Farsang Farka vidám téltemetés Tihanyban írásunk a 4. oldalon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Farsang Farka vidám téltemetés Tihanyban írásunk a 4. oldalon"

Átírás

1 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA február VI. évfolyam 46. szám Farsang Farka vidám téltemetés Tihanyban írásunk a 4. oldalon FOTÓ: BEKE G. LÁSZLÓ A tartalomból: Nyilvánosságra hozható a helyi adókkal tartozók listája Megújult a híd Örvényesen Jelmezbál Civilek Tihanyért éves a Levendula Klub Meseautó Pintér néni új mesekönyve

2 2. OLDAL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TIHANYI VISSZHANG Nyilvánosságra hozható a helyi adókkal tartozók listája Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó esetében az ezer forintot elérő adótartozással rendelkező magánszemélyek nevét, címét és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti. Több fórumon ismét fellángolt a vita az adóslisták nyilvános - ságáról. Ebben a cikkben tájékoztatást adunk arról, hogy milyen jogszabály ad lehetőséget a nyilvánossághozatalra és mit tervezünk, mint helyi adóhatóság a kintlévőségeink csökkentésére. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55/B. -a január 1-jétől jogalapot teremtett arra, hogy az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatko - zásában a tízezer magánszemélyek esetében az ezer - forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő tizedik naptól a helyben szokásos módon közzétehesse. Az önkormányzatok a helyben szokásos módon lévő közzé - tételt sokféleképpen biztosíthatják. Van olyan település ahol erre a hivatal hirdetőtábláját használják, vannak akik a helyi újságot, helyi televíziót, képújságot (ahol rendelkeznek ilyennel) és vannak önkormányzatok, akik az interneten keresztül a település honlapját használják erre a célra. Tihany mindezekkel a lehetőséggel rendelkezik. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke szerint is a helyi adósok listáját, a helyben szokásos módon, például a polgármesteri hivatal hirdető - tábláján nyilvánosságra lehet hozni. Több települési jegyző az önkormányzat honlapján a helyi adó- és gépjárműadótartozással rendelkező magánszemélyek nevét, címét, az adótartozás összegét adónemek szerinti bontásban már közzétette, vagy a közeljövőben közzé kívánja tenni. Az önkormányzati adóhatóság adóztatási tevékenységével összefüggésben elrendelt nyilvánosságra hozatala a helyi választópolgárok közösségét érinti, így a helyben szokásos módon történő közzététel széles körben teszi elérhetővé ezeket az adatokat. A NAIH elnöke szerint a közzététel révén elsősorban a helyi választópolgárok közösségének ill. tagjainak kell értesülnie az adatokról. A jogalkotó a jogszabály módosításával, mely mindenki számára elérhetővé teszi a hátralékosok adatait elérte szán - dékát, hiszen a figyelemfelkeltés által elősegíti a tartozások rendezését. Az elmúlt hónapok eredményei igazolják, hogy egyes önkormányzatoknál ahol az adósok listájának közzé - tételéül nemcsak az önkormányzati hirdetőtáblákat, hanem internetes felületeket is felhasználtak alig egy hónap alatt kevesebb, mint a felére csökkent a hátralék mértéke. A jogszabály adta lehetőséggel élve, illetve a fenti pozitív tapasztalatokat figyelembe véve helyi adóhatóságunk is rövid időn belül tervezi a hátralékos lista közzétételét. Kérem a Tisztelt Adózóinkat, hogy április 30-ig fizessék be kintlévőségeiket, ezzel elkerülve a listán való szereplést. (Esetleges adóhátralékukkal kapcsolatban felvilágosítást kérhetnek ügyfélfogadási időben a Körjegyzőség hivata - lában.) NÉMETH TÜNDE körjegyző Költségvetés, 2012 Tihany Község Önkormányzata március 8-i ülésén fogadta el a település éves költségvetését. A képviselőtestület ülésén jelen volt Szita László könyvvizsgáló is, aki hangsúlyozta, hogy az új önkormányzati törvény és a szintén megváltozott államháztartási törvénynek köszönhetően alapvetően megváltozott a település költségvetéstervezési folyamata. Véleménye szerint Tihany Község Önkormányzata évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. A könyvvizsgálat megítélése szerint a tervezet rendeletalkotásra alkalmas. A 2012-es költségvetési bevételek összege eft, a költségvetési kiadások összege eft, a finanszírozási kiadások összege eft, a hiányból a belső finanszírozásnak minősülő előző évi pénzmaradvány eft, a külső finanszírozásnak minősülő hosszú lejáratú hitel eft. Összességében megállapította, hogy az Önkormányzat évi költségvetése feszítettnek minősíthető, de stabil. A költségvetés egyensúlya az előző évi pénzmaradvány és a fejlesztési célú hitel tervezésével biztosítható, a hitel felvétele a Kormány előzetes hozzájárulásától függ. A költségvetés a település üzemeltetését, az intézmények működését biztosítja hangsúlyozta Szita László. A testületi ülés vendége volt Örvényes képviselőtestülete is, akik egyhangúlag megszavazták a körjegyzőség költség - vetését. Majd Tihany Község ezévi költségvetésének megszavazására került sor, a tervezetet a tihanyi képviselőtestület ellenszavazat nélkül fogadta el.

