ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2601/2007.(XI. 14.) sz. HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2601/2007.(XI. 14.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2601/2007.(XI. 14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) ában biztosított jogkörében a Tiszaújvárosi Közösségi Rádió Egyesület (Rádió 35, 3580 Tiszaújváros, Bolyai köz 4.) műsorszolgáltatóval szemben meghozta az alábbi határozatot: A Testület megállapítja, hogy a műsorszolgáltató közötti műsorszolgáltatásával megsértette az Rttv. 90. (2) bekezdését. Ezért a Testület az Rttv (1) a) pontja alapján felhívja a Műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni a Testülethez benyújtandó keresetlevéllel. Indokolás A Testület az Rttv. 41. (1) b) pontja alapján hivatalból vizsgálta Tiszaújvárosi Közösségi Rádió Egyesület Műsorszolgáltató és 18. közötti műsorszolgáltatását és az alábbiakat tapasztalta: A Tiszaújvárosi Közösségi Rádió Egyesület által üzemeltetett Rádió ban vált közműsor-szolgáltatóvá. A február 26-án bejelentett műsorterv-változás adatai szerint a rádió műsorának sajátossága, hogy kiemelt szerepet szán a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámoknak, illetve a helyi kultúrát, mindennapi életet bemutató műsorszámoknak. Jelezzük, hogy a műsorszolgáltató műsorterv módosítást hajtott végre, melyet a Testületnek 2004-ben bejelentett. A Testület felkérte a Műsorszolgáltatót, hogy a műsorterve alapvető jellegzetességeit jelölje meg, tekintettel a pályázati ajánlatában vállaltakra és a pályázati ajánlat 7. számú mellékletére, és határozza meg a műsorszolgáltatás központi elemeit, amelyek állandóak lesznek, és a műsorszolgáltatás gerincét adják. A műsorszolgáltató azonban ezen felszólításnak nem tett eleget, így jelenleg is az eredeti szerződéses vállalása kötelezi, melynek értelmében a közszolgálati műsorszámok minimálisan a heti teljes műsoridő 70%-át teszik ki. 1

2 A Műsorszolgáltató rendszeresen szerepel a vizsgálati mintában. A tapasztalatok szerint a rádió számos alkalommal nem tudott megfelelni a közműsor-szolgáltatókkal szemben támasztott törvényi minimumnak, illetve rendszeresen alulteljesítette a hatályban lévő vállalását, azaz a 70%-os közszolgálati műsorarányt. A rádió vállalta a gyermek- és ifjúsági műsorszámok aránya, valamint a kisebbségi műsorszámok aránya a heti teljes műsoridő minimális százalékában 0,6%. A fentiek miatt a Műsorszolgáltató a rendszeres kontrollra javasolt közműsor-szolgáltatók csoportjába tartozik, amelynek tagjait évente két alkalommal, egy-egy műsorhét erejéig vizsgálják szeptemberében vizsgálta a Monitorig Szolgálat utoljára a Műsorszolgáltató egy hetes műsorfolyamát. A 688/2007. (III. 21.) sz. végzésében a Testület megszüntette a közigazgatási eljárást a Műsorszolgáltatóval szemben, arra tekintettel, hogy akkor teljesítette a Műsorszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségét. A jelen ellenőrzésre kisorsolt időintervallum a közötti időszak volt. A vizsgálat alapjául az Rttv és pontjai (közszolgálati műsorszolgáltató és műsorszám definíciója), a műsorkészítés általános és specifikus szabályait tartalmazó törvényi előírások, valamint a Műsorszolgáltatási Szerződésben lévő adatok szolgáltak. A vizsgálat első lépéseként lekódolásra került a rádió egész heti műsora, amelynek révén a Testület az alábbi adatok birtokába jutott: 1. sz. táblázat 12. csütörtök 13. péntek 14. szombat 15. vasárnap 16. hétfő 17. kedd 18. szerda Napi műsoridő (felvételen) 23:52:43 23:53:00 23:52:49 23:52:53 23:53:05 23:52:51 23:52:53 Szöveg 4:54:12 4:12:44 4:54:59 10:49:29 4:18:27 5:09:59 4:10:03 Zene 18:58:31 19:40:16 18:57:50 13:03:41 19:34:38 18:42:51 19:42:50 A második fázisban a Testület egyenként vizsgálta a műsoregységeket, annak kiszűrés érdekében, hogy közülük melyek fogadhatók el közszolgálati műsorszámként, illetve melyek azok, amelyek nem. Az elemzés során az alábbi eredményre jutottak: 2. sz. táblázat Közszolgálati műsorként nem megfelelő műsorszámok és műsoregységek (óra:perc:mp) 12. csütörtö k Klasszikus reklám 0:26: pénte k szomb at vasárna p 0:34:0 6 0:29:55 0:30: hétfő 0:23: kedd 0:42: szerd a 0:40:1 7 2

