2008. NOVEMBER 120 Ft. Jótékonysági est Küry Klára emlékére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. NOVEMBER 120 Ft. Jótékonysági est Küry Klára emlékére"

Átírás

1 2008. NOVEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Jótékonysági est Küry Klára emlékére N a g y o n s z é p m û s o r t mûvészek munkásságának felkutatását, megõrzését, bemutatását. nézhettek meg azok, akik 2006-van volt amikor Küry Klára énekeibõl elõdadóestet tartott, november 15-én 18 melyet a Magyar Rádió is felvett. Kutatómunkája révén nagyon sok órai kezdettel ellátogattak a fényképet, újságcikket sikerült összegyûjtenie a mûvésznõrõl és Mûvelõdés Házába. Kóródi szívén viseli sírjának helyreállítását is. Örülünk annak, hogy Anikó Volt egyszer egy vannak még ilyen emberek akik jó ügy érdekében igyekeznek primadonna címmel szerve- minden követ megmozgatni, és saját mûvészetüket is a cél elérésére zett jótékonysági elõadást felhasználni. Sajnos elszomorító, hogy településünk lakói közül kb. Küry Klára jászkiséri opera- 30 fõ és a fellépõkön kívül nem tartották fontosnak eljönni. Hol énekes sírjának rendbehoza- vannak ilyenkor és más települési rendezvényeink, ünnepeink talára. A mûsorban Kóródi alkalmával intézményvezetõink, megválasztott képviselõink, Anikó operaénekes mellett intézmények dolgozói, pedagógusok, civil szerveztek tagjai, fellépett 10 év óta állandó vállalkozók, cégek képviselõi, gyerekeink, a TELEPÜLÉS kísérõje és zenésztársa Réz LAKÓI? Felháborítónak találom, hogy ennyire érdektelenek Lóránt orgonamûvész, vala- vagyunk egymás és a településünk iránt!! Hogy akarunk mi így mint a jászkiséri Pendzsom város lenni?! Nem várok választ, sem magyarázatot feltett N é p t á n c E g y ü t t e s, a kérdéseimre, inkább felhívni szeretném a figyelmet, hogy nagyobb Pedagógus Nõi Kar, Váradi érdeklõdést kellene mutatnunk egymás tevékenysége, munkája László és Suki Tibor tanulók. iránt, nagyobb figyelmet érdemelnének a településen történõ A mûsor kezdetén a technika események, melyek befolyásolják jövõben életünket. csodája lévén Küry Klára Kóródi Anikó és a többi fellépõ munkáját, lelkesedését szívbõl énekét hallgathattuk meg. köszönöm, remélem õk nem vesztették el hitüket ilyen Nagyon tartalmas, szép érdektelenség láttán. TM mûsort láthattunk, hallhattunk, mindenki igyekezett legjobb formáját nyújtani. A legvégén természetes Kóródi Anikó is színpadra lépett, aki fontosnak tartja a Jászságból elindult A Mûvelõdés Háza és Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény, a Csete Balázs Honismereti Egyesület, a Damjanich János Múzeum Szolnok, a Csete Balázs Általános Iskola Jászkisér és Jászkisér Nagyközség Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját december 13-án 9 órai kezdettel a XIX. alkalommal megrendezendõ APÁRÓL-FIÚRA címû népi gyermekjátékok közösségi bemutatójára a jászkiséri Mûvelõdés Házába. A JÁSZAPÁTI SZÍNJÁTSZÓ KÖR ÚJ BEMUTATÓJA: HEGEDÛS A HÁZTETÕN musical 3 felvonásban Zene: Jerry Bock Versek: Sheldon Harnick és G. Dénes György Szöveg: Joseph Stein és Reményi Gyenes István JÁSZKISÉREN, A MÛVELÕDÉS HÁZÁBAN november 22-én: 17 órakor Rendezte: KÖKÉNY GÁBOR Belépõdíj: 600 Ft

2 2 A lap havonta 550 példányben jelenik meg, a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Teleház kiadásában XIV. évfolyam 10. szám Munkatársak: Balázsné Rácz Tünde Balog László Fazekas Lajos Gál Andrásné Karácson Katalin Kiss Jánosné Rapi Izabella Torma Márta A tipográfiai munkák a Teleházban készülnek. A szerkesztõség címe: 5137 Jászkisér, Fõ út 2. Telefon/Fax: (57) Internet cím: A KISÉR megjelenését az újságban megjelenõ hirdetõk támogatják. A lap ára 120 Ft A Kisér nyomdai munkáit Juhász László a TelePrint Nyomdában készítette, Jászkisér, Fõ út 2. Telefon/Fax: (57) A lapban közölt olvasói levelek nem szerkesztõségi vélemények, ezekért felelõsséget nem vállalunk! Megjelentetni kívánt írásaikat, cikkeiket minden hónap 10-ig a szerkesztõségbe eljuttatni szíveskedjenek! Kiállítás a Biblia Éve alkalmából Nagy tisztelettel és szeretettel szerveztem és rendeztem a kiállítást, örömömre szolgált, hogy igen nagy számú közönség volt a megnyitón. Azóta is sokan látogatták. Külön köszönöm a Csete Balázs Általános Iskola pedagógusainak és tanulóinak az érdeklõdését látogatását, ugyan így Somodi Lajos nagytiszteletû úr hittanos gyermekekkel való látogatását. Szívesen írnék minden szépséges kincsrõl, de az igen hosszú lista lenne, Az adományozók közül azokat a családokat szeretném megemlíteni, akik a legtöbb anyagot adták. Református részrõl Szõke Andrásné (L. Szabó Zsuzsanna), aki nemcsak nagymamája Bibliáját énekes könyvét, hanem sok-sok szép fényképet, többek között a XX. század elején a két templomról készülteket adta közre. A Sebõk család szép és érdekes anyaga is gazdagította a kiállítás látnivalóját. Balogh Józsefné (L. Szabó Ilona) egy 1837-ben Pesten kiadott és Jászberényben a Várapátságban köttetett Bibliát hozott. Egy nagyon érdekes imádságos könyvecske 1828-ból, Boros Lászlóné adta kölcsön, hihetetlen jó állapotban, bár látszik rajta, hogy olvasták. Balog György igazgató úr Erdélybõl való családi Bibliái és énekes könyvei is gazdagították a kiállítást. Gulyás Sándor gondnok úr szép gyûjteményébõl adott kölcsön Bibliákat énekes könyveket. Édesanyja Gulyás Sándorné a jászkiséri református elemi iskola történetének 1934-ben Tóth Sándor tanító úr által írott könyvecskéjét adta kölcsön tól minden tanító nevét tartalmazza írása, ugyan úgy a ref. lelkész gondnokok nevét is. Nem utolsó sorban igen gazdag újkori Biblia kiadványokat, CD-ket és videokazettát Jézus életérõl Somodi Lajos nagytiszteletû úrtól kaptam kölcsön. Ugyan csak nagy tetszést aratott az 1732-tõl 1929-ig vezetett anyakönyv, amit Gócza József ref. lelkész másolt át gyönyörû írásával. Református egyházunk gyönyörû szép tárgyait is kölcsön kaptam, melyek az Úrvacsora osztáskor voltak használatosak. Egy 1928-ban hímzett Úrasztal terítõt, kereszteléskor használt keresztvíztartó kicsi kancsót (1883). Az Ökumenét megvalósítva nagyon értékes szép anyagot kaptunk a katolikus egyház tagjaitól és Kladiva Imre c. kanonok plébános érsek úrtól. A Bollók család értékes szép anyagát sokan megcsodálták, ugyan így Urbán Istvánné (Marika néni) énekes imakönyveit és egy gyönyörû olvasót, melyet Rómából hozott. A kiállítással tisztelettel adózunk Gócza József ref. lelkész emlékének, halálának 40 éves évfordulója alkalmából. Ref. családok adakozásából felújíttattuk sírkövét a ref. temetõben. Hálás köszönet az adakozóknak. Szívesen felsorolnám nevüket, de nem kaptam rá megbízást. Az adakozás összegyûjtésében köszönöm Halász Imréné segítségét. Szerencsére igen sok szép fényképet kaptam Gócza József nagytiszteletû úrtól, így akik nem ismerték képet kaptak Róla, szolgálatakor viselt palástját is sikerült még kiállítani, bár sajnos már igen megviselt állapotban van. Kérem azokat, akiket nem soroltam fel ne haragudjanak, hiszen a lap terjedelme véges, de szüleink Bibliái iránti szeretet, egyházunk iránti tisztelet megmarad életünk végéig, sõt tovább. Errõl tanúskodik a 72 db Biblia a sok imádságos énekes könyv, fényképek. Zelei Józsefné és a Mûvelõdés Háza Dolgozói voltak segítségemre a tárgyak elrendezésében, tiszteletteljes köszönet érte. Köszönöm szépen minden kedves Látogatónak a kiállítás megtekintését. Szüle Katalin