3 TIHANYI VISSZHANG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3. OLDAL Megújult a híd Örvényesen Örvényes község nevezetességei között szerepel a XVIII. században épült, Nepomuki Szent János szobra által díszített műemléki védelem alatt álló, jelenleg is használatban lévő híd. Állapota az Önkormányzat rendszeres karbantartásának köszönhetően jó, bár 2010 nyarán a rendkívüli intenzitású és nagy mennyiségű csapadéknak köszönhetően a kettős nyílású kőboltozatos híd szárnyfala leomlott, a beszivárgott víz az útburkolat alatti talajt átáztatta, és a burkolat süllyedésnek indult. Mivel a lakosság és az átutazók, látogatók is rendszeresen használják a hidat, látogatják a szoborfülkét, még sürgetőbben szükségessé vált annak mielőbbi helyreállítása. A helyreállítási munkálatokhoz szükséges forrással azonban az Önkormányzat nem rendelkezett. A forrás előteremtése érdekében a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma által kiírt, veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának részleges helyreállításának megóvására kiírt pályázati felhívásra 2011 februárjában az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, melynek köszönhetően ,- Ft támogatást nyert a szervezettől. Zalavári István műszaki ellenőr által készített helyreállítási tervet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyezte, és ezt követően megkezdődhettek a munkálatok. A kivitelezés során sor került a hídkő-támfal helyreállítására, mindkét oldali kőmellvéd lefedésének hézagolására, a szoborfülke beázás megszüntetésére a lefedés visszabontásával és újjáépítésével. Az Önkormányzat áldozatos munkájának és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően Örvényes egyik nevezetessége újra elláthatja funkcióit. Lezárul a komposztprojekt első szakasza Az elmúlt esztendőben a Tihany Fejlesztéséért Alapítvány eredményes pályázatának köszönhetően kétszáz helyi ingat - lantulajdonos csatlakozott ahhoz a projekthez, amely a házi komposztálás megismertetését és ezáltal egy környezettudatos magatartás kialakítását célozta meg a településen. Az új Széchenyi Terv keretében, az Unió és Európai Regio nális Alap társfinanszírozásában meghirdetett program hamar népszerű lett a helyiek körében, akik az előírásoknak megfelelően- kiscsoportos tájékoztatók keretében vették át a jó minőségű komposztládákat. Itt mondunk köszönetet az Ilyés Gyula Általános és Zeneiskolának a helyszín biztosítá sáért és a ládák tárolásáért. A szakmai előadások mellett tanács adó kiadvány is segítette a munkát, de sokan éltek a telefonos és elektronikus infóvonal előnyeivel is. A megkeresések javarészt gyakorlati tanácsokat vártak, de voltak akik már látható részsikerekről számoltak be. Az igazi eredmények persze csak tavasztól várhatóak, reméljük minél több tihanyi portán pompáznak virágok a magunk által termelt humuszban. A kiírásnak megfelelően a projekt első része lezárul. Az elkövetkező hetekben megbízott szakemberek járják végig a ládatulajdonosokat, információkat, tapasztalatot gyűjtve az elmúlt időszak munkájáról. Mindezt egy tanulmányban rögzítik, amely hű képet ad majd a komposztprojekt eredményeiről. Természetesen ezzel nem zárul le a munka, hisz a résztvevők vállalták az ötéves üzemeltetést. Az igazi siker azonban az lenne, ha a szerződés előírásai helyett már a belső igény, a kialakult környezettudatos magatartás lendítené tovább ezt a tevékenységet. Ehhez a szervezők ezután is minden segítséget megadnak, továbbra is él az infóvonal (20/ , mindenkinek további eredményes munkát kívánunk. GRÓF TIBOR, projektmenedzser

4 4. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG Igen, mindannyian bízunk benne, hogy végre először a február 18-án tartott rendezvény elérte a célját és sikerült eltemetnünk a telet. Nem hiszem, hogy túlzás lenne azt állítanom, hogy már mindenkinek elege volt a hidegből, a borús-fagyos napokból. Talán azért is jöttek el annyian a hagyományos Farsang farka elnevezésű rendezvényre, hogy minden eddiginél erősebb legyen az üzenet: vesszen a tél, éljen a tavasz! Talán az idén sikerült? A programok február 18-án, szombaton délután kezdődtek a Németh László Művelődési Ház színháztermében, a Szabad Ötletek Színházának kabaré előadásával. Majd az egybegyűltek népes serege a kisbíró vezetésével gyülekezett a Kossuth utcán. Sokan öltöttek maskarát, legnagyobb sikere talán Hófehérkének volt de erre még visszatérünk A menet kereplőkkel, dudákkal vonult végig Tihany főutcáján, egészen le a Belső-tó partján rakott máglyáig, ahol elégettük a telet jelképező kiszebábut. Talán az is jó előjel lehetett, hogy az előző évektől eltérően igen hamar lángra gyúlt a máglya. Az iskolában folytattuk az ünneplést, ahol addigra már 25 finom süticsoda várta, a zsűrit, a házi sütemények versenyére ugyanis ennyi nevezés érkezett. Elkezdődött a jelmezverseny, nagy sikert arattak a vállalkozó szellemű maskarások. A gyereke között a rózsaszín nyuszit találta a legjobbnak a zsűri, egyéni felnőtt kategóriában a Petőfi japánul című produkció győzött, a csoportos jelmez - versenyben pedig a Hótehénke és a hét törpe rövid jelenete vitte el a pálmát nem is csoda. Minden elfogultság nélkül állít hatom, hogy Czégai Laci, nyugdíjas kameramann felejt - hetetlen alakítást nyújtott a nehéz sorsú királylány szerepében. De nem lehetett volna ekkora sikere, ha nem áll mögötte az asszonykórusból verbuválódott törpehad, a királyfi és a gonosz mostoha. Ezúton is köszönjük nekik a mulatságos perceket A sütiverseny zsűrije nagyon nehéz helyzet elé lett állítva: a rengeteg finomabbnál finomabb sütemény próbára tette vércukorszintjüket, és a döntés sem volt egyszerű. Végül is a dr. Koncz Mária, Tósoki Imre alkotta zsűri Kántás József mesterszakács vezetésével meghozta döntését: 2012-ben a házi sütemények versenyét a Pálfi Erika által készített hólabda nyerte. A népes téltemető közönség még sokáig ropta a táncot a Nyári-duó zenéjére, hamar elfogyott a forraltbor, a süti, a zsíroskenyér. De ami ennél is lényegesebb: igazán kellemes délutánt tölthettünk együtt abban a reményben, hogy végrevalahára eljön a várva-várt tavasz! Természetesen ez a rendezvény sem jöhetett volna létre támogatók, segítők nélkül. Ezúton is szeretném megköszönni a Falugondnokság dolgozóinak, Horváth Bélának, Szabó Kálmánnak, Nyíri Károlynak, a konyhai dolgozóknak, az általános iskola dolgozóinak, az Oázis étteremnek a segítséget. Köszönjük a falu ügyes kezű lányainak-asszonyainak a sok-sok finom süteményt. És külön köszönet jár a Tihanyi Pálinkaháznak valamint Pécsi Krisztina keramikusnak a felajánlásokért!

5 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 5. OLDAL Jelmezbál 2012 elkészített ruhák. Teltházas bál volt, jó alkalom arra, hogy a falu, és a környező települések apraja-nagyja együtt legyen. Örömteli volt régi tanítványainkkal találkozni. Ezután mindenki kedvére szórakozhatott. Finom sütik, üdítők mellett volt disco, teaház, táncház, tombola. Köszönöm a gyerekeknek, nevelőknek, szülőknek ezt az élményt. Új energiákkal feltöltve mentem haza, mert az ifjúság, vidámság, kedvesség visszaidézte aktív éveimet. VÖRÖS PÁLNÉ, nyugdíjas Gizi tanító néni Nagy örömömre szolgált, hogy immár az ötödik unokám kíséretében vehettem részt ezen a bálon. Igaz, hogy én már csak nézőként, ő még csak szemlélőként volt jelen. Igazi télies, hópihés, jeges, fagyos napon került sor a bál megtartására. Az épületbe lépve melegség járta át a szívem. A hangulatot fokozó díszletek, a kedves fogadtatás, vidámság, és persze a felfokozott izgalom, sürgés-forgás teljesen hatalmába kerített. Alig vártuk, hogy kezdődjék a jelmezes felvonulás. Trónján helyet foglalt a hercegi pár. Harsogtak a trombiták, peregtek a dobok, szóltak a hegedűk, furulyák és citerák. Ezt követően szinte az egész tanulóifjúság színrelépett. Volt itt boszorka, lámpa, méhecske, indián, múmia, zombi, ördög, de a képek beszélnek helyettem. Láthattuk a jövő balerináit, vidám szüreti hangulatot idéztek dalaikkal a szőlőfürtök, puttonyosok, seregélyek. Az idén éppen aktuális Londoni Olimpiára készülők remek csapata is bemutatkozott. Őket követték a röfögő kismalacok, akik a végén mégiscsak megtanultak beszélni, Láthattunk focistákat, színes lepkéket, a tinik énjét bemutató makrancos lányokat. Egyszer csak Rubint Réka és társai toppantak elénk, akik ritmusos gyakorlataikkal ügyes karikás táncukkal a közönséget is lázba hozták. Nagyon ügyesen elkészített díszletek vonultak be, hirtelen nem is tudtam, mi lesz ebből. Egy paródiát láthattunk, ahol Hamupipőke is kivillantotta karcsú bokáját, topánkáját. Végül az egész közönség ütemre tapsolt a csa-csacsázó ügyeslábú lányoknak, fiúknak. Hagyományokhoz híven a tantestület sem maradt ki a színes forgatagból. A Nagy Ho-ho-horgász hálója, csalija és a gyerekek segítségével pillanatok alatt megtelt. Került bele szomorkodó busa, angolna, tükörponty, fogas, ebihal, naphal, kardhal, harcsa, csikóhal. Végül egy aranyhal könyörgött életéért. Nekem nagyon tetszett, hogy nem a drága kölcsönzői jelmezek domináltak, hanem a sziporkázó ötletek által Nagyon örülök, hogy ilyen remek farsangot szervezett az iskola és a szülői munkaközösség. Érezhető volt, hogy mindenki beleadta szívét, lelkét. Bármerre mentem örömteli, vidám arcot láttam és a felfokozott ünnepi hangulatot tapasztaltam, amit bizony tudni kell szervezők részéről irányítani, moderálni. Én kalapomat emelem előttük és minden elismerésem. Nagyon tetszett, hogy helyet kapott a programok között, a táncház, amin a gyerekek nagy számban vettek részt. A szülőket valamelyest megértem, hogy nem álltak a körbe, hiszen be kell látnunk, egy kicsit eltávolodtunk az élő hagyo - má nyoktól. Ha gyermekeinket nem tanítanánk hagyomá - nyainkra, amiben az iskolánk szerencsére élen jár, akkor lehet, a farsangból csak a fánk maradna. Azt is csak azok ennék jóízűen, akik nem fogyóznak. Itt kell megemlíteni, hogy rendkívüli választék volt a büfében és az anyukáknak ezért külön elismerés jár. Nekem a táncházról az jutott még eszembe, amit szeretnék megosztani, hogy jó példát úgy tudunk mutatni gyermekeinknek, ha részt veszünk az ünnepeiken és pl. velük táncolunk, játszunk. Azaz nyitottan, megfogva a másik kezét beállunk a körbe. Köszönöm, hogy veletek ünnepelhettem. MARSÓ BARNA, szülő Köszönöm a szülőknek, és az iskola valamennyi dolgozójának az idei farsangért tett munkáját. BERTHA MIHÁLYNÉ Rákszűrés Tihanyban január 18-án prosztata és légúti szűrést végeztek az orvosi rendelőben, dr. Juhász Ágnes családorvos, Szabóné Kántás Éva körzeti ápoló, Pradaritsné Kántás Mária körzeti védőnő és Apró Zoltánné segítségével. A szűrés igen sikeres volt, 72 férfi vett részt benne. Köszönjük a szűrést végzőknek az áldozatos munkájukat. FÜLÖP ZOLTÁNNÉ

6 6. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG Katapultálni a XXI. századba TDM-rendezvények Február végén a Németh László Művelődési Ház tetőterében került sor a Tihanyi Legenda Kft. projektnyitó és szakmai rendezvényére, valamint az ezeket követő sajtótájékoztatóra. A kft. sikeresen pályázott a KDOP /D , TDM-projekt 2. fázisára, így folytatódhat a két éve megkezdett munka. A második fázisban főleg a turisták komfortérzetét, tájékoztatását szolgáló, valamint a vállalkozók segítését, szolgáltatásainak javítását célzó terveket valósítanak meg. Ezek közé tartozik a honlap teljes átalakítása. A DSI rendszerház képviseletében Csombok Zsolt mutatta be az új, étvágygerjesztő honlap tervét. A honlapot elsősorban marketingeszköznek tekintették a fejlesztők, vagyis a potenciális vendégek és turisták igényeinek megfelelően tervezték meg. Az új honlapon lehet majd on-line szállást foglalni, és lesz webáruház is. P. Molnár Szabó József prezentálta a GPS navigációval működő pocket-guide rendszert, amely még világszerte újdonságnak számít. Magyarországon csak néhány település bemutatása érhető el az okos telefonokon keresztül, így Tihany ebben úttörőnek számít majd. Az eszköz tulajdon - képpen egy digitális idegenvezető, amely közvetlenül kapcsolódik a Youtube-hoz és a Facebookhoz. A rendszert össze lehet majd kötni a Balaton Best által tervezett térségi kedvez - ménykártyával is. A túrautak ismertetése mellé bekerülhetnek a TDM szerződéses partnerei is, így egy fizetőképes, élményt kereső rétegnek kínálhatják szolgáltatásaikat. A fejlesztéseket, természetesen, nem egyedül a TDM szervezet hivatott végrehajtani. A Civilek Tihanyért Egyesület felajánlotta közreműködését. Az, hogy ez konkrétan mit jelent majd, még a jövőben dől el. Az viszont már biztos, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal közösen jelölik ki az új tájékoztató táblák formáját, a felfestések helyét, és hogy milyen információk kerüljenek a táblákra. Összességében a pályázat céljaira 2012-ben 42 millió forintot fordítanak. Ebből a pályázati támogatás 36 millió forintot tesz ki. Szezon végén ismét kiadják az Ősztől tavaszig című kiadványt, amelyben ismertetik a télen is elérhető szolgáltatásokat, programokat. A legfontosabb tapasztalatok átadását, az eredmények hasznosítását szolgálja a Best practice kiadvány. A Nagy Legenda-projekt keretében, a Batthyány utca elején megépülő infopont berendezését, a pelenkázó kialakítását is ebből a pénzből valósítják meg. Ugyancsak a családosok kényelmét szolgálja a Németh László Művelődési Házban létrejövő gyermekfoglalkoztató is. Tihany vonzerejét növeli az új nagyrendezvény, a Pünkösdi Hungarikum- és Pálinkafesztivál. Ennek összes költségét is a TDM-szervezet biztosítja a pályázatból. A projekt keretében öt új tihanyi márkatermék kifejlesztése történik meg. Ez azért is fontos, mert ezek a termékek magas minőséget képviselnek, és remélhetőleg példát mutatnak, húzzák majd maguk után a többi emlék- és ajándéktárgy, tartalmi és esztétikai értékét is. A márkatermék-programba bejelentkezhetnek a helyi vállalkozók is. (k.m.) Civilek Tihanyért A Civilek Tihanyért Egyesületet 2011-ben jegyezték be. A megalakuláskor azt a célt tűzték maguk elé, hogy összefogják a tihanyi embereket, a helyi vállalkozókat annak érdekében, hogy Tihany olyan hely legyen, ahol jó élni és ahová szívesen jönnek a vendégek. Idei, második találkozójukat március 7- én, a Gulyásudvarban tartották meg azzal a céllal, hogy meghatározzák idei munkatervüket, és minél több helyi vállalkozót, a helyi ügyek iránt érdeklődő tihanyi embert vonjanak be a munkába. A megbeszélésen sokan jelentek meg, bizonyítva, hogy szeretnének beleszólni a helyi ügyekbe, és tenni akarnak a településért, a közösségért. Az egyesület elsősorban a szolgáltatók számára kíván fórumot teremteni, amelyen meg tudják vitatni a helyi vállalkozásokat érintő kérdéseket, egyeztetik véleményüket és javaslatokat fogalmaznak meg az önkormányzat számára is. Mivel a település megélhetése jelentős mértékben a turizmustól függ, ugyanilyen fontosnak tartják mindazokat az intézkedéseket, döntéseket, fejlesztéseket befolyásolni, amelyek hatással vannak a helyi turisztikai szolgáltatásokra, környezetre. A megbeszélésen megállapodtak abban, hogy első programjuk a virágosítási verseny megszervezése lesz. Balázs Viktória, az egyesület titkára elmondta, hogy már fel is keresték az árusokat, akiknél kedvezményes áron, kuponokért lehet majd egynyári növényeket vásárolni. A Kecskeköröm-ünnepen megszervezik a pörköltfőző-versenyt, és csapatként beneveznek a füredi Jókai bablevesfőzésre is. Egy tagot delegálnak a tihanyi márkatermék-munkacsoportba, és közreműködnek a helyi szolgáltatók minősítésében is. Ez utóbbi döntésüket üdvözölte dr. Koncz Mária, aki jelezte a TDM együttműködési készségét. Az ügyvezető elmondta, hogy számít a civilekre, hiszen a Tihanyi Legenda Kft. számára nagyon fontos a helyi vállalkozók véleményének ismerete, a partnerviszony kialakítása.

7 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 7. OLDAL 20 éves a Levendula Klub februárjában alakult a tihanyi Levendula Klub, melyet a Tihanyi Visszhang olvasóinak nem kell bemutatnunk. A 20. születésnapját ünneplő közösség ma már több, mint 60 tagot számlál, és aktivitásuk mit sem csökkent az elmúlt két évtizedben, sőt. A március 5-én tartott születésnapi összejövetelen megtelt a Németh László Művelődési Ház színházterme. Nemcsak a klub mostani tagjai jöttek el az eseményre, hanem a Rákbetegek Országos Szövetsége is képviseltette magát és nem maradtak el a testvérklubok képviselői sem. Fülöp Zoltánné klubvezető vetítéssel egybekötött előadással idézte fel a mögöttük álló húsz évet. Elmondta, hogy a nyári hónapok kivételével általában havonta két-három alkalommal találkoznak, de tevékenységük nemcsak ezekre az öszszejövetelekre korlátozódik. Sokszor voltak már kirándulni, egészségügyi előadásokat, programokat szerveznek, és természetesen bekapcsolódnak a helyi rendezvényekbe is. A klubvezető megköszönte az önkormányzat 20 éves támogatását, és megköszönte a többi támogató- a Rákbetegek Országos Szövetsége és a Club Tihany- töretlen támogatását is. Tósoki Imre polgármester kiemelte, hogy a tihanyi képviselőtestület és a polgármesterek mindig is szívesen támogatták a nyugdíjas klub működését és ígéretet tett arra, hogy ez ezután is így lesz, majd egy levendula díszítésű tortával ajándékozta meg az ünnepeltet. Sokan köszönték meg Fülöp Zoltánnénak is a kitartó és színvonalas klubvezetői munkáját, annál is inkább, mivel Klári néni ebben az évben lemond a klub vezetéséről. A köszöntést a település fiatal lakói folytatták: a Tihanyi Fény Musical csoport rövid műsorral köszöntötte a klubtagokat, majd egy kis meglepetés következett: egy rövid kabarétréfával szórakoztatta a megjelenteket Horváth Béla, Tóth Attila és Rózsa Éva. Végül Varga József nótaénekes műsora szórakoztatta a közönséget. A Tihanyi Asszonykórus újabb sikere Március 10-én, szombaton a kaposvári Együd Árpád Kulturális Központ volt a helyszíne az Aranypáva Gála Nagydíjas meghívásos versenynek. A 16 fellépő csoport a magyar amatőr népzenei kórusok legjobbjai közül kerültek ki. Természetesen közöttük volt a Tihanyi Asszonykórus is Bónyai Mária vezetésével. Asszonyaink, ahogy már azt megszoktuk tőlük, ismét kitettek magukért, és másodszor is elnyerték az Arany Páva Nagydíjat. Ezúton is gratulálunk nekik és további sikereket kívánunk. TIHANYI VISSZHANG Megjelenik havonta Alapító: Tihany Község Önkormányzata Felelős kiadó: Tihany Fejlesztéséért Alapítvány Szer kesz ti a szerkesztőbizottság: Bölcs At ti la, Dr. Koncz Má ria, Ró zsa Éva Esz ter Felelős szerkesztő: Ró zsa Éva Esz ter Tördelés: Nagy Balázs Lapterv: Báti Gabriella, Veszeli Lajos Nyilvántartási szám: 163/0823/1/2007 Ké szült: Tradeorg Nyom da Kft., 8184 Fűzfőgyártelep Tel: , Felelős vezető: Tóth Zol tán

8 8. OLDAL HÁZUNK TÁJA TIHANYI VISSZHANG Meseautó Tihanyban komoly hagyományai vannak a motor- és autóversenyzésnek. Számos helytörténeti munkában olvashatunk a helyi autózás kezdeteiről, és ma is itt rendezik meg az Oldtimer Szuperkupát. Idén az április végén kerül sor a Tihany Classic Cars bemutatóra és az AmCars Roadshow-ra, amelyre konvojban érkeznek Magyarország legszebb veterán autói. A régi idők autói újra hódítanak. Úgy látszik, Tihanyban hamarosan eggyel több veterán autóval találkozunk, mert Tósoki Imre polgármester használatba kap egy 31 éves Mercedes-t. A polgármester nem éppen kezdő a pályán: Két éve folyamatosan résztvevője vagyok az Oldtimer autóversenynek, amelybe rögtön beleszerettem. Az idei évben a Mercedes 107 Klub elnökének jóvoltából indulok a Tihanyt is érintő versenyen, valamint több magyarországi eseményen is. A versenyzéshez elengedhetetlen a támogatok, szponzorok segítsége. A versenyeken való indulást számomra az UNIQA Biztosító Zrt. teszi még lehetővé. Eddig is versenyzett, de veterán autója még nem volt. Ezután ló helyett a Mercedes-en látjuk majd? kérdeztük a polgármestertől. A lovamat nem cserélem el, csak kocsit váltok. A lovaglás egészen más élmény, és biztos vagyok benne, hogy egész éle - temben helye lesz majd. A veteránautózás tulajdonképpen egy hobby. Nem a gyorsaságról szól, nem arra való, hogy öszszemérjük a lóerőket, a köbcentiket, egy-egy márka presztízsét, szóval nem a versengés a lényege. Hanem mi? Mit jelent Önnek ez a hobby? Ez az autó nem a gyorsaságról, a száguldásról szól, hanem a régi idők kultúrájáról. A mérnökök találékonyságáról, az egyedi műszaki megoldásokról, az élethosszig tartó minőségről - és a hozzá tartozó életmódról. Az a világ, amelyben ezek az autók készültek még ráérősebb, nyugodtabb, megbízhatóbb volt. Egy autó egy életre szólt sőt, generációk használhatták. Bevallom, nosztalgiát érzek mindezek iránt, ezért nagy élmény számomra a veteránautót vezetni. (mm) A fotó a tavalyi Balaton Classic oldtimer versenyen készült Tihany Classic Cars, AmCars Roadshow Tihany autós napokkal köszönti a nyár elejét. Az április végi hosszúhétvégén, án kerül megrendezésre gyors egymásutánban a Tihany Classic Cars és az AmCars Roadshow. 29-én vasárnap az Akasztó-dombi parkolóba, a szerpentin tetején konvojban érkeznek Magyarország legszebb veterán autói. A találkozón minden 30 évnél idősebb autóst és motorost várnak a szervezők. Olyan neves klubok képviseltetik majd magukat, mint a 107- es Mercedes klub, Bogarasok, Mini klub, BMW klub, Buick Klub, Capri klub stb. Ezen a napon előny az OT (old timer) rendszám, de nem kötelező. A részvétel előzetes regisztráció alapján történik. 30-án hétfőn ami szintén munkaszüneti nap pedig a AmCars Roadshow látogat Tihanyba. Ezen a napon a főszerep a tengeren túli régi és új autó csodáké. Aki szereti az igazi amerikai életérzést, annak itt a helye. Az AmCars az egyetlen ilyen jellegű találkozó az országban, mely mindenki számára díjtalanul látogatható. A roadshow-nak ez a negyedik állomása. Mind a két nap lesz szépségverseny az autók számára és az önjelölt hölgyeknek is. A délutánonként értékes tombola ajándékok kerülnek kisorsolásra. A műsort zenekarok fellépései színesítik majd. Közben válogathatunk az árusok portékái közül: többek között autós relikviák, kézimunkák, ajándéktárgyak lesznek kaphatók. Ha pedig megéheznénk, akkor az amerikai hot-dog mellett ehetünk magyaros ételeket is. A napokat pedig autós felvonulás és retro parti zárja majd. Mind a két nap a belépés teljesen díjtalan. Részvevőként jelentkezni (autósok, árusok, partnerek) az címen lehet.

9 TIHANYI VISSZHANG HÁZUNK TÁJA 9. OLDAL Pintér néni új mesekönyve Vadregényes balatoni tündérmesék címmel jelenik meg a tihanyi mesemondó, Pintér Pálné könyve a szerző születésének 100. évfordulóján, május 7-én. Lidi néni ahogy a tihanyiak emlegetik - folytatta a népi mesemondás és mesegyűjtés legjobb hagyományait. Számtalan történetet gyűjtött össze és alakított át egyéni módon ugyanúgy, ahogyan a szájhagyomány útján terjedő népmesék is megszülettek, formálódtak, csiszolódtak és tökéletesedtek minden egyes elmondás során. A kötetben zömmel a hagyatékból előkerült, eddig nem publikált mesék szerepelnek. A mesekönyvet a polgármester felkérésére a Tihany Fejlesztéséért Alapítvány adja ki; nagyrészt magánszemélyek adományaiból. A könyv kiadását lehetővé tévő közadakozás azt mutatja, hogy a tihanyiak fontosnak tartják a helyi hagyományok és a helyi kultúra továbbélését. A kötetet Rékassy Eszter grafikus illusztrálta. Torkos csütörtök a gasztronómia ünnepe Böjtidőben még csak visszagondolni is jólesik a Torkos csütörtökön elfogyasztott lakomára. Az akcióban három tihanyi étterem is részt vett az idén; a műveletet a Tihanyi Legenda TDM-szervezet koordinálta. A tapasztalatokról az Oázis Étteremben Balázs Viktória számolt be: délre még csak néhány vendég foglalt asztalt, de estére telt házuk volt. Sőt, egy pótasztalt is fel kellett állítani. A siker talán annak is köszönhető, hogy különleges menüvel, kemencés sültekkel várták a vendégeket. Balázs Viktória sajnálta, hogy a helyiek nem használták ki az alkalmat náluk kevés kivétellel csak a környékbeli településekről érkezők és turisták foglaltak asztalt. A Stég az idén először kapcsolódott be a programba. Varga Katalin pozitív tapasztalatokat szerzett; a Stégbe sok helyi vendég ült be. A törzsvendégek dupla mennyiségeket rendeltek. Ezt mi is tanúsíthatjuk, hiszen a főutcán már déltől számos, pizzás dobozzal közlekedő emberrel találkoztunk. A Kakas csárdában Bánhídy Attila éppen érkezésünkkor fejezte be a hagyományos tihanyi lábatlan süteményt, amelyhez tejeskávé dukál. Torkos csütörtökön menüt is kínált. A Kakasban ezen a napon helyiek alig fordultak meg az étteremben mondta el -, de a turisták azért rátaláltak. Mindent összevéve, a Torkos csütörtök országosan nagy siker volt a fővárosban már egy hónappal az esemény előtt elkeltek a legjobb helyek. A családok, a baráti társaságok kifejezetten készülnek erre az estére. Ami nem csoda, hiszen több száz étterem közül lehet választani, és a fél áron kínált ételspecialitásokat azok is megengedhetik maguknak, akik különben egyáltalán nem járnak étterembe, vagy csak az olcsóbb helyeket engedhetik meg maguknak. Tihanyban még csak a kezdeteknél tartunk. Jó lenne, ha jövőre a helyi lakosok is kihasználnák a lehetőségeket. A TDM igyekszik összefogni és reklámozni a kínálatot, hogy minél többen töltsenek el egy kellemes estét házon kívül, terített asztalnál Tihanyban is. Örökség és küldetés Ez a címe annak a kiállításnak, amelyet a közelmúltban nyílt meg Balatonfüreden, a Kisfaludy Galériában. Szuper Miklósné népi iparművész nemcsak Balatonfüreden, hanem a környékbeli településeken, így Tihanyban is vezet hímzőkört. A mostani közös tárlaton láthatók öt hímző és csipkeműhely alkotásai, így a Tihanyi Hímző- és Csipke - műhely néhány hímzése is.

10

11

12

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 12-én 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése budapcst,..,.'.,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Meghívó 2012. november 20.

Meghívó 2012. november 20. Meghívó Tisztelt Természetjáró, Erdész, Vadász Kolléga! A következő oldalakon olvasható címmel és programmal a TESZ-TeSz 50 éves jubileumát üljük 2012. november 24-25- én. Hívunk, vegyél részt ennek a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén A Levegő Munkacsoport pályázatot indított annak érdekében, hogy Budapest belső kerületeiben megnöveljék az egy

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Szászi Értéktár bemutatása 2015.10.21.

Szászi Értéktár bemutatása 2015.10.21. Szászi Értéktár bemutatása 2015.10.21. Értékeink Tárháza HUNG-2014 C a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására A projekt

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Helyszín: Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok előtti tér, Jégcsarnok előtti terület, Zala Plaza előtti terület mintegy 30.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Helyszín: Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok előtti tér, Jégcsarnok előtti terület, Zala Plaza előtti terület mintegy 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az NKA Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által gasztronómiai rendezvények támogatására (kódszám: 7707) kiírt pályázatra II. Pálinka és Mangalica Majális - kért

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben