes könyvét, hanem sok-sok szép fényképet, többek között a XX. század elején a két templomról készülteket adta közre. A Sebõk család szép és érdekes anyaga is gazdagította a kiállítás látnivalóját. Balogh Józsefné (L. Szabó Ilona) egy 1837-ben Pesten kiadott és Jászberényben a Várapátságban köttetett Bibliát hozott. Egy nagyon érdekes imádságos könyvecske 1828-ból, Boros Lászlóné adta kölcsön, hihetetlen jó állapotban, bár látszik rajta, hogy olvasták. Balog György igazgató úr Erdélybõl való családi Bibliái és énekes könyvei is gazdagították a kiállítást. Gulyás Sándor gondnok úr szép gyûjteményébõl adott kölcsön Bibliákat énekes könyveket. Édesanyja Gulyás Sándorné a jászkiséri református elemi iskola történetének 1934-ben Tóth Sándor tanító úr által írott könyvecskéjét adta kölcsön tól minden tanító nevét tartalmazza írása, ugyan úgy a ref. lelkész gondnokok nevét is. Nem utolsó sorban igen gazdag újkori Biblia kiadványokat, CD-ket és videokazettát Jézus életérõl Somodi Lajos nagytiszteletû úrtól kaptam kölcsön. Ugyan csak nagy tetszést aratott az 1732-tõl 1929-ig vezetett anyakönyv, amit Gócza József ref. lelkész másolt át gyönyörû írásával. Református egyházunk gyönyörû szép tárgyait is kölcsön kaptam, melyek az Úrvacsora osztáskor voltak használatosak. Egy 1928-ban hímzett Úrasztal terítõt, kereszteléskor használt keresztvíztartó kicsi kancsót (1883). Az Ökumenét megvalósítva nagyon értékes szép anyagot kaptunk a katolikus egyház tagjaitól és Kladiva Imre c. kanonok plébános érsek úrtól. A Bollók család értékes szép anyagát sokan megcsodálták, ugyan így Urbán Istvánné (Marika néni) énekes imakönyveit és egy gyönyörû olvasót, melyet Rómából hozott. A kiállítással tisztelettel adózunk Gócza József ref. lelkész emlékének, halálának 40 éves évfordulója alkalmából. Ref. családok adakozásából felújíttattuk sírkövét a ref. temetõben. Hálás köszönet az adakozóknak. Szívesen felsorolnám nevüket, de nem kaptam rá megbízást. Az adakozás összegyûjtésében köszönöm Halász Imréné segítségét. Szerencsére igen sok szép fényképet kaptam Gócza József nagytiszteletû úrtól, így akik nem ismerték képet kaptak Róla, szolgálatakor viselt palástját is sikerült még kiállítani, bár sajnos már igen megviselt állapotban van. Kérem azokat, akiket nem soroltam fel ne haragudjanak, hiszen a lap terjedelme véges, de szüleink Bibliái iránti szeretet, egyházunk iránti tisztelet megmarad életünk végéig, sõt tovább. Errõl tanúskodik a 72 db Biblia a sok imádságos énekes könyv, fényképek. Zelei Józsefné és a Mûvelõdés Háza Dolgozói voltak segítségemre a tárgyak elrendezésében, tiszteletteljes köszönet érte. Köszönöm szépen minden kedves Látogatónak a kiállítás megtekintését. Szüle Katalin