3 3 Emberek, mesterek, mesteremberek Ez alkalommal is olyan embert mutatunk be, akit jól ismernek a Jászkisériek. Hosszú évek óta él a településen, tehetségét, képességeit több területen is bizonyította. Eredeti szakmája repülõgép-szerelõ és fényképész. Bognár Györggyel történt beszélgetésünket olvashatják. Nagyon örült Gyuri bácsi, amikor felhívtuk, hogy szívesen készítenénk vele egy rövid riportot a Kisér újságba. A megbeszélt idõpontban találkoztunk, nagyon szívélyesen fogadott bennünket. Gyuri bácsit szinte kérdezni sem kellett, nagy lendülettel kezdte mesélni élete fõbb állomásait. Egyik történetbõl a másikba tértünk át. Gyuri bácsi édesapja Vácon született, édesanyja pedig a Kassa melletti Jászón. Édesapja elõször Kassán volt fényképész, ott ismerkedett meg késõbbi feleségével. Az édesapja Berlinben egy Otto Vitte nevû cégnél tanulta ki a fényképész szakmát, melyet felesége is elsajátított. Hazatérvén katonai cimborái csábították el Jászapátiba, ahol letelepedett és megbecsült polgára lett a településnek. Innen indult útnak három fia, szerte a világba. A gimnáziumi évek alatt játszott a színjátszó körben, hegedülni tanult és megalapította a modellezõ kört is, ahol repülõgép-modelleket készítettek. De nem elégedett meg ennyivel, mivel abban az idõben ingyen kiképezték a fiatalokat repülõgép-vezetõnek, így társaival együtt õ is jelentkezett. Már 16 évesen egyedül vezetett vitorlázó repülõgépet november 5-én, megalakult a "Horthy Miklós" Honvéd Repülõakadémia, ahol megtanult repülni. Szolnokon tette le vitorlázó-pilótavizsgáját október 26-án vonult be katonának Mogyoródra több társával együtt. A gyalogsági kiképzés után a Hunyadi páncélosokhoz akart kerülni, de amikor meghallotta, hogy Jászapáti az ellenség kezére került, megszökött. 600 magyar katonával együtt az ausztriai Halleinbe került, egy kitelepített gyárba, ahol motorokat kellett szerelniük és a szomszédos Kaltenhausenben laktak. Itt ismerkedett meg egy osztrák parasztcsaláddal, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolt hazatérte után is. Hazatérvén Esztergomba került a repülõgépgyárba, ahol idõsebb Rubik Ernõ volt az igazgató. Innen került Gyuri bácsi 1954-ben Jászkisérre, fényképészként. 10 évig készített felvételeket a jászkiséri emberekrõl, a településrõl, az itt zajló eseményekrõl. Majd Jászberénybe került a fényképész szövetkezetbe, ahol 10 hölggyel dolgozott együtt. Nagy büszkeség és elismerés számára, hogy az akkori tanítványa a tanulmányi versenyen 1. helyezett lett és az óta is dolgozik a szakmában, Jászberényben. Abban az idõben még nem volt divat a szabadban való fotózás, így az esküvõi képek mind mûteremben készültek. A legtöbb esküvõje 1 nap alatt 23 ifjú pár volt, akiket reggel 8 órától másnap éjjel negyed 12-ig fotózott. Nagyon szép idõszakot töltött itt. 11 év után Pethes Sándor a MÁV jászkiséri üzemének akkori igazgatója elhívta, hogy az az új gépekrõl hangos oktató filmet készítsen számukra. Kezdetleges eszközökkel dolgozott, az egyik szobából vetítették a filmet, a másik szobából pedig magnóra mondták a szöveget. Így készített 3 filmet. A MÁV-nál újítási ügyintézõként dolgozott, volt olyan év is, hogy 137 újítást intézett. Sokat járt-kelt a dolgozók között biztatta és segítette õket ig dolgozott a MÁV-nál. Háromszor nõsült, elsõ házasságából egy fia, második házasságából pedig egy lánya született. Lányával nagyon sokat járta Európa országait egy szál motorral. Európa majd minden országába eljutott, de megjárta Amerikába is, ahol az öccse lakik. Nagyon sok ismerõst, barátot szerzett. Útjairól nagyon sokat fényképezett, Jászkisérrõl is több száz diafelvételt készített, melyet többször bemutatott a Könyvtárban. Szakmájából adódóan gyûjtötte a fényképezõ- és filmfelvevõ-gépeket. De gyûjti az autómodelleket, õriz még egy-két repülõgépmodellt is. Nagyon szeretette a motorokat is, 37 különbözõ tipusú motort gyûjtött össze. Nagy álmát, hogy gyûjteményét a település lakosainak bemutassa sajnos nem tudta megvalósítani. Azóta már egy holland gyûjtõnél vannak kiállítva motorjai. De még mindig nagyon sok érdekes és bemutatásra való tárgy és fotó van birtokában, melyet érdemes lenne a nagyközönség számára elérhetõvé tenni. Reméljük így lesz. Gyuri bácsinál nagyon érdekes, szép két délutánt töltöttünk el, de annyi mesélnivalója van, hogy akár két hetet is eltölthetnék. Köszönjük ezt a tartalmas beszélgetést. TM

4 4 CIVIL OLDALAK CIVIL OLDALAK Tûzoltó bálról a támogatásával Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2005-ben indította újra hagyomány berekfürdõi Thermál Hotel Szivek felajánlását két éjszakás teremtõ szándékkal a tûzoltó bálok rendezését. Azóta minden év wellness hétvégét 2 fõ részére Béres Ferencné nyerték. novemberében bálozni hívjuk a tûzoltóság tagjait, támogatóinkat és Félkettõtõl félnégyig újra szólt a zene, táncoltak a legkitartóbbak. minden érdeklõdõt. Az idén november 11-én este, a szépen A részvevõk visszajelzése alapján mindenki jól érezte magát, így feldíszített és berendezett Mûvelõdés Házába érkeztek vendégeink, bízhatunk abban, hogy jövõ novemberben ismét lesz tûzoltóbál akik között ott voltak Jászkisér polgármestere, Tiszasûly Jászkiséren. alpolgármestere, Jászapáti Önkormányzatának képviselõi, jászalsószentgyörgyi, jászapáti, jászjákóhalmi, jásziványi önkéntes tûzoltók és warthauseni német tûzoltó barátaink is. A vendégeket a viszneki Pezsgõ Zenekar muzsikája fogadta. Fél nyolctól a pélyi általános iskola mazsorett táncos lányai adtak mûsort, majd a hivatalos megnyitóra került sor. Csomós Mátyás a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és Balogh Tamás parancsnok a Magyar Tûzoltó Szövetség 10 éves Szolgálatért Emlékérem kitüntetést adtak át Juhász Róbertnek és Szepcsik Györgynek, akik bár nagyon fiatalok, mégis már tíz éve kezdték az önkéntes tûzoltó munkát. Gratulálunk és köszönet érte! Franz Wohnhaas korábban Warthausen polgármestere volt. Tíz évvel ezelõtt egy újság hirdetésre döntöttek úgy a tûzoltókkal együtt, hogy Jászkisérnek adományozzák az akkor lecserélt Mercedes tûzoltóautójukat. A bál jó alkalom volt a tíz évvel ezelõtti elsõ találkozás felidézésére, kölcsönösen megerõsítettük, hogy nem csak tûzoltóautót adtak ill. kaptunk, hanem kölcsönösen barátokra is leltünk, amit már sokszor tapasztaltunk. Most szerény ajándékkal köszöntük meg újra az azóta szívünkhöz nõtt kismercit. A bálozók Stoszek Istvánné és munkatársai finom vacsorájából és a A tûzoltóbál támogatói voltak: Magyar Vándor italkészletébõl meríthettek erõt a tánchoz. Ez Dr. Szekeres Imre országgyûlési képviselõ, honvédelmi miniszter sokaknak sikerült, hiszen az est folyamán sosem volt üres a fõtámogató, a bál résztvevõi, akik a belépõ megvásárlásával, táncparkett. felajánlásaikkal és tombola jegy vásárlásukkal járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Nem tudtak eljönni, de vagy pénzadománnyal vagy tombola tárggyal, kisorsolható utalvánnyal segítettek a következõk: Balogh Ibolya, Berényi Árpádné, Csete Judit ÁRmánia Nõi, Férfi, Gyermekruházat, Csete Zoltán STOP Vegyesbolt, Dongó Sörkert és Vendégház, Drávucz Tamásné, Erika és Gody Wipf PJN Niederlenz Svájc, EZ + AZ Élelmiszerkereskedés, Gubáné Katona Judit fodrász, Gyulai Gáborné kereskedõ, Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet, Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Teleház, Jászkiséri Halas Kft., Krizsai Pékség, Major Andrásné, Profiter Hungária Kft., Rabi-Nagy János Gumiszerelõ mûhelye, Rentlerné Boros Edit 100 Ft-os Bolt, Sebestyén Jánosné kereskedõ, Szabó és Társa Kft. Frikandó Fogadó, Szabó Gyuláné, Szabó Józsefné kereskedõ, Szabó Lajos polgármester, Szanku Jánosné Ili Ajándék, Szeremi András Szeremi TÜZÉP, Tele-Polc Üzlet Jászkisér, Tóth Gyuláné - Sarki Bolt, Tóthné Magdika Virágüzlete A bál költségeken felüli bevételét és az adományokból befolyt összeget, mely összesen közel 200 ezer forint, a tûzoltók Fél tízkor KATINKA lépett a színpadra, akinek fellépését Balog munkájához szükséges új szakfelszerelések beszerzésére Béla biztosította, majd a BALOGÉP Kft. által menedzselt CSIMBI fordítjuk. adott mûsort. Éjfél után, a tombolahúzás alatt pihentek a bálozók. A Ezúton is köszönjük támogatóinknak nagylelkû felajánlásaikat, sok díj közül a fõdíjakat, egy napos fürdõ és szauna belépõt, 2 fõ mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy a jövõben is, a Bajban részére, Egerszalókon a Salt Hill Thermal Wellness Fürdõbe Járvás Segíthessünk! Rita, Szalkári Rózsa jászapáti festõmûvész felajánlását, egy Balog László ÖTE elnök jászapáti utcarészletet ábrázoló festményt Boros László, a

5 5 CIVIL OLDALAK CIVIL OLDALAK Civil kerekasztal november 11. A következõ szervezetek képviselõi voltak jelen: Kassai László válaszában elmondta, hogy a kockázatot elsõsorban õ viseli Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Önkéntes Tûzoltóság, Ifjúsági azzal, hogy 1,5 milliárd forintot beruház az üzembe, mely csak akkor fog Egyesület, Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány, Egyetértés Nyugdíjas megtérülni, ha az üzem mûködni fog. Mûködni pedig csak akkor fog, ha Klub, Jászkisériek Baráti Egyesülete, Polgárõr Egyesület, minden környezetvédelmi elõírást betartanak. A piaci alapok megvannak, a Kertkultúra Egyesület, JAZYGES Íjász Egyesület,, Csete Balázs használt akkumulátorokat akár már holnap hoznák az üzembe. Az üzembe Honismereti Egyesület, Pedagógus Nõi Kar, Mozgáskorlátozottak a legkorszerûbb zárt feldolgozást biztosító technológia kerül, biztosítani Helyi Csoportja, Vöröskereszt Helyi Szervezete, Rubin fogják az EU normáknak megfelelést. Természetgyógyász Egyesület, Kisér Kertbarát Kör, Hétfõ Este Balog László kiegészítette az elhangzottakat. Elmondta, hogy 1,5 milliárd Baráti Kör, Sportegyesület, Jászkiséri Etnikai Szervezet, valamint forint Jászkisér másfél éves teljes költségvetésével azonos. Az Hajdú László polgármester, Balogh György Mûvelõdés Háza önkormányzati képviselõkön már sokszor és sokan számon kérték, miért igazgató. nem teremt az önkormányzat új munkahelyeket? Az önkormányzat új munkahelyet csak az intézményrendszerén belül teremthet(ne), de erre Balog László köszöntötte a megjelenteket, az írásban kiküldött nincs szükség, és forrás sincs hozzá. Örömmel, de felelõsen fogadták a meghívóban szereplõ témák megbeszélésére tett javaslatot. A KLM-500 Kft. megjelenését, terület biztosításával az engedélyezési eljárás javaslattal a civilszervezetek képviselõi egyetértettek. segítésével és minden egyéb lehetséges módon igyekeznek segíteni a beruházót. Ezt tették más cégekkel is korábban. Az esélyt látták az új üzem 1. Tájékoztató a KLM-500 Kft. Jászkiséren tervezett megjelenésében, amit ki kell használni az itt élõk érdekében, természetesen beruházásáról kellõ garanciákat érvényesítve. Balog László köszöntötte Kassai Lászlót a KLM-500 Kft. tulajdonos Mészáros János elmondta, hogy örül az üzem építésének. Szükség van új igazgatóját és munkatársait. Elmondta, hogy a tájékoztatót azért kérték a munkahelyekre, mert mibõl neveljék az emberek a családjukat, mibõl lesz Civil Kerekasztal elõzõ havi találkozójának résztvevõi, mert a tervezett nyugdíja a most éveseknek, ha nem lesznek munkahelyek? beruházás jelentõs változást hozhat Jászkisér foglakoztatási helyzetében és Szerencsére a környezetvédelmi elõírások és ellenõrzések már sokkal ezért nagyon sokakat érint. Bemutatta a jelenlévõ civilszervezetek vezetõit szigorúbbak, mint korábban, bízik abban, hogy az üzem létrejön és sok és elmondta, hogy minden jelenlévõ mögött egy-egy civil közösség áll, így család boldogulását segíti majd, ha van is kockázat, azt fel kell vállalni a az itt elhangzottak további több száz jászkiséri emberhez fognak eljutni. jövõbeni megélhetés érdekében. Kassai László megköszönte a lehetõséget, örömmel jöttek a találkozóra. Kassai László megköszönte a lehetõséget, és ígéretet tett arra, hogy a Felkérte Nagy László környezetvédelmi mérnököt, hogy a céget bemutatva jövõben is biztosítani fogják a folyamatos tájékoztatást. A következõ nagy tartsa meg tájékoztatóját. esemény amire várnak, az építési engedély kiadása, melyre reményeik Nagy László számítógépes prezentációval illusztrált tájékoztatót tartott a szerint a jövõ év legelején sor kerül, utána jöhet az elsõ kapavágás. tervezett használt akkumulátor feldolgozó üzemrõl. Elmondta, hogy a zöldmezõs beruházás 1,5 milliárd forintba kerül, évi 15 ezer tonna használt 2. Jászkisér Egészségtervéhez kapcsolódó cselekvési akkumulátor feldolgozására lesz alkalmas. A feldolgozási folyamat során program Indiából vásárolt zárt technológiával újra hasznosítható 99,97% tisztaságú Torma Márta elmondta, hogy az elõzõ találkozón már volt szó az ólom tömböket és darált mûanyagot nyernek ki. Ilyen üzem elsõként önkormányzat által elfogadott Egészségtervrõl. Most minden jelenlévõnek Jászkiséren létesül Magyarországon, sõt Kelet-Európában sincs hasonló. kiosztotta a tervezett Cselekvési Programot. Azt kérte, minden Az új üzem minden Európai Uniós környezetvédelmi elõírásnak megfelel civilszervezet tanulmányozza és november 25-ig írásban a Polgármesteri majd. Folyamatos monitoring rendszer garantálja majd, hogy a levegõbe, a Hivatalba juttassák el vállalásaikat, javaslataikat. Az is segíti majd a talajba, talajvízbe és a környezet mezõgazdasági termékeibe ne program sikerét, ha a közösségek a leírt programterv valamely kerülhessen az egészségügyi határértéknél több szennyezõdés. Már most is eseményének megvalósításában való közremûködésre vállalkoznak, de mûködik négy helyen ellenõrzési pont, melynek mérési adataihoz lehet lehet teljesen új javaslatokat is leadni. majd viszonyítani az üzem által kibocsátott értékeket. Madarász Sándor elmondta, hogy október 25-én a Rubin Kassai László kiegészítésként elmondta, a cég székhelyét Jászkisérre Természetgyógyász Egyesület Egészségnapot szervezett, melyre jegyeztette be, így az adókon keresztül minden jászkiséri ember minden jászkiséri ember elmehetett (volna). Elég szerény érdeklõdés volt, haszonélvezõje lehet mûködésüknek. 150 új munkahelyet kívánnak ennek ellenére hasznosnak ítélték, akik elmentek. Felajánlotta, hogy ilyen létrehozni, és elsõsorban jászkiséri munkavállalókat akarnak egészségnapot 2009-ben több alkalommal is szerveznek majd. foglalkoztatni, a minimálbérnél magasabb béreket fizetve. A takarítónõk is százezer forintot fognak keresni mondta. (többen közbeszólva, ennek 3. Egyéb bejelentések, javaslatok számonkérését ígérték ). A dolgozók jó közérzete érdekében kulturált Torma Márta elmondta, hogy november 15-én a Mûvelõdés Házában egy környezetet, éttermet, egészségük védelme érdekében üzemorvosi és jótékonysági est lesz, melyen fellépnek majd Kóródi Anikó operaénekes, fogorvosi ellátást, mosodát fognak üzemeltetni. Réz Lóránt orgonamûvész, a Pedagógus Nõi Kar, Váradi László, Suki Balogh Tamás azt kérdezte, lesz-e lehetõség a környezetvédelmi Tibor és a Pendzsom Néptánc Egyesület. Az est bevételét Küry Klára méréseket a helyi lakosoknak ellenõrizni, mert a bizalom megõrzése miatt jászkiséri születésû primadonna budapesti síremlékének felújítására ez fontos lenne. fordítják majd. Kérte, hogy a civilszervezetek mozgósítsák tagjaikat és Nagy László válaszában újra ismertette az ellenõrzési folyamatot, ismerõseiket a részvételre. elmondta, hogy ISO minõsítésû független laboratórium fogja a méréseket Azt is kérte, hogy november 30-ig a civilszervezetek évre tervezett végezni, de természetesen lesz lehetõség arra is, hogy az önkormányzat programjait írásban juttassák el hozzá vagy adják le a teleházba. vagy a civilszervezetek nyomon kövessék a folyamatot a mintavételtõl, Juhász László kérte a civilszervezetek képviselõit, hogy minden hónap akár a laboron belüli ellenõrzésig. Eddig azt tapasztalták, hogy a 10-ig juttassák el híreiket, írásaikat, fotókat a Teleházba, mert csak akkor településen élõk bizalommal fogadták a beruházó céget, ezt a bizalmat tudja a KISÉR újságban megjelentetni. Ugyancsak fontos, hogy látogassák hosszú idõre meg akarják õrizni. a honlapot. Csomor András azon aggályait fejezte ki, hogy ha magyar módra Balog László bejelentette, hogy a Civil Kerekasztal következõ találkozója valósul meg a beruházás, akkor az veszélyt jelenthet a lakosságra, úgy látja december 5-én lesz. a jelenlegi gazdasági környezetben túl nagy a kockázata egy ilyen beruházásnak, és hogy az önkormányzat vezetõi nem megfelelõen Jászkisér, november 12. képviselik ez ügyben a lakosság érdekeit. Balog László ÖTE elnöke Civil Kerekasztal koordinátora

6 6 PÁLYÁZATI LEHETÕSÉGEK A Jász-Consulting Kft. a következõ szolgáltatásokat kínálja leendõ partnerei részére: Teljes körû pénzügyi és adótanácsadói tevékenység, egyéni vállalkozók, õstermelõk, cégek tevékenységének könyvelése, pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatások (pályázatfigyelés, tanácsadás, pályázatírás), személyi jövedelemadó-bevallások elkészítése Az ÚMVP III-as tengelyének keretében november 30-ig pályázhatóak: Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése: Cél az új mikrovállalkozások létrehozása, ill. mûködõ mikrovállalkozások mûszaki-technológiai fejlesztésének támogatása. Amennyiben árbevételének több mint 50%-a mezõgazdasági tevékenységbõl származik, csak a gazdaságon kívül végzett tevékenységre vehetõ igénybe a támogatás, melynek intenzitása 50-65%. Turisztikai tevékenységek fejlesztése: Cél a turisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása. A támogatási intenzitás: %. Pályázhat: természetes személy, mikrovállalkozás, kkv, önkormányzat, non-profit szervezet. Falufejlesztés: Célja a helyi vagy országos védelem alatt nem álló épületek külsõ felújítására Pályázhat: közszféra, székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ nonprofit szervezet és egyházi jogi személy. A támogatási intenzitás %. Vidéki örökség megõrzése: Cél a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerûsítése. Pályázhat: közszféra, székhellyel, ill. telephellyel rendelkezõ nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. A támogatási intenzitás100 %. Erdészeti célra használt géppark fejlesztése: célja az erdészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, a géppark fejlesztése és korszerûsítése. Nem jogosult támogatásra az (jogi személy, amelyben az állami tulajdon aránya eléri vagy meghaladja az 50%-ot. A támogatási intenzitás 50%. ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések: Cél a mezõgazdasági termelõk és erdõgazdálkodók szakmai ismereteinek bõvítése. Pályázhat mezõgazdasági termelõ vagy erdõgazdálkodó. A támogatási intenzitás100%. GOP keretében január 31-ig benyújthatók a Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztésére irányuló pályázatok. Nem támogatható, akinek vállalkozói adóalapba beszámított bevételének több mint 50%-át mezõgazdasági tevékenység teszi ki. További információval szívesen állunk ügyfeleink rendelkezésére az alábbi elérhetõségeink valamelyikén: 5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6. Telefon: 57/ , 334-es mellék

7 7 Német nyelvi tábor Az idén ismét megrendezésre került az immár hagyományosnak mondható német nyelvi- és informatikai tábor július 14-e és 18-a között. Ruth Zschokke svájci tanárnõ egészségi állapota miatt sajnos nem tudott eljönnni. Ennek ellenére sok feladatot készített számunkra. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is Susanne és Markus Schröder svájci vendégtanárok segítették a tábor mukáját. A tanulóknak lehetõségük nyílt német anyanyelvû tanárokkal beszélgetni, mely nagyon sokat jelent a nyelvtanulásban. A táborban 32 tanuló felsõ tagozatos tanuló vett részt, akiket korosztály szerint három csoportra osztottak a szervezõk, és akiknek a különbözõ helyszíneken más-más feladataik voltak. A 8.-osokhoz egy svájci fiú is került, Nathan Woodert. Õ cserekapcsolat révén érkezett Jászkisérre, mert tavasszal családja egy hónapig látta vendégül iskolánk egyik tanulóját, Cseh Rékát. Nathan hamar megbarátkozott a magyar gyerekekkel, szerintünk nagyon jól érezte magát a táborban. Délelõtt minden csoportnak három órája volt. A tanulók Susanne Schrödernél sok szót tanulhattak a különbözõ szókincsfejlesztõ társasjátékokkal. Markus Schröder óráin a táborban elsõ alkalommal résztvevõk a számítógéppen rövid bemutatkozást készítettek magukról, természetesen németül. A 6.-osok az internet segítségével világjáró utazáson vettek részt. A 7.-esek most elõször német nyelvû utasításokkal programot írtak a teknõsbékák életére. Mi 8.-osok nagyon élveztük, hogy kipróbálhattuk magunkat a filmiparban. Németül leforgattuk a Hófehérke és a hét törpe címû mesét. Hetekkel elõtte megkaptuk a forgatókönyvet, így mindenki megtanulta a szerepét. A tanévben kézrõl kézre járt a DVD, hogy otthon is megmutathassuk a filmet, mely véleményünk szerint nagyon jól sikerült. Tóth Brigitta német szakos egyetemista hallgató segítségével dolgoztuk fel azokat a feladatlapokat, amelyeket a betegsége ellenére Ruth Zschokke tanárnõ számunkra készített. Majd összehasonlítottuk Svájc, Németország és hazánk jellegzetes tájait, iskolarendszerét, ételeit és mindennapi szokásait is. Nagyon sikeresek voltak a német nyelvû keresztrejtvények, mivel a megoldásban szereplõ tárgyakat a tanteremben meg kellett keresni. Délutánonként különbözõ programokon vettünk részt: Nagyon vártuk a falut bejáró feladatot, hogy mi a következõ állomáshely, ahová a keresztrejtvények megoldásaként mennünk kell. Susanne Schröder idén is tanított egy táncot az érdeklõdõ tanulóknak, amit csütörtökön nagy sikerrel bemutattak a tábor többi résztvevõinek. A szerda délután sem telt unalmasan: Kibicikliztünk a Halastóhoz, ahol mindenki nagyon jól érezte magát. Csütörtökön pedig a Mûvelõdés Házában mindegyik csoport bemutatta, hogy mivel foglakozott a hét folyamán. Pénteken kirándulni ment a csapat, az uticél Szilvásvárad volt. Kisvasúttal utaztunk a Szalajka-völgybe, ahol megnéztük a Szabadtéri Múzeumot és a Fátyol- vízesést. Hazafelé megálltunk Egerben, fagyiztunk és sétáltunk a Dobó téren. Aznap rengeteg élményben volt részünk. Köszönjük Susanne és Markus Schröder munkáját, hogy nagyon sok érdekes feladatot készítettek a számunkra. Kiss Lajos igazgató úr, Borsos Ildikó és Budainé Balogh Gabriella tanárnõk, valamit Tóth Brigitta mindent megtettek azért, hogy jól érezzük magunkat a táborban. A Természetjáró Gyermekek Egyesülete és a Diákönkormányzat anyagi támogatása nélkül nem tudtunk volna a kiránduláson ilyen sok nevezetességet megnézni. Hálásak vagyunk a Krizsai Pékségnek, Tajtiné Selmeczi Évának, Küri Károlynénak és Tábi Istvánnénak a sok finomságért. Mindenki nevében mondhatjuk, hogy nagyon jól éreztük magunkat a hét folyamán. Jövõre is szeretnénk menni a német nyelvi - és informatikai táborba. Tájháztalálkozó Budai Nóra és Szabó Réka 8.b. o. tanulók Magyarországi Tájházak Szövetsége október 18-án tartotta Közép-Magyarországi Tájházak Regionális Találkozóját a jászkiséri Mûvelõdés Házában és a Csete Balázs Helytörténeti Gyûjteményben. A rendezvény délelõtt 10 órakor kezdõdött, Hajdú László polgármester úr köszöntõjével, majd dr. Horváth László a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója köszöntötte a megérkezett vendégeket. A kedves invitáló szavak után dr. Bereczki Ibolya, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum fõigazgató-helyettese tartott nagyon kimerítõ és a tájházakat fenntartók szempontjából tanulságos elõadást a Magyarországi Tájházak Szövetségének bemutatása, tájházak helyzete, szerepe, jelentõsége címmel. Ezután Szablyár Péter a Magyarországi Tájházak Szövetségének ügyvezetõ elnöke tartott elõzetes tájékoztatót az Új Magyarország Vidékfejlesztési program tájházakat érintõ pályázati lehetõségeirõl. Dr. H. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója a civil közösségek szerepe a jászsági tájházak közösségi életében címmel hallgatunk meg nagyon érdekes beszámolót. Végül pedig Devescovi József, okleveles faipari mérnök, faanyagvédelmi szakértõ a Népi építészeti mûtárgyak és építmények faanyagvédelme címmel tartott tájékoztatást az érdeklõdõknek. A hosszúra nyúlt érdekes, szakmai elõadások után a napközikonyhán ebédeltek a meghívott elõadók és vendégek. Majd a tájházban a Csete Balázs Honismereti Egyesület játszóházi csoportja várta õket bemutatóval. Szüle Katalin tartott tárlatvezetést a tájházban, Benedek József pedig az egyesületünk közel 40 éves életét, tevékenységét mutatta be. Az egyesületi tagok finom, falusi süteményekkel és forró teával látták vendégül a látogatókat. Az egész napos program kedves, tartalmas élményekkel gazdagította a látogatókat. TM

8 8 Egészségnap október 25. Van egy napja az egészségéért? Elgondolkodtató a fenti cím. De hogyan is kerül a csizma az asztalra, Láthatjuk, ha ezeket józanul végig gondoljuk mekkora jelentõsége azaz hogyan kerültem kapcsolatba az egészségre neveléssel, a van a megelõzésnek, illetve hogy idejében felfedezzük a természetgyógyászattal? szervezetünkben lappangó betegséget. Néhány évvel ezelõtt hosszú hónapokig tartó szûnni nem akaró Mit sem ér a szépen leírt szó, a nagy szónoklat és uram bocsá' az fejfájással küzdve szinte hetente-kéthetente meg kellett jelennem ígéret, ha tett nincs mögötte! Felelõssége van mindazoknak, akik a valamilyen szakrendelésen, kiderítendõ: mi a probléma, mitõl a fent leírtaknak tudatában van, de sokkal nagyobb a felelõssége kegyetlen fejfájás. Sem ezek, sem az ilyen-olyan kombinációban annak, aki erre ösztönözheti, buzdíthatja a másik embert. kapott gyógyszerek nem hoztak eredményt, így megelégelve a patt Nos, hogy a szavakat tett is kövesse, egész napos rendezvényre helyzetet egy évnyi kínlódás után a gyógyszereket elhagyva több hívtunk és vártunk mindenkit. Egy nap az egészségért! Az idei 366 ismerõsöm unszolására a természet gyógyító erejére bíztam magam. napból csak egy nap, amelyen az egészségé a fõszerep. Ennyit ugye Mintegy két hónap elteltével a panaszaim megszûntek, egészségem megér mindenkinek? helyreállt! Mirõl volt szó? Október 25-én Egészségnap -ot tartottunk.a nap Az embert az emeli fel a mindenségek fölé, hogy teremt, alakítja, vendége Gillich István neves természetgyógyász volt, elõadásában a formálja környezetét, fogékony az újra és tudását, tapasztalását természet gyógyító erejérõl, táplálékainkban rejlõ, egészségünket megosztja másokkal. Én is úgy éreztem, ezt nem tarthatom óvó lehetõségekrõl beszélt, majd természetesen minden felmerülõ magamban, el kell, hogy mondjam másoknak is, mindenkinek, aki kérdésre választ adott. rá van szorulva tudja meg: a gyógyszereken túl is van egészség és ez Vendégünk volt a Rákbetegek Országos Szövetsége Szolnoki elérhetõ! A természet gyógyító ereje mindenkinek rendelkezésére Napforduló Szolgálatának vezetõje, aki e korunkban oly sok áll, csak akarni kell, tenni kell érte egy kicsit. szenvedést okozó betegségrõl, a betegek támogatási lehetõségérõl Szomorú látni mennyi beteg, testi és lelki problémával küzdõ ember adott a hozzáfordulóknak felvilágosítást. él körülöttünk. Kortársaim 40 és 60 év között vezetik a halálozási Megismerhettünk egy magyar találmányt, egy orvostechnikai statisztikát. Miért e beteg nemzet, miért e beteg nép? Ha most fel berendezést, mely nem csak az egészség megõrzését segíti elõ, de kellene sorolni a közismert okokat, bizony sokan igen hosszú listát klinikai tapasztalatok bizonyítják, hogy sokszor súlyos betegségek állítanának össze. E listákon az egészségtelen életmód, nem leküzdésében ámulatba ejtõen hatékony. A készüléket megfelelõ táplálkozás bizonyára mindenkinél az elsõ helyeken természetesen e napon bárki díjmentesen kipróbálhatta. szerepelne. Ezután szorosan következnének a lelki problémák, így A nap szenzációját a Celladam Csoport munkatársai jelentették, ezek együtt, bizony már is megvilágítja, rámutat arra, hogy mitõl akik délelõtt 9.00 órától délig a húsz éve jól ismert Celladam-tesztet vagyunk betegek. Sajnos orvoshoz már csak a végsõ esetben végezték el a hozzájuk fordulókon. fordulunk, amihez még hozzáadódik az egészségügy mai kritikán Mit jelez a CELLADAM teszt? A daganatos megbetegedések aluli állapota, máris világossá válik a fenti statisztika. kialakulásának folyamata a szervezetben mindig keletkezõ deviáns Mit lehet ez ellen tenni? Egyre nagyobb hangsúlyt kap a sejtek és az ezeket elpusztító immunrendszer egyensúlyának felvilágosítás, a megelõzés. Bizony, sokkal kevesebbe kerül felborulásával kezdõdik. megelõzni a betegséget, mint nem törõdni egészségünkkel, A CELLADAM TESZT a szervezet immunrendszerének megvárni amikor baj lesz, akkor szaladni, kapkodni fûhöz-fához. egyensúlyi állapotáról ad felvilágosítást. Pozitív eredményû teszt Aki nem költ az egészségére, az majd sokkal többet költ azt jelzi, hogy az immunrendszer az egyensúlyi állapottól eltérõ betegségére. Tessék csak megkérdezni a gyógyszertár forgalmát! állapotban van, valószínûleg rosszindulatú sejtnövekedés zajlik. Mennyit költünk betegségeinkre!? Mert egészségünk ugyan pénzbe Lehetõség volt további, egészségünket védõ termékek kerül, de közel sem annyiba, mint gondolnánk. Természetesen megismerésére, hiszen a nap során a forgalmazók ezeket többet kell áldozni gyümölcsre. A gyerekeink szervezetét tönkre bemutatták, tanácsadást végeztek és természetesen ezeket meg is tevõ, savasító kólák és színezett, cukrozott üdítõk helyett tavasszal, lehetett kóstolni, vásárolni. õsszel természetes vitaminokkal kell szervezetüket, szervezetünket Összességében sikeres, minden résztvevõ és érdeklõdõ számára megerõsíteni, de mindezek költsége eltörpülhet egy-egy súlyosabb hasznos nap volt. Terveink között szerepel, hogy a következõ évben betegség gyógyszerköltsége mellett. Nem beszélve arról, hogy is rendezünk Egészségnap -ot, egy napot az Ön egészségéért, egy betegség esetén kimarad gyermekeinknél az iskola, felnõtteknél a napot mindannyiunk egészségéért! munka, ami még halmozza a veszteségeket, hiszen nem elég, hogy Madarász Sándor az ember beteg, gyógyszerre költ de még kevesebb is lesz a havi bevétel. Fontos, hogy tudjuk: szervezetünk milyen állapotban van, mennyire vagyunk kitéve esetleges betegségeknek. Erre vannak a különbözõ szûrõvizsgálatok. Sajnos ezek nehezen elérhetõk, senki sem szeretne napokat rendelõkben tölteni, egy-egy magánorvosi állapotfelmérés pedig sokak számára nagy költséget jelent. Vannak ugyan akik homokba dugják a fejüket és arra sem Tóth Áront és feleségét kíváncsiak, hogy a saját egészségi állapotuk milyen! Remélem 55-dik házassági évfordulóján kevesen vannak és mind család nélküli, magányos emberek, mert nagyon sok szeretettel köszöntik, nekik így nincs felelõsségük, nem kell senkirõl sem gondoskodni. De ha mégsem így van, akkor kérem õket, gondolják végig: fiai, menyei, unokái felelõsséggel tartoznak nemcsak saját maguknak, de és sok házastársuknak, gyerekeiknek is! Mert ki gondoskodik majd róluk, jó egészséget kívánnak! ha felelõtlenségük miatt házukban a betegség lesz az úr, a betegség lesz az, ami elviszi a kereset nagy részét.