3 Műsorszámok közötti popzene 1:57:16 1:54:4 3 3:10:22 4:12:53 1:54:2 9 1:57:1 7 1:33:3 6 Kívánságműsor (Délutáni 1:47:2 1:45:5 1:44:3 1:44:2 rendelés) 1:46:17 9 1:48:38 1:28: Műsorajánló 0:06:10 0:04:1 4 0:07:56 0:08:04 0:04:4 4 0:04:2 3 0:04:3 6 Rádió Aktív (játék, bulvár) 1:49: Crazy Jam (pop) 0:52:44 0:53: :56:0 5 0:51:0 2 0:53:5 2 Magyaróra (pop) 0:52:23 0:51: :54:1 0 0:55:1 5 0:53:0 3 Vasárnapi ébresztő :54: Nosztalgiavarázs (pop) :46: :51:13 6:06:1 7 5:36:5 1 7:14:44 6:45:2 0 6:15:0 1 5:49:4 4 A fenti adatokból kitűnik, hogy a nem közszolgálati műsorszámok közül a műsorszámok közötti popzene és a kívánságműsor voltak azok a műsoregységek, amelyek minden nap megjelentek, több órás időintervallumban. Napközben a rádiónak nincs különleges zenei arculata, ezért ezekben a szegmensekben divatos popzene volt hallható. Ezt a zenei kínálatot nyújtotta a Crazy Jam, a Magyaróra, a Délutáni rendelés és a Nosztalgiavarázs. A én 18 óra 3 perckor kezdődő Rádió Aktív c. 1 óra 50 perces műsorban popzeneszámok, játék és bulvár hírek szerepeltek kizárólag, valamint egy fodrásszal készített stúdióbeszélgetés a helyi haj- és sminkbemutatóról tájékoztatta hallgatóit 30 percben, azaz a műsorszolgáltató nem megfelelő arányú közszolgálati információt közölt a hallgatóival. A Vasárnapi ébresztő c. műsor keresztény zenei előadók legjobb dalaiból készített összeállítást tartalmazott, azaz zeneszámok egymásutánja volt, nem tartalmazott műsorvezetői kommentálást, ismeretközlést így közszolgálati kategóriába sorolása nem indokolt. A reklámok, a műsorajánlók tartalmát, időtartamát és elhelyezését illetően kifogásolni valót nem tártunk fel. A közszolgálati műsorszámként elfogadott műsorszámok felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza. 3. sz. táblázat Közszolgálati műsorként elfogadott műsorszámok Nap Műsorszám címe IV. 12. Reggeli hírvadász Déli hírvadász, benne: közérdekű és helyi információk, sport, tudományos hírek, egészségügyi tanácsok regionális magazin, benne: közérdekű információk stúdióbeszélgetés Kulcsár Alberttel, a pedagógiai szakszolgálat igazgatójával az iskolaérettségről, a tankötelezettségről és az iskolai beiratkozásról tematikus pop és zenészportré (Atomic Kitten együttes) 3

4 Kis Éji Zene IV. 13. Reggeli hírvadász Déli hírvadász Regionális Híradó Infó Jam Kis Éji Zene IV. 14. Reggeli hírvadász Zenélő doboz Közéleti Koktél Kis Éji Zene IV. 15. Kis Éji Zene Reggeli hírvadász Közös jövőnkért Közéleti Koktél, benne: közérdekű és helyi információk, egészségügyi tanácsok, sport regionális magazin, benne: közérdekű információk, kalendárium beszélgetés Hadovávcs Lászlóval a tiszaújvárosi termálfürdőt üzemeltető kft. vezetőjével a fürdő tavasz karbantartásáról tematikus pop és zenészportré (The Corrs), benne a Lendület c. vidékfejlesztési rovat informatikai ismeretterjesztő műsor, benne: beszélgetés a Magyar Információs Társadalom éves jelentés 2006 c. kutatásról és könyvről az egyik szerzővel, benne: közérdekű és helyi hírek, sport, programok, tudományos információk stúdióbeszélgetés Hollósvölgyiné Takács Judit pszichológussal és Bráz György Tiszaújváros alpolgármesterével a felelősségről, felelősségvállalásról és karrierépítésről interjúkat hallottunk a tiszaújvárosi Oktatási- Kulturális és Sportiroda vezetőjével, a Szociálisés Egészségügyi Iroda vezetőjével, a Városgazda Kht igazgatójával, a tiszaújvárosi önkormányzat városüzemeltetési és városfejlesztési irodájának vezetőjével a helyi közérdekű és önkormányzati ügyekről, benne: közérdekű információk, sport, tudományos hírek, egészségügyi tanácsok Kül- és biztonságpolitikai magazin, benne: Magyarország szerepe a válságkezelésben és az EU kül- és biztonságpolitikája 4

5 Gamma Sporthírek IV. 16. Kis Éji Zene Reggeli hírvadász Déli hírvadász Regionális Híradó Infó Jam IV. 17. Kis Éji Zene Reggeli hírvadász Zenélő doboz IV. 18. Kis Éji Zene Reggeli hírvadász interjúk a helyi közérdekű és önkormányzati ügyekről, beszélgetés a tiszaújvárosi Oktatási- Kulturális- és Sportiroda vezetőjével, a Városgazda Kht. igazgatójával tudományos ismeretterjesztő magazin, benne: közérdekű és helyi információk, sport, tudományos hírek, egészségügyi tanácsok regionális magazin, benne: közérdekű információk közérdekű információk, programok kulturális magazin, benne: beszélgetés Hajdú Imre íróval és Koscsó Lajos Tiszaújváros polgármesterével a város történetét feldolgozó könyvsorozatról tematikus pop és portréműsor (Michael Jackson) informatikai, ismeretterjesztő magazin informatikai ismeretterjesztő magazin, benne: beszélgetés a Magyar Információs Társadalom éves jelentés 2006 c. kutatásról és könyvről az egyik szerzővel jazzműsor jazzműsor regionális magazin stúdióbeszélgetés, interjú Bognár Imrével a 12 éves tiszaújvárosi Derkovits Majorett Csoport művészeti vezetőjével a tánccsoport munkájáról, múltjáról és terveiről tematikus pop és portréműsor (Michael Jackson) portréműsor, benne: Brieger Zsuzsa és Papp Adrián, a helyi Főnix Hotel igazgatóhelyettese és igazgatója beszélt a turizmusról jazzműsor jazzműsor regionális magazin stúdióbeszélgetés, interjú Dániel Edittel, a Rákbetegek Országos Szövetségének tiszaújvárosi Remény Klubjának vezetőjével a szervezet munkájáról 5

6 Déli hírvadász Regionális Híradó tematikus pop és portréműsor (Michael Jackson), benne: Lendület c. vidékfejlesztési rovat A Műsorszolgáltató kínálatában kiemelt szerep jut a híreknek, a helyi közélettel foglalkozó műsorszámoknak. Megjegyezés: a Vasárnapi ébresztő c. műsor nem sorolható közszolgálati kategóriába, bár a dalszövegek alapján keresztény zenei válogatás, mégis a műsor egészét tekintve kifogásolható, hogy a műsorszolgáltató részéről a közszolgálati jellegű értékközvetítés nem valósult meg maradéktalanul. Értve ezalatt, hogy a műsorvezető kommentálása nélkül történő zenei összeállítás kizárólag a keresztény (főleg angol nyelvű) dalszövegek által még nem válik egyértelműen közszolgálativá. A zeneszámokat magyarázó, értelmező szöveges egységek még igényelhetők, elvárhatók egy közszolgálati kategóriába sorolt műsortól. Az elemzés az alábbi táblázatban foglaltak szerint összegezhető: 2. sz. táblázat 12. csütörtök 13. péntek 14. szombat 15. vasárnap 16. hétfő 17. kedd 18. szerda Közszolgálati műsorszámok összesen: 16:36:59 18:20:32 16:33:27 16:37:58 17:36:28 18:08:30 18:31:28 Közszolgálati műsorszámok aránya (%) Heti átlag: 73,4% (érvényben lévő vállalás 70%) A mérések arra mutattak rá, hogy a Műsorszolgáltató teljesítette az érvényben lévő közszolgálati vállalásaira vonatkozó műsorarányt, ami elsősorban a különleges karakterisztikájú zenének, azaz a hajnalban és késő este hallható és Kis Éji Zene c. műsoroknak volt köszönhető 5. sz. táblázat Különleges karekterisztikájú zene (jazz) Műsorszám címe 12. csütörtök 13. péntek 14. szombat 15. vasárnap 16. hétfő 17. kedd 18. szerda 3:53:23 7:50:02 7:49:53 7:49:33 6:56:09 6:50:36 8:38:34 Kis éji 2:59:45 3:00:00 3:00:14 3:00:17 3:00:19 3:00:59 3:01:12 6

7 zene A jazz aránya az összes ksz. műsorszámhoz viszonyítva Heti átlag: 58 % (vállalás: különleges karakterisztikájú zene: 0 %, közszolgálati zene: 25 %) A Műsorszolgáltató a következő heti vállasokat tette műsortervében: 1. Közszolgálati műsorszámok aránya: 70 % 2. Ezen belül a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató, azt segítő műsorszámok aránya: 57, 9 % 3. A 2. ponton belül helyi információs műsorszámok: 12, 1 % A 2. ponton belül a helyi kultúrát, mindennapi életet bemutató műsorszámok: 45, 8 % A Műsorszolgáltató számszerűen teljesítette a vállalását, azonban azt nem a vállalásai fentebbi bontásának megfelelően érte el. A fent említett műsorstruktúra-változáskor közszolgálatinak minősülő zenei műsorként heti átlagban 25 % szerepel, ezzel szemben közel a kétszeresét (58 %) teljesítette. Ez az arány a napi műsoridőnek majdnem 40 %-át, az összes közszolgálati műsornak pedig az 58 %-át teszi ki. Ez a szerkesztési mód két megközelítésben is aggályos lehet. Egyrészt a közszolgálati műsorszámok több mint fele olyan idősávban kerül sugárzásra, amikor a Műsorszolgáltató hallgatottsági aránya alacsony, másfelől a közszolgálati zene mennyisége hatással van a többi vállalásra is. Másrészt ez azért nem megfelelő, mert a fenti gyakorlat alapján a műsorszolgáltató nem tud megfelelni annak a követelménynek, hogy a közszolgálati műsorszámokon belül 57,9 %-os arányban sugároz a vállalása szerint helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet bemutató, azt segítő műsorszámokat, ehelyett azonban, - mint ahogy fenti táblázatok összegzéséből kiolvasható -, a Műsorszolgáltató csupán 42 %-os arányt teljesített. Fentiekre tekintettel vélelmezhetően sérült az Rttv. 90. (2) bekezdésében foglalt szabály mely szerint: A műsorszolgáltató a pályázatában vállalt időtartamban és adásidőben az adásidő-beosztás szerint, saját megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy távközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A Testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 51. (1) bekezdésében biztosított ügyféli jogok gyakorlása érdekében szeptember 19-én kelt levélben küldte meg a Műsorszolgáltató részére a hatósági ellenőrzés megállapításait, melynek kapcsán a Műsorszolgáltató az arra előírt határidőn belül nyilatkozatot nem tett. 7