3 3 Emberek, mesterek, mesteremberek Ez alkalommal is olyan embert mutatunk be, akit jól ismernek a Jászkisériek. Hosszú évek óta él a településen, tehetségét, képességeit több területen is bizonyította. Eredeti szakmája repülõgép-szerelõ és fényképész. Bognár Györggyel történt beszélgetésünket olvashatják. Nagyon örült Gyuri bácsi, amikor felhívtuk, hogy szívesen készítenénk vele egy rövid riportot a Kisér újságba. A megbeszélt idõpontban találkoztunk, nagyon szívélyesen fogadott bennünket. Gyuri bácsit szinte kérdezni sem kellett, nagy lendülettel kezdte mesélni élete fõbb állomásait. Egyik történetbõl a másikba tértünk át. Gyuri bácsi édesapja Vácon született, édesanyja pedig a Kassa melletti Jászón. Édesapja elõször Kassán volt fényképész, ott ismerkedett meg késõbbi feleségével. Az édesapja Berlinben egy Otto Vitte nevû cégnél tanulta ki a fényképész szakmát, melyet felesége is elsajátított. Hazatérvén katonai cimborái csábították el Jászapátiba, ahol letelepedett és megbecsült polgára lett a településnek. Innen indult útnak három fia, szerte a világba. A gimnáziumi évek alatt játszott a színjátszó körben, hegedülni tanult és megalapította a modellezõ kört is, ahol repülõgép-modelleket készítettek. De nem elégedett meg ennyivel, mivel abban az idõben ingyen kiképezték a fiatalokat repülõgép-vezetõnek, így társaival együtt õ is jelentkezett. Már 16 évesen egyedül vezetett vitorlázó repülõgépet november 5-én, megalakult a "Horthy Miklós" Honvéd Repülõakadémia, ahol megtanult repülni. Szolnokon tette le vitorlázó-pilótavizsgáját október 26-án vonult be katonának Mogyoródra több társával együtt. A gyalogsági kiképzés után a Hunyadi páncélosokhoz akart kerülni, de amikor meghallotta, hogy Jászapáti az ellenség kezére került, megszökött. 600 magyar katonával együtt az ausztriai Halleinbe került, egy kitelepített gyárba, ahol motorokat kellett szerelniük és a szomszédos Kaltenhausenben laktak. Itt ismerkedett meg egy osztrák parasztcsaláddal, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolt hazatérte után is. Hazatérvén Esztergomba került a repülõgépgyárba, ahol idõsebb Rubik Ernõ volt az igazgató. Innen került Gyuri bácsi 1954-ben Jászkisérre, fényképészként. 10 évig készített felvételeket a jászkiséri emberekrõl, a településrõl, az itt zajló eseményekrõl. Majd Jászberénybe került a fényképész szövetkezetbe, ahol 10 hölggyel dolgozott együtt. Nagy büszkeség és elismerés számára, hogy az akkori tanítványa a tanulmányi versenyen 1. helyezett lett és az óta is dolgozik a szakmában, Jászberényben. Abban az idõben még nem volt divat a szabadban való fotózás, így az esküvõi képek mind mûteremben készültek. A legtöbb esküvõje 1 nap alatt 23 ifjú pár volt, akiket reggel 8 órától másnap éjjel negyed 12-ig fotózott. Nagyon szép idõszakot töltött itt. 11 év után Pethes Sándor a MÁV jászkiséri üzemének akkori igazgatója elhívta, hogy az az új gépekrõl hangos oktató filmet készítsen számukra. Kezdetleges eszközökkel dolgozott, az egyik szobából vetítették a filmet, a másik szobából pedig magnóra mondták a szöveget. Így készített 3 filmet. A MÁV-nál újítási ügyintézõként dolgozott, volt olyan év is, hogy 137 újítást intézett. Sokat járt-kelt a dolgozók között biztatta és segítette õket ig dolgozott a MÁV-nál. Háromszor nõsült, elsõ házasságából egy fia, második házasságából pedig egy lánya született. Lányával nagyon sokat járta Európa országait egy szál motorral. Európa majd minden országába eljutott, de megjárta Amerikába is, ahol az öccse lakik. Nagyon sok ismerõst, barátot szerzett. Útjairól nagyon sokat fényképezett, Jászkisérrõl is több száz diafelvételt készített, melyet többször bemutatott a Könyvtárban. Szakmájából adódóan gyûjtötte a fényképezõ- és filmfelvevõ-gépeket. De gyûjti az autómodelleket, õriz még egy-két repülõgépmodellt is. Nagyon szeretette a motorokat is, 37 különbözõ tipusú motort gyûjtött össze. Nagy álmát, hogy gyûjteményét a település lakosainak bemutassa sajnos nem tudta megvalósítani. Azóta már egy holland gyûjtõnél vannak kiállítva motorjai. De még mindig nagyon sok érdekes és bemutatásra való tárgy és fotó van birtokában, melyet érdemes lenne a nagyközönség számára elérhetõvé tenni. Reméljük így lesz. Gyuri bácsinál nagyon érdekes, szép két délutánt töltöttünk el, de annyi mesélnivalója van, hogy akár két hetet is eltölthetnék. Köszönjük ezt a tartalmas beszélgetést. TM

4 4 CIVIL OLDALAK CIVIL OLDALAK Tûzoltó bálról a támogatásával Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2005-ben indította újra hagyomány berekfürdõi Thermál Hotel Szivek felajánlását két éjszakás teremtõ szándékkal a tûzoltó bálok rendezését. Azóta minden év wellness hétvégét 2 fõ részére Béres Ferencné nyerték. novemberében bálozni hívjuk a tûzoltóság tagjait, támogatóinkat és Félkettõtõl félnégyig újra szólt a zene, táncoltak a legkitartóbbak. minden érdeklõdõt. Az idén november 11-én este, a szépen A részvevõk visszajelzése alapján mindenki jól érezte magát, így feldíszített és berendezett Mûvelõdés Házába érkeztek vendégeink, bízhatunk abban, hogy jövõ novemberben ismét lesz tûzoltóbál akik között ott voltak Jászkisér polgármestere, Tiszasûly Jászkiséren. alpolgármestere, Jászapáti Önkormányzatának képviselõi, jászalsószentgyörgyi, jászapáti, jászjákóhalmi, jásziványi önkéntes tûzoltók és warthauseni német tûzoltó barátaink is. A vendégeket a viszneki Pezsgõ Zenekar muzsikája fogadta. Fél nyolctól a pélyi általános iskola mazsorett táncos lányai adtak mûsort, majd a hivatalos megnyitóra került sor. Csomós Mátyás a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és Balogh Tamás parancsnok a Magyar Tûzoltó Szövetség 10 éves Szolgálatért Emlékérem kitüntetést adtak át Juhász Róbertnek és Szepcsik Györgynek, akik bár nagyon fiatalok, mégis már tíz éve kezdték az önkéntes tûzoltó munkát. Gratulálunk és köszönet érte! Franz Wohnhaas korábban Warthausen polgármestere volt. Tíz évvel ezelõtt egy újság hirdetésre döntöttek úgy a tûzoltókkal együtt, hogy Jászkisérnek adományozzák az akkor lecserélt Mercedes tûzoltóautójukat. A bál jó alkalom volt a tíz évvel ezelõtti elsõ találkozás felidézésére, kölcsönösen megerõsítettük, hogy nem csak tûzoltóautót adtak ill. kaptunk, hanem kölcsönösen barátokra is leltünk, amit már sokszor tapasztaltunk. Most szerény ajándékkal köszöntük meg újra az azóta szívünkhöz nõtt kismercit. A bálozók Stoszek Istvánné és munkatársai finom vacsorájából és a A tûzoltóbál támogatói voltak: Magyar Vándor italkészletébõl meríthettek erõt a tánchoz. Ez Dr. Szekeres Imre országgyûlési képviselõ, honvédelmi miniszter sokaknak sikerült, hiszen az est folyamán sosem volt üres a fõtámogató, a bál résztvevõi, akik a belépõ megvásárlásával, táncparkett. felajánlásaikkal és tombola jegy vásárlásukkal járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Nem tudtak eljönni, de vagy pénzadománnyal vagy tombola tárggyal, kisorsolható utalvánnyal segítettek a következõk: Balogh Ibolya, Berényi Árpádné, Csete Judit ÁRmánia Nõi, Férfi, Gyermekruházat, Csete Zoltán STOP Vegyesbolt, Dongó Sörkert és Vendégház, Drávucz Tamásné, Erika és Gody Wipf PJN Niederlenz Svájc, EZ + AZ Élelmiszerkereskedés, Gubáné Katona Judit fodrász, Gyulai Gáborné kereskedõ, Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet, Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Teleház, Jászkiséri Halas Kft., Krizsai Pékség, Major Andrásné, Profiter Hungária Kft., Rabi-Nagy János Gumiszerelõ mûhelye, Rentlerné Boros Edit 100 Ft-os Bolt, Sebestyén Jánosné kereskedõ, Szabó és Társa Kft. Frikandó Fogadó, Szabó Gyuláné, Szabó Józsefné kereskedõ, Szabó Lajos polgármester, Szanku Jánosné Ili Ajándék, Szeremi András Szeremi TÜZÉP, Tele-Polc Üzlet Jászkisér, Tóth Gyuláné - Sarki Bolt, Tóthné Magdika Virágüzlete A bál költségeken felüli bevételét és az adományokból befolyt összeget, mely összesen közel 200 ezer forint, a tûzoltók Fél tízkor KATINKA lépett a színpadra, akinek fellépését Balog munkájához szükséges új szakfelszerelések beszerzésére Béla biztosította, majd a BALOGÉP Kft. által menedzselt CSIMBI fordítjuk. adott mûsort. Éjfél után, a tombolahúzás alatt pihentek a bálozók. A Ezúton is köszönjük támogatóinknak nagylelkû felajánlásaikat, sok díj közül a fõdíjakat, egy napos fürdõ és szauna belépõt, 2 fõ mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy a jövõben is, a Bajban részére, Egerszalókon a Salt Hill Thermal Wellness Fürdõbe Járvás Segíthessünk! Rita, Szalkári Rózsa jászapáti festõmûvész felajánlását, egy Balog László ÖTE elnök jászapáti utcarészletet ábrázoló festményt Boros László, a

5 5 CIVIL OLDALAK CIVIL OLDALAK Civil kerekasztal november 11. A következõ szervezetek képviselõi voltak jelen: Kassai László válaszában elmondta, hogy a kockázatot elsõsorban õ viseli Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Önkéntes Tûzoltóság, Ifjúsági azzal, hogy 1,5 milliárd forintot beruház az üzembe, mely csak akkor fog Egyesület, Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány, Egyetértés Nyugdíjas megtérülni, ha az üzem mûködni fog. Mûködni pedig csak akkor fog, ha Klub, Jászkisériek Baráti Egyesülete, Polgárõr Egyesület, minden környezetvédelmi elõírást betartanak. A piaci alapok megvannak, a Kertkultúra Egyesület, JAZYGES Íjász Egyesület,, Csete Balázs használt akkumulátorokat akár már holnap hoznák az üzembe. Az üzembe Honismereti Egyesület, Pedagógus Nõi Kar, Mozgáskorlátozottak a legkorszerûbb zárt feldolgozást biztosító technológia kerül, biztosítani Helyi Csoportja, Vöröskereszt Helyi Szervezete, Rubin fogják az EU normáknak megfelelést. Természetgyógyász Egyesület, Kisér Kertbarát Kör, Hétfõ Este Balog László kiegészítette az elhangzottakat. Elmondta, hogy 1,5 milliárd Baráti Kör, Sportegyesület, Jászkiséri Etnikai Szervezet, valamint forint Jászkisér másfél éves teljes költségvetésével azonos. Az Hajdú László polgármester, Balogh György Mûvelõdés Háza önkormányzati képviselõkön már sokszor és sokan számon kérték, miért igazgató. nem teremt az önkormányzat új munkahelyeket? Az önkormányzat új munkahelyet csak az intézményrendszerén belül teremthet(ne), de erre Balog László köszöntötte a megjelenteket, az írásban kiküldött nincs szükség, és forrás sincs hozzá. Örömmel, de felelõsen fogadták a meghívóban szereplõ témák megbeszélésére tett javaslatot. A KLM-500 Kft. megjelenését, terület biztosításával az engedélyezési eljárás javaslattal a civilszervezetek képviselõi egyetértettek. segítésével és minden egyéb lehetséges módon igyekeznek segíteni a beruházót. Ezt tették más cégekkel is korábban. Az esélyt látták az új üzem 1. Tájékoztató a KLM-500 Kft. Jászkiséren tervezett megjelenésében, amit ki kell használni az itt élõk érdekében, természetesen beruházásáról kellõ garanciákat érvényesítve. Balog László köszöntötte Kassai Lászlót a KLM-500 Kft. tulajdonos Mészáros János elmondta, hogy örül az üzem építésének. Szükség van új igazgatóját és munkatársait. Elmondta, hogy a tájékoztatót azért kérték a munkahelyekre, mert mibõl neveljék az emberek a családjukat, mibõl lesz Civil Kerekasztal elõzõ havi találkozójának résztvevõi, mert a tervezett nyugdíja a most éveseknek, ha nem lesznek munkahelyek? beruházás jelentõs változást hozhat Jászkisér foglakoztatási helyzetében és Szerencsére a környezetvédelmi elõírások és ellenõrzések már sokkal ezért nagyon sokakat érint. Bemutatta a jelenlévõ civilszervezetek vezetõit szigorúbbak, mint korábban, bízik abban, hogy az üzem létrejön és sok és elmondta, hogy minden jelenlévõ mögött egy-egy civil közösség áll, így család boldogulását segíti majd, ha van is kockázat, azt fel kell vállalni a az itt elhangzottak további több száz jászkiséri emberhez fognak eljutni. jövõbeni megélhetés érdekében. Kassai László megköszönte a lehetõséget, örömmel jöttek a találkozóra. Kassai László megköszönte a lehetõséget, és ígéretet tett arra, hogy a Felkérte Nagy László környezetvédelmi mérnököt, hogy a céget bemutatva jövõben is biztosítani fogják a folyamatos tájékoztatást. A következõ nagy tartsa meg tájékoztatóját. esemény amire várnak, az építési engedély kiadása, melyre reményeik Nagy László számítógépes prezentációval illusztrált tájékoztatót tartott a szerint a jövõ év legelején sor kerül, utána jöhet az elsõ kapavágás. tervezett használt akkumulátor feldolgozó üzemrõl. Elmondta, hogy a zöldmezõs beruházás 1,5 milliárd forintba kerül, évi 15 ezer tonna használt 2. Jászkisér Egészségtervéhez kapcsolódó cselekvési akkumulátor feldolgozására lesz alkalmas. A feldolgozási folyamat során program Indiából vásárolt zárt technológiával újra hasznosítható 99,97% tisztaságú Torma Márta elmondta, hogy az elõzõ találkozón már volt szó az ólom tömböket és darált mûanyagot nyernek ki. Ilyen üzem elsõként önkormányzat által elfogadott Egészségtervrõl. Most minden jelenlévõnek Jászkiséren létesül Magyarországon, sõt Kelet-Európában sincs hasonló. kiosztotta a tervezett Cselekvési Programot. Azt kérte, minden Az új üzem minden Európai Uniós környezetvédelmi elõírásnak megfelel civilszervezet tanulmányozza és november 25-ig írásban a Polgármesteri majd. Folyamatos monitoring rendszer garantálja majd, hogy a levegõbe, a Hivatalba juttassák el vállalásaikat, javaslataikat. Az is segíti majd a talajba, talajvízbe és a környezet mezõgazdasági termékeibe ne program sikerét, ha a közösségek a leírt programterv valamely kerülhessen az egészségügyi határértéknél több szennyezõdés. Már most is eseményének megvalósításában való közremûködésre vállalkoznak, de mûködik négy helyen ellenõrzési pont, melynek mérési adataihoz lehet lehet teljesen új javaslatokat is leadni. majd viszonyítani az üzem által kibocsátott értékeket. Madarász Sándor elmondta, hogy október 25-én a Rubin Kassai László kiegészítésként elmondta, a cég székhelyét Jászkisérre Természetgyógyász Egyesület Egészségnapot szervezett, melyre jegyeztette be, így az adókon keresztül minden jászkiséri ember minden jászkiséri ember elmehetett (volna). Elég szerény érdeklõdés volt, haszonélvezõje lehet mûködésüknek. 150 új munkahelyet kívánnak ennek ellenére hasznosnak ítélték, akik elmentek. Felajánlotta, hogy ilyen létrehozni, és elsõsorban jászkiséri munkavállalókat akarnak egészségnapot 2009-ben több alkalommal is szerveznek majd. foglalkoztatni, a minimálbérnél magasabb béreket fizetve. A takarítónõk is százezer forintot fognak keresni mondta. (többen közbeszólva, ennek 3. Egyéb bejelentések, javaslatok számonkérését ígérték ). A dolgozók jó közérzete érdekében kulturált Torma Márta elmondta, hogy november 15-én a Mûvelõdés Házában egy környezetet, éttermet, egészségük védelme érdekében üzemorvosi és jótékonysági est lesz, melyen fellépnek majd Kóródi Anikó operaénekes, fogorvosi ellátást, mosodát fognak üzemeltetni. Réz Lóránt orgonamûvész, a Pedagógus Nõi Kar, Váradi László, Suki Balogh Tamás azt kérdezte, lesz-e lehetõség a környezetvédelmi Tibor és a Pendzsom Néptánc Egyesület. Az est bevételét Küry Klára méréseket a helyi lakosoknak ellenõrizni, mert a bizalom megõrzése miatt jászkiséri születésû primadonna budapesti síremlékének felújítására ez fontos lenne. fordítják majd. Kérte, hogy a civilszervezetek mozgósítsák tagjaikat és Nagy László válaszában újra ismertette az ellenõrzési folyamatot, ismerõseiket a részvételre. elmondta, hogy ISO minõsítésû független laboratórium fogja a méréseket Azt is kérte, hogy november 30-ig a civilszervezetek évre tervezett végezni, de természetesen lesz lehetõség arra is, hogy az önkormányzat programjait írásban juttassák el hozzá vagy adják le a teleházba. vagy a civilszervezetek nyomon kövessék a folyamatot a mintavételtõl, Juhász László kérte a civilszervezetek képviselõit, hogy minden hónap akár a laboron belüli ellenõrzésig. Eddig azt tapasztalták, hogy a 10-ig juttassák el híreiket, írásaikat, fotókat a Teleházba, mert csak akkor településen élõk bizalommal fogadták a beruházó céget, ezt a bizalmat tudja a KISÉR újságban megjelentetni. Ugyancsak fontos, hogy látogassák hosszú idõre meg akarják õrizni. a honlapot. Csomor András azon aggályait fejezte ki, hogy ha magyar módra Balog László bejelentette, hogy a Civil Kerekasztal következõ találkozója valósul meg a beruházás, akkor az veszélyt jelenthet a lakosságra, úgy látja december 5-én lesz. a jelenlegi gazdasági környezetben túl nagy a kockázata egy ilyen beruházásnak, és hogy az önkormányzat vezetõi nem megfelelõen Jászkisér, november 12. képviselik ez ügyben a lakosság érdekeit. Balog László ÖTE elnöke Civil Kerekasztal koordinátora

6 6 PÁLYÁZATI LEHETÕSÉGEK A Jász-Consulting Kft. a következõ szolgáltatásokat kínálja leendõ partnerei részére: Teljes körû pénzügyi és adótanácsadói tevékenység, egyéni vállalkozók, õstermelõk, cégek tevékenységének könyvelése, pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatások (pályázatfigyelés, tanácsadás, pályázatírás), személyi jövedelemadó-bevallások elkészítése Az ÚMVP III-as tengelyének keretében november 30-ig pályázhatóak: Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése: Cél az új mikrovállalkozások létrehozása, ill. mûködõ mikrovállalkozások mûszaki-technológiai fejlesztésének támogatása. Amennyiben árbevételének több mint 50%-a mezõgazdasági tevékenységbõl származik, csak a gazdaságon kívül végzett tevékenységre vehetõ igénybe a támogatás, melynek intenzitása 50-65%. Turisztikai tevékenységek fejlesztése: Cél a turisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása. A támogatási intenzitás: %. Pályázhat: természetes személy, mikrovállalkozás, kkv, önkormányzat, non-profit szervezet. Falufejlesztés: Célja a helyi vagy országos védelem alatt nem álló épületek külsõ felújítására Pályázhat: közszféra, székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ nonprofit szervezet és egyházi jogi személy. A támogatási intenzitás %. Vidéki örökség megõrzése: Cél a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerûsítése. Pályázhat: közszféra, székhellyel, ill. telephellyel rendelkezõ nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. A támogatási intenzitás100 %. Erdészeti célra használt géppark fejlesztése: célja az erdészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, a géppark fejlesztése és korszerûsítése. Nem jogosult támogatásra az (jogi személy, amelyben az állami tulajdon aránya eléri vagy meghaladja az 50%-ot. A támogatási intenzitás 50%. ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések: Cél a mezõgazdasági termelõk és erdõgazdálkodók szakmai ismereteinek bõvítése. Pályázhat mezõgazdasági termelõ vagy erdõgazdálkodó. A támogatási intenzitás100%. GOP keretében január 31-ig benyújthatók a Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztésére irányuló pályázatok. Nem támogatható, akinek vállalkozói adóalapba beszámított bevételének több mint 50%-át mezõgazdasági tevékenység teszi ki. További információval szívesen állunk ügyfeleink rendelkezésére az alábbi elérhetõségeink valamelyikén: 5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6. Telefon: 57/ , 334-es mellék

7 7 Német nyelvi tábor Az idén ismét megrendezésre került az immár hagyományosnak mondható német nyelvi- és informatikai tábor július 14-e és 18-a között. Ruth Zschokke svájci tanárnõ egészségi állapota miatt sajnos nem tudott eljönnni. Ennek ellenére sok feladatot készített számunkra. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is Susanne és Markus Schröder svájci vendégtanárok segítették a tábor mukáját. A tanulóknak lehetõségük nyílt német anyanyelvû tanárokkal beszélgetni, mely nagyon sokat jelent a nyelvtanulásban. A táborban 32 tanuló felsõ tagozatos tanuló vett részt, akiket korosztály szerint három csoportra osztottak a szervezõk, és akiknek a különbözõ helyszíneken más-más feladataik voltak. A 8.-osokhoz egy svájci fiú is került, Nathan Woodert. Õ cserekapcsolat révén érkezett Jászkisérre, mert tavasszal családja egy hónapig látta vendégül iskolánk egyik tanulóját, Cseh Rékát. Nathan hamar megbarátkozott a magyar gyerekekkel, szerintünk nagyon jól érezte magát a táborban. Délelõtt minden csoportnak három órája volt. A tanulók Susanne Schrödernél sok szót tanulhattak a különbözõ szókincsfejlesztõ társasjátékokkal. Markus Schröder óráin a táborban elsõ alkalommal résztvevõk a számítógéppen rövid bemutatkozást készítettek magukról, természetesen németül. A 6.-osok az internet segítségével világjáró utazáson vettek részt. A 7.-esek most elõször német nyelvû utasításokkal programot írtak a teknõsbékák életére. Mi 8.-osok nagyon élveztük, hogy kipróbálhattuk magunkat a filmiparban. Németül leforgattuk a Hófehérke és a hét törpe címû mesét. Hetekkel elõtte megkaptuk a forgatókönyvet, így mindenki megtanulta a szerepét. A tanévben kézrõl kézre járt a DVD, hogy otthon is megmutathassuk a filmet, mely véleményünk szerint nagyon jól sikerült. Tóth Brigitta német szakos egyetemista hallgató segítségével dolgoztuk fel azokat a feladatlapokat, amelyeket a betegsége ellenére Ruth Zschokke tanárnõ számunkra készített. Majd összehasonlítottuk Svájc, Németország és hazánk jellegzetes tájait, iskolarendszerét, ételeit és mindennapi szokásait is. Nagyon sikeresek voltak a német nyelvû keresztrejtvények, mivel a megoldásban szereplõ tárgyakat a tanteremben meg kellett keresni. Délutánonként különbözõ programokon vettünk részt: Nagyon vártuk a falut bejáró feladatot, hogy mi a következõ állomáshely, ahová a keresztrejtvények megoldásaként mennünk kell. Susanne Schröder idén is tanított egy táncot az érdeklõdõ tanulóknak, amit csütörtökön nagy sikerrel bemutattak a tábor többi résztvevõinek. A szerda délután sem telt unalmasan: Kibicikliztünk a Halastóhoz, ahol mindenki nagyon jól érezte magát. Csütörtökön pedig a Mûvelõdés Házában mindegyik csoport bemutatta, hogy mivel foglakozott a hét folyamán. Pénteken kirándulni ment a csapat, az uticél Szilvásvárad volt. Kisvasúttal utaztunk a Szalajka-völgybe, ahol megnéztük a Szabadtéri Múzeumot és a Fátyol- vízesést. Hazafelé megálltunk Egerben, fagyiztunk és sétáltunk a Dobó téren. Aznap rengeteg élményben volt részünk. Köszönjük Susanne és Markus Schröder munkáját, hogy nagyon sok érdekes feladatot készítettek a számunkra. Kiss Lajos igazgató úr, Borsos Ildikó és Budainé Balogh Gabriella tanárnõk, valamit Tóth Brigitta mindent megtettek azért, hogy jól érezzük magunkat a táborban. A Természetjáró Gyermekek Egyesülete és a Diákönkormányzat anyagi támogatása nélkül nem tudtunk volna a kiránduláson ilyen sok nevezetességet megnézni. Hálásak vagyunk a Krizsai Pékségnek, Tajtiné Selmeczi Évának, Küri Károlynénak és Tábi Istvánnénak a sok finomságért. Mindenki nevében mondhatjuk, hogy nagyon jól éreztük magunkat a hét folyamán. Jövõre is szeretnénk menni a német nyelvi - és informatikai táborba. Tájháztalálkozó Budai Nóra és Szabó Réka 8.b. o. tanulók Magyarországi Tájházak Szövetsége október 18-án tartotta Közép-Magyarországi Tájházak Regionális Találkozóját a jászkiséri Mûvelõdés Házában és a Csete Balázs Helytörténeti Gyûjteményben. A rendezvény délelõtt 10 órakor kezdõdött, Hajdú László polgármester úr köszöntõjével, majd dr. Horváth László a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója köszöntötte a megérkezett vendégeket. A kedves invitáló szavak után dr. Bereczki Ibolya, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum fõigazgató-helyettese tartott nagyon kimerítõ és a tájházakat fenntartók szempontjából tanulságos elõadást a Magyarországi Tájházak Szövetségének bemutatása, tájházak helyzete, szerepe, jelentõsége címmel. Ezután Szablyár Péter a Magyarországi Tájházak Szövetségének ügyvezetõ elnöke tartott elõzetes tájékoztatót az Új Magyarország Vidékfejlesztési program tájházakat érintõ pályázati lehetõségeirõl. Dr. H. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója a civil közösségek szerepe a jászsági tájházak közösségi életében címmel hallgatunk meg nagyon érdekes beszámolót. Végül pedig Devescovi József, okleveles faipari mérnök, faanyagvédelmi szakértõ a Népi építészeti mûtárgyak és építmények faanyagvédelme címmel tartott tájékoztatást az érdeklõdõknek. A hosszúra nyúlt érdekes, szakmai elõadások után a napközikonyhán ebédeltek a meghívott elõadók és vendégek. Majd a tájházban a Csete Balázs Honismereti Egyesület játszóházi csoportja várta õket bemutatóval. Szüle Katalin tartott tárlatvezetést a tájházban, Benedek József pedig az egyesületünk közel 40 éves életét, tevékenységét mutatta be. Az egyesületi tagok finom, falusi süteményekkel és forró teával látták vendégül a látogatókat. Az egész napos program kedves, tartalmas élményekkel gazdagította a látogatókat. TM

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak!

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak! 2009. DECEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumának tagjai a Teleház dolgozói és a Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet

Részletesebben

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök 2007. OKTÓBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Október 6. Ez a miniszterelnök valami csodát mûvelt és az életével fizetett Mint mondotta, ügyének idõközben napvilágra került érte iratcsomójára máig ismeretlen

Részletesebben

2009. FEBRUÁR 120 Ft. Adójának 1%-át a következõ helyi civil szevezeteknek ajánlhatja fel: 19216179-1-16

2009. FEBRUÁR 120 Ft. Adójának 1%-át a következõ helyi civil szevezeteknek ajánlhatja fel: 19216179-1-16 2009. FEBRUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Emberek között ma emberileg élni kimondhatatlanul nehéz! A tömeg elembertelenedése, hitetlensége irtózatos mértékû. Vajon meddig lehet még ingerelni a magyar

Részletesebben

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu 2008. MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft www.civilkiser.hu CIVIL KISÉR CK Teljes üzemben a Civil Kisér K 2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a www.civilkiser.hu jászkiséri

Részletesebben

10.00 óra: Csete Balázs sírjának koszorúzása

10.00 óra: Csete Balázs sírjának koszorúzása 2008. FEBRUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Csete Balázs Honismereti Egyesület tisztelettel meghívja 2008. március 1-én (szombaton) 11 órára Csete Balázs születésének 115., halálának 50. évfordulója

Részletesebben

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába 2007. SZEPTEMBER SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel a Művelődés Házába a II. Rákóczi Ferenc szobor visszaállítására

Részletesebben

2009. NOVEMBER 120 Ft

2009. NOVEMBER 120 Ft 2009. NOVEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Meghívó A Jászkiséri Sportegyesület tisztelettel meghív minden érdeklõdõt, sport és focikedvelõt 2009. december 12-én 19 órakor tartandó sportbálra, mely

Részletesebben

II. Hagyományõrzõ Lovasnap 2012. július 14.

II. Hagyományõrzõ Lovasnap 2012. július 14. 2012 JÚNiUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 150 Ft II. Hagyományõrzõ Lovasnap 2012. július 14. A rendezvény helyszíne: Jászkisér, volt dohánybeváltó helye A rendezvény fõvédnöke: Pócs János Országgyûlési Képviselõ

Részletesebben

2007. Március 15-i megemlékezés MÁRCIUS. 120 Ft

2007. Március 15-i megemlékezés MÁRCIUS. 120 Ft 2007. MÁRCIUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Március 15-i megemlékezés Két honfiú beszélget: - Mondja csak, ugye Ön az abszolút monarchia híve? - Dehogy! - Hát akkor az alkotmányos berendezkedés barátja?

Részletesebben

2009. május 1. nevezni lehet: Nagy Gyulánál(30/97-43-024) és Szabó Ervinnél(30/257-70-03) Palacsintasütõ verseny Kezdés... 15

2009. május 1. nevezni lehet: Nagy Gyulánál(30/97-43-024) és Szabó Ervinnél(30/257-70-03) Palacsintasütõ verseny Kezdés... 15 2009. ÁPRILIS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft 2009. május 1. Civil Kisér Fõzõverseny két kategóriában (pörkölt és egyéb) nevezési díj 3000 Ft mely magában foglalja a helyet és a tûzifát nevezni lehet:

Részletesebben

MÁJUS. 150 Ft. Programtervezet a teljesség igénye nélkül. Tisztelt jászkiséri lakosok! Mindenkit szeretettel várunk!

MÁJUS. 150 Ft. Programtervezet a teljesség igénye nélkül. Tisztelt jászkiséri lakosok! Mindenkit szeretettel várunk! 2012 A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA MÁJUS 150 Ft Tisztelt jászkiséri lakosok! Az idén újra megrendezésre kerülnek 2012. június 1-2-án a XII. KISÉRI NAPOK A programok még szervezés alatt vannak, de már sok

Részletesebben

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját. a Mûvelõdés Házába. az 1956-os Forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésére.

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját. a Mûvelõdés Házába. az 1956-os Forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésére. 2009. OKTÓBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Jászkiséri '48-as Polgári Egyesület Szeretettel várja az érdeklõdõket, kerekasztal- beszélgetésre, melynek résztvevõi: Megyasszay László, a Kereszténydemokrata

Részletesebben

Nagy volt a pohár Bálok, mulatságok Jászkiséren régen és most.

Nagy volt a pohár Bálok, mulatságok Jászkiséren régen és most. 2008. JANUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Nagy volt a pohár Bálok, mulatságok Jászkiséren régen és most. Községünkben most vagyunk a báli decemberében játszódott le. A az õsszel szüreti mulatságot,

Részletesebben

2008. ÁPRILIS. 120 Ft

2008. ÁPRILIS. 120 Ft 2008. ÁPRILIS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft 2 Tavaszi hadjárat 2008 A lap havonta 550 példányben jelenik meg, a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Teleház kiadásában XIV. évfolyam 4. szám Munkatársak:

Részletesebben

Meghívó IDÕSEK NAPJA. SZEPTEMBER 120 Ft. 2011. október 10-én 17 órára a Mûvelõdés Házába. Minden érdeklõdõt sok szeretettel várnak a szervezõk!

Meghívó IDÕSEK NAPJA. SZEPTEMBER 120 Ft. 2011. október 10-én 17 órára a Mûvelõdés Házába. Minden érdeklõdõt sok szeretettel várnak a szervezõk! 2011 SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft IDÕSEK NAPJA Jászkisér Város Önkormányzata és az Alapszolgáltatási Központ szeretettel meghívja Jászkisér Város Idõseit a 2011. szeptember 30-án 11 órától

Részletesebben

PROGRAMTERV. nevezni lehet: Nagy Gyulánál(30/97-43-024) és Szabó Ervinnél(30/257-70-03) Anyák napi virágvásár... 10

PROGRAMTERV. nevezni lehet: Nagy Gyulánál(30/97-43-024) és Szabó Ervinnél(30/257-70-03) Anyák napi virágvásár... 10 ÁPRILIS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft 2010. május 1. Civil Kisér Fõzõverseny két kategóriában (pörkölt és egyéb) nevezési díj 3000 Ft mely magában foglalja a helyet és a tûzifát nevezni lehet: Nagy

Részletesebben

Program ajánló: 8-12 Fõzõverseny (nevezési díj: 2000 Ft, az elsõ három helyezett részére értékes ajándék), 00

Program ajánló: 8-12 Fõzõverseny (nevezési díj: 2000 Ft, az elsõ három helyezett részére értékes ajándék), 00 2013 A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA JÚNIUS 150 Ft 30 00 7-9 Lovas felvonulás, 00 00 Program ajánló: 8-12 Fõzõverseny (nevezési díj: 2000 Ft, az elsõ három helyezett részére értékes ajándék), 00 9 Köszöntõt

Részletesebben

2006. NOVEMBER. 120 Ft

2006. NOVEMBER. 120 Ft 2006. NOVEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft ADVENT Elkezdõdött a karácsonyi várakozás négy hetes idõszaka, az Advent. Eleink még szigorú böjtöt tartottak, rorátéra jártak, gonoszûzõ varázslásokat

Részletesebben

2006. DECEMBER. 120 Ft

2006. DECEMBER. 120 Ft 2006. DECEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Karácsony közeleg V a n - e csodálatosabb, szebb, meghittebb ünnep, mint a Karácsony? Lámpafüzérek díszítik a városokat, falvakat, utcákat, tereket, egyre

Részletesebben

Tájékoztatás a tájékozatlanságról

Tájékoztatás a tájékozatlanságról 2012 A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA MÁRCIUS 150 Ft Tájékoztatás a tájékozatlanságról Tisztelt Jászkiséri Lakosok! Ezt a lehetõséget csak a lakos, csak a saját lakás célú felhasználására igényelheti. Amennyiben

Részletesebben

2014. november Ára: 200 Ft 25. évfolyam 11. szám

2014. november Ára: 200 Ft 25. évfolyam 11. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2014. november Ára: 200 Ft 25. évfolyam 11. szám Meghívó A szeretet olyan, mint a nap, Boldog az, ki belőle kap. Meleget adó és szívgyógyító, A kemény lelket puhává lágyító Egészségház-avatás

Részletesebben

Meghívó. 2011. május 28. JÁSZKISÉR. MÁJUS 120 Ft. Ünnepi Program:

Meghívó. 2011. május 28. JÁSZKISÉR. MÁJUS 120 Ft. Ünnepi Program: 2011 MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Meghívó 2011. május 28. JÁSZKISÉR Tisztelettel meghívjuk a Jászkisériek Baráti Egyesülete kezdeményezésére és támogatóink segítségével elkészült, az 1951-es

Részletesebben

MÁJUS. 150 Ft. Origó zenekar Tûzijáték- Varga Pirotechnika. Dred & Doris zenekar koncertje. Telstar Guitar Band koncertje

MÁJUS. 150 Ft. Origó zenekar Tûzijáték- Varga Pirotechnika. Dred & Doris zenekar koncertje. Telstar Guitar Band koncertje 2013 MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 150 Ft A június 7. pénteki programokból: - Gyermeknapi játék és sportvetélkedõk. - Kisér Kupa - Gyermek Labdarúgó Torna - Motoros, autós felvonulás - Autós ügyességi

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Hol és mit intéznek? Változások a szociális ellátásban (2. oldal) Hiány nélkül

Részletesebben

Ára: 150 forint. Minden Kedves Olvasónknak Békés Boldog Karácsonyt kívánunk! Karácsony a béke, a szeretet,

Ára: 150 forint. Minden Kedves Olvasónknak Békés Boldog Karácsonyt kívánunk! Karácsony a béke, a szeretet, HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik havonta Ára: 150 forint XXIII. év fo lyam 12. szám Minden Kedves Olvasónknak Békés Boldog Karácsonyt kívánunk! A polgármester ünnepi

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Kistarcsai Híradó. Kistarcsa legidősebb lakója 100 éves. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. A születésnapi torta

Kistarcsai Híradó. Kistarcsa legidősebb lakója 100 éves. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. A születésnapi torta Kistarcsai Híradó Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2010. 4. szám Kistarcsa legidősebb lakója 100 éves A születésnapi torta A 100 éves Kurfis Menyhértné Somlai József plébános megköszönte

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a XIX. évfolyam 3. szám 2009. március Meghívó Nagykálló Város Önkormányzata és a Ratkó József Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, irodalom és mûvészetkedvelõ barátait Költészet Napja

Részletesebben