9 9 Életjel Születések Balogh Richárd október 2-án Bokor Ramóna október 5-én Dankó Rebeka október 29-én Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk id. Furcsa Imre temetésén részt vettek és sírjára koszorút és virágot helyeztek. Gyászoló család Orvosi ügyelet Jászapáti, Kossuth L. út 10. Tel.: 06-57/ Jászapáti, Jászivány, Jászkisér, Jászszentandrás, Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jásztelek Délután 16 órától másnap reggel 8 óráig Vasárnap és ünnepnap egész nap Családi eseményekre és más alkalmakra várjuk megrendelésüket! B a lláné Er z s ike Virágüzletében Jászkisér, Fõ út 34. Telefonon: Házasság kötés Nem volt Október hónapban! V I RÁG ÜZ L E T Tóth Zsigmondné Magdika Köszönetét fejezi ki gyászoló családunk mindazoknak, akik id. Nemes Györgynét utolsó útjára velünk kísérték, gyászunkban osztoztak és virágokat helyeztek a sírjára. Még olyan - mintha meg sem történt volna- Távolról látjuk - merre mehetett! Most hogy elvesztettük mindnyájunknak fáj - Miért nem szerettük jobban - míg lehetett Juhász Zsófia Halálozás Duka Dezsõné Nyári Julianna 75 éves korában október 1-én Ládi Gerzson 73 éves korában október 3-án Gortva Anna Andrási Anna 38 éves korában október 3-án Varga József 79 éves korában október 8-án Kun Sándorné V. Tóth Ilona 65 éves korában október 8-án Bella Pál 46 éves korában október 9-én Pásztor Lászlóné Tõsér Sára 75 éves korában október 10-én Csete Mihály 86 éves korában október 16-én Szirze Sándor 82 éves korában október 18-án Nagy Lajos 86 éves korában október 21-én Donkó Mátyás 74 éves korában október 23-án Szeremi Sándor 85 éves korában október 24-én Gócza László 53 éves korában október 28-án Korsós József 86 éves korában október 29-én

10 10 Megemlékezés - és ami azt követte mártírok elõtt tisztelegve, hálát leróva elhelyezett koszorút meggyalázták. Az október 23-i forradalom 52-ik évfordulóján Az ilyen szándékkal, cselekedettel a hõsöket, mártírokat méltóképpen megemlékeztünk a forradalom mártírjaira, hõseire. gyalázták meg és saját magukat. Köszönetet és elismerést érdemelnek, akik szervezték, Az ilyen gyalázatos cselekedetre normális ésszel nem lehet közremûködtek a méltó és tiszteletteljes ünnepségen. elfogadható magyarázatot adni. Mert az ilyen, vagy hasonló Fejet hajtva a forradalom hõseinek, mártírjainak emlékmûve elõtt cselekedet olyan, mintha legközelebbi hozzátartozóinak sírját s külön is Jászkisér szülöttjének, Silye Sámuelnek a forradalom gyalázta volna meg. Az ilyen ember pedig nem más, mint mártírjának kopjafája elõtt elhelyeztük a megemlékezés szellemi toprongy. koszorúit, virágait. Jászkisér, november 10. Sajnos településünkön vannak személyek, akik a hõsök elõtt, V A

11 9 11 Az SPS rendszer bevezetése Gazdálkodók figyelmébe részesülnek közösségi mezõgazdasági támogatásban tõl az agrártámogatások odaítélésének feltétele nem a termelés, hanem a A közösségi jogszabályok követelményeivel összhangban Kölcsönös Megfeleltetés követelményeinek betartása lesz. A KM nem Magyarország augusztus 1-ig értesítette az Uniót arról, hogy más, mint egy feltétel rendszer, amelynek elõírásait be kell tartania a 2009-tõl áttér az SPS rendszer alkalmazására. A parlament eltérõ gazdálkodónak ahhoz, hogy hozzájuthassanak a támogatásaik teljes döntése esetén a bejelentés visszavonható Októberben az összegéhez. Amennyiben nem tartják be a követelményeket, úgy a országgyûlés elfogadta az SPS rendszer bevezetését. támogatási összeget csökkentik, legrosszabb esetben teljes egészében Az új SPS rendszer olyan jövedelemtámogatást jelent, ami törlik. alapján nem a támogatás igénybevétele kényszeríti a termelõt bizonyos A KM két alappillére a Jogszabályba foglalt gazdálkodási termék elõállítására, hanem jövedelem biztonságának garantálása követelmények (JFGK) és a Helyes mezõgazdasági és környezeti mellett egy piaci kereslethez igazodó magatartásra ösztönöz. Az SPS állapot elõírásai (HMKÁ). A JFGK követelményeit Magyarországon másik fontos eleme, hogy a támogatásért cserébe a gazdálkodónak fokozatosan 2009, 2001-es ütemezéssel fokozatosan kell bevezetni. egészséges termékeket kell úgy elõállítania, hogy közben a környezetet Követelmény rendszer alapját nem új, hanem jelenleg is alkalmazott sem károsítja. A támogatás feltétele 19 környezetvédelmi, állatjóléti és jogszabályok képezik. élelmiszerhigiéniai elõírás maradéktalan betartása. Ez az úgynevezett január 1-tõl bevezetendõ és ellenõrizendõ JFGK-k. kölcsönös megfeleltetési rendszer. Erre majd a késõbbiek során térek - vadon élõ madarak védelme ki. - felszín alatti vizek védelme A kiosztott támogatási jogosultság, mint vagyon értékû jog a - szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználása termelõ tulajdonába kerül. Évente a megszokott idõpontig, május 15-ig - vizek mezõgazdasági eredetû nitrát szennyezése kell majd a támogatást igényelni, melyhez a termelõnek támogatási - természetes élõhelyek valamint vadon élõ állatok jogosultsággal valamint azzal megegyezõ hektárszámú termõfölddel és növények védelme kell rendelkezni. - állatok jelölése, nyilvántartása Támogatási jogosultságok kiosztása az alkalmazás elsõ - szarvasmarha félék azonosítása, nyilvántartása évében 2009-ben történik. A támogatási jogosultság egység értékének - juh és kecske félék azonosítása, nyilvántartása megállapításakor 2 komponenst vesznek figyelembe. Az elsõ január 1-tõl a HMKÁ elõírásainak betartása is komponens az, mely minden 2009-ben bejelentkezett és jogosult ellenõrizve lesz. Ezeket a szabályokat 2004-tõl már be kellett tartania a területtel rendelkezõ földhasználót megillet. Ez az úgynevezett gazdáknak, melyek azóta kibõvültek. A bõvített elõírásokat az 50/2008. regionális komponens. Várható összege: kb. 125 euró/hektár. A másik (IV.24.) FVM rendelet tartalmazza. Közülük legfontosabb talán a pedig az úgynevezett kiegészítõ komponens. Ennek kiosztása vetésváltásra vonatkozó elõírások betartása: úgynevezett történelmi bázis alapján történik, melyet a termelõ - egymás után 2 évig termeszthetõ növények: rozs, korábban top up -ként vette igénybe. Ez gabona és olajos magvak búza, tritikale, árpa esetében euró/hektár körül alakulna. A termelõt megilletõ - egymás után 3 évig termeszthetõ a kukorica támogatási jogosultságok száma a 2009-es földhasználat alapján - több évig termeszthetõ maga után: évelõ kertészeti bejelentett hektárszám lesz. A támogatási jogosultságok egységértékét k u l t ú r á k, é v e l õ t a k a r m á n y n ö v é n y e k, a regionális komponens és a kiegészítõ komponens összevont összege fûmagtermesztés, méhlegelõ céljából vetett adja, mely még tovább növekedhet, ha más jogcímen is vett igénybe növények illetve energetikai hasznosítás céljából támogatást a termelõ. vetett több éves növények. A kormány és az agrár érdekképviseleti szervek az SPS Néhány fontosabb szabály: rendszertõl a gazdálkodás megerõsödését várja, hiszen 2013-ig - tarló, nád, növényi maradvány valamint pontosan meghatározott összegû támogatásra számíthatnak a gazdák, a gyepek égetése tilos! termelési szerkezetüket pedig a mindenkor piaci viszonyokhoz - gyepterületek túllegeltetése valamint alakíthatják. maradandó kár okozása tilos! Az áttérés fogyasztói érdekeket is szolgál. A támogatások - mezõgazdasági területeket gyommentesen kell versenyképesség növelése mellett a biztonságos élelmiszer ellátás tartani a nem kívánatos fás és lágyszárú megteremtésére, az olcsóbb magyar élelmiszerek elõállítására növények megtelepedését, terjedését meg kell irányulnak. Az SPS rendszer földhasználati stabilitást nyújt, hiszen akadályozni! mind a jogosultságot megkapó földhasználó mind pedig a bérbeadó A szabályok betartását szigorúan ellenõrzik, a támogatást földtulajdonos hosszú távú, de mindkét fél számára elõnyös bérletben igénylõk 1 %-a számíthat rá. Az ellenõrzési mintába kerülõk érdekelt. körét kisebb részben véletlen szerûen, nagyobb részben A évi bevezetés azért is célszerû és megalapozott, mert kockázat elemzés alapján határozzák meg. 5 éves SAPS, top up gyakorlat után egy újabb 5 éves változatlan Ha van ellenõrzés akkor sajnos elõfordulhat szabálytalanság is, ami szabályú SPS gyakorlatot kíván meghonosítani. A 2011-es földpiaci szankciót von maga után. nyitási kényszer miatt célszerûbb a jogosultságok 2009-ben történõ kiosztása, hiszen a földet vásárolni kívánó külföldi és jogi személyek Amennyiben bõvebb információra van szüksége, bizalommal számára a földet a jogosultsággal együtt kellene megvásárolni. Vagyoni forduljon a falugazdászhoz. értékû jog értéknövelõ tényezõ, beépül a föld az üzem árába is. Így az Ügyfélfogadás újonnan belépni kívánó külföldi befektetõk már egy magasabb belépési Október 1-tõl a településszintû falugazdászi ügyfélszolgálatot csak ott korláttal szembesülnek. lehet folytatni, ahol ezt az adott önkormányzat igényli. Forrás: MVH, FVM értesítõ Térítésmentesen biztosítja a helyiséget, megteremti a mûködés A leírtak célja egyenlõre csak a figyelemfelkeltés. Az SPS technikai és infrastruktúrális feltételeit. Azokon a településeken ahol ez rendszer bevezetését és a szabályait majd rendelet fogja szabályozni. nem biztosított nincs ügyfélfogadás a gazdák a területi központokban intézhetik ügyeiket. Kölcsönös megfeleltetés Jászkiséren az önkormányzat biztosítja a szükséges feltételeket a A Kölcsönös Megfeleltetés (KM) elõzményei már korábban munkavégzéshez, fénymásolásra, faxolásra, a Polgármesteri is léteztek, mely az Európai Unió Közös Mezõgazdasági Politikájának Hivatalban van lehetõség évi reformjának során jött létre. Az Unió Tagállamai elsõsorban Köszönet a gazdák nevében is. azzal a céllal hívták életre, hogy a mezõgazdasági termelés fenntartható Farkas László jellegét erõsítsék, illetve a Közös Mezõgazdasági Politika társadalmi falugazdász elfogadottságát növeljék, azon európai adófizetõk körében, akik nem november 12.

12 12 U-7-es korcsoport Minden évben az óvodák és az iskola segítségével válasszuk ki az ügyes gyerekeket, akik szeretnék szervezett keretek között elsajátítani a foci alapjait. Heti kettõ edzésen mindenféle gyakorlatokat végeznek labdával. Ebben a korban cél, hogy minél ügyesebben bánjanak a labdával, megismerjék a szabályokat. Az õsszel központilag szervezett három labdarúgó tornán vettünk részt. Az összesített eredmények alapján 2. helyezést értük el hat csoportból. Labdarúgó utánpótlás A Jászkiséri Sportegyesületben a közvetlen utánpótlás nevelése hat korosztályban történik. Most öt korosztály munkájáról és eredményérõl számolunk be, az ifjúsági csapatról mivel még tart a bajnokságunk majd egy késõbbi számban.a gyerekekkel igyekeztünk egészen fiatalon megszerettetni a labdarúgást, ezért már hét éves kortól lehet nálunk sportolni. Az U-7, U-9 és U-16 évesek korosztályával Gócza Zoltán, U-11-es csapattal Tarkó József és felesége Anikó, az U-13 korcsoporttal pedig Kozma Zoltán foglalkozik. Köszönjük a szülõknek a segítségét a versenyekre való szállításban. Külön köszönet Tóth Istvánnak, Tóth Simon Sándornak és Ádám Kálmánnak, akik a serdülõ és U-13-as csapatot szállították a bajnoki mérkõzésekre. Az iskola támogatásának köszönhetõen a téli idõszakban tornateremben edzhetnek a gyerekek. Kérünk mindenkit, hogy a már hagyományos decemberi sportbálra minél többen jöjjenek el ezzel is támogatni a fiatalok sportolását. Az U-7, U-9 és U-16 évesek korosztályával Gócza Zoltán, U-11-es csapattal Tarkó József és felesége Anikó, az U-13 korcsoporttal pedig Kozma Zoltán foglalkozik. tartózkodnak és játszanak kint a sporttelepen. Már ügyesen bánnak a labdával, célunk a csapatjáték, a csapatszellem fejlesztése. Ez a korosztály is három tornán vett részt és hat csapat közül szintén a 2. helyet szerezte meg. A csapat tagjai: Baksa Róbert, Kiss Csaba, Korsós Gergõ, Miklós Simon, Sõti Levente, Sõti Tamás, Sziráki János. Gócza Zoltán edzõ U-11-es korcsoport án pénteken kezdõdött Besenyszögön a III. fordulós NUPI torna, ahol a jászkiséri U 11-es gyerekek korosztálya 6 héten keresztül 3 hétvégén mérhette össze tudását. Jászladány, Kõtelek, Jánoshida, Besenyszög, és Nagykörü csapataival. Ebben a korcsoportban a következõ gyermekek vannak: Jónás Máté, Ajtai Sándor, Emõdi Zoltán, Ördög Dominik, Járvás Gergõ, Barna Gábor, Tallósi Máté, Kollár István, Papp Levente. Várjuk még 2002-ben született gyermekek jelentkezését. Gócza Zoltán edzõ U-9-es korcsoport A csoport tavaly kezdte el a munkát, az ebben résztvevõ gyerekek sokat fejlõdtek. Ezekrõl a gyerekekrõl elmondható, sikerült a focival megfertõzni õket. Nemcsak az edzéseken, a többi szabadidejükben is sokat Gajdos Balázs, Horváth Dávid, Fekete Máté, Szeremi Bálint, Sõti Zoltán, Rácz Máté, Sõti József Ádám, Csikós Roland, Tarkó Dániel, Vincze Zoltán, Jász Suba András, Ajtai Gábor, Vígh József, Korsós Alex EREDMÉNYEK I. Forduló Jászkiséri SE - Jászladányi SE 3-0 Kõteleki FK - Jászkiséri SE 0-5 Jánoshidai SE - Jászkiséri SE 0-3 Jászkiséri SE - Besenyszögi SE 0-1 Nagykörüi LC - Jászkiséri SE 0-3 II.Forduló Jászkiséri SE - Jászladányi SE 5-0 Kõteleki FK - Jászkiséri SE 0-5 Jánoshidai SE - Jászkiséri SE 0-7 Jászkiséri SE - Besenyszögi SE 1-0 Nagykörüi LC - Jászkiséri SE 0-3 III.Forduló Jászkiséri SE - Jászladányi SE 3-0 Kõteleki FK - Jászkiséri SE 1-4 Jánoshidai SE - Jászkiséri SE 0-0 Jászkiséri SE - Besenyszögi SE 3-0 Nagykörüi LC - Jászkiséri SE 1-3

13 13 A 3. forduló végén az összesített pontok alapján Jászkisér csapata a 39 szerzett és 3 kapott góllal az I. helyen végzett. Gólszerzõk: Sõti József Ádám 14 Tarkó Dániel 13 Sõti Zoltán 6 Vincze Zoltán 5 Horváth Dávid 1 Eredményes szereplésükért Sõti József Ádámot, Tarkó Dánielt, Sõti Zoltánt és Vincze Zoltánt meghívták Ausztriába egy Nemzetközi torna részvételére án.Ezúton is gratulálunk nekik kiemelkedõ teljesítményükért. Az U 11 - es korosztály augusztus végén kezdte meg edzéseit és azóta heti 2 alkalommal tartanak edzést. A gyerekek kitartó munkával és lelkesedéssel végzik feladataikat. A csapat azóta egy NUPI tornán vett részt. Az eredményekbõl is látszik, hogy ezalatt a rövid idõ alatt igazi kis összetartó csapattá kovácsolódott. Gratulálunk az elért eredményekhez és további sikereket kívánunk a jövõben is. Ez úton szeretnénk megköszönni a szülõknek, hogy segítettek a gyerekek utaztatásában. Tarkó József és Lajkó Anikó U- 16 korosztály (serdülõk) A serdülõ labdarúgó csapattal júliusban kezdtük el a felkészülést, mivel a nyáron két utánpótlás tornán is részt vettünk. Új csapatot kellett építeni, mivel a tavalyiból 10 játékos átkerült az ifjúságiakhoz. Fiatal játékos keretet sikerült összehozni, 90 %-a még a következõ évben is ebben a korosztályban szerepelhet. Július végén Jászberényben a hagyományos Rétsági Gyula nemzetközi tornán nagy erõs mezõny gyûlt össze, pl: Budapesti Honvéd, Jászberény, Marosvásárhely. Nyolc csapatból végül a hatodik helyen végeztünk. Augusztus elején az egyesület sportnapján serdülõ villámtornát rendeztünk, ahol Jászapáti ellen 3:0-ra nyertünk, Jászberénnyel 1:1-re végeztünk, de jobb gólkülönbséggel megelõzött bennünket. Szeptemberben kezdõdött a serdülõ bajnokság, ahol az õsszel 50 %-osan szerepeltünk. Képesség alapján több volt a csapatban. Tél folyamán erõsítenünk kell a küzdõ és közösségi szellemet. Kiugró eredményünk volt a Jászladány ellen elért 18:0-s gyõzelem. A csapat játékosai: Vincze Gábor, Krizsai Csaba, Kun Máté, Drávucz Dávid, Faragó Viktor, Horváth Krisztián, Sõti Gábor, Fehér Attila, Dankó Tibor, Tóth Simon Krisztián, Vincze Miklós, Sõti Gergõ, Korsós István, Baksa Zoltán, Mihályi Roland. A csapat õszi gólkirálya Korsós István lett 10 góllal. Gócza Zoltán edzõ Õszi Sportnap Községi sportpályánkon okt. 9-én megtartottuk õszi sportnapunkat. Minden óvodától a nagycsoportos gyerekek vettek részt a versenyen. Bemelegítõ zenés torna után 4 csoportot alakítottunk. Ezután a pályán szétszórt hagymát, almát, tobozt és paprikát kellett összegyûjteni a csapatoknak. Legnagyobb élményt az a feladat nyújtotta, ahol a célt megkerülni tökgurítással kellett. Végezetül a sok játékos feladat után elfogyasztottuk a Szentpéteri Róbert által felajánlott üdítõket. A verseny végén tapssal jutalmaztuk a gyerekeket, majd megállapítottuk: Nem a gyõzelem, a részvétel a fontos A Berényi Mûhely õszi tárlatán voltunk Jászberényben a Déryné Mûvelõdési Központban október 13-án nyitották meg a Berényi Mûhely alkotóközösségének õszi tárlatát. Az amatõr képzõmûvészek melynek tagja között van Pásztorné Gyõr Marika is 19. alkalommal állították össze gyûjteményes bemutatójukat. A megnyitóra meghívót kaptam Marikától, aminek nagyon megörültem. Annál is inkább, mert a meghívó elején Pásztorné Gyõr Mária Faluszéle c. olajfestménye látható. Kedves, régi szokásának megfelelõen Marika bevitt bennünket Jászberénybe a kiállítás megnyitójára. Az ünnepélyes megnyitó elõtt Kriszta Emánuel László, a Lehel Vezér Gimnázium 12/c osztályos tanulója a Honfoglalás c. film betétdalát énekelte el e megjelenteknek, majd Dr. Dobos László a Jászok Egyesületének ügyvivõje mondta el megnyitó beszédét. A megnyitójában utalt arra, hogy októberben van Szent Lukács, a festõk védõszentjének napja. Tehát a kiállítás nem csak a reneszánsz évéhez, hanem ehhez is igazodik. Dr. Dobos László után Nagyné Koncz Éva a Berényi Mûhely elnöke is köszöntötte a szép számú érdeklõdõt. Elmondta, hogy a tizenegy helyi alkotó gyûjteményes bemutatója mellett a kiállítók között van vendégként Benkõné Domokos Zsuzsa Szigetszentmiklósról. Nagyon szép alkotásokat láttunk és Rózsáné Borikával hálásak voltunk Marikának, hogy születésnapja alkalmából mi kaptunk ilyen csodálatos ajándékot tõle (éppen október 13-án van Marikának a születésnapja) és viszonzásul csak szóban tudtuk felköszönteni. Isten éltesse és vigyen még sokunkat, sokáig a kiállításaira. Zelei Józsefné Sok szép vers elmondása után a Bocskai úti óvodában jólesett a finom vitamin, alma, sült tök. Begurult hét sütõtök Tüzes-e a sütõtök? Mit akarsz hét sütõtök? Teleülni sütõtök S mi lesz, ha megsültök? Tied lesz a sült tök Anyanyelvi munkaközösség

14 SZILVESZTERI BÁL Belépõ Ft Jászkiséren a Mûvelõdés Házában 30 Vacsora: 19 -tól Elõétel Lyoni libamáj brokkolis jércemell francia saláta Fõétel Rozsdás marhafelsál pulykajava jóasszony módra gombás rizs petrezselymes burgonya csemege uborka Desszert ekler fánk ÉJFÉL UTÁN Juhbeles VIRSLI! Zenét szolgáltatja: Szolcsák és zenekara Asztalfoglalás: Szabóné Márti 06-20/ ÉV VÉGI BEVÁSÁRLÁSÁT KEZDJE a TOMBOLA! MULATNI KELL!!! TÁNCRA FEL!!! SZABÓ és TÁRSA KFT. HÚS ÉS BAROMFI BOLTJÁBAN Akciónk: Csirke far-hát Csirke comb Tyúk Sütõ kolbász Ft/kg Ft/kg Ft/kg Ft/kg Az akció dec. 24-ig érvényes! Ha a hiredetésnéllévõ kupont levágja és behozza üzletünkbe, vásárlásánál 10% kedvezményt adunk! A kupon beváltható: kizárólag Szabó Sándor (Hús és Baromfi) boltjában. /a szemben lévõ Baromfiüzletet már rég nem a Szabó és Társa Kft. üzemelteti!/ tel.: 06-20/ Naponta friss: baromfihús, sertéshús, marhahús, házi készítésû töltelékáru kapható SCIENNET kártya tulajdonosok FIGYELEM! KUPON 10% december 1-tõl aki a kártyát felmutatja állandó kedvezményt kap. ÉTKEZÉSI UTALVÁNYÁT BEVÁLTJUK! AKI A MINÕSÉgET SZERETI, A SZABÓ HÚSÜZLETET KERESi!

15 15 RENDÕRSÉGI FELHÍVÁSOK A hideg, illetve a tél beköszöntével fõként a tanyák, hétvégi házak, egyéb ingatlanok üresen maradnak a tavasz megérkezéséig. A lezárt állapotban hátrahagyott lakatlan épületeket azonban sokszor feltörik, s az ott található értékeket elviszik. Kérjük a tulajdonosokat, hogy amit tudnak, és lehetõségük van rá, vigyenek el magukkal, gondolunk televízióra, mikrohullámú sütõre, más elektronikai dolgokra, valamint készpénzre. Ezzel is próbálják megelõzni azt, hogy az esetleges betörésekkel járó károkat leszámítva, ne érjék Önöket jelentõsebb kiadások a berendezések pótlása miatt! Sajnos az idõs személyeket sûrûn becsapják azok, akik bûncselekmény elkövetésével szeretnének pénzhez jutni. Ennek érdekében különbözõ történeteket találnak ki, általában csoportosan. (Pl.: rosszullét imitálásával, szívesség kéréssel, hivatalos eljárás színlelésével, pénzváltással, nyereményjáték miatti ajándék átadásával, közelben dolgozó munkásként, aki a telket megnézné, stb ) becsengetnek, vagy bemennek olyan házakba, ahol többnyire idõs, egyedül élõ, esetleg beteg személyek élnek, majd figyelmüket elterelve társaik besurrannak lakásukba. Ott felkutatják az értékeket, majd azokkal együtt sietve távoznak. A tél közeledtével, az elmúlt évek tapasztalatai alapján, sûrûn elõfordult olyan eset, amikor azzal az ürüggyel keresték fel az állampolgárokat ismeretlen személyek, hogy tûzifát hoznak pár napon belül az Önkormányzat megbízásából, ám az árát elõre kérik kifizetni. A gyanútlan sértettnek csak késõbb jut tudomására, mikor a pénzt átadta és az elkövetõ is elmenekült, hogy áldozattá vált. Kérjük a lakosság figyelmét, hogy ilyen, vagy ehhez hasonló trükkök miatt ne hagyják becsapni magukat, pénzt, vagy más értéket ne adjanak át idegeneknek, vagy elõtte gyõzõdjenek meg arról, hogy állításuk megfelel-e a valóságnak! Továbbá, ha tehetik, a gyanús személyek jármûveinek rendszámait jegyezzék meg, mert a Rendõrségnek nagy segítséget nyújtanak a felderítésben! Jászberényi Rendõrkapitányság Budai Orsolya r. hadnagy sajtóreferens 1.Mikrovállalkozásoknak (10 fõ alatt foglalkoztat, 500 millió GOP E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások alatti az éves árbevétele) támogatása Azon vállalkozások számára, ahol az éves nettó árbevétel nem Támogatható tevékenység: weboldalfejlesztés, e- haladja meg a 200 millió forintot, a Mikrovállalkozói kereskedelemmel és e-szolgáltatásokkal összefüggõ hardver, hitelprogram címû kiírás pályázható jelenleg: szoftverek beszerzése, kapcsolódó - szolgáltatások, - képzés, forint 10 millió forint közötti beruházási vagy tanácsadás, - promóciós költségek forgóeszköz hitel igényelhetõ, 6,5%-os fix kamatra. Igénybevételére jogosult: gazdasági társaságok, szövetkezetek, Bõvebb információ kérhetõ: Tel: vagy egyéni vállalkozók oldalról vagy a lenti elérhetõségeken. Támogatás formája és mértéke: vissza nem térítendõ 50%-os támogatás PLUSZ 1 FÕ, a vállalkozás elsõ alkalmazottjának felvétele Támogatási összeg: min Ft, max Ft Támogatható tevékenységek: a vállalkozás ELSÕ Beadási idõtartam: május 5-december 31. alkalmazottjának 15 hónapos foglalkoztatása, kapcsolódó GOP /D Komplex technológiai beruházás a eszközbeszerzés, és képzés hátrányos helyzetû kistérségekben induló vállalkozások Igénybevételére jogosult: jogi személyiséggel rendelkezõ, vagy részére jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, egyéni Támogatható tevékenységek: Eszközbeszerzés, infrastrukturális vállalkozó, akinek óta nincs alkalmazottja és ingatlan beruházás, licenc és know-how beszerzések, Támogatás formája és mértéke: vissza nem térítendõ információs technológia fejlesztése, piacra jutás támogatása, támogatás,mely tartalmazza a foglalkoztatás költségeit 12 vállalati HR fejlesztés, tanácsadás igénybevétele, szabványok hónapig, valamint képzés és eszközbeszerzéshez 70%-os bevezetése és tanúsíttatás. támogatás, de maximum Ft Igénybevételére jogosult: kettõs könyvvitelt vezetõ gazdasági Beadási határidõ:2009. február 17. társaságok, szövetkezetek, SZJA hatálya alá tartozó egyéni Bõvebb információ: vállalkozók. Támogatás formája és mértéke: vissza nem térítendõ 40%-os 2.Kis és középvállalkozásoknak (10 fõ feletti foglalkoztatott, támogatás 500 millió feletti nettó éves árbevétel) Támogatási összeg: min Ft, max Ft. GOP /A, Mikro- és kisvállalkozások technológia Beadási idõtartam: május 05 - december 1. fejlesztése Támogatható tevékenység: technológiai fejlesztést eredményezõ beruházások (új vagy 3 évnél nem régebbi használt eszköz beszerzése) Igénybevételére jogosult: gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók Támogatás formája és mértéke: vissza nem térítendõ 40%-os támogatás Támogatási összeg: min Ft, max Ft Beadási idõtartam: április 4-december 31. Pályázati lehetõség vállalkozásoknak Valamennyi pályázat esetében további információ kérhetõ: Fazekas Éva kistérségi koordinátor Új Magyarország Pont Jászberényi kistérség Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht Jászberény Szabadság tér 16. II.em Mobil: 06-30/

16 16 NE BÍZZA A SZERENCSÉRE, HA BIZTOSAN MEGELÕZHETI AZ INFLUENZÁT Az ingyenes influenza elleni oltóanyagok október közepén az ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézetébe érkeztek: db a felnõttek és 140 db a 3 éven aluli gyermekek részére. A vakcinák már a háziorvosoknál, házi gyermekorvosoknál vannak. Ingyenes oltóanyagra jogosultak: minden 60 éven felüli egészséges és beteg minden krónikus beteg, gyermek és felnõtt minden ápolt és dolgozó a szociális intézményekben minden ápolt a kórház ápolási osztályán minden egészségügyi dolgozó minden dolgozó a baromfifeldolgozókban minden dolgozó az 1000 db baromfinál többet tartó telepeken Az elmúlt öt évben a 60 éven felüliek érdeklõdése az ingyenes oltóanyag iránt joggal kritizálható: háromból csak egy 60 éven felüli kérte a vakcinát. - A Jászság 60 éven felüli lakosainak száma kb Közülük az elmúlt öt évben évente mindössze 7-8 ezren oltatták magukat, ezren nem éltek azzal a lehetõséggel, hogy koruknál fogva ingyen kaphatnak egy oltást, amivel egészséget, életet és nem kevés gyógyszerkiadást menthetnek meg. - Kérem az idõskorú jászaink hozzátartozóit - gyermekeit, unokáit - beszéljék rá a szülõket, nagyszülõket, hogy oltassák be magukat! Értessék meg, hogy a korral nemcsak a hajuk lett õszebb és ritkább és nemcsak a bõrük lett ráncosabb, hanem a védekezõképességük sem a régi: könnyebben elkapnak egy influenzafertõzést, különö sen, ha valamilyen más krónikus betegségük is van. Például a cukorbetegek háromszor nagyobb eséllyel fertõzõdnek meg az influenza vírusával! - Tudom, nehéz meggyõzni azokat, akik érvként azt hozzák fel, hogy tavaly, tavalyelõtt vagy soha nem oltattam magam, mégsem kaptam el. Lehet, hogy egy régi nagy influenzajárvány idején ( ban, vagy ben, vagy ban) - akár lábon kihordva - az immunrendszert felejthetetlen sokk érte és ezért bizonyos fokú védettséget kapott. Csakhogy a nagy járványok óta eltelt idõ alatt nemcsak Õ, a vírus is megváltozott, mert az influenza vírusa köpönyegforgató, állandóan változik, hol jobban, hol kevésbé. Természetes, hogy az idõ múlásával egyre nagyobb valószínûséggel az idõs ember emlékezõképessége romlik és felejt el dolgokat. Egyre nagyobb a valószínûsége annak is, hogy az immunrendszere a éve látott felejthetetlen" vírust egyszercsak elfelejti felismerni és ennek az emlékezetkiesésnek" az idõskorúak körében sokszor halálos következménye lehet. Az influenza okozta halálesetek 80%-a a 60 éven felüliek közül kerül ki minden évben! Az influenza elleni oltóanyag életmentõ lehet számukra. Immunrendszerünk titokzatos, hirtelenharagú". Gondoljunk csak az allergiásokra: egyik napról a másikra az immunrendszerük a tojásfehérjét, a parlagfû virágát stb. idegennek nyilvánította, s azóta sem hajlandó ezen változtatni. Ahhoz, hogy megelõzzünk egy nagy járványt a gyenge immunrendszerû idõseket, és a krónikus betegeket be kell oltani! Ha kevesebben fogékonyak, kevesebben kapják el, kevesebben adjuk tovább - tehát nem bontakozhat ki nagy járvány. Aki nem jogosult ingyenes oltóanyagra a gyógyszertárakban receptre megvásárolhatja oltóanyagonként más-más áron 940 Ft-tól 2084 Ft-ig. A mai antibiotikum, köptetõ, köhögéscsillapító, fájdalom- és lázcsillapító árakhoz viszonyítva a nem ingyenes oltóanyag térítési díja is elenyészõ. Ne bízza a szerencsére, ha biztosan megelõzheti az influenzát! Jászberény, október 22. Dr. Sárközi Mária s.k. kistérségi tisztifõorvos Ismerje meg szervezete gyenge pontjait! Hõtérképkészítés /infravizsgálat/ az orvosi rendelõben január 17-én 9 órától A vizsgálat alkalmas: gyulladások, gócos elváltozások kimutatására, az ízületek, izmok betegségeinek feltérképezésére, emlõelváltozások kimutatására, esetleges szervi betegségek jelzésére. Akciós ára: Ft Bõvebb információért forduljon háziorvosához!

17 17 Páros aranylakodalom Október 18-án emlékezetes eseményre voltunk hivatalosak. Pirner Mihály és Káli Erzsébet, valamint Donkó János és Pirner Gizella együtt ünnepelték meg 50. házassági évfordulójukat. A nevezetes alkalom elõkészítése már hosszú hónapokkal elõbb elkezdõdött, s a két házaspár a Napközi Otthon ebédlõjébe várta vacsorára a népes vendégsereget. A testvérek, családtagok, unokák népes serege sorra érkezett, ajándékokkal megrakodva, meghatottan gratuláltak a jubiláló pároknak. A rokonokon kívül néhány jóbarát is volt a meghívottak között. A köszöntõ mely egyben pohárköszöntõ is volt elhangzása után az egyik ünnepelt, Pirner Mihály meghatottan köszönte meg hitvesének az elmúlt fél évszázadot. Ezután került sor a vacsorára, majd feltálalták a rengeteg finom süteményt, végül a puha- és grillázstorták is az asztalokra kerültek. A jó hangulathoz a vendéglátáson túl a remek zene is hozzájárult. Kora hajnalig ropta is mindenki, ahogy a lába bírta. Õszinte szívvel gratulálunk ismét az ünnepelteknek, és köszönjük ezt a felejthetetlen estét. Kiss János Tisztelt Adományozók! Ezúton szeretném megköszönni a rászorultak nevében, az adományozóknak a segítségüket, jó szándékukat. Továbbra is várjuk adományaikat. Az adományokat Jászkisér, Liliom úti épületben lehet leadni. Szeretném értesíteni a Tisztelt Adományozókat, hogy december 01-tõl a nyitvatartási idõ megváltozik. Az új idõpont: minden szombaton reggel 9 órától 12 óráig. Telefon egyeztetés után bármikor tudjuk fogadni adományaikat. Az adományozók névsora: Kalmár Izabella, Korsós Albertné, Zelei Józsefné, Szüle Andrásné, Gubiczné Csejtei Erzsébet, Dr. Katona Róza, Nagy Lajosné, Gyetvai Ferencné, Balogh Istvánné, Tóth Gyuláné, Papp Lászlóné, Rózsa Sándorné, Zsitnyánszky Imréné, Nemes Anna, Balogh Ferencné, Tóth Ferencné, Györgyi Anna, Pásztor Lajos, Csillik Ferencné, Krizsai Györgyné, Antal Sándorné, Bója Zoltánné, Csomor András, Csomor Andrásné, Bendõ Józsefné, Buktáné Tuza Ibolya, Tuza Józsefné, Tóth imréné, Lajkó Józsefné, Lajkó Anikó, Tóth Andrásné, Bagi Lászlóné, Petõné Nagy Mariann, Járvásné Nagy Edit, Bozsó Mihályné, Muhi Istvánné, Törõcsik Lászlóné, Rácz Ivánné, Keresztesiné Rácz Ildikó, Tóth László, Budainé Balogh Bea, Kovácsné Nagy Andrea, Járvásné Sóti Anikó, Gulyás Julianna, Gõz Józsefné, Karácson Katalin, Ozsváth Ferencné, Juhászné Varga Zsuzsanna, Jakab Tamásné Köszönettel: Ráczné Ajtai Terézia 20/ Hogy Önt is könnyen elérjék és megtalálják... Mi elkészítjük weblapját, Cégismerteto kiadványát! Kérjen árajánlatot! Jászkiséri Teleház tel.: 57/ Analóg és digitális fotókidolgozás! Ajándékkészítés saját fotó és ötlet felhasználásával! tel: 30/ , 57/ Jászapáti Árvai u. 2/a NÉVNAPOKRA ÜNNEPEKRE AJÁNDÉKOK DÍSZCSOMAGOLÁSBAN CSEMEGE KOSÁR MÁRKÁS ITALOK! SARKI bolt: Kossuth Lajos út 30. Telefon:

18 18 A EGON Magyarország Általános Biztosító Rt. Sebestyén Zoltán Területi Üzletkötõ Élet-, lakás-, gépjármûbiztosítások, valamint magánnyugdíjpénztár tag beléptetés HITELEK OTTHONÁBÓL Lakásvásárlás, bõvítés, korszerûsítés, Hitelkiváltás akár végrehajtás alatt is! Az ügyfélszolgálat helye megváltozott!!! Jászkisér Gárdonyi út 5. Elõzetes egyeztetés alapján házhoz is megyek! Mobil: 06-30/ Hirdessen a -ben! HIRDETÉSI ÁRAK: Egész oldal Ft Fél oldal Ft Negyed oldal Ft +Áfa Nyolcad oldal Ft apróhirdetés 500.-Ft Hirdetések leadási ideje minden hónap 10-e! Szeretettel várjuk Kedves régi és új vendégeinket a Deák Ferenc út 28. szám alatt nyílt szépségkuckóba Szolgáltatásaink: Fodrász Gubáné Katona Judit Tel: Eladó ház! Érdeklõdni lehet: Kozmetika Jászkisér, kéz Rigó és lábápolás u.6 alatt Tel: Urbán Fruzsina Tel: Fekvõ Szolárium, Ceragen masszázss ágy Tel.: hektárt meghaladó területû termõföldet vásárolnék vagy bérelnék! Ajánlatokat a 06-30/ ös számra kérnék! SCORPIO Biztonsági SSzolgálat Jászberény VAGYONTÁRGYAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLJA SCORPIO Biztonsági Szolgálat NINCS MÉG BETÖRÉSJELZÕ RENDSZERE? Ha a SCORPIO Biztonsági Szolgálatttal távfelügyeleti szerzodést köt, AZ ALAPCSOMAGOT MI INGYEN FELSZERELJÜK! Ajánlatunk csak lakossági ügyfeleknek szól. Bovebb információ az alábbi telefonszámokon: (57) , (20) , (20) PARADOX HUNGARY KFT. SCORPIO BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Újszilvás Község Önkormányzata LEADER Szilvafás Újszilvásért Újszilvás 1 622 520 Ft. Pándi-meggy gyümölcsfák. Tápiósági tábor infrastrukturális

Újszilvás Község Önkormányzata LEADER Szilvafás Újszilvásért Újszilvás 1 622 520 Ft. Pándi-meggy gyümölcsfák. Tápiósági tábor infrastrukturális CÉLTERÜLET: 1001529 NEM LHH HAJT-A CSAPAT AKCIÓCSOPORT ARCULATÁNAK FEJLESZTÉSE Község Önkormányzata Szilvafás ért 1 622 520 Ft ért Alapítvány Alma-sokk 1 600 200 Ft Pánd Község Önkormányzata Pándi-meggy

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

(2015. évi előzetes tervezet)

(2015. évi előzetes tervezet) (2015. évi előzetes tervezet) JANUÁR január 31. U21-es kispályás torna Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola Nagykőrösi Kinizsi FC FEBRUÁR február 1. U16-os kispályás kupa Nagykőrösi Kossuth Lajos

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg:

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely N a g y k e r e k i Könyvtári-, információs- és közösségi hely KÖNYV roma TÁR - Roma felhasználó a Könyvtárban - Méliusz Könyvtár 2016. január 25. Nagykereki Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő (2015.

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök Zsoldos Napok 2012. október 18. csütörtök 8 óra: A Zsoldos Napokat megnyitja: Pintér Etelka igazgatónő 8 óra: Nullenergiás házak előadás Előadó: Pászti Tóth Gyula Helyszín: B épület 2. terem 8 óra: 8.

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

es tanévre előzetesen felvett tanulók Általános adatok

es tanévre előzetesen felvett tanulók Általános adatok sor szám Beküldő iskola OM azonosítója 2010-2011-es tanévre előzetesen felvett tanulók Általános adatok Tanuló OM neve Tanuló neve Tagozat kód azonosító 1. 031589 ÁMK Mezőtárkány Egerfarmos Bakondi Zsófia

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Iskolánkban két pályázati lehetőség kihasználásának köszönhetően elindult, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre sikeresebb az asztalitenisz

Részletesebben

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat Második forduló 2015.04.12 Leány 1.6km 1. Kalocsai Klaudia 20 6:49 T.várkony, Endre Király Ált.Isk. SE2 / 1, 10 2. Gál Kitti 19 7:10 T.várkony, Endre Király Ált.Isk.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 12- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 12- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 12- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2016. (V.12.) határozata

Részletesebben

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Pfaff László vagyok, 65 éves nyugdíjas. 1966-67-ben voltam előfelvételis vegyi- sugárfelderítő Hódmezővásárhelyen. Szakaszparancsnokom Cserhalmi Mihály fhdgy., aki vezérőrnagyként

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről 1994. évtől N é v Időpont Jellege Hargitai Mihály 1994. április 6. posztumusz Proksza Pálné 1994. április 6. ért Lázár András 1994. április 6.

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. Pál Gábor

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. Pál Gábor KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS Pál Gábor A kölcsönös megfeleltetés alapelvei, célja A KAP reform a közvetlen támogatások területén feloldotta a termelési kötelezettséget, ugyanakkor bevezetett egy új feltételrendszert,

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Szászi Értéktár bemutatása 2015.10.21.

Szászi Értéktár bemutatása 2015.10.21. Szászi Értéktár bemutatása 2015.10.21. Értékeink Tárháza HUNG-2014 C a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására A projekt

Részletesebben

3. Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Somogyfajsz

3. Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Somogyfajsz I. forduló eredménye Általános Iskolák 1. Hétszínvirág Általános Iskola Bogdán Zsanett Bogdán Róbert Baranyai Renátó 2. Somogysámson Bernáth Aurél ÁMK Bogdán Erika Bogdán Renáta Horváth Rebeka 3. Festetics

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály évi beszámolója

Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály évi beszámolója Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály 2013-2014. évi beszámolója Szakosztályunkat 2013-2014 évben a nyugodt, kiegyensúlyozott szakmai munka jellemezte. Egy felnőtt csapat és hat utánpótlás csapat versenyeztetését

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

a évi Franciska Bál sikeréhez.

a évi Franciska Bál sikeréhez. Köszönjük minden kedves támogatónknak, hogy hozzájárultak a 2011. évi Franciska Bál sikeréhez. Csurgay Franciska Általános Iskola Tantestülete, Szülői Munkaközösség, Táborfalvi Diákévek Alapítvány, Pengetár

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2015. január 20-án, kedden, 10 óra 00 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

2014 DECEMBERI HÍRLEVÉL

2014 DECEMBERI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2014 DECEMBERI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

8/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI II. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT 8. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 8. FORDULÓ U-21-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT

8/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI II. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT 8. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 8. FORDULÓ U-21-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolna@mlsz.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 8/2013-2014 sz. Hivatalos

Részletesebben