8 A Testület a hatósági ellenőrzés megállapításait összevetette a Műsorszolgáltatási Szerződésben foglaltakkal, és arra a megállapításra jutott, hogy a Műsorszolgáltató nem tett eleget szerződéses vállalásinak, erre tekintettel megállapítható a törvénysértés. Jelen esetben megállapítható, hogy a műsorszolgáltató a közszolgálati vállalásainak eleget tett, heti átlagban 73, 4 % közszolgálati műsorszámot sugározott. Ennek oka, hogy a műsorszolgáltató a közszolgálati műsorszámokon belül 58%-ban különleges karakterisztikájú zenét sugározott. A Műsorszolgáltató határozott lépést tett a normakövető és a szerződésnek megfelelő magatartás irányába. A Műsorszolgáltató tehát megfelelő arányban sugárzott közszolgálati műsort, de azon belül a vállalt arányokat nem megfelelő módon teljesítette, nevezetesen a helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet bemutató, azt segítő műsorszámok tekintetében 15,9%-ban elmaradt szerződéses vállalásaitól. A Műsorszolgáltató által korábban elkövetett hasonló törvénysértésekről az alábbi táblázat nyújt képet: Határozatszám Törvénysértés Szankció 1300/2002. (IX.2.) 90. (2) 112. (1) a) 1471/2004. (X.27) 90. (2) /2005. (X.4.) (2) 2401/2005. (XI.23.) (2) 112. (1) b) 112. (1) a) 112. (1) a) 1823/2006. (VIII.23.) 90. (2) 112. (1) a) A Testület álláspontja szerint, mivel a Műsorszolgáltató határozott lépéseket tett a törvénynek valamint a szerződésnek megfelelő működésre, ezért jelen esetben elegendő az Rttv a) pontjában meghatározott szankció alkalmazása az Rttv. 90. (2) bekezdésének megsértése miatt. A Testület legutóbb 2006-ban szankcionálta a Műsorszolgáltatót hasonló törvénysértés miatt, akkor 5% eltérés volt tapasztalható a vállalt és teljesített arány között. A szankcionálás alapját az Rttv. 90. (2) bekezdésének megsértése tekintetében az Rttv (1) bekezdés a) pontja jelenti: 112. (1) Ha a műsorszolgáltató az e törvényben, illetve a szerzői jogról szóló törvényben, valamint a műsorszolgáltatási szerződésben és a rádióengedélyben előírt feltételeket és előírásokat nem teljesíti vagy megsérti, illetőleg ha műsorszolgáltatóval a cselekmény elkövetésekor munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban lévő személy bűnösségét a Btk ában meghatározott bűncselekmény miatt jogerős ítélet állapította meg, a Testület a) felhívja a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére, 8

9 A Testület a fent kifejtettekre tekintettel az Rttv (1) bekezdés a) pontja alapján felhívta a Műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére a 90. (2) bekezdésének megsértése miatt. Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 153. (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. Az Rttv (2) bekezdése alapján a határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát az Rttv (3) bekezdése biztosítja. Budapest, november 14. Az Országos Rádió és Televízió Testület nevében Kovács György elnök 9

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2768/2007.(XII.6.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2768/2007.(XII.6.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2768/2007.(XII.6.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2246/2009. (XI.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2129/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2129/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2129/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 357/2009. (II.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2169/I/2006.(IX.27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2169/I/2006.(IX.27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2169/I/2006.(IX.27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1685/2009. (VIII. 26.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1685/2009. (VIII. 26.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 685/2009. (VIII. 26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2065/2009. (X. 21.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 433/2009.(II.25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 433/2009.(II.25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 433/2009.(II.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24340-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2118/2006 (IX. 20.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 995/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 995/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 995/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1656/2009. (VIII.26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 62/2009. (I. 7.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 62/2009. (I. 7.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 62/2009. (I. 7.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2284/2006.(X.11.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2284/2006.(X.11.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2284/2006.(X.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 156/2010. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 156/2010. (I. 27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 156/2010. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 973/2013. (VI.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 973/2013. (VI.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/9702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13535-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 353/2013. (II. 27.) sz. HATÁROZATA. 10.000,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja.

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 353/2013. (II. 27.) sz. HATÁROZATA. 10.000,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/30292-10/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérő műsor sugárzása, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 987/2008. (VI.4.) sz. VÉGZÉS

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 987/2008. (VI.4.) sz. VÉGZÉS ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 987/2008. (VI.4.) sz. VÉGZÉS Az Országos Rádi és Televízi Testület (a továbbiakban: Testület) a rádizásrl és televízizásrl szl 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14385-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére vonatkozó kötelezettség, továbbá

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1717/2007. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1717/2007. (VII.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1717/2007. